P. 1
Introduce Re in Studiul Regimul Juridic Al Parcului National Retezat

Introduce Re in Studiul Regimul Juridic Al Parcului National Retezat

|Views: 98|Likes:
Published by svlaic2006601

More info:

Published by: svlaic2006601 on Nov 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2011

pdf

text

original

MIRCEA DUŢU Prof. Univ. Dr.

VLAIC P. IOAN dr. in drept

DUMITRU DINU

INTRODUCERE IN STUDIUL REGIMULUI JURIDIC AL PARCULUI NAŢIONAL RETEZAT

BUCURESTI, NOIEMBRIE 2010

1

unde pe cale de legislaţiune sau de măsuri administrative ar trebui create de urgenţă rezervaţiuni şi parcuri”. la ideie. Petrini. semnată de directorul său. cu consilieri din toate provinciile ţării şi cu epitropia înţelegătoare a Ligii naţionale pentru protecţiunea monumentelor naturii”. Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietăririi Sătenilor „în chestiunea extrem de importantă din punct de vedere culturalştiinţific. care trebuie să vină şi sub ocrotirea unui Oficiu central. univ. Grădina botanică putea proceda la „organizarea proiectelor grădini alpine. Totodată. sub nr. care răspundea „intereselor superioare ale ţării”. Al. totodată. iar la sugestia directorului său. parcuri naturale şi monumente ale naturii puse sub protecţia unei legi speciale. dar chiar şi politic a protecţiunii naturii prin crearea de rezervaţii naturale şi parcuri naţionale”. prof. Ungaria.6) păstrarea unui „teren mare” în zonă.Borza se adresează. univ. cerând în acest scop. cu un memoriu Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. dar din nefericire şi ultima ocazie de a mai salva din comorile botanice ale ţării – formaţiuni vegetale caracteristice şi specii rare sau unice – ce nu au fost devastate sau alterate încă de mâna omenească”. se propunea extinderea proiectului şi în alte provincii ale ţării astfel „ca în legătură cu Reforma Agrară. în vederea proclamării sale ca parc naţional. se considera că „Reformarea agrară ce se înfăptuieşte acum este cel mai fericit prilej. 2 . Direcţia aderă. „aziluri” de comori vegetale „vom putea sta cu fruntea ridicată în faţa vecinilor noştri (Polonia. care ne întreabă cu îngrijorare. în atari condiţii. În acest context. să alcătuim acum o întreagă reţea de rezervaţiuni. Procesul de declarare a „Parcului Naţional Retezat” Primul act oficial prin care se preconizează înfiinţarea unei rezervaţii naturale în Retezat este adresa Grădinii Botanice din Cluj nr. special. „vom putea da un răspuns liniştitor şi „Ligi internaţionale pentru protecţia naturii” şi prietenilor din Apus.Borza. unde există de mult astfel de rezervaţii admirabil organizate şi studiate”. prezentându-se şi „punctele cele mai importante din Ardeal. Rusia) şi a statelor din apus şi din ambele Americi. se sublinia şi dimensiunea internaţională a proiectului. prof. Instituirea acestor prime măsuri de protecţie a naturii era considerată de savant drept un „suprem postulat cultural al timpului”. printr-o circulară.15 din 24 ianuarie 1924. în legătură cu rezervaţiile de munte.310/1932 din 15 decembrie 1923. în principiu.1. Cehoslovacia. prin faptul că prin crearea acestor „protectorate”. prin care se solicită Direcţiei Generale pentru Reformă Agrară din Cluj (pct. Al. consilierilor agricoli judeţeni să refere asupra situaţiei de drept şi de fapt a terenurilor vizate. Totodată. ce face România în aceste clipe prielnice şi hotărâtoare pentru păstrarea în viitor a monumentelor naturii”.

La rândul său. o rezervaţie ştiinţifică importantă prin adăpostirea şi apărarea de orice stricăciune a vegetaţiei şi a lumii sale naturale. Răspunsul venea câteva luni mai târziu prin adresa nr. Textul relativ la Retezat.220/21. directorul Institutului botanic recomanda „a proceda în aceste chestiuni cu energia şi cu prudenţa şi echitatea necesară. A fost prilejul pentru Al. iar partea ce s-a expropriat s-a atribuit în mod definitiv încă din anul trecut. iar din rapoartele întocmite rezulta că unele exproprieri şi înfiinţări de rezervaţii nu se puteau înfăptui în baza legilor existente pentru reforma agrară şi nici pe cale administrativă.293/1924”. spre adoptare. deoarece parte din acest munte s-a rezervat proprietarilor vechi. etc.09. poliţieneşti. pescuit. Borza şi echipa sa de a lansa propunerea adoptării „unei legi speciale pentru protecţia naturii. din 9 februarie 1925. că măsura luată „este prea tardivă.1924 a Institutului de Botanică sistematică şi Grădinii Botanice a Universităţii din Cluj în care se precizau. Casa Centrală a Cooperaţiei şi Împroprietării Sătenilor (adresa nr.3673/18. în baza legilor silvice.împlinindu-şi misiunea ce o are. fapt care l-a întărit şi Comitetul Agrar Bucureşti prin hotărârea sa cu nr. cu rugămintea de a fi înaintat corpurilor legiuitoare. Australia. O evaluare a situaţiei din partea Institutului de Botanică. Astfel. Rezervaţia ar cuprinde terenul dintre piscurile şi crestele de munte Zănoaga-SlăveniRetezat-Stânişoara-Pelaga-Bucura şi se mărgineşte spre Sud de Valea Lăpuşnicului. În faţa dificultăţilor concrete şi complexităţii situaţiilor juridicoadministrative create. 6 s-au grăbit să răspundă. în mod comparativ şi experimental. spre a statua asupra rezervării acestora. pentru a putea împăca interesele superioare ale ştiinţei şi culturii cu interesele juste 3 . terenurile care să fie rezervate. cerând promotorului proiectului să precizeze suprafeţele necesare şi aşezarea lor. pentru întreaga ţară. pe judeţe. la 18 decembrie 1924 Consilierul Agricol al judeţului Hunedoara comunica „cu părere de rău”. etc. neputându-se expropria. aşa cum există în ţările Apusului: Franţa. sens în care a anexat şi o „schiţă de proiect”. comorile lumii vegetale”.”. pentru întreaga ţară. trimisă ministerului de resort arăta că. Dar repede au apărut şi complicaţiile legate mai ales de situaţia juridică a imobilelor vizate. din cele 11 consilierate vizate. de vânat. de a studia din punct de vedere sistematic. ecologic. pentru a li se da destinaţia respectivă. Elveţia. anexându-i-se şi micul masiv calcaros „Paltină” din stânga Lăpuşnicului Mare”.02. comunelor ca păşune comunală. La scurt timp. întrucât parcul naţional din muntele Retezatului nu-l mai putem înfiinţa prin facerea rezervelor.1924) răspundea pozitiv iniţiativei. însoţit de o schiţă şi o hartă propunea următoarele: „Regiunea superioară a Retezatului trebuie transformată într-un grandios Parc Naţional. Casa Centrală a Cooperativei şi Împroprietării Sătenilor anunţa că a luat măsuri „ca terenurile cerute a fi transformate în parcuri naţionale de interes ştiinţific să fie rezervate în mâinile statului”.

După mai multe schimburi de scrisori. Bineînţeles.Borza. trebuie să cadă”. Racoviţă. consemna un document al Congresului naturaliştilor.Argetoianu aprobă înfiinţarea parcului naţional. Terenul este pădure exploatată”.. interesele momentane ale unuia sau altuia trebuie să cedeze. făcând rezervele ştiinţifice pentru viitorime. întrunit în zilele de 18-21 aprilie 1928 la Cluj. cealaltă jumătate formând proprietatea în indiviziune. Nu puţine şi nici dezinteresate au fost şi împotrivirile la această generoasă iniţiativă. Numirea prof. ca să reclame libera păşunare pe tot masivul”. pe cât e posibil. Nyarady menţiona..290) Consilierul Agricol al Judeţului Hunedoara comunica marcarea pe harta a terenurilor care putea fi cuprinse în viitorul parc naţional botanic Retezat.. căci aici Statul numai în jumătate este proprietar. respectiv preda .Racoviţă. naturalistul E.Kendeffy se poartă duşmănos contra acestui Parc şi lucrează la Minister în înţelesul ca să se strice ce s-a făcut până acum” şi propunea „Să fie stabilit precis care sunt teritoriile care sunt expropriate definitiv. În special cred că expropriind sau rezervând un teritoriu declarat monument al naturii trebuie să ne îngrijim de o recompensă echivalentă – ca păşune. precum şi problemele tehnice de organizare a ariei protejate. Paralel cu acţiunea de lămurire a opiniei publice şi de angajare a tuturor naturaliştilor ţării la cererea de înfăptuire a acestui proiect. Borza şi a rapoartelor Consilieratului Agricol.Popovici-Bâznoşanu şi Al. univ. Preluarea terenurilor disponibile din Retezat spre studiu şi conservare de către Institutul de Botanică Sistematică se va face în vara anului 1927 (proces-verbal din 17 iulie 1927).I. la 1 februarie 1926 (adresa nr. iar într-o informare din august 1928. la 1 iunie 1929. „politicieni demagogi stârnesc pe locuitorii din vecinătatea Retezatului. întocmită în urma unei deplasării pe teren.în parte. ca secretar 4 . Pe baza concluziilor Congresului Naturaliştilor prezentate de profesorii E. sub preşedenţia lui E. se efectuează estimări ale cheltuielilor necesare şi se formulează promisiuni de definitivate a lucrărilor în 1929. teren agricol ori pădure. Dar „uneltirile” potrivnicilor proiectului generează noi amânări şi presupun alte intervenţii la conducerea ministerului.economice ale populaţiei. în august 1928. neatribuite încă pentru păşuni sau păduri comunelor.1 „nu se poate rezerva. A. menţionându-se că terenul prevăzut în schiţa nr. care sunt cele care afirmativ sunt comune în părţi egale între Stat şi între Kendeffy şi pe urmă care sunt acele care s-au lăsat definitiv în posesiunea lui Kendeffy”.. ca să zicem „veşnicie”. Demersul constituirii Parcului naţional Retezat a fost consolidat şi prin moţiunea specială adoptată în acest sens de Congresul naţional al naturaliştilor din România. că: „G. s-a desfăşurat o activitate stăruitoare de a clarifica stările de proprietate şi folosinţă economică a Retezatului. Al. deplasări la faţa locului din partea reprezentanţilor Institutului şi discuţii între persoanele implicate. ministrul agriculturii C. printre altele. .

213.148. prin care se va înfiinţa Parcul Naţional al României” în munţii Retezat. Această consultare. I. Apoi. din 7 iulie 1930. prin Decretul Regal nr. a publicului a avut loc în ziua de 13 noiembrie 1933. În spiritul unei concepţii moderne. ţinând seamă de situaţia juridică a întinderii declarate de Parc Naţional”. apoi particularii interesaţi”. particulari). precum şi atribuit prin 5 . în acest context. În baza sa. astfel că este aprobat de ambele camere. legea e promulgată de rege şi publicată sub nr. la sediul prefecturii judeţului Hunedoara şi au participat „toţi şefii autorităţilor din Deva. în schimbul golurilor de munte mai sus amintite”.Borza de a se convoca o „conferinţă cu participarea tuturor celor interesaţi în chestiunea înfiinţării Parcului Naţional al Retezatului (autorităţi. Procedura propriu-zisă de înfiinţare a parcului avea să se declanşeze la 29 ianuarie 1934. Comunele ar putea fi recompensate prin exproprierea unei porţiuni de pădure a proprietarului Thoroczkay. referitor la situaţia juridică a terenurilor afectate proiectului. directorul Serviciului agricol al judeţului şi deputat Emil Şelariu au precizat că „acest teritoriu este proprietatea indiviză a lui Kendeffy Gavrilă şi a statului prin exproprierea absenteistului Kendeffy Ludovic. Printre altele.1301 din 8 aprilie 1931 a fost numită Comisia Monumentelor Naturii. când Comisia regională pentru Ardeal adoptă rezoluţia de a propune Comisiei Monumentelor Naturii (CMN) declararea oficială a Parcului Naţional al Retezatului.general al Ministerului Instrucţiunilor Publice încetinează şi mai mult procesul de înfiinţare a parcului. care ar urma să fie defrişată şi dată comunelor drept păşune. în Monitorul Oficial nr. univ. acest teritoriu „aflându-se de drept în proprietatea Statului în indiviziune cu Gavril Kendeffy. a considerat că o condiţie principală o reprezintă. însuşit de noul ministru al agriculturii şi domeniilor naţional – ţărănistul Ion Mihalache. Din acest teritoriu s-a atribuit comunelor mărginaşe prin Reforma Agrară golurile de munte ca păşuni.Danciu). la 3 mai acelaşi an. se intensifică adoptarea proiectului de lege privind protecţia monumentelor naturii. tot atunci administraţia munţilor a trecut asupra Casei Autonome a Pădurilor Statului. în sens modern. căreia i-a revenit responsabilitatea „pregătirii tehnice şi administrative a lucrărilor pentru declararea monumentelor naturii” şi care la 19 octombrie 1933 a aprobat propunerea prof. CMN adoptă propunerea şi „avizează să se declare ca monument al naturii în limitele şi condiţiile propuse. reprezentanţii parlamentarilor şi ai diferitelor societăţi. la 1 iunie 1933 s-a constituit Comisia regională pentru Ardeal a Comisiunii Monumentelor Naturii. astfel că toate problemele desăvârşirii proiectului parcului naţional Retezat sunt preluate de aceasta. Un alt participant (ing. Al. instituţii. în care să se caute a se armoniza interesele tuturor acestora şi să se stabilească în linii generale proiectul de lege. în schimb. numai astfel putându-se efectua delimitările teritoriale necesare. ieşirea din indiviziune şi accelerarea judecării liniei de defalcare.

R. 5/2000. trecând. potrivit art. 2. continuând. Legea nr.P. precum şi a păşunatului într-o zonă bine delimitată. structurată într-o zonă centrală (în suprafaţă de 16. Comisia Monumentelor Naturii solicita Ministerului Agriculturii şi Domeniilor să procedeze la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a întregului teren pe care se afla parcul naţional. spre Nord cota 1563.U. începând cu punctul Gura Zlăţii. iar din 1980 face parte integrantă din reţeaua internaţională a rezervaţiilor Biosferei ‚.C. 213/1930. fapt pentru care. Tot aici se află şi rezervaţia ştiinţifică Gemenele (categoria I – I. 7 din Legea nr. 137/1995.U. la cota 1977. Implicaţiile juridice al declarării Parcului Naţional Retezat Potrivit art. El este o arie protejată de interes naţional şi internaţional. trecând la vârful Retezatului (2484) şi pe scoaba Retezatului la râul Zlătuia până la Gura Zlata. Suprafaţa era de circa 100 km2. De asemenea. distrugerii jepilor pe întreg teritoriul parcului. de la punctul 1413.866 ha) şi o zonă-tampon de 19. Legea nr. „oricui ar aparţine de drept şi de fapt acele păduri”. care prevedea interzicerea defrişării pădurilor. vârful Gruniul 2. 5 alin. vârful Custura. urmând valea Lăpuşnicului. 195/2005). conform clasificării I. tăierii copacilor.). În cele din urmă masivul Retezat a fost confirmat ca monument al naturii prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr.G. 173/14 iunie 1939. înglobând vârful Stănulet (cota 2050). monumentele naturii cu o suprafaţă mai mare de 10 ha nu pot fi păstrate de proprietar. iar un teritoriu alpin atribuit ca rezervaţiune ştiinţifică Institutului Botanic din Cluj şi în partea de Nord fiind proprietatea Statului şi a unor particulari” s-a stabilit un regim de protecţie diferenţiat. prin adresa nr. O.551 ha. de 1630 ha. aferentă programului UNESCO „Omul şi Biosfera”. Legea nr. iar din punct de vedere legal se preciza că: „Fiind proprietatea Statului în indiviziune cu particulari. Demersurile administrative au început. urmând culmea Păpuşii. fiind încadrat.C. (1) din Decretul nr. „Monumentele naturii sunt bunuri 6 . pe culmea vârful Buţii.N. vârful Mare 2456. suprapus celui de proprietate. 9/1973.N. 237/1950 pentru ocrotirea monumentelor naturii în R.593 din 22 martie 1935. pe Lăpuşnicul Mare în sus. nr. 5 alin. în categoria II (Parc naţional).302. cuprinzând văile superioare ale râului Nucşorului până la cota 1367. chestiunea juridică rămâne neatinsă”.. 237/1950.Reforma Agrară mai multor comune ca păşune de munte. Parcul Naţional Retezat şi-a păstrat calitatea de arie protejată în condiţiile actelor normative care s-au succedat în materie (Decretul nr. în următoarele limite: valea Râul Mare. dar au fost complicate de procesul judiciar de ieşire din indiviziune şi stabilire exactă a limitelor proprietăţilor în discuţie.U. în restul acestuia fiind supus aprobării curatorului şi numai cu titlu temporar.

Săcel. Sântămărie. în virtutea legii. Jud. s-a stabilit că. Louis) Kendeffy şi Gavril (Gabor) Kendeffy şi a trecut în proprietatea Statului Român (dobândită prin expropriere. în cote egale. proprietatea sa exclusivă. în comuna Sântămărie. a fraţilor Ludovic (Lajos. Kendeffy Gabor de-o parte pe întreaga suprafaţă de moşie ce se cuvine acestuia. prin Hotărârea Comitetului Agrar nr. iar restul moşiei.282 jugăre se găseşte în hotarul comunei Râu de Mori şi se afla în indiviziune între fraţii Kendeffy Gabor şi Kendeffy Lajos. a fost expropriată pentru cauză de utilitate publică. Crişana şi Maramureş. cât şi cota sa parte din moşia în indiviziune cu fratele său. 8 din Legea agrară din 1921. pronunţată la sediul moşiei proprietarului Gavril Kendeffy. Poieni. Suprafaţa de 10. Hunedoara. fără să ţină cont de starea de diviziune sau indiviziune a părţilor din moşie.933 jugăre şi 974 stânjeni pătraţi.060 jugăre şi 218 stânjeni pătraţi. în persoana ambilor proprietari. Proprietatea numitului Gavril Kendeffy. în suprafaţă de 7651 jugăre şi 622 stânjeni pătraţi. exproprierea trebuie efectuată pe întreaga moşie. Hunedoara. respectiv a art. respectiv avut obştesc. pag. întreaga moşie Kendeffy era de 36. s-a expropiat în folosul Statului Român o suprafaţă de 6516 jugăre şi 1232 stânjeni pătraţi din moşia proprietarului Gavril Kendeffy. Nalaţvad. Banat. Ciopea. arător. socotindu-i-se în masa expropriabilă atât moşia. aparţine exclusiv proprietarului Kendeffy Gabor. potrivit dispoziţiilor art. în conformitate cu datele din Cartea funciară existenta la data de 1 decembrie 1928.ale întregului popor. pământ cultivabil. rezultă că. 2 şi 22 din Legea pentru reformă agrară din Transilvania. 1. Subcetate. din care suprafaţa de 29. Jud. Valea Dăljii. cu despagubire. pronunţată la sediul moşiei proprietarului Gavril Kendeffy. Prin Hotărârea 752/16 decembrie 1922 a Comisiunii I de ocol pentru expropriere şi împroprietărire Haţeg. în baza art. 2 şi 22 din aceeaşi lege a părţii de proprietate a numitului Gavril Kendeffy. c din Legea pentru reforma agrară din Transilvania. în comuna Sântămărie. 6 lit. rămasă definitivă.571. în aceeaşi hotărâre se reţine că: „urmează a se calcula exproprierea proprietatea persoanei D-lui. şi a prevederilor art. situată în hotarul comunelor Clopotiva. Crişana şi Maramureş din 1921 a părţii numitului Lajos Kendeffy. în întindere de 7. Kendeffy Lajos”. păşune şi 7 . În consecinţă.” Toate aceste evoluţii arată că întregul teritoriu al Parcului naţional Retezat reprezintă proprietatea publică a statului. Banat.3 ha (Domeniul Retezat) a fost proprietatea în devălmăşie. 293 din 15 aprilie 1924. Unciuc. Prin aceeaşi hotărâre. fâneţe. Din Hotărârea 752/16 decembrie 1922 a Comisiunii I de ocol pentru expropriere şi împroprietărire Haţeg. libere de orice sarcini şi servituţi.

cu indicare numărului cărţii funciare. nr. din totalul preţului fixat pentru expropriere. a naturii terenurilor. situată pe hotarul comunei Râu de Mori. Prin hotărârea Curţii de Apel Cluj nr.919.060 jugăre şi 218 stânjeni pătraţi s-a fixat preţul de expropriere la 1. de 1. întocmit la Deva.527 din 11 aprilie 1928. Hunedoara).656 jugăre şi 1423 stânjeni pătraţi ce ar fi reprezentat cota indiviză de ½ a proprietarului Gavril Kendeffy.goluri de munte păşunabile.01 lei.300 lei. 725 din 1926.313 jugăre şi 1245 stânjeni pătraţi. iar pentru restul de 20% din preţul de expropirere.65 lei. din suprafaţa de 29.219. rezultă că: „întreaga suprafaţă de teren cultivabil şi neproductiv expropriată prin hotărârea Com. cu numărul 12. anume pentru suma de 212. a suprafeţelor şi a preţului exproprierii. la 1 noiembrie 1927 şi la 28 octombrie 1927. certificat de către Consiliul Agricol şi şeful de cadastru. suma acestor suprafeţe conducând la aceeaşi cotă de 14. 725/11 februarie 1926. Sântămărie. Subcetate. Din din Borderoul de evaluare a terenurilor expropriate de la Ludovic şi Gavril Kendeffy din hotarul comunei Râu de Mori. pentru suprafaţa de 7. Statul Român urma să plătească. a denumirilor. în proprietatea acestuia rămânând doar 4655 jugăre şi 63 stânjeni pătraţi. iar din proprietatea lui Gavril Kendeffy a fost exproprieată suprafaţa de 10. reprezentând 80% din preţul exproprierii. după Cartea funduară şi amenajamentul silvic. Prezentul s’a eliberat spre a fi ataşat referatului de plată respectiv” (Referatul sus-menţionat este întocmit de Casa Centrală a Împroprietăririi – Consiliul Agricol Jud. Poieni şi Râu de Mori. o dobândă de 5% pe an. aşa cum rezultă din Referatul întocmit de Casa Centrală a Împroprietăririi – Consiliul Agricol Jud.01 lei. 293/924. conform hotărârii Curţii de Apel Cluj. suma de 851. se află efectiv în stăpânirea Statului. agrar No. la 28 octombrie 1927. Consilieratul agricol. Situaţia terenurilor expropriate cu plată de la Gavril şi Ludovic Kendeffy. s-au fixat preţurile terenurilor expropriate.799. situate în hotarele comunelor Clopotiva. a numerelor topografice. Nalaţvad. 8 .064. s-a expropriat din proprietatea lui Ludovic Kendeffy.001 jugăre şi 1359 stânjeni pătraţi. Prin hotărârea Curţii de Apel Cluj. Gavril Kendeffy a primit. certificat de către Consiliul Agricol şi şeful de cadastru. rezultă din Borderoul de evaluare a terenurilor expropriate de la Ludovic şi Gavril Kendeffy din hotarul comunei Râu de Mori. rezultă că. Conform certificatului oficial cu nr. rămasă definitivă. Ludovic şi Gavril Kendeffy. dela Dnii. întocmit la Deva. după Cartea funduară şi amenajamentul silvic.064. suprafaţa de 14. Ciopeia. fără a fi retrocedat nimic foştilor proprietari.656 jugări şi 1423 stânjeni pătraţi. Secţia a II-a. Hunedoara. conform hotărârii Curţii de Apel Cluj. emis de Ministerul Agriculturi. până la măsurarea definitivă a terenului expropriat. 4569 din 24 noiembrie 1927.

a. 402. c din Legea Agrară. topo 3916. CF 474. s-a expropriat definitiv pentru cauză de utilitate naţională pe seama statului român. 6 pct.Dovada faptului că statul român a plătit valoarea terenurilor expropriate de la Gavril Kendeffy şi Susana (Suzana) Kendeffy. 3836. în baza disp. prin care au fost soluţionate cererile de revizuire introduse de Comitetul Agrar – Secţia Transilvaniei. fost proprietatea Ludovic (Lajos. conform procedurii speciale stabilită de lege.752/18 decembrie 1922 (anexa nr. 75 (şapte zeci şi cinci) jugăre păşune. pe temeiul prevederilor art.s-au respins ca neîntemeiate cererile de revizuire ale proprietarilor Gavril şi Ludovic Kendeffy. 4058. . Louis) Kendeffy. c. 8 lit. 2. 3898. 3888. art. 3781/1. 3910. 382. nr. 4047. respectiv se expropriează în folosul statului o suprafaţă de 14. prin hotărârea Comitetului Agrar nr. 3897. c. 3780. 3781/2. s-a expropriat cota parte din proprietatea în indiviziune aparţinând lui Ludovic Kendeffy. no. cu aşezarea stabilită de Comisiunea de Ocol Haţeg. 32. pe baza art. 3906. 39939 . cu privire la Hotărârile nr.s-a respins ca neîntemeiată cererea de revizuire a proprietarea Susana Kendeffy. jumătatea indiviză.lasă proprietarului Gavril Kendeffy 200 (două sute) jugăre cultivabile. art. 3949. art. rezultă din cererea acestora. Cu privire la imobilul teren. 3974-3983. 3 şi 4 din 2 ianuarie 1924 ale Comisiunii Judeţene Hunedoara rezulta ca : .12. în suprafaţa ce formează cota-parte din proprietatea. semnată olograf. 4 pct. 3069/30. iniţial. şi se expropriază tot pământul cultivabil ce proprietarul mai posedă peste aceste cote de mai sus în vreuna din comunele din circumscripţiile Comisiilor de Ocol Haţeg. . 34 şi 14 din Legea Agrară. situaţia se prezintă astfel: Domeniul Retezat a fost. 3958. înregistrată sub nr. 3937-3992. în această moşie. topo 396. proprietatea în devălmăşie în cote egale.6 lit. 3870-3880. 4014-4017. partea acestuia. 3963-3972. a proprietarului Kendeffy Lajos. a fraţilor Ludovic şi Gabriel Kendeffy. 62. 4057. cuprinsă în CF a comunei Râu de Mori no.c din Legea pentru reformă agrară din Transilvania. 3861-3865. 24 lit. 1009. într-o primă fază. 3790-3803. 4085-4088. 24 lit. prin hotărârea nr.04. 3789. 4029-4032.1924 a Comitetului Agrar – Secţia Transilvaniei. Prin Hotărârea nr. art.293 din 13 aprilie 1924. Pentru a se ajunge aici. născută Banffy. 3917. Pui ori Petroşani. nr.1944.1) a Comisiei de ocol pentru expropriere Haţeg. Ludovic Kendeffy fiind declarat absenteist. art. Banat. 293/15. 3868.614 jugăre 1068 stânjeni pătraţi din moşia indiviză a coproprietarilor Kendeffy Gabor şi Lajos. 4177. 3782-3788. la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor – Direcţia aplicării reformei agrare – Serviciul lichidărilor financiare. plus 148 (una sută patru zeci şi opt) jugăre drenate şi irigate. 1010. Crişana şi Maramureş (1921).

Kendeffy constituie patrimoniul statului. 3893-3896. care s-a ataşat la proprietatea Susanei Banffy (căsătorită Kendeffy). inclusiv curţile conacelor şi clădirilor. pe teren. topo 3922-3946. s-a reformat hotărârea primei comisii. 3985. Banffy (Kendeffy) de domeniul indiviz „Statul Român şi Gavril Kendeffy din Retezatul” este creasta topografică a Dâlmei Gorganului şi s-a 10 . astfel cum au fost constatate că-i aparţin prin hotărârile comisiilor de ocol Petroşani. în consecinţă. 4049. în cuprinderea lor totală din toate proprietăţile rurale. 4059-4063. absenteist. care a reformat Hotărârea Comisiei judeţene. Cererea de revizuire a Casei Pădurilor a fost admisă prin Hotărârea nr. cu nr. în sensul desfiinţării sale. prin hotărârea nr. 4074. Prin aceeaşi hotărâre s-au declarat expropriate toate părţile divize sau indivize aparţinând proprietarului Ludovic Kendeffy. Prin hotărârea nr. 3959. no. 3516. 4035. Pui şi Haţeg. S-a hotărât că partea indiviză cuvenită statului de la absenteistul Ludovic Kendeffy intră în patrimoniul statului liberă de orice constituire de drepturi de orice natură. 3815. cât şi cererile de revizuire formulate de proprietarii Gavril şi Ludovic Kendeffy. 4084. 3834. În urma apelului părţilor interesate. De asemenea.4002. 752/18 decembrie 1922. 4075. 3835. 3881-3884.1923 a Comisiei judeţene Hunedoara (Deva). s-a decis că linia despărţitoare a proprietăţii S. admiţându-se partajul făcut de cei doi fraţi în 1919 şi. 4037-4046. 3814. după ce se satisfăceau cererile comunelor învecinate pentru păduri şi păşuni. 3867. s-a propus defalcarea din domeniul indiviz „Statul român şi G. nr. 4004-4018-4027. astfel expropriindu-se definitiv pe seama statului. 3885-3887. 4071. 293/15 aprilie 1924 a Comitetului Agrar. întreaga moşie din hotarul comunei Râu de Mori a fost declarată ca aparţinând în întregime lui Gavril Kendeffy. fie indivize ale absenteistului L. Kendeffy din Retezatul” o porţiune de pădure în suprafaţă de circa 357 ha. partea din domeniu care îi aparţinu-se absenteistului Ludovic Kendeffy.3/2. 4033. 3908. CF 315. 4222-4092. 3908. reprezentanţii Casei Pădurilor „au descris amănunţit proprietăţile indivize . 3869. suprafeţele rămase fie în indiviziune.01. În urma acestei constatări. 4072. 3986.86/26 iunie 1925 a Comisiei judeţene de exproprieri s-a luat act de aceste lucrări. Totodată.stat şi Gavril Kendeffy . respingerii apelului şi menţinerii ca temeinică şi legală a Hotărârii Comisiei de Ocol pentru expropriere Haţeg. în indiviziune cu proprietarii respectivi. 4034. Prin procesul-verbal din 28 mai 1925. s-a stabilit că. prin aceeaşi hotărâre.şi s-au predat pe seama şefului de ocol silvic Haţeg”. sau respins ca neîntemeiate cererile de revizuire formulate de proprietara Suzana Kendeffy. 3889-3891. la 21 iunie 1924 s-a stabilit „hotarul de despărţire între proprietatea indiviză şi restul proprietarilor”. de asemenea. inclusiv în privinţa pădurii Retezat.

pe numele G. Kendeffy şi S. astfel că problema a ajuns în faţa justiţiei. secţia Cartea Funduară. în schimb. Banffy (căs. Între timp. cât şi încheierea nr. În cadrul procesului ce a format obiectul dosarului nr.494/1 mai 1934 a Tribunalului Hunedoara – secţia I-a s-a constatat că. cea formulată de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. în vederea executării hotărârii Comitetului Agrar nr. fiind admisă.449/935 civ/26. prin încheierea nr. 2826/12 decembrie 1931 a Judecătoriei mixte Haţeg. s-a dispus notificarea înscrierilor în cartea funduară a comunei Râul-de-Mori potrivit dispoziţiilor hotărârii nr.2826/1931 a judecătoriei Haţeg – secţia de carte funciară nu au fost apelate în termen. cu ocazia defalcării. aceasta din urmă solicitând ca ieşirea din indiviziune să nu se facă pe suprafeţe egale. rectificare de carte funciară. Secţia III-a. având în vedere lucrările de estimare şi măsurătorile. sub titlul de drept. ar fi fost mult mai sigură şi mai rapidă decât cea pe cale judecătorească.86/1925 a Comisiei judeţene şi pe baza Procesului-verbal de punere în posesie faptică luat la 12 decembrie 1931 şi intabularea dreptului de proprietate a suprafeţei astfel rezultate.293/1924.86/1925 a Comisiei judeţene şi potrivit dispoziţiilor hotărârii nr. secţia a II-a. în favoarea Susanei Kendeffy (Banffy).237/23 mai 1934. Kendeffi) împotriva încheierii Tribunalului Hunedoara nr. Inspectoratul cadastral Arad. Era o atitudine întemeiată pe considerentul că ieşirea din indiviziune „pe cale paşnică”. s-au comis greşeli grave.dispus intabularea de defalcare.1259/1935 al Curţii de Apel Cluj. Împotriva lucrărilor de defalcare efectuate de inginerul delegat al cadastrului au introdus contestaţie atât reprezentanţii statului.1935 a Curţii de Apel Cluj. Contestaţia acestuia din urmă a fost respinsă prin sentinţa civilă nr. ci pe valoare egală.Kendeffy. Cu această ocazie. şi L. cât şi Kendeffy Gavril. a provocat o serie de contestaţii din partea interesaţilor. Contra acestei sentinţe civile au declarat recurs în primul rând proprietarii contestatori. ţinând seamă de exproprierile confirmate prin hotărârea Comitetului Agrar nr. baza formând-o măsurătoarea şi estimarea propriu-zisă. Atât hotărârea nr. procedând la ridicarea în plan a moşiei expropriate. s-a ordonat executarea acesteia fără luarea în considerare a hotărârii nr. Prin încheierea nr. dar şi Casa Pădurilor.494/1934. amânarea dezbaterii în vederea încheierii unei tranzacţii extraprocesuale.293 din 15 aprilie 1924 a Comitetului Agrar. în cadrul căreia sentinţa tribunalului nu era 11 .03.86/1925 a Comisiei judeţene pentru expropriere. de comun acord.Kendeffy şi L. şi în consecinţă. reprezentanţii părţilor au cerut. ca inadmisibile şi tardive prin decizia nr.494/1 mai 1934 au fost respinse. dispunându-se o nouă defalcare a terenului expropriat. Recursurile lui G.293/1924 şi de lămurirea dispozitivului încheierii Tribunalului Hunedoara nr.

ieşirea din indiviziune a fost amânată sine die. indiferent dacă dreptul de proprietate al Statului Român a fost sau nu intabulat. După ce prin hotărârea nr. depozitele de rentă constituite în ţară la Casa de Depuneri şi 12 . şi la cererea de comun acord a recurenţilor instanţa a dispus suspendarea procesului. iar apoi tot prin hotărâri judecătoreşti s-au eliberat recipisele şi s-a ordonat Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni să achite contravaloarea proprietăţii expropriate. acesta fiind dobândit prin expropriere. Banat. potrivit legislaţiei speciale. La sfârşitul anului 1942 Casa Pădurilor a cerut repunerea pe rol a dosarului şi a solicitat. la rândul său posibilă de contestare. În paralel. Titulescu şi din cea a Ungariei de contele Aponny. în virtutea legii. Kendeffy” recalcularea valorii pădurilor în baza unei noi împărţiri a suprafeţelor. intabularea nu avea caracter constitutiv. Lucrările au trenat şi evoluţia ulterioară a evenimentelor istorice a făcut ca procesul judiciar de ieşire din indiviziune şi partaj să nu se termine niciodată. astfel. titularul “nu putea însă dispune de ele prin carte funciară. ceea ce ar fi însemnat o serie de procese interminabile . la solicitarea lui Ludovic (Lajos) Kendeffi s-a declanşat procedura internă de acordare a despăgubirilor pentru suprafaţa totală expropriată de 13. după clasa de fertilităţi. Crişana şi Maramureş. prin Casa Pădurilor şi contele G.725/11. decât după ce s-a făcut înscrierea”. în cele din urmă s-a ajuns la un Acord încheiat şi semnat la Haga şi Paris. în cadrul căruia foştii proprietari funciari din Transilvania.777 jugare şi 150 stânjeni pătraţi. care optaseră pentru cetăţenia maghiară şi fiind declaraţi absenteişti fuseseră expropriaţi pentru cauză de utilitate naţională. Este de menţionat că.1926 a Curţii de Apel Cluj. „în bună înţelegere cu G. scop în care statul român plătea o anumită anuitate direct la Fondul A. 26 din Decretul-Lege nr. în sensul că optanţii unguri expropriaţi în Ardeal să fie despăgubiţi de către Fondul Agrar din Basel (Elveţia). în plan internaţional s-a declanşat aşa-numitul „proces al optanţilor unguri”. ci doar.1148 stânjeni pătraţi. După acordarea mai multor termene la cererea de amânare comună şi în cele din urmă. dar nici una nu a fost acceptată pe deplin. în absenţa sa.definitivă şi care dispunea o nouă defalcare. Kendeffy – au propus mai multe formule de a sista comunitatea de avere dintre ei. pe calea partajului voluntar. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.02. formulându-se numeroase obiecţii la expertizele realizate în cauză. După mai multe negocieri purtate din partea României de către N. În consecinţă. În realitate însă. Cele două părţi – Statul. din care pădure – 8173 jugere . Totodată. respectiv potrivit art. rămasă definitivă s-a fixat preţul de expropriere pe jugăr de pădure şi de păşune. se solicitau despăgubiri din partea statului român. prin decizii ale instanţelor judecătoreşti competente (judecătoriile de ocol) s-au seriat creanţele.

spre Nord cota 1563. trecand la varful Retezatului (2484) si pe scoaba Retezatului la raul Zlatuia pana la Gura Zlata.439. Kendeffy. însoţită de un memoriu suplimentar. condamnarea Fondului agrar la plata către L. 85 din 10 aprilie 1935. continuand dela punctul 1413. după ce la 8 aprilie 1933 a declarat cererea admisibilă şi a invitat Fondul agrar să verifice. Actul normativ prin care s-a decis constituirea Parcului National al Retezatului este Jurnalul Consiliului de Ministri nr. Kendeffy a sumei de 856. 593 din 22 martie 1935 . varful Mare 2456. după satisfacerea respectivei cerinţe şi în condiţiile evoluţiilor judiciare care avuseseră loc între timp! Drept urmare. prin autorităţile române competente. in urmatoarele limite : valea Râului Mare. Printr-o cerere înregistrată la Tribunalul arbitral mixt româno-maghiar din Paris la 24 iunie 1924 (cauza nr.050). solicitând acordarea unei indemnizaţii pentru prejudiciul suferit prin faptul exproprierii bunurilor sale din Transilvania.50 coroane aur cu titlu de indemnizare pentru daunele ocazionate prin dezorganizarea exploatării sale. Totodata se va elabora un regulament care sa prevada regimul de protectie de functionare „. Fiind proprietatea Statului . Fondul era obligat să plătească şi 10% din suma de 148. paginile 2710-2711. de asemenea. incepand cu punctul Gura Zlatii. data medie a exproprierii şi aceasta cu titlu de indemnizare pentru privare de folosinţă.124) L. procedura nu s-a declanşat imediat. afirmaţiile reclamantului conţinute în suplimentul la Memoriu complementar. Nevărsând tribunalului taxa cuvenită. ceea ce s-a întâmplat şi în cazul lui L.5% pe an începând cu 1 ianuarie 1923. chestiunea juridica ramane neatinsa . Kendeffy a introdus acţiune contra Statului român.50 de coroane – aur cu titlu de reparaţie a prejudiciului principal suferit. suma respectivă producând dobândă de 4. la 12 iulie 1933. ingloband varful Stanulet (cota 2. tribunalul arbitral. în aplicarea legilor româneşti privind reforma agrară. varful Gruniul 2302. Acest teritoriu este cuprins in cartile funduare ale mai multor comune din jud. publicat in Monitorul Oficial nr. a hotărât. in indiviziune cu particulari. varful Custura .211. urmand valea Lapusnicului. 13 . urmand culmea Papusii . Hunedoara si are o intindere de circa 100 kilometri patrati. astfel că Statului român i s-a notificat cerea abia la 14 aprilie 1932. pe fond.Consemnaţiuni urmau a fi anulate. unde se precizeaza :„Confirma ca monument al Naturii masivul Retezat din jud. pe Lapusnicul Mare in sus. cuprinzand vaile superioare ale paraului Nucsorului pana la cota 1367. trecand pe culmea varful Butii la cota 1977. Hunedoara . precum şi cheltuieli judiciare.

Parcul National Retezat are din anul 1935 un regim juridic special :” Fiind proprietatea Statului . control. 1020/21. 442 din 29 iunie 2007 . 38319 – Cod clasificare – 08. incepand cu punctul Gura Zlatii. observaţie. 23 (1) În rezervatiile stiintifice sunt interzise orice activitati umane. pag. urmand valea Lapusnicului. M. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate. 190/26 martie 2003 –Anexa 2. cu limitarile descrise în planurile de management. control. ingloband varful Stanulet (cota 2.01 – Parcul Naţional Rezetat 10..12. Rezervaţie ştiinţifică.a -. paginile 2710-2711. 10.6. 10. 3 Anexa 17. deoarece imobilul cu nr. trebuie facuta o legatura directa si imediata. 22 (2) Zonele cu protectie stricta sunt zonele din ariile naturale protejate. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului . limitele Parcului National Retezat sunt descrise in Hotarirea de Guvern nr. conservarea habitatelor naturale. cu acordul Academiei Romane si al administratorului. In studiul regimului juridic al Parcului National Retezat trebuiesc analizate mai multe acte normative . Intre acest act normativ .000 haaflat in administrarea ACADEMIEI ROMÂNE este tocmai monumentul Naturii masivul Retezat din jud.F. ART.01 – Parcul Naţional Rezetat 10.F. 1705/2006. 38319 – Cod clasificare – 08. publicata in Monitorul Oficial nr. In prezent.07.Anexa 16.Hotărârea Guvernului nr.000 ha-aflat in administrarea ACADEMIEI ROMÂNE . Hotărârea Guvernului nr. Rezervaţie ştiinţifică.050). dintre care amintim doar cateva: ORDONANTA DE URGENTA nr. cu exceptia activitatilor de cercetare. continuand dela punctul 1413. punct de cercetare.000 ha. M.1. 593 din 22 martie 1935 . educatie si de ecoturism. publicata in Monitorul Oficial nr. in urmatoarele limite :” valea Râului Mare. Hunedoara . a florei si faunei salbatice. de mare importanta stiintifica. chestiunea juridica ramane neatinsa”. ce cuprind zone salbatice în care nu au existat interventii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. 85 din 10 aprilie 1935.000 ha. publicata in Monitorul Oficial nr. in care se prevede imperativ : „ART.07. in indiviziune cu particulari. publicat in Monitorul Oficial nr. observaţie. punct de cercetare.1.Asadar . si Jurnalul Consiliului de Ministri nr. 230/ din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei . „.2006 – evidentiaza imobilul cu nr. pe 14 .

3 m) şi se continuă spre SV până în Vf. până sub cota 1683. apoi se orientează din nou pe limita fondului forestier cu proprietăţile comunei Râu de Mori (bornele silvice 51.07.01 – Parcul Naţional Rezetat. 262. În continuare limita urmăreşte amunte malul drept al pârâului Gârlii până la borna silvică 46 UP V. OS Retezat. UP VI.14]. Limita nordică. Pecuiu (1827.Rucşorii.6. OS Retezat).0 m). OS Retezat. până la confluenţa Râuşor/Stevea. 256. OS Pui). Pecuiu (în borna silvică 47 UP V. 49. OS Retezat. UP V. Limitele Parcului National Retezat descrise in Hotarirea de Guvern nr. 15 .1. urmand culmea Papusii . pe versantul stâng al Lănciţului.”. situată pe culmea Lolaia .8] (borna silvică 51 UP I. UP VI. OS Pui la borna silvică 258 UP VI. OS Retezat).0 m) din care coboară pe o culme secundară la confluenţa Lolaia (Pietrile)/Obârşia Nucşoarei (prin bornele silvice 320.Lapusnicul Mare in sus. UP V.000 ha ale imobilul cu nr. trecand pe culmea varful Butii la cota 1977. din care urcă pe un afluent al acesteia până în Vf.1. 468. spre Nord cota 1563. apoi urcă prin pădure pe culmea secundară Muchia Picuiului. OS Retezat). 458. Acest teritoriu este cuprins in cartile funduare ale mai multor comune din jud.117.0 m (borna silvică 31 UP I. 45.a sunt urmatoarele : “ PARCUL NAŢIONAL RETEZAT Parcul Naţional Retezat este desemnat internaţional de către Comitetul MAB UNESCO ca Rezervaţie a Biosferei.14. de la care coboară în Valea Mălăieştilor (borna silvică 224 UP VI. OS Retezat). 459. până în borna silvică 1 UP V. OS Retezat). 230/2003 –Anexa 2. 44. Sec (borna silvică 34 UP I. şi continuă pe aceasta până la confluenţa pâraielor Lănciţu/Gârlii. varful Gruniul 2302. după care urmează avale malul stâng al pârâului.F. pe culmea Secului. Poienii (1736. 38319 – Cod clasificare – 08. OS Retezat). limita urmăreşte traseul drumului forestier până la confluenţa Râuşor/pr. Aceasta legatura directa si imediata deriva din faptul ca 100 kilometri patrati sunt egali in suprafata cu cele 10. 461. Porneşte din valea Râului Mare [IV-1. Lolăii (1532. limita urcă pe o culme secundară prin bornele silvice 260. De aici se orientează spre SE. Hunedoara si are o intindere de circa 100 kilometri patrati. Retezatu spre Vf. M. 24. prin bornele silvice 20. De la confluenţă. varful Custura . 321. pe limita fondului forestier (borna silvică 4 UP VI. OS Retezat. amunte de Casa Verde. De aici coboară la limita fondului forestier (borna silvică 19 UP V. De aici limita coboară în valea Râuşor [IV-1. până pe culmea care coboară din Vf. varful Mare 2456. cuprinzand vaile superioare ale paraului Nucsorului pana la cota 1367. trece prin Vf. OS Pui). OS Pui. În continuare. în Vf. trecand la varful Retezatului (2484) si pe scoaba Retezatului la raul Zlatuia pana la Gura Zlata.117.

OS Pui. 317. OS Lupeni. după care urcă în culmea Întâlnicioara (borna silvică 137 UP VI. 324. de la care urmăreşte limita nordică a unor enclave din UP IV (E9 şi E3). Capu Găierului (1846. OS Lupeni până în interfluviul Cerna/Jiu de Vest (borna silvică 453 UP IV. coboară pe o culme secundară în Râul Bărbat. Limita sudică.0 m). Capu Găierului (1846. pe malul stâng până la ieşirea din Cheile Butei (borna silvică 3 UP V.117. începe la ieşirea din Cheile Butei (borna silvică 3 UP V. OS Pui. OS Lupeni. OS Lupeni). 325. OS Pui). apoi se continuă pe un interfluviu secundar (Culmea Piatra Soarbele) până la limita jnepenişului cu golul alpin (borna silvică 241 UP IV Lupeni).5 m). Morii. până în Vf. OS Lupeni. OS Lupeni). trecând prin cotele 1862. OS Lupeni). OS Lupeni). De la aceasta. şi urmăreşte amunte (circa 2 km) malul drept al Râului Bărbat.0 m). OS Lupeni până în valea Jiului de Vest (borna silvică 303 din UP IV. până la borna silvică 162 UP V. până în şaua dintre Vf. pe care îl urmează aval prin bornele silvice 101 şi 98 UP V. Porneşte din Culmea Coroeştilor (borna silvică 79 UP VI. Morii (2383. prin bornele silvice 219 şi 218 UP V. OS Pui).0 m.117.7]. trecând prin vârfurile Lazărului (2282. până la borna silvică 38 UP V. urmăreşte amunte pârâul până la borna silvică 146 UP VI. trece prin Vf. În continuare. OS Pui). apoi urmăreşte aval malul stâng al acestuia până la borna 160 UP VI. În continuare urmăreşte limita fondului forestier (pe sub culmea Străunile). 309. Brădetului (1861. Gruniu (2219. OS Pui. urcă pe un bot de deal la borna silvică 159 UP VI. OS Pui). după care urmăreşte interfluviul dintre Râu Alb şi Râu Bărbat [IV-1. Limita se continuă spre S pe marginea fondului forestier.0 m) şi se menţine până în Vf.0 m) şi Vf. OS Pui. prin bornele silvice 236 şi 235 UP IV. trecând prin bornele silvice 244 UP IV. Din acest punct coboară spre S în pârâul Morii. până la confluenţa Scocu Sec (Jara)/Jiu de Vest (borna 198 UP IV. Custurii şi Vf. apoi urcă pe un afluent de dreapta al acestuia până la liziera pădurii (borna silvică 100 UP V.5 m). trecând prin bornele silvice 372. în pârâul Păros (borna silvică 185 UP VI.1 m) pe Culmea 16 . din care coboară în Pârâul Mc (borna silvică 157 UP VI. din care coboară pe o culme secundară în valea Buta (borna silvică 39 UP V. OS Pui).10] şi Pârâul Poienii. Morii (2279. Paltina (2149.3 m) şi cota 1862. OS Pui). Limita estică. limita Parcului National Retezat este comună cu cea a a Parcului Naţional Domogled . OS Lupeni. situată pe interfluviul dintre Râu Alb [IV-1.Valea Cernei. OS Lupeni). OS Pui.0 m) şi 242 UP IV.0 m).7 m şi 1834. OS Lupeni) pe care o urmează aval. limita coboară pe un interfluviu secundar. 323. De aici urmăreşte amunte malul drept al Jiului de Vest. OS Lupeni) urcă în Culmea Negrişar prin borna silvică 6 UP V. În continuare limita de nord coboară în valea Râu Alb (borna 134 UP. OS Pui).7 m. până în Vf.Mic (1634. apoi urcă pe Culmea Coroeştilor (borna silvică 79 UP VI. prin locul numit Coliba Iancului (borna silvică 185 UP VI. Din acest punct. Din Vf. OS Lupeni (cota 1376. În continuare urcă culmea Pilugu Mare. toate din UP IV.

0 m şi 2113. 150. OS Retezat). urmăreşte limita fondului forestier până în valea Râu Şes (borna 121 UP III. 173.0 m). OS Retezat). Soju (1961. “. OS Retezat). 193 UP III. Din Vf. 108. OS Retezat. 116.6 m). 112. OS Retezat). 156. OS Retezat) urmează limita fondului forestier până în pârâul Corciova (borna silvică 205 UP III.0 m). OS Retezat).1 m).4 m). 106. trecând prin bornele 149. până în dreptul barajului. 151. 187. 17 . pârâul Şcheiu (borna 146 şi 352 UP III.0 m). 114. Morii (2279. Vf. 166. OS Retezat). Din valea Râu Şes (borna 121 UP III. OS Retezat). Soju (borna silvică 134 UP III. 154. 115. şi Vf. unde se întâlneşte cu limita de N (borna 4 UP V. Paltina (2149. Mai departe limita urmăreşte limita fondului forestier până în dreptul muchiei Runcului. Scărişoara (2211. Limita vestică. limita coboară pe la obârşia pârâului Morii până la intrarea acestuia în pădure (borna 351 UP III. prin bornele silvice 102. Prislop (1838. urmăreşte malul de NV al lacului de acumulare. OS Retezat). 158. 119 UP III. 117. În continuare limita urmăreşte aval malul stâng al pârâului Corciova până la acumularea Gura Apei (borna silvică 204 UP III.8 m) şi Vf. Vf. pe care îl traversează către malul drept al Râului Mare (borna silvică 339 UP III. Micuşa (2179. Din Vf. Galbena (2161. 110. cotele 2174. 179. 104. OS Retezat.0 m.5 m). Evolutia legislatiei in Romania dupa anul 1989 a avut si are implicatii majore asupra regimului proprietatii si asupra regimului juridic al Parcului National Retezat si aceasta evolutie urmeaza a fi analizata in capitolul urmator. Bulzului (2245. pe sub Vf. limita trece pe interfluviul Cerna/Mureş [IV-1] pe care îl urmează prin Vf.Soarbele (interfluviul Cerna [VI-2]/Jiu[VII]). prin culmea care coboară din Vf.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->