Sunteți pe pagina 1din 5

CAP.

I – SEMNALIZAREA RUTIERĂ

I.1. componentele semnalizării rutiere (art.29-34OUG)


Art.30. - (1) Mijloacele de semnalizare rutieră sunt:
a) sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră;
b) indicatoarele;
c) marcajele;
d) alte dispozitive speciale.

Ordinea de prioritate in respectarea semnalelor: (art.31 Reg)


1. semnalele poliŃistului
2. semnalele speciale de avertizare luminoasa si / sau sonora
3. semnalizarea temporara care modifica regimul normal de trafic
4. semnale luminoase
5. indicatoarele
6. marcajele
7. regulile de circulaŃie

I.2. semnalizare luminoasă (art. 47-63 Reg)


LUMINA ROŞIE
►semnalele speciale de avertizare ----- numai de către POLITIE si POMPIERI
►semafoare < cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare
< cu doua corpuri de iluminat, pt. pietoni si biciclişti
< cu trei corpuri de iluminat, pt. vehicule
< cu patru corpuri de iluminat, pt. tramvaie
ObligaŃii: OPRIRE cat mai aproape de maginea drumului
„conducătorii celorlalte vehicule sunt obligaŃi sa oprească, de îndată, in afara parŃii carosabile sau, când nu este
posibil, cat mai aproape de partea din dreapta a parŃii carosabile, si sa permită trecerea acestora.”

LUMINA ALBASTRA
►semnalele speciale de avertizare --- poate
fi folosita de politie, jandarmerie, politia de frontiera,
ambulanta, protecŃia civila, MApN, SRI, SPP
ObligaŃii: ACORD PRIORITATE sau ELIBEREZ CALEA
„Conducătorii celorlalte vehicule sunt obligate sa elibereze banda sau sa circule cat mai aproape de bordura sau
acostament, iar la intersecŃii sa le acorde prioritate de trecere”

LUMINA GALBENA
►Galben - dupa rosu OPRIRE
►Galben – dupa verde OPRIRE
Exc. - cu excepŃia situaŃiei în care, la apariŃia semnalului, se află atât de aproape de acele locuri încât
nu ar mai putea opri vehiculul în condiŃii de siguranŃă (art. 53 alin.1) Reg.)
►Galben intermitent -- poate fi folosita de către autovehicule cu gabarit depăşit, salubrizare întreŃinerea
drumurilor, deszăpezirii, sau tractării autov
-- semafoare de avertizare in interesectii sau la treceri de pietoni izolate
Obligatii: REDUC VITEZA si RESPECT REGULILE DE CIRCULATIE DIN ACEL LOC

LUMINA VERDE
►semafoare < cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare
< cu doua corpuri de iluminat, pt. pietoni si biciclişti
< cu trei corpuri de iluminat, pt. vehicule
< cu patru corpuri de iluminat, pt. tramvaie
Semnificatie: PERMITE TRECEREA
Art. 105. - Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate
permite, dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul riscă să rămână imobilizat, stânjenind sau
împiedicând desfăşurarea traficului. (REG)
►Verde intermitent -- permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcŃia indicată de
săgeată, cu condiŃia acordării priorităŃii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaŃie.

Benzi cu circulatie reversibila


Art. 56. -(1) Când deasupra benzilor de circulaţie sunt instalate
dispozitive care emit semnale roşii şi verzi, acestea sunt destinate
semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă. Semnalul roşu, având
forma a două bare încrucişate, interzice accesul vehiculelor pe banda
deasupra căreia se găseşte, iar semnalul verde, de forma unei săgeţi
cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe acea
bandă.
(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor
săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat către dreapta sau
stânga jos anunţă schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu
circulaţie reversibilă, ori faptul că banda deasupra căreia se află este
pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se
adresează, aceştia fiind obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile
indicate de săgeţi.

I.3. semnalele poliŃistului (art. 88 Reg)


1. unul din braŃe ridicat vertical înseamnă OPRIRE pentru toŃi participantii la trafic, indiferent de
directia din care vin
2. braŃul sau braŃele întinse orizontal inseamna OPRIRE pentru toŃi participantii la trafic care vin
din direcŃia ce intersectează braŃul
Ex: - braŃul stâng pentru cei din faŃa acestuia
- bratul drept pentru cei din spate
- ambele braŃe pt. cei din fata si din spate
Obs.: semnalul se adreseaza celor care se
apropie de intersectie si se ia in calcul directia
din care vin acestia, nu traiectoria pe care se duc
ulterior
3. bratele lipite de corp, intotdeauna
însemnând continuarea semnalului cu ambele
brate intinse orizontal, inseamna OPRIRE
pentru ce din fata si din spate
4. balansarea braŃului în plan vertical
înseamnă REDUCEREA vitezei.
5. rotirea vioaie a braŃului înseamnă
MARIREA vitezei de deplasare.

semnalele altor persoane care dirijeaza circulatia


Art. 89. -(1) Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:
a) poliţiştii de frontieră;
b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;
c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;
d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;
e) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;
f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pot efectua şi următoarele semnale:
a) balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care
semnifică reducerea vitezei;
b) rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea traversării
drumului de către pietoni.
Art. 90. - Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) şi la art. 89 alin. (1) lit. a)-e) care dirijează circulaţia trebuie să
fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către participanţii la trafic.

I.4. indicatoare (art. 64 pana la 67 Reg.)


Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi:
1. de prioritate;
2. de interzicere sau restricŃie;
3. de obligare;
c) de orientare şi informare, care pot fi:
1. de orientare;
2. de informare;
3. de informare turistică;
4. panouri adiŃionale;
5. indicatoare kilometrice şi hectometrice;
d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:
1. indicatoare rutiere temporare;
2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.
Obs.
► Indicatoarele se instaleaza de regula pe partea dreapta a sensului de mers , ele se pot instala si pe
partea stanga in zona mediana a drumului sau deasupra partii carosabile
► Indicatoarele pot fi insotite de panouri aditionale care le completeaza ori limiteaza semnificatia
► Semnificatia unui indicator este valabila pe toata latimea partii carosabile, cand este instalat
deasupra benzi semnificatia este valabila numai pentru banda respective
► SemnificaŃia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor
care avertizează sectoare periculoase, zona de acŃiune este reglementată prin plăcuŃe adiŃionale.
► SemnificaŃia indicatoarelor de interzicere sau de restricŃie începe din dreptul acestora. În lipsa unei
semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare
care să anunŃe sfârşitul interdicŃiei sau al restricŃiei, semnificaŃia acestor indicatoare încetează în
intersecŃia cea mai apropiată.

I.5. marcajele (art. 75 pana la 87 Reg.)


► longitudinale
1) Discontinuu simplu – se utilizeaza pt.:
- separare de benzi
-separare de sensuri
-ghidare in intersectii
-separare, pe autostrăzi, a benzilor de accelerare (decelerare) de benzile curente de circulaŃie
2) Discontinuu dublu -- se utilizeaza pt.:
-benzi de circulatie reversibila
3) Continuu simplu -- se utilizeaza in apropierea intersectiilor si in zone periculoase pt.:
-separare de benzi
-separare de sensuri
4) Continuu dublu -- se utilizeaza pe drumuri cu minim doua benzi pe sens pt.:
-separare de sensuri
► transversale
1) Discontinuu pe latimea benzii -- de cedare a trecerii
2) Continuu pe latimea benzii -- de oprire
3) Linii paralele cu axul drumului -- de traversare pentru pietoni
4) Linii discontinue paralele, perpendicular sau oblic faŃă de axul drumul -- traversare pentru biciclisti
►de interzicere a stationarii
1) Linie în zig-zag la marginea părŃii carosabile
2) Linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului
►marcaje sageti
1) Selectare benzi -- aplicat pe banda ori pe benzile delimitate
prin linii continue -- urmarea direcŃiei sau direcŃiilor indicate
2) Schimbare benzi – pe banda care se termina
3) Repliere -- aplicată pe o bandă sau intercalată într-un
marcaj longitudinal format din linii discontinue, -- vehiculul
care nu se află pe banda indicată de săgeată să fie condus pe
acea bandă.
►de interzicere a circulatiei
-- aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate
sau nu cu o linie de contur

►rezonatoare
Se aplica pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe drumuri naŃionale europene (E), la extremităŃile părŃii
carosabile -- pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la ieşirea de pe partea carosabilă.
►diverse
de ghidare,pt spatii inguste, pt spatii interzise, laterale ( pe poduri, pe ziduri, pe parapet, pe stalpi)
Obs. Linia in zig-zag completată cu înscrisul "Bus" sau "Taxi" poate fi folosită pentru semnalizarea
staŃiilor de autobuze şi troleibuze, respectiv de taximetre.

Obs. In cazul in care sensul de circulatie este separat de o linie continua si una discontinua ,
conducatorii de vehicule sunt obligat sa respecte semnificatia liniei celei mai apropiate de vehicul

I.6. Semnalele conducatorilor de vehicule (art. 112-117 Reg)


Mijloacele de avertizare sonora pot fi folosite:
 de la o distanta de cel puŃin 25 m fata de cei cărora li se adresează.
 pe o durata de timp care sa asigure perceperea semnalului
 fără sa-l determine pe aceştia la manevre ce pot pune in pericol siguranŃa circulaŃiei
Exceptie: pentru evitarea unui pericol imediat

Folosirea instalaŃiei de iluminare a vehiculului


• luminile de poziŃie (stationare) in timpul imobilizarii pe partea carosabila în afara localităŃilor
• lumina de întâlnire (faza scurta) sau de drum (faza lunga ) in funcŃie de iluminarea drumului în
localităŃi, cat si in afara lor, in timpul mersului
• lumina de întâlnire (faza scurta) sunt obligaŃi sa le folosească ziua, permanent:
- toti conducatorii de autovehicule pe autostrazi, drumuri expres si national - europene
- conducătorii motocicletelor si ciclomotoarelor
- conducătorii autovehiculelor care însoŃesc coloane militare sau cortegii, transporta grupuri organizate
- cele care tractează alte vehicule
- care transporta mărfuri si produse periculoase
- cand circula prin tunel
• lampa de ceata din spate pe timp de ceata
• luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat cu spatele;
• semnalizarea prin schimbarea repetata a luminii de drum cu lumina de intalnire se foloseşte pe timp de
noapte la intersecŃiile care nu sunt dirijate prin semnale luminoase sau de către poliŃişti precum si in
condiŃii de vizibilitate redusa.
• luminile indicatoare de direcŃie pentru semnalizarea schimbării direcŃiei de mers, depăşirea, oprirea si
plecarea de pe loc cu cel puŃin 50 m in localităŃi si 100 m in afara lor, înainte de efectuarea manevrei
• luminile de avarie se folosesc când:
- vehiculul a rămas in pana sau a fost avariat si nu poate fi deplasat imediat in afara partii carosabile
- vehiculul care se deplasează foarte lent constituie el insusi un pericol pentru ceilalŃi participanŃi la trafic
- in cazul in care aceasta manevra este impusa de blocarea circulaŃiei pe sensul de mers
- când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat
• Când conducătorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circulă în faŃa sa, acesta este
obligat sa folosească luminile de întâlnire de la o distanŃă de cel puŃin 100 m.
• Oprirea se semnalizează prin apăsarea uşor a pedalei de frâna pt. aprinderea luminilor roşii din spate
• Bicicliştii, motocicliştii si căruŃaşii semnalizează intenŃia de schimbare a direcŃiei de mers prin
ridicarea braŃului orizontal cu cel puŃin 25 m înaintea efectuării manevrei
• La apropierea a doua autoveh. care circula din sensuri opuse, conducătorii acestora au obligaŃia
o Noaptea -- sa reduca viteza si sa folosească faza scurta de la cel puŃin 200 m
o Ziua – sa reduca viteza si sa se apropie de marginea din dreapta a drumului
Art. 115. - Un vehicul poate fi oprit sau staţionat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre sunt
permise, atunci când se află:
a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanţă de cel puţin 50 m;
b) în afara părţii carosabile, pe un acostament consolidat;
c) în localităţi, la marginea părţii carosabile, în cazul motocicletelor cu două roţi, fără ataş şi a mopedelor, care nu
sunt prevăzute cu sursă de energie.

Art. 117. -(1) Conducătorii vehiculelor cu două roţi, precum şi ai celor cu tracţiune animală ori ai celor trase sau
împinse cu mâna sunt obligaţi să efectueze următoarele semnale:
a) braţul stâng întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre stânga sau de a depăşi;
b) braţul drept întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre dreapta;
c) braţul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenţionează să oprească.
(2) Semnalele prevăzute la alin. (1) trebuie efectuate cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.