Apreciere asupra activităţii desfăşurate în anul 2009-2010

Colegiul Economic “Viilor”, avand ca Director General pe Doamna Prof. Popa Marineta aducem la cunostinta Inspectoratului faptul ca Dna Moise Geose g a functionat ca prof de lb si lit romana la lic nostrum in anul scolar 2009-2010. In aceasta perioada dna professor a avut un comportament adecvat unui cadru didactic, si-a dus cusucces la indeplinire toate sarcinile de serviciu. A pregatit cu rigurozitate si mult interes elevii pentru olimpiade si examene, s-a integrat foarte bine in colectivul de cadre didactice. A avut cu elevii diverse activitati extrascolare: prin vizite la Muzeul Lit rom, prin cercuri de lectura si A participat ca reprezentat al scolii in cadrul comisiei de contestatii la olimpiade pe sector in calitate de prof corrector. Avand in vedere bogata avtivitatea dnei prof Moise in Col o recomandam pentru inscrerea la gradul didactic definitivat In anul scolar 2009-2010 dna prof a obtinut calicicativul FOARTE BINE.

Data

Director Prof. Popa Marineta