P. 1
Controlul-Calitatii-Betoanelor

Controlul-Calitatii-Betoanelor

|Views: 229|Likes:
Published by Ceapraga Florin

More info:

Published by: Ceapraga Florin on May 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

CONTROLUL CALITĂŢII BETOANELOR
Octavian George Ilinoiu

Prima Ediţie -Bucureşti 2004-

PREFAŢĂ

PREFAŢĂ

Calitatea materialelor de construcţii şi a construcţiilor, se asigură şi se controlează prin aplicarea unui Sistem al Calităţii instituţionalizat, care funcţionează la nivelul întregii ţări. Sistemul calităţii existent în construcţii determină, prin pârghiile de care dispune, toţi factorii implicaţi în activitatea din acest domeniu (cercetarea, proiectarea, producătorii de materiale de construcţii, executanţii construcţiilor, instituţiile de inspecţie şi control, laboratoarele de specialitate etc.), să aplice prevederile legale (Legile, Standardele, Normativele, Regulamentele, Instrucţiunile, Manualele de Calitate ale firmei etc.), pentru ca produsul finit – construcţia- să îndeplinească integral cerinţele de calitate precizate în proiect, reglementările tehnice specifice fiecărei lucrări şi cele ale beneficiarului. În acest context, cartea Controlul Calităţii Betoanelor, autor şef lucr. univ.dr.ing. Octavian G. Ilinoiu vine să completeze şi să actualizeze informaţiile referitoare la metodele şi procedeele de control al calităţii, cu precădere cele din domeniul betonului şi a materialelor componente ale acestuia. Dezvoltarea aspectelor de calitate dominante din sfera betonului şi componenţilor săi este motivată de: - utilizarea betonului şi betonului armat, cu o foarte mare pondere, în executarea structurilor de rezistenţă a construcţiilor; - dependenţa rezistenţei, stabilităţii şi durabilităţii construcţiei de calitatea structurii, respectiv betonului; - multitudinea factorilor de influenţă asupra calităţii betonului determinată de varietatea şi de variabilitatea caracteristicilor componenţilor; - influenţa factorilor tehnologici şi a condiţiilor de mediu asupra calităţii betonului. În abordarea aspectelor de calitate, autorul a luat în considerare, printre altele, motivaţiile de mai sus ce presupun – şi evidenţierea unor aspecte de fond, inclusiv teoretice, care influenţează major proprietăţile tehnice – ale materialelor de construcţii analizate. Ca urmare, în cazul primelor capitole ale lucrării sunt prezentate materialele componente cu principalele lor proprietăţi şi influenţe asupra betonului proaspăt şi întărit, precum şi consecinţele negative folosirii de materiale neconforme calitativ. În acest sens menţionăm: aspectele de durabilitate tratate în capitolul 1; caracteristicile de compoziţie ale betoanelor, caracteristicile şi proprietăţile cimenturilor, agregatelor şi aditivilor (cap. 2); principalele proprietăţi ale betoanelor proaspete şi întărite, determinările şi încercările ce se efectuează asupra betoanelor (cap. 3); prepararea betoanelor şi factorii care influenţează calitatea amestecului (cap. 4). Capitolul 5 conţine consideraţiile generale asupra calităţii lucrărilor de construcţii, cu referire la necesitatea asigurării controlului asupra calităţii, efectele unei calităţi deficitare de realizare a unei construcţii şi organizarea generală a controlului calităţii. O parte însemnată şi extinsă a lucrării este reprezentată de cap. 6 – Controlul nedistructiv a calităţii lucrărilor de construcţii. Capitolul prezintă atât metodele, să le spunem II

reprezintă şi o sursă de informare în vederea aprofundării subiectului de către specialiştii care lucrează atât în proiectare. cât şi altor materiale. scheme – nouă. ceea ce a permis actualizarea aspectelor legate de calitatea materialelor şi ilustrarea exemplelor cu o parte de grafică.dr. Importanţa şi bogăţia de informaţii în domeniul abordat. tabele. dificultăţilor financiare în procurarea aparaturii necesare. cât şi determinarea diferenţelor caracteristicilor şi performanţele tehnice ale acestora. mai ales. Prezenta lucrare este elaborată pe baza unui vast şi valoros material bibliografic autohton şi străin. Radu Popa Bucureşti. Prof. studiate de autor. nivelul ştiinţific ridicat şi calitatea de ansamblu elevată a acestei lucrări o face interesantă şi atrăgătoare atât pentru cei care doresc să se informeze şi să cunoască mai adânc problemele de bază ale betoanelor. cât şi în execuţie în domeniul construcţiilor. cât şi pe cele moderne cunoscute. Titlurile lucrărilor. precum şi studenţii facultăţilor de construcţii. bine cunoscute şi aplicate la noi.ing. 2004 III . fotografii. dar aplicate la noi într-o măsură mai mică datorită.PREFAŢĂ tradiţionale. univ.

SUA American Society for Testing and Materials . Northwestern University.IRC. SUA Humboldt Co.ACI.Based Materials. B. următoarelor organizaţii.CBD. SUA Center for Innovative Grouting Materials and Technology . Canada Canadian Building Digest . Canada Civil Engineering Corps Washington – CECW. Illinois.BSI. autorul mulţumeşte pentru asistenţa şi sprijinul acordat. A.. recomandările şi aprecierile pe care le-a făcut pe parcursul pregătirii acestei lucrări domnului prof. SUA American Society for Nondestructive Testing .ASRO.MULŢUMIRI MULŢUMIRI Mulţumesc. România IPCT. Italia DET NORSKE VERITAS. V..ASNT. Anglia BHS – Sonthofen. în documentare prezentei cărţi. The Engineering Wood Association – SUA ATEX C. figuri şi tabele. precum şi pentru permisiunea reproducerii a anumitor fragment de text. Belgia Bell Engineering Group. ing.CIB. univ. România Institute for Research in Construction . din materialele lor: Asociaţia de Standardinzare din Romania . SUA American Society of Civil Engineers .CIGMAT. Germania Boral Materials Technology. SUA APA.. instituţii. Canada International Council for Building Research and Documentation . pentru ideile. comerciale şi producătorilor care au permis accesul la informaţii şi fotografii..ASTM. SUA American Association of State Highway Transportation Officials – AASHTO. SUA INCERC. Germania James Instruments Inc. Suedia Elba –Werk. dr. Germania Elcometer Instruments Ltd. Romania American Concrete Institute .. De asemenea. SUA Building Science Insight . în mod deosebit pentru sprijinul acordat şi îndrumările pe care mi le-a dat. SUA Cement and Concrete Association Australia Center for Advanced Cement .ASCE. asociaţii profesionale. Canada IV . Anglia Heidelberg Cement AG. SUA Controls Ltd. sugestiile. Radu Popa.

Directorate of Military Programs. Suedia MACON SA. Anglia Indicaţii asupra surselor bibliografice şi asupra autorilor menţionaţi pot fi regăsite la fiecare sfârşit de capitol.NRCC. Canada National Institute of Standards and Technology . Engineering Division. precum şi în bibliografia generală la sfârşitul cărţii. SUA US Army Corps of Engineers. Germania The American Society for Nondestructive Testing . România SC SOMACO SA. Germania Morgan Manufacturing Co. România SBH Tiefbautechnik. Elveţia Romtech. Italia PERI. România MAN Nutzfahrzeuge Aktieengesellschaft. Germania Proqec.NIST..MULŢUMIRI International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and Structures – RILEM International Committee on Asian Concrete Model Code National Research Council .. SUA Thwaites Ltd. Anglia Tremix. SUA Winget. SUA Officine Riunite Udine SpA – ORU. V .

........................ Permeabilitatea betonului la apă..... Tendinţa de segregare ...............3.... Rezistenţele mecanice ale betonului .......1.1.........1...................................... Adaosuri şi aditivi.....................2.................... 63 3...... DURABILITATEA BETONULUI.6..... Factori de care depinde rezistenţa la întindere............................................. CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR.3....................2.....2........................ 62 3............. 62 3......................3...5....13 1... Apa de amestecare.......2.............2.... Compoziţia mineralogică.. Proprietăţile şi caracteristicile agregatului .........1...44 2......................43 2. 56 3. 60 3....................2...........3....1....... Consideraţii generale.........1...2....... Cimentul.......2..............3......... 55 3... Tipuri principale de degradări prin coroziune ale elementelor din beton şi beton armat .......1..... Calculul distribuţiei porilor...............2..........4. Coroziunea betonului............4.1.......... Caracteristicile şi proprietăţile cimentului Portland..... Tipuri de ciment............ Consideraţii generale......2.37 2........2.. IV CUPRINS ......2...........2.....CUPRINS CUPRINS PREFAŢĂ ..............4..... Rezistenţa la compresiune ......2....... PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR ... Caracteristici structurale şi de compoziţie ale cimentului Portland .... Concluzii......... Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ...................................................2.2..... 55 3..31 2............1.................5.......... Permeabilitatea şi porozitatea .....2..........2.............. 52 3..............................2................2...... Coroziunea oţelului......... 53 3.....................33 2....1............ Compactitatea.2..........................II MULŢUMIRI .............2......... Volumul de aer oclus ......2...... Consistenţa şi lucrabilitatea....... Gelivitatea .2.............2.............4....39 2.... 57 3......13 1...... 54 3................... Agregate ...2. Principalele proprietăţi ale betonului în stare proaspătă ...............5......... 58 3.. Condiţii de calitate ale agregatelor .................... 66 3.....5....................................... 52 3...30 2.... 48 2...... Principalele proprietăţi ale betonului în stare întărită ........................3. Densitatea..........2.. IX LISTĂ DE TABELE .....2.2............................. 61 3.4....24 1...........17 1...................... 67 3... 71 CAPITOLUL 2.35 2...... Fenomenul deteriorării betonului în urma ciclurilor de îngheţdezgheţ....2....................... Hidratarea cimentului .... 69 3........31 2..... 55 3.40 2............ 54 3............ Densitatea betonului..............2. VI LISTĂ DE FIGURI..........4..2............. Bibliografie la Capitolul 1............... Calculul porozităţii betonului .. 63 3.......6..... 55 3.....XII CAPITOLUL 1..1............1......6.... 48 2... Tendinţa de separare a apei de amestecare.......13 1..............................3...32 2.....................3..........................2.1.....................................3.. Rezistenţa la întindere..1......................3......4.... 52 3................ Bibliografie la Capitolul 2 ........2..... 49 CAPITOLUL 3......47 VI ....3...1.....3.........3..4...1.......2....................2......32 2....2............... Structura clincherului .... Fenomenul producerii porilor ..

.... Exemple de determinări nedistructive folosind substanţe penetrante .....1........... Capacitatea malaxoarelor .......2..........11................... precum rezistenţa la compresiune.......... 112 6.1........ Rezistenţa la uzură.... 107 6. Metoda de recul. 129 6.... Contracţia la uscare şi umflarea la reumezire.2............ Bibliografie la Capitolul 5................... Metoda de amprentă.......4..3.. Metoda substanţelor penetrante ....74 3.............................7.87 5........4.... Efectul vârstei betonului asupra creşterii rezistenţei ......... Caracteristicile malaxoarelor .6.................... 122 6. Metoda prin şoc.... Malaxoare cu amestecare prin cădere liberă (gravitaţionale)...... Metoda emisiei acustice .................. Metoda radiografică cu radiaţii infraroşii.....................95 CAPITOLUL 6....2...................4...........6.............. 106 6...... Metode acustice ...5... 120 6..4.. Concluzii .3..........92 5.. Clasificarea încercărilor pentru controlul nedistructiv al calităţii betonului98 6............... Durata de amestecare a betonului .......................1........................... Metoda capacitivă ... Metode electrice şi magnetice ...............4....... Metoda rezonanţei magnetice nucleare ....... 135 VII ...... Metoda curenţilor turbionari ..... 106 6............5.....2. 121 6.............8.....10............85 4... Bibliografie la Capitolul 3.....................4....... 102 6..78 4......... Factori generali care influenţează rezistenţa betonului ........6...5........... Consideraţii generale.....5................3.81 4...86 4....... 104 6.. Metoda de vibraţii proprii ..........7......... Rezistenţa la forfecare (forţe tăietoare)...... Extragere de carote.6........ Metoda carotajului sonic ....................97 6.... Materiale folosite ..84 4........... 109 6..........3..... Metoda radiometrică cu radiaţii gama sau beta ...........72 3................85 4....4.3...6....... Organizarea generală a controlului de calitate ... Metode atomice .4..93 5.... Consideraţii generale.. Bibliografie la Capitolul 4... ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII......3.6......86 CAPITOLUL 5......3........75 3...................4......78 4............ Metoda radiografică folosind raze gama .... Metoda absorbţiei microundelor (metoda neutronilor) .........2.... CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII..... Metoda maturizării betonului ....1......87 5...4...........89 5.........3.3......7.......... Metoda cu neutroni rapizi ...........4....79 4....4...81 4................ AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI .2..... 118 6....2........ Metode de malaxare ....... Evaluarea omogenităţii prin aprecierea unor proprietăţi ale betonului în stare întărită.......... 106 6..... Dilatarea termică .....................4..2..... 117 6.CUPRINS 3...................2.1......2. 133 6.......... Metoda ruperii.. Efectele unei calităţi deficitare de realizare a unei construcţii ... Descrierea metodei........... 118 6..79 4.......73 3.............3........3..2..6..........4....3.1.72 3.1.... 123 6.1.....7..............5..3...........5...........8.........9.......3.. Metoda rezistivă (a conductivităţii) .....6..4...... Metoda inducţiei magnetice ............. 123 6...............8..............3...........2.... Metode de determinare a nivelului de întărire al betonului ......6....5............. Procedura de control ................4.. 123 6..8...5.7......4. 134 6..........gamagrafiere.... Malaxoare cu amestecare forţată.......6. Metode termice.2...7..... 118 6....................... 121 6... 117 6...............1..................... 102 6..5.....6...8....97 6....3................... Metode de determinare a omogenităţii betonului .. Rezistenţa la şoc .7.4. Definirea calităţii produsului în standardele internaţionale ....................1......3...........7........ 108 6........ Metoda prin smulgere şi dezlipire ........5............ 117 6.2... Consideraţii generale........5.....2....4.....4...............3....................2......... Conductivitatea termică .......... 109 6...74 3........... 134 6.............. 123 6... Metoda evaluării gradului de maturizare al betonului....83 4.. Metoda prin penetrare .8.4...76 CAPITOLUL 4.... 112 6.4. 105 6...4... 104 6.. Productivitatea malaxoarelor .... 112 6.... 133 6...............4.........2.72 3............ Metode elastice cu impuls ultrasonic.......2..4.............................1.................... 117 6.................74 3................... 111 6.. Metoda termografică/ radioscopică în infraroşu (termoviziunii).... Deformaţia betonului.... Modele de calcul care stau la baza determinării gradului de maturizare al betonului folosite pe plan mondial... Metoda undelor de suprafaţă.1......................... 118 6..........84 4... Metode mecanice sau de duritate superficiale .

....... Metoda viteză de propagareradiometrică (radiografică) ...... Metode optice..... 151 Articole....................I........................................138 6..140 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ ..138 6.. Metoda undelor radio .2........................137 6.......9....144 INDEX ALFABETIC....CUPRINS 6..137 6............. Metode combinate................5..........136 6............ 153 Cărţi .....................1.............12...13................................................................... 166 INDEX DE AUTOR .................................................... 158 Acte Normative şi Reglementări Tehnice ............137 6.... 155 Fişe tehnice...........137 6.............. 165 LITERE GRECEŞTI UTILIZATE ............. 151 Comunicări Ştiinţifice .. Metoda viteză de propagareatenuare a radiaţiilor gama ...........137 6.137 6.....................6..........11............ 158 Legi........ Metoda viteză de propagareatenuarea ultrasunetelor.................forţă de smulgere........ Microscopie electronică ......10....................................136 6..........11..11...SUBMULTIPLII ŞI MULTIPLII ALE S............ Bibliografie la Capitolul 6. Metoda viteză de propagare indice de recul.. 164 PREFIXE ............ DE UNITĂŢI DE MĂSURĂ.....................3...11...4.........................11.... Metoda viteză de propagare.............................11................................ Metoda viteză de propagareamprentă .......... 159 TABELE DE CONVERSIE....147 VIII .......................11....................................

......... Creşterea rezistenţei la compresiune a componenţilor mineralogici .22 Figura 1-17.. Coroziune în puncte............. 34 Figura 2-5.....22 Figura 1-14.. Agregate monogranulare şi bigranulare ............. Granulă de clincher .... 41 Figura 2-12.....................c....................... a .................... Schema formării structurii cimentului .d...... Detalii beton degradat în urma coroziunii sulfatice (a şi b) ...................22 Figura 1-15.........20 Figura 1-11........ 37 Figura 2-10..................... ..................... Curbe de granulozitate ....... Detalii elemente de beton degradat în urma coroziunii clorhidrice rezultată din contactul cu apa de mare şi eroziunii valurilor ....... Coroziune de contact ................... Mecanismul prizei cimentului............. 31 Figura 2-2............. Coroziune intercristalină..LISTĂ DE FIGURI LISTĂ DE FIGURI Figura 1-1... 23 Figura 1-23..... 35 Figura 2-6... Imagine structură beton.16 Figura 1-5...........17 Figura 1-8.......... c ..... Microscopie electronică: a....21 Figura 1-13.. Detalii beton degradat în urma ciclurilor de îngheţ-dezgheţ (a............ 45 IX . Imagini particule de ciment. Evoluţia hidratării în timp a granulelor de ciment.... Coroziune în puncte......22 Figura 1-19......................... Coroziune transcristalină ......... Viteza de degajare a căldurii componenţilor mineralogici ai cimentului ................e.........16 Figura 1-7...... Fisurare urmată de exfolierea a betonului din stratul de acoperire al armăturii......... 10 μm (după 7 zile) ................ Creşterea grosimii stratului de coroziune funcţie de timp. b....... Viteza de dezvoltate a căldurii de hidratare ...... 33 Figura 2-3.... c...... 5μm (după 2 zile).... Degradarea stratului de acoperire cu beton a armăturilor de oţel prin coroziunea armăturii (fisurare....... d)......................... a....Stadii de fisurare a betonului din stratul de acoperire datorată măririi de volum a armăturii corodate...... Imagini microscopice ale clincherului şi cimentului........... 24 Figura 2-1.. Coroziune electrochimică ..15 Figura 1-3................ Variaţia temperaturii în procesul de obţinere a clincherului ..... secţiune 320 μm (x 350)................. 44 Figura 2-15............... Granulozitate discontinuă .......... 33 Figura 2-4........ 10 μm ............16 Figura 1-6..........................................22 Figura 1-20................... 43 Figura 2-14.........22 Figura 1-16...23 Figura 1-22..... Detaliu beton degradat în urma atacului apei uşoare (agregate descoperite în urma spălării cimentului)...............................................................continuă .....................17 Figura 1-9............................. a....... Coroziune electrolitică.. Oxidare la temperaturi înalte ....... Detalii beton cu aer antrenat (a şi b)............. Amplificare progresivă a imaginilor electronomicroscopice ale detaliilor structurale a evoluţiei în timp a microstructurii cimentului.f) .. Detaliu beton degradat în urma coroziunii prin levigare.........20 Figura 1-12...................................... b. 38 Figura 2-11....... b. exfoliere şi expulzare) (a.b. 36 Figura 2-9..................... 36 Figura 2-8. B şi C............ 42 Figura 2-13.............22 Figura 1-18.15 Figura 1-4......... Coroziune selectivă ........22 Figura 1-21. Detalii elemente de beton degradat în urma punerii în lucrare a betonului necorespunzătoare – segregarea betonului ......... Granulozitate continuă........ 45 A...........17 Figura 1-10.......... Creşterea rezistenţei la compresiune a componenţilor mineralogici ai cimentului....b. Detalii beton degradat în urma reacţiilor alcalii – agregate (a şi b) .......14 Figura 1-2........ 42 b... Coroziune sub tensiune.................... Coroziune neuniformă ............

....................................................56 Figura 3-5........... comparaţie dimensiune granulă ciment şi particulă puzzolană naturală ............................................... 83 Figura 4-6 Malaxoare cu amestecare forţată în echicurent ................... Curbe de distribuţie a porozităţii în pasta de ciment (CP)................... silice ultrafină..............53 Figura 3-3.60 Figura 3-9............. 106 Figura 6-4.... Presă hidraulică de încercare a epruvetelor betonului la întindere axială ............ Agregate angulare şi rotunjite.. Diagramă efort (σ)-deformaţie (ε) la compresiune monoaxială ............ bentonită fin măcinată......... Schema încercării la compresiune a fragmentelor de prismă ..........61 Figura 3-10..................64 Figura 3-13............. 83 Figura 4-8. 82 Figura 4-4.... 73 Figura 3-25..... Malaxor nebasculant ..........................66 Figura 3-15...........................52 Figura 3-2 Măsurarea consistenţei betonului folosind metoda tasării.............. Schemă principiu aparat pentru determinarea frecvenţei de rezonanţă............... 68 Figura 3-18.. Detalii pori şi fisuri.............58 Figura 3-6................... 81 Figura 4-2..46 Figura 2-18...... Diagramă timp de amestecare .. Malaxoare cu amestecare prin cădere liberă (gravitaţionale)....... 71 Figura 3-24........................................61 Figura 3-11............................................. Criterii ISO 9000 pentru selecţia şi utilizarea unui model a calităţii .......LISTĂ DE FIGURI Figura 2-16........... 90 Figura 6-1..46 Figura 2-17................. Schema formări în betonul întărit a porilor de gel.... Principalele tipuri de umidităţi în agregat ........67 Figura 3-17........................................... a............. Malaxoare cu amestecare forţată în contracurent....... nebasculant.......... Exemplificarea tendinţei de separare a apei din beton ..46 Figura 2-19................ Detaliu al structurii pastei de ciment poroase...... 82 Figura 4-5..................... Schemă teoretică pentru calculul capilarităţii în tuburi subţiri cu secţiune constantă .... Malaxor cu ax orizontal.................. x 1760)..... Schemă principiu SASW ..... Aparat sistem Bohme pentru determinarea rezistenţei la uzură a betonului....... Fazele principale de funcţionare a aparatului..... Variaţia granulozităţii agregatelor în raport cu dozajul de ciment şi cantitatea de nisip.........................59 Figura 3-8................... 76 Figura 4-1................................47 Figura 2-21........................................... 69 Figura 3-20................. Schemă principiu aparat piezoelectric ..... Imagine microscopică............. Influenţa raportului A/C asupra distribuţiei porilor ...... cilindrice şi prismatice ...........47 Figura 2-20. basculant.................59 Figura 3-7...67 Figura 3-16........... 83 Figura 4-7......... 107 X ........................ Creşterea rezistenţei la compresiune a betonului funcţie de dozajul de ciment . Schema încercării la întindere prin despicare a epruvetelor cilindrice ............................. zgura granulată de furnal înalt................. Schemă flux amestecare componenţi................................................ 71 Figura 3-23.......... mortar (M) şi beton (B).. Microscopie electronică (45μm.................................... Detaliu interfaţă pastă ciment – nisip.. b..... 82 Figura 4-3..........49 Figura 3-1.54 Figura 3-4....................... 88 Figura 5-2...............62 Figura 3-12. Microscopie optică................... 107 Figura 6-5.................... cenuşă..... Schema încercării la întindere prin încovoiere a epruvetelor prismatice ............................. Schemă generală malaxor gravitaţional. 107 Figura 6-6............... ............... Influenţa A/C asupra rezistenţei la îngheţ a betonului ... Curbele de transformare indice de recul N – rezistenţă la compresiune Rc .... Reprezentarea unui proces ....65 Figura 3-14.................. Presă de încercare a epruvetelor betonului la întindere din încovoiere......... 68 Figura 3-19.... Adaoşi minerali: de la stânga la dreapta – cenuşă volantă uscată (centralele termoelectrice).. Imagine beton alunecând pe jgheab ............................... Schema aparatului pentru determinarea rezistentei betonului prin metoda reculului...............................49 Figura 2-22.. Model matematic al traseului porilor.......... 70 Figura 3-21.... Detalii de betoane permeabile .................. 103 Figura 6-2....... Faze principale de lucru – malaxor basculant...... Spirala creşterii calităţii ...... Schema încercării la despicare a epruvetelor cubice................... Influenţa A/C asupra rezistenţei la îngheţ a betonului păstrat în apă 28 de zile ... 70 Figura 3-22... 105 Figura 6-3...................... Curba diferenţială de distribuţie a porozităţii în pasta de ciment...... metacaolin.. reversibil........ 89 Figura 5-3.......... Element de beton degradat în urma ciclurilor de îngheţ-dezgheţ..... Principalele tipuri de dilatări şi contracţii ale betonului........ Schema încercării la compresiune a epruvetelor cubice................ Umiditatea agregatului ..... sferici şi capilar ............ 84 Figura 5-1..........

............... Imagine aparatul Windsor .... Determinarea existenţei reacţiilor alcali-agregate ................... Aparatura de încercare semidistructivă prin smulgere...... 139 Figura 6-43. Curbele de transformare diametru amprentă φ(mm) – rezistenţă la compresiune Rc (MPa) ... 6-41 şi 6-42.................................................. Aceeaşi imagine ca în fig..... Epruvetă cilindrică de beton indicând degradarea avansată prin reacţia alcali-agregate ........121 Figura 6-25.......... solubil în apă........ Defectoscopia magnetică.................................. Exemple de imagini radiografice ......... 135 Figura 6-39..... 6-40.....109 Figura 6-10. ........ Imagine generală a zonei gamagrafiate. Schemă de funcţionare a aparaturii folosite la gamagrafiere .112 Figura 6-14...... Metoda radioscopică....................110 Figura 6-12..........109 Figura 6-11......119 Figura 6-23....................................................pentru aflarea zonei de corodare a armăturii .. b......... pe bază de solvent.... Aplicarea developantului – pulbere uscată... Gamagrafia unei stâlp din beton armat care prezentă zone de segregare116 Figura 6-20........................ Detaliu zonă dreptunghiulară din fig.................... Probele BOSS după decofrare ......... a.. Variaţia temperaturii betonului . 6-39 şi 6-40....................... Efectul discontinuităţii fluxului termic în materialul supus controlului 121 Figura 6-26.... Schema funcţionării aparaturii defectoscopice cu curenţi turbionari: a.117 Figura 6-21..120 Figura 6-24........ Dispozitive pentru extras carote ........ b.................. Exemple de procedee de smulgere prin extracţie a pieselor metalice post-înglobate în beton....... Curba conţinutul de clor folosită pentru determinarea coeficientului de difuzie D............................. Aceeaşi detaliu fig.... 6-39...................... 140 Figura 6-44. vizualizată cu lumină emergentă (transmisă)... Aceeaşi detaliu fig..... 131 Figura 6-34............111 Figura 6-13............115 Figura 6-18............ prin pulverizare ... 132 Figura 6-35....... 132 Figura 6-37............ Gamagrafia unui stâlp din beton armat şi reconstituirea sa tridimensională: a... ............. 134 Figura 6-38........... 6-43...........................................116 Figura 6-19..... 122 Figura 6-28.. 140 XI ......... Spectrul radiaţiilor electromagnetice ... Aplicarea developantului: a... Termometru cu infraroşu ....LISTĂ DE FIGURI Figura 6-7.................115 Figura 6-17...................... prin pulverizare......................... Schemă metoda radiografică . 128 Figura 6-30............ şi c Câmpul magnetic omogen din interiorul unei bobine cilindrice străbătute de curent şi câmpul de dipol din interiorul acesteia............ a..... 127 Figura 6-29. Detaliu mărit al zonei încercuite din fig......sau OH................... Încercarea radiometrică a betonului ........ 130 Figura 6-33................. Determinarea nivelului Cl. Gamagrafia unei grinzi din beton armat...........113 Figura 6-16..................... prin imersie ...................... Detaliu mărit ............................................................. fisurate în dreptul reazemului .................. 130 Figura 6-32.119 Figura 6-22............. 139 Figura 6-42.... Aceeaşi detaliu fig.. Detaliu element de beton armat vizualizat în plaja de culori IR.......... Epruvetă cilindrică de beton tratată cu fenolftaleină pentru determinarea adâncimii de carbonatare ....... Gamagrafia ciocurilor unor bare de armătură ...122 Figura 6-27........... Echipamente şi instrumente folosite pentru examinarea vizuală a defectelor.................................. .... b... b...... Schema de funcţionare a Pachometrului...................108 Figura 6-9.. 129 Figura 6-31................. 6-42 şi 6-43 supusă substanţelor fluorescent penetrante..... Schema aparatului pentru determinarea rezistenţei betonului prin metoda amprentei ..... Determinarea existenţei reacţiilor alcali-agregate ............ 132 Figura 6-36....... 138 Figura 6-41................112 Figura 6-15.....108 Figura 6-8. supus la lumină albastră reflectată şi observat cu filtru galben......... 138 Figura 6-40............ ................ Microscopia unei armături corodate înglobată în beton.................122 b...... Modulele probelor ataşate de cofraj............... 139 Figura 6-44..........

........... Grad de omogenitate........................ 59 Tabel 3-6.. conform GP 035-1998.................................... Rezistenţa betonului funcţie de vârstă . conform NE 012-1999 .. 80 Tabel 6-1... Grad de omogenitate.. Principalele tipuri de ciment..18 Tabel 1-4.................. conform C 140-1986 ... Clase de agresivitate a mediilor cu factori agresivi în stare solidă în exteriorul clădirilor (în aer liber)........ Cerinţe minime de asigurare a durabilităţii pentru beton în funcţie de clasele de expunere .... Dezvoltarea în timp a căldurii de hidratare .................. 57 Tabel 3-5..... Factori care influenţează rezistenţa betonului... conform NE 013-2002 ................ 73 Tabel 4-1................... raportat la abatere şi rezistenţă medie...................... Agresivităţii chimice ..18 Tabel 1-2..... conform GP 035-1998 şi STAS 10128.... Clase de agresivitate a mediilor cu factori agresivi în stare solidă în interiorul clădirilor................................................ conform NE 012-1999 ............ Clase de agresivitate a mediilor cu factori agresivi în stare gazoasă.... Clasificare ..................... 41 Tabel 2-5.................................................... 99 Tabel 6-3................. 53 Tabel 3-2............ Criterii pentru aprecierea gradelor de agresivitate ale apelor naturale (cu excepţia apei din Marea Neagră)........... 100 XII ................. Caracterizarea generală a mediilor solide cu agresivitate mare..18 Tabel 1-3........................ Clase de expunere a construcţiilor în condiţiile de mediu..... Încadrarea gazelor în grupe....28 Tabel 2-1............................... Căldura de hidratare a componenţilor mineralogici ai cimentului..........19 Tabel 1-6............25 Tabel 1-8.... MPa) 68 Tabel 3-8............................. 57 Tabel 3-4...... Clasele de expunere la acţiunea mediului înconjurător..... conform GP 0351998 .. conform NE 0121999 .................... conform GP 035-1998 .........................................27 Tabel 1-12.... Criterii pentru aprecierea gradelor de agresivitate zona Marea Neagră. 98 Tabel 6-2.. conform GP 035-1998 ...34 Tabel 2-2.................................................................. Consistenţa betonului funcţie de tasare ............39 Tabel 2-4....36 Tabel 2-3... 79 Tabel 4-3.. Cerinţele fizice ale cimenturilor uzuale ................................... 63 Tabel 3-7............. 79 Tabel 4-2................. Grad de omogenitate... conform NE 012-1999 ........ conform NE 0132002 ...... Metode de control nedistructiv..................................................... ........... Compoziţia mineralogică a clincherului de ciment Portland ...... 42 Tabel 3-1 Metode folosite pentru determinarea consistenţei betonului.... 68 Tabel 3-9.................................. conform NE 012-1999 ................................ Regimuri de expunere ale construcţiilor situate în zona litoralului.................................. raportat la abatere şi rezistenţă medie......................................... Clasificarea porilor funcţie de mărimea lor ..........26 Tabel 1-9............. Clasificare a metodelor nedistructive de încercare a betonului funcţie de obiectul de studiat.19 Tabel 1-7......... raportat la abatere şi rezistenţă medie.............................. 53 Tabel 3-3.......... Clasificarea a reglementărilor internaţionale privitoare la metode nedistructive de încercare a betonului.......26 Tabel 1-10................. Clase de betoane (N/mm2. Gradul de impermeabilitate al betonului..19 Tabel 1-5.. Gradul de gelivitate al betonului...... conform GP 035-1998...................LISTĂ DE TABELE LISTĂ DE TABELE Tabel 1-1...27 Tabel 1-11...... Clasificarea mediilor în funcţie de clasa lor de agresivitate.

DURABILITATEA BETONULUI

CAPITOLUL 1. DURABILITATEA BETONULUI

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE
Cunoaşterea cauzelor şi factorilor de degradarea a betonului şi betonului armat prezintă o importanţă deosebită, având la bază noţiunea de durabilitate. Aceasta implică, pe lângă realizarea iniţială a unor caracteristici (reglementate tehnic) pentru diferite componente sau elementele de construcţie, şi menţinerea lor nealterată în timp (sau înscrierea în toleranţe admise). Durabilitatea betonului poate fi definit ca fiind „capacitatea acestuia de a-şi păstra proprietăţile fizico-chimice şi mecanice în timp, la acţiunea distructivă şi agresivă a mediului exterior, care provoacă degradări şi uneori distrugeri ale elementelor de construcţii”. (Teoreanu I., Moldovan V., Nicolescu L., 1982) Principalii factori de care depinde durabilitatea unei construcţii sunt: calitatea materialelor utilizate, calitatea executării lucrărilor, întreţinerea construcţiilor şi acţiunile fizico – chimico - mecanice care solicită construcţia.

1.3. TIPURI PRINCIPALE DE DEGRADĂRI PRIN COROZIUNE ALE ELEMENTELOR DIN BETON ŞI BETON ARMAT
Cauzele principale care influenţează negativ durabilitatea betonului, sunt: coroziunea armăturilor (fig. 1-1), coroziunea chimică a betonului (coroziunea sulfatică, coroziunea acidă, coroziunea/ acţiunea de levigare), gelivitatea (fig. 1-2), permeabilitatea (fig. 1-3), reacţia agregatelor cu cimentul (fig. 1-4), abraziunea, carbonatarea, eforturile interne, solicitările exterioare, cristalizarea sărurilor şi umezirea alternantă. Principalele cauze externe şi interne care conduc la deteriorarea elementelor de beton se pot grupa astfel: • cauze externe: - fizice (temperaturi extreme, umeziri alternante, acţiuni electrolitice etc.); - chimice (acţiuni ale lichidelor sau gazelor nocive - acizi, săruri şi levigări etc.); - mecanice (solicitări exterioare, abraziuni, curgeri lente etc.); - tehnologice (preparare, punere în lucrare, tratare ulterioară defectoasă etc.). cauze interne: reacţii alcalii-agregat, variaţii de volum, expansiuni ale unor componenţi interni, permeabilităţi etc.

13

DURABILITATEA BETONULUI

a

b

c

d

e

f

Figura 1-1. Degradarea stratului de acoperire cu beton a armăturilor de oţel prin coroziunea armăturii (fisurare, exfoliere şi expulzare) (a,b,c,d,e,f)

14

DURABILITATEA BETONULUI

a

b

c

d

Figura 1-2. Detalii beton degradat în urma ciclurilor de îngheţ-dezgheţ (a, b, c, d)

a

b

Figura 1-3. Detalii beton cu aer antrenat (a şi b)

15

Detalii beton degradat în urma coroziunii sulfatice (a şi b) Figura 1-6. Detalii beton degradat în urma reacţiilor alcalii – agregate (a şi b) a b Figura 1-5. Detaliu beton degradat în urma atacului apei uşoare (agregate descoperite în urma spălării cimentului) 16 .DURABILITATEA BETONULUI a b Figura 1-4.

1. Detalii elemente de beton degradat în urma coroziunii clorhidrice rezultată din contactul cu apa de mare şi eroziunii valurilor Figura 1-9. COROZIUNEA OŢELULUI Coroziunea oţelului reprezintă un caz de alterare a proprietăţilor fizico – chimico mecanice ale acestora. Chesaru E. precum şi de caracteristicile metalului. Detalii elemente de beton degradat în urma punerii în lucrare a betonului necorespunzătoare – segregarea betonului 1. iar viteza de degradare a acestora este..3.DURABILITATEA BETONULUI Figura 1-7. datorită unor agenţii chimici care acţionează în prezenţa umidităţii şi / sau factorii care favorizează degradarea în ansamblu. de regulă. Detaliu beton degradat în urma coroziunii prin levigare Figura 1-8. diferită. Factori principali agresivi se regăsesc în stare: (Dalban C. GP 035-1998) • gazoasă (gaze de diferite feluri. Dima S.. ceaţă provenită din condensul aburilor ce apar în urma variaţiei umidităţii sau datorită caracteristicilor de exploatare a instalaţiilor). Serbescu C.. Agenţii şi factorii care favorizează coroziunea oţelului nu sunt întotdeauna aceiaşi. 17 . 1997..

10 < 0.DURABILITATEA BETONULUI • • lichidă (ape pluviale.50 < 0. soluţii acide sau alcaline. NO2 Concentraţia în mg/m3 < 0.05 Grupa A 18 . natura. lichide organice.). Dacă temperatura mediului este de 70…80 oC şi umiditatea relativă a aerului mai mare de 75%.neagresive 2 m – slab agresive 3 m – cu agresivitate medie 4 m. 4.01 < 0. Încadrarea gazelor în grupe. Clasificarea mediilor în funcţie de clasa lor de agresivitate. însorirea directă. clasa de agresivitate rezultă din tabelul 1-1. precum şi în cazurile în care concentraţiile de gaze sunt mai mari decât la gazele din grupa C şi umiditatea relativă a aerului mai mare de 60%. conform GP 035-1998 Clasa de agresivitate 1m 2m 3m 4m Umiditatea relativă a aerului Ur (%) 61…75 ≤ 60 > 75 61…75 ≤ 60 > 75 61…75 ≤ 60 > 75 61…75 Temperatura mediului (oC) max. Clase de agresivitate a mediilor cu factori agresivi în stare gazoasă. soluţii de săruri.03 < 0.015 < 0. Tabel 1-1. conform GP 035-1998 Grupa gazelor Denumirea factorului agresiv în stare gazoasă Dioxid de sulf Hidrogen sulfurat Acid fluorhidric Acid clorhidric Clor gazos Amoniac Oxizi de azot Formula chimică SO2 H2S HF HCL CL2 NH3 NO. cenuşi zburătoare. 50 Caracteristica gazelor neagresive agresive din grupa A neagresive agresive din grupa A agresive din grupa B agresive din grupa A agresive din grupa B agresive din grupa C agresive din grupa B agresive din grupa C OBSERVAŢII: 1. clasa de agresivitate rezultă din tabelul 1-1.) Cauzele principale care conduc la degradarea armăturilor de oţel sunt: natura şi concentraţia agenţilor corozivi. 2. temperatură. pH-ul şi aciditatea totală. Tabel 1-3. soluţii tehnologice etc. micşorarea sau stagnarea agentului agresiv.01 < 0. valoarea tensiunii electromotare a pilei formate. în cazurile în care după aplicarea corecţiilor precizate la obs. Dacă temperatura mediului este de 70…80 oC şi umiditatea relativă a aerului mai mare de 75%.cu agresivitate puternică Tabel 1-2. 50 max. factorii biologici. mediile respective se consideră în clasa 4 m. poate fi sporită cu o unitate. la aprecierea proiectantului. În cazul prezenţei mai multor gaze agresive din grupe diferite. 3. conform GP 035-1998 şi STAS 10128 Mediu de expunere Mediu agresiv atmosferic Clasa de agresivitate 1m . mediile respective se consideră cazuri speciale şi se analizează fiecare în parte de către o persoană sau instituţie abilitată. pământ etc. gradul de umiditate şi presiunea mediului. 50 max. timpul etc. şi 2 rezultă o clasă de agresivitate mai mare de 4 m. În cazul în care concentraţiile de gaze sunt mai mari decât la gazele din grupa C şi umiditatea relativă a aerului este mai mică decât 60%. În cazul în care gazele sunt în grupa C şi umiditatea relativă a aerului este mai mare de 75%. praf. clasa de agresivitate se stabileşte pentru gazul cel mai agresiv. forma geometrică şi natura suprafeţei armăturii. gradul de aerare. 1. solidă (săruri. 4. şocurile de presiune şi temperatura. 50 max.

oxizi de azot STAS 10329-75 şi acid fluorhidric.51…10 OBSERVAŢIE: Determinarea concentraţiei se realizează pentru: dioxid de sulf STAS 10194-75. clor gazos STAS 10946-77.00 Oxizi de azot NO.51…5 Grupa C Clor gazos CL2 0.05…1.0 Hidrogen sulfurat H2S 0.5 Grupa B Clor gazos CL2 0.10…5 Hidrogen sulfurat H2S 0. Clase de agresivitate a mediilor cu factori agresivi în stare solidă în interiorul clădirilor. Tabel 1-4.5 Amoniac NH3 0. amoniac STAS 10812-76. conform reglementărilor tehnice specifice.1…30 Oxizi de azot NO.5 Dioxid de sulf SO2 5.3 Acid clorhidric HCL 0.DURABILITATEA BETONULUI Dioxid de sulf SO2 0.31…2 Acid clorhidric HCL 0.015…0. acid clorhidric STAS 10943-77. Clase de agresivitate a mediilor cu factori agresivi în stare solidă în exteriorul clădirilor (în aer liber).51…2 Amoniac NH3 5. NO2 0.1…20. Caracterizarea generală a mediilor solide cu agresivitate mare. conform GP 035-1998 Denumirea factorului agresiv în stare solidă Praf de siliciu Carbonat de calciu Carbonat de bariu Carbonat de plumb Oxid de fier Oxid de aluminiu Hidroxid de aluminiu Clorură de sodiu * Clorură de potasiu * Clorură de amoniu * Sulfat de sodiu * Caracteristica solidului Slab solubil Uşor solubil – puţin higroscopic 19 .51…10 Acid fluorhidric HF 0. conform GP 035-1998 Clase de agresivitate a mediului 1m 2m 3m 4m Umiditatea relativă a aerului Ur (%) 61…75 ≤ 60 > 75 61…75 ≤ 60 > 75 61…75 > 75 61…75 Caracteristica solidului slab solubil uşor solubil – puţin higroscopic slab solubil uşor solubil – puţin higroscopic uşor solubil –higroscopic slab solubil – puţin higroscopic uşor solubil – puţin higroscopic uşor solubil – higroscopic Tabel 1-5. hidrogen sulfurat STAS 10814-76.50…5.5 Acid fluorhidric HF 0.01…0. conform GP 035-1998 Clase de agresivitate a mediului 1m 2m 3m 4m Umiditatea relativă a aerului Ur (%) ≤ 60 61…75 ≤ 60 > 75 61…75 ≤ 60 > 75 61…75 Caracteristica solidului slab solubil slab solubil uşor solubil – puţin higroscopic slab solubil uşor solubil – puţin higroscopic uşor solubil – higroscopic uşor solubil – higroscopic uşor solubil – higroscopic Tabel 1-6.01…0.03…0. NO2 1.

DURABILITATEA BETONULUI Sulfat de potasiu * Sulfat de amoniu * Sulfat de calciu Azotat de potasiu * Azotat de bariu Azotat de plumb Azotat de magneziu Carbonat de sodiu Hidroxid de calciu Hidroxid de magneziu Hidroxid de bariu Fluorură de calciu Clorură de calciu Fluorură de magneziu * Fluorură de aluminiu * Fluorură de zinc * Fluorură de fier * Sulfat de magneziu * Sulfat de mangan Sulfat de zinc Sulfat de fier Azotat de amoniu * Fosfaţi primari Fosfat secundar de sodiu Hidroxid de sodiu Hidroxid de potasiu OBSERVAŢIE: * solidele sunt puternic agresive Uşor solubil – higroscopic Fenomenul de coroziune a armăturilor din oţel prezintă o complexitate foarte mare. el desfăşurându-se pe mai multe planuri: (PC-1/1990.. Coroziunea chimică a oţelului se finalizează prin formarea oxidului în contact cu oxigenul sau a rugini (oxidul hidros) în contact cu apa. 2000) • coroziunea chimică – metalele sunt produse artificiale – nenaturale. Ilinoiu G. instabil din punct de vedere chimic. Serbescu C.. Dalban C.. el se întoarce în stadiul natural. Teodorescu M.. Oxidare la temperaturi înalte Figura 1-11. 2000. apa şi alte substanţe prezente în mediul înconjurător. Dima S. Odată aceste reacţii terminate. mult mai stabil din punct de vedere chimic. 1997. Coroziune electrochimică 20 . Chesaru E.. acela de minereu. având tendinţa să reacţioneze cu oxigenul. Flux termic Soluţie electrolitică Fe Metal 2+ OH - Fier Cupru electroni Figura 1-10.. Ilinoiu G.

1992) Ecuaţiile acestor reacţii chimice.). Eterogenităţile suprafeţei metalului dau naştere la diferenţe locale de potenţial care în prezenţa mediului agresiv (soluţia de electrolit) creează microelemente (pile electrice). a unui catod şi a unui conductor metalic prin care să se poate deplasa electronii deveniţi liberi prin trecerea ionilor din metal în soluţia de electrolit (fig. altfel spus. această tendinţă este direct proporţională cu tensiunea de dizolvare şi invers proporţională cu potenţialul de electrod al metalului expus acţiunii mediului agresiv (fig. protejează suprafaţa metalului contra acţiunii mediului agresiv şi dă posibilitatea miezului metalului să rămână perfect stabil. alge.. coroziunea sub tensiune (dacă armătura este supusă unor solicitări mecanice. oxidarea dusă la extrem. (Brousseau R. Coroziunea rezultă tocmai din penetrarea acestei pelicule protectoare. pelicula protectoare se poate degrada prin rupere şi permite. aceste microelemete galvanice dizolvă parţial metalul în soluţie. • coroziunea biologică (biocoroziune. Temperaturile înalte accelerează reacţiile chimice de coroziune (acest tip de coroziune sau. • coroziunea specială – precum coroziunea şi fisurarea erozivă. 1-11). prin fisuri apărute.(fig. 1-12. • coroziunea electrochimică (galvanică) – metalele în contact cu soluţii de electroliţi au tendinţa de a trimite ioni în soluţie. reacţia iniţială a metalului cu mediul înconjurător produce în cele mai multe cazuri o peliculă foarte subţire protectoare de produşi de coroziune. biochimic) – mecanismele acestui tip de coroziune depind de natura agenţilor ce o determină (bacterii. Coroziune electrolitică Electroni Anod OHFe(OH)2 Fe 2+ O2 H2O Rugina Catod Anod Beton Fe 2+ Armatura Rugină Procesul de coroziune electrochimică implică în afară de prezenţa metalului şi a mediului agresiv (soluţia de electrolit) şi existenţa unui anod. Paradoxal. 1-11). reprezintă chiar fenomenul arderii metalului). 21 . Această peliculă atâta timp cât nu este compromisă. rămânând neatacată (fig. ciuperci. localizând distrugerea pe anumite porţiuni ale suprafeţei metalice (porţiuni anodice). în timp ce restul suprafeţei lucrează catodic. având un volum dublu faţă de volumul metalului din care provin (şi care pot crea eforturi în beton de până la 30 N/mm2). muşchi. 1-13) etc.2] Un caz aparte îl constituie curenţii de dispersie (curenţii vagabonzi) care pot atinge uneori intensităţi foarte mari (sute de amperi) şi care provoacă în armături fenomene de electroliză care conduc la apariţia unor produşi de coroziune. peliculele naturale ne mai putând să se opună procesului de coroziune în această situaţie (fig.1] La catod: O2 + 2 H2O + 4e = 4OH[1. ca mediul agresiv să o corodeze . conversia acestor metale este oprită tocmai de începuturile stadiilor proceselor care tind să-l readucă la starea naturală.DURABILITATEA BETONULUI Din fericire. 1-10). sunt următoarele: La anod: Fe = Fe 2+ + 2e [1. Fe2 + Catod H2O Aer Figura 1-12.

fisurare corozivă). depolarizarea (asigură continuitatea fenomenului de coroziune). coroziunile se pot clasifica în: Fisură în pelicula protectoare Figura 1-13. Coroziune selectivă 22 . 1-14. Coroziune în puncte Produs de coroziune - Fier - coroziune locală (în puncte. coroziune de contact – formarea de elemente locale (produşi de coroziune).DURABILITATEA BETONULUI etc. Coroziune neuniformă Figura 1-17. coroziune intercristalină – atacarea structurii cristaline la interfaţa dintre microcristale (fig. pitting). Stare de tensiune Figura 1-14. Coroziune intercristalină Figura 1-19. Coroziune de contact . Coroziune sub tensiune - coroziune fisurată (sub presiune. având ca efect reducerea locală a secţiunii de oţel. urmată de acţiunea distructivă a mediului prin generare de tensiuni interne. Coroziune în puncte Figura 1-18. Procesele care apar şi influenţează acest fenomen de coroziune. opri sau favoriza fenomenul de coroziune). produşii rezultaţi în urma reacţiilor fizico-chimice (care pot limita. În funcţie de tipul şi locul alterării produse. 115). formare de fisuri. specifică atacului corosiv localizat al ionilor de clor asupra oţelului înglobat în beton. 1-18). Coroziune transcristalină Figura 1-20. sunt: ionizarea (prezentă numai în mediul umed).) respectiv prin substanţele secretate de acestea.continuă Figura 1-16. mergând până la penetrarea întregii secţiuni şi ruperea armăturii (fig. fie prin transformările ce le produc unor substanţe din mediu înconjurător. Figura 1-15. reacţiile chimice (dependent de agenţii agresivi şi de oxigen). cratere.

natura şi proprietăţile peliculei de produse de 23 . În cele mai multe din cazuri. provenit din coroziune este de cca. la fisurarea. 1-20) coroziune generală . 1-19). Litvan G. stratul de acoperire cu beton poate fi îndepărtat. Atunci când acestea depăşesc valoarea rezistenţei la întindere a betonului. în final. având ca efect reducerea generală a secţiunii de oţel. Fisurare urmată de exfolierea a betonului din stratul de acoperire al armăturii Sursă:. 1-20 şi fig. armătura ajungând să fie lipsită de protecţie (fig. conducând la formarea produşilor de coroziune ai oţelului (rugina).Stadii de fisurare a betonului din stratul de acoperire datorată măririi de volum a armăturii corodate Sursă:. G Figura 1-22. cu volum mai mare în comparaţie cu cel al oţelului şi. fapt care conduce la exercitarea unor presiuni asupra betonului adiacent armăturii şi respectiv la apariţia unor eforturi de întindere în masa acestuia. Litvan G. coroziune selectivă – atacarea preferenţială a unor microcristale (fig. acţiunea agentului coroziv.b. propagarea coroziunii – perioada în care coroziunea se desfăşoară cu o anumită viteză. De menţionat este faptul că procesul de coroziune a oţelului este însoţit. în general. prin stratul de acoperire cu beton şi iniţiază coroziunea oţelului. mergând până la “dizolvarea” completă a oţelului pe anumite zone. 1-22). este influenţată de natura metalului. 8 ori mai mare decât cel al metalului din care a provine). Etapele principale ale desfăşurării procesului de coroziune sunt (PC-1/1990): • • iniţierea coroziunii – perioadă în care agenţii agresivi pătrund până la suprafaţa armăturii.specifică atacului corosiv al ionilor de clor în concentraţii ridicate asupra întregii suprafeţe a oţelului. a . desprinderea şi expulzarea betonului de acoperire. fenomen care favorizează accelerarea procesului de coroziune. se declanşează procesele de fisurare a betonului din stratul de acoperire. Figura 1-21. de o mărire a volumului acestuia (volumul oxidului. c .DURABILITATEA BETONULUI - coroziune transcristalină – apariţia unor microfisuri datorate tensiunii dezvoltate în structura oţelului (fig. G Viteza de dezvoltare a fenomenelor de coroziune asupra metalului.

Această desprindere se poate produce din următoarele cauze: .: reacţia alcalii-agregat). luându-se în considerare: (NE 013-2002) • cauzele externe.Y 0 to Durata de acţiune Pentru oţel. precum şi a fenomenului de îngheţ-dezgheţ etc.stratul de oxid format are alt coeficient de dilatare termică decât cel al metalului de bază şi când temperatura mediului înconjurător variază. . Studiul durabilităţii betonului implică o analiză a conglomeratului. În acest caz pelicula de produse de reacţie nu aderă la metal. Când stratul de produse de reacţie este compact şi agentul coroziv nu poate difuza prin el. 1. curba A). 1-23. creşterea grosimii stratului de produse de coroziune putând fi estimată idealizat. cu cât raportul dintre volumul oxidului şi volumul metalului din care provine oxidul este mai ridicat. având ca rezultat reducerea valorii ph-ului în beton. COROZIUNEA BETONULUI Coroziunea betonului reprezintă un caz de alterare a proprietăţilor fizico – chimico mecanice ale acestora. 1-23. iau naştere eforturi interioare datorită dilatărilor neegale. datorită unor agenţii chimici (din mediul înconjurător sau dizolvaţi în apele sau soluţiile care ajung în contact cu elementele de construcţii) şi / sau factorii care favorizează degradarea pietrei de ciment şi a betonului în ansamblu. provocată prin oxidare poate produce eforturi interioare care depăşesc adeziunea dintre stratul de coroziune şi metal. (NE 013-2002) 24 . ca fiind liniară funcţie de timp. datorită reacţiei unor constituenţi ai pietrei de ciment din beton. din interiorul masei betonului (de ex.3. A B Sursă: Qian. Aceste eforturi sunt cu atât mai mari. coroziunea se continuă în timp. curba B). Dacă acesta este poros sau dacă agentul coroziv poate difuza prin el (fig. a atacului clorurilor de altă origine decât cea marină. a mediului chimic agresiv. Grosimea stratului corodat Figura 1-23. în primul rând Ca(OH)2 şi transformarea acestuia în carbonat de calciu (CaCO3).: coroziunea datorată carbonatării 1 .volumul oxidului format este mai mare decât volumul metalului de origine şi această creştere de volum. la atingerea unei anumite valori coroziunea se opreşte (ex. Creşterea grosimii stratului de coroziune funcţie de timp. coroziunea poate continua şi în straturi compacte şi groase.2. natura şi proprietăţile peliculei de protecţie etc. cauzele interne.DURABILITATEA BETONULUI reacţie. • 1 mecanismul coroziunii carbonice conduce la concluzia că. a atacului clorurilor din apa de mare. Acest strat care se formează este compus din oxizi şi carbonaţi bazici. ci se desprinde pe măsură ce se formează şi cade. separat. începând de la suprafaţa elementelor. din mediul înconjurător (de ex. dar şi a componenţilor săi. depasivând stratul de acoperire al armăturilor şi favorizând procesul de coroziune al acestora în anumite condiţii.). S. aluminiul. plumbul) (fig.

25 .).. Moldovan V. 1-10 şi 1-11.. Construcţii supuse presiunii a ei pe una din fete. pereţi de contur etc. Construcţii sau elemente de construcţii expuse la îngheţ in stare saturata cu apa (ex. la care elementele de construcţii pot fi expuse sunt prezentate în tabelele 1-7. scări exterioare. grupaţi în trei categorii: (Teoreanu I. • • Evoluţia betonului şi conservarea durabilităţii. 1982. în concordanţă cu NE 012-1999. cu umidităţi interioare ≤75%). elemente de construcţii in contact permanent cu apa (ex: fundaţii sub nivelul apelor freatice fără agresivitate sulfatică). mişcarea mediului agresiv.) respectiv prin substanţele secretate de acestea. hale cu procese calde etc. stâlpi pentru estacade. respectiv construcţii cu închideri perimetrale şi încălzite iarna (ex: feţele spre interior ale elementelor structurale din clădirile civile. 1 MEDIU USCAT b Sever a Moderat 2 MEDIU UMED b Sever 3 MEDIU UMED CU ÎNGHEŢ SI AGENŢI DE DEZGHEŢARE Construcţii sau elemente de construcţii interioare sau exterioare expuse la îngheţ dezgheţ si acţiunea sării pentru dezgheţ. inclusiv cele din grupurile sanitare şi bucătăriile apartamentelor de locuit şi din halele industriale închise. canale deschise.. Construcţii şi elemente de construcţii expuse permanent la temperaturi mai mari de 30 °C (încăperi cu utilaje sau aparatura care degaja căldură.: hale in care umiditatea depăşeşte 90% sau se produc frecvent degajări de abur). ciuperci. NE 013-2002 şi SR EN 206-1/2002. platforme). muşchi. dar fără posibilitate de îngheţ (ex: fundaţii radiere.. elemente de construcţii situate in zonele de variaţie a nivelului apelor. 1-8. alge etc. între produşii de hidratare ai cimentului şi elementele agenţilor agresivi. depind de evoluţiile separate ale mediului cât şi a materialului (a componenţilor betonului.: cheiuri. Clasele de expunere şi condiţiile de mediu. solubilizarea produselor de hidratare ale cimentului. factori chimici: apar multiple reacţii chimice nocive. variaţii de temperatură ale mediului agresiv. Construcţii sau elemente de construcţii expuse la îngheţ in stare nesaturată sau expuse umidităţii respectiv: construcţii neîncălzite în perioada de iarna. deosebite prin rezultatul produşilor de interacţiune. fie prin transformările ce le produc unor substanţe din mediu înconjurător.) fără condiţii de impermeabilitate pentru beton. cu sau fără închideri perimetrale (ex: depozite acoperite). estacade. a compoziţiei chimice şi mineralogice) şi de influenţarea lor reciprocă în acest proces. Clase de expunere a construcţiilor în condiţiile de mediu. depinde de mai mulţi factori. Nicolescu L. contracţii (influenţează fenomenele de microfisurare). cu excepţia unor scurte perioade in timpul execuţiei. factori biochimici: mecanismele coroziunii biochimice depind de natura agenţilor ce o determină (bacterii. conform NE 012-1999 Clasa de expunere 0 1 a Moderat Exemple de construcţii 2 Construcţii sau elemente de construcţii situate in spatii închise.DURABILITATEA BETONULUI Coroziunea betonului la acţiuni chimice agresive. ferite de acţiunea directă a intemperiilor sau umidităţi. Ionescu I. 1997) • factori fizici: temperatura (influenţează mecanismele de întărire). Tabel 1-7. diguri. Construcţii sau elemente de construcţii expuse la condens sau alternanta frecventa de umiditate si uscăciune generata de procese tehnologice (ex. 1-9.

15 > 15 26 . liber) în mg/dm3 pentru duritate temporară in oG de: Săruri de amoniu (NH4+) mg/dm3 ≤2 2. Mediu chimic cu agresivitate foarte slaba (FS). conform NE 012-1999 Nr. la proiectare se va considera întregul element expus în condiţiile cele mai severe. si alternanţă frecventă a umidităţii.DURABILITATEA BETONULUI Betonul aflat permanent sub apa marii. neexpuse la agresivităţii maritime şi salinităţii prin 4 b mediu intemperii cu excepţia (deschise). considerată de cca. 6 6. Natura agresivităţii 1. crt. de stropire. si uscăciunii. General acidă. c AGRESIV Mediu chimic cu agresivitate foarte intensa (FI). sever de îngheţprecum si posibilităţii de îngheţ in stare saturata. Regimuri de expunere ale construcţiilor situate în zona litoralului... Clasă expunere conf. apei de mare Betonul din zona variaţiei nivelului apei de mare considerata ca fiind sever de cca 3 m deasupra nivelului marii.încălzesc pe timp de iarnă. 2 respectiv la cotele +3…+5 de la nivelul mării).5-4. in îngheţ in stare cursul exploatări.1. saturată. umidităţii şi atmosferică Elementele care nu sunt Construcţii închise care nu se uscăciunii precum supuse unor variaţii sen.5 31-60 61-90 91-150 201-500 f. 3.. intensă < 4. Elementele interioare din Construcţii situate la construcţiile închise nivelul mării expuse şi încălzite pe timp de Construcţii expuse indirect direct intemperiilor iarnă.+5 de la 1 agresivitatea nivelul marii. conform NE 012-1999 Nr.moderat 2 Betonul de deasupra zonei variaţie a nivelului apei mare (pe o înălţime elementului de cca.. 3 m deasupra nivelului mării.d) se pot întâlni in practica singure sau în combinaţie cu celelalte clase de expunere. pH f..6 15-30 30-60 30-90 ≥ 300 100-200 intensă 5. d Observaţie: Clasele de expunere 5 (a. b MARIN agresivitate moderat Construcţii expuse îngheţ -dezgheţului fără posibilitate de stropire. Condiţii expunere stropire şi alternantă marin unor perioade scurte in îngheţ -dezgheţ fără posibilităţi frecventă a 2 Agresivitatea timpul execuţiei.5 > 60 > 90 > 150 > 500 2. a 5 Mediu chimic cu agresivitate slaba (S).c. sunt solicitate ca şi betonul de sub apă. tabel 1-7 Regim de expunere N . 2 4 MEDIU Construcţii expuse indirect agresivităţii marine.. Carbonică (CO. Observaţie: Părţile construcţiilor din beton din zone în care au loc infiltraţii ale apei de mare. 2 m.sever 0 1 4 a mediu marin Agresivitatea apei de mare 1 Beton aflat permanent sub apa mării.5-5.. S . Tabel 1-9. Crt.normal M . normal Betonul de deasupra zonei de variaţie a nivelului apei de mare (pe o moderat a înălţime a elementului de cca.1. MEDIU b CHIMIC Mediu chimic cu agresivitate intensa (1). I Construcţii închise care nu se încălzesc pe timp de iarnă atmosferica inclusiv cu Construcţii situate la nivelul marii expuse direct intemperiilor si posibilitate salinităţii prin stropire.b. 2 dezgheţ Condens puternic generat de procesul tehnologic. Tabel 1-8. Criterii pentru aprecierea gradelor de agresivitate ale apelor naturale (cu excepţia apei din Marea Neagră). şi posibilităţii de sibile de umiditate. slabă 10-14 15-29 15-29 < 300 50-99 slabă 6. de de a m m Betonul din zona variaţiei nivelului apei de mare. În cazul elementelor având părţi expuse concomitent în două sau trei regiuni arătate în tabel.. respectiv intre cotele +3.

Nr. Dezalcalinizare (HC03-) în mg/dm3 duritate. foarte intensa 2 (2501 – 5000) şi foarte intensa 3 (> 5000). Mediu cu alternanţă a umidităţii şi uscării Ex. foarte rar uscat Ex. (oG) (< 7) 7.agresivitate slaba. sau umed în permanenţă XC 1 Exemple pentru alegerea clasei de expunere Ex. pe cele la care este expus betonul din stratul de acoperire a armăturilor şi pieselor metalice înglobate şi în numeroase cazuri această umiditate poate să fie considerată că reflectă umiditatea mediului ambiant.1-50 > 50 OBSERVAŢIE: * Pentru stabilirea tipului si dozajului de ciment pentru agresivitatea sulfatică foarte intensă se diferenţiază trei cazuri funcţie de conţinutul de (SO4 2-) mg/dm3 astfel: foarte intensa 1 (1001 – 2500). N Tabel 1-11. Criterii pentru aprecierea gradelor de agresivitate zona Marea Neagră. atac X0 chimic.: betonul la interiorul clădirilor în care procentul de umiditate al aerului este foarte redus – beton imersat permanent în apă. M . În situaţia în care există o barieră între beton şi mediul înconjurător acesta este considerat protejat împotriva umidităţii. Oxizi alcalini (OH-) în g/dm3 17. crt. care însă nu sunt incluse în XC 2 Notă: Prin condiţiile de umiditate înţelegem. Clasele de expunere la acţiunea mediului înconjurător. slabă 100-199 1150-249 Tabel 1-10. conform NE 013-2002 Denumirea Precizări privind mediul înconjurător clasei NICI UN RISC DE COROZIUNE Betoane simple fără piese metalice înglobate. Sulfatică (SO4 2-) în mg/dm3 f. Gheorghe Sf.: betonul la interiorul clădirilor în care umiditatea aerului este foarte redusă. Clasa de expunere crt conf.moderat. COROZIUNEA DATORATĂ CARBONATĂRII Mediu uscat. Mediu umed. Expunere fără îngheţ-dezgheţ.agresivitate intensa.: betonul la interiorul clădirilor în care XC 3 procentul de umiditate al aerului este mediu sau ridicat – beton exterior ferit de ploi.5 -25 25 8. 27 . intensă 200-1000 1001-3000 > 3000 250-500 501-1000 > 1000 < 12 6. Conţinut total de săruri în g/dm3 10-20 20. S . Ex.: suprafeţe de beton aflate în apă pe termen XC 2 lung – un număr mare de fundaţii. Gheorghe + Cap Midia Cap Midia Vama Veche l. Natura agresivităţii 4. I . tabel 3. Magneziana (Mg 2+) în mg/dm3 5. Mediu (foarte) uscat pentru beton armat sau cu piese metalice înglobate. conform NE 0121999 Zona de salinitate Nr. abraziune. 4a mediu Agresivitatea apei de mare 4b mediu Agresivitatea atmosferica 2. Mediu cu umiditate moderată Ex.6 Regim de expunere Tip beton Sulina + Sf. OBSERVAŢII: S S simplu S S M armat S I S S I N simplu S S M armat S I S S I N – normal.: suprafeţe de beton expuse contactului cu XC 4 apă.DURABILITATEA BETONULUI slabă intensă f. S – sever.

• Existenţa unei viteze mari de scurgere a apelor ce conţin substanţe chimice din tabelul 1-12. rareori uscat Ex.: suprafeţele de beton expuse clorurilor XD 1 transportate prin circulaţia aerului. Agresivităţii chimice Caracteristica chimică XA 1 Ape de suprafaţă şi subterane SO2-4 în mg/l ≥200…≤600 pH ≤6. • Soluri şi ape poluate chimic. Mediu umed. apele de suprafaţă. Tabel 1-12 Mediu înconjurător cu agresivitate chimică XA 3 intensă. Tabel 1-12 Mediu înconjurător cu agresivitate chimică XA 2 moderată. apele subterane. zone supuse proiectării (izbirii) Ex. este expus contactului cu apa ce conţine cloruri. la lucrări rutiere expuse îngheţului şi aerului ce vehiculează agenţi pentru dezgheţ Saturare (forte) cu apă fără agenţi de dezgheţ Ex.: suprafeţe verticale ale lucrărilor din XF 2 dezgheţare beton.5 CO2 agresiv în mg/l ≥15…≤40 XA 2 XA 3 > 600…≤3000 <5.5…≥5. sau udării (stropirii) ATACUL FENOMENULUI DE ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ În condiţiile în care betonul este supus unui atac semnificativ datorat ciclurilor de îngheţ-dezgheţ în stare umedă. având o altă origine decât cea marină.5…≥4.: suprafeţele orizontale de beton expuse la XF 3 ploaie şi îngheţ Saturare (forte) cu apă conţinând agenţi de Ex.5…≥4. udate şi stropite cu XD 3 ape ce conţin cloruri: şosele.: elemente ale structurilor marine Zone de marnaj. Clasificarea apelor de mare este dependentă de localizarea geografică şi clasificările trebuie validate la locul unde betonul se aplică. este expus în exploatare acţiunii clorurilor prezente în apa de mare.: suprafeţe verticale de beton supuse ploii XF 1 dezgheţ şi îngheţului Saturare moderată cu apă cu agenţi pentru Ex.: elemente ale structurilor marine XS 3 valurilor. Tabel 1-12 Tabel 1-12. Ex.5 >40…≤100 >3000…≤6000 <4.: drumuri şi tabliere de poduri expuse dezgheţ sau apă de mare agenţilor pentru dezgheţ – suprafeţe verticale de beton expuse direct acţiunilor agenţilor de XF 4 dezgheţ şi îngheţului – zone de structuri marine supuse acţiunii valurilor şi expuse la îngheţ AGRESIVITATE CHIMICĂ Agresivitatea chimică asupra betonului se produce în soluri. clasele de expunere sunt grupate după cum urmează Mediu cu umiditate moderată Ex. diferitele clase de expunere sunt: Saturare moderată cu apă fără agenţi pentru Ex. conf. inclusiv săruri pentru dezgheţ. Mediu înconjurător cu agresivitate chimică XA 1 slabă. • Agentul poluant conţine alte substanţe chimice agresive. conf. sau acţiunii aerului ce vehiculează săruri marine.0 >100.DURABILITATEA BETONULUI COROZIUNEA DATORATĂ CLORURILOR DE ALTĂ ORIGINE DECÂT CELE DIN APĂ SAU ATMOSFERA MARINĂ În cazul în care betonul armat sau betonul ce conţine piese metalice înglobate. Expunere la aerul ce vehiculează săruri marine. clasele de expunere sunt.: piscinele – beton expus apelor industriale XD 2 ce conţin cloruri Mediu cu alternanţa umidităţii şi a uscării Ex. până la saturare 28 . Studii pentru determinarea agresivităţii chimice sunt necesare în situaţiile următoare: • Agresivitatea nu se încadrează în limitele din tabelul 1-12. dalajele parcurilor de staţionare a vehiculelor. conf.: structuri pe litoral sau proximitatea XS 1 însă nu este în contact direct cu apa de mare litoralului XS 2 Imersare în permanenţă în apa de mare Ex. COROZIUNEA DATORATĂ CLORURILOR PREZENTE ÎN APA DE MARE În situaţiile în care betonul armat sau betonul ce conţine piese metalice înglobate.: elemente de poduri. cum se indică în tabelul 1-6. iar clasele de expunere sunt prezentate în continuare.

soluţiile de săruri de amoniu (fără sulfat de amoniu). produşi din fermentaţii etc. vaporii şi soluţiile cu caracter acid (clor. gaze conţinând SO2 sau H2S etc. se pot aminti apele sulfatice. Corodarea armăturii va conduce şi la dislocări în straturile de acoperire cu beton. schimbă concentraţia ionicã a soluţiei. se formează produşi cu proprietatea de mărire importantă a volumului. ceea ce duce la apariţia unor tensiuni în masa betonului. Dintre factorii care determină asemenea fenomene. apa rezultată din topirea zăpezilor. acid clorhidric. fluorhidric. 1997. constând în interacţiunea chimică dintre constituenţii mediului agresiv şi cei ai pietrei de ciment. care va permite infiltrarea acestor acizi până la armătură. produsă de soluţiile cu caracter alcalin (hidroxizi de sodiu şi potasiu). se datorează reacţiilor chimice dintre componenţi ai mediului agresiv şi ai cimentului. produsă de soluţiile concentrate de cloruri. coroziune de tip II. apa din râuri şi lacuri). humic. se datorează reacţiilor chimice dintre constituenţi ai mediului agresiv şi piatra de ciment. distrugându-l. azotic. de soluţiile de acizi organici care dau săruri solubile de calciu (ex: apa industrială dedurizată recirculată. datorată dizolvării unor produşi de hidratare a cimentului. având ca efect final distrugerea pietrei de ciment. lactic.DURABILITATEA BETONULUI NH4+ în mg/l Mg2+ în mg/l Sol SO2-4 în mg/l Aciditate mg/kg ≥15…≤30 ≥300…≤1000 ≥2000…≤3000 >200 >30…≤60 >1000…≤3000 >60…≤100 >3000. sulfuric. acetic. în urma pătrunderii acestora în beton prin fenomene de ascensiune capilară sau permeabilitate. apa de ploaie. Compuşii rezultaţi sunt levigaţi cu uşurinţă. M. coroziune de tip III. rezultatul final fiind dezalcalinizarea (până la dezagregare) şi distrugerea liantului (a pietrei de ciment). Ispas T. 568) 2 29 . prin reacţia de schimb de ioni şi prin cristalizarea carbonaţilor cu mărire de volum. În urma reacţiilor chimice. acid cloric. acid cloros. • coroziunea prin levigare (Tip I) este cauzată de apele lipsite de duritate. coroziune prin cristalizare. • • Conform PC-1/1990 coroziunea betonului se pot clasifica în: • coroziune alcalină.5. acid hipocloros. până la saturare >3000…≤12000 >12000…≤24000 Nu este întâlnită în practică Moskvin V. De obicei acest tip de coroziune apare în prezenţa apelor carbonice a diverselor soluţii acide. (1952) a stabilit următoarele mecanisme ale coroziunii betonului: • coroziune de tipul I 2 . Apele uşoare (fără duritate) dizolvă şi spală la început hidroxidul de calciu şi apoi hidrosilicaţii şi hidroaluminaţii de calciu. p. Produşii rezultaţi pot fi solubili şi levigaţi sau nesolubili şi precipitaţi în mase gelice. produsă de gazele. (Ionescu I. • coroziune acidă. Dintre cei mai des întâlniţi se pot aminti: clorhidric. accelerând coroziunea. Pericolul apare atunci când masa de beton are în volumul său o suficientă reţea de microfisuri. industriale). apele cu dioxid de carbon. formic.). Acţiunea corozivă a acizilor are loc în medii cu pH < 6. acid percloric etc. reziduale. Prezenţa unor săruri care nu reacţionează direct cu componenţii betonului.. Acizii se găsesc în general în ape (naturale. sulfuros.

beton armat şi beton precomprimat. Materiale de construcţie. Teoreanu I. beton armat şi beton precomprimat. Antreprenorul (2000). NE 012-1999. Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton.Y. Contribuţii la implementarea unor tehnologii şi procedee tehnologie moderne pentru protecţia şi consolidare elementelor de construcţii. 43-45.. 12. Performance of Materials in Use. NE 013-2002. Construction Canada. beton armat şi beton precomprimat.. Degradarea Construcţiilor... Teodorescu M. NRCC-44757.. Zamfirescu D.. 1995. 1997. execuţie şi exploatare (urmărire şi intervenţii) privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor de oţel. Nedelcu N. Raharinaivo A. Ghid pentru inspectarea şi diagnosticarea privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi beton precomprimat. 14. pag. Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton. Făcăoaru I. Tertea I.. Brousseau R. August 1995. Dalban C..... 1. Ispas T. May 2001. 30 .. Protecţia anticorozivă a armăturilor I – Fenomenul de coroziune al armăturilor de oţel. 43.. 8.6. 11. Filimon I. 3. 4.. 1992.DURABILITATEA BETONULUI constă în cristalizarea sărurilor în porii betonului. 1964. Durabilitatea betonului armat. Mîrşu O.. Editura UTCB. Litvan G. no. Ilinoiu G.Oct. 2002. 24. Editura Tehnică 1986. 2. 1984. 1984. Editura Fundaţiei România de Mâine. Construction Canada. Budan C. 19. cu mărire de volum. Qian. Chesaru E. 18. 17. 3. 5. 1998. Durabilitatea Betonului. Forcasting the condition of a reinforced concrete structure under corrosion. Tehnologia lucrărilor de construcţii. Teză de doctorat. Materiale de construcţie. Durabilitatea betoanelor. Ilinoiu G.. 23. . Îndrumător pentru diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor. (Partea 1 – Beton şi beton armat). Simion Al. C 244-1993.. 1997. Canada.. UTCB.. 21. Protecţiile anticorozive în construcţiile industriale şi civile. 2003. 10. 1997. Bucureşti. 24. Proprietăţile şi tehnologia betoanelor.. Crăciunescu L.. Materiale de construcţie. Popa E. Postelnicu T. Avram C. UTCB. Steopoe Al. 20. Ed. Matrix Rom Bucureşti. Nr. Construcţii cu structură metalică. v. 22. 16. pag.. Teodorescu M. 1971. Cathodic Protection for Steel Reinforcement. S. Teză de doctorat. Construcţii Civile şi Industriale Anul III. Serbescu C.. 9. 2000. Nicolescu L. Sept.. PC-1/1990. pp.. Editura Tehnică. 7. 6. Editura UTCB. 36-37. 1984. GP 035-1998.. Rezistenţele şi deformaţiile betonului. Ilinoiu G. BIBLIOGRAFIE LA CAPITOLUL 1 1. 3. IABSE San Francisco. având ca rezultat distrugerea betonului în profunzime. octombrie 2001... Moldovan V. Editura Tehnică. 15. Building Science Insight. 13. Options for inhibiting corrosion in concrete bridges. Nr. Grimaldi G. Editura UTCB. 1982. Tehnică. 1.. Dima S. Vol.. Editura Tehnică.. Popa R.. Contribuţii în managementul şi ingineria proceselor de construcţii pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi consolidări a elementelor din beton.G. Popescu P. Editura Tehnică.. 24-26. Ghid de proiectare. Ionescu I.

betonul mai poate conţine adaosuri şi / sau aditivi”. betonul este „un conglomerat coerent alcătuit din piatră de ciment şi agregate”. în urma întăriri se formează matricea (piatră de ciment) care înglobează particule nehidratate de ciment. betonul este “un material compozit obţinut din amestecuri artificiale.. • Teoreanu I. Pe lângă aceste componente de bază. precum rezistenţa şi durabilitatea.. nisipului. cu rezistenţe mecanice şi fizico-chimice”. CONSIDERAŢII GENERALE Conform definiţiei date de Steopoe Al. Multe din caracteristicile betonului. betonul este „un material compozit obţinut prin omogenizarea amestecului de ciment. ciment şi apă. Figura 2-1. Imagine structură beton Sursă: Stutzman P.. betonul este „un amestec de pietriş. betonul este „un material compozit obţinut prin amestecul omogen al cimentului. • DEX (1998). pietriş sau piatră spartă şi apă. • Popa R. bine omogenizate. care după întărire are un aspect de conglomerat cu rezistenţe mecanice şi fizico-chimice”. pietrişului şi apei. agregate şi apă format prin întărirea pastei de ciment (ciment şi apă). nisip. (1982). care după întărire are un aspect de conglomerat.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR CAPITOLUL 2. depind de dezvoltarea în timp a legăturilor chimice şi fizice dintre particulele de ciment şi agregate. (1971). Moldovan V. bine omogenizate. care după întărire dau un material cu aspect de conglomerat”. aditivi şi / sau adaosuri minerale. . care se transformă prin uscare într-o masă foarte rezistentă şi se foloseşte în construcţii”. betoanele sunt “amestecuri bine omogenizat de liant. (1964).1. Astfel. Nicolescu L. aer şi apă. • NE 012-1999. ale căror proprietăţi se dezvoltă prin hidratarea şi întărirea cimentului”. Dintre alte definiţii date betonului se pot reţine următoarele: • Avram C. CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR 2. 1993 31 . la care se adaugă în situaţiile motivate tehnic. (1984). Teodorescu M. • NE 013-2002. nisip. betonul este „un material compozit obţinut din amestecuri artificiale.

70 kcal/mhoC. 2. .betoane cu diferite tipuri de agregate naturale (balastieră. .beton foarte greu . . . drumuri.). • după modul de întărire: . CIMENTUL 2. de natură bazică. CARACTERISTICI STRUCTURALE ŞI DE COMPOZIŢIE ALE CIMENTULUI PORTLAND Cimentul este un material pulverulent (având dimensiunile particulelor de 0.agresive (mediu marin. agregatului. • după densitate aparentă: .betoane de izolaţie cu λ ≤ 0. Rc <15…45 N/mm2. 3 transformarea reversibilă a unui gel în sol 32 . agricole. aditivilor): . .5 până la 50 μm).betoane rezistente acţiunii chimic . • după modul de compactare: .beton având densitate aparentă în stare uscată (105 oC) mai mare de 2500 kg/m3.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR Clasificarea betoanelor se poate realiza după mai multe criterii.beton uşor . . Amestecat cu apa formează paste tixotrope3. • după domeniile de utilizare: pentru construcţii civile. instabil din punct de vedere chimic.betoane de izolaţie – rezistenţă λ ≤ 0. . .betoane cu punere în lucrare prin injectare.betoane compactate mecanic. hidrofil. .betoane cu punere în lucrare prin pompare.30 kcal/mhoC. industriale.). naturale sau artificiale etc.betoane cu punere în lucrare obişnuită.betoane refractare rezistente la T = 1100 oC….betoane cu punere în lucrare turnare sub apă etc.2.betoane cu întărire accelerată prin tratare termică.1.beton având densitate aparentă în stare uscată (105 oC) de maximum 2500 kg/m3. decorative etc.betoane cu întărire normală. rezistente la sulfaţi. dispersă). . concasaj etc. .2. împotriva radiaţiilor. • după modul de armare: betoane simple sau armate (cu armătură elastică. care fac priză şi se întăresc în timp. . formând “piatra” de ciment. .betoane cu agregate uşoare (poroase.betoane cu punere în lucrare prin torcretare. construcţii hidrotehnice. Rc < 10 N/mm2. .betoane compactate manual. • după capacitatea de izolaţie termică şi rezistenţă la mediile chimice agresive: . dintre care se pot menţiona: • după compoziţie (tipul liantului. .betoane cu lianţi organici (răşini sintetice).beton cu densitate normală (semigreu şi greu) . antiacide etc.betoane cu lianţi minerali (ciment cu sau fără adaos).1300 oC.). • după modul de punere în lucrare: . adaosului.betoane cu lianţi pe bază de zgură şi cenuşi active.betoane foarte refractare rezistente T > 1300 oC. rigidă.beton având densitate aparentă în stare uscată (105 oC) de maximum 2000 kg/m3. .

datorită evenimentelor furtunoase care au însoţit prăbuşirea orânduiri sclavagiste. deoarece se asemăna cu piatra de Portland . a obţinut patentul pentru “cimentul Portland”. oamenii de ştiinţă s-au educat şi instruit. Astfel. prin reacţiile chimice ce au loc în procesul de fabricaţie. . piatră spartă. 10 μm 33 . Aspdin J.. un zidar din Anglia. Produsul obţinut de către romani.2. 1993 Figura 2-3. care după amestecarea cu apă face priză şi se întăreşte. (Opriş S. începând cu secolul al XVIII–lea. STRUCTURA CLINCHERULUI Cimentul Portland este un material mineral. b. secţiune 320 μm (x 350). studiind experienţa lumii antice care a avut o deosebită importanţă în dezvoltarea gândirii tehnice.2. XVI). Începând cu epoca Renaşterii (sec. şi a măcinat fin amestecul. datorită revoluţiei industriale. a pus bazele progresului în domeniul tehnologiei cimentului şi al lucrărilor de construcţii din beton şi beton armat. Granulă de clincher Sursă: Stutzman P.un calcar exploatat pe insula Portland aflată pe coasta Britanică. Aspdin J. a început dezvoltarea reală a preocupărilor legate de cercetarea şi aplicarea noilor descoperiri ale cimentului. Ceea ce a rămas din această moştenire (păstrată întro mare măsură datorită Bizanţului şi apoi a arabilor) a fost adaptat nevoilor şi cerinţelor societăţii feudale medievale. 1994) Figura 2-2. numeroase realizări ale moşteniri ştiinţifice a lumii antice au fost îngropate pentru multe secole. 2. Inventatorul a încălzit într-un cuptor un amestec de calcar şi argilă. fin măcinat. În perioada Evului Mediu. calcarul şi tuful vulcanic de către romani şi greci.ciment Portland. realizând cimentul hidraulic: numit de către el . sub ruine.. varul. care după întărire îşi conservă rezistenţa şi stabilitatea şi sub apă. De abia. Datorită aceste invenţii.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR Încă din antichitate o serie de lianţi naturali. în anul 1824. destinaţi să lege într-un tot elementele aflate sub formă de particule sau bucăţi erau folosiţi în construcţii: gipsul de către egipteni şi argila. tuf vulcanic şi apă a fost denumit “caementum” – “ciment” sau “mortarium” – “mortar”. din amestecuri de nisip. (NE 013-2002) Cimenturile Portland se obţin din măcinarea fină a clincherului Portland sau a clincherului Portland împreună un mic adaos de gips şi / sau alte substanţe pentru reglarea timpului de priză. a. Imagini particule de ciment.

la temperaturi ridicate. precum faze cristaline mixte şi faze independente (substanţe chimice de însoţire a clincherului). • topirea parţială a materialului şi umplerea parţială a porilor este denumit clincherizare. Faza de clincherizare. este denumit refractaritate (când temperatura depăşeşte 1600 oC). semiuscată sau uscată). 2-2 şi 2-3). respectiv: • dozarea amestecului de materii prime în funcţie de capacităţile instalaţiei. este numită clincherizare (arderea clincherului). datorate reacţiilor de formare a componenţilor mineralogici. până la clincherizare4 a unui amestec brut şi omogenizat. La încălzirea progresivă.. • răcirea clincherului (cristalizarea amestecului mineral). decarbonatarea şi clincherizarea propriu-zisă.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR Tabel 2-1. Componenţii mineralogici ai clincherului. II. precum şi de caracteristicile instalaţiei de fabricare a clincherului. care determină proprietăţile cimentului. nu sunt combinaţii pure (datorită naturii mineralogice a materiilor prime. • uscarea (deshidratarea). ele conţin. IV. componenţi altor faze. în funcţie de natura lor. 1994. materialele componente suferă modificări fizico-chimice. de obicei din calcar şi argilă (Opriş S. din constituenţi. preîncălzirea. Faza de deshidratare. La aceste temperaturi. semiumedă. Indiferent de materiile prime folosite şi de modul de preparare (pe cale umedă. a tratamentului termic şi a răcirii clincherului). materialele neorganice pot prezenta unul din următoarele fenomene: • mărirea porozităţii din cauza evaporării apei de cristalizare. în cantităţi mici. 4 34 . Faza de încălzire. la temperaturi de 1450-1550 oC. • deformarea unor materiale sub propria greutate.5 Clincherul Portland este fabricat prin arderea în cuptoare speciale rotative. Compoziţia mineralogică a clincherului de ciment Portland Component mineralogic % CaO3 60-67 SiO2 19-24 Al2O3 4-7 Fe2O3 2-6 MgO 4-5 SO3 3 P2O5 1. Dacă umplerea porilor este aproape completă. fenomenul se numeşte vitrificare (când porozitatea se consideră a fi mai mică de 2%). aglomerându-se şi fuzionând în granule numite clincher care au dimensiunile cuprinse între 5 până la 25 mm (fig. III.. 1994). Faza de decarbonatare. (când porozitatea se consideră a fi mai mică de 8%). 1000 800 400 0 0 I 800 II 1250 3350 III 3700 4200 KJ/Kgcl IV Sursă: Opriş S. succesiunea principalelor faze şi procese fizico-chimice pe care le suferă amestecul de materii prime în procesul de obţinere a clincherului este acelaşi. Q [oC] 1400 Figura 2-4. a modului de realizare a amestecării. Variaţia temperaturii în procesul de obţinere a clincherului I. faza procesului tehnologic de producţie în care amestecul de materii prime este transformat prin prelucrări prin ardere într-un compus mineralogic.

notat simbolic C4AF. sunt: • silicatul tricalcic ( 3CaO·SiO2). Figura 2-5. • oxidul de calciu (CaO). Imagini microscopice ale clincherului şi cimentului. • aluminoferitul tetracalic (4CaO·Al2O3·Fe2O3).2. C2S rugoase şi faza interstiţială C4AF C4AF (alb). 2001 respectiv C3A (secţiune 200 µm). C3A (gri).5 N/mm2. • silicatul bicalcic (2CaO·SiO2). notat simbolic C2S.5 şi 52. denumit brownmillerit. Aceşti compuşi se transformă prin reacţii de hidratare . Clasele standardizate de rezistenţă la compresiune ale cimenturilor Portland. C2S (albastru). denumit alit. precum alcalinii de sodiu şi potasiu (Na2O·8CaO·3Al2O3 şi K2O·23CaO·12HO2).3. determinate după timpul de întărire de 28 de zile. structura cimentului întărit. care prezintă solubilitate mică în apă. diametre mici de particule (sub 1μm). • masa vitroasă (resturi de topitură necristalizată din cauza răcirii rapide). C3S rotunjite. • alţi compuşi. feruginoase (Fe2O3)).CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR a.hidroliză în silicat de calciu hidratat amorf şi hidroxid de calciu cristalin. notat simbolic C3S. Componenţi mineralogici ai cimentului Portland. 42. care apar în cazul folosirii unor materii prime cu conţinut peste limitele admise de sodiu şi potasiu. aluminoase Al[OH]3. Principalii componenţi mineralogici ai cimentului Portland Sursă: NISTIR 6962 2. dioxid de siliciu SiO2. • oxidul de magneziu (MgO). • aluminatul tricalcic (3CaO·Al2O3) notat simbolic C3A. structura clincherului (secţiune 100 µm): b. în esenţă. Sursă: Stutzman P. c. 35 . un amestec de silicaţi şi aluminaţi de calciu (oxid de calciu CaO. denumit celit. denumit belit.5. sunt 32. COMPOZIŢIA MINERALOGICĂ Cimenturile Portland reprezintă. compuse din cristale de detaliere pe culori C3S (maro). oxid de aluminiu Al2O3) şi adaosuri (silicioase.

. Neville A. Opriş S. Ispas T. 1984.. 2003 180 zile Curbele din figura 2-7. Căldură de hidratare J/g 0 3 7 28 180 zile Tabelul 2-2 şi figura 2-6 indică diferenţe foarte mari atât între cantitatea de căldură cât şi între viteza de degajare a acestuia de către componenţii cimentului.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR C3A C3S C4AF C2S Hidratarea cimentului este un proces exotermic. M. Ionescu I. Prin ponderea diferită a componenţilor se pot obţine diverse tipuri de ciment. Teodorescu M. sau cu degajare mare de căldură utilizate la turnarea betonului pe timp friguros ori tratate termic etc. 1994.. Component mineralogic Căldura de hidratare (J/g) 7 zile 28 zile 460 485 105 167 661 866 251 377 Rezistenţa la compresiune MPa C3S C2S C3A C4AF Apă legată (%) 3 zile 406 21 590 92 C3A C4AF C3S 90 zile 519 184 929 414 C3S C4AF C2S C2S C3A 0 3 7 14 28 zile 0 3 7 28 Figura 2-7. Căldura de hidratare a cimentului este aproximativ egală cu suma căldurilor de hidratare a componenţilor. Ispas T. în scopul ameliorării continue a structurii betonului... Ionescu I. 1994.. 2003. Creşterea rezistenţei la compresiune a componenţi mineralogici ai cimentului portland componenţilor mineralogici Sursă: Popa R. 1997. Opriş S. dar şi faptul că prezenţa unei umidităţi ridicate în amestec este necesară un timp cât mai îndelungat. Viteza de hidratare a principalilor Figura 2-8. 1997.. care hidratează lent. 36 . Figura 2-6. cu degajare de căldură. indică o viteză diferită de hidratare a componenţilor cimentului. M.. Umiditatea trebuie să asigure întreţinerea proceselor de hidratare a componenţilor mineralogici.... Neville A. Căldura de hidratare a componenţilor mineralogici ai cimentului.. ceea ce este în favoarea realizării proprietăţilor fizico – chimice ale acestuia şi a durabilităţii sale.. recomandate în structurilor masive etc. 1984. Viteza de degajare a căldurii componenţilor mineralogici ai cimentului Sursă: Popa R. Teodorescu M. Cantitatea de căldură cea mai mare se eliberează prin hidratarea C3A şi a C2S. cu degajare mică de căldură... Tabel 2-2.

2.1] 2C3S + 6H = C3S2H3 + 3CH [2. 5μm (după 2 zile). figura 2-8. Microscopie electronică: a. Evoluţia hidratării în timp a granulelor de ciment. Aceşti componenţi sunt cunoscuţi sub notaţia de C-S-H (C3S2H3) şi CH. constituită din apă sau soluţii (cu compoziţie şi concentraţie diferită) sub formă absorbită sau liberă. Structura pietrei de ciment întărite se poate clasifica în trei faze principale: • faza solidă. se poate observa că. pelicula de geluri are o grosime de două ori mai mare decât particule de ciment din care provine. la diferite interval de întărire. în timp. În contact cu apa. modificări importante reologice ale pastei de ciment. • faza gazoasă. [2. iar hidratarea lor este reprezentată de ecuaţiile chimice [1] şi [2]. formă şi dimensiuni) pentru acelaşi ciment.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR În ceea ce priveşte variaţia rezistenţei la compresiune. produşii de hidratare – hidroliză formând. 37 .2] 2C2S + 4H = C3S2H3 + CH Dacă se urmăreşte microscopic desfăşurarea procesului de hidratare a particulelor de ciment. Astfel. alcătuită din granule nehidratate şi produse de hidratare diferite (ca structură. Se constată că. capilari. limita de curgere şi vâscozitatea plastică a pastei de ciment cresc continuu. structura pietrei de ciment. după amestecarea cimentului cu apa. 10 μm (după 7 zile) 5 studiul curgerii lente şi a deformării în timp a corpurilor solide sub acţiunea forţelor exercitate asupra lor. evidenţiază importanţa C3S în primele zile şi următoarele 4-5 săptămâni de la preparare şi a C2S după acest interval de timp. atunci când granulele de ciment intră în contact cu apă reacţionează întâi aluminatul tricalic (C3A). formând etringit (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O). silicaţii de calciu (C2S şi C3S) reacţionează cu moleculele de apă formând hidrosilicaţi de calciu (3CaO·2SiO2·3H2O) şi hidroxid de calciu (Ca[OH]2). care formează o peliculă în jurul granulelor de ciment. compoziţie. care se dizolvă şi se cristalizează în stare hidratată. Sub aspect reologic 5 .4. HIDRATAREA CIMENTULUI Procesele fizico-chimice care au loc în sistemul ciment Portland – apă. a b Figura 2-9. În acelaşi timp. s-a format un sistem de granule de ciment învelite în pelicule de geluri aflate într-o soluţie de aluminat tricalic (C3A). b. constituită în porii de gel. concomitent. • faza lichidă. sferici şi fisuri. Aceste procese determină. sunt deosebit de complexe. 2. reacţionează şi silicatul tricalcic (C3S).

imagine la microscop (2000 X) după 7 zile după 28 zile 38 . imagine la microscop (1000 X) după 7 zile după 28 zile după 1 zi d. Amplificare progresivă a imaginilor electronomicroscopice ale detaliilor structurale a evoluţiei în timp a microstructurii cimentului Sursă: Stutzman P..CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR De menţionat este faptul că. 1993 după 1 zi a. proprietăţile cimentului întărit depind de volumul de geluri şi cristale care se formează în timpul proceselor de hidratare . imagine la microscop (250 X) după 7 zile după 28 zile după 1 zi b. Din acest motiv.hidroliză. imagine la microscop ( 500 X) după 7 zile după 28 zile după 1 zi c. Figura 2-10. hidratarea granulelor de ciment se realizează numai pe o adâncime de câţiva microni (aproximativ 15% din volumul său).

după conţinutul şi natura adaosurilor: cimenturi fără adaos şi cimenturi cu adaos. de sondă. rezistente la agresivitatea sulfatică. ciment Portland compozit (tip II). cimenturi albe şi colorate. diferenţiate în funcţie de procentul de clincher şi adaosuri folosite în fabricaţie: ciment Portland (tip I). cimenturi pentru elemente prefabricate şi cimenturi pentru domenii cu condiţii specifice (de ex.5. SR EN 196-2/1995 şi SR EN 197-1/2002 Tipuri principale Puzzolană Naturală P Naturală calcinată Q Silicioasă V Calcică W Notare tipuri de ciment uzuale CEM I Ciment Portland Ciment CEM Portland cu II zgură Ciment Portland cu silice ultrafină Ciment Portland cu puzzolană Ciment Portland cu cenuşă zburătoare Ciment Portland cu şist calcinat CEM I CEM II/A-S CEM II/B-S CEM II/A-D 95-100 - 6-10 - - - - - - - 80-94 6-20 65-79 21-35 90-94 - CEM II/A-P CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q CEM II/A-V CEM II/B-V CEMII/A-W CEMII/B-W CEM II/A-T CEM II/B-T 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 - - 6-20 21-35 6-20 21-35 6-20 21-35 - 6-20 21-35 6-20 21-35 - - 39 Componente auxiliare minore Zgură de furnal S Compoziţie (procente de masă a) Componente principale Cenuşă Şist calcinat zburătoare T Şist calcinat T Calcar Silice ultrafină D Clincher K LL L 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 . ciment de furnal (tip III). 2003.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR 2. după domeniile de utilizare: cimenturi pentru construcţii obişnuite.2. expansive pentru etanşări la lucrări speciale. Conform NE 012-1999. cimenturile Portland se clasifică în următoarele grupe.: hidrotehnice. rezistente la temperaturi ridicate).. cimenturi Portland alitice şi cimenturi Portland belitice. ciment puzzolanic (tip IV) şi ciment compozit (tip V). Tabel 2-3. SR EN 196-2/1995 şi SR EN 197-1/2002. Principalele tipuri de ciment Sursă: Teodorescu M. construcţii rutiere. TIPURI DE CIMENT Principalele criterii de clasificare ale cimenturilor sunt: • • • după caracteristicile clincherului: cimenturi Portland normale.

.5 şi 52..... determinate în conformitate cu standardul SR EN 196-1:1995 fie la 2 zile......... în cimenturile puzzolanice CEM IV/A şi CEM IV/B şi în cimenturile compozite CEM V/A şi CEM V/B componentele principale altele decât clincherul trebuie să fie declarate în denumirea cimentului Observaţie: Simbolurile care definesc un anumit ciment sunt: • I......CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR Compoziţie (procente de masă a) Componente principale Cenuşă Şist calcinat zburătoare T Silice ultrafină D Puzzolană Naturală P Naturală calcinată Q Silicioasă V Şist calcinat T Calcar Componente auxiliare minore Tipuri principale Calcică W Notare tipuri de ciment uzuale Zgură de furnal S Clincher K Ciment Portland cu calcar Ciment Portland compozit Ciment de furnal CEM II/A-L CEM II/B-L CEMII/A-LL CEM II/B-LL CEM II/A-M CEM II/B-M 80-94 65-79 80-94 65-79 80-94 65-79 - 6-20 21-35 6-20 21-35 ........... 0-5 Ciment CEM V/A 40-64 18-30 ......... Fineţea de măcinare (SR 227/2-98.... SR EN 196-6/94) influenţează viteza de hidratare a particulelor...5.. fineţe de măcinare........... Densitatea absolută a cimentului Portland variază între 3050…3150 kg/m3 în funcţie de compoziţia mineralogică a cimentului.. LL L 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 CEM III/A 35-64 36-65 0-5 CEM III/B 20-34 66-80 0-5 CEM III/C 5-19 81-95 0-5 Ciment CEM IV/A 65-89 ......... 11-35 . II............... Se exprimă cantitativ prin suprafaţa specifică... 0-5 CEM puzzolanic CEM IV/B 45-64 IV . 40 ..................În cimenturile Portland compozite CEM II/A-M şi CEM II/B-M........................ ...... stare de conservare....31-50 . 42...... III..........18-30 .. 2. IV şi V – reprezintă tipul principal de ciment.Proporţia de silice ultrafină este limitată la 10 %........ căldură de hidratare............. uzual cuprinsă între 3000 (cm2/g) cimenturi obişnuite…5500 (cm2/g) .... 0-5 a .. c . • N şi R – simboluri pentru rezistenţa la compresiune iniţială uzuală (N) şi pentru rezistenţă la compresiune iniţială mare (R)........ CARACTERISTICILE ŞI PROPRIETĂŢILE CIMENTULUI PORTLAND Cimenturile folosite la prepararea betoanelor se caracterizează prin: densitate.... fie la 7 zile şi trebuind să cuprindă condiţiile din anexa 1..2..cimenturi cu întărire rapidă......5 – sunt clasele de rezistenţă standard la compresiune la 28 zile exprimate în MPa şi determinat în conformitate cu SR EN 196-1:1995..Valorile din tabel se referă la suma componentelor principale şi auxiliare minore..6-20 . durabilitatea şi contracţia şi expansiunea.. b .....................6. • 32... 0-5 CEM compozit V CEM V/B 20-38 31-50 . Astfel.... CEM III 2.. 21-35 .. timp de priză. rezistenţă mecanică.... dintre principalele proprietăţi ale cimentului se pot enumera: 1... 36-55 .

al începerii prizei cimentului. Dezvoltarea în timp a căldurii de hidratare Component mineralogic C3S C2S C3A C4AF 3 zile 406 21 590 92 Căldură de hidratare (J/g) 7 zile 28 zile 460 485 105 167 661 866 251 377 90 zile 519 184 929 414 Căldură de hidratare J/g C3A C3S C4AF C2S 0 3 7 28 180 zile 5.. care indică faptul că după amestecarea cimentului cu apa. 2003. procesul de priză este însoţit de schimbări de temperatură în pasta de ciment. 1997. Timpul de priză (SR EN 196/3-95) – produşii de hidratare-hidroliză formează.. conţinutul de adaos. Figura 2-11. Priza falsă diferă de priza normală 41 . este cea care se degajă în timpul reacţiilor chimice care au loc în pasta de ciment.96). funcţie de gradul de alterare a acestora. prin păstrare. precum şi a pierderii fazei lichide a gelurilor. • stadiul II de alterare care indică alterare parţială – evidenţiat prin formarea de cocoloaşe (bulgări). priza falsă indică o rigidizare accentuată prematură.. 4. după câteva minute de la amestecarea cimentului cu apa. Tabel 2-4. 2-12). fineţea de măcinare. structura pietrei de ciment prin modificări reologice ale pastei. Starea de conservare (SR EN 196-6/94). Ionescu I. Teodorescu M. de aceea este necesar a se stabili aceste caracteristici generale pentru fiecare tip de ciment folosit.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR 3. limita de curgere şi vâscozitatea plastică a pastei de ciment cresc continuu. începutul prizei corespunde unei creşteri rapide a temperaturii. indicând existenţa unui sistem structurat şi nu a unui fluid plastic. alterarea cimentului. • stadiul III de alterare care indică alterare totală – evidenţiat prin formare de piatră de ciment. Sub aspect termic. Cantitatea de căldură este dependentă de componenţi mineralogic ai cimentului. respectiv de C3A şi C3S.. iar sfârşitul prizei unei temperaturi de vârf. dar păstrează reţeaua celulară nemodificată. conducând spre o structură poroasă. Ispas T. care sfărâmă parţial la strângerea lor între degete. raportul A/C. care se sfărâmă uşor şi integral la strângerea lor între degete. parametrii reologici au salt brusc. o hidratare prematură şi. în funcţie de evoluţia hidratării. este determinată de hidrofilia granulelor de ciment şi umiditatea mediului care provoacă. 1994. Spre deosebire de priza normală. Opriş S.. trei stadii: • stadiul I de alterare care indică început de alterare . în timp. Viteza de dezvoltate a căldurii de hidratare Sursă: Popa R. (fig. M.evidenţiat prin formarea de cocoloaşe (aglomerări) ale particulelor de ciment.. Neville A. Căldura de hidratare (SR 227/5. În acest moment. 1984. Datorită creşterii şi împâslirii cristalelor. Începutul şi sfârşitul prizei cimenturilor diferă după compoziţia mineralogică. care sunt puternic exotermi (aproximativ 500 j/g). După gradul de alterare se pot distinge. Starea de conservare se apreciază prin examinarea probelor de ciment. pasta de ciment se rigidizează şi îşi reduce volumul la uscare..

reprezintă realizarea unui salt important ai parametrilor reologici. o clasă cu rezistenţă iniţială normală – notată (N) şi o clasă cu rezistenţă iniţială mare – notată (R ). fineţea de măcinare. toate procesele fizico-chimice decurgând normal.5…52. raportul A/C etc. determinate după timpul de întărire de 28 de zile.5 R ≥ 20..CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR prin faptul că nu este însoţită de o degajare importantă de căldură. Formaţiunile C-S-H acoperă granulele. determinând rigidizarea acestuia. conţinutul de adaos. 2003 42. Timpul de priză (SR EN 196-3/97). începutul prizei nu trebuie să se producă mai devreme de 45 min. Cerinţele fizice ale cimenturilor uzuale Clasa de rezistenţă 32. Începutul şi sfârşitul prizei cimentului variază în funcţie de compoziţia mineralogică a fiecărui tip de ciment.0 Sursă: Buchman I. Sursă: NRC. Clasele standardizate de rezistenţă la compresiune ale cimenturilor Portland. Ea se poate datora unor condiţii neadecvate de fabricaţie sau de depozitare. fără adăugare de apă.5 şi 52. Figura 2-12. Reamestecarea pastei de ciment. Hidratare anormală a C3A poate conduce la priză rapidă. Rezistenţa mecanică (SR EN 196/1-95).0 Rezistenţă la compresiune (N/mm2) Începutul de priză (min. Mecanismul prizei cimentului. pierdere de consistenţă şi incompatibilitate ciment-aditiv.5 N ≥ 10. Tabel 2-5.5…52.5 R ≥ 20.5 R ≥ 10. însoţit de degajare puternică de căldură. Schema formării structurii cimentului Priza timpurie se poate clasifica în: priză falsă – întărire prematură a cimentului.) iniţială standard 2 zile 28 zile - 32. şi mai târziu de 10 ore. priză falsă. produşii rezultaţi din hidratare se formează în jurul granulelor de ciment.5 N/mm2. formând punţi. Conform standardelor în vigoare. nefiind afectate proprietăţile amestecului proaspăt sau întărit.5 ≥60 ≥ 52. a. plasticitatea iniţială nu se poate redobândi prin reamestecare. scurte sau lungi. fără degajare puternică de căldură.5 N ≥ 20. 42. de etringit.5 ≥ 45 6. sunt 32.0 52.0 52. prin formarea unui sistem structurat (schelet rigid) şi nu a unui fluid plastic.. b. restabileşte consistenţa acestora.5. 42 . Figura 2-12 prezintă hidratarea-hidroliza cimentului. plasticitatea (consistenţa) iniţială se poate redobândi prin reamestecare fără adăugare de apă şi priza rapidă – pierderea plasticităţii imediat după prepare.5 N 32. 1999. Funcţie de rezistenţa iniţială pentru fiecare clasă sunt definite.0 42. Începutul prizei cimentului.5 ≥ 75 42. formând cu trecerea timpului cristale aciculare.

1994. piatră spartă (7…71 mm). balast (0…31 mm sau 0…71 mm). 2. roci magmatice formate din rocă topită (magmă) pe. îngheţ-dezgheţ repetat. având loc datorită pierderii apei în exces. Contracţia însoţită de microfisurare este o proprietate a cimentului. mare – pietriş (7…71 mm). Expansiunea cimentului are loc datorită apariţiei hidroxizilor. Rezistenţa la compresiune caracterizează calitativ cimentul. 1984.. determinând clasa de rezistenţă la compresiune exprimată în N/mm2. permeabilităţii etc. Domeniul de utilizare: refractare. acidorezistente. Natura petrografică şi mineralogică (SR EN 932-3. AGREGATE Agregatele sunt materiale inerte. decorative etc.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR Rezistenţă la compresiune (MPa) Obţinerea rezistenţelor mecanice se realizează în funcţie de participarea componenţilor mineralogici. 71…125 mm). presiuni ridicate de cristalizare. Opriş S. Durabilitatea este o noţiune extrem de complexă şi care poate fi definită sumar ca fiind capacitatea cimentului de a satisface exigenţele pentru care acesta a fost proiectat şi executat şi pus în lucrare. Principalele criterii de clasificare ale agregatelor (STAS 1667-76. STAS 2386-79. Figura 2-13.. Acestea din urmă se pot repartiza în două categorii: roci plutonice şi hipoabisale. provenit din sfărmarea naturală a rocilor: mărunt – nisip (0…7 mm). Mărimea granulelor: a. 3.. a prezenţei ghipsului (expansiune sulfatică) şi prezenţei unor impurităţi care determină la apariţia fenomenului de îngheţ-dezgheţ. granulare care în amestec cu un liant. Ispas T. STAS 667-97) sunt: 1. piatră mare (71…125 mm).. provenit prin sfărmarea artificială a rocilor: nisip de concasare (0…7 mm).3. b. o perioadă cât mai îndelungată de timp sub acţiunea fizico – chimico – mecanice luate în considerare la proiectarea lui. în urma reacţiilor chimice de hidroliză. ordinea descrescătoare fiind: C3S-C2S-C3A-C4AF. Contracţia şi expansiunea sunt fenomene ale inconstanţei de volum care apar la priza şi întărirea cimentului. Rocile plutonice sunt formate al adâncime.. se folosesc la prepararea mortarelor şi betoanelor de ciment şi la alte lucrări de construcţii.1998): a. Creşterea rezistenţei la compresiune a componenţilor mineralogici ai cimentului Sursă: Popa R. 1998) 8. exces de apă care este determinat de existenţa unei fineţi mari de măcinare a cimentului. Aceste acţiuni pot fi de tipul: solicitărilor mecanice. sau sub crusta terestră. Teodorescu M. STAS 662-89.. Ionescu I. 1999. . C3S C4AF C2S C3A 0 3 7 28 180 zile 7. C. (Dobre R. dar şi a compoziţiei mineralogice a cimentului. utilizată la obţinerea pastei de ciment. în mase mari şi se caracterizează prin 43 . 2.

Structură: compact sau poros. bazalt etc. alungită). gabrou. gresie şistoasă. Forma granulelor: pietriş (cu forma rotunjită şi suprafaţa relativ netedă). slenit. 4. De ex. dolomită. granulit. Ele se pot forma. melafir. pietriş 7…71 mm. Agregate monogranulare şi bigranulare 2. andezit. brecie. calcar. balast – amestec natural de nisip şi pietriş 0…31 mm sau 0…71 mm) sau din sfărmarea artificială a rocilor . sub crusta terestră şi au o structură cristalină fină.. la adâncime redusă. arcoză. roci metamorfice formate din roci preexistente sub acţiunea căldurii şi /sau presiunii din crusta terestră. ardezie cuarţoasă. de asemenea. lamelare. Rocile vulcanice sau extrusive se formează din lave sau din elemente piroclastice la suprafaţa pământului şi au o structură foarte fină sau sticloasă. 9. De ex. se pot menţiona: rezistenţele mecanice. fiind în general întrepătrunse. piatra spartă 7…71 mm. şist argilos. De ex. 44 . aderenţa. granulozitatea. aciculare) sau artificiale (formă cubică. porfirit. gnais. Figura 2-14. concreţionat etc. porfir. cuarţit. ipsos.3. granit. 8.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR structura lor cristalină grosieră. Provenienţă: din sfărmarea naturală a rocilor (nisip 0…7 mm. c. grauwacke. chert. densitatea. roci sedimentare formate la suprafaţa pământului prin acumularea sau precipitarea elementelor ce rezultă din alterarea şi eroziunea rocilor deja existente. siltstone. Granulozitate: granulozitate continuă sau granulozitate discontinuă. calcit. plate. absorbţia de apă şi umiditatea suprafeţei etc. segregarea.1. trahit. Formaţiunile pot rămâne mobile sau sunt solidificate. prin acumularea de resturi organice. anhidrit. marmură etc. cuarţit. 5.concasare (nisipul de concasare 0…7 mm. cretă. densitate în grămadă / vrac (ρg). forma şi textura suprafeţei. 6. b. ovoidală.. naturale (formă sferică. ale căror cristale sunt vizibile clar cu ochiul libere. piatra mare 71…125 mm. amfibolit. paralelipipedice. Structura rocilor metamorfice fiind de regulă anizotropă. densitatea aparentă (ρa). PROPRIETĂŢILE ŞI CARACTERISTICILE AGREGATULUI Dintre principale proprietăţile ale agregatelor. diabaz. piatră spartă şi nisip ( cu formă neregulată unghiulară şi suprafaţă aspră). 7. corneană. Densităţile (STAS 4606-1980): densitatea reală (ρ). Numărul fracţiunilor granulometrice: monogranular sau bigranular. Rocile hipoabisale formează corpuri mai mici. responsabile de transformările mineralogice şi structurale. diorit. piatra spartă mare 71…125 mm).

B şi C. 1995. în cantităţi şi dimensiuni corespunzătoare. Dacă se tinde să se adopte o curbă de granulozitate cu un conţinut ridicat de parte fină. aspectul va deveni poros şi rugos.. necesitând consum ridicat de ciment şi de apă. Granulozitate discontinuă Sursă: Ivanov I. pe grafice gata imprimate. reprezintă repartiţia procentuală (în greutate) a diferitelor sorturi (elementare sau granulare) care alcătuiesc agregatul natural. dar şi o arie totală a agregatului minimă. întrucât fracţiunile lipsă apar pe curbă sub forma unor drepte orizontale. 1986). Aceasta este posibil prin amestecarea nisipului cu pietrişul. Curbe de granulozitate A. precum: compresiune (sfărmare a pietrei în stare naturală. Figura 2-15 şi 16 indică faptul că proporţiile dintre fracţiunile granulare se vor stabili după criteriul economic. astfel încât să se obţină un volum minim de goluri în beton. Granulozitatea optimă a agregatului. astfel încât volumul de goluri dintre particule să fie cât mai mic. Figura 2-15. aria totală a agregatului va fi mare. exprimată în procente din masa totală a agregatului uscat. Dacă se tinde să se adopte o curbă de granulozitate cu un conţinut scăzut de parte fină. Granulozitate continuă. curba B şi C). este dată de gradul de compactitate a acestuia. Curbele granulometrice reprezentă rezultatul analizei granulometrice a întregii cantităţi de agregat. cantitatea de material care trece prin sită (sau ciur). Proporţia diferitelor granule (însumarea granulelor până la mărimea dată) sau curbele granulometrice care indică dacă distribuţia mărimii granulelor este optimă (Cărare T. Granulozitatea dorită se poate obţine prin sortarea agregatelor prin ciuruire cu site de diferite ochiuri. în funcţie de natura agregatelor. Limitele de granulozitate pentru diferite clase de betoane sunt date de către normativul NE 012-99. cu rezistenţe mecanice scăzute. raportată la două axe rectangulare de coordonate. Curba de granulozitate a unui material granular cu granulozitate continuă (fig. îngheţ-dezgheţ etc. Rezistenţele mecanice (STAS 4606-1980). curba A) diferă de cea a unui material cu granulozitate discontinuă (fig. având trasate. cu consecinţe negative asupra calităţii şi a costului final. 45 . de obicei... influenţează proprietăţile betoanelor întărite. care împart câmpul graficului în 3 sau 4 zone. curbele de granulozitate. Căpăţână Al...CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR 1. 2. 2-15. având în abscisă mărimea ochiului sitei (sau a ciurului) (mm). Granulozitatea agregatului (STAS 1667-76). două sau trei curbe limită. se reprezintă. sau prin şoc mecanic în stare uscată). 2-15. iar în ordonată.

Clasificarea principalelor formelor ale particulelor de agregat: rotunjită. 5.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR Figura 2-16. dacă sunt bine compactate. Densitatea aparentă (ρa). granulară. Densitatea (STAS 4606-80). De preferat. Volumul absolut = Numai volumul masei solide. rugoasă. x 1760). 46 . cristalină şi cu structura în fagure. Forma granulelor şi textura suprafeţei. Detaliu interfaţă pastă ciment – nisip. Agregatele pot fi clasificate în funcţie de: • • • • • • Densitatea reală (ρ). angulară. fiind folosirea de agregate rugoase. Agregate angulare şi rezistenţe mai mari. solzoasă. Astfel. Clasificarea principalelor texturi ale particulelor de agregat: sticloasă. granulele de formă rotunjită dau betoane uşor lucrabile. granulele colţuroase. Figura 2-18. alungită. Aderenţa agregatului are o importanţă deosebită în realizarea conlucrării cu piatra de ciment. rezistente şi eterogene din punct de vedere mineralogic. neregulată. rotunjite Textura suprafeţei agregatului influenţează aderenţa liantului de agregat. netedă. Densitatea în grămadă / vrac (ρg) – în stare afânată sau îndesată. granulele alungite dau betoane având rezistenţe mai reduse cu 20…25% faţă de betoane realizate cu granule rotunjite deoarece nu pot fi bine compactate. obţinute prin concasare dau betoane cu Figura 2-17. Microscopie electronică (45μm. Densitatea specifică = masa solidului păstrat în vid / masa unui volum egal de apă distilat lipsit de gaz sau masa volumului solid. Variaţia granulozităţii agregatelor în raport cu dozajul de ciment şi cantitatea de nisip 3. agregatele care au o suprafaţă rugoasă asigură o mai bună aderenţă. 4. Volumul total = volumul masei solide + volumul porilor. Conlucrarea realizându-se prin întrepătrunderea pastei în rugozităţile suprafeţei agregatului. care au nevoie de mai puţină apă de amestecare şi sunt mai uşor de compactat.

. variabilă funcţie de capacitatea de absorbţie şi umiditatea lor. Figura 2-20.. Pe parcursul preparării betoanelor. M. în nici un caz friabile6. 47 . preparare şi punere în lucrare a betonului. Pentru agregate uşoare.3. • să fie sănătoase şi compacte. 2004) în stare afânată este: uşoare ρag < 2000 kg/m3. saturat şi cu suprafaţă uscată SSU (pori deschişi umpluţi cu apă şi suprafaţă uscată). CONDIŢII DE CALITATE ALE AGREGATELOR Agregatele folosite în domeniul construcţiilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii principale de calitate: • să fie curate (să nu conţină părţi fine nocive – argilă. în timpul proiectării compoziţiei betoanelor. praf.2. 1995) Figura 2-19. deoarece structura internă ale particulelor este formată din material solid şi pori. Umiditatea permite reducerea segregării. cantitatea de apă de amestecare. Absorbţia de apă şi umiditatea suprafeţei este o determinare importantă atunci când se proiectează în cadrul compoziţia betoanelor. substanţe organice sau materiale străine etc. gradul de saturaţie poate varia între 5…10% din greutate. uscat în aer UA (suprafaţă uscată cu o anumită cantitate de apă în pori) şi complet uscat CU (nu există apă pe suprafaţă sau în pori) (fig.. valoare de care se ţine seama la rectificarea cantităţii de apă şi de agregat. 6. (Peştişanu C. care conduce la neomogenitatea acestuia prin acumularea granulelor mari la baza grămezilor formate prin descărcarea autobasculantelor sau altor mijloace de transport. important este gradul de saturaţie al agregatului (absorbţia de apă) care se poate produce într-un interval de timp corespunzător duratei de prelucrare. Segregarea este fenomenul de separare a granulelor după mărime.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR Principalele clasificări ale agregatelor după densitatea în vrac (grămadă / specifică) (Neville A.). 2-20). (Lucaci Gh. Umiditatea agregatului Conţinutul de umiditate al agregatului: saturat în umiditate SU (pori deschişi umpluţi cu apă + apă liberă la suprafaţă). se sparg uşor . pori care conţin o anumită cantitate apă. Principalele tipuri de umidităţi în agregat 2. 6 materiale care se fărâmiţează. 2000) 7. prin aderenţa granulelor fine la cele grosiere. normale ρag = 2000 kg/m3…3000 kg/m3 şi grele ρag = 3000 kg/m3.

caz în care se reduce cu cca.4. ca factor de compoziţie exprimată cantitativ (în kg sau litri) sau sub forma raportului A/C este prin definiţie un fluidifiant al betonului. însemnând instabilitate în timp. să fie înscrise în zone de granulozitate prescrisă.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR • • • • să aibă structura cristalină şi nu amorfă.5. slab acidă sau slab alcalină (pentru pH max. ateliere de galvanizare). pentru a avea rezistenţe mecanice corespunzătoare. caz în care se contează pe proprietăţile hidraulice ale adaosului. aceasta va îndeplini. ADAOSURI ŞI ADITIVI Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adăuga în beton în cantitate de 535% substanţă uscată. respectiv a trece din stare amorfă în cea cristalină. în special. gradul de impermeabilitate. înlocuitor parţial al părţii fine din agregat. reglementările tehnice specifice precum şi condiţiile tehnice de calitate prevăzute în NE 012-1999. 2. utilizat în vederea îmbunătăţirii anumitor caracteristici ale acestuia sau pentru a realiza proprietăţi speciale. faţă de masa cimentului. va fi apă din reţeaua potabilă publică sau din altă sursă. respectiv: • să fie limpede şi fără miros.15…5% substanţă uscată faţă de masa cimentului.. cenuşa de termocentrală. cocserii. Folosirea adaosului inert conduce la îmbunătăţirea lucrabilităţii şi compactităţii betonului. • să aibă reacţie neutră. • să nu conţină deşeuri sau scurgeri provenite de la fabrici de celuloză. în totalitate. îmbunătăţesc sau modifică proprietăţile betonului în stare proaspătă sau întărită (lucrabilitatea. principalele adaosuri din această categorie fiind: zgura granulată de furnal. glucoză. să aibă formă regulată. Inerte. 10% cantitatea de nisip (0-3 mm) din agregate. deoarece structurile amorfe în timp tind a se devitrifica. 2. condiţiile tehnice de calitate prevăzute în STAS 790-84. cel mai frecvent folosit fiind filerul de calcar. pentru pH min. să provină din roci dure şi rezistente la uzură. următoarele caracteristici ale betonului: lucrabilitatea. Adaosurile vor îndeplini. 1984): • declanşează şi întreţine reacţiile de hidratare-hidroliză ale cimentului. rezistenţa la agenţi chimic agresivi etc. Clasificarea adaosurilor: 1. 48 . Teodorescu M. Adaosurile pot îmbunătăţi. vopsele. Aditivi sunt produse chimice care introduse la prepararea betonului. Active (puzzolanice sau hidraulice). în totalitate. = 10. • realizează lucrabilitatea betonului. gelivitate şi rezistenţele mecanice).. gradul de impermeabilitate. caracteristice care determină rezistenţa şi calitatea betonului. • umezeşte suprafeţele agregatului. în cantităţi mici 0. 2. acid sulfuric. zahăr. APA DE AMESTECARE Apa de amestecare. = 4). de preferat. praful de silice etc. Dacă se foloseşte apă din alte surse. Apa utilizată la prepararea betonului. având următoarele roluri în amestec (Popa R.

finite size error.6. Vol. C.. E. pag. pp. impermeabilizatori şi inhibatori de coroziune. superplastifianţi.. Iureş L. Popa E. Feng X. No. Crăciunescu L. metacaolin. bentonită fin măcinată Sursă: Taylor P. 2.. întârzietori de priză. Chemical admixtures for concrete. Editura UTCB. Haecker C..... în totalitate. Buchaman I. 3. Bentz D. Fifth International VDZ Congress. antigel. Materiale de construcţie. 10 th International Congress on the Chemistry of Cement Proceedings. October 2001. 6. 10. Timişoara. Jebelean E. plastifianţi... 1995. and digital resolution on the phase percolation and transport properties of the NIST cement hydration model. Crăciunescu L.. Proceedings. intens reducători de apă.. P. Prediction of Cement Physical Properties by Virtual Testing. P.. 16-22. 30. 10. Caracteristici structurale si de compozite ale cimentului Portland. 3.. Popa E. Contribuţii în managementul şi ingineria proceselor de construcţii pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi consolidări a elementelor din beton. Structure. The effect of statistical fluctuation.. beton armat şi beton precomprimat. Ilinoiu G.. Editura ICB. Bentz D. precum şi influenţa acestora asupra caracteristicilor betonului în stare proaspătă şi întărită. Sweden. Editura ConsPress Bucureşti. Stutzman P. Nr. pag. trebuie corelată cu datele din fişele tehnice ale fiecărui produs livrat de producător. 9. zgura granulată de furnal înalt. 31. UTCB. A.. silice ultrafină. J. 11. E. Stutzman P. Materiale de construcţie. 53-63.. Düsseldorf. 2002. 1501-1514. acceleratori de întărire.. 2003. 1998. September 23-27. 1981.. No. 2003. Construction Engineering. Editura Orizonturi Universitare. 2. Imagine microscopică. Bentz D. Hydration of Portland Cement: The Effects of Curing Conditions.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR Aditivii vor îndeplini. reglementările tehnice specifice precum şi condiţiile tehnice de calitate prevăzute în STAS 8573-78 şi STAS 8625-90. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. 2003. June 1997. BIBLIOGRAFIE LA CAPITOLUL 2 1. Feng X.. acceleratori de priză. Bentz D.. Burg R. Snyder K. Figura 2-21.. Garboczi E.. Efectele principale şi secundare ale aditivilor curent utilizaţi. P. Budan C. 8. 5.. 32-34. 2001 Funcţie de efectul principal indus asupra betonului aditivii pot fi clasificaţi după cum urmează: reducători de apă. 2003. cenuşă. Vol. Adaoşi minerali: de la stânga la dreapta – cenuşă volantă uscată (centralele termoelectrice). Cement International. P. mortarelor şi betoanelor.. 86-92 pp. Cement and Concrete Research. comparaţie dimensiune granulă ciment şi particulă puzzolană naturală Figura 2-22. Teză de doctorat. Germany. Volume 2. Badea C. Haecker C. P. E. November 2001. Process Technology of Cement Manufacturing.. Ilinoiu G. 49 . antrenori de aer. 1. 4. G. J. Controlul calităţii lianţilor. J. Mai 2002. Prediction of cement physical properties by virtual testing.. P. Bob C. Stutzman P. 7.

1999. December –January 2002. Popa R. Yvonne D. 2003. Kelly P. STAS 4606-1980. Nov-Dec.. 71. Effects of Test Conditions and Mixture Proportions on Behavior of HighStrength Concrete Exposed to High Temperatures. Kovler K. 1999. NISTIR 6962. L.. C. Budan C. Anglia. 26. STAS 1667-1976. pp.. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval). Metode de încercare. SR EN 932-3. 32. Mitchell’s Materials Technology. The Virtual Cement and Concrete Testing Laboratory Consortium. P. A. Ghent. 20. Mineral admixtures for concrete. 38.. 19. 1998.. .. Copper Mountain. Vol.. Proprietăţile betonului.S. 54-66. Partea 4: Determinarea porozităţii filerului uscat compactat. Snezshitskiy Y.. SR EN 1097-5.1998. Civil Engineering. SR EN 1097-7. 1051-1061. 22. Michael L.. Neville A. Stutzman P. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Vierescu R. 37.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR 12. SR 667-2001. Proiectarea compoziţiei betoanelor cu densitate normală. Partea 1: Metode de eşantionare. September 8-10. Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali. STAS 2386-1979. Snyder K. 27. Phan L. June 2001. Editura Didactică şi Pedagogică. 16.. SR EN 932-1. Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. University of Dundee. SR EN 1097-1. Editura UTCB. 50 . Agregate minerale uşoare. Bentz D. 29. Lura P. Condiţii tehnice generale de calitate. 1998. 1994.. 13. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Shcherbakov E.. Quality control of concrete structures.. STAS 790-84. Proceedings. Peştişanu C. Proceeding of the Seconf International RILEM / CEB Symposium. Breugel K. Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Darie M. 2004. 2001. pag. Manualul Inginerului din Industria Cimentului.. Fronsdorff G. Condiţii tehnice de calitate. 23. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Definirea repetabilităţii şi a reproductibilităţii. Partea 2: Analiza granulometrică – Site de control. 31. B. 1986. pag. Carino N. 41. Proceedings. 89-99 pp. Popa E. 17. pag. Structure. SR EN 933-2.. Lange D. Partea 5: Determinarea conţinutului de apă prin uscare în etuvă ventilată. Editura ICB. 25. Contributions of NIST/NBS Researchers to the Crystallography of Construction Materials. Partea 3: Procedură şi terminologice pentru descrierea petrografică simplificată... Advances in Concrete Mixture Optimization. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Advances in Cement and Concrete.. 2003. Longman 1996. Concrete Durability and Repair Technology Conference. CO. 14. No. 36. SR EN !097-4. Prepararea betonului. Opriş S. SR EN 932-3. Partea 3: Procedură şi terminologice pentru descrierea petrografică simplificată.. 18. Teodorescu M. 1995. Measurement of Water Transport from Saturated Pumice Aggregates to Hardening Cement Paste. 277-285.. 2003.. Bentur A. 106.. Glenn R.. Engineering Conferences International. 1984. Annual Report 2002. 33. Editura Tehnică. Partea 7: Determinarea masei volumice reale a filerului – Metode cu picometru. Materiale de construcţie. Teodorescu M. 64-65. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Tehnologia lucrărilor de construcţii.2001.2001. Voiculescu M. Ilinoiu G. Muravin G. 30.. Under the microscope.. Scotland UK.. Taylor P.. 40.... Construcţii. 1. 1991. Choice of optimal concrete composition on the basis of acoustic emission data. Editura ICB. 28.. M. 36-37. ConsPress Bucureşti. Simon M.. no. Mauro J. Ed. 21. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. 24. 99-M8. B.J. 39. SR EN 932-6.2001. 34.. C1. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. ACI Materials Journal. Vol..N. Simion Al. Popa R. 15.B. August 10-14. Editura Tehnică. Bucureşti. 35. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Tehnologia lucrărilor de construcţii. 6. S. 1997.T. Apă pentru betoane şi mortare. dimensiuni nominale ale ochiurilor.

2001. 44. Partea 7.CARACTERISTICI DE COMPOZIŢIE ALE BETOANELOR 42. SR EN 933-8. Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. 46. Cimenturi hidrotehnice şi cimenturi rezistente la sulfaţi. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. 2001. 43. SR EN 933-5. 2001. SR 3011-96. SR EN 933-9 2001. Procent de cochilii în agregat. SR EN 933-7. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Aprecierea fineţii – Determinarea echivalentului de nisip. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe sparte în agregat. 45. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. 47. 2001. Partea 10: Aprecierea fineţii – Determinarea granulaţiei filerului (cernere în curent de aer). 51 . Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. SR EN 933-10. Partea 9: Aprecierea fineţii – Încercare cu albastru de metilen. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.

Figura 3-1.. de obicei. relativ repede. 3.. 52 . DENSITATEA BETONULUI a. temperatura etc. (Popa R. 1994. Imagine beton alunecând pe jgheab Sursă: Elba – Werk. consistenţa. vor continua încet în timp. se pot menţiona: densitatea aparentă. Unele. PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR Betonul.1. În ciuda acestor complicaţii. sunt produse şi folosite cu regularitate. Nici una dintre transformările care au loc. 3. 1982) Pe parcursul maturizării betonului. realizat prin amestecare şi omogenizare a liantului. poate fi definit şi în funcţie de proprietăţile lui. PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETONULUI ÎN STARE PROASPĂTĂ Betonul proaspăt reprezintă starea acestuia din momentul preparării până în momentul începerii prizei cimentului.1.. betonul a căror proprietăţi şi performanţe sunt proiectate. separarea apei de amestec.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR CAPITOLUL 3. În această perioadă are deformaţii plastice şi poate fi compactat prin diverse metode specifice. prin definiţie. agregatului şi apei. în beton nu încetează la sfârşitul perioadei de întărire. este folositor a considera fiecare proprietate ca o continuitate a altora. structură internă suferă modificări chimice şi structurale. Densitatea betonului proaspăt (STAS 1759-88). Teodorescu M. prezentând după întărire un aspect de conglomerat cu structură eterogenă. caracterizat prin rezistenţe fizico – chimico – mecanice specifice şi durabilitate. lucrabilitate. volumul de aer oclus. este un material compozit. 1999) Betonul. precum şi de modul de întreţinere şi exploatare a construcţiei. iar altele vor fi declanşate de către anumiţi factori de mediu şi de expunere. (Cadar I. (NE 013-2002) Dintre principalele proprietăţi ale betoanelor în stare proaspăt.1. reprezintă masa unităţii de volum al betonului în stare proaspătă (kg/m3). influenţate de o serie de factori precum condiţiile de mediu şi de expunere.

folosind o formă tronconică în care se introduce betonul. cu un consum minim de energie şi de forţă de muncă. în urma operaţiilor de compactare. Metoda tasării constă în măsurarea tasării betonului proaspăt. stâlpi. conform STAS 1759-88. • foarte uşoare (≤ 1000 kg/m3).1. element masive T2 sau T3 Fundaţii din beton armat. păstrat în vid şi masa unui volum egal de apă distilată lipsită de gaze. Densitatea aparentă a betonului întărit la 28 de zile (kg/m3) se clasifică în următoarele clase: • foarte grele (≥ 2500 kg/m3). Tasarea conului (mm) 30±10 /70±20 70±20 /100±20 120±20 150±30 180±30 53 . precum şi aptitudinea sa de a umple complet cofrajul şi de a îngloba armăturile. 1 2 3 4 Tipul elementului Clasă de consistenţă Fundaţii din beton simplu sau slab armat. manipulării. CONSISTENŢA ŞI LUCRABILITATEA Lucrabilitatea betonului (STAS 1759-88) reprezintă un ansamblu de proprietăţi care permit păstrarea omogenităţii în timpul transportului. Pe forma tronconică de aşează o riglă şi se măsoară tasarea (h) în mm. grinzi. Densitatea absolută reprezintă raportul dintre masa volumului solid absolut (fără goluri şi pori). monolitizări T4 Elemente sau monolitizări cu armături dese sau dificultăţi de T 4 / T 5 compactare. Consistenţa betonului funcţie de tasare Nr.2.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR Densitatea aparentă reprezintă raportul dintre masa betonului proaspăt în stare compactată şi volumul său aparent (inclusiv volumul porilor şi al golurilor interioare). pentru a căror realizare. • uşoare (1000…2000 kg/m3). 3. • grele (2201…2500 kg/m3). recipienţi. • semigrele (2001…2200 kg/m3). realizate cu beton pompat. Densitatea specifică reprezintă raportul dintre densitatea betonului şi a apei la temperatura de 40 oC. metoda tasării Tabel 3-1 Metode folosite pentru determinarea consistenţei betonului Tasarea conului Metoda răspândiri Gradului de compactare Remodelare (Vebe) STAS 1759-88 ISO 9812 STAS 1759-88 STAS 1759-88 Tabel 3-2. tehnologia de execuţie T 5* impune betoane foarte fluide * este obligatorie utilizarea de aditivi superplastifianţi. valoarea funcţie de care se Figura 3-2 Măsurarea consistenţei betonului folosind încadrează consistenţa betonului. compactării şi finisării betonului proaspăt. sub greutatea proprie. Sursă: NE 012-99. pereţi structurali T3 sau T3 /T 4 Idem. elemente cu secţiuni reduse 5 Elemente. la aceeaşi temperatură. Consistenţa reprezintă proprietatea betonului în stare proaspătă de a se opune deformaţiilor plastice şi vâscoase sub acţiunea propriei greutăţi sau sub acţiunea unei forţe exterioare. crt.

reprezintă proprietatea betonului de a ceda o parte din excesul de apă la suprafaţa lui. în care o parte din apa de amestecare tinde să se ridice la suprafaţa elementelor din beton în timpul compactării.4. pe unitatea de suprafaţă (Ts). VOLUMUL DE AER OCLUS Conţinutul de aer oclus poate fi determinat conform STAS 5479-88 folosind metoda gravimetrică sau metoda volumetrică cu presiune. TENDINŢA DE SEPARARE A APEI DE AMESTECARE Tendinţa de separarea apei de amestecare la suprafaţa elementelor din beton. un conţinut mai mic neprotejând betonul la îngheţ-dezgheţ. 2000 ) 3. care se ridică rămâne la parte inferioară a particulelor mari de agregate sau a armăturii şi prin evaporare lasă în urma ei pori capilari care creează zone de slabă legătură. este o formă de segregare.. Se poate afirma că. folosirea aditivilor şi a unei lucrabilităţi adecvate lucrării care se execută. creşterea conţinutului în fracţiuni fine şi foarte fine din beton. În cazul betoanelor de ciment se urmăreşte ca volumul de aer oclus să fie cuprins între 1 …4%. este dată de relaţia: V Ts = s (cm 3 / cm 2 ) [3.3. Reducerea acesteia este influenţată favorabil de creşterea fineţii de măcinare a cimentului.1.1. Exemplificarea tendinţei de separare a apei din beton Cantitatea de apă separată.1] S 54 .PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR 3. fenomen cunoscut şi sub denumirea de mustire. în cazul unei probe de beton proaspăt. (Lucaci Gh.. Figura 3-3. iar o alta. Volumul de aer inclus / oclus din beton scade o dată cu creşterea duratelor de amestecare. alegerea unei granulozităţi corecte pentru agregate. iar un conţinut mai mare provocând scăderi importante ale rezistenţelor betonului. de transport şi de vibrare.

compactitatea. 1986) 3. 3. DENSITATEA Densitatea betonului este dată de greutatea unui metru cub de beton pus în lucrare. conducând la fenomenul desprinderii granulelor mari din masa betonului. Teodorescu M.1.5.volumul apei separate.reprezintă ruperea coeziunii dintre granulele de agregat din amestec. deformaţiile la uscare şi reumezire etc. conductivitatea termică. cu apariţia tendinţei de separare a acestora şi dirijare a lor în jos.. dozaj de ciment şi mărimea golurilor care depind de raportul A/C.50 m sau a scurgerii acestuia pe jgheaburi prea lungi sau cu înclinaţii mai mari de 30 o. Principalele tipuri de segregări ale betonului sunt: (Popa R. caracterizat prin rezistenţe mecanice evolutive. de la înălţimi mai mari de 1. Densitatea betonului variază funcţie de densitatea agregatelor. 3.. (Cărare T. (NE 0132002) Dintre principalele proprietăţi ale betonului în stare întărită.aria suprafeţei betonului proaspăt (cm2).2. Betoanele pot avea o tendinţă accentuată de segregare datorită calităţii necorespunzătoare a materialelor componente.1.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR unde: Vs . 1984) • segregarea interioară .2. COMPACTITATEA Prin compactitatea betonului (STAS 2414-91) (co) se înţelege raportul între densitatea lui aparentă (ρa) şi densitatea specifică (ρ).2. TENDINŢA DE SEGREGARE Tendinţa de segregare indică uşurinţa cu care betonul îşi pierde structura omogenă. gelivitatea. • 3. care tind să rostogolească mai repede decât ceilalţi componenţi. se pot menţiona: densitatea. V ρ Co = a = s (%) [3. sau între volumul fazei solide (Vs) şi volumul total aparent (Va). a diferenţelor de dimensiune ale particulelor şi diferenţele de greutate specifică ale constituenţilor amestecului.2] ρ Va 55 . segregarea exterioară – apare în cazul căderii libere a betonului. Corectarea acestei tendinţe se face pe bază de încercări în laborator. după întărire. la anumite intervale de timp (cm3).. S . extrasă la suprafaţa betonului.2. datorită unor şocuri sau vibraţii. PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETONULUI ÎN STARE ÎNTĂRITĂ Betonul întărit reprezintă starea acestuia din momentul începerii prizei cimentului până în momentul maturizării totale. rezistenţele mecanice. prin separarea apei sau agregatelor. permeabilitatea. prin corectarea dozajului de ciment şi prin adaosuri de aditivi.

care se aplică betoanelor preparate cu agregate cu dimensiunea maximă ≤ 40 mm. Când porozitatea totală depăşeşte 4% .PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR Compactitatea este o noţiune deosebit de importantă. gelivitatea. un beton se consideră compact când porozitatea sa este cuprinsă între 1…4%. 3-4).2. metoda volumetrică cu presiune. PERMEABILITATEA ŞI POROZITATEA Analizând multitudinea cauzelor care conduc la deteriorarea elementelor de beton. 56 . Figura 3-4. Compactitatea este cu atât mai mare. rezistenţa la agresivitate chimică şi durabilitatea în general. În mod convenţional. se remarcă faptul că majoritatea acestora evoluează în funcţie de o caracteristică foarte importantă a betonului întărit – permeabilitatea (STAS 3518-89) (fig. 3. cu cât volumul de goluri este mai mic. care se aplică betoanelor preparate cu agregate de orice dimensiuni. Detalii de betoane permeabile Sursă: NIST Permeabilitatea poate fi definită ca fiind proprietatea (unui material cu structură poroasă). betonul este considerat poros. care se aplică betoanelor preparate cu agregate cu dimensiunea maximă ≤ 71 mm. Volumul porilor în beton se determină conform STAS 5479-88. deoarece ea influenţează permeabilitatea. prin diferite metode. precum: metoda gravimetrică (indirectă). care caracterizează cantitativ uşurinţa cu care un fluid sau vapor trece prin el. sub acţiunea unei diferenţe de presiune. rezistenţele mecanice. metoda volumetrică fără presiune.2.

Gradul de impermeabilitate (ISO 7031) se caracterizează prin presiunea maximă până la care epruvetele de beton încercate în condiţii standard. fisurare sau exfoliere.) şi gazelor dizolvate (oxigen. Sever îngheţ-dezgheţ a.2.45 Conform STAS 3519-1976 adâncimea limită de pătrundere a apei supuse unor regimuri de aplicare şi creştere a presiunii apei convenţional stabilite.45 0.5 C 18/22. Tabel 3-3.1. Grad de gelivitate min. Raport A/C max 1.50 0. sau prin adâncimea până la care apa pătrunde în masa betonului supus încercării. • difuzie a aerului şi a vaporilor de apă. Mediu chimic agresiv cu agresivitate agresiv intensă d. la o presiune maximă dată. Mediu chimic agresiv cu agresivitate 5.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR Pentru construcţiile din beton care sunt situate în medii de expunere şi exploatare nocive. Mediu chimic agresiv cu agresivitate foarte intensă C 25/30 C 18/22.1.5 C 25/30 C 20/25 P4 P4 P8 P12 P8 G100 (150) G150 - 0.5 C 25/30 P12 P8 P8 P12 P12 G100 - 0.65 0. Mediu uscat 2. obţinerea unor betoane cu grad scăzut de permeabilitate este esenţială.45 0.45 3. Mediu chimic agresiv cu agresivitate foarte slabă b. Normal a. Sever a. Sever 4. durabilitatea betonului scade prin degradarea structurii intime datorate fenomenelor de dizolvare.2. Grad de impermeabilitate min. Mediu slabă chimic c. sulfuri etc. Moderat marin atmosferică inclusiv cu posibilitate de b.2. Moderat b. Moderat b. dioxid de sulf etc.50 0. Mediu umed a.5 C 18/22.1. Agresivitatea b.2.).40 0. Gradul de impermeabilitate al betonului Adâncimea limită de pătrundere a apei (mm) 100 200 Gradul de impermeabilitate (Pxn) P104 P204 10 P 8 P208 10 P 12 P2012 Presiunea apei (bari) 4 8 12 Tabel 3-4. Agresivitatea apei moderat de mare a. nu prezintă infiltraţii de apă pe faţa opusă aceleia în contact cu apa sub presiune. PERMEABILITATEA BETONULUI LA APĂ Permeabilitatea unui beton se apreciază după uşurinţa de pătrundere a apei în masa lui şi se exprimă prin gradul de impermeabilitate faţă de apă (Pxn). Cerinţe minime de asigurare a durabilităţii pentru beton în funcţie de clasele de expunere Clasa de expunere Clasa beton min. 3. expansiune. dioxid de carbon. Sever C 12/15 C 16/20 C 18/22. este: • 100 mm pentru betoanele recipientelor de lichide. Deoarece prin efectul de: • capilaritate (absorbţie) a lichidelor şi umidităţii care conţin săruri dizolvate (cloruri.40 0. Mediu b. 57 . Mediu umed cu îngheţ şi agenţi de dezgheţare a.50 0.

3-6). Se constată că. permeabilitatea generală a masei. de locuinţe sau agrozootehnice. 3. pelicula de geluri are o grosime de două ori mai mare decât particule de ciment din care provine. dar păstrează reţeaua celulară nemodificată. FENOMENUL PRODUCERII PORILOR Pori.2. Reglementările tehnice în vigoare (NE 012-1999) recomandă ca stabilirea gradului de impermeabilitate necesar betonului să ţină seama de clasa de expunere a construcţiilor în condiţiile de mediu. Pentru a înţelege complexitatea mecanismului de formare a betonului cât mai compact.2. trebuie amintit faptul că fiecare component al său (liant şi agregat) are o permeabilitate proprie şi că produşii obţinuţi în urma reacţiilor dintre ei vor influenţa. reacţionează şi silicatul tricalcic (C3S).2. STAS 3622-1986 stabileşte nivele de performanţă ale betoanelor în funcţie de gradul de impermeabilitate tabel 3-3. Microscopie optică. s-a format un sistem de granule de ciment învelite în pelicule de geluri. Deshidratarea gelurilor liantului întărit şi adeziunea lui slabă faţă de granulele agregatului face ca betonului să reprezinte totdeauna un sistem microporos şi microfisurat – pori de gel. conducând spre o structură poroasă (fig. care este umplut cu aer sau apă şi care pot avea un traseu sinuos prin secţiunea elementului de beton. Mediul de dispersie solid formează o reţea spaţială în ochiurile căreia se găseşte dispersată faza lichidă. care formează o peliculă în jurul granulelor de ciment. formând etringit.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR 100 mm pentru betoanele expuse la acţiunea agenţilor agresivi (naturali sau industriali). Astfel. Detalii pori şi fisuri • Dacă se urmăreşte microscopic desfăşurarea procesului de hidratare a particulelor de ciment. reacţionează întâi aluminatul tricalic (C3A). social culturale. conform tabelului 3-4. aflate într-o soluţie de aluminat tricalic (C3A). utilizate la construcţii industriale. ele îşi reduc volumul la uscare. se poate observa că. Gelurile sunt sisteme structurate în care mediul de dispersie este solid iar dispersoidul este lichid. Pe măsură ce aceste geluri îşi pierd faza lichidă. Figura 3-5. În acelaşi timp. atunci când granulele de ciment intră în contact cu apă (fig. 3-5). se poate constata că permeabilitatea pastei de ciment variază în timp funcţie de desfăşurarea procesului de hidratare a cimentului. care se dizolvă şi se cristalizează în stare hidratată. 58 . Astfel. • 200 mm pentru celelalte betoane. reprezintă orice spaţiu din structura betonului (sferic sau cilindric). într-o anumită măsură.

1 μ (1μ= 1 x 10-6 m). Tabel 3-5. sferici şi capilar Porii rezultaţi se vor înscrie dimensional în anumite limite. distribuţia.6 0. Astfel. Moleculele de apă sunt adsorbite pe pereţii porilor şi fisurilor microcapilare. Numai la grosimi peste această valoare. Por sferici Pori de gel din piatra de ciment Piatra de ciment Nisip Figura 3-6. cu diametrul sub 0. respectiv între 5…1000000 Å (1 Å= 1 x 10-10 m) (Tabel 3-5). imediat după preparare. dimensiunile.5 A/C = 0. Clasificarea porilor funcţie de mărimea lor Denumire pori Pori mari Macropori (pori sferici) Pori medii (pori capilari) Dimensiune > 5 x 104 Å > 500 Å Metodă de determinare Microscopie optică Porozimetria cu mercur 26…500 Å < 26 Å Micropori (pori de gel) dv ___ dlgR 0. 1982. transport şi punerii în lucrare a betonului.. Porii capilari în beton apar datorită pierderii prin evaporare a apei în exces.4 0 1 2 3 100 4 1000 lgR 10000 R[A] Figura 3-7. după greutatea lor. apa devine liberă (fluidă). sunt practic impermeabile. Nu toţi porii din beton sunt permeabili la apă. Deasupra se adună excesul de apă. din care se separă în bule. Cavernele apar datorită defectelor de punere în lucrare necorespunzătoare a betonului. Influenţa raportului A/C asupra distribuţiei porilor Sursă: Teoreanu I. Porii de sub agregate (sferici) sunt mai fini decât cei creaţi prin includerea aerului de amestecare şi nu sunt vizibili cu ochiul liber. Influenţa porilor asupra proprietăţilor betonului depind de forma. Metode bazate pe absorbţie şi condensare capilară Metode bazate pe absorbţie şi condensare capilară 0.15 A/C = 0. Moldovan V. aerul inclus la amestecare. Schema formări în betonul întărit a porilor de gel. Se preferă porii foarte fini distribuiţi uniform în toată 59 .10 A/C = 0.05 A/C = 0. Nicolescu L.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR Porii sferici apar datorită reaşezării granulelor de ciment. legătura fiind solidă pentru grosimi ale filmului de apă sub 150 Å. orientarea şi volumul lor..20 Porozimetria cu mercur..7 0. vasele submicrocapilare.

Ks = [3. se realizează folosind relaţia [3. S .. b).adâncimea de infiltrare a apei (m). h . Folosind coeficientul Valeta al permeabilităţii. Curbe de distribuţie a porozităţii în pasta de ciment (CP).porozitatea betonului. Pa .). necesar realizării lucrabilităţii. h . 3-7.3.). Excesul de apă din beton. 1982. Moldovan V. şi fig.. Dezvoltarea eforturilor iniţiale prin contracţie şi variaţii ale temperaturii creează microfisuri.timp (sec. iar prin îmbătrânire. t .suprafaţa epruvetei în contact cu apa (cm2).proporţie volumică pastă ciment.porozitate (%). Trebuie să se evite porii de dimensiuni mari sau porii dirijaţi şi comunicanţi care reduc permeabilitatea şi durabilitatea betonului.coeficientul de permeabilitate (m/sec.presiunea apei (cm H2O). t .2.3] Pb = PpV p + PA (1 − V p ) unde: P b . d 2V Kp = 2ht unde: Kp . P p . impermeabilitatea betonului scade.cantitatea de apă filtrată în beton (cm3).înălţimea epruvetei (cm). d .PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR masa betonului.2. Volumul porilor (mm) / 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 10 CP M B Figura 3-8.porozitate ciment întărit (în beton).3]: [3. care unesc porii şi măresc permeabilitatea betonului. lasă în urma îndepărtării sale un volum mai mic sau mai mare de pori cu diametru mare. ce influenţează permeabilitatea (fig. Nicolescu L.5] 60 .timp (sec. 100 1000 Raza porilor r[A] 3.). v . [3. P ..porozitatea agregatelor. mortar (M) şi beton (B) Sursă: Teoreanu I. V P .înălţimea epruvetei (cm). Folosind relaţia Darcy. 3-8).4] Qh SPt unde: Q . Calculul permeabilităţii funcţie de porozitate se poate realiza astfel: a). CALCULUL POROZITĂŢII BETONULUI Calculul porozităţii funcţie de compoziţia betonului.

presiune. θ .PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR 3.2. relaţia [3. Detaliu al structurii pastei de ciment poroase. b.6].8].4.10] Figura 3-10. care corespunde unei anumite dimensiuni a porilor. a. CALCULUL DISTRIBUŢIEI PORILOR Distribuţia porilor este fracţiunea de pori din volumul total V.raza capilarului (porilor). r .8] r unde: P .tensiunea superficială a soluţiei apoase. Figura 3-9. care se bazează pe ecuaţia Washburn [3.7] − 2γ cos θ P= [3. Pentru pori cilindrici: dV = 2nπrldr dV = − DV (r )dr [3. Pdr + rdP = 0 r dr = − dp P Relaţia [3.curba de distribuţie în volum a dimensiunilor porilor funcţie de rază.7].2. Δ Pr = −2γ cos θ [3. r dV = − DV (r ) dp [3.unghiul de umezire. γ .6] se poate scrie şi sub forma.6] unde: Dv(r) .9] p Relaţia finală va fi: DV (r ) = P ⎛ dV ⎜ r ⎜ dp ⎝ ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ [3. Curba diferenţială de distribuţie a porozităţii în pasta de ciment 61 . Model matematic al traseului porilor a b Determinarea porozităţii structurii betonului se poate realiza folosind relaţia [3.

pe perioadele de iarnă. fără ca reducerea rezistenţei la compresiune să fie mai mare de 25% sau a modulului de elasticitate cu mai mult de 15% şi pierderea în greutate să scadă mai mult de 5%. scade permeabilitatea). ce poate mări permeabilitatea).2. corespunzătoare mediului. se preferă agregate calcaroase). 9 %) în pori şi fisuri. în condiţiile de utilizare. care însă nu se supun la gelivitate. • tipul de ciment (cimenturile cu adaosuri necesită o cantitate mai mare de apă. a rezistenţelor mecanice şi modulului de elasticitate. Gradul de gelivitate (STAS 3518-89) se defineşte prin numărul de cicluri de îngheţdezgheţ succesive.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR 3. • utilizarea aditivilor în compoziţiile betoanelor (utilizaţi corect. micşorarea masei.2. conducând la mărirea permeabilităţii la apă. • existenţa unor solicitări de întindere şi a unor eforturi de compresiune peste limita de fisurare (cresc permeabilitatea). Dacă masa de beton întărit expusă acestui fenomen se găseşte în stare umedă şi saturată cu apă. Figura 3-11. pe care epruvetele de beton saturate cu apă (care au vârsta de cel puţin 28 de zile) le pot suporta. gelivitatea betonului „exprimă aptitudinea sa de a rezista fără a suferii deteriorări la variaţiile climatice” care se produc. GELIVITATEA În timpul exploatării anumitor construcţii. reduc considerabil permeabilitatea). Element de beton degradat în urma ciclurilor de îngheţ-dezgheţ 62 . • fineţea agregatului fin . la cicluri alternante de îngheţ-dezgheţ.nisip (creşterea fineţi nisipului măreşte permeabilitatea. • dozajul de ciment (creşterea dozajului de ciment reduce permeabilitatea). cu atât scade permeabilitatea). CONCLUZII Analizând aspectele prezentate grafic. 3-11). deteriorarea se va finaliza printr-o distrugere rapidă a betonului prin dezagregare (exfoliere şi dislocări) în straturi paralele (fig. putem sublinia câţiva factori care influenţează permeabilitatea betonului: • fineţea de măcinare a cimenturilor (cu cât cimentul este mai fin. Acest fenomen apare datorită tensiunilor interne care iau naştere ca urmare a măririi volumului apei îngheţate (cu cca.3. 3. faţă de pe epruvete martor care sunt identice din toate punctele de vedere.5.2. În schimb. • tratarea betonului după punerea în lucrare (păstrarea cât mai mult timp a betonului proaspăt în mediu umed. betonul din aceste elemente de construcţii este supus. în general.

Compactitatea betonului Este o caracteristică importantă a betoanelor întărite deoarece ea influenţează permeabilitatea. de dimensiuni > 500 Å. 1982) 3. în pasta de ciment iau naştere pori de aer închişi (pori sferici). Condiţiile de mediu şi de expunere 63 .2. DETERMINAREA REZISTENŢEI LA ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ a betonului se determină (conform STAS 3518-1989). 3. care urmăreşte variaţia rezistenţei la compresiune a epruvetelor de beton încercate la îngheţ-dezgheţ faţă de epruvetele martor (confecţionate în acelaşi timp.1. care se produce în primele ore ale amestecării cimentului cu apa. Aceşti pori îmbunătăţesc comportarea betonului la îngheţ deoarece apa îngheaţă la temperaturi diferite în porii capilarelor de diametre diferite. Moldovan V. rezistenţa mecanică. Factorii cei mai importanţi care contribuie la îmbunătăţirea comportării betonului la îngheţ-dezgheţ sunt: 1.. Gradul de gelivitate al betonului Gradul de gelivitate Numărul de cicluri îngheţ-dezgheţ* G 50 50 G 100 100 G 150 150 * îngheţ nocturn urmat de dezgheţ diurn (valoarea minimă aproximativă reprezentând 40 de cicluri /an..PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR În timp ce „gradul de gelivitate este dependent în exclusivitate de proprietăţile betonului” el exprimă “proprietatea betonului de a se degrada sau distruge sub acţiunea alternativă a îngheţului şi a dezgheţului” – noţiunea de „rezistenţă la îngheţ-dezgheţ se referă atât la proprietăţile betonului cât şi caracteristicile mediului”.2. • metoda nedistructivă.2. care urmăreşte variaţia modului de elasticitate dinamic relativ. (Teoreanu I. rezistenţa la agresivitate chimică şi a durabilităţii în general. Tabel 3-6.3. folosind: • metoda distructivă. Deteriorarea se produce în momentul în care eforturile interioare depăşesc rezistenţa la întindere a betonului şi se agravează până la distrugere. iar valoarea maximă de 200 cicluri /an). STAS 3622-1986 stabileşte nivele de performanţă ale betoanelor în funcţie de gradul de gelivitate. Porozitatea betonului Din cauza absorbţiei interioare. tabel 3-6.dezgheţ este o problemă actuală. datorită efectelor complexe induse de apariţia eforturilor interne de întindere (exercitate în urma îngheţării apei) şi de contracţie termică (exercitate în urma dezgheţării apei). 3.3. din acelaşi beton şi conservate până în momentul încercării în acelaşi condiţii cu epruvetele care se supun încercării). 2. rezistenţa la îngheţ-dezgheţ. FENOMENUL DETERIORĂRII BETONULUI ÎN URMA CICLURILOR DE ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ Rezistenţa la îngheţ .. Nicolescu L. pe măsura amplificării şi generalizării în masa betonului a acestui proces.

iar la -70 oC pentru porii de gel. care creşte în cursul unei transformări ireversibile a lor şi rămâne constantă în cursul unei transformări reversibile. Creşterea volumului apei la îngheţare apare datorită faptului că la scăderea temperaturii. Componenţii betonului Materialele componente ale betonului sunt: cimentul. 8 mărime de stare termică a sistemelor fizice. Înălţimea la care se ridică lichidul în tubul capilar este dată de formula lui Jourin: 2σ 2σ cos θ = [3.unghiul de racord (când lichidul udă complet vasul θ este foarte mic şi cos θ ≅ 1 ). 7 64 . în tuburi subţiri. ρ . 2002) şi de durata expunerii la îngheţ. contribuind la creşterea volumului de gheaţă din beton.densitatea lichidului. agregatele. Capilaritatea 7 reprezintă fenomenul de mişcare a apei. a căror valoare este cu atât mai mare. proprietate pe care o au lichidele de a se ridica sau de a coborî. apa şi aditivii.mărimea porilor (d) sau deschiderea fisurilor din beton (fig. apare fenomenul îngheţării apei în pori capilari şi sferici. Alegerea lor pentru asigurarea uni durabilităţi optime a betonului. Fiecare dintre aceste materialele au compoziţii chimice şi mineralogice. din cauza diferenţei de entropie8 a apei de gel şi a gheţi. Figura 3-12. precum şi de raza tubului capilar . Această informaţie este însă generală şi insuficientă pentru a proiecta un beton cu rezistenţă la îngheţ-dezgheţ repetat. θ . În urma unor încercări experimentale de laborator s-a constatat că între –10 oC…-40 oC. caracteristici fizico-mecanice variate.. cu cât diametrul porilor este mai redus. 2).PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR Temperatura la care îngheaţă apa liberă din beton (pori) depinde de tipul şi mărimea porilor şi distribuţia acestora (Ilinoiu G. 3-12). deci la expansiunea acestuia. iar r raza tubului capilar. ansamblu de fenomene care se produc (în tuburile capilare) la suprafaţa unui lichid. fără intervenţii din afară. în funcţie de aceste presiuni există diferite grade de temperatură la care îngheaţă apa din porii betonului (Fig. Schemă teoretică pentru calculul capilarităţii în tuburi subţiri cu secţiune constantă Înălţimea de ridicare a apei (h) prin capilaritate depinde de raportul dintre tensiunile superficiale (T) ale apei şi scheletul mineral cu care apa vine în contact. 4. Fie R raza meniscului sferic. g . prin pori şi fisuri cu dimensiuni sub 1 mm. Apa din micropori şi pori capilari este supusă la presiuni importante.coeficientul de tensiune superficială a lichidului. datorită forţelor de atracţie moleculară dintre apă şi scheletul mineral al materialului. apa de gel capătă o energie potenţială care îi permite deplasarea spre porii şi golurile care conţin gheaţă.11] h= ρgR ρgr unde: σ .acceleraţia gravitaţională.

65 . 1982. pus în lucrare şi tratat corespunzător (7…28 zile după punerea în lucrare) rezistă întotdeauna un timp îndelungat la acţiunea îngheţ-dezgheţ repetat (fig. Temperaturile scăzute determină o încetinire a reacţiilor de hidratare-hidroliză a cimentului. Tratarea betonului după punerea în lucrare prin protejarea împotriva îngheţării a fazei lichide din beton.. sunt: • tipul de ciment. Moldovan V. I. Ea se realizează prin utilizarea materialelor de calitate corespunzătoare. • menţinerea raportului A/C în limitele minime admise pentru a menţine volumului de pori minim. reduc considerabil gelivitatea).65 0. Influenţa A/C asupra rezistenţei la îngheţ a betonului păstrat în apă 28 de zile a.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR impune cunoaşterea proprietăţilor şi caracteristicilor lor tehnice.) în compoziţiile betoanelor (utilizaţi corect. beton fără aer antrenat a 1000 b 0 0.. • utilizarea aditivilor (antrenori de aer. Număr de cicluri îngheţ-dezgheţ ce determină reducerera greutăţii cu 25% 4000 3000 2000 Figura 3-13.75 0. dimensiunile şi condiţiile de calitate prevăzute în norme şi proiect. realizându-se respectând reglementările specifice în vigoare..chimico. • existenţa în masa betonului a unui volum corespunzător de aer antrenat (folosirea aditivilor antrenori de aer). dozarea corectă a acestora şi omogenizarea corespunzătoare a amestecului. curate.85 Raport A/C Sursă: Teoreanu Nicolescu L. preparat. şi 3-14). precum şi influenţa pe care ele o au supra proprietăţilor şi caracteristicilor betonului. 5. Modul de preparare. reducători de apă. până când acesta a ajuns la gradul critic de maturizare şi/sau crearea unor condiţii de întărire care să aibă efecte cât mai favorabile asupra vitezei de întărire şi asupra proprietăţilor fizico. Punerea în lucrare a betonului cuprinde ansamblul operaţiilor tehnologice care asigură realizarea diferitelor elemente de construcţii din beton în conformitate cu forma.55 0. Conform observaţiilor făcute în decursul timpului pe numeroase încercări de laborator. • utilizarea adaosurilor active şi inerte introduse la măcinarea cimentului sau la prepararea betonului conduc la îmbunătăţire a lucrabilităţii şi compactităţii betonului. • dozajul de ciment (creşterea dozajului de ciment reduce gelivitatea). Această încetinire are consecinţe nefavorabile asupra vitezei de întărire a betonului reducând-o sensibil. impermeabilizatori etc. • fineţea de măcinare a cimenturilor (cu cât cimentul este mai fin.45 0. Principalii factori care influenţează rezistenţa la îngheţ-dezgheţ a betonului. beton cu aer antrenat.35 0. 3-13. cu atât scade gelivitatea). punere în lucrare şi tratare al betonului corespunzătoare condiţiilor specifice de exploatare Prima condiţie este aceea de asigurare a calităţii amestecului proaspăt. b.mecanice ale betonului întărit. • agregate negelive cu coeficient de dilatare termică redus. s-a constatat că betonul corect proiectat.

• măsurarea lucrului mecanic ce determină o anumită deformare sau rupere. REZISTENŢELE MECANICE ALE BETONULUI Încercările de rezistenţa – pot fi folosite ca un criteriu rapid de evaluare a unor proprietăţi ale betonului. • evoluţia în timp a solicitării: continuă. fiind folosit ca o măsură a calităţii acestuia. pentru a determina de exemplu rezistenţa la oboseală. numărul de încovoieri de o parte şi de alta până la rupere. pentru a determina de exemplu: alungirea.35 0. prin unul din următoarele procedee: • măsurarea forţei ce determină o anumită deformare sau rupere a probei. compresiune. rezistenţa de rupere la tracţiune. beton a 1000 0 b 0. 66 . încovoiere.55 0. Diversele procedee de încercare sunt caracterizate prin: • tipul de solicitare: întindere. rezistenţa la încovoiere sau întindere prin şoc. constantă. • determinarea numărului maxim posibil de acţiuni ale forţei sau de deformări. în condiţii standardizate cu maşini de încercat specifice. plecându-se de la condiţii reale. unghiul de încovoiere la "încercarea de pliere".2. • măsurarea deformării cauzate de o forţă definită pentru a determina de exemplu limita de deformare în timp.85 Raport A/C 3. şoc. cilindrice de φ 150 x H 300 mm sau prismatice). modului de elasticitate longitudinal şi transversal.45 0. pentru a determina de exemplu rezilienţa. pentru a determina de exemplu alungirea la rupere.75 0.4. Prin procedeele de încercare se imită condiţii tipice de solicitare. torsiune. • măsurarea deformării maxim posibile. fără aer antrenat.65 0. Valorile caracteristicilor de material se determină în laborator pe epruvete de dimensiuni standardizate (cubice cu latura de 150 mm. b. coeficientul de flambaj. oscilantă.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR Număr de cicluri îngheţ-dezgheţ ce determină reducerea greutăţii cu 25% 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 Figura 3-14. beton cu aer antrenat. Influenţa A/C asupra rezistenţei la îngheţ a betonului a. forfecare.

plăcuţe metalice intermediare. 4..2... dispozitiv cu rotulă pentru transmitere uniformă şi centrică a forţei. 67 . în condiţii standard.forţa de rupere. 2.1. 2003. care provoacă ruperea şi aria suprafeţei epruvetei A (mm2). 2. Platan inferior presă Sursă: STAS 227/6-86. 1984. Astfel. ea se determină prin aplicarea unei forţe uniform crescătoare pe epruvete cubice (fig. Popa R. Jumătăţi de prismă.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR 3. Platan superior presă. 14 sau 28 de zile). 4. P (N/mm2. la diferite vârste (3. realizate pe epruvete cubice. Opriş S. REZISTENŢA LA COMPRESIUNE Rezistenţa la compresiune se determină pentru solicitări de compresiune monoaxială. A . cilindrice şi/sau prismatice.. Rezistenţa la rupere fc (MPa).. Teodorescu M. 7. 1997. Figura 3-15. platan inferior al presei. MPa) [3. 1994. 3..12] Rc = A unde: P . folosind prese hidraulice. 3. Plăci metalice. Sursă: STAS 1275-8.4. Schema încercării la compresiune a fragmentelor de prismă 1. INCERC Încercarea la compresiune a epruvetelor cubice Mod corect de rupere a epruvetei Figura 3-16. Schema încercării la compresiune a epruvetelor cubice 1. 3-15). determinată pe astfel de epruvete este raportul dintre forţa axială de compresiune axială P (N). Ionescu I. 3-15) rezultate de la încercarea la întindere prin încovoiere sau de la încercarea de încovoiere.aria secţiunii de referinţă a epruvetei (mm2). Platan superior al presei. M. turnate şi compactate în condiţii similare punerii în lucrare a betonului. Neville A. Rezistenţa la compresiune a betonului se determină (conform STAS 7563-73 şi STAS 1275-88). biaxială şi triaxială. citită pe manometrul presei (N). cilindrice sau pe fragmente de prismă (fig. Ispas T.

PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR
Rc (MPa) σ (MPa) 40

40

30

30

20

20

10

10

0

200

400

600

C (kg/m3)

0

1

2

3

4

ε (%o)

Figura 3-17. Creşterea rezistenţei la compresiune a betonului funcţie de dozajul de ciment

Figura 3-18. Diagramă efort (σ)-deformaţie (ε) la compresiune monoaxială

Clasa betonului este definită pe baza rezistenţei caracteristice fck,28 la compresiune (N/mm2; MPa) determinată pe epruvete cubice cu latura de 150 mm (sau cilindrice cu de 150/300 mm, păstrate în condiţii standard şi încercate la vârsta de 28 zile, în condiţii de laborator conform STAS 1275-88. (NE 012-99, NE 013-02)
Tabel 3-7. Clase de betoane (N/mm2; MPa)
C C* C C C C* C C C* 4 6 8 12 16 18 20 25 28 / / / / / / / / / 5 7,5 10 15 20 22,5 25 30 35 Rezistenţă caracteristică (clasa) betonului (MPa) fc,28 cilindru 2,8 4 6 8 12 16 18 20 25 28 fc,28 cub 3,5 5 7,5 10 15 20 22,5 25 30 35 * clase de beton care nu se regăsesc în normele europene Clasa de rezistenţă a betonului NE 012-1999 C* 2,8 / 3,5 C 30 / 37 C* 32 / 40 C 35 / 45 C 40 / 50 C 45 / 55 C 50 / 60

30 37

32 40

35 45

40 50

45 55

50 60

Mărimea rezistenţei caracteristice este definită probabilistic ca valoare sub care se pot situa cel mult 5% din rezultate. (Agent R., Dumitrescu D., Postelnicu T., 1992)
Tabel 3-8. Rezistenţa betonului funcţie de vârstă
Clasa betonului Rezistenţa betonului, fc (MPa) 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 7 zile Rezistenţa cubică la diferite vârste (MPa) 2 luni 3 luni 6 luni 1 an

20 25 30 40 50

13,5 16,5 20 28 36

22 27,5 33 44 54

23 29 35 45,5 55,5

24 30 36 47,5 57,5

25 31 37 50 60

Marca betonului este rezistenţa minimă la compresiune (daN/cm2) determinată la vârsta de 28 zile pe epruvete cu latura de 141 mm, în condiţii de laborator, corespunzătoare unui coeficient de variaţie cv = 15 % acceptat convenţional ca reprezentând o calitate medie a execuţie.

68

PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR

3.2.4.2. REZISTENŢA LA ÎNTINDERE Rezistenţa la întindere se determină prin două metode: metoda directă, pentru solicitări de întindere centrică (întindere axială) şi metoda indirectă, pentru întindere din încovoiere şi întindere din despicare. a. Întindere centrică Rezistenţa la întindere centrică (axială) a betonului se determină (conform STAS 1275/88) pe epruvete cilindrice, opturi (fig. 3-19) sau prismatice care au lipite la capete, cu un adeziv, două plăci metalice de formă specială care permit fixarea epruvetei în presa hidraulică. Forţele trebuie să acţioneze una în prelungirea celeilalte, perpendicular pe secţiune şi pe direcţia axei de simetrie.
Figura 3-19. Presă hidraulică de încercare a epruvetelor betonului la întindere axială

F

F

b. Întindere prin încovoiere Rezistenţa la întindere din încovoiere a betonului se determină (conform STAS 1275/88), folosind epruvete prismatice de 100 x 100 x 550 mm sau 200 x 200 x 700 mm şi fragmente de prismă rezultate de la încercarea prismelor întregi, în mod crescător, a unei singure forţe în mijlocul distanţei dintre cele două reazăme semicirculare şi ţinându-se seama de comportarea elastică a zonei întinse până la rupere. Epruvetele se încearcă la încovoiere pe deschiderea de 300 mm, iar cele de 200 x 200 x 700 mm pe deschiderea de 600 mm, aplicându-se în ambele cazuri o forţă concentrată la mijlocul distanţei dintre reazeme. Reazemele epruvetei şi cuţitul prin care se transmite forţa concentrată trebuie să aibă o secţiune semicirculară cu diametrul egal cu 20 ... 30 mm. Încercarea se efectuează cu o presă hidraulică care permite aplicarea continuă şi uniformă a forţei până la rupere, cu o viteză constantă de creştere a eforturilor unitare din fibrele extreme de (0,5 ±0,2) daN/cm2s. Aplicarea forţei se face perpendicular pe direcţia de turnare a betonului. Rezistenţa la întindere prin încovoiere se calculează cu relaţia:

Rt = 0.875 Rt = 0.925

Pl (N/mm2; MPa) - pentru betoane cu agregate grele 3 a Pl (N/mm2; MPa) - pentru betoane cu agregate uşoare 3 a

[3.13]

[3.14]

unde: P - forţa de rupere citită pe manometru presei (N); l - distanţa dintre reazeme (mm); a = bh 2 - latura secţiunii transversale a epruvetei măsurată în imediata vecinătate a secţiunii de rupere (mm); b - lăţimea medie a secţiunii transversale (mm); h - înălţimea medie a secţiunii transversale (mm).

69

PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR

Figura 3-20. Presă de încercare a epruvetelor betonului la întindere din încovoiere Sursă: Romtech
180 a c 180

B 30 300 b= 600 b= 550

C c= 150 c= 100

B 300

C 30

Contactul reazemelor şi a cuţitului de transmitere cu betonul trebuie să se realizeze pe întreaga lăţime a epruvetei. Pe epruvetele prismatice de 100 x 100 x 550 mm se efectuează două încercări exemplificate în fig. 3-21.
Sursă: STAS 1275-88

Figura 3-21. Schema încercării la întindere prin încovoiere a epruvetelor prismatice

c. Întindere din despicare Rezistenţa la întindere din despicare a betonului se determină (conform STAS 1275-88), folosind epruvete cubice, cilindrice sau fragmente de prismă şi aceleaşi prese hidraulice ca pentru încercările la compresiune. Transmiterea sarcinii asupra epruvetelor se face prin intermediul a două generatoare diametral opuse, două fâşii de carton sau două şipci de lemn având lăţimea s = (0,08 ... 0,10)a, grosimea t = 3 ... 5 mm şi lungimea mai mare cu circa 40 mm decât dimensiunea a. Încărcarea se aplică perpendicular pe direcţia de turnare, asigurându-se o creştere continuă si uniformă a efortului unitar de (0,5±6,2) (N/mm2s). 2P Rezistenţa la întindere se obţine cu relaţia: Rt = 2 (N/mm2; MPa) [3.15] πa unde: P - forţa de rupere, citită pe manometrul presei (N); a - mărimea laturii cubului sau a secţiunii transversale a epruvetei (mm2).

Rezultatul determinării se rotunjeşte la 1 N/mm2 şi reprezintă media aritmetică a valorilor obţinute la încercarea unei serii de epruvete.

70

Schema încercării la întindere prin despicare a epruvetelor cilindrice 3. pe epruvete cubice. prismatice. Factorii de care depinde această rezistenţă sunt raportul A/C şi temperatura respectiv maturizarea betonului. FACTORI DE CARE DEPINDE REZISTENŢA LA ÎNTINDERE Rezistenţa la întindere depinde de aceiaşi factori ca şi rezistenţa la compresiune. La întindere.2. dar la întindere se deschid micşorând rezistenţa. Schema încercării la despicare a epruvetelor cubice.4. 71 . cilindrice şi prismatice Sursă: STAS 1275-88 Figura 3-23.3. determinându-se prin încercarea la întindere prin despicare sau prin încovoiere după metoda folosită. cu 5…15% mai mare (funcţie de clasa betonului) decât rezistenţa la întindere axială. prin evaporarea apei apar fisuri care la compresiune se închid.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR Rezistenţa la întindere prin despicare este. Figura 3-22. cilindrice. Rezistenţa la întindere creşte până la aproximativ acelaşi dozaj de ciment ca şi rezistenţa la compresiune apoi scade deoarece dozajele ridicate necesită cantităţi de apă de amestecare mari. în general.

După fiecare 22 rotaţii aparatul se opreşte automat. folosind ciocan Foppl având greutatea de 50 kg care este lăsat să cadă.înălţimea maximă de cădere a ciocanului la care s-a produs sfărmarea epruvetei.4. în timpul încercării epruveta este solicitată la un efort de apăsare de 6 N/mm2.5. 3. se aşează deasupra ei o placă de oţel. 3-24). REZISTENŢA LA UZURĂ Rezistenţa la uzură este capacitatea suprafeţei betonului de a rezista frecării datorită materialelor de aceeaşi natură sau de natură diferită. Ca material abraziv se utilizează nisipul silicios monogranular.4.1 g. 3. folosind metoda prin şlefuire. Se introduce epruveta în dispozitivul de fixare şi se pune aparatul în mişcare. eroziunii apelor ce transportă particule abrazive etc. 72 .PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR 3. se scoate epruveta şi se curăţă cu o perie de aspră.greutatea ciocanului. până când epruveta se rupe (nu mai produce reculul ciocanului). h . Pentru repartizarea forţei de şoc pe toată suprafaţa epruvetei. după care se curăţă platforma de şlefuire de abrazivul uzat. repetându-se operaţiile până la executarea unui număr de 5 x 22 = 110 rotaţii. Încercarea se efectuează la vârsta de 28 zile în cazul betoanelor cu întărire normală. epruvetele se usucă la (105+5)°C până la masă constantă şi apoi se răcesc la temperatura normală a încăperii. Rezistenţa la uzură a betonului se determină (conform STAS 5501-1968). Încercarea reprezintă numai un criteriu de apreciere comparativă a comportării betonului la acţiunea încărcărilor care se aplică brusc asupra sa.4.2.6. cu ajutorul abrazivilor. Se împrăştie pe platforma de şlefuire 20 g abraziv în cazul epruvetelor cu latura de 70 mm.7) mm. Se pot efectua încercări de uzură şi pe epruvete fasonate din beton întărit. Proba supusă încercării va fi constituită din 3 epruvete. sau după obţinerea unei rezistenţe echivalente în cazul betoanelor cu întărire rapidă. de la o înălţime din ce în ce mai mare.1 g şi se introduce din nou în aparat într-o poziţie rotită cu 90° şi se repetă operaţiile de mai sus. Înainte de încercare. de un anumit număr de ori. respectiv 40 g în cazul celor cu latura de 100 mm.7) mm sau (100+0. REZISTENŢA LA ŞOC Rezistenţa la şoc este o caracteristică a betonului pentru anumite lucrări şi se determină (conform STAS 6202-1962).16] unde: P . V . REZISTENŢA LA FORFECARE (FORŢE TĂIETOARE) Rezistenţa la forfecare nu reprezintă un factor critic privitor la proiectarea structurală deoarece betonului este mult mai slab la întindere chiar dacă el pare a fi supus la forţe tăietoare. Pentru efectuarea încercării se utilizează un aparat sistem Bohme (fig. Epruvetele pe care se efectuează determinarea sunt cuburi cu latura de (70+0. Se cântăresc epruvetele cu precizia de 0.2. Se împrăştie o nouă cantitate de abraziv şi se introduce epruveta în aceeaşi poziţie.volumul epruvetei încercate.2. în stare uscată. Rezistenţa la şoc se stabileşte cu relaţia: Rs = Ph V (MPa. Apoi se cântăreşte epruveta cu precizia de 0.4. N/mm2) [3.

3.17] U1 = Ao U 2 = lo − l f [3. lo.01 mm.18] U3 = mo − m f ρ ap [3. respectiv finală a epruvetei (g).aria epruvetei pe care se produce uzura (cm2).7. lf . de viteza de încercarea a epruvetelor etc. FACTORI GENERALI CARE INFLUENŢEAZĂ REZISTENŢA BETONULUI Rezistenţa betonului este influenţată de calitatea componenţilor săi.2.masa iniţială. cu aceeaşi precizie. (tabel 3-9). ρ ap . de grosime sau de volum) uzura betonului se stabileşte cu una din următoarele relaţii: mo − m f [3. După efectuarea celor 4 x 110 = 440 rotaţii epruveta se cântăreşte iarăşi. de modul şi condiţiile de punere în lucrare şi întărire. înainte şi după fiecare 110 rotaţii ale platformei de şlefuire măsurătoarea efectuându-se în nouă puncte dispuse ca în figura 3-24. Dispozitiv reglabil de prindere a epruvetelor. Se măsoară grosimea epruvetei cu un comparator cu precizia de 0. Ao . 4. În funcţie de modul de exprimare (prin pierderea de masă. Platforma de şlefuire.4. de calitatea aderenţei dintre matrice şi agregat. Figura 3-24. Tabel 3-9. mf . Rezultatul determinării reprezintă media valorilor obţinute la încercarea celor 3 epruvete. 3. 2.19] unde: mo. Sistem de oprire automată. de proporţiile lor. Aparat sistem Bohme pentru determinarea rezistenţei la uzură a betonului 1. Pârghie.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR rotind epruveta de încă două ori cu 90°.grosimea medie iniţială. Factori care influenţează rezistenţa betonului Componenţii betonului Compoziţia betonului Factori de producţie şi transport Timp malaxare Metodă malaxare Condiţii punere în lucrare şi întărire Condiţii de mediu şi de expunere Agregate Calitatea agregatelor Ciment Calitate ciment Aditivi Tip aditiv Clasa betonului Raportul A/C Tehnologia punerii în lucrare Procedeul de compactare Fizici Climatici 73 . respectiv finală (mm).densitatea aparentă a epruvetei.

acţiuni exterioare etc).0…3. care acţionează asupra acestuia cu diferite intensităţi (umiditate. în timpul prizei şi întăririi.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR Concentraţii ale substanţelor chimice Caracteristicile suprafeţei agregatului Compoziţia chimică a agregatului Granulozitatea şi mărimea agregatelor Modulul de elasticitate Umiditatea agregatului Porozitatea agregatului Tip ciment Dozaj aditiv Dozaj ciment Mijloc de transport Metode de protecţie după turnare Procedeul accelerării termice Chimici agresivi Dozaj de ciment Compoziţia mineralogică Fineţea de măcinare a cimentului Adaoşi Nivelul de hidratare Cantitate de apă Grad de permeabilitate Grad de gelivitate 3. chiar şi după întărire datorită fenomenelor fizico-chimice. umflarea. Contracţia betonului (STAS 2833-80) reprezintă micşorarea volumului acestuia la întărire în aer. respectiv prezenţei apei în amestec.1. CONDUCTIVITATEA TERMICĂ Conductivitatea termică depinde de densitatea aparentă a betonului. DEFORMAŢIA BETONULUI Deformaţia betonului reprezintă modificarea de volum a betonului la preparare. vâsco-plastice. Căpăţână Al. 1995) Principalele modificări de volum produse asupra betonului sunt: contracţia. 3. Conductivitatea termică caracterizează capacitatea betonului de a transmite prin masa sa un flux termic ca rezultat al unei diferenţe de temperatură existente între feţele materialului.35…0.beton greu W / m oK).2. Qδ λ= (W / m oK) [3. porozitatea betonului şi umiditatea betonului (λ=0. Datorită acestui 74 .20] S (T1 − T2 )τ unde: Q . deformaţiile elastice. temperatură.8 .2. elasto-vâsco plastice.. 1997).6.5. (Ivanov I.2.5 . CONTRACŢIA LA USCARE ŞI UMFLAREA LA REUMEZIRE Contracţia la uscare şi umflarea la reumezire reprezintă fenomene datorate variaţiei de volum şi absenţei.. în timpul τ. 3. datorită pierderii prin evaporare apei liberă din porii capilari şi geluri şi a ruperii scheletului cristalin a pietrei de ciment (în fazele iniţiale ale întăririi).cantitatea de căldură transmisă de materialul de grosime δ cu diferenţa de temperatură între cele două feţe (T1 –T2).beton uşor şi 1. presiune.6. natura agregatului. dilatarea. (Simion Al.

6. Umflarea betonului reprezintă creşterea volumului acestuia în timpul prizei şi al întăririi betonului. pe o anumită perioadă de timp după turnare (durata de tratare). dar nu se elimină. este faptul că agregatele joacă un rol important în micşorarea contracţiilor la uscare deoarece formează un schelet rigid care împiedică micşorarea excesivă de volum. dând naştere unui sistem de defecte în structura betonului. astfel încât la umflare nu mai poate pătrunde aceeaşi cantitate de apă pe care a pierdut-o la uscare (gelurile prin peliculele de apă îndepărtează microcristalele unele de altele). DILATAREA TERMICĂ Dilatarea termică (expansiunea termică diferenţiată) reprezintă variaţia dimensiunilor elementului de beton. nereprezentând un pericol al degradării structurii interne a betonului. Acest fenomen accentuează contracţia la uscare. determină mărirea umidităţii masei de beton şi implicit umflarea betonului. se calculează cu relaţia: δ − δt εc = 0 (mm / m) [3. fiind de acelaşi ordin de mărime cu al oţelului moale. Prin tratarea şi protecţia suprafeţelor betonului se controlează pierderile de umiditate din beton după ce a fost pus în lucrare. Lo .8 x 10 -5 oK -1 ). păstrate la temperatură şi umiditate constantă.. Dilatarea termică al betonului obişnuit este de ordinul 10 -5 oK -1 (iar pentru betonul cu agregate uşoare 0. micşorarea permeabilităţii. rezultat al expansiunii termice diferenţiate a componenţilor datorită valorii diferite ale coeficienţilor de dilatare termică ale acestora (piatra de ciment.2. 3. contribuie la micşorarea contracţiei betonului la uscare. atingând pentru betoane obişnuite valori de 0. Valorile înregistrate ale umflării fiind cu mult mai mici decât cele ale contracţiei. după turnare. generând tensiuni interioare în masa betonului care conduc la formarea microfisurilor.4 mm/m după un an de la preparare Un alt element important.. producerea contracţiei betonului se întârzie şi se diminuează. Teodorescu M.22] . gelurile se contractă. Umezirea.distanţa pe microprocesor la timpul t (mm). de menţionat. Fenomenul este invers contracţiei şi se explică prin faptul că gelurile. permiţând înglobarea oţelului în beton sub formă de armături.21] L0 unde: εc . 1984) Prin conservarea unui grad ridicat de umiditate pe o anumit interval de timp. pe un interval de timp lung sau imersarea permanentă în apă. creşterea rezistenţele mecanice. Contracţia betonului creşte logaritmic în timp.distanţa între reperele epruvetei (mm). creşterea aderenţei betonului la armătură. ε = αt Δt 75 [3. Contracţia betonului se determină prin măsurarea distanţelor între repere fixate pe epruvete prismatice.PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR fenomen de deshidratare. îşi modifică parţial structura.distanţa între repere la 7 zile (mm). Perioada critică în care apare fenomenul accentuat de contracţie este după câteva ore de la turnarea betonului.2…0. perioadă în care trebuie luate toate măsurile necesare pentru protecţia suprafeţei acestuia împotriva evaporării a apei din amestec.2. fără a modifica natura fazelor care se formează prin hidratare-hidroliză a cimentului. Conservarea umidităţii. aer şi agregate din beton). Contracţia betonului la o vârstă oarecare t. (Popa R.contracţia betonului. prin îmbătrânire. δt . δo .

. P. 4.. MD 20899-8611 USA. Calitatea betoanelor. Garboczi E. Deteriorarea prin îngheţ-dezgheţ a betoanelor . Popa E.. 14. 450-458. Construcţii Civile şi Industriale. Principalele tipuri de dilatări şi contracţii ale betonului a. Bob C.. c.. c Principalele cauze ale degradării fizice a structurii betonului sunt: dilatarea termică diferenţiată a componenţilor betonului.. Teză de doctorat..Fenomene Specifice şi Principalii Factori care contribuie la îmbunătăţirea comportării pe timp friguros. 1998. Cărare T. Ilinoiu G. αt . ISSN 1454 . Timişoara.. 1999. Beton armat. Bentz D. Dumitrescu D. J.. Contracţie liberă. 3.. Predicting of cracking in reinforced concrete structures.. Materiale de construcţie. pag. Agent R. 3. beton armat şi beton precomprimat. Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. Materials and Structures. 6. 9. 12. Postelnicu T.deformaţia longitudinală.. Dobre R.. BIBLIOGRAFIE LA CAPITOLUL 3 1. 1995. 13. 18-21. Nr. R..3. Nr. Aprilie 1995. 1999. Studiul asupra normativului NE 012-1999... Badea C. 37-43. 15. 1986. Crăciunescu L.. 1995. 33 August 2002. Baroghel . 11.. 2003. Editura ICB. pag. Editura Tehnică. Quenard D. Jennings H. 2. 14 Mai 2004. 1981. Sala Palatului.coeficient de dilatare termică liniar. 10. Structural models from nanometers to millimeters. Timişoara.. Ilinoiu G.. Ilinoiu G.. Mitchell’s Building Series. M.. UTCB.Bouny V. Expansiune în secţiune. Editura Orizonturi Universitare. Editura Tehnică. b. Δt – temperatura. Materials Technology. 2. Nr.. Beton fisurat. Tudor C. Buletin AICPS (2001). Îndrumător pentru calculul şi alcătuirea elementelor structurale de beton armat. Contribuţii în managementul şi ingineria proceselor de construcţii pentru realizarea lucrărilor de reparaţii şi consolidări a elementelor din beton. J. Clifton J. a b Figura 3-25. 16. Controlul calităţii lianţilor. 1992. Pearson Ltd. Dean Y. dilatarea termică diferenţiată a elementului în ansamblu şi pierderea apei din beton prin evaporare. Chimie şi materiale de construcţii pentru instalaţii.. Iureş L. Construcţii Civile şi Industriale. NISTIR 5634.928X. Editura Orizonturi Universitare. Gelivitatea betonului.. Ilinoiu G. 28.. Editura UTCB.. Buchaman I.... A. 7. Al XIV-lea Congres Naţional AICPS. Cadar I. Bucureşti. 2001. 8. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV.. Budan C. Tudor A. Carino N. Ilinoiu G. Nr. 5. Anglia. Part 1. Durabilitatea betoanelor. 24 / X. 1998..PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR unde: ε . Permeabilitate betoanelor. Cartea fierarului betonist. Editura Style. C. 26 / II. Crăciunescu L. Jebelean E. 2002. mortarelor şi betoanelor. Modeling drying shrinkage of cement paste and mortar. 76 . Popa E. Materiale de construcţie.

7.. Proceedings of the 4 th Materials Engineering Conference. March 2001.. Specificaţii tehnice . Tehnologia lucrărilor de construcţii. Durabilitatea betonului. June 2003.. 33. Simion Al. Editura tehnică 1997.. 20. Verificări efectuate de către executant în cadrul controlului calităţii betoanelor. Martys N. Ferraris C. pag. T. Mechanical properties of high-strength concrete at elevated temperatures. Moldovan V... 25. 29. 1997.. J. Cod de practică peru executarea lucrărilor din beton. 18.. Încercări pe betonului proaspăt. Materiale de construcţie. Ilinoiu G. K+ and Na+ concentrations. Franco R. Antreprenorul (2000). Nov. 19. Al XV-lea Congres Naţional AICPS. Costescu I.. 793-798. Editura UTCB. Washington DC. 46-49. Determinarea conţinutului de aer oclus. Teodorescu M. Ivanov I. Vol. Cement and Concrete Research. 26. Nicolescu L.-33. Feng X. Anglia. STAS 3519-78.. Keen B. Editura Tehnică 1982. A. Sala Palatului. ISSN 1454-928X. 2000. D.Flexcrete. Proprietăţile şi tehnologia betoanelor. Lexicon de materiale tehnologice pentru industrie şi construcţii.. Materials for the New Millennium Conference. Încercări pe betoane. No.6. Lucaci Gh. Editura Tehnică. STAS 5479-88. 22. Ilinoiu G. STAS 5440-1970. STAS 3518-89. Snyder K. 21. Teodorescu M.. Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. Încercări pe betoane. Verificarea impermeabilităţii la apă. 14 Mai 2004.. Bucureşti.. beton armat şi beton precomprimat. 34.. Permeabilitatea betonului . 30. Editura Tehnică. Belc Fl. Determinarea rezistenţelor mecanice. NISTIR 6726. Concrete mix and member design considerations. 32. 2002. 23..PRINCIPALELE PROPRIETĂŢI ALE BETOANELOR 17. STAS 1275-88. MD 20899-8611 USA. Ionescu I. Încercări pe betoane.. 24. National Council of Structural Engineers Associations. Structure. Estimating the electrical conductivity of cement paste pore solutions from OR-.. Verificarea reacţiei alcalii agregat. Căpăţână Al. NE 012-99. 10-14. Popa R.. F. 77 . J. 35.. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ. Sorption of water in mortar and concrete. . Vol. 0.Fenomene Specifice şi Optimizarea Proiectării Tehnologice a Compoziţiei Betonului. 31. Nr. Ispas T. 28. To limit the effects of drying shrinkage.. Mason T. Încercări pe betonul întărit. 1996. 1. Phan L. Carino N. Teoreanu I. Construcţia drumurilor. 1984. UTCB.. Betoane de ciment. 1995.. 27.

. corectitudinea preparării tuturor şarjelor de aceiaşi clasă de rezistenţă. 9 dispersarea complexă a particulelor de ciment în timpul înglobării şi amestecării betonului 78 .. denumit gradul de omogenitate al betonului. Ionescu I. învelirea tuturor granulelor de agregat cu pastă de ciment. corectitudinea dozării componenţilor (în limitele toleranţelor admise). Neville A. ordine introducerii materialelor în malaxor. în care fiecare component îşi păstrează proprietăţile caracteristice şi poate fi separat de ceilalţi prin metode fizice sau mecanice. Acest proces are ca scop final realizarea integrală a condiţiilor de calitate impuse amestecului proaspăt. 2003. 1997. iar prin acesta crearea condiţiilor optime pentru obţinerea proprietăţilor fizico – chimico . omogen sau eterogen în orice raport al maselor componenţilor.AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI CAPITOLUL 4. sau cantitatea de beton descărcat sub amestec continuu într-un minut. Amestecul de beton proiectat (conform NE 013-2002) reprezintă betonul pentru care beneficiarul specifică performanţele necesare. timpul de amestecare. cât şi unii faţă de alţii. 1984. Amestecul de beton (conform NE 013-2002) reprezintă cantitatea de beton proaspăt produsă într-un singur ciclu. acesta fiind influenţat de următorii factori: proprietăţile componenţilor betonului. producătorul fiind responsabil de furnizarea unui beton având compoziţia prescrisă. însă nerăspunzând de performanţele lui. CONSIDERAŢII GENERALE Prin procesul de amestecare a betonului trebuie să asigure dispersia uniformă a componenţilor în masa acestuia. AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI 4.mecanice impuse ale betonului întărit. (Popa R. Popa R.. în orice stare de agregare. buna funcţionare a maşinilor de amestecat şi modul şi durata descărcării amestecului etc. precum şi obţinerea unei lucrabilităţi constante prin antrenarea componenţilor betonului în ansamblu. Amestecul de beton cu compoziţie prescrisă (conform NE 013-2002) reprezintă betonul pentru care beneficiarul specifică materialele componente şi compoziţie amestecului. M. 1986.1. tipul malaxorului.. iar producătorul este responsabil să furnizeze un beton care asigură aceste performanţe şi eventuale caracteristici suplimentare. deflocularea 9 şi umezirea cimentului. Calitatea amestecului este apreciată după gradul (uniformitatea) dispersiei componenţilor în masa betonului.) Amestecul este definit ca un sistem policomponent.. de către un malaxor discontinuu. Popa E.. Ispas T. Teodorescu M..

79 . apă. NE 012-99 şi NE 013-2002 determinarea omogenităţii se realizează în funcţie de valorile exprimate în N/mm2 ale abaterii standard (S) şi a rezistenţei medii la compresiune (xn).2. tendinţa de separare a apei etc.670 II 0.1. R – rezistenţa medie. aprecierea unor proprietăţi ale betonului în stare proaspătă (consistenţa.975 III > 0. EVALUAREA OMOGENITĂŢII PRIN APRECIEREA UNOR PROPRIETĂŢI ALE BETONULUI ÎN STARE ÎNTĂRITĂ. conform NE 012-1999 Grad de omogenitate Grad de omogenitate S xn I < 0. evaluarea dispersiei în amestec a componenţilor betonului (ciment. segregarea.670…0. stabilitatea. agregat şi aer inclus). raportat la abatere şi rezistenţă medie. raportat la abatere şi rezistenţă medie. METODE DE DETERMINARE A OMOGENITĂŢII BETONULUI Modelarea statistică a proprietăţilor betonului este calea cea mai sigură de interpretare a rezultatelor încercărilor experimentale. b.670…0. Tabel 4-1. pentru a se stabili criterii de calitate şi control a omogenităţii betonului. Grad de omogenitate.) sau în stare întărită (rezistenţa la compresiune.975 unde: S – abaterea standard determinată pentru minimum 15 rezultate înregistrate. într-o perioadă de minimum 3 luni. gelivitate.AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI 4. respectiv a rezistenţelor existând concordanţă. Între variaţiile rezultatelor determinărilor şi variabilitatea proprietăţilor betonului. Tabel 4-2. conform C 140-1986 S R I < 0. contracţie la uscare etc. PRECUM REZISTENŢA LA COMPRESIUNE Conform C 140-1986. impermeabilitate. coeziunea. Principalele metode de determinare a omogenităţii betonului sunt: a.2. xn – rezistenţa medie. întindere.).670 II 0. într-o perioadă de minimum 3 luni. conform tabel 4-1.975 III > 0. 4.975 unde: S – abaterea standard determinată pentru minimum 16 rezultate înregistrate. Grad de omogenitate.

Dar numai în situaţia în care aceste rezultate se află în afara intervalului de valori X N ± 2 X N (N/mm2). iar în restul de 10%.valoarea medie a rezistenţelor obţinute a n eşantioane. Grad de omogenitate.02 27 1. Pentru uşurinţa calculului se foloseşte expresia: 2 2 x12 + x 2 + . F 3…F n: ⎯x = sau. Se ia în considerare probabilitatea de 90%. pentru o variabilă continuă: ∑x Fi ∫ i =1 +∞ −∞ n [4.975 Valoarea medie a rezultatelor (⎯x) este dată de media aritmetică a rezultatelor n x + x 2 + x 3 + . în locul lui n sa ia n . Sn .abaterea standard a unui eşantion.1 (corecţia Bessel) corecţie care se poate neglija pentru n > 30. ceea ce înseamnă că 90% din rezistenţele betonului examinat au o valoare mai mare sau egală cu rezistenţa caracteristică.04 26 1.08 22 1.1] individuale xi pentru n încercări: ⎯x = 1 n i =1 sau. această valoare este corespunzătoare unei anumite probabilităţi.125 18 1.14 17 1.095 20 1.06 24 1.coeficient funcţie de numărul de probe (rezultate) analizate.11 19 1.. λ .6] cv = (S / ⎯x ) Cu ajutorul coeficientului de variaţie se poate stabili care este valoarea minimă care poate apărea cu o anumită probabilitate pentru cantitatea de beton din care s-au luat probele. [4. (Tabel 4-4) Tabel 4-4.3] ⎯x = x f(x) dx Abaterea standard Sn corespunzătoare pentru x procese (S 2 pătratul abaterii standard – dispersia) este exprimarea valorică a variabilităţii (dispersiei) în jurul mediei .5] n Coeficientul de variaţie cv reprezintă raportul dintre abaterea standard şi valoarea medie a variabilei cercetate experimental: [4.00 S = λS n = λ ∑ (x i − xn ) 2 pentru valori corectate.AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI Tabel 4-3. S ..01 ≥30 1..670…0.abaterea standard. denumit risc pot apărea rezistenţe mai mici decât rezistenţa caracteristică. 80 . conform NE 012-1999 n λ 16 1. F 2. Valorile λ funcţie de numărul de probe n.numărul total de probe.4] n −1 unde:⎯x n . se determină pentru un număr minim de 16 rezultate înregistrate într-o perioadă de maximum 3 luni. + x n 2 S = − x2 [4. raportat la abatere şi rezistenţă medie.670 0. n . conform NE 013-2002 S Grad de omogenitate I II III xn < 0. în cazul unei distribuţii a valorilor cu frecvenţe F 1.2] [4.975 > 0. + x n = (1/n) ∑ xi [4..

lucrabilitatea betonului etc.2…2. malaxoare cu amestecare combinată şi malaxoare turbulente. luând în considerare şi experienţa fiecărui producător pentru a se realiza calitatea impusă a betonului. Viteza optimă de amestecare a betonului se va stabili numai pe baza unor încercări preliminari. Malaxor cu ax orizontal. granulozitatea agregatelor. malaxoare cu amestecare forţată.). Un malaxor cu amestecare prin cădere liberă are ca organ de lucru toba cu palete care se roteşte în jurul unui ax antrenat de către un motor independent. antrenându-i într-o mişcare de ridicare.4. textura suprafeţei. malaxoare vibratoare. cel de malaxoare. 4. fiind cunoscute şi sub denumirea de betoniere. 1986 ): • continuitatea procesului de amestecare: malaxoare cu acţiune ciclică sau continuă. MALAXOARE CU AMESTECARE PRIN CĂDERE LIBERĂ (GRAVITAŢIONALE) Capacităţile uzuale ale malaxoarelor variază între 0. Aceste maşini destinate preparării amestecurilor se numesc malaxoare. 2001 4. având productivitatea cuprinsă între 1.4 m3 / h care însemnă aproximativ 12 şarje/oră. 81 . Termenul de betonieră tinde a se folosi. Schemă flux amestecare componenţi Sursă: Elba . performanţele cerute dar şi de volumul de material necesar raportat la unitatea de timp. sunt ataşate de suprafaţa interioară a tobei. raport A/C. Malaxoarele pot fi clasificate după trei criterii (Popa R.. Popa E. • înclinarea axei cuvei: malaxoare cu ax vertical sau orizontal.3. METODE DE MALAXARE Amestecarea mecanică a componenţilor betonului se realizează cu ajutorul unui organ (sistem) de malaxare care se roteşte în jurul unui ax vertical sau orizontal. conţinut de parte fină.Werk. Paletele tobei. pentru maşini cu amestecare prin cădere liberă. • metoda de amestecare: malaxoare cu amestecare prin cădere liberă (gravitaţionale). Alegerea metodei de malaxare a betonului (mortarului) depinde de condiţiile specifice precum: energia disponibilă. forma granulelor. Figura 4-1. fiind antrenat de către un motor independent electric sau pe bază de benzină. alunecare şi cădere liberă. iar pentru maşinile cu amestecare forţată.AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI Pe plan mondial. precum şi frecarea dintre particule conduce la amestecarea componenţilor. funcţie de lucrabilitatea betonului şi tipul de malaxor folosit . compoziţia betonului (dozaj de ciment. Repetarea acestor mişcări. în scopul ridicării componenţilor în timpul rotirii. mai ales. care au o anumită înclinare faţă de ax.10 la 3 m3. se consideră valoarea coeficientului de variaţie ca fiind corespunzătoare dacă se încadrează între maximum 6% şi 8 %.

nebasculant.F. După construcţia tobei şi modul de descărcare a betonului. Figura 4-3. 3. malaxoare nebasculante reversibile şi malaxoare dublu tronconice. Figura 4-4. 5. basculant. Ferraris C F. Malaxor nebasculant Sursă: 2001.. Role de antrenare şi susţinere a tobei. malaxoarele cu amestecare prin cădere liberă se pot clasifica după cum urmează: malaxoare basculante.. 2.. 82 . Toba malaxorului. Teodorescu M. malaxoare nebasculante cilindrice. Ridicarea componenţilor. 4. Palete. 1984. reversibil Sursă: Ferraris C. Schemă generală malaxor gravitaţional. WINGET.. 2001 1.AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI Figura 4-2. Malaxoare cu amestecare prin cădere liberă (gravitaţio nale) Sursă: Popa R. Componenţii betonului. 2001.

evitându-se segregarea betonul. prin schimbarea sensului de rotaţie a tobei (malaxoare nebasculante reversibile). Ilinoiu G. Teodorescu M. 1984.. Amestecarea componenţilor betonului se realizează datorită mişcării relative dintre amestec şi palete. K.F. în funcţie de model. Figura 4-7. 4. 2004. F.. care oferă avantajul unei durate totale de amestecare mult mai scurte (aproximativ 30 sec.. Ilinoiu G. Dar în cazul unor lucrări de anvergură se pot folosi şi malaxoare cu capacităţi cuprinse între 1.. MALAXOARE CU AMESTECARE FORŢATĂ Capacitatea malaxoarelor variază între 0. iar descărcarea. Ferraris C..0 m .5. De regulă.. Teodorescu M.. Ferraris C.. 1984.. Dintre modelele menţionate.F. 2004. dar există şi modele cu tobă şi palete rotitoare sau cu stele de palete. 83 .AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI Figura 4-5. Andres C.). toba este fixă în timp ce paletele sunt mobile (rotitoare). 3 Figura 4-6 Malaxoare cu amestecare forţată în echicurent Sursă: Popa R.20 la 3. Faze principale de lucru – malaxor basculant Sursă: 2001. 2001.5…6 m3. . Ferraris C. precum şi datorită faptului că se întreţin mai uşor. malaxoarele basculante sunt cele mai folosite deoarece realizează descărcarea mult mai repede. 2001. Malaxoare cu amestecare forţată în contracurent Sursă: Popa R. 2004. Introducerea componenţilor se realizează pe la partea superioară. prin bascularea tobei (malaxoare basculante sub formă de pară) sau cu ajutorul unui jgheab (malaxoare nebasculante cilindrice şi reversibile).

Uzual. • volumul util maxim al componenţilor introduşi în tobă. Diagramă timp de amestecare Durata de încărcare a componenţilor în tobă depinde de schema tehnologică de funcţionare. Figura 4-8. DURATA DE AMESTECARE A BETONULUI Durata de amestecare a betonului este durata necesară pentru obţinerea unui amestec omogen de beton. Procesul cuprinde ca durate intermediare: • durata de încărcare a componenţilor în tobă. dar se va corecta după caz. • utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm sau agregate concasate. • înclinarea axei cuvei.6.8 din capacitatea cuvei. în funcţie de: • viteza de rotaţie a malaxorului..7. exprimată în funcţie de cantitatea de beton produsă în unitatea de timp. CAPACITATEA MALAXOARELOR Capacitatea malaxorului este o caracteristică tehnică dată de fabricaţie. • prepararea de betoane pe timp friguros. • prepararea de betoane cu lucrabilitate redusă. • durata de descărcare a tobei malaxorului. • cantitatea de apă de amestecare. variind in funcţie de tipul şi capacitatea malaxorului. 84 .3…0. • durata de amestecare a componenţilor. ea fiind considerată ca începând din momentul introducerii ultimului component al betonului în toba malaxorului şi sfârşind odată cu începerea golirii cuvei. timpul necesar încărcării cuvei este cuprins între 10…30 sec. • tipul betonului preparat. de la introducerea ultimului component. Capacitatea malaxorului variază în funcţie de: • capacitatea volumetrică a malaxorului.AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI 4. de gradul dotării tehnice şi de capacitatea malaxorului. • utilizarea de aditivi sau adaosuri. Ţinând seama de aceşti factori. 4. capacitatea utilă a unui malaxor variază între 0. Durata de amestecare a componenţilor va fi de cel puţin 45 sec. • gradul de umplere a cuvei. • durata de reglare a comenzilor şi a efectuării acţionărilor.

Popa E.. De obicei. starea paletelor (stare tehnică. a instalaţilor şi a sistemelor de acţionare.9. Productivitatea orară se poate stabili folosind următoarea formulă: q p o = m t o n o k o ( m 3 / h) [4. 1986 ): • capacitatea tobei malaxorului. 1986 ) 4. k o . • gradul de automatizare etc.7] 1000 unde: q m . uşor de întreţinut şi verificat. PRODUCTIVITATEA MALAXOARELOR Productivitate malaxoarelor variază în funcţie de următorii factori principali (Popa R. datorită consumului suplimentar de energie a malaxorului.. la un ciclu al malaxorului Durata totală de amestecare necesară efectuări unui ciclu complet pentru prepararea betonului este de aproximativ 120 …. este cuprins între 10…35 sec.. Durata de descărcare a betonului din toba malaxorului trebuie luată în considerare deoarece ea influenţează productivitatea.AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI Durata optimă de amestecare a betonului este timpul minim necesar realizării unei omogenităţi corespunzătoare calităţi impuse pentru betonul preparat. variind în funcţie de: tipul şi capacitatea malaxorului. • durata unui ciclu de amestecare a componenţilor. În cazul malaxoarelor cu amestecare forţată. Durata totală de amestecare trebuind eficientizată economic. Durata de reglare a comenzilor şi a efectuării acţionărilor este timpul minim necesar operatorului pentru a declanşa operaţia respectivă şi a primi răspunsul din partea malaxorului.reprezintă numărul de cicluri pe oră a malaxorului. t o . luând în considerare şi experienţa fiecărui producător. CARACTERISTICILE MALAXOARELOR Caracteristicile principale ale malaxoarelor trebuind să fie: fiabilitate mare. n o . grad de precizie ridicat. precum şi utilajele şi materialele de care dispune acesta. de lucrabilitatea betonului şi de conţinutul de părţi fine. (Popa R. precum şi de numărul mai mare a trapelor de descărcare a cuvei. cât şi calitatea betoanelor preparate.200 sec. 85 . 4. Nerespectarea duratelor optime de amestecare poate conduce la obţinerea unui amestec neomogen. Popa E. segregat şi neeconomic. consumul de energie şi de factorul de calitate. la un ciclu al malaxorului. Principale verificări care se realizează asupra malaxoarelor sunt: capacitatea utilă. ţinându-se cont de productivitate. timpul necesar reglării comenzilor şi a efectuării acţionărilor. abateri dimensional etc.reprezintă durata de funcţionare a malaxorului (1 m oră). durabilitate..reprezintă capacitatea malaxorului exprimată în litri. • experienţa personalului.8. • aprovizionarea constantă cu materiale de bază.) şi buna funcţionare a sistemelor de descărcare a betonului.reprezintă coeficientul de obţinere a betonului. Uzual timpul necesar golirii cuvei este cuprins între 20…40 sec. amplasare. timpul de golire este foarte scurt deoarece golirea este accentuată de sistemul de palete care se rotesc. Ea se stabileşte numai pe baza unor încercări preliminari.

Amestecarea mecanică a componenţilor betonului. Amestecul neomogen este rezultatul strivirii componenţilor între corpul malaxorului şi capul organului de lucru şi se datorează următoarelor cauze: 1.5 % pentru apă). 2. • aglomerarea particulelor de ciment în timpul înglobării şi/sau nedispersarea completă la continuarea amestecării (denumit floculare). 1984.. 4/2003 – 1/2004. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV.. Nr. Ilinoiu G. Editura Tehnică 1997. Editura Tehnică. Vol. Germania. Editura UTCB. 391399.. Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton. 9. Andres C.AMESTECAREA COMPONENŢILOR BETONULUI 4. Analiza procesului de amestecare în malaxoare. K. Anglia. 2. Chişinău. Ispas T. Nr. 2003.. Popa E. F.10. Fişe tehnice. 39 pag... pag. 13. pag. Valeriu L. aglomerarea componenţilor betonului între capetele organelor de amestecare şi corpul malaxorului. pag. Elba-Werk. 2001. Al XIV-lea Congres Naţional AICPS. 4. 2004.. BIBLIOGRAFIE LA CAPITOLUL 4 1.. 351-352. 38-40.Ştiinţifică Jubiliară. aglomerarea componenţilor betonului între organele de amestecare şi pereţii laterali ai tobei malaxorului. 10. Popa R. Teodorescu M. 62-87. M.. Aspecte Privind Amestecarea Mecanică a Componenţilor Betonului. 2. 12. Prepararea betonului. 2004. Martie 2003. NE 012-1999. ±2% agregate şi ±1. 11.. aglomerarea componenţilor betonului între capetele organelor de amestecare (pereţi laterali) şi corpul malaxorului. 7..928X. Conferinţa Tehnico . Neville A. Ilinoiu G. Proprietăţile betonului. pag. WINGET. 2001. Fişe tehnice. 86 . 65-70. nu trebuie neglijate dezavantajele care apar: • posibilitatea depăşirii toleranţelor dozajelor admise ale componenţilor introduşi în tobă (±1% ciment. Editura ICB. Bucureşti. • segregarea fazei dispersate. Ferraris C. Tehnologia lucrărilor de construcţii. 4. Proprietăţile şi tehnologia betoanelor. beton armat şi beton precomprimat. (Partea 1 – Beton şi beton armat). 106. Sala Palatului. 3. 1986. 14 Mai 2004. ca urmare a diferenţelor de densitate a componenţilor. Mai 2000. Popa R. Concrete Mixing Methods and Concrete Mixers: State of the Art. 247-250. Facultatea de Construcţii. 5. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. Ilinoiu G. Principles and practices of commercial construction. CONCLUZII Deşi metodele de amestecare mecanică asigură rezultate bune. Tehnologii moderne în construcţii.. Ionescu I. pp. 8. Editura ConsPress Bucureşti. March-April 2001.. No. Tehnologia lucrărilor de construcţii. 6. Pearson Prentice Hall. 3. Universitatea Tehnică a Moldovei. Construction Engineering. • antrenarea de aer în masa betonului. ISSN 1454 .11. 164-170.

care îi conferă acestuia aptitudinea de a satisface necesităţile exprimate şi implicite. În ramura construcţiilor drept principii şi norme de bază pot fi reţinute următoarele: • îmbunătăţirea continuã a concepţiei de proiectare. decrete etc). norme tehnice. CONSIDERAŢII GENERALE Realizarea într-un interval de timp relativ mic a unui volum mare de construcţii cu complexitate tehnicã sporită. • caracteristicile tehnice de bază şi nivelul calitativ al construcţiilor se stabilesc în mod unitar prin standarde.ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII CAPITOLUL 5. precum respectarea riguroasă a normelor de exploatare care constituie o obligaţie de bază pentru toţi cei care concură la realizarea şi exploatarea construcţiilor. eliminând refacerile de lucrări impuse de controlul de calitate. care permite asigurarea şi verificarea calităţii în timpul procesului de executare. facilitează asigurarea calităţii de la început.executare pe parcurs şi final. 1995). să răspundă pe deplin scopului pentru care au fost realizate. denumită controlul calităţii. Controlul calităţii constituie activităţile menite să definească şi să cuantifice conformitatea unui produs. în legislaţia statelor avansate au apărut măsuri concrete pentru instituirea sub diverse forme a unui control organizat al calităţii în domeniul construcţiilor (normative. cu eficienţă economică maximă impune adoptarea de concepţii. În prezent controlul calităţii face parte chiar din procesul de lucru. a calităţii materialelor. În vederea prevenirii fenomenelor negative legate de deficienţele de calitate. ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 5. • construcţiile trebuie să creeze condiţii normale de muncă şi de viaţă pentru cei ce la folosesc. introducerea de noi tehnici şi soluţii constructive. Calitatea. standarde. legi. a procedeelor de executare. inclusiv în perioada de exploatare. caiete de sarcini şi sunt obligatorii pentru toţi cei care participă la proiectarea. 87 . conform (SR EN ISO 9000-1/1996. Această nouă orientare tehnologică. prescripţii tehnice. Condiţia de calitate este definită ca “totalitatea condiţiilor individuale luate în considerare în cadrul proprietăţii unei entităţi într-o anumită etapă de concretizare” (Hutte. reglementări.1. metode de proiectare şi de executare moderne care implică necesitatea aplicării unui control eficient a calităţii lucrărilor care poate şi trebuie să cuprindă toate fazele şi aspectele activităţii de construcţii: cercetare – proiectare . reprezintă ansamblul de caracteristici şi proprietăţi ale unui obiect (entităţi). SR ISO 8402). executarea şi exploatarea construcţiilor.

un program de prelucrare a datelor. între producere şi consum creându-se o strânsă interdependenţă. începând cu depistarea cauzelor. • încercările de laborator şi şantierele experimentale. • factorul uman . Calitatea are un caracter dinamic. ceea ce a impus adoptarea unor terminologii adecvate. utilizarea. funcţionarea şi consumul. un serviciu. iar proprietatea se referă la totalitatea caracteristicilor şi a valorilor acestora atribuite unei entităţi. • proiectarea procedeelor de realizare. acţionând pentru eliminarea neconcordanţelor. Evoluţia în timp a aspectelor legate de calitate a avut un caracter pronunţat crescător în ceea ce priveşte conceptul de definire a elementelor care contribuie la obţinerea unui sistem coerent de asigurare a calităţii. 5-1). FACTORUL UMAN Exigentele controlului pe faze si controlul final Calitatea intrãrilor în proces Proiectarea procedeelor de realizare Proiectarea obiectului Incercãrile de laborator Cercetarea stiitificã Figura 5-1. proiectare. unui limbaj comun tuturor celor care sunt obligaţi prin lege să vegheze asupra calităţii.. un proces. procedee de realizare. 88 .ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Asigurarea calităţii se defineşte (SR EN ISO 9000-1/1996) ca fiind ansamblul activităţilor planificate şi sistematice implementate în cadrul sistemului calităţii pentru furnizarea încrederii corespunzătoare că un obiect (entitate) va satisface condiţiile referitoare la calitate. ci o spirală a calităţii (fig.nu în ultimă instanţă . manifestându-se atât în sfera realizării obiectelor cât şi în sfera utilizării acestora. (Popa I. Se poate vorbi despre o calitate a producerii obiectelor. ia naştere astfel un proces de reproducţie lărgită a calităţii. a folosirii acestora în sfera consumului. un proiect etc. • proiectarea obiectului. • calitatea întrărilor în proces.. 2002) Entitatea reprezintă un produs. Principalele componente ale spiralei creşterii calităţii sunt: • cercetarea ştiinţifică. acestea constituind fiecare început de ciclu. Asigurarea calităţii implică o permanentă evaluare a exigenţelor de performanţă şi factorilor care influenţează modificări ale nivelelor acestora în timpul exploatării. • exigenţa controlului pe faze şi controlul final. a proceselor de transformare şi o calitate a obiectelor realizate. o activitate.ridicarea calificării şi a conştiinţei profesionale. control pe faze şi final. creşterea calităţii procedeelor creează premise pentru creşterea calităţii obiectelor realizate. Spirala creşterii calităţii La creşterea calităţi obiectelor realizate concură toate sectoarele: cercetare. cu creşterea parametrilor mijloacelor de producţie. între acestea stabilindu-se nu un ciclu închis. respectiv calitatea materiilor şi materialelor.

standardele europene CEN/CENELEC trebuie preluate integral de către toate ţările membre. 5-2).) Cerinţele. reglementări. Procesul fiind în esenţă o transformare care adaugă valoare. european şi internaţional. care implică persoane sau alte resurse. • cerinţe ale firmei (referitoare la managementul firmei). subansamble etc. perturbaţii PROCES intrări Figura 5-2.). Spre deosebire de standardele internaţionale ISO/CEN care pot fi preluate nemodificate (notate la noi în ţară SR ISO sau SR CEI). Datorită faptului că progresul tehnic poate avea şi efecte negative.ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 5. 89 . Comitetul European pentru Standardizare (CEN) şi Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) formează instituţia de standardizare europeană. Membrii ei sunt institute naţionale de standardizare ale ţărilor membre ale Comunităţii Europene şi ale zonei europene de comerţ liber.dacă riscul noncalităţii este neglijabil sau dacă certificarea produsului în conformitate cu standardul recomandat conferă o încredere suficientă. • cerinţe ale societăţii (legi. materiale procesate sau servicii (bănci. DEFINIREA CALITĂŢII PRODUSULUI ÎN STANDARDELE INTERNAŢIONALE Prin standardizarea se înţelege reglementarea unitară a producţiei şi a consumului.). prin elaborarea şi introducerea în practică a standardelor. produse software (programe de calcul. reprezintă expresii ale nevoilor exprimate în termeni calitativi sau cantitativi.). Organizaţia Internaţională pentru Standardizare ISO şi Comisia Internaţională de Electrotehnică CEI (International Electro Technical Commission) formează împreună sistemul internaţional de standardizare care cuprinde în prezent peste 86 de ţări membre printre care şi România. standardele au devenit sursă de încredere pentru utilizarea tehnicii. Cerinţele de asigurare a calităţii pot fi: • fără clauze contractuale de asigurare a calităţii . Standardele internaţionale ISO 9000 se bazează pe înţelegerea faptului că întreaga activitate este realizată printr-un proces. De aceea ele au o importanţă deosebită pentru păstrarea datelor şi pentru protecţia consumatorilor. informaţii tec. Standardizarea se efectuează la nivel naţional. modificate (notate SR.) sau parţial modificate (notate SR-EN). asigurări etc. putând fi material sau nematerial. specificaţii etc. promovându-se raţionalizarea şi asigurarea calităţii. a muncii în scopul evitării accidentelor. Ieşirile reprezintă rezultatele procesului (care pot fi materiale sau nemateriale (fig. fiind de tipul: • cerinţe ale utilizatorului. Fiecare proces are intrări şi ieşiri. proceduri. Reprezentarea unui proces ieşiri Produsul la rândul lui reprezintă rezultatul dintre activităţi sau procese. a mediului înconjurător etc. Astfel. coduri.2. prescripţiile cuprinse în ele oferă o garanţie a evitării eventualelor consecinţe nocive ale tehnicii. Produsele (conform ISO 9000) se clasifică în produse hardware (componente.

9001. 9002. el poate solicita un audit al calităţii care să demonstreze principalele elemente de asigurare a calităţii.). pregătirea fabricaţiei. înregistrări calitate. ISO 9001 prevede condiţiile referitoare la sistemul calităţii aplicabile atunci când trebuie demonstrată capacitatea unui furnizor de a proiecta şi de a livra produse conforme. fiecare dintre ele clarificând unele concepte şi probleme specifice. 9002. principiile sistemului asigurării calităţii. tratare neconformităţi. mijloacele necesare cât şi modul de asigurare a calităţii formează sistemul de asigurare a calităţii. dovada calităţii. privind managementul. de la proiectare până la service. 9003. Condiţiile vizează obţinerea satisfacţiei clienţilor prin prevenirea neconformităţii în toate etapele. Condiţiile specificate vizează obţinerea satisfacţiei clienţilor prin prevenirea neconformităţii în toate etapele. Planificarea. auditurile interne ale calităţii.ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII cu clauze contractuale de asigurare a calităţii – caracteristicile de performanţă ale produsului sunt exprimate prin specificaţii iar alegerea unui model standardizat pentru asigurarea calităţii se realizează în conformitate cu standardele ISO 9000. Asigurarea calităţii presupune activităţi de conducere. În acest scop se folosesc standardele SR ISO 9001. Conform ISO 9004 “Managementul calităţii şi elemente ale sistemului calităţii” trebuie avut în vedere următoarele elemente pentru implementarea unui sistem de asigurare a calităţii: problemele de management. Criterii ISO 9000 pentru selecţia şi utilizarea unui model de asigurare a calităţii • Fără clauze contractuale de asigurare a calităţii Cu clauze contractuale de asigurare a calităţii ISO 9004 ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 Figura 5-3. aprovizionare. planificare. service cât şi pentru inspecţii şi încercări finale. asigurare şi garantare produse. consideraţii asupra economicităţii costurilor cât şi asupra elementelor asigurării calităţii (marketing. proiectare. proceduri statistice etc. verificare mijloace de măsurare. organizarea activităţii şi asigurarea calităţii în proiectare. Evaluarea eficienţei sistemului de asigurare a calităţii sau a elementelor sale printr-o analiză sistematică şi independentă se numeşte auditul calităţii. măsuri corective. Dacă un cumpărător doreşte să câştige încrederea în capacitatea de asigurare a calităţii a societăţii producătoare. dirijare şi control a acestuia. tratare produse şi după vânzare – service. de la producţie până la service. 9003. ISO 9002 prevede condiţiile referitoare la sistemul calităţii aplicabile atunci când trebuie demonstrată capabilitatea unui furnizor de a livra produse conforme cu un proiect stabilit. Criterii ISO 9000 pentru selecţia şi utilizarea unui model a calităţii 90 . producţie. producţie.

opinii sau considerente referitoare la un anumit subiect. unui sector. Este vorba în principiu de un ansamblu de reguli scrise. • brainstorming. Standardul ISO 8402/1995 privitor la “Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Vocabular” clasifică procedurile în: organizatorice . utilizat pentru identificarea soluţiilor posibile ale problemelor şi a modalităţilor de îmbunătăţire a calităţii. folosite în scopul organizării pe grupe a unui număr mare de idei.care reprezintă baza generală a sistemului calităţii (ISO 9001. 91 . unei operaţii de fabricaţie sau de inspecţie. în ordinea importanţei. a contribuţiei fiecărei entităţi la efectul total.deciziile luate sunt bazate pe date numerice de tipul diferenţe. • diagrama cauză-efect. • benchmarking. 9003) şi operaţionale care se referă la activităţile tehnice (instrucţiuni de lucru. • histograma. Scrisă sau documentată conţine de regulă scopul şi domeniul de aplicare a unei activităţi. unei acţiuni de asigurare a calităţii etc. în scopul clasificării posibilităţilor de îmbunătăţire. folosită pentru analizarea şi comunicarea relaţiilor din diagrama cauză-efect în scopul înlesnirii rezolvării problemelor. Instrumentele şi tehnicile de bază folosite la îmbunătăţirea calităţii se pot clasifica după cum urmează: • instrumente pentru date numerice . • instrumente pentru date care nu sunt exprimate numeric . folosită pentru reprezentarea grafică a configuraţiei de dispersie a datelor şi pentru comunicarea vizuală a informaţiilor referitoare la comportarea procesului. utilizată pentru indicarea relaţiilor dintre subiect şi elementele sale componente. Astfel. proprii unei activităţi (organizaţii). utilizat pentru compararea unui proces sau mai multor procese similare în scopul identificării posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii. folosită pentru descrierea unui proces existent sau pentru proiectarea unui proces nou. 9002. folosită pentru reprezentarea grafică. dezvoltării şi managementului. pentru obţinerea unei aprobări sau a unei înregistrări. Procedura se defineşte ca fiind “un mod specificat de efectuare a unei activităţi”. metode de control şi de eşantionare.ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ISO 9003 prevede condiţiile referitoare la sistemul calităţii aplicabile atunci când trebuie demonstrată capabilitatea unui furnizor de a depista orice neconformitate ale produsului şi de a controla modul de tratare a acestora în timpul inspecţiilor şi încercărilor finale. • diagrama Pareto. o procedură. Funcţie de exprimarea datelor înregistrate există o gamă largă de instrumente şi tehnici precum: (SR ISO 9004-4+A1/1996) • formulare de colectare a datelor. • diagrama arbore. • fişa de control. tendinţe şi modificări ale datelor numerice care se bazează pe interpretări statistice. • diagrama de flux. în scopul certificării sau înregistrării unei oferte. Standardele ISO conţin recomandări privind asigurarea calităţii. Ele descriu elementele sistemului calităţii şi procedurile de implementare a lor pentru situaţii contractuale. folosite la colectarea sistematică a datelor în scopul obţinerii unei imagini clare a faptelor. folosită pentru evaluarea stabilităţii procesului şi pentru determinarea momentului în care un proces necesită ajustări. unui atelier.datele înregistrate prin intermediul acestor instrumente sunt folositoare în domeniul cercetării. • diagrame de afinitate.

EFECTELE UNEI CALITĂŢI DEFICITARE DE REALIZARE A UNEI CONSTRUCŢII Efectele negative provocate de calitatea deficitară de realizare a unei construcţii pot să conducă la fenomene nedorite. 92 . etc.3. Aceste măsuri rezultă din audituri şi din raporturi de neconformitate care sunt analizate de conducerea societăţii sau reclamate de client. dar posibile. în scopul prevenirii apariţiei acestora (ISO 8402).. nerespectarea proiectului.. procedurile. dar necesită totodată şi o analiză a problemelor potenţiale în raport cu importanţa riscurilor implicate (satisfacerea climatului. sunt (Dumitrescu G. Acţiunile corective şi preventive trebuie să fie întreprinse în stadiul tratării neconformităţii sau a nesatisfacerii unei cerinţe specificate. 1996): • calitatea necorespunzătoare în proiectare ce poate fi provocată de: date incomplete sau inexacte despre obiectul de realizat. care poate fi provocată de: nerespectarea condiţiilor tehnice stabilite prin proiect şi prin caietul de sarcini şi nerespectarea succesiunii proceselor tehnologice etc. • 5. Acţiunile corective (stabilite de ISO 9004) reprezintă soluţionarea problemelor legate de calitate şi luarea măsurilor necesare pentru a reduce la minimum posibilităţile de repetare. • calitatea necorespunzătoare a întreţinerii şi urmăririi în timp. Aceste măsuri pot necesita măsuri de îmbunătăţire în ceea ce priveşte organizarea. Acţiunile preventive reprezintă acţiuni întreprinse pentru eliminarea cauzelor unor neconformităţi a defectelor sau a altor situaţii nedorite. • calitatea inferioară a executării. Ele necesită aceleaşi tipuri de măsuri de îmbunătăţire a organizării ca şi acţiunile corective. Aceşti factori pot să intervină cu o pondere diferită în funcţie de tipul construcţiei şi de condiţiile specifice de realizare. ipoteze de calcul incorecte şi combinaţii de ipoteze insuficiente. • mărirea costului (cheltuieli suplimentare provocate de slaba calitate a materialelor şi a lucrărilor). • compromiterea parţială sau integrală a construcţiei datorită unor deficienţe ascunse. în scopul confirmării relaţiilor anticipate dintre acestea. De asemenea. precum: • punerea în funcţiune cu întârziere a unor obiective. fiabilitate. folosirea unei forţe de muncă insuficient calificată şi nerespectarea succesiunii proceselor tehnologice. calificarea mijloacelor materiale şi umane etc...). aceste acţiuni trebuie să fie urmărite de compartimentul de asigurare a calităţii prin intermediul unor documente corespunzătoare.ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII diagrama de dispersie. folosită pentru identificarea şi confirmarea relaţiilor dintre două ansambluri de date asociate. etc. • calitatea necorespunzătoare a materialelor componente: folosirea unor materiale necorespunzătoare. securitate etc. utilizarea unor metode de calcul incorecte sau insuficiente şi utilizarea unor materiale noi insuficient studiate şi experimentate. astfel încât să se asigure implementarea efectivă a acestora. nerespectarea condiţiilor tehnice. • îngreunarea executării proceselor următoare şi mărirea consumului de materiale. Practica activităţii de construcţii arată că principalii factori care influenţează negativ calitatea.

• Constructorii şi fabricanţii . În prezent calitatea se asigură prin realizarea unui control sistematic în toate etapele de realizare a construcţiei. Funcţiile operaţionale în autocontrol sunt: controlul operaţiei anterioare.factorii de siguranţă adoptaţi. În ultima vreme s-au elaborat tehnologii moderne de executare a controlului care includ echipamente de control automat asigurând astfel calitatea cerută de proiect.stabileşte un program prin care defineşte obiectivele calităţii şi cere organizarea controlului calităţii după anumite norme. La 93 . De asemenea.concepţia generală a structurii. .4. . Rolul fiecărui factor care participă la realizarea construcţiei: • Beneficiarul .utilizarea metodelor de calcul relevante. . .este efectuat de o persoană desemnată de beneficiar (diriginte) care examinează şi avizează modul în care se efectuează controlul interior (efectuat de către proiectant şi executant).elaborează prescripţii pentru organizarea controlului calităţii specifice fiecărui caz în parte.nivelul de siguranţă adoptat. se efectuează conform prevederii documentelor acestora. • Controlul preventiv. ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTROLULUI DE CALITATE Pentru a putea exercita un control eficace trebuie să se elaboreze şi să se folosească sisteme de control capabile să informeze corect şi precis şi să determine corecţiile necesare în timp util. .gradul de definire (măsura în care calculele acoperă complet necesităţile). semifabricatelor. fabricatelor.concordanţele cu principalele cerinţe şi cu condiţiile de executare. Asigurarea calităţii construcţiilor se poate obţine prin următoarele modalităţi de control: • Controlul în timpul proiectării.bazele de calcul. • Proiectantul . Se referă la: . şeful de şantier şi face parte din procesul de producţie. efectuat de către şeful de echipă. erori care ar putea preveni efectele negative. imprecizii.metodele de proiectare aplicate. .ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 5. . Se efectuează direct la locul de lucru. • Controlul (tehnologic) operativ. • Autocontrolul sau controlul executantului constă în extragerea unui eşantion din lot. Reprezintă cea mai eficientă metodă de control. • Controlul exterior .acţiunile luate în considerare. realizând conştientizarea muncitorilor asupra necesităţii realizării produselor de calitate.organizează asigurarea calităţii conform specificaţiilor contractuale. . remedierea defectului anterior. .calitatea efectivă a calculelor.evitarea discrepanţelor între diferitele părţi ale calculului. verificarea materiilor prime. cu admiteri sau respingeri. executarea operaţiei curente şi controlul cu decizia de admis – retuş – rebut. • Organele de studii şi cercetări – contribuie la crearea condiţiilor pentru asigurarea calităţii conform specificaţiilor. Se referă la examineze din timp a documentaţiei de proiect pentru a sesizarea eventualelor deficienţe ale acestora: omisiuni. . maistru. verificarea caracteristicilor de calitate ale acestuia şi tragerea concluziilor pentru întreg lotul de produse.

Depăşirea acestor valorilor limită conduce la respingerea calitativă a materialului sau produsului respectiv. . fenomenele supuse urmăririi.se apreciază prin prelevări de probe sau încercări nedistructive asupra elementelor de construcţii. N2 – neaplicabil în cazurile controlului distructiv. datorită monotoniei operaţiei de control (puterea de percepere a operatorului este diminuată de oboseală. de rutină şi chiar de plictiseală). . parametrii care se urmăresc.se apreciază prin examinarea respectării condiţiilor de fabricaţie prevăzute în standardele. în cazul în care sunt implicate mai multe societăţi de construcţii. • Controlul final. suprastructuri. documentaţia de interpretare a urmăririi.calitatea materialelor. lista prescripţiilor de bază). durabilitatea sau funcţionalitatea construcţiei sau/şi la terminarea unor faze de lucrări (terasamente. care va trebui să cuprindă. stabilitatea.ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII realizarea acestui control se folosesc instrucţiuni tehnice şi caietul de sarcini. • • Printre alte tipuri de metode de control se pot menţiona (Iacobescu A. Se efectuează pentru recepţia unor lucrări care pot sã rămână ascunse prin înglobare sau prin acoperire şi care pot periclita rezistenţa. elementele de construcţie care sunt supuse urmăririi şi în care se găsesc aparate de măsură şi control. subansamblelor etc. Prin aceasta urmărindu-se încadrarea în câmpul valorilor admisibile. (Iacobescu A.. 94 . • Controlul în timpul exploatării construcţiei. • Controlul intermediar. N3 – nefiabil. normele şi specificaţiile prevăzute. instrumente.documentaţia tehnică (cartea tehnică a construcţiei) care trebuie să conţină prevederi ale proiectantului privind programele de urmărire curentă şi specială – dacă este cazul. unde controlul integral ar fi prea costisitor şi greu de realizat). finisaje etc. conducând în final la acceptarea unor piese neconforme sau respingerea unora corespunzătoare calitativ. verificarea caracteristicilor de calitate ale acestuia şi tragerea concluziilor pentru întregul lot de produse (aplicat la producţia de serie sau de masă. 2003) Controlul integral prezintă o serie de neajunsuri. Urmărirea comportării construcţiei se face pe baza unui program stabilit de proiectant. modul de înregistrare şi păstrare a datelor. Se urmăresc următoarele aspecte: . N4 – neantrenant pentru executant. Se stabilesc defectele lucrărilor care se remediază pe cheltuiala constructorului.. infrastructuri.aparatura şi echipamentele necesare. Controlul prin sondaj empiric constă în extragerea unui eşantion din lot. Se efectuează după terminarea construcţiei prin recepţia provizorie a lucrărilor şi apoi recepţia finală după circa un an. 2003): Control integral (denumit şi control bucată cu bucată sau regula celor 4N) constă în controlul caracteristicilor de calitate la fiecare produs în parte (aplicat la producţia de serie mică sau unicate). modul de prelucrare şi transmitere a datelor. modul de observare al fenomenelor. metodele de măsurare şi analiză. următoarele: .). frecvenţa măsurătorilor. de aceea se mai denumeşte şi regula celor 4N. aparate şi echipamente de măsură şi control. . în principal. N1 – neeconomic implică un număr mare de controlori de calitate şi de mijloace de măsurare.calitatea lucrărilor . volumul de muncă şi timpul necesar acestei realizării acestui control este mare.

se stabileşte un plan de control. Editura UTCB. Budan C-tin. Se aplică la recepţia loturilor de produse finite sau pe fluxul de fabricaţie. Teodorescu M. Bul. UTCB. Cluj. 5-6. M. 1979.. BIBLIOGRAFIE LA CAPITOLUL 5 1. 2000. Iunie 1998. Construcţii Civile şi Industriale. pag. Pe baza studiului statistic realizat. Ilinoiu G. Etapele Calităţi: Demersuri şi Instrumente.. 1-2 / 1986. Teză de doctorat. Asigurarea Calităţii. Editura Tehnică. Editura Tehnică. Editura Dacia.. 9. Great Britain. 4. 1997. C 56 . UTCB. 2002. Editura UTCB. Bucureşti. New York 1993. Quality control of concrete structures. 12. Proceedings of Second International RILEM / CEB Symposium. 5... 2003. 20. Referat de doctorat... completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiilor. ISO GUIDE 34/ 1996. april 2001. nu se poate aprecia riscul la care este supus atât producătorul. Ghent June 12-14.ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII • Metoda nefiind o metodă ştiinţifică bazată pe calcule statistico – matematice şi neavând la bază o analiză aprofundată..5. Analize de calitate şi performanţă.. Calitatea şi siguranţa construcţiilor. 1996. nr.. Tehnologia Materialelor. 14. 10. Hutte. Dumitrescu G.. 439-448. 3. Tehnologia lucrărilor de întreţinere. un eşantion care se controlează şi la care se calculează media valorilor măsurate (care oferă informaţii asupra stabilităţii procesului ca precizie). 31-32.. Quality System Guidelines for the Production of Reference Materials. reparaţii şi consolidări. Contribuţii la implementarea unor tehnologii şi procedee tehnologie moderne pentru protecţia şi consolidare elementelor de construcţii. Structural Inspections. Popescu V. Iacobescu A. Editura E&FN SPON. 33-36. Managementul calităţii şi elemente ale sistemului calităţii. 2. Juran J. Norme privind cuprinsul şi modul de întocmire. 11. Controlul statistic al calităţii (control de conformitate sau control de acceptabilitate) este un control prin sondaj. dar implică efectuarea unei analize statistico – matematice. din lotul finit sau direct din fluxul tehnologic. 8. Perigord M. Decembrie 2003.. cât şi beneficiarul şi nu permite luarea deciziilor privind reglajul parametrilor procesului de fabricaţie. asupra stabilităţii procesului de fabricaţie. Bucureşti. În funcţie de mărimea lotului şi de nivelul de calitate stabilit se prelevă. Manualul Inginerului: Fundamente. Rezultatele obţinute în urma acestui tip de control se trec în fişa de control. Râmniceanu V. Editura Academiei Forţelor Terestre. Axinia P. Teodorescu M. SR ISO 9004-4+A1/1996. Editura Tehnică. 367374. Structure... 2-4.. Avram C. Partea 4. 6. Voiculescu D. Epure L. Ilinoiu G. Chesaru E. M. reparaţii şi consolidări. pag. 16. Veitas R. precum şi în funcţie de nivelul înţelegerii dintre furnizor şi beneficiar. Tertea I. 95 . 18.85... 2003. pag. 1996. Pătărniche N. C 167-1977. 7. Ilinoiu G. 5. pag. Asigurarea calităţii în construcţii. Quality planning and analysis. A time for challenge. Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii. 19. 15. Tehnică şi Tehnologie. are următoarele dezavantaje: nu oferă suficiente informaţii asupra calităţii elementelor studiate în baza cărora să se poată elimina eventualele deficienţe. Editura McGraw-Hill Inc.. 1-15.. Budan C-tin. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. având la bază o analiză aprofundată. Ilinoiu G. 1991. constr. 13.. Cambridge. Editura UTCB. Tehnologia lucrărilor de întreţinere. Asigurarea şi controlul calităţii lucrărilor de construcţii. Aplicarea conceptului de calitate la realizarea lucrărilor de zidărie.. 1987... Fişe tehnologice. Oneţ T. Gryna F. pag. beton şi beton armat. Bucureşti. 1998. 17. Verificarea calităţii construcţiilor de beton armat şi beton precomprimat. 1996.

M. M. 1977. ISO 9000-3/ 1991. Iunie 1998. ISO 9004-1/ 1994. 30. HG 399/1995 . Quality Management and Quality Assurance – Vocabulary. 41. ISO 9002 And ISO 9003 (REVISION OF ISO 9000-2: 1993). Quality Systems . 29. ISO/ FDIS 9000-2. ISO 9004-3/ 1993. 43. Supply and Maintenance of Software.Regulament privind urmărirea comportării construcţiilor în exploatare.PART 3: Guidelines for Processed Materials. 131/1995. 37. (Final Draft International Standard) Quality Management and Quality Assurance Standards . ISO 9002 And ISO 9003. 22. Editura S. Editura S. ISO 8402/ 1994. HG 273/1994 . 352/1997. Of. 23. Installation and Servicing. COCC: Ghid pentru programarea controlului calităţii executării lucrărilor pe şantier. intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor.A. HG 766/1997 .PART 2: Generic Guidelines for the Application of ISO 9001. 40..C.PART 1: Guidelines for Selection and Use. COCC S. Editura S.PART 4: Guidelines for Quality Improvement. 36. 26.PART 4: Guide to Dependability Program Management.PART 2: Guidelines for Services. ISO 9000-4/ 1993. pag. ISO 9000-1/ 1994..Model for Quality Assurance in Final Inspection and Test. Quality Management and Quality Assurance Standards . M. 10/1995 .Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii. ISO 9003/ 1994. HG 766/1997 . M. 35. ISO 9000-2/ 1993. ISO 9004-2/ 1991. 27.A. COCC S. Quality Management and Quality Assurance Standards . 193/1994. 34. 24.Regulament privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii. 12/1995. Quality Management and Quality Assurance Standards . HG 272/1994 . Installation and Servicing. 1977. COCC: Ghidul şi programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor.Model for Quality Assurance in Production. 7-17. Redactarea I.Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.PART 1: Guidelines. Development.Regulament pentru recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. Of. Legea nr. COCC: Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor pe durata derulării lucrărilor de construcţii. HG 261/1994 . ISO 9001/ 1994. Of.ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 21. 33. 31. ISO 9002/ 1994. Of. Quality Management and Quality System Elements . COCC S. 32. 42. Quality Systems – Model for Quality Assurance in Design. 39. Quality Management and Quality Assurance Standards . ISO 9004-4/ 1993. Quality Management and Quality System Elements .Privind calitatea în construcţii.A.C. 25. 96 .C. Quality Management and Quality System Elements . Production.Regulamente privind calitatea în construcţii. 38.PART 3: Guidelines for the Application of ISO 9001 To the Development. Quality Systems . 28.PART 2: Generic Guidelines for the Application of ISO 9001. Quality Management and Quality System Elements .

Un aspect foarte important privitor la realizarea construcţiilor este conceptul de calitate. care pot varia pe ansamblul unei structuri. după 28 de zile. pe epruvete standard. Controlul calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este necesar pentru respectarea şi aplicarea prevederilor din normele şi reglementările specifice. în timp relativ scurt trebuie avute în vedere responsabilităţile şi riscurile care converg din aceasta: responsabilitatea producătorului referitor la calitatea betonului (a produsului semifabricat) şi ceea a antreprenorului (constructorului) privitoare la calitatea execuţiei (a produsului finit). În cele ce urmează sa încercat să se treacă în revistă principalele tipuri de metode nedistructive de control al calităţii betonului care există în lume şi în România.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII CAPITOLUL 6. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6. calitatea betonul se determină prin încercări. în limitele abaterilor admisibile. Studiile şi cercetările recente referitoare la metodele nedistructive pentru determinarea calităţii betonului în lume. • la terminarea unei faze de lucru. ceea ce arată din nou diferenţa dintre structură şi epruvetele standardizate. Ţinându-se cont de faptul că betonul este un material eterogen. În afara responsabilităţilor celor doi factori menţionaţi mai sus. • în timpul exploatării. respectându-se mai multe etape şi anume: • permanent pe parcursul executării pentru toate categoriile de lucrări (înainte ca ele se devină lucrări ascunse prin înglobare sau acoperire). arată noua tendinţă de dezvoltarea a acestora. conceptul clasic de evaluare a calităţii betonului este bazat pe rezultatele metodelor de control distructive pe epruvete turnate. conform acestui concept. doar o “calitate potenţială”.1. Pentru determinarea calităţii reale fără a degrada o structură/element existent se folosesc metode nedistructive de determinare a calităţii. calitatea sa depinde nu numai de constituenţii acestuia şi de omogenitatea lor. dar este în general recunoscut faptul că aceste epruvete nu oglindesc adevărata calitate a elementelor de construcţii. întărite şi încercate conform specificaţiilor standardizate. compactarea şi întărirea. dar şi de alţi parametrii cum sunt turnarea. la recepţia preliminară sau finală. 97 . În trecut se accepta rezistenţa epruvetei ca rezistenţă a structurii. CONSIDERAŢII GENERALE În situaţia în care cantităţi mari de beton sunt puse în lucrare. În prezent este recunoscut faptul că epruvetele cubice şi cilindrice standard nu reflectă în totalitate adevărata calitate a structurii. Astfel.

M. ansambluri etc.06. • metode nedistructive care permite obţinerea de informaţii cifrice sau de altă natură asupra defectelor. B 3303 B 15-225 18:04.3318 T 8045 Anul 1983 1971 1981 1984 1990 1985 1984 1976 1971 1982 1983 1958 1986 1974 1984 1985 1977 1986 1986 1979 1980 1982 1976 1983 1980 1990 1985 1984 1974 1983 Duritate superficială Acustic prin şoc C . CLASIFICAREA ÎNCERCĂRILOR PENTRU CONTROLUL NEDISTRUCTIV AL CALITĂŢII BETONULUI Eficienţa controlului de calitate. deformaţiilor geometrice sau stărilor fizice ale elementului studiat prin mijloace care nu alterează aptitudinea de întrebuinţare a acestuia. în scopul evaluării corecte a caracteristicilor dorite. 1991 Metoda Ţara de origine Austria Belgia Brazilia Bulgaria Canada China Danemarca Germania Marea Britanie Ungaria Internaţional Japonia Mexic Polonia RILEM ROMÂNIA Rusia Spania Suedia USA Venezuela Iugoslavia Belgia Brazilia Bulgaria Canada China Danemarca Marea Britanie Internaţional Cod ONORM NBN ABNT BDS CSA JGJ DS DIN BS MSZ ISO/DIS ISMS NOM PN NDT C GOST UNE SS ASTM COVENIN JUS NBN ABNT BDS CSA JGJ DS BS ISO/DIS Nr.192 B . Aceste metode se se pot clasifica în: • metode semidistructive sau metode parţial distructive. Metodele de control nedistructiv a calităţii permit obţinerea de informaţii cifrice sau de altă natură asupra defectelor. anomaliilor.001 3816-84 A 23 .. Metoda de control adoptată se stabileşte funcţie de o serie de factori precum: specificul lucrării.08.06262 3 26-85 22690.33 4408 Part 5 8047 98 . volumul lucrărilor de control. M 1.1/2 83-307-86 137250 C 805 1609 U. performanţele aparatului. caracteristicile materialului şi dimensiunile elementului examinat precum şi gradul de calificare a personalului. anomaliilor. putându-se realiza cu mijloace mecanice. Tabel 6-1. termice sau chimice. Y.). care cauzează mici degradări locale de suprafaţă. precizia de examinare.2. accesibilitate. 041 B 15-229 18:04. Clasificarea a reglementărilor internaţionale privitoare la metode nedistructive de încercare a betonului Sursă: Teodoru G. prin mijloace care nu cauzează nici o degradare elementului studiat.2 – 18 C 23-85 423.001 15013-80 A 23. deformaţiilor geometrice sau a stărilor fizice ale obiectului de controlat (materiale componente. depinde în mare măsură de alegerea judicioasă a metodei de control.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6. 2 – 24 C 23-85 423.30 1048 / 2 4408 Part 4 07 .

electric sau electromagnetic.1986 C 803 1986 1974 1972 1985 1978 1986 1983 1983 1980 1982 1984 1985 1990 1984 1986 1983 1989 1983 1982 1986 1983 1990 1986 1986 1982 Nedistructiv combinat Smulgere Rupere Penetrare Principalele metode de control nedistructiv (STAS 6652/1-82) sunt: acustic. substanţe penetrante (lichide sau gaze). mecanic sau de duritate superficială. atomic / radiaţii penetrante (electromagnetice sau optice).06261 1 222-85 17624 83-308-86 137240 C 597 1681-80 U.31 1881 Part 207 8046 231-89 226903 137238 C 900 1881 Part 207 137239 A 23 . unde radio şi metode combinate. acoperirii şi diametrului armăturilor din beton Determinarea umidităţii betonului proaspăt sau întărit Metoda rezonanţă cu Metodele de recul Metoda prin şoc Metoda undelor suprafaţă de Metodele de amprentă Metoda undelor de suprafaţă Metoda penetrare de Metoda prin smulgere Metoda cu explozie locală de Metoda ultrasonice cu impuls Metoda pachometrului Metoda radiometrică cu radiaţii gama sau beta Metoda radiografice cu radiaţii X sau gama Metoda absorbţiei microundelor Metoda capacitivă Metoda încetinirii neutronilor rapizi Metoda de rezonanţă magnetică Metode rezistive 99 .1986 B . Clasificare a metodelor nedistructive de încercare a betonului funcţie de obiectul de studiat Aprecierea rezistenţei mecanice Metode nedistructive de testare a betonului funcţie de obiectul metodei Sursă: STAS 6652-82 Metode de Metoda Metoda Metoda Metoda cu combinată impuls precizie ridicată combinată combinată viteză de viteză de viteză de ultrasonic propagarepropagarepropagareindice de forţă de diametrul recul smulgere amprentei Metode caracter informativ Aprecierea proprietăţilor elastodinamice Determinarea poziţiei.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Mexic Polonia RILEM ROMÂNIA Rusia Spania Suedia USA Venezuela Iugoslavia Suedia ROMÂNIA Canada Danemarca Marea Britanie Internaţional ROMÂNIA Rusia Suedia USA Marea Britanie Suedia Canada Marea Britanie Mexic SUA NOM PN NDT C GOST UNE SS ASTM COVENIN JUS SS C CSA DS BS ISO/DIS C GOST SS ASTM BS SS CSA BS NOM ASTM C – 275 . M 1 . Tabel 6-2.042 137252 26-85 A 23 . 2 – 21 C 423. termic. magnetic. 2 – 19 C 1881 Part 207 C – 301 . optic.

Clasificare După caracterul interacţiunii fenomenului fizic sau substanţei cu obiectul de controlat Metoda de control nedistructiv După parametrul După procedeul de obţinere informaţional primar a informaţiei primare (de exemplu: (metoda de evidenţiere a caracteristica caracterisiticii) măsurabilă) Câmpul magnetic Cu pulberi magnetice coercitiv Prin inducţie Tipul controlului Magnetizaţiei Magnetic Cu traducto feromagnetic (ferosondă) Prin efect Hall Magnetografică Magnetomotoare Magnetorezistivă Cu pulberi electrostatice Parametrilor electrici Cu scântei electice Radiaţiei derecombinare Emisiei exoelectrice Zgomotului Tensiunii de contact Cu transformator Parametrică Magnetică Inducţiei remanente Permabilităţii magnetice Intensităţii câmpului magnetic Prin efect Barkhausen Electrică Triboelectrică Electric Potenţailului electric Termoelectrică Capacităţii electrice Cu curenţi turbionari Prin transmisie Prin reflexie Amplitudinii Fazei Frecvenţei 100 . Metode de control nedistructiv.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Determinarea densităţii aparente a betonului Metoda radiometrică cu radiaţii gama sau beta bazate pe atenuarea sau retroîmprăştierea radiaţiilor gama sau beta Metoda ultrasonică cu impuls Determinarea grosimi straturilor de beton degradat sub acţiunea agenţilor fizici sau chimici Determinarea comportării betoanelor sau mortarelor la acţiuni chimic agresive Determinarea comportării la acţiuni fizicochimice Defectoscopia betonului Metoda radiografică cu radiaţii X sau gama Metoda radiometrică cu radiaţii gama sau beta Metoda rezonanţă de Metoda prin şoc Metoda ultrasonică cu impuls Metoda radiografică bazată pe atenuarea radiaţiilor gama Metoda radiometrică bazată pe reîmprăştierea radiaţiilor beta Metoda ultrasonică impuls cu Metoda de rezonanţă Metoda radiografică cu radiaţii X sau gama Metoda ultrasonică cu impuls Metoda carotajului sonic Metoda radioscopică Metoda holografică Metoda undelor de suprafaţă Metoda radiografică cu radiaţii gama sau beta Tabel 6-3.

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Spectrului Frecvenţelor multiple Prin transmisie Prin reflexie Prin dispersie Cu unde radio Amplitudinii Fazei Frecvenţei Timpului de trecere Prin detecţie Bolometrică Cu termistoare Prin interferneţă Holografică Cu cristale lichide Polarizării Rezonanţei Geometrică Spectrului Prin transmisie Prin refelexie Termic Cu hărtie termografică Cu straturi termoluminifere Cu elemente fotosensibile Calorimetrică Pirometrică Cu cristale lichide Cu materiale termocrome Cu hârtie termografică Cu straturi termoluminifere Parametrilor dependenţi de temperatură Interferometriei optice Calorimetrică Termometrică Prin măsurarea căldurii Prin radiaţie proprie Prin transmisie Prin împăştiere Cu radiaţii penetrante Densităţii fluxului de energie Spectrului Prin scintilaţie Prin ionizare Prin emsie de electroni secundari Radiografică Radioscopică Interferometrică Nefelometrică Holografic Refractmetrică Reflectometrică Vizuală Piezoelectrică Electromagneticoacustică Microfonciă Cu pulberi Analiza prin activare Radiaţii caracteristice Prin emsiei proprie Prin transmisie Prin reflexie Prin dispersie Prin radiaţie proprie Amplitudinii fazei Timpului de trecere Frecvenţei Optic Cu radiaţie indusă Polarizării Geometrică Spectrului Amplitudinii fazei Timpului de trecere Frecvenţei Spectrului Cu lichide penetrante Cu gaze penetrante Prin transmisie Prin reflexie Rezonanţei Acustic Impedanţei Oscilaţiilor libere Emisiei acustice Cu substanţe penetrante Moleculare Prin strălucrire (acromatică) Prin cluoare (cromatică) Prin luminiscenţă Prin luminiscenţăşi prin culoare 101 .

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Cu particule filtrante Prin spectrometrei de masă Cu bule Manometrică Cu halogeni Cu gaze radioactive Catarometrică Chimică Prin deformaţii remenate Acustică Electrică Cu radiaţii infraroşii Vizuală 6. 102 . rezultă lungimea parcursă. notarea frecvenţei. (STAS 6652/1-82. este capacitatea de a fi reflectate puternic de suprafeţele de separare dintre două medii cu densităţii diferite. James Instruments). 1965. Principiul de funcţionare a aparatului constă în introducerea piesei de examinat întrun fascicul de ultrasunete produs de un vibrator piezoelectric sau magnetostrictiv. Pentru ca defectele să fie puse în evidenţă este necesar ca dimensiunea lor să fie mai mare decât lungimea de undă a ultrasunetelor folosite. Dacă această lungime corespunde cu grosimea piesei înseamnă că nu există defecte pe direcţia în care s-au proiectat ultrasunetele. Arcan M. Calitatea materialului se stabileşte folosind scări etalon. cuprinse între 20 KHz şi 20 MHz. realizat prin variaţia frecvenţei excitaţiei exterioare până la coincidenţa cu frecvenţa proprie de oscilaţia a epruvetei. varierea frecvenţei acestora până când apare fenomenul de rezonanţa. metoda undelor de suprafaţă şi metoda emisiei acustice. utilizată în defectoscopie. (STAS 6652/1-82) Defectoscopia cu ultrasunete presupune utilizarea unor vibraţii mecanice cu frecvenţe superioare frecvenţei sunetelor. O proprietate importantă a lor. metoda carotajului sonic. Se pot distinge următoarele metode: metoda de vibraţii proprii (rezonanţă). varierea în continuare a frecvenţei până la următoarea rezonanţă. METODA DE VIBRAŢII PROPRII Metoda nedistructivă de vibraţii proprii (denumită metoda de rezonanţă) se bazează pe măsurarea frecvenţei proprii de vibraţie a epruvetelor cu ajutorul fenomenului de rezonanţă şi apoi deducerea modulului de elasticitate dinamic Ed.. ce au indicate numărul maxim de defecte admisibile sau clase de calitate cu mărimi şi frecvenţe de defecte admisibile. 6.3. Bălan S. Metodele de rezonanţă cu măsurarea frecvenţei proprii se bazează pe punerea în vibrare a unei epruvete de formă prismatică şi pe identificarea frecvenţei proprii de vibrare. metode elastice cu impuls ultrasonic.1.3. METODE ACUSTICE Examinarea cu ultrasunete se bazează pe analiza undelor elastice excitate apărute în elementul studiat şi pe monitorizarea fie a semnalului transmis (denumită tehnica prin transmisie) fie a semnalului reflectat sau de difracţie provenit de la orice suprafaţă sau discontinuitate (denumită tehnica cu impuls reflectat). Cunoscând cele două frecvenţe succesive. cu ajutorul fenomenului de rezonanţă. metoda prin şoc.

ε . σ . f t . Im – momentul de inerţie curent al barei.2] 2β GI p πl ρI m unde: fl – frecvenţa proprie a vibraţiilor longitudinale. l . Probă de beton. 2004 Tipurile principale de vibraţii sunt: longitudinale.3] 103 . t – timp.coeficient al condiţiilor de rezemare la încovoiere. τ . β .CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Figura 6-1. Monitor şi amplificator. Relaţiile matematice ale acestor interdependenţe sunt: 1 E fl = [6. 3.frecvenţa proprie a vibraţiilor de torsiune.coeficient al condiţiilor de rezemare la torsiune. Schemă principiu aparat pentru determinarea frecvenţei de rezonanţă 1. Ed – modul de elasticitate dinamic. u – deplasare axială.timpul necesar undei să străbată lungimea barei. inerţiale şi constructive. Receptor. 2. α .suprafaţa secţiunii transversale a barei.efort axial. Frecvenţa proprie de vibraţie a unui sistem mecanic depinde de proprietăţile sale elastice. Sursă: James Instruments. excitator electromagnetic. de încovoiere şi de torsiune.1] 2l ρ fi = 2α πl 2 EI ρA [6. I p – momentul de inerţie al secţiunii transversale al barei.frecvenţa proprie a vibraţiilor transversale.deformaţie.lungimea barei. ft = [6. co – viteza de undă. fi . A. 4.

obţinându-se frecvenţa proprie longitudinală de încovoiere sau de torsiune a epruvetei ori elementului. C 26-1985. 6.8] [6.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ∂σ ⎞ ∂σ ⎛ dx ⎟ A − σA = A dx ⎜σ + ∂x ⎠ ∂x ⎝ ∂σ ∂ 2u A dx = ρAdx 2 ∂x ∂t ∂u ştiind că σ = Eε şi că ε = .7] [6. ce se aplică betonului cu ajutorul unui palpator – emiţător simultan cu deschiderea bazei de timp şi al căror timp sau viteză de propagare prin beton este determinată cu ajutorul unui palpator . având masa M. Defectul fiind înregistrat printr-o anulare sau atenuare a energiei transmise. modulul de elasticitate E va fi: E = 4l 4 ρf 2 În cazul unei grinzi cu laturile a şi b. Undele transmise fiind afectate de discontinuităţile şi neomogenităţile materialului. METODE ELASTICE CU IMPULS ULTRASONIC Metode elastice cu impuls ultrasonic (Whithurst 1967) se bazează pe măsurarea tipului sau vitezei de propagare şi eventual a atenuării impulsurilor ultrasonice în beton (ASTM C 597. (STAS 6652/1-82) Şocul poate fie exercitat longitudinal. • Metoda tipului sau vitezei de propagare constă în producerea unor impulsuri alcătuite din oscilaţii neamortizate de frecvenţă relativ joasă (40…150 Hz). în vederea determinării calităţii betonului din element.9] frecvenţa proprie a vibraţiilor longitudinale va fi: 1 c 1 E fl = = 0 = τ 2l 2l ρ în ipoteza în care l. a unui element sau a unei structuri cu ajutorul unui şoc de mică intensitate.5] [6. ρ şi f sunt cunoscute. transversal centric sau transversal excentric.3. STAS 6652/1-82). 104 . şi pe măsurarea perioadei sau frecvenţei proprii de oscilaţie şi eventual a decrementului logaritmic de amortizare a oscilaţiilor epruvetei sau elementului.6] E ρ [6. rezultă următoarea relaţie: ∂x 2 ∂ 2u 2 ∂ u c0 2 = 2 ∂x ∂t unde c0 = [6.3. METODA PRIN ŞOC Metoda prin şoc se bazează pe punerea în vibraţie a unei epruvete.8) devine: 4lMf 2 E= ab 6.2.receptor care aplică semnalul recepţionat pentru încheierea bazei de timp.3. sau decrementului corespunzător. relaţia (6.4] [6.

10) devine: E (1 − μ ) Vi = ρ (1 + μ )(1 − 2 μ ) [6. Se bazează fie pe ridicarea curbei de atenuare a unui impuls ultrasonic reflectat succesiv de feţele opuse ale epruvetei sau elementului de beton fie pe măsurarea amplitudinii semnalului recepţionat la primul său front de undă prin înregistrarea amplificării necesare pentru a aduce semnalul la o amplitudine standard. rezistenţi la 105 . în linie dreaptă (mm). μ . T – timpul de propagare al impulsurilor în beton (μs).CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Viteza de propagare longitudinală (Vl) este: L (km/s) Vl = T V λ= l n unde: L – distanţa dintre emiţător şi receptor. Într-un mediu tridimensional. Schemă principiu aparat piezoelectric Sursă: James Instruments.13] E 2 ρ (1 + μ ) unde: E – modulul de elasticitate dinamic al materialului. ρ .14] unde: G – modul de elasticitate la lunecare. 6. Vs = Vt = G ρ [6. METODA CAROTAJULUI SONIC Metoda carotajului sonic (STAS 6652/1-82) se bazează pe glisarea în lungul unor canale circulare umplute cu apă a unor palpatori ultrasonici. λ . 2003. relaţia (6. n – frecvenţa oscilaţiilor utilizate.12] [6. • Figura 6-2.densitatea materialului.10] [6.lungimea de undă a ultrasunetului folosit.11] [6. cu polarizare radială.4.coeficient Poisson.3. Metoda atenuării impulsurilor ultrasonice.

Receptor 1. 2. Ciocan. (STAS 6652/1-82) Se pot distinge următoarele metode: metoda de recul. a vitezei undelor de suprafaţă şi a lungimii de undă. Metoda analizei spectrale a undelor de suprafaţă (SASW Spectral Analysis of Surface Waves) (Heisey 1982 şi Nazarian 1983) este utilizată mai ales la suprafeţe cu o singură faţă vizibilă (pavaje. Viteze mari corespund unui modul de elasticitate mare. METODE MECANICE SAU DE DURITATE SUPERFICIALE Metodele mecanice (denumite şi metode de duritate superficială) se bazează pe măsurarea proprietăţilor mecanice ale stratului de suprafaţă a betonului. 1994 6. metoda de amprentă. Receptor 2. respectiv a relaţiei existente între duritatea betonului şi rezistenţa sa la compresiune.4. METODA UNDELOR DE SUPRAFAŢĂ Metoda undelor de suprafaţă se bazează pe măsurarea vitezei de fază a undelor de încovoiere excitate în plăci la diverse frecvenţe. METODA EMISIEI ACUSTICE Metoda emisiei acustice se bazează pe măsurarea variaţiei numărului impulsurilor acustice emise de betonul unei epruvete.3.6. metodele de smulgere. ca urmare a degradărilor structurale produse de eforturile din materiale. 3. Metoda a fost dezvoltată în scopul determinării proprietăţilor elementelor de construcţii realizate în straturi.5.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII imersie şipe măsurarea timpului de propagare şi eventual a amplitudinii semnalului ultrasonic. curbă ce poate fi folosită ulterior la determinarea vitezei undelor de suprafaţă sau grosimii plăcii. drumuri etc. (STAS 6652/1-82) 6. metoda prin explozie locală şi metoda prin dezlipire 106 . dale. Schemă principiu SASW 1. în unitatea de timp. metoda de penetrare. deci a unei calităţi superioare a materialului.3. în vederea determinării calităţii betonului. după propagarea sa prin beton. Sursă: Carino. 6. Figura 6-3. Analizor spectral. Principiul de funcţionare constă în lovirea suprafeţei şi înregistrarea prin două receptoare. între emiţător şi receptor. 4. în vederea trasării curbei de dispersie corespunzătoare. la diferite trepte de solicitare.) fiind o variantă a metodei impact-ecou.

PT . Resort de presiune. METODA DE RECUL Metoda de recul este o metodă nedistructivă.rezistenţa de referinţă a betonului la compresiune.recul liniar şi P. Principiul de funcţionare a aparatului constă în acţionarea unui sistem de resorturi în momentul în care un ciocan loveşte. 1979. L. a. James Instruments. bazată pe principiul măsurării reculului. suprafaţa de beton a elementului de încercat. 1996.1. Tijă de glisare. 7. Reculul este folosit ca un indicator al durităţii superficiale a betonului. N – indice de recul. Tertea I. 4. fiind folosit pentru estimarea rezistenţei betonului. Schema aparatului pentru determinarea rezistentei betonului prin metoda reculului 1. Curbele de transformare indice de recul N – rezistenţă la compresiune Rc unde: Rc. Aparatul înregistrează indicele de recul liniar sau unghiular (Sclerometru tip N. NR. 2003.. 3. Element de beton. (STAS 6652/182) Rc (MPa) 62. Scală. 6. Resort de recul. M .CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6.. 9. 2. LR.4. Carcasă. 107 .N (figura 6-4). Figura 6-5. Tijă cu reper indicator.5 Determinarea rezistenţei la compresiune se realizează după o curbă de transformare Rc . Figura 6-6. Tijă de percuţie. care este trasată cu ajutorul relaţiei următoare: Rcref = aN b 30.recul unghiular). 5.15] N 0 14 20 25 30 35 40 45 50 Figura 6-4. b – constante funcţie de compoziţia betonului de referinţă utilizat la trasarea curbei polinomiale de transformare. Fazele principale de funcţionare a aparatului Sursă: Teodorescu M. 8. prin intermediul unei tije de percuţie.0 [6. Oneţ T. pe care o masă mobilă a aparatului îl suferă în urma impactului normal pe suprafaţa betonului. Ciocan.

−4 Figura 6-8. Conform C 26-1985. construcţii sau elemente de construcţie avariate care prezintă defecte interne sau de suprafaţă. Elementul mobil de impact se numeşte bilă. Schema aparatului pentru determinarea rezistenţei betonului prin metoda amprentei 1. proiectată cu o anumită forţă. transport şi manipulare) cu grosimi mici şi mijlocii. Este o metodă orientativă. 6-8).Φ (mm) (fig.. datorită acesteia metoda se mai numeşte şi metoda bilei. Sursă: Teodorescu M. Ciocan.. 4. Această metodă nu se recomandă a fi aplicată când elementele de încercat se află în: construcţii amplasate în medii agresive la care atacul chimic se produce de la suprafaţă. Arcan M. C – constantă funcţie de rezultatul încercărilor pe cuburi de etalonare. 5. Resort. METODA DE AMPRENTĂ Metoda de amprentă este o metodă de duritate superficială. 6. beton armat şi beton precomprimat (decofrare. Determinarea rezistenţei la compresiune se realizează după o curbă de transformare Rc (MPa) . în care curba a fost trasată cu ajutorul relaţiei următoare: 40 N 0 40 55 70 ⎛d⎞ [6. cu vârste sub 60 de zile.4.rezistenţa betonului la compresiune (MPa). Tijă de percuţie. Terminaţie. Curbele de transformare diametru amprentă φ(mm) – rezistenţă la compresiune Rc (MPa) 108 . D – diametrul amprentei şi al bilei.2. 3. respectiv a urmei proporţiei din energia iniţială a elementului mobil (amprentei) pe care o bilă. care nu se aplică la betoane cu maturitate mai mică de un an. elemente la care nu este asigurat accesul direct pe faţa de turnare şi la care nu există posibilitatea înlăturării unui strat de cel puţin 10 mm cu obţinerea unei suprafeţe fără rugozităţi pentru încercare. (STAS 6652/1-82) Energia de impact poate fi obţinută printr-o mişcare rectilinie sau circulară (pendulară) a bile.16] Rc = C ⎜ ⎟ ⎝D⎠ unde: Rc. betoane cu dozaje de ciment sub 200 kg/m3. 2. bazată pe măsurarea exactă a dimensiunilor componentei obţinute. d. este consumată de suprafaţa elementului de beton încercat în urma ciocnirii de acesta. domeniul de aplicare al metodei îl constituie controlul pe faze a elementelor de beton. 1996.. Carcasă. Bălan S. iar citirea amprentei se realizează cu ajutorul lupelor micrometrice 3 1 5 ////////// 2 4 Rc (MPa) 85 Figura 6-7.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Metoda de duritate superficială se recomandă a fi aplicată numai în cazurile în care calitatea betonului de la suprafaţa elementelor de construcţie este asemănătoare cu cea a betonului din profunzime. 1965.

5. Disc de smulgere. Figura 6-10. dezvoltată în SUA (1966) şi Anglia (Long şi Murray 1984) a adus un aport substanţial la testarea betonului în situ. lipit (cu răşină epoxidică) pe suprafaţa betonului. 3. Avantajul acestei metode este acela că suprafaţa elementului încercat nu trebuie să fie neapărat plană deoarece dimensiunea cuielor este redusă (diametru 6.4. Această metodă se bazează pe măsurarea adâncimii de penetrare. 6-9). IMEC. Cuiele sunt trase afară după 10 min. t = 4 mm) în beton cu ajutorul unui dispozitiv special (Hilti DX 100L). prin explozia încărcăturii unui cartuş standard. Aparatura de încercare semidistructivă prin smulgere 109 . 6.4. 2. Picioare de reazăm. (Feldmann 1977. (STAS 6652/1-82) Sursă: James Instruments. a unui cui de oţel. Metoda Hellenică constă în împuşcarea unor tije standard (l = 34 mm. INCERC.3. şi interpretarea rezultatelor în vederea determinării rezistenţei betonului.5 mm şi lungime 8. 2003. METODA PRIN PENETRARE Metoda rezistenţei la penetrare (denumită şi metoda Windsor). 6. Carino 1994) (STAS 6652/1-82) Încercările efectuate sunt influenţate de mărimea agregatelor care conduc la variaţii ale rezultatelor testării. Tijă de tracţiune. Legendă: 1. Manometru. în suprafaţa de beton de încercat. 4. Cameră de presiune. Figura 6-9. iar forţa de smulgere este măsurată cu ajutorul unui manometru. Interpretarea rezultatelor încercării realizându-se prin corelarea adâncimii de penetrare cu rezistenţa la compresiune a betonului. Imagine aparatul Windsor Sursă: James Instruments.0 cm) (fig. Şurub dublu filetat de cuplaj. METODA PRIN SMULGERE ŞI DEZLIPIRE Metoda semidistructivă prin smulgere la suprafaţă (Skramtajev 1938) se bazează pe măsurarea forţei necesare pentru desprinderea unui disc metalic.4..CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6.

5 mm. Forţa de smulgere necesară extragerii piesei înglobate va fi înregistrată de manometrul presei. (Teleni 1970). • prinderea discului prin intermediul unei tije de tracţiune de aparatul extractor (presă) şi tragerea până la smulgere. SUA (Richard 1977). a. 1994 c. Procedeul BRE b. de suprafaţa elementului de beton care va fi încercat şi păstrarea 1-2 zile la temperatură de minimum + 15 oC pentru a realiza întărirea corespunzătoare a adezivului. Procedeul inel expandabil Sursă: Carino.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Această metoda măsoară direct rezistenţa la întindere a betonului. precum: 110 . În funcţie de suprafaţa discului se deduce rezistenţa la întindere directă (prin smulgere) a betonului şi indirect. Bryden-Smith 1980). • poansonarea conturului discului la maximum 5 mm echidistanţă cu adâncimi de cca. pe suprafaţa de beton. cu ajutorul unui kerner ascuţit şi unirea tuturor acestor puncte astfel încât să rezulte un şanţ continuu (fără a se disloca agregate din beton). tabele sau relaţii de transformare. cu ajutorul unor curbe. 0. Anglia (Chabowski. Alte abordări. (Bickley 1982). bazându-se pe corelaţia dintre rezistenţa la întindere a betonului şi forţa de smulgere a discului metalic. Modul de lucru constă în: • lipirea discului (cu diametru de 50 sau 75 mm) cu răşină epoxidică. Procedeul CAPO d. ale aceleiaşi metode a fost dezvoltată în paralel în Danemarca (Kierkegsard-Hansen 1962). rezistenţa la compresiune. Procedeul prin smulgere la suprafaţă Figura 6-11. Exemple de procedee de smulgere prin extracţie a pieselor metalice post-înglobate în beton Ele bazându-se pe măsurarea forţei axiale sau momentului de torsiune necesare extracţiei din beton a unor elemente (piesei) pre-înglobate sau post înglobate în beton.

prin determinarea forţei necesare extragerii unei tije metalice. 2003. astfel încât se poate găsi oricând perpendicular pe suprafaţa betonului de unde se extrage proba (fig. 6-12). Metoda smulgerii din profunzime este asemănătoare metodei fracturării interne. Figura 6-12.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 1. elemente de construcţie puternic armate sau cu strat de acoperire cu beton sub 1-3 cm. Tubul se poate găsi în poziţii înclinate din 15 o in 15 o. diferenţa constând în calculare rezistenţei la forfecare prin smulgere şi corelarea ei cu rezistenţa la compresiune a betonului. pentru determinarea rezistenţei la compresiune. Forţa măsurată de smulgere a tijei care provoacă fracturarea internă a betonului se corelează cu rezistenţa la întindere a betonului. EXTRAGERE DE CAROTE Extragerea de carote se realizează cu ajutorul unui echipament prevăzut cu tuburi de oţel prevăzut cu coroane de diamant industrial. Metoda fracturării interne a betonului constă în măsurarea indirectă a rezistenţei la întindere a betonului. ROMTECH 111 . James Intruments) Acest echipament taie epruvete cilindrice denumite "carote".5. tuburile se rotesc cu cca. Extragerea carotelor se face prin avansarea ansamblului tub – carotier . construcţii sau elemente de construcţie avariate care prezintă defecte locale sau degradări structurale ale betonului. INCERC. Dispozitive pentru extras carote Sursă: James Instruments. prevăzute cu inele expandabile.4. Sursă: James Instruments 6. 300 rot/min.motor de-a lungul glisierei maşinii. Metoda semidistructivă prin smulgere se recomandă a fi aplicată numai în cazurile în care calitatea betonului de la suprafaţa elementelor de construcţie este asemănătoare cu cea a betonului din profunzime. (STAS 6652/1-82. Această metoda nu se recomandă a fi aplicată la: construcţii amplasate în medii agresive la care atacul chimic se produce de la suprafaţă. C 54-81. 2. care după o netezire a suprafeţelor de capăt se încearcă prin rupere la presa.

a imaginii structurale a interiorului unui obiect opac cu grosimi de până la 60 cm.GAMAGRAFIERE Controlul radiografic presupune fotografierea cu ajutorul unor radiaţii de tip special. Controlul radiografic folosind radiaţii electromagnetice (raze gama) se bazează pe iradierea elementelor de beton cu izotopi radioactivi. (STAS 6652/1-82) Se pot distinge următoarele metode: metoda radiografică folosind radiaţii X sau gama. 613).6. METODA RADIOGRAFICĂ FOLOSIND RAZE GAMA . Încercarea probelor BOSS se realizează prin ruperea lor la suprafaţa elementului.5. a. ea fiind folosită pentru evaluarea maturizării betonului (Johansen 1970). prin înregistrarea variaţiei distribuţiei intensităţii rezultate (pe plăci sensibile radiografic – filme Röntgen sau pe 112 . Principiul acestei metode constă în ruperea unor probe (cilindrice sau prismatice). Figura 6-14. Gama (izotopi radioactivi: Ir 192 şi Co 60 cu λ= 1 x 10-13 – 5 x 10-12 şi ν = 6 x 1019 – 3 x 1021 Hz) sau reacţii nucleare artificiale (neutroni).5. precum: Röntgen (raze X cu energie a radiaţiei între 20 keV – 10 MeV.1. METODE ATOMICE Metodele atomice se bazează pe evidenţierea şi analiza densităţi fluxului de energie a radiaţiei după interacţiunea cu elementul studiat cu ajutorul radiaţiilor nucleare (X.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6. Spectrul radiaţiilor electromagnetice 6. ele fiind formate prin turnare în acelaşi timp cu elementul de beton (fig. Figura 6-13. β. care sunt ataşate de elementele de beton armat. METODA RUPERII Metoda ruperii (din limba engleză – Broken off specimens by splitting “BOSS”) se aseamănă în principiu cu celelalte metode menţionate până acum. Modulele probelor ataşate de cofraj. Probele BOSS după decofrare 6. lungimi de undă λ= 5 x 10-12 – 1 x 10-8 şi frecvenţă ν = 3 x 1016 – 6 x 1019 Hz). care furnizează. b.4. metoda radiometrică cu radiaţii gama sau beta. metoda cu neutroni rapizi şi metoda de rezonanţă magnetică nucleară. γ sau fluxuri de neutroni).

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII ecrane fluorescente. x . de intensitate Io. care depinde de lungimea de undă (λ). experienţa arată că intensitatea I a undei plane suferă o micşorare după legea: [6. 2003. Figura 6-15. imagini formate din zone de umbră şi lumină. Străbătând elementul. Schemă de funcţionare a aparaturii folosite la gamagrafiere Sursă: Ilinoiu G. Principiul de funcţionare: sursa radioactivă este poziţionată de o parte a elementului studiat. a căror sensibilitate este corespunzătoare radiaţiilor utilizate). astfel încât valorile intensităţii transmise. va fi diferit funcţie de absorbţia diferenţiată a materialului studiat. radiaţiile sunt atenuate inegal în diferite puncte ale acestuia (corespunzător distribuţiei de grosimi şi densităţi). 113 ..17] I = I 0 e − μx sau ln (I 0 / I ) = μx Pentru materiale compozite se consideră următoare ecuaţie: μ = ∑ μ i Ci i n =1 [6. Io – intensitatea sursei de radiaţie. Când pe suprafaţa elementului studiat cade un fascicul paralel de raze. Ci – densitatea materialului. densitatea materialului (C) şi de numărul atomic (Z).grosimea elementului străbătut de radiaţie.18] unde: μ .coeficient absorbţie a materialului (cm-1). iar de cealaltă parte se poziţionează filmul (placa) fotografic(ă). I – intensitate înregistrată.

fisuri. de obicei ascuns. cu ajutorul calculatorului. 2002 114 . care au rolul de identificare a zonei elementului radiografiat în vederea localizării cu uşurinţă a defectelor. precum verificarea zonelor segregate de beton imaginile plane (fotografice) ale elementului studiat sunt îndeajuns. Cu ajutorul acestor aparate se pot identifica: poziţia. Dezavantajele acestei metode sunt: necesitatea unei anumite durate de timp pentru utilizare şi aplicarea numai pe o zonă restrânsă de control. cu grosimea elementului studiat şi cu timpul de transmisie. 6-14) sau dacă evidenţierea unor anumite defecte sau forme şi dimensiuni ale elementului necesită o iradiere oblică. Pata neagră din zona dreaptă a imaginii reprezintă un tub electric (având densitate redusă. ceea ce în cazul unor lucrări de anvergură necesită realizarea unui număr mare de filme. Se admite utilizarea unei direcţii oblice în cazul iradierii panoramice (fig. straturi de beton degradat. ale elementelor de construcţie (±1 mm pentru diametrul barelor de armătură şi ± 1 cm privind poziţia lor). rosturi de turnare. deoarece imaginea barei de armătură este difuză. Caracteristica distinctivă a acestui metode de control este faptul că oferă precizie fotografică a detaliilor interiorului.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Axa fasciculului de radiaţii trebuie să fie orientată către centrul zonei elementului studiat. Pentru a realiza o recunoaştere optimă a defectelor intensitatea radiaţiei trebuie corelată cu lungimea de undă. punct cu punct. o cantitate mai mare de raze este absorbită înnegrind filmul). În unele situaţii. diametrul şi nivelul lor de coroziune al armăturilor. este strict necesară pentru a se realiza reprezentări tridimensionale precise a elementului de beton armat studiat (figura 6-16). Sursă: Tomografia de Hormigon Armado . când prelucrarea ulterioară a imaginii prin extrapolare. segregări şi zone poroase în beton. pe o direcţie perpendiculară. numerotate cu vopsea. În figura 6-16. Dar există situaţii. (a) se pot observa efectele coroziunii armăturii prin faptul că oxizii rezultaţi au pătruns in beton. Punctele de culoare albă din figura 6-16 (b) reprezintă plăcuţe de plumb.

Imagine generală a zonei gamagrafiate. Detaliu mărit Sursă: Tomografia de Hormigon Armado . b. 2002 Figura 6-17. Gamagrafia ciocurilor unor bare de armătură 115 .CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Figura 6-16. Gamagrafia unui stâlp din beton armat şi reconstituirea sa tridimensională: a.

fisurate în dreptul reazemului Sursă: Tomografia de Hormigon Armado . 2002 de Hormigon 116 . Gamagrafia unei grinzi din beton armat.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Figura 6-18. 2002 Figura 6-19. Gamagrafia unei stâlp din beton armat care prezentă zone de segregare Sursă: Tomografia Armado.

3. Sursă: Teodorescu M.5. capacitivă. În timp ce metoda magnetică . În acest fel apare posibilitatea identificării atomilor de hidrogen existenţi în beton sub formă de apă.4.4. 10 deplasare lentă a axei de rotaţie a unui corp care se roteşte rapid şi are doar un punct fix (DEX) 117 . faţă de beton şi de posibilitatea de a evidenţia această atenuare cu ajutorul detectorului de gaz sau a detectorului cu scintilaţii. Încercarea radiometrică a betonului 1.se bazează pe analiza interacţiunii unui câmp electromagnetic exterior cu câmpul electromagnetic al curenţilor turbionari induşi de acesta în elementul studiat.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6. 2.3.3. (STAS 6652/1-82) 6. 1996 6.2. METODA RADIOMETRICĂ CU RADIAŢII GAMA SAU BETA Metoda radiometrică cu radiaţii gama sau beta se bazează pe proprietatea aerului sau armăturilor de a atenua radiaţiile gama sau beta în mod diferit. (STAS 6652/1-82) 6. METODA CU NEUTRONI RAPIZI Metoda neutronilor rapizi se bazează pe capacitatea atomilor de hidrogen de a încetini mult mai eficace neutronii rapizi cu care se ciocnesc. Datorită acestui fapt. METODA REZONANŢEI MAGNETICE NUCLEARE Metoda rezonanţei magnetice nucleare se bazează pe diferenţa dintre momentele magnetice datorită mişcării de precesie a diferitelor nuclee şi pe posibilitatea identificării lor cu ajutorul unui fenomen de rezonanţă dat de interfaţa dintre frecvenţa mişcării de precesie10 şi frecvenţa variabilă a unui câmp electromagnetic exterior. 3 2 1 4 5 Figura 6-20. decât orice fel de atomi pe care betonul îl conţine şi pe existenţa unor mijloace de detecţie a neutronilor lenţi rezultaţi în urma ciocnirilor cu atomi de hidrogen.. din această categorie se disting: metoda rezistivă (conductometrică). Radiometru. Principalul scop fiind analiza interacţiunii unui câmp electromagnetic exterior cu câmpul electromagnetic al curenţilor turbionari induşi de acesta în elementul studiat. Contor de plumb. Container cu izotopi. 5. Element de beton. a absorbţiei microundelor şi inducţiei magnetice (pachometrului) şi metoda curenţilor turbionari. conectate la o instalaţie de numărare.3. Colimator. (STAS 6652/1-82) Metodele electrice sau electromagnetice . metoda neutronilor rapizi se foloseşte la determinarea umidităţii betonului. 4. METODE ELECTRICE ŞI MAGNETICE Metodele nedistructive electrice şi magnetice se bazează pe măsurarea unor proprietăţi electrice ale betonului sau pe propagarea undelor electromagnetice în beton.se bazează pe analiza interacţiunii unui câmp magnetic cu elementul studiat.

METODA INDUCŢIEI MAGNETICE Metoda inducţiei magnetice se bazează pe dispersia fluxului magnetic indus în materiale feromagnetice. Procedeul se bazează pe faptul că.4. METODA CAPACITIVĂ Metoda capacitivă se bazează pe modificarea constantei dielectrice şi a capacităţii electrice a betonului.1. Particulele fiind atrase de câmpul de dispersie care ia naştere pe defectele de material ale piesei magnetizată în câmp exterior. care a fost în prealabil pulverizarea pe suprafaţa materialului metalic. în acest mod fiind evidenţiate fisurile în piesele metalice. în piesa magnetizată. METODA ABSORBŢIEI MICROUNDELOR (METODA NEUTRONILOR) Metoda absorbţiei microundelor (denumită şi metoda neutronilor) se bazează pe capacitatea betonului de a atenua în mod diferit undele electromagnetice de foarte înaltă frecvenţă (225 MHz la 100 GHz). 6. Câmpul unui dipol electric 118 . (STAS 6652/1-82) 6. (STAS 6652/1-82) Microundele pot fi folosite în scopul verificării omogenităţii betonului prin dispersia componenţilor în masa lui. METODA REZISTIVĂ (A CONDUCTIVITĂŢII) Metoda rezistivă (denumită şi metoda conductivităţii) se bazează pe variaţia rezistenţei sau conductibilităţii electrice a betonului în curent alternativ sub influenţa modificării umidităţii sale. constanta dielectrică a apei fiind net deosebită de cea a celorlalte materiale. datorită variaţiilor de umiditate ale betonului. fluxul de linii de forţă magnetică îşi schimbă direcţia acolo unde întâlneşte o fisură sau o incluziune. (STAS 6652/1-82) 6. a determinării umidităţii.4. în funcţie de umiditatea betonului.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6.3.2. Obiect metalic magnetizat c. a.4. identificând (STAS 6652/1-82): • defecte de material (de exemplu: fisuri cu lăţimi de ordinul micronilor).4. Marginile fisurii atrag suspensia conţinând particule de pulbere magnetică fină. Obiect metalic nemagnetizat b. a porozităţii şi conţinutului de aer înglobat. precum şi la măsurarea grosimilor şi planeităţii.4.

3. 8. 5 2 1 6 Figura 6-22. Armătură.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII d. 5. 9. Întrerupător. 6. Oneţ 1979. Acest procedeu reprezintă metoda Pachometrului. generat de o bobină. Defectoscopia magnetică Sursă: American Society for Nondestructive Testing • poziţia. 7. 2003. în prezenţa unui element metalic. Principii de funcţionare Cârlig supus defectoscopiei magnetice Figura 6-21. James Instruments. 4. Procedeul constă în perturbarea câmpului magnetic. Redresor. grosimea stratului de acoperire cu beton şi diametrul armăturilor. Baterie de alimentare. Element de beton.. Sondă de palpare. Defazor. Schema de funcţionare a Pachometrului 1. 3 4 7 8 9 Sursă: Tertea. Evidenţierea perturbaţiei se realizează cu ajutorul unui cuplaj inductiv realizat între primarul şi secundarul unei sonde (galvanometru) şi este proporţională cu mărimea obiectului şi apropierea de traductor. Teodorescu M. 2. 119 . Galvanometru. 1996. Oscilator cu curent alternativ.

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

6.4.5. METODA CURENŢILOR TURBIONARI Metoda curenţilor turbionari se bazează pe efectul Skin, adică pe concentrarea la suprafaţă a curenţilor electrici turbionari induşi în cazul interacţiunii unui câmp de înaltă frecvenţă cu un material electric conductor. Neomogenităţile de suprafaţă sau zonele structurale cu conductibilitate modificată (de exemplu: fisuri, variaţii de duritate, separări la limite de grăunţi etc.) schimbă comportarea electrică a stratului în care apare efectul Skin, la acţiunea unui câmp generat de o bobină exterioară. (Hutte, 1995; STAS 6652/1-82; Carino, 1997)
Figura 6-23. Schema funcţionării aparaturii defectoscopice cu curenţi turbionari: a., b. şi c Câmpul magnetic omogen din interiorul unei bobine cilindrice străbătute de curent şi câmpul de dipol din interiorul acesteia Sursă: Carino, 1997

a

b

c

120

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

6.6. METODE TERMICE
Metodele termice se bazează pe analiza variaţiei câmpurilor termice sau de temperatură, datorate defectelor din obiectul de controlat, din această categorie fac parte (STAS 6652/1-82): metoda radiografică (radiometrică) şi metoda radioscopică (termovizuală). 6.6.1. METODA TERMOGRAFICĂ/ RADIOSCOPICĂ ÎN INFRAROŞU (TERMOVIZIUNII) Metoda radioscopică (denumită şi metoda termovizuală) constă în întocmirea unei hărţi termice a elementului de examinat, bazându-se pe posibilitatea detectării fluxului de radiaţii infraroşii, ce străbate betonul, prin transformarea lui într-un semnal electric, cu ajutorul unui detector corespunzător şi pe vizualizarea acestui semnal într-un circuit de televiziune cu frecvenţă mare de linii. Prin termografiere se evidenţiază anizotropia structurală a materialului, precum şi cele mai importante defecte specifice.
1 2 3 7

Figura 6-24. Metoda radioscopică 1. Sursă radiaţii, 2. Colimator, 3. Element de beton, 4. Microprocesor, 5. Monitor, 6. Magnetoscop, 7. Receptor. Sursă: Teodorescu M., 1996

4 5 6

Zona calda

Metoda termografică în infraroşu este o metodă nedistructivă de control a pierderilor de căldură, a analizării degradărilor şi a defectelor elementelor de construcţii prin măsurare a temperaturii elementelor de construcţii de la distanţă, prin înregistrarea radiaţiilor în IR. (Clemena şi McKeel 1978), (Manning şi Holt 1983), (Carino, 1994)
Figura 6-25. Efectul discontinuităţii fluxului termic în materialul supus controlului a. Flux termic interior spre exterior creează puncte “calde”, b. Flux termic exterior spre interior creează puncte “reci” pe imagini.

Zona rece

Sursă: Carino, 1994

Principiul de funcţionare constă în emiterea şi absorbţia energiei (radiaţiei) electromagnetice de către materiale supuse controlului. Fluxul emis este afectat de proprietăţile izolatoare ale materialului şi de gradul în care suprafaţa materialului radiază energie. Diferenţele de temperatură, sub formă de imagini, sunt înregistrate de câtre aparate foto cu infraroşu speciale, care sunt stocate în calculatoare pentru prelucrare ulterioară. (Georgescu M., Rodan Gh., Georgescu E., 1999), (Boian Fl., Rodan Gh., Georgescu M., Rodan P., 2000, 2001) Imaginile termografice prezintă suprafeţele elementului controlat în care neregularităţile proprietăţilor materialului se traduc în variaţii ale temperaturii, vizualizate prin culori diferite (corespunzătoare unor anumite temperaturi). Scara de culori, variază în plaja, violet – albastru – verde – portocaliu – roşu – galben - alb. Culorile închise ca nuanţă (albastru şi verde) corespund unor temperaturi mai mici, iar cele cu culori deschise corespund unor temperaturi mai ridicate. (Boian Fl., Rodan Gh., Georgescu M., Rodan P., 2000)
121

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Anomaliile termice care apar frecvent în cazul structurilor din beton, sunt defecte în structura betonului, şi anume zone de beton poros şi segregat, zone apărute în urma executării necorespunzătoare a lucrărilor (fig 6-26). Metoda termografică în infraroşu semnalează numai anomaliile de suprafaţă şi amplasarea lor, nu poate determina adâncimea şi grosimea acestora, iar rezultatele înregistrate sunt sensibil influenţate de către factorii de mediu (temperatură şi umiditate).
Figura 6-26. Detaliu element de beton armat vizualizat în plaja de culori IR.

6.6.3. METODA RADIOGRAFICĂ CU RADIAŢII INFRAROŞII Metoda radiografică cu radiaţii infraroşii se bazează pe posibilitatea evidenţierii defectelor ce există în masa elementului de studiat prin măsurarea fluxului prin măsurarea fluxului termic ce traversează obiectul examinat şi pe posibilitatea vizualizării repartiţiei sale, cu ajutorul unei pelicule fotosensibile la radiaţii infraroşii.
1 2 3
Figura 6-27. a. Schemă metoda radiografică 1. container cu izotopi, 2. colimator, 3. element de beton, 4. film, 5. ecran de protecţie. Sursă: American Society for Nondestructive Testing

4 5

b. Exemple de imagini radiografice Sursă: American Society for Nondestructive Testing

122

tip d – pe bază de solvent şi tip e – pe bază de apă sau solvent pentru aplicaţii speciale.3.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6. 1995) 6. aplicarea penetrantului. în scopul detectării discontinuităţilor deschise la suprafaţa materialului de examinat. şi se aplică developantul. Werner M. aplicarea developantului.7. Important este faptul că materialele penetrante trebuie să fie compatibile între ele. 123 .7. SR EN 571-1/1999) 6. dar poate fi utilizată de asemenea şi pentru alte materiale. cufundare sau imersie. METODA SUBSTANŢELOR PENETRANTE Metoda controlului nedistructiv folosind substanţe penetrante se bazează pe evidenţierea penetrantului (lichid sau gazos) care pătrunde în discontinuităţile elementului studiat. de tip A – apă. • Produsele pentru îndepărtat excesul de penetrant. (STAS 6652/1-82. tip D – emulgator hidrofil sau tip E – apă şi solvent. • Developanţii. înregistrarea rezultatelor şi curăţarea finală a elementului. suprapuneri. pensulare. în următoarele categorii: • Substanţele penetrante.7. fisuri. de preferat să fie livrate de către acelaşi producător. se aplică penetranţi adecvaţi pe zona de examinat care intră în discontinuităţile deschise la suprafaţă.fluorescent. tip b – solubili în apă.micşti (fluorescent şi contrast de culoare). După trecerea unei anumite perioade de timp necesare penetrării. STAS 10214-1984). folosind produse speciale pentru îndepărtat excesul de penetrant.. suprafaţa existentă trebuie să fie tratată prin următoarea combinaţie de lucrări: pregătirea suprafeţei de examinat .. PROCEDURA DE CONTROL Depinzând de cauza degradării materialului de examinat şi de metoda de pregătire aleasă. de tip a – uscat. Această metodă se aplică în principal materialelor metalice.cu contrast de culoare sau de tip III .2. porozitate şi lipsă de topire. de tip I . cu condiţia ca aceasta să nu atace prin substanţele de examinare a materialul examinat. (PC-1/1990. 6.1. de exemplu. După care. în funcţie de rolul pe care îl îndeplinesc (STAS 85391991.7. verificarea lucrărilor. cute. MATERIALE FOLOSITE Principalele produse folosite pentru controlul nedistructiv folosind metoda substanţelor penetrante.curăţarea – desprăfuirea – degresarea – uscarea – aplicarea penetrant – îndepărtarea excesului de penetrant – uscarea – aplicarea developant – inspecţia finală a lucrărilor – înregistrarea rezultatelor încercării – curăţarea finală – realizarea protecţie materialului împotriva coroziunii – recontrolarea. tip II . se pot clasifica. DESCRIEREA METODEI Înaintea efectuării controlului folosind substanţe penetrante. pentru a nu afecta negativ proprietăţile fizico – chimice ale elementelor examinate. excesul de pe suprafaţă se îndepărtează. tip c – suspensie în apă. îndepărtarea excesului de penetrant. tip C – solvent. tip B – emulgator lipofil pe bază de ulei. inundare. Principalele operaţii tehnologice necesare realizării examinării sunt: pregătirea şi curăţirea prealabilă a suprafeţei. Kauw V. suprafaţa de controlat trebuie pregătită. prin: pulverizare. precum betonul sau materiale ceramice. prin operaţiile de curăţare şi uscare.

. Ilinoiu G. 1986. rezultat din operaţiile executate anterior pentru prelucrarea suprafeţei elementelor sau datorat mediului înconjurător. Toate procedeele folosite pentru examinarea nedistructivă a materialelor presupun o pregătire prealabilă a suprafeţelor acestora în vederea facilităţii penetrării şi adeziunii penetrantului folosit pentru control. va fi îndepărtat în mod obligatoriu. 3. a exfolierilor sau a altor deteriorări care se dezvoltă pe o adâncime de max.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII (Nedelcu N. grăsimilor. Ilinoiu G. şlefuire... Desprăfuirea suprafeţelor de examinat Praful.. Teodorescu M. grăsimea. urmat de clătire şi uscare corespunzătoare. Procedeele de pregătire a suprafeţei sunt diferite în funcţie de scopul pe care trebuie să îl îndeplinească. Pregătirea suprafeţelor de examinat Lucrările de pregătire a suprafeţelor a elementelor de examinat au ca obiectiv. În toate cazurile. tăierea cu disc diamantat şi combinaţii dintre acestora. Ele constau în procedee mecanice. • unor umidităţii şi temperaturii corespunzătoare suprafeţei. Reziduurile de la anumite procese de curăţare. fără grăsimi. vopseaua sau materiale de decapare. trebuie să se asigure că discontinuităţile nu sunt mascate prin deformare plastică sau acumulări de materiale abrazive (în cazul elementelor metalice). substanţelor chimice. având avantaje şi dezavantaje. dar în special în cazul sablării. se realizează îndepărtarea uleiurilor. Dacă este necesar. perierea cu peria de sârmă (manual sau mecanic). uleiul.. îndepărtează contaminanţii de pe suprafaţă şi zonele degradate de material. rugină etc. sunt incapabile să îndepărteze contaminanţii din discontinuităţile de suprafaţă ale elementelor. O suprafaţă curată nu trebuie să conţină nimic altceva de cât constituenţii originali ai materialului de controlat. 1 mm. specifice anumitor domenii restrânse de utilizare. (Nedelcu N. termice şi chimice. Prin curăţare. care pot include şi clătirea cu apă. acizii şi cromaţii. praf. precum şi performanţe diferite. sau a altor tipuri acoperiri. 1986. sablare cu nisip cuarţos sau cu jet de apă sub presiune etc. pentru a îndepărta reziduuri precum. reducând sensibilitatea acestora. dar. Teodorescu M. şpiţuirea (manual sau mecanic). Astfel. polizare. în funcţie de exigenţele impuse de specificaţiile penetrantului adoptat. 2. Procedeul chimic de curăţare se efectuează folosind agenţi de curăţare convenabil.. 2000) Procedeul mecanic de curăţare (periere manuală sau mecanizată. Procedeele cele mai utilizate pentru curăţare sunt: spălare cu apă. utilizând 124 . polizarea. • unor suprafeţe compacte. se efectuează ulterior un tratament de decapare chimică. Din acest motiv ei trebuie îndepărtaţi de pe suprafaţa de examinat după procesul de curăţare. dăltuire. rugoase (sănătoase). spălare cu solvenţi (curăţare chimică). pentru a se asigura că discontinuităţile sunt deschise la suprafaţă. precum şi culoarea penetranţilor cu contrast de culoare. având o influenţă directă şi necondiţionată asupra calităţii lucrărilor executate. calitatea ei fiind dependentă numai de pregătirea profesională şi conştiinciozitatea personalului care o execută. Pregătirea suprafeţei devine o lucrare ascunsă. pot reduce mult fluorescenţa penetranţilor fluorescenţi. folosind metode de curăţare convenabile. 2000) 1. în general. carotarea. asigurarea: • unor suprafeţe curate.). pot reacţiona cu penetrantul. noroiului prafului etc.. Curăţarea suprafeţelor de examinat Simpla operaţie de curăţare a suprafeţei este suficientă doar în cazul în care nu există degradări structurale ale materialului.

stropiri etc. Îndepărtarea excesului de penetrant de pe suprafeţele de examinat Îndepărtarea excesului de penetrant de pe suprafaţa de examinat se poate realiza folosind una din următoarele substanţe. precum şi pe suprafaţa acestora. • evacuarea oamenilor din zonă. nu depăşeşte intervalul 5 … 60 minute. utilizând lămpi de iradiere. folosindu-se jeturi de aer cald. atunci când acestea au o anumită umiditate mai mare decât cea indicată de furnizorul produsului de protecţie. cufundare sau imersie. 6. benzen. acizi etc). pe întreaga desfăşurare a penetrării. • protecţia utilajului aflat în zonă. inundare. Durata de penetrare depinde de: proprietăţile penetrantului.) se permite ca uscarea să se realizeze forţat. toluen. materialul de examinat şi de discontinuităţile de detectat. în anumite cazuri. substanţe grase sau alte impurităţi şi respectiv să nu se depăşească temperatura de 30…40 oC. Uscarea suprafeţelor de examinat Este o operaţie obligatorie în cazul aplicării straturilor de protecţie pe suprafaţa suport. grăsimi. echiparea lor corespunzătoare cu mijloace de protecţie (ochelari de protecţie. temperatura de aplicare. trebuie să fie cuprinsă între +10 oC şi +50 oC.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII următoarele procedee: ştergerea cu perii sau bidinele prevăzute cu păr moale. apa împiedicând intrarea penetrantului în discontinuităţi. dar de obicei. Degresarea suprafeţelor de examinat Degresarea suprafeţelor. acetonă. Absorbţia cu aspiratorul şi suflarea cu aer comprimat (evitându-se depunerile de ulei pe suprafaţa elementului). 7. măşti contra prafului etc. iar în cazul în care prezenţa acestora în zonă este necesară. special proiectaţi pentru a reduce pericolul de condensare a apei în discontinuităţile elementului. Degresarea se realizează prin: • frecarea suprafeţei cu ajutorul unor cârpe. La efectuarea operaţiunii de desprăfuire se va avea în vedere: • evitarea dirijării prafului spre suprafeţele proaspăt acoperite cu straturi de protecţie anticorozivă sau spre suprafeţe desprăfuite anterior. cu condiţia ca penetrantul să nu se usuce pe timpul duratei de penetrare. pensulare. benzină. produse petroliere etc. trebuie să se asigura ca suprafaţa de examinat să rămână complet umezită. Aplicarea penetrantului pe suprafeţele de examinat Penetrantul se poate aplica pe elementul de examinat prin: pulverizare. pensule sau perii înmuiate în soluţii de solvenţi organici (white . • ştergerea suprafeţei curăţate cu o cârpă curată. se realizează numai atunci când această operaţie este necesară (suprafeţe impregnate cu substanţe pentru decofrare. vopsele. 5.). se poate coborî la +5 oC. şi având grijă ca pe suprafaţa elementului să nu se depună fum. arzătoare etc.spirte. elementele vor fi supuse unei uscări lente. Atunci când umectarea este de profunzime. dar numai în cazul folosirii anumitor tipuri de penetranţi. În cazul în care umectarea este superficială şi se datorează unei cauze exterioare (intemperii. cu menţiunea că această operaţie trebuie să se 125 . 4. Indiferent de metoda folosită.). Temperatura la care se recomandă examinarea suprafeţelor.

suprafaţa de examinat trebuie uscată cât mai rapid posibil după îndepărtarea excesului de penetrant. Temperatura suprafeţei nu trebuie să depăşească 50 °C în timpul uscării. După emulsionare trebuie efectuată o spălare finală. . Cu excepţia cazului folosirii unui developant pe bază de apă. Dacă apare un fond excesiv pe suprafaţa elementului de examinat. după ce s-a efectuat îndepărtarea penetrantului în exces. Aceasta se poate face numai prin imersie. Imediat după emulsionare trebuie efectuată o spălare cu apă. îndepărtarea penetrantului postemulsionabil de pe suprafaţa de examinat. • Apă şi solvenţi.metode combinate. 9. Dacă se foloseşte aer comprimat. . . îndepărtarea se realizează prin. iar presiunea pe suprafaţa piesei să fie menţinută cât mai redusă posibil. folosind una din următoarele metode: . Pentru penetranţi fluorescenţi. 8. Emulgatorul trebuie aplicat prin imersie sau cu o instalaţie de spumare. după care cu pânza umezită uşor cu solvent. În acest caz. Metoda de uscare a piesei de examinat trebuie aleasă astfel încât să se asigure că penetrantul inclus în discontinuităţi nu se usucă. fără scame. dacă nu s-a convenit altfel. îndepărtarea penetrantului postemulsionabil de pe suprafaţa de examinat.evaporare la temperatură ambiantă după cufundare în apă fierbinte. ştergere cu pânza uscată. se realizează prin clătire cu apă (prin aplicarea unui emulgator) pentru a se îndepărta majoritatea penetrantului în exces de pe suprafaţa de examinare. În acest caz. trebuie îndepărtaţi orice stropi şi apa de pe suprafaţa elementului de examinat. decizia referitoare la acţiuni viitoare trebuie luată de o persoană calificată corespunzător. a cărei intensitate nu trebuie să fie sub 3 W/m2. Concentraţia şi durata de contact al emulgatorului trebuie evaluată de către utilizator prin încercări preliminare conform instrucţiunilor producătorului. Durata de emulsionare nu trebuie depăşită. Uscarea suprafeţei de examinat Pentru a facilita o uscare rapidă a excesului de apă. se realizează prin clătire cu apă (prin aplicarea unui emulgator) pentru a se îndepărta majoritatea penetrantului în exces de pe suprafaţa de examinare. 126 . Această durată trebuie să fie suficientă pentru a permite doar îndepărtarea penetrantului în exces de pe suprafaţa de examinat în timpul spălării ulterioare cu apă. trebuie avut grijă în special să se asigure că acesta este fără apă şi ulei. precum şi pentru a facilita o acţiune uniformă a emulgatorului hidrofil care va fi aplicat ulterior. • Emulgator hidrofil (diluabil în apă).CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII realizeze astfel încât să nu afecteze penetrantul din discontinuităţile materialului (SR EN 5711999). aceasta trebuie efectuată sub o sursă UV – A. Durata predeterminată de contact a emulgatorului nu trebuie să fie depăşită. sau clătire prin pulverizare (temperatura apei folosite trebuind să nu depăşească +50 oC). În acest caz. • Emulgator lipofil (pe bază de ulei). . Durata de contact a emulgatorului trebuie evaluată de către utilizator prin încercări preliminare conform instrucţiunilor producătorului.ştergere cu o pânză uscată.evaporare la temperatură ridicată.circulaţie forţată a aerului. Verificarea îndepărtării excesului de penetrant În timpul îndepărtării excesului de penetrant suprafaţa de examinat trebuie verificată vizual dacă sunt reziduuri penetrante.

Durata de imersie trebuie să fie cât mai scurtă posibil pentru a asigura rezultate optime. precum: pulverizare electrostatică. Developantul trebuie aplicat uniform. Developant suspensie în apă. Aplicarea developantului – pulbere uscată.evaluarea duratei de imersie şi a temperaturii developantului de către utilizator prin încercări prealabile conform instrucţiunilor producătorului. Developant solubil în apă.uscarea prin evaporare şi/sau folosind un cuptor cu circulaţie forţată a aerului. prin imersie în suspensia agitată sau prin pulverizare cu un echipament corespunzător conform procedurii aprobate.aplicarea uniformă a unui strat subţire a developantului. Developant pe bază de solvent. pe suprafaţa de examinat printr-o serie de procedee.aplicarea uniformă a unui strat subţire a developantului. . . Durata de imersie trebuie să fie cât mai scurtă posibil pentru a asigura rezultate optime. Aplicarea developantului pe suprafeţele de examinat Developantul trebuie menţinut în timpul folosirii într-o stare omogenă şi aplicat uniform pe suprafaţa de examinat. în strat subţire. . prin pulverizare uniformă cu un echipament corespunzător conform procedurii aprobate. . Nu sunt admise aglomerări locale ale pulberii.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 10. Principalele operaţii tehnologice sunt: . prin pulverizare Sursă: American Society for Nondestructive Testing • Pulbere uscată poate fi folosită numai cu penetranţi fluorescenţi.pulverizarea trebuie să fie efectuată astfel încât developantul să ajungă uşor umed pe suprafaţă.aplicarea uniformă a unui strat subţire a developantului. Aplicarea developantului trebuie efectuată cât mai rapid posibil după îndepărtarea excesului de penetrant. pat fluidizat etc. (SR EN 571-1/1999) Figura 6-28. . prin imersie în suspensia agitată sau prin pulverizare cu ajutorul unui echipament corespunzător conform procedurii aprobate.evaluarea duratei de imersie şi a temperaturii developantului de către utilizator prin încercări prealabile conform instrucţiunilor producătorului. . Principalele operaţii tehnologice sunt: .uscarea prin evaporare şi/sau folosind un cuptor cu circulaţie forţată a aerului a piese de examinat. • • • 127 .

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII a b Figura 6-29. uscată. prin imersie Sursă: American Society for Nondestructive Testing • Developant pe bază de apă sau solvent pentru aplicaţii speciale (de exemplu. b. Indicaţiile apar pe suprafaţa stratului care a fost în contact direct cu piesa. solubil în apă.aplicarea aceluiaşi penetrant prin orice mijloc convenabil. Aplicarea developantului: a. fără scame. . Inspecţie finală a lucrărilor 128 . prin pulverizare. . începând imediat după aplicare (dacă se aplică developant uscat) şi sfârşind imediat după uscare (dacă se aplică developant umed). iar când timpul de developare recomandat de producător s-a scurs. până la aplicarea developantului. pe bază de solvent.îndepărtarea excesului de penetrant şi uscarea piesei.se urmează exact acelaşi procedeu ca şi cel folosit iniţial.ştergerea developantul cu o pânză curată. Principalele operaţii tehnologice sunt: . 11. developant pelicular). . .aplicarea developantul pelicular conform recomandării producătorului. se detaşează cu grijă stratul de developant. Durata de developare sunt cuprinse între 10 min şi 30 min.

7. Echipamente şi instrumente folosite pentru examinarea vizuală a defectelor Sursă: American Society for Nondestructive Testing După inspecţia finală curăţarea piesei este necesară numai în acele cazuri când produsele penetrante pot interfera cu procesul ulterior sau cu condiţiile de utilizare.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII În general se recomandă să se efectueze prima examinare imediat după aplicarea developantului sau de îndată ce developantul este uscat. Este important să se determine până la ce adâncime s-a produs penetrarea dioxidului de carbon. 12. Curăţare finală şi protecţie Figura 6-30. folosit pentru evidenţierea defectului). Dacă se cere. trebuie aplicată o protecţie adecvată împotriva coroziunii.. Aceasta facilitează o interpretare mai bună a indicaţiilor. cum ar fi aparatură de filtrare a luminii fluorescente (lumină neagră produsă de becuri electrice prevăzute cu filtre de oxid de nichel. Teodorescu M. 2000) Adâncimea de carbonatare se poate determina folosind un indicator colorat (fenolftaleină) care îşi schimbă culoarea în funcţie de gradul de carbonatare (fig. 2000. Se pot folosi mijloace auxiliare pentru examinarea vizuală.4.. Dacă 129 . conducând la declanşarea procesului de carbonatare a betonului şi respectiv a procesului de coroziune a armăturii. Determinarea adâncimii carbonatării Dintre agenţii cei mai nocivi se menţionează dioxidul de carbon care poate micşora ph-ul stratului de acoperire cu beton a armăturii. Inspecţia finală trebuie efectuată când s-a scurs durata de developare. 6-31 şi 632). (Ilinoiu G. instrumente de mărire (refractometru) sau ochelari de contrast. Ilinoiu G.. Mărimea adâncimii de carbonatare Xc se stabileşte prin extragerea unei carote. EXEMPLE DE DETERMINĂRI NEDISTRUCTIVE FOLOSIND SUBSTANŢE PENETRANTE 1. 6.

19] xc2 = D ' t unde: xc . alura acestei curbe de variaţie.şi OH. variază în funcţie de adâncimea din stratul de acoperire cu beton. fenomenul de coroziune se declanşează la intervalul de timp corespunzător punctului de intersecţie al celor două curbe.= OHOH0 ClTimp t Figura 6-32. Cu ajutorul acestora se pot determina conţinutul ionilor de clor (formula 1) şi adâncimea de carbonatare (relaţia 6.intervalul de timp. D’ .la adâncimea x în funcţie de timp t.19). Coroziunea armăturilor este un fenomen foarte complex a cărei predicţie presupune cunoaşterea coeficientului de difuzie a dioxidului de carbon D’. 6-32. t .adâncimea de carbonatare. 6-33. Conform fig. Figura 6-31. Determinarea nivelului Cl. Beton Armătură X Cl.coeficient de difuzie al dioxidului de carbon în beton. De menţionat este faptul că procesul de difuzie a ionilor de clor s-a stabilit în condiţiile unei umidităţi constante şi 130 . Determinarea curbei acţiunii clorhidrice Ionii de clor situaţi în porii stratului de acoperire cu beton pot coroda armăturile atunci când concentraţia lor ajunge la o valoare critică.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII stratul de acoperire cu beton este în totalitate carbonatat şi dacă umiditatea relativă a mediului nu este prea scăzută. Conţinutul ionilor de clor. Epruvetă cilindrică de beton tratată cu fenolftaleină pentru determinarea adâncimii de carbonatare Sursă: James Instruments Pentru determinarea mărimi ariei de beton degradat se poate folosi coeficientul de difuzie D’ al dioxidului de carbon în beton. Folosind legile difuziei şi coeficienţii măsuraţi ai difuziei. fiind prezentată în fig. ştiind că: [6. înseamnă că procesul de coroziune a armăturilor s-a declanşat. care depind de pH-ul stratului de acoperire.sau OHpentru aflarea zonei de corodare a armăturii Iniţializarea coroziunii 2. a coeficientului de difuzie a ionilor de clor D şi a conţinutului specific de clor Co din stratul de acoperire. se pot trasa curbele conţinutului ionilor Cl.

iar metoda analizei acetatului uranil este foarte scumpă datorită folosirii unor materiale radioactive). iar un diagnostic este posibil în mai puţin de 5 minute.. 2000) ⎧ ⎛ x ⎞⎫ [6.parametru conţinutului specific de clor din stratul de acoperire de beton. (Teodorescu M. Element de beton X Adâncime Cl- Figura 6-33. ele nu urmăresc graniţa dintre agregat şi pasta de ciment. 6-34. care implică aplicarea a două substanţe chimice pe suprafeţele carotelor extrase.= C) în raport cu grosimea stratului de acoperire (x) şi în funcţie de timp (t). Ilinoiu G. iar costul de determinare prin această metodă este mai mic în comparaţie cu oricare din celelalte două (metoda petrografică necesitând echipamente de laborator ceea ce implică timp suplimentar pentru determinare. 131 . De obicei reacţia alcali-agregate are loc în fisurile existente din agregate. Co . Dacă în elementul de beton au început reacţiile alcali-agregate (STAS 5440-70). t ) = C 0 ⎨1 − erf ⎜ ⎜ 2 D ⎟⎬ ⎟ ⎝ t ⎠⎭ ⎩ unde: erf .CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII respectiv a nedeteriorării stratului de beton. Cele două substanţe una de culoare galbenă şi cea de a doua – roz. 635 şi 6-36). În cazul respectării acestei ipoteze coeficientul de difuzie a ionilor de clor (D) în beton poate fi determinat. ci au tendinţa de a umple porii de aer din beton (fig. indică nivelul de dezvoltate a degradării. Spre deosebire de cele două metode clasice de determinare a acestei reacţii: metoda determinării analizei petrografice şi cea a analizei acetatului uranil. Determinarea existenţei reacţiilor alcali-agregate Este o metodă semidistructivă. Culoarea galbenă oferă indicaţii asupra începutului degradării iar cea roz asupra progresului degradării. cu care se determină conţinutul acestor ioni (Cl. suprafaţa elementului de beton se va colora astfel încât prin distribuţia pigmentării putem să constatăm extinderea degradării. Curba conţinutul de clor folosită pentru determinarea coeficientului de difuzie D 0 X Coeficient de difuzie D 3. metoda prezentată mai sus menţionată are o serie de avantaje: agenţii chimici folosiţi lasă urme vizibile chiar şi după uscarea mostrei.. folosind curba acţiunii clorhidrice.20] C ( x.coeficient de eroare.

Determinarea existenţei reacţiilor alcali-agregate a. Beton tratat numai cu gel roz indicând degradarea avansată prin reacţia alcali-agregate Sursă: James Instruments Figura 6-34. Beton netratat b.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII a. Beton tratat cu gel galben indicând începutul b. Beton tratat numai cu gel roz şi galben degradării indicând degradarea avansată prin reacţia alcali-agregate Sursă: James Instruments Figura 6-35. Epruvetă cilindrică de beton indicând degradarea avansată prin reacţia alcali-agregate Sursă: James Instruments 132 . Determinarea existenţei reacţiilor alcali-agregate Figura 6-36.

la termene diferite. reducători de apă.punerea în lucrare a betonului. determinarea maturităţii necesare elementelor de beton pentru transferului (transmiterea) precomprimării.utilizarea de aditivi acceleratori de priză şi întărire.8. conform Hilsdorf 1995 şi Pinto.8.influenţa temperaturii şi umidităţii mediului ambiant. 2.utilizarea de dozaje de ciment mărite. . determinarea maturităţii necesare elementelor prefabricate pentru transport. confecţionate şi păstrate în condiţii similare cu cele ale elementului de construcţie (STAS 1275-88).accelerarea întăriri prin mijloace specifice .structura pietrei de ciment şi a betonului. METODE DE DETERMINARE A NIVELULUI DE ÎNTĂRIRE AL BETONULUI Determinarea nivelului de întărire al betonului (β).compactare corespunzătoare – recompactare. Metoda maturizării betonului reprezintă un procedeu de determinare nedistructivă a nivelului de rezistenţă a betonului. . • • • • Principalele scopuri ale calcului maturizării betonului sunt: determinarea maturităţii necesare betonului pentru decofrare. . determinarea maturităţii necesare betonului pentru expunerea la îngheţ. care nu trebuie să depăşească valoarea specificată în timp. . de expunere şi mediu: .utilizarea de cimenturi cu suprafaţă specifică mare.influenţa agregatelor.1. 133 . . Consideră durata de maturizare a betonului ca fiind condiţionată de adâncimea carbonatării. Maturizarea betonului se datorează modificărilor continue a structurii interne ale acestuia. respectiv a proprietăţilor betonului proaspăt şi întărit. Ea evidenţiază indirect stadiul de evoluţie a proceselor fizico – chimice. Metoda convenţională.influenţa apei din compoziţie şi a umidităţii mediului ambiant. 6. funcţie de timp şi temperatura betonului. .CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6.tratarea betonului după turnare. Metoda determinării gradului de carbonatare. . este una dine cele mai importante faze din cadrul proceselor de realizare a elementelor din beton. METODA MATURIZĂRII BETONULUI Maturizarea betonului. definit prin Conceptul (C).tratamente termice. în dependenţă cu: • factori de compoziţie. se poate realiza folosind una din următoarele metode (concepte). . • factori tehnologici: . după un anumit interval de timp (ti) de la punerea sa în lucrare (la o anumită vârstă a betonului). Hover 1996: 1. Constă în încercarea la compresiune a epruvetelor de beton. definită prin Conceptul (R). manipulare şi depozitare. beton armat sau beton precomprimat. .

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

3. Metoda determinării gradului de permeabilitate, definit prin Conceptul (P). Consideră durata de maturizare ca fiind condiţionată de realizarea unui anumit grad de permeabilitate propus, la sfârşitul perioadei de întărire. 4. Metoda evaluării gradului efectiv de maturizare al betonului (denumită şi metoda gradului de hidratare), definit prin Conceptul (M). Consideră efectele timp-temperatură asupra dezvoltării nivelului de rezistenţă a betonului (C 16-84). 6.8.5. EFECTUL VÂRSTEI BETONULUI ASUPRA CREŞTERII REZISTENŢEI

Principalii parametrii care influenţează durata de maturizare (Hilsdorf 1995) sunt: Compoziţia betonului (raport A/C şi tip ciment, marcă ciment, fineţe de măcinare). Temperatura betonului (căldură de hidratare). Condiţii de mediu în timpul respectiv după întărire. Condiţii de expunere. Durata minimă de întărire depinde în principal de atingerea maturităţii betonului. Odată definită valoarea specificată, relaţii empirice între timp, tip ciment, raport A/C, temperatură şi clasă de rezistenţă a betonului sunt folosite pentru estimarea duratei minime de întărire(ti). Pe de o parte, corelaţia între raport A/C şi rezistenţa betonului este specifică pentru fiecare tip de ciment şi durată de întărire, iar pe de altă parte, corelaţia rezistenţă şi gel/ spaţiu are o aplicabilitate mai generală, deoarece cantitatea de gel prezentă în pasta (piatră) de ciment este o funcţie tip ciment şi durata de întărire (Neville A. M:, 2003). Nivelul de întărire (β) este exprimat în procente din rezistenţa la 28 de zile (R28): unde: Rβ - rezistenţa la compresiune efectivă; R β = β 100 Ru- rezistenţa medie la compresiune. R 1. 2. 3. 4.
u

6.8.6. METODA EVALUĂRII GRADULUI DE MATURIZARE AL BETONULUI

Gradul de maturizare al betonului se defineşte prin suprafaţa cuprinsă între ordonata – 10 C (temperatură, admisă convenţional la care procesele fizico – chimice stagnează) şi curba de variaţie a temperaturii betonului sau mortarului de ciment. Rezistenţa betonului creşte odată cu avansarea proceselor de hidratare - hidratării a cimentului, care depind în mare măsură de creşterea temperaturii acestuia, ceea ce permite exprimarea gradului de maturizare în funcţie de factorii temperatură – timp [h oC].
o

Figura 6-37. Termometru cu infraroşu Sursă: Romtech

134

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
Temperatura θ [ C]
o

Temperatura θ [ C]

o

+40 +30 +20 +10 0 -10 t i-1 tI t I+1 tk tn θ i-1 Mθi θi θ I+1 Timp [hr]

+40 +30 +20 +10 0 -10 t i-1 tI t I+1 tk tn

θ i-1 θi θ I+1 Timp [hr]

Figura 6-38. Variaţia temperaturii betonului a. Gradul de maturizare efectiv Mef la betoane cu b. La betoane cu temperatura de îngheţ scăzută temperatura de îngheţ de 0 oC prin folosirea de aditivi Sursă: C 16-84

∑ M θ' i kθi =∑ θ i' + 10 Kθ t i ∑ M θ kθ =∑ (θ '+10)t
' i =1 n i =1 n i =1 n i i i =1 n i i N kθ ≥ M β [ h o C ]

n

n

(

)

[6.22]
[6.23] [6.24]

∑ M θ kθ =∑ (θ '+10)t
' i =1 i i i =1 i

i

kθ ≥ M kN [hoC ]

unde: M θ' i – gradului de maturizare efectiv al betonului, în [h oC], evaluat pentru zona elementului de construcţie cea mai expusă răcirii, în intervalul de timp ti; Mk - gradul critic de maturizare al betonului, evaluat la temperatura normală de +20 o C, necesar a fi obţinut în beton înainte de îngheţarea lui, pentru ca rezistenţele finale să nu fie afectate defavorabil; Mβ – gradul de maturizare al betonului, evaluat la temperatura normală de +20 oC, corelat cu nivelul de întărire β, necesar pentru a fi permisă decofrarea [h oC]; ti – durata în h a intervalului de timp i, în care temperatura variază liniar; kθi – coeficientul de echivalare a gradului de maturizare al betonului evaluat la o temperatură oarecare θi cu gradul de maturizare evaluat la temperatura normală +20 o C.
6.8.7. MODELE DE CALCUL CARE STAU LA BAZA DETERMINĂRII GRADULUI DE MATURIZARE AL BETONULUI FOLOSITE PE PLAN MONDIAL

Începând cu anul 1949, o serie de modele matematice au fost dezvoltate şi folosite pentru a calcula gradul de maturizare al betonului. Curbele au fost obţinute prin relaţii de echivalenţă între căldură de hidratare a cimentului si timp. Printre cele mai importante modele se pot enumera: McIntosh (1949), Nurse (1949), Saul (1951): M = ∑ (θ − θ o )t i
i =1 n

[ho C] [6.25]

Plowman (1956):

R1 = A + B log10 (maturitate *10 −3 ) [h oC][6.26] R2 135

CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Dracemnot (1982): Freiesleben-Hansen şi Pederson (1977): Knudsen (1984): Carino (1991): ASTM (1993):

Fm = ∑ S n xAn
i =1

n

[h o C] [6.27] [h o C] [6.28] [ho C] [6.29] [ho C] [6.30] [ho C] [6.31]

Rβ = Ru e Rβ = Ru S = S∞

⎛ τ ⎜ ⎜M ⎝

⎞α ⎟ ⎟ ⎠

1 + k (M − M o )

k (M − M o )

k (M − M 0 )
1 + k (M − M 0 )

R 2 = R1 + b(log m2 log m1 )

unde: M – gradul de maturizare efectiv al betonului, evaluat pentru zona elementului de construcţie cea mai expusă răcirii, în intervalul de timp ti [ho C]; Mo – gradul de maturizare iniţial când procesele de întărire încep; t – durata în ore a intervalului de timp i, în care temperatura variază liniar [h]; θ - temperatura [oC] pentru durata ti; Kθi – coeficient de echivalare a gradului de maturizare al betonului evaluat la temperatura oarecare (θi), cu gradul de maturizare evaluat la temperatura normală +20 o C; Rβ - rezistenţa la compresiune corespunzătoare gradului de maturizare M; Ru – rezistenţa ultimă realizabilă (MPa); Fm – factor de maturitate; C – coeficient determinat funcţie de tipul de ciment; τ - constantă de timp; R 1, R 2 – rezistenţe la compresiune înregistrate la vârste diferite (MPa); A, B – coeficienţi funcţie de valoarea rezistenţei betonului (coeficienţi Plowman); m1, m2 – maturitate corespunzătoare rezistenţelor R 1 şi R 2.

6.9. METODE OPTICE
Metoda optică în spectru vizibil se bazează pe examinarea optico-vizuală a suprafeţelor elementului de beton în vederea detectării fisurilor Metoda holografică se bazează pe urmărirea modificărilor care apar în holograma unui element de beton, iluminat cu un fascicul de raze laser, ca urmare a apariţiei unui defect (fisură, microfisură etc.) pe suprafaţa elementului, în timpul solicitărilor. Astfel, se analizează parametrii radiaţiei optice aflate în interacţiune cu elementul studiat în interacţiune. (STAS 6652/1-82)

6.10. METODA UNDELOR RADIO
Metoda undelor radio se bazează pe evidenţierea variaţiei parametrilor undelor electromagnetice de frecvenţă radio, aflate în interacţiune cu obiectul de controlat. (STAS 6652/1-82)

136

INDICE DE RECUL Metoda viteză de propagare .AMPRENTĂ Metoda viteză de propagare .2.11. METODA VITEZĂ DE PROPAGARE.indice de recul se bazează pe posibilitatea estimării rezistenţei betonului într-o zonă dată. cât şi a forţei de smulgere necesare extragerii unui dispozitiv înglobat sau introdus în beton. 6.4.11. analoagă celei viteză de propagare – indice de recul. cu ajutorul unor măsurători combinate ale timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice şi a durităţii superficiale prin metoda reculului. 137 . METODE COMBINATE Metode combinate se bazează pe utilizarea simultană şi combinată a două sau mai multe metode nedistructive. 6.3.ATENUARE A RADIAŢIILOR GAMA Metoda viteză de propagare .FORŢĂ DE SMULGERE Metoda viteză de propagare .forţă de smulgere şi metoda viteză de propagareradiometrică (radiografică).atenuarea ultrasunetelor se bazează pe posibilitatea estimării rezistenţei betonului cu ajutorul unei încercări efectuate exclusiv în tehnica de impuls. 6. cu o precizie superioară metodelor individuale. METODA VITEZĂ DE PROPAGARE . metoda viteză de propagare . METODA VITEZĂ DE PROPAGARE. bazată pe măsurarea concomitentă atât a vitezei de propagare longitudinală a impulsurilor ultrasonice.atenuare a radiaţiilor gama. Metoda este limitată la grosimi de beton de 45…50 cm.atenuare a radiaţiilor gama se bazează pe posibilitatea pe posibilitatea localizării zonelor defecte din beton cu ajutorul unei măsurări simultane a timpului de propagare a impulsurilor ultrasonice şi a coeficientului de atenuare a radiaţiilor gama.11. METODA VITEZĂ DE PROPAGARE.atenuarea ultrasunetelor.1.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6.amprentă. 6. cu deosebirea că determinarea durităţii superficiale se face prin măsurarea diametrului amprentei.11. metoda viteză de propagare. metoda viteză de propagare .11.5. (STAS 6652/1-82) Combinaţiile metodelor cel mai frecvent folosite sunt: metoda viteză de propagareindice de recul.11.ATENUAREA ULTRASUNETELOR Metoda viteză de propagare .amprentă este o metodă de estimare a rezistenţei betonului. dar măsurând doi parametrii: timpul de propagare a impulsului ultrasonic şi atenuarea sa la parcurgerea betonului. în vederea măsurării aceleiaşi proprietăţi a betonului. rămasă pe beton în urma ciocnirii. METODA VITEZĂ DE PROPAGARE. 6. metoda viteză de propagare . în locul măsurării reculului.forţă de smulgere este o metodă de estimare a rezistenţei betonului pus în lucrare.

vizualizată cu lumină emergentă (transmisă). VanDam T. • în faza finală se determină numărul de bare şi diametrul lor. 1991) Figura 6-39. Michigan Technological University. La baza imagini. METODA VITEZĂ DE PROPAGARE.. Sursă: Petersen K. 2003. Struble L. cu ajutorul metodelor bazate pe atenuarea radiaţiilor gama (radiografie sau radiometrice). 2003. Agregatele sunt în general transparente în transmisia luminii. Aceeaşi imagine ca în fig. Sursă: Petersen K. 6-39. Stutzman P. VanDam T. x 10000). MICROSCOPIE ELECTRONICĂ Microscopia electronică este o metoda de analiză cantitativă petrografică al calităţii probelor de beton. carbon. în grosime de 10…20 mm.. reacţiilor alcalii-agregate. Michigan Technological University. Avantajele metodei: focalizare superioară (aprox. se observă o particulă de agregat compus din cristale lamelare.11. partea stângă.. platină. aceasta trebuie pregătită în prealabil prin aplicarea (într-o incintă vacuumată) a unei pelicule conducătoare electric (aur. 1989... Scopul controlului fiind determinarea existenţei degradărilor datorate coroziunii armăturilor. 6... posibilitatea folosirii calculatoarelor pentru studierea imaginii generate tridimensional şi analizarea imaginii cu ajutorul fluxurilor de electroni şi a razelor X.. (Ceukelaire L.radiometrică (radiografică) este o metodă de determinare a poziţiei şi diametrului armăturilor în beton.RADIOMETRICĂ (RADIOGRAFICĂ) Metoda viteză de propagare . care foloseşte succesiv două tipuri de încercări în două faze: • în faza preliminară se determină poziţia armăturilor cu ajutorul pachometrului. 1989.6. iar produşii de coroziune reflectă mai atenuat lumina decât oţelul. 138 . coroziunii sulfatice..E.12. Microscopia unei armături corodate înglobată în beton. în zonele indicate prin prima metodă. Struble L.E. Stutzman P.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 6. Armătura de oţel şi produşii de coroziune sunt opaci în transmisia luminii. Pentru a se realiza o suprafaţă de control corespunzătoare. cu o intensitate mai puternic decât agregatele şi piatra de ciment. crom sau aliaj din aur-paladiu). Oţelul neoxidat reflectă puternic lumina. Figura 6-40. săruri de amoniu etc.

..silica gel.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Figura 6-41. Sursă: Petersen K.. Figura 6-43. 1989. 2003.. Sursă: Petersen K. Michigan Technological University. Detaliu zonă dreptunghiulară din fig. Stutzman P. Stutzman P. 2003... 139 . Stutzman P..E. Detaliu mărit al zonei încercuite din fig. Particula de agregat din poţiunea superioară mediană a imaginii este supusă reacţiilor alcalii – agregate. Michigan Technological University.. Porii şi fisurile învecinate sunt umplut cu alcalii . Aceeaşi detaliu fig. Figura 6-42. pentru a se uşura controlul fisurilor . Straturi alternante de alcalii – silica gel şi produşi de coroziune depuşi pe feţele laterale ale fisurii din zona mediană a imagini. Michigan Technological University. VanDam T. Particula de agregat este mai poroasă în interior şi mai densă la suprafaţa de contact cu piatra de ciment. VanDam T. 1989. VanDam T.. 6-41 şi 6-42. 2003. Struble L.. Struble L. 6-39 şi 6-40. Sursă: Petersen K. 1989. Struble L. 6-40. cavernelor şi a porilor. Folosirea filtrelor albastre şi galbene conduce la apariţia penetrantului în culoarea verde...E..E. supus la lumină albastră reflectată şi observat cu filtru galben.

... Fl. Editor..J. 2001. 6-42 şi 6-43 supusă substanţelor fluorescent penetrante.. Nawy. 8. 1989. Termografia coşurilor de fum. Virginia. 4. Michigan Technological University. Bălan S. Figura 6-44.. Stutzman P. American Concrete Institute. 2.13. Antrepenorul. Rodan P.J. Carino N. May 21-23. Reston. VanDam T. MD 20899-8611 USA.E. Carino N. 6. Nondestructive Test Methods.. 5. Antrepenorul.J. Epure L.J. BIBLIOGRAFIE LA CAPITOLUL 6 1. 7. 1989. Sursă: Petersen K. 2001. 2003. Washington.. 4-6.. Bentz D.. 1997. 140 . Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. Struble L. 3. 2000. 1965.. Chang. Rodan Gh. Stutzman P. CRC Press. 6-43. Boian Fl.. Axinia P. Carino N. Concrete Technology Past present and Future. Michigan Technological University.. Analize de calitate şi performanţă. Carino N. K. P.. Hansen K. Boian Fl. Mehta.... 2002. Peter C. 11571168 pp. Cement and Concrete Research.. Rodan P. Editor 19/1-68 pp.C. Chapter 19.. Rodan Gh. Boca Raton. pag. 7. 6. Aceeaşi detaliu fig. pag. Bucureşti.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Figura 6-44. MI. 18 p. Struble L. pag. Georgescu M.. Concrete Construction Engineering Handbook.. Volume 30. Sursă: Petersen K. 9. K. Încercarea construcţiilor.. D. Preliminary observations of water movement in cement pastes during curing using X-ray absorption. 2001. Ed. Aceeaşi detaliu fig. Editura Tehnică. P. 1994. Journal of performance of constructed facilities 1999. ACI SP 144-30.. No.... Nondestructive testing to investigate corrosion status in concrete structures. 96-106. 2003. Avram C. pag. Râmniceanu V. Proceedings of the 2001 Structures Congress & Exposition.E. Georgescu M... The impact-echo method: an overview. Arcan M. Măsurători termografice pentru controlul barajelor. Detroit. M.. July 2000. 623-678. VanDam T. Nondestructive testing of concrete: History and Challenges. American Society of Civil Engineers. 30-33...

Dimensi Teknik Sipil. June 2001. Carino N.J. Civil Engineering. Budan Ctin. Ilinoiu G. and Balch. 1994. Petrescu M. Iowa State University.. 2022. Carino N. 1999. 11. Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. Bucureşti. Indonesia. Manning D. Ispas T. Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP). Holt F.. 1984. 1. UTCB. Editura UTCB. Ionescu I. pag. 21. Ilinoiu G. Georgescu E. no. Concrete maturity index determination.. M. F. High speed ultrasonic tomography for the detection of flaws in concrete members. 64-65. American Society of Civil Engineers. ISSN 1454-928X. 8-12. Ilinoiu G. Carino N.. 27. 2000.. 17. 14. NISTIR 5742.. 5. Levai St. 16.. Verificarea nedistructivă a calităţii lucrărilor de beton şi beton armat folosind procedeul radiografic cu raze gama. Ontario Ministry of Transport and Communications.. Research Center of Petra Christian University. Proceeding of the second international RILEM/ CEB Symposium.... pag. Aouad. Werner M. G.. Jalinoos. Corley W. Utilizarea metodei termografice în infraroşu la analizarea Bisericii “Sf. 1996.. 14 Mai 2004.J.S. Kauw V. 1995. Sack..G.B. F.. F.22. 2001. SELC XV Piatra Neamţ Octombrie 2003. Proprietăţile şi tehnologia betoanelor. Jalinoos.. Acoustic tomography for QNDE of structural concrete.. 19. D. Lew H.. 2000. Meeks K.. MD 20899-8611 USA. 85-91.. Aouad. Potorac B.. Chang.. Sala Palatului. May 21-23. Asigurarea calităţii în construcţii.. 24. NISTIR 6505. Hunedoara. Alkali-Silica Reaction and High Performance Concrete. Nicolae” din Densuş jid. Feldmann R. Meeks K. Ilinoiu G. Antreprenorul.D.F. M. 3.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 10. Ceukelaire L. SP 193-1. Proceedings of the 2001 Structures Congress & Exposition. 20. Aprilie 2001. no.. August 1995. Non-Destructive Testing of Concrete. Jalinoos. D. National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. Quantitative Nondestructive Evaluation (QNDE) Proceedings. NSF.. 2001. A. 1991 14. Orlando. Testing hardened concrete using the maturity concept. G... 1997. 21. Nr. pag. D. D. Reston. F. 25. pag. 12. pag. Ultrasonic crosshole and crossmedium tomography for the detection of defects in structural concrete. Teză de doctorat.J. L. 1995.. A.C.. 2003. The development of DART (Deck assesment by radar and thermography. Lucrări practice. London University.W. L... F.D. Fiorato A. E. 1977. ACI conference. Gaynor R. 4/2003 – 1/2004.. H. Olson.W. Virginia. 32. Vol.. Florida. Contribuţii la implementarea unor tehnologii şi procedee tehnologie moderne pentru protecţia şi consolidare elementelor de construcţii. Editura Tehnică. 71. Olson..Olson. Use of a combined acoustic impact echo and crossmedium tomography methods for defect characterization in Concrete civil structures.. Diagnostics of concrete damage by means of scanning electron microscopy. 13. L. Florea N. Burg R. Georgescu M.. 28-33. Editura ICB. 31. Rodan Gh. Studiu asupra Normativului C 16-1984 privind realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii.. Al XIV-lea Congres Naţional AICPS. Vol. 141 . No.. Ilinoiu G. National Institute of Standards and Technology. March 2003. pp. 23. Curing of high-performance concrete for strength: what is sufficient? Building and Fire Research Laboratory. Nr. 28. F. Editor. Symposium Conferinţă IABSE San Francisco. 1995. Fizică... P. Concrete Technology Today... CBD. Effects of Conditioning on Measured Compressive Strength of Concrete Cores. Peter C. Davis A. Building and Fire Research Laboratory. Structural Faults and Repair Conference. Olson.. Forsenic engineering moves forward. Washington. 1211-1216. Curing of high-performance concrete: Phase I study.. 1995. The maturity method: from theory to application. 19 p. pp. 22.. 18. Methods of treatment for concrete substrate preparation. 29. 36. 30. MD 20899-8621 USA.. G. 26. Report ME 85-03. Dumitrescu G. 15. Ferraris C. L. Jalinoos.

E. M. 54. The Influence of the Atmosphere on Curing Concrete Temperatures and Maturity. 1995.1R. reinforced concrete and prestressed concrete works. 1993. Teodorescu M. DeHayes and D. EGS4 Simulation of Compton Scattering for Nondestructive Testing. Tehnologia lucrărilor de întreţinere.32-34.. M. Protecţia anticorozivă a armăturilor III – Controlul coroziunii. Specificaţii tehnice... Editura Didactică şi Pedagogică.. 35. Materiale compozite.. reparaţii şi consolidări. 1979. 1989. Shengli N.J. 2002. Farmington Hills. 45. 1996. Mathematics modeling of the concrete thermal regime. Proceedings International Symposium 15-16 Oct. NIST GCR 97-715.S. 2004. C 16-84. 44. 142 .A. American Concrete Institute. Raharinaivo A. Antreprenorul (2000).. 1996. 491-500 pp. Japan. 48. 5. CO. 47. Dept. Nondestructive testing of concrete with ultrasonic Pulse-Echo. Tsukuba. Mihai Al. eds.. 1998. Copper Mountain. Experimentarea şi monitorizarea structurilor din beton armat. 40. American Concrete Institute. 367-376. Applications of scanning electron microscopy in cement and concrete petrography. 50.. 37..CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 33. U. NE 012-99. Teodorescu M. C 54-81. ACI 228. C 30-72.26-29. Ştefănescu F. 1. 39. Bucureşti. Jun Z. Nr. Practice code for the execution of concrete.W. 8. Editura Fundaţiei România de Mâine. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. Placing and Compliance Criteria.. Symposium Conferinţă IABSE San Francisco. Epoxy impregnation of hardened cement for microstructural characterization. Nedelcu N... Argentina.. Neagu G. Farmington Hills. Teodoru G. 8. Popescu P. Antreprenorul (2000). Forcasting the condition of a reinforced concrete structure under corrosion. Journal of Materials Science Letters. Engineering Conferences International. Cluj-Napoca România. August 10-14.. Teodorescu M. 1990. ENV 206. Stark. Quality control of concrete structures. Ştefănescu F. Ilinoiu G. Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor. Grimaldi G. Pearson Prentice Hall. 56. Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Mihai Al. 43. Production. C 26-85. Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt tip N. 1991. European Committee for Standardization... Nunnally S.. Verificarea calităţii construcţiilor de beton armat şi beton precomprimat. Materiale compozite. pp. Concrete Performance. ACI228. 2003. 57. Ilinoiu G.. Vol. Construction methods and management. Editura Fundaţiei România de Mâine. Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului prin metode nedistuctive. REMR Technical note CS-ES-1. Editura Tehnică 1986.. in ASTM STP 1215. MI. Popescu P.. MI. 60. 58. Protecţiile anticorozive în construcţiile industriale şi civile. Proceedings of the second international RILEM / CEB symposium.10. Stutzman P. what and how?. 49.. 46.. Nr. 8-12 August 2000. 59. Editura Dacia. Ilinoiu G. Meeks K. Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures. Y.. 1993. Curing of High-Performance Concrete: Report of the State-of-the-Art. pag. 1995.E.. Curing of High Performance Concrete: Annotated Bibliography. Advances in Cement and Concrete.. UTCB. 51. pp. Liuxing H. Proceedings. 55. 41. Trelea A. 61. 62. 1996. Oneţ T. March 1999.... 1997. pp. Part 1 – Concrete and reinforced concrete.2R. Proceedings of the second international workshop on EGS.W. Tertea I. Teodorescu. vol. 36. NISTIR 6295. of Commerce.. Degradarea construcţiílor. 52. 34. Struble L. 2003. 2002. Stutzman P. 53... 632-634.... 2002. 42. 38. Petrography of Cementitous Materials. In-Place Methods for Estimate Concrete Strength.S. S. Carino N. Tomografia de Hormigon Armado S. Editura Didactică şi Pedagogică. Wojcik G. Pregătirea suprafeţei suport a elementelor din beton pentru reparaţii.. Non-destructive testing in the quality control of buildings: Why. Gradul de maturizare al betonului. Neagu G.

Controls Ltd. 76. 71.SUA. 92. 65. STAS 9602-90. C 117-70. Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. PC –1 / 1990. C 222-85. Reference Concrete. Indicatori pentru stabilirea calităţii imagini. Proqec . Partea 1. 66. 78. Partea 1. Fişe tehnice. Examinări nedistructive. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinarea rezistenţei betonului în lucrare.CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII 63. Defectoscopie ultrasonică. 69. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. C 244-93. Defectoscopie cu pulberi penetrante. C 214-83. conform STAS 1336-80. Partea 4. Examinarea cu ultrasunete. Partea 3. prin metoda carotajului sonic. Examinarea cu ultrasunete. Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate. 87. 75. C 236-91. 82. 93. 83. Examinări nedistructive. 64. Tests of concrete. . Ghid pentru inspectarea şi diagnosticarea privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi beton precomprimat. – SUA. Fişe tehnice. STAS 8619-88. 72. Determinarea rezistenţei betonului din lucrare prin smulgere din profunzime. SR EN 571-1/99. 68. Defectoscopie cu pulberi magnetice. 90. STAS 10137-87. SR EN 583-3/01. SR EN 583-2/01. C 231-89. Tehnica prin transmisie. Instrucţiuni tehnice privind încercarea în situ prin încărcări statice. Examinări nedistructive. C 129-71. Specifications for manufacturing and testing. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului la construcţii îngropate. Fişe tehnice. 73. Principii generale. 67. James Instruments Inc. STAS 10214-84. SR EN 583-1/01. BC 8-1994 74. Examinări nedistructive. Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Examinarea îmbinărilor sudate prin topire. Elcometer Instruments Ltd. Determination of mechanical strengths. Examinări cu lichide penetrante. 143 . 77. C 205-81. Examinarea cu ultrasunete. 80. 85. Partea 5. Reglajul sensibilităţii şi al bazei de timp. STAS 8539-91. PH-metrie. Îndrumător pentru diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor. SR EN 583-4/01. Examinarea pentru detectarea discontinuităţilor perpendiculare pe suprafaţă. 91. . Humboldt Co. C 111-70. Examinarea cu ultrasunete. 89. STAS 1275-88. 70. 84.Anglia. Fişe tehnice. STAS 6606/86. Principii generale. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată. 86. Fişe tehnice. Tests of hardened concrete. Încercări nedistructive ale betonului. 79. – Italia. a construcţiilor civile şi industriale. STAS 6652/82. Partea 2. STAS 9552-74. SR EN 583-5/01. 81. Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Examinarea radiografică a materialelor metalice. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor.Elveţia. Examinări nedistructive. Examinări nedistructive. C 200-81. 88.

159....161 ENV .... 156. J. . Smith R.. Râmniceanu V.135...... Jebelean E................143. 30. 156 Ehrlich C. 143.156 CIB ....... G.... 104.......76........M . 20.................. D.. Serbescu C . 153 Bentz D..... 156.49.... .. 156 Doiron T..143........P....... 140...143..... Tudor C..............82. Petrescu M. Tudor A .A............. 155 Alexis J. Haecker C.......143. 151 Brousseau R.163 CECW-EI.........85 ..................... Şoimuşan V... .. ........ Iureş L........ ...E... .................. 160 C 205-81 ......... 160 C 167-1977 ...76. .......... 156 Aspdin J...138.... Rodan Gh.....109.141.. IV....... 68. 119 Ammar C................. Jennings H.......106............ 153 Bickley .. 76.... 158 Crăciunescu L.........160 C 16-84 .E. 121............. 136 Avram C........ 151 Bentz D......... 83. Popa E30...... 83....... Badea C.... 156 Buchaman I...... Tyler........ C..... 121.............96..... 49... ...... 152 Finn D........ 151 Buchaman I. 136....... Arcan M..................77.... ..... 160 C 236-91 ......... 31..17.... 160 C 117-70 ....... 99............... Dima S...J....... 156 Budan C.... 55........ 76................ 49....... ..............136 Dumitrescu G.141....30 C 244-93 ...95. Georgescu M.. ...................159 Ceukelaire L..... Burg R... Dumitrescu G.143......... 141.... 154..W. 142......... 110... 153........ 76..... 156 American Society for Nondestructive Testing .......143......P........... Necşoiu J... 156 Dean Y .......J76........................ Stutzman P.....151 Flexcrete........... Lew H......S. 159 C 200-81 .......... 141........ 151 144 .. 160 C 222-85 ............141............108. 158 EN 196-2 ... Postelnicu T.. 163 Estler W..............76............ Feng X. 108 C 26-85 ....45...160 C 26-1985 .. 157 Clemena şi McKeel....143. 86 Andres C.... 95........ 156 Dalban C....R.......151 Fiorato A........... 159 C 30-72 ................ 160 C 244-1993 ... 156 Axinia P.... Epure L..P...... 110 Boian Fl....... 154 Carino N...... Iofcea D.... Bryden-Smith . 156 Bentz D........... Stoup J.......... 156 Carino ..W...111. Vlădeanu Al............K 140 Bentz D.. 142. 76.. Rasberry S............... Dumitrescu D.....................D.........95.. 49.. 159 C 54-81 ..95 C 167-77 .142..... M... 160 C 129-71 ........... 140.........P.INDEX DE AUTOR INDEX DE AUTOR CAZURI ACI ....... . Snyder K..........104..... Stutzman P.. Vescan V.....J.163 Feldmann.... Moga A ..... 30. 151 Cărare T........ 160 C 214-83 .. . Chesaru E.. 156 Forster G ......43..142..... .. Bob C... 140................ 159 Agent R..... 140..J.... 86....................... E...........F.143.J.. 160 C 231-89 .... IV....... 156 Deutsche Forschungsgemeinschaft97 DEX .... .....31 Dobre R...... Mladin Gh.. 109.............. 141 Chabowski...141..... IV....... 143....J.....110 Chudley R . 151 Fletcher J. Baroghel-Bouny V..................... 33 ASTM... 151 Ferraris C. 151............81............... 156 Bălan S........ K...... Garboczi E... 151 Bratu P.......77. 158 Florea N...... 21. .......121 COCC.... 160 Cadar I.... 140.........154 Domşa J.... 151 Carino N. 156 Carino N.. 98........ 153 Andres C... Rodan P..143...P.30 C 111-70 ......156 Dracemnot. 76..... Clifton J. D......156 Franco R......................... 157 Carino N.. Avram C......... 156 Commonwealth of Kentucky Transportation Cabinet156 Controls Ltd ........ ... 141.... Levai St.. Meeks K......... ............................. Quenard D... 102 Bălan S. Arcan M..154 Elba-Werk . 76 CEB – FIP/1990.A. Hansen K........... 142 C 56 ........... 86. 158 Elcometer Instruments LtdIV.154 EUROCOD 2 . ... Gaynor R...... IV...

......... 96 ISO 9000-4/ 1993 ......E .... 95......... .......... 155 Jalinoos...... 75. 154.. .. 96 ISO 8402/1995 ..F ................ Holt F................47......88 Popa R............ L....157 Moskvin V... H ....30. 92... 154.. 139... L.. 50. 86 Ionescu I..109 Lucaci Gh.96 ISO 9004-3/ 1993.... 157 Lucaci Gh. 48..... Bentz D..... 157 Proqec .............. 90/1996 .155 Plowman ...... Popaescu A.138.95 ISO GUIDE 34: 1996 ...29 Muravin G...... 160 Richard .. 96 ISO 9001/ 1994 ........D. Belc Fl.D.. 30..........50.... and Balch................. Snezshitskiy Y.. 136 Popa I....Olson............ 157 Jalinoos...90... Sack.. 30....... 31. M....... 162. Feng X... 154 Jalinoos............ 77. M ... 67........................ 143.... 20..142... 87.... ........ 136 Frenz H. Ispas T 29. 158 Raharinaivo A.... 58...J........ 96 ISO 9002: 1994 .. 143......... 48... Ferraris C. 156..162 Ivanov I.......T. F.96 ISO 9004-2/ 1991. 96..... 158 HG 273/1994 .. 162 ISO 8402 ... M... 31.... 158 HG 595/1997 ....... L... 30...... 86.. 142 NE 013-2002 ....30.... 86 Popa R.. 158......... D... 30 Perigord M.. 141. 157 Popescu V..... Estler W... IV....... 96.... 157 Lura P............ 96............ 157 NIST GCR 97-715 .. 157 Petersen K...121 Martys N..... F...... Joyce N.. 157 Peştişanu C........123 Kauw V..........159 Leschinsky A . 132.. 96......136 La Londe W......... Werner M . 155 REMR ....... 96 ISO 9000-2/ 1993 ............. M ... 158 Jourin ...106 NE 003-97 .. Otel A.......... 154 Fulletron R...... 156 Garboczi E.155 Neville A. ....J..... ....................... 163 ISO 9004-1/ 1994... Teodorescu M............. 156 Iacobescu A..... 77..... 68. 95...E.................. 91 ISO 9000-1/ 1994 ........................ 158 Hutte . 106 HG 1046/1996 ... Aouad. 162 ISO 8402.... 157 Nurse .......... 49.. 137/1995 ..... 162 ISO 9003/ 1994 .. 154 Jalinoos............... . Olson.... 77................ 86 Popa R.........37 Muravin G....S.... Eberhadt R. 153 Philips D....... 162 ISO 8402/ 1994 . 96 ISO 9000-3/ 1991 .... 158 HG 399/1995 ..... F.......E.. 162 ISO 9002/ 1994 ...155 Long şi Murray . 119... Gryna F.157 Legea nr........107........... Olson......... Costescu I... F............................... A. 155 McIntosh .. F.. 141....... 43....... Kovler K....... 50. Werner M.141......... 155 Manning D.77. 154.......... 77..F....159 Legea nr....S.. 82.. 55....B. 91... A ....95...... 152.. 156 Gould F...... 96........ Janes M. Carino N....R........P...47........ 113...155 Phillips S... 129.. 159 HG 261/1994 .. 159 HG 877/1999 . 153.................. 155 145 .. 10/1995 ...... Popa E..... 139 Ministerul Constructiilor Industriale .24..... 109.....50........... Keith.............. Ispas T.. 95.... 158 HG 272/1994 . 86...50 National Research CouncilV.......29. Bentur A. ...135...... 155 Kierkegsard-Hansen.... Levenson M....... 159 Guner A................96 Legea Nr.... 49.135 Michigan Technological University .. Chesaru E.INDEX DE AUTOR Freiesleben-Hansen şi Pederson...30...96 ISO 9004-4/ 1993. 54...... 159 NRC ............ 142. Eberhardt K... 158 HG 766/1997 . 162 ISO GUIDE 34/ 1996 .. 83 Popescu P............. 130.... 121..P.64 Juran J....... 157 ISO 7031 . 76......... Gheorghiu N.D 141.. 131.........47.......162 ISO 9004 ....... 77. 10/1995 . Căpăţâţână Al... Shcherbakov E...........B. 111........ 158 Ionescu I.....P 49......135 Opriş S34.... Steven..... Aouad.95............ 50/1991 ....30..N....159 ISO/ FDIS 9000-2..W......141............ M.159 Legea nr.....35.....110 Knudsen ...142.. 140 Phan L..... 159 HG 964/1998 .. 156 Ilinoiu G ............ F.159 Legea Nr. . ....... 156 Giuşcă N......159 Legea Nr..........P. 156 GP 035-1998 ...J77... Stutzman P......... VanDam T 138... 157 PC-1/1990 .95. 96 ISO 9003: 1994... Lange D... 157...... 17.. 157 Manning şi Holt .......... 86.......... 50........42 Nunnally S..... 67..S...........110 RILEM/CEB Symposium95....141.. 154 Haecker C.. 159 NE 012-99 . Bentz D. 90/1996 .77..... 157 Nazarian ....... 134 Neville A......... 156 Iacobescu A...............A....142...............53.. 2003 .......... 157 Kauw V. 154 James Instruments.... 159 NISTIR 6962.. 36..S... Olson.. M........ 153.... 77. 151 Heisey.. . 96 ISO 9001: 1994 ..159 NE 012-1999 .......M.... Teodorescu M31.... 120....... .. Rodan Gh............ 157 Nelson L....... 142. Grimaldi G.... 67.....141.............. 94 ICECON ..... 76............. Georgescu E. D.... 92...... 151 Ghibu M...... Pătărniche N. 64. 142........ ............ 151 Georgescu M..... 143.. 159 Nedelcu N....30....L .... 94....... 68.B........45.141....G..V.85...... 142. Breugel K......... L..96 ISO/FDIS 9000-2.96 ISO 9812 ..................1994 . Dawod A........... 159 Humboldt Co.. 41.. ....... Bentz D........ T.....

161 SR 227/2-98.. 160 STAS 3622/ 1986...... 160 STAS 1667-1976 ..142..... 119.......... 160 STAS 2414-91 ...... 50.... Ghibu M........ 143 SR EN 583-1/01 ..... 48.. 158 146 . 31.... Stutzman P. Oneţ T. 142... 161 SR EN 196-4/95 ........ 51. 108............155 Taylor P....... 162 SR EN 196/1-95 ..157 Suman R..50....160 SR ISO 7870/1999 ..48.................... 50.......... 161 SR EN 583-2/01 ..... Ilinoiu G .........160 STAS 3518-1989 ..49.... 161 SR ISO 9002/1995 ... 143 SR EN 583-1/2001 .. Snyder K... 71....... 77..... 162 SR EN 932-3............30.. 129..... 155 Simion Al ............96.........54.... 39.. 162 SR EN 932-1 .. Moldovan V......49..............160 STAS 2386-1979 . 56.......161 Steopoe Al................ 155 Trelea A..... 143 SR EN 583-5/2001 ... 157 Taerwe L..... L ......50..161 SR ISO 8258/1998 ..... 160 STAS 2833-80 ...... 157 Suman R..... Neagu G......99.. 50.. 161 SR EN !097-4. 51... ........................... . 1999. 161 SR EN 196/3-97 ............ 33. 107.. 107....E138...161 STAS 10214-84 ................53.. 157.. 50..... 50...........55.142. 160 STAS 6652/1-82 ..... 161 SR EN 583-3/01 . Keen B...........87 SR ISO 9000/1996 . Oneţ . 161 SR 7055-96.... 77.....G........ Oara C....... 75................ 65 Teoreanu I.... 77..................161 SR ISO 9003/1995 ........ 123...... M.................. 136 STAS 6652/82.......................1998 ..... 35.....157 Suman R.. 161 SR EN 583-4/01 .... 162 SR EN 933-9 2001 .... 161 SR 667-2001...... 160 STAS 7563-1973 .56..160 STAS 4606-1980 .. 51.....143 STAS 10214-1984 ......... 157 Steopoe Al............. 161 SR EN 45013/1992...160 STAS 1759-88 ...95........ 51... 2001 51........ 162 SR EN 933-10..143....... 77... Nicolescu L...... 162 SR EN 1097-5....... 161 SR EN 45001/1993............ 143 SR EN 583-3/2001 .. Otel A ..INDEX DE AUTOR Saul........ 158 Teodorescu M.161 STAS 9552-74...2001 50............. Mason T. 153..107 Tertea I.1998 50...72 STAS 6606/86.. 161 SR 388-95................. 158 Teodorescu M.........153 Ştefănescu F.............. 158 Zamfirescu D.......20 Teodoru G............................... 160 STAS 8539-1991 .160 STAS 5440-1970.. Ilinoiu G..... 153 SR 1500-96..161 STAS 10137-87 . 162 SR EN 1097-7. 30. 162 SR EN 933-7...................... 50. 161 STAS 9552-1974 ........... .49 Teleni ... 63.............. 95. 158 Tertea I......25..........63 STAS 3518-89 ..31................. Mihai Al..110 Teodorescu M30..119 U 9/1996........... Nicolescu L 13. 142... 118... 160 STAS 1799-88 ........ Ghibu M.77.... 162 SR EN 932-3.......... 77.. 155 Skramtajev...... Budan C..... C ..... Oneţ T... 77....... 160 STAS 4606-80 ..........31 Struble L............... 88 SR ISO 3951/1998 ............................50.. 51..2001 50.. 1998 . 2001 .... 157 Stutzman P........... 108...........161 SR ISO 7966/1999 ...... 161 SR 3011-96... 50... 117............. 62.. 162 SR EN ISO 9000-1/1996................. 162 SR EN 1097-1. 2001 . 155 WINGET.50.142......159 STAS 10137-1987 ...D.......................30....0 77..... 30.. 50. 38..................143 STAS 9602-90. 50.....143 STAS 1275/88.72 STAS 6202-1962 ..... 158 Trelea A.......... 162 SR EN 933-8. Jun Z.... 143 SR EN 583-4/2001 .57 STAS 3519-78 ....161 STAS 8539-91 ...... 105... .... 86... 121............................. 160 STAS 3519-1976 .................143 STAS 8625-90 . 131. 43 SR EN 932-6 ...... 104... 161 SR EN 196/6-94 ..... 160 STAS 5501-1968 . Feng X........ 161 SR 6232-96.. 70............ ... 74...E..... Pop S .... 161 SR 227/5..... 95 STAS 10107/0-90 ..... 117.67 STAS 790-84 ..... Liuxing H. 142........ 161 SR EN 571-1/99 ..... 143... 106........... 135 Shengli N. Popa R...157 Swenson E...... 158 Yvonne D.... 157 Simon M.............. 160 STAS 5479-88 .... 139........ C1.A... 140..... 161 SR EN 583-5/01 .50 STAS 1667-76 ..143 STAS 8573-78 . 142..... 161 SR EN 571-1/1999 123..... Moldovan V.... Y. 161 STAS 8619-1988 ...............................77... 161 SR 227/4-86......160 Valeriu L . 50..................................86.. 157 Simmons H................... 143 SR EN 583-2/2001 ... .. Fronsdorff G.....90............... Gheorghiu N....158 Tretea...............161 SR ISO 9004-4+A1/199691........161 STAS 8619-88 ........ 2001 .... 155 Stutzman P...... Postelnicu T.....63 STAS 3622-1986 ...... 162 SR EN 932-3...69 STAS 1275-8868..98 Teoreanu I...58 STAS 3622-86 .82.. 109 Snyder K. 162 SR EN 933-5.163 SR ISO 9001 .......161 SR ISO 8402 ..143..2001 ....

............. 59 căldura de hidratare . 89 Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică ............. 32 betoane cu lianţi minerali 32... 90 autocontrolul.............. 102 calitatea amestecului .......................... 97 calitatea .................... 78 amestecul de beton ........................ 82 comportarea betoanelor la acţiuni chimice agresive ............... 160 betoane cu lianţi organici 32 betoane cu lianţi pe bază de zgură şi cenuşi active . 78 amestecul de beton proiectat ............... 57................ 32 ciuruire ....... 84 capacitatea utilă . 87 147 ....... 129 adaosuri .. 97 Concrete ............. 73............. 34 coeficientul de variaţie .............. 162 condiţia de calitate...... 43 control de acceptabilitate..........49................ 32 betoane de izolaţie.. 81 amestecul.... 41 B benchmarking .......... 63 componenţii betonului. 74 contracţia şi expansiunea... 95 control de conformitate .... 64... 35 amestecarea mecanică a componenţilor betonului ........ 81 alterare.. 48 adaosurile ......... 48 apă şi solvenţi ... 73 clasificarea adaosurilor.. 29 acţiunea de levigare ........... 47........................ 48 aderenţa agregatului ........... 76............... 78 capacitatea malaxoarelor ...... 94 controlul (tehnologic) operativ ... 39 clincherizare ..... 113 acţiunea corozivă a acizilor ................ 31 caracteristicile principale ale malaxoarelor ..................... 60 Comisia Internaţională de Electrotehnică .................. 13 alcalini de sodiu şi potasiu ........... 93 auditul calităţii...... 86 apa de amestecare..... 74 consistenţa.... 25 conceptul de calitate................. 75 contracţia la uscare şi umflarea la reumezire .... 52 betonul întărit ....... 59............ 91 cerinţele.. 32 beton cu densitate aparentă în stare uscată................. 85 carote ........ 78 amestecul de beton cu compoziţie prescrisă....... 81 betonul... 161....... 89 cimentul......... 13 absorbţie ............ 32...........33............................................. 74.............. 93 betoane cu agregate uşoare ............. 46 aditivi.......... 45 clasa betonului................................. 63 conductivitatea termică ............ 84..154.... 92 adâncimea de carbonatare ................................. 159................ 60 calculul porozităţii funcţie de compoziţie..... 35 aluminoferitul tetracalic .......................... 32 betoniere.......... 13 acţiunile corective................ 73 agresivitatea sulfaţilor .. 83 capacitatea malaxorului..................... 87.......... 57. 48 clasificarea porilor funcţie de mărimea lor .. 64 caracteristicile betonului ................................... 34............... 48... 73....................... 44 brainstorming ... 36.......... 55 betonul proaspăt ....................................... 112 C calculul porozităţii......... 13 cavernele ................. 69 betoane cu diferite tipuri de agregate naturale .......................... 89 Comitetul European pentru Standardizare ...................... 92 acţiunile preventive ..... 126 asigurarea calităţii 88...... 76.... 55.............. 68...................... 53 contracţia betonului. 50.... 90.................... 32 betoane refractare rezistente ..... 59 clincher........................................................ 41 aluminatul tricalcic ... 60 calitate potenţială ....... 89 compactitatea betonului .. 91 Broken off specimens by splitting “BOSS”..................... 85 capilaritate .................... 87 condiţiile de mediu şi de expunere...... 88...... 111 cauze externe ....... 95 control integral ................ 78 amestecul neomogen .... 13 cauze interne............... 93 controlul calităţii ......BIBLIOGRAFIE GENERALĂ INDEX ALFABETIC A abraziunea. 80 coeficientul Valeta .......... 52 bigranular . 35 alegerea metodei de malaxare....................

............ 106..... 63 gradul de impermeabilitate .................................................. 84 durata de descărcare a betonului din toba malaxorului .............. 126 entiatea ... 42...... 118 documentaţia tehnică....... 23 coroziune intercristalină ...................... 21 coroziunea chimică............. 75 dispersia fluxului magnetic ......... 135 examinarea cu ultrasunete .............. 21 creşterea calităţi..... 91 diagrama de dispersie ... 130.................................. 85 durata de developare................. 78 gradul de saturaţie al agregatului ......................... 57 gradul de maturizare........ 53 densitatea betonului........ 57..... 63 gradul de gelivitate al betonului .............. 135............. 62 factori de compoziţie.... 40..... 91 diagrame de afinitate ......... 36 Hidratarea cimentului....... 102 expansiunea termică diferenţiată ........ 46... 42 cristalizarea sărurilor ... 52 densitatea specifică................ 57...... 94 durabilitate.... 67.. 17 coroziunea prin levigare .............. 91 I iniţierea coroziunii ........37. 131 dilatarea termică ..... 39 curba de granulozitate .. 42 hidratarea cimentului............................................... 94 controlul în timpul exploatării construcţiei 94 controlul preventiv .................... 58 gradul de gelivitate... 71......... 98 eforturile interne.. 62.......... de expunere şi mediu .............. 53 densitatea aparentă ...... 92 efectul Skin . 128 developant pe bază de solvent......................... 93 controlul prin sondaj empiric .. 132 determinarea nivelului de întărire al betonului . 78 deformaţia betonului........... 45 granulozitate discontinuă 44....... 95 conţinutul de umiditate al agregatului................. 111 extragerea de carote..... 72..................................... 37 histograma.......................... 46.. 102....... 73......... 75.... 128 durata de tratare.... 158 gradul de omogenitate al betonului .............. 111 F factori care influenţează permeabilitatea betonului ...... 94 controlul intermediar ....... 29 coroziunea specială...... 29 coroziune alcalină.......... 112 fineţea de măcinare ............. 68... 47 granulozitate continuă 44. 109 Deutsche Forschungsgemeinschaft ... 129 developanţii .... 22 coroziune generală..... 91 formulare de colectare a datelor .... 127... 40...............BIBLIOGRAFIE GENERALĂ controlul final ............ 111 H hidratare anormală.. 134.... 128. 123.......... 62................. 55 densitatea betonului proaspăt .................... 13 criterii de clasificare ale agregatelor............. 13................. 66.................. 133 factorii de mediu . 13 durabilitatea betonului. 45 E ecrane fluorescente............. 58 evaluarea gradului de maturizare ...... 75 durata minimă de întărire . 120 eficienţa controlului................................. 53 determinarea existenţei reacţilor alcali-agregate ........... 94 controlul statistic al calităţii ...... 142 Gradul de maturizare.. 45 D defectoscopia cu ultrasunete .................................. 123 diagrama arbore..... 133 determinarea rezistenţei la intindere a betonului ...................... 91 diagrama Pareto......... 127 developantul ........ 134 durata optimă de amestecare a betonului...... 92 diagrama de flux........... 91 difuzie.......................................... 23 coroziune transcristalină.............. 97 developant pe bază de apă sau solvent pentru aplicaţii speciale.... 122 filme Röntgen........... 91 diagrama cauză-efect............................................. 85 etringit .... 91 148 .. 74 densitatea absolută.... 88 epruvete ....... 22 coroziune locală.............................. 97... 127 developant solubil în apă ..................... 102 deflocularea .. 126 emulgator lipofil... 29 coroziune de contact................... 127 developant suspensie în apă ........ 45 granulozitatea optimă a agregatului .. 22 coroziune fisurată ... 70........ 20 coroziunea electrochimică21 coroziunea oţelului ............................ 91 G gelurile ........... 23 instrumentele şi tehnicile de bază folosite la îmbunătăţirea calităţii .............. 22 coroziune prin cristalizare 29 coroziune selectivă .............. 113 ecuaţia Washburn .......................................... 60 durata de amestecare a betonului .. 88 cristale aciculare ...................... 74 fişa de control. 61 efectele negative provocate de calitatea deficitară .. 24 coroziunea biologică ................. 133 factori tehnologici ............. 47 coroziune acidă....................... 23 coroziunea betonului ........ 69............... 75 Extragere de carote.... 104... 13 emulgator hidrofil.. 43 criterii de clasificare ale cimenturilor.....

118 metoda nedistructivă de vibraţii proprii .99.................... 123 metoda convenţională......... 138 metoda volumetrică cu presiune.............. 32 materiale ceramice...... 121 microscopia electronică... 109 metode combinate ................................................. 13 întindere axială ...... 137 metoda viteză de propagare . 100.......... 70 întindere din încovoiere............ 91 îmbătrânirea betonului.................indice de recul ....... 99.. 109 metoda rezistivă ................ 133 maturizării betonului . 100.................................. 133 metoda determinării gradului de permeabilitate..... 56 metoda Hellenică... 137 metode de determinare a omogenităţii betonului 79 metode de duritate superficială.. 112............ 102 metoda determinării gradului de carbonatare ................................forţă de smulgere ............. 134 metoda emisiei acustice 102.... 117 metoda ruperii ......... 123 materialelor metalice .. 31 maturizarea betonului ... 106 metoda evaluării gradului efectiv de maturizare al betonului ........ 24 metoda absorbţiei microundelor .. 118 metoda carotajului sonic . 138 149 ........................ 81.......................... 109 metoda holografică........... 112 metoda curenţilor turbionari .................... 121...................... 69. 41.... 102 metoda neutronilor rapizi ....... 134 metoda gravimetrică.... 90 ISO 9002 .......... 102.......................... 97 metode nedistructive de determinare a calităţii .. 134 metoda fracturării interne a betonului ............................. 133 începutul de priză ..... 70 L lucrabilitatea betonului ..... 68 masa vitroasă .......... 71 întindere din despicare............ 107 metoda de rezonanţă ........... 106 metode elastice cu impuls ultrasonic.... 112 metoda radiometrică cu radiaţii gama sau beta 117 metoda radiometrică cu radiaţii gama sau beta 112 metoda radioscopică........... 102........ 56 metoda volumetrică fără presiune.. 137 metoda viteză de propagareradiometrică ..amprentă ..... 53 metoda termografică în infraroşu................. 69............. 123 matricea . 104 metoda undelor de suprafaţă ................. 102.... 106 metoda bilei ................. 54..atenuarea ultrasunetelor .... 106 metodele nedistructive electrice şi magnetice 117 metodele termice .. 104 metoda radiografică...... 121 metoda rezistenţei la penetrare.... 52........................ 108 metoda de recul .. 83 marca betonului ............................ 121........ 99..... 100......... 42 încercările de rezistenţa . 97 metode parţial distructive 98 metode semidistructive.. 90 ISO 9003 ........ 66 îngheţ-dezgheţului .. 102 metodele mecanice ................... 136 metoda inducţiei magnetice ............. 53 lucrările de pregătire a suprafeţelor a elementelor de examinat .... 133 mecanisme ale coroziunii 29 mecanismul coroziunii carbonice ......... 136 metoda prin şoc .......... 82................. 100..... 35 material pulverulent.. 102.......... 42 începutul prizei cimentului ...................atenuare a radiaţiilor gama...... 122 metoda radiografică cu radiaţii infraroşii ................ 118 metoda rezonanţei magnetice nucleare.............................BIBLIOGRAFIE GENERALĂ ISO 9001 ................ 98 metode nedistructive de control al calităţii betonului ............ 133 metoda cu neutroni rapizi ...... 54..................... 112 malaxoare .......................... 124 M magnetică nucleară ..... 118 metoda analizei spectrale a undelor de suprafaţă ... 99............. 112......... 122 metoda radiografică folosind radiaţii X sau gama ........... 121 metoda tipului sau vitezei de propagare . 111 metoda gradului de hidratare .... 137 metoda viteză de propagare .... 137 metoda viteză de propagare ...... 102......... 112 metoda semidistructivă prin smulgere la suprafaţă 109 metoda smulgerii din profunzime........... 122 metoda termovizuală ................ 137 metoda viteză de propagare ... 108 metoda capacitivă ............................... 106 metoda undelor radio............ 42 începutul prizei ........ 98 metodele de rezonanţă cu măsurarea frecvenţei proprii . 105 metoda controlului nedistructiv folosind substanţe (lichide) penetrante....................... 104 metode nedistructive ........... 56 metoda Windsor ........ 117 metoda optică în spectru vizibil . 108 metoda de duritate superficială.. 112 metoda de vibraţii proprii ...... 136 metoda viteză de propagare ...... 111 metoda tasării ............................... 117 metoda de amprentă ................... 69....

......... 91 procesul de amestecare a betonului .. 123 pentru date care nu sunt exprimate numeric ......... 13 sortarea agregatelor ............. 134 rezistenţa la compresiune 43....................... 92 principalii parametrii care influenţează durata de maturizare ... 41................................................................................................. 89 propagarea coroziunii.................................................. 85 produse speciale pentru îndepărtat excesul de penetrant.... 23 proprietatea... 44 pietriş........... 58.. 57 piatră spartă şi nisip.......... 72 rezistenţa la uzură...... 41.... 133 substanţe penetrante 99...............37.. 52 principalii factori care influenţează negativ calitatea ..BIBLIOGRAFIE GENERALĂ modalităţi de control........ 70 rezistenţa la întindere din încovoiere................ 80 roci magmatice ............ 45 spiralei creşterii calităţii . 67 rezistenţa la şoc ............... 55............. 72 mustire... 97 rezistenţa betonului ................ 35 oxidul de magneziu .................................... 78 productivitate malaxoarelor .. 65 rezistenţa la întindere 69.... 42 risc ......... 109 volumul de aer oclus . 62........... 39 toba cu plate .. 44....................................35...... 152 viteza de dezvoltare a fenomenelor de coroziune .................... 55 textura suprafeţei agregatului .. 43. 42 procedeele de pregătire a suprafeţei............................................. 41.... 59 pori de gel...... 34 Voellmy........... 120 procedeul mecanic de curăţare................................... 81 vitrificare............ 35 silicatul tricalcic .............. 141.................. 72 rezistenţa la îngheţ ................. 59 porii capilari . 75 uscare .................. 89 starea de conservare .............................................................. 42 priză falsă ... 90 solicitările exterioare.............................. 123 produsul........ 13 soluţiile acide .............. 94 relaţia Darcy .............. 70 principalele metode de control nedistructiv ..................... 124 prese hidraulice ................ 123 substanţele penetrante .. 71 rezistenţa la întindere centrică................. 56......... 44 sfărmarea naturală a rocilor . 63 rezistenţa la îngheţ-dezgheţ a betonului........... 43. 54 O Organizaţia Internaţională pentru Standardizare ....... 44 S segregare .................. 43............ 42 priza timpurie ................ 124 procedeul curenţilor turbionari... 124 procedeul chimic de curăţare............................................... 67 Rezistenţa la compresiune67 rezistenţa la forfecare ................ 126 V Verificarea calităţii lucrărilor de beton şi beton armat ........ 123 produsele pentru îndepărtat excesul de penetrant............................................ 13 refractaritate ... 46 penetrat ... 63 permeabilitatea unui beton .......................................... 37................... 59 porozitatea betonului ............................ 58 sistemul de asigurare a calităţii . 123 R radiaţii electromagnetice 112 reacţia agregatelor cu cimentul ........................ 134 priza falsă .....dezgheţ ................. 59 porii sferici ............ 23 viteza optimă de amestecare a betonului ....................... 127 roci metamorfice ............ 71 rezistenţa la întindere prin încovoiere...... 54 150 ....... 35 P particle density ........................ 44 planificarea .......... 63 pregătirea suprafeţei ............. 67..... 43 T tendinţa de segregare............. 117 proprietăţi ale cimentului 40 pulbere uscată.......... 62..................... 34 regula celor 4N ..................... 124 procedura.. 13 umflarea betonului ............ 70................ 88 standardizarea.. 91 pentru date numerice..... 69 rezistenţa la întindere prin despic ...... 93 monogranular .. 44 roci sedimentare ....... 68... 36................. 42 tipuri de ciment .... 91 permeabilitatea .... 60 responsabilitatea producătorului...................... 55 sfârşitul prizei cimentului 42 sfărmarea artificială a rocilor......... 69 rezistenţa la rupere ..... 54 segregarea exterioară. 58........ 58......... 60.... 55 segregarea interioară ........ 89 oxidul de calciu ................... 44 silicatul bicalcic...... 46 timpul de priză ....... 90 pori .. 81 U umezirea alternantă .......... 73.... 41 structura pietrei de ciment .......... 72 rezistenţa mecanică ............ 42 priza normală.. 69 rezistenţa la întindere din despicare ........... 63........ 99 principalele proprietăţi ale betoanelor............... 41 priza rapidă.

Effects of Conditioning on Measured Compressive Strength of Concrete Cores. The effect of statistical fluctuation. Corley W. 15. Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. 21. W. Building and Fire Research Laboratory. Georgescu E.. 13.. Carino N. Mladin Gh. finite size error. 96-106. Fletcher J. Meeks K. Structure. 1999..W. Necşoiu J.. Garboczi E.. Cathodic Protection for Steel Reinforcement. D. 9.. E. 28. 10. August 1995. June 2001. 14.... Feng X. Meeks K. Garboczi E. Sep-Oct. G. Gaynor R. P. Nondestructive testing to investigate corrosion status in concrete structures. Predicting of cracking in reinforced concrete structures. 16. 2000. Burg R. Construction Canada 34(3).J. 151 . Baroghel-Bouny V. 7....F.. Forsenic engineering moves forward. To limit the effects of drying shrinkage. Incertitudinea de măsurare. pag.. Journal of performance of constructed facilities 1999.. 8. Concrete mix and member design considerations. 3.P. 21. J.. Part 1. pag.P. 18..M. and digital resolution on the phase percolation and transport properties of the NIST cement hydration model. 7-11. Aprilie 1995. Carino N. 12.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ BIBLIOGRAFIE GENERALĂ ARTICOLE 1. 3. 1501-1514. 1. Rodan P. 19.. Curing of high-performance concrete for strength: what is sufficient? Building and Fire Research Laboratory. Bratu P.J... Rodan Gh. MD 20899-8611 USA. NISTIR 5742. Utilizarea metodei termografice în infraroşu şa analizarea Bisericii “Sf. 50.. G. Materials and Structures. Vlădeanu Al. SP 193-1. 71.J. Dumitrescu G... Nicolae” din Densuş jid.W.J. 450-458. Termografia coşurilor de fum. Cement International. Alkali-Silica Reaction and High Performance Concrete. Vol. Rodan P. Curing of high-performance concrete: Phase I study.A.. 10. Antreprenorul. Towards Industrialized Construction.. Antrepenorul. pag. MD 20899-8611 USA. Carino N.. Bentz D. 6. Modeling drying shrinkage of cement paste and mortar. Bentz D. Ferraris C.P. Haecker C. Brousseau R. National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. 1977. 2. 28-33. Instrumentistul Nr. Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg.. pag. Finn D.. Fiorato A. Măsurători termografice pentru controlul barajelor. No. NISTIR 5634. Jennings H.. Cement and Concrete Research. Prediction of cement physical properties by virtual testing. Rodan Gh. Davis A. Concrete Technology Today.. October 2001. Antrepenorul. July 1998.E.. Non-Destructive Testing of Concrete...P. Rodan Gh. Bentz D. No. Quenard D. pag. Boian Fl. nr. 86-92 pp.J. V. No. Georgescu M. 46-49. 32-34.. 11. Feldmann R. Dinu D. 4. 1992. 2001. Franco R.. Şoimuşan V. Aprilie 2001. 3. Georgescu M. martie 2004. 2000. Neconformităţile echipamentelor tehnologice pentru procesarea materialelor de construcţii. Construcţii Civile şi Industriale. G.. Vol. Georgescu M. pag. 17.. Civil Engineering. Boian Fl. pag.. no. pag. Clifton J. National Council of Structural Engineers Associations.J. 30-33. 31. NISTIR 6505... Stutzman P. 2/2000. Structure. National Institute of Standards and Technology. Chemical admixtures for concrete. November 2001. 2003. Elcometer Quality Today. 1995. Burg R. May 1992. CBD. 4-6. Construction Canada. Structural models from nanometers to millimeters... R. 64-65. pag.. Hunedoara. 5.J.. 20. G. Vol. Misleading accuracy statements.. 2528. MD 20899-8621 USA. Iofcea D.. Carino N....

. Concrete Mixing Methods and Concrete Mixers: State of the Art. Ilinoiu G. octombrie 2001. Nr. 30-34. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. Michael L. pag. 1. ISSN 14538423. Ilinoiu G. pp. no. 31-32. 16-22. Modelarea incertitudinilor de măsurare a calităţii betoanelor. 2003. Ilinoiu G. Nr. 36. pag. 31. Martie 2003. 10-14. 34. June 2001. 2. Ilinoiu G... Nr. 33 August 2002.. pag. Buletin AICPS. Revista Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi Structuri. L. 3... Permeabilitatea betonului. 106. 29. Construcţii Civile şi Industriale. 2003. Ilinoiu G. pag. Ilinoiu G. Nr.F. 64-65. Ilinoiu G. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. 5. Ilinoiu G. 32. 2003. 30. Construcţii Civile şi Industriale.. 37. 18-24. Quality of concrete. Glenn R. pag. 49-55. 25. 6. Ilinoiu G. pp. 38-40. Verificarea nedistructivă a calităţii lucrărilor de beton şi beton armat folosind procedeul radiografic cu raze gama. Construcţii Civile şi Industriale Anul III.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 22. 16-21.. pag. Nr.. Ilinoiu G. pag. 38-39. Aprilie 2004. pag. 39. Nr. 41 Mai 2003. pag. Junie 2002. 26. Nr. Placarea elementelor din beton armat cu ţesături din fibre de carbon. Nr. Placarea elementelor structurale din beton armat folosind ţesături din fibre de carbon. Under the microscope. pag. Modelarea incertitudinilor de măsurare a calităţii betoanelor. Study on Code NE 012-99. Indonesia. Revista Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi Structuri. Voiculescu D. 39. Asigurarea calităţii. Revista Asociaţiei Române a Antrepenorilor de Construcţii. Buletin AICPS (2001). No.. Anul V. decembrie. Kelly P. Anul II.. Amestecarea mecanică a componenţilor betonului.. Optimizări parametrice ale criteriilor de conformitate a clasei de rezistenta a betoanelor. 48 Decembrie 2003. 22-24 44. Buletin AICPS (2001). 71. 11-15.. Tehnică şi Tehnologie. 36. 5-6. decembrie 2001. pag. Ilinoiu G. 42. 40. Nr. Calitatea betoanelor. Ilinoiu G. 37-43. 391399.. 44 August 2003. pag. Durabilitatea betoanelor. Civil Engineering. Nr. 31. 41. Gelivitatea betonului. 38-40. Nr. Ilinoiu G. 18-21.. Ilinoiu G. B. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. 1. Ilinoiu G. ISSN 1410-9530. 6-10. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV.. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology.. Nr.. 51.. Feodor S. AICPS. Construcţii Civile şi Industriale Anul III. Verificarea calităţii betoanelor prin măsurare. 28. March-April 2001. 2. Mauro J. Nr. March 2003. 38. 14-20. Research Center of Petra Christian University. 12-14.. ISSN 1454 – 928 X. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. pag. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. Ilinoiu G.. Nr. Criterii de realizare a conformităţii betoanelor. Martie 2003. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. Ilinoiu G. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. 23. Amestecarea mecanică a componenţilor betonului. Studiu asupra Normativului NE 012-1999. Nr.. pag. 24. Asigurarea si controlul calităţii lucrărilor de construcţii. Testing hardened concrete using the maturity concept. Voiculescu D.. Mai 2002. Abordarea conceptuala a lucrărilor de reparaţii si consolidări ale elementelor de construcţii. 45. Nr. pag. Vol. 3/2003. 26. 2/2003. no. 39 pag. pag. 43-54. S. Caracteristici structurale si de compozite ale cimentului Portland. 46 Octombrie 2003. Budan C-tin.. Dimensi Teknik Sipil. pag. Anul IV. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. pag. 30. 24.. Antreprenorul (2001). B.. 35. Vol. Ilinoiu G. 20-22. Construcţii Civile şi Industriale Anul IV. 40 Aprilie 2003. pag. 43. Ilinoiu G. ISSN 1454-928X (republicat). Tehnică şi Tehnologie. Nr. Criterii de măsurare a conformităţii betoanelor. Nr.. Ilinoiu G.. Ilinoiu G. Ferraris C. 114-120.... Nr. ISSN 14538423. 33. 152 . 27. Noi concepte in studiul si cercetarea maturităţii betonului. 36-37. Ilinoiu G. Anul III.

1. Teodorescu M. K+ and Na+ concentrations. Antrepenorul 3/2003. Ilinoiu G. Sisteme de protecţie a elementelor de construcţii care utilizează materiale pe bază de polimeri. 8-9.C. pag. Teodorescu M. Betoane speciale III – Betoane de înaltă performanţă.. Veitas R. September 23-27. Ilinoiu G.. D. 5.. 5 (1998). Structure. 10 th International Congress on the Chemistry of Cement Proceedings. Proceedings of the 2001 Structures Congress & Exposition. The impact-echo method: an overview. Protecţia anticorozivă a armăturilor II – Sisteme de protecţie contra coroziunii. T.. ACI Materials Journal. Prediction of Cement Physical Properties by Virtual Testing.-33. Carino N. pag. NISTIR 6726. Teodorescu M. Nr. 64. Sweden. Ammar C. Ilinoiu G. Bentz D. Feng X. pag. 7 (1999)... American Society of Civil Engineers. Virginia. 49. pp. 54. Düsseldorf. Feng X. Keen B. Antreprenorul Nr. Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. 62. pag 26-27. No. Pregătirea suprafeţei suport a elementelor din beton pentru reparaţii. Budan C-tin. Nr.A. pag. 8. Cement and Concrete Research. Teodorescu M. 2001. Antreprenorul (2000)... 54-66. pag. 39-41. Betoane speciale II – Betoane armate cu fibre.. 2.. Vol. MD 20899-8611 USA. 3. Teodorescu M. 48. Ghent.. Snyder K. Antreprenorul (2000). 53. 26-29. Antreprenorul (1999). 47. June 2003.. 55. 7. 58.P. 50. 33-36.E. 14-16.. Nr. Nr. Stutzman P. 2001. Revista “Construcţii Civile şi Industriale”. C. 66. Peter C. Ilinoiu G... Antrepenorul 4/2003. Phan L.J. CBD-116. pag. Teodorescu M. 67. Antreprenorul Nr. 60.. 501-534. Teodorescu M. Proceedings. Volume 2. Editor.A. Teodorescu M. Proceeding of the Second International RILEM/CEB Symposium. Estimating the electrical conductivity of cement paste pore solutions from OR-. Process Technology of Cement Manufacturing.. Betoane speciale I – Betoane polimerice.. pag.o necesitate pentru România.J. 59. 153 ..... Reston.. Protecţia anticorozivă a armăturilor III – Controlul coroziunii. 793-798. pag. 1991. 51. 8. Carino N. 36-37... Nr. pag. Ilinoiu G. December –January 2002. Utilizarea cimenturilor in construcţii o chestiune de profesionalism (II).. Stutzman P.. 68..6. Ilinoiu G. pag. Ilinoiu G. Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standards and Technology Gaithersburg. 2002. May 21-23. Nr. Ilinoiu G. Germany... Antreprenorul (2000). Ilinoiu G. Bentz D.. 56. Taylor P. Teodorescu M.. Durability of concrete under winter conditions. Carino N. pag. 18 p.. pag. Antreprenorul (2000). D. Betoane preparate cu aditivi superplastifianţi. 53-63. pag.J. Antreprenorul (2000). Phan L.. Nr.. Mechanical properties of high-strength concrete at elevated temperatures. Nr. Budan C-tin. Teodorescu M. Structure. Structural Inspections. Ilinoiu G. April 2001. Verificări efectuate de către executant în cadrul controlului calităţii betoanelor. pag.P. 4. 61. 14-16. Ilinoiu G. pag. 3. Protecţia anticorozivă a armăturilor I – Fenomenul de coroziune al armăturilor de oţel. Effects of Test Conditions and Mixture Proportions on Behavior of High-Strength Concrete Exposed to High Temperatures. Concrete conformity: A study of ENV 206 and NBN B15. June 1997.J. Iunie 1999. 37-38. Teodorescu M. 99-M8. Teodorescu M. 57. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 65. 2003.P. A time for chalange. Mason T. Chang. 43-45. Antreprenorul (2000).. Fifth International VDZ Congress. Swenson E.. .. Washington. MD 20899-8611 USA... Hydration of Portland Cement: The Effects of Curing Conditions. Utilizarea cimenturilor o chestiune de profesionalism. 52. Snyder K. Antreprenorul (2000). Mineral admixtures for concrete. 6-7. T. 63.. G. March 2001. Haecker C. Teodorescu M.. Nr. 36-38. Aditivii superplastefianţi . pag.E. 43-45. 32-34.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 46. 0.. 20. Anul I.

Rasberry S. no. 87. Ilinoiu G. 14. 3. Doiron T. Sala Palatului. Facultatea Gelsenkirchen. Permeabilitatea betonului . Jalinoos. 74. Chang.-Feb 1998. Editor. 103. 76. Quantitative Nondestructive Evaluation (QNDE) Proceedings.. 81. Jalinoos. Nr. May 21-23. Dawod A.Fenomene Specifice şi Optimizarea Proiectării Tehnologice a Compoziţiei Betonului. Comunicare ştiinţifică. Dimensi Teknik Sipil. Ghent. Indonesia.. Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP). 3. ACI conference. no. Orlando.. SELC XV Piatra Neamţ Octombrie 2003. 1995. D. Decision making modeling of concrete requirements. Testing hardened concrete using the maturity concept. 141 (1998). ISSN 1454-928X. 4/2003 – 1/2004.Ştiinţifică Jubiliară -Tehnologii Moderne în Construcţii. 1. Guner A.. Peter C. Studiu asupra Normativului C 16-1984 privind realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii. F. Sala Palatului. Ilinoiu G. Bucureşti. 164-170. Ilinoiu G. 1991.. Number 2. 2003.. Ilinoiu G.. 84. Number 6 November– December 1997... Nr. Quality of Concrete.. Proceeding of the Second International RILEM/CEB Symposium. Volume 102. 1. Vol. 77.. March–April. NSF. March 2003. September 2001. 14 Mai 2004. 80. Sala Palatului. Chişinău. 72. L. Vol. F.J. Republica Moldova. Aspecte Privind Amestecarea Mecanică a Componenţilor Betonului.. Concrete maturity index determination. F. Deteriorarea prin îngheţ-dezgheţ a betoanelor . pag. Ilinoiu G. L. 2.. Buletin AICPS (2001). Ehrlich C. Al XV-lea Congres Naţional AICPS. ISSN 1454-928X. pag. Tyler. Dimensi Teknik Sipil... 83.. Calulul impreciziei de măsurarepentru procedeele mecano-tehnologice de verificare.. 85. pag.. Bucureşti. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. Ilinoiu G. Olson. Vol..D. Jalinoos. 14 Mai 2004.Olson. 154 . 82. 4/2003 – 1/2004. Potorac B. Al XIV-lea Congres Naţional AICPS. The maturity method: from theory to application. Vol. Jan. Study on Code NE 012-1999. Decision making modeling of concrete requirements. Lew H. Bucureşti. Iowa State University. Sala Palatului. Ilinoiu G. ISSN 1454-928X. Al XIV-lea Congres Naţional AICPS. Ilinoiu G. Reston. Metrological timelines in tracebility. Dimensi Teknik Sipil.S. Uncertainty and Dimensional Calibrations. Indonesia. 14 Mai 2004. 105112. 71. 114-120. F. American Society of Civil Engineers. Indonesia. Nr. 2001. 86. pag.. Conferinţa Tehnico . D. Research Center of Petra Christian University. M.. 79.. 75. 73. 19 p. 2. pp. no. Bucureşti.C.. 103.D. September 2001. Estler W. Florida. Aouad. Ilinoiu G. and Balch. Proceedings of the 2001 Structures Congress & Exposition. 1994.M. pag. Olson. 85-91. F. 3. A. 8-12. ISSN 1410-9530. Varianta a-3-a. D. 37-43. ISSN 1454-928X. 88. Washington. Carino N. Research Center of Petra Christian University.. High speed ultrasonic tomography for the detection of flaws in concrete members. Aouad.Fenomene Specifice şi Principalii Factori care contribuie la îmbunătăţirea comportării pe timp friguros. Procedee de verificare a calităţii betonului prin măsurare. 78. Budan C-tin. 24-26 Mai 2000. pp. Uncertainty Analysis for Angle Calibrations Using Circle Closure. Ilinoiu G. L.. 14 Mai 2004. Ultrasonic crosshole and crossmedium tomography for the detection of defects in structural concrete. ISSN 1410-9530. M. 1995. Vol. 260-265. Journal of research of the National Institute of Standards and Technology. 2. Calitatea betoanelor. Studiu asupra Normativului NE 012-1999. 5. no. 2001. Virginia.. H. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology..BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 69.. Acoustic tomography for QNDE of structural concrete.. Bulletin AICPS (2001). Ilinoiu G. D. 70. Function of control standard in optimized mix design of concrete. Al XIV-lea Congres Naţional AICPS. Frenz H. Nr. Stoup J. Research Center of Petra Christian University.

Advances in Concrete Mixture Optimization. 577-585.. 104. The Influence of the Atmosphere on Curing Concrete Temperatures and Maturity. Non-destructive testing in the quality control of buildings: Why. Concrete Durability and Repair Technology Conference.D. Conferinţa Tehnico . 103. 1993. Nelson L.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 89. Vol. London University. 367-376.. Teodoru G. 6. Engineering Conferences International. Steven.. Materials for the New Millennium Conference. 1995.. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. Eberhadt R. Cluj-Napoca România. 101. Breugel K.P. 1211-1216.. Proceedings. 106. 1996.Ştiinţifică Jubiliară.. 5. EGS4 Simulation of Compton Scattering for Nondestructive Testing. Symposium IABSE San Francisco. Sack. Nov. pag.. S. Copper Mountain. M. Copper Mountain.S. Lura P. Vol.. Facultatea de Construcţii. pag. T. Proceedings of the Second International RILEM/CEB Syposium. Great Britain. Jun Z..F. Quality control of concrete structures. Universitatea Tehnică a Moldovei. manifested in control. 106. Forecasting the condition of a reinforced concrete structure under corrosion. 2003. Tsukuba.. Liuxing H. 105. Werner M. Editura Tehnică. 99. Nov-Dec. Vol. 8-12 August 2000. 1992... Proceeding of the Second International RILEM/CEB Symposium. Scotland UK. Quality Control of Concrete Structures. Simon M. pag.. 1991. 102. 2003. 6. 93.D. 100. Concrete no uniformity.. Kovler K. Nr. 1991. Contributions of NIST/NBS Researchers to the Crystallography of Construction Materials. Calculation of measurement uncertainty using prior information. Wojcik G.. Methods of treatment for concrete substrate preparation... CO. Bentur A. Nov-Dec. 89-99 pp. Leschinsky A. F. Symposium IABSE San Francisco. Levenson M. 1995. Kauw V. Raharinaivo A. Phillips S. 1999.. 97. 491-500 pp.A. Quality control of concrete structures. Proceedings of the second international RILEM / CEB symposium. Use of a combined acoustic impact echo and crossmedium tomography methods for defect characterization in Concrete civil structures. August 10-14. Eberhardt K. Dumitrescu D. No. Chişinău. 247-250. Trelea A. Journal of research of the National Institute of Standards and Technology. Valeriu L. pag. Îndrumător pentru calculul şi alcătuirea elementelor structurale de beton armat. pag. 17.. 103. 1997. Jalinoos. Sorption of water in mortasr and concrete. Agent R... R. Postelnicu T. Snyder K. Sept. Stutzman P. September 8-10. pp.. Interpreting Shewhart Charts. Journal of Quality Technology. 90. 98. . Engineering Conferences International.-Oct. Advances in Cement and Concrete. 94. Vol.. Tehnologii moderne în construcţii. E &FN SPON. Y. 92. 1998.. 439-448. pag.. Shengli N. Martys N. L. August 10-14.. Cambridge. Grimaldi G. Proceedings. Taerwe L. 96.. 95. 114-116. Basic Concepts for conformity control of concrete. Proceedings of the second international workshop on EGS. 1.. 2003. CĂRŢI 107. No. Volume 102. Estler W. Proceedings International Symposium 15-16 Oct. Ghent 1991. Japan. Measurement of Water Transport from Saturated Pumice Aggregates to Hardening Cement Paste. 10-14. No. Ghent June 12-14. Olson. Mathematics modeling of the concrete thermal regime... A.. Keith. 367-374. Fronsdorff G. 2003. Proceedings of the 4 th Materials Engineering Conference. what and how?. Analiza procesului de amestecare în malaxoare. CO. Proceedings of Second International RILEM/CEB Symposium. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology. 2. Ferraris C. Proceedings. 1995. S. Philips D. 2001.. 155 . Bentz D.. Advances in Cement and Concrete.. Guidelines for Expressing the Uncertainty of Measurement Results Containing Uncorrected Bias. Structural Faults and Repair Conference. Ghent. Washington DC. 491-500. Mai 2000.. University of Dundee. 91. 1051-1061. Lange D.

Gheorghiu N.. Gould F... Editura Orizonturi Universitare. 142.. 2002.. Pearson Education Ltd. Tudor C. 134. 126. Ilinoiu G. Bucureşti. 139. 1998. Editura ConsPress Bucureşti. Mîrşu O. E. Tehnologii moderne. Petrescu M. Chimie şi materiale de construcţii pentru instalaţii.. Alexis J. American Concrete Institute. Contribuţii la implementarea unor tehnologii şi procedee tehnologie moderne pentru protecţia şi consolidare elementelor de construcţii. Principles and practices of commercial construction. Metoda Taguchi. 143. Chapter 19.... 138.. 128. Timişoara. Hutte. Levai St. Forster G. Jebelean E.C.. UTCB. 7-17. Giuşcă N. mortarelor şi betoanelor. Level 1. Joyce N. 120.. 1999.. Editura Tehnică.. Ghidul şi programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor. substructure and plant. Nawy.. Beton armat. Vescan V. Dobre R. Otel A. Principles and Practices of Heavy Construction. Concrete Technology Past present and Future. Oxford University Press. Editura Style. 1996. Asigurarea calităţii în construcţii. 2003. 1999. Iacobescu A. Epure L. Manualul Inginerului: Fundamente. Editura Tehnică. 1988. 131. Construction project management. 130.. Ed. 1997. Proceduri privind asigurarea calităţii lucrărilor pentru prepararea. 2000. 144. 1977. Serbescu C. Detroit. 124. 1995. 146. Mehta. Încercarea construcţiilor.. USA. Mitchell’s Building Series. Boca Raton. Fulletron R. Andres C. Redactarea I. Ilinoiu G. Florea N. Nondestructive Test Methods. 123. Crăciunescu L. Materials Technology. 140. Bucureşti. 1977.C. Construction Technology. Rezistenţele şi deformaţiile betonului. 112. Bucureşti. L. 109. 2003. Bălan S. Dumitrescu G.. 1984. K.C. 1988. Division of Materials Frankfort Kentucky.. Controlul calităţii linaţilor. Smith R.. 1998.A. 1997. 2004. 125. Aplicarea conceptului de calitate la realizarea lucrărilor de zidărie.. Asachi Iaşi. Axinia P. 1980. Carare T. Ilinoiu G. 116. Building organization and procedures. ACI SP 144-30.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 108. 136. Ilinoiu G.. K. E.. 623-678. 111. 2003. Iureş L. 114. Editura Gh. Andres C. 145. Editura Orizonturi Universitare.. Pearson Education Ltd. Editura Academiei Fortelor Terestre.. 121.. Cadar I. USA. Suman R. Construcţii cu structură metalică. COCC. Editura Tehnică.. Lucrări practice. 141. 1999. Timişoara. Referat de doctorat. Editura S. 1999. Carino N. 1999. Pearson Prentice Hall.J.. 1997. Editura ICB.. Fizică. Ghid pentru programarea controlului calităţii executării lucrărilor pe şantier. 1981. COCC. Editura S. Materiale de construcţie. Filimon I. Râmniceanu V. Buchaman I. Făcăoaru I.. Construction Engineering. Avram C. Dean Y. Longman Scientific and Technical. Avram C. Ghibu M. Materiale de construcţie. Moga A. Nondestructiv testing of concrete: History and Challenges. Domşa J. Tehnologia Materialelor. M... Chesaru E.. Fl. Bob C.. Advanced Construction Technology. Precast/Prestressed Concrete Manual. The housing concrete handbook. Iunie 1998. 119. Construction Project Engineering.. 110. Concrete Construction Engineering Handbook.A... Longman Scientific and Technical. COCC S. COCC.. 129. Tertea I... Editura UTCB. Commonwealth of Kentucky Transportation Cabinet.. Timişoara. Editura Tehnică. Editura S. Building site works. England. Editura Institutului Politehnic Cluj-Napoca. Crăciunescu L. Editor 19/1-68 pp. 1988. 133. COCC S. 2000. Editura UTCB.J.. pag. Dalban C. Editura Tehnică. Ingineria proceselor de construcţie. Chudley R. Tudor A. 132. beton şi beton armat. Badea C.. Chudley R. 135. Betoane de ultra înaltă performanţă. Analize de calitate şi performanţă. Prentice Hall. transportul şi punerea în operă a betoanelor. Buchaman I. Teză de doctorat. Arcan M. Iunie 1998. Tehnologia lucrărilor de construcţii. Tehnică.. 156 .. Metodologie pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale construcţiilor pe durata derulării lucrărilor de construcţii. Editura Tehnica 1986.. pag. 1998. UTCB.. 137. 1994. Editura ICB. 1971. COCC S.. Editura Impuls. Cartea fierarului betonist. Ed. P. MI. 1965. 2003.. Dima S. Cement & Concrete Association of Australia. 127. Editura ConsPress Bucureşti. Prentice Hall. 2002. 2000. 115. Carino N.... 2004. Department of Highways. 118. Popa E. Editura Orizonturi Universitare.... C. Popa E... 122. CRC Press. ICECON..A. 113. 1989. 117..

168. 159. 1. 1995. Nonconventional Concrete Technologies..... Materiale de construcţie. Journal of Materials Science Letters. Gryna F. eds. 150. U. Otel A. Curing of High-Performance Concrete: Report of the State-of-the-Art. Tehnologia lucrărilor de construcţii. 171.. Trends in building construction techniques worldwide. Pearson Prentice Hall. Bucureşti. Căpăţâţână Al. 2002. Editura McGraw-Hill Inc. Bucureşti.G. Popaescu A. 1997. S. pag. Costescu I.. Editura Tehnică. Studies and Documentation (CIB). NISTIR 6295.B..a. 181. Editura Tehnica. Ispas T. Meeks K. 1997. Proprietăţile şi tehnologia betoanelor.E.. 160. Stark. 165. pag. 1996.. Lexicon de materiale tehnologice pentru industrie şi construcţii. Mihai Al. Chesaru E... 1984. M. betonului şi materialelor componente. Nedelcu N. Voiculescu M.S.. 180. Perigord M.S. 1998. DeHayes and D. Ghibu M. Materiale de construcţie. John Wiley & Sons Inc. UTCB... McGraw-Hill.. 162... 632-634. Suman R. vol. 177. Editura Tehnică. 153.. Simion Al. Belc Fl. Editura Tehnică... Betoane de înaltă performanţă.. Ghiocel D. Stutzman P... 170. Tehnologii moderne în construcţii. Tsicura A... Gheorghiu N. Editura UTCB. 8... Petrography of Cementitous Materials. Pătărniche N. s. 1999. Neagu G.E. 1-15. 169. Popa R. Ştefănescu . Editura Tehnică. Teodorescu M. pag.. Teodorescu M.W. Ontario Ministry of Transport and Communications. National Research Council. Metode probabilistice în calculul construcţiilor. Editura Didactică şi Pedagogică. 1964.. pp. of Commerce. Darie M.. 164. 1995.. Prepararea betonului. Tehnologia lucrărilor de construcţii. in ASTM STP 1215. March 1999. O nouă orientare în managementul calităţii: Şapte instrumente noi. Dept. 161. 1997. 1993. Încercările mortarului. Editura Tehnică 1986.. Simmons H. Ştefănescu F. 173. Editura Tehnică 1983. Janes M.. 2004.. Tehnologii moderne in construcţii. Editura ICB. Mecanizare – Acţiuni noi pentru asigurarea calităţii lucrărilor de beton. 2002. 151. 175. Vierescu R. Editura UTCB.J. Stutzman P. Concrete engineering handbook. 1989. Special report for CIB '89. 1988. Popescu P. Proprietăţile betonului.. Materiale compozite. Quality planning and analysis. 260-272. pp. Ilinoiu G. 179. Ispas T.. 83-87. Etapele Calităţi: Demersuri şi Instrumente. Nunnally S. Manning D. Bucureşti. pp. Ministerul Construcţiilor Industriale. 155. Oara C. Juran J. Editura Tehnică. 166.. 157. Struble L. 163. Editura Fundaţiei România de Mâine. Materials and Methods.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 147. Editura Tehnică Bucureşti. Bucureşti 1982. Peştişanu C...Goanga A. 172.. Epoxy impregnation of hardened cement for microstructural characterization. Bucureşti. Construction Principles. L.. Editura Tehnică. 176. 167.. Carino N. 1997... Holt F. 1989. Construcţii. Ionescu I.W.. Editura Tehnică.. 2000 154. 2001. Degradarea construcţiilor. 1994. Report ME 85-03. 187-215.. Lungu D.. Lucaci Gh. Neville A. 158. pag. 2003. 156. Canada.. Suman R. La Londe W. Execuţia lucrărilor de construcţii. Applications of scanning electron microscopy in cement and concrete petrography.. Compoziţia betonului. 178. Popescu P. Editura Tehnică. 157 . Calitatea şi siguranţa construcţiilor. Construcţia drumurilor. Editura Tehnică. Editura Fundaţiei România de Mâine. International Council for Building Research. 120-138. 62-87. 174. 1987. 1961. Suman R. Steopoe Al. Pop S. Protecţiile anticorozive în construcţiile industriale şi civile.. 1984.F. 377-402. Editura Didactică şi Pedagogică. 152.22.. Ionescu I. 148. Bucureşti. Vol. 1997. 1986. Editura Tehnică.... Popa E. The development of DART (Deck assesmsnt by radar and thermography. Opriş S. Editura Tehnică. Editura Tehnică... M. New York 1993. Popescu V. Ghibu M. Bucureşti. Manualul Inginerului din Industria Cimentului. Ivanov I... 1988. Experimentarea şi monitorizarea structurilor din beton armat. 149. Mitonneanu H. Construction methods and management. Popa R.

189. Popa R. 197. Budan C-tin. 2002.. DET NORSKE VERITAS.. Israel. Anglia.Regulament privind elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calităţii.Of. SUA.. 204. M. 214. 766/1997 .. 195. 2001. HG Nr. 198. 1982. Center for Advanced Cement-Based Materials. 261/1994 . Tehnologia construcţiilor. 186... Editura Tehnică. 595/1997 pentru completarea Regulamentului privind Elaborarea Reglementărilor tehnice în Construcţii pentru Componentele Sistemului Calităţii. Italia.. Shah S. Fişe tehnice. intervenţii în timp şi postutilizarea construcţiilor.Regulament pentru recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. LEGI 206. 2004. Durabilitatea Betonului. SUA. 188. FIŞE TEHNICE 193. Gradul de maturizare al betonului. Editura Dacia. 196. Volumetric mixer standards of the volumetric mixer manufacturer bureau. reparaţii şi consolidări.. Teodorescu M... 205. 2003 190. Teodorescu.. Anglia. 2002. 213. ConsPress Bucureşti.. 273/1994 . 399/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind Elaborarea Reglementărilor tehnice în Construcţii pentru Componentele Sistemului Calităţii. Fişe tehnice. Fişe tehnice. 183. 184. 2004 Controls Ltd. 595/1997 pentru completarea Regulamentului privind Elaborarea Reglementărilor tehnice în Construcţii pentru Componentele Sistemului Calităţii. Elcometer Instruments Ltd.. Barnagan & Associates. 199. 2004. British Institute of NDT. 2004 CHUM. 1998. 2001. Tomografia de Hormigon Armado S. Postelnicu T. Îndrumător pentru examenul de licenţa la disciplina “Tehnologia lucrărilor de construcţii” UTCB. Fişe tehnice. Northwestern University. M. Argentina. Ilinoiu G. Yvonne D. Elveţia. 201. Anglia. 2004. HG Nr. 2003. 1979. Of. 203. Fişe tehnice. ş.. Inc. 185. Ilinoiu G. Trelea A. Illinois. HG Nr. Suedia. 187. Cluj-Napoca. HG Nr. Proiectarea compoziţiei betoanelor cu densitate normală. 2003. Cluj. HG Nr.. Oneţ T. 158 . Proqec. USA. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. Anglia. HG Nr. Nicolescu L. Editura UTCB. Regulament privind Activitatea de metrologie în Construcţii. Verificarea calităţii construcţiilor de beton armat şi beton precomprimat. 192. Ilinoiu G. Tehnologia lucrărilor de întreţinere... M.A. 272/1994 . 2004... Fişe tehnice. 399/1995 . Budan C.. Voigt Th. WINGET.Regulament privind controlul de stat al calităţii în construcţii.Regulament privind urmărirea comportării construcţiilor în exploatare. 212.Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii.. Longman 1996. 208.. Germania. Fişe tehnice. Evanston.a.. 2000. Teoreanu I. Vol. Durabilitatea betonului armat. HG Nr. 2003. Flexcrete. Mitchell’s Materials Technology. Zamfirescu D. Teodorescu M. Matrix Rom Bucureşti.. 194. Elba-Werk. Fişe tehnice. 207. Humboldt Co. 211. Regulament privind Conducerea şi Asigurarea Calităţii în Construcţii. Fişe tehnice. Anglia. HG Nr. 209. UTCB. 1997. USA. NDT of Early Age Concrete with an Ultrasonic Wave Reflection Technique. 131/1995. 200. Tsicura A. 1.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 182. Fişe tehnice. 2001. Teodorescu M. Fişe tehnice. Editura Dacia. Fişe tehnice. HG Nr. James Instruments Inc. Tertea I. 193/1994. 1996. 191. 210. Moldovan V. 202. Ed. 2002. 1997.

217. Curing of High Performance Concrete: Annotated Bibliography. 877/1999 privind obligativitatea furnizorilor de materiale. 241. GP 035-1998. C 26-85.1R. STAS 10107/0-90. The Virtual Cement and Concrete Testing Laboratory Consortium. NISTIR 6962. Concrete Performance. republicata in 1997. MI. production. 216. ENV 206. MI. ISO GUIDE 34: 1996: Quality System Guidelines for the Production of Reference Materials. EC 1110-2-6052. Asian Concrete Model Code. Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation) and with the incorporation of Technical Corrigendum 1. 766/1997 pentru aprobarea unor reglementări privind calitatea în construcţii. NE 012-1999. 240. Ghid de proiectare. ACTE NORMATIVE ŞI REGLEMENTĂRI TEHNICE 224. 228. Legea Nr. 235. execuţie şi exploatare (urmărire şi intervenţii) privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor de oţel. Practice code for the execution of prefabricated elements. 50/1991. ACI Committee Report. Legea Nr. HG Nr. 2001. C 30-72. 221. ACI228. Legea Nr. NE 003-97. 244. ACI 228. ACI Committee Report 308. Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului prin metode nedistuctive. 236. Farmington Hills. C 16-84. 137/1995 privind Protecţia Mediului înconjurător. American Concrete Institute. Concrete performance. 218. Level 1.Structural Design of Precast and Prestressed Concrete for Offsite Prefabricated Construction of Hydraulic Structures. 5th Draft 10/94. beton armat şi beton precomprimat. 238. 1:1993. NE 013-2002. 219. Cor. 90/1996 privind protecţia muncii. 237. Production. 1995. 90/1996 privind Protecţia Muncii. Part II – Materials and Construction. Legea Nr. Placing and Compliance Criteria. privind Autorizarea Executării Construcţiilor. 234. (Partea 1 – Beton şi beton armat). Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor. 245. Annual Report 2002. Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu sclerometrul Schmidt tip N. 226. Engineering and Design . 225. 232. European Committee for Standardization. Farmington Hills. 222. 243. Draft of ENV 206. 1046/1996 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Atestare a Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice de Construcţii. Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton. Part 2. NIST GCR 97-715. Legea Nr. Nondestructive Test Methods for Evaluation of Concrete in Structures. 1998. 223. 239. 10/1995 privind Calitatea în Construcţii. 229. SR ISO 8423+C1/1997. 233.2R. 227. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. 230. placing and compliance criteria. 2001. In-Place Methods for Estimate Concrete Strength. Guide of Concrete 309R-96 ACI Manual of Concrete Practice 1998. American Concrete Institute. HG Nr. Euro-International Committee for Concrete-International Federation for Prestressing (CEB-FIP) The CEB-FIP Model Code 1990. CECW-EI.State-of-the-Art. elemente de construcţii şi produse destinate construcţiilor de a efectua încercări şi analize numai în laboratoare autorizate. C 54-81. 231. beton armat si beton precomprimat. 159 . Asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor de construcţii. 220.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 215. Calculul si alcătuirea elementelor structurale din beton. HG Nr. Curing Concrete . 242. 964/1998 privind aprobarea clasificaţiei şi a duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe. HG Nr. 1990.

STAS 1275-88. 275. constr. a lucrabilităţii. STAS 6606/86. 256. Determinarea densităţii aparente. STAS 790-84. 249. nr. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului la construcţii îngropate. 254. prin metoda carotajului sonic. Încercări pe betoane. 259. Classification. STAS 4606-80. BC 8-1994 261. Încercări pe betoane. STAS 3622-86. 267. 270. 262. Verificarea impermeabilităţii la apă. STAS 3519-78. Tipul şi frecvenţa verificărilor calităţii materialelor şi a betoanelor destinate executării lucrărilor de construcţii. 271. 278. Determinarea rezistenţelor mecanice. Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. Testing method. Determinarea densităţii. Instrucţiuni tehnice privind încercarea în situ prin încărcări statice. STAS 2833-80. a construcţiilor civile şi industriale. STAS 1667-76. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată. 251. U 9/1996. Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali. Nondestructive testing of concrete with ultrasonic PulseEcho. STAS 5479-88. 247. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. Metode de încercare. C 111-70. Construcţii din beton. STAS 1759-88. 276. C 231-89. 274. C 200-81. Natural heavy weight aggregate for concrete and mortars with mineral binding material. Încercări pe betoane. Defectoscopie cu radiaţii penetrante. compactităţii şi porozităţii betonului întărit. 265. Încercări pe betoane. a conţinutului de agregate fine şi a începutului de priză. Ghid pentru inspectarea şi diagnosticarea privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi beton precomprimat. 260. STAS 4606-1980. 257. STAS 2414-91. 1-2 / 1986. C 214-83. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ. C 244-93. Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii. 263. STAS 3518-89. 255. C 117-70. C 222-85. Examinarea radiografică a materialelor metalice. Încercări pe betoane. 277. STAS 1799-88.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 246. 253. C 167-77. Cement concretes.85. Bul. Condiţii tehnice generale de calitate. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. 258. Determinarea rezistenţei betonului din lucrare prin smulgere din profunzime. Apă pentru betoane şi mortare. Încercări pe betoane. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Agregate minerale uşoare. 264. 252. Încercări pe betonul întărit. C 205-81. REMR Technical note CS-ES-1. Încercări nedistructive ale betonului. 273. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinarea rezistenţei betonului în lucrare. 160 . 272. C 56 . STAS 6652/82. Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate. 250. Încercări pe betonului proaspăt. 248. completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiilor. 269. STAS 2386-1979. SR ISO 3951/1998: “Proceduri şi Tabele de Eşantionare pentru Inspecţia prin Măsurare pentru Procent de Neconformităţi”. Verificarea reacţiei alcalii agregat. PC-1/1990. conform STAS 1336-80. Norme privind cuprinsul şi modul de întocmire. Determinarea conţinutului de aer oclus. Betoane de ciment. 268. Îndrumător pentru diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor. C 236-91. 1991.10. STAS 5440-1970. 266. Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2. Determinarea contracţiei axiale a betonului întărit. C 129-71.

Ghid General şi Introducere. Usual composite cements. Cor. Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation) and with the incorporation of Technical Corrigendum 1. 288. SR ISO 8258/1998. 298. Physical tests. 315. SR 388-95. 299. Partea 4. Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. SR EN 196:1-95. Model pentru Asigurarea Calităţii în Producţie. SR ISO 9003/1995. 311. Criterii generale pentru organismele de certificare ce efectuează cerificarea personalului. reinforced concrete and prestressed concrete elements – procedures. SR 667-2001. SR EN 571-1:1999. Partea 2. Examinarea cu ultrasunete. 317. Quantity determination of constituents. White Portland Cement. Specifications for manufacturing and testing. 316. Cements. Tehnica prin transmisie. SR EN 583-3:2001. SR 6232-96. Examinări nedistructive. III. 294. 286. 291. Indicatori pentru stabilirea calităţii imagini. 310. Methods of testing cement. Examinări nedistructive. Waterproofing additive cement mortars. SR EN 45001:1993. Shewhart control charts. Reference Concrete. 293. Montaj şi Service”. Fişe de Control Shewhart. SR ISO 8258/1998. STAS 10137-1987. Examinări nedistructive. Examinări nedistructive. SR 7055-96. 287. SR EN 196:3-97. 312. Producţie. Principii generale. Cements. Concrete. SR 3011-96. 318.96. Cimenturi hidrotehnice şi cimenturi rezistente la sulfaţi. Vocabulary. Acceptance control charts. 281. SR ISO 8423+C1/1997. 289. Fişe de Control pentru Acceptare. PH-metrie. SR ISO 7966/1999. SR EN 45013:1992. Methods of testing cement. STAS 9552-1974. 1:1993. Determination of strength. 284. Principii generale. STAS 8619-1988. Examinarea cu ultrasunete. SR ISO 7966/1999. Examinări nedistructive. 295. Examinarea cu ultrasunete. 161 . Methods of testing cement. STAS 6657/3-89. instrumentation and devices for characteristic geometry checks. Methods of testing cement. Reglajul sensibilităţii şi al bazei de timp. Partea 1. 302. STAS 8573-78. SR 1500-96. SR 227/5. 309. SR EN 196-4:95. mineral admixtures and additives. SR EN 583-1:2001. IV and V. Criterii generale pentru funcţionarea laboratoarelor de încercări. SR ISO 7870/1999. SR EN 196-2. SR 227/2-98. 303. STAS 8625-90. 307. Defectoscopie cu pulberi magnetice. Mixed plasticized additive for concretes. Partea 3.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 279. 292. 296. SR ISO 3951/98. Defectoscopie cu radiaţii penetrante. Examinarea îmbinărilor sudate prin topire. Physical tests. SR ISO 9001/1997: “Model pentru Asigurarea Calităţii în Proiectare. STAS 10214-1984. 305. 319. Sampling procedures and charts for inspection by variables for percent nonconforming. type II. Dezvoltare. 301. Setting time determination. 290. Determination of hydration heat. Physical tests. Partea 1. 297. Fişe de Control. Cements.86. 314. STAS 9602-90. Chemical analysis of cement. Methods of testing cement. 280. 282. Determination of grinding fineness. 313. 3: “Standarde pentru Conducerea Calităţii şi Asigurarea Calităţii”. SR ISO 9000/1995 –Partea 2. Examinări cu lichide penetrante. Examinarea cu ultrasunete. Portland cement. 304. 306. Determination of setting time and soundness. SR EN 583-2:2001. 308. Model pentru Asigurarea Calităţii în Inspecţii şi Încercări Finale. SR ISO 9002/1995. Cements. Determination of grinding fineness. Defectoscopie cu pulberi penetrante. SR 227-4. 300. SR EN 196:6-94. SR EN 583-4:2001. Condiţii tehnice de calitate. Defectoscopie ultrasonică. Examinarea pentru detectarea discontinuităţilor perpendiculare pe suprafaţă. 285. STAS 8539-1991. Montaj şi Service. 283.

Quality Management and Quality Assurance Standards .PART 3: Guidelines for the Application of ISO 9001 To the Development. 334. Quality Management and Quality Assurance – Vocabulary. Partea 8: Aprecierea fineţii – Determinarea echivalentului de nisip. Partea 3: Procedură şi terminologice pentru descrierea petrografică simplificată. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. ISO 9000-3: 1991. ISO 9004-1. Development. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. 342.PART 1: Guidelines for Selection and Use. SR EN 932-3:C1. 330. Partea 10: Aprecierea fineţii – Determinarea granulaţiei filerului (cernere în curent de aer). ISO 9002: 1994. 337.PART 2: Generic Guidelines for the Application of ISO 9001. SR EN 932-3:1998. ISO 9002 And ISO 9003. 348. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe sparte în agregat. Quality Management and Quality System Elements . Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. 343. ISO 9000-1: 1994. SR EN 933-8:2001. SR EN 933-10: 2001. SR EN 1097-5:2001.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 320. (Final Draft International Standard) Quality Management and Quality Assurance Standards . Supply and Maintenance of Software. Slump test. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval). Partea 6: Definirea repetabilităţii şi a reproductibilităţii. Partea 7. SR EN 933-2:1998. 325. SR EN 933-5:2001. 333. dimensiuni nominale ale ochiurilor. 321. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Examinări nedistructive. Partea 4: Determinarea porozităţii filerului uscat compactat. Quality Systems – Model for Quality Assurance in Design. ISO 9000-4: 1993. ISO 9004-2: 1991. SR EN !097-4:2001. 1999. Partea 5: Determinarea conţinutului de apă prin uscare în etuvă ventilată. Concrete consistency. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor.PART 1: Guidelines. Partea 3: Procedură şi terminologice pentru descrierea petrografică simplificată. 338. ISO 9812. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. ISO 9002 And ISO 9003 (REVISION OF ISO 9000-2: 1993). 329. Partea 2: Analiza granulometrică – Site de control. SR EN 583-5:2001. ISO 8402: 1994. Quality Management and Quality Assurance Standards . SR EN 933-7:2001. ISO 7031. Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Tests on concrete watertightness. Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Quality Management and Quality Assurance Standards . SR EN 932-1.Model for Quality Assurance in Final Inspection and Test. 323. 339. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor. Quality Management and Quality System Elements . Procent de cochilii în agregat. 332. Production. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor.PART 4: Guide to Dependability Programme Management. ISO 9001: 1994. 327. ISO/FDIS 9000-2. Partea 1: Metode de eşantionare. SR EN 1097-7:2001. 341.PART 2: Guidelines for Services. Quality Systems . 335. ISO 9003: 1994: Quality Systems . 331. ISO 9004-3: 1993. 322.Model for Quality Assurance in Production. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5. Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. 344. Quality Management and Quality Assurance Standards . Examinarea cu ultrasunete. 162 . 1994. 340.PART 3: Guidelines for Processed Materials. 328. Quality Management and Quality System Elements . Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. SR EN 933-9:2001. 324. Installation and Servicing. 346. 326. 336. 347. SR EN 932-6. Installation and Servicing.PART 2: Generic Guidelines for the Application of ISO 9001. 345. ISO 9000-2: 1993. Partea 7: Determinarea masei volumice reale a filerului – Metode cu picometru. Partea 9: Aprecierea fineţii – Încercare cu albastru de metilen. SR EN 1097-1:1998.

nr. 351. ISO 9004-4: 1993. 350. Partea 1: “Standarde pentru Managementul Calităţii şi Asigurarea Calităţii. EUROCOD 2 – “Calculul şi alcătuirea structurilor din beton”. producere. partea D. Tehnologia Betonului. 163 . 205. Ghid pentru Selecţie şi Utilizare”. punere în operă şi criterii de conformitate. CEB – FIP / 1990.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ 349. ENV – 206. Beton – nivele de performanţă. SR ISO 9000/1996. Quality Management and Quality System Elements .PART 4: Guidelines for Quality Improvement. 352.

1 daN/cm2 = 1 MPa = 1 N/mm2 1 kgf = 9.980665 x 10 5 bar 1 kgf / m2 = 1 mm H2O = 0.3224 Pa 1oC = (1oF-32)x5/9 1 CP = 0.333224 mbar = 133.098 N/mm2 = 9.333224 mbar 1 bar = 9.80665 Pascal (Pa) = N/m2 1 secundă = durata a 9192631770 perioade ale radiaţiei corespunzătoare tranziţiei între cele două nivele hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 113 164 .0980665 mbar = 9.8 N/cm2 = 0.TABELE DE CONVERSIE TABELE DE CONVERSIE 1 m = 1650763.980665 bar (valoare exactă) 1 kgf / cm2 = 1 at = 0.80665 Pa s 1 kgfm / s = 9.80665 J 1 kgf s/m2 = 9.80665 Pa 1 Torr = 1.8 x 102 daN 1 mm Hg = 1 Torr = 1.80665 N m = 9.73 lungimi de undă în vid ale radiaţiei care corespunde tranziţiei între nivelele 2p10 şi 2d5 ale atomului de kripton 86 1 in = 25.735499 kW Newton (N) = kg m/s2 = kilograme x 9.80665 N (valoare exactă) 1 kgf m = 9.4 mm (valoare exactă) 0.80665 W 1 kgf / cm2 = 0.

I.PREFIXE SUBMULTIPLII ŞI MULTIPLII ALE SI PREFIXE .SUBMULTIPLII ŞI MULTIPLII ALE S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Prefixe E (exa) = 10 18 P (peta) = 10 15 T (tera) = 10 12 G (giga) = 10 9 M (mega) = 10 6 K (kilo) = 10 3 h (hecto) = 10 2 Da (deca) = 10 1 d (deci) = 10 -1 c (centi) = 10 .2 m (mili) = 10 -3 μ (micro) = 10 -6 n (nano) = 10 -9 p (pico) = 10 -12 f (femto) = 10 -15 a (atto) = 10 -18 165 . DE UNITĂŢI DE MĂSURĂ Nr. crt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Litera Alfa Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Eta Teta Iota Kappa Lambda Miu Niu Pi Ro Sigma Fi Omega Simbol α. Ν π.LITERE GRECEŞTI UTILIZATE LITERE GRECEŞTI UTILIZATE Nr crt. Α β. Ζ η. Π ρ. Κ λ. Γ δ. Β γ. Μ ν. Δ ε. Ι κ. Θ ι. Λ μ. Ε ξ. Φ ω. Σ φ. Ρ σ. Η θ. Ω 166 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->