Sunteți pe pagina 1din 26

Sisteme şi tehnologii de

creştere a puilor broiler de


găină
Sistemul extensiv
 Acest sistem de creştere presupune existenţa unor
suprafeţe mari de teren de care păsările să beneficieze
din plin. Cerinţele biologice ale păsărilor în condiţiile
acestui sistem sunt departe de a fi satisfăcute şi, ca
atare producţiile lor sunt mici. Acest sistem se
utilizează, astăzi, mai mult în gospodăriile mici, unde
păsările au la dispoziţie curtea, şi uneori şi grădinile.
Puii se obţin, de cele mai multe ori, prin incubaţie
naturală sau, mai rar, sunt obţinuţi de la staţiile de
incubaţie şi crescuţi cu mijloace improvizate.
 Hrănirea puilor de găină se face cu un amestec format
din: cereale uruite (porumb, grâu şi orz), nutreţuri
proteice de origine vegetală, de asemenea, uruite (şrot
de floarea soarelui şi de soia), masă verde tocată şi
chiar, nutreţuri de origine animală (brânză, ouă fierte).
 Acest tip de hrănire se menţine în
prima lună de viaţă a puilor, după
care se trece treptat la hrănirea
acestora, doar, cu grăunţe; pe lângă
această sursă de hrană, puii mai
dispun şi de eventualele insecte pe
care le prind prin curte sau grădini.
 Deşi consumul de muncă este redus,
creşterea păsărilor în acest sistem nu
este rentabilă, de multe ori fiind chiar
păgubitoare când apar mortalităţi.
Totuşi, creşterea tineretului în acest
sistem duce la realizarea de economii
de furaje şi la întărirea rezistenţei
organismului.
Sistemul intensiv
 Tehnologia de creştere pe aşternut permanent
 Halele din România pentru creşterea puilor pentru carne pe aşternut permanent
prezintă, fiecare,o cameră tampon la intrare spaţiul propriu-zis de creştere a puilor. În
această incintă se introduc puii de o zi la o densitate ce se stabileşte în funcţie de
greutatea corporală medie a puilor prevăzută a se realiza la livrare. Pentru hibrizii
„ROBRO”, densitatea la populare recomandată este de 14-17 pui/m2.
 Firma „ROSS”, producătoare a unor hibrizi comerciali de găină pentru carne
superperformanţi, are în vedere la stabilirea densităţii la populare următorii factori:
vârsta, greutatea de sacrificare a puilor, condiţii de climă din zona în care aceştia se
cresc, anotimpul de creştere şi tipul de adăpost utilizat.
 În mod curent, însă la popularea halelor cu pui de carne „ROSS” se tine cont numai de
greutatea corporală programată a se realiza la vârsta de sacrificare.

Nr. crt. Gr. Nr. pui de o Nr. crt. Gr. Nr. pui de o
sacrificare zi/m2 sacrificare zi/m2
(kg) (kg)
1 1,0 34,2 8 2,4 14,3
2 1,2 28,5 9 2,6 13,2
3 1,4 24,4 10 2,8 12,2
4 1,6 21,4 11 3,0 11,4
5 1,8 19,0 12 3,2 10,7
6 2,0 17,1 13 3,4 10,0
7 2,2 15,6 14 3,6 9,5
 Când densitatea la populare este exagerată se constată
următoarele neajunsuri: reducerea ratei de creştere, mai
ales în perioada dinaintea sacrificării; lipsa uniformităţii;
creşterea mortalităţii; deprecierea calităţi aşternutului şi,
de aici, incidenţa mai mare a îmbolnăvirilor, defecte ale
scheletului picioarelor; deprecierea calităţii cărnii (culoare,
textură, miros, gust, aromă) şi a pielii (zgârieturi, textură
necorespunzătoare); acoperire slabă cu penaj etc.
Vidul sanitar
 Perioada de vid sanitar are o durată de 4 săptămâni. În acest interval de
timp se efectuează, în ordine, următoarele lucrări:
 expedierea puilor broiler de găină la abator (în prima zi de vid sanitar);
 dezinfecţia tuturor suprafeţelor din hală: pereţi, tavan, pardoseală, utilaje
(imediat după evacuarea puilor din hală);
 evacuarea aşternutului. Pentru aceasta, mai întâi, se deconectează
sistemul de ventilaţie de la reţeaua electrică, împreună cu orice alt sistem
acţionat cu ajutorul curentului electric. Apoi, se face o pre înmuiere a
aşternutului cu o soluţie dezinfectantă, folosind un vermorel sau un spray
cu presiune scăzută. În continuare, echipamentul tehnologic se
demontează şi se scoate din hală sau, în funcţie de specificul acestuia, se
ridică la o anumită înălţime faţă de sol, după care se îndepărtează, prin
periere, praful şi pânzele de păiajen de pe pereţi, utilaje etc.
 După scoaterea aşternutului, acesta se
transportă la cel puţin 1,5 km de fermă, iar
hala se spală la interior şi exterior cu un jet de
apă sub presiune. În apă se introduce un
detergent nespumant.
 Echipamentul tehnologic se repară şi i se fac
lucrările de întreţinere care se impun.
 Hala se văruieşte, operaţiune urmată de o
dezinfecţie a ei, prin pulverizare, sub presiune.
 Dacă tehnologia impune scoaterea
echipamentului din hală, acesta se spală acolo
unde a fost depozitat, de asemenea, cu un jet
de apă conţinând un detergent nespumant,
sub presiune şi, în final, se dezinfectează,
pentru ca numai după efectuarea acestor
lucrări să fie reparat şi readus la parametrii
funcţionali.
 Lucrările de dezinfecţie se continuă cu o
fumigaţie energică a halei ermetizate, la
temperatură de +21ºC. după fumigaţie, hala
rămâne ermetizată timp de 24 ore. În acest
interval de timp se face dezinfecţia incintei
fermei şi a căilor de acces.
 Atunci când echipamentul tehnologic a fost scos în exterior, se
procedează la reintroducerea lui în hală, montându-se la loc şi numai
după aceea, se realizează fumigaţia.
 În hala aerisită se introduce aşternutul permanent pe toată suprafaţa
ei, intr-un strat gros de 10-20 cm; acesta trebuie să fie curat,
neinfestat cu mucegai şi neinfestat cu germeni patogeni. Ca aşternut
se pot folosi: talaş, paie tocate, deşeuri de hârtie, coji de seminţe de
floarea soarelui şi de cereale, pleavă de cereale, nisip etc.

Felul aşternutului Caracteristicile aşternutului

Talaş Absorbţie şi biodegradare bune. Contaminare scăzută. Uneori, poate


apare pericolul de fermentare.
Paie tocate Paiele de grâu sunt cele mai bune dintre toate paiele. Există, totuşi, riscul
contaminării cu substanţe chimice folosite în producţia cerealieră, ca şi
cu micotoxine. Se degradează greu. Un aşternut bun este şi acela din
paie de grâu tocate şi talaş, în proporţii egale.
Deşeuri de hârtie Este greu de menţinut în condiţii de umiditate optimă. Nu se vor folosi
deşeuri de hârtie velină.
Coji de seminţe de Nu sunt bune absorbante. Se pot folosi mai bine în amestec cu alte
floarea soarelui şi de materiale. Păsările au tendinţa să consume aşternutul.
cereale
Pleava de cereale În general, nu este recomandată. Produce praf şi păsările au tendinţa să
consume aşternutul.
Nisip Folosit, de obicei, în zonele aride sau deşertice, pe pardoseală de beton.
Se administrează bine, dar păsările pot avea dificultăţi de deplasare dacă
aşternutul nu este împrăştiat uniform.
 Odată introdus aşternutul şi  La expirarea timpului de odihnă a
readus echipamentul tehnologic în halei, se face evaluarea lucrării de
stare de funcţionare, se execută o curăţenie şi dezinfecţie prin
nouă fumigaţie, în aceleaşi prelevarea de probe de sanitaţie şi
condiţii ca în prima. examinarea acestora în laboratoare
de specialitate. Dacă testele se
 Toate aceste lucrări se recomandă
sanitaţie corespund, în săptămâna a
să fie executate în prima patra de vid se pregăteşte hala
săptămână de vid sanitar, pentru pentru populare. Unii practicieni
ca în săptămâna a doua şi a treia tratează aşternutul cu var nestins,
să se asigure odihna hale, în pe considerentul că acesta absoarbe
vederea ruperii lanţului microbian. umezeala din aşternut, are efect
Pe tot timpul perioadei de odihnă bactericid şi, în plus, prin stingerea
a halei, uşile se menţin închise, iar lui se formează Ca(OH)2, cu
orificiile de admisie-evacuare ale degajare de căldură şi eliberare de
sistemului de ventilaţie şi oricare O2.
alt loc de comunicare cu
exteriorul se blochează.
Microclimatul din halele de pui de carne
Condiţiile de microclimat din halele de creştere a puilor de
găină pentru carne sunt proprii fiecărui hibrid în parte.

 Dinamica temperaturii din halele cu hibrizi comerciali de


găină pentru carne „ROSS”
Demaraj pe toată Demaraj în ţarcuri
suprafaţa halei
Vârsta Tempera- Vârsta Temperatura (ºC)
(zile) tura (ºC) (zile) Sub La 2 m de În restul
eleveuză eleveuză halei
1 29 1 30 27 25
3 28 3 28 26 24
6 27 6 28 25 23
9 26 9 27 25 23
12 25 12 26 25 22
15 24 15 25 24 22
18 23 18 24 24 22
21 22 21 23 23 22
24 21 24 22 22 21
27-42(49) 21-20 27-42(49) 21-20 21-20 21-20
Eleveuză
lectrică

Aeroterm
ă cu gaz
 Comportamentul puilor de carne în hala de creştere este un
bun indicator pentru nivelul de temperatură. Astfel, dacă
temperatura este corectă, puii se distribuie uniform în toată
hala şi emit un murmur specific. Când temperatura este prea
ridicată puii devin apatici şi molatici. La o temperatură prea
scăzută, puii se înghesuie şi piue ascuţi; în cazul când sunt
curenţi, puii se deplasează în zone în care nu sunt afectaţi şi
piuie ascuţit, ca şi atunci când temperatura este prea scăzută.
 Temperatura din hală se măsoară la nivelul puilor.
Umiditatea relativă a
aerului
 trebuie să fie de 65-70% în
primele 10 zile de viaţă ale
puilor, după care se consideră că
valori de 55-70% permit o bună
întreţinere a aşternutului, previn
deshidratarea mucoasei
respiratorii şi diminuează riscurile
apariţiei bolilor pulmonare şi
cardiace. Este de reţinut şi faptul
că reducerea temperaturii în hală
sub +20ºC, imediat după
încheierea perioadei de demaraj,
asociată cu un nivel de umiditate
sporit determină puii să consume
mai multă hrană pentru
termoreglare, ceea ce va
conduce la diminuarea sporului
mediu zilnic de creştere în
greutate şi la realizarea unui
indice de conversie a hranei
necorespunzător.
Curenţii de
aer
Ventilaţia  La temperaturi situate în limitele
 Printr-o ventilaţie bună de confortului termic, curenţii de aer,
îmbunătăţeşte calitatea de o anumită viteză, nu
aerului din hală şi se influenţează negativ sănătatea
uniformizează temperatura puilor; datorită însă
şi umiditatea relativă a imperfecţiunilor constructive şi
aerului. Dacă se constată o funcţionale ale halelor,
tendinţă de acumulare în
hală a gazelor toxice, microclimatul acestora este vizibil
peste limite admise, se pot influenţat de condiţiile mediului
folosi ventilatoare exterior, fapt ce face ca la
suplimentare care să temperaturi ridicate, cum sunt
optimizeze calitatea cele din timpul verii, să fie nevoie
aerului la nivelul puilor. de o intensificare a curenţilor de
aer din hale, în timp ce la
temperaturile scăzute ale iernii să
devină imperios necesară
reducerea vitezei acestor curenţi.
Viteza curenţilor de aer este
dependentă şi de vârsta puilor.
Regimul de lumină
 Aplicarea unui program de lumină adecvat
garantează realizarea unei curbe de creştere în
greutate optime, dacă şi ceilalţi factori de influenţă ai
producţiei de carne se manifestă la nivelul dorit.
 În general, la puii de găină crescuţi pentru carne se
practică un program de 23-24 ore lumină, zilnic, dar,
diferite cercetări au arătat că şi un program de
lumină sub 23 ore poate da bune rezultate, dacă
modificarea acestui program se face prin una din
metodele de mai jos:
creşterea fotoperioadei;
reducerea fotoperioadei;
fracţionare luminii.
Program de lumină cu creşterea
fotoperioadei pentru hibrizii „ROSS”,
nesexaţi în hale închise
Vârsta în zile Lumina (ore) Întuneric (ore)
0-3 23 1
4-7 18 6
8-14 14 10
15-21 16 8
22-28 18 6
29-sacrificare 23 1
 La păsările care sunt trecute pe un program fracţionat de
lumină, sunt foarte bine delimitaţi timpii pentru furajare şi adăpare
de cei pentru odihnă. Prin experienţe atent conduse, s-a dovedit că
scheletul, sistemul cardiovascular şi imunitar, precum şi ţesutul
muscular se dezvoltă mai bine la puii care sunt supuşi unui astfel de
program de lumină, decât atunci când se foloseşte lumina continuă.
În plus, întreruperea luminii la anumite intervale de timp conduce la
reducerea incidenţei pododermatitelor şi a higroamelor pectorale.
Se consideră că dacă păsărilor li se asigură tainuri regulate, posibile
a fi administrate prin aplicarea acestui program, după fiecare tain
urmează o perioadă mai lună de digestie, fapt ce determină o
utilizare mai bună a hranei în organismul păsărilor.
Hrănitori pentru pui broiler de
găină
Ssiteme de adăpare a puilor
Sistemul super intensiv
Tehnologia de creştere în baterii de
cuşti
 Creşterea pe verticală a puilor de
carne, în baterii de cuşti, constituie o
tehnologie practicată numai în câteva
ţări, între care se află şi ţara noastră.
 La noi, pentru creşterea pe verticală a
puilor de carne se folosesc mai multe
tipuri de baterii, din rândul cărora mai
răspândită este bateria BP-4.
Reţinerile avute în creşterea
broilerului de găină în baterii sunt
legate, în principal, de obţinerea unor
carcase având o incidenţă mai mare a
higroamelor pectorale.
 Între tehnologia de creştere a puilor
de carne pe aşternut permanent şi
cea corespunzătoare creşterii în
baterii nu sunt deosebiri esenţiale.
Baterie piramidală pe patru nivele
– BP-4
Performanţe productive ale unor hibrizi
comerciali de găină pentru cane crescuţi în
România
Felul Sexul Greutatea Indicele de
hibridului corporală la conversie a
vârsta de hranei (kg
sacrificare (g) n.c./kg spor)
Robro-69 Pui nesexaţi 2100-2200 2,0-2,1
Robro-70 Pui nesexaţi 2100-2200 2,0-2,1
Mini-Robro Pui nesexaţi 1900-2000 1,8-2,1
ROSS-308 Masculi 2370 1,720
Femele 1970 1,800
LOHMANN Masculi 2329 1,753
MEAT Femele 2002 1,825
ARBOR Pui nesexaţi 2940 1,900
ACRES, Masculi 3181 1,870
clasic Femele 2699 1,940
Sisteme alternative de
creştere
 Alte sisteme de creştere a puilor
broiler de găină nu au fost
implementate până în momentul
de faţă, dar sistemele alternative
de creştere a păsărilor pentru
ouă, s-ar putea preta şi pentru
creşterea puilor broiler de găină.
 Recentele echipamente şi utilaje
avicole, lansate de marile firme
constructoare de profil din lume,
răspund şi unui alt deziderat
cerut cu insistenţă de ecologişti,
respectiv, uscarea dejecţiilor
produse de păsări, prevenindu-se
astfel poluarea mediului cu
dejecţii umede, eliminate în
exteriorul halelor. În acest sens,
firma BIG DUTCHMAN a lansat în
fabricaţie bateriile EUROVENT şi
AVIMAX, cu uscarea dejecţiilor pe
bandă.
Avantajele bateriei cu uscare a
dejecţiilor pe bandă sunt
următoare:
mediul din hală este
simţitor îmbunătăţită;
se asigură o asimilare
superioară a furajelor;
dejecţiile, având
aproximativ 55%
substanţă uscată, pot fi
uşor stocate şi
administrate pe teren,
fără probleme pentru
mediu.
Bateria
Eurovent