Sunteți pe pagina 1din 6

GHID PRACTIC PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA PRINCIPALELOR BOLI LA PĂSĂRILE

CRESCUTE ÎN SISTEM EXTENSIV, FOLOSIND PRODUSELE ROMVAC COMPANY

1.1. PREVENIREA ŞI COMBATEREA BOLILOR DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM.

În scopul asigurării unei stări de sănătate compatibile şi cu o dezvoltare corporală optimă şi


obţinerea unei producţii de carne şi ouă, care să-l satisfacă pe crescătorul particular, este necesar să se
asigure un furaj combinat echilibrat cu principii nutritivi.
Astfel ROMVAC COMPANY SA produce şi pune la dispoziţia crescătorilor rurali premixuri proteino –
vitamino - minerale după cum urmează:
ROMSTARTER A 1+9. Produsele sunt destinate producerii de furaje combinate pentru pui şi
tineret avicol cu precădere păsărilor destinate producţiei de ouă (din rasele Leghorn, Rhode-Island,
Sussex,etc.), cât şi pentru rasele destinate producţiei de carne (Cornish, Rock). Practic, pentru a obţine
furajul combinat destinat furajării păsărilor se realizează un amestec constând dintr-un kilogram de premix
cu nouă kilograme de măciniş (porumb şi / sau porumb şi grâu). Furajul astfel obţinut se administrează la
pui şi tineretul avicol de la vârsta de o zi şi pâna la vârsta de 18 - 20 săptămâni (5 luni).
OVOPLUS. Premixul proteino-vitamino-mineral este destinat cu predilecţie păsărilor în pregătire de
ouat, precum şi pentru găinile adulte, de la care ne propunem să obţinem ouă pentru consum şi / sau
reproducţie. Având în vedere faptul că maturitatea sexuală (vârsta primului ou) este atinsă în jurul vârstei
de 19 - 20 săptămâni la rasele uşoare şi 23 - 24 săptămâni la rasele de carne, este recomandabilă
introducerea produsului în furaj cu aproximativ 3 - 4 săptămâni anterior producerii primului ou.
Încorporarea se face respectând acelaşi raport de 1 kg / 9 kg măciniş, ca şi în cazul produselor
ROMSTARTER.
CAVITROM - pulbere cu fosfat dicalcic, carbonat de calciu, polivitamine, 1,5 kg / 100 kg uruiala,
combate rahitismul, stimuleaza dezvoltarea corporala, ouatul.
ROMZEOFORT şi VITAPREMIX BIOMOS sunt alte pulberi care administrate în furaj asigură
producţii de calitate a tineretului şi adultelor galinaceelor.
Pe întreaga perioadă de creştere şi exploatare a păsărilor în gospodăriile individuale, recomandăm
şi administrarea suplimentară în apă şi furaj a premixurilor vitamino-minerale, a celor cu aminoacizi de
sinteză precum şi a vitaminelor hidrosolubile. Acestea vor asigura o viteză de creştere optimă, o
uniformitate a loturilor de păsări precum şi o creştere a rezistenţei păsărilor la îmbolnăviri. Gama
produselor este foarte largă şi variată, astfel:
- la puii mici (până la vârsta de 2 săptămâni) recomandăm următoarele produse:
COMPLEX POLIVITAMINIC BUVABIL : administrat în toată apa de băut în primele 7 zile de viaţă
în doză de 1 ml / litru Este de dorit, pentru a îmbunătăţii substanţial apetitul, demarajul şi viabilitatea
puilor proaspăt eclozionaţi, să asociem la acest produs şi produsul VITA B COMPLEX. Pe parcursul unui an
calendaristic, atât la tineretul avicol, cât şi la adulte, este recomandabil să se administreze lunar, pe o
perioadă de 5 zile, această gamă de produse după cum urmează:
VITA B COMPLEX – 1,5 ml / litru apă / zi, 5 zile.
ROMBIOTIM (forma hidrosolubilă 1 g / litru apă / zi sau 2 g / kg furaj) recomandabil să se
administreze, atât la tineret, cât şi la adulte, minim 5 zile.
VITAMINA AD3E se administrează în apa de băut în doză de 2 ml / litru apă / zi, atât la tineret cât
şi la adulte, timp de 3 – 5 zile
Recomandăm ca aceste produse să fie utilizate de către crescător în mod alternativ şi prin rotaţie,
lunar, pe tot parcursul unui an calendaristic.

PREVENIREA BOLILOR INFECŢIOASE PRIN VACCINĂRI OBLIGATORII SAU DE NECESITATE

Principalele boli infecţioase de origine virală şi bacterienă cu care se poate confrunta crescătorul de
păsări în gospodăria individuală sunt: BOALA DE NEWCASTLE (Pseudopesta aviară-ppa), DIFTEROVARIOLA,
BURSITA INFECŢIOASĂ, HOLERA AVIARĂ, TIFOZA AVIARĂ pentru care ROMVAC COMPANY pune la dispoziţie
vaccinuri eficiente.

BOALA DE NEWCASTLE (Pseudopesta aviară) o boală extrem de păgubitoare produsă de un


paramixovirus poate să inducă o mortalitate foarte ridicată (90-100%). Afectează găinile, curcile, bibilicile,
fazani, prepeliţele, păunii şi porumbeii. În scopul unei bune protecţii specifice, recomandăm ca efectivele
de tineret (0-20 săptămâni) să fie vaccinate de două ori consecutiv, cu vaccinuri vii lentogene,
AVIPESTISOTA sau AVIPESTIVAC Cl 90 (la orice vârstă), de asemenea, găinile şi curcile adulte se pot
vaccina cu vaccinuri vii. Tineretul (peste 45 zile), găinile adulte şi curcile se pot vaccina şi cu vaccinuri
uleioase inactivate: AVIPESTIOL FORTE, PESTIHOLVAC FORTE (care este un vaccin bivalent, folosit în
prevenirea, atât a bolii de Newcastle, cât şi a holerei aviare).
Recomandăm la păsările adulte 3 vaccinări pe an la interval de 4 luni, cu AVIPESTIOL FORTE sau
PESTIHOLVAC FORTE, 0,3 ml/pasare.

Page 1 of 6
Vaccinurile pot fi administrate individual, pe cale oculară (cele vii) sau injectabil (vaccinurile vii şi
inactivate pe cale intramusculară sau subcutanat) sau prin metode masale, prin aerosoli, cu ajutorul unei
pompe de tip Vermorel (vaccinurile vii). Vaccinarea în apa de băut nu o recomandăm, fiind în general slab
imunogenă.
Vaccinarea contra pseudopestei aviare este obligatorie.
La porumbei, se vor folosi preventiv vaccinurile PARAMIXOVACOL (vaccin inactivat uleios contra
paramixovirozei – 0,2 ml / porumbel) sau COLUMBOPOLIVAC S (vaccin inactivat, apos, bivalent contra
paramixovirozei şi salmonelozei porumbeilor – 0,2 ml / porumbel – produs în omologare).
BURSITA INFECŢIOASĂ AVIARĂ (Boala de Gumboro). Este o boală infecţioasă ce poate provoca o
mortalitate deosebit de mare la tineretul avicol: 30 % la rasele de carne şi 69 - 90 % la rasele de ouă.
Se practică vaccinarea tineretului cu BIAROMVAC I93 sau BIAROMVAC PA, în jurul vârstei de 10 - 11
zile, în funcţie de situaţia epidemiologică.
Pentru o foarte bună imunizare sunt necesare 2 - 3 vaccinări (respectiv la vârstele de 10, 13 şi 15
zile). Vaccinul se poate administra în apa de băut, după o dietă hidrică de 3 - 4 ore sau parenteral.
DIFTEROVARIOLA AVIARĂ. Pentru păsările destinate producţiei de ouă recomandăm vaccinarea
cu AVIPOX COL 81, la vârsta de 8-10 săptămâni şi o revaccinare la vârsta de 16-18 săptămâni cu
vaccinul AVIPOX - GAL. Vaccinările se practică numai individual prin metoda „înţepării” în pielea aripii
(metoda stick). Vaccinarea la efectivele de găini, se va face în localităţile cu antecedente epizootice în
ultimele 12 luni. La porumbei, se utilizează preventiv vaccinul ROMPORPOX.
TIFOZA AVIARĂ (Tifopuloroza-Salmoneloză). Având în vedere incidenţa mare a acestei boli la
păsările la care creşterea şi exploatarea se poate întinde pe o perioadă relativ lungă (2 - 4 ani), recomandăm
vaccinarea pentru a preveni această bacterioză majoră. În acest scop, recomandăm folosirea vaccinului viu
TIFOROMVAC. Sunt necesare cel puţin 2 vaccinări la vârsta de 8 şi 18 - 20 săptămâni.
Vaccinul se administrează individual (injectabil, subcutan. sau intramuscular).
HOLERA AVIARĂ. Este una din bolile bacteriene majore, frecvent întâlnită în sistemul de creştere
extensiv. Cele mai multe focare de boală apar în anotimpurile reci şi umede. Poate afecta, atât găinile şi
curcile, cât şi raţele şi gâştele.
Găinile pot fi vaccinate cu vaccin viu HOLEVAC (de la vârsta de 8 - 12 săptămâni) sau vaccin inactivat
– HOLEVACOL sau PESTIHOLVAC FORTE (vaccin viu contra holerei aviare, dar şi a pseudopestei aviare)
de două ori pe an (martie – septembrie), în localităţile cu antecedente de boală.
La raţe şi gâşte, se vor practica două vaccinări pe an, în martie şi septembrie, cu vaccinul inactivat
HOLEPAL, administrat individual subcutanat.
La raţă, toate inoculările se fac cu o doză vaccinală, iar la gâşte cu două doze vaccinale, cu
excepţia primei vaccinări, la care se foloseşte o singură doză (vârsta de la care se poate face vaccinarea
este de 3 - 4 săptămâni).

PROFILAXIA ŞI TERAPIA MEDICAMENTOASĂ ANTIMICROBIENĂ

În gospodăria extensivă (ţărănească), în efectivele de păsări, pot fi întâlnite o multitudine de infecţii


sau boli determinate de agenţi bacterieni condiţionat şi / sau patogeni (E. coli, Salmonella spp., H.
paragallinarum, Streptococi, Stafilococi, etc.), precum şi Mycoplasma spp.
Din aceste considerente este necesară o intervenţie medicamentoasă cu antibiotice cu spectru
larg.
Pentru prevenţie, recomandăm aplicarea unor tratamente lunare pe o perioadă de 5 - 7 zile în
cadrul unui program de rotire. Dintre medicamentele antimicrobiene utilizate în prevenţie, recomandăm:
- OXITETRACICLINĂ 50% pulbere hidrosolubilă, 2-5 g / litru apă/zi, 3 - 7 zile
- OXIROM – pulbere hidrosolubilă – în doză de 1 g / litru apă / zi, 3-5 zile
- ERITROM 6% s.a. – pulbere hidrosolubilă – în doză de l - 2 g / litru de apă / zi, 3-5 zile
- GALIPROTECT C, 1cpr / kg g.v / zi, 2-3zile
- ERITROVIT, cpr 1 cpr / 500 g / zi, 2 – 3 zile.
Pentru terapia în situaţii de boală la păsări, tradusă prin morbiditate şi mortalităţi crescute,
recomandăm folosirea următoarelor medicamente (în funcţie de etiologia bolii şi rezultatele obţinute la
antibiogramă):
- ENROFLOXAROM 10% s.a. în apa de băut în doză de 5 ml (g) / 10 l apă la puii până la vârsta de
4 săptămâni şi 10 ml (g) / 10 l apă la păsările semimature şi / sau adulte sau Enrofloxarom
comprimate, în doză de 1 cpr / kg greutate vie (g.v.) / zi, 3 zile sau injectabil 0,1 ml / 1 kg g.v
/zi, timp de 3 - 5 zile.
- DOXICICLINA 10% s.a. – în doză de 10 mg substanţă activă (s.a.) / kg g.v / zi, 5 zile
- AMOXYLROM 25% s.a. – în doză de 1 - 2 g / litru de apă, 3 – 5 zile.
- COLISTIROM pulbere hidrosolubilă – în doză de 6 - 8 g / 10 litrii de apă pe zi, 3zile
- FLUMEQUINOROM 10% s.a. – în doză de 0,5 - l ml / l litru de apă / zi, 3 – 5 zile.
- ENROCOL, în doză de 1 cpr / kg g.v / zi, 3 zile.
- AMOXINEOVIT, pulbere şi comprimate în doză de 1 cpr (g) / kg g.v / zi, 3 zile.
Page 2 of 6
- AVIANPROTECT TEN, comprimate în doză de 1 cpr / kg g.v / zi, 3 zile.
- ENTEROGUARD, pulbere şi comprimate
- ROMIGAL, cpr in doză de 2cpr / kg g.v / zi, 3 zile.
- LINCOSPECTROM soluţie injectabilă 0,1 ml / 500 g g.v / zi, 3 zile.
Tratamentele se practică,dupa caz în toată apa de băut, consumată într-o zi şi durează, după
caz, 5 - 7 zile.
Recomandăm, ca după fiecare tratament antimicrobien să se practice şi o vitaminizare pe o perioadă
de 5 zile, cu unul din următoarele complexe vitaminice: COMPLEX POLIVITAMINIC BUVABIL, VITA B
COMPLEX, ROMBIOTIM, VITAMINA C.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA BOLILOR PARAZITARE

Bolile parazitare, atât ENDOPARAZITOZELE, cât şi ECTOPARAZITOZELE sunt extrem de frecvente în


sistemul de creştere extensiv
• ENDOPARAZITOZE
• În coccidioze preventiv şi curativ se poate utiliza produsul AMPROLIUM 20 %, 5 g / 4 l apă (2
kg furaj), 7 - 14zile.
Coccidiozele pot fi prevenite şi prin folosirea produsului anticoccidien SULFACOCCIROM soluţie
buvabilă. La puii de găină se administrează continuu în apa de băut 15 ml / 11 litri de apă în intervalul de
vârstă 6 zile – 10 săptămâni, după cum urmează: 2 zile tratament – 5 zile pauză ş.a.m.d., pentru a acoperi
tot acest interval de timp de 9 săptămâni.
În cazul evoluţiei coccidiozei clinice (diaree sangvinolentă) doza va fi de 45 ml / 22 l de apă, timp
de 2 - 3 zile, urmată de o pauză de 3 zile şi repetarea tratamentului alte 2 zile, dar în doză de 15 ml / 11
litri de apă.
Obligatoriu, atât tratamentele preventive, cât şi cele curative vor fi însoţite de administrări în apa de
băut a vitaminei K3 hidrosolubilă 100 ml / 25 litri apă de băut.
După terminarea tratamentului, recomandăm flambarea pardoselilor, adăposturilor sau volierei cu
o butelie cu arzător sau lampă de benzină .
La păsările bolnave de coccidioză, la care apetitul este complet abolit, recomandăm administrarea
individuală (intra-ingluvială) de Sulfacoccirom C – comprimate,1 cpr / 500 g.v / zi, 2 zile, pauză 3 zile şi iar
2 zile tratament.
ROMBENDAZOL F 10% s.a. Este recomandat la păsări pentru tratamentul următoarelor endo-
parazitoze: ASCARIDIOZA (limbrici), SINGAMOZA (viermele roşu), CAPILARIOZA, HETERAKIDOZA şi
TENIAZELE (panglica).
Dozele sunt de 10 mg flubendazol s.a / kg g.v / zi, timp de 2 zile (1cp /kg g.vie / zi sau 1 g /10 kg
g.v / zi, 2 zile), cu excepţia singamozei unde doza este de 15 mg s.a / kg g.v / zi, 3 zile consecutiv.
Tratamentele antiparazitare se repetă după 10 zile. Ca şi în cazul coccidiozei, după aplicarea tratamentelor
de deparazitare, este obligatorie flambarea pardoselilor, adăposturilor şi volierelor.

• ECTOPARAZITOZE
Este recomandată deparazitarea adăposturilor şi volierelor periodic, în scopul combaterii
ectoparaziţilor (păduchi şi căpuşe). Pentru deparazitare se recomandă produsul ROMPARASECT 5% s.a,
folosindu-se o emulsie apoasă (2 ml Romparasect / 1 litru apă), aplicat prin pulverizare cu pompe tip
Vermorel, calculându-se 100-200 ml soluţie / m2.
Pentru deparazitarea individuală a păsărilor se poate folosi produsul ROMPARATOX, pulbere care
poate fi aplicată prin pudrarea corpului păsărilor în special sub aripi sau prin prăfuirea minuţioasă a
cuibarelor, de unde acesta este preluat de penajul păsărilor.
Deparazitarea adăposturilor şi a păsărilor, trebuie repetată de mai multe ori, la intervale regulate
de 2 săptămâni.

MĂSURI DE PROFILAXIE GENERALĂ


1.5.1. Decontaminarea apei de băut, a adăposturilor şi incintelo.
Apa de băut se recomandă a fi decontaminată continuu, cu unul din următoarele produse: PURSEPT
(în doză de 1 cpr / 10 litri apă), soluţii slabe de ALBASTRU DE METILEN (în doză de 100 ml / 10 litri apă).
Dezinfecţia adăposturilor şi a incintelor trebuie făcută periodic, în scopul reducerii încărcăturii
microbiene cu unul din următoarele produse: CATIOROM (10 ml / l litru apă); DECONTAMINOL (5 ml / l
litru apă); PURSEPT (1 cpr / 10 litri apă), aplicate prin pulverizare în cantitate de 1 litru soluţie / metru
pătrat pentru suprafeţele absorbante şi 0,5 litri soluţie / metru pătrat pentru suprafeţele neabsorbante.
1.5.2. Dezinsecţia adăposturilor.
Combaterea căpuşelor, păduchilor hematofagi sau malofagi, pureci, insecte zburătoare se asigură
prin aspersarea suprafeţelor din interiorul şi exteriorul adăposturilor, cât şi a ustensilelor cu
ROMPARASECT 5% s.a. în concentraţie de 1 ml / 1 litru apă, repetată la interval de 2 săptămâni.
1.5.3. Deratizarea adăposturilor de păsări.

Page 3 of 6
Aplicarea substanţelor toxice este dificilă în prezenţa păsărilor datorită riscului mare de intoxicare a
acestora cu momeli. Pentru evitarea intoxicaţiilor în cazul deratizării în prezenţa păsărilor se utilizează
staţii permanente de intoxicare (cutii din plastic sau lemn, prevăzute cu câte un orificiu circular
poziţionate pe traseul căilor circulate de rozătoare), amplasate în locuri mai puţin accesibile păsărilor.
O deratizare mai eficientă se face prin depopularea adăposturilor.
Romvac Company SA fabrică şi comercializează produse raticide, care se pot folosi, atât în mediile
umede (canale, subsoluri inundate), cât şi în cele uscate. De asemeni Romvac Company este unic
importator şi distribuitor al firmei ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., Italia (gama BRODITOP)
În mediile umede se pot utiliza produsele RATITOX 0,06% s.a (baton hidrofug) şi RODEXIT B –
0,005% s.a (baton hidrofug). Batoanele se suspendă prin intermediul unor bucăţi de sârmă.
În mediile uscate, se recomandă folosirea momelilor preparate pe suport de boabe de grâu, de tipul
RATITOX 0,3% s.a. şi RODEXIT B – 0,0025% s.a, plasându-se câte o lingură de momeală în locurile
strategice, adică în acelea unde trăiesc, umblă şi caută hrană şi apă rozătoarele, dar la care nu au acces
păsările.
Momelile toxice nu vor fi administrate niciodată în galerii, ci în afară şi în jurul acestora, la circa 20
- 30 cm de gura galeriilor pentru a nu fi călcate şi murdărite de şobolani, situaţie în care nu le mai
consumă.
Trebuie acordată o atenţie deosebită strângerii cadavrelor de rozătoare şi arderii sau îngropării lor,
pentru a se evita intoxicarea păsărilor prin consumul accidental al acestora.
În cazul ingerării accidentale a acestor momeli raticide, antidotul este vitamina K1.
Indiferent de specie, pentru a obţine rezultate corespunzătoare în combaterea rozătoarelor trebuie
respectate măsurile de igienă, atât în adăpost, cât şi în incinta curţilor: evacuarea zilnică a dejecţiilor,
ridicarea inainte de inserare a resturilor de furaje neconsumate astfel încât acestea să nu constituie sursă
de hrană pentru rozătoare, drenarea apei stagnate din jurul fântânilor şi a pompelor de apă, cosirea
repetată a vegetaţiei învecinate adăposturilor, evitarea stocării de materiale (lemne, cherestea, piatră
etc.) în apropierea adăposturilor, acestea constituind locuri preferate de şobolani în amplasarea galeriilor,
cimentarea galeriilor etc

PROGRAM SANITAR-VETERINAR IMUNOPROFILACTIC


ŞI MEDICAMENTOS LA PUII DE CARNE, CURCI, FAZANI, PĂUNI, BIBILICI
1. Pregătirea halei:
– curăţenie mecanică;
– spălare;
– dezinfecţie: Romparasect;
– deratizare : Ratitox, Ratikill, Rodexit, Broditop;
– dezinfecţie : Decontaminol;
2. Populare:
– Tratamente antistres:
- o soluţie de 8% zahăr plus 1% sare administrată în primele 15 ore de la sosirea puilor , reduce
mortalitatea (administrat în prima apă este un bun energizant);
- simultan – CPB (Complex Polivitaminic Buvabil) timp de 3 - 7 zile – 1 ml / litru apă / zi;
- Vita B Complex timp de 3 - 7 zile - 1,5 ml / litru apă / zi din prima zi de viaţă;
– Tratamente antimicrobiene ex:
- simultan – Enrofloxarom 10% sol - buvabilă (sau pulbere hidrosolubilă) – 1 ml (g) / litru apă / zi;
- Colistirom pulbere hidrosolubilă ambele în primele 4 - 6 zile 1g / 1,5 litri apă / zi;
– individual, în efectivele reduse ca număr se pot administra simultan, ENROCOL + BIOVIT
PLUS comprimate, din prima zi de viaţă.
– ulterior antibioticele şi chimioterapicele se administrează conform antibiogramei.
3. Creştere:
Vîrsta 9 – 12 zile:
– vaccinarea pentru pseudopesta aviară cu Avipestivac sau Avipestisota*
oculoconjunctival.
– vaccinarea pentru bursită infecţioasă aviară cu Biaromvac I 93 sau Biaromvac PA* (doar
puii de găină).
* cu 2 zile înainte şi după vaccinare se vor executa vitaminizări cu AD 3E, CPB, Rombiotim,
Vitamina E, Vit.E + Seleniu.
Vîrsta 22 – 24 zile:
– rapel vaccinare pentru pseudopestă cu Avipestisota (oculoconjunctival asfel: 1 fl x 100
doze se diluază cu 20 ml Diluvac (apă distilată) şi se pune cîte o picătură de vaccin reconstituit
în fiecare ochi şi nară a păsării, adică 4 picături/pui).
Vârsta 26 – 29 zile:
– Vitamina C pulbere s.a 99% - 200 g / 1000 litri apă
Vîrsta 28 – 31 zile:
– antibioterapie cu antibiotice cu spectru larg, conform antibiogramei
Page 4 of 6
4. Finisare:
Vîrsta 33 – 42 zile:
• HEPATOPROTECT (1 g / 2,5 kg g.v ) pentru îmbunătăţirea funcţiei hepatice şi ca antitoxic
generel.
Acest program are caracter orientativ, putând fi adaptat în funcţie de situaţia epizootologică a
fiecărui crescător.
Medicul veterinar specialist în patologia aviară este singurul în măsură să stabilească programul de
vaccinare şi măsurile sanitar veterinare de la nivelul fiecărei ferme.
În gospodăriile populaţiei, dacă nu există posibilitatea utilizării de furaje combinate standard,
furajul combinat (uruiala) trebuie să conţină OBLIGATORIU, până la sacrificare (90-120 zile):
– CAVITROM – 1,5 kg / 100 kg furaj;
– AMPROLIUM: 100 g / 200 kg uruială (contra coccidiozei - “Diareea cu sânge”)
Dacă păsările sunt ţinute în viaţă peste 2 luni, vor fi vaccinate OBLIGATORIU cu vaccin inactivat
PESTIHOLVAC FORTE sau AVIPESTIOL FORTE, 0,3 ml / pasăre injectat i.m / s.c din 4 în 4 luni, toată
viaţa, începând de la vârsta de 45 – 50 zile.
Raţie ţărănească simplificată
• Porumb...............60%...............60kg
• Sare....................0,10%...........100 g
• Grâu....................20%...............20 kg
• Amprolium.........0,05% ...........50 g
• Şrot soia..............15-20%.........15-20 kg
_____________________________
• Cavitrom.............1,5%.............1,5 kg aproximativ 100 kg furaj
• Rombiotim..........0,1%.............100g

PROGRAM VACCINARE GĂINI DE REPRODUCŢIE


(exemplu)

Ziua Boala Metoda de vaccinare


1 B.MAREK (opţional BN) s.c
7 Coccidioză În apa de băut
BN + BIA + BI Oculoconjunctival sau în apa de
14 băut
26 A.I În apa de băut
7 săpt. BN + BI spray
10 REO ( + DIFTEROVARIOLĂ) i.m/ stick
săpt
12 TRT În apa de băut
săpt
13 ENCEFALOMIELITĂ În apa de băut
săpt
14 BN + BI spray
săpt
18 BN + BI + EDS + REO + TRT i.m
săpt (inactivat)
Legendă:
• în BN (boala de Newcastle) - vaccin viu Avipestisota
- vaccin inactivat BN + BI + EDS = Ovoprotect
• în BI (bronşita infecţioasă) - vaccin viu Birovac H120
- vaccin inactivat BN + BI + EDS = Ovoprotect
• în BIA (bursita infecţioasă) - vaccin viu Biaromvac PA
• în difterovariolă - vaccin viu Avipox-gal
• în boala Marek - vaccin viu Marekromvac
• în EDS (sindromul căderii ouautului) - vaccin inactivat monovalent Sicovac
- vaccin inactivat BN + BI + EDS= Ovoprotect
• în LTI (laringo - traheita infecţioasă) - vaccin viu Larivac
Page 5 of 6
• în tifoză - vaccin viu Tiforomvac
• în salmoneloză - vaccin inactivat Salmovacol(in omologare)
• în pasteureloză (holeră aviară) - vaccin inactivat monovalent Holevacol
- vaccin inactivat bivalent Pestiholvac Forte (h.a + b.n)

Cu 2 zile înainte şi după vaccinare se vor executa vitaminizări (CPB sau Rombiotim) în scopul creşterii
eficienţei vaccinării.
În funcţie de contextul epidemiologic, programele de vaccinare pot suferii modificări ( se pot
vaccina efectivele contra Salmonelozelor, LTI, etc.).

PROGRAM VACCINARE GĂINI OUĂ CONSUM

Boala Bursita Bronşită Sindromul Tifoză


Vîrsta Newcastle infecţioas Difterovari infecţioas depresării aviară
(BN) ă olă ă ouatului
(Pseudopes (BIA) (BI) (EDS76)
ta aviară)
9 zile Avipestivac - - - - -
Cl90
(oculo-
nazal)
Avipestisot 11 zile Birovac
23 a Biaromva - H120 în - -
zile (oculo- c PA apă
nazal sau
aerosoli)
Avipestisot -
42 a - - - -
zile (spray sau
aerosoli)
55 - - - - - Tiforomva
zile c

Avipestisot Avipox COL


62 a - metoda - - -
zile (spray sau stick
aerosoli
sau în apă)
Avipestisot Birovac
72 a - - H120 în - -
zile (spray sau apă
în apă )
115 Ovoprotect - Avipox COL Ovoprote Ovoprote Tiforomva
zile (BN,BI,EDS metoda ct ct c
76) stick

ADULTE
În cazul vaccinării nazale (aerosoli), se vor efectua vaccinări de rapel din 3 în 3 luni pentru Boala
Newcastle + Bronşită infecţioasă (Avipestisota + Birovac H120) la vârstele 32, 44, 56, 68 săptămâni (în
ciclul de producţie de 72 săptămâni).
Vaccinarea contra Tifozei aviare se va efectua cu acordul organelor veterinare în zonele cu
antecedente de boală, efectuând minim două vaccinări la tineretul de înlocuire cu vaccinul TIFOROMVAC.
În funcţie de contextul epidemiologic, efectivele de păsări se pot vaccina contra L.T.I cu vaccinul
LARIVAC la vârsta de 28 zile şi cu rapel la 18 - 20 săptămâni.

Page 6 of 6

S-ar putea să vă placă și