P. 1
manual+de+bucatarie

manual+de+bucatarie

|Views: 957|Likes:
Published by otycs

More info:

Published by: otycs on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

Manualul reprezinta reeditarea editiei 1992, revlzutta ~i imbunata¢ita conform prograrnei scolare aprobate de Ministerul Invatamantulul IIi f;ltiintei

cu nr, 36286/1990

CAPITOLUL

1

UTILAJ TEHNOLOGIC, VASE ~I USTENSILE FOLOSITE IN LABORATOARELE DE BUCATARIE .

Contributla autorilor Ia elaborarea manualului
prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. GABRIELA PlRJOL ~i prof. DUMITRA ELISA BETA PARASCHIV, cap. 11, 12 OLGA ONETE, cap. 10 CONSTANTA BRUMAR, cap. 14 FLORICA BURGHIU, cap. 10-15 ANTONIA NEACf;lU, cap. 16-18 LIA LU'NGU, cap. 9, 18

a fost urmatoarea:
DUMITRAf;lCU-NICU, cap.

1-8

Coordonarea

manualulul,

prof. GABRIELA

PIRJOL

Meeanizarea operatiilor de pregatire si transformare a materiilor prime, :in preparate culinare, are un rol deosebit de important pentru Imbunatatirea conditiilor de munca, usurarea eforturilor lucratorilor, tmbunatatirea calitatii preparatelor culinare realizate, diminuarea pierderilor de materii prime, asigurarea unor conditli igienico-sanitare optime in procesu1 de productie, cresterea prcductivitatii muncii, reducerea costurilor de productie si scaderea costurilor acestor produse. Di~punerea utilajelor 'in spatiile de productie se face tlnindu-sa seama de circulatia materiilor prime, adica de ordinea fireasca in care se succeda operatiile din procesul tehnologie. . !n!funetie de modul de actionaro a utilajelor, de rolu1 pe care 11 au in flux~1 tehnologic de preparare a produselor culinare, utilajele se clasifica in. - 'utilaje pentru prelucrarea materiilor prime; - utilaje termice (de pregatire 1a cald); - utilaje si spatii frigorifice. 1.1. UTILAJE PENTRU PRELUCRAREA MATERIILOR AC'fIONATE ELECTRIC
CARTOFI

ISBN 973-30-2761-8

PRIME,

1.1.1. MA~INA DE CURA'fAT ~I RADACINOASE

Redactor:

Ing. Teodora Florin

Dragomir

Tehnoredactor: Coperta:

Sanda Dumitrascu lonescu

Coli de tipar: 16,5. Format: 16/70XIOO. Bun de tipar: 07.09.93. Nr. plan: 20503. Editia: 1993. Tiparul executat sub comanda nr. ;130/1993, la Imprimeria de Vest, Oradea, str. Marella! Ion Antonescu nr. 105. Romania

in vederea prelucrarii lor termice (fig. 1). Constructia masini], Batiul sau corpul masinii poate -fi executat din fonta sau otel. Masina eu batiul din Ionta, de forma cilindrlca, este mai raspindita in tara noastra. Ea prezinta la partea superioara pilnia de alimentare, prin care cartofii si radacinoasele sint introdusi in cilindrul masinii, captusit in interior eu un strat abraziv. La partea inferioara a cilindru1ui, este montat un disc abraziv, actionat de un motor, plasat in interiorul batiului, Sub pilnia de alimentare se gaseste 0 teava pen tru racordarea masinii Ia reteaua de apa, Evaeuarea apei folosite si a reziduurilor se face printr-un cot de scurgere, rnontat pe peretele cilindrului.

Este utilizata .pentru spalarea si curatarea cartofilor !}i a radacinoaselor,

9

Fig. 1. Masina de ouratat cartofi Iii radacinoase: 1 - pilnie de alimentare: 2 - corpul maslnii: 3 ,_ strat abrazlv; 4 - disc abraziv: 5 motor de antrenare; 6 ~ conducta de alimentare cu apa: 7 - conducta de evacuare a apei; 8 - Ufi,a pentru evacuarea cartofllor ; 9 - mecanism de actionare manual; 10 - angrena] cl lindr ic: 11 - angrenaj conic.

3

.Evacuarea din cilindru acartofilor.!?i a radacincaselcr cura~ate se . face printr-o u~ita cu miner ~i cu un jgheab de alunecare a cartofll?r sau radacinQsselor. M~ina mai este prevazuta cu u~ mec~msm de ~?tlonare manuala. pentru .caaul defectarii motorului electric sau intreruperu curentului electric. 'v'l d ~t Funetlonarea masinli. Inalnte de mceperea opera~l! or. e cura .. ~~ a tofilor "1' radacinoaselor se veri fica starea de curatenie a rnasmn a car 1 daca in cilindru nu se gasesc pie tri 1 sau b ~ca 1 d : me t a1• ~t· 'recum !?i rice e ~are ar putea distruge abrazlv~l. Se face proba de f';1n<:.tlOnar~n gol .a I masiriii declansindu-se mal tntii automat~l de pr?tecJl~ Impotriva J?orm-:rilor accidentale DITU (montat pe unul din peretii saln de lucru) sr apoi se apasa pe butonul de pornire. . Se toarna in pilnla de alimentare 0 cantitate de 9-10 kg de legume care au fost in prealabil alese, se deschide robinetul de alimentare a masinii cu apa. Motorul electric, prin angrenajul cilindric, pune 'in miscare de. ro~atie discul abraziv, care antreneaza le~um~le, in~r-o mi~ca~e de r?t~tle, IZbindu-le alternativ de peretele abraziv !?l de discul abraziv, curatindu-le, Apa adusa in permanenta prin conducta spala legumele f?ievacueaza reziduurile rezultate. Durata de curatare a unei mcarcaturt de cartofi variaza intre 2-4 min. Lucratorul care supravegheaza trebuie sa aiba grija ca, in momentul cind legumele sint curatate, sa deschida usita de evacuare si sa goIeasca cilindrul, fara a opri motorul sau admisia apei. Dupa golirea masinii, se inchide usita, se alirnenteaza din nOUmasina si se continua fuync: tionarea. Dupa terminarea curatirii legumelor, se rnareste [etul de apa :;;1 se lasa masina sa functioneze in gol, pina ce toate resturile de legume au fost evacuate. La terminarea lucrului, masina se opreste atit de la butonul de oprire, cit !?i de la automatul de protectie. In cazul 'intreruperii curentului electric in timpul luerului, se cupleaza angrenajul conic si cu ajutorul mecanismului de acti<:~narernanuala, prin invirtirea manivelei, se pune in miscare discul abraziv,
'i '".

t
i
I I

Ma~ina de tocat carne cu capacitatea de 150 kg/h este executata din Ionta ernailatar fiind actlonata de un motor electric, cu 0 putere de 2,2 kw ~i 1500 rot/min. Corpul masinii este de forma cilindrica avind la partea superioara o ' gura de alimentare pe care este fixata 0 pilnie excentrica, prin ¢are se introduce carnea 'in rnasina, In interiorul masinii, se gaseste mecanismul de toeare a carnii, care este fbrmat din urrnatoarele piese: un mele, 0 sita autotaietoare, un cutit, o a doua sita, al doilea cutit si a treia sita. Masina este dotata cu doua pina Ia patru site de rezerva, pentru diverse grade de finete a carnil toeate. Intregul mecanism de tocare (melc, cutite, site) este strins cu ajutorul piulitei, care se insurubeaza pe filetul exterior, executat in batiul (corpul) masinii. Intre motor si mecanismul de tocare, se gaseste reductorul de turatie, format din patru .roti dintate, asezate intr-o carcass, care reduc turatia rhasinlt de 1 500 rot/minut cit are rnotorul, la 160 rot/minut cit este necesar mecanismului de tocare a carnii, Pilnia se introduce prin presare i~ corpul masinii :;;i este prevazuta cu 0 midi platforma inclinata, pentru \a permite depozitarea carnil de toeat. . Functionarea masinii, Se verlfica starea de curatonle a masinu, m timp ce rnasina este oprita. Dupa asamblarea masinii, punerea ei in stare de function are se face prin executarea unei probe in gol, dupa care se opreste motorul, se alimenteaza pilnia cu carne taiata in bucati de 80-120 g. Cantitatea de carne ce se poate depozita pe pilnia masinii este de 1-2 kg. Se pune masina in stare de functionare, incepindu-se tocarea prin introducerea suecesiva a carnii in gura de alimentare, care se gaseste Ia partea inferioara a pilniei, folosindu-se pentru aceasta operatie pilugul din lemn. Pentru colectarea carnil tocate, se f'oloseste 0 cratita sau un bazin de debarasat: Dupa tocarea carnii, masina se opreste de Ia butonul de oprire ~l de la automatul de protectie. Se desurubeaza piulita de stringere, se scot sitele cu cutitul ~rmelcul, se spala in apa calda, apoi se spala cu 0 perie mica interiorul masinh si pilnia. Dupa spalare, elementele componente ale masinil se sterg cu 0 cirpa uscata, se expun. pe un gratar de lemn, pentru zvintara complete, ~i dupa aceea se asambleaza din nou, pentru a nu se imprastla piesele componente. . Masurile de protectle a muncll
,?i

Masurile de protectie a muncii ~i de intrejinere a masinii Inainte de pornirea masinii, se va verifica legarea utilajului la pamint, pentru a se evita accidentele prin electroeutare. In tirnpul fun~tionarii masinii, este interzisa introdueerea miinii, paletei sau a on~ar~l alt obieet in masina, In cazul blocarii mastnii, ea va fi deeonectata atit de la butonul de oprire, cit ~i de la automatul de protectie, fiind anuntat mecanicul de intretinere, In timpul lucrului, lucratorul va sta pe un gratar de lemn, asezat linga masina, va purta sort din material plastic, manusi si ciz~e din cauciue. Saptaminal, se vor verifica si insuruba capacele ungat.oarelo.r cu pilnie, montate pe Iagarele de sustinere a axelor orizontale !?~ ver~lCale. Revizia generals a masinii se face de catre mecanicul de intretinere, dupa 500 ore de functionara sau dupa 6 luni.
1.1.2. MA~INA DE TOCAT CARNE

de Intretlnere a masinfi

Se folosesto Ia maruntirea carnii, Clasificarea masirrilor de tocat carne se face in functie de .capacitatea lor, cele mai raspindite fiind cele cu capacitati de 150 kg/h ~i de 300 kg/h. 4

Masina va prezenta dubla protectie, pentru prevenirea electrocutarilor. In timpul functionarii rnasinli, este interzisa eu desavirsire introdueerea miinil in gura de alimentare a masinii, In eventualitatea blocarii masinii, din cauza tendoanelor, se face deconeetarea atit de la butonul de oprire cit si de la automatul de protectie, se dernonteaza si se curata montindu-se din nou. lntretinerea masinii, Periodic, se va controla nivelul ulelului din carcasa pinioanelor si se va completa la nevoie. La verificarile periodice ale motorulul electric, se va Inlocut vaselina speclala de la rulmentul motorului, In functie de necesitati, se vor ascuti cutitele masinii, verificindu-se dupa fiecare, ascutirea corecta, pasuirea cutitelor pe sita, verificarea constind in controlarea fantei de lumina, ce ar putea patrunde intre cutH :;;i sita, nefiind joc intre aceste doua piese.
5

III

IIltl

1.1.3. MASINA MENAJERA UNIVERSALA

(ROBOTUL)

eleetrica a motorului se face printr-un cordon. Motorul se gaseste in inteiiorul batiului, iar dispozitivele de lucru se rnonteaza la axul orizontal. Dispozitivele de Iucru specifiee robotilor de bucatarie Mas ina de to cat car n e se flxeaza la axul orizontal, Pentru fixare se .foloseste piulita, care stringe carcasa masinii de tocat carne. Se pot adauga: dispozitivul de stars fruete, pilnii de spritat cirnati, Dis P 0 zit i v u 1 des tor s f rue t e este format dintr-o pilnie, care se monteaza cu ajutorul piulitei, pilnia fiind prevazuta in interior cu melc conic, care primeste miscarea de rotatie de la axul masinii, La partea Infertoara a pilniei se gasesc orlficli prin care se scurg sucurile obtinute, Cojile ~i simburfl se aduna in partea cu conicitate midi, de unde sint ovacuati in timp, prin desurubarea pilniei. .Dis p 0 zit i v u Ide t a i a tIe gum e se fixeaza si se aslgura de suprafata frontala a robotulul cu ajutorul piulitei. Sistemul de transmisie ~e gase:?te in interiorul carcasei, care are in partea superioara montat rnecanismul de impingere a legumelor sl pilnia de alimentare. Discurile taietoare se fixeaza pe ax, iar pentru schimbarea lor, se desurubeaza plulitele, se ridica carcasa ~i se inlocuieste discul. Discurile pot fi de diferite forme: - disc pentru taiat legume (grosimea feliei taiate este de 2 mm), care are doua cutite dreptunghiulare, asezate echidistant de centrul discuIui; . - disc cu cutite curbe (grosimea feliei taiate este de 4 mm), fiind folosit pentru taiat cartofi, rosii, castraveti etc. Intretinerea robotilor ~i a accesoriilor acestora. Dispozitivele de lucru se vor spala dupa folosire, se vor usca si depozita in dulapuri special destinate. Masurile de proteetie a muncii La operatlile de malaxat, batut, cremat, nu se admite introducerea miinii in cazanul de lucru. La dispozitivele la care materia prima cade in cutitele de talere, se interzice impingerea cu mina. Inalnte de montarea dispozitivelor de lucru, robotul va fi deconectat de la reteaua electrica. Dupa mont area dispozitivului, se asaza linga utilaj materia prima ce urmeaza a fi prelucrata, se face proba de functionare in gol a masinii, iar apoi se alimenteaza masina efectulndu-se prelucrarea respectiva, In timpul functionarli utilajului, lucratorul va supraveghea in perrnanenta functionarea rnasinii. Dupa terminarea Iucrului, robotul se deconecteaza atit de la butonul de oprire, cit :?i de 1a autornatul de protectie. Este cu desavirsire interzls a se demonta dispozitivu1 de 1ucru inainte de deconectarea mecanica sau electrica a masinii. 1.2. UTILAJE 'l'ERMICE

Clasificarea si funetionarea masinilor menajere universale, Masina menajera .universala se f'oloseste in bucatarie, labo~atoare de prepara~e red in laboratoare de cofetarie ~i patiserie, executind un mare num~r de. operatii de prelucrare a unor materii prime. in vederea intraril lor In fabricatle (fig. 2). i In functie de operaiiile pe care le executa, masinile menajere universale se clasifica astfel: - robot de bucatarle, in cazul in care este echipat cu dispozitive de prelucrat materii prime folosite in _bucatarii; . . .. - robot de cofetarie, in cazul In care este echlpat cu dispozitive ce efectueaza numai operatii necesare laboratoarelor de cofetarle: - robot universal, in cazul in care este echipat cu dispozitive de prelucrare necesare atit in laboratoarele de cofetarie cit ~i in cele de bucatarie. Din punct de vedere constructiv, robotii se clasifica astfel: ---: robot fix, care are a pozttio bine deterrninata in cadrul locului de munca, fiind fixat cu suruburi de fundatie: . robot mobil, care se poate deplasa dintr-o sectie de preparare in alta. Robotul fix Este construit din: corpul masinii sau batiu, in care se gaseste grupul motor, care antreneaza in rniscare de rotatie ~o~ arb~ri, unul vertic~l :?i celalalt orizontal. Arborele vertical antreneaza an rmscare de rotatie dispozitivele de batut crerna, amestecat, rnalaxat. Arborele orizontal permite montarea dispozitivelor pentr~ tocat carne. stars fruete tocat mere, macinat condimente, taiat legume. pnne etc. La partea inferioara a batiulul se gasesc montate doua brate de sustinere in consola, Robotul mobil Este prevazut ell trei rotile pivotante, care permit deplasarea u~oa~a a robotului dintr-o sectie de Iabricatie in alta. Alimentarea cu energie

'I
I,

j
(

j
I

IJ

Fig. 2. Masina menajera univcrsala: 1 - electromotor: 2 - cupla elastica; 3 ax orizontal interior; ~ - Iagar de alunecare; 5 - roata dlntata conica; 6 - aX orizontal exterior ; 7 roata dintata conica: 8Jagar de alunecare ; 9 ax vertical; 10 - tel; 11 - suport de sustiner«: 12 - cuva ; 13 - batiu; , 14 - mandrina.

(DE PREGATIRE LA CALD)

Dupa prelucrarea materiilor prime cu ajutorul utilajelor de prelucrare prlmara, acestea sint transportate in sectiile de fabricatia unde sint prelucrate termic, pentru realizarea produselor finite. 7

6

--

-

-

----

::!J fiecare avind comutator separat.incorporate in ansambluri de pregatire..nu viciaza atmosfera. 1. instalatia de alimentare si ardere este automatizata !?i protejata impotriva stingerii accidentale a flacarli de la arzator. MA~INA DE GAT IT ELECTRICA Este solicitata din ce in ce mal mult. care imprejmuieste masina. bara si plite raminind un spatiu 4 conducta de alimentare eU gaze. incalzite la partea inferioara.Utilajele termice utilizate in bucatarie pot fi: . lampa de sernnalizars cu neon.selectornatul cu cheie. sau gurile de absorbtie. 5 izolator de 20 mm. Pentru Incalztrea cuptorului. Functionarea masinilor de gatit depinde de solutla constructive adoptata. .plite.2.2. iar dimensiunile hotei trebuie sa depaseasca eu minimum 200 pina la 300 mm dimensiunile sobei. care permite atingerea temper<iturH dorite in cuptor.1. Partea superioara este fermata dintr-un numar de plite electrice.intrerupatorul de protectie contra tensiunilor accidentale. . . in functie de operatiilc tehnologice ce se executa. numai dupa aceea.J uu Echipamentul electric a1 masinilor de gatit electrice se compune din: .. In partea inferioara. montata deasupra maslnii de gatit. se aprinde arzatorul dorit. prevazut la partea superioara cu plite din fonta. dupa care se actioneaza comutatorul de reglare. Masina de giitit eu eombustibil gazos: Masinile electriee sint preva1 . c-are permite atingerea temperaturii dorite. Pentru aprinderea arzatoarolor.cuptoare: 6 . ma1'jinil: de ga~it si?t construite dintr-un plan superior.de sine statatoare: .=:. gaseste sub tensiune. rnasina fiind prevazuta cu posibilitatea aprinderii fiecarui arzator separat.:. Constructia sisternului de aliment are a flacarllor de veghe este astfel rea-· lizata Incit.. !?iun ventil electromagnetic eu termocuplu.arzatoare cu foe vlu: 2 . se regleaza termostatul cu tub capilar Ia pozitia dcrita 111 deschide selectomatul cu cheia. arzator tip "pipa{'. celelalte se pot aprinde automat.roblnett. . Preincalzirea cuptose 8 III lUll f j ! I t \ .__. arzatoare tip "nai". asigurind conditii igienice deTucru. 3). atunci eind tensiunea masinii depaseste 24V. Plitele pot fi incalzite independent. La terminarea lucrului. care arata ca elementul component se.. cum sint ansamblul de gatit tip Snack. combustibili lichid' (pacura). Toato masinile de gatit. sint plasate la minimum 2000 mm fata de pardoseala. fie deasupra sl dedesubtulcuptorului. .2. rezemate pe 0 rama metalica (fig. Butoanele arzatoarelor sint prevazute cu doua pozitii de lucru: maxim si economic. dupa aprinderea oricarui arzator de plite.nu necesita investitii mari la instalare: .. arzatoare de tip "U{'. in functie de dlmensiuni. dupa care. fie pe cei doi pereti laterali. Clasificarea masinilor de gatit se face in functie de cornbustibilul folosit si de solutia constructive adoptata. in cazul intreruperli debitului de gaze.::::. rezultate din arderea combustibilului si vaperi de apa eu grasimi Fare se degaja de la produsele ce se prepara.. cu cite 0 hota de absorbtie. in functie de scopul urmarrt. eonductele se ramifica alimentind fiecare arzator cu gaz metan. In [unctie de soiutia constructioii ado~tata. este f'olosita 1)1pentru adrnisia gazului metan. prin simpla deschidere a robinetului.. indiferent de modul de incalzire.termostatul cu tub capilar. Hota de absorbtie a gazelor. Arzatoarelo. . combustibil gazos (gaz metan) sau cu energie electrica. apoi robinetul de capat al instalatlei interioare de gaz si. se aprinde rnai Intii flacara de veghe. cit sfdegradarea bucatariilor sau a laboratoarelor s-a adoptat solutia echlparit fiecarei masini de gatit la locul de exploatare. Utilaje de sine statatoare Masina de gatlt este utilajul eel mai important din bucatarie. fiind utilizata 'Ia pregatirea unui sortiment divers de preparate culinare. compus dintr-un numar de phte din Ionta. 3 zute cu 'bare de protectie. in circa 3-5 min plita atinge temperatura dorlta. Ia fel si cuptoarele. Constructia partii inferioare a masinil de gatit este determinate de eombustibilul folosit. Fig. cadrul metalic este acoperit cu 0 tabla emailata alba fiind prevazut. In cazul masinilor de gatit incalzlte eu gaz metan.' care se asaza in po-· zitia dorita. sint: arzatoarele de tip inelar. Dupa aprinderea Iampil de semnalizare cu neon. Hotele. carbuni). Bara de protectie. d~~2. folosite freevent in constructta maslntlor de gatit. datorita multiplelor avantaje pe care Ie prezinta: . u:::~~~===:=!~====~=-_=-=-~. cu unul sau doua cuptoare. in plus. cu contactul de semnalizare si cheia. plasate. se deschidemai intii intrerupatorul de protectio contra tensiunilor accidentale. care permite eontrolul temperaturii in permanents. Pentru a se evi ta Imbolnavirile profesionale. . care sint incalzite cu rezistente electrice. Pentru cup tor exista. Pentru Incalzirea plitei electrice la temperatura dorita.comutatorul de reglare ell eontaete de semnalizare si cheie. se inchide mai intil robinetul arzatorului. la simpla rotire arobinetului respectiv.~~~~.t~:::~~=. intre baterfi de alimentare cu apa potabila . principal. care inehide conducta de gaz in mod automat. avind sapte trepte. [oiosit pot fi masini incalzite cu combustibil solid (lemne. a favoriza elirninarea gazelor si vaburii rezultatl in procesul de pregatire termica. emana gaze noeive. In [unctie de ccmbustibilul. are rolul de. 3. robinetul flacarl! de veghe. Pornind de la conducta centrala. 1. . . MA~INA DE GATIT CU COMBUSTIBIL GAZOS Este construita dintr-un schelet metalic. In partea inferioara se gasesc unul sau mai multe cuptoare electrice. care intl'erupe curentul electric de alimentare in cazul un or defectiuni.:. la pozitia dorita.

cirnat! etc.1. in care se aduna reziduurile provenite de la alimentele prajite.. . Intretinerea masinii de gatit ~i masuri de protectie a muncii ~l Masinile de g<1tit.tretiner. 3 racord: 4 sita pentru retinerea particulelor mari.Clt ~l schimbarea pozitiei vaselor de gatit se va face numai cu clrhge speciale. ".pentru prepararea mlncarurilorsot ate. 10 III IHIII . dupa care se introduce noul aliment.greuta~e mare Speste 20 kg) se va face cu toata atentla.. care patrund in vasul colector trednd prin sita. prajirea unor produse . a comutator.lua urmatoarele masuri.arzator inelar: 6 . 180. Ia peste 220aC. .de curent si stabilitatea plitelor electrice. dupa care se asarnbleaza totul din nou. .in baia de ulei) variaza in functlo de aIimentul ce urmeaza a fi preparat astfel ..rului dureaza 10-15 min termostatul Intrerupind automat curentul readucindu-l in circuit. ': Friteuza prezlnta marele avantaj ca permite prajirea in acelasi ulei a mai multor produse. atit pentru asigurarea exploatarii in bune conditii a utilajului. 5 .vas cclector. pentru evitarea scurgerii ulelulul din bazin. 4. . datorit~ ~volu!TIului. De capacul rabatabil se gasesc agatate cosurile din sirma de otel cositorit. o data eu golirea vasulut (colector de reziduuri) se va face sl cu . se curata vasul 'colector ~i sita. . . mpul necesar preparartl (timpul cit cosul este scufundat . ratarea zllnica. In 6-~ min Se atinge temperatura de HIOaC. . ci in cos. 2 . Friteuza: 1 . In func~i~ ~odul " de indilzire.2. Manipularea capacelor !?i a cerc':lrilor_ p.deschiderea ferestrelor ~l usilor: .: . .4. Se toarnai apoi uleiul din nou in cuva.. rasplndit in alimentatia publica datorita faptului § ca poate fi utilizat la pregatirea unui b numar mare de "preparate la minut'' (peste. Se varsa deseurile. . Plitele se curata cu 0 perie de sirrna..ucrulUl.. care permite mentineron ternperaturii dorite. La ma$in"ile de gatit cu combustibil gazos se V? verifica . cind temperatura a scazut sub limita admisa.:~ 1=c8--1-JIrL----7 Este un utilaj terrnic. Dupa ce uleiul a ajuns la tempeitura de lucru obisnuita se asaza alimentele in cos ~i se introduce cosul 1 baia de uleL' . _ inchiderea imediata a tuturor robinetelor de adrnisle si interzicerea cu desavirsire a aprinderii chibriturilor. CIt l?l pentru respectarea norrnelor sanitare in vigoare.De asernenea se spala toate partile mchelate si emailate ale ma~1~1ll. Daca in bueatarie se simte miros de gaze sau daca arderea nu se face normal. care se gaseste la partea inferloara a cuvei. necesita 0 intretinere pen?a~enta. . 1. cu. A ~ ~ ~" • A . se completeaza cu ulei proaspat pina la 1/2 ~din capacitatea cuvei !li se da drumul la instalatia de incalzire. a tigarilor. se scoate vasul colector. t .mare de operat!i te~nologice ce se efectueaza cu ele. 8 . 4).3. 'oleiul rece din cuva este evacuat In teava colectoare pentru refolosire. in care sa introduc alimentele.). se agata de suportul capacului rabatabil ~i se Iasa &a se scurga uleiul.cuva. a intregii masini. .ulu~ de lumina. dupa peste. Se reduce apoi tempera-: tura uleiului. iar scufundarea cosului in ulei llU se va face suecesiv. acoperit cu tabla de otel inoxidabil. euptoarele se curata m ~nte~ior cu periasi se sterg. i • . c~le mai folosite fiind friteuzele electrice (fig. Inainte de aprinderea focului se va verifica daca nu sint scapari de gaze ~i daca toate robinetele sint bine Jnehise (etanse). Acest lucru este poslbil datorita iaptului ca dupa prajireaftecarur aliment se ridica temperatura uleiului. Intretinerea masinil ~i masurile de protectie a muncii Constructia friteuzei electrice Friteuza electrica este construita dintr-un schelet metalic.robinet de evacuare. Este utilizata in bucatartils mari . inchizlndu-se robinetul. zilni? dUI?a terminare~ . Avind in vedere ca temperatura de lucru a uleiului este rldicata.htelor.Functionarea friteuzel. TIGAIA BASCULANTA Fig. periodic. rriteuza este prevazuta cu terrnostat. La masinile de gatit electrice. prln spalare. 0 cl~a. Se demonteaza racordul. in mod obhgatonu de catre doua persoane.' . se pot praji cartofi.rl~ual ar: derea corecta a flacarri. . . . 200°C. a iampitelor cu petrol. . Ia valoarea de lucru de 180. cirnati). Ridicarea de pe masina de gatit a vasel?r de . se va verifica starea 10 rerupatoarelor . . FRITEUZA 11t_~. pentru a nu se irnprastia stropi in contact cu uleiul fierbinte.Jj~~~~. mentinindu-se aceasta valoare citeva minute. cartofi prajiti peste prajit 5-7 min 6-8 min coUete pasari 8-10 10-20 min min 1.terrnostat: 7 . d: Dupa eonsumarea timpului necesar pregatirli se scoate cosuletuldtn bazin. cit ~i pentru pregatirea unor mlncarurl cu sos. 202aC.chern area de urgenta a' mecanicului de iz. Alimentele trebuie bine scurse de apa. Cuva cornunica la partea inferloara eu vasul eolector printr-un raeord care este prevazut cu 0 sita pentru retinerea particulelor mari.2. fara schirnbarea uleiulul si fara ca gustul unui aliment sa se transmita eeluilalt. dupa carese scoate alimentul pregatit. sau tabla ernailata care are la partea superioara una pin~ la trei euve din tabla de otel inoxidabil in care se gaseste uleiul. tfriteuzele pot fi incalztte cu J gaz metan sau cu curent electric. alimentele nu se introduc direct In ulei.. brichetelor. Inci'ilzirea uleiulul se face cu ajutorul rezistentelor electrice montate in teava de inox. De exemplu. (chiftele.tava colectare. In acest timp particulele ramase de la alimentul precedent se ard si cad in vasul coleetor. se vor .

ventil de aerisire. ' .>teeapacul . in v:ederea transportului" pr~paratelor in recipienti izotermi. reglindu-se termostatulla temperatura dorlta. ~igaia este prevazuta cu un capac rabatabil. izolata term~e. 500. masinii si masurrle de protectie a muncii .robinet de alimantare. Se face dubla legatura la pamint. 600 1. _ introducerea alimentelor si apoi scoaterea ahmentelor prajite se face numai cu ajutorul spumierei plate. combustibillichid.1'0binet <!e evacuare: 9 . Zilnic. 3 . dupa care se executa conexiunea electrica (fig. tree nare melc si roata melcata. iar prin lagarul de sprljin.2.suport.col} pentru evacuarea gazelor: 17 ~ dop de golire. Pe unul din Fig. Pe 5 . se intrerupe alimen~re~ eu cure~t electric. . 250..contragreutate. 18 .capac' basculant. 12 .gohrea u~elUIUlse va fa~e prin basculare. 200. cUrent electric.mincarurile gatite se scot din tigaie eu polonieul. 6). ////////// /7//7/// //// /////// / //7// ////7 Fig. 5 .e cu 0 foale de azbest sau cu a tava mare de bucatarie. se roteste mamvela de basculare. ' v Df. 100. 1.roata melcata. alimentele nu trebuie sa fie ude. Tigaia basculanta se sprijina in doua Iagare. 5. Clasiflearea tigailor baseulante folosit se Pentru Incalzirea tigailor bascuIante se Ioloseste gazul metan sau cureritu'l electric. 13 12 II 9 10 . 4 . 15 ..la operatia de prajire eu grasime. in cuva alimente ee urmeaza a fi prelucrate. 6 . in vase mai mici.lagar retire. 150. Irrcazul cind mincarea s-a racit. 7baterie de apa curenta: 8 . Inainte de punerea in functiune. 13 . . Cuva este executata din Ionta turnata si montata intr-o carcasa. Saptaminal mecanicul de intretinere va gresa angrenajul melc de la roata melcata'de basculare.camera de ardere. In timpul cind tigaia este in functiune trebuie respectate urmatoarele reguli: _ la ridicarea capacului tigaii.vas intermediar: 3 . . .uneltorul va trebui sa stea lateral si sa-~i protejeze piclOareI. 300. 2 cioc scurgere. .Yl 1cuva. iar pe panoul frontal se gasesc montate termostatu~ si lampa de co~ntrol. marmitele se construiesc in urmato ele game: 75. iar legumele cu spumiera plata. 5).ventil de abur. mele. ~. Functionarea tigaii basculante. La partea superioara se gasef.in ca~ul in c~re ~igaia urmeaza a fi folosita imediat pentru 0 alta preparare. Marrnitela pot fi incalzite eu lemne. in oale eu capacitat:a mare.carcasa exterioara: 4 . gaze abur. . de basculare actionat de 0 manivela. - 12 13 I I' ' II 1111 .face in Iunctie de combustibilul ~i de capacitati. 8 .rnanivela antreelectric. . se va pastra a anumita distanta pentru a se evita oparirea eu abur. La partea inferioara a marmitei se gasests un robinet cu cep(fig. rar m. 6 . se reinchide circuitul electric. pentru a se evita oparirea cu abur.ste unul dintre utUajele importante ale bucatariei. Se i~troduc. carbuni. Marmita incalzita eu gaze: cazan de fierbere. Marmitele se clasiflca in functie de cornbustibilul folosit ~i de capacitatea cuvelor. M rmitele incalzita cu gaz metan 1}i cu abur sint construite dintr-~1n c~a:e~n ~ de fierbere montat intr-un vas intermediar l1idin carcasa ext~noara. creme ciorbe supe etc. Tigaie basculanta: suporti se gaseste montat meoanis!E. dupa care se executa conexiunea electrica. inclinindu-se tigaia pentru golire. 14 .' punet de vedere al capacltatilor.manometru. Intretinerea v. 400. pr:vazut eu 0 contragreutate si bateria de apa potabila. se spala cuva cu apa calda si se sterge cu 0 ci~pa uscata. 10 .graslmea rarnasa de la prajire se scoate din tigaie nurnal dupa raClrea acestela. Pentru golirea tigaii.arzator de gaze. se spala cuva eu apa calda si detergenti ~i se indeparteaza stropii de grasime de pe carcasa utilajelor..aX rotire. care slnt montate in suportii verticali ai masinii.strat izolator . MARMITA " ~armita ~a~toclava)ve.5. fund folosita la pregahrea preparatelor lichide (borsuri. Capacitatea tigailor basculante va:" riaza intre 40 si 90 1. Dupa pregatirea preparatelor. printr-un strat izolator. 16 . Intre carcasa si cuva se gasesc rnontate 4-6 rezistente. celalalt suport se gaseste intrerupatorul 7 _. 6. 2 . .pilnie de alimentare. eonductoarele eleetriee de alimentare.).ve~til de siguranta: 11 . In partea frontala cuva este prevazuta cu un cloc de scurgere pentru deversarea mincarur ilor. • 1.

se ace vesistemului de ardere. Cuptoarele metalice pot fi mcalzite cu gaz rnetan.e ~olide se se~t din cazan prin partea superioara cu ajutorul polonicului. I1III . Dupa alime~tarea _eaza~ului :narmi~ei. di~ material transparent. gaze. iar partea Iichida este evacuata prin robinetul cu cep. prevaI zute cu minere. se inlocuiesc garniturile uzate. . inclusiv robinetul pentru flacara de gaz. Intretinerea ~i masurile de protectie a muncii 1.evacllarea parte~za fumului. La gratarul rncalztt cu gaz me . frigerea carnii de pasare. cu trei pozitii (maxim. de sursa de Incalzire ~i de destinatia lor.! d~~a usi. turnata din fonta. cu mIr~s neplacut. este Incalzita eu rezlstents electrice .' . de pore etc. cu apa calda ~i detergenti. de veghe (fig. 7).rificarea suport. CUPTORUL Poate fi Incalzit cu carbunc. . G rat a r u I.metalica. economic ~i oprit). F~nctionare~ gratarulul.atarul inciilzit cu gaz metan. Interiorul to ei. prevazut ell :ole pent!u a putea _fl ~eplasat. In functia de numarul frigarilor. Fig. La cuptoarele electrice.. -8 ' . sint plasate in interio4 rul tobelor.2. sint construite dintr-un sehelet metalic. de vaca. f resturile din.e partea frontala c'. La: Aceste utilaje se clasifica in functle: de constructie.. se indeb.entel. restunl: carbo~lzate. care eonstI~Ule el:mentul functlOn~1 al gratarului.metalica este prevazuta la partea Inferioara cu 0 tava dm material inoxldabil. patorita temperaturn ridicate a gratarulul. tan.7. 7- capac pen- se spala carcasa exterioara. fixata intr-un cadru metali~. gaz metan sau cu energie electrica.gase*te un perete reflectorizant. . partea functionala este compusa din placa radianta f?i robinetele de gaze. eu doua parti dlstH~~t~: partea mferlOar~. in dreptul f~ec~rela. I I. s Functionarea cuptoarelor. placa radIa?ta nu t:ebme sa prezmte fisuri." 15 tiu util al tobelor: 3 - izolatie: 2- spa- arzatoare. 4t gratarul inciilzit electric. Intretinerea consta in spalare si degresare. ~l exten?rul grata_ruIUl.t dintr-un schelet metalic. La cuptoarele eu c===1=:::. avind suporti din otel. iar la partea inferiJ oara a cuptorului se gasesc butoanele de pornire 7 tip cheie. se verifica manometrul. metalice.. manipularea produselor de gratar se face numai cu furcultta sau eu un cleste special. cu gaze. deoarece gazele contln mercaptani. Lichidul se evacueaza in cazane care sint transportate de catre dol lucratori. cu deosebirea ca sursa de incalzire.a de _absorbtle a ga:elo:. per~ltey s~praveg~erea fngeru. se va alege eel mai economic regim de functionare.cop realizarea unei e?onol?lI de spatiu ~n interiorul incaperilor de productIe. t " . spalmdu-se zilnic. pentru ~. robinetul de capat al instalatiei se va inch ide numai dupa ce au fost inchise robinetele arzatoare de la cuptoare. gr. ~ar~asa .! mmere. cu reductoare c'are permit rotirea fiecarei frlgari in parte. In partile inferioare ale usilor se 2 gasesc rnai rnulte orificii care permit intrarea aerului in eamera de ardere. euptoarele pot :fi din caramlda. Tobele se gasesc montate in Interiorul scheletului si constau dintr-o camera de tabla neagra sau emailata. r~z~stente_pe f~ec~re frigare. tru dirijarea gazelor. La gratarul incalzit metalic. eu lemn. Pentru a se putea apropia sau mdeparta fng~fIle fata de rezlstentele electrice. Saptaminal.termice in ansambluri de pregatire are dre·pt· s.arzatoare.:===~= . Grupul de rezlstenta din dreptul fiecarei frigan a~e clte _un mtrerupator individual cu mai multe pozitli. ROTISORU:b Est. _ cos pentru .condueta de distributie. 0 usurare a mU:lCll.. incalzite cu gaz metan. care concentreaza caldura ?egaJ~ta de.ura. utilajul este prevazut pe partea fro~tala c. cu carbunl. In earcasa lateral~ se gasesc motoarele electrice prevazutr. utilizata yca dul~p. se va verifica perlodic instalatia de gaze ~l de energie electrica. . Este utilizat in bucatarlt si laboratoare centrale de cofetarll *i pati- 11tretinerea gratarului ~imasurile de proteetle a muncii A Gtatarele. adlca rezistentele electrice. 6 - Intretinerea cuptorului !1i masuri de protectie a muncii Zilnic.' pnr: aceea ea distantelo de pareurs de Ia un utilaj l~ altul se reduc simtitor $1 crearea posibilitiitii de marire a gamel sorhmentale de preparate ce se ofera consumatc-Ilor-. acttonindu-seasupra sursei de c~ld. Funetlonarea marmitei. f?i partea superioara. utilizat pent:u.ventil de siguranta: 5 .8. D_upaternynarea operatiei de fierbere se deschide capaeul marmitei. Alim. eu abur sau eu curent electric. cu plac~ radian~aAse curata cu peria metalica. . imbracat in exterior cu 0 tabla ernailata. Cup tor cu gaze: 1- serli. GRATARUL . Deasupra gratarului se gasesta montata hot. cu doua sau trei tobe si un duman. 4 . ' T~pul de rotisor utilizat eel mai mult este eel electric care se compune dmtr-o carcasa . est~ co_nstr~i. pentru colectarea sucului iar p. se tnchide eapaeul. Din punet de vedere constructiv. in supapa de presiune.2. placa radianta.!:::. lueratorul stmd lateral fata de capac pentr'u a se ~vita 0parirea. Cuptoarele metaliee. 7. de asemenea placa radianta trebuie sa fie intacta. De asemenea. care afecteaza calitatea preparatului. In functie de combustibiluj folosit rotisoarele se clasiflca in: electrlce.6. Dupa destinatie pot fi: cuptoare de bucatarie sau de cofetarie si patiserie.. se . s Cuptoarele electrice au aceleasl elemente 9 constructive. 1 . U. 1. ' Utilaje termice incorporate in ansambJuri de pregatire Incorporarsa utllajelor . La partea anterioara a tobelor se gasesc usile izolate. 9 . indepart~ndu-se.

iliz. 17 III lUll I' t I' . Este construit dintr-un schelet metalic prevazut cu lzolatie de poIistiren expandat. 12 000. In spatele vitrinei se gase1?te 0 polita de lucru.. SoC. avind la parte a super~oar~ do~a . Este tnterzisa montarea agregatelor deasupra mobilelor frigorifice sau pe acestea. mentul in care sint eliberate din butelie. Aceste mobile slot in principiu construite dintr-un sehelet de lemn~ izolat eu polistiren expandat. doua pina la patru bain-m?ri. ansambl~l tip SNACK. in holuri. de obicei.. VITRINA FRIGORIFICA Vitrina frigorifica.::a blatul superior r e: uneste toate utilajele. ~ In interiorul vitrinei. se poate realiza fie cu ajutorul ghetii naturale sau artificiale. iar in interior cu tabla zincata. 16 000.3. Vitrina ~ste prevazuta la partea de expunere . ' Conductele agentilor frigorigeni se vor proteja eu aparatori. formind 0 constructle.2.3. iar durata de racire a unei sticle este de 15-20 minute. prin oprirea agregatelor ~i desehiderea usilor mobilelor frigorifice. In exterior este imbracat cu 0 tabla decapata.3.Alegerea tipurilor de utilaje ee se inglobeaza intr-un ansamblu de pregatire este determinata de specifieul unitatii si de volumul de desfacere. deoarece au un velum mare de depozitare. de zg. care asigura vizibilitatea in vitrina. dulapuri frigorifice pentru materii prime si preparate culinare. Acesta este protejat atit in interior. Aceste substante se hvreaza hche-: fiate Imbuteliate in tub~ri metalice. realizind temperaturi interioare de 2° . prevazuta cu 0 oglinda ~i cu 0 instaldtie de iluminat fluorescent la partea superioara.. Utilajul este construit dintr-un sehelet de lemn. r 1.ezate la distanta de circa 30 mm. umtara: Ansam?lu~ prezmta o linie estetica corespunzatoare: fUnd incalzit electn~. VTILAJE $1 SPATH FRIGORIFICE Obtinerea temperaturilor optime de eonservar~.ht~lle.un strat izolator. 'care pot avea mai multe stari de agregare. acestea se clasifica in: dulapuri frigorifiee de cofetarle. care permit accesul in partea superioara a vitrtnet.1. prin 10vire eu cutitul sau cu alte obiecte tari. Racirea mobilei se faee in circa 3 ore atingindu-se temperatura de 6 . a~.. Tabla exterioara poate fi vopsita. 6°C. Astfel de substante chimice. In apropie rea agregatelor. Tabla Inf'erioara este. 24000 si 28000 1.ate de un numar mare de unitati din alimentatia publica. se gasesc trei rafturi din tabla de alurniniu. 1. ~ alim:ntelor. Un exemplu de ansamblu de pregatire tehnica e~te. In partea superioara se gase~te 0 politapentru etalarea bauturilor aleooliee. DULAPUL CU ALVEOLE Este utilizat pentru racirea rapida a bauturrlor. cu a'juto~u! ~~rora s~ obtine frigul artificial care se bazeaza pe principiul vaporizarn anurnitor substante ehimice. . acoperit cu melamina. pentru a nu permite urruditatli sa ajunga Ia scheletul de lemn sau la stratul de izolatle. un cu gratar.3.. numite 1?iagenti frigorige!li. cit 1?1 Ia exterior cu imbracarninte din tabla.e. realizind temper turi in interiorul dulapului de 2°C .eLldoua g:amuri. Cele mai raspindite tipuri de camere frigorifice sint cele de 4 000.3. iar pe peretii laterali sir:t rnontate doua serpentine metalice.5.rar:ne cu geamuri glisante.par~ea mferioara a vitrinei. Dnlapurile frigorifice pentru materii prime si preparate culinare sint: d~apul frigorific tip DFC-900-AI ~i dulapul frigorific tip DF-1600-AI. sin_!-: mo~ niacul clorura de metil freonii etc. In functie de tlestinat'ia lor. sub scarf sau in Iocuri eu temperaturi ridicate. doua pina Ia patr~ oe~1Un~ foe VIU. 6°C.4. spatiul de depozitare fiind prevazut cu rafturi reglabile pentru asezarea prepara telor. Ele sint fixate pe rame de cauciuc.. MOBILIERUL FRIGORIFIC 1. 8 000.omot si asigura 0 captare complete a tuturor emanatiilor blocului terrnic. Evaporatoarele se gasesc montate tot la partea superioara. compus dintr-o friteuza. fie cu ajutorul agregatelor frigorifice. CAMERELE FRIGORIFICE 1. fiind folosit pentru pastrarea !?i expunerea preparatelor de bucatarie si de cofetarie.3. rezistente la presiune inalta. " Este folosit pentru pastrarea diferitelor alimente perisabile. la partea superioara se gasesc montate doua tuburi fluorescente. la partea m~enoara a ans~mb:ului gasindu-se dulapurile. sau imbracata cu placi de ~ateri~l plastic. Dezghetarea evaporatoarelor si a conductelor se face saptaminal. 2- Tehnologia cuimara cls. 1. ele tree in stare gazoasa. 20 000. zincata. El este despartit in doua de un perete vertical. ~lxate pe console. Ded~subtul politei se gasesc doua -usi izolante care perm~t accesul ~n. Dulapu frigorific tip DCF-900-AI are un volum util de 900 I. este bpslt. este destinate prezentiirii si conservarii in conditii optime a preparatelor pentru consum. DULAPUL FRIGORIFIC Prezinta 0 constructie specials. li. avind capacitateafrlgortfica de 500 kcal/h. pentru ca aerul dintre ele sa cons. In partea Inferioara a dulapului este montat agregatul frigorific. Este interzis sa se curete gheata sau zapada depusa pe evaporatoare. In mo-. iar in panoul frontal se gasesc 91 de alveole inclinate cu 10-15° pentru a asigura stabilitatea sticlelor. fenomen insotit de absorbtie de caldura.. pentru alimentatia publica. 1~ Sint ui. Agregatele frigorifice sint utilaje. Car-acteristic est~ fap~ul .3. Masurile de protectie a muncii Este Interzisa montarea agregatelor frigorifice pe culoare de circulatie. Accesul se face prin doua usi eu garnituri magnetice. Dulapul frigorific tip DF-1600-:AI are un volum util de 1600 I. X-Xl-XII. nu se vor depozita ambalaje sau marfuri care ar putea impiediea ventilarea acestora.

minere. to~ul tip "cuib". ~trecuratoarea este confectionata dintr-o plasa de sirma montara pe a rama metalica. In functie de marirnea si destinatia . . insa matisat. piure. Este folosita pentru intors f?i scos gogosile sau alte produse din friteuze sau cazanul de ulei. Se executa in mai multe dimensiuni: pentru cirnati oltenesti. Agregatele frigorifice se monteaza in apropierea camerei. ce eonstituie structura de rezistenta a sitei propriu-zise si de dare este fixat minerul strecuratorli.lor strecuratorile pot fi pentru streeurat: ceai. sau pentru amesteeul altor compozltii. coaja de larniie etc. avind minerul din acelasi material. Cosul tip "cuibc. Pasoarul este executat din tabla cosltorita ~i se compune dlntr-o pilnie tronconlca. cit si in nurnarul de ochiuri pe unitatea de suprafata. si anume: pentru pasat legume. De regula. pasoarul este prevazut de trei dispozitive de lucru interschimbabile. Cartofii se introduc in corpul inferior apoi seapropie cele doua minere. Motul este confectlonat din tabla cositorlta sau din otel inoxidabil perforat.a. ~i din otel inoxidabil cu miner de lemn. Are un corp de forma conics. 1. Este folosita la macinarea cantitatllor mid de mirodenii si eondimente. in timpul prajirii. Este folosita pentru desprins preparatele din tigai si tavi. Ea este utilizata pentru desprins prcparatele din vasele de gatit cit sl pentru intcrsul Ior. Acesta este folosit pentru intins aluaturile ce se prepara in bucataril si laboratoare de cofetarie sl patiserie. este utilizat pentru prajit cartofi pai in forma de cuib. care va semnala in afara. Diferenta dintre acestea consta atit in 'pIarimeadiametrului sitei. mecanismul de presare si suportul de fixare. cu eare se marunteste produsul. . pentru a permite 0 uscara manipulare a acestuia. Racirea eamerelor frigorifice se reaIizeaza cu agregate frigorifice dimensionate in raport cu volumul camerelor. . 1000-2000 kgcallh. atunci cind se portioneaza preparatele in vederea distribuirii lor. Acesta este realizat in trei dimensiuni si este utilizat pentru biitut albus. Presa de pasat eartofi este fermata din doua corpuri CUi. prevazut la una dintre extremitati cu 0 plasa de sirma eare constituie suprafata de eernere. Cosul este prevazut cu un miner rezistent. 2' 18 I. malai ~i ciurul de pasat. pentru Intors fripturile in timpul frigerii lor. taiat julien "mare((. Paleta metalica este fermata din 0 lama de otel flexibil. cu diametre diferite. Lingura pentru gogosi ~i cartofi prajifi este constituita dintr-o plasa din sirrna cositorita. Este folosit la prsjltul cartofilor in fr iteuze manuale. USTENSILE DE BUCATARIE Ustensilele de bucatarie cuprind un mare numar de obiecte din dotarea bucatarillor. Sita este confectionata dintr-un cilindru de tabla sau de lemn. Lingura pentru sos este executata in doua variante: cu cau~ lateral si cu caLIf? centraL Lingurile pentru sos sint confectionate.camerele frigorifke sa fie prevazute in interior cu buton de alarrna "om uitat inchls". Sucitorul sau merdineaua este executat din lemn de fag sau carpen. Cele patru planuri ale sale executa urrnatoarele operatii: taiat "pommes ..Pentru depozitarea carcaselor de carne in interior. fiind prevazut cu un miner. Este folosita la amestecare si omogenizarea diferitelor compozitii. Razatoarea patrata universala este confectionata din tabla cosltorita. in care se pune produsul ce urmeaza a fi pisat ~i pilugul sau zdrobitorul. frltes" sau castraveti. executate din sirrna cositorita si articulate intr-un singur punet. de care este fixata si coada. un dispozitiv de lucru interschimbabil. camerele sint prevazute cu bare cu cirllge agatate.buciHar" este confectionat din sirma de otel cositorit. Telul tip . fri!?ea. sub forma unui cilindru prevazut cu doua minere. F igaruia este confectionata din otel sl se foloseste pentru montarea frigaruilor din carne. format din doua calote sferice. 1. articulate intr-un singur punet. CO!1ulde prajit cartofi este confection at dintr-o plasa de slrma cositorita montata pe 0 rarna din sirma mai groasa. Este utilizat pentru baterea carnii pentru snitele sau cotlete nainte de frigere sau prajire. fixata de un miner de lemn sau din material plastic. Este folosit pentru pasat legumele fierte ~i unele sosuri. ~pacluI este format dintr-o lama de otel triughlulara fixata de un miner de lemn. ea de exernplu maIDaliga s. Piulija este executata din alama sau aluminiu sl este fermata din doua piese: eorpul piulitei. de obicei. pentru cirnati proaspeti din carne de pore etc. Pilnia pentru tras cirnati este confectionata din tabla cositorita ~i se adapteaza la masina manuals de tocat carne.sa se respecte cu strictete normativele departamentale ~i republieane ell privire la tehnica securitatii si protectia muncii . din tabla cosltorlta si sint folosite la uns fripturile ell sos in timpul ftigerii cit si la transvazarea sosurilor din vasele de gMit in farfurii. USTENSILE Ustensilele sint obiecte de inventar eu ajutorul carora se efectueaza unele operatii de preparare si finisare a preparatelor culinare. Intrejinerea si masurile de protectie a muncii La intretinerea camerelor frigorifice si pentru evitarea oricarui accident este necesar ea: . Paleta de lemn este confectionata din lemn de fag sau carpen ~i se realizeaza in mal multe forme si dimensiuni. taiat julien si ras parmezan. supe etc. Cele mai utilizate site in sectorul de alimentatie publica sint cele de faina. Formele pentru decupat legume sint executate din tabla cositorita ~i sint folosite pentru talereaTegumelor. rotunda sau cu miner decorativ. intr-un spatiu bine aerisit.1. Batsnitelul sau batcotletul este confectionat dintr-o placa de otel prevazuta iu miner. ell care se idecoreaza unele preparate. Frigaruile se pot realiza in mai multe variante ca de exemplu: tip baioneta. ras cartofi. III1 t j • . pentru mititei.4. Furcheta este realizata in doua variante: din otel cositorlt.4. pentru a presa cartofii. taiat julien "mic('. pentru seos carnea fiarta din marmite. corpul inferior fiind perforat. cit si pentru transat. _. lapte. montata pe 0 rama de sirma mai groasa.

Cutitele au lame taietoara eu lungimea cuprinsa intre 140 si 330 mm. prevazut in interior cu un suport ce permite scoaterea usoara a pestelui dupa ce a fiert. . Ctuitu! de tiiiat cascaool. 20 ""' 21 III lUll . eu eapacitatea cuprinsa intre 1 si 3 1. Cratita.4.Castronul cu toarte .' Desi in prezent majoritatea vaselor de gatit folosite in allmentatia publica sint exeeutate din tabla emailata. eli capacitatea cuprinsa intre 1 !'. de sacriiicat. in functie de operatia ce urrneaza a fi executata. cu capacltati intre 0. Ustensilele din tabla sau sirma cositoritii se vor verifica dupa fiecare lntrebuintare daca nu au urme de rugina. . Cuiitele pentru zarzavat ce sint executate in mai multe variante. pentru evitarea accidentelor cutitele sint prevazute din constructie eu un opritor aparatoare. care prezinta avantajul ca se . Forma si dimensiunile cutitelor sint caracteristice pentru fiecare grupa de operatii ce urrnaaza a fi executata. ele vor fi scoase din uz pina Ia recositorire. Cutiiui pentru mezeluri ee are lama flexibila. pentru $unca se aseamana eu eel folosit la taierea mezelurllor. ee se deosebeste de eel de macelarie prin aeeea ea are virful ascutit iar pe lama este prevazuta o degajare in forma de sant. patiserie ce este utilizat in toate laboratoarele de eofetarie si patiserie. Principalele tipuri de cutite sint: Cutitul tociiior sau de buciiuirie ce are 0 mare intrebuintare in bucataril. iar in contact cu alimentele nu dau reactii chlmlce. -'tSPUmiera.i 50 1. peniru. INSTRUMENTELOR TAIETOARE ~I A VASELOR DE GATIT Dupa intrebuintare. Lungimea Iamei variaza intre 160 mm si 350 mm. ce poate fi prevazut cu un singur miner sau cu doua miners. . -T Caserola. sint foarte rezistente. Principalele tipuri de vase de gatit sint urrnatoarele: ~ Oala.5 si 41.2. daca in locurile de imbinare s-au produs deslipiri sau daca nu au aparut indoiturl ale marginilor. VASE DE GA'l'IT Cutitele au 0 mare Intrebuintare in bucatarll.] in functia de destinatia lui. cu capacitatea cuprinsa intre 1 si 50 1. otel inoxidabil ~i tabla emailata. lungimea ei variind intre 310 si 360 mm..1 si 1 1. cazanele etc. -+ 1. . lungimea lamei variind intre 60 si 100 mm. de marimi diferite. t i r .1. . _' Polonicul. de diferite mariml. cu capacitati euprinse intre 3 si 25 I. se sterg cu cirpe uscate de bumbac si se depoziteaza pe etajere sau in dulapurile ~i sertarele meselor de lueru. Biirdii« de spart oase este folosita pentru spart oasele cu maduva ~i cu sita. pentru scurgerea singelui.Vasul pentru fiert peste. eu capacitatea de 10 sl 12 l. De asemenea.Ligheanul. Masaiul.4. .intretin foarte usor.tip laranesc.1 ~i 1 1.Pilnia.din metal inoxidabll. . El este prevazut eu 0 lama flexibila si ingusta cu lungimea intre 170 si 350 mm. cu diametrul cuprins intre 200 sl 280 mrn. DISPOZITIVELOR. laboratoare de preparate reci.) trebuie sa fie bine eositorite in interior. iar minerele yin in contact eu grasimi. in general. pentru reconditionare. INSTRUMENTE TAIETOARE 1. executat din otel magnetizat. este Iolosit la ascutit cutitele de bucatarie. -:Ceainicul. alpaca argintata. este fermata dintr-o llngurita taietoare si un miner de lemn. Tot din grupa instrumentelor taietoare fae parte ~i [eriistriiut de uiiat oase si [oarjecele de tran$at pasari. fiind folosit in mod special la despicat blaturile ~i la intins cremele. l~ maruntirea carnii si a legumelor. Cutitul pentru piine ce este prevazut eu lama dintata cu lungimea de 240 mm.5. INTRE'fINEREA USTENSILELOR. Cuiiiul de miiceliirie folosit in mod special in carmangerii si in sectiile de transare a carnii datorlta faptului di la transarea carnii este nevoie de forta de taiere. Cuiitul. este utilizat pentru spart oase in bucatarii si laboratoare. Ustensilele din tabla de cupru (chipcele. EI are 0 lama flexibila eu lungimea de 320 mm pina la 350 mm.Strecuratoarea pentru paste fainoase. Alte instrumente taietoare. Lingur#a pentru scobit legume executata. Cele care prezinta astfel de defectiuni vor fi predate mecanicului de Intretinere. CutituL de tran$at utilizat la transat fripturile.Galeata. cu capacitatea intre 0. confectionat din materiale -diferite. aeeste vase au un aspect placut ~i asigura respectarea normelor Igienico-sanitare. . ___!_ Tava pentru cuptor. Pentru acoperirea vaselor de gatit se folosesc capace cu diametrul cuprins intre 140 -si 605 mm. cu capacitatea cuprinsa intre 0. In cazul cind se constata ca Iipseste stratu1 de cositor. laboratoare de cofetarie ~i in unele sectii ale oficiului de distributie a preparatelor. EI este dimensionat in functle de felul oaselor ce trebuie sparte. tendinta actuala este de a extinde folosirea vaselor de tabla din otel inoxidabil. Cuiitul. c ° In prezent in allmentatia publica din tara noastra se folosesc. Cuiitui pentru curatat soizi ce este prevazut cu 0 lama curba zimtata eu ajutoru1 careia se smulg eu usurinta solzi de peste. . care poate fi adinca sau plata. din tabla de otel inoxidabil ~i din Ionta emailata. avind 0 durata de serviciu practic nelirnitata. ca: ararna cositorita. . Saiirul.Srecuratoarea pentru legume. eu capacitatea cuprinsa intre 1 si 3 1.Ibricul. ~ Tigaia cu coada. Cutitu. ustensilele se spala eu apa fierbinte. vase de gatit din tabla emailata.3. jambonul etc. cu deosebirea ca lama este mai scurta (250 mm) ~i putin mai lat.

1_ . de pasare. vasut se. frunze de patrunjel. blaturi de lemn. tarhon etc. gustul. amidon etc.Dispoziiiuele se spala la fel ea si ustensilele. Adaosurile folosite contribute la diversificarea sortlmentala. realizate prin fierberea extractive. Dupa spalare. se reasarnbleaza si se depoziteaza. de peste.. patrunjel. Din grupa semipreparatelor culinare fac parte: fonduri (supe).) completeaza valoarea nutritiva prin glucide simple. se spala. la imbum'itatirea valcrli nutritive !?i la stabilirea unor caracteristici organoIeptice specifice. strecuratoare.. { - li:l1pezi viscoase CI"Oil fl' { - all\(' <olor a te Tehnologia prepararlt fonrlurilor. \ i 2. Legumele (morCOY.. legume (ra-pacinoase. CAPITOLUL 2 TEHNOLOGIA SEMIPREPARATELOR CULINARE Semipreparatele culinara sint alimentele prelucrate care nu se conauma cra atare.. Oasele de vita. In tot timpul Iucrului. . umpluturi (farse).. operatia de ascutire facindu-se numai de 0 persoana calificata. ndimentare).1. Pentru pregatirea fondurilor se efectueaza urmatoarele operatli primare: .). se demonteaza. Vasele de gatit pe care au dimas resturi alimentare carbonizate vor fi introduse in cuva de degresare cu abur a spalatorului degresor. cla~e~te in a doua cuva a spalatorulul. sorturl si cizrne de cauciuc. Condimentele Influenteaza gustul ~i mirosul tot prin uleiurile volatile. ._. In schema 2. Dupa spalare.. macinat nuci etc. pentru desprinderea resturilor de mincare. telina radacina. substante minerale. Fondurjle de baza (supe) sint semipreparate culinare. esente (glaceuri). iar masinile de toeat carne. bulbifere.1 este prezenta clasificarea Iondurilor dupa diferite Schema 2. Materiile prime utilizate sint: oase eu valoare.. fond de vita dupa materia prima ~ { +: fond fond fond de pasare de peste de vinat 1 Fonduri de baza ~ dura d u pa aspect J-+ . de vinat influenteaza valoarea nutrltiva prin substantele care tree in lichidul de fierbere (proteinie solubile. respectiv. se scurg.oasele se spala. spumiera. Se Inmoaie vasul in solutia tersiva. aspicuri. Instrumentele iiiieioare se degreseaza in apa fierbinte. Cutitele eu minere scorojite sau cra-· pate VOl' fi scoase din uz ~i trimise la reparat. maslna de gatit. Pentru ascutirea talusurilor se vor folosi polizoare. se taie. Opemtii tehnologice comune. apoi se sterg ell cirpe uscate de burnbac. Vitaminele continute influenteaza aroma prin uleiurile volatile. ceapa. ferastrau pentru oase. Vasele de gdtit intrebulntate se depoziteaza pe etajera pentru vase murdare. care se rnonteaza la robot. in care S-3 dizolvat un detergent. pastirnac. iar spalarea lor se face fclosindu-se urrnatorul procedeu: in una dintre euvele spalatorului de vase se va pregati 0 savonada (apa fierbinte eu 50/(1 soda calcinata si 5% sapun pasta sau numai detergenti). c. se freaca cu 0 laveta sau cu un burete de plastic. polonic. sosuri. 23 IIII 1111 . FONDURI DE BAZA (SUPE) crtterii. vasele se sterg eu cirpe bine stoarse ~i se depoziteaza in etajera pentru vase curate. cutite. Ustensile ~i utilaje folosite sint: oale. ci sint utilizate la pregatirea altor preparate. oare fara valoare. Dupa degresare ele se spala cu apa calda curenta indepartindu-se resturile de alimente. grasiml si vitamine Iiposolubile) si. se oparesc. personalul folosit 1a aceste operatii va purta in mod obligatoriu manusi. se spala fieeare piesa in parte. Yin. frunzoase. Pentru a se evita degradarea minerelor este interzis sa se lase cutitele mult in apa. praz.1 Clasificarea fondurilor 13) . panade si alt_esemipreparate. in care s-a pus teava de preaplm ~1 s-a dat drumul la apa fierbinte. condimente ~i diferite adaosuri (ciuperci. de consistenta llichida.

025 0. fond de peste) printr-o fierbere indelung*ta si lenta (timp in care se produce evaporarea unei parti a apei din forid care.morcov rOf?ii (facultativ) 2 0. ciupercile taiate si Iegumele frunzoase condimentare: se fierbe aproxlmativ 1/2 de ora. La primele clocote se . gust. se curata. se fierb 3-4 Ore. Utilizarea aspicului are drept scop: --_ protejarea produselor de contactul cu aerul. ceapa morcov) se inabu~a. cu oase de peste. sosuri albe.sau esenta rezultata se pastreaza la rece. condirnentele.2. ESEN'fE (GLACE URI) Sub nurnele de glace se intelege sucul concentrat (esenta) obtinut din fond (brun de vitel. Glaceul de pasare (volailIe) sau de peste (poisson) se prepara in mod asemanator. se oparesc si se spala din nou cu apa rece. rosifle (bulionul). ASPIC URI - Fonrlul brun ingrosat (legat) - - se utrlizeaza rea sosurllor la prcgaticolorate. TehnoLogiile speciiice pentru pregatirea fondurilor sint prezentate in tabelul 2.legumele frunzoase condimentare se curata. Trebuie sa prezinte aspect lim pede. Ol)era!ii pregatitoare. efectueaza spumarea. Oasele 25 III .050 0. concentrindu-sa in substanta uscata. aspect. Prelucrarea terrnica consta in: fierberca extractiva a materlilor prime. mires si aroma placute.imbunatatlrea valorii nutritive a preparatelor culinare. se adauga oasele. TabeluL Tehnologii Denumirca fondurrloispecifice ale fondurilor preparar-ii 2. se spala. La sfirsit supa se strecoare prin etamlna.adaosurile se pregatesc in functie de specificulIor.050 kg 0. fond de pasare. 5e adauga oasele de peste. 2. S~1'timentul de qlaceuri cuprinde glace: de carne (viande). verdeturtte ~i apa .2). cu deosebirea ca se inlocuieste fondul de vita cu fond de pasare sau de peste.legumele (arpaglc. . flIIH t ' . se taie felii. elastina (schema 2. se strecoara easels spalate. apoi din ce in ce mai mic. consistenta.3. Picioarele de pore f?i soriclul se tree prin flacara. specifice cornponentelor. "napeaza lingura". cum se spune.Oi - ~valoare . esente. Se fierbe fondul brun de vital la un foe bun la Inceput. in vase de inox. se inlatura spuma si se trece continutul in vase mal mici. care cste satisfacatoare atunci cind. Se retrage vasul de pe foe ill esenta se strecoara. Fondul Ingrosat trebuie sa prezinte consistenta legata. Se foloseste la intarirea unor sosuri.r - f -se Tchnologia --------------~------------------~-----------------: Fondul alb de vita prcgateste conform tehnologiei generals Fondul alb de pasare se pregate!7te conform tehnologiei generale.1. consorneuri. se spala. la sosuri albe I Utilizari cullnare Ioase de vita fara = f~~~. se degreseaza se Incalzeste fondul bruno se adauga fairia diluata cu fond rece. introducind lingura in esenta concentrata.100 0. eu oase de vinat. de peste (poisson). aspic colorat. Esenta de carne (Glace de viande) Materii prime (cantitati pentru 1 1) 2. pina Iichidul se reduce treptat si se concentreaza in substanta uscata. Glaceul . Se fierbe pina la proba.. Tipurile de aspic sint: aspicul fara gelatine ~i aspicul eu gelatina. introducindu-se la inceput oasele in apa rece. de pasare (vdlaille). \ (naparo): Aspicul este un preparat culinar rezultat prin fierberea extractiva a un or alimente bogate in proteine de tip colagen.din peste pregatite la euptor Fondul brun de vita - - sosuri colorate fond brun ingro~at Tehnologia prepararl] esentelor (glaceurilor). se introduc intr-o tava la cuptor pina se usuca si 5e coloreaza legumele se inabuqa.legumele se spala. se curata. restul componentelor se fierb in apa 1/2 de ora. se adauga celelalte alimente continuindu-se fierberea la foe lent 3-4 ore. taiate.200 kg kg kg kg kg patrunjel tarhon foi dafin cimbru apa rece 0.050 kg 2 buc 2 fire 2. se spala. nlra particule in suspensie. 24 . strecurind supa concentrata prin etamina. In timpul iierberii. care ie-ar-degrada culi-" • Indicl de calitate ai fondurilor. .imbunatatirea proprietatilor organoleptice ale preparatelor nare. dupa racire gelifica).00 1 Fondul alb de peste - sosui-l albe pentru peste la preparan. fara aglomerari. cu deosebirea ca utll izeaza oase de pasare . Utilizari culinare.aceasta se acopera eu un strat lueios aderent sau care. . realizindu-se spumarea. creme. . Se mai pot pregatl : aspic cu oase de pasare. spre sfit'!iit se arlauga vin sl se strccoara la preparate lichide. se strecoara. supe.

. sa-si men- Indici d~ ea~itate. Se adauga legumele erestate ~i se continua fierberea lenta cu vasul descoperit.005 1 -.tepl pr:m~ I? suspensie.:i~ul sa se adauge In aspicul aproape rece. se dezinfecteaza. Picioarele de pore si soriciul se pun in apa rece eu sare. contmuarea fierberii adaugarea unui surplus de gelatina Cauzele Aspectul tulbure ~i prezenta particulelode grasirne la suprafata Consistenta . . ' . Asp~cul trebuie sa fie transparent. tarhon si putina apa rece. Aspic eu gelatina Materii prime (cantitati oase fara maduva si sita carne de vita calit~te superioara. Spre sfirsitul fierberii se ia 0 proba intr-o farfurioara sau ceasca. cu deosebirea ca se folosesc oase fara valoare si gelatina. Dupa fierbere. posibi:htatlle df remediere. Se strecoara din nou prin etamina. amestecind continuu. se procedeaza astfel: ~ -I +: se pune cantitatea necesara de aspic intr-o legumiera de inox se inca zeste cuatentie. se trece prin masina cu sita mare. pe sectiune sa nu prezinte goluri de aero Gustul f?laroma sa fie placute. Defectelc aspleulc! Remedierile decantarea produsului eventual limpezi rea ' strecururoa prin etamina degresarea .100 kg a) Pentru a napa un produs in aspic. otet.2.100 kg 0.coruac 0010 1 i ' - oua (2 albusuri) tarhon conservat foi dafin piper boabe sare 0.foloseasca materii prime de buna ealitate ~i eu un grad de prospetimo ridlcat. \ se spala. pentru a pastra aroma specifica. aproximativ 3 ore. iar restul (3/4) se cresteaza. Peste compozitia pusa 1a limpezire se adauga treptat toata cantitatea de supa calduta. fierberea este terminata. -:. Ioi de daf'in. legumele taiate felii.010 kg fara particule Fierberea (extractiviij Proba de fierbere Slreclirarea ~i degresarea d U Ii lizarea ~i pastra rea pna orma.00025 kg 0.005 kg 0.- cantitate toare f'rer b ere lOS uflIcienta . Se retrage vasul pe marginea plitei si se lasa in repaus pina cind carnea se ridica la suprafata. stropindu-se cu apa rece.050 kg . vin I 0100 1 .Schema 2. s~ solidiflce la rece prin taiere. Sirecurarea $i degresarea. pentru a nu se prinde de vas. Se pastreaza la loc rec€' ~i se utilizeaza pentru napat sau ca element de decor. ' • v • t. Modu1 de utilizare a aspiculul gelatlna. . se degreseaza (se lndeparteaza grasimea ridicata la suprafata) sl se tsmpereaza. dupa care se amesteca cu albusurile de ou. Se amesteca user.telina radacina si pastirna:: 0. nu s-a luat corect proba subs~anta gelatinoasa in necorespunza- Gust ~i aroma denaturat~ - utilizarea unor materii prime ~i auxiliare in cantitat] marl adaugaroa vinului sl co' niacului in timpul fierberii nu se pot rernedia Becomandarl de preparare a aspicului: ---:-Sa s. se zvinta. se curata.tul !UClOS. piper boabe. specifice componentclor utilizate In tabelul 2.ceapa 0.050 kg pentru 1 kg. Cornpozrtia se bate cu telul pina cind albusul incepe sa se spumeze.) gelatina morcovi 0.2 sint prezentate defectele aspicului cauzele. Se continua fierberea 30-45 min. Quale se spala. gO 0. Fierberea. in aspicul caldut.2 Schema tipologica a asplculul Operatii pregatitoare Pregalirea picioarelor: oaselor. Limpezirea.e. .fi~erberea sa se faca la foe lent si timp indelungat: .050 kg 0. ferrna: pr i rimite~za nn . Aspicul ell gelatina se pregateste dupa aceeasi schema tehnologica. " egres~rea ~l -. I 27 lUI lUlU ! . sor iciu lui Pregalirl'a legumelor Pregiilirea pentru rnatertalutul lirnpezit Pregiitirea adaosur ilor . Ia primele cloeote se indeparteaza spuma. se adauga gelatina inmuiata in apa reee. care se lasa la rece. Dupa fierbere si strecurare. fara sa se amestece. fara sa fiarba: . pina incepe sa fiarba. fara os (pulpa) 26 2 kg 0. se spala.sa se efectueze corespunzator proba streeurarea d Ilmpezirea aspicului. supa se strecoara prin etamina umeda si bine stoarsa.100 kg . . se asaza din nou pe plita la foe moderat.otet .e ~m.005 kg 0. Se realizeaza limpezirea ea ~i pentru aspicul fara Tabelul 2. se tree prin jet de apa reee ~i se separa albusurfle de giHbenuf?uri. t-' spumare t?are fierbere degresare toare necorespunzaA III clocote mar! necorespunzg- insuficient alere. 114 din cantitate de legume se taie felii. Carnea se spala. se de r a. Spre sfirsitul fierberii se adauga vin si coniac. in cazul in care consistenta se mentine lichida se continua fierberea. Daca gelifiea suficient. ~a mba a~pe.se raceste treptat pe gheata pisata.

razatori. cu ajutorul unui cutit mare. SOSURI REel .hidroliza partiala a colagenulul din tesutul conjunctiv in gelatina solublla in apa calda. ling uricastroane ' sosiere etc. SOSURI Sosurrla sint semipreparate de consistsntg lichida sau vtscoasa utilizate. 2. Prelucrarea primara implica operatli ca: dozarea mater iilor prime si auxiliare. care ar putea duce Ia formarea unor bule. Prelucrarea prirnara a materiilor se face eu putin timp inainte de utilizare.substantolo nutritive solubile din legume tree in Iichidul de fierbere. pa de lemn. . Iami! etc. tomat si derivatele (rnarinat. picant etc. de origine animala (oua. . b) Pentru a realiza crutoane de aspic.vitaminele sinit distruss partial sau total. _:_ diversificarea sortimentala a preparatelor. influentind formarea consistentel gelatinoase. bernez ~i derivatele (choron.t. Meuniere alb de lapte cu derivatele sale (Mornay. Pentru prepararea sosurilor reel se folosesc: materii prime de origine vegetala (graslmi vegetate. creind Sosurile reel nu au tratament terrnic.4. instabile de otet ~i Iamiie sint prezentate in 23 29 .).sosuri emulsionate: reci. 2.sosurr calde: olandez si derivatele sale (chantilly II.la limpezire.substantels colorate :. de Iarniie.sosuri colorate. remulad. proteinele albusuluj :. b) dupa culoare: . mai fin sau mal putin fin. cind prezinta consistenta siropoasa poate fi folosit Ia napare. instabile. pentru a ev!ta inglo. de hrean. peste etc. gelatina se descompune si pierde capacitatea de a gelifica. vitamine. 'I'ransforrnarfle care au loc in timpuI prepararii fondurilor ~iaspiculul In procesul de fierbere extractiva au loc urmatcarels transformari: . .in pregatirea alter preparate culinare. Se folosesc farfurii cutlte tocatoare.prin racire gelatina din aspic f$i modlfica consistenta. brun si derivatele sale (Madera. .).. UTI. indepartarea partilor necomestibile (unde este cazul).3. spalarea si divizarea.trecerea in apa a unor substants solubile (sarurt minerale.sosuri vIscoase. necesare decorarit unor preparate reel.se rastoarna aspicul bine gelificat sl racit pe un servet umed si se toaca in functie de intrebuintare. avind griFt sa nu depaseasca grosimea de 2 em. se taie cu ajutorul cutitulul sau al pieselor de diferite forme. mentinindu-!jli astfel valoarea nutritlva. Acestea contribuie Ia: . de unt.sosuri albe . cu atentle. smintina): de origine minerals (sare de Iamiie). +- C(asificarea sosuriJor se face dupa: a) "procesul tehnologic $i temperatura de seruire: . se procedeaza astfel: . Transforrnarile 'I'ransformarlle mentlonato mai sus sint cornune fondurilor specifice aspicului sint urmatoarele: si aspi- 2.1.) care contribuio la formarea gustului. calde. vinatoresc).. Se lasa Sa se ge!ifice f~ duiapurile frigorifice. incepind de la 65°C.au rol de legatura Intre componentele preparatului. .organoleptice ale preparatelor pe care lEi insotesc.ba:ea de aer in aspic. de vin. c) Pentru a pregati aspic tocat necesa_r decorarii unor . . . modificind valoarea nutrltiva si gustativa. maionez si derivatele sale (tartar. Ele se pregateso in momentul utilizarii.. La o fierbere cu docote mari. .1. proteine solubile. chantilly I.se toarna aspicul incalzit ~i racit (pina la proba) intr-un platou. preparate reci. de usturoi. trei on. foyot etc. SOSURILE EMULSIONATE INSTABILE Sosurile emulsionate tabelul 2.sa nu se sfarime.coagularea proteinelor sub actiunsa temperaturii. cresterea apetitulul ~i u~urarea digestiei. ~i ustenslle. prin stimularea secretiel gastrice datorita componentelor din compozttb-. .4. \" mtcsoreaza timpul de pregatirs a preparatelor culinare. legume.produsul pentru napat se asaza pe un gratar prevazut eu un suport (tava) pentru recuperarea asplculul si se toarna aspic p~ to~ta ~uprafata cu ajutorul unui Ius mic (naparea se face de doua. ravigot.4. . de smintina). se incalzeste din nou si se racesto pina Ia proba. antrenind particulele aflate in suspensie.icarnii coaguleaza treptat sub actiunea temperaturii. alb choud-froid. demiglace. se procedeaza astfel: . stabile. verdeturi condimentare. Mikado). Se rastoarna pe un servet umed . condimente.in timpul racir ii se amesteca lejer. t eI· Vase are gradate. suprem . andalouse etc. deoarece in contact cu apa sau aerul se pierd anurniti factori de nutrltl«. aromei specifice si valorii nutritive a lichidului.). Crutoanele realizate se asaza ca decor pe marginea platoului cu preparate reel din: carne de vita.). . posibilitatea taierll aspicului. cului. pma se obtins un strat corespunzator ~i un aspect lucios). substants extractive etc. reluind operatia de napare. +.sosuri reci: de otet.Imbunatatlroa proprtetattto.i: cre$terea valorii nutritive prin contmutul de factori nutritivi din compozitie: . . h . c) dupa consistenta: . ca . pasare. Hidroliza se desfa~oara mai ales intre 65° si 90"C.i aromate trec in supa influentind gustul ~l culoarea.1. . verificarea calltatii !jli a prospetimn.. In cazul in care in timpul naparii aspicul se intareste..

Maioneza face parte din sosurile emulsion te. piper sl sue de Iamiie. iar mirosul sa fie placut. Prezenta lecitinei din galbenus. p. Forrnarea emulsiei stabile are Ia baza anumite fenomene fizico-chimice.3 buc: lamiie . este in medie de 50 g . Indici de calitate ai materlilor prime. 'I'ehnlca prepararii. Se amesteea si se ?mog~mzeaza cu apa sau supa. farfurii. se adauga sarea sl se omogenizeaza citeva minute. Stabilirea gradului de prospetime a oualor se face prin: metode organoleptice. care se obtino prin inglobar a treptata a uleiului in galbenu~. in pozitie orizontala. pentru fixarea culorii (galbenusul 30 31 1111 Illll . servet de bucatarie. Se' utilizeaza ca element de decor $i de gust pentru preparatele la griHar din carne de vita ~i peste. Se pastreaza la rece pina in momentul servlrii. piper si se bate bine pentru _?moge~lzare. dezinfectarea cu solutie de bromocet 2%. rasol. Sosul de hrean. proba la fierbere. spalare.. mentine stabilitatea sosului de maioneza. pe~:e. sueul. patrunjelul se curata. spalat si taiat maru?t). Materiile prime folosite sint: ulei .. cutit. se . se adauga sarea. fiert tare. taiate mar~nt~. Compozltia se toarna eu ajutorul unui PO$ prevazut cu sprit sau se dreseaza sub forma de fitil cu diametrul de 2 em pe hirtie pergament.eurata. galbenusul este plasat catre extremitatea albusulul. se spala . Se serveste in sosiera Ia diferite produse din carne.450-500. Metode organoleptice. ca agent stabilizator.Tabelul Sosuri emulsionate Componente pentrul kg instabile de otet ~i lamiie de otet 505 2. Se dilueaza otetul cu apa.uroi I I mujdel I 500 g 10 g 300 ml S05 de hrean - otet 20 g 350 ml 800 g 20 ml Sosul de unt (maitre d'h6tel) _ - Materii prime (cantitati pentm unt 0. rasoale de vita etc. se spala. La examinarea aspectului exterior. Galbenusul i:. Sosul de Iamiie (it la grec). sare. minerala (sau sifon).10 g. Se amesteca uleiul eu sucul de lamiie.150 g. Usturoiul curatat se pis.3 80S de Iarniie - otet de go uiei apa (apa minerala) patrunjel piper sare lamiie 150 ml 250 ml 550 ml 100 g 3g 10 g mara!' 250 65 25 2 10 300 50 ml ml g g g Operati! pregiHitoare: lamila se spala.cazi'!. iar galbenu~ul nu-si mentine forma sterica Proba soluiiei de sare (ell 0 concentratie de 20% sare). se ruleaza hirtla in forma de rulouri. albusul este lichefiat. Se serveste la preparate din peste. galbenu~ul trebuie sa fie plasat in mijlocul albusului. proba solutiei de sare. La examinarea aspectului interior. Se introduc galbenusurile in castron. ' FISA TEHNOLOGICA g g cu verdeata Gr~pa de preparate Soauri emulsionate reei Tehnologia prepararil sosurilor emulsionatc lnstabile. linguri de lemn. este limpede.patrunjel verde 0. Proba la [ierbere. Ustensile Iolosite sint: castron inoxidabil. Oul proaspat cade la partea inferioara a vasului.eu sar~ in piulita ina devine 0 pasta. iar oul cu 0 prospetime indcielnica pluteste Ia mijlocul apei sarate din vas. legume prepara e a la grec. La oul veehi. AstfeI. se extrage . La oul proaspat. storcator de lamiie. observindu-se eele doua salaze. sub amesteeare continua. SOSURI RECl V!SCOASE y Sosul de usturoi. ~e prezinta in sosiera si se utilizeaza la fripturi. patrul?-Jelul verde (curatat. subproduse.100 kg 1 kg) piper. Technics prepararii. Este 0 emulsie stabila. prin spargere la oul proaspat. apoi separarea albusurilor de galbenusuri.001 kg sara ·0. ~~aadauga mararul ~i patrunjelul verde (curatate. Se amesteca pentru omogemzare. Masa oului proaspat.010 kg catcteristicile sosului de maioneza. spalate. Oul vechi prezinta eoaja Iucioasa fii porii stersi. de gaina.1. fara sediment. tel. oul proaspat prezinta eoaja mata. porii vizibili. sare . nou i se rad pe razatoarea fina. Radacinile de hrean se spala. piperul. sare. se taie marunt. Untul se framinta intr-un vas irnpreuna eu patrunjelul verde. oua . la sectionare perpendicular pe axa oului.. Sosu~lde ~tct.i mentine forma sferica globularii in pozitie centrala. v v • Tabelul Sosurl de usturoi mujdel ~i de hrean Componente usturoi sare apa (supa) hrean pentru 1 kg 2.alb macinat 0. v •• Denumirea preparatului Sosul de maioneza 2. Se adaugii_otetu~ dl~uat cu apa s~u ~~~asi ie omogenizeaza.950 kg 1 lamlie 0.ust. oul veehi plutesto la supraf'ata apei sarate.. Operatifle pregatitoare sint: spalarea oualor.150 kg . rezultind 0 compozitta omogena. se observa cele trei straturi ale albusului. Uleiul de floarea-soarelui are coloratie galben pai. La oul vechi.2. miros si gust placut. amestecarea continua forrneaza 0 dispersie fina a particulelor de graslme in masa fluidificata a galbenusului.4 I Sos de . specifice.regatHe la rece.4. Se prezinta in sosiera Insctind anumite salate.

legume fierte. Se incorporeaza uleiul treptat. brun $1 tornat se prepara si se consuma calde ~om . Cauzele taierti sosului de maioneza pot fi: uleiul S-a adaugat in cantitate mare de la inceput: eomponentele de baza. se spala sr se taie marunt: : ardeiul s: spala. cotoare de tarhon. Tehnologia prepararn acestor sosuri este prezentata in: tabelul 2. conform retetelor prin eintarire sau dozare volumetrica: . Tehnologia prepararii sosurilor emulsion ate Operaiii pregiiti!oare comune. se dezlnfecteaza.ver~eata s~ ?urata.taiere a maionezei poate fi inlaturat incorporind in maioneza un galbenu~ crud. citeva plcaturi de otot sau zeama de larniie. X-XI-XIL 33 I• I ~• I.reu~a cu ceapa.s~ adauga treptat untul toPIt. Utlllzarl: se consuma in ziua cind a Iost pregatit la preparate din peste. ulei pentru maioneza folosita 1a amestecat si 200 ml ulei pentru maioneza folosita la decor.osul chant ill (1 kg) 0. aspicarie si la dif'erite sosuri reci. seminte si se taie cuburi.010 0.250 0.1.sc serve:. lejera. necoagulata . SOSURI CALDE . de coloratie galbena pai.150 - - - - galbenusurrle tmprouna eu sarea se bat pe baie de apa. 2. 1 kg !'.002 0.010 0.010 0.4. Maioneza se pregateste in vase eu suprafata bazei mai midi.te cald - preparate din peste :. piper Imp e mu:. fierte tari se curata si se taie cubun. Materiile prime folosite pentru realizarea sosurilor ~alde sint dozate.100 0. in comparatie cu numarul galbenuqUrilor. in af'ara de materiile prime de ibaza.6.015 0. ifoi de dafin. SOSURILE EMULSIONATE . cantitatea de ulei folosita a fast prea mare.100 0.700 0. se ~cu~ata de coaja. Meuniere.650 sosul Andalouse (1 kg) 0. Indici de calitate ai sosului de maioneza.300 0.300 0. .. Sq~ul chantilly se pregate11te in momentul utilizarii. se continua baterea -. 0 Iingura de mustar. rezultind lichidul de fierbere. formindu-se emulsia. Tabelul 2. se spala !?1 se tale ~ub for~ de pestisori.700 0.I.200 - I • Tehnica preparari! consta In amestecarea maionezel cu ce1elalte componente preluerate primar: :. Dupa adaugarea uleiului se poate incorpora 0 lingurita de apa fierbinte. ' .010 - - Tehnica propararfi Utilizari 'c 0..lamna se spala si i se extrage sucul: y. 'Y . se taie marunt.2. bernez. Defectul de.5 cantitatii ptr. '. Meuniere sint emulsii realizate 1a cald pri~ bma~ea graslmllor din unt cu cele din galbenus sau eu diferite 1iehide I ! . adaugind-se si citeva picattiri de lamiie sau otet. ~ castravetii s: spala. O?e~atu p~egatttoare ~pecifice .se prezinta in sosiere imediat dupa preparare -. Sucul de larniie poate £i inlocuit cu otet. In cazu1 cind procesul tehnologic de preparare a sosului de maioneza nu este condus corect. sare.din care ~ac parte sosul olandez.Tehnologla cunnara cIS.dellvate~e ~osunlor alb.002 0. ouale nu au fost proaspete. earacteristica galbenuf]ului..010 0.' Grppa de ~osuri . defect numit taiere. h~rnez. tartar.uynt~~se incalzests si se elimina apa rezultata: .150 0.. oua. Derivatele sosului maioueza Sortimentul Materii prime sosul ravigot (1 kg) 0.6 Tehnologia Sorttrnentul de 50s prepararil scsurflor emulsionate Prezentarea servirea si Tabelul 2. pina rezulta 0 cornpozitie ornogena. ornogenizarea este bine sa se faca cu telul. rem ulad etc. pentru ca intreaga masa a compozitiei sa fie antrenata in miscare in timpul baterii. iS~ spala se separa albusurlle de 'galbenwimn.se potriveste gustuj cu ismiie IIi piper - -. -t y 2.100 0. caracteristic. uleiul sl oul nu au avut aceeasi temperatura. se curata se taie julien. dezinfectate. Sosul de maioneza trebuie sa prezinte 0 eonstanta crernoasa. se spala.750 sosul romulad (1 kg) 0. In tot timpul incorporarii uleiului sosul se amesteca. Pentru sosu1 bernez ceapa se curata. citeva picaturi de apa rece.100 0.010 S05ul olandez - - -- - - - - 0. In e?mponenta [or intra. apare defectul de separare a uleiului de galbenu~.i legume 32 . se spala.100 - - - piper macinat ceapa verde sal'e piure tomato ardei gras fri~ca lichida suc de lamtie - 0. rniros placut.contine luteina). omogena.So~urIle ~l~n~ez. la foc moderat.250 0. cum ar fi: ravigot. eondunente $1 legume frunzoase eondimentare.150 0. .2.750 - - - rnaioneza oastraveti murati patrunjel verde ceapa tar bon verde apa minerala (sifon) oua mustar - - otet - 0. gust placut user acrisor.100 0. cu scopul de a asigura o coeziune perfecta (omogenizare) a emulsiei prevenind eventuala separare a uleiului de galbenus (defectul de taiere).oualo sint spalate. j ceapa se curata. Otetul amestecat eu 100 ml apa ~~ fle~be2~mp. cruditati. fiind limitate la 150~170 ml. amestecind lejer maioneza cu frisca. puterea de asimilare a unui galbenu~.002 sosnl tartar (1 kg) 0.4.n se str:c?ara. • .ouale.

si sosul Mornay.1a suprafata se pun buciiti de unt. Sub amesteea. Sosul Meuniere se poate . se arnesteca cu sup a de pasare liimiia se spala. 0 parte din cantitatea de unt (75 g) se topeste si peste ~l s~ adauga . 2.4. se stropeste en otet ~i sue de lamtie. SUc de lAmiie. esenta de cruperci .trtveste gustul cu saresi se Iasa sa fia'f'bii. SQSURILE vtSCQASE - faina se cerne. piper si sare se amestecii sl se pastreaza .se adauga sarea. "legume (radikinoase in principal).iI3. La prepararea sosurilor viscoase se mai folosesc graslrni (ulei. rnargariria). >iarunele dintre ele pot fi Ipastrate pilla la 72 ore. aspeetul.se fierbe 10 min . adaugata unui Iichid ce poate /fi apa sau supa. fonduri. la temperaturi de -2°C . Au !in eomponenta lor faina. consistenta. dupa aceeasi tehnologie !iiicu aceleasi utilizer! ca :. Componentele folosite influenteaza valoarea alimentara.se potriveste consistenta cu .+ frisca galbenusur-ile amcsteca se cu se adauga faina in untul topit.i eel eu capere. !Je~te Sosurile viscoase se pregatesc \prin tratament termic. se tncorporeaza frunzele de tarhon si patrunjel..7 So5ul - Meuniere in untul tncalzit se adauga patrunjel . capere.se strecoara.2. condimente etc. sosul de ~mintina sau alb din \supa de pasare (suprem). 2OC. Se lprepara si se ICOnSUma imediat dupa pregatirea lor. pentru a nu forma crusta - - Ia preparate calde din pasare !ii peste SQSURI ALBE Sos de Sosurile albe sint realizate pe bazii de lapte. sosul alb (chaud-froid). oase. - - mina· u?tul topit se adauga fama. amestecind eontinuu . care sint sosurt de baza.Tabe~u~ 2. Din aceasta grupa fac parte: 80S alb de lapte. 'l'ehnica prepararii. se omogernzeaza se strecoara prin eta- - pentru naparea unor preparate reci din: carne de pasare. Materiile )prime folosite sint cele care Ie dau 'denumirea de sosuri albe. Ele pot fi albe Jili colorate.0 (conttnuare) sortimentul! de sos Sosul bernez Tehnica preparar ii Prezen tarea serivirea se prezinta sosiera 5e scrveste ~i Utdlizari Sosul alb de Iapte. 5ubproduse. se adauga frtsca si sare se fierbe 1a foe moderat se mcorporeaza gelatina. se adauga sucul de 1iimtie . care este urmata de fierbere. sarea !ii se mai iierbe Ia foe moderat se strecoara prin eta- - 1a preparate din Iegume !Ii preparate din carne (tocaturi) 35 III IIII1 .pregati fara adaos de cap ere. unt. prin fierbere sau prin inabu~ire. iarin functie de specific au ca adaos sminttna. Consistenta sosurilor viscoase se formeaza {prin 1Jransformarea amidonului din faina in gel. unt.supa. se omogenlzeaza in cald - sa preparate din carne de vita 1a gratar I U/M ml g g g I Cantitati 700 125 100 10 - lapte taina unt - saro i..re continua se stabileste consistenta eu restul de lapte fierbinte se po. ' Tehnologia prepararit sosnriIor albe T51beZul 2. galbenusurile !ii se continua fierberea 15 min . amestecind continuu se adauga restul de lapte: dupa 1()-15 min de fierbere se mcorpcreaza smtntina. condimente etc. derivat din sosul alb de lapte. ~n conditii de \refrigerare. se amestecii cu supa rece de pasare gelatina se tnmoaie inapa rece fii se topeste Ia foe mic - mina in untul topit se adaugii fiiina amestecind eontinuu se potrlveste consistenta cu supa calda. se extrage sucul (sarea de lamtie Se dlzolva in apa) - . la cald - 58 prezinta in sosiera sau [mpreuna cu preparatul cu care urmeaza sa fie consumat - preparate din peste ~i batracieni de 50S Operatli pregatitoarc Tehniea preparar ii Utilizer! Sos alb (chaud-frold) - Observatie. 34 smrnerna - faina rece teca se eu ameslapte .2.fama amestecata cu 100 rnl Iapte rece. S05 suprem - faina sa cerne. Componente pentru 1 kg: Materii prime - galbenu!iurile se amcstcca cu Iichidul de fierbere tii se bate pe baie de apa pina ctnd mcepe se coaguleze se adauga treptat untul topit si limpezit amestecind continuu ptna se alifiazii se retrage vasul de pe foe.ca material de Iegaturti. gustul. lapte sau smintina. galbenusuri de ou. esenta 'de ciuperei. . fiiina sau amidon pentru obtinerea consistentei..

w.025 0. unt.100 0. adaugind la suprafata restul de unto Se utilizeaza ca atare la preparate din legume.ouale sa aiba coaja curata. cu pori vizibili. La sosul tomat S0 gustul de zahar. Se retrage de pe foe. ~ smintina trebuie sa fie de consistenta viscoasa. pina se coloreaza. fara aglornerari. Se strecoara si se paseaza legumele. concordanta indicilor de ealitate cu preseri'ptiile normelor tehnice.M·1 kg kg kg Cantitata 0.untul trebuie sa aiba 0 consistenta semisolida. unt. !.aproximativ 30 min. Tehnica prepararii. onctuoasa. Derivatele sosurilor colorate au culoarea data de sosul de baza (tomat sau brun) folosit 1a preparare. oua ee urmeaza a fi gratinate. Legumele se spala. smintina.. se adauga fama. gust placut specific. fiiina dextrinizata si apa 1a sosul 1\>run. nu se admit separare de zer. legume de pasare etc. ltilizarl. Restul de cascaval si untul se adauga la suprafata produsului ce urmeaza a figratinat.Daca prezinta aglomerari. iar faina se dextrinizeaza intr-un vas fara grasime (se rumeneste). de forma sferica. =r Tabelul Sosurl colorate Componente pentru 1 kg - 2. !supa Ia sosul tomat.Ope~~lii_~regatitoare comune. care se strecoara 1iii se mentine 1a cald. 1g 10 g 10 g I Sosul brun oase fara maduva $i sita ulei faim'i morcovi patrunjel radacina telina radacina ceapa pasta de tomate usturoi zahar foi de dafin piper boabe cimbru - 1000 g 100 ml 80 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 10 g 1-2 bue. Operatii pregatitoare. fara gust ~i miros de rinced.8). . carne. fama se eerne. oasele se fierb in apa rece eu sare preparind supa de oase..are culoare alba. 36 37 IIII . care diversifica sortimentul si imbunatatesc caracteristieile nutritive si organoleptice (tabeluI2. miros specific placut. pina in momentul folosirii.ulei si apa pina se inmoaie. Ufilizar]. completate cu vitamine liposolubile si saruri minerale. spaghete sau Ia prepararea derivatelor. Cascavalul : se curata de coaja. se curata. musaca. limba. se fierbe 1a foe moderat 5 min. cascaval. dupa fierbere se trece prin etarnina. Sosul se utilizeaza Ia preparate din legume. usor galbuie. se adauga sarea '~i 1/2 din cantitatea de cascaval ras. Fiind sosuri derivate.cascavalul sa aiba caracteristicile specifice sortimentului. condiments diferite si sue de friptura. Oasele se spala si se tale in bucati. au. in componenta lor se mai adauga esenta de rom. ciuperci. pasta se dilueaza eu apa rece.igust-dulce-acrisor.isau la pregatirea altor sosuri. se spala.M·1 kg kg kg Cantitate 0. de grasimile usor asimilabile din aceleasi eomponente. Nu se admit aglomerari formate 'de proteinele coagulate. Componente pentru 1 kg Materii - ! prime I U. I Sosul tomat 1000 g 100 rnl 50 g 50 g 50 g 50 g 100 g 150 g 1-2 40 g bue. gustsi miros pronuntat de fermentatie. Verificarea calitatii materiilor prime se realizeaza organoleptic. S05ul Mornay prezinta consistenta vtscoasa. gust dulceag. . astfel: . se pastreaza cald. :tegurnele se inabu:. galbenui?ul sa fie acoperit de membrana. Galbenusurfle se amesteca cu smintina. se ornogenizeaza. Se pastreaza la cald. precum si Ia derivate. linguri de lernn. . se t31~ feIu. pore si peste. fi:ira aglomerari de proteine.100 II - Materii prime IU. se rade.. miros placut specific. urmarindu-se starea de prospetirne a materiilor prime. apoi pasta de tom ate si condimente. iTehnologia prepararii sosului tomat si brun .sosul alb trebuie sa fie de consistenta fluida. Este apreciat pentru valoarea nutritiva /ridicata data de proteinele de clasa I din lapte. FI. Peste galbenu1?uri si smirrtina se adauga sosul alb. Operatl] pregatitoare specifice.010 - 80S alb din Iapte sminttna cascaval oua (galbenusuri) unt - sare Vase sl ustensile folosite pentru pregatirea sosului Mornay sint: castroane. Indici de calitate ai produsului.sA TEHNOLOGICA SOSURI COLORAl'E Grupa de produse: Sosuri Caracterizarea produsului Denumirea proiiusuiui Sos pentru rumenit (Mornay) Sosul Mornay este un derivat al sosului alb din lapte folosit pentru realizarea aspectului rumen al unor preparate.i insotesc in special preparate culinare pe baza de carne. Sosu1 tomat este folosit la chiftelute. de s baza ~i derivatele lor.8. vas pentru fiert etc. 1g 20 g 20 g - - sare Sosurile colorate sint sosuri calde :. Sosul brun se serveste Ia preparate din carne de vita. Sosurile colorate cuprind sosul tomat Ii?i osul brun care sint .750 0.entru_ sosul brun oasele se usuca 1a cuptor fara grasime. oaselerumenite. fara pete si miros strain. razatoare. Sosul tomat se lasa sa f'iarba .a in . paste fiiinoase. Pentru sosul tornat. este omogen. jamestecind continuu.075 0. iar sosul brun 3-4 ore. Sortimentul sosurilor colorate cuprinde: a) derivatele sosului tomat: sos pentru fripturi inabusite (sosul viniitorese).

. Se pastreaza la cald pina in momentul folosirii. specifiee (fara gust ~i mires de rrnoed) placut. se scurg de zeama. Prin amesteeare energidi se realizeaza o dispersie fina a particulelor de grasime. Utilizari culinare. sare.9 Tabelul Sortlment de sosuri. CaracterisUci Caracteristici Grupa de sosuri Sosurj emulsionate reel Sosuri emulsionate calde Sosuri alhe organoleptice organoleptice 2. se spala. Prelucrarea primara cuprlnde operatii specifice componentelor. se lasa sa se mai fiarba 10 min. Se strecoara si se paseaza sosul. medalion. adaugind in tirnpul fierberii sucul si vinul. tocaturi. la fripturi tnabusite. Ciupercile se curatA. Operatf! pregatftoare. materiilor speciflce folosite . vin alb. bine fiert vtscoasa. fripturi la tava. se spala. Operatii pregatitoare. in ulei BaU unt clarifieat). esenta de oase si se fierb la foe moderat. gustul. se taie marunt. Sueul (la 80s de vin) se decanteaza si se degreseaza.inca 5 min. Tehnica prepararii. -securata de coaja si seminte. se taie felii subtiri. Castnavetii se curata de coaja ~i seminte. S~sul de ciuperci derivat din sosul Madera. data de pigmentul din uu . fara exees de grasime. se opareste. se spala. Se inabui?a ceapa cu vinul ~i eu untul. Ceapa se curata. Iejera. omogen. conform gramajului stabilit de reteta. In cazul sosurilor de Yin 'alb sau 1'01. Ceapa si ciupercile se inabusa in unto Se adauga apa fierbinte. se fierb impreuna aproximativ 10 min. Prin .9 . se taie rnarunt si se opareste: castravetii (sos picant) se spala. adaugind la suprafata bucati de unt. Ceapa se taie marunt. mirosul. I Consistenta -'. Lecitina din galbenus mentine stabilitatea emulsiei. in alta grasime (cele din galbenus. la gratar sau la frigare. proteinele din galbenus coaguleaza :.alba placute. fara gust si rniros de rlnced. Se foloseste la preparate din carne sub forma de: escalop. unt si sar~. adaugind spre sfirsit vin. fara exces de grasirne I - Culoare galbena I - Gust. omogena eu adaosurile raspindite uniform in toata masa . Tehnologia prepararli derivatelor sosului brun este prezentata in schema 2. piper. cind este bine patrunsa se adauga sosul "demiglaoe". vin. gradul de eondimentare. Din acelasi rnotiv sosul nu se pastreaza pe baie de api. se taie lame (cele din conserve se scurg de lichid. condimentat normaL Untul sa prezinte consistenta semisolida. Verificarea calitatii materiilor prime ~i a semifabrieatelor.'U se fierbe sosul brun. Utiliziiri Dozarea materiilor prime se face prin cintarire sau masurare volumetrica. cele conservate se scurg de lichid. fara aglomerari de faina ~i proteine coagulate. se potriveste gustul de zahar eu mustar. Sucul de frtptura trebuie sa fie limpede. Ciupercile se inabusa in unt. r Schema procesului tehnoloalc de realizare a derivatelor sosului brun Operaiii pregatitoare Pr elucrarea prirnar a a adaosur ilor Utilizari. se adauga castravetii. La :sosul brun se determina consistenta. Sosurile Madera si "demiglace" Intra in componenta altor sosuri. se taie marunt. Se procedeazii asemanator pentru sosul Madera. se opareste. mica prepararii. se cresteaza. mustarul si piperul aproximativ i15 min. Se foloseste cald. 39 38 fI ! 11111 11II1 f t. se adauga sosul Madera. La sosurile emulsionate calde nu trebuie depasita temperatura de 70°C. Untul ~i coniacul se adauga in sosul temperat si se amesteca pentru omogenizare. Sosul tomat se fierbe cu morcovul si pastirnacul 20 min. Sosul picant se realizeaza astfel: se fierb in apa ceapa. precum ~i la preparate din subproduse. potrivit condimentat dp - Sosuri colorate - - rosu-brun - specifice adaosurilor norcondimentate mal " 'I'ransformarile survenite in timpul pregatirii sosurilor a) La sosurile emulsionate. piperul ~i sarea. T .3 Schema 2. se taie). se spala.crernoasa. bine fiert viscoasa. se seurg de zeama. de Yin. Se strecoara. Pentru sosul "demiglaee" se arnesteca sosul brun cu esenta de oase.b) derivatele sosului brun: sosul Madera. turnedouri. lejera. miros placute. ceapa (Ia sosul <picant) se curata. aproximativ 10 min. se spala. gust placut. se adauga castravetii. Peste aceasta valoare.3.i sosul se taie.analiza organoleptica se stabileste gradul de prospetime si calitatea alirnentelor folosite. se se utilizeaza la escalopuri. Ciupercile proaspete se curata. se taie l~e suhtki. : qperatii pregatltoare. se limpezesc cu apa rece. picant si "demiglace". ~osul charcutiere este derivat al sosului "demiglaee" folosit in prezentarea si servirea unor fripturi din carne de pore.excesul de ciildura dueind la separarea untului de galbenus. Caracteristicile organoleptice ale sortimentelor de sosuri sint prezentate in tabelul 2.' Tehniea preparari]. arornat. piper si unt si se Herb circa 5 min. preparate din oua etc.lejera (semicoagulat).'i.galhena. se strecoara. 0rnogena. serepune la fiert 5~10 min. I I . eu adaos de ciupreci. se adauga In sosul brun ~i se mai fierb inca 5 minute. dupa care se strecoarapeste ciuperci li'i S€ continua Iierberea . Fierberea. folosindu-se vin rosu. culoare corespunzatoare. se ourata. Badacinoasele se spala. se taie.

Un~ll?l uleiul si se lasa sa se inabuse.g 41 4:0 . scurge de apa. can titate mare de grasime.eonsistenta pastoasa. !- 11111 111111 t ..4. sue de lamiie. structura ncomogena. ..suri~or fluide au lac aceleasi transformari ca si la prepararea so:'urllo~ obl:. . Farsele sint grupate in functie de continut. la umplerea crutoanelor pentru prezentarea pieselor din vrnat (au pene).4.nmuierea Iegumelor. potrr~e~te gustul CAU sare si piper. Se curata ciupercile de coaja. s: Umplutura pentru legume Materii prime. unt etc.1. A Pentru inlocuirea substantelor pierdute se asezoneaza sosurile verdeturi tocate. blat din lemn. Se pun intr-un vas corespunzator ceapa. Se rastoarna cornpozitia llltr-un castron. se adauga patrunjel verde tocat. ~ . de colorarea :.~Ulte. ciuperci.~. farfurii etc. se aeoperacu 0 hirtie unsa eu unto Se mtrebuinteazg Ia ciuperci umplute si la alte preparate.iaromatizarea sosurilor ~a de pierderile de vitamine si substante minerale. Cantitiiti pentru 10.aspect taiat disociat de - Materii prime. este redata clasificarea umpluturilor. se opareste sl se. smintina.. In timpul prega~irii so.de gust $i [ice adaosurilor UI'oma nespeci- - - 5e strecoara Ustensile necesare sint vase pentru materii prime. .' in functie de compozitia lor. linguri.10 Defcctele scsurilor. Cantitati pentru 10 portii ceapa unt ulei ciuperci 100 30 30 250 g ml g - gust de fer- - mentat g - - sare piper partrunjel 15 1g 1 leg s - Sosurt flu ide - de consisfluiad (a- - - poasa) groasa (densa) tentd: se continua rea Iierbe- aglomerart.ceapa etc. Servesc la urnplerea legumelor 'ca: vinete. in slabe f?i grase. UMPLUTURI eli Tabelul 2. Ia umplerea pasarilor etc. Tehnic~ prepararii. 30 g usturoi 1 bulb miez. .Umpluturi slabe-ohi~nu ciupe rc. portii se adauga 50s sau supa necondirnentam - dozarea necorcspunzatoare - umplutura obisnuita yin alb sos demiglacs 100 g 150 ml 100 g pasta de tomate. se toaca marunt si se preseaza pentru a se scurge bine 'de ·apa. - - - nu se remadiaza nu se remediaza grase de peste 2. de franzela 25. d~vle:ei. In sphema 2.1 posibilitatile de remediere a defectelor sint prezentate in tabelul 2.. Defectele sosurilor.b) La sosurile Iluide. Operatj] pregiititoare. ciupercile. [ ! sionate rect emul- aglo merart in componenta sau consistenta prea lojcra neomogena tentd: cons is- Cfasiflcarea umnrumrtto» peritru ite Schema 2. cesului tehnologic Umpluturile sint semipreparate eompuse din elemente tecate. tigai. - - nu se remediaza .. Prezinta 0 .. 2. pentru legume - - se continua tecarea amesUmplutur i de p a sar e de culoare a) culoaro conusie b) particule de euloare inchisa. pot fi crude sau fierte. cind sosul este rece sl respecti v in apa rece daca sosul este' cald nu se remediaza Sosuri elntLlsionate ca ide . pina se evapora complet apa. .10. Grupa de sosuri Sosuri cauzele ~i posibilitatile de remediere Remedieri nu se rernediaza I - Defccte de Cauze aglomerar ile apar crnd g{llbenu~urile f'ierte nu au fost trecute prin sita consistenta lejera se datoreaza folosirii excesive a uloiului sau adaosurilor lichide lipsa de omogeni: tate se datoreaza unci amestecart necorespunzatoare cind se folosesc ustensile necorespunzatoare folosirea piperului negru sau a sarii de calitate necorespunzatoare galbenusurrle au fost insuficient fierte sau s-a depastt temperatura de 62--65'C s-a incorporat prea rcpede untul sosul s-a condimentat cu sue de H\mile si a fost tinut la' cald !imp indelungat fierbere insuflcienta folosirea unet cantitiiti mari de faina si fierbere tndeIungata nerespectarea pro. UMPLUTURI SLABE Umplutura obisnuita pentru ciuperci se incorporeaza putin cite putin sosu} taiat tntr-o lingura de apa calda. de l..5. Se curata ceapa. cauzele :. Ele au intrebuintart diferite. cutite.t! . 'I'ransformarrle sint legate de absorbtia apei de c~tre amidon. se toaca.

panade ~l anume: panada eu franw. pasta de tomate. potrivindu-se gustul eu condimente. Se folosesc: troaneetc.eratii pregatitoare. obtinindu-se 0 pasta fina.. miez de franzela 300 rnl 250 g - sare 5g Ustensile neeesare. Panada de orez Materii prime.srnintina proaspata -. linguri.albus 1 buc Ustensile necesare: Se folosesc cutlte. Umplutura de peste (mousseline) Materii prime. ier mta consommsul. grase sau slabe. Se piseaza carnea de salau in piua de marmura.piper macinat -. se inmoaie miezul de franzela.2. .consomme 200 g 150 g unt 20 g Ustensile necsare. 42 Ustensllo necesare S f 1 franzela. albus ~i se trece prin sita. Operatii pregatitoare. In principiu. Se pune orezul intr meuI. Cantitiiti pentru 500 g: -+- Iapte fierbinte. Se introduce la cupfiert.). . se descriu citeva sort . Tehnica prepararu. Tehnica prepararii 1~ pune ~p_a la fiert eu sarea !?i untul. Se cur~Wiusturoiul. Panada eu faina Materii prime. se .ca a me Pl~c: se omogenizeaza :. n_?l?Cepe sa fiarba.. a ruladelor din peste. proportia de pan ada nu trebuie sa depaseasca [umatate din greutatea elementului de baza (umplutura). Pacontinuam. sarmale etc. 300 ml 3g 100 g 1 buc -. Panadele siDJt de mai mu1te feluri.dovIecei.. se scot fileurile de salau. Be utilizeaza pentru umplerea pestilor marl. Tehnica prepararii.came de pasare 300 g 1/2 g -.albus 300 g q. . blat de lemn. Se utilizeaza la umplut' ~~~ cind bobu~ de orez este intreg 9i bine un iverse (ardei. d pi'!. Se mdeparteaza aponevrozele de pe carne. ' Se utilizeaza la rulada cu carne.sare g: . Carnea tocata se amesteca eu sare. 43 1111 IIII • j !. ~ faina (pate a chou). Intr-un vas corespunzator se introduce umplutura. Se am~steca bine. Se pune eompozitia rezultata tntr-un eastron pe gheata sfarimata. Se taie franzela f'elii. piper.adauga vinul si Be fierbe la un foe mit pina se reduce lichidul aproape in intregime. O~Oht se !nt:oduce mlezul de franhibe bi*e.'1 se lasa clteva minute sa se imSElrepune vasul la foe si se amest . eu O~~l e~.fiiinii 150 g Ustensi1e necesare. Tehnica prepararii.le trebuie sa se intrebuinteze numai du en ru care "s~ prepara. la pasare umpluta etc. Se utilizeaza la umplerea legumelor. Cantitiiti pentru 10 portH.salau sau stiuca -. 2. unde se lasa 40~45 min p. se retrage vasul de pe f~. Cantitiiti pentru 10 portii: -. Se folosesc aceleasi ustensile ca l'li la mousselinul din pasare. Se adauga sosul "demiglace". ap e e ell sarea la fiert intr-un vas Tehmea prepararii In I til . rniezul de franzela. castron. se spala orezul si . Se folosesc aceleasl '( ustensile ca !?i 1a panada de f ranzela. In zela.piper macinat 1/2 g 10 g Operafii pregatitoare Se . 2. vase. zela se !retrage de pe ~argin:~ Cptte. • e 0 osesc aceleasj ustensile ca ~i la panada de Operatjt pregatitoare Se infi bl se seurge de apa. carcase de raci etc. :. lingura. apa clocotita se adauga faina toata 0 data !ji zela. sita. PANADE Sub numele de panada se intelege adaosul debaza folosit 1a unele umpluturi. piua de marmura.sare . . 10 g .ce s-au raeit oomplet. . spa tulii 'de lemn.500 g: -.UMPLUTURI GRASE Daca panada cuprinds in eomponenta se regleze cantitatUe generaleale umplutu~f~ ?l tunt. Se folosesc aceleasi ustensile ca ~i la umplutura o1:.jl?nuitiL Operatii pregatitoare. . se adauga consomtor. procedindu-se bine intocmn] ca la panda cu franSe utilizeaza la toate umpluturile. se dezoseaza ~i se toaca.smintinii :proaspata 100g -.orez . • fanada eu franzela ~Iaterii prime. se va tine seama Sa nadt.6. CantiUiti pentru .i lasa sa se raceasca.Ustensile necesare.bi ~ se ?ffiprinde eompozitia de pe lingura . e r stoarna mtr-un castron -?i Be w Se intrebuinteaza la umplutura de peste. in functie de umplutura la care se utilizeaza.unn 50 g . 1 et 1. untul si se Iasa pe plita i _" -~n vas. Operatii pregatitoare: Se tnlatura pielea. Se fierbe meet pin a la oonsistenta necesara. casc Umplutura de pasare (mousseline) Materii prime. Cantitiiti pentru 500 -·apa .sare -. Se pun 1 t I coresptinz~tor.5. Se amesteea cu 0 spatula de lemn incorporind incetisor smintina. usturoiul pisat.i in eontinuare se procedeaeza la fel ca la umplutura de pasare. Tehnica prepararii. spatula de Iemn.

la care sint supuse alimentele. se s .icoacerea.folosite la prepararea salatelor rmplica operatii de sortare. Materiile prime folosite 1'3prepararea salatelor sint in principal legumele. servet de bucaiarie. salatele pot ocupa primul lee ca gustarl sau insotesc ..idigestia preparatelor din meniu. Usturoiul se curata. . se rond~le..valoare caiorica redusa. datorita continutulul de celuloza din com..a a 1 exceslv~ . t Din aceasta categorie fae parte: baitul.imirosul specifice alimentelor de baza. condimentele. prin detasarea frunzelor exterioare la bulbifere.. v TEHNOLOGIA PREPARARII SALATELOR I 2. Procedeele termice folosite pentru prepararea unor salate sint fierberea :.7. digestibilitate usoara.' Curatirea se face prin radere pentru radacinoaso. :. gust !?i miros spedfiee componentelor. tel. Yin. Morcovii. caracterizindu-sr. furculita din material plastic. gustul Panadele prezirrta volum marit ~omparatIv cu volum inijial. Iingura. taitei. .Condimentarea sa fie corespunzatoare.. se spala. Vasele si ustensilele folosite pentru prepararea salatelor sint vase pentru spalat. In' cadrul meniului. pierderile de substante nutritive prin aeeste tehnici fiind minima . vinul se adauga In 41 de apa care se dau in clocot. sala te fierie.salate compuse (cu doua sau mai multe componente). m lut foitaiul crud. capac. se tale ~arunt. ! !f 1 .tele pentru u_ Pmpiute f~ile de elatite solutia de decongelare a pestelui. teh. determinind cresterea satietatn acestora. . ~. in functie de calitate. SEMIPREPARATE DIVE~SE Shlatele sint preparate culinare care intra in componsnta meniurilor. influentind apetitul. salate combinate. -\ La pregatirea unor ?reparnte ~ulinare sint necesare anumite semipreparate considerate auxiliare sau diverse.. ifavorizind :. fierte. iar taierea se face in functie de necesitati. salatele pot fi: salate simple (avind 0 singura cornponenta): .pe linga acestea fiind prezente si alte alimente cum sint: carnea ~i produsele din carne... Tehniea prepararii. pozitie. paste diferite pentru sandvisuri de le. prin iridepartarea cojii in strat cit rnai subtire. blat de lemn pentru legume (crude. vitamine provenite din legumele folosite 1a preparare.ate preparate culinare in scopul de a intregi valoarea nutritiva ~i gustaiiva a acestora. .. coapte). Prelucrarea primarii a alimentelor .11 PANADELOR CAPITQLUL 3 Umpluturile au 0 consistenta de pasta ornogena. '. far. spalare sub jet de apa rece. ceapa.gastrotehniei moderne. . borsul.INDICI DE CALITATE AI UMPLUTURILOR 1. .I We Clasificarea salatelor a) salatele In funcfie de procesul tehnologic se clasifica in felul urrnator-: salate crude. proeedee ce corespund cermtelor. . --. gume sau oua u· . ar. . d~ ea~a. _ fi . Prin asocierea legumelor cu celelalte alimente se completeaza valoarea nutritiva a salatelor. castron sau salatiera. b) In [unciie de nurniirul componentelor pe care Ie contin. prin: ---! conti nut ridicat de substants minerale. vase pentru fiert. ' Inat ~teste din legume • Baitul folosit Ia maturarea carmi de vma se prega "( condirnente.na ~e cura a. salate coapte. 45 UII . v . ouale /ili produsele lactate etc. Legumele. -t" palii Operatii pregatitoare. marime. aspect si colorit viu. pahare pentru prepararea sosurilor specifice.

se presara marar taiat marunt.se presara sare.020 1.1. Materiile prime folosite 'pentru pregatirea salatelor trebuie sa prezinte oaracteristici de calitate deosebite"pentru a influenta pozitiv produsele' finite.se decoreaza cu marar verde toe at marunt: .se asaza tn salatiera feliile de castravetl IIi de rosii: .050 0. examen organoleptic. se preseazA - sc asaza frunzele de salata in salatiera: .egumelor prin .100 0.se asaza in salatiera varza taiata. -. aranjare in salatiera.se adauga sosul in momen= tul servirti: . 46 Salaiele [ierte sint preparate culinare eeallzate dial legume fierte 'La car~ se adauga unele sosuri pentru imbunata1irea valorit nutritive si gustative. TEHNOLOGIA PREPARARII SALATELOR Operatii . se verifica calitatea n.se toarna sosul in momentul servirfi.050 0.020 1. Pentru pregatirea salatelor crude se efectueaza urmatoarele operatir: curatare..se serveste linga alte p~eparate (fripturi) -. asezonare 'CU sosul eorespunzator. .pentru tndepartarea nisipului.1 Clasificarea salatelor __ - Sortiment Materii prime 'it .100 0. it! .200 g rosi] (125 g) 2. Asezonarea este operatia de formare a IgustulUtisalatelor prin adaugarea condimerrtelor si a sosului specific. .se adauga sare ~i ulei: -. Inainte de preluerare.Se tale fidel uta .000 0.050 1.se pregateste sosul de otet tndeparteaza frunzele vestede se spala frunza eu frunza - Salata rosi] de - se spala rosiile . se mdeparteaza coditele. stnt date prlncipalele sortimente de salate.250 - - - - 0.025 '2.2 ' TEHNOLOGIA Denumirea produsului Salata verde se SPECIFICA SALATELOR CRUDE 'I'ehnica prepararii. taiere. -.1 SORTlMENTE (cantit(iti DE SALATE CRUDE·· pentru 10 pOI' W) t pentru 0 Tabelul 3.050 0. Mai des folosit este sosul de castraveti eu rosii de 3. -. " tehnologice comune.se tndeparteaza prtn presare liehidul format.salata . prin rupere sau taiere. "{ 47 In IIII1 t I. se tndeparteaza eoaja castravetilor: . .2.. . re~inindu-se pentru utilizare cele eorespunzatoare. 3.250 0. Ele se pot prepara dintr-un singur fel de legume sau prin asOcierea a doua sau mai rnulte sortlmente.1. iarn a) -.se freaea cu sare ~i se Iasa tn r:paus 10 min.auxiliare i gramaj portie t COMBI· _ _ salata verde de rosii de castraveli de varz a alba de varz a rosie de an dive i UjM Salata verde Salata de .·salata bulgiireascii __ salala a la Praga __ salata de spaghetc salal a de boeul aalata [taliana cu sos vlnegret - - Salatele crude sint preparate ·realizate din llegume crude cu adaos de sosuri reci. spalare.050 - - 0. se taie feHi Salata de varza alba CRUDE Salata se rndeparteaza frunze1e vestede -. .000 - - - {- -salata __ salata salats de slecl a rosie de vinete (de prtmavar TabeluZ 3.100 0.100 0.se toarna sosul de otet. .se prezinta in salatiera.020 varza alba (150 g) Salata de Salata de castraveti (170 g) de cruditati salata cu br lnz a telernea - _ __ __ -- salata salata salata salata de lasole alba de sparanghel de dovlecei de ardei coptl de conopid a lie l asole verde . pentru a se tnrnula: -. / - - s~lat11 verde ul'ei otet 9° sare rosii proaspete ~rar verde va za alba verzi castravetl kg 1 1 kg kg kg kg kg 0. TEHNOLOGIA PREPARATELOR SALATELOR 'FIERTE otet. se sterg eu un prosop de budUarie.[ a.salata a la russe lr ancez a Operatii pregatitoare SALATE NATE -- -. aranjarea in salatiera pentru prezentare IIi servire salata or ien tala var a. decorarea.se tale felii subtiri. Schema 3.In schema 3.se prezinta in salatiera.000 0. Spalarea se recomanda sa se realizeze sub jet de tapa. iar tiiierea se face in functie de Isguma sau tipul de salata . Curatirea consta in tndepartarea pihiilor necomestibile. se serveste alaturl de unele fripturi -.se prezlnta in salatiera: .se asaza in salatiera cit mal estetic.

prin nnetode organoleptice (conform standardelor in vigoare). sanatos. plita pentru coacerea ardeilor. md1'arul: Salatele coapte Slut preparate culinare obtinute din legume care au suferit procesul terrnic de coaeere. .'.000 150 g 0.050 0. cotorului.000 0.se preztnta in salatiera dede aproximativ 4 em corata eu rnarar verde usturoiul. fara vatarnari necicatrizate. . piperu~ se arnesteca pentru uniformizarea gustului se decoreaza eu marar verde se prezintii pe platou sau pe salaticrii se sorveste reee UIM Salata de ardei copti 2. pentru indepartarea substantelor de balast ~i a substantelor ale aline. fara boabe dezvoitate ~i fara ate. se spala. X-XI-XII.200 - - 48 . cutit riglat. cu pulpa lipsita de iuteala. de fasole 'alba.Tehnoloila culinara clll. de dovlecei. Gonopida trebuie 'sa fie proaspata. se sterg eu un 'servet curat. III lUll . euratire. .150 0. Tabelul 33 SORTIMENTE DE Sl!. Ustensilele $i utilajele folosite pentru . Ca si in cazul salatelor crude se trealizeaza verificarea oalitatii Iegumelor folosite. [asolea aIM.100 0. provenite dinrecolta aceluiasi an. ficrbe. Caracteristicile de ca1itate ale legumelor folosite conform standardelor in vigoare sint: Ardeiul gras Itrebuie sa fie intreg. Sortimentele reprezentativa de salate sint: salata de conopidc1 de fasole verde. sa fie foarte frageda.075 0. se coe.001 2. eastron de portelan cu capac. Fasolea verde trebuie sa aiba forma si coloratia tipica soiului.i gustul.ceapa . fasole verde proaspata usturoi kg kg kg kg kg kg ikg 0.~~ .sare ~ sfeclii rosie . taierea ceapa: curatirea.se servese rece.se adauga usturoiul.rosll proaspete - kg kg kg kg I kg kg kg kg kg - I Salata de vinete . spalarea.3. . vinetelor.050 0.200 0.100 0.030 0. spalarea.Se vor jrespecta reeomandarile de preluprara prirnara ~i termica mentionatc Ia capitolul legume. apol fierbere. aranjarea in salatiera pentru prezentare sl servire \3. maruntirea alegcrea. fier. spalarca si taierea._ 150 g 0. desfacerea .~~(.000 0.se decoreaza ell marar verin buchetele.030 -- - - - - - - 2. sosul tndepartarea partilor necode otet. Tabelu13.LATE FIERTE (cantitdti pentru 10 portii) J I f--------------~----+_------MaterH prime si auxiliare conopida ulei U/M Salata de Salata de fa50-1 Salata qe tasoconopida 200 g Ie verde 200 g Ie alba 200 g 3. spalarea.zahar . ~o-nopida: se asaza in salatiera mdepartarea frunzelor.se asaza in salatiera fasolea verde: .100 0. curat.050 0.se toarna sosu1 de otet .030 I Salata de stecla ro~.100 0. ' . t!~ .hrean . sosul de otet. piper . spalarea. cu coloratie specifics soiului.se scoate conopida din apa. cutit . spaIarea. 0.5 SORTIMENTE DE SALATE COAPTE (cantitiiti pentru 10' poryii) SOi'timent 91'amaj pentru 0 portie Salata de fasole boabe - - Materll prime ~i uuxiliare fasolea se asaza pe platou sau salatiera. se adauga cellpa. .025 I I kg - - otet go marar verde ~ [ sare fasole boabe ceapa piper .. taierea pregatirea sosului de otet .050 0. care influenteaza digestia :.300 0.025 ardei gras ulei ~ otet go . sfeclei. mizarea gustului racirea sl taierea in bucati . mcntinerea in de toeat apa cu sare (10 min). Legumele folosite pentru pregatirea salatelor coapte se verifica calitativ. pentru reducerea pierderilor.025 1. spalarea.050 0. se curata de coaja.Tehnologla prepararii cuprinde operatiilo specifice de prelucrare primara a legumelor (sortare. 'blat de Iemn.050 0.040 0.prepararea lor slut: vas pentru spalat. . rntreaga.020 2. inmuierea In apa reee circa 12 are fierberea in apa reee cu sare. .se serve~te rece mdrarul: alegerea.000 0..se amesteca pentru uniforrea in apa cu sare.inoxidabil. curatirea.002 .050 0. bine dezvoltat. spalare) si fierberea acestora pentru stabilirea proprietatilor gustative.vinete .075 0.. salatiera. servet de bucatarie.4 TEHNOLOGIA SPECIFICA SALATELOR FIERTE Tehnica prepararir. TEHNOLOGIA PREPARARII SALATELOH COAPTE Denumirea prepara tul ui Salata de conopida - Operatii pregatitoare - Salata de fasole verde - - - - .. schimbarea apei dupa 15 min. Fasolea albii (boabe) trebuie sa contina boabe de aceeasi culoare.se prezinta in salatiera berea . protejata de 1-6 frunze. proaspat.000 0. iar pentru imbunatatirea valorij gustative si nutritive se adauga diferite ingrediente.. Tabelul 3.ie 150 g 0.075. alegarea de impuritati. culoarea specifica soiului. rnestibile.

350 0.care sortiment in parte.050 0.J 1 . tocarea marunt a cepei - se amesteca vinetele eu sarea ~i uleiul treptat ca la maioneza ptna capata cuIoarea mai deschisii decit cea initiala.curatirea.lGO 0. pahar.salata deboeuf.ert: ~l crude. C:U!ltinoxidabil.6 3.050 o~~~~~a de vara 300 g Salata de boeuf 200 g j Salata it Ia rousse 200 g se asaza in salatiera.500 0.ucte. forme pentru tsiat oua.. ~.800 0.salata de telina cu mere.salata orientala .salata a la russe. epiderma intacta.leg~me _fierte.100 0...(de primavara. .. fara cercuri albe. prln aburtre.100 0.000 0. volum crescut.200 0..4.eeapa se serveste separat sau. tndepartarea semintelor prcgatirea sosului de otet ling-a Materii prime auxiliare ~i UjM Aceasta salata se mai poate pregati eu rosii si eu marar estetlca mai deosebita.450 0. Tabelut 3. . Salata de sfecla rosie coacerea sfeclei in cuptorul bine incins curatirea sfeclei de coaja taierea in felii subtiri. brin!=eturi. .. suficient de dezvoltats. Ele Se pot realiza mtr-o gama foarte variata ca urmare a multitudinii de legume existente. . se amesteca cu salata ~ se sarveste reee. cu coditela in sus se infaliOara codltele in staniol se toarna sosul se prezinta in salatiera se ssrveste rece. sanatoase. se pudreaza cu sare si se acopera vasul 15 mtn.100 0. razatoaro. aranjarea in salatiera pentru prezentare 9i servire se asaza ardeii ouratan in salatiera.. curate.300 0.050 0.050 kg kg kg kg kg kg kg kg 0. are aspect eremos. aragaz pentru prelucrarea termica. uneori insotitii cu ardei copti - - lclinii radacina maioneza smtnttna liimiie mere sare cartofi ceapa castravsti verzi ardei gras masline patrunjel verde rosil proaspote oua ulei otet 9° piper carne vita mustar castravetl gogrnjari rosil salata verde morcovl conservata kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1 1 0.100 O. consisten tii potri vita . 'Operati!lr:: de prelucrare primara a legumelor folosite presupun: spala~a. fara arsuri Ide soare. fara vatarnari mecanice. eu ajutorul cutitului rlglat prepararea sosului curatirea ~i raderea hreanului - avind 0 Salata de telina cu mere 150 g 1.050 0.100 0. pielita se desprinde de pulpa ardeiului curatirea ardellor de pielita taierea pe Iungime. la cerere.scurgerea pe un tocator de lemn tncllnat .250 0. ' .Sjeela To§ie trebuie sa fie frageda.500 0.7 SORTIMENTE DE SALATE COMBINATE (cantitiiti pentru 10 portit) - - coacerea ardeilor pe plita birie incinsa dupa coacere se pun tntr-un vas. carne. eu frunze taiate 1a 2-3 em. spalarea.075 muratt - mazare 0.se decoreaza cu rosli til. straturi alternative de feUi de sfecla ~i hrean ras se toarna sosul reee se prezinta in salatiera se serveste Hnga unele fripturi - Salata de vinete coacerea vinetelor pe plita bine incinsa .curatirea de coaja !?i peduncul .100 0.002 0.025 1.400 0.maruntirea cu un cutit special de lemn (pentru a nu oxida) pina se obtine 0 pasta.TEHNOLOGIA PREPARARrr SALATELOR COMBINATE TElINOLOGIA SPECIFICA SALATELOR COAPTE Denumirea preparatului Salata de ardei coptt - Operatii pregatitoare Tehnica prepararfi. Vinetele trebuie sa fie intregi. pentru carne. Tabel1ll 3. upa prelucrarea prlmara urrneaza prelucrarea termicii specifica pentru fi . spalarsa. in sectiune sa aiba euloarea rosie specifica.500 0.050 0. Sa_latele combinate sint preparate culinare preparate din legume fl.030 2.250 0. tari. curatirea.: tirnp in care sarea absoarbe apa IIi. ~torci'itor de frt.me:eluri.001 0.iate feUi . Ustensilele si utilajele neeesare: vas pentru ifiert legumele toeator de lemn pent:-u . .. avind elernenta de legatura difqrite. ca intrare.100 0.010 1. vara. iara a prezenta pulpa fibroasa sau seminte supradezvoltate. . I .002 0.400 0. Salatele combinate eel mai des Intilnite sint: . unele fripturt .se asaza pe platou cit mai estetie . toamna): .400 50 51 1111 lUll .100 0.

furculita din material plastic. de culoare verde intens.020 Verificarea calitati! materiilor prime specifice salatelor combinate: Calitatea materiilor prime folosite inf'luenteaza calitatea prcduselor finite. sa fie condimentate corespunzator. saruri minerals. se adauga rnaioneza. cu piclita superficiala. . mar-untirea patrunjelului prepararea SQsului de otet spalarea carnll.uleiul sa fie limpede. ceapa iii sosul se prezinta pe platou sau in r-aviere. smmtina. 'I'ehnica prepararii. de toamsui. cartofl. castravetilor. fara lovituri rnecanice.Tabelul 3. fara ramificatii. avind drept scop r idicarea valorii nutritive 9i gustative. se decoreaza cu marar verde tocat. neincoliti. neinverziti. 'pahar pentru sos.100 0. curati. salatiera.sare sa fie fina. cu decor de ro~ii. Ceopa trebuie sa prezinte bulbi intregi. curata. far a tija florala. dccoj irea si taierea in felii rotunde taierea cepei. sanatosi. lovituri. Operati] pregatitoare: se spala rosiile. curati. piper ~i sare salata obtinuta se asaza pe platou se orneaza cu restul de rnaioneza. fara pete. tari. In functie de legumele existents. sa aiba gust I?i miros placute. la inceputul mesei cartofii se arnesteca cu morcovii. rosiilor in felii subtid si rotunda desai-area maslinelor fierberea oualor tari (curatirea. 53 I tfll 111111' . proaspete.cu pulpa tare. de vara. urmarind ca: . mustarul. ea intrare cartofii 5e arnesteca CLl a1'deiul gras. ardeilor. fierberea in apa cu sare.mararul sa fie proaspat. in cu bur i mid separarea boabelor de rnazare de lichidul de censervare prepararea maionezei taicrea marunt a patrunjelului - - ju~atat~ din cantitatea de maioneza se amesteca cu mustar. Verificarea calitatii preparatului finit. Se asaza rosiile taiate felii.250 0. . servet de bucatarie. este bogata in vitamine.8 TEIINOLOGIA SPECIFICA SALATELOR COMBINATE Denumirea produsului Salata de telina cu mere Salata orientala de vara Salata boeuf de - Operatii pregatitoare Tehnica prepararli. curate. f~ra urme de fusti. FI~A TEHNOLOGICA - Gtupa de preparate Salate ! Denumirea preparatului Salata de ro~ii - C~'racterizarea preparatului. . fara urme de ingrasaminte. fara crapaturi. neramificati. radacina bine fermata. sanatoase. gogosari si frunze de salata verde se prezinta pe platou sau pe farfurioara se serveste reco. Modul de prezentare ~i servire. Salata de rosii face parte din grupa de salat crude. cu frunze pergarnentoase. specifics adaosurilor folosite. . cit mai estetic. de aceea acestea trebuie sa indeplineasca anumite conditii (conform standardelor) . mazarea. radrea si taierea in cUburi mici taierea cartofilor fierti s! a castravctilor rnurati. proaspata. Salata de rosii se prezinta in salatiera. de culoare galben-pai. sanatoasa. Telina trebuie sa fie intreaga. fani gust si mires de rinced .in coaja. fara pete. sarea ~i se arnesteca salata se prezinta pe platou sau pe salatiera. se adauga uleiul si condimentele. rnaslinc sau oua se serveste rece taiarea merelor $i telinei in fi~ii subtirr tinerea lor. se serveste linga alte pr arate. sanfitosi. blat de lernn pentru legume crude. . de culoare alba stralucitoare. pregatirea decorului (frunze de salata. netezi. carne. In salatiera. qltele crude.050 0. lingura de lemn. Salata orientale este o salata de sezon. fiira urme de ingra~aminte eu miros specific. frunze de patrunjel verde. piperul. fara guler verde in jurul pedunculului.rosiile sa tie proaspete. taierea in fehi) . . . Componente pentru 10 portii a 125 g rosii proaspete marar verde ulei sare kg - - - Salata it la rousse - taierea eartofilor ~i a moreovilor fiertl. 300 g maioneza ~i sare se orneaza cu maioneza lji frunze de patrunjel tocat verde se prezinta pe pl atou sau farfurie sc serveste rece kg 1 kg 1. Salata de rosii trebuie sa fie proaspat pregatita. de patrunjel. castravstl. fara inceput de formare a lujerului floral. pentru mentinerea culorii prepararea sosului maioneza fierberea cartofiloj. jumatate din cantttatile de rosj i. in cuburl mid. patrunjel verde. se indeparteaza coditele. cu supralata neteda. castravetii. patrunjelul verde tocat. se taie felii. salata orientals poate primi denumiri diferite: salata de primiioarii. sanatoase. fara aglomerarl. UstensiIe necesare: vase pentru spalat. Indicii de calitate ai produsului finit. se serveste reee. vatamari.in apa rece cu sue de Iamiie. fara goluria'ie pulpei. gogosari) prepararea maionezei Ridiehiile de luna trebuie sa fie intregi. intregi. turgescerrti. rosiile sa-si pastreze forma. fara strivituri sau crapaturi. aranjarea in salatiera pentru prezentare Iii servire se asaza in salatiera. Verificarea calitatii materiilor prime folosite se face prin metode organoleptice. Morcovii trebuie sa fie intregl. sanatosi. se serveste ltnga unele fripturi.in care unele legume sint f ierte. Salata de rosii trebuie sa corespunda indicilor stabiliti la punctul anterior si sa corespunda gramajului prevazut in retetar. Carioiii trebuie sa fie intregi. se sterg eu un servet de bucatarie.

2. eu consistenta de pasta.2. chips (feUi subttrl de 1 mm grosime): gofret (taiati eu 0 mandclina speciala cu lama dintata rezultind felii ovale. gustul. TRANSFORMARILE CARE AU LOC IN TIMPUL PREPARARII GAHNITUmLOR DIN LEGUME Operatli Cartofi~ prajiti. Legumele sutera 0 inmuiere a texturii lor prin modificarea celulozei i?l ·a substantelor pectice. prin descompunerea grasimilor. bine patrunse. Amidonul se transforms in compusi sirnpli. Garniturile realizate din legumele taiate trebuie sa-si mentina forma. Iinga d iferite preparate se serveste cald varza se inabuse in unturii se adauga piper.500 0.030 0.030 Cartoji - varza se taie fi~ii lungi se scurge de zearna f1i gramaj pentru 0 - Cartofi pr aj iti 100 g 3. . seamested se introduce Ia cuptor se serveste calda pe platou sau farfnrle eartofii se fierb in apii clocotita cu sare. legumele ifli modifica structura. Caracter-isticile de calitate ale legumelor Iolosite au fost prezentate la capitolul "Salate". B si unii aminoacizi. cu verdeata Ia supraf'ata - eartofii pcntru prajit se pot taia in diferite forme: pai (pommes pailes). devin mai user de digerat. vitaminele C. pregatitoarc - 'l'ehnica prepararii. 100 g Mazare sate 90 g Pireu de cartofi 100 g 1.900 0. 4. SORTIMENTE DE GARNITURI DIN LEGUME penirw 10 portii) Sortiment Matcrii prime !?i auxiliare UjM Pireu.020 - cartofi ulei (untura) kg kg kg kg kg kg kg 1 1 0. perforate) mazarea conserva se scurge de lichid. Gustul. spalarea si taierea in forme diferite in Iunctie de felul legumelor 9i al garniturii. Depa~l1~~u:se temperatura de prajir« (peste 200oq. in vase speciale. produsele se pot arde. Legumele folosite la prepararea . rnirosul ~i aroma sa fie specifice materii lor prime folosite. caramelizarea partl~l~ a glucidelor avindca efeot forma rea crustei f?i a culorii specifice. margaTina si Sf! amestecii bine. Operaiiile preqatitoare presupun parcurgerea urrnatoarelor etape . fara aglomerari. usor de digerat.1.020 0. Totodata pot sa apara compusi toxiei. se scurg de apa se servesc calzi. Garniturile realizate prin prajire trebuie sa prezinte la suprafata 0crusta rumen-auric. t I! l . fierberea legurnelor trebuie fJcutii in vapori de apa sub presiune.1. saruri minerale).000 0. piureurile sa fie omogene.500 0. modificind ouloarea. curatirea pentru indepartarea partilor necornestibile. mirosul. de cartoii. De aceea.200 - natur - cartofii se taie cuburi patrunjelul se tale marunt - - - zahar unt marar verde Iapte margarine varza murata piper boabe - - 2. 56 III IIIIU .050 - - - - - kg kg - - - - - In timpul tratamentului termic proteinele i~i pierd solubilitatea si coaguleaza.001 - 0. - - Zaptele cartolit se taie sferturi se fierbe ' - Tabe!uL .050 0.020 O. pina Ia omogenizare se prezinta pe platau sau farfurie.100 sare mazare verde (conserva) - 0. pentru a influenta pozitiv aspectul produselor finite. Legumele prajite au a savoare deosebita. dar nesfarimate. Prin fierbere se distrug. Conditii de caiitate pentru garniturile din legume. In cursul prelucrarii termice apar 0 serie de efecte nedorite cum este pierderea unor factor! nutritivi hidrosolubili (vita mine.300 0.4. avind consjsteuta corespunzatoare.garniturilor trebuie sa fie de cea mai buna oalitate. OPERATII TEHNOLOGICE COMUNE TEHNOLOGIA SPECIFICA GARNITURILOR DE LEGUME Tabelul 4. rnodul de prezentare iii servire cartofii taiati se scurg de apa. _ In ti~pul prajirti are loc coagularea proteinelor. asociata cu difcrite preparate eartofii se fierb in apa clocoti tii cu sare se scurg de apa sl se paseaza se adauga Iaptele.} (cantitati Varzii ciilita poi-tie Cartofi n atur 150 g 2. E. spalarea in scopul indepartarii parnintului.1. Prelucrarea prirnara se va efectua respectind cerintele gastrotehniei moderne.150 0. se prajesc in ulei ficrbinte se sareazii se prezinta pe platou sau pe farfurie se servesc calzi linga uncle fripturi mazarea se inabuse cu 80 g unt si 100 ml apa.030 Varza calitll.050 0. se spala mdrarul Sf! taie marunt Mazare \ sate ! - In urma tratamentelor termice 'fclosrte. iar condimentarea normala. . sarea iii [umatate din cantitatea de marar se prezinta pe platou sau pe farfurie eu marar verde deasupra se serveste caldii. Verificarea caUtatii ttiateriilor prime.OBO 0. se adauga zaharul.1. pentru evitarea pierderilor.

.020 . se scurge de apa. prin modelarea in forme speciale.supa de case sa fie limpede.2. TRANSFORMARI CARE AU LOC IN TIMPUL PREPARARII GARNITURILOR DIN CRUPE FISA TEHNOLOGICA Denumirea preparatului In urma tratamentului termic. datorita temperaturii ridicate. . jumatate din cantitatea de patrunjel sl se fierb la cuptor 20 min.4 TElINOLOGIA Mamiiliguta romaneascii SPECIFICA Miimiiligutii pripitii in apa clocotitii se ada_uga malaiul sub forma de ploaie. Se alege orezul. i . fara impuritati mecanice. sarea. . fara infestare. Sa fie bine fierte. urrnarindu-se concordanta cu prescriptiile standardelor in vigoare. Au loc pierderi de vitamine hidrosolubile.orez . cu telu1 fierberea dureaza aproximativ 15 min. mamaliguta romaneasca are 0 conSlStentii mal tare decit cea prlpita sl 0 durata de Iierbere mai mare - 4. Veli. ()ala penfru supa.050 1 L ~ l'abelul 4.3. specific. sita pentru spalat. cu miros specific. se spala. . Se adauga] piperul. Condijii de calitate pentru garnituriIe din crupe. Pilaful simplu se prezinta pe platou sau farfurie. fapt pentru care ews~ toler at de toate persoanele. pasare etc. Preparatul trebuie sa corespunda indicilor stabilitl la punctul anterior. se taie marunt. sau intra in componenta altor preparate.piper . _ . Pentru a echilibra pierderile de vitamine. Este usor de digerat.150 .supa de oase . garniturflor li se adauga inmomentul servirii verdeata si unt proaspete. iar boabele de orez sa ramina intregi. Modul de prezentare ~i servire. patrunjeIul se cur~ta. portionata se serveste caldji. 58 III !t ' 11111 t •} .600 0. ea urmare a continutului mare de amidon care absoarbe apa. Teh ica prepararll. cu gust dulceag. c. nelipite. Ele sint apreciate in alimentatie datorita continutului in amidon.patrunjel verde Uf1I-i kg kg kg 1 1 kg kg kg kg 0.001 0. Pilaful simplu face parte din grupa de garniturt din crupe.100 1. Insoteste fripturHe atunci cind este pregatlt sub forma de garnitura.020 0. cu patrunjel verde deasupra. cu vasul aeoperit. bobul sa-si pastreze forma.orezul sa fie glasat. TEHNOLOGIA PREPARARII GARNITURILOR DIN CRUPE Tabelul 4. Indicii de ealitate ai preparatului finit. potrivit de sarata. tatea de aproximativ 3 ori.075 1. se rastoarna pe un taler de lemn se prezinta portlonata .350 patrunjeI verde kg 0.050 ceapa kg 0. .500 Gr is de garniturii 125 g Pilaf simplu 100 g - Materii prime Iii auxiliare malai extra sare apa gri!i ulei . sa-~i pastreze forma specifica. blat de Iemn.t 0 lingura inmuiata in apa sau supa.3.030 2. se serveste cald. ceapa se curata.000 0.4.350 0.ificarea calitatii materiilor' prime se face prin metode organoIeptice..supa de oase kg 1. GarniturHe pe baza de paste fainoase insotesc unele preparate cu sos (fripturi) din carne de vita. Ustensilo si utilaje necesare: vas pentru spalat orezul. sa-s! pastrezc formarmamaliguta sa nu prezinte aglomerari. SORTIMENTE (crrntitiiti DE GARNITURI DIN CRUPE pentru 10 portii) Miimaligutii prtpita si rornaneasca 250 g 0. Orezul trebuie sa fie bine fiert. Ceapa si orezul sa Inabuse in ulei si supa. TEHNOLOGIA PREPARA~II GARNITURILOR DIN PASTE F AINOASE Pastele fainoase cel mai utilizate la prepararea garniturilor sint rnacaroanele si spaghetele. de culoare verde iptens.000 piper kg 0.150 0.3. amesteclnd continuu. aragaz. cratita./ Ope~ajii pregatitoare. se lasa Ia foe mlc pInii se dezlipeste de pe rnarginea vasului. apoi se amesteca pentru omogenizare se aduna de pe margine catre ~entru.sare kg 0.001 . are 0 valoare energetica ridicata. llnga uncle fripturi sau Iinga alta preparate.100 0.250 0. crupele i~i maresc volumul si greu.. la diferite preparate - - in apa clocotica cu sare se adauga malaiul in bloc se fierbe 30-40 min.: se spala in mai multe ape reci. Verificarea calitati! preparatulul finit.orea kg 0.Bkltrunjelul sa fie proaspat.csapa --:. se spala. potrivit condimentate. Materii prime pentru 10 portli: .2. 59 Pilaf simplu Caracterizarea stiintifica a preparatului._ Grupa de preparate Gamituri 4. eu gust si miros specific ingredientelor adaugate. sa fie potrlvit de eondimentat si deeorat cit mai estetic. saruri minerale. data de amidonul din compozitia sa. se prezinta pe farfurie. se taie marunt: supa se lncalzeste.

Operatii pregatitoare. Se fierb pastele fMnoase in apa clotit~ en sare. Se tree sub jet de apa rece, pentru a inlatura surplusul de amidon care ar face ca pastele sa se lipeasca intre ele. Vase ~i ustensile necesare; vas pentru fiert, strecuratoare, vas pentru pastrare la cald.
Tabelul45

CAPITOLUL

5

TEHNOLOGIA PREPARATELOR

PENTRU MJCUL DEJUN

GARNITUm

DIN PASTE FAINOASE

Macaroane eu unt
(cantitati ".Iat~'ril
~l

pentru.

10 portH

a 130 g)

auxiliarc

prime>

I

u.xr
kg kg kg
1

I

Cantita\.i 0,400 0,100 0,020 1,500

i !I

- macaroane
-

-

unt

sare apa

Tabelul

4.6

TEHNOLOGIA

SPECIFICA PENTRU GARNITURILE PASTE FAINOASE Cp('l·a1i1 pregatitoare

DIN

Dcnumirea produsului Macaroane cu lint

\
-

I
-

Tchnica preparar ii, modul de prezentarc 111 servire macaroanele se pun peste untul infier bin tat si se amesteca - se men tin la eald - se prezinta pe farfuric calda la fierbinti, - se servesc diferite preparate din carne de pasare sau vita

-

se rup, se l1wcaroanele flerb in apa clocotita eli sare jet de se tree printr-un apa rece untul se Infterbintd

Conditii de calitate, Pastele fainoase fierte trebuie sa-f?i pastreze forma, sa nu fie lipite unele de altele, sa alba gust dulceag specific, sa fie potrivit de sarate si prezentate cit mai estetic. Transformarile care au loc in procesul de prelucrare a pastelor Iainoase sint aceleasi ca ~i la crupe.

Micul dejun este prima masa a zilei, trebuind sa asigure organismului 20-,25% din necesarul caloric pentru 24 de ore. In componenta meniurilor pentru micul dejun sint cuprinse bauturi calde nealcoolice (ceai, cafea, cacao), sucuri din legume sau sucuri din fruete, unt, gem, dulceata, miere, produse din carne, produse lactate, legume, preparate din oua, brinzeturi si preparate din brinzeturi, produse de panificatie, produse de patiserie etc, Cornbinarea alirnentelor de origine anirnala cu cele de origine vegetala, in ~meniul pentru micul dejun, realizeaza un echilibru intre factorii nutritiv\ (protide, lipide, glucide, vitamine, substante minerale), care determina 0 buna intretinere a organismulul si sporirea capacitatii de munca. . . In meniurile destinate pentru micul dejun, preparatele din OWl ~i preparatele din brinzeturl (cascaval) sint eel mai des intilnite. Aceste preparate se mai numesc ~i minuturi datorita timpului scurt necesar pentru pregatire, 10-20 min. Minuturile trebuie sa alba aspect placut, atragator sl ap etis ant. Valoarea alimentara mare a preparatelor pentru micul dejun este asigurata prin compozitia chimica a cornponentelor ce intra in struetura lor, astfel: - protide complete provenite din materiile prime de baza (oua, brinzeturi), cunoscut f'iind faptul ca protidele din au au valoarea biologica cea mai mare, asimilindu-se aproape integral; - lipide, in cantitati apreciabile, provenite din oua si cascaval (lipide emulsionate, usor asi'milabile), cit si grasimile alimentare folosite la pregatirea minuturilor; - vitamine (A, Bl, B~, BG PP) provenite din mater iile prime de baza completate de vitaminele celorlalte componente din structura preparatelor; - substantc minerale: calciu, fosfor, fier, provenite din componentele rolosite, - glucide, in cantitati mici, sub forma de Iactoza din cascaval, dar care sint completate in meniu de alte alimente din structura acestuia (produse de panificatie, patiserie, zahar, dulceata, legume etc.). . Digestibilitatea acestor preparato este influentata in mare parte ~i de tratamentul termic aplicat la pregatire. Preparatele obtinute prin fierbere sint usor digestibile, cele prajite sint mai greu digestibHe. Materiile prime siuuxiliare folosite la pregatirea acestor preparate trebuie sa fie proaspete !?ide cea mai buna calitate, corespunzator standardelor in vigoare 1?i dispozitiilor legale sanitare f?isanitar-veterinare. Preparatele culinare care se servesc la micul dejun se clasifica in functie de materia prima Iolosita si de tratamentul terrnic aplicat conform schemei 5.1.

61

IIIII

I

t

:

f~

Schema

5.1.

ClasifieaJ:ea preparatelor _ prin fierbere {din oua Preparatele pentru micul dejun

pentru

mlcul dejun

acop~rite, pina .ci_?d albusul coaguleaza complet iar galbenusul partial (consistenta semivisooasa). ., " " -O.mIe~e.P:e~ucrar~a t:;rmica a componentelor de adaos se face prin mabu§lre III .grasime si apa sau prin sotare (rumen ire usoara). Exceptie f'ac bripzeturile _~l verdeata, care se amesteca direct cu ouale batute si se prelucneaza terrnic 0 data eu acestea, ' dmletele se pot pregati dupa doua variante tehnologice: ~J c~mpOl:entele de adaos se prelucreaza termic, peste acestea se ~,oarna .()u~le.batute cu "sare, s: amest:ca putin, se rumeneste omleta pe ambele pa:-tl, 58 rUI:aza. Dupa aceasta varianta se pot pregati omletele cu verdeata, cu sunca, cu rosii, c~ brinzeturi etc.; , b) din ouale batute cu sare se pregatestc ornleta simpla prin turnare III vasul ~u grasime Jncalzita, se rumeneste pe ambele parti: se rnonteaza pe farf~ne, ~e asaza deasupra componentele de adaos prelucrate termic sep~rat:..,dupa ea:-e se poate rula sau se prezinta ca atare, Dupa aceasta vanan3ie pregateso om:letele cu ficatei de pasare, cu legume etc. Ju ari. Se pregatesc prin amestecarea in tigaie sau capac a compon~nte. :: deadaos, prelucrate termie, eu ouale batute eu sare, pina la consistenta cremoasa, ~ontarea pent~u prezentare a minuturilor se face pe farfurii sau pe platourl calde, estetic aranjate ~l decorate. Se servesc fierbinti, irnediat dupa preparare. ,

Qua fierte in coaja

- tad oua fierte fara coaja.Lochiuri romanesti ochluri la capac - cu ver~eturi omlete - cu rO~ll { - sunca etc.
jumar] (scrob)

{=

~~foase

prin prajire -

-

-

din cascaval

-

cascaval cascaval

la capac pane

1

-

simple cu costita
afumata

cu rosii

r

-I

5.1. TEHNOLOGIA

PREPARATELOR

DIN QUA

Procesul tehnologic al minuturilor din oua euprinde operatii de preluerare preliminara a componentelor, aplicarea tratamentelor termiee specifice preparatelor (fierbere, prajire) si montarea pentru prezentare. Prelucrarea primara consta in spalare, dezinfectare ~i din nou spalare in jet de apa rece, Ouale se spargfieeare in parte pe 0 farfurie ~i apoi se tree in vasul comun pentru a evita amestecarea oualor proaspete eu oua care ar putea fi alterate. Componentele de adaos pentru omlete si jumarise pregatesc prelirninar, in Iunctie de caracteristicile fiecarei materii prime, astfel: - verdeatavcuratita si spalata, se taie marunt; - rosiile oparite si decojite se taie felii, se scot semintele si se seurg de sue; - sunca presata se taie cuburi san julien; -_ costita se taie cuburi; - brinza se rade etc. Prelucrarea termica

. ~.onditii de. ~a~i~ate. Minuturile din oua trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilrtate prevazute de standarde, astfel: - grama] la portie corespunzator; .- aspect placut, atragator: pentru preparatele eu adaosuri acestea trebuie sa fie uniform raspindite in masa preparatului, forma bine definlta: - culoare specifrca pigmentilor colorant! din ou si a cornponentelor de adaos, folosite ca adaosuri; - mires pia cut, specific componentelor; - gust pli'icut, specific oului sl cornponentelor de adaos potrivit condimentate - consistenta, - ~ent~ ouale fierte si cele 1a capac, albusul trebuie sa fie complet coagulat; iar galbenusul, in functie de preparat, de la fluid pina la eomplet coagulat: - pentru omlete - la exterior complet coagulata iar in interior cremoasa; - pentru jumari - cremoasa, ?efecte, cauze, posibilitat! de remediere. Defectele preparatelor din Qua smt cauzate de urmatorii factori mai importanti: - calitatea neeorespunzatoare a materfilor prime :;;i auxiliare folosite; - dozarea necorespunzatoare a eomponentelor fata de prevederile retetelor. - nerespectarea tehnologiei specifice fiecarui preparat. Defectele acestor preparate nu se pot remedia ceea ce implica 0 atentie deosebita in respeotarea tehnologiei spedfice.'
¥

Qua fierte in coaja. Quale se asaza intr-un cosulet din strma pentru a se introduce in apa de fierbere, toate odata, Fierberea dureaza 3 minute pentru ouale moi, 5-6 minute pentru Quale cleioase, 8-10. minute pentru eele tari. Ochiuri romanesti, Otetul si sarea se introduc in apa de fierbere eu rolul de a grabi coagularea proteinelor din albus, evitindu-se astfel imprastierea acestuia in apa, In acelasi scop, in momentul Introducerii oului in apa clocotita (prin alunecare) vasul se rstrage pe marginea plitei, albusul se stringe spre galbenus .cu ajutorul unei spumiere, iar fierberea se face in clocote mici. Se servese cu unt _~i amaliguta, m Ochiurl la capac. Quale sparte pe farfurie se tree, prin alunecare, in capacul cu grasime incalzlta, se introdue la cuptor sau se lasa pe plita 62

63

lUI

HII

,

!

I

In tabelul genereaza.
Defectele

5.1. se indica principalele

defecte ~i cauzele care le
Preparate
Tabelul5.1.

Tabelul

5.2.

din cascaval Cantitate pentru 10 portil 1,000 0,100

pentru

micul dejun Tehnica prepararh ~l montarea pentru prezentare tiiierea untuIui in capacele adaugarea ca~cavalului rumenirea la foe mic trecerea bucatilor de cascaval prin faina, ou, pesmet prajire in ulei pe ambele parti pe montarea platou. servirea: fierbinte

~i cauzele ee Ie genereaza pentru preparatele Ia mieul dejun Defeete !:[albenu~ de culoare verde inchis spre margine aspect necorespunzator (cu zdrente, galbenu~ul descoperit) galbenu~ eomplet coagulat dopasirea

din

OU3

servite

Sorfimant gram4j/portie produs finit Cascaval la capac ,100 g

Com. ponente

U/M

Operatii pregatitoare

Denumirca preparatului Qua fierte

Cauze

-

timpului

de fierbere

-

unt

ca~caval

kg kg

- taierea cascavalului in bucati mici

Ochiuri romanesti

mi. s-a retras vasul pe marginea plitei ouale nu s-au introdus in apa prin alunecare fierb'erea s-a facut in clocote mari nu s-au adaugat sare si otet albusul nu s-a strins spre galbcnus cu spumiera nu s-au fasonat dupa preparare depasirea tirnpului de fierbere tinerea oualor mai mult timp apa fierbinte in

\ Cascaval pane 180 g

-

ca!';lcaval oua faina pesmet ulei

kg kg kg kg kg

0,100 0,150 0,080 0,250 0,150

- tiiierea cascavalului doua felii la portle - baterea oualor

-

-

Omlete

culoare necorespunzatoare (insuficient rumenite sau prea rumenite) insuficient patrunse

temperatura in tjmpul prajir i! a fost prea mare sau prea midi timpul tratamentului termic a fast scurt sau depa!?it prajirea la temperatura prea mare, Ia suprafata se rumenese, dar in interior nu patrund rularea prajire nu s-a fiicut imediat dupa

5.3. TRANSFORMARI CE AU LOC IN TIMPUL OB'fINERII PREPARATELOR DIN ouA $1 CA$CAVAL

nu-si pastreazd data prin rulare .Jumari cornplet coagulate

forma

-

nu s-au amestecat la timp prajirea la temperatura prea mare depasirca timpului de prajiro nu s-au servit imediat dupa preparare dozarea nccorcspunzatoare sirnii (prea multa) a grii-

prea grase

In timpul prelucriirii prim..are, pierderile cantitative sint mid prin indepartarea partilor necomestibiIe (coaja de cascaval), iar pierderile' calitative sint de asemenea mid, majoritatea substantelor nutritive raminind in components. . In timpui traiamentului termic, proteinele din ou coaguleaza, marindu-i in felul acesta consistenta. Unele vitamine (C, B1, A) se distrug, mai ales prin prelungirea tratamentului terrnic ~i folosirea temperaturii prea ridicate la prajire. Preparatele sint reimprospatate si imbogatite in vitamine prin adaos, Ia unele din acestea, de unt, verdeata, legume neprelucrate termic etc. Se rnodifica gustul, mirosul, se dezvolta arorne noi. Ouale devin usor digestibile, in special cele obtinute prin fierbere.

5.2. TEHNOLOGIA

PREPARATELOR

DIN CA$CAVAL

Preparatele din cascaval servite la micul dejun sint conditionate, in mod deosebit, din calitatea cascavalului si a celorlalte componente din struotura preparatelor. Sortimentul ~i tehnologia preparatelor frecvent realizate sint prezentate in tabelul 5.2.
64
5 - Tehnologia eultnara cis, X-XI-XIL

11111

B1. Gustart calde -+ -+1- CrochE'!E' Vasele. Elemente1e de baza se pot transforma in paste. I Schema 6. ardei.:. 5* 66 67 tlliU . Componentele de structura sint: unt. unto I('gllm!' verdeturi. uniform. Se constata un raport echilibrat intre ~a~torii nutritivi din componenta gustarilor. E. 1~I-Chil telut~ 6.Hint grupa de gustari reci eel mai des solicitate de consumatorii de toate virstele. dar nu adue un aport nutritiv substantial in organism mtJ:u.1 . devenind astfel mai usor digestibile. po~. .igust pica nt.CAPITOLUL 6 6. Alimentele de origine anlmala sint bogate in proteine complete care contin toti aminoacizii. . ustensilele..1. calitatu Oper ajii pregatltoa Taierea piinii in felii re Obtincrca eJemenlelor Prelucr area elernentelor de baz a . utilajele. organe. este indicate la schema 6. fara a depasi conturul. in functie de modul de servire ~i procesul tehnologic aplicat la obtinerea lor. intreaga gama de preparate avind procesul tehnologic indicat La schema 6. Operatia dozare a materlilor prime si auxiliare se realizeaza pe baza retetei speclflce flecarul sortiment. br inzef ur i. Quale si brlnzeturileconiin fosfollpide si vitaminele A. precurn :. oua. ~i auxiliare condimente.. Fe. . cu cutitul sau eu Iforme mici cumuchie taietoare.taierea piinii in felii de 1 em grosime. $e realizeaza in sortimente foarte variate. de tipul de unitate in care sint servite.i alte componente. GUSTARI REel Gustarile reci se servesc de obicei la dejun. produse Verificarea din came. legume. carne si preparate din carne. Operafii pregatitoare.olt sint servite in cantitati foarte mid. n'izatoare. pentru obtinere. . castroane. brinza telemea. Ilngurlte. Sint realizate prin combinatii arrnonloase de culori si asociere a rnateriilor prime eu ingredientele in mod corespunzator. ] Gustari reci --. Digestibilitatea este favorlzata de faptul ca multe din componente sint sub forma de paste. gustarile pot fi considerate ca obisnuite si speciale.rosii. care vor avea aceeasi grosirne cu felia de piine.. prin cintarire ~i volumetric. . atit prin gustul picant pe care-I au.1. linguri de lemn. sint urmatoarele: robot. sardele. in cantitati corespunzatoare pentru sinteza proteinelor proprii organismului omenesc. castraveti. componente utilizate frecvent la obtinerea unor sortimente de gustari.5 em) a elemeritelor de baza. In Iunctle de alimentele folosite. 'Slut surse de proteine vegetale si poliglucide (amidon). . vitamina A si C !J. de obtinej-e a sandvisurllor : piine. K. n umplute . Legumele mai des utilizate . sprit.aplicarea peste piine a componentei de ba~a sau turnarea pastel eu posul cu spri] pe suprafata feliei de pilns. cit si prin rnodul variat de prezentare. intr-un sortiment foarte varlat. favorizind digestia.alifierea untului . cutite inox.1. de tehnologia de pregatire. Se servesc 1a inceputul mesei sau intre mesele principale.se face in vederea usurarii operatlei de intindere pe piine... Piinea si faina. salata .2 Schema tehnologlca Doz area rnaterulor prime ~i peste. elementul de baza care ~i confera denumirea (cascaval. sunca) :. Se obtin din alimente de origine vegetala si animala: produse din cereale.1r----5-a-d-V-i-~l-Jf-i --. parizer.. cit mai estetic.avind rol de a influenta apetitul consumatorilor. platou inox. vase pentru legume. blat de lernn. . forme mici eu muchie taietoare. in carrtitati mici. necesare pentru rea1izarea operatiilor tehnologice. D. Clasificarea gustartlor obisnuite. Tehnica prepararll consta din: . . taierea in Ieli] sau obtillerl'3 paslelor de decor Clasificarea gustarflor . SANDVI~URILE TEHNOLOGIA GUSTARILOR Gustiirile sint preparate culinare prezentate in forme variate.ungerea feliilor de piine eu un strat subtire. brinzeturi. tel. servete de bucatarle .i elemente de decor.sint surse de saruri de Ca.J) ~I-Legume' ~I- Qua umplute ""------. sita.1 condimente1e adaugate confera preparatelor arome specifice :. Schema 6.pregatirea elernentelor de decor prin taierea lor in diferite forme.. Substantele extractive din unele meterii prime.2.. salam. Acestea sint: . eu aspect atragator ~i volum mic.taierea in felii subtiri (cu grosimea de 0. Gustarile sint usor digestibile.1. de unto . f !J ' Ii.

- decorarea - aplicarea elementelor de decor pentru a conferi preparatului un aspect atragator prin armonia culorilcr. Decorarea se realizeaza in mod variat, specific fiecarui sortiment si in functie de fantezia Iucratorului; - ornarea - turnarea unltului in fir foarte subtire (filigran) pe marginea sau pe toata supratata sandvisului, Se aplica la majoritatea sandvisurilor la care elementul de baza este taiat in felii, Montarea _:_ se face pe platou din inox sau portelan (cu servetel din hirtie dantelata) , eu eleganta si originalitate, asociind mai multe gushiri reci, intr-o perfectaarmonie de culori, obtlnindu-se un aspect Sandvisurile trebuie sa aiM calitati de prezentare si grad de prospetime corespunzator. Ele se pregatesc din materii prime foarte proaspete, cu putin inainte de servire, pentru a-f?i pastracalitatile nutritive, gustative si aspectul de prezentare. tn timpul obtinerll gustarilor reci, au loc 0 serie de transformari in componente, care influenteaza negativ atit calitatile nutritive si gustative, cit si aspectul de prezentare. Unele dintreaceste transformari sint: - modificarea aspectului, culorii, gustului, datorita oxidarii unor factori nutritivi din componente: proteinele i~i maresc consistenta si se inchid la culoare, lar lipidele i~i micsoreaza consistenta, formind pelicula lucioasa, - modiiicarea consistentei unor componente datorita pierderii unei patti din apa de constitutie; brinzeturile se intaresc, legumele se inmoaie, pastele Iormeaza la suprafata pojghita de eonsistenta marita, - sciulerea valorii nutritive a preparatelor prin pierderea unor factori nutritivi 0 data cu evaporarea unei parti din apa de constitutie a componentelor in care sint solubilizate, virtamine hidrosolubile, saruri minerale, glucide eli molecula mica. Calitatea gustarilor reci depinde de calitatea materiilor prime si auxiliare folosite, precum si de corectitudinea aplicarii procesului tehnologic. Proprietatile organoleptlce ale produsului finit sint indicate in tabelul 6.1.
Tabelul 6.1.

Tabelul

6.1 (continuare)

Grupa de produse

\

I
-

Aspect

I

Culoare

I

Consistenta

I

Gust ~i miros

I
I

,

,
I

atragator.

Legume' ~i oua t umplute
!

,

\

elemente de decor oorelate cu elementul de bam, cu contur dar ~i expresiv, bine fixat pe suprafata - filigran' de Unt in fir foarte subtira - forma definitii a produselor (oua, Iegurne, felH de legume) - umplerea completii fara goluri de aer - paste omogene, turnate cit rnai estetic - elemente de decor bine fixate - grarna] corespunzator specific sortimentulul

- armonie perfecta a
culorilor

- specificii materiilorprime proaspete

- corespunzatoaro materiilor prime din oomponenta - pastele cu consistenta corespunzatoara turnarfi

- placute, specifice elementelor din gust putin picant, farii gust lii miros strain

eomponenta,

Neresp~tarea r:rocesului tehnologic diice Ia obtinerea unor preparate ne:orespunza~oare din punet de vedere calitativ. Defeotele ce ar putea aparea Ia obtinerea gustarilor red sint date in tabelul 6.2.
Tabelul 6.2.

.Defectele Grupa de prod use Sandvisur l -

gustarilor

reci ~i cauzele

lor Cauze

Defecte lipsa de concordanta gramajul produsului indicat in reteta. intre si eel

Caracteristlcl Grupa de produse Sandvisuri Aspect

organoleptice

ale gustarilor

reci Gust !Ii miros

-

Culoare - speclfica materiel prime proaspete - armonie perfecta a culorilor

I

Consistenta corespun-

atragator, variat feW de piine egale ca grosime (1 ern) felii de element de baza subtiri (0,5 em) unt in strat fin, uniform, pe toata sllprafata paste omogene, turnate estetie fara a depasi conturul feliei de piine

teriilor prime proaspete - paste eu consistenta corespunzatoare turnarii

zatoare

rna-

- placute, specifics elementelor din components - gust putin picant - fara gust si miros strain

-

grosimea inegalii a bucatilor de piine sau a elementelor de baza culoarea modificatii ~i gJst neplacut ale preparatelor

dozarea incorecta a materiilor prime si auxiliare pierderea umiditatii datorita pregiitirii eu mult timp inaintea servirii executarea incorecta a procesului tehnologic oxidarea componentelor datOritii pregiitirii lor eu mult timp inaintea servirh utilizarea ustensilelor necorespunzatoare, oxidate sau cu mirosuri strains mentinute timp mdelungat Ia temperatura carnerei

-

lii desprinderea de pe pline a elementelor de baza form area pe suprafata nnor cornponente a unui strat de grasime inestetic.

tntarlrea

-

68

69

01

ill

11111

t

!

!

Tabelul 6.2 (continuare) Grupa de produse forma surilor Defecte inestetica cu paste a sandviCauze consistenta necoraspunzatoare a pastel datorita apliearn Incorecte a procesului tehnologic mcntinerca produselor un timp indelungat la temperatura camerei oxidate din cauza progatlr-I] mult inaintea servh-ii mentinute mult timp la temperatura eamerei nerespectarea procesului tehnologic oxecutia incorecta a elementelor .de decor dozarea Incorecta a materiilor prime si auxiliare pierderea unei parti din apa de constitutie, datortta pregatirl! cu mult malntea sarvir li

Legume si legumele utllizare pentru decor au 0 culoare modificata forma inestetica a prod uselor (moi, Iasate) paste neomogene, turnate necorespunzator (eu gal uri in sectiune elemente de decorare inestetice gramaj necorespunzator -

a s
>0Il

..... ....

Qua umplute

In continuare, se prezinta operatiile specifice aplicate la obtinerea unor sandvlsuri: Sandvls ell cascaval, Maslinele se curata de simburi si 'Se( taie in rondele: rosiile sau castravetii se spala si se taie felii; se reahzeaza decorarea eu felii de rosii sau felii de castraveti si masline, Sandvls ell parizer. Gogosarii rosii in otet se curata de seminte, se spala si se taie in forma rotunda, inirnioara, rozeta: parizerul t3iat felii se curata de membrana; se realizeaza deeorareaeu gogosari si filigran de unt, Sandvis ell sardele, Lamiia 5e spala si se taie in felii subtiri: maslinele se eurata de simburi si se taie in rondele; salata verde se curata, se spala cu un jet de apa ~i se asaza pe platoul de prezentare; sardelele se scurg de ulei; se realizeaza deeorareaeu felii de lamiie, masline si filigran de unto Sandvis ell pasta de brinza, Se pregateste pasta de brinza aplicind procesul tehnologic descris in tabelul 6.3; ouale se prelucreaza primar prin spalare, dezlnfectare, clatire; se fierb 10 min. se racesc, se curata de coaja, se taie in 10 rondele; se toarna pasta pe felia de piine cit mai estetic si se decoreaza ell cite a felie de au.
·6.1.2. LEGUMELE SI OUALE UMPLUTE

OOOOO-OOT""'l'LQt.n O-r-lOO"T""""lC\lT""'tOCO

o

0

LO an'O

0

0

0

0

C\J"

OOOOON

c-.fooooooooo

00"0"000

000("')00-r-.MMOl"""'lO

,....,0 ·00
0"" 0"0-

o In ,....,

o

000 OInO

<0,...., ,....,

000

o o·

In a

Sint gustari reci eu un proees tehnologic simplu. La obtinerea lor se disting trei operatii de baza: pregatirea legumelor si oualor pentru umplere. - obtinerea pastelor de umplere. - umplerea legumelor sau oualor. Pastele pentru umplere sint foarte diferite. Tabelul 6.3.euprirrde componentele si procesele tehnologice a trei sortimente mai des utilizate: 70

I I II I I I

71

lUll

.
l

I!'
!I
a

peste (stavrid), fieat, brinza. Caraeteristieile organoleptiee si defeetele ce pot aparea la obtinerea aeestor gusatri sint indicate in tabelele 6.1. si 6.2. Sortimentul reprezentativ de legume si oua umpluteare anumite operatii preqiiiiioare comune: - prelucrarea prlmara a legumelor; spalarea (ardei; rosii, castraveti, ceapa, vinete, salata) si curatarea (ardei, ceapa, vinete coapte); tocarea marunt ~i oparirea cepei. - prelucrarea prirnara a oualor: fierberea 10 minute, racirea, curatarea de coaja, taierea in doua pe lungime eu indepartarea galbenusurilor (se pot taia si sub forma decosulet sau nuferi). - obtinerea pastelor si a elementelor de decor specifice ficarui sortiment. Operatiile pregatitoare specifice presupun urrnatoarele: - rO$ii umplute cu vinete tecate: se taie capacelele la rosii, se indeparteaza miezul, se scurg de sue (rosiile se rnai pot taia 1?isub forma de cosulete); se pregateste salata de vinete astfel: se coc vinetele, se curata de coaja, se scurg, se toaca, se arnesteca cu sare, ulei, piper siceapa tocata marunt; ouale fierte tari se taie in felii si se utilizeaza ea element de decor. - ardei cu pasta de bruiza: in pasta de brinza se adauga rnaslinele ·taiate marunt, ardeii se pot tala sferturi, jumatati sau se mentln intregi. - castraveti eu pasta de brinza: castravetii se taie la cele dow! ca·pete cite 2 em, se impart apoi in bucati de cite 10 em, indepartind miezul (se pot taia si sub forma de cosulet sau barca): in pasta de brinza se introduce ardei gras taiat marunt, OUtl eu pasta de brinza in pasta de br'Inza se introduce galbenusul de ou pasat, ceapa verde taiata rnarunt, rnustar; rosiile prelucrate se taie in forma de inimioara, romb, pentru decor: salata verde se curata, se spala fiecare frunza in jet de apa. QUa cu pateu de [icoi: 'in pateul de ficat se adauga galbenusurile din ou trecute prin razutoare Iina ~i se omogenizeazii pasta. · Tehnica prepararfi, Se realizeaza umplerca legurnelor sau a oualor ·cu pasta turnata cu posul cu sprit. Legumele se lasa 1-2 ore 1a frigider ·pentru marirea consistentei pastei. Dupa racire, se taie felii intreg; ~i castravetii, Ouale umplute se servese Imcdiatdupa aplicarea decorului f1i •asezarea lor pe frunze de salata, Montarea preparatelor se face pe platou, aranjate cit mai estetic, ·alaturi de alte sortimente de gustari reci.
DUSTARI SPECIALE RECI

.. Clasifiear~a. gusatrilor spe~iale se face dupa procedeul tehnologlc apl1G~t la pregattrea lor f?l dupa rnodul de servire, conform schemei de mal JOs:

Gu~tari reci: Tartine

eu diferite

farse: { -

l

eu -

cu cu cu eli

rostbief brinza, Bucegi (rocquefort) oua sl rosii salam de iarna (tip Siblu) icre

ciuperci umplute masline umplute

Gustarile speciale reel se servesc de obicei ladejun, intr-un sortimert 'fparte variat: cruditati, masline, salate, tartine etc. Se prezinta sub o f?rm;a de expozitii culinare, aranjate in raviere si platouri intr-o mare varietate de sortimente.
6.1.3. TARTINELE

Sint preparate culinare caraoterizate prin gusturi rafinate, dirnensiuni reduse, aspect decorativ deosebit. Alimentele folosite la pregatirea gusb'lrilor speciale fac parte din diferite grupe, prezentind avantajul concentrarli intr-un preparat cu volum mic a unor principii valoroase. Componentele principale ale gustarilor sint: piinea, untul, unele legume, brinzeturi, oua, preparate ~i specialitati din carne, paste diferite, aluaturi, elemente pentru decor. Acestea din urma sint comestibile. Astfcl se folosesc verdeturi condimentate ciuperci, legume proaspete sau conservate, lamiie.

Turtinele - .can~pe~e s~u tosturi (eirrd piinea este prajita) - se deosebesc de sandvlsuri atit prm componentele pe care Ie contin cit 9i prin tehnologia de preparare. Ca elemente de baza, tartinele contin: - piine sau cruton special; - unt alifiat; - alimentul de baza care-i confera ~i denumirea- elemente de decor. ., Piinea sau crutonul special se tale, cu forme metalice pentru tartine, rotunde, in romburi, triunghiuri, dreptunghiuri etc. si nu trebuie sa depaseasoa 0,5 em in grosime, In general, erutonul se foloseste asa cum a rezultat din taiere, alteori se rumerieste pe gratar sau in cuptor. . Alimentul de baza, sub forma de pasta sau Ielii, trebuie sa acopere in intregirne erutonul si sa aiba grosirnea acestuia. . ; Deeorul sa fie variat, in combinatii armonioase de culori si in concordanta cualimerrtul de baza, . i Vase~e, ustensi.le~e folosite la pregatirea gustarilor sint: vase pentru ~paIat,cutlte, blat §l lingurl de lemn, forme metalice pentru decor, forme pentru prezentare. : Caracteristlclle de calitate ale materiilor prime folosite vor fi coresp~r:zatoare normel~r in vigoare. Tartinele se servescImediat dupa pre] gatire, pentrua evtta degradarea elementelor componente, In acest sens se pot p~otejaeu un strat de aspic, cind sint prezentate la expozitii. i Cahtatea preparatelor depinds in prirnul rind de calitatea materiilor prime ~i apoi de prelucrare. ~i·servire. ; Astfel, crutonul se pregateste din piine alba, relativ proaspata, prm rumenire (devine crocant). Untul trebuie sa aiba culoare alb-galbuie, pina la galben-pai, cu aroma placuta, gust dulceag, consistenta compacta onetuoasa. Brinza Bucegi (tip roquefort) prezinta 1a suprafata 0 coaja' fina, pasta este relativ moale, alba-galbuie eu vinisoare verzul-elbastrui, datorita mucegaiurllor. Aroma specif'ica, gustul sarat, putin picant, : !ialan;ul d~ i~rna tip Sibiu este un salam crud, afumat. Are suprafata curata, cu invelis mtreg, aderent la compozitie, acoperit cu 0 pulbere fina
: w

73

,

II
!I

III1I

t

1\1PI. paleta. vasele ~i ustensilele folosite Ia obtinerea gustarilor calde sint: tigaie-teflon. friteuza. castroane. care se spala si se tale marunt. Cascavalul se curata tie coaja si se rade. Dozarea materiilor prime I'}i auxiliare se face prin cintarire si volumetric. TabeluJ 6. marar verde. ~. Intr-o tava unsa eu u1ei se asaza eiupereile umplute eu compozitia pregatita. fara golurl de aero Icrele. usturoi. de marimea crutonului. platou.pregatirea ciupercilor ~i maslinelor pentru umplere. 6. Pentru obtinerea lor se aplica schema tehnologica 6. se stropestecu vin si cu sucul rezultat de 1a frigere. de Manciurta. se taie marunt. sita. se scot coditele. care pot fi de stiuca. Ceapa se curata. Se amesteca compozitia si se lasa sa se raceasca.. uniforma.4. se dccoreaza. blat de lemn. Pesmetul se cerne.. Ceapa ~i cozile ciupercilor se inabu~a in apa ~i ulei. servete de bucatarlo. CIUPERCI ~I MASLINE UMPLUTE PREPARARII TARTINELOR Sint gustari reel speciale: la pregatirea lor se disting urmatoarcle operatii comune: -. se taie marunt. se eurata de coaia. Se umple fiecare maslina eli ajutorul posului eu sprit. negre. Tehnologia Denumirea produsului Tartine iere Operatii - speciiica tartlnelor progatitoare I Tehnica . . 6. Operatl] pregatitoare. Salata se prepara frunza cu frunza. cutite de bucatarie. se scurge de apa - Sint gustar! calde obtinute din materii prime diferite. Pentru prepararea tartinelor. se racesc. . GUSTARI CALDE Tartine eu brmza Bucegi (roquefort) - Gustarile calde se servesc de obicei la cina. . . se scoate miezul lntreg. Mararul verde se cun'ita.4.1. care dau ~i denumirea sortimentului. fara sa prezinte 0 consl~tenta lipicioasa. Mai frecvent solicit ate in unitati sint crcchetelaet chiftelutele. robot. rosiile (tari. sare. carnoase) se taie felii rotunde. . Usturoiul se curata. TEIINOLOGIA compozitie lucioasa compacta. Aprecierea calitati] acestor noleptic. se scurg de apa. se acopera cu 0 felie de ou. - 74 75 III1 !t t I! .! cind a scazut din lichidul de fierbere se adauga piper. Tartine salam eu - rozeta. J_ realizarea umpluturilor. se spala ~i se taie. planseta.. Utilajele. acoperind taietura cu un ornament in forma de creasta sau de . - se ung erutoanele cu unto se a~azii deasupra 0 rondea de albus (de ou fiert) in Ioeul gol se pun icrele se orneaza cu un filigran de unt se ung erutoanele eu un strat subtire de unt se acopera eu felia de salam deasupra se a!laza eastra~ veciorul in forma de svantai se napeaza in aspic pe crutoanele unse eu unt se toarna pasta estetic (cu ajutorul posului cu sprrt).3. se spala. Tihnica prepararii. pesmet. Se prepara umplutura din unt alifiat si pasta de peste. numite crutoane. Ciupercile se aleg de aceeasl rnarime. se tale feHi rotunde se progatesc crutoanele se decojeste salarnul !Ii se taie feHi. se efectueaza urmatoarele operatii. TEHNOLOGIA SPECIFICA MASLINELOR UMPLUTE cu se fasoneaza crutonul ~i se taie in forme rotunde 5€! fierb ouale tari. se ung crutoanele cu un strat subtire de unt. untul se oalifiaza ~i se condirnenteaza cu sare !Ii piper mararul se spala. linguri de lemn. in sortimente ~i forme variate.. Se adauga deasupra cascavalul ~i se introduc la cuptor 30 min. Se desareaza maslinele. Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie.2. tre'?Ule'S~ f~eintregi." . se sparg nueile. TEHNOLOGIA SPECIFICA CIUPERCILOR In.1. castraveciorit se taie in forma de evantai se pregateste aspicul se pregateste 0 pasta din brinza !Ii unt. se scot simburii cu un aparat special sau prin crestarea masl'inei intr-o parte.decorarea si ornarea.alifierea untului si intinderea pe cruton.4. Spre sfirsit.taierea feliilor de piine in forme diferite. Tehnologia realizarii tartinelor este prezentata in tabelul 6. aplictnd [umatati de miez de nuca in mijloeul fiecarei tartine.U[I'E Operatii tehnologice comune.2. se spala. rnaterii prime se face prin examen orga- 6. In sectiune are 0 mozaicat. cu aspect . . se curata de eoaja. . cu culoare speclfica.. . masina de tocat. _ taierea alimentelor de ibaza de aceeasi forma ~i grosime cu crutonul.formarea tartinelor. - prepararil ~i montarit pe platouri Operatl] pregatitoare.pregatirea elementelor de decor.montarea si servirea. vase de fierbere.umplerea propriu-zisa . -1. razatoare. Tehnica prepararf]. deasupra se a~aza felia de rosie se decoreaza cu ramurele de marar. hirtle absorbanta.de mucegai. CROCHETELE Tartlne eu oua ~i r09ii - se fierb Quale tad.

specifica prod uselor prajlte.1 ler mir a alualului sosulu i s au a opar it Prclucr a rea pr imar a a oualor. prin formarea unei cruste 76 masa omogena. prelucrarea primara.1 r<. Tabelul 6. lain a. fade arse Iii nepatrunse in interior insuflcient patrunse imbibate cu cantitati mari de grasima dense. produse de - componenta - Operatii pregatitoare. Tabelul 6.'. Montarea se face pe platou sau farfurie si se servesc calde.. Modelarea J.1 - produse sfarimate rea termica. . condimen te. user modificata. culorii gustului. Calitatea aeestor gustari este legata de ealitatea eomponentelor l?i de corectitudinea aplicarii proeesului tehnologic.dupa prelucrarea terrnlca produsele devin aflnate prin evaporarea unei parti din apa de constitutie. ':I~l'avaL pe~ll') I'rt'!tln. suculenta Cauze dupa prelucracompozitie nelegatii. spargerea si baterea oualor. Iegata. rnentclor • c Pregit lirea co III poneutelor: pen l r u pa n e : . euloare speeifica materiei prime de baza.('''_'' I I 1 Formar ca compoz itiei 1 1 cornpoz itic! crocante rumena-aurie. In tlrnpul prepararii gustarilor calde. . care mentine sucul nutritiv in preparat. Acestea sint urmatoarele: . Schema tehnologica pentru prepararea crochetelor Doz area cornponentclor: sunca . peste. sub forma de fitil cu diametrul de 2 em. cu ou si condimente.formarea compozitiei prin amestecarea componentei de baza cu aluat oparit sau sos bechamel (functie de sortiment). ~ oJ. pcsmel.modelarea compozitiei omogenizate. lapte.ii adaugar ea condi- ~ . eU gust arnar.. in interior aftnata. Caracteristicile organoleptice ale produsului finit.6 Dcfecfe ce pot aparea Defeete Ia obtinerea crochetelor ~i cauzele lor patrun sa . - ect Culoare la exterior rumena-aurla uniforma.obtinerea aluatului oparit sau a sosului ibechamel se realizeaza conform retetelor specifice. in sectiune. sint date in tabelele 6.t'll!clor de baz a (~lIn"".faina b atutc . functie de aliment. gustative ~i digestibilitatea. precum fjli unele defecte ce pot aparea la obtinerea crochetelor. dupa prelucrarea primara se aplica si prelucrarea termica. baterca !.pregatirea componentelor auxiliare.modificarea consistentei . nu s-a adaugat componente de legare sau nu s·a omogenizat suficient modelare neuniforrna tipul de prelucrare temperatura 180°C . si 6.5. ba tu te. pesmet Prclucr a rea termica MUlltarea. Tehnica prepararii consta in: . ! I 1j ! ! . atit aluatul oparit cit si sosul bechamel. iar la unele materii prime. cascaval. Aceste transformari sint: -modijicarea aspeciului.prelucrarea termica prin prajire in ulei la ISOaC pina Ia usoara rumenire si scurgerea de ulei prin asezarea pe hirtie absorbanta. -.Schema 6. uscate. sciulerea digestibiliUitii preparatelor determinata de apliearea procesului termic de prajire la obtinerea lor. . - grama] cores· punzator retetei. 0] ~ Prl'lu"1 :In'<I pr imar a a com I)'" . . ouii I I I ~ Trcccrea croch etelor prirt raina. .5 Caracteristicile organoleptice ale erochetelor Consistenta 'corespunzatoare mentineril formei datii prin modelare ~i ehtftelutelor Gust-mires pliicute. (I'l·~t(') . Ver i f ic a rea caliUHii - ulei. rumenite excesiv.prelucrarea primara a materiilor prime se realizeaza diferit. 0 parte din ele fiind introduse in compozttie si 0 parte fiind utilizate pentru pane. aspect neuniforrn dupa prelucrarea termlca.3. se utilizeaza ca elemente de legare si marire a consistentei compozltiei. .L I -J. speclfiee rnateriilor prime din condimentate corespunzator cu gust u!?or picant. pesmet. cernerea fainei si a pesmetului.trecerea batoanelor prin failla. si suculente prin coagularea proteinelor la suprafata preparatelor si formarii unei pelicule ~protectoare. .oua pesrnet ~ I ". I Operutii Oblinerea bechamel \I- pr eg aritoare . . trecerea componentelor prin rnasina de toeat sau prin razatoare. oua batute. ser virea - aceeasi rna rime ~i forma specifica sortlmentului nedeformate crusta exterioara eroeanta suprafata eli tnvelis eontinuu. ell gust placut datorita caramellzarti glucidelor Ia supraf'ata preparatului. si taierea in batoane de 4-5 cm. fara gust !ji mirosuri straine I . nedeteriorat. margarma.6. Iipsite de suculenta gramaj necorespunzator termica mal depasit mare de ulelulul timp scurt de prelueare torrnlca prajite in grasime neinfierbintata cornpozitia insuficient afinata dozarea incorecta a componentelor 77 lUlU . apar unele transformari in components care influenteaza calitatile nutritive..

foitaj crud realizat din proportii egale de faina si grasime !1i avind in structura straturi alternative de foi si grasime.) 100 g Tehnica prcpararii . Dupa modelare crochetele se tree prin ou batut si pesmet. racire.Prajirea in ulei 1a 180°C .) 100 g - patrunjel verde .2.Amestecarea cu 112 din faina.Modelarea chiftelutelor mid. se opareste.100 0. I ceapa cartofi kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 0. elementul de legare este sosul bechamel. .aua: preIucrare speciale U. legume. I carne de pore cal. fierbere in coaja. partie Chiftclute din cartofi (2 buc.Inabusirea cepei -in 50 g grasime ~i tocarea impreuna cu carnea. condimente . carne.002 0.Purtionare in bucati . taiere In bucati mici . TEHNOLOGIA PREPARARII GUSTARILOR DIN FOITA. Servire .'cu diferite umpluturi.440 0.Cartofi: prelucraro primara. se servesc intotdeauna calde.250 0.500 0. Din cauza componentelor pe care Ie cotin. . eviscerare. pt.200 din cartofl ~i chiftelute Operati] pregatitoare .Qua: spalare d ozinfectare. se dezoseaza si se toad.440 0.J Pateurile si trianglele se realizeaza dupa schema de mai [os: Verilicarea caliliitii maleriilor prime razatoare clatire spargere . sEd servesc de obicei la dna ~i slnt realizate in general pe baza de aluatur~. ceapa se curata. datorita componentelor ~i transformarilor care au loe in impul tratamentului termic. se taie marunt. In tabelul 6. se spala. curatare .030 0.030 0.i digestibilitatea.piper - - carne de vita cal.100 0.Modelare in forma de chiftelute prin trecerea prtn fiiina .' f S1nt gustar! calde obtinute din diferlte legume sau legume si carne.Prajirea Adaugarea J I i Prelucrarea pr lrnar a 1 in unutura Q sau ulei 1a 180 C Modelarea V8 79 i I i ! ttll t ! .Ceapa: prclucare prlmara: taiere in bucati. umpluturi diferite.Omogenizarea cornpozitiei . oua .iPentru obtinerea sortimentelor de crochete se aplica procesul tehnologic descris. elernentele de eondimentare. In comparatie cu gustarile reci au 0 valoare nutritiv mai mare.Tocarea cartofilor .2.3. decapitare. pe 'baza (de brinza. si care Ie confera calitati gustative deosebite.150 0. Influentind in acelasi timp f.sare .250 - oua - faina (sau uleH macinat untura . I tehnologic Componente cartofi pentru chiftelute Cant. spalare.Faina: cernere primara.7 6. 10 por~ii' 1. CHIFTELU'fELE Prezentare.050 0. trecerea prin .7. . rotunde sl treeerea prin fainA . curatire.150 0. Se pot servi fii reel.Carne: prelucrare prbmara.tehnologice pentru doua sorfimente mal des solicitate de consumatori: "chiftelute din cartofr" ~i "chiftelute speciale" \ GUSTARI SPECIALE CALDE l - - fiHna piper macinat sal'e ulei oua kg kg kg kg kg 1 spargere .Cartofi: spalare.crochete din suncii. - I 6. spalare.Patrunjel: curatare. GUSTARI CAWE PE BAZA DE FOITAJ ) Chiftelute speciale (5 buc.M. toeare . oua. sunca se taie cuburi: elementul de legare este aluatul oparit: Tabelul Procesul Sorttment gramaj _ crochetele de stavrid: pestele se prelucreaza primar prin decongelare. sint indicate componentele ~i procesele .Faina: eernere in compozttia tocata a cartofilor.crochete din cascaool: cascavalul se curata de coaja si se trece prin razatoare: elementul de legare este sosul bechamel.300 0.2. Ca elemente de baza contin: . 6. existind unele particularitatl specifice fiecarui sortiment si anume: ' . se tnabusa pestele eu ceapa. Se prezinta pe platou sau pe farfurie si se servesc calde.250 0.

D 6. taiata fideluta.i ulei. Operatf] pregatltoare. Dozarea se realizeaza prin cintarire in conformitate cu retetele de preparare. 81 IHIU f i II i I\. se spala ouale.. j Tehnica propararti se umplu tartele compozitia valul Ia supra- Prezentarea si servirea Pregatirea cojilor de tar.S.. lapte. Se ung marginile interioare eu ou. spanac trebuie sa prezinte un aspect omogen. sare. X-XI-XII. se taie forme rotunde care se asaza pe lava stropita cu apa. Tehnica prepararfl. apoi se incorporeaza oua intregl.i se treee din nou prin masina eu sWi fina. La baza pregatirti acestor gustari stau cojile de tarte pregatite din aluat fraged sau pe baza de aluat foitaj. BUSEURI CU CIUPERCI Se deosebesc de pateuri prin forma speciflca..5. Se adauga piper. GUSTARI CALDE PE BAZA DE TARTE . fara exces de £aina la suprafata. Foile de clatite se realizeaza din: faina.foi de clatite.irea amestecind continuu: se tempereaza compozitia.. Se coe 1a inceput 1a temperatura ridlcata (250 . 6. astfel ea prin indoire sa alba forma de triunghi.ceapa oparita se taie marunt . elastica. .a in grasime :. foitaju1 se poate decupa eu forme rotunde.l C~ compozitille rezultate se umplu foile de clatite (doua bucati 1a portie). . Se servese in stare calda. Tabelul 6. au. Umplutura de spanac.urL ' Tehnica prepararli. se condimenteaza cu sare. Faina se amesteca cu galbenusurl. apoi la temperatura moderata (220 . Umplutura de varza.. sare si se prajesc lntr-o cantitate midi de grasime. Pateurile sau trianglele se asaza pe tavi stropite eu apa. potrivit de condimentat. ciuperci. patrunjel verde. Se scot buseurile de 1a cuptor.i se asaza pe un platou ~'n inox.zA DE CLATITIl: La pregatirea lor se folosesc: . se adauga carnea si se continua inabu:. 180°C). Prelucrarea primarii a aluatului se face prin intinderea acestuia in foi de 4-5 mm :. Aluatul foitaj pentru pateuri se taie in forma dreptunghiulara. se coc Ia temperatura moderate.. Produsele se prezinta pe platouri. Se asaza la mijloc 0 forma mai mica. 5-10 min. GUSTARI CALDE PE BA. pina se obtine 0 compozitie omogena. piper. Se prepara umplutura: ciupercile taiate lame se inabusa eu ceapa taiata marunt. Cind s-a inmuiat.te conform retetei Pregatirea urnpluturli . se preseaza pentru a se Iipi. Prezentare $i servire. Brinza se trece prin sita. se spala. Aluatu1 foitaj se intinde in grosime de 2 em. se umple... se dezinfecteaza.8.. Se condimenteaza cu sare. Coacerea.(sau faina) fiert in apa. urmarindu-se respectarea raportului foitaj-umpluturi'i.2. unt :.i apa. se seurge de Iichidul format :. piper. 200 ml. Se verifies indicii de calitate a materiilor prime.Verificarea ealitapii materiilor prime. se introduc 'in cuptor 15-20 min. Moddarea. cu cornpozitia de ciuperci. eu consistents specifica. smintina (150 g). Ceapa taiata marunt se inabu:. cu gust specific rnaterfilor prime. Umplutura de brinza. Se ung la supraf'ata cu ou si se introduc in cuptor. Pentru pateurile cu carne.4. gri:.' se ruleaza. Se tempereaza compozitia si se amesteca eu smintina. Se modeleaza in forma de tarte. In tabelul 6. varza. se servesc in stare calda. se suprapun marginile.ciupercile se cUrata. se introduc capetele tnauntru :. sare. se adauga varza dulce (sau murata). .' Carnea de vita ~i de pore se tree prin masina de tocat cu sita mare. pentru a realiza 0 coaeere uniforma... Ceapa t8. se fierb in apa 'cu sare. Umplutura de brinza se realizeaza din brinza telemea. Carnea de pui fiarta se' toaca cu masina se amesteca cu QUa (100 g). apoi se scot din forme. piper si se adauga :. . C atitela cu ciuperci se introduc in cuptor 5 min. Se aseaza deasupra capacele :. Se forrneaza aluatul de conslstenta potrivita :. Foitaju1 crud se prezinta in forma de straturi suprapuse. 220 C). se asaza umplutura in mijloc.. se taie lame . se introduc la cuptor pentru rumenire. arnestecata eu brinza proaspata de vaei. Se ung eu galbenus de au..2. apa. au. Pentru triangle se taie forme patrate. carne. Operatii pregatitoare.ipasta de tomate. cu smintina. se presara cascaval ras ~i se gratineaza la cuptor. unt. .. rotunda. Se cerne Iaina. pentru a tpermite cresterea produsului. se continua inabusirea 10-15 min.ise lasa la rece 0 ora. cele cucarne de pui se tropese eu unt. Umplutura de ciuperci se pregateste astfel: ciupercile talate se inabusa impreuna cu eeapa.ise mai lasa la cuptor.fi'iina se amestcca eli apa reee rezultata se presara c84cafata. pentru a pregati locul eapaeului.. se adauga sosul alb. Spanacul oparit si taiat rnarunt se amesteca cu brinza telemea rasa si cu au. Tehnologia speclflcd tartelor Produsul Tarte cu ciuperci Operatii pregatitoare 6.Tehnologia cunnara cls. Umplutura de carne. Produsul se serveste in stare fierbinte. astfel ca prin indo ire sa se realizeze forma patrata. pasta de stavrid etc. este prezentata tehnologla specifica pregatirii tartelor. se omogenlzeaza si se ternpereaza. marar. sare.2. pina cind scade llchidul.6. Umplutura cu carne de pui. se separa albusurile de galbenu:. Cll se prezinta pe platou 5e servesc calde 80 6 .iata felii se lnabusa in ulei si apa. se detaseaza U901' capacelele se indeparteaza miezul.. cind seade lichidul si s-au inmuiat se adauga vin..i taierea eu cutitul incalzit in forme patrate sau dreptunghiulare.umpluturi diferite pe baza de brinza. carne. sare. omogenizind bine intreaga compozitie.

. unt. - - se prezinta pe platou sau farfurie si se servesc calde In comparatia cu sandvisurile obisnuite. . se spala. TRANSFORMARI CE AU LOC ':IN TIMPUL GUSTARILOR PREPARARII Pentru gustiiriZe reci se folosesc materii prime proaspete. 58 indeparteaza eojile seminale.9. za se prezinta pe platou se servesc calde Tartlrie calde cu ouil.5e amesteca brlnza eu grisul fiert si racit. Se adauga pesmetul.se 5ervesc caIde 6. sandvisurile calde sint formate din doua felii de !pline unse eu. se spala fruncu frunza felii de piine se prajesc in ulei: 5e pregatesc ochiuri prajite in ulei: ochiur-ile se a~aza pe feliile de piine.merele se spala.gogo~arii se curata. se tais rondele de marlmea calor de mar. se pregatesc pentru decor piinea se taie in 10 felii: . (continuare) Prezentarea servirea si cascavalul se curata de coaja. se adauga sare. In tabelul 6. amestecind continuu. I - - Tabelul Tebnologia Sortimentul Operatii prepararf] 6. (continuare) Prezentarea servirca ~i Sortimentul Tabelul I - Operatii pregatitoare I Tehnica - prepararti I 6. se cUrata. se fierbe.2.ouale se spa la. se taie. se amesteca cu sare. se introduce Ia cuptor ell foc lute. antre care se asaza alimentul de baza.rnorcovul se spala.-. yin. patrunjel verde. Astfel formate sandvisurile se gratineaza 1a cuptor. 6' 82 83 nlll .Tabelul Produsul Operatii pregiititoare se inabu~a ciupercile cu ceapa in unt.mazarea Iii ciupercile se scurg de ltchid.mararul se taie rnarunt . deeupind mijlocul salata verde se cu- se a~aza intr-o tava unsa cu unt. nu au loc transformari fizice .B.3. Tartine calde cu legume piinea se taie in 20 felii.!}ichimice in struotura si compozitia lor. Apar totusi pierderi cantitative prin indepartarea partilor necomestibile. 5 min.sardelele se scurg de ulei . Alimentele fiind neprelucrate termic. se taie rondele. compozitia se intinde pe feliiIe de piine.7. se Iirnpezesc .ciupercilo se tale lame . se gratineazii la cuptor 1015 min.9.liunca Iii ca~cavalul se taie 10 felii de rnarimea calor de ptine . se Iirnpezesc . . mazarea se inabu~ii in 100 g unt. ouale fierte ~i cele crude. deasupra se pun sardele si se dscoreaza cu gogosari rosrl feliile de piine se prajesc pe plita .grisul se fierbe ell lapte . se docoreaza cu boabe de piper. se asaza tntr-o tava unsa eu ulei pe fiecare felie se asaza cite 0 felie de sunca Iii una cascaval. se introdue Ia cuptor pentru gratinarc Tehnica prepararli I 6. SANDVI~URI ~I TARTINE CALDE Tartine calde cu ochiuri. piper. corespunzatoare calitativ. amestecindu-se pentru uniformizare. - 6.9 este data tehnologia tartinelor calde. sau se prajesc in aparato speciale. so urnplu cojile de tarte nescoase din forma eu compozltia rezultam: se presara eu cascaval . ochiuri $i sar~le - rata. 5e dezinfecteaza.ouale se spala. se oparesc - ciupercile. se dezinfecteaza - - preparatul se prezinta pe platou sau farfuria . sunca si cascaval. morcovii. se curatii de coaja.cascavalul sc curata de coaja . mararul sl galbenu~ul de ou se omogenizeaza bine piinea se taie in 10 felii. avind 1a suprafata cascaval ras. Pregatirea umpluturii . pregatitoare I tartinelor Tehnica - calde prepararil Prezentarea ~i servirea se prezin tii pe platou sau farfurfi cu decor din frunze de salata verde se servese calde pe fiecare tartina se a~aza cite un ou oehi. piper. deasupra 58 pune cite 0 rondea de mar si una de cascaval. fiHnii. ptna ctnd se inmoaie.brinza de vaei se trece prln sim . Is S8 pregatesc ouale 5e pregatesc ochiuri in unt Tarte cu brinzli Pregatirea cojilor de tarte conform retetei.

elementele de decor sa fie alese in concordanta cu gustul ~i speciflcul produsului filigranul de unt sa fie tras in fir subtire. dar si a tratamentulul termic. cu decor specific umpluturii culoarea: la suprafata. se intaresc: elementele de decor sint vestede. potrivit de condimentat.prin prajire produsele devin crocante. bine coapte. specific adaosurilor. .10. consistenta: frageda. In tabelul 6. specifica foii de clatite. . Iorrnind 0 crusta proteetoare. fara gust iii miros straine. produsele pierd din umiditate.iservirea gustarilor imediat ce au fost pregatite.grasimile de la suprafata se topesc. dupa locul si ro1u1 lor in meniu. legume culoarea la suprafata galbena spre 'bruna deschis. lipsite de elasticitate. nearse. Transformarlle care au loc in timpul prelucrarii term ice due la modificari de culoare. altfel incep sa se degradeze in prezenta aerului. Gustafi pe baza de aluat fraged I Gustar. in sectiune. in sectiune. tartine calde. adaosurile se desprind de cruton. eu suprafata lucioasa (eventual presarata eu cascaval) in seetiune sa prezinte doua straturi de aluat sub forma de foi subtiri (specific foitajului). Indicii Sortimentul Tartine de calitate ai gustarilor Indici de calitate Gustari pe baza de foitaj gramaj corespunzator retetei grosimea aIimentului de baza sa fie egala cu cea a crutonului . . nearse. Desi echilibrate din punct de vedere nutritiv. Defectele nu se pot remedia. Defectele pot sa apara din cauza materiilor prime. sint redati indicii de calitate ai gustarilor speciale reci si calde.. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE $1 A DIGESTIBILITAl'II GUSTARILOR Gustarile. caracteristic umpluturii. aluatul alb-galbuie. cu urnplutura ornogena de b'rinza. grama] corespunzator retetei respeetarea proportiei de aluat iii umplutura aspeetul: bucati de forma paralelipipedica sau rotunda (la eele cu carne). au consistenta uscata. straturi alternative de ptine iii adaos decor specific.10. Defectul apare atunci cind produsele au fast pregatite cu mult timp Inainte de prezentare. culoarea specifica umpluturii. gustul: placut. carne. au culoare inchisa. mai ales cele hidrosolubile. deci scad in volum si greutate. CAUZELE $1 REMEDIERILE GUSTARILOR SPECIALE a) Gustiirile red pot prezenta aspect neplacut. defect care nu se poate remedia. fiind consumate in cantitati mid. pe baza de foitde clatita I - Sandvisurl fii. specific adaosurilor . fara gust iii rniros straine consistenta: friabila umplutura: moale Tabelul 6. iar umplutura cu culoare specifics. - 84 lUlU I. nu participa in proportie mare 1a acoperirea necesaru1ui nutritiv si caloric a1 organismului. ·' J : ' I i . potrivlt de condimentat. potrivit de condimentat. textura inmulata. contribute 1a deschiderea apetitului si usurarea procesului de digestibilitate. culoarea camctertstjca decorului. umplutura: moale gramajul corespunzator retetei respectarea proportiei intra foile de clatite iii umplutura aspectul: bucati de formii cilindrica. produseIe devenind mai gustoase. bine rulate culoarea: rumens la suprafata. gustul: placut. prezinta culoare stearsa. Se recomanda prezentarea :. .10 (eontinuare) Sortimentul Indici de calitate gramajul corespunzator retetei respectarea proportiei de eoji si umplutura aspectul: bucati de forma specifica tartinelor. b) Gustiirile calde. mai 0:. materiile prime si auxiliarepe care Ie contin. iar glucidele caramellzeaza: . specific a umpluturii. gustul: placut.Pentru gustarUe caule sint caracteristice urmatoarele transformari: . Produsele sint insuficient crescute.. bine coapte.01' de digerat.au loc pierderi de vitamine. culoare: rumena datorita gratinarl! gustul: placut. 6. in sectiune. textura (legume).4.5. DEFECTELE. Tabelul 6. in sectiune. fara gust iii miros straine. .prin frigere si coacere. - I 6.proteinele de la suprafata a1imentului coaguleaza. gramaj corespunzator retetei aspectul: forma speclfica feliei de franzela. umplutura neomogena etc.

ereier a la russe in aspic. AN. se pot prezenta la expozitiile de arta culinara (exemplu: . dind 0 nota distincta meselor la care se prezinta si se servesc. Antreuri ~calde Spaghete (macaroane) ! - - milaneze bologneze cu ciuperci ~i sos tomat cu sunca ~i 50S tomat gratinate etc. Tehnica prepararli. rulori eu diferite pe baza de carne de pasare pe baza de carne de vinat umpluturi {- terlna de iepur~ Sortimentul cuprinde: pate din fieat de pore in aspic. . vas pentru aspic. cu garnituri . Au 0 digestibilitate usoara. fasolea se taie in bucati mici. se taie euhuri micl. piftie de curean. Majoritatea sortimentelor au la baza aspicul care Ie protejeaza.1.CAPITOLUL 7 ANTREURI Sufleuri I Budinci Antreurile sint preparate culinare care nu ocupa totdeauna locul intii in meniu. masina de gatit etc. furculite. diferite unele de altele prin componentele de baza.gat lantina. bologneza italiana napolitana Pizza . se rade. rulouri cu sunca in aspic l?i salata la russe. prin mOT dul de preparare. salata. dupa temperatura de servire.{ etc. in doua grupe: antreuri reci (servite in stare reee) si antreuri calde (servite in stare calda). Gama sortimentala a antreurilor este variata.in principal din orez ~. Se prezinta pe farfurie. Quale preluerate primar se fierb 8-10 min. aceste sortimente fiind cunoscute sub numele de antreuri mixte. 11111 . Ele pot fi servitc dupa supa. asemenea.1.1 Clasificarea antreurilor {oua a la creier a medalion pasta de mule de russe in aspic la russe in aspic de peste in aspic sunca in aspic sunca in aspic pe baza de aspic in aspic pe baza de ficat Antreul'i reci -pate de ficat de pore { . cutite. este reda ta clasificarea antreurilor. pentru legume. Galbenusurile de au se amesteca eu unt aliflat. ereier a la russe in aspic. se racesc se curata de coaja. Morcovul.pate de ficat de giscii {piftie de curcan gelatinii etc. I. prin colorit. medalion de stavrld. se servese reei. pate de ficat de pore in aspic. pot fi servite mai multe antreuri. forme metalice speciale. Pot sa deschida apetitul sau sa dea senzatia de satietate. 87 86 1 1. Ustensilele ~i utilajele folosite. teIina cart~ful (in coaja) se fierb in apa cu sare. a Oua umplute eu legume Operatii pregatitoare. galantina de pasare. constituind ~i elementul de decor. a1?acum s-ar putea crede in denumire. Multe sortimente se pot realiza sub forma de piese de arta cuIinara. Importanta pe care 0 au antreurile pentru organism este influentata. Blat de lemn. Antreuri napate Schema 7. medalion de stavrid. patrunjel tarat marunt si brinza. ajutind i. Din gama varlata de sortimente fac parte: oua umplute cu legume.1. antreuri realizate pe baza de peste. platouri pentru prezentare. smintina. de alimentele din care sint preparate. dar 1?iin locul pe care-I ocupa in meniu. pot sa aeopere 0 parte din necesitatile nutritive ale organismului. totusi antreurile se pot clasifica. masina de tocat. Uneori. pot fi asociate cu sosuri albe sau brune. antreurile se servese in eantitate mai mart in meniu. In schema 7. Tehnologia de preparare a antreurilor in aspic este redata in tabeluI 7. preparate cu aspic etc. De 7. rulcurl cu sunca in aspic si salata a Ia russe. Mod de prezentare ~i servire. Cu aceasta compozitie se umplu ouale fierte (albusurile) ~i se decoreaza eu felii de rosii si frunze de patrunjel verde.). . cu sau fara sos. in principal. se limpezesc. se taie in doua pe lungime. Cu ocazia unor mese deosebite. Brinza telemea se spala. dupa peste sau dupa preparatul care tine Iocul pestelul. Mazarea ~i fasolea conservata se scurg de Iichid.TREURI REel Antreurile red sint preparate culinare servite ca felul intii la menin. : Spre deosebire degustari. se racesc.>ila digestia eelorlalte alimente ingerate de organism. prin aportul de factori de nutritie din compozitia lor. Antreurile pot fi compuse din preparate calde sau reci. sare. . lingurl.

gogosar il se spala. Se scoate din forme.025 0. Se serveste rece. spumiera. Se napeaza in aspic si se introduce in frigider. sare. Se fierb legumele in apa cu sare (20 minute). se treee de doua. Capetele ruIoulul se acopera eli maioneza. se napeaza cu aspic. se aoopera la supratata cu rnaIoneza amestecata cu aspic l'ii se decoreaza cu aspic tocat. Se serveste rece. absenta defectelor ~i bolilor datorate daunatorilor sau mlcroorganismelor. acoperite cu maioneza eu aspic se decoreaza cu legume ~i aspic tocat.050 0.. cuale fierb 8· 10 min ute. Din punct de vedere nutritiv. Verificarea calitatii materiilor prime. foi de dafin 9i ereierul. Se asaza rulourile umplute pe platou. piper. contine substante proteice din carne. I morcov albitura ceapa albusuri 11. fiind apreciat pentru aspect si gust. - sunca presata se taie in 10 felii subttrl . Se realizeaza organoleptic. Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie cu decor de Irunze de salata. Se race~te Iichidul de fierbere. se decoreaza cu gogosar 9i patrunjel verde. ~ ~~ L- ~ ~ / FISA TEIlNOLOGICA Grupa d~ preparate Antreuri Se asaza estetic salata a la russe pe platou. tocator de lemn. Operatli pregatitoare. se decoreaza cu rondele de ou 91 boabe de rnazare. Pe felia de sunca sc ai?aza salata a Ia russe 9i se ruleaza. 88 89 I l II I.100 0.se pregateste salata verde.050 0. Pentru legume: consistenta specifica. Tehniea prepariirii Se mabusa ficatul 9i ceapa. trei ori prin masina cu sita deasa. oala pentru fiert. ceapa se taio marunt se pregateste aspicul pentru napat. se sareaza. se orneaza cu maioneza. se raceste. . Compozitia se a9aza in forma rotunda.Tobelui 7. saruri minerale. Preparatul se serveste ca intrare in meniu. I Mod si servire de prezentare Se prezinta pe platau sa u farfurie eli decor de frunze de salata verde.1 Tabelul 7. continua fierberea 15-20 min. iar deasupra medalioanele de stavrirl. jurnatate din eantitatea de maionezase amesteca cu aspic topit. deasupra se pun feliile de creier. curata).se prepara rnaioneza. se introduce in friglder. se racesc. se portioneaza. smintina.050 gelatine telina radadna usturoi gogosari rosii salata verde 5are 0. piulita. se portioneaza.000 0. Se digera usor. se napeaza cu aspic. Se mal poate Ustensile. glucide. vase pentru legume. - Carne de curean calit. utilaje. masina de gatit. coniac. se Caracterizarea preparatului.1 (continuarei Tehnologia Sortimentul prepararii antreurtlor I Operatii pregatitoarej ficatul prelucrat primar se taie in bucati mid. Sortirnentul - Operatii pregatitoare se racestc in apa de fierbere sl se fileteaza. I U/M kg kg kg kg kg I Cantitate bruta ]1 - Materii prime I UiM] kg kg kg kg kg kg Cantitate bruta Rulouri cu sunca in aspic f?i salata it la russe.aspicul se topeste in baia de apa fierbinte. vitarnine din legume folosite 1a fierbere sl un continut mai mic de lipide. ~ Tehnica prepararii I Mod de pre zen tare si servire prezenta astfel: se estetic salata a la russe pe platou. Se asaza in forma speciala. se decoreaza cu marcov. se tale in forme difer ite . Cutite. Denumirea preparatului Piftie din carne de curcan Creier russe a la - creierul se preIucreaza primar. se . miros specific. iar pe margine frunzelc de salata verde. asaza Pate. Carnea de curcan se prelucreaza primar. consistenta elastica. Se pertioneaza felii. otet. de ficat de porc in aspic (tirnisorean) se - I . Se introduce din nou la rece.100 0.clinguri. Se amesteca ficatul cu unt alifiat.015 Gramaj pentru Carne Piftie 0 portie: 50 g 75 g fara os Medalion de stavrid Se pregateste salata a la russa in care se adauga ~i fileurile de peste. se curata.100 0. . se deco[esc. eeapa 9i moreovul curatate se taie feli! se pregate9te aspicul frunzele de salata se aleg. se taie rondele. salata a la russe .050 0. Componentepentru 10 por1ii: Materii prime spala . pestele prelucrat prirnar se introduce in apa in care au flert legumele 9i 5e fierbe circa 10 min.050 0. urmarind indicii de ealitate urrnatoari: Pentru carne: aspectul (suprafata zvintata. Se adauga piper.

gust specifice. se spala. In sups se adauga gelatine. pentru celelalte alimente. morcovi. lipide. usturoiul si se mai fierbe 5 minute. cascaval ras. spalate. pentru sufleul de spanac. organoleptic. dar si prin examinarea continutului lui .2. rotunde.). dupa tratamentul termic.piftie si indicii de cali tate. Se serveste pe platou sau farfurie. pentru a reduce din continutul de apa. se zdrobeste cu sare. Gelatina se Inmoaie in apa rece.1. acestea se tree prin apa calda. In forme se mai adauga un strat de supa strecurata.proba rnirajului (ovoscoparea). Indicii de calitate. Verificarea calita!ii produsului finit. mirosul. Tehnica prepararfi. culoarea. curatat f?1 spalat. In schema 7. 90 91 f fI I! f 11111 .. deoarece sint utilizate f?i la prezentarea produselor. cratite.2. Iegumele se aleg. in functie de cantitatea prevazuta pentru materiile prime in retetelede preparare. De exemplu: in cazul sufleului de cascaval aeesta se rade.pentru legume se determina consistenta :. raportul Carne . . . inctt compozitia. Pregatirea preliminara (operatiile pregatitoare) este specified principalelor componente.pentru lapte. gust. se pot determina nu nurnai calitatile organoleptice (culoare.i gradul de maturitate. pina cind carnea se desprinde de pe os. Se verifica gramajul. legume (rosii. Conditiile de calitate trebuie sa corespunda cu cele inscrlse in normative. Rosiile (sufleul de rosii) curatate de pielita si seminte se soteaza en putina grasime. Pentru scoaterea din forme. se rade.ul poate fi inlocuit cu 0 compozitie de aluat oparit (pate a chou) care. omogenitatea si prezenta picaturflor de apa din unt. vinete etc.). se seurg. rezistente la foe. se pregatesc elementele de decor . site. prezentarea facindu-ss in vasele in care s-au realizat. spanacul se fierbe cu apa cu sare se seurge apa. . care asigura legarea compozitiei si a parte din. 7.2. estetic. castroane pentru albusuri. Se scoate carnea. se cresteaza. gustul. razator. . se raceste. care completeaza de asemenea valoarea produsului. codite etc. . carnea mglobata in rnasa de piftie.pentru margarina sau unt se determina propriotatile organoleptiee. 0 data turnata in ele. se bate spurna albusul. Oul este verificat prin examinarea exterioara. Ustensilele !j:i utilajele folosite pentru prepararea sufleurilor sint: gratenuri. cu decor din frunze de salata verde. Sufleurile se prezinta ~i se consuma imediat ce au fost pregatite. albusurile. spanac. cutite. TEUNOLOGIA PREPARARII Materii prime SUFLEURILOR . La fel se procedeaza eu spanacul conservat sub forma de frunza. Decorul placut. ANTREURI CALDE rtlor.2. urmarind introdueerea in preparare numai a alimentelor corespunzatoare calitativ. sa executa decorul din' gogosari. coacerea realizinduse nurnal pe bale de apa (bain-marie). Piftia sa fie bine gelifiati'i. Mod de prezentare ~i servire. se scurg din nou si se toaca eu satirul de lemn. cu gust specific placut. proteine. se separa albusul de galbenus. Se introduce din nou Ia rece. " Dozarea cantitativa cuprinde operatii de cintarire sau masurare volumetrica. ouale spalats ~i dezinfectate se sparg. se tempereaza si se taie marunt. valoarea nutritiva a produsului prin aportul de glucide. in proportie corespunzatcare. se ungcu unt SaU margarina "gratenurile. dar si densitatea eu Iactodensirnetrul sau aciditatea prin titrare. patrate. conopida.frunzele de salata. este redata tehnologia generala de pregatire a sufleuSchema 7. este introdusa in cuptor. usturoiul. 8ufleurile au incorporate in compozitia lor cantitati mai mari de albusuri ceea ce duce. glucide usor asimilabile. Gratenurile smt vase de ceramica sau din sticla de Jena. linguri.Legumele sint curatate. faina f?i lapte pentru sosul alb. saruri minerale. Caracteristic este faptul ca sufleurile se coc in gratenurt unse cu unt. brinza etc. cascaval sau brinza. Principalele materii prime foloslte la sufleurl sint: margarina SaU tint. SUFLEURI Sint antreuri calde care au la baza sosul alb de lapte cu consistenta mai ingrosata in care se incorporeaza diferite legume maruntite. se adauga legumele si se continua fierberea la foc mic. se indeparteaza partile necomestlbile (frunze vestede. se completeaza cu carne si restul de supa. f 7. asigurind astfel calitatea produselor finite. care completeaza valoarea produsului prin continutul de vitamine. sau se scurg de lichidul de conservare (cele conservate). bine f'iarta. se spumeaza. Legumele si cascavalul slnt alimentele care dau denumirea sufleului. la cresterea in velum. In schema de clasificare a antreurilor sint date ~i principalele sortirnente de sufleurl. masina de gatit cu cuptor. se curata de coaja. Vinetele (sufleul de vinete) se eoc. in cazul sufleurilor cu legume este realizat cu apa de fierbere a acestora. 801. Carnea se fierbe in apa ell sare. miros). cotoare. tel.pentru faina se determina aspectul. gogosarii. limpede. faina se cerne. dreptunghiulare) si trebuie sa fie intretinute in perfec'te conditii. Verlficarea materiilor prime se face prin metode organoleptice sau de laborator. Pregatirea elementelor de baza este operatia de diferentiere a tehnologiei generals a sufleurilor. Au forme diferite (ovale. astfel: cascavalul se curata de coaja. se taie fi~ii. nesfarfrnata. .

se arnesteca. se omogenizeaza.6 '73 ~5 5 6 182 45 Caraeterlzarea produsului SufIeul de cascaval se serveste ca intrare in meniu. PP Ca. ' ~ oul sa aiba greutate normala (50 g). dupa tehnologia cunoscuta a sosului alb de lapte. se scurge de Iichid. compozitiile se toarna in gratenuri unse eu margarina (eantitate pentru 0 portie).2. mal densa (mai putin afinata). sint frumos crescute in velum si se desfac pe marginile vasului. pentru a-~i mentine volumul sporit.consistenta onctuoasa. elemente de baza: cascavalul ras.sa fie acoperit CLl stratul de parafina (ceara). Na P. fiira miros de rinced.D.250 1. Bh B2 !?i saruri minerale de Ca. FISA TEHNOLOGICA Grupa de produse Antreuri Denumirea produsului zeaza. P Fe K Mg. vitamine A. Na. 93 1I1~1 I ! . Se verifica si gramajulla 0 portie. Na.H·465.] ustul este placut. Se serveste in stare fierbinte. se presara cascaval. gust ~i rniros palcute specifics: aciditate 16-20oT. Mg etc. Ca. condimentarea cu sare si piper. B2. Compozitia pentru sufleul de conopida se realizeaza astfel: se amesteca conopida desfacuta in buchetela mid eu aluatul oparit. -\ laptele . ' Calculul valorii nutritive este prezentat in tabelul 7.uptor. sufleul are 0 consistenta pufoasa fili elastica. se ung gratenunle cu unt.. Este un produs deosebit de apetisant. Vasele ~i ustensile folostte: castroane. graten. Verificarea calitatii materiilor prime. In cazul sufleului de conopida se prepara compozitia de aluat oparit (pate it chou) pentru care se Ioloseste ca lichid apa in care a fiert conopida. Verificarea produsului finit. Se realizeaza in principal din legume se. < I. Sufleurile se servesc imediat ce au fost scoase din cuptor. Din punct de vedere nutritiv contine proteine cu valoare btologica mare din lapte. glucide lipide usor asimilabile din galbenus de ou (fosfolipide) unt sau margarina. eu specificarea ca sosul are 0 consistenta mai tngrosata. smintlna. din cascaval si chiar proteine vegetale de clasa a II-a din faina. specific. .41=1398. Iiind recomandata si in alimentatia copiilor sau in diferite diete. La supraf'ata preparatelor. se curata cascavalul de coaja. Telmica prepararll. La suprafata este rumen-aurin (gratinat).cascavalul .Iichid de culoare alba-galbuie. cu albusurile batute spuma.BJ.D Bh Bj A. tel. S TOTAL: W (cal) P = 34 . faina. Din lapte. g L I g G / g Vitamine Saruri rnlnerale Sufle de cascaval - Cascaval Qua Faina Lapte Margarina Sare Piper kg kg kg I kg kg kg 0. se introduce la puptor pe baie de apa. in interior albusul delimitat de galbenus.1+4324. Ca. K K.8". L = 465 g G:::: 238 = 341.000 0.34238. culoare alb-galbuie.001 ~8 140 140 . D. potrivit de sarat: 92 14 iII 3. Componentele trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de calitate: .Conopida (sufleul de conopida) se fierbe in apa cu sare. pina cind este frumos erescut in velum (30 min la temperatura medie). Produsele sint gata cind la suprafata prezinta aspect gratinat.2 Componente U/M Cantit. ' ?p~~atii pregatitoare: se prepara sosul alb (in grasime topita se adauga ~allla amestecata. specific cascavalului. Na. In sectiune prezinta 0 porozitate uniforrna specifica. Se prezinta din graten. razatoare.200 0. K. Mod de prezentare ~i servire. se dezIipeste d pe peretii vasului. rosli. margarina sau unt se realizeaza user. Se toarna in vase. se condimenteaza si se omogeniAstfel realizate. sare. Prepararea sosului. crescut in volum de aproXima~'v doua ori.4. spanac. . Valoarea calorica este de 670 cal/portie. apoi se incorporeaza lejer albusurile.ntul (margarina) . . se presara la suprafata cascaval. se fierbe}. cu lapte.5 A. pp Bh B2 A.' u mires placut specific. Prezentarea si servirea. cascavalul ras. ----'. datorlta proprletatilor gustative ~i nutritive pe care le are. curat la suprafata.2. S K.020 0.26 35 :32 12 1. Durata de eoacere este de aproximativ 30 minute. vinete. Mg.500 1. fiind indicat mai ales la cina. gust placut. se bat albusurile spuma. Se verifica organoleptic. deoarece in masa lor nu albus batut spuma. Indiei de calitate. In sosul alb temperat se adauga galbenususurile. piper.000 0. linguri de lemn etc. Componente pentru 10 portii Sint date conform retetarului. P. Coacerea se realizeazii eu atentie pe baie de apa Ia temperatura medie. BUDINCI Sint antreuri ealde care.2. In compozitia sufletului de spanac !?irosii se adauga 0 parte din cascaval ras. Ca.2 18 82 160 120 3 45 164 1 0.4 cal pentru 10 portll 1 portie 670 cal = 7.57 985. Valoarea nutritiva a sufJeului (180 g/portie) i' de cascaval TabeluZ 7. Na. spre deosebire de sufleuri. Prezentat ~i servit Imedlat dupa scoaterea din c. Albusurile batute spuma se incorporeaza lejer in masa de sufleu. elementul de legatura fiind sosul alb de lapte sau foile au 0 cornpozitie se tncorporeaza si paste fainoade clatite. B2. cascavalul. Se r-ealizeaza organoleptic. prezentarea Iacindu-se in vasele in care s-au preparat.9. cratita. specifica. Are 0 digestibilitate usoara. se rade.D. 6708. acolo unde reteta prevede. Realizarea compozitlei consta in amestecarea sosulul alb de lapte cu galbenusurtle. consistenta semitare.B!.

dar se completeaza cu celelalte alimente servite in meniu. strecuratoare. strecuratoare. .cSu ~ C~ • U . gustul :. eonsistenta sa fie frageda. fara miros de rinced: . gust placut dulce-acrisor: .i aspectul pastelor. Trebuie sa corespunda :. gustul potrivit de sarat.Tehnologia cunnara cis.. cutite. dar nu se fcloseste in alimentatia dletetica.> 1. se asaza intr-un graten uns eu unt straturi alternative de spaghete. razatoare.!:: Q r-N. Fiind realizat din paste fainoase. apoi se limpezesc progresiv..i mirosul. faina. sunca se taie felii. nelipite. sosul tomat. Are 0 digestibilitate usoara. La servire se amesteca cu maearoanele stropite eu unt topit. vinul si supa 10-15 min.Ustensilele ~i utiJajele necesare realizarii preparatelor sint: vase pentru fiert pastele. Mirosul si gustul sa fie specifice. carne si sos de ciuperci (ultimul strat este format din spaghete) se adauga cascaval ras si se gra- > +' 's <tI Q) !': N l!I l!I . fara amidon la suprafata :. cratita...cascanolui sa prezinte consistenta specifics.:I s 1O. razatoare. grasimea alba. astfel: ... 0 Q. se adauga sunca.Operatrlle pregatltoare sint urmatoarele: ciupercile. eo M- t- It) .0 r:---tt OM 1"""1.. are 0 valoare energetica mare (de 540 cal) pe 0 portle: completata eu proteine pretioase din cascaval. .... gustulsi mirosul specific alimentelor din compozitie..o. gradul de fierbere :. palete. masina de gatit etc. X-Xl-XII. Preparatul "maearoane bologneze" prezinta 0 tehnologie putin dilerita de "macaroane (spaghete) rnilaneze".sosul tomat .. Ustensilele !joi utilajele folosite sint: vase. Verificarea calita!ii materiilor prime se realizeaza prin metode organoleptice: .. ''-.nOl<:C~O<O r..se Inabu~a ciupercile cu ceapa. e . aspect sticlos. Nu contine vitamine si saruri minerale in cantitatl suficiente. aiba. tigaie... C'l N ~~~ 0 Ol H~ +C"IO ~+.. ...: 0- 8 7 .consistenta fluida... eu adaos de cascaval ras.. c Q) Q) r. Se serveste fierbinte.~ 0. macaroanele se rup. palete. condimentele se fierb impreuna 10 min.C C'l~"""lo t-MoN I ~ ]_II t...macaroanele trebuie sa prezinte forma specifica.. fara aglomerarl. Ciupereile se inabusa in unt. culoare rosie. far a sparturi. Indici de calitate.. s o 96 97 HI . Maearoane1e sa fie bine fierte. tn ell (J M tLO " J I~ :::: blibJl ~ "@ ~ ~-ttc. FI~A TEHNOLOGICA Grupii de prepmute Antreuri calde Denumirea preparatului Macaroane milaneze Caraeterizarea produsului.. .~unca presai(1 sa.i gramajul pentru 0 partie. de la apa calda 1a reee. Q) I-< Il. se fierb in apa clocotita cu sare... ~i proteine clasa a II-a din paste. se taie lame si se fierb. Verifiearea preparatului finit se face organoleptic.. . sosul tomat.. cratita. linguri. ~-tt -t<O +<0 -tt" -:. platou.. o . rca -s ca -+~ gt. . Poate fl servit in meniu ca intrare.. Mod de prezentare ~i servire. e<O<:CtnLI} . ' Tehnica prepararii.::::\VJ~~lO I bl . cascavalul se rade. cutite. masina de gatit cu cuptor. sunca.:. Materiile prime sint cele din retetar. urmarind: omogenitatea produsului. II II .culoare roz deschis uniforrna. suculenta: . compozitia omogena.earnea taiata marunt se Inabusa cu ulei..p C\JNlO-r-I W -tt" Il.r t\t l!IQPlillillill r5~~r5pfpf bi ~C'jM~I~ If) .-1~1 """"'NlnOO .i fara infestare. bine curatate $i spalate.. fara sa depaseasca 15 mm.. platou. se racesc in apa.-c. Preparatul se prezinta pe platou san farfurie.

Preparatul 7. .in formele cu aluat se adauga brinza.. de tomate (0. se taie cuburi cascavalul se de coaja. Trafamentul termic al preparatelor este coacerea la cuptor. remedierl. sare (0. condimentare. se .5. se sparg in castronel.brtnza topitii se curata de ambalaj.). .sos tornat realizat din pasta.idem eu retetele anterioare.se adauga ciupercile. salarnul. apa (0. unt· (0.4.250 kg).002 kg).100 kg). drojdie de bere (0. . La noi se realizeaza in unitati speciale.sporirea valorii nutritive.250 kg).l de calitate sint prezentati in tabelul 7. Sufleurile pot fi necrescute.4. este prezentata valoarea nutritiva neze" 7.brinza topita se curatii de ambalai. Se Iormeaza un schelet poros in care sint raspindite amidon gelificat si proteine coagulate.100 1). sufleurile f?i unele budinci sint pufoase si prezinta spatii libere. brinza telemea.adaptat retetele de preparare conform traditiilor de consum f?i poslbilitatilor de aprovizionare cu materii prime (tabelul 7.i in cazul gustarilor reci.se coace la cuptor 15-20 minute. substantele colorate se modiflca. £aina (0. costita afumata.se serveste fierbinte.150 kg). In cazul ant r e uri lor r e c I au loc aceleasi transforrnari ca :.salamul se curata de membrana.6. Budincile pot prezenta aceleasi defecte ca si sufleurlle. incorporarea necorespunzatoare a albusurilor batute. cimbru (0. Pizza bologneza . realizata in forme ispeciale (capace) din inox. In timpul coacerii are loc afinarea fizidi prin incalzlrea aerului inglobat 0 data eu incorporarea albusurilor batute spuma. la usurarea digestiei.ouale spalate.ulei (0. ulei (0. Cauzele pot fi: ncrespectarea cantitatilor din reteta.050 kg). alteori sfartmicioase lipite intre ele. . Acestea se Intilnesc mai frecvent la antreurile calde. . unei limpezirLincorecte sau daca nu au fost de buna calitate. se bat. celelalte alimente contribuie la fragezirea produsului (grasimi).sardelele se cUrata de coloana vertebrala . Astfel. Defecte. sardelele .3. Ia aromatizare. Componentele principale ale acestor preparate sint: Tabelul Tehnologia Sortirnentul preparart! produselor tip pizza 7.tineaza la cuptor (15 min). Aceste defecte nu se pot remedia.· zul ant r e uri lor c a Ide au loc transforrnari specifice principale r componente. piper (0. coacerea 1a 0 temperatura prea ridlcata sau deschiderea prea des a cuptorului. zahar (0. simplu pregatit din Hiina (0. compozitia insuficient coapta. maslinele sl la suprafata se prasara cascaval ras . sardele. .050 I). Folosirea aspicului pentru naparea produselor contrlbuieIa protejarea acestora de contactul cu aerul. In tabelul a preparatului "macaroane mila- TIP "PIZZA" Sint preparate cu specific italian.pizza Italiana: . specifice alimentelor folosite. legume etc. cascaval. in sectiune.pizza napolitana etc.in formele pregatite cu aluat ca in reteta precedenta. cauze. se adauga br lnza. se tale lame .aluatul pizza care este un aluat dospit. sosul si elementele de adaos asigura preparatelor 0 mare valoare nutritiva ~i calorlca 98 .se coace la cuptor 15-20 minute . eurata . 7. Indic. . salam.sos pizza .2.600 kg). Pentru spaghete au loc transformarl specifics amidonului si glutenului din paste falnoase.300 1) . Se formeaza compusi aromatici.se prezlnta in forma in care s-a copt. . morcov (0. sosul si ouale. care au . se taie cuburi . oua. substantele pectice se dizolva.pizza capriciossa.elementele de adaos: ciuperci (proaspete sau conserva). In cf.pizza bologneza.in formele unse eu ulei se asaza aluatul acoperind ~i marginile . iar in timpul coacer'ii au Ioc coagulari de proteine. u sufleuri si budinci: arnidonul din faina gelifica: legumele se inmoaie. .050 kg). sosul. datorita fierberii necorespunzatoare ca tlmp.OQ5 kg).050 kg).Spaghetela sint uneori tari. . 7· 99 . sosul.se coace la cuptor 15 minute. Defectele acestea nu se pot remedia. Deci.020 kg). fara aspect poros. caramelizarea glucidelor. masline. Apa nelegata chimic sau rezultata din coagularea proteinelor se transforma in vapori. Aluatul.020 g). se taie marunt. unse cu ulei. Pent. forma rea aromei etc. ceapa (0. sare (0. .ea sl in cazul Pizza napolitana rade . . Pizza italiana anterior.ciupercile se scurg de Iichid. Se va avea astfel in vedere ca: fierberea sa se faca cu multa apa: sa se puna la fiert in apa clocotita: sa se strecoare si sa se limpezeasca progresiv de la apa calda pina la apa rece.pentru un kg de aluat. TRANSFORMARILE CE AU LOC IN TIMPUL ANTREURILOR PRELUCRARII loperatii preliminare I Tehnica prepararil I Pre zentare ~i servire . . cu structure densa. ANTREURI se serveste fierbinte. care produc 0 afinare.5 Sortimentele reprezentative ale grupei sint: . Pentru produsele tip pizza transformar ile sint specifice fenomenului de dospire a aluatu1ui. oua.

refrigerate sau congelata. smint'ina. greabane.oua. minzat. bogate in vitamine si uleiuri eterice. bine gelificat. tice. Rolul e a deschide apetitul si digestibilitatea usoara Ie situeaza in meniu Ia inceput. La cele pe baza de aspic. forma specifica. l 101 ttl . II (spata. zaharoza). culoarea de la roz pal la rosu. care capata un gust placut si 0 aroma specifica. Preparatele lichide au 0 valoare nutritiva ridicata. culoarea. verdeturi condimentare. picioare. sa 5e desprinda usor de marginile formei. miros pliicut. se adauga la preparatele lichide dupa prelucrarea termica. Prelucrarea terrnica modifica valoarea nutritiva a componentelor. Introdusa in . digestibilitatea. mirosul. Pentru prepararea lor se utilizeaza carne. aspectul. (vitamine B1. din oase ~i tendoane dau consistenta zemii de fierbere. au rolul de a stimula secretiile gastrice. pore). calitate suparioara (carne de porc). Ca. Legumele utilizate in preparatele Iichlde sint surse de glucide cu molecula mica. 0 serie de Iactori nutritive tree din componente in zeama de fierbere. este sursa de proteine de grupa I. diferite elemente de adaos cum ar fi: crupe. sorici): earne de ovine cal. Avind un continut mare de lichid. Carne a cu continut mare de tesut eonjunctiv bogat in colagen si elastina. decor adecvat. speclfice materiei de baza. burta) si din carne de porcine (cap. cornpozltia omogena. cap de piept cu os (carne de vita. fructoza. care de pasare ~i carne de peste. ocesulde prelucrare termica aplicat la obtinerea preparatelor uchide ste procesul de fierbere. dar asimil abile (glucoza. nelipite. Bz• A si D) si macroelemente . gust. P) ~i surse de vitamina A. components a un or preparate Ilchide.goluri mici in toatii masa. culoarea rurnen-aurie pe toata suprafata. care le confera 0 digestibilitate usoara. gramaj corespunziitor forma speeifica bine coapta gust picant. tfleica. bine coapte. mirosul sint specifice alimentelor folosite. subproduse din carne de bovine (picioare. a Ie conferi 0 aroma deosebita f?i un gust placut. in sectiune sa prezinte 0 porozitate uniforrna . aspect nealunecon. sa-s] pastreze forma. consistenta. Prin gustul deosebit dat de substantele extractive azotate din carne si acizii organici si uleiurile eterice din legume 1}iIngrediente. Proprietatile organoleptice necesare. velum sporit de circa doua ori fata de eel initial. Carnea. Verdeturile condimentare. ca felul Intii. determinata de factorii nutritivi din componentele ce le formeaza. gustuI. pore). coada (vita minzat) si oase cu ~i fara maduva si sita (vita. git. miros specifice elementelor componente. pentru a completa pierderile de vitamine din legume. legume. acosta trebuie sa fie uniform. surse de macroelemente (Na. elas- 7.Tabelul Indici de caIitate Sortimente a) Antreuri reci al antreurUor Indici de calitate aspectul placut. cu luciu specific transparent. Carnea poate fi proaspata. Iucioase. gustul. Preparatele lichide sint acele preparate culinare care au un continut mare de lichid. K. consistenta ferma si elastica. consistenta. gramajul sa fie coraspunzator retetarului. au aceeasi indici de calitate ca Iii sufleurile. minzat. pentru a putea fi utilizate sint: suprafata uscata si nelipicioasa. nu pufoasa. gustul.Sufleurrle Budincile Spaghetele Pizza - - specific materlllor de baza. Categoriile de carne utilizate la obtinerea preparatelor Iichide sint: calitatea I (earne de vita. miros placut caracteristic speciei. bine fierte. fiind servite la rnasa de prinz si uneori si la cina. paste !fainoase. cap de piept). gramaj corespunziitor. deschizind apetitul 1}iusurind digestia celorlalte preparate din meniu. ca f?i substantele gelatinoase din pielita carnii. minzat) si piept ell os (earne de pore). organism sub forma de provitamina (caroten).P ~i Fe. respectata proportia decor-produs. Legumele ~i verdeturile condimentare se pot utiliza in stare proaspata sau conservata. cu deosebirea cii in sectiune au structurii densii. au si rolul de a inlocui pierderile de lichid din organism. culoarea.0 CAPITOLUL 8 TEHNOLOGIA PREPARATELOR LICHIDE b) Antreuri calde .

Pentru a mentine citi mai multi factori nutritivi in preparat. 8.000 . precum si surse de fosfolipide ~i saruri de calclu (ouale.._ .ii carne -0 ""'. Procesul tehnologic de obtinera a unei supe limpezi de oase este descris in tabelul 8. in timp scurt si la 0 temperatura constata. creme)... .. ... Aceste supe pot fi servite ca atare... GJ "0 .. Clasifiearea preparatelor liehide se face dupa tehnologla aplicata la obtinerea lor si dupa componenta de baza.. . se aplica eel mal avantajos procedeu de prelucrare termica. SUPELE Supele sint preparate lichide eu gust dulceag... s:: ~ ~s Q) VJ t'd o ~t'd 6. limpezi sau ingrosate.c ::)10 U)M 't'dc 103 .'gume din legume si supii de case . dupa prelucrare termica. SUPELE LIMPEZI OOOMOOOOO LOMl""tOOO IIII II IIIIII Se obtln iprin fierberea extractive a oaselor sau a carnii. Denumirea preparatului lichid se face in functie de leguma de baza sau de tipul de carne utilizat la obtinere. v - din legume ~i sura de oase din legume I C 0~ II 'OIO"HO otOtOC"'J MT"""I IIII tl'l~g gggggg T"""IOP"""4 !. Tabelul mai euprinde si tehnologia specifica a doua 102 so... 8... eu adaos de legume dtferite.. fierberea in aburi sub presiune in marmita sau oala sub presiune. Schema 8.. laptele). Pf("jJa r a It lichide din t. faina). cum ar fi: taitei. au loc 0 serie de transfermari in componente. Legumele se indeparteaza prin streeurare.. C\l Se asigura astfel 0 fierbere uniforma. fiind indicata in schema 8..1.1. smintina.Elementele de adaos sint surse de amidon (crupele.~ .1 Claslflcarea preparatelor lichidc sup a de oase din legume -upe ill~ri}~<lle (supr.. galu~teJfideaJ orez... insotite de diferite elemente de adaos.. QJO ""Cd ..2:: . pastele f&inoase. aces tea influentind aspectul preparatului precum ~i valoarea lui nutritiva si gustativa ..1. eu pierderi minime de factori nutritivi. o. si anurne.... .1. In timpul obtinerii preparatelor lichide.1..

"'" pi 111)". cutite inox diferite.300 0. Prr~~!lreil ele· menlel6r de ~r1.fiiina: se eerne !ii se amesteca cu iaurt .sortime~te de supe: "supa de giHu~te cu gri~" ~i "supa de tai~ei de casa". patrunjel. strecuratoare.adaugarea legumelor (in ordmea duratei de patrundere) !Ii continuarea fierberli pina la aproape de patrunderea totala a componentelor. se taie marunt si se oparestc.__pregatirea elementelor de adaos. . eu piitrunjel verde deasupra.250 0.~-. taiere marunt. IIrr::Tu. feIii.'r. oale cu capacitati diferite. cuburi. preparate solicitate de consumatorii de toate virstele. 400 g kg kg kg 0. se completeaza cu supa de oase. . oparire . taiere .100 0.] t ~T--· a . se spala si se tale diferit in functie de preparat. Operatl] pregatitoare sint: ..~r<-----~ ----JL U.:" . inmuicrea in apa rece 12 specif'ica Tehnica prepararii .:. I costlta. tara sare.costita afumata: se taie cuburi 11ise inabU!la in 100 mI apa . polonic. spalarea. in fi~ii. telina) se spala. precum ~i pentru creme.. . 15'.200 0. .adaugarea eosti tei si a rosiilor.radacinoase: prjprelucare mara.prelucrarea prirnara a legumelor: ceapa se curata.M. cu continuarea fierberii inca 10 minute..fierberea legumelor in supa de oase: se pun la fiert (sau se: Inabusa intii Intr-o cantitate mica de graslme sl supa de oase) in ordinea: duratei de patrundero si se prelucreaza termic pina sint toate legumele aproape patrunse: in timpul prelucrarii term ice.. a fainei si fierbere 10 rninute pentru uniformizarea gustului . castroane de marimi diferite. Cind. tehnologlca de prepararo a supelor din legume ~i 5Upa de oase Sint preparate llchide cu densitate marlta. triunghiuri.~rrl"'!IHII". se spala. . radaclnoassla (morcov. Elementullichid al supelor ingrosats este constituit de apa calda si grasimea pentru supele din legume sau supa de oase pentru supele din legume ~i supa de oase. pentru uniformizarea gustului preparatului.025 0.2. se utilizeaza ca elemente de adaos compozitia fermata din faina.. se curata.500 0. furcheta.scurgerea. 8. ell smintina (sau iaurt) ~i galbenu~ de ou: . :. Vasele utilizate sint din inox.030 - rosli costlta . Procesul Sortiment gramaj/ portia Supa cu fasole boabe iii tehnologic Matern prime fasole boabe ceapa morcovi patrunjel radacinii si pastirnac slanina conserva afumata iaurt faina patrunjel verde sare de obtlnere a supei de fasoJe boabe ~i costlta Tehnologia Operatii pregatitoare . ~ : [ ::'.. Dintre supele mgrosate din legume eel mai des solicitata in unitatile de allmentatie publica este IIsupa de fasole boabe si costi~a" al carer proces tehnologiceste descris in tabelul 8. . Tehnica prepararil consta In: .2... adaugarea de apa calda !ii sare: .patrunjel verde: prelucrare prlmara. Verdeata utillzata pentru supe este patrunjelul verde. pastirnac.fierberea ptna 1a patrunderea partiala . orezul sau fideaua se fierb si se clateste in jet de apa rece pentru a indeparta amidonul de pe suprafata lor ~i a evita lipirea.1. carouri sau marunt. Operatia de dozare a componentelor se roalizeaza prin cintarire sau volumetric. taiere: marunt.prelucrarca primara a verdeturilor: curatire. Cantit<1ti pentru 10 porti.inealzirea supei de oase a carei reteta de obtinere este indicata in tabelul 8.2.fierberea fasolei in apa rece. marunt 104 105 .ceapa: prelucrare primara. spumiera. taiere marunt.100 0. conform retetelor specifice.:. marrnita sau oala sub presiune. linguri inox. datorlta mentlneril legumelor in preparat si dupa prelucrarea termica. SUPELE INGROSATE Supele de legume ~i supa de oase sint preparate lichide ce se obtin aplicind procesul tehnologic redat in schema 8. satir de oase.2 Screma .2. =-adaugarea elementelor de adaos si de condimentare. faina se cerne si se arnesteca ell supa rece.roslile se curata de pielita !ii se taie felii . ustensilele ~i utilajele folosite pentru obtinerea preparatelor lichide sint: robot eu dispozitive de taiat ~i pasat legume. spalare. V~ele..050 0. emailate sau din aluminiu.400 0.150 ore.. Tabelul 8.. curate ~i dezinfectate pentru a asigura mentinerca calitatii ~i a integritatii continutului. .servirea fierbinte.:. Schema 8.fasole boabe : alcgerea de impuritati. smin- - kg kg kg kg kg kg kg kg 0.1.

3. In timpul fierberii se spumeaza de cite ori este nevoie.oasele se taie bucati.materialul pentru limpezit se pregateste din carne a tocata amestecata eu albusurile de oU. CONSOMME-URI Tabelul 8.3.4.adauga in preparat 0 data cu ultimele legume (rosit si ardei) si se continua fierberea 30 minute. Ambele sups se servese fierbinti. se dezlnfecteaza.~-~-~?4#§?'k>' . iaurt. dupa care preparatul se paseaza si se adauga orezul fiert separat. specific si valoarea nutritiva. Caracteristicile Grupa del produse tiupe Aspect sau u~or limpede opalescent legumele si elede adaos mentele patrunse cu !ii forma definita verdeata la suprafata organoleptice ale supelor Supele eel mal des solicitate de consumatori sint: "supa de cartofi" ~i "supa din rosi i cu orez''. se spala din nou. cu patrunjel verde deasupra.- - ~iile proaspete se spalasi se taie sferturi. Fierberea dureaza patru-cinci ore. La baza diferitelor sortimente sta consornrne-ul simplu .4. legumele taiate felii si piper boabe. se taie euburi. _. se adauga legumele intregi. fierberea prelungita fierbere in clocote mari la obtinerea supelor I I - Remediere strecurarea prin a tifon umed supei de oase - . radacinoasele se prelu. se spala.. Supele se prezinta in bol. la care se disting dow! etape principale: prepararea supei sau fondului de baza si limpezirea sau clarificarea. posibiIitali Defecte aspect tulbure remediere Cauze sararea excesiva nu s-a adaugat sare Ia mceputul fierberii nu s-a Inlaturat spuma la tlmp nu s-a strecurat eu atentie fierberea s-a facut in cloeote mari sau un timp tndelungat dozarea greliita a sarB cantitate pl"ea midi de Iichid fierberea in vas neacoperit. . Pentru obtinerea celor doua sortimente de 'supa se aplicii procesut rehnologtc indicat in schema 8. 0 data cu condimentele si compozitia fermata din faina. se ind arteaza cotorul. se spala ~i se taie fl~ii. aeeasta se subtiaza eu supa rece ~i se adauga in preparat. se spala. condimen tare corespunzatoare .. prelucrati prlmar. I - gust sl aroma denaturate - - adaugarea de necondisupa mentatii Consomme-utile sint preparate liehide concentrate si degresate. Se realizeaza printr-un proces termie de lunga durata..~ . gust dulceag. Operatii pregatitoare sint urmatoarele: . jumatate din cantitate se taie feli~ restul se lasa intregi: .pasta de tomate se dilueaza cu apa si se adauga in preparat. Defectele ce pot aparea la obtinerea supelor sint indicate in tabelul 8..'. carnea de vita. teristice supel de oase lit elementelor de adaos fara gust lii miros strain. galbenu~ de OU. Tehnologia prepurarii consomme-urilor este data in schema 8. supiera sau canii. cauze. Defecte. se separa albusul-ds galbenus: . Ia bol. Tratamentul termic consta in fierberea extractiva a oaselor in apa reee eu sare. carnea de pasare. existind unele particularttati in obtinere. radacinoasele se prelucreaza~ rirnar si se taie felii. amestecind continuu pentru 0 buna omogenizare.1.apa reee.2..3. 107 106 . consomme-utile se realizeaza mai ales in unitati speciale ~i se servesc in menluri pregatite pentru diverse ocazii. I Supa de rosfl cu orez \ I Culoare galbuie sau specifica legumei de baza I consis-I tenui lichida - Gust sf miros caracplacute. tin(cj. - de adaugarea supa de case. se desfac frunzele ~i se taie in fisli subtin. supa nesarata adaugarea de - legume flira forma definitii (sfarimate) densitate mare prea - - fierb~rea prelungita proportie necorespunzatoare intre elementul Ilchid lii legume sau elementul de adaos. Supa de carton Cartofil. legume si condimente. se oparesc. dozare incorecta a condimentelor. Principalele clemente din care se obtin consornme-urile slnt: oase cu valoare. . ardeiul gras se spala. care dau gustul plaeut. ~i galbenuo!?de QU. Tabelul 8. servindu-se ealde cu patrunjel verde presarat deasupra.3. creaza' primal' ~i se taie cuburi. supiera sau cana. Proprietatile organoleptice ale produsului finit sint indicate in tabelul 8.ouale se spa Ia. varza se spala. Iaina cernuta ~i arnestecata eu putina supa rece se . Calitatea supelor depinde de calitatea componentelor precum ~i de corectitudinea apllcaril procesului tehnologic. Datorita modului de pregatire l?i caracteristicilor lor deosebite.legumele se curata. 8.

estecatecu lichidul de fierbere in care ticule mid de legume. in mornentul servir ii se adauga peste legume rcstul de consomme 5e poate servi cald sau rece. care Procesul tehnologic general de obtinere a redat in schema 8. lapte._r-----··~·~~'~·--l~J ~. se inabu~a consomme-ul slmplu: se tncal- I - Prezentarea ~i servirea J~nt supe Ingrosate. CREMELE Tabelul 8. servite in momentul consurnarii. .J. 51.} -}I . pind sint bine patrunse.. sare.rea Ftcrbcr ca ~_J Io mln [ ~- ----109 [ser'Jir~~ ] "1- 108 Itl . Materialul de limpezire se adauga in consomme. lapte . se amesteca cu untul alifiat. obtinuto prin pasarea mic.. Ver lficarea calitati.3. I I . sarea si piperul.rea cremei.. faina.4. piine alba. prin coagulare.' felii subtirt.6. Pr elucr arca prima rii a iegumeior inca izirea supei de oase '" laple t. legumelor prelucrate terse ana in suspensie parin components eel putln da ~i denumi.Schema 8. In acest timp protelnele din albus ~i carne. .4 zeste - Consomme parrnezan Consomme legume cu pai Consomme clatite cu se pregateste compozitta de pate a chou.1. compenenleior lOperalii pregiititoare - - - se toarna consommeul in cesti. In functie de acesta se reallzeaza diferite sortimente.se infiel'bintti consornme-ul.ficatul : se fierbe..' adauga rnazarea din oonserva si vcrdeata tocata marunt. '~feIii subttrI . legume.. . .5. se toarna in forme rotunde (dlarnetrul 1 ern) .se umplu cojile de pate a chou cu pasta de ficat. oua. ~e realizeaza 0 noua strecurare prin etarnina umeda si se degreseaza. coniacul. se repune 1a fiert si se continua tratarnentul termic 0 ora.' infierbinta consomme-ul. .J. cremelor din legume.::. nucusoara rasa. se asaza pe farfUrioara. sc . este Schema 8. [!~~~~_I~ - se a~aza clatitele in ceasca sau supiera se toara consomme-ul.4..l'binte. si tabelul B.. se serve~te eald in cesti speciale Schema tehnologica de preparare a cremelor din legume I !- Doz area condlmentelor : sups de oase. .se prcgateste oompozitla de clatite in care se incorporeaza verdea~a Uiiata marunt. se taic oubulete ciupereile: se taie lame. In mornentul servirfi se adauga cuburile de carne si ciupercile inabullite S8 serveste fierbinte. 'In 50tit de parmezan.'h.se pregateste paiul parmezan din aluat foitaj sl parmezan ras.5 Tehnologia Sortiment Consomme Ambasador Consomme Rossini prepararil consomme-urllor Pregatirea garniturii si a consomme-ulul simplu carnea de pasare se fierbe. in momen tul servir li se ad auga cojile depate a chou umplute cu pasta de ficat. - - consomme-ul se prezinta in cesti speciale. Dupa fierbere. . 51. . Cremele de legume au doua legume: ceapa fJi leguma de baza.~· legurnelor . .. Lirnpezirea.la sfirsit 51.' tail.se Infierbtnta consomme-ul simplu . rnabusa cu 0 parte din consomme. se serveste fi{.- If I . r Sortimente de consomme-uri: au la baza consomme-ul slmplu ~i adaosuri diferite. Operatii pregatitoare pentru [!11ateriai Tratamenlui termic pentru iim~pezg I I Strecurarea ~i degresarea. fiiina Prelucr a re terrnica: . fiiina. 8. marg arina.. direct in produs sau separat.!. arnestecului galbenu~. se degreseaza ~i se strecoara prin sita. se paseaza. Tehnologla consomme-urllor este redata in tabelul 8.' CDC clatitele. consomme-urfls se ternpereaza. ILl~ ____ "] -----r-..-. I Prelucrarea primara: oua. sa re For marea • ._. se ruleaza ~i 51. antreneaza particulele in suspepsie ~i limpezesc supa.Iegumele se cunita. se spalh. Obtiner ca Diviz area cr utoanelor grasilnii "'- din pline . Servirea consomme-urflor se face f'lerblnte sau rece.

se tree printr-un jet de apa rece. Se Iierb 10 min. In compozttia rezultatii se adauga giilb'enu~urile amestecate cu faina. Dupa ce legumele au Hert. Cn~ma se' prezimii in bol. se tsmpereaza. .. Se serveste fierbmtc.c. cu bucati mici de carne ~i ciuperci taiate lame..i. . se separa albusurtle de galbenusuri. Giilbenusurile se amesteca cu lapte. !Ii se adauga in supa. faina. _ se separa albu~urij. se spala. morcov ii. supa cremii se prezinta in bol sau cesti. se dczoseaza si se taie cuburi mici. ceapa se inabu~a cu legumele !ii jurnatate din cantitatea de ciuperci. se serveste fierbinte cu buchetele de conopida ~i unt adaugate in momentul servirit. Se spumeaza. . adaugindu-se restul de ciuperci.5 Tehnologia Sortiment Supa-crerna specifiefi supelor-creme Tehnica prepararii Sortiment Operal. . se adauga galbenusurile cu laptele si sarea.piinea se taie cuburi mici. se spala. . . Cind cartofii au fiert.se serveste fierbinte CU cu-· bulete de peste ceapa se inabusau unt. cind acestea sint bine fierte se retrage de pe foe. Se amesteca faina eu laptele.se introduce qi pe9tele !Ii se fierbe aproximativ 10-15 min. - se adauga bucati de unt sau margarina.ouale se spala ~i se dezinfecteaza. . se flarnbeaza sl se spala. faina. mici.~ losind re~eta respectiva sese in 25 g margarina !ii. Se adauga ceapa. ..n al Lusurlle de galbenu~uri. - - Supa-crema din peste (!lalau) pe~tele se ctirata. se tree prin jet de apa si se sepa. supiera sau in cana cu euburi mici din carne de pui.faina se cerne .legumele se curata. se desface buchetele si se tine Irr-apa cu sare uu min. Cind carnea oste fiarta se seoate. Se adauga supa de oase sl Se fierb la foe. carnea se fierbe in apa. Supa-crema din cartofi - cartofii se spa la. se cresteaza. patrunjelul radacina si piistirnacul se curiita ~i se spala. se taie lame .faina se cerne . cubulete. supa de oase se prepara conform retetei se pregateste amestecul de galbenusuri cu faina si lapte \ - ceapa se inabu!ia cu jurnatate din cantitatea de margarIna ~i supa.ouale se spala. Se condimenteaza cu sare.. se spala !ji se taie pe~ti~ori conopida se cUrata. Deasu· pra se adauga buditi <. pentru a nu se prinde pe vas . taiate.. puiul se curata. amestecind eontlnuu. se adauga la crema !ii se fjerb inca 10 minu'. se oparese ~i se mdeparteaza apa . La sfir~it Supa-crema din ciuperci se pregiitesc legumele pri mar ~i se ta ie felii. se tale sferturi pe lungime. filina se cerne ouale se spala. sare.rcstul de carne Se trece nrin masina de tocat sau sita.laptele se fierbe ~j S8 raceste. supa de oase se ficrbe cu carnea de pui sl sa rea. .morcovil. cartofii 111 110 n . unt si supa ptna se tnmoaie. se tree prin jet d<' apa rece. (continuare) prepararil Tehnica Operatfi - nregatitoare din conopida - ceapa se cud\ta."! de galbenusud . patrunjelul.e margarina sall unt. se spala ~i se taie feHi. ceapa se cUrata. iar compozitia ramasa se paseaza. . bucl1etelele de conopida se fierb in supa.. Se adauga bucati de margarina pentru a evita formarea pellculei Ia suprafata. se spala . ceapa taiata marunt si jumatate din cantitatea de ciuperci se inmoaie in 250 g unt !Ii sup a (200 ml). pastlrnacul ~i se mai fierb circa 20 min. ~ - - din carne de gainA Supa-crema gaina se cUrata. S:lre lil se ada1Jga in compozilia obtinuta unterior. ceasca. se oparesc citeva fileuri. moderat. se adauga rsstul de supa ~i faina arnestecata cu lapte.6. galbenu!iuri si sare.Tnbelul Tabelul 8. jumatate din cantitate se taie miirunt. se dczinfecteaza. se continua fierberea inca 10 min.faina se c~rne - se introduc legumele in apa clocotita cu sare. preparatul se prezinta in bol. Preparatul se prezinta In bol. se eviscereazii. se se scoate pestele din supa.se amesteca fain a CU :) parte din Iapte _ giilbenu~urile se arnesteca cu 0 parte din lapte.. silpier.e mai fierbe 10 min. . se dezoseaza ~i se curala de 'piele.ii prcgatitoare I 8. se paseaza . Se adauga apoi restul de supa ~i se mai fierbe 15 min. se strecoara !ii se paseaza se repune la fiert.ouale se spala. se dezinfeoteaza. se spala. se rumenesc la cup tor stropite cu 25 g margarina.ciupercile se CUrata..i sall cc'.supa de oase se prepare conform retetei respective. se paseaza.. .supa de case se prepara fo. sc flambeaza .trec sub jet de apa rece sl se separa albusurtle de galbenui?uri. se dezinfecteaza se . se curata de coaja. se fierb pina sint aproape gata. . Se continua fierberea 1520 min. Galhenu!iurile ~e nmestedi eu lapte.l'>C:j.!i:i Iapte. la sffrsit se adauga bucati de unt sau margarina. E. - - Supa-crema din carne de pui. sau supiera. se spala. se seoate carnoa. se dezoseaza 9i se taie cuburi. se serveste fierbinte. retrage vasul de pe foe. _ piureul de peste se adauga ill supa strecurata sl pasata ~i se mai fierbe 5 min. 0 parte din buchetelele de conopida se scot din supa: Se adauga ceapa tnabusita si se mai fierbe 5 minute.

Supa crerna din conopida este apreclata pentru valoarea nutritive ridicata data de glucidele din conopida. galbenufj de ou ~i formarea un or aglomerar l de coagulat proteic. . se spala. se separa albusurile de gafbenusuri.. .fierberea pina la patrunderea cornponentelor. eondimentare corespunzatoare Tabelul 8. se taie felii. de proteinele superioare din ou si Iapte. aglomerari eu - fierberea Insutlcienta (legume nepatrunse) adaugarea incorecta a amestecului faina. Se serveste fierbinte. cu supa. - - rnazarea din conserva se scurge de lichid si se trece . Galbenusurtle se arnesteca cu lapte si sare.. sau margarina.prelucrarea primara a legumelor se face specific pentru fiecare leguma. Iapte. (continuare) Caracteristicile Tehnica prepararli Grupa de produse Aspect Culoare Consistenta organoleptice ale cremelor . se fierbe ptna ce mazarea este bine fiarta. Caracteristicile organoleptice preeum !}idefectele ce ar putea aparea la obtinerea cremelor sint indicate in tabelele 8. pentru a impeldica formarea unei pojghite pe suprafata preparatului. 1/3 topindu-se pe bale de apa. 112 113 . continuarea fierberii ~i repetarea operatiei de pasare Opera[il pregatitoare sint: ._ - Operatii pregatitoare I Tabelul 8. . La sfirsitul fierberii seadauga cuburi de mar . .1 se rumen esc Ia cuptor faina se cerne supa de oase se prepara fofolosind reteta respectiva ceapa Sf! iniibu~ii in margar ina sau unt. fara gust ~i miros strain gust dulceag. - opalescent Ia supratata crutoane de piine sau legume fierte. posibilitati Cauze dozare incorecta a cornponentelor fierberea indelungata insuficienta sau de remcdiere Remediere adaugarea de supa de oase si potrivirea consistentel fierberea pina la obtinerea consistentei corespunzatoare . faina amestecata cu apa. placute. galbenus si lapte. care se Imparte in 3 parti egale. Gust si rniros .obtinerea erutoanelor: se tale piinea felii subtirl siepoi cuburi.fierberea 10 minute pentru unlformizarea gustului. potrivind consistenta preparatului cu supa (daca este nevoie) ~i amestecindu-l pentru a nu se forma aglomerari.7. .•__ s_o_rti_·_m_e_n_t __ Supa-crema din mazare l. . se tree prin jet de apa rece. ouale se prelucreaza primar prin separarea galbenusurilor: laptele se fierbe !?i se ternpereaza: se obtine un amestec din Iaina.feW subtiri. 8Tehnologia culinara cis. densa.6. avind ca adaos unt. Tabelul 8. Are gust dulceag 9i aroma placuta. se servese ca felul I. sare.7. specifice legumei de baza. x-xr-XII. Defectele Defecte consistenta densa sau putin cremelor. amestec care are rolul de a marl consistenta ~i valoarea nutritive a preparatului.pasarea preparatului si obtinerea unui piure de legume. Crernele se prezinta in ceasca. garina.pregatirea elementelor de adaos: faina se eerne. se toarna in crema amestecindu-se continuu pentru a nu se tala. lapte :.mte " Supa crema din conopida Preparate Iichide speciale Caracterizarea preparatului. .8. I Creme. eu crutoanele de piine deasupra. . Se digera user. completind eu supa.oi lipidele din galbenusuri.Incalzirea supei de oase de face pentru scurtarea timpului de prelucrare termica. 'I'ehnica prepararii consta in: . . se dezinfecteaza. lapte. Se trece prin pasoar obtirrindu-se 0 crema.1 prin jet de apa rece 1 ceapa se curata. cauze.divizarea grasimii: se utilizeaza margarine sau unt. - 1 ( . bol. care se stropesc eu grasirne topita :. iiiia te diferi t - alb-gal buie sau cu nuana ta slaba eulorii legumelor de fluida omogena - sr-mi- - baza. . buchetele de conopida. piinea se taie euburi mid care se stropesc cu 25 g margarina sau unt :. . si S. supiera sau erutoane deasupra.mabuslrea legumelor cu supa ~i 1/3 din grasime pina Ia pi'itrunderea partiala a legumelor. iar taierea se face rnarunt sau In . se opareste sl se mdeparteaza apa laptele se fierbe si se raceste oualc se spala. galbenus. Crema se prezinta in ceasca. faina.S. unt. dozarea incorecta a condimen telor fierbere indelungata - - condirnen tare excesiva - - adaugarea de supa necondimentata FISA TEUNOLOGICA Denumirea preporatuiui Griip« de prep. Se adauga bucat! mid de rnargarina (25 g) sau unt pentru impiedicarea formarIl crustei.adaugarea compozitiei de faina.. subtiata eu supa de oase.: bol sau supiera si se servesc flerbinti.i se rumenesc in euptor. Se adauga mazare supa de oase. - neomogene. sare.

100 kg 0. lrngura de lemn. se spala fiecare frunza in jet de apa si se taie fir. Componentele de baza ale ciorbelor I?iborsurilor sint: . .'\.laptele: proaspat. tel. jar patrunjelul. 1 I I pestisort: . pentru ciorbe. prelucrat primar. struguri verzi . orez sau paste fainoase cu rol de marire a consiso/ntei. Salata verde se eurata. CIORBELE ~I BOR~URILE DE LEGUME ! Ciorba de salata Este tot 0 ciorba de legume. . .4. Se taie cuburi.010 UstensiI~ ~ne~esar: sint: vas pentru spalat. . bors.. 8.fama: sa alba culoare aIM.c:.se pregateste amesteeul de faina. .050 supa de oase 1 1. alaturi de costita si omleta. In compozitia obtinuta se adauga ~me~te~ul pregatIt d~n galbenusurl amestecate eu faina si lapte.500 kg 0. Ele se deosebesc de supe prin faptul ca se acre. La sfirsit se adauga bucati de unt sau margarina pentru a evita formarea peliculei la suprafata.leustean si patrunjel.. . . patrunjel si marar.se cerne faina. precum si unele defecte ce ar putea aparea la obtinerea lor sint aceleasi cu cele indicate in tabelele B. la servire.ouale: proaspete.supa de oase: proaspat pregatitaccu gust si miros specifics. se obtinl conform schemei tehnologice generale 8.1.agurida). deci elementul lichid este apa calda. dupa prelucrarea primara.. telina. ina!bu~indu-se in 50 ml apa r. dupa prelucrare 115 'f 82. • _.5 n:m. care este apa calda ~i grasirnea. gust dulceag. cutit. sarea de lamiie fie dizolva in apa: piureul de fruete crude se obtine prin fierberea si pasarea acestora. .lintervenind in plus operatiile pregatitoare pentru unele elemente de acrire.rea 10 min. Se contmua herbe. iaurt. Ciorba de Iasole verde Este 0 ciorba de legume sl supa de oase. Aqeste ciorbe ~i borsuri precum si cele din legume si supa de oase. iar pentru borsuri . prune verzi. ou. pentru "ciorbele si borsurile din legume ~I supa de oase» :. Fasolea verde se prelucreaza primar si se tale in bucati mici.. 0 parte d. ~i anume: zeama de varza ~i borsul se fierb separat. Tehn~c~ p.repar~rii.500 sare kg 0.. se spumeaza ~i se strecoara. sare de Iarniie ~au sue de lamiie. sue de rosii sau pasta de tomate. . Spre exemplificare se prezinta trei sortimente de ciorbe: "ciol'b<1de cartofi".lele de ~o~oplda se scot din supa. descrisa la obtlnerea supelor. supa de oase.e~eme"!'tul lichid. ra. morcovul.2. . lapte . pasta de tomate se dilueaza cu apa . .i borsuri gustul fiind acrisor. smintlna.cu rol de marire a valorii nutritive sl imbunatatire a gust)11ui. zer. 114 fli . la ciorbe r.se prepara supa de oase. cu gust si mires specifice: .~e caIitate ai preparatulu] finit. La acrirea borsurilor se utilizeaza ca element de acrire numai bors.oua (galbenusuri) 1 kg 0. iaurt. servet de bucatarie Verificarea caliHitii materiiIor prime folosite consta in. Se adauga ceapa inabusita si se mal flerb: .faina . . Ciorba de cartofi Este 0 ciorba de legume. . se adauga in preparat 0 data cu borsul. In:Iic . specific elementului de acrlre.verdeturi condimentare: leustean.i se taie marunt.. pahal grad~t: sita. "dorba de fasole verde" si "ciorba de salata verde". se dezinfecteaza ouale. iar cartofii. coloratia specifics soiului. conopida. patrunjelul. ~e paseaza. Leusteanul. morcovii ~i ceapa. blat de lemn.050 sau unt ·kg 0. Prezinta particule mid de legume aflate in suspensie in lichidul de fierbere._ elemenie de acrire: zeama de varza murata. intreaga.lapte .050 kg 0. smintina (sau iaurt) care este elementul de ada os al preparatului. ~.cu ro1 de leg are ~i marire a consistentel. Caracteristlcile organoleptice.2. faina . pentru "ciorbele si bor~ur~le dl~ legume". . Radacinoasele se prelucreaza primal' :.50 - margarina kg 0. ~e spala. faina. nevatarnata. protejata de 1-6 frunze. pentru "ciorbE>l~si borsurile din legume ~I carne" (carnea raminind in preparat).200 kg kg 0. Elementele de acrire se adauga in preparat numai in ultimele 10 minute de fierbere.. si 8.i suya de carne.se c~riWl. se separa albusurlle de galbenu:. pentru mdepartarea eventualelor insecte.apa: fi.. se tine in apa eu sare 10 mm.lli borsurjle sint preparate obtinute din legume sau din ~l legume.3. piure de fruete crude (corcoduse. .c.conop~da trebuie sa fie proaspata. fara impuritati fara miros si gust stram. Costita se taie cuburi si se Inabu~a in 25 ml apa. Consistenta asemanatoaro eu a smintinii proaspete . fara Ioviturl' . B~c?etele de ~onopida se fierb in supa.<1 urrne de mucegai. galbenus si lapte.untul: proaspat cu gust placut fji miros specific. CIORBELE carne $1 BOR$URILE C~orbele . oala. se pot utiliza unul sau rnai multe elemente de adaos.rn buch~te. I . .uri.ii subtirl.Components pentru 10 portH a 200 g conopida ceapa . !ntreaga. Se forrneaza 0 compozitie din galben~.i 10 g untura. pentru a nu ingreuna inmuierea Iegumelor datorita aciditatii lor. . Ceapa sa inabusa cu [umatate din cantitatea d~ margarma si supa. ~ elemente de adaos. Culoerealb-galbuje.Din albusurile batute I?i prajlte in untura se prepara 0 ornleta care se taie in euburi. O~eratii pregatitoare constau in: se curata ceapa se spala se taie S? ~ legume diferite: eel rnai des utilizate fiind ceapa. se tree prin apa rece. ~ se spa!. se desface buchetele. otet.

fara miros strain. extractlva a carnf Fierber ea mata. 117 II IUt ...2. obtinere a ciorbelor Preparatele lichide se servesc fierbinti. iar patrunjolu] verde si smintina oSI BORSURILE DIN LEGUME SI CARNE Aceste preparate in schema 8. la bol. condirnentare corespunzatoare Doz ar ea componentelor .1 Fierber ea 'j15 minule '" 1::. J Pregatirca elementelor de aerire . nesfart- l alb galbuie (cele ell ou.condimentare exccsiva (pre r sarata) sau cu gust ~i aroma denaturate donsitate marc prea - - fierbere prelungita proportie nccorespunzatoare intre lichid. supiera sau cana. pentru a preveni sfarlmarea earn. Pr e g a t ir e a elernentelor de ad aos Prel ucr area prirnar a a c!irnii Prel ucr a rca primar a a Iq~umelor -'" Jt Prelucr area primarii a verdeturitor - opalescent bucati de carne cu sau fara os unif m portlonate. legume. pat~unse. Se pot servi imediat sau se pastreaza la oald pe baie de apa cel mult 4 ore 1a 60°C. verdeturl. a condimentelor ~i a verdeturilor eondimentare (se retine nurnai patrunjel pentnt servirc). Schema tehnologici de se pot obtine apllcind procesul tehnologic indicat Schema 8. organoleptlce ale ciorbelor Culoare ~i horsurilor din carne ~i legume ~i borsurilor din legume ~i carne - 1 t . sint cele indicate la supe. 8. in apa rece (2-4 I pentru 10 portii) ell sare. legume. spalarea. Mararul prelucrat pr'imar data eu otetul.I.. fara gust ~i miros gust acrl sor. in dulapuri frigorifice sau vi trine curate. Pregatirea elementelor pentru acrire s-a indicat la obtinerea ciorbelor sl a borsurilor din legume.curatirea de piellte. plemcntc de aclaos. car nii ~i a lerrume10r .5.fierberea extractiva a carnii.adaugarea elementelor de adaos.10. CIORDELE rosiile proaspete. Aspect I - I Consistenta lichida I - Gust si miros placute. se tale marunt. la tempe:-a!ura. se spala. posibilitati Cauze fierbere fierbere prelungita in clocote mari de remediere Remediere la carnea cu tesut conjunctiv care s'e sfarima user (peste) se adauga In apa de fierbere putin otot.' Ver ilicarea calitil(ii clemente de acrire. de {)_4°C.J. ~. fiiI'a forma defin ita Tabelul 8. Defeete.prlrnara.~~::J Operatlile pregatitoare pentru legume. dezmfectate. carilcteristi ce dementelor din componenta. pina la patrunderea partiala a carnii: in tirnpul fierberii se indepartaaza spuma. .9 ~i 8. Se pot pastra maxim 48 ore de la preparar~. carne de ovine). aplicata numai carnii ell miros specific (de exemplu.aduugare de supa de U'lSC. portionarea Ia gramaj ~i blansarea (oparirea).adaugarea legumelor :.L . se oparesc. se decojesc in preparat 0 data cu elementele de adaos.5.JIt elemcnte de adaos. ! Th~U Caracteristicile . carne. . condirnente. componentelor PREGATITOARE J. a elernentului de acrIre. IOPERAT!] . tndicii de calitate pre cum ~i defectele ce pot aparea sint indicate in tabelele 8. elemente de adaos. - elernente de adaos ~L_ berea . « Defecto carne si legume sfar-imate. dozare gr~ita mentelor cantitate prea lichid a condimica de se adauga supa necondimentatii de oase -.i) r::r?lnV. . Tehnica prepararll consta in: . legume taiate specific preparatului patrunse. 116 J r i I - aspect tulbure - nu s-a adaugat sare Ia inceputul fierberii nu s-a inlaturat spuma la timp s-a depasit timpul de fierbere.fierberea 15 minute pentru uniformizarea gustului preparatului. yerdeturi condlmentare.i contlnuaraa fierberii pina Ia patrunderca componentelor (marmita se inchide dupa adaugarea legumelor)· . cauze. Operatia pregatitoare specifica este preluerarea primara a carnii prln. cu forma d finita.c1. destinate in exclusivitate pastrar ll lor. celo r cu pasta de tomate sau rO!'lii) - .2.fain~ 100 ml supa de oase. se taie felii ~i se adauga cernuta se amesteca eu se adauga in preparat 0 se adauga la servire.10.

8. Dupa patrunderea partials a radacll:oaselor se pun capetele si cozile de peste !a . ceapa ~arun. Preparatele lichide speciale se realizeaza prin tratamerl:tul ter_nllc de fierbere. radaci: noasele.e se !r~nsforma in pectins solubila si legumele se inmoaie.dupa prelucrarea primara. lungi de5 em.le in ~pa. 1/2 laslndu-se Intrcg sl adaugindu-se la fiert cu radacinoaselo. patrunjel verde si sare . ceapa n:al'u.te.iunghiuri.sl a cepei.olubile. se aplica schema tehnologica 8. se strecoara preparatul $i burta sa taie in fi!!ii subtiri. spalate. oparite.mentele de adaos (otel.de tomatlf. varza 91. Rm.5. tarhonul opareste . la servire.'1 JasoI:a conservata se scurg de lichid si se spala: Iousteanul 1'1:1/2 .ta.. se spala. alaturi de ele. se taie felii si se adauga in preparat 0 data cu zeama de varza ~i celelalte adaosuri. Prelucrarea terrnica se face in 8 litri de apa. u . La sorvire se adauga 1/2 din patrunjelul verde. Pentru reducerea pierderilor pe masura 119 1 III . Pectinele prm fIer~ere mdulc~s~ gustul preparatelor lichide in care au fiert legumele. Prin spalare se pierd componentele chimice solub. proteine s. I 60rs rusese ~eg~mele. Prin fierbere alimentele cedeaza 0 serie de substante. radaeinoasele t. cu verdeata. Ciorba de perisoare (a Ia grecque) Preparatele lichide "a la greeque" se caracterizeazi'i prin prezenta compozitiel de faina..ngus. REidacinoasele ~i ceapa prelucrate primal' se taie in doua sau in patru. plna la patrunderea partiala. di patrunje. usturoi) eu care se fierbe inca 1() minute. Fierberea perisoarelor dureaza 20 minute. globuline) si vitamine hidrosclubile care tree III apa de fierbere influentind valoarea nutritive a preparatelor.· .dm patru~Jel se adauga in preparat 0 data cu bOT9UI.. se scot oS~ll arr:ar ~i ~ranhii1e: radadnoasele si eeapa se preluoreaza primal'.fiert. adaugindu-se in zeama. iar ceapa verde se adauga o data cu borsul. patrunjelul se adauga doar la servire.3. Ciorba de potroace lVIiiruntaiele se spala.. se taie astfel: cartofii. ~lel si 100 ml apa.lmpr~:ma eu borsul 91 pasta . osiile v r proaspete. flor~ pescaresc I Capetele sl eozile de peste se spala. y Protopectinaeare leaga celulele tesuturilcr veg~tal.or~ pma Ia patru~dere~ partiala.n~~ i a rtravetii murati se spala se curata de coaja ~1 serninte.se medeleaza perisoare rnici. .i•. radacinoasele. dupa prelucrarea prlmara. se tale marur:t ysr se pu_? la fiel!t primele in apa calda cu sare. varza. arza yCareU1?. se tale fl~ll cS . cUb':l. Ceapa. cind legumele sint patrunse partial.?1ll Ciorba !araneasdi ell carne de vita Legumele . Ciorba de burta Amestecul pentru ciorba se oparests ~i se spala. c spalare..a la sfirsitul fierberii..mazare~ 1. (albuml?e.. se amesteca cu zeama (200 ml) ~i se strecoara. un ou intreg. a~dell se inabuse separat U. glucide. taiere se pierd substante nutritive aflate la su~ra~a~a a!l1~entelor. iar 1/2 se zdrobeste._Pl'lrl: uratl~e. radaclnonsels si 1/2 din ceapa se prelucreaza primal' f}i se taie maruntorezul se prelucreaza primal' $i 1/3 se opareste: larniia se spala si se stoarce sucul: peri~oarele se pregatesc din carnea ~i ceapa tocata la care se adauga orezul oparit. Carnea prelucrata primal' se toaca cu 1/2 ceapa taiata sferturi. se decojesc. rO$l~le felu. restul verdeturilor fiind adEiugate 0 data cu borfJul. . ~ /2 in y 1'1i e oparesc. se spala. Radacinoasels se indeparteaza din preparat dupa prelucrarea terrnica. ceapa. se oparesc. Astfel . TRANSFORMARI CE AU LaC IN TIMPUL PREGATIRII PREPARATELOR LICHIDE SPECIALE Caraeteristiee pentru preparatele lichide eu carne este introducerea acesteia in apa urmata de fierbere la foc moderato . La servire se adauga 1/2 din patrunjelul verde. se ~daug. 118 se Bors moldovenesc Radacinoasele prelucrate primal' se tale ~~!!ii.ri.. solubile cum sirit: substante minerale. prelucrate primar. usturoiul se curata. :aor~ eu carne de miel Carnea de miel prelucrata primar se cpareste si se spala in apa receradacinoasele prelucrato primal' se cresteaza. iar ~ltel~ se degradeaza prin contact eu aerul. La ~servire se 'y s adauga 1. lId vel' e. se curata si se oparesc: radacinoasele prelucrate primar !?i ceapa se taie marunt. pregatlte frecvent in urritatile de alimentatie publica. ardeii graai fl~U. ~i anume: Ciorba ardeleneasca cu carne de pore Legumele. . se tale marunt. La servire se adauga smmtma si 1/3 din patrunjel. Inainte de fierbere. la servire adaugindu-se rnarar verde. existind unele parttcularltati in preparare. se oparesc si se taie felii. timp de 6 ore. daca apa Iolosita nu este calcaroasa. rosiile proaspetye se 9u~a~a. rosiile se spala. Dupa fierbere.iar restul de patrunjel.iile.sf:cla ~091e dupa preluetarea primara sl taiere se fierbe ~n 1/3 b. decojite sint tal ate feln. ytl:nP in care au loc pierderi cantitative si calitative. nutrItive. a~~eii fi!!i~. srnintlna (sau iaurt) ~i galbenus de ou. gogosari. ceapa uscata sl ceapa verde se prelucreaza primal' ~i se tale marunt. rotunde (4 bucati la portie) care se pun pe un platou stropit cu apa $i se adauga in preparat 0 data cu 2/3 din orez.Pentru sortimentele de ciorbe l1i borsuri din legume si carne.>i se tale fj~ii. gogosarii se spala I. acrirea facindu-se eu sue de lamiie (sau sare de larniie). . seA~~ie as~~el: ca~tofii eUbur. alimentele sint prelucrate p~lmar. Carnea se pune la fiert dupa patrundersa partiala a radaclnoasslor.

Preporou- 1t . pentru a ave a consistenta crerncasa. de a mari valoarea nutritiva a aeestuil' prln continutul in trofine al componentelor folosi teo Sint preparate u volum mic si valoare alimentara mare. E. fapt ce determina marirea apetitului liii usurarea digestiei. conform schemei 9. provitamina A) in proportie ridicata. pe~tru a se obtine un Iiehld cit mai limpede. supele se strecoara. de a pregatl organismul in vederea consumarii. In timpul pregatirli. complexul B. spanac. Pe parcursul fierberii.- _· Schema 9. celorlalte preparate din meniu. pentru a se Indeparta tot nisipul. Dejunul reprezinta rnasa cea mal cons. potasiu) 1'1i vitamins (C.TEHNOLOGI1\ PREPARATELOR SERVITE CA PRIM FEL .. Cele conservats se scurg de lichid si se clatesc in jet de apa reee. fier. iar legumele saracs in apa si produsele cerealiere absorb apa din lichidul de fierbere. cedind 0 parte din apa mediului de fierbere. preparate de felul intli. add ascorbic). fosfor. Iar supele-creme se paseaza.eparatele care se pot servi ca prim fel la dejun se claslfica In Iunctie de materia prima de baza. in suspensie. ciuperci etc. unto '. pentru indepartarea tuturor Irnpuritatllor. . optional eu preparatele Iichide. In forma caracteristica pre:paratului. 121 III . S9 spala. .Ceapa. provenite din materiHe prime. Intrueit fierberea alimentelor duce la 0 importanta pierdere de vitamine terrnosensibile (tiarnina.1 Clasificarea din din din din din preparatelor sorvite ca prim fel legume. Ele contin substante minerale (calciu. Aceasta eoncentrare de factori nutritivi influenteaza pozitiv procesul de digestie ~i asimilare. Pentru preparatele lichide se pot folosi si legume deshidratate. 9. preparate de baza ~i desert. CAPITOLUL 9 .).Liimiia. printr-un aspect atragator. glucide simple ~i poligluejde sub forma de amidon si celuloza (in fasole si carton). Structura rneniului pentru micul dejun obisnuit euprinde gustari (aperitiv). Preparatele din legume se caractertzeaza. mazare. Se mareste secretia sucurilor digestive. se opareste (se da in citeva clooote) 1'1i se trece prin jet de apa rece pentru mdepartarea substantelor iritante pe care le contine . stimulind pofta de mincare. se recomanda la sfirsitul pregatirii lor sa se adauge sucuri de legume verzi. uleiuri eterice.Verdeata se spala in jet de apa.. care se servesc ca prim fel in meniul pentru dejun. si prin fierberea lor in conditli eorecte calitatile nutrition ale sint aprcape identice eu cele ale legumelor proaspete. proteine in proportii mici.1. spa lata si taiata. Dupa prelucrarea termica. inainte de taiere. In acest caz legumele tree in Iichidul de Iterbere sub forma de particule fine. lipide provenite din grasimile adaugate in preparate. lejera. crupe. . subproduse din carne. in primul rind.~ ce alimentele sint prelucrate p~ima~ trebuie supuse imediat tratamentului termic.. Ciupercile proaspete se curata ~ise spala in mai multe ape. Dupa taiere se pastreaza In apa acidulaw. PARTICULARITATI DE PRELUCRARE A COMPONENTELOR . . marindu-si volumul si greutatea. datorita coloritulul viu pe care il au legumele. Preparatele.stentri a zilei. legumele eu continut mare de apa si earnea l~l rnicsoreaza volumul. au rolul de a deschide apetitul prin prezentarea lor cit mai aspectuoasa. K.. incomplete (in cantitati mai marl In fasole boabe. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN LEGUME . aslgurind 45-500/8 din necesarul caloric pentru 24 de ore.1. peste. oua. curatata. Iichidul se concentreaza 'in substante nutritive. verdsata taiata marunt. acizi etc. paste fiHnoase IIi br lnza: piine. P .

2. ceapa sa fie frumos rumenita (galben-aramie). marunt . ceea ce deterrnina mentinerea formei prin turnare. cauzele care Ie genereaza !?i posibilitatile de remediere. prin spalare si rnentinere timp mai 'indelungat in apa (0 cantitate din substantele nutritive se dizolva in apa). feUi . fierberea timp de lora. in special' hidrosolubile. jumatate din cantitatea de patrunjel.seurgerea apei. fara mentinere in apa acidulata.a Culoarea ciupercilor prea Inchisa Aspect necorespunzator: . montarea pe platou sau farfurie. Defectele preparatelor din legume sint determinate in principal de calitatea neeorespunzatoare a oomponentelor folosite. clupercile sa fie blne patrunse iar sosul lejer. pentru a inmuia celuloza din pielita. decorarea eu elemente vestede. . 123 Conditil de ealitate.aspect placut.Eosoleti boabe se alege de impuritati si se tine in apa rece circa 12 ore.ciuperci sfartmate: . adaugarca sarB de lamiie prea tirziu: taiere~ incorscta: depasirea timpului de fierbere. pentru fasolea batuta . . masa ciupercilor scade prin pierderea unei cantitati de apa.sarea de Iamfie inabuslrea cepei ulei ~i apa.. folosirea de vase ~i ustensile oxidabile. Tehnologia specifica preparatelor din legume este prezentata in tabelul 9. de folosirea ustensiIelor necorespunzatoare si de nerespectarea conditlilor de pastrare. . piper. cleioasa Culoare mchlsa Ceapa insuficient rumen ita sau prea arsa Gust fermentat - - 9. tree in lichidul de fierbere.Prin prelucrarea primarii a legumelor apar pierderi cantitative. se distrug unele vitarnine. t . Tabelul9.lamtia. prfijirea cepei in ulei ('12) pina la culoarea galbena-aurie. sare.baterea la robot cu ulei (112) !ii mujdei de usturoi. Defecte.- Tehnica prepararii ~i montarea pentru prezentare "iL la greeque" - - - prelucrarea prellminara a componentelor taierea: lame . preparatele sa fie potrivit condirnentate.La prelucrarea termicii a parte din substantele nutritive solubile.. marar. . cu adaugarea spre sfir-'?it a vinului: montarea pe platou sau farfurle. batere incompleta pentru Inglobare de aer. adaugare: ciuperci. taierea in felii (pestisori) a cepei . adaugare de Iichid in cnntitntc insuflcienta in tlmpul baterti. posibilitati de remediere. . pisarea eu sare a usturolului: adaugarea peste usturoi de apa fierbinte sau supa. Prin oparirea cepei se indeparteaza a parte din substantele iritante. prin indepartarea impuritatilor si a partilor necomestibile (20-500/0) si pierderi ealitative prin indepartarea Ia curatire a unei portiuni din partea cornestibila. Ciuperci .1.clemente de decor ve!itede ~ preparatole din legume Cauze prelucrarea prelirninara a ciupercilor cu mult timp inainte de? tratarnentul termic. se da citeva cloeote si se scurge apa. iar fasolea -cea obtinuta la turnare.cantitate necorespunzatoare de sos. sorvlrea rece. . 122 II In . Fasole Mtuta pregatirea prelirninara a componentelor . sare de lamtie. pastrarea in conditit necorespunzatcare (timp indelungat la temperatura ridlcata) I 1. .tocarea sau pasarea. Prea compacta. cauze. TRANSFORMARI CE APAR IN TIMPUL OBl'INERII PREPARATELOR DIN L'EGUME . sint indicate principalele defecte ce apar. se mareste consistenta preparatului. .2 Defedele Iii cauzele lor pentru Defecte Ciuperoi la grec" . de nerespectarea tehnologlei. Preparatele din legume trebuie sa alba: .racirea: .rnasa cremoasa. dozarea nscorespunzatoare a cornponentelor pentru S0S. Tabelul 9.consistenta: pentru ciupercile "Ii Ia grecque". Tehnologia Operatii pregatitoare specifics preparatelor din legume In tabelul 9. nerespectarea tlmpulul sl temperaturii optime de rumenire. bine afinata. Dupa racire amidonul gelifica. . dccorarea cu felii de Iamiie si patrunjel verde.2. dizolvarea in apa: . prin turnare eU posul cu writ. caraeteristice componentelor folosite. Apa in care se fierbe fasolea devine lesioasa datorita sarurilor de potasiu (pentru eliminarea surplusului de sarurl de potasiu se schimbii apa de fierbere).ceapa . servirea: rece in Fasole batuta 2. decor-area cu ceapa prajita. strecurarea fierberea fasolei: . Fasolea se pune la fie1t Ia inceput in apa rece. inlocuind-o 'cu una clocotita en sare (pentru indepartarea surplusului de saruri de potasiu).culoare caracteristica componentelor folosite: fasolea batuta sa aiba culoarea alba. S311 ell mult timp tnalnte de prezentare. In tirnpul fierberii.gust !ili miros: placute. apa (circa un litru) . .1.verdeata. montate ~i decorate: ciupercile sa-si pastreze forma data la taiere. estetic.ciuperci.bucati inegale. iar fasolea i~i mareste masa sl volumul (de 3-4 ori) prin absorbirea de catre amidon a unei cantitati mari de apa.

legumele i~y rnodifica consistenta. oua . radere .brinzii I Mamidiga pregatirea prellrnlnara a CO mponentelor. apoi apa rece.mamilligutii . paste Iainoase 9i brinzeturi este prezentat in schema 9. forma bine definite pentru preparatele din crupe: galustele sau bulz (sferica). fierbere .birie patrunse.. PASTE FAINOASE $1 BRINZA Preparatele din crupe. vitamins $i substante minerale provenite din componentele din structura preparatelor. gustului deosebit sl valorii nutritive rnari. specifica materiilor prime de baza (pentru bulz galben-auriu.In urma tratamentului terrnic.paste fainoase seurgere. alb-galbui).grasime eu - - 9. calda introducerea pastelor fainoase tn grasime. asezarea In tava eu margarina deasupr a: gratinare. flexibile. montarea: pe platou sau farfurie. ceea ce deterrnina 0 digestie usoara.servirea . Schema 9. amestecarea eu brtnza a) pentru macaroane cu intreaga cantitate b) pentru taitei in compozitie 300 g.pregatire . Tehnica prepararfi ~i montarea pentru prezentare Galu~te a comdin brinza ~ forrnarea cornpozitiei prln amestecare de gri~.2.In timpul tratamentului termic apar a serie de transformari. clatire eu apa calda.structuraafinata (gllIu:?telesi bulzul).imediat dupa preparare. portfonare.svaiter ! . PASTE FAINOASE $1 BRINZA . . gratlnare: 5-10'.prelucrate termic corespunzator . completate cu lipidele care intra in componenta preparatelor (ulei. mont ate pe platou sau farfurie sa aiba un aspect placut. in special amidon din crupe si paste fliinoase. Tratamentul termic aplicat p€ntru pregatirea acestor preparate este [ierberea. . i9i imbuna- .3.3 Tehnologia preparatelor din crupe. t I Bulz clobanesc formarea a 10 cocolosi de marn'illguta: umplerea eu b~nza. se inmoaie. egale ca marime. pastele fainoase sa-$i pastreze forma initiala. . ineiiIzire . devin usor digestibile.4. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CRUPE. Produsele devin astfel comestibile. pentru galu~te si paste fainoase. lipide din brinzeturi. caracteristice componentelor folosite. Sortimentul preparatelor din crupe.grir. servire: pe farfurie.culoare plaeuta. fapt care impune a atentie deosebita in timpul prepararii. fierberea in apa-clocotlta cu sare. 124 Macaroane sau taitei cu brinza fierbere . . estetie.cascaval ungerea tavl! cu margarina (50 g) cu brinzii ~i oua - asezarea Preparate din crupe {- gaIu!jte din brInza bulz ciobanesc marnaliguta cu br inza 'Ii Qua macaroane cu brtnza taitei eu brmza spaghete eu br lnza de vaci - { - din paste fainoase { - in straturi alternative de rnamaliguta (3). naturals. taierea giiIu~teIor eu lingura. Aceste defecte nu pot fi remediate.3. nedesfacute. . montare: pe platou sau farfurie.radere . toti factorii nutritivi raminind in componenta materiilor prime. se formeaza arome noi. 125 In . restul se presara deasupra. formarea a 10 cuiburi Ia suprafata introducerea in euiburi a cite doua oua . paste fainoase sfarimate sau lipite Intre ele). . servire: calde Tehnologiile specifice preparatelor din vaceasta subgrupa sint prezentate in tabelul 9. servire: cald - pregatirea m-imaligutei conform retetei studiate anterior. . protide complete din brinzeturi. paste fainoase si brinza slnt apreciate de consumatori datorita aspectului placut. Defectele care pot sa apara la aceste preparate (aspect necorespunrespunzator. aceste preparate putind fi recomandate consumatorilor de toate virstele si chiar in anumite diete. Tabelul9. 9. montarea pe platou sau farfurie cu margarina topi ta deasupra: servire: calde - prelucnarea prellmlnara ponentelor . deoarece amidonul absoarbe cantitiiti marl de apa. unt. galuste tari sau sfarimate. Conditiile de calitate pe care trebuie sa le mdeplineasca preparatcle din crupe..La prelucrarea primara apar rnodlficari cantitative foarte micl. isi irnbunatatesc gustul.sare . brinza (2). presarare eu . svatter. se datoreaza dozarli necorespunzatoare a materiilor prime sau nerespectarii tehnologiei specifice.cascaval gratinare 15'.re . .gust si aroma placute. prin indepartarea impuritatilor care se considera neglijabile. In timpul fierberii crupele ~i pastele fainoase \If?i modifica in mod considerabil volumul :?i masa (se maresc) . friimint. faina.2. paste fainoase sl brinzeturi sint urmatoarele: gramaj la portie corespunzator. paste fainoase ~i brinzll Oper atii pregatitoare . TRANSFORMARI CE AU LOC IN TIMPUL OB'fINERII PREPARATELOR DIN CRUPE.brinzll . Ele contin glucide simple si poliglucide. smintina).

Miiruntaieie de pui se curatA sl se spala in apa rece.Ql5 Operati! pregatitoare Tehniea preparar ii ~i montarea pentru prezentare 1 - sote din fieat sate din msruntale de pui Sunca presata Pastil de tomate Ceapa Piine alba Gri~ Lapte Morcovi Telina radacina Ulei Sare kg kg kg kg kg kg kg 1 - - oua kg kg kg curatirea piinii' de coaja. care au oa materie prima de baza piinea. Astf'el. fiind apreciate de toate categoriile de consumatori. musacaua de piine alba si brinza. morcovi.6.tatesc digestibilitatea. taiere in cUburl mid.800 0. ruIarca -'ii asezarea in tava unsa cu ulei. se curata de membrane si se spala.). sosuri.. inima. pentru a se dispersa uniform in sosul preparatului. gramaj la 0 portie de produs finit rulada 200 g 50S 80 g Cantit. adaugarea oului: . fapt care determi~a 0 digestie usoara. se indeparteaza locul de intrare a vaselor de singe. morcovilor. . rinichi.100 0. pentru ca aceasta determine intarlrea ficatului.3. de aceea ele se pregatesc in stare proaspata sau imediat dupa decongelare ~i se servesc cit mai repede. 9. fara aglomerarl (pentru preparatele sate). . in soslera 9. St~udura tesuturilor subproduselor din carne este ftna. Indici de calitate.100 0. Prin gratinare isi imbunatatesc sl mai mult gustul. Subprodusele de carne au valoare nutritlva mare. in culori vii. Preparats din subproduse de carne din creler din fieat din maruntale { - creier creier Ul 1a creier rasol cu sos de lamtie grecque) pane . ele contin proteine complete.). TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN SUBPRODUSE DE CARNE Preparatele din subproduse de carne au aspect placut. completate in preparate de substantele nutriti* din celelalte componente folosite la pregatirea acestora: legume. cu ajutorul legumelor (HhnU. Preparatul rulada de piine alba si sunca este prezentat in tabelul 9. legumele sa-si mentina culoarea vie. neprelucrate termic (unt. pentru a nu se forma aglornerari in momentul introducerii in preparat. se indeparteaza capsula (membr-ana care n acopera) si se spala cu apa rece. se mentioneaza: rulada de piine alba si sunca. telinei - Ilerberea grisului in lapte.100 1.i verdeata. fragede. se spala si se taie in forma caracteristica preparatului. servindu-se frumos aranjate pe platou sau pe farfurie. nici prea dens). Sortimentul preparatelnr din subproduse de carne frecvent solicitat ca prim fel este prezentat in schema 9. D. fier etc. se desface in putina apa rece. in special fierberea si sotarea. grasimi. Componente 10 portii 0. . Ficatul se taie. Legumele se curata.culoarea specifica componentelor folosite. C. asezarea suncii deasupra. Racirea creierului se face in supa in care a fiert. .100 0. catifelat. maruntaie de pasare si diferite adaosuri. In timpul sotaril nu se adauga sare. gustul devine dulceag. pentru dizolvarea cheagurilor de singe.5.3. suculente: .D25 0. pe toata suprafata. verdeata). vitamine (A. Creierui se tine 0 jumatate de ora in apa rece. glucide (in propartie mal mare in ficat).aspect placut.gramaj la portie corespunzator.150 0. smintina etc. Datorita continutului mare de apa fji proteine. . fosfor.rach-e. determinata de con- Particularitiiti de prelucrare a componentelor. . frumos montate si decorate. Preparatele din subproduse din carne.sosul lichid (a la grecque). Rosillc. UiM bruta pt. substante minerale (calciu. taleraa julien a ~uneii. cu sos tomat separut. aroma $i aspectul. . decorate estetic. Fiiina. cit mal aproape de cea naturals. pentru a putea fi decojite. trebuie sa alba: . atragator. Tabelul T€hnologia specifica preparatului "Rulada de piine alba ~i sunca" 9.'< servite ca prim fel. ficat. Pentru pregatirea acestor preparate se folosesc subproduse de carne: creier. se oparesc cu apaclocotita. taierea in felii a cepei.subprodusele bine patrunse. ungerea ruIoului cu ou batut.amesteeare.000 0. complex B). Tehnologia specifica preparatelor din subproduse este prezentata in tabelul 9. maduva.intinderea cornpozttiel sub forma de foaie ell grosi mea de 3 em. . dupa cernere.servirea calda.manta rea ruladei pe platou sau farfurie.4 tinutul lor ridicat in trofine de call tate superioara.coacerea Ia cuptor 30 minute ~ racire. Pierderile de vitamine sint inlocuite prin adaos de alimente crude. adaugarea piinii. lipide usor asimilabile (in special creierul).4. 126 127 In . imbuni'itatita in acelasi timp de tratamentul termic aplicat. subprodusele de carne se altereaza user. sau potrivit legat (nici prea lejer. Pasta de tomate se dilueaza cu putina apa rece. Schema 9.5.400 0. La fierbere Se adauga otet pentru ca proteinele sa coaguleze mai repede $i sa nu se sfarime creierul. portionare: ~ pregatirea sosului tomat. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN prINE Dintre preparatele de felul intil. creierul pane sa fie frumos rumenit.200 0. au proprietati gustative deosebite.

De aceea ele sint solicitate de toate categoriile de consumatorl. condimentarea.fierbere 30'. nealterat.Vitaminele care se distrug in timpul tratamentu1ui termic sint Inlocurte. in carne. 12S si Preparatele din peste. -. .TehnoIogla cunnara cls. fiind completate in preparate de legume. Pestele proaspat. trecerea prin faim'i.adaugare vin . fierberea in apii 20': ceapa. caracteristice componentelor folosite tratamentului termic aplicat. de aceea se va pa. Preparatele obtinute prin prajire se digera mai greu. -. oparh'e: ceapa. faina. tesutului conjunctiv slab dezvoltat si tratamentului terrnic aplicat (fierbere.prezentare pe platou sau farfune. boia de ardei.servirea imediat dupa preparare. . care au ca rezultat irnbunatatirea gustului preparatelor. piper. .taierea in cuburi mid pentru -. foi de dafin.taiere marunt: verdeata - de pul maruntaie tnabusire maruntaie eu ceapa in grasime ~i apa. Prin tra mentul termic (fierbere).talere marunt. Preparatele de peste se digera usor datorita structurii rnusculare fine a pestelui. .adaugar-e rosil. .7.pregiitirea prellminara a componentelor: _ taierea in fclii: -ceapa. Coagularea protidelor este favorizata ~i de rnediul acid in care se herb (adaos de otct in apa de fierbere). formind 0 pelicula protectoare. complexul B.deccrare cu verdeata. Sofa de maruntaie -. sare . TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN PE$TE Sote din ~icat de pore -. piper. . mbunatatind gustul sosului. verdeata.taierea in bucatl mici a ficatului. calciu. servite ca felul Intii. proprieUiti gustative deosebite.taiere marunt: verdeata Inabuslrea ficatului in grasrme ~i apa: adaugarea cepei. D. acoperit cu un mucus transparent. prin adaugarea in rnornentul servirii a unor produse neprelucrate termic: larniie.Amidonul din faina. TRANSFORMARI PREPARATELOR CE AU LOC IN TIMPUL OBTINERU .morcovii . iar pentru pestii marin! l?i oceanic] ~i iod. . . sodiu. formeaza gelul de amidon. sare. telrno- Crcier de vita pane pregatirea prelimlnara ponentelor. sare. faina etc. . bine fixati. usor asimilabjls sl in cantitatt apreciabile. 9. in grasimi ~i float. au aspect placut. taierea rosiilor in felii. DIN SUBPRODUSE DE CARNE . precum ~i hidrosolubile. Valoarea nutritiva a acestor preparate este deterrninata in prirnul rind de materia prima de baza.5 9. portion are in 10 feHi. Astfel ereierul i~i pastreaza valoarea nutritiva aproape integrala. ci . . frigere la gratar). _ prezentare pe platou sau farfurle: -.servire: cald .gust si aroma placute. cornpletata de restul componentelor cuprinse in reteta. pestele.ceapa a corn_ - - morcovli adaugarea ereierului. lipide bogate in acizi grasi esentiali. fara miros. care mareste consistenta sosului. apa clocotita (cca. fierberea 20': rnorcovi. branhiile rosii. Pelicula protectoare se formeaza si la produsele sotate.Tabelul Tehnologia Operatii specifici pregatitoare preparatelor din subproduse de carne (de abator) 9. au batut si pesmet: modalare in forme Iungulete . ceapa. prln fierbere. . 129 III ! lUI I • 1i . protidele de 1a suprafata ~coaguleaza. ..pregatirea prellrninara a camponentelor . se umfla ~i se descompune in arniloza si amilopeetina.decorare eu verdeata deasupra. piper.adaugarea faini! desfacute ~i a pastei de tomate. valoare nutritiva mare. datorita dizolvarii acestora in apa. fierbere 20' racire . foi de dafin. doar ~ci pierderi de substanto nutritive (calitative) prin tinerea in apa (la creier) sau spatare. . in abush-ea: . piper. 1 1) . subsbanto minerale reprezentate in fosfor. In timpul prelucrarli prim are nu apar pierderi cantitative . carnea elastica. _ adaugarea vinului spre sftrsit. ~ Prin introducerea creierulul in apa clocotita. . I _ _ _ Tehnica prepararh si montarea pentru prezentare Creier it la grecque _. adaugarea crelerului fierberca 20' racirea. proteine complete. solzii Iuciosi. glucide in proportie foarte mica. care nu permite substantelor nutritive dincreier sa treaca in lichidul de fierbere. Cele usor digestibile sint recomandate in unele diete. -.stra in spatii Irigorifice ~i se va prelucra cit mai repede. pentru ca subprodusele sa n~ se rumenaasca.lamtia: . . in cantitate mai mare la pestii grasi ~i in cantitate mai mica la cei slabi: vitarnine liposolubile A. in preparate. Pestele contine: apa in proportie mare.se poate servi ~i cu garnitura de cartofi natur. abdomenul intact. unt etc. montarea creierului pe platou: adaugaroa sosului: decorarea eu morcovi ~i lamile: servire : rece morcovi. 9 . potrivit condimentate.spre sftrsit.'Legumele !?i condimentele adaugats preparatelor suf'era 0 serie de transtrmari. otet. Datorita contlnutului mare in apa. are corpul tare. . mal ales cind se folosesc pestii slabi. sare. pestele se altereaza foarte usor. taiere in feHi: .servire: cald . servire: cald otat.fierbere 30'. Satarea jn grasime trebuie sa fie de scurta durata. rumen ire in ulei: rnontare pe platou sau farfurie: poate fi insotit de garnituri dlferite .pregatirea sosului dupa logia invatata anterior. ochii limpezi. pasta de tomate. .S. ele cedeaza 0 parte din substantele aromate.pregatirea preliminara a componentelor. X-Xr-XII. '.decojire.

.• toat~ suprafata. se curata de solzi.. pentru a nu se altera (se poate pastra in spatii frigorifice eel mult 6-8 ore). Schema 9. congelat sau sarat. se decapiteaza.servlrea: cald san rece. se mai tine in apa pentru de~ sarare.alitate. Tehnologla specifica preparatelor din peste este prezentata in tabeluI 9. Tabelul 9. de la suprafata.stavrid prajit siirat . fierbere 10' montarea pestelui pe platou sau farfurie (poate fifnsotit de cartofi natur) servire: cald Saramura prelucrarea prelirninara a componentelor taierea ardeiului rondele de crap sau stavrid frigerea pestelui pe ambele parti. dupa care este supus irnediat tratamentului terrnic D.trecerea pcstolu] prln faina amsstecata cu boia (stavrid) .pregatirea saramurll din 1 litru de apa. - 130 9' 131 III UIII .~ partarea capului Ia stavrid.~tori!? !llucusului. s~ portioneaza.6 Tehnologia Operatii prcgatitoare specifica preparatelor din peste 'I'ehnica preparar ii ~i montarea pentru prezentare FUe de ~tiuca rasol - prelucraraa preliminara ponentelor portionarea fileului taierea Iegumelor a com- - fierberea legumelor cu piper. bine patruns.prajire in ulei infierbintat . foi de dafin. . suculent. componentelor folosite si tratamentului termic aplicat: . p:na se . P'repara~le se ~~ ~ervi 1a portie sau la kilogram. . Prelucrarea primara a pestelui este diferita in Iunctie de starea acestuia: proaspat.aroma caracteristica pestelui.pent__rupestele fript Isau prajit.Preparatele de peste se obtin In scurt timp si sjnt apetisante. se eviscereaza s~ spala. Dupa decongelare se verifica starea de igiena a pestelui. frumos montate f$i decorate.. sare. .pentru rasol specifica pestelui..montarea pestelui pe platou sau farfurle cu lamiie .adaugarea sararnurii peste peste - Crap sau stavrid ptajit pregatirea preliminara a componentelor . specifi~e. In f'unctie de tratarnentul la care este supus pestele. daca este cazul. r Con?iti~ de c. boia de ardei iute . se preluereaza terrnic dt mai repede. sare. ~t t Pestele ~ A. inainte de prajire. pestele se trece prm falna sau mala].4. Partlcularitatt de prelucrare a pestelui. .6. . se eviscereaza. se spala in apa rece. fraged. potrivit condimentate. .! ~~culoare: . este prezentat in schema 9. 80rtimentul preparatelor de peste.aspect placut. pe gratarul presarat cu sare . frecvent servit in un itat1. -::. frumos rumenit pe }a . I : t . apoi pr in faina (la crap) . Pestele proaspiit se curata de solzi. sararea pe~telui taierea lamiii in felii trecerea pestelui prin lapte. ulei adaugarea otetului ~i pestelui. portionarea crapului sau inde-. Pestele congelat se decongeleaza la temperatura camerei.4 Preparate din pe$te pentru felul lntii prin fierbere prin frigere prin prajire {- file de Iltiudi ra501 saramura sararnura de crap de stavrid - -crap prajit { -. se tine in apa re'ce CIrca 0 ]Ud rna a e ~ e ora.rust ~l rmros p!a<:u~.sosul pentru sararnura sa fie lirnpede !?i In cantitate suficienta . sa-~i pastreze forma Initiala '. pe mese speciale sau In apa rece timp de 2-3 ore in Iunctie de marimea pestelui. Preparatele din peste care se servesc ca prim Iel trebuie sa prezmte: .umfla putin.fierbere 5' _ montarea pestelui pe platou sau farfuri . se portioneaza daca este cazul. se spala In apa rece '.

varza aIM. careasigurii prezentarea esteticii a preparatelor si a meniuridor in care sint incluse. :in tehnologia preparatelor ide baza Ise intrebuinteaza ceapa. Ciuperci eu sminttna Conopida cu sos de o:. '_ aplicarea procedeelor tehnologice recomandate de gastrotehnia moderna. pentru inabu$irea legumelor ~i pentru obtinerea sosurilor. conopida. ele vor influenta. 132 133 1111 . rosii) sau legumele conservate prin congelare.2 CIasificarea preparatelor de baza din legume IPreparate { D.. calitatile senzoriale. . f'osfor. pentru pregatirea sosurjlor si legumelor condimentare. mazare verde. fiind Inclusc. asociate cu sosuri condimente ~i diferite adaosuri. ciupercile etc. . l. imbunatatlrea lor scurtind timpul de pregatirs. valoarea nutritiva i?ienergetica a grupei de preparate. Din legume se poate obtine un sortiment variat de preparate de baza. cartofii. sosuri. prin continutul lor de celuloza. vinetele.realizarea unor preparate cu valoare nutritiva $i energica ridicata eu calitati senzoriale deosebite. in functie de sortiment. Structura complexa a preparatelor de baza asigura: .actiune alcalina. Frecvent.preparatele... care determina varietatea meniurilor zilnlce.timp de prelucrare termle mai mic. Grasimile dau gust placut preparatelor si influenteaza valoarea energetica 1'. . . preparatele de baza sint mal consistente.n legum' cu sus Din legume diferite _ Alb 1 - l 1 1 1 - - R - smtntlna Ciulama de ciuperm . -colorit variat. came. dovleceii. celuloza.aport mare de saruri minerale. Preparatele de baza din legume se caracterlzeaza prin: _ sortiment diversificat de preparate. ardeii. in eomponenta meniului pentru dejun. -Se pot utiliza conservele sterilizate de legume in apa (dovlecei. ardei). . din leguminoase ~i cartofi srnt surse d e pro t eme vegetale si de poliglucide.CAPITOLUL 10 TEHNOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN COMPONEN'fA MENIURILOR minciiruri Generalitati. ghiveci. care asigura culoarea si gustul specific.1 Din legume Din Din Din Din Din Din legume eu carne carne tocata subproduse de carne carne de pasare carne de vinat carne de peste -de vitii { . acizi organici. potasiu. . in tehnologia preparatclor de bam din legume se utilizeaza untura. Componentel~ 'principale fiind Iegumele. fasole verde. . 'uleiul. prin vari~tatea $i compozltl~ .lo~ chimica. bazic al singelui.diversificarea sortirnentala a grupei si varietatea meniurllor: .prazul. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN LEGUME Sint formate din una sau rnai multe legume. determinind denumirea acestuia si influentind valoarea lui alimentara. fasolea boabe. . grupate in functie de structura sau tehnologia aeestora. untul sau rnargarina. . fier: vitamine: C B1 B2 E caroten. Clasificare. de o~)1cei. rosiile.valoarea nutritiva si energetics mai mica decit a preparatelor de b$:a eu carne in compozltie. condimente. vinete. int surse . avind rol in men1:inerea echilibrului acido. Comparativ c:: preparatele c~llnare servite in prima parte a meniului. Conservele de legume pot lnlocui legumele proaspete sau se pot intrebuinta in amestec eu acestea. Fieeare din aeeste legume poate constituicomponenta principala a unui preparat. diverse adaosuri. _ Iavorlzeaza digestia. legume in bulion (barne. Griisimile. Rosri umplute cu orez Sarmale eu orez in foi de varza Materii prime Legumele. In schema 10.de pore .>i nutritiva ca acestora. Preparatele de baza sint denumite in mod cu~ent plat du jour sau preparate de felul doi.contribuie 1a stabilirea echilibrului intre amlnoacizii necesari unei alimentatii generale. 2 sint prezentats preparate frecvent realizate in practica culinara. pentru imbuniitatirea calitatllor gustative ~i nutritive. fasolea verde. avind in structura legume. Conseruele de legume pot constitui 0 sursa permanents de materia prima pentru preparate cullnare.u _ - Telina eu masline Praz eu masline Iahnie de fasole boabe Iahnie de cartofi {- PI'eparate de baza - Minci'iruri - Din legume eu umplutura de orez - Vinete impiinate Ghiveei de legume Ardei umpluti eu orez. mazarea verde.de ovine .. . Ca rnaterie prima pentru pre parte de baza din legume se pot utiliza telina. . barnele.. Dintre grasiml. _ se pot servi calde sau reci. structura sortimentelor.1 Schema 10. se utflizeaza pasta de tomate. Preparatele de baza din meniu se pot grupa conform schernei 10. de calciu. Pentru preparatele cu sos rosu. !Clasificare. . Schema 10.

Dozarea componentelor.l~ln_d. prin prelucraroa termica a preparatelor in cuptorul incins. din nou spalare l?~ dlv:zare (ta~ere).ta. intr-un vas aoo.' .te gustul.. auxiliare sau a semipreparatelor oullnare se realize~za prir: cintarire sau ffiasu:are volu~ metrlca pentru fie care component din rete. .irea sau fierberea legumei de baza. Sarea se adauga la sfirsit. Dig~stlbl~ltate ma. . timp de 10-15 minute. datorita continutului ridicat in acizi grasi saturat1.2. apa clocotita forrneaza la suprafata legumelor un strat mai putin permeabil. Pregatirea preliminara a compo. pentru a evi~a fo. apa sau lapte rece. Sortimentele de sosuri utilizate freevent pentru preparate de baza din legume sint sosurile albe si ~o~ii. Majoritatea se servese calde..se recomanda introdueerea acestora in apa clocotita. care impiedica pierderea substantelor hidrosolubile din pompozttta acestora. I I.nentelor.ajunse la consistenta necesara (fierte partial sau definitiv) trebuie scoase imediat din apa de fierbere. este unul din tratamentole termite ilacare pierderile de factori nutritiv:i sint mici. perit.legu:ne1or: co~sta op~ratll d~. Dupa 15 minute se lnlocuie~te prima apa de fierbere cu apa calda.1. d. cu vasul descoperit. in apa si vapori sau in vapori sub presiune. Fiiina.rmareaaglomeranlor m mornentul introdueerii in sosul sau Iichidul flenbmte. 10. eliminarea excesului de sarurt de potasiu. ordinea operatiilor si modul de realizare a acestora sint In functie de specia Iegumei si de preparat. Preluerarea termica partiala a legumei de baza. pentru a nu se Irnbiba ell apa si a nu pierde in eontinuare factoriinutritivi hidrosolubih. d ao s ur l pentru pre7. Se r~ali~eaza pr~n exa~e~ organoleptic executat pentru Iiecare compone_nta dt. Fierberea legumelor se poate realiza in rnarmito sau autoclave. v 10." ~ . II t" lr: Legumele. Prepararea sosului.prelucrarea prelirninara . Formarea preparatului este faza tehnologlca in care se realizeaza structura preparatului si consta in asocierea legumelor inabuslts cu 50S.. In31b~irea . Montarea preparatulul pentru prezentare ~i servire.. TRANSFORMARI CE AU LOC IN TIMPUL PROCESULUI TEHNOLOGIC AL PREP ARATELOR DE BAZA DIN LEGUME Prelucrarea preliminara acomponentelor deterrnina pierderi cantitative prin mlcsorarsa masei.• t I1111 . ~Totodata. . acesta se amested pentru omogenizare si pentru -a evita lipirea Iegumelor d~ baza vasului (pentru preparatele eu sos alb se amesteca continuu).n. 135 A ¥ 134 n II . Preparatul se rumeneste Ia suprafata si i~i imbunatatefl. In timpul fierberil.fama al~a.l redusa prezmta untura.cernerea fainii f?i amestecarea treptata cu 0 ca_n~ltat~egala de supa. Pentru legume . ca materie prima in tehnologia sosurilor albe sau pentru marirea consistentei sosurilor rosii.entare Verificarea calitatl! componentelor. . Fierberea ~ trebuie sa fie lenta si se poate realiza la foc mic sau in cuptor. Pentru preparatele de baza se Intrebuinteaz_?-. poncntclor Doz a rca Pentru majoritatea preparatelor se executa inabw. in seopul raspindirii rapide sl uniforrne in masa produsul~i. asigurind.t din ?~nct. F'ierberaa poate fi definitiva sau urmeta de gratinare.. 'indepartarea partu necomestibile.3 tehnologic se desf'asoara Vcr ilicarva CO III conform schemei caliliiiii 10. .: vedere nutritiv cit si al digestlbilitatii. ~ . Execut~rea cor~~ta a aceste~ operatii influenteaza oalitatea preparatului ~l gramajul portiei de produs finit. Frecvent se aplica fienberea in apa. procedeu care scurteaza timpul de fierbere si reduce pierderile de factori f nutritivi. Gratinarea se poate aplica in ultima parte a procesului tehnologie. in special la legume si pierderi oalitative.. TEHNOLOGIA Procesul PREPARATELOR DIN LEGUME $1 SOS Schema 10. _Pri?cipa e e operatu care se executa in aceasta faza a procesului tehnologic sm~t:. reteta.Asoeierea grasimilor cu legume este r~ti. prin reduceroa continutului in factori nutritivi hidrosolu:bili (vitamine.~ . condirnentate ~i adaosuri. Fierberea preparatului este operatla care asigura formarea calitatilor gustative specifies ailepreparatujut.diluarea pastei de tomate cu 0 cantitate egala de apa. Fierberea legumelor se poate realiza in apa. care pot di'Struge vitaminele.3. care trebuie sa corespunda conditiilor de adrnisibilitate din standards sau norme. in acest fel. pe parfurie sau platou. Operatia termica aplioata difera in functie de sortiment. In ultima parte a acestei faze se adauga rosiile !?i vinul.~~. in scopul eliminarii toxigenului vsi al inactivari i unor enzime. Preparatele pe baza de legume se pot menta in legumiera. venf.o~ala ati. proeedeu : care asigura inmuierea uniforms a legumelor si evita arderea. Liehidul se adauga treptat pe tot parcursul procesului termic !?i fara sa se depaseasca jumatate din inMtimea materiel prime. Dozarea mater-iller prime. . sor~ tare.u-se caracteristiclle. I Leguminoasele uscate se pun la fiert in apa rece. Iniibusirea legumelor se realizeaza prin incalzirea acestora cu grasime si 0 cantitate mica de Iichld fierbinte (apa sau supa). _ .

glucide simple). se tree prin jet de apa si se SCUl'g din nou.1 Defectcle preparatelor Defecte posibilc legqme moi sau sfar'imate legume tari depasirea fierbere prelucrarc ficienta 1 de haza din legume CaUZe Remedieri de insuaeeste defccte rernediate nu pot fi timpului termica . Defecte posibile. Tubelul. mabusirea). nici prea dens. gust) ~i proprietatile fizico-chim~ce (~r-:maj total ~l porti~i si :r:e?tr. eontinuarea procesului terrnic pin a la consistenta corespunzatoare mincarurllor prea scazute Ii se mai poate adauga liehid (50S) fierbinte. condimentare corespunzatoare: legumele bine patrunse termic.:_ gramajul portiei . specific legumei de baza ~i adaosurilor.1. umiditatea. atragator. legumele sa aiba culoarea cit mai apropiata de cea naturale. Tehnologia specifiea a preparatelor din ciuperci sau conopida cu sos alb ests prezentata in tabelele 10. sosul de consistenta corespunzatoare. Culcarea se schirnba prin modificarea pigmentilor. Legumele care se pot asorta eu sos alb pot fi ciupercile. Condiliile de calitate. I ¥'-'U citeva ape.3. care genereaza compusi de culoare bruna.acestea se SCUl15 de lichid. culoare.saruri mlnerale. Adaugarea patrunjelului verde in momentul servirli. Curatirea conopidei consta in desprinderea frunze1or. n cazul folosirii ciupercilor conservate. dovleceii. nici prea fluid. clatire in citeva ape sau In jet de apa. specifics componentelor Iolosite. ca pierderea unor factori nutritivi hidrosolubili. Gratinarea preparatelor determina imbunatatirea gustului acestora prin concentrarea sucurilor din compozitia legumelor. ale legumelor. detasarea buehetelor. pentru a se indeparta eventualii vierrni. Prin gratinare. specific cornponentelor din struotura preparatul ui. Aplicarea unor operatii tehnologice rationale asigura Iormarea caracteristicilor senzoriale a preparatelor si 0 valoare nutritiva corespunzatoare. eauzele lor ~i posibllitatile de rsmediere sint prezentate in tabelul 10. 10. Sub lnfluenta tratarnentelor hldroterrnice aplicate pentru aceasta grupa de preparate (fierberea. 137 136 1111 lUll . cauze. se formeaza compusi care eontribule Ia intensificarea aromei si se imbunatateste coeficientul de utilizare dlgestiva a factorilor nutritivi ca urrnare a denaturarjl proteinelor ~i a gelifkarii arnidonului. . Preparatele de baza din legume trebuie sa prezmte urmatoarele conditii de admisibilitate: . evitarea spalari] indelungate sau mentinerri timp indelungat a legumelor -curatata si taiate in apa de spalare. .. condimentat cu atentie: pentru cele cu 50S in eantitate mare se poate continua procesul terrnic daca structura legumei permits strecurarea sosului - sosu] in cantltate inecorespunzatoara (sos prca mult sau prea scaz~t) - dozarea necorespunzatoare a eomponentelor nesupravcgheroa procesului termic. - \ sosul prezintii aglomerari condimentare exccsiva Gust sl miros de afurnat sau ars dater-ita lipirii legurnelor de baza vasului pina Ia caramelizare sau chiar carbonizare nerespcctarea tehnologic dozarea gresita mentelor procesu1ui a condi- adaugaren de 50S fierbinte neeondimentat aeeste defecte nu se pot remedia. Amidonul fainii utilizate pentru sosuri sufera acelasi proces de gelificare. in . cu respectarea raportului componentelor (legume sl sos): aspect culoare mires gust oonslstenta _ placut. legumele sa-si pastreze forma. ii1 . Pentru diminuarea aces-tor pierderi se recomanda [ndepartarea unui strat cit mai subtire din partile exterioare . Spalarea ciupercilor se va face re:'n"le .u~iecare componenta din structura portiei. respectarea retetei privind taierea acestora. Legumele sufera 0 inmuiere a texturii datorita hidrolizei substantelor pectice. . placut. compenseaza partial aceste pierderi. preparatul montat estetic. a untului sau a lamiii. iar cele cu oontinut mic inapa Val' ingloba prin fierbere 0 parte din Iichidul rnediului in care se gasesc. se formeaza 1a supratata 0 crusta rumena ca urmare a coagularii proteinelor si a reactlei Maillarddintre glucide si aminoacizi.corespunzator retetarulul. Prelucrari preliminare specifice. Curatirea ciupercilor proaspete cansta in detasarea piciorului prin rupere ~i indepartarea prin taiere a extremitatii care a fost la pamint. La ciupercile mid nu se va face desprinderea piciorului de palaris. Sint stabilite prin standarde sl norme specifice fiecarui preparat si se rerera la proprietatile organoleptice (aspect. Ca urrnare. marindu-si volumul (leguminoasele). prin eliminarea partiala a acesteia. In cursul prelucrarii termice apar si efecte nedorite. legumele bogate in apa i~i VOl' micsora volurnul si rnasa. placut. c~mtn:utull~ graslml~)l sare). conferind preparatului a anumita viscozitate sl sapiditate. preparatele nu se vor da in adaugarea unei cantitati mici de Iichid in procesul de fierbere nesupravegherea proeesului termic consum TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN J"EGUME CU SOS ALB Defecte. spalare in citeva ape ~i pastrare timp de 15 minute in 3Jpa cu ~are. sub actiunea radiatii10r calorice. remedieri.2 si 10. conopida. telina etc.

! j Tabelul 10. indepartlndu-se corpurile strain».3 Retete pentru preparate din legume ell sos alb Gramaj pentru Sortiment o portie produs finlt Cantltatl brute pentru 10 portfi Conopida cu sos de smtntina - Componente VIM Ciulama de ciuperci (260 g) Ciuperci cu smtntina (250 g) Opcratii pregatitoare tiiierea marunr a cepei si usturoiului tiiierea rcslilor felii . Prelucrarea preliminara.800' 0.400 0.500 0. mcorporarea pastel de tomate.000 - inabusirea cepei in ulei si spa.<. Tehnologia specific':' este prezentata in tabelul 10. Incorporarea treptata a laptelui ranias. Patrunjelul verde se curat~ ~1 se spala.030 0. se spala ~i se tale marunt. - kg kg kg kg kg kg kg kg kg cu sos de smintlna - montarea conopidei fierte pe platou sau farfurie.i condimentelor. fierbere 15-20'.200 1. se decojesc. decorat ell piitrunjel verde taiat maraint s~rvirea: preparatul se poate servi -cald sau rece. se oparesc. ~oab~le v~tamate si ~e st:ala.200 0. suprafata preparatului cu margarina. tirnp In care are Ioc inmuierea membranei bobului.000 0. Servirea preparatului: cald Tehnologia -Sortiment gfamajjportie specifica "Iahniilor" Mater Ii prime si auxiliare VIM t Iahnie de fasole boabo 150 g Fasole boabe ceapa usturoi rosh proaspete sau conserva ulei pasta tomate sare piper boabe foi dafin cimbru patrunjel verde cartofi ceapa ulei pasta tomate sare boia de ardei dulce patrunjcl verde Cantitati pentru 10 portii de smintina Tehnica prepararii este asemanatoare cu a preparatului "eiulama de ciuperci" Particu!aritdti: smintlna se adauga in procesul tehnologic al sosului alb 0 data cu dupercile tnabusite: nu se protejeaza. fasolea boabe. prazul.030 Iahnie de cartofi 250 g 10.025 0. montarea prezen tare.Conopida -:.2QO 0. condimentare cu sare.lU Denumirea Operatii pregatltoare Clulama 'I'aierea ciupcrcilor lame: . Prezentare in legumiera.075 0.Lapte .030 0. .001 0.500 0.000 0. scrvirca pentru de ciuperci Inabusirea rosil: ciupercilor cu margarina l}i Prepararea sosu!ui alb: inealzirea margarinei.00025 0.2 Tchnologia specifidi a preparatelor din legume ~i 50S alb TEHNOLOGIA PREPARATELOR A DIN LEGU\ME CU SOS RO. in vederea pregatirii preparatelor de baza. fierberea 10 minute' . scurgerea mcalzirea sosului de smtntina sOS Formal'ea pl'eparatului: asocierea ciupeecilor inabu~ite eU 50S. Ceapa se curata.050 0.tmpartirea margarinet 2/5 pentru inabusirea ciupcreilor 2/5 pentru pregatirca sosului alb - preparatului Tehnica prepnrarti.020 0.Margarina sau unt . RO~!l!e proaspet~ se spala.300 - 3. pentru prezentare - montarea ~i servire conoplda 150 g 50S 100 g - Fierberea prepararea fasolei boabe sosului - Ciupcrel proaspete sau conserva . sare.500 0.300 1.005 0.150 0.000 0. turnarea sosului eU smtnttna: protejarea suprafetei cu unt topit Formarea preparatului: Tabelul kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg- 0.500 0. eu arnestecare continua Protejarea suprafetei cu margarfna. fierberea 15 minute forma rea preparatului: - - - - asoeierea sosului cu fasolea aproape fiarta.050 2. cartofii.4 115 pentru protejarea fctei preparatului supra- - Ciuperci cu Taierea clupercilor lame: impartirea margarinei: 1/2 pentru inabusirea ciupercilor.Sos de smlntina 1 kg kg kg kg 1 kg kg kg . montarea in legurniera sau farfurie. fierberea Legumelo careyse asoci~za frecvent cu sos ro~u.1.200 0. Incorporarea fainii diluate eu lapte. Tabelul 10. fierberea lIi amesteearea continua.Sare . 138 139 Hili .4. Tehnica prcpararli. .030 1. Fasolea b~a?e se alege bob yeu bob.Faina. Pentru scurtarea tirnpului de fierbere se tme__tnapa 12 are.020 kg 0.500 0.050 0.. 112 pentru pregritirea sosului alb de smtntina Conopfda Fierberea buchetelor de eonopida in apa. a rositlor !.050 0..Smintina .001 0. smt telina.250 - 1.800 0.

utiIaje La pregatlroa mincarurilor de legums se folosesc: .i:::~~ l~:t~elor . . in functie de specific. .004 0.pe. Cu toa1:€aces- rca ~:~e~~{~:ei~lvfeo~~~.impartirea uleiului: 2(3 pentru mabustrca eartofilor Jl 1/3 pentru pregatirea sosului .400 Gramajul pentru 0 portie produs finit 300 g - cartofi morcovi telinii radaclna patrunjel radaeina ceapa ardei gras varza alba kg kg kg kg kg kg kg Ver~ficarea calWi!ii componentelor. precum si apa necesara fieI1berii !?ise continua fierberea inabusit. sare r piper macinat bola de ardei dulce yin alb rosii in bulion pRtrunjel verde [ PREPARATELOR 10.300 0..400 0. SOS1~!U!: in ulei . . ardeiul gras. . masina de gatit. Ardeiul gras se curata de ector :?i serninte si se taie carouri. FI~A TEHNOLOGICA Grupa de preparate Preparate de baza din legume A Preparatul Ghiveci de legume te Caracterizarea preparatului. In ordinea tirnpului de fierbere. a celor murdare. in functie de rnodul utilizarii acestuia. ruginite sau bornbate). linguri.t~. flerberea 10 minute jormarea prepal'atului: .300 0.starea de sana tate si curatirs. ustensile. Patrunjelul verde se curata. . Calitatea componentelor se verifieii prin examen organoleptic !?i se cornpara ell conditiile de admisibilitate.examinarea organoleptioa a continutuluj se face la rece sau dupa incalzire. VI'~l~:~ ~igura aspeetui placut si calitati gusproeesul te~'c fmal de gra in . } a) }ientru legumele proaspete se verifica: . patrU1~J:. Tehnica prepararh.starea de prospetlme se apreciaza dupa gradul de turgeseenta {li aspectul legumelar. se apreciaza gradul de transparenta it Iichidului. . Vase.taierea cartofilor cubur i. itami aruri minerale iar co on u . . TEHNOLOGIA DE BAZA DIN LEGUME DIFERITE .blat de Iernn pentru legume. -. iar pentru conttnut aspectul.taierea cepei 111 a patrun lelului verde marunt .~~r~~~~. care se examineaza cu ochiul libel' sau ell lupa. ~ gustul :?i aroma se stabilesc prin degustare. Ceapa se inabu!?a in ulei eu apa..ii 0.250 0. palete. dispozttiv pentru deschis conservele de lgume. outite inox. b) La conservele de legume se verifica aspeetul exterior al reclpientelor si rnarcarea (cutiile nu trebuie sa fie turtite. se spala.. Se adauga cartofii.i se verlnca daca prezinta urme de alterare. servete.002_ 0. Ie melor din structura preparatului tative deosebite.200 0. varza. telina. pentru prezentare inabu~ireC! cartofilor prepararea ~1 l_11onta!-"ea servire -. stabilind procentul de legume atacate de bali saudaunatort..200 0. Pasta de tomate se dilueaza cu 0 cantitate egala de apa. (365 kcal/portle). se curata de frunze depreciate si cotor si se taie in fi!?ii mai marl.defeotele interioare ~i aSCUl1Se constata prin seetionare Ionse gltudinala sau transversals :. se spala din nou ~i te taie cuburi. consistenta si eventualele defecte. morcovii. avmd ca ecor rosi . se lnabu1ia legumele (morcavii.100 0. _ montarea in Iegumiere sau farfurli eu patrunjel deasupra -servirea preparatului cald sau reee - pastJ tomate maza)-e conscrva fasol~ verde conserva ghiveFi conserva ulei .300 0.300 0.cratite.ifnerml.. mirosul.100 0. ~etragorea de pe foe. adaugarea patrunjeIului verde . deoseblt gluc1~e ~lm.?l apa.?i Materii prime U/M kg kg kg kg kg kg kg kg I kg kg . mcorpo rarea boielei de ardei qi ~ apei neeesa~e fierberii (100 ml/porj.050 Gramajul pentru 0 portie produs finit - asocierea cartofilor eu s~~. patrunjelul radadna se spala. P repara t u1 ~~ format din amestec de d sil si legume taiate in diferite fonne 9i sos de rosn.ie) . fierberea 10 ~m . e) Pentru pasta de tomate se apreciaza aspectul :.lel -. incorporarea pastel de tomat~. Ceapa . inabusirca cepei ill u. castroane. telina. 1 din components furnizeaz~ prePlar~ttullUdil.icercetare. Varza se spala. Operatii pregatitoare.030 0.250 0.3. _ apa A _ Cantitatea bruta pentru 10 porti! 0.ontmuarea fierberii ptna cind cartofii smt aproape gata. . pina se fierb cartofiL Se adauga 140 141 1111 11111 .400 0. gustul. Cartofii. patrunjelul radacina).t uI ~hiveci de legume pre1 zen tat prin Iisa tehnologica prezentata in continuat e.Operatii pregatitoare - Tehniea prepararii. Componente Materii prime DIM in meniu ca preparat de baza Cantitate brutii pentru 10 port.100 0. Ponderea [?~re a. eintar. Condim~ntare eu sare. ~a\:luS datorita valorii nutritive diferite. Mazarea si fasolea verde conservate se scurg de lichld !?ise tree prin jet de apa rece.se curata. se spala !?ise tale rnarunt. fermentatie sau mucegai. se curata. In aceastaaubgrupa ~ este inclus~ l?repara. se tale marunt.

pasta de tornate. piper. ulel. Orezul se alege de impuritati $i se spala. Se inabusa ceapa in untura sau ulei. decorat cu patrunjel verde deasupra. se curata.ii proaspete Componente pentru sos tornat: ceapa. bine fierte. Schema 10. zahii r Cornponente pentru umpluturii : ceapa. Veriticarea calWitii preparatului. se spala si se scurg. se spala ~i se taie marunt. Se scoate din cuptor. I . jumatate din cantitatea de zahar $i se fierbe la cuptor eu vasul acoperit 20 minute.: Morcovii spalati. SARMALE CU OREZ IN FOI DE VARZA Procesul tehnologic este prezentat In schema 10. apa (in carititate dubla fata de orez) . gustull :. pasta de tomah. se taie rnarunt.culoarea: brun-roscat. bola. codite. marmorat: gust.. in asa fel incit sa ramina prins pe 0 midi portiune. culoarea. psntru gratinare. miros: gust placut de legume. . sare. sare. zahar..?i mirosul. de foile depreciate. se spala. Verlficarea gramajului portiei se realizeaza prin cintarire. Moreovul.' " . Legume umnluta Componente Rosiile se selectioneaza.4. Se serveste atit cald. Varza acra se curata de ector. Legume um p l u t e Proeesul tehnologic al legumelor umplute este prezentat in schema 10. ~i Ii se scoate miezul cu 0 Iingurita. se spala. care trebuie sa corespunda urrnatoarelor conditii: . TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN LEGUME CD UMPLUTURA DE OREZ In aceasta subgrupa sint ineluse legumele ~i sarmalele cu orez. se taie partial un capac (pe partea opusapendunculului). Sosul fiert se paseaza peste ardeii umpluti~' Preparatul se gratineaza 15 minute. se lasa sa se raeeasca. / Umplerea legurnelor ~i inabusirea Ia cuptor. pasta de tomate.' sare. Prepararea umpluturii de orez. patrunjel verde. . Preparatul se monteaza pe platou . se asaza intr-o tava. Montare pentru prezentare ~i servire. se aleg foile pentru sarmale. legumele di~ conserve [mazare. Se serveste calld. decorat cu verdeata ~i felii de rosii gratinat. S<'1r_e. ulei.4. Schema 10. pe platou sau farfurie. pastirnac. patrunjel radacina. Se adauga orezul. se taie marunt. tara gust !Ii mires strain. patrunjelul verde.sole ghiveci). morcov. Prin examen organoleptic se verifica aspectul. cit ~i rece. .lle In bulion si se introduce vasul Ia cuptor circa 15 minute. de seminte. acrisor. gratinarea.'. spalati. vin ~i se amesteca. Ceapa se curata.aspectul: amestec de legume taiate in forme diferite. . se spala si se tin in 8ipa 10 min. Ardell sau rosiile se umplu 'cu oompczitia obisnulta. se adauga restul cantitatii de marar si patrunjel verde. se ina:bu~a la cuptor 15 minute. 10. umpluturs ulei. piitrunjel pasttrnac. sare.4 ceapa. ulei. u pe farfurie. M ntarea pentru prezentare si servire. postirnacul si patrunjelul radacina se spala. Formarea preparatului. piper. imprsuna eu orezul. se adauga 1/5 din cantitatea de ulei ~i apa. Prepararea umpluturif de orez. Se adauga morcovul ras. orez. rnor cov. sare Prepararea umpJuturii de orez Prepararea sosului tomal Prepar area urnpluturii de or ez Prepararea lui sosu- L- +) I Formarea preparalului I Fierberea I I Gratinarea I Montarea pentru Serllirea prezentare I I Preluerarea prellminara. Sbafidele se curata de. Mararul $i patrunjelul verde se curata. euratati..· Ceapa curatata. difuzate in sos de rosii. 142 Prelucrarea prellmlnara. setaie marunt. se tree prm partea ~ma a raziitonl.5. Preparatul se prezinta in legumiera. Se curata de peduneul. iar restul. sare si zahar. decor at eu patrunjel si marar verde talat marunt. piper. fa. pentru verdeata Ardei gras Ro:.5.Iumatate din cantitatea de ceapa se inabusa ell 2/5 din cantitatea de ulei si apa.s: taie ~aru~!.. se spala. cite doua bucati pentru fiecare portie. Prepararea sosului tomato Sosul se prepara in vas separat din uleiul si ceapa retinute.rnorcov.pasta de tomate. Deasupr~ prepara~ulUl se asaza ro~l. se spala. Ardeii grasi se selectioneaza uniform] ca marime. stafide Varza alba muralii Componente pentru sos: ceapa. cite doi ardei pentru 0 portie (sau doua rosii). sa rea 143 III lUll < IJ ! . spalata. jurnatate din cantitate se foloseste pentru umplutura de orez si [umatate pentru 80s. orez.

Zahar ~ Piitrunjel verde . = 1 d- --~------------------------~---0Lf) .Tehnologia cunnara cis..tl C'J ("'j C'l r.Orez .!}OOO (:'oI .500 0. Se adauga ~i sosul tomat...250 0. piper. Caleularea continutului in factori nutritivi calorigeni ~i a valorii energetice pentru 0 portle de "Ghiveci de legume" (veri tabelul prezentat la paglna 145). ~C'?~~""{'Q~ ~C'l kg kg kg kg kg kg kg k.sarmale (3-4 bue) 200 g .5 sint prezentate retete pentru preparate din legume cu umplutura de orez..rosii 160 g 50S 140 g Sarmale eu ocez in foi de varza -. una linga alta. Se servesc calde sau reei.. iar oapetele se introduc in interior.040 - - - 0.JN ...350 0.Boia de ardei dulce ..150 0.. ~~ roMOOI'-MOLf)C'J<Q 0000 tnMtOt--tM cot. Prepararea sosului.002 - ~ 4.si apa necesara flerberli. ~M<o::fI 8 I Lf) COM.5 Retete pentru preparate din legume cu umplutura de orez Cantitati Gramaj pentru o portle produs brute peniru 10 portii finit eu Rosii umplute cu orez . Se aoopera vasul si se fierbe la euptor 10 min. sau ulei . 145 lIll tllll .040 0..075 0. cu varza tocata si sos. boia de ardei. I) .250 0.400 0.-IC\lC'-JO ooooo~ Ilf) . a o 144 10 .030 0. mijlocul vasului ramine gol si se umple cu restul de varza..250 0.Marar verde .150 0. In compozitia obtinuta se adauga stafidele si se arnesteca pentru omogenizare.250 0. Se seoate din cuptor si se lasa sa se raceasca.800 (20 buc) 0.Pasta de tomate ..002 - 1.. se ruleaza fiecare foaie.j~ _U_=. Sarmalele astfel preparate se asaza.050 0.002 0.050 ~-:. pentrua se fierbe orezul pe jumatate. Sarmalele se fierb la foe moderat.Piper maelnat . Modelarea sarmalelor.020 0.. cite 3 sau 4 bucati de portie. Se asaza pe foile de varza cirea 20 g de compozitle.n~ t-C'. Tabelul 10.400 0.800 (20 buc) '0.. X-Xl-XII.050 0. Sarmalele se prezinta pe platou sau farfurie.. B .E! -0.075 0.. Aplicatie. In tabelul 10.Stafide -- .030 0.002 0.075 0. - - 00 00 000000000 ~M OOOOOI.Unturii.Sare . apa si se fierbe. respect'ind gramajul. Formarea preparatului.250 0.Piper boabe .050 0. r---.. completindu-se cu zeama de varza sau apa necesara fierberii. Montarea pentru prezentare ~i servire.'I rl Lf)'f""1NC'J'I"""Iooao O":l~C)MOO"lCOr-<-... se adauga pasta de tomate.S I s: OJ ----------------------- ru ~gg~~IIJJ ~ JI~ IIII II 000 0LI)lI} _ Lf) OO~~M!.:O~~Mtri"u1c:)CO<'J . In untura ramasa se inabusa ceapa.100 0..varza USO g c-.~_ 00 Sortiment Componente tI/M Ardei umpluti orez - ~ ardei (160 g) sos (140 g) Ardei gras Rosil proaspete Varza alba murata Ceapa Morcovi Piistirnac !1i radacina patrunjel . kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1.:. gratinarea.075 0.~ ·C ~ U o .. acoperind si sarmalele. Fierberea.050 0. iar in ultimele 15 min se gratineaza Ia euptor.400 0.050 -- -- $ - - ~ U 8.250 0.200 0. Intr-o cratlta in care s-a pus la baza un strat subtire de varza tocata.

6 I pentru mincaruri asigura valoarea nutritiva sl gustativa a acestora si participa la denumirea preparatului. oarnea se poate asocia cu 0 gama variata de legume care. conserve sterilizate in apa sau bulion. .7. saruri minerale de fier si fosfor. Indiferent de natura ei. Valoarea nutritiva a camii este ridicata si prin substante extractive. de calitate superioara (pulpa sau spata) sau calitatea I (fleicii. care consta In verificarea aspectului exterior.5. earnea contine substante plastice 9i energetice. Caracterjstieile 146 147 III ! I ! ' 11111 t lI . Utilizarea carnii ca materie prima Rolul fiecarei faze a procesului tehnologic si modul de realizare au foot prezentate . legume conservate prin sarare. mirosului carnii. importanta in alimentatie prin aportul de proteine complete.6 slnt cuprinse preparate frecvent realizate in practica culinara. pentru preparatele din aceasta grupa se vor realiza ope rat i i s pee i f ice carnii. Se utilizeaza legume proaspete si conservate prin diferrte procedee (legume oongelate. au valoare nutritiva echilibrata. asigura echtlibrul nutritional ~i varietatea sortimentala. p a ~ t ii de tom ate. PORC $1 OVINE Preparatele din aceasta grupa au 0 structura eomplexa av:ind in componenta legume. carnea rezultata <dela fasonari. . uleiuri eterice ~i celuloza. vitamine din complexul (B1• B2. Sortlmentul preparatelor din legume si carne este foarte varlet. participa "(aechi librarea In Iaotori nutritivi a preparatelor. In productia culinara. pore sau ovin~. murare). In schema }0.10. deoarece acestea contin cantitati mai mari de glucide si saruri de oalciu. grupate in Iunctle de specia de carne.carne. pigmenti. consistentei. paste fainoase fii sosuri. In plus. Schema Legume diferite 10. SC~EMA $1 PROCESUL TE~NOLOGIC DINj LEGUME $1 CARNE AL PREPARATELOR DE BAZA Preparatele din legume si carne (mindirurile gatite) se pot pregati realizind operatiile tehnologice prezentate in schema 10. fara cheie). saruri miner-ale. Pentru realizarea preparatelor de baza. Comparativ eu preparatele de baza din. sosuri si condirnente. De la abator carnea este livrata in carcase (cea de bovine in sferturi. legume.f a i n ii. prin continutul lor in glucide. se apreciaza in mod curent prospetirnea carnii prin examen organoleptic.bec jigo de berbee eu fasole boabe tocana eu carne de berbee si cartofi Adaosurl pentru prezentare Car n e a folositapentru preparatele de baza poate fi de vita.te se mai utiliz:aza g r a s i m i. con d i m e n t e. deshidretate. calitati senzoriale deosebite si coefieient de utilizare digestiva maxim. cap de piept cu os. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN LEGUME $1 CARNE DE VITA.7 - Legume de :vita cu carne - rnazarea eu carne de vita fa sole verde eu carne de vita rosti eu carne de vita ghiveci national paprfcas cu carne de vita !?i galuste rulouri (papiete eu carne de vita) Legume dife!·ite Preparate din legume ~i Carne - - mazare cu carne de pore castraveti cu carne de pore vinete eu carne de pore varza cu ciolan de pore fa sole verde cu dolan de pore toeana din earne de pore lIi roaii rulou de pore cu ciuperci piept de pore inabu!1it Legume diferite l_ MATERIl PRIME Legume de ovine ell eamJ l - escalop cu 50S de vin spanae eu earne de miel stu fat de miel verdeturi cu carne de miel legume cu carne de ber. Asocierea rationala eu legume. a maduvei oaselor. pondere rnai mare avind preparatele pregiitite din carnea mamlferelor domestioe. rasol din spate cu os. deei are 0 mare valoare nutritiva. Componenta caracteristica grupei 0 constituie carnea. Clasificare. Verificarea calitafll carnii. Carnea se asociaza bine in mod deosebit cui leguminoasele. diversificarea 80rtimeretului si varietatea meniurilor. Leg u mel e. Pentru pregatirea preparatelor de baza din legume si can. cea de porcine in jumatati.la grupa preparatelor din legume. Schema 10. valoare energetics mal mare.al caror rol tehnologic a fast analizat la grupa preparatelor din legume. care favorizeaza secretin suoului gastric si usureaza digestia. a culorii. iar ovinele intregi) si poate fi refrigerata sau congelata. a graslrnil a tendoanelor si articulatilor. B6) si lipide. vitamine.

iar sosuri le intilnite mai frecvent in struotura acestor preparate sint: sosul tomat. asigura realizarea unei atmosfere permanente de vapori. completarea apei necesare fierberii. Ceapa inabu~ita se poate separa. cartofi. Legumele proaspete. sare Separarea Iniibu~irea ciirnii in ulei ~j supa de - - - Formm'ea preparatv. zvintare. fierberea 30 " spre sfir1iit~l fierberii adaugind rosiile !Ii 112 din cantitatea de marar verde Montarea pe pIatau sau farfurie. Nesupravegherea atenta a procesului de inabusire poate avea ca efect reducerea sau scaderea completa a umiditatii si a vaporilor formati. vinete. 10' 1 TehnoIogia lui .5. iar carnea se va Iipi de fundul vasului.9. decorarea eli marar verde toeat. ajungind sa ramina in vas numai grasime si came. adaugarea 9i a supei ramase. carnea se introduce imediat in procesul tehnologic. asocierea carnii Inabusite eu Ro~ii ell carne de vita I I gratinarea I Taierea rosillor fel ii. Prelucrarea terrnica partiala a legumei de baza. sortare pe calitati. fierberea 20'. aplicind tehnologia specifica. castraveti. pasta de tomate. prunele usoate si maslinele. egala de obicei cu cantitatea de grasime. asociindu-se eu celelalte components din reteta pentru continuarea proeesului tehnologic.1. cite 0 bucata de portie 'I'aierea cepei unarunt Fierberea mazarti proaspeta Tiiierea rnararului marunt Tiiierea rosiilor felii - oase. fasolea verde. se seoate cu grija carnea care nu prezinta urme de arderi (fara sa se rastoarne vasul). se asaza in vase curate si se reia procesul de mabusire.lui si formarea preparatulv. sosul alb. inabuslrea se transforma in prajire. 148 10. condimente (sare. legume si condimente. rosii. sau se mentine in sucul format. de yin Madera).6-10. ulei. eu bame. temp.lui: pasarea sosului peste carnea inabu~ita. este prezentata in tabelele 10. Prelucrarea termica partiala a carnii. in vederea pregatirii preparatelor de baza. mararului sl a patrunjelului marunt Fierberea fasolei proaspete Taierea roslllor felil vita - - Indb~irea carnii -cu ceapa. servirea preparatului cald. supa) fierbinte. utilizate pentru preparatele de baza. carnea este liisata intr-o incapere reee (temperatura mediului cuprinsa lntre O°C pina 1a 8°C). usturoi). fierbere sau inabusire. Daca nu se intervine la· timp. Se considera decongelata carnea care are in interior temperatura de + 1DC. In aeest caz. cite 0 bucata la portie Taierea cepei. portionata conform gramajului. dupa separarea acesteia. pina eind carnea este aproape gata. CelelaLte faze ale procesului tehnologic se realizeaza asemanator preparatelor de baza din legume. In aceasts situatie adaosul de lichi:d este contraindicat. varza etc. fierberea pina cind carnea cste aproape fiarta - faina.Fasole asemanatnare preparatuverde cu carne de vita" 149 1 !f 11111 I. Fasole verde cu carne de Portion area carnii. In functie de preparat.i. si anume: a) pregatirea separata a sosului. fasole boabe. sosul de smintina. sarea se adauga la sfirsitul tratarii terrnice. spre sfir~i~ adsugind rosiile. vor fi prelucrate inainte de a se asocia cu carne si sare. seadauga grasimea prevazuta in reteta si ocantitate de lichid (apa.organo1eptice pentru carnea analizata se stabilesc cornparativ eu conditiilo de admisibilitate ale carnii proaspete. conopida. Preluerarea preliminara a carnii se face in carmangsrlt sau in spatiul destinat in acest scop ~i consta in operatii de spalarc. montarea pentru prezentare ~i servire Mazare cu carne de vita Portionarea carnli. frecvent realizate in productia culinara. fara a fi necesar sa se mai adauge apa.era~ra grasimii va creste foarte mult. zaharutu). degradindu-se eu formare de compusi toxici. prin asocierea carnii inabusite cu restul componentelor din reteta. peratii pregatitoare Tehnica prep ararti . decorarea cu marar ~i patrunjel verde taiate marunt Se.i in sucul format carnii. . Consta ~n asocierea carnii inabusite eu sos. Prepararea sosv. Se va intrerupe procesul rletratare termica. in faza de inabusire a earnii se poate adauga ~i ceapa. 1/2 din mararul iiI patrunjelul tecate Montarea preparatului pe pIatou sau farfurie. In functie de sortiment. cantitatea mica de lichid. bola de ardei. se spala bine in supa de oase. se introduce Intr-un vas. b) pregatirea sosului in sucul rezultat de la inabuslrea carnii. Prepararea sosului. completind treptat cantitatea de Iichid. Formarea preparatului. Carnea. sare. spanae. In aeeste vase. Procedeul prezinta avantajul obtineru unor preparate mai usor digerabile si eu pierderi nutritive minime. de Ia Inabusirea pastei de tomate fierberea 30' Prepararea ci'irnii tnabusite sosv. sarli. ciuperci. . In acest scop.. adaugate in ordinea procesului tehnologic. Gastrotehnia rnoderna recomanda inabuslrea in vase inchise ermetic (vase sub presiune). derivatdle sosului brun (picant. Tehnologia preparatelor din carne de vita. Prelucr~rea preliminara. prin oparire. Tabelul 10.6 Te~nologia [ I speeifica a preparatelor Denumirea de baza din legume ~i carne de preparatului vita . usturoiului.lv. apa. prepararea sosulul se poate realiza in 3 variante. mcorporarea mazarii.rvirea preparatului in stare calda. Dupa decongelare. transare. mentinindu-se astfel umiditatea. portionare in functie de sortiment. c) pregatirea sosului coneomitent cu formarea preparatului. fierberea 90'. adaugata initial. Dintre fruete se folosesc mai ales gutuile. teEna. dovlecei. Carnea congelata este supusa decongelarli prealabile. fasole verde. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE DE VITA Carnea de vita se poateesocia. Frecvent se aplica ina b u ~ire a. Prelucrarea termica se realizeaza au vasul acoperit Ia 0 sursa de caldura moderata.

002 0. impartirea in fi~ii 150 151 IHI .00 0.004 0. farfurie sau in legumierii.05~ 0. 10. gratinarea la cuptor 15'.Tabelul 10. t II "'tt 11111 t . rosil). jurnatate din cantitatea de patrunjel verde. ~i apa (150 ml): mcorporarea pastel de tomate.002 0.030 0.g. oua. morcovilor. telina cuburi 'I'aierea ardeilor si a verzei carouri Taierea cepei.Paprica.002 - - - - - - - - - - - - - - Tabelul 10. kg kg kg kg kg kg kg kg kJl_ kg kg kg _.800 0. cartofi). adaugind spre sflrsit.100 0..500 0.500 11800 1.100 0. ulei. finalizarea tnabueirii la cupto30' Formarea preparatuZui: a~ezarea carnii inabusite si a sosului tintr-o tava.oI5 01001 01025 I 4 ) 5 (j Carne de vita calitatea I Ulei Ceapa Faina Pasta de tomate Ro~ii proaspete sau conserve kg kg kg kg kg kg kg D.000 0. adaugarea Iegurnelor inabu~ite.(45 g) -mazare 1(80 g) (100 g) -sos (100 ~) Ho~ii cu carne de . boia de arde i. prezentare montarea si servlrc pentru 1 Mazare verde proaspata sau conserve .150 Cap de piept cu os de vita 1.200 0.100 0.800 0.ehnologia specifica a preparatulut . cite 0 bucata la portie Taierea cartofilor. a legume lor conserve (fasole verde.500 0..300 0. in ordinea duratei de fierbere (morcov. - Jnabu$irea ci1rnii - - untura cu ceapa.050 0.030 0.030 0. sare. Carne de vita calitatea I ulei Ceapii.vitii -carne (45 g) -Iasole verde (100 g) -sos (100 g) Ghiveci national -oarne eu os (60 g) -ghiveci (~50 g) kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 0.500 '1. Pentru galuste Unturii sau ulei Fiiina 10 portii Untura sau Componente U/M Mazare cu carne Ide vita -carne . Fasole verde proaspata sau conserve Marar v~rde Piitrunje verde Sare r Bola de ardei dulce Usturoi Zahar Piper macinat Supa de case ( Cartofi Morcovi I.a~ proaspat Varza dul e Ghi veci c nserva Yin alb Patrunjol i:iidacina I 2 I :3 1.400 0. vinul Montarea pe platou.350 0.100 0. rnazare. usturoiulul.050 0. patrunjel si apa.050 0.200 - - 0.100 0.100 0.200 0. sare.8 gramaj pantru 0 T. apa. varza.350 0. u~eza~ . ghiveci.200 l\050 0.050 1.040 0.mode1m'ea: rea oompozitici pe un tocator de lemn. Irnpurtirea uleiului: 114 pentru iniibuqirea legumelor - - - - lniibusirea ci1rmt 10 ulei.7 (continuarej J 6 Operatii pregatitoare Ghiveci Tehnica prepararti.002 0. condimentarea cu usturoi.100 0.400 0. completa~ rea cu apa fiarta (cit sa acopere legumele).050 0.200 0. Ardei ".500 0.700 0.350 - spalarca carnii si portio" (2-3 narea buc/portle) .800 0. patrunjel radacina. telina.300 0.80n 01800 0. a patrunjelului verde marunt.050 0.25/) oes Sare Piper maclnat Patrunjel verde' untura 0. patrunjelulut radacina.7 -- 50S 100 g Retete pentru preparate de baza din legume ~i carne de vita Sortiment Gramaj pentru o portle produs finit Fasole verne cu '""rne de vita -carne -fasole verde -sos (100 I 2 3 g) viS g) Materii Cantitate pentru prime UiM bruta pentru 10 portil Operatli pregiititoare Tehnica prepararii. Tabelui 10. a condimentelor si a apei necesare fierberii (circa 1 I) mifierberea 30 nute.100 0.025 0.025 - - 0.004 0.800 J 4 I 5 national - Portionarea carriii. Pasta de tomate Boia de ardei dulce Piper macinat Vin alb Patrunjel verde Sare .400 0. urmata de fierbere imibui?ita lni1bu$irea separatil a legume lor in ulei ~i apa. Telina radacinii . a patrunjelului ~i taieroa rnarunt. din carne de vita cu galu~te" porfie de produs finit: carne 45g/galu~te Cantitatea 100 .020 - 0.200 0.300 0. prelucrarea primarii. ardei gras.650 0.150 0.300 0.100 0. prelucrarea primara a cepei si tiHerea rnarunt: diluarea pasde tei to" mate. piper. supa de oase.100 2.030 0. sare: Prepararea sosului $i asocierea carnh inabustte cu pasta de tomate. cernerea fainit : prelucrarea prirnara a oualor .200 0.050 0.700 1. piper.500 0.6 (co-ntinuare) Tnbelul. I .050 - - OmO 0. Prepararea telor: gi1lu$- I compoa) prepararea de giilu~te ziHei arnestecarea pr in componentelor: faina. montarea pentru prezentare si servire bruta .150 0. decorarea cu patrunjel verde tocat marunt: seroirea preparatului cald. kg kg kg kg kg kg kg 1 - 0.200 SElU 0.050 0.

' piper'. fierbere 510 min. .250 0.500 1.l'eparatului: asamblarea rulou- - untura. mazare.. baterea eu ciocanul de snltele.200 0. galuste fierte ~i vin .000 :1. asezarea in ta va cu apa ~i grasimo.!l' galUllte-.2. Montarea' pe platou sau farfurle . Iingurita f1erberea in apa clocotita eu sare.carnea de pore se asociaza aceleasi Iegume ea ~i carnea de vita. taierea marunt.5.8 Cantitatea bruta 10 portii Tabelul 10.12. scoaterea kg kg kg kg kg kg kg 0. preparatului in stare flerbinte. Tehnologia specifica a preparatulul . . se asoeiaza frecvent cu legume ell gust acrisor (rosii. Artaculinara rornaneasca cuprinde preparate din carne de pore cu cartofi. SCl'vil'ea - - rea carnfi eu sos.050 0. 80sului din bu- faina. montarea pcntru servlre si prezentare late de 2-3 desprinderea jutor-ul unui a bucatllo-.050 0. tiei de umplere: sirea legumelor si ~ slaninei eU grasime !ii apa si odaugarea patrunjelului.001 - Prelucrarea prlmara a earnii. rularea.100 0. Tehnologia preparatelor din legume si carne de pore este prezentata tabelele 10. oua. supa si vin. decorarea ell pii-' trunjel seruirea preparatulul in stare ealdii Formarea prepa~ l'atului prin asocie- - Prepararea lion. FOl'marea p.050 0.Tabelul 10. - Prepururea compozinabu- Pentru pregatirea preparatelor de baza.003 0. ~i tiiierea cubulete l. grasime.. "'''tr'F'nro. Prelucrarea primara a legumelor. castraveti varza murata) 9i sosuri picante. fasole verde sau boabe. ' ell rilor cu 50S sl eontinuarea prelucrarfi termice Ia cuptor pina cind carnea este bine patrunsa. TEIINOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE DE PORe !Materii prime DjM Operatii pregatitoare Tehnica pregatirli.' 0 parte din acestea aVIITdin structura sosuri albe. • modelarea Taierea slaninei cubulete.9 Mater li prime U/M Cantitatea brtrta pentru 10 portfi Operatii prcgatitoarc prime U/M Operatii pregatitoare Tehnica pregatii-H.500 Prelucrarea prirnara a cepei. Montarea pC! platou cite dona rulouri la poi-tle eU sos si garnitura din compozitia rarnasa de Ia umplerea rulourrlor.Fierberea in clocotlta eu cea 10 min.10-10. montarea pentru servire !Ii prezentare Carne de vita Calitate superioara (pulpa) Morcovi Telina kg kg kg 2. - tronarea (2 prin asezarea umpluturii pe feilile de carne. t t t . - prelucrarea primara a patrunjelului si taierea marunt. 152 153 . eondimentarea eu sare ~i piper. late 1 em.Ruloud (popiete) din carne de vita cu legume" Cantitatea bruta 10 portil pentru 10. Prelucrarea termtca F01'1nm'ea l'ulourilor 1 - b) Pregatirea giilu~te. fixarea cu soobitort.-' lor din aluat ' rit preparat kg kg a r-ulour ilor 10 ouptor eca 15 min. opar irea.500 0. apa sare faina.100 0. patrunjel verde. porlelii Ia pertie). Datorita continutului mai mare de .

050 0..f) ~odoo ..400 0.030 0.020 0..850 - 2.002 Faina Pasta de tomate Sare Pipet.002 0.002 - 0. - Varza alba murata Rosti proaspete sau conserve Ardei Ceapa Usturoi Untura k...500 0. de pore ..100 0...carne (50 g) . CJ 0. 000 kg (sau ulei) kg 0.000 kg kg kg kg 1..400 0... Patrunjel 1.030 0. .150 0.002 0.macinat Boia de ardei dulce Cimbru Foi de dafin Zahar Vin alb Marar verde verde kg kg kg 0.carneeu os (60 g) . CN...ciolan (200 g) ..200 0. I.750 0. ID kg kg 0..O ..carne cu 05 (60 g) ..000000 00 OtnlOT"""IOO 000 U') .200 0.["( kg kg kg kg 0.050 - 0.sos (l00 g) Componente VIM Varza cu dolan de pore .mazare (100 g) .100 0.ii carne de pore Gramaj pentru o portia Castravett cu carne.001 0.-ft-OO 0.000 1.150 0.300 2..200 - .000 - - - 0. I Piept de pore Rasol de porc cu os Mazare verde proaspata sau conserve Castraveti rnurati kg kg 1.002 0.100 0.5 .050 0.400 0.100 IIII IIIIIIII I I I 1I I o 0.300 0.00025 ..002 0..000 ...Tabelu~ ID.020 0..650 1.030 0. L Carne porc calit.050 0.500 3.400 0..050 0.. - kg kg kg 1 kg kg 1 - - - 0.500 . o .. 0.150 000000000000 OOIOOOOIOOOOMIO lOM.800 0.500 Supa de oase - II 155 154 11111 ...001 0.rl['t")a.castraveti (150 g) Cantitat i brute pentru 10 portil Sortiment Mazare cu carne de pore .ICF Retete pentru preparate de baza din legume !..002 0.050 0.sos (170 g) .100 0..varzii (250 g) Tocana din· carne de pore si rosii ..010 0.800 0.150 0.600 0...

Prepararea separatii a sosului din: Vinete eu carne de pore Portionarea carni! de pore.irea ciirnii in griisime . pasta de tomate si apa necesara fierberii (100 mljportle).prezentare I?i servire ~azare Portionarcn pieptulul de pore..Iniibu$irea vinetelor in untura-si apa .. piper..! Castravet] Por-tionaroa pieptului de pore. curatarea de coaja. fierberea 45'. adaugarea rosiilor I?i fierbere inca 5 minute . boia de ardei. ceapa. Impartirea grasimii: 1/3 pentru Inabusirea carnlf. 1/2 pentru carne.Formarea preparatuZui: pasarea sosului peste carnea inabu~ta.5 . <::> . asocierea eU vinete si usturoi. fierberea 10 minute. OOOOOONOO.~ .O O-QOOOMOMLQOO . .. adaugarea rosiilor si a mararului.... fierb'erea 20 minute. pasta tomate..I . servirea preparatului cald. . fierberea 10 minute Montarea pe platou sau farfurie.. eu carne de pore Q) '. fierberea 20 minute... usturoiului si a patrunjelului marunt Taierea ros iilor in sferturi.. fierberea la cuptor 30' Montarea pe platou sau farfurie. s::- Q.. decorarea cu patrunjel verde. . lnii... decor-are eu marar verde.. o Denumiroa Operatii pregatitoare preparatului Tehniea prepararii..Formarea preparatului: pasarea sosului peste carne. taierea in bucati dreptunghiulare Taierea cepei. ... . (ulei) ~i carn i] iniibul?ite ..$ . sare.. sare !li piper. .Q. 2/3 pentru pregiitirea sosului... talerea pe Iungime..Prepararea sosului in sucul format de la iniibu~irea carnii din: ceapa...s-.. sararea Taierea cepei marunt Taierea rostilor felii Spalarea castravetilor murati... indcpartarea semintelor. rosiilor .bu:...Montarea pe farfurie sau fn legumiera... faina si paste de . Spalarea vinetelor.12 Tehnologia specifica preparatelor de baza din legume ~i carne de pore a.i . 1/3 pentru pregatirea sosului. <ll N e 0. Impiirtirea grasimii: 1/2 pentru vinete.4l ...I N ..... montarea pentru .!?ii alternative.40"".. P.!?ia zaharului. fierberea 20'.. tomate . supa de oase..~ ".. fiiina.I ..!?iapa. Q. cite 9 bucata la portie Impartlrea unturfi sau uleiului: 2/3 pentru inabuslrea carnri. curatarea de coaja In fi... ~::! .J:@ ~o.0 0 '" .. condimentarsa finala cu rnarar verde taiat marunt.I 1il~ o. separarea - lni1bu~irea ciirnu in untura 156 157 IIII1 .(1] C1l Tabelul 10. completarsa cu supa de oase. servirea preparatului cald.. ~ Q..Ooo...-0-00'" oC'Ot':><O'1'OOOOON ~OCOo"o"'oocioa· - - - - ceapa. > ~ ::! <!J<!J oj'''' ~::: . incorporarea maziirii. castraveti. apa.. - sosului din: untura. Formarea preparatului: asocierea carnii inabu~ite cu sos. untura sau ulei. . .. eondimentarea cu sare l?i piper. serviTea preparatului cald. faina. cu carne de pore Prepararea de oase lniibusirea ciirnii in untura I?i supa II 000000 ODOIflMQ C)T"""I...

Tairea marunt a cepei ~i a usturoiului E*ragerea sucului din [urnatate din eantitatea de Iamtie. Prepararea sos:ului ~i formarea preparatu. 2/3 pentru ina. acoperirea eu varza 9i rOl1U. a carnii. usturoi: cepei tiiiata marunt in 1/3 grasime. de carne Inabu~ Din carne de ovine se :pot pregati aceleasi sortirnente de preparate ca si din carnea de bovine si porcine. iar retetele sint red-ate in tabelul 10.5. a apei fierte (cea 80 mljportie). taierea fi~ii Taierea rosiilor in sferturi. sare. piper.i fierberea in apa cu sare ~ 'I'aierea marunt a patrunjelului - 10. foi de dafin. boielei de ardei ~i 500 g apa de la fiertul fasolei.fierbere. zeama de varza sau apa flarta. Carnea de rniel se pregateste cu sos alb. ghiveciul si pilaful pregatite cu carne de oaie si berbec. usturoi. boia de ardei. din: ceapa. deeorarea cu feHi de larntie: servirea preparatului eald Formarea preparatului.Inabu#rea cdrnii in ulei l1i apa. mabusite. Tabelul 10.in apa reee Diluarea pastel de tomate (1:1) Taierea rnarunt a patrunjelului verde Spalarea carnil ~i indepartarea grasimii in exces. cimbru. cU 1/3 l1i si Prepararea garniturii de [asole boabe (iahnie) - fierberea fasolei boabe prepararea sosu~ui: inabusirea Spanac cuearne Portionarea carrrii Curatirea. ceapa Intreaga. fierberea lor Eormarea preparatului: asoclerea bucatUor de rasol cu 60S. . piper. - - pasarea s·osului fiert peste bucatile de carne.bu~irea ciirnii in ulei $i apa Prepararea sosului din: ulei. ciuperci. fasole verde. ~ j I' I. dezosarea por'tionarea .Iniibu$irea separatd a cepei. eimbru. ardeiului fillii subTiiierea usturoiulul si a patrunjelulu} rnarunt 'I'aierea rosiilor feHi - lniibusirea cdrnii cu ceapa in untura Pormarea preparatului: asocierea carnii inabusite eu ardel. oparirea. coridimente (sare. ceapa. boia de ardei).12 (continuare) Varza cu dolan Curatirea rasolului de pore. a. moreovii patrunjelul radacina.2 buc. servirea in stare calda. Tehnologia preparatelor din carne de ovine este prezentata in tabelullO. sararea Taierea cepei.13. racirea si taierea in bucati a span acului de mlel - fain jna. servirea preparatului cald a - i Toeami cu carne de berbee lIi cartofi Portionarea carnil 'I'aicrca cepei feHi Taicrea usturoiului marunt Taierea eartofilor in patru pe lungime !. fierbere 10 min. taierea cekilalte [urnatat! in fel ii pentru de£orare Irnpartirea uleiului: 1/4 pentru ina'b~irea carnii. servirea preparatului cald. bola de ardei.Prezentarea in Iegumiera . sare. sirea carrrii. apa: incorporarea pastel de torn ate. TEIINOLOGIA PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE DE OVINIW. taierea cite 0 bucata la portie. decorare cu patrunjel verde taiat rnarunt.irea uleiului: lr3 pentru verzi lIi a usturoiului in ulei 9i apa ina . sararea Taierea cepei marunt Curatirea verzei de cotor. cepei imp rt. fierebrea 10 minute 158' 159 IIIII .jportie Fierberea carnii: in tava unsa. usturoi. mcorporarea 50sului brun. spanae. 3/4 pentru 50S Tabelul 10. cu legume (stufat. piper. {coniinuare} usturoi lIi apa fiarta fierbere (100 ml/portie).Zui. separarea lIita Iniibu~irea bucatilor carnii in untura ~i apa.13. supa de oase. cirnbru. fierberea 2 ore. in grasimea ramasa de Ia inabusirea carnil. adaugarea pastei tomate. fierberea 15 minute. mar· covului ~i patrunjelului radacinii 'I'aierea rnarunt a lr2 din cantitatea de ceapa (restul mtreaga) Pastrarea fasolei boabe 12 are . comTai~rea maruru a cepei 9i patrunpletarea CU. piper. montarea prezentare si servire pentru - format prln tnabusirea carnii. spalarea. continuarea fierberii 10-15 min. (ulei) si apa ~d ' Stufall de mlel 1 Portion area carnii .apa fiarta (50 mljportie). Tiii~ea cepei lIi usturoiului verde i bucati de 5 cm . piper. servirea preparatului cald. piitrunjel verde). fierberea. pasta de tomate. fierberea 10-15 min . separarea bueiitilor de rasol in uncarnii tnabu- - - - Pregdtirea sosu~ui.3. de pore tura site. condimentate (sare. decor area cu patrunjel verde. condimentare eu sue de liirniie Montarea preparatului pe farfurie sau prezentarea in legumiera. - fndbu~irea si apa. jelului verde fierberea inabUljita. condirnentarea finala cu vin. rosfi. iar carnea de berbec se asociaza frecvent cu varza aLba murata ei fasole boabe.13 Tehnologia preparatelrnde bazii din legume l1i carne de ovine preparatului Tehniea preparai-ii.Tabelul 10. incorporarea spanaculut. Sint apreciate tocanele. pasta de tornate. - Tocana din carne de pore cu rOllii Taierea carnil in 4-5 bucati Ia portie. Montarea preparatului pe platou sau farfurie. Montarea pe platen sau farfurie .14. Impanarea eu - Denurnirea Operatii pregatitoare - untura.Formarea preparatuZui: asocierea bubusirea cepei si a usturoiului catilor de carne lIi 50S cu legumele verde. mazare). spre sfir9it adaugind cartofii sl vinul Montarea pe platou sau farfurie. spalarea. tnabustrea cepei in [iul Jigo (Pulpa) de berbec cu fasole boabe Prelucrarea primara a componentelor Taierca felii a usturoiului.

I' f ~• ! . 0. .100 0.200 0. dezinfectato. - - - eondimentarea eu foi de dafin. 1a 0 temperatura de peste 60°C.050 0.nurnele si semnatura persoanelor care au facut recoltarea.020 - 1. acru.025 0. 10. fizico-chimic si microbiologic.030 0. Toate portiile luate in analiza trebuie sa corespunda. amar).li carne de ovine Gramaj pentru 0 portie de produs finit Stufat eli carne de miel -carne eu os (85 g) -legume ~i sos (250 g) VIM Sortiment Cantitate brutii pentru 10 portii Jigo (pulpal de berbec eli iasole boabe -carne fara as (100 g) -fasole eu 50S (180 g) -jiu (30 g) Pulpa de berbec 2. Probele recoltate vor fi in dublu exemplar. 4°C. acidi tatea totala exprimata in acid lactic (mgO!o). Lotul reprezinta cantitatea de preparate de baza din legume si carne.002 0. - 0. Cantinele si restaurantele din statiunile balneo-clirnaterice nu au voie sa pastreze rnincarea de pe 0 zi pe alta. dar nu mal putin de trei.300 2.500 0.002 0. - 1. I J APLICATIE.T'abelul 10.500 ~ - 0.550 0. Verificarea calitatii consta in examen organoleptic.100 0..050 - - - - 2. X-Xl-XII.050 0. in caz contrar lotul se considera necorespunzator. apoi se separa partile componente (carne.050 0. se apreciaza vizual.150 ~ 0175 0. percepind senzatiile fizice produse (cald. continutul de sare (Ofo).002 0. Calculul continutulul in faetori a unei portii de "Fasole verde cu carne de vita". Preparatele trebuie pastrate Ia temperatura de 0.500 0. VERIFICAREA CALITA'fII PREPARATELOR DIN LEGUME ~I CARNE DE BAZA - lrnpartdrea grasirnii in 2/3 pentru frigerea pulpei ~i 1/3 pentru prepararea sosului. este permisacel mult 4 ore ~e la preparare.000 - -.100 0. tactile sl olfactive se percep de regula aproape sirnultan de la prima inghititura. Pastrarea preparatelor de baza din legume ~i carne. pe plita.Tehnologia cunnara cls. fierberea 10 minute montarea pe platou sau farfurie 2 transe de jigo la portie sl garnitura de fasole boabe (IAHNIE). realizindu-se un contact perfect lntre produsele ingerate si aparatul bucal.075 0.. fara miros strain. Prin tmalize chimice se determine umiditatsa (DIrt). Se cintareste portia de preparat. 11 .000 r-r- Piper macinat Cimbru Boia de ardei dulce Lamiie Foi de dafin Yin alb Otet Patrunjel verde Mara!" verde Sos brun kg kg kg 1 - 0. Senzatia termica a mincarurilor si celelalte senzatii gustative.050 0.14 Betete pentru preparate de baza din legume I.020 '0. nutritivi si valoarea energetica 160 161 . Probele VOl" fi Insotite d~ etichete cu urrnatoarele specrfioatii: .002 0.030 0.200 ___. conform dispozitiilor sanitare in vigoare.001 0.00025 __. Pastrarea preparatelor la cald.025 Tocana cu carne de berbee ~i cartofi -carne cu os (85 g) -cartofi (120 g) -50S (100 g) Componente Spanac eu carne de mie! -carne cu os (85 g) -spanac eu 50S (180 g) Carne de berbee eu os (cotlet) Carne de miel eu as Spanac Fasola boabe Ceapa Ceapa verde Usturoi Vsturoi verde Morcovi Cartofi Piitrunjel radiicinii Untura sau ulai Ulel Pasta de tomate Faina Safe kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1.002 0. tare !?i moale) sl eele de origine chirnica (dulce. destinate in ex«lusivitete pastrarii acestora.300 0.002 0. Aspectul si culorile.4. Verificarea gramajului portlilor. Pentru examenul organoleptic si fizico-chimic se ia 0 cantitate de 500 g pr~ba omogenizata. azotul user hidrolizabil (NH3/100g).050 - - - - - - kg kg kg kg - - - 0. decorarea eu piitrunjel verde taiat rnarunt seruirea preparatulul cald asamblarea sosului eU fasolea Tabelul 10. pregatite in laboratorul de productie al unei intreprinderi intr-un singur schimb.200 2.300 - - - ~ kg kg kg kg kg kg 0. aspectului sl a partilor cornponente se executa prin sondaj asupra a 3% din totalul portiilor.050 0.030 0. sa rat. piper.075 0. rece.200 0. Aromele si savoaraa mlncarurilor seapreciaza eu ajutorul mirosului.002 0. din diferitele lor nuante. legume. 50S) si se cintaresc fie care separat.4enumirea produsului si nurnarul de reteta: . eel mult 48 are de la preparare.200 0.5. iar contraproba constituita se va pastra conform dlspozitlilor sanitare in vigoare.13 (coniimwre} fiartii.750 - - - - - - Verificarea calitatii se face pe loturi. grasimea (Ofo).400 0. eimbru. Preparatele de baza din legume si carne (mincarunle gatite) se pastreaza in vitrlne san dulapuri frigorifice curate. Verificarea gramajului..150 0.data si ora recoltarii probelor. Gustul preparatelor se apreciaza prin degustare. Examenul organoleptic.

hidroliza colagenului. remedieri. In timpul inabusirii carnii.avind componente si operatii tehnologice comune eu preparatele de baza din legume.gramajul portiei: corespunzator retetarului. sosul de consis. cauze. sos): aspectul: placut. savoare deosebita a preparatelor. In cazul in care carnea este insuficient iPa-' trunsa termic (carne tare). are loc 0 micsorare a valorii nutritive si in special a contlnutului in vitamine.Ina acestuia. A~es~ defect este cauzat de cantitatea insuficienta de lichid necesar fierberti ~l nesupravegherea procesului termic. care Iavorizeaza mentinerea suculentei carnii f?ia factori lor nutritivi. ceea ce duce la imbunatatirea gradului de fragezire a acesteia. se adauga cantitatea necesara de supa si se continua prelucrarea terrnica in cuptor cu vasul acoperit. formarea de arorne noi. ~i anume: denaturari proteice (coagularea proteinelor). legurne sfarirnato. Condirii de calitate. Defectele posibile ale preparatelor de baza din legume sl carne pot fi: carnea tare sau sf'arimata. la servire se adauga patrunjel sau rnarar veroe taiat marunt. preparatul se transvazeaza tata a antrena partea prinsa pe baza vasului. / ! consistenta: carnea ~i legumele bine patrunse termic. De aceea. care rarnine in cea rnai mare rnasura in Interiorul carnii. cu gust si rnlros afumate. atragator. Are loc 0 hidroliza a moleculelor de colagen pina la gelatina. transforrnarile generate de procesul tehnologtc vor fi aceleasi pentru legume si sos.>i pastrarea in proportie sporita a factorilor nutritivi din componente. aromei. legumele sa-si pastreze culoarea cit mai apropiata de cea mirosul: placut. In cazul fierberii gelatina trece in lichidul de fierbere. se completeaza eu cantitatea de. Preparatele cu miros si gust de afumat sau a1'Snu se pot remedia si nu se dau In eon sum. Cauze'le defectelor legumelor si ale sosului au fbt prezentate la grupa preparatelcr din legume.oi!hidrolizacolagenului. nici prea fluid. iar carnea rezulta marjiutin frageda. 162 11' 1111 IIIII . gus. cu respectarea gramajuluieomponentelor din structura portiei (carne. eel mai recornandat este inabusirea. nici prea des. legumelor din . carecontribuie la gustul ~iar(). preparatul pre a gras sau fara grasime. sucul este utidizat pentru pregatirea sosului. sau direct la realizarea preparatului. prin reducerea sau prelungirea duratei acestuia.6.10. formind un strat protector. digestibilitatii ~i a coeficientului de utilizare a factorilor nutritivi. in plus intervin ejectele tratamentelor termice asupra carnii. initial coaguleaza proteinele de la suprafata carmi. Din acest motiv. legume. inacest proces este aritrenata si 0 parte din apa tesutului muscular. carnea si Iegumele sa-~i pastreze forma. Preparatele de baza din legume si carne trebuie sa prezinte urmatoarele conditii de admislbilibate: . Pe parcursul tratamentului termic se produce :. La aceasta contribuie si gradul avansat de deshidratare a carnii. - naturala.tul: placut. si chiar a fibre lor propril tesutului conjunctival carnli. care asigura Iragezime carnii si legumelor. sosul prea fluid sau prea viscos. Desi inabusirea se realizeaza in vas acoperit. Defecte. preparatul montat estetic. specific 'componentelor din structura preparatului. ~ Daca se observa in prirnele momente. a gustului. tenta corespunzatoare. culoarea: specifics componentelor folosite. 1 Gustul de afumat sau ars este deterrninat de lipirea componentelor p~eparatului de baza vasu~ui si ~aI'an:e~izar:a sa~ c~rboni2iarea ~or. ruperea celuelor grase cu eliminarea de graaimi in mediul de inabusire sau fierbere. procedeului termic aplicat. TRANSFORMARIIN PROCESUL TEHNOLOG1C AL PREPARATELOR DE BAZA DIN LEGUME $1 CARNE Preparatele din aceasta grupa. carnea de culoare brun cenusie. Consistenta necorespunzatoare a carnii din preparat este determinata de aplicarea incorecta a tratamentului termic. lichld fierbinte sl se continua procesul termic cu supraveghere atenta. Aceste tr-ansformari deterrnina irnbunatatirea texturii (a frageztmii carnii). precum f. Dintre procesele terrnice aplicate in procesul tehnologic al preparatelor de baza din legume si carne. Sucul format prin inabuslrea carnii contine grasims si 0 oantitate mica de lichid in care s-au solubilizat substante proteice si neproteice. oorespunzator speciei de carne. Datorita continutului mic de lichid f'olosit la inabusire.structura portiei si adacsurilor condimentare corespunzatoare. modificarl de euloare. constltuind mediul in care se adauga restul componentelor din reteta in ordinea procesului tehnologic.

Pregatirea carnii pentru tocare. Tocarea carnii. Se realizeaza la masina de tocat manuals. cimbru. piper. in cazul utilizari! orezuluj crud.carnea de minzat $i vitli: greaban.1. . l?i preparate Tabelul Materii Materia auxiliara Ceapa Asigura auxiliare utiltzate la prepararea tocaturilor Operatii pregatltoare 11. prelucrat prin dezosarc. In procesul de productie. . fleica. care difera in functie de preparat. marco) Bicarb natul de sodiu Apa rece Asigura aitnarea tocaturit: se adauga Ia tocatura pentru chiftelute Asigura aflnarea tocaturit ~i mentlnorea suculentei: se adauga Ia tocatura pentru mititei Regleaza eonsistcnta tocaturf]. materiile auxiIiare sint prezentate in tabelul 11. Pentru preparatele de baza din carne tocata de minzat.varietate sortirnentala. se inmoaie (in apa sau lapte rece). torf ta coagularii proteinelor da- Verificarea calitafii carnii. muschi tocat 11. precum l?i din carne de pasare. patrunjel ete. gitul si salba. pieptul. determinate de varietatea componentelor ~i a procedeelor termice aplicate. ~ t ) JI . Pentru maslna de tocat cu action are electrica. Tocatura reprezinta compozitia rezultata prin omogenizarea carnii tecate cu diferite adaosuri. Preparatele din carne tocata se caraoterlzeaza prin: . cu ajutorul unui cutit. Tocatura se realizeaza din carne fara os de bovine. perisoare. . vitii adulta l?i pore. In funetie de rolul tehnologic. Acestea se utflizeaza cu adaosuri la tocatura avind rol tehnologic de Iegare ~i afinare a acesteia.1 (continuare) TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE TOCATA Operatii pregatitoars Se utilizeaza crud sau fiert putin. asigura cantitatea de abuj. rasolul anterior. porcine. se stoarce bine Sortimentul preparatelor de baza din structura meniurilor cuprinde din carne tocata.care se pregatesc din to cat II r a simpla sau tocatura asociata ell legume si sosuri. de imbunatatire a calitatli gustative si nutritive a produsului finit. favor izeaza digestia !Ii ceste Iii se toaca 0 data eu carnea Piperul se macina. de pielite. In functie de preparat.digestibilitatea mai usoara pentru tocaturile fierte sau fripte.CAPITOLU. retetele prevad utilizarea carnii calitatea I.necesara prelucrarii termice i?i asigura fragezimea produsului Se tree pr in rihatoare Procesul tehnologic al tocaturii este prezentat in schema 11. Materii prime pentru tocatura. [ara bucati de grasirne. marar. ptrjoale. se pot aplica urmatoarele variante: a) carnea se toaca impreuna cu ceapa oparita sau Inabusita: 165 164 III IlilU t . in tocatura se va adauga apa in eantitate dubla fata de orez Se tale ieIii. masina de tooat ell actionare electrica sau la rnasina de tocat anexata robotului universal. Materii auxlliare. usturoiul se plseaza. Carnea macra se curata. carnea se taie in bucati de 80-120 g.1. vinat.) Asigura calitatile gustative arome.L 11 Tabelul Materia aupcillara Rclul tehnologic Asigura legarea ~i anna rea tocaturri: se adauga la tocaturile utilizate pentru urnplerea legumelor Miezul de franzela Asigura legarea si aiinarea tocatur+l . se adauga la tocaturilc pentru chiftele. 50 opareste sau se l'nabWia. carne rezultata din fasonarea pieselor provenite din toate partlle anatomice.carne de puicalitatea I fara cap si picioare. si carnea rezultata din fasonarea pieselor provenite din toate partile anatomice. care asigura diversificarea meniurllorcalitati gustative ~i nutritive deosebite. peste sau subproduse de carne. se spala. usturoi.1 Leguniele (cartofl. ovine sau din arnestecul acestora. mijloc de plept. se veriflca prin examen organoleptic prospetimea carnii. Schema Veri Iica rea ca litjiii~nii 11. Caracteristloa principala a tocaturi i este finetea. verdeata se taic Se taie felii sau marunt.1 I pentru Malaxarea omogE'nizare ~i afinare Rolul tehnologic calitatile gustative Condimentele (sare. si este deterrninata de diametrul ochiurilor sltei folosite la rnasina de toeat (intre 2 si 8 mm). se ra- marunt Ouale Asigura legarea tocaturii. care cuprinde: . tendoane.carnea de pore: margine de fleica. se zvinta ~i se taie bucati mid. flelca.

In schema lL2 sint prezentate citeva preparate din carne tocata cu specific national. ti 1 " carrin !CU CU.Mititei { . ehiftelutelor. prezentarea ~i servirea se modeleaza sub forma de chiftea cu gol la mijloc Qua 10 _.11. sarmalelor sau musacalei. Aceasta varianta asigura caracteristiei corespunzatoare toeaturh si calitatii deosebite preparatului la care se intrebuinteaza. asezonarea fiind realizata de catre consumatori . iar a doua oara se tcaca irnpreuna cu cea de pore ~i cu ceapa oparita sau inabusita. ~i eeapa - - se serveste crud eli sau Ketchup 50S englezesc la sosiera - Todituri Tocaturi Toeaturi crude eu sos in legume _ {_ {- Muschi tartar Chiftelute marinate Chiftelute cu 50S de smintina Ardei urnpluti ROi?ii umplute Preparate din carne tocatd Tocaturi in foi _ Sarmale in foi de varza _ Sarmalutein foi de vita { _ Sarmalute -in foi de spanac - _. Separat. la sosiera se serveste dupa preferinta clientului sos Ketchup sau sos englezesc. sa fie omogena f?i afinata.~a impu~·itB. prima data se toaca nurnai carnea. Se poate realiza manual sau meeanic prin utilizarea malaxorului san a robotul ui. ' Operatia cea rnai irnportanta este taierea. la mijloc se forrneaza un gol in care se a9aza un galbenus crud. . _ Varza cu carne tocataide pore - Todituri fripte _ Pirjoale moldovencsti _ Pirjoaie din carne de pui _ Drab de miel .2 .1.. oua. Prepararea tocaturii consta in amestecarea ~i omogenizarea dirnii tocate eu adaosurile prevazute in reteta (condimente. spala.500 l - Operatii pregatitoare se cut-ata de pielite. . Toditura care urmeaza sa fie utilizata in proeesul tehnologic trebuie sa fie foarte proaspata.002 - se aranjeaza estetic plape marginea toului condimenteverdeata Ie. se albususepara rile de galhenusuri se se curata.. Cantitati 1. sub forma rotunda (de chiftea mai mare).1): curayarea muschiului.500 - - Sare Piper Boia \ kg kg kg 0. clatesc sub jet de apii rece. In functie de eonsistenta tocaturii se poate adauga cite putina apa reee sau supa si 'se bate.Bitoe gratinat _ Friptura toeata berlinezii Curatarea muschiului consta in indepartarea plelitei de sustinere. operatie care poarta numele de parare" urrnata de spalarea muschiului sub jet ?e apa. Aspectul carnii toeate fin este atragator.. Preparatele de baza din carne tocata se pot grupa in functie de structura acestora (modul de utilizare a tociiturii). iar Ia retocare se adauga ceapa oparita sau inabu~itii~i eventual miezul de franzela inmuiat ~i bine stors: c) pentru tocatura care se progateste din earne de vita sl de pore se poate proeeda astfel: . . pentru a se sectiona fibrele n:u9chiului direct. _ . avind culoarea si rnirosul specific felului de carne.se toaca lntH carnea de vita (carnea mai slabs). ~entru prepararea ~uiichiului ta:tar. !fara a fi presate sau zdrob~e ca in cazul tocari i 0U m3sina de toeat carne.).'-fe muse 1 care nu suporta decit prelucrarea prlmara de t ocare a _ .1.050 0. modelarea pe platou. 167 166 III lUll ! J t I!' . hine pentru omogenizare.005 0. se taie marunt. se adauga gal benusul crud de ou Ceapa kg 0. Baterea tocaturH asigura ingloban:!a unei oantitati de aer necesara afinarii compozitiei. iar valorile nutritive ramin intacte. verdeata tocata etc.ltU sau cu sahruL . spalarea.sosului. pirjoalelor. ( Sortimentul: muschi tartar - cantitati pentru 10 por'[Ii sl tehnologia specifica Mat¢rii prime ~i auxiliare Mu~eh! d~ vaca II U/M kg bue. care se recomanda sa se faca eu un cutit bine ascutit sau eu un satir. Tocatura Ge poate utiliza simplii pentru prepararea perif?oarelor. 5e taie marunt se spala. tiiierea. deoarece prin pastrare se produc pierderi calitative si devine un mediu deosebit de favora:bil dezvoltarii si activitatii microorganismelor. se spala. Toditura preparata trebuie imediat utili zata . Modelarea se face pe platou. se dez5e infccteaza. Indicii de calitate ai tocaturii crude. iar produsul finit nociv prin consumare. ' Tocaturl in straturi ~u legume sau paste famoase - _ 1 Musaca de cartofi Musaca de dovlecel _ Musaca de vinete _ Musaca de telinii. sau pentru prepararea legumelor umplute.tilor. TEHNOLOGIA TOCATURII b) carnea se trece de doua ori prln masina de toeat.l CRUDE 'U Tociiturile crude (muschiul -'tartar) se pregatesc din muse hi de vaea ~ hi) 1 cap . Schema 11. se e~ectueaza urrnatoarcle ~peratii (tabelul 1. In aceasta varianta. pentru indeparta. Utilizarea toditurii. se spaIii din nou se eerne se macina I Tehnica preparar li. aranjarea condimentelor. servirea . Aranjarea condimentelor se face cit mai estetic pe marginea platoului. CIa s if i car e a.

Taierea drnii bUciiti ~i toearea cu ceapa inabu!. sos brun sau de vin. pasta de tomate.3.t Illlt . I. (3 bucati Portionarea tocdturii Modelarea - .Tabelul 11. pentru 0 - piper. telina. rosii. varza) sau censervate prin murare (castraveti ~i gogonele).' apa. . vinete. tncorportnd spre sfirsit sucul de larntie si vinul Montarea pe platou sau farfur ie.taiate preparatului caM cu diferite 11. dovlecei. fierberea 15 minute Prezentarea preparatului in tambal sau farfurie Servirea preparatului cald Prepararea rotunjirea faina) f?i aplatisarea Sotarea in un tura tocaturii (Iolosind cu sos de smintina Tehnologia asemanatoarea chiftelutelor marinate Deosebiri: in tocatura se adauga jumiitate din cantitatea de patrunjel verde !iii mara. Tocatura se pregateste in mod curent din carne de vita in amestec cu carne de pore.3. ~i patrunjelului rada- marinate rasi (miez de franzela).: carne tocata cu sare. TEHNOLOGIA Adaosuri pentru TOCATURILOR IN LEGUME decorate Servirea I din tocatura eu sos este pre- Tehnologia specifics unor preparate zentata in tabelul 11._ 4- -. tnabustrca cepei utilizate la tocatura Taierea telinei Ielil a rnorcovului.3 Denurnirea i Operatii pregatitoare ! pr-epararii.2.. aceasta subgrupa de preparate este cunoscuta sub denumirea de "legume urnplute eu carne tocata''. faina. sare. prelucrate termic prin sotare sau prajire si asociate cu sos alb.2.2 11. Procesul tehnologic al tocaturilor cu 50S este prezentat in schema 11. otet sl foi de dafin. de ovine sau peste. sosului tomat din: ceapa. - CondimentI' marunt _ Servirea garnituri Chiftelutele mode1ate se a!. montarea servirea pentru 'chiftelule Taierea r cepei felii. ! t. cartofi patrunjel verde portie) Prepararea tocdturii. 169 168 . Schc-"a 11. tornat. praz. prezentare. cartofilor curatati prin parra fina a razatorii Taierea atrunjelulul verde dna i marunt - - Chiftelute Tiiierea patrunjelului verde ~i a mararului marunt' Extragerea sucului din Iamiie Modelaiea . TEHNOLOGIA TOCATURILOR CU SOS Tehnologia speclflca a tocaturrlor preparatului Telmica cu 50S Tocaturile cu SOS sint preparate realizate din tocatura modelata sub forma rotunda sau aplatisata. Legumele utilizate pentru umplerea cu tocatura de carne pot fi proaspete (eartofi. Trecerea . patrunjel radacina.iitii. decorare cu patrunjel verde ~i mara. telina. morcovi.ieza mtr-o tava cu untura sau ulei sl se r umenesc Ia cuptor Formarea preparatului: asocierea sosului de sminttna eu ohiftelutele Gratinarea 15 minute. oua.tiiiat marunt - to-. ulei. Se poate intrebuinta insa pentru pregatirea tocaturii carnea de pasare. In productia oulinara. fierberea 30 minute Pormareo: preparatului asocierea sosului cu chiftelutele sotate.

pasare Formarea prepal'atului: asocierea ardeilor cu 50S Fierbel'ea: la cuptor adaugtnd in final 1'0~iile feHi. patrunjelului verde Prepararea toci'iturii: carne tocata. apa rece Umplerea ardeilor: trecerea prin faina a par~ii eU umplutura: asezarea in tava sau cratita eu ulei (I!2) si apa 2 kg kg kg kg 3 0.iaurt (25 g) 5 0. orez. montarea prczentare.100 Ro!?ii umplute cu carne de vita . ulei. pe platou sau farfurie.400 0. deeorare cu patrunjel verde taiat marunt: servirea preparatului cald P}'eluerarea Prepararea sosului tomat Ro~ii umplute Sor_tal'ea iro9iilor (2 bue. scurgerea: Presarea miezului de rosr] pentru obtinerea suculul Cnndirnen te - (cu carne de vita) toci'iturii: carnea tocata eu ceapa. eU adaos de iaurt .plerea rosiilor. mon tarea pentru prezentare.sos (140 g) Operatil pregatitoare preparar ii. cu adaos de iaurt . 1/2 patrunjcl verde toeat Um. sare.200 0. '70 171 IIIII . In productia culinara se prepara ardei umpluti si rosii urnplute a carol' tehnologie specifica este prezentata in tabelul 11.ardei (175 g) (2 bue) 50S (100 g) . piper si zahar apoi fierberea 30 minute. decojirea si taier-ea ~lii Tocarea 'carnii cu 112 din cantitatea de ceapa Ficrberca partiala a orezului - la cuptor 30 minute din: ceapa.3 Cantltatl brute pentru io portli Ardei umpluti cu carne de vita .4. Tabelul I 1.4 Doz area Taierea ifelii a morcovulul si a patrunjdlului r adacina Oparirea rosltlor. Procesul tehnologic este prezentat in schema 11. sare. curatirea de cotor ~i semlnte Taierea marunt a cepei 9i a.3.150 sau ulei . legumele umplute se asociaza cu sos alb. oua. deeorarca eu patrunjel verde Servirea preparatulul cald Prepamrea - Fierberea [ I Gratinarea Montarea pentru prezentare - I Tabelul 11. asezarea in tava eu ulei si apa Prelucrarea termici'i la cuptor 20 minute Formarea preparatului: asoeierea rosi ilor umplute cu 50S tomat.chiftelute (3 bue) (90 g) . piper. apa.chiftelute (3 bue) (90 g) .200 0. orez.300 0. sos tornat sau brun. continuarea Iierberii 5 minute Montarea pentTu prezentore.4 sint date retete pentru preparate din carne tocata. Tehnica in legume Chiftelute marinate .100 !1.rosii 075 g) 50S Componente DIM Tehnologia speelftca Denumirea a tocaturllor preparatului '. sare. Schema Operutii pregatitoare - Tehnica preparar-ii. patrunjel radacina.jportie). servirea 1 Carne de vita cal.250 0.550 0. I Carne de pore cal. sueul de rOi?ii si zahar Fierbel'ea Ia cuptor 5-10 minute Montarea pentru prezentare pe platou sau farfurie. I Untura . 1/2 patrunjel taiat marunt.150 0.150 0. scoaterea mi zului cu 0 Iingurita.4 J Servirea Retete pantru preparate din carne tocata (tocaturi eu sos !?i tocaturl In legume) 1-1 Adaosuri pentru servire Sortiment Gramaj pentru 0 portio produs finit Chifteluto cu sos de smintina .Tabelttl 11. morcov.! portie). piper. pasta de tomats.400 0. faina.150 0. servirea termicd: pentru 11. spalarea.0.sos (100 g) 4 Frecvent. iar in tabelul 11. (125 g) 6 Ardei umpluti Sortarea ardeilor (2 buc. HUe ea capacelului.3 (continuare) Pentru pregatirea acestor mincaruri.

250 0.020 0.200 Schema 11.0.5 Tehnologia speeifica a tocaturitor preparatului Tehnica prepararh.5.Formarea preparatului: asaeierea sarmalelor cu 50S.030 0.00025 - - 0. introducerea capet~lo~ _in interior.002 0. freevent realizate in productia culinara. untura.ichld pen lru llorbere .020 1().250 0. iar retete pentru tocaturi in foi sint redate in tabelul 11. completarea CU varza tocata. foi de vWi~de spanae sau de stevle. P!~lucrarea verzei pentru pregatirea sarrnalelor: Indepartarea cotorului. Procesul tehnologic este prezentat in schema 11. vita. pasare.500 0.Prepararea sos. arpacasul sau amestecul acestora.050 sos 0.020 0.500 - Tabelul 11.6.100 0.125 0.100 _ - _ l. Sat-male in foi de varza montarea servirea pentru in foi Denumirea Operatil pregatitoars - 0.zportlo): (25 g pentru 4 buc. fierberea 5 minute . tocarea verzei ramase Pregatirea cepei: V5 taiata rnarunt pentru 50S.030 0.5 Ceapa Cartofi sau ptine alba Qua Sare Piper macinat Patrunjel verde Marar verde Faina - 0.400 0.100 0. TEHNOLOGIA TOCATURILOR IN FOI Tocaturile in foi sint eunoseute in practica culinara sub denurnirea de "sarmale".002 0. Tehnologia specifica a sarrnalelor. 4/5 se utilizeaza la tocatura T?carea carrril ell ceapa Fierberea partiala a orezului Oparirea roslilor.001 0.100 0.100 - 1.075 0.) Rosl! proaspete sau conserve Lamiie Orez Zahar - - _ _ - 1.050 - 0. sare plpe~ macinat.050 .100 Preparart'a sosuluj - 0. asezarca sarmalelor in ct ~tJ~a pe un strat de varza tocata. piper boabe si apa.700 - - Adaosuri pentru servire 2. este prezentata in tabelul 11.150 0.250 - Iaurt sau smtnttna - -- 0. prezentare.020 Sos tomat Sos de smtnttna Ardei gras (20 buc.100 0.000 _ '_ - - 0. acoperrroa suprafetei sarmalelor cu varza condimentaroa ell cimbru ' .250 0. alegerea foilar pentru sarmale. Iasind mijlocul go).100 0.200 - - - 0.075 0.250 0. Adaosul pentru legarca si afinarea compozitiei este orezul.550 0.300 I 6 0.550 0.1 I ) 2 kg kg kg kg kg kg kg kg kg I 3 0.050 I 4 I 5 0.075 0. rularea.030 0.100 0. decojirea taicrca sferturi ' orez.100 0. apa • in functie de numarul sarmalelor pentru 0 portie de (35 g pentru 3 buc. Sarmalele se pot pregati din foi de varza.4. pasta de tomate~ boia.050 :i Pentru Ceapa Moreov relina Patrunjel verde Ulei Faina Pasta de tomate Sare Foi de dafin Yin alb kg kg kg kg kg kg kg kg kg 0.025 D.100 0. condlrneute ot« 1 1 kg kg kg kg kg kg kg kg kg - - - 0.100 0.ului ?in: ceapa.150 - 11. Tocatura se obtlne din carne de pore. zeama de varza - P:epara~elf toeiiturii din: carne tocata. _ Portwnarea tocaturii 172 173 III .200 0. vinat sau peste.5.002 0.150 0.jportie) _ Mo~elarea sar_malelor: asezarea toeaturii pe foaie de varza.050 - - 0.

Tabelul Denumirea Operatil pregatitoare preparatului 11.200 0. piper.050 0. pasarea Formarea preparatului: asocierea sarrnalutelor eu 50S Fie. Preparal'ea tocaturii: carne tocata cu ceapa.300 0.000 - - .500 0.ata Foi de vita I Spanac Carne de pore ~L J Carne de vita eLI Ceapa ' Untura Portional'ea sau ulei Orez Arpaoas Piper macinat Piper boabe Boia de ardei dulce Sare de lamiie Cimbru Saro Pasta de tomate Rosii proaspete sau conserve Patrunjel verde Marar verde! Iaurt Smtnttna kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg - 0.050 0. U/M . 174 175 rn .050 0.150 0.200 0.002 - - - - - - 2.050 0. .100 0. mabustrea Taierea telinei marunt Oparirea orezului.. Varza alba mu. montarea pentru prezentare.050 0. piper.care are in structura straturi de legume felii si-tocatura.200 - - - Sarmalute Pregatirca spanacului: curatarea de cotoare. apa. asczarea in eratita sub forma de coroana Preparurea sosului: ceapa.020 - - - 0. untura. vinetele) sau se pot taia fire subtiri (varza alba murata).450 0.150 0. ' Preparatul.000 0. Legumele se pot taia felii (cartofii.100 0.rberea la foe moderat 45 minute.pe platou sau farfurie.100 0.5. in apa eu sare Fierberea partiala a arpacasului in apa eu sare Tocarea oarnii eu ceapa inabusita Taierea marunt a patrunjelului S1 a mararului verde Fierb'erea $i strecurarea borsului in {oi de vita - orez. Cantitati brute pentru 10 por tii - la foe rnoderat pe plrta sau In cuptor 80 minute. cu adaos de iaurt. asezarea in cratrta Preporarea sosului din: ceapa.300 0.050 0.500 Sarma lute in foi de vi ta .dovleceii.150 0. Inabusirea Taierea felii a morcovului ~i a telinei Fierberea partiala a orezului. sare.005 '0.050 0. oparire in apa clocotita cu sare.500 0. eontinuarea fierberii la cuptor 60 minute Montarea pentru prezentare : pe platou sau farfurie..100 0. Este prezentat in schema 11~6. Procesul tehnologlc. faina. pentru 0 portie) Modelarea sarmalutelor (assmanator celor din foi de varza). spalaraa. curatirea de codite. patrunjel verde tociWurii (calculind cite 68 buc.250 0. ulei. 11.020 0.100 0.150 0.002 0. carrie orez.500 0. TEHNOLOGIA TOCATURILOR IN STRATURI CU LEGUME Preparatele din aceasta subgrupa sint formate din straturi de toeatura.iaurt (20 g) Sarmaluts in foi de spanac - sarmalute - 50S (140 g) (160 g) Sarrnalute Pregatirea foilor de vita. telina. telina. eondimentarea cu marar verde.' . scurgerea.5 (continuare) Retete pentru i i preparate din 'carne tocata (tocaturi in fOi) Gramaj pentru portis produs finit 0 Tabelul 1l. Untura sau ulei Ceapa Telinii radacina Moreovi Faina Marar verde Sare Bors sau sare de lamtie kg: kg 1 kg kg kg kg kg - - 0. bors iii sare.001 0. decorarea cu ro~ii.rea preparatului cald Fierberea Componente .150 0.150 0.020 - - - 0. oparire in apa clocotita cu sare de lamiie pentru mentinerea culor ii Taierea cepei marunt.002 - kg kg kg Pentru 50S 0.002 0. faina si sare.001 0. fierbere Ia foe mic 50 minute.) .001 0. corhpletarea cu . racirea in apa Taierea mararului marunt Fierberea :. este cunoscut in practica culinara sub denumirea de m usa ~ a.6 Tehnica perparar li.i strecurarea borsulul Tocarea carnii - in foi de spanac _ - _ _ _ toeaturii: ceapa Inabusita. marar verde Portionarea tocaturii (6 sarrnalute pentru partie) Modelarea sarmalutelor.050 0.300 0. ( Sarmalc eu carne de pore in foi de varza . fierbcrea 30 minute. I Sortirnent . spalare.varza (230 g) 4.300 0. ulei. fierberea 10 minute Montarea pentru prezentare: pe platou sau farfurie Servirea preparatului eald eu smlnttna Prepararea tocata. telina. racirea /I'aierea marunt a cepei pentru umplutura. condimentare finala cu marar Montarea pentru prezentare . paste fainoase sau orez.sarmalut'e (150 g) 50S (l00 g) . oparirea.borli sau sare de larniie. servirea preparatului eald.020 1.000 0.015 1. servirea ! .100 0. fierberea 20 minute Formarea preparatului: streeurarea sosului peste sar malutc. morcovi.sarmale (180 g) (3---4 buc. legume. sare.200 0.100 0.050 - - - 0.300 0.100 11. servi.

la temperatura rnoderata. verde 9i oua Formarea pl'eparatului din straturi de felii de cartofi. ~i peste toeatura feliile de Iegume r~~=' In caaul in care reteta cuprinde rosii acestea se vor tala fell'!" di _. A A 'I'aierea cartofilor rondele Impartirea graslrnii in: 5/8 pentru inabustrca rondelelor de cartofr: 2/8 pentru Inabusirea ciirnii cu ceapa. patrunjel verde. iar reteteleIn tabelul 11.Schema 11. I Ca~ca . piper. patTu~ iel verde talat marunt ~l se amestedi pentru omogenizare. en ru prepararea musaealelor. felii de dovlecei. Servire~. X-Xl-XII. tocatura. Finalizarea structurii consta in adaugarea peste preparatul seos din cuptor a compozitiei formate din faina. felii de cartofi Prelucrarea tel'micii: la cuptor 30 minute Finalizurea structurii. se inmoars carnea. In functo de reparat se efectueaza lllabu!?!rea sau fierberea feliilor de 1 . Se asaea la baza un strat de fe'lii de 1 deasupra acestuia toeatura. ' recu a prm rnasma de tocat. presararea eu cascaval ras Gratinarea: 15 minute Montarea ~i sel'virea: conform schemei sare. conform gramajului. patrunjel tociiturii: cuptor rondelelor de cartoji cu untura Musaca din dovlecei Curatarea dovleceilor de coaja.. sararea Oparirea roslilor.7 Tehnologia specifica a preparatelor din tocaturi paste iainoase sau orez Denumirea preparatuluj in straturi cu legume. se toarna deasupra sos tomat cald si se decoreaza cu patrunjel verde taiat marunt.9.6 [ Dozarea ] 1 Prelucrarea termica parliala se realizeaza in cuptor. J ~ ~ormarea~ preparatului. musacaua se portioneaza in bucati eu sectiune patrata sau dreptunghiulara. P din c~~e:~rear:i~at~:~fr:. Sosul tomat se poate servi si separat in sosiera. prepamtului: adaugarea compozitlo] din faina. Dupa gratinare. piper). paste fainoase sau orez este prezentata in tabelele 11. oua.. . Iapte. Tehnologia specifics a diferitelor preparate din tocaturi in straturi eu legume. pina cind incepe sa se coaea. amestecarea cu sare. timp de aproximativ 30 minute. in Prepal'area lniibusirea - carne. oua.bu~a cu ceapa !n grasime ~i apa fierbinte. untura. Porfionarea.aJ [as] Tabelul11.entru mus:~~~:'realizeaza rnarunt. patrunjel verde Formarea preparatului din straturi: feIii de dovlecei. Preparatul se servesta cald (lnsotit de 50S tomat cald). 177 II . la fel ca pentru musaea de carton Conform text Prepararea schernei tehnologice prezentate in ta- Particulal'itiiti: - -'t •' Ld - 176 tociiturii: retocarea carnii inabuslte cu ceapa. Gratinarea. Preparatul se formeaza in tava unsa eu untura liil tapetata cu pesmet. tocatura. ierea felii subtlri Impartirea grasimii.7 si 11. 1/3 pentru servire Impartlrea ouiilor: 1/3 pentru tocatura: 1/3 pentru compozitia de 1C'P"an' - si apa. legu- PreJucrarea !e~!ca ~artiala a legumei de baza.Tehnologta cullnarli cts. ceapa.EGJ]lME Pregatirea Iegumei de b Pt mele se tale i'elii. eondimente (sare. ca structura.8. se prelucreaza termic in continuare in cuptor 15 minute. l?l se ispune n re s ra urt e e egume ~l carne 1?1 pe suprafata preparatului. pina scade ~~~~~t~fata . Ceapa se taie se fna. In funetiede preparat se poate f~:ee re!ocarea: Se adiauga om]. taierea felii de cca 1 ern. i: Montarea pentru prezentare.!~ ~re~ven?~ toe~tura p. Se raceste. piper. aza. timp in care coaguleaza compozitia adaugata si preparatul se rumenestc. Preparatul finalizat. Portilla de musaea se monteaza pe platou sau fa~furie. Suprafata se preseaza eu cascaval ras. Operatli pregatitoare 1 Musaea din eartofi OPERATn TEHNOLOGICE COMUNE MUSACALELOR v DIN 1. oua. 1/8 pentru ungerea tavii lrnpartirea patrunjelului verde tocat: 1/3 pentru tocatura: 1/3 pentru liezon. uneori cu adaos de patrunjel verde taiat marunt. lapte sau iaurt. decojirea. feli] de rosil lniibusirea feliilor de dovlecei 12 . itt t '1 d 1 .

sos . oua. a condimentelor (sare. oua. - sub- Taierea patrunjelului rnarunt ~i rmparttrea lui: 1/2 pentru to1/2 pentru servire cu ceapa.400 2. platou sau farfurie . zitie! din faina. prezentarea sl servirea musacalei Feliile de telina se inabu~~ 1a cuptor in ulei si apa Ceapa se inabusa cu carnea to~atii in ulci si apa. patrunjel verde Formarea preparatului in stratur i: felii de vinete. taierea si opar lrea ei . _ Formarea pl'eparatu~ui din straturl de varza. spalare si taierea in felii). Tehnica prepararii. piper. taierea :in felii !'ii fierberea in apa cu sare . racirea in apa 15 minute. inabu~ita Conform schemei tehnologice - kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg . I Untura sau ulei Ceapa Telina radacina Faina Quai Cascaval Pesmet Sos tornat . piper..030 0.050 1.000 0. tocatura. au. iaurt: decorarea rosii.. iaurt: presararea sup-af'etei cu cascaval ras Preluerarea termica dsfinitiva Ia euptor : circa 30 minute Prezentarea ~i servirea: cu 50S tornat ---I .7 [continuare} 'I'ehnologla ----------------.Oparirea. sare.Raderea cascavalului . Dupa racire se toaca din nou Se condimenteaza cu sare.-----------.. T7S 179 III lUI . decojirea $i HUerea rosiilor in felii . felii rondele subtir i.550 0..100 g Cantit. tocatura. felii de vinete . curatire.sau zeama de varza. Tehnologia prepararii cuprinde operatii obsinuite de prelucrare primara a legumelor (sortare.150 Operatii pregatitoare de telinii Tabelul 11. decorarea cu felii de rosii (0 felie = portie): presararea ca. un strnj' de felii de rosii.. incorporarea pastel de tomate sl a boielei de ardei. Iapte . Patrunjel verdet Piper rnacinnt ~ Sare \ Rosi i proaspete .000 0.0.Prelucrarea prlmara a carn ii • 9i tocarca ei . eu sos tomat 9i patrunjel verde Se serve~fe calda - Pre~ucrarea termica $i definitivii.8 Finalizal'ea struetu.!.Prelucrarea prlrnara a cepei. 50S Prezentarea 30 minute servirea: cu tornat Musaca de vinete Ti'iierca vinetelor in lungime 'I'aieraa rosrilor ~iri catura.. pt. Musaca din macaroane - F'ierberca macaj-oanelor in apa clocotita cu sare .150 0. oua.200 g . scurgerea de apa Taierea carnii bucati sl toearea Ungerea tavii cu grasime tatea de untura.Gratinarea finala 10 minute .050 .1'ii preparatuLui: imediat compozitici cu felii de la cuptor ! Materii prirPe !'ii a uxiliar~ Carne de vita tal..---- I - ...'icavalului ras .050 0.Prelucrarea primara a verdetei __:. 10 portii 0. rcndele de rosfi. racirea _ Prepararea toeiiturii: iniibu~irea carrrii toeate cu ceapa ~i 2/3 din grasimea retinutii.cu sare. toamna si iarna deoarece leguma are caracter sezonier. spalare.Tabelul 11. UJl strat din cornpozitia de carne si deasupra restul de felii de teltna ~i felii d~ rosii Se toarria dcasupra 0 compozitie forrnata din faina. patrate sau dreptunghiulare Se preztnta pe. apa . 0.Cernerea fainii si a pcsmetului .Pregatirea oualor pentru utilizare - - - - - Varza cu carne tocata de pore Taierea verzei murate in fire subtirl Taierea cepei marunt Fierberea partiala a orezului.-dupa formare prin adaugarea din faina. fierberea 15 minute. varza ~i gratinarea 20 minute _ Finalizarea structurii preparatului: intinderea pe suprafata a compozitiel de iaur-t ~i faina .. amestecarea ..200 . piper).Prelucrarea termicii: la cuptor 30 minute . oua si iaurt. mcorpcrarea orezului. macaroane fierte Finalizarea structurii preparatului: imediat dupa formare. se presara ca~caval ras Se introduce la cuptor 30 minute Se portioneaza in 10 bucati. seruirea preparatului cald _ [nabu$irea verzei toeate cu 1/2 din canti- - - Musacaua de telina se pregateste in anotimpul rece.musaca . omogenizarea . .002 0. Iaurt U. se adauga 1/2 din patrunjel.Prezentarea si servirea: cu sos tomat si decor din patrunjel verde tocat - Particularitiiti: Iniib1t~irea feWlor de vinetc in cuptor: Prepararea tociiturii: carne tocata. presarare cu cascaval ras 2 prepararfl prndusului musaca .500 0.100 0._ - dupa racire a carnli mabusite cu ceapa.Gratinare: 15 minute .M. Se incorporeaza 0 parte din oua Irrtr-o tava unsa si tapetata ell pesmet se asaza un strat de felii de {elina. prin adaugarea compozitlei din faina.Finalizarea structurii: prin adaosul compo". 12" . patrunjel verde Formal'ea preparatului din straturi de macaroane fierte.Prelucrarea primara a telinei. trecerea pri n jet de apa rece Particularitiiti: Preparureu tociiturii: retocarea Conform schemei tehnologice - _________ . piper.Prezeniarea pe platou sau farfurie. OU. carne rocata.

005 0.400 - - 0. 181 .500 - 0.050 0.- Componente UiM Musaca din vinete .050 - - 0.200 0. 112 pentru frigere - - kg kg kg kg - - - tocdturii: amestecarea carnii tecate cu QUa.550 0.200 0. Cantitate bruta pentru 10 portlt Musaca din ma.:. mararului sl patrunjelului verde !i-i a cepei verzi Impartlrea uleiului: 1/2 pentru prepararea tocaturii. 2/3 pentru impesmetare - 0. - . in forma de para. pina Ia grostmea de 1. TEHNOLOGIA TOCATURILOR PRAJITE $1 FRIPTE Preparb. Retete pentru preparate din carne tocata (toeaturl in straturi cu legume) Sortiment Musaca din cartofi .0.000 -- . Compozitia pentru gratinare care se se adauga la suprafata se pregateste din f.i iaurt. fripta la gratar sau la cuptor.conform grarnajului Modelarea toOOturii.150 0. lungimea de 8 em ~i latimea de 5 em (la capatul rnai Iat).020 0. Condimentarea compozltlei se face eu sare.rnusaca (220 g) •- .100 1. 1mpaturirea preparatului. scoaterea si scurgerea de grasime Montarea pentru prezentare: pe platou.-. Tehnologia specifica a tocaturrlor Denumirea prajite Gramaj pentru 0 portie produs fin it Musaca din dovlecei .0. sare.050 Spalarea maruntaielor de miel..200 0.002 - moldovenesti 0. Sint foarte apreciate pentru gustul ~i aroma lor: deosebit de placute.050 0.6.800 -- 4.100 1.10 -(100 g) 50S (100 g) preparatului Tehnica prepararii.) Prepararea Drob de mlel Prelucrarila primare sint urmate de prelucraraa termica (Inabusire in ulei si apa) a feliilorde telina Ia cuptor. Operatii I pregatitoare 1 Pirjoale montarea servirea pentru 0.200 0. adaugarea cantitatii de ulei retinute .050 0. racirca Trecerea eartofilor curatati prln partea fina a razatorlt Pisarea usturoiului Talerea marunt a patrunjelului verde Tocarea carn li impreuna cu ceapa inabu~ita Impartirea oualor : 1/3 din eantitate pentru tocatura. bine patruns terrnic) Portionarea Montarea pentru sau farfurie.002 0.035 0. piper.'l'abelul 11.150 0. patrunjel IIi marar verde .150 Sat - - - - 0.150 - 0.200 0.5 em.020 'I'aierea eepei marunt si mabusirea in untura IIi apa.100 '1.350 0. cartofi natur etc..10 sint prezentate tehnologiile specifjce ale tocaturilor fripte reprezentative. prajita. piper.050 0..200 0.musaca (220 g) (100 g) Cartofi Dovlecei proaspeti Macaroane Varza acra Carne de vita cal.000 0. In tabelul 11. 2 kg kg kg kg kg 2.350 D.Friqerea la cuptor: la temperatura moderata 25 minute (ungerea suprafetei in timpul frigerii .'jina ou. prezentare. I Lintura sau ulei Ceapa Vinete 50S 11. tocarea. spre deosebire de procedeul de prajire a felilor de telina.002 0.musaca (220 g) 50S .Formarea preparatuiui: a!i-ezarea tociiturii in prapure.tele din aceasta subgrupa sint pregatite din tocatura simpla. piper si 1/2 din cantitatea de verdeata. in grasime ~i apa: racirea. Se servesc :ca fripturi.150 0. Aceasta opera tie asigura inmuierea tesuturilor vegetate ~i 0 digestlbl'litate usoara preparatului.250 0. pina Se rumen esc (proba: la suprafata crusta rumen aurie. prin tntepare lasii un sue incolor).002 0. sau pe farfurie Servirea pirjoaldor caIde.000 0. dtnd forma de rulou. trecerea prin faina.050 0.300 0.550 0.015 0.030 0.150 1.150 0.550 0. usturoi pisat. aplatizarea eu un cutit eu lama lata.200 0. ins0titii Seruirea prcnaratului - prezentare pe platou de diferite garn ituri _:.050 0. patrunjel verde Po. Tocatura cu care se obtine musacaua se pregateste prin inabusire 'in apa cu ulei a carmi impreuna eu ceapa.5uu 2. sare. peste care se presara cascaval ras.9.550 0. insdtite cu garnituri sl salate.002 0.200 0. amestecarea cu oua. tnsotlte de garnituri difertte din legume (cartofi piure. dispuse in forma de evantai.550 0.200 - - - - - Sare Piper rnaclnat Patrunjel verde Oua Pesmet Fiiinii Lapte sau lapte praf Iaurt Srrrintina Cascaval Sos tomat Ros ii proaspete Carne de pore Grasime bucati din fasonari Orez Boia de ardei dulce Pasta de tomate kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1 kg kg kg kg kg kg kg 0.500 0. "ttt 11111 .050 0.rtionarea tocaturii (calcullnd 2 bueati/ portie) . asezarea in tava.050 1.Varza cu carne caroane tocata =musaca de pore (220 g) (350 g) 50S (l00 g) II-i lnpte Tabelul 11.200 0.050 0. egalizarea marginilor cu doua cutite pentru dcfinitivarea formei (sector circular Cli virful rotunjit) Impesmetarea pirjoalelor: treeerea prln ou batutei pesmet Priijirea pe ambele parti in untura tncalzita Ia 16D-170°C.030 I.000 2.000 - 0.150 0.300 - - 0. lor de rniel CU ceapa.030 0. fierberea in apa eu sare Pastrarea prapurelui 1n apa reee 'I'aierea mdrunt a cepei.050 .300 0. 180 - Preparal'ea tocdturii: inabusirea maruntaic. modelata diferit.proba: suprafata rumena.150 0. raze sau sub forma de rnovila. cald (ca fr iotura) - . Dupa racirea compozitiei se incorporeaza oul pentru asigurarea consistentei compozitiei (coagularea proteinelor din ou prin tratarnent termic).150 0. cartofi ra!ii fin.015 0.050 0.

Transforrnan deosebite determina prelucrarea prin prajire.determina transformarl specifice. termica a tocaburllor Bitoe gratinat Prelucrarea prtrnara a legumelor Pregatirea carnfi pentru tocat Pregatirea costitei pentru toca~ Pregatirea oualor pentru uhlizare Raderea svaiterulul Pregatirca sosului pentru rumenit Fr iptura Preluerarea primara a carnil 9i pregatirea pentru tocat Prelucrarea primara a legumelor Pregatirea oualor pentru utilizare . se realizoaza formarea crustei protectoare la exterior. AL PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE TOCATA Procesul. eu sos brun si cartofi natur Se serveste cald - Pi'rjoale din carne de pui Prelucrarea prlmara a puilor. se presara svaiter ras 9i se gratincaza 15 minute Se serveste eald pe platou cu garnitura de orez si svaiter ras tocata berltneza Se toaca carnea.din carne tocata genereazel transformarl. Aceasta tnansformars impune utilizarea adaosurilor de legare (franzela.Se omogenizeaza compozitia . piper.7. telina ~i cartofii Se toaca impreuna carnca.oliza colagenulu] din tesutul conjunctiv. fragezimea ~i gustul deosebit de placut. Frigerea 1a gratarasigura preparatului intreaga savoare apreciata de consumator si totodata satisface cerintele unei alimentati] corecte. bine patrunsa. coacere. dar au 0 digestie grea. Culoarea bruna aurie a crustei este deterrninata de caramelizarea glucidelor ~i de compusii de tip rnelanoidic formati prin reactia Maillard (comblnatii ale zaharurllor reducatoars cu unii aminoacizi). Pregatlrea garriituril de cartofi natur. produsul se contracta si are loc absorhtia de grastme din medlu. garni- ID2 Prajirea are lac in absenta iapei !?iconsta in introducerea tocaturii mode1ate in grasimea incaIzita .e aplicate VOl' determina coagularea proteinelor din carne ~i hidt. se amesteca . Preparatele pregatite prin prajire au un miros pia cut.frarnintarea (malaxarea) pentru omogenizare Motlelarea mititeilor: trecerea compozitiei prin masina de spritat cirnati sau masin a de toeat la care s-au scos sitele !?i cutttul ~i s-a montat pilnia pentr't_t cirnati.de usturoi strecurat. asigura suculenta. care retine :in produs sucul nutritiv ~i coacerea in interior.Se prajesc in baie de ulci . cu si usturoi ul .Se prezinta pe platou . piper. impreuna cu grasimea. carnea este maruntita. orez. .. mujd. evitarea incalzirit repetate a grasimii. eu turi diferite se ra- sl eea ptinea . zue fainii $) a pssmetului .tstl'~re Ia rece 24 ore pentru frageztre Pisarea usturoiului sl a ai-deiului iute - 2 - - tocaturii: retocarea eu mnsina cu sita deasa a compozttiei de carne racita. Prin prajire. costita. se adauga ouale sl se omogenizeaza comp~zitia . incorporaraa condimentelor pentru cirnati. Particularitatile tehnologice ale preparatelor din carne tooata . . friptii. Aplicarea corecta a aeestei metode presupune respectarea regimului optim de prajire: temperatura constanta de 160°C.eu ceapa. Se fierb pe [umatate: morcovii. Se prezinta pe platou. se imbogatese caloric. se tree prin ou batut si pesmet . p:. cu eeapa inabu$ita. Prin contactul direct al suprafetei preparatuluicu grasimea lncinsa se f'ormeaza la exterior 0 crusta din proteins coagulate care va impiedica pierderea substantelor nutritive. _ Frigerea mititeilor pe gratarul in~ms" (111toarcerea perrnanenta pe timpul frigerit) Prezentare: pe platou Prepararea 11. Solubilizarea colagenulu i va produce desfacerea fibrolor musculare t?i Imprastieroa carni tecate. frigere. 2 felii In portie. care depind de components sl de operatiils tehnologice aplicate. prelunglta. Iegumcle fierte. ceapa 91 verdeata.Tabelul 11. .Se condimenteaza si se incorporcaza !. tocarea. .Se modeleaza pirjoale. cimbru.. Se rnodeleaza bltocul sub' forma de ehtftea mai mare. specific.t ! I. sucu1enta.ei . . In timpul frigerii sau coacerii. piper. eli recomandarea de a elirnina practica ungerii gratarului. pierzindu-~i ealitatile spedfice acestui procedeu tennic iar digestibilitatea va fi asemanatoare preparatului prajit.Se toaca imprcuna carnea de PUI de minzat. Pregatirea oualor pentru utiliCcrnerea Se inabU!ja ceapa in apa ~i ulei si coste . spalarea. tehnologic al preparatolo. timp scurt de pregatire. PrelUcrarea preliminara Iji tratamentele termice de inabusire. Savoarea preparatelor pregatits prin prajire este determinata de caramelizarea glucidelor ~i nu de incingerea grasimii..Se serveste una la portie. Se omogenizeaza bine cornpozitla ~l se modeleaza sub forma bine alungita ca 0 franzela Se frige la cuptor in bain-marie timp de 45 minute Se tempereaza ~i se taie feHi. taierea bucati. Isi pastreaza ealitatHe nutritive. Preparate1e impesmetate prajite sint indigeste datorita crustei formate din pesmet . coapta). Indici de calitate. II nlln . mentele termid.1care VOl' asigura pastrarea formei preparatului.la 160°C. gratinare produc transformari analizats la preparatele din legume si carne. prin expunerea tocaturh 1a actiunea caldurii. t..prajit rmoibata cu grasimea care este imperrneabila fermentilor digestivi. ouale faina.10 (continuarel 1 Mititei Curatarea carrrii. aroma deosebita. . Se condirnenteaza eu sare. termic (fiartii.it verdeata . fierbere. TRANSFORMARI CE SE PRODUC IN TIMPUL PROCESULUI TEHNOLOGIf . In procesul de pregatire a tocaturi]. ardei iute pisat. Trata. sare ~i 1/2 din verdeata. eaIda. Tocatura preparata trebuie sa-~i pastreze forma. potri183 <. ames~ecarea eu sare ~i bicarbonat. . dezosarea lor Preluerarea primara a carrrii de minzat 9) pregatirea pentru toeat Inmuierea ptinii in lapte ." Fierberea cartofilor in coaja .. . Din acest motiv prajirea nu este recornandata de alirnentatia corecta. care pastreaza in Interiorul produsului umiditatea necesara si. oua. se unge cu margarina si se frige Ia cuptor 20 de minute Se acopera fieeare pot-tie eu sos pentru rumen it. Apa rece sau supa adauglata Ia prepararea tocaturii se transforma in tirnpul preIucrari] term ice' in vapori. deoarece crusta se va imbiba cu grasirnea incinsa. supa de oase . sa fie afinata. oua).

orez) Tocatura introdusa in grasirne insuficient incalzita Omogenizarea [ncorecta. Re~etele pentru prepar-ate din carne tocata sint prezentate in tabelul 11.turji. Defectele legumelor sau ale sosului din structura acestor pre.250 0..010 0. Cauze Cauze.150 0.termie in functie de preparat Tabelul 11.150 0. franzela.550 0.pirjoale '(2 buc.035 0.crud (45 g) . adaos insuficient de apa Ia b'aterea toci3.025 0.fript (35 g) 4. de consistenta C. se sfarrna sau se crape Preparatele prajite tmbibate eli grasime Struetura tare.12.500 0.250 0.050 0.11 sint prezentate defectele specifice tocatuP.parate au fost analizate la preparatele de baza din legume :.200 0. Defecte.020 0.120 __.002 0. mititei) Preparatul nu-si pastreaza forma.i carne.) (115 g) 0. remedied.050 '0.025 - -0. sosul sa fie bine fiert.050 '0. preparat nesueulent Poqionare ~i modelare corespunzatoare Utilizarea insuficienta sau necorespunzatoare a adaosurilor de legare (oua.12.) trebuie sa-si pastreze forma. Evaporarea apei de constitutie din preparat dator ita tratamentului termie neeorespunzator (temperatura ridieata. Retete pentru preparate (tocaturi prajite din carne tocata Ifi fripte) Gl'amaj pentru oporti€! de nrodus finit Drob de rniel (200 g) Cantitate bruta . - 0.Tabelul 11.005 - 0. pentru sarmale.ii preparate. sarmale. - Condimentare excesiva Tocatura insuficient fiarU sau fripta Continuarea procesului .010 0.11 Defecte posibile ale prcparaielor din carne tocata.750 Sortiment Ccmponente UiM Pirjoale moldovene$ti .250 - - 0. . Legumele folosite pentru preparatele din tocatura (legumele pentru umplut.750 \0.500 0.orespunzatoare. In tabelul 11.080 0. cauze. condimevtarea ~i gustul specific. posibilitati de remediere- Remediere neMajoritatea defectelor constatate Ia rocatura prelucrata termic nu pot fi remediate. Defecte posibile Marime neuniforma (chiftelute.150 I-- Carne de vita calitatea I Carne de pore caUtatea I Ol'gane sl prapure de rniel Ceapa Ceapa verde Untura Ulei Oua Cartofi saU piine alba Patrunjel verde Marar verde Sare Piper macinat Faina Pesmet Usturoi Cimbru praf Ardei iute Mirodenii pentru Biearbonat Zeama de case kg kg kg kg kg kl'( kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg - 0.600 0.200 2.lucrare termidi incorecta vit condimentata. pentru 10 portii Mititei 6 kg sau 33 bucati gramaj/bue. pirjoale.150 0.040 0. musaca etc. timp depasit) Dozarea necorespunzatoare a siirii sau piperului Pr\.200 kg cirnati kg kg 1 - - - - - 184 .550 0.

gtsca.. pentru decongelare. complete.:U . culorii pielii.CAPITOL UL 12 TElINOLOGIA PREPARATELOR DE PASARE DIN CARNE Preparatele din carne de pasare sint pregatite prin asociere cu legume. . deplumare.durata de prelucrare termica mai mica. cit ~i organoleptic. consistentei musculaturti ~i a mirosului.digestibilitate mai usoara. 0 r e z u 1 si m ii Ia i u 1. 12. Cu sosur! albe Schema 12.. se flambeaza intorcind pasarea pe toa'te partile. Dintre produsele cerealiere se intrebuinteaza fa i n:1. Carnea de pasare asigura preparatelor 0 valoare nutritiva mai ridicata decit carnea animalelor de macelarie. PROCESUL TEHNOLOGIC AL PREPARATELOR DE BAZA DIN CARNE DE PASARE Pentru pregatirea preparatelor de baza din carne de pasare se poate aplica procesul tehnologic general . care dau supelor aroma deosebita. preparatele din carne de pasare se caraeterizeaza prin: valoare nutritiva si gustativa deosebita . . In functie de sortiment. Produse . In functie de sortiment pot influenta si calitatile estetice ale preparatelor. datorita proteinelor complete bogate in aminoacizi esentiali si slabei dezvoltari a tesutului conjunctiv. Sortirnentul preparatelor de baza din carne de pasare este foarte variat. Legumele completeaza v. crupe. "pentru ~arir. . . deaceea poate constitui materia prima si pentru preparate dietetice. favorizind secretia gastrica. pentru prepararea garniturilor (pilaf.al preparatelor din legume :.1 sint cuprinse preparate frecvent incluse in meniurile obisnuite.i poliglucide (amidon). grupate in functie de sortirnentul sosului sau de adaosul de baza. Se folosesc legume proaspete sau conservate.cerealiere. . paste fainoase si sosuri diferite. gaini. portocale. . usor de digerat r. Asocierea carnii cu produse ce~eaIiere si sosuri completeaza valoarea nutritiva a preparatelor cu proteme partial complete :. mazare. .posibilitati de utilizars ~i in alimentatia dietetdca. .conditiile de admisibilitate ale carnii proaspete. fierberea <:ar:m sau pr~ararea sosucilor (ceapa. produse cerealiere si sosuri. morcovi. Be pot utiliza gutui. In mod frecvent se pregatesc preparatele "Ciulama de PUl cu mamiiliguta" si "Pui cu smintina". . In schema 12.aloarea nutritiva a preparatelor din carne de pasare prin aportullor in proteine partial. Pre~ucrarea preliminara. Se considera decongelata carnea care are in interior + l°C. giste. vinete).. Se realizeaza pentru fiecare cornponenta din reteta. Caracteristicile organoleptice . curd este apreciata ~i 186 187 lUI . prune uscate. mere. pentru digestibilitatea usoara. puii pot fi Iasati intregi sau se portioneaza. arpagic. Legume~e se Intrebuinteaza pentru: diversificarea si definirea sorti~me~tului (rosii.. Valoarea ei creste prin prezenta acizilor grasi nesaturati. asociate eu carne de pui. Se verified starea de curatenie si de. Grasimea de pasare este valoroasa atit din punct Ide vedere caloric.l 1 - Anghemacht din carne de pui Blanchet de pui cu orez Ciulama de pui eu marnaliguta Pui cu srntnttna Pui eu rnorcovi Pui cu rosti Ostropel din carne de pui Pui cu conopida Pui eu fasole verde (cu rnazare) Pui cu vinete Pui cu maslinc (curcan eu masl lne) T'ocana cu carne de pui Legume cu carne de pui Pilaf cu carne de pui Macaroane cu piept de pui Pui in caserole Pl'eparate din carne de pui .ea consistentei). struguri tamiiosl. se corrtroleaza interiorul earcasei si se spala in jet de apii.i carne.2. Prelucrarea preliminara a puilor difera in functie de tipul de prelucra~e (intregi sau transati) iili de starea termica (refrigerat] sau congelati). pentru a nu-si pierde insusirile nutritive ~i gustative. _ ~erificarea califati] carnii de pasare. Fructele. masline. eu sa~ fara garnitura. a Carnea de galinacee are valoare nutritiva ridicata si datorita continutului in substante extractive azotate. CIa s i fie are. Puii congelati VOl' fi scosi din ambalaje si Iasati intr-o incapere rece (temperatura maxima 10oq. Nu se recomanda decongelarea in apa rece sau linga surse de caldura. deoarece carnea de pasare se poate asocia eu legume. - Cu sos rosu {.ale carnii analizate se stabilese prin comparatie . TEHNOLOGIA SPECIFICA A PREPARATELOR DIN CARNE DE PASARE CU SOS ALB Preparatele sint formate din bucati de carne de pasare in sos alb.i continutului in vitamina A. rata. ciuperci.1. mamaliguta). rate. - MATERII PRIME Cu crupe sau paste fainoase Fiira sos {- Carnea de pasare. in diferite tipuri de prelucrare sau clase de calitate. 12. telina): prepararea garniturilor (cartofj). glucide simple.a (ca rnaterie prima pentru sosurile albe sau ca adaos in sosi1rile rosii. curean. conform normativelor In vigoare. fruete. In productia culinara se apreciaza lIT mod curent prospotimea carnii prin examen organoleptic care consta in verificarea aspectului. Comparativ eu preparatele de baza din carne de macelarie (carne de mamifere domestice). fasole verde. curci. Pentru pregatirea preparatelor de baza 5e utiIizeaza carnea de pui. Carnea de gaina. vitamine saruri minerale.

Spalarea lamtll si stoarcerea pentru extragerea sucului Cernerea fainii Prepararea garntturli de orez - Puii se fierb in apa Cu sare. S.i servire si se realizeaza astfel: carnea portionata se scoate din supa. amestecind continuu. In jiul format de la tnabuslrea carnii se adauga faina.. se spumeaza. Forrnarea preparatului. se curata :.2.2.-i a disparut gustul de fiiina).. cernerea fiHnii :. prepararea sosului alb si fierberea carnii transate cu sosul.i se cresteaza. apa (100 mljpOliie) :. pentru a nu se forma aglomerari. taierea cepei marunt. se adauga legumele taiate felii . Servirea.ise cresteaza. Puii se pun la fiert in apa rece eu sare. Retetele pentru preparate de baza din carne de pasare cu sos sint prezentate in tabelul 12. si legumelor. Faina se cerne.UI "CIULAMA DE PUI CiU(MAMALIGUTA" Procesul tehnologic a1 acestui preparat este prezentat in schema 12.i sararea puilor. Puii se curata.ise fierbe 15 min . Se incaizeste uleiu1. ceapa. sare.... morcovii.1 Preparate Denurnirea preparatului Anghemacht din carne de pui - speclale din carne de pasare Operatii pregatitoare Prelucrarea primara a legurnelor (morcov.. Coincide eu faza de montare pentru prezentare :. T e h n 0 log i asp e c i fie apr epa rat u lui "P u i cu s m t n t i n a'' Operatille pregatitoare sint: portionarea :o. Falna se amesteca cu 0 cantitate egala de supa racitii. cu garnitura de orez Se vor respecta recomandarile de preluerare primara si tcrmica mentionate Ia capitolele: "Legume" si "Preparate din carne si legume". Prepararea sosului. pentru realizarea gustului specific (tabelul 12. 189 188 III rll . Preparatele speciale reprezentative pentru aceasta grupa sint: anghemaht c~ carne de pui :.i amestecarea cu 0 cantitate egala de apa rece. _ Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie . margarina ~i supa. ceapa. Ceapa se curata.i telina se spala. . Preparatul se serveste cald.. Inabuslrea bucatilor de pui f?i a cepei in ulel f?i apa si separarea carrrli inabu:..ia legumel?r. Preparatul se serveste eald insotit de mamaliguta prlpita. Sosul se strecoara peste earnea inabu~iH' ~i se continua fierberea 10 min. fierberea in apa cu sare a carnii :. smintina.Se serveste cald. untura sau ulei ~i supa care se fierbe 20 minute Se adauga sue de Iamiie 9i bucatile de carne si se continua fierberea 5 minute Se adauga bucati mici de unt la suprafata Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie Se serveste cald cu garnitudi de cartofi natur Prelucrarea preliminara. se adauga faina amestecata cu supa si se amesteca bine pentru omogenizare.i se mentin la cald in putina supa strecurata. Tehnologia prepararii cuprinde operatii specifice de prelucrare primara a carnii. Formarea preparatului. Morcovii :.2: Montarea pentru prezentare se realizeaza pe farfurie sau in tambal... Servirea. - Blanchet de pui cu orez Prelucrarea primara a Iegumelor Prelucrarea primara a puilor ~i portionarea Prelucrarea prlrnara a oualor sl separarea a1 busurilor de giilbenu~uri.hema 12. Se fierbe circa 30 min.. Se adauga bucati mici de margarina sau unt deasupra. pentru a nu se forma crusta. se asaza pe platou sau farfurie si se. Se fierbe 15 min _ Se adauga sucul de lamiie sl gal benusurIle _ Se Introduc bucatile de pui ... riidacina de patrunjel erestate Se seoate carnea ~i se portioneaza Se strecoara supa Se prepara sosul alb din faina diluata cu supa. Se adauga treptat supa indi1zita~ pina se obtine consistenta specifica pentru ciulama (sosul tapeaza lingura :.i bZanchet de pui eu orez. Prepararea sosului alb. se spala :. Supa se intrebuinteaza pentru prepararea sosului alb.i se fierbcirca 30 min. acopera cu ciulama. tiiierea in cuburi ~i fierberea in apa cu sare Spalarea larntit si stoareerea pentru extragerea sucului Cernerea fainii Prelucrarea primara a puilor I Tehnica prepararii.. prezentarea ~i servirea preparatului Puii se fierb iin apa cu sare si se spumeaza Se adauga: morcovi. se flambeaza. Se strecoara supa. se indepastreaza spuma.TEHNOLOGIA SPECIFIC A PREPARATUr. radacina de patrunjel) Curatarea cartofilor.'ite. Puii fierti se portioneaza :. Fierberea puller. cu scopul de a reduce pierderiile de valori nutritivi si de a respeeta cerintele de gastrotehnie moderna. se adauga eeapa.1) Tabelul 12.Se strecoara supa _ Se prepara sosul alb din faina diluata. telina :. se spala ~i se lasa tntregi.

100 0. 'ArpagriCUll fie bine fiert J:.i se continua fierberea inca 15 minute. ·. fara aglomerari.arte din categoria preparatelor de ba~a. se spala si se portioneaza.. cutite de bucatarie pentru carne si legume.300 0.001 0.untul sa fie de consistenta semi-salida.030 0. catifelat.050 0. .100 0. fara gust acru sau miros de fermentare . !culoarea:lba.cartofi (120 r) 1.100 O.200 0.100 0. 191 - 12.100 - Ustensi1e necesare: vase pentru spalat carnea si oparit arpagieul.000 0.'i pastreze forma si Sa fie bine fierte..000 0.150 0. cind incepe sa cloooteasca se adauga faina si se fierbe 20 min..300 kg unt'· 0. se curata ~i se spala. Veri fica ea calitatl! rnaterfilor prime Iolosite se face prin metode organoleptice.0.030 kg kg Sortiment Cantitati brute pentru 10 portii Ciulama de pui cu mamaligutii .ilipidele din sosul de smintina si completata 'cu valori biocatalitiee din arpagic. Operatii preg~titoare.faina sa nu prezinte aglomerari isau insecte.sarea satf. In ultimele 5 minute se adauga smintina.300 0. fara urme de mucegai sau miros de rinced.030 - - - 0. fara aglomerari. miros specific.carnea de pui sa fie proaspata. Indicii de calitate ai preparatulul finit.i sa-s! pastrezc forma. se eviscereaza total.900 0. . Preparatele se obtin dir: carne de pui.300 0.a arpagicul.. Se cura~a pull. glucidele r. Arpagicul secparestc.150 0.020 marna- Carne de pui calit.000 2. culoare si miros corespunzatoare carnii proaspete.ie fina. Se soteaza bucatile de pui in 75 g unt in tigaia de teflon si se scot intr-un vas.. . e s eontinuu. Puiul sate cu arpagic ~ace p.050 0.050 0. culoare alba-galbuie.ilegume diferite.100 - - - - - - L- - .300 0. supraf'ata curata.000 2. fara urme de mucegai sau modificari de structura. Se pune laptele pe ioc.3.lDO 0. consistsnta elastica.Tabelul 12. Tehnica prepararl]. fara lovituri sau viltamari ale bulbului. .sos (100 g) . Preparatul special pentru aceasta grupa este pm sate cu orpaq«: FISA TEIlNOLOGICA Denumirea preparatului Pui sote cu arpagic Grupa de preparate Preparate speciale din carne de pasare Caracterizarea preparatului. Faina secerne.smintina sa fie fluids. Preparatul trebuie sa eorespunda indicilor stabiliti Ia punctul anterior 9i !sa corespunda gramajului prevazut de rete tar. arpagic si sos 120 g pentr1t 0 partie) carhe de pui calitatea I (fara cap r.. platoupentru serviro..i mirosul placut.arpagicul sa alba frunzele intacte.sos (100 g) . laptele se fierbe si se raceste. tigaie de teflon pentru sotat bucatile de pui sau soteuza. La sfirsitul fierberld se adauga restul de unt (75 g unt).Iaptele sa fie proaspat. sa aiba culoarea alba-galbuie eli usoare urme de tarite.025 0. urmarind: . Verificarea calitatil preparatului finit. . tel de bucatarie.2 Retetele pentrupreparate de baza din carne . de euloare alba-stralucitoare. ~pect omogen.100 0.050 . sita'j . .100 2. sosul sa aiba consistenta semiviscoasa.carne (90 g) .ipicioare) 1.300 0. i~ I?~niu~ (prepar~~e speciale .150 0. Prepapatul se serveste la masa de prinz. vase pentru fierberea Iaptelui si pentru obtinerea sosului de sminttna.carne (90 g) Anghemacht cu carne de i)ui . Iichid omogen de culoarealba.carne (90 g) . r.050 1 kg Cornponente U/M Pui cu rosii .t.500 1.300 0. blat de lemn pentru carne. amestedndu . fie adaugaarpagicul r.300 0.dm carn= de pasare) ~i are valoare nutritiva ridlcata provemtadm proteinele com 190 I . eu aspect omogen. Componente pentru 10 porttl a 210 g (carne 90 g. ~as pentru inabusirea arpagicuhn.tt Inl .. .250 2. Bucatile de pui sa-f. gust si mires placute. untura Margarinii sau unt . Sosul sa nu sa prezinte crusta la suprafata.100 0. I UIei.150 0. Ceapa Morcovi Telina Faina Sare Piper Zahal' Pasta de tomate Rosii proaspete sau conserva Usturoi 'lin alb Patrunjel verde Supa de pasaro Cartofl Miimiiliguta pripita Lamiie 'atrun~el radacina kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg 1 1.050 0. gust si miros specific de smintina si arpagic.cartofi (120 g) 1. vas pentru fierberea pre anatului.100 .ro~ii 50S (230 g) - (200 g) - 50S Iiguta (200 g) 1.pentru cernut faina. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE DE PASARE PREGATITE PRIN SOT ARE . placut.. care se soteaza si apoi se fierb eu sosurr albe sau denvatele lor:.030 0. servet de bucatarie.. 'In grasimea ramasa se inaour.__ - - 2.. se flambeaza. Sosul se toama peste bucajile de pui.050 - - 0. de pasare cu sos Grama] pentru 0 portie produs finit Ostropel din carne de pui .150 kg faina 0.250 - ~ - - 0. cu pielea intacta.100 kg arpagic smintina lapte sare 0. gustul ~i mirosul placute.500 0.100 plete din oarnea de pasare. gustul usor dulceag :. Se amesteca ::Eiiina ell o cantitate mica de Iapte si epoi se dilueaza.050 0.carne k90 g) . fara impuritati sau suspensit degrasime.

decojirea. .eu 113 din cantitatea de grasime 9i apa (5 min) - 12. maslins 150g .200 - te bruta Opcrutii pregatitoaro Prelucrarea prl.050 0. kg kg kg kg kg kg pentru 10 portl] 1. fierberea 30 de minute.kg kg kg kg . aceasta defectiuna nu poate fi remediata. si 12. ca preparat de baza in meniu. sosul poate sa fie prea viscos sau prea !fluid. fiini gust sau miros strain placut.3 preparatelor Denurnirea din 'carne de pul preparatului ell 50S rOI?U ~ Operatii pregatitoaro 1 I Tehnica prepararfi. in cazul in care nu se amesteca continuu dupa Incorporarsa fainii in lapte sau supa care fierbe. !Diluarea pastei de tomate (1 : 1) 'I'ehnica preparar-i! Montarsa pentru prezentarc ~i servlre Carne de curcan calitatea I f~h'ii cap si picioare Ceapa \ Morcovi ( TeUnii radiicihii Faina ' Pasta de tOlm~te Vin rosu Masline Sare Piper macinaf Cimbru Foi de dafin Larnile UlE'i lnabusirea I .DIN CARNE DE PUIICU SOS RO$U Majoritatea preparatelor din carne de pasare au in structura sos rosu (sos tomar). sare.400 0. .. . Daca durata de fierbere €Ste depasita. bine fiert. 193 .15 minute l niibueirea buciitilor 2/3 untura si apa.it carnea se Incorporeaza pasta de tomate. se adauga faina si se fierbe in continuare.100 0. faina. Tehnologia speclftca - - blarea sosului eu bucafile de carne. Se serveste cald.150 0. Tehnologia speeifica este prezentata in tabelele 12. fierberea 15 minute Eormarea preparatului. aceasta este aproape 13 .0.100 0. TEHNOLOGIA SPECIFICA PREPARATELOR . Gramajul portiei: carne 100 g.002 0. vin. in cazul in care nu se respecta durata de prelucrare termica.4. Defectiunea poate fi rernediata prin continuarea fierberri pina Ia fragezirea fibrei musculare.4. asocierea bucatflojde pui [nabusite cu sos pasat. Tehnologia speelflca Cantita- preparatului "Curean cu masline" Tabelul 12. Conditil de calitate. specific carnii de pasare si a sosului alb.Tehnologia culirrara cls.200 0. condimentare corespunzatoare carnea 'bine fiarta. Defectiunile pot fi remediate prin diduarea sosului prea viscos ~i fierberea in continuare. Preparatul se prezinta pe platou sau farfurie. Defectele care pot sa apara Ia preparatele din carne de pasars sint datorate nerespectarii procesului tehnologtc. eu respectarea gramajului componentelor din structura portiei pHiCUJt.0005 0. Sepal'ul'ea bucatllor de curcani sosului: Prepararea - in vasul in care s-a iniibw. pot sa apara aglomerari din cauza meomogenizarii amestecului de fiiiit1a ~. Gratinarea . 0 bueata de carne la partie acoperita cu sos si arpagic.100 0. SUe de lamiie. piper.002 0. apa fiarta. 192 - Diluarea cantitate pastei de tomate egala de apa cu 0 de pui cu ceapa in separarea carnn clnd gata Prepararea sosului din jiul format la 1nabusirea carnii.kg kg kg 1 camii de curcan cu ceapa. j I prime - gramajul portiei aspect culoarea preparatului miros gust consistenta corespunzator retetarului. scurgerea suculul: sotarea Ia cuptor. piper.4 Gramajul portiei: carne 100 g. masline 150 g. sosul semifluid. Sosul se poate prinde 13 baza vasului. decorarea cu rondele de iamiie SCl'virea preparatului in stare calda Tabelul 12. sos 150 g. cirnbru. In cazul preparatelor eu 80s alb sau derivate lOT lui. sosul in cantitate corespunzatoare alb-galbuie placut. ucat! de carne de pui fiarta b si sos ciulama sau de smintlna.500 0. montarea pentru -Lp~r~ez~e=n=t=a~re~~~i~se~r~v~i~re~ __ 2 Pui ell rOl?ii Portion area purlor Taierca marunt a cepei 9i a patrunjelulut verde Oparirea ro~iHor. telina: ineorporarea condimentelor (sare. sos 150 g. miisline. defectiunea nu poate fi remediata.i Iapte din reteta. Carnea de pasare poate fi insuficierrt fiarta sau Iripta.i defectiuni si in cazul legurnelor folosite Ia prepararea grniturilor.Modul de prezentare sl servire. fibrele musculare se destrama ~i carnea nu-si tmai pastreaza forma. Preparatele de baza din carne de pasare cu sos alb trebuie sa prezinte urmatoarele conditii de admisibilitate: Materii . pasta de tamate.mara a eomponentelor Portion area ciirnii de curcan TiHerea marunt a cepci Tiiierea rondele a morcovilor ~i a telinel Amesteearea fainii cu apa (1 .Nerespectarea duratei de prelucrare terrnica poate duce laacelea:. zahar . carnea sa-si pastreze 'forma data. indepartarea sernlntelor.. sucui de la rosii. 1) Extragerea sucului din 1/2 cantitatea de Iamtie Taierea rondele a 1/2 cantitatea de Iarrriie Crestarea maslinelor ~i oparirea lor. fierberea cca 15 minute Pasarea sosului F01'1nal'ea pre paratului prin asarnbla- _ Defects. morcavi. Daca sosul este 'prea fluid. faina . . de carne de pasaro fiarta. Ilerberea eea 5 minute Montal'ca pe platou sau farfurie. fara aglomerari.3. remedieri. taierea capaculuj. X-Xl-XII.030 0. cauze. deoarece sosul capata un miros neplacut de afumat. foi de dafin) ~i a apei necesare fierbel'ii (150 mljpor-tie). rosi i.150 .

. TEHNOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE DE PASARE $1 CRUPE Preparatul reprezentativ pentru aceasta grupa este "Pilaf cu carne de pui". 0. linguri.7010 pentru orezul tip G si 2-2. atacate de insecte. ULEIUL Carne de pui calitatea sl picioare Ulei Ceapa Morcovi Telina radacina Orez Sare Piper boabe Patr unjel verde I Cantitatea b'rutii pentru 10 portu r 1.i fara sedimente. FISA TEHNOLOGICA OREZUL - aspect Produsul Pilaf cu carne de pui culoarea miros gust impuritati tip G) Grupa de produse Preparate de baza din carne de pasare Caracterizarea preparatului. Ia pasarile in stare congelata nu se adrnite deformarea carcaselor. Operatl] pregatitoare. cu aport 'de acizi grasi esentia>li. prezentat cu pMrunjel verde deasupra.200 g kg kg kg kg kg kg kg kg kg . Morcovii si telina se spala.i se spala.001 '0. carne fiarta. se flarnbeaza si se spaia. Tehnologia speciflca a acestui preparat este prezentata in flsa tehnologica de mai jos. usturoi. platouri. caracteristic.sHe. blaturi pentru carne cruda. pui. sare. separarea carnii inabusite Prepararea sosului din legume iniibu~ite. ' . Pentru materil prime: oala pentru fiert pull. - carcase curate. faina.5% pentru orezul tip S (seminte dealte culturi. 13· 194 195 III . in sectiune ~i in interiorul carcasei miros caracteristic normal. Ceapa se curata. supa. decor-area cu patrunjel verde taiat marunt: servirea preparatului cald Pasarea sosului tndbu9irea edrnii de -. Valoa-rea energetics de 596 cal. cutite inox. pentru 0 portie de pilaf cu carne de pui recomanda pilaful ca preparat de baza in meniu. fara miros strain de mucegai. culoarea musculaturii roz-rosie- consistenta musculaturii tica - ferma si elastica. ·impuritati minerale) Iipsa limpede.5. polonic. incins sau de rozatoare placut specific orezului sanatos max. fara resturi de continut intestinal sau impuritatl meeanice.0. sanatoase (uniforme ca marime in aceeasi unitate de arnbalaj pentru orezul 12.150 0. fara miros strain LEGUMELE - sanatoase.si se compara eu conditills de admisibilitate: CARNE4. uti1aj~. 'tara suspensie:. nu se admite consistent a inmuiata / Ia suprafata. - - cepei si rnorcovilor in ulei !ii supa de pasare. Valoarea nutritiva a preparatului este data Ide proteinele complete ale carnii de pasare. fierberea 25 min.700 0. suprafata umeda.~i poliglucide din orez.li se taie sferturi. gust Iplacut. se [CUrata. yase. 2 Montarea pentru rpezeutare Verificarea oalitatilor componentelor se realizeaza organoleptic. pentru legume.150 . se spala: 1/3 din cantjtate se taie sferturi pentru supa. Orezul se sep~ra de impuritati :.culoarea pielii . DE 'PUI: i prin examen pe platou sau decor-area eu patrunjel verde tocat Servirea preparatului cald Ostropel din carne de pui aspect .1 Portionarea puilor Taierea marunt a cepei ~i rnorcovilor 'I'aicrea usturoiului feHi 'I'aierea patrunjalului verde rnarunt Prepararca cartofilor natur: taierea cubur i a eartofilor ouratati. intregi. cratlta pentru pilaf.100 0.030 . neatinse de boli criptogamice. pasta de tornate. se spala ~i se taia marunt. sos. dar nelipicioasa caracteristica tipului si calitatii. servete cintar masina de gatit. Iipidele usor asirnilabile.100 0. boabe nedecorticate. culoare galben-roscata. caracteristic boabelor de orez complet decorticate.050 Gramajul pentru 0 portie produs finit carne . iar 2/3 se taie marunt pentru .:i cu vin 9i jumatate din cantitatea de patrunjel verde Montarea pentru prezentare pe platou sau farfurie asociat cu garriitura de' cartofi natur. fierberea in apa eu sare Diluaroa pastel de tomate eu apa farfurie. Preparatul este format din portii de' carne de pui asezate Enga pilaf. fierberea 30 minute Formarea preparatului: asocierea carriii inabusite cu 50S pasat. Patrunjelul verde securata. Componente Materii prime I fani cap VIM - infestare DE FLOAHEA-SOARELUI - alba pina la alb-galbuie caracteristic. usten.0. se curata Il. Puii se contrcleaza in exterior i}iIn interiorul carcasei. condimentarea final.90 g pilaf .300 [0..

aspect carne de pui fiarta. sau crupe Masuri pentru asigurarea calltatii preparatelor Fierberea presiune in vapori sau Operatia tehnclogica Prepararea supai Fierbere extractiva - 'I'ransforrnarl suferite de cornponentele chimice ale materiiIor prime Extragerea unor Iactorl nutritlvj solubili din carne si legume (proteine.6). Gramajul portiei . continuind fierberea pina cind carnea este aproape Iiarta. substante extractive. prin examen organoleptic. azotate. TEHI'fOLOGIA PREPARATELOR DIN CARNE DE PASARE !pREGATITE PRIN FRIGERE LA CUPTOR . Preparatul special reprezentativ pentru aceasta grupa de preparate este: pui in caserola (tabelul 12.o. Tehnologia Denurnirea preparatului Arnestecarea fainii eu lichid rece Diluarea corespunzatoare a amesteculut pentru a nu forma aglornerari : si moorporarea treptata in lichid fierbinte F'ierbere lenta 20-30 min. Supa se strecoara. pilaf) se compara cu reteta.solubilizarea acestuia . curatarea fii spalarea Taierea eostitei sub forma de cuburi - - - Se serveste cald 196 197 lin . decorat cu patrunjel verde deasupra. nesfi. rnazarea. 'I'ransformar! ce au 12. Preparatul se monteaza pe platou sau farfurie.6 Tabelul 12. se siireaza ~i se frig Ia cuptor Costita se inabu~a cu apa Morcovii.irimate. Se asaza deasupra orezului portiile de pui. morcovii. arpagicul ~i ci upercile se Ina busa il1. prezentarea s! servirea preparatului Puii se ung cu untura. Pull se Herb in apa cu sare. TRANSFORMARI IN PROCESUL TEHNOLOGIC AL PREPARATELOR DE BAZA [)IN CARNE DE PASARE CU SOS ALB . orezul bine fiert. tioneaza pentru servire. placut de carne Iiarta impreuna ell adaosuri si de orez. carnea bine fiarta. sub stante mmerale l1i vitamine) . cu garnitura de legume cu patrunjel verde deasupra si costita afumata Prepararea sosului alb - Prepararea pilafului Hidratarea arnidonului din orez . Pasarea se frige intreaga la cuptor si. se indeparteaza spurn a ~i se adauga legurnele taiate sferturi (ceapa.pui in caserole" pregatitoare f pregatit prin frigerc la cuptor 'I'ehnica prepararh. Verificarea calitatii preparatului se face prin cintarire. se acopera vasul si se fierbe 1a cuptor 20 min. tel ina). Se adauga cantitatea de supa necesara fierberii orezului ~i piperul boabe. Verificarea materiilor 'prime se face conform cerintelor standardelor in vigoare. Inmuierea tesuturilor vegetale din legume prln hidroIiza substantelor pectice Hidratarea granulei de amidon de faina prln absorbtia supei.$ICU OREZ Prin examen organoleptic se verifica proprletatile organoleptice r. urmata de frigerea pasarilor la cuptor si de prepararea !garniturilor prin procedeele cerute de reteta specifics . ell sosuri.Topirea partiala a grasimilor _. Se serveste cald. Orezulsi ceapa taiata marunt se inabusa in ulei si p cantitate egala de supa. riesfarimata.Coagularea proteinelor .6.. eu garnitura de pilaf. marr-ar ina si apa fii apoi se condirnenteaza cu saro si piper Puii fripti Se tomper eaza ~i se portioneaza Preparatul se prezinta pe' platou sau farfurie. seporGarniturile se obtin prin sotare.rnartrea volumului bobului si eresterea in greutate - Prelucrarea prirnara a putlor Preluorarea primara a legumelor proaspete Scurgerea legumelor eonservate de Iichid ~i trecerea prin jet de apa Oparirea arpagiculul. portionata. a Ilchldulul fierbinte in proportia nscesara a fierberii (2/3 part] Iichid.>i a1 partilor componente idin structura portiei (carne. dupa racirea partiala. inabusire sau fierbere.alba-galbuie.Tehnica prepararll. pilafu1ui . garnitura de orez fara lichid in structura. de la inceput.Hidroliza colagenului din tesuturi conjunctive . nesfarimat - culoarea miros cons isten ta Aceste transformari sint prezentate in tabelul 12. desfacerea granulei de amidon in amiloza !ii amilopectinei care asigura consistenta sosului. carnea bine Iiarta. T(lbelul 12.5 loc in tirnpul procesului tehnologlc al preparatelor de baza din carne de pasare sl sos alb. Hira gust si miros strain. glucide simple.i se apreciaza daca corespund conditlilor de admisibilitate: . Tehnologia prepararii cuprinde operatii de prelucrare prirnara La pasariloraia Iegumelor. Puii se portioneaza. cu amestecare continua Incorporarea. l\'Iontarea pentru prezentare ~i servire. Preparatele din carne de pasare pregatite prin frigere sint considerate fripturi ~i se asoclaza cu diferite garnituri din 'legume.5.. Ia 0 parte orez) Frerberea Ia cuptor eu vasul acoperit Pui 1n caserole specifica preparatului Operatii . boabele de or€z eu volum crescut..

. intr-o proportie echivalenta eucea din patlagele rosii si un continut important de glicogen. termina . (3 mg). ea . ovine sau pasare. Ficatul reprezinta 0 adevarata Bursa de factor! nutritivi si terapeutici pretiosi. APORTUL 10R NUTRITIV $1 OPERA TIl TEHNOLOGICE SPECIFICE Creierul Frecvent.. fosfor 320 mg.n e~r~ pre~omina celulele grase (ereierul). . Preluerarea preliminarii. y crele. C_I ~ s ~f ~c ~ r e~ Schema 13. Creierul se tine in apa rece aproximativ 30 min. fosfolipide. i . snitele. pilaf.feliile de creier se tree prin ulei ~i apoi prin malai: . lipide 3 g. calciu 10 rngl fosfor 336 mg. vitamine hidrosolubila (PP. piper boabe si acidulata eu otet. ca fosforul si potasiul. altele cu tesut muscular puternic (inima. Aceasta atructura diferita de. eondimentata eu sare.1 cuprinde citeva preparats din creier. Din ~ubproduse se pot pregati pilaf (din maruntaie de pui miel cr~ler. Ficatul Ca materie prima pentru preparate de baza se poate intrebuinta fieatul de bovine. pentru a se dizolva cheagurile de singe 9i ·singele din vasele rupte.6 mg. D). Cu 50S alb {- Limba ell 50S alb Ficat de pore ell sos de srnintina Ciulama de rinichi eli mamiiliguta din subproduse comestibile de abator Prepamtc Pilaf -Pilaf eli maruntalc de pui { . Controlul calitatii subproduselorcomestibile de abator consta in examen organoleptic. ciulama (din 'rinichi). Din creier se pot prepara soteuri. Se stabilesc aspeetul general. hymba). culoarea. apreciate pentru calitatile lor nutritive si gustative.5 g. Pregiitirea creierului pentru jrigere se poate face in doua variante: . j S~bJ. mirosul. Apoi se indeparteaza mem:brana care n acopera (meningele) si partile singerinde.e. 'Similar eu cea a carnii.5%). unsa cu grasime (fara sa mai fie trecuta prin malai)...i vitamina C. sau se poate frige la gratar. consistenta. substants mll'~erale {po~aslU. ficat de pore). vitamina C. de I rruel.. ~l sosuArldiferite. ficat. ficatul are un continut ridicat de glicogen. 198 199 III III . vitamina B~ 1(0. mlma. vitamina PP {6 rng). Lamiia se spala 9i se taie feliL Fierberea creierului se realizeaza in supa de legume (ceapa.rod~sele ~it. . fier 3. La receptia calitativa se va tine seama de starea termica a acestora. Desi. A.6 mg}. potasiu 305 mg. apreeiind in mod deosebit prospetimea. creibrul prezinta importanta deosebita in alimentatie pentru cantitatea continuta de. Cel mai valoros din punet de vedere nutritiv si al calitatilor gustative este ficatul de bovine si de porc. Malaiul se cerne. se utilizeaza creierul de bovine si pore.Pilaf. pentru eliminarea singelui apoi se scurge. fasonare). paste fiHnoase (maearoane). comparativ cu celelalte organe comestibilerare eel mai mic continut de proteine (9. irInichii. se pregatesc preparate culinare variate car~ po~ fi mcluse m structura meniului pentru dejun ca preparate de baz. de vI. f:c~tul. vitamins (complex B.19. vltamina C (12 mg).rod~selor eu legume. Astf'el.Partie. (0. In unitatile de alirnentatie publica subprodusele utilizate ca materia prima pot fi primite refrigerate sau eongelate. crupe (or~z). Bint surse de proteine cu val?are. Din punct de vedere a1 structuril tesuturilor. carn~ utiliza. biologica ma!. preparate cu~os alb (din fIc~t. eu creier de vita . SUBPRODUSELE COMESTIBILE DE ABATOR UTILJZATE PENTRU PREPARATE DE BAZA DIN MENIU. vitamina B. Dupa curatare. Faptul ca ficatul are in compozitie :. B6.CAPITOLUL13 TEHNOLOGIA PHEPARATELOH DIN SUBPHODUSE COMESTIBILE DE ABATOR In mod curent in unitati se verifica calitatea subproduselor prin examen organoleptic: cereetare Ia exterior si apoi -in sectiune a acestora. Siirarea ~i portionasea creierului. Astfel. ficatul de bovine este mai bogat in vitaminele Bit !B2. pp. porcine. ghiveci (din maruntaie de miel).fIe~'.2 mg). ypap-:ica$ (din rinichi. Prin 'asoe~erea lS~bp. Iimba) .2 mg). creierul. fier 12 mg: vitamina A (6. vitamina PP (17 mg). vitamina BI (25 mg).te.fiecare felie decreier se mveleste in hirtie pergament. rinichi ~1 Iimba care pot fi inc1use in meniu ca preparate de baza. vitamina BiZ (4.!laritatile tehnologice de preluerare preliminara ~i terrnica. analiza fizico-chirnica ~i control microbiologic.r~l . Valoarea nutritiva proteica este mult rnai ridicata decit a carnii.Rizoto eu Iicatci de pasare { Papricas din riniehi de pore eli orez Ficat paprlcat de pore Fieat de pore ell ceapa Lirnba eli ciuperci Li mba eli rnaslirie Ghiveci din -maruntaie de rnlel. rnaruntaie de pui. calitatea si conditiile tehnice de prelucrare corecta din abatoare (reeoltare. vltamina B. iar inima de pore si de vIta contine calciu In proportte mai crescuta.1 is. lipide 9 g. ficatul de bovine contine Dfo: proteins . drob (dm m!lr~ntaie de miel sau de pore). unele subproduso de carne au tesut foarte fin l. morcov). ealciu 12 mg.materii prima pentru preparate d~ haza SIn~t imba. Constituie 0 sursa deosebit de bogata de vitamine si substante minerale. eu legume sau mas/inc {- Verificarea calitatll.conyme oCa~trt?tl Import~nte de fosfolipide. Comparativ cucarnea.i.a..7 mg).)'chema 13. heierul de bovine contine (%): proteine 10. se spala ~i se tine ·in apa rece eu sare 20 min. La prirnirea in unitate se receptioneaza cantitativ in conformitate cu actele normative in vigoare. f?s~or). Bl2') 9i unele substante minerale.7 g.ta).

. Absorbtia de grasime. Temperatura de prajire trebuie astfel aleasa incit' evaporarea superficiala sa se produca rnai repede decit difuzia apei de la interior. Bucatile de ficat se trec prin faina si se scutura bine pentru a inlatura £aina in exces. . si variaza pentru subproduse intre 32-40%. se spalji si se cresteaza. Regimul optim de prajire are ca parametri temperatura grasimli si durata de prajire. evaporarea este mult mai intensa decit difuzia ~i produsul se poate arde la suprafata. se adauga cantitatea de grasime prevazuta in reteta :ti 0 cantitate de Iichid (supa. se indeparteaza locul de intrare a vaselor de singe prin taiore.i. tar temperatura optima este atinsa spre sfiqitul procesului. scaderea in greutate si procentul de ulei absorbit. se spala.. Se poate calcula eu relatia: c. evaporarea si difuzia apei se echilibreaza. Iniibw.il'ea ficatului.cheagur~l?r de singe. telina radacina si se continua fierberea. se indeparteaza cu virful degetelor membrana eare 11 acopera (capsula) i. se introduc bucatile de ficat si se prajesc Ia temperatura constanta (foe moderat). . iar produsul ramine moale. In procesul 'de prajire. in procente. brun. B' masa dupa prajire. de obicei' cite 0 bucata pentrufiecare portie.>1 se tale cubun rmci. Se poat. din cauza diferentel de concentratie.preparatului. III special eel proveniti de . se adauga eeapa. pe ambele parti. Pentru preparate in alimentatia publica se ut. apa) egala de obieei cu cantitatea de grasims.. 200 B_ ·100 III . Iipsit de crusta. Rinichh Rinichli utilizati ca materie prima pentru preparate culinare pot p'rovi:mide bovine. se oparesc.Ii confera 0 valoare nutritiva si dietetica cornplexa si de mare importanta· . cartofi) si sosuri diferite (de smintina.. Dupa un scurt tirnp fierberea se continua in sucul propriu. rnarar. morco~l: ~l teIu:a se curata. morcovii si telina si se continua fierberea aproximativ 0 ora. se inder¥rtea~a capswula. . deoarece se umezeste. Ficatul se portioncaza in f'unctie de preparat. Ficatul se taie. w Din punct de vedere ~utritlv. . tarhon. TRANSFORMARI IN TIMPUL PROCESULUI TEHNOLOGIC AL PREPARATELOR DIN SUBPRODUSE COMESTIBILE DE ABATOR Procesul tehnologic al preparatelor din subproduse de abator euprinde operatii de prelucrare preliminara si termica.. :. (de spanac. iar apoi apa difuzeaza in interiorul bucatii de ficat spre exterior._ In care: A reprezinta masa initials a produsului . se adauga ceapa. Procesul de prajirs poate fi controlat prin aprecierea proprietattlor organoleptice specifice produsului prajit. tin 3? min i~ apa rece cu otet.. Se indeparteaza spuma. Portionarea. cu conservarea maxima a factorilor nutritivi in interiorul produsului. Portionarea. Inabusirea este unul din tratamentele termice care asigura obtinerea unor preparate mai usor digestibile.'?ise spala in apa rece. porcine sau. si anume: Prelucrarea preliminara a [icaiului. Fierberea limbii. • Procesele tehnologice ale acestor preparata cuprind operatii comune . Continutul ridicat in fier (de trei ori mal mare decit eel al carnE) per~ mite utilizarea ficatulul m tratamentul anemiilor. se taie longitudinal. prajirea ineepe Ia temperaturi relativ scazute.se. Bucatile de rinichi se pun la fiert cu apa si sare. evaporarea apei se produce la tnceput numai la suprafata... papnicas sau ciulama..la animalele tinere. w. Pregiitirea pentru priiji1·e. Procentul real de scadere in rnasa produsului arata pierderea reala de ana si cantitatea de grasim« absorbita la prajire. Prelucrarea preliminara a componentelor deterrnina pierderi cantitative prin Indepartarea membranelor! vas~l?r. iar in interior ramine crud. Patrunjelul verde se curata. iar hidratii de carbon user caramelizatl dau 0 culoare aurie si un mires specific. se indeparteaza spuma. Madera. .2. si se taie marunt. tomat.temperatura constanta de 100°C supravegheata cu atentis pentru a evita rumenirea ficatului. care la prajire da un aspect necorespunzatoj. se spala eu apa rece :. precum si pierderi cantitative de factori nutritivi hidrosolublli. La introducerea unei cantitati mari de produs 1a prajire. Limba curatata de pielita se taie felii (cite doua felii pentru fiecare portie).. Prelucrarea termica Se realizeaza cu vasul acoperit la 0 sursa de caldura moderata . Ceapa. Separarea in vas cu apa rece.). . la gratar sau mincaruri cu macaroane. se spala bi~~ e~ pe:-ia. Se incalzests grasimea la 160°C. care se elibereaza din Iicat sub actiunea caldurii. 201- X=_A A. Fierberea rinichilor. Priiiirea. care se pot pregati sate. se forrneaza astfel 0 crusta la suprafata. ovi~e. a carei structura si valoare alimentara este asemanatoare carnii. pireuri. pina cind capata culoare brun-roseata i?i este bine copt in interior. cu galuste. Preiucrarea preiiminatii. Limba de vita se pune 1a fiert in apa rece eu sare. Stratul de faina nu trebuie sa fie gros si nici aplicat prea devreme. masline. ~ se opareste si se spala din nou cu apa rece. la Limba o pondere mare in aceasta grupa 0 au preparatele din limba de vita.ilizeaza frecvent ficatul de pore.rtant~ de vitamine si substante mmerale asemanatoare ficatului. Limba fiartii se scoate intr-un vas eu apa rece. La temperaturi mai joase. Curiuarea limbii de pielita.. fata de masa produsului variaza int~ 10-35%. se scot. Limba se curata. morcovii. Rinichii de pore se spala.e asocia cu eiuperci.. rlnlC~llw constlt1:l1e 0 s~r~a unpo. Pentru \preparateie de baza se uti1izeazii freevent rinichii dewpore. Ficatul portion at conform grarnajuluj se introduce 'intr-un vas. 13. I prajit. temperatura uleiului scade bruse. formind un aluat. La temperaturi prea ridicate. cu orez. picant etc. Prelucrbrea prelimmarii.

6010vitamina B6 si 13~/ovitamina PP. datorita con. De asemenea. fiind contraindicata in unele afectiuni. a substantelor minerale. la care pierderi1e prin fierbere sint de 370/0. remedieri.i de compusii melanoidici Iormatl in cursu1 reactiei Maillard (dintre glucide reducatoare si unii aminoacizi). pierdertle in . creler. legumei 1?isosului. j Indici jde calitato ai preparatelor comesfihile de abator. Sortimentul si tehnologia specifica a unor preparate din subproduse comestibile de abator sint prezentate in tabelele 13.- aspectul \ f . ' Defecte.i (initial derrradare hidrolitica cu punerea in libertate a glieerinei si a acizilor g'ra$i). a untului sau a lamiii. Ana care intervine este cea nreexistenta in produs._ Defectele generate de prelucrarea termica insuficientii se pot remedia prin continuarea acesteia pina la consistenta corespunzatoars a subprodusului. La frigere se distrug vitarninele A J'. In timpul prai. In cazul unei suprainciilziri. apa care se degaja.rasimi. Ia servirea preparatelor compenseaza 0 parte din aceste pierderi. ca sunrafata mare de contact cu aerul si eu vaporii' de.i procedeului termic aplieat. Datorita crustei. specifics sortimentulul. Culoarea brun-roscata a crustei este data de caramelizarea glucidelor ~.Pierderi suplimentare se produc atunci cind se folosesc subproduse eongelate. Cu cit temperatura de pra iire este mai t-idicata. a sosului sau a garniturii necorespunzi'itoare miros :. Preparatele speciale din.igust necorespunzator. dater-ita temperaturii de 160 . Prin prajirea in grasime.i esential si se forrneaza produsi toxici. '202 Regimul terrnic influenteaza mult continutul final in vitamine. sos. Decongelarea produselor de origine animala determina pierderi in greutate sub forma de sue. precum si altar factori. specific subprodusuluj :. se introduce la praiit sau pudrarea cu faina. 1a care se anlica in mod deosebit acest procedeu termic.2-50/0. bucatile de subproduse si legumele. bine patrunss termic. sosul prea fluid sau prea viscos.13. Micsorarea continutului de proteine. rinlchi). Uti'lizarea patrunjeluiui verde.. Prajirea ficatului in margarina determina pierderi de 15D/O la vitarnina BI.Q'reutate sint mal mici (310/0). . sosul prea consistent sau prea condimentat se poate rernedia pirn diluarea sau inioeuirea eu sos din acelasi sortiment neeondimentat. in special prin eliminarea partiala a apei.supraproduss trebuie sa corespunda urrnatoarelor conditll de adrnisibllitata. care provoaca secretii mai abundente de sueur! digestive. care imprima carnii gust si aroma caracteristice. . felia sau bucata de subprodus si legume Ie sa-si pastrezo forma. Proeedeul este utillzat in special pentru preparatele din limba de vita. limba. Cu toate ca prin prajire se deg'aia substante : aromatice. calitatea neeorespunziitoa1'e a materiilor prime ~i nerespectarea procesului tehnologic. gIieerina se transforma in acroleina cu formare de vapori iritanti. imbibarea eu grasime este mai redusa. Defectele posibile ale preparatelor din subproduse pot fi: bucata de subprodus tare sau sfarimata insuficient patrunsa t~r~ic.4. cauze. a substantelor extractibile solubile in apa si prin topirea grasimii.iri i se produce si absorbtia de grasime de catre produs. cuIoaroa bucatii de subprodus. . frigerea avind un caracter dietetic. prajirea. rezultati'i din denaturarea proteirielor si a grasimii. 1a deconge1area ficatului pierderi1e de substante nutritive sint mai mari decit la decongelarea carn ii.placut. au loe modificari ale I. Fierberea limbilor intregi asigura curatirea lor eficienta ~i redueerea pierderflor in greutate. Prin frigere pe gratar (fieat. ceapa sa nu fie arsa: specified componentolor din structura portiel. Tratamente termice aplicate subproduselor pentru pregatirea preparatelor speciale sint: fierberea. garnitura etc. brun-roscata pentru ficat. :Prin prajire.). are loc 0 coneentrare in substanta uscata. se Iormeaza peroxizi care inactiveaza vitaminele A sl E. legumele sfarimata. pierderile de apa si substante nutritive sint mai reduse. decongelarea produce pierderi in greutate rnari de 12-15%. . adaosurilor din structura portiei si condimentelor utili- - consistenta zate. preparatul montat estetic.. sosul de consistenta corespunzatoaro sortimentului.. care variaza intre 4. brun-cenusie pentru rinichi. culoarea sosului. vitamins si saruri minerals fiind proportionala eu pierderile de sue.liE. apa reprezinta 80-90%. alb-galbuls pentru sosurile albe si brun-roscata pentru sosul brun si eel picant. Din totalul pierderilor. ' Aparitla acestor defecte este deterrninata de.. IS0aC. frigerea. in special in proteine.1 . de aceea se recomanda zvintarea perfecta a nrodusului inainte de a. 203 1111 . praiirea este considerata ca avind efecte nefavorabile asupra organelor digestive. Pentru ficat. eu respectarea gramajulul componentelor din structura portiai (subprodus.. n . tinutului ridicat in proteine. Din cauza temperaturii ridicate se Iormeaza Ia supraf'ata 0 crusta. Defectele generate de depasirea procesulul termie nu pot fi rernediate. Ca urmare. Pierderea in greutate prin fierbere este rnai mare cind subprodusul este portionat in bucati mid. i gramajul portiai . de afumat sau ars. cUloclrea - mirosul corespunzator retetarului. care se realizeaza 1a temperatura de 160°C se produc modificari mai profunde in componentele subproduselor. legumele garniturii sa-1?ipastreze culoarea cit mai apropiata de cea naturala. In cazul ficatului. absorbtia de grasime la prajire este minima. in comparatie cu fierberea. Jar cele eu gust ~i miros de afumat sau ars nu pot fi date in consum.placet. nu se produce ~mbibarea eu grasirne ca in eazul prajirii. Prin Iierbere se produc plerderi in greutate. Realizarea prajirii corecte face ca efectele temperaturii asupra grasimii sa fie minime. scade proportia de acizi gra~. pentru cele cu ada os de ceapa prajita.

r--(T"""'iT"""'l.. OC'Q~C'--l~tJ')oo<:o . IIr I I I I II I """"111 I I I• 204 205 . e 41 .. =....... 41 'tI ::I 'tI 0 41 41 '" ::r ...-4 U"...Q -.8 S I . e j Jl c <!} o c: 8 II" !II E 0....... OO OQ 'r'-4 00 N .. 0 .c... 000 ~ =..... .. O ""'0q' 00 00"....-.. g.! .. . ::I ..... = 'tI . I--~----------------------------------------------------------0000000 000000 tOO O. ... ...Ott'J "":000090 Q o·ci!:'ioo gggggg O'T"""i:O 00000000000 OIf)lf)OOCOO"d'l .) 0 t- MOOOO OMOOO OOOI.... (II e .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->