Sunteți pe pagina 1din 1

1) după cum participă la acţiune :

NARATOR DRAMATIZAT ( devenit personaj , este la fel de însufleţit ca restul


personajelor despre care relatează , fiindcă , în acelaşi timp , este la rândul său un personaj ;
poate oscila de la un simplu observator al faptelor la un actant în desfăşurarea
evenimentelor) ;
NARATOR NEDRAMATIZAT ( nu este însufleţit , relatează evenimentele
dintr-o perspectivă exterioară , fără a se implica , nu devine niciodată personaj –ex. naratorul
din romanul „Ion”de Liviu Rebreanu
2) după gradul de credibilitate pe care acesta îl dobândeşte în faţa cititorului :
NARATOR CREDITABIL ( oferă întotdeauna o viziune amplă , globală asupra
universului ficţional , putând devansa prin informaţii firul cronologic iniţial ; poate
aduce în discuţie episoade a căror desfăşurare a avut loc înainte de momentul
discursului-ex. naratorul din romanul de tip obiectiv );

NARATORUL NECREDITABIL ( oferă o viziune fragmentară , subiectivă ,


adeseori distorsionată asupra evenimentelor , pentru că nu dezvăluie tot ceea ce ştie
despre evenimentele în desfăşurare ; omisiunea poate fi intenţionată sau neintenţionată,
conştientă sau inconştientă ).

!!! Naratorul necreditabil operând adeseori o selecţie iniţială a evenimentelor


în funcţie de relevanţa lor , în timp ce naratorul creditabil înregistrează mai degrabă
faptele în ansamblul lor neomiţând niciun detali

3) după apropierea / distanţarea faţă de universul ficţional şi după gradul de


cunoaştere :
NARATOR CARE NU ESTE PREZENT ÎN NARAŢIUNE
------OMNISCIENT ( naratorul care joacă un rol dominant în universul ficţional al
operei , care ştie totul despre lumea creată , despre personaje şi întâmplările surprinse ,
are capacitatea de a radiografia chiar şi gândurile / intenţiile ascunse , de a anticipa
desfăşurarea cronologică a evenimentelor ; nu participă în mod direct la desfăşurarea
evenimentelor .

NARATOR PREZENT ÎN NARAŢIUNE :


a) NARATOR – PERSONAJ ( participă în mod direct la acţiunea
relatată, apărând de cele mai multe ori în ipostaza protagonistului ;
b) NARATOR –MARTOR ( ia parte la acţiune , însă nu în calitate de
protagonist, ci în calitate de personaj secundar , asistă la episoadele
importante , dar are mai de grabă rolul unui martor , unui observator care
nu se implică în mod direct –„pe când se întâmplau astea eram de faţă”);
c) NARATOR –MARTOR DE GARADUL II( relatează un eveniment la
care nu a participat , dar pe care îl cunoaşte datorită mărturiei unei
persoane apropiate –protagonist sau martor la desfăşurarea acţiunii- , fapt
ce îi permite o implicare afectivă în redarea ulterioară- ex. „Istorisirea
Zahariei Fântânarul”-„Hanul Ancuţei”).