P. 1
Fitopatologie

Fitopatologie

5.0

|Views: 2,997|Likes:
Published by razvan

More info:

Published by: razvan on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2014

pdf

text

original

FITOPATOLOGIE 1.

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Plantele agricole sunt afectate în dezvoltarea lor de la sămânţă până la recoltare, precum şi în perioada de păstrare, de numeroşi factori biotici (microorganisme) şi abiotici, care pot influenţa sănătatea lor luată individual şi a culturii privită din punct de vedere populaţional. 1.1. SCURT ISTORIC AL FITOPATOLOGIEI ÎN ŢARA NOASTRĂ Fitopatologia sau patologia vegetală este o disciplină care se ocupă cu studiul factorilor primari (biotici şi abiotici) care produc boli la plante, cu studiul bolilor propriu-zise şi al metodelor de prevenire şi combatere a acestora. Această ştiinţă a apărut din necesitatea de a proteja recoltele şi de a reduce pierderile ce se înregistrează ca urmare a atacului diferiţilor patogeni. În cadrul fitopatologiei se disting câteva capitole importante, care permit o mai bună înţelegere a problemelor cu care se ocupă, şi anume : - etiologia bolilor, care studiază cauzele bolilor plantelor ; - patogenia, care se ocupă de modul în care patogenii produc bolile plantelor ; - patografia, care descrie simptomele prin care se manifestă bolile şi metodele cu care se determină ; - ecologia patogenilor şi bolilor plantelor agricole, care studiază relaţiile acestora cu factorii de mediu ; - epidemiologia (epifitologia), care se ocupă cu studiul populaţiilor de patogeni în populaţiile gazdei (culturi agricole) şi cu bolile ce apar în contextul influenţelor mediului înconjurător şi al factorilor antropologici ; -profilaxia bolilor, care se referă la elaborarea şi aplicarea mijloacelor de luptă preventivă ; - terapia bolilor, care se preocupă de elaborarea şi aplicarea mijloacelor de luptă curativă ; - protecţia integrată a culturilor agricole împotriva bolilor, care se referă la îmbinarea diferitelor mijloace de combatere în cadrul agro-ecosistemului şi aplicarea lor numai atunci când se justifică economic şi ecologic. Fitopatologia are legături cu o serie de discipline agricole şi biologice care sunt prezentate mai jos: --------------------------------------------------------------------------------------------------Botanică sistematică Fitotehnie (micologie, bacteriologie, Viticultură virologie) Legumicultura Morfologie vegetală Pomicultură Anatomie vegetală Ameliorarea plantelor Microbiologie Agrochimie Biochimie Agrotehnică Fiziologie vegetală Maşini agricole
1

Genetică Economie agricolă Ecologie -----------------------------------------------------------------------------------------------------In ţara noastră cunoştinţele din domeniul fitopatologiei au provenit cu certitudine de la strămoşii noştri daci şi romani, cauzele bolilor plantelor fiind considerate în general de ordin supranatural. Denumirile populare ale multor boli ale plantelor demonstrează că poporul nostru le-a diferenţiat, dar fără să le interpreteze corect cauzele. Cu toate acestea, vechea zicală românească „mălura din grâu se spală la râu" demonstrează totuşi că ţăranii au găsit în mod empiric o soluţie pentru a reduce o parte din pierderile provocate de această boală a grâului. In secolele al XVIlI-lea şi al XlX-lea se cunosc primele semnalări ale unor ciuperci parazite în Transilvania în lucrările unor micologi străini. După anul 1915, apar primele lucrări româneşti de micologie, cum sunt cele referitoare la mixomicete a lui M. Brânză, la uredinale a lui C. Constantineanu, cea despre macromicete a lui Al. Popovici sau despre flora micologică a Moldovei, scrisă de C. Petrescu. Toate aceste lucrări au contribuit în general la cunoaşterea florei micologice a ţării noastre şi în special la cunoaşterea patogenilor plantelor de cultură. Cunoaşterea ciupercilor microscopice în general şi a celor fitopatogene în special a progresat mult în România o dată cu înfiinţarea I.C.A.R., în care secţia de fitopatologie a început să editeze o exsicată de ciuperci - „Herbarium mycologicum romanicum". Tot în cadrul I.C.A.R. au lucrat o serie de fitopatologi, care, în frunte cu Tr. Săvulescu, au creat şcoala românească de fitopatologie. Dintre aceşti fitopatologi cităm pe : T. Rayss, Al. Alexandri, Ana Hulea, Vera Bontea, Alice Săvulescu ş.a. La Iaşi, C. Sandu - Ville a aprofundat studiul diferitelor grupe de ciuperci parazite (Erysiphaceae, Pyrenomycetes), iar la Cluj E. Rădulescu a dezvoltat cercetări de fitopatologie teoretică şi aplicativă. În anul1941, V. Ghimpu a publicat un tratat despre bolile tutunului, iar în 1950 S. Fosteris, Vera Bontea şi D. Becerescu au publicat primul manual românesc de fitopatologie, în 1957 E. Rădulescu şi V. Bulinaru au elaborat o lucrare documentată despre bolile plantelor industriale ; în aceeaşi perioadă se remarcă lucrările magistrale despre uredinale (1953) şi ustilaginale (1957) ale lui Tr. Săvulescu. In 1959 apare cartea „Protecţia, plantelor” de F. Paulian şi Al. Alexandri, iar în 1967 începe editarea tratatului de fitopatologie sub redacţia prof. E. Rădulescu şi C. Rafailă, operă în 4 volume, la care au contribuit majoritatea fitopatologilor din ţara noastră. De asemenea, trebuie menţionat aportul profesorilor E. Docea, I. Comes, Al. Lazăr, M. Hatman, A. Drăcea, I. Bobeş, Olga Săvulescu şi Eugenia Eliade şi a altor dascăli care au format generaţii de specialişti în domeniul agricol şi biologic şi au contribuit la identificarea de agenţi patogeni şi boli noi în România. O contribuţie importantă au avut şi au la dezvoltarea cunoştinţelor de fitopatologie o serie de cercetători care au abordat studiul diferitelor categorii de boli ale plantelor, cum sunt : bacteriozele (V. Severin şi colaboratorii, 1985), virozele (I. Pop, 1984, 1986, 1988), micoplasmozele (P. Ploaie, 1968). O lucrare de sinteză asupra ciupercilor parazite şi saprofite din România a publicat Vera Bontea (1985—1986).
2

Contribuţii apreciabile la dezvoltarea metodelor de combatere şi a studiului fungicidelor au avut T. Baicu şi Al. Alexandri prin cele 4 ediţii publicate ale lucrării „Îndrumătorul pentru utilizarea pesticidelor şi T. Baicu şi A. Săvescu prin cele 2 cărţi publicate referitoare la probleme de protecţia integrată a culturilor (1978, 1986). Actuala evoluţie a fitopatologiei în ţara noastră este dominată de o pleiadă de oameni de ştiinţă care au contribuit şi contribuie activ la dezvoltarea acestei discipline, contribuţii însemnate aducându-şi : C. Rafailă, C. Raicu, Vera Bontea, Ana Hulea, D. Becerescu, Lucreţia Dumitraş, A. Puşcaşu, H. Iliescu, M. Costache, Tatiana Şesan, Viorica Iacob, ş.a. Toate realizările s-au obţinut în cadrul institutelor de cercetări, în I.C.A.R., I. C. Biologie, I.C.P.P. Bucureşti, precum şi, în cel al unor institute ale A.S.A.S., ca I.C.C.P.T. Fundulea, I.C.L.F. Vidra, I.C.P.C. Braşov, I.C.P.P. Mărăcineni, I.C.V.V. Valea Călugărească etc. 1.2. DEFINIŢIA BOLII Pentru a înţelege ceea ce înseamnă starea de boală, trebuie mai întâi definită, noţiunea de sănătate. Prin sănătate se înţelege funcţionarea normală a unui sistem viu, ale cărui procese oscilează în cadrul limitelor normale ale adaptabilităţii organismului şi care, în final, duc la realizarea potenţialului genetic, şi a ciclului biologic, precum şi la obţinerea unei recolte optime (Baicu, 1989). Noţiunea de boală a fost definită ca ,,o alterare dăunătoare a unuia sau a mai multor procese ordonate ale unui sistem viu, cauzată de către un factor primar . Când sistemul viu este alterat în afara limitelor sale normale de toleranţă facilă, este bolnav, iar dacă este împins în afara limitelor sale de toleranţă absolută, el „moare" (Bateman, 1976). Trecerea de la starea de sănătate la starea de boală este un proces treptat, care presupune o situaţie intermediară care poate fi reversibilă, cu revenire spre sănătate, dacă factorii care au indus-o dispar sau îşi reduc intensitatea acţiunii. Starea intermediară are multe elemente comune cu starea de stress şi poate fi definită ca o situaţie între sănătate şi boală, care se caracterizează mai ales prin dereglarea proceselor informaţionale. 1.3. CLASIFICAREA BOLILOR În funcţie de natura factorilor care produc îrnbolnăviri, bolile plantelor se clasifică astfel : Boli neparazitare, produse de acţiunea nefavorabilă a unor factori externi (temperatură, umiditate, lumină, substanţe poluante etc.) sau interni, proprii plantei (respiraţie, metabolism dereglat în general etc). Din punct de vedere populaţional al culturii agricole, există adesea o multitudine de manifestări de acest tip induse de tasare (strat de sol mai dens ce apare la arături repetate la aceeaşi adâncime), zone cu exces de apă, exces de săruri, zone cu reziduuri fitotoxice de erbicide etc. Boli parazitare, provocate de diferiţi patogeni : virusuri, microorganisme, alge, plante superioare parazite (antofite). Aceste boli se clasifică, în funcţie de cauza lor, astfel: viroze -boli produse devirusuri; micoplasmoze- boli produse de microorganisme asemănătoare micoplasmelor ; bacterioze - boli produse de bacterii ; rickettioze- boli produse de ricketsii ;
3

micoze- boli produse de ciuperci ; antofitoze- boli produse de plante superioare (antofite) ; lichenoze- boli produse de licheni; ficoze- boli produse de alge ; flageloze - boli produse de flagelate. Sistemele patogene sau patosistemele (Robinson, 1976) cuprind totalitatea elementelor şi relaţiilor dintre plante şi patogen. Privite din acest punct de vedere, pentru boli se ia în considerare, în primul rând, modul de nutriţie. Modul de nutriţie nu trebuie confundat cu modul de viaţă, care se referă mai ales la sistemele biocenotice. Paraziţii cu mod de nutriţie biotrof se hrănesc cu ţesuturile vii ale plantelor de cultură (ex. : Puccinia graminis, Plasmopara viticola etc). Paraziţii necrofiţi se hrănesc cu substratul mort, provenit din ţesuturile vii, care mai întâi sunt omorâte de patogeni şi după aceea sunt utilizate în nutriţie (ex. Pythium debaryanum). Paraziţii facultativi au în cadrul ciclului de evoluţie stadii saprofite (ex. Verticillium alboatrum, Fusarium sp.). în acelaşi grup pot fi incluşi şi semisaprofiţii, care se hrănesc o perioadă mai îndelungată cu substratul mort. Triptofitele sunt acele organisme care atacă plantele vii, dar se hrănesc cu ţesuturile moarte din alte cauze (ex. Nectria cinnubarina), Procesul patologic de îmbolnăvire a plantelor poate să se desfăşoare foarte repede, adică poate fi acut sau se desfăşoară lent, adică are un caracter cronic. Atacul ciupercii Pythium debaryanum pe plantule de tomate are un caracter acut, o plantă putând fi distrusă, în funcţie de temperatură şi umiditate, în 12-24 ore, iar din punct de vedere al răsadului (culturii), în câteva zile pot dispărea majoritatea plantulelor. Alteori, evoluţia bolii este lentă şi de lungă durată, cum este, de exemplu, cea a cancerului bacterian a pomilor fructiferi şi viţei de vie, produs de bacteria Agrobacterium tumefaciens care, în decurs de câţiva ani, duce la moartea plantelor, iar în cultură trec de la o plantă la alta pe diferite căi, astfel încât, o mare parte a plantaţiilor pot fi afectate numai după o perioadă mai mare de timp (ani). Există şi boli care au caracter cronic, dar cu simptome acute, cum este cazul apoplexiei caisului, care, sub influenţa unor factori abiotici şi biotici, are o evoluţie lentă, de câţiva ani, pentru ca deodată primăvara pomii să se usuce în plină floare sau în vegetaţie. Datorită capacităţii ridicate de multiplicare a unor ciuperci şi bacterii fitopatogene, acestea pot provoca adevărate epifitii, cu intensitate mare, ceea ce duce la pierderi enorme de recoltă. Astfel de cazuri sunt cunoscute la ruginile cerealelor (Puccinia spp.), la mana tutunului (Peronospora tabacina) ş.a. În cazul în care boala respectivă se manifestă an de an în aceeaşi zonă, aceasta are caracter endemic. Astfel de boli sunt bolile principale dintr-o cultură agricolă. Bolile plantelor se pot manifesta, ca simptome, pe diferite organe (sămânţă, rădăcini, colet, tulpini, frunze, fructe) sau pe mai multe organe în acelaşi timp.
4

boli ale plantelor în declin (cancerul negru al ramurilor produs de Physalospora cydoniae). tratarea seminţelor.Există unele boli care au un caracter generalizat. se fac recomandările necesare. verificarea eficacităţii. Cunoscând bolile. 5 . aplicarea măsurilor de combatere . 1.gazdă). diagnoză . dăunătorii şi buruienile prezente. Acestea se aleg în funcţie de costuri (nivel de eficacitate. pornind de la tehnologia de cultură şi ţinând seama de protecţia mediului şi a sănătăţii oamenilor se preconizează măsurile de combatere. patogenii sunt grupaţi după localizarea de bază a atacului şi după mecanismul de transmitere. ca de exemplu mana viţei de vie (Plasmopara viticola . ORGANIZAREA PROTECŢIEI PLANTELOR Identificarea prezenţei bolilor şi luarea măsurilor pentru reducerea influenţei lor negative asupra recoltelor se desfăşoară în cadrul unui sistem organizatoric. sau boli care atacă anumite organe ale plantei. pe baza avertizării şi a pragurilor economice de dăunare. cât şi în cadrul inspectoratelor. Structura organizatorică a protecţiei plantelor depinde de forma de proprietate. Procesul de diagnoză este realizat atât în ferme şi unităţi de producţie. În funcţie de faza de dezvoltare a plantelor. număr de lucrări de combatere. tracheobacteriozelor şi tracheomicozelor. 4. Cunoaşterea acestor probleme permite o orientare mult mai bună a măsurilor de protecţie a culturilor agricole.4. produs de ciuperca Venturia inaequalis). nivelul producţiei) şi. este foarte important să se cunoască legăturile trofice ale patogenului cu diferite plante gazdă. ca de exemplu rugina neagră a grâului (Puccinia graminis.cu planta gazdă dracila la grâu) şi cu mai multe componente (parazit .viţa de vie). 3. ca de exemplu putregaiul alb produs de ciuperca Sclerotinia sclerotiorum. cum este cazul virozelor. tratamente foliare etc. Următoarea etapă o constituie alegerea soluţiilor şi recomandările de combatere. Această clasificare este importantă pentru înţelegerea manifestării bolilor din punct de vedere epidemiologic şi mai ales pentru abordarea ecologică a problemelor de prevenire şi combatere. In acest sistem. De asemenea. provocând îmbolnăvirea întregii plante. de eficienţa ei economică şi mai ales de o serie de factori tehnologici şi ecologici. alegerea soluţiilor şi recomandarea lor . Mai importantă pentru practica protecţiei plantelor şi mai ales pentru perspectiva elaborării sistemelor de protecţie integrată este clasificarea ecologică a bolilor. produsă de Pythium debaryanum şi alte ciuperci). cu 3 componente (parazit . Din punct de vedere ecologic. 2. această clasificare corespunde în mare măsură şi principalelor tipuri de măsuri de combatere şi anume : tratarea solului. să fie parcurse repede şi eficient în cadrul structurii organizatorice alese.gazdă intermediară -plantă gazdă de bază). se pot distinge : boli ale plantulelor (căderea răsadului. boli ale plantelor mature (rapănul mărului.câteva plante gazdă). Cele mai frecvente sunt sistemele parazitare cu 2 componente (parazit . Analizând procesele care stau la baza protecţiei plantelor se pot distinge următoarele etape : 1. unde sunt prezenţi biologi calificaţi pentru diagnozele mai dificile şi mai ales pentru gospodăriile individuale. Aceste etape trebuie să se desfăşoare normal.

Laboratorul central de carantină fitosanitară este subordonat M. adesea diagnoza şi alegerea soluţiilor se efectuează într-o singură etapă.A. India Moartea masivă a pomilor 1870 Distrugerea tuturor plantaţiilor 1870—1874 Distrugerea plantaţiilor 1942 Moartea a 2 milioane de oameni sec. ultimele 3 etape şi chiar prima etapă pot fi parcurse de aceeaşi persoană. Ceylon S. Inspectoratele judeţene desfăşoară o activitate de protecţia plantelor. PIERDERILE PROVOCATE DE BOLI Şl PRINCIPIILE DUPĂ CARE SE PRODUC Fitopatologia este disciplina a cărei dezvoltare a fost permanent impulsionată de epidemiile grave apărute în culturile agricole şi de pierderile pe care le-au produs patogenii în aceste culturi.A. în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei există o direcţie de protecţia plantelor care include şi inspecţia de stat pentru carantină fito-sanitară. a sănătăţii omului şi a mediului înconjurător la nivelul fiecărui judeţ.A.5 milioane oameni Castan Cafea Piersic Orez Endothia parasitica Hemileia vastatrix Peach Yellows Helminthosporium oryzae S.U. Tabelul 1 Exemple de mari epidemii care au produs pierderi grave în culturi ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cultura Patogenul Ţara Anul Pierderi ------------------------------------------------------------------------------------------------------Secară Claviceps purpurea Rusia 1772 Ergotism în masă Cartof Phytophthora infestans. care au intrat nu numai în istoria fitopatologiei. Irlanda 1846 Moartea a 1. şi desfăşoară o activitate proprie pe întreg teritoriul ţării. În cadrul gospodăriilor individuale. societăţi comerciale agricole. şi a hotărî dacă parcela se tratează sau nu.A. asociaţii etc. XIX 6 . Pentru a organiza.O importanţă mare o are verificarea eficacităţii care se face începând cu controlul calităţii tratamentelor. Această separare pe etape are ca scop o înţelegere mai exactă a proceselor care stau la baza protecţiei plantelor. inclusiv în gospodăriile individuale. În tabelul 1 prezentăm câteva cazuri de astfel de epidemii ce au generat pierderi grave. a acţiunii lor biologice şi ulterior a producţiei şi a influenţelor asupra mediului înconjurător. efectua şi controla activităţile de protecţia plantelor.1.U. pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. În cadrul sistemelor de protecţie integrată este necesar un volum mare de observaţii în fiecare cultură. In realitate la nivel de producţie. pentru a stabili dacă s-a atins pragul economic de dăunare şi prezenţa duşmanilor naturali etc. ci şi în istoria agriculturii. 2.

Tabelul 2 Pierderi anuale de recoltă produse în ţara noastră (%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cultura Boli Dăunători Buruieni Total ------------------------------------------------------------------------------------------------------Grâu 11 9 8 28 Orz 11 3 9 23 Porumb 7 9 10 26 Cartof 14 10 7 31 Sfeclă de zahăr 9 10 6 25 Culturi legumicole 13 8 7 28 Pomi fructiferi 15 16 3 34 Viţa de vie 20 9 8 37 Tutun 10 10 9 29 Floarea-soarelui 8 9 6 23 Leguminoase pentru boabe 16 11 10 37 Plante furajere 7 12 10 29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nivelul daunelor depinde de capacitatea de dăunare a patogenilor şi de alte condiţii care duc în final. Capacitatea de dăunare a unui patogen este determinată genetic şi poate fi definită drept proprietatea acestuia de a produce daune. Între patogeni şi planta de cultură. se stabilesc relaţii complexe. estimările asupra pierderilor cantitative şi calitative de recoltă (tabelul 2) arată că cele mai importante pagube s-au produs în viticultură. în pomicultură şi în legumicultură.A. dauna se referă la distrugerea unui organ sau unei părţi dintr-un organ al plantei. Pierderile se referă în principal la recoltă. ani 1970 1961 Epidemii repetate Pierderi imense 7 .Grâu Porumb Grâu Pierderi până la 70% din recoltă Viţa de vie Plasmopara viticola România 1940 Pierderi de 77% din recoltă ------------------------------------------------------------------------------------------------------În ţara noastră. la dereglarea proceselor fiziologice şi biochimice normale. în cultura cartofului. care diferă în funcţie de specie şi de alţi factori. Paguba reprezintă un indicator tehnic care se referă concret la un prejudiciu. România dif.U. Puccinia graminis Helminthosporium maydis Puccinia striiformis Europa S. în urma cărora plantele de cultură înregistrează daune. la pagube şi pierderi mari. în condiţii ecologice variate. o stricăciune sau o daună produsă culturii agricole. care determină scăderea acumulării de substanţă uscată.

Aceasta se explică prin faptul că evoluţia concomitentă a plantei şi patogenilor creează în final un echilibru de tip ecologic. Principiul enunţat mai sus derivă din faptul că fiecare strămoş sălbatic al plantelor de cultură a suportat. de fapt. Din punct de vedere ecologic. iar în altele sunt prezente numeroase specii de patogeni. 1986) : 1. q. Recolta economică este recolta care se obţine atunci când se aplică tehnologiile moderne. Principii care generalizează cunoştinţele în domeniul fitopatologiei (Baicu. 8 . hibridul. respectându-se şi cerinţele economice. Dacă nu se întrunesc aceste condiţii atacul de patogeni nu duce la pierderi. Aceste pierderi se pot produce dacă se întrunesc următoarele condiţii : a) patogenii sunt genetic compatibili cu planta . 2. în condiţii naturale. respectân-du-se toate cerinţele culturii. trecând adesea neobservată. daune produse de patogeni. Există însă parcele în care prezenţa patogenilor poate fi minimă. Nu orice atac de patogeni duce la pierderi. La toate plantele de cultură se întâlneşte o capacitate naturală de a suporta un anumit grad de atac de patogeni. ha) sau/şi calitativ prin diferiţi parametri ai recoltei. Pentru a putea defini mai exact această noţiune este necesar să înţelegem mai bine ce reprezintă recolta. Diferenţa dintre recolta potenţială şi cea reală se numeşte pierdere teoretică. b) planta (soiul. este recolta cea mai mare şi de calitate superioară care se obţine atunci când se aplică tehnologiile cele mai avansate. iar diferenţa dintre recolta economică şi cea reală se numeşte pierdere reală. dar cu frecvenţă şi intensitate mai mică. Culturile agricole viguroase. Orice cultură agricolă este afectată de patogeni. în special rentabilitatea. Recolta reală este cea care se obţine în diferite societăţi comerciale. Prezenţa bolilor plantelor de cultură nu înseamnă că automat se înregistrează şi pierderi de recoltă. c) dacă există o corespondenţă între fazele de dezvoltare ale celor 2 specii (planta : patogen) . Ca regulă generală de bază toate aceste valori se exprimă cantitativ (kg.) nu este imună sau foarte rezistentă la patogeni . plantele au o capacitate naturală de refacere a ţesuturilor şi organelor bolnave.Pierderea se raportează la recoltă şi reprezintă diferenţa dintre recolta produsă de o cultură sănătoasă. ce nu duce la dispariţia unui component al acestui echilibru. Recolta potenţială reprezintă cantitatea de produs agricol util ce se poate obţine la hectar în condiţii optime de dezvoltare a culturii şi. Cunoştinţele actuale demonstrează că în orice cultură agricolă se întâlnesc patogeni care produc sau nu pierderi. d) dacă există o corespondenţă între condiţiile ecologice ale patogenului şi plantei de cultură . Pe de altă parte. clona etc. neatacată şi una atacată. t) raportate la unitatea de suprafaţă (m2. pe fondul unei bune asigurări cu elemente nutritive şi apă suportă atacuri slabe sau chiar mijlocii fără ca recolta să fie influenţată. pierderea poate fi definită ca reprezentând diferenţa dintre biomasa utilă pentru om şi biomasa reală utilă ce se obţine. bine dezvoltate. asociaţii sau ferme individuale. e) dacă se întrunesc condiţii foarte favorabile pentru patogeni.

sau dacă nu se suprapune cu perioada de acumulare maximă de substanţă uscată. Pierderi mari se înregistrează. 9 . patogenii nu produc pagube. fructe. sclerot. în timp ce altele sunt deosebit de virulente şi de păgubitoare. culturile fiind la începutul dezvoltării lor. care sunt slab virulente sau chiar avirulente. sensibile la patogeni. consumul de substanţe creşte şi daunele sunt proporţional mai mari. produc rareori pierderi mari. aplicarea de măsuri de prevenire şi combatere. tăciunele zburător al orzului. 5. în general. 3. formarea recoltei. care este condiţionată genetic şi depinde de numărul de generaţii. fazele de vegetaţie ale plantei în care se manifestă atacul. Atacul de putregaiuri radiculare la grâu. dar pierderi mari produc numai unii dintre aceştia. măr etc. Suşele virulente produc simptome puternice de boală şi pierderi mai mari de recoltă. rapănul mărului pe fructe. deşi sunt atacate de numeroşi patogeni. formarea organelor care constituie recolta şi. 4. In stadiul de miceliu şi mai ales de fructificare. În stadiul de spor. capacitatea de refacere a rădăcinilor este de regulă mai mare. Patogenii cu mare capacitate de dăunare apar an de an şi impun. chiar la frecvenţe reduse de atac. Există alţi patogeni ce produc toxine care perturbează întregul metabolism al plantei. există posibilitatea de compensare a recoltei prin suprafaţa de nutriţie mai mare ce rămâne pentru plantele din jur sau prin mărirea normei de semănat. rizomania sfeclei etc. Analiza pierderilor în funcţie de acest principiu permite şi abordarea diferenţiată a aplicării măsurilor de prevenire şi combatere. Această diferenţă provine din capacitatea variată de dăunare. Pierderile produse de patogeni depind de stadiul lor de dezvoltare şi de variabilitatea virulenţei şi agresivităţii acestora. de regulă. rădăcini etc. afectează mai puternic planta. Prezenţa patogenilor pe frunze este suportată mai bine de plante dacă distrugerea foliajului nu depăşeşte 15-40%.Datorită acestori factori culturile agricole. În culturile agricole se întâlnesc mai mulţi patogeni. De exemplu. de regulă. tuberculi. Pierderile produse de patogeni depind de organele atacate ale plantei. cum ar fi virusul mozaicului dungat. În populaţia patogenului există suşe. dat fiind importanţa deosebită a acestuia pentru nutriţie şi asigurarea cu apă a întregii plante. Patogenii care afectează puternic metabolismul plantelor diminuează acumularea de substanţă uscată. biotipuri. râia neagră a cartofului. orz.Totuşi. Nivelul pierderilor depinde de specia patogenă şi de capacitatea ei de dăunare. mălura şi făinarea produc pierderi mari. ceea ce reduce din riscurile de pierderi. în timp ce alte boli. Acesta este cazul pentru : mălura grâului. miceliu de rezistenţă etc. tomate. bulbi. Totuşi. durata atacului organelor atacate. suportă pierderi numai de la unele specii şi nu întotdeauna. Plantele tinere şi seminţele în germinare sunt. rase. putregaiul cenuşiu al căpşunului. În funcţie de caracteristicile patogenului şi ale plantei de cultură boala se poate manifesta pe întreaga plantă sau pe anumite organe. în funcţie de specia de plantă luată în considerare. deşi afectează aparent un singur organ. dacă sunt afectate organele plantei care se recoltează şi anume : seminţe. la grâu. Fiecare agent patogen are în dezvoltarea sa stadii vii care dăunează şi altele în care nu dăunează.

în cazul patogenilor. cresc şi pierderile. 1986) se pot enunţa astfel : a) o cantitate mare de inocul primar şi o viteză mare de infecţie duc de regulă la pierderi mari : b) o cantitate mică de inocul şi o viteză mică de infecţie duc de regulă la pierderi mici : c) o cantitate mare de inocul primar şi o viteză mică de infecţie ulterioară pot duce la pierderi mari . dar există şi în acest caz oscilaţii între faza de depresie până la epidemie (gradul de atac mare şi suprafeţe mari afectate). ciuperci filamentoase) care pe diferite căi pot frâna dezvoltarea patogenilor şi chiar a bolii (antagonişti. 10 . ca urmare. cu atât mai mult se creează posibilitatea apariţiei unor pierderi mai mari. iar la alţi patogeni se cunosc puţine rase sau biotipuri (Septorba tritici). într-o cultură de sfeclă de zahăr se întâlnesc succesiv sau concomitent 4 patogeni (Aphanomyces euteiches. d) o cantitate mică de inocul primar şi o viteză mare de infecţie ulterioară pot duce la pierderi mari. De exemplu. drojdii. cum sunt de exemplu. Pierderile depind de condiţiile pedoclimatice în care se dezvoltă planta de cultură şi patogenii. în ansamblul culturii această diversitate de specii patogene se poate realiza. Dacă aceste relaţii sunt perturbate reuşita infecţiilor poate creşte şi. 6. Nivelul pierderilor depinde de diversitatea patogenilor şi de cantitatea de inocul din cadrul agroecosistemului. 9. pe sămânţă există numeroase alte microorganisme (actinomicete. microparaziţi etc). cercetările mai noi arată că pe frunze.Unii patogeni formează cu uşurinţă biotipuri şi rase numeroase. Fiecare fază durează 1-2 ani. scleroţi. care adaptate la pierderi (Baicu. miceliu etc). Van der Plank (1977) a formulat o serie de relaţii între inoculul primar şi viteza de înmulţire. Din punct de vedere al cantităţii de inocul (spori. epidemie (Poliakov şi Ebert. dezvoltare moderată. În această evoluţie naturală a bolilor în culturi factorii tehnologici produc perturbări însemnate. 7. Cercospora beticola. În evoluţia pe mai mulţi ani a bolilor de tip cronic (boli care se dezvoltă lent o perioadă mare de timp luni şi chiar ani) se pot observa o serie de faze de la declin până la înmulţirea în masă. bacterii. ruginile cerealelor (Puccinia recondita). Cu cât echilibrul agroecosistemului este mai puţin stabil cu atât pierderile vor fi probabil mai mari. deşi uneori prezenţa unui patogen pe o plantă poate limita atacul altui patogen. Prezenţa unui atac ridicat în anul precedent nu înseamnă automat un atac mare şi în anul în curs. Aceste faze sunt următoarele : depresia. cu cât acesta este mai mare. Deşi acest principiu se referă mai ales la relaţiile insectelor cu entomofagii (insecte care distrug dăunătorii). 8. 1983). cu atât reuşita infecţiilor este asigurată şi sunt infectate un număr mai mare de plante şi organe ate plantelor. La bolile de tip dinamic (boli care se dezvoltă rapid pe o perioadă de zile şi săptămâni) aceste faze sunt mai puţin distincte. Pierderile care se înregistrează în anul în curs depind de nivelul şi evoluţia atacului din anul trecut. Cu cât într-o cultură se întâlnesc mai mulţi patogeni. Phoma betae. în rizosferă. virusul îngălbenirii sfeclei) şi uneori chiar mai mulţi.

Factorii indirecţi (altitudinea. excesul de azot. Pentru unii patogeni lumina are însă o influenţă negativă. Pentru majoritatea patogenilor acest factor are o influenţă hotărâtoare în reuşita infecţiilor. alţii de o umiditate 100% a aerului (Phytoplithora infestans). care pot fi diferite de cele din zona de observaţie. d) realizarea condiţiilor de înmulţire a antagoniştilor. luminozitate etc. nu sunt pretenţioase la acest factor. c) amplificarea sau slăbirea combinaţiilor optime sau extreme ale factorilor ecologici necesari înmulţirii. dacă pentru planta de cultură condiţiile sunt optime şi pentru patogen nefavorabile. răspândirii şi supravieţuirii patogenilor . micoparaziţilor etc. Influenţa umidităţii. latitudinea.plantă. măsurile organizatorice. În funcţie de acest principiu. lipsa rotaţiei pot favoriza numeroşi patogeni ai plantelor de cultură.Speciile de patogeni se caracterizează printr-un optimum de temperatură. e) acţiunea asupra relaţiei patogen . boala se manifestă slab şi pierderile sunt mici sau neglijabile. boala se manifestă puternic. Acest factor influenţează mult starea de predispoziţie a plantelor la îmbolnăvire. Astfel. temperaturile microclimatului din cultură. pot accentua îmbolnăvirea viţei de vie de făinare etc. care sunt induse în special de tratamentele cu fungicide. Pierderile produse de patogeni depind de condiţiile agrofitotehnice. 2. Dacă pentru plantă aceste condiţii nu sunt corespunzătoare. 10. Adesea unele lucrări de protecţia plantelor pot induce dezvoltarea unor patogeni. Acelaşi lucru se constată şi la plantele agricole. Tehnologiile de cultură pot influenţa puternic evoluţia unor patogeni. Analiza influenţei acestui factor asupra majorităţii patogenilor arată că temperaturile minime de dezvoltare a acestora oscilează în jurul valorii de 4°C. producând infecţii în condiţii de umiditate mai scăzută. b) formarea biomasei .2. maneb etc. . în special. Acestea sunt aşa zisele „boli iatrogene". Influenţa luminii. de sol şi biotici) au o influenţă mai mare. pierderile sunt influenţate prin următorii factori: a) suprafaţa afectată de pierderi . Dintre aceştia. INFLUENTA FACTORILOR ECOLOGICI ASUPRA EVOLUŢIEI PATOGENILOR ŞI A PIERDERILOR PE CARE LE PRODUC Totalitatea factorilor de mediu care condiţionează creşterea şi dezvoltarea patogenilor se numesc factori ecologici. cele maxime în jurul valorilor de 40°C. Invers. De exemplu. Influenţa temperaturii. în timp ce unele ciuperci. Importanţă prezintă. la care creşterea şi dezvoltarea sunt maxime. iar cele optime între 18 şi 28°C. Unii patogeni au nevoie de apă sub formă de picături (Plasmopara viticola) sau apă în sol (Pythium debaryanum). care creşte o dată cu creşterea intensităţii. Apa este importantă în primul rând pentru realizarea infecţiilor. densităţile ridicate de plante la m2. dar şi pentru sporulare (diferenţierea fructificaţiilor) şi pentru răspândirea bolii. cum sunt cele ce produc făinările. expoziţia etc. iar pentru patogeni sunt favorabile. Sporularea ciupercilor ce produc ruginile cerealelor 11 . mai ales factorii direcţi (climatici. sistemele şi tehnologiile de cultură. stropirile cu zineb.) pentru patogenii raportaţi la ţara noastră au o importanţă mai redusă. umiditate.

(Puccinia spp. drojdii. Uneori atacurile de patogeni pot creşte mai ales dacă aceşti factori acţionează pe o durată mai lungă. Există însă boli produse de patogeni care se dezvoltă în sol şi sunt favorizate de reacţia acidă a acestuia. Influenţa reacţiei solului. T. TEHNOLOGII AGRICOLE ACTUALE ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA BOLILOR PLANTELOR Şl A PIERDERILOR PRODUSE DE ACESTEA Tehnologiile actuale de cultură pot favoriza unele boli prin perturbarea relaţiilor de ordin ecologic dintre diferite microorganisme şi patogeni pe de o parte şi cele ale acestora cu planta de cultură pe de altă parte. În unele cazuri. în timp ce infecţiile cu Fulvia fulva (pătarea brună a frunzelor tomatelor) şi Erysiphe graminis (făinarea cerealelor păioase) se pot produce şi noaptea.) necesită o lumină mai intensă. care pot frâna unele infecţii. hernia verzei (Plasmodiophora brassicae). de exemplu. de boală. cum sunt. În sol se întâlnesc ciuperci antagoniste din speciile Trichoderma viride. Antagoniştii şi micoparaziţii reprezintă o sursă importantă pentru elaborarea de noi mijloace biologice pentru protecţia plantelor. aceştia putând avea influentă de oprire a atacului patogenilor.a. unele ciuperci) sau micoparaziţi. harzianum ş. bacterii. sp. Influenţa factorilor biotici. ofilirea tomatelor (Fusarium oxysporurw f. Pleospora bjorlingii (putregaiul inimii sfeclei de zahăr). influenţa tehnologiilor intensive puternic chimizate poate fi foarte mare asupra plantei de cultură. Tabelul 3 Factori tehnologici cu rol important în apariţia stadiului intermediar între sănătate şi boală ------------------------------------------------------------------------------------------------------Factori Exemple de culturi afectate ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ozon Fasole. de exemplu.3. leguminoase Praf Porumb Negru de fum Toate culturile Aluminiu în sol Grâu Soiuri cu plasticitate redusă Diferite culturi Plante îmbătrânite înainte de Răsaduri de legume ţinute prea mult în termen răsadniţe 12 . 2. soia ete. tomate. ceea ce poate duce la fenomene de predispoziţie (planta este afectată mai uşor de starea intermediară dintre sănătate şi boală) sau pot apărea boli specifice generate de unele cauze neparazitare. Cantitatea de inocul de patogeni de pe frunze. Majoritatea patogenilor se dezvoltă într-un mediu neutru sau slab acid. În tabelul 3 sunt enumeraţi o serie de factori care contribuie la apariţia stării intermediare dintre starea de sănătate şi cea. alţi patogeni de sol sunt favorizaţi de reacţia alcalină a acestuia. cum este. din sol şi de pe sămânţă poate fi redusă dacă există în imediata apropiere a acestora microorganisme anatagoniste (actinomicete. varză Fluor Cereale. Bioxid de sulf Viţă de vie. lycopersici) .

mălura grâului etc. CLASIFICAREA BOLILOR DIN PUNCT DE VEDERE ECOLOGIC In funcţie de localizarea agenţilor fitopatogeni. râia neagră a cartofului.5. 2. care apar în astfel de condiţii. Tabelul 4 Clasificarea ecologică a bolilor infecţioase I. Boli principale. foliară şi pe tulpini Exemplu : rugina brună a grâului. 2. mălura grâului.) Exemplu : piticirea galbenă a cerealelor. care se întâlnesc an de an în cultura agricolă din zonă şi care produc pierderi de recoltă ce impun lucrări sistematice de protecţie. soia etc. BOLILE PRINCIPALE. antracnoza inului. 13 Plante în condiţii noi de creştere . II. Infecţii ce se realizează prin aer şi în picăturile de apă. culturi tropicale în zona temperată Tehnologii de cultură stresante Culturi cu numeroase tratamente chimice şi doze prea mari de îngrăşăminte Acţiune fitotoxică crescută a pesticidelor Plante de cartof tratate cu amestecuri de pesticide Doze prea mari de pesticide orz tratat cu Icedin+fungicid+ insecticid Castraveţi.4. prezentate în tabelul 4. înnegrirea bazei tulpinii grâului. boala petelor de bronz a tomatelor. rugina coronată a ovăzului. fasole. III. făinarea şi mana viţei de vie. Infecţii seminale Exemplu : cornul secarei. cercosporioza sfeclei. IV. De exemplu : rapănul mărului. Infecţii de sol sau radiculare Exemplu : hernia verzei. Alte tipuri de infecţii (vectori. putregaiul alb. mozaicul sfeclei. mozaicul cepei. de fapt fiziologice. de mecanismele de transmitere a bolilor de la un an la altul şi de mecanismele de răspândire în cursul perioadei de vegetaţie.Culturi mediteraneene în condiţiile ţării noastre . -----------------------------------------------------------------------------------------------------Sub denumirea de tehnopatii sunt incluse o serie de boli. pot clasifica în 4 categorii. ascochitoza mazărei. bolile se clasifică în 4 categorii : a. seminale etc. BOLILE SECUNDARE Şl ALTE BOLI Când se trece la elaborarea măsurilor de protecţie a plantelor pe baza cunoştinţelor ecologice mai aprofundate. Această clasificare ecologică are o importanţă deosebită deoarece permite să se înţeleagă mai bine modul în care se realizează sistemele de protecţie integrată faţă de boli. bolile plantelor se.

dăunători). care se hrănesc cu plianta de cultură şi rnai puţin cu alte organisme vii . f) microconsumatori (de ordinul I). care descompun compuşii creaţi de plante şi animale. pentru bolile secundare tratamentele intervin mult mai rar şi numai atunci când acestea se justifică economic. de unde şi posibilitatea apariţiei unor epidemii grave asociate cu pierderi mari de biomasă. deoarece sistemul de protecţie al culturilor agricole se construieşte numai pe bolile principale.b. d) producătorii care sintetizează hrana din substanţe simple anorganice formate din 1-2 plante în număr foarte mare şi din buruieni ca producători primari nedoriţi . Omul ia toate măsurile posibile pentru obţinerea unei biomase cât mai mari şi. diminuând deci considerabil presiunea substanţelor chimice asupra agrobiocenozei . patogeni). având în felul acesta un rol mare în reducerea populaţiilor respective. Agroecosistemele cuprind următoarele elemente : a) substanţe anorganice (C. organisme heterotrofe.) . care se hrănesc cu cei de ordinul I (dăunători. alcătuită în principal de planta de cultură şi alte organisme prezente pe o anumită suprafaţă. lipide. Botrytis cinerea. 2. H.) . comparativ cu ecosistemele naturale. Boli potenţial păgubitoare. b) compuşi organici (proteine. nu produc pierderi. NH4 etc. c) regimul climatic (temperatură. N. 14 . septorioza grâului. Aceştia cuprind zoofagii. se pot încadra în una din primele 2 categorii de boli. care îşi au fiecare circuitul lor . De exemplu. Rhizoctonia solani etc). pătarea în ochi a bazei tulpinilor de grâu. în funcţie de cultură şi zonă. aflate în interdependenţă între ele şi cu mediul înconjurător. e) macroconsumatori (de ordinul I). c. în special. rincthosporioza . care reduc populaţiile de dăunători şi patogeni. acizi humici etc. care sunt constituiţi în special din animale rozătoare. Componenta heterotrofă (care foloseşte resturile ce rămân din recoltă şi de la diferiţi consumatori) se dezvoltă prin restructurarea şi descompunerea substanţelor organice complexe. entomo-patogenii etc. care se întâlnesc în cultură agricolă. acţionează şi asupra consumatorilor de ordinul I (patogeni. CO2. insecte. Bolile produse de patogeni polifagi (Sclerotinia sclerotiorum. Această clasificare are o importanţă ecologică deosebită. hidrocarbonate. precipitaţii etc. bacterii şi ciuperci. care. Dintre aceştia multe specii au caracter antagonist faţă de patogeni şi pot fi utili.etc. se reduce drastic numărul de specii şi stabilitatea. pe de altă parte. acarieni etc. Organismele consumatoare ale fitomasei (de ordinul I) pot să se înmulţească uşor în prezenţa substratului abundent. Prin cultivarea unei singure specii sau a 2 specii de plante. d.6. g) consumatori de ordinul II. Boli secundare. H2O. O.). microparaziţii. lumină. care se întâlnesc în culturi dar. de regulă. ECOLOGIA PATOGENILOR PLANTELOR DE CULTURĂ Agroecosistemul reprezintă o unitate de organizare biologică. dar pot produce pierderi numai în unii ani şi impun în aceste condiţii lucrări de combatere.

boala se desfăşoară sub forma unui proces complex care antrenează o multitudine de factori ai sistemului agrocenozei.5 pe zi este o valoare foarte mare. Pentru epidemiile de boli ale plantelor este importantă delimitarea lor în spaţiu şi timp. demos = popor . este aşa de complexă încât nu se cunosc decât vag relaţiile ce se stabilesc între patogeni şi aceste componente. au nevoie de vreme călduroasă şi umedă. numeroase specii au un caracter antagonist. Dintre antagonişti. o valoare r = 0. Rolul timpului în declanşarea şi dezvoltarea epidemiei are o importanţă deosebită . 15 . 2. precum şi de fenomene cu praguri. În afara acestor grupe de specii utile. în zona rădăcinilor etc. rasele virulente sunt cele care determină dezvoltarea epidemiilor. care se poate întâlni la mana cartofului pe un soi sensibil. se întâlnesc asociaţii de populaţii de microorganisme. patogenul. Rata progesului bolii (r) are o importanţă marcantă în modelarea matematică a epidemiilor şi simularea procesului pe calculator. prin metaboliţii lor. cum este de exemplu mana cartofului. fiecare la rândul lor. care se dezvoltă sub influenţa condiţiilor de mediu şi a intervenţiei omului. actinomicetele. Logos = vorbire. Pe frunze. ciuperci filamentoase şi chiar o serie de animale (lumbricide. unde se produc majoritatea infecţiilor ce determină boli foliare. în timp ce altele. actinomiecte. Epidemia are o serie de elemente care definesc principalele interacţiuni dintre gazda. şi de procese accidentale şi fluctuante. se hrănesc cu consumatori din grupul inferior.7. mezofaună şi chiar organisme mai mari care acţionează între ele. limite şi de ordin discret. Pentru a măsura progresul epidemiei se foloseşte rata progresului bolii (r). ştiinţă în greaca veche) este ştiinţa despre interacţiunea populaţiilor patogenului cu populaţia plantei gazdă. produsă de o rasa virulentă . prezintă numeroase specii de bacterii. Patogenul prezintă frecvent mai multe rase cu virulenţă diferită . de asemenea. Epidemiile sunt caracterizate. etc). din care nu trebuie excluse micorizele. tulpini. In condiţii naturale. ce nu poate duce la epidemii grave. Microorganismele se găsesc răspândite sub forma unor colonii izolate sau care se interpătrund şi care acţionează între ele şi cu sporii şi miceliul patogenilor. Rizosfera -zona rădăcinilor. cum este rugina neagră a grâului. multe bacterii şi ciuperci microscopice prezintă astfel de proprietăţi utile pentru protecţia plantelor. Soiurile şi hibrizii sensibili sunt implicaţi cel mai frecvent în epidemii. EPIDEMIOLOGIA Epidemiologia (epi = pe .01 este considerată ca o valoare mică. facilitând sau frânând evoluţia infecţiilor cu patogeni şi dezvoltarea bolilor. Mediul înconjurător şi în special temperatura şi umiditatea au un rol esenţial în declanşarea şi dezvoltarea epidemiilor. Pe suprafaţa frunzelor. care reprezintă „cantitatea" de boală raportată la timp (Van der Plank. adică.. care. 1960).În cadrul agroecosistemelor se întâlnesc şi consumatori de ordinul III şi chiar IV. Există boli. helminţi. pot inhiba patogenii şi infecţiile pe care aceştia le produc. există un complex de microorganisme care pot frâna adesea infecţiile. O valoare r = 0. dintre microconsumatorii de ordinul I care se hrănesc cu resturile vegetale şi animale. care se declanşează şi se dezvoltă pe vreme mai rece şi umedă.. mediul înconjurător şi timpul în care se produc.

Prin factor de transmitere trebuie înţeles substratul pe care patogenul se menţine dar nu se înmulţeşte. iar cantitatea şi calitatea lor depinde de nivelul de specializare. Cea de ordinul unu este o epidemie care se răspândeşte pe diferite sole şi parcele în decursul unui sezon de vegetaţie. 15% din cei de origine bacteriană şi 5. acest ultim mod de transmitere fiind de fapt nespecific. în timp ce în cazul sursei de infecţie patogenul este viabil şi se înmulţeşte. pot fi de diferite ordine : de ordinul zero. de regulă. o cantitate mare de spori. Cea de ordinul doi este o epidemie care acoperă suprafeţe mari în decurs de mai mulţi ani. de către diferite animale şi alţi factori. Astfel. cu ajutorul apei (hidrochorie). răspândirea bolii are o importanţă majoră. Introducerea unui soi nou cu mulţi ani în urmă ducea la formarea unei noi rase care producea epidemii. fenomenul fiind favorizat de uniformitatea genetică a soiurilor. de exemplu. aşa cum subliniază Zadoks (1990).O problemă importantă a acestui capitol o constituie variabilitatea genetică a patogenilor. unul la distanţe mici. de ordinul doi. de fapt. Cercetările în acest domeniu au arătat că se pot distinge 2 mecanisme. Epidemia de ordinul zero este. pot fi menţionate ruginile cerealelor. Cele nespecifice au caracter temporar şi întâmplător şi se referă în principal la sporii transportaţi uneori prin unelte. În cadrul epidemiei. al animalelor (zoochorie) şi chiar al omului (antropochorie). Prin sursă de infecţie se înţelege obiectul sau locul în care în mod natural specia se dezvoltă şi se înmulţeşte şi din care se separă în stare viabilă în mediul extern infectând plantele sănătoase sensibile. Patogenii plantelor au ca principală sursă de infecţie părţile bolnave ale plantelor. In sol supravieţuiesc abia 35% dintre patogenii de origine micotică. Cele specifice sunt părţile esenţiale ale plantei pe care se produc sporii şi alte elemente de propagare. S-a constatat că 75-89% din patogenii de origine bacteriană sau micotică supravieţuiesc pe resturi de plante. adesea format de la o singură infecţie iniţială. Privite în ansamblu toate sursele de infecţie reprezintă rezerva de infecţie a patogenului luat în considerare. 16 . Epidemiile. un focar mic. dar cu frecvenţă mare (mana viţei de vie) şi altul la distanţe mari cu frecvenţe reduse (rugina brună a cerealelor). Sursele de infecţie pot fi specifice şi nespecifice. Pentru plante multianuale acest procent este de circa 60%. pentru a supravieţui patogenii trebuie să ajungă pe alte plante în acelaşi an şi în anul următor. respectiv. În concepţia ecologică de protecţie a plantelor faţă de boli o mare importanţă are înţelegerea noţiunii de sursă de infecţie. de ordinul unu. Supravieţuirea virusurilor pe materialul de plantat şi de semănat este de 89 şi. 42%.7% dintre cei de origine virală. Transportul propagulelor se poate efectua în perioada de vegetaţie prin curenţii de aer (anemochorie). care în faza a doua a ciclului de dezvoltare pier în marea lor majoritate. cum este de exemplu solul. Prin moartea plantei de cultură. seminţe sau materiale de plantat. În prima fază de înmulţire a patogenilor se produce. Din punct de vedere epidemiologie este important să se diferenţieze sursa de infecţie de factorul de transmitere. iar mai devreme sau mai târziu dispare.

Umiditatea necesară infecţiilor se poate realiza. Alţi patogeni. reduc rata de dezvoltare a epidemiei. cu temperaturi apropiate de valorile minime de dezvoltare a patogenilor. Nopţile reci. MICOPARAZIŢI ETC. MODELE CONCEPTUALE ALE RELAŢIILOR PLANTĂ DE CULTURĂ . lycopersici pe tomate). Pe baza unor date suplimentare privind transferul de substanţă de la plantă spre consumatorii de diferite ordine se va stabili modelul matematic. care pot fi de la 1-2 ore (Plasmopara viticola pe viţa de vie) până la 24 de ore (Stemphylium botryosum f. iar patogenului (evoluţiei bolii) o dezvoltare minimă. atingând temperaturile maxime de creştere a acestora.ANTAGONIŞTI. constituie o posibilitate importantă pentru a elabora noi metode de luptă biologică cu patogenii. Relaţiile dintre plantă şi aceste grupe de microorganisme pot fi modelate matematic. care are numai latura calitativă. 17 .9. Unii patogeni. din această cauză epidemiile fiind influenţate temporar. cele care se referă la bolile plantelor au un rol esenţial. Temperaturile prea scăzute sau prea ridicate nu duc la moartea patogenului. ca şi zilele foarte călduroase. Toţi aceşti factori ecologici au o influenţă mare asupra păstrării viabilităţii (supravieţuirii) propagulelor şi în special asupra sporilor. UTILIZAREA FACTORILOR ECOLOGICI ÎN SCOPUL REDUCERII PIERDERILOR PRODUSE DE BOLI LA PLANTE Factorii ecologici abiotici au frecvent un rol hotărâtor în evoluţia epidemiilor. Umiditatea este factorul esenţial pentru apariţia şi dezvoltarea majorităţii epidemiilor.8. Umiditatea necesară epidemiilor apare datorită ploilor.PATOGENI . în cazul în care vremea nu este prea favorabilă producerii acestora. Cunoaşterea acestor mecanisme. Pentru culturile de câmp densităţile sunt stabilite după criterii complexe care asigură an de an producţii mari la hectar. Sporii şi formele de repaus ale patogenilor (clamidospori. cum sunt făinările nu necesită o peliculă de apă liberă la suprafaţa frunzelor pentru a realiza infecţia. antagonişti sau micoparaziţi -se stabilesc în timp diferite relaţii care pot frâna infecţiile sau pot să le favorizeze.patogeni.) supravieţuiesc mai bine la temperaturi scăzute . Dintre aceste criterii. de asemenea. din rouă şi din irigarea prin aspersiune.sp.patogen) permite dirijarea unor lucrări agrofitotehnice în aşa fel încât plantei să i se asigure o dezvoltare optimă. sporii rezistă mai bine la umidităţi relative mai scăzute. Microclimatul este dictat în mare măsură de densitatea plantelor. scleroţi. datorită microclimatului din cultură sau de la suprafaţa frunzelor. În toate aceste cazuri sunt necesare pentru realizarea infecţiilor perioade definite de prezenţă a apei. micelii de rezistenţă etc.2. ca şi a microorganismelor care contribuie la diminuarea infecţiilor. Intre diferite microorganisme . saprofiţi. spori cu pereţi îngroşaţi. De la aceste reguli sunt însă destule excepţii. Cunoaşterea acţiunii acestor factori în mod concret pentru fiecare patosistem (specie de plantă agricolă . de aceea trebuie la fiecare specie de patogen să fie făcute aprecieri concrete pentru a putea decide cum să se acţioneze asupra sporilor şi formelor de repaus. cum sunt cei de tip „mană". au nevoie de prezenţa apei sub forma de picături. 2. O primă etapă a acestui proces o constituie elaborarea modelului conceptual.

mai aerisită şi durata persistenţei umidităţii frunzelor (ploaie.a. În anumite cazuri. care duc la scurtarea ciclului de viaţă a patogenului. un rol important în declanşarea epidemiilor . vânturile puternice). Bolile ce apar şi se dezvoltă în sol pe sistemul radicular sau cele care trec în tulpină depind. Unele măsuri agrofitotehnice pot avea o influenţă mare asupra apariţiei şi dezvoltării epidemiilor. Cultura este. Noaptea. produsă de rasa T a patogenului Helminthosporium turcicum pe majoritatea hibrizilor din S. Unele epidemii apar ca urmare a introducerii patogenilor într-o nouă zonă de cultură a plantelor gazdă.Într-o cultură tânără la începutul vegetaţiei. epidemiile pot fi generate ele unele practici şi elemente tehnologice care sporesc vulnerabilitatea genetică a soiurilor şi hibrizilor plantelor. Acesta a fost cazul manei viţei de vie (Plasmopara viticola). ceea ce duce la realizarea unei temperaturi mai mari în această zonă. Nivelul rezistenţei soiurilor sau hibrizilor cultivaţi are. o constituie utilizarea de soiuri multilineale (soiuri din mai multe linii cu rezistenţă la diferiţi rase ale patogenilor). aceasta este cauza epidemiilor multor boli care încep cu frunzele de la baza plantei. unele lucrări mecanice. Schimbarea virulenţei unui patogen prin formarea de noi rase declanşează adesea epidemii grave dacă continuă cultivarea aceluiaş soi. mai ales la cereale. de asemenea. epoca optimă de semănat. temperatura este mai scăzută şi aerul mai umed. aceeaşi importanţă o au unii factori de predispoziţie. cum sunt : factorii care produc răniri (grindina. În zonele mai joase. de asemenea. Astfel. O măsură eficientă de reducere a riscurilor de epidemii grave la multe plante de cultură. de unde decurge importanţa cunoaşterii şi respectării acestora pentru practica agricolă. adesea. radiaţia solară acţionează asupra frunzelor superioare. este bine cunoscut cazul apariţiei pătării frunzelor de porumb. ca urmare a procesului de hibridare a acestei plante. 18 . favorizează dispersia patogenului şi stimulează sporularea acestuia. datorită radiaţiei solare.A. aplicarea udării prin brazdă favorizează apariţia şi dezvoltarea bolilor radiculare. menţinerea pentru o perioadă de câteva săptămâni a ploilor şi a unei temperaturi de 18-20°C determină formarea unei pelicule de apă pe frunzele de cartof şi declanşează o epidemie gravă de mană (Phytophthora infestans) chiar pe un soi obişnuit şi chiar dacă nu a apărut o nouă rasă a patogenului. rouă) este mai redusă. Prevenirea tuturor acestor fenomene negative se realizează prin adaptarea concretă a tehnologiei de lucru la forma de cultură. Cele mai grave epidemii apar datorită condiţiilor de temperatură şi umiditate foarte favorabile. ca şi alternarea soiurilor în cultură sau schimbarea lor la diferite intervale de timp. frunzele pot avea o temperatură mai mare decât cea a aerului. De exemplu.U. utilizând soiurile şi hibrizii raionaţi. îngrăşarea excesivă cu azot (făinarea cerealelor) etc. În general. de asemenea. semănatul la temperaturi favorabile patogenului şi nefavorabile plantei de cultură (porumb la temperaturi sub 8°C). situaţia se inversează. a făinării americane a agrişului (Sphaerotheca mors -uvae) ş. din cauza umbririi. Într-o cultură densă de vârstă mai avansată. Pe solurile grele. aplicând în mod echilibrat îngrăşămintele etc. de factorii temperatură şi mai ales de umiditate.

Această rezistenţă are un caracter natural şi nici o plantă nu ar putea supravieţui fără această însuşire. Excesul de umiditate creat prin irigare favorizează epidemiile de Rhizoctonia solani pe fructele de tomate. între cele două componente de bază ale sistemului s-a stabilit un echilibru dinamic. 19 . 3. Plantele sunt deci rezistente la aceşti patogeni. O creştere peste măsură a virulenţei parazitului ar duce la dispariţia gazdei şi evident.1. I. tritici nu poate să apară pe ceapă. Recoltarea mecanizată a fructelor de cireş a determinat extinderea epidemiilor de monilioză datorită fructelor rămase neculese. De exemplu. dar cu o latură bine pronunţată de polimorfism. Cele câteva exemple de mai sus demonstrează că nerespectarea cerinţelor ecologice ale culturilor agricole şi ale patogenilor pot duce la apariţia de epidemii grave chiar în condiţiile climatice obişnuite. EVOLUŢIA SISTEMELOR PLANTĂ-PARAZIT În decursul timpului între plante şi parazit. Fenomenele de rezistenţă sunt atât de importante încât studiul lor a dus la apariţia unei noi discipline . Acest echilibru poate fi bine determinat la speciile de plante sălbatice. fuzarioza fasolei. Pentru protecţia plantelor acest fenomen are o importanţă limitată. care au constituit o sursă importantă de infecţie. şi a parazitului. Mult mai importantă este rezistenţa plantelor în corelaţie cu patogenii care produc boli pe aceste specii. Totuşi. REZISTENŢA PLANTELOR LA BOLI În natură există nenumărate microorganisme care vin în contact într-un fel sau altul cu orice specie de plantă de cultură. Verderevski. al cărei întemeietor a fost I. O creştere puternică a rezistenţei plantei reduce puternic populaţia parazitului. În unele cazuri. 1951 . În acest caz. ca urmare. are loc o selecţie stabilizatoare. Mecinikov. 1983).Introducerea portaltoilor pitici în pomicultură a favorizat atacul de Phytophthora cactorum. sub presiunea selecţiei naturale. ameninţând-o cu dispariţia. capacitatea de apărare a plantelor poate fi considerată tot atât de veche ca şi fenomenul de parazitism (Gaumann. s-au format treptat relaţii stabile de coexistenţă care pot fi caracterizate ca adevărate sisteme plantă .parazit. o specie de plantă nu este atacată decât de anumite microorganisme.fitoimunologia. atroseptica). 3. atacuri în masă în culturile de porumb s-au observat pe solele în care au fost rupte paniculele pentru a împiedica autopolenizarea liniei materne. De aceea. ceea ce a favorizat infecţiile cu Sphacelotheca reiliana (Sorosporium reilianum). 1959).sp. rugina fasolei şi a mentei. Rezistenţa plantelor la boli poate fi definită ca o proprietate a populaţiei plantei gazdă de a reduce sau anihila efectele destructive ale parazitului (Ceapoiu şi Negulescu. Rezistenţa. Rănirile produse în cursul recoltatului mecanic al cartofilor generează apariţia de atacuri mari de putregai moale (Erwinia carotovora pv. mana cepei (Peronospora destructor) nu se poate instala pe grâu şi nici rugina brună a grâului (Puccinia recondita f.

Dacă pereţii celulari sunt impregnaţi cu substanţe de tipul diferiţilor polimeri (cutină. ceea ce inhibă germinarea multor patogeni. atât pentru obţinerea soiurilor rezistente. de îngrăşăminte. hibrid) şi parazit un alt raport. 1974). Un rol important în rezistenţa structurală îl are cuticula. care are acţiune de a inhiba pătrunderea patogenilor prin rănile produse de grindină. infecţiile cu patogeni pot creşte brusc. există între planta cultivată (soi. Un exemplu relativ recent de acest fel îl constituie apariţia raselor 77 79 de rugină brună (Puccinia recondita). care au eliminat din cultură soiurile Aurora şi Caucaz (Negulescu şi Cojocaru. Unele plante au peri (trichomi) glandulari care elimină substanţe ce pot inhiba germinarea sporilor. Epiderma este formată din celulele externe care acoperă şi protejează organele plantelor.Între plante şi paraziţi se menţine un echilibru care este puţin influenţat de condiţiile de mediu. După grindină. infecţiile cu patogeni se realizează mai greu. Chiar dacă şi în acest caz are loc o evoluţie concomitentă a sistemului. scurtarea rotaţiilor. de rase capabile să paraziteze noile soiuri.2. 3. ceară) sau cu substanţe minerale (bioxid de siliciu). Dintre aceştia pot fi enumeraţi : numărul restrâns de soiuri şi hibrizi intensivi. de aceea în practică se aplică de regulă o stropire cu fungicid lipsit de fitotoxicitate. adică la acel nivel la care să nu se mai producă pierderi de recoltă. aceasta nu reuşeşte să stabilizeze raportul la nivelul la care doreşte omul. formată din pectine. 20 . datorită respingerii lor de către unele substanţe produse de plantă sau a culorii repulsive pentru vectori. ceea ce provoacă o reacţie din partea parazitului concretizată prin apariţia unor noi gene de virulenţă. sporii încărcaţi electronegativ sunt respinşi de suprafaţa frunzei. soiul nou este scos din utilizare. de această dată instabil. De asemenea. În general. neechilibrate. Există şi alţi factori care schimbă raportul între soiuri (hibrizi) şi parazit. cutine şi uneori acoperită cu ceară. lignină. Având un caracter hidrofob. REZISTENŢA STRUCTURALĂ 3. irigaţia. oligogenică) în soiurile noi. Virusurile transmise de insecte pot fi uneori neinoculate în plantă de către acestea. datorită tocmai acestui fenomen de evoluţie concomitentă. În general. o cuticula cu o grosime mai mare constituie un obstacol mai dificil pentru penetrarea lui de către filamentul de germinaţie al patogenului. cum este cazul soiurilor de năut rezistente la Mycosphaerella rabiei (antracnoza). deplasat adesea în favoarea parazitului. unele procedee tehnologice etc. Rănirea epidermelor creează porţi de pătrundere uşoară pentru mulţi patogeni. cât şi pentru noile tehnologii de cultură.2. Alteori. Unele schimbări puternice induse de om pot totuşi modifica aceste raporturi. aplicarea de doze mari. În scurt timp. cuticula nu permite menţinerea picăturilor de apă.1 Rezistenţa structurală preinfecţională (preexistentă) se datoreşte faptului că patogenii sunt menţinuţi la o oarecare distanţă de către planta gazdă sau aceştia nu reuşesc să pătrundă în ţesuturi. trebuie acordată atenţie deosebită pentru rezistenţă şi evitarea factorilor care o pot reduce. Omul introduce rezistenţa verticală (specifică.

ţesutul se brunifică. La soiurile sensibile aceste modificări apar târziu sau nu apar deloc. nectarinele) pot favoriza sau frâna realizarea infecţiilor în funcţie de structura lor şi de modul de funcţionare. Uneori. Rezistenţa funcţională depinde în mare măsură de reacţiile biochimice si fiziologice care determină prezenţa sau absenţa unor substanţe în plantă şi care interferează cu creşterea şi dezvoltarea patogenilor (Agrios. hidatodele.2. iar la celulele adiacente se observă schimbări metabolice şi. Reacţia de hipersensibilitate este o reacţie de apărare a plantei. la pomii fructiferi. Există date care demonstrează că prezenţa unor proteine antigenice comune poate fi un factor de bază în apariţia bolii. cum sunt de exemplu acidul clorogenic şi acidul ferulic. glicozizii etc. 3. REZISTENTA FUNCŢIONALA Acest tip de rezistenţă are un rol mult mai important în evoluţia bolii decât cel structural. apar în jurul leziunilor produse de patogeni. plantele sunt capabile să formeze mai multe tipuri de structuri care se opun invadării ţesuturilor. S-a stabilit că în plante pot apărea fitoalexine (Muller. produse de patogeni care se dezvoltă în interiorul vaselor conducătoare. inhibitorii unor enzime. gome. Aceste structuri se realizează prin suberificarea şi lignificarea ţesuturilor şi prin îngroşarea pereţilor celulozici şi cutinizaţi. în jurul locului de pătrundere a ciupercii se formează un strat separator (abscizie) care izolează pata în care se află patogenul.Deschiderile naturale (stomatele. cum este piricularina produsă de ciuperca Magnaporthe (Piricularia) oryzae. Dintre substanţele cu caracter toxic pot fi menţionate cele fenolice (catechol. Frecvent. În lupta cu patogenul care a trecut de barierele structurale. care reduc viteza de răspândire a patogenului şi în special a toxinelor pe care aceştia le produc. în special. Bolile vasculare. prun sau piersic.2 Rezistenţa structurală postinfecţională. Unele substanţe formate în plante. pot inactiva unele toxine. 21 . nişte evaginări ale protoplastului celular care căptuşesc vasele. 1978). 3. alexein = substanţă de apărare). 3. poate frâna procesul de îmbolnăvire.2 Rezistenţa funcţională postinfecţională este un fenomen prin care în plantă apar substanţe sau reacţii fiziologice etc. iar în final cade. 3.3. lenticelele. prin care la locul de infecţie se produce o pierdere rapidă a turgescenţei. se manifestă prin apariţia de tiloze. Absenţa în gazdă a unor substanţe necesare patogenului sau forma lor inaccesibilă.1 Rezistenţa funcţională preinfecţională se bazează pe prezenţa unor substanţe cu caracter toxic pentru patogeni sau stimulator pentru flora antagonistă. acidul clorogenic). În jurul punctului de infecţie celulele mor. lăsând frunza ciuruită. În afara fitoalexinelor pot fi sintetizate şi alte substanţe care influenţează activitatea unor enzime şi în special a peroxidazei. la atacul de Stigmina carpophila de pe frunzele de cais. după ce patogenul a pătruns în interiorul acesteia şi care opresc sau frânează boala.3. acidul protocatechinic. acumularea de compuşi fenolici şi de fitoalexine. 1956 .3. le astupă şi în acest fel stăvilesc înaintarea patogenului. phyton — plantă . dar acţiunea acestora nu este specifică şi nivelul activităţii lor depinde mai ales de viteza şi cantitatea care se acumulează.

Rezistenţa verticală este mai puţin eficace faţă de patogenii care formează noi rase. Rezistenţa verticală este mai eficace faţă de bolile produse de paraziţi nespecializaţi (Fusarium spp. oligogenică) se manifestă faţă de anumite rase fiziologice ale unui patogen şi este puţin eficace faţă de alte rase. 22 . 4. cât şi pentru cel de rezistenţă.Fenomenul de hipersensibilitate a fost constatat de Ward în 1902. La început. care afirmă că pentru fiecare genă de rezistenţă sau sensibilitate a plantei există o genă de avirulenţă sau virulenţă a parazitului.1 Rezistenţa verticală (specifică. Este important de ştiut că. rezistenţa verticală are semnificaţie diferită. dar care are o importanţă deosebită atât pentru studiul fenomenelor de patogeneză. deşi sunt şi unele excepţii. În decursul evoluţiei lor la plante au apărut proprietăţi care permit să se diferenţieze ceea ce este „propriu" de ceea ce este „străin". Dintre aceste capacităţi. iar faţă de cei obligaţi de cel puţin două gene puternice. deoarece permite înţelegerea mai bună a fenomenului. 3. La rândul lor. O problemă relativ nouă.. 3.) şi mai puţin eficace faţă de cele produse de paraziţi specializaţi (Phytophthora infestans.). 2. Acest tip de rezistenţă (Van der Plank. Valoarea practică a rezistenţei verticale este redusă când soiul este uniform din punct de vedere genetic şi se cultivă pe suprafeţe mari. În prezenţa selecţiei stabilizatoare rezistenţa verticală este mai eficientă.4. de a diferenţia ceea ce este „propriu" şi ceea ce este . iar Stoneman a introdus termenul de hipersensibilitate în 1915. al cărei mecanism biochimic şi imunologic este în curs de elucidare. după 4-5 ani. după care are loc o recunoaştere la nivel celular. GENETICA REZISTENTEI Privită din punct de vedere genetic. Puccinia spp. patogenii au evoluat în aşa fel încât au dobândit capacităţi nespecifice ce le permit să pătrundă şi să se multiplice în celulele plantei gazdă. Astfel. 6. rasa nouă care apare se răspândeşte repede şi face ca soiul să fie atacat. 3. 5.Rezistenţa verticală a plantelor faţă de patogenii facultativi este determinată de o genă puternică.4. după regulile lui Robinson (1971) : 1. respingând în acest fel marea majoritate a microorganismelor (saprofite sau parazite) cu care ajung în contact. Uneori. foarte importantă este cea de aderare la suprafaţa celulelor gazdei. Rezistenţa verticală este controlată oligogenic (controlată mai ales de gene majore şi mai rar de gene minore) şi are un caracter calitativ (cu o distribuţie continuă a plantelor între rezistenţă şi sensibilitate). ceea ce determină utilizarea mai uşoară a mecanismelor acestuia în protecţia faţă de boli.străin” de organism. o constituie cea a capacităţii de recunoaştere. Rezistenţa verticală este mult mai eficientă la plantele anuale decât la cele perene. rezistenţa verticală asigură o protecţie totală faţă de rasa (rasele) existentă. Rezistenţa verticală are la bază teoria genă pentru genă a lui Flor (1942— 1958). în funcţie de biologia patogenului.. 1968) are o durată scurtă. rezistenţa plantelor agricole la boli este deosebit de importantă. Verticillium spp.

poligenică) Rezistenţa orizontală se formează în cursul evoluţiei simultane a plantei şi parazitului şi este. cu calităţi superioare şi cu rezistenţă mai ridicată. 1979) privind rezistenţa verticală. Deşi rezistenţa orizontală nu conferă soiului o protecţie completă faţă de patogen. care se manifestă prin apariţia cu 10-14 zile mai târziu decât la cele sensibile . şi cea orizontală. Concepţiile lui Van der Plank (1976) şi Robinson (1976. care are. nemodificându-se în funcţie de acestea. de fapt. soiul este atacat la un nivel tolerabil. Una dintre reacţiile tipice ale soiurilor cu rezistenţă verticală o constituie hipersensibilitatea. care se caracterizează printr-un atac redus al bolii datorită răspândirii şi multiplicării încete a patogenului . determinata de poligene. 14. atât populaţia patogenului. cu ciclu întrerupt (iarna sau vara). ea poate ceda mai repede. Rezistenţa orizontală se manifestă sub diferite forme. de care s-a vorbit mai sus. 10.4. Prin combinarea rezistenţei verticale cu cea orizontală se poate obţine o rezistenţă mai eficientă. care se păstrează pe o perioadă lungă de timp. b) rezistenţa întârziată. au început să fie interpretate 23 . diferit de cazul soiurilor cu rezistenţă verticală ca urmare a atacului sporit al patogenului. Rezistenţa verticală se poate prelungi mai mult în condiţiile în care se alege pentru cultură o stuctură corespunzătoare a soiurilor.determinată de oligogene. Dacă la început rezistenţa verticală nu protejează concret cultura. mii şi mai rar sute de mii de gene (Van der Plank. Rezistenţa verticală poate fi sporită prin măsuri legislative de interzicere sau de obligativitate pentru cultivarea unui anumit soi. reprezentată de apărarea naturală a plantei gazdă. ceea ce permite evitarea epidemiilor grave. c) rezistenţa parţială. Rezistenţa verticală poate fi prelungită prin rotaţia raţională a plantelor de cultură sau prin schimbarea rapidă a soiurilor în cadrul fiecărei culturi. Din punct de vedere genetic rezistenţa orizontală are caracter poligenic.3 Integrarea rezistenţei verticale cu cea orizontală. o perioadă latentă (de incubaţie) mai lungă . Rezistenţa verticală are o importanţă mare pentru bolile ce se transmit prin seminţe şi prin material de plantat. 1975). Rezistenţa verticală complexă este mai puţin păgubitoare în cazul distrugerii ei de către patogen decât în cazul distrugerii rezistenţei verticale simple. 8. 9. şi anume : a) rezistenţa înceată.2 Rezistenţa orizontală (nespecifică. Soiurile cu rezistenţă orizontală sunt şi ele înlocuite. In cazul rezistenţei orizontale. Acest tip de rezistenţă are un caracter permanent şi se manifestă faţă de toate rasele patogenului. de fapt. este mai eficientă. Rezistenţa verticală a plantelor faţă de paraziţii obligaţi. variază independent. 3. d) rezistenţa durabilă. dar numai ca urmare a obţinerii altora mai productive. 13. cât şi cea a gazdei. 11. 12. 3.4.7. în ea fiind implicate de la câteva gene până la sute.

Soiurile şi hibrizii de plante cultivate manifestă grade diferite de sensibilitate. iar fasolea de Septoria tritici. Imunitatea are un caracter complet şi permanent. nu este permanentă. care afirmă că toate genele pentru rezistenţă ale gazdei şi toate genele pentru virulenţă din populaţiile patogenului formează un sistem integrat.5 Toleranţa. de o genă r1. iar diferenţele ce se constată sunt determinate de faptul că operează în genotipuri de plante diferite. Deşi uneori se consideră că toleranţa poate fi apreciată ca o rezistenţă orizontală. Pe baza acestor idei. de fapt. sporularea patogenilor este intensă. oricât de completă ar fi. pierderile fiind reduse.într-un alt mod. care se bazează însă şi pe rezistenţa conferită de gene nucleare. 3. se apreciază că imunitatea este o regulă în natură.4. autorul a formulat o serie de concluzii privind rolul genelor majore şi minore. Pe astfel de soiuri intensitatea atacului este mare.7 Sensibilitatea. imunitatea se deosebeşte de rezistenţă. între genele plantei şi ale patogenului există o interacţiune care are la bază relaţia genă pentru genă. în plastide (plastidogene) şi în condriom (condriogene). rezistenţa variază în funcţie de structura sa genetică şi de unii factori ai mediului înconjurător. prin aceste două caracteristici. în timp ce. acest tip de rezistenţă are un rol minor la plante. în timp ce plantele rezistente sunt plante gazdă. De asemenea.4. Prin toleranţă se înţelege capacitatea unor soiuri de plante de a suporta un atac ridicat de boli. În general. 3.4 Rezistenţa citoplasmatică. nu poate fi completă. În mod analog fenomenului de rezistenţă. Pe de altă parte. deoarece contravine concepţiei selecţiei naturale (Ceapoiu şi Negulescu. Parlevliet şi Zadoks (1977) formulează un concept integrat al acţiunii genelor minore şi majore. De exemplu. dar cu alt conţinut. 3. care încep cu o manifestare uşoară a bolii şi se termină cu moartea plantei. 24 . Plantele imune nu pot fi plante gazdă pentru patogeni. această concepţie nu poate fi acceptată. Un exemplu de rezistenţă citoplasmatică îl constituie rezistenţa porumbului la rasa T a patogenului Helminthosporium maydis. sensibilitatea verticală a cartofului faţă de Phytophthora infestans este determinată.4. Este fenomenul opus rezistenţei. Prin imunitatea plantei faţă de un patogen se înţelege absenţa totală a atacului acestuia. Totuşi. care. De exemplu. există o sensibilitate verticală şi o sensibilitate orizontală.6 Imunitatea. prin care patogenul se poate instala şi produce îmbolnăvirea plantei.4. grâul nu este atacat de Plasmopara viticola. cele două tipuri de gene nu diferă între ele şi sunt. după Van der Plank (1976). După Nelson (1978). Din această cauză. rezistenţa pare mai degrabă să fie o excepţie. în realitate aceasta este un tip de reacţie aparte a soiului de plantă de cultură. 3. 1983). iar dacă este permanentă. Acest tip de rezistenţă are la bază factori ereditari localizaţi în citoplasmă (citoplasmagene). dar pierderile de recoltă sunt mici. fără însă a influenţa prea mult recolta. aceleaşi gene de rezistenţă.

precedate de contaminare (procesul de intrare în contact a patogenului cu planta). Perioada de incubaţie are o deosebită importanţă pentru avertizarea tratamentelor. de aceea trebuie foarte bine cunoscută de practicieni. Contaminarea este. se dezvoltă şi cuprinde porţiuni tot mai mari din ţesuturile gazdei. Pătrunderea prin lenticele este frecventă la unii patogeni . Această noţiune se referă la durata sau perioada cuprinsă între infecţie şi apariţia primelor simptome ale bolii. Mai rar infecţia se realizează pe cale florală. Numeroase ciuperci pot pătrunde activ. Bacteriile pătrund frecvent în plante prin rănile accidentale. Virusurile transmise de insecte vectoare sunt inoculate prin înţeparea ţesuturilor plantelor. de fapt. bacterii) sau creşte. lasă porţi de pătrundere pentru bacterii şi ciuperci. hidatodele pot constitui o poartă de intrare pentru unele bacterii. cum este cazul unor patogeni de mare importanţă economică (tăciunele zburător al orzului produs de Ustilago nuda). Pătrunderea prin stomate este. În această perioadă patogenul se înmulţeşte (virusuri. Contaminarea se realizează cu propagule viabile. de asemenea. între patogen şi plantă apar o serie de interacţiuni care pot duce la apariţia bolii sau pot opri dezvoltarea patogenului. precipitaţii. Interacţiunile dintre cele două componente ale patosistemului până la apariţia bolii pot dura câteva ore (mana cartofului produsă de Phytophthora injestans) până la câteva zile (tăciunele zburător al grâului produs de Ustilago tritici). Diferite grupe de patogeni au moduri variate de infecţie a plantelor. Infecţia. Aşa este cazul la pătrunderea zoosporilor de Plasmopara viticola. în funcţie de condiţiile climatice favorabile (direcţia curenţilor de aer. incubaţia şi manifestarea bolii. într-un număr suficient. Tabelul 5 Perioada de incubaţie a unor patogeni vegetali ------------------------------------------------------------------------------------------------------Patogenul Boala Perioada 25 . natura suprafeţei plantelor etc. un proces care depinde în mare măsură de modul de transmitere a patogenului. la fel perii foliari şi glandulari. Foarte frecvente sunt posibilităţile de pătrundere a patogenilor în plante prin răni. phaseoli. sunt prezentate câteva exemple privind perioadele de incubaţie ale unor patogeni. cu toate că este urmată de suberificarea cicatricelor. a haustorilor de Erysiphe graminis şi a bacteriei Xanthomonas campestris pv. Căderea frunzelor. frecventă. Aceasta este procesul de pătrundere a patogenului în plantă şi începutul relaţiilor de nutriţie parazitară a acestuia pe seama ţesuturilor plantei gazdă. direct prin epidermă. După pătrunderea patogenului în ţesuturi. inclusiv cele produse de insecte. care adesea nu sunt vizibile cu ochiul liber.3. cum este de exemplu filamentul de germinare a sporilor de Botrytis cinerea. În tabelul 5. distanţa dintre sursa de inocul şi plantă). Incubaţia. în ţesuturile plantelor.5 Patogeneza Bolile plantelor agricole evoluează după următoarele faze care se succed : infecţia. densitatea plantelor.

prin dereglarea metabolismului. De exemplu. în special umiditatea şi temperatura. apă. dictează infecţia şi incubaţia. urmat de dezorganizarea ţesuturilor. sub influenţa acestor factori interacţiunea patogen-plantă gazdă poate duce la îmbolnăvirea plantei sau. delimitate. Simptomele bolii pot fi diferite de-a lungul perioadei de evoluţiea acesteia. În schimb. boala nu evoluează sau are o evoluţie lentă. atroseptica Phytophthora infestans Mana cartofului 2-11 zile Plasmopara viticola Mana viţei de vie 4-12 zile Stigmina carpophila Ciuruirea frunzelor de piersic 5-6 zile Erysiphe graminis Făinarea cerealelor 5-8 zile Cercospora beticola Cercosporioza sfeclei 7-57 zile Venturia inaequalis Rapănul mărului 3-20 zile Peronospora destructor Mana cepei 10-15 zile Tilletia caries Mălura grâului 4-10 luni Stereum hirsutum Esca viţei de vie peste un an ------------------------------------------------------------------------------------------------------Durata perioadei de incubaţie depinde de rezistenţa soiurilor cultivate şi mai ales de factorul temperatură şi alţi factori ecologici. deşi procesul de parazitare a început imediat după infecţie prin consumul de substanţe. care pune în evidenţă mai uşor boala prin simptom vizibile. Manifestarea bolii reprezintă apariţia simptomelor vizibile.de incubaţie ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cucumber mosaic virus in Filozitatea tomatelor 3-5 zile tomato Plum-pox virus Vărsatul prunului 9-13 luni Pseudomonas syringae Pătarea unghiulară a frunzelor 3-10 zile pv. Făinările şi pătările încep cu uşoare decolorări ale frunzelor. acestea au un rol hotărâtor în evoluţia bolilor. există un miceliu extern. iar în zonele temperate bolile sunt numeroase şi specifice. în cazul făinărilor. rapănul mărului produce pe fructe pete clare. lacrymans de castraveţi Erwinia carotovora Putregaiul umed al cartofului 15-20 zile pv. astfel că pentru a determina prezenţa bolii trebuie luate în consideraţie şi cunoscute toate tipurile de manifestare a bolii. tăciunii prezintă pe spice. în regiunile secetoase sunt mai puţine boli decât în zonele cu umiditate mare. Începutul apariţiei simptomelor de boală este greu de stabilit la unele virusuri. pe ramuri determină necroze şi exfolieri ale 26 . Deoarece condiţiile de mediu. Ruginile prezintă pustule evidente în care se găsesc sporii. La multe micoze (boli produse de ciuperci) simptomele devin vizibile la fructificarea ciupercilor pe suprafaţa organelor atacate ale plantelor. Astfel. în condiţii nefavorabile. boabe sau chiar pe frunze tumori care conţin spori. În general. Simptomele aceleiaşi boli pot fi diferit în funcţie de organul afectat al plantei. urmate de apariţia şi dezvoltarea altor simptome. aceste tipuri de boli (viroze )dezvoltându-se progresiv.

poate fi dereglat transportul de substanţe nutritive . -scăderea conţinutului în hidraţi de carbon. cenuşiibrune. patogenul parcurge şi el o serie de stadii din dezvoltarea sa. scade. determină apariţi unor pete mici. prin enzimele şi toxinele pe care le eliberează patogenii. prezentarea şi descrierea lor sunt reunite într-un capitol special al fitopatologiei intitulat „patografia”. -fotosinteza se reduce proporţional cu suprafaţa din frunză afectată de boală sau în funcţie de toxinele eliberate . de obicei.6 Modificările funcţionale Modificările funcţionale produse de patogeni au la bază dereglarea proceselor biochimice şi fiziologice ale plantei atacate. schimbarea orientării frunzelor sau reducerea dimensiunii lor . bolile influenţează eficienţa captării energiei de către plante prin defolieri. 3. dereglează puternic metabolismul plantei. iar în unele cazuri. urmat de modificarea structurilor acesteia (dereglări anatomo-morfologice). gome şi răşini . De exemplu. În plus. în unele cazuri. Totalitatea simptomelor vizibile ale bolilor. creşte respiraţia ţesuturilor şi. iar pe flori. Pe de altă parte. deoarece aceştia sunt consumaţi de patogen sau procesul de sinteză a acestor compuşi este dereglat . formează filamente de infecţie. prin distrugerea epidermei. devin tot mai grave. nutriţia minerală 27 . ceea ce duce la scăderea rapidă a captării luminii . care. structura cloroplastelor este afectată. asemănătoare celor de pe frunze. dereglări importante în capacitatea de stocare a substanţelor (de exemplu la sfecla de zahăr) . creşterea conţinutului în potasiu al celulelor. care se manifestă prin decolorări ale frunzei în cazul multor viroze. a rădăcinilor etc. paralel. Dintre cele mai importante schimbări care se observă la o plantă bolnavă se pot enumera următoarele : -schimbarea conţinutului în apă determinat de unele boli . cum sunt de exemplu plantele afectate de făinări. cheltuiala de energie . ca urmare. -scăderea cantităţii de clorofilă. dezvoltă un aparat vegetativ pe care apar ulterior alte fructificaţii (spori de diferite tipuri). în cazul bolilor vasculare.scoarţei. -acumularea de aminoacizi. sporii ciupercilor germinează. Cunoaşterea simptomelor bolilor plantelor este absolut necesară pentru diagnoză şi stabilirea măsurilor de combatere. -este stânjenit fluxul de substanţe organice transportate prin floem . la plantele afectate transpiraţia creşte. sistemul de aprovizionare cu apă şi de circulaţie a apei prin plantă este afectat prin dereglarea forţei de absorbţie. mai ales pe sepale. de regulă. de regulă. se constată o creştere a acestuia la atacul tăciunelui comun al porumbului şi o scădere în cazul ruginilor grâului . datorită afectării vaselor conducătoare. se poate întrerupe fluxul de transpiraţie . . transpiraţia scade . Sub influenţa patogenului planta suferă diferite modificări morfologice şi fiziologice. bacterioze şi micoze . se dezvoltă intercelular şi intracelular în interiorul ţesuturilor parazitate. pe măsură ce numărul de infecţii creşte şi intensitatea lor sporeşte.

tomate sau alte solanacee. Patogenitatea este capacitatea agenţilor patogeni de a îmbolnăvi plantele şi de a produce apariţia simptomelor. 1983). dar nu îl infectează. se constată în cazul în care infectăm o serie de linii şi soiuri cu o gamă de populaţii ale patogenului şi nu putem stabili diferenţe în manifestarea bolii.7 Modificări structurale. De exemplu. 3. Multe dintre aceste schimbări provin din dereglarea echilibrului hormonal al plantelor ca urmare a faptului că patogenii pot distruge sau pot sintetiza unii hormoni. faţă de o anumită genă de rezistenţă. virulenţa. Virulenţa este însuşirea patogenilor de a produce o îmbolnăvire a plantelor de o anumită intensitate în funcţie de diferiţi factori (condiţii de mediu) şi mai ales în funcţie de factorii genetici.8 Proprietăţile parazitare ale patogenilor. În acest ultim caz. acestea fiind considerate avirulente. prin care patogenul nu produce îmbolnăvirea plantei. avem în faţă o patogenitate verticală. 3. dar pătrund numai în ţesuturile plantei faţă de care au afinitate. a deplasării dificile a apei etc. ci infectează numai ţesuturile de cartof. 28 . se distinge o patogenitate verticală. patogenitatea. hibrid.) . Dacă inoculăm o serie de linii sau soiuri cu o gamă de populaţii ale patogenului şi constatăm diferenţe în manifestarea bolii. Există rase (izolate. Masa de spori a diferitelor specii de patogeni care se găseşte în aer vine în contact cu diferite plante. capacitatea de a produce enzime şi toxine etc. după ce a ajuns în contact cu ea şi de a se dezvolta după producerea infecţiei. patogenii pot f i : monofagi care atacă o singură plantă de cultură (Magnaporthe grisea sin. Din punct de vedere genetic. soi. ea se exprimă numai în relaţie cu o anumită linie. agresivitatea reprezintă patogenitatea orizontală faţă de mai multe soiuri.devine frecvent dificilă ca urmare a reducerii capacităţii de absorbţie. Patogenii plantelor de cultură produc îmbolnăvirea acestora datorită însuşirilor parazitare pe care le prezintă : afinitatea. după alte definiţii (Ceapoiu şi Negulescu. care depinde de rezistenţa verticală. mai multe soiuri. Afinitatea este proprietatea patogenului de a pătrunde în interiorul plantei. rasa fiziologică este practic aceeaşi cu populaţia verticală. biotipuri) ale patogenului care nu produc îmbolnăvirea plantelor. O altă cale de formare a raselor fiziologice la ciuperci o constituie hibridarea. morfologic şi patologic. agresivitatea. Rasele de patogeni şi în special cele fiziologice apar ca urmare a mutaţiilor ce se produc în populaţia patogenului pe fondul rezistenţei plantei conferită de o anumită genă. morfo-anatomice ale plantelor. în general. Din punct de vedere genetic. Agresivitatea este o însuşire a patogenilor de a ataca mai multe plante de cultură sau. Avirulenţa este deci fenomenul contrar virulenţei. Diferenţele de virulenţă care se constată între populaţiile patogenului se datoresc diferenţelor genetice care apar în evoluţia patogenului în strânsă legătură cu noile soiuri şi hibrizi de plante cultivate. Avirulenţa nu înseamnă lipsă de patogenitate. Pyricularia oryzae pe orez etc. pentru care au afinitate. Astfel de populaţii se numesc rase. Din punct de vedere fitopatologic. Patogenitatea orizontală. care corespunde rezistenţei orizontale. care diferă între ele fiziologic. Dereglările metabolice ce se produc în plantele bolnave pe măsura amplificării bolii pot duce la schimbări structurale. a utilizării substanţelor de către patogen. sporii de Pytophthora infestans ajung şi pe grâu.

enzime care degradează ţesuturile lemnoase. xilanaza. Dintre cele mai importante enzime pot fi citate : enzime care degradează polizaharidele. enzime hemicelulolitice . Unii patogeni micotici. lor metabolism. Ciupercile şi bacteriile care produc putregaiuri ale rădăcinilor şi tulpinilor dezintegrează. cum sunt : oxidaza. un minim şi un maxim de temperatură la care se manifestă patogenitatea. cum este Pseudomonas syringae pv. descompunând hidraţii de carbon şi alterând lignina. Capacitatea de a secreta enzime. pot produce toxine care acţionează asupra plantelor. la care se constată cea mai mare capacitate parazitară. Toate proprietăţile enumerate mai sus depind de complexul enzimatic al patogenilor. hidro-lazele etc. care pot produce boli la numeroase specii de plante din diferite familii (Botrytis cinerea) pe viţa de vie. umiditatea. acţionează ciupercile hyphomicete care produc putregaiul alb. cum sunt cei din genul Fusarium. Bacteriile şi ciupercile care produc putregaiuri umede transformă substanţele din organele atacate (tuberculi. floarea soarelui. prin intermediul acestor enzime. care atacă mai multe specii din aceeaşi familiebotanică(Rhynchosporium secalis pe mai multe graminee) . 3. substanţele din organele parazitate. De obicei.1 Factorii externi care acţionează din afara organismului patogenului sunt următorii : temperatura. lipaza. atât în condiţii de câmp cât şi în depozite. reacţia solului. proteaza. Astfel. Unele ciuperci discomicete şi deuteromicete (ciuperci imperfecte). catalaza.oligofagi. temperatura optimă oscilează între 2030°C. maydis etc. fructe. fructe etc). 3. Dintre cele mai cunoscute toxine pot fi citate : victorina. legume. calitatea solului etc. Fiecare patogen are un optim. Holobazidiomicetele pot produce putregaiuri brune. care produc putregaiuri moi. Temperatura. enzime care macerează celulele plantelor erbacee . carbonum şi cea produsă de rasa T a ciupercii H. enzime pectolitice. manaza. acţionează asupra celulozei. prin acţiunea enzimelor produse. Numeroase ciuperci pot ataca atât celuloza cât şi lignina şi produc enzime ca : celulaza.9 Influenţa diferiţilor factori asupra proprietăţilor parazitare. unele bacterii. cloroza. 29 . precum şi de toxinele care apar ca urmare a activităţii metabolice a patogenilor. Helminthosporium. p o 1 i f a g i. toxina produsă de H. necrozele locale. care cuprinde un sistem de fermenţi obişnuiţi. legume) în substanţe mai simple de consistenţă moale. enzime celulozolitice. cât şi enzime care degradează lignina. Capacitatea de a produce toxine. însoţită de degradarea acestuia. transformarea acestora în substanţe simple necesare nutriţiei lor. Aceste procese încep cu pătrunderea prin peretele celular. concentraţia în bioxid de carbon. Enzimele sau fermenţii acţionează asupra ţesuturilor plantei prin degradarea substanţelor. lumina. căpşun. Patogenii au propriul. acţionând prin enzime celulaze şi hemicelulaze. Cele mai frecvente fenomene induse de toxinele produse de patogeni sunt : ofilirea. produsă de Helmintosporium victoriae. care degradează celuloza şi alte polizaharide. tabaci.9.

Calitatea solului. faza nucleară. intensitatea sporogenezei. Cel mai frecvent sunt necesari mulţi spori pentru a. sunt : sexul. Concentraţia în bioxid de carbon. Astfel de influenţe aparţin mai mult de fenomenul de rezistenţă a plantelor la boli. Uneori printre factorii externi care influenţează patogenii sunt incluse şi fluctuaţiile vitalităţii plantelor şi fazele de vegetaţie ale acestora. Marea majoritate a patogenilor de sol se dezvoltă în condiţiile unui sol cu pH neutru sau uşor alcalin. ca de exemplu Plasmodiophora brassicae (hernia verzei). specializarea fiziologică este în strânsă legătură cu aceste ultime două fenomene. patogenul Cronartium ribicola formează 2 600 000 bazidiospori/cm2 frunză. Sarcina infecţioasă. cum este cazul ciupercilor Fulvia fulva (sin. iar bazidiomicetele în dicariofază. Sexul. Patogenii pot forma un număr diferit de spori în funcţie de planta gazdă. Reacţia solului.Umiditatea influenţează puternic patogenul. Intensitatea sporogenezei. Creşterea prea mare a concentraţiei de bioxid de carbon duce însă la efecte negative atât asupra plantei cât şi asupra patogenilor. Majoritatea patogenilor care prezintă diferenţe morfologice. de regulă. Virulenţa şi agresivitatea ciupercilor fitopatogene se poate modifica în funcţie de faza nucleară. sarcina infecţioasă etc.9. se remarcă unele diferenţe privind influenţa acestui factor asupra patogenilor. De exemplu. anatomice şi fiziologice din punct de vedere al sexului nu se diferenţiază ca patogenitate. pentru Tilletia caries sunt necesari câteva mii de teliospori. 30 . Există patogeni care sunt favorizaţi de o luminozitate scăzută sau chiar de întuneric. realiza o infecţie. Dintre factorii interni un rol însemnat îl joacă specializarea fiziologică. Faza nucleară. iar alţii sunt mai activi în condiţiile unui pH alcalin.03%). argiloase. ceea ce favorizează dezvoltarea patogenilor. deoarece. Cladosporium fulvum) sau Erysiphe graminis. pe planta gazdă de bază Ribes aureum. 3. Totuşi. iar pentru unele specii de Fusurium peste 10 000 de spori pentru a realiza infecţiile. Din punct de vedere fizic solurile grele. Există însă patogeni care sunt mai activi în mediu acid. sub influenţa cărora proprietăţile patogenilor se modifică substanţial. Puccinia recondita). fiind o condiţie de importanţă deosebită pentru realizarea infecţiilor. umiditatea necesară coincide cu conţinutul în apă al plantei. De altfel. compacte sunt favorabile dezvoltării agenţilor fitopatogeni şi nefavorabile unor plante de cultură. Cele mai multe ascomicete infectează plantele în haplofază. Rareori un singur spor poate produce o infecţie (Plasmopara viticola. De exemplu. capacitatea multor patogeni de a forma prin încrucişare hibrizi şi mutaţii spontane. Este mai puţin clară influenţa umidităţii asupra procesului din faza de incubaţie şi manifestare a bolii. De exemplu. cum este de exemplu Phoma betae (căderea plantulelor de sfeclă de zahăr). iar pe Ribes lacustris numai 120 000 bazidiospori/cm2 frunză. Lumina este un factor care influenţează mai rar patogenii. Synchytrium endobioticum produce mai uşor râia neagră a cartofului pe soluri argiloase.2 Factorii interni. răsadniţe şi solarii poate fi depăşită concentraţia normală de bioxid de carbon (0. În sere.

bacterioze. în plantele de tutun şi rapiţă. nediferind între ele din punct de vedere morfofiziologic. Tot la tutun. Fiecare linie are o genă de rezistenţă pentru o anumită rasă fiziologică virulentă sau pentru câteva rase. 31 . Un astfel de soi este format dintr-un amestec de mai multe linii care se deosebesc între ele prin genele de rezistenţă verticală. 4. unii cercetători apreciază că rasele avirulente induc. bacterii. permit conservarea genelor de rezistenţă . In mod corespunzător. ceea ce întârzie sau reduce sporularea. cum ar fi dificultatea producerii de sămânţă. plante parazite superioare (antofite) etc. formarea de noi virulenţe. s-a obţinut rezistenţa la Erwinia carotovora. Transferul unor gene de rezistenţă de la un organism la altul poate revoluţiona protecţia plantelor în general şi fitopatologia în special. rezistenţa. pe viitor se vor obţine schimbări revoluţionare în fitopatologie. printre care cele privind rezistenţa la patogeni au un rol mare. În acelaşi timp. de asemenea. PATOGENII Bolile parazitare ale plantelor agricole sunt produse de : virusuri. micoplasmoze.10 Soiurile multilineale. dar şi în alte ţări. micoplasme. Prin introducerea în genomul cartofului a genei de la ciuperca Aspergillus niger ce generează H2O2 glucozoxidaza. Phytophthora infestans şi Verticillium sp.Toate aceste probleme constituie subiectul formării raselor de patogeni corespunzătoare tipurilor de rezistenţă. care este o plantă model pentru astfel de lucrări. Datorită acestui fapt. restul aiungând pe plantele rezistente. Soiul multilineal are o rezistenţă durabilă deoarece sporii rasei virulente ajung numai într-o proporţie redusă pe plantele sensibile. Există însă şi dezavantaje ale cultivării soiurilor multilineale.11 Plante modificate genetic. Una dintre căile importante pentru obţinerea unei rezistenţe durabile o constituie crearea de soiuri multilineale. 3. tobamovirus. micoze şi antofitoze. S-au obţinut astfel prin transferul genei de la orz care induce oxalat oxidaza. ciuperci. la noi în ţară. prin introducerea proteinelor P 24-ORF 2 s-a obţinut rezistenţa la VMT şi Ob. 1971). S-au obţinut plante de tutun şi tomate rezistente la virusul petelor de bronz (Tomato spotted wilt virus) prin introducerea în plante a unor secvenţe virale ARN (N sau NS gene). soiurile multilineale nu au fost încă introduse în practică. 3. Se apreciază că procentul plantelor rezistente nu trebuie să scadă sub 40% pentru ca soiul să fie într-adevăr suficient de durabil (Frey şi Browning. soiul multilineal cu multe gene pentru rezistenţa verticală reduce cantitatea de inocul. Din aceste cauze. bolile produse de aceşti patogeni se numesc: viroze. capacitatea limitată de producţie a acestora etc. Prin cultivarea soiurilor multilineale se obţin următoarele avantaje : se evită epidemiile grave . permit diversificarea genetică a soiurilor cu plasticitate ecologică ridicată. Succesele biologiei moleculare şi ale ingineriei genetice au permis obţinerea de plante de cultură cu noi proprietăţi. rezistenţa la Sclerotinia sclerotiorum. Aceste exemple prezentate la conferinţa de la Brighton (1994) arată că pe această cale.

deşi virusul nu dispare. Studiul biochimic al virusurilor a arătat că acestea pot fi considerate cu greu organisme. Adesea aceste simptome tind să dispară. Pe de altă parte. ele nu pot fi considerate nici simple molecule. nu se pot vedea decât cu microscopul electronic. nici nu acţionează prin toxine. Există şi virusuri care pot infecta plantele fără să producă simptome vizibile. Evoluţia simptomelor la cele mai multe boli virotice este lentă şi intensitatea lor creşte progresiv. 1935). Ele sunt constituite dintr-un acid nuclear şi o proteină. în curând după infecţie. ceea ce determină o talie mai mică a acestora sau chiar piticirea lor. cum sunt de exemplu pătarea lalelelor (1576) şi mozaicul tutunului (1859). dar şi pe alte organe se pot observa uneori numeroase schimbări morfo-anatomice. De regulă. Fiecare virus este alcătuit fie din ARN (acid ribonucleic). ci au un mecanism propriu de multiplicare numai în celula plantei gazdă. virusul piticirii şi îndesirii tomatelor sub formă de cristale (Bowden şi Pirie. ci prin modificarea celulei care începe să funcţioneze anormal. simptomele apar pe frunze. În ultimele sale lucrări. pe baza cărora se înmulţesc. Pătările inelare se exteriorizează prin pete de formă neclară. 1939) etc. simptomele apar şi evoluează foarte repede şi se poate observa. de formă şi mărime variabile. Numărul de boli produse de virusuri este ridicat şi continuă să crească. Prin purificare s-a reuşit obţinerea virusului mozaicului tutunului sub formă de paracristale (Stanley. Virusurile sunt foarte mici.. Alteori. Acţiunea virusurilor asupra plantelor. sunt patogene şi nu pot exista decât în organismele vii. dar natura lor virotică a fost stabilită mult mai târziu. Durata de viaţă a plantelor afectate este mai mică şi se înregistrează pierderi de recoltă. fie din ADN (acid dezoxiribonucleic) şi un anumit tip de proteină. de culoare galbenă sau galbenă verzuie. 32 . pe frunze. mai ales la virozele ce afectează sistemul vascular. Cel mai frecvent se poate observa o reducere a vitezei de creştere a plantelor afectate.VIROZE Bolile produse de virusuri sunt cunoscute de mult. Cloroza se manifestă sub formă de îngălbeniri de diferite nuanţe pe frunze. pentru ca în final să se înregistreze numeroase simptome caracteristice. VIRUSURI . Virusurile nu se înmulţesc prin diviziune. virusul nu consumă ca ceilalţi patogeni conţinutul celulei. Unele virusuri de dimensiuni mai mari pot conţine câteva proteine. moartea plantei. În acest fel. 1988) descrie peste 372 virusuri ce produc viroze ale plantelor agricole. Leziunile locale apar mai frecvent la infecţiile artificiale şi se manifestă prin pete clorotice sau necrotice. Mozaicurile de diferite tipuri se manifestă prin pete pe frunze. acestea fiind denumite virusuri latente.4. începe adesea cu schimbări mai greu de detectat. ca urmare a perturbării metabolismului.1. dar şi pe fructe sau tulpini. Simptome şi diagnoză. forme care sunt infecţioase şi transmit boala. clorotice sau necrotice. Pop (1986.

sferică.Virusurile sferice au ARN în interior printre capsomere. virusurile schimbă puternic metabolismul celulei gazdă. Deşi nu au enzime proprii. simptomele sunt mai puţin cunoscute. toxine sau alte substanţe. au diferite forme : bastonaş. genomul nu este complet. La unele virusuri există şi un înveliş „peplos"-. Pentru creşterea vitezei de lucru şi a exactităţii diagnozei se utilizează metode perfecţionate ca : ELISA. Morfologia şi structura virusurilor. Aceste simptome depind de tipul virusului. Pe rădăcini. dar şi pe acestea pot apare unele modificări : dimensiuni reduse. al substanţelor de creştere. În cazul virozelor. Genomul se găseşte în interiorul particulei virale şi este format cel mai adesea din ARN (ribovirusuri) şi mai rar ADN (dezoxiribovirusuri). de regulă. virusul Y al cartofului etc. încreţiri. denumite şi virioni. Respiraţia este crescută imediat după inoculare şi rămâne ridicată sau scade în funcţie de virus. Dimensiunile lor sunt variate. este ridicată. de cartuş. subunităţile proteice acoperindu-le într-un singur strat. este mai rară apariţia tumorilor pe organele atacate. virusul mozaicului castraveţilor. planta gazdă. C a p s i d a. Examinarea la microscopul optic a evidenţiat reducerea dimensiunilor cloroplastelor. iar pe cele de piersic afectate de verucozitate (peach wart) apar excrescenţe cu aspect de negi. Alteori. sau epinastii. care-i conferă virusului anumite proprietăţi imunologiece. tulpina virusului. Genomul este înconjurat de o proteină. 1995). pe fructele de păr pot apare pietrificări (pear stony pit). Pe flori pot apărea decolorări ale petalelor sau perigonului. apar enaţiuni. Pe fructe se pot produce pete rugoase (mozaicul castraveţilor). Uneori. Activitatea enzimatică. denumite capsomere. Pot fi afectate şi alte procese din metabolismul hidraţilor de carbon. al azotului (în general creşte). necrozarea şi distrugerea rădăcinilor. dar virusul foloseşte informaţia genetică a altor virusuri ajutătoare (helper). lipsind acidul nucleic. adică orientarea limbului foliar cu vârful spre sol. (Van Balin. metoda PCR (polymeras chain reaction) etc. frunze de ferigă etc. mormoloc etc. ca o mantie. 33 . Particulele virale.Schimbări ale morfologiei frunzelor. cum este de exemplu în cazul polifenoloxidazei la atacul cu virusul mozaicului tutunului. prezenţa lignificărilor. Capsida este formată din numeroase molecule de proteine sau subunităţi proteice. a scurgerilor de gome etc Modificări fiziologice. pete inelare (plum pox la prun şi cais) . paralelipipedică. condiţii climatice etc. Se pot observa răsuciri. care asigură stabilitatea particulei şi fixarea ei pe peretele celulei. care reprezintă excrescenţe pe nervuri sau între nervuri. la 120—1720 şi 10— 20 nm la cele alungite. îndesirea rădăcinilor (rizomania). plantă gazdă etc. degenerarea floemului. şi Bouvert. forme de evantai. Fotosinteza este scăzută datorită reducerii conţinutului în clorofilă şi a eficienţei clorofilei. ceea ce duce la ofiliri. Diagnoza exactă a bolilor virale cere destul de mult timp (mai ales în cazul plantelor test). de la 17—130 nm la cele sferice. a celor fenolice etc.

este posibilă destul de rar. proprietăţile patogene. S-a demonstrat (Dienner.Proprietăţile virusurilor. deoarece acestea pătrund pasiv prin microleziuni şi sunt încorporate în celulele plantelor. stoloni. iar. Perioada de timp de la inoculare până la apariţia simptomelor vizibile ale bolii. care poartă numele de viroizi. virusurile X. cum este consemnat în literatură pentru VMT. Tabelul 6 Principalele proprietăţi ale virusurilor fitopatogene ------------------------------------------------------------------------------------------------------Proprietăţi Explicaţii Observaţii ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ultrafiltrabilitatea Trecerea prin porii filtrelor Dacă au dimensiunile bacteriene <700nm Cristalinitatea Formarea de cristale în celule Greutatea moleculară 8—50 milioane Biotropismul pozitiv Se multiplică şi se menţin numai în celule şi ţesuturi vii Temperatura de inactivare Inactivareavirusului în Se poate folosi teraplantă sau „in vivo" la anumite peutic temperaturi specifice fiecărui virus -----------------------------------------------------------------------------------------------------Contaminarea plantelor cu virusuri are un caracter specific. mai rară este circulaţia virusurilor în plante prin xilem. Transmiterea virusurilor. pe de o parte. iar cea de la inoculare până la apariţia noilor particule virale (mai scurtă decât cea precedentă) se numeşte perioadă de latenţă. începe multiplicarea virusului. 34 . Transmiterea prin organe vegetative şi altoire este una din căile cele mai frecvente de transmitere a virusurilor la plantele perene sau alte plante care se înmulţesc prin : butaşi. Virusurile circulă în plante prin floem. ca şi la alţi patogeni. În tabelul 6 sunt prezentate în mod sintetic principalele proprietăţi ale virusurilor. drajoni. Multiplicarea virusurilor în plante se produce separat pentru proteină şi separat pentru acidul nucleic. proprietăţile moleculelor componente. În continuare. S şi M ale cartofului etc. seră şi câmp. fracţia proteică a virusului se separă de acidul nucleic. care intră în contact cu elementele celulei şi. Prezentăm în special transmiterea pe cale naturală a virusurilor şi mai puţin modul de transmitere realizat prin cercetările de laborator. bulbi. se numeşte perioadă de incubaţie. pe de altă parte. după care urmează contactul strâns dintre virus şi celula gazdă cu toate elementele ei. 1970) că virusurile pot exista în plantă şi sub formă de ARN liber. prin procese diferite. pe cale naturală. după care acestea se unesc sub formă de particulă virală (virion). ceea ce reprezintă faza de adsorbţie. tuberobulbi etc. după un anumit timp. tuberculi. Transmiterea mecanică prin contactul între plantele rănite. iar de la celulă la celulă prin plasmodesme . Acestea sunt variate şi reflectă.

fiind provocate de organisme asemănătoare cu agentul peripneumoniei sau micoplasma. şi anume prin: Microscopie electronică. virusul rezistă în insectă mult timp. după unele date. Ca şi virusurile. MICOPLASME . 35 . ca urmare. filodia trifoiului. Transmiterea prin artropode.MICOPLASMOZE Cauzele micoplasmozelor au fost descoperite relativ recent (1967). prin cuscută. În ţara noastră. zoosporii ciupercii Olpidium brassicae transmit virusul necrozei tutunului. acarienilor şi unor coleoptere. Ploaie a demonstrat că boli cum. asociat cu rizomania sfeclei.Transmiterea prin sămânţă este mai rară. Alteori. Insectele şi acarienii care se hrănesc prin înţepare şi sugere a sucului celular pot prelua odată cu sucul celular şi particulele virale. De exemplu.2. cu posibilităţi de transmitere mai reduse. se folosesc diferite specii de Chenopodium. Nîcotiana tabacum etc. Plante test. de forme L ale bacteriilor. dar este cunoscută la VMT pe tomate. virusul se menţine puţin timp pe stilet. Xiphinema index transmite virusul scurtnodării viţei de vie. cloroza asterului. virusurile se transmit prin rănire cu particule ele carborundum. chiar toată viaţa. este de tip nepersistent şi. Uneori. Există ciuperci care au forme de transmitere potenţial purtătoare de virusuri. care prin diviziune sau înmugurire prezintă celule mari etc. deşi bolile ca atare au fost identificate încă din 1902 (cloroza asterului). Transmiterea prin ciuperci. iar prin înţeparea altor plante sănătoase pot transmite acestora viruşii. de exemplu. zoosporii de Synchytrium endobioticum pot transmite unele virusuri la cartof. sunt stolburul solanaceelor. 1973). ceea ce asigură o transmitere mult mai eficace. altoire etc. Punerea în evidenţă a virusurilor. prin care direct din sucul plantei bolnave sau după extragere. care se bazează pe apariţia mult mai rapidă a unor simptome de boală pe anumite plante comparativ cu plantele de cultură. Principalii vectori (artropode transmiţătoare) aparţin cicadelor. virusul mozaicului soiei etc. În condiţii experimentale. sunt produse de micoplasme şi alte organisme similare (Ploaie. Bolile de acest tip au o etiologie încă neclară. bogate în ribozomi. Polymyxa betae transmite virusul îngălbenirii necrotice a nervurilor sfeclei. Transmiterea prin n e m a t o z i este posibilă datorită aceluiaşi mod de nutriţie. În acest scop. metodă prin care se stabileşte înrudirea virusurilor şi este bazată pe reacţia dintre virus în calitate de antigen şi un ser ce conţine anticorpi specifici. 4. filamentoase etc. proliferarea mărului etc. se vizualizează particulele virale. cu membrana elementară vizibilă. Multe afide pot transmite astfel de virusuri. dar erau considerate ca fiind de origine virotică. Diagnoza mai precisă a bolilor virotice necesită o examinare prin diferite metode. prin înţepare şi sugere . nanismul porumbului. purificare şi concentrare. S e r o 1 o g i e. afidelor. fiind de tip persistent (circulativ). sferice. de spiroplasme şi. Micoplasmele sunt un grup de microorganisme unicelulare pleomorfe.

produc efecte citopatogene. Se întâlnesc în floem şi în celulele anexă. Severin şi colab. Plantele sau ţesuturile afectate de bacterii patogene au un metabolism dereglat care se reflectă adesea şi în modificări anatomo-morfologice. Pseudomonas syringae pv. Smith. BACTERII . Burrill studiază arsura merilor produsă de Erwinia amylovora. care pot evolua de la simple decolorări difuze până la necroze ale limbului. Simptome şi diagnoză. În lucrarea lor recentă. cum sunt cele produse de : Xanthomonas campestris pv. Dintre cele mai tipice pot fi semnalate următoarele : P ă t ă r i 1 e de pe frunze şi alte organe. Pigmentarea ţesuturilor apare datorită excesului de antociani sub formă de pete de culoare roşie. Appel. 4. Putregaiurile moi apar în depozite. tabaci ete. Transmiterea patogenilor din aceste grupe se realizează mai ales prin cicade.fitobacteriologia. sunt sensibile la eter şi cloroform. Abia în 1881. filodia (transformarea florilor în frunze) ş. (1985) descriu 69 de boli produse de bacterii la plante. pe tulpini erbacee cărnoase. fără însă să se cunoască adevărata lor cauză.micoplasmele trec prin filtrele bacteriologice. Necrozele sau arsurile sunt simptome grave ale multor boli bacteriene. prin altoiri. care apar datorită reducerii numărului de cloroplaste. multe dintre ele având o mare importanţă economică. lăstărire anormală. syringae. în care produc modificări patologice. P. Celulele de micoplasmă conţin atât ARN cât şi ADN şi un echipament enzimatic care le permite să crească pe medii artificiale. dar şi în perioada de vegetaţie şi se întâlnesc pe organele de rezervă. Ulterior. phaseoli. Burkholder. Descompunerea ţesuturilor sub influenţa patogenilor bacterieni duce la emanarea unui miros de putrefacţie.3. Pseudomonus syringae pv.BACTERIOZE Bacteriile sunt plante microscopice care pot fi parazite pe plantele de cultură. Pentru identificarea mai rapidă a bolilor de tip micoplasme au fost puse la punct metode de tip ELISA (Ploaie) şi se lucrează la metodele de tip PCR (polymerase chain reaction). Izrailski au efectuat noi cercetări care au fundamentat noua disciplină . Simptomele induse de aceste boli sunt variate şi se datorează caracterului sistemic al bolii care afectează întreaga plantă. au caractere serologice pronunţate. a excesului de melanină sub formă de pete de culoare neagră etc. Numărul de boli produse de bacterii este ridicat. cloroze. ca de exemplu pătarea unghiulară a castraveţilor (Pseudomonas lacrymans). Principalele simptome sunt următoarele : îngălbeniri. se transmit mai ales prin cicade. pe care produc colonii tipice cu aspect de „ouă -ochiuri". Bolile produse de bacterii (bacteriozele) au fost cunoscute încă din antichitate. hipertrofii. virescenţa (înverzirea inflorescenţelor). denumită iniţial Micrococcus amylovorus. Întemeietorul fitobacteriologiei este E. aşa cum 36 . Hidrozele apar la începutul procesului de îmbolnăvire şi se datoresc îmbibării cu apă a locului de infecţie. care din 1898 a efectuat cercetări sistematice asupra bacteriozelor. prin cuscută etc.a. dintre care două boli sunt produse de rickeţii.

De asemenea. bacteriile pot fi : monotriche (cu un singur cil polar). cuprinzând : membrana. datorită truselor rapide. Bacteriile fitopatogene se prezintă sub mai multe forme : B a c i 1 i (Bacillus. Morfologia şi structura bacteriilor. spectrometria de masă pirolitică etc. michi-ganense. Erwinia tracheiphila etc. 1995). carotovora. vibrioni. Pseudomonas cepacia etc. Membrana citoplasmatică (citolema). aparatul vegetativ fiind un dermatoplast. uneori până la 50 µm la bacteriile filamentoase. alcătuit din fibre fine de acid dezoxiribonucleic (ADN). formând tonoplastul. Cm. dispusă central. Uneori. împiedicând circulaţia apei sau astupând vasele cu gome sau celule desprinse din pereţii vaselor.cum ar fi coci. iar în interior conţine pigmenţi (galbeni. La exteriorul membranei. Bacterium). metodele tradiţionale de identificare a bacteriilor.4 µm. au fost revoluţionate (nutriţional profilling) (Stead. Bacteriile.6-4 µm X 0. de forma unor filamente ramificate. Erwinia carotovora pv. spirili şi spirochete . Celelalte forme morfologice . se află sub peretele celular şi are o importanţă mare pentru procesele enzimatice. Tumori şi alte tipuri de proliferare pot apare pe rădăcini. pv. PCR (polymerase chain reaction). lophotriche (cu smocuri de cili la capete) şi peritriche (cilii sunt situaţi de jur împrejurul celulei). are o structură trilamelară. roşii) şi vacuole. Ofilirea este un simptom al bolilor sistemice bacteriene care se dezvoltă în vasele conducătoare. După numărul cililor. Constituţia chimică a bacteriilor este bine studiată şi cuprinde : 37 . bitriche sau amphitriche (cu câte un cil la ambele capete). pe care le astupă. insidiosum. bacteriile cu forme alungite au cili (flageli).este de exemplu în cazul atacurilor bacteriilor : Erwinia carotovora pv. tumefaciens. Structura celulei bacteriene este destul de simplă. Cercetările mai noi au permis elaborarea de metode de diagnoză a bacteriozelor şi pentru clasificarea şi identificarea bacteriilor ca de exemplu : RFLP (restriction fragment length polymorphism) a ADN cromosomal sau din plasmide. nu se întâlnesc în patologia vegetală. Aparatul vegetativ are dimensiuni de 0. tulpini şi frunze în cazul atacului unor bacterii ca : Agrobacterium radiobucter pv. Peretele celular asigură rigiditatea învelişului bacteriei. formează o zonă mai densă şi apare ca o granulă sferică sau ovală. izolate sau în lanţuri (Diplobacillus. la exteriorul acesteia se formează o capsulă de natură polizaharidică. prelungiri citoplasmatice care ies prin porii membranei. de forma unor bastonaşe. determinarea (profilul) proteinelor şi a acizilor graşi. este transparentă şi vâscoasă. Streptobacillus). Nucleotidul. Membrana este alcătuită dintr-un perete celular multistratificat la exterior şi o membrană citoplasmatică la interior. citoplasmă şi nucleoidul. înconjurate de lipoproteine. au dimensiuni microscopice de ordinul micronilor şi sunt unicelulare. Astfel de simptome apar la atacurile bacteriilor : Clavibacter (Corynebacterium) michiganense pv. Actinomicete (Actinomycetales). Clavibacter (Coryncbacterium) fascians etc.3—0. Citoplasma este un sistem coloidal omogen. atroseptica.

faza staţionară. care sunt sub formă de ADN în nucleoid şi ARN în citoplasmă . fiind atât în stare liberă cât şi legată . acizi nucleici. se pot distinge o serie de faze. în care numărul celulelor care mor întrece pe cel al celulelor care se formează . facultativ anaerob. şi cel saprofit. 38 .12-18%. Na. glucide . care se manifestă prin mărirea dimensiunilor bacteriei şi în care începe procesul diviziunii . Din această cauză. substanţe minerale. În natură şi în planta gazdă bacteriile sunt supuse acţiunilor agenţilor fizici. folosind ca sursă de hrană ţesuturile plantelor vii (parazite). care au un rol deosebit de mare în frânarea capacităţii lor extraordinare de înmulţire. Pe frunze sau în sol aceste interacţiuni au un rol important în stabilirea infecţiei şi evoluţia epidemiilor. excesul de -NH4 în sol. Capacitatea de înmulţire a bacteriilor este deosebit de mare. după care se divide transversal. Dintre agenţii fizici pot fi amintiţi : presiunea osmotică a mediului. Metabolismul celulei bacteriene fitopatogene are caracter heterotrof. faza de încetinire a ritmului de creştere a numărului de celule. toxinele proprii în exces. celula creşte. datorate epuizării treptate a sursei de hrană şi acumulării produşilor de metabolism . S. alături de stadiul parazit. Toxinele (endotoxine şi exotoxine) contribuie la procesul de patogeneză şi determină apariţia diferitelor simptome ale bolilor. care se regăsesc în mare măsură şi în evoluţia bacteriei în plantă : faza latentă (staţionară). în care bacteria se adaptează la mediu . . de fapt. deshidratarea. dar şi moarte (saprofite). caracterizată prin diviziunea şi creşterea constantă a numărului de celule în progresie geometrică . numite factori de creştere. conţinând P. atinge mărimea proprie speciei. faza de creştere în volum. dar cu adăugarea frecventă a unor substanţe pe care nu le pot sintetiza . CI. Înmulţirea bacteriilor. Bacteriile fitopatogene au caracter aerob şi rar. Aceasta înseamnă o capacitate mare de a dăuna şi numai o serie de factori externi şi interni pot frâna procesul. Între două diviziuni trece o perioadă de circa 20 minute. în care multiplicarea şi moartea celulelor este în echilibru . K. având rol structural sau fiind. La epidemii puternice apar bacteriofagii sau virusurile bacteriene care produc liza bacteriilor. enzime . ele pot fi cultivate pe medii nutritive de cultură. iar în urma activităţii metabolice pot secreta toxine şi antibiotice. Factorii chimici cuprind : excesul de bioxid de carbon şi lipsa de oxigen. antibioticele etc. Ca. în funcţie de logaritmul numărului celulelor şi în funcţie de temperatură.23% din greutatea uscată. Antagonismul altor microorganisme faţă de bacteriile fitopatogene pot frâna evoluţia lor. lipide – 10% din greutatea uscată. chimici şi biotici. creşterea este lineară . radiaţia solară (în special cea ultravioletă). Dacă se cultivă o bacterie fitopatogenă în mediu lichid. Fe ş. În ciclul de viaţă al bacteriilor fitopatogene se întâlneşte. faza finală de declin în care cultura se autodistruge. temperaturile ridicate. Cu ajutorul enzimelor şi în special al hidrolazelor descompun substanţele organice. faza de declin.apă 75-85% din greutatea totală. faza exponenţială (logaritmică).a. Factorii biotici au o importanţă deosebită şi reprezintă o sursă pentru eventualele mijloace biologice de prevenire şi combatere a bacteriozelor. proteinele reprezintă 60% din greutatea uscată.

Materialul de înmulţire vegetativă transmite uşor diferite bacterii. sămânţa poate fi purtătoare. Resturile de plante bolnave rămase după recoltare constituie frecvent o sursă de inocul. saprofită. bacteriile pot rezista perioade lungi.c. Multe plante sălbatice şi buruieni din culturi pot constitui o sursă de infecţie pentru multe bacterii fitopatogene polifage. X.c. bacteriile din acest grup sunt eliminate prin concurenţa nutritivă şi mai ales prin antagonism. fiind urmată de una nepatogenă (saprofită sau anabiotică). Bacteriofagii au acţiune de distrugere şi în sol a bacteriilor fitopatogene. care inhibă sau distrug diferite bacterii patogene. 1985). Unele protozoare se hrănesc cu astfel de bacterii (Erwinia carotovora). tumefaciens etc. determinând reducerea numărului acestora.4—3. în ansamblu. cum este cazul bacteriei Xanthomonas campestris pv. Faza de supravieţuire este reprezentată prin inoculul primar. prin tuberculii de cartof se transmite Erwinia carotovora pv. juglandis. în timp ce faza nepatogenă este mai puţin studiată. phaseoli. de regulă. Cunoaşterea mecanismelor supravieţuirii şi dispariţiei bacteriilor în sol este insuficientă pentru a preconiza măsuri eficiente de luptă cu aceste boli. Xanthomonas campestris pv. se pot menţine dacă resturile vegetale se degradează mai încet.5% plante infectate (Zurini. a bacteriilor fitopatogene. michiganense mai ales la suprafaţă.Epidemiologia bacteriozelor. De exemplu. Pseudomonns syringae pv. In general. de unde prin polen pot trece la alte plante. cu o durată mai mare. de supravieţuire şi rezidentă. aceasta depinzând de un anumit procent limită de la care se produc infecţiile. pruni. Din punct de vedere ecologic. în ciclul de viaţă al bacteriilor se disting 4 faze : patogenă. iar celelalte faze de cel secundar. umiditatea prea mică sau exagerată . mult mai bine cunoscută. Aproape toate bacteriile fitopatogene se pot transmite de la un an la altul pe această cale. bacteriile supravieţuiesc de la un an la altul chiar în ţesuturile plantei gazdă. pv. syringae etc). care poate rezista în aceste condiţii până la 15 ani. Microorganismele saprofite din sol elimină numeroase substanţe antibiotice. juglandis poate ierna în mugurii amenţilor (flori mascule). o infecţie a seminţelor de numai 1 la 10 000 boabe de fasole. În sol. campestris infectează seminţele vascular. alteori. 1971). factorii abiotici cum sunt: temperatura. Faza parazitară (patogenă) este. Bacteriile care nu pot supravieţui liber în sol. în ulceraţii şi ţesuturi infectate (Xanthomonas campestris pv. iar prin puieţii afectaţi sau prin altoi se transmite Agrobacterium radiobacter pv. iar Clavibacter (Corynebacterium)michiganense pv. X. Transmiterea (inoculul primar) se efectuează pe căi variate . epidemiologia ocupă un rol important în caracterizarea diferitelor boli. poate produce epidemie de arsura comună a fasolei (Severin. Pe unele seminţe. în funcţie de diferite condiţii biotice şi abiotice. carotovora. sămânţa infectată 100% cu agentul patogen al pătării unghiulare a castraveţilor a produs 1. De exemplu.reduc puternic populaţiile de bacterii din sol. Există bacterii care pot supravieţui liber în sol şi altele care supravieţuiesc în rizosfera plantelor. Pe plantele perene. Faza patogenă din viaţa bacteriilor este destul de scurtă. atât la exterior cât şi la interior. Nu toate seminţele infectate pot produce infecţii. pv. 39 .

înlocuirea boabelor de secară cu scleroţi la cornul secarei (Claviceps purpurea). prin picăturile de apă (hidrochoră). dintre care cele mai importante sunt : prin curenţii de aer (anemochoră). dar şi cele macroscopice pot produce boli ale plantelor. Mărirea dimensiunilor plantelor atacate se observă mai rar. care rămân mai mici decât cele sănătoase (ex. Nanismul plantelor sau piticirea constă în modificarea creşterii plantelor atacate. pentru menţinerea şi transmiterea bacteriilor. Putregaiuri produse prin degradarea şi distrugerea diferitelor organe ale plantelor atacate sub influenţa enzimelor secretate de ciuperci : putregaiul alb. prin diferite căi. Simptome şi diagnoză. pe frunzele de piersic atacate de Taphrina deformans. de ploaie. mălura pitică a grâului . de asemenea. de asemenea. cu apa de irigaţie. scurgeri de suprafaţă etc. mulţi agenţi patogeni bacterieni.4. Datorită particularităţilor lor. In ţara noastră. cum este ciuperca Cystopus portulacae. sforile şi sârma de spalier etc. pe fructele de prun atacate de Taphrina pruni etc. produs de 40 . maşinile. Un rol epidemiologie important îl au uneltele agricole. ambalajele. cum este cazul la plantele de orez parazitate de ciuperca Gibberella fujikuroi. Se apreciază că. Schimbarea poziţiei normale a plantei se observă în cazul atacului unor patogeni. la unele bacterii odată cu particulele de praf sau exsudatele bacteriene uscate . erectă. Simptomele ce apar pe diferitele organe ale plantelor atacate sunt deosebit de variate. patogenă pe porumb. 4. al cărei atac determină ca planta ornamentală Portulaca oleracea să devină din plantă târâtoare. circa 8 000 sunt capabile să producă boli ale plantelor.MICOZE Ciupercile microscopice.Transmiterea secundară a bacteriilor se poate realiza. 1985-1986). mana florii-soarelui etc). Modificări ale organelor florale ale plantelor atacate : deformări ale paniculelor şi ştiuleţilor sub influenţa ciupercii Sphacelotheca reiliana. a florilor de prun şi vişin atacate de Monilinia laxa etc. CIUPERCI . ciupercile fac parte dintr-un regn separat . Hiperplaziile sau hipertrofiile constau în creşterea excesivă a ţesuturilor atacate ca urmare a unor diviziuni celulare anormale. distrugerea florilor de viţă de vie ca urmare a atacului de Botryotinia fuckeliana. distrugerea spicelor de orz atacate de Ustilago nuda. . Mycophyta (Fungi Sau Eumycetes). care au ca rezultat producerea de gale sau hipertrofii pe diferite organe : pe rădăcinile verzei atacate de Plasmodiophora brassicae. Numărul de micoze (boli produse de ciuperci) este foarte mare şi afectează practic toate culturile agricole. care produce gibberelină. hormon ce stimulează creşterea plantelor. Ciupercile fitopatogene acţionează puternic asupra plantei la nivel biochimic şi fiziologic şi la nivel anatomo-morfologic. cum ar fi de exemplu prin albinele care vizitează florile de măr şi răspândesc bacteria Erwinia amylovora sau păsările care pot vehicula. : Tilletia controversa. prin diferite animale (zoochoră). în special. numărul total de ciuperci parazite şi saprofite identificate până în prezent este 8727 (Bontea. din totalul de 100 000 specii de ciuperci. Plasmopara helianthi.

Necrozele apar frecvent pe ramuri. care permit şi identificarea lor. In general. Mai nou pentru bolile cu durată lungă de evoluţie. PCR (polymerase chaine reaction). Ofilirea plantelor este un simptom care apare ca o consecinţă a atacului unor patogeni ce dereglează puternic regimul de apă.sp. Armillaria etc. şi mai ales pentru creşterea exactităţii. florilor şi fructelor se produce sub influenţa atât a bolilor parazitare cât şi a celor neparazitare. Confirmarea bolii se face însă după un examen de laborator al patogenului. Ciuruirea frunzelor apare după ce petele de pe frunze se usucă şi cad. fenomen întâlnit frecvent la piersic. cu perioada de incubaţie lungă. cais. Căderea frunzelor. produs de Botrytis cinerea la numeroase plante de cultură. analiza isoenzimelor etc. tomatelor şi altor solanacee etc). patogenul purificat şi cultivat pe mediul da cultură se reinoculează pe plante sănătoase ale aceleiaşi specii sau varietăţi şi trebuie să producă aceleaşi simptome . de diferite culori. cunoscute şi sub denumirea de arsuri. se poate stabili destul de exact boala şi cauza care o produce. Caracterizarea ciupercilor fitopatogene se poate face prin identificarea secvenţelor ADN. este necesar să fie parcurse următoarele etape (postulatele lui Koch) : patogenul trebuie constatat cu simptomele specifice pe toate pantele bolnave . Căderea cerealelor este un fenomen indus de atacul de Pseudocercosporella herpotriclioides şi alţi patogeni cu dezvoltare la baza multor plante de cultură din familia Poaceae (Gramineae): Putregaiuri ale rădăcinilor şi altor organe subterane ale plantelor de cultură. determinate de diferite specii de Fusarium. pe fructe şi alte organe atacate. a polimorfismului şi pe genetica tradiţională. Verticillium dahliae (ofilirea bumbacului. patogenul trebuie izolat şi crescut în cultură pură pe un mediu nutritiv (paraziţii neobligaţi) sau pe o plantă gazdă sensibilă (paraziţii obligaţi). cu formare de toxine în stadii timpurii etc. mugurilor. 1995). ACP. fiind influenţate de factori variaţi. cum sunt : Fusarium oxysporum f.Sclerotinia sclerotiorum şi putregaiul cenuşiu. Pătările frunzelor. ca urmare a atacului de Stigmina carpophila. Dacă patogenul este constatat pe planta bolnavă asociat cu simptomele specifice. 41 . utilizând determinatoarele consacrate în micologie. inclusiv cele neparazitare. Problematica determinării exacte a unei bolii este similară cu problematica determinării bolilor omului şi animalelor. Dacă patogenul ce produce boala nu poate fi găsit în aceste determinatoare. prun etc. iar apariţia şi simptomele bolii trebuie notate . patogenul trebuie reizolat din nou în cultură pură şi caracteristicile sale trebuie să fie identice cu cele de la punctul 2. Frecvent au fost introduse metode noi pentru identificarea produşilor metabolismului secundar pentru activitatea enzimatică sau patogenitate (Budge şi alţii. bolile plantelor de cultură produse de ciuperci se caracterizează prin câteva tipuri principale de simptome. au fost elaborate metode perfecţionate de diagnoză bazate pe : ELISA în diferite variante (DAS. lycopersici (ofilirea tomatelor). ELISA -membrane). sunt simptome foarte răspândite la toate tipurile de boli.

fiind false ţesuturi vegetative. familia Olpidiaceae au . citoplasmă şi nucleu. denumit plasmodiu. care se exteriorizează apoi anatomo-morfologic. cel mai adesea ele pătrund în ţesuturile plantei pe diferite căi.p l a n t e. format din filamente septate (cu pereţi transversali). care nu are o formă precisă datorită lipsei membranei celulare. Prezenţa în ţesuturi a patogenilor induce schimbări importante în primul rând de ordin biochimic şi fiziologic. fără membrană.corpul” format dintr-o masă de protoplasmă şi un nucleu. ce apar la suprafaţa unor medii lichide.Relaţiile c i u p e r c i. alteori ajung la câţiva metri lungime. forma sa depinzând de spaţiul disponibil din ţesuturi şi în special de cel intracelular parazitat. ord. Ciupercile inferioare din clasele Oomycetes şi Ascomycetes (familia Saccharomycetaceae) au un alt tip de aparat vegetativ. denumit dermatoplast. Principalele schimbări determinate în metabolismul plantelor de cultură afectate de patogeni vor fi prezentate în capitolul „Bolile plantelor cultivate”. ca urmare a diferitelor funcţii îndeplinite în dezvoltarea lor de către plectenchimuri. Aparatul vegetativ cel mai răspândit al ciupercilor este talul filamentos. aceste ciuperci care prezintă carpofori se dezvoltă normal. cum sunt cele din familia Plasmodiophoraceae. Acestea au uneori câţiva microni. Alte ciuperci. Uredinales). Structura celulei. ca şi sub influenţa combinată a enzimelor şi a toxinelor. care este alcătuit din filamente simple sau ramificate. din grupul Deuteromycetes (Fungi Imperfecţi) şi unora din clasa Basidiomycetes (ord. Talul filamentos este propriu ciupercilor din clasa Ascomycetes. cum sunt cele din clasa Chytridiomycetes. deci un gimnoplast. iar filamentele poartă numele de h i f e. sub formă de cordoane. creşterea lor producându-se prin zona de vârf a hifelor. Aceste schimbări apar în special ca o consecinţă a acţiunii enzimelor patogenilor. care poartă numele de plectenchimuri. Ustilaginales. ce se situează de regulă la suprafaţa organelor vegetale. Ciupercile fitopatogene au un aparat vegetativ caracteristic în funcţie de grupa taxonomică la care aparţin. unde se dezvoltă intercelular sau intracelular aparatul lor vegetativ. Ciupercile inferioare. macromicetelor din clasele Ascomycetes şi Basidiomicetes . citoplasmă şi mulţi nuclei dispersaţi în lungul filamentelor. care au membrană. continue. fructificaţiilor etc. Uneori. alcătuite din numeroase celule. asigurând creşterea talului . Legăturile între celule se fac prin filamente citoplasmatice ce trec prin porii septelor (pereţi transversali). Ciupercile fitopatogene se dezvoltă mai rar la suprafaţa organelor plantelor parazitate (ex. Caracteristic pentru ciupercile din clasa Oomycetes este aparatul vegetativ de tip s i f o n o p 1 a s t. Totalitatea filamentelor se numeşte m i c e 1 i u. Erysiphe). Talul masiv este o formă mai evoluată a aparatului vegetativ al ciupercilor. fiind constituit din filamente întreţesute. cu un număr variabil de nuclei.. a toxinelor secretate de aceştia. Acest tip de tal este propriu ciupercilor superioare. au un aparat vegetativ format dintr-o masă mai mare citoplasmatică. pe care ulterior apar fructificaţiile. plectenchimurile de protecţie au rol apropiat de cel al 42 . aceste celule formează prin înmugurire asociaţii de celule denumite coenobii. Plectenchimurile formative au rol similar cu cel al meristemelor plantelor superioare. format dintr-o celulă cu elementele ei normale : membrană. miceliului.

care se ramifică. formaţiuni cu aspect variat : de balonaşe (Plasmopara viticola . Gemele apar pe filamente septate sau neseptate care capătă un aspect perlat. Scleroţii prezintă la suprafaţă un strat mai dens format din celule moarte. Ciupercile parazite intracelular extrag substanţele nutritive cu ajutorul haustorilor. care se întâlnesc pe rădăcini şi în sol (ex. formă digitală (Erysiphaceae -făinări) etc. Ciupercile Zygomycetes saprofite au nişte terminaţii ale sifonoplastului.Rhizopus. Acest tip de înmulţire foarte răspândit se produce cu ajutorul sporilor. să 43 . La unele ciuperci fragmentele de miceliu sau porţiuni mai mari de tal pot reproduce o nouă ciupercă. iar formaţiunile la care dau naştere poartă numele de blastospori. denumite organe de rezistenţă. picnidii cu picnospori etc). aeraţie etc. acestea fiind plectenchimurile conducătoare.) ciupercile fitopatogene intră într-un stadiu de repaus vegetativ şi formează organe specifice. apar la suprafaţa organelor bolnave şi preced apariţia unor organe de înmulţire (peritecii sau loculi cu asce şi ascospori. în condiţii favorabile. Înmulţirea vegetativă. plectenchimurile mecanice au rol de susţinere şi sunt formate din celule puternic îngroşate. cu citoplasmă bogată în substanţe de rezervă cum sunt: lipidele.Cystopus candidus -albumeala cruciferelor). La ciupercile care nu posedă plectenchimuri de absorbţie. de culoare brun-neagră. purpurascens etc. pe talul filamentos se pot diferenţia celule deosebite de miceliu. de rezervă etc. Acestea conţin filamente deshidratate. fam. Mucorales. îndeplinind rol de absorbţie (ord. procesul de absorbţie se produce prin filamentele miceliene (Oomycetes). de rezervă etc. dând un aspect făinos talului. Foarte importante sunt plectenchimurile de absorbţie. Înmulţirea ciupercilor. Sporii sunt celule sau grupe de celule capabile. Mucor). Artrosporii produc speciile : Oidium lactis. şi anume rol de apărare .epidermei. Drojdiile (Saccharomycetaceae) se înmulţesc vegetativ prin înmugurire. cu o consistenţă dură. de diferite mărimi : microscleroţi la Macrophomina şi scleroţi mari la Sclerotinia sclerotiorum. prin care ciupercile aspiră apa şi substanţele nutritive. de cele mai multe ori prezente în carpofor. Scleroţii sunt organe de rezistenţă alcătuite din hife foarte dens împletite. care poartă denumirea de artrospori sau aleuspori. Organe de rezistenţă şi transmitere. Pe măsura reducerii surselor de hrană şi a înrăutăţirii condiţiilor de mediu (temperatură. au aspect cărbunos. Mucoraceae . Ca şi la plantele verzi. denumit paraplectenchim. G. şi la ciuperci se întâlnesc „ţesuturi” cu rol conducător. Rizomorfele sunt cordoane de filamente împletite mai puţin strâns.mana viţei de vie . umiditate. Uneori. Prin germinare scleroţii formează organe de înmulţire sau micelii vegetative. Rosellinia necatrix etc). Geotrichum candidum. Aleuspori produce genul Aleurisma. Armillaria mellea. glicogenul şi proteinele. au aspect de rădăcini şi poartă denumirea de rizoizi. În condiţiile în care hrana este abundentă ciupercile îşi dezvoltă aparatul vegetativ şi se înmulţesc mai ales asexuat. Înmulţirea asexuată. Stromele rezultă din împletirea densă a hifelor.

Înmulţirea sexuată. în general. materie din care sunt sintetizate substanţele proprii constituente (anabolism). obligat saprofite. In procesul de fecundaţie se derulează două etape prin care cele două celule de sexe diferite se contopesc : la început are loc fuzionarea celor două mase de citoplasmă (plasmogamia). trecându-se de la haplofază la diplofază. Reducerea cromatică este procesul invers de trecere de la diplofază la haplofază. Materia organică degradată este absorbită de ciuperci cu ajutorul acestor enzime. după care urmează fuzionarea celor doi nuclei (cariogamia). care se formează în sporangi. meioză). Hrana necesară o obţin din ţesuturile vegetale sau animale vii (ciupercile parazite) şi din cele moarte (ciupercile saprofite). poligalacturonat transeliminaza. beta-galactosidaze etc). se numesc exospori şi au origine exogenă. Ciupercile sunt lipsite de pigmenţi cu ajutorul cărora este posibilă sinteza materiei organice. primul este cel de fecundare. Sporii endogeni sunt variaţi : sporangiospori. In dezvoltarea ciupercilor. Dintre sporii exogeni pot fi menţionaţi : conidiile la Ascomycetes şi basidiosporii la Basidiomycetes. Sporii se mai pot clasifica şi după locul unde se formează. care se formează în zoosporangi şi ascospori. Dacă apar pe suporturi speciale la exterior. Foarte importante pentru cunoaşterea şi identificarea ciupercilor sunt organele pe care sau în care se formează sporii. endogalactonaze. dar bine adaptat. Ciupercile care sunt specializate parazitând numai o singură plantă sunt monofage şi au. C2. se numesc endospori şi au origine endogenă. în aceeaşi celulă cu rol de gonatocont.reproducă aparatul vegetativ al ciupercii. are loc şi procesul de reducere cromatică. Sporii pot fi mobili. dacă apar în organe specializate în interior. un echipament enzimatic mai simplu. Fiziologia şi biochimia ciupercilor. în acest fel.ou (denumită şi zigot). al doilea este cel de reducere cromatică (diviziune reducţională.enzime). care conţine un număr dublu de cromozomi. Sporii au un rol important în răspândirea ciupercilor. La baza acestui tip de înmulţire stau două procese. facultativ parazite şi facultativ saprofite. care degradează lignina etc. Rezultatul este formarea celulei . prin care numărul de cromozomi se dublează. care se formează în asce. enzime celulolitice (Ci. enzime. Ciupercile pot fi : obligat parazite. cu 1-2 flageli (cili) şi se numesc zoospori sau imobili şi se numesc aplanospori. zoospori. Dintre enzimele importante pentru ciupercile parazite pot fi menţionate : enzime pectolitice (pectintranseliminaza. care degradează hemicelulozele. Ciupercile care parazitează mai multe specii de plante se numesc polifage şi posedă un echipament enzimatic alcătuit din multe tipuri de enzime. enzime hemicelulolitice (endoglucanaza etc). La ciuperci. Fecundarea se produce prin contopirea gameţilor sau a gametangiilor. se disting două stadii (faze) : faza haploidă (n cromozomi) şi faza diploidă (2 n cromozomi). care degradează celuloza . Unele 44 . care degradează stratul pectinic dintre ţesuturile vegetale. dar pot avea şi rol de rezistenţă sau de sexualitate.

animale. puieţi etc). Armillaria mellea. polenul etc. portaltoi. Toxinele produse de ciuperci acţionează asupra protoplastului celulei gazdă. de dimensiuni microscopice. Vântul şi curenţii de aer (răspândire anemochoră) au un rol deosebit de important în răspândirea sporilor ciupercilor parazite. cum sunt sporii ruginilor cerealelor. sol. uneltele şi maşinile agricole. piticire etc). cum este de exemplu chitina din pereţii celulari. cât şi în scăderea valorii nutritive şi a creşterii nocivităţii produselor recoltate şi depozitate. Patogenii pot produce diferiţi regulatori de creştere sau inhibitorii ai unor hormoni de creştere. Aceste substanţe sunt deosebit de active putând acţiona în concentraţii extrem de scăzute prin alterarea permeabilităţii membranelor. prin inhibarea unor enzime etc.dintre aceste substanţe constituente proprii. apă. sporii pot fi luaţi de vânt şi duşi pe plantele şi parcelele învecinate. Toxinele unor patogeni pot produce toate simptomele sau o parte din simptomele unui proces patologic. resturile de plante ce cad pe sol sau rămân de la recoltare sunt purtătoare de diverşi patogeni care pot să se transmită pe noile plante. altoi. Indirect. cum sunt : Rosellinia necatrix. ceea ce influenţează dezvoltarea plantelor şi duce la apariţia fenomenelor de piticire. răsaduri. malformaţii. Plasmodiophora brus-skae etc. epinastii. rizomi. Un nivel ridicat de acid indolilacetic se constată în cazul pato genilor : Phytophthora infestans pe cartof. Toxinele speciilor de Fusarium produc simptome de ofilire. piricularina (toxina produsă de Magnaporthe (Pyricularia) oryzae poate produce simptomele de boală pe orez în faza de răsărire plantulă. Transmiterea de la un an la altul a patogenilor se realizează diferenţiat în funcţie de tipul de fructificaţie şi de poziţia sistematică a patogenului. ciupercile se transmit mai rar. omul.). bulbi. Prin sol (răspândire pedophoră) se transmit numeroase specii de agenţi fitopatogeni. Ustilago maydis pe porumb. necroze etc. şi anume : îngălbeniri. În majoritatea cazurilor. gunoiul de grajd. Micotoxinele. de Synchitriwm endobioticum la cartof etc. Fiind foarte uşori. etc. Diseminarea şi transmiterea directă a ciupercilor fitopatogene se realizează prin organele de înmulţire ale plantelor (sămânţa) sau a celor de înmulţire vegetativă (tuberculi. antibiotice etc. De exemplu. Synchitrium endobioticum. Tilletia controversa. se formează compuşi toxici. proliferare. Ciuperca Gibberella fujikuroi produce gibereline. Prin apă (răspândire hidrochoră). butaşi. patogenii se pot transmite prin mijloace de transport şi suporturi de diferite naturi (vânt. dar acest factor este esenţial pentru producerea epidemiilor de Phyiophthora capsici pe ardei. marcote. 45 . de Plasmodiophora brassicae la varză. uneori ajungând chiar la mii de kilometri. Ciupercile fitopatogene posedă diferite moduri de transmitere. brunificarea vaselor xilemului. Prin respiraţie şi alte procese de fermentare (catabolism) se eliberează energie. rădăcini. Substanţele formate de ciupercile cu caracter toxic au un rol deosebit de important atât în procesul patologic din planta atacată. nu se întâlnesc la plantele superioare. defoliere etc.

Dintre aceste grupe de patogeni. Lichenozele sunt boli produse de licheni. Unele insecte pot transporta sporii de : Claviceps purpurea la secară. lucrări prin care pot fi transportaţi sporii ciupercilor pe unelte. prin abundenţa lor mai ales pe scoarţă. care se întâlnesc rar în zona temperată. Prin om (răspândire antropochoră). Arnold (1993). portocalii. Clasificarea ciupercilor fitopatogene.6. Mixomicetozele sunt boli produse de Myxomycetes {mucegaiuri mucilaginoase). licheni sau antofite sunt în general destul de rare şi au importanţă economică redusă. odată cu transportul seminţelor. În acest fel au pătruns în Europa din America de Nord patogenii : Plasmopara viticola. puieţilor etc. Smith şi colab. organisme unicelulare. MIXOMICETE (MIXOMICETOZE) . uneori în răsadniţe umede şi neaerisite. maşini. frecvente pe pomii fructiferi şi pe speciile dendrologice. Oomycota (clasa Oomycetes). la pomi. In lucrarea de faţă folosim clasificarea modernă a ciupercilor fitopatogene. la umiditate mare. De fapt. transmiterea se face în cursul diferitelor lucrări efectuate de acesta. Khuskiti (Nigrospora) oryzae la porumb etc. în condiţii în care nu se aplică tratamentele specifice acestora. De-a lungul timpului au fost elaborate numeroase sisteme de clasificare a ciupercilor. stânjenesc activitatea fiziologică normală a plantelor arboricole. roşii etc). Carlile şi Watkinson (1994). F i c o z e 1 e sunt boli produse de alge. în zonele umede şi reci. albe. enumerate recent de Weber (1993).(1988). Dintre genurile mai importante care pot produce mixomicetoze. 4. care cuprinde 7 filumuri: Myxomycota (clasa Plasmodiophoromycetes). colinare. trăiesc liber pe substraturi organice. deplasându-se. Monilinia spp. dar. lichenii nu parazitează plantele. Physarum. Uncinula necator. 46 . Ascomycota(clasa Hemiascomycetes şi Ascomycetes). ALGE (FICOZE) . (1987). uneori plantele superioare parazite pot produce pagube importante în culturile afectate. întocmită prin prelucrarea clasificărilor din lucrările consacrate ale lui Gams şi colab. Sphaerotheca mors-uvae etc. pot fi citate : Stemonitis. în special prin contactul picioarelor cu organele atacate. fără membrană. Corpurile fructifere ce pornesc de pe plasmodii sunt divers colorate (galbene. grupate adesea într-un plasmodiu care emite prelungiri (pseudopode). Chytridiomycota (clasa Chytridiomycetes). alge. Bazidiomycota(clasa Heterobasidiomycetes/Phragmobasidiomycetes/Teliomycetes şi clasa Homobasidiomycetes/Holobasidiomzcetes/ Hymenomycetes) şi Deuteromycota(grupul Deuteromycetes). LICHENI (LICHENOZE) .Animalele (răspândire zoochoră) pot transporta pasiv pe corpul lor sau prin tubul digestiv mulţi patogeni pe alte plante. Fuligo etc. Zigomycota(clasa Zygomycetes). ANTOFITE (ANTOFITOZE) Bolile produse de mixomicete. Ciupercile fitopatogene se încadrează în regnul Fungi. haine. bazate pe diferite criterii taxonomice. Phytophthora infestans. iar din Europa în America Synchitrium endobioticum etc.

Prezintă haustori pe rădăcini. în funcţie de gradul lor de parazitism. dispuse în glomerule. 4.Antofitozele sunt boli produse de plantele superioare cu flori parazite (antofite). frunze persistente. care au toate organele normale ale plantei verzi. cu tulpina ramificată. Speciile de Cuscuta aparţin fam.) parazitează diferite plante de cultură : tomate. Aceste plante se grupează. de lipsa.violacee). în plante semiparazite (hemiparazite) şi plante total parazite (holoparazite). de aplicarea necorespunzătoare a pesticidelor etc. care conţine viscină. lucerna. dar şi pe arbori forestieri. Plantele semiparazite obligate au rădăcinile modificate sub formă de sugători şi din punct de vedere taxonomic aparţin familiei Loranthaceae. cânepă etc. Fructul este o bacă gelatinoasă albă. in. abiotici. campestris. cu fructul o capsulă conţinând 2-4 seminţe. cartofi. dar şi sub influenţa unor factori neparazitari. fără frunze. datorate acţiunii pesticidelor (intoxicaţii ale plantelor). au o tulpină simplă sau ramificată.. 47 . Plantele holoparazite sunt total lipsite de clorofilă şi preiau de la planta gazdă seva elaborată. FACTORI NEPARAZITARI CE PRODUC BOLI LA PLANTE Alterarea unuia sau mai multor procese din plantele de cultură poate surveni nu numai sub influenţa factorilor parazitari. complet lipsite de clorofilă. între plantele holoparazite fac parte reprezentanţii familiei Orobanchaceae. cu ajutorul clorofilei. este vâscul cunoscut şi întâlnit pe mulţi pomi fructiferi. C. epilinum. fără pigment clorofilian. care parazitează floarea-soarelui şi alte plante şi Orobanche ramosa L. publicată în anul 1972. Cuscutaceae. dar care pe rădăcini pot forma ramificaţii absorbante (haustorii) ce se fixează pe rădăcinile plantelor învecinate. Speciile cele mai frecvente sunt : Orobanche cumana Wallr. o substanţă adezivă cu care seminţele se prind de ciocul păsărilor şi de pe acesta pe scoarţa ramurilor pomilor. care parazitează pe tutun. prezentând tulpini volubile. Este o plantă în formă de tufă mică. luminii şi bioxidului de carbon din aer. sunt întâlnite uneori ca urmare a aplicării incorecte a pesticidelor. De asemenea. neregulate şi fructul o capsulă ce conţine un număr imens de seminţe foarte mioi. Alectrolophus (Rhinanthus) ş. Principalele simptome de boli neparazitare sunt produse de : condiţiile climatice nefavorabile . trifoi etc. groasă. C. cu tulpina şi ramurile ramificate dichotomic. de culori variate (brună -roză . Melampyrum. trifolii etc.. parazitându-le pot fi menţionate : Thesium. iar florile hermafrodite. cu care.a. Plantele semiparazite preiau de la plantele gazdă parazitate seva brută (apa şi sărurile minerale). Diferitele specii de Cuscuta (C. În ţara noastră grupul de boli determinate de factorii neparazitari a fost bine studiat şi prezentat de Ana Hulea în lucrarea „Bolile neparazitare la plante". pot fi citate speciile de Cuscuta (torţel). insuficienţa sau excesul unor elemente nutritive . Dintre plantele holoparazite. frunze cu aspect de solzi. Fenomenele de fitotoxicitate. cu flori mici. îşi produc propria substanţă organică. tutun. Viscum album L. cărnoasă.7. Dintre plantele semiparazite facultative. cu genul reprezentativ Orobanche (lupoaia). cu tulpina neramificată. fără clorofilă. îngust-lanceolate şi cărnoase.

speciile de plante de cultură . Prejudicierea recoltelor este urmarea modificării în sens negativ a fotosintezei. Unele produse sistemice. Frunzele. Pe acestea pot apărea îngălbeniri. i. natura şi tipul solului (mai ales la erbicide) . amoniac) etc. Plantele în întregime. se răsucesc şi în final cad. f. Totuşi. compoziţia aerului (bioxid de carbon. Petalele sunt foarte sensibile fiind afectate chiar de concentraţii de substanţe care pe frunze nu produc nici un simptom. diferenţele de sensibilitate între soiuri . pete brune. g. Aceştia au o epidermă şi o scoarţă care protejează bine ţesuturile plantelor. Polisulfurile pot produce fenomene de toxicitate. din care cauză sunt recomandate spre aplicare numai până la înflorire. Astfel. Din această cauză. crăpături. pătări. Produsele cuprice sunt foarte agresive la măr. însă sunt modificate în plante procesele biochimice şi fiziologice care pot determina reducerea recoltelor. metodele de aplicare a tratamentelor . unele reziduuri de erbicide care au fost aplicate la cultura anterioară.Simptomele de fitotoxicitate pot fi variate (Baicu. Noile produse (triazoli. ce se aplică în seră. determinând apariţia de arsuri. j. Florile. deoarece acestea pot duce la avortarea florilor şi implicit la scăderea recoltei. . Stigmatul şi anterele (polenul) sunt foarte puternic afectate. Adesea acţiunea produselor fitosanitare nu este imediat vizibilă. cum sunt : a. Produsele cuprice supradozate determină apariţia de arsuri pe frunzele de Rosaceae. umiditatea. 1982) şi depind de o serie de factori. natura substanţei active . frunzele rămân mici. cum este de exemplu atrazinul. Astfel de fenomene apar în cazul aplicării sulfatului de cupru pe piersic la unele tratamente de iarnă. la unele tratamente de iarnă. c. d. e. diferenţele de sensibilitate între ţesuturi . b. alte cauze. inclusiv de cele de formalină (paraformaldehida) au astfel de efecte. rugozităţi. floarea-soarelui. opresc germinaţia sau determină pierderea completă a capacităţii germinative a unor seminţe. Pe aceste organe pot apare îngroşări. Fructele. se deformează. afectează planta în întregime . asemenea fenomene pot produce lindanul la porumb. reduceri ale dimensiunilor etc. Principalele tipuri de simptome pe care le pot produce pesticidele sunt dependente de organul afectat. pot produce fenomene de piticire. piretroizi. aplicat la măr. starea de nutriţie . Seminţele şi răsadurile. scurgeri de gome şi uscarea. reziduurile de nematocide. Rădăcinile. adesea în formă de fasciaţii.temperatura. tehnologia de fabricare . lumina. k. aceste ţesuturi pot fi afectate. Uneori. Unele produse. în doze mari. a 48 . Erbicidele hormonale produc modificări puternice ale frunzelor. h. răsuciri de frunze etc. reduceri ale dimensiunilor diferitelor organe etc. acest produs este recomandat numai la cereale. arsuri ale marginilor sau vârfului. urmele de dazomet şi alte nematocide. Lăstarii şi ramurile tinere. Unele insecticide ca lindanul. acilalanine) nu afectează fructele decât uneori. sfecla de zahăr etc. la soiurile sensibile (Golden delicios). în perioada înfloritului nu se recomandă aplicarea tratamentelor chimice. căderea fructelor etc. Propiconazolul. mai ales pe plantele dicotiledonate : viţa de vie. alteori plantulele care se dezvoltă sunt deformate şi prezintă o creştere redusă. Aceste organe pot prezenta ca fenomene de fitotoxicitate : decolorări. necroze. aplicate în exces. modul de condiţionare .

care în condiţii favorabile extind atacurile de boli. asamblate în timp şi spaţiu în cadrul tehnologiei de cultură. Acestea sunt următoarele : 1. tratament -depunerea cu scop precis a pesticidului. Se poate aplica în combaterea virusurilor. mai ales la insecte în zone izolate. pe care se bazează prevenirea şi combaterea . pe obiectul tratat sau aplicarea unui factor fizic . Terapia -constă în aplicarea de măsuri de combatere după ce cultura este atacată într-o anumită măsură. bacteriilor. Noţiunile de mai sus se ierarhizează în felul următor : principiu > metodă > măsură. metodă .1. b.procedeu (mod sistematic de efectuare a lucrărilor) folosit pentru prevenirea şi combaterea bolilor . măsurilor. ce intervine în cadrul unei metode . organismelor de tip micoplasmă şi a ciupercilor. 5. Pentru înţelegerea mai bună a materialului ce se expune în continuare. acaricide şi fungicide. maşină sau aparat destinate luptei cu bolile . cum sunt deformările. Erbicidele. produsului microbiologic etc. Principiile de combatere a bolilor Pierderile de recoltă pe care le produc bolile plantelor impun an de an aplicarea de metode de prevenire şi combatere a acestora.produs chimic. Noile clase de produse fitofarmaceutice sunt mult mai sigure în utilizare. mijloc de combatere .totalitatea metodelor. de propagule. PREVENIREA Şl COMBATEREA BOLILOR PLANTELOR DE CULTURĂ 5. apariţia de simptome de genul celor enumerate mai sus fiind rare la insecticide.normă (caracteristică) pe baza căreia se aplică tratamentele . măsură -element. Un prim grup de principii se referă la acţiunea asupra patogenilor în vederea reducerii pierderilor de recoltă. dar care pentru patogeni este destul de greu de aplicat. arsurile de pe diferite organe. tehnologie de prevenire şi combatere . care se realizează prin următoarele modalităţi : a. Pentru reducerea pagubelor produse de aceşti patogeni se impune obligatoriu distrugerea acestora. acţiune de prevenire şi combatere. Eradicarea (lichidarea) -este un procedeu care poate da unele rezultate. tratamentelor aplicate după diferite criterii. etc. element fundamental. însă. micelii. Efecte de acest fel produc unii regulatori de creştere şi unele erbicide. biologic sau factor fizic. răsucirile. Evoluţia metodelor de luptă cu bolile plantelor a dus la o mare diversitate a metodelor şi măsurilor de luptă.creşterii respiraţiei şi transpiraţiei plantelor. diversitate care are însă adesea la bază aceleaşi principii de combatere.idee de bază. Omorârea patogenilor (spori. criteriu . care duce la diminuarea sau eliminarea pagubelor. Ulterior acestea evoluează spre alte simptome. 49 . se prezintă noţiunile folosite frecvent în acest capitol : principiu . la obţinerea recoltei optime şi la păstrarea fără pierderi a produsului agricol. mai ales cele totale pot produce accidente grave în cazul utilizării lor incorecte. luată separat.) este absolut necesară datorită numărului enorm de spori. scleroţi.

ruginile grâului etc. trebuie evitată sau frânată pătrunderea unor patogeni în zonele de cultură în care nu s-au semnalat până acum. în acelaşi sens acţionează şi fungicidele imunizante. b. rezistenţa orizontală este mult mai stabilă. Atacul care se înregistrează este redus şi. Pe de altă parte. 2. dar şi în acest caz se pot găsi soluţii. de obicei. dar şi multe alte măsuri. Înrăutăţirea condiţiilor de transmitere prin sămânţă. Utilizarea factorilor naturali de frânare a atacului este un principiu important în cadrul protecţiei integrate în vederea reducerii tratamentelor chimice. uneori chiar foarte repede. Pentru producerea de sămânţă şi material sădi tor se pot realiza culturi într-o zonă în care specia de patogen vizată are condiţii nefavorabile de înmulţire. Rezistenţa verticală (specifică) are efecte ridicate în prevenirea apariţiei bolilor şi se realizează prin cultivarea de soiuri şi hibrizi cu o genă sau câteva gene de rezistenţă. spre deosebire de rezistenţa verticală care are o stabilitate scăzută. utilizarea solurilor supresive care reduc infecţiile cu Fusarium este o metodă utilă şi eficientă pentru unele culturi legumicole etc. pe cale aeriană sau pe alte căi. resturi vegetale. refacerea organelor atacate cu ajutorul regulatorilor de creştere şi al diferitelor procedee agrofitotehnice. acţionează faţă de toate rasele patogenilor şi are un caracter relativ cantitativ. Aceasta se poate realiza prin : a. 50 . d. sunt mai viguroase şi adesea pot compensa. 4. Uneori. în condiţiile asigurării optime cu elemente nutritive. Înrăutăţirea condiţiilor de dezvoltare a patogenilor. Îmbunătăţirea creşterii plantei de cultură poate diminua influenţa păgubitoare a bolilor.constă în aplicarea de măsuri înainte de manifestarea patogenilor. Reducerea vitezei de înmulţire are o mare importanţă pentru patogenii care se înmulţesc exploziv (mana cartofului. adică preventiv. reface suprafaţa foliară pierdută datorită atacului bolilor. soiurile şi hibrizii toleranţi şi cei rezistenţi îndeplinesc uşor acest rol. 5. plantele pot creşte repede. Se poate aplica pentru toate grupele de patogeni folosind metodele agrofitotehnice. Evitarea arealului patogenilor are la bază ideea de a preveni întâlnirea patogenului cu cultura agricolă.: lumină etc. cât şi a necesităţii de hrană a populaţiei din zonă. Crearea condiţiilor nefavorabile înmulţirii naturale a patogenilor permite menţinerea nivelului atacului sub limita la care se înregistrează pierderi de recoltă. Îmbunătăţirea combaterii naturale pentru patogeni este mai greu de realizat comparativ cu combaterea naturală a dăunătorilor. capabile să distrugă organismele dăunătoare înainte de începerea atacului. cu diverse metode. Profilaxia . b. c. Creşterea rezistenţei plantelor are un rol esenţial din punct de vedere epidemiologic : a. Acest principiu este greu de realizat datorită capacităţii mari de diseminare a patogenilor pe cale aeriană. apă. De asemenea. de regulă. c. 3.c. Vindecarea plantei şi refacerea ţesuturilor se poate realiza prin : oprirea atacului prin aplicarea unui fungicid curativ. De exemplu. Rezistenţa orizontală (nespecifică) este de origine poligenică.) . măsurile agrofito-tehnice au un rol foarte important în acest sens. care duce la reducerea riscului de epidemii grave . plantele mai viguroase suportă mai uşor prezenţa unor boli.

Metode agrofitotehnice Aceste metode au.a. Această metodă se practică mai ales pentru materialul săditor şi pentru producerea de sămânţă. Influenţarea factorilor de mediu în câmp este mai uşor de realizat în sere. ceea ce le face şi mai eficiente. Semănatul timpuriu la porumb permite reducerea riscului apariţiei ruginii. pot acţiona concomitent conform mai multor principii de combatere. deşi atât pentru plantă cât şi pentru patogen acesta este unul dintre factorii esenţiali ai creşterii şi dezvoltării. multe plante semănate timpuriu se dezvoltă mai bine. ca de exemplu : râia neagră a cartofului. care sunt urmărite de inspectoratul de carantină fitosanitară. Lista patogenilor de carantină cuprinde un număr important de specii. De exemplu. măsuri legislative. drenare etc. lucrările solului. 6. deoarece există o legătură foarte strânsă între aceşti doi factori. în general. cancerul bacterian al pomilor etc. organizatorice şi tehnice care împiedică pătrunderea patogenului în ţara noastră. în câmp. Amplasarea se referă la cultivarea unor plante în zone în care patogenul de mare importanţă nu este prezent. iar ulterior atacul patogenilor este mai uşor suportat de acestea. irigare. b. cum este cazul pentru pătarea cafenie (Fulvia fulva) la tomate. Influenţarea factorilor de mediu reprezintă o modalitate de a realiza combaterea patogenilor. în condiţii foarte favorabile apariţiei şi evoluţiei unei boli.2. deoarece suntem forţaţi să o facem din cauza nivelului ridicat al pierderilor. Carantina internă cuprinde. Pentru bolile foliare este greu să se separe influenţa temperaturii de cea a umidităţii. de asemenea. rareori un mijloc de combatere. 7. 5. tăciunilor etc. multe astfel de procedee. organizatorice şi tehnice care vizează frânarea răspândirii unor patogeni periculoşi în alte zone de cultură. În realitate. se poate renunţa la influenţarea acesteia. unde se pot evita unele atacuri prin reglarea temperaturii şi umidităţii. o măsură sau o metodă acţionează după un singur principiu. fungicidele etc. la noi în zonele mai înalte din Transilvania s-au stabilit suprafeţele pe care se înmulţeşte cartoful liber de virusuri. În cadrul tehnologiei de cultură principiul influenţării factorilor de mediu se poate realiza prin : alegerea solului. orientarea rândurilor. Carantina externă se bazează pe măsuri legislative. Pe de altă parte. rolul de a schimba condiţiile de mediu în direcţia îmbunătăţirii condiţiilor de creştere şi dezvoltare a plantei şi a înrăutăţirii condiţiilor die creştere şi dezvoltare a patogenilor. expoziţia terenului. Dirijarea factorului temperatură este o problemă dificilă. Producerea de sămânţă şi material săditor cuprinde. Aşa s-a întâmplat în cazul pătrunderii în Banat a bolii pătarea brună a tulpinilor de floarea-soarolui (Diaporthe helianthi) în anul 1982. De exemplu. 51 . de regulă. Evitarea în timp a prezenţei organismelor dăunătoare concomitent cu cultura este un principiu util mai ales când atacul unui patogen într-o anumită fenofază este foarte important. rezistenţa soiurilor şi hibrizilor.

Mecanismul de rezistenţă al plantelor poate funcţiona uneori mai bine la temperaturi mai mari . de asemenea. uneori. pentru patogeni şi pentru manifestarea bolii nu sunt întotdeauna suficient de mari. modificarea temperaturii este mult mai dificil de realizat. Inundarea are un efect negativ asupra patogenului Phytophthom parasitica var. . sere şi solarii. soluţia cea mai practică o constituie respectarea epocii optime de semănat. în timp ce atacul de râie comună a cartofului (Streptomyces scabies) este inhibat în condiţii de irigare. iar cea prin brazdă determină creşterea puternică a atacului de Phytopthora capsici la ardei. Atacul de Sclerotinia sclerotiorum este ridicat în culturile prea dense de fasole şi soia . folosind diferite posibilităţi de umbrire şi mulcire. Prin inundarea terenului se reuşeşte. dar efectele sale sunt slabe la temperaturi de 28-30°C. Dat fiind faptul că diferiţi patogeni ai aceleiaşi culturi au optimul de temperatură diferit. Astfel. sunt reduse atacurile de făinare. majoritatea patogenilor sunt favorizaţi în dezvoltarea lor de umiditatea ridicată. precum şi seminţe de buruieni. ca de exemplu pentru mucegaiul de zăpadă produs de Micronectriella nivalis (Fusarium nivale). opri evoluţia bolilor. umedă. nicotianae. O irigare raţională însă poate reduce atacul de putregai uscat al sfeclei. Scleroţii de Sclerotinia sclerotiorum sunt distruşi în sol prin inundarea acestuia timp de 3-6 săptămâni. De exemplu. în acelaşi timp. o direcţie de reducere a riscului de epidemii în culturile agricole. Una dintre măsurile ieftine şi eficace de combatere a patogenilor o constituie arderea miriştii (NU a paielor !) de grâu. umbrirea duce la diminuarea daunelor produse de Magnaporte (Pyricularia) oryzae. de exemplu. în timp ce rugina brună (Puccinia recondita) şi făinarea (Erysiphe graminis) sunt favorizate de semănatul timpuriu în septembrie. de 52 . drenarea are un efect favorabil în reducerea atacului unor patogeni. Irigarea prin aspersiune reduce atacul de Leveillula. Reglarea umidităţii este. în alte cazuri. orz etc. Totuşi. În condiţii de câmp. prin acest procedeu sunt distruse multe insecte (afide. Epoca de semănat şi de plantat este o metodă eficace în tehnologiile de combatere a bolilor.Influenţa temperaturii este mult mai clară în cazul patogenilor de sol. virusul piticirii galbene a orzului etc. În acest fel. să se creeze condiţii nefavorabile dezvoltării patogenilor. stabilite experimental. stabilită pe baza a numeroase experienţe. care se dezvoltă practic într-o atmosferă saturată. Chalara elegans (Thielaviopsis busicola) pe tutun produce daune serioase la 17-23CC. Densităţile optime. vectori pentru virusuri). deci. mai ales atunci când se cultivă grâu după orz. cicade. Densitatea plantelor (distanţa de semănat şi plantat) este un factor care poate influenţa microclimatul culturii şi în special umiditatea. În primul rând bolile de tip „mană" sunt favorizate de irigarea prin aspersiune. pătare în ochi. ce produce putregaiul bazei tulpinii tutunului. rugini. Problema nu este uşoară deoarece diferenţele între umidităţile optime de dezvoltare pentru plantă. Modificarea temperaturii poate constitui un factor de protecţie mai uşor de dirijat în răsadniţe. permit plantelor să reziste mai bine la atacul bolilor. Arderea controlată poate afecta unii patogeni şi. Temperatura poate fi modificată prin umbrirea solului sau a suprafeţei foliare. mălura pitică (Tilletia controversa) este defavorizată de semănatul timpuriu al grâului.

patogenilor şi favorabili plantei de cultură. boli neparazitare cu influenţe mari asupra recoltei. În general. sunt necesare lucrări speciale de combatere. cum sunt raia neagră a cartofului. o capacitate mai ridicată de refacere a aparatului foliar. Pentru cereale. De exemplu. dar acestea au. de regulă. dar este de preferat o rotaţie mai lungă. al cărei efect este mult mai eficace.(asemenea. Mn. dar cu tratamente chimice şi îngrăşarea corespunzătoare. În ţara noastră. cum ar fi cel de râia cartofului (Streptomiyces scabies) la un pH mai mic de 5. în timp ce potasiul şi fosforul le face mai rezistente.2 sau atacul de Phytophthora parasitica var. produs de specii de Fusarium comune acestor culturi. permiţând uneori să se reducă tratamentele chimice. În acest caz. Cu. fasole etc. Paraziţii obligaţi sunt mai activi pe plante bine dezvoltate. în general. Monocultura de porumb şi cea de orz diferă întrucâtva de culturile în rotaţii raţionale. Zn şi Fe) pot influenţa capacitatea plantelor de a suporta atacul unor patogeni. Rotaţia culturilor se bazează pe specificitatea multor patogeni pentru o anumită cultură. Rotaţiile de 3-4 ani permit reducerea atacurilor de boli şi sunt eficace în culturile de legume. Pe de alită parte. distrugerea samulastrei de floarea-soarelui reduce atacul de mană etc. Rotaţia este deosebit de eficientă pentru bolile ce se transmit prin resturi de plante rămase de la recoltare în sol şi la suprafaţa acestuia : metoda este mai puţin eficace pentru combaterea speciilor polifage sau pentru cele care au forme rezistente bine adaptate. este destul de frecventă rotaţia scurtă grâu -porumb sau chiar monocultura de porumb. Azotul nitric reduce şi atacul de ofiliri produse de Verticillium. distrugerea samulastrei de grâu reduce atacul de rugini pe grâul de toamnă. Corectarea reacţiei solului (pH) prin amendamente sau alte măsuri este o altă metodă de reducere a atacului de patogeni de sol. Pregătirea terenului prin efectuarea lucrărilor agrotehnice conform tehnologiei culturii creează. Exemplul clasic îl constituie descoperirea lui Woronin. mana florii soarelui. este uneori suficientă o rotaţie de 2-3 ani pentru a reduce atacul unor boli. nicotianae pe tutun la un pH mai mic de 4. în alte cazuri. recoltele din parcelele cu monoculturi se pot apropia de nivelul 53 . Bolile radiculare produse de specii de Fusarium. orz sau grâu. scăderea valorilor pH-ului solului determină reducerea atacului unor patogeni. care a arătat că schimbarea pH-ului solului la 7 sau mai mult duce la reducerea puternică a herniei verzei. Schimbarea culturii pe aceeaşi solă în fiecare an reduce cantitatea de inocul a patogenilor. produsă de Plasmodiophora brassicae . Mo. Rhizoctonia şi Aplyanomyces sunt frânate de azotul nitric şi stimulate de cel amoniacal. pentru combaterea cărora se consideră eficace o rotaţie de 6-7 ani. un (microclimat nefavorabil majorităţii . Nutriţia optimă a plantelor printr-o fertilizare raţională are un rol complex în evoluţia bolilor. aplicarea sărurilor acestor elemente chimice corectează bolile induse de lipsa borului în sol. Distrugerea samulastrei este o metodă eficientă pentru a întrerupe sau a reduce cantitativ desfăşurarea ciclului evolutiv al patogenilor. Rotaţii de lungă durată necesită unele boli. Rotaţia scurtă amintită poate favoriza atacul de fusarioză. un nivel ridicat de azot sensibilizează plantele. Numeroase microelemente (B. atacul de făinare şi fuzarioze este mai ridicat în culturile de cereale păioase cu densitate prea mare.

În acest scop. U. în cele mai bune cazuri. De asemenea. antracnoză la fasole. ceea ce contribuie la reducerea atacului de boli. Metode fizice Acest grup de metode şi mijloace are un caracter mai ales curativ şi permite reducerea atacului unor boli grave. Temperaturile joase de 1-4°C au rol de frânare a dezvoltării patogenilor şi saprofiţilor. recoltele pot atinge 80% din valoarea celor cu rotaţii. îngropate sub brazdă. sunt distruse prin putrezirea treptată. Plivitul. Acestea. grâu. pe resturile de tulpini. Lucrările de întreţinere a culturilor prin lucrarea solului au un rol similar. 54 . extirparea tumorilor sau a porţiunilor de plante bolnave etc. virozele cartofului etc. mana floriisoarelui. triorarea şi sortarea seminţelor. de aceea legumele şi fructele se păstrează bine în condiţii de depozite frigorifice. are un efect favorabil pentru reducerea atacurilor respective. copilitul. strivite sau cu alte deteriorări. pe frunzele căzute1 de pe plante. ceea ce face ca nici aplicarea de stropiri cu fungicide să nu permită atingerea producţiilor din parcelele cu rotaţii .3. a bulbilor de ceapă. apă caldă) sunt utilizate la dezinfectarea solului.recoltelor din parcelele cu rotaţii. Aşa de exemplu este cazul pentru Ustilago avenae. Utilizarea defolianţilor pentru cartof permite oprirea atacului de mană. Sortarea manuală a tuberculilor de cartof. La lucrările de întreţinere a culturilor este necesar să se ţină seama şi de faptul că acestea pot favoriza răspândirea altor boli. Distrugerea unor buruieni gazdă pentru Sclerotinia sclerotiorum (pălămida. tăierea ramurilor bolnave. a bolilor produse de aceştia. umiditatea aerului se reduce etc. ştirul etc). dar cu efecte mai reduse. baeterioze şi viroze la soia etc. tritici de la ovăz şi. Mijloacele pur mecanice se referă la operaţiile de curăţire a trunchiului pomilor. În culturile curate de buruieni circulaţia aerului este mai bună. în condiţii de monocultura. a seminţelor de floarea-soarelui permite înlăturarea celor bolnave. stolbur (volbura). lumina pătrunde mai uşor. iar pentru cartoful de sămânţă permite reducerea migrării unor virusuri spre tuberculi. 5. rugina neagră (dracila) etc. lovite. Igiena fitosanitară reprezintă o soluţie economică şi eficientă de reducere a inoculului de patogeni şi. respectiv. bolile coletului şi cele radiculare se amplifică mult în monocultură. pe fructele căzute etc. se aleg acele temperaturi care distrug patogenul şi nu acţionează asupra seminţei sau plantelor . putregai alb şi cenuşiu la floarea-soarelui. Arătura de vară şi de toamnă are un rol deosebit în reducerea cantităţii de inocul rămas pe mirişte. Există posibilitatea reducerii atacului unor boli prin înlăturarea plantelor atacate de pe loturile semincere. Cunoscând în detaliu ciclul de viaţă al patogenilor se pot recomanda şi momente sau metode de recoltare care reduc atacul în perioada de păstrare. Recoltarea la timp a florii-soarelui reduce riscul apariţiei putregaiului alb şi cenuşiu etc. tăierile din pomicultură etc. Termoterapia este o metodă fizică prin care se combat bolile plantelor cu ajutorul căldurii. a rădăcinilor de morcov. Temperaturile înalte (abur. La grâu. Tot în această categorie intră şi vânturarea. contribuie la reducerea sau frânarea atacului multor patogeni. cârnitul. curăţirea materialului semincer de boabele bolnave de fuzarioză la porumb. asigură o diminuare a atacurilor. în consecinţă.

Radiaţiile (X. Alte substanţe pot favoriza germinarea sporilor patogenilor. deşi sunt importante. În alte cazuri. Acţiunea căldurii solare este bazată pe acoperirea solului. au un rol redus în protecţia culturilor de câmp. dacă substratul este colonizat de un saprofit.a. În general. METODE ŞL MIJLOACE DE LUPTĂ BIOLOGICĂ Lupta biologică a fost definită de Organizaţia Internaţională de Luptă Biologică (OILB) ca o metodă de luptă cu organismele dăunătoare culturilor agricole cu ajutorul altor organisme vii sau cu produse ale activităţii lor metabolice.a. care aderă pe suprafaţa seminţelor de cuscută. Verticillium dahliae ş. Fusarium roseum.4. Cu ajutorul acestui concept de luptă biologică se pot elabora metode practice eficiente. ultraviolete. Adesea. distruge bacteria Xanthomonas campestris pv. speciile de Penicillium pot înlocui în anumite condiţii patogenul Cephalosporhim gramineum. instalaţiile electromagnetice atrag seminţele de cuscută. în doze subletale.. infraroşii). metodele fizice. gamma. În felul acesta.Termoterapia. cu o folie de polietilenă. sub acţiunea temperaturilor ridicate ce se realizează. dispare sub influenţa microorganismelor şi microfaunei. irigat în prealabil. Hiperparaziţii din pustulele de rugină. 55 . deşi s-au dovedit adesea eficace. Acest proces poate fi stimulat prin alternarea udării cu uscarea solului sau prin fumigare cu produşi fumiganţi. Numeroase bacterii şi actinomicete din sol pot acţiona asupra sporilor patogenilor şi reduce viabilitatea acestora. în lupta cu bolile plantelor sunt incluse şi antibioticele. după care se distrug prin fenomenul de liză. cum sunt Trichoderma viride Coniothyrium minitans. reduc de fapt cantitatea de inocul din speciile de Puccinia.înfometare" a patogenului. dar nu şi pe suprafaţa seminţelor de lucerna. are un rol important în eliberarea de virusuri a multor plante de cultură. cum este cazul ciupercii Cladosporiun herbarum. Foarte utile în eliminarea seminţelor de cuscută din seminţele de lucernă sunt instalaţiile electromagnetice. şi anume ciuperca Eudarluca caricis. sunt distruşi mulţi patogeni. atacul acesteia scade. În miriştea cerealelor. se pot influenţa şi microorganismele asociate cu planta gazdă sau cele care apar în procesul dezvoltării bolii. printre care Rhizoctonia solani. ca produse ale activităţii unor microorganisme şi a altor vieţuitoare.. În afara mijloacelor create în mod special. după diferite tehnologii de lucru. Foarte eficace este metoda reducerii densităţii inoculului patogenilor. Penicillium ş. Armillaria mellea este înlocuită de Trichoderma viride în cazul în care se folosesc doze reduse de bromură de metil. După amestecarea seminţelor cu pilitură de fier. Expunerea directă a seminţelor de fasole în câmp la acţiunea solară. ca şi de unele bacterii. curăţind în felul acesta seminţele de lucerna (decuscutare). O altă metodă o constituie înlocuirea patogenului în resturile de plante. în acest fel. beta. phaseoli. Rotaţia culturilor are un efect de . precedând parazitul Botrytis cinerea. scleroţii în repaus ai diferiţilor patogeni (mai ales specii de Sclerotinia) pot fi distruşi de ciuperci hiperparazite şi micoparazite. care. După 15 zile. nu au depăşit ca utilizare pragul laboratoarelor. aplicată la materialul pomicol şi viticol. 5. timp de 20—30 ore.

Unele soluri posedă o proprietate interesantă. 1977). În acest fel. la schimbarea echilibrului dintre diferite grupe de organisme. blochează în acest fel pătrunderea unui patogen mai puternic. eliberarea de alţi compuşi volatili. la reducerea densităţii inoculului. unele grupe de bacterii depind de substratul anorganic şi de potenţialul redox. În literatură (Cook. tratarea seminţelor de grâu. Ingrăşămintele anorganice pot contribui . multe putregaiuri radiculare sunt reduse ca importanţă. clamidosporii. infectate de Fusarium cu făină de soia şi gelatină a permis reducerea atacului de Tilletia foetida în proporţie foarte mare. De exemplu. În astfel de cazuri. care duce la scăderea atacului de Fusarium producerea de antibiotice de către Bacillus subtilis pe tulpini de soia. oprirea 56 . au astfel de necesităţi. faptului că adăugarea de gelatină şi făină de soia a stimulat dezvoltarea unei microflore antagoniste sau a schimbat raportul C : N. de asemenea. Bacteriile denitrificatoare. în acest fel. schimbări în detrimentul patogenului. a inhibării germinării propagulelor şi a creşterii patogenilor . actinomicetele. pot frâna infecţiile de la suprafaţa frunzelor pe diferite căi. Dintre procesele şi elementele cunoscute privind acţiunea îngrăşămintelor organice asupra patogenilor. oosporii. care împiedică infectarea plantelor de către speciile patogene. Fenomenul se datoreşte. care inhibă bacteria Streptomyces scabies la cartof. dacă sunt inoculate cu acest patogen. devin rezistente la Verticillium dahliae. 1978). nu se dezvoltă. drojdiile. făcând. Solurile supresive sunt solurile în care anumiţi patogeni. Helminthosporium sativum). probabil. în special ca urmare a micşorării densităţii inoculului. nitrificatoare. lizarea unor propagule (scleroţi de Chalara elegans. se urmăreşte crearea unor nişe ecologice şi habitate pentru înlocuirea celor existente. Tratarea seminţelor cu gelatină a determinat. sunt inhibate în germinare sau se dezvoltă foarte încet după germinare. În prima fază. Modul în care pot fi influenţate microorganismele utile. ciupercile şi bacteriile de pe deşeurile organice şi din interiorul acestora au acţiune puternică de degradare a materiei organice. În experienţele proprii (Beratlief şi Baicu. Pe de altă parte. bacteriile dependente de sulf etc. O modalitate de luptă biologică cu patogenii o constituie şi stimularea fenomenelor de rezistenţă la planta gazdă. ciupercile saprofite etc. cea fungistatică. Protecţia locului de infecţie este o posibilitate importantă pentru lupta cu patogenii. eliberarea de amoniac. lycopersici. O metodă eficientă pentru reducerea patogenilor o constituie aplicarea de îngrăşăminte organice. In ansamblu prin diferite metode şi modalităţi de influenţare a microorganismelor utile. Bacteriile. şi reducerea atacului de Fusarium graminearum. aceste efecte se manifestă în a doua fază a acţiunii îngrăşămintelor organice. conidiile etc.sp. pe diverse căi. Cercetările au arătat existenţa altor specii de Fusarium. care a dus la nutriţia insuficientă a patogenului Tilletia foetida. cum sunt speciile de Fusarium la tomate. se întîlnese multe cazuri de acest fel : tomatele rezistente la Fusarium oxysporum f. Un asemenea rol îndeplinesc ectomicorizele. se pot menţiona : raportul ridicat C : N. o suşă slabă sau o specie nepatogenă care ocupă locul de infecţie.

In cadrul monoculturii aceste relaţii au un caracter stabil. cubense şi Sclerotinia sclerotiorum. antagoniste faţă de Gäumannomyces graminis. conferă o protecţie bună faţă de tulpinile virulente ale aceluiaşi virus (Jilăveanu. tritici este adesea mai puţin frecvent. Tulpina de VMT atenuat. după o creştere accentuată. solanacearum şi alte 57 . Arătura. Baicu. putregaiurile radiculare. orzul. Analiza literaturii de specialitate (Şesan.sp. utilizarea unor doze mai reduse de bromură de metil sau sulfura de carbon la tratarea solului favorizează acţiunea ciupercii antagoniste Trichoderma viride faţă de Armillaria mellea. În mod direct sau indirect. De exemplu. De exemplu. tabaci.germinării patogenilor. prin schimbul de gaze din sol. poate fi oprită creşterea miceliului. 1980). se pot dezvolta saprofiţi pe resturile vegetale sau pot fi protejate locurile de infecţie.la acţiunea antagoniştilor. Se apreciază că grâul. asupra patogenilor. În sistemul de cultură fără arătură. P. densitatea inoculului poate fi redusă. Aceste exemple arată că metodele agrofitotehnice pot acţiona pe multe căi. redistribuirea straturilor solului şi printr-o uscare mai rapidă a solului. favorizarea dezvoltării saprofiţilor eto. adesea greu de înţeles. rotaţia culturilor se bazează în mare măsură pe aceste fenomene care schimbă raporturile patogeni . protejarea faţă de infecţii. 1990) şi inventarierea posibilităţilor de luptă biologică cu bolile la 37 culturi agricole a arătat că există modalităţi de intervenţie directă cu mijloace biologice împotriva patogenilor. 1986 . Preimunizarea plantelor cu ajutorul unor tulpini de virusuri atenuate sau natural slab virulente permite reducerea atacului patogenului virulent. În mo-nocultura de grâu. Uneori. Cunoaşterea proceselor microbiologice care sunt asociate cu diferite culturi agricole poate permite chiar utilizarea unor culturi agricole pentru a limita efectul negativ al unor patogeni. 1985. putregaiul radicular al grâului produs de ciuperca Fusarium culmorum este redus. Un efect similar are şi o tulpină atenuată a virusului mozaicului verde al castraveţilor. Există cazuri în care tratamentele cu pesticide sau aplicarea de fumiganţi în sol pot favoriza indirect antagoniştii şi microparaziţii. Inundarea este foarte eficace faţă de Fusarium oxysporum f. amoniacul cu N-Serve (inhibitor de nitrificare) sau făină de lucerna favorizează. aplicată pe tomate de seră şi solarii. Bacteriofagii (virusuri ale bacteriilor) prezintă interes pentru protecţia faţă de patogenii de origine bacteriană.microorganisme utile. încep să scadă din anul al treilea ca urmare a unor procese biologice complexe din sol. De altfel. Sub influenţa irigaţiei. poate sensibiliza patogenii . populaţiile de Helminthosporium sativum se reduc mult mai repede. În rotaţiile cu mazăre şi fasole. porumbul şi ovăzul pot duce la creşterea nivelului fungistatic al solului faţă de microscleroţii de Verticillium dahliae. bacteriile fluorescente din genul Pseudomonas. atacul de Gäumannomyces graminis var. Există experienţe reuşite privind utilizarea bacteriofagilor în lupta cu Pseudomonas syringae pv. probabil. îngrăşămintele minerale (amoniacul) acţionează toxic direct asupra patogenilor. O altă metodă agrotehnică cu importanţă mare pentru influenţarea proceselor naturale de reducere a atacului de boli o constituie irigarea şi inundarea. prin îmbunătăţirea aerisirii.

Totuşi. 1985. 1972). liarzianum. 1986. Datorită dificultăţilor de extragere şi utilizare. pot fi crescuţi după diferite tehnologii şi aplicaţi ca mijloace biologice de combatere. Trichodermicin. Produsul se numeşte Prosemin (AC-8) şi conţine tiuram + tiofanat metili + cloramfenicol şi se aplică în doze de 2 kg/tona de seminţe pentru protecţia faţă de bacterioze. Acesta este un bactericid puternic. de asemenea. 3. harzianum. Dintre cei mai importanţi hiperparaziţi pot fi menţionaţi : 1. . 1987). Procedeele acestea nu s-au răspândit însă în practică. şi în special pentru culturile semincere şi pentru materialul de plantat. 1990 . ca de exemplu : T. Printre acestea se pot cita Agrobacterium radiobacter pv. deşi sunt substanţe chimice. care se dezvoltă pe diferite ciuperci fitopatogene. soia etc. 58 . T. În ultimii 10 ani s-au efectuat numeroase cercetări care au permis să se introducă în practică unele produse de luptă biologică bazate pe suşe slabe sau avirulente. Lista antagoniştilor cu potenţial ridicat ca agenţi biologici de combatere ai patogenilor vegetali este destul de mare şi trece de 60 (Baicu. ha-matum. doza fiind de 1. tuberculilor de cartof etc.5 kg/ha. Ampelomyces quisqualis (sin.bacterii. Trichosemin 25 PTS. deoarece nu au caracter tehnologic. produs de Agrobacterium radiobacter pv. în special Trichoderma viride şi T. tumefaciens. soia. T. Tot în culturile de fasole. util în combaterea făinărilor. aceste substanţe nu se folosesc în practică. cu produsul Oligandrin. antagoniştii Tricholhecium roseum şi Gliocladlum roseum acţionează fiecare asupra a peste 20 de specii de ciuperci fitopatogene (Şesan. pentru utilizare în practică nu sunt încă disponibile aceste mijloace biologice. 1984. foarte eficace pentru protecţia seminţelor de fasole. Utilizarea antibioticelor. Phior. 1985. In ţara noastră. cel mai larg spectru de acţiune (peste 120 specii) îl are genul Trichoderma. o utilizare mai mare a avut cloramfenicolul. substanţe cu acţiune toxică faţă de mulţi patogeni. Hiperparaziţii. antibioticele ocupă o pondere redusă în lupta cu bolile plantelor. 1986). prin faptul că sunt produse ale activităţii metabolice a diferitelor vieţuitoare (microorganisme în special). din care s-a elaborat produsul Ampelomicin. destinat tratării seminţelor de sfeclă de zahăr. Binab. se pot utiliza şi alte specii de Trichoderma. acest produs s-a aplicat şi pentru combaterea bolilor foliare. Pythium oligandrum. care sunt substanţe volatile produse de plantele superioare. Galeine etc. Trichoderma viride cu produsul Trichodermin 1—5. Nogall. fuzarioza şi antracnoza fasolei. Dintre toate genurile de ciuperci antagoniste. Acestea. Se cunosc produsele comerciale : Gallirol. care este inclus într-un amestec pentru tratarea seminţelor de fasole. Şesan. Cicinnobolus cesatii). sunt incluse ca mijloace de luptă biologică. 2. Un alt antibiotic cu unele posibile utilizări este tetraciclina care poate fi aplicată în amestec cu tiofanat metil şi tiuram (AC-7) în lupta cu bolile bulbilor. tuberobulbilor de gladiole. Cu toate acestea. radiobacter suşa 84 destinat luptei cu cancerul bacterian al pomilor fructiferi. mazăre etc. longibrachiatum etc. O perioadă îndelungată s-a considerat că vor putea fi utilizate în protecţia plantelor şi fitoncidele (Tonkin.

Un rol care nu poate fi neglijat îl au ciupercile producătoare de micorize (care se instalează pe rădăcinile plantelor asigurând absorbţia apei şi a sărurilor minerale) în reducerea atacului de putregaiuri radiculare. cu stadiul perfect Gibberella baccata. O lungă perioadă de timp acestea au fost singurele produse utilizate în lupta cu bolile plantelor. 1990). 59 . După cel de al doilea război mondial. direcţie de cercetare care ia amploare în epoca contemporană. specia Fusarium lateritium. s-a renunţat treptat la utilizarea acesteia. Substanţe cu acţiune antivirală.c. Pe acelaşi principiu al suşelor slab virulente de patogeni se pot preconiza metode de luptă cu mana tomatelor. Numeroase date există în literatură referitoare la speciile de ciuperci antagoniste şi la utilizarea acestora în combaterea biologică a patogenilor vegetali. Mijloace chimice Cel mai vechi fungicid cunoscut este sulful. dintre care o mare parte au fost comercializate.5. cercetările s-au intensificat. codexul produselor cuprinde (2004) un număr de 251 produse fungicide. Astfel de substanţe sunt puţine la număr. Ch. spectru de acţiune cuprinzând peste 25 de specii de patogeni vegetali (Şesan. În literatura de specialitate sunt citaţi şi mulţi alţi antagonişti ai patogenilor plantelor. 5. produsă de Phytophthora injestans. poate inhiba peste 10 specii de ciuperci fitopatogene (Şesan. mana tutunului. ceea ce a dus la descoperirea acţiunii a sute de noi substanţe active. Abia în secolul al XVIII-lea apare sulfatul de cupru (piatră vânătă). intraradicis etc. produsă de Peronospora tabacina. care pot fi utilizate în lupta cu cancerul bacterian al viţei de vie. iar în 1885 este descoperită zeama bordeleză de către Millardet.04% p. Blasticidina S (sulfat de blasticidină) are acţiune faţă de VMT la tutun în concentraţie de 0. globosum a fost cel mai mult studiat şi prezintă un. In România. dintre care câţiva sunt prezentaţi în tabelul 7 . Tabelul 7 Antagonişti ai patogenilor vegetali potenţiali agenţi biologici de combatere a bolilor plantelor Pseudomonas capacia Talaromyces flavus Pseudomonas putida Verticillium biguttatum Paeudomonas fluorescens Penicillium cyano-fulvum Fusarium lateritium Chaetomium globosum Myrothecium verrucaria Penicillium oxalicum Gliocladium penicilloides Sporotrickium mycothillum Dintre speciile antagoniste de Chaetomium. monosporum. K 1026 şi o suşă izolată în ţara noastră de Agrobacterium vitis. G. iar utilizările lor sunt sporadice. 1991). Se cunosc trei suşe : HLB -2. Fiind foarte toxică pentru om. produsă de Fusarium oxysporum f. ofilirea tomatelor. lycopersici etc. G. De asemenea. Dintre acestea pot fi citate : Glomus mosseae.In ţara noastră se află în fază avansată de lucru elaborarea unui produs similar pentru combaterea cancerului bacterian.sp.

Ionii de cupru acţionează indirect. 60 . Produsul mai poate fi utilizat în combaterea bolilor de tip mană. Mancozebul (etilenbisditiocarbamatul de zinc şi mangan) are o acţiune medie bactericidă şi. Produsul este slab toxic. dar au fost scoase din uz. au o puternică acţiune bactericidă. Ele pot acţiona adesea şi indirect prin intermediul plantei sau bacteriostatic (oprind înmulţirea şi creşterea) asupra diferiţilor patogeni. Timpul de pauză este de circa 7 zile. Dodecilbenzen sulfonatul de calciu se prezintă sub formă de lichid brun. a pătării unghiulare a castraveţilor (Pseudomonas syringae pv. sub forma condiţionată cu 80% s. Produsul acţionează asupra unui număr mare de bacterii. hidroxidul de cupru este un produs cu acţiune foarte redusă asupra factorilor biotici. denumirea produsului este Emultim. Hidroxidul de cupru este. Acţiune antivirală are fosfatul trisodic 0. oare se recomandă la dezinfectarea utilajului. în concentraţie de 1% (28 1 în 4 tratamente) şi a manei castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis) în doză de 4 l/ha. Uneori poate fi iritant pentru ochi. Substanţe cu acţiune antimicoplasmă. litri/tonă. DL50 (doza letală care produce o mortalitate de 50% a animalelor de experienţă) pentru şobolani este de 1 000 mg/kg. (Mosanon) se aplică în concentraţie de l°/o. dar şi de ciuperci fitopatogene. substanţa activă a zemei bordeleze.Alginaţii de sodiu sunt substanţe de tip polimeri naturali. se combate prin diferite metode şi mai puţin prin tratamente chimice. în primul rând asupra plantei. Acest grup de boli produs de organisme de tip micoplasma. în concentraţie de 0. în doză de 15 l/ha. care se extrag din alge şi manifestă acţiune ridicată faţă de VMT la tutun prin tratarea răsadului.3% pentru stropiri) a fost avizat recent. Produsul elaborat conţine 60-70% s. cu miros specific. la viţa de vie. Produsul cu 80%. şi se aplică la tratarea răsadului de tutun în concentraţie de 0. care conţine 15% cupru metalic sub formă de hidroxid de cupru (Cu (OH)2). phaseoli) şi a arsurii aureolate a fasolei (Pseudomonas springae pv. destul de recent descoperit (1967).25—1%.. pentru producerea de răsad de tomate în seră. în concentraţie de 1% (28 l/ha în 4 tratamente). Cel mai important bactericid din ţara noastră este produsul Cuzin 15 SC. de fapt.5%. inducând formarea unor substanţe (fitoalexine) care reduc infecţiile cu bacterii.a. Bactericide. lachrymans). Substanţele care acţionează asupra bacteriilor sunt denumite bactericide.2%. dar pregătită industrial pe alte căi. cum era de exemplu clorura de etilmercur (Criptodin. ultima stropire aplicându-se cu 1% (Baicu şi Jilăveanu. cartof. la fel ca şi zeama bordelcză. ceapă etc. Produsul mai poate fi utilizat în combaterea arsurii comune a fasolei (Xanthomonas campestris pv. phaseolica). Produsele organomercurice. FB-7).a. În ţara noastră. (Dithane M-45). solubil în apă. O acţiune ridicată asupra acestor boli au tetraciclinele. Din punct de vedere ecologic. care pot reduce intensitatea acestora. produsul Cuzin 15 SC este avizat pentru combaterea următoarelor boli : mana tomatelor (Phytophthora infestans) -4 l/ha. Un produs similar Champion 50 WP (0. 1974) . condiţionat ca soluţie concentrată. este recomandat în combaterea bacteriozelor tomatelor. lăzilor etc.

extracte vegetale (care sunt de fapt tot fungicide organice. Uneori. Este puţin compatibilă cu alte produse.4Cu(OH)2). Clasificarea după structura chimică este cea mai completă şi permite o utilizare corectă a produselor fungicide. sunt prezentate substanţele de perspectivă recent descoperite. de bună calitate. se poate aplica în pomicultură la tratamentele de iarnă. în doză de 15 kg/ha. După aceea. Zemurile acide (pH = 5) sau prea alcaline (pH = 10) pot produce arsuri grave. Varul nestins. După natura lor chimică. aplicat prin stropire cu 1 000-1 500 litri apă/ha în perioada de repaus a pomilor. fiind recomandată pentru combaterea a numeroase boli. fungicidele se împart în : fungicide pentru tratarea seminţelor . încet. Zeama bordoleză se obţine prin turnarea laptelui de var. Produsul tehnic conţine peste 52% sulfat de fier. De asemenea. încet şi prin amestecare continuă. după care se completează cu apă până la 90 litri într-un vas de lemn. Suspensia trebuie să aibă un pH neutru sau slab alcalin (pH = 7-8). în concentraţie de 1%. Zeama bordeleză/amestec de sulfat de cupru (piatră vânătă) cu hidroxid de calciu (var) care formează sulfaţi bazici de cupru(CuSO4. După modul de aplicare.75 kg sau 1 kg (când este mai slab). endoterapeutice (care modifică metabolismul plantei în sensul creşterii rezistenţei la boli). care pot fi deosebit de utile datorită influenţei lor limitate asupra mediului înconjurător. Se utilizează pentru combaterea lichenilor si muşchilor ce se dezvoltă pe pomii fructiferi. organice . De asemenea. Spectrul de acţiune este larg. cu excepţia făinărîlor. Acţionează prin contact şi nu pătrund în ţesuturi. carp pătrund în celulele plantei. unde coagulează proteinele. dar şi cele care se importă curent. aplicat în apă. în cantitate de 0. După modul de acţiune. Zeama bordeleză este corozivă pentru metale. preparate solide de zeamă bordeleză. Fungicide anorganice. Are si acţiune bactericidă. în concentraţie de 2-3%. în concentraţie de 0. Sunt prezentate în primul rând produsele pe care le fabricăm în ţară. datorită inducerii de către ionii de cupru de fitoalexine în ţesuturile vegetale. Se poate amesteca cu sulful muiabil. care se dizolvă simplu în apă pentru a putea imediat fi folosite în stropiri. solubile în apă. Se cunosc. Acestea sunt substanţe care acţionează asupra ciupercilor asigurând protecţia plantelor de cultură faţă de rnicoze. Sulfatul de fier (FeSO4 • 7 H2O) se prezintă sub formă de cristale albastre-verzi. în afara cuprului şi alamei. dar în amestec). în alte ţări. Sulfatul de cupru singur se poate utiliza în orezării ca algicid. se stinge cu apă separat.5% se poate aplica pentru dezinfectarea lemnăriei răsadniţelor şi a solului. peste soluţia de sulfat de cupru. In cele ce urmează se vor folosi criteriile chimice de clasificare . Fungicidele se pot clasifica după mai multe criterii. până se formează o pastă consistentă) smântânie. Zeama bordeleză se prepară prin dizolvarea a 1 kg de sulfat de cupru în apă caldă (56 litri). fungicidele se grupează în : anorganice . sistemice (care pătrund în plantă) . fungicide pentru tratarea solului.Fungicide. Acest grup de produse are influenţe ecologice foarte reduse. fungicide pentru tratarea foliajului . se completează cu apă până la 10 litri suspensie. 61 . Faţă de patogeni acţionează ionii de cupru. nevolatile. fungicidele se clasifică în : de contact .

care adesea este afectată. a cărui substanţă activă se prezintă sub forma unei pulberi verzui. nefiind sistemică. cu 50% cupru metalic şi 92% oxiclorura de cupru (Turdacupral 50 PU. Faţă de microorganismele antagoniste şi micoparazite influenţa produsului este diferită : nu este toxică pentru Trichoderma viride. la tomate şi castraveţi se recomandă 8-5 zile. Efecte ecotoxicologice. insolubilă în apă şi solvenţi organici. în schimb. Oxiclorura de cupru (3 CuOH • CuCl2) este un fungicid de contact. Produsul nu este toxic pentru albine. Anthoehoridae şi Coccinelidae (prădători) . Zeama bordeleză este considerată ca selectivă faţă de Bacillus thuringiensis (bacterie entomopatogenă).rugozitate"). Este puţin toxic pentru albine. dar este mai uşor spălată de ploaie. Beauveria bassiana (ciupercă entomopatogenă). dar nu pentru Trichogramma. pruni şi legume. DL50 oral pentru şobolani fiind de 700—800 mg/kg. este toxic pentru Trichothecium.Efecte ecotoxicologice. Zeama burgundă se prepară din sulfat de cupru (1 kg/100 litri apă). zeama bordeleză (cuprul) este considerată ca fiind unul dintre fungicidele cu cele mai puţine influenţe negative. Ionii de cupru.2 kg sau 0. Timpii de pauză variază între 10-20 zile în funcţie de cultură. păr şi măr (. În principal. Nu este compatibilă cu DNOC. de nuanţă deschisă. Timpul de pauză este de 20 zile. Spectrul de acţiune este destul de larg.. dar cuprinde în primul rând ciuperci din clasa Oomycetes. În unele soluri viticole.45 kg sodă calcinată. Nu este toxic pentru Miridae. Cobox 50 WP).Prezintă riscuri de fitotoxicitate pentru viţa de vie. 62 . denumită A-81. TMTD. tiofanat metil etc. Nu este toxic pentru Bacillus thuringiensis (entomopatogen). făcând parte din grupa IV de toxicitate. dar sulfatul de cupru are DL50 pentru şobolani de 512 mg/kg (ceea ce îl include în grupa de substanţe mediu toxice). corozivă pentru vasele şi ambalajele din fier. se poate acumula în cantităţi mari care acţionează asupra plantelor. şi peşti. ca şi păianjenii acarofagi din grupul Phytoseidae. Oxiclorura de cupru are şi o acţiune bactericidă. dar folosind o aparatură corespunzătoare. după tratamente îndelungate de combatere a manei. Din punct de vedere ecologic. zeama sulfocal'cică. putând însă acţiona şi faţă de multe ciuperci din clasa Ascomycetes şi din grupul Deuteromycetes etc. cristalină. Produsul este slab toxic pentru om. neutralizat cu carbonat de sodiu 1. Prospaltella perniciosi (viespe parazită a păduchelui din San Jose). In ţara noastră. compuşi mercurici. iar fructele trebuie bine spălate după recoltare. iar DL50 dermal fiind de peste 2 000 mg/kg. Este condiţionată şi ca suspensie concentrată cu 20% cupru metalic. Produsul este slab toxic pentru mamifere. inclusiv coagularea protoplasmei. Phytoseiulus persimilis (acarofag al păianjenului comun din sere). Această ultimă formă este lichidă şi se poate utiliza cu volum redus de apă la hectar. în special la temperaturi mai scăzute. Este considerată ca netoxică. este condiţionată sub formă de pulbere umectabilă. Verticillium lecani (ciupercă entomopatogenă). prin contact. se concentrează în sporii şi miceliul ciupercilor producând diverse perturbări. ca şi pentru piersic. Are utilizări similare cu zeama bordeleză. formaţi în contact cu apa. pentru Hymenoptera. acţionează asupra ciupercilor. Este fitotoxică pentru piersici.

Nu este toxic faţă de albine. Fiind un component normal al solului are o activitate foarte redusă asupra mediului înconjurător.5° Beaumé). cu miros puternic de hidrogen sulfurat. care are proprietăţi fungicide şi insecticide. adăugânduse 7-8 litri apă fierbinte. Zeama sulfocalcică (polisulfura de calciu) este o soluţie care se pregăteşte înainte de utilizarea sau este pregătită industrial. Este activ faţă de numeroase ciuperci fitopatogene. Mancuvit PU (oxiclorura de cupru 46% + mancozeb 25%).25 kg/l.8 kg sulf măcinat plus 1. Sandofan C (oxiclorura de cupru cu 40% cupru metalic + oxadixil 10%). În apă acest amestec reacţionează şi se formează o serie de produse pe bază de sulf : polisulfura de bariu (10-12%). Temoal 50 PU (oxiclorura de cupru cu 42% cupru metalic + cimoxanil 5% + metalaxil 5%) etc. Poate sublima la temperaturi sub punctul de topire.5—2% (0.24—1. Este compatibil cu multe pesticide şi substanţe. cunoscut încă din antichitate. Reziduurile de pe fundul vasului de preparare se separă printr-o pânză deasă. insolubilă în apă. monosulfura de bariu (5-7%). Pentru combaterea rapănului şi făinării mărului se foloseşte concentraţia de 1. Sulful este cel mai vechi fungicid şi insecticid. Fungicide organice. Varul se stinge cu 3 litri apă fierbinte şi se amestecă cu o lopată de lemn până se obţine o pastă. Este un produs cu acţiune moderată asupra mediului înconjurător. Acest grup de produse este mult mai numeros decât cel precedent. faţă de antagonistul Trichoderma viride şi este slab toxic faţă de ciuperca entomopatogenă Verticillium lecanii. Câteva grame din această soluţie ingerate sunt mortale pentru om. sfărâmat în bucăţi de dimensiunea unei nuci. Soluţia este gata când devine roşie-deschis la culoare. Timpul de pauză este scurt. sulf coloidal cu particule de 0. Prin amestecare continuă se obţin 10 litri soluţie. paste etc.25 µm.25-1. cu excepţia uleiurilor.5 kg var nestins. Nu este compatibil cu majoritatea pesticidelor. Soluţia obţinută trebuie să aibă o tărie de 28—30° Beaumé sau 1. Ridomil plus 48 (oxiclorura de cupru cu 40%cupru metalic + metalaxil 8%). Polisulfura de bariu (amestec de sulfura de bariu 40-45% + sulf măcinat 20-25%) este un produs anorganic important mai ales pentru combaterea bolilor pomilor fructiferi. dar se aplică în special împotriva celor ce produc făinări. Sulful este slab toxic pentru om. care se diversifică în permanenţă. Este un lichid de culoare roşie-portocalie. Are acţiune slabă asupra mediului înconjurător. soluţii. Sulful poate fi condiţionat sub formă de pulbere de prăfuit. În tratamentele de iarnă se utilizează soluţie cu o concentraţie de 20%. Este o substanţă care se prezintă sub formă cristalizată sau amorfă. acaricide şi insecticide. fiind unul.Oxiclorura de cupru este condiţionată în amestec cu alte substanţe active. dintre produsele care se degradează uşor. care au proprietăţi fungicide. În tabelul 8 este prezentată clasificarea actuală a acestui grup. dar solubilă în sulfura de carbon şi alţi solvenţi. sulf muiabil 80% cu particule de 10-15 µm. Se degradează repede în sol. tiosulfat (3-5%) şi sulfura de carbon (30-35%). Se fierbe timp de 45 minute. după cum urmează : Cuprozir 50 PU (oxiclorura de cupru cu 28Vo cupru metalic + Ziram 14%). Se pregăteşte în vase emailate din 2. strecurându-se. 63 . Faţă de om are o toxicitate medie.

miclobutanil. hidroxid de trifenil staniu. HCl etc. Imidazoli : procloraz. piracarbolid. V. Organometalice : Acetat de trifenil staniu. Monoetil fosfiţi metalici : Fosetil de Al. faltan. Triazine : Anilazin. triadimenol. propineb. XV. Oxazilidinone : Oxadixil. VIII. nuarimol. 6 Acilamide : ofurace. Tiadiazine : dazomet. tiofanat metil. fenpropimorf. maneb. Derivaţi ai acidului ditiocarbamic : mancozeb. 2. XIII. drazoxalon. dimetmorf 3. metam de sodiu. 4. Formamide : triforina. metiram de zinc. Alte dicarboximide : iprodion. Morfoline : dodemorf. Amine şi amide : 1. 64 . fenbuconazol. Isoxazoli : himexazol. VI. tolifluanida. Derivaţi ai benzenului : HCB. etirimol. Dicarboximide : 1. Derivaţi ai acidului carbamic şi benzimidazoli : benomil. vinclozolin. cloraniformetan. 2. III. Derivaţi ai tiuramului (tot ditiocarbamaţi) : tiuram (TMTD). tebuconazol. binapacril. Pirimidine : bupirimat. Sulfamide şi derivaţi cu sulf : dielofluanida. diniconazol. IV. dimetirimol. 4. 5. tiabendazol. Ftalimide : captan. dinoocton. 2. penconazol. Carbamaţi : 1. XII. 4. Acilalanine : metalaxil. 2. procimidon. etoxiquin. pirazofos. hexaconazol. Chinone : ditianona. imazalil. tetraconazol.Tabelul 8 Clasificarea chimică a fungicidelor organice I. 3. flutriazol. Quinoxaline : chinometionat. Diazine : 1. VII. Guanidine : doguanina. XIV. furalaxil. 3. Derivaţi alifatici diverşi : Cloropicrina. flusilazol. oxicarboxina. IX. diclozolinat. Anilide : carboxina. 2. Quinoleine : hidroxichinoleina. diclobutrazol. PCNB etc. XVII. Diverşi heterocicli : 1. procloraz-Mn. II. 2. Tiadiazol : etridazol. XI. Heterocicli cu sulf : 1. carbendazim. XVI. fenfuram. ciproconazol. propamocarb . Fenilureice : pencicuron. Triazoli : triadimefon. fademorf. 5. zineb. Acetamide : cimoxanil. Dicloran. benalaxil. Derivaţi ai acidului tiocarbamic : protiocarb. bitertanol. ziram. difenoconazol. propiconazol. captafol. Derivati ai fenolului : dinocap. triacetat de guazatină. X. tridemorf. chinamidoxima. fonarimol. Aminobutan.

Este avizat pentru utilizări în protecţia a numeroase culturi. Este citat ca având acţiune bactericidă faţă de Erivinia carotovora pv. a septoriozei (Septoria lycopersici). Diverse : Nitrotal-isopropil. fungicide cu acţiune sistemică şi care se folosesc în doze reduse la hectar. moniliozelor pomilor fructiferi etc. solubilă în petrol lampant. mancozebul şi metamul de sodiu au utilizări mai mari. 65 . Produsul tehnic purificat este o pulbere gri-gălbuie. Efecte ecotoxicologice. Spectrul de acţiune al produsului este foarte larg.2% pentru .). Derivaţii acidului di tiocarbarmic au avut şi au un rol deosebit de important în protecţia plantelor faţă de boli. etc. dar nu acţionează faţă de ciupercile ce produc făinări (Erysiphaceae).a. XIX. Efecte ecotoxicologice. Derivaţii acidului carbamic şi benzimidazolii sunt. Trichoderma viride. Produsul Mancozeb cu 80% s. Din această grupă..XVIII. In schimb. a manei cepei (Peronospora destructor). Cele mai importante utilizări le are în concentraţie de 0. michiganense. De regulă. este slab solubilă în apă.Nu acţionează însă asupra ciupercilor din clasa Oomycetes şi a bolilor de tip mană. cristalină. Are acţiune de frânare a activităţii acarienilor. Se degradează treptat prin păstrare. Suspensiile concentrate cu 30—40% s.a. Mancozeb este un fungicid de contact cu spectru larg de acţiune. 2—2. Basidiomycetes şi din grupul Deuteromycetes. rapănului mărului (Venturia inaequalis). Ascomycetes. Din punct de vedere ecologic are o comportare bună. nu este toxic pentru albine şi mulţi entomofagi. Spectrul de acţiune este destul de larg. Nu influenţează fermentaţia alcoolică şi calităţile organoleptice ale vinului. Verticillium lecanii.a. este condiţionat sub formă de pulbere umeetabilă eu 80% s. Derivaţi aromatici : Toclofos-metil. produse de acestea.5 kg/ha pentru combaterea manei cartofului şi 1kg/tonă de cartof pentru a combate atacul de Rhizoctonia solani etc. Este toxic pentru bacteriile fixatoare de azot ce produc nodozităţi la plantele leguminoase (Rhizobium spp. care se descompune înainte de topire. practic insolubilă în apă şi solvenţi organici. Faţă de Phytoseidae are o comportare variabilă. Nu este toxic pentru albine. Carbamaţi. o importanţă mare are tiofanatul metil. Este toxic pentru Trichogramma.5 kg/tonă sămânţă de grâu pentru combaterea mălurii. Au o toxicitate acută redusă pentru om şi manifestă puţine influenţe negative asupra mediului înconjurător. au utilizări limitate. mai rar ca pulbere de prăfuit sau granule. Nu este toxic pentru peşti. cuprinzând specii de ciuperci din clasele Oomycetes. formaldehida. Aphanomyces sp. dar puţin toxic pentru himenoptere şi chrisopide. carotovora şi Corynebactcrium michiganense pv. DL50 oral pentru şobolani fiind mai mare de 10 000 mg/kg. în general. Substanţa activă are o culoare albă. Nu prezintă toxicitate pentru om. este toxic pentru râme. 8 kg/tonă sămânţă de sfeclă pentru combaterea atacului de Phoma betae. Este destul de stabil în mediul înconjurător. Mancozebul este un produs practic netoxic pentru mamifere.combaterea pătării brune a frunzelor de tomate (Fulvia fulva). mamifere şi păsări. se aplică în doză de 2. peşti. I. Dintre aceştia. Pe plante se degradează şi formează etilentiouree.

fungicide. Se solubilizează în cloroform şi acetonă. În apă şi în sol se descompune şi formează izotiocianat de metil. iar DL50 cutaneu este de peste 10 000 mg/kg (tot pentru şobolani). Nu este fitotoxic şi are proprietăţi repelente faţă de iepuri şi cerbi : folosind o supensie de Tiuram 70. nematocide şi erbicide. Pythium. linte. Este cel mai bun fungicid pentru tratarea seminţelor de porumb. dar nu acţionează asupra ciupercilor Erysiphaceae. Sclerotinia) şi mulţi nematozi. Este condiţionat sub formă de pulbere umectabilă cu 75-90% s. Pseudomonas). varză 6-8 kg/tonă. in 3 kg/tonă. etilentiourea . Produsul Tiuram 75 PU este recomandat în concentraţie de 0.este însă periculos. produse de tratat sămânţa. se asigură protecţia faţă de aceste animale. Agrobacterium. cu miros neplăcut. Tiuram sau TMTD (disulfură de tetrametil tiuram). numeroase specii de ciuperci (Verticil-Hum. secară 1. Este un produs cu toxicitate medie pentru mamifere. Vondozeb 80 WP etc. castraveţi şi salată Tratamentul se efectuează prin udarea solului cu o soluţie 23% şi acoperirea cu folie de polietilenă. fasole şi soia 4 kg/tonă. grâu 1. Fiind volatil. iar pentru şoareci de 145—186 mg/kg. Are efecte foarte puternice asupra mediului. DL50 oral pentru şobolani fiind de 452—820 mg/kg.5-2 kg/tonă. dar este insolubil în apă. Efecte e c o t o x i c o 1 o g i c e. lupin 4 kg/tonă. Produsul este toxic pentru om. Fusarium. Este cunoscut sub numele de Vapam şi Karbation. granule. Tiradin 500 SC şi Tiuram 75 PU.5 kg/tonă. Rhizoctonia. insecticide. Pentru dezinfectarea solului în sere se recomandă 1000. Produsul de degradare . Este un fumigant de sol cu proprietăţi bactericide.5 kg /tona etc. Are un spectru de acţiune foarte larg. Substanţa activă pură este de culoare albă. Este foarte fitotoxic pentru plantele verzi. Produsul este netoxic pentru om. concentrate emulsionabile etc. Produsul Onetion 36 se aplică în doză de 1 kg/m. bob. trifoi. extrem de toxic pentru speciile de organisme din sol. Este un fungicid de contact. dispare însă repede din sol. prin pensularea tulpinii pomilor sau doza de 150 g/l litru apă. năut. Metam de sodiu (metilditiocarbamat de sodiu). Răsadul se poate planta după 30 zile de la tratarea solului. mazăre 6 kg/tonă. pepeni 6 kg/tonă. cristalină.3 de sol pentru amestecurile de sol necesare răsadurilor. toxic pentru peşti. iar la noi se fabrică sub denumirea de Onetion 36.a. Spectrul de acţiune cuprinde specii de bacterii (Corynebacterhim. în doză de 400 g/l litru apă.1200 litri/ha pentru culturile de tomate. Phytophthora. floarea-soarelui.. cartof 2. DL50 oral pentru şobolani fiind de peste 7 000 mg/kg. puternic. prin stropire. Se remarcă printr-o acţiune foarte bună faţă de patogenii de pe sămânţă şi cei proveniţi din sol.Este cunoscut sub denumirile comerciale de: Dithane M-45. Se poate absorbi prin piele şi are efect iritant. care se fabrică şi în ţara noastră sub numele de Tiradin 70 PUS. Produsul pur se prezintă sub formă de cristale incolore.5-2 kg/tonă. Se aplică limitat în sere. Tiradin 70 PUS se recomandă la tratarea seminţelor după cum urmează: porumb 3.2% pentru combaterea alternariozei cartofului (Alternaria solarii) şi a antracnozei fasolei (Colletotrichum 66 . Este foarte solubilă în apă şi insolubilă în solvenţi hidrofobi. Onefung 50 PU. sfeclă 8 kg/tonă.

Coccinelliade (prădători). Produsul este slab toxic pentru mamifere (DL50 oral pentru şobolani este de 865 mg/kg. a ciuruirii frunzelor de cais şi piersic (Stigmina carpophila) etc. Ziradin 75 PU este avizat pentru utilizare în ţara noastră în următoarele cazuri : mana tomatelor (Phytophthora infestans) în concentraţie de 0. iar pentru iepuri de 210 mg/kg).lindemutliianum). În solul tratat. Dacă se bea alcool. Fungicidul se mai fabrică în amestec cu oxiclorura de cupru (Cu-prozir). urmează : tiofanat metil maneto. Inhibă uneori speciile de Rhizobium. tiofanat metil (Metozir) sau sulf şi tiofanat metil (Metozir S). ingerarea de TMTD duce la otrăviri grave. şi de cele din grupul Deuteromycetes. rapănul mărului (Venturia inaequalis). este puţin toxic pentru Phytoseidae (acarieni prădători). benomil. iar în concentraţie de 0. Tiuramul are toxicitate medie pentru om. solubilă în cloroform şi alţi solvenţi.3%. Ziramul are o toxicitate diferenţiată faţă de mamifere. Nu este toxic pentru albine. numărul bacteriilor creşte. este slab solubilă în apă (65 mg/litru). Substanţa activă are o culoare albă şi se prezintă sub formă de pulbere. Este condiţionat în amestec cu numeroase alte fungicide. Timpul de pauză este de 10 zile. este foarte toxic pentru Trichogramma. 0. Timpul de pauză este de 10 zile.5 kg/tonă.3%. cerbi şi păsări. Nu este fitotoxic la dozele recomandate. Este toxic faţă de iepuri şi cobai (DL50 oral -100-200 mg/kg).3%. Sub acţiunea microorganismelor din sol se descompune în aceleaşi substanţe. are o toxicitate medie pentru 67 . ciuruirea frunzelor de cais şi piersic (Stigmina carpophila) în concentraţie de 0. zineb. Efecte ecotoxicologice. Se descompune în mediul înconjurător în timp de 1-6 luni. Este toxic faţă de ciupercile entomopatogene Nu este toxic pentru Anthocoridae (zoofagi). Acţionează în special faţă de ciupercile din clasa Ascomycetes. dar pe piersic pot apărea unele necroze. Are acţiune fungicidă şi repelentă faţă de iepuri.) a moniliozelor (Monilinia spp. sau cu insecticide (lindan. perioada de înjumătăţire este de 7 zile. monilioza sâmburoaselor (Monilinia laxa) -0. Este toxic pentru peşti. Efecte ecotoxicologice.3% etc. carbendazim etc. Irită căile respiratorii. care se fabrică şi în ţara noastră sub numele de Ziradin 75 PU. pentru combaterea tăciunelui zburător (Ustilago nuda) şi a altor patogeni ce se transmit prin sămânţă sau provin din sol. pătarea albă a frunzelor de păr (Mycosphaerella sentina) 0.3%. dimetoat etc). dar nu şi faţă de Erysiphaceae. Poate pătrunde şi în plante. Ziram (dimetilditiocarbamat de zinc) este un fungicid vechi cu acţiune de contact. Se poate absorbi prin piele şi are unele proprietăţi cumulative. în doză de 2. monosulfură de etilen tiuram şi sulf. izofenifos. pentru diverse himenoptere influenţa produsului este diferenţiată.3—0. stimulând uneori activitatea de nitrificare şi frânând pe cea de denitrificare.) a băşicării frunzelor de piersic (Taphrina deformam).3%. Prin degradare se formează tetrameliltiourea (periculoasă). Caroben T şi Vitavax 200 (TMTD + carboxinâ) se recomandă la tratarea seminţelor de orz. iar în cele cu compost de circa o zi. după cum. rapănul părului (Venturia pirina) -0.4o/o pentru combaterea rapănului pomilor (Venturia spp. În solurile nisipoase.3%. băşicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans) în concentraţie de 0.

) şi pulberi umectabile (50-85o/o s. În ultimii ani. cristalin. ce se aplică în concentraţie de 0.şoareci (DL50 oral .). Derivaţii benzenului. În sol. Este recomandat la tratarea seminţelor de legume în doză de 4 g/kg. Dozele prea mari sunt fitotoxice pentru seminţele de ţelină şi tomate. practic nevolatil. netoxic pentru om (DL50 oral pentru şobolani are valori de peste 5 000 mg/kg). Karathane (dinocap) se folosea în combaterea făinărilor.a. cum sunt : Topas C 50 WP. Ftalimidele au avut şi au încă o utilizare mare în protecţia plantelor faţă de boli Faltanul şi captafolul au. nu sunt permise reziduuri ale acestui fungicid în produsele agricole. în unele ţări. dar datele existente se pare că nu justifică astfel de măsuri. IV. Pencicuron (Monceren cu 12. De aceea.1%. care se utiliza la tratarea solului. Produsul poate fi fitotoxic pentru unele varietăţi de măr şi seminţele de salată. din cauza unor restricţii de toxicologie. Efecte ecotoxicologice. pulberi de tratarea seminţelor (60-75% s. care se aplică în concentraţie de 0. puţin solubil în apă (0. VI. II. În cazul rapănului are şi o acţiune curativă dacă este aplicat la 24-36 ore după producerea infecţiilor.1%. Este foarte activ faţă de Rhizoctonia solani şi este recomandat pentru tratarea tuberculilor de cartof. Compusul pur este de culoare albă. În ţara noastră se fabrică sub formă de pulbere umectabilă cu 50% s. este periculos. În trecut a avut un rol important hexaclor ciclobenzenul (HCB). III. care se folosea la tratarea seminţelor de grâu pentru combaterea mălurii pitice.337 mg/kg) şi slab toxic pentru şobolani (DL50 oral -1 400 mg/kg). -Captadin 50 PU. Dicarboximide.a. binapacrilul (Acricid) şi dinoctonul în combaterea acarienilor fitofagi şi ai făinărilor. Chinone. Derivaţii fenolului.a. restricţii de folosire. Pentru a fi utilizat în practică este pregătit sub formă de pulberi de prăfuit (5-10%). care se aplică în combaterea rapănului mărului. au fost treptat abandonate.5 mg/litru). Se mai pregătesc în alte ţări produse în amestec. Spectrul de acţiune este foarte larg. denumit Captasulf PU şi un altul cu 15% trimorfamid + 40% captan. cu un miros slab. Pentru om produsul nu este toxic. dar nu este eficace faţă de Erysiphaceae şi este destul de slab faţă. În ţara noastră este avizat un produs în amestec 41 % sulf + 19% captan. şi pentaclornitrobenzenul (PCNB). Fenilureice. Are o acţiune de cicatrizare a rănilor plantelor provocate de grindină. Inhibă într-o anumită măsură procesele de denitrificare din sol. de rugini.5% ş-a. V. Produsul tehnic este de culoare gălbuie sau cenuşie şi cu miros caracteristic. Tridal CT ce se aplică în concentraţie de0. Influenţează puternic 68 .) este un fungicid de contact. Acest grup foarte vechi de fungicide a revenit în utilizări datorită produsului Delan 75 WP pe bază de ditianonă. solubil în solvenţi organici sub 10%. Captanul este un fungicid de contact cu spectru larg de acţiune. Acest grup de fungicide a fost aplicat pe scară largă şi în ţara noastră . denumit Captamorf PU. produsul se descompune în câteva luni. este moderat toxic pentru peşti şi repe-lent pentru păsări. tetrametiltiourea. Systhane C. a tuberculilor de cartof etc. dar produsul de degradare . Nu este toxic pentru albine.075%. Este recomandat în sistemele de protecţie integrată datorită selectivităţii bune faţă de zoofagi.

dar solubilă în solvenţi organici. Ridomil plus 48 este un fungicid pe bază de amestec de oxiclorură de cupru cu 40%cupru metalic şi 8% metalaxil. Dintre aceste. dar persistenţa reziduurilor acestora este mare. Acest fungicid în amestec acţionează prin contact. dimetirimol (Milcurb). Heterocicli cu sulf. Carboxina este cunoscută ca produs comercial sub numele de Vitavax 75 sau în amestecuri :Vitavax 200 (cu TMTD). s-a experimentat un produs românesc . Tratamentele se aplică la începutul perioadei de vegetaţie. din cauza faptului că poate influenţa fermentaţia. X. VII. Amine şi amide. Produsul este avizat pentru stropiri în combaterea manei cartofului (Phytophthora infestans) şi a manei viţei de vie (Plasmopara viticola) în doză de 2.4%. Aceste substanţe au avut o importanţă mare în perioada în care nu se descoperiseră benzimidazolii şi dicarboximidele active faţă de Botrytis cinerea.5 kg/tonă sămânţă de grâu şi 3 kg/tonă de orz pentru Vitavax 200 FF. In acest fel. Pe frunzele de sfeclă influenţele sunt mai reduse.Caroben T (cu TMTD). În ţara noastră. multe dintre acestea fiind produse sistemice. adică 1. Produsul este avizat în ţara noastră pentru combaterea concomitentă a rapănului mărului (Venturia inaequalis) şi a făinării (Podosphera leucotricha) în concentraţie de 0. Produsul are o selectivitate ridicată pentru zoofagi . substanţe o importanţă practică mare au pirimidinele : bupirimat (Nimrod). Acest grup de substanţe are o mare importanţă economică. Diazine. fenarimol (Rubigan). insecticidă. Timpul de pauză este de 15-20 zile şi numai la viţa de vie este de 40 zile. Diclofluanida (Euparen) şi Tolilfluanida (Euparen M) sunt active faţă de acest patogen şi faţa de multe altele. în interiorul plantei. cristalină şi inodoră. etirimol (Milgo).6% şi nuarimol 2. datorită metalaxilului. Numărul de fungicide din acest grup este redus. Este iritant pentru ochi şi nas. la suprafaţa frunzelor asupra patogenilor datorită cuprului şi sistemic. Substanţa pură este albă. Produsul este netoxic pentru om (DL50 pentru şobolani este de 9 000-12 500 mg/kg). IX. erbicidă şi mai ales nematocidă. Dazomet . dar durata acţiunii este scurtă. prin această combinaţie se îmbină acţiunea sistemică şi nivelul foarte ridicat al acţiunii biologice a nuarimolului cu acţiunea de contact a captanului. nuarimol (Trimidal). Tridal CT conţine un amestec de captan 72.5 kg/ha. Etridazolul are utilizări în combaterea bolilor produse de specii de Phytophthora şi Pythium. fungicid care rezolvă problema grea a combaterii infecţiilor interne a seminţelor de orz cu Ustilago nuda (tăciunele zburător). ultimele aplicându-se cu produse cuprice de contact. Sulfamide şi derivaţi cu sulf. nu se constată o influenţă asupra activităţii bacteriilor. Dozele de aplicare sunt : 2. Quinolate V-4x (cu oxichinolinat de cupru).5 kg/ha. respectiv. pirazofos (Afugan). Guanidine.075%. Acest grup de fungicide are utilizări reduse. Substanţa are acţiune fungicidă. În ţara noastră se fabrică Dazomet 90 PP şi se 69 . În sol. 28 zile. Timpii de pauză sunt de 21 zile şi. Este slab solubilă în apă (0.microorganismele saprofite de pe suprafaţa frunzelor de măr. XI.12-%). VIII.

sunt distruse şi numeroase ciuperci fitopatogene : Pythium deburyanum.35 kg/m3. pentru combaterea mălurii grâului (Tilletia caries şi T. Dacă temperatura din sol.. Acest grup de fungicide tinde să devină predominant în combaterea principalelor boli ale plantelor.. timpul de pauză până la plantarea răsadului este de circa 1-2 săptămâni. incoloră. în alte ţări se pregăteşte şi sub formă de. Are acţiune sistemică puternică. Aplianomyces. Este solubil în apă (0. Acţiunea produsului este bună la temperaturi de peste +8°C şi optimă la temperaturi între 18 şi 25°C. XII. pentru combaterea rizomaniei sfeclei se aplică doza de 300 kg/ha.. al putregaiului alb al florii soarelui (Sclerotinia sclerotiorum). Are acţiune moderat toxică pentru mamifere şi toxică pentru peşti. Didymella sp. Efecte ecotoxicologice. Tirametox 90 PTS şi Supercarb T PU . în doză de 3 kg/tonă şi pentru complexul de boli de pe sămânţă şi din sol (Pythium.5 kg/tonă de seminţe.5 kg/tonă etc. În condiţii de câmp.3 kg/t de cereale pentru combaterea mălurii şi a gândacului ghebos (Zabrus tenebrioides). Verticillium dahliae. o importanţă mare o au triazolii. cu anumită volatilitate. cât şi foliar. care distruge aproape toate speciile din sol. înainte de plantare. Din această cauză. solubli în ciclohexanonă. trece de 20°C. Produsele Chinodin 15 (românesc) şi Quinolate 15 semances se utilizează ca înlocuitori ai produselor organo-mercurice (foarte toxice . Rhizoctonia.026 g/100 ml). în doză de 5. Peronospora sp. care se aplică în doză de 2. timpul de pauză se prelungeşte la 5 săptămâni. Fusarium spp. Rhizoctonla solani etc. în doză de 2 kg/tonă. foetida).condiţionează ca pulbere de prăfuit cu 90% s. Diverşi heterocicli. Dazomet 90 PP este avizat în doză de 600 kg/ha pentru dezinfectarea solului din sere. isopropanol etc. cu excepţia celor de tip mană şi a altor câteva. care se utilizează singur sau în amestec cu carboxina şi alte fungicide sau insecticide pentru tratarea seminţelor. piele şi mucoase. dar dacă temperatura solului este 10-15°C. absorbindu-se atât radicular. Phoma betae etc. Triadimefon este un fungicid cu substanţă activă cristalină. Phytophthora parasitica.a. care este iritant pentru ochi. Fusarium. la adâncimea de 10 cm. Oxichinolinatul de cupru este un fungicid de contact. Pentru dezinfectarea amestecului de pământ pentru răsaduri se foloseşte doza de 0. Acţiunea este însă de scurtă durată şi ulterior solul se repopulează treptat. Pe lângă nematode. granule cu 98% substanţă activă (Basamid) sau concentrat emulsionabil. Dazometul este un biocid extrem de puternic. Din acest grup. trebuie efectuată proba cu salată sau creson pentru stabilirea eventualei fitotoxicităţi.. Pentru înlocuirea produsului FB-7 (clorură de etil-mercur 1% + lindan 40%) s-a elaborat produsul Chinodintox (oxichinolinat de cupru 15% + lindan 40%).Criptodin).) la sfecla de zahăr. Faţă de om are o toxicitate medie (DL50 oral pentru şobolani este de 520 mg/kg) se degradează şi formează metilizotiocianat. 70 .

Sumi 8-12.0. XVI. Produsul Mikal este recomandat. extractele de tanin obţinute în condiţii de oxidare uşoară. Derivaţii alifatici diverşi au o importanţă redusă. Fosetil de aluminiu sau ofosit (trimetilfosfonat de aluminiu). diniconazol (Sumi D-12 WP). ca şi pentru albine Pentru om. Produsul românesc Alfonat 70 PU se aplică în doză de 3 kg/ha în combaterea aceloraşi boli. Este avizat în România ca Sumi 8-2 WP-lKg/t pentru combaterea mălurii grâului. de asemenea.5 WP în conc. şi în doză de 2. 1976). Sub denumirea de Baytan U este recomandat în doză de 2 kg/tonă sămânţă de orz pentru combaterea patogenilor Ustilago nuda. ca şi în amestecuri cu captafol. Extracte vegetale cu acţiune fungicidă.2°/c. Triazinele -amilazin (Dyrene). flutriafol (Impact). XVII. din care cauză ele nu se aplică pe scară largă.015% pentru combaterea rapănului. Dintre alţi triazoli. Soluţiile acestor extracte nu au însă o compoziţie constantă. În experienţele din ţara noastră. în concentraţie de 0. Aceste fungicide (Brestan. sub formă de concentrat emulsionabil..5 kg/ha pentru mana tomatelor. Produsul Sandofan C (oxadixil 10% + 40% cupru metalic. sub numele de Bayleton. XIV. sub formă de oxiclorură de cupru) este recomandat. cepei. au avut o acţiune biologică faţă de VMT (Baicu şi colab. viţei de vie etc. O serie de plante din flora spontană sau cultivate conţin substanţe cu acţiune fungicidă. denumit Bayleton 250 EC. a manei cepei (Peronospora destructor). de 0. cereale păioase etc. în anumite condiţii putând fi utile în fitopatologie. penconazol (Topas 100). Este cunoscut sub numele de Sumi 8 (S-33084). Helminthosporium sp.Este condiţionat ca pulbere umectabilă cu 5 şi 25% s.. propineb şi carben-dazim. iar cel cutaneu de peste 5 000 mg/kg). a manei castraveţilor (Pseudoperonospora cubensis) -0.. Produsul este cunoscut sub denumirea comercială de Aliette şi ca amestecuri cu folpet (Mikal) sau mancozeb. pe bază de oxadixil. iar stabilitatea lor este redusă. Sub numele de Baytan. Monoetil fosfiţi metalici. Typhula incarnata. ciproconazol (Alto 100). în doză de 2. produsul este utilizat la tratarea seminţelor. Oxazilidinonele sunt reprezentate prin fungicidul Sandofan. 71 . în doză de 3 kg/ha pentru combaterea manei viţei de vie. inhibitor al sintezei ergosterolului. Sub numele de Bayfidan. castraveţilor. Du Ter. pot fi amintiţi ca deosebit de utili : propiconazol (Tilt 250 EC). netoxic pentru peşti şi păsări. fungicidul este mijlociu toxic (DL50 oral pentru şobolani este de 7501200 mg/kg. Efecte ecotoxioologice.2%. în combaterea manei cartofului. Criptodin) sunt treptat părăsite din cauza toxicităţii lor ridicate. Produsul Aliette 80 se utilizează în combaterea manei hameiului (Pseudoperonospora humidi). Diniconazol este un fungicid sistemic cu acţiune preventivă şi curativă. XV.a. Produsul este mediu toxic pentru mamifere. XIII. Sumi 8-2 Fl-1 l/t pentru combaterea tăciunelui zburător al orzului. această substanţă este utilizată în stropiri în pomicultură. Organometalice.0 kg/ha.3o/0 etc.

prin extractele lor. . Multe dintre plantele din flora altor ţări s-au dovedit. Chenopodium album. Extractele de lecitină. Erysiphe. PROGNOZA ŞI AVERTIZAREA Dezvoltarea patogenilor şi a atacului de boli este un proces care se desfăşoară sub influenţa factorilor naturali şi. are acţiune fungicidă şi bactericidă. 72 .U. De exemplu. Ustilago. faţă de Xanthomonas campestris pv. ale căror extracte vegetale sunt active faţă de diferiţi patogeni. Rhizoctonia. Botrytis. provenite din diferite plante de cultură. după cum urmează : Piper nigrum are o acţiune puternică faţă de speciile de ciuperci din genurile : Sclerotinia. Sclerotium. faţă de Erwinia carotovora sunt active extractele din : Allium cernuum. bacteriilor şi ciupercilor fitopatogene. Venturia etc). Vicia faba etc. Chenopodium album. 1988) se cunosc numeroase alte date privind influenţa diferitelor extracte vegetale asupra virusurilor. active faţă de diferiţi patogeni şi boli. frecvenţa şi intensitatea atacului în anii precedenţi. Faţă de ciuperca Alternaria solani. Datura stramoninm ş. în literatură se găsesc nenumărate exemple de specii de plante superioare active faţă de diferite specii de patogeni micotici (Drechslera. în special. Quercus grandulifera etc. a condiţiilor meteorologice. Monilinia. Vida faba etc. pot avea acţiune fungicidă. Datele se prelucrează statistic pe mai mulţi ani şi sunt prezentate sub formă de hărţi de prognoză.. sunt active extractele din : Avena sativa. Fusarium. sunt foarte eficace faţă de patogenul Sphaerotheca fuliginea. din Hawai. Convolvulus arvensis. Berberis thunbergii.Acţiune antivirală faţă de virusul mozaicului castraveţilor (Cucumber mosaic virus) manifestă Capsicum frutescens. care pot fi cunoscute şi pe baza cărora se pot face previziuni privind atacul unor patogeni. In literatură (Grainge şi Ahmed. Pelargonium hortorum.6. Aceste hărţi au la bază în principal arealul patogenilor. Psidium acutangulatum. a demonstrat o bună acţiune bactericidă şi fungicidă . Cucumis sativus. din S. Puccinia. aceasta este o prognoză de lungă durată. Ligustrum vulgare.A. . phaseoli. Artabotrys hexapetalis. 5. . faţă de ciuperca Botrytis cinerea sunt active extractele de : Amarantus hybridus. cu o anumită cultură agricolă. pot constitui o sursă de noi produse şi preparate pentru protecţia plantelor faţă de boli. In acest scop se folosesc metode ecologice. Nymphuea odorata. biologice şi chiar fiziologice. Borago officinalis. Pteridium aquilinum etc. Faţă de virusul mozaicului X al cartofului (Potato virus X) au acţiune speciile : Capsicum frutescens. Într-un anumit biotop.a. Medicago sativa etc. Extractele apoase sau în diferiţi solvenţi organici. ce produce făinarea castraveţilor. Dacă această previziune se efectuează cu 1-2 ani înainte. se crează o serie de condiţii. Plantele. Drechslera. ce se obţin din soia. sunt citate ca active extracte din speciile : Aster macrophyllus. Rosa chinensis. Allium sativum. Pongomia glabra are acţiune faţă de speciile de : Fusarium. Ustilago. Campanula trachelium.

Procesele laborioase de culegere a datelor au fost treptat mecanizate şi automatizate. Datele privind biologia patogenului au o importanţă deosebită. Aparatele cele mai importante sunt cele care se referă la durata umectării frunzelor. se cunosc modelele : EPISIM . lame pentru numărat sporii etc. se folosesc mai ales prognozele meteorologice. Aceste date se însumează în tabele şi sub forma unui grafic de avertizare. personalul necesar. se urmăresc datele meteorologice şi. aparate pentru determinarea curbei de zbor a ascosporilor. Avertizarea aplicării mijloacelor de combatere a bolilor este o lucrare. se utilizează captatoare de spori. avertizarea se emite pentru aplicarea de stropiri cu fungicide în perioada de vegetaţie. aparate care permit. pentru rapănul mărului. Modelarea matematică a relaţiilor interspecifice din agrocenoză. EPIMUL . în care trebuie executate operaţiunile de combatere pentru a frâna evoluţia bolilor. aprovizionarea etc. Datele fenologice se culeg de pe principalele soiuri ale culturii din zona respectivă.pentru epidemii pe soiuri multilineale (Kampmejs şi Zadoks. perioada viitoare de aplicare a stropirilor trebuie apreciată în corelaţie cu aceasta. pe baza căreia se indică perioada în zile. deoarece acestea sunt cele care. cum este de exemplu Agro Data. Mai recent. în final. durata umectării frunzelor şi umiditatea relativă a aerului. au fost construite şi alte aparate. Prognozele întocmite din timp permit să se stabilească suprafeţele ce se vor trata. 1979). în mod automat. cum sunt cele ale lui Divorex şi RichterHanser-Mann. In acest scop. durata de acţiune este de 12 -14 zile şi. în funcţie de fazele biologice cheie ale plantelor. necesarul de maşini şi aparate. în funcţie de condiţiile din biotop şi de cultura agricolă. realizat de societatea Adeon Telemetry din România. Previziunea atacului se face pe o durată de până la câteva luni înainte.pentru ruginile cerealelor (Zadoks şi Rijsdijk. Mecanizarea şi automatizarea avertizării. cantităţile de fungicide chimice sau biologice. la utilizarea fungicidelor Dithane M-45 sau Turdacupral 50 PU se ţine seama de faptul că durata lor de protecţie sigură faţă de mana cartofului este de 7-8 zile. 1972). În principal.Prognoza de scurtă durată se realizează prin metode speciale. De asemenea. în special. Se cunosc şi alte aparate. Pentru aprecierea cantităţii de rouă este cunoscut drosograful Zislavsky. Dacă folosim Ridomil plus 48. Un progres însemnat la marcat realizarea mildiografului RC (Rafailă. ne permit să decidem asupra perioadei de stropire. EPIPRE -pentru complexul de boli ale 73 . a radiomildiografului RC (Rafailă şi Paulian. rouă). Frecvenţa tratamentelor este în legătură cu durata de acţiune a fungicidelor. Această direcţie de lucru a permis să se elaboreze modele matematice pentru prognozorea epidemiilor şi a momentelor de tratare. 1962). 1969). ca urmare. De exemplu. temperatura. De exemplu. precipitaţiile (ploaie. stabilirea perioadei de avertizare a stropirilor cu fungicide împotriva manei viţei de vie. bonitarea epidemiologică etc. In acest scop. Un alt element care trebuie luat în considerare îl constituie nivelul de rezistenţă la boli al soiurilor şi hibrizilor cultivaţi.

Davis) von Arx 6. Cochliobolus carbonum R. aplicate pentru a preveni sau reduce riscul pătrunderii unor noi organisme dăunătoare în culturile agricole şi în silvicultura ţării noastre. Phytophthora infestans. simularea diferitelor situaţii şi. Phytophthora fragariae Hickman var. s-a instituit regimul de carantină fitosanitară internă şi externă.) Dreehsl. 1983) şi SYMPHYT .grâului şi pentru afidele grâului (Rabbinge şi Rijsdijk. Aceste modele permit. fragariae Wilcox § Duncan 12. material săditor şi. Synchitrium endobioticum etc. rubi Wilcox § Duncan 13. În cazul în care se descoperă primele focare. Phytophthora fragariae Hickman var. Hypoxylon mammatum (Wahlenberg) J. cu produse agricole. O reuşită deosebită o constituie modelul matematic pentru rapăn. elaborat în Olanda. sp. ca şi turismul au favorizat o răspândire mare a patogenilor. Hennings 74 . Cohliobolus heterostrophus (Drechsl. Didymella ligulicola (K. cu ajutorul calculatorului. dăunătorilor şi buruienilor. CARANTINA FITOSANITARĂ Intensificarea comerţului cu seminţe. cum sunt : Tilletia controversa. a favorizat extinderea arealului unor specii de patogeni. Puccinia horiana P. Phytophthora megasperma Drecsler f. În perspectivă aceste aparate vor dota reţeaua noastră de staţii de prognoză şi avertizare. glycines Kuan § Erwin 14. F. Melampsora medusae Thumen 8.. Phialophora cinereacens (Wollenweber) van Beyma 11. sp. 4. Circulaţia produselor agricole. tumefaciens etc. Dimock § L. chiar în interiorul ţării noastre. Agrobacterium radiobacter pv. Ceratocystis fimbriata Ellis § Halsted f. Bar 9. Baker. să se prevadă destul de precis datele tratamentelor. Lista patogenilor şi a buruienilor mai importante de carantină este prezentată în continuare : Patogeni de carantină (Lista A2) II Agenţi fitopatogeni Ciuperci 1. Mycosphaerella dearnessi M. se iau măsuri severe de localizare şi de lichidare a acestor focare. platani Walter 2. care au impus tratamente sau lucrări speciale de prevenire şi combatere. H. în general.pentru mana cartofului etc. Miller 7. pe baza datelor concrete culese din câmp. R. E. cu ajutorul căruia se pot reduce cu 50-75% numărul de tratamente la măr (Van der Scheer. Chryphonectria parasitica (Murril) Barr 5. În secolul trecut şi în acest secol au pătruns în ţară şi patogenii : Plasmopara viticola. Prin carantină se înţelege un sistem de măsuri administrative. Mycosphaerella linicola Naumov 10. Nelson 3. Pentru a preveni răspândirea acestor boli introduse în ţară. organizatorice şi tehnice. 5.7. 1990).

) Young et al. Uromyces transversalis (Thumen) Winter 20. Verticilliumx spp. Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton 17. Plum pox potyvirux 7. Xanthomonas campestris (Pammel) DoWson pv. localizarea şi lichidarea focarelor. Xanthomonas populi (Ridc) Rido § Ride 16. Xanthomonas campestris pv. Xanthomonas fragariae Kennedy § King 15. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith 9. Chrysanthemum stunt viroid * 6. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr § Burkholder 8. flaccumfaciens (Hedges) Collins § Jones * 4. hyadnthi (Wakker) Dye * 12. Carantina fitosanitară externă reprezintă totalitatea măsurilor legislative. Tomato spotted wilt virus * patogeni existenţi în România Carantina fitosanitară internă este organizată pentru a preîntâmpina răspândirea organismelor dăunătoare de carantină sau a altor specii periculoase în interiorul ţării prin depistarea lor la timp. Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton 18. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al subsp. Xanlhomonas campestris (Pammel) Dowson pv. Xanthomonas campestris (Panimel) Dnwson pv. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 19. 10. Barley stripe mosaic hordeivirus 3. Erwinia slewarti (Smith) Dye * 6. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al subop. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. sepedonicus (Spieckermann § Kotthott) Davis et al. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge 16. Culloch) Davis et al. persicae (Prunier et al. Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. translucens (Jones. Curtobacterium flaccumfaciens pv. 5. Phoma lingam (Tode) Desm. 22. Johnson et Rcddy) Dye *14. organizatorice şi tehnice prin care se evită intrarea organismelor dăunătoare pe 75 . insidiossus (Mc. 2. Bacterii 1.) Dye * 11. Beet leaf curs rhabdovirus 4 Cherry necrotic rusty mottle disease 5. corylina (Miller et al. * 3. Pseudomonas syringae Van Hali pv. 21. juglandis (Pierce) Dye 13. Arabis rnosaic nepovirus * 2. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 7.15. Virusuri şi viroizi * 1. Tomate ringspot nepovirus * 8. Rosellinia necalrix (Hart) Beri.

8. Principiile de bază ale elaborării sistemelor de protecţie integrată sunt următoarele (Baicu. Protecţia integrată faţă de boli nu diferă principial faţă de cea cu dăunătorii. de fapt. Prin protecţie integrată se înţelege îmbinarea armonioasă a diferitelor metode de luptă cu organismele dăunătoare (biologice. agrofitotehnice şi fizice). cu staţii de prognoză şi avertizare pe întreg teritoriul ţării. Măsurile de carantină fitosanitară externă se completează. Unitatea pe care se aplică sistemul de protecţie integrată o constituie agroecosistemul culturii. se organizează localizarea şi lichidarea focarelor. În ţara noastră. la care nu se produc pierderi de recoltă. chimice.teritoriul ţării noastre şi. poştă etc). au în subordine inspectorate teritoriale şi vamale de carantină fitosanitară. cu cele de carantină internă. LCCF(Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară) dirijează activitatea de prognoză şi avertizare prin inspectoratele judeţene de protecţia plantelor. pentru mulţi patogeni polifagi şi alţii. 2. Carantina fitosanitară este exercitată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin Inspectoratul de stat pentru carantină fitosanitară. exportă sau se transportă prin România . Conceptul de eradicare. viticole şi dendrologice. chiar specializaţi. în cazul în care se depistează patogeni de carantină. 5. Speciile dăunătoare culturilor agricole nu sunt eliminate. al materialului pentru altoi şi portaltoi etc. de lichidare a patogenilor a fost puţin aplicat în fitopatologie. Carantina externă începe o dată cu stabilirea clauzelor fitosanitare ale contractului de vânzare-cumpărare pentru diferite produse şi se continuă pe perioada transportului prin punctele vamale de frontieră (căi ferate. la rândul lor. controlul fitosanitar al pepinierelor pomicole. COMBATEREA INTEGRATĂ A BOLILOR Evoluţia protecţiei plantelor în ultimele decenii a dus la elaborarea şi aplicarea în practică a conceptului de luptă (protecţie) integrată. şosele. Protecţia integrată a apărut ca urmare a dificultăţilor create de protecţia pur chimică a culturilor agricole şi a transferului unor concepte ecologice în domeniul protecţiei plantelor. trebuie luată în considerare rotaţia şi asolamentul. Aceasta înseamnă că totalitatea măsurilor de protecţie se referă la cultura pe care se aplică. care. în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei funcţionează Direcţia pentru protecţia plantelor şi carantină fitosanitară. 1986) : 1. aplicarea lor în contextul agrocenozei culturii şi numai atunci când se justifică din punct de vedere economic. Principalele activităţi din acest domeniu se referă la : controlul fitosanitar al produselor vegetale ce se importă. al loturilor semincere. se iau măsuri de prevenire a răspândirii lor. ci sunt menţinute la un nivel scăzut. controlul fitosanitar al culturilor şi produselor agricole destinate exportului . În aceste cazuri se întocmesc documente oficiale de carantină şi. În cadrul protecţiei 76 . Totuşi. porturi. aeroporturi. în cazul în care ajung totuşi în unele zone. controlul fitosanitar al produselor ce se transportă şi care sunt supuse regimului de carantină fitosanitară .

nivelul de atac la care trebuie aplicat tratamentul. Sistemele de protecţie integrată trebuie să respecte cerinţele toxicologice. 4. până la modelarea matematică a proceselor epidemiologice şi stabilirea cu ajutorul calculatorului a necesităţii şi a momentului optim de aplicare a lucrărilor de prevenire şi combatere.Rf. Sistemele de protecţie integrată trebuie să respecte cerinţele tehnologiilor moderne (procesele tehnologice. Utilizarea factorilor naturali trebuie să crească pentru a limita nivelul atacului de patogeni. Formula de stabilirea PED (CHIANG. O importanţă deosebită prezintă criteriile după care se aplică lucrările de prevenire şi combatere. Cr cheltuieli pentru strângerea recoltei suplimentare/ha . energetice. Rc recolta planificată (reală) q/ha . 10.E. economice şi de protecţia mediului înconjurător. Cg cheltuieli generale. Sistemele de protecţie integrată trebuie să conţină mijloace specifice pentru reglarea tratamentelor (prognoză şi avertizare. Aceste criterii au evoluat de la aplicarea în funcţie de simpla prezenţă a simptomelor de atac. să se accepte ca PED 5% pierdere de recoltă şi pentru culturile a căror recoltă se valorifică la preţuri ridicate. de fapt.S în care : Cp reprezintă cheltuieli de protecţia plantelor/ha .Rs. la care nu se înregistrează pierderi de recoltă. 77 . s-a propus ca pentru culturile care se valorifică la preţuri mai mici. conducerea lucrărilor etc). Dat fiind oscilaţiile de preţ.P. El reprezintă. R rentabilitatea în % . Realizarea acestor principii în cadrul sistemelor de protecţie integrată permite reducerea consumului de substanţe chimice. 8.R. PED să fie de 3% pierderi de recoltă. controlul. precum şi faptul că în mod practic în câmp nu se poate identifica o pierdere mai mică de 3%. Sistemele de protecţie integrată (SPI) se bazează pe îmbinarea armonioasă a diferitelor metode de combatere. creşterea ponderii produselor biologice şi a altor metode nepoluante de luptă cu organismele dăunătoare. Tehnologiile moderne ale culturilor agricole pot produce efecte neaşteptate şi negative.Cg. 6. Prin prag economic de dăunare se înţelege nivelul de atac al patogenilor care duce la pierderi de recoltă egale cu costul tratamentelor. 1982) este următoarea : PED= Cp.integrate se pune numai problema menţinerii atacului la un nivel scăzut. 9. 3.Pr. Sistemele de protecţie integrată trebuie inserate în tehnologia de cultură. 7. 5. Din punct de vedere al protecţiei integrate o importanţă deosebită are pragul economic de dăunare (PED). praguri economice de dăunare/PED/ etc).Kse [1+Cr/Pr] Rc. Elaborarea sistemelor de protecţie integrată trebuie bazată pe o abordare interdisciplinară şi pe modelarea matematică.

P pierderea de recoltă calculată la atacul minim în % sau pentru un dăunător . Selectivitatea pesticidelor pentru diferite organisme utile în protecţia integrată. Introducerea PED şi a metodelor de stabilire a acestuia constituie o posibilitate majoră de a reduce volumul de tratamente. observaţii etc. 78 Mediu selective Neselective .Pr preţul/q . prăfuiri etc. S supravieţuirea stadiului de dăunare a dăunătorului. prin renunţarea la stropiri. Kse coeficientul de urmări social-ecologice ca urmare a aplicării pesticidelor. Prin selectivitatea măsurilor de protecţia plantelor şi în special a pesticidelor se înţelege acţiunea toxică (de combatere) a organismelor dăunătoare şi lipsa de acţiune sau acţiunea slabă faţă de cele utile. -irigare . In tabelul 9 sunt prezentate nivelele de selectivitate ale diferitelor măsuri de protecţie. -drenare . pe parcelele şi în solele în care nu s-a atins PED. ci şi alte metode de protecţie a plantelor. nu numai pesticidele trebuie caracterizate din punct de vedere al selectivităţii. Rs rezistenţa soiurilor % . Problemele de selectivitate sunt deosebit de importante pentru realizarea sistemelor de protecţie integrată (SPI). De fapt. R rezistenţa fiziologică în%. În cadrul principiilor de protecţie integrată. %. aşa cum a propus Zaharenko şi colab. ceea ce este mult mai dificil decât în cazul protecţiei pur chimice. îmbinarea metodelor chimice cu cele biologice se bazează în principal pe fenomenul de selectivitate. (1986). numărători. Pentru stabilirea PED este însă necesar un volum mare de lucrări de sondaje. Această formulă are un caracter mai mult teoretic şi ea poate fi simplificată. Tabelul 9 Clasificarea măsurilor de combatere în funcţie de selectivitate Foarte selective Soiurile rezistente Micoparaziţi specifici Microorganisme antagoniste specifice Antisporulanţi Microorganisme antagoniste cu spectru larg de acţiune Antagonişti cu spectru larg de acţiune Fungicide Fumiganţi de sol Metode agrofitotehnice : -lucrările solului . -fertilizare etc. E eficacitatea biologică în %.

Selectivitatea depinde de doză şi trebuie apreciată în funcţie de doza eficace de combatere. neselective. zineb. dazometul şi formalina. oxiclorură de cupru. metalaxil. În laborator se poate determina DL50 pentru fiecare micoparazit. tritici. Aceasta este. chiar unele metode agrofitotehnice sunt. Aceste noţiuni pot fi extinse şi la valorile DL50 ale fungicidului. plante şi alte organisme. În acest fel.sp. care cunoscut bine. de fapt. propineb. în acelaşi timp. metodele de tratare pot fi clasificate astfel : injectarea în plante > tratarea seminţelor > aplicarea de granule fungicide pe rând > aplicarea de granule generalizat > diferite tipuri de stropiri > prăfuirea > aerosoli şi gazare > tratarea solului. Dintre aceste trei clase de substanţe. care. comparativ cu antagonistul. Corespunzător metodelor de tratare. pot fi menţionate : carboxină. cum sunt metamul de sodiu. puţine produse au o acţiune monotoxică. 3. poate fi deosebit de util în protecţia integrată. a fungicidului dimetrimol. În sortimentul actual de produse pentru protecţia plantelor. deoarece. De fapt. a butrizolului. tratarea prin injectare este cea mai selectivă. exprimă de câte ori este mai toxic produsul faţă de patogen. au utilizări restrânse. Acest tip de selectivitate mai poartă numele de selectivitate tehnologică. sol sau sămânţă. 2. Deci. fungicidul poate fi considerat ca puţin periculos. deoarece acoperă mai mulţi patogeni. stabilite pentru diferiţi zoofagi. activ faţă de Puccnia recondita f. cum este cazul fungicidului hexaclorbenzen. Selectivitatea depinde de formulare şi de metoda de aplicare a pesticidului. agrodisponibilitatea (partea din doză care distruge efectiv patogenii) este extrem de scăzută. selectivitatea fiziologică. este vorba mai ales de o acţiune îngustă. Selectivitatea este un fenomen. Substanţele cu spectru mediu de acţiune sunt cele mai utilizate. triadimefon.După cum se constată din tabel. Contactul fungicidului cu organismele utile din agrocenoză este mai mare. procloraz. dar frecvent acţiunea lor este redusă atât asupra organismelor dăunătoare. în loc ca substanţa să vină în contact numai cu patogenul. Selectivitatea este un fenomen care depinde de natura substanţei active. oxadixil. Raportul dintre aceste două valori poartă numele de coeficient (indice) de selectivitate. de fapt. penconazol. 79 . dar. activ faţă de speciile de Tilletia. este aplicată pe foliaj. 1991) : 1. Din acest punct de vedere. formele de condiţionare se manifestă în acelaşi mod. primele două clase care se referă la spectrul de acţiune sunt indicate în SPI. captan. activ faţă de Erysiphe cichoraceurum şi Sphaerotheca juliginea. Dintre acestea. activ faţă de Rhizoctonia solani. Dacă DL50 al micoparazitului sau antagonistului se apropie de concentraţia de utilizare în câmp. în plus. In continuare. de fapt. adică sunt eficace numai faţă de un patogen sau un dăunător. prezentăm câteva principii ale selectivităţii (Baicu. etc. Produsele de tratat sămânţa sunt mult mai selective decât aerosolii. duce la o acţiune ridicată asupra organismelor utile. al agrodisponibilităţii şi implicit al selectivităţii. Substanţele cu spectru extrem de larg de acţiune. ciproconazol etc. ceea ce produce cunoscutele fenomene de poluare şi. a toclofosului. propicona-zol. sunt mai puţin selective. Restul dozei ajunge pe sol. iar tratarea solului este cea mai puţin selectivă. antagonist şi DL50 pentru patogen. cât şi asupra celor utile. maneb.

mancozebul 0. micoparaziţii.4. de exemplu.16% s. este foarte toxic pentru sporii de Trichoderma viride şi netoxic pentru miceliu. Transportul pesticidelor Pesticidele gata fabricate pot veni în contact cu omul şi animalele domestice pe tot parcursul lanţului de manipulări până la suprafaţa tratată. 6. Faţă de zoofagi există. Pe de altă parte. diferenţe între specii. pe de altă parte. de unde şi influenţa diferită a substanţelor de tratare (tiofanat metil). nu este toxic pentru spori. s-au obţinut izolate rezistente de Trichoderma viride la TMTD. nu acţionează asupra principalilor zoofagi. sporii pot fi mult mai sensibili sau mai rezistenţi decât miceliul ciupercilor. însă. 6.0375% s. Zoofagii.a. 5. iar aceeaşi substanţă aplicată pentru tratamente poate fi mai mult sau mai puţin selectivă. 80 . 1989). Între agrocenoza grâului şi mărului. diferă în funcţie de specie. care ar putea fi exploatate. Acţiunea fungicidelor asupra antagoniştilor şi micoparaziţilor.a. dintr-o cultură pot fi diferiţi în funcţie de aceasta. PAZA Şl STINGEREA INCENDIILOR LA LUCRĂRILE CU PESTICIDE 6. comparativ cu hiperparazitul Coniothyrium minitans sau cu entomopatogenul Verticillium lecanii. deci. tratarea seminţelor de grâu duce la distrugerea patogenului Fusarium roseum şi acţionează puţin asupra dezvoltării miceliene a antagonistului Trichoderma viride din sol. antagoniştii etc. de stadiul său de dezvoltare şi de comportarea sa. selectivitatea se manifestă după mai multe principii şi aproape niciodată după unul singur. micoparaziţilor. la pesticide poate fi considerată un caz de selectivitate dobândită. există unele diferenţe în dezvoltare. Selectivitatea depinde de organismul asupra căruia acţionează pesticidul. ca şi asupra entomopatogenilor. practic. În condiţii de câmp. şi antagonişti şi micoparaziţi. Mult mai importante şi mai cunoscute sunt diferenţele dintre ciclurile de dezvoltare ale dăunătorilor şi cele ale zoofagilor. între sporii şi miceliul de Fusarium de pe boabele de grâu şi Trichoderma viride din sol există diferenţe . sunt diferenţe sensibile. Rezistenţa zoofagilor. de asemenea. De exemplu. micoparazitul Trichoderma viride este o specie care rezistă mult mai bine la acţiunea fungicidelor. Selectivitatea depinde de caracteristicile agrocenozei şi de tehnologiile de cultură.1. micoparaziţi sau antagonişti se pot adapta la fungicide şi. dinocapul 0. pe de o parte. Intre patogeni. în schimb este destul de toxic pentru miceliul aceleiaşi ciuperci. Mulţi zoofagi. De exemplu. PROTECŢIA MUNCII. antagoniştilor etc. de exemplu. Fungicidele ce se aplică primăvara devreme pentru combaterea băşicării frunzelor de piersic (Taphrina deformans). 7. care se pot integra cu tratamentele efectuate cu acest fungicid (ŞESAN şi BAICU. Astfel. De exemplu. deoarece aceştia nu au început încă să apară după iarnă. rezista la tratamentele aplicate în cultură. Selectivitatea depinde de diferenţele între stadiile de dezvoltare ale organismelor dăunătoare şi utile.

Echipamentul de protecţia muncii. 11. trebuie respectate câteva principii generale. Fiecare persoană care lucrează cu pesticide trebuie să fie instruită periodic cu regulile de protecţia muncii. Pentru a fi manipulate şi aplicate mai uşor şi fără accidente. 2. 10.Drumul pe care îl parcurg pesticidele este următorul : magazia (depozitul) fabricii transport . Pesticidele trebuie depozitate în magazii. Eliberarea pesticidelor din magazii se face numai de către responsabil. furajelor. 3. Tratamentele de protecţia plantelor se efectuează numai cu pesticide şi maşini omologate. Unele etape de păstrare. pentru cele toxice (Sinoratox. 6. Transportul pesticidelor se efectuează în aşa fel încât să se evite spargerea ambalajelor.depozitele unităţilor utilizatoare . se pot suprapune sau pot fi omise. după cum urmează : 1.transport . depozite de furaje sau alimente. se va repeta controlul medical periodic. în timpul anului. pentru cele foarte toxice (Carburdan. riscurile de toxicitate sau de incendiu care apar. în baza unui act.punctul de pregătire a soluţiilor şi de încercare a aparatelor şi maşinilor . capabil să asigure instruirea cu probleme de protecţia muncii şi a pazei şi stingerii incendiilor. Unităţile care pun în vânzare pesticide pentru diferiţi producători agricoli trebuie să aibă personal calificat. adăposturi de animale. Furadan etc). Aceste măsuri generale se aplică pentru toate categoriile de pesticide. trebuie examinate la angajare din punct de vedere medical şi. pesticidele au fost grupate în 4 categorii.Cu etichete de culoare verde. unităţile sanitare umană şi veterinară cele mai apropiate. se denocivizează. marcate astfel : I -Cu etichete de culoare roşie. Onefon etc). cele toxicologice şi de protecţie a mediului înconjurător. care au DL50 pentru şobolani sub valoarea de 50 mg/kg. a produselor alimentare şi contactul cu oamenii.depozitele distribuitorilor şi inspectoratelor . În unităţile mari. care au DL50 pentru şobolani cuprinsă între 50 şi 200 mg/kg. persoanele care vor lucra cu pesticide. dar se poate constata că produsele sunt manipulate şi păstrate în multiple modalităţi. mai ales. Înaintea începerii unor lucrări de mare amploare într-o zonă agricolă se vor anunţa populaţia. Este de preferat ca depozitele de pesticide să fie construite după proiecte speciale. 9. În depozite şi pe teren este obligatorie existenţa unei truse de prim ajutor. II . 81 . În toate aceste etape trebuie să se reducă la minimum. de asemenea. 8. pază şi stingerea incendiilor. cum sunt cele de la baze sau inspectorate. surse de apă etc. În acest scop. 5.suprafeţele (culturile) tratate. care trebuie să conţină tot ceea ce este necesar pentru intervenţia în cazul unor intoxicaţii cu pesticide. Lucrările de protecţia plantelor trebuie efectuate cu oameni instruiţi şi dotaţi cu materialul de protecţie necesar. separate de alte clădiri. Cunoaşterea de către cei ce recomandă şi aplică pesticidele a caracteristicilor fiecărui produs şi. după utilizare. care se înregistrează. 7. 12. contaminarea apei. 4.

III -Cu etichete de culoare albastră pentru produse moderat toxice (2,4 D, Onezin, Mancozeb etc), care au DL50 pentru şobolani cuprins intre 200 şi 1 000 mg/kg. IV - Cu etichete de culoare neagră, pentru produse cu toxicitate redusă (ulei horticol, acetat de polivinil etc), la care D50 pentru şobolan depăşeşte valoarea de 1 000 mg/kg. Măsurile de protecţia muncii sunt foarte severe la utilizarea produselor din grupele I şi II, unele dintre acestea putând fi folosite numai cu instrucţiuni speciale. Pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor din loturile personale ale producătorilor agricoli se recomandă operatori speciali pentru utilizarea produselor din grupele I şi II. Tratamentele aeriene de protecţia plantelor trebuie efectuate numai cu produse din grupele II, III şi IV. 6.2. Depozitarea, păstrarea şi distribuirea pesticidelor Depozitele de pesticide se amenajează conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, care prevede toate măsurile necesare pentru manipularea pesticidelor în aşa fel încât să fie evitată producerea accidentelor. În cazul unor produse foarte inflamabile, trebuie prevăzute măsuri şi construcţii speciale pentru depozitele de pesticide. În scopul evitării neajunsurilor în exploatarea depozitelor din unităţile agricole, trebuie prevenite defecte de tipul celor de mai jos : număr redus de încăperi şi planificarea lor incorectă ; lipsa unor încăperi speciale pentru pesticide, izolate de celelalte încăperi ale depozitului ; suprafaţă mică şi volum redus de depozitare ; lipsa unor dotări sanitare corespunzătoare ; lipsa de ventilaţie naturală sau artificială ; lipsa unui pavaj solid pe căile de acces şi pe teritoriul depozitului ; lipsa unor recomandări privind ambalajele şi locurile de depozitare a ambalajelor ; lipsa posibilităţilor de spălare şi distrugere a resturilor de pesticide. Adesea, în magazii şi locurile de depozitare a pesticidelor, limitele maxime admisibile (LMA) de vapori sau pulberi de pesticide pot fi depăşite. Aceste pulberi se pot depune pe pereţii construcţiei, constituind o sursă secundară de poluare a aerului din depozite. Ţinând seama de cerinţele de igienă şi protecţia mediului, este necesar ca : depozitele de pesticide să fie separate de magaziile de îngrăşăminte ; pesticidele trebuie păstrate în secţii separate, în funcţie de proprietăţile lor fizico-chimice şi de toxicitate ; descărcarea, aşezarea şi scoaterea produselor trebuie mecanizată ; concentratele emulsionabile, pastele, soluţiile etc. se păstrează la temperaturi peste 0° ; la construcţia depozitelor de pesticide, pentru acoperirea suprafeţelor şi podelei, trebuie utilizate materiale care nu absorb vaporii de pesticide (pentru pereţi -lacuri şi vopsele perclovinilice, pentru pardoseli betonate-tratarea repetată cu soluţii de clorură de calciu 10% sau florură de sodiu 3% etc). Depozitele se păstrează încuiate, sunt prevăzute cu; cântare proprii, care nu mai sunt folosite şi pentru alte produse, au posibilităţi de dozare pentru lichide şi un pichet de stingere a incendiilor. Magaziile de pesticide trebuie amplasate la distanţe mai mari de 50 metri faţă de locuinţe şi de sursele de apă.
82

O atenţie deosebită trebuie acordată produselor - sulf pulbere, sulf muiabil, Dithane M-45, Nemispor, Polimetrin, care sunt pulberi ce se autoaprind în prezenţa umidităţii, oxidanţilor, uleiurilor şi grăsimilor. Pentru aceste produse, prin avarierea ambalajelor, pulberile respective pot forma în aer amestecuri cu risc de explozie. Limita de risc de explozie variază între 10 şi 60 mg/m3 aer. Produsul Perozine este, de asemenea, o pulbere combustibilă, cu punctul de aprindere între 130 şi 190°C, dar nu formează amestecuri cu risc de explozie sau incendiu. Pesticidele aplicate pe sol sau cele care ajung, prin stropirea foliajului, in cantitate pe sol pot să fie spălate în adâncime în funcţie de solubilitatea lor, tensiunea de vapori, timpul de înjumătăţire şi de alţi factori dependenţi de tipul de sol. Unele substanţe active se pot deplasa pe profilul solului într-o cantitate mai mare sau mai mică. în acest fel, devine posibilă chiar contaminarea apei freatice. în funcţie de potenţialul de contaminare, cele mai active sunt erbicidele : dicamba, picloram, EDB, bromacil, monurom, metolaclor, triclopir, aldicarb, carbofuran, diuron, 2,4 D, prometrin, oxamil, cianazin etc. ; date contradictorii apar în literatură în legătură cu atrazinul, care uneori este consemnat ca foarte mobil, alteori ca produs slab mobil în sol. În solurile nisipoase şi sub influenţa ploilor sau irigaţiei, astfel de fenomene se amplifică considerabil. Determinările chimice efectuate în alte ţări au arătat că la o folosire îndelungată a aceloraşi substanţe fitosanitare, în apa freatică apar reziduuri de atrazin, simazin, bentazon, molinat. Trifluralinul este în schimb, puţin mobil în sol şi nu a fost detectat în apele freatice. În Europa de vest s-a propus ca limită maximă admisibilă pentru aceste substanţe valoarea de 0,l µg/litru (ppb), iar totalul să nu depăşească 0,5 µg/ litru, valoare care este cu mult mai scăzută decât normele adoptate în S.U.A. şi alte ţări. 7. PREVENIREA POLUĂRII MEDIULUI Şl A APARIŢIEI DE REZIDUURI TOXICE DE FUNGICIDE ÎN ALIMENTE ŞI FURAJE Aplicarea abuzivă a tratamentelor chimice a dus la apariţia unor fenomene secundare negative, cu amploare deosebită în unele zone. Studiul acestor fenomene a dus la apariţia unei noi discipline ecotoxicologia. Ecotoxicologia este disciplina care se ocupă cu studiul toxicităţii produselor chimice faţă de floră şi faună, precum şi cu modul în care acţionează în cadrul diferitelor ecosisteme. Unul dintre fenomenele cele mai importante care trebuie bine cunoscut îl constituie toxicitatea acestora orală sau cutanee faţă de om şi mamifere. Experimentările se efectuează în condiţii controlate, stabilindu-se DL50 în mg/kg pentru şobolani, şoareci, iepuri etc. Pe această bază, produsele se împart 4 clase de toxicitate, care au fost prezentate în capitolul precedent. Fungicidele care au un DL50 sub 50 mg/kg sunt foarte puţine şi sunt pe cale de a fi înlocuite. Din grupa a II-a, fungicidele cu DL50 de circa ;100-125 mg/kg trebuie eliminate. În această grupă sunt cuprinse produsele pe bază de trifenil acetat de staniu şi chiar hidroxidul de trifenil staniu.
83

Marea majoritate a fungicidelor avizate în România aparţin grupei a IV-a şi grupei a IlI-a. Toxicitatea cutanee, este la acestea foarte redusă. Faţă de păsări, doar produsele mercurice pun probleme deosebite(tab.9) . Peştii sunt însă destul de afectaţi de unele substanţe. Studiul efectelor fungicidelor a arătat că unele dintre acestea pot avea consecinţe mutagene (faltan). De asemenea, unele dintre fungicidele ditiocarbamice, prin produsele lor de degradare (ETU), pot induce formarea de tumori la animalele de experienţă. Aceste produse sunt treptat înlocuite. Influenţa asupra florei şi faunei utile se exprimă prin acţiunea asupra ciupercilor microscopice micoparazite, antagoniste sau entomopatogene. În general, această acţiune este destul de puternică. Totuşi, în funcţie de substanţa activă şi de specia de microorganism luată în considerare, se pot găsi şi alege produse selective. Acţiunea fungicidelor faţă de prădători este destul de slabă, faţă de parazitoizii insectelor este mai puternică, dar cu mult mai scăzută faţă de cea a insecticidelor de contact. Majoritatea fungicidelor nu sunt toxice pentru albine. O importanţă mare are şi toxicitatea faţă de animalele domestice, care din punct de vedere practic, în cazul fungicidelor utilizate în ţara noastră, nu prezintă un risc deosebit. Excepţie de la această regulă fac fungicidele pe bază de staniu. Faţă de păsări (tabelul 9), numai unele fungicide sunt toxice, în schimb faţă de peşti, mult mai multe sunt foarte toxice. Tabelul 9 Toxicitatea unor fungicide faţă de păsări ------------------------------------------------------------------------------------------------------Substanţă Specia fată de oare DL activă s-a testat toxicitatea mg/kg corp ------------------------------------------------------------------------------------------------------benalaxyl prepeliţa 3 700 captafol rata 10 000 clorură etil mercurică toate speciile 1,2 drazoxalon găină 100 fenpropidin rata 1900 hexaeonazol prepeliţa 4 000 nuarinol raţa 200 oxadixyl toate speciile 2 500 sulf toate speciile netoxic tiuram toate speciile repelent trifenil acetat de staniu prepeliţa 38,5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------O importanţă practică mare au căpătat în ultimul timp formele rezistente de patogeni, care au apărut ca urmare a aplicării repetate a unor fungicide. Prin rezistenţa la fungicide se înţelege formarea de rase noi ale ciupercilor fitopatogene, care nu mai sunt combătute cu substanţa la care s-au adaptat. în acest fel, chiar dacă se măresc dozele sau creşte numărul de tratamente, atacul respectiv tot
84

se produce. Aceasta este rezistenţa dobândită şi are la bază selectarea mutantelor patogenului, rezistente pe fondul prezenţei fungicidului toxic. Rezistenţa poate fi încrucişată, adică o rasă rezistentă la o substanţă poate fi rezistentă şi la altă substanţă, de obicei apropiată ca structură chimică. Tabelul 10 Rase de ciuperci rezistente la fungicide identificate în România -----------------------------------------------------------------------------------------------------Cultura Boala Patogenul Fungicidul ------------------------------------------------------------------------------------------------------Viţa de vie Făinarea Uncinula benomil, carbendazim, tiofanat necator metil Castraveţi, Făinarea Sphaerotheca dimetirimol, benomil, carbedazim pepeni, dofuliginea tiofanat metil vlecei (seră şi câmp) Făinarea Podosphaera benomil, carbendazim leucotricha Măr Rapănul Venturia tiofanat inaequalis metil Viţa de vie Putregaiul Tomate cenuşiu Garoafe Rugina Botrytis cinerea benomil, carbendazim, tiofanat metil

Uromyces Dianthi oxicarboxină Grâu Mălura comună Tilletia clorură etil mercurică foetida ; T. caries ------------------------------------------------------------------------------------------------------In tabelul 10 sunt prezentate speciile de patogeni la care, până în prezent, la noi în ţară, s-au identificat rase rezistente la fungicide. Pentru a preveni formarea de noi rase de patogeni s-au elaborat o serie de măsuri, care pot fi rezumate în felul următor : renunţarea la tratamente cu acelaşi produs pe toată perioada de vegetaţie ; utilizarea de amestecuri de produse cu diferite moduri de acţiune, judicios alese ; alternarea de tratamente cu produse cu moduri diferite de acţiune, stabilite experimental ; îmbinarea fungicidelor cu produse care sporesc rezistenţa naturală faţă de patogen ; aplicarea numai a tratamentelor timpurii, evitând stropirile din ultima perioadă de vegetaţie cu produsele la care se formează uşor rase rezistente ; introducerea unui sistem de supraveghere a apariţiei şi a nivelului rezistenţei la fungicidele aplicate ; tratarea parţială a unor culturi ; de exemplu, la cerealele păioase, tratarea numai a 20-25%din suprafaţă ; izolarea câmpurilor experimentale în care apar primele rase rezistente ; excluderea substanţelor faţă de care patogenul poate manifesta rezistenţă încrucişată ; introducerea de mijloace
85

III. Fungicidele sunt studiate bine înainte de a fi recomandate şi. Factorii ce determină simptomele de fitotoxicitate au fost discutaţi la capitolul 4. fungicidul este supus unei circulaţii. introducerea unor sisteme de protecţie integrată a plantelor. absorbit radicular. Efect exagerat la doza normală recomandată. uscări etc. 86 . se întâlnesc rar fenomene de fitotoxicitate.biologice. IV. Dimetirimolul. sub influenţa factorilor tehnologici. chimici şi biologici. ceea ce face ca cea mai mare parte din fungicidele aplicate să ajungă pe sol şi pe frunze.. . II. sfeclă şi cartof. Binapacrilul poate produce arsuri punctiforme pe viţa de vie. în cadrul agrocenozei. care sensibilizează plantele . Efecte ce apar ca urmare a interferenţei cu nutriţia . Multe dintre fungicidele destinate tratării seminţelor pot influenţa germinarea acestora. apoi de viţa de vie. (boli neparazitare).7. Fitotoxicitatea fungicidelor constituie o altă problemă de rezolvat pentru a elimina riscurile faţă de cultură. Efecte ce apar în cazul altor tratamente cu pesticide . la un consum exagerat de substanţe. zeama bordeleză. poate produce arsuri marginale pe frunzele de castraveţi. ardei etc. orientate spre reducerea riscului apariţiei raselor rezistente. Efecte ce apar în cazul prezenţei altor boli sau a unor dăunători. planta sau sămânţa. Efecte ce apar numai la doze mai mari decât cele recomandate . Clorura de etil mercur produce deformări ale rădăcinilor plantulelor de tomate. Cunoscuta deviză a medicilor . În loc să tratăm numai patogenii (ceea ce cu mijloacele actuale nu este realizabil). fizici. urmată de grupul tomate şi floarea-soarelui. manifestările de fitotoxicitate se pot clasifica în felul următor : I.a.) sau mai puţin vizibile. îngălbeniri. de unde ajung tot pe sol (cu apa de ploaie sau prin căderea frunzelor). Propiconazolul determină reducerea dimensiunilor frunzelor la măr. Foarte sensibile la acţiunea pesticidelor sunt în primul rând fasolea. de regulă.a. Efecte ce apar ca urmare a acumulării în ţesuturi şi pe ţesuturi în urma tratamentelor repetate. castraveţi. Prin fitotoxicitate se înţelege acţiunea fungicidului asupra diferitelor plante de cultură. c. măr. pot produce rugozităţi pe fructele de măr. se tratează solul. Stropirile duc. circulaţie care durează cu atât mai mult cu cât produsul este mai stabil. Fungicidele sunt aplicate în agroecosistem cu scopul de a distruge sau a împiedica dezvoltarea patogenilor. Ţinând seama de o serie de criterii. Mancozebul poate influenţa lungimea rădăcinilor de grâu şi orz etc. în exces. rugozităţi. Turdacupralul etc. Prin aceasta. De exemplu. de soiuri rezistente etc. dar care pot influenţa nivelul şi calitatea recoltei. arsuri pe petalele florilor ş. b.primuni non nocere" (mai întâi să nu dăuneze) se aplică şi în protecţia plantelor. pesticidul fiind aplicat pe un alt organ decât cel recomandat . manifestată prin simptome vizibile (arsuri. iar cele mai rezistente sunt grâul şi porumbul. mai ales. Circulaţia fungicidelor în agroecosistem.

Reziduurile se pot concentra prin lanţurile trofice. Cantităţile care ajung în sol după ce s-a terminat faza de acţiune biologică. Prin stropirea fructelor şi legumelor. Aceste cantităţi rămase reprezintă reziduurile. modul de condiţionare. In general. adică situarea lui sub limita maximă admisibilă (LMA). cantităţile de fungicid scad. treptat. cuprul are LMA de 5 mg/kg pentru fructe şi legume. în funcţie de suprafaţa pe care sunt aplicate. doza substanţei etc. aceasta este de 100 de ori mai redusă decât cea mai mică doză (concentraţie) care produce schimbări în organismele de experienţă. ce se întâlnesc în recoltă. BOLILE CULTURILOR AGRICOLE CAPITOLUL 8 BOLILE CEREALELOR 87 . tiofanatul metil 0. Durata aceasta depinde de natura substanţei active. a căror durată este foarte variabilă. De regulă. După pierderea eficacităţii. dar adesea pot influenţa flora şi fauna. reziduurile au o semnificaţie redusă. în care nu se mai aplică tratamente chimice. dar şi după aplicarea în diferite culturi. etapa circulaţiei în agroecosistem are o durată destul de lungă. ca şi cele care ajung întâmplător în apă. Prin timp de pauză se înţelege perioada (în zile) înaintea recoltării. benomilul 1 mg/kg produse vegetale. pot influenţa animalele domestice şi uneori chiar omul. în mod normal. în special. apă şi recoltă. Respectarea timpilor de pauză. Prin limita maximă admisibilă se înţelege cantitatea de pesticid şi de metaboliţi. Din punct de vedere biologic. se poate caracteriza durata perioadei de eficacitate prin timpul de înjumătăţire (T 1/2). Această perioadă este calculată astfel încât să se asigure dispariţia pesticidului. la recoltare se pot constata unele cantităţi mici de substanţe. In faza agrofarmaceutică şi. se consideră că. Aceste cantităţi care rămân după manifestarea eficacităţii depind şi de durata perioadei de eficacitate. I Pentru a reduce riscurile pentru om. Acesta poate fi de câteva zile până la 15-20 zile.În aceste figuri se pot urmări diferitele etape ce sunt parcurse de un pesticid. sunt considerate tot reziduuri. care se controlează prin analize chimice riguroase şi care nu trebuie depăşită. care este fixată prin reglementări oficiale. s-au stabilit timpii de pauză pentru fiecare produs şi cultură agricolă. Prin reziduuri se înţeleg orice urme de substanţe aplicate în protecţia plantelor sau de metaboliţi ai acesteia. Reziduurile de fungicide în sol. De exemplu.1 mg/kg cereale etc. asigură şi respectarea limitelor maxime admisibile pentru produsele fitosanitare.

1). Pop. Plantele bolnave au tufa răsfirată. Simptome. Pop în anii 1961. dar nu-l pot transmite de la adulţi la ouă. Plantele atacate în toamn\ă au o creştere redusă. 1975). Bolile grâului Viroze 8. Asolamentele sau rotaţiile recomandate trebuie să fie alcătuite fără culturi ale plantelor gazdă ce ar putea fi infectate de acelaşi virus. A. şi Canada. raigras italian şi porumb. Fig. în timp ce la plantele infectate în primăvară reducerea înalţimii este doar de 22 %. pagubele înregistrate sunt reduse faţă de cele pe care le produce boala pe continentul nord american. Plante gazdă. La scurt timp de la răsărire. Virusul se transmite prin acarieni (Aceria tulipae. În timpul iernii. viţelarul. tritici) care pot lua virusul. cu spice mici fără seminţe. simptomele dispar.1. Transmitere-răspândire. orzul. cu atât suprafeţe mai mari de frunză au culoarea galben-aurie. rămânând doar dungi verzi pe acest fond galben (fig. care sunt paralele cu nervurile frunzelor.1. în care virusul persistă în timpul iernii. secara. pentru a reapărea primăvara. obsiga şi unele leguminoase. Prevenire şi combatere. în vederea întreruperii ciclului de transmitere al insectelor transmiţătoare. Boli produse de ciuperci 88 . Se recomandă evitarea întârzierii semănării grâului care ar duce la suprapunere între faza de sensibilitate a grâului cu răspândirea maximă a insectelor şi distrugerea plantelor gazdă. tosichella şi A.A. Virusul infectează: grâul. ovăzul. fi adus pe grâu de pe porumb. 1962 şi deşi are tendinţe de extindere.8.8. 8. care poate fi gazdă pentru înmulţirea virusului şi de pe raigras. raigrasul.1.U. porumbul. În zonele unde există aceste insecte se vor cultiva soiuri sau hibrizi grâu x pir care s-au dovedit a fi rezistenţi. Cu cât boala este într-un stadiu mai avansat. pierderile de producţie fiind de 50-80 % iar făina rezultată din seminţele virozate este de slabă calitate. înalţimea lor fiind mai mică. fiind cunoscută acum pe grâu. Mozaicul dungat al grâului – Wheat streak mosaic virus Boala a fost descrisă în 1937 în S. Mozaicul dungat al grâului În cursul vegetaţiei virusul poate (I. În România a fost identificată de I. 1. Distrugerea samulastrei este o măsură obligatorie. pe grâul de toamnă apar striuri sau dungi de culoare verde-deschis sau gălbui.

. Metoben 70 PU-1 kg/ha. făinos. b-lanţuri de spori de fi semnalate pe frunzele din tip Oidium.2.6 kg/ha. prin frecvenţa şi intensitatea sa poate produce pagube între 3-4 % dar. la suprafa]a organelor. Epocile timpurii de semănat.p. petele albe putând a-atac pe plantă. Bion 50 WG-0. se vor recomanda tratamente foliare cu produse din grupele: Microthiol 8 kg/ha (t.sp. În cursul perioadei de vegetaţie ciuperca se răspândeşte prin intermediul sporilor de tip Oidium ce germinează la temperaturi de 3-31oC. ţesuturile frunzelor se îngălbenesc apoi devin brune. etajele superioare.1. pâsloase. Simptome. În timpul iernii ciuperca rezistă în frunză ca parazit până în primăvară când.pragul economic de dăunare (25 pete pe ultimele 3 frunze) este depăşit. dublate de o desime mare a plantelor şi buruienilor. În primvară. iar sporii de pe aceste plante vor infecta noile culturi abia răsărite în toamnă. cu optimum de 14-17oC şi în condi]ii de umiditate 95 %. Făinarea grâului – Blumeria(Erysiphe) graminis f.06 kg/ha.): Bravo 75 WP-2 kg/ha. de mărimi variabile. creează condiţii de maximă favorabilitate pentru evoluţia agentului patogen. Petele albe capătă în scurt timp un aspect prăfos. 18 z. Făinarea grâului: extinde. În toamnă pe frunze apar pete albe. tritici În ţara noastră toate culturile de grâu sunt mai mult sau mai puţin atacate în fiecare an de această boală care. Se vor cultiva numai soiuri rezistente şi în cazul în care PED . În cadrul luptei integrate pentru a preveni cultura grâului de atacul acestei ciuperci se impune dezmiriştirea sau arătura adâncă pentru a distruge resturile vegetale ce au fructificaţii de rezistentă şi pentru a evita apariţia samulastrei. Bavistin 50 WP-0. Sub pâsla albă-miceliană. ce pot fi semnalate pe ambele feţe ale limbului.8.6 kg/ha. Topsin 70 PU-1 kg/ha (t. Gradul de atac produs de această ciupercă este influen]at de o serie de factori agrotehnici. apoi devin de culoare cenuşie deoarece spre sfârşitul viabilităţii ţesuturilor parazitate în pâsla miceliană apar mici puncte negre. de specializarea agentului patogen şi de rezistenţa soiurilor. pe paie şi chiar pe spice. Prevenire şi combatere. 89 .c-cleistotecii (original). 1975). atacul se Fig. Sporii formaţi târziu în vară produc infecţii pe frunzele grâului apărut ca samulastră. Benlate 50 WP-0. în condiţii de favorabilitate maximă pentru evoluţia agentului patogen pierderile de recoltă pot fi de 20-25 % (Ana Hulea şi col. pe tecile frunzelor. Transmitere-răspândire. O parte dintre organele de rezistenţă vor elimina sporii (ascosporii) chiar în primăvară. mai întâi pe frunzele bazale apoi pe tecile frunzelor sau chiar pe spice. cantităţile mari de îngrăşăminte pe bază de azot.p-timp de pauz\ 21 zile). vor apărea noi generaţii de spori. Infectarea grâului în toamnă se poate produce şi prin sporii din organele de rezistenţă care au apărut eşalonat în cursul vegetaţiei. 2.

periteciile (organele de rezistenţă) ale ciupercii. se observă că internodurile unu şi doi sunt negre. În toamnă ciuperca produce brunificarea rădăcinilor şi înnegrirea parţială a bazei tulpinii. drenarea excesului de umiditate. corectarea acidităţii solului. 8. forma conidiană 90 . Prospect) şi grânele tratate cu retardanţi de creştere (CCC). boala poate produce pagube mari. iar pe resturile de rădăcini se menţin particule de sol reţinute de miceliul ciupercii (fig. vetrele de atac fiind Fig. În solul monoculturilor cerealiere. tritici Această boală poate fi produsă de un grup de ciuperci dintre care cea mai frecvent întâlnită în ţara noastră este Gäumannomyces graminis. Între teaca frunzelor bazale şi pai. Îngenuncherea plantelor şi şiştăvirea boabelor Gäumannomyces graminis var.3.4.4. desimea mare a plantelor şi de fertilizarea 3-porţiune de miceliu. 8. fără seminţe iar la baza paiului. În ultimul timp în condiţii de monocultură. 3. Plantele atacate până la înspicare au un ritm mai lent de dezvoltare din care cauză talia lor este cu 10-15 cm mai mică decât a plantelor sănătoase.Trifmine 30 WP-0.8. fertilizarea echilibrată şi arături adânci după recoltare pentru a încorpora resturile de plante bolnave. Fuzarioza tulpinilor şi arsura spicelor-Gibberella zeae. Prevenire şi combatere. Măsurile de prevenire sunt cele mai eficiente şi ele se referă la respectarea unei rotaţii de cel puţin 3 ani fără cereale păioase. sunt mai rezistente la atacul acestei ciuperci. plantele sunt culcate la pământ în diverse direcţii.5 kg/ha sau alte produse recomandate pentru complexul de boli ale frunzelor. ciuperca rezistă sub formă de organe de rezistenţă şi de miceliu saprofit pe resturile vegetale ale plantelor parazitate. 3). În vetrele de atac de formă circulară sau eliptică. Plantele din vatra de atac se smulg uşor (pentru că au rădăcinile distruse). Spicele ieşite din burduf sunt albe. de baza tulpinilor. datorită morţii ţesuturilor şi miceliului ciupercii care este brun. ciuperca s-a răspândit şi produce pierderi de până la 60-70 % din recoltă. În monoculturile de grâu practicate pe soluri acide gravitatea bolii este deosebită.1.8. Soiurile de grâu a căror ţesuturi mecanice sunt bine dezvoltate (Colina. 2-miceliu intercelular. Gradul de atac al ciupercii şi şiştăvirea seminţelor: 1-atacul la poate fi mărit de umiditatea în exces a solului.5-fructificaţie neechilibrată cu îngrăşăminte pe bază de azot în de rezistenţă cu spori doze mari. Practicând monocultura grâului timp de mai mulţi ani sau asolamente cu cereale păioase. Simptome. căderea fiind produsă de curenţii de aer puternici ai zilei când baza plantei a fost total putrezită. Îngenuncherea plantelor şi din ce în ce mai mari.1. se observă apariţia unor mici puncte negre . Transmitere-răspândire.

albe. pierderile pot fi foarte mari. Vydan 25 WP-1 kg/t s\m. Boala poate fi semnalată pe plantele de grâu în mai multe din etapele lor de dezvoltare.P. În solele unde s-a manifestat această boală se recomandă arături adânci de vară pentru îngroparea resturilor vegetale şi evitarea apariţiei samulastrei ce poate fi atacată şi va constitui o sursă de infecţie pentru culturile semănate în toamnă. apă sau insecte.1. Aceste plante sunt ceva mai mici şi prezintă spice mici. cu facultatea germinativă şi masa a 1000 boabe mult scăzută. deoarece va creşte puterea de infectie a ciupercii din sol. când se observă spiculeţe răzleţe.. tânăra plantulă poate fi atacată iar ca urmare se îng\ăbeneşte. Cercetările întreprinse la I. fosfor şi potasiu. în condiţii deosebit de favorabile evoluţia acestor ciuperci pe grâu produce pagube de 100 %. mai ales după înspicare. deoarece pe suprafa]a seminţelor se pot găsi spori de Fusarium. Panoctine 35 LS-2 l/t s\m.P. În solurile alcaline dezvoltarea ciupercii este împiedicată mai ales dacă temperaturile sunt sub 10oC sau peste 28oC. iar în sol.C. se răsuceşte în formă de tirbuşon şi piere înainte de răsărire. sub formă de miceliu şi peritecii (organe de rezistenţă). Seminţele ce apar sunt şiştave. ce prin decolorare devin gălbui.Fusarium roseum f. Imediat după germinare. Transmitere-răspândire. Excesul de azot este un factor favorizant al apariţiei bolii.5 l/ha (tratament la spice atacate) şi alte substanţe. au scos în evidenţă încă din 1975 (Ana Hulea) că bolile produse de ciupercile aparţinând genului Fusarium sunt mult răspândite în culturile de grâu. De la un an la altul. Bravo 75 WP-2 kg/ha (tratamente pe spic). 8. În cursul vegetaţiei infecţia este realizată prin miceliul ce poate trece prin sol de la plantă la plantă sau prin sporii purtaţi de vânt.. orz. În faza de înfrăţire se observă o brunificare a rădăcinilor şi bazei tulpinilor de la plantele infectate. producând pagube de 1-3 %. Impact 125 SC-0. ciuperca rezistă pe seminţe sub formă de spori. Umiditatea atmosferică ridicată şi temperaturile de 2026oC favorizează atacul fuzariozei pe spice şi în acest caz. Prevenire şi combatere. Condiţionarea şi tratarea seminţelor de grâu este obligatorie înainte de semănat.. de umiditatea între 30-40 % a acestuia şi de temperaturile nefavorabile germinării şi răsăririi rapide a plantulelor. cerealis. porumbşi chiar ovăz. încă din toamnă apar goluri în cultură. Cea mai periculoasă fază de îmbolnăvire a plantelor este cea de după înspicare. aşa încât. Acest tratament se execută cu: Tiradin 500 SC-2. se vor respinge la certificare.Mucegaiul de zăpadă-Micronectriella(Calonectria) graminicola 91 . porţiuni de spic sau chiar spice întregi atacate. Dividend 030 FS-1 l/t s\m. Simptome. Tarlalele se vor fertiliza cu doze echilibrate de azot.5 l/t sămânţă. În asolament nu trebuie introduse succesiv culturile de cereale păioase. apoi uşor roz. Loturile semincere se supraveghează tot timpul anului şi dacă sunt puternic atacate. Gravitatea atacului este mărit\ă de reacţia acidă a solului. mai ales la călcâiele axului sau chiar pe tot spicul dacă vremea este umedă.5.

iar pe frunze se dezvoltă un miceliu albcenuşiu cu punctuaţii roz. Răspândirea ciupercii în lan se face prin spori (clamidospori) duşi de vânt. dar în acest caz se recomandă germinaţie a sporului în plus. alteori şi la spicele fraţilor (fig. După ruperea membranei. La ieşirea spicului din burduf. Plantele infectate au o înălţime uşor scăzută şi un aspect rigid..Vitavax 200 FF -2. 8.6. datorită faptului că pe unele tarlale s-a semănat grâul fără a se fi executat tratamentele la sămânţă cu fungicide sistemice. 8. Ciuperca atacă baza plantelor de grâu sau alte cereale păioase şi frunzele ce sunt dispuse în rozetă la suprafaţa solului.5 kg/t săm. Atacul se observă în micile porţuni joase ale tarlalelor unde stratul de zăpadă a fost mai gros şi apa din topirea zăpezii a băltit mai mult. se usucă şi după topirea zăpezii se observă că frunzele sunt lipite de sol iar cultura Fig.4...Boala este semnalată în iernile cu depuneri mari de zăpadă. Simptome. Transmitere-răspândire. drenarea excesului de umiditate şi nivelarea terenului pentru a se evita depunerile mari de zăpadă. În ultimii ani. se observă că acesta este învelit într-o membrană fină. Simptome. 92 . În vederea obţinerii de sămânţă sănătoasă se recomandă izolarea loturilor semincere de loturile grâului de consum şi înainte de semănat grâul va fi tratat cu: Caroben 75 PTS-2.Tilletia sp. în primul an are loc infecţia florală iar în anul următor se vor putea observa simptomele de atac. pe tarlalele unde terenul nu a fost nivelat şi există adâncituri sau. al grâului: 1-spic atacat. procentul plantelor tăciunate s-a mărit considerabil. 4). 2Prevenire şi combatere. Atacul se observă uneori numai la spicul tulpinii principale. Vitavax 200 PUS -2 kg/t săm. argintie sub care toate componentele spiculeţelor sunt distruse şi transformate într-o pulbere brună-negricioasă. iar de la o tarla la alta transmiterea ciupercii se face prin intermediul seminţelor infectate.1. Prelude SP-1. frunzele plantelor se îngălbenesc.4.5-trei stadii de ciuperca Gibberella zeae. vântul răspândeşte pulberea de spori şi din fostul spic rămâne doar axul. pe terenurile joase din luncile râurilor. 3. Ciuperca se combate la fel ca şi spori.Tăciunele zburător prezintă goluri. Vetrele de atac se pot extinde sub zăpadă.5 l/t s\m. La baza plantelor ciuperca produce zone mici brunificate.1. alungite de-a lungul tulpiniţei. Mălura comună .5 kg/t săm. Ciclul evolutiv al cioupercii se desfăşoară în doi ani agricoli.8.8. Prevenire şi combatere. Tăciunele zburător al grâului – Ustilago tritici Boala apare în mod constant în lanurile de grâu cu o frecvenţă de 1 % sau mai rar 4-5 %.7.

7-sporediolă pot opri evoluţia ciupercii din interior). Atacul are loc la 9-12oC în condiţii de 60 % umiditate a solului şi durează până când plantele au 2 cm înălţime. 3.5. germinată. seminţele netratate. Uneori. gradul de atac al ciupercilor a crescut îngrijorător.) afirmau că prin aplicarea tratamentelor obligatorii la seminţe. Din cauza seminţelor care sunt şi mai lungi şi mai groase decât cele sănătoase. 2 B-secţiune prin cauză acestea se sfarmă iar sporii din interior.4-spori. unde în final va apărea o masa de spori negri (fig. aduc sporii în sol şi când germinează grâul la 1416oC şi umiditate suficientă. Miceliul creşte în acelaşi ritm cu planta. infecţia are loc în toamnă în timpul germinării iar manifestarea bolii se observă abia la înspicat. toate spiculeţele sunt cu seminţe (chiar şi cele de la vârful şi baza spicului) iar poziţia spicului rămâne dreaptă până la recoltare. La treier seminţele mălurate se sparg şi pun în libertate sporii.din care mălurată. 8. 8-formarea sporilor Transmitere-răspândire. Dacă în 1975 şi în anii următori cercetătorii fitopatologi (Ana Hulea şi col. cu ariste fragile. Miceliul infecţios pătrunde în plantă pe la baza plantei sau prin răni. Plantele atacate se recunosc destul de dificil până la înspicare. Prevenire şi combatere. spicele apar zburlite. sămânţa malurată. deoarece singurele simptome evidente sunt scăderea înălţimii cu 10-20 % şi uşoara colorare în verde-albăstrui a frunzelor.Uneori în interiorul Fig. 6-sporedii unite cu sporediolă. La ieşirea din burduf se constată că spicele mălurate au mai multe boabe în spiculeţe. atacul este întâlnit “cu totul sporadic” în prezent din cauză că pe tarlale întinse. glumele şi paleele sunt îndepărtate. deoarece în interiorul lor este o masă prăfoasă de spori negri. Dacă epoca optimă a fost depăşită şi grâul a fost din greşeală semănat prea adânc. În vederea obţinerii unor culturi sănătoase se impun 93 . Acestea se unesc prin canale (în forma literei H) şi apoi dau naştere la filamente de infecţie. Seminţele au lanţul ventral puţin pronunţat şi o culoare închisă (cenuşie). atacul de mălură este mult mai puternic. Mălura comună: 1-spic mălurat.8.2 A-sămânţă bobului există numai pungi cu spori . La semănat. Ciclul evolutiv al pe miceliu ciupercii se desfăşoară pe un an agricol. 5). proprietarii particulari au semănat grâu fără a face tratamente la samânţă. fiind găsiţi pe şanţul ventral sau pe perişorii de la vârf.Mălura este în prezent cea mai răspândită boală în zonele colinare ale globului şi ale ţării noastre. ajunge în spic. pe sporedii înainte sau mai adesea după conjugare apar sporediole care pot multiplica ciuperca în sol. care se depun pe seminţele sănătoase. Soiurile de grâu de toamnă sunt mai sensibile decât grâul de primăvară . 5 vor produce infecţii în toamnă. dacă nu se spor germinat pe care s-au tratează grâul cu fungicide sistemice(cele ce format sporedii. germinează şi sporii produc o coroană de sporedii(spori mici ). Simptome. La treierat seminţele total distruse se sfărâmă uşor iar grâul capătă un puternic miros de peşte stricat .

lotul se respinge de la sămânţă. în condiţii de umiditate maximă. Sporii germinează la temperaturi cuprinse între 2-32oC.8 mm lăţime. Fig. unde apare în fiecare an şi produce pierderi medii de 5 % din recoltă. În cursul perioadei de vegetaţie. Grupurile de spori sunt la început subepidermice. Real 200 FS-0. Ultimele generaţii de spori care apar în vară. Vydan 25 WP-1 kg/t s\m.. Frunzele soiurilor sensibile au pete de decolorare şi grupuri de spori de vară. Spre sfârşitul perioadei de vegetaţie.5 l/t s\m.1 Rugina brună a grâului –Puccinia recondita f.. asigură infecţiile pe plantele tinere din samulastră şi apoi sporii formaţi pe acestea vor infecta grâul răsărit în toamnă.sp.6.. Transmitere-răspândire. Atacul se extinde de la frunzele inferioare spre cele superioare şi uscarea lor are loc în aceeaşi ordine. de culoare ruginie. Tiradin 500 SC-2.. se declasează la grâu de consum. Simptome.. În timpul iernii rezistă sub formă de miceliu de rezistenţă în ţesuturile frunzelor sau sub formă de spori de vară. loturile semincere să fie semănate la epoca optimă. cu un optim de 10-22oC.8.următoarele măsuri: arături adânci de vară pe tarlalele ce au avut grâu mălurat. la adâncimea optimă şi cu grâu tratat. Boala poate apărea încă din toamnă şi continuă în primăvară când se observă pe frunzele atacate puncte eliptice. ovale sau circulare de 1-2 mm lungime şi 0.. în toamnă şi în primăvară. Tratarea seminţelor înainte de semănat se va face cu: Dithane 75 WG-2.5-0. combinele folosite la recoltarea loturilor semincere trebuie bine curăţate.5 kg/t săm.5 kg/t săm. 7). Tiradin 70 PUS-2 kg/t săm. Vondozeb-2. Panoctine 35 LS-2 l/t săm. Sporii de rezistenţă nu joacă nici 94 .5 l/t s\m. tritici Boala este răspândită în toate zonele de cultură ale grâului. b-grup de spori de vară.c-spori de rezistenţă (original). pe teci şi pe tulpini apar grupuri negre. subepidermice de spori de rezistenţă (fig. Dacă la inspecţia fitosanitară se găsesc plante mălurate. Rugina brună a grâului: a-frunze cu grupuri de spori. Dividend 030 FS-1l/t s\m.. răspândite pe ambele feţe ale limbului (toamna punctele apar la baza frunzelor).. Cele mai multe puncte de atac se observă însă pe faţa superioară a frunzelor dar pot apărea şi pe tecile frunzelor şi mai rar pe tulpini. în timp ce la soiurile hipersensibile apar doar zone brune fără sporulaţie. Orius ST 2 WS-1... dacă iernile nu sunt prea geroase. La noi în ţară este considerată ca fiind cea mai periculoasă rugină a grâului.8.5 kg/t săm. ciuperca se răspândeşte prin spori de vară. pe partea inferioară a limbului frunzelor. apoi epiderma crapă şi sunt puşi în libertate sporii de culoare gălbui.. Raxil 060 FS-0.2 l/t s\m 8.

din cauza specializării variate a ciupercii. Infecţiile de primăvară sunt făcute numai de sporii aduşi de vânt din NV sau S. tulpini. galbene-limonii. Prevenire şi combatere. 2000). mărind suprafaţa de evaporare a apei din plantă. paralele. mai şi începutul lunii iunie atacul se observă pe toate organele aeriene. dreptunghiulare. constituite din grupurile de spori de rezistenţă care străpung epiderma ţesuturilor. sunt lucrări ce scad posibilităţile de extindere a atacului acestei ciuperci pe semănăturile de toamnă. amplasarea corectă a grâului într-un asolament. teci. Viorica spori de vară. Dacă temperaturile din timpul verii depăşesc 25-29oC. d-spori de Iacob şi col.1. 1961. 1975. Primăvara în aprilie. 1962. În anii cu veri umede şi reci (1960. unde verile sunt răcoroase şi umede. sensibilizează grâul la această boală la fel ca şi îngrăşarea excesivă cu îngrăşăminte pe bază de azot.7).Puccinia striiformis Boala este cunoscută în toate zonele unde se cultivă grâul. Cercetările asupra rezistenţei soiurilor de grâu la rugina 95 .5 mm. Pe aceste organe apar puncte mici de 0. 2001) ciuperca a produs formă de dungi galbene pe frunze şi pagube mari în Câmpia Dunării. Rugina galbenă . În condiţiile ţării noastre chiar dacă lanurile au fost infectate în toamnă. Ciuperca în condiţii de temperaturi moderate şi umiditate atmosferică ridicată. N-V şi V. dacă iernile sunt blânde cu temperaturi ce nu coboară mult sub 0oC. apoi trece pe samulastră şi de aici pe plantele semănăturilor de toamnă. Prevenire şi combatere. Fig. dar pagubele cele mai mari se înregistrează în regiunile mai umede şi răcoroase. Arăturile adânci de vară. se răspândeşte uşor prin sporii de vară în timpul primăverii şi verii. 1967.9. sporii sunt omorâţi. b-palee şi bob atacat. ă ] l Simptome. 1977 şi 1978. deoarece în flora ţării noastre nu există o plantă gazdă pe care să se producă infecţii. însă acest lucru se realizează greu. Sporii de rezistenţă nu joacă nici un rol în răspândirea ciupercii dar pot produce uscarea rapidă a frunzelor. Transmitere-răspândire. 7 Rugina galbenă: a-atac sub 1966. Dobrogea şi pe spic. deoarece sporii de vară şi miceliul nu rezistă la gerurile iernii. ariste şi chiar pe seminţe. dispuse în şiruri paralele între nervuri şi însoţite de zone albicioase liniare. iar infecţiile de toamnă se vor produce cu spori aduşi de vânturile din N. Depăşirea epocii optime de semănat. 8. Cea mai eficientă măsură de prevenire a apariţiei acestei rugini este cultivarea de soiuri rezistente. Rezistenţa ciupercii peste iarnă este asigurată de miceliul de infecţie. din linii punctate negre. limbul frunzelor. producând uscarea rapidă a frunzelor şi şiştăvirea accentuată a semin]elor (fig. Spre sfârşitul perioadei de vegetaţie apar dungi scurte. Cutura poate fi tratată cu unul din produsele ce combat ciupercile de pe frunze . 8.5-1 x 0.3-0.. 8. glume.un rol în evoluţia ciupercii chiar dacă pot germina. În toamnă atacul este sporadic şi se manifestă prin apariţia la vârful frunzelor a unor puncte galbene. rahis. distrugerea samulastrei. în primăvară ele nu mai sunt infectate. ccentrul Moldovei (Ana Hulea şi col.

Măsurile ce se pot lua împotriva acestei rugini se referă la distrugerea plantelor gazdă intermediare şi la evitarea atacului ciupercii pe grâu prin cultivarea de soiuri rezistente sau soiuri precoce. miceliul de infecţie piere iarna. Răspândirea ciupercii în primăvară se face prin intermediul sporilor. procentul de germinaţie. nu mai pot fi infectate de sporii apăru]i pe plantele gazdă intermediare. Dacă grâul este puternic luminat şi atmosfera este uscată. Prevenire şi combatere. Măsurile de igienă culturală. c-grupuri de spori de varză şi de rezistenţă pe teaca frunzei şi pai. sunt indicate pentru prevenirea atacului acestui agent patogen. dracilă şi mahonie. b-secţiune în frunza de dracilă. au nevoie de o perioadă de maturaţie. Sporii rezultaţi din germinarea sporilor de rezistenţă asigură infecţiile primare de pe frunzele de dracilă şi mahonie.1.8.rugina brună care iernează la noi ca miceliu de rezistenţă în frunze. primăvara devreme . este răspândită în toate ţările cultivatoare de grâu şi a produs pagube însemnate. de fertilizare echilibrată ca şi toate măsurile agrotehnice ce asigură condiţii optime pentru plante. Rugina neagră a cerealelor Puccinia graminis Boala cunoscută sub numele de rugina liniară. Simptome. urmată de rasa 21 şi 14. Temperaturile mai mari de 35oC şi atmosfera uscată le distrug facultatea germinativă. Chiar dacă sporii de vară dau infecţii pe samulastră sau pe grâul semănat în toamnă. În ordine. care datorită maturizării rapide. 8. fspor germinat (original). către sfârşitul perioadei de vegetaţie. În primăvară. roşcat apoi un praf negru (fig. dintre care rasa 34 este cea mai răspândită.8.10. ruginile apar astfel: toamna . Apariţia simptomelor produse de rugina neagră are loc foarte târziu. apar crăpături în care se observă la început un praf fig 8. rugina paiului sau rugina neagră. Pe tulpini.8). pot germina imediat dacă există o umiditate atmosferică mare (99 %) şi o temperatură între 2-31oC cu optim la 20oC. pe tecile frunzelor şi uneori chiar pe ariste. ca şi numărul infecţiilor produse de sporii de vară scade foarte mult. ce multiplică infecţia pe plantele gazdă intermediare.rugina brună şi galbenă. Sporii formaţi pe plantele gazdă pot germina 3-6 săptămâni la temperaturi de 5-18oC. apoi rugina galbenă şi mai târziu rugina neagră. 96 . Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de spori de rezistenţă sau sub formă de miceliu de infecţie în mugurii lăstarilor de dracilă. după ce au rezistat la temperaturi scăzute (chiar -25oC). Sporii de rezistenţă nu pot germina imediat. germinează la temperaturi cuprinse `ntre 5-34oC. Rugina neagră: a-dracilă cu spori. În ţara noastră au fost identificate 12 rase fiziologice (din cele 300 existente în lume) ale ciupercii.galbenă au evidenţiat faptul că în România există acum 13 rase fiziologice dintre care cea mai răspândită este rasa 20 A. Sporii de vară care apar pe grâu. dspori de vară spori de rezistentă.

evitarea fertilizării excesive cu azot. nodorum produce pete eliptice. Ciupercile se răspândesc în cursul vegetaţiei prin spori. dispuse în şiruri scurte (fig.8. În centrul zonelor uscate se observă puncte mici negre. În cazul unor veri umede şi răcoroase. Negru. Septoria tritici rezistă peste iarnă sub formă de fructificaţii cu spori pe resturile vegetale sau miceliu în plantele atacate din toamnă. Prevenire şi combatere.8. Ciuperca S. Măsurile preventive. În cazul în care există condiţii favorabile de umiditate atmosferică ridicată. Glumele şi rahisul pot prezenta. fructificaţii (picnidii) cu spori. miceliul de pe seminţele infectate. cu contur regulat sau sinuos. Pe tecile frunzelor şi pe pai apar pete de decolorare alungite care devin apoi dungi brune. Septorioza paiului: negre.5 mm brună-negricioasă. ca: înlăturarea resturilor vegetale atacate sau încorporarea lor în sol. pete de decolorare pe care apar puncte mici negre. b-atac pe spic (A. cu puncte mici negre. 97 . Simptome. noduri. Pătarea brună a frunzelor .8. rotaţiile corecte de 3-4 ani fără cereale păioase. Ciuperca Septoria tritici atacă frunzele de grâu încă din toamnă când se observă pe acestea pete ovale.9). pe fructificaţie cu spori frunze apărând pete eliptice sau liniare de decolorare. apoi cu aspect cenuşiu. Gheorghie[. Ciuperca S.10. tritici. iar uneori spicul poate fi distrus în întregime Septoria nodorum: a-atac la (fig.Septoria tritici şi Septoria nodorum În condiţii de cultivare intensivă grâului. 10. Pătarea brună a frunzelor: În timpul primăverii şi verii atacul se extinde a-porţiune de frunză atacată. într-o perioadă de vegetaţie se pot forma 7-9 generaţii de spori.10). verzi-gălbui. În ţara noastră Septoria tritici este semnalată în zonele mai secetoase. Crişana şi Transilvania (C.8. în timp ce Septoria nodorum predomină în Moldova centrală. când sunt atacate tulpinile şi spicele. ce se extind şi chiar se pot uni. nodorum prezintă mai multe forme de rezistenţă: miceliu în frunze. Transmitere-răspândire. fructificaţii pe resturile vegetale şi în plus. Ţesuturile parazitate se usucă înainte de apariţia fructificaţiilor cu spori.1. se observă pete brune-închis cu fructificaţii Fig . septoriozele au devenit o problemă în toate ţările cultivatoare deoarece mai ales în anii răcoroşi şi umezi aceste ciuperci produc pagube mari. apoi brune. în cazul în care sunt infectate. În cazul agentului S. atacul este foarte puternic şi frunzele se sfâşie. Fig. 1985).11.bde la frunzele inferioare spre cele superioare. Această ciupercă poate infecta şi gramineele din flora spontană pe care formează fructificaţii cu spori. 1980). care au în zona centrală o porţiune de 1-2. sporii germinează în limite largi de temperatură (2-32oC) cu optim la 22-26oC şi după 7-16 zile începe formarea noilor fructificaţii ce poate dura 11-15 zile. duc la reducerea pericolului de răspândire şi atac al ciupercilor din genul Septoria.

Hatman. eliptic-ovale. şiătave.8. b-seminţe de grâu provenite de la plante bolnave (dreapta) şi sănătoase (stânga) 98 . Zonele de deasupra şi de sub pată se brunifică şi ca urmare tulpina se îndoaie şi se rupe de la locul de atac. ciuperca va forma în primăvară noi generaţii de spori ce vor răspândi boala. iar pe pai apar pete mari. Ingrăşarea neechilibrată cu azot sensibilizează plantele la atac (Ana Hulea şi M. Respectarea măsurilor agrotehnice ca: semănatul la epoca optimă.Tratarea seminţelor cu fungicide este obligatorie pentru prevenirea atacului de Septoria nodorum. galben-albicioase. pe primul internod se observă pete brune eliptice paralele cu axul tulpinii. Ciuperca rezistă peste iarnă în resturile vegetative în miriştea atacată. 8. Atacul agentului ciupercii poate fi observat în toamnă când. evitarea terenurilor acide. Transmitere-răspândire. Pe aceste resturi. ce dau simptomul cunoscut sub numele de “pătare în ochi” a tulpinilor.11. culcate în diverse direcţii. 1975). bolile grâului). Raicu în Dobrogea. Fig. Spicele plantelor bolnave sunt mici. În condiţii deosebit de favorabile ciupercii. Pătarea în ochi a bazei tulpinii: a-pătarea în formă de ochi a bazei tulpiniilor. Transilvania. cu textură luto-argiloasă şi în condiţii de depăşire a desimii optime a plantelor la unitatea de suprafaţă. când se depăşeşte PED-ul care este stabilit la o frecvenţă de 25 % plante atacate. Cele mai mari pagube s-au înregistrat la grâul semănat în terenuri acide. tinerele plante bolnave au baza tulpinii brunificată. În zona centrală a petelor apar puncte negre alcătuite din micelii aglometate cu aspect de perniţe (fig. Prevenire şi combatere. rotaţii de 4-5 ani fără cereale păioase. se recomand\tratamente foliare (vezi lista la sfârşitul cap. În România boala a fost semnalată abia în 1965 de C. putrezită şi pot pieri formând vetre de atac cu plante uscate. asemănătoare cu cele produse de îngenuncherea plantelor.8. Maramureş şi Moldova.1. mai ales în condiţii de monocultură sau dacă se seamănă grâul mai devreme. albicioase şi dacă nu sunt complet sterile. Frunzele plantelor bolnave capătă o culoare brun-roşcată şi se usucă. Pătarea în ochi a bazei tulpinii Pseudocercosporella herpotrichoides Această ciupercă este considerată în prezent una dintre cele mai păgubitoare boli ale grâului în America şi Europa centrală. cu marginile brune-măslinii. lungi de 1-3 cm şi late de 3-6 mm. fertilizările echilibrate. În lanurile de grâu puternic atacate apar vetre de atac în care plantele sunt frânte. conţin doar seminţe mici. asigură o limitare a pagubelor produse de această ciupercă.11).12. Prevenirea şi combaterea septoriozelor în cursul vegetaţiei se face prin tratamente foliare . uşoare. Simptome. În primăvară.

2.35 z. culoare brună-negricioasă. timoftica şi firuţa.1. Corbel EC-1 kg/ha. Organele aeriene ale plantelor pot fi invadate a -spice atacate.c. BOLILE ORZULUI Viroze 8. Virusul poate ataca şi grâul.. în anii cu precipitaţii abundente şi în special pe plantele căzute la pământ în urma atacului de îngenuncherea plantelor şi pătare în ochi. când se întârzie recoltarea (1997). Transmitere-răspândire. b. obsiga.).p. care acoperă suprafeţe mari din limbul frunzelor. Ploaie din 1973 şi 1977 se evidenţiază faptul că această boală virotică este frecventă în tarlalele de orz semănate timpuriu. Frunzele virotice sunt îngroşate. păiuşul. 99 . Fig.Bayfidan 250 EC-0. Pe suprafaţa seminţelor se observă o înnegrire care este mai accentuată în dreptul embrionului şi la vârful bobului (fig. spori sau fructificaţii cu spori de rezistenţă. Bobeş. constituie şi măsuri de prevenire pentru această boală. ( t.8. secară..12). Măsurile de prevenire a atacului cipercilor ce cauzează îngenuncherea cerealelor. Piticirea galbenă a orzului – Barley yellow dwarf virus Boala este considerată ca cea mai răspândită şi păgubitoare viroză a cerealelor cultivate şi a ierburilor perene. 8. Carbendazim 500 SC.8. Plantele de orz infectate în toamnă prezintă pe frunze o îngălbenire aurie sau portocalie care se extinde de la vârful frunzelor spre baza lor şi de la margini spre nervura mediană.0. Bumper 250 EC-0.spori de această ciupercă ce produce aglomerări miceliene de (I.. Din seminţele negre.p. 7 zile pentru septorioze).6 kg/ha. Bravo 75 WP-2 kg/ha . Saprol 190 EC-1.1.2. zâzania. Prevenire şi combatere. ovăzul.35 zile pentru făinare.5 l/ha(t. orez. ovăz. golomăţul.6 l/ha. pirul. 12.. secara şi porumbul. Plantele gazdă sunt: grâul. paie sau spic.. sau pe plantele doborâte de vânt. Tratamentele plantelor de grâu în cursul vegetaţie se fac cu produse din grupele: Bavistin DF-0. drepte şi tari iar plantele rămân pitice. Simptome.13. În lucrările lui P. Înnegrirea spicelor -Cladosporium herbarum Boala este frecvent întâlnită pe gramineele cultivate şi spontane. Ciuperca este saprofită sau câte odată parazită şi produce doar o depreciere calitativă a seminţelor în condiţii de umiditate excesivă. dar fraţii nu formează spice. Caramba 60 SL-1 l/ha .8. la început izolate apoi unite.5 l/ha. Bayleton 25 WP-0.p. care sunt şi şiştave se obţine o făină mai întunecată la culoare şi de calitate inferioară (miroase urât a mucegai). 1972). Înnegrirea spicelor: Simptome. Goldazim 500 SC0. fertilizarea echilibrată ce măreşte rezistenţa paiului la cădere.5 l/ha (t.6 l/ha. porumb.Ciuperca se răspândeşte în cursul vegetaţiei prin sporii duşi de vânt şi apa de ploaie iar de la un an la altul rezistă în sol ca miceliu ce se hrăneşte din resturile vegetale.5 l/ha. cu sistemul radicular slab dezvoltat şi prezintă o înfrşţire accentuată. 35 zile).

Boli produse de ciuperci 8. prin însămânţare la epoca optimă. 8.Blumeria graminis f.2. hordei Boala este produsă de o formă specializată a ciupercii ce produce şi făinarea grâului. Prin infectarea samulastrei de orz şi a gramineelor perene este asigurată transmiterea virusului la culturile de toamnă şi rezistenţa virusului în timpul iernii. ce vor pieri orzului în timpul încolţirii şi răsăririi. Virusul este transportat de 14 specii de afide. Soiurile de orz de primăvară trebuie semănate cât mai timpuriu pentru a se evita atacul afidelor . 13). care iau virusul după 30 minute de hrănire şi îl pot retransmite în 15-30 minute iar rezistenţa virusului în corpul afidelor este de 2-3 săptămâni. prin evitarea tarlalelor cu plante ce au fost infectate unde poate fi samulastră infectată şi prin cultivarea de soiuri rezistente. Făinarea produce pe frunzele de orz şi orzoaică pete albe pâsloase ca şi la grâu dar suprafa]a afectată este mult mai mare. Mozaicul dungat al ele vor rezulta plantule debile. Pe frunzele plantelor virozate apar pete şi dungi clorotice urmate de uscarea ţesuturilor ceea ce duce la distrugerea frunzei (fig. întrucât masa foliară ce poate fi infectată este mult mai mare.8. Simptome. Făinarea . Simptome. Prevenire şi combatere. Mozaicul dungat al orzului – Barley stripe mosaic virus Boala este originară din America dar s-a extins în toate zonele cerealiere iar la noi a fost semnalată de I. Pop şi D.2. Plantele au înalţime redusă. Se pot observa pete albicioase pe tecile frunzelor şi chiar pe spic. Transmitere-răspândire. însă conţin virusul şi din Fig. Transmiterea virusului de la plantele bolnave la cele sănătoase se face prin polen. Pe culturi în laborator se fac infecţii artificiale cu o tulpină virulentă a acestui virus. Virusul infectează embrionul şi se transmite de la un an agricol la altul foarte uşor prin seminţe. grâu şi odos Transmitere-răspândire. Atacul pe orz este însă mult mai păgubitor. Se recomandă folosirea la semănat de orz sănătos. Prodan în 1967 şi 1969. Prevenire şi combatere.8.2.13. iar plantele ce provin din sămânţă infectată nu prezintă simptome de îmbolnăvire. Virusul se găseşte în natură pe orz. Măsurile de prevenire şi combatere sunt aceleaşi ca cele descrise la făinarea grâului. Seminţele care se formează au un procent de germinaţie redus cu 11-15 %.sp. Plantele sănătoase reacţionează puternic formând arsuri la locul de infectare. petele se pot uni şi frunza poate fi distrusă în întregime.Transmitere-răspândire. Plante gazdă. prezintă o înflorire întârziată cu 1-4 zile iar în spice o parte din flori rămân sterile. verificat în culturi de laborator. decolorate. Tratamentele efectuate în cursul perioadei de vegetaţie se 100 . Apariţia acestei viroze se poate preveni prin distrugerea afidelor.3. Prevenire şi combatere. Este aceeaşi ca şi la făinarea grâului.transmiţătorii principali ai virusului.

bruniu. Pe ţesuturile brune.Pyrenophora graminea Boala este deosebit de periculoasă atât pentru orz cât şi pentru orzoaică. spicul rămâne steril (fig. iar infecţia este favorizată de umiditatea ridicată a aerului şi de temperaturile cuprinse între 1-15oC.vor face cu aceleaşi produse recomandate la făinarea grâului (vezi lista produselor recomandate la sfârşitul bolilor de la grâu).5 kg/t săm. Sfâşierea frunzelor . În timpul vegetaţiei ciuperca se răspândeşte prin intermediul sporilor purtaţi de vânt şi de apa de ploaie. Raxil 2 WS-1. putând aduce prejudicii de până la 20 % din recoltă. Transmiterea ciupercii de la un an agricol la altul se face prin seminţele infectate în care miceliul de rezistenţă se localizează în tegument. Transmitere-răspândire. Orius 25 EW-0. Orius 6 FSorz: a-frunze parazitate. Granit 20 SC-1 l/ha . Caramba 60 SL-1.5 l/t săm.4. îngrăşarea echilibrată. b-spori 0.. Mirage 45 EC-1 l/ha( cu efect şi asupra bolilor spicului).. brunificate se formează un puf catifelat. Sumi 8-2 FL-l kg/t săm. iar frunzele se sfâşie în lungul lor. Atacul se poate observa pe pai prin brunificarea internodului terminal şi chiar pe spic.2 l/t săm.2 l/ha.. Bravo 500 SC-1.. la început izolate apoi unite. În anul următor infecţiile ar putea fi produse şi de sporii eliminaţi din fructificaţiile de rezistenţă. 8. 8. Prevenire şi combatere. Tăciunele zburător .15..2. Măsurile agrotehnice cu efect de prevenire ca: rotaţia corectă a culturilor. însămânţarea în epoca optimă şi cu desime normală şi erbicidarea. Principala sursă de îmbolnăvire a culturilor de orz o reprezintă seminţele infectate. care se brunifică.5 l/ha. Bumper 250 EC-0. Folosirea la semănat a soiurilor sensibile. formând dungi brune.14). 101 .. are pete brune pe glume şi palei şi formează seminţe şiştave cu pete brune sau. se deformează. situate între nervuri. normele mari de apă la irigare. Raxil 060 FS-0. sunt factori favorizanţi ai instalării atacului ciupercii Pyrenophora graminea..2.5. La noi în ţară până acum câţiva ani atacul ciupercii producea constant pagube de 1-10 % însă acum.5 l/ha. În timpul vegetaţiei se fac tratamente cu produse din grupele: Bavistin DF 0. Frunzele plantelor atacate prezintă pete de decolorare eliptice. fertilizarea cu doze mari de îngrăşă minte pe bază de azot.8.5 l/ha. 8. frecvenţa bolii este mult mai mare datorită neexecutării tratamentelor seminale obligatorii. Sfâşierea frunzelor de semănat cu: Orius ST 25 WS-1. dacă atacul se instalează în faza de burduf.Ustilago nuda Boala este comună în toate zonele unde se cultivă orzul.. Carbendazim 500 SC-0. Nu se fac 2 tratamente la rând cu produse din aceeaşi grupă.6 l/ha .6 kg/ha. limitează pagubele produse de această ciuperă.5 l/t săm. Simptome.5 kg/t săm. Real 200 FS-0. Se recomandă tratarea acestora înainte de Fig..

fină. reţinută de o membrană fină argintie. Plantele atacate înspică mai devreme cu câteva zile decât cele sănătoase şi la ieşirea spicului din burduf se constată că toate spiculeţele sunt distruse.6. 8.2.B-spic atacat. Ciuperca se poate transmite şi prin intermediul sporilor din sol mai ales în regiunile secetoase. apare miceliul de infecţie ce pătrunde prin colţul tânăr în plantulă. Transmitere-răspândire. Sumi 8-2 FL-l kg/t s\m. pulberea este dispersată de vânt şi din fostul spic rămâne doar axul (fig. Goidanich. Sumi Fig. Simptome. Real 200 FS-0.. infecţia se va produce în timpul germinării iar manifestarea bolii va apărea în vară. aşa încât la formarea spicului. Spicele atacate sunt transformate într-o masă de spori sub formă de pulbere de culoare neagrăalbăstruie. Orius 6 FS-0. dar în interiorul paiului se găseşte miceliul ce se dezvoltă odată cu planta şi la diferenţierea spicului le va invada. Membrana se rupe. Raxil 2 WS-1. 8.1-4 spori de rezistenţă Fig. apoi în timpul verii rezistă ca miceliu infecţios în seminţe. Raxil 060 FS-0.8. din care... Tăciunele îmbrăcat al orzului (G.. Transmitere-răspândire. Ciuperca se răspândeşte în timpul înspicării prin sporii luaţi de vânt. Prevenire şi combatere.5 l/t săm. Dacă orzul se seamănă fără a fi tratat. ce vor încetini ritmul de diviziune a celulelor miceliului infecţios. Infectarea plantulelor se face cu uşurinţă dacă solul are umiditatea de 50 % şi dacă temperatura este cuprinsă între 10-30oC. va forma o masă miceliană. Se recomandă tratarea seminţelor cu: Orius ST 25 WS-1. 16).5 kg/t săm. tratamentele efectuate cu fungicide de contact ar fi eficiente dar. transformate într-o pulbere brună-negricioasă reţinută de o membrană a ciupercii. Întrucât sporii ciupercii se găsesc aderenţi la seminţe.8.5 kg/t săm.2 l/t s\m. miceliul să se găsească în zonele bazale ale tulpinii şi să nu poată infecta florile. argintie. dar are o mai mică importanţă. Ciuperca poate fi combătută numai prin tratarea seminţelor cu fungicide sistemice. se vor face tratamentele la seminte cu fungicidele recomandate pentru combaterea tăciunelui 102 .Simptome. Ciuperca se răspândeşte prin intermediul sporilor în perioada dintre înspicare şi maturare sau chiar în timpul recoltării. Tăciunele zburător al 8-2 WP-1 kg/t s\m orzului: A. Sporii germinează lângă sămânţă.16.5 l/t săm. Masa de spori nu se răspândeşte la fel de uşor ca şi cea de la tăciunele zburător . pentru că apare sporadic şi este uşor de prevenit. Tăciunele zburător negru – Ustilago nigra Această boală a orzului este semnalată în toate ţările cultivatoare. din seminţele infectate în cursul germinaţiei apar plante care aparent se dezvoltă normal. cum orzul poate fi infectat simultan cu toate cele trei specii ale genului Ustilago. Miceliul creşte odată cu planta şi va distruge spiculeţele. 1964). prin fragmentare şi îngroşarea pereţilor vor apărea sporii. Prevenire şi combatere..17.. Sporii rămân pe suprafaţa seminţelor şi dacă acestea sunt semănate fără a fi tratate.

Atacul de tăciune îmbrăcat este mult amplificat de reacţia acidă a solului şi de temperaturile optime (10-12oC).. Mălura orzului ..7.(fig. seminţele au o culoare cenuşie-brună şi prezintă conţinutul transformat într-o masă de spori compactă. Boala este răspândită în multe ţări ale Europei printre care şi în România unde a fost semnalată de Tr. Ciuperca se răspândeşte în timpul recoltării. 1975).zburător (vezi lista substanţelor de la grâu). Plantele mălurate nu se recunosc în lan decât după înspicare când.8. Axul spicelor este fragil şi la recoltare se rupe în fragmente mici (fig. c Simptome. Transmitere-răspândire..8.Tilletia pancicii.. 103 . pe o solă de orz ce a fost atacată de mălură se recomandă tratarea seminţelor cu: Panoctine 35 LS-2 l/t săm.18).18. care parţial nici nu ies din teaca ultimei frunze. Plantele au înălţime redusă şi o 1-spic mălurat. în sudul ţării. Plantele tăciunate înspică mai devreme. Sporii de rezistenţă a ciupercii infestează (mânjesc) seminţele sănătoase în timpul recoltării. pe un agrofond fertilizat excesiv cu îngrăşăminte pe bază de azot. Orius ST 25 WS-1. Mălura orzului: scurte şi fragile. Infecţia va fi germinală şi evoluţia se va desfăşura pe un an agricol (ca la mălura pitică a grâului). În lanurile puternic infectate. Tăciunele îmbrăcat al orzului – Ustilago hordei Boala este destul de des întâlnită în culturile de orz. Paleele şi aristele sunt distruse numai parţial aşa încât se mai păstrează ceva din forma fostului spic. Simptome. a-seminţe sănătoase.17). cu ariste mai Fig. au fost înregistrate pagube de până la 10 % din recoltă (Ana Hulea şi col. În cazul în care suntem obligaţi să practicăm monocultura. Atacul este mai grav dacă orzul se seamănă târziu în toamnă şi la o adâncime mică. se constată că la acestea spicul nu se apleacă. înfrăţire mai puternică decât a plantelor sănătoase. Măsurile de combatere care se iau obligatoriu pentru prevenirea atacului produs de tăciuni sunt eficiente şi pentru mălură. Prevenirea şi combaterea acestei ciuperci este la fel cu a tăciunelui negru. însă nu produce pagube mari pentru că ciuperca se poate combate destul de uşor. Transmitere-răspândire. 8. 8. infecţia se produce la germinare iar simptomele de tăciunare apar în vară. Prevenire şi combatere. este uşor colorat în galben. iar masa de spori este compactă. produse care previn şi apariţia fusariozelor. mici. 8. Sub b-seminţe atacate.2. c-spori palei. Vitavax 200 PUS-2 kg/t săm. au înălţimea redusă şi prezintă spice drepte. Seminţele distruse sunt învelite într-o membrană fină.2. 8.5 kg/t săm. existente în sol în momentul germinării orzului care este semănat prea adânc. Săvulescu în 1946.

cornuţa sau pintenul secarei este o boală cunoscută în toate zonele unde se cultivă secara.1. În condiţii de monocultură atacul este foarte grav.. dau un miceliu de infecţie ce străpunge epiderma sau intră prin stomate şi după 9-11 zile apar simptomele evidente şi o nouă generaţie de spori. Boala apare pe spice în perioada înfloritului şi maturităţii spicelor.5 l/ha. Aceleaşi boli le întâlnim şi la orzoaică. Petele se pot uni şi în acest caz ocupă suprafeţe mari din frunză iar pe suprafaţa ţesuturilor distruse se observă cercuri concentrice.3.19). 19.. Orius 25 EW-0. În zonele mai umede ale ţării.5 l/ha.E. Sporii germinează la suprafaţa frunzelor umede.etc. Rădulescu şi col. Florian. b-spori (E. BOLILE SECAREI Boli produse de ciuperci 8. Caramba 60 SL-1. 8.2. Transmitere-răspândire. Ea a fost semnalată în zonele nordice. 1978. Fig. Cornul secarei – Claviceps purpurea Cornul.5 l/ha. 1980 când s-au înregistrat pierderi de 15-30 % din recolte (V. 20). de culoare neagră-violacee. deoarece boala este prezentă şi pe gramineele din flora spontană şi depreciază calitativ furajele. Pagubele cantitative produse de această boală sunt mici. Prevenire şi combatere. acestea prezentând pete negre în zona embrionului (fig.. Simptome. se recomandă tratamente foliare cu unul din produsele grupelor: Bavistin DF-0. odată cu extinderea culturii orzului. Sportak 45 EC-1 l/ha. Sporularea ciupercii este favorizată de temperaturi de 1520oC. În locul seminţelor.. fiind alcătuiţi din micelii împletite strâns.6 l/ha . iar interiorul este de culoare albă.5 l/ha. din care în primăvară vor apărea noi spori.8.8.Rhynchosporium secalis Boala este relativ recent apărută.1972). Bumper 250 EC-0. Sumi 8 12. dar s-a răspândit în Muntenia şi Oltenia producând chiar pagube mari în anii 1977. Ciuperca iernează în resturile vegetative de pe sol sub formă de micelii uscate.5 WP -0.2 l/ha.8. dar cele calitative sunt deosebite. Ciuperca poate ataca şi seminţele din spic. Carbendazim 500 SC-0. Bravo 500 SC-1. Simptome. Scleroţii conţin substanţe foarte toxice pentru om şi animale (fig.8.3. Sanazole 250 EC-0. care au o structură densă. 1983).4 kg/ha. Arsura frunzelor .9. Mirage 45 EC-1 l/ha (cu efect şi asupra bolilor spicului).Ciuperca produce pe limbul şi teaca frunzelor pete izolate de decolorare înconjurate de un inel brun. La exteriorul lor există un strat.. Din florile infectate ale spicului se scurg picături de lichid vâscos şi dulceag.5 l/ha. Arsura frunzelor: a-atac pe frunză.).6 kg/ha. ciuperca formează scleroţi de 2-4 cm lungime şi 3-6 mm grosime....D. în loturile semincere de orz atacate cu o intensitate mai mare de 10-15 % (P. Shavit 25 EC-0. În aceste picături se găsesc sporii ciupercii. 104 ..

Rugina brună . Grupările sporilor de rezistenţă care au formă eliptică asemănătoare cu forma grupurilor de spori de vară.20.8. apoi galbene-portocalii.3. Prevenire şi combatere. au răspândire neuniformă pe suprafaţa frunzei. sau a celor care la recoltare ajung între seminţele de secară. dar nu produce pagube însemnate. În anii deosebit de favorabili pentru evoluţia ciupercii au fost înregistrate pagube de 8 % din producţie.7. Pe frunzele de limba boului (Anchusa) sau de ochiul lupului (Lycopsis). Ciuperca rezistă în timpul iernii sub formă de scleroţi din care iau naştere fructificaţiie ciupercii. Infecţiile primare sunt asigurate de sporii din fructificaţiile ce ies din sol. Cornul secării: 1. pentru separarea unui acid (acidul sphacelinic) care produce contracţia muşchilor netezi şi este regăsit în perfuziile indicate în naşterile grele. albicioase la început.sclerot Industria farmaceutică foloseşte scleroţii germinat. 21).8. 8. Boala apare numai pe frunzele secarei sub forma unor pete mici. de decolorare. pentru ca să nu existe o perioadă mare în care să se poată realiza infecţiile. iar cele secundare se fac prin intermediul sporilor ce apar pe spic în picăturile vâscoase şi sunt duşi pe alte spice de vânt sau de insecte.Puccinia dispersa Boala apare anual în toate culturile de secară pentru sămânţă sau secara masă verde. Transmiterea ciupercii de la o cultură la alta se face prin intermediul scleroţilor rămaşi în sol. a substanţei cornutină ce are acţiune asupra sistemului nervos . pline cu spori de vară. 105 .secţiuni prin stromele cu fructificaţii şi spori obţinuţi în culturile de secară infectate artificial pentru ob]inerea unei substanţe (ergotină) care poate opri sângerarea rănilor. lucioase. secţiune prin ţesut. Întrucât substanţele conţinute de scleroţi sunt toxice. la început subepidermice. sunt negre. mari de până la 3-8 mm în diametru.spic de secară cu scleroţi. 3secară folosite la furajarea animalelor. 8. apoi se deschid pe faţa inferioară a frunzei şi devin prăfoase (fig. 4-spori. se recomandă curăţarea seminţelor prin triorare înainte de semănat şi cultivarea de soiuri cu perioadă scurtă de înflorire. se impune controlul calităţii furajelor şi a seminţelor de Fig. apar pete circulare sau alungite.Transmitere-răspândire. În vederea limitării atacului de Claviceps sp.2. 6. 2-ovar deformat. în centrul cărora se deschid crăpături pe faţa superioară a frunzei. Simptome. 5. bruneruginii.

umede.1.frunză cu grupări de spori de vară. Transmitere-răspândire.Pseudomonas syringae pv. Docea şi V. Prevenire şi combatere.Transmitere-răspândire.frunză cu grupări de spori de rezistenţă. începând de la vârf şi de la margini. Bacteria iernează în sămânţă şi în resturile vegetale în care îşi păstrează viabilitatea până la 4 ani. Răspândirea în câmp a agentului este făcută prin intermediul vântului şi a picăturilor mici de ploaie. se pot face fără aportul sporilor de pe gazda intermediară. BOLILE OVĂZULUI Bacterioze 8. Elliot recomandă dezinfectarea seminţelor cu aer cald la 100oC timp de 30 ore. lungi de unul sau mai mulţi milimetri.A. Prevenire şi combatere.5. În jurul ţesuturilor afectate apare o zonă de decolorare ce formează inelele. 1941). Arsura aureolată . Rugina brună: 1. deoarece presupun udarea şi apoi uscarea seminţelor. de cercetătorul Manns. 2. infecţiile pe secară. Fig. Zonele aureolate devin brune şi vor fi în faza finală bine delimitate de restul frunzei prin dungi fine brun-roşcate.U. 6. Ghimpu şi studiată de E.4. În România a fost semnalată în 1939 de V.8.4.9.spori de rezistenţă. brune. răni mici. 8. deci sporii de rezistenţă nu infectează în fiecare an gazdele intermediare. Severin (1965). coronafaciens Această boală a fost descrisă în 1909 în S. care pot rezista atât la secetă cât şi iarna la temperaturi scăzute. 106 . Pe frunzele plantelor mature apar.7.spori de vară. Întrucât în natură bacteria este semnalată şi pe secară. Se recomandă cultivarea de soiuri rezistente şi distrugerea gazdelor intermediare datorită cărora pot apărea în natură noi rase fiziologice mai virulente. Prin unirea zonelor decolorate pot să se formeze dungi galbene pe toată lungimea frunzei. Infecţiile se realizează uşor dacă temperatura este în jur de 28oC şi dacă ţesuturile plantelor sunt umectate cu apă. Pe plantele tinere boala se manifestă prin apariţia unor pete ovale. lungi de 2-26 mm şi late de 1-5 mm. Tratamentele chimice seminale cu soluţie de formalină (1:300) sau cu streptomicină 50 ug/ml. Răspândirea ciupercii este asigurată în tot cursul anului de sporii de vară. pe care apar spori. Simptome. 21. apoi s-a identificat în culturile de ovăz din mai multe ţări ale Europei. 8. Deşi are gazdă intermediară. caracteristice acestei boli bacteriene. în dreptul cărora ţesuturile se înroşesc şi se usucă.3-frunză de limba boului atacată. se vor evita asolamentele cu ovăz şi secară.4.(Ferraris. dau rezultate foarte bune dar sunt scumpe şi greu de executat.

Boli produse de ciuperci 8.4.2. Tăciunele zburător - Ustilago avenae Boala este cunoscută în toate ţările cultivatoare de ovăz dar produce pagube mari (10-15 %) numai în cazul în care nu s-au făcut tratamentele seminale obligatorii. Simptome. Plantele bolnave se pot recunoaşte uşor în lan în momentul premergător apariţiei paniculelor când, burduful este de culoare galbenă-verzuie şi se deschide mai târziu decât la plantele sănătoase. Paniculele bolnave sunt drepte, cu ramificaţii puţin răsfrânte şi cu spiculeţele distruse, transformate într-o pulbere brună-negricioasă de spori. Glumele pot fi total sau parţial distruse, în acest ultim caz, partea lor superioară persistă şi formează deasupra masei de spori un înveliş fragil, ce se rupe şi sporii sunt împrăştiaţi de vânt (fig.8.22). În funcţie de modul de raspândire al masei sporifere ce poate fi mai mult sau mai puţin compactă, se Fig. 8.22. Tăciunele zburător: disting două forme ale bolii: a-panicul sănătos şi tăciunat; - forma de tăciune zburător moale, ce apare pe b-spori (E. RĂdulescu vreme secetoasă şi călduroasă şi se caracterizează prin şi col., 1972). distrugerea totală a paniculului şi răspândirea rapidă a sporilor; - forma de tăciune zburător tare, ce apare pe vreme răcoroasîă şi umedă şi se caracterizează prin distrugerea parţială a paniculului (numai spicule]ele inferioare). Masa sporiferă este dură, compactă şi se răspândeşte greu, abia la recoltare. Rareori se poate constata şi atacul ciupercii pe frunze sub formă de dungi negre pulverulente. Transmitere-răspândire. Ciuperca se răspândeşte în timpul înfloririi ovăzului prin sporii de rezistenţă purtaţi de vânt, iar de la un an agricol la altul va rezista în seminţele infestate sau infectate . Prevenire şi combatere. Se recomandă cultivarea soiurilor rezistente şi tratarea preventivă a seminţelor cu fungicide sistemice: Raxil-2,5 kg/t; Baytan F PUS-2 kg/t; Prelude SP-2 kg/t; Vincit P- 2 kg/t sau Benit universal-2 kg/t. 8. 5. BOLILE PORUMBULUI Viroze 8.5.1. Mozaicul european - European maize mosaic virus Boala a fost descrisă în 1955 la sorg apoi şi pe porumb în Italia, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia şi URSS. I. Pop o semnalează în România în 1962, iar I. Pop şi Corina Tuşa (1966) delimitează aria de răspândire a virusului care se găseşte în culturile de porumb şi sorg din sud-estul şi sud-vestul ţării unde şi costreiul este mai răspândit.
107

Simptome. Boala apare când plantele au 50-60 cm înălţime, sub forma unor pete mici, punctiforme, de culoare verde-deschis, situate în spaţiile dintre nervurile frunzelor tinere. Petele se unesc ceva mai târziu şi formează dungi late de decolorare sau chiar benzi verzi-deschis sau gălbui ce cuprind zone mari din suprafaţa frunzelor. Înălţimea plantelor virotice este redusă cu 40 % iar producţia scade cu 43-44 %. La sorg simptomele sunt asemănătoare, iar la unele soiuri striurile se colorează în roşu-ruginiu datorită arsurilor. Costreiul virozat are pe limbul frunzelor dungi decolorate, paralele cu nervurile, însoţite de înroşiri uşoare sau de arsuri. Plante gazdă. Virusul poate infecta porumbul, sorgul, iarba de Sudan, costreiul şi numeroase alte specii de graminee. Transmitere-răspândire. În natură virusul se răspândeşte prin afidele care iau virusul în 1-2 minute de hrănire şi apoi acesta persistă timp de 2-6 ore în corpul lor. Persistenţa în natură a virusului este asigurată de costrei în rizomii căruia virusul rezistă peste iarnă şi de unde afidele îl vor achiziţiona şi retransmite în primăvară (fig. 8.25). Prevenire şi combatere. Ca măsură obligatorie de prevenire a atacului virusului pe porumb, se recomandă distrugerea prin măsuri agrotehnice şi erbicidare a buruienii gazdă (costrei) de pe tarlalele unde urmează să se semene porumbul sau sorgul şi de pe marginea drumurilor sau de pe taluzurile canalelor de irigaţie. Semănatul timpuriu al porumbului reduce posibilităţile de infecţie cu acest virus, datorită numărului mic de afide prezent la începutul primăverii. Fig.8.25. Mozaicul european Cercetările privind rezistenţa hibrizilor la boli şi dăunători, au evidenţiat faptul că există o legătură directă, între atacul de mozaic european şi atacul ciupercii Fusarium moniliforme (înflorirea albă a boabelor porumbului). Hibrizii dubli s-au dovedit mai rezistenţi decât cei simpli. Liniile noastre autohtone folosite în ameliorare sunt mai rezistente decât liniile străine. În loturile semincere se recomandă stropiri cu insecticide împotriva afidelor în primele faze de vegetaţie, dacă numărul acestora depăşeşte pragul economic de dăunare care este de 20-30 % plante populate cu afide (C. Bărbulescu, 1972). Bacterioze 8.5.2. Putregaiul moale al tulpinilor de porumb Erwinia chrysanthemi pv. zeae Boala a fost semnalată pentru prima dată în anul 1942 în Australia, apoi a fost identificată în Africa, S.U.A., Israel, India, Italia, Iugoslavia şi URSS. În România V. Severin a observat-o în 1964 în culturile de porumb irigat din jurul Bucureştiului.

108

Simptome. Primele simptome apar pe partea însorită a plantelor unde, sub teaca frunzelor, tulpinile prezintă pete verzi închis cu aspect umed, de 10-20 cm lungime. Tulpinile se înmoaie, se distrug ţesuturile şi plantele se frâng. Frunzele situate deasupra zonei bolnave se veştejesc şi se usucă în perioada premergătoare înfloritului. Rădăcinile sunt înroşite şi devin sfărâmicioase iar ca urmare plantele nu formează ştiuleţi (fig. 8.26). Transmitere-răspândire. Bacteria nu se transmite prin seminţe, dar ea se păstrează în resturile vegetale de pe câmp 27-36 săptămâni iar dacă acestea sunt îngropate în sol, bacteria îşi păstrează viabilitatea 2-7 săptămâni în funcţie de umiditate şi de temperatura solului. Infecţiile au loc prin rănile produse de sfredelitorul porumbului, fiind favorizate de umiditatea atmosferică peste 60-70 % şi de temperatura de 26-28oC. Prevenire şi combatere. Se recomandă rotaţia culturilor şi semănarea de porumb din loturile semincere, unde boala nu s-a manifestat pentru că s-ar putea ca seminţele să fie infestate la recoltare. Boli produse de ciuperci 8.5.3. Înflorirea albă a boabelor Gibberella fujikuroi Boala este destul de Fig.8.27. Înflorirea albă des întâlnită în culturile de a boabelor Fig. 8.26. Putregaiul moale porumb mai ales în anii cu al tulpinilor de porumb precipitaţii abundente şi pe (P. Sorauer, 1956). hibrizi cu o cantitate mare de proteină în boabe. În Moldova, această boală este mai răspândită decât putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor, produsă de Gibberella zeae (C. Henegar, 1987). Simptome. Boala se poate manifesta în toate fazele de vegetaţie a porumbului, pagubele fiind cu atât mai mari cu cât infecţiile au loc mai devreme. Plantele infectate de timpuriu putrezesc în timpul răsăririi, sau chiar înainte de răsărire datorită faptului că ciuperca încetineşte creşterea rădăcinilor. La plantele mai dezvoltate, atacul este localizat la baza tulpinii şi pe rădăcini unde se observă un mucegai roz, sub care ţesuturile putrezesc. Atacul caracteristic este cel de pe ştiuleţi unde în urma atacului boabele sunt acoperite de un miceliu fin alb sau uşor roz, iar tegumentul crapă, "boabele înfloresc”, conţinutul lor devenind evident ca şi în cazul floricelelor de porumb (fig.8. 27). Boabele crăpate sunt mai uşoare şi au o capacitate germinativă scăzută.
109

Transmitere-răspândire. Ciuperca se transmite de la un an la altul prin sămânţa infectată, sau cea pe care se găsesc sporii de tip Fusarium şi prin sporii de pe resturile vegetale. În cursul vegetaţiei sporii sunt duşi de vânt sau de molia cerealelor( Sitotroga cerealella). Prevenire şi combatere. Soiurile sau hibrizii de porumb cu seminte cu tegumentul subţire sunt mai sensibile la atacul acestei fuzarioze. Ca măsuri de prevenire a atacului se recomandă semănarea la epoca optimă, pentru a se asigura o răsărire rapidă a plantelor, evitarea rănilor mecanice şi a celor produse de dăunători care oferă “porţi de intrare” pentru ciupercă. Combaterea moliei porumbului, a sfredelitorului precum şi aplicarea îngrăşămintelor cu fosfor, limitează atacul. Sămânţa trebuie să provină din lanuri unde boala nu s-a manifestat iar tratamentele seminale se vor aplica obligatoriu pentru a putea proteja plantulele în primele faze de vegetaţie, când manifestă o maximă sensibilitate la fuzarioze. Tratarea seminţelor se va face cu unul din produsele: Flowsan FS-3 l/t săm.; Royal FLO 42 S-3 l/t săm.; Tiradin 500 SC- 3,5 l/t săm.; Tiradin 70 PUS-3,5 kg/t săm.; Altiram 80 PUS-3,5 kg/ha/tratament; Maxim AP 045 FS-1 l/t săm.; Tiramet 60 PTS-3 kg/t săm.; Tiramet 600 SC-3 l/t săm. 8.5.4. Putregaiul tulpinilor şi ştiuleţilor - Gibberella zeae Boala este frecventă în toate culturile de porumb, dar pagubele depind de factorii climatici. La noi în ţară, cele mai mari pagube se semnalează în zonele sudice şi vestice, în anii cu toamne ploioase. Simptome. Seminţele de porumb introduse în sol fără a fi tratate, formează plantule ce pot fi invadate de miceliul din sol, sau de miceliul provenit din germinaţia sporilor ce se găsesc pe boabe. Tinerele plantule mor înainte de răsărire şi în culturi se observă scăderea desimii normale. În perioada mătăsirii-fecundării, boala se observă pe rădăcini şi pe partea bazală a tulpinii. Rădăcinile infectate se înroşesc, putrezesc şi plantele se pot smulge uşor din sol. Partea bazală a tulpinii atacate se decolorează, apoi devine brună iar în interior măduva este de culoare roz-roşiatică. În dreptul nodurilor se observă pâsla miceliană albă sau roz deschis care produce putrezirea ţesuturilor iar ca urmare plantele se frâng. Ştiuleţii aproape maturi care sunt atacaţi, se acoperă cu miceliu roz-rubiniu iar ca urmare boabele învelite în miceliu îşi pierd facultatea germinativă şi chiar devin toxice. Atacul se observă pe ştiuleţii care nu sunt bine înveliţi în pănuşi sau pe cei atacaţi de sfredelitorul porumbului. Întrucât între pănuşi şi ştiulete se dezvoltă o masă miceliană bogată, pănuşile rămân lipite de ştiulete. Boala evoluează şi la ştiuleţii depozitaţi dacă nu există o aeraţie corespunzătoare în depozite şi dacă molia cerealelor duce sporii. Transmitere-răspândire. Gravitatea bolii depinde de condiţiile climatice ale zonei, evoluţia ciupercii fiind favorizată de umiditatea ridicată şi de temperaturile cuprinse între 6-36oC cu optim la 21-30oC. Ciuperca se transmite prin seminţele infectate. Persistenţa ciupercii este asigurată în sol prin fructificaţiile de rezistenţă cu spori care sunt maturi primăvara şi pot produce
110

111 . 8. Spre toamnă Fig. mai rar prin stomate sau prin străpungerea epidermei. În România în anii 1976 şi 1979. Se recomandă o rotaţie corespunzătoare. Tăciunele comun: tumorile capătă o culoare cenuşie-negricioasă. În loturile semincere nu se admite prezenţa acestei ciuperci în lan. Pentru germinarea sporilor este nevoie de o temperatură de 8-36oC (optima 26-30oC) şi de o umiditate ridicată. 10-spori apăruţi din germinarea sporilor de rezistenţă (T. provoacă răni prin care ciuperca pătrunde ăi produce infecţii. Vaslui şi Vrancea. Tumorile sunt la început albe şi strălucitoare.5. ciupercii.Atacul larvelor sfredelitorului porumbului sau grindina. Se recomandă cultivarea de hibrizi rezistenţi (Fundulea 418). distrugerea moliei şi sfredelitorului şi semănarea de sămânţă sănătoasă. Rotaţiile simple grâuporumb sau monoculturile de porumb practicate pe terenurile redate foştilor proprietari. 1941). Buzău.Ustilago maydis Boala este frecventă în toate ţările cultivatoare de porumb. 1-5 tumori produse pe diverse organe. care a produs pagube cantitative şi calitative foarte mari. o fertilizare echilibrată. combaterea dăunătorilor. Ciuperca produce infecţii localizate în diferite zone ale organelor aeriene unde apar tumori de mărimi variabile (de la câţiva mm până la câţiva cm în diametru) (fig.Ferraris.5. Tăciunele ştiuleţilor şi paniculelor-Sorosporium holci-sorghi f. Iaşi.7. Simptome.infecţii pe plantele tinere. Prevenire şi combatere. 8. Atacul larvelor de sfredelitor şi prezenţa moliei duce la creşterea frecvenţei şi intensităţii atacului acestei fuzarioze.8. Transmitere-răspândire. Călăraşi. Sporii de rezistenţă formaţi în tumori rămân în sol.6. recoltarea prin scoaterea plantelor întregi din lan şi cultivarea de hibrizi rezistenţi. boala a produs pierderi de 35-40 % din recolta posibilă. din cauza membranei aflate la exterior. Tratamentele recomandate la înflorirea albă sunt eficiente şi pentru această fuzarioză. 8. Tăciunele comun . 28). Fertilizarea cu gunoi de grajd proaspăt sau cu îngrăşăminte pe bază de azot. 9 spori de rezistenţă germinaţi. Se recomandă asolamente în care porumbul să nu revină după el însuşi şi nici după cereale păioase care sunt şi ele atacate de acest agent patogen. sensibilizează plantele la atacul de tăciune. zeae Boala este frecventă în culturile de porumb unde nu s-au făcut tratamente la samânţă şi în monoculturi. iar în România produce pagube evaluate între 2.8. membrana se rupe şi sunt puşi în libertate sporii 6.5-5 % din recoltă.5. 28 . în judeţele din Ialomiţa. au dus la extinderea atacului acestei fuzarioze. Prevenire şi combatere. au o perioadă de repaus şi după germinare formează spori care produc infecţii locale prin răni.

Simptome. Plantele atacate sunt ceva mai mici decât cele sănătoase şi par a ajunge la maturitate mai târziu. Inflorescenţele plantelor sunt parţial sau total transformate într-o masă neagră de spori. Paniculele sunt deformate, florile sunt mai dezvoltate iar ştiuleţii au o formă globuloasă sau conică având pănşile intacte. Ştiuletele este distrus, transformat într-o masă neagră de spori printre care se mai observă resturi din rahis (ciocălău) fascicule de vase conducătoare (fig. 8.29).

Fig.8. 29. Tăciunele ştiuleţilor şi paniculelor: A-atac pe inflorescenţa masculă; B,C-atac pe inflorescenţa femelă (P. Sorauer, 1956).

Transmitere-răspândire.Ciuperca rezistă în sol sub formă de spori de rezistenţă care îşi păstrează viabilitatea chiar şi 7-8 ani. Infecţiile sunt foarte puternice la porumbul semănat târziu, deoarece temperaturile de peste 15oC şi uscăciunea solului sub 50 % din capacitatea de câmp pentru apă, constituie factori favorizanţi ai atacului. Prevenire şi combatere. Se recomandă un asolament de lungă durată, pentru ca să se piardă viabilitatea sporilor din sol, să se cultive hibrizi rezistenţi (Oana, Odessa) şi să se execute obligatoriu tratamentele la samânţă, sau în lan cu: Tiradin 500 Sc-3 l/t săm.; Tiradin 70 PUS-3,5 kglt s\m.; Altiram 80 PUS-3 kg/ha/tratament; Metoben 70 PU-2 kg/t săm. Pentru tarlalele puternic atacate se recomandă recoltarea manuală, prin tăierea şi scoaterea plantelor din lan, în vederea micşorării răspândirii sporilor de rezistenţă. 8.5.7. Rugina porumbului - Puccinia sorghi Boala este puţin răspândită în ţara noastră, ea fiind semnalată doar în nordul Moldovei şi Transilvaniei. Simptome. Agentul patogen atacă spre sfârşitul perioadei de vegetaţie, când pe frunze apar pete gălbui, între nervuri, vizibile pe ambele feţe. În dreptul petelor, subepidermic, se formează lagăre de spori de vară, eliptice, de 1 mm lungime, de culoare brună-deschis. Ceva mai târziu apar lagărele cu spori de rezistenţă, brunenegricioase care pot produce în frunză crăpături pline cu un praf negru. Transmitere-răspândire. În ţara noastră, această ciupercă ce are ca plantă gazdă măcrişul iepurelui (Oxalis), de pe care sporii vin pe porumb, dar poate apărea chiar dacă măcrişul nu este prezent, căci sporii de vară-toamnă rezistă pe resturile de frunze în depozitele de furaje, de unde sunt duşi în anul următor de vânt sau de insecte şi ajung din nou pe porumb. Atacul este mai grav pe culturile semănate târziu sau pe hibrizii cu o perioadă mai lungă de vegetaţie .
112

Prevenire şi combatere. Se recomandă distrugerea resturilor vegetale infectate, sau măcar îndepărtarea acestora de pe viitoarele tarlale de porumb, cultivarea de hibrizi cu perioadă mai scurtă de vegetaţie în zonele unde boala se manifestă an de an şi practicarea unor arături adânci care să bage în sol resturile vegetale infectate.

8.5.8. Putregaiul uscat al ştiuleţilor - Nigrospora oryzae Boala este cunoscută în toate zonele unde se cultivă porumbul,şi depreciază ştiuleţii în depozite.

Fig. 8.30 Putregaiul uscat al ştiuleţilor

Simptome. Ciuperca atacă în câmp, ştiuleţii care nu sunt bine înveliţi în pănuşi în faza de maturare a acestora, sau pe cei dezveliţi de către ciori. Ştiuleţii atacaţi prezintă un putregai uscat al rahisului (ciocălăului) ceea ce îi face să fie sfărâmicioşi. Boabele de pe ştiulete "joacă" în alveole, nu pot fi separate mecanic, iar la baza lor şi în rahis se observă o coloraţie cenuşie produsă de spori negri, care sunt în număr foarte mare (fig. 8.30). Transmitere-răspândire. Ciuperca este dusă din depozite în câmp şi din câmp în depozite, de către molia cerealelor (Sitotroga cerealella). Aceasta depune sporii care s-au prins de franjurile aripilor, pe ştiuleţii dezgoliţi de către păsări, sau pe cei care nu sunt bine înveliţi. Sporii pot rezista în natură până la doi ani şi germinează numai în condiţii de umiditate mare şi temperatură între 10-30oC. Hibrizii din varietatea identata şi cei foarte tardivi sunt mai puternic afectaţi. Prevenire şi combatere. Se recomandă tratarea seminţelor ce ar putea fi acoperite cu spori ai ciupercii, distrugerea moliilor care duc sporii, dezinfectarea depozitelor şi distrugerea resturilor de plante pe care se pot găsi spori. 8.5.9. Putregaiul uscat al tulpinilor şi ştiuleţilor - Diplodia zeae Boala este foarte frecventă şi păgubitoare în SUA, Africa, Australia şi în unele ţări din Europa, iar pentru România este o boală de carantină.
113

Simptome. Boala apare pe tulpini, unde se observă o coloraţie verde-gălbuie a internodurilor inferioare care, în scurt timp se brunifică şi devin spongioase, sfărâmicioase. Măduva tulpinilor este decolorată, se descompune şi rămân evidente numai vasele conducătoare. Frunzele plantelor bolnave au o culoare verde-cenuşie, iar pe tecile frunzelor apar pete roşii-purpurii sau brune închis. Tulpinile se frâng cu uşurinţă. Ştiuleţii infectaţi au pănuşile decolorate, albicioase iar în cazul infecţiilor timpurii ştiuleţii rămân mici, au pănuşile lipite unele de altele şi capătă o culoare brună-cenuşie. Pe plantele infectate mai târziu se observă doar un miceliu albicios, slab dezvoltat, care pătrunde în rahisul ştiuleţilor (fig.8.31). Transmitere-raspândire.Ciuperca persistă de la un an la altul sub formă de miceliu de rezistenţă Fig. 8.31. Putregaiul uscat al tulpinilor sau, spori în resturile vegetale. Sporii rămân şi ştiuleţilor: a-ştiulete atacat; b-atac la viabili 2-3 ani. Sporii formaţi pe primele frunze nivelul nodului; c-atac pe alveole; dfructificaţie cu spori (A. Negru,1985). bazale sunt transportaţi de vânt şi vor germina în apa care stagnează după ploi între pănuşi şi ştiulete. Boala apare numai dacă plantele sunt sensibilizate, datorită administrării excesive a îngrăşămintelor pe bază de azot. Plantele atacate de sfredelitorul porumbului (Ostrinia) sau cele care prezintă răni mecanice, sunt mai frecvent invadate de această ciupercă. Prevenire şi combatere. Se vor respecta măsurile de carantină pentru a nu introduce în ţară acest agent patogen deosebit de periculos. CAPITOLUL 9 BOLILE LEGUMINOASELOR PENTRU BOABE 9.1. Bolile fasolei Viroze 9.1.1. Mozaicul comun al fasolei - Bean common mosaic virus Boala este răspândită în toate zonele cultivatoare de fasole, la noi viroza fiind menţionată încă din 1931. Pagubele produse variază în funcţie de rezistenţa soiurilor şi liniilor între 5-85 % din producţie (Marinescu Gh. şi col., 1986). 1. Simptome. Manifestarea bolii se vede mai mult sau mai puţin clar în funcţie de sensibilitatea soiului, momentul infecţiei şi condiţiile climatice (fig.9.1). Plantele soiurilor sensibile prezintă la scurt timp după infecţie (8-14 zile), pete verzi-deschis pe frunzele tinere, apoi pete mari verzi-deschis, mate, în contrast cu
114

zonele sănătoase care sunt lucioase. La soiurile sensibile spaţiile dintre nervuri sunt decolorate, cu zone verzi în lungul nervurilor şi datorită creşterii încetinite a zonelor afectate, pe frunze apar gofrări şi răsuciri ale marginilor. Plantele rămân mici, au înflorire slabă şi formează păstăi deformate, cu pete verzi-închis sau pete verzi situate în zone albicioase.

Limitele termice între care se manifestă boala sunt 18oC şi respectiv 30oC. Dacă temperatura depăşeşte pragul superior, la soiurile foarte sensibile apar arsuri şi brunificarea ţesuturilor la nivelul rădăcinilor şi tulpinii. Prevenireşi combatere. Ca măsură preventivă, se recomandă folosirea de sămânţă din soiuri rezistente, obţinută din culturi semincere, a căror izolare spaţială trebuie să fie de minim 500 m faţă de alte culturi de fasole, sau de măzăriche, bob şi gladiole care fac parte din cercul de plante gazdă ale virusului. Culturile semincere vor fi protejate împotriva afidelor şi vor fi curăţate de plantele virotice încă de la manifestarea primelor simptome. 9.1.2. Mozaicul galben al fasolei - Bean yellow mosaic virus Boala este larg răspândită în toate culturile de leguminoase (fasole, soia, mazăre, bob, lupin, trifoi) dar şi la freesie, gladiole şi pepeni galbeni. Simptome. Frunzele infectate prezintă pete mici, galbene, circulare, care se extind şi contrastează cu zonele verzi sănătoase. La soiurile sensibile, zonele îngălbenite cuprind în întregime frunzele, simptom urmat de uscarea şi căderea acestora şi de necroza vârfului de creştere. Spre deosebire de mozaicul comun, simptomele nu sunt mascate de temperaturile ridicate, ele accentuându-se către toamnă. Plantele rămân mici, cu tulpini puternic ramificate, cu flori pătate (la cele colorate) ce formează păstăi mici, cu boabe pu]ine, care se coc târziu, producţia fiind cu 40-45 % mai mică decât la plantele sănătoase (fig.9.2).

Fig.9.1. Mozaicul comun al fasolei (I. Pop, 1975).

115

începând cu răsărirea fasolei. Dacă umiditatea atmosferică scade. Se va folosi numai sămânţă din soiuri rezistente. acoperite cu exudat bacterian galben-vâscos. vizibil pe faţa inferioară a frunzei. Boala se manifestă în tot cursul perioadei de vegetaţie.1. ele se unesc şi inelele de decolorare ajung la 2-5 mm lăţime. ţesuturile se usucă iar exudatul bacterian devine o peliculă fină. brunegălbui. 116 . producând însemnate pagube cantitative şi calitative. atacul se manifestă sub formă de pete mici. transparente. Pe frunze apar pete mici. pentru a evita curba maximă de zbor a afidelor ce transmit virusul. Infectarea boabelor din păstăi se face prin intermediul vaselor conducătoare. În condiţii optime de temperatură (26-28oC) şi umiditate atmosferică ridicată. de 2-3 mm. numărul şi suprafaţa petelor creşte. verziînchis. Pop. delimitate de nervuri. 9. iar semănatul trebuie să se facă timpuriu. lucioasă ce se fragmentează uşor. Bacterioze 9. La amplasarea culturilor de fasole trebuie să se ţină cont de plantele gazdă în care virusul se poate găsi. în cazul infecţiilor târzii. colţuroase. Prevenire şi combatere. pe care se observă pete circulare sau neregulate ca formă.. 1985). circulare. boabele au tegumentul îngălbenit sau numai o pată galbenă (fig. Arsura comună a fasolei . apoi brune cu o margine roşie-cărămizie. phaseoli Boala este foarte răspândită în toate zonele unde se cultivă fasolea. Mozaicul galben al fasolei (I.9. Fig..2.3C). 1975). iar ca urmare boabele rămân mici. verzi-gălbui.Xanthomomas campestris pv. cu aspect apos. Tulpinile atacate au pete brun-roşcate cu exudat gălbui iar pe păstăi. înregistrându-se uneori chiar compromiterea întregii culturi (V. Simptome.3. zbârcite. Severin şi col. pe vreme umedă.

atac pe păstaie Transmitere-răspândire. 117 . Super Champ Fl-2. C. Funguram OH 50 WP (50 % cu din hidroxid de Cu)-0. Prevenire şi combatere. phaseolicola Boala cunoscută încă din 1926 a fost semnalată în România în 1960 de E. în zonele mai reci ale ţării.25 %. se va semăna sămânţă selecţionată tratată şi se vor face numai erbicidări.Arsura aureolată a fasolei-Pseudomonas syringae pv. În loturile semincere se recomandă 3-5 tratamente. Sadek.9. Transmiterea bacteriei în cursul vegetaţiei este asigurată de curenţii de aer şi picăturile de apă. În timpul vegetaţiei se vor aplica tratamente chimice cu produsele : Champion 50 WP (50 % Cu din hidroxid de Cu)-0. Măsurile de igienă culturală care prevăd strângerea şi scoaterea din teren a resturilor vegetale infectate. iar de la un an la altul ea rezistă în tegumentul seminţelor şi în resturile vegetale infectate. În loturile semincere. Temperatura ce poate distruge bacteria este de 48-50oC.4 l/ha (0. iar în zona de lângă rădăcinile grâului apar condi]ii bune pentru înmulţirea bacteriei (E. dar în tegumentul seminţelor aceasta rezistă până la 65oC.3 %). Se recomandă trei tratamente: în stadiul de 1-2 frunze adevărate.plantă sănătoasă. 9. Severin.A.1. Bacteriile din sol pot fi distruse în zona rădăcinilor orzului.Arsura comună a fasolei.25 %. 1983).D-arsura aureolată a fasolei. la începutul înfloritului şi ultimul la sfârşitul înfloritului.3. Se recomandă erbicidele Agil sau Dual. F. V. Tratamentele se vor face alternând produsele pentru a nu se ajunge la apariţia de forme rezistente.Fig. fără praşile în timpul cărora s-ar putea răspândi bacteria. dacă se respectă un asolament de 4 ani. cu rândurile orientate perpendicular pe direcţia vântului dominant şi dacă se foloseşte la semănat sămânţă neinfectată obţinută din loturile semincere cu izolare spaţială de minim 500 m. Bacteriozele fasolei: A. fără scoaterea plantelor din câmp. Prevenirea atacului de bacterioză poate fi realizată.4. dacă fasolea este cultivată în benzi alternative cu porumb.S. Rădulescu pe arii restrânse. limitează posibilităţile de persistenă a inoculului. Mancoben 60 PTS-4 kg/t. B. iar focarele de infecţie se vor distruge prin stropirea cu soluţie de sulfat de cupru 3 %.

apar pete ruginii alungite şi uşor 118 . Bacteria produce pe cotiledoane. phaseoli. în special în verile cu temperaturi ridicate (31oC). punctiforme sau chiar de 2-3 mm în diametru. 9. cu aspect de aureolă. atârnă în jos dar rămân mult timp verzi. Cercetările mai recente. tulpini. uşor denivelate. apoi pe măsură ce boala evoluează. Bacteria evoluează bine când umiditatea atmosferică este mare şi la temperaturi de 16-21oC.25 %.6. cu frunze ce au pete necrotice mici. Plantele atacate prezintă o veştejire a frunzelor bazale.1. plantele mici sunt îngălbenite în totalitate şi nu produc păstăi (fig. Boala se manifestă pe organele plantei începând de la cotiledoane pe care apar pete mici. Se vor lua aceleaşi măsuri de prevenire ca şi la arsura comună iar combaterea se va face cu produse din grupele: Champion 50 WP (50 % Cu din hidroxid de Cu)-0. Simptome. clorotice. Pe seminţele albe infectate se observă pete galbene.Simptome. phaseoli Kends.Corynebacterium flaccumfaciens pv. faţă de cel galben produs de Xanthomonas campestris pv. dar exudatul care apare pe timp umed este cremalbicios.3 %). foarte variate ca formă şi dimensiuni. Funguran OH 50 WP (50 % cu din hidroxid de Cu)0. D). Ca măsură preventivă se recomandă folosirea seminţei sănătoase din loturile semincere unde boala nu s-a manifestat. se veştejeşte tot aparatul foliar. În cazul unor infecţii grave.3. lată de 1-2 cm. 9. deoarece ea este o traheobacterioză clasică iar infecţiile se pot face doar prin leziuni date de nematozi.5 Veştejirea bacteriană . Săvulescu şi col. 1-3 mm dar cu o zonă marginală clorotică.1. În cazul depistării unor focare de veştejire bacteriană în loturile semincere. nu produce pagube mari nici la fasole. bacteria este destul de răspândită. Mancoben 60 PTS-4 kg/t.sp. et Snyder. Prevenire şi combatere.B. În România a fost semnalată în 1928 de Tr. plantele bolnave vor fi distruse prin stropiri cu soluţie de sulfat de cupru 3 %. Plantele obţinute din seminţele infectate sunt pitice. flaccumfaciens Boala este cunoscută în mai multe ţări din Europa şi America de Nord. Prevenire şi combatere. care au în vasele conducătoare colonii bacteriene ce dau infecţii sistemice (generalizate). iar la noi a fost semnalată în 1960 în jude]ul Cluj. aşa încât în aceste condi]ii.Antracnoza-Colletotrichum lindemuthianum Boala este cunoscută în toate ţările Europei încă din secolul trecut. În acest stadiu de atac simptomele pot fi confundate cu cele produse de Fusarium oxysporum f. Boala se transmite greu de la plantă la plantă. Pe axa hipocotilă. Boli produse de ciuperci 9. brune. Frunzele au marginile răsucite spre partea superioară. unde îşi păstrează viabilitatea până la 20 de ani. De la un an la altul bacteria persistă în seminţele infectate.25 %. indică prezenţa ei în toate zonele mai umede ale ţării şi în anii cu precipitaţii în exces. Super Champ Fl-2. ovale sau circulare. Din aceste seminţe pot să apară în anul următor plante bolnave. Simptome. Deşi. nici la soia. pe tulpini pot să apară crăpturi prin care se scurge exudatul bacterian iar planta se usucă imediat. păstăi şi boabe simptome asemănătoare arsurei comune.4 l/ha (0. Transmitere-răspândire.

Antracnoza: 1-atac pe păstaie.25 % (t. ceea ce îngreunează munca de obţinere a soiurilor rezistente la această boală.p. cu spori de rezistenţă. dintre care rasa alfa este cea mai răspândită. aşa încât frunzele apar sfâşiate. urmată de rasa delta.5).16 % (t. În cazul unor infecţii puternice. În lunile iunie-iulie apar pe frunze pete gălbui. 14 z. Porţiunile de limb brunificate. Păstăile atacate rămân sterile sau formează boabe cu pete brune sau cafenii. Simptome.25 % (t.3.9. care este şi principala sursă de infecţie în anul următor. 14 z. Pe frunzele atacate apare o brunificare parţială a nervurilor.15 %. ca nişte puncte albe iar pe faţa inferioară apar alte grupuri de spori ca nişte mici cupe. primul imediat după răsărire şi unul înainte de înflorire iar în loturile semincere se mai fac două tratamente. Ciuperca rezistă în resturile de plante bolnave şi ca miceliu în sămânţă. Merpan 80 2-porţiune cu atac mărită.).adâncite. Păstăile atacate prezintă pete circulare sau eliptice. Extinderea bolii este favorizată de perioadele ploioase ale anului şi de temperaturile cuprinse între 13 şi 27oC.). Fig. La culturile de consum se vor aplica două tratamente. aşa încât se usucă. Transmitere-răspândire.p. la soiurile sensibile. prăfoase. 91.2 %. cu spori de vară. de 4-5 mm. de 2-3 mm în diametru şi depreciază calitatea acestora. Prevenire şi combatere. Euparen 50 WP-0. Măsurile preventive obligatorii sunt: rotaţia de 4 ani. chiar pe păstăi unde acestea sunt mari. 119 fructificaţie şi spori (T.).7.4). În adânciturile de pe cotiledoane. înconjurate de zone decolorate.4. se pot observa grupuri de spori de vară. foarte numeroaşi. În luna august. Plantele tinere atacate au şi rădăcinile putrezite. Captan 50 WP-0. Ferraris.9.p. pe frunze apar puncte negre. în dreptul cărora ţesuturile sunt adâncite iar pe margine se observă o zonă brunroşiatică.p. Ciuperca prezintă numeroase rase fiziologice.2 % (timp de pauză 10 zile). la sfârşitul înfloritului şi un tratament la formarea păstăilor.Uromyces appendiculatus Boala a fost semnalată în România de I. Captadin 50 PU-0. Boala este mai frecventă la soiurile de fasole oloagă . 14 z. pe care se observă puncte brun-roşcate.4WDG-0. Constantineanu în 1920. Ea produce pagube mai mari în culturile irigate şi în cultura succesivă de fasole.25 % (t. 1938). care duc la uscarea rapidă a tuturor frunzelor (fig. urmată de arături adânci şi folosirea de sămânţă sănătoasă. prăfoase. necrozate se pot desprinde.9. . Merpan 50 WP-0. vizibilă pe partea inferioară a limbului foliolelor. Atacul se observă primăvara timpuriu când pe frunze apar pete mici galbene. Captan 80 WP-0. pe fasolea cultivată în zonele umede. dar şi de rezistenţă. 14 z. în dreptul cărora pe faţa superioară a frunzei se deschid grupuri de fructificaţii cu spori. mucilaginoase (fig. Rugina .). Se va folosi alternativ produse din grupele: Tiuram 75 PU-0. tulpinii sau păstăi se formează perniţe roz. adunarea resturilor de plante infectate.

însă acum este generalizată pe mai multe specii de plante cultivate în Europa.2. Măsurile preventive ca strângerea şi arderea resturilor. lângă nervuri. situate între nervuri şi uneori îngroşări vizibile pe partea inferioară a frunzelor. la temperaturi de 16-24oC şi produc infecţii succesive în condiţii de umectare prelungită a frunzelor.Transmitere-răspândire. Pe frunzele tinere infectate se observă o decolorare şi o îngroşare a nervurilor iar pe frunzele mature apar dungi de culoare verde-deschis sau pete neregulate ca formă. 1941).2.6). cu o frecvenţă de 10 %. 3-spori de rezistenţă (T. În România boala a fost semnalată pe mazărea furajeră în 1974. Persistenţa ciupercii de la un ciclu de vegeta]ie la altul este asigurată de sporii de rezistenţă rămaşi pe resturile vegetale care. 2-spori de vară. Bolile la mazăre Viroze 2. Ciuperca este semnalată şi pe alte leguminoase: fasolea turcească. Simptome.9. Boala a fost semnalată iniţial în America pe bob. de nuanţe verzi-deschis. 9. fasolea mare. Mozaicul nervurian al mazării . la soiul Artona. Plantele infectate au înălţimea redusă. o ramificaţie mai bogată. Rugina: 1-grupuri de spori pe frunze. reduc considerabil pagubele produse de această ciupercă. arătura adâncă după recoltare aplicate la soiurile de fasole rezistente. frunze mai mici. producând reduceri ale producţiei de sămânţă de până la 83 %. 120 .1. Fig. Răspândirea ciupercii este asigurată în cursul perioadei de vegetaţie de sporii ce se formează în condiţii optime. în anul următor vor germina şi vor produce noi infecţii. Ferraris.9.5. Prevenire şi combatere. încreţite şi uneori ofilite (fig.Pea enation mosaic virus.

lintea. cu un num\r redus de boabe. ce duc virusul de la o plantă la alta şi cultivarea de soiuri rezistente dar. lucernă şi trifoi. Arsura bacteriană a mazării . pot produce uscarea florilor şi uscarea primelor păstăi mici. Primele simptome ale bolii apar pe frunzele bazale unde se constată prezenţa unor pete mici. 121 . galbenecafenii la început.9. decolorate şi fără păstăi. Pe toate organele atacate.bobul. din ţesuturile distruse apar picături cu bacterii.5 mm lungime. iar ca urmare păstăile rămân seci. timpurii. Infecţiile secundare.lupin.9. pot să se unească şi să dea naştere la dungi brune de până la 1. mazăre şi latir. pelucule lucioase (fig. la care plantele suferă de piticire şi decolorare. Din cercul de plante gazdă a virusului fac parte: . Petele de pe tulpini. înălţime redusă. Bacterioze 9. la care plantele au vârfurile turtite. Mozaicul nervurian al mazării (I. ofilite şi cu păstăi mici. nu formează păstăi şi au frunze cu marginile răsucite spre partea superioară. Infecţiile primare. Se recomandă tratamente cu insecticide `n vederea distrugerii afidelor. cu frunze încreţite. de culoare galbenă-brunie. târzii.2.6. situate la locul de prindere a codi]ei frunzei. . Prevenire şi combatere. apoi brune. . de 1-6 mm în diametru. colţuroase.năutul. . cu aspect umed. verzi-măslinii.2. 1975). cu aspect umed. Prevenirea atacului la culturile de mazăre se poate realiza prin izolări spaţiale. apoi în mai multe state europene iar în 1957 E. Simptome. Pop. se manifestă pe păstăi sub formă de pete circulare sau neregulate ca formă. ce se usucă se brunificş şi formează pe zonele uscate. care sunt alungite. Docea şi Olga Vulpe au depistat-o în culturile de mazăre din jurul capitalei.Pseudomonas syringae pv.7). a căror plante atacate sunt mici. pisi Boala a fost semnalată în 1915 în SUA. faţă de celelalte specii de plante din cercul de gazde ale virusului. de 3-8 mm în diametru. Virusul a mai fost semnalat la soia. la care plantele virotice au talia mică şi frunze cu pete de decolorare situate în lungul nervurilor. de culoare albcenuşie.Fig.

. frunze. Transmitere-răspândire. se recomandă tratarea seminţelor cu: Apron 35 SD-0.4. Răspândirea bacteriei în cultură se face prin curenţii de aer ce antrenează fragmente de colonii (pelicule) bacteriene sau picăturile apei de irigaţie (prin aspersiune) sau a apei de ploaie. sunt suficiente pentru a avea o cultură sănătoasă. Kleinhempel şi col. 1989). Prevenire şi combatere. pe care apar pete galbene-undelemnii (fărăcontur precis).Fig. stipele. tulpini şi păstăi.2. în dreptul cărora pe faţa inferioară se formează un puf cenuşiu-violaceu. îngroparea resturilor atacate şi semănarea de soiuri rezistente. în zonele cu climat umed şi în perioadele cu precipitaţii bogate. Boli produse de ciuperci 9. Mana este prezentă pe toate organele plantelor. Prevenire şi combatere. 122 .9. Mana . Pentru a avea mai multă siguranţă. prin sămânţa infectată şi în măsură mai redusă prin resturile vegetale infectate. În ţara noastră cea mai mare frecvenţă a atacului (40 %) s-a înregistrat în judeţul Hunedoara (Tatiana Seşan. Evoluţia bolii este favorizată de umiditatea atmosferică mare şi de temperaturile ridicate cuprinse între 28-30oC.7.Peronospora pisi Boala este întâlnită frecvent în culturile de mazăre în perioadele umede ale anului. Simptomele caracteristice sunt cele de pe frunze şi stipele. La semănat se va folosi sămânţă provenită din loturi semincere. iar pe păstăi se constată pătrunderea agentului în boabe. 9. Antracnoza-Mycosphaerella pinodes Boala se mai numeşte şi ascochitoza mazării şi este cunoscută în toate ţările cultivatoare de mazăre. mai ales pe plantele tinere. Bacteria se transmite de la un an la altul. 1980). folosirea la semănat de sămânţă sănătoasă.3.2 kg/t săm. Măsurile preventive ca: asolament de 4 ani. unde nu s-a manifestat atacul şi preventiv va fi tratată cu: Mancoben 60 PTS-4 kg/t săm. Simptome.2. Zonele pătate se necrozează şi se usucă. înregistrându-se pierderi de recoltă de 10-20 %.Arsura bacteriană a mazării( H.

la început decolorate.5 %. brune sau cafenii-cenuşii.M.9. Soiurile omologate în ţara noastră manifestă o rezistenţă medie la antracnoză cu excepţia soiului Victoria care s-a dovedit a fi rezistent. ţesuturile sunt denivelate. în centrul cărora apar puncte mici. deoarece în dreptul petelor lungi de 1 cm. Plantele apărute din boabele infectate pier în scurt timp după răsărire sau rămân debile. de culoare brună-deschis. Zineb-0. folosirea de sămânţă sănătoasă şi îngrăşarea echilibrată a solului. cu pete galbene sau cafenii şi prezintă o germinaţie scăzută.T.3 % sau zeamă bordoleză 0. la avertizare se pot aplica 3 tratamente: la începutul ramificării tulpinilor.5. 4spori Zonele centrale uscate ale petelor cu timpul devin cenuşii şi prezintă mici puncte negre. de temperaturile cuprinse între 25-30oC şi se manifestă puternic pe plantele cultivate în terenuri îngrăşate prea puternic cu azot.2. apoi brune cu margini mai puţin delimitate sau precis delimitate (fig.Simptome. Antracnoza mazării: 1. Mai târziu apar pete pe care se deschid grupuri de spori negri. 3-secţiune prin fructificaţie cu spori.8. tulpinile şi păstăile infectate prezintă pete mici de 1-2 mm. Se recomandă cultivarea de soiuri rezistente.5-0.8). Dithane M 45-0. 9. acestea au tegumentul zbârcit. mai numeroase pe partea inferioară a 123 . Fig. Păstăile atacate au pete circulare. înainte de înflorit şi al treilea după înflorit cu: Turdacupral-0. Simptome. cu atât pagubele sunt mai mari şi chiar dacă se formează boabe. adâncite. Atacul pe tulpini este foarte păgubitor. 9. Rugina mazării -Uromyces pisi Boala este cunoscută în toate zonele cultivatoare de mazăre din Europa şi America dar nu se înregistrează pagube deosebite decât în anii cu precipitaţii abundente. Boala se manifestă prin apariţia pe frunze şi tulpini de pete de decolorare. Înainte de semănat se va aplica un tratament seminal cu amestec de Metoben 2 kg/t+ T. cu puncte mici negre. prăfoase. Cu cât atacul pe păstăi se instalează mai devreme.2-atac pe păstaie şi frunze. Antracnoza este favorizată de umiditatea ridicată (peste 90 %). Prevenire şi combatere.75 %. În timpul vegetaţiei. 2 kg/t. tulpina se strangulează şi partea superioară a plantei se usucă.D. Frunzele.2 %.

Fig. 124 .frunzelor (fig. până pier. Ciuperca parazitează şi diferite specii de latir. portocalii.1. tutunul. iar transmiterea ciupercii de la un an la altul se face prin intermediul sporilor de rezistenţă şi prin miceliul de infecţie din rădăcinile plantelor de laptele câinelui. formează tulpini scurte. pe care se găsesc frunze cu spori . arăturile adânci. dintre care 9 atacă numai cartoful iar 7 pot fi prezente pe cartof dar sunt specifice pentru alte plante de cultură ca tomatele. Măsurile de igienă culturală. aproape circulare cu puncte mici. lucerna sau castraveţii. Bolile cartofului Viroze Cartoful (Solanum tuberosum L. îngroşate. se poate interveni cu un tratament cu Plantvax WP. CAPITOLUL 10 BOLILE PLANTELOR TUBERCULIFERE ŞI RĂDĂCINOASE 10.9. Prevenire şi combatere. În cursul perioadei de vegetaţie sporii sunt răspândiţi de vânt şi picăturile de ploaie. negre (fructificaţii cu spori mici). Plantele puternic atacate se usucă prematur şi prezintă boabe şiştave în păstăi. vizibile pe faţa inferioară. care odată infectate. pe faţa superioară şi cupe mici (fructificaţii cu spori turtiţi). amplasarea corectă a culturii şi distrugerea plantelor gazdă.9.9). câţiva ani la rând. 9. asigură prevenirea îmbolnăvirii plantelor de mazăre. În cazul în care avem în cultură soiuri sensibile şi atacul este foarte puternic. Rugina mazării Boala este prezentă şi pe plantele de laptele câinelui care au frunzele lăţite.) este una din plantele care pot fi atacate de o multitudine de virusuri.0.2 %.

când este semnalat singur sau pagube mult mai mari.1. În ţara noastră este descris în 1960 de I. îngălbeniri urmate de arsuri şi căderea frunzelor sau chiar distrugerea plantelor în întregime.M. Virusul prezintă mai multe tulpini a căror simptome variază în funcţie de rezistenţa soiului. Simptome. mici.(original). În prima parte a perioadei de vegetaţie.1. dacă aceste plante provin din tuberculi Fig. Înălţimea plantelor este mult redusă iar frunzele sunt puternic încreţite. Transmiterea virusului în natură se face prin tuberculi (de la an la an) sau prin contactul direct între plantele sănătoase cu cele bolnave. Virusurile din grupa YN pot fi transmise şi prin contactul direct dintre plante. Cele ce s-au hrănit 30-60 secunde pe o plantă virotică rămân infecţioase timp de o oră.Potato virus X Acest virus este cunoscut ca producând mozaicul X (slab. Cojocaru şi I. Virusul Y al cartofului . Smith. până la înflorire.10.Potato virus Y Virusul Y este cunoscut ca producând un mozaic sever sau stric (dungi brune) la cartof. Simptome.M. 125 . sau chiar mai mult. iar în perioada de vegetaţie prin afide. Transmiterea virusului de la un an la altul se face prin intermediul tuberculilor virotici. Frunzele uscate cad sau rămân agăţate pe tulpinile care pot prezenta dungi brune alungite. de condiţiile climatice şi de asocierea cu alte virusuri.1.1). Transmitere-răspândire. virotici. În toate zonele de cultură a cartofului ca producând pagube cuprinse între10-20 % . când se găseşte asociat cu alte virusuri(Y sau A).2. comun) al cartofului încădin 1931. K. Răspândirea virusului o fac sporii de la ciuperca ce produce râia neagră. dar cele mai mari pagube au fost înregistrate în 1981. Transmitere-răspândire.10. cuscuta şi insectele. Pop `n 1964. 10. ardei. tutun şi tomate cu pierderi însemnate de până la 80 % din recolta plantelor de cartof virozate. iar în România este semnalat de N. Pe frunze se observă marmorări.10. Dacă infecţia are loc mai târziu apar doar marmorări ale limbului şi rareori necroze (fig.Pop şi col. plantele virotice prezintă un mozaic slab intre nervuri. de momentul infecţiei. Simptomele dispar în perioada caldă din vară la temperaturi mai mari de +24oC sau în perioadele cu temperaturi sub 10oC. când a fost studiat de K. Virusul X al cartofului . pentru ca în toamnă să se observe zone necrotice (arsuri) pe suprafaţa frunzei sau pe codiţa ei. Smith îl descrie în 1931.1.Virusul Y al cartofului .

din care în anul următor apar plante de înălţime mică. Plantele virotice vor forma în pământ tuberculi de dimensiuni mai mici. Prin aceste 126 . culturile fiind izolate spaţial faţă de alte culturi ale speciilor din cercul de plante gazdă a virusurilor. Cojocaru şi I.Potato leafroll virus Răsucirea frunzelor de cartof este o boală frecventă în toate ţările cultivatoare de cartof. Întrucât.2). virusul fiind descris din 1964 şi în România de N. virusul ofilirii pătate a tomatelor. Într-o fază mai avansată a bolii. se vor planta tuberculi din soiurile rezistente. cu eliminarea rândurilor de pe margine. în special cele rezistente la virusul Y care. sau ale insectelor ce transmit virusul. eliminarea timpurie a plantelor bolnave. În loturile semincere se va asigura prin erbicidare combaterea buruienilor care pot fi gazde ale virusurilor. cu internoduri scurte şi cu frunze puternic răsucite la scurt timp de la răsărire (fig. Transmitere-răspândire. Simptome. ceea ce împiedică migrarea amidonului spre tuberculi. alegerea atentă a tuberculilor.1. se va produce material Fig. Soiurile sensibile prezintă pe frunzele răsucite şi o coloraţie violacee. În zonele cu frecvenţă mare a virusurilor. virusul M al cartofului. iar pe parcursul anului se vor aplica stropiri repetate cu insecticide pentru a evita infectarea plantelor. virusul mozaicului castraveţilor şi viroidul tuberculilor de cartof. Măsurile de prevenire constau în depistarea şi distrugerea plantelor bolnave din lanurile de cartof destinate producerii materialului de plantat. Acest virus este transmis de afide care după o perioadă de hrănire de 45-95 minute rămân infecţioase toată viaţa lor. afidele transmit virusurile. În timpul perioadei de vegetaţie plantele infectate prezintă marginile frunzelor din vârful tulpinii curbate spre faţa superioară şi uşor răsucite ca un cornet. sfărâmicioase şi dau un sunet metalic la atingere.10. În funcţie de sensibilitatea soiurilor pagubele pot fi de 10-95 % din recoltă. Prevenirea şi combaterea bolilor virotice ale cartofului. virusul tutunului.10.10. virusul rattle al tutunului. Virusul răsucirii frunzelor cartofului . Frunzele au arsuri în vasele conducătoare. acesta rămânând în frunza ce devine tare şi sfărâmicioasă. se răsucesc toate frunzele. virusul mozaicului lucernei.3. plantarea timpurie. Virusul răsucirii frunzelor de sămânţă în zonele cu frecvenţă redusă a acestora. virusul S al cartofului. diminuează cel mai mult producţia. În afara acestor 3 virusuri principale în ţara noastră ar putea să mai fie sau mai sunt semnalate: virusul deformării vârfului cartofului.2. tari. mozaicul (Tomato Aucuba. combaterea insectelor şi recoltarea timpurie. În “zonele închise” se aplică măsuri de preîncolţire a tuberculilor. Pop. virusul pătării inelare negre a tomatelor. virusul A al cartofului. acestea devin aspre.

să se aplice toate metodele agrotehnice. La tomate apare în urma atacului mărirea frunzuliţelor de sub fruct şi lignificarea fructelor ce nu Fig. se înregistrează o varietate mare de simptome. Stolburul Solanaceelor .1955). datorită distrugerii insectei. Transmiterea agentului patogen în natură este asigurată de cuscută şi de insecte. proliferări. In natură pagubele produse de mycoplasma sunt direct proporţionale cu răspândirea insectei ce transmite mycoplasma. Suceava.mycoplasma produce decolorări şi ofiliri rapide.1969. lemn câinesc.3. vinete.1971.G. La cartof. fitotehnice şi de protecţie la optim. când are loc zborul maxim al afidelor şi se elimină tuberculii de la marginea tarlalelor ce pot proveni de la plantele posibil infectate. ce nu are efect toxic pentru plante dar. împiedică atacul afidelor. atacul de stolbur este doar sporadic şi nu dă pagube însemnate. ochiul boului şi tutunul turcesc . morcov şi loboda porcească mycoplasma produce înroşirea frunzelor sau colorarea lor în mov şi reducerea suprafeţei acestora (fig. vinca. ardei. Simptome. Micoplasme 10. Prevenire şi combatere. ajung să se coacă şi să aibă culoarea roşie caracteristică. În cultura mare este necesar ca periodic să se împrospăteze materialul de plantat cu tuberculi produşi în “zonele închise”. Evitarea atacului afidelor se poate face şi prin tratamente cu ulei.S) şi asupra ei au efectuat studii numeroşi cercetători între care Alice Săvulescu şi P. Stolburul solanaceelor (I. Mycoplasma este cunoscută ca parazită pe 80 specii de plante ce aparţin la 10 familii botanice.S.măsuri se evită suprapunerea momentului de sensibilitate a plantelor cu perioadele calde ale anului.1. Solanaceae în condiţiile cultivării lor în zone secetoase. La catof. stolburul a produs ofiliri grave ale cartofului chiar şi în zonele mai nordice Botoşani.mycoplasma produce înverziri accentuate. volbură şi tutunul turcesc .Stolbur disease – Mycoplasma Stolburul este considerat ca una din bolile cele mai grave ale plantelor din fam. cuscuta. La tomate. La speciile lemnoase transmiterea mycoplasmei se realizează prin altoiri.V.10. În funcţie de grupa de plante pe care este semnalată mycoplasma.4.3). Boala a fost descrisă din 1933 de Rîjkov (U.1972). In anii cu primăveri şi veri ploioase şi răcoroase. din cauza verii deosebit de secetoase (cu atac mare de Hyalestes) aşa încât. Transmitere-răspândire. de aceste lucruri depinzând direct producţia la unitatea de suprafaţă.R. Culturile de solanacee vor fi corect erbicidate pentru a diminua atacul de Hyalestes obsoltetus şi a elimina buruienile gazdă ale mycoplasmei. În anul 1996 a fost un an deosebit de favorabil extinderii stolburului. transformarea florilor în frunze. Ploaie (1960.Voronkievici. 127 .10. deformări şi sterilitatea florilor.

4. Frunzele sunt Fig. negricioase din care cauză boala se mai numeşte şi “boala piciorului negru”. Bacterioze 10. se observă brunificarea vaselor. iar la plantarea tuberculilor sau a răsadurilor se va avea în vedere ca pe tarlalele respective să nu existe vetre de cuscută ce pot transmite micoplasma. În solele cultivate cu cartof sau legume terenurile vor fi menţinute la o umiditate corespunzătoare care să împiedice dezvoltarea insectelor. internodii scurte şi ramuri orientate în sus. Coaja tuberculilor nu este afectată. apoi pulpa este transformată într-un mucilagiu urât mirositor datorită suprainfectării acesteia. atrosepticus. atroseptica şi E. ţesuturi (fig. carotovora Această boală bacteriană a fost cunoscută şi studiată încă de la sfârşitul secolului trecut (1899) de către Fraun iar Appel (1902) şi Hall (1902) izolează bacteriile pe care le denumesc Bacillus phytophtorus şi B. Aceste simptome apar datorită 4 . 128 .1. 1938) din frunze nu coboară la tuberculi. ce separă zona distrusă de cea sănătoasă. In categoria micoplasmozelor se încadrează şi măturile de vrăjitoare de la cartof. Înnegrirea bazei tulpinii cartofului şi putregaiul moale al tuberculilor . boli a căror prezenţă este cunoscută de multă vreme în America şi parţial în Europa.4). putrezite. vârfurile roşii ale cartofilor şi germinarea cu colţi subţiri la cartof. Arăturile adânci de toamnă au un rol deosebit în micşorarea rezervei seminţelor de buruieni. Baza tulpinii are ţesuturi moi. Solanaceae în condiţiile cultivării lor în zone secetoase.2 . Ferraris. Înnegrirea bazei tulpinii răsucite spre faţa superioară. Infectarea tuberculilor se produce prin rădăcini sau prin răni. iar uneori în depozitele prost aerisite pagubele pot fi de până la70 %.10.10.tuberculi atacaţi.bacterii şi grăuncioare de amidon faptului că baza tulpinilor este atacată şi amidonul (T. În starea fitosanitară a României pe anul 1930 este semnalată bacteria sub denumirea de Bacillus pamantaniperda. dar în cazul în care intervine o perioadă secetoasă. Cercetătorii care au evaluat pagubele produse deaceastă boală.secţiune prin zona atacată. tari şi la lovire au un cartofului şi putregaiul moale al sunet metalic datorită acumulărilor de amidon din tuberculilor: 1.Erwinia carotovora pv.5. Tuberculii atacaţi manifestă iniţial o brunificare a inelului vascular. În timpul perioadei de vegetaţie plantele atacate rămân pitice cu tulpini subţiri. carotovora pv. 3. Atacul tuberculilor este favorizat de umiditatea excesivă din pământ. Simptome. uscate. La secţionarea tulpinii.Stolburul este considerat ca una din bolile cele mai grave ale plantelor din fam. în tuberculi atacul se opreşte şi apare un strat de celule brune. au stabilit că în câmp acestea variazăîntre 1-5 % şi 10-15 % în depozite.

În cazul în care pământul are umiditate mică.6. circulă prin vasele conducătoare oprind circulaţia apei ceea ce produce veştejirea plantelor. fertilizare echilibrată fără exces de azot ce intensifică putrezirea tuberculilor şi prin plantare de tuberculi sănătoşi fără răni şi nesecţionaţi. se unesc şi pe suprafaţa tuberculilor apar adâncituri negre (râia de adâncime). pe toate legumele vărzoase. Bacteria are o activitate puternică. boala evoluează. în zonele unde s-a practicat monocultura. Bacteria rezistă foarte mulţi ani în pământ pe resturile vegetale şi de asemenea. Cercul de plante ce pot fi parazitate este foarte larg. stânjenel. castraveţi.1. în 1964. cu o circulaţie corespunzătoare a aerului pentru a se putea regla umiditatea aerului (60-70 %) şi temperatura (1-2oC). În vederea depozitării. zambilă. iar simptomele pe tuberculi numai în depozite. În cazul rănirii tuberculilor sau a secţionării lor are loc un transfer rapid al bacteriilor şi o mărire a atacului. ardei. Transmitere-răspândire. tuberculii uscaţi fără pământ pe ei. pustulele crapă. Boala poate fi prevenită prin respectarea asolamentelor.În unii ani pot apărea simptome pe tulpini în câmp. usturoi. dezinfectate. ceapă. sparanghel. Starea fitosanitară a României o semnalează în 1932 însă cercetări amănunţite sunt făcute de Tr. Simptome. Silozurile trebuie să fie uscate. Bacteria trece pe tutun. adâncite sau proeminente. vor fi sortaţi pentru a fi eliminaţi cei răniţi. praz. Lucrările de întreţinere trebuiesc executate în aşa fel încât să se evite rănirea plantelor sau a tuberculilor. dalii. dovlecei. cicoare. regina nopţii. ţesuturile capătă o culoare brună. de câţiva milimetri în diametru şi neregulate ca formă. sau rădăcini în timp ce în depozite bacteria poate infecta chiar tuberculii fără leziuni dacă aceştia nu au coaja groasă şi dacă temperatura este între 20-35oC.Streptomyces scabies Boala a fost semnalată în 1847 în Germania. măselariţă etc. În câmp infecţia plantelor sau a tuberculilor se face prin răni. Săvulescu. apoi în toate ţările cultivatoare de cartof. morcov. Plantarea trebuie să se facă la adâncimi mai mici în pământurile argiloase şi la momentul oportun când solul este încălzit. Râia comună a cartofului . 10. ţelină. pe suprafaţa tuberculilor cu care este readusă în pământ. Înmulţirea bacteriei are loc nu numai în vasele conducătoare din tulpini şi tuberculi ci şi lângă rădăcinile cartofului. floarea soarelui. Ana Hulea în 1947 şi de Hulpoi şi col. ei au remarcat o frecvenţă deosebită a acestei boli în Transilvania şi Nordul Moldovei. Silozurile vor fi verificate sub aspect termic săptămânal şi dacă se constată creşteri de temperatură anormale se va deschide silozul şi se vor alege şi elimina focarele de infecţie. Prevenire şi combatere. distruge pereţii celulelor. crin. 129 . Tuberculii atacaţi prezintă pe suprafaţa lor pustule plate.

5 Râia comună a Bacteria pe vreme secetoasă. Cultivarea de lucernă sau soia poate reduce procentul de atac al acestei bacterii deoarece o bacterie (Bacillus subtilis). Cercul de plante gazdă ale bacteriei include: varza. iar ngrăşământul verde de soia scade posibilităţile de atac ale bacteriei. Danemarca. poate duce în condiţiile unui an secetos. ştirul. Atacul acestei bacterii este mult mai mare în terenurile care nu au aciditate. frecvent găsită în pământul cultivat cu soia. produce un antibiotic care distruge bacteria ce produce râia comună. Prevenire şi combatere. deşi uneori pot ajunge la 50 % (B. iar pentru România este considerată boală de carantină deşi. Simptome. deoarece erbicidul distruge buruienile pe care bacteria se poate găsi. ales în terenurile unde în anii trecuţi am observat atacul. la deprecierea cantitativă şi calitativă a tuberculilor. zârna şi vinetele. iar în pământ poate rezista de la un an la altul în resturile vegetale. Suedia. Folosirea erbicidului 2. 1952). Bacteria rezistă în tuberculii atacaţi până la 8 luni. 10.Prezenţa agentului patogen determină gazda să formeze o zonă cu celule moarte (suber) şi o creştere a celulelor din interior spre exterior ceea ce duce la apariţia proeminenţelor crăpate şi înnegrite (fig. aşa încât folosirea îngrăşămintelor ce cresc aciditatea va reduce şi procentul de plante atacate. 130 . Fig. 10. rapiţa. pământul este aerisit. sepedonicus Această boală descrisă în 1914 este semnalată în toate ţările mari cultivatoare de cartof. Kotte. Pierderile anuale sunt relativ mici. Rusia. atacă tuberculii tineri. Norvegia. înainte de uscare. apoi în galben.4-D a dus la scăderea frecvenţei atacului de râie comună.1. în Moldova a fost găsită încă din 1929. Irigarea culturilor în perioada maturizării tuberculilor scade foarte mult posibilităţile de atac ale bacteriei.Clavibacter michiganensis ssp. Transmitere-răspândire.10. Putregaiul inelar al tuberculilor . păstârnacul morcovul. Finlanda. sfecla. Polonia. Germania.7. Îngrăşămintele cu azot măresc sensibilitatea plantelor. când cartofului (W. Monocultura de cartof. ca şi utilizarea la plantare a tuberculilor parţial atacaţi. Plămădeală. De felul cum urmează aceste plante unele după altele trebuie să ţinem cont când le plantăm mai.5). 1987). Plantele atacate manifestă către sfârşitul perioadei de vegetaţie o uşoară veştejire a frunzelor inferioare şi o decolorare a acestora în verde-pal.

infectarea tuberculilor se face prin tulpinile subterane.10. Folosirea maşinile de plantat pe terenurile unde s-a manifestat boala reprezintă o sursă importantă de infecţie. 10. frunzelor se brunifică fără a se răsuci (fig. în apropierea tulpinilor subterane. . Docea şi V. apoi bacteria circulă prin vasele conducătoare. ardei. Deşi. în zona inelului cu vase conducătoare apar caverne în care ţesuturile sunt înmuiate (fig. deoarece prin sucul de pe cuţit pot fi contaminaţi de la un tubercul bolnav 20-30 tuberculi sănătoşi. în România fiind semnalată de Tr.7).1.În tuberculi se observă la începutul atacului. un an la altul prin intermediul tuberculilor bolnavi. În acest stadiu se observă în jurul ochilor pete roşiatice. Veştejirea din secţiunile făcute în tulpini se bacteriană 131 (C. bumbac şi ricin. Într-un stadiu mai avansat. Testele experimentale au dovedit că şi gândacul din Colorado. Tuberculii atacaţi. Severin . Fig.10. cicadele sau păduchele de frunză pot să transmită bacteria.Când se impotă cartofi trebuie să existe certificate din care să rezulte că în ţara expediatoare nu a existat bacteria.7. Este inclusă pe lista bolilor de carantină. infecţiile se pot produce pe toată perioada de vegetaţie. cel mai mult suferă plantele tinere care se veştejesc rapid. Veştejirea bacteriană a cartofului .Pseudomonas solanacearum Boala este foarte răspândită în zonele tropicale. tutun. La plantele bolnave. 1991). Bacteria opreşte creşterea în înălţime veştejirea şi îngălbenirea frunzelor. tuberculilor Bacteria este transmisă de la (E.6). zone galben-crem în lungul ţesuturilor cu vase conducătoare. vinete. 1964). banan dar trece şi la alune de pamânt. Messiaen. stelate. În depozite şi centrele de ambalare trebuie respectate cu stricteţe măsurile de igienă iar containerele şi materialele de ambalat să fie noi sau dezinfectate. subtropicale şi temperate ale globului.10. prin presare elimină din caverne exudat bacterian. Simptome.8.M. primele simptome apărând în zona de prindere a tuberculilor. iar învelişul are crăpături neregulate. Săvulescu în 1941. Putregaiul inelar al Transmitere-răspândire. tomate. iar Fig. Metoda de prevenire cea mai eficace este plantarea de tuberculi sănă toşi şi dezinfecţia maşinilor de plantat şi calibrat. deoarece poate produce pagube destul de mari (1-15 %) la cartof. Ţesuturile infectate se înnegresc. cel puţin în ultimii 2 ani de cultură. În loturile semincere nu se admite folosirea tuberculilor secţionaţi. Prevenire şi combatere.10. iar atacul este amplificat dacă se practică secţionarea tuberculilor mari înainte de plantare.6.

Tulpinile subterane pe care apar excrescenţe. În vederea limitării atacului se interzice tăierea la plantare a tuberculilor.scurge exudat bacterian de culoare gri-brună. Creşterea acidităţii în pământ a micşorat de asemenea. Spre toamnă. Rădulescu. nu mai formează tuberculi şi după căderea tumorilor prezintă mici Fig. ea fiind inclusă pe lista bolilor de carantină internaţională. Ciuperca atacă pe tuberculi.1. Sibiu. pentru ca după 1942 datorită transportului cartofului în timpul celui de-al II-lea război mondial. sunt albicioase apoi cresc. depăşesc chiar mărimea tuberculului şi se închid la culoare.10. Bistriţa Năsăud. datorită creşterii exagerate şi neuniforme a ţesuturilor parazitate. Boli produse de ciuperci 10. Tuberculii infectaţi au ochii din zona vârfului de culoare cenuşie-maro şi prin ei iese goma bacteriană ce poate fixa grăunciori de pământ. ceea ce limitează posibilităţile de circulaţie şi vânzare a tuberculilor. Râia neagră . Pe tuberculi. Aceste excrescenţe. întrucât existenţa raselor fiziologice şi a unui cerc larg de plante gazdă face deosebit de dificilă prevenirea instalării atacului. încreţite. În zonele cu temperaturi mai scăzute bacteria poate persista şi în plante de zârnă. 1967) 132 . în jurul ochilor apar ţesuturi încreţite.9. Porţiunile infectate prezintă excrescenţe buretoase. Rotaţia cartof-porumb-fasole a redus cantitatea de bacterii din pamânt. procentul de atac al acestei bacterii. Maramureş. ceea ce ar putea mări de 2. Cluj. Braşov. Agentul patogen este inclus pe lista de carantină internaţională. Ca metodă de prevenire se recomandă plantarea de tuberculi sănătoşi. să apară zone de infecţie în Hunedoara. Prevenire şi combatere. tulpinile subterane şi aeriene şi uneori pe frunzele ce vin în contact direct cu suprafaţa pământului (bilonului). Suceava. În România a fost găsită în 1921 în zona Făgăraşului. excrescenţele au culoare verde. devin brunenegricioase. Pe tulpini şi frunze. Simptome.5 ori frecvenţa atacului şi distrugerea plantelor de zârnă. dar zona contaminată a fost restrânsă. de unde boala s-a extins cu toate măsurile de protecţie aplicate.Synchytrium endobioticum Ciuperca este originară din America de Sud de unde a pătruns în Europa fiind semnalată în Marea Britanie (1870) şi Ungaria (1896). Bacău.8. Pagubele produse de această ciupercă sunt destul de mari. Bacteria este transmisă de la un an la altul prin tuberculii de sămânţă. apoi brun-neagră. asemănătoare inflorescenţelor de conopidă. strălucitoare. Toate celelalte metode de combatere chimică chiar şi antibioticele s-au dovedit a fi ineficiente. Râia neagră (E. la început cât bobul de mazăre. Transmitere-răspândire. foştii tuberculi se dezorganizează iar excrescenţele încep să se rupă în porţiuni mai mici. Alba şi Argeş.

A. iar tuberculii vor fi industrializaţi pe loc sau se vor fierbe pentru hrana animalelor. pe tuberculi pot fi întâlnite şi excrescenţe sub formă de frunză groasă. (1843). Terenul din zona infestată.11. în momentul pătrunderii sporului în celulă.cicatrici. aceasta moare imediat şi odată cu ea şi ciuperca ce este parazită obligată. ce vor constitui un baraj pentru următorii spori ajunşi pe suprafaţa tuberculilor. Anglia). mijloace de transport etc. Plantarea de tuberculi sănătoşi proveniţi din zone necontaminate. se va urmări distrugerea plantelor ce pot fi gazde pentru ciupercă şi se vor planta tuberculi numai din soiurile rezistente sau hipersensibile. restrâng posibilităţile de infecţie ale ciupercii. Cele mai bune sunt soiurile hipersensibile la care. Corectarea acidităţii pământului. În cazul atacului timpuriu planta are puţine tulpini şi frunze iar la atacurile târzii boala nu se poate depista decât la recoltare. vrejii se vor arde. Cercetătorii Staţiunii de Cercetări Suceava aflată în zona favorabilă atacului de râie neagră. Mana cartofului . iar de la un an la altul de spori de rezistenţă din pământ sau. deoarece sporii de rezistenţă pot rămâne viabili 8-10 ani iar apa din pământ ajută la răspândirea sporilor ciupercii.8). 10. Franţa. în asolamente de lungă durată (cartof o dată la 6-8 ani) asigură producţii mari. Soiurile de cartof manifestă o rezistenţă diferită faţă de această ciupercă. zbârcită (fig. Transmitere-răspândire.1. În verile reci. Ciuperca atacă tuberculii cultivaţi în pământuri acide. 133 . boala a produs de-a lungul anilor epidemii grave (S. se va ara la 20-25 cm adâncime şi se va trata suprafaţa cu dezinfectanţi puternici de sol. Sporii de rezistenţă pot fi aduşi în câmp odată cu gunoiul de grajd provenit de la animalele hrănite cu tuberculi infectaţi. delimitată. în vegetaţie tufa prezentând chiar un aspect de mătură de vrăjitoare (tulpini multe dar subţiri). În pământ. În zonele favorabile pentru evoluţia ciupercii. Olanda.Phytophthora infestans Originară din America de Sud. Variaţiile mari de temperatură favorizează atacul şi permit înmulţirea rapidă a ciupercii. Transmiterea ciupercii este deci asigurată în cursul vegetaţiei de spori. în pământuri uşoare. fără spori de rezistenţă viabili).10.U. testează la centrul Pojorâta. Respectarea măsurilor de carantină internă şi externă limitează zonele de atac şi pagubele ce pot apărea. Prevenire şi combatere. se vor face controale riguroase. din particulele de pământ de pe tuberculii sănătoşi. nefierţi. cu temperaturi cuprinse între 15-24oC şi cu umiditate de 60-80 %. În focarele de infecţie depistate. Canada (1845). maşini agricole. cu temperaturi sub 18oC şi cu precipitaţii abundente. pe un teren puternic infestat noile soiuri create de amelioratori pentru a putea recomanda zonarea acestora sub aspectul rezistenţei sau toleranţei lor la această ciupercă . se înregistrează pagube însemnate mai ales în condiţii de monocultură sau rotaţii de scurtă durată. fertilizarea cu îngrăşăminte organice (gunoi de grajd bine fermentat. Distrugerea culturilor de cartof ale Irlandei în 1845 şi în anii următori a dus la plecarea populaţiei în America datorită “foamei irlandeze”. Prin uscarea acestor celule tuberculul se acoperă cu un strat de celule moarte. Belgia. irigarea cu doze moderate. licheni sau tuberculi cu coaja ondulată.

9. mănaţi. Pe faţa inferioară a frunzelor apare un puf fin albicios. Maior (1897) pentru ca apoi boala să se intensifice. tuberculi proveniţi din tarlalele tratate. iar a-atac pe suprafaţa tuberculului. În secţiune de pe suprafaţa zonei brune se observă cum progresează spre centru o coloraţie cenuşie-difuză. În aceste tarlale se va urmări cosirea prematură a vrejilor şi îndepărtarea lor pentru a împiedica infecţiile tardive ale tuberculilor.10. Se observă pete aproximativ circulare galbene-untdelemnii. cel puţin 11 km/zi ceea ce poate produce distrugerea a 100 ha în condiţiile existenţei unui focar de infecţie. Plantarea cartofului va fi făcută numai cu tuberculi din soiuri rezistente la agenţi patogeni existenţi în zonă. 134 . 1988). Simptome. Mana cartofului: brunificaţi la locul prinderii lor de tuberculi. rămaşi în pământ pot constitui o sursă de infecţie numai în cazul monoculturii când dau samulastră gata infectată. pentru a se reduce frecvenţa tuberculilor mănaţi sub 0. Transmitere-răspândire. Sporii ciupercii se răspândesc prin vânt. însă dacă există un asolament sau măcar o rotaţie de 3 ani această sursă de infecţie nu trebuie luată în considerare. c-frunză atacată. pe lăstari apar primele frunzuliţe cu foliole b-secţiune prin tubercul atacat.002 %. Mana se manifestă pe organele aeriene ale plantei dar şi pe tuberculi. în zone cu precipitaţii abundente şi temperaturi moderate. Transmiterea bolii de la un an la altul este asigurată de tuberculii mănaţi care au rămas în stocul materialului de plantat. e-spori pătate pe care apar spori (infecţie primară (Dumitraş Lucreţia. Pe frunze simptomele apar înainte de înflorit şi continuă până toamna. generalizată). +15oC) şi umiditate ridicată se brunifică codiţele frunzelor şi chiar vârfurile lăstarilor împreună cu toate frunzele superioare Tuberculii atacaţi au pe suprafaţa lor zone brune-cenuşii. Din tuberculii mănaţi apar lăstari Fig. cu pagube economice mari (5-22 t/ha) mai ales în zonele de mare cultură a cartofului. Vremea umedă şi răcoroasă favorizează extinderea ciupercii aşa încât. dacă nivelul precipitaţiilor este mai ridicat. d-miceliu.5-4 mm/zi). Tuberculii mici.002 % tuberculi mănaţi. Prevenire şi combatere.10. Primele infecţii se observă la 35 zile de la plantat dacă.9). întreaga suprafaţă a frunzelor se brunifică. sau chiar mai repede. alcătuit din miceliul ciupercii. Sporii pot să ajungă la suprafaţa pamântului prin urcarea apei din pământ şi apoi pot produce noi infecţii (infecţii secundare). Declanşarea atacului generalizat de mană este asigurat dacă între tuberculii plantaţi se găsesc mai mult 0. cu ţesuturile puţin scufundate. precipitaţiile sunt scăzute (0. Secţiunile atacate ţinute în mediu umed şi la temperatură de 20-25oC se acoperă rapid cu un puf alcătuit din miceliul ciupercii (fig. care în scurt timp devin arsuri brune cu un inel gălbui.În România primele semnalări aparţin lui G. În condiţii de temperatură scăzută (+10.

când frunzele plantelor de pe acelş[i rând se ating. erbicidarea. Putregaiul uscat al tuberculilor . La întocmirea asolamentelor trebuie să se ţină seama de faptul că ciuperca mai atacă tomatele.p. Lucrările agrotehnice executate corect (bilonarea.5 kg/ha/trat. nici în pământurile grele ce reţin apa. care vor acoperi total frunzişul. pământuri ce favorizează şi atacul bacteriilor la tuberculii tineri. folosirea amestecurilor de produse a dus la eliminarea posibilităţilor de apariţie a raselor rezistente la o grupă de fungicide. (N90P80K60 + 25 t gunoi de grajd) pentru mărirea rezistenţei plantelor. Prin preîncolţirea tuberculilor se pot elimina tuberculii bolnavi şi deci scade procentul de atac.Fusarium sp. Boala se poate instala din câmp pe plante însă pagubele mari se înregistrează în timpul depozitării tuberculilor.5-2. Dithane 75 WG 2-2. Primul tratament se face când plantele au 20-30 cm. are loc evoluţia explozivă a bolii ce nu mai poate fi oprită.3 kg/ha.. Turdacupral 50 P 4-5 kg/ha. Fertilizarea se va face cu doze moderate de azot. vinetele şi alte solanacee sălbatice. Antracol 70 WP 1. iar la fungicidele sistemice 50-70 picături/cm2. aerisirea culturii şi sunt factori defavorizanţi ai evoluţiei ciupercii. pentru a nu se ajunge la rase noi rezistente. Funguran OH 50 WP3 kg/ha. fosfor.p. Combaterea agentului patogen se face la avertizare prin tratamente periodice.5 kg/ha (t. iar în zonele bogate în precipita]ii se preferă produsele sistemice care. urmărind cu grijă respectarea dozei la hectar. următoarele tratamente se vor face cu produse sistemice sau cuprice (în alternanţă). 21 zile). Curenox 50. ce ar permite ajungerea uşoară a sporilor de pe frunze la tinerii tuberculi. 135 . Kocide 101-3. În acest stadiu este posibil ca abia să se observe cele câteva plante (5 % sau chiar mai pu]in) infectate iniţial. Kocide 2000-1. În practică. În cazul fungicidelor de contact trebuie să se realizeze o pulverizare fină cu 200-500 picături/cm2. irigarea cu doze moderate) asigură vigurozitatea plantelor. iar ultimele tratamente se vor face cu produse stanice. potasiu.4 kg/ha `n 1000 l apă. Se recomandă ca primele tratamente să se facă folosind produse ditiocarbamice care pot chiar stimula creşterea foliajului şi lăstarilor. dar dacă nu se execută acest tratament. chiar dacă sunt spălate vor fi absorbite prin rădăcini sau amestecurile de substanţe care dau rezultate foarte bune în vederea prevenirii sau combaterii manei se vor face tratamente cu produse din grupele: Blue Shield 50 WG3 kg/ha trat.etc. dar sunt eficace şi pentru alţi agen]i patogeni Se are în vedere să nu se aplice 2 tratamente consecutive cu produse din aceeaşi grupă. 7 z).5 kg/ha (t. 10. Champion 50 WP -3 kg/ha.Plantarea tuberculilor nu va fi efectuată prea la suprafa]ţă sau într-un pământ prea nisipos. Produsele recomandate în combaterea agenţilor patogeni ai cartofului sunt în general avizate pentru mană.1..12. Tratamentul trebuie executat cu utilaje ce dau picături foarte fine.

Transmitere-răspândire. urmată de brunificarea frunzelor de la vârful tulpinilor apoi şi a celor bazale. unde temperaturile cresc (15-28oC) şi umiditatea este mare (50-80 %). gri sau roz şi tuberculul putrezeşte în profunzime.10). Goidanich. iar tulpinile ca tuberculilor: (G. Fusarium oxysporum produce o ofilire în masă a plantelor şi chiar pieirea lor. Plantarea se va face cu tuberculi sănătoşi ce au fost bine păstraţi în siloz.2 % (depozit).2 % (depozit). În tulpini. ciupercile sunt răspândite odată cu praful de pe containere. Rovral 50 WP-0. Măsurile agrofitotehnice prin care se crează condiţii optime de dezvoltare plantelor. Tuberculii infectaţi prin răni prezintă mai întâi o încreţire şi brunificare a zonei afectate. Aceste ciuperci rezistă mult timp în pământ. în măduvă şi în pulpa tuberculilor apar pete brune şi o brunificare a vaselor. crează condiţii nefavorabile evoluţiei acestor ciuperci în timpul depozitării. apoi coaja se încreţeşte formând cercuri neregulate în zona brunificată şi uscată.2 kg/t (depozit). În mediu uscat. 136 . La recoltare şi însilozare se vor lua măsuri pentru a feri tuberculii de răni. Tuberculii atacaţi au pulpa apoasă.10. F.10 Putregaiul uscat al ofilesc.Simptome. Depozitele precum şi containerele. frunzele se Fig.2 kg/t. Pulpa afectată devine sfărâmicioasă sub coaja intactă. putrezesc. conducătoare (fig. coşuri sau sacii reutilizaţi şi nedezinfectaţi. La recoltarea tuberculilor.1 % sau 0. Prevenire şi combatere. pe resturile de plante. plantele prezentând un ritm încet de creştere. Speciile genului Fusarium ce parazitează cartoful produc simptome variate. Tuberculii pătaţi sau răniţi nu vor fi introduşi în siloz unde există riscul infectării tuberculilor sănătoşi şi a înregistrării de pagube mari. se îngălbenesc şi se usucă. tuberculi din soiuri rezistente la fuzarioză sau trataţi cuproduse din grupele: Derosal 50 SC-0. Fusarium solani var. eumartii produce o îngălbenire a limbului frunzelor. Baza tulpinii şi rădăcinile tinere putrezesc şi devin sfărâmicioase. ceea ce se observă printro neuniformitate a înălţiimii plantelor. Păstrarea unei temperaturi constante de 4-6oC şi a unei aeraţii corespunzătoare. În mediu umed. Derosal 50 WP-0. şi tuberculii prezintă o brunificare a vaselor 1964). sub forma de spori sau spori de rezistenţă. coeruleum pătrunde prin răni sau mici zgârieturi provocate de nematozi în tuberculi şi evoluează în depozitele prost aerisite. micşorează posibilităţile de instalare a atacului acestor ciuperci. zonă ce se scufundă. lăzile sau sacii cu care se transportă tuberculii vor fi dezinfectaţi cu o soluţie de formalină 5 %.10. Atacul nematozilor însoţit de variaţii bruşte de temperatură şi umiditate sensibilizează plantele şi favorizează atacul ciupercilor ce se răspândesc apoi prin spori cu ajutorul vântului (în cazul atacului tulpinilor şi a frunzelor) sau cu ajutorul apei din pământ (în cazul atacului la tuberculi). pe suprafaţa tuberculului apar pernuţe pufoase albe. tuberculii se întăresc şi se secţionează cu greutate. Caroben 75 PTS-0.

Mozaicul sfeclei: (P. M. Prevenire şi combatere.10. Sorauer.10.11).C-rădăcini atacate (C. Îngălbenirea necrotică a nervurilor sfeclei Beet necrotic yellow vein virus Virusul a fost izolat şi studiat în Japonia apoi a fost găsit în Italia.11. Sporii de rezistenţă ca şi sporii ciupercii. Atacul are loc în vetre.2. apare ofilirea sau chiar pieirea plantelor. Codrescu şi col. A. Messiaen. Puşcaşu (1985) semnalează boala ca fiind deosebit de păgubitoare în zonele de mare cultură a sfeclei pentru zahăr. unde până în toamnă 137 Fig. (1981). 2. În secţiune. dar în acest caz lipsesc chiştii Fig. Rădăcinile sfeclelor B. se 1991). Pe corpul sfeclei se dezvoltă exagerat radăcinuţele luând forma de "barbă" simptom asemănător cu cel dat de Heterodera schachtii. aşa încât aria de răspândire a virusului creşte foarte repede. Macovei şi A. ce se recunosc uşor datorită decolorării şi ofilirii plantelor în cursul zilei şi revenirii lor la normal noaptea. Franţa Germania. se observă că vasele conducătoare sunt galbene. Transmitere-răspândire. Particulele de pământ infestate cu spori pot fi duse de vânt la distanţe mari. Bolile sfeclei Viroze 10. Terenurile contaminate trebuiesc identificate şi din acele zone se va interzice transportul sfeclei. 1954). îngălbenirea şi apoi brunificarea nervurilor.Beet mosaic virus Viroza cunoscută sub numele de mozaicul sfeclei a fost descrisă în 1915 şi în prezent este răspândită în toate zonele cultivatoare de sfeclă. Îngălbenirea necrotică a nervurilor sfeclei: A-rădăcină sănătoasă. Transmiterea virusului în natură este asigurată de ciuperca de sol Polymyxa betae ce acumulează virusul în timpul parazitării. sau au vârful foarte subţiat. atelajele şi uneltele folosite vor fi dezinfectate cu bromură de metil prin fumigaţie 30-40 g/m3.10. Virusul afectează rădăcinile şi ca urmare pe frunze apare decolorarea. brunifică. apoi brune (fig. sunt mici (asemănătoare pătrunjelului). producând pagube mai mari în cultura de seminceri. transmiţătoarea virusului. conţin virusul pe care îl transportă.10. Bulgaria şi România în asociere cu rizomania sfeclei. fapt de care trebuie să se ţină cont la succesiunea culturii în asolament.2.1.12. Simptome. 10. caracterisitici nematodului.Tarlalele infestate vor fi cultivate cu plante prăşitoare la care lucrările de îngrijire duc la distrugerea buruienilor şi a ciupercii Polymyxa betae. Iugoslavia. Mozaicul sfeclei . iar terenul se va dezinfecta folosind Dazomet 750 kg/ha. iar în cazul rotaţiilor scurte sau a asolamentelor defectuos alcătuite pagubele pot fi mari.Virusul infectează şi spanacul.2. . Al. Principala măsură de prevenire este însă utilizarea de soiuri tolerante. În funcţie de faza în care se instalează atacul şi de condiţiile climatice. Plantele bolnave vor fi arse.

80 % din plante pot fi bolnave (V. Virusul se transmite în natură cu ajutorul a peste 28 specii de afide.. în special în cultura pentru butaşi şi cea destinată producerii de seminţe. verzi deschis sau alburii. în spanacul semănat toamna precum şi în buruienile multianuale.13. se recomandă distrugerea acestora. De la un an la altul virusul rămâne în semincerii de sfeclă. ce poate avea plante virotice încă din toamnă. pătlagină. Pop şi col. viroza poate da pagube de 29-38. Ciochia şi col. Întrucât virusul în primăvară este transmis de afide de la plantele însilozate. apoi pe frunze apar zone decolorate între nervuri. linii sau re]ele de linii (fig. Procentul plantelor infectate creşte odată cu zborul ridicat al insectelor pe parcursul perioadelor secetoase ale anului. Frunzele încep să se îngălbenească de la vârf spre bază şi de la margini spre nervura principală. iau virusul din celula virotică şi apoi timp de 1-4 ore pot să transmită virusul. Prevenire şi combatere. ştir. Plantele tinere infectate prezintă frunze cu nervurile transparente.Beet yellows virus Boala a fost descrisă în Belgia (Roland. utilizarea materialului semincer sănătos şi arderea resturilor înainte ca insectele să înceapă zborul. pete neregulate. 1968). mac.3.10. lobodă. punguliţă. Frunzele tinere mozaicate privite prin transparenţă prezintă pete mici. 1980). Parcelele cu sfeclă pentru sămânţăse vor amplasa la distanţă de cel puţin 500 m faţă de cultura de spanac. Transmitere-răspândire. Simptomele pot fi confundate cu cele produse de lipsa de magneziu.13).. lobodă. Cercul de plante gazdă a virusului este larg: spanac. Prevenire şi combatere.10. Butaşii de sfeclă virotici asigură prezenţa bolii în culturile semincere şi de la acestea virusul trece la culturile de sfeclă pentru industrializare sau la spanac. Ţesuturile frunzelor sunt îngroşate cu suprafaţa lucioasă. 42 % la producţia de zahăr şi 18-70 % la cea seminceră. Fig. nemţisor. În perioadele calde ale verii. rocoţea. Simptome. În zonele de mare cultură industrială şi seminceră de sfeclă. Îngălbenirea sfeclei . la care îngăllbenirea este limitată la spaţiul dintre nervurile în lungul cărora rămân zone late verzi. Acestea după ce se hrănesc 6-10 sec.. Transmitere-răspândire.10. Simptome. de forme variate.12). 1954). puncte. 10. Îngălbenirea sfeclei: (P. Sorauer.2. 1936). trifoi. troscot.5 % la producţia de rădăcini. 1942) [i `n România de Alice Săvulescu şi col. Anglia (Watson. inele. iar în cultura obişnuită pentru rădăcini reduce esenţial producţia şi procentul de zahăr al acesteia cu 7-18 % (I. simptomele dispar şi reapar sub formă de arsuri spre sfârşitul perioadei de vegetaţie. Transmiterea virusului este asigurată de Cuscuta şi de mai multe specii de afide. sulfină sau la plante ca: ştir. La semincerii infectaţi se observă frunze mici îngălbenite îngroşate şi casante. mac. iar în final apar puncte brune (fig. Un rol deosebit îl au stropirile cu insecticide. (1964). Izolarea spaţială a culturilor pentru sămânţă faţă de cultura de spanac 138 .

Combaterea chimică a insectelor limitează răspândirea virusului. iar dacă ţesuturile brunificate putrezesc uscat. Tiramet 60 PTS-5 kg/t săm.14. spori de rezistenţă sau fructificaţii de rezistenţă. iar de la un an la altul rezistă sub formă de spori . 139 . Bulinaru. Pe ţesuturile afectate pot apărea fructificaţiile agenţilor.14). perioadă în care se instalează agenţii patogeni ai acestei boli. aceasta se va trata cu: Dithane 75 WG-8 kg/t săm. sfeclă roşie sau de zahăr este un factor important în micşorarea procentului de plante virozate. rădăcini sau tânăra plantă se observă zone brunificate.c. sau se pot instala ciuperci sau bacterii de sol care vor continua distrugerea zonelor brunificate (fig.10. Rhizoctonia solani În anii cu primăveri umede. se pot constata în analizele microscopice spori de la Pythium sp. Pe sămânţa abia germinată. Putrezirea seminţelor germinate şi a tinerelor plantule .4.este obligatorie.. Vondozeb-8 kg/t săm. constatând doar golurile în culturi cu pagube de până la 20 % (E. Atacul poate fi cu greu observat. Tiradin-10 l p. Vondozeb 75 DG-8 kg/t săm. prin care una sau mai multe ciuperci din sol vor intra şi vor produce putrezirea seminţelor germinate sau a tinerei plantule. Simptome. micelii şi microscleroţi.6 kg/t săm. la sfecla semănată în terenuri mai grele şi cu lipsă de fosfor. în terenuri echilibrat fertilizate. Instalarea ciupercilor ca şi evoluţia atacului. Întrucât o parte dintre aceşti agenţi patogeni pot fi aduşi odată cu sămânţa. Boala se manifestă de la germinarea seminţelor şi până la apariţia primei perechi de frunze adevărate. În cazul zonelor putrezite umed. Tiradin 70 PUS-8 kg/t săm. extinderea bolii. Aphanomyces sp. care vor crea mici leziuni.. climatici sau este în corelaţie directă cu evoluţia atacului nematozilor şi a dăunătorilor.. se subţiază şi chiar primele frunzuliţe sunt negre. Putrezirea semintelor plantele debilitate se instalează fuzariozele. Pe plantulele debilitate se instalează ciuperci din genul Fusarium care dau mucegaiuri albe sau roz.. acest simptom fiind caracteristic atacului de Aphanomyces sp. iar întreţinerea culturilor de sfeclă seminceră. Sfecla va trebui semănată la epoca optimă.. Uneori baza tulpinii se înnegreşte. Pe Fig. ce germinate a tinerelor plantule dau mucegaiuri albe sau roz. Boli produse de ciuperci 10..Pythium sp..10. este des întâlnită această boală. Ciupercile se răspândesc în cursul vegetaţiei prin spori duşi de apa din sol. 1957). Phoma betae. Dithane M 45-8 kg/t săm. se vor observa fructificaţii cu spori de tip Phoma./t săm.. Prevenire şi combatere.. depinde de foarte mulţi factori agrotehnici. Rădulescu şi V. Transmitere-răspândire.. Condiţiile deosebite din aceste terenuri sunt favorabile înmulţirii nematozilor. Fusarium sp. aerate pentru ca să se scurteze perioada de la germinare şi până la răsărire..2. Tachigaren 70 WP.

15). La semănat vor fi folosite doar seminţele din loturi certificate în care nu a fost semnalat agentul patogen. cu flori grupate în ciorchine. Infec]iile secundare pot avea loc de mai multe ori pe ani `n func]ie de temperatur\ (sporii apărând la temperaturi de 0-28oC. Agentul patogen se răspândeşte în cursul perioadei de vegetaţie. 10.Erysiphe betae Boala a fost semnalată la începutul secolului XX. Tija florală de la plantele mănate are axul scurt. brunificate. Sandu-Ville (1936) care a remarcat şi pagubele mari produse de această ciupercă în 1954 şi 1967 în Moldova. Eriksson. unde pe frunzele tinere din centrul rozetei se observă o îngălbenire urmată de încreţirea ăi răsucirea frunzei de la margini spre partea inferioară. poate apărea această boală care produce pagube însemnate. betae În primăverile reci şi umede. Planta după distrugerea frunzelor tinere. iar ca urmare plantele Fig. Boala se poate instala pe sfecla abia răsărită. iar cele de la culturile semincere se vor arde pentru a micşora numărul de spori rămas.15. În cazul în care atacul este sporadic.2 %. în zonele de mare cultură a sfeclei. atacul pornind de la butaşii bolnavi. apoi s-a răspândit în toată Europa. plantele bolnave se vor distruge. Samânţa se va trata cu: Apron XL 350 ES-4 l/t sămânţă.10. Butaşii seminceri infectaţi putrezesc în timpul păstrării lor în silozuri. Simptome. Mana sfeclei . ciuperca poate produce pieirea plantelor (fig. 140 . Cultivarea de soiuri şi hibrizi rezistenţi la mană este cea mai eficientă metodă de prevenire a distrugerilor date de mană. resturile vegetale de la decoletarea sfeclei se vor `nsiloza. atacată. unde apare mai întâi mana.2. De la un ciclu de vegetaţie la altul.Peronospora farinosa f. În vederea evitării instalării atacului.10. b-miceliu cu spori (J.2. Transmitere-răspândire. când pe acestea se observă o îngălbenire asociată cu formarea unui puf cenuşiu-violaceu pe partea lor inferioară. Prevenire şi combatere. În această primă fază de atac. la producţia de rădăcini şi de 25 % la conţinutul de zahăr. sp. constată pe frunzele sfeclei din cultura seminceră. Simptomele clasice apar însă pe plantele semincere. unde apare puful cenuşiuviolaceu. Un studiu amănunţit al comportării ciupercii în Moldova l-a efectuat Didina Caea (1974). cu optim la +6oC) şi de precipitaţiile care favorizează infecţia. la recoltare. În România primele semnalări le-a făcut C. Toamna. izolarea lor spaţială la cel puţin 1000 m faţă de culturile semincere.6. de până la 15 %. În culturile semincere se vor face tratamente repetate (în special în primăverile reci şi umede) cu: Funguran OH 50 WP-4 kg/ha. la culturile industriale se recomandă.5. Primele infecţii se 1926). Făinarea sfeclei . formează noi frunze. Dithane 75 WG-0.10. Mana sfeclei: a-plantă se pot usca înainte de vreme. prin sporii ce apar pe miceliile cenuşii-violacei. în Cehoslovacia. agentul rezistă sub formă de miceliu de infecţie în butaşi şi seminţe sau sub formă de spori de rezistenţă.

28 zile).Simptome. Impact 125 SC-0. Prevenire şi combatere.15-40 % din recoltă. tratamentele chimice nu se justifică economic. de 0. 28 z.Pleospora bjoerlingii. Miceliul devine alb-pulverulent datorită sporilor. apoi cenuşiu datorită fructificaţiilor sexuate.). 1972). în mod obişnuit până la recoltare.16 Făinarea sfeclei: a-atac pe suprafaţa frunzelor slab frunză. ca producând pagube însemnate .c. Boala este observată mai întâi pe frunzele plantelor din culturile pentru seminţe şi la interval de 1-2 săptămâni se va observa şi pe sfecla din anul I.Phoma betae Boala cunoscută şi sub numele de pătarea brună a frunzelor. Ciuperca atacă tinerele plantule până la răsărire. 1953) şi de I. determină o veştejire uşoară a foliajului.7. 1961. în schimb la culturile pentru samânţă unde.2. se fac tratamente se recomandă ca la depăşirea P. Transmitere-răspândire. f. Însilozarea resturilor de frunze rămase de la decoletare micşorează numărul de spori din tarlalele ce au fost cultivate cu sfeclă.3 l/ha (t. unde în complex cu alte ciuperci. Sub pâsla miceliană. ţesuturile parazitate se îngălbenesc.E. Baycor 300 EC-2 l/ha (t. Perioadele cu temperaturi ridicate şi umiditate scăzută.3 l/ha-2 tratamente în 300 l apă/ha. Pe plantele semincere apar pete pe frunze.5 l/ha (2 trat. iar frunzele se brunifică şi se usucă prematur (fig. Simptome.16).). În perioada de vegetaţie ciuperca este răspândită de sporii de tip Oidium ce germinează uşor la Fig. tulpini şi chiar pe seminţe unde. Ţesuturile din dreptul petelor se brunifică şi pe ele se observă cercuri concentrice. fin care poate acoperi toată frunza.p.D. condiţie favorabilă pentru instalarea atacului ciupercii. În timpul verii pe frunze apar pete de decolorare. poate produce putrezirea acestora. Putregaiul inimii sfeclei . circulare.(un sfert de frunză acoperită cu pâslă albă) în soluţiile de tratat se vor pune şi produse pe bază de sulf sau sistemice din grupele: Thiovit-5 kg/ha. Comes (1959. Săvulescu (1944.5-2 cm în diametru. Boala poate fi recunoscută uşor datorită miceliului albicios. 141 .10. este una dintre cele mai frecvente boli ale sfeclei semnalată de Tr. alcătuite din puncte mici negre. care sunt negre. De la un an la altul ciuperca rezistă prin fructificaţiile de rezistenţă rămase pe resturile vegetale.p. b-fructificaţie de rezistenţăcu spori (Olga veştejite. Score 250 EC-0. la 42 z. 10. Tilt 250 CE RU-0. mari. parazită de suprafaţă. înainte de recoltare se observă şi puncte mici negre. Pentru culturile obişnuite. 1949. Boala se observă de obicei spre toamnă pe frunzele mai bătrâne cu vitalitate scăzută şi pe frunzele sfeclei pentru sămânţă. 10.

5 porţiuni monocultura. uscate ce se adâncesc în corpul sfeclei. planta încearcă să-şi refacă foliajul din mugurii existenţi la suprafaţa solului. nu au zahăr. alegerea unui teren nu prea greu. Transmitere-răspândire. 10. ce vor asigura protecţia tinerei plantule până la răsărire. aşa încât pe lângă respectarea epocii optime de semănat. 142 . 1938). De la cultura din (T. datorită faptului că evoluează foarte repede şi distruge rapid frunzişul plantelor. transmiterea este asigurată de miceliul rămas în butaşii infectaţi. Seminţele nepolizate se tratează cu: Dithane 75 WG -8 kg/t săm. În mod obişnuit. care au rămas pe resturile vegetale înglobate în sol. Transmiterea ciupercii este asigurată de la un an la altul prin sămânţa pe care se găsesc fructificaţii cu spori de tip Phoma sau prin organele de rezistenţă.. Au fost cazuri când datorită secetei din sol. Vitavax 200 PUS-3 kg/t săm. fiind necesară o reînsămânţare. Vondozeb-8 kg/t săm. Validacin 3 S-3 l/t săm. Prevenire şi combatere. asigurarea unei arături profunde. ci doar un procent ridicat de celuloză (fig. Cercosporioza sau pătarea roşie a frunzelor Cercospora beticola Cercosporioza este considerată una dintre cele mai grave boli ale sfeclei. Putregaiul inimii sfeclei: 1-plantă atacată. Vondozeb 75 DG-8 kg/t săm. Tiradin 70 PUS-8 kg/t săm. În cursul perioadei de vegetaţie transmiterea ciupercii este asigurată de la plantă la plantă şi de la frunză la frunză de sporii antrenaţi de vânt.4. în cazul în care se practică Fig.10. Ferraris. aşa încât până toamna.. 2 .10.17). Infectarea corpului sfeclei se poate face şi prin coborârea miceliului din frunze prin cozile acestora.2. deoarece de plantă cu fructificaţii cu spori sfecla epuizează puternic solurile.. Polizarea şi drajarea seminţelor înainte de semănat este o lucrare foarte eficientă...3. După distrugerea frunzelor.. acestea vor trebui semănate într-un sol umed pentru a înmuia stratul de drajeu şi a permite germinarea. aceste zone de sub rozetă se observă uşor la decoletarea ce se face la sfecla ce se industrializează şi trece neobservată la sfecla seminceră. căci îndepărtează eventualele formaţiuni cu spori de pe seminţe dar. ceea ce se întâmplă mai rar. Boala a fost semnalată cu intensitate mare în tarlalele care au fost îngrăşate puternic cu azot şi lipsă de bor. trebuie să se asigure şi o îngrăşare cu borax 20 kg/ha.. ţesuturi ce putrezesc şi apar caverne centrale. Dithane M 45-8 kg/t săm. Tachigaren 70 WP-6 kg/t săm. rădăcinile care se scot din sol sunt epuizate. anul I la cea seminceră.8.17. Drajarea se face cu o pastă în care intră şi substanţe fungicide. de apa de ploaie sau de apa de irigaţie.Atacul pe rădăcini se manifestă printr-o colorare în cenuşiu a ţesuturilor de sub rozeta de frunze. plantulele nu au putut sparge şi străbate pelicula de drajare. butaşi la care zonele de atac se observă greu.

Ciuperca poate fi adusă în teren şi odată cu semintele provenite din loturi semincere unde boala s-a manifestat.). Simptome. putând apărea pete brune alungite chiar şi pe cozile frunzelor. în câteva zile. Întrucât.). lipsa borului şi umiditatea atmosferică ridicată. 21 z. Respectarea unui asolament de 4-5 ani este obligatorie la culturile de sfeclă. putând depăşi 80 % la soiurile sensibile care nu au fost tratate. Bavistin DF-0. Rădăcinile de la sfeclele atacate rămân mai mici şi cu un procent de zahăr mult micşorat (fig. Sporii rămaşi pe pământ şi pe resturile vegetale. când a semnalat-o Saccardo. (la interval de 21 zile) (organometalice). Derosal 50 SC-0. cu o slabă facultate germinativă. Plantele semincere afectate vor avea o producţie scăzută de seminţe mici. etc. CAPITOLUL 11 BOLILE PLANTELOR ULEIOASE 11. pentru a fi distruse plantele gazdă ale ciupercii. iar la noi în ţară este prezentă pe toate culturile de sfeclă.). galbene.3 kg/ha (t. Bavistin FL-0. de momentul instalării bolii şi de condiţiile climatice. Bavistin 50 WP-0. ca şi izolarea spaţială Fig. După uscarea ţesuturilor. acestea se desprind şi frunzele apar perforate.3 kg/ha (t. brune.p.5 pc. 14 z. rămân viabili după trecerea iernii şi pot produce noi infecţii în primăvară. ciuperca atacă şi pe alte plante din fam. de decolorare. întreg frunzişul este brunificat şi uscat.3 l/ha. 2-miceliu cu spori (T. 2 trat.10. Chenopodiaceae.p.18). Bolile florii soarelui Boli produse de ciuperci 11. Petele pot fi colţuroase sau rotunjite.Plasmopara helianthi 143 . favorizat de excesul de azot din sol.Ciuperca este cunoscută încă din 1876.1.3 l/ha (t. În cazul unui atac puternic. se va avea grijă ca toate culturile să fie erbicidate corect. Mana florii soarelui . Atacul apare în perioada iunie-august sub formă de pete izolate sau unite./ha în 400 l apă la 1 trat. faţă de culturile de sfeclă de an I. 21 z.1.3 kg/ha. Tratarea chimică în vegetaţie se poate face cu produsele:Brestanid 50-0. rar 5 mm.18. Kolfugo 25 SC. seminţe ce nu au fost tratate înainte de semănat. În jurul petelor se observă o dungă brună la sfecla pentru zahăr şi cea furajeră şi violacee la sfecla roşie. cu diametru de 1-3 mm. Transmitere-răspândire. apoi cenuşii în zona centrală unde se formează un puf brun. Derosal 50 WP-0. Cercosporioza: de cel puţin 1000 m a loturilor cu sfeclă pentru seminţe 1-atac pe frunză.1. 1941).10.p. pierderile de recoltă fiind variabile în funcţie de rezistenţa soiurilor sau hibrizilor. Ferraris.

144 .11. în funcţie de condiţiile climatice. Raicu şi E. Plantele infectate mai târziu. Mana florii soarelui: o pâslă albă. decolorate. Ciuperca se transmite de la un an la altul prin miceliul parazit din semintele infectate şi prin sporii rămaşi în sol în resturile vegetale. încreţite şi prezintă rădăcini slab dezvoltate (fig. Iliescu. Paulian [i H. Baniţă. Plantele pot forma (F. Ciuperca mai poate ataca şi alte plante din familia Compositae.11.11. deci indiferent de numărul de pete de pe frunzele unei plante.Mana a apărut la floarea soarelui la sfârşitul secolului XIX în America de Nord. seminţele sunt infectate fără să prezinte la exteriorul lor simptome (fig. frunze mici. dacă este optimă (16-18oC) favorizează eliberarea de spori ce pot produce infecţii sistemice. Iliescu. ce apar din seminţele infectate. zone care se brunifică în scurt timp. pălării mici.2). Simptome. În ţesuturile necrozate. pe faţa inferioară. În dreptul lor. Plantele mature infectate mai târziu. galbenaurii.11. după apariţia primelor plante infectate au loc mai multe infecţii secundare. formează pălării mai mici. prevăzuţi cu o membrană groasă. Aceste plante rămân pitice (moşnegi). cu internodii scurte. Primele simptome se observă la plantele tinere. dar nu înfloresc şi nu dau seminţe. Rădulescu în 1946 pe samulastra de floarea soarelui şi de atunci s-a extins în toate culturile producând pagube de până la 60 % (C. apare un puf alb de miceliu. deasă de miceliu. în dreptul cărora pe faţa inferioară începând de la coada frunzei. purtaţi de vânt şi de apa de ploaie de pe frunzele infectate ale “moşnegilor”. se formează Fig.1). Mana florii soarelui: Numărul infecţiilor secundare este în frunză cu puful alb al ciupercii corelaţie directă cu frecvenţa precipitaţiilor şi cu (F. ajunge în 1940 în Europa. pe frunzele mature. 1973). Transmitere-raspândire. înfloresc înaintea plantelor sănătoase şi uneori pot fructifica dar. semintele obţinute de la acestea vor fi infectate. Aceste plante au pe faţa superioară a frunzelor. principala sursă de infecţie în anul următor o constituie seminţele infectate. iar în România este semnalată de E. În cursul perioadei de vegetaţie.1. de-a lungul nervurilor principale şi între nervuri. Fig. temperatura care. au înălţimea de cel mult 25-30 cm. Întrucât nu se practică monocultura la floarea soarelui. datorită sporilor. 1965). zone mari galbene. de 1-5 cm în diametru. apar spori sferici de rezistenţă. 1973). prezintă pe frunze pete galbene-undelemnii lângă nervuri. Paulian şi H.2.

Pe terenurile unde s-a constatat prezenţa agentului patogen nu se va reveni cu floarea soarelui decât după 7-8 ani.. în cavitatea ce apare. Încă din 1933. Primele simptome se observă pe tulpina tânără. La soiurile la care după ce pălăria se apleacă. Cea mai eficientă metodă este însă cultivarea de soiuri rezistente. deşi pot fi atacate şi plantele abia răsărite. iar planta suferă o ofilire totală şi se usucă (fig. Putregaiul alb al florii soarelui . 11.11. tulpinile. Boala afectează rădăcinile. izolate spaţial la cel puţin 500 m de alte lanuri de floarea soarelui şi vor fi urmărite sub aspectul semnalării manei până la recoltare. ciuperca va evolua numai în interiorul tulpinii. vasele conducătoare invadate de miceliu. o putrezeşte şi produce în final fracturarea plantei.. deoarece aceasta are un imens potenţial infecţios. ca producând pagube mari în special la floarea soarelui. în Moldova au fost înregistrate pagube de 70-80 % din producţia aşteptată. în toate lucrările Stării fitosanitare a României apare inclusă boala. O a doua fază de atac se observă când plantele au 90100 cm înălime şi încep să formeze pălării. boala poate afecta curbura tulpinii când.1. După formarea pălăriilor. devin brune. Apron XL 350 ES-3 l/t săm. acestea să provină din loturi semincere. sub care ţesuturile sunt putrezite. 1973). se adună apă din precipitaţii şi în acest fel apar condiţii optime pentru infectarea Fig.3). În cazul în care atacul este numai parţial şi intervine o vreme secetoasă.3. pălăriile şi seminţele. fiind favorizată de cantitatea mare de precipitaţii din toamnă.Sclerotinia sclerotiorum Boala a fost descrisă în 1886. Întrucât boala se transmite prin seminţe.. datorită putrezirii acesteia.2. unde apar pete galben-brune ce pot înconjura tulpina şi în acest caz tânăra plantulă putrezită cade şi piere. care ar putea fi o sursă de infecţii primare. În anul 1996. unde ciuperca nu a fost prezentă. Loturile semincere vor fi corect erbicidate.11.. iar H. palariile vor cădea în întregime pe sol. la bază. Galben 35 SD-4 kg/t săm. Galben Super SD-4 kg/t săm. ţesuturile pălăriilor putrezesc umed şi între rândurile de 145 . distruge măduva. Pe aceste plante. apoi ea s-a extins în toate ţările din Europa trecând chiar şi în America de Nord şi Australia. Tratarea seminţelor se face cu: Ostenal MT 75 PUS-4 kg/t s\m. Apron 35 SD-4 kg/t săm. Inginerii aprobatori vor respinge de la certificare. La început apar pete de florii soarelui (F. pagube evaluate la 60-70 % din poduc]ie. principala grijă este ca. De Bary. apoi acestea se măresc. în Franţa de către A.Prevenire şi combatere. Simptome. pentru a se evita scuturarea semintelor şi deci apariţia samulastrei în anul următor. solele unde s-a găsit chiar numai o plantă/ha infectată primar. Iliescu. Putregaiul alb al pălăriilor prin partea lor inferioară. apare o zonă sau un inel de mucegai de înălţime variabilă. Recoltarea florii soarelui se va face la momentul optim. Paulian şi decolorare.

dacă începând cu lunile iulie-august cad precipitaţii de peste 100 mm. Putregaiul alb al florii soarelui: palarii cu atac putrezind materialul depozitat. ce menţin terenul infectat. certificate şi eventual “aleasă la masă” dacă se seamănă suprafeţe mici. asemănătoare seminţelor nu pot fi Fig. Ciuperca are un cerc larg de plante pe care atacă. iar miezul este brun. Metoben 70 PU-2 kg/t săm. acoperit de miceliu şi cu un gust rânced. De la plantă la plantă ciuperca poate fi vehiculată de curenţii de aer. la care după infecţiile din câmp boala continuă în silozuri Fig. argiloase decât dacă este asigurată scurgerea excesului de umiditate. Putregaiul alb al separaţi la selector şi vor constitui o sursă importantă de florii soarelui: scleroţi ce se formează pe tulpină şi infecţie. bulbifere sau tuberculifere. Scleroţii îşi păstrează viabilitatea cel puţin doi ani. Bavistin FL-2 l/t săm. Prevenire şi combatere. Benlate 50 WP-2 kg/t săm. ce fac parte din numeroasele gazde ale acestui agent patogen. 1973). Nu se vor cultiva cu floarea soarelui terenurile umede.11. Rovral 50 PU-2 kg/t săm. Paulian [ş şi o mulţime de plante floricole.11. Din cercul de plante gazdă fac parte toate legumele rădăcinoase. apoi cu plante prăşitoare şi abia după 7-8 ani se va putea reveni cu floarea soarelui.seminţe apare un mucegai alb care prin uscare va forma scleroţi în formă de reţea (fig. Sunt atacate de asemenea puternic (F. Aceste seminţe au capacitatea germinativă scăzută. Bavistin 50 WP-2 kg/t săm. aşa încât un teren în care sunt scleroţi. când pot produce infecţii direct prin micelii sau prin sporii de pe apotecii (fructificaţii cu spori ce apar după germinarea scleroţilor). alcătuind un aspect parazitar numit “mătură”(fig. Ronilan 50 WT-2 kg/t săm. se crapă foarte uşor.. lemnoase. Scleroţii care au dimensiuni mici.5. După căderea seminţelor şi a lăcaşelor lor.. Aceste infecţii se pot realiza pe samulastra de floarea soarelui sau pe unele plante. 11. Tratamentele seminale asigură sănătatea plantelor în prima parte a perioadei de vegetaţie dar.. iar temperaturile sunt în jur de 20-25oC..11. ce antrenează fragmente miceliene de la plantele infectate bazal.4). ciuperca formează noi generaţii de scleroţi. (1. va trebui cultivat cel puţin 4-5 ani cu cereale păioase. Seminţele de pe pălăriile infectate au coaja decolorată. însă pe buruienile din culturile de cereale ce urmează după floarea soarelui.5 l/ha). În 146 . Sămânţa trebuie să provină din loturi semincere sănătoase.5). iar la cultura de floarea soarelui se vor aplica în mod echilibrat numai îngrăşăminte minerale. atacul la pălării nu poate fi evitat. Rovral 50 WP-2 kg/t săm. Înainte de semănat se vor aplica tratamente seminale cu fungicide sistemice ca: Tiradin 500 SC-3 kg/t săm. Ciuperca este adusă în cultură odată cu seminţele infectate care nu-şi pierd germinaţia. Îngrăşămintele organice se vor aplica la planta premergătoare. din fosta pălărie rămân doar fasciculele de vase conducătoare. Sumilex 50 FL-2 l/t săm.. pătată. Epidemiologie. Iliescu. Scleroţii rămaşi în teren rezistă până în anul pălării următor..4. lipsită de luciu. H.

vegetaţie se poate aplica produse din grupele: Bavistin DF-2 kg/ha; Bavistin 50 WP-2 SC-1,5 l/ha; Carbiguard 500 SC-1,5 l/ha /trat; Benlate 50 WP-1,5 kg/ha; kg/ha; Bavistin FL 1,5 l/ha; Carbendazin 500 SC-1,5 l/ha, etc. Amelioratorii români au reuşit să creeeze o serie de hibrizi foarte productivi, totuşi până la această dată nu se cunosc soiuri sau hibrizi rezistenţi la această boală şi numai aplicarea unei tehnologii corecte şi respectarea recomandărilor date poate limita pagubele produse de ciuperca. 11.1.3. Rugina florii soarelui - Puccinia helianthi Boala descrisă în 1922 de către Schweinitz, este astăzi răspândită în toată Europa, America, Africa de Nord şi Australia pe floarea soarelui, dar şi pe alte 16 specii ale genului Helianthus. Simptome. Boala apare primăvara, pe frunzele tinere sub formă de pete mici, circulare, gălbui. În acest stadiu pagubele sunt mici şi de cele mai multe ori boala trece neobservată. În cursul verii şi spre toamnă, pe frunzele mature apar puncte de decolorare, în dreptul cărora pe faţa inferioară apar puncte prăfoase brune sau negre. Aceste puncte pot fi întâlnite chiar şi pe frunzuliţele din jurul pălăriilor (fig.11.6). Transmitere-răspândire. Transmiterea ciupercii de la un an la altul este asigurată de sporii de pe seminţe sau din sol, care sunt foarte Fig.11.6. Rugina florii soarelui: afrunză atacată; b,c-spori; d-spori de rezistenţi la temperaturi rezistenţă scăzute. În cursul anului agricol, în prima parte, răspândirea ciupercii este asigurată de sporii formaţi pe primele plante atacate. Prevenire şi combatere. Respectarea tehnologiei de cultură şi tratamentul seminţei poate preveni atacul acestei ciuperci. 11.1.4. Putregaiul cenuşiu al florii soarelui - Botrytis cinerea Boala este cunoscută şi sub numele de putregaiul pălăriilor de floarea soarelui, dar ciuperca atacă şi numeroase alte plante de cultură sau plante ornamentale, leguminoase, plante furajere, ricin etc. În anii cu toamne foarte bogate în precipitaţii, boala poate produce pagube mari, aşa cum a semnalat Ana Hulea în 1940. Simptome. Ciuperca parazitează numai pălăriile începând cu partea lor inferioară, unde produce pete brune ce se pot confunda cu cele produse de boala Fig. 11.7.Putregaiul cenuşiu al florii cu scleroţi, dar sunt mai bine delimitate. În dreptul soarelui: pălărie atacată parţial petelor, pe ]esuturile moi şi putrede apare un praf (F. Paulian şi H. Iliescu, 1973). cenuşiu (fig.11.7). Boala poate să cuprindă întreaga
147

pălărie şi chiar la suprafaţa seminţelor apare o culoare cenuşie-verzuie, iar între seminţe apar scleroţi mici, negri. Seminţele au suprafaţa pătată, fără luciul caracteristic şi cad uşor din încăperile lor. Miezul seminţei este şiştav, amar, iar seminţele îşi pierd parţial capacitatea de germinaţie. Transmitere-răspândire. Transmiterea ciupercii de la o plantă la alta este asigurată de sporii ce sunt uşor luaţi de vânt, insecte sau de picăturile de ploaie şi pot germina imediat, formând un miceliu infecţios ce pătrunde prin ţesuturile pe care a ajuns. De la un an la altul, ciuperca rezistă în teren sub formă de spori sau ca sleroţi mici. Ciuperca poate fi adus într-o nouă cultură odată cu seminţele infectate sau care au pe suprafaţa lor spori. Prevenire şi combatere. Respectarea cu stricteţe a tuturor verigilor prevăzute în tehnologia de cultură a florii soarelui, poate preveni atacul ciupercii. Tratarea seminţelor cu fungicide sistemice, care se face obligatoriu pentru celelalte ciuperci este bună şi pentru această ciupercă. Culturilor semincere trebuie să li se asigure o izolare parţială de cel puţin 500 m faţă de alte culturi de floarea soarelui, sau faţă de culturi cu plante din cercul de gazde al patogenului. Boli produse de plante parazite 11.1.5. Lupoaia (verigelul) - Orobanche sp. Plantă parazită cunoscută sub numele de lupoaie sau verigel, poate produce pagube însemnate de până la 70-80 % din producţie, aceasta fiind afectată şi calitativ prin reducerea procentului de ulei din seminţe. Planta este întâlnită în toate ţările cultivatoare de floarea soarelui. În România, Tr. Săvulescu şi col., o semnalează începând cu anul 1935, în judeţele de sud, sud-est şi din Moldova. Simptome de parazitare. Plantele de floarea soarelui parazitate se dezvoltă mult mai încet, au înălţime mai mică şi prezintă tulpini subţiri fără pălării sau cu pălării mici, cu seminţe seci, sărace sub aspectul procentului de ulei. În jurul unei plante, în suprafaţa sa de hrănire, pot apărea 30-40 plante sau chiar peste 100, în terenurile puternic infestate, după cum se precizează în lucrările prof. C. Sandu-Ville. Planta ce parazitează - Orobanche cumana Wallr. Seminţele plantei din sol dau la germinare un filament subţire care vine în contact cu rădăcinile de floarea soarelui, se îngroaşă ca un bulb cu proeminenţe (conuri de pătrundere), ce intră şi stabilesc contactul cu vasele conducătoare. La partea superioară a bulbului apare un mugure din care iese la suprafaţă tulpina floriferă, pe care se găsesc rudimente de frunză sub formă de solzi. Până la ieşirea la suprafaţă timpul de parazitare este destul de lung (2 luni), timp în care planta parazitată nu poate fi depistată. Tulpinile ei sunt drepte, de 40 cm înălţime, 2,5 cm în diametru la bază, neramificate, de culoare gălbuie cu reflexe violacei, acoperite cu perişori (fig.11.8). Florile fără codiţe au culoare gălbuie sau albăstruie cu nuanţe violacei şi se deschid în lunile iunie-iulie.
148

Fructul este o capsulă ce conţine 1200-1500 seminţe foarte mici, ovoid-alungite, cenuşii închis la culoare, aspre şi aripate (au pe margini o membrană). Aceste seminţe fiind foarte uşoare, sunt duse de apa de ploaie sau de vânt la distanţe foarte mari. Seminţele nu germinează decât în prezenţa rădăcinilor de floarea soarelui în soluri uşoare, uscate. Germinarea poate avea loc şi în prezenţa resturilor vegetale de floarea soarelui, caracteristică pe care se bazează şi una din metodele de combatere, prin răspândirea pe teren a resturilor mărunţite la moara cu ciocănele. Seminţele pornesc în vegetaţie, Fig.11.8. Plante de floarea soarelui parazitate de lupoaie (F. Paulian şi H. dar neavând pe ce parazita, tânăra plantulă va Iliescu, 1973). muri. Floarea soarelui poate fi parazitată uneori şi de Orobanche ramosa L., (lupoaia cu tulpină ramificată) plantă ce are înălţime mai mică, 10-40 cm şi tulpina ramificată, de culoare gălbuie. Combatere. Tarlalele infestate cu seminţe de Orobanche vor fi cultivate cu cereale sau leguminoase şi abia după 4-6 ani se va putea cultiva floarea soarelui. Sămânţa de floarea soarelui va trebui să nu conţină seminţe de lupoaie. Pe suprafeţe mici, se recomandă praşile repetate executate înainte de apariţia florilor deoarece, dacă planta este tăiată după înflorire, substanţele din tulpină reuşesc să matureze seminţele. Repetarea praşilelor este necesară întrucât tulpinile plantei parazite nu apar toate odată, ci pe rând. Cea mai eficientă metodă este alegerea de soiuri şi hibrizi rezistenţi la această plantă parazită. Soiurile cu înrădăcinare profundă sunt mai puţin parazitate de lupoaie a căror seminţe nu germinează la adâncime mare. 11.2. Bolile soiei Viroze 11.2.1. Virusul mozaicului soiei - Soybean mosaic virus Boala a fost descrisă în 1916 în S.U.A. sub numele de cloroza şi încreţirea frunzelor de soia, iar acum este cunoscută în toate ţările cultivatoare de soia. În România a apărut odată cu extinderea acestei culturi (M. Nicolaescu, 1975). Pierderile produse de această boală pot fi mari, între 8-25 % dacă temperaturile se menţin între 18-20oC. Simptome. În cultură plantele se observă foarte uşor întrucât au o creştere mai înceată şi prezintă pe frunze mozaic şi decolorări ale nervurilor. Frunzele sunt mai alungite, înguste şi se curbează spre partea inferioară (fig.11.9). Fig. 11.9 Virusul mozaicului soiei:
1,2,4,5-foliole atacate; 3-foliolă sănătoasă (după E. Rădulescu, 1966). 149

Din cauză că nervurile nu cresc în acelaşi ritm cu mijlocul, de-a lungul lor apar gofrări (încreţiri). Pe aceste plante apar puţine păstăi, cu seminţe ce se maturează târziu şi au aspect “marmorat”. Transmitere-răspândire.Virusul este răspândit în natură de diferite afide. Virusul se transmite de la un an la altul prin sămânţa infectată, în al cărui embrion se găseşte. Plantele ce au fost infectate în stadiu tânăr au cel puţin 60 % din seminţe infectate, în timp ce la plantele infectate mai târziu acest procent scade. Plantele infectate, după înflorit produc seminţe sînătoase. Prevenire şi combatere. În vederea obţinerii de culturi sănătoase se recomandă semănarea de sămânţă sănătoasă, provenită din lanuri verificate care nu au avut plante mozaicate până la înflorire. Soiurile Chippewa, Hamsoy şi Acme sunt foarte sensibile, aşa încât, pentru culturile respective se vor lua măsuri de izolare spaţială faţă de alte soiuri şi se vor aplica tratamente împotriva afidelor. Tarlalele unde se observă mozaicarea încă din primele faze de vegetaţie, vor fi eliminate de la aprobarea pentru material de sămânţă. Bacterioze 11.2.2. Arsura bacteriană a soiei - Pseudomonas syringae Această boală bacteriană semnalată încă de la începutul secolului în S.U.A., a apărut şi la noi, fiind studiată de V. Severin în 1975. Se cunosc ca fiind înregistrate pagube foarte mari 4-64 % din recoltă în S.U.A., 75 % în Caucaz şi chiar 43-100 %, în Extremul Orient. Simptome. Bacteria parazitează toate organele aeriene, frunze, tulpini şi boabe. Pe primele frunze atacate apar pete cu aspect umed, scufundate, brune, ce pot produce pieirea plantulelor. Pe frunze aparute mai târziu se formează pete mici, de 1-2 mm, unghiulare, cu aspect umed, transparente, ce evoluează în pete galbene apoi brune, brune-negricioase (fig.11.10). Din ]esuturile atacate pe vreme umedă apare un lichid (exudat) bacterian albicios, ce se poate usca sub formă de peliculă lucioasă brună sau cenuşie. În cazul unui atac grav, frunzele rămân sfâşiate sau se usucă înainte de vreme. Pe tulpini, petele sunt alungite, la Fig.11.10. Arsura bacteriană a soiei: (M. Hatman şi col., 1989). început galbene apoi brune, acoperite de exudat şi în final negre. Păstăile de la plantele bolnave produc puţine seminţe mici, cu tegumentul zbârcit şi uneori acoperit de gomă bacteriană. În cazul unui atac mai grav boabele au pete cenuşii, brune şi chiar crăpături. Transmitere-răspândire. Bacteria este transmisă de la un an la altul prin intermediul seminţelor infectate, care nu-şi pierd facultatea germinativă, decât cel mult în proporţie de 66 %. Bacteria rămâne cel mult 6 luni viabilă în seminţe. Seminţele păstrate mai mulţi ani îşi pierd aproape complet germinaţia, dar puterea de
150

Mana soiei: a-frunză atacată. bacteria se multiplică şi va ataca primele frunze. monocultura soiei. În timpul germinării seminţei de soia. apoi brune pe faţa superioară (fig. Frunzişul plantelor mănate prezintă numeroase pete colţuroase. deşi dau rezultate sunt deosebit de costisitoare şi nu se folosesc decât de către amelioratori. dar acest lucru nu are prea mare importanţă întrucât nu Fig. Răspândirea ciupercii în perioada de vegetaţie este asigurată de sporii duşi de apa de ploaie sau de irigaţie şi de vânt.11. La înfiinţarea culturii se va folosi numai sămânţă sănătoasă sau tratată cu: Apron 35 SD-600g /100 kg săm. Săvulescu. Soiurile Bolya 44 şi SO994RR omologate `n 2001 sunt rezistente la boli în condiţii de infecţie naturală. 1996). c-spori. pe suprafeţe mici Întrucât bacteria rezistă în resturile vegetale se vor lua măsuri de igienă culturală şi de rotaţie a culturii. Transmitererăspândire Ciuperca rezistă în sol pe resturi vegetale sub formă de spori de rezistenţă.2.3. Mana soiei . iar acum produce pagube însemnate în anii ploioşi. mici. timp de 6-8 zile poate dezinfecta seminţele infectate. Baicu şi Tatiana Şesan. de culoare la început verde-gălbuie. apoi în scurt timp zonele afectate sau chiar toată frunza se usucă. Tratamentele seminale cu antibiotice ca: oxitetraciclină sau streptomicină. Expunerea la soare. de 24 mm. sau în culturile irigate. Prevenire şi combatere. dar şi sămânăa infectată provenită de la plantele mănate. b-miceliu. Principala sursă de transmitere a bolii în anul următor o constituie sporii de rezistenţă pe sămânţă. Simptome. Transmiterea poate fi asigurată şi prin resturile vegetale rămase pe sol. Prevenire şi combatere.11).11. Măsura cea mai eficientă este semănarea de sămânţă sănătoasă. pe faţa inferioară a frunzei.infecţiozitate a bacteriei nu scade. În dreptul petelor. apare un puf cenuşiu-violaceu.Peronospora manshurica Boala a fost semnalată în 1948 în România de Tr. transparente. 151 . în care bacteria poate fi viabilă timp de 9 luni. Boli produse de ciuperci 11.11. Un caz aparte de rezistenţă este întâlnit la plantele atacate de păianjenul roşu care nu sunt atacate de această bacterie. d-spor de rezistenţă se practică (T.

iar în câmpurile experimentale unde. Simptome. La fasole.U. soia.1. pe care apar păstăi deformate. Se recomandă ca la înfiinţarea noilor culturi să se respecte o izolare de minim 1 km faţă de culturile mai vechi de lucernă şi trifoi sau de terenuri înţelenite şi îmburuienate. gofrată. Frunzele atacate au suprafaţa redusă.CAPITOLUL 12 BOLILE PLANTELOR DE NUTREŢ 12. circulare. gălbui.L. până la obţinerea unor 152 . 1975).1. de către J. De la un an la altul. năut. Întrucât virusul se poate transmite prin sămânţă. zârnă şi căldăruşa popii. virusul produce o cloroză a nervurilor. Virusul afectează şi trifoiul alb. tomate. Transmitere-răspândire. În cursul vegeta]iei răspândirea virusului este asigurată de aproximativ 13 specii de afide. rămânând totuşi o zonă verde de-a lungul nervurilor. ciumăfaie. tutun. În lanurile mai vechi. se recomandă recoltarea de sămânţă de la lucerna din anul I. Weimer. ardei.12. aceste plante dau un număr mare de lăstari. pe care dă mozaic sau pătare galbenă. Nicolaescu la ardei.A. Într-o fază mai avansată a bolii apar între nervuri benzi. la 40-70 şi chiar 80 % în anul III. Prevenire şi combatere. Pop la lucernă şi ardei şi de M. pete galbene şi uneori simptomul "frunză de stejar". Bolile lucernei Viroze 12. În România virusul a fost semnalat de I. gălbui sau albicioase. Mozaicul lucernei (I. trifoi. cartof. Lucerna virotică prezintă pe frunze pete mici. ţelină. strâmbi şi se rup uşor (fig.Alfalfa mosaic virus Agentul patogen al mozaicului lucernei a fost descris în 1931 în S. 1. Mozaicul lucernei . Pe parcursul anului atacul virusului creşte progresiv de la 1-2 % până la 55 % sau chiar mai mult. virusul poate fi transmis şi prin sămânţă la lobodă. fasole. bob. morcov şi pătrunjel. mazăre. inele sau pete eliptice de decolorare.1). pete galbene-portocalii pe spaţiile dintre nervuri. Fig. Pop. cu boabe mici. În anii următori. Mazărea atacată prezintă o mozaicare a frunzelor însoţită de reducerea înălţimii plantelor. dar aceştia sunt scurţi. cele mai mari pagube se înregistrează la lucernă. La soia. deformată. ea cuprinzând peste 300 specii din 50 familii botanice dar. Lista gazdelor virusului este impresionantă. virusul produce decolorări. 12. procentul de atac creşte de la 5 % în primul an. Virusul rezistă de la un an la altul în interiorul plantelor perene din cercul foarte larg de gazde. simptome ce dispar când temperatura aerului este ridicată.1.

desprinse de pe plante şi duse de vânt. în dreptul cărora pe faţa inferioară apare un puf alb-cenuşiu.12. Petele au până la 2-3 mm în diametru. Rădulescu şi col. Mana lucernei: a-atac pe frunze. (momentul când se poate recolta cea mai mare 1972).12. dublate de ploi intermitente.2). soia.2. codiţele frunzelor şi tulpinile se înnegresc şi se usucă. Ciuperca rezistă de la un an la altul sub formă de spori de rezistenţă sau miceliu în plantele atacate. din mai multe localităţi ale Moldovei.1. India. Perioadele calde ale anului. Agentul patogen se răspândeşte în culturi prin peliculele de exudat bacterian. Simptome. apoi se brunifică şi se desprind de pe codiţă (fig. Se recomandă folosirea de sămânţă sănătoasă. iar infecţiile ce urmează sunt produse de miceliile apărute din sporii ce apar pe puful alb-cenuşiu.3. Mureş şi Suceava. cantitate de furaj). sub care. Simptome. astăzi este răspândită în S. iar lanurile noi trebuie izolate spaţial de cele vechi. Prevenire şi combatere. Frunzuliţele se îngălbenesc. fasole. Arsura bacteriană a lucernei şi trifoiului Xanthomonas campestris pv. In România a fost semnalată de C.A. mazăre etc. In cursul vegetaţiei prima infecţie este asigurată de miceliile provenite din germinarea sporilor de rezistenţă. dar nu produce pagube mari. se recomandă izolări spaţiale ale parcelelor cu cereale şi stropiri cu insecticide contra afidelor. neaşteptându-se Fig.. De la un an la altul rezistă pe baza tulpinilor atacate sau pe teren. Aceleaşi tratamente se vor aplica şi la loturile semincere de trifoi. 153 . din 1964 şi în România. pe tulpini apar chiar mici răni. Frunzele de lucernă prezintă pete mici cu aspect umed. alfalfae Boala care a fost descrisă în 1930 în Turkestan. transparente.2. frunzele. la apariţia petelor pe frunze. Pe partea inferioară a zonelor atacate apare o peliculă de exudat bacterian. Transmitere-răspândire. sunt factori ce uşurează răspândirea ciupercii.1. Transmitere-răspândire. Bacterioze 12. în resturile vegetale infectate. Bolile produse de ciuperci 12. Rădulescu în 1933. cosirea vetrelor de atac şi scoaterea materialului pe prelate. Decolorarea şi uscarea frunzelor progresează de la vârf spre codiţă. cu centrul galbendeschis şi cu margini brune înconjurate de un inel galben. Se recomandă ca.Peronospora aestivalis Mana este cunoscută în toate ţările cultivatoare de lucernă. momentul de maturitate tehnologică b-miceliu cu spori (E. gălbui. apoi se unesc şi în cele din urmă ţesuturile se brunifică. în judeţele Braşov. să se facă o cosire prematură a plantelor. Pe frunzele de lucernă apar pete neregulate. În faza finală a bolii. Mana lucernei .. Oescu şi I.U.clone valoroase trec mai mulţi ani. Prevenire şi combatere.

plantele rămânând desfrunzite. ce în scurt timp devine pulverulentă apoi îşi schimbă culoarea din albicioasă în cenuşie. In România a fost găsită în 1912 de P. 12. datorită apariţiei unor mici puncte negre. Simptome.. Transmitere-răspândire. partea cea mai valoroasă a furajului. 4-spori (T. Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de strome pe resturile de frunze. prezentând reziduuri toxice. însă Tr. Prevenire şi combatere.3. 1938). galbene apoi brune de 1-3 mm în diametru.1.Erysiphe pisi f. după ploi. Frunzele şi lăstarii tineri se acoperă cu o pâslă miceliană fină.2-atac pe frunze. iar în cazul apariţiei se va face o cosire prematură pentru a nu pierde foliajul. In ultimele decenii paralel cu extinderea culturilor de lucernă. Pe frunzele căzute se observă în dreptul petelor. Transmitere-răspândire. Pătarea brună a frunzelor de lucernă Pseudopeziza medicaginis Pătarea brună este cea mai răspândită boală a lucernei.12. In perioadele secetoase. ce ies din fructificaţiile ciupercii. Prevenire şi combatere. 3-fructificaţie. Moesz şi apoi studiată de C.D. Pătarea brună a frunzelor de lucernă: 1. ciuperca produce mari pagube prin desfrunzirea precoce a plantelor.3). Inainte de înflorirea lucernei.12. reprezentate de organele de rezistenţă. ciuperca este răspândită de numeroşi spori. pe frunze apar pete circulare. Frunzele şi tulpinile se usucă înainte de vreme.1. Ferraris. deoarece sporii sunt uşor purtaţi de vânt.5.E. 154 . puncte negre. se unesc şi frunzele atacate cad.12. Făinarea lucernei .4. De la un an la altul ciuperca rezistă sub formă de cleistotecii (fructificaţii de rezistenţă). iar furajul nu ar fi de caliate. din care în primăvara următoare sunt eliberaţi sporii. Se recomandă amplasarea culturilor noi la distanţă faţă de culturile mai vechi şi în cazul apariţiei făinării la un nivel ce depăşeşte P. ce vor da infecţii primare. Simptome. producând pagube mari în anii ploioşi. se va cosi lanul înainte de maturitatea tehnologică.3-1 mm (ţesuturi uscate ale ciupercii) (fig. SanduVille (1932). strome de 0. tratamentele nu sunt economice. Ciuperca a fost identificată şi pe Medicago falcata (culbeceasă). Atacul ciupercii se extinde foarte repede. Este cunoscută şi la noi în ţară din 1960. Petele se înmulţesc. Fig. medicaginis In Europa boala este cunoscută pe lucernă şi alte specii de leguminoase cultivate sau spontane. Deşi există substanţe cu care această cipercă ar putea fi combătută.sp. Săvulescu consideră că are un efect parazitar slab. In primăvară. Se recomandă respectarea desimii optime la semănat. pagubele date de acest patogen s-au dovedit a fi în unii ani considerabile. uşor bombate.

Australia şi Africa de Nord. producând pagube destul de mari `n ceea ce priveşte producţia de fân. gălbui sau brunii la început. Simptome.12. se usucă şi cad (fig. Pe frunze şi cozile lor.2. care va cădea înainte de vreme.2. Ceva mai târziu.1. strângerea şi arderea fânului cosit. frunzele se veştejesc. Prevenire şi combatere. Simptome. vor da naştere la spori. Mana trifoiului . Japonia. Bolile trifoiului Bolile produse de ciuperci 12.12. din care vor apărea alte fructificaţii cu spori.. Pătarea neagră şi vreme umedă. gălbui. Rugina trifoiului: a.4. Noua Zeelandă. pentru a nu se ajunge la defolierea plantelor. iar la noi în unii ani poate produce pagube însemnate. Prevenire şi combatere. Crustele rămân viabile pe sol până la 5 ani.2. pe codiţele frunzelor şi pe frunze apar puncte brune.c-spori (E.atac pe frunze. Se recomandă ca loturile de trifoi să fie cosite prematur în cazul apariţiei manei. 1938). Plantele rămân slab dezvoltate. Transmitere-răspândire. Ciuperca poate rezista peste iarnă prin spori.1972). 4-secţiune prin apar cruste negre de 1 mm în diametru. Rădulescu şi col. care sunt duşi de vânt şi apa de ploaie. iar spre toamnă prin sporii de tip Sphaeria. apar pete neregulate. din care apar micelii. crustă cu fructificaţii (T. 12.Peronospora sp. spori. Europa. 12. apoi negre şi Fig.5. Ciuperca se poate răspândi foarte uşor în timpul vegetaţiei.2. Pe Fig. Pătarea neagră şi căderea frunzelor de trifoi . 155 . Ca urmare. Boala cunoscută la noi din 1930 este frecventă în toate ţările cultivatoare fără a produce însă pagube mari. Asia.4).Dothidella trifolii Această boală este destul de răspândită în Europa. care în primăvara următoare. se căderea frunzelor de trifoi: 1plantă atacată. Pe frunzele plantelor atacate.3.12. ce la început au fost izolate.2. 12. 3-spori. cu un frunziş decolorat. în dreptul cărora pe faţa inferioară apare un puf cenuşiu-plumburiu. Primăvara se observă pe nervurile frunzelor şi pe codiţe puncte galbene. se recomandă cosirea prematură a trifoiului. Simptome. Rugina trifoiului-Uromyces trifolii Boala este răspândită în America. iar în dreptul lor pe faţa inferioară a frunzelor. 2-miceliu cu unesc. ce vor da primele infecţii. Ferraris. Ciuperca rezistă de la un an la altul sub formă de spori de rezistenţă. apar pete fără un contur precis. sunt asigurate de sporii de pe frunze. Infecţiile produse mai târziu şi răspândirea ciupercii. În cazul apariţiei în masă a bolii. prin sporii de tip Polythryncium duşi de vânt şi ploi. aglomerate ce produc deformarea organelor. b. Transmitere-răspândire. rotunjite. dar şi sub formă de cruste negre. petele.

5).3-5 mm. cu tegumentul aspru. Se va folosi la semănat numai sămânţă decuscutată. In vederea limitării pagubelor.2. Ciuperca rezistă de la un an la altul sub formă de spori de rezistenâă care. apar pete inelare.4. Caracteristicile plantelor sunt: tulpină subţire ca un fir. ce au la bază 5 frunzuliţe unite şi 5 petale unite parţial. globuloase sau alungite. Vetrele de cuscută se vor erbicida cu: Pivot 100 LC-1 l/ha. ce se răsuceşte pe alte plante. iar în jurul lanurilor suprafaţa va fi menţinută curată de buruieni. Smith în America este astăzi cunoscut în ţările europene. alcătuită din internodii şi noduri.Cuscuta sp. Bolile tomatelor Viroze 13. Pătarea inelară neagră a tomatelor – Tomato black ring virus Virusul descris în 1946 de K.12. în primăvară vor da naştere la spori. fiind găsit şi în România în 1984. Boli produse de plantele parazite 12. La locul de contact cu planta parazitată. pe tot parcursul perioadei de vegetaţie. Fig. cu ramificaţii.12. Roundup0. Răspândirea ciupercii în cultură este asigurată de mai multe tipuri de spori (ecidiospori. In România.1972).prăfoase. se recomandă cosirea lanurilor înainte de apariţia sporilor de rezistenţă. ce vor produce primele infecţii.1. ce perforează ţesuturile gazdei. Frunzele se răsucesc şi se usucă înainte de vreme (fig. în seră. Prevenire şi combatere. necrotice. Plantele parazite cunoscute sub numele de cuscută sau torţel sunt răspândite în toată lumea şi produc pagube deosebite în culturile pentru seminţe. In inflorescenţele globuloase apar flori pe tipul 5. în studiile lui I.6.. Buia au fost descrise 18 specii ale acestui gen. Cuscuta trifoiului şi lucernei .6). Simptome.75 l/ha la 3 zile după prima coasă. cu o nuanţă 156 . Pe tulpini se găsesc frunze sub forma unor solzi mici. Cuscuta trifoiului şi lucernei: (E.1.12. portocalii sau cenuşii. uredospori). galbenroşcată sau brună. din tulpină apar un fel de rădăcinuţe. Prevenire şi combatere. CAPITOLUL 13 BOLILE LEGUMELOR 13.M.1. Rădulecu şi col. globuloasă cu 2-4 seminţe ovoide. cilindrică. Fructul este o capsulă conică. Pe frunzele plantelor infectate. pe sfecla pentru zahăr şi pe tomate. picnospori. rugos (fig. galbenebrunii. Transmitere-răspândire. ce ar putea fi la rândul lor parazitate. groasă de 0. absorbind seva.

13. în 1935 dar.S. Tulpinile plantelor virotice pot prezenta brunificări şi înnegriri ale lăstarilor. acestea se scot din cultură. vinete.neagră. Prevenire şi combatere. micoplasma produce virescenţă (înverziri ale organelor. transmiterea virusului este asigurată de nematozi. piticirea lăstarilor la piersic şi mozaicul salcâmului. pe partea inferioară.Transmiterea virusului este asigurată de tripsul tutunului şi specii ale genului Frankliniella care după achiziţionarea virusului rămân infecţioase dar. Fructificarea este slabă. ce în mod normal nu sunt verzi). proliferări (creşteri exagerate). alungite pe cozile frunzelor şi tulpini. vinete. Solul serelor va fi dezinfectat termic iar în momentul apariţiei plantelor virotice. malformări (creşteri anormale) şi aspermii (deformări ale inflorescenţelor ce nu vor produce sămânţă). plantele încep să se refacă dar frunzişul prezintă pete de decolorare şi are tendinţa de a se deforma.U. petele se măresc şi frunzele se usucă.Tomato spotted wilt virus Boala a fost semnalată în Australia în 1915 şi în S. observate în tot cursul anului. Ploaie (1960. Prevenire şi combatere. sfeclă. La roşii. După o primă etapăde atac. Transmitere-răspândire. 157 . apar pete brune.) şi asupra ei . Simptome. Se va recolta sămânţa numai de la plantele perfect sănătoase. imprecis delimitată. 1972). apare o culoare asemănătoare cu a bronzului. zmeur. roşii sau galbene. Solanaceae. ardei. volbură şi tutunul turcesc.1. apar pete negre.G. lemn câinesc. Micoplasmoze 13. Într-un stadiu mai avansat al bolii. îngălbenirea nervurilor ţelinei. asigură distrugerea nematozilor şi a altor ciuperci de sol. filodie (transformarea organelor florale în frunze). ochiul boului şi tutunul turcesc. frunze curbate în jos. iar pe frunză. Ofilirea pătată a tomatelor . Stolburul tomatelor – Stolbur disease mycoplasma Stolburul este considerată ca una din bolile cele mai grave ale plantelor din fam.S.Virusul atacă specii de la peste 55 genuri de plante. Transmiterea prin sămânţă are loc în procent de 10-100 % la peste 20 de specii de plante.2. La cartof. Plantele virotice prezintă o ramificare a lăstarilor anormală. poate produce calamităţi. Pe fructe. Virusul are un cerc larg de plante gazdă producând pătări inelare la tomate. cu nervuri închise la culoare. iar pe fructele mici. în special la tutun dar şi la culturile de tomate unde. salată. apar pete inelare. în prezent este răspândită în zonele temperate şi subtropicale. Transmitere-răspândire. Producerea răsadului de tomate se va face separat de răsadul de tutun şi în condiţiile aplicării de tratamente cu insecticide ce distrug tripşii. 1969. cuscută.3. nu transmit virusul la generaţiile următoare. în condiţiile cultivării lor în zone secetoase. boala "buchet" la cartof. La baza frunzelor.A. Boala a fost descrisă în 1933 de V.au efectuat studii numeroşi cercetători între care Alice Săvulescu şi P. în special în primele faze de vegetaţie. fasole. căpşun.R. Dezinfectarea cu Dazomet 90 PP-600 kg/ha sau Basamid G-500 kg/ha. In natură. Simptome. inelare. 1971. Cercul de plante gazdă a acestei micoplasme este foarte larg şi simptomele variază pe grupe de plante.1. Rîjkov (U.

albicioase.1.13. stolburul apare sporadic şi nu dă pagube însemnate. apoi a plantei în întregime. (C. Pagubele produse sunt atât calitative cât şi cantitative. Stolburul tomatelor: Corynebacterium michiganense pv. Solurile cultivate vor fi menţinute la umiditate corespunzătoare. Frunzele plantelor bolnave din câmp. datorită distrugerii insectelor. Se va avea în vedere distrugerea vetrelor de cuscută. Eusceles plebejus şi Macrosteles laevis..U. În anii cu primăveri şi veri ploioase şi răcoroase. solarii şi câmp. solarii sau seră se ofilesc.virusul produce decolorări şi ofiliri rapide. pete cu ţesuturi ce devin galben-pergamentoase. pierderile putând atinge nivelul de 30 % din producţie.4. Transmitere-răspândire. Petele albicioase de pe frunze devin răni galben-verzui. Simptome. în România fiind semnalată în 1955 de R. Frunzele pot prezenta uneori pete “opărite”. pagubele produse de micoplasma sunt direct proporţionale cu dezvoltarea insectelor ce duc virusul (vectori). In natură. ce devin mici răni adâncite (fig. Culturile trebuie să fie corect tratate cu insecticide şi erbicide pentru a diminua atacul de transmiţători şi a elimina buruienile gazdă ale mycoplasmei.13. Patogenul este inclus pe lista agenţilor de carantină a României. paralel cu reducerea suprafeţei limbului (fig. umede.A. prin irigare. Boala este prezentă pe răsaduri dar şi pe tomatele cultivate în sere. Ilfov. Pe primele 2 frunzuliţe ale răsadurilor. Tomatele atacate prezintă hipertrofieri (creşteri exagerate) ale caliciului florilor. lignificări ale vaselor conducătoare din fructele care nu vor ajunge la maturitate să aibă culoarea roşie caracteristică. 1991). Mycoplasma este cunoscută ca parazită pe 80 specii de plante ce aparţin la 10 familii botanice. tulpina prezintă vasele conducătoare de culoare galben-brună. Ofilirea bacteriană a tomatelor Fig. Observarea bolii se face uşor datorită simptomului clar de ofilire.2). La morcov şi cartof mai sunt semnalate şi altfel de simptome ca înroşirea frunzişului sau colorarea sa în mov.M. la început a frunzelor. apar pete ovale mici de culoare alb-crem. apoi nervura principală se curbează şi planta se usucă. pentru a se împiedica dezvoltarea insectelor care este cu atât mai rapidă cu cât este mai cald. Bacterioze 13. michiganense Boala descrisă în 1910 în S. In secţiune. îşi răsucesc marginea spre partea superioară. verzi. Transmiterea agentului patogen în natură este asigurată de speciile genului Cuscuta (torţelul) şi de insectele Hyalesthes obsoletus. Prevenire şi combatere. suprafaţa acestora se încreţeşte. de Smith s-a răspândit în toate ţările cultivatoare de tomate. apoi prin unirea petelor. Bucur în jud. apar pete circulare de 1-5 mm.1.Messiaen et col. iar pe tulpină în zona bazală. 158 .1).13.

2-9 luni. de culoare albă. ambele însă. Prevenirea infecţiilor secundare se face prin tratamente cu: Dithane 75 WG-0. apar pete de 1-3 mm în diametru. 14 z.13. la fel de grave. pot apărea două feluri de simptome. cu germinaţie redusă dar pot transmite bacteria. iar temperaturile scăzute şi umiditatea mare (C. 159 . cu marginea întunecată. favorizează atacul pe fructe. Seminţele din fructele atacate sunt mici. In unele cazuri. dar cu evoluţie mai rapidă în cazul infecţiilor vasculare. în timp ce în seră. în dreptul petelor. pe vreme umedă. cu temperaturi de 24-32oC. care efectuează diferite operaţiuni “în verde”. dar toxică şi există riscul unor accidente de muncă. apoi brune. petele fiind superficiale. Toate vasele conducătoare din pulpa fructelor. In centrul petelor rămân mici răni brune. Dacă pe fructele deja formate au loc infecţii locale. brune sau negre. chiar cozile fructelor pot fi uşor brunificate sau cu pete brune. Transmitere-răspândire. apare exudatul bacterian (picături cleioase). Diluţia de sublimat corosiv 1/3000 în care seminţele se ţin 5 minute este eficientă. apoi brun-deschise. Infecţia fiind generală. seminţele riscând săşi piardă facultatea germinativă când sunt ţinute în aer cald (80oC) timp de 24 ore. rămân mici. Ofilirea bacteriană vasculare. sau în apă caldă (52oC) timp de o oră. este greu de executat. florile avortează sau fructele ce apar. Dezinfecţia termică dă rezultate bune dar. Aceste lucrări produc răni prin care bacteria pătrunde uşor. nu rezistă decât 3-4 săptămâni. Seminţele obţinute prin fermentarea pulpei. sau chimic cu Dazomet 10 G . se coc prematur.M. In funcţie de felul infecţiei vasculare sau localizate. 1991). au puncte cu inele argintii şi seminţe brune. Fructele puţin atacate pot prezenta simptome de marmorare (zone verzi înconjurate de zone albicioase). Bacteria se transmite prin seminţe şi este suficient ca acestea să fie infectate în proporţie de 1 % pentru a se declanşa o îmbolnăvire gravă a plantelor.Messiaen et col. Prevenire şi combatere. este favorabilă extinderii îmbolnăvirilor. se va folosi numai sămânţă liberă de bacterii.). conţin bacterii într-o proporţie foarte mică (0-0.2. externe. sunt la început galbene.2 % (t. Vremea umedă. pentru a limita zonele de atac ale bacteriei. apoi se răspândeşte şi se înmulţeşte în vasele conducătoare. În cursul vegetaţiei bacteria se răspândeşte prin uneltele şi mâinile lucrătorilor.3 %). simptomul fiind numit “ochi de pasăre”. apar mici răni din care. comparativ cu cele obţinute prin alte metode. temperaturile ridicate şi umiditatea scăzută favorizează infecţiile Fig. Bacteria rezistă în resturile vegetale ale plantelor bolnave rămase pe câmp. limitate la coajă şi nu prezintă exudat.500 kg/ha.p. In vederea obţinerii răsadurilor.. Răsadurile vor fi obţinute în sol dezinfectat termic cu vapori de apă. înconjurate de o zonă albă sau gălbuie.Pe toate organele. Bacteriologii români precizează că. cu trei săptămâni înainte de plantare.

Bacteria parazitează toate organele aeriene ale tomatelor. iar prin crăpături pot pătrunde alţi agenţi ce depreciază mai mult fructele. Pe tulpini apar zone suberificate (aspre) şi crăpături variate ca formă şi lungimi. Cercul de plante gazdă al bacteriei este foarte larg. în coaja căreia bacteriile sunt viabile 16 luni sau chiar mai mult. d-Corynebacterium-puncte cu aureolă argintie spre marginile frunzelor.5. Transmitere-răspândire. de pe care se scurg picături de lichid bacterian sub formă de lacrimi.Messiaen et col. 1991).13.p. Răsadurile prezintă pe primele 2 frunzuliţe şi apoi pe frunze şi tulpiniţă pete galben-verzui până la brune. Tr. galben-brunii sau cenuşii înconjurate de un inel alb-gri (fig. tutunul. răni ale frunzelor şi tulpinilor sau ale perişorilor absorbanţi de pe rădăcini. Bacteria infectează ţesuturile prin deschiderile naturale din frunză. devin crustoase şi chiar dacă fructul se coace. Primele infecţii pornesc de la sămânţa infectată.Dithane M 45-0.).2 %. apoi devin cenuşii sau brune şi b-Xanthomonas . măselariţa. Vondozeb 75 DG 0. avertizând pe cultivatori de posibilitatea deprecierii cantitative şi calitative a recoltelor. 160 . ridichia. 13. Irigarea prin aspersiune este contraindicată în serele sau tarlalele unde s-au semnalat infecţii primare. în jurul petelor apar inele lucioase datorită Fig.13. verde închis. zonele brunificate se unesc. Fructele infectate prezintă pete circulare. Bacteria poate supravieţui 2-3 ani în terenurile unde au rămas resturi de plante bolnave. numeroase specii de plante ca : zârna. În perioadele umede sau după irigarea culturii.M. iar ţesuturile se rup.2 %. Florile infectate în primele faze nu leagă şi cad. cătina.3 -a).2 %..2 % (t. In cazul unor infecţii (C. vesicatoria Bacterioza a fost descrisă în 1914 în sudul Africii dar acum este cunoscută în toate zonele ce au climat umed şi cald. ţesuturile fructului se scufundă uşor. Simptome.3-b). puternice. Primele infecţii la răsaduri asigură sursa de bacterii ce va fi dusă de ploi şi vânt şi va produce infecţii secundare. umede. In zonele atacate. Vondozeb 75 DG-0. c-Pseudomonas-puncte negre.13. vesicatoria. Crustele apărute pot crăpa pe parcursul creşterii fructului.3. păpălău şi ciumăfaia. Pe frunzele plantelor mature apar pete neregulate ca formă. cu aspect umed şi margini bine delimitate (fig. Iniţial petele au culoarea a-Xanthomonas campestris pv.pete cu inel gri. Vondozeb-0.1. au semnalat această bacterioză în 1932. Boli bacteriene ale tomatelor: lichidului bacterian. Pătarea bacteriană a tomatelor Xanthomonas campestris pv. Săvulescu şi col. sunt dispuse în special de-a lungul nervurilor. de 1-2 mm în diametru. ea parazitând în afară de tomate şi ardei. cu o zonă centrală brună din cauza ţesuturilor necrozate (arse). în jurul rănilor rămâne o zonă verde. 14 z.

).2 % (2 l/ha).4 Putrezirea coletului şi căderea răsadurilor de prezenţa unui strat fin micelian.p. Novozir MN 80-0. care se extinde atât în sus pe tulpină cât şi în jos spre rădăcină. albicios.). 14 z. 14 z. precum şi rotaţia culturilor în vederea micşorării numărului de bacterii pe gramul de sol. La suprafaţa solului se constată Fig. În cazul unei infestări (E. 14 z.p.5 %.p. Întrucât bacterioza se răspândeşşte prin sămânţa infectată. Champion 50 WP-0. flori. În câmp. trebuie să se respecte măsurile de izolare spaţială a culturilor plantelor din cercul de gazde a patogenului. Primul tratament se aplică în stadiul de apariţia plăntuţelor până la 2 frunze. culturile de tomate vor fi tratate de cel puţin 5 ori în timpul vegetaţiei.13. Dithane 75 WG-0. 21 z. sere înmulţitor sau chiar în câmp. 13. Docea şi col. se recomandă folosirea de sămânţă ce provine din lanuri sănătoase sau sămânţă tratată prin cufundare timp de 10 minute în apă caldă la 60oC sau 5 minute în soluţie de sublimat corosiv 1:3000. Hibridul Unirea este rezistent faţă de această bacterioză. 1979).6.p. prezintă în zona bazală a tulpiniţei o brunificare a ţesuturilor. puieţi în pepiniere sau chiar la plantele din cultura mare. Dithane M 45-0. 14 z. are eficacitate maximă. dar mai ales în seră.5 kg/ha). la plantele tinere de legume. este putrezirea coletului şi căderea plantulelor. Mancozeb 800-2 kg/ha (t.B. cel de al doilea tratament se aplică până când plantele au 45 cm înălţime. Boli produse de ciuperci 13. Super Champ Fl-3 l/ha-0. (BB) Liebor -1 % (10 kg/ha). Vondozeb 75 DG 0.3 % (3 kg/ha). iar pentru evitarea infecţiilor secundare.Prevenire şi combatere.75 % (7. Simptome.1. Plantulele răsărite din teren infestat. Vondozeb-0.2 % (t.).). în cazul în care temperatura se menţine la 20-30oC şi umiditatea este peste 90 %. Ea se întâlneşte la toate răsadurile de legume. Răsadurile vor fi obţinute şi repicate numai în sol dezinfectat termic sau chimic. cu zeamă bordoleză 0. Tratarea chimică a seminţelor se face cu Mancoben 60 PTS-4 kg/t sămânţă sau cu Agrimicină (17-200 µm/ml) tratare care deşi costisitoare. În 2-3 zile întreaga răsadniţă sau seră înmulţitor poate prezenta toate plantele distruse.4). Simptomele apar sub formă de vatră de atac ce se extinde repede. legume: a-răsaduri atacate. Z. Ciuperca atacă o multitudine de plante cultivate şi buruieni. în toate ţările cultivatoare de pe glob. urmată de spălări prelungite. 161 . b-miceliu cu spori care se extinde.).2 % (t.2 % (2 kg/ha).p. stropirile fiind executate cu: Bouillie bordelaise-0. Tulpiniţele se subţiază în zona atacată iar plantula se veştejeşte şi se culcă pe pământ unde va putrezi în întregime (fig.2 % (t.2 % (t. Putrezirea coletului (bazei tulpiniţei) şi căderea răsadurilor de legume Pythium de Baryanum Boala cea mai gravă ce poate fi întâlnită în răsadniţe.

se face prin sporii duşi de apa din sol. de culoare albă. Ţesuturile afectate se veştejesc.7 Mana tomatelor .. Tomatele pot fi infectate în toate fenofazele.15 %. lăstarii şi tulpinile atacate. 13.1. După răsărirea plantulelor se va executa un prim tratament cu unul din produsele: Previcur 607 SL-0. Olanda. nu prea dens.Canada. Atacul are o evoluţie mai lentă după repicare. frunzele prezentând pe margini sau spre vârf pete cu aspect umed (verde închis). fără exces de umiditate şi cu pH alcalin.15-0. Distrugerea culturilor de cartof ale Irlandei `n 1845 şi în anii următori a dus la exodul populaţiei spre America.2 % (răsad 4-5 l/m2).5 Mana la tomate: a-atac pe frunzelor. când plantele sunt mai bine aerisite şi capătă rezistenţă prin înverzirea tulpiniţelor şi formarea ţesuturilor mecanice. zone brune. prezintă plantă. Mancoben 60 PTS-4 kg/t.25 % (3-5 l/ha/m2). iar în cursul vegetaţiei transmiterea ciupercii.075 %. 1845 . insuficienta aerare. Atacul semnificativ este cel de pe fructe.S.5). Cozile Fig. Folpan 50 WP0. Apron 35 SD-2. superficiale.5 g/kg. se usucă şi cad.2 SL 0. 13. (fig. 1991). Simptome.puternice a solului se observă doar vetre de atac fără plante răsărite. în dreptul petelor apare un puf. Rovral 50 WP0. Super Homai 70 PM-5 g/kg. Ciuperca pătrunde pe la locul de prindere a fructului. Prevenire şi combatere. Messiaen et col.15 % (1-5 l sol/m2 răsad). Belgia. Apron FL-10 l/t. deoarece acestea sunt putrezite până la ieşirea lor la suprafaţă. Proplant 72. excesul de umiditate şi pH-ul acid. Transmiterea ciupercii de la un an la altul se face prin sporii de rezistenţă din sol. Mana tomatelor semnalată în Europa în anul 1847 şi în ţara noastră în anul 1940. sunt factori favorizanţi ai instalării şi evoluţiei grave a ciupercii Transmitere-răspândire. de la plantă la plantă. Anglia). ciuperca a produs de-a lungul anilor epidemii grave la cartof (1843 . Fran]a. Producerea răsadurilor se va face numai în soluri dezinfectate termic. fenomen cunoscut în istorie sub numele de "foamea irlandeză". b-atac de mană de sol pete alungite brune. Absenţa luminii. acestea putând fi parazitate în toate fazele de dezvoltare.A. protectoare. În sere sau solarii pierderile pot varia de la 30 % până la compromiterea culturii. Inflorescenţele atacate prezintă pe frunzuliţele de la baza florilor şi pe codiţele lor. apare pe tomate în special în ciclul doi de cultură.M. Tiramet 60 PTS-4 kg/t sămânţă. fără puf albicios (C.U.Phytophthora infestans Originară din America de Sud. Seminţele se vor dezinfecta prin tratare cu: Royal FLO 42 S-3 l/t. În condiţii de umiditate atmosferică pe faţa inferioară a frunzelor.13. Merpan 80 WDG-0. produce pete 162 . se brunifică şi frunzele se răsucesc spre partea superioară.

2 kg/ha (0. brunificate. În culturile de tomate din seră (ciclul doi). iar din 1968 este prezentă în România. 21 z. datorită variaţiilor de temperatură de zi-noapte. 13. Turdacupral 50 PU 4-5 kg/ha (t.Ţesuturile atacate. aspre iar cele coapte au pete brune-deschise. Ciuperca descriscă mai întâi în S.4-0.5 kg/ha. ciuperca formează miceliu cu mulţi spori. devin sfărâmiciose datorită putrezirii uscate a lor.8. În prima parte a perioadei de vegetaţie. condens ce uşurează infecţiile. În fermele legumicole trebuie să se respecte o izolare spaţială între tarlalele plantate cu cartofi şi cele de tomate. pe fructele căzute pe sol unde este umiditate mare. În sere şi solarii se va menţine o temperatură constantă care să nu scadă sub 20oC şi fără oscilaţii care produc condens pe planteÎncă de la primele simptome pe frunze.3 %. (BB) LIEBOR-1 % (10 kg/ha). Dintre soiurile şi hibrizii omologaţi. Prevenire şi combatere.p.2 %). Super Champ Fl-3 l/ha-0. unde a produs pagube între 5-20 % la culturile din câmp deschis şi 10-60 % în sere şi solarii. Dacia şi Ioana au o oarecare rezistenţă la mană.U. 3 z. urmată de brunificarea bazei tulpinii. aşa încât. In câmp. vor fi îndepărtate frunzele (se vor culege în saci de polietilenă) şi se vor culege fructele căzute pe sol (înainte ca ciuperca să sporuleze).5 kg/ha (t. dar şi în câmp în culturile nearăcite şi numai în perioadele cu temperaturi ridicate în sol.5 kg/ha (t. în câmp deschis. Tomatele verzi devin tari. răspândirea se poate face prin vânt pe o rază de cel puţin 11 km/zi.p. care produc apariţia condensului de apă pe organele vegetative. ciuperca produce o brunificare a vârfului rădăcinii principale şi a rădăcinilor secundare. atacul evoluează rapid.5 kg/ha). De la o sursă de infecţie. se formează un puf albicios. Simptome. dar mai ales în sere şi solarii se vor face tratamente.mari brune-olivacei şi cu rapiditate distruge tot fructul. pe baza tulpinii atacate. Oxicig 50 PU 0. rămaşi pe sol. Shavit F 71. Tratamentele se pot executa cu unul din produsele din grupele: Bouillie bordelaise-0. nerecoltaţi.). Transmitere-răspândire. în funcţie de eficacitatea lui în timp. o plantă de cartof pe care apar spori. ţinând însă cont de timpul de pauză. Ciuperca este comună pentru tomate şi cartof.75 % (7.putrezirea rădăcinilor. 21 Ridomil Plus 48 WP-2. tulpinilor şi fructelor Phytophthora parasitica Boala apare în special pe spaţiile protejate.).B. Mana de sol .A.1. 163 . Z. În condiţii de umiditate ridicată. veştejirea şi moartea plantelor. Dithane 75 WG 2-2.5 % (4-5 kg/ha). pe suprafaţa cărora apar zonalităţi concentrice. recomandat pentru fiecare produs.5 WP.p. a trecut şi în Anglia în 1921. transmiterea de la un an la altul este asigurată de tuberculii infectaţi existenţi în materialul de plantat sau de cei mici. Funguran OH-50 WP-1. în 1917. În sere sau solarii se recomandă irigarea prin picătură pentru a nu scădea efectul tratamentelor foliare.

2 % în cantitate de 40-50 ml/plantă. ardei. Folpan 80 WDG-0. 13. d.3 % (răsad). bolii este lentă.3 l/sol/m2. imediat după plantare.6 a). Plantele care în primele faze manifestă pete verzi închise la bază. evoluţia brunificarea vârfului. Răsadul de tomate va fi produs numai în sol dezinfectat cu Dazomet (500 kg/ha). c-crăpături acoperite de Alternaria. Transmitere-răspândire. se lasă în jos şi cad.escăzută. Cercul de plante gazdă al patogenului include ăn afară de tomate. urmate de brunificarea zonelor.25 % . fasole. apoi udat cu o suspensie de Previcur 607 CS-0. întrucât ciuperca poate supravieţui în sol 4 ani.M. sau cu vapori supraîncălziţi (80-90oC) timp de o oră. vinete. brune-violacei. se vor usca foarte repede.25 % (3-5 l/ha/m2).2 SL 0. prezintă pete verzi-cenuşii.2 % (răsad 4-5 l/m2). Proplant 72.6 b şi 13. Fructele atacate nu ajung la coacere. ce dau un aspect marmorat suprafe]ei fructelor şi vor prezenta un putregai umed (fig. Ciuperca rezistă în sol sub formă de spori de rezistenţă. iar (C. îngălbenirea şi căderea frunzelor. Messiaen et col. răsadul va fi sortat. sau Aliette 80 WP 0. In cazul în care apar infecţii târzii şi Fig. cad pe sol şi pe ele ciuperca va sporula puternic. stropirile recomandate pentru mană sunt bune şi pentru mana de sol.Prezenţa ciupercii în tulpină. ceapă. 1991). Aliette 80 WP-0. beste temperatură Rhizoctonia solani.15-0. In cursul vegetaţiei transmiterea ciupercii se face prin sporii ce se găsesc în apa de ploaie. Folpan 50 WP 0.. Tomatele verzi din etajul inferior.4-5 l/m2. La repicare. ofilirea şi uscarea plantei începe odată cu coacerea fructelor.13. iar frunzele bazale se îngălbenesc. Atacul pe fructe este cunoscut sub numele de putrezire în formă de "ochi de iepure".15-0. In spaţiile protejate se va face obligatoriu o nouă dezinfecţie a solului înaintea ciclului doi de producţie 164 . în urma atacului.6 Fructe de tomate atacate de: a-Phytophthora parasitica.4 % (5 l/m2 sol). Proplant 72. Ciuperca poate trece de la fruct la fruct chiar şi în timpul transportului şi depozitării acestora.25 %.4 % 5 l/sol/m2. duce la dezvoltarea de rădăcini adventive (la suprafaţa solului).2 SL 0. cu zonalităţi concentrice. cu margini difuze. Folpan 50 WP-0. sau se fac stropiri speciale cu: Previcur 607 SL 0.2 % . În timpul vegetaţiei. Prevenire şi combatere.15-0. pepeni.

Pop şi E. Docea. ceea ce face ca frunzele să apară grupate în rozete. În cursul perioadei de vegetaţie. Variaţia simptomelor este în funcţie de soi. râjina.2. Mozaicul castraveţilor la ardei Cucumber mosaic virus in pepper Culturile de ardei din câmp şi spaţii protejate suferă frecvent din cauza atacului acestui virus. Pe tulpinile atacate pot fi observate uneori pete de arsură.2. traista ciobanului. acesta va fi obţinut în compartimente separate fără alte solanacee şi va fi tratat cu insecticide care distrug afidele. cu pete verzi-deschis ce alternează cu pete verzi închis.1. Prevenire şi combatere. de culoare maronie.2. curbate lateral. Fructele ce apar mai târziu. Plantele tinere infectate au talia mult redusă. La culturile din câmp destinate obţinerii de sămânţă se va asigura o izolare spaţială faţă de celelalte culturi atacate de acest virus. deformate. prin apariţia în spaţiile dintre nervuri a unor pete galbene.2. iar simptomele. variază în funcţie de acestea şi de soiul cultivat. În vederea prevenirii infecţiilor la răsad. Frunzele formate înainte de infecţie prezintă o suprafaţă normală dar cu pete mari neregulate. Atât internodiile tulpinale cât şi ramificaţiile tulpinale sunt scurte. 13. Virusul are tulpini comune şi o tulpină specifică a ardeiului. deformate şi nu pot fi comercializate. Transmitere-răspândire. Simptome. sunt mici. cenuşii sau brune. Dintre aceste gazde enumerăm: rocoina. după infecţie. Pe fructele deja formate apar pete neregulate sau circulare. momentul îmbolnăvirii şi condiţiile climatice. scânteuţa.Tobacco mosaic virus in pepper Viroza este cunoscută pe toate continentele în culturile de ardei protejate unde frecvenţa ei ajunge la 70-80 % şi în culturile de câmp unde această frecvenţă este de 30-40 %.13. alungite. se vor distruge eventualele gazde ale virusului. transportul virusului este asigurat de mai multe specii de afide. cu până la 50 % din înălţimea plantelor sănătoase. Soiurile infectate cu tulpina de virus a ardeiului au simptome de mozaic galben specifice. Fructele nou apărute sunt mici. 165 . iar printr-o erbicidare corectă. Frunzele apărute după infecţie sunt mici. de culoare maro. Bolile ardeiului Viroze 13. cu limbul deformat. specii de plante anuale şi perene care constituie rezervoare ale virusului pe timpul iernii. cu pete clorotice sau cu pete verzi închis pe fondul verde normal al fructului. Plantele bolnave se recunosc uşor datorită creşterii încetinite şi a aspectului mozaicat al foliajului. solarii şi câmp se vor face tratamente periodice cu insecticide. În sere. trei fraţi pătaţi. Virusul prezintă un cerc larg de gazde. Mozaicul tutunului la ardei . urzica moartă etc. boala fiind cunoscută şi sub numele de "piticirea şi îndesirea tufelor de ardei" descrisă în 1961 de I. Simptome.

se transmite prin sămânţa infectată. lobodă. Micoplasmoze 13. Frunzuliţele se răsucesc spre partea superioară de-a lungul nervurii mediene. verziînchis. În anii cu primăveri ploioase şi reci. Dacă plantele sunt virozate în stadiu tânăr. Transmiterea virusului în cultură se face prin contactul direct între plantele bolnave şi cele sănătoase şi prin inventarul de lucru. circulare.2. Stolburul ardeiului .Stolbur disease in pepper Stolburul ardeiului este cunoscut în toată Europa însă cele mai mari pagube sunt semnalate în E şi S-E continentului. morcov. Pe frunzele bătrâne. stolburul nu produce pagube mari întrucât insecta este distrusă încă din stadiul său de larvă. În România. Rafailă şi col. ce duce la ofilirea plantelor. Simptome. tutun. În ţara noastră boala a fost semnalată în Sud încă din 1979. În toate culturile de ardei. Plantele bolnave sunt observate începând cu luna iulie când. pepeni. Sămânţa va fi tratată prin scufundare timp de 2 ore în soluţie de fosfat trisodic 10 %. pe ele apar la frunzele tinere simptome de decolorare. Transmitere-răspândire. Prevenire şi combatere. însă în acest caz vasele conducătoare nu sunt brunificate. unde s-au estimat pierderi de până la 15-16 % din recoltă. Creşterea tulpinii este stopată. Plantele atacate sunt uşor de observat din cauza piticirii şi a decolorării care poate produce chiar o ofilire asemănătoare verticilozei. iar nervurile se colorează în violaceu.4. urmată de pete de arsură. pe care virusul rezistă mult timp. iar la baza tulpinii apar zone maronii şi chiar o brunificare a vârfului rădăcinii. Bacterioze 13. la soiurile sensibile se observă o mozaicare. Uneori. vesicatoria Boala de origine americană a fost semnalată în 1974 de C. urmată de spălări repetate sau prin tratament termic la 76oC timp de 3 zile. ardei. ce se extind apoi spre baza plantelor. în sol. deformate. chiar şi pe faţa inferioară. apar aceste băşici.2.3. Plantele atacate prezintă pe frunzele tinere pete cu aspect umed. sol sau inventarul de lucru. cu puţine seminţe. Prevenire şi combatere. florile rămânând sterile sau formează fructe mici. se va urmări ca acestea să nu urmeze după o altă cultură sensibilă la acest virus. de 0.5 cm.Uneori. în dreptul cărora ţesuturile sunt bombate spre partea superioară. lemn câinesc etc. Cultivarea de soiuri rezistente este singura măsură ce poate asigura sănătatea plantelor.7-1. Pătarea bacteriană a ardeiului Xanthomonas campestris pv. petele sunt mari de 1-10 166 . Metoda de prevenire se rezumă la distrugerea cuscutei şi la combaterea insectei. pe frunzele bazale apar pete necrotice. De la un an la altul. vinete) şi va fi dezinfectat cu formalină 1 %. tomate. Transmitere-răspândire. Pământul folosit în răsadniţe trebuie să provină dintr-un loc unde nu sau cultivat solanacee (tomate. Transmiterea micoplasmei se face de la plantă la plantă prin intermediul insectei Hyalesthes obsoletus sau prin cuscută. Simptome. ce poate aduce micoplasma de pe o multitudine de gazde: cartof.

se brunifică şi se usucă. Transmiterea ciupercii de la un an la altul se face fie prin sporii de rezistenţă rămaşi în resturile vegetale. Mana ardeiului . Onefung 50 PU-0.mm. însă nu există soiuri imune.2. ce în final se brunifică şi zona devine aspră. dar neîngropate în sol. prezintă pete apoase.5. Bacteria se transmite prin seminţele ce provin de la plantele bolnave. ele putând supravieţui la suprafaţa seminţelor chiar 10 luni. Tulpinile atacate au la bază o zonă inelară. de 1-5 mm.tomate). iar pe parcursul vegetaţiei se vor face tratamente chimice cu: Dithane M-45 sau 75WP. dovleceii. La soiurile sensibile. după care s-a extins în toată Europa cu o frecvenţă de până la 40-50 % în culturile de câmp. iar precipitaţiile însoţite de vânt asigură răspândirea bacteriei. petele sunt numeroase. Prevenire şi combatere. se acoperă cu mucegai fin albicios. fructe şi seminţe şi mai rar pe tulpini şi rădăcini. cu aspect umed. Ţesuturile afectate se decolorează. deoarece ciuperca atacă pepenii verzi şi galbeni. Stropirile vor face la începutul înfloritului şi se vor continua la intervale de 7-10 zile în funcţie de condiţiile climatice. în dreptul cărora ţesuturile se scufundă şi se usucă sau. Uneori pe zonele afectate se grefează ciuperci ca. Răsadul va fi produs în sol dezinfectat termic sau chimic. se unesc. în Italia în 1927. În timpul vegetaţiei sporii ciupercii sunt purtaţi de vânt şi picăturile de ploaie. fie prin sămânţa infectată. verde-închis apoi cafenie-brună. Sursele de spori sunt bogate. Transmitere-răspândire.2 %. Vondozeb. Fructele atacate de obicei prin trecerea miceliului din tulpină prin codiţă. ciuperca având o răspândire generalizată în plantă. vinetele. 167 . Simptomele sunt foarte evidente pe vreme umedă când. metoda de irigare şi evoluţia atacului. frunza se îngălbeneşte şi cade. tomatele şi morcovul. toate în concentraţie de 0. înconjurate de o zonă cu aspect umed. apoi brune cu aspect aspru.U. castraveţii. din răni apare lichidul bacterian. a fost semnalată în S. Transmitere-răspândire. Frunzele atacate prezintă pete circulare în dreptul cărora ţesuturile par opărite şi se acoperă în scurt timp cu un puf albicioas.25 %. în pământul de lângă rădăcinile grâului (dacă semănăm grâu după ardei. verzi-închis apoi galbene. În 1919. Simptome. sau apa de la irigaţiile prin aspersiune. Bacteria iernează în resturile vegetale infectate. care devine brunăînchis.Phytophthora capsici Boala cunoscută şi sub numele de putrezirea rădăcinii tulpinii şi a fructelor de ardei.35 % [i Systhane Z-0. Sămânţa din fructele atacate poate putrezi sau. galbene-deschis. care pătrunde în plantă prin răni sau prin deschiderile naturale (stomate). Boli produse de ciuperci 13. are aspect normal dar conţine miceliul infecţios al ciupercii. Pe tulpini apar crăpături alungite. Atacul este frecvent pe frunze. însă ea rezistă şi se multiplică.A. Alternaria capsici-annui. Fructele atacate au pete circulare de 2-5 mm. Cultivarea de soiuri rezistente este o măsură foarte eficace. ceea ce produce imediat ofilirea şi uscarea plantelor. Temperatura de 23-28oC şi umiditatea atmosferică de peste 85 % declanşează atacul.

Simptome. iar de la un an la altul virusul rezistă în plantele perene.25 %. Frunzele se răsucesc spre partea superioară de-a lungul nervurii principale. Atacul se observă în lunile iulie-august când pe frunze. care evoluează în arsuri paralele cu nervurile şi ca urmare apar ofiliri. Ea a fost descrisă în 1933 în Rusia pe tomate. Micoplasmoze 13. Transmitere.3. Previcur 607 CS 0. Franţa şi Bulgaria. însă acum este cunoscută pe 80 specii aparţinând la 10 familii botanice. Fructele ce rămân pe plante sunt decolorate. Plantele fructifică slab. mici.5 kg/ha.4 %. la avertizare se vor face tratamente cu Cobox 50 PU-0. deformate. Pe frunzele plantelor apar mai întâi simptome de mozaicare slabă. Transmiterea virusului de la plantă la plantă este făcută de insecte. 1991). Ridomil Cu 45 WP-0.3. amplasarea culturii în câmp trebuie să se facă având o izolare spaţială de 500 m faţă de culturile de plante perene puternic infectate cu acest virus.. Transmitere-răspândire. Simptome.2-0. În răsadniţe. chiar şi rădăcinile sunt brunificate şi putrezesc.13.3 %. 3. iar existenţa sa este posibilă şi în culturile din sudul ţării. Bolile vinetelor Viroze 13. Metodele de prevenire includ alcătuirea unui asolament legumicol în care ardeiul să nu revină după una din plantele gazdă ale ciupercii şi la producerea răsadului să se folosească sămânţă sănătoasă sau dezinfectată înainte de semănat cu fungicide. Aliette 80 PU-0. 13. Plantele atacate manifestă o decolorare rapidă urmată de ofilire.M. Messiaen et col.Stolbur disease in eggplant Boala apare frecvent în culturile de vinete de la noi.răspândire. începând cu marginea lor. cu pulpa lemnoasă şi nu au valoare comercială. La plantele fără frunze. Prevenire şi combatere. În cursul vegetaţiei.25 %.25 %. apoi se usucă şi se începe desfrunzirea plantelor. Stolburul vinetelor . iar (C. Funguran OH-1. iar fructele sunt mici. Apariţia micoplasmei în culturi depinde de numărul de generaţii a insectelor ce transmit micoplasma.7 Mozaicul castraveţilor la vinete insecticide care să distrugă afidele. Dacă larvele din sol ale insectei sunt distruse primăvara datorită ploilor şi temperaturilor scăzute.1. se recomandă aplicarea preventivă de stropiri cu Fig. Cuzin 15 SC-4 l/ha.2. de jos în sus.7). Mozaicul castraveţilor la vinete Cucumber mosaic virus in eggplant Mozaicul vinetelor a fost semnalat în culturile din Italia.Prevenire şi combatere. 168 . Pe tot frunzişul se observă şi coloritul maro caracteristic acestei boli. Curzate plus T0. pătate sau au dungi galbui (fig. 13.15-0. boala nu apare decât rar. apare decolorarea.

Caracterele ciupercii. în final se usucă fără a mai fructifica.1 %. dau rezultate foarte bune. Tratamentele se vor succeda la intervale de 7-10 zile. În spaţiile protejate solul va fi dezinfectat termic sau chimic. Mana vinetelor . iar la apariţia bolii se pot aplica stropiri la plantă cu 0.3. apare un puf albicios alcătuit din miceliul cu spori. Simptome. Simptome.Phytophthora parasitica Boala este prezentă în culturile de vinete irigate unde a şi fost semnalată încă din 1958 dar. Transmitere-răspândire. galbene-undelemnii caracteristice manelor.5 l de soluţie de Bavistin. în dreptul cărora ţesuturile se scufundă. în toată Europa şi America. Boli produse de ciuperci 13. În România boala apare prima dată ca semnalare în Starea fitosanitară a anilor 1942-1943. fără variaţii bruşte. Primele plante bolnave pot fi observate abia la începutul fructificării vinetelor. Atacul pe fructe se manifestă sub forma unor pete mari brune. Veştejirea avansează spre partea superioară a plantelor care. Benlate sau Topsin M.Ofilirea vinetelor-Verticilliumalbo-atrum şi Fusarium oxysporum Boala este frecvent întâlnită în culturile de câmp ale vinetelor. răspândirea şi măsurile de prevenire şi combatere sunt prezentate la "putrezirea coletului la tomate". Îngrăşarea echilibrată a culturii. transportul este imposibil întrucât aceste ciuperci sunt în interiorul vaselor conducătoare. 169 . Substanţele chimice recomandate la tomate sunt bune şi la vinete. Frunzele bazale încep să se îngălbenească. în vegetaţie. Secţiunile longitudinale şi transversale ale tulpinii evidenţiază o brunificare a sistemului vascular de la baza plantei până la cozile frunzelor şi fructelor. iar fructele ce erau formate se zbârcesc şi nu mai pot fi valorificate. în dreptul cărora.Prevenire şi combatere. pe partea inferioară.05-0. deci numai transmiterea prin sol are importanţă. stropirile cu Ridomil 25 WP-40 g/m2 şi cu Folpan 50 WP-0. Frunzişul afectat prezintă pete mari. în concentraţie de 0. iar fructele putrezesc.3. La răsad. În condiţii de umiditate atmosferică ridicată. Măsurile de prevenire presupun măsuri de distrugerea insectelor şi amplasarea culturii în terenuri izolate de culturile sau plantele perene infectate. tomate) trebuie să revină pe aceeaşi solă după minim 4 ani. De la plantă la plantă.3. 13. Prevenire şi combatere. Ciupercile rezistă mult timp în sol pe resturile de plante atacate şi sporii lor sunt răspândiţi de apa de irigaţie sau cea de ploaie şi de lucrările solului. producând pagube mici. sunt factori ce pot opri parţial apariţia bolii. se unesc.4. asigurarea unui regim de udare a solului normal. În asolamentul legumicol vinetele şi alte solanacee (ardei. se ofilesc şi atârnă de-a lungul tulpinii timp de 1-2 săptămâni. petele se extind. după care se usucă şi cad.2 %. Boala apare mai ales la vinetele cultivate în terenuri acide. Ofilirea evoluează rapid din cauza sistemului radicular care este brunificat şi cu crăpături longitudinale şi transversale.

pepenilor verzi. rămânând în final doar câteva zone verzi pe fructul îngălbenit. delimitate de nervurile secundare . Carbendazin 500 SC 0. ţelină. pepenilor galbeni şi dovleceilor Viroze 13.1. pomi fructiferi şi plante din flora spontană. se observă o ofilire rapidă a frunzişului şi chiar pe fructe apar zone de îngălbenire.p.1 % (t. morcov. solanacee cultivate (tomate. 170 . unde alternează petele verzi-deschis cu cele galbene. pepeni.13. infecţia produce simptome mai puţin evidente. 14 z. circulare sau col]uroase. Pe frunzele tinere de la castrave]i apar pete galbene-verzui.05-0. ardei. pătrunjel. varză. 14 z. vinete) sau spontane precum şi la alte Fig. 8 Mozaicul castraveţilor. spanac.05-0. t. cartof. Cozile frunzelor.05-0. ca şi internodurile vrejilor sunt scurtate şi cu simptome clare de arsuri. arbuşti fructiferi. mărar. sfeclă.1 (t.p. În perioadele calde ale anului. Benlate 50 WP 0. fasole.05-0. ce se extind de la locul de prindere a fructului spre vârful lui. 14 z. coriandru şi numeroase alte specii de plante floricole. Simptomul clasic de mozaic se observă la frunzele bătrâne. ceapă.1 %.1 %. ardei. Mozaicul castraveţilor . castraveţi. arbuşti ornamentali. mentă. cicoare.). 13. 13.05-0. Bolile castraveţilor.4. sparanghel. încreţiri evidente.9). Cercul de plante gazdă este foarte larg cuprinzând plante ca: dovleceii. porumb. mazăre. salată./pl. pepenilor şi dovleceilor specii de plante ierboase sau lemnoase. fiind cunoscută la o mulţime de bostănoase cultivate.).). Simptome evidente de mozaicare şi veştejire a frunzişului sunt observate şi la dovlecel sau la pepenele galben.1 % (0. şofrănel. cânepă. revent. păstârnac. iar limbul frunzei prezintă gofrări.În câmp se vor face tratamente cu produsele : Bavistin 50 WP 0. tomate.p. Derosal 50 WP 0. Simptome.4.5 l sol. La pepenele verde. este mai înceată sau apare brusc o uscare a frunzelor (fig. tutun. lufă.Cucumber mosaic virus Boala are o mare răspândire. Bavistin FL 0. lucernă.

simptome de mozaic foliar.10 Mozaicul verde al castrave]ilor (I.10).stelate şi chiar fructele pot fi pătate şi deformate (fig. Libelle sau hibrizii mai noi. Mozaicul verde al castraveţilor Cucumber green mottle mosaic virus Boala a fost descrisă de C. Se va folosi numai sămânţă ce provine din culturi sănătoase sau sămânţă tratată termic. prin sămânţă a virusului este pusă în evidenţă doar la pepeni şi plante spontane. Alibi.4. Messiaen et col. Biretta. gofrarea frunzelor şi fructe puţine dar. Burpee. sau leguminoase perene. Asterix. 13. Prevenire şi combatere. Infectarea timpurie a plantelor produce o slabă dezvoltare a lăstarilor fructiferi. Transmitere-răspândire. apariţia de flori şi fructe aglomerate în rozete şi o îngălbenire generală a plantei. în special în cele de Stellaria media (rocoină).Transmitererăspândire. Transmiterea de la plantă Fig. însă el rezistă în plantele perene. Amigo. În cultură se va distruge rocoina. Răsadniţele vor fi protejate cu plasă fină contra afidelor iar răsadurile vor fi stropite prin acoperire cu insecticide. 171 . Ainsworth `n 1935 în Anglia dar s-a răspândit în toate ţările cultivatoare de castraveţi şi din 1985 a fost descrisă şi din serele României de I. Acestea răspândesc virusul timp de cel mult două ore apoi acesta dispare din corpul lor. Pop. Pop şi A.M. În culturile din seră ca şi în cele de câmp. respectând o izolare spaţială faţă de speciile ornamentale perene. 1991).13. Pedoroso.13.13. fără simptome. Jilăveanu. Amour. Virusul se transmite de la plantă la plantă prin intermediul speciilor de Cuscută şi prin afide. Plantele virotice prezintă o decolorare a nervurilor. se vor face stropiri periodice cu insecticide contra afidelor. Rita şi Matilde. seminceri de legume (spanac). Culturile de câmp trebuie amplasate corect.2. Transmiterea virusului de la un an la altul se poate face prin sol sau prin sămânţă.. cum ar fi: Hokus. 1986). Se cunosc hibrizi rezistenţi sau toleranţi la această viroză. Transmiterea Fig.9 Mozaicul ardeiului la pepene (C. Uneori apar pete decolorate. Simptome.

Bacteria se transmite de la un an la altul prin seminţele contaminate sau infectate. În spaţiile protejate se recomandă eliminarea cu grijă a plantelor virotice şi distrugerea lor prin ardere. verzi-închis. cu aspect umed şi cu o zonă centrală albicioasă. Prevenire şi combatere. însă bacteria a fost studiată de E. care în final capătă o coloraţie gri-bej.. Smith şi M. Bacteria produce pagube însemnate atât la culturile de câmp cât. urmată de o clătire cu apă curată. tratată cu sublimat corosiv 1 % timp de 10 minute sau tratament termohidric cu apă la 172 . acestea se brunifică şi se usucă. Pot fi observate simptome asemănătoare pe cozile frunzelor şi tulpini care. după irigarea culturii. În dreptul acestor pete. însorită. exudatul bacterian se usucă şi dă naştere unei pelicule fine. Prevenire şi combatere. Săvulescu şi col. Bryan în 1915. se acoperă cu lichid bacterian. se usucă şi se desprind din frunză (fig. Prin desprinderea zonelor atacate castraveţilor frunzele rămân perforate şi se pot deforma. circulare. În condiţii favorabile (vreme umedă) petele ce la început au 2-7 mm. Pe vreme secetoasă. circulare sau colţuroase.4. se constată prezenţa unui exudat (lichid) bacterian mucilaginos. umede.3. verzi-închis. Se vor infiinţa culturi numai cu sămânţă sănătoasă sau tratată prin scufundare timp de 60 minute în soluţie de fosfat trisodic 15 %. Infecţia se face foarte repede în condiţii de umiditate relativă în jur de 95 % şi temperatură cuprinsă între 24-28oC. Simptome. cu aspect umed. sub formă de picături. se pot uni şi sunt distruse suprafeţe mari din frunză. scăzând cantitativ şi calitativ producţia.K. Fructele atacate prezintă pete de 1-3 mm. mai ales. 13. vor fi dezinfectate prin tratamente termice (la sol) sau chimice . Transmitere-răspâdire.la plantă are loc prin contactul direct între plante. pot prezenta zone uscate sau putrezite în funcţie de umiditatea atmosferică. pe primele 2 frunzuliţe apar pete mici.formalină 1 % sau fosfat trisodic 15 %. pe vreme umedă. Pe frunze apar pete colţuroase. Încă de la începutul vegetaţiei.F. Bacterioze 13. iar în câmp răspândirea este asigurată de ploile repezi însoţite de vânt şi de irigarea prin aspersiune. lachrymans Boala este de origine americană unde a fost semnalată în 1913. ca şi toate uneltele din sere şi solarii. Se recomandă înfiinţarea culturilor cu sămânţă sănătoasă. Pe faţa inferioară a frunzei. Solul.11 Pătarea unghiulară a celofan. situate între nervurile secundare. de culoare verde-închis. cu aspect de Fig. În România boala a fost semnalată de Tr. după ploi sau pe timp ceţos. fructul poate crăpa pe vreme secetoasă sau.11). Pătarea unghiulară a castraveţilor Pseudomonas syringae pv. în 1940. celor din solarii şi sere. 13.

Măsurile de prevenire recomandate se referă doar la combaterea insectelor. În rănile produse de aceşti gândaci. stadiului de dezvoltare sensibil al plantelor şi prezenţei unei umidităţi atmosferice mari. 13. sub formă de umbrele.2 kg/ha). In câmp. dovlecelul). Novozir MN 80-0. tulpinile se înmoaie şi Fig.F. ce asigură reuşita infecţiilor primare. În cursul vegetaţiei se recomandă tratamete cu: Bouille bordelaise-0.5 kg/ha).50-52oC timp de 30 minute. Champion 50 WP-0. dacă sunt secţionate. cât mai timpurie. Super Champ Fl-3 l/ha (0. Ofilirea bacteriană a cucurbitaceelor . 173 . Prevenire şi combatere.3 %). toate frunzele se ofilesc. se încreţesc. Seminţele mai pot fi tratate cu aer cald la 85oC timp de 60 minute. Unii hibrizi mai noi sunt rezistenţi sau toleranţi la infecţii: Regal. culturile se vor înfiinţa numai pe solul ce a fost dezinfectat termic sau cu formalină 0. America şi Africa. Asterix. Acest simptom se observă spre prânz. alb-cenuşiu. 13.12 Ofilirea bacteriană a cucurbitaceelor: Erwinia tracheiphila planta se usucă. dovleac. Simptome.3-0.3 %. Funguran OH 50 WP-0. când este cald şi dispare noaptea pe răcoare. Moresti. Kasumin 2 L-0.12). După un timp. frunza veştejită şi căzută în jurul cozii (fig. se recomandă o rotaţie a culturilor legumicole în care cucurbitaceele (castraveţi. să nu revină pe aceeaşi solă decât după 3 ani. (E.4 % (3. Appel.4. căci în intestinele lor bacteria supravieţuieşte. Plantele infectate prezintă iniţial doar câteva frunze bazale veştejite.5 l/ha). eliberează din vasele conducătoare un lichid bacterian. cozile şi rădăcinile care. Extinderea bolii se datoreşte numărului gândacilor. pepene galben. dar este transmisă de gândacul dungat (Acalymma vittata) şi gândacul pătat (Diabrotica undecimpunctata). Bacteria nu rezistă în resturile vegetale uscate decât câteva săptămâni.15 % (1. 1956). pentru a evita instalarea bolii. pepene verde. BB (ZB) Liebor-1 %. cu excepţia pepenilor verzi.Erwinia tracheiphila Boala. bacteria se înmulţeşte apoi pătrunde în vasele conducătoare pe care le astupă.4 % (4-5 l/m2). Bacteria are un cerc larg de plante gazdă ce aparţin genurilor Cucumis şi Cucurbita.75 % (7. Smith din O. vâscos.4. Japonia. Aceste colonii bacteriene astupă vasele şi produc simptomul de ofilire.2 % (2 kg/ha). iar în seră. Transmitere-răspâdire. Săvulescu. Ultimele zone care se usucă sunt tulpinile. 13. cunoscută încă din secolul trecut în America şi semnalată apoi în toate ţările cultivatoare din Asia. a fost descrisă la noi abia în 1953 de Tr.

cad pe sol şi putrezesc. în primele stadii de vegetaţie. la baza tulpinii.13. Mana cucurbitaceelor: a-frunză atacată.5 l/t.Boli produse de ciuperci 13.2-0.2 SL 0. Transmiterea de la un an la altul se face prin sămânţă sau prin sporii de rezistenţă ce rămân în sol iar. atacul apare mai târziu. Zona atacată se brunifică. Pe fructe. unde sunt îndeplinite condiţiile de temperatură şi umiditate necesare infecţiilor.5. Captan 50 WP 0. de culoare verde-închis a căror suprafeţe se extind repede. aphanidermatum Boala este cunoscută în toate ţările cultivatoare. o solă cu cereale sau cu graminee furajere. În câmp. tulpiniţa se subţiază şi după câteva zile plantele se ofilesc. Atacul a fost sesizat numai pe terenuri acide şi numai în condiţii de umiditate atmosferică ridicată de peste 80-90 %. 13. pete de formă colţuroasă. Super Homai 70 PM-5 g/kg sau Tachigaren 70 WP6 kg/t.2 %. iar în România a fost semnalată în 1928 în sudul ţării. Simptome. Tiramet 60 PTS-4 kg/t.2-0. 13. pe baza tulpinii apar pete mici. Petele moi de pe fructe. 174 . Transmitere-răspâdire. Proplant 72. alb. Speciile genului Pythium sunt nişte ciuperci de sol care.15 % (1-5 l/sol/m2). În Europa s-a extins la începutul acestui secol.5 % sau Previcur 607 SL-0. dovleci. au coaja crăpată şi prin crăpături apare un puf albicios. bine delimitate de nervurile frunzelor.5 %. zona brunificată se acoperă cu un mucegai fin. Royall Flo 42 S-3. Captadin 50 PU 0.Pseudoperonospora cubensis Boala a fost descoperită la mijlocul secolului trecut în Cuba. sub forma unor pete verzideschis pe faţa superioară. În Moldova ea a apărut abia după anul 1970. Prevenire şi combatere. Seminţele vor fi tratate cu: Tiradin 70 PUS-8 kg/t. Putregaiul plăntuţelor şi fructelor de cucurbitacee Pythium de Baryanum. Mana atacă numai frunzele. de la o plantă la alta. Imediat după răsărirea plantulelor. fiind deosebit de păgubitoare la culturile din spaţii protejate. ultimum. se va asigura o rotaţie a culturilor. Fig. dovlecei. dar acum este cunoscută ca frecventă pe castraveţi. transmiterea se face foarte rapid prin sporii duşi de apa de irigaţie. pot deveni parazite în condiţii de umiditate şi temperatură ridicată şi pot compromite încă din primele faze o cultură. sub formă de putregai umed.4. Dacă solul este foarte umed. P. pepeni verzi.25 % (3-5 l/sol/m2).6. introducând în asolamentul legumicol. P. 1967). Chiar şi rădăcinile se brunifică şi dispar. pepeni galbeni. În seră în timpul vegetaţiei se vor aplica tratamente cu: Merpan 80 WDG-0. termic sau chimic. b-miceli şi spori (Olga S\vulescu.4. Castraveţii sau alte cucurbitacee se vor cultiva în seră doar după dezinfectarea solului.15-0. Simptome. Vitavax 200 PU-3 kg/t. Mana cucurbitaceelor .

M. galbeni-bruni. Funguran OH 50 WP -0. apoi în brun.13-a). de la un an la altul.2 kg/ha). Oescu şi E. 13.).3-0. Simptome. Ciuperca este răspândită de apa de ploaie sau apa de irigaţie.2 % (2 kg/ha). apare un puf cenuşiu-violaceu sau bej (fig. Viabilitatea sporilor depinde de temperatură.14 Făinarea cucurbitaceelor: (C.5 %. Sandu Ville abia în 1967. Messiaen et col. 13. Transmitere-răspândire. Făinarea cucurbitaceelor . Infecţiile se produc pe vreme umedă. cu respectarea timpului de pauză şi având grijă să nu se execute două tratamente succesive cu acelaşi tip de produs. însă infecţiile din anii următori pot proveni şi de la sporii aduşi de vânturi din zonele cu ierni blânde. se impune arderea resturilor de plante atacate sau îngroparea lor în profunzime. C. Transmiterea ciupercii.7. este asigurată de sporii de rezistenţă prezenţi în resturile vegetale. Ca o primă măsură de prevenire.4. irigarea se va face numai prin brazde pentru a nu răspândi sporii. Prevenire şi combatere. Gama de produse avizate este foarte largă şi trebuie utilizată atent. studiată amănunţit de C.p. la temperaturi cuprinse între 5-30oC (la optim 23oC) când. dă un atac puternic de mană. . iar plantele vor rămâne repede fără frunziş.4-0.Culoarea petelor se schimbă în galben. Previcur 607 SL-0. iar în cazul declanşării atacului se va reduce umiditatea. ţinând cont că partea inferioară a limbului frunzei trebuie bine protejată. când răspândirea sporangilor este maximă. În spaţii protejate.75 % (7.Erysiphe cichoracearum şi Sphaerotheca fuliginea Boala este răspândită în toate ţările cultivatoare şi produce pagube mari. În condiţii favorabile. se va asigura o bună aerisire a culturii. În ţesuturile uscate. Deşi este cunoscută de foarte multă vreme (1800) în ţara noastră a fost semnalată de M. s-a ajuns la crearea de rase rezistente la anumite substanţe.15 %. Fuss (1853).4 % (3. Novozir MN 80-0. Se pot face tratamente directe la plantă cu produsele : Bouille bordelaise -0. Pe timp secetos şi la temperaturi de peste 32oC sporii mor. Irigarea prin aspersiune aplicată dimineaţa până la ora 10. petele se pot uni şi este distrusă o mare parte din frunză. 28 z. de intensitatea luminoasă şi de umiditatea atmosferică. 13. frunze şi chiar fructe sunt atacate în toate stadiile de 175 Fig. În spaţiile protejate. În asolamentul legumicol. Combaterea chimică trebuie să se facă folosind pulverizarea pneumatică. bostănoasele vor reveni după cel puţin 4 ani pe aceeaşi solă. pătrund prin stomatele (deschideri naturale) frunzelor ce au cel puţin jumătate din suprafaţa normală. din cauza stropirilor repetate cu aceleaşi produse. Rădulescu (1933) dar. foarte fină. Polyram combi0..5 kg/ha). 21 z.2 % (t.2 % (t. BB (ZB) Liebor -1 %. În câmp. se formează spori de rezistenţă sferici. Oxicig 50 PU 0. iar pe faţa inferioară. datorită uscării rapide a frunzelor. etc.). Organele aeriene (tulpini. 1991). Antracol 70 WP-0.p. apar sporii ce vor germina şi vor da filamente de infecţie care. unde aceştia rămân viabili pe vrejii uscaţi.

temperatura optimă este de 15-21oC dar. Microthiol special -0. plantele pot suferi mai mult sau mai puţin.p. Saprol 100 EC-0. 4 z.7 z. paralele cu nervurile şi mozaicare slabă. făinos. 7 z. apă sau insecte. La aceste plante. Bravo 500 SC.1. Kumulus DF 0.05 % (t. necesită o umiditate ridicată. Se recomandă cultivarea de soiuri rezistente.p. 4 z. Tratamentele se vor efectua cu respectarea timpului de pauză indicat şi alternând produsele în funcţie de grupa lor. cu marginile răsucite spre faţa superioară.Cauliflower mosaic virus Boala este de origine americană iar în România a fost semnalată în 1952 şi poate da pierderi de până la 75 % din producţie. Frunzele de varză de la mijlocul tulpinii au zone verzi-închis. 4 z.14). Frunzele plantelor atacate prezintă o decolorare. sub forma unor pâsle mai mult sau mai puţin extinse. în scurt timp se vor usca. respectarea asolamentului şi distrugerea plantelor gazdă din flora spontană pentru diminuarea presiunii de infecţie. La apariţia atacului se recomandă stropiri cu produsele: Fluidosoufre 20-25 kg/ha (t. 7 z. 13. unde produce gofrări. o transparenţă a nervurilor. sunt formate pe frunze şi asigură transmiterea ciupercilor până în anul următor. Rubigan 12 CE. din momentul începerii fructificării şi a recoltării să se aplice numai fungicide de contact (Gr. Ciupercile se răspândesc în timpul vegetaţiei prin sporii duşi de vânt. Sub acest miceliu ţesuturile se îngălbenesc şi se brunifică. Afugan EC-0. gulie şi hrean Viroze 13.4 % (t.p.5.1 % (t. Frunzele de conopidă afectate au inele 176 .75 %. cu recomandarea ca.p. în timp ce cele abia formate sunt rezistente.p. rapiţă. Pe limbul frunzelor.).02 % (t. Întrucât zonele îngălbenite nu cresc în acelaşi ritm cu cele verzi.A). Simptomele dispar la temperaturi de peste 25oC.).3-0.p. simptomele apar ca pete de decolorare urmate de pete brune. frunzele apar gofrate.5. hrean şi alte crucifere.4 % (t. Prevenire şi combatere.p.05 (t. ridichi.).0. Bolile la varză.). pe tulpini şi chiar pe fructe. urmată de îngălbenirea ţesutului între nervuri. în seră) . Cele mai frecvent infectate sunt frunzele mature.). Pentru Erysiphe temperatura optimă este de 15-26oC şi nu necesită o umiditate ridicată. Fructificaţiile de rezistenţă au aspectul unor puncte mici. Răsadurile afectate rămân mici şi după plantare produc puţin. Simptome.0.p. Din cercul de plante gazdă fac parte: varza albă. Virusul mozaicului conopidei .4 %. Transmitere-răspândire. varza roşie şi varza de Bruxelles. Karathan LC-0. În condiţii de secetă atmosferică. negre. atacul se extinde pe cozile frunzelor. petele se pot uni şi acoperă suprafeţe mari de limb care.). Virusul a mai fost găsit şi la ridichi. În funcţie de momentul instalării atacului.dezvoltare (fig. 28 z. 21 z).1 % (t. conopidă. în timp ce pentru Sphaerotheca. Condi]iile optime de instalare şi evoluţie a ciupercilor diferă. Pe suprafaţa acestor organe apare un miceliu alb. Thiovit 0. Ţesuturile de lângă nervuri păstrează coloraţia verde. Karathane FN 57-0. 13.

8. se recomandă distrugerea insectelor prin stropiri repetate ce se aplica la culturile semincere. În timpul vegetaţiei. La hibrizii rezistenţi. apar pete mari neregulate. Transmitere-răspândire. Pe frunzele plantelor infectate. iar în timpul păstrării acestea se strică.2. Încă din primele faze de vegetaţie. Pammel şi K. Dacă se secţionează coceanul. se fixează şi alte ciuperci. Boala apare frecvent pe solurile cu pH = 5. Transmiterea prin sămânţă infectată este mult mai rar întâlnită.M. putrezite umed. În ceea ce priveşte combaterea. Uneori.6-6. iar pe guliile furajere şi napii de mirişte se observă o încreţire accentuată a limbului foliar şi diferite desene brune. Nervaţiunea neagră a frunza în urma creşterii diferenţiate.. galbene. Ţesuturile din dreptul petelor devin pergamentoase.15. Bacteria se transmite de la un an la altul prin resturile vegetale rămase în sol şi prin seminţele infestate. în dreptul cărora nervurile sunt brunificate şi apoi înnegrite. cu miros neplăcut. în urma infecţiilor. chiar cu frunze infectate parţial.M. putând ajunge uneori la 50100 %. urmată de veştejirea plantulelor şi căderea lor. Pagubele cantitative şi calitative înregistrate. boala evoluează rapid şi pe ţesuturile putrezite umed. loc prin putrezirea uscată a zonelor afectate şi uscarea măduvei coceanului. Dacă vremea este ploioasă. subţiate şi se usucă (fig. Pătrunderea bacteriei în plantă se face prin perişorii de pe rădăcini sau prin stomatele (deschiderile naturale) de la marginea frunzelor. Nervaţiunea neagră a frunzelor de varză Xanthomonas campestris Boala a fost semnalată în SUA şi studiată de L. din cauza zonelor afectate. pe timp secetos. se observă numai mici pete decolorate şi răni brunificate. Simptome. Fig. rănirea frunzelor produsă de diferite insecte sau de limacşi (melci fără cochilie) creează porţi de intrare pentru bacterie sau de ieşire a gomei din nervurile înnegrite. În România boala a apărut ca semnalări în Starea fitosanitară încă din 1949 şi a fost studiată de Elena Bucur (1957).5. Evoluţia bolii. pe primele frunzuliţe apare o decolorare sau brunificare a acestora. Virusul poate fi transmis de la plantă la plantă de insecte. Varza. Smith la sfârşitul secolului trecut. 1991).clorotice şi zone brune. De la un an la altul virusul rezistă în seminceri şi în plantele perene. Măsurile de prevenire se referă doar la izolarea culturilor semincere de culturile de consum şi distrugerea resturilor vegetale. 13. Transmitere-răspândire. se observă brunificarea. se cifrează la procente însemnate din recolte. Bacterioze 13. înveleşte şi în interiorul căpăţânii apar frunze brune. 177 . devine frunzelor de varză (C. 13. are col. Messiaen et asimetrică. înnegrirea vaselor conducătoare din care se scurge un lichid (gomă bacteriană). Prevenire şi combatere. dar nu imposibilă.15).

Doneza dulce. napi. Bacteria rezistă numai în sol şi nu se transmite prin seminţe. Cu 2-3 zile înainte de semănat. Prevenire şi combatere. se vor dezinfecta termic cu vapori supraîncălziţi. 20-30 minute în apă la 50oC. toate terenurile unde s-au cultivat legume au şi această bacterie . 13. Krautkaiser. eliminarea resturilor de frunze vechi. varza creaţă. precipitaţii şi prin limacşi. Bacteria rezistă în resturile vegetale atacate rămase pe câmp şi poate fi transmisă prin materialul de înmulţire. atacul este cu atât mai grav cu cât temperatura se apropie de 20-25oC şi este asociat cu atacul produs de Botrytis cinerea şi Sclerotinia sclerotiorum. Săvulescu pe varză şi gulie. Atacul este foarte periculos la culturile semincere şi poate produce pagube şi în timpul depozitării legumelor. Transmitere-răspândire. Pacha. iar în depozite se va asigura o aerare corespunzătoare pentru a se evita ridicarea temperaturii. Dacă există umiditate atmosferică mare.3. ridichea. se recomandă tratarea lor cu apă caldă. rădăcinoasele. În timpul depozitării. practic. bacteria pătrunde în plantă prin micile răniri ale rădăcinilor şi produce infecţia generală. primele semnalări au fost făcute în 1950 de Tr. atacul cuprinde în întregime căpăţâna. Din cercul de plante gazdă fac parte cruciferele cultivate. boala a fost semnalată abia în 1934. Almanac. iar la conopidă se poate observa putrezirea parţială sau totală a inflorescenţei.(varză. De Socodor (varză albă). transformând-o într-o masă de mucilagiu urât mirositoare. Putrezirea umedă se observă în a doua parte a vegetaţiei la culturile de crucifere. gulia. se vor alege semincerii sănătoşi. arăcirea plantelor şi combaterea dăunătorilor din sol ce pot produce 178 . Se recomandă semănarea de sămânţă sănătoasă din hibrizi sau soiuri cu rezistenţă sau toleranţă faţă de bacterie: Morris. chiar după un asolament de 4 ani. apoi cenuşiu. Primera (varză roşie). iar căpăţâna în scurt timp cade de pe cocean. bulboasele. Întrucât transmiterea cea mai frecventă are loc prin seminţele infestate. după ce au fost strânse şi arse resturile vegetale în care bacteria poate rezista. trebuie să se respecte epoca de plantare. rapiţă. Prevenire şi combatere. Din sol.5. însă aceasta poate scăderea germinaţia. din cercul de plante gazdă făcând parte bostănoasele. Atac asemănător are loc şi la gulii. În culturile semincere. muştarul dar şi buruienile ca: traista ciobanului (Capsella) şi păducherniţa (Lepidium). Putregaiul umed al cruciferelor. unde apare mai întâi un putregai umed. conopida. în anii ploioşi sau pe solele unde nu are loc scurgerea apei în mod normal. Solurile în care se cultivă cruciferele. Temperatura optimă de păstrare a verzei este de +1oC. Famosa (varză creaţă) şi Optiko (varză chinezească). pe rapiţă şi nap. gălbui.Răspândirea bacteriilor de la plantă la plantă. La varză atacul se observă la locul de prindere a codiţei frunzei de cocean. conopidă) Erwinia carotovora pv. În România. circulând prin vasele conducătoare. sămânţa se tratatează cu Tiramet 60 PTS-4 g/kg sau Rovral TS-10 g/kg. În depozite. Simptome. carotovora În culturile de crucifere. se realizează prin apa de irigaţii. Bacteria atacă multe plante. Măsurile de igienă culturală se impun după eliberarea terenului de culturi atacate.

atacul putând fi confundat cu cel produs de Pythium.17).5. Rădăcina hipertrofiată prezintă ştrangulări aşa încât.Olpidium brassicae Această boală este frecvent întâlnită în răsadniţe şi sere înmulţitor.16. 179 . cartof. La alcătuirea asolamentelor legumicole trebuie să se ţină cont ca să nu urmeze unele din culturile ce pot fi atacate de bacterie. Transmitere-răspândire. Aceştia pătrund în rădăcinile a numeroase specii de Fig. Boli produse de ciuperci 13. mai ales în zonele umede şi cu soluri acide. Pe rădăcina principală. Frecvent atacul este spori de rezistenţă semnalat pe varză.16). 1878).răniri ale rădăcinilor. ovăz. traista ciobanului. Atacul poate fi parţial confundat cu cel al umflăturilor produse de Meloidogyne (nematodul galicol). 13. Woronin. în cazul în care pământul nu a fost corect dezinfectat Simptome.5.Plasmodiophora brassicae Boala este cunoscută încă din secolul trecut (1878) când a fost studiată de M. tutun. Înnegrirea şi putrezirea bazei plantei. 13. denumirea de "hernie" este foarte corectă (fig. 13. gulie. În primele stadii de vegetaţie a răsadurilor (2-3 frunze) apare o înnegrire urmată de putrezirea răsadurilor şi a tulpiniţelor în dreptul bazei plantei (fig. Hernia rădăcinilor de crucifere . Woronin în Rusia. tumorile sunt mai mari decât cele de pe rădăcinile secundare. cât mai ales a simptomelor prezente pe rădăcini. spori şi odos.5. Cercul de plante gazdă al acestei ciuperci cuprinde foarte multe specii de crucifere cultivate şi spontane. Ciuperca rezistă în sol prin sporii de rezistenţă (akinetosporangi). tomate şi (M. ea este cunoscută în toate ţările cultivatoare. se va asigura o desime a plantelor normală pentru o bună aerisire şi o irigare fără excese.4. fiind uşor de semnalat datorită simptomelor aeriene . 13. Pământul folosit în răsadniţă şi sere înmul]itor se va dezinfecta termic sau chimic. coletului: plantă atacată. din care iese prima generaţie de spori. La semănat şi la repicare. conopidă. Simptome.veştejiri sau îngălbeniri. in. Prevenire şi combatere. se va recomanda scăderea acidităţii prin amendare cu var. Plantele putrezesc şi cad la pământ. Acum. Boala poate fi întâlnită în toate fazele de vegetaţie ale plantelor. zârnă etc. Înnegrirea şi putrezirea plante din grupa verzei. Întrucât atacul este mai puternic în solurile acide. Acestea suferă îngroşări care pot fi de 15-30 ori mai mari ca diametrul rădăcinii.

în dreptul petelor ce au o formă neregulată. Pe primele frunze apar pete de 1-3 mm de decolorare. 1952). conopida. Solul destinat culturilor de crucifere. sau amendarea lor cu var stins 0. după 4-5 ani. c-atac de nematozi (C. sporii fiind distruşi în 30-60 minute. Solul ce va fi folosit în răsadniţe va fi dezinfectat termic. apare un 180 Fig. sporii pot fi răspândiţi la distanţe mari. ce evoluează spre culoarea cenuşie-brună. iar dacă terenurile sunt îngrăşate cu gunoi contaminat.5 kg/ha sau Proplant 72. Mana cruciferelor: (W. alegerea de terenuri cu pH uşor alcalin. muştarul şi alte crucifere din flora spontană. Se poate folosi dezinfectarea cu apă clocotită 10 l/m2 şi apoi acoperirea solului cu o folie de plastic pentru o răcire încetinită. Simptomele trebuie bine observate şi la răsaduri care. rapiţa. Pe faţa inferioară a frunzelor.5-1.25 %. el incluzând pe lângă varză. răspândirea capătă o arie mai extinsă. cu pH-ul=6-6. odată afectate pot fi distribuite pe zone extinse. Măsurile de igienă culturală prevăd distrugerea plantelor atacate în timpul vegetaţiei dar şi distrugerea prin foc a resturilor rămase după recoltare. Milioanele de spori din rădăcinile hipertrofiate sunt transportate în sol de râme. se poate dezinfecta cu Bavistin DF-1.13.5 kg/m2. guliile. care nu se îmbolnăvesc. În asolamentele legumicole. Transmitere-răspândire. 13..M. raigras sau golomăţ. . dacă temperatura este de 60oC. Se impune folosirea la plantare de răsad sănătos. larve.2 SL 0. Boala apare mai frecvent pe plantele tinere în răsadniţe sau imediat după plantare în câmp.Atacul ciupercii este intens la culturile de pe terenuri uşor acide. Kotte. gălbui. 13. cruciferele trebuie să revină pe aceeaşi solă. Prin lucrările agricole. Mana cruciferelor . viermi sau de apa de irigaţie. Prevenire şi combatere.17.Peronospora brassicae Boala produce pagube însemnate în culturile semincere de crucifere dar şi în culturile de consum. Hernia rădăcinilor de crucifere: a-hipertrofieri tip tumoare.5. Tr. Messiaen et col. Simptome. Săvulescu şi Czarna Rayss au semnalat-o pentru prima dată în România în 1930. Solele infectate vor fi cultivate cu mentă. având grijă să se distribuie 3-5 l soluţie/m2. Ciuperca rezistă în solurile uşor acide până la 8 ani.5.18.6. plante gazdă a patogenului este larg. Fig.15-0. În solurile alcaline boala nu apare. Cercul de b-hipertrofieri tip hernie.

Folpan 50 WP-0. putrezind sau încolţind mai devreme.6. pe vreme umedă.25 % (3-5 l sol. Funguran OH 50 WP-1.15-0. Aceasta se va face cu Previcur 607 SL-0. a fost descrisă în SUA . 13. Boala apare la ceapă începând de la frunzele bazale care devin plate. Rădulescu încă din 1949.striuri galbene şi prezintă adâncituri succesive care i-au dat denumirea de "boala urmelor de degete". etc. se unesc şi dacă vremea este umedă.2 kg/t sămânţă. Simptome. se poate vedea o infecţie generalizată. fructele sunt şi ele pătate şi conţin seminţe depreciate. 13. Seminţele se vor dezinfecta cu ap\ cald\ la 50oC timp de 30 minute sau cu Apron 35 SP-0. Boli la ceapă. tulpinile florifere de la plantele virotice sunt deformate. mai scurte. În timpul vegetaţiei.2 SL 0.19). Prevenire şi combatere. ridichi şi napi porceşti. Apron XL 350 ES 3-4 l/t sămânţă.5-1 %.4-0. Oxicig 50 PU-0. Ciuperca rezistă peste iarnă sub formă de spori de rezistenţă sau ca miceliu de rezistenţă în rădăcinile culturilor semincere. iar cepele rămân mici şi nu rezistă la păstrare în timpul iernii. 13. ce putrezesc sau se usucă (fig.2 %. 181 . Frunzele atacate se culcă la pământ.puf cenuşiu. Seminţele obţinute de la semincerii bolnavi. usturoi şi praz Viroze 13.Atacul acestei ciuperci pe conopidă împiedică formarea inflorescenţei iar la gulii. pot fi infectate şi transmit ciuperca.statul Yowa în 1927 însă acum este răspândită în America de Nord. apoi petele se întind. Când atacul are loc mai târziu. Europa şi Australia. este una din măsurile de prevenire de maximă importanţă pentru obţinerea unui răsad sănătos. se pot semnala chiar căpăţâni putrezite. manifestă dungi . cu ploi frecvente sau ceaţă. Merpan 50 WP-0. cu inflorescenţe mici şi aproape în totalitate cu flori sterile (fig.5 % sau Super Champ FL-3 l/ha dau rezultate bune dacă sunt folosite în alternanţă cu fungicidele sistemice ca: Bravo 500 SC-1. Kocide 101-0. În culturile semincere. Dezinfectarea solului din răsadniţe. la noi fiind citată de E. Semincerii atacaţi au frunzele de culoare cenuşie sau cu pete brunii. Transmitere-răspândire.2 % .5 kg/ha.5 l/ha.6. sunt distruse suprafeţe mari din frunzele. ciuperca se răspândeşte foarte uşor prin sporii apăruţi pe miceliu. Măsurile de igienă culturală contribuie la limitarea pagubelor. Fungicidele anorganice ca: zeama bordoleză în concentraţie de 0.15 % sau Proplant 72./m2).18). cu dungi galbene. Champion 50 WP-3 kg/ha.1. Îngălbenirea şi piticirea cepei .Onion yellow dwarf virus Boală cunoscută sub numele de strierea galbenă sau nanismul cepei.4 %.

Ploaie în 1973. Eliminarea plantelor cu simptome.Virusul atacă şi narcisele. 1993). Frazier în 1945. trebuie să se respecte o izolare spaţială între ele de minim 500-1000 m. Îngălbenirea şi piticirea cepei (M. precum şi faţă de culturile din anul precedent de unde ar putea apărea plante . Frunzele tinere ale plantelor bolnave se îngălbenesc în partea bazală.6. 13. Inflorescenţele prezintă o creştere anormală a elementelor florale care dau aspectul de "capete miţoase" (fig.Onion proliferation Proliferarea cepei a fost observată în 1941 în California. Studii ample asupra materialului recoltat de la Băneasa şi Buzău au mai fost executate de Z.13. La înfiinţarea culturilor de arpagic. se va face la 3-6 zile de la apariţia simptomelor.2.Transmitererăspândire.20). transmiterea prin sămânţă nefiind confirmată. Culturile semincere se vor înfiinţa numai cu bulbi ce sunt tari şi nu au încolţit mai devreme. Transmiterea de la un an la altul se face prin bulbii de arpagic şi butaşii pentru sămânţă. Simptome. bulbi sau seminceri. Tratamentele repetate cu insecticide ce distrug speciile de afide. tulpinele florale se adâncesc. numai soiul Siriu de usturoi este mijlociu de rezistent faţă de această viroză. sunt obligatorii în culturile semincere.samulastră. Dintre soiurile de ceapă avizate a fi cultivate în România nici unul nu manifestă rezistenţă. Izolarea spaţială este necesară şi faţă de grădinile cu narcise. Transmiterea micoplasmei se face prin cicade dar şi prin cuscută. 182 . Mititiuc. în loc de flori apar bulbili care dau frunze albe. În culturile semincere. Florile nu dau seminţe. Petre şi I. Severin şi N.19. apoi toate frunzele se îngălbenesc şi se răsucesc. Prevenire şi combatere. Micoplasmoze 13. Proliferarea şi aspermia cepei . Transmitere-răspândire. Fig. însă natura ei infecţioasă a fost demonstrată de V. Virusul se transmite de la plantă la plantă numai prin sucul adus de afide.

la presare. o descriu şi pe praz. Tulpinile afectate nu ajung la înălţimea normală. Mititiuc. în afara transmiterii obişnuite prin resturi vegetale. 1993). Se recomandă eliminarea plantelor bolnave din culturile semincere şi stropiri pentru distrugerea cicadelor ce transmit micoplasma. depozite. 183 . 1993). ceapă de consum sau cultura seminceră. dacă se secţionează bulbul se observă că unele foi cărnoase îşi schimbă culoarea. Din bulbii atacaţi se degajă un miros pătrunzător. Bulbii parţial atacaţi pot putrezi în întregime dacă sunt păstraţi în depozite mai umede sau. Săvulescu şi col. Transmitere-răspândire.Prevenire şi combatere. iar înflorirea şi fructificarea sunt reduse. iar pe vreme umedă pe o zonă de 20-30 cm la bază. atacul bacteriei apare spre sfârşitul vegetaţiei când. par umede şi se înmoaie.13. iar din 1969.21). Bacteria produce pagube însemnate în culturile semincere Fig. Soiurile de ceapă Django F-1 şi Romito. poate compromite în totalitate culturile de arpagic.21 Putregaiul bacterian al bulbilor de ceapă şi praz de fosfor.3. iar soiul de praz Jolant este mijlociu de rezistent.Peronospora destructor Mana cepei este considerată acum cea mai periculoasă boală care. discul bazal se scufundă. dacă depozitele sunt cu atmosferă uscată (fig. Mana cepei .M. Descrisă în 1841 de J. La bulbii puternic atacaţi. în România fiind semnalată încă din 1935. În culturile destinate bulbilor pentru păstrare. Berkeley în Anglia. neplăcut. Putregaiul bacterian al bulbilor de ceapă şi praz -Erwinia carotovora pv. sunt întărite. Îngrăşămintele pe bază Fig. se usucă (din bulbi rămânând numai foile exterioare). La culturile semincere de ceapă şi praz.. Tulpinile se dezvoltă slab. boala s-a răspândit cu repeziciune în toate ţările cultivatoare. Simptome. Al. apare putregaiul umed. 13. simptomele sunt vizibile şi pe parcursul vegetaţiei. prezintă toleranţă faţă de această bacterie.. o (M.20 Proliferarea şi aspermia cepei dar şi în culturile de câmp şi la materialul din (M.6. evitarea cultivării în soluri umede şi reci. carotovora Bacterioza descrisă încă din anul 1906 în Franţa a fost semnalată la noi în ţară pe ceapă în 1944 de Tr. Boli produse de ciuperci 13. În mod deosebit se remarcă transmiterea bacteriei prin seminţe la praz. Prevenire şi combatere. Alexandri şi col. Bacterioze 13.6. Mititiuc. 13.4. rotaţie de minim 3 ani precum şi cultivarea unor soiuri tolerante limitează pagubele.

13.2 %. Simptome. apoi tratamente la acoperire dintre care ultimul cu produse sistemice. asigurarea unei rotaţii de minim trei ani. 1952). Dithane 75 WG-0.Mana cepei rezistenţăce rămân în resturile vegetale şi prin bulbilii (W. fiind descrisă şi în România încă din 1918 de Moesz. Kotte. În primăverile umede. Prevenire şi combatere. Frunzele capătă aspectul cifrei 1. îngălbenire ce progresează spre baza acestora şi produce pieirea plantelor. plantele au 184 .22). 13. dacă vremea este ploioasă.2 %. Transmitere-răspândire. precum şi fertilizarea echilibrată.Simptome.22 . cu ţesuturi îngălbenite.).5. 28 z. Sporii sunt purtaţi uşor de vânt şi vor da noi infecţii pe ceapă dar şi pe alte plante ca: usturoi.p.2 %. hajme. Nemispor 80 WP-0.2-0. Vondozeb 75 DG-0.2 %. În timpul vegetaţiei se vor face irigări numai prin aspersiune.2 %. etc.2 %. pe suprafaţa cărora apare un puf cenuşiuviolaceu. Vondozeb-0. fără exces de azot.15 % şi se va avea grijă ca pulverizarea să fie foarte fină. Putregaiul alb al cepei şi prazului . iar în timpul păstrării se înmoaie şi putrezesc. Infecţiile primare în primăvară sunt asigurate prin germinarea sporilor de rezistenţă. Frunzele şi tijele florale parazitate prezintă pete ovale de decolorare. în lunile martie-aprilie. Dithane M 45-0.Transmiterea patogenului de la un an la altul este asigurată pe două căii: prin sporii de Fig.25 % (t. În soluţiile de stropit se adaugă obligatoriu aracet 0. iar în timpul vegetaţiei. Polyram combi-0. Ea produce în anii ploioşi şi calzi pagube ce pot atinge chiar 70 % din recoltă. iar tijele frânte nu mai produc seminţe (fig.6. În vetrele de atac circulare sau alungite. Germinarea sporilor se produce în condiţii de umiditate atmosferică 100 % timp de cel puţin 10 ore. În culturile semincere se aplică 2-3 tratamente până la apariţia tijelor florale.Sclerotium cepivorum Boala a fost descrisă în 1841 în Anglia şi s-a răspândit în toate ţările cultivatoare de specii ale genului Allium. Ţesuturile distruse se usucă sau. Soiurile cu bulbi roşii sunt mai rezistente. Se recomandă distrugerea resturilor vegetale din culturi pentru micşorarea rezervei de oospori (organe de rezistenţă). poate apărea o îngălbenire a vârfului frunzelor. Frunzele şi tijele plantelor mănate se frâng din dreptul zonei afectate. ceapă ciorească.). Aceştia apar la temperaturi cuprinse între 3-27oC cu optimum de 11-12oC. Bulbii rămân mici. iar dintre cele avizate Django F1 [i Romito se dovedesc mijlociu de rezistente. aşa încât partea lor superioară se usucă. Tratamentele se pot face cu produsele : Antracol 70 WP 0. iar tratamentele se vor efectua numai la avertizare. Bulbii sau bulbilii folosiţi la înfiinţarea culturilor. sporii apăruţi pe micelii sunt cei ce răspândesc ciuperca. trebuie să provină din culturi ce au fost tratate până la recoltare. sunt acoperite cu micelii brune-negricioase de la alte ciuperci saprofite (Macrosporium etc. praz. în direcţia rândurilor. 13. şi bulbii infectaţi.

White. Asolamentul de 5-6 ani. în care se formează scleroţi mici. În teren se aplică Ronilan 50 WP-2. Scleroţii îşi păstrează viabilitatea 4-5 ani dar. pagubele pot ajunge la 40 % din producţie. sferici. CAPITOLUL 14 BOLILE POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 14. Virusul a fost depistat la numeroase soiuri de măr cât şi la portaltoii vegetativi. A fost observată în anul 1928 de H. Rovral 50 WP-60 gr/100 kg bulbili.L. La soiurile foarte sensibile. cele tinere din vârful lăstarilor neprezentând simptome. Bolile mărului şi părului Viroze 14.1. Bulbilii de usturoi şi arpagic se vor trata cu Ronilan 50 DF-0. pot produce noi infecţii pe rădăcini chiar la o lună după formarea lor.1. fertilizarea echilibrată.Apple mosaic virus Mozaicul la măr este o boală frecventă în livezile din Europa şi America. negri. Putrezirea plantelor continuă şi în depozit.1. Ciuperca rezistă în sol 4-5 ani prin scleroţii duşi de apa de irigaţie sau prin lucrările de întreţinere. iar la noi în ţară viroza a fost semnalată pe soiul de măr Jonathan. Ppărţile cărnoase ale bulbilor sunt moi.1977). Atacul se manifestă numai pe o parte din frunze. de 0. 14. Lazăr şi co1. Prevenire şi combatere. una în martie-aprilie şi alta după formarea bulbilor şi până la recoltare. Transmitere-răspândire. putrezite şi pot fi invadate de bacterii. Plantele aflate în soluri reci şi umede sunt mai sensibile.1.25 %. de diferite forme din care în anii următori vor ieşi micelii de infecţie. întrucât ciuperca poate ataca de la +2oC cu optim la 17-20oC şi cu o temperatură limită de 35oC..2-0. acoperite cu un miceliu alb. Pe frunze apar pete neregulate ca formă. de culoare galbenă cu o nuanţă crem. de către Olga Săvulescu şi Eugenia Eliade. de regulă. Simptome. Simptomele sunt grave la 18-20oC şi Fig. pufos. arătura adâncă precedată de arderea resturilor de plante bolnave. Mozaicul mărului (Al. atacul fiind favorizat de rănile ce apar pe rădăcini sau bulbi. în anul 1956. În câmp. Temperaturile ridicate din timpul verii fac ca ţesuturile frunzelor parazitate să devină brunii.5 mm în diametru.5 kg/ha.rădăcinile şi tunicile putrezite. În culturi există două perioade de maximă sensibilitate a plantelor faţă de această ciupercă. în urma atacului se formează scleroţi negri. răspândite neuniform pe suprafaţa lor. mai ales la usturoi. limitează atacul şi pagubele. Scleroţii pot fi semnalaţi şi pe bulbilii şi bulbii destinaţi plantării. Mozaicul mărului . 185 . folosirea de bulbili sănătoşi la plantare şi tratarea preventivă a acestora. după o uşoară umectare pentru ca substanţele să adere. când miceliul este distrus.

Ploaie 1973. Ca aspect general. Ontario. Soiurile Jonathan. precum şi unele plante ca: pirul gros şi volbura. în special a celor tineri.1). Virusul se transmite prin polen şi prin seminţe. Prevenire şi combatere. Golden delicious. alipiri de rădăcini şi niciodată pe cale mecanică. Frunzele au dimensiuni mai mici decât cele ce aparţin pomilor sănătoşi. Atacul se manifestă începând din câmpul II prin oprirea în creştere a pomului. asigură sănătatea plantaţiilor nou înfiinţate. considerată până nu demult ca o viroză sau o boală neparazitară. EM VII (portaltoi). prin atingerea rădăcinilor. tufoşi. când simptomele sunt foarte vizibile. Sensibile sunt soiurile Jonathan.2. se impune înainte de livrarea puieţilor. 186 . aspectele parazitare sunt foarte variate şi evidente. P. 1989). Micoplasma poate infecta mărul pădureţ. Eftimia Gheorghiu. Fructele provenite de la pomii bolnavi sunt mici şi nu au calităţi gustative.Apple proliferation Boala. însoţită de intrarea în vegetaţie cu anticipaţie a mugurilor dorminzi. Simptome. fiind cunoscute [i unele soiuri tolerante (fig. London Pepping şi Cox orange sunt foarte sensibile la această boală. Golden delicious.. Obţinerea unui material corespunzător în pepiniere prin folosirea altoilor şi portaltoilor sănătoşi. mugurii au codiţe. Frunzele cad înainte de vreme. intensive sau supraintensive. dar şi la deformarea şi apoi pierderea înainte de vreme a frunzelor.1. Ca transmiţători sunt unele cicade (Philaenus spumarius şi Artianus interstitialis). Transmitere-răspândire. Perioada de de la infecţie până la simptome durează de la 6-7 luni la 3-4 ani. Proliferarea mărului .mascate. Controlul fitosanitar în pepiniere . Transmitere-răspândire. iar mai puţin sensibile Boskoop. 14. pomii sunt foarte rămuroăi. Polenul provenit de la pomii infectaţi are o foarte slabă germinare. este Răspândită în toate ţările. ducând la slăbirea pomilor atacaţi. Lord Lambourne. Red Delicious. Booskoop. cât şi în pepiniere. iar fructele sunt fără gust şi de dimensiuni reduse. Toate aceste simptome duc la reducerea an de an a recoltelor. unele soiuri fiind infectate în proporţie de până la 30 % (Victoria Şuta şi col. procentul de pomi infectaţi fiind îngrijorător de ridicat în plantaţiile tinere. la peste 26oC. lăstarii prezentând o creştere aproape verticală. eliminarea pomilor virotici şi tratarea prin termoterapie la 37oC timp de 3-4 săptămâni a puieţilor. În ţara noastră proliferarea mărului este frecventă. ceea ce duce la “proliferarea” lăstarilor. simptomele bolii apărând în câteva săptămâni sau în primăvara următoare. pomii continuă să prezinte reduceri de creştere datorită intrării în vegetaţie a mugurilor axilari şi deci a opririi în dezvoltare a lăstarilor terminali. iar în şcoala de puieţi şi pepiniere. Micoplasmoze 14. Parmen auriu. atât cantitativ cât şi calitativ şi în final la uscarea pomilor. Prevenire şi combatere. verificaţi prin testare. 1974. În livezile tinere. Transmiterea şi răspândirea virusului se realizează prin altoire şi prin grefare de scoarţă.câmpul II. Transmiterea directă se realizează prin altoire.

syringae Această boală bacteriană a fost semnalată în Anglia în 1914 pe păr de către K. Tetraciclină 200 ppm sau cu produsul Benomil. Fructele sunt atacate din momentul legării şi până la maturitate. La noi. Unele simptome sunt asemănătoare cu focul bacterian produs de Erwinia (fig. 187 . pe frunze între nervurile ce se înnegresc. Aşa se explică răspândirea relativ slabă a atacului în comparaţie cu cel al focului bacterian. care extinzându-se vor duce la distrugerea întregului frunziş al pomului. prezentând simptome variate în funcţie de organul parazitat şi fiind favorizată de timpul mai rece şi umed. dar nu progresează Fig. nici când ramurile sunt puternic scuturate. cad jos în luna mai sau. Astfel. 14. În prezent. lucrări de întreţinere executate la timp) duce la micşorarea efectelor negative ale bolii. către cozile florilor şi rar se extinde în scoarţa ramurilor mai groase. Tratamente fizice (termoterapie) aplicate ramurilor altoi. Lazăr au demonstrat că la noi în ţară bacteria ce dă arsura comună a mărului şi părului este Pseudomonas syringae pv. Simptome. Lăstarii atacaţi de arsura comună nu se îndoaie sub formă de cârjă ca la atacul de foc bacterian (Erwinia amylovora). care au şi cel mai mult de suferit de pe urma acestei boli. apar pete negricioase cu aspect umed şi picături de lichid bacterian. irigaţii. iar scoarţa prezintă crăpături. tratamentele chimice cu antibiotice ca.Arsura bacteriană comună a mărului şi părului (F. 14. Bacteria atacă mai multe specii de pomi fructiferi şi alte plante ca: mărul pădureţ. Boala apare pe toate organele plantei în afară de rădăcini.Heald. Frunzele nu cad de pe pom. agentul patogen neproducând pagube importante.Eliminarea pomilor cu simptome din câmpul II din pepinieră. Cercetările făcute de Elena Bucur şi I. syringae van Hall. dau de asemenea. boala a fost constatată pentru prima dată în anul 1932 în nordul Moldovei pe puieţi de măr. pentru ca în prezent să fie răspândită în toate zonele pomicole ale ţării.F. gutuiul ornamental. rezultate foarte bune. 1933). Rănile de pe ramuri sunt de culoare mai deschisă. în special la păr apar pete brune.2). Fructele se zbârcesc.1. Grove. păducel si cununită ( Spiraea). Lăstarii atacaţi prezintă pete cu o separare clară între partea vie şi cea brunificată. părul pădureţ. Atacul arsurii comune se manifestă mai frecvent la inflorescenţe. se înnegresc. pe fructele tinere. arsura comună a merilor şi perilor este răspândită în toate ţările din Europa şi America. prin observaţii ce se execută în lunile mai-iulie este obligatorie în toate pepinierile. Bacterioze 14. Asigurarea în livezile tinere a unui agrofond corespunzător (îngrăşăminte. rămân mici şi atârnă de ramuri chiar şi în timpul iernii. Barker şi O.2. transparente.3. Arsura bacteriană comună a mărului şi părului Pseudomonas syringae pv.

păr şi măr. până la roşu ănchis. Atacul pe fructe apare numai pe fructele verzi sub formă de pete umede care se brunifică. În Europa boala a fost semnalată în 1957-1968 în Anglia. bacteriile se menţin viabile în zonele marginale ale ulcerelor de pe 188 . Severin. Boala s-a extins repede.J. Arsura inflorescen]elor apare primăvara devreme. umiditatea şi temperatura ridicată. sau prin răni. Coxe în 1817. Acestea trec foarte repede de la inflorescenţe la lăstari şi apoi la ramuri. scoarţa ramurilor tinere şi fructele. fiind urmată de cea a inflorescenţelor. Transmitere-răspândire. în anul 1801. Focul bacterian al rozaceelor . pe timp secetos. Atacul pe ramurile mai vechi. care apare umedă şi apoi se înnegreşte. apoi se înnegresc şi nu cad de pe pomi. începând cu frunzele. intrarea făcându-se prin lenticelele. se brunifică şi apoi se înnegresc. iar pe lăstari pot apărea picături de lichid în condiţii favorabile (vreme umedă). în 1967 în Polonia şi între 1970-1990 în aproape toate ţările din Europa şi din Orientul Mijlociu. osteolele (deschideri naturale) din scoarţă. şarpante sau trunchiuri. lăstarii. brun sau portocaliu. inflorescenţele. Infecţia progresează către coada florii. gutui şi măr. Lichidul poate avea culori variate de la galben pai. În primul an de la semnalarea bolii au fost distruse deja circa 300 ha de pomi din speciile. fiind considerată la ora actuală cea mai periculoasă boală la gutui. Simptome. sau de culoare purpurie şi scoarţa prezintă crăpături. În 1878 T. Arsura lăstarilor este forma de atac cea mai periculoasă. Pe timp umed şi călduros pe codiţele atacate apar picături de lichid ce conţin numeroase bacterii. 1994). Ţesuturile atacate sunt umede şi mai întunecate. Focul bacterian al rozaceelor. Burrill stabileşte că agentul patogen este o bacterie. 14. Factorii climatici care favorizează evoluţia bolii sunt. Peste iarnă. Uneori din ţesuturile bolnave ies filamente incolore.Transmitere-răspândire.4. apoi se zbârcesc şi rămân ataşate pe pom. produce răni (ulcere) cu lichid şi brunificarea ţesuturilor sub scoarţa atacată. Bacteria este rezistentă la uscăciune şi la razele solare. Boala se manifestă puternic în primăvară (maiiunie) şi spre toamnă (septembrie-octombrie). aşa că în 1993 a fost observată în alte localităţi din 11 judeţe. în timp ce în lunile secetoase de vară. Denning şi denumită "fire blight" de către W. În România au fost semnalate în anul 1992 primele focare la Brăila şi la Piteşti (V. putând supravieţui în picăturile de lichid ferite de razele soarelui între 3 şi 12 luni. de către W. Frunzele se brunifică. Arsura bazei tulpinii se produce în urma infecţiilor prin răni. care au un aspect prăfos. se înnegresc. fiind primul care se referă la bolile bacteriene la plante. Diferitele răniri mecanice făcute în timpul tăierilor la pomi. favorizează infecţiile şi extinderea bolii. prezintă o serie de simptome pe părţile aeriene ale pomilor atacaţi. sau se infectează extern şi apare ofilirea a 1-3 frunze de la vârful acestora şi îndoirea lor în formă de cârjă. cât şi atacul unor insecte ca. florile au aspect umed. se ofilesc. ca de vată şi lungime de până la câţiva centimetri. păduchele lânos sau cari. evoluţia acesteia stagnează. Lăstarii pot avea infecţii generalizate şi atunci mugurii lor se colorează în galben sau oranj. păr.Erwinia amylovora Boala a fost semnalată pentru prima dată în America.1.

04 % -postfloral. Combaterea insectelor se va face în perioada preflorală. Pe lângă combaterea chimică se preconizează şi utilizarea unor bacterii antagoniste faţă de Erwinia amylovora cum ar fi: Erwinia herbicola. iar omul le poate răspândi şi de la o ţară la alta sau chiar pe alte continente. Filamentele bacteriene aeriene pot fi răspândite prin vânt. Boli produse de ciuperci 14. după ploi ce depăşesc 25 mm.2 % prefloral. albinele şi viespile preiau odată cu nectarul şi polenul din florile infectate şi bacteriile pe care le difuzează la alte flori vizitate. un rol foarte important în răspândirea bacteriilor. deoarece polenul infestat constituie sursa cea mai sigură pentru efectuarea infec]iilor. De asemenea. Pseudomonas fluorescens. mai ales la păr şi păducel (Crataegus) şi mai puţin la măr. în repaus vegetativ. pomii se stropesc în interval de cel mult 24 ore cu zeamă bordoleză 1 %.2% prefloral-0. Funguran OH 50 WP-0. păr şi măr. la 50 cm de locul atacat pe ramură.5 % prefloral. 0. acestea constituind sursa de infecţie primară în primăvara următoare. Instrumentele cu care se efectuează tăierile se dezinfectează cu alcool etilic 70 %. pomii se tratează cu hidroxid de cupru 3 % în amestec cu ulei horticol 1 %.ramuri.2 % prefloral.Podosphaera leucotricha Făinarea merilor produce pagube mari în pepiniere şi în livezi. bacteriile mai pot supravieţui în muguri şi în fructele bolnave. cu o viteză de până la 22 km/oră.04 % postfloral. Condiţiile meteorologice favorabile infecţiei sunt precipitaţiile însoţite de vânt care diseminează inoculul la peste 1 m distanţă. Pseudomonas viridiflora şi Bacillus subtilis. sunt şi ele transmiţătoare a bacteriei. Reducerea infecţiilor se realizează prin sacrificarea şi arderea pomilor infectaţi puternic cât şi a arbuştilor din gardurile vii din pepiniere.2 % prefloral. cu permanganat de potasiu 5 % sau cu hipoclorit de sodiu 10 %. Champion 50 WP-0. etc. Astfel. 28 din 5 mai 1993 se instituie obligaţia efectuării a cel puţin două controale în iunie şi septembrie în pepinierele şi livezile de gutui. Insectele au de asemenea. 0. la peste 5000 m păsările răspândesc bacteriile. Pomii slab atacaţi sunt curăţaţii prin tăierea ramurilor atacate. Combaterea chimică. Super Champ 250 SC-0. Păsările .5. vâsc sau creţişoară. polenizatorii ca. mai ales graurii. Zeamă bordoleză-0. În România prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. Stupii se vor ţine departe de livezile infectate pe timpul înfloritului. în special la anumite soiuri de măr sensibile şi în anumiţi ani cu condiţii favorabile evoluţiei ciupercii. între 100-5000 m un rol însemnat revine insectelor polenizatoare. Aceasta se face cu: Alcupral 50 PU-0. Protecţia pomilor împotriva arsurii bacteriene şi a focului bacterian Una din primele măsuri o constituie detectarea incipientă a bolilor. Se ştie în prezent că la distanţe scurte între 0-100 m diseminarea este produsă de ploaie sau de unele insecte.04 % postfloral. Făinarea mărului . se mai pot utiliza unele extrase din plante ca: iederă. în special din specia Cotoneaster (bârcoace). în perioadele fără ploi.1. 189 .

datorită formării sporilor. La soiurile de măr sensibile la făinare. Transmitere-răspândire. c-fructificaţii . Sporii asigură răspândirea ciupercii în timpul perioadei de vegetaţie. Deşi boala poate evolua şi pe timp de secetă. folosind apa rezultată din Fig. atacul extinzându-se în toate zonele pomicol (Gh. această formă de atac. Bessey. Florile atacate denumite şi "flori de ceară" se usucă fără a forma fructe. prăfoase. cu condiţia ca temperatura o mediului să fie cuprinsă între 10-20 C. transpiraţie. a aplicării îngrăşămintelor cu azot în cantităţi prea mari sau administrate unilateral ăi a apariţiei unor noi tulpini a ciupercii.b-frunze şi flori atacate. sunt mai puţin elastice şi se usucă de timpuriu. Atacul pe fructele tinere determină o oprire a creşterii şi în unele cazuri. pierd culoarea alb-roză şi devin albe iar în unele cazuri se îngroaşă. ca urmare a intensivizării tehnologiei mărului.Prima dată boala a fost semnalată în anul 1877 în statul Yowa de către V. Minoiu. iar astăzi este prezentă pe toate continentele. În scurt timp frunzele se înconvoaie uşor spre partea superioară. Florile atacate prezintă petalele deformate.3. Ei pot germina pe ţesuturile vii ale plantei. uneori chiar se despică în două. duce în unii ani la importante pierderi de recoltă. Lazăr şi col. începând de la dezmugurire şi până la căderea frunzelor. în ţările unde se cultivă mărul. Boala se manifestă în tot cursul perioadei de vegetaţie. La soiurile foarte sensibile (Jonathan) pe fructe apare o reţea fină de ţesut brunificat. Multitudinea sporilor dă un aspect prăfos zonei atacate. Sunt atacate frunzele. Lefter şi N. temperatura ridicată (18-20oC). Lăstarii puternic atacaţi se îndoaie în formă de cârlig şi se usucă (fig. d-miceliu cu lanţuri de spori (Al. iar spre toamnă acesta devine bruniu în urma formării fructificaţiilor ciupercii (cleistoteciilor) de culoare neagră. În ţara noastră. cu intensitate mai mare în cursul lunii mai şi la începutul lunii iunie. pagubele sunt din ce în ce mai mari. lăstarii şi uneori fructele tinere. a cultivării unor soiuri sensibile.. în sensul că limbul petalelor se îngustează. chiar o cădere a acestora.3). 190 . florile. Ciuperca atacă cu rapiditate lăstarii tineri pe care-i acoperă cu un manşon de miceliu albicios. 1977). 1990). Înmulţirea ciupercii se face prin sporii care apar pe miceliu sub formă de şiruri de celule butoiate. 14. Simptome. însoţită de o umiditate a aerului cuprinsă între 80-100 % face ca atacul să ia un caracter foarte grav. Atacul pe frunzele tinere apare sub forma unei pâsle albicioase. se veştejesc şi se brunifică. care acoperă ambele feţe ale frunzei. Făinarea mărului: a. în special la soiurile sensibile. 14. prăfos.

4 % (t.3 % (t. atât cantitative cât şi calitative. Thiocon 98 PU-20 kg/ha. petele se formează pe ambele feţe ale frunzelor.) şi 2 % vara. Când atacul este puternic. odată cu tăierile din livezi. Pe frunzele tinere. boala reapare ca urmare a intrării în vegetaţie a miceliului de rezistenţă existent în mugurii infectaţi din anul precedent. Acesta formează spori ce asigură infecţia primară urmată apoi de cele secundare. În prezent ciuperca este răspândită în toate ţările unde se cultivă mărul.p.3 % (t. sunt iniţial de culoare verdemăslinie şi apoi brunii. zemuri care dau rezultate foarte bune. La înfiinţarea noilor plantaţii trebuie să se aleagă soiurile după rezistenţa lor şi la atacul de făinare. sporii eliminaţi din ele neputând fi captaţi în livezi. în special pe partea inferioară a frunzei apar pete mici. Petele se măresc. 28 z. atingând 5-10 mm. Combaterea chimică se va realiza la avertizare ţinându-se seama de sensibilitatea soiurilor. închizându-se la culoare. Thiovit-0. fără margini precise. Se recomandă aplicarea în doze moderate a îngrăşămintelor chimice şi în complex (NPK). ca miceliu de rezistenţă şi formă de cleistotecii (fructificaţii de rezistenţă). pe când azotul sensibilizează plantele. Kumulus DF-0. Kumulus DF0. până toamna . 4 z. În perioada de vegetaţie. Prevenire şi combatere. cenuşii-măslinii. 4 z. Microthiol special 0. Microthiol-0. Simptome. Se ştie că potasiul măreşte rezistenţa pomilor la atacul de făinare.p. 191 . fructelor şi rapănul merilor Venturia inaequalis Prima descriere a bolii a fost făcută de către botanistul suedez E. etc. 14.3-0.p. Polisulfură de Ca-20 % iarna (t. frunze. 4 z. ramuri şi fructe.nu joacă rol în infecţiile primare din primăvar. La noi datorită pierderilor mari de recoltă.p.6. petele sunt dese şi acoperă o mare parte din suprafaţa frunzelor.M.7 % (t.4 % după înflorit. care cad în timpul verii. În perioada de vegetaţie se recomandă îndepărtarea inflorescenţelor atacate şi arderea sau îngroparea lor. care au o formă sferică şi culoare neagră. la unele soiuri de măr. pătarea cafenie şi rapănul merilor este considerată ca una dintre cele mai periculoase boli. 4 z.p. petele capătă un aspect catifelat.1. Primăvara.p. numărul de tratamente în cursul unui an variind de la 4-12. Pe măsură ce miceliul subcuticular fructifică. În perioada repausului vegetativ. din dreptul cărora se observă miceliile ce se întind ca nişte raze. În perioada de repaus vegetativ se recomandă un tratament cu zeamă sulfocalcică de 28-30 grade Bé. flori.7 % înainte de înflorit şi 0. 0. Fries. aceste cleistotecii deşi se formează din luna mai.). se îndepărtează lăstarii infectaţi care se văd uşor datorită culorii lor argintii. Ciuperca atacă toate organele aeriene ale pomului ca.3 % (t. 4 z.Ciuperca iernează sub solzii mugurilor. Pătarea cafenie a frunzelor. în concentraţie de 20 % sau polisulfură de bariu 6 %. de la dezmugurit şi până în luna august. de culoare măslinie.).). faza de vegetaţie. înainte de înflorit). Fluidosoufre 11-20 kg/ha. condiţiile climatice şi de biologia ciupercii. După înflorit). se efectuează tratamente cu produse din grupele: Thiocon 80 PU-20 kg/ha.

pătrund în interiorul plantei . iar după 22 zile apar noi simptome. pete cenuşii-măslinii în dreptul cărora ţesuturile se întăresc. Filamentele de Fig. deprecierea calitativă a fructelor în livadă şi apoi în depozite. din cauza culorii lor albăstrui. debilitarea pomilor atacaţi prin pierderea frunzelor sau prin reducerea suprafeţei a acestora.fruct atacat. 1989). Infecţia are loc după 37-73 ore dacă temperatura este de 5oC. iar pulpa lor nu are gust bun. sporii ce au rămas în muguri vegetativi şi de rod. iar în primăvară formează spori ce asigură primele infecţii pe toate organele tinere ale pomilor. Ciuperca determină o uşoară cojire a scoarţei. ajung la maturitate în primăvară. cenuşii. prin străpungerea directă a ţesuturilor. în funcţie de umiditate şi temperatură. Rapănul mărului: a-frunză atacată. Deseori. 192 . b. Sporii din fructificaţiile de rezistenţă. Cele mai puternice infecţii primăvara sunt produse de către aceşti spori. Ciuperca iernează sub formă de miceliu de rezistenţă în scoarţa ramurilor. petele sunt mai greu de observat. cmiceliu cu spori.4. Pagubele produse de atacul acestei ciuperci se concretizează în pierderi importante de recoltă. pot ierna şi în primăvara următoare vor produce de asemenea infecţii timpurii. Ploile de primăvară umectează aceste fructificaţii aflate în frunzele căzute pe teren şi sporii ies începând de la temperatura de 5oC. se brunifică şi crapă. însă eliminarea lor are loc. este asemănător cu cel descris pe frunze.. germinarea sporilor. 14.. Pe fructe apar. de asemenea. cât şi prin cheltuielile suplimentare reclamate de sporirea numărului de tratamente chimice (fig. Infecţia pe organele mărului are loc dacă acestea sunt umectate o perioadă de 4-18 ore. iar sub ţesutul atacat se formează un strat de celule moarte care separă partea sănătoasă de cea bolnavă. începând din luna martie până în mai-iunie. (1974).Atacul pe flori şi în special pe frunzuliţele de sub floare. Lazăr şi infecţie provenite din col. Fructele tinere se deformează puternic. 14. După Victoria Şuta şi col. la temperaturi cuprinse între 15-25oC. Transmitere-răspândire. d-fructificaţii de rezistenţă cu spori (Al.4). optima fiind de 19-20oC. Pe acestea apar pete mici. care iau un aspect catifelat datorită miceliului cu spori. Pe lăstarii tineri. Sporii pot germina dacă se găsesc în picături de apă. crăpăturile de pe fructe reprezintă porţi de intrare pentru sporii altor ciuperci care distrug pulpa.

7. ţinându-se seama şi de rezerva biologică a ciupercii. b-fructificaţie în stromatice de secţiune.2-0.1.Nectria cinnabarina Boala apare pe ramurile pomilor şi arbuştilor fructiferi precum şi la speciile forestiere debilitate. 14. între 5-12.2 % şi 0. 2-3 mm în diametru. 21 z. Lazăr şi col.35 %. Sunt necesare arături adânci de toamnă. rapăn.p.04 % postfloral. Pe perniţele Fig. Kocide 101 50 PU-0. pe baza observaţiilor. Pe suprafele mai mici. în secţiune prezentând o culoare albicioasă datorită celulozei.04 % postfloral. duce la micşorarea sursei de infecţie. datorită acţiunii temperaturilor scăzute sau dacă acestea sunt atacate de insecte. ceea ce face ca ramurile atacate să fie mai uşoare.5. Acelaşi lucru este recomandabil să se facă şi cu ramurile uscate rezultate în urma operaţiei de tăiere de primăvară. c-miceliu şi spori (Al.Prevenire şi combatere.0. monilioză etc. să se determine soiurile de măr rezistente la această boală în diferite bazine pomicole şi să se ţină cont de acest lucru la înfiinţarea noilor plantaţii. Atacul devine evident în perioada de vegetaţie când ramurile şi scoarţa se usucă.. 1989). ciuperca 193 .2 % (t. 28 z) ş.p. prin care se vor îngropa la adâncime frunzele atacate pe care se formează un număr mare de fructificaţii de rezistenţă. constituie măsura de bază ce se aplică în livezile de măr.15-0. sensibilitatea soiurilor şi de eficacitatea şi perioada cât rămân active produselor folosite.2 % (t.). iar la nivelul acesteia apar mici pustule miceliene roşiatice. Uscarea ramurilor: a-atac pe ramuri. (prefloral). 28 z. practica adunării frunzelor căzute şi arderea lor. Helmoxy 50 WP-0.3 % (t. Ciuperca pătrunde în profunzimea ţesuturilor (scoarţă şi lemn) şi consumă lignina. O atenţie deosebită trebuie să se acorde micşorării surselor de infecţie. cel biologic (evoluţia agentului patogen) şi cel fenologic (mersul vegetaţiei pomilor). Numărul de tratamente diferă în funcţie de criteriile de mai sus. Vitra 50 WP0. Cuproxal flowable-0. Tratamentele se vor face cu produse din grupele: Funguran OH. Tratamentele se fac la recomandarea sta]iilor de avertizare pe baza celor trei criterii. Turdacupral 50 PU 0.p. Se recomandă ca. Uscarea ramurilor . Simptome.2 % prefloral. Dithane 75 WG-0. Antracol 70 WP-0.a 14. Combaterea chimică a rapănului. cel ecologic (condiţiile climatice).3 %.

Deseori. apar pe suprafaţa lor pete brune ce se întind la suprafaţă şi cuprind pulpa în profunzime. Atacul pe flori seamănă cu efectul îngheţurilor târzii de primăvară cu deosebirea că printre florile distruse. Simptome. păr. când fructele au ajuns aproape de maturitate. Acest ultim aspect parazitar poartă numele de "mumifierea fructelor". Monilioza sau putregaiul brun şi mumifierea fructelor Monilinia fructigena Această boală este cunoscută de foarte multă vreme în toată lumea şi produce pagube foarte mari în livezi şi depozite. cu temperaturi mai scăzute. 14.formează micelii şi spori. ce sunt eliberaţi în primăvară. Alteori.1. Atacă sporadic un număr mare de specii lemnoase ce aparţin la diferite familii botanice . în special la păr. Atât pe scoarţa ramurilor atacate cât şi pe flori apar mici "pernuţe" de mucegai. Această formă de atac este cunoscută sub numele de « putregai brun ». se mai găsesc şi flori normale. florile şi fructele în diferite faze de dezvoltare. după care se vor unge cu un mastic. alcătuite din miceliu şi sporii ciupercii. cunoscut şi sub numele de "monilioza de primăvară". iar permanentizarea de la un an la altul se face prin miceliul de rezistenţă care va genera fructificaţii de rezistenţă cu spori. arbuştii fructiferi şi arborii din parcuri se vor curăţa de ramuri uscate şi debilitate. În scurt timp. fără ca pe suprafaţa lor să mai apară fructificaţii cu spori.8. în timpul înfloritului. este confundat cu căderea fiziologică a fructelor tinere. Transmitere-răspândire. vizibil la exterior doar printr-o pată brună la locul de inserţie al codiţei sau în partea opusă acesteia (fig. Dacă temperatura este ridicată şi atmosfera umedă. dar în ele se formează scleroţi. Primăvara. în interiorul acestora. dându-se atenţie administrării îngrăşămintelor în doze moderate şi în complex. se brunifică şi apoi se înnegresc. apar fructificaţiile ciupercii. 14. să se zbârcească şi să rămână atârnate pe pomi şi în timpul iernii. Se întâlneşte pe măr. Pomii. acest aspect parazitar. Se va aplica cu regularitate tratamentul în complex al pomilor pentru combaterea dăunătorilor şi al paraziţilor vegetali. În timpul verii. dar la aceasta fructele cad verzi de pe pom. 194 . deseori căzând de pe pom. Se vor respecta regulile de agrotehnică pomicolă adecvate fiecărei specii în parte. Transmiterea ciupercii în cursul vegetaţiei este realizată de spori. sub forma unor pernuţe dispuse în cercuri concentrice. unele ramuri tinere încep să se veştejească. pe suprafa]a fructului. gutui şi mai puţin pe moşmon şi piersic.5). iar frunzele şi florile se brunifică şi se usucă. în dreptul zonei putrezite. de culoare cenuşie-gălbuie. 14. Acest aspect parazitar poartă numele de "monilioza din anul precedent". Mai târziu. dezinfectarea rănilor se va face cu sulfat de cupru 2 % sau sulfat de fier 3-5 %. Ciuperca parazitează ramurile. când fructele au dimensiunea unei alune. fructificaţii de rezistenţă cu spori (fig. fructele putrezesc. fructul putrezeşte aproape în totalitate. Prevenire şi combatere. nu brune ca în cazul moniliozei. Dacă timpul este umed.6). timpul secetos face ca fructele atacate să se usuce. La unele fructele ciuperca poate produce un "putregai al inimii". iar în anul următor. Această formă de atac întâlnită deseori şi în depozite poartă numele de "putregai negru". brunificate. acestea se înnegresc şi cad în masă.

1989). apar fructificaţii de forma unor pâlnii cu picior lung (apotecii).mm. se manifestă în depozite. Prevenire şi combatere. d-monilioză de primăvară. lăstarii atacaţi vor fi înlăturaţi şi distruşi prin ardere. Simptomele. cauzând alături de infecţiile cu spori apăruţi pe organele ce au "monilioză din anul precedent".. în unii ani.e. iar infecţiile cu această ciupercă sunt mai puternice în primăvară deoarece sporii acestei ciuperci rezistă peste iarnă. rănile provocate de lovituri favorizează infecţiile cu această ciupercă. în timpul recoltatului şi al transportului fructelor. f-spori. Comportarea soiurilor faţă de atacul de monilioză este diferită. Sensibilitatea soiurilor este mărită în livezile irigate şi în cele fertilizate unilateral cu azot mineral sau organic. 14.Atacul de monilioză produce pagube mari aproape de maturitatea fructelor. se vor strânge toate fructele uscate rămase pe pom şi se vor arde. picăturile de apă de pe fructe. După parcurgerea a două ierni. Înainte de a aplica tratamentele de iarnă sau de primăvară. iar infecţiile târzii care au loc în timpul recoltării. Mărul şi în special părul pot fi atacaţi şi de Monilia laxa. c-fruct mumifiat. sunt asemănătoare cu ale speciei precedente. Umezeala exagerată a aerului. cu diametrul de 3-5 Fig. Filamentele ciupercii Monilinia pătrund prin diferite răni provocate de insecte (Cydia pomonella. "monilioza de primăvară". c-lanţuri de spori. de asemenea. care prin atacul lor favorizează infecţiile 195 . viespi etc. de dimensiunea unei alune. cu unele diferenţieri astfel: culoarea sporilor de Monilinia laxa este cenuşie. din scleroţii fructelor mumifiate care au fost îngropate în sol. cât şi sub formă de scleroţi în interiorul fructelor mumifiate. Sporii asigură răspândirea ciupercii în timpul verii. constituie principalii factori care fac ca. răspândire. pagubele produse de monilioză să fie foarte mari.6. Sporii apăruţi pe fructificaţiile în formă de pâlnie produc de obicei infecţii pe fructele tinere. Iernarea ciupercii are loc atât sub formă de miceliu de infecţie în scoarţa ramurilor.b-putregai brun pe fructe de păr şi măr. De asemenea. Lazăr şi col. (Al. În timpul perioadei de vegetaţie vor fi aplicate tratamentele indicate pentru combaterea rapănului precum şi a insectelor. optimum fiind în jur de 15oC. în primăvara celui de al treilea an. Ei germinează la temperaturi cuprinse între 0-25oC. Transmiterefructificaţie cu spori .) sau de grindină. de culoare gălbuie. Putregaiul brun al fructelor (monilioza): a. iar fructele putrezite şi căzute vor fi adunate şi îngropate. cât şi rănirea acestora.

pentru a se evita rănirile mecanice.p. Simptomele pot apare vizibile în cursul lunilor mai-iunie şi septembrie-octombrie.10 z. Atanasoff (1932). Vărsatul prunelor .7 Vărsatul prunului: frunze şi fruct cu simptome de atac (I. 28 z.09 %. ţesuturile din dreptul petelor nu mai cresc şi fructele apar deformate. 14. Săvulescu.O atenţie deosebită se acordă recoltării şi manipulării fructelor. în multe judeţe din Moldova.p. Oltenia şi Transilvania (Al. destul de vizibile pe fructele dezvoltate. precum şi pregătirii şi dezinfectării silozurilor de fructe. În afară de prun. Atacul pe fructe determină apariţia unor pete circulare sau ovale. Topsin M 70 WP-0. Atacul se manifestă pe frunzele şi pe fructele de prun.). pentru a stopa evoluţia ciupercii în depozite.2 Bolile prunului Viroze 14. cu aspect apos. se formează pete de culoare verde-deschis sau gălbui..). Topsin 70 PU-0. Tiuram 75 PU 0.7).1. 14.p. boala a fost semnalată în anul 1922 de către Tr. Rezultate bune dau tratamentele de iarnă cu Zeamă sulfocalcică în concentraţie de 20 %. în timpul primului război mondial şi a fost parţial studiată de către D. În timpul lunilor călduroase de vară simptomele dispar. Simptome. etc.cu monilioză.. fructele pot fi stropite cu Magnate 50 ECNA 0. Frunzele bolnave. Lazăr şi col. Bobeş şi col. în Bulgaria. zarzărul şi corcoduşul. Pe frunzele complet dezvoltate. 1973).2 %.2 % (t. Fig. au aceleaşi dimensiuni cu cele sănătoase (fig. atât prin pagubele produse. dar mai ales prin extinderea mare pe care o are în ţările din Balcani. După depozitare. sau cu Zeamă albastră 2-3 %. de culoare gălbuiverzui. La noi în ţară. menţinerii unei temperaturi cât mai apropiate de 1-3oC şi a umidităţii între 80-90 %. iar în timpul perioadei de vegetaţie cu produse din grupele: Dithane 75 WG-0. 14 z.07 % (t.4 % (t. 1974). în general. atât în pepiniere cât şi în livezi. putându-se observa doar pe frunzele din partea umbrită a pomului dinspre nord. Fructele atacate cad din pom cu aproximativ o lună 196 .). însă nematurate (verzi). Cercetările ulterioare au arătat că vărsatul prunelor este mult răspândit.p. Dithane M 450. Deseori.3-0. răspândite pe întreaga suprafaţă. virusul mai atacă şi alţi pomi fructiferi printre care piersicul.Plum pox virus Este apreciată ca una dintre cele mai periculoase boli ale prunului. prezentând scurgeri de clei.2. de formă circulară sau semilunară. 14. caisul.07 % (t. 14 z). Boala a fost observată prima dată în Macedonia. Muntenia.

Pomii afectaţi de boală vor fi distruşi. pepinierele vor furniza numai material absolut sănătos. Macovei. determină apariţia unor deformări şi adâncituri pline cu bacterii. Pe timp umed. iar ramurile se usucă în timpul verii. ci numai generativi. cad. atât cantitativ cât şi calitativ. Boala se manifestă pe frunze.8). 14. Bacterioze 14. Simptome. Răspândirea virusului se face prin folosirea unui material săditor infectat şi prin afide. este distrusă. testate în prealabil. comparativ cu cele sănătoase. cicade şi polen (Al. Nu se vor folosi portaltoi vegetativi. Se vor distruge buruienile şi sâmburoasele spontane din jurul pepinierelor. care pot atinge lungimi de 7-8 mm. piersic. Pete sau inele de decolorare apar chiar şi pe sâmburi. prunele căzute nu sunt bune nici pentru ţuică. Se vor recolta altoi numai de la plantele-mamă sănătoase. în fructele atacate se găsesc cantităţi reduse de zahăr. Transmitere-răspândire. de culoare roşiatică. Pepinierele vor fi amplasate în zone în care plum-poxul este absent. Boala poate fi întâlnită pe prun. variind ca dimensiuni între 0. mugurii afectaţi se umflă şi apoi se veştejesc. Prevenire şi combatere. Pe timp uscat. În timpul perioadei de vegetaţie se vor aplica tratamente chimice pentru combaterea insectelor. (1960) au studiat această bacterioză care este destul de răspândită. ce pătrund în interiorul pulpei. mors-prunorum Boala a fost descrisă în Anglia în 1931 de unde s-a răspândit aproape în toată lumea. în dreptul petelor se observă o peliculă umedă de lichid bacterian. în special în verile ploioase urmate de perioade uscate. Scoarţa ramurilor se brunifică. 1972). Deseori. zarzăr. semănând uneori cu arsurile produse de diferite soluţii chimice.2. Pe fructele de piersic. de 1 mm în diametru. Pe lăstarii tineri atacul acestor bacterii produce pete alungite. prin oprirea în creştere a pomilor tineri şi prin reducerea simţitoare a recoltei. La noi în ţară Elena Bucur şi col. Rezultate bune se obţin prin folosirea de altoi proveniţi de la pomii sănătoşi din câmpul III al pepinierei. iar frunza apare ciuruită. În zonele puternic infectate trebuie să se cultive soiuri mai tolerante. corcoduş şi migdal. cais şi cireş. ele trebuie să fie cât mai îndepărtate de livezile de prun. Fructele îşi pierd valoarea comercială sau pot să putrezească datorită instalării şi a altor ciuperci. fructe şi pe lăstarii nelignificaţi. De asemenea. caracteristic.înainte de a se matura. cu aspect apos. Ţesuturile pulpei fructelor prezintă numeroase crăpături mici localizate în dreptul petelor. se măresc în fiecare an şi pot evolua în cancere deschise (fig. iar printre crăpături apare un lichid cleios. 197 . Rănile de pe ramuri. ţesuturile atacate se usucă. Ulceraţia şi ciuruirea bacteriană a frunzelor pomilor sâmburoşi Pseudomonas syringae pv. de asemenea. ceea ce constituie o pierdere foarte mare de recoltă.5-5 mm şi o culoare verde-închis. cu tendinţă de a deveni brunii şi cu aspect umed. Pe aceste organe apar pete circulare.2. cais. Lichidul care apare la suprafaţa petelor. Un atac puternic determină căderea frunzelor în masă. petele sunt circulare. Unele soiuri de prun reacţionează puternic la infecţia cu acest virus. aşa încât. Atacul timpuriu pe fructele tinere. are o culoare uşor gălbuie.

5 %. b-miceliu acre. c-atac pe ramură amintite au efect şi împotriva suprainfecţiilor cu diferite alte ciuperci fitopatogene. mălin şi porumbar. După 3-4 săptămâni de la apariţia simptomelor. Boala este favorizată de ploile abundente din timpul perioadei de vegetaţie şi de numărul mare al insectelor ce transmit bacteria. prin stomate(deschideri naturale).5 %.2 % sau Mancozeb-0. Produsele fruct. Pe suprafaţa hurlupilor se constată prezenţa unui strat catifelat de culoare albicioasă-cenuşie format din miceliu cu spori. pe fructele tinere. Ciuperca iernează sub formă de miceliu în muguri şi ramuri. Fig. 14. Simptome. la legatul fructelor şi toamna la începutul scuturării frunzelor. Prevenire şi combatere. care sunt Fig.3 %.2.Taphrina pruni Boala este cunoscută de foarte multă vreme şi este răspândită în ţările europene şi unele ţări asiatice pe soiurile de prun. Boli produse de ciuperci 14. iar coaja sâmburelui este distrusă. iar în scoarţa ramurilor prin lenticele. fructele având un gust acrişor-dulceag. Se impune recoltarea altoilor numai de la pomii-mamă sănătoşi. Aceste bacteriană a frunzelor pomilor tratamente trebuie repetate la intervale de 10-15 sânburoşi: a-atac pe frunze.9). Tratamentele primelor trei faze din cele enumerate se fac cu zeamă bordoleză 1 %. Prevenire şi combatere. cu produse cuprice ca: Zeama bordoleză 0. b-atac pe zile în funcţie de condiţiile climatice. Se recomandă tratamente la dezmugurit. 14. testaţi în prealabil. c spori fructele se zbârcesc. Boala se manifestă la începutul lunii mai. Oxiclorură de cupru-0. O mare parte din infecţii se produc în timpul altoitului . Din cercetările efectuate la noi în ţară de către Elena Bucur. Pulpa este mult mărită.Transmitere-răspândire. se brunifică şi cad în masă (fig.9. cele atacate au o culoare galbenă-verzuie şi sunt mult mai mari decât cele sănătoase.3. Celelalte tratamente se fac cu produse din grupele: Dithane 75 198 . Oxicig 50 PU-0. rezultă că pomii sâmburoşi trebuie stropiţi în primăvară la dezmugurire. sau în faza de buton alb. Transmitere-răspândire.8Ulceraţia şi ciuruirea Captan-0. Hurlupii la prun: a-fructe atacate.5 %. Hurlupii . la începutul scuturării petalelor. 14. În pepinierele şi livezile de pomi sâmburoşi vor fi aplicate tratamente chimice. Sporii care apar pe hurlupi răspândesc ciuperca în primăvară. atacul fiind favorizat de primăverile reci şi umede. determinând alungirea fructelor şi o uşoară încovoiere a acestuia. Bacteriile pătrund în interiorul ţesuturilor frunzei. mult mai plăcut decât cele sănătoase la acea oră.

cais. a -frunz\ atacat\. Făinarea prunului .2. în special la cais şi corcoduş (fig. 14.Podosphaera tridactyla Boala nu produce pagube mari în livezile de prun. Karathane-0. Dacmancoz 80 WP-0. Se recomandă stropiri în pepinieră cu Zeamă sulfocalcică 2 %. prun). cais şi mai puţin la piersic. acestea se zbârcesc. datorită formării unui număr mare de lanţuri de spori. flori şi fructe.2 %.4. Prevenire şi combatere.a.5. cireş. Dithane M 45-0. iar ramurile veştejite se îndoaie în formă de cârlig. când ramurile cu frunze şi flori se veştejesc în număr mare.2 %.2 % (t. 28 z.p. ş.11. apar formaţiuni negre. faţa inferioară a frunzei cât şi pe scoarţa lăstarilor caisului: incomplet lignificaţi.). răspândirea ciupercii se face prin spori.Monilinia laxa Boala se întâlneşte frecvent pe pomii sâmburoşi. de asemenea. Sulfomat PU-4 kg/ha. însă poate să constituie o primejdie pentru pomii sâmburoşi din pepiniere în anii secetoşi şi călduroşi. În anii secetoşi. Vondozeb-0. a-lăstar atacat. b-fructe atacate (original). vişin. vişin. Acest aspect parazitar mai este denumit şi "boala stindardului" sau "arsura moniliană". 14. iar transmiterea de la un an la altul este asigurată de către fructificaţiile de rezistenţă ce vor elimina în primăvara următoare sporii ce vor da primele infecţii. pe ambele feţe ale limbului. 14. parazitate. Simptome.2 % (t. cu aspect făinos.p. Monilioza sau putregaiul brun şi mumifierea fructelor . Ciuperca parazitează pe diferite specii ale genului Prunus (corcodus. cais. 199 . Transmitere-răspândire. Atacul pe frunze şi lăstari apare târziu în vară şi se manifestă prin formarea. Monilioza sau putregaiul brun şi mumifierea la maturitate. ca o pânză de păianjen. Pe fructele ajunse Fig. 14.1 %. Simptome. atacul ciupercii determină o putrezire a fructelor: pulpei şi apariţia unor pernuţe mici(sporodochiile). condiţii climatice favorabile evoluţiei ciupercii.05 % (după apariţia bolii) sau cu Befran 25 EC-0. Un atac puternic determină îngălbenirea şi apoi căderea frunzelor pomilor din pepiniere. se brunifică şi cad masiv.WG-0. monilioza sâmburoaselor ia un caracter foarte grav în primăverile reci şi ploioase. a unui miceliu albicios. frunze.2.10F\inarea prunului. b-fructifica]ie de punctiforme-fructificaţiile de rezistenţă ale ciupercii. piersic şi migdal şi corespunde cu "monilioza din anul precedent". foarte frecventă la cireş. Fructele tinere sunt. Atacul se manifestă pe ramuri. întâlnită la pomii seminţoşi. 14. Spre sfârşitul verii sau începutul lunii septembrie. fiind păgubitoare la prun.). florile se brunifică şi se usucă. Frunzele atacate atârnă fără a cădea. 28 z.10). Spre deosebire de monilioza speciilor seminţoase. pe Fig.

2 % (t. pe acestea găsindu-se sporii ce constituie o sursă importantă de infecţii primare.Smith.35%. soi şi condiţiile pedo-climatice.2 %. considerând că aspectele produse de bacterie sunt asemănătoare cu cancerul de la animale. În prezent prin cancer la plante se înţelege boala produsă de o bacterie. Atacul pe fructele ajunse aproape de maturitate este favorizat de înţepăturile insectelor (de exemplu Ragoletis cerasi. Cuproxat flowable-0. este cunoscut din cele mai vechi timpuri. Săvulescu în 1928 pe rădăcini de meri tineri de la Curtea de Argeş.1. piersicul şi migdalul sunt sensibili. a introdus termenul de cancer la plante. vişinul. piersicul şi migdalul vor fi stropiţi cu zeamă bordoleză 5% (tratament prefloral). pentru prevenirea atacului de putregai al fructelor. Zineb sau Captan în concentraţie 0. pomii vor fi stropiţi ori de câte ori este nevoie cu substanţe ca : Tudacupral 50 PU-0. E.3. Cavara a demonstrat că este vorba de o bacterie.).3-0. 14. lipind fructele între ele.3. Stigmina). miceliul de infecţie ajunge în flori şi trece prin cozile acestora în scoarţa ramurilor. prima semnalare a cancerului a fost făcută de Tr. formate din micelii şi spori. în vederea combaterii arsurii moniliene. F. mult timp este deosebită în funcţie de plantă. producând infecţii în primăvară. în unele zone plantaţiile fiind compromise. caracterizată prin tumori cu creştere continuă şi autonomie de creştere. Deseori.2 % (t.2 %. datorită aspectului său caracteristic.11). În primăvară. Ciuperca mai iernează ca miceliu de rezistenţă în scoarţa ramurilor cât şi în fructele mumifiate. Bolile piersicului şi migdalului Bacterioze 14.28 z). tumefaciens Cancerul. 200 . apotecii (fructificaţii ca nişte pâlnii) cu spori. dar abia în 1985. Importanţa economică a cancerului. Tiuram 75 PU 0. iar sucul zaharat se scurge în afară. părintele bacteriologiei fitopatogene. Tratamentele chimice vor fi aplicate sâmburoaselor pentru a combate fie arsura moniliană din primăvară. Transmitere-răspândire. transplantabile pe plante sănătoase şi cultivabile pe medii sintetice. După doi ani. ramurile atacate vor fi tăiate şi înlăturate din livadă. în primăvară. Dintre pomii fructiferi. Grapholita funebrana etc.3 %. 14. Pachetele de fructe putrezite şi mumifiate (zbârcite-uscate) rămân deseori atârnate de pomi şi în timpul iernii (fig. Dithane 75 WG-0. apar din scleroţi (organe de rezistenţă). Novozir MN 80-0.gălbui-cenuşii.) sau de prezenţa unor răni produse de grindină şi de ciuperci ( Fusicladium. Vondozeb-0. Dithane M 45-0.F. pe flori şi pe ramuri. La prun sporodochiile (perinuţele) produc perforarea cojii fructelor. în timpul verii.p. Se va acorda o atenţie deosebită strângerii şi distrugerii fructelor mumifiate rămase pe pomi. caisul.4 %. pe fructele mumifiate.Sporii ce se formează pe fructele mumifiate care rămân pe pom rezistă la temperaturile scăzute din timpul iernii şi produc infecţii în primăvară pe frunze.15 %. toate speciile sâmburoase vor fi stropite cu sulfat de cupru 2-3 %. etc. Cancerul bacterian-Agrobacterium radiobacter pv. În România. dispuse neuniform. Prevenire şi combatere.p.28 z. fie putregaiul fructelor astfel: în timpul repausului vegetativ.

La pomii fructiferi. cu suprafaţa rugoasă. nu produc tumori. vârsta plantei şi condiţiile climatice.a. forme şi consistenţe diferite. îndeosebi în pepiniere. muguri. lăstari. instrumente agricole ş.Simptome. Transmitere-răspândire. praful. Temperatura optimă pentru bacterie este de 2230oC. precum şi de grindină. S-a dovedit că lângă rădăcinile de porumb înmulţirea bacteriilor nu are loc. pe când rădăcinile unor plante gazdă o stimulează. 201 . Bacteriile pătrund prin răni care sunt esenţiale în procesul de infecţie. 14. sunt foarte mari. iar umiditatea de 80 %. tumori. din care cele agrotehnice au un rol mai important. 14. după un timp mai îndelungat. nematozilor. cât un bob de mazăre. asemănătoare unor organe ca frunze. iar cele din biotipul 3 sunt virulente faţă de viţa de vie. Plantările definitive se vor face numai pe terenuri care 2-3 ani anteriori au fost cultivate cu plante cerealiere sau lucernă. se dezvoltă tumori. trandafiri şi unele plante erbacee.13). care în oarecare măsură au alt cerc de gazde: biotipul 1 şi 2 sunt virulente faţă de pomi fructiferi. Prevenire şi combatere. Răspândirea bacteriilor se realizează prin diferite căi: apa. atacul unor nematozi. Astfel. de excesul îngrăşămintelor azotate. tumefaciens au fost împărţite în 3 biotipuri. Boala poate fi favorizată de solurile umede şi compacte. Materialul pentru înmulţirea vegetativă va fi recoltat de la plante sănătoase. Măsurile de prevenire sunt singurele care pot da rezultate. în vederea distrugerii insectelor. iar înainte de plantarea definitivă. pe rădăcini şi la baza tulpinii. Cancerul bacterian: acompoziţie a conţinutului modificată. Cercetările privind combaterea chimică cancerului au avut rezultate limitate. uneori neconcludente. tumefaciens introduse prin deschideri naturale. moi. Uneori tumorile generează formaţiuni de organizare rudimentară. bacteriile Agrabacterium radiobacter pv. dăunători din sol. rădăcini. de obicei acestea formându-se deasupra tumorii principale. radiobacter pv. deformate sau foarte mici. gazda. cu o Fig.13. Celulele care alcătuiesc tumorile. majoritatea neconfirmate de alşi cercetători. Pe baza unor caractere fiziologice tulpinile de A. viţele şi pomii vor fi sortaţi. efectul gerului etc. Caracteristic bolii este apariţia de tumori secundare la o oarecare distanţă de tumoarea primară. iar mai târziu brune şi lemnoase. lumina în general având un efect inhibitor. eliminându-se toate exemplarele atacate. cu puieţi altoiţi pe portaltoi rezistenţi la cancer. denumite teratoame (fig. la început albicioase. Bacteria poate supravieţui în sol mai mulţi ani în funcţie de proprietăţile fizice şi chimice ale acestuia. Tumorile sunt de mărimi. Apariţia şi creşterea tumorilor este dependentă şi de alţi factori ca specia. pepinierele pomicole şi şcolile de viţă vor fi amplasate pe terenuri uşoare care 3-4 ani au fost cultivate cu graminee sau lucernă.

Pe partea inferioară. în care se cufundă rădăcinile puieţilor înainte de plantare. iar pomii sunt puternic epuizaţi în urma refacerii Fig.J.p.14).2 % (t.). Băşicarea frunzelor de piersic . prezintă îngroşări şi internodii scurte. Bolile produse de ciuperci 14. Frunzele atacate sunt mai mari decât cele sănătoase. Piersicii vor fi stropiţi în timpul repausului vegetativ cu sulfat de cupru 2 % . Simptome. după crăparea mugurilor. în dreptul porţiunilor băşicate. pentru ca mai târziu acestea să capete o nuanţă gălbuie.p. Ciuperca parazitează piersicul şi foarte rar caisul şi migdalul. 1949). adâncituri (fig.3. se brunifică şi putrezesc. Berkeley descrie ciuperca. în condiţii de umiditate ridicată şi temperaturi mai scăzute (7-20oC). În apa cu care se prepară mocirla. Între produsele testate. Făinarea piersicului . albicioase şi puţin reliefate. dramurilor. fiind sensibilizaţi la gerurile iernii.4. Transmitere-răspândire. persicae 202 . În timpul primăverii. 28 z. în momentul dezmuguririi. producând pagube mari în primăverile şi verile bogate în precipitaţii. 14. cărora le corespund pe partea inferioară.2 %. apare un strat catifelat. atacul se manifestă prin apariţia unor pete de 1-2 cm în diametru. 28 z. Frunzele se brunifică şi cad în luna iunie. Infecţiile cu acest miceliu se fac în primăvară. Prevenire şi combatere. frunzele tinere încep să prezinte pe partea superioară băşăcări şi gofrări. Astăzi boala poate fi întâlnită pe tot globul.Taphrina deformans Boala este cunoscută din anul 1821 în Anglia. în dreptul cărora ţesuturile. în ţările unde se cultivă piersicul. 14. Din germinarea sporilor ce se formează pe frunze rezultă un miceliu care iernează în scoarţa ramurilor sau sub solzii mugurilor. se adaugă unele fungicide ce asigură puieţilor o bună protecţie faţă de infecţiile cu cancer din sol. fuctificaţiile cuipercii cu spori. frunzişului pe seama rezervelor din ţesuturile b-secţiune printr-o frunză atacată. Dithane M 450. pe lângă sulfatul de cupru 1 %.3. Ramurile şi lăstarii atacaţi cresc mai încet. şi Baycor 300 EC-0.c-frunze şi fruct atacat. se pot face stropiri cu produse din grupele: Dithane 75 WG-0. Băşicarea frunzelor de piersic: a. cu timpul. Atacul se manifestă pe frunze şi uneori pe ramuri şi fructe.3.2 % (t. 14.Sphaerotheca pannosa var. Topas 100 EC-0. în regiunile unde boala este semnalată în fiecare an se vor planta numai soiuri rezistente. s-au mai remarcat Captadin 50 PU-1 %.14. Imediat după dezmugurire. însă abia în anul 1860 M. Pe fructe. La început frunzele au o culoare roşiatică. prezintă simptome ale bolii.025 %.Tratamentele chimice sunt în cazul cancerului preventive. fructificaţii cu spori Noile frunze ce se formează în vară nu mai (Viennot Bourgin.

5 %.4-0. 203 . În perioada de vegetaţie. 21 z). Atacul pe frunzele bine dezvoltate apare sub forma unor pete conturate. A fost observată pentru prima dată în Franţa.1 % (t. Microthiol 0.). umiditatea relativă a aerului ridicată şi îngrăşămintele cu azot în exces favorizează evoluţia bolii. Fig. ţesuturile fructului se brunifică. Ciuruirea frunzelor pomilor sâmburoşi . Temperaturile peste 10oC cu optimum 20oC.Stigmina carpophylla Boala este foarte comună în livezile neîngrijite şi produce pagube importante la pomii fructiferi sâmburoşi. Lăstarii nelignificaţi pot fi acoperiţi de pâsla miceliană.5 %.4-0. 14. se veştejesc şi apoi se usucă. Atacul pe fructele tinere sau în curs de maturare este asemănător cu cel ce apare pe frunzele dezvoltate. Frunzele parazitate iau un aspect prăfos. În dreptul petelor albicioase. Făinarea piersicului (Vienot Bourgin. Simptome.15). Se vor tăia şi se vor arde lăstarii atacaţi.p.4-0.3. se încreţesc şi în cele din urmă se usucă. Thiovit 0. ciuperca formează uneori fructificaţii de rezistenţă (cleistotecii) care conţin spori dar. se vor executa stropiri la apariţia primelor simptome ale bolii sau la avertizare cu o gamă variată de produse : Fluidosoufre 15-20 kg/ha (t.etc. Pe lăstarii atacaţi. 4 z.p. sub forma unor pete albe de miceliu. În timpul iernii. 1949). la noi în ţară acestea au fost semnalate foarte rar. Microthiol special 0. care se pot întinde şi ocupă întreaga suprafţă. Iernarea parazitului are loc sub formă de miceliu în muguri sau sub formă de cleistotecii (fructificaţii de rezistenţă). din care apar sporii ce produc infecţii în primăvară . călduroase. 14. Transmitere-răspândire. pomii vor fi stropiţi cu zeamă sulfocalcică în concentraţie de 20 %. Karathane FN 570.5 % (după înflorit). crapă şi încep să putrezească.Făinarea piersicului este o boală mult răspândită în ţara noastră producând pagube în anii cu primăveri reci şi umede.5.15. urmate de veri secetoase. se deformează. care apare ca un manşon albicios. în anul 1853. datorită formării sporilor (fig.14. în dreptul cărora se formează o pâslă miceliană mai densă şi cu aspect prăfos. înregistrându-se pagube considerabile ce se răsfrâng şi asupra producţiei din anul următor Prevenire şi combatere. Atacul apare mai întâi pe frunzele tinere de la vârful lăstarilor. cei puternic atacaţi se îndoaie.

fructe şi lăstarii tineri. Simptome.16Ciuruirea frunzelor favorizate de rănile de pe scoarţa ramurilor. acestea ducând la epuizarea rapidă a plantelor Transmitere-răspândire. zarzărul.4. de 1-2 mm în diametru. d-spori Prevenire şi combatere. Rănile rezultate în urma tăierilor din iarnă se vor trata cu o soluţie de sulfat de cupru 4-5 % şi se vor proteja cu mastic.16). apar umflături. care este un sindrom produs de mai mulţi patogeni asociaţi. prin care se produc scurgeri de clei. Se recomandă aplicarea (original). pete circulare de 1-4 mm în diametru. Petele ies puţin în relief. Uneori ramurile tinere se deformează. în cazul unui atac de Stigmina carpophylla. Scurgeri gomoase se constată aproape la toţi pomii sâmburoşi.b. care au permis sporilor săşi păstreze viabilitatea. Sporii răspândesc ciuperca în timpul perioadei de vegetaţie germinând la temperaturi cuprinse între 2-24oC şi pot rezista şi la temperaturile scăzute din timpul iernii. Frunzele pomilor atacaţi sunt decolorate. Pe lăstarii verzi. în lunile mai-iunie. Ciuperca mai poate ierna şi sub formă de miceliu în scoarţa ramurilor.4. crapă şi apar uşoare răni ce fac ca mugurii să se usuce. Atacul se manifestă pe frunze. Atacul pe lăstari este foarte periculos. 14. întrucât duce la uscarea lăstarilor fructiferi ai pomilor. în dreptul cărora ţesuturile se brunifică. Tratamentele chimice se aplică iarna. Atacul acestei ciuperci este puternic în primăverile umede ce urmează după ierni cu temperaturi moderate. Pulpa fructelor de cais şi zarzăr devine pâsloasă şi nu are un gust bun. vişinul. fiind asociată cu apoplexia caisului. zarzăr şi cais. Simptome. când se găsesc în cleiul ce se află în crăpăturile scoarţei ramurilor. cancere deschise. frunză. primăvara şi vara la fel ca pentru combaterea moniliozei.1. răni. 14. fruct şi lăstar. ceea ce face ca fructele să fie aspre la pipăit. se desprind de restul frunzei şi cad (de aici provine denumirea de "ciuruire" dată bolii) (fig. 14. Pe frunze apar. Infecţiile ciupercii sunt Fig. în jurul cărora se formează un inel roşu-violaceu la piersic. în jurul mugurilor. prunul. migdalul şi diferite alte specii ale genului Prunus.Ciuperca atacă piersicul. Această micoplasmoză este specifică numai acestei gazde. de dimensiuni mai reduse şi au tendinţa de a se răsuci longitudinal către faţa superioară. cireşul. Bolile caisului şi zarzărului Micoplasmoze 14. Ea a fost pusă în evidenţă prima dată în Franţa. Răsucirea clorotică a frunzelor . 204 . scoarţa se brunifică. răni pomilor sâmburoşi: a.c-atac pe produse de grindină sau de insecte. măsurilor de igienă culturală în livezi prin tăierea şi arderea ramurilor atacate. caisul.Apricot chlorotic leafroll. Pe fructe se observă formaţiuni punctiforme.

Boala a fost descrisă la prun. Pomii atacaţi sunt debilitaţi. fiind foarte sensibili la temperaturile scăzute din timpul iernii. vişin.5. 1975). să fie fără simptome (I. între nervuri apar pete difuze. Toate soiurile de cais sunt puternic atacate dacă sunt altoite pe portaltoi-piersic şi prezintă simptome mai slabe. Atacul este foarte periculos în timpul înfloritului prin faptul că un număr mare de lăstari cu flori sunt brunificaţi şi uscaţi. Ţesuturile atacate cad şi frunza apare perforată. 14.Monilinia laxa Moniliozele produc scădeea recoltelor şi scurtarea vieţii pomilor. Pe frunzele de cireş apar deseori pete circulare. de decolorare sau brune. atacă şi fructele ajunse aproape de maturitate. trandafir şi hamei. Pătarea inelară a frunzelor de cireş Cherry necrotic ring spot virus Boala este răspândită în America şi Europa. Ciuperca atacă puternic în primăvară pe ramuri şi flori producând aspecte asemănătoare cu cele de la vişin (boala stindardului). crustoase. contribuind în parte la apariţia "apoplexiei" (pieirea caisului). Simptome.1. Pătarea inelară necrotică poate fi întâlnită la toate speciile de sâmburoase. favorizându-se atacul de monilioză şi putrezirea totală a fructelor. Docea şi E. ciuperca formează pete punctiforme. inelare. pentru ca cele ce apar mai târziu. vizibile 205 . înconjurate de un inel roşiatic. Transmiterea ciupercii ca şi măsurile de prevenire şi combatere sunt la fel cu cele recomandate la ciuruirea frunzelor de cireş. Deseori sunt atacate cu mare intensitate frunzele formate în primăvară. prun. Pop. mahaleb. la suprafaţa lor se formează un număr mare de pernuţe de miceliu. cu fructe mici şi fără gust. Pe fructele verzi cât şi pe cele mai dezvoltate. migdal. purtătoare de lanţuri de sporii. Deseori pieliţa fructului crapă. vişin. Pomii care rezistă după intrarea pe rod dau producţii slabe. purtând denumirea de "pătare inelară" (ring spot). alungite sub forma unor benzi. Pe frunzele plantelor gazde amintite pot apărea inele sau benzi de culoare verde-deschis.4.2. Pernuţele ciupercii Monilinia laxa sunt de culoare cenuşie şi dispuse neregulat. Monilioza sau putregaiul fructelor de cais şi zarzăr . fiind frecventă pe cireş. fiind semnalată în ţara noastră în anul 1962 de E.Lăstarii tineri au internodii scurte şi sunt ramificaţi anormal. care ating dimensiuni cuprinse între 0. Simptome. Această viroză poate fi întâlnită pe toate speciile de sâmburoase. piersic. Frăţilă. în timp. Alteori. Fructele tinere şi ajunse aproape de maturitate prezintă pete brune în dreptul cărora ţesuturile se dezorganizează şi putrezesc. de culoare cafenie.5. Pomii mai puternic atacaţi se usucă până la intrarea pe rod. iar tratamentele recomandate sunt bune şi pentru monilioza caisului. Bolile cireşului şi vişinului Viroze 14. dacă sunt altoite pe zarzăr sau mirobolan.5-1 cm. se deformează. Boli produse de ciuperci 14.

Ciuperca rezistă în frunzele b-sporii. 14. Pătarea roşiatică şi răsucirea frunzelor de cireş Gnomonia erytrostoma Boala este întânită pe cireş şi numai rareori pe vişin. care sunt fructificaţiile ciupercii. Pe partea inferioară a frunzei. 1959). producând infecţii pe frunze.Virusul se răspândeşte în natură prin polen ajungând la 80 % pomi infectaţi. cireş: a-atac pe frunze şi fructe. se observă prezenţa unor punctişoare brun-închise. Pătarea roşiatică conţin în interior spori ce ajung la maturitate în şi răsucirea frunzelor de primăvara următoare. 206 . 14. Ciuperca parazitează frunzele şi fructele. sau alte fungicide. Transmitere-răspândire . Măsurile recomandate la combaterea bolilor virotice la piersic sunt bune şi în acest caz. la început gălbui.după primul an de pătrundere. Frunzele parazitate se răsucesc parcă ar fi atacate de către larva insectei "ţigărar" (Rhynchites).19). aspectul parazitar purtând numele de pătare inelară clorotică (fig. 14.B. Pe frunzele căzute.2. Se recomandă aplicarea măsurilor de igienă culturală şi combaterea chimică. după 5 ani de la plantare. Frank . Transmitere-răspândire. apar peritecii (fructificaţii de rezistenţă prevăzute cu un gât lung. ajută la maturarea şi eliminarea sporilor ce determină infecţiile puternice pe frunzele ce cireş. 14. Prevenire şi combatere.5. Acarienii şi nematozii pot de asemenea să transmită virusul. fără margini precise. Fig. c-fructificaţie cu căzute şi umiditatea atmosferică ridicată din primăvară spori (A.18).18 Pătarea inelarăa frunzelor de cireş (E. Simptome. 1983). Frunzele atacate rămân atârnate pe pomi în timpul iernii (fig.19. Docea. începând din toamnă.2 %. ce Fig. prin tratamente cu zeamă bordoleză 1 %. Prevenire şi combatere. iar cozile frunzelor se înconvoaie în jos. uşor bombate. Pe frunzele diferitelor soiuri de cireş sau vişin complet dezvoltate apar pete mari. iar mai târziu ţesuturile se înroşesc. în dreptul acestor pete. Boli produse de ciuperci 14. Petele roşiatice ocupă mari porţiuni de frunză. Mancozeb 80-0.

1988). cât şi pe hibrizii producători direcţi. ceea ce determină pierderi de recoltă de până la 60-90 % (fig. Scurt-nodarea . Plantele virotice prezintă lăstarii slab dezvoltaţi. flori şi fructe tinere este deosebit de periculos prin ofilirea bruscă a unui număr mare de lăstari ("boala stindardului"). în anul 1931. Deseori. Fig. răspândirea. Această boală frecventă şi păgubitoare la cireş şi vişin. Frunzele ofilite şi uscate rămân atârnate pe pomi până toamna sau chiar în timpul iernii. în prezent apreciindu-se că este întâlnită în toate podgoriile ţării (I. lăstarii luând aspectul de tufă deasă. cu internodurile scurte.20). şi măsurile de protecţie au fost prezentate la bolile mărului. transmiterea. inele sau pete cu aspect uleios. Simptome. Săvulescu şi col. asemenea simptome sunt mascate putându-se constata doar deformarea frunzelor şi scurtarea internodurilor. Pe unele soiuri.Monilinia laxa şi Monilinia fructigena. Planta apare mult înghesuită şi prin manifestarea fenomenului de proliferare a lăstarilor. dispuse în zig-zag. În ţara noastră. Datorită acestui fapt. b-fructe atacate (original). ce imprimă acestor organe un aspect mozaicat. deformate.14. ceea ce reprezintă o sursă puternică de infecţie ce se manifestă pe fructele mature. Ea a fost semnalată de Tr.5. Uneori apar. Monilioza sau putregaiul fructelor de cireş: a-boala "stindardului". asimetrice şi cu numeroase pete de colorare. Pe fructele în pârgă sau cele mature. poate căpăta un caracter catastrofal în anii cu primăveri şi veri ploioase. Pop. poartă pernuţe cu spori.1. CAPITOLUL 15 BOLILE VIŢEI DE VIE Viroze 15.4. Lăstarii atacaţi cu frunze şi flori brunificate. 14. Scurt-nodarea (Court-noué) produce pagube pe soiurile nobile de viţă de vie . frunzele apar înghesuite. Simptome.20. cu aspect de evantai. la vişin însă atacul în primăvară pe frunze. Prima ciupercă produce pe frunze simptome asemănătoare pe toţi pomii sâmburoşi..Grapevine fan leaf virus Boala este mult răspândită în zonele viticole din Europa şi nordul Africii. alături de Monilinia laxa se găseşte şi Monilinia fructigena Caracteristicile ciupercilor. plantele atacate au ciorchini ce prezintă fenomenul de meiere (bobiţele rămân mici şi nu se 207 . boala se întâlneşte în plantaţiile situate pe terenuri argiloase şi în anii cu primăveri reci şi umede. 14. Frunzele de pe lăstarii atacaţi sunt mult mai mici decât cele sănătoase. părului şi respectiv ale prunului.Monilioza sau putregaiul fructelor de cireş .

tumefaciens Prima cercetare care ademonstrat că o bacterie dă cancerul a fost cea a lui F. Plantele din şcoala de viţă. aproape în toate ţările cultivatoare. în locurile unde au fost extirpaţi ochii sau la punctul de altoire. 1988). iar în secţiune lemnul are o colora]ie roşiatică. Terenurile rezultate în urma defrişării plantaţiilor viticole şi infestate cu nematozi. iar în anul următor apar altele noi. Se vor combate nematozii din terenurile destinate a fi plantate cu viţă de vie. există două feluri de simptome. Scurt-nodarea: atac pe frunze şi coarde (I. se dezvoltă tumori pe tulpina butucului şi ariceala (o aglomerare de gale mici tumorete) pe cordoane şi coarde. 15. Noile plantaţii vor fi amplasate pe terenuri corespunzătoare acestei plante.2. după care se pot refolosi în cultura viţei de vie.Cavara în 1885. vor fi cultivate cu lucernă 4-5 ani. ambele pe părţile aeriene ale plantei. Viţa de vie este cultura cea mai afectată de cancer. Răspândire-transmitere.maturează). argiloase şi care reţin puternic apa.1). Se vor întrebuinţa altoi şi portaltoi sănătoşi. Simptome. cu aspect de încreţire. rar pe cele subterane. formează tumori atât pe partea aeriană.Agrobacterium radiobacter pv. iar bobiţele sunt lipsite parţial de seminţe (fig. aceste porţiuni 208 . La viţa de vie spre deosebire de pomii fructiferi. Pop. cât şi subteran la nodul bazal. Ca aspect general plantele sunt mai mici ca talie.15. Prevenire şi combatere. vegetează defectuos. Majoritatea ţesuturilor tumorale putrezesc la sfârşitul fiecărui an.1. Cancerul bacterian . La plantele pe rod. plantele furnizoare de altoi vor fi observate şi marcate în perioada de vegetaţie. producţiile fiind din ce în ce mai mici. Bacterioze 15. evitându-se solurile reci.Virusul se transmite prin altoire. folosindu-se preparatul Mocap 10 G 50-75 kg/ha. De regulă. Rădăcinile plantelor atacate sunt slab dezvoltate. Fig.

2). Prevenire şi combatere. 209 . Ferraris. iar locul de secţionare se va dezinfecta şi apoi proteja cu o pastă de lanolină şi ulei de parafină (N. iar producţia scade (fig. vor fi distruse prin ardere toate plantele bolnave. Fig. b-"ariceala"pe Prevenire [i coarde (T. brevetând un preparat denumit Biozin.2 % sau sulfat de cupru 1 %. La scoaterea viţelor altoite din biloane. Se recomandă selectarea atentă a plantelor mamă. prin dezinfectarea altoilor şi portaltoilor.moarte se taie şi ca urmare. vor fi tăiate şi arse toate corzile cu tumori. În plantaţiile mai bătrâne. a obţinut în 1971 rezultate bune în prevenirea cancerului. nu exista un biopreparat pentru prevenirea cancerului la viţa de vie. prin tratarea viţelor înainte de stratificare sau plantare cu o cultură de Agrobacterium radiobacter nepatogenă. până nu demult. Cancerul bacterian: a-tumori la punctul de altoire. Locul va fi dezinfectat cu o soluţie de formol 2 % (5-6 l la fiecare groapă). N. La Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor se lucrează la elaborarea unui nou biopreparat destinat prevenirii cancerului la viţa de vie. bacteria transmiţându-se prin altoii infectaţi. 1938). înainte de a porni în vegetaţie. În pepiniera viticolă se va respecta un asolament de 3-4 ani. În privinŢa combaterii biologice. timp în care solul se va cultiva cu cereale. prin scufundare timp de 15-20 minute într-o soluţie de Captan 0. tulpina K 84 nefiind recomandată pentru viţa de vie. Plantele curăţate de tumori. Viţele bolnave din plantaţiile tinere vor fi scoase şi distruse prin ardere. butucul apare sărăcit de formaţiuni fructifere. cât şi dezinfectarea uneltelor. Zinca de la Staţiunea Viticolă din Drăgăşani. Măsurile ce se impun sunt în general aceleaşi ca în cazul cancerului de la pomi.15.2. 15. Zinca. 1969). în primăvară vor fi stropite prin îmbăiere cu soluţie de sulfat de cupru 2-3 %. Măsuri deosebite se vor lua în timpul altoitului.

Cu timpul. Datorită schimburilor comerciale. În funcţie de condiţiile climatice (temperatură ridicată în jur de 20-22oC şi umiditate accentuată). de 1-2 mm în diametru. flori. mana a fost observată în anul 1887 în podgoriile Buzăului dar. Coardele atacate nu se maturează (fig. în dreptul cărora ţesuturile se brunifică. La soiurile cu struguri roşii sau negri. Petele de mană pe frunze au aspect variat în funcţie de momentul când se produce infecţia. petele de mană sunt înconjurate de un inel vişiniu. iar la cele rezistente faţă de această boală petele se brunifică. ţinând seama că boala era semnalată în ţările vecine încă din anul 1881. Frunzele pot fi atacate dup\ăce ating o suprafaţă de 10-25 cm2 şi până ce îmbătrânesc. În această fază ciuperca nu mai produce pe partea inferioară a limbului puf alb. Atacul de mană se manifestă pe toate organele aeriene ale viţei de vie: frunze. unde a fost observată încă din anul 1834 de către L. Pe partea inferioară a frunzei în dreptul acestor pete galbeneuntdelemnii. după P.Plasmopara viticola Boala este originară din America de Nord. în timp ce restul frunzei rămâne de culoare verde. care pe timp umed. ciorchini şi boabe. La noi în ţară. când frunzele devin mai rezistente. D. Pagubele produse de mană sunt foarte mari. Către toamnă. cârcei. determinând împreună cu filoxera pagube considerabile planta]iilor viticole. În primăvară. ci şi în anii următori. Planchon în anul 1878 şi din această ţară s-a răspândit peste tot cu mare rapiditate. Lăstarii ierbacei şi cârceii atacaşi prezintă pete alungite de culoare brună. ce apar în preajma nodurilor. faza de "pete untdelemnii" nu mai apare.3. mana a fost introdusă în Europa. Pe lăstarii mai evoluaţi şi lignificaţi. când practic manifestă o rezistenţă sporită la mană. nu numai în anul când boala se manifestă cu intensitate. unde primele infecţii au fost constatate de către J. pe care-l prezintă sucul celular. atacul de mană apare sub forma unor pete alungite de culoare brună. procentul mai mare de potasiu cât şi prin pH-ul neutru spre alcalin. este aproape imposibil ca ea să fi apărut aşa de târziu. la câţiva cm (stadiul petelor untdelemnii). au un contur difuz. alcătuit din miceliul şi sporii ciupercii. iar frunzele nu mai prezintă pe faţa inferioară acel puf albicios. Atacul pe frunze. alcătuit din masa de miceliu cu spori. în funcţie de condiţiile climatice din anul respectiv. Această formă de atac poartă numele de "pete de mozaic". 210 . lăstari tineri. frunzele luând un aspect uscat (stadiul de arsuri pe frunze). în această fază.Boli produse de ciuperci 15. Schweinitz. 15. în dreptul cărora scoarţa este moartă. centrul acestor pete se brunifică. Simptome. atingând dimensiuni ce variază de la câţiva mm. petele sunt de culoare galbenă-untdelemnie. Mana viţei de vie . Rezistenţa la îmbolnăvire a frunzelor bătrâne poate fi explicată prin procentul mic de apă.3). Pierderile de recoltă datorită acestei boli pot varia de la 10 % până la 70-80 %. colţuroase. în urma infecţiilor apar pete mici.Viala. iau o formă colţurată şi sunt limitate de nervuri. mai întâi în Franţa. se acoperă cu un puf albicios. caracteristic. ce determină o evoluţie rapidă. se constată prezenţa unui puf albicios.

Numărul lor variază în funcţie de sensibilitatea soiurilor de viţă de vie faţă de mană cât şi de condiţiile climatice ale anului respectiv. Către toamnă. În primăvară . infecţia primară nu poate 211 .Atacul pe ciorchinii tineri poate fi foarte periculos în anii cu precipitaţii abundente. 1973).h-atac pe lăstari şi coarde (I. Bobeş şi col. Mana viţei de vie: a. Transmitere-răspândire.b. sporii ce plutesc în băltoacele din jurul butucilor. ciuperca pătrunzând prin partea lăţită a codiţei bobului cât şi prin diferite răni produse de insecte sau grindină. iar din interior apare un filament micelian cu un spor mare. bruni. infecţiile primare au loc din luna aprilie până în luna iunie. sunt proiectaţi pe partea inferioară a frunzelor. ce va cădea pe sol. ajungând la 200-1250 pe mm2 (Tr. În timpul germinării. care ating aproximativ 2/3 din dimensiunea lor normală. deoarece bobiţele tinere neacoperite de stratul ceros. 15. Deoarece sporii de rezistenţă germinează în mod eşalonat. se desprind de pe ciorchine şi cad cu uşurinţă. Săvulescu. permit ieşirea miceliului în exterior. iar optimum de 22-23oC). prin flori sau prin partea mai dezvoltată a codiţei boabelor. Infecţia pe boabe continuă şi după ce boabele sunt mai mari şi acoperite cu stratul ceros. sporul crapă. În timpul ploilor repezi din primăvară. Ciorchinii mici.. "putregai gri" sau se brunifică şi se usucă. Bobiţele se acoperă cu un puf albicios format din miceliu şi spori. Formarea miceliului şi a sporilor are loc într-un timp relativ scurt (6-10 ore).f-atac pe zbârcesc şi uneori ciorchini şi bobiţe. 1941). Uneori. ciuperca formează organele de rezistenţă şi de iernare. prevăzuţi cu un perete gros.e. pe timp secetos. produc filamente de infecţie ce pătrund în ţesuturile planteigazdă prin stomate. Bobiţele atacate se brunifică. Aceştia sunt sferici. pe timp umed se îngălbenesc şi se acoperă cu miceliu şi spori de culoare albă. dacă umiditatea atmosferică este ridicată (95-100 %) şi temperatura este cuprinsă între 1824oC. sporii de rezistenţă pot germina de timpuriu. g. d. Acest aspect parazitar întâlnit pe bobiţele mai dezvoltate.3. Infecţia are loc prin cozile inflorescenţelor. Acest proces poartă numele de contaminare primară. în frunzele mozaicate. înainte ca viţa de vie să intre în vegetaţie şi în acest caz. la temperaturi de peste 10oC (maxima fiind de 32oC. se Fig. poartă numele "putregai brun" . sporii de rezistenţă germinează la suprafaţa solului îmbibat cu apă.c-atac pe frunze.

tratamentul trebuie repetat. Stabilirea momentului când are loc o infecţie secundară şi determinarea duratei perioadei de incubaţie are o mare importanţă în combaterea raţională a manei. Spre toamnă. în tipul careia pe frunze apar pete galbene-untdelemnii. după înflorit şi la formarea ciorchinilor. duc la reducerea numărului de infecţii. cât şi în cazul când. ciuperca formează sporii de rezistenţă. este foarte mare. Funguran OH 50 WP-3 kg/ha (în 1000 l sol/ha). produc filamente de infecţie ce pătrund prin deschiderile naturale ale frunzei (stomate). numărul infecţiilor secundare poate ajunge la 10-20 şi chiar mai multe. Champion 50 WP -3 kg/ha. stropitul al treilea şi eventual al patrulea. stropitul al doilea. urmează perioada de hrănire a ciupercii în frunză. De asemenea. Tratamentele se vor efectua cu produseca : zeamă bordoleză 0.5-2 ore. 21 z. cât şi drenarea terenurilor care reţin puternic apa. În ceea ce priveşte comportarea soiurilor la atacul de mană. Sporii sunt luaţi de curenţii de aer şi duşi la distanţe mari. se face înainte de înflorit. mana fiind mai frecventă şi mai păgubitoare în plantaţiile neîngrijite.5 -1 % se efectuează când lăstarii au 6-8 frunze. care au cam 5 cm în diametru. După ce se produc infecţiile primare. copilitul cât şi cârnitul se va executa la timp (prin cârnit eliminându-se din vii lăstarii nestropiţi. care măresc pericolul infecţiilor. Aceste infecţii. Alcupral 50 PU-6 kg/ha în 1000 l sol/ha. În anii favorabili pentru mană. timp de 1. imediat după ultimul stropit au intervenit ploi repezi ce spală soluţia de pe plante.). produse de sporii de vară poartă denumirea de infecţii sau contaminări secundare.5 %-1 % sau cu alte produse cuprice. ce poartă spori. După ploile cu grindină. pentru ca la apariţia miceliului şi a sporilor. organele viţei de vie să fie acoperite cu o peliculă de substanţă care să le protejeze. după efectuarea ultimei contaminări secundare. sporii după ce stau în picăturile de apă. Manifestarea bolii este marcată de apariţia miceliilor (puf alb). Ajunşi pe organele viţei de vie. care sunt foarte uşor atacaţi de mană). astfel: stropitul întâi.p. În anii cu condiţii climatice normale se aplică 3-4 tratamente.5-1 % (t. Tratamentele chimice trebuie aplicate numai în timpul perioadei de incubaţie. fiind cuprins între 200-400. Se recomandă ca terenul din vii să fie menţinut curat de buruieni pentru a se evita o atmosferă umedă. Contaminările secundare cu ajutorul sporilor de vară se pot repeta de mai multe ori în timpul perioadei de vegetaţie. Soluţia de fungicid va fi pulverizată cât mai fin pentru a fi repartizată 212 . ce se formează pe miceliu.avea loc decât după ce apar frunzele. legatul. etc. cu zeamă bordoleză 0. Arăturile prin care frunzele cu sporii de rezistenţă sunt îngropate la adâncimi mai mari. Numărul sporilor de vară. Prevenire şi combatere. în funcţie de numărul şi durata ploilor. organe ale plantei receptive la mană. Combaterea chimică a manei se face la avertizare prin aplicarea tratamentelor cu zeamă bordoleză 0. sub forma cărora ciuperca iernează. Se recomandă aplicarea unui complex de măsuri agrofitotehnice în plantaţiile viticole. soiurile superioare de masă şi de vin sunt mai sensibile la atac. 2 kg/ha la ultimele 2 tratamente aplicate la interval de 10 zile. Ei îşi pot păstra viabilitatea 7-8 zile. când în mod sigur există pericolul unei noi infecţii. favorabilă infecţiilor de mană.

4). până la 1000 litri la ultimele. În anul 1845 a fost observată în Anglia de către C. pierderile produse de mană. dar frunzele nu cad decât spre toamnă. bobiţele atacate de făinare sunt acoperite cu putregai cenuşiu. Pe frunze se observă un miceliu fin. Spre toamnă. La noi în ţară. Simptome. lăstarii ierbacei. iar ciorchinii distruşi în totalitate. din primăvară până toamna târziu. uneori prăfoase. care apar ca nişte puncte mici. Atacul pe ciorchini face ca aceştia să se brunifice şi apoi să se usuce pe timp de secetă.4. Sub pâsla de miceliu. mai ales din mugurii lăstarilor infectaţi şi în al doilea rând cleistoteciile (fructificaţiile de rezistenţă) din care în primăvară ies spori. 213 . cu aspect prăfos. au miros de mucegai. prezintă aceleaşi pete albicioase. fiind considerată ca o boală ce depăşeşte în unii ani. pagubele putând fi foarte mari. Pe timp secetos. Pâsla miceliană acoperă şi bobiţele care. În toamnele ploioase. ca o pânză de paianjen. Cantităţile de soluţie folosite în şcolile de viţă. 15. iar astăzi este des întâlnită în toate podgoriile ţării. variază de la 400 litri la prima stropire. pe pâsla miceliană şi pe organele parazitate se constată uneori prezenţa fructificaţiilor de rezistenţă (cleistotecii). Berkeley. iar conţinutul acestora se scurge în afară. de multe ori crapă. Atacurile târzii de pe bobiţele ajunse la maturitate le depreciază calitativ strugurii. O atenţie deosebită se va acorda suprafeţei inferioare a frunzelor prin care au loc cel mai des infecţiile.M. 15. când plantele sunt mai dezvoltate. Transmitere-răspândire. seminţele ies în evidenţă. ce se întinde formând pete albicioase pe ambele suprafeţe ale limbului. ciorchinii şi boabele. oferind un mediu excelent pentru dezvoltarea altor ciuperci. ţesuturile se brunifică sau se înroşesc puţin. Lăstarii nelignificaţi. iar frunzele se încreţesc. Ciuperca atacă frunzele. Făinarea viţei de vie . de unde s-a răspândit în toate podgoriile din Europa. de culoare neagră. unde stropirile se fac săptămânal.Tuker şi studiată în 1847 de către J. la suprafaţa acestora formându-se numeroase pete brune (fig. Principalele forme de iernare a parazitului sunt miceliu de rezistenţă.uniform pe organele plantei. făinarea a fost descoperită în anul 1851. sunt opriţi din creştere. bobiţele se usucă. M. ca urmare a măririi volumului.Uncinula necator Făinarea sau oidiumul viţei de vie este o boală originară din America de Nord.

De asemenea. 4 z. ş.p. cuprinse între 18(E. 15. Kumulus DF -0. Sulf muiabil0. 28 z. dspori. aplicarea corectă a lucrărilor de întreţinere (tăiat.Botryotinia fuckeliana Atacul acestei ciuperci se manifestă cu foarte mare intensitate în toamnele ploioase. După ce infecţiile s-au produs. când perioada de incubaţie este de 710 zile. Docea şi V. prăşit. evoluţia bolii este favorizată Fig. în jur de 20-25oC. de temperaturi e. Microthiol special 0. copilit. se recomandă ca lăstarii atacaţi să fie tăiaţi şi distruşi prin ardere.3 %. Pentru a reduce sursa de infecţie din plantaţie. se înregistrează atacuri puternice în depozitele de forţat viţe altoite precum şi în pepinierele viticole. b-frunză atacată. Sulfomat P-20 kg/ha. când pagubele pot fi deosebit de mari.4 %.2-0. legat. Importanţă mai mare o are de asemenea.3 %.g-cleistotecie (fructificaţie de rezistenţă cu spori).). Sporii nu germinează în picăturile de apă. situaţie des întâlnită în verile secetoase. 15. Boala este favorizată de temperaturi mai ridicate. În unele podgorii.a.3 %. Polisulfura de Ca L-2 % (t. Thiocom 80 PU. Severin 1964).4%.Sulf pulbere 11-20 kg/ha (t. combaterea buruienilor) cât şi administrarea îngrăşămintelor în complex cu evitarea azotului în exces.4 Făinarea viţei de vie: a-strugure atacat.).f. cu ciorchini cu boabe dese şi albe sunt mai sensibile decât cele cu pieliţa groasă şi boabe colorate. Microthiol-0.5. Prevenire şi combatere. alegerea soiurilor în vederea înfiinţării noilor plantaţii se face ţinând seama şi de rezistenţa acestora la făinare.Primele infecţii se fac cu spori produşi de miceliile ce au rezistat în muguri. c. 214 . În podgoriile unde boala este frecventă şi păgubitoare.5 %. pagubele s-au ridicat la 7080 % din recoltă. când atacul pe ciorchini şi boabe produce pagube deosebit de mari. Combaterea chimică se face cu produse ca : Gresfin 0. Kumulus G-0. Fluidosoufre-30 kg/ha (t. 25oC şi de o umiditate relativă moderată a aerului (50-80 %). iar ploile abundente împiedică evoluţia bolii cât şi efectuarea de noi infecţii prin spălarea sporilor. Soiurile de viţă de vie cu coaja boabelor subţire.4 % în 1000 l sol/ha).p. Putregaiul cenuşiu al strugurilor .25-0. Oxicig 50 PU-6 kg/ha).4 kg/ha (0.).p.4 z.

de o deosebită calitate. tari.Simptome. Pieliţa este brunificată. În unele toamne secetoase. Pe vreme secetoasă. d-spori (E. ciorchinii se usucă. cât şi pe valea Rinului. Atacul început în serele de forţat poate continua şi în şcolile de viţe. ciuperca produce aşa-numitul "mucegai nobil". În plantaţiile pe rod. b-ciorchine ce sudează altoiul atacat. nu se pot obţine vinuri roşii de calitate. a lăstarului şi distrugând calusul Fig. de prezenţa rănilor produse de grindină. pe care se dezvoltă şi alte ciuperci saprofite. Boala este favorizată de atacul larvelor de Cochylis şi Eudemis şi de viespi. iar ciuperca nu mai fructifică. Boala se răspândeşte cu rapiditate. miceliul şi sporii constituind o puternică sursă de infecţie a strugurilor spre toamnă. se zbârcesc şi se scutură foarte uşor. 1990).Tică. butaşii altoiţi prezintă la nivelul scoarţei un puf cenuşiu. Acest "mucegai nobil" dorit de viticultori scade însă producţia cu peste 40 %. Alteori. în urma infecţiilor. împiedicând sudura acestor două componente (C. sporind concentraţia în zahăr a ţesuturilor. V. cuprinzând întregul ciorchine. prezenţa ciupercii determină formarea scleroţilor în jurul zonei de altoire sau aceştia se interpun între altoi şi portaltoi. c-miceliu cu spori. miceliul ciupercii consumă o cantitate de apă din boabe. se acoperă cu un puf cenuşiu. Pieliţa boabelor se stafideşte.5). fenomen ce apare frecvent în timpul ploilor din toamnă. se obţin vinuri cu o cantitate necorespunzătoare de alcool. ce putrezeşte în totalitate. 15. 1964). se constată acelaşi fenomen şi în podgoriile din ţara noastră. supuse îmbolnăvilor . alcătuit din miceliul şi sporii ciupercii (fig. mai ales după atacul de făinare. sunt atacaţi ciorchinii. Atacul cel mai cunoscut de viticultori apare toamna. Din boabele distruse. Mustul obţinut are o aromă deosebită iar concentraţia ridicată în zahăr duce la obţinerea vinurilor licoroase. tari). Scoarţa este putrezită şi pe suprafaţa acesteia apar numeroşi scleroţi (corpi negri. coardele şi lăstarii ce prezintă lovituri mecanice (grindină sau răniri făcute de insecte etc. ciuperca împiedicând dezvoltarea normală a frunzuliţelor. cât şi de crăparea bobiţelor în pârgă. Dacă intervine o perioadă secetoasă. Docea. obţinându-se astfel vinuri licoroase din soiurile: 215 .).15. pe colinele expuse insolaţiei.5 Putregaiul cenuşiu al strugurilor: a-lăstar atacat. iar boabele. capătă o culoare vineţie. Severin. pe struguri. şi portaltoiul. după ce se acumulează suficient zahăr în celule. În camerele de forţat viţe.). În unele regiuni ale Franţei (Champagne. Bordeaux etc. se desprinde uşor de pulpă şi întreaga boabă putrezită.

. Lazăr şi M. John Wiley. Paris. New York. etc. Planta]iile amplasate în vii umede. Soiurile de viţă cu boabe dese şi pieliţa subţire sunt mai sensibile la această boală decât cele cu boabe rare şi pieliţa groasă.2 %. Iftimovici R. . Ed.Manuel de protection des vegetaux. Temperatura optimă de dezvoltare a ciupercii este cuprinsă între 22-24oC.. Din cercetările efectuate de C.. Bucureşti. Bucureşti. mai ales în toamnele călduroase şi bogate în precipitaţii. 1970. 10 z. Sandu-Ville.J. în urma germinării scleroţilor. duce la pierderi mari şi la strugurii păstraţi în depozite frigorifice. Transmitere-răspândire. England. Ed. Baicu T. 1976. Prevenire şi combatere. când perioada de incubaţie este extrem de scurtă (2 zile). Ceapoiu N. . Winner M 80-0.85 kg/ha (0. Floare Negulescu .M. Ştiinţifică şi enciclopedică.Deferise des cultures horticoles. 1985. . .). sucul zaharat comportându-se ca o soluţie inhibitoare. Atacul pe frunze şi lăstari se întâlneşte rar şi nu prezintă importanţă deosebită.2 % (t. măreşte circulaţia aerului şi limitează instalarea ciupercii.A. Ed. CERES. se formează atât spori cât şi fructificaţii (apotecii ) cu spori.a. peste acest procent ciuperca nu mai formează miceliu şi spori. Tămâioasă românească ş.Ciuperci parazite şi saprofite din România. .Sisteme de combatere integrată a bolilor şi dăunătorilor pe culturi. Hatman (1960. Ed. 1962). Bavistin DF-0. Dithane M 45-0. Bontea Vera . rezultă că ciuperca se dezvoltă cu uşurinşă pe bobi]ele ce au o concentraţie în zahăr cuprinsă între 14-22 %. Booth C.C. Al. Săvescu A. Se recomandă ca în toamnele ploioase. CERES. 1962. unde nu circulă curenţi de aer. Bucureşti.Grasă de Cotnari. 21 z. viile să fie culese mai de timpuriu. Lucrarea de desfrunzire a butucului în jurul ciorchinilor.p.Fitopatologie agricolă. 1973. Ed.. ciuperca formează microscleroţi sub forma cărora iernează. Ed. Ed. Bailliere de Fils. În cazul când concentraţia în zahăr a boabelor este mică şi condiţiile climatice favorizează infecţiile. 1971.Genetica si ameliorarea rezistenţei la boli a 216 . Dithane M 45-0. Ed. Ed. Pe organele atacate. 1986. Bailliere et Fils..Introductory mycology. Dithane 75 WG-0. Alexopoulos C.îndrumător pentru folosirea pesticidelor. Surrey. Cajal N.2 % (t. Tatiana Eugenia Seşan . 4 zile).Din lumea virusurilor. Bucureşti. 1996.Plant pathology. . Dezvoltarea ciupercii începând cu 1-2oC. Alexandri Al.p.085 %). . Academiei. au mult de suferit de pe urma acestei ciuperci. înainte ca putregaiul să producă pagube. BIBLIOGRAFIE SELECTIVA Agrios G. Calvet Ch. Paris.). New York. Bouron H. Academic press. dacă mai sunt cel puţin 2-3 săptămâni până la recoltare.p.The genus Fusarium. Ceres. se vor aplica tratamente cu următoarele produse: Fluidosoufre 30 kg/ha (t. În primăvară. Baicu T. . 1971. Astfel se explică pagubele foarte mari ce le produce ciuperca în toamnele ploioase şi călduroase. Baicu T.2 %.2 % (2 kg/ha în 1000 l sol).. 1997. Ed . Vondozeb 75 DG-0.

FuchFraundt. Victoria Sevcenco. Stuttgart. Vonica I. Bucureşti. Hatman M. Belgia. Ellis Pamela . .H. Academiei.plantelor. Ed.S. . Seşan Tatiana Eugenia. Popescu I. Ed. 1965.prevenire şi combatere. 1989. Dunez J. Bucureşti.P. .Microfungi on land plants. Lausanne. Milano. Belgia. Glodeanu C.R. Crişan Aurelia . Ed. Lazăr AL. Gheorghieş C. 1976. R. Săvulescu Tr. Ed. Ed.Monografia Erysiphaceelor din România... . Didactică şi Pedagogică. Ellis M.Principes de Phytopatologie. Bucureşti.R.European handbook of plant diseases. Smith I. Ed. Becerescu . 1952. New York. 1990..M. . Bologna. CERES. Bucureşti. Academiei RPR.S. 1983. Diescu H. Ferraris T. Tipografia Universităţii din Bucureşti. Frankh. 1986. Bucureşti. . Ed.Posibilităţi şi perspective în combaterea biologică a micozelor plantelor de cultură. Semal J. Propagandă Tehnică Agricolă. Ed.Wiesbaden.. Macsmillam Publ. 1985..Lucrări practice de Fitopatologie.. Bucureşti. Blackwell scientic publication. Phillips D. 1953. 1964. . Eugenia Eliade. Bucureşti. şi col. Săvulescu Olga . Italia. 217 .Ciuperci cu importanţă practică în combaterea biologică a micozelor plantelor de cultură.Monografia Uredinalelor din R. 1926. Ed.. Agricole.Fitopatologie.P. Bucureşti. Docea E. 1959.1988. Corbaz R.Manuale di patologia vegetale.R.. Ed.. Săvulescu Olga. Bobeş I. Săvulescu Tr. Hatman M.Flora R. Ed. 1986. Perjii T.. Ed. Severin V.Tratat de patologie vegetală. Bucureşti. Severin V.Trattato di patologia e terapia vegetale. Italia. Acad. Tuşa C.Manual de Fitopatologie..Company. 1989. 1990.Vera Bontea. Fosteris St.Ghid pentru recunoaşterea şi combaterea bolilor plantelor agricole. Bucureşti. Docea E.R. . Bucureşti. 1998. Ed.Die Pilzkrankheiten der Landwirtschaflichen Kulturgewăchse. Severin V.London. . . de stat pentru literatura ştiinţifică. Ed. 1938. CERES. .P. Eliade Eugenia . Ed. 1984. . de Propagandă Tehnică Agricolă. 1991. Baicu T.R.. Bucureşti.. Trăite de Pathologie vegetale. Seşan Tatiana. Săvulescu Tr.Rebschutz Taschenbuch. Lazăr AL.. Ed. Elena PopaMărgăritescu ..Ustilaginalele din R. Didactică şi Pedagogică. CERES. Eriksson J. Ulrico Hoepli. . Ed. 1957.Putregaiul alb al plantelor de cultură Sclerotinia sclerotiorum . Pop I..1988. Bucureşti. Erichhorn K.Acad. Săpunaru T. Hillebrand W.R. Academiei R. Ed. 1976. Bucureşti. D.P.. CERES.îndrumător pentru recunoaşterea şi combaterea bolilor plantelor cultivate. Ed. Seşan Tatiana .Protecţia plantelor cultivate. Săvulescu Tr. Goidanich G. Gembloux. Bobeş L. Ed.R. .

x x x .Hanbuch der Planzenkrankheiten.Protecţia culturilor agricole cu ajutorul pesticidelor. Ed. Bând II.Sănătatea plantelor. x x x . 2004. Bucureşti. Viennot Bourgin . 1996. Ed. Ed.Protecţia plantelor .Dăunătorii. nr. 1-28.Paris. III.anul X.Bucureşti-2003. paraziţii şi buruienile de carantină. 1958. Helicon. Bucureşti.I.anul IX. Agro-Silvică de stat. nr. 1956-1962. Masson. Timişoara. . Ed.Les champignons parasites des plantes cultivees. 218 . xxx. Bucureşti.Protecţia plantelor . 2000.Sănătatea plantelor Nr. Germania. x x x .Sorauer P. Nr. Franţa.CODEXUL produsul de uz fitosanitar omologate pentru a fi utilizate în România. Editura MEGA-press Bucureşti. . 1949. 1998-2000. Bucureşti.38. x x x . Şandru D. x x x . 1999. Berlin und Hamburg. Paul Parey.34.2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->