Sunteți pe pagina 1din 8

Plan de afaceri- S.C. ALFA S.R.L.

1. FIRMA

S.C. ALFA S.R.L. este o firma de comert cu capital integral privat


care are ca obiect comercializarea de obiecte decorative.
Firma este o Societate cu Rasoundere Limitata si are un singur
actionar care este si managerul general al firmei.
Obiectivul principal al firmei intr-o prima faza este sa patrunda pe
piata obiectelor decorative si sa se mentina, pentru ca apoi sa se
extinda , deschizand noi magazine atat in Arad cat si in alte orase din
judet.
S.C. ALFA S.R.L. isi propune achizitionarea urmatoarelor
echipamente:
- computer
- telefon
- fax
- casa de marcat
- masina de calcul
- sistem de alarma
- instalatie de aer conditionat
Mobilierul ce urmeza a fi achizitionat de socitatea “ALFA” este
urmatorul:
- 1 birou
- 2 dulapuri pentru depozitarea documentelor firmei
- 6 scaune
- 1 casa de bani
- rafturi pentru depozitare produselor
- rafturi si mese pentru prezentarea produselor
Spatiul necesar desfasurarii activitatii societatii “ALFA“ este de
50 mp. Din acesti 50 mp, 20 mp vor fi utilizati pentru amenajarea
unui mic birou in care sa-si desfasoare activitatea managerul si pentru
depozitarea produselor, iar restul de 30 mp pentru expunerea si
vanzarea propriu- zisa a obietelor decorative.

1
Spatiul va fi inchiriat la parterul unui imobil, intr-o zona circulata
a orasului.

2. ACTIVITATEA FIRMEI

S.C. ALFA S.R.L. comercializeaza o gama variata de obiecte


decorative utile decorarii tuturor incaperilor unei case sau ale unui
apartament, pornind de la living si pana la bucatarie. O parte din
obiectele decorative comercializate de firma provin de pe piata
interna, dar cea mai mare parte a lor provine din import. Unele
obiecte sunt lucrate manual atat de mestesugari din tara cat si din
strainatate, o parte din acestea fiind chiar unicat.
Produsele oferite de magazine nu sunt produse de lux, dar sunt
produse de bun gust si de foarte buna calitate, cu preturi accesibile
care sa permita achizitionarea lor si de catre personae ce dispun de un
buget redus.
Firma ALFA va incerca mentinerea calitatii produselor oferite la
inaltimea exigentelor clientilor, asigurarea calitatii fiind conditia
esentiala pentru pastrarea fidelitatii clientilor si atragerea de noi
clienti.
De asemenea, firma isi propune crearea unui site pe internet, site
care va oferi vizitatorilor sai virtuali atat informatii referitoare la
activitatea firmei ALFA, cat si posibilitatea de a achizitiona produsele
firmei chiar de acasa din fata calculatorului.
Avantajele principale ale produselor comercializate de firma
ALFA sunt preturile accesibile, calitatea, caracteristicele speciale ca
rezultat al caracterului unicat al unora dintre acestea, precum si
posibilitatea achzitionarii unor obiecte decorative in fata
calculatorului.

2
3. RESURSE UMANE

Personalul necesar magazinului este urmatorul:


- 1 manager
Managerul general al firmei a absolvit “Facultatea de
finante” si detine o specializare in management.
Managerul general la socitatii ALFA va adopta toate
deciziile referitoare la activitatea societatii se se va ocupa de
toate problemele operationale, comerciale si manageriale ale
firmei.

- 1 contabil
Acesta va fi angajat cu contract de colaborare, pe baza
experientei si capacitatii profesionale, a absolvit “ Facultatea
de contabilitate. Acesta va asigura contabilitatea firmei.
- 1 designer
Acesta va fi angajat cu contract de colaborare, a absolvit
“ Facultatea de arte plastice” sectia design.
Designerul va amenaja vitrina si spatiul de desfacere al
magazinului, conferindu-I acestuia atmosfera calda,
primitoare si in acelasi timp modern ape care clientii si-o
doresc pentru casele lor.
- 2 vanzatoare
Cu acestea societatea va incheia contracte de munca pe o
perioada nedeterminata. In vederea angajarii, este necesar ca
vanzatoarele sa aiba studii medii, experienta in acelasi
domeniu de activitate pentru a le putea oferi clientilor
informatii care sa-i ajute in alegerea obiectului dorit si o
prezenta placuta. Vanzatoarele se vor ocupa de vanzarea
propriu-zisa a obiectelor decorative si cu incasarea banilor
de la clienti.
De asemenea firma va colabora cu o agentie de publicitate, care
se va ocupa de promovarea firmei pe piata prin:
- publicitate in ziare si la posturile de radio
- pliante
Managerul general la socitatii ALFA va adopta toate deciziile
referitoare la activitatea societatii se se va ocupa de toate problemele

3
operationale, comerciale si manageriale ale firmei.

4. PIATA
În mecanizmul de funcţionare a unei economii moderne piaţa
ocupă un loc esenţial determinînd într-o proporţie însemnată deciziile
şi comportamentele agenţilor economici.
Categorie a economiei de schimb, în accepţiunea cea mai
frecventă, piaţa desemnează un ansamblu coerent, un sistem sau o
reţea de relaţii de vînzare cumpărare între părţi contractante care sînt
pe de o parte, unite prin legături de interdependenţă şi, pe de altă parte
se află în rapoturi de opoziţie. Participanţii la aceste relaţii sunt
producatorii de bunuri şi servicii, ofertanţii de factori de producţie şi
consumatorii,

În Arad, industria usoară este o ramură ce se dezvoltă şi


funcţionează în ritm satisfăcător. Unul din sectoarele principale ale
industriei uşoare este cel de comercializarea obiectelor decorative.

Întreprinderea are ca scop penetrarea pieţei de obiecte


decorative a ţării, crearea imaginii firmei pe piaţa, aceasta fiind un
element important într-o afacere. Aici deasemenea ne v-om concentra
pe acelas grup de consumatori adolescente şi doamne în varstă de 40-
55 ani.
Piaţa ţintă în Romania o va constitui zona de vest şi anume ne
v-om axa pe oraşele Timisoara, Oradea, , acestea fiind oraşe cu un

4
număr mare de populaţie, o zona unde sunt amplasate numeroase
institutii de invatamant, publice şi o mare zona comerciala.
Consumâtorii potenţiali îi constituie studentii care vin în oraş
din toate judeţele, pentru aşi continua studiile.
Un argument pentru alegerea anume acestei zone este puterea
mare de cumparare ce se datoreaza venitului pe care îl au majoritatea
muncind peste hotare.

5.CONCURENTA

Magazinele de elită
În aceste unităţi comerciale se practică un regim de preţuri
destul de ridicate, o politică de produse calitative de la diverşi
producători de renume mondial. Aceste articole se bucură de succes în
general de persoanele cu un nivel înalt de venituri şi în rândurile
oaspeţilor ţării.
Centrele comerciale
Unde sunt expuse confecţiile diferitor producători cu un renume
mai mic. Produsele comercializate în aceste unităţi sunt de o varietate
foarte mare, cu o tendinţă spre calitate, însă adesea se pot întâlni chiar
şi produse contrafăcute de o calitate ce lasă de dorit, preţurile etalate
la produsele în vânzare având în vedere cheltuielile de realizare şi
promovare sunt foarte înalte ceea ce face ca consumatorul să nu îşi
permită un consum mare de articole adesea acceptând să meargă în
piaţă.

5
Pieţele
Grupul de concurenţi care au şi cea mai mare cotă de vânzări.
Aici de acum se observă o dezvoltare în general cantitativă de produse
în marea lor majoritate sunt contrafăcute.
Produsele oferite de catre S.C.„ALFA”S.R.L. sunt într-un
sortiment mare, confectionate în corespundere cu moda.
Comparativ cu cele existente pe piaţă aceste produse sunt
superioare ca calitate, aspect exterior fiind la un preţ mai redus ca cele
a concurenţilor ceea ce va determina consumatorul să procure anume
aceste produse.

6.ANALIZA SWOT

Puncte tari:
• realizează produse competitive în raport preţ/calitate, pentru piaţa
interna destinate necesităţilor vitale şi de modă ale populaţiei;
• are tradiţie îndelungată în producţia şi comerţul cu astfel de
produse pe piaţa internă
• deţine o forţă de muncă stabilă şi bine instruită care se poate
specializa într-o perioadă scurtă şi cu costuri reduse;
• necesită costuri relativ mici faţă de alte ramuri industriale pentru
modernizări, retehnologizări şi înfiinţări de întreprinderi mici şi
mijlocii;
• capacitate mare de adaptare la cerinţele pieţei;

6
• are capacitatea de a-şi susţine importurile, creand un excedent
valutar pentru alte necesităţi ale economiei.

Puncte slabe:
• nume de marcă interne fără forţă sau în curs de formare;
• accesul dificil la sursele de finanţare;
• insuficienţa fondurilor de investiţii şi a fondurilor necesare
achiziţionării resurselor materiale;
• comunicarea greoaie a agenţilor economici ca urmare a accesului
dificil la infrastructura de comunicaţii (costuri ridicate);
• neîncadrarea în totalitate în standardele internaţionale privind
protecţia mediului,

Oportunităţi:
• existenţa unui mediu concurenţial real datorită numărului mare de
agenţi economici de profil.. Firmele care nu sunt competitive vor
trebui să-şi adune resursele umane, de capital şi organizaţionale şi să
migreze spre alte segmente de piaţă sau chiar industrii.
• sprijin pentru instituţionalizarea dialogului dintre sectoarele
privat şi public identificând preocupările prioritare;
• analize anuale ale I.M.M- urilor şi înlăturarea sistematică a
constrângerilor birocratice la constituirea companiilor şi a activităţilor
antreprenoriale;

7
Generalităţi‫׃‬
• o concurenţă puternică din partea importurilor ilegale de produse
decorative
• lipsa diferenţierii produselor;
• lipsa unor companii individuale puternice deschizătoare de drum
şi lideri ai schimbărilor tehnologice şi ai modernizării proceselor în
industrie;
• lipsa informaţiilor vizând specificul pieţelor externe cu implicaţii
asupra IMM-urilor.