Sunteți pe pagina 1din 15

Curs de Monedă

prof. univ. dr. Florin Georgescu


Cuprins
Detalii privind examenul
Bibliografie
Structura materiei
1. Moneda şi masa monetară
2. Organizarea monetară.
3. Creditul şi dobânda.
4. Cererea şi oferta de monedă.
5. Echilibrul economic şi inflaţia.
Detalii privind examenul

Număr de credite –5

Materie fundamentală, obligatorie aflată în bibliografia


de licenţă

Ponderea seminarului – 40%

Tipul examenului – scris, subiect comun


– 3-4 subiecte, unul de sinteză
Bibliografie
1. Ben Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin,
Adam S. Posen (1999), "Inflation Targeting - lessons from
the international experience", Princeton University Press.
2. Cezar Basno, Nicolae Dardac (2000), "Monedă, credit,
bănci", EDP.
3. Costin C. Kiriţescu (), "Sistemul bănesc al leului şi
precursorii săi".
4. Frederic S. Mishkin (2004), "The economics of money,
banking and financial markets", 7th edition, Addison-Wesley
5. Gregory N. Mankiw, "Macroeconomics", 5th edition >>.
6. Helmut Frisch (1997), "Teorii ale inflaţiei", Sedona.
7. Ionela Costică, Sorin Lăzărescu (2004), "Politici şi tehnici
bancare", ASE.
Bibliografie
8. Nicolae Dardac, Teodora Barbu (2005), "Monedă, bănci şi
politici monetare", EDP.
9. Robert J. Barro (1990), "Macroeconomics", cota BLS
112707
10. Shelagh Heffernam (2005), "Modern Banking", John Wiley
& Sons.
11. Stanley Fischer, Rudriger Dornbusch (), "Macroeconomie",
Sedona (sau ENG McGraw-Hill 6th >>).
Structura materiei (1)
1. Moneda şi masa monetară.
• Concept, funcţii şi caracteristici;
• Agregatele monetare şi utilitatea acestora;
• Masa monetară în România şi în UME.
2. Organizarea monetară.
• Sisteme monetare naţionale;
• Sistemul Monetar Internaţional;
• Sistemul Monetar European;
• Moneda euro şi utilizările sale.
3. Creditul şi dobânda.
• Formele creditului şi particularităţi în România;
• Dobânda şi corelaţia cu variabilele
macroeconomice;
• Factori determinanţi ai ratei de dobândă.
• Calculul dobânzii.
Structura materiei (2)
4. Cererea şi oferta de monedă.
• Fundamentele cererii de monedă;
• Oferta de monedă centralizată şi concurenţială.
5. Echilibrul economic şi inflaţia.
• Inflaţia şi politicile antiinflaţioniste;
• Forme şi cauze ale inflaţiei;
• Dezinflaţia şi deflaţia;
• Politici antiinflaţioniste;
• Ţintirea directă a inflaţiei;
1. Moneda şi masa monetară
1.1. Concept, funcţii şi caracteristici (1)

Cuvântul "bani" are diferite accepţiuni în limbajul


curent, diferite de accepţiunea dată în domeniul
economiei. Exemple:
–orice instrument de plată
–avere
–venit
Cuvântul "monedă" are o arie de cuprindere mai redusă
decât cel de "bani" referindu-se la modul general la
toate mijloacele de plată din economie.
Definiţie: moneda este un activ general acceptat pentru
plata unui bun, serviciu sau rambursarea unui
împrumut.
Analizând din perspectiva evoluţiei istorice moneda a
fost fie o marfă, un bun fie o creanţă asupra
emitentului, deci un semn dublat de o convenţie socială.
1. Moneda şi masa monetară
1.1. Concept, funcţii şi caracteristici (2)

Moneda are o poziţie specială în funcţionarea


economiilor moderne, reflectând evoluţia şi schimbările
structurale ale acestora.
Caracteristici reprezentative:
–un instrument de utilitate permanentă
–caracterul juridic
–acceptarea şi recunoaşterea conduc la utilitatea acesteia, la
baza stând următoarele fundamente:
• material (bun cu valoare proprie)
• instituţional
• psiho-social
1. Moneda şi masa monetară
1.1. Concept, funcţii şi caracteristici (3)

Esenţa conceptul de monedă rezidă în cele trei funcţii


ale acesteia:
• mediu de schimb (plată)
• standard sau etalon al valorii
• rezervă a valorii
Mai sunt definite funcţia de unitate de cont (ce se
suprapune parţial cu cea de standard sau etalon al
valorii) şi cea de standard al plăţilor amânate (aceasta
suprapunându-se parţial cu cea de etalon al valorii)
1. Moneda şi masa monetară
1.1. Concept, funcţii şi caracteristici (4)

Funcţia de mediu de schimb este cea ce diferenţiază


banii/moneda de alte active financiare, imobiliare.
Într-o economie de schimb moneda este instrumentul
unic al tranzacţiilor, ea servind drept contrapondere
între cererea şi oferta de bunuri şi servicii
tranzacţionate.
O tranzacţie poate avea loc şi fără monedă (barter) dar
aceasta facilitează schimbul eliminând costurile de
tranzacţie (mari datorită necesităţii satisfacerii dublei
coincidenţe a dorinţelor) dar şi prin promovarea
specializării şi diviziunii muncii.
Costurile pe care lipsa banilor le induc pieţei bunurilor şi
serviciilor, precum şi eficienţa mai mare dată de
specializare/diviziunea muncii a condus la utilizarea
monedei în aproape orice societate umană.
1. Moneda şi masa monetară
1.1. Concept, funcţii şi caracteristici (5)

Anumite perioade de timp, rolul banilor a fost luat de


alte mărfuri, caracteristicile pe care aceasta trebuia să
le îndeplinească cumulativ, într-o anumită măsură fiind:
–uşor de standardizat
–general acceptat
–divizibil
–valoare mare pe volum/masă
–neperisabil sau greu perisabil
E.g. aurul, argintul (uneori şi tutunul, alcoolul, etc.)
1. Moneda şi masa monetară
1.1. Concept, funcţii şi caracteristici (6)

Funcţia de standard sau etalon al valorii este cea ce


permite compararea uşoară a valorii bunurilor şi
serviciilor de pe piaţă, permiţând concurenţa, preţuri
adecvate şi deci şi o alocare eficientă a resurselor.

Exemplul economiei barter cu mai mult de 3-4 bunuri -


număr uriaş de preţuri bilaterale.

Pentru 100.000 bunuri avem 499.500 preţuri bilaterale.


Cu cât economia este mai complexă, cu atât importanţa
acestei funcţii a banilor este mai mare.
1. Moneda şi masa monetară
1.1. Concept, funcţii şi caracteristici (7)

Funcţia de rezervă a valorii constă în rolul de depozitar


al puterii de cumpărare pe o perioadă de timp (între
momentul primirii banilor şi cel al cheltuirii acestora).
Utilitate cu atât mai mare cu cât economia este mai
stabilă, dată de preferinţele intra-temporale de consum
diferite.
Banii/moneda nu sunt singurul mod de păstrare a valorii
(e.g. active fie ele financiare - acţiuni, obligaţiuni sau
active reale mobiliare sau imobiliare). Unele din aceste
alternative au multiple avantaje faţă de bani - plătesc
dobândă, preţul lor creşte, asigură unele servicii, etc.
Elementul ce face diferenţa este lichiditatea.
Caracteristici monedă (<> alte A patrim.): cost redus
(aproape 0), randament nul, constanţă a valorii
nominale, risc redus.
1. Moneda şi masa monetară
1.1. Concept, funcţii şi caracteristici (8)

Lichiditatea depinde de următorii parametri:


–uşurinţa efectuării operaţiunilor de
vânzare/cumpărare
–costul tranzacţiilor
–previzibilitatea preţului
Utilitatea dată banilor de această funcţii depinde în mod
invers de viteza de variaţie a preţurilor, deci de inflaţie.