Sunteți pe pagina 1din 4

Mormâ ntul lui Charles Baudelaire Paul Verlaine - Arta Poetica

Subpă mâ nteanul templu prin gura-i idolatră


Ci numai muzica s-o desmierzi.
De sepulcrală cloacă rubin şi zoaie bâ nd
Un bot de zeu Anubis divulgă 'ntreg flambâ nd
Precumpaneasca, deci, vers impar,
În joasă ră utatea cu care crâ ncen latră Mai vag în aer, fara habar,
Usure ce-i, tot usor îl pierzi.
Sau noul gaz cum toarce o flacă ră mulatră
Prea multelor oprobrii ştergar aceasta blâ nd Nu te-avâ nta cuvâ ntul sa-l alegi
Dezvă luie un pubis nemuritor umblâ nd
De nu ti-e arma putin dispret:
Dintr-un fanal în altul buimac şi fă ră vatră
Câ ntul de-i tern e cel mai de pret;
Ce foi uscate 'n burguri fă ră votive seri Precisu-i nepresis: privilegi.
S-o bine mai cuvâ nte încâ t prin adieri
Pe marmura zadarnic a lui Baudelaire să -şi Priviri ascunse dupa-un voal,
culce Ziua ce tremura-n amiezi,
Stelele limpezi care le vezi
Din nou învă luita absenţă în fiori
Ea Umbra-i tutelară otrava noastră dulce În cerul serii, autumnal!
De respirat aşijderi unei mortale flori.
Ca numai Nuanta e de folos.
Nelinişte Iata Culoarea. Nu – nicidecum!
Singura Nuanta, mai stie-acum
Nu vin în seara-asta să -ţi birui trupul, fiară De vis sa lege vis sfiicios!
În care-o gintă -şi mâ nă pă catul, nici să -asmut
În pletele-ţi impure o patimă amară ,
Fugi dar de crima ce-o Poanta e,
Plictisul incurabil ce-l vă rs într-un să rut.
Spiritul crud si Râ sul impur,
Cer patului tă u somnul adâ nc şi fă ră umbre Lacrimi smulg ele si din Azur,
Plutind sub remuşcarea cu pluş deconcertant, Asta fiertura de be-he-he!
Ş i-n care guşti ecoul minciunii tale sumbre,
Tu care ştii ca morţii mai mult despre neant. Ia elocinta, strâ nge-o de gâ t!
N-ar strica – tot esti în forma azi–
Că ci Viciul, care-mi roade nobleţea din
vechime, Rima în ape cuminti s-o scalzi,
Mi-a pus ca ţie semnul sterilită ţii sale, Ca nu-si face iar de cap – dar câ t?!
Ci-n timp ce sâ nu-ţi rece ascunde protector
De-atâ ta Rima, zau ca mi-e sila!
O inimă neatinsă de colţii vreunei crime, Ce copil surd sau care nebun
Eu fug sleit şi palid, gonit de giulgiuri pale,
Ne-a dat veriga asta drept bun,
Ş i nu pot să dorm singur de spaimă că -am să
mor. Vadit fier vechi de-o freci cu-o pila?!

Ci numai muzica, tot mereu!


Stihul tau fie-acel zburator În strai de vis, stralucitor,
Ce-si ia avâ nt din cei ce mor Si-nalta porti boltite si arcuri tari, usor,
Spre noi iubiri, spre-un nou empireu. În rosul aur din pahare,
Ca soarele ce-apune pe cerul plin de
Versul tau fie o aventura, nori.
Vâ ntului sora-n zori si-n perind,
Menta si cimbru, câ mp înflorind… Si opiul mareste ce-i fara de hotare,
Sa stii ca restu-i literatura! Tot întinzînd nemarginiri.
El vremii si placerii le stoarce adînciri;
Charles Baudelaire - Tristetea Cu-ntunecata nepasare
Încarca inimi peste daraua de iubiri.
lunii
Dar ele n-au puterea ce-o are doar
În asta seara luna viseaza mai trîndava,
veninul
Ca o frumoasa care în perini s-a culcat,
Din ochii tai, din ochii verzi,
Si-si mîngîie cu mîna-i usoara, în
Lac unde-n tremur chipu-mi stînd
zabava,
rasturnat, îl pierzi...
Cînd atipeste, sînul rotund si despuiat.
Cînd visul meu, seninul,
Amar si-adapa turma în apele lor verzi.
Pe umeri de matase o poarta moi
nametii,
Dar ele nu-s asemeni cu vraja ta
Cînd moare istovita de lungul ei lesin,
grozava,
Si ochii-i dusi pe albe vedenii ale vietii,
Cu-al tau sarut muscînd cumplit,
Le suie-nfloritoare spre cerul ei senin.
Ce-neaca în uitare un suflet catranit,
Si-n valuri revarsînd otrava,
Si cînd ades pe lume, de-aleanul ei
Pîna-n limanul mortii mi l-au
patrunsa,
rostogolit!
Îsi lasa ca sa pice o lacrima ascunsa,
Doar un poet cucernic, dusman al
somnului, George Bacovia-Amurg violet

Ia lacrima palita, în palme o aduna Amurg de toamnă violet ...


Ca pe-un opal cu ape ce licare, s-o puna Doi plopi, în fund, apar în siluete
În inima, departe de ochii soarelui. -- Apostoli în odă jdii violete --
Orasul e tot violet.

Charles Baudelaire – Otrava


Amurg de toamnă violet ...
Pe drum e-o lume lenesă , cochetă ;
Sa-mbrace stie vinul speluncile
Multimea toată pare violetă ,
murdare
Orasul tot e violet. Nu ră sună pe trotuare
Decâ t paşii celor care merg ţinâ ndu-se
Amurg de toamnă violet ... de mâ nă ,
Din turn, pe câ mp, vă d voievozi cu Numă râ nd
plete; În gâ nd
Stră bunii trec în pâ lcuri violete, Cadenţa pică turilor de ploaie,
Orasul tot e violet. Ce coboară din umbrele,
Din burlane
George Bacovia-Plumb Ş i din cer
Cu puterea unui ser
Dormeau adâ nc sicriele de plumb, Dă tă tor de viaţă lentă ,
Si flori de plumb si funerar vestmint -- Monotonă ,
Stam singur în cavou... si era vint... Inutilă
Si scirtiiau coroanele de plumb. Ş i absentă ...

Dormea întors amorul meu de plumb În oraşu-n care plouă de trei ori pe
Pe flori de plumb, si-am inceput să -l să ptă mâ nă
strig -- Un bă trâ n şi o bă trâ nă -
Stam singur lâ ngă mort... si era frig... Două jucă rii stricate -
Si-i atirnau aripile de plumb. Merg ţinâ ndu-se de mâ nă ...

Ion Minulescu-Acuarelă Alexandru Macedonski


Rondelul rozelor ce mor
În oraşu-n care plouă de trei ori pe
să ptă mâ nă E vremea rozelor ce mor,
Oră şenii, pe trotuare, Mor în gră dini, si mor si-n mine --
Merg ţinâ ndu-se de mâ nă , S-au fost atâ t de viată pline,
Ş i-n oraşu-n care plouă de trei ori pe Si azi se sting asa usor.
să ptă mâ nă ,
De sub vechile umbrele, ce suspină În tot, se simte un fior,
Ş i se-ndoaie, O jale e în orisicine.
Umede de-atâ ta ploaie, E vremea rozelor ce mor --
Oră şenii pe trotuare Mor în gră dini, si mor si-n mine.
Par pă puşi automate, date jos din
galantare. Pe sub amurgu-ntristă tor,
Curg vă lmă saguri de suspine,
În oraşu-n care plouă de trei ori pe Si-n marea noapte care vine,
să ptă mâ nă Duioase-si pleacă fruntea lor... --
E vremea rozelor ce mor.

Alexandru Macedonski
Rondelul lunei

Desi pe cer e-aceeasi luna-


Dar unde e cea de-altadata
Minciuna vietei ce mă -mbata-
E azi o altfel de minciuna.

Ca si atunci, duios rasuna


Cavale-n noaptea instelata,
Si-n cer zambeste-aceeasi luna-
Dar unde e cea de-altadata?

A ei lumina argintata
Cu roze albe mă -ncununa,
Si canta tot pe vechea struna,
Dar pentru mine e schimbata,
Desi pe cer e-aceeasi luna.

S-ar putea să vă placă și