Sunteți pe pagina 1din 14

Management

curs 1

Managementul-evolutie si orientari actuale

I.Concepte
-obiectul de studiu al stiintei de management
-definire: -managementul (MG)
-managerul (mg)
-MG-stiinta si arta
II.Scoli si miscari in evolutia stiintei MG:
-sc.clasica : Tylor, Weber
-sc relatiilor umane
-miscarea cantitativa
-sc. Sistemelor sociale
-sc.empirica( neoclsica)
-miscarea sistemica
III.Orientari actuale in management (postualtele Peter Drucker)

I.Concepte
Termenul desemneaza:
-stiinta conducerii organizatiilor sau a unor subdiviziuni ale organizatiilor
-ansamblul actiunilor de conducere a grupurilor umane in organizatie
-ansamblul conducatorilor dintr-o organizatie
Diversitatea proceselor care au loc in orice organizatie poate fi grupata in :
1.procese de executie
2.procese de conducere ( de management)

Procesele de executie presupune actiunea factorului uman asupra unor factori


materiali cu ajutorul altori factori materiali in scopul realizarii unor produse, lucrari,
servicii.
Procesele de management presupune actiunea unei parti a factorului uman asupra
altei parti a factorului uman in scopul orientarii procesului de exectie catre realixarea
obiectivelor organizationale
Obiectivul de studiu al stiintei MG il constiuie procesele de management si
relatiile pe care acestea le genereaza in viata organizationala
Managerul este orice persoana care in virtutea sarcinilor, competentelor si
responsabilitatilor circumscrise postului ocupat exercita procese de management, adica
influenteaza comportamentul subordonatiilor orientandu-le sper realizarea obiectivelor
organizationale.
Managementul este deopotriva o stiinta si o arta. Stiinta deoarece reprezinta un
ansamblu organizat , coerent de cunostinte ( concepte,metode,tehnici) cu privire la
procesesele de management care au loc intr-o organizatie.
Arta pentru ca presupune talentul managerului de a aplica in practica, in functie de
context cunostintele teoretice de management pe care le poseda.
II.Scoli si miscari in evolutia MG ( sec XIX)
1.Scoala Clasica :
a) Contributia la imbogatirea stiintei MG
-reprezentantii ei au pus bazele stiintei MG
-au fost formulate principiile de baza ale structurii si mecanismelor de functionare a unei
organizatii (cele mai importante )
Principiul ierarhiei : potrivit caruia orice organizatie e strabatuta de la varf catre baza de
linii ierarhice de-a lungul carora de exercita autoritatea detinuta de nivelurile superioare
si deleaga nivelurile inferioare
Principiul unitatii de comanda: orice lucrator trebuie sa primeasca ordine numai de la
seful lui imediat , superior ierarhic.
Principiul specializarii : cu cat specializarea e mai ingusta cu atat nivelurile
productivitatii muncii sunt sunt mai inalte.
Principiul mecanist: indicatorul de baza in functie de care se apreciaza eficacitatea unei
organizatii este productivitatea muncii
Principiul corepond autoritate – responsabilitate :autoritatea conferita unui membru al
org trebuie sa fie echilibrata de responsabilitatea pe care si-o asuma acesta pt modul in
care isi realizeaza obiectivele organizationale
Principiul supravegherii-orica angajat trebuie supravegheat permanent si in cel mai mic
detaliu al activitatii sale.
Principiul materialist : organizatia se poate astepta la un comportament al angajatului
corespunzator cerintelor ei in masura in care acesta ii asigura angajatului un salariu
corespunzator postului ocupat si securitatea locului de munca.
b)criterii aduse repr.scoli clasice:
-ignorarea rolului factorului uman in organizatie
-viziunea excesiv mecanicista asupra organizatiei
Max Weber a elaborat modelul birocratic de organizare a unei organizatii ,
considerat a fi forma ideala de organizare.
Trasaturi:
-o ierarhie bine definita
-inalta diviziune a muncii si specializare ingusta
-existenta, la baza functionarii a unui set de reguli clar definit si comunicat tuturor
membrilor organizatiei .
-accentul este pus pe relatiile formale, impersonale dintre membrii organizatiei.

2.Scoala relatiilor umane:


a) Contributii :
-realizeaza o reconstituire a rolului factorului uman in organizatie, atat la nivelul
individual cat si de grup.
-subliniaza importanta comunicarii in buna functionare a organizatie
-depaseaza accentul de pe relatiile formale pe cele informale in organizatie.
-spre deosebire de clasici care pledau pt specializare,,scolile relatiilor umane pledeaza pt
diversificarea muncii.
b)Critici aduse:
-exagerarea importantei rolului factorului uman in organizatiilor-lipsa de operationalitate
a unor metode si concepte care apartin domeniului psihologiei si sociologiei
3.Miscarea cantitativa
a)Contricutii:
-propun folosirea folosirea aparatului matematic in activitatile formalizabile 9probleme
de transporturi, gestiune a stocurilor, procesul decizional)
-ofera posibilitatea decedentilor de a folosi metode si tehnici cantitative in faza de
pregatire a variantelor decizionale
-propun folosirea echipelor multidisciplinare ( economisti, ingineri, matematicieni) in
rezolvarea problemelor de conducere.
b) Critici:
-simplificarea excesiva a realitatii prin incadrarea in tiparele pe care le presupune
metodele cantitative
-limitarea cercetarii la etapa de pregatire a variantelor decizionale

4.Scoala sistemelor sociale


a)Contributii:
-ideea centrala pe baza careia reprezentantii scolii sistemelor socialw si-au elaborat
teoria: orice sistem reprezinta mai mult decat simpla insumare a partilor lui
componente,pt ca intervine influenta amplifcatoare a structurii sistemului (se creaza
efectul se sinergie)
-org e vazuta ca un sistem social dinamic
-acorda atentie nu numai comunicarii descendente ( sef-subordonat), cat si celei
ascendente pornind de la premisa ca ideile subordonatilor pot contribui o sursa de
informatii pt conducatorilori
b)Critici:
-ignorarea unor aspecte legate de baza tehnico-materiala, proceduri de lucru, etc
-metodele si tehnicile propuse tin de zona sociologiei si nu sunt intotdeauna operationale
in viata economica a unei organizatii

5.Scoala empirica sau neoclasica


a)Contributii
-principala metoda de cercetare este studiul de caz, care presupune analizarea experientei
organizatiilor care au inregistrat succese, respectiv esecuri si adaptarea concluziilor la
realitatea organizatiei care face obiectivul actului de conducere.
-pun baza metodei condcerii prin obiective care presupun divizare a organizatiei in
centre de profit carora li se fixeaza obiective specfice si bugete de venituri di cheltuieli
proprii.
-considera ca principalul indicator pe caza caruia poate fi apreciata capacitatea unei
organizatii de a se mentine pe piata este profitul.
-pledeaza pt descentralizare si pt imbinarea controlului cu autocontrol
b)Critici:
-exagerarea importantei studiilor de caz, ca metoda de cercetare
-maximizarea profitului atrage dupa sine tensionarea cilmatului in organizatie

6.Miscarea sistemica
a)Contributii
-reprezinta o metastiinta, deoarece integreaza multitudinea de cunostinte afirmate de-a
lungul timpului in management
-organizatia e analizata ca sistem care intra in relatii cu alte sisteme din mediul in care
functioneaza
-propune concepte noi: flexibilitate, adaptabilitate, autoreglare, dinamica in sisteme

III.Orientari actuale in management


-Managementul este , la ora actuala, general, fiind prezent in toate domeniile vietii
sociale (management industrial, agricol, ecucational).In managementul contemporan
accentul cade atat pe cresterea productivitatii muncii fizice, cat si sau mai ales pe
cresterea productivitatii muncii intelectuale
-Managementul modern se orienteaza spre dezvoltarea spiritului de inovare in organizatie
-Managementul se grupeaza pe tresaturile culturale,sociale, politice ale tarii in care
functioneaza organizatia
-Managementul constituie principalul factor de crestere a eficientei activitii unei
organizatii ( afacere cu capital financiar redus, care are succes datorita unui management
performant)
-Managementul este cel mai important factor de dezvoltare economico-sociala a unei tari
( ex.Japonia)

Management
curs 2
Organizatie
-spatiu de de exercitare a proceselor de management-

I.Concepte :
-definirea organizatiei
-caracteristicile organizatiei
II.Ratiunile aparitiei si existentei organizatiei
-ratiuni obiective (pragmatice)
-ratiuni psiho-sociale
III.Tipuri de organizatii si forme de organizatii:
-criterii de clasificare:
-gradul de structurare
-formale
-informale
-gradul de implicare emotionala
-primare
-secundare
-obiective specifice
-economice
-religioase
-sociale

I.Concepte

Organizatia = sistem social-structural in care oamenii interactionaza pt realizarea unor


obiective comune prin eforturi de grup.

Caracteristici:
a)Intr-o organizatie membri acesteia interactioneaza pt realizarea unor
obiective commune sau reguli organizationale .Pt a determina participarea membrilor la
realizarea obiectivelor organizationale este necesara implicarea a doua conditii minimale:
-obiectivele organizationale trebuie sa fie cunoscute de catre
membrii , ceea ce presupune defalcarea si decodificarea lor in obiective specifice la
nivelul fiecarui subsistem ce compune organizatia
-obiectivele organizationale trebuie sa fie acceptate de catre
membri, ceea ce presupune ca acestia se perceapa compatibilitatea intre obiectivele lor
personale si obiectivele organizational
b)Succesul sau esecul unei organizatii sunt influentate in mod hotarator de
calitatea interactiunilor intre membrii , aceasta inseamna ca oricare ar fi conducator
trebuie sa incurajeze, pe langa desfasurarea unor relatii formale eficace si dezvoltarea
unor relatii informale intre membrii care sa sustina afectiv viata organizationala.
c)Interactiunile intre membrii se desfasoara in cadrul unesi structuri
organizationala specifice care descrie modul in care munca e impartita intre membrii.

II. Ratiunile aparitiei si existentei organizatiei


Motivele pt care org au aparut si continua sa existe in societatea umana pot fi grupate in
doua categori :
a)motive de natura obiectiva sau pracmatica :in org individul isi poate pune in
valoare si dezvolta aptitudinile , talentul, deoarece org ofera posibilitatea dezvoltarii
muncii. De asemenea in org individul isi poate atinge obievtivele personale mai rapid si
cu eforturi mai mici . Tot in org omul poate beneficia de cunostintele si experienta
generatiilor anterioare.
b)motive de natura psiho-sociala :omul este prin natura fiintei sale un om
social, asadar are nevoi de comunicare, de apartenenta de grup, de afiliere, nevoi pe care
si le poate indeplini numai facand parte din org.

III.Tipuri de organizatii si forme de organizatii

a)in functie de gradul de structurare distingem


-formale
-informale
Caracteristici ale org formale :
-au o structura bine definita
-la baza functionarii lor se afla un seturi de reguli, de norme clare si inscrise
in documentele organizatiei
-relatiile dintre membri sunt preponderent formale (de munca)
-sunt in general stabile si relativ inflexibile

Caracteristici ale org informale


-nu au o structura explicita
-relatiile dintre membri sunt, preponderent informale ( personale)
-aderarea membrilor la norme si la lideri are loc spontan si implicit.

In realitate nu exista org formale si informale pure.Cele formale au nevoie, pt a


asigura coeziunea membrilor lor de existenta in interior a unor retele de relatii
informale. Org informale necesita de disciplina si coerenta din org informale

b)In functie de gradul de implicare emotionala distingem :


-grupari primare
-grupari secundare
Caracteristicile org primare
-grad ridicat de implicare emotionala a membrilor in org
-relatiile dintre membri sunt spontane ( ex. familia , grupul de prieteni)

Caracteristicile org secundare


-grad redus de implicare emotionala a membrilor org
-relatiile intre membri sunt sunt definite in documente ale organizatiei
-participarea membrilor la realizarea obiectivelor de desfasoara in baza
unui contract sau a unui acord.

c) In functie de obiectivele specifice distingem:


-economice
-religioase (cele care raspund unor nevoi spirituale)
-sociale (satisfac nevoi de afiliere , de apartenenta la un grup,
de ex grupuri sportive , caritabile etc.)

Management
curs 3

Management
-proces, functii, sistem -
I. Elementele si etapele procesului MG
II Functiile MG sau atributele managerului:
-precizie
-organizare
-coordonare
-antrenate
-control-evaluare
III Sistemul de management
-definire
-subsisteme
-decisional
-metodologic
-informational
-organizatoric

I Elementele si etapele procesului MG

Procesul de MG consta intr-un ansamblu de actiuni exercitate de catre subiect


(mg), asupra obiectului sau ( sistemul condus ) organizatia sau o parte a organizatiei , un
departament cu scopul de a mentine stabiliatea sistemului , de a-l adapta modificarilor
mediului si de a-l trece din starea existenta intr-o stare mai buna .
Ca orice proces si cel de MG presupune parcurgerea mai multor etape. Indiferent
de obiectivul de activitate al org, in esenta un proces de MG presupune parcurgerea
urmatoarelor etape
-analizarea situatiei existente cu indentificarea punctelor forte si celor slabe
-fixarea obiectivelor, adica a elementelor care definesc ‘starea dorita’ a sistemului
-elaborarea variantelor de modalitati prin care se pot atinge obiectivele (a strategiilor)
-alegerea strategiei optime
-evaluarea resurselor si alocarea lor
-alegera metodelor adecvate pt utilizarea resurselor
-luarea deciziei de actiune
-implementarea deciziei, adica punerea ei in practica
-obtinera rezultatelor
-controlul rezultatelor si compararea lor cu obiectivele
-stabilirea abaterilor intre rezultate si standarde si luarea deciziilor de corectie a abaterilor
(atunci cand se impun abateri)
Elementele unui proces de conducere la nivelul org sunt
a)scopul org care reprezinta ratiunea pt care a fost creata si functioneaza org (in cazul
unei org economice –producerea de bunuri, lucrari, servicii)
b)obiectivele sunt finalitatile catre care este orientate activitatea sistemului consus sau
formele specifice pe care le imbraca scopul in anumite momente ale evolutie organizatiei
( ex cresterea profitului cu 5%)
c)strategia reprezinta calea de urmat pt atingerea obiectivelor (ex.strategia de
restructurare)
d)politicile constituie detalieri ale strategiei care contin numeroase elemente cu caracter
operational (politica de personal, de mijloace fixe, de aprovizionare,)
e)procedurile-ghiduri de actiune care detaliaza modaliatea exacta in care se desfasoara o
activitate ( exproceduri privind recrutarea personalului, perfectionarea personalui )
f)regulile sunt enunturi care stipuleaza ca o actiune specifica va fi sau nu inregistrata in
functie de elementele corecte ale situatiei( regulile se refera la initierea sau neinitiera
unei actiuni intr-o situatie data) ex lansarea unei comenzi de achizitie de materiale de
la furnizor numai in momentul in care stocul de materiale a atins nivelul stocului de
siguranta .
g)programele -complexe de obiective, politici, procedeuri, reguli concepute astfel incat
sa determine orientarea actiunilor catre tintele asteptate .
h)bugetele ( programe numerizate) si care reprezinta exprimari in cifre, cantitative ale
efectelor asteptate si eforturilor preconizate.
II Functiile MG sau atributele managerului

Prin intermediul proceselor de MG se exercita de fapt atributele mg sau functiile


managementului:

1.Functia de precizie reprezinta ansamblul deciziilor si actiunilor prin care se determina


obiectivele org, se identifica modalitaile de atingere ale acestor obiective, se stabilesc
resursele si se determina termenele finale si intermediare de atingere a obiectivelor
Aceasta functie se concretizeaza in prognoze, planuri si programme :
Prognoze sunt imagini ale viitorului org pe un orizont de timp mai mare
de de 5 ani, in general. Prognozele la nivelul organizatiei se inspira in mare masura din
cele elaborate de institutii de specialitate cu privire la evolutia unor domenii de activitate.
Planurile se elaboreaza pe o perioada cuprinsa intre 1-5 luni si au un grad
mai mare de detalieri decat prognozele
Programele sunt detalieri in timp si spatiu ale planurilor pe o preioada de
pana la o luna.

2.Functia de organizare
Functia de organizare reprezinta delimitarea proceselor de munca in sarcini,
gruparea sacrcinilor pe posturi si compartimente si atribuirea lor spre execitare
membrilor organizatiei. Se concretizeaza in activitatea de organizare care are doua
dimensiuni:
a)organizarea de ansamblu
b)organizarea la nivelul principalelor componente ale organizatiei

3.Functia de coordonare
Functia de coordonare presupune armonizarea deciziilor si actiunilor
membrilor org si orientarea lor spre realizarea in conditii de efectuare a obiectivelor org.
La baza exercitarii functiei de coordonare se afla sistemul de comunicare conceput la
nivelul fiecarei org.

4.Functia de antrenare
Functia de antrenare reprezinta ansamblul deciziilor si actiunilor prin care de
determina participarea membrilor org. la realitatea obiectivele org. La baza acestei functii
se afla sistemmul de motivare prin care oamenii pot sa perceapa compatibilitatea dintre
obiectivele personale si cele organizationale

5.Functia de control
Functia de control reprezinta evaluarea la incheierea unui ciclu manegerial si
presupune evaluarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, indentificarea abaterilor,
stabilirea cauzelor acestor abateri si eventual luarea masurilor de corectie a abaterilor.
Pentru o buna desfasurare a actiunii este necesara exercitarea controlului nu
numai la finalul activitatii ci si pe parcurs ( controlul preventiv), astfel incat sa se poata
sesiza din timp eventualul curs gresit al actiunii si sa se ia decizia de corectie.

III.Sistemul de management
Sistemul de MG reprezinta ansamblul elementelor de natura decizionala ,
metodologica, informationala si organizatorica si al relatiilor care se stabilesc intre
acestea pentru realizarea obiectivelor in conditii de eficienta.
Componentele sistemului de MG sunt:
a) subsistemul decizional-care reprezinta ansambul deciziilor si mecanismelor de
fundamentare al deciziilor in organizatie.
b)subistemul metodologic-ofera un raspuns intrebarii ”cum conducem” si cuprinde
instrumentul managerial, adica metodele si tehnicile de conducere folosite.
c)subsistemul informationa-adica ansamblul elementelor informationale care stau la baza
fundamentarii si adoptarii deciziilor in org.
d)subsistemul organizatoric-care sustine functionarea celorlalte trei subsisteme si care are
doua laturi
-organizarea formala (adica elementele organizatorice se regasesc in documente
cu caracter oficial)
-organizare informala- reprezinta reteua ade relatii personale care se nasc intre
membrii org si care sustin din punct de vedere afectiv viata organizationala.

Management
Curs 4

Procesul decizional

I.Procesul decizional –elemente specifice


II.Tipuri de decizii
III.Metode decizionale bazate pe stimularea creativitatii

I.Elementele unui proces decizional

Procesul decizional reprezinta procesul de rezolvare a unei probleme:


a) Problema-este diferenta perceputa intre o situatie dorita si situatia
existenta
b) Decidentul-persoana sau grupul de persoane insarcinate cu rezolvarea
unei probleme
c) Obiectivele –tintele urmarite a fi atinse si care definesc starea dorita
d) Multimea variantelor decizionale- ansamblul cailor prin care pot fi
atinse obiectivele
e) Multimea criterilor decizionale - ansamblul variabilelor care stau la
baza analizarii variantelor de solutii si la alegerea uneia dintre ele
f) Decizia-varianta aleasa din multimea variantelor de rezolvare a
problemei
g) Multimea consecintelor decizionale –ansamblul rezultatelor asteptate ca
urmare a aplicarii deciziilor
h) Mediul –ansamblul factorilor care inluenteaza adoptarea si aplicarea
deciziilor.

Etapele unui proces decizional


1.Indentificarea si definirea problemei-etapa care influenteaza hotarator
intregul proces decizional si calitatea deciziilor.
2.Stabilirea obiectivelor- aelementelor care definesc starea dorita
3.Elaborarea variantelor decizionale si stabilirea criteriilor decizionale-
sunt generate solutiile pentru atingera obiectivelor si sunt stabilite variabilele in functie
de care se va realiza evaluarea solutiilor.
4.Deciderea –etapa in care variantele de solutionare sunt analizate si in
functie de criteriile stabilite se ia decizia, adica se alege solutia optima
5.Implementarea deciziei –Aplicarea in practica a solutieicare a fost aleasa
pentru rezolvarea problemei
6.Evaluarea impementarii deciziei –etapa in care de verfica rezultatele se
compara cu obiectivele si se stabilesc abaterile.Aceasta etapa constituie punctul de
pornire pentru un nou proces decizional.

II. Tipuri de decizii

Varietatea deciziilor care se iau intr-o organizatie poate fi grupata in functie de mai
multe criterii de clasificare astfel:

1.In functie de orizontul de timp si implicatiile asupra organizatiei


distingem:
a)decizii strategice –se refera la un orizont mare de timp,cu un grad redus de detaliere a
obiectivelor, au implicatii asupra intregii organizatii
b)decizii tactice –se refera la un orizont de timpl mai redus , dradul de detaliere al
obiectivelor este invers proportional cu orizontul de timp la care se refera si au
implicatie asupra organizatiei in ansamblu
c)decizii curente-(operationale) se refera la orizonturi reduse de timp cu un grad mare de
detaliere a obiectivelor si de implicare in primul rand asupra unor subdiviziuni ale
organizatiei

2.In functie de natura variabilelor implicate si de posibilitatile de


anticipare a rezultatelor distingem:
a)decizii in conditii de certitunine- ( decizii certe ) variabilele implicate sunt controlabile,
anticiparea rezultatelor se poate face cu precizie
b)decizii in conditii de incertitunine- variabilele implicate sunt partial controlabile ,
rezulatele asteptate pot fi anticipate cu aproximatie
c)decizii in conditii de risc - variabilele sunt necontrolabile , anticiparea rezultatelor se
poate face cu un grad mare de apoximare.

3.In functie de numarul decidentilor


a)decizii individuale
b)decizii de grup

4.In functie de amploarea competentelor decidentilor :


a)decizii avizate- sunt deciziile pt aplicarea carora este necesar avizul unei persoane
situate pe un nivel ierarhic superior decidentului.
b)decizii neavizate-sunt cele pt aplicarea carora nu se solicita avizul unui superior
ierarhic

5.in functie de numarul criteriilor utilizate


a)decitii unicriteriale
b)decitii multicriteriale

6.In functie de frecventa cu care sunt adoptate


a)decizii aleatoare-se iau ca urmare a producerii unui eveniment neasteptat
b)decizii periodice-se iau in acelasi perioada aanului in fiecare an
c)decizii unice-se iau o singura data in viata unei organizatii

7.In functie de pozitia decendentului


a)decizii la nivel superior-deciziile luate de managementul de varf al unei organizatii
b)decizii la nivel mediu-deciziile luate de manageri situati in zona mediana a priamidei
organizationala ( ex. sefi de departamente, etc)
c)decizii la nivel inferior-decizii luate de conducatorii situati la baza piramidei ( ex sefi
de echipa )

Indiferent de natura ei o decizie trebuie sa indeplineasca conditii minimale pentru a fi


eficace
1.sa fie fundamentata stiintific ceea ce presupune:
-punerea la dispozitia decidentilor a unui material informational relevant (calitate si
cantitatea adegvata)
-folosirea unui instrument decizional adegvate (alegerea metodei decizionala adegvate
tipului de decizie)
-competenta decidentului – aptitudinile si abilitatile profesionale si manageriale
2.sa fie imputernicita (tipul de decizie trebuie corelat cu pozitia
managerului)
3.sa fie oportuna (sa fie luata la momentul potrivit)
4.sa se integreze in ansamblul deciziilor luate in organizatie ( sa nu
impiedice adoptarea altor decizii)
5.sa fie formlata corespunzator ( sa contina obiectivele de realizare a
obiectivelor , data adoptarii, numele decidentului, numele persoanei insarcinate cu
aplicarea deciziilor)

Metode si tehnici decizionale bazate pe stimularea creativitatii:

1.Brainstorming
Este o metoda decizionala de grup la care participa persoanele a
caror activitate este afectata de problema careia i se cauta rezolvarea. Premisa unei
reuniuni de brainstorming: cu cat sunt emise mai multe idei cu privire la rezolvarea
problemei cu atat creste probabilitatea gasirii unei solutii care sa rezolve in mod creativ
problema
Ragulile unei reuniuni de brainstorming:
– participantii isi aleg un leader insarcinat cu conducera reuniunii si notarea tuturor
ideilor emise
– este incurajata emitera libera , spontana de idei
– este descurajata critica
– este incurajata combinarea de idei

O reuniune de brainstorming se termina in faza de generare a ideilor.


Decizia finala apartine unei singure persoane (leaderul formal sau informal)
Principalul neajuns al unei reuniuni de brainstorming il constituie
posibilitatea de influentare reciproca si monopolizarea a discutiilor de carte persoana
sau persoanele cu atributii deosebite de comunicare.

2.Tehnica Delphi
In cadrul metodei Delphi sunt solicitati pentru a rezolva problema in
procesul decizilonal experti din domeniu .Instrumentul de baza este chestionarul
Etapele metodei
– echipa insarcinata cu pregatirea si organizarea procesului decizional formuleaza si
controleaza expertii
– se intocmeste un prim set de chestionarare continand intrebari deschise cu caracter
general care permit expertilor sa-si exprime liber parereile cu privire la rezolvarea
problemei
– transmiterea chestionarelor catre experti
– colectarea chestionararelor si centralizarea raspunsurilor
– pe baza raspunsurilor primite se intocmeste al doilea set de chestionarare in care
participantilor le sunt prezentate partile exprimate de colegii lor, fara insa a se
dezvalui identitatea autorilor raspunsurilor
– expertilor li se cere sa rezolve o ierarhizare a raspunsurilor
– ciclulse reia pana cand se obtine consensul a cel putin 50% dintre experti
Avantajele acestei metode
– procesul decizonal este parcurs de catre grup pana in faza alegerii solutiei optime
– se elimina posibilitatea monopolizarii atentiei de una sau mai multe persoane
– se mizeaza pe o calitate ridicata a deciziei dat fiind faptul ca la procesul decizolnal
participa specialisti.
Dezavantaje
– metoda este uneori costisitoare in termeni de timp si de resurde financiare

3.Tehnica grupului nominal


Persoanele sunt reunite in acelasi spatiu si leaderul le formuleaza
problema si le cere sa elaboreze individual, in scris, solutiide rezolvare a acesteia.Apoi
fiecare participant este solicitat sa dea citire cate una din solutiile formulate.Acestea sunt
inscrise pe o tabla aflata in fata tuturor participantilor si se obtine o lista a solutiilor ( a
variantelor decizionale). Lista solutiilor este supusa dezbaterii participantilor la procesul
decizional si in final leaderul le cere decidentilor sa voteze secret solutia care i se pare a
rezolva creativ problema. Decizia de grup va fi acea solutie care intruneste cel mai mare
numar de voturi .
Alegerea uneia sau alteia dintre metode decizionale se face in functie
de tipul problemei care trebuie rezolvata si de contextul in care este luata si ulterior
implementrarea deciziei.