ACT ADITIONAL NR«. din data de«.

S.C. AVON COSMETICS (Romania) S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Dinu Vintila, nr. 11, et. 13, sect. 2,, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/6838/1997, avand codul unic de inregistrare nr AR 9738657 i contul bancar nr RO12CITI0000000724870015 deschis la Citibank Romania, Sucursala Bucuresti, reprezentata prin D-l Razvan Diratian in calitate de Director Comercial (denumita in continuare ´Avon´), Si _______________________________ P.F.I, cu domiciliul in_________________________________, identificat cu BI/CI seria__ __, nr._________, eliberat/a de______________ la data____________, cod numeric personal___________________ _, cont bancar nr.__________________________, deschis la Banca_____________ (denumita in continuare ³Lider de Vanzari´). Incheie prezentul act aditional la Conventia civila privind activitatea liderului de vanzari nr. «. din «. (denumit in continuare ³Actul aditional´). Partile au decis modificarea Conventiei civile privind activitatea liderului de vanzari nr. «. din «. (denumita in continuare ³Conventia´) dupa cum urmeaza: Art. 2.5. se modifica dupa cum urmeaza: Partile convin eliminarea temporara a dispozitiei incluse in art. 2.5.15. din Conventie. Partile se vor intalni ulterior in vederea semnarii actului aditional prin care clauza art. 2.5.15 va fi reintrodusa in Contract. Art. 4.2. se modifica si va avea urmatorul cuprins: 4.2. Partile convin ca onorariul cuvenit Liderului de Vanzari Avon sa se calculeze astfel: 4.2.1. In cazul in care, la sfarsitul unei Campanii (asa cum a fost definita la art.4.1.5), Liderul de Vanzari are inregistrat un numar de cel putin 4 Reprezentanti activi (fara ca el sa fie luat in calcul), comenzi de materiale publicitare Avon cu valoare cumulata (scazand valoarea eventualelor produse returnate procesate in cursul Campaniei) mai mare sau egala cu valoarea minima de 120 RON(in nume propriu) incluse intr-un cuantum total de comenzi in valoare de de minim 1.500 RON (diferenta reprezentand comenzile Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa), acesta va fi considerat Coordonator iar onorariul aferent acelei Campanii va fi calculat dupa cum urmeaza : A1) In cazul in care Coordonatorul va inregistra o scadere a numarului de Reprezentanti inregistrati in sistem de catre el (noi si reactivati minus inactivi de trei Campanii sau rau platnici <0), onorariul va fi de: - 3% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda a Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa, aferenta pragului de comanda cu valoare intre 120 RON- 289.99 RON ;

aferenta pragului de comanda cu valoare mai mare sau egala cu 420 RON.6% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda a Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa.4% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda a Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa.6% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda a Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa. aferenta pragului de comanda cu valoare intre 120 RON..99 RON . aferenta pragului de comanda cu valoare intre 290 RON. aferenta pragului de comanda cu valoare mai mare sau egala cu 420 RON.419. A2) In cazul in care Liderul de Vanzari va inregistra scaderea numarului de Reprezentanti (noi si reactivati minus inactivi de trei Campanii sau rau platnici) din structura Liderilor de Vanzari direct recrutati de catre el. onorariul va fi 1% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda in valoare de minim 120RON a Reprezentantilor din structura Liderilor de Vanzari confirmati. inscrisi in sistem direct de catre Coordonator.289. inscrisi in sistem direct de catre Liderul de Vanzari.5% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda a Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa.419.99 RON .99 RON . . B2) In cazul in care Liderul de Vanzari va inregistra mentinerea numarului de Reprezentanti (noi si reactivati minus inactivi de trei Campanii sau rau platnici) din structura Liderilor de Vanzari direct recrutati de catre el. C1) In cazul in care Liderul va inregistra o crestere a numarului de Reprezentanti inregistrati in sistem de catre el (noi si reactivati minus inactivi de trei Campanii sau rau platnici >0).419. aferenta pragului de comanda cu valoare mai mare sau egala cu 420 RON C2) In cazul in care Liderul de Vanzari va inregistra o crestere a numarului de Reprezentanti (noi si reactivati minus inactivi de trei Campanii sau rau platnici) din structura Liderilor de Vanzari direct recrutati de catre el onorariul va fi 2% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda in valoare de minim 120 RON a Reprezentantilor din structura Liderilor de Vanzari confirmati. inscrisi in sistem direct de catre Coordonator.99 RON.5% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda a Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa. .8% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda a Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa. onorariul va fi de: . aferenta pragului de comanda cu valoare intre 290 RON. aferenta pragului de comanda cu valoare intre 290 RON. . onorariul va fi 1% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda in valoare de minim 120 RON a Reprezentantilor din structura Liderilor de Vanzari confirmati. . aferenta pragului de comanda cu valoare intre 120 RON -289. . 2 .7% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda a Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa. B1) In cazul in care Liderul de Vanzari va inregistra o mentinere a numarului de Reprezentanti inregistrati in sistem de catre el (noi si reactivati minus inactivi de trei Campanii sau rau platnici =0) onorariul va fi de: ..99 RON.4% din valoarea neta de vanzare pentru fiecare comanda a Reprezentantilor si Liderilor de Vanzari din structura sa.

4.R.C.2. Va fi considerat Reprezentant activ acela care in Campania respectiva va realiza o valoare cumulata a vanzarilor nete mai mare decat 0.3. Grila de discount la care se face referire in prezentul contract este cea comunicata de Avon pe site-ul Avon: www. Pe perioda de valabilitate a acestui contract.avoncosmetics. «««««««««. 4. din «. in urmatoarele 3 campanii. Comenzile mai mici de 120 RON nu sunt luate in calculul Onorariului Liderului de Vanzari. pentru comenzile lansate in nume propriu cu valoare de minim 120 lei. in primele 3 campanii de la rezilierea Liderului. «. 4.AVON COSMETICS (ROMANIA) S.5. onorariul acestuia din urma.L. Prezentul Act aditional constituie parte integranta din Conventia civila privind activitatea liderului de vanzari nr. prezentul Act aditional a fost semnat la data mentionata la inceput.2.Pentru comenzile Reprezentantilor recrutati de un Lider care se reziliaza din structura Liderului semnatar al acestei Conventii. Director General Razvan Diratian 3 . IN PREZENTA AMBELOR PARTI...PFI _________________ _________________ S. Reprezentantii proveniti din structura Liderilor de Vanzari reziliati. va fi calculat ca si in cazul in care Liderul nu a fost reziliat. Celelalte dispozitii ale Conventiei raman neschimbate.ro.2. nu vor fi luati in calcul la numarul de Reprezentanti activi si la cuantumul total al comenzilor pentru confirmarea Coordonatorului. Liderul de Vanzari va avea un discount de minim 25%.2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.