Sunteți pe pagina 1din 39

| 


|

CURS NR. 3
20.03.2009
RESCRIEREA, REARAREA ŞI ELIBERAREA
MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
 FARMACIE DE CIRCUIT DESCHIS (COMUNITARĂ) eliberare:
e bază de prescripţie medicalăÿ
 ÿ

 ÿ

 ÿ

La cerere (O.T.C.)

 FARMACIE DE CIRCUIT ÎNCHIS (DE SITAL) eliberare:


e bază de condici de prescripţie medicală r
 !" #$ÿ
RESCRIEREA, REARAREA ŞI ELIBERAREA
MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
 %&'()*)
‰Regulile de bună practică farmaceutică´ %
‰Codul de etică´ + (,ÿ
 Farmacia ± unitate sanitară (-
*ÿ
ÿ
.%
/01
 1 -
ÿ

ÿ
*ÿ
2)+ (0ÿ
.ÿ
+ 
RESCRIEREA MEDICAMENTELOR
 REŢETA (lat. Recipio, -ere = a primi,
a lua)
!-')')
)ÿ
&')1
ÿ
 Tipuri de reţetă:
Reţetă obişnuită;
Reţete pentru eliberarea
medicamentelor în regim special:
 compensat- diferite categorii de
pacienţi;
 TAB II ± substanţe stupefiante-
psihotrope supuse unui control
strict;
 TAB III ± substanţe stupefiante-
psihotrope supuse controlului.
RESCRIEREA MEDICAMENTELOR
RESCRIEREA MEDICAMENTELOR
RESCRIEREA MEDICAMENTELOR
 ĂRŢILE REŢETEI:
1. Superscriptio !á "3 á
 á " #
K  (.)'-
')!#
)) !*/#ÿ&'
2. Inscriptio !1" (#
- 1,4%
*,'
3. Invocatio
,') ,4

$
 !
" #ÿ
,*‰recipe´ , ia *'
$ÿ
4. rescriptio
.*
!55#ÿ
-
 !2#ÿ
 ÿ
 
*)
RESCRIEREA MEDICAMENTELOR
 rescrierea medicamentelor industriale:
*)2)-
 )')!26788#,!978#ÿ

 ).!2987879.#ÿ

 ))''!277#ÿ

 )'2,4)%)!|*#-

|* 2)'2,4)%)
Unitate Cantitate preparat lichid (g)
aproximativă
Apă Sirop Ulei
(sol. apoase) (sirop simplu) (sol. uleioase)
‰o lingurită´ 6 :6 ;6
‰o lingură desert´ 78 7< =
‰o lingură de 76 98 7<6
supă´
Cantitate preparat solid (pulbere) (g)

‰vârf de cuţit´ 8617


‰linguriţă rasă´ 76196

‰linguriţă cu vârf´ 9616


RESCRIEREA MEDICAMENTELOR
 rescrierea medicamentelor magistrale:
)!*'#ÿ
*')( K K áK ÿ
NU sunt permise abrevieri sau simboluri chimice;
°)*',)K KK K  KK !#ÿ
 )')(-2Rp. Acidi borici 30,00 g;

 )')'.-2Rp. apaverini hydrochloridi 0,30g

 !*2%+ *)'(%

ex. Rp. Atropini sulfatis 0,004 g (miligrammata quator)


,,))*'2,(
)'> 68'*!7-787-788#ÿ
0()'> ;-
 !()!1" ))#
2Rp. Menthae aetherolei V gtt
 !)')!#,4)%()()

2Rp. Tincturae Valerianae 2 g


),5),).)!?"?44
*4)44)#
2Rp. henobarbitali natrii 0,80 g
Natrii bromidi _
Kalii bromidi aa * 4, 00 g
Tincurae Valerianae 3,00 g
Aquae destillatae q. s. ad 100 g
_
*aa (" )')
RESCRIEREA MEDICAMENTELOR
5. Instructio + ))
,-
)ÿ
*%ÿ

 Forma farmaceutică + *,(*)-


Ô á á K á " ))'ÿ
Ô  á K   " ))ÿ
Ô   á K á " ))*ÿ
 Modul de eliberare + *,(*)-
=   K á áá " ).ÿ
=  K " ,?" ,(.ÿ
 Modul de administrare + *,(*)-
" " )%.)ÿ
Ex. D. s. intern, de 3x/zi, câte 10 pict.
D. s. extern, b. i. d., 2 gtt. O.D.
!= á K á   K á " )%.)
).9)(0#
RESCRIEREA MEDICAMENTELOR
6. Subscriptio
Ultima parte a reţetei completată de medicÿ
-
 !)%ÿ

 ÿ

 !)'

$. Adnotatio (Adde)
Ultima parte a reţetei completată de farmacistÿ
-
 *)ÿ

 ÿ

 ')2(,ÿ
 )('!(* !

'#ÿ
 )!
#

.2)%ÿ
2'').'ÿ
!*'2()!'
,'*
#
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
 (*-
7'ÿ
9.&%'ÿ
<%*ÿ
;ÿ
6('

 1. Citirea prescripţiei medicale:


'*)'ÿ
+ ''ÿ
!.*5)ÿ

'* ,*
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
2. Controlul dozajului şi al indicaţiilor
 .*',2
%ÿ
Doza terapeutică uzuală/curativă (F.R. X) + 
)(.)%.2)))
,*ÿ

@+ *..%2
,'(7A1:8ÿ
..-
 ÿ

 ,ÿ

 *('

Dozele terapeutice maxime (F.R. X) -.


&'fără apariţia unor fenomene toxiceÿ
 ÿ

 Nu trebuie depăşite;

 Y  " KáK K + ).


2*',!!
 #ÿ
 %')(%
,(.)5,.2
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
2. Controlul dozajului şi al indicaţiilor
),4)5categorii de pacienţi-
1 Nou născut-7.+ 9ÿ
1 Sugar-9+ 9ÿ
1 Copil-9+ 79ÿ
1 Adolescent-79+ 7Aÿ
1 Adult-7A+ :8ÿ
1 Bâtrân, pacient vârstnic B :8

VÂRSTA (ani) CATEGORIA


:61C; 41 KK
 á !D1#
C61A; 41 KK
  !1#
BA6 41 KK
 
!1#
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
I.Calcularea dozei terapeutice maxime la adulţi
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
I.Calcularea dozei terapeutice maxime la adulţi


0**9
E*86
??788
!
7')1 
÷ !" KK K = #$## %  #&## 
 " 7
 " 788
 " 6!')')#
 /" 8:88/8<8859B75+ doza de referinţă
a. 5 g sol.0,300 g henobarbitalum natricum
100 g sol.x = 6 g henobarbitalum natricum (< d) ĺ 2<6

b. 100/5 = 20 (nr. de administrari)


2/20 = 0,100 g henobarbitalum natricum/administrare (<d) ĺ 0,100<0,300
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
II.Calcularea dozei terapeutice maxime la copii
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
II.Calcularea dozei terapeutice maxime la copii
 .
25'
)

| 
!()'%)
5')#

 

!ü K ' KáK K
(á KKK K '
.9
'#

 M.1 M)
)
GG
.1 ')
)
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
II.Calcularea dozei terapeutice maxime la copii

 )+ .2),4
.)
 !..))-

 !> 95ÿ
 91795H
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
II.Calcularea dozei terapeutice maxime la copii
 |*5M.2
,4)

 °<,'),,!)'
%*#-
)(ÿ
!'ÿ
!)ÿ
ÿ
E!)#
REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
III.Calcularea dozei terapeutice maxime la pacienţii vârstnici (Db)
 ',4.-
*(ÿ
''0%5**'%! 

*:81A8 " 8A2ÿ


*BA8 " 8C2ÿ
3. REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
 MEDICAMENTELE MAGISTRALE
!) 2$ÿ
,.2ÿ
Selectarea tehnologiei de preparare corespunzătoare !('
)'.10%0*'#ÿ
),*
')ÿ
')0).)-
 2Farmacia GALENUSÿ
 %!intern ± o lingură x 2/zi; extern ± aplicaţii
locale#
 )('!2Rp. 3/20.03.2009#ÿ
 %)ÿ
 ).+ 02‰A se agita înainte de întrebuinţare!´
|'.)(
 

' !*'2(
#ÿ
'))%(*)
!'*),%*)#ÿ
3. REARAREA ŞI ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ÎN FARMACIE
 MEDICAMENTELE INDUSTRIALE
*.))
%'.)ÿ
!.) |  @ 

ÿ
0*!,
#-
 Informaţii generale !denumirea medicamentului, cantitate/nr.
de unităţi, concentraţia S.M., termenul de valabilitate#ÿ
2Omeprazol 20 mg
10 caps.
Exp. 10.2011
 osologia !21 comp. dimineaţa-înainte de masă, o linguriţă a 5 ml x 2/zi#ÿ
 ')ÿ
0)%')-
 ((*'I$ÿ
 ')I$ÿ
 (9;I$
 .2I$
 *$
 <8.0I$
4. CONSILIEREA/INFORMARE ACIENTULUI
COMUNICAREA ÎN FARMACIE
 '+ *.)
'
%'ÿ
 4**.)'4%
| *(') (*informarea corectă şi
consilierea a pacientului) ,)(',-
.) ÿ
 *%.)ÿ
,*%'ÿ
' ,ÿ
 °,*).,'
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
 %'
-
7 %.,ÿ
9
.(.ÿ
< ')
1. Cercetarea-dezvoltarea unui medicament-
77 *'ÿ
79.,

1.1.Cercetarea unei substanţe medicamentoase-


 '
!,')#ÿ
 )5(*))'
%/',
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
1.2. Dezvoltarea unui medicament
1.2.1. Dezvoltarea preclinică: %.ÿ
1.2.2. Dezvoltare clinică-.
 ,,4(
%1,)),-
K K -*')*)%.)
)'.%ÿ
 -***'*))%
ÿ
 -*)')
).ÿ
 áK -%,*
))ÿ
K K-.)'%*)
(,(,,
'! /
 #ÿ
K -*)%)))*,
.,ÿ
 -2*'*)%
,)2
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE

1.2.1. Dezvoltarea preclinică ± REFORMULARE


 !*',.10%
10! %! 2ÿ5

1.2.1. Dezvoltarea preclinică ± FORMULARE


 .)! 3 ! 23 
'5ÿ
 -
)'.10ÿ
)'10ÿ
)'**'.()ÿ

,.-
 '))ÿ
 *ÿ
 )
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
1.2.1. Dezvoltarea preclinică ± OTIMIZAREA FORMULĂRII
 |0)),..)9-
)! '(ÿ

.*! 1%2

 .)5.**)'-
)'*1.1! ÿ
)%ÿ
*'(


.).,)!! ! 2%
(.*#5-
7ÿ
9ÿ
<2
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
1. Dosarul farmaceutic

 0,.'%
)'*'!#%!#
-! 0)
#*'%2)'
*')ÿ
 !',*'))%
2)ÿ
 !',))-
*'
'.%ÿ

ÿ
 !*-
 )***,)
)ÿ
 'ÿ
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
2. Dosarul farmacologic preclinic
 )%*',%
-
farmacocinetică-**'',))
*'*.
.|7/9
farmacodinamie-))
(..%2')ÿ
',).
,,.*68',,4%

3. Dosarul toxicologic preclinic
 2)%)')))2
ÿ
 .)))))
'(')

J *) 5


!)#
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
1.2.2. Dezvoltarea clinică
 !,)'!#ÿ
 2*)%'%
)ÿ

..ÿ
 5faze de dezvoltare
clinică %)-
[ : voluntari sănătoşi !)#1 981A8
ÿ
[ -stabilirea eficacităţii noului
medicament %voluntari bolnavi 1 .
788*,ÿ
[ -%*
)*,!68816888*,#ÿ
[ -,ÿ
 )).).))*',.
*'%()
!1K#ÿ
 .))*,
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
2. REALIZAREA ÎN FAZA ILOT
 * $)'-
%)%))*,
.'ÿ
..)0*

Fig. 3. ÔK ) ÷ K


÷KK ! 
÷KK  áK
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
3. FAZA ILOT
 *-
',ÿ
.))%)
'*ÿ
..)0),ÿ
identifică operaţiile tehnologice inaplicabile în procesul de
producţie la scară industrială;
evidenţiază elementele critice din flux tehnologic de producţieÿ
.)0%0*'
'))!)#ÿ
.)'%)'('
2*'&25%
'ÿ
'))
*
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR
DE MEDICAMENTE
4. RODUCŢIA INDUSTRIALĂ
 |ï industrie farmaceutică ´ 1 )*))
.,4)',,,')
ÿ
 *)(2)()'(
)*.0,)'
%(%*'ÿ
 |.'()'
 -
÷ 
+ áá K K KK
÷  1 ',)%
)'*.*'%
.)*
Ô
  + *').)(*'2.4
*
Ô
   + .(*2.4
*&22' *
)(
 - '('
4%*4)*'

  + '*))*'
(,,
  + *'2'*

[ 
+ á K á K K  K K    
KK KK ü  K
! 
 + K K  K  KK KK K áK á K
ü 
á  á áK á á Ká ü á K  áK 
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
4. RODUCŢIA INDUSTRIALĂ
 ÷ 
 1 .(
-
!)#ÿ
,)%,))(.'
*'ÿ
.0*
*).%0ÿ
''!2,
')%#
%)ÿ
'.4%,)ÿ
'.,.4'
0)%'.)
ÿ
'%'ÿ
'%*ÿ
'.%ÿ

FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
3. RODUCŢIA INDUSTRIALĂ
 V  [  [ 
))
0.4,)
*'*'
2(1))
 -
operatii generale (fundamentale) - )%(0
!4),.#ÿ
operaţii farmaceutice specifice .)-
..*.
%
 Schema de fabricaţie (procedeul tehnologic) 1 .)*)
0(sunt redate grafic instalaţiile utilizate în
fabricarea unui medicament%(
(20

 Fluxul tehnologic 1 reprezentarea schematică a operaţiilor


succesive la care sunt supuse materiile prime care intervin într-o
fază de fabricaţie sau într-un proces tehnologic, 
))
FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
4. RODUCŢIA INDUSTRIALĂ

Fig. 4. Fluxul tehnologic de fabricare a soluţiilor


FARMACISTUL FORMULATOR ŞI RODUCĂTOR DE MEDICAMENTE
4. RODUCŢIA INDUSTRIALĂ
 °prezentarea grafică a unui flux tehnologic )
,'-

(.)(10ÿ
(4)')'
04
'ÿ
)'%
0..))'ÿ

(*')

 )0'  
L,$!.)'#