Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE POST – ŞEF SERVICIU APROVIZIONARE ŞI DESFACERE 1/2

FIŞĂ de POST
aferentă contractului de muncă nr. ......... din data de .....................
înregistrat la ITM al Mun./Jud. …………………………

DENUMIRE POST: ŞEF SERVICIU APROVIZIONARE ŞI DESFACERE (cod COR: 123501)


LOCUL DESFĂŞURĂRII MUNCII: sediile companiei şi furnizorilor
DEPARTAMENT: Aprovizionare/Desfacere
RELAŢII IERARHICE: se subordonează Directorului General
RELAŢII FUNCŢIONALE: cu angajaţii departamentelor financiar-contabil, marketing,
administrativ, servicii.
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura în permanenţă companiei necesarul de
mărfuri/materii prime/marfă/... comandat.

ACTIVITĂŢI PRINCIPALE:
• planifică şi coordonează activitatea de aprovizionare cu materiale (folosite în
producţie);
• asigură aprovizionarea la timp cu materii prime necesare producţiei, urmărind ca
programul de livrări al furnizorilor să fie conform graficelor;
• analizează ofertele emise de furnizori şi propune cea mai bună ofertă;
• urmăreşte respectarea prevederilor contractuale privind calitatea, cantitatea,
termenele şi valoarea produselor livrate;
• participă la negocierile cu furnizorii şi la încheierea contractelor cu aceştia.

Sarcini şi îndatoriri specifice:

• Stabilirea unor relaţii optime cu furnizorii, pentru rezolvarea în timp util şi în bune
condiţii a problemelor uzuale.
• Prospectarea pieţei de profil şi a condiţiilor de achiziţii/livrare în vederea optimizării
continue a stocurilor, având ca scop final obţinerea unei rotaţii bune a acestora.

RESPONSABILITĂŢI ALE POSTULUI:


• Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor adiţionale cu furnizorii.
• Răspunde pentru calitatea, cantitatea şi ritmicitatea produselor achiziţionate.

AUTORITATEA POSTULUI:
• Este autorizat să realizeze aprovizionarea companiei cu produsele necesare
desfăşurării optime a activităţilor.
FIŞĂ DE POST – ŞEF SERVICIU APROVIZIONARE ŞI DESFACERE 2/2

Specificaţiile postului:
•studii superioare economice sau tehnice;
•experienţă de minim 1an în aprovizionarea cu produse alimentare/nealimentare;
•cunoaşterea pieţei de produse specifice şi a particularităţilor acesteia;
•cunoştinţe avansate de operare PC (Windows, Word, Excel);

• abilităţi sporite de prezentare şi negociere;


• abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere, fermitate, discernământ,
integritate, responsabilitate;
•permis de conducere categoria B.

Deplasări
• Frecvenţa: foarte dese în localitate şi în ţară.
• Condiţii asigurate: diurnă, cazare, transport.

Condiţii de muncă:
- obişnuite;
- program normal de lucru, uneori prelungit.

Facilităţi: telefon mobil, maşină de serviciu.


Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute
în fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (RI).

Director
Director General Director resurse umane Titular de post
Departament

Data Data Data Data


Semnătura Semnătura Semnătura Semnătura

1
Prezentul document constituie anexă la CIM şi este întocmit în 2 exemplare: unul pentru angajat şi unul pentru
dosarul său de personal.