Magistratii recrutati în condiţiile art.

33 din L303/2004 Tematica Criminalistica - grupele de procurori -

Seminar I
1. NOTIUNI INTRODUCTIVE (30 min.) a. OBIECTUL CRIMINALISTICII - familiarizarea cu conceptul (expunere teoretica) — scurta istorie — definiţia criminalisticii in accepţiunea sa moderna — caracterul autonom si unitar, obiectivele si sarcinile criminalisticii in lumina evoluţiei moderne a fenomenului infracţional — structura tripartita a criminalisticii: tehnica criminalistica, tactica criminalistica si metodica de cercetare — rolul procurorului in actualul sistem - competenţe b. METODELE DE CERCETARE CRIMINALISTICA (expunere, exemplificare) — metode tehnico-ştiinţifice — metodele de cercetare a urmelor in sens larg(cu accent pe procedeele specifice de căutare, fixare si studiere a urmelor create cu prilejul săvârşirii infracţiunii);expunere, exemplificare — metodele de efectuare a experimentelor,a verificărilor sau a examenelor comparative pentru stabilirea împrejurărilor in care s-au comis infracţiunile cercetate sau ale altor date legate de săvârşirea acestora;expunere,exemplificare — metode tactice pentru ascultarea de persoane, urmarirea si arestarea infractorilor — metode specifice altor ştiinţe cu care interacţionează criminalistica-accent pe pluridisciplinaritate — procedee poliţieneşti destinate infracţiunii(politia tehnica) conducerii unei anchete inclusiv stingerii probelor

— procedee ştiinţifice - expertiza urmelor si probelor materiale(politia ştiinţifică) — procedee juridice destinate administrării probelor infracţiunii potrivit normelor de drept 2.IDENTIFICAREA CRIMINALISTICA (expunere teoretica-1 ora)

1

examinarea b.consideraţii privind implicaţiile AND in cercetarea criminalistica — profiling-ul criminal (criminal profiling). dinţi.concept. SISTEME DE IDENTIFICARE (45 min.O. — definiţia .sistemul Imagetrak. faze. — dactiloscopia si sistemul AFIS. frecventa reuşitei identificării.utilitate. metode (analiza/sinteza. urmând a fi tratat separat) — tehnica poligraf . — sistemul modului de operare (M. a metodelor folosite in identificare. portretul vorbit — profilul AND (kit-ul ABI Identifiler). — identificarea după urmele plantare. tehnica precara: — cartotecile criminalistice.penala probei — semnătura oculara si identificarea.FOTOGRAFIA JUDICIARA (1 ora) — expunere teoretica 2 . — identificarea antropologica.prezentarea sistemelor. unghii. aspecte legate de legislaţie.descrierea tehnicii si dezbatere privind valenţa probatorie 3.) . urmele biologice — identificarea persoanei după scris( enunţare.definire. (enumerare.acestea urmând a fi tratate separat) buze. mod de realizare — experienţa FBI( Behavioral Science Unit) — implementarea conceptului in România si valorificarea datelor obţinute in accepţiunea reglementarii juridice date de Codul de pr.S) — identificarea după fotografie.a. — identificarea după semnalmentele exterioare.clasificarea — noţiunile de identificare si identitate in sens criminalistic — procesul identificării comparativa) criminalistice-obiect. — sistemul OMNITRAK. NOTIUNI DE BAZA-15 min. — fonoscopia. urechi.

FOTOGRAFIA JUDICIARA OPERATIVA(30 min.procedeul combinat fotografie-fotogrammetrie)  fotografia schiţă  fotografia obiectelor principale  fotografia de detaliu  fotografia urmelor  măsurători fotografice — Folosirea filmului si a videofonogramei judiciare (particularităţi.  sistemul Imagetrak c. fotografia de urmarire.- prezentarea de albume foto judiciare pentru ilustrarea fotografiilor de semnalmente si de urmărire ilustrarea fotografiilor de la locul faptei. de reconstituire.) — definire — locul si rolul in cadrul tehnicii criminalistice — procedee speciale de prelucrare a imaginilor fotografice(slăbirea imaginilor fotografice.  fotografia de identificare a cadavrelor(mod de executare.mod de executare.mod de realizare.descriere.) — Fotografiile de la locul faptei(enumerare. utilitate.utilitate.expunere teoretica — aplicaţii practice): Fotografia de comparaţie ( enumerare. FOTOGRAFIA DE EXAMINARE(15 min. avantaje/dezavantaje. NOTIUNI GENERALE (15 min.enumerare.  fotografia prin juxtapunere. întărirea imaginilor fotografice si virarea imaginilor fotografice) b. reguli tactice.  varianta continuităţii liniare 3 .reguli tactice).). valenţe probatorii) — — — Fotografia de reconstituire (mod de executare.valorificare probatorie):  fotografia de orientare (in context fotografia cu vedere deasupra. de percheziţie si de examinare folosindu-se preluări de imagine din cazuistica curenta a.  fotografia prin suprapunere.reguli tactice) Fotografia semnalmentelor:  fotografia de identificare.reguli tactice) Fotografia de percheziţie (mod de executare.

expertiza urmelor de sânge(obiective concrete) si expertiza urmelor de sperma(forme si aspecte de prezentare a urmelor.  urmele de suprafaţă si urmele de adâncime urmelor — Aspecte practice privind cercetarea si interpretarea urmelor de mâini – noutăţi criminalistice privind prelevarea urmelor de mâini de pe corpul uman si de pe suporturi vegetale(frunze. fixare.Traseologia(definire.utilizarea concluziilor.— practice) Microfotografiile .limite) — Particularităţi privind cercetarea urmelor biologice de natura umana in cazul infracţiunilor săvârşite cu violenta si a celor la viata sexuala .mod de formare. obiective concrete ale expertizei) — Urmele instrumentelor de spargere(definire.(expunere teoretica si exemplificare practica prin fotografia de urme executata in cazuri concrete) — aplicare) Noţiunea de urma criminalistică. clasificare.importanta microscoapelor de comparaţie (aplicaţii 4.iarba) — Expertiza dactiloscopica(obiective.fixare si ridicare a urmelor. ridicare si examinarea de laborator.domeniu de aplicare): .după factorii care au determinat apariţia urmei .) .căutare. muniţia armelor de foc) — Urmele armei imprimate pe muniţie (caracteristici.exemplificare):  urmele statice.după natura urmei(definire.dispunerea expertizei. utilizare de schiţe si imagini) — Noţiuni generale despre armele de foc(părţi componente.  urmele dinamice.BALISTICA JUDICIARA (1ora 30 min.exemplificare) :  urmele de reproducere  urmele formate din obiecte si felurite substanţe  urmele sonore si olfactive  urmele vizibile si urmele latente  macro şi microurmele  urmele produse prin incendii si explozii .domeniu a de — Criterii de clasificare criminalistice(enumerare.(expunere teoretica.valorificarea probatorie) 5.după modul de formare(definire.valoarea in cadrul procesului de identificare) — Urmele împuşcăturii create de proiectil si de factorii suplimentari ai împuşcăturii — Particularităţile cercetării locului faptei in infracţiunile comise cu arme de foc 4 . activităţi practice de descoperire.  urmele de adâncime.clasificarea armelor de foc. URMELE(1 ora) .delimitare.

a obiectelor pe care sunt urmele lăsate de gloante. cine sa îl realizeze. Studii de caz: -Profilul psihologic al criminalului Konstantinos Passaris -Dos. Se vor constitui doua grupe: grupa I va dezbate problematica realizarii unui “Ghid criminalistic de orientare pentru procurori”(utilitatea crearii unui astfel de ghid. Grupele vor prezenta public concluziile Sarcina II(task II)-40min.pen.CERCETAREA CRIMINALISTICA A ACTELOR SCRISE(1 ora 30min.290 c. trasarea in concret a obiectivelor si a continutului-rezumat).288 C.art.(expunere teoretica.pen.alice sau mitralii — Metode de comparare a proiectilelor in scopul identificării armei cu care s-a tras(exemplificare) WORK SHOP ZIUA I(1 ora) Sarcina I(task I)-20 min. grupa II va dezbate problematica realizarii unui”Manual al procurorului privind metodica cercetarii criminalistice a infractiunilor”( utilitatea crearii unui astfel de manual.289 C. a munitiei. trasarea in concret a obiectivelor si a continutului-rezumat). ce informatii sa contina.) . /P/1998 al Judecatoriei Cluj-Napoca vizand aplicarea practica a concluziilor de probabilitate ale expertizei grafoscopice Seminar II 1. si art..— Problematica stabilirii distantei si direcţiei de tragere — Rolul interpretării medico-legale a leziunilor traumatice specifice in infracţiunile comise cu arme de foc — Utilitatea creării unei baze de date la nivel naţional care sa conţină datele de identificare ale armelor de foc folosite la săvârşirea infracţiunilor pe teritoriul României. cine sa îl realizeze.ilustrarea practica a modalitatilor de falsificare) — — Contextul actual al examinarii actelor suspecte Notiunea de fals in acte in sens criminalistic prin raportare la art. precum si a celor vândute pe teritoriul României — Expertiza balistico-judiciara:  competenta de efectuare  pregătirea expertizei  obiectivele expertizei(expunere detaliata)  examinarea armei-corp delict.pen. 5 . ce informatii sa contina.

spalarea) — — falsul prin acoperire de text falsul prin adaugare de text b. Tehnici moderne de copiere — notiuni de baza despre copiatoare — sistemul de imprimare DIAZO. Falsul stampilelor-modalitati de realizare — Problematica stabilirii falsului in cazul transferarii pe actul fals a unei impresiuni de stampila autentice si a falsului realizat cu mijloace moderne de copiere d. cele ale imprimării.— — — Notiunea de document-documente suspecte prin raportare la normele penale si procesual penale Dezbatere privind propunerea de lege ferenda exprimata in literatura de specialitate referitoare la definirea documentelor cu “sorginte de oficialitate” Clasificarea documentelor. Metodele clasice de falsificare (enumerare. posibilitati de identificare) — copiatorul electrostatic creat de firma RANKXEROX si posibilitatile de identificare ale copiatoarelor alb-negru si color — imprimantele sistemelor de computere (specific.elementele accesorii de autentificare)-enumerare. THERMO FAX (descriere. Falsul prin contrafacerea scrisului-problematica stabilirii falsului in cazul semnaturilor realizate prin imitatie servila/imitatie libera c.tehnici de evidentiere a falsului. Cercetarea textelor dactilografiate si celor tehnoredactate (aspecte generale) e.radierea) si chimica (corodarea.conditii de valabilitate STABILIREA FALSULUI IN ACTE: — aspecte privind ridicarea si conservarea actelor scrise — — stabilirea materialului suport al actelor si al substantei cu care au fost scrise.tehnici de evidentiere a falsului a. specific.stabilirea vechimii actelor si a cernelurilor elemente de securitate a documentelor(elementele intrinseci suporturilor materiale. descriere. posibilitati de identificare. obiectivele expertizei criminalistice) EXPERTIZA CRIMINALISTICA PRIVIND FALSUL IN ACTE — reglementarea activitatii de expertiza criminalistica si organizarea ei in Romania 6 .metode de imitare/contrafacere. descriere.exemplificare) — falsul prin inlaturare de text-mecanica (răzuirea.

desfasurata de organele de urmarire penala (in cazul organelor de cercetare penala inclusiv ordinele si instructiunile M.L.) Acceptiunea de “loc al faptei” si importanta determinarii corecte a acestuia in perspectiva C.I.. Sarcinile si obiectivele C.L.F.F.L. coroborare cu dispozitiile Codului de procedura penala) – dezbatere cu procurorii Problematica competentei criminalistului cu privire la probele de comparatie:  -notiunea de proba de comparatie  -obtinerea probelor. Reguli tactice privind pregatirea C.A. — Sediul materiei – reglemenari juridice privind activitatea de C.— atributiile Institutului National de Expertize Criminalistice. aspecte procedurale  -limitele competentei criminalistului cu privire la probele de comparatie — — — Concluziile expertizei si valorificarea acestora din punct de vedere probator:  concluziile certe  concluziile de imposibilitate a solutionarii problemei supuse expertizarii  concluziile de probabilitate — dezbatere având ca obiect exprimarea punctelor de vedere privind valoarea probatorie a concluziilor de probabilitate prin raportare la principiul ”in dubio pro reo”.) – notiuni si principii — planul activitatii de urmarire penala — importanta realizarii si verificarii versiunilor Cercetare la fata locului (1 ora si 30 min.F.L.F.L.  in cadrul investigatiei in curs — — — — — — 7 .) — Notiunea si importanta C.F.F.L. 7. TACTICA CRIMINALISTICA (2 ore) Planificarea urmarii penale (15 min.F.. ale Laboratorului Interjudetean de Expertize Criminalistice si ale expertului din cadrul Laboratorului Interjudetean de Expertize Criminalistice Problematica competentei privind efectuarea expertizelor la nivelul Institutului de Criminalistica al Inspectoratului General al Politiei (reglementare actuala..L. Reguli tactice de efectuare a C.:faza statica si faza dinamica a cercetarii Aspecte teoretice si practice privind interpretarea stiintifica a urmelor existente in campul ifractional Importanta valorificarii rezultatelor C.

RECONSTITUIREA (15 min.L. METODICA CERCETARII CRIMINALISTICE (1 ora si 30 min. obiective.S.F. crearea echipelor mixte de cercetare — — — Rolul si locul specialistului si al expertului in C. fotografiere/filmare.) — — — — — — Notiuni generale (definitie.F. Metodica cercetarii criminalistice a faptelor cauzatoare de fapte violente (30 min. conditii) Intocmirea procesului-verbal de C. sarcini. tactica desfasurarii.) — Notiuni generale a. inregistrare pe banda magnetica) 8. sisteme automate)  -sub aspect criminologic – stabilirea profilului criminal si determinarea modului de operare (M.) — Problematica realizarii cercetarii interdisciplinare a locului faptei. activitati cuprinse in planuri de urmarire) Specificul cercetarii la fata locului si specificul categoriei juridice de loc al faptei Expertizele si constatările tehnico-stiintifice sau medico-legale Alte activităţi desfăşurate de organele judiciare in procesul cercetării b.) — — — — Notiuni generale (sfera faptelor cauzatoare de moarte violenta. când se efectueaza) Pregatirea reconstittuirii (reguli tactice) Desfasurarea reconstituirii (reguli tactice) Problematica experimentului judiciar in contextul realizarii reconstituirii Notiunea de “imprejurari controversate” Fixarea rezultatelor reconstituirii (procesul verbal. Reluarea si refacerea C. (reglementare juridica. -prin transferarea datelor obtinute in baze de date la nivel national (cartoteci.F.O.L. Metodica cercetarii criminalisteice a accidentelor de munca — muncii — Definitia accidentului de munca Sfera reglementarii juridice a raspunderii pentru nerespectare regulilor de protectie a 8 .L.

ridicare de inscrisuri. preluari de imagine ale obiectelor corp-delict.Se vor prezenta imagini video filmate in cauza privind cercetarea omorului comis asupra lui Ioan Luchian Mihalea.Materialele folosite pentru ilustrare si exemplificare vor consta in imagini video. apoi grupa I va intocmi ordonanta de efectuare a expertizei urmelor de sange. – organizarea cercetarii in functie de natura si gravitatea accidentului Desfasurarea CFL (specific) Alte activitati desfasurate de organele de urmarire penala (audiere martori.F. copii ale rapoartelor de expertiza invocate. Procurorii vor fi impartiti in 4 grupe si vor realiza ca sarcina comuna planificarea urmaririi penale in cauza prezentata. Dezbatere privind realizarea cercetarii la fata locului si a reconstituirii. grafoscopice. psihiatrice) Raportul intocmit de inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca c. tehnice. 9 . Procurorii vor primi mape care vor contine rezumatul prezentarii teoretice. factori care determina producerea) — — — — Stabilirea locului faptei Specificul cercetarii de la fata locului Problematica expertizelor in domeniu Aplicatii software folosite in expertiza criminalistica a accidentelor de trafic rutier Prezentarea teoretica va fi imprimata pe CD-ROM si proiectata e ecran pentru vizualizare. dactiloscopice. dispunerea expertizelor medico-legale.copii xerox ale documentelor originale aflate la dosarele cauzelor citate. Metodica cercetarii criminalistice a accidentelor de circulatie — Notiuni generale (definirea accidentului de circulatie. grafice.— — — — — — Competenta procurorului in cadrul cercetarii criminalisteice a accidentelor de munca Importanta cunoasterii particularitatilor organizatorice si tehnice ale muncii din unitatea in care s-a produs accidentul Compunerea echipei de C.L. medico-legale. Procurorii vor identifica: — compunnerea echipei de cercetare — fazele realizarii activitatilor procesuale — metodele si mijloacele folosite — greselile tactice Sarcina II(taskII)-40min. de reconstituire) WORK SHOP ZIUA II(1 ora) Sarcina I(task I)-20min.proceseverbale de cercetare la fata locului. precum si modele tip ale principalelor acte procedurale care intereseaza domeniul criminalisticii(ordonante pentru efectuarea expertizelor balistice.

Gacea. Solness L.. Timisoara.Drept procesual penal. 1996 T. 1999-2005 C.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane Legea nr. 2000 O”Hara C.Explicatii teoretice ale Codului de procedura roman.. de Casa si Presa “Sansa”.Metodeologia privind prelevarea urmelor biologice si fizico-chimice. 2003 Institutul National de Expertize Criminalistice. Ed. 2003 Colectiv autori – C.Dongoroz.Identificarea criminalistica. Ed. Ed.I Instructiunile M. Ed. D.Zdrenghea.Rujoiu.Tratat de criminalistica.I nr..a. 1976 S..S. 1995 E. Fundatiei Chemarea Iasi. Casa de editura Alma Mater. M. Bucuresti. V. Ed. Gama.Panaitescu.Neagu. 1994 -Institutul de Criminalistica. C. Actami.editia aII-a. T. Icar Ghidul Procurorului criminalist.Tratat de peocedura penala Gh.Butoi –Psihologie judiciara.1992 Ciopraga A. Buc.Buc. Illinois. Paralela 45.Metodologia investigarii infractiunilor.40/1990 privind organizarea si functionarea M. 1975 N.Eugen Sandu.Berchesan. Ed. Ed. Ed.Principii de baza ale cercetarilor penale..).Tratat de tactica. 2000 V. iar grupa IV va intocmi procesul-verbal de reconstituire Bibliografie: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Codul penal Codul de procedura penala I. Mateut. Iasi.Ed. Didactica si Pedagogica. Helicon.Cercetarea la fata locului. Laboratorul Interjudetean TimisoaraReglementarea activitatii de expertiza crimnialistica si organizarea ei in Romania..Sandu.Suciu.Alamoreanu. Ministerului Administratiei si Internelor.grupa II va intocmi ordonanta de efectuare a expertizei medico-legale a cadavrului.Stintifica..Volonciu. Ed.I. Bucuresti. Ed.Criminalistica.Tanatologie medico-legala in Tratat de medicina legala. tipografia Invatamantului. Ed.1957 N.Berchesan.Cercetarea penala(Criminalistica-teorie si practica).Procedura penala V.s.S/420/2003 Colectiv-Tratat practic de criminalistica Emilian Stancu-Criminalistica.1195 Ion Mircea.A.Thomas.Tratat de criminalistica.red.Bogdan. Academiei.indrumar complet de cercetare penala.Metodeologia de lucru in sistem automat AFIS 2000 Colectia Revistei Criminalistica. Ed.Belis V. Ed. Carpati. Cluj-Napoca.Criminalistica.I. Medicala.Criminalistica. 1998 Legea nr. 1990 10 .Investigarea criminalistica a accidentelor de trafic rutier. 1972 C.Ionescu.Ed. Ed.Carpati.U. 1996 -V. 1992 V.februarie 1998 si 2003 Institutul de Criminalistica.Aionitoaie. Ed. grupa III va intocmi procesul-verbal de cercetare la fata locului.Mitrofan. Paidea.1994 V.Berchesan.Clasic si modern in examinarea documentelor suspecte. (sub. Ed. Bucuresti.Curs de psihologie judiciara. Curs de criminalistica.

2003 — Comunicari stiintifice prezentate la Simpozionul “Investigarea criminalistica a locului faptei” organizat de I.R.G. 2003 11 .P.— Comunicari stiintifice la al 7-lea Simpozion National de Criminalistica organizat de Societatea Romana de Criminologie si Criminalistica – Ed. ClujNapoca. Alma Mater. Luceafarul. si Asociatia Criminalistilor din Romania. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful