Sunteți pe pagina 1din 2

Hncu Maria Iulia PIPP, an II, gr 1

Tehnica viselor
Tehnica viselor este metoda prin care copilul i las n voie imagina ia s lucreze pentru a exprima ceea ce a gndit c poate face el n viitor (Breben, 2007 : 301). Obiectivul urm rit este dezvoltarea limbajului i a situa iilor de comunicare, stimularea imagina iei prin crearea de situa ii comparabile cu cele existente n via a real . Metoda este mai bine aplicat n activit i de grup, caz n care presupune mau multe etape. Mai nti, educatorul va organiza copiii n grupuri echilibrate numeric. Se va prezenta apoi tema de lucru, fiecare dintre grupuri avnd un specific. Spre exemplu, n cadrul temei Mijloce de transport, copiii i pot imagina care sunt mijloacele de transport ale viitorului, primul grup ndeplinind rolul fabrican ilor de mijloace de transport mici, al doilea grup al fabrican ilor de mijloace de transport mari, al treilea grup al factorilor de decizie, al patrulea grup al c l torilor i a a mai departe (Chaiken, Genya, 2000 : 24-26). Li se exemplific posibilit ile de realizare a activit ii, acestea putnd fi modele din plastilin , desene sau expuneri dramatice. (Lisievici, 2010 : 22) A treia etap reprezint explorarea visului. n grup, copiii i imagineaz variantele posibile, dezbat varianta cea mai bun pentru ei i colaboreaza pentru realizarea sarcinii de lucru. La final, fiecare grup i prezint rezultatele ob inute. Se discut la nivelul grupei despre fiecare posibil scenariu, abordndu-se i perspectiva realistic a lucrurilor. Aceast sarcin poate fi realizat i ca o a doua activitate n cadrul grupurilor de lucru, n func ie de timpul disponibil. Metoda este una stimulativ , care activizeaz copiii, att prin colaborare ntre membrii grupului, dar i prin competi ie la nivelul grupurilor, i le permite s fie creativi i s dep esc grani ele realului. Nu exist loc de critic , nimic nu este imposibil, ns tehnica viselor permite realizarea unei paralele ntre real i imaginar, ntre posibil i imposibil. i nu n ultimul rnd, aceast metod stimulez buna dispozi ie.

Hncu Maria Iulia PIPP, an II, gr 1

Bibliografie: y Breban, Silvia coord, Metode interactive de grup Ghid metodic. 60 de metode i 200 de aplica ii practice pentru nv y Group, 2000 y Lisievici, Petru, Suport de curs pentru disciplina Teoria i metodologia instruirii, Universitatea Spiru Haret,Bucure ti, 2010 mntul pre colar, editura Arves, Craiova, Chaiken, Stacie, Genya, Alexis, Fun ways to teach children, Crown Publishing