Sunteți pe pagina 1din 5

PROTECTIA JURIDICA A

ATMOSFEREI
Aerul atmosferic, constituie, in esenţă acel component al învelişului fizico-
geografic, care a determinat, in principiu apariţia si evoluţia biosferei terestre. El se
prezintă ca un element indispensabil al potenţialului natural, asigurând, în mare măsură
capacitatea de asimilare a mediului şi, servind, în acelaşi timp ca una din condiţiile
fundamentale de existenţă a organismelor vii, inclusiv a omului.

Compoziţia chimică actuală a aerului atmosferic se prezintă în modul următor -


78.09% N, care asigura schimbul si circuitul substanţelor dintre substanţa vie
(organismele vii) si cea bioinertă (in deosebi sol), procesele de reproducere a
organismelor vii, oxigenul 20.9% - asigura respiraţia (procesele metabolice din
organismele vii) şi procesele de oxido-reducere, 0.93% - argon ,0.034.

Ca element important al mediului aerul atmosferic , calitatea acestuia reprezinta o


semnificatie deosebita pentru viata si sanatatea oamenilor ,pentru existenta faunei si
florei.datorita particularitatilor naturale ale atmosferei si consecintelor activitatilor umane
poluarea aerului datorata fie cresterii unor constituienti normali ai atmosferei “bioxidul
de carbon,ozon etc fie patrunderea unor compusi straini acestui mediu “elemente
radioactive, substante organicede sinteza s.a. constituie o realitate tot mai evidenta a
societatii moderne.
Consideratii generale privind poluarea atmosferei
Prima conferinta general-europeana pentru protectia mediului organizata la Geneva in
1879 a elaborat conventia si rezolutia privind poluarea atmosferica transfrontiera la mari
distante care defineste poluarea atmosferei in general ca fiind eliberarea de catre oameni
de substante sau energie cu efecte nocive precum si periclitarea sanatatii deteriorarea
ecosistemelor sau altor bunuri dar si o limitare a beneficiilor mediului.
Conventia defineste si si poluarea atmosferica transfrontiera pe distante lungi ca acea
poluare a carui sursa fizica este cuprinsa total sau partial in zona de jurisdictie nationala a
unui stat si care are efecte daunatoare intr-o zona de jurisdictie nationala a altui stat la o
distanta la care nu este in general posibil sa se identifice contributia surselor individuale
sau a grupurilor de surse de emisie.Poluantii atmosferici se impart in doua grupe mari :
-poluanti primari-emisi din surse identificate sau identificabile -poluanti secundari-
produsi prin intractiunea a 2 sau mai multi poluanti.
Cel mai raspandit poluant al aerului este monoxidul de carbon care are ca surse
naturale eruptiile vulcanice, descarcarile electrice ,incendiile forestiere iar ca surse
artificiale arderile de combustibil..Principala substanta daunatoare din aer este dioxidul
de sulf provocata in principal din arderea carbunilor insa cea mai grava forma de poluare
este cea acida.

Protectia juridica a atmosferei in dreptul intern Conform art 4 din O U G 195/2005


privind protectia mediului modalitatile de implementare a principiilor si elementelor
strategice sunt : Prevenirea si controlul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune
tehnici pentru activitati cu impact semnificativ asupra mediului Adoptarea programelor
de dezvoltare cu respectarea cerintelor politicii de mediu Corelarea planificarii de
amenajare a teritoriului si urbanism cu cea de mediu Efectuarea evaluarii de mediu
inaintea aprobarii planurilor si programelor care pot avea effect semnificativ asupra
mediului Evaluarea impactului asupra mediului in faza initiala a proiectelor cu impact
semnificativ asupra mediului Introducerea si utilizarea parghiilor si instrumentelor
economice stimulative sau coercitive Potrivit art 6 alin 1 din O U G 195/2005 protectia
mediului constituie responsabilitatea si obligatia autoritatilor publice centrale si locale
precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.

Autoritatile administratiei publice centrale si locale prevad in bugetele proprii


indeplinirea obligatiilor rezultate din implementarea legislatiei comunitare din domeniul
protectiei mediului si pentru programe de protectie a mediului si colaboreaza cu
autoritatile publice centrale si teritoriale in vederea realizarii acestora,Art 59 al OUG
privind protectia mediului prevede ca autoritatea publica centrala pentru protectia
mediului are urmatoarele atributii : Elaboreaza politica nationala si coordoneaza actiunile
la nivel national ,regional si local privind protectia atmosferei,schimbarilor climatice
precum si pentru protectia populatiei fata de nivelurile de expunere la aerul ambiental ce
poate avea efecte negative asupra sanatatii umane in conformitate cu politicile europene
si internationale specifice.
Elaboreaza,promoveaza si actualizeaza Strategia nationala in domeniul protectiei
atmosferei si Planul de actiune in domeniul protectiei atmosferei Elaboreaza,promoveaza
si dupa caz actualizeaza Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de carbon si
ozizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere.

Prevenirea si combaterea poluarii industriale a atmosferei Considerata drept cea mai


ampla si mai nociva forma de poluare a aerului poluarea de origine industriala este
prevenita si combatuta prin 3 cai principale ;stabilirea concentratiilor maxime admisibile
de substante nocive in atmosfera, stabilirea zonelor de protectie sanitara si reguli
specifice de amplasare a zonelor industriale sau a obiectivelor economice. Concentratiile
maxime admisibile.
Pentru diferite substante poluante sunt stabilite de catre autoritatea centrala pentru
protectia mediului in colaborare cu alte autoritati de protectia mediului .in tara noastra
activitatea de protectie a calitatii aerului face cu prioritate obiectul
preocuparilorInstitutului de Meteorologie si Hidrologie care determina calitatea aerului
prin masurarea concentratiilor de poluanti atat in cadrul unui monitoring de fond cat si
unia de import.

Zonele de protectie sanitara O contributie importanta la prevenirea si combaterea


poluarii atmosferei (inclusiv fonice) pe langa celelalte masuri prevazute de lege o are
instituirea zonelor de protectie sanitara.
Astfel potrivit Ordonantei intre intreprinderile industriale care polueaza atmosfera sau
produc zgomot si teritoriile protejate invecinate se asigura zone de protectie
sanitare.Suprafata zonelor de protectie sanitara se considera de la punctele de emisie in
atmosfera a noxelor respective pana la limita obiectivelor si a teritoriilor protejate.

Marimea si forma zonei de protectie sanitara dintre obiectivele economice cu surse de


poluare si zonele protejate se stabilesc pe baza calculelor de antievaluare a concentratiei
substantelor poluante in zonele protejate care trebuie sa fie inferioara concentratiei
maxime admisibile chiar si in conditiile meteorologice cele mai favorabile C.
Amplasarea obiectivelor economice In ceea ce priveste amplasarea obiectivelor
economice care prin natura activitatii lor pot polua atmosfera ca modalitate de protectie a
mediului aceasta se poate realize prin mai multe cai.astfel amplasarea acestor obiective se
face cu precadere in zonele rezervate industriilor cu surse de poluare ; la alegerea
amplasamentului zonei industriale sau obiectivului economic se tine seama si de factorii
naturali capabili sa influienteze asupra conditiilor de mediu ;clima,relieful,reteaua
hidrografica si caracteristicile solului.

Reglementari nationale privind protectia stratului de ozon Pentru aplivarea masurilor


preconizate de Conventia de la viena privind protectia stratului de ozon(1985) , a celor
cuprinse in protocolul de la montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon
(1987) si a amendamentului acestuia adoptat la Londra(1990) documente la care
Romania a aderat prin legea nr. 84/1993 a fost infiintat in tara noastra Comitetul National
pentru Protectia Stratului de Ozon ,organism interministerial fara personalitate juridica a
carui activitate este coordonata de autoritatea publica centrala pentru protectia
mediului.Comitetul National pentru Protectia Stratului de Ozon este alcatuit prin
reprezentanti ai ministerelor ale caror activitati au legatura cu cu
producerea,comercializarea substantelor mentionate in Protocolul de la Montreal si al
amendamentelor lui .
Dintre atributiile ce revin acestui organism mentionam :analizeaza si propune spre
aprobare Guvernului oportunitatea aderarii Romaniei la actele internationale in domeniul
protectiei stratului de ozon precum si la incheierea de intelegeri bilaterale si regionale in
domeniul activitatii cu substantele aflate sub incidenta protocolului de la Montreal
,echipamente si produse finite care contin in ele substantele in cauza sau care sunt
obtinute cu ajutorul acestor substante propune in conditiile legii Programul national de
cercetare stiintifica si tehnologica privind protectia stratului de ozon ;colaboreaza cu
autoritatea centrala pentru protectia mediului la elaborarea sau avizarea dupa caz a
proiectelor de acte normative pentru productia,importul,exportul ,reciclarea
,regenerarea ,recuperarea, distrugerea stabilite ca fiind esentiale pentru substantele
prevazute in protocolul de la montreal .

Comitetul prezinta guvernului odata la 2 ani spre aprobare un raport privind actiunile
pe care le-a intreprins in vederea aplicarii mrotocolullui de la Montreal , raport care se
transmite Secretariatului Ozonului din cadrul Programului Natiunilor unite pentru
mediu.In anul 1996 prin Ordinul nr 506 /17 septembrie al ministrului apelor, padurilor si
protectiei mediului a fost aprobata procedura de reglementare a activitatilor de import
“export cu substante produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la
Montreal procedura care se refera la conditiile emiterii acordului de mediu cu privire la
desfasurarea acestor activitati si a licentei de import-export.