Sunteți pe pagina 1din 110

PSIHOLOGIE APLICAT PENTRU NIVELUL MEDIU I AVANSAT Autor: PLE CA LIVIU CUPRINS Introducere Capitolul 1 - Flexibilitatea n rela ii Capitolul

2 - Sentimentul personalit ii i rela iile familial autoritare Capitolul 3 - Resentimentul social i familial Capitolul 4 - Nevoile de putere Capitolul 5 - Din tr s turile Eului infantile Capitolul 6 - Sentimentul stimei de sine Capitolul 7 - Credibilitatea mesajelor Capitolul 8 - Tehnici de manipulare Capitolul 9 - Diferen a dintre reac ie i r spuns Capitolul 10 - Din comunicarea timizilor INTRODUCERE Materialul pe care urmeaz s l cite ti a luat na tere n urma unui efort complex de n elegere i sim ire a unor procese psihice relevante pentru devenirea ta n via . Nevoia prezent rii clare i pe n elesul oricui a unor procese psihice existente la majoritatea oamenilor am n eleso citind grele i aride c r i de psihologie. Procese psihice pe care oricine poate s le n eleag stau asfixiate de termeni savan i, exprim ri greoaie, lips de unitate i claritate. A trebuit s filtrez prin suflet tot ceea ce am tr it i adunat ani ntregi din experien e personale, altele tr ite ca spectator, idei mpr tiate prin mai multe lucr ri, articole, intui ii i lungi discu ii pentru ca apoi s scriu la nivelul de cunoa tere al omului simplu, care are nevoie s n eleag de ce sa intmplat a a i nu altfel. Toate capitolele respir aerul unui stil personalizat: clar, concis, concentrat, simplu, la nivelul de n elegere a oricui. Fiecare fraz scris este rezultatul unui laborios proces de sim ire, culegere, prelucrare, eliminare, simplificare, clarificare, ad ugire i expunere a sute de idei aruncate n mii de pagini de carte i experien e cotidiene. Cu toate c eu personal realizez impactul deosebit al informa iilor prezentate asupra vie ii de zi cu zi, dup ce am recitit textul am n eles c doar din citit nu se poate. Numai dup ce treci printro experien de via po i da valoare unei informa ii pe care poate ai tiuto i nainte, dar pe care ai desconsiderato. ntr adev r, faptul c mam str duit s scriu un text psihologic folosind limbajul cotidian poate a f cut textul u or de n eles i clar. Dar aceast u urin a cititului se poate transforma ntrun inamic al maximei valoriz ri a informa iilor prin neaten ie i superficialitate. Nu te l sa p c lit de limitele cantitative ale capitolelor. Cite te fiecare fraz atent, la cuvnt, deoarece pe lng informa iile de psihologie aplicat , sunt sute de nuan e camuflate a teapt s le descoperi. Vei vedea, pe m sur ce parcurgi materialul, c propria devenire depinde n mare m sur de tine nsu i, c i alegi singur nivelul de dificultate al jocului vie ii n care te lansezi, c n mare m sur , n func ie de a tept rile pe care le ai n via , tu ai libertatea de a alege daca vei fi fericit ori nu. i vei descoperi ct de puternic e ti de fapt, asupra propriei vie i, dar i a altora, folosind informa iile psihologice prezentate n aceast carte. Exceptnd condi ion rilor sistemice care ac ioneaz asupra cadrului vie ii tale, e ti singurul

responsabil de rezultatele ob inute n urma deciziilor pe care leai luat n folosirea informa iilor prezentate n aceast carte, deoarece tu e ti acela n m sur s alegi n ce scopuri vei folosi informa ia psihologic . Am f cut aceast precizare deoarece la finalul acestei c r i vei fi posesorul unei cunoa teri care te va face mai puternic dect ai fost vreodat i va ine doar de propria ta con tiin dac aceast putere va fi folosit n sens pozitiv sau negativ. La final doresc s mul umesc prietenilor mei pentru pasiunea i deschiderea de care au dat dovad n decursul discu iilor noastre cu subiect psihologic i n mod deosebit lui Vlad Popescu, omul care ma ajutat, sprijinit i consiliat cu r bdare i profesionalism ori de cte ori am avut nevoie. De asemenea, dedic aceast carte mamei mele, pentru ndrumarile i suportul necondi ionat pe care mi lea acordat constant dea lungul anilor. Bucure ti, Iunie 2008 Capitolul 1 - Flexibilitatea n rela ii n fiecare zi auzi despre faptul c e ti responsabil pentru via a ta, c i decizi viitorul, c e ti st pn pe ce vei face i cum vei tr i. Iar pentru a sus ine aceste afirma ii i se spune mereu Schimb i atitudinea!. n pres , la televizor, n reclame, i se cere insistent: Schimb i atitudinea!. Afirma ia despre importan a atitudinii i a controlului este corect . Dar schimbarea unei atitudini este dificil de realizat din cel pu in dou motive: schimbarea cere timp i apare n urma unei puternice motiva ii i apoi nu este foarte clar ce este aceea o atitudine, ce realit i interioare desemneaz acest cuvnt. n elegi c trebuie s schimbi ceva din fiin a ta, un dat fundamental al modului n care vezi i percepi realitatea nconjur toare, dar ce anume trebuie s schimbi, r mne un mister. Schimbarea atitudinii nu este u or de realizat, deoarece nseamn o introspec ie, o c l torie n tine nsu i pe care nu ndr zne ti, nu crezi c po i s o faci. Spre exemplu, exist diverse atitudini pe care le po i n elege i schimba relativ u or : atitudinile indiferente fa de mediu i cele fa de problemele comunit ii n care tr ie ti. La nivelul rela iilor interumane, atitudinile pe care le po i practica sunt numeroase, dar trei atitudini sunt fundamentale: Implicareafec iunecooperare Agresivitatecinismduritate Rezerv indiferen retragere. La nivelul raporturilor interumane, ndemnul schimb i atitudinea l po i concretiza i pune n aplicare prin adoptarea uneia dintre cele trei atitudini fundamentale. Vei alege o atitudine de implicare, rezerv sau agresivitate n func ie de personalitatea celuilalt i de interesele pe care le ai de realizat. i spuneam c n general este greu s n elegi ce anume din interiorul t u po i s schimbi i n ce m sur . Practic, prin programul de via dezvoltat nc din primii ani de via , teai nv at s exprimi permanent doar o atitudine din cele trei enumerate, celelalte dou a teptnd n stare latent , activarea lor fiind ns oricnd posibil . Aceasta este i situa ia cel mai des ntlnit : majoritatea oamenilor manifest m permanent o atitudine, completat uneori de celelalte dou atitudini latente, dar pline de via . Un mic procent manifest m permanent

toate cele trei atitudini, dar nu con tient, dup criterii ra ionale, ci instinctiv, haotic. Nici chiar acele persoane care iau exprimat n diverse situa ii aceste trei atitudini de baz nu ar putea explica ra ional de ce au adoptat o atitudine sau alta ntrun context dat. Revenind la problema pus , cum s i schimbi atitudinile n func ie de interesele pe care trebuie s le realizezi, dac ele sunt latente n incon tient? Dificultatea provine din faptul c ceea ce trebuie s schimbi este ascuns, ferit de privirile curioase ale con tientului i c aceast schimbare poate surveni doar dup ce con tientizezi atitudinile latente din incon tient. De aceea, nainte de a i ar ta ce informa ii po i folosi din cunoa terea celor trei atitudini, vreau s n elegi ce nseamn ele i care este calea g sirii lor. A. Atitudinea de implicare Atitudinea de implicare este un adev rat mod de a percepe via a i totodat un r spuns la provoc rile acesteia prin prisma anumitor nevoi nscrise n programul t u de via : nevoia de siguran , nevoile de a fi pl cut, necesar, dorit, iubit, acceptat, binevenit, aprobat, ajutat, protejat, ngrijit, c l uzit etc. Pentru a i satisface aceste nevoi e ti nevoit s te integrezi social, s faci parte dintro colectivitate, comunitate sau grup, s accep i un anumit nivel de conformism social. Psihanalista culturalist Karen Horney define te un tip de personalitate plecnd de la tr irea vie ii prin prisma atitudinii de implicareafec iunecooperare : Din cauza naturii nediscriminative a trebuin elor sale, tipul docil va fi nclinat s i supraevalueze afinit ile i interesele pe care le are cu cei din jurul s u i s nu ia n seam factorii separatori.()El ncearc n mod automat s tr iasc pe m sura a tept rilor celorlal i sau a ceea ce crede el a fi a tept rile lor, pierznd adesea din vedere propriile sale sentimente. Devine altruist, gata de autosacrificiu, nepreten ios, cu excep ia nem rginitei sale dorin e de afec iune. (...) nu i consult propriile sentimente sau judecata proprie, ci d orbe te altora ceea ce el este mpins s doreasc de la ei, i este profund zguduit dac recompensele nu se materializeaz .()Orice dorin de r zbunare sau triumf asupra cuiva este profund reprimat , nct el nsu i, adesea, se minuneaz ct de u or de conciliat este i c niciodat nu nutre te pentru mult vreme resentimente. O tr s tur tipic face parte din dependen a sa general de ceilal i. Este vorba de tendin a sa incon tient de a se evalua pe sine dup ceea ce gndesc ceilal i despre dnsul. Stima fa de sine nsu i cre te sau scade n raport cu aprobarea sau dezaprobarea lor, n raport cu afec iunea sau lipsa lor de afec iune. De aceea, orice respingere este realmente catastrofal pentru el (...), orice critic , respingere sau neglijare este un pericol terifiant, iar el poate face cel mai deplorabil efort de a rec tiga bun voin a persoanei care astfel la amenin at.() Adesea iubirea i apare acestuia drept singurul scop pentru care merit s lup i i s tr ie ti. Via a f r iubire i se pare anost , inutil , de art . (citatul 1) Satisfacerea nevoilor care stau la baza atitudinii de implicare presupune modelarea caracterului n conformitate cu normele societ ii: trebuie s devii sensibil la nevoile semenilor, altruist, recunosc tor i generos, p strnd ns mereu vie speran a reciprocit ii. Pentru nevoile fundamentale pe care trebuie s i le satisfaci i pentru realizarea scopurilor obiective pe care i leai propus, atitudinea de implicare este cea mai bun alegere deoarece te va nzestra cu cele necesare: ini iativ , efort con tient, flexibilitate, planificare, ac iune, meticulozitate, acceptarea riscului, pragmatism, concentrarea asupra scopului i deschiderea spre schimbare . n schimb, lipsa de agresivitate te va frustra de fermitate, hot rre i ndr zneal , ceea ce i va reduce din reu ite i va face posibil acceptarea con tient a inferiorit ii fa de ceilal i. Integrat fiind ntrun sistem rela ional, sentimentul stimei de sine va cre te sau scade n raport

cu p rerea celorlal i despre tine, n raport cu afec iunea sau lipsa lor de afec iune. De i respingi valorile atitudinii agresive vei admira totu i n secret oamenii care manifest egoism, putere, lips de scrupule, orgoliu. Descoperim o diversitate de tendin e agresive puternic reprimate. n contrast net cu aparenta hipersolicitudine, dai peste o nemiloas lips de interes fa de ceilal i, atitudini de sfidare, tendin e incon tiente de parazitare sau exploatare, nclina ii de ai controla i manipula pe ceilal i, trebuin e nenduplecate de a excela sau de a se bucura de succese vindicative. (citatul 2) Reprimarea atitudinilor complementare de rezerv i agresiune o va nt ri pe cea dominant , adic de implicare. Sentimentul dominant al implic rii este iubirea prin care i satisfaci trebuin ele de a iubi i de a fi iubit, dar i tendin ele agresive refulate travestite n atitudinea dominatoare. B. Atitudinea agresiv Atitudinea agresiv este modul n care percepi, n elegi i r spunzi provoc rilor vie ii prin prisma deficitelor de securitate i ale func iei afective care n final poten eaz i nt resc vizibilele trebuin e ale Eului: trebuin ele de succes, prestigiu, putere, importan , afirmare, impunere, ambi ie, control, de a atrage aten ia, posesiune i dominare (numesc aceste trebuin e ale Eului raportndum la ierarhizarea trebuin elor gndit de Maslow). Acest deficit de securitate care va cre te trebuin ele Eului de cele mai multe ori nu este justificat de situa ia real n care te afli n societate sau natur , fiind rezultatul subiectiv al percep iei i apercep iei negative i al proiec iei agresivit ii incon tiente acumulate care schimb n mintea ta raportul de for e ostile poten ial distructive. Percep ia i apercep ia negative vor fi sus inute i de sensibilitatea i hipersensibilitatea specifice care te vor face s resim i puternic amplificat ostilitatea semenilor i s te ndoie ti de adev ratele lor inten ii. Deoarece trebuin ele Eului sunt puternic alimentate i de deficitele trebuin elor sociale ale func iei afective, un izvor al agresivit ii este frica, teama, emotivitatea, native sau nva ate. Deficitele de securitate i ale trebuin elor sociale, apercep ie negativ i proiec ia agresivit ii, hipersensibilitate i cre terea deficitelor de realizare a trebuin elor Eului fac toate parte din lumea interioar ascuns , niciodat dezv luit n societate a tuturor acelora care iau facut din dictonul homo homini lupus un mod de a r spunde la stimulii i provoc rile vie ii. Dar s nu crezi c atitudinea agresiv trebuie deconsiderat doar pentru c cei care o practic nativ sunt clien ii poten iali pentru edin ele de terapie ale psihologilor i psihiatrilor de pretutindeni. Atitudinea agresiv trebuie s fac parte din arsenalul t u de lupt i reu it pe termen lung n via , deoarece te va dota cu multe din calit ile necesare succesului: siguran , fermitate, hot rre (mai exact supercalitatea numit hot rre va fi c tigat dup accesul la viziunea privind scopurile, realiz rile i aptitudinile n via ), ndr zneal , vitalitate i energie, puterea de a rezista e ecurilor i nemplinirilor, capacitatea deciziei rapide i flexibile, continu perseveren , refuzul accept rii compromisurilor ca iluzii ale naint rii, acceptarea unui statut social inferior, rezisten a la lipsuri alimentare, materiale i morale, ndrjire pe termen lung (religios, moral sau material), vigoare i antrenarea corpului prin sport de performan i de ntre inere, fanatism misticreligios, material i etic, proactivitate i sus inerea ac iunii indiferent de obstacole.

Dau din nou cuvntul lui Karen Horney care pornind de la atitudinea de agresivitatecinismduritate define te un tip de personalitate mult dorit i aplaudat de etica afacerilor: Tipul agresiv ia drept de la sine n eles faptul c orice om este ostil i refuz s admit contrariul. Pentru el via a este o lupt a tuturor mpotriva tuturor i e vai de oaie n mijlocul lupilor. Trebuin ele sale deriv n esen din sentimentul s u c lumea este o aren n care, n sens darwinist, numai cel mai bine adaptat supravie uie te, iar cel puternic l anihileaz pe cel slab. (...), n orice caz, legea suprem este urm rirea interesului personal. De aceea trebuin a sa prim devine una de control asupra celorlal i. Orice situa ie sau rela ie este privit din punctul de vedere al lui ce pot eu scoate din asta?, fie c este vorba de bani, prestigiu, rela ii sau idei. Individul nsu i este con tient sau semicon tient convins c toat lumea ac ioneaz n felul acesta i c ceea ce conteaz este s-o faci mai eficient dect ceilal i. Pentru el iubirea joac un rol neglijabil. Nu n sensul c nu sar ndr gosti niciodat (...), dar ceea ce este pentru el de prim nsemn tate este s aib o pereche eminamente avantajoas , al c rei farmec, prestigiu social sau avere s i poat nt ri propria pozi ie. Nu vede nici un motiv pentru care s aib considera ie fa de ceilal i. Tabela sa de valori este construit prin prisma filosofiei junglei. Puterea face dreptul. Destul cu omenia i mila. Homo homini lupus. (citatul 3) C. Atitudinea rezervat Atitudinea rezervat este modul n care percepi i r spunzi vie ii prin prisma deficitelor de siguran i securitate, dar spre deosebire de situa ia descris mai nainte, unde puteai opta pentru o implicare social variat agresiv , datorit unui deficit de vitalitate i energie incon tient preferi s te retragi n carapacea i n universul t u. Ascetismul laic este o variant . Sunt puternic accentuate nevoile de independen , singur tate i superioritate. Karen Horney descrie pe scurt caracteristicile atitudinii rezervate: Crucial este trebuin a lor interioar de a pune o distan emo ional ntre ei n i i i ceilal i. Mai precis, este vorba de hot rrea lor con tient i incon tient de a nu se l sa implica i emo ional n rela ia cu ceilal i, n dragoste, lupt , cooperare sau competi ie. Ei trag n jurul lor un fel de cerc magic n care nimeni nu poate p trunde. Printre cele mai frapante este trebuin a de autonomie i un mod mai precar de a i men ine autonomia este acela de a- i restrnge, con tient sau incon tient, trebuin ele. O alt trebuin accentuat este trebuin a de singur tate. De regul , el prefer s munceasc , s doarm , s m nnce singur. i displace s mp rt easc vreo tr ire. (...) El nu dore te s fie implicat, nu are nevoie de nimeni, nu le permite celorlal i s se amestece n via a lui sau s l influen eze. Exist tendin a principal de a suprima orice sentiment, ba chiar de a-i nega existen a. (citatul 4) L snd la o parte condi ion rile psihologice deficitare, atitudinea rezervat te va preg ti pentru via cu cteva atuuri foarte importante: independen a i autonomia fa de condi ion rile sistemice dac e ti un ascet laic, cre terea libert ii interioare i de ac iune, excelen a n rela iile interumane prin practica diploma iei i evitarea capcanelor de rela ionare cu indivizii problem i Eurile infantile. Poate vei constata cu oarecare mirare c atitudinea rezervat este aceea care i va aduce cele mai bune rezultate n rela iile interumane. Implicarea i agresivitatea sunt cele uzual folosite de mai toat lumea, pe cnd rezerva este o raritate. Atitudinea rezervat este esen a diploma iei. Exist oameni care au o diploma ie nativ , nn scut . Rela iile lor cu toat lumea sunt excelente i chiar i mir m cum evit certurile sau nen elegerile. To i ace ti oameni

deosebi i se ghideaz n tot ceea ce fac dup atitudinea rezervat . Pu i n contact cu diverse interese i grupuri de influen , ei trebuie s tie cnd s se implice i cnd s se retrag , f r a crea senza ia oportunismului i urm rind n acela i timp scopurile stabilite de organiza iile lor. Pentru tine, cea mai bun solu ie este s descoperi atitudinea rezervat latent , cu miile ei de nuan e de la cei care o practic zilnic, f r efort ori con tientizare a st rii lor. n fine, cea mai puternic , cvasinecunoscut i important manifestare a atitudinii rezervate o po i g si n fermitatea r spunsurilor generice date vie ii i Sistemului din pozi ia retras a ascetului laic. Ascetul laic este individul care de i tr ie te, munce te n i pentru societate, familist convins, se afl ntr-o continu lupt cu iluziile i predetermin rile sistemice nl n uitoare. Refuznd minciunile propagandei autoritare i democratice, respingnd momelile destinate rolului de participant n societatea consumatorist , prin disciplin , gndire, inteligen sistemic i n elegere a vie ii, ascetul laic ajunge s tr iasc o via natural i n conformitate cu legile divine instituite de Dumnezeu. Asce ii laici, de i n paralel cu agresivitatea exprimat printr-o s lbatic autodisciplin , independen i autonomie, practic i o atitudine de ndrjit neimplicare social , sunt din punct de vedere al Sistemului i al oamenilor din umbr carel ntre in evenimente ra ionale previzibile pe care este bine s nu le scapi din vedere. Iar i nu este mai pu in adev rat c asce ii laici sunt constitui i din acela i material uman de o fanatic autonomie i independen (ra ionali ti mistici) ca al oamenilor de Sistem, puse ns n slujba Con tiin ei Proprii i Universale. Cuvintele: neputin , ostilitate, izolare, definesc sintetic cele trei atitudini explicate. Cele trei direc ii nu apar n realitate pure, ci combinate, nl n uite, ns atitudinea predominant i va determina conduita n societate. Astfel, dac predominant apar ii implic rii, totu i vei putea manifesta nclina ii spre agresivitate i o trebuin de izolare. Dac predominant apar ii agresivit ii, vor ap rea tendin e de docilitate, supunere i dorin a de afec iune. i este de a teptat c dac predominant e ti rezervat, latent vei fi i ostil i dornic de afec iune. Atitudinile mai pu in evidente nu sunt neaparat i mai pu in influente. Uneori n timpul vie ii, atitudinea predominant se poate schimba, sub imperativul unor experien e dramatice i al unor procese interioare, schimbarea depinznd de ct de puternic a fost imprimat n incon tient un anumit tipar. 1. Prima informa ie pe care o po i folosi din aplicarea celor trei atitudini este c i po i nfrunta propriul destin i rescrie propria istorie. No iunile de destin i soart au fost impuse ca fiind acea predeterminare a cursului vie ii tale, f r posibilitatea vreunei schimb ri. Prin interpretarea unor fenomene cosmice, date calendaristice, vise, ntmpl ri din lumea animal ,etc, exper ii con tiin ei magice dinainte stabilesc, f r putin de schimbare, care i cum i va fi via a. Puterea ta n modificarea propriului destin prezis ar fi limitat la aspecte neesen iale ale vie ii. No iunile de destin, soart , fatalitate, rencarnare sunt nc larg acceptate i folosesc pentru a g si r spunsuri la diverse intrebari filosofice existen iale. Contrar acestor doctrine, tiin a aduce prob dup prob c nu depinzi ntr-un mod fatal de factori exteriori, i c po i s - i decizi i s urmezi drumul pe carel dore ti. tiin a aduce n sprijinul t u explica ia c anumite situa ii din via a ta se ntmpl , se repet i pot fi prezise deoarece exist legi foarte precise care guverneaz realitatea social-natural nconjur toare i

sufletescinterioar . M rul nu cade din copac pentru c a a ia fost prescris s cad , ci pentru c se manifesta o lege care guverneaz p mntul: legea gravita iei. Cunoa terea acestor legi fizice, biologice, matematice, sociale i va permite s i mbun t e ti via a, s i cre ti durata vie ii i s n elegi cum func ioneaz lumea natural i uman . n ceea ce prive te momentele importante din via a ta, acestea sunt supuse unor legi psihologice i sociale deosebit de puternice care ac ioneaz nencetat. Dea lungul vie ii, gndirea i tr irile tale suflete ti evolueaz dup legi din care multe au fost deja descoperite. nc de la nceputul secolului, Jung descoperea o lege psihologic conform c reia indivizii prea introverti i sunt atra i cu o putere extraordinar de obiectele exterioare. Dac acest obiect este o persoan de sex opus, ntlnirea celor doi se finalizeaz deseori cu o rela ie de durat . Ai v zut probabil n ac iune aceast lege i tii c nu d gre . Dar cei ce nu o cunosc ce vor spune? Asta a fost soarta. Nai ce s faci!. n urma studiilor psihosociologice s-a descoperit o alt lege interioar care ne guverneaz : ntlnirea dintre o femeie dependent de al ii, slab i un b rbat insuficient maturizat emo ional (de exemplu un Eu infantil) poate duce la rela ii autoritariste. Via a unei femei ntr-o rela ie autoritarist nu este tocmai pl cut . Dar pn s cite ti aceste rnduri ce spuneai? A a ia fost destinul!. De multe ori oamenii mor pentru c au nc lcat legile umane i biologic-naturale care guverneaz aceast lume. Nici o mil nu se manifest pentru asemenea nc lc ri. Necunoa terea legilor nu este acceptat de Mama Natur drept scuz . n fa ei, considerentele morale, financiare, umane ori religioase nu conteaz , iar efectele pot fi deosebit de grave dac ai nc lcat o lege, inclusiv moartea. Din aceste scurte exemple i dai seama c destinul ca predeterminare exist , dar trebuie s -l n elegi ca fiind toate consecin ele actelor tale determinate de cunoa terea sau necunoa terea legilor umane i naturale care i limiteaz op iunile. Prin cunoa terea determin rilor interioare, vei nv a s te fere ti s le ncalci, s evi i reac iile stereotipe tip cauz - efect impuse de aceste legi, s ai o via ct mai fericit i lung . Prin ac iunea proprie i po i alege singur succesiunea cauzeefecte i astfel s i hot r ti responsabil i n cuno tin de cauz via a pe care s o ai. Dar pentru ca acest lucru s devin realitate, mai nti trebuie s ai cunoa terea necesar . S vedem cum te va ajuta cunoa terea psihologic s evi i predestin rile i s i impui propria viziune. O component important a predestin rilor tale este atitudinea. Dup cum deja tii, e ti dotat cu trei atitudini fundamentale: implicare, rezerv , agresivitate. Toate trei i sunt folositoare i necesare deoarece complexitatea vie ii face ca o singur atitudine s nu fie suficient . Fiecare atitudine va determina la un moment dat cum s i percepi pe ceilal i, cum te vei comporta, cum vei gndi, cum i vei dezvolta rela iile cu semenii i n general cum vei r spunde la provoc rile vie ii. Dac adop i o atitudine afectiv , de cooperare, implicare, atunci i vei percepe pe ceilal i ca pe poten iali prieteni, vei fi amabil, interesat i vei putea dezvolta rela ii afective puternice, prin care i vei face prieteni adev ra i. F r atitudinile de rezerv i agresivitate i va lipsi ns siguran a, ncrederea, hot rrea i te vei implica acolo unde nu este cazul. Dac adop i o atitudine rezervat , cei din jur nu te vor interesa prea mult, vei fi mai retras i vei dezvolta rela ii sociale strict conven ionale. Dar f r atitudinile de implicare i agresivitate

vei pierde oportunit i utile pentru noi i te vei lipsi de experien e umane pe care doar participarea io poate da. Dac adop i o atitudine agresiv i vei privi pe ceilal i ca fiind poten iali inamici, buni doar de dispre uit i vei fi bine echipat n societatea competi ional dur n care tr im. Dar vei avea mari probleme n dezvoltarea rela iilor interumane i vei fi poten ial candidat la nc lcarea legilor penale. Fie c i lipse te implicarea i ratezi oportunit i pentru c e ti rezervat fie ai nc lcat legea pentru c e ti agresiv, la un moment dat te vei ntreba dac nu se putea i altfel. Se putea oare s nu fi fost atunci agresiv i s nu se fi ntmplat acea situa ie? Poate c nu ai dorit n acel moment s reac ionezi astfel, dar reflexele formate n ani de atitudine agresiv te-au f cut s ac ionezi f r prea mult analiz a situa iei. Sar fi putut oare s nu ratezi acea oportunitate, pe care nu ai fructificato, deoarece ai fost rezervat? Se putea oare s nu te fi implicat n acea situa ie care ia consumat inutil resursele? La toate aceste ntreb ri, r spunsul este afirmativ. Natura ia pus la dispozi ie trei atitudini fundamentale, dar nc din primii ani de via , n func ie de deficitele sau normalitatea trebuin elor vitale teai ndreptat incon tient spre o atitudine, pe care io vei nsu i pentru tot restul vie ii. Celelalte dou atitudini, de i inhibate, se vor manifesta sporadic, instinctiv, f r s con tientizezi efectele acestor manifest ri. i ct timp aceste dou atitudini sunt latente, nemplinirile tale vor fi evidente, iar posibilit ile tale n atingerea scopurilor reduse. ncearc s con tientizezi i celelalte dou atitudini latente, neactivate. G se tele n interiorul t u i indentific ce schimb ri ar aduce fiecare asupra percep iei oamenilor, stimulilor sociali i naturali, modului t u de a gndi i r spunsurilor necesare atingerii scopurilor propuse. Acest proces de con tientizare va dura cteva luni, poate chiar un an de zile i se va finaliza printro puternic criz de responsabilitate. Vei descoperi c de fapt e ti responsabil pentru prezent i viitor ntro m sur mai mare dect credeai i c libertatea ta de alegere este extraordinar . Libertatea de a alege, de a decide i de a ac iona i apar ine. Nimic nu te mpiedic s spui nu, s accep i sau s refuzi, s te implici sau s te retragi. Senza ia de libertate va fi un stimulent magic: devii mai con tient i poate mai stresat de faptul c puterea ta de a i influen a via a proprie i pe a altora este imens . Dar n acela i timp vei fi mai relaxat, mai siguri pe tine, mai ncrez tor n viitor deoarece tii c ai cu mult mai multe op iuni de a determina acest viitor. Pasul urm tor, care va dura toat via a, va fi s transpui cele trei atitudini n actele i ac iunile tale. Dar doresc s ai a tept ri realiste: nu i va fi u or i vei avea nevoie de toat diploma ia, motiva ia i n elepciunea necesar pentru a combina bine cele trei atitudini. Nu mai l sa atitudinea rezervat s i inhibe fructificarea unor oportunit i, iar atitudinea agresiv latent s izbucneasc atunci cnd nu trebuie. Fii rezervat cnd previziunea unei situa ii nu este clar i fii agresiv prin ac iune, hot rre i fermitate cnd aceasta previziune i este favorabil . i dac pn acum erai doar cooperant i afectuos, de acum nainte vei fi rezervat dac ai dea face cu persoane cu probleme sau personalit i egocentrice. Iar dac ai fost doar agresiv, descoper puterea afectivit ii ca suport al vie ii tr ite n lini te i pace sufleteasc . Nu uita c ai libertatea de a alege atitudinea cea mai potrivit pentru fiecare situa ie din via i restul va veni de la sine.

2. A dou informa ie pe care o ob ii din cunoa terea atitudinilor este c adoptarea uneia sau alteia i va determina tipul de rela ii pe care le vei avea. i asta deoarece atitudinile tale sunt cele care stau n umbra rela iilor tale. Criteriul final al flexibilit ii n rela ii este dat de flexibilitatea n atitudine. Dar deoarece e ti rezultatul unei singure atitudini, deocamdat nu ndepline ti criteriul flexibilit ii n rela ii. Atitudinea este cea care st n spatele form rii percep iei tale despre semeni, a comportamentelor tale, a aten iei pe care le-o acorzi celorlal i, a valoriz rilor pe care le faci, a interesului pe carel ai, etc. i toate acestea se traduc n rela ii. Atitudinea afectiv i va asigura prieteni, atitudinea rezervat va sta la baza rela iilor de interese, iar atitudinea agresiv te va face respectat de cei din jur. De fapt, practicnd atitudinea necesar n func ie de oameni, situa ii i mprejur ri vei dezvolta rela iile cele mai bune, iar prin prisma acestor rela ii vei avea o via social aduc toare de mpliniri i vei putea urca treptele ierarhice ale func iilor. Dar de fapt ce faci? Indiferent de situa ie sau persoan , ai aceea i atitudine pe care iai activato i deprinso dea lungul anilor. i nici nu i dai seama ce altceva ai fi putut s faci, deoarece de celelalte dou atitudini nici nu e ti pe deplin con tient. Doar experien a, sfaturile altora sau intui ia te fac s ai din cnd n cnd i alt atitudine dect cea tradi ional . Aten ie ns : inflexibilitatea n atitudine poate fi scump platit n viitor. Rela iile pe care le vei dezvolta n timp nu vor fi suficient de puternice pentru a- i asigura schimbul de informa ii sau protejarea intereselor dorite, iar problemele vor ap rea. n m sura n care rela iile umane pe care leai ini iat i dezvoltat sunt un factor decisiv n devenirea ta pe toate planurile, flexibilitatea n atitudine devine unul dintre criteriile cele mai importante pentru reu ita ta n via . n fiecare zi dai peste o mare diversitate de oameni, cu personalit i, caractere i stiluri foarte diferite. i cu fiecare dintre ei comunici, schimbi idei, impresii, informa ii, petreci timp mpreun . Toate acestea creaz o rela ie, dar n acela i timp sunt sus inute de o rela ie. Dezvoltarea sau existen a unei rela ii ntre tine i ceilal i este scena pe care apar i dispar ideile i informa iile. Deci interesul n dezvoltarea unor rela ii care s i asigure o bun comunicare, un proces optim de schimb al informa iilor este esen ial . Diversitatea oamenilor i stimulilor i impune s fii foarte flexibil i s practici atitudini diferite pentru situa ii, interese i caractere diferite. Uneori se impune s practici o atitudine cooperant , alteori agresiv i ct mai des posibil cea rezervat . 3. A treia informa ie se refer la folosirea atitudinii rezervate fa de oamenii cu probleme. Nu este un secret c din considerente de educa ie, instruc ie, religioase, satisfacerea trebuin elor umane i sociale, integrare n comunitate, realizarea intereselor propuse, etc n majoritatea situa iilor de via manife ti atitudinea de cooperareimplicare i uneori atitudinea de rezerv neimplicare. Din fericire, tr ie ti ntro societate n care valorile acceptate i transmise sunt cele care definesc atitudinea afectiv : iubire, generozitate, c ldur uman , implicare, toleran , acceptare etc. Chiar dac aceste valori nu sunt ntotdeauna confirmate de realitatea zilnic , ele r mn cel pu in la stadiul de aspira ie, de perspectiv a unei vie i tr ite n armonie i pace sufleteasc . Uneori ns este foarte important, dac nu chiar vital s tii s adop i atitudinea rezervat i anume cnd ai de-a face cu persoane dezechilibrate, care sunt creatoare de probleme. O tipologie a personalit ii aduc toare de probleme este greu s io descriu n cteva cuvinte. Aici intr to i aceia care tr iesc sub puterea viciului, sl biciunii, nervozit ii, emotivit ii, nesiguran ei, indeciziei, agresiunii, nehot rrii.

Dac fa de aceste persoane vei manifesta tot atitudinea afectiv , atunci, n timp, ntre tine i aceste persoane se va dezvolta o puternic legatur concretizat printr-o legatur afectiv . Iar problemele lor vor fi aduse n via a ta prin rela ia afectiv stabilit . Un tip cu probleme, nervos, i va manifesta nervozitatea (urlete, scandaluri, nemul umiri, certuri, stress) acolo unde are posibilitatea i anume n cadrul rela iilor pe care le are. Dac are cu tine o rela ie generat de atitudinea de implicare, atunci i va rev rsa produsele nervozit ii asupra ta. Chiar dac nu e ti subiectul i motivul nemul umitului, va trebui totu i s i supor i desc rc rile, s i ascul i problemele i s i temperezi nervii. Aceasta totu i este ceva acceptabil. Dar un astfel de tip se ncarc dea lungul zilelor cu nervozitate din diferite surse, pe care trebuie s io descarce. Nu conteaz persoana: dac ai ghinionul s tr ie ti n rela ii afective cu acest om, datorit atitudinii de implicarecooperare, i vei suporta desc rc rile nervoase. Dar de data aceasta tu vei fi cauza nemul umirilor. Probleme minore, ori pretexte, mici nemul umiri vor fi folosite de nervos pentru a avea motiv s se descarce pe persoana ta. Om civilizat, bine educat, politicos, i vei n elege problemele, l vei ajuta i vei suporta cu stoicism desc rc rile i problemele lui, dar asta pn la un moment dat cnd te vei s tura de stresul suplimentar indus de acest individ. i este de ajuns stresul provocat de miile de aspecte ale vie ii tale, nu mai ai nevoie i de problemele altuia. i vei ncepe s te miri cu ce e ti dator de trebuie s s acumulezi stres i nervi datorit incapacit ii altuia de a i tr i lini tit via a. Urm torul pas va fi s te ntrebi cum s r ce ti rela ia i chiar s o termini cu el. Solu ia este adoptarea unei alte atitudini care este latent n noi: rezerv , retragere, indiferen . Exact cum i spun reclamele acelea abstracte: Schimb i atitudinea i i vei schimba via a. ncetul cu ncetul, vei fi indiferent, rezervat, vei r ci u or rela ia pn cnd, de la sine, acest om problem va ie i din via a ta. n func ie de ct de disperat e ti, po i r ci rela ia brusc i rapid, printro discu ie clarificatoare, dar acest lucru nu constituie o siguran c individualproblem nu se va ntoarce n via a ta. La nceput cu promisiuni i scuze, ca ulterior s fii din nou pretextul desc rc rilor de agresivitate acumulate din situa iile de via reale sau proiectate pe care omulproblem lea ntmpinat. Dup o oarecare experien de via , vei ti instinctiv cnd s adop i atitudinea rezervat i cnd atitudinea afectiv . Un astfel de exemplu mia oferit un cunoscut deal meu, om la aproximativ 40 de ani. Vorbind ntro dup amiaz despre o cuno tin comun , amicul meu mi spune c acesta este un om problema pentru el i prin urmare face toate eforturile de al evita, pentru ca problemele acestuia s nu devin i ale lui. La o astfel de atitudine rezervat se ajunge ns n timp i cu pre ul unor experien e mai pu in pl cute. Pu ini se pot l uda c au fost flexibili n atitudine nc de la nceputul vie ii sociale i astfel flexibili n rela ie. Nu pu ine sunt cazurile cnd confruntat cu indiviziproblem ai avut o atitudine afectiv fa de ace ti indivizi. Dar n timp ai fost dezam git de reac iile primite napoi i ai ncetat rela ia. Unul din motivele forte pentru care ai adoptat atitudinea afectiv este rigiditatea. Programarea cu atitudinea afectiv este att de puternic nct nu i mai po i imagina c pe lume exist nedreptate i indiviziproblem i nu i mai po i da seama c latent, reprimate, mai ai dou atitudini cu care ai fost nzestrat de natur pentru a face fa societ ii: rezerv i agresivitate. A a c singurul t u r spuns la o astfel de situa ie este acceptarea, dragostea, toleran a i n elegerea.

Domeniul rela iilor umane este unul deosebit de dificil, n care experien a se dobnde te n ani de convie uire n societate. De aceea, adoptarea precis a atitudinii rezervate fa de oameniiproblem este o informa ie de cea mai mare nsemn tate dac te afli la nceputul vie ii sociale. Dac vei folosi aceast informa ie i vei practica atitudinea de rezerv , vei fi scutit de multe necazuri i nepl ceri, de timp pierdut n rela ii nefructuoase. 4. A patra informa ie se refer la stabilizarea comportamentului altor persoane prin atitudinea rezervat . O alt problem a atitudinii afective este c n cadrul rela iilor strnse pe care le genereaz i datorit sentimentelor existente oscila iile comportamentale pot fi foarte mari. La fel ca atitudinea agresiv , unde dintro mic nen elegere puteai provoca f ra voie o situa ie exploziv , atitudinea afectiv poate crea cele mai mari modific ri de comportament. Dac ai o rela ie personal , colegial , de afaceri, bazat pe afectivitate, schimb rile bru te de comportament ale partenerului, de genul mi iau toate juc riile i plec pot surveni oricnd. Dintre toate rela iile, cea afectiv este i cea mai delicat , deoarece se bazeaz pe emo iile i sentimentele participan ilor. Cum este firesc s fii sensibil, cel mai mult te r nesc i dor cuvintele i faptele celor pe care i ai aproape. Fie iau n elat a tept rile, fie nu teau ajutat la greu, fie teau min it ori brfit n lips , acestea i multe altele i provoac deziluzii dureroase n suflet. Iar schimb rile tale de comportament vor fi pe m sur . Dac n cazul rela iilor afective care nu servesc unor interese, un comportament brusc deviant nu este o problem , dac ai i interese la mijloc, situa ia se schimb . Ai v zut de multe ori rela ii izvorte din atitudinea de afectivitate care sus ineau n fapt diverse interese: bani, informa ii, folosirea bunurilor celuilalt, ajutor divers. i ntotdeauna cnd ap rea o nen elegere pe fond afectiv, interesele sufereau i scopurile stabilite nu au mai putut fi duse la bun sfr it. De aceea, dac ai interese de urm rit, cel mai bun lucru pe carel po i face este s adop i o atitudine rezervat , care i va permite s treci mai u or peste problemele inerente generate de rela iile ob inute prin practica atitudinii de implicare. ntro rela ie rezervat , vei comunica mai pu in i te vei men ine la nivelul contactului formal, practicnd acel gen de polite e rezervat care distan eaz . Prefer s fii considerat mai degrab un str in dect un apropiat, deoarece peste eventualele nen elegeri sau jigniri personale partenerul va trece mult mai u or. i invers, dac un om pe carel consideri doar un cunoscut te deziluzioneaz ntrun fel, vei fi fire te afectat, dar nu prea tare, rela ia se va men ine iar interesele ambelor p r i neafectate. Binen eles, adoptarea atitudinii rezervate fa de indivizii sensibili, cnd totu i ace tia sunt importan i n planurile tale este un compromis deoarece, pe de o parte, nu vei avea rela ii care s i aduc satisfac ii personale, dar pe de alt parte acest lucru i va folosi pentru atingerea intereselor pe care le ai. Dac vei alege o rela ie distant , vei pierde probabil un prieten, un om de suflet, dar te asiguri c n cazul unei crize a sensibilit ii acestuia, activitatea desf urat nu va avea de suferit. Binen eles, situa ia de dorit este cnd interesele tale se mbin fericit cu rela iile afective mplinite i nu este necesar s i pui problema sensibilit ii partenerului. Capitolul 2 Sentimentul personalit ii i rela iile familiale autoritare

Dea lungul timpului, o ntreag armat de filosofi antici i moderni, c rturari ai bisericii, psihologi i savan i ai secolului al XXlea au fost irezistibil atra i n tentativa de a descoperi realitatea ultim a sufletului omenesc, for ele magice carel mping pe om s lupte, s existe, s creeze, s cunoasc , s nving i s devin st pnul absolut al P mntului. Binen eles c r spunsurile au fost pe m sura problemei puse. i n majoritatea lor, se cunosc. Dup ei, realitatea ultim ar fi atomul, spiritul, nevoia de mntuire, lupta binelui cu r ul, Dumnezeu, diavolul, paradoxurile metafizicii, programarea genetic prin ADN, extratere trii, destinul nemilos. Un r spuns mai pu in metafizic, dar foarte pragmatic la teribila ntrebare ar fi conflictul permanent ntre dou for e numite: voin a de putere i voin a de supunere. Existen a celor dou concepte a fost definitiv fixat n con tiin a umanit ii prin scrierile a doi mari gnditori: Friederich Nietzsche i Wilhelm Stekel. Primul a introdus cele dou concepte i lea dezvoltat ntro manier filozoficexisten ialist , iar cel deal doilea, vizibil influen at de primul, lea dezvoltat ca instrumente psihologice deosebit de puternice i clarificatoare n n elegerea unor procese suflete ti. Aplicate psihologiei, cele dou concepte filosoficexisten ialiste se mbin armonios n definirea i dezvoltarea unei tr iri suflete ti numit sentimentul personalit ii. Dincolo de existen ialismul lui Nietzsche i psihanaliza erotic a lui Stekel, sentimentul personalit ii se dovede te a fi unul dintre cele mai importante fenomene psihice, el punndu i puternic amprenta asupra ini ierii, derul rii, dezvolt rii i destr m rii rela iilor interumane. Acest sentiment l tr ie ti n fiecare zi, apare att n rela ia cu ceilal i ct i n rela ia cu tine nsu i i i influen eaz insesizabil via a, camuflat fiind n miile de manifest ri specifice fie voin ei de putere (citatul 1), fie voin ei de supunere (citatul 2). Nu trece minut din via a ta f r s exprimi n tr irile i actele tale rela ionale: voin a de putere sau voin a de supunere. S vedem ce desemneaz aceste concepte, ce realit i psihice le corespund i ce informa ii po i ob ine din n elegerea lor. Cele dou concepte identific dou for e, dou tendin e care au o reprezentare foarte precis i realist n psihicul uman. n rela iile uman - afective, conceptul voin a de putere se traduce prin urm toarele st ri suflete ti (trimitere la idee 3) : dorin a, nevoia, obsesia (nevoia compulsiv ) de a fi independent; liber, nving tor, a avea dreptate, a controla, a fi important, a avea rol conduc tor, a avea putere, a domina asupra celorlal i, nclina ia spre nesupunere, egoism, arogan , trufie, ambi ie, orgoliu, nemul umire, resentiment, posesiune, gelozie, nc p nare, r zbunare, mercantilism, invidie, perseveren , tenacitate, amenin are, nencredere, suspiciune, agresivitate, infidelitate, generozitate, caritate, a fi superior celorlal i prin pozi ie social , avere, intelect, a umili pe ceilal i, de a lua decizii din resentiment i nc p nare, n contra ra iunii sau/ i iubirii. Sentimentul generic care cumuleaz sentimentele enumerate, n cazul voin ei de putere este ura. De fapt, sentimentele enumerate sunt expresii i varia ii de manifestare ale sentimentului numit generic i comun ur . n opozitie i complementar conceptului voin de putere apare conceptul voin de supunere. Sentimentul generic care nglobeaz sentimentele cuprinse n acest concept este iubirea. n rela iile interumane, voin a de supunere se exprim prin urm toarele st ri suflete ti (trimitere la idee 4) : n elegere, acceptare, bun tate, toleran , altruism, iertare, respect, a- i p sa de ceilal i, atitudinea de a asculta ce spun al ii, a-i servi i a-i sluji, acceptarea pierderii propriei identit i, dorin a de contopire, scufundare n personalitatea celuilalt, abandonul propriului Eu, d ruire, acceptare, supunere; renun are la obi nuin ele tale, la tendin ele originare, la propriile nevoi i interese,

renun area la Sine, pierderea de Sine. Sub aspectul exprim rii uneia sau alteia dintre cele dou for e men ionate, voin a de putere are prioritate. i este mult mai u or s exprimi voin a de putere dect voin a de supunere. La nivelul realit ii zilnice, voin a de putere o exprimi instinctiv, f r efort, pe cnd pentru a manifesta voin a de supunere ai nevoie de ceva educa ie, instruc ie i o bun nsu ire a valorilor morale i religioase din societate. Chiar dac predominant e ti marcat de voin a de supunere, n anumite situa ii derulate n timp, voin a de putere latent se treze te i se manifest n diverse forme, de la crize de nc p nare i certuri, pn la ruperea total a unei rela ii. Atrac ia natural spre exprimarea voin ei de putere se explic prin faptul c , prin aceasta, i manife ti i latura poten ial , partea primitiv existent , pe cnd, pentru a putea manifesta voin a de supunere este necesar interven ia societ ii prin institu iiile sale n urma c reia accep i s i inhibi i anulezi o parte din propria personalitate de a c rei manifestare se face responsabil voin a de putere i care este considerat de c tre societate inutil n procesul crea iei materiale i spirituale. Este vorba despre inhibarea de c tre societate a exprim rii voin ei de putere prin egoism, r zbunare, orgoliu, arogan , trufie, etc. De aceea, tr irea vie ii sub semnul voin ei de supunere este mai dificil de realizat. Este necesar un anumit nivel de motiva ie, n func ie de individ, pentru a accepta anularea unor impulsuri naturale dar din punct de vedere al societ ii poten ial periculoase. Pe lng o situa ie rela ional , n care apar dou sau mai multe persoane voin a de putere se manifest i fa de Sine. Prin lupta permanent cu Sinele, rezult indivizi puternici fa de ei n i i, dar slabi n fa a celorlal i. Toate elementele specifice voin a de putere pentru rela ii le reg se ti aici proiectate asupra Sinelui, asupra propriului organism. Indivizii care exprim voin a de putere n raport cu ei n i i sunt ambi io i, autodidac i i perfec ioni ti. i impun s fie ntr un anumit fel i i controleaz modul de a fi, de a se purta, de a mnca, de a avea discu ii etc. Aceasta explic tendin ele vegetariene i antialcoolice din comportamentul lor. Independen a i dorin a de libertate din situa ia rela ional aici se traduc prin nesupunere n fa a propriilor sl biciuni, vicii i dorin e n lupta permanent cu ei n i i pentru a- i domina propriul fizic i psihic. n aceasta lupt cu Sinele, ei nu accept dect s fie nving tori. Un eventual e ec poate afecta grav imaginea de sine care poate duce la devaloriz ri fa de propria persoan , nemul umiri de fond, perfec ionism i crearea sentimentului de inferioritate. Ace ti indivizi, pentru a nu c dea prad pasiunii erotice i astfel, a i pierde autocontrolul impus, i reevalueaz pulsiunile sexuale n sport, efort intelectual, ambi ie pentru promovarea social i material . (trimitere la idee 5) n cadrul vie ii rela ionale ns , aten ia ta trebuie s se ndrepte spre evitarea manifest rii a anumitor reac ii care, n timp, vor trezi i nt ri la partener reac ii de tipul voin de putere. n rela iile cu partenerul de via unele reac ii trebuie s le evi i, ca spre exemplu: lipsa de considera ie, nencredere, suspiciune, nc lcarea posesivit ii, provocarea geloziei, jigniri, neglij ri, atitudinea necorespunz toare n urma c reia partenerul se simte n plus, inutil, pedepsire, tracasare, denigrare, subestimare. Dac totu i vei manifesta rec iile enumerate, rezultatul va fi trezirea, nt rirea i sporirea elementelor psihice componente ale dorin ei de putere ale partenerului, care echivaleaz cu un plus de exprimare a personalit ii acestuia. Iar un plus de exprimare a personalit ii partenerului va schimba rela ia prezent , ndreptndu-te f r s i dai seama spre dezacorduri, nen elegeri i chiar desp r ire. Procesul prezentat este insesizabil la prima privire deoarece el nu se desf oar n zile sau s pt mni, ci n luni i chiar ani de zile. ncetul cu ncetul, n timp, prin anularea par ial a

personalit ii partenerului, acesta va acumula nemul umiri i resentimente care se vor transforma n certuri, probleme de cuplu i scandaluri. n acest sens, Wilhelm Stekel te asigur c vei vedea ntro zi o revolt care sa preg tit ncet, dar sigur. (citatul 6) Aceast schimbare nu i-o dore ti nici tu i nici partenerul t u. Dar ea totu i se ntmpl . S tul de compromisuri, de imposibilitatea de a se exprima liber, partenerul ncearc s se explice, s protesteze. Dar de multe ori nu g se te n elegerea dorit i criza izbucne te. Sper c ai n eles ce tr iri sunt cuprinse n conceptele voin a de putere i voin a de supunere i ce reac ii s nu le ai pentru a evita stimula personalitatea partenerului. S vedem n continuare ce alte informa ii utile po i ob ine. 1. Prima informa ie care i este imediat la ndemn este c , de fapt, e ti mult mai puternic dect credeai, mult mai st pn pe via a ta, dar n acela i timp i u or de manipulat, rela iile tale cu semenii putnduse modifica substan ial ca urmare a unei ac iuni discrete din exterior. iam selectat mai nainte cteva manifest ri care, dac apar ntro rela ie, duc la un plus de exprimare a personalit ii partenerului ca expresie a voin ei de putere. Ce nseamn c partenerul i va manifesta mai mult propria personalitate? nseamn c el va dori s ii mai mult cont de dorin ele, p rerile, opiniile, aspira iile, problemele, visele i nevoile lui. nseamn c lucruri pe care nainte nu le f cea, pentru a nu te sup ra sau deranja, acum le va face. Pentru a r mne mpreun , pentru a face suportabil convie uirea n doi, fiecare dintre participan ii la rela ie trebuie s lase ceva de la el, s i inhibe, cenzureze anumite manifest ri de personalitate. Crescnd nivelul de exprimare a personalit ii, se poate s se ajung la incompatibilit i neb nuite ntre parteneri, care vor ajunge la concluzia c , de fapt, nu se cunosc i nu se potrivesc. n fine, n func ie de personalitatea participan ilor la rela ie i de calitatea rela iei existente, plusul de personalitate adus de partener va avea consecin e diferite. Dac multe aspecte pot diferi, totu i trei lucruri sunt certe: plusul de personalitate la partener nu apare din senin, ci ca urmare a reac iilor tale, ele sunt acelea i, indiferent de rela ie i, n fine, aceste reac ii apar incon tient, f r s i dai seama de consecin ele lor n timp. Dar acum e ti n cuno tin de cauz . Ai informa ia. Totul depinde de tine, e ti st pn pe rela iile tale. Dac arunci o privire pe lista acelor reac ii care, n timp, vor duce la plusul de personalitate amintit, vei vedea totu i c sunt manifest ri despre care se tie c provoac probleme n rela ii. Cei mai n vrst : p rin i, psihologi i sociologi, n reviste i ziare nu nceteaz cu sfaturi de genul: nui provoca so ului/prietenului gelozia, nu ncerca s l schimbi, nul critica, nul jigni mai ales n public, nul umili, nui provoca orgoliul, nul controla, nui bloca ini iativa, nui adduce aminte c provii dintro familie mai bun dect a lui, etc. i invers: f r remarci carei vor r ni sensibilitatea femeii, nui controla via a, nu fi suspicios, nui nc lca posesivitatea afi ndute cu alt femeie i mai ales iube teo, c ci, dac nu o vei iubi, de acest lucru nu vei fi iertat niciodat . Dar p rin ii spun, p rin ii aud, psihologii scriu i tot ei citesc. Necunoa terea acestor reac ii face ca, n timp nemul umirile s se acumuleze, cu efectul c rela ia se deterioreaz i de multe ori se ajunge la desp r ire. Nici ie nu i vine s crezi: Ce sa ntmplat? Ce nu merge ntre noi?. Voi totu i v cunoa te i, v iubi i, dar lucruri pe care nu le po i sesiza i nici controla apar cu perfidie i v distrug rela ia. Ce-i de f cut? Leacuri, slujbe, discu ii, cte nu ncerca i pentru a reface rela ia, dar culmea, nemul umirile i problemele r mn. De acum ns tii c reac iile tale sunt r spunz toare de schimb rile partenerului, i c dac vrei s se schimbe n bine rela ia, mai nti trebuie s te schimbi tu nsu i. Solu ia const n pu in diploma ie n rela iile de cuplu i evitarea pe ct posibil a acelor reac ii care numai bine nu vor face n rela ie. Un al doilea aspect al problemei este c , de fapt, e ti foarte u or de manipulat. F r s i dai

seama, discret, un cunoscut poate s te influen eze, cu efecte care se vor vedea n timp. Cum te manipuleaz ? Foarte simplu: i stimuleaz acele zone ale personalit ii care stau latente, inhibate sau nemanifestate, i stimuleaz orgoliul, ambi ia, resentimentele, i accentueaz nemul umirile i astfel i induce s ai acele reac ii explicate anterior. Rezultatul va fi n timp o cre tere a exprim rii personalit ii, care va duce la schimb rile dorite de manipulator. De i necunoscnd teoretic acest proces psihic, cu nl n uirile lui de cauze-efecte, trebuie recunoscut inteligen a instinctiv a femeilor de a stimula personalitatea b rba ilor. Prin stimularea n special a orgoliului b rba ilor, femeile se folosesc adesea de sentimentul personalit ii pentru diverse scopuri care in de cele mai multe ori de rela iile lor cu b rba ii. Nu rareori auzi lungi discursuri care ncep n genul: Iauzi ce a zis X! Iauzi ce a f cut Y! Tu nu faci nimic, nu zici nimic? F ceva n privin a asta. Vrei s cread cunoscu ii c e ti un la , o momie, un incompetent?. Brf , devaloriz ri, subtilit i fac parte din inteligen a instinctiv a femeilor. Iar unde aceast inteligen exist , rezultatul deseori este cel dorit de femeie, prin revitalizarea personalit ii b rbatului. Fa de instinctul feminin, care m car este pus n slujba binelui familiei sau al ei personal, un manipulator profesionist i poate provoca daune mult mai serioase. Acesta tie exact cum s te stimuleze i discret, n timp, insesizabil, vei ncepe s ac ionezi n sensul dorit de el. Iar scopurile unui manipulator nu sunt neap rat rela iile de cuplu, ci orice aspect al rela iilor tale n care te manife ti: rela ii sociale, de afaceri, de interese, afective etc. Scopurile lui pot s fie de ob inere a reac iei potrivite la timpul potrivit, ori n crize de personalitate, din partea ta, care s duc la schimb ri fundamentale n direc ia dorit de el. Fii deci foarte atent cu infla iile, crizele i accentu rile de personalitate, un domeniu foarte sensibil al vie ii tale, de moment i de perspectiv . 2. A doua informa ie care se desprinde din procesul psihic prezentat este c personalitatea ta, care trebuie manifestat ct mai complet cu putin este inhibat i chiar anulat n rela iile autoritariste. ine de s n tatea psihic faptul c trebuie s i exprim m personalitatea ntrun mod ct mai complet posibil, inhibnd evident acele tendin e aflate n discordan cu valorile societ ii n care tr ie ti. Mai mult chiar, imposibilitatatea familial ori sistemic de a i poten a i dezvolta propria personalitate, temperamentul i aptitudinile nn scute determin forme ale crimei continuate. Societatea i familia trebuie s depun eforturi s i creeze condi iile ca s i po i optimiza temperamentul, aptitudinile i caracterul, astfel nct s devii util societ ii i ie nsu i. Nu folose te nim nui s fii un individ inhibat, transformat n legum , f r opinii, p reri i ac iuni proprii. Din nefericire ns , n societate aceast situa ie apare de multe ori, o pondere important de astfel de indivizi aparnd din rela iile i mediile autoritariste. Cea de-a doua informa ie esen ial de care po i s ii seama n prezent, ca m sur curativ sau n viitor, ca m sur preventiv , este c n cadrul rela iilor autoritariste, personalit ii i este blocat manifestarea, libera exprimare. Rezult indivizi tem tori, inhiba i, timizi, chiar nevrotici, incapabili s se descurce singuri n via . Dar ce nseamn o rela ie autoritarist i de ce este ea att de periculoas pentru personalitatea ta? n ultimul deceniu a crescut interesul cercet torilor (trimitere la idee 7) pentru a identifica caracteristicile i schimb rile induse n rela iile de cuplu n urma modific rii condi iilor de via i a percep iei oamenilor asupra unor teme fundamentale ale existen ei lor: iubirea, autorealizarea, oportunit ile, copiii, tehnologiile etc. n urma studiilor ntreprinse, s-a descoperit c rela iile dintre oameni pot fi caracterizate de trei stiluri de via : autoritarist, cooperant i individual.

a. Stilul autoritarist este cel tradi ional, definit prin represiune, conformism i n bu irea afirm rii membrilor familiei. B rbatul este cel care ia deciziile, mparte sarcini i pedepse, iar femeia ndepline te rolurile str vechi: cre te copiii, face mncare i curat n cas , spal rufe. Nimeni nu contest autoritatea b rbatului, o autoritate deseori impus prin violen fizic i verbal . Via a social se limiteaz la obliga iile familiale: nun i, botezuri, zile de na tere, ritualuri religioase. b. Stilul cooperant se bazeaz pe respect ntre parteneri, n elegere, comunicare, acceptare, cooperare n luarea deciziilor i egal mp r ire a obliga iilor casnice. Este un salt calitativ imens ntre stilul de via autoritarist i cel de tip cooperant. n cadrul stilului cooperant, via a este de neimaginat f r o via social activ : teatru, film, spectacole, ntalniri cu prietenii, concerte, participarea la s rb tori i la evenimentele sociale ale comunit ii. Apare preocuparea pentru relaxare i distrac ie. Micile evad ri din mediul urban, excursiile la sfr itul s pt mnii i sejururile lungi sunt a teptate i dorite. Importante devin preocup rile pentru inut , aranjarea locuin ei i ngrijirea medical . c. Stilul individualist este carecterizat prin independen , autosuficien i nsingurare. Precup rile pentru o via modern a celor ce tr iesc specific stilului cooperant sunt prezente i n cadrul stilului autoritarist. Diferen a const n faptul c stilul individualist include i familiile monoparentale, n care copiii sunt crescu i de un singur p rinte. Oamenii care- i tr iesc astfel via a nu sunt neap rat cei care au divor at i sunt f r voia lor temporar singuri. Stilul individualist este definit i de c tre cei care vor s fie singuri i independen i, care nu accept obliga iile unei c snicii i care sunt mul umi i de situa ia lor. Oamenii care tr iesc astfel par c se descurc bine n aceast lume dur , dar, n timp, efectele vie ii duse de unul singur se fac sim ite. Diferen ele dintre cele trei stiluri de via se reflect i n modul de a cheltui banii, n posibilit ile de afirmare i realizare social . n Romnia, ponderi mari au stilul autoritarist i cooperant i o pondere mai mic , dar n cre tere, stilul individualist. De i femeile care tr iesc singure sunt independente i st pne pe via a lor sunt nc dezaprobate de societate i au destule probleme generate de situa ia lor, se pare c num rul lor este n cre tere. Revolu iile cultural , sexual i tehnologic au dat anse deosebit de mari femeilor care doresc i sunt n stare s duc un astfel de stil de via . S analiz m mai profund rela ia autoritarist . Dac la prima impresie ai crede c stilul autoritarist este specific mediului rural sau familiilor de muncitori veni i la ora e din mediul rural, ei bine, te n eli. Un astfel de stil de via poate ap rea foarte bine i la oamenii intelectuali, cu educa ie bun i preg tire universitar . Ai fi surpins s afli cte rela ii n mediul studen esc pot fi definite de stilul autoritarist. Copil provenit din familie bun , n care ai fost crescut cu dragoste n stilul cooperant, ajuns la vrsta periculoas n care i g se ti partenerul de via , cazi cu incon tien n ghearele stilului autoritarist, care i va spulbera visele i m cina sufletul. C ci n ziua de ast zi, n care attea posibilit i pentru o via tr it acceptabil i stau la ndemn , alegerea pentru monotonul, aridul i att de inumanul stil autoritarist echivaleaz cu o via nemplinit . Po i observa evolu ia i via a celor care tr iesc n stilul autoritarist. Exist dou tipuri de rela ie autoritarist : rela ia autoritarist clasic i perfida rela ie autoritarist ascuns . Deoarece ntro rela ie autoritarist persoana care sufer este n primul rnd femeia, informa iile prezentat n acest paragraf are drept destina ie n special femeile tinere aflate la nceput de via .

1. Rela ia autoritarist la vedere Pentru o femeie, via a familial tr it ntro rela ie autoritarist poate fi pur i simplu o tragedie. Legat cu lan uri de obliga iile casnice i cu un so tiranic, femeia vesel , optimist i vis toare de la nceputul c sniciei vei ajunge, n 1015 ani, o fiin tem toare, nesigur , mistic , cu s n tatea ubrezit , f r putere de expresie a personalit ii. Cum i po i explica faptul c tn r femeie fiind, educat i crescut ntrun mediu familial ideal - cel tip cooperant - s ajungi s accep i pentru viitorul t u un mediu familial net inferior celui de acas , care i va bloca libera exprimare a personalit ii tale unice? Explica iile pot fi multe. Se poate s ai ceva experien de via i s tii vag ce te a teapt . Sau s crezi c , n timp, l vei putea schimba pe iubitul/so ul t u, credin larg acceptat de multe femei. Nimic mai naiv, nimic mai fals. Condi ion rile impuse de propria natur a b rbatului i cele impuse de mediul exterior sunt, n imensa majoritate a cazurilor, mult mai puternice dact puterea ta de persuasiune. Impruden a o vei pl ti din greu, prin ani de suferin i durere sufleteasc . Se poate ca s tii ce te a teapt , dar c snicia s fie numai un compromis material. O via grea dus n copil rie i dorin a unui trai f r griji te poate mpinge s accep i un astfel de compromis. Din ra iune i considerente materiale, pasul este f cut. Deseori apare consolarea c , pentru suflet, i vei g si un iubit, un amant. Dup maximum cinci ani tr i i ntrun mediu autoritarist, m ndoiesc c aspectul material a meritat suferin a ndurat . Chiar dac divor ezi, i vor trebui ani buni s i reveni, iar suferin a din suflet nu va putea fi tears niciodat . O pondere nsemnat a femeilor care vor tr i ntro rela ie autoritarist este dat de femeile care sau n scut, dezvoltat i maturizat ntro familie autoritarist . Aceste femei vor observa desigur ce nseamn o astfel de c snicie, dar n lipsa unei alternative, vor considera c aceast via este normal i c trebuie s o accepte i ea la rndul ei, a a cum au f cut bunica i mama ei. Puternica component religioas a comunit ilor rurale neatinse de modernitate i va inocula dea lungul anilor acceptul pentru rolurile tradi ionale i fundamentale ale femeii. Practic, aceste nefericite nu au nici o ans pentru schimbare, iar perpetuarea rolurilor familiale sacralizate de existen este astfel asigurat . Dar acolo unde fata crescut ntrun mediu autoritarist are alternative, adic prin prietenele i colegele ei intr n ambian a binef c toare a unor familii stil cooperare i simte puternic diferen a, op iunea ei pentru propriul viitor va fi cu siguran alta dect cea n care a crescut. Cea mai dramatic situa ie este aceea n care ai tr it ntro familie tip cooperare, iar c snicia ta va fi de tip autoritarist. Crescut cu aten ie i dragoste, ajungi totu i n capcana rela iei autoritariste f r s ai ansa alternativei i f r s ai nici cea mai vag idee despre ce te a teapt . Cauzele pentru care se ajunge la o astfel de situa ie sunt n func ie de diverse circumstan e, dar cnd urm toarele trei condi ii sunt ndeplinite, ntalnirea a doi oameni are pecetea destinului: Prima condi ie ine de mediul familial. Trait ntro familie n care p rin ii se iubesc i se n eleg, fundamentat pe respect, acceptare reciproc , dragoste, comunicare, n care ai fost tratat ca pe o floare rar , nici nu i po i nchipui c exist i un altfel de mediu familial, dictatorial sau violent. Mai ales dac tat l este un om rafinat, stilat, iubitor i blnd, p rerea ta despre b rba i va fi i ea pozitiv i optimist . De i ai exemple de familii autoritariste i e ti ngrozit de o astfel de via , nu crezi c e ti un poten ial candidat la o astfel de existen . A doua condi ie ine de condi iile tale native. Problema apare dac e ti mai emotiv i slab n fa provoc rilor vie ii. Nu trebuie s fii neap rat absent la problemele ap rute. Aceast sl biciune poate fi intim fiin ei tale, dar se poate s fie astfel i datorit faptului c toate problemele iau fost rezolvate de al ii. Dac

p rin ii se ocup de toate, este i firesc ca s apar sl biciunea n rezolvarea problemelor, lipsa de experien i nehot rrea. Aceast depeden creat de p rin i prea grijulii este deosebit de periculoas . Nu relevant este faptul c dou zeci de probleme au fost rezolvate de papa, ci c depeden a indus va avea la un moment dat, n viitor, un cuvnt decisiv n acceptarea rela iei autoritariste. A treia condi ie esen ial pentru a se ajunge la o familie autoritarist este insuficienta maturitate emo ional a b rbatului pe care-l vei cunoa te. La o vrst relativ timpurie, ncepi s n elegi natura ascuns a b ie ilor. n spatele fizicului, mu chilor, cuvintelor obscene i superiorit ii etalate, descoperi c b ie ii sunt de fapt foarte sensibili i afectuo i, iar uneori inhiba i, complexa i i timizi. Ace tia ns se maturizeaz emo ional i devin b rba i destul de echilibra i afectiv, capabili de iubire matur i angajament pe termen lung. Unii au ns dificult i n procesul de maturizare emo ional , mare parte dintre ei crend rela ii autoritariste. Insuficienta maturitate emo ional este o dereglare a func iei afective i se traduce prin nencredere n propria persoan i n cei din jur, suspiciune, gelozie, emotivitate, sensibilitate crescut , dependen de afectivitate, complexe i inhib ri de exprimare i o insuficient maturitate a exprim rii st rilor afective. Se exprim mai mult emo ii de scurt durat , dar intense, cu efect inhibant, i mai pu in sentimente. Cauzele acestei insuficiente maturit i emo ionale pot fi ereditatea, mediul familial, natura proprie a b iatului i experien ele negative din trecut care se vor proiecta toat via a asupra femeii cu care va tr i. De bun credin , b iatul a iubit sincer o fat , care ns l-a n elat ori p r sit. ndurerat i umilit, cu resentimente n suflet, adolescentul descoper c atitudinea iubitoare i ncrederea nu este suficient i c prin agresivitate i suspiciune se poate pune la adapost de eventualele gre eli ale iubitei. Experien a negativ se va r sfrnge nu numai asupra vie ii lui de familie, ci i asupra tuturor acelor femei pe care el le identific fiind la fel cu fosta iubit . Prin mecanismul emo ional al asocierii negative, orice femeie care are obiceiurile, gesturile, reac iile, comportamentul fostei iubite este identificat cu aceasta sau cu tipul de femeie pe care aceasta-l reprezint n mintea lui. Toate sentimentele negative care-i z ceau latente n memorie vor fi aduse la suprafa i aruncate asupra ta, care, evident, nu e ti aceea i cu fata pe care a iubit-o. Dar b iatul nostru nu este capabil s observe diferen ele. Percep ia lui va fi de fapt apercep ie care i extrage realitatea din memoria acestor experien e de via negative, din emotivitatea de fond i din agresivitatea proprie generic proiectat asupra altor persoane. Mecanismul emo ional al asocierii negative, cnd func ioneaz n slujba amintirii unor e ecuri trecute pentru un individ nematurizat emo ional, are doar efecte negative: percep ia ta ca femeie este total eronat , depozitele emo ionale negative erup la suprafa , iar agresivitatea se manifest imediat. Sintetiznd cele trei condi ii: dac teai nv at s fii dependent de al ii pentru a i rezolva problemele vie ii, fie datorit sl biciunii native, fie datorit apropia ilor care iau rezovat totul, mediul familial propriu de basm ori c partenerul de rela ie este insuficient maturizat emo ional, ntlnirea ta cu acest b rbat are anse mari s se finalizeze ntro rela ie autoritarist . Situa ia va evolua gradual. V place i, v sim i i atra i unul de altul i v indr gosti i. La nceput, dragostea va fi cea care asigur cimentarea rela iei i n primii ani de convie uire se poate s tr i i o adev rat poveste de dragoste. n timp ns , rela ia se schimb . Imaturitatea emo ional a b rbatului i va dezvolta acestuia tendin e dictatoriale specifice rela iei autoritariste. Datorit nesiguran ei lui n ceea ce te prive te (nesiguran a lui este de fapt v zut ca fiind capacitatea ta de ai face r u, prin prisma propriei agresivit i masculine proiectate asupra ta i a emotivit ii), va g si c modul cel mai bun de a i asigura dragostea este s te verifice i controleze pemanent

pe ascuns n tot ceea ce faci i s i manifeste agresivitatea verbal sau chiar fizic . Controlul se va manifesta asupra tuturor aspectelor legate de via a de familie. B rbatul nu i va accepta ini iativele, p rerile sau deciziile. Astfel, primul pas n inhibarea personalit ii tale este f cut. Nimeni nu are voie s stea permanent n preajma ta, c ci imediat se activeaz supravegherea b rbatului. Nici prietenele din copil rie, de familie, sau serviciu nu sunt scutite de verific rile i atitudinea lui agresiv . Binen eles c i dai seama de toate acestea, dar pentru c l iube ti i dore ti echilibrul n rela ie, vei face tot posibilul s nu ie i n eviden , s nu atragi aten ia altor b rba i. Pentru a nu provoca gelozia b rbatului, pentru binele rela iei, n mod con tient vei nceta s i mai exprimi sexualitatea, frumuse ea, feminitatea. Hainele i cosmeticele le vei alege s fie banale i monotone. Astfel, al doilea pas n inhibarea personalit ii tale este f cut. Dar dac la nceput rela ia se baza pe dragoste i pe inhibarea con tient a sexualit ii, n c iva ani situa ia se va schimba radical. Sentimentele cedeaz locul monotoniei, apar copiii, iar treburile casnice i problemele existen iale capat o importan tot mai mare. i dai seama c rela ia nu este tocmai ce ar trebui s fie, dar realitatea familial i social te fac s accep i situa ia existent . O component a realit ii familiale actuale este acea dependen de al ii i neajutorare manifestat n adolescen , considerat n tinere e neimportant i dezvoltat de p rin ii iubitori. Vechea dependen de p rin i i prieteni devine acum dependen de partener, de b rbat. Prin blocarea ini iativelor i neimplicarea ta n deciziile curente ale casei, vei fi legat prin fire invizibile, dar foarte puternice de so ul t u. Importan a dependen ei materiale n evolu ia rela iei este bine n eleas de partenerul de via . B rbatul tie c prin ac iunile lui va crea o femeie dependent de el, dar acest lucru i convine, c ci instinctual simte c trebuie s aib lng el o femeie f r ini iativ i independen material . Cu pre ul anul rii personalit ii tale, lini tea n cas este salvat . i tu tii c dependen a de b rbat i va complica via a. Dar accep i acest lucru fie din comoditate fie din dorin a a i asigura leg tura cu omul pe carel iube ti. Am putut s observ chiar i o dependen autocreat a femeii. La un cuplu cu doar c iva ani de c snicie la activ, femeia sim ea c nu acesta este drumul ei corect n via . Instinctul ei feminin i spunea c ceva este n neregul . Visa urt, avea permanente indispozi ii, st ri de disconfort psihic. i totu i, con tient, voia s i impun sie i hot rrea ei de a r mne lng b rbat. Pentru a se asigura c nul va p r si, a nceput s i dezvolte o dependen voit fa de so . Nu f cea nimic f r el, nu se pricepea la nimic. Nu i se va p rea cred ciudat c b rbatului i convenea s aib lng el o femeie aparent incapabil i nedescurc rea . Aceast situa ie i convenea de minune. Crearea dependen ei femeii de c tre b rbat cap t uneori forme grote ti. Acesta poate pur i simplu s i limiteze posibilit ile financiare. ntro societate n care banii i asigur independen a, veniturile femeii ntro familie autoritarist sunt motiv de ngrijorare i panic pentru b rbat. Nu trebuie s ai venituri mai mari dect ale lui. Dac veniturile sunt sub posibilit ile i instruc ia ta, afl c acest lucru este pentru b rbatul nematurizat emo ional un lucru bun, generator de lini te i pace n cas . Cu discre ia cuvenit , am fost i martorul unei situa ii pe care ai clasificao drept incredibil . ntro familie autoritarist , cu parteneri aproape de 40 ani, femeia ncerca s i dezvolte o mic afacere, care ar fi consolidat situa ia finaciar a familiei. Femeia se gndea c reu ita ei n afaceri l va bucura pe so i pe copii. Dar b rbatul nu vedea lucrurile la fel. tia c tratamentul pe care-l aplica n c snicie femeii era josnic i degradant i se temea c independen a finaciar a femeii iar fi schimbat acesteia mentalitatea. Dependent de afectivitate i orgolios, nu ar fi acceptat ca so ia s -l p r seasc . Ce vor crede prietenii, colegii? Inacceptabil! A a c femeia a fost u or sabotat chiar de cel pe carel credea, de bine, de r u asociatul ei, partenerul ei de via . Strategia acestuia a fost simpl : a blocat posibilit ile de finan are a afacerii prin zvonuri mincinoase i a cheltuit suma destinat dezvolt rii pe bunuri n cas scumpe, de lung folosin . Afacerea, de i avea condi ii bune de dezvoltare, a c zut. Femeia este iar dependent financiar de so , iar

acesta este mul umit c totul a revenit la normal. Pentru el via a va continua a a cum trebuie, cu femeia la buc t rie, cu mncarea sau la ma ina de sp lat cu rufele. De i cnd cite ti aceste rnduri i spui c niciodat nu vei accepta o astfel de via , dac vei ajuge ntrun astfel de moment, dependen a material de so , sfaturile prietenilor i familiei, copiii care trebuie crescu i, obi nuin a vie ii de familie, teama de schimbare, considerentele religioase, toate acestea i multe altele te vor face s i accep i via a pe care-o duci i s r mi lng b rbat. Un aspect important este c acum te supui b rbatului i din fric . Supunerea prin fric este una dintre cele mai inumane i barbare metode de alienare psihic . i din p cate este un element important n familia autoritarist i n doctrina cre tin . n anii lungi de agresivitate fizic i verbal i se inoculeaz n suflet frica de partener. Efectul este paralizia gndirii i ra iunii i executarea imediat i f r discu ii a ceea ce i se spune. Agresivitatea verbal este de ajuns pentru a produce acest rezultat trist. Certurile, scandalurile, urletele i crizele b rbatului n timp te vor intimida i obosi psihic i vei renun a n a mai avea un cuvnt de spus n via a ta ori a copiilor. n plus, via a sacrificat pe altarul treburilor casnice, f r vacan e, bucurii, distrac ii te vor obosi fizic i mb trni prematur. Iar ca portretul s fie complex, mai po i adauga alienarea mistico-religioas . Incapabil s i explici via a mizer pe care o duci, ignornd informa iile psihologice explicatoare ale psihologilor i sociologilor, n ncercarea de a g si cauzele filosoficexisten iale ale rela iei autoritariste, vei apela la misticism i religie. Cu ct e ti mai incapabil s fii stapn pe propria via , cu att mai profund va fi nclina ia spre misticism. Zodiacele, horoscoapele, amuletele, m rgelele, c r ile religioase i slujbele vor fi cele care i vor influen a ultimii ani din via . 2. Rela ia autoritarist ascuns Mai exist un tip de rela ie autoritarist , care nu duce la alienarea mistic i supunerea prin fric descrise la rela ia autoritarist clasic . Dar care la fel ca rela ia autoritarist clasic , poate duce la alienare i rupere de realitate, datorit unor aspecte de via impuse la modul categoric de partener i imposibil de acceptat i tr ite direct, n plin con tiin . Acest tip de rela ie nu este creat de b rba i insuficient maturiza i emo ional i nu depinde de mediul familial n care ai crescut i nici de capacitatea i experien a ta de a rezolva problemele existen iale, ci de aceia care sunt foarte ata a i unor norme i conduite sociale general practicate i pe care ntreaga familie trebuie s le respecte. ntro rela ie autoritarist ascuns membrii familiei par ferici i, mplini i, domne te armonia, relaxare, zmbete i pace, totul pare n ordine. Dar la o observa ie mai atent , pentru anumite aspecte ale vie ii, ncepi s observi stress, crispare i tensiuni asociate anumitor acte, dorin e i aspira ii nomale, dar care totu i sunt inhibate, blocate, evitate. De asemenea exist zone interzise, subiecte tabu, care nu sunt sub nici o form abordate. Aceste subiecte tabu se efer mai ales la regulile de comportament i convie uire impuse arbitrar de un membru al familiei. Descoperi apoi ca ntro astfel de familie b rbatul modern accept aproape orice din partea femeii i copiilor, cu excep ia unor situa ii care nu au voie sub nici un chip s apar , sub amenin area alung rii din cas , b t ilor crunte i chiar a destr m rii familiei. De exemplu, b rbatul accept orice libertinaj din partea femeii ori copiilor, dar nu care cumva ca vreun membru al familiei s calce strmb, c iese cu tragedie, nu alta. De i pare c b rbatul nu are

nimic comun cu tiranul clasic, de fapt nici acesta nu accept n mod real libertatea i independen a femeii. Mai perfid dect partenerul care i face scandal din orice i te leag de obliga iile casnice, acesta aparent i d libertate, face pe modernul, cnd de fapt n sufletul lui tremur de ce ai putea face. i n loc de a i asigura locul i ncrederea ta prin calit i umane i comportment de partener, las n mod la spa iu de apari ie pentru un singur eveniment neacceptat care, dac ar fi realizat i descoperit, ar duce la pierderea oric ror libert i pe care le ai. Firul care otr ve te continuu rela ia i via a normal este dat de cteva discu ii clarificatoare, n care b rbatul i precizeaz care sunt regulile jocului, pentru tine i copii (mai ales dac acestea sunt fete). Sunt discu ii ceva de genul: Faci ce vrei, te duci cnd vrei i cu cine vrei, dar dac m n eli, te omor i apoi mi iau i eu zilele sau Femeie, fetele sunt deja m ri oare, tu teai ocupat de ele i leai crescut. Dac ncep s umble cu golani i fac prostii, v dau pe toate afar din cas . Aceste monologuri nu au loc de multe ori, dar vor sta mereu ca sabia lui Damocles deasupra lini tii familiei. Ulterior vor fi de ajuns cteva priviri, gesturi sau aten ion ri: Ai grij ! Dac se ntmpl ....,.. tii ce v a teapt pentru ca ntreaga discu ie avut cu ani i luni n urm s fie rememorat . Poate nu vei crede, dar teroarea t cut , calm , f r ipetele i agresivitate clasic , exprimat i reactualizat doar prin atitudine i gest este mai eficace i mai important pentru sufletul t u dect cel mai brutal i mai dur b rbat. Interdic iile nespuse, nerepetate, t cerile pline de semnifica ie vor avea un efect continuu de blocaj i inhibare a unor tendin e i comportamente naturale. Ca femeie vei pierde din naturale ea exprim rii personalit ii, oportunit i sociale i de afaceri iar copiii n special fetele vor pierde vacan e, prietenii i posibilit i de afirmare. i toat familia va face toate faptele necesare pentru a acoperi un eventual eveniment care nu avea voie s se ntmple i care totu i a avut loc. Ca efecte generice al rela iei autoritariste, copiii crescu i ntrun astfel de mediu se vor integra mai trziu n societate i n colectivele de munc i sub impresiile negative ale rela iei n care au crescut, se vor implica mai trziu ntro rela ie de durat . Ajuns la vrsta la care nu i mai permi i luxul s o iei de la cap t cu via a datorit unor acte interzise de b rbat, pe care tu i copiii nu ave i voie s le face i, preferi s te autoam ge ti c totul este frumos i c ai via a cea mai bun posibil. i evident faci tot ce se poate pentru ca n special copiii fete s nu ncalce regulile patriarhale. Tensiunea sufleteasc , teroarea ascuns i continu i amintirea anilor puncta i de spaime nu vor putea fi ns terse niciodat . Probabil c te ntrebi de ce am abordat subiectul rela iilor autoritariste. Deoarece cred c o rela ie care duce la alienare spiritual prin fric i misticism, oboseal psihic i fizic , condi ion ri sociale este bine o cuno ti teoretic i practic nainte de a face un pas important n via . De i este o prezentare scurt , sper c informa iile prezentate despre cele ce tr iesc deja n cadrul unor rela ii autoritariste vor fi un semnal de alarm . Iar dac vei evita o rela ie autoritarist , clasic sau ascuns , i vei lua deciziile cele mai bune pentru tine, nseamn c materialul prezentat ia atins scopul. Deoarece la o rela ie autoritarist se ajunge n timp i drumul c tre iad este pavat cu bune inten ii, s vedem ce po i face pentru a evita aceast situa ie. Solu iile sunt n leg tur direct cu cele trei cauze esen iale prezentate provocatoare de rela ii autoritariste clasice. n primul rnd, nc din adolescen i continund cu anii tinere ii, ar fi bine s vezi i cuno ti ct mai multe i diverse exemple de via a de familie. S tii c via a ideal dus cu p rin ii nu este specific tuturor familiilor. Cunoa terea ct mai bun a realit ii diferen iate care exist n societate este o condi ie esen ial pentru viitoarele decizii pe care le vei lua . n al doilea rnd, ar trebui s te expui gradual la dificult i i probleme de via pe care s le rezolvi, iar eventuala dependen creat artificial de p rin ii prea grijulii eliminat . n ambele

situa ii, scopul este de a nv a se te descurci singur , s fii indepedent , s i por i singur de grij . S tii s faci de toate, inclusiv acele treburi rezervate b rba ilor: repara ii n cas , ntre inerea unei ma ini, autoap rare i mai ales s ai venituri proprii care s i asigure independen a financiar . Astfel, chiar dac din iubire faci un pas gre it la nceput, pus n fa a realit ii familiale, s fii capabil n orice moment s tr ie ti temporar singur i s i refac via a. Ca o condi ie esen ial , trebuie s i exprimi personalitatea n cadrul familiei, s i pui n valoare sexualitatea i s se in cont de p rerile, ini iativele i deciziile tale. n al treilea rnd, ca b rbat care te tii instabil emo ional, s nu faci o tregedie din asta, ci s nve i s i respec i apropia ii i s i calmezi agresivitatea, s n elegi c gelozia i nesiguran a nu vor avea efecte bune n rela ie. Ca partener creator de rela ie autoritarist , mpar i responsabilitatea acesteia cu partenera de via . De aceea, schimbarea modului de a trata femeia i anularea tendin elor dictatoriale sunt esen iale, dac nu vrei s distrug via a femeii i implicit pe a ta. ine de n elegerea, puterea i responsabilitatea n egal m sur a ambilor parteneri de a v cl di o via a demn de a fi tr it , bazat pe iubire, respect, n elegere, comunicare, acceptare, toleran i bucurii. 3. A treia informa ie dat de sentimentul personalit ii i explic reac iile i crizele de nc p nare la copii i maturi. Reac iile de nc p nare fac parte din conceptul voin a de putere, manifestarea nc p n rii fiind o expresie complex a personalit ii individului. Din moment ce nc p narea ine de personalitatea fiec ruia, manifestarea acesteia este fireasc i normal , dar momentul n via n care apare i intensitatea acestei manifest ri i vor da informa ii interesante i utile despre posesorul ei. Astfel, dac reac iiile de nc p nare au loc n copil rie i adolescen , vei ob ine informa ii promi toare referitoate la viitoarea personalitate a copilului. Dar cnd crizele de nc p nare au loc la maturitate, aceast situa ie i va da informa iile delicate despre acea persoan . A. Reac iile de nc p nare la copii tii cu siguran situa ii cnd iai spus unui copil s fac sau s nu fac ceva, iar el a f cut exact contrariul a ceea ce iai spus. Poate sa ntmplat ie nsu i sau ai observat un copil de 24 ani c ruia i se spune foarte clar i r spicat s nu mearg printro balt , fiindc se va murd ri. Iar copilul a mers exact prin locul care ia fost indicat s l evite, spre disperarea ta sau a nso itorilor. Sau aveai vreo treab de f cut, o urgen i i spui copilului s stea cuminte acolo unde este pu in timp, c te vei ntoarce imediat la el. Ei bine, nu faci c iva pa i, c el a i plecat din locul de unde lai l sat. De obicei, reac iile tale la asemenea insubordon ri sunt nervii, cearta i chiar cteva palme la fundule . P i cum, dac nu ascult ce i se spune? Dar nu ar trebui s fii sup rat pe copil n astfel de situa ii, deoarece aceste reac ii sunt r spunsul personalit ii lui la ordinele pe care i le-ai dat. Reac iile copilului nu exclud curiozitatea instinctual : a mers prin ap poate pentru c voia s tie cum este s mergi prin ap i poate c a plecat din locul unde lai l sat pentru c a v zut ceva ce ia atras aten ia i i sa p rut interesant. Exist ns i un element incon tient n aceste insubordon ri ale copilului. Este definitoriu pentru fiin a uman de a nu accepta i de a nu se supune ordinelor, indica iilor, uneori chiar sugestiilor i sfaturilor utile venite din exterior. Po i transmite un mesaj neutru unui individ, pe care acesta s l accepte logic i s l urmeze. Dar dac modifici componentele paraverbale ale aceluia i mesaj, acesta va fi perceput ca pe o agresiune din exterior, un ordin, fa de care va ap rea

reac ia de respingere i chiar de a face opusul, adic i manifest nc p narea. Se poate ca mesajul pe care i lai trasmis s fie logic i folositor. Dar, datorit componentei emo ionale a mesajului, acesta va activa un mecanism de respingere. Astfel, nc p narea este de fapt expresia voin ei de putere a Eului, tradus n rezisten a personalit ii unui individ la ordine, indica ii, sugestii i sfaturi venite din exterior, determinat de componenta emo ional a mesajului, indiferent dac acesta este logic sau util pentru individ. Cnd i spui copilului pe un ton mai clar i r spicat s nu fac ceva, inco tientul lui va percepe acest mesaj ca pe un ordin pe care instinctiv l respinge. Chiar dac este mic, personalitatea lui se opune la ceea ce i-ai spus i se va afirma instinctiv i incon tient facnd chiar contrariul a ceea ce a auzit. Perceperea mesajului t u ca pe un ordin din partea copilului depinde de modul cum lai exprimat i de sensibilitatea copilului. Cnd copilul este hipersensibil, atunci reac iile lui de nc p nare vor fi mai dese, deoarece mai multe mesaje transmise vor fi percepute drept ordine. Cnd vei mai observa la copii reac ii de nc p nare ca r spuns la ordinele pe care i le dai, s tii c acest lucru arat c procesul psihic de formare a personalit ii lui este n curs de realizare (momentan fiind n stadiul Eului infantil). Nu provoca ns inutil personalitatea i sensibilitatea copilului. Cu ct mai pu ine mesaje pe care el s le perceap drept ordine, cu att mai bine. Vei avea copii mai n eleg tori dac nu le vei vorbi repezit, r spicat, cu accente autoritariste. La fel ca la copii, reac iile de nc p nare la adolescen i sunt normale i fire ti, fiind expresia personalit ii n formare. B. Reac iile de nc p nare la maturi Cu totul altfel st problema cnd ai dea face cu crize de nc p nare la un adult, un om matur, la o persoan care sa format ca individualitatate unic . n mod firesc i un adult are reac ii de nc p nare, dar acestea sunt mai rare i mai de scurt durat dect n adolescen . Experien a de via tea nv at c este bine s accep i i s urmezi indica iile i sfaturile celorlal i, mai ales a celor care au competen e recunoscute n anumite domenii profesionale i umane. Chiar dac prime ti mesaje pe care le percepi ca ordine, maturitatea emo ional i spune cuvntul. Poate c refuzi sau nu s faci ce i se spune, dar nu vor mai exista reac ii de a face contra a ceea ce i sa spus. Dac reac iile de nc p nare referioare la o situa ie se estompeaz ntr un timp relativ scurt iar rezisten a la sugestiile exterioare poate fi nfrnt prin argumenta ie logic , crizele de nc p nare dureaz mai mult timp, iar argumentele logice nu au nici un efect. Po i s -i explici i demonstra cuiva corectitudinea pozi iei corecte, c nc p narea r mne. Degeaba vii cu explica ii ce in de ra iune. P rerea lui nu se fundamenteaz pe aspecte logice, ci pe aspecte afective i incon tiente. Ceea ce vezi este doar partea vizibil a unui proces cu mult mai complex i profund. Persoana n cauz are certe probleme de exprimare a personalit ii sau are o personalitate slab . Pentru a putea ob ine echilibrul pshic i a nu se aliena, omul trebuie s i manifeste permanent personalitatea. Chiar dac faci cum spun al ii, pentru fiecare situa ie de via trebuie s ai p rerile, convingerile i solu iile proprii, i s le exprimi, s te faci auzit de familie, prieteni, comunitate. Dar unii nu- i manifest aceste opinii, convingeri, solu ii. Inhiba i, complexa i, timora i, lene i sau incapabili, ei las pe al ii s ia decizii n numele lor i s le conduc afacerile, via a familial i social . Asta se petrece o lun , dou , trei, un an pn cnd acest individ i pierde echilibrul psihic. Con tientul se pr bu e te n imensitatea incon tientului iar individul se transform ntro legum f r voin proprie. Pentru a impiedica o astfel de dram , incon tientul provoac o criz de personalitate, manifestat prin exces de voin , nc p nare, orgoliu, reverii i vise de putere, curaj nebun, ndr zneal peste convenien ele sociale etc. Precum o erup ie vulcanic ,

personalitatea latent explodeaz la suprafa cu putere i violen . Pentru cei din jur aceast criz echivaleaz cu o rena tere din mor i dar, dup ce i va consuma energia pshic disponibil , individul revine la starea lui ini ial , continund s vegeteze la activit ile celor din jurul lui. Situa ia prezentat este specific timizilor care, inhiba i i complexa i, nu au curajul afirm rii. Din cnd n cnd ns apare cte o criz de personalitate care aduce aminte celor din jur c acest individ totu i exist i are un cuvnt de spus. 4. A patra informa ie relevat de sentimentul personalit ii explic ce activit i vei prefera s faci n via dac nu ai avut posibilitatea s i exprimi liber personalitatea i ct de compatibil vei fi cu locul de munc pe carel vei avea. Ai putut probabil observa schimb rile generate de propria personalitate, dac nu ai avut posibilitatea s te exprimi. Dac mediile familial, social i colar nu i ofer posibilitatea s te afirmi i i blocheaz exprimarea natural i fireasc a propriei individualit i, pe viitor nu vei accepta constrngeri care s i inhibe posibilit ile de afirmare. Acest lucru nseamn c nu vei accepta reguli i legi de organizare, locuri de munc ierarhice, sau s fii purt torul valorilor societ ii. Sau chiar dac vei face aceste lucruri, vei tr i cu un disconfort psihic care i va reduce eficien a i te va men ine permanent nemul umit. Aceasta deoarece vrei s fii liber, indepedent, s nu dai nim nui socoteal pentru ceea ce faci, s tr ie ti via a din plin, s zbori dac ai putea. Angajat la o firm , cu greu vei suporta regulile interne specifice birocra iei. Vei prefera s lucrezi n meserii i profesiuni care s i asigure libertatea de mi care i ac iune, f r verific ri sau sanc iuni. Nevoia de libertate este esen ial . Un aspect important ine de rela iile tale cu efii de care va trebui s ascul i. Dac eful este o fire mai coercitiv , mai autoritarist , care te va verifica i controla, vei sim i c te sufoci i c nu mai po i respira. Fizic vorbind. Nemul umit i debusolat, vei face orice numai s scapi din acest mod de lucru la care trecutul tea condamnat s nul accep i. Este o informa ie important pentru orice specialist n resurse umane s tie dac tn rul din fa a lui a tr it n adolescen n medii inhibante care iau hipertrofiat nevoia de libertate. Un ef dur nu este tocmai cea mai bun solu ie pentru tiner. Dorin a de libertate nu i va afecta numai rela iile profesinonale, ci i pe cele sociale ori afective. Vei dori rela ii nu foarte apropiate, de preferat cu persoane la fel ca tine: libere, independente i care nu vor obliga ii. O leg tur stabil este totu i oricnd posibil , dac n aceast rela ie sim i c te mpline ti i c nu te limitezi. n timp, dup ce setea de libertate se va mai reduce, capacitatea de a supora constrngerile unei firme sau structuri institu ionale se va normaliza, i vei accepta posturi i sarcini restrictive i ierarhice. 5. A cincea informa ie descoper rolul uneori salvator al unei intui ii ascunse care lucreaz n slujba voin ei de putere. n primele pagini ale capitolului iam men ionat faptul c , n ultim instan , voin a de supunere nseamn pierderea de sine, renun area la sine, abandonul de sine. Ce nseamn asta? ntro rela ie n doi, dac un partener este psihic programat sub forma voin ei de supunere, atunci renun area la sine echivaleaz cu renun area la propria personalitate, cu tot ce nseamn ea. Sunt neglijate propriile opinii, nevoi, tabieturi, dorin e, vise, aspira ii, planuri etc. Propria individualitate trece pe locul doi, pe primul loc trecnd partenerul. Cum iam precizat, aceea care duce la voin a de supunere i implicit la abandonul de sine este iubirea. Realizezi acum c pe bun dreptate se spune c drumul spre iad este pavat cu inten ii bune. Prin iubire, o fiin care i tr ie te existen a sub puterea voin ei de supunere poate ajunge practic s se abandoneze pe sine celuilalt, ajungnd la o form rafinat de sclavie. Nu conteaz ce vrei tu, ci ce vrea cel lalt. Dac partenerul spune ceva, atunci acel ceva devine pentru tine liter de lege. Fenomenul de abandon de sine nu este prea cunoscut n sfera rela iilor interumane, dar este

impus cnd este vorba de a asculta dogma bisericii. Deosebirea fa de psihologie este pur lingvistic , psihologia spunnd: pierdere de sine, iar biserica lep dare de sine. Pentru a ajunge n rai, trebuie s te abandonezi pe sine, s te lepezi de sine, pentru ca apoi s -l prime ti pe Dumnezeu n adncul fiin ei tale. Este un proces de pierdere a Eului prin alipirea fiin ei tale la o form metafizic de existen , n urm c reia individualitatea se pierde, iar Eul se dizolv ntrun arhetip, rezultnd fenomenul de infla ie psihic . Reprezentantul pe p mnt al lui Dumnezeu fiind biserica, este clar c ei trebuie s i predai sufletul, dup ce n prealabil teai lep dat de sine. Realitatea c pu ini oameni parcurg acest proces de abandon al Eului cerut de biseric , m face s cred c norma comun este mai puternic dect viziunea religioas clasic . Fire te c de la om la om, gradul de a tr i via a ca voin de supunere difer , de la simple renun ri la unele dorin e proprii, pn la abandonul total lipsit de voin n care tr ie ti n i prin cel lalt. Aceast extrem a voin ei de supunere este foarte periculoas , putnd duce la autoschilodiri i sinucideri n cazul ruperii rela iei. F r ajutor, posibilitatea de a reveni din abandonul total napoi la propriul Eu este redus . Dar s nu crezi c un Eu slab face ceea ce dore te. Chiar dac e ti sub st pnirea voin ei de supunere, voin a de putere exist . Ea se manifest prin independen , capacitatea de lupt n societate, n a i afirma punctul de vedere, etc. Dar poate c ultima expresie a voin ei de putere este o anumit intui ie, care vegheaz undeva n incon tient. Biserica ia spus nger p zitor. Eu i spun intui ia ascuns . Intui ia ascuns tie de exemplu c voin a de supunere a fiin ei pe care o are n ngrijire i protec ie i poate duce posesorul pn la abandonul total fa de o alt persoan . i ia m suri ca a a ceva s nu se ntmple. Ce observi la suprafa ? Deoarece domeniul predilect de manifestare al voin ei de supunere sunt femeile, voi lua un exemplu feminin: s -i spunem Ana. F r ca Ana s tie n mod con tient, n adncul sufletului ei, voin a de supunere este st pn . i atunci, tot comportamentul Anei con ine aspira ia incon tient de a g si un b iat c ruia s i se supun , s l iubeasc i s l asculte. Diver i b rba i fa de care se simte egal sau chiar superioar sunt exclu i. Dar iat c vine i ziua n care Ana ntlne te un b iat caruia poate s i se supun . l simte sigur pe el, puternic i capabil s o aib supus . Misiunea vie ii ei, de a g si pe acel cineva c ruia s i se supun i s i ofere via a ei pe tav pare terminat . Dar intui ia ascuns vegheaz . Ea tie c dac rela ia evolueaz , n scurt timp, prin iubire, Ana va fi doar o umil sclav supus total b rbatului. i nu poate accepta a a ceva. Rezultatul este c Ana ncepe s aib tot felul de senza ii ciudate, necunoscute ei pn atunci. Descoper brusc c b rbatul nu este de fapt chiar a a cum l v zuse ea ini ial. Dac se uit atent , nu este att de nalt i nici att de puternic pe ct credea ea. Are p rul rar, deci n scurt timp i va ap rea chelia. i ochii nu sunt frumo i, cum crezuse ea, ci banali. Brusc, se descoper pe sine preten ioas i materialist : nu are o ma in prea grozav , iar so ul prietenei ei are mai mul i bani. i dac se uit mai atent , ntreaga expresie a fe ei este grotesc , diform , chiar resping toare. Incredibil, dar acum descoper c b rbatul nici nu tie s i asorteze hainele. Dumnezeule, la cine se uitase ea? La un ratat, la un nimeni. Bine c s-a limpezit la timp. Dac aceste deprecieri ale b rbatului nu dau roade i rela ia avanseaz , Ana ncepe s aib vise ciudate. Nop i la rnd Ana i viseaz fostul prieten. Se f cea c vorbea cu el, f ceau dragoste, i povesteau ntmpl ri hazlii, dep nau amintiri cu momente frumoase din trecut i se sim ea a a de bine cu el.. Diminea a ns altul dect cel din vis i este alt turi. Biata Ana nu mai tie ce s cread . nc l iube te pe fostul prieten? Oare amintirea lui i va r mne mereu n suflet? Confuzia

spore te. Pe fondul unor nen elegeri de moment cu prietenul actual sau a reapari iei n via a ei a fostului, rela ia se fisureaz i o ultim ceart este pic tura care aduce sfr itul rela iei. Din adncuri, Intui ia ascuns mediteaz . i pare r u pentru Ana, dar el trebuia s c tige. Trebuia, pentru ca Ana s r mn o fiin independent , stapn pe via a i viitorul ei, nu o ar tare tremurnd , gata oricnd s execute orbe te ce spune b rbatul. Binen eles, Ana nu va ti niciodat ct de aproape de dezastru a fost i ct ar trebui s mul umeasc acelui for intim pentru alegerea pe care a f cuto n locul ei. Tot acest proces psihic poate fi interpretat i din alt punct de vedere: ncerc s i p c le ti intui ia. S presupunem c te afli la nceputul unei rela ii i c partenerul ncepe s te devalorizeze, ncep visele ciudate, zbucium, critic , observarea unor comportamente neacceptat, etc. Dac ajunge i la concluzia c v iubi i, c vre i s r mne i mpreun , iar ac iunea intui iei pare doar un automatism al voin ei de putere, ceea ce vei avea de f cut este s con tientizezi fenomenul descris i s ai r badare i n elegere ca efectele produse de intui ie s dispar . Dac vei proceda astfel, n timp intui ia ascuns va accepta o anumit subordonare fa de partener. Dar trebuie s te i avertizez. Intui ia care te ap r de propria voin de supunere are taine care nc nu se cunosc, i ca orice intui ie, rareori gre e te. Deoarece acum tii c aceast intui ie exist , tii cum reac ioneaz (n special prin devalorizarea partenerului i vise), tii cum s o p c le ti i chiar faci asta, atunci ultima barier n calea pierderii independen ei va fi eliminat , i cu greu te vei mai putea readuce la realitate dac prin iubire ajungi s te abandonezi partenerului. Capitolul 3 Resentimentul social i familial Realitatea psihic pe care vreau s io prezint n acest capitol este cunoscut i n eleas de c tre filosofi i psihologi de mai bine de o sut de ani i cu toate c are consecin e importante n aspectele emo ionale i sociale ale vie ii tale, probabil nc nu ai reu it s con tientizezi cauzele i originea st rilor suflete ti participante la aceast realitate. Este vorba despre resentiment. Resentimentul ca proces psihologic a fost explicat cu mai bine de o sut de ani n urm de c tre Friederich Nietzsche i Max Scheler. n lucr rile lor (trimitere la idee 1), ei au explicat prin resentiment devalorizarea utilit ii calit ilor personale i ale bunurilor, crea ia axiologic a cre tinismului i a ierarhiei valorilor sociale. n lucrarea de fa ns numi propun o reeditare a analizei moralei cre tine, ci voi scoate n eviden problematica mai modest , dar nu mai pu in important a devaloriz rilor personale n rela iile sociale i familiale. S vedem pe scurt ce nseamn resentiment, care sunt etapele form rii i dezvolt rii lui, care este materia prim cu care lucreaz i care sunt consecin ele apari iei lui n dou cazuri: devalorizarea persoanelor i a bunurilor. 1. n cazul persoanelor totul porne te de la participarea la via a social pe carel dezvol i cu semenii. i la sistemul rela ional

Interac ionnd i comunicnd cu al i cunoscu i, normal, firesc i inevitabil i se vor trezi n suflet sentimente negative. i asta deoarece afli c amicul X ia cump rat o ma in nou , cumnatul Y ia construit o nou cas la care tu doar visezi, c vecinul Z a c tigat la loterie o mare sum de bani, etc. n situa ii de acest gen, n urma c rora cei pe care i cuno ti ajung la un moment dat la un statut superior, i apar sentimente negative repet, perfect normale, fire ti, omene ti invidie, perfidie, pizm , r utate, ciud , ur . Faptul c te treze ti c i invidiezi vecinul pentru c are un apartament mai

bine aranjat ori c sim i ciud pe colegul de serviciu c ruia i sa m rit salariul este omenesc i firesc. Dar morala cre tin , educa ia, nevoia integr rii sociale i legile juridice inhib exprimarea acestor sentimente negative i for eaz deta area lor de reprezent rile obiectelor care leau creat i iradierea lor liber n toate aspectele vie ii. Adic invidia, care nainte era strict asociat cu vecinul, se desprinde de reprezentarea acestuia i devine liber n interiorul psihicului, infiltrnduse i asociinduse cu alte mii de situa ii de via . Urm toarea etap a ob inerii resentimentului depinde de o condi ie intrinsec i anume existen a unei con tiin e a inferiorit ii, lipsa acesteia putndute orienta ntr-o direc ie opus resentimentului, pe calea muncii i efortului pozitiv, creator, generator de compensa ie pozitiv liber de negativism. Deci dac vecinul ia amenajat apartamentul dup ultima mod , nu-i nimic, i faci tu apartamentul i mai i, iar dac colegului de serviciu i sa m rit salariul, te vei str dui ca prin munc i rezultate s l ajungi i chiar dep e ti. Dac ai capacitatea de ai egala pe cei care temporar teau dep it n orice aspect al vie ii i restabile ti echilibrul i egalitatea, atunci resentimentul nu se produce. Totul este bine, via a merge nainte iar sentimentele negative incipiente dispar ntro reconfortant con tiin a superiorit ii. Cu totul alta este situa ia dac nu ai posibilitatea de ai ajunge din urm pe cei care teau dep it. Fie din lipsa rela iilor sociale, fie din nepricepere, din imposibilitate material ori diferen e profesionale, se ntmpl s fie imposibil s i ajungi din urm pe cei care teau dep it. Apare astfel o distan faptic , real material ori financiar ntre tine i cei care teau dep it, care se traduce la nivelul psihicului printro con tiin a neputin ei i inferiorit ii care produce sentimente de inferioritate, neputin , ostilitate, orgoliu, vanitate r nit , blazare. Se ajunge astfel la modific ri ale autovaloriz rii personale, la o reducere a sentimentului stimei de sine, a respectului de sine care, pe termen lung, nseamn plafonarea ac iunii i ini iativei i reducerea cmpului de exprimare a personalit ii. Conflictul interior creat de aceste schimb ri este foarte periculos i atinge unul dintre cele mai sensibile puncte ale psihicului uman n sentimentul de valorizare, imagine de sine sau respectul de sine. Incon tientul n nici un caz nu accept s vad cum te limitezi, chinui n capcana devaloriz rii personale i va lua m suri extreme pentru ca dezechilibrul existent s fie ct mai urgent eliminat. i atunci se ntmpl ca subit s i schimbi ntreaga percep ie despre aceste persone, avantajele i realiz rile lor prin resentiment: critici, devalorizezi, depreciezi, negi i denigrezi fie posesia unor calit i umane ori profesionale, fie munca i efortul depus. Practic, resentimentul este acela i lucru cu sentimentele negative care, ini ial inhibate, revin n for n con tiin prin intermediul unor substitute acceptate de educa ie, moral cre tin , uzan e sociale, legi juridice: critici, negi, devalorizezi, denigrezi, depreciezi, conte ti, degradezi posesia unor valori umane, profesionale, materiale i reu itele personale care teau dep it. Deci nu sunt contestate calit i i un sistem valoric, ci apartenen a i posesia acestora de c tre persoana incriminat . Dup modificarea percep iei asupra avantajului social ori material al cunoscutului i nt rirea propriei pozi ii i apare o benefic con tiin a superiorit ii care reface dezechilibrul psihic creat anterior i permite reluarea n bune premise a vie ii. Din scurta prezentare po i observa rolul necesar i util al resentimentului n revalorizarea pozitiv a imaginii de sine i nt rirea respectului de sine. 2. n cazul bunurilor are loc acela i proces de negare a posesiei unor calit i i valori pe care le dore ti, dar nu le po i avea. n elepciunea popular a sintetizat devalorizarea bunurilor inaccesibile n proverbul: Vulpea care najunge la struguri zice c s acri. Ca o parantez , valoarea de dulce a strugurilor este acceptat i dorit , ceea ce contest vulpea fiind posesia acestei calit i i valori de c tre acei struguri carei sunt inaccesibili. Om fiind, dore ti permanent satisfacerea unor dorin e dintre cele mai diverse: alimentare,

de mbr c minte, imobiliare, de recreere, de lux etc. Problema se acutizeaz datorit culturii consumatoriste n care tr ie ti i care, prin intermediul reclamelor i publicit ii, i pune n mi care st ri emo ionale asociate cu m rfurile oferite spre vnzare. Cei care creeaz mesajele publicitare tiu foarte bine c emo ia mi c marfa i folosesc enorme bugete, informa ii i pricepere pentru a i trezi i biciui omene tile tale dorin e. Dar dac dorin ele i sunt amplificate i intensificate de reclame, posibilit ile tale de a le satisface r mn la fel ca nainte, adic limitate. Apare astfel o distan ntre dorin ele i posibilit ile tale de a le satisface, diferen faptic ce se traduce i ea, la fel ca n cazul cunoscu ilor, ntro con tiin a neputin ei i inferiorit ii generatoare de dezechilibre psihice i conflicte interioare, prin apari ia sentimentelor de inferioritate, neputin , blazare, vanitate, orgoliu. Ca r spuns la efectele psihice provocate de bunurile inaccesibile, incon tientul g se te solu ia deja cunoscut : modificarea percep iei asupra posesiei valorilor acceptate dar negate la respectivelor bunuri. Pe aceste bunuri inaccesibile le vei devaloriza, critica, le vei g si defecte, le vei considera c au calit i tehnice dep ite i le vei nega utilitatea. Schimbarea de percep ie prin refuzul bunului inaccesibil i va aduce un spor al con tiin ei superiorit ii i i va reface echilibrul psihic temporar pierdut. Nu trebuie deci s pierzi din vedere ori s minimalizezi importan a rolului culturii consumatoriste i a reclamelor n special n cre terea resentimentului ca fenomen social care necesit din partea consumatorilor continui procese de devalorizare i modific ri ale percep iei realit ii, procese incomode creatoare de frustrare i disconfort psihic. 3. La un alt nivel resentimentul ac ioneaz prin contestarea a ns i valorilor ata ate de persoane sau bunuri. Dac n cazurile de mai sus, resentimentul aplicat persoanelor i bunurilor se limita la a contesta posesia unor valori totu i acceptate i intens dorite, exist i acest nivel al resentimentului la care sunt contestate calit ile i valorile nse i. Nici nu se mai pune problema posesiei unei calit i de c tre o persoan ori bun deoarece din start aceasta calitate este contestat i terfelit . Oricine poate s aib acea calitate pna mai ieri dorit sau un bun cu utilit i pna mai ieri necesare, c azi acest posesie nu mai deranjeaz , modific rile false de percep ie nu i mai au rostul i accep i senin c ntradev r calitatea i utilit ile apar in omului sau bunului. Valoarea mai ieri acceptat , dorit , visat , pentru care munceai, luptai ani i ani de zile i uneori mureai, azi nu mai are nici o utilitate, rost i nu mai reprezint pentru tine o determinare motiva ional . Imediat dup anihilarea mental a valorii ori a sistemului de valori care nu putea fi avut i de a c ror avantaje nu puteai beneficia, se ncepe construc ia noului sistem axiologic, cu valori care pot fi incorporate, conform propriilor posibilit i umane intelectuale ori materiale. Conform acestei n elegeri, Friederich Nietzsche i Max Scheler au considerat c morala i sistemul axiologic cre tin au luat na tere pe cale resentimentar , pornind din Roma antic de la secta tolerat a cre tinilor i de la cei aproximativ trei sute de mii de dezmo teni i ai soartei care populau suburbiile marii metropole, neintegra i social i valoric pulsului vie ii marelui imperiu. Rezultatul acestei neintegr ri economice i sociale sa concretizat n anul 330 d.H, cnd sistemul valoric al religiei sclavilor era acceptat oficial i devenea unicul mod de reprezentare a rela iilor cu divinitatea n interiorul ntregului imperiu. A a cum urmau s o fac mereu i mereu n istorie, sclavii pierdeau lupta din punct de vedere material i biologic, dar nvingeau prin spirit, valori umane general accesibile i fanatism religios. C fiecare gnditor a v zut n felul lui acest proces, unul ca atacul ramurii bolnave asupra trunchiului s n tos (citez aproximativ din Nietzsche) i c cel lalt a v zut n resentimentul celor mul i expresia unui preaplin al vie ii, r mne s descoperi singur, citind din lucrarile celor doi ganditori. Dou informa ii doresc s i le nsu e ti n urma n elegerii resentimentului: resentimentul social ntro societate i critica negativist n rela iile familiale, care este expresia resentimentului familial.

1. Resentimentul social este un p cat vechi al multor popoare, pu in cunoscut, dar mai stabil, mai profund i de mii de ori mai periculos dect altele n vog i inten ionat create prin determin ri sistemice, precum corup ia i plasarea n pozi ii de decizie a unor oameni incompatibili cu cerin ele de calitate uman i profesional . Dac corup ia generalizat se cl de te pe bazele insuficien ei economice conjuncturale i printro organizare sistemic care urm re te voit generarea acestui flagel social, resentimentul social este o pat neagr pe sufletele unor popoare de sute de ani i care al turi de alte pete negre, nsemnnd tot attea p cate de profunzime, pot foarte bine s le "ajute" s dispar din istorie, ca popoare, culturi i civiliza ii str vechi. Dac la inventare termenul de r zboi total nsemna raderea de pe fa a p mntului a unei largi mase de oameni apar innd unui popor, execu ii n mas i lag re de exterminare, urmnd ca restul s fie transforma i n sclavi agrari i industriali far drepturi i libert i care s deserveasc nving torul, n ziua de azi aceast concep ie pare grosolan pentru combatantul participant la r zboiul total. Dar cine este combatantul activ n r zboiul total dus chiar din zorii mileniului trei? Spun aceasta deoarece r zboaiele viitorului nu vor fi doar militare, ci totale, adic economice, culturale, ideologice, r zboaie n care nu conteaz valoarea masei inculte i proaste, ci a individului convins i fanatizat n juste ea cauzei lui, dotat cu informa ii, bani, putere, inova ie, cultur i tehnologie. Vor fi r zboaie purtate f r mil i ntrerupere timp de decenii i secole, n care efortul continuu, minut de minut i ceas de ceas al Individului va fi cel care va decide cine va fi nving torul. Sper c ai n eles cine este combatantul activ n actualul r zboi total al na iunilor, oriunde sar afla el, cine este soldatul cu sau far voia lui: tu nsu i mpreun cu fiecare individ care este capabil s produc i s valorifice pe pia a interna ional valoare economic , financiar , cultural , religioas , intelectual i social . Direct legat de resentimentul social este str dania de a c tiga respectul. Nu putem s cunoa tem un om pe care din start s l apreciem i respect m. El trebuie s fac eforturi, s ne dea dovezi, ca s ne c tige respectul. i asta deoarece prima noastr reac ie este s l depreciem, trecndui cu vederea calit ile i realiz rile i c utnd s i g sim lipsurile i p catele. De multe ori ai auzit remarci de genul: Oooh! Cine? P i X a fost b ie a n cartier, a f cut pu c rie, acum e lini tit la casa lui, toat lumea l respect .. , Cum? Nu tii cine este Y? P i tipul este bogat, nvrte afaceri, toat lumea n ora l respect .... Cele dou exemple sunt edificatoare s n elegi care este starea ini ial a unui nou contact social: dup polite urile formale, ncepi s vezi careI sunt p r ile rele n caracter, p catele trecute i e ecurile prezente. Pe scurt, l devalorizezi ct po i i sco i n eviden cum e ti tu mai bun dect el. n rela iile cu acest om, aceasta implic indiferen , desconsiderare, brf , nep sare, impolite e sau chiar grosol nie brutal . Ca s fie respectat, el trebuie s lupte, s i demonstreze ce bun, valoros ori periculos este. Doar astfel, mai mult prin insisten e i de fric , ajunge n sfr it omul s i c tige respectul. i invers, a fi respectat este un drept pentru care trebuie s lup i i cere timp i efort pentru a demonstra n fa a celorlal i calit ile umane i profesionale pe care le ai. Comportamentul unora visvis de respect nu se opre te aici. Relevant n acest sens este modul cum i privim pe unii concet eni. Cnd unul dintre comunitate se ridic i se distan eaz , fie c are un mic business, fie c este mai bine cotat profesional, fie c este om politic capabil, restul ce facem? Cu ur i invidie cre tin l prelucr m pe la spate, l brfim, l s p m, i bloc m dezvoltarea, l faliment m, s -l aducem din nou n rndul nostru, nu cumva s uite de unde a plecat. Ce conteaz c afacerea acestui om era siguran a financiar a oamenilor angaja i i surs la fondurile guvernului? Otrava invidiei i urii meschine i josnice este mai puternic dect considerentul bun st rii. Dar este cte unul care, dup oscila ii n sus i n jos, pleac spre vrful piramidei sociale, f r putin de al mai putea bloca. Abia acum individul cap t respectul nostru i, precum cinele care linge mna pe care nu o poate mu ca, toat ura i invidia de ieri se transform n admira ie,

omagiu, supu enie, umilin i lingu eal . Ce priveli te mi este dat s v d cnd oameni care mai ieri pleca i din mul ime, dup ce ini ial au fost s pa i, brfi i i denigra i pentru curajul i ini iativa lor, acum, cnd sunt sus n ierarhia politic ori economic sunt iubi i, adula i i a tepta i cu respect de cei care au r mas n urm . S c tigi respectul celorlal i prin fric ori cnd nu mai po i fi atins iat ce nseamn convie uirea n societatea atins de resentimentul social. Dar lipsa de respect, concretizat n resentiment: critici, devaloriz ri, denigr ri, deprecieri, neg ri, contest ri, ce secrete i dezv luie despre sufletul acelui popor atacat de resentimentul social? Arat limpede c este complexat de con tiin a inferiorit ii i neputin ei, c n adncuri domin cele mai urte sentimente umane: ur , r zbunare, invidie, pizm , blazare, vanitate, inferioritate, neputin , r utate. Pentru multe popoare, secolele de domina ie str in i miile de e ecuri na ionale leau dezechilibrat n profunzimea fiin ei lor, leau complexat i afectat psihic. Aceasta este trista realitate: complexul de inferioritate este cel care, pentru a fi eliminat, incon tientul impune s ne denigr m semenii, s nui respect m i s facem ca traiul n societate s fie atins de instincte animalice, tribale. Doar cu pre ul desconsider rii celor mul i i al anihil rii succesului economic al celor pu ini ne putem calma i tempera clocotul inferiorit ii care ne macin i putem ob ine echilibrul psihic necesar unei vie i normale. Pe scurt, plata vizibil pentru resentimentul social este nsingurarea, mnc toria i lipsa de respect n plan social i autofalimentarea, autodistrugerea n plan economic. Resentimentul social ne nc rca de mult sufletele i ntotdeauna el a fost o frn n calea dezvolt rii economice, dar niciodat n istorie conjunctura interna ional nu a fost att de dur i terminatoare. Dintrun p cat tolerabil i scuzabil, n actualul r zboi total resentimentul social a devenit o plag care vl guie te i epuizeaz i pu inele zvcniri capitaliste ale unei societ i. Nu conspira iile mondiale produc atta r u ct ne facem noi n ine, ct saboteaz din interior resentimentul social prin vanit ile meschine, invidia, ura i r zbunarea personal , orgoliul, r utatea, pizma i blazarea. n elegnd c resentimentul social nu este ceva trec tor ci o teribil limitare a dezvolt rii tehnicemateriale i a rela iilor umane pe termen lung, ast zi, n condi iile concuren ei mondiale n ringul c reia se lupt corpora ii colos valornd mii de miliarde de dolari, po i disp rea de pe firmamentul economiei mondiale f r c nimeni s i simt lipsa ori s i ntind o mn de ajutor. 2. Informa iile despre resentimentul familial i arat puterea malefic a resentimentului care apare n familie i este ndreptat mpotriva partenerului de via , copiilor i rudelor apropiate. Po i vedea cum un cunoscut, dominat de complexe de inferioritate i un redus sentiment al stimei de sine folose te armele resentimentului pentru a te aduce la acela i nivel cu el. Pentru c nu se poate ridica mai sus dect este acum, solu ia cea mai simpl , u oar i des folosit pentru a i redobndi con tiin a superiorit ii i echilibrul emo ional este coborrea ta pn la nivelul statutului s u. Aceast coborre o realizeaz prin modificarea percep iei despre tine, ca personalitate i purt tor de valoare social , uman i material cu ajutorul binecunoscutului resentiment. Voi relua ultimii pa i ai resentimentului, dar nscris realit ilor sociale i familiale. Faptul c un individ i poate desc rca resentimentul n familie este pentru acesta cea mai la ndemn solu ie, dar un co mar pentru ceilal i membri ai familiei. Pentru a i alina complexul de inferioritate, n mod incon tient, individul complexat va arunca asupra familiei sale blestemul resentimentului: zi de zi i minut de minut i va analiza pe ceilal i cu exagerat sim critic, ajutat de hiperexigen le va g si p cate, gre eli i vinov ii, i va deprecia n toate modurile posibile i le va devaloriza reu itele, le va contesta i nega mplinirile, totul condimentat cu invidie i

dispre . Interesant este c n tot acest timp n care vede toate paiele din ochii altora, resentimentarul nu i vede deloc brna din proprii ochi. Este o adev rat prob de eroism s tr ie ti al turi de un om pentru care resentimentul familial este condi ia esen ial pentru a fi echilibrat psihic. n realitate ns , nu tii nimic despre complexe de inferioritate, respect de sine sc zut i alte asemenea minun ii. Tot ce vezi este procesul descris, dar inversat. Zilnic se poate s supor i un membru al familiei care te jigne te, frustreaz i enerveaz cu superioritatea lui, care i aminte te n orice clip ce urt i prost e ti, ce slab la coal , ce haine oribile ai, cu ce lips de gust te mbraci etc., sau, dac e ti adolescent, ce p rin i r i i nvechi i ai, ce gusturi proaste au, c nu tiu s g teasc o mncare bun , c se ceart mereu ori c nu au s i dea to i banii de care ai nevoie. Uite a a stai i te tope ti de nervi ani de zile sub ploaia de devaloriz ri ale fratelui, surorii, p rin ilor ori copiilor. i nu n elegi de ce mereu e ti inta atacului exigen elor i criticilor. A n elege c n spatele repro urilor i a vn torii gre elilor se ascunde un complex de inferioritate i dezechilibre emo ionale este un drum lung i anevoios, care de obicei dureaz ani de zile i ntrun final n elegi c de fapt problema nu e ti tu, ci el, cel care te denigreaz este problema. Cred totu i c este timpul s depistezi din fa resentimentul folosit de un membru al familiei i s vezi n spatele lui dezechilibre, sentimente de inferioritate, devalorizare i slab imagine de sine care, dac nu sunt eliminate, vor afecta ntreaga familie. Problema este minor dac cel care te atac metodic este propriul copil. Om matur fiind, cu o imagine de sine deja format , criticile i denigr rile continui ale odraslei nu i vor face mare r u, exceptnd poate ceva frustare, enervare i nemul umire, toate legate de copilul nerecunosc tor care nu tie s aprecieze ct muncesc eu pentru el. Ca p rinte ns po i vedea dincolo de acest comportament criticist involuntar c , de fapt, copilul are probleme suflete ti. Ct de grave ns , depinde de fiecare caz n parte. Ar trebui s te ntrebi de ce copilul t u sufer de un complex de inferioritate, de ce se chinuie el n plasa inferiorit ii, sl biciunii i neputin ei? R spunsurile generale care pot explica apari ia la copil a resentimentului le tii: sentimente negative fire ti care nu au fost manifestate ci inhibate i o con tiin a neputin ei i imposibilit ii care duc la sc derea imaginii de sine a copilului n proprii lui ochi, o slab autovalorizare i ncredere n propriile for e, cu rezultatul final al apari iei denigr rilor i criticilor pe care copilul le arunc contra ta. Cele mai simple m suri pe care le po i lua sunt s discu i cu el, s l ajut i s se explice, s se descarce de sentimentele negative acumulate i s identifice de ce exist la el con tiin a neputin ei i inferiorit ii. Cumva este copilul mai pu in dezvoltat fizic i este luat n rs de colegi, este ea mai pu in frumoas , pe cnd colegele ei str lucesc, condi ia economic haine, cosmetice, bani de buzunar este precar fa de al ii, nu este foarte bun la coal i nu poate face nimic n toate aceste privin e? Sintetiznd: aprecierile colare negative, aspectul fizic, condi ia economic i convingerea c nu se poate face nimic sunt cauze reale care, n timp, ncet dar sigur, i inoculeaz copilului con tiin a inferiorit ii i neputin ei lui fa de al ii i care ulterior vor provoca reac ii resentimentare. Iat c resentimentul este doar partea frustant i vizibil a unor procese latente, ne tiute, derulate ani de zile n profunzimea sufletului i care i semnalizeaz dereglarea stabilit ii sistemului psihice. Consider c o apropiere de copil, cteva discu ii explicative i unele m suri concrete pot fi punctul de pornire n cruciada contra con tiin ei inferiorit ii: po i face eforturi pentru o mbun t ire sensibil a aspectului s u fizic, explic i c dorin a de a fi bun la toate trebie s dispar , situa ia economic poate fi schimbat prin implicarea lui n slujbe minore, dar mai ales tergeI din minte ideea neputin ei i z d rniciei, c orice ar face este inutil i derizoriu. Rezultatele nu sunt imediate, dar n cteva luni schimb ri n sens pozitiv ncep s se produc , iar puterea resentimentului va sc dea. Dar cea mai grav , mai periculoas i impardonabil situa ie pe care o poate crea resentimentul n familie este atunci cnd el este parte integrant din fiin a unui p rinte i este ndreptat asupra unui copil. Din start, cel care i prive te mereu copilul cu ochi aspri i critici, care cu exigen i cere acestuia ndeplinirea unor sarcini

peste puterile lui, care nul mai scoate din invective i este mereu nemul umit de presta ia lui, este un om bolnav i complexat. Maturitatea fizic i masca psihic create de timp l fac s par pentru oricine un om integru, echilibrat, care cunoa te bine cum s i educe copilul. Lec iile acestui p rinte sunt ascultate cu respect de al ii care sunt de acord cu acest stil educa ional. Mascarada se termin ns la contactul cu primul psiholog. Nu tiu al ii, dar pentru mine ace ti oameni complexa i, care fac pe responsabilii sunt jalnici. n loc s i accepte deficien ele, complexele i rat rile, ace ti p rin i fac pe oamenii responsabili, intens preocupa i de soarta copiilor lor. i voi explica cum datorit propriilor complexe ale p rintelui, copiii pot deveni tineri ov ielnici, devian i sexual, predispu i la e ec, ceea ceculmea ignoran eiva atrage criticile i nemul umirile p rintelui complexat. Este ca i cum ai trimite o oaie n mijlocul lupilor, pentru ca apoi s te plngi: De ce sa l sat proasta mncat de lupi? n perioada 525 ani, copilul, adolescentul i tn rul trec nu numai printr-o evolu ie fizic i hormonal , ci i printrun delicat proces de dezvoltare psihic . n aceast perioad el se maturizeaz afectiv, cap t o identitate, i definitiveaz caracterul, i construie te imaginea de sine, sentimentul stimei de sine, autorespectul etc. Un pilon de sus inere pe care se va sprijini pn va nchide ochii este imaginea de sine carei va da sentimentul stimei de sine. nchipuie te i c psihicul uman este o pe ter ntunecat , situat la marginea rmului, aproape de un ocean, pe carel consider m realitatea exterioar . De asemeni, oceanul l consider m scufundat n bezn . Presupunem c n pe ter se afl b rci de pescuit, plase i tot ce este necesar pentru a pleca lini ti i n larg, dar c nu cunoa ti dotarea pe terii cu aceste materiale. La un moment dat vrei s ie i n larg s te relaxezi sau s pescuie ti, este indiferent. Dar ca s pleci, trebuie s tii pe ce barc s te bazezi, ce provizii s iei i cum este oceanul: lini tit sau agitat. Pentru c n pe ter i afar este ntuneric, te folose ti de un far fixat exact la ie irea din pe ter . Cu acest far po i lumina pe tera i oceanul. Dorind deci s iei cele necesare din pe ter , ndrep i lumina farului n interior, s vezi ce lucruri folositoare pentru pescuit po i g si, iar apoi luminezi oceanul, s l vezi ct de calm sau agitate este. G sind n pe ter barca, plasele i rezervele de ap dulce i observnd c oceanul este lini tit, pleci la pescuit. Totul este bine i te ntorci bines n tos i cu barca plin de vegeta ie marin i pe te. Dar se putea ntmpla ca farul s nu lumineze prea bine i atunci cnd te ui i n pe ter s nu deslu e ti c exist pe acolo pe undeva o barc , ceea ce i taie din elan i te face s r mi la rm. De i barca este acolo, faptul c farul nu a luminato te face s crezi c nici nu exist , stopndu i ie irea n larg i expunndute la foamete i inani ie. Sau se poate ca farul s nu lumineze bine oceanul i s nu vezi c valurile cresc n putere i c oceanul prinde via . Bazndute pe imagini vagi i spui c oceanul este lini tit i pleci n larg s pescuie ti. Cnd te treze ti luat de valuri i aruncat n larg este deja prea trziu i supravie uirea ta ndoielnic . Deci n spatele deciziei de a ac iona stau aprecieri referitoare la nzestrarea ta din pe ter i la starea oceanului. i aceste aprecieri i evalu ri le ob ii datorit luminii farului i informa iilor pe care implicit le ob ii. Dac farul lumineaz bine, aprecierile vor fi corecte, informa iile curate iar ac iunile tale precise, dar dac farul lumineaz slab sau eronat, aprecierile vor fi gre ite iar ac iunile tale inoportune. Deci nainte de a lua orice decizie, nainte de a ac iona, depinzi de calitatea imaginilor oferite de far despre pe ter i ocean. n psihicul uman, acest far care creeaz imagini codate ale realit ii interioare sau exterioare se nume te Imagine de Sine. Imaginea de Sine este reflectorul care, naintea oric ror ac iuni lumineaz profunzimile psihicului i i spune dac ai sau nu calit ile necesare pentru reu ita dorit . Dac reflectorulimagine de sine func ioneaz bine, el i va arata ce calit i i defecte ai iar con tiin a va lua decizii de implicare sau retragere. Dac imaginea de sine nu func ioneaz bine i i lumineaz slab psihicul, atunci nu vei vedea calit ile i defectele ascunse, ceea ce duce la o deformare a realit ii interioare n sensul s r cirii i devaloriz rii sau te va face s crezi c

posezi calit ile pe care le dore ti, dar care de fapt nu le ai, ceea ce va duce la o deformare a realit ii interioare, n sensul unei mbog iri i supravaloriz ri. Inutil de comentat c aceste aprecieri gre ite a ceea ce se afl n interiorul t u vor fi sursa unor decizii i ac iuni predispuse din start la e ec. Dar reflectorulimagine de sine lumineaz i realitatea exterioar . Luminnd bine, imaginea de sine i va da informa ii corecte privitoare la exterior, iar dac lumineaz gre it, vei supraevalua sau subevalua realitatea nconjur toare. Ai aflat cu aceast ocazie i unul din punctele cheie ale func ion rii psihicului: de fapt nu tii ce se afla nl untrul t u ori n afar dect prin intermediul imaginilor generate de o instan psihic evaluatoare. Ea este singura surs care i poate spune cum este conturat interiorul, ce bog ii zac ascunse i cum arat exteriorul, cu oportunit i i pericole deopotriv . Dar pe ct de esen ial este ca reflectorulimagine de sine s func ioneze bine, pe att de u or este el de stricat. Imaginea de sine lumineaz prost dac un timp e ti supus unui bombardament al resentimentului sau e ecului. Aceast ac iune din exterior care folose te resentimentul pentru a i distruge farulimagine de sine se nume te sugestionare. Cuvintele negative ale resentimentului i spun imaginii de sine c realitatea interioar este alta dect cea pe care o lumineaz . Totu i, folosind lumina imaginii de sine, ai v zut de multe ori ce con ine pe tera i pe baza acestor imagini i sa creat a a numita ncredere n sine, ncredere n propriile puteri. Criticile i exigen ele continui i repet totu i mereu c realitatea pe terii este alta. La nceput refuzi s crezi, dar apoi e ti cuprin i de ndoial i, luminnd iar i iar pe tera, imaginea de sine parc arat c ce spune altul este adev rat. Orice mesaj suficient repetat ajunge s fie considerat Adev r i se transform n convingere. i criticile repetate transformate n adev ruri cap t puterea convingerii. Odat acceptat critica drept adev r, pete negre se depun pe sticla farului i orice luminare a acestuia le va proiecta m rite n interiorul pe terii, pe perete. Uitndute bine, vei vedea n interior defecte, lipsuri i neajunsuri care de fapt nu exist , dar de care e ti convins c le ai. Creend iar i iar imaginile false ale aprecierii de sine i v znd c petele negre sunt mereu acolo, vei fi convins c ntradev r a a este: ai defecte fizice, neajunsuri intelectuale ori materiale i lipsuri, calit i umane. Aprecierile imaginii de sine fiind cele care i condi ioneaz ac iunile, considerarea drept realit i interioare a unor falsuri i vor da convingerea c nu po i finaliza ac iuni pe care de fapt e ti foarte capabili s le ndepline ti. Dar ce se ntmpl cnd e ti iar i iar expus resentimentului? Relund de mii de ori procesul, pe sticla reflectoruluiimagine de sine se depun tot mai multe pete negre care se vor proiecta m rite pe perete cnd reflectorul este pornit. Prea multe pete negre pot falsifica ns imaginea de sine nct, v zndu i interiorul mereu gol, i se dezvolt convingerea c ntradev r nu e ti bun la nimic. Se dezvolt astfel o con tiin a inferiorit ii care produce sentimentele explicate i va crea n timp resentiment. Iat cum resentimentul na te resentiment, extinzndu-se ca un virus de la un psihic la altul. Cnd reflectorul este acoperit de prea multe pete negre ce se proiecteaz m rite, se spune c suferi de un complex de inferioritate. tergerea petelor negre i deci a complexului de inferioritate este un proces dificil i de durat , detergentul folosit pentru asta avnd nume diferite: sugestie i autosugestie pozitiv , laude, aprecieri, recunoa teri, reu ite, succese, bucurii i mpliniri. n urma cur rii reflectorului i red rii imaginilor lui fire ti, spui c ai un crescut sentiment al stimei de sine, o imagine de sine pozitiv i un mplinit respect de sine. n elegi acum c degeaba e ti dotat cu toate calit ile i aptitudinile pentru a reu i cu bine n via dac imaginea de sine reflect incorect realitatea interioar . Datorit defect rii imaginii de sine, devii pur i simplu incapabil s descoperi bog iile interioare pe care le ai; chiar dac cei din jur te aten ioneaz c ceva bun i valoros exist ascuns n adncuri, nui crezi cu adev rat i te

ndoie ti de spusele lor. O imagine de sine negativ are doar efecte negative indiferent de vrst : apare complexul de inferioritate, se reduce sentimentul stimei de sine, te compor i sfios, timid, timorat, inhibat, retras, nencrez tor n tine nsu i, i reduce motorul ac iunilor i predispune pu inele ini iative pe care le ai la e ec, rat ri i nempliniri, ceea ce i nt re te complexul de inferioritate, iar cercul se nchide. Din contr , dotat fiind cu o bun imagine de sine vei fi sigur pe ceea ce faci, optimist, ndr zne , cu ini iativ , curajos, vei accepta riscul i vei avea anse crescute ca ac iunile pe care le ntreprinzi s se finalizeze prin reu ite i mpliniri. n perioada de pn la 25 de ani, fiecare om, f r excep ie, trece printrun proces psihic prin care se construie te imaginea de sine. Pn la aceast vrst , necunoscndute pe tine nsu i i ac iunile fiind pu ine i nesemnificative, f r rezonan n con tiin , imaginea de sine depinde aproape n ntregime de p rerile celor din jur i deci i de atacul resentimentului familial. Pn ajungi la vrsta maturit ii psihice, criticile repetate din copil rie i adolescen , considerate adev ruri i transformate n convingeri i lipesc mii de puncte negre pe sticla faruluiimagine de sine, iar dup aceast vrst , cnd trebuie s te bazezi zilnic n ac iunile tale sociale i economice pe imaginile create i acceptate n ani de zile, aceste ac iuni vor fi condi ionate de vederea pe peretele pe terii a proiec iilor m rite a punctelor negre, nsemnnd tot attea defecte. i binen eles c vei considera imaginile realit ii interioare certitudini de care nu te ndoie ti. ncetul cu ncetul te complexezi singur i sunt de ajuns cteva e ecuri ca via a ta social i ini iativele de afaceri s i g seasc un previzibil sfr it. Toat aceast poveste despre complexe i resentiment are i un sens economic. Dac tot mai mul i tineri pleac din familii complexa i, cu comportamente sociale inhibate, ghice te cine va c tiga bani din asta? Simplu: toate industriile de divertisment, turism, cosmetice, mbrac minte c tig mii de miliarde de $ anual speculnd complexele de inferioritate ale unei mase largi de oameni. i trebuie s dau nota zece industriilor de culturism, bodyfitness i nfrumuse are pentru exploatarea acestor deficien e. Nici un num r de revist despre mu chi nu scap f r a ar ta tineri bine f cu i tr indu i via a al turi de zei e ale frumuse ii. Ace ti oameni prezenta i n reviste au tot ce visezi i tot ce trebuie s faci este s cumperi echipament, vitamine, steroizi, anabolizante i s urmezi un program riguros i gata! via a ta devine fericit i mplinit . Cei care au gndit s asocieze culturismul cu via a de succes dorit de at ia tineri deficitari fizic i suflete te au adus acestei industrii cre teri de vnz ri impresionante i imposibile dac culturismul ai fi fost asociat cu puritatea spiritului olimpic. Revenind la resentimentul social, cum ajungi s te complexezi datorit unei false imagini de sine? n primul rnd, deficien ele suflete ti ale p rintelui te pot complexa u or ncepnd cu perioada copil riei i adolescen ei, atta timp ct nu iai cl dit un istoric al ac iunilor de succes i imaginea de sine n formare depinde de ceea ce i repet al ii. Nu ai de unde s tii c el nsu i complexat, p rintele i reface respectul de sine folosind incon tient resentimentul mpotriva celor din jurul lui: rude, partener de via , copiii, colegi de serviciu, cunoscu i etc. Copiii sunt primele i cele mai u oare victime ale atacului continuu al criticilor, devaloriz rilor i preten iilor exagerate ale unui p rinte dezechilibrat i resentimentar. Copil fiind, i se spune mereu c nu e ti n stare s faci nimic, c nu te pricepi la nimic, c e ti un prost, nedescurc re , c sa s turat de tine i de defectele tale. O permanent vn toare a micilor sc p ri i ofer p rintelui responsabil pretexte pentru te educa, nv a i aten iona c iar ai gre it, c iar ai ratat i ai f cut altfel dect trebuia. Ca p rinte po i critica i vna gre elile copiilor t i n mod oarecum voit, considernd c punndule n mi care orgoliul, provocndule Eul, vei ob ine de la ei o reac ie motivant i se vor orienta spre perfec ionism. Dar la c i copii merge acest truc? Doar la cei la care orgoliul este destul de puternic, c ci la restul criticile vor distruge imaginea de sine fragil i n formare. n al treilea rnd este vorba de exigen ele cerute copilului. Impunndu-i standarde nalte i

greu de atins faci un pariu cinic cu sufletul lui. ntradev r, dac va atinge aceste standarde, imaginea de sine a copilului va cre te exponen ial i vei cl di un nving tor, cu o ncredere mistic n propriile puteri, capabil s r stoarne lumea dac vrea. i nu se va opri dect pe ultima treapt a ierarhiei sociale i economice. Dar cnd copilul nu reu e te s se ridice la n l imea preten iilor pe care le ai de la el, afectat de e ecuri i nempliniri, se va complexa, introverti i va deveni un ratat, un pierde-var , incapabil s produc valoare i s se integreze social. n al patrulea rnd, conteaz ct de apropiat suflete te e ti fa de copil, pentru al putea ajuta s treac ct mai u or peste problemele inerente vrstei. Deoarece este copil, rata e ecului n ac iuni este normal s fie mare. ns la vrsta lui esen ial nu este rezultatul fizic, material ori social al e ecului, ci impactul pe care acesta l are asupra imaginii lui de sine. Copilul trebuie ajutat s treac peste e ec, s nul pun la suflet i s l uite. Dar dac p rintele nu este aproape de el, e ecurile l vor fr mnta, se va consuma pentru ele ii vor afecta imaginea de sine. i nc o pat neagr se pune pe sticla faruluiimagine de sine, care peste ani l va informa gre it pe copilul devenit tn r i apoi adult ce dotare are n pe terapsihic. Din cele patru situa ii reiese importan a mediului familial pentru dezvoltarea psihic a copilului pe carel cre ti. Dar gluma proast tii care este? Dup ce o via a stat ntrun mediu familial vicios i otr vit, n care p rin ii lau dezechilibrat psihic, tn rul nostru bate la por ile societ ii: tentativele de rela ii cu parteneri se sex opus e ueaz , coala nu merge, curajul tat lui n afaceri lipse te, succesul mamei la b rba i nu apare i toat familia se ocheaz . P rin ii ncep s l acuze pe tn r c ia dezamagit, c este un incapabil, c soarta ia pedepsit dndule o astfel de incompeten n via a lor frumoas . Dac leai spune c ei n i i, cei care acuz , sunt vinova i de aceste rezultate ale tn rului, iar r spunde c e ti un nebun. Indiferent de reac iile de moment, un lucru este cert: r ul a fost deja f cut, iar sp larea imaginii de sine de petele acumulate n anii familiali va consuma i ea ani buni din via a tn rului, care, ncetul cu ncetul, va descoperi cine este cu adev rat i ce poate s fac n via . i chiar dac nici o firm nul produce, fac nc o dat reclam detergentului care cur imaginea de sine: sugestie i autosugestie pozitiv , laude, aprecieri, recunoa teri, reu ite, mpliniri, succese, bucurii, mpliniri i satisfac ii. Capitolul 4 Nevoile de putere Abraham Maslow (19081970) a fost una dintre cele mai str lucite min i americane care sa ocupat de cercetarea fenomenelor psihice n framntatul secol XX. Iar celebra piramid pe care a gndito este o reprezentare grafic , un model pe planul simbolic care sintetizeaz una dintre cele mai importante categorii psihice: trebuin ele umane. i de i Abraham Maslow sa eviden iat n studiul unei structuri psihice cu mult mai complexe dect nevoile umane i anume Sinele, fiind totodat i unul din fondatorii psihologiei transpersonale, se pare c el va r mne n memoria unui mare num r de oameni tocmai datorit studiilor lui despre trebuin ele umane. Aceasta deoarece piramida trebuin elor umane este un model mai uzual i mai accesibil dect avansatele teorii psihanalitice n n elegerea comportamentului consumatorilor, a pie ei n general i a unor procese psihice de compensare care i pot explica multe din tainele psihicului uman. ntr-o economie supraconcuren ial , n care responsabilitatea proceselor de produc ie a fost preluat de tehnologie robo i, computere, ma ini etc, presiunea unei industrii, afaceri, ini iative a crescut pe departamentele de marketing i vnz ri. Degeaba ai cercetare tiin ific i

servicii bune dac nu tii i s le vinzi, ca s po i s i acoperi cheltuielile i s ob ii profit. Nebunia afacerilor cu multe zerouri a dus la cre terea extraordinar a importan ei strategiilor i promov rilor corespunz toare serviciilor pe care le oferi. De aceea, n spatele discu iilor, c r ilor i articolelor n care se men ioneaz piramida lui Maslow, de cele mai multe ori este vorba despre marketing, vnz ri i profituri. L snd la o parte teoria motiva ional a trebuin elor, motiva iilor, valen elor, intereselor i convingerilor, n capitolul de fa voi folosi reprezentarea piramidei lui Maslow pentru a descifra unul dintre cele mai misterioase i mai fascinante fenomene psihice i anume trebuin a, setea de putere. Piramida lui Maslow este gndit pe cinci nivele de trebuin e ierarhice, dar aflate n rela ii de dependen : La baza piramidei sunt nevoile elementare, de baz , pe care trebuie s i le satisfac orice fiin uman : nevoile de somn, respira ie, ap , alimente, c ldur , ad post, mi care i sex. Satisfacerea lor i asigur supravie uirea biologic , iar nesatisfacerea duce invariabil la ncetarea func ion rii organismului ntro perioad de timp mai mare sau mai mic : rezi ti doar cteva minute f r oxigen i cteva zile f r ap . La urm torul nivel al piramidei sunt reprezentate nevoile care in de siguran : satisfacerea instinctului de conservare i nevoile de securitate, protec ie i siguran . Satisfacerea acestor nevoi ine tot de supravie uirea ta biologic i nseamn garantarea securit ii personale n fa a diverselor agresiuni ale mediului extern care i pot pune n pericol via a. Al treilea nivel ierarhic cuprinde nevoile sociale. Dup cum probabil intuie ti, nevoile sociale au drept con inut toate aspira iile fiin ei umane de a tr i i realiza n i prin societate. Cele mai importante cerin e sociale sunt urm toarele: trebuin ele de apartenen , comuniune social , structur , comunicare, implicare n rezolvarea problemelor sociale, de participare la via a comunit ii al c rei membru e ti, participarea la evenimentele sociale, nevoia de iubire i afec iune, trebuin a jocului etc. Deci func ia afectiv a personalit ii, cu toate aspectele ei vitale pentru via a ta se realizeaz n principal prin intermediul nevoilor sociale de pe nivelul trei al piramidei lui Maslow. Nesatisfacerea nevoilor sociale duce la nsingurare, la un fel de moarte psihic n care te stingi ncet, transformat n legum f r motiva ii i ini iativ . Sl birea sistemului psihic nseamn ns i pierderea vitalit ii i sl birea sistemului imunitar, moartea biologic n timp a organismului devenind doar o chestiune probabilistic . La al patrulea nivel ierarhic vei g si reprezentate puternicele i vizibilele trebuin e ale Eului. La fel ca i n cazul precedent, satisfacerea acestor trebuin e i asigur s n tatea psihic , nesatisfacerea lor marcnd nceputul unui proces de alienare psihic la cap tul c ruia moartea biologic nu este exclus . Dintre trebuin ele Eului men ionez: trebuin a de m rire, de a fi important, putere, control, posesiune, libertate, prestigiu, faima, recunoa terea social a valorii, de a i etala averea, de a fi pre uit, l udat, apreciat, s i se recunoasc meritele i efortul, de a fi ascultat i n eles, etc. Dac trebuin ele sociale te transform ntro mic roti necesar func ion rii imensei ma in rii numit societate, trebuin ele Eului sunt acelea care te personalizeaz , te eviden iaz n masa oamenilor, te legitimeaz ca individualitate unic . La vrful piramidei lui Maslow g se ti reprezentate rafinatele trebuin e de autorealizare. Nesatisfacerea acestor nevoi nu i amenin existen a psihic ori biologic , ele asigurnd totu i

mplinirea ta ca fiin superioar , demn de menirea i existen a pe acest p mnt. Autorealizarea nseamn trebuin ele de mplinire a visurilor i scopurilor propuse, reu it n via , hobby, activitatea de crea ie, con tientizarea rolului i rostului nostru n lume, relaxare, medita ie, distrac ie, contempla ie, confort i pl cere. De exemplu, limitat la trebuin ele Eului vei fi stilat, te vei mbr ca bine, vei conduce o ma in de lux i vei locui ntro vil de lux pentru a ar ta celorlal i muritori de rnd ce important i puternic e ti, dar motivat de nevoile de autodep ire i autorealizare vei face toate acestea dar pentru tine nsu i, pentru satisfac ia ta de om mplinit i f r a avea accente de etalare a valorii n ochii lumii. ntre nivelele ierarhice ale piramidei se stabilesc rela ii de dependen a unei trepte de nevoi asupra unei alte trepte: A. Atta timp ct nu iai satisf cut trebuin ele inferioare ierarhic de pe treptele unu i doi, nu vei putea accede la sistemul motiva ional dat de treptele superioare trei, patru i cinci. Perceperea i satisfacerea trebuin elor sociale i ale Eului sunt condi ionate de satisfacerea mai nti a nevoilor de baz biologice i de siguran . Nu numai c satisfacerea treptei 3 sau 4 este trecut pe plan secund, n a teptare, pn se satisfac nevoile treptelor inferioare, dar aceste trebuin e superioare nici m car nu le percepi ori con tientizezi suficient.Nu i trebuie mult tiin psihologic s i dai seama c nu i arde de petreceri, ma ini i via social , atta timp ct nu ai ce mnca, nu po i respira sau via a i este pus n pericol. i nu vei putea discuta ra ional i inteligent cu cineva atta timp ct cazi din picioare de somn i epuizare. B. Prioritar este nevoia care trebuie satisf cut ct mai urgent. Chiar dac via a ta decurge normal, lin i mplinit n cadrul treptei 5, o problem ap rut n cadrul treptei 2, 3 sau 4 va aprinde becul ro u i aten ia se va concentra asupra nevoiiproblem , chiar neglijnd satisfacerea trebuin elor superioare. De exemplu, este clar c vei amna activit ile de relaxare i pl cere tiind c i pierzi func ia ori dac ai nen elegeri n familie. Vei l sa totul deoparte i te vei concentra prioritar asupra nevoilor descoperite i deabia dup aceea te vei ocupa i de nevoile temporare neglijate. Dar dac n elegerea acestor conexiuni ale nivelelor ierarhice ine de bunul sim , urmatoarea conexiune este mai pu in cunoscut i n eleas . C. Un deficit de satisfacere a nevoilor intervenit la nivelele 2 i 3 nevoile de securitate i cele Sociale conduce printrun proces de compensare la nt rirea i accentuarea satisfacerii nevoilor din cadrul treptei 4 trebuin ele Eului. Mai concret, deficitul func iei afective i a nevoii de securitate intervenit la nivelele 2 i 3 va supraestima importan a satisfacerii nevoii de putere de pe nivelul 4. Cea mai important func ie a personalit ii prin care practic i exprimi i tr ie ti via a este func ia afectiv . Con inutul acestei func ii este dat de afectivitate, cu tot ce nseamn ea: st ri, dispozi ii, emo ii, sentimente, pasiuni, credin e etc. Gradul de maturitate a afectivit ii fiec ruia difer ns . Unii manifest afectivitatea sub forma de frnturi de afecte sub forma emo iilor, al ii ajung la nivelul sentimentelor, iar cei cu afectele cele mai profunde ajung s manifeste pasiuni. De fapt, chiar modul n care e ti caracterizat n vorbirea curent ine cont de gradul de maturitate afectiv : una este s se spun despre tine c e ti un emotiv, altceva c e ti un sentimental i altceva cnd e ti etichetat ca fiind un pasional. Deficitul func iei afective nseamn c exprimarea afectivit ii se face n principal prin emo ii care formeaz o emotivitate de fond, hipersensibilitate, i sentimente majoritar negative: team ,

nesiguran , nencredere, inferioritate, incertitudine, toate concentrnduse n sintagma complex de inferioritate. O astfel de exprimare a afectivit ii iar crea un permanent disconfort psihic i iar pune sub semnul ntreb rii s n tatea mintal . Totu i, pentru ca a a ceva s nu se ntmple, incon tientul ia pentru tine unele decizii interesante: apare fenomenul de credin i suprasolicit nevoile de putere ale Eului. Credin a este un produs al func iei afectivit ii care pe calea mbr i rii f r rezerve a unei doctrine religioase, politice, sociale ori economice poten eaz reciproc sentimentele de certitudine, siguran , ncredere. Astfel, deficitul afectiv este nl turat. O alt modalitate de solu ionare de c tre incon tient a deficitului func iei afective intervenit pe treapta 4 nevoile Eului este compensarea, adic transferul energiei deficitare i a tensiunii psihice negative asupra unei alte nevoi, dintro treapt ierarhic superioar . Nu tiu de ce, dar incon tientul decide ca deficitul energetic generat de func ia afectiv s se transfere asupra nevoilor de putere, ducndule din normal n patologic. Dup acest transfer energetic, complexul de inferioritate trece n complexul de superioritate odat cu urm toarele transform ri: frica se converte te n agresivitate, sentimentul de inferioritate trece n sentimentul de superioritate, nencrederea trece n control, posesivitate i gelozie, iar hipersensibilitatea n indiferen (trimitere la idee 1). Astfel, nevoia de putere se va manifesta n exces i prin derivatele ei: nevoia de control, posesiune, agresivitate, orgoliu, gelozie, ambi ie, perfec ionism, indiferen , atitudine dominatoare. Prin deficitul func iei afective, cea mai puternic for a unui individ st n dorin a lui de putere i n derivatele enumerate anterior. 1. Prima informa ie pe care o po i n elege i folosi pragmatic n rela iile tale din procesul de compensare a afectivit ii este tensionarea rela iilor de cuplu prin apari ia geloziei. tiind schema compens rii, po i s n elegi u or de unde vine aceast gelozie. Cnd pe cmpul fertil al sufletului cresc plantele nencrederii i inferiorit ii, otrava lor alimenteaz ntotdeauna nevoia de control, ajungnd la ceea ce n limbaj curent se nume te gelozie. Gelozia este nevoia obsedant de a controla i ine sub observa ie partenerul, de a ti tot ce face i ce nu face, unde se duce, ce vorbe te i cu cine vorbe te etc., totul alimentat de nencredere i inferioritate. n spatele geloziei se ascunde un om complexat, mncat de nencredere i ros de inferioritate, care, din convingerea c este incapabil s ob in iubirea stabil a fiin ei iubite adic din con tiin a inferiorit ii g se te c singurul lucru pe care poate s l fac este s previn i s blocheze orice posibilitate a partenerului de a rela iona cu cineva, indiferent dac este de acela i sex sau opus. Gelozia de fond nu se r sfrnge doar asupra persoanelor de sex opus, ci i asupra acelora de acela i sex. Familia, prietenii colegii de serviciu de acela i sex sunt pentru gelos tot attea motive de ngrijorare ct iar aduce acelea i persoane de sex opus. De fapt, consecin a ultim a geloziei existen iale este adoptarea unei atitudini de retragere, de izolare, evitare a contactelor sociale. Pentru gelos, via a dus obsedant al turi de partener n familie, f r prieteni ori apropia i este cea ideal . 2. A doua informa ie i arat care este consecin a n planul comunic rii a degener rii nevoii de control. n mod normal i firesc nevoia de control apare n comunicare sub forma acapar rii dialogului de c tre o persoan care se simte bine n situa ia de a fi n centrul aten iei sau cnd te superi dac e ti ntrerupt n ceea ce spui. Prelund ns o parte din deficitul

afectivit ii, nevoia de control degenereaz n comunicare n neacceptarea p rerilor, opiniilor i punctelor de vedere ale altor interlocutori. Ceilal i exist doar pentru a nota i executa ordinele pe care le dai. Nu este vorba de a asculta i apoi a respinge dintro ra iune oarecare judec ile altora; este chiar refuzul de a acorda celuilalt dreptul s se exprime i s i spun punctul de vedere. De multe ori o astfel de abordare a comunic rii tale i arat i modul n care e ti privit ca om: nonvaloare, zero, bun de nimic. 3. A treia informa ie descifrat din procesul compensarii deficitului afectiv explic faptele produse n zona sexualit ii: h r uieli sexuale, violuri, violen conjugal i tot felul de agresiuni sexuale. Fraza de mai sus poate fi scris i altfel: Tensiunea emo ional generat de deficitul func iei afective se elimin prin supraestimarea func iei sexuale sau Dezechilibrul emo ional interior se reface pe calea sexualit ii. Spuneam c acest complex de inferioritate cauzat de afectivitate se transform ntrun complex de superioritate care intr n componen a nevoii de putere i care se eviden iaz prin nevoile de posesiune, control, agresiune, indiferen i atitudine dominatoare. Totul ai fi bine i nimic r u nu sar ntmpla dac to i oamenii care au probleme afective ar putea s i exercite n societate nevoile de putere, posesiune, control, etc., prin accederea la func ii, ranguri sociale, onoruri, recunoa tere social i acumul ri materiale i b ne ti. Din p cate ns organizarea i evolu ia societ ii nu ofer aceste oportunit i i a a se face c , la marea majoritate a acestor oameni, nevoile de putere r mn nesatisf cute i sunt refulate. Omul nu are ncotro i adun tensiune, frustrare, ur , adun n incon tient tot ce ine de refularea nevoilor puterii. Dar pn cnd? Trebuie s existe debu ee pentru aceste tensiuni, altfel omul ai nnebuni sau sinucide. O variant de eliminare a tensiunilor este defularea lent a nevoilor de putere n familie. Partenerul, frustrat c regulile societ ii nu iau permis satisfacerea nevoii de putere n cadrul ei, se descarc zilnic pe membrii familiei, care devin astfel condamna i s l suporte. Rezultatul deful rii agresivit ii, controlului, posesiunii i domin rii n familie este denaturarea rela iilor familiale tip cooperare n familia autoritarist clasic sau autoritarist ascuns , descrise la capitolul 2. Nu m refer doar la violen a fizic . Aceasta este numai o parte a medaliei. Reversul nseamn violen verbal amenin ri, urlete, crize de nerviprecum i controlul i supunerea celorlal i voin ei lui absolute. Nevoia de control duce la gelozie i neacceptarea exprim rii vreunei opinii din partea membrilor de familie. Imaturitatea emo ional nseamn deficitul func iei afective a personalit ii, ref cut prin nevoile de putere. O alt posibilitate ca indivizii care iau refulat nevoile de putere s i refac echilibrul psihic este abreac ia. Abreac ia nseamn desc rcarea brusc , total , uneori chiar violent a materialului psihic refulat. Desc rcarea brusc i violent a nevoilor de putere refulate se produce de regul i pe cale sexual . Sexualitatea este cea care preia imensele energii refulate i care le d dreptul la existen prin intermediul formelor ei de reprezentare. i cnd nevoile tale de putere refulateposesiune, control, putere, agresivitate, indiferen se descarc brusc prin sexualitate, efectele vizibile sunt h r uirile sexuale, agresiunile sexuale, violurile i acel gen de crime care i ngrozesc prin cruzime i animalitate. n momentul n care vrei s n elegi faptele antisociale de natur sexual , ntreb rile par c nu i mai g sesc r spunsurile. Multe femei agresate nu au un fizic atractiv, nu se mbrac provocator, nu r spund n nici un fel la abord rile glume e, transmit un aer supus, umil, cuminte i chiar unele sunt femei de peste cincizeci de ani. i nu numai c astfel de femei agresate exist , dar numarul lor, raportat la totalul abuzurilor sexuale este nen eles de mare. Cum pot fi explicate asemenea ciud enii? n mod ra ional, dac tot se expune priva iunii unor ani de libertate, femeile

agresate ar trebui s aib un aspect fizic pl cut i s l inspire fizic pe b rbat, care s i piard efectiv capul i s nu mai tie ce face. Dar realitatea este pu in diferit . Explica ia de ce se ntmpl astfel de cazuri de nen eles const n procesul de compensare explicat. Profilul poten ialului agresor este un b rbat pn n 45 de ani, cu certe probleme emo ionale. Sufletul lui este reprezentat de fric , nesiguran , incertitudine, inferioritate. Compensate, acestea se vor transfera nevoilor de putere, ntre care nevoile de: control, posesiune, agresivitate i indiferen sunt prioritare. La un astfel de b rbat, cnd vorbim despre agresiuni i h r uieli sexuale, s n elegi c nu este vorba despre sex, ci despre putere. Tr irea posesiei sexuale a unui organism este cea care i aduce psihopatului satisfac ia puterii. Deosebit de relevant n cazul agresiunilor psihopa ilor este nevoia de control. Aceasta intervine pe tot parcursul actului sexual i este cu att mai pus n valoare cu ct femeia se zbate i se chinuie s scape. Agita ia femeii i d ocazia psihopatului s o controleze mai dur i astfel s ob in o mai mare pl cere sexual . O femeie care nu se zbate n minile lui i provoac crize de furie pentru c astfel nu i mai poate dovedi puterea lui de a o controla, ceea ce, pe ansamblu, duce la sc derea sentimentului puterii i a pl cerii sexuale a psihopatului. Nevoia de control este cea care dicteaz n final psihopatului actul lu rii vie ii unei fiin e umane. El simte c trebuie s posede i s controleze victima pentru totdeauna. O stranie i bolnav credin magic primitiv i opte te psihopatului c de i nu are sub control un organism viu, dac el ia luat via a, sufletul acestuia i va apar ine lui pe vecie. Senza ia de control al sufletului victimei n lumea de dincolo psihopatul o ob ine prin p strarea a diverse lucruri personale ale victimei. Acestea sunt puse cu grij n locuri ascunse i venerate periodic. Am v zut un documentar cu un astfel de psihopat, care pentru a se asigura de controlul pe veci asupra victimelor, le ngropa trupurile sub propria cas . Satisfac ia posesiunii i controlului r m i elor p mnte ti ale neferici ilor erau pentru el mai mari dect pericolul de a fi descoperit. Cuno terea de c tre investigatori a faptului c psihopa ii de acest gen p streaz din lucrurile victimei este de multe ori singurul drum care, poate fi urmat pentru al g si i opri s mai ia i alte vie i nevinovate. Dar dac profilul psihologic al agresorului st sub semnul nevoii i voin ei de putere, cel al victimei st sub semnul nevoii i voin ei de supunere. Poten ialele victime sunt femeile care de i au un fizic neatr g tor, par slabe, neajutorate, incapabile s se apere. Nu conteaz frumuse ea, puterea lor de atrac ie ori definirea corpului, psihopatul satisf cndu i n primul rnd nevoile patologice de putere, de control i de posesie. Revenind la profilul victimelor, acestea exprim prin gesturi, mimica fe ei i privirea ochilor o anumit docilitate, supu enie, cumin enie, adic o voin de supunere. n mod real, misiunea de via a femeilor dominate de voin a de supunere este s g seasc un b rbat pe care s l iubeasc i s i se supun . Iar psihopatul dotat cu voin de putere este un adevarat detector al femeilor care vor s se supun . El le simte menirea, destinul, chemarea incon tient la supunere i docilitate. Pentru psihopat, aceast sim ire animalic este perceput ca pe un ordin pe care trebuie s l execute, fie c vrea, fie c nu. Ceva mai presus de voin a lui l determin s o supun violent pe cea care, neauzit altora, i strig : vreau s m supun ie. Astfel se explic i scuza stranie pe care o ofer psihopa ii pentru faptele lor: nu ei sunt de vin , ei doar au mplinit chemarea secret a victimei. Nu ei au vrut s fac a a ceva, dar victima ia implorat i rugat s o supun i s o posede. Orice comentariu la aceast motivare a agresiunilor sexuale este de prisos. Poate p rea curios, dar a a i este: voin a de putere a b rbatului este cea care o mpline te pe femeia destinat voin ei de supunere. Faptul c aceast atrac ie poate avea consecin e grave pentru femeie este datorit unor nevoi de putere patologice refulate, care duc la apari ia psihopa ilor dota i cu o voin de putere patologic . Interpretnd agresiunile i crimele sexuale ciudate, nen elese, n care nu a fost vorba de sex, ci de putere, i po i face o idee asupra num rului de indivizi care au probleme afective i

c rora societatea nu le poate oferi o cale de a i desc rca energia afectiv negativ prin nevoia de putere. i pn cnd nu se va g si o cale ca deficitele afective s nu se transfere nevoii de putere, iar aceasta s nu se descarce prin sexualitate, abuzurile i violen ele sexuale vor continua n toate societ ile umane, indiferent de gradul de civiliza ie ori informatizare al acestora. 4. A patra informa ie i dezv luie care ar fi scenariul de via dac voin a de putere ar intra n concuren cu afectivitatea i ar c tiga. Pn acum am vorbit despre deficitul natural, ereditar al func iei afective care duce la nt rirea patologic a nevoii de putere, care, dac nu ar beneficia de energiile afective negative, ar r mne la fel de banal i normal ca i celelalte nevoi. n cazul de fa ns situa ia este invers : nevoia de putere este din start puternic i nes ioas , tinznd s acapareze ntreg psihicul, iar func ia afectiv este normal i aduc toare de stabilitate. Afectivitatea este singura care r mne s lupte cu nevoia de putere ajutat n acest conflict de: perfec ionism, ambi ie, orgoliu, complex de superioritate i nelipsitele nevoi de posesiune i control. Cazul pe carel voi analiza aici este situa ia n care nevoile de putere sunt mai puternice dect afectivitatea i nving. Care sunt consecin ele i care va fi scenariul de via al unui astfel de om? S lu m cazul ipotetic n care tu e ti acela care tr ie te acest proces psihic. De i ai dep it stadiul emo iilor i e ti dotat cu st ri afective mature i stabile, acestea sunt n bu ite i refulate. Voin a de putere nu accept manifest rile umanizate, slabe, ci doar duritate, indiferen , lipsa de scrupule, compromisuri, cel mult pragmatismul afectiv. Dar blocarea afectivit ii duce la aceea i situa ie anterioar : crearea complexului de inferioritate i compensarea lui n complex de superioritate i nevoi de putere. Pentru curajul de a i bloca i inhiba afectivitatea, vei pl ti un pre destul de mare, sub forma declan rii i dezvolt rii bolii psihice numit generic nevroz . Faptul c acest cuvnt ascunde o mare diversitate de devieri psihice printre care obsesii i psihoze, care se concretizeaz n ani de suferin , este cu att mai tragic cu ct habar nu ai ce te a teapt . L snd deoparte incertitudinea ca societatea i mecanismele economice s i ofere ntradev r puterea dorit , suferin a care te va m cina este cert . i pentru c satisfacerea nevoilor de putere are un cost, n cazul nostru acesta nseamn un timp de minimum cinci ani de experimentare pe propria via a deliciilor nevrozei. Permanentele conflicte interioare, dependen a afectiv , ruinarea rela iilor cu membrii familiei, cu prietenii i riscul pr bu irii n nebunie sau sinucidere sunt doar o parte infim dintre deliciile nevrozei. Precum Iisus pe Golgota, tr ind practic singur, f r prieteni n aceast lume dur , i vei duce crucea puterii. Pentru cei din jurul t u, pari a experimenta mereu senza ia puterii: i place s fumezi ig ri scumpe, s por i haine de firm , s ai cele mai frumoase femei, s conduci ma ini puternice. Turarea al maxim a unui motor de sute de cai putere d oricui senza ia de putere, dar pentru tine aceast senza ie este un drog f r de care nu po i tr i. Satisfacerea nevoii de putere te poart prin institu ii guvernamentale, corpora ii, firme, organiza ii i agen ii economice, politice i financiare, oriunde exist o structur birocratic i ierarhie n care po i promova. Dar nu e ti o oaie n mijlocul lupilor. Calit ile tale se muleaz perfect pe propriile puteri: perfec ionism, ambi ie, orgoliu, lips de scrupule, compromisuri, toate i folosesc pentru a i mplini visul vie ii lui: s ai putere, s sim i c tr ie ti puterea. Faptul c ai o pozi ie ierarhic de top, c de tine depind mul i oameni i bani te face s te sim i bine, mplinit i puternic. Dar totul este jucat pe o singura carte. Doar un mic cutremur s se produc i toat rvna depus n anii de perseverare n ierarhie se pierde. Pierderea func iei pe care o de ii echivaleaz cu o trimitere la cimitirul dinozaurilor i astfel vei ajunge un om pierdut i singur. Pentru to i participan ii la cursa puterii, fenomenul prieteniei ntre colegii de serviciu este inexistent.Chiar dac teoretic ei vorbesc de prietenie, practic ea este desfiin at de tr d rile i prelucr rile pe la spate de c tre prieteni. De aceea, pentru a rezista este indicat un psihic puternic i s ai sprijinul afectiv al familiei i cunoscu ilor. Dar datorit nevrozei reu e ti pe parcursul anilor s i ndep rtezi familia i prietenii

i e ti un singuratic i pe drumul spre putere i n via a particular . Anii dedica i n ntregime ierarhiei teau rupt de familie i comunitate. Nici nu i cuno ti vecinii, nici nu tii cum a prosperat i sa dezvoltat cartierul n care tr ie ti. De aceea, pierderea func iei este un oc, o readaptare la un statut social inferior. Dintro dat descoperi c nu ai cu adev rat o familie, prieteni, apropia i, c e ti neintegrat n comunitate. Dar indiferen a ta vis--vis de comunitate i familie se r spl te te acum prin respingerea ori indiferen a acestora. Privit c un fost, un dinozaur, i vei tr i ultimii ani din via ne tiut i neobservat de nimeni. P r sit de colegi i f r suportul familiei, vei avea timp s meditezi la iluzia puterii i la pre ul pe care lai pl tit pentru a o avea. Dac ns a meritat ori nu, singur tu o po i spune. Capitolul 5 Din tr s turile Eului infantile Informa ile din acest capitol sunt printre cele mai importante expuse n aceast carte i reprezint o ncercare de organizare a unor experien e profesionale personale directe i indirecte care sau derulat dea lungul a zece ani de zile. Acestea nu presupun s n elegi destinul, libertatea ori con tientizarea zonelor ascunse ale incon tientului, ci te nva care sunt reac iile, atitudinile i comportamentele economice ale unui tip de personalitate pe care l ntlne ti destul de des n societate, dar nu tii s l identifici i cazi n capcana comun a implic rii i rela ilor afective. n continuare m voi referi la tipul de personalitate care este reprezentat de oamenii la care dezvoltarea Eului nu a dep it nivelul infantil. Probabil deja te ntrebi: ce nseamn o personalitate cu un Eu infantil? Cum identifici un Eu infantil? i de ce s practic fa de ace ti oameni o atitudine rezervat i nu o s n toas implicare? Explicarea cauzelor profunde care duc la blocarea evolu iei Eului si cantonarea lui in etapa infantil nu o voi face in paginile care urmeaz ; acest demers poate fi realizat daca vei citi c r ile teoretice de specialitate universitare sau scrise de practicieni. n acest sens recomand lucr rile scrise de Speran a Farca, Mielu Zlate, Vasile Dem. Zamfirescu, Sigmung Freud, CG Jung, Margaret Mahler, Otto Kernberg, Heinz Kohut, Stanislav Grof si alti pionieri ai psihologiei Eului. Eurile infantile sunt personalit i complexe i o cunoa tere sistematic a cauzelor profunde care genereaz aceasta retardare n evolu ia individului nu este posibil f r apelul la psihanaliz i experien a clinic , dar pentru identificare este suficient s cuno ti cteva din comportamentele lor posibile. Manifest rile explicate n aceste capitol nu trebuie considerate ca fiind complete i reale pentru orice individ cu Eu infantil. Sunt de fapt manifest ri poten iale i selective pe care Eurile infantile le pot exprima, ntro m sur mai mare sau mai mic i la nivele de intensitate diferit . De asemenea, nu orice persoana la care se sesizeaz un comportament ca cele descrise n acest capitol trebuie etichetat ca avnd un Eu infantil. Pentru o corect identificare a unui Eu infantil este nevoie de timp i de o n elegere de asamblu a personalit ii i comportamentelor unui om. Dac un specialist poate identifica un Eu infantil n doar cteva minute, pentru cititorul nefamiliarizat cu tipologiile psihologiei recomand un minim de 6 luni de observare i analiz nainte de a aprecia un om c are un Eu infantil. i chiar i atunci, cu toat rezerva, nu trebuie s aib loc etichet ri dure i izol ri sociale, ci o adecvare a propriului comportament astfel nct rela ionarea cu Eul infantil s se desfa oare n parametrii normalului. Deoarece orice individ are n rela ii diferite comportamente diferite, observarea infantilului trebuie realizat n cadrul mai multor rela ii n care el se exprim : n familie cu partenerul de via i copii, n societate cu amicii, prietenii i cunoscu ii s i, la munc cu efii, colegii i subalternii, etc. Dup ce vei citi acest capitol vei ti mai multe despre un Eu infantil,

dar i modalit ile n care acesta poate fi abordat, pentru a evita panoplia de aspecte negative pe care un Eu infantil le poate genera. n cadrul acestui capitol voi aborda tematica Eului infantil din punctul de vedere al segment rii vie ii unui om obi nuit n societatea capitalist concuren ial : caracteristici i comportamente generale, comportamentul n familie, societate, la nceputul carierei i pe drumul spre pozi ia de leader, n topul ierarhiei, victima complexului puterii i rolul s u din punct de vedere al Sistemului. Lista tr s turilor comportamentale explicate mai jos este pe departe de a fi completa. Multe alte informa ii esen iale despre Eul infantil nu se reg sesc aici i n special cele privitoare la comportamentul acestuia n mediul economic. Din p cate pentru cei implica i n mediul de afaceri i care intr n contact cu un Eu infantil, informa iile i descrierile psihologilor autohtoni se concentreaz la analiza i descrierea acestuia n mediul familial i social. Psihologii i speciali tii n resurse umane, cei care lupt n tran eele vie ii economice, ar putea avea un cuvnt de spus n aceast privin . Se cunosc foarte bine care sunt modurile de reac ie i comportament ale Eului infantil n diversele sale etape de via i efectele ac iunilor sale asupra celor din jur. Nu se acord nc suficient aten ie asupra comportamentului economic al Eului infantil, n drumul s u imperturbabil spre putere. Cei care ac ioneaz n domeniul economic nu cunosc cum se comporta un Eu infantil aflat pe treptele inferioare ale unei organiza ii economice, care este stilul lui de abordare n tentativa de ocupare a pozi iilor superioare i ce decizii manageriale poate lua un Eu infantil. Cum poate evolua o entitate economica condusa de un Eu infantil? Care sunt ansele de supravie uire i progres a unei organiza ii conduse de un Eu infantil? Care sunt oamenii care vor fi aprecia i de Eul infantil i ct putere au cei din e alonul doi de conducere n firma acestuia? Care sunt ansele de promovare i continuitate pentru ceilal i angaja i, al ii dect cei agrea i de Eul infantil? Ce nseamn puterea pentru un Eu infantil? La aceste ntreb ri i la multe altele privind rolul Eului infantil ntro structur economic am ncercat s r spund n paginile acestui capitol, care trebuie considerat doar un nceput de drum, n tentativa de a aduce la lumin condi ion ri psihice care pot limita sau bloca eficien a unei activit i economice. Introducere n analiza Eului infantile 1. O caracteristic esen ial a persoanelor cu Eu infantil este egocentrismul, specific persoanelor care se percep pe sine ca fiind centrul lumii. Totul ncepe i se sfr e te cu ei. Aceast percep ie i interpretare subiectiv a vie ii este sursa unor convingeri, tendin e i reac ii aparent disparate, dar care puse cap la cap i pot permite s n elegi fragmente din realitatea vie ii lor, s i identifici din timp i s adop i atitudinea potrivit , dup caz. Consecin a acestui mod subiectiv de a percepe realitatea este c Eul infantil exprim n actele lui vizibilele trebuin e ale Eului, in special urgen a i nevoile de putere cu derivatele ei, cum sunt nevoile complementare de posesiune i control. Privinduse pe sine drept centrul universului, este ceva normal s cread c acest univers i apar ine lui i numai lui. Consecin a direct a nevoii de a controla, pe lng faptul c devine enervant i frustrant cu indica iile, ordinele i verific rile, face s nu accepte nimic din ceea ce vine de la persoanele pe care le consider a fi n proprietatea lui. De la membrii familiei i de la oamenii inferiori lor ca valoare exprimat n bani, func ii etc, Eul infantil nu accept p reri, opinii, sfaturi, sugestii, chiar dac ele sunt ndrept ite. Iar respingerea indica iilor lui o va considera drept o respingere personal , carei va provoca reac ii emo ionale violente. n ncercarea de a i face auzit punctul de vedere, vei fi repezit cu brutalitate i impolite e. Ascultarea altor puncte de vedere le este o practic necunoscut . La ei totul se face rapid, expeditiv, impulsiv. Arta persuasiunii se opre te la amenin ri fizice i verbale, antaj pe fa , amenin ri, njur turi i urlete. Iar cnd acestea nu produc rezultate,

sunt dep i i i bloca i. 2. O alt caracteristic stabil a personalit ilor cu un Eu infantil este dat de nevoile pe care le au. Pe lng elementarele nevoi biologice, esen iale sunt trebuin ele de securitate, emo ionale i ntro manier accentuat trebuin ele Eului. Infantilii sunt foarte ambi io i i orgolio i, dornici de putere, func ii, bani i recunoa tere social . Prin structuri ierarhice se lupt s ajung n pozi ie superioar . St rile inferioare n care trebuie s asculte de al ii nu le convin i nu le suport . n toate structurile ierarhice: institu ii, firme, organiza ii, presiunea exercitat de Eurile infantile asupra vrfului piramidei, a func iilor de conducere este enorm . De i aspectele materiale sunt foarte importante pentru un Eu infantil i motiva ia b neasc pare principal , aceste trebuin e nu sunt pure, ci derivate din nevoile de securitate si ale Eului. Cheltuielile mari ale Eului infantil, investi iile majore i costisitoare nu r spund unor nevoi i lipsuri reale, ci sunt de fapt expresia trebuin elor emo ionale, de securitate i ale Eului. 3. O tras tur important dup care po i identifica un Eu infantil este modul cum i cheltuie te banii. O tendin este c ei vor s aib dea face doar cu vrfurile ierarhice: director, vicepre edinte, ef de departament. n comportamentul economic ei se simt frustra i s aib dea face cu simpli vnz tori. Imediat g sesc motivul pentru a se declara nesatisf cu i de presta ia vnz torului i cer zgomotos s discute cu eful, cu superiorul. Prin amenin ri i presiune, clien ii infantili sunt intimidan i pentru vnz torii mai slabi din fire. Marile cheltuieli sunt emo ionale, impulsive i ostentative. Prin decizii repezite, ei reac ioneaz favorabil la acele bunuri care le vor scoate n eviden statutul social, originea, banii i func ia de inut . Nu- i cheltuiesc banii pe nevoi reale i priorit i planificate, ci impulsiv, pentru ca s impresioneze, s atrag aten ia, s ias n eviden , s fie cei mai buni i s i asigure securitatea. Cu ocazia acestor cheltuieli, sunt genero i, vor s fac impresie i las bac i uri grase celor care iau servit. Dac e ti un vnz tor abil, Eul infantil va ajunge s cumpere de la tine bunuri pe care nu le dorea i de care nu avea neap rat nevoie. Dar dac un telefon, o ma in , o cas sau o garderob sunt mai dect ale rivalului, atunci bunurile vor fi cump rate. Nu mai spun de cazul n care un coleg sau prieten (perceput de infantil ca un rival) aflat pe aceea i pozi ie economic sau social i cump r haine, vacan e, bijuterii, o ma in , cas , etc mai dect ale lui. Situa ia de inferioritate economic este psihologic inacceptabil pentru Eul infantil i n cel mai scurt timp acesta va reac iona imediat la achizi iile cunoscutului prin achizi ii cel pu in egale n efect social, importan i cost. Nu conteaz c noile cheltuieli nu corespund unor nevoi reale sau c i dep esc posibilit ile financiare. Eul infantil se va mprumuta, va realoca bani ini iali dedica i altor destina ii sau i va vinde bunul de inut. Nu conteaz ct cost bunurile i serviciile nou achizi ionate. Satisfac ia de a se sim i egal sau superior rivalului justific cheltuiala f cut . Dac e ti cunoscutul, amicul, prietenul sau partenerul de afaceri a unui Eu infantil, vei avea mereu neplacuta surpriz s descoperi ca acesta ia cump rat bunuri i servicii identice cu noile tale achizi ii, sau peste, n termeni de cost, extravagan , efect social. Vei fi un om informat daca vei reusi sa vezi c n spatele achizi iilor importante ale Eului infantil nu stau considerente care in de nevoi reale, necesitate sau utilitate, ci considerente psihologice, date de nevoile Eului. Vei privi cu al i ochi pe un Eu infantil care i dezechilibreaz balan ele financiare personale i ale firmei i se mprumut exagerat pentru a fi n rnd cu lumea n care tr ie te sau peste colegii i partenerii de afaceri. Opus larghe ii cu care au loc cheltuielile emo ionale, pentru cheltuielile curente i absolut necesare, infantilii sunt foarte zgrci i. Vor face scandal pentru un mic rest de bani neprimit, la scumpiri i la micile diferen e de pre nregistrate la diferi i vnz tori. Un pre mai mare a unui bun sau serviciu comparativ cu altul similar este considerat o insult personal i Eul infantil va parcurge magazin dup magazin pentru a gasi cel mai ieftin ori economic produs.

4. O informa ie pragmatic cu privire la identificarea unui Eu infantil i descrie comportamente i atitudini de via la e pe care acesta le aplic la nivele i intensit i diferite. La un prim nivel exist la itatea pervers i vindicativ . Adic un Eu infantil pus ntro situa ie conflictual cu o alt persoan sau firm , institu ie, de i n sinea lui tie c nu are dreptate, nu se exprim n sensul unei deschideri care s duc la un rezultat pozitiv ci neag i tace, ine n el, i vneaz luni i ani gre elile, pentru ca n momentul inevitabil al propriei sl biciuni s te pun la p mnt, f r nici cea mai mic ntrebare n ceea ce prive te utilitatea i consecin ele actelor sale. La al doilea nivel exist i o alt form de la itate, mult mai grav dect micile r zbun ri proste ti. M refer aici la la itatea existen ial , care apare n momentul n care Eul infantil este aproape total rupt de realitate, cnd tie c n via nu a realizat mai nimic, apercep ia negativ descrie scenarii depresive i proiec iile agresivit ii creeaz o lume care nu are alt rost dect sal persecute i distrug . n aceste momente n care simte c efectiv se duce la fund i c i va pierde orice autocontrol asupra propriei vie i, Eul infantil va c uta febril s se aga e de cineva, dar nu pentru a se ridica i reveni ci pentru al trage dup el n jos. Cu ct are el mai pu in de pierdut i nu a f cut mai nimic n via , cu att se va ag a de cineva care are perspectiv i un sens de realizat. Printrun parteneriat comercial e uat, printro c snicie ratat , printrun rol de p rinte gre it practicat, prin rela ii cu o firm , colegi de servici sau rude, toate aceste rela ii sunt tot attea ocazii la e i vindicative pentru Eul infantil de a trage la fund mpreun cu el pe altcineva care are ct mai multe de pierdut. i arat el ce poate! Te nva el minte ce se ntmpl dac nu ai avut grij de el i nu ai mai dorit s continui rela ia. i ntradev r, pe m sura inteligen ei care nui lipse te i uneori a urii carei arde sufletul, Eul infantil reu e te s trag dup el pe panta dezastrului i ruinei oameni cu perspective promi toare n via , dar care la un moment dat au avut ghinionul s aib o form de contact sau rela ie cu el. Modalit ile favorite de a realiza acest lucru sunt variate i limita este dat doar imagina ia Eului infantil: amenin ri verble i fizice, procese nesfr ite civile, comerciale i penale n care solicit daune uria e, campanii de telefoane, graffiti, r piri de persoane apropiate, h r uirea membrilor familiei, vandalizarea propriet ilor, campanii denigratoare n mass-media, trimiterea obsedant de peti ii i memorii la organiza ii i funda ii care pot s i afecteze imaginea i statutul social i profesional, afectarea pe orice cale i de orice natur a intereselor personale i comerciale. O variant mai dur a dorin ei Eului infantil de a se duce la fund tr gnd pe cineva odat cu el apare n cazul n care vrea s i ncheie socotelile cu via a, dar nu are curajul s o fac singur i are nevoie ca ultimul brnci n lumea de dincolo s il dai tu, care binen eles c va trebui s dai socoteal pentru ajutorul acordat. Este vorba de vechea la itate care face ca Eul infantil s te provoace n orice form posibil , n speran a c i va provoca o c dere nervoas n timpul c reia el va deveni victima nevinovat . De fapt, pentru orice Eu infantil, perspectiva de a o termina cu acest lume este latent , continu i sinuoas , contribuind la un moment dat la disperarea i renun area la lupt cu problemele vie ii i foarte grav, la infiltrarea acestei concep ii fanatice, distructive, indiferente i disperate n toate atitudinile, comportamentele i ac iunile zilnice pe care le face. Pe un alt nivel vei g si la itatea Eului infantil care nu recunoa te niciodat c a gre it vreodat cu ceva. Energia negativ introiectat cu ocazia accept rii responsabilit ii unui eveniment nedorit nu este acceptat de un Eu infantil, ca o m sur vital pentru sus inerea normalit ii psihice. Tocmai datorit faptului c nucleul personalit ii nu sa format i consolidat suficient, un Eu infantil nu este biologic capabil s suporte i s sus in i s introiecteze o critic , mustrare sau oprobiu public. Mai mult, d i unui Eu infantil un sfat, o sugestie, o idee productiv , i singurul rezultat concret pe carel vei ob ine va fi

c te vei alege cu un du man. Un Eu infantil nu va recunoa te niciodat c a gre it i va nega cu fermitate orice form de implicare ntrun eveniment nedorit produs. Aceast negare poate dep i simplul stadiu al minciunii de care este con tient c o sus ine fals i artificial. Eul infantil, n condi ionarea lui psihologic de a nu putea introiecta ntrun Eu slab format critici i comentarii, va merge pn la a i modifica percep ia i memoria asupra unui eveniment i va ajunge s cread cu t rie c nu are nimic dea face cu situa ia incriminat . Doar ntrun ungher al con tiin ei, de obicei ct mai neaccesat, Eul infantil mai p streaz varianta conform cu realitatea. ntratt este Eul infantil capabil s falsifice realitatea, c dup un timp nici el nu mai tie exact cum a fost, dac varianta corect este cea pe care o sus ine neclintit sau cea ascuns ca printrun vis n con tiin . Chiar dac pare incredibil, am fost pus nu o dat n situa ia de a primi cu titlu de acuza ie de la un Eu infantil nc rc tura de vin economic sau social care n mod real i apar inea, deoarece acesta realmente nu mai tia seara ce gafe f cuse diminea a. Existen a martorilor careibspuneau contrariul i a ridicolului acuzelor nu aveau nici o influen i era ferm convins c el nu are cum gre i. Iar dac ntradev r nu este nici o urm de ndoial i toat lumea tie adev rul, Eul infantil abandoneaz corabia, bag capul n nisip, nu r spunde la telefoane sau mesaje, nu comunic , nu se implic , ci a teapt speriat ca al ii s se agite i s scoat din foc castanele arse n locul lui. Iar dup ce greul a trecut, n ciuda impresiei proaste pe care a f cuto se comport normal, exact la fel ca nainte, ca i cum nimic nu sa ntmplat. 5. O alt informa ie despre Eul infantil te nva despre rezultatul probabil al confrunt rii tale directe cu un om neevoluat din punct de vedere psihic, cum este Eul infantil. Dac vei avea o confruntare fizic , emo ional , comercial , juridic , etc, cu un Eu infantil te aten ionez c trebuie s te preg te ti pentru ceea ce poate fi mai r u, nu pentru o lupt , ci pentru un r zboi de uzur de lung durat . Din start i spun c lupta o vei va da n dou etape. Mai nti va fi cea legal , oficial , acceptat , civilizat , n care vei avea un adversar motivat emo ional de ambi ie, orgoliu, agesivitate, complex de inferioritate, ur i care psihologic nu poate accepta s piard , s nu aib dreptate, s nu aib ultiml cuvnt. Gndirea i situa ia comun a acceptului unei nfrngeri ca un lucru normal n via nu o accept . De i miza poate c este infim , determin rile psihice o transform n mintea Eului infantil ntrun dat de via i de moarte. Vei fi uimit s vezi ce energie, resurse i determinare aloc un Eu infantil pentru o cauz nesemnificativ material, social sau rela ional, cum o ridic n sl vi i face din a te contra un aspect fundamental al vie ii lui. Este o dispropor ie enorm ntre ce arunc n joc Eul infantil pentru a lupta i miza care este n joc. Deci daca tu vei trata aceast lupt la modul realist, ncadrat ntrun context al progresului i dep irii momentelor dificile, iar Eul infantil se va lupta la modul total, ca pentru via a lui, premisele motiva ionale nu i sunt favorabile. Dar n ciuda diferen ei de abordare a luptei civilizate, s spunem c ai c tigat confruntarea cu Eul infantil. Decizia sa luat, hrtiile au fost f cute, cunoscu ii iau spus cuvntul. Binen eles c te preg te ti s deschizi ampania, nui a a? Nu te gr bi, deoarece tocmai teai angajat ntrun lung r zboi, care din punctul de vedere al Eului infantil va dura ani i ani de zile. Dac pentru tine totul sa terminat, nu la fel este i pentru Eul infantil. Precum explozia nuclear bazat pe fisiunea nucleului de uraniu, enegia negativ introiectat ntrun Eu infantil va duce la fisurarea acestuia i generarea unei cantit i uria e de energie negativ (agresivitate, ciud , ur , resentiment, etc). Aceast energie negativ generat de Eul infantil se exprim fie imediat prin agresiuni fizice nuan ate i poten ate de autodistruc ie i la itate existen ial , fie printro hot rt i terminatoare atitudine de monitorizare i urm rire pe termen lung a evolu iei i activit ilor tale, i la momentul potrivit, printro crncen r zbunare. Practic niciodat Eul infantil nu te va uita i te va urm ri ani i ani pn cnd va avea ocazia s se r zbune, fie la modul direct fizic, fie material, rela ional, social ori comercial. Deci chiar dac social, oficial i legal c tigi diferendul, prin consecin ele rela iilor afectate, prin costurile

materiale continui, prin p tarea numelui i reputa iei n societate i prin pericolul agresivit ii necontrolate, confruntarea cu un Eu infantil nu va avea dect rezultate negative. n lupta cu un Eu infantil de i pe termen scurt aparent nvingi, n realitate pe termen lung ai mari anse s pierzi. Pentru tine implicarea, energia, banii, timpul i nervii pe carei vei cheltui n decursul anilor de lupt cu un Eu infantile nu se justific sub nici o form , comparativ cu originea disensiunilor i a c tigului estimat. Dac tu gnde ti clasic, c dintro confruntare cineva c tig i cineva pierde i c ntro zi totul se termin , Eu infantil este psihologic condi ionat s nu piard i de aceea va continua lupta ntro form sau alta pn cnd el va fi c tig tor sau ambii pierzan i. Acest statut de nving tor nul va declara nimeni, dar va fi n mod subiectiv sim it i n eles de c tre Eul infantil. Pentru Eul infantil care este motivat emo ional, toate eforturile se justific i trebuie f cute. De aceea ace ti oameni sunt i prefera i de Sistem pentru a ocupa pozi ii cheie n angrenajul economic, administrativ ori social. Buc ica de Sistem care le este dat n grij este p zit cu s lb ticie i dac te ncume i s intri pe teritoriul lor i s i deranjezi vei ie i de acolo ifonat, cu nervii la p mnt, obosit i uzat fizic i psihic, cu banii irosi i, uimit s descoperi c exist astfel de oameni i totodat speriat de uria a energie negativ pe care ai provocato. 6. Un element definitoriu al unui Eu infantil este agresivitatea continu , n toate formele i variantele: verbal , emo ional , n atitudine, fa de obiecte i chiar fizic . Pentru un Eu infantil nu conteaz ct de bine st la capitolul dezvoltare fizic sau intelectual , deoarece se poate impune n mediul s u prin agresivitatea pe care o eman nencetat. Chiar i f r dovezi de vitejie n lupte fizice directe, prin celelalte forme de agresivitate, n special cea emo ional i verbal , un Eu infantil are ntotdeauna un efect intimidant asupra celorlal i, chiar i asupra celor superior din punct de vedere fizic, pe care ajunge n timp s -i domine. Posednd o foarte bun inteligen instinctual-emo ional , un Eu infantil afl relativ repede c mai to i oamenii cedeaz relativ repede i bat n retragere n fa a unui nivel ridicat de agresivitate emo ional . Astfel c ceea ce n adolescen este o nervozitate nativ continuu punctat de ie iri zgomotoase de agresivitate fizic , n tinere e i la maturitate devine o agresivitate emo ional de fond ndreptat nspre cercul s u de protec ie, format din cunoscu ii care-i asigur securitatea emo ional i bun starea material . Agresivitatea Eului infantil are dou func ii majore: calmarea sentimentului de insecuritate carei bntuie ca o fantom sufletul, i func ia de control a oamenilor din mediul s u familial, social i economic. ntr-un capitol anterior spuneam c , conform piramidei nevoilor lui Maslow, compensarea nevoilor de securitate se face prin supraestimarea func iilor Eului, printre care i cea de control. La Eul infantil func ia de control a celorlal i se face prin agresivitate, n special prin agresivitate emo ional i verbal . Agresivitatea n scopul controlului nu va fi ns direc ionat asupra oric rui cunoscut. Primii viza i sunt membrii propriei familii, care vor avea parte de meniul complet, agresivitate n forma verbal , emo ional , fizic i distrugerii de bunuri. Ace tia sunt supu i, domina i i controla i pentru a-i asigura Eului infantil suportul emo ional i par ial material de care are nevoie. n al doilea rnd sunt viza i to i aceia cu care are rela ii de natura material , i de care are nevoie pentru a- i asigura statutul social i confortul material de care depinde. Comportamentul Eului infantil fa de ace tia este tiranic, parazitar i exploatator, controlul exercitndu-se la toate nivelurile vie ii, inclusive cel personal i familial. Orice ncercare de a scapa din strnsoarea Eului infantil este pedepsit exemplar, n cele mai dure moduri. Ceilal i cunoscu i ai Eului infantil care nu sunt viza i n scopul de a fi controla i vor avea partea de un nivel de agresivitate mai scazut. Comportamentul Eului infantil n familie

1. O caracteristic stabil a Eului infantil este c pe termen scurt devin distructivi iar pe termen lung r zbun tori i resentimentari. El arunc , rupe, distruge, n cursul unor crize produse cu regularitate. Eul infantil nu se defuleaz , descarc , nu se elibereaz de nemul umirile suflete ti permanent, ci le acumuleaz , pn cnd ajunge s se descarce puternic, total i violent. Explodeaz n adev rate crize de isterie care frizeaz nebunia. Fondul emo ional instabil contribuie din plin la declan area acestor crize. Sufletul Eului infantil este dominat de insecuritate, nesiguran , team , emotivitate. Teama se transform n timp n agresivitate latent i o parte din aceast agresivitate se elibereaz n principal pe calea atitudinii dominatoare-de control, iar o alt parte se elibereaz n crize de isterie. i ca orice timid, pe fondul emotivit ii, Eul infantil beneficiaz de o mobilizare energetic rapid care este folosit imediat la momentul prezent. Excesul energetic, agresivitatea i nemul umirile acumulate transform Eul infantil n doar cteva minute din om calm i ra ional ntr-un semi-animal f r ra iune i nfrnare. n acest timp poate lovi, arunca, distruge bunurile, totul acompaniat de amenin ri, blesteme i njur turi. n aceste momente de eliberare violent a tensiunilor acumulate, de obicei faci una dintre cele mai mari gre eli posibile care prive te rela ia ta cu un Eu infantil. i anume adop i atitudinea de pasivitate. Mai ales n rela ia n doi, pentru a face rela ia s mearg , adop i o atitudine pasiv care poate merge pn la umilin . i dai dreptate, reprimndu i nemul umirile i frustr rile justificate. i tot la fel de des Eul infantil este complet fals n acuza iile aduse ori n nemul umirile pe care le are, dovedind o periculoas rupere de realitate. n timpul acestor crize, ai spune n fa adev rul echivaleaz cu al distruge psihic i a rupe rela ia, indiferent de statutul ei. Faptul c ai t cut i nai spus nimic, de i n tine frustrarea fierbe, c teai ab inut eroic s nui arunci n fa cuvinte grele duce la lini tirea situa iei. Dar r ul deabia ncepe. Eul infantil nu tie ce se petrece n tine, nu cunoa te realitatea faptelor i nu percepe corect care este problema iar ced rile tale i nt resc convingerea c are dreptate i c modul lui de a reac iona este perfect justificat. Rezultatul acestei convingeri false este c la urm toarea izbucnire nu va mai fi deloc re inut, manifestnduse pn la limita extrem a agresivit ii lui fizice i verbale. Consecin ele pentru tine pot fi deosebit de grave. Deci solu ia la crizele Eului infantil nu este t cerea i pasivitatea cum ai f cut pn acum, ci o atitudine curajoas de ai explica n timp c percep ia i judecata lui nu sunt conforme cu realitatea. Chiar dac nu va fi convins de adev rul spuselor tale, cel pu in i alimenezi ndoielile cu privire la juste ea compartamentului lui, cu efectul c pe viitor se va re ine n a- i exprima liber i f r re ineri agresivitatea i nemul umirea. Creeaz i un spa iu de protec ie fizic i emo ional , ap r l cu demnitate i curaj i vei observa ca Eul infantil nu il va ncalca. 2. Alt informa ie important se refer la dependen a Eului infantil de suportul informa ional i emo ional de care are nevoie din partea altor persoane care s l ghideze prin via . Eul infantil este un om influen abil, naiv i u or de manipulat. Datorit faptului c dezvoltarea normal a Eului sa oprit la un stadiu incipient de dezvoltare, acest om nu este capabil s n eleag complexitatea vie ii, toate aspectele i nuan ele care o compun. Caren e fundamentale de percep ie, reprezentare i n elegere a semenilor, mediului de afaceri, social i politic l fac foarte vulnerabili la orice mesaj exterior care i spune cum este realitatea. Deoarece este psihic handicapat s nu aib contact direct cu realitatea, ci prin intermediul reprezent rilor i apercep iilor infantile, Eul infantil are l sat un spa iu liber ntre fiin a lui i mediul exterior care este la discre ia mesajelor celor pe carei apreciaz . Dar pe ct de deschis i receptiv este el la mesajele persoanelor i institu iilor apreciate, pe att de nchis i rigid este fa de mesajele disonante, carei contrazic concep iile i p rerile i a celor pe carei consider a fi n proprietatea lui ca de exemplu: membrii propriei familii, subordona ii, to i cei inferiori lui ca statut social i nivel economic. n general un Eu infantil nu are sprijinul familiei. i dup cum se comport n snul familiei, ai zice c nici nu are nevoie s l aib . Deoarece membrii familiei sunt considera i proprietate privat i

mediul familial l consider ca fiind cmpul lui de lupt pentru nevoile de putere, ambi ia i resentimentul familial, Eul infantil nu se complic s comunice cu familia lui. C este copil, adolescent sau adult, familia este bun doar pentru satisfacerea nevoilor primare i pentru a i duce luptele imaginare ale sentimentului inferiorit ii. Deciziile le ia de unul singur, sfaturile le prime te de la str ini. Aceast autonstr inare de mediul emo ional protector al familiei va crea premizele unui deficit emo ional constant, a dezvolt rii sentimentelor de team , nesiguran i insecuritate, a construirii de prietenii i rela ii extrafamiliale foarte durabile i ndr gostiri fulger toare pasionale deosebit de puternice de posibilii parteneri de via . Cnd are o problem de rezolvat Eul infantil nu cere ajutorul i sfatul familiei, ci al prietenilor i al str inilor. i dac vine acas cu idei mprumutate i crede n ele, este nfl c rat, le sus ine i promoveaz , respinderea acestora din partea familiei va echivala cu o jicnire teribil , va provoca certuri interminabile i deziluzie de ambele p r i. Pe ct de u or ader Eul infantil la orice prostie emis de un prieten pe care el l stimeaz i apreciaz , pe att de greu, dac nu imposibil, va fi s renun e la ideile sale pentru motivele i explica iile venite de la familia pe careo desconsider . Mai degrab se ajunge la scandaluri interminabile i la deteriorarea grav a rela iilor n familie dect s accepte Eul infantil argumentele familiale care nu coincid cu ce a auzit el pe strad . Este un lucru definitoriu pentru Eul inantil c acesta n loc s discute problemele casei n snul familiei, le va discuta n grup cu prietenii sau colegii. n general, pentru Eul infantil nu exist cas i secret familial. Toate problemele care in de familia i casa sunt vizibile din exterior, le va dezbate cu al ii, dup ce mai nti a primit sfatul i ndrumarea mediocrit ilor pe carei consider somit i. Nici m car membrii familiei sale nu vor ti ce gnde te i ce vrea s fac n urma deciziilor luate n grupul social. Nu le va cere sfatul i nici m car p rerea pentru ce vrea el s fac ; familia are doar un rol decorator i este suficient ca membrii ei s fie informa i sumar ce a decis i s o accepte. Comportamente ale Eului infantil n societate 1. Cea mai mare pierdere a Eului infantil n patrimoniul nevoilor sociale este perturbarea dimensiunii afective a personalit ii. Principalul efect este c st rile emo ionale nu mai ajung s se maturizeze n sentimente, ci r mn la stadiul de simple emo ii i de obicei nu pozitive, ci negative: nesiguran , nencredere, incertitudine, team , ceea ce i poten eaz nevoia, setea de putere i derivatele lor. Complexitatea tuturor acestor frnturi afective, a acestor emo ii incipiente genereaz o emotivitate de fond aproape insesizabil dar deloc de neglijat. Nu intru aici n detalii; procesul psihic de poten are a nevoii de putere prin perturbarea func iei afective l g se ti explicat pe larg n capitolul 4. Al doilea efect important este c Eul infantil este incapabil s acumuleze experien de via . Experien a de via este o no iune general care i arat beneficiile de care ai parte ca urmare a implic rii tale intelectuale i afective n trecut n diverse ac iuni i situa ii. Aceste beneficii rezult din dou componente interdepedente: o component informa ional , sub form de idei, percep ii, reprezent ri, concepte, simplific ri, uzan e, cunoa terea oamenilor i a problemelor, etc, i o component afectiv , rezultat n urma tuturor tr irilor suflete ti derulate pe parcursul ac iunilor. Experien a de via este sinteza i imprimarea definitiv a informa iilor provenite din participarea la interac iunea social , economic i natural n memorie (suflet), n condi iile sus inerii acestui proces de c tre st rile afective tr ite. Capacitatea de a permite acestor tr iri s fie asociate cu informa ii este dat de func ia afectiv , de afectivitate. Iar atunci cnd func ia afectiv este dereglat , se ntmpl c po i trece fizic i psihic printro situa ie, dar dac implicarea ta afectiv este redus sau inexistent , nu vei putea traduce participarea la acea situa ie ntro experien . Exact n aceast situa ie se afl Eul infantil. Perturbarea afectivit ii face ca pe parcursul anilor s nu i rafineze gesturile i s nu i schimbe comportamentul. Va

face mereu i mereu acelea i gre eli, permanent repezit i impulsiv. Vei descoperi c experien a de via a unui egocentric de 4050 ani r mas n stadiul de Eu infantil este la nivelul unui tn r abia trecut la maturitate. Astfel se explic par ial i indiferen a lui la reac iile protestatare ale anturajului, vizavi de stilul lui de a rela iona cu ei. Pur i simplu nu are trecute prin filtrul sufletului situa iile pe care lea parcurs i nu poate ob ine un c tig existen ial dintro experien neacoperit de tr iri suflete ti mature. 2. Alt caracteristic important a Eului infantil este bipolaritatea rela iilor pe care le dezvolt . n rela iile cu apropia ii are capacitatea de a exprima sentimente i st ri afective intermediare, dar n profunzimea sufletului fermenteaz dou sentimente opuse: admira ie i dispre . Majoritatea oamenilor sunt devaloriza i, ridiculiza i, privi i drept rivali ntro competi ie imaginar i dispre ui i. De fapt, existen a Eului infantil este o continu lupt cu cei din jurul lor. Con tiin a inferiorit ii lor i face s se autoevalueze permanent, ceea ce implic i o continu compara ie cu ceilal i pentru a se asigura c ei sunt cei mai buni din toate punctele de vedere: profesional mai competen i, un cont n banc mai gras, au o cas mai mare, o ma in mai scump , haine mai la mod , etc. Eul infantil este permanent marcat de un complex de inferioritate. De aceea, doar un rezultat favorabil al compara iei cu al ii i d lini te i siguran . O compara ie nefavorabil nu este acceptat deoarece sentimentul de inferioritate se nt re te i dezechilibrul psihic se m re te. Nu va avea liniste i somn pn cnd, prin perfec iune, ambi ie, munc i efort i va dep i rivalul. De cele mai multe ori acest rival este fie cineva din cadrul familiei, fie un coleg de serviciu, fie oricine, oriunde, aflat pe acela i nivel material i social. Interesant este faptul c persoana la care se raporteaza Eul infantil habar nu are c este evaluat , apreciat , analizat , desconsiderat , c este participant ntro competi ie personal a orgoliului, mndriei i ambi iei. Prejudec ile ac ioneaz din plin. Nu conteaz valoarea uman , ci simbolurile exterioare: func ia, hainele, ma ina, banii etc. Acestea sunt valorile n jurul c rora i construie te egocentricul percep ia semenilor. O structur psihic important a Eului infantil, care le denatureaz percep ia semenilor este existen a personei, ca rezultat al infla iei psihice. Termenul generic de infla ie desemneaz o cre tere, o expandare, o dezvoltare artificial i nedorit , care arat existen a dezechilibrului unui fenomen, fie el monetar sau psihic. Infla ia psihic este procesul de pierdere a identit ii i individualit ii, egocentricul pierznduse ntrun rol social. El nu mai este doar un om care exercit atributele i prerogativele unei func ii; n i prin acest om nsu i institu ia i func iile exist . Egocentricul se percepe pe sine i pe ceilal i prin prisma rolului social care tr ie te n el. Colegii de serviciu, membrii familiei, cunoscu ii, nu pot fi percepu i i apoi valoriza i prin calit ile lor umane, ci prin simbolurile sociale pe care le expun: func ii, roluri, demnit i n stat. Dac nu ai func ia ori banii necesari pentru a te ridica la statutul social al Eului infantil, vei fi privit ca pe un nimeni i dispre uit. n ochii lui nu vei avea nici o valoare, nici nu vei exista. Dispre ul lor ata at de persoana ta se asociaz apoi de tot ceea ce faci sau spui. Dac ns i e ti superior n simboluri sociale, atunci vei fi admirat. Nu numai respectat i privit cu bun voin , ci chiar admirat. Orice prostie ai spune, ea va fi acceptat f r urm de sim critic. n via a Eului infantil, p rerile i cuno tin ele celor pe carei admir sunt privite drept revela ii. F r nici cel mai elementar sim critic cuno tin ele auzite sunt ncorporate n sistemul informa ional personal i mp rt ite apoi altora cu entuziasm. Chiar dac i dovede ti Eului infantil c informa iile lui sunt dep ite, convingerile i r mn ne tirbite. Vei tr i i situa ii aparent de nen eles: o solu ie dat de tine ca subordonat aflat pe un post ierarhic inferior egocentricului este aruncat co , dar cnd aceea i solu ie este propus de superiorul lui, ea va fi privit ca fiind util i folositoare. 3. Specific pentru comportamentul n societate al Eului infantil este lipsa empatiei. Nu poate n elege i nici nul intereseaz sufletul apropia ilor, nevoile, dorin ele, aspira iile i problemele pe care le

au. Preocuparea de a acorda aten ie celor din jurul lui le este de nen eles. Ce rost ar avea o asemenea preocupare dac trebuie s le controleze via a, s le dicteze ce s fac , cum s fac , ce s nu fac , s i verifice i s i pedepseasc . Empatia este o calitate uman care apare n cazul oamenilor naturali, neatin i de falsuri existen iale. Iar pentru Eul infantil, mereu atent la masca social sub care s i ascund sl biciunile, empatia este o imposibilitate de la sine n eleas . Lipsa de respect i interes pentru nevoile apropia ilor, lipsa de n elegere, controlul tiranic exercitat asupra acestora l ndep rteaz pe Eul infantil de leg turile afective care se stabilesc ntre membrii unui grup. n familie, la locul de munc i n rela iile sociale tr ie te izolat. Nu este primit cu pl cere n micile grupuri i n mijlocul colegilor i nici simpatizat. Nemul umirile, frustr rile i jignirile pe care le provoac n sufletul apropia ilor i va determina pe ace tia s l lipseasc de importantul suport afectiv necesar oric rei fiin e umane. Urmarea este c Eul infantil are un permanent deficit emo ional care se face sim it prin depeden a sa de iubire, afec iune, tandre e, c ldur sufleteasc . A a se face c dincolo de masca social vei g si o fiin foarte fragil , hipersensibil i avid de iubire. Aceast dependen de afec iunea cuiva este singurul lui punct slab, dar este arhisuficient. Cred c ai v zut c atunci cnd Eul infantil pierde por ia de afec iune de care depinde, toat via a lui este dat peste cap i toate realiz rile lui att de greu muncite se pierd. O dat cu lipsa de empatie apare i tendin a de ai exploata pe ceilal i, chiar i pe cei de a c ror afec iune depinde, totul pus n slujba nes ioaselor lui nevoi emo ionale. Datorit lipsei de respect i desconsider rii, Eul infantil nu are scrupule n a te folosi sub toate formele posibile: material, financiar, dar mai ales emo ional. i va folosi la maximum afectivitatea, lucrurile, banii i priceperea pentru a i asigura standardul de via dorit. Nimeni nu scap : rudele, colegii, subalternii, cunoscu ii, to i sunt folosi i. Dar exist i un revers. Tendin ele parazitare i de exploatare vor provoca nemul umirea celor exploata i i l vor ndep rta i mai mult de orice form de prietenie ori rela ie colegial . Eul infantil la nceputul carierei i pe drumul spre pozi iile de conducere ale unei firme 1. Eu infantil este un element distructiv i vindicativ n firmele n care organizarea las de dorit i informa iile cu privire la noile tendin e i direc iile schimb rii pe care firma trebuie s le fac sunt l sate la latitudinea ini iativelor personale. n firmele i organiza iile unde informa iile privind necesitatea i implementarea schimb rilor sunt colectate i valorificate de un departament dedicat, ntrun mod sistematic prin reguli, proceduri i metodologie stabilite prin organigram i decizie managerial , Eul infantil nu va avea loc de mi care. Deoarece orice sugestie de schimbare venit de la tine vizavi de o alt pozi ie implic ntrun mod sau altul o lips de competen i dezinteres din partea celui care ocup pozi ia incriminat , rezultatul este ntotdeauna o ncordare a rela iilor cu respectivul coleg de munc , care n func ie de calitatea managementului i a organigramei se poate ncheia n dou moduri: implementarea schimb rii cerute i men inerea unor rela ii bune de servici sau neaplicarea schimb rilor i tensionarea rela iilor umane. De exemplu, chiar dac nui convine o sugestie obiectiv venit de la tine n ceea ce prive te postul s u, faptul c ideile sunt preluate de cineva ns rcinat cu aceste situa ii, de la un nivel ierarhic superior, care le va analiza i va lua m surile cuvenite, face ca Eul infantil s nu aib nimic de comentat sau repro at. Dar dac vei oferi astfel de sugestii, obiective i strict legate de profesie, privitoare la atribu iile postului ocupat de un Eu infantil i la nivelul firmei nu exist implementat o procedur de reengineering (continu reinventare a firmei din interior), aceste idei obiective i strict orientate profesional vor fi luate de c tre Eul infantil drept un afront personal, o jicnire, ofens , insult adresate direct persoanei lui i nu mediului organiza ional, la care va r spunde ntr-o manier dur , subiectiv i r zbun toare. Care crezi c este reac ia Eului infantil ntro astfel de situa ie? Crezi c va accepta i i va da dreptate, mbr i nd punctul t u de vedere care nseamn schimbare? n nici un caz. Chiar dac n sinea lui recunoa te c ceea cei spui este corect, real, util i folositor pentru firm i pentru el nsu i, oficial va protesta sau va trece cu vederea solu iile oferite. i n acela i timp cu imobilismul i

ignorarea uneori sistematic a unor informa ii profesionale importante, n sufletul Eului infantil se adun ranchiuna, ura, dorin a de r zbunare, de a io pl ti napoi cu vrf i ndesat pentru curajul de a gndi si face mai mult dect el. ntrun mod ascuns i pervers te va urm ri n tot ceea ce faci i te va vna f r ncetare pn cnd i va g si un p cat, o sc pare sau vin ct de mic . i n acel moment, denaturnd i interpretnd faptele i situa ia real , egocentricul i va pl ti poli ele restante. Nu conteaz c firma nu a beneficiat de informa iile utile i nici c se face de rs fa de colectiv, pentru Eul infantil actele vindicative generate de comportamentele tale obiective, strict profesionale, sunt expresia unui principiu de via pus n practic . 2. Eul infantil este omul care creaz urgen e i situa ii expeditive acolo unde nu este cazul. Aceste urgen e sunt consecin a nevoii de a fi n centrul aten iei, de a capta aten ia i interesul celor din jur, de a se face remarcat. Crearea superficial a situa iilor tensionate i urgente este efectul unui infantilism primar care i caut solu iile de sus inere a Eului. Dac are ceva de f cut, Eul infantil ncepe s se agite inutil n avans i s cear membrilor familiei, colegilor sau subordona ilor aten ia lor total i imediat n rezolvarea unei situa ii care poate fi derulat i ntrun tempo normal. Nu conteaz c n momentul n care Eul infantil ncepe s se agite tu faci ceva, c e ti prins ntro activitate, c ai poate o discu ie personal sau telefonic cu altcineva, nu, n cel mai scurt timp trebuie s la i totul deoparte, s te deconectezi de la ceea ce f ceai i s urmezi ajutorul solicitat sau indica iile date. Simpa amnare de a da curs cererii Eului infantil, ca s nu mai spun de un refuz, va fi considerat drept un afront personal care va fi ulterior r spl tit prin vnarea unei mici gre eli pe care inevitabil o vei face i interpretarea acesteia ntr-o manier vindicativ . Dar de i la prima vedere modalitatea cre rii urgen elor te poate duce la disperare, este bine s tii c nici un Eu infantil nu este fericit de acest mod de a reac iona la stimulii vie ii, cauzele profunde fiind dereglarea func iei afective n sensul predomin rii st rilor afctive primare, cu consecin ele deregl rii mecanismului ob inerii energiei din partea organismului i dereglarea modului n care se realizeaz percep ia realit ii exterioare. 3. Eul infantil este omul care urc n scara ierarhic a organiza iei transformnd oamenii din subordine n solda i fideli, afla i n sjujba sa i gata s -l apere n disputele interne pentru pozi ii cu al i manageri afla i pe acela i palier de putere cu el. Acest lucru Eul infantil l realizeaz prin ob inerea controlului asupra oamenilor din subordine, folosindu-se de o arma pentru care are o energie inepuizabil : agresiune verbala si emo ional . Eul infantil practic o agresiune verbal i emo ional permanent fa de colegii de serviciu i n special fa de oamenii afla i n subordine. Fie cu pic tura, fie n cadrul unor crize de nervi, Eurile infantile sunt n rela iile lor zilnice oameni obositori, care i macin nervii. Ei produc un zgomot emo ional de fond continuu, obositor i stresant pentru angaja ii unei firme, care ajung s nregistreze acest bruiaj emo ional n normalitatea cotidian . Starea normal la munc a Eului infantil este de nervozitate, irascibilitate, agresivitate emo ional . Sunt mai tot timpul furio i, pu i pe ceart , pe scandal, preg ti i s ridice tonul i s pun la punct un coleg. Aceast stare de continu agresiune psihic are un efect de control, obosire i intimidare al celor din jur i subordona i i este implicit un factor favorizant al urc rii n ierarhia puterii. Un Eu infantil se folose te de sarcinile curente de servici ca pretext pentru a- i exprima agresivitatea, nemul umirile i amenin rile, care au de fapt ca principal scop ob inerea controlului asupra colegilor de munc . Cine nu accept acest tratament pleac din cmpul de activitate i proximitate al infantilului, cine suport , rezist sau este indiferent va r mne i n timp va deveni un soldat obedient care va executa f r crcnire directivele Eului infantil, indiferent dac acesta vor avea efecte pozitive sau negative asupra organiza iei. n afara discu iei despre Eul infantil, un caz particular de munc i conducere prin agresivitate este cel al fo tilor coordonatori de echipe muncitore ti i efi de sec ii de produc ie din ntreprinderi i

fabrici din perioada socialist , care datorit rela iilor pe care le aveau, n capitalism au ajuns pe func ii de conducere executiv sau administratori la firme private. Folosind practicile de conducere nv ate n timpul cincinalelor, unii dintre ace tia au generat adev rate dezastre manageriale i de HR pentru firmele pe care leau condus, practicnd pentru angaja ii din subordine o combina ie ucig toare de motiva ie negativ , agresivitate verbal la limita demnit ii i mentalitate hei-rupist . La fel ca n cazul Eului infantil, n fa a acestui stil managerial cei mai buni, capabili, competen i i muncitori angaja i p r sesc firma, personalul care r mane fiind supus unei agresivit i verbale i emo ionale continui, oamenii fiind controla i i transforma i n robo i obedien i care r spund prin automatisme emo ionale i comportamentale. Consecin ele sunt imediate: firma mai supravie uie te doar datorit rela iilor i contactelor i nu prezen ei pe pia , paralel cu sc derea competitivit ii i calit ii serviciilor oferite. A a cum anali tii de resurse umane au observat, sunt mai multe anse ca un om care practic agresivitatea emo ional i men ine o nervozitate de fond s ajung n pozi ii de conducere, iar Eul infantil se potrive te de minune acestei sl biciuni organiza ionale. n contrast cu brutalitatea emo ional i cu stressul continuu generat n rela iile colegiale cu cei de pe acela i palier de putere, Eul infantil este surprinz tor de diplomat i politicos n rela iile cu efii imediat superiori i chiar lingu itor cu managerii de top. De i i dispre uie te n aceea i m sur ca pe egalii lui, se va purta cu manu i de catifea fa de to i cei afla i ierarhic deasupra, indiferent de calit ile umane i profesionale ale persoanelor respective. 4. Eul infantil duce n mediul lui de munc adev rate r zboaie ale orgoliului, urii i resentimentului cu cei pe carei are n vizor. Este otrav curat pentru rela iile profesionale i umane care stau la baza desf ur rii activit ii unei firme. El aduce problemele de la firm acas i de acas la firm . Deoarece acas este mai mult absent, l snd grija casei pe umerii partenerului conjugal, Eul infantil i tr ie te practic via a pe frontul profesional. Acolo i satisface nevoile sociale i pe cele ale Eului, se agit , se implic , lupt , duce r zboaie personale, etc. Nevoile personale de putere sunt poten ate nevrotic de situa ia familial sau biologic i de sentimentul acut de insecuritate (vezi compensarea deficitelor nevoilor inferioare prin accentuarea nevoilor de putere la Maslow). Eurile infantile sunt dictatori n fa : ambi io i, orgolio i, doritori de mbog ire rapid i bun stare material . Starea de insuficien material nu este suportat , din considerente de degradare ale stimei de sine. Prin accederea la func ii mai bine pl tite, mprumuturi bancare, credite de consum sau nc lc ri ale legii, Eul infantil trebuie s ajung n posesia acelei sume de bani i a bunurilor/serviciilor care s i dovedeasc sie i i celor din jur c are valoare, c este important. 5. Eul infantil este un nativ creator de noduri de putere i element activ de blocare a informa iei vitale a organiza iei economice. El lupt pentru ca fluxurile informa ionale importante s se concentreze n jurul pozi iei pe care o de ine. Chiar daca aceste fluxuri nu au nici o leg tur cu fi a postului pe care o de ine sau cu competen ele sale reale umane i profesionale, Eul infantil va lupta din r sputeri ca lui s i revin responsabilit i crescute. Uimndu i efii prin dorin a de munc , Eul infantil acapareaz treptat zone de activitate care n mod normal apar in altor persoane sau departamente. Cu pre ul cre terii cantit ii de munc asumate, Eul infantil reu e te s creeze n jurul postului s u adev rate noduri informa ionale, intersec ii ale informa iilor de tot felul, de natur s denatureze via propria ograd informa ii curente dar i esen iale necesare bunei activit i a firmei. Consecin ele benefice pentru el sunt pe toate planurile. Mai nti Eul infantil devine indispensabil pozi iilor superioare n luarea deciziilor i este foarte apreciat de efi pentru activitatea depus . Dar dac efii incon tien i sunt ferici i c au un astfel de om n firm , situa ia este de fapt mai dificil pentru ansamblul desf ur rii activit ilor. Denaturnd informa ia de la traseul ei oficial, prev zut n organigram , Eul infantil sacrific de fapt fluiditatea i accesibilitatea acesteia de c tre alte persoane i pozi ii, determinnd al i angaja i

s fac activit i suplimentare sau gre ite. Canalele oficiale ale informa iei sunt treptat nlocuite de cele neoficiale, personale. Deoarece informa ia care circul n cadrul unei entit i economice este pentru angaja i surs de putere i siguran a postului de inut, lupta pentru accesul la ea se va da n culise, pe holuri, n cadrul rela iilor personale. Dar dup ce a denaturat fluxul normal al informa iei, Eul infantil mai face un pas, blocnd accesul altor persoane la acele informa ii care iar putea aduce beneficii de putere i recunoa tere. Informa ii esen iale care ajung la Eul infantil nu mai trec de el, nu mai ajung n sectoarele care au poate nevoie disperat de ele. Oamenii se dau de pere i n aflarea acestora, se agit , timp pre ios este pierdut, f r s tie c informa ia a fost blocat de Eul infantil. Consecin ele directe ale denatur rilor fluxurilor de informa ie i ale bloc rii accesului la ea de c tre cei care au nevoie de ea sunt de obicei ntrzieri n realizarea unor sarcini de servici curente sau deosebite de c tre al i angaja i, ntrzieri n livrarea unor lucr ri clien ilor beneficiari, pierderea unor oportunit i majore de afaceri, afectarea pe termen lung a rela iilor interne i cu diver i furnizori i beneficiari. De obicei cauza bloc rii informa iei nu este descoperit la nivelul Eului infantil i r spunderea pentru consecin ele negative cade pe umerii celor care ar fi trebuit s aib acces la informa ia pierdut pe drum. Oamenilor nevinova i li se ine teorie, sunt amenin a i, penaliza i, concedia i. O variant la blocarea informa iei este aceea c oamenii cunosc faptul c informa ia necesar se afl la Eul infantil. ncepe astfel un perelinaj la acesta, care prin m guliri i rug min i este determinat s i ajute colegii de servici. Care binen eles c trebuie s se simt ndatora i pentru serviciile prestate de infantil. Simpla cerere de livrare a informa iei provoac un adev rat scandal. Precum vnz torilor orientali nu le po i refuza pl cerea negocierii pre ului, a a la Eului infantil nui po i refuza satisfacerea orgoliului i sentimentului importan ei. De inerea informa iilor duce la dependen a celorlal i angaja i de Eul infantil, dar i i ofer acestuia ocazia de a critica i ataca pe to i cei care gre esc ntrun fel sau altul. Dup ce adun n jur putere, Eul infantil se folose te de ea pentru a timora oamenii i a i crea o imagine de zbir pe care este bine s l ascul i. Binen eles, trebuie s te sim i dator pentru serviciile pe care Eul infantil i le face i e ti a teptat s i le pl te ti la momentul corespunz tor, sus inndul i ajutndul cu ocazia doborrii din func ie a efului ierarhic direct. Prin crearea unor false centre de putere n interiorul firmei, Eul infantil reu e te deci s dea lovitura: colegii trebuie s vin mereu cu rug min i i s se team de el ca de Sfintele Moa te, efii sunt ferici i c au un a a angajat model iar complexele de putere personale sunt satisf cute ntrun mod mul umitor. Singurii perzan i din folosirea rela iilor colegiale i economice pentru optimizarea tendin elor infantile personale sunt propria firm i partenerii acesteia. Prejudiciile i nemul umirile sunt ns puse n seama problemelor economice inerente, a mentalit ii generale, a trecutului, etc i a angaja ilor del s tori care nu iau f cut datoria a a cum trebuia. Via a mege nainte. 6. Eul infantil este un factor natural de retardare informa ional i organizatoric a firmei n care lucreaz . Deoarece mediul economic specific unei industrii se schimb cu pa i repezi, cu aceea i vitez trebuie s se adapteze la pia i firmele juc toare. Aceast nevoie de schimbare a firmei, de obicei de sc dere a costurilor i cre tere a competitivit ii intr ns n conflict cu interesele personale ale Eului infantil, care i vede astfel pozi ia de inut amenin at . Noile forme de organizare i pot distruge pozi ia att de greu dobndit , nodurile informa ionale personale create. Munc depus cu atta migal poate fi pierdut peste noapte. Consecin a este c Eul infantil va lupta din toate puterile s men in neschimbat situa ia existent i s bocheze accesul n firm a oamenilor capabili pe carei vede drept poten iali concuren i. Novicii f r experien sunt prefera i, planta ia este mare i nevoia de sclavi nes ioas , profesioni tii ns sunt periculo i i trebuiesc ndep rta i. Vorba lui Caragiale, primesc schimbarea, dar concret s nu se schimbe nimica, eventual n punctele neesen iale. Consecin ele neadapt rii la pia i la structura costurilor de existen i profitabilitate pe care aceasta o impune vor duce pe termen mediu la pierderea competitivit ii firmei, a clien ilor i ajungerea la pozi ia de n afara pie ii. Falimentul se apropie vertiginos, concuren a este nemiloas , oamenii capabili

pleac la concuren , toate acestea nu au nici o relevan . Nu conteaz c firma se scufund , pozi ia personal de inut este inut cu din ii, pn n ultima clip . Eul infantil devine astfel un factor activ n falimentarea acelor firme insuficient pozi ionate pe pia i n care lipse te preocuparea managerial de adaptare la legile concuren ei. 7. Specific Eurilor infantile este modul n care ei lupt pentru a urca n ierarhie. Acestia nu sunt oamenii care s a tepte s fi promova i. Pe scara care duce la ultimul etaj ei i fac loc cu coatele, folosinduse de fundalul de nervozitate creat i de imaginea excelent creat cu prilejul denatur rii informa iei de la cursul ei normal. Ei calc pe cadavre, blocnd i chiar distrugnd carierele altora, mult mai profesioni ti i capabili. Plecarile oamenilor capabili la firmele concurente i ob inerea unei pozi ii de conducere peste nivelul uman i profesional cerut sunt practici curente la firmele infestate cu Eurile infantile. De obicei cariera Eului infantil se construie te cu pre ul disloc rii unor oameni valoro i de pe traseul profesional nativ. n medie, sunt sacrifica i i elimina i profesional 3-5 colegi de munc , oameni capabili i devota i firmei, dar poten iali concuren i, pentru a face loc promov rii unui Eu infantil. De i are o imagine de oameni devota i i loiali, un Eu infantil va sacrifica ntotdeauna interesele firmei pentru a accede la postul rvnit. Revenind la lupta pentru putere, pentru un Eu infantil este suficient s simt c pozi ia efului s u direct se clatin pentru a ncepe atacul asupra pozi iei acestuia. Cu mult timp nainte de a ti al ii pe canalele oficiale, Eul infantil tie cnd eful direct i pierde din prestigiu, importan i imagine n fa a conducerii de top. Imediat este accentuat comunicarea cu urm torul nivel de decizie. Oamenii de sus sunt personal aprecia i i stima i, li se ofer informa ii blocate, li se comunic ce angajat capabil, ascult tor i disciplinat pot g si n propria persoan . Din ascult tori i politico i fa de efii direc i, n doar cteva zile Eurile infantile schimb foaia, devenind obraznici, agita i, neascult tori, abuzivi fa de ni te oameni care realizeaz prea trziu ce viper au inut la sn. Situa ia se repet ori de cte ori este nevoie i n scurt timp aceia i oameni de top care au promovat ierarhic pe cine nu trebuia, se vor g si ei n i i n postura de victime ale perversit ii i dorin ei de putere ale Eului infantil. 8. O tendin clasic a Eului infantil este interesul acestuia pentru activitatea profesional a altor colegi de serviciu afla i pe pozi ii de egalitate sau inferioritate. Tendin ele de putere sunt deja vizibile i cu greu reprimate. ntrun mod vizibil i deranjant, care atrage nepl cut aten ia oamenilor din firm , de i nu este sarcina lui s verifice i urm reasc activit ile altor posturi i de i nimeni nui cere s fac astfel de activit i, Eul infantil te verific , urm re te, critic , informeaz c iar ai gre it, c iar nu ai dat aten ie la ce spune el, c iar este necesar interven ia lui generoas pentru a te scoate din impas. Infantilul trebuie s tie tot ce se ntmpl ntro firm : ce au f cut colegii pe ziua n curs, unde se afl fiecare la un moment dat, unde a plecat X, de ce ntrzie la servici colegul Y, de ce pauza de mas este a a lung la colegul Z, cte ig ri a fumat ntrzi colegul W, etc. i urm re te inclusiv ritmul, rapiditatea i eficien a n care sarcinile sunt ndeplinite. Toate acestea se raporteaz la propria persoana a infantilului i arat o slab autovalorizare i un anemic sentiment al stimei de sine. Orice proces autoevaluativ con ine n sine germenele unui proces evaluativ exterior. Deoarece procesul autovaloriz rii include i are loc prin valorizarea celor din jur, oamenii cu un Eu infantil i o slab autovalorizare sunt psihologic determina i s fie excesiv de aten i la actele celor din jur, s le evalueze negativ i s s se raporteze fa de ele ntro manier superioar . Aceast realitate psihic este sursa unor comportamente necorespunz toare din punct de vedere colegial i a cre rii pozi ei de informator oficial care tie tot ce mi c n firm . Cei mai buni informatori la nivelul de jos la o firm sunt indivizii cu Eu infantil i aceia care au probleme cu autovalorizarea i autostima, care sunt dublate de ambi ie i nevoia de control, deoarece sunt psihic condi iona i s controleze totul, sa tie tot ce se ntmpl n firm . Pentru beneficiarul informa iilor cu privire la colegii de munc ai Eului infantil, informa iile sunt trunchiate, pline de omisiuni i

prezentate ntrun mod negativist i depreciativ. Dac superiorul Eului infantil nu este un om cu experien i bine ancorat n reprezent rile socioeconomice, infantilul reu e te s l manipuleze destul de bine. Mai ales dac exist i r utate, dorin a de a s pa voit pe un coleg de obicei un parazit sau un profesionist manipularea superiorului este ca i realizat . Astfel se face c a fi coleg de serviciu cu un Eu infantil te pune implicit n pozi ia de vnat. Este o vn toare continu i f r ans a tuturor gre elilor tale de c tre un vn tor care nu iart i care g se te o real pl cere n a afla probleme i gre eli i n a informa direct cu privire la ele, dar i pe superiorii t i. Toate aceste gre eli sunt raportate, ntrun mod sau altul, oficial sau neoficial, conducerii executive i efilor direc i Aceast vn toare a gre elilor personale este amplificat de micile vendete personale ale Eului infantil care ine blocate informa ii importante. De i cunoa te c ai nevoie de o anumit informa ie, dac nu e ti omul care s i dai mereu aten ie i s l lingu e ti, dac lai ofensat n vreun fel, accesul la ea i va fi blocat. Ulterior Eul infantil va a tepta r bd tor s te love ti de problema care se putea rezolva cu informa ia pe care ia ascunso. Blocajul creat va fi folosit de Eul infantil n scop personal, n scopul de a te discredita i de a i atrage indirect aten ia c nu este bine s l neglijezi emo ional. n organiza iile care nu au puse la punct proceduri interne corespunz toare, Eul infantil este un om apreciat de efi i conducere. Rela iile personale ntre Eul infantil i superiori sunt excelente i comunicarea pe canalele neoficiale este excelent . Inform rile directe vizeaz toate aspectele obeservate i in special compromiterea oamenilor pe carei consider inamici personali. 9. Te n eli dac consideri c tot acest capitol despre Eul infantil nu i folose te, pentru c nui vei ntlni n via a profesional . Mai mult ca sigur vei ntlni i vei avea colegi sau superiori cu Eu infantil. De ce sunt att de sigur n acest aspect? Deoarece de obicei n cadrul firmelor indivizii cu Eu infantil sunt foarte aprecia i i uneori sunt de nenlocuit. Adev rul este c oamenii cu Eu infantil au numeroase caren e familiale i sociale, pe care leam expus mai sus, dar pot fi foarte utili, competen i i loiali firmelor la care lucreaz . Printre calit ile foarte apreciate la ace ti oameni sunt cinstea, respectul fa de oamenii competen i i profesioni ti, devotamentul pentru firm , dedicarea n munc , dorin a lucrului bine f cut, executarea imediat i zeloas a ordinelor primite de la conducere, urm rirea meticuloas a ordinelor pe care ei le dau, faptul c nu accept lenea, lipsa de disciplin , superficialitatea, lucrul de mntuial . Poate p rea ciudat, dar tocmai caren ele psihologice pe care le au i determin pe ace ti oameni s aib un comportament economic i organiza ional foarte apreciat. i atta timp ct organiza iei nui pas cum se comport angajatul acas sau n societate nu poate dect s aprecieze i foloseasc serviciile Eului infantil. C odat ajuns ntro pozi ie de conducere Eul infantil este un dezastru managerial i de HR pentru acea entitate economic , este alt poveste, pe care o vom detalia n rndurile care urmeaz . Eul infantil n pozi ii de conducere n cadrul unei firme 1. Eul infantil este dependent de sfaturile i consultan a profesional a altora pentru a n elege cum func ioneaz industria n care activeaz i decide care sunt orient rile care trebuiesc abordate. Din p cate ns , la fel ca n cazul familiei, Eul infantil nu valorizeaz sfaturile i consultan a economic n func ie de valoarea lor intrinsec , ci mai nti stabile te pe considerente de simpatii instinctive emo ionale o gril de persoane pe care le apreciaz enorm i a c ror emana ii le consider vitale. Mesajele economice ale persoanelor neagreate emo ional sunt imediat desconsiderate, dispre uite, respinse i n cel mai fericit caz analizate la maxim. Iar dac emiten ii neagrea i, n disperare de cauz , repet iar i iar informa i i analize esen iale pentru supravie uirea firmei, ace tia devin pentru Eul infantil surse de discomfort emo ional i de devalorizare personal , a c ror gur trebuie nchis prin amenin ri, penaliz ri sau concedieri. Ca angajat care conte ti directivele infantilului, po i s i ar i statistici, sinteze, analize, po i s te rogi de el n genunchi, toate eforturile tale de trezire la realitatea pie ei vor fi n zadar. Dac o firm condus de un Eu infantil supravie uie te, aceasta se datoreaz exclusiv

unei conjuncture norocoase i incon tiente care a adus n pozi ii de colaboratori oameni capabili. ns schimbarea i agravarea mediului competi ional prin intrarea pe pia a unor juc tori noi i puternici i plecarea sau lipsa oamenilor capabili sunt tot attea motive pentru care prognozez ntrun mod poate cinic, dar realist, sfr itul activit ilor conduse de un Eu infantil. 2. n strns leg tur cu la itatea de scrisa la nivel general, de a nu i accepta i nu i recunoa te propriile p cate, i chiar de a i falsifica realitatea faptelor petrecute, Eul infantil poate merge mai departe cu la itatea, acuznd pe cei din jur de gre eli, vini i incompeten e care de fapt sunt ale lui. Te va cuprinde indignarea, vei fi uluit i numai nu te vei sufoca cnd Eul infantil va arunca pe tine r spunderea unor gafe i probleme cu care tu nu ai nici o treab . Dac Eul infantil mai este ancorat n realitate, i undeva tie c el este responsabil de o anumit situa ie sistemic ori trec toare, se poate s scapi doar cu acuze i amenin ri exprimate n particular, dar dac ai dea face cu un exemplar bolnav psihic, te va acuza n fa a familiei ori colegilor i va cere i s tragi ponoase pentru ceea ce ai f cut. Cu adev rat vei n elege ct de periculos este un Eu infantil pentru armonia colectivului unei firme n momentul n care vei suporta consecin ele unor fapte ori lipsuri care nu sunt ale tale, i exact cel care este adev ratul responsabil te acuz revoltat i indignat, cernd pedepsirea ta. ntro stare de oc vei descoperi c omul pe care credeai c l cuno ti este rupt de realitate i culmea culmilor, nici m car nu realizeaz c falsific grosolan realitatea. Externalizarea problemelor, c utarea de api isp itori persoane pentru situa ii care in de func ionarea sistemic i obiectiv a unui context existen ial este una dintre cele mai dure situa ii cu care vei fi confruntat n convie iurea cu un Eu infantil. n familie vei fi acuzat ca tu e ti de vin pentru ce merge prost n func ionarea utilit ilor, pentru defectele de func ionare ap rute, pentru rela iile cu vecinii, pentru lipsurile financiare, n general pentru orice deficien n func ionarea irepro abil a casei. n cadrul unei organiza ii, un Eu infantil pe post de director general sau de departament, coordinator de proiect, manager de produs sau cu atribu iuni de control poate fi un dezastru, att pentru tine ct i pentru firm . Pun pariu c ntro astfel de situa ie vei descoperi urgent ultimele nout i n materie de calmante, unde este situat biserica cea mai apropiat de casa ta i vei ncepe s i cau i un alt loc de munc . i asta deoarece r spunsurile Eului infantil la problemele firmei nseamn s g seasc vinova ii care nu muncesc i nu i ndeplinesc atribu iile postului, s amenin e, penalizeze, s creasc nivelul activit ilor birocratice administrative i de control i s concedieze pe oricine are curaj s i atrag aten ia despre incon tien a i incompeten a ac iunilor sale. Va merge pn acolo nct s considere du mani personali pe oamenii capabili care gndesc i v d problemele la nivel sistemic ii va h r ui cu analize i amenin ri pn cnd ace tia vor pleca la alte firme. Considerentele care in de propria pozi ie i r spundere a Eului infantil ca n elegerea afacerii, viziunea de marketing, identificarea clar a propriei pozi ii pe pia i competen e manageriale ca structurarea firmei, organizarea, logistica, structura stocurilor i adecvarea costurilor cu pozi ia de pia de inut i cu avantajele competitive de pia nu au nici o relevan . Eul infantil va organiza edin e peste edin e, va cere rapoarte peste rapoarte i eventual va pl ti bani grei la firme de consultan pentru a c uta n afar cauze care in de propria incompeten personal de a pozi iona firma pe pia i de a corela costurile cu obiectivele urm rite. Un faliment nu va fi acceptat de Eul infantil ca fiind propria r spundere i va c uta i vna n exterior, n stilul cunoscut, vinova ii. 3. La Eul infantil actul de conducere este exercitat n principal n dou moduri: direct i indirect. n stilul direct, Eul infantil este agresiv, impulsiv, repezit, represiv, coercitiv, folosind motivarea negativ a angaja ilor i controlul personal pentru a verifica ndeplinirea sarcinilor. Ace tia sunt oameni de ac iune, implusivi i repezi i, cu o mare mobilitatate i rezisten la oboseala indus de agita ie, program prelungit i lungi c l torii n interes de afaceri. Dac vrei s exi ti i s i p strezi serviciul, va trebui s fii ca ei: competitivi, energici, cu initiativ , s fii genul de angajat pe care s simt ei c se poate baza. De obicei sunt oameni corec i, organiza i i disciplina i, care nu

suport lenea, ho ia, dezinteresul, superficialitatea, timorarea, amatorismul i sl biciunea. n fa a agresivit ii emo ionale si verbale a unui ef infantil va trebui s fii st pn pe tine i pe situa ie, gata oricnd s dai r spunsuri pertinente i ferme la provoc rile lui. Dac te pierzi, fstce ti ori e ti nesigur, primul pas spre poarta de ie ire a firmei a fost f cut. Limitele de dezvoltare personal ale acestui manager se resfrng direct asupra existen ei i dezvolt rii afacerii. Stilul de ac iune agresiv l va pune pe acest Eu infantil n situa ii de conflict deschis cu al i manageri iar timiditatea i va inhiba dezvoltarea rela iilor sociale i de afaceri necesare men inerii n mediul de afaceri. n stilul indirect puterea este exercitat prin intermediul unei suite de consilieri personali carei ndeplinesc ordinele. Eul infantil este un nativ creator de structuri organizatorice parazite, paravan, care au rolul de al proteja de implicarea direct att n conducerea firmei, ct i n rela iile cu partenerii de afaceri. Eul infantil ntotdeauna pl te te rege te oameni papagal, care s ncaseze problemele i s lupte n tran ee, n timp ce el va avea ntotdeuna un rol pozitiv de salvator, manager n eleg tor, cel care rezolv rapid problemele. Am putea spune c Eul infantil este foarte inteligent i tie s i asigure rolul pozitiv i recuno tin a celorlal i. Din p cate Eul infantil se ascunde n mod la n spatele structurii organizatorice tampon pe care a creato, neacceptnd responsabilit i i punnd oameni de pe pozi ii inferioare s i rezolve problemele i s i in locul n rela iile cu partenerii de afaceri. Nu de pu ine ori subalterni de rang mic, oameni de la baza organiza iei sunt sco i din mediul lor cotidian i sunt pu i s rezolve probleme care implic ntreaga organiza ie sau probleme cu care nu sau mai confruntat. De asemenea, partenerii de afaceri se trezesc la negocieri cu subalterni ale Eului infantil, care nu numai c nu au putere de decizie i negociere, dar nici m car nu cunosc care sunt datele problemei. Timp pre ios este pierdut, probleme i divergen e importante se amn sine die. In caz de reu it Eul infantil iese din ascunz toare i sub privirile stupefiate ale angaja ilor i asum meritele, n caz de nereu it ns toat responsabilitatea va c dea n spatele angajatului care a fost pus s scoat castanele din foc. Deoarece n interior este un om slab, incapabil s fac fa nivelului de agresivitate social i economic din sistemul concurential capitalist i dependent fiind de oameni care s i spun ce form are realitatea, Eul infantil se nconjoar i cu subalterni agresivi i consilieri lingu itori, care nui comenteaz niciodat directivele, indiferent ct de aberante sunt acestea. Extrem de naivi, influen abili i manipulabili, o firm care are oameni de conducere Euri infantile, va fi de fapt condus de consilierii s i, de e alonul doi al structurii de conducere. Ace ti subalterni apropia i, consilieri, oamenii de decizie din e alonul doi n firm , sunt de fapt ochii prin care Eul infantil n elege i descoper realitatea economic , filtrele percep iei stimulilor pie ei, gardienii somnului efului cel mare. De obicei subalternii femei ai unui director b rbat cu un Eu infantil au o inteligen emo ional superioar care le permite sa-l manipuleze pe acesta a a cum doresc i s se foloseasc n direc ia pe care o doresc ele de agresivitatea infantilului i regulile pe care acesta le impune organiza iei. Firma unui Eu infantil, condus n realitate din spate de catre o femeie cu o inteligen emo ional superioar b rbatului manager este deja un stereotip n realitatea economic de pretutindeni. Partea proast este c n multe cazuri aceast inteligen , beneficiile manipul rii Eului infantil i resursele firmei vor fi puse n slujba impulsurilor emo ionale personale ale femeii, la rndul ei manipulat emo ional de to i aceia care tiu cum s o abordeze i trateze. Aceast sl biciune personal a psihologiei Eului infantil este cea care practic deschide drumul c tre putere n firm trep du ilor, carieri tilor, oportuni tilor, pupincuri tilor, lingu itorilor de tot felul. In mod normal, o firm condus de c tre Eul infantil n modul indirect este infestat de c tre parazi ii organiza ionali enumera i anterior. Ace tia vor prezenta Eului infantil o realitate trunchiat , mereu ndulcit , adaptat la sensibilit ile infantilului. ncerc rile de a expune realitatea dur vor fi tratate de c tre trep du i cu acuza ii de defetism i negativism. Exist de

altfel o rela ie direct propor ional ntre gravitatea situa iei descrise de c tre oamenii afla i la munca de jos i reac iile protectoare ale g rzii psihice a infantilului. Cu ct realitatea este mai dur i aten ion rile mai obiective, cu att acuzele i reac iile lingu itorilor la adresa emiten ilor sunt mai mari. Iar cu oportuni tii omene te prin i n capcana n elegerii personale a mediului economic, nseamn c practic aceste viziuni personale ale consilierilor vor fi cele aplicate n deciziile Eului infantil. Dac printre ace tia exist i profesioni ti care vor aplica n eleptul principiu zi ca ei, dar f ca tine, care i v d de activitate, influen eaz i contrazic prin rezultate directivele sinuciga e ale consilierilor Eului infantil, atunci se poate ca departamentul, firma sau organiza ia ta s mai aib o ans de a exista. Dar dac consilierii Eului infantil sunt fie incapabili, fie bine inten iona i, dar ignoran i n viziunea lor strmta i eronat despre o realitate n continu schimbare, viitorul departamentului t u este ca i pecetluit. Cei mai periculo i colaboratori pentru viitorul unei firme condus de un Eu infantil sunt aceia care nu dau aten ie analizelor pe termen lung, nu n eleg c pie ele se modific o dat la cteva luni, i care impun cu bocancii aplicarea i importul unor formule de succes aplicate pe alte subpie e. Dar unde ignoran a se termin , ncepe interesul personal sau urm rit. De i uneori au informa ii despre schimb rile intervenite pe pie e, unii subordona i ai Eului infantil nu vor accepta alte idei dect cele pe care le promoveaz ei n i i. Vor lupta nc p nat pn la cap t i vor ine cu din ii de aplicarea metodelor i re etelor pe care ei le consider de succes, vor influen a din toate pozi iile Eul infantil, parte din fanatism i ignoran , parte din interesul personal de a i p stra func iile, parte din interese obscure legate de firmele concurente. i n realitate, pentru mul i dintre ambi io ii subordona i ai Eului infantil, interesul personal pe termen scurt este mai important dect viitorul firmei. Am inceput s ne facem o idee i despre tipurile de angaja i prefera i de un manager Eul infantil: oameni papagal mpodobi i cu func ii sonore i anestezia i cu salarii foarte mari, care s stea n fa i s ncaseze problemele organiza iei, intern i extern. Urmeaz apoi angaja ii agresivi i lingu itori, dar cu o inteligen emo ional deosebit , extrem de abili n a manipula pe manager pentru a i asigura un loc cald n firm . 4. n toate organiza iile conduse de Euri infantile se desf oar continuu, ntre trep du ii emo ional prefera i de efi i angaja ii dezagrea i un periculos joc de aruncare a pisicii, a nemplinirilor i gre elilor. i care este n mai toate cazurile pierdut de oamenii dezagrea i. Mai mult dect n orice alt organiza ie, n firma Eului infantil gre elile i nerealiz rile sunt dese i importante. Este i normal s fie a a. Cu un om care psihic este handicapat s n eleag mediul n care organiza ia lui tr ie te, cu oameni de decizie ale i pe criterii de preferin e emotionale personale, cu fapte de desconsiderare pe criterii personale a experien ei profesionale a restului angaja ilor, este de la sine n eles c organiza ia condus de un Eu infantil are mai tot timpul probleme. Iar aceste probleme trebuiesc aruncare n spatele cuiva. n firma infantilului este o nevoie continu ca mereu s existe un cineva i faptele lui, ca justificare pentru ceea ce nu merge. Postul de ncasator care s suporte ca fiind gre elile lui consecin ele incompeten ei manageriale este o necesitate. Eul infantil nu i accept niciodat vina pentru gre elile manageriale f cute i psihologic vorbind trebuie s g seasc mereu pe cineva asupra c ruia s i externalizeze povara vinov iei. Problema g sirii acestor vinova i este u urat de oamenii e alonului doi care au mereu grij s i men in cu orice pre pozi iile n firm . S patul colegilor i subalternilor de c tre angaja ii prefera i i munca de prevenire i evitare a primirii pisicii n propriul spate sunt activit i importante n fi a postului acestor oameni. i deoarece percep ia personalit ii lor de c tre Eul infantil este pe cale emo ional excelent , mesajele acestor oameni vor fi apreciate i aprobate imediat. Nu conteaz c ceilal i angaja i spun altceva i v d realitatea altfel. Mesajele

lor sunt desconsiderate, informa iile aduse de ei aruncate direct la co . i ghici i pe cine vor s pa oamenii e alonului doi? n primul rnd se vor s pa ntre ei, zilnic, continuu, ori de cte ori au ocazia, preventiv, finu i colegial, fire te. i n al doilea rnd i vor s pa dur colegii i subordona ii capabili, profesioni tii, care pot risca prin rezultate s ajung n gra iile efilor. n organiza iile conduse de infantili, pe canalele de informare neoficial , oamenii profesioni i sunt desconsidera i, brfi i, denigra i de c tre favori ii e alonului doi. Consecin ele acestei situa ii sunt imaginea proast n mintea efului infantil, pe care o au anumi i colegi de decizie i angaja i profesioni ti. Cnd lucrurile se mai agraveaz , ace ti oameni capabili vor fi sanc iona i, pu i s pl teasc pentru incompeten a managerial sau direct concedia i. A a se face c Eul infantil este un performer n a provoca unei firme pierderi majore de resurse umane. Fie pe drumul spre putere, cnd 3-5 oameni profesioni ti sunt da i brutal la o parte, fie ca ef care trebuie s arunce responsabilitatea propriei incompeten e pe umerii oamenilor ar ta i cu degetul de favori i, Eul infantil este un adev rat ruin tor de cariere. Costurile pentru organiza ie pot fi imense, c ci oamenii care pleac ajung la firmele concurente, unde muncesc nzecit pentru a i lua revan a. O revan pl tit n stilul propriu, prin munc , con tiinciozitate, hot rre i devotament pentru noua firm care ia preluat. Printre cei mai motiva i i profesioni ti oameni, indiferent de domeniu, sunt cei alunga i de la firmele conduse de Euri infantile. Acest lucru este de altfel recunoscut pe pia a muncii, profesioni tii pleca i de la aceste firme fiind imediat angaja i de firme concurente, uimite c firma infantilului i poate permite luxul s piard oameni de o calitate uman i profesional deosebite. n firma unui Eu infantil profesioni tii au statut de simpli tolera i. Surs de stress pentru lingu itorii afla i n pozi ii de decizie i de discomfort psihic pentru Eul infantil, oamenii de calitate sunt accepta i att timp ct i ndeplinesc f r ntreb ri sarcinile de servici i pot primi n spate o por ie s n toas de vin managerial . n astfel de cazuri Eului infantil se va descotorosi f r menajamente de oamenii profesioni ti, permi nd firmei s porneasc de la zero, ntrun nou nceput promi tor. Firma Eului infantil nu este un mediu propice care s p streze oamenii de nivel calitativ superior i combina ia dintre un Eu infantil n pozi ie de conducere i oameni de decizie incompeten i, ale i pe criterii emo ionale, este mortal pentru orice organiza ie. 5. Dup ce a muncit ani de zile pentru a accede la func iile visate, se ajunge n sfr it i la momentul n care Eul infantil trebuie s dovedeasc prin profesionalism c merit pozi ia de inut . Acest lucru nu se ntmpl i exact pozi iile de top i vor scoate la lumin caren ele profesionale i de personalitate. Stilul de lucru al efului infantil este hei-rupist, pompieristic, agitat, cu ordine i indica ii care curg f r oprire. Studiile de pia i analizele profesioniste nu au nici o relevan . Sunt vnate n grab piste care au generat succese ntmpl toare sau care nu iau dovedit deloc profitabilitatea. n urm rirea unui obiectiv, Eul infantil se limiteaz n a informa e alonul doi i pe cei afla i la munca de jos care le sunt sarcinile trasate. P rerile favori ilor emo ionali conteaz , ale profesioni tilor i exper ilor nu sunt luate n seam . Ace tia pot fi ntreba i de form ce p rere au despre obiectivele firmei, dar real nu se va obosi s i asculte. Doar opinia favori ilor emo ionali mai conteaz , dar ace tia de obicei se gndesc mai nti la propriul interes i n consecin se gr besc s aplaude zgomotos direc iile trasate, de i n sinea lor sunt poate oca i de abera iile pe care le aud i dezgusta i de stilul de rela ionare dictatorial. Directivele aberante f r leg tur cu pia a, consecin ele lipsurilor de resurse materiale, promo ionale, financiare, umane i de alt natur , stilul de rela ionare direct i personal bazat pe agresiune emo ional , stilul de motivare negativ, activit ile birocratice, toate acestea conduc ns inevitabil la blocaje i nerealizarea direc iilor trasate. Deoarece acestea au fost gndite personal de Eul infantil, nerealizarea lor este perceput drept o lezare i jicnire direct a persoanei lui. Situa ia este deci preluat la nivel personal. Nereu itele vor fi imediat taxate de

Eul infantil cu acuza ii de del sare, incompeten , rea voin . F r s n eleag cauzele profunde ale e ecurilor, oamenii sunt penaliza i, umili i, concedia i. Pedepsele sunt publice i exemplare. Vn toarea de vr jitoare ncepe, prilej minunat pentru to i aceia promova i pe alte criterii dect profesionale de a sc pa de pericolul pe carel reprezint oamenii capabili din firm . Organiza ia pierde oameni experimenta i, lingu itorii i nt resc pozi iile. Consecin ele rapide ale directivelor aberante ale Eului infantil se concretizeaz ntrun final n nr ut irea climatului colegial i de munc , pierderea pozi iilor de pia ini iale, plecarea unor oameni de nivel profesional deosebit i consolidarea pozi iilor de c tre personalul parazitar de la nivelul de decizie al e alonului doi. Previziunile sunt defavorabile pentru o firm condus de un Eu infantil sau care este infestat de Euri infantile n diverse puncte de putere i care ac ioneaz ntrun mediu concuren ial dinamic. Dac firma merge, aceasta se ntmpl din pur ntmplare, din iner ia unei organiz ri ini iale fericite, a unei oportunit i de pia care sa epuizat i datorit oamenilor capabili care muncesc n cadrul ei. Dar dac mediul concuren ial ncepe s fiarb i problemele apar, datorit reac iilor obsesive de a c uta n exterior cauze care de fapt in de propria competen a managerial i inteligen sistemic , adic de propria i personala incapacitate de a organiza i conduce afacerea, drumul spre faliment este deschis. Faptul c un Eu infantil nu tie, nu n elege i nu accept c schimbarea ntro firm trebuie s nceap de la modul de organizare, i cu propria persoan i competen , cu propriile reprezent ri ale realit ii, aceste condi ion ri psihologice descrise sunt cele care vor fi adev rate i profundele cauze ale falimentului economic. De la lips de responsabilitate la iresponsabilitate nu este dect un pas, iar Eul infantil l va face ori de cte ori conjunctura io va permite. 6. Un alt stil de lucru al Eului infantil este cel resentimentar. Sunt folosite cauze economice n scopuri personale, pentru a se r zbuna pe angaja ii care n opinia lui nu i ndreapt eforturile spre direc iile trasate. n organiza ia Eului infantil nu conteaz c te dedici unui aspect de pia valabil i profitabil. Munca ta poate fi necesar , dar pentru a fi apreciat de ef trebuie s i ar i ntrun stil la fel de zgomotos c te dedici direc iilor pe care el personal le a trasat. To i aceia care nu acord mai mult aten ie ideilor lui dect activit ilor de baz , indiferent ct de aiuristice sunt acestea, sunt lua i imediat n vizor i vna i. Diferit de modul de ac iune descris precedent, Eul infantil nu va mai recurge la implicarea personal , direct i emo ional . Dup ce arunc cu idei i sarcini, tace, nu spune nimic, dar te urm re te pe ascuns dac te dedici acestor idei. Trec zile sau s pt mni de t cere n care Eul infantil nu mai spune nici un cuvnt despre sarcinile lansate expeditiv n trecutul apropiat. Nu se aloc resurse, nu se cer rapoarte, totul decurge ca i cum acele idei au fost de la sine ngropate. Oamenii ini ial trezi i de noile sarcini, dup o perioad de a teptare se rentorc la activit ile de baz , uitnd de cerin ele Eului infantil. Dar asta pn ntro bun zi cnd Eul infantil se scoal cu fa a la cear af i vrea s pedepseasc , s se descarce de numul umiri. ncepe s cear rapoarte i rezultatele ob inute din sarcinile lansate n trecut. De i cunoa te exact c nimic nu sa f cut n acele direc ii, infantilul joac teatru pn la cap t. Evident, se descoper c sarcinile Eului infantil sau pierdut pe drum i ncep s fie c uta i vinova ii pentru aceast del sare. Favori ii emo ionali, speria i de spectacolul dat de infantil, ncep s caute febril oamenii care r spund de zona de activitate respectiv i ulterior sunt chema i de urgen la Eul infantil pentru a da socoteal de activitatea lor. Odat g sit vinovatul, Eul infantil va profita de ocazie pentru a i desc rca asupra acestuia toate nemul umirile acestuia, legate de desf urarea ntregii activit i. Angaja ii sacrifica i observ intriga i c Eul infantil se dezl n uie, desc rcnduse de energia negativ acumulat . Odat acest lucru terminat, omul se poate rentoarce la activit ile lui curente. ntreaga situa ie nu este nimic mai mult dect un pretext al Eului infantil de a g si un debu eu de a se desc rca de toate nemul umirile i ndoielile carel macin . A doua func ie pe

care o are stilul de lucru resentimentar este de a vna oameni anume viza i. Nendeplinirea sarcinilor este folosit de Eul infantil pentru a se r zbuna personal pe anumi i angaja i care dea lungul timpului, prin contrarea deciziilor lui, l sfideaz , i creeaz o proast imagine n interiorul organiza iei i sunt o surs de discomfort psihic personal. Lipsa vizibil de considera ie, pre uire, aten ie i apreciere a sarcinilor Eului infantil sunt considerate un afront personal, care trebuie pedepsit exemplar. La fel sunt aruncate cteva sarcini, dar n sectorul de activitate al omului vnat. Acesta se comport n modul a teptat, timp n care Eul infantil i a teapt prada i nu mult timp dup aceea angajatul este chemat s dea socoteal . Discursul Eului infantil ncepe desigur cu nerespectarea sarcinii trasate, dar se va continua cu o adev rat desc rcare emo ional , legat de toate aspectele din trecut care lau iritat pe infantil. Aducnd angajatul ntro pozi ie f r sc pare, situa ia va fi din plin folosit de Eul infantil pentru a i reface n plan personal imaginea de sine suferind i a da o lec ie nes buitului care a cutezat s comenteze directivele lui. Poate ve i crede c n ambele situa ii prezentate la ultimele dou puncte consecin ele sunt grave pentru personalul care a gre it. Dar nu este a a. La Eul infantil agita ia, amenin rile i desc rc rile emo ionale nu au de obicei efecte n plan real. n majoritatea cazurilor oamenii nu sunt ntradev r concedia i, ci eventual doar penaliza i. Fie c nu este tipul de om cu suflet r u, fie c n adncul min ii recunoa te c sarcinile trasate au fost aberante, fie c a c tigat r zboiul personal dus cu proprii angaja i i imaginea de sine este bun , n aceste situa ii Eul infantil nu ia decizii de concediere. Agita ia, zgomotul, amenin rile, toate sunt de form , f r efecte reale. Al i manageri traseaz sarcinile impuse de pia i i ofer tot sprijinul necesar, dar dac nu produci rezultatele a teptate, penaliz rile i concedierile sunt inevitabile. F r agita ie ori nervi, acest tip de manager ia decizii cinice care sunt duse pn la cap t. Managerul cu Eu infantil traseaz sarcini f r leg tur cu realitatea pie ei, se agit zgomotos pentru realizarea lor, folose te motiva ia negativ , dar nu i duce pn la cap t amenin rile n caz de nereu it n ndeplinirea obiectivelor. n firma Eului infantil oamenii i pierd posturile nu datorit incompetentei sau dezinteresului, ci datorita ac iunii denigratoare a consilierilor favori i, a colabor rii voite sau ntmpl toare cu alte firme care echivaleaz cu o pozi ie de tr d tor sau cnd situa ia este att de grav nct trebuie g sit un ap isp itor, un mnc tor de p cate care are rolul de a cur a firma de p catele incompeten ei manageriale. 7. O caracteristic important a stilului de conducere al Eului infantil este importan a extrem a controlului organiza ional al firmei i oamenilor. Este o caracteristic foarte des ntlnit la managerii cu Eu infantil i nseamn practic scufundarea firmei pe termen scurt i mediu, ca un cost economic pentru a men ine echilibrul psihic al infantilului. Aplicarea acestui principiu la nivelul unei firme nsemn sinucidere curat pentru acea firm , dar exist i situa ii sau contexte economice cnd controlul organiza ional este prioritar i trece naintea oric rui alt deziderat. Chiar dac imaginea de pia este negativ i firma este mpins spre faliment, pentru Eul infantil faptul c entitatea economic pe care o conduce se afl sub controlul s u strict justific scurtarea existen ei sale. Pentru Eul infantil este de preferat controlul absolut al unei firme timp de X ani i apoi falimentul, dect o existen a firmei de X + 10 ani prin conducere democratic . n cadrul unei firme Eul infantil are la dispozi ie mai multe metode pentru a i exercita controlul absolut. agresivitate verbal i emo ional pentru cei cu care colaboreaz zilnic, subalternii de grad nalt n organiza ie. Am detaliat n paragrafele anterioare cum se ntmpl exact acest lucru. tehnica divide et impera, dezbin i st pne te, pentru restul corpului organiza iei.

Practica controlului total nseamn deci mai nti dezbinarea oamenilor i acest lucru presupune ini ial cunoa terea lor. ntro astfel de firm nimic nu scap monitoriz rii: telefoane, mailuri, activitatea la calculator, cine cu cine ce vorbe te, situa ia material , familial i social a fiec rui angajat. Urmeaz apoi crearea voluntar a nemul umirilor i diferen elor. Se ncepe cu resursele financiare i emo ionale, care sunt mp r ite pe criterii de favoritism personal, n timp ce departamentele i echipele primesc sarcini egale, necorelate cu resursele inegal alocate. Rezult automat timpi de munc diferi i, diferen e salariale majore pentru sarcini similare. Anumi i angaja i au un tratament preferen ial, n timp ce al ii sunt vna i f r ncetare. Sunt concedia i oameni capabili i sunt p stra i incompeten ii, ling ii i parazi ii care se ofer s fie informatori. Pentru a pune bomboana pe coliv , structura organiza ional ns i este deficitar , gre it proiectat i gre it dotat cu resurse umane. Structura logistic este insuficient i inegal distribuit pe departamente. De i sunt inclu i n raport rile oficiale, parametrii de eficien economic sau de eficien a muncii sunt calcula i cu date false. Orice pas nainte se face cu sfor ri supraomene ti, compromisurile i superficialitatea este la ordinea zilei. M surile birocratice sunt excesive i cer oamenilor timp pre ios. Rezultatul este un haos total, n care toat lumea este nemul umit . Presiunea este maxim pentru unii angaja i, n timp ce pentru al ii exist i timp de relaxare. Nu este timp pentru clien i, deoarece prioritare sunt conflictele personale permanante i activit ile birocratice impuse de conducere. Conflictele personale sunt la ordinea zilei, tensiunea psihic este maxim , pe mul i i las nervii. Pentru orice angajat problemele organiza ionale i inegalit ile sunt evidente i nu ar trebui dect cteva zile pentru a schimba firma din temelii. A a ceva ns nu se dore te i Eul infantil este fericit cnd tie c domne te peste o firm aflat mereu n pragul haosului i are un colectiv de oameni care doar se ceart , nu mai au timp s gndeasc i sunt cufunda i pn peste cap n problemele firmei. intimidare profesional i antaj direct pentru angaja ii simpli de la baza ierarhiei. Acest lucru poate nsemna trasarea unor sarcini de munc minore, care nu sunt verificare cu s pt mnile, dar care cndva n viitor sunt verificate detaliat. Sarcinile sunt inten ionat birocratice, f r leg tur cu activitatea propriuzis a firmei i a c ror importan este irelevant . Pentru cei g si i vinova i de nendeplinire sanc iunile sunt majore, de natur financiar i sunt un nou motiv pentru ca Eul infantil s atrag aten ia tuturor cine este eful. Metoda are efect n planul intimid rii profesionale i emo ionale ale angaja ilor, dar este o cauz important a demisiilor oamenilor de calitate din firm . Nu conteaz ns nivelul profesional al celor care pleac , importante sunt conduitele de ascultare necondi ionat ale celor care r mn. Nici unul dintre elementele de premeditare ale Eului infantil nu sunt b nuite de angaja i. De i solu iile pentru ie irea din criza continu sunt simple i toat lumea le cunoa te, angaja ii cred c men inerea st rii de fapt este rezultatul incompeten ei i dezinteresului conducerii. Nici o secund nu b nuie ace tia c tot haosul organizatoric, financiar i logistic este creat inten ionat, pentru ai men ine pe ei la foc mic, ntro sup a nervilor, insatisfac iilor i nemul umirilor. Nimeni nu b nuie c motivul pentru care firma este organizat i condus astfel sunt ei, angaja ii, care trebuie controla i i men inu i la un nivel intelectual i profesional sc zut. Nimeni nu b nuie c nu incompeten a sau dezinteresul managerial a dus firma n aceast situa ie, ci inteligen a pervers , excesul de interes pentru firm , dorin a de control patologic al firmei. 8. Este un stereotip al firmelor Eului infantil alocarea discre ionar i dispropor ionat a resurselor firmei de c tre managerii din e alonul doi de putere, pe baza favorurilor emo ionale personale, mai departe la departamentele i oamenii din organiza ie. n firma Eului infantil accesul la pre ioasele resurse materiale, umane i financiare, recompens rile i premierile se fac n func ie de inteligen a emo ional a celor din e aloanele inferioare ale organiza iei, i nu de rezultatele sau eficien a activit ii. Profesioni tii seci care produc profiturile n firm sunt

continuu uimi i i frustra i s vad cum resursele pentru care ei trebuie s scrie memorii i rapoarte detaliate sunt alocate lejer i cu d rnicie colegilor care tiu s lingu easc i s umble cu vorbe me te ugite. Psihologia de salon este mult mai util n aceste cazuri, i cei care se folosesc de toate trucurile pe care le cunosc au o via n firm mult mai u oar decat aceia care se bazeaz n activitatea lor strict pe munc i con tiinciozitate. n plus, dup ce i informeaz personal oamenii favori i i pe cei afla i n posturile inferioare ce a decis cu privire la viitor, Eul infantil nu mai face nimic pentru ca acest viitor s devin realitate. Organiza ia Eului infantil nu ofer suport material, organiza ional, promo ional, legal, metodologic, financiar i informa ional dedicat pentru implementarea directivelor trasate. Fiecare trebuie s se descurce cum poate cu resursele deja existente, si acelea repartizate pe considerente de favoritism emo ional. Evident, din ne tiin i lips de experien , Eul infantil personal nu ofer solu ii i knowhow, nu traseaz planuri detaliate. Totul se face agresiv, la repezeal , expeditiv, n grab . R spunderea este imediat pasat la nivelul cel mai de jos. Subordona ii favori i nu se agit s g seasc solu ii i resurse, ci doar cresc presiunea pe oamenii afla i pe posturile de baz . i toate acestea se fac n plus, pe lng sarcinile curente care trebuiesc f cute pentru a men ine continuitatea firmei. Aceia i oameni, acelea i resurse materiale i acela i timp trebuiesc mp r ite pentru a face loc noilor sarcini. Dac ntro alt firm noile atribu ii ar fi fost repartizate pentru alte resurse i al i oameni, n firma Eului infantil aceia i oameni i acelea i resurse trebuie s le fac pe toate. n tot acest timp Eul infantil men ine personal i direct presiunea si agresivitatea asupra angaja ilor, ad ugnd la noile sarcini concrete obliga ii birocratice. Oamenii se rup de la activit ile de baz pentru a da explica ii, pentru a scrie rapoarte peste rapoarte, telefoanele sun , edin ele se in lan . Stilul de motivare al angaja ilor este preponderent negativ: oamenii sunt amenin a i cu penaliz ri, sanc iuni, compara ii negative, concedieri. Agresiunea emo ional si verbala este la cotele maxime. Printre acuza ii i amenin ri voalate oamenii sunt umili i, njosi i, jigni i. Li se cer urgent rezultate concrete i ndeplinirea de minuni. 9. Eul infantil este un factor de regres i blocare a dezvolt rii pentru o firm . n paginile anterioare am descris modul cum angajatul cu Eu infantil i ndepline te rolul de factor de regres ntro organiza ie. Acela i lucru, dar la scar mai mare l realizeaz i managerul cu Eu infantil. Acesta practic restric ioneaz organizatoric dezvoltarea afacerii. Propriile limite psihologice i sociale (atitudine tem toare, fric , lipsa competen elor sociale, suspiciunea, nencrederea, dorin a de control, etc.) se proiecteaz perfect n mediul economic, ducnd la instaurarea unor limite organiza ionale a firmei pe care o conduce. Organizarea firmei Eului infantil este de fapt o proiec ie a structurii psihice a acestuia. A a cum ne putem da seama de atitudinile i psihicul unui om dup modul cum se mbrac , la fel ne putem da seama c avem de a face cu un Eu infantil dup modul n care este organizat firma. Limitele psihice ale infantilului se vor reflecta n special asupra bloc rii dezvolt rii normale i naturale ale firmei i n lipsa de folosire adecvat a resurselor de care dispune pentru a sus ine dezvoltarea. Managerul cu Eu infantil blocheaz n primul rnd poten ialul de dezvoltare a afacerii. De i managerii doresc extinderea, de i rapoartele de pia arat c firma are poten ial de dezvoltare, Eul infantil va avea o atitudine duplicitar . Va cere dezvoltare, profit, va declara c se vor urma tendin ele de pia , va avea preten ii de la angaja i, va promite suport, resurse i va solicita rezultate. n paralel ns cu entuziasmul oamenilor Eul infantil va opri cu cinism toate aceste promisiuni. De i verbal spune ceva, concret ns Eul infantil va limita organiza ional dezvoltarea, limitnd resursele, complicnd procedurile interne, provocnd nemul umiri salariale, practicnd deliberat o politic de HR inechitabil , oprind investi iile i fondurile pentru dezvoltare. Binen eles, toate acestea nu le va face direct, personal, ci se va folosi de managerii papagal pe carei va pune s ia toate aceste decizii. La ntreb rile angaja ilor le va r spunde c el nu tie nimic din toate acestea, c probabil este o confuzie, o ne n elegere, c va lua

m suri....etc. Binen eles nimic nu se va ntmpla, spre bucuria managerului infantil care acum nu se va mai teme c va scapa firma din mini i va pierde controlul total asupra oamenilor. Utilitatea indivizilor cu Eu infantil din punctul de vedere al Sistemului statal, economic i administrative Pentru un om obi nuit, multe din exprim rile Eului infantil sunt resping toare i neinteligibile. ns n lumea real a luptelor sistemice i agresiunilor economice, condi ion rile sale psihice pot i sunt folosite fie de sistemul statal, fie de cel privat. F r aten ia pe care leo acord oamenii din sistemul statal sau managerii firmelor private, am cunoa te mai pu in despre Eul infantil i majoritatea comportamentelor ar fi suportate doar n plan familial. S vedem cteva contexte n care Eul infantil este util pentru func ionarea diverselor organiza ii. 1. Eul infantil este psihic handicapat s n eleag contextul social i politic n care tr ie te. Foarte influen abil de propaganda statal , doctrina unei institu ii este pentru el mesajul perfect pentru a unple golul de percep ie i n elegere a vie ii sociopolitice a rii n care tr ie te. La ntlnirea dintre un Eu infantil i un mesaj institu ional coerent (al unei firme, organiza ii economice, institu ii statale) va rezulta un birocrat perfect adaptat pentru a lupta fanatic pentru cauze care nu sunt ale lui i pe care de fapt nici nu le n elege. F r s pun ntreb ri i f r s n eleag ce face i va sacrifica anii de munc pentru a pune n practic planuri i programe pe care al ii leau gndit i au decis c sunt utile i bune. Eul infantil este soldatul perfect pentru a impune o nou orientare a unei organiza ii, a impune un nou sistem social sau o nou ideologie. Chiar dac noile implement ri trebuiesc introduse cu brutalitate, prin snge i crime, nseamn destine i familii distruse i rezultatul este unul incert, Eul infantil se va angaja cu toat puterea i d ruirea de care este capabil n noua construc ie economic ori politic . Ca o parantez , mul i din pionierii fanatici care au instaurat cu bocancii comunismul n Romnia i n lume aveau un Eu retardat, infantil. Nici nu a fost nevoie s fie recruta i de cineva i instrui i ce s fac . n ceea ce prive te Eurile infantile nici m car nu a mai fost nevoie de o conspira ie. Pur i simplu ace tia au fost identifica i ca fiind f cu i din materialul primitiv necesar pentru o astfel de misiune i innduse cont de caracteristicile lor comportamentale au fost pu i pe posturi de decizie (mai ales n structurile militarizate ale Poli iei, Securit ii Statului, Armatei i Partidului) unde ntradev r au mplinit previziunile f cute pe socoteala lor. La nivelul de inteligen sistemic la care se organizeaz marile schimb ri sociale i politice dintro ar , Eul infantil este un indispensabil pion de baz . Alc tuirea unei baze de date a Eurilor infantile i promovarea lor n func ii cheie este esen ial pentru impunerea i implementarea brutala si rapid a unor astfel de schimb ri. 2. Dup cum am men ionat, Eul infantil este o pies indispensabil introducerii unor schimb ri sociale, politice, economice radicale. ncrez tor n ceea ce i spui, de o naivitate incredibil pentru un om matur, va ndeplini cu con tiinciozitate cele mai aberante m suri. S spunem c ntro oarecare m sur rolul Eului infantil este bine definit n regimurile totalitare. Problema apare ns n regimurile autoritariste i democratice, unde structurile de putere nu mai au atribu iile din regimul totalitar. Pentru a men ine totu i controlul, se apeleaz la solu ii mai voalate, dar mult mai periculoase i mai terminatoare. Se organizeaz i men in mafii profesionale, mafii de cartier, etc, dar selectiv se apeleaz i la sprijinul individual al unor oameni cu Eu infantil extrem. Miznduse pe ruperea complet de realitate a acestor oameni, pe inteligen a diabolic i pe ura carei macin , precum unor cini de lupt li se dau inte umane pe care s le termine prin stress. Ceea ce i fac, Eurile infantile extreme ndeplinindu i sarcinile mizerabile trasate cu un fanatism greu de imaginat. Dar dac ac iunile acestora sunt inten ionat vizibile, zgomotoase, de

tipul lec iei publice care trebuie nv ate, provoac iritarea opiniei publice i degradarea mediului social n care ac ioneaz , mai pu in se acord aten ie celor din spatele lui, carel sprijin discret. Ace ia sunt adev ra ii vinova i i autorii morali ai actelor Eului infantil. Dac actele pe care le face Eul infantil extrem arat despre acesta lucruri pe care psihologii i psihiatrii le cunosc de mult, ne putem face de asemenea o idee i despre cei din spatele lui. Un Eu infantil extrem, protejat de o anumit structur institutionala i ghidat c tre inte umane nu apare des n peisajul public i n multe loca ii. De obicei ac iunile terminatoare (din punct de vedere profesional, social i economic) eficiente se fac ne tiute, f r publicitate. Cazul Eului infantil care se agit n v zul lumii apare acolo unde structurile de putere i control sunt sl bite i arat din partea acestora lene, lips de imagina ie, nesiguran . O structur de putere va apela la serviciile unui tobo ar nver unat cum este Eul infantil doar n cazuri specifice: cnd singura ans de a mai men ine ordinea dorit pe plan local este instaurarea unui regim de teroare psihic de mas , cnd n structura de putere persist retardarea ideologic sau mai exist resentimente i poli e grele de pl tit. n special se administreaz prin Eul infantil lec ii publice, prin terminarea psihic , emo ional i profesional a unor oameni semnificativi social i prin lipsa de consecin e juridice ale acestor acte. Astfel se face c n plin democra ie apar de te miri unde indivizi devia i, pe fa proteja i de autorit i i care ncep s instituie un regim de teroare psihic dup modelele patentate n regimurile dictatoriale. Ace tia sunt cauza prim a nfiin rii acestor g uri negre ale urii ntrun climat democratic i cei care trebuie s r spund pentru consecin ele produse de marionetele lor. 3. Firma cea mai u or de controlat, influen at, supravegheat n realizarea altor scopuri dect cele strict economice sau falimentat din interior este firma condus de un Eu infantil. Nu este nevoie de mare tiin pentru asta. Nu trebuie s ai o bun cunoa tere a domeniului i nici s i ndepline ti ntocmai i la timp sarcinile. Tot ce trebuie s faci este s te pozi ionezi ntro postur superioar , neangajat ierarhic i s ncepi s fii perceput de Eul infantil ca favorit emo ional. Deoarece alegerea i promovarea oamenilor ntro firm condus de un Eu infantil are lor nu pe criterii profesionale ci emo ionale, ob inerea statutului de favorit emo ional este foarte important . Acest statut se ob ine n urm torul mod: niciodat ideile lui nu sunt criticate sau contestate, emana iile economice, fie ele ct de aberante sunt mbr i ate cu entuziasm, aprecierea i implicarea n realizarea direc iilor date este imediat , elogiul i lingu eala personal nu au voie s lipseasc . Tehnicile de genul zi ca el, dar f ca tine au succes, dar totu i infantilul te va urm ri s vad dac i ndepline ti concret indica iile. Vei fi ocat de lipsa de responsabilitate economic n care tr ie te Eul infantil i genunchii i vor tremura la edin e, dar dac i calci pe inim sau ai interese de realizat, ulterior, orice vei spune, Eul infantil va aplica, i chiar dac vei ntmpina atacuri din partea oamenilor cu adev rat competen i dar dispre ui i, vorbele i avertiz rile lor vor zbura n vnt. Dup dobndirea statutului de favorit emo ional po i ncepe influen area Eului infantil i implicit a organiza iei pe care o conduce n sensul realiz rii intereselor tale. F r a fi de nimeni tiut, ajutat de stilul de ac iune zgomotos i agresiv al Eului infantil, po i s fii din umbr adev ratul decident n firm . Pentru a retarda eficien a unei organiza ii trebuie s sprijini ascensiunea i s pui n pozi ii cheie personalit i infantile. Prin actele lor clasice de distorsionare a fluxului informa iei interne, prin creerea unor noduri de putere artificiale n jurul propriei persoane, prin mpotrivirea la schimb rile de fond induse de mediul extern, Eurile infantile dep esc n eficien a demol rii din interior oamenii care ac ioneaz con tient. Precum ni te termite, motivate de condi ion rile lor psihice incon tiente, Eurile infantile vor otr vi rela iile de munc , vor bloca informa iile vitale ale organiza iei i adaptarea acesteia la mediul extern ntrun mod care iar face invidio i pe aceia care ac ioneaz n acela i sens, dar voit i con tient. Evident, consecin ele de durat ale actelor lor le scap i nu le este n inten ie de a produce efectele negative asupra organiza iei carei ad poste te. Spunei n fa unui infantil ce efecte produc actele lui incon tiente i te va

declara nebun. Anun area unui Eu infantil de rezultatele muncii lui n plan emo ional nu este indicat , cum nu este potrivit s i spui unui surd o poveste. Nu am scris acest paragraf pentru a te nv a s distrugi firme din interior, ci pentru a ti cum se poate ac iona malefic asupra organiza iei tale, f r s ai nici cea mai mic b nuial . Acum c tii cu cine ai de a face, solu ia este relativ simpl i const n identificarea personalit ilor infantile din interiorul organiza iei, punerea lor pe pozi ii neimportante i producerea constant a unor schimb ri organiza ionale interne profunde care s distrug canalele de informa ie neoficiale i s refac fluxurile normale ale informa iei cu mediul extern i interdepartamentale. 4. De i poate p rea greu de crezut, exist situa ii n care Eul infantil este apreciat n cadrul unei organiza ii economice private. Blocarea informa iilor economice de pia i folosirea lor n scopul parvenirii pe scara ierarhic , ambi ia, egocentrismul, la itatea, resentimentul, agresivitatea emo ional , disponibilitatea pentru parvenire, brfa i desconsider rile, distrugerea carierelor unor oameni capabili, otr virea mediului colegial, grija evaluator denigrant pentru activitatea i randamentul altora, i multe altele, toate acestea pot p rea pentru unii manageri necorespunz toare pentru un angajat. Nu ns i pentru al ii. Este vorba de acele firme pentru care mai toate deficien ele infantilului pot fi dep ite, dar n care defectele lui personale sunt apreciate i necesare. Un exemplu poate fi firma care nu are nici un interes s se adapteze la pia a liber deoarece i ob ine veniturile din rela ii politice sau pozi ie economic sau social privilegiat . Defectele infantilului duc la divizarea i fragmentarea unit ii colectivului n bisericu e, grija pentru al ii si dorin a de parvenire l fac turn torul ideal pentru managerul care vrea s tie direct de la surs ce se mai ntmpl prin firma lui, agresivitatea emo ional este util n cazul unor echipe de munc cu oameni simpli i duri. n firmele n care activitatea implica si munc fizic , agresivitatea, naivitatea i impulsivitatea infantilului sunt indispensabile pentru manageri, pentru a mentine un anumit regim de munca, controlul oamenilor si a pune n aplicare decizii riscante, nepopulare i controversate. n multe cazuri un individ cu Eu infantil este pus s dubleze din postura de consilier pozi ii de conducere mici i mijlocii, dar n care conducerea executiv nu are mare ncredere. Ca i n cazul institu ional, n general aprecierea i sus inerea unui Eu infantil nu arat lucruri frumoase despre firma care are nevoie de el. Arat perversitate ieftin care se folose te de infantil pentru treburile murdare, incapacitate de motivare pozitiv a oamenilor i convingerea c oamenii pot fi pu i n mi care prin motivarea negativ , preferarea unui colectiv dezbinat n locul unuia unit, nencredere n proprii angaja i i n misiunea propriei firme. Ceva este putred n orice organiza ie care promoveaz i apreciaz serviciile Eului infantil. 5. Pentru astfel de oameni care nu i pot crea reprezent ri corecte ale realit ii au fost inventate eufemismele ierarhice de genul Regional manager, Product manager, General director, posturile ierarhice, insignele, medaliile, premiile, uniformele, diplomele i gradele de tot felul. De la o organiza ie la alta, realit ile nscrise n spatele denumirilor, adres rilor oficiale pot fi ntradev r cele generic acceptate i pot diferi foarte mult fa de nsemnele oficiale. Distinc iile i zorzoanele exterioare sunt foarte importante pentru Eul infantil i orice structur ierarhic trebuie s genereze suficient maculatur , diplome i tabl pictat pentru a motiva i stimula Eul infantil. Sistemul organiza ional economic i statal poate ns s stea lini tit: pentru astfel de recunoa teri exterioare la cost de m rgele pentru tribali, Eul infantil i va sacrifica s n tatea, lini tea unei vie i normale i va abandona c ldura binef c toare unui c min familial. 6. Chiar dac tu poate nu teai lovit niciodat de el, mai rar, dar exist i un tip de Eu infantil extrem, n condi iile n care este protejat de o structur politic sau institu ional . Cu spatele acoperit, Eul infantil extremist se dezl n uie. Cariere profesionale ororabile realizate prin

ani de sacrificii sunt distruse, propriet i confiscate sau abuziv distruse, oameni sunt b tu i, concedia i, pu i sub teroare psihic . Cel mai mult i place acestui Eu infantil s distrug i s provoace teroare psihic , ca forme ale expresiei puterii pe care o de ine. Telefoane, procese, teroare emo ional , lin ajul mediatic, amenin ri i agresiuni fizice, toate sunt practicate de Eul infantil pentru a i nvinge i termina psihic victimele. Cunoscnd toate acestea, cred c vei fi mult mai atent pe viitor la oamenii care p streaz permanent m ti psihice i fizice pe chip. inei ct de mult po i la distan de tine, de familia i afacerea ta, iar dac sunt i proteja i de o structur de putere institu ional , ncearc s nu ai absolut nici o leg tur cu ei. Dac po i i ai curaj, ajut i discret pe cei care trebuie s l suporte, s i execute ordinele i pe victimele urii oarbe carel controleaz . Dar ie i ct de repede posibil din raza lui de influen i ac iune. Dac nu esti un tip suflete te dur, hr it n lupte psihice cu oameni periculo i, capabil de a lua i ndeplini decizii extreme i nu ai timp de r zboaie la mulinet , este bine s stai deoparte. Un Eu infantil extrem poate fi protejat mul i ani, att timp ct interese obscure o cer. Blocarea lui poate fi realizat prin ai dovedi c agresivitatea i t ria ta de caracter nu sunt de parad , a a cum sunt ale lui. S i ar i c e ti tipul de buldog lupt tor, cu o energie inepuizabil , disponibil de a petrece f r probleme s pt mni n certuri, scandaluri, s li de judecat , c te apropii implacabil de el i c nu va sc pa de tine pn la sfr itul biologic al unuia dintre voi. Amenin rile directe vor produce Eului infantil inutile efecte emo ionale, n schimb amenin rle voalate, niciodat verbalizate, pe care s le simt , vor avea efect. Eul infantil i va da seama c e ti un adversar redutabil i c are anse s piard meciul. ns c derea lui definitiv i modul cel mai inteligent de al distruge definitiv este de al ajuta i poten a n nebunie, de al ajuta s creasc , s ajung s fac n mod public gesturile cele mai nebune ti care s pun ntro lumin jenant pe cei carel sus in. Cu ct mai publice scandalurile i mai transparente leg turile cu oameni publici onorabili, cu att mai bine. O dat pierdut sprijinul formei de putere carel sus ine, Eul infantil va r mne descoperit i poate ncepe s primeasc napoi din teroarea psihic pe care a administrato altora. De obicei ntrun astfel de caz, Eul infantil sufer decizii juridice majore i posibil agresiuni fizice. Fost marionet a oamenilor din umbr i a propriei nebunii, credibilitatea, pozi ia social i administrativ a Eului infantil extrem este pus sub semnul ntreb rii, datorit agresivit ii acum introiectate, a r spunsurilor necontrolate a celor pe care ia distrus sau a puterii care trebuie s scape de un martor incomod al unor decizii dubioase, luate de oameni cu imagini publice onorabile. Rela ionarea cu Eul infantil Cunoscnd din acest capitol cteva dintre cele mai importante caracteristici poten iale ale Eului infantil, i dai seama c abordarea unui astfel de om este o provocare dificil . Dar deoarece pesonalit ile cu un Eu infantil nu sunt rare i ai mari anse ca n via s trebuiasc s rela ionezi cu ei, s vedem pe scurt care sunt posibilit ile tale de mi care. 1. Din paginile acestui capitol n elegi c n general atitudinea constant pe care ar trebui s o ai fa de un Eu infantil este cea de rezerv preventiv . Cele mai mari anse sunt ca Eul infantil s te dispre uiasc i ignore. Sigur, dispre ul nu este ar tat pe fa , dar l vei putea sesiza n spatele tuturor comport rilor pe care le are. Atunci vei lua chiar o atitudine de retragere. Dac te numeri printre pu inii noroco i pe care egocentricul i admir , po i alege o atitudine atent i politicoas , dar distant . Cea mai bun strategie este s te plasezi la marginea sau n afara cmpului lui de influen . S faci parte din via lui minimum posibil sau chiar deloc. Astfel, vei evita s fii considerat drept proprietatea lui i s i supor i defectele. 2. O a doua ap rare eficient fa de un Eu infantil const n reac ia ta rapid de blocaj la agresiunile emo ionale de nceput, din perioada de tatonare. Cnd un Eu infantil ntlne te o nou

persoan cu care va trebui s colaboreze, atacul emo ional ca element de preluare a controlului este iminent. ipete, nemul umiri, ordine, cuvinte strigate, agresiunea emo ional de fond, posibil terorismul emo ional, toate sunt imediat ndreptate spre noul intrus. Poate p rea ciudat, dar comportamentul unui Eu infantil fa de o int este strict dependent de acceptul intei de primi i suporta acest comportament. Imagineaz i Eul infantil ca pe un burete pe care tu l ntinzi peste tine att ct dore ti. De fapt tu e ti cel care decide care vor fi limitele comportamentale ale unui Eu infantil vis-a-vis de persoana ta. Nu po i acuza prea mult un Eu infantil pentru stilul agresiv de rela ionare fa de tine deoarece tu e ti acela care are puterea s decid c t de mult l la i pe infantil s i invadeze teritoriul. i repet un adev r care te va scuti de multe nepl ceri: n rela ia cu un Eu infantil nu e ti obligatoriu o victim , ci tu ai puterea de a decide cadrul acestei rela ii i formele de exprimare emo ional i comportamental ale infantilului fa de tine. Acceptndui agresiunile emo ionale ini iale, Eul infantil va sim i c e ti un individ slab, c nu ai prestan , c l vei suporta cu stoicism, c po i fi u or controlat, ceea ce te face imediat un candidat serios la postura de soldat obedient care s -i execute ordinele. Nu conteaz c acceptul t u de a r spunde la imperativele lui este motivat de inteligen social , polite e, situa ie profesional deficitar , etc. Eul infantil nu st s analizeze fine uri sociale. F r s n elegi de ce, n cel mai scurt timp (2, 3 zile) te vei trezi inta unei agresiuni emo ionale constante care nu va putea fi neutralizat dect prin generarea unor adev rate scandaluri. Eului infantil nui place s i scape prada din mn . Deci nui da Eului infantil un deget, c ci nu i va lua rapid toat mna, ci chiar te va nh a cu totul. Evitarea unei astfel de situa ii are loc prin refuzul imediat de a accepta agresiunile emo ionale ini iale i creerea unui perimetru de protec ie emo ional . Printro discu ie clarificatoare, informeaz l pe infantil c nu e ti dispus s accep i tratamente speciale. Nu conteaz diferen ele sociale ori profesionale dintre tine i Eul infantil. O astfel de discu ie politicoas este necesar . De i va face pe lezatul i cteva zile vei fi subiectul preferat de denigrare, vei constata poate cu uimire c Eul infantil va ncepe s te aprecieze ca persoan i/sau coleg/subordonat de servici, n ciudat contradic ie cu dispre ul ar tat fa de cei carei suport toanele ii ndeplinesc ordinele. Fii politicos i ascult ce spune Eul infantil i i vei pierde n fa a lui imediat demnitatea, fii rece, politicos i refuz categoric imperativele dictatoriale ale acestuia i vei fi apreciat i onorat. Pentru Eul infantil, mai mult dect orice alt tip de personalitate, rela iile umane sunt dictate de instincte, iar polite ea i buna cuviin sunt interpretate prin prisma for ei, ca sl biciuni care sunt exploatate. Oricum, dup o astfel de ap rare a propriei demnit i, nu te culca pe lauri, deoarece vei beneficia continuu (adic zi de zi, ani de zile, att timp ct e ti coleg de munc cu infantilul) de tratamentul s u special rezervat oamenilor independen i, buni profesional i cu demnitate, adic de o politic personal consecvent i ranchiunoas de denigrare, complot i s pare pe la spate, la finalul c reia plecarea din firm este chiar o op iune fericit . 3. O calitate surprinz toare a Eului infantil este c se dovede te diplomat cu persoanele care nu fac parte integrant din via a lui personal i profesional i cu care are doar rela ii sporadice. Cu aceste persoane face impresie bun , este primitor, atent i i ascunde caracterul. n aceste momente de tatonare, infantilul te fileaz , analizeaz i clasific . Dac ai norocul ca aprecierea lui emo ional s i fie favorabil , Eul infantil te va respecta i pre ui. Situa ia fericit este cnd pe fundamente emo ionale, f r leg tur cu realitatea obiectiv , Eul infantil te apreciaz , stimeaz , respect , admir . Ceea ce spui are valoare magic . Nu se va ndoi de valabilitatea spuselor tale i indiferent care este realitatea faptic va lua drept adev r tot cei transmi i. La Eul infantil, situa ia de apreciere profesional i personal a unui individ vine pe criteriile emo ionale i in acest caz credibilitatea unui mesaj este total i imediat . P rerile altora despre persoana apreciat nu au relevan , mesajul acestui om nu este verificat, nu este comparat cu realitatea faptic . Persoanele care stau la limita cercului lui de influen au anse mai mari s primeasc aprecieri emo ionale pozitive gratuite dect cei cu care are contacte regulate. Dac mesajul unui individ relativ str in are mari anse s fie imediat valorizat, mesajul

persoanelor cu care Eul infantil are rela ii personale i profesionale constante va fi lovit de dezinteres, ndoial , nulitate. n contradic ie ocant cu aprecierile pozitive neverificate ale mesajelor favori ilor emo ionali, tu va trebui s lup i i s dovede ti c ceea ce spui are importan i valoare. Eul infantil i va verifica scrupuls fiecare afirma ie i va cere expertize suplimentare pentru a i accepta opinia. Concluzia este c ceea ce spui va avea o valoare doar dac vei fi un favorit emo ional. i acest lucru are mai mari anse s se ntmple dac nu faci parte din cercul lui regulat de cunoscu i. P strnd distan a fa de Eul infantil, evitnd implicarea n rela ii apropiate, i creezi premisele pentru elementara apreciere uman i profesional . 4. Oamenii cu Eu infantil sunt poseda i de ambi ie i de complexul puterii. Pentru ei puterea este un drog i o iluzie pentru care se vor lupta toat via a. Ei ridic la nivel personal orice disput profesional . Lipsa de aten ie i apreciere pentru pozi ia de inut sau pentru proiectul lor sunt considerate afronturi i jicniri personale care nu sunt u or uitate. O strategie bun de rela ionare cu un Eu infantil este s i acorzi acestuia iluzia puterii i s te ab ii n ai comenta negativ deciziile. Acord i aten ie, f l s se simt important, ntreb l dac poate s te ajute, nve e, ndrume. Cerei p rerea, bag l n seam , ntreab l dac faci bine ce faci, dac nu cumva tie el o alt solu ie. Transmitei prin tot ce faci c n cadrul firmei este considerat o persoan important , c tie multe, are putere, c pentru tine el este omul pe care te bazezi n realizarea sarcinilor profesionale. Sub nici o form nu i ar ta dezaprecierea i desconsiderarea fa de deciziile i proiectele lui profesionale. De obicei acestea sunt abera ii manageriale, dar spunei c sunt interesante i c le vei acorda aten ia cuvenit . Las timpul s lucreze i de la sine, prin ac iunea pie ei i a organiza iei, aceste proiecte vor fi ngropate. Dac trebuie totu i s te implici, f acest lucru, dar f r a i uita activit ile de baz . De i proiectele se poate uneori s fie viabile, ele tot ngropate vor ajunge, datorit lipsei de resurse acordate i nen elegerii aspectelor profunde care in de mersul domeniului de activitate. Toate aceste semne de aten ie fa de persoana lui vor produce miracole. Agresiunea emo ional nu va fi ndreptat asupra ta i stilul de rela ionare tensionat va fi evitat. Dndui Eului infantil iluzia puterii i a competen ei profesionale evi i s i faci inutil un du man resentimentar, care consider la nivel personal realit ile profesionale i nu uit nici un afront, orict de mic ar fi el. 5. Cnd cuno ti pe cineva important pentru cariera ta, ar fi bine ca n scurt timp s i dai seama dac ai sau nu dea face cu o personalitate infantil . i asta deoarece o data nceput , o rela ie personal cu un Eu infantil nu este u or de terminat. Fie c i e ti partener de vicii, fie c este depedent afectiv de tine, fie nu accept s i piard proprietatea, va face tot posibilul pentru a nu pleca de lng el. O rela ie personal cu un Eu infantil este practic o capcan n care, o dat intrat, cu greu mai reu e ti s scapi. Identific din timp personalit ile cu Eu infantil i adopt fa de ei o politicoas atitudine de rezerv . 6. Stilul i personalitatea unui om, defectele i atuurile sale i pun pecetea asupra activit ilor pe care un om le coordoneaz . Aceast situa ie este cu att mai valabil n cazul Eului infantil. Datorit deficien elor de reprezentare a realit ii, firma Eului infantil este condus de acesta prin indica ii pripite, puse fanatic n practic de c tre lingu itorii carel nconjoar . Firma Eului infantil se remarc negativ n special la capitolul deficien elor de marketing i n elegere a pie ei, a resurselor umane i promov rii oamenilor capabili, a optimiz rii costurilor firmei la nivelul costurilor de men inere pe pia . Slabiciunile infantilului se reflect n ocaziile de pia pierdute, n ratarea unor oportunit i i n incapacitatea general de a avea o atitudine corespunz toare mediului economic. Timorarea personal va duce la lipsa contactelor sociale i de business i la izolarea firmei n cadrul familiei profesionale n care activeaz . Multe din aspectele negative men ionate se pot ameliora prin instituirea unor proceduri organiza ionale permanente care s compenseze deficien ele umane. n acest mod, activit i de baz n activitatea

unei firme nu vor mai fi la dispozi ia trec toare a Eului infantil i a oportuni tilor carel nconjoar . Departamente dedicate pentru diferitele aspecte ale vie ii economice vor aduce la nivelul de decizie informa ii esen iale care nu vor mai putea fi negate. Munca consilierilor de denigrare i atac al acelora care sunt cu picioarele pe p mnt va lua sfar it. Toate acestea nseamn ntradev r organizare, a ezare, inteligen sistemic , adic activit i pu in luate n seam de c tre un Eu infantil. Aceste lucruri pot ajunge ns realit i din exterior, prin copierea organiz rii la firmele unor parteneri de afaceri, implementarea unor sisteme informatice avansate, angajarea unor firme de consultan . 7. Dac tu e ti monitorizat i preventiv denigrat pe la spate de c tre Eul infanil, asta nu nseamn c el nu poate avea parte de partea ta de acelea i servicii. Acest lucru trebuie ns f cut cu fine e i ntrun mod mai inteligent dect colegul infantil. De preferat este s nu ie i n confrunt ri directe cu el dect atunci cnd e ti pe val, cnd ai succese profesionale i nimic nu i se poate repro a. Dac nu e ti omul care s te sim i n largul t u n luptele de culise, cea mai bun ap rare pe care o ai este corectitudinea profesional i aten ia de a nu l sa loc de comentarii i specula ii pe care infantilul s le foloseasc pentru a te denigra. Conduitele tale personale, familiale i mai ales profesionale trebuie s fie ct mai bune cu putin . 8. Dup cum ai citit de-a lungul acestui capitol, pe lng fanatismul i seriozitatea n munc , un motiv pentru care Eul infantil este preferat de efi i temut de rivali i colegi ntr-o firm este i acela c dezvolt i folose te inteligent canalele de comunicare neoficiale cu oamenii afla i pe func iile superioare de conducere. Fa de ace tia Eul infantil practic o atitudine de lingu ire, informare a ceea ce se ntmpl n firm , dar i de ndeplinire exemplar a ordinelor pe care conducerea le exprim . Ini ial canalele neoficiale de comunicare sunt create pentru a acoperi deficien a lentorii comunic rii prin canalele oficiale i a rezolva rapid unele probleme stringente legate de bunul mers al firmei. Ulterior ns comunicarea neoficial direct cu efii vizeaz i discu iile despre angaja i, probleme personale, practic tot ce se ntmpl la nivelul de jos. Combinat cu abnega ia rezolv rii sarcinilor profesionale, Eului infantil ajunge s aib n ochii superiorilor o foarte bun crediblitate profesional , dar de care se folose te apoi abil pentru a s pa i sc pa de concuren ii la posturile de conducere. n rezumat, Eul infantil se folose te i exploateaz n interes personal slabiciunile clasice ale unei organiza ii, i anume deficitul de informa ie a conducerii despre ceea ce se ntmpl n propria firm i n special deficitul emo ional de comunicare ntre e aloanele superioare i inferioare ale organiza iei. n consecin , chiar dac profesional e ti irepro abil, expunerea ta n fa a Eului infantil va fi cu att mai mare cu ct acesta va umple mai repede i mai bine golul informa ional si emotional pe care l resimte conducerea cu privire la propria organizatie i cu ct este mai abil de a se folosi de credibilitatea de care o are pentru a sc pa de oricine i se pare lui c l deranjeaz . Ceea ce trebuie s faci este s - i dezvol i i tu pe ct posibil aceste canale de comunicare directe i neoficiale cu pozi iile superioare de conducere. Dac vei proceda n acest mod, pe lng rezolvarea mai rapid a unor situa ii profesionale, te vei pune la adapost de r ut ile i denigr rile pe care Eul infantil i le preg te te. Nu uita: ntro firm n care Eul infantil i este coleg de munc sau pe un post ierarhic imediat superior, cea mai bun protec ie pe care o po i avea este s dezvol i canale de comunicare neoficiale, directe i personale cu prima linie de conducere. F r a te folosi de aceast comunicare a a cum face infantilul, pentru a denigra i s pa pe la spate colegi, ncearc mereu s umpli spa iul emotional liber pn la conducere cu propria prezen i s rezolvi ct mai eficient unele probleme urgente ale firmei. Spune- i ideile, prezint informa ii pe care le tii, arat c ile de rezolvare a unor situa ii urgente i delicate, etc., pentru ca n timp s fii apreciat de superiori profesional i uman la adev rata ta valoare. Nu sta retras i nu l sa Eul infantil s aib monopolul spa iului emo ional n comunicarea neoficial din firm . Men ine i prezen a i n comunicarea din spa iul profesional, i n cea din spa iul emo ional, cu demnitate, profesionalism i competen .

Capitolul 6 Despre sentimentul stimei de sine Sentimentul stimei de sine ocup n psihologia comunic rii un loc central i nici o lucrare de psihologie aplicat nu se poate considera complet f r a arunca o privire, fie ea i fugar , asupra lui. Astfel, despre sentimentul stimei de sine multe sau spus i pu ine au mai ramas. Totu i, al turi de unele considerente generale, po i fixa cteva idei esen iale legate de stima de sine. ntrun capitol anterior am men ionat c imaginea de sine este cea care determin sentimentul stimei de sine. Comparnd imaginea de sine cu un far care i g se te justificarea n a descoperi realitatea interioar i exterioar con tiin ei, acesta poate prezenta con tiin ei imagini falsificate care, n timp, pot deveni convingeri care s provoace distorsiuni n perceperea adev ratei personalit i care e ti, cu bune i rele deopotriv . Imaginea de sine este un produs al con tiin ei cu valoare vital , c ci ea este cea care i spune cum e ti tu nsu i, ce aptitudini, temperament, tr s turi de caracter, calit i i defecte ai. Indiferent dac este fals ori nu, o bun imagine de sine nseamn ncredere n sine, ncredere n propiile puteri, automul umire i siguran , ceea ce i spore te ansele de reu it n ac iunile pe care le promovezi. Rezultatul este tonifierea i nt rirea ntregului psihic: te respec i pe tine nsu i, te autoapreciezi, autovalorizezi pozitiv, gnde ti pozitiv i ac ionezi hot rt, e ti mai imuni la efectele propriilor e ecuri i nempliniri. n al doilea rnd, sentimentul stimei de sine depinde ntrun mod variabil de opiniile celorlal i. Cuvintele cheie sunt trei: aprecieri, recunoa teri i confirm ri. Cre te sentimentul stimei de sine dac e ti apreciat i l udat fizic, dac i sunt apreciate, recunoscute, l udate i confirmate meritele, efortul depus, munca, rezultatele, mplinirile, reu itele, succesele. Te sim i util societ ii, apare satisfac ia muncii mplinite, te bucuri de prestigiul i foloasele aduse de reu ite. i invers, sentimentul stimei de sine scade dac aspectul t u fizic este subiect de glum i batjocur , dac apare nerecunoa terea meritelor i muncii depuse, dac presta ia ta este criticat , denigrat i aruncat la co . Deci imaginea de sine i implicit sentimentul stimei de sine este rezultatul complex att al propriilor ac iuni i autopercep ii, ct i al particip rii i interac iunii la via a economic i social . Dar ce se ntmpl cnd, indiferent care sunt motivele, sentimentul stimei de sine sta ioneaz la o cot sc zut ? Se ntmpl de exemplu s comunici n stilul continua preocupare de sine, mod de comunicare folosit frecvent la timizi. Continua preocupare de sine este colacul de salvare al tuturor acelora care se tem c nu vor face fa discu iei i vor ajunge de rsul adunarii. Dar i comportamentul social are menirea de a mbun t i i a reface sentimentul stimei de sine. Strategia este simpl : dac eu nu pot s m apreciez i s m valorizez pe mine nsumi, atunci acest lucru l pot face al ii n locul meu. Astfel se g se te substitut n elogiile celorlal i pentru propria incapacitate de a te valoriza i aprecia. Este dureros i trist cnd func ionarea psihicului este frustrat de dreptul fundamental de a se autoaprecia i valoriza, trimi ndute direct pe scena spectacolului social. Cu pre ul dezv luirii aproape totale a vie ii tale particulare, c pe i n sfr it confirm rile i recunoa terile cer ite, iar sentimentul stimei de sine se reface pentru un timp, ca apoi s ncepi iar i iar cu acelea i povestiri nvechite despre propriul trecut i prezent. O bun practic a comunic rii i cere ca la rndul t u s apreciezi, recuno ti, lauzi i confirmi mesajele primite pentru

a nt ri sentimentul stimei de sine al interlocutorului. Dar nu vei face asta din caritate, ci pentru tine nsu i. n timpul comunic rii, interesul este s fii bine ascultat i n eles, la rndul t u s recep ionezi mesaje clar exprimate i inteligibile i s g se ti n interlocutor un partener viabil de dialog, nu un om tem tor, instabil, nervos, cu proiec ii agresive, inhibat, cu comportamente evitante i mecanisme de ap rare activate. Pentru ca acestea s se realizeze, un anumit rol l are i sentimentul stimei de sine. Dac la interlocutor acest sentiment sufer , atunci dialogul inteligent i ra ional pe carel dore ti va r mne doar n visele tale. Ideea este c orice om care dore te s capete recunoa terile i aprecierile tale i transmite semnale discrete, i arat prin felul lui de a fi, prin gesturi i subiecte de discu ie care este direc ia pe care po i s o urmezi. Dac omul arat ngrijit i poart haine elegante, este clar c este sensibil la aprecierile tale privind aspectul fizic. Cineva care i vorbe te despre realiz rile profesionale se va nmuia cnd i va auzi c le recunoa tem ca valoare i importan . Un cunoscut care te piseaz despre ultima lui achizi ie, o ma in de exemplu, va reac iona pozitiv dac i vei spune c ntradev r ma ina face to i banii. Fii deci darnic cu complimentele, c ci tot tu vei trage foloase de pe urma lor. Stabiliznd sentimentul stimei de sine vei avea parte de un om mai sigur pe sine i deci mai deschis dialogului, mai capabil de o discu ie inteligent i civilizat , ceea ce noi dorim de fapt. Siguran a pe care io furnizezi colegului de dialog provine din recunoa terea imaginii pe care el ia f cuto despre sine. Dac tu nu iai acorda recunoa terea ta sau chiar lai critica, siguran a cu privire la corectitudinea i adev rul imaginii despre sine sar transforma n ndoial , incertitudine i chiar disconfort psihic. i inevitabil comunicarea ar avea de suferit. Tot ceea ce este valabil pentru ceilal i, este valabil i pentru propria ta persoan . Nu cumva s crezi c ai fi scutit de a fi dependent de laude, aprecieri, confirm ri i recunoa terea imaginii pe care iai construito despre tine. Orict de sigur pe tine teai sim i, tot ai nevoie de complimentele celorlal i. Dar problema nu este dac ai sau nu nevoie de aprecierile altora, ci c n indiferenta, dura, blazata, frustrata i nep s toarea societate n care tr im, compliment rile sunt rarisime. Regula zilei este c munce ti, te zdrobe ti i nvingi f r un cuvnt de recunoa tere din partea cuiva. Nimeni nu i va spune din inim ce bun, capabil, corect i devotat e ti. S fii mul umit i s zici iun Doamneajut , dac m car vei fi cinstit r spl tit pentru munca depus . Neputnd schimba societatea a a cum ar fi omene te, tot ce po i face este s fii atent la aprecieri i laude, atunci cnd se ntmpl s ai parte de a a ceva. S te bucuri de ele, s le repe i, s crezi n ele, s le transformi n autosugestie pozitiv i de fiecare dat cnd te vei ndoi de tine s i aduci aminte de trecut i s i nt re ti moralul. Pentru a avea doctoria necesar i la momentul potrivit, s te ngrije ti i s io procuri din timp. Nu l sa ca hrana vie cu care se hr ne te sentimentul stimei de sine s treac neauzit pe lng urechile tale amor ite de monotonia limbajului banal. Pu ine dureri pe lumea asta se pot compara cu durerea resim it atunci cnd cei pentru care ai luptat i muncit te trateaz cu indiferen . Po i rezista indiferen ei cunoscu ilor pe care nui intereseaz de munca ta, dar dispre ul celor pentru care teai consumat fizic i psihic te ucide, i terge via a din suflet i i pustie te amintirea. Nu de pu ine ai aflat despre oameni care dup ce au muncit la progresul unei idei, afaceri,

organiza ii, firme ori institu ii i iau sacrificat ani din via , lini tea vie ii tihnite i s n tatea, au fost arunca i n strad precum crpele nefolositoare. i te mai mir m apoi de ce ace ti oameni pe carei tiai cet eni model, n disperare, comit acte de o violen ocant care se soldeaz cu distrugeri de bunuri i pierderi de vie i omene ti. Dar asta nc este partea vizibil a icebergului. Cte mii de oameni ignora i de efi, dar de munca c rora se folosesc din plin, saboteaz con tient sau prin indiferen i pasivitate structurile din care fac parte? De cte mii de ori se repet la sfr itul s pt mnii, n ntreag ar , urm torul scenariu: un ef de department care se duce cu pieptul umflat de mndrie la directorul executiv s i arate ce rezultate a ob inut el. Este normal s i se creasc salariul i s fie declarat indispensabil. Dar subordonatul, cel care de fapt a gndit i muncit, nu cap t nimic, nici m car un cuvnt de mul umire, c ci practica tipic este urm toarea: Nui ar ta subordonatului ct de valoros este pentru ca acesta s nu i se suie n cap i s nu aib preten ii. Nui nimic, vor afla al ii ce valoros este omul din propria ograd . Iar dac lucrurile pot merge i prost din cauze ce in de incompeten managerial , structur organizatoric improvizat i neadecvare a costurilor de func ionare a firmei cu pozi ia de pia de inut , ce bine c exist subordona i pe care s se arunce vina i s suporte consecin ele. i atunci omul ce face? Te vinde pe nimic concuren ei, te saboteaz , te fur i n cel mai bun caz va munci f r tragere de inim , n sil . Dac ar fi s se fac o statistic a banilor pierdu i i implicit a firmelor care p esc cu incon tien spre faliment datorit neglij rii oamenilor capabili din subordine, tear lua cu le in. n orice caz, un bun director executiv ar trebui s se ntrebe ntotdeauna ce angajat a muncit pentru un anume rezultat i s l recompenseze personal, indiferent ct de mic este el n ierarhia puterii. Iar efii de departamente care se folosesc pentru interesul personal de munca subordona ilor ar trebui s fie concedia i f r menajamente. Un sentiment al stimei de sine redus face pe orice om s confunde planul rela iei cu planul con inutului. Orice comunicare dezvolt simultan cele dou planuri men ionate. Ce ine de latura emo ional a mesajului va crea planul rela iei, care prive te legatura personal dintre oameni, iar ce ine de latura ra ional dintre oameni va crea planul con inutului care nsumeaz toate schimburile de informa ii care au loc n cadrul unui dialog. Confuzia dintre cele dou planuri nseamn ca interlocutorul t u s ia drept jignire i ofens la adresa propriei persoane orice remarci negative ori dezaprobatoare la adresa mesajului acestuia. Adic i spui c ma ina pe care a cump rato nu are frnele bune i te treze ti c i se spune Cum? M faci prost i incapabil? Crezi c eu nu sunt n stare s aleg o ma ina bun ?. Cauza este ntotdeauna un redus sentiment al stimei de sine. Dar practic n discu iile pe care le ai nu cuno ti c sentimentul stimei de sine al celuilalt este slab i de obicei afli prea trziu c remarcile tale obiective sau transformat subit n mintea celuilalt n acuze i def im ri personale. ntotdeauna cnd aceast schimbare nejustificat a avut loc, s tii c ceva este n neregul cu sentimentul stimei de sine. Nu te intereseaz cauza. Ceea ce conteaz este c va trebui s fii foarte atent cum evoluezi n discu ii, ct de agresiv i nervos este individul i dac po i s te plasezi ntro atitudine rezervat i chiar s ntrerupi conversa ia. Comunicarea cu un astfel de om este ceva asem n tor cu mersul la n l ime pe srm i este u or s faci gre eli pe care s le pl te ti nzecit. Capitolul 7 Despre credibilitatea mesajelor Ideea principal n jurul c reia graviteaz acest capitol este urm toarea: credibilitatea unui mesaj pentru receptor este afectat de percep ia personalit ii emitentului. n orice tip de comunicare, de la o banal conversa ie la un dialog intelectual, mai important dect mesajul nsu i este problema credibilit ii acestui mesaj. Degeaba vorbe ti despre lucruri importante, dac

ceea ce spui nu este credibil pentru cei care te ascult . Dar ce nseamn ca un produs al comunic rii s aib calitatea de credibilitate? Orice mesaj este considerat credibil i conteaz atunci cnd acesta este n eles, valorizat, validat i apreciat de c tre interlocutor. n mod ra ional i obiectiv, credibilitatea unui mesaj ar trebui s depind de adev rul pe carel con ine, de utilitatea i importan a practic ori teoretic a con inutului. Din p cate ns pn la ra iune mai este cale lung de parcurs i a a se face c psihologia a descoperit un secret al comunic rii: valoarea i informa ia intrinsec a unui mesaj transmis conteaz , dar dup ce mai nti a avut loc un proces de valorizare a personalit ii emitentului. Modul n care percepi i valorizezi persoana care lanseaz un mesaj va determina gradul de valorizare a informa iei pe care o poart rspectivul mesaj. Dar dac credibilitatea este dependent de percep ia personalit ii, atunci ce se ntmpl cnd spui c percepi un alt om? Problema percep iei celorlal i semeni este considerat fundamental pentru psihologie i despre acest proces sa scris i se fac cercet ri impresionante. Dar pentru n elegerea credibilit ii este suficient s tii c percep ia este un proces de observare, sim ire, analiz , comparare i clasificare a celor din jurul nostru, toate trecute prin filtrul gndirii i n elegerii subiective i toate raportate la propria mentalitate i concep ie despre oameni. Percep ia asimileaz i procesul de valorizare exterioar , care nseamn c func ionarea acelui far care scruteaz orizonturile ine tot de percep ie. Spui c l percepi pe vecinul de cartier cnd, folosindu i sim urile, l observi, analizezi i valorizezi, datele ob inute fiind apoi comparate cu propria mentalitate i autopercep ie. Un element al percep iei este stilul de via cu miile lui de aspecte i nuan e. Dac i place s te mbraci sport, iar vecinul este la ac i cravat pretutindeni, percep ia corect a personalit ii lui va fi afectat de compara ia cu stilul t u diferit de a te mbr ca. La fel se pune problema cnd este vorba de aspectul fizic, folosirea cosmeticelor, ma inilor, detergen ilor, locuin ei, cre terea animalelor de cas , modului de alimenta ie, etc. nchipuie te i un vegetarian care face jogging c se ntlne te cu un gurmand obosit. Ce credibilitate va avea pentru tine un mesaj despre exerci iile de atletism primit din partea unui gurmand? Nu prea mare. Dac ai fi gndit obiectiv ai fi aflat c omul este antrenor de atletism i un fost performer, care ns sufer de bulimie. Judecnd astfel dup aparen e, nu vei pune baza pe sfaturile despre sport ale unui om care are nevoie de patru mini pentru a mnca. Un al doilea element care ine de percep ia personalit ii este statutul social, economic i politic al celui la care te ui i. Asta nseamn c n aprecierea cuiva intr i presta ia lui n societate: reputa ia, prestigiul, nivelul veniturilor, starea civil , func ii de inute n structurile statale, pozi iile n diversele structuri ierarhice politice, ale firmelor i organiza iilor. ntrun fel l prive ti pe un om simplu, de la periferia societ ii i n alt fel pe un om care este n vrful ierarhiei sociale. Pe lng stilul de via i pozi ia n societate, pentru a percepe un om conteaz i recunoa terea social a profesionalismului acestuia. ntrun fel vei aprecia capacitatea profesional a unui rezident ori asistent la nceputul carierei i altfel pe un doctor primar sau profesor poznd n figuri autoritariste, de sfatul c rora este bine s ascul i. Deci n comunicare care mesaj l vei crede: al unui om obez care i d competent sfaturi alimentare sau al unui om atletic i viguros, al unui politician care spune care este direc ia na iunii sau pe femeia de serviciu care face curat n birou, al unui om de afaceri select mbr cat cobornd dintro limuzin care i prezice vnz rile unei m rci sau pe omul simplu de pe strad , al unui om cu reputa ie i prestigiu, indiferent de domeniu, comparativ cu novicele abia intrat n bran ? Bunul sim i spune mesajul cui s l apreciezi drept liter de lege i mesajul cui s treac pe lng urechile tale. Dar vei vedea c bunul sim pentru credibilitatea unui mesaj poate fi o afacere

proast . Prima idee n leg tur cu valorizarea mesajelor celorlal i este legat de via a de zi cu zi. Ceas de ceas, tot felul de oameni, prin toate formele massmedia i cunoscu i i transmit sute de mesaje, unele deosebit de importante. Pentru c te ui i mai nti la om i apoi cnt re ti ce a spus acel om, un anumit volum de informa ie folositoare trece pe lng urechile tale. Cum? Cine a spus a a ceva? Acela? Atunci este clar!, este o fraz tipic care arat stereotipiile de gndire care i denatureaz percep ia complet a mesajelor. Informa iile pe care le accep i i preiei n sistemul informa ional personal sunt de obicei cele transmise de oamenii dintrun domeniu, recunoscu i pentru competen a i profesionalismul dovedite dea lungul timpului. Pentru c personalitatea i rangurile sociale sunt de fapt exprimate prin simboluri conven ional recunoscute, percep ia personalit ii se reduce practic la a identifica aceste simboluri i a g si reprezentarea lor n con tiin . Astfel: hainele, halatele, servieta, pixul, ochelarii, diplomele, atestatele, gesticula ia, atitudinea, ma ina, biroul sunt doar cteva simboluri ale unor profesii i to i avem n con tiin reprezent rile lor. Un stetoscop pe dup gt nseamn medic, servieta nseamn func ionar de birou, un simplu pix scump echivaleaz cu puterea, diplomele i arat anii de studii, gesticula ia dezv luie starea emo ional , amenajarea biroului exprim prosperitatea firmei, iar o limuzin la scar nseamn pur i simplu un cont gras n banc . Dar poate c nu. Oamenii mai inteligen i cunosc leg turile percep iesimbolcredibilitate i tiu c pentru a i transmite mesaje false, dar n care s crezi cu nsufle ire, nu trebuie dect s Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 70 mprumute simbolurile credibilit ii. Ace ti oameni sunt destul de pu ini, dar pagubele pe care i le pot face sunt mari. Po i fi p c lit de cine nu te a tep i. Ai n continuare cteva exemple edificatoare pentru a n elege c puterea credibilit ii personale este cea care d puterea unui mesaj. 1. Negociind cu o banc un pachet de servicii financiare, faci o vizit la sediul acesteia. Construc ia i amenajarea, prin dimensiuni i investi ie, impun respectul. n interior, oameni cu mi c ri profesioniste te conduc ntrun birou bine dotat, n care te ntmpin un func ionar relaxat i amabil. Dai banii, plec, iar a doua zi afli c banca este falit , iar directorul a fugit pe insula pe care ia cumparato n Pacific. S te dai drept poli ist ori medic este deja banalitate. Haine elegante, multe grade, o privire i o voce dur pot transforma un infractor ntrun temut om al legii. Iar un halat purtat cu non alan , completat cu teni i n picioare, poate transforma pe loc un pictor ntrun chirurg. 2. Spectacolul grandios al credibilit ii este pus n scen pentru manipularea maselor. Prin lideri carismatici, respecta i i recunoscu i se emit teorii n direc iile politic, social i economic. Iar mul imea, apreciindui pe lideri, i cred i i urmeaz . Primul pas n manipulare nu este s emi i lucruri ocante, ci s confec ionezi hainele sociale: prestigiu, reputa ie, profesionalism, competen . Prima problem a oric rui lider este s fie bine v zut i s corespund reprezent rii mentale comune a modelului de lider i abia apoi poate s deschid gura. Este o realitate: confec ionarea pentru un lider a prestigiului i reputa iei este o sarcin cu mult mai grea dect cea ulterioar de a transmite oamenilor mesaje politice i sociale. Dac procesul de impunere a persoanei este bine realizat i de obicei este nevoie de ceva timp pentru asta, comunicarea liderului va avea parte de calitatea de credibilitate. Petele negre din trecut ns sunt piedici greu de trecut pentru a impune un om compromis. Nu este oare ciudat c pe un lider f r pat profesional sau familial l crezi n tot ce spune, iar pe un altul divor at sau f r doctorat ai dubii sau ndoieli? Amndoi i vorbesc despre poluare i catastrofe ecologice. Diferen ele de receptare a mesajului sunt ns semnificative. Ce leg tur are familia cu poluarea, nici o minte ra ional nu ar reu i s g seasc . Pentru omul simplu ns legatura este evident : Dac a divor at, nseamn c nui pas de copii, deci nui pas de viitor, deci nui pas de mediul nconjurator, deci nui pas de poluare, deci ceea ce spune el este fals.

3. Exceptnd profesioni tii manipul rii politice, ai putut cred observa exploatarea credibilit ii la avoca i i cei care lucreaz n massmedia. Nu la to i fire te, ci doar la profesionisti, la vulpile b trne din domeniu. De exemplu, la TV, la un talkshow, este invitat un om care provine dintrun domeniu oarecare: economic, militar, medical, nv mnt, bancar, etc. i spune i omul ceva acolo, o analiz , o prognoz , etc, ceva ce simte el c poate spune la televizor. i deodat becule ul ro u al sim ului critic se aprinde cnd gazda sau ziari tii invita i verific mesajul prin ntreb ri sau observa ii privitoare la modul cum este mbr cat invitatul, ce trecut are, dac n activitatea lui trecut au existat i nempliniri, ce via familial are, dac iube te animelele etc, de te ntrebi ce legatur au hainele i nemplinirile personale cu restructurarea economiei, sistemul asigur rilor sociale, admiterea la facultate i cursul valutar. Cei care abat astfel aten ia de la mesajul propriuzis la persoana i mediul privat al invitatului tiu ns foarte bine ce efect se produce n incon tientul telespectatorilor. Percep ia omului va afecta credibilitatea mesajului. 4. Deseori vedem pe scena politic oameni care sunt ataca i n diverse moduri. Ne punem ntrebarea dac acuzele sunt adev rate sau nu. Chiar dac nu avem informa ii relevante, r spunsul la ntrebare poate veni din modul n care se ap r cei viza i. Unii resping indigna i mesajul i contest motiva ia i adev rul lui, al ii ns r spund la acuze prin denigr ri la adresa persoanei care a lansat atacul. Nu r spund la mesaj, ci contest personalitatea emitentului mesajului. F r a fi definitivi n apreciere, este o mai mare ans ca acuzele s fie reale n cazul persoanelor care r spund prin tehnici clasice de distrugerea a credibilit ii emitentului mesajului, i ansele sunt mai mici ca acuzele s fie reale n cazul persoanelor care r spund punctual con inutului textului acuzator. 5. Sau n filmele americane vezi cum avoca ii ap r rii abat cursul discu iei de la fapta propriuzis , ntrebndul pe martor dac ia medicamente, dac doarme bine noaptea sau dac are nen elegeri n familie. Este uimitor cum dup ce martorul spune c la v zut pe inculpat furnd Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 71 o ma in vine avocatul ap r rii, care pentru a contracara un martor ocular, explic cum acesta ia medicamente pentru somn, c se mbrac neglijent, i neglijeaz c elul i c nu mai are o rela ie stabil de cteva luni. Sau ntrun trecut nu prea ndep rtat era de ajuns ca martorul s fie un om de culoare, un negru, ca nimeni s nul mai bage n seam . Astfel c juriul nu tie ce s cread : martorul este un cet ean model i atunci ce spune el este adev rat, sau martorul are o via tulbure i atunci ce spune este incert. 6. Credibilitatea este i regula unui cinic i amuzant joc dea oarecele i pisica ntre cei care au puterea i diziden ii singuratici care se revolt mpotriva dictaturii, fie ea financiar ori politic . Diziden ii tiu c prin instig rile la revolt pe care le transmit oamenilor simpli vor deranja puterea. nadins par oameni ciuda i, dubio i, neintegra i politic i de nen eles ca oameni. Se mbrac , vorbesc i se comport ntrun mod care sfideaz stereotipurile societ ii. Ideile pe care le transmit sunt ns adev ruri. i mai tiu diziden ii c n momentul de fa mesajul nu este apreciat de oameni datorit percep iei negative a persoanei lor, dar cred c pe viitor, cnd informa iile vor fi eliberate de asocierea cu persoana lor ciudat , s fie n eles la justa lui valoare. Cei cu puterea accept amuza i acest joc: pe moment ideile dizidentului, ntradev r, nu sunt credibile, iar pe viitor vor avea ei grij ca mesajul s dispar , subclasat de alte probleme mai importante, presante i imediate pentru via a oamenilor. Astfel se reduce riscul apari iei altor eroimartiri ai neamului care s fie venera i i reasculta i, iar diziden ii i c tig dreptul de a mai vedea nc soarele pe cer. 7. O aplica ie deosebit a credibilit ii este n rela ia p rintecopil i ea explic de ce copiii pur i simplu nu vor s asculte sfaturile de via i aten ion rile de suflet ale celor mai n vrst , considerndule prostii i gndire nvechit . Iar p rintele nu n elege de ce nu i sunt ascultate i sorbite cu nesa sfaturile, gre elile, experien ele. La vrsta pe care o are acum copilul t u, dac ai fi beneficiat de sfaturile pe care vrei s i le insufli de pe pozi ia omului matur, ai fi avut o cu totul alt via ,

mai bun i mai mplinit . Te doare cnd tii c propriul copil va trece prin acelea i gre eli pe care leai f cut i tu n adolescen i tinere e, dar nu ai ce s faci deoarece acesta nici nu te bag n seam . Explica ia const n percep ia personalit ii tale ca p rinte de c tre copil, care se uit la tine i te compar cu el: discoteci, distrac ii, calculatoare, haine ip toare, ma ini sport, jocuri, droguri, arme, MTV, filme, actori, vedete rock, adrenalin , senza ii tari i aventur . Pe cnd tu ca p rinte: lini tit, clubul sportiv n weekend, filme romantice, ma in serioas , stabilitate i sentimente. Pn cnd nu vei avea un stil de via apropiat de al copilului, nct acesta s te perceap ca pe un camarad de otii, consoleaz te cu gndul c educa ia io vor face actorii, starurile muzicii, pilo ii de vn toare, manechinele i liderii bandelor de cartier. Concluzia general i final este c po i aprecia omul subiectiv, dar ncerc s i evaluezi cuvintele ct mai obiectiv. i vei avea surprize n a descoperi la oamenii pe care de obicei nui nvredniceai nici m car cu o privire ce cuno tin e i informa ii folositoare i pot oferi: - dac mesajele tale trec nep s toare pe lng urechile ascult torului, nu sunt valorizate i apreciate, nu i alimenta iluziile: modul n care interlocutorul te percepe ca om nu este tocmai ceea ce credeai tu s fie - modul cum este valorizat un mesaj de c tre receptor i poate da informa ii utile despre rela ia dintre receptor i surs . i asta deoarece orice mesaj dezvolt , dar i descoper rela ia existent ntre cei doi parteneri ai unei conversa ii - interpretarea componentei emo ionale a mesajului lansat de surs va duce la formarea unor informa ii relevante despre persoana surs . Capitolul 8 Tehnici de manipulare Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 72 1. Manipularea prin folosirea a tept rilor sociale sau prin reputa ie. Are loc n cadru individual restrns sau ntrun cadru social limitat i implic n special raportarea individului la alt individ sau raportarea individului la un grup social restrns. Cu c iva ani n urm , analizndumi comportamentul fa de cunoscu i, ajunsesem la concluzia c sunt un tip ciudat, ira ional, de nen eles chiar pentru mine nsumi. Mam lini tit ns descoperind c de fapt nu m deosebeam cu nimic de ceilal i oameni. De ce credeam asta? Pentru c am descoperit c eram att de diferit n comportament i atitudine fa de cei cu care m ntlneam. Pentru unii eram corect, cinstit, bun, generos, altruist, capabil, iar pentru al ii eram r ut cios, indiferent, jignitor, etc. Mai mult: fa de primii posibilit ile de oscila ie comportamental erau strict limitate, ncorsetate n legile nescrise ale bunului sim , iar fa de ceilal i eram liber s scot din mine o infinit varietate de reac ii, unele mai negative dect altele. Punctul culminant al analizei mele a fost ns atins atunci cnd miam dat seama c de fapt de unii mi p sa, eram incapabil s le produc vreun r u, s i jignesc, n timp ce pentru al ii se putea vorbi de o probabilitate de a le provoca r u, fie el i n sens pasiv, prin nep sare i indiferen extreme. Dac a fi fost un virus, pentru unii cunoscu i eram un virus imunizat, inofensiv, n timp ce pentru al ii puteam fi un virus activ, negativ i d un tor. Chiar reac ia unora fa de mine era ciudat : erau r i, agresivi, dispre uitori, ostentativi, n timp ce pentru al ii, aceia i oameni erau aten i, politico i, amabili. Miam pus atunci ntrebarea de ce ace ti cunoscu i agresivi i ostentativi nu pot fi i fa de mine la fel de amabili i care este problema de fapt? R spunsul este c n fiecare dintre noi zace latent Omul i Animalul i c inea n mare m sur de mine nsumi ce va ap rea la suprafa la cel din fa a mea. Poate p rea curios, dar a a este: e ti n mare m sur responsabil de comportamentul celor din jur i ai puterea de a induce celorlal i un anumit comportament. Pentru propriile mele reac ii am observat c explica ia inea de p rerea pe care o aveau

acei oameni despre mine. Eram tot un zmbet pentru cei care m apreciau, iubeau, m doreau n apropiere i se bucurau cnd m vedeau. Prin gestic , atitudine, expresie, limbaj i comportament, aprecierea lor fa de mine era transparent i vizibil . Acestor oameni nu le puteam refuza rug min ile, iar a tept rile lor din partea mea trebuiau neap rat onorate. n schimb, pentru cei care m dispre uiau i desconsiderau, eram indiferent i nep s tor. Firesc, mam ntrebat de ce aceast schimbare la mine i am descoperit c de fapt ei, ceilal i, erau cei care scoteau din mine o fa et sau alta a personalit ii. Situa ia era identic din perspectiva lor. Cei pe carei apreciam i valorizam erau deosebi i, iar cei pe carei dispre uiam erau r i, agresivi, negativi. ntrun final mam trezit n sfr it: nu ei, ceilal i, erau problema, ci eu, prin atitudinea mea depreciatoare, eram problema. Prin atitudine, gestic i comportament practic le induceam respectivilor reac ii negative la adresa mea. i cnd pentru mine erau animale, pentru al ii puteau fi oameni. Un mare secret al psihologiei este acela c oamenii nu se comport a a cum ar dori ei, ci i n conformitate cu a tept rile celorlal i despre ei. P rerea bun sau rea este cea care practic le comand s se conformeze a tept rilor emise la adresa lor. Chiar dac nu i place cineva, dac acel cineva are o p rere bun despre tine i te pre uie te, pur i simplu devii incapabil s fii indiferent sau r ut cios cu el. P rerea lui bun te transform ntrun virus latent, inofensiv. De cte ori nu ai ajutat persoane care te las rece, dar care iau spus ceva de genul: John, tiu c tu e ti un b iat de treab i de n dejde, nu ca Smith, un nerecunosc tor i nepoliticos, ajut m te rog cu problema cutare. Care s fie explica iile c te compor i diferit n func ie de contexte diferite? n contexte diferite e ti acela i om i totu i r spunsurile tale la provoc rile exterioare pot fi surprinz tor de diferite. O prim explica ie ine cont de existen a unei imagini i reputa ii publice dobndite sau impuse. O reputa ie greu se construie te i u or se distruge. Nici o persoan care dore te s i men in locul n societate i de aici respectul, cunoscu ii, aprecierea, veniturile nu este Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 73 indiferent la aspectul p str rii i men inerii la acela i nivel a reputa iei dobndite. Cu ct mai important reputa ia public , cu att este mai mare efortul de a o p stra. Reputa ia reprezint reflectarea n planul con tiin ei colective a societ ii a valorii, importan ei i rolului unui individ. De aceea, n plan social, economic sau politic, majoritatea comportamentelor unui astfel de om nu sunt cele naturale sau dorite, ci dictate de necesitatea men inerii la aceia i parametri ai imaginii publice. Astfel, cu ct este mai mare interesul pentru recunoa terea public , cu att este mai mic libertatea pentru comportamente i acte naturale i spontane. Practic men inerea reputa iei nu nseamn altceva dect o continu conformare la a tept rile publice, care sunt exprimate prin morala, etica i sistemul de valori unanim recunoscute. Rolul este obositor i f r o capacitate nativ de mistificare a con tiin ei se poate ajunge u or la depresii, nevroze sau acte de suicid. Tragicocomic este faptul c de multe ori ne trezim cu etichete sociale i o anumit reputa ie f r a dori acest lucru i f r a fi urmarea unor comportamente reale sau acte personale reprezentative. n perioada imediat urm toare, oamenii se a teapt s te conformezi etichetelor pe care leai primit, n caz contrat fiind taxat ca un om f r caracter. Oamenii au acest obicei, de a i crea cu ajutorul presei i a gurii trgului juc riile sociale care s se mi te a a cum ei doresc i sunt foarte frustra i cnd persoana int refuz s joace acest rol. Cineva trebuie s joace rolul public de purt tor al opiniei publice (dorin elor, viselor i a tept rilor nerealizate ale publicului), cu care oamenii s se identifice i s i tr iasc prin proiec ie i identificare con inuturile psihice neexprimate n via a de zi cu zi. De fapt adev ra ii oameni f r caracter sunt aceia care se complac n statutul de marionet a a tept rilor publice, anestezia i fiind de beneficiile materiale i psihice ale rolului social acceptat. Situa ia poate fi speculat la nivelul oric rui individ, indiferent de pozi ia social , deoarece imaginea i reputa ia oric rei persoane este pentru ea important . Pe lng comportamentele generale autoinduse de confirmare i conformare la reputa ia deja dobndit , o persoan poate fi determinat s aib

un comportament particular tocmai folosindune de aceast nevoie a persoanei de a i confirma n proprii ochi o imagine public recunoscut . Dac imaginea public este aceea necesar unui rol social pozitiv, ne putem folosi de aceast constrngere pentru al determina s aib un rol pozitiv ntrun context nesigur sau potrivnic; dac rolul jucat este negativ, putem ob ine un comportament ostil. Nu conteaz ce dore te n realitate persoana int , ea trebuie s se conformeze la imaginea public dobndit . A doua explica ie neo ofer Irina Holdevici, care vede n conformarea la p rerea celorla i procesul psihosocial de mplinire a profe iei, dnd urm toarea explica ie: Ceea ce credem despre un altul ne face s ne comport m fa de acesta astfel nct s reac ioneze a a cum trebuie pentru a confirma opiniille tale. Altfel spus, opinia [] cu privire la felul de a fi al persoanei int i creeaz propria sa realitate, inducnd intei un comportament conform expecta iilor fa de aceast persoan , n ciuda faptului c cel care impune conformarea (persoana care percepe) nu i propune a a ceva i nici m car nu este con tient de acest efect al propriului s u comportament. Profe ia se autompline te i for a acestui fenomen psihosocial subjug ambii parteneri, indiferent c unul intaeste controlat iar cel lalt controleaz comportamentul celui dinti. Ei se supun unei rela ii interpersonale, care se mpline te prin actele lor con tiente i voluntare dar care de fapt, scap nu numai de sub controlul lor, ci i n elegerii lor cu privire la evolu ia propriei situa ii. Atunci cnd cineva percepe o persoan ca avnd anumite tr s turi, se comport fa de ea ntrun mod care determin persoana int s se conformeze credin elor, a tept rilor fa de ea. Persoana int preia deci rolul care i este impus prin expecta iile atribuitorilor de rol. Atunci cnd persoana int se percepe ac ionnd n modul n care o face, ea i poate schimba propria imagine, percep ia asupra sa. Aceast modificare ne apare cu att mai intens , cu ct persoana int este mai convins c ac iunile sale izvor sc din sine i nu sunt determinate de conjuctur . (citatul 1) n fine, a treia explica ie ar fi c atunci cnd em i o p rere pozitiv despre cineva, de fapt i confirmi imaginea de sine, opinia pe care ia formato despre sine, iar supunerea la p rerea ta corespunde nevoii de a g si o confirmare c imaginea persoanei despre sine este corect . Este practic un antaj nem rturisit: Eu i confirm imaginea bun despre tine nsu i dac n acela i timp te conformezi Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 74 a tept rilor mele. Conformarea ta nseamn c imaginea ta despre sine este corect i nu fals . Iar de confirmarea imaginii de sine cu to ii avem nevoie. Educa ia, morala, religia i impun s fi bun, cinstit, altruist, corect, etc. Rezultatul este c i construie ti o imagine de sine exact a a cum te crezi: bun, generos, modest, cet ean model. Ai ns nevoie de o asigurare c nu te p c le ti pe tine nsu i i aceast asigurare nu o po i c p ta dect din exterior, de la al i oameni. Iar cnd ceilal i i condi ioneaz confirmarea imaginii de sine de conformarea la a tept rile lor, practic nu ai ncotro i trebuie s te supui. Dac iai n ela n a tept ri ori teai comporta negativ fa de un om care te apreciaz , de fapt iai invalida propria autopercep ie, cu consecin e deloc neglijabile prin apari ia depresiilor, st rilor de disconfort psihic i chiar a tulbur rilor fiziologice. Procesul are loc datorit unui sentiment al personalit ii de tipul voin de supunere. Existen a voin ei de supunereca for , tendin i finalitate interioar care comand psihicul uman ar duce la apari ia conformismului social, printre care moda, sugestia i religia. E ti o fiin social , integrat i dependent de un grup social, iar dorin a ta profund este s placi celorlal i, s faci o bun impresie, pentru ca apoi s fii la rndul t u apreciat. Dar dup ce iam explicat comportamenul de conformare involuntar , apare provocarea fireasc : nu po i oare s i faci pe ct mai mul i oameni din jur s se comporte a a cum dore ti, transmi ndule prin toate formele de comunicare p rerea ta bun fa de ei? S le transmi i prin practic , atitudine i limbaj nonverbal p rerea ta sincer c i apreciezi ca oameni, c dincolo de micile nen elegeri i pas de ei, nu i sunt indiferen i i le respec i felul lor de a fi. Ai avea parte numai de avantaje, rela ii mplinite i cunoscu i cu care i face pl cere s te ntlne ti.

Exemple concrete cu aplica ie n via a de zi cu zi sunt u or de g sit. Cu to ii dorim s ni se dea ansa s ne comport m nu a a cum o facem zi de zi, ci a a cum dorim n visele, morala i dorin ele noastre. Vom face tot ce este posibil omene te pentru a confirma p rerea unui om despre noi, atunci cnd acea p rere coincide cu visele noastre despre noi n ine. Trateaz un handicapat locomotor ca pe ceea ce realitatea dur arat c este, i tocmai iai c tigat un amic distant i o conversa ie rece. Trateaz l a a cum nu este, dar dore te din suflet s fie, adic ca pe un om s n tos i complet, i vei avea de partea ta un prieten i o conversa ie cald . Aceea i diferen de comportament va apare la un om care apar ine unei minorit i, oricare ar fi aceasta. Arat i c locul lui este acolo, separat de majoritate, adui mereu aminte cine este i de unde vine i vei crea un om care te ur te. Ura pe care o are fa de sine datorit condi iei sale etnice, familiale, sociale, economice, sau politice nefericite se va transfera asupra ta. Arat i c locul lui este aici, al turi de ceilal i, mpreun cu tine i majoritatea, elimin barierele minoritare, i vei avea de partea ta un om devotat i un prieten loial. Se poate s ai nevoie de un ajutor, aprobare, confirmare sau tampil de la un func ionar public, director sau ef i singurul t u aliat s fie vorba bun . Po i ob ine rezultatul dorit spunndui p rerea ta bun despre el, indicndui cum anume comportamentul lui poate confirma un anumit rol dorit i recunoscut de societate i de el nsu i. Om fiind, dincolo de realitatea cotidian uneori murd rit de corup ie i indiferen , orice func ionar crede despre sine c este corect i cinstit, c i ndepline te cu competen func ia social pe care o exercit . Corectitudinea de multe ori ascunde o nesiguran mascat de mbr i area f r rezerve a rolurilor sociale impuse de o func ie social i acum ai informa ia c ns i conformarea la imaginea de sine dorit de func ionar a corectitudinii poate fi solu ia pentru ob inerea unui comportament dorit. Po i aplica o abordare de genul: De i acum nu ave i timp pentru problema mea, continuu s cred c sunte i un om corect, sensibil la problemele oamenilor i c m ve i ajuta n demersul cu care am venit la dvs. Ai curaj i ridic tafeta a tept rilor pe care le ai fa de cel dinaintea ta. Va face eforturi pe care nu le credea nici el posibile pentru a i confirma acele a tept ri. Se poate s ai nevoie la un moment dat de un efort benevol din partea cuiva. Dac ai noroc i imaginea lui de sine este pu in ifonat pe moment, acest individ poate fi f cut u or s se conformeze la a tept rile tale, datorit c rui fapt i va putea mbun t i i el imaginea de sine suferind . Conformarea la p rerea ta trebuie s echivaleze pentru el cu mbun t irea imaginii de sine. Po i ncerca ceva de genul: Chiar dac acum e ti pu in ab tut eu tot la un bun Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 75 profesionist ca tine vreau s apelez. Sau po i s te folose ti de convingerea lui c are o anumit calitate unic , care n secret i procur un pl cut sentiment de superioritate. Recunoa terea ta, sus inerea acestei convingeri o vei corela cu necesitatea confirm rii exterioar a calit ii sale. Cerndui un anumit comportament i conformnduse a tept rilor tale, de fapt i dai ocazia de a i autoconfirma imaginea de sine prin de inerea unei anumite calit i deosebite. De exemplu: Eu cred c de fapt e ti un generos i c nu omul rece de adineaori te reprezint pe tine. Te rog s numi n eli a tept rile n aceast privin . Dup o astfel de abordare, pentru inta ta cale de ntoarcere nu mai exist : neconformarea la comportamentul cerut iar invalida con tiin ei acestuia imaginea de sine pe care ia formato, ducndul la o stare de nemul umire latent i disconfort psihic. A a cum bine remarca Irina Holdevici, procesul conform rii sociale are loc involuntar, f r inten ie i scopuri pragmatic urm rite, situa ie practic valabil n majoritatea cazurilor. Conformismul prin a tept ri l induci zilnic prin atitudine, gestic , expresie, f r a implica prea mult componenta verbal a comunic rii. Acest lucru este ns posibil doar atunci cnd leg turile umane dureaz o perioad lung de timp. n cele dou cazuri anterioare, cnd omul influen at este un necunoscut, singurul mod de a i asigura reu ita este s te folose ti de fraze bine gndite. Cum po i

fi ns sigur c ceea ce este bine este i corect spus? Poate ai observat deja din exemplele date c secretul st n etichetare, n atribuirea diver ilor John Smith cu componentele imaginii de sine: bun, generos, n eleg tor, corect, profesionist, etc. Iar pentru a realiza etichet ri, tot ceea ce trebuie s faci este s compui n frazele tale construc ii i propozi ii afirmative la momentul prezent, dup principiul: cum l define ti pe JohnSmith c este, a a va fi. Spunele diver ilor John Smith ce darnici, frumo i, elegan i, altrui ti, ur i, r i, pro ti, ipocri i, etc. sunt i exact a a vor fi. Cu amendamentul c a a vor fi doar fa de tine, cel care ai exprimat p rerea evaluatoare. Vei observa cu surprindere c oameni care pn mai ieri i erau ostili i te evitau, azi depun efort pentru a te ajuta i n elege. i nu este vorba despre nici un miracol, ci doar de folosirea inteligent a unor informa ii psihologice. Manipularea dup p rere nu se opre te ns la un singur om. Ea poate fi folosit pentru ntregi comunit i i popoare. Spunei unui popor c este incapabil, lene i prost, i a a va fi. Vasile Pavelcu dezv luie o ntreag metod de control al energiei psihice a unui popor, i asta cu o jum tate de secol n urm . Dup cum vei vedea, manipularea maselor nu este o vorb aruncat n vnt de ziari ti agita i, ci purul adev r: Toat lumea este de acord c personalitatea se formeaz n func ie nu numai de condi ii cosmice, organice i sociale, dar, n mare m sur , i de p rerea pe care o are fiecare despre propria lui persoan . Dac vrem s ob inem un elev idiot, navem dect s l trat m ca idiot. C ci opinia educatorului se transmite elevului i ideea i face singur opera de idiotizare, cu aceea i putere de nenfrnt ca i cancerul. Eul se cristalizeaz n jurul ideii despre sine. Este u or de conceput cum o colectivitate ntreag poate fi imbecilizat prin sugerarea ideii despre propria ei imbecilitate. Este de ajuns ca un popor s fie guvernat de oameni care s i insufle o stare de credin i poporul ntreg este transformat ntro mas de imbecili. i pentru aceasta nu este nevoie numaidect de vorbe, de discursuri i persuasiune; efectele se ob in i pe t cute, pe baza simplei atitudini. Dac atitudinea ta, f r nici o manifestare verbal a credin ei tale fa de cineva, este a unui om de tept i luminat fa de un prost, ideea prostiei odat inoculat n creier, i ncepe opera ei distructiv , cu puterea unui ultravirus; ea transform personalitatea dup modelul imaginii sugerate. Consecin a pedagogic a acestor constat ri tiin ifice este de o nsemn tate excep ional ; e ti n posesia unei concep ii ce ne poate ajuta s cre m o societate paradisiac a pro tilor printro ac iune politic abil , bine dirijat ! i dai seama c r spndirea acestui secret psihologic poate avea consecin e incalculabile asupra destinului umanit ii; de aceea, cnd secretul va nceta de a fi secret, ar fi recomandabil ca areopagul interna ional s supravegheze guvernele na ionale n ceea ce prive te opiniile acestora despre cet enii respectivi. Este necesar s ad ug m c ac iunea politic asupra inteligen ei celor crmui i este limitat : ea nu poate crea genii; o credin m gulitoare despre calit ile tale nu i poate transforma n genii, ci cel mult n persoane nchipuite, ngmfate, nfumurate. Efectul este limitat numai la direc ia de sus n jos; este suficient s te crezi prost ca s devii astfel. Guvernul Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 76 care ar crede despre supu ii lui c sunt pro ti, ar exercita, prin puterea prestigiului lui, o ac iune suficient de cretinizare, o admirabil politic a prostiei! (citatul 2) 2. Asimilarea n act i perseverarea n decizie Perseverarea n decizie este una dintre cele mai periculoase forme de manipulare social i organiza ionaleconomic , i afecteaz resursele pe termen lung i este cu att mai periculoas cu ct formele ei de manifestare i sunt cvasinecunoscute. Dar nainte de a i explica cum perseverarea n decizie i influen eaz pe termen lung via a i i limiteaz libertatea de exprimare i ac iune, voi face pu in istorie. n anul 1976 psihologul B.M Staw realizeaz dou experimente (trimitere la idee 3) interesante la o coal de afaceri din Statele Unite. n primul experiment, unui grup de cursan i li sa dat cte un dosar cu date economice i de investi ii referitoare la o companie care avea dou filiale. Dup ce au studiat dosarul, studen ilor li sa cerut s ia o decizie referitoare la alocarea unui fond de dezvoltare pentru o filial sau alta a companiei. n conformitate cu cerin ele date, studen ii au

studiat dosarul i au luat decizia aloc rii fondului de dezvoltare pentru filiala care li se p rea lor c are un viitor mai promi tor. Dar odat aceast decizie luat , studen ior li sa cerut s i imagineze c peste ani vor trebui s ia din nou o decizie de alocare a unui fond de dezvoltare, n condi iile n care ar ti c investi ia realizat , corespunz toare primei decizii de investi ii, nu a adus profiturile a teptate. Rezultatul ciudat ira ional i antieconomic a fost c viitorii manageri au perseverat n decizia lor ini ial , alocnd din nou fonduri substan iale fililei care beneficiase ini ial de finan are i nu ob inuse rezultatele scontate. ntrun al doilea experiment, Staw lea spus cursan ilor c trebuie s ia doar a doua decizie de investi ii, dup ce prima decizie, care de asemeni a avut rezultate proaste, a fost luat cu ani n urm de un director care ntre timp nu se mai afla n func ie. De data aceasta, de i rezultatele filialei erau la fel de proaste, dar decizia ini ial fusese luat de altcineva, viitorii manageri au decis clar i logic c actualul fond de investi ii va fi alocat cealalte filiale. Ini iatorul experimentului, B.M. Staw, a numit escaladarea angajamentului aceast tendin pe care o manifest oamenii de a se ag a de o hot rre ini ial chiar dac ea este foarte clar pus sub semnul ntreb rii de c tre fapte. (citatul 4 ) n anul 1979 J. Brockner, M.C Shaw i J.Z.Rubin au ini iat un experiment (trimitere la idee 5) cu un automat de la jocurile de noroc, dorind s vad c i bani vor cheltui cei testa i n speran a de a c tiga jackpotul i pn la ce sum vor continua s investeasc . n cursul test rii, ei au constatat c odat cu trecerea timpului investit i cu cheltuirea a tot mai mul i bani, individul avea impresia subiectiv i sentimentul c se apropie de scopul final al c tig rii premiului i continua neperturbat s i cheltuie banii. De asemeni au constatat c indivizii care nu iau stabilit de la bun nceput plafonul maxim al investi iei pentru realizarea scopului propus au continuat s joace i s i cheltuie banii, chiar dac nu ob inuser nici un rezultat. Iar cei care per total au pierdut cei mai pu ini bani au fost aceia care iau stabilit de la bun nceput o limit a investi iei i cnd au ajuns la acea limit au avut puterea s se opreasc , chiar dac nu i atinseser obiectivul propus i practic pierduser o parte din bani. La finalul experimentului, dup ce au analizat rezultatele i leau interpretat, cei trei experimentatori au definit aceasta situatie drept o capcana ascunsa, i au constatat c orice situa ie faptic poate fi ncadrat ca o capcan ascuns dac ndepline te urm toarele cinci condi ii: 1. Individul a decis s se angajeze ntrun proces de cheltuire (bani, timp sau energie) pentru a atinge un scop propus. 2. Indiferent dac individul este sau nu con tient, atingerea scopului nu este sigur . 3. Situa ia se prezint astfel nct individul poate avea impresia c fiecare cheltuial l apropie mai mult de scop. 4. Procesul se desf oar numai dac individul nu hot r te n mod activ ntreruperea lui. 5. Individul na fixat la pornire o limit a investi iilor sale [...]. (citatul 6) n anul 1985 H.R Arkes i C. Blumer au organizat urm torul experiment (trimitere la idee 7): au cerut unui grup de studen i s i imagineze c au pl tit deja 100USD pentru un weekend la schi n Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 77 localitatea A i 50USD pentru un weekend tot la schi, dar din start mai pl cut n localitatea B. Dup ce au dat banii, studen ii cump r tori de servicii turistice au aflat c de fapt ei au pl tit dou pachete turistice pentru acela i weekend i c trebuie s se decid unde vor merge: n localitatea A pentru care au pl tit 100USD sau n localitatea B pentru care au pl tit 50USD i unde aveau garan ia c se vor sim i mai bine. Nu tiu tu cum ai fi ales, dar 54% din consumatorii de servicii turistice au decis s mearg n weekend n localitatea A pentru care pl tiser mai mult i n pofida faptului c satisfac ia oferit de acest destina ie era tiut c va fi mai mai mic dect cea oferit de localitatea B, pentru care pl tiser doar jum tate din sum . n cadrul psihologiei sociale experimentale rezultatele experimentului descris sunt explicate prin no iunea de cheltuial inutil [] care apare de

fiecare dat cnd un individ r mne la o strategie sau o linie de conduit n care a investit n prealabil (bani, timp, energie), n detrimentul altor strategii sau linii de conduit mai avantajoase. (citatul 8) Escaladarea angajamentului, capcana ascuns i cheltuial inutil sunt doar cteva din no iunile introduse de psihologia social experimental pentru a contura de fapt acela i comportament uman: perseverarea n decizie. Dup ce ai citit cele trei experimente cred c nu iar fi greu s descrii fenomenul persever rii n decizie. Dac n urma unor anumite circumstan e motiva ionale, la momentul t0 parcurgi acte de con tiin generate de o realitate obiectiv i ca urmare iei o decizie ini ial i te implici n comportamente care vor s traduc decizia pe careai luato n realitate, la momentul t1, cnd condi iile care au justificat decizia ini ial nu se mai reg sesc (dispare siguran a ndeplinirii obiectivelor propuse, costurile umane, mteriale i financiare nu se mai justific , etc), vei realiza noi acte de con tiin , dar n interiorul realit ii subiective, care vor ignora i evalua denaturat noua realitate obiectiv creat , cu rezultatul c vei persevera n acelea i acte i comportamente conforme st rii de con tiin i deciziei ini iale. Deraierea de la actele de con tiin fundamentate pe realitatea obiectiv la actele de con tiin n interiorul realit ii subiective, cu rezultatul persever rii n decizie, are loc datorit activ rii unor sentimente i atitudini foarte periculoase, cu rol de stabilizare, fidelizare i asimilare n tiparul i trendul actelor ini iale. Cele mai periculoase sentimente la adresa independen ei tale de decizie i ac iune, cu rezultatul ruperii de realitatea obiectiv , sunt urm toarele trei: sentimentul am gitor c te apropii de ndeplinirea scopurilor propuse cu fiecare cheltuial f cut , chiar n condi iile neob inerii nici unui rezultat, sentimentul iluzoriu de libertate care te va obliga practic s i recuno ti i accep i fa de tine actele f cute i sentimentul de responsabilitate personal care te va face s i asumi personal, public i social implicarea i va cre te semnificativ nivelul asimil rii tale n act. Dar perseverarea n act nu este de acela i nivel i consisten n orice situa ie. Exist o mul ime de factori sus in tori care te determin s sus ii ira ional o decizie care ia schimbat fundalul oviectiv de sus inere. Factori sus in tori ai procesului de perseverare n decizie: 1. Ca urmare a definirii unor situa ii de genul capcanei ascunse, unul din factorii care te vor face s persi ti ntro investi ie uman , material ori financiar este nestabilirea de la bun nceput a limitei de investit: bani, resurse materiale, timp, resurse umane. A a cum in experimentul lui Brockner cei care pierdeau cel mai mult, poate chiar totul, f r s fi ob inut rezultate satisf c toare, erau indivizii care nu i stabiliser de la bun nceput o limit a investi iei, la fel vei pierde mult sau totul dac nu i stabile ti de la nceput un drum al investi iei, cu etape, planific ri i nu iei n considerare ideea abandonului proiectului. ntradev r, este greu s accep i c ai investit timp, energie, bani ntrun proiect pentru care e ti r spunz tor i acum trebuie s l abandonezi, dar ceea ce vei pierde dac te opre ti acum este infim comparativ cu situa ia n care vei continua for at s investe ti ntrun proiect a c rui obiective pot fi atinse, dar cu costuri mult m rite. De asemeni trebuie s ai demnitatea, curajul i t ria de caracter s te opre ti, s accep i un anumit nivel al pierderilor, s i preg te ti explica iile pentru superiori i familie, s i revii suflete te, material i social i s i refaci via a economic i personal . tii c nu va fi u or, c poate i vei pierde reputa ia, c i vei c lca pe orgoliu i pe demnitatea personal , c pe la Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 78 col uri vei fi subiect de brf , c vei avea nevoie poate de luni i ani s i revii, dar uneori alt drum nu exist . i cum n via ac ioneaz i o lege a compensa iei, vei vedea n timp c ceea ce cu o mn i sa luat, cu alta i se va da. 2. Un alt factor important al continu rii n van a unui proiect, chiar n condi iile n care e ti perfect con tient de nerealizarea planurilor ini iale, este implicarea nes buit , cheltuielile i pierderile uria e pe care deja leai realizat nc din fazele ini iale ale deciziei. Dac ntrun timp relativ scurt implicarea, determinarea i cheltuielile f cute au fost mari, secnd practic de

resurse unitatea finan atoare, pur i simplu nu exist alt drum dect continuarea nc p nat pn la final, cu acelea i costuri enorme, a planurilor ini ile. O variant va fi c ceea ce se piede material i financiar, se va c tiga ca imagine i reputa ie de oameni serio i, cu caracter, care merg pn la cap t. C refacerea financiar a organiza iei va dura luni sau ani, este deja o alt poveste. Ideea de mai sus trebuie privit i din alte puncte de vedere dect cel strict financiarinvesti ional. Acela i comportament ira ional de perseverare n act va continua i n cazul unei rela ii afective n care ai investit din start multe sentimente sau n cazurile de mprumuturi mari de bani acordate la nivel personal. Dar a a cum trecutul ne spune, se poate ca o investi ie uman , material i financiar s continue datorit cheltuielilor i pierderilor ini iale uria e, imposibil de justificat, s continui s arunci pe foc resurse pentru o destina ie pe care nu o mai tii, i dup ce teai aruncat cu tot ce puteai, la final s te retragi i s abandonezi tot ceai investit. Vei pierde pe toate planurile i singura solu ie pentru a i continua via a biologic va fi s te retragi din lumea real ntro lume mistificat , s i ascunzi realitatea, s te min i pe tine nsu i, s nu spui un cuvnt pentru tot restul vie ii i s nu accep i c a a ceva sa ntmplat. Dac este s i nsu e ti dureroasa lec ie a trecutului, aceasta ar fi urm toarea: nu te arunca orbe te din primele faze ale investi iei cu toate resursele diponibile i evit pe ct posibil pierderile majore. Pierderile majore i costurile ridicate care au loc nc din fazele ini iale ale unei investi ii sunt factori motiva ionali emo ionali, financiari i de imagine greu de nvins i vei persevera n decizie i te vei implica pe termen lung n proiecte care te vor dep i. Iar dac totu i aceste pierderi ini iale semnificative se ntmpl , trebuie s ai puterea s accep i i s abandonezi deciziile ini iale. Ideal este ca implicarea ta s fie gradual , ncetul cu ncetul, s la i timpul s i spun cuvntul i s nu pierzi nici o clip contactul cu obiectivele ini iale care teau motivat. n orice moment trebuie s tii unde te afli pe drumul c tre obiectiv, dac costurile sunt nc n grafic, dac progresul este real i dac toate acestea nu sunt favorabile, s pui sub semnul ntreb rii continuarea investi iei i chiar s ai puterea s abandonezi proiectul i s accep i pierderile. 3. De la Gustave le Bon ncoace, psihologia social a observat i aten ionat asupra atenu rii i pierderii responsabilit ii individuale n situa iile de grup. Aceast constatare este valabil i n cazul persever rii n decizie pentru indivizii apar innd oric rui tip de grup, echip , celul , etc. (trimitere la idee 9). Dac decizia ini ial i supervizarea unui proiect este n r punderea unui grup din care faci parte, vei fi nclinat s perseverezi n decizie. i colegii t i de asemeni. Dac dup o decizie ini ial i implicarea corespunz toare problemele ncep s apar , solu ia n acest caz este s i iei un mic concediu, o vacan n care s te rupi de influen a grupului i s analizezi la rece, de unul singur, care va fi pozi ia ta pentru viitor. Vei descoperi poate mirat c de multe ori decizia personal luat n lini te i singur tate, f r influen a unui birou i a colegilor entuzia ti este diferit de cea luat n cadrul echipei. 4. Un factor deosebit de important i care apare practic n toate cazurile de perseverare n decizie este men inerea n ignoran , necunoa terea adev rului, a realit ii obiective, a unor aspecte mai pu in evidente, care te vor determina s iei o decizie i s realizezi acte conforme ei. (trimitere la idee 10). Ulterior, cnd ntreaga imagine i va fi mult mai clar i complet , deja va fi prea trziu, c ci mecanismul persever rii n decizie i va produce roadele. Sunt dou cazuri posibile: Situa iile de perseverare n decizie i se ntmpl normal, curent, din ns i derularea vie ii tale i te angajezi n acte f r s cuno ti n ntregime toate detaliile i informa iile legate de o situa ie. Ulterior, de i observi c exist i al i factori care n timp vor schimba semnificativ Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 79 datele problemei, implicarea ta n acte confirmatoare va continua n sensul respect rii deciziei ini iale i justific rii pentru propria con tiin , orgoliu i imagine a investi iei (timp, rela ii, bani, material , financiar ) deja f cute. Totu i, dac ai puterea de caracter i curajul necesar, cu pre ul accept rii pierderilor, a ifon rii imaginii de sine i a celei exterioare, po i oricnd dore ti

s te opre ti i s faci altceva. Po i lua via a de la cap t oricnd vrei, oriunde, cu oricine, n orice aspect. Un al doilea caz este cel cnd ai dea face cu un manipulator profesionist care vrea s te atrag ntro curs a implic rii pe termen lung, fie ca partener, fie doar ca simplu pion de sacrificiu, pentru a scoate castane din foc n locul lui. Strategia este simpl i manipulatorul, f r a fi un geniu, trebuie s cunoasc doar cteva din secretele psihologiei: i ascunde adev rul, i prezint o realitate trunchiat , i ascunde date i factori de influen i i bag n fa doar ceea ce este pozitiv, frumos, u or de ob inut. O astfel de manipulare este definit de speciali tii n manipulare drept manipulare prin omisiune, dar care combinat cu fenomenul persever rii n decizie te poate transforma ntrun robot care vei face, implica i lupta pentru cauze deosebit de periculoase, care nici nu sunt ale tale. De i ulterior vei afla i n elege toate datele afacerii, deja va fi prea trziu, actele deja f cute, pozi ia social i material ob inut i afi at , informa iile cunoscute i re eaua de dependen simultan ntre colaboratori f cnd imposibil o ie ire din lumea n care ai intrat. De multe ori, datorit naturii implic rii incipiente realizate, simpla tentativ de a evada din grupul n care ai c zut n plas echivaleaz cu mari probleme de orice natur pe care le vei ntmpina i chiar cu punerea sub semnul ntreb rii a existen ei vie ii. Vei fi prins ntrun vrtej al implic rii, n care nu i mai apar ii i n care fiecare act f cut va fi cauz obligatorie pentru urm torul act. Adev rul este c a evita manipul rile de acest gen este foarte dificil. Om simplu fiind, niciodat nu vei cunoa te toate aspectele unei situa ii, fie ea particular sau general . ntotdeauna vor exista factori laten i, camufla i, de care nu vei avea habar la momentul n care vei fi pus n situa ia s decizi i s realizezi comportamentele necesare. Iar perspectivele pozitive vor fi ntotdeauna factori stimulen i foarte vizibili i amplifica i pentru decizie i implicare. Singurele lucruri pe care le po i face nainte de a lua decizii de implicare sunt s te documentezi ct mai profund asupra situa iei date, s verifici cazurile similare din trecut i poate s ob ii informa ii neconfiden iale de la persoanele deja implicate. Iar o dat decizia luat , implicarea s fie treptat nct macar n fazele incipiente s te po i retrage din afacere f r a ntmpina probleme. n nici un caz nu te implica acolo unde pentru o situa ie complex i se cere s iei rapid o decizie iar implicarea ta trebuie s fie din start total i f r rezerve. 5. Al i factori sus in tori pentru perseverarea n decizie sunt: caracterul public, irevocabil, costisitor si repetitiv ale actelor deja realizate. Vei fi mai angajat pe termen lung ntro conduit dac mai mul i prieteni, amici, colegi de serviciu i necunoscu i au aflat de decizia i actele tale ini iale. Vei fi practic obligat fa de reputa ia i imaginea public pe care le ai s continui n aceea i direc ie n care ai nceput. De asemeni vei fi practic for at s continui dac primele ac iuni au produs efecte, pozitive ori negative i contextul se va schimba de a a natur c va fi imposibil s negi i anulezi efectele actelor recente. R spunsurile mediului la primele ac iuni vor ini ia un lan al sl biciunilor de ac iunereac iune imposibil de oprit. Dup cum am explicat mai nainte, cheltuielile mari i/sau pierderile semnificative inutile realizate n etapele de nceput ale ac iunii sunt factori care vor anula din caracterul ra ional i economic al investi iei, aceasta continund din considerente de imagine, orgoliu, supravie uirea organiza iei finan atoare i reala necesitate a investi iei scumpe f cute. i vei fi mai fidel fa de o decizie dac ai realizat ct mai multe acte confirmatoare i conforme cu decizia ini ial . Dac vei relua comportamentul asumat de mai multe ori i n condi ii de mediu ct mai diverse, te vei asimila mai bine ntro decizie dect alt individ care a realizat doar un comportament sau dou , i acelea n acela i mediu. 6. n 1978 Robert Cialdini i colaboratorii s i, n urma testelor realizate, au observat un lucru straniu: subiec ii cei mai manipula i, cei care perseverau cel mai nc p nat i fanatic n respectarea deciziei ini iale, erau aceia care au fost l sa i liberi s aleag i s ia decizia ini ial . Au constatat c decizia ini ial nu este continuat n act dect n m sura n care nso it de un Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 80

sentiment de responsabilitate personal . (citatul 11). n cazurile n care decizia ini ial este luat arbitrar i i se impun conduite i comportamente n care nu crezi, menite s traduc decizia ini ial a altcuiva n realitate, le vei executa f r tragere de inim , i la primele schimb ri de situa ie perseverarea ta n act va nceta. Numai deciziile nso ite de un sentiment de libertate (condi ie de decizie liber ) fac loc efectelor de perseverar. (citatul 12). Reiau din nou semnifica ia citatului: pentru a persevera n act nu este nevoie s i se creeze un costisitor context real liber, ci sarcin mult mai u oar pentru zgrci ii de manipulatori, este suficient s i se insufle doar sentimentele i iluzia de libertate i responsabilitate. Libertatea real se pare c este o marf foarte costisitoare, un lux existen ial pe care tot mai pu ine organiza ii economico sociopolitice sunt capabile ori dispuse s l finan eze. Iar ob inerea din partea ta a unui sentiment de libertate, evident iluzoriu i f r nici o leg tur cu libertatea real inexistent , ine de imagina ia manipulatorului i dureros pentru ei, de posibilit ile tehnice, materiale i ideologice limitate de a genera aceast iluzie. Deoarece nim nui imagina ia nu lipse te, cu ct mai sofisticate mijloacele tehnice i mediatice, cu att este mai u or de a i se genera sentimentele de libertate i responsabilitate i a te asimila ntrun act. Concluzionnd asupra importan ei sentimentului libert ii, J.L. Beauvois ne aten ioneaz : constat m extraordinara importan a sentimentului libert ii. Acest sentiment ne angajeaz volensnolens i face posibil ra ionalizarea conduitelor de urmat i a practicilor, interiorizarea valorilor sociale i, evident, realizarea acestor comportamente costisitoare de care neam fi lipsit bucuro i, dar care sunt a teptate de la noi i care sunt ob inute de la noi n situa ii destul de apropiate de situa iile de supunere liberconsim it acest sentiment al libert ii nu permite, n general, refuzul comportamentelor care ne angajeaz integritatea corporal n multe situa ii [] acest sentiment de libertate nu este dect consecin a unei simple declara ii a experimentatorului care insist asupra faptului c subiec ii sunt liberi s fac sau nu ceea ce se a teapt de la ei, dar c vor face exact ceea ce fac cei c rora aceast declara ie nu lea fost adresat . [...] cei declara i a a zis liberi sau comportat la fel ca cei care nu erau a azis liberi. (citatul 13) 2. Nivele de manipulare sistemic Aceste tipuri de manipulare se refer la raportarea individului la Sistemul social, politic i administrativ din care face parte i reprezint o mic parte din m surile sistemice luate de conduc torii Sistemului pentru a i asigura lini tea i obedien a noastra. Din punct de vedere sistemic, aceste m suri sunt considerate indispensabile pentru men inerea unit ii i p cii sociale, pentru men inerea func ional a Sistemului. Primul nivel de manipulare sistemic Sintetiznd factorii enun a i mai sus, se poate spune c angajamentul unui individ ntrun act corespunde gradului n care se poate asimila acelui act. (citatul 14) Gradul n care un individ se poate asimila, identifica, material i social exprima printrun act deja realizat este direct propor ional cu perseverarea ulterioar n act. Implicarea, identificarea i asimilarea unui individ n act i rezisten a lui la schimb rile de context depinde de to i factorii deja explica i: considerente de imagine de sine de sine i exterioar , orgoliul personal, pozi ie social i profesional de inut , nevoia de succese materiale i financiare, pierderile majore suferite nc din fazele incipiente ale ac iunii, ascunderea inten ionat a adev rului i necunoa terea din start a unor factori de influen , plasarea ntro situa ie de grup, caracterul public, costisitor, repetativ, irevocabil al actului i foarte important, toate acestea poten ate de existen a unui context de libertate pur subiectiv, de liber alegere, de generarea unui iluzoriu sentiment de libertate personal , de ob inerea sentimentului de responsabilitate, f r apari ia vizibil a factorilor coercitivi i amenin tori. Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 81

Nivelul doi de manipulare sistemic Inteligen a n manipulare nu se opre te ns la a creea cadrul iluziei libert ii i a ob ine din partea ta, ca produs finit al unui agregat sofisticat, periculosul i nrobitorul sentiment de libertate. Psihologia social define te supunerea liber consim it (citatul 15), ca o form deosebit de periculoas de conformare asimilatoare n act, situa iile n care, n contexte care garanteaz sentimentul de libertate i nu exist reprezent ri ale supunerii, e ti condus s iei deciziile i s realizezi actele pe care mediul le a teapt de la tine. Se folose te contextul care creeaz sentimentul de libertate combinat cu tehnica a tept rilor pentru a ob ine voluntar din partea ta decizii i perseverarea n ac iuni care de fapt sunt mpotriva atitudinilor i convingerilor personale, sau realizarea unor acte costisitoare pe care n mod normal nu leai fi f cut. F r a se recurge la presiune direct , prin ob inerea din partea ta a sentimentului de libertate i prin ac iunea a tept rilor mediului, se creeaz un ntreg angrenaj n care nu numai tu ca individ, ci o ntreag societate poate fi dirjat i direc ionat spre direc ii dinainte stabilite, contrare cu contextul existen ial natural, i asta f r proteste, acuze, rebeliuni sau lupte de strad . Nivelul trei de manipulare sistemic i chiar dac pare incredibil i nu mai crezi c ai mai avea vreo ans de sc pare i de obicei a a este, deja nu mai ai manipulatorii nu se opresc nici aici. i asta deoarece ei tiu i urm torul lucru: de i n condi ii de simulare a libert ii se ob ine de la tine angajamentul ntrun act, acest angajament nu este singur suficient de puternic pentru a i schimba convingerile i atitudinile personale n sensul acelui act. La acest nivel singurul rezultat viabil pe termen lung pe care manipulatorul se poate baza este fidelizarea conduitei tale i rezisten a la agresiuni exterioare i posibilit i de schimbare ulterioare. De exemplu, angajarea ta n cond ii de total libertate ntr act pu in costisitor va preg ti terenul pentru viitoarele acte ntradev r costisitoare i te va face mai rezistent la alte opinii conform c rora nu ar trebui s mai investe ti, dar nu vei fi cu adev rat convins de adev rul i necesitatea care iau cerut s faci acel act. Dar manipulatorii nu se mul umesc s te tie deraiat de la realitatea obiectiv i blocat ntro lume subiectiv f r corespondent n realitatea obiectiv , s faci ntradev r actele cerute i s refuzi orice alte opinii care vor s te trezeasc . Pentru ei asta este doar nc lzirea. Pasul urm tor este s i schimbe convingerile, credin ele i atitudinile personale n sensul dorit de ei, ca un cobai s devii purt torul materialului economic, politic i ideologic promovat. Pentru a realiza i acest lucru, se aplic i urm toarea tehnic : dup ce teai lansat n actele confirmatoare unei propagande, dar n care natural nu crezi, aceea i organiza ie ncepe s promoveze contrapropaganda. ncepe promovarea contrapropagandei n condi ii de angajament. (trimitere la idee 16). Rezultatul este c ncepi s i schimbi convingerile n sensul propagandei. De aceea, dac pentru o propagand n care totu i nu crezi angajamentul ini ial are rolul de a te rupe de realitatea obiectiv i te protejeaz de influen ele ulterioare ale realit ii, contrapropaganda este de fapt cea care te va fixa ntro direc ie i i va imprima n suflet i minte valorile ini ial poate refuzate, ale propagandei. Dup ce te implici n actele confirmatoare unei doctrine, direc ii, politici, o dat ap rut contradoctrina, contradirec ia i contrapolitica, ca dubluri i opozi ii ale primelor, angajamentul t u va fi serios i vei lupta din convingere pentru valorile n care ini ial nu credeai. i invers, pentru cel ce realiza f r credin actele contradoctrinei, tu ca reprezentant al doctrinei e ti opusul lui, care de asemeni vei fi factorul catalizator i asimilator al convingerilor contradoctrinei. Iat deci c pentru a fideliza oamenii i a le fixa convingerile unei direc ii n care ini ial nu credeau, este necesar existen a i a unei direc ii purt toare a valorilor opuse. O direc ie de una singur nu are sor i de izbnd pe termen lung. Lipsit de adversarul care s fixeze convingeri i credin e declarate, o singur direc ie va produce acte n care oamenii nu cred i n final se va pr bu i. Nu exist real adeziune, din convingere, pentru o ideologie, f r existen a unei contraideologii. Nu exist adeziune real pentru valorile unui partid f r existen a unui contrapartid. Nu exist adeziune real pentru valorile unei firme f r existen a Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 82

unei contrafirme, f r existen a concuren ei. Nu exist adeziune pentru o rela ie cu un om f r existen a i cunoa terea unui contraom. n special situa iile de confruntare, de opozi ie direct , public i oficial sunt deosebit de puternice pentru generarea, asimilarea i nt rirea convingerilor. Dac ai un conflict deschis cu o alt persoan obisnuita (nu ma refer aici la tipurile de conflict cu persoanele agresive prin natura lor, sau care doresc revansa unei situatii trecute), fizic, valoric sau de orice alt natur , simpla ta pozi ionare deschis ca oponent va fi cel mai mare factor coagulant pentru dezvoltarea convingerilor care s i sus in actele ini iale mecanice i s l transforme ntrun adversar serios, pe termen lung. n lipsa opozi iei tale, n lipsa unui adversar, actele ini iale nu vor mai avea continuitate, convingerile nu se vor mai produce, iar energia i agresivitatea ini ial se va topi, elanul se va pr bu i napoi n interioritatea din care a plecat. De aceea, f r aportul t u, f ra acceptarea opozi iei, f r a ridica m nu a provoc rii, nici o tendin ini ial a unui individ, orict de periculoas i agresiv ar fi ea, nefiind sus inut de convingeri nu va avea via lung . Chiar dac individul ar vrea s te termine, s te distrug , lipsa ta de cooperare n acest proiect l va frustra de energia i determinarea necesare form rii convingerilor sale pe termen lung. Trebuie s n elegi c dac oponentul t u este un om obi nuit, el are nevoie de opozi ia ta, de nver unarea i nc p narea ta, pentru a i procura n sine energia de lupt de care are nevoie. O dat energia ini ial negativ consumat , f r suportul t u ca rival, o alt energie negativ nu se va mai produce i tendin a ini ial distrug toare se va calma. Dac nu faci i tu pasul n ringul conflictului, l vei frustra de energia negativ pe care se a tept s io generezi i chiar dac mentalvolitiv dore te continuarea conflictului, nu va avea aportul energetic pentru acest lucru. Acest secret al psihologiei moderne a fost bine n eles de marii nv a i religio i i politici din vechime, care considerau c la apari ia unei direc ii agresive i poten ial periculoase, aceasta nu va avea anse de longevitate, f r existen a unei contra-direc ii, a unei mi c ri contrare care s o sus in i poten eze. Agresivitatea uman a actelor ini iale stupide i f r sens se pr bu e te n interioritatea individului f r suportul t u, f r opozi ie i rivalitate. De aceea nu accepta prea u or s te declari i s fii opozant i rival pentru orice acte, comportamente i atitudini ini iale, c ci f r suportul t u de tandem, acestea nu vor avea continuitate. Orice form de organiza ie care vrea de la membrii s i mai mult dect simple acte i perseverare f r suflet, pentru a i asimila membrii, pentru ai face s cread i lupte din convingere pentru valorile ei, are nevoie de existen a unei contraorganiza ii, de pozi ionarea oficial ca inamic declarat fa de contraorganiza ie, de ini ierea unor confrunt ri deschise cu contra organiza ia. Rezultatul unei astfel de confrunt ri, fie el militar, economic sau financiar nu are nici o semnifica ie comparativ cu efectul asimil rii valorilor organiza iei n mintea i sufletul membrilor ei. Fidelizarea i imprimarea convingerilor apare prin lupt , prin teama i amenin area celuilalt, nu prin vorbe, edin e i pancarde. O organiza ie pentru a cre te are nevoie ca de aer de un oponent care s i pericliteze existen a. Membrii unei organiza ii nu o vor accepta benevol i nu i vor da via a pentru ea atta timp ct nu sunt fermi convin i c exist un inamic care tr ie te n lumea altor valori i vrea s le impun pe ale lui. Orice organiza ie are nevoie de inamici, de amenin are, de lupt pentru asi impune si consolida valorile si principiile, altfel se pr bu e te n ea ns i. F r a denatura aten ia membrilor organiza iei asupra pericolelor care pndesc din afar , ntro atmosfer pacifist i lini tit , valorile organiza iei nu se vor impune i adeziunea va fi formal . Lansarea i promovarea unui oarecare politician X nu se face doar n sunetul tobelor fericirii. Sistemul trebuie s g seasc ziari tii i politicienii care s l critice, atace, denigreze. Fidelizarea oamenilor n convingerile lor pozitive fa de un politician X necesit existen a unei opozi ii fa de acest om, a unui contrapolitician Y. Fiecare astfel de mi care de opozi ie va crea ntradev r o mas de oameni care nu accept politicianul X i o mas de oameni care nu

accept politicianul Y. Cei proX vor aclama politicianul Y, i invers. Dac ambii politicieni, X i Y apar in de fapt aceleia i organiza ii, este simplu de constatat c practic nu exist mas de oameni neafiliat la un sistem sau altul. F r a fi nevoie s fie informa i de efectul opozi iei lor Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 83 asupra aleg torilor, cei mai nfoca i politicieni i ziari ti antiX vor fi de fapt adev ra ii catalizatori ai fideliz rii pe termen lung al fanilor proX, pentru politicianul X. La un nivel mai general, istoria imperiului inca sau imperiului sovietic i pot oferi exemplele c exact a a sa i ntmplat: de fiecare dat cnd lucrurile nu mergeau bine, cnd oamenii se cl tinau n convingerile lor i vocile critice ncepeau s apar , sistemul de conducere inventa inamici, amenin ri externe, lag re de munc , r zboaie. Nu este oare interesant c n mediul politic tulbure din Germania de dup Primul R zboi mondial au ap rut aproape simultan Partidul SocialDemocrat (ulterior Nazist) i Partidul Comunist, ca inamici autodeclara i, ca organiza ii cu valori i obiective oficial opuse? Ra iunea a fost c era nevoie de o contrafor pentru a asimila, convinge, promova i fanatiza membrii socialdemocra i n valorile i viziunea partidului din care f ceau parte. Na terea unei noi politici, ideologii, partid, organiza ie, etc este mult u urat de apari ia simultan a acesteia n tandem cu opusul ei. Timpul de impunere este mai scurt, asimilarea valorilor mai profund , mai sigur , mai durabil . Nu exist nici o sc pare pentru oamenii propagandei care sau implicat, luptat i perseverat n act, n condi iile existen ei simultane a unei viguroase contrapropagande. Nivelul patru de manipulare sistemic Nivelul generalizat al manipul rii prin perseverarea n decizie se refer i la organizarea, promovarea i dezvoltarea universului consumatorist n care tr ie ti. Pentru asta nu este nevoie de direc ii, contradirec ii, cadre iluzorii ale libert ii, valori tandem i inocularea artificial a unor convingeri economice, ideologice i politice str ine de fiin a ta. i asta deoarece la nivelul la care discut m nici nu este nevoie. Bazele pentru a i pierde i n alt mod libertatea de gndire i limita drastic libertatea de ac iune se afl deja n tine. Ele sunt nevoile i trebuin ele tale, la toate nivelurile, a a cum lea explicat A. Maslow. Dar dac trebuin ele de baz n actuala societate i n actualul nivel de dezvoltare a umanit ii nu mai sunt o problem pentru majoritatea oamenilor, cum se poate ca totu i s i pierzi ntrun anumit sens libertatea, i chiar pe mna ta? Simplu: prin crearea culturii consumatoriste care vizeaz nevoi superioare celor care in de supravie uirea biologic , i prin crearea uneori artificial a unor trebuin e prin apari ia ini ial produselor. Marfa care creeaz dorin a. Marfa care creeaz trebuin a. Cred c deja iai dat seama ce vreau s spun: fiecare achizi ie, fiecare cump r tur este de fapt o perseverare n act care te va rupe par ial de realitatea deschis a celorlalte bunuri i te va obliga la sute i mii de alte acte ulterioare, pentru a sus ine actul ini ial. Prin actele ulterioare implicite, fiecare achizi ie este n sine ns i o autolimitare i o restric ionare a libert ii de ac iune, o cre tere a expunerii contactului propriei persoane la factori de agresiune. Cu ct mai multe bunurile materiale care te nconjoar , cu att mai mic este libertatea de a tr i nerestric ionat via a pe care o dore ti, cu att mai mare este expunerea ta la factori necontrolabili, cu att mai mare este predispozi ia ta la acte ira ionale i reac ii stereotipe, cu att mai mult e ti previzibil n reac ii i n final cu att mai mare este posibilitatea de a fi manipulat. Exemplele in de imagina ie: dac ai realizat actul de cump rare a unei ma ini, vei face ulterior alte sute de acte pentru a o ntre ine i putea circula cu ea. Dar i universul t u interior se va schimba: va apare frica difuz c vei face un accident, c i va fi furat , c copiii io vor zgria, etc. Plus asigurare, acte, reguli de circula ie, examene, licen , etc. ntradev r, acesta este un exemplu u or, dar n fapt orice proces de cump rare este un act ini ial realizat n condi ii de perfect libertate, care creeaz toate premisele continu rii continu rii vie ii pe un traseu subiectiv i continu rii cu noi acte pe acelea i direc ii. Iar de convins de utilitatea actului are grij publicitatea. Perseverarea n decizie la nivelul consumatorismului ca form de manipulare este o aplica ie

a inteligen ei sistemice deosebit de greu de identificat. Cred c expresia lui Chuck Palahniuk: The things you own end up owning you (bunurile pe care tu le de ii/posezi ajung n final s te posede ele pe tine) este o bun sintez a modului n care toate bunurile materiale i intelectuale pe care le de ii, i care crezi c ele te servesc pe tine, ajungi ntrun final s n elegi c Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 84 ele te st pnesc i cer s fie servite de tine prin acte complementare. Sentimentul de proprietate te va face s tr ie ti acte de con tiin pornind de la realitatea interioar , te oblig fa de tine, de familie, de banii t i i fa de bunul cump rat. Cu ct mai mare visul, dorin a, cu ct mai scump bunul, cu ct mai mare str dania, cu ct mai mare efortul, cu att mai sigur va fi sclavia. Bunul dup cel cumperi trebuie s l ad poste ti, conservi, folose ti, ntre ii, p strezi i depozitezi. Plus s l asiguri i p ze ti. De fapt, n scurta via pe careo ai, cel mai mult munce ti, pl te ti rate, te sacrifici i zdrobe ti pentru satisfacerea unor nevoi neesen iale, care in de considerente sociale i ale Eului, pentru a cump ra bunuri care te vor obliga s faci alte zeci de acte i i vor limita libertatea i posibilitatea de mi care. S visezi, munce ti i pl te ti ani i ani de zile rate pentru a fi legat, precum iobagii de glie, de bunuri materiale, pentru a i pierde din libertatea de ac iune i predispune la ac iuni confirmatoare, f r ca nimeni s te oblige la asta, i chiar s fii voluntar, bucuros i fericit n aceste acte, iat o realizare demn de cet eanul mileniul trei. Dar dac n epoca feudal lan urile erau din fier i obliga iile erau impuse de nobili prin puterea sabiei, n ziua de azi te legi singur, n condi ii de libertate, prin sutele de bunuri materiale i servicii pe care le visezi i le dore ti. Chiar pentru bunurile care in de existen a social i pentru multe din bunurile destinate supravie iurii biologice manipularea persver rii n act prin consumatorism func ioneaz . Singurul argument viabil pentru a limita explica ia persever rii n decizie este resentimentul. Pentru a refuza cultura consumatorist , unde ncepe manipularea i unde resentimentul? Refuzi un bun sau serviciu ntradev r pentru a sc pa din tentaculele n el toare ale culturii consumatoriste i tii s deosebe ti iluzia de realitate sau deoarece nu il permi i s l cumperi i trebuie s i refuzi calit ile dorite sau chiar s respingi valori acceptate? Dar r spunsurile la aceste ntreb ri in de tine; linia erpuitoare, nesigur , schimb toare a demarca iei dintre manipularea persever rii n act prin iluzia consumatorismului i resentiment este trasat diferit, n func ie de configura ia psihic a fiec ruia. Nivelul cinci de manipulare sistemic La acest nivel de manipulare se asigur crearea i fixarea convingerilor oamenilor ntrun con inut social, economic i politic dat. Acest lucru se asigur prin aplicarea pedepselor i suferin ei corespunz toare nc lc rii normelor date. Totul porne te de la faptul c un om poate fi determinat s cread ntrun con inut oarecare X (indiferent de natura economic , politic , spiritual , etca con inutului X), INDIFERENT DE GRADUL DE ADEV R AL CON INUTULUI X, dac la nivel colectiv pentru minim 25% dintre indivizi se aplic o cantitate de suferin halucinant , corespunz toare pentru c sau nc lcat normele i regulile de existen ale con inutului X. Dac individului i se prezint con inutul X pe care trebuie s l respecte, normele pe care trebuie s le respecte, precum i sanc iunile la care se expune dac ncalc regulamentele, atunci acest individ va ajunge s cread n con inutul X (repet, indiferent de gradul de adev r al con inutului X) pe m sur ce va suporta tot mai des sanc iunile de nerespectare a normelor con inutului X. Niciodat individul nu va crede ca practic suferin a i se aplic strict pentru a fi determinat s cread n con inutul mincinos X, ci aceast suferin i va legitima n propriile convingeri juste ea con inutului X i l va determina s nceap sincer s cread n con inutul X. Niciodat individul nu va crede c Sistemul planific pentru el traume fizice sau emo ionale, pretextnd nc lc ri ale regulamentelor, special pentru al determina s cread ntro minciun . Niciodat individul

nu va visa c Sistemul vrea s i vnd o minciun i c el trebuie determinat s cread n aceast minciun . Niciodat individul nu se va gndi c practic niciodat nu este vorba de con inutul X sau de nerespectarea acestuia, ci c ceea ce se urm re te sunt ob inerea convingerilor sale, a angajamentului s u. Niciodat individul nu va b nui c practic este vnat i Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 85 i se vor c uta toate pretextele pentru a i se aplica pedeapsa c nu a respectat con inutul X i c Sistemul dore te ca el s ncaseze ct mai des cu putin o cantitate ct mai mare de suferin considerat legitim i justificat . Individul nu va b nui c niciodat nu a fost i nu va fi vorba de fapt de con inutul X, de respectarea sau nerespectarea normelor con inutului X, ci c ntotdeauna a fost vorba despre convingerile sale, de controlul convingerilor sale. C ntotdeuna tot ce sa dorit de fapt a fost ob inerea adeziunii sale, ca individul s fie determinat s cread n Sistem, s cread n con inutul X, care de obicei este o minciun . Convingerile sale, nimic mai mult. Con inutul mincinos economic, social sau politic X doar un mod de a organiza via a, unul din miile de variante posibile. Normele, sanc iunile i miile de moduri prin care individul este determinat s gre easc nimic mai mult dect simple pretexte pentru a putea aplica pedepsele i induce suferin a. Convingerile individului reptezint TOTUL. Individul va fi min it, n elat i p c lit, va fi sistemic indus n situa ii n care nu are cum s nu gre easc , toate cu scopul de i se aplica individului ntrun termen ct mai scurt o cantitate ct mai mare de suferin fizic , emo ional i psihic care s aib aspect de legitimitate. Evident se pot ajunge i la fine uri n care Sistemul iart individul, dac acesta recunoa te sincer c a gre it i i asum vina. Dac anterior individul a ncasat deja o por ie zdrav n de suferin (de preferat emo ional ), sentimentul de vinov ie ob inut de Sistem de la individ poate fi uneori suficient pentru a continua ac iunea de convertire a convingerilor i credin ei sale ntrun con inut dat. De i ideea suferin ei organizate n mas trece prin mintea tuturor i abuzurile sunt evidente, mintea uman nu pare a fi capabil s accepte realitatea unui sistem politic, social i economic organizat care s doreasc producerea de traume psihice i emo ionale n mas . n fa a unei crime sistemice organizate mintea uman refuz s gndeasc i prefer s nceap s cread n con inutul X care nu poate exista dect n condi iile unor norme date. n fa a unei crime sistematice mintea uman ncepe s mistifice realitatea i ncepe s cread n corectitudinea pedepsei, ceea ce echivaleaz cu a ncepe s crezi n con inutul X. Schema este urm toarea: Instituirea de c tre Sistem a unui con inut X (economic, social, politic, etc) care trebuie respectat de to i indivizii. de obicei acest con inut X este un fals. natura minciunii, a falsului, poate fi de orice natur : existen ial , economic , politic , spiritual , etc. Instituirea de c tre Sistem a normelor de via n cadrul con inutului X. Instituirea de c tre Sistem a pedepselor care se aplic pentru nerespectarea con inutului X i implicit a normelor date. Instituirea de c tre Sistem a miilor de situa ii n care s fii determinat s gre e ti i s ncalci normele. Aplicarea la nivel de mas de c tre Sistem a pedepselor prev zute pentru nc lcarea normelor, ncepe ncasarea la nivel de mas a unor suferin e fizice, emo ionale i psihice care dep esc puterea individului de n elegere i acceptare. Mintea uman la nivel individual refuz s accepte un complot de mas ndreptat contra mulimii i faptul c suferin a halucinant de care sufer o mare parte din popula ie este nedreapt , planificat , indus i dorit . ncepe mistificarea realit ii pentru marea mas a popula iei. Nivelul de suferin este att de mare, nct n mintea oamenilor singura explica ie ra ional pentru ceea ce se ntmpl este de a considera aceast

suferin justificat , necesar i corect . Dac att de mult suferin este suportat pentru c se ncalc con inutul X, atunci con inutul X nu poate fi dect bun, corect, valoros. Mai mult, suferin ele ndurate oblig pe cei r ma i s p streze, glorifice i venereze con inutul X pentru care att de mul i sau sacrificat. Cei care refuz mistificarea i tr iesc cu con tiin a realit ii dure cedeaz psihic i devin nebuni, interna i apoi n ospicii de boli mentale. Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 86 Deoarece drumul c tre realitate este blocat, se dezvolt credin ele i convingerile sincere n valoarea i adev rul con inutului X. Pentru indivizii neafecta i sau par ial afecta i de suferin urmeaz apoi comportamente de implicare n acte i perseverare n decizie care vor stabiliza definitiv individul n cadrul sistemului de convingeri generate de con inutul X. Sistemul a nvins. Individul este definitiv prizionerul din convingere a con inutului X. Individul este ferm convins c convingerile sale sunt autentice i nu b nuie c ele sunt rezultatul mistific rii realit ii i refuzului de a accepta realitatea a a cum este. Individul va crede, munci, lupta i muri f r nici o ndoial pentru a putea tr i n cadrul con inutului X. Este un nivel de manipulare foarte dur i extrem, f r speran pentru individ, care nu las loc de manevr. n urma acestei manipulri 25% dintre indivizi vor purta rni fizice psihice sau emoionale imposibil de recuperat i vor fi considerai de Sistem pierdui pentru totdeauna, 70% dintre indivizi vor avea convingeri definitiv fixate i vor sluji cu credin un coninut social, economic, politic pe care Sistemul la gndit, iar 5% dintre indivizi devin rtcii prin Sistem, care n timp fie vor fi reeducai i reintegrai n Sistem, fie vor fi pierdui definitiv. Este un tip de manipulare de tip terminator, care ob ine adeziunea convingerilor indivizilor pentru un con inut X mincinos, dar cu pre ul schilodirii fizice i mai ales emo ionale i psihice ale acestora. Acest tip de manipulare a fost folosit n anii 1950 de c tre sistemul politic comunist ca form de baz pentru ob inerea adeziunii cet enilor statelor satelit la Sistemul comunist. De asemenea acest tip de manipulare a stat la baza statului fascist din Germania anilor 1930-1940 i statului stalinist din anii 1920-1938. Una din directivele interne secrete ale Gestapoului era s prind n plasele sale cte un membru de familie din fiecare familie german . Pentru respectivul ghinionist acest lucru nsemna nchisoarea, tortura, munca silnic sau execu ia. Pentru o medie de 4 membri ai unei familii, Sistemul fascist programase nc din anii 1930 sacrificarea deliberat a unui individ, dar cu beneficiul de mistificare a con tiin ei i crearea convingerilor voluntare n Sistemul fascist pentru ceilal i 3 membri r ma i ai familiei. n perspectiva r zboiului total care se anticipa, statul fascist prefera s piard din start 25% dintre cet eni, dar s tie c se poate baza p n la cap t pe restul de 70% care vor crede n Sistem din convingere (5% indivizi care nu pot s i mistifice con tiin a i sfr esc n lag re, ospicii mentale sau se sinucid), vor munci ca sclavii i vor executa cu fanatism ordinele primite. Nu era nimic personal i vinile g site nu aveau nici o valoare, important ns era s se realizeze num rul de oameni planifica i s sufere. Ofi erii Gestapo-ului se considerau i se priveau pe ei n i i ca avnd o meserie onorabil , adic colec ionari de oameni, similar cu alte mii de cet eni obi nui i care colec ionau c r i, obiecte, insecte, plante, fluturi, etc. A a cum al ii colec ionau fluturi, ei colec ionau oameni, nimic mai mult. Doar lipsa de logistic i insuficien a de personal a f cut ca Gestapoul s nu i poat ndeplini sarcina pentru care a fost creat. La fel a fost scrupulos programat i reeducarea ru ilor n Statul stalinist, care de

asemenea a trasat NKVDului ordine statistice pentru execu ii, deport ri n mas i nchisoare. Este cunoscut faptul c efii NKVD locali erau dispera i de ordinele dese pe care le primeau de la Moscova pentru a i face planul de crim n mas . Multe localit i pur i simplu le goliser de oameni i de la Centru tot li se planificau continuu loturi de lichid ri. i n acest caz era o statistic cinic care prevedea c i cet eni trebuie s dispar din Sistem, pentru a produce o mistificare n mas a realit ii. Spre deosebire de germani, statul rus a alocat toate resursele, oamenii i logistica necesare pentru ndeplinirea acestui plan, care a fost dus la ndeplinire pn la cap t. n ambele state totalitare planificarea a fost aceea i i sa folosit acelea i metod de aplicare a suferin ei colective, pentru a produce n mas mistificarea realit ii i ob inerea adeziunii sincere i devotate a popula iei r mas . Momentan metoda este destul de des folosit n sistemul economic capitalist. Acest tip de manipulare este n special folosit acolo unde se dore te ascunderea unei minciuni organiza ionale economice, dar totodat i ob inerea adeziunii i convingerilor indivizilor implica i n respectiva organiza ie. Mai pe scurt manipularea prin suferin se folose te n toate organiza iile care au nevoie de implicarea prin convingere a membrilor s i, n contextul n care imaginea pe care organiza ia Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 87 dore te s o vnd membrilor s i este o minciun , un fals. n aceste organiza ii niciodat scopul declarat nu este cel real i oamenii sunt inu i cu anii ntro minciun n care ajung treptat treptat s cread . Apreciez c aproximativ 10-15% din firmele capitaliste occidentale tip corpora ie folosesc deliberat acest tip de manipulare, sub forma traumelor emo ionale pentru a ob ine de la angaja i adeziunea pentru un con inut economic care de fapt este o minciun . Aplicarea i limitarea metodei la firmele tip corpora ie este dat de num rul relativ mare de angaja i pe care l are de obicei o corpora ie. Acolo unde num rul angaja ilor este mediu sau mic metoda nu func ioneaz deoarece pentru a produce mistificarea n mas a con tiin ei suferin a trebuie aplicat la nivel de mas , la un num r semnificativ de persoane. Acest proces psihic simplu este binecunoscut de mul i manageri de HR i executivi i aplicat f r scrupule. Mecanismul manipul rii este relativ simplu: angaja ii trebuie pl ti i cu ct mai pu ini bani i acest lucru n condi iile n care ace tia trebuie determina i s cread sincer n adrv rul, misiunea, valoarea i importan a corpora iei. Cu ct mai mare minciuna i falsul, cu att mai tare trebuie ob inut adeziunea oamenilor la valorile firmei. Ei trebuie determina i s cread c ceea ce li se spune este adev rat, s munceasc f r crcnire, f r s se ntrebe unde se duc banii pe care ei i produc i s execute cu fanatism ordinele primite, ferm convin i c superiorul are dreptate i c ceea ce ei fac este necesar, just i corect. Oamenii trebuie determina i s munceasc din convingere, nu pentru bani, ace tia sunt adev ra ii angaja i. Dar cum s determini oamenii s munceasc cu salarii de mizerie, s nui intereseze care este valoarea muncii lor i bomboana de pe tort, s fie determina i s cread n ceea ce li se spune, mai ales cnd ceea ce li se spune este un mare fals? Pentru a asigura acest deziderat aparent imposibil se aplic metoda acum cunoscut . Binen eles c angaja ii nu vor crede acest lucru pn cnd vor ncepe sanc iunile i t ierile salariale, eventual concedierile, toate justificate de mediul economic instabil. i a a ncepe odiseea concedierilor, a fricii, a temerilor de tot felul, a abuzurilor, a penaliz rilor, a acuzelor, toate cu singurul scop de a determina angaja ii s cread sincer n adev rul organiza iei, n misiunea, valoarea i necesitatea ei. n timp ce organiza ia economic genereaz profituri uria e i salariile executivilor ating nivele record. Bun starea se revars pentru toat lumea, nu ns i pentru angaja ii care sunt ferm convin i n misiunea firmei i muncesc din convingere. Din p cate practica i experien a Gestapo-ului/NKVDului nu au fost pierdute i principiile de baz

sunt nc acelea i. Singura diferen const n ce se ntmpl cu cei sacrifica i. Dac pentru Gestapo/NKVD targetul de 25% pierderi colaterale nsemna invariabil deport ri, execu ii i munc silnic , pentru organiza iile corporatiste actuale 25% pierderi colaterale nseamn de obicei concedieri, oameni care i vor pierde case, familii, vise, dar care vor r mne totu i n via . Traumatiza i, singuri prin adaposturi comune, pe str zi sub cerul liber sau n ghetouri, cu r ni psihice i emo ionale, dar n via . Pentru cei r ma i nu este nici o diferen : fixarea convingerilor ntrun con inut, de data aceasta economic. Exist deci mai mult umanitate n ziua de ast zi, din moment ce Sistemul capitalist permite r mnerea n via a 25% dintre indivizi care pot gndi liber, poten ial periculo i care nu cred ntrun adev r organiza ional dat, ale c ror convingeri nu sunt fixate n adev ruri organiza ionale date i care vor trebui social i politic neutraliza i prin alte mijloace dect prin cele specifice statului totalitar. (r zboi, criminalitate urban , boli incurabile, ospicii de boli mentale, sinucideri, homeless, etc...) n medie minim 4-5 ani trebuie unei organiza ii s aplice metoda ocurilor i traumelor emo ionale a abuzurilor i concedierilor pentru a determina adeziunea puternic a angaja ilor r ma i. n acest timp organiza ia poate pierde mul i angaja i valoro i (chiar pn la 30-40% dintre angaja i), dar lipsa este compensat de fixarea angaja ilor r ma i ntro minciun organiza ional n care ajung s cread . Poate p rea ciudat, dar n aceste corpora ii valurile de concedieri nu au absolut nici o leg tur cu profitabilitatea firmei, ci pur i simplu se urm re te ca cei r ma i s primeasc adev rul i misiunea corpora iei, fixarea convingerilor celor r ma i ntro minciun organiza ional i determinarea lor s munceasc din convingere. Ori de cte ori se sesizeaz pierderea coeziunii interne, semnele de ndoial ale oamenilor cu privire la adev rul care li se spune i Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 88 lipsa muncii din convingere ncep subit analizele economice i sarabanda traumelor emo ionale. Adeziunea prin suferin poate p rea pentru mul i o ciud enie, dar ea a l sat urme adnci n sufletele a sute de mii de oameni care au tr it n sisteme politice totalitare i las i n ziua de azi urme n alte sute de mii de oameni care traiesc n medii economice n care rapacitatea, avari ia, parvenitismul i egoismul este un mod de via . Concluzii 1. O informa ie important a psihologiei aplicate este aceea c oamenii pot fi determina i s i mbun t easc semnificativ conduita fa de o persoana dac aceasta le ofer oamenilor ansa i posibilitatea de a ie i din stereotipiile cotidiene meschine i resentimentare de care sunt lega i, de a fi i a se comporta a a cum viseaz , doresc, aspir . Fixeaz un om n postura existen ial tragic n care i duce via a i ura lui existen ial se va transfera automat asupra ta; ofer i ansa s se elibereze din lan urile cotidiene i s fie chiar i pentru cteva clipe omul pe carel viseaz c este i i va fi recunosc tor. Nu trata oamenii a a cum sunt ei real n via a de zi cu zi, ci din perspectiva a ceea ce doresc, visez i aspir acei oameni s fie i s devin . Trateaz un sclav ca pe un om liber, un minoritar ca pe un majoritar, pe un oropsit al sor ii ca pe un om normal, pe un aspirant n afaceri ca pe un mplinit ntreprinz tor de succes, etc. 2. Po i ob ine un comportament dorit de la o persoan identificnd calit i i imagine de sine care au nevoie de confirmare exterioar . De asemena po i efectiv obliga o persoan s aib un comportament dorit prin perceperea si identificarea ei prin pozi ia public pe care o are, situa ie care duce la efortul persoanei de a men ine i p stra o reputa ie i o imagine public . 3. Dac n urma unor anumite circumstan e motiva ionale, la momentul t0 parcurgi acte de con tiin generate de o realitate obiectiv i ca urmare iei o decizie ini ial i te implici n comportamente care vor s traduc decizia pe careai luato n realitate, la momentul t1, cnd condi iile care au justificat decizia ini ial nu se mai reg sesc (dispare siguran a ndeplinirii obiectivelor propuse, costurile umane, mteriale i financiare nu se mai justific , etc), vei realiza noi acte de con tiin , dar n interiorul realit ii subiective, care vor ignora i evalua denaturat

noua realitate obiectiv creat , cu rezultatul c vei persevera n acelea i acte i comportamente conforme st rii de con tiin i deciziei ini iale. 4. Principalii factori determinan i ai persever rii n decizie sunt urm torii: nestabilirea de la bun nceput a limitei de investit, implicarea nes buit , cheltuielile i pierderile uria e pe care deja leai realizat nc din fazele ini iale ale deciziei, pierderea responsabilit ii individuale n situa iile de grup, men inerea n ignoran , necunoa terea adev rului, a realit ii obiective, caracterul public, irevocabil, costisitor si repetitiv ale actelor deja realizate, existen a unui context de libertate. 5. Exist patru niveluri de inteligen pentru aplica iile persever rii n decizie: asigurarea factorilor favorizan i men iona i pentru a te predispune la persever ri n act, manipularea prin supunerea liber consim it n condi ii de libertate, perseverarea n act conform propagandei n condi iile ac iunii contrapropagandei pentru a i dezvolta i fixa convingerile specifice propagandei i limitarea ariei de ac iune i expunerea la riscuri crescute prin organizarea societ ii pe baza culturii consumatoriste. 6. Dac ai un conflict deschis cu o alt persoan , fizic, valoric sau de orice alt natur , simpla ta pozi ionare deschis ca oponent va fi cel mai mare factor coagulant pentru dezvoltarea convingerilor care s i sus in actele ini iale mecanice i s l transforme ntrun adversar serios, pe termen lung. n lipsa opozi iei tale, n lipsa unui adversar, actele ini iale nu vor mai avea continuitate, convingerile nu se vor mai produce, iar energia i agresivitatea ini ial se va topi, elanul se va pr bu i napoi n interioritatea din care a plecat. De aceea, f r aportul t u, f ra acceptarea opozi iei, f r a ridica m nu a provoc rii, nici o tendin ini ial a unui individ, orict de periculoas i agresiv ar fi ea, nefiind sus inut de convingeri nu va avea via lung . Chiar dac individul ar vrea s te termine, s te distrug , lipsa ta de cooperare n acest proiect l va frustra de energia i determinarea necesare realiz rii acestei dorin e. O dat energia ini ial negativ consumat , f r suportul t u ca rival, o alt energie negativ nu Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 89 se va mai produce i tendin a ini ial distrug toare se va calma. Capitolul 9 Diferen a dintre reac ie i r spuns Probabil ai observat c toate informa iile expuse n capitolele pe care leai parcurs pn aici sunt de fapt forme de inteligen aplicat . Fie n domeniul social, fie al rela iilor de cuplu, familiale ori profesionale, n comunicare, manipulare personal ori sistemic , informa iile pe care i leam detaliat sunt determinante i hot rtoare pentru o via n care prin puterea informa iei s fii propriul t u st pn i nu la discre ia pasiunilor i tendin elor pierzante. De i ntradev r libertatea este un lux foarte costisitor pe care pu ini oameni il pot permite i exist multe paliere ale libert ii pe care nu le po i acoperi, informa iile pe care leai g sit n aceast carte te vor ajuta s n elegi mai multe despre tine nsu i, oameni i sistemul social n care tr ie ti, s i eliberezi mintea de ignoran i s dobnde ti adev rata form de libertate: aceea de a gndi complex, racordat la realitate, la realul lumii nconjur toare. De asemeni realizezi c nivelurile de inteligen pe care este structurat societatea uman sunt foarte complexe, foarte bine structurate, dificil de identificat i din care este greu de sc pat. Fiecare informa ie din aceast carte poate fi folosit n dou aspecte: fie la momentul prezent prin efort economisit, bani c tiga i, timp consumat cu folos, rela ii optime cu oamenii potrivi i dar i de a face toate acestea n perspectiv i a planifica, prognoza, pronostica anse de viitor. Voi parcurge rapid sinteza informa iilor pe care leai g sit i pe care le po i folosi chiar din acest moment. La nivel individual ai nv at c e ti dotat cu trei atitudini fundamentale i c po i s i cre ti libertatea de ac iune con tientizndule i aplicndule pe fiecare la momentul potrivit, c inevitabil apar probleme de cuplu n momentul trezirii voin ei de putere a unui partener, c trebuie s evi i capcana tipurilor de rela ii autoritariste, trebuie s evi i resentimentul familial

pentru a nu cre te copii complexa i, tii c deficitul energetic generat de func ia afectiv se transfer asupra nevoilor de putere, c trebuie s evi i pe ct posibil rela iile personale cu un Eu infantil, tii ce nseamn comunicarea unui timid i ce importan are sentimentul stimei de sine, c pierzi din influen asupra propriului copilul neintegrndute n universal lui, c percep ia personalit ii unei persoane i va determina valoarea informa iei pe care o transmite respectiva persoan , c po i manipula u or un om cerndui s i confirme o reputa ie deja creat sau o imagine de sine. La nivel general ai nv at c resentimentul social este expresia complexului de inferioritate a psihicului colectiv i c exist patru niveluri ale manipul rii sistemice gndite pentru a i limita libertatea de ac iune i determina s perseverezi din convingere pentru cauze socialsistemice dinainte stabilite. Dar una este c deacum nainte cuno ti cteva dintre cele mai sensibile informa ii despre psihicul uman i mediul social i cu totul alta este s le n elegi la profunda lor valoare, s le con tietizezi i s depui efort pentru punerea lor n practic . Nivelul la care vei con tientiza, n elege i aplica informa iile psihologice citite depinde n mod definitoriu de capacitatea ta de con tientizare a propriei tale fiin e, cu atitudini, dorin e, sentimente, etc. Ajungi de fapt la n elegerea c aplicarea unor informa ii citite despre psihicul uman depinde de gradul t u de autocunoa tere, auton elegere, de scufundare n tine nsu i. nainte de a i explica o ultim informa ie, te aten ionez c sporul de cunoa tere pe care tocmai lai dobndit nu i va fi recunoscut de nici o instan oficial i mai ales de c tre testele clasice de evaluare a inteligen ei intelectuale. n 1912 William Stern a introdus calculul evalu rii inteligen ei intelectuale, ca fiind interpretarea rezultatului Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 90 raportului matematic dintre vrsta mental i cea cronologic . Lewis Terman a nmul it cu 100 rezultatul mp r irii lui Stern i astfel se n tea celebrul intelligence quotient IQ. (trimitere la idee 1) Bariera inteligen ei este dat de cifra 1, sau dup Terman, de cifra 100. Nivelul mediu de inteligen intelectual este considerat a fi un rezultat aflat ntre 90 i 110 puncte. ntre anii 1920-1950, dac ajungeai pe mna specialistului i mp r irea d dea sub 70 era de jale, evaluarea i clasificarea ta era negativ , ca s nu spun dea dreptul jicnitoare. Specialistul nu i spunea, era secret profesional, dar dac mp r irea d dea valori apropiate de cifra 30, erai considerat idiot sau imbecil, dup tabele. Dac mp r irea d dea valori ntre cifrele 50 i 70, erai declarat debil mintal, la fel dup tabele. Accesul n institu ii respectabile ale statului american i era interzis i mul i oameni care au f cut istorie n diverse domenii private au fost respin i n acest mod. Dar dac vrsta cronologic este clar , problema celor care au gndit aceste teste a fost determinarea vrstei mentale. Demersul a putut fi ini iat deoarece speciali tii acelor timpuri nu au n eles ce nseamn inteligen i c ea este o func ie de sintez a personalit ii. Credin a c po i s evaluezi personalitatea uman doar la nivel intelectual este o iluzie, o nes buit ignoran i jicnire fa de complexitatea fiin ei umane. Aceste teste de inteligen sau impus mai ales n SUA, n ciuda deconspir rii lipsurilor lor nc de la nceputuri de c tre marii psihologi europeni care au dovedit i demonstrat superficialitatea cuantific rii sufletului omenesc n formule matematice (Alfred Binet , Jean Piaget, Rene Zazzo i al ii). Metodologia de testare a inteligen ei intelectuale a fost ulterior mbun t it , folosinduse de rezultatele experimentale ale unor e antioane reprezentative, de mii i zeci de mii de oameni. Scorul dat de aceste teste experimentale colective este azi folosit ca etalon de compara ie pentru test rile individuale. Totu i, chiar i a a, nivelul t u de inteligen intelectual , de i neremarcat de teste, cre te o dat cu dobndirea experien ei de via emo ional , social i economic , prin implicare i cuno tin e accumulate. Ceea ce real este testat nu este capacitatea ta intelectual pe termen lung, dispozi ia de a dobndi experien i cre te ntrun timp oarecare inteligen intelectual , ci care este

nivelul t u de inteligen intelectual la momentul actual al testului. Nu mai are nici o relevan faptul c fondul t u sufletesc complex, prin inteligen emo ional , i va oferi un avantaj net pe termen lung fa de performerul cognitiv de azi. Nu se poate prevedea n ce m sur performan ele intelectuale evaluate azi, vor fi afectate mine n cazul unui oc emo ional, al unor r sturn ri grave de situa ie n via a personal . Nici nu ai idee c i oameni retarda i emo ional primesc calificative excelente la testele de inteligen . Iar retardare emo ional nseamn deficien e majore n acumularea de experien , adic frustrare de atuurile pe care i le confer timpul i activitatea profesional . Nici un test de m surare a IQului, care are nevoie pentru calcul de aflarea vrstei tale mentale, nu este capabil s identifice dac e ti sau nu flexibil n rela ii practicnd flexibilitatea n atitudine, dac tii s evi i rela ii autoritariste i Eurile infantile, dac tii sau nu s evadezi din capcana nivelurilor de manipulare sistemic , etc. i foarte important, nici un test de inteligen care vrea s fac mp r iri i matematic cu sufletul t u nu poate determina dac ai sau nu capacitatea de a con tientiza i practica aspecte de inteligen emo ional , de previziune rela ional i economic . Dar de la Stern i Terman ncoace, genera iile noi de psihologi nu au stat degeaba. Rezultatele din teren erau de neanteles. Oameni declara i retarda i sau medii n testele de inteligen intelectual nu aveau nici o problem de integrare social , dezvoltau cariere profesionale respectabile, aveau o via de familie fericit , deveneau oameni de afaceri de succes, politicieni populari i adula i, etc. i n acest timp mul i dintre performerii intelectuali aveau probleme n familie, la servici, erau neintegra i sociali, lucrau n slujba altora inferiori intelectual, etc. Evident, ceva nu era n ordine. Anumite aspecte ale personalit ii erau sc pate din vedere de testele de inteligen intelectual . Prima bre n aceast privin a venit trziu, n 1985, odat cu cu men iunile lui Reuven Bar-On care define te ntro carte a sa coeficientul de inteligen emo ional EQ (emotional quotient). n anii care urmeaz vin cu explica ii, teoretiz ri i detalii John D. Mazer, Peter Salovey, Kate Cannon, Antonio Damasio, John Mazer, Daniel Goleman, Candace Pert i al ii. ncetul cu ncetul, to i ace ti pionieri au dovedit importan a aspectelor afective i sociale n reu ita individului n via . Mai mult, aceste aspecte sau dovedit a fi de o mai mare importan dect calit ile revelate de testele de inteligen intelectual . A a se face Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 91 c testele de inteligen emo ional sunt azi cele mai n vog i mai utilizate pentru selec ia i identificarea oamenilor dori i. Au ap rut baterii de teste complete, variante pe hrtie i software, apte s evalueze toate aspectele care in de nivelul de inteligen emo ional al unui individ. n ziua de azi, cele mai importante modele de evaluare ale inteligen ei emo ionale sunt urm toarele patru: SaloveyMayerCaruso, Six Seconds, BarOn EQi i QMetrics. Sa descoperit c este de mai mare valoare pentru o organiza ie un individ care are un scor bun la testele inteligen ei emo ionale dect la cele ale inteligen ei intelectuale. Dac st m s ne gndim numai la condi ionarea experien ei familiale, sociale i profesionale de nivelul de maturitate afectiv , realiz m imediat de unde aceast diferen calitativ n favoarea EQ. Un individ poate s fie deosebit n testele IQ, dar dac este retardat afectiv la stadiul emotivit ii, nu este capabil s acumuleze experien e de via . Acelea i gre eli le va repeta mereu, niveluri de integrare a informa iei nu le va realiza sau i vor sc pa. De asemeni, testele EQ pot s determine o ntreag gam de indicatori ai personalit ii pe care testele IQ nu le pot identifica: nivelul de con tientizare al sentimentelor, nivelul i acurate ea percep iei, atribuirea de sensuri, nivelul de rezisten la stress, gradul de independen i obedien , adaptabilitatea, calitatea r spunsurilor sociale, optimismul, empatia, controlul impulsivit ii, etc. n elegerea, cunoa terea i aplicarea pragmatic a unor informa ii psihologice care nseamn inteligen de cel mai nalt nivel, depind n mod esen ial de gradul t u de autocon tientizare a propriei fiin e, de ct de profund po i merge n adncimile propriului suflet. Toate formele de inteligen , printre care inteligen a intelectual i emo ional depind fundamental de nivelul de con tientizare.

Mai exist ns i o a treia form fundamental de inteligen necesar pentru reu ita n via : inteligen a sistemic (IS). Acest tip de inteligen permite g sirea n Real a unor stimuli germinativi, cu ac iune pe termen lung i organizarea lor conceptual n forme superioare, cu rezultate imposibil de ob inut prin opera ii specifice inteligen ei intelectuale sau emo ionale. Termenul de inteligen sistemic nc nu sa impus ca atare n literatura de spcialitate. Pentru a scana acelea i paradigme ale Realului, diferi i oameni de tiin folosesc termeni diferi i. Astfel, inteligen a sistemic este conceptualizat de Harold L. Wilensky (1967), Edgar Schein i Takehico Matsuda sub numele de inteligen organiza ional (organizational intelligence). Determinarea capacit ii unui individ de a n elege aspectele sistemice ale Realit ii nu poate fi f cut prin testele cu limit de timp. Un analist i ofer informa ii clare dup perioade lungi de timp i f r presiunea timpului. Fiecare detaliu conteaz , nimic nu are voie s scape. IS este un tip de inteligen bine n eles, definit, discutat i aplicat de c tre anumite structuri de putere i control a unui stat sau organiza ie economic . Conceptul nu este ns popularizat pentru masa larg de psihologi i profani si din cate cunosc eu nu exista nici o baterie oficial de teste care sa urmareasca cuantificarea acestui tip de inteligen sistemic . Ac iunea oamenilor care compun aceste organiza ii se desf oar dup planuri pe termen lung, elaborate de performeri n inteligen sistemic . Apoi ndeplinirea acestor planuri se va face prin ac iunea oamenilor cu niveluri ridicate de IQ i EQ, f r ns ca ace tia s fie informa i de efectele ac iunilor lor. Inteligen a sistemic este cea care d posibilitate unei organiza ii de a i ndeplini obiectivele, f r a da prea multe explica ii oamenilor de la nivelele de execu ie a deciziei. IS este ns necesar nu numai institu iilor i organiza iilor, ci i pentru buna desf urare a vie ii tale personale. De exemplu, toate cele patru nivelele de inteligen descrise la capitolul 9 apar in inteligen ei sistemice. Preconizez c n urm torii ani rolul pe carel joac inteligen a sistemic n via a indivizilor va fi recunoscut la justa lui valoare. Lucr rile i articolele azi cunoscute n cercurile nalte ale puterii politice i economice vor fi rescrise pentru nivelul individului i teste de evaluare ale inteligen ei sistemice vor fi realizate. Sunt deci necesare pentru reu ita n via toate cele trei forme de inteligen : intelectual , emo ional i sistemic . Inteligen a intelectual va prelua experien ele personale disipate si le va rafina n concepte personale, va permite ntelegerea conceptelor profesionale i va permite ulterior ncadrarea unui mic eveniment ntrun concept care s duc la n elegerea complet a semnifica iilor pe care evenimentul le reveleaza. In momentul n care un fapt de via poate fi incadrat unui concept (adic o categorie complex abstract neaplicabil integral la orice fenomen din Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 92 acoperirea lui, dar sintetizatoare a unor rela ii faptice concrete), acest fapt va putea fi pus din start n legatur cu miile de alte fapte care se g sesc asimilate respectivului concept. Nu va mai fi nevoie s cheltuie ti timp pretios pentru a g si rela iile pe care evenimentul observat le implic , conceptul va face asta pentru tine, prezentndu i ntrun mod organizat tipurile de rela ii calitative i cantitative, posibile, probabile i imposibile pe care evenimentul t u le poate avea cu celelalte categorii corespunz toare ale realit ii. Inteligen a emo ional i i va permite s sim i rapid oamenii, perversit ile i motiva iile ascunse, dar mai ales poate fi folosit ca instrument de cunoa tere empatic , de preluare i asimilare pe cale empatic a experien elor personale ale celor din jur. Cunoa terea empatic , ca form a inteligen ei emo ionale trebuie bine exersat , pan la nivelul unui aspirator de experien e ale altora, care astfel nu mai trebuie experimentate pe propria piele i i vor permite ca ntrun timp record s asimilezi experien e de via esen iale. Tehnicile de accelerare a cunoa terii precum importul i asimilarea experien ei de via tr ite de al ii pe calea empatiei, ca i expunerea voit la experien e care nu sunt ncesare vie ii personale nu trebuie totu i absolutizate, ele neputnd ine locul adev ratei cunoa eri care provine doar din experien a personal natural , necesar , adus de via de la sine. Aceea i experien de via preluat de la al ii prin empatie sau experimentat voit poate s nu fie util , dar va fi fundamental dac a

fost trait natural, ca o consecin a desf ur rii vie ii. Inteligen a sistemic va fi cea care i va permite s des elene ti condi ion rile familiale, economice i politice, plasele de paianjen ntinse pentru a te transforma ntrun membru devotat al industriei n care i desf ori activitatea. Ea i va oferi viziunea personala i profesional pe termen lung, ti va permite s descoperi ct de periculoas este lumea gandit de Sistem, c nu po i desf sura n mod uzual o activitate economica f ra s ncalci m car cteva legi, c legile sunt att de stufoase i modificate nct grani a ntre legal i ilegal este tot mai confuz i c n general necesitatea desf ur rii i p str rii vie ii n toat complexitatea ei te va pune ne tiut sau n cuno tin de cauz n situa ia de a ncalca norme i legi. Prezump ia de vinov ie este adev rata stare a omului modern. Inteligen a sistemic nu i poate oferi protec ie pe moment mpotriva acestor condi ion ri sistemice i nu te va ajuta prea mult la nivelul perversit ii rela iilor personale cotidiene, dar te va ajuta s i dai seama de locul t u n cadrul Sistemului, pe termen mediu i lung s prognozezi anumite evolu ii, s te orientezi i s te preg te ti cu resursele disponibile i s prentmpini crizele sociale i profesionale majore care se prefigureaz la orizont. Inteligen a sistemic i va modela fiin a la un nivel mai profund i nu neap rat vizibil n momentele de peste zi, dar i va pune amprenta asupra unor coordonate personale semnificative, precum atitudinea, starea mental general , a tept rile, stilul de rela ionare, prioritizarea anumitor obiectve, atragerea i consumul resurselor, etc. (citatul 2) n continuare te voi nv a cum s scapi din sclavia actelorreac ii i s treci de partea oamenilor cu adev rat inteligen i, r spunznd la stimulii vie ii prin practicarea artei r spunsurilor. Practicarea r spunsurilor este un fapt de inteligen deosebit, la fel i el nedepistat de testele de inteligen . Nici un test de inteligen nu va afla dac tr ie ti via a n lumea reac iilor sau a r spunsurilor. Dar ce nseamn s i tr ie ti via a n lumea r spunsurilor? Un r spuns pragmatic l ofer terapia cognitiv (trimitere la idee 3). N scut pe p mnt american, terapia cognitiv pl te te un benefic tribut pragmatismului, n compara ie cu lentele i costisitoarele terapii psihanalitice europene. Acest lucru s-a realizat n anii 60, cnd, o seama de psihologi ntre care Albert Ellis i Aaron Beck au nceput s vad n alt mod problematica terapeutic . Acestui demers iau spus terapie cognitiv . De la 45 ani, ct cere psihanaliza, terapia cognitiv i practica r spunsurilor pretinde rezultate valabile dup cteva s pt mni i chiar mai repede. De i modelul terapiei cognitive nu are capacitatea de a p trunde pn n profunzimile psihicului i de a opera modific ri structurale de durat ale personalit ii, a a cum poate face psihanaliza, terapia cognitiv sa difuzat la nivelul n elegerii nespecialistului, a omului obi nuit, devenind un veritabil mod de a tr i via a, de a fi puternic, liber, independent. S vedem care este punctul de plecare n practica r spunsurilor i care este realitatea psihic care i Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 93 garanteaz cele enumerate anterior. n antichitate, filozofii greci au observat un lucru straniu: la acelea i evenimente carei afectau pe to i locuitorii cet ii deopotriv , fiecare reac iona deosebit: unii erau calmi i c utau solu ii, al ii se resemnau considernduse deja pierdu i, al ii se rugau fierbinte zeilor iar al ii erau debusola i, asteptnd ordinele comandan ilor. iau dat seama n elep ii c ntre evenimentul care vine peste vie ile oamenilor i comportamentul lor exist un spa iu liber, o distan de realizare, pe care fiecare l umple cu ceva particular i personal. Relund aceaste observa ii pertinente, psihologilor lea venit u or n epoca modern s eticheteze acel ceva cu mentalitate, credin e, convingeri, con tiin , libertate. De fapt, acest spa iu liber este umplut de obicei de credin e, convingeri i judec i ira ionale, false, con tiin moral stereotip , prejudec i, ceea ce i face s ai comportamente automate, induse, tip reac ie i ntro mai mic m sur de con tiin a superioar a existen ei i libertatea de alegere, rezultnd comportamente eliberate de orice condi ionare, tip r spuns. Nu conteaz cum au ajuns n incon tient aceste credin e i convingeri. Dar ele sunt extrem de importante, c ci prive ti

realitatea exterioar i analizezi stimulii prin prisma acestor credin e, idei, convingeri i prejudec i. Starea ta emo ional interioar va fi dictat automat i condi ionat de credin ele, convingerile i prejudec ile pe care le ne tiut le por i. Ce sunt ns prejudec ile? Sunt idei subiective preconcepute, care denatureaz realitatea. Este un mod de a percepe principii umane, de a aprecia o anumit ierarhie a valorilor umane, fixate i impuse. Este un mod de a percepe binele i r ul, de a te supune legilor sociale, morale, juridice, religioase i de conduit , scrise i nescrise. Credin ele i convingerile sunt periculoase pentru c ele nu au dea face cu ra iunea, fiind produse ale vie ii afective. Greutatea schimb rii lor const n faptul c ele i dau starea afectiv bun de care oricine are nevoie. Starea natural spre care tinzi mereu este de siguran , de ncredere, de certitudine, f r referire la aspectul material pe care o convingere o poate da. Opusele lor te arunc n conflicte din care ie i ov ielnic, ncruntat, obosit i disperat. Att de mult poate s te consume ndoiala, incertitudinea i nesiguran a, nct s preferi con tient s p strezi i s mbr i ezi convingeri nvechite i false, dar care m car tii c i alin i lini tesc con tiin a. Din aceste explica ii reiese c mai important dect stimulii cu care te confrun i este modul n care i percepi i n elegi, cum te afecteaz ei, ct putere accep i s le dai asupra ta i cum inten ionezi s le dai o replic . C aceast replic este de obicei un comportament condi ionat automat tip reac ie i nu unul liber tip r spuns, i arat c nc trebuie s lup i pentru ca s con tientizezi i folose ti valori umane superioare. Dar aceast schem poate fi parcurs i n sens invers, demers n urm c ruia po i ob ine u or o informa ie esen ial despre mentalitatea celui din fa a ta: observnd lejer, f r efort, cum a reac ionat la un stimul, po i s i dai seama ce convingeri, credin e, idei, prejudec i, moral i ra ionamente l anim pe acest om. Prima informa ie pe care o po i n elege este c atunci cnd sunt bine fixate n incon tient, convingerile i prejudec ile par s dispar , stimulii producnd comportamente negndite, automate i st ri emo ionale a c ror existen pare de la sine fireasc . Din aceasta provine i greutatea schimb rii reac iilor. S presupunem c dore ti s abandonezi via a tr it n intervalul limitat al reac iilor i c vrei s treci la infinitul r spunsurilor. Primul obstacol n calea acestei schimb ri este fuziunea stimulreac ie, care nu i d voie s percepi existen a spa iului liber dintre ele i asta din dou motive. Primul este c prejudec ile i stereotipurile mentale i sau strecurat pe furi n incon tient, n decursul a ani de zile. De aceea, con tientizarea acestui proces de eliberare a distan ei dintre stimul i reac ie folosind mentalitatea social n care tr ie ti este foarte dificil de realizat. Al doilea motiv, cel datorit c ruia comportamentele tale sunt doar reac ii, este tumultul vie ii. Prins n capcana nevoilor existen ei, mereu supus ac iunii, stresului, oboselii, noului, problemelor, pericolelor de tot felul i programului de munc , sclav al bunurilor materiale la care visezi sau deja cump rate, practic nu mai ai puterea de a con tientiza via a la nivelul la care po i s tr ie ti nu n reac ii, ci n r spunsuri. Aceste dou motive, timpul i agita ia vie ii, sunt arhisuficiente pentru a deveni destul de orb s nu mai vezi i o a doua cale de a percepe i reprezenta realitatea. Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 94 Dar cel deal doilea obstacol, cel al obi nuin ei, este cel care transform n sclavul reac iilor. Dac tot ceea ce faci de o via este doar s reac ionezi, este normal s fii convins c doar a a se pot rezolva treburile, c exist doar un singur drum pe care se poate merge, c tot ce st n puterile tale este s dai stimulilor o replic imediat , conform cu modul t u de gndire. Revenind la problema schimb rii, nu i este nici m car clar ce s schimbi. Chiar dac sim i c reac iile date de o via nu te reprezint ca fiin inteligent , totu i nu i dai seama de unde vine problema. Te felicit dac te numeri printre pu inii care, ghida i de intui ie, n eleg ce s schimbe pentru a sc pa de reac ii. Dar cum vei ajunge dac nu ai ajuns deja la concluzia c reac iile nu reprezint tot ce po i s dai vie ii? La ce duce cuplarea direct a evenimentelor de reac iile tale? n nici un caz la ceva bun.

Vei fi mereu obosit, consumat, sfr it, cu nivelul vitalit ii i moralului aproape de zero i cu o stare emo ional deloc de invidiat. Dar cum altfel ar putea s se simt un om care sa l sat n voia sor ii prad dorin elor, impulsurilor i celorlal i i care se complace n neputin a firului de nisip b tut de valurile vie ii dect sfr it, ndoielnic i nesigur pe st rile lui afective i pe el nsu i. Mii de evenimente i provoac automat, f r voia i controlul t u mii de sentimente care te cople esc i te lovesc nentrerupt. Iar sentimente necontrolate nseamn comportamente necontrolate. Cum este s i tr ie ti via a mereu ne tiutor de ce vei sim i i cum vei reac iona la problemele vie ii? Pentru oricine cu preten ii de inteligen , a a ceva este de neimaginat, dar un lucru normal de banal pentru majoritatea oamenilor. De i e ti n stare s i dai via a pentru democra ia care i garanteaz libertatea juridic i politic , de fapt tr ie ti ntro consim it dictatur a celui abil i inteligent asupra celui instinctiv i reac ional. S vedem cteva exemple de cum reu e ti s te mboln ve ti suflete te datorit convingerilor pe care le ai. Presupunem stimul fenomene naturale i meteorologice: cutremure, fulgere, viscol, uragan, furtun , etc. i de i te afli la loc ferit i e ti protejat, ai convingerea c e ti n pericol. Reac iile automate vor fi sentimentele de nelini te, nervozitate, team i panic . Consider m stimul comportamentul t u n societate. Convingerea incon tient c ai provocat cuiva probleme, daune morale i materiale, i creeaz automat sentimentul de vinov ie. Convingerea c ai nc lcat unul din tabuurile de conduit te poate cople i de ru ine. Dac stimulul este un e ec, o nemplinire personal i ai credin a c doar datorit incapacit ii tale ai ajuns aici, este normal s apar sentimentele de inferioritate i neputin . Dac stimulul este dat de o sum de comportamente ale partenerului de rela ie i ai prejudecata c nui mai e ti pe plac, sentimentele de ndoial i nencredere se vor na te imediat. O mentalitate gre it este cea care denatureaz realitatea i i alung bun dispozi ia. Realitatea poate s fie c ntradev r e ti p zit de furtun , c n societate teai comportat perfect, c nereu ita sa datorat altor factori independen i de voin a ta i c partenerul te iube te, ns toate acestea nu conteaz prea mult. Ceea ce are cu adev rat importan este c prin convingerile, credin ele i prejudec ile tale ai denaturat i falsificat realitatea, ceea ce ia provocat reac ii emo ionale total inoportune. Problema schimb rii reac iilor emo ionale este mentalitatea incon tient , ascuns , nesesizat de tine, care trebuie s faci fa valurilor repezi i nentrerupte ale vie ii. Este clar c nu poate fi vorba de ra iune i libertate n via a omului dominat de reac ii, ceea ce i pune ntrebarea dac nu exist i o a doua cale de a te comporta. Aceasta a doua cale exist i ea te poate duce la abordarea tip r spuns care satisface toate exigen ele tale de homo sapiens: indepeden , putere, libertate, energie, vitalitate, lini te i stare emo ional pozitiv . Producerea unei reac ii se face n dou etape: mai nti accep i, te la i n puterea stimulilor externi, iar apoi percepi ace ti stimuli prin prisma convingerilor care de multe ori nu se potrivesc cu realitatea. Este de n eles c anii de del sare la voia ntmpl rii i percep ia gre it a realit ii te termin i epuizeaz psihic. Reac ie dup reac ie, te obose ti i uzezi psihic, rezultatul nsemnnd dezechilibre psihice profunde i de durat , care vor necesita interven ia terapiilor greoaie i costisitoare. Deabia acum, dup ce r ul a fost f cut, intervine psihanaliza, care poate s corecteze ntrun timp ndelungat i cu mul i bani efectele vie ii tr ite n reac ii. Modul de via specific omului r spunsurilor i propune s taie r ul din r d cin , astfel nct s nu se mai Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 95 ajung la gravele probleme psihice care s necesite interven ie psihanalitic . Terapia cognitiv spune c din start po i s te folose ti de o libertate interioar mai pu in cunoscut , de con tiin , stare emo ional calm , aten ie defocalizat , voin i inteligen pentru a nu te l sa afectat de stimulii exteriori. Acest lucru nseamn c e ti singurul responsabil pentru st rile tale emo ionale i nimeni altcineva. Niciodat nimeni nu te sup r , tu e ti cel care n forul interior decide c este mai util s te superi i s i comanzi o stare emo ional negativ . ine deci de voin a i decizia ta care va fi starea emo ional pe care o vei alege s o afi ezi la

exterior. Stimulii externi binen eles c exist i vin peste tine ca i pn acum, dar st n puterea ta s decizi c nui vei l sa s i afecteze lini tea, calmul i pacea sufleteasc . Aplicnd libertatea de a nu te l sa afectat, descoper te pe tine nsu i a a cum nu ai mai fost niciodat n via . Ca exemplu, condi ia necesar pentru ca insultele altuia s nu te afecteze este hot rrea i decizia ta de a nu te l sa afectat de cuvintele pe care le spune, s nu le pui la suflet i s nu te consumi pentru ele. Folosindute de libertatea de a alege care stimul are voie s te intereseze i de voin , decizi c nu te la i afectat de cuvintele altuia, c tu e ti cel care stabile te care i vor fi sentimentele i atitudinile referitoare la mesajul primit. Descoper n tine nsu i libertatea de a hot r ce este bun sau nu pentru propriul suflet. C ci ce este responsabilitatea dect abilitatea de a da r spunsuri. Iat de ce aceast calitate uman este foarte rar i foarte pre ioas acolo unde apare. A fi responsabil implic tocmai ceea ce se cere pentru ca acel click interior (insight) s te duc n lumea fascinant a r spunsurilor: voin , libertatea de alegere, con tiin superioar . Totu i, degeaba hot r ti tu c nu te vei l sa afectat de stimuli exteriori dac spa iul liber dintre stimul i r spuns este umplut cu convingeri i credin e false. n func ie de denaturarea reprezent rii realit ii, un individ care a reu it doar s se deta eze de stimuli i s nu se lase afectat de ei, se poate transforma ntrun alienat psihic, nebun sau psihopat. Un tip prea introvertit care a parcurs cu succes prima etap a r spunsului, dar care nu poate n elege corect ce se ntmpl n jurul lui, este un pericol pentru el i societate. Este preferabil ca un astfel de om s se consume din orice i s fie previzibil n reac ii. Pentru a ajunge a adar la un r spuns i este necesar i o anumit doz de extravertire, de fixare a aten iei la exterior pentru a vedea i n elege ct mai fidel realitatea social n care tr ie ti. O dat aceste condi ii ndeplinite, po i spune c ai intrat n clubul extrem de mic i select al homo sapiens. n acest club au acces numai oamenii inteligen i care, responsabili sunt st pni pe via a lor i de i nici ei nu sunt scuti i de valurile repezi i dure ale vie ii, totu i, printro n elegere superioar , hot r sc ce r spuns este cel mai bun de oferit fiec rui stimul, pentru ca interesele i aspira iile lor s i g seasc mplinirea. Dac i se pare c ceea ce cere un r spuns de la tine este prea mult i greu, este bine s tii c odat ajuns la acest nivel, efortul f cut i se va p rea infim i rezonabil n compara ie cu avantajele pe care le dobnde ti. Via a tr it n responsabilitatea r spunsurilor este categoric un salt spectaculos fa de chinul i oboseala reac iilor. Accezi la un nivel superior al con tiin ei care te face s te sim i mai sigur de sensul i rostul t u n aceast lume. n primul rnd descoperi c po i pune n slujba inteligen ei o imens energie i vitalitate. Este normal, din moment ce refuzi s te la i trt n orice problem f r importan , s te consumi pentru orice detaliu i s te pierzi cu firea pentru orice fleac. Oamenii obosi i i vl gui i ai reac iilor par demni de mil comparativ cu energia i vitalitatea oamenilor r spunsurilor. Iar energie i vitalitate suficient nseamn i o s n tate mai bun i o via sexual prelungit dincolo de statisticile medicale. R spunsurile fac s te redescoperi pe tine nsu i. St rile de dependen i sl biciune ale reac iilor sunt nlocuite de binef c toarele st ri de independen i putere. Pentru prima oar n via po i s te consideri un om liber, st pnul propriilor st ri emo ionale. Sentimentele tale nu mai depind de vorbele i ac iunea altora, ci doar de voin a ta de a fi afectat i r spunde provoc rilor primite. i starea emo ional de fond este alta. Dac nesiguran a, ndoiala, instabilitatea i tensiunea reac iilor i asigurau starea de vnat al stimulilor, mereu la pnd n a teptarea problemelor, r spunsurile te transform ntrun om ncrez tor, stabil, sigur i relaxat. E ti ncrez tor n viitor, ai siguran a vie ii tr ite n cadrul unor valori ntradev r demne de o fiin uman , e ti oscilant n Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 96 ceea ce ntreprinzi i po i fi relaxat chiar n mijlocul agita iei generale. Starea general pozitiv a r spunsurilor i aduce servicii i din prisma ra ionalismului. i asta deoarece nu mai e ti predispus s mbr i ezi credin e i convingeri de tot soiul. ncrederea i siguran a i permit

luxul de a nu ceda ispitelor convingerilor, permi nd astfel s r mi deschis ra iunii i obiectivismului. Uneori ns , diferen a dintre reac ie i r spuns nseamn diferen a dintre via i moarte. De acest adev r te po i convinge ntrun cabinet de cardiologie. Sunt acolo oameni de toate vrstele, profesiile i fiecare are povestea lui. Dar to i, f r excep ie, au un lucru comun: expresia ncruntat a ochilor, pasiunea pentru gest, sufletul pe carel pun n tot ce spun. Nu i trebuie mult s recuno ti n ace ti suferinzi tipul pur al oamenilorreac ie, care se las afecta i de orice i se consum pentru cele mai m runte i neimportante gesturi. Probabil c niciodat n via a lor nu au cunoscut satisfac iile aduse de libertatea de a alege, de voin a de a decide n numele lor i c tot ce au putut s dea din ei au fost monotonele i sterilele reac ii. S pui la suflet i s te consumi pentru orice fleac duce n timp la probleme de s n tate. Acolo unde organismul este mai slab pe fond ereditar sau a fost sl bit prin lipsuri i excese, acolo se v d efectele vie ii tr ite n reac ii. Inima, stomacul, creierul i sistemul endocrin sunt primele care cedeaz n astfel de cazuri. Dar arta de a r spunde i nu reac iona la stimulii vie ii trebuie n eleas nu doar ca simplu act terapeutic, ci ca un complet mod de via care s i ghideze la fiecare pas. O leg tur direct este ntre via a tr it n sclavia reac iilor i acceptarea societ ii consumatoriste. Cu ct dore ti mai multe bunuri materiale, cu ct te nconjori de mai multe bunuri de care e ti dependent, capacitatea ta de a avea r spunsuri i nu reac ii la ac iunea stimulilor de mediu scade. Bunuri multe n proprietate nseamn o mai mare deschidere la ac iunea stimulilor de mediu, o mai mare probabilitate de a fi prins descoperit, favorizeaz oboseala, reduce timpul de n elegere a fenomenelor i predispune la reac ii. Libertatea de a alege s te nconjori doar de bunurile necesare, evitnd capcana consumatorismului i practica unei deta ri, distan ri fa de lumea material sunt fundamentale pentru a putea practica r spunsurile. Cu ct e ti mai prins n capcana consumatorismului, cu att vei fi mai ocupat i aglomerat de stimulii care nu cunosc odihna i cu att mai prins vei fi n lumea reac iilor. Cea mai dificil provocare pentru a c dea n ispita reac iilor o constituie ac iunea aceluia i stimul, dar aflat ntro continu mi care. S fii inta unui stimul, s te ab ii s reac ionezi, s con tientizezi ac iunea stimulului i consecin ele reac iunii, s te folose ti de libertatea de a da r spunsul ales este deja o dovad de inteligen i n elepciune pentru orice om. Dar s practici o continu repozi ionare cognitiv , atitudinal i comportamental fa de un stimul n mi care, s calculezi continuu consecin ele diferitelor variante i s sco i din tine r spuns dup r spuns este o performan . Mai ales dac acest stimul n mi care este o fiin uman , imprevizibil n conduite i ac iuni. Pot num ra pe degetele de la o mn c i oameni cunosc i care s fie capabili de aceast flexibilitate i capacitate de a oferi r spunsuri variate unui stimul n mi care, i nici unul nu ie ea n eviden cu ceva. Sunt oameni lini ti i, f r preten ii, uneori chiar del s tori, dar cnd este vorba de aspecte pe care ei le consider importante, ncepe distrac ia taton rii i repozi ion rii continue, pn cnd obosit i ame it cedezi psihic i te declari nvins. Te rogi s fii acceptat ca nvins, numai ca joaca i tensiunea s se termine. De fiecare dat cnd ai dea face cu un om care este capabil de a i ntoarce r spunsuri i nu reac ii la provoc rile tale, nseamn c ai de a face cu o persoan foarte inteligent i pragmatic n abordarea vie ii. Nu este exclus ca s aib n minte scopuri i obiective de urm rit i capacitatea lui pentru r spunsuri s fie rezultatul unui antrenament special sau cursuri de psihologie aplicat . Dar indiferent care este realitatea, este de preferat s nu dezgropi securea r zboiului cu astfel de persoane. inete deoparte de ei, respect i i nva de la ei arta de a fi liber, independent, nesupus, practic. Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 97 Capitolul 10 Din comunicarea timizilor Timiditatea este un complex psihosocial despre care sa scris i sa vorbit enorm. i nu n zadar, c ci influen a acesteia asupra a milioane de oameni se ntinde de la procese cognitive i

afective pn la comportarea n societate i algoritmi de rela ionare intim . Cnd spun timid, spun implicit complex de inferioritate travestit n complex de superioritate. Din aceast cauz timizii ur sc discu iile banale, simple, deschise, p l vr geala i ceea ce n general ceea ce nume ti a face conversa ie. O discu ie l intereseaz pe timid numai dac este grea, se dezbat probleme profunde i importante pentru ar i umanitate. Stratagema este c prin de inerea de informa ii i putere timidul se poate ridica n proprii lui ochi i astfel se mai u ureaz de balastul inferiorit ii. Dar aceast tendin de respingere a subiectelor minore i a conversa iei este totodat cea care i alimenteaz indirect timidului inferioritatea. Contrar altor opinii, eu v d n conversa ie un comportament de natur s te stabilizeze emo ional i s i mbun t easc via a social . Orice ncercare de a deveni un expert al manipul rii cuvntului obligatoriu ncepe cu un stagiu temeinic n banala conversa ie. Altfel nici nu sar putea. Conversa ia i d o stare de bine, de ncredere i siguran , po i comunica relaxat cu orice om i, indiferent de rangul ori prestigiul lui, nu te temi ce prostie ai putea spune i ncetul cu ncetul te obi nuie ti s ntorci frazele i s i folose ti inteligen a emo ional i social . S faci conversa ie necesit ceva ancorare n realitate, c ci a face conversa ie nseamn a fi capabil s discu i despre temele n vog din societate: taxe, impozite, fotbal, politic , mod , filme, VIPuri, convertibilitatea monetar , explor ri spa iale etc. Fiind bine rodat n rolul sporov ielii, cnd vei avea dea face ntradev r cu o problem sensibil i oameni grei, tensiunea i emo iile discu iilor nu i vor provoca mare pricin . Nu a a stau lucrurile i pentru timid. Ab inndusese deliberat s vorbeasc multe i nevrute, cnd este vorba de un dialog n care se iau decizii i se dezbate aprins un subiect, timidul clacheaz . Emo iile i tensiunea nervoas l inhib , l mpiedic s se concentreze, i golesc creierul de orice n elegere a celor discutate. F r a c dea n capcana superficialit ii, trebuie s folose ti i s exersezi conversa ia ori de cte ori ai ocazia. Indiferent cine i este interlocutor, o bun conversa ie, adaugit de zmbete i polite uri va crea o bun impresie i sentimente pozitive legate de persoana ta. Ar tndute deschis, dornic de dialog, la curent cu toate fleacurile i nimicurile trec toare, incredibil dar adev rat, construie ti baza pentru viitoarele discu ii importante i relevante pentru interesele comune i rela ia uman . A fi dispus la conversa ie i deschide orizonturi neb nuite n a putea comunica i rela iona cu o mul ime de oameni cu care de fapt nu ai puncte comune. Schimbi informa ii, p reri, afli nout i, i mbog e ti cuno tin ele i i faci prieteni. Starea sufleteasc pe care io d banalul nu este de neglijat i ea contribuie la socializarea i integrarea ta n societate: te sim i bine, relaxat, eliberat de stress, ncrez tor i sigur pe tine nsu i, dornic i deschis s stabilile ti noi contacte interpersonale. Privitor la timid, evitarea voluntar a conversa iei i nt re te comportamentul evitant, l ndep rteaz de lume, de oameni, de agita ie i forfot , contribuind i el cu ceva la adev rul c timiditatea este sala de a teptare a nevrozelor. (citat 1) O alt consecin a con tiin ei inferiorit ii este i continua preocupare pentru propria persoan . n pu inele discu ii pe care le are n societate, timidul, de team s nu se fac de rs, nest pnind subiectul de dialog, preia ini iativa i ncepe s vorbeasc f r ntrerupere, monopoliznd practic aten ia tuturor. Dar cum poate timidul s se men in n centrul aten iei dect prin a vorbi despre el nsu i. Astfel, n fa a unor oameni pe carei vede pentru prima oar , timidul ajunge s spun totul despre via a lui i prin cea trecut el. Nu este deci de mirare c Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 98 timizii cu greu pot ine ascuns vreun aspect din via a lor personal i apropia ii lor le cunosc existen a mai bine dect oricine altcineva. Dar dac pentru cei prezen i timidul face impresia unui om de lume, pentru cineva avizat acest comportament social tr deaz o dureroas greutate a inferiorit ii i team ascuns cu grij n cel mai ntunecat ungher al con tiin ei. Dac vei cere vreodat sfaturi ori informa ii timidului, acesta i va livra informa ia dorit ,

dar nso it i de nencredere i ndoial cu privire la veridicitatea ei. (trimitere la idee 2) Orice fragment de comunicare este de fapt un mesaj complex, alc tuit din trei p r i: indus, ra ional i emo ional i orice informa ie ai transmite, de ea se ata eaz i o component emo ional dat de starea sufleteasc a vorbitorului. Astfel te treze ti din partea timidului cu texte de genul: Ma ina a plecat dar poate sa ntors ntre timp, care i transmit i ie aceea i suspiciune i ndoial pe care a puso timidul n mesaj. Timidul i poate da informa ii utile i valoroase, dar s ai grij s elimini din corpul mesajului primit partea emo ional ata at de el. Acum nu gndi c este timid orice om la care, pe lng informa ie, sesizezi i o nuan de nencredere. Una este nencrederea obiectiv , legat de informa ie i cu totul altceva este nencrederea subiectiv legat de emitent. Dup ce ai citit procesul resentimentului, explicat ntrun capitol anterior, i este u or s n elegi de ce acesta este sursa unei mari p r i din comunicarea timidului. Cu imaginea i respectul de sine la p mnt i din con tiin a neputin ei condi iei sale, singura ans de supravie uire psihologic a timidului este s i coboare pe ceilal i la nivelul s u. i cel mai sigur i u or mod de a realiza aceast coborre este s se foloseasc de resentiment: critici, denigr ri, neg ri, acuze, bagateliz ri, deprecieri, etc. Cu un timid al turi, nu vei sc pa de ascu imea inteligen ei i a sim ului s u critic puse n slujba resentimentului. Se porne te startul ntro performant vn toare i contabilizare a micilor gre eli, n care acestea, din liliputane devin uria e. Orice defect personal este observat i scos n eviden . Ezit rile i e ecurile tale, odat depistate de timid, devin n minile lui instrumente de tortur . Iar meritele i reu itele tale sunt minimalizate i terse din nomenclatorul con tiin ei. Pentru a rezista n fa a acestui nentrerupt atac verbal i a nu te complexa la rndu i, ai nevoie de un psihic puternic: o bun i puternic imagine de sine, completat de o profund ncredere n sine. Din aceste motive, consider simpla prezen a unui timid ntrun grup social drept un veritabil test psihologic pentru ace tia. Datorit resentimentului timidului, dac nu ai o puternic ncredere n tine nsu i, vei fi o victim sigur a acestuia, psihicul t u resim ind contactul cu un timid prin accentuarea dezechilibrelor incipiente, intimidare, nesiguran i comportament evitant. Pe lng resentimentul pe care timidul il aplic metodic, o a doua form de agresiune verbal c reia trebuie s i faci fa sunt r bufnirile violente. De i apar rar, doar de cteva ori pe an, vigoarea, agresivitatea i consecin ele lor i vor impune respectul. Dea lungul lunilor de hibernare n hipersensibilitate, neputin i inferioritate, timidul mai nti adun toate nemul umirile, frustr rile i lipsurile pe care nu lea putut imputa cuiva pn atunci, pentru ca la umplerea paharului, acesta s fie complet v rsat pe prima persoan carei iese n cale. Jigniri presupuse, neaten ii, sensibilitate r nit , lips de amabilitate i grij de care teai face vinovat, sunt justific rile pentru crizele timizilor. Ar fi suportabil dac totul sar rezuma doar la strig te. Dar de multe ori, n astfel de momente, apar i agresiuni fizice: mbrnceli, mpingeri, mbr i ri patetice i loviri care se pot termina f r voie n accidente regretabile. Ciud enia este c dup epuizarea crizei, timidul se comport ca i cum nimic nu sar fi ntmplat i se a teapt ca i cei care iau suportat cu stoicism defularea s fac la fel, lucru care ns din p cate pentru timid nu se ntmpl . S presupunem ns c dep im conversa ia pe care timidul o dispre uie te att de mult i s observ m ce se ntmpl cnd are parte de un dialog pe carel consider interesant. Ab tndum cteva fraze de la subiectul capitolului, con tiin a poate fi considerat ca fiind compus din dou p r i: mintalitate de reac ie i mintalitate de concep ie. Ambele i sunt necesare pentru reu ita n via . Mintalitatea de reac ie reprezint r spunsul combinat i imediat al con tiin ei la provoc rile Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 99 exterioare: ntro stare de efervescen emo ional te agi i, ac ionezi, iei lucrurile a a cum sunt i rezolvi rapid problemele din mers, folosind informa ii culese en route din toate p r ile . Mintalitatea de concep ie este r spunsul ntrziat al con tiin ei, ea rezolvnd problemele ap rute cu ajutorul

informa iilor culese n timp ndelungat, dup o meticuloas , r bd toare, i dedicat analiz a situa iei i se folose te de cel pu in dou structuri care intereseaz aici: memoria i reprezent rile sociale. Timidul este un produs aproape pur al mentalit ii de concep ie. Pu in integrat social, timidul nu i dezvolt r spunsurile rapide ale mentalit ii de reac ie, el prefernd s gndeasc ac iunea i nu s participe la ea. Stnd mereu printre informa ii, c r i, computere i statistici, timizii sunt nentrecu i anali ti, coordonatori, planificatori i strategi. Iar dac vede i c se simt stingheri la petreceri, nu v face i idei preconcepute. n spatele hr oagelor, a birourilor i ne tiu i de lumina reflectoarelor, timizii presteaz o munc util care valoreaz cu mult peste recunoa terea oficial . Cuno tin ele profesionale din min ile timizilor au f cut ca multe firme s se ridice i s valorifice oportunit i de milioane n urma chichi elor g site de ei. i mul i manageri care au confundat la timizi presta ia social cu cea profesional i iau pierdut din structur , au avut ulterior destul timp s descopere ului i cum din cauza ciudatului pe care nul lua nimeni n seam pierd pozi ii de pia , concuren a se dezvolt i i cre te profiturile iar firma lor pierde bani i descoper scurt turile spre faliment. Problema este c , avnd preponderent dezvoltat mentalitatea de concep ie, aten ia lor este orientat spre interior i n cazul unui dialog, timizilor pur i simplu le scap aspecte, nuan e i idei dezb tute. Le este necesar efort de concentrare pentru a fi i psihic prezen i n sal , efort care este depus doar n cazurile excep ionale. Dar datorit memoriei exersate, el re ine mare parte din dialogul care ia alunecat printre degete, pe care l va relua n mintea lui mai trziu, cnd este singur cu el nsu i. Nu numai cuvintele sunt memorate, stocate i reanalizate ulterior. Un ntreg univers l untric de sensuri i n elesuri cap t via ulterior, cnd sunt reluate i analizate gesturi, priviri, sc p ri, mimic . De i la momentul producerii lor, acestea sunt irelevante, mai trziu aceste fine uri cap t o semnifica ie d t toare de certitudini. Incapacitatea aten iei de a se fixa (citatul 3) este cauza incapacit ii inteligen ei de a realiza un n eles. (citatul 4) Seara trziu, cnd timidul retr ie te ziua, el practic interpreteaz i i reprezint n minte realitatea exterioar , reprezent ri care l vor rupe i mai mult de senza ia ini ial i i vor dezvolta i mai mult mentalitatea de concep ie, iar cercul se nchide. Una din cauzele pentru care timidul, precum rumeg toarele, reia din nou ulterior materialul psihic tr it n timpul zilei este puternica memorie pe care ia exersato. Aten ia se reduce cnd ai de a face cu fenomene i lucruri familiare, cu care teai obi nuit. Conform principiului conserv rii energiei, concentrarea ta asupra acestor fenomene este redus , c ci con tiin a i poate lua datele de care are nevoie din memorie, f r efort i cu ct memoria este mai dotat cu mari stocuri de date, cu att aten ia ta extravertit va fi mai redus . Iar timidul, nes ios acumulator de informa ie, firesc c va avea o slab aten ie fixat la exterior. Aten ia slab nseamn ns i frustrarea inteligen ei de a se produce, ceea ce oblig la reluarea ulterioar a materialului informa ional. De i se g se te explica ia inhib rii aten iei timidului n emotivitate, f r a nega aceast idee, cred c conceptele mintalitate de reac ie i mintalitate de concep ie ofer posibilitatea unei n elegeri mai profunde a fenomenului. Procesul de sl bire a aten iei, care este poarta de intrare a con tiin ei, este cunoscut de speciali tii n publicitate. Pentru a i dezmor i aten ia i a i trezi con tiin a, se apeleaz la tot felul de momeli care s i provoace curiozitatea. Se creeaz astfel voit confuzii, situa ii neclare i dubii, astfel nct informa ia de inut de memorie s fie insuficient pentru con tiin . Efectul este o sporire involuntar a aten iei i concentr rii asupra fenomenului incert, dar care echivaleaz cu deschiderea por ii de intrare a informa iilor n con tiin . Ai aflat astfel de ce cite ti texte scrise cu litere tremurnde, umbrite, neclare, mai mari sau mai mici, care ies din standardul clasic al unui text. Imaginile pot fi deliberat neclare i s creeze dubii, iar mesajul transmis s fie ambiguu. n nici un caz cei care au conceput reclama nu sunt amatori: ei tiu

Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 100 foarte bine c dup incertitudine urmeaz efortul con tiin ei de a n elege i astfel mesajul sa transferat n con tiin . Ceea ce sa i urm rit. Dac ar fi s sintetizezi informa iile acestui capitol, ai putea rezolva problema printro simpl enumerare: evitarea discu iilor deschise i libere, incapacitatea de n elegere spontan a gesturilor i cuvintelor, continua preocupare pentru propria persoan , resentiment, r bufniri violente i nencredere n informa iile transmise. Societ ile concuren iale sunt cele care favorizeaz apari ia i dezvoltarea fenomenului timidit ii. Aceasta nseamn c pe m sur ce societatea romneasc devine una concuren ial , vei avea din ce n ce mai mul i cunoscu i care s comunice n cele ase stiluri prezentate. Societ ile bazate pe principiul competi iei sunt generatoare de timiditate. (citatul 5) Societatea concuren ial nseamn lupta i efortul individului pentru accederea la o ct mai bun pozi ie n societate. n acest demers este necesar combinarea informa iilor profesionale cu rafinamentul social. Dac ai fi foarte bun profesionist, dar cu o slab prestan n societate, te ai putea limita la posturi i func ii de birocrat, dar nu ai ajunge la e aloanele superioare de conducere, iar dac ai fi om de lume, dar slab profesional, ai deveni obiectul de brf i ironii al tuturor. Timizii se sting n societatea concuren ial la proba socialului. Emotivi, inhiba i, interioriza i, ei pierd de multe ori luptele pentru posturi din cauza complexelor carei trag n jos, spre e ec. Sufer enorm din cauza asta i sper ca prin ambi ie i competen profesional s i compenseze deficien ele pe care le au n materie de conduit n lume. Concuren nseamn tot mai mul i indivizi care se lupt n tot mai multe situa ii i deci tot mai mul i candida i la succes care vor c p ta statutul de pierzant. Din masa acestor pierzan i i recruteaz timiditatea adep ii. Primii sunt cei cu toleran scazut la e ec. Sensibili, cu o imagine de sine nu prea grozav , un e ec este tot ce le mai trebuie acestor oameni pentru ca timiditatea s i asigure o prezen statornic n sufletul lor. Urmeaz apoi cei ceva mai siguri pe ei, dar care, supu i la continuele probleme i nempliniri de via , cedeaz ntrun final i o apuc i ei pe drumul timidit ii, se retrag n universul lor mic i i tr iesc via a dedicnduse muncii, profesiei, hobbyurilor, copiilor, familiei ori acumul rii haotice de cuno tin e nefolositoare. Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat Referin ele capitolelor Referin ele capitolului 1: 1 citat din Horney, Karen Conflictele noastre interioare, Editura IRI, 1998, pp. 43-50 2 citat din Horney, Karen Conflictele noastre interioare, Editura IRI, 1998, pp. 47-48 3 citat din Horney, Karen Conflictele noastre interioare, Editura IRI, 1998, pp. 54-58 4 citat din Horney, Karen Conflictele noastre interioare, Editura IRI, 1998, pp. 64-72 Referin ele capitolului 2: Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 101 1 citat din Stekel, Wilhelm Psihologia eroticii feminine, Editura Trei, 1997, pg. 147 2 citat din Stekel, Wilhelm Psihologia eroticii feminine, Editura Trei, 1997, pg. 147 3 trimitere la idee din Stekel, Wilhelm Psihologia eroticii feminine, Editura Trei, 1997, pp.148-199 4 trimitere la idee din Stekel, Wilhelm Psihologia eroticii feminine, Editura Trei, 1997, pp.148-199 5 trimitere la idee din Stekel, Wilhelm Psihologia eroticii masculine, Editura Trei, 1997, pg. 16,134,150,165 6 citat din Stekel, Wilhelm Psihologia eroticii feminine, Editura Trei, 1997, pg.197 7 trimitere la idee din Mitrofan, Iolanda i Ciuperc , Cristian Incursiune n psihosociologia i psihosexologia familiei, Editura Edit Press Mihaela SRL, 1998, pp. 113-122, 184-190

Referin ele capitolului 3: 1 trimitere la idee din Scheler, Max Omul resentimentar, Editura Trei, 1998, trimitere la idee din Nietzsche, Friederich Genealogia moralei, Editura Mediarex Referin ele capitolului 4: 1 trimitere la idee din Adler, Alfred Sensul vie ii, Editura IRI, 1995, pp. 85-88, 111-115 Referin ele capitolului 5: Referin ele capitolului 6: Referin ele capitolului 7: Referin ele capitolului 8: 1 citat din Holdevici, Irina Gandirea pozitiv , Editura tiin i Tehnic , 1999, pp.1417 2 citat din Pavelcu, Vasile Elogiul prostiei, Editura Polirom, 1999, pp. 306-307 3 trimitere la idee din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pp. 2022 4 citat din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pg. 22 5 trimitere la idee din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pp. 2627 6 citat din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pg. 27 7 trimitere la idee din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pp. 2425 8 citat din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pg. 2425 9 trimitere la idee din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pg. 2930 10 - trimitere la idee din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pg. 43 11 citat din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pg. 42 12 citat din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pg. 52 13 citat din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pp. 168-169 14 citat din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pg. 59 15 citat din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pg. 58 16 trimitere la idee din R.V.Joule&Beauvois Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997, pp. 6263 Referin ele capitolului 9: 1 trimitere la idee din Gavriliu, Leonard Inteligen a i patologia ei. Ce este prostia, Editura IRI, 2001, pg. 70 2 citat din Ple ca Liviu n articolul Psihologie pragmatic 3 trimitere la idee din Brinster, Philippe Terapia cognitiv , Editura Teora, 1997 Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 102 Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat BIBLIOGRAFIE Adler, Alfred Sensul vie ii, Editura IRI, Buc, 1995 Brinster, Philippe Terapia cognitiv , Editura Teora, 1997 Cheng, Anne - Istoria gandirii chineze, editura Polirom, 2001 Demetrescu, Scarlat Din tainele vie ii i ale Universului, Emet Art, 1995 Dimitriu, Elena Timiditatea i terapia ei, Editura tiin i Tehnic , 1998 Eliade, Mircea Alchimia asiatic , Humanitas, 2003 Eliade, Mircea Zalmoxis. Revista de studii religioase, vol. IIII (1938-1942), Polirom, 2000 Faire, Shoshana i Cornelius, Helena tiin a rezolv rii conflictelor, Editura tiin i Tehnic , 1996 Gavriliu, Leonard Inteligen a i patologia ei, Editura IRI, 2001 Golu, Mihai - Bazele psihologiei generale, Editura Universitara, Bucuresti, 2002 Grof, Stanislav - Psihologia viitorului, editura Elena Francisc Publishing, 2005 Holdevici, Irina Gndirea pozitiv , Editura tiin i Tehnic , 1999 Horney, Karen Conflictele noastre interioare, Editura IRI, 1998 Joule, R.V ; Beauvois, J.L. Tratat de manipulare, Editura Antet, 1997 Jung, Carl Gustav Tipuri psihologice, Editura Humanitas, 1997 Moss, Richard - Fluturele negru, editura Elena Francisc Publishing, 2007 Mitrofan, Iolanda i Cristian, Ciuperc Incursiune n psihosociologia i psihosexologia familiei,

Editura Edit Press Mihaela SRL, 1998 Pavelcu, Vasile Elogiul prostiei, Editura Polirom, 1999 Secretul florii de aur. Cartea Constiintei si a Vietii, editura Herald, 2005 Scheler, Max Omul resentimentar, Editura Trei, 1998. Stekel, Wilhelm Psiholgia eroticii feminine, Editura Trei, 1997. Stekel, Wilhelm Psihologia eroticii masculine, Editura Trei, 1997 Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 103 Psihologie aplicat pentru nivelul mediu i avansat. Copyright Ple ca Liviu. Toate drepturile rezervate. Iunie 2008. 104

S-ar putea să vă placă și