P. 1
Lucrare Licenta Filiatia Fata de Mama

Lucrare Licenta Filiatia Fata de Mama

|Views: 635|Likes:

More info:

Published by: Badulescu Petre-adrian on Oct 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2014

pdf

text

original

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg.

Jiu Facultatea de Stiinte Juridice si Litere Programul de Studii Universitare de Licentă -Drept-

LUCRARE DE DIPLOMĂ
FILIATIA FATA DE MAMA

COORDONATOR STIINTIFIC: Lect univ dr. Alin-Gheorghe GAVRILESCU

ABSOLVENT: BĂDULESCU PETRE ADRIAN

TG.JIU -2011 CAPITOLUL I: CONSIDERATI INTRODUCTIVE PRIVIND FILIATIA FATA DE MAMA

1.1. Notiunea de filiatie. Clasificare Filiaţia desemnează în sens restrâns, legătura dintre o persoană şi fiecare din părinţii săi. În sens larg, filiaţia poate fi privită şi ca un şir neîntrerupt de persoane între care faptul naşterii a stabilit legătura de la părinte la copil. Această noţiune se poate aplica deopotrivă şi filiaţiei care rezultă din adopţie, cu deosebire că, în acest caz, nu mai este vorba de o legătură biologică, de sânge, ci de o filiaţie civilă, prin care, în condiţiile legii, se imită relaţia de filiaţie firească. S–a arătat, că în acest sens noţiunea de filiaţie acoperă şi situaţia copiilor născuţi prin metode de procreaţie asistată medical. Filiaţia faţă de mamă se numeşte maternitate şi filiaţia faţă de tată se numeşte paternitate. Filiaţia faţă de mamă se dovedeşte, potrivit art. 47 alin. (2) din Codul familiei (C. fam.) „ prin certificatul constatator al naşterii”. Din formularea textului legislativ ar rezulta că certificatul de naştere face dovada numai cu privire la faptul că mama a născut, nu şi cu privire la identitatea copilului, de vreme ce el „constată” naşterea. Conform unei alte păreri1din literatura de specialitate, certificatul constatator al naşterii face dovada atât a faptului naşterii, cât şi a identităţii copilului, adică a filiaţiei faţă de mamă. Dacă , însă, se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii, dovada acesteia şi a identităţii se poate face prin orice mijloc de

Gh. Penculescu şi M. Anghene – Regimul juridic al actelor de stare civilă, Bucureşti , Ed. Ştiinţifică, 1958, p. 50
1

2

probă, în faţa instanţei judecătoreşti.2 Adoptarea uneia sau alteia din cele doua soluţii prezintă o mare importanţă teoretică, dar mai ales practică. Întradevar, starea civilă a unei persoane, deci şi filiaţia faţă de mamă, nu poate fi supusă discuţiei în cazul în care certificatul de naştere este conform cu folosirea stării civile3, adică ambele arată că mamă a copilului pe aceeaşi femeie, dovedindu-se astfel atât faptul naşterii cât şi identitatea copilului. Astfel potrivit art.53 şi art.57din C. fam sunt copii din căsătorie: a) copiii născuţi în timpul căsătoriei părinţilor săi, adică în perioada dintre data încheierii căsătoriei şi data desfacerii sau încetării acesteia. De asemenea, copilul născut în timpul căsătoriei lovite de nulitate este considerat din căsătorie, deoarece nulitatea nu produce nici un efect în privinţa copiilor. b) copiii neconcepuţi în timpul căsătoriei şi născuţi după desfacerea, încetarea sau desfiinţarea căsătoriei, dacă naşterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie . Potrivit art.57 şi art.59 C. fam, sunt copii din afara căsătoriei, copiii concepuţi şi născuţi în afara căsătorie precum: a) copiii concepuţi şi născuţi înainte de încheierea căsătoriei părinţilor săi; b) copiii concepuţi şi născuţi după desfacerea, încetarea, desfiinţarea căsătoriei părinţilor săi; c) copiii concepuţi şi născuţi din părinţi care nu au fost şi nu sunt căsătoriţi între ei.

Art.50 C. fam., coroborat cu art. 13 din Legea nr. 119/1996, starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registrele de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. 3 Art. 51, C. fam.
2

3

În ceea ce priveşte importanţa clasificării filiaţiei după cum copilul este din căsătorie sau din afara căsătoriei se remarcă faptul că, dreptul modern a eclipsat în mod progresiv efectele acestei „summi divisio” în materia filiaţiei consacrând principiul potrivit căruia copilul din afara căsătoriei are acelaşi statut juridic cu al copilului din căsătorie1. Aceasta înseamnă că raţiunea clasificării nu rezidă în planul statutului juridic al celor două categorii de copii ci se situează pe tărâmul tehnicii juridice prin care se realizează reglementarea modurilor de stabilire a filiaţiei. 1.2. Aspecte generale privind stabilirea si dovada filiatiei fata de mama Filiaţia este reglementată, în principal, în Codul familiei, care a intrat în vigoare la data de 1 februarie 1954 în Titlul II, Capitolul II, „Filiaţia” (articolul 47 – 65). De asemenea Titlul III–„Ocrotirea celor lipsiţi de capacitate, a celor cu capacitate restrânsă şi a altor persoane”. Capitolul I – „Ocrotirea minorului – Secţiunea I – „Drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de copiii minori”, reglementează cele mai importante efecte ale filiaţiei în raporturile dintre părinţi şi copii.
1

Art.23 alin. 2 C. Fam Acest principiu a fost consacrat de art.10 din Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei , încheiată la Strasbourg 15 octombrie 1975 , la care România a aderat prin Legea nr.101/1992. P. Anca, Rudenia , Edit. Academiei, Bucureşti, 1996, p.31. Gh. Penculescu , M. Anghene – „Regimul juridic al actelor de stare civilă”, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, p.50. Art.50. C. fam – Potrivit art.13 din Legea nr. 119/1996 starea civilă se dovedeşte cu actele întocmite în registre de stare civilă, precum şi cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. În anumite situaţii (art.10 şi art.16)starea civilă se poate dovedi în faţa instanţei judecătoreşti prin orice mijloace de probă. I. Albu, Tratat de dreptul familiei, Edit. Didactică şi Pedagică, Bucureşti, 1975,p. 210.

4

Legea cetăţeniei nr.21/1991, republicată4, cuprinde prevederi privind dobândirea şi pierderea cetăţeniei prin efectul filiaţiei. În ceea ce priveşte raporturile de filiaţie cu un element de extraneitate, Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat5, în Capitolul II – Persoane fizice, Secţiunea a III-a „Filiaţia” stabileşte normele conflictuale pentru determinarea legii aplicabile filiaţiei. Prin Legea nr.101/19926, România a aderat la Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei, încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975, care conţine dispoziţii privind stabilirea filiaţiei copilului din afara căsătoriei, în scopul apropierii de legislaţiile statelor membre ale Consiliului Europei şi îmbunătăţirea statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei. De asemenea Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului ratificată prin Legea nr.18/19907, consacră principiul potrivit căruia copilul trebuie înregistrat imediat după naşterea sa, având dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetăţenie şi-n măsura posibilităţilor de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi crescut de către aceştia (art.7). De asemenea art.9 prevede dreptul fundamental al copilului de a nu fi separat de părinţii săi, împotriva voinţei lor, afară de cazurile, excepţiile prevăzute de lege, dacă această separare este în interesul superior al copilului.

4 5

Monitorul Oficial al Romaniei nr.576 din 13 august 2010 Publicata in M.Of. nr.254 din 26 octombrie 1993 6 3Publicata in M.Of. nr.243 din 30 sept. 1992 7 Publicata in M.Of. nr. 314 din 13 iunie 2001

5

În doctrină1 se vorbeşte sinonim de “dovada filiaţiei” şi de “stabilirea filiaţiei” deşi cele două noţiuni au. sfere deosebite. 1 E. atât în cazul filiaţiei din căsătorie.1. stabilirea ei nu ridică atâtea probleme ca filiaţia faţă de tată. I. în prealabil.a. Nu mai puţin însă. respective copilul a cărui filiaţie se stabileşte trebuie să fie acela pe care femeia faţă de care se stabileşte filiaţia.citată. A. Elementele de stabilire a maternităţii sunt prevăzute la art. l-a născut.. iar al doilea este “identitatea copilului”.289 şi urm. existenţa acestei legături obiective între copil şi mama sa. 6 . izvorâtă din faptul naşterii şi al identităţii copilului. Primul element este “faptul naşterii “. prin mijloacele de probă admise de lege. trebuie făcută dovada căsătoriei. distinct de dovada acesteia. Tratat de dreptul familiei.47 C. Nici certificatul de naştere şi nici hotarârea judecătorească nu pot fi emise fără această dovadă prealabilă.I. Rudenia …..3.Pentru a putea considera filiaţia stabilită. trebuie să se fi dovedit.Barasch ş.Filipescu. Filipescu. ele constituie şi dovezi ale legături de filiaţie. Desigur. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă are la bază aceleaşi elemente. Elementele filiatiei fata de mama Cum filiaţia faţă de mamă are la bază faptul uşor de dovedit al naşterii. în opinia noastră. p. odată eliberat certificatul de naştere sau adoptată hotărârea judecătorească.op. cât şi din afara căsătoriei. în prima ipoteză. Certitudinea maternităţii este exprimată şi prin adagiul latin mater in iure semper certa est. este adevărat că.A. existenţa legăturii de filiaţie este un element obiectiv.31 şi urm. deosebirea fiind că. p.P.fam.

iar dovada ei se face numai prin certificatul de naştere şi hotărâre judecătorească. În condiţiile în care.mamă donatoare – şi folosind fecundarea in vitro. nu există o reglementare în domeniu. prin recunoaştere şi prin hotărâre judecătorească. stabilirea maternităţii se face prin certificatul de naştere. Probleme mai deosebite pot să apară in practică datorită dezvoltării şi în ţara noastră a procreării medicale asistate. prelevând material genetic (ovul) de la o femeie . de lege lată.În consecinţă. embrionul format este implantat unei alte femei – mamă purtatoare. 7 . stabilirea maternităţii poate fi dificilă atunci când.

iar actele înregistrării se săvârşesc cu toate garanţiile pe care legea le impune.CAPITOLUL II: STABILIREA FILIATIEI FATA DE MAMA IN REGLEMENTAREA CODULUI FAMILIEI 2. Certificatul constatator al naşterii înfăţişează dovada cea mai puternică a faptului naşterii. persoană care este astfel dovedită a fi mama copilului. pentru că el se eliberează în temeiul înregistrărilor din registrele stării civile. Bucureşti.– Regimul juridic al actelor de stare civil. Ed. Penculescu. Faptul naşterii rezultă din declaraţia de naştere care se depune delegatului de stare civilă şi la care se ataşează actul de constatare medicală a naşterii şi buletinul de identitate al mamei. Când părinţii au un nume comun. Stabilirea si dovada maternitati prin certificatul de nastere Certificatul de naştere se întocmeşte în registrele de stare civilă. nu este nevoie de o astfel de declaraţie. M. Anghene. în temeiul declaraţiei făcute personal în scris sau verbal de către acela căruia legea îi impune sarcina de a declara naşterea.1. Ştiinţifică / 1958. 1 Gh. Persoana care face declaraţia dacă este alta decât mama copilului va aduce şi buletinul de identitate al mamei precum şi certificatul de căsătorie. atunci când mama este căsătorită1. De asemenea va aduce o declaraţie cu privire la numele de familie ce-l va purta copilul.pag. dacă părinţii au nume diferite.47 8 .

dovada filiaţiei faţă de mamă se poate face pe cale judecătorească. se contestă cele înscrise în el. 9 . prin certificatul de naştere se dovedeşte maternitatea. P. Ca atare. ca fiind persoana căreia îi aparţine starea civilă pe care o pretinde. Editura All Beck. Folosirea stării civile sau posesia de stat este starea de fapt din care rezultă că un copil este al unei femei. fam. în familie şi-n societate. Aceste elemente trebuie să aibă caracter de continuitate şi totodată un caracter concordant deoarece orice discontinuitate sau folosirea numai a unora din cele trei elemente este de natură să ducă la o stare civilă neconformă cu certificatul de naştere .Prin înregistrarea făcută s-a consemnat atât naşterea copilului. Tratat de dreptul familiei. ca fiind copilul mamei ce la născut.47 C. din întrunirea următoarelor elemente8: „Nomen” înseamnă individualizarea persoanei prin purtarea numelui ce corespunde stării civile pretinse de persoana respectivă cu alte cuvinte copilul poartă în mod constant numele mamei. ca fiind persoana căreia îi aparţine starea civilă folosită. 279. În cazul în care lipseşte certificatul de naştere sau deşi există. 8 I. „Fama” presupune recunoaşterea. Certificatul de naştere face prin el însuşi dovada filiaţiei în raport cu mama conform art. „Tractus” constă în tratarea. considerarea de către cei apropiaţi. prin orice mijloc de probă. 2000. deci legătura de filiaţie faţă de mamă. Bucureşti. cât şi identitatea dintre copilul născut şi cel a cărui act s-a întocmit. Ediţia V. Această stare de fapt rezultă. Filipescu. p.cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

în sensul că nu se poate reclama o stare civilă contrară celei care rezultă din certificatul de naştere. în sensul că filiaţia pe care o arată corespunde realităţii.51 C. Elemente care compun folosinţa stării civile au un caracter relativ. În acest sens. Posesia de stat este echivocă atunci când faptele care o alcătuiesc pot fi interpretate atât în sensul unei anumite filiaţii cât şi-n sens contrar. Astfel. filiaţia indicată doar de posesia de stat nu oferă garanţia că aceasta este filiaţia reală. Continuitatea nu înseamnă permanenţă. prezumţia întemeiată pe folosirea stării civile poate fi invocată în cadrul unei acţiuni în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei. deoarece. din materia filiaţiei faţă de mamă. dintre care numele este cel mai controversat. nu sunt aplicabile în cazul în care a avut loc o substituire de copii. folosirea stării civile nu mai este conformă cu certificatul de naştere.Rezultă că certificatul de naştere întărit de folosirea stării civile conforme. Posesia de stat e o prezumţie simplă. alături de altele mijloace de probă. 51 C. fam. fam. se întrunesc o perioadă de timp suficientă pentru a crea credinţa că filiaţia reală a persoanei este aceea indicată de folosinţa stării civile. ci este mai mult manifestarea exterioară a unei pretinse legături de filiaţie care poate să existe. copilul nu poate reclama o stare civilă contrarie aceleia care rezultă din certificatul de naştere şi folosirea stării civile cu acest certificat. reprezintă o probă absolută de maternitate ce nu poate fi răsturnată de nimeni1. Folosirea stării civile trebuie să fie continuă şi neechivocă. în asemenea situaţie. Spre deosebire de filiaţia legal stabilită. 10 . potrivit art. dar tot atât de bine să nu existe din punct de vedere biologic. De 1 S-a decis că dispoziţiile art. dar presupune că elementele posesiei de stat au o anumită stabilitate.

44. în oricare dintre formele prevăzute de lege. Bucureşti. p. Dovada folosirii stării civile se poate face prin orice mijloc de probă. Datorită naturii sale juridice complexe. în R. Editura All Beck. 165. 2. Adopţia internă şi internaţională. Bucureşti.2. Avram. Stabilirea maternităţii prin recunoaştere 2. Filipoescu. Recunoaşterea de filiaţie poate fi o recunoaştere de maternitate sau paternitate. Al. M.I. 11 R Petrescu. cât şi a celor privind actele juridice12. o mărturisire prin care femeia face cunoscută naşterea şi identifică pe un copil ca fiind acela pe care ea l-a născut. 2006. D.. 1968. p.R. Dumitrache. Editura All Beck. Editura Universul Juridic. Hageanu.2. Bucureşti. V-Cl. 172 10 I.asemenea. Dreptul familiei. 3/1986. Bucuresti. 12 I.1. Hageanu. Tratat de dreptul familiei. Aspecte ale contestării maternităţii . Dumitrache. recunoaşterea de maternitate a fost definită ca fiind: - actul juridic prin care o femeie mărturiseşte legătura de filiaţie dintre ea şi un copil despre care declară că este al său9. 9 Al. Bacaci. după caz. 15-25. Acţiuni privind statutul civil al persoanelor. 11 . op. p. recunoaşterea este supusă atât regulilor privind mărturisirea . p. 2005. Noţiunea şi natura juridică a recunoaşterii de maternitate În doctrină. prin care mărturiseşte că este mama unui anumit copil10 - Recunoaşterea este. M.Filipescu. C. P. Bacaci. nimeni nu poate contesta starea civilă a copilului care are folosirea unei stări civile conforme cu acest certificat.P. 172. Filiaţia. Ciobanu. Nr.Filipescu. Ea este însă şi un act juridic care are drept efect stabilirea posesiunii de stat a acelui copil11. p. A. aşadar. cit. 2001. V-Cl. C. Ediţia 4. Editura Ştiinţifică. V. după cum tot astfel pot fi şi combătute. declaraţia făcută de bună voie de către o femeie.

2. Într-adevăr. 13 14 Al. 119/1996. 174-175.48 C. neînregistrarea se poate datora faptului că nu au fost registre de stare civilă. cit. În această situaţie. Cazurile în care se poate face recunoaşterea Cazurile în care se poate face această recunoaştere sunt arătate de art. Hageanu.2. p. Textul nu distinge cât priveşte motivele sau împrejurările pentru care nu s-a făcut înregistrarea.2. C. op. Fam care prevede că recunoaşterea poate avea loc: a) dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă. atunci suntem în prezenţa unui caz de întocmire ulterioară a actului de naştere. Dacă omisiunea este din vina delegatului de stare civilă. Dumitrache. Este însă posibil ca înregistrarea naşterii să fi fost omisă. 174 Idem. deoarece ea s-a făcut prin declaraţia de naştere. atunci mama poate recunoaşte pe copil13. declaraţia de naştere fiind făcută. p. deşi au existat registre de stare civilă. Bacaci. mama poate face recunoaşterea copilului. 12 . după întocmirea ulterioară. dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă. fără a fi necesară recunoaşterea. mama poate recunoaşte pe copil.. Interesează să se ştie din vina cui s-a făcut omisiunea. În primul caz. Posibilitatea procurării certificatului de naştere există. în conformitate cu art. În cel de-al doilea caz pot apărea mai multe situaţii14. 56 din Legea nr. b) în cazul în care copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi. V-Cl. Dacă însă omisiunea înregistrării este din cauză că nu s-a făcut declaraţia de naştere.

şi abandonează copilul care. făcându-se menţiune despre primul act de naştere. atunci când a fost adoptat un copil înregistrat ca născut din părinţi necunoscuţi. fiind găsit. Dacă mama apare şi înfăţişează certificatul de naştere nu mai este cazul efectuării unei recunoaşteri . întocmit pe baza declaraţiei de naştere a mamei copilului părăsit după aceea de ea. Mama copilului nu va putea recunoaşte decât dacă va contesta prima recunoaştere. Recunoaşterea ulterioară adopţiei este admisibilă însă. Într-o atare situaţie. ca în cazul precedent. înscriindu-se totodată. este din nou înregistrat ca născut din părinţi necunoscuţi. 13 . cum nu se admite nici în cazul în care. O altă situaţie este aceea că copilul găsit a fost recunoscut de altă femeie decât mama lui şi apoi aceasta din urmă apare. Cu toate acestea recunoaşterea făcută trebuie înlăturată. În acest caz. menţiunea despre primul act de naştere care este şi cel adevărat. Actul de naştere întocmit ca urmare a găsirii copilului va fi însă anulat. Soluţia este diferită dacă mama copilului prezintă certificatul de naştere al acestuia. recunoaşterea nu mai este admisibilă.După ce naşterea a fost înregistrată legal pe baza declaraţiei de naştere. copilul a fost adoptat. mai înainte de prezentarea de către mamă a certificatului de naştere . mama reţine certificatul de naştere . iar înainte de această înregistrare a avut loc declaraţia de naştere a mamei. nu mai suntem în prezenţa unei recunoaşteri. Actul de naştere al copilului în care el figurează ca născut din părinţi necunoscuţi şi pe marginea căruia se găseşte menţiunea recunoaşterii făcute va trebui să fie anulată.

Beck. stabilirea legăturii de rudenie anterioară adopţiei este de natura să permită aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la împiedicarea căsătoriei sau desfiinţarea ei dacă a fost încheiată între rude oprite a se căsători.48 C. prin recunoaştere. Dificultatea provine din faptul că acel copil. De asemenea. Edit. Soluţia se întemeiază pe interesul de a înlătura adopţia încheiată cu încălcarea impedimentului la adopţie rezultând din rudenie. totodată este adoptatoare. apare incompatibilitatea între cele două feluri de rudenie. se pune problema dacă un copil trecut în registru de stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi. este posibilă recunoaşterea de către adoptatoare.Într-o altă situaţie. legătura de rudenie firească se stabileşte şi pe perioada de timp anterioară adopţiei. adică de mamă. Editia a 2-a. în exemplu dat. dar care este mama firească a copilului. adopţia nu este permisă între părintele firesc şi copilul său. În acea vreme. Art. în măsura în care s-ar stabili filiaţia faţă de mamă. interesul poate consta în faptul că adopţia produce efecte de la data încheierii ei pentru viitor. adică cea firească şi cea din adopţie. fam prevede că se poate recunoaşte copilul născut din părinţi necunoscuţi. poate fi recunoscut de către aceasta. care . C.48 C. 2008 14 . În al doilea rând. Or. fam în ceea ce priveşte cazurile în care se poate face recunoaşterea. Dreptul familiei. dar apoi. Bucureşti. Astfel fiind. fiind adoptat. Rezultă deci că există interesul de a stabili adevărul în ceea ce priveşte filiaţia copilului1. adoptat de către propria mamă. şi deci nu ar fi îndeplinite cerinţele art. până la naşterea şi chiar la concepţia copilului.H. Într-adevăr. pe când recunoaşterea produce efecte şi pentru trecut. Ar urma. deci că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de 1 Florian Emese. s-ar fi putut astfel naşte anumite drepturi succesorale în favoarea copilului. i s-a întocmit un nou act de naştere. în care adoptatoarea apare ca mamă a lui.

3. În plus. fără a se recurge la intervenţia justiţii. pe calea acţiuni în justiţie şi nu ar putea face acelaşi lucru pe calea recunoaşterii.2.64 C. nu se vede de ce copilul ar putea să-şi stabilească filiaţia faţă de mamă. Un argument care se poate aduce în sprijinul acestei interpretări este art. 2. ulterior. se pot ridica următoarele probleme15: Dacă un copil numai conceput poate fi recunoscut (înainte de a se naşte)? Copilul conceput poate fi recunoscut de mamă înainte de a se naşte. o asemenea soluţie nu corespunde art. fam.. Dovada recunoaşterii s-ar putea face la nevoie cu hotărârea judecătorească şi declaraţia de naştere tardivă. înainte. Este de preferat a se stabili filiaţia faţă de mamă sau filiaţia faţă de tată pe calea recunoaşterii . de asemenea. fam.64 C. p 282 şi urm. P. op. Filipescu. Or. potrivit căreia copilul îşi poate stabili mai întâi filiaţia faţă de oricare din părinţii săi. mama poate recunoaşte un copil. dar această recunoaştere nu va produce efecte decât dacă . Dacă nu s-ar da interpretarea de mai sus ar însemna că nu se poate stabili. filiaţia faţă de mamă decât pe calea acţiunii în justiţie. în mod 15 I. în exemplu dat.Copiii care pot fi recunoscuţi În legătură cu situaţiile limitativ determinante de lege în care poate interveni recunoaşterea de maternitate. cit. 15 . faţă de tată.text dacă tatăl ar fi recunoscut în prealabil pe copil sau dacă acesta şi-ar fi stabilit filiaţia prin acţiune în justiţie. deoarece sensul legii este că recunoaşterea filiaţiei faţă de mamă poate avea loc dacă nu se cunoaşte mama copilului. În acest caz.

29-30 19 Al. Editura Didactică şi Pedagogica. Bucureşti.N. Se mai pot adăuga şi dispoziţiile art. copilul trebuie să fie născut. fam potrivit căruia recunoaşterea se mai poate face fie o dată cu înregistrarea naşterii. Într-o altă opinie se arată că dispoziţiile art. fie după naştere. Bacaci. 1/1961. V-Cl.48 C. fam că recunoaşterea de către mamă a copilului decedat trebuie să fie considerată valabilă. fam care îngăduie recunoaşterea de către tată a copilului decedat numai dacă acesta a lăsat descendenţi fireşti19 urmează să fie aplicate prin analogie şi în cazul 16 17 Al. ceea ce ar însemna că la data recunoaşterii. Ed. fam16. Dreptul familiei. Dispoziţia art. la naştere copilul se găseşte într-una din situaţiile prevăzute de art. cu situaţia copilului care nu s-a născut încă17. recunoaşterea decât în cazurile pe care le prevede anume şi care sunt incompatibile . p. C.57 C. pentru că recunoaşterea constituie mărturisirea unei fapte care. cit. I. Dacă un copil poate fi recunoscut.57 alin.. prin urmare. Academiei / 1966. Hageanu. Bucureşti. p. Petre Anca – Rudenia. Cazurile de nulitate absolută a recunoaşterii filiaţiei în J. 1965. ca atare îşi va produce efectele retroactiv de la data când copilul s-a născut şi în al doilea rând. nr. în cazurile în care mama ar deceda imediat după naştere. Popescu.. 176 16 . Oproiu.prin natura lor. vol II. op. S-a susţinut că este posibilă recunoaşterea de către mamă a copilului conceput.133.R. pentru săvârşirea căruia nu se cere consimţământul aceluia la care se referă recunoaşterea18. după ce a murit? S-a susţinut potrivit art. p. Tratat. Dumitrache.excepţional. fam trebuie să fie considerată de strictă interpretare. neîngăduind. pentru că această mărturisire este îmbrăcată în forma unui act juridic unilateral. dar încă nenăscut.57 C. 18 T.48 C.2 C.

în chip exclusiv ori în concurs cu fraţii copilului decedat. în prealabil.48 C. Dreptul familiei. în cele mai multe cazuri.Beck. încă o altă recunoaştere a maternităţii. copilul a fost trecut ca născut din părinţi necunoscuţi. care ar pretinde. de către două femei. numai de satisfacerea unor interese de ordin patrimonial. stabilirea în acest mod.H. Editia a 2-a. 2008 17 . Dacă un copil poate fi recunoscut. fiecare. şi anume pentru dobândirea bunurilor de către mamă. fam decât dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă ori în cazul când. Dacă. Prima recunoaştere se înscrie în registrul de stare civilă şi prin aceasta face cu neputinţă primirea recunoaşterii ulterioare. lipsită de obiect atâta vreme cât nu s-a dovedit nesinceritatea celei dintâi. sau pentru stabilirea dreptului la pensia cuvenită urmaşilor. 20 Florian Emese. În acest caz. persoana care voieşte să recunoască acelaşi copil drept al său va fi obligat să conteste. că este copilul ei? Un copil nu poate fi recunoscut succesiv de două femei ce pretind amândouă că l-au născut. C. în mod succesiv. Bucureşti. a filiaţiei copilului faţă de persoana care se pretinde mama lui este de natură să înlăture posibilitatea oricărei noi recunoaşteri care ar fi. în cazul în care copilul a murit fără a lăsa descendenţi. cu privire la acelaşi copil tot nu s-ar concepe. pentru că recunoaşterea nu se poate face potrivit art. recunoaşterea ar putea fi determinată. desigur.recunoaşterii maternităţii dată fiind identitatea de motive care justifică adoptarea unei soluţii unitare. Edit. Chiar dacă prima recunoaştere nu ar fi fost înregistrată. adevărul recunoaşterii anterior săvârşite20.

iar dacă această naştere nu a fost înregistrată.48 alin. este necesar să se procedeze. Dacă recunoaşterea a intervenit la mai mult de un an de la naşterea copilului atunci mama va trebui să obţină pentru înregistrarea naşterii o hotărâre judecătorească. Tot astfel. urmând ca înscrierea recunoaşterii să fie săvârşită în condiţiile prevăzute de art.2.2 C. testament. a recunoaşterii implică. recunoaşterea este permisă sunt limitativ enumerate de Codul familiei. recunoaşterea se înregistrează la serviciul de stare civilă de la locul unde s-a produs naşterea.Recunoaşterea săvârşită în acest mod este neîndoielnic nulă. fam. Cazurile în care. deşi legea nu o prevede expres. Formele in care poate fi facuta recunoasterea Potrivit art. mai întâi la înregistrarea faptului însuşi al naşterii.4. Înregistrarea se face însă la serviciul de stare civilă de la locul unde a fost înregistrată naşterea acelui copil. pentru a se putea săvârşii o asemenea operaţie. nulitatea virtuală a actelor juridice săvârşite cu încălcarea dispoziţiilor legale. iar condiţiile enumerate sunt stabilite de lege cu caracter imperativ. Declaraţia la serviciul de stare civilă Recunoaşterea prin declaraţie se poate face la orice serviciu de stare civilă întrucât legea nu aduce mărginire competenţei în această privinţă. reglementarea. se va urma cu privire la înscrierea recunoaşterii făcute prin înscris autentic sau prin testament. 2. recunoaşterea filiaţiei faţă de mamă se poate face într-una din următoarele forme: declaraţia la serviciul de stare civilă.119/1996. înscris autentic. Dar. 18 .17 din Legea nr. în acest mod.

p. dată fiind natura însăşi a acestei condiţii. recunoaşterea nu se poate face. Forţa probantă a declaraţiei consemnată în actul prezent sau întocmit de notar sau alte organe trebuie înţeleasă în sensul că acel act face dovada până la înscrierea în fals în privinţa împrejurărilor constatate personal de către agentul instrumentator22. Dreptul familiei. Recunoaşterea se poate face prin act autentic întocmit prin notariatul public ori prin declaraţie dată în faţa instanţelor judecătoreşti (cum ar fi. Art.1171 C. ea are o forţă probantă relativă. idem 19 .: recunoaşterea făcută de mamă la interogator. În unele împrejurări.117 21 22 Emese Florian. 2008. precum şi faptul că o asemenea declaraţie a fost făcută de persoana identificată ca fiind autoarea declaraţiei. Valoarea absolută va cuprinde numai data şi locul unde a avut loc declaraţia de recunoaştere. de exemplu. declaraţiile făcute de părţi şi consemnate în încheierea de şedinţă dobândesc forţa probantă a actului autentic.Pronunţarea hotărârii judecătoreştii poate fi cerută. ci şi de către alte persoane. până la proba contrarie. Ediţia 2 Editura C. H. chiar cu ocazia soluţionării unor procese.(de ex. decât după data înregistrării naşterii. Beck.civ). în cursul unui proces)21. nu numai de către mamă. Dacă copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi. recunoaşterea făcută la interogator în cursul unui proces). inclusiv procurorul. Bucureşti. In ceea ce priveşte veridicitatea conţinutului declaraţiei. 251. Înscris autentic Recunoaşterea de maternitate se poate face printr-un înscris notarial sau alt înscris care îndeplineşte cerinţele prevăzute de lege pentru a fi considerat autentic (art.

p. Teorie şi practică. Editura Lumina Lex. care nu cuprind dispoziţii de ultimă voinţă a defunctului. 24 M.. Eliescu. Deşi testamentul este esenţialmente revocabil. nr. săvârşit fie în formele obişnuite – autentic mistic sau olograf. deoarece testament 23 Al. C. efectele recunoaşterii maternităţii se produc de îndată. fam). V-Cl. Dispoziţii testamentare privitoare la sumele depuse la C.C. p. 173. Întrucât. pentru cazurile excepţionale pe care le prezintă starea de război.E.C. Hageanu. recunoaşterea făcută printr-un testament îşi menţine caracterul său irevocabil (art. A.36 /1995 privind notarii publici şi activitatea notarială. Ediţia a II-a revăzută şi completată. chiar din momentul în care aceasta a fost făcută. p. ultim C. prin orice fel de testament.868 – 886 . în S. Dreptul familiei. recunoaşterea filiaţiei nu poate fi făcută valabil prin forme testamentare speciale. dacă testamentul îşi produce efectele în ce priveşte actele de dispoziţie asupra bunurilor numai din momentul morţii testatorului.J.din Legea nr. ci numai dispoziţii speciale în legătură cu sumele depuse24.. Bacaci. 2/1962. izolarea impusă de împrejurări deosebite sau călătoria pe mare. legea permite recunoaşterea prin testament fără nici o rezervă nu se pot institui distincţii pe cale de interpretare. 2009. prevede că actul autentic se poate încheia doar în localităţile unde funcţionează notariate. Testament Recunoaşterea se poate face şi prin testament. fie în formele speciale prevăzute de Codul civil prin art. 262. Dumnitrache. cum sunt cele stabilite prin statutul C. cit. op. Revocarea testamentului prin care s-a făcut o recunoaştere nu produce efecte asupra recunoaşterii23.C. Dispoziţia testamentară prin care mama recunoaşte un copil este constitutivă de drepturi în favoarea copilului. 70 20 . .48 din alin. Astfel. Corhan. S-a arătat că.E. Bucureşti.

Recunoaşterea filiaţiei faţă de mamă are o natură juridică mixtă. Ed. chiar în cazul testamentului olograf. interpretarea care corespunde cel mai mult intereselor copilului. care nu pot fi decât indiferente pentru validitatea recunoaşterii copilului. prin faptul că o femeie mărturiseşte faptul naşterii unui copil. recunoaşterea nu se poate realiza numai ca un act juridic săvârşit de parte pentru a produce anume efecte juridice în viitor. Legea îngăduie recunoaşterea prin testament în vederea garanţiei pe care o reprezintă formele testamentare care.înseamnă actul întocmit cu respectarea formelor testamentare şi având drept obiect dispoziţii îngăduite de lege2. indiferent de felul în care a fost făcută. Recunoaşterea poate forma obiectul licit al testamentului chiar dacă formează singurul său conţinut. Prezenţa sau lipsa legatelor din cuprinsul testamentului nu poate înrâuri validitatea recunoaşterii săvârşite. chiar dacă testamentul nu cuprinde alte dispoziţii. Bucureşti.48 C. Într-adevăr. nu se poate revoca. Legea precizează (art. recunoaşterea apare ca un mijloc de probă. să determine efectele pe care legea i le atribuie. mărturisirea unui fapt anterior – a naşterii – în cazul de faţă care urmează în principiu. deosebesc acest act de simplul înscris sub semnătura privată. de altfel. Recunoaşterea este un act unilateral prin care o femeie declară că este mama unui anumit copil. mai mult efectele recunoaşterii vor retroactiva chiar dacă până la data concepţiunii. recunoaşterea constituie în primul rând. a căror ocrotire constituie principiu precumpănitor în dreptul nostru de familie. în 2 Petre Anca – Rudenia. Este.fam) că recunoaşterea maternităţii. Academiei / 1966 21 . retroactiv de la data când copilul s-a născut. iar nu în consideraţia coexistenţei legatelor. Astfel.

În cazul când.. cu toate acestea. Bucureşti. Astfel. Beck. Ediţia 2 Editura C. deoarece nu creează o filiaţie nouă ci legătura de filiaţie preexistentă.” Mărturisirea mamei că a născut copilul nu constituie o simplă manifestare de voinţă. Recunoaşterea de maternitate făcută prin testament produce efecte juridice de la data întocmirii testamentului şi nu de la momentul deschiderii succesiunii.5. 251 idem 22 . ci dovada unui fapt care o dată administrată. deoarece filiaţia a fost recunoscută printr-un act autentic25. Dreptul familiei.31/1954. În doctrină s-a exprimat opinia că validitatea testamentului nu condiţionează valabilitatea recunoaşterii de filiaţie dacă sunt îndeplinite cerinţele special prevăzute de lege. 857 C. care prevede că : „drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţiune dacă el se naşte viu. dispoziţia privitoare la recunoaştere nu este.temeiul art. care să poată fi ulterior revocată. p. este în întregime revocat. dar aceasta este consacrată juridic prin actul recunoaşterii. s-a arătat că este valabilă mărturisirea de filiaţie cuprinsă într-un testament autentic dar conjuctiv deşi asemenea testamente sunt lovite de nulitate absolută pentru nesocotirea interdicţiei din art. Civ.2. testamentul care cuprinde recunoaşterea maternităţii. 25 26 Emese Florian. 2008. rămâne câştigată cauzei copilului. H. iar aceste efecte retroactivează până la momentul naşterii sau al concepţiei copilului26 2. Caracterele recunoasterii a) Recunoaşterea de filiaţie este un act juridic declarativ. întru nimic înrâurită prin revocarea actului din care face parte.7 din Decretul nr.

Dumitrache. Al Bacaci.48 alin. Al. Dumitrache. deoarece aceasta nu mai depinde de voinţa sa unilaterală. Hageanu. pentru a nu lăsa starea civilă a copilului la bunul plac al persoanelor care îl recunosc. 172. ultim C.P. existenţa unui statut civil întemeiat pe minciună. dar este admisă contestarea recunoaşterii de filiaţie de către autorul recunoaşterii.recunoaşterea modifică statutul copilului. 9 / 1961. în care nu poate fi îndeplinită atribuirea unei filiaţii false. Iată de ce. p. cit. C. 23 . adică nu se mai poate reveni asupra acesteia după ce a fost făcută. În această privinţă.De aceea. care din acel moment nu va mai fi considerat născut din părinţi necunoscuţi sau având filiaţia stabilită numai faţă de tată28. Dumitrache. C. op. Hageanu. ci presupune a se face dovada în justiţie că recunoaşterea nu corespunde adevărului. Curtea Supremă de Justiţie a arătat că recunoaşterea nu poate fi revocată în mod arbitrar. în L. deoarece a contesta înseamnă altceva decât a revoca29. nr. Oproiu – Dacă se poate introduce o acţiune în anularea recunoaşterii filiaţiei pentru incapacitate sau viciu de consimţământ. 172. cit. iar starea civilă a persoanelor interesează în ultimă analiză întreaga colectivitate şi deci însăşi ordinea de drept a statului nostru. V-Cl. nu este admisă revocarea arbitrară a recunoaşterii de filiaţie. A contesta înseamnă a face dovada în justiţie că recunoaşterea nu corespunde adevărului. op. recunoaşterea de filiaţie produce efecte retroactive până la data naşterii şi chiar a concepţiunii copilului27. b) Recunoaşterea de filiaţie este un act irevocabil. 172. op. Recunoaşterea este irevocabilă chiar în cazul în care este făcută prin testament (art. V-Cl. Faptul că mama poate contesta recunoaşterea nu schimbă caracterul irevocabil. p. C. fam). V-Cl. pentru că s-ar înfrânge principiul mărturisirii. p. Hageanu. 29 Al Bacaci. Trebuie să precizăm că. o dată făcută . cit. Faptul că mama poate contesta 27 28 Al Bacaci.

2009. deci. ea nu poate fi făcută sub condiţie sau pe un termen. Acest caracter decurge din natura de mărturisire a recunoaşterii şi. Corhan. 24 . E.recunoaşterea pe care a făcut-o din eroare este în consens cu regulile ce guvernează mărturisirea şi nici nu-i schimbă caracterul irevocabil. f) Recunoaşterea de filiaţie este un act juridic pur şi simplu. 183. de către rude sau de către reprezentantul legal al mamei sau după caz al tatălui. deoarece este valabil numai prin manifestarea de voinţă a autorului recunoaşterii. 30 D. cit. 262. A. op. op. Dreptul familiei. care trebuie făcut în formele prevăzute de lege. e) Recunoaşterea de filiaţie este un act juridic solemn30. dreptul ei de a recunoaşte un copil încetează. c) Recunoaşterea de filiaţie este un act personal. Bucureşti. d) Recunoaşterea de filiaţie este un act juridic unilateral. Nu este necesar consimţământul persoanei în favoarea căreia se face recunoaşterea. Ediţia 4 emendată şi actualizată. (după moartea mamei sau a tatălui copilului). Recunoaşterea nu poate fi făcută de moştenitori. Acest drept nu poate să treacă la moştenitorii legali ai acesteia. p. de către un mandatar cu procură specială şi autentică. 253. Lupaşcu. cit. p. Editura Universul juridic. p. femeia care pretinde că un copil este al său sau bărbatul care pretinde că copilul este al său. căci contestarea este diferită de revocare. Acest caracter nu exclude posibilitatea ca recunoaşterea să poată fi făcută. deoarece la decesul mamei.. în numele mamei.. nesusceptibil de modalităţi. Florian. g) Recunoaşterea de filiaţie are caracter netransmisibil.

orice persoană interesată poate contesta recunoaşterea care nu corespunde adevărului(art. De asemenea. un act juridic de stare civilă. Lupaşcu. Bacaci. 25 . p. p. Hageanu.49 C fam. Nu se poate cere mamei care-şi recunoaşte copilul decât să aibă puterea de discernământ necesară pentru a face o mărturisire. 262. p.2. Dumitrache. op. donatori etc. D.h) Recunoaşterea de filiaţie produce efecte faţă de toată lumea. cu discernământ31. A. fără să aibă nevoie 31 Al. de aceea nu sunt necesare condiţiile privind capacitatea de a încheia acte juridice cu caracter patrimonial. De asemenea. pentru a-şi da seama de realitatea şi adevărul faptului care alcătuieşte obiectul recunoaşterii. recunoaşterea nu presupune pentru a fi valabil făcută. Singura condiţie cerută este ca declaraţia să reprezinte neîndoielnic manifestarea de voinţă a recunoaşterii. Copilul o poate invoca faţă de orice persoană : moştenitorii legali şi testamentari. op. 183. erga omnes. 173. capacitatea necesară pentru săvârşirea actelor juridice. Într-adevăr. Capacitatea ceruta pentru recunoastere Fiind în primul rând mărturisirea unui fapt. 2. Aşadar.Cl... cit. cit.).. ci şi un mijloc de probă. recunoaşterea de filiaţie este nu numai un act juridic. nepatrimonial. singura condiţie care se cere pentru validitatea recunoaşterii este ca manifestarea de voinţă să fie făcută de o persoană conştientă. cit. C. Corhan. recunoaşterea de filiaţie este un act juridic personal.6. V. op. Sub condiţia unei voinţe conştiente mama minoră sau pusă sub interdicţie poate recunoaşte personal pe copilul său.

2006. în cazul în care mama fără capacitate de exerciţiu. 69. 26 .1966 op. dispoziţiile testamentului care o cuprind sunt nule pentru că. p. op. Tot astfel. p. Filipescu. nici cel lipsit de capacitate de exerciţiu. cit. este valabilă recunoaşterea făcută în cadrul unui act juridic lovit de nulitate pentru neîndeplinirea condiţiilor legale privind capacitatea.P.C. De aceea este îndeosebi necesar să se acorde mamei.Academiei. Ionaşcu. De aceea. după ce devine capabilă. legatele respective vor fi nule (art.Ed. Astfel. numai lipsa de discernământ poate îndritui. 1.806 C.43. prin urmare anularea acestui act juridic1. nu pot fi primiţi a cere anularea recunoaşterii făcute sub singurul cuvânt al lipsei de capacitate legală.Bucuresti.Anca. după încetarea incapacităţii. Recunoaşterea nu este nulă chiar dacă. Tratat de dreptul familiei. pentru că altfel ar însemna că. nu pot cere anularea acelei recunoaşteri2. dar având discernământ. în S.civ) în timp ce. nimeni să nu fie primit a face un asemenea act.cit. lipsită de capacitate de exerciţiu. 286.Ed. Capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile şi ocrotirea sub aspectul patrimonial a lipsei şi restrângerii acestei capacităţi în lumina recentei legislaţii. În sprijinul acestor soluţii se poate invoca şi faptul că mărturisirea este un act prin excelenţă personal. Nici reprezentantul legal.J.Rudenia. 2 I.pentru aceasta de încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau a tutorelui ei ori a altui ocrotitor legal1. pe care nu-l poate săvârşi decât mama şi niciodată prin mijlocirea reprezentantului legal. 1 P. în acest caz al lipsei capacităţii de exerciţiu. recunoaşterea săvârşită cu discernământ rămâne valabilă. face o recunoaştere.. 1 T. 1956. nr. p. nici reprezentatul ei şi nici mama. dacă mama este mai mică de 16 ani şi face liberalităţi în cuprinsul aceluiaşi testament prin care recunoaşte ca al său pe un copil.Universul Juridic Bucuresti. mama nu îndeplinea condiţiile de capacitate cerute pentru a dispune de bunurile sale în cadrul unui asemenea act juridic. dreptul de a-şi recunoaşte copilul.

este nulă absolut. op. . Florian. 1/1961. nr. a) În anumite situaţii recunoaşterea de maternitate poate fi lovită de nulitate absolută. după caz nulitatea absolută sau cea relativă. 48 C. Corhan. cit. 186. p. Editua Ştiinţifică.când recunoaşterea este făcută de către altcineva decât de mamă. în J. Fam. În această privinţă s-au exprimat mai multe păreri: 32 A se vedea Al. E.7. Oproiu.2.. op. 265. 254. Astfel. această sancţiune intervine32: . Petrescu. op.. cit. b) S-a pus problema dacă recunoaşterea de maternitate făcută de o persoană al cărei consimţământ a fost viciat poate fi sancţionată cu nulitate relativă. fam.48 C.2. D. personal sau prin mandatar cu procură specială şi autentică. Lupaşcu. 1968. recunoaşterea făcută prin înscris sub semnătură privată. I. 27 . fără ca acesta să fie testament. 159. R. cit.N. adică nu este făcută prin declaraţie la serviciul de stare civilă. Acţiunile privind statutul civil al persoanei. A. p. Nulitatea recunoasterii În cazul în care recunoaştere de maternitate se face cu nerespectarea condiţiilor de fond sau de formă prevăzute de lege intervine. p. act autentic sau testament. . p. în consecinţă. .când recunoaşterea se referă la un copil decedat care nu a lăsat descendenţi.când recunoaşterea nu este făcută cu respectarea condiţiilor de formă prevăzute de art.când recunoaşterea emană de la o persoană lipsită de voinţă conştientă. 131. .. Cazurile de nulitate absolută a recunoaşterii filiaţiei. p.când recunoaşterea a fost făcută în alte situaţii decât cele două prevăzute de art.

acţiunea în nulitate relativă se poate confunda cu acţiunea în contestarea recunoaşterii deoarece se urmăreşte înlăturarea recunoaşterii nereale şi stabilirea adevăratei filiaţii. 2) Recunoaşterea nu poate fi anulată pentru vicii de consimţământ35. Oproiu. În sprijinul acestei păreri se invocă următoarele argumente: Recunoaşterea este nu numai un mod de probă.. nr. Buga. legătură care are o existenţă independentă de orice manifestare de voinţă. Nedelschi. 431. se invocă următoarele argumente: Recunoaşterea confirmă legătura de filiaţie dintre două persoane. 28 . dacă aceasta poartă asupra identităţii persoanei recunoscute acţiunea în nulitate relativă va fi primită. derivând din regulile de principiu ale nulităţilor actelor juridice. I. Recunoaşterea este un act unilateral de voinţă şi este de principiu că toate actele juridice sunt susceptibile de desfiinţare pentru motive care sunt proprii fiecărui în parte. dolul sau violenţa atrag nulitatea relativă a recunoaşterii de maternitate. 547 din 8 martie 1955 a Trib.P. În consecinţă . 7/1967. nr. 9/1961 34 Gh. p. P. p. ca şi pentru motive de ordin general.R. Dacă se poate introduce o acţiune în anularea recunoaşterii filiaţiunii pentru incapacitate sau viciu de consimţământ în L. recunoaştere ce ar corespunde adevărului. Dacă eroarea priveşte însăşi filiaţia. care. care creează legătura de filiaţie dintre mamă şi copil.P. în această părere.D.1) Recunoaşterea de maternitate poate fi anulată pentru vicii de consimţământ33. în caz că nu corespunde adevărului trebuie contestată. Marica. 101. Legea nu interzice anularea recunoaşterii pentru vicii de consimţământ34. 4/1955. Bucureşti. nr. ci şi un act juridic. Probleme controversate în dreptul familiei. Notă la dec. Admiterea anulării recunoaşterii de maternitate. pentru vicii de consimţământ. 35 C. În ceea ce priveşte eroarea. în R. nr. În sprijinul acestei păreri. în L. nu este în interesul 33 Al..

deoarece se poate ajunge la acelaşi rezultat prin acţiunea în contestare prevăzută de art. Recunoaşterea făcută nu corespunde adevărului. care este al său.P. în acest caz.49 C. Oproiu – Dacă se poate introduce o acţiune în anularea recunoaşterii filiaţiei pentru incapacitate sau viciu de consimţământ. chiar dacă ştia că recunoaşte drept al ei un copil ce nu-i aparţine. principiul ocrotirii intereselor copilului. 3) În privinţa problemei în discuţie se face următoarea distincţie: Recunoaşterea făcută corespunde adevărului şi nu există deci interes pentru introducerea acţiunii în anularea recunoaşterii. deoarece. nu este nevoie să se recurgă la ajutorul acţiuni în anulare a recunoaşterii. în cursul procesului. Persoana care cere anularea recunoaşterii se poate găsi în una din următoarele situaţii: recunoaşterea corespunde adevărului. în L. . Interesul copilului impune ca recunoaşterea maternităţii. ar urma să se facă o nouă recunoaştere. ceea ce înseamnă că reclamantul ar trebui să afirme în faţa instanţei că a recunoscut un copil. deşi conformă cu realitatea. dar. caz în care în acţiunea în anularea recunoaşterii pentru vicii de consimţământ nu ar trebui refuzată pe motivul că autorul recunoaşterii are la îndemână activitatea în 1 Al. nr. iar dreptul familiei cunoaşte dimpotrivă. dar că această recunoaştere. care corespunde adevărului. deci o nouă recunoaştere făcută prin act autentic. 29 . Efectele recunoaşterii se desfiinţează chiar dacă mama nu a fost în eroare la data când a săvârşit-o. 9 / 1961. ori datorită dolului exercitat împotriva sa.copilului. nu a făcut-o decât din eroare ori sub imperiul convingerii. să nu fie înrâurită de viciul actului care cuprinde recunoaşterea1. fam. Recunoaşterea nu corespunde adevărului.

În al doilea rând. b) acţiuni în contestaţie de stat.1. legea nu prevede neadmiterea acţiunii în anularea recunoaşterii. Fac parte din această categorie: acţiunea în contestarea recunoaşterii de filiaţie. acţiunile se împart. pe de o parte. Consideraţii introductive În cazurile în care filiaţia faţă de mamă nu poate fi dovedită prin actul de naştere. Prin aceste acţiuni. deoarece . acţiunea în stabilirea maternităţii şi acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei. acţiunile privind filiaţia se clasifică în următoarele categorii: a) acţiuni în reclamaţie de stat. Stabilirea si dovada maternitatii prin hotarare judecatoreasca 2.3. după obiectul sau finalitatea lor. acesta are posibilitatea de a introduce în justiţie o acţiune în stabilirea filiaţiei faţă de mamă. pretins reală. regimul juridic al celor două acţiuni este diferit. iar pe de altă parte. Fac parte din această categorie. se urmăreşte obţinerea altei stări civile decât aceea pe care o are persoana în cauză. Prin aceste acţiuni. căci acest interes urmează a fi privit în marginile legii. În sfârşit nu înseamnă că se nesocoteşte interesul copilului. în acţiuni privind filiaţia faţă de mamă şi acţiuni privind filiaţia faţă de tată. Dacă mama nu recunoaşte copilul a cărei maternitate nu este stabilită. Având în vedere cele două feluri ale filiaţiei. acţiunea în nulitatea 30 .cunoaştere. 2. se urmăreşte înlăturarea unei stări civile. adevărată. respectiv a unei filiaţii. şi înlocuirea ei cu alta. în primul rând. pretins nereale.3. acestea se pot stabili prin recunoaştere sau prin justiţie.

care alcătuiesc regula. În sfârşit. Oproiu – Dacă se poate introduce o acţiune în anularea recunoaşterii filiaţiei pentru incapacitate sau viciu de consimţământ. p. şi anume: acţiunea în tăgăduirea paternităţii. b) acţiuni prescriptibile. titularul acesteia fiind exclusiv soţul mamei. Acţiunea în justiţie pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă este o acţiune în reclamaţie de stare civilă ce are ca obiect determinarea legăturii de filiaţie dintre copil şi mama sa37. acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei etc. după corelaţia lor cu prescripţia extinctivă. acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de tată. 31 . acţiunile de stare civilă privind filiaţia se împart în: a) acţiuni ce pot fi exercitate numai de titularul stării civile sau de reprezentantul său legal şi care pot fi continuate de moştenitori: acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă. după sfera persoanelor îndreptăţite să le exercite.P.recunoaşterii de filiaţie. nr. acţiunea în contestarea filiaţiei faţă de mamă. cu excepţia acţiunii în tăgăduirea paternităţii care are un regim juridic special. 36 M Al. b) acţiuni ce pot fi pornite de către orice persoană interesată. în L. acţiunea în tăgăduirea paternităţii36. op. Lupaşcu. acţiunile de stat privind filiaţia se clasifică în: acţiuni imprescriptibile. care rezultă din certificatul de naştere eliberat pe baza înregistrării naşterii. 37 D. acţiunea în contestarea filiaţiei faţă de mamă.. cit. stabilită prin hotărâre judecătorească etc. care formează excepţia. Acestea sunt acţiunile în contestaţie. 186. 9 / 1961. În al treilea rând.

în cazul în care copilul a fost trecut 38 E. Florian. Dacă există numai o imposibilitate vremelnică de a proba filiaţia faţă de mamă şi anume până când se procură certificatul de naştere. ceea ce înseamnă că se poate introduce acţiunea în justiţie numai dacă este vorba de o imposibilitate absolută de a proba filiaţia faţă de mamă cu certificatul de naştere38.3. Acest caz trebuie. b) Stabilirea maternităţii prin acţiune în justiţie când.21 din Legea 119/1996. de art. cit. op. Dacă însă este vorba de un caz în care s-ar putea face reconstituirea sau întocmirea ulterioară a actului de naştere ori dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru a se face înregistrarea tardivă a naşterii. p. fam. 186.2. atunci nu se poate introduce acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă.. 255.50 din C. când se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. op. din orice împrejurări. Lupaşcu. Cazurile in care se poate introduce actiunea pentru stabilirea maternitatii Potrivit art. cit. analizat în raport cu dispoziţiile Legii nr. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul de constatator al naşterii. Imposibilitatea absolută de a dovedi filiaţia faţă de mamă cu certificatul de naştere există de exemplu.119/1996. D. se va recurge la procedura prevăzută de art.57 sau după caz. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul de constatator al naşterii.2. 32 . acţiunea pentru stabilirea maternităţii se poate introduce în următoarele cazuri: a) când.. din orice împrejurări. p.

C. a fost contestată şi realitatea filiaţiei care rezultă din 39 40 Al. întrucât nu corespunde adevărului. Al. op. în L. nr. Evident o asemenea contestare trebuie să fie posibilă. sau dacă se anulează recunoaşterea prin hotărâre judecătorească. Dar „contestarea”.. şi folosirea stării civile40. 9 / 1961. fam.. înseamnă că. ci şi prin celelalte moduri de stabilire a filiaţiei faţă de mamă. 178. 33 . V-Cl. numai dacă nu există conformitate între filiaţia faţă de mamă. Astfel. potrivit legii. potrivit art.49 C. În sfârşit. Oproiu – Dacă se poate introduce o acţiune în anularea recunoaşterii filiaţiei pentru incapacitate sau viciu de consimţământ.în registrul de stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi sau când copilul nu cunoaşte justificat numele adevăraţilor părinţi.P. fam trebuie înţeleasă în sens mai larg adică ori de câte ori se contestă filiaţia faţă de mamă. Hageanu. copilul poate introduce o acţiune în stabilirea filiaţiei faţă de adevărata mamă.51 din C. p. dar totuşi aceştia pot face dovada contrară. Bacaci. potrivit art. cit. dacă filiaţia faţă de mamă s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească având în vedere regimul juridic al acesteia. dacă filiaţia faţă de mamă s-a stabilit prin recunoaştere iar apoi se contestă această recunoaştere. în situaţia în care există neconcordanţe între certificatul de naştere al copilului şi folosirea stării civile39 Din interpretarea „per a contrario” a prevederilor art.50 C. în măsura în care terţul a făcut această dovadă. stabilită nu numai pe baza declaraţiei de înregistrare a naşterii copilului. b) Când se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. Dumitrache. în sensul că are autoritate de lucru judecat între părţi şi este opozabilă terţilor. astfel cum rezultă din certificatul de naştere. fam rezultă că se poate pune în discuţie filiaţia faţă de mamă stabilită pe baza declaraţiei de înregistrare a naşterii.

fam. Acţiunile privind statutul civil al persoanei. Datorită finalităţii sale.3. Ştiinţifică. Contestarea realităţii celor cuprinse în certificatul de naştere nu trebuie făcută neapărat înainte de introducerea acţiunii în stabilirea filiaţiei faţă de mamă. În conformitate cu dispoziţiile art. pentru aceleaşi considerente care justifică şi recunoaşterea copilului. Precizăm că adopţia copilului.1 C fam. nu reprezintă un obstacol pentru introducerea unei acţiuni în stabilirea filiaţiei faţă de mamă.actul de naştere întocmit pe baza hotărârii de stabilire a maternităţii astfel încât va fi posibilă o nouă acţiune în justiţie. acţiunea pentru stabilirea maternităţii poate fi introdusă numai de copil. 164. fie de o terţă femeie.3. această acţiune are un caracter strict personal. Edit. În această situaţie acţiunea se poate introduce numai de copil. p. putându-se reclama o altă stare civilă prin combaterea celor cuprinse în certificatul de naştere în cadrul aceleiaşi acţiuni. dacă sunt îndeplinite condiţiile art. Petrescu.52 alin. maternitatii Acţiunea în stabilirea maternităţii este acţiunea prin care titularul dreptului solicită să i se recunoască existenţa unui raport de filiaţie faţă de o anumită femeie pe care o consideră ca fiind autoarea sa1. pentru stabilirea filiaţiei faţă de o altă femeie.. În legătură cu calitatea de reclamant a copilului există următoarele situaţii: a) Copilul are capacitatea de exerciţiu. Exercitarea dreptului la actiunea pentru stabilirea 1 R. 2. 1968. Bucureşti. 34 .50 C. fie chiar de către mama copilului dar faţă de care filiaţia nu este stabilă.

Probleme legate de acţiunea civilă a procurorului. în cazul inacţiunii lui. în lipsa unui text derogator. 7.adică este minor sub 14 ani sau pus sub interdicţie. Lupaşcu. Bacaci.. d) Copilul a decedat. civ.52 alin. Dumitrache...C.. D. 127. cit. 42 Al.) Cu toate acestea. în J. fam). Tratat de dreptul familiei. op. nr. C. potrivit art. V-Cl. Pentru introducerea acţiunii acesta nu are nevoie de încuviinţarea autorităţii tutelare42.proc. p. 179. 187. Al. P.op. potrivit art. căci şi reprezentarea.2 C. Hageanu.Dat fiind caracterul personal al dreptului la acţiune.). D. Lupaşcu. p. Filipescu. priveşte tot interese patrimoniale (art. introducerea acesteia nu se poate face de către creditorii copilului. în timp ce încuviinţarea prealabilă priveşte interese patrimoniale. moştenitorii nu pot continua acţiunea1: . şi nu personale. 1956.2 C fam. 41 I.52 alit. op. Acţiunea se poate introduce de copil fără a avea nevoie de încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului său legal41 deoarece acţiunea la care ne referim are un caracter personal. op..civ. 292. 179. cit. b) Copilul are capacitatea de exerciţiu restrânsă. p. fam.1 C.. cit. 1 P. 187. p. 35 . c) Copilul este lipsit de capacitatea de exerciţiu .246.974 C.N. p. În această situaţie.A. Szabo.dacă însăşi copilul a renunţat la acţiune(art. acţiunea poate fi pornită de reprezentantul legal al copilului. Dumitrache. Ei vor putea însă continua acţiunea introdusă de autorul lor. aşa cum prevede în privinţa introducerii acţiunii prin reprezentantul legal. dreptul de a porni acţiunea în stabilirea maternităţii nu trece asupra moştenitorilor copilului. cit. iar o dispoziţie legală nu prevede o derogare în acest sens. cit. în cazul în care copilul a decedat în cursul procesului(art. Datorită caracterului personal al acţiunii. Hageanu. C.52 alin. V-Cl. Bacaci. p. op.

dreptul la această acţiune nu poate fi exercitat decât de copil sau de reprezentantul său legal în cazul când este lipsit de capacitatea de exerciţiu. În această situaţie.246 C. prin instituirea curatelei nu se aduce nici o atingere capacităţii celui în favoarea căruia se dispune o asemenea măsură de ocrotire2. cât şi moştenitorul testamentar.Anca. Bucureşti. proc. atât moştenitorul legal. atât moştenitorul legal.248 C.248 C. Ed. care a decedat înainte de terminarea procesului ( art.dacă acţiunea s-a perimat (art. pentru că dreptul de reprezentare al curatorului priveşte numai administrarea bunurilor pentru că. Poate continua acţiunea. Academiei / 1966 p. 2 C. Astfel încât. Cu toate acestea. proc. g) Dreptul procurorului la acţiune pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă. pe de altă parte. f) Dreptul moştenitorilor la acţiune pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă. cât şi cel testamentar.52 alin. Caracterul personal al dreptului la acţiune înseamnă. de asemenea că nici procurorul nu este îndrituit să pornească acţiunea în stabilirea maternităţii. care are dreptul să reprezinte pe copil. în condiţiile arătate. Rudenia. civ. moştenitorii nu pot continua acţiunea : . moştenitorii copilului nu au dreptul de a porni acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă. fam). e)Copilul este pus sub curatelă..53 36 .civ). dar o pot continua dacă fusese introdusă de copil. proc. Procurorul nu poate introduce acţiune în stabilirea maternităţii 2 P.dacă însăşi copilul a renunţat la acţiune (art. . Curatorul numit.dacă acţiunea s-a perimat (art. nu poate porni însă acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă. în condiţiile arătate. civ).) Pot continua acţiunea.

p.50 C. 2 I. cit.. potrivit art. Lupulescu. Poenaru. Adoptatul poate introduce acţiune în stabilirea filiaţiei faţă de mamă. Bucureşti. în care adoptatorii sunt trecuţi ca părinţi fireşti1.G nr. nr.Dacia.51. P. Deosebim două situaţii: . fam şi ale art.proc. în J.Pretinsa mamă este altcineva decât adoptatoarea. fam precizează că acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă „ poate fi pornită de reprezentantul legal în cazul în care copilul este minor sau pus sub interdicţie”2. în prima situaţie. Edit. Din prevederile art..U. fam2. p. cu excepţia celor strict personale. Situaţii speciale de exercitare a acţiunii în stabilirea maternităţii43 A) La adopţie se întocmeşte un nou act de naştere al adoptatului. Edit. 2/1964..p83. Şţ. op.. potrivit art. se poate introduce acţiunea dacă adoptatul se găseşte în imposibilitatea absolută de a-şi putea dovedi cu certificatul de naştere maternitatea sa firească3 sau dacă se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul de naştere.45 C. în interesul copilului lipsit de capacitatea de exerciţiu1. fam.copilului. 1 C. p. Promovarea de către procuror a acţiunii civile şi determinarea drepturilor strict personale. Filipescu.N. 2 P. p. rezultă că acţiunea în stabilirea filiaţiei aparţine copilului. că naşterea adoptatului a fost înregistrată sau că el a fost înregistrat ca născut din părinţi 1 E. Cluj-Napoca . 3 Actul de naştere se păstrează în cazul adopţiei. 43 A se vedea I. 1 D.50 C. În situaţiile.52 alin. dacă se îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. Participarea părţilor în procesul civil. Anca . deoarece.52 alin. Cu toate aceste art.op. fam. Acte de stare civilă. 24. 290 şi urm.25/1997) 37 . 60. 2 din O.1982 .civ. el poate să promoveze orice acţiune. Leş. în care reprezentaţii legali ai copilului pot introduce acţiunea. cit. În aceste condiţii. Aceasta înseamnă.1 C.1 C. făcându-se menţiune pe el despre adopţia încheiată ( art.21 alin. aceasta poate fi promovată şi de către procuror. existând certificatul de naştere se pune întrebarea dacă adoptatul poate porni acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă. Astfel. şi Enc. 59 alin. 1980.

b) Interesul general al părţilor. de exemplu succesoarele. cel adoptat are interesul de a avea stabilită filiaţia sa faţă de mama firească. dacă se stabileşte filiaţia firească faţă de mamă. Adopţia produce efecte de la data încuviinţării ei pentru viitor. Dreptul familiei. căci părintele nu poate adopta propriul său copil1.Pretinsa mamă este însăşi adoptatoarea Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi pornită în condiţiile art. Edit. Acest impediment este prevăzut nu numai în interesul celor care sunt opriţi să se căsătorească. când s-ar fi putut naşte anumite drepturi în favoarea lui şi pe de altă parte. ci şi în interesul general al asigurării unor descendenţi sănătoşi. În cazul adopţiei se menţine impedimentul la căsătoria dintre adoptat şi rudele sale fireşti. iar regulile moralei opresc încheierea de căsătorii între rudele apropiate. ori nu se cunoaşte locul înregistrării naşterii şi. adică pe perioada de timp anterioară adopţiei. deoarece adoptatul are interesul de aşi avea stabilită filiaţia şi pentru trecut. Tot astfel. Bucureşti. Aşadar. a) Interesul celui adoptat. şi i s-a eliberat celui în cauză certificatul de naştere.necunoscuţi. 2008 38 . adopţia este lovită de nulitate. Editia a 2-a. în cea de-a două situaţie copilul are certificatul de naştere dar se contestă realitatea celor ce cuprinde. adoptatul are interesul a-şi stabili filiaţia şi pentru trecut.50 C. pe de o parte. înscrisă pe actul de stare civilă. . pentru cazul în care s-ar desface sau desfiinţa adopţia ori adoptatorii ar fi decăzuţi din drepturile părinteşti. B) Se pune întrebarea.Beck. Căsătoria este oprită între rudele fireşti apropiate. C.H. când în favoarea lui s-ar fi putut să se nască unele drepturi. în cazul în care filiaţia faţă de mamă s-a stabilit pe calea recunoaşterii. dacă. fam. este posibilă acţiunea în stabilirea 1 Florian Emese.

fam. deoarece starea 39 . în materie de stare civilă.40 C. cele două acţiuni pot fi formulate succesiv şi simultan. dacă această contestare ar însemna nesocotirea puterii de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti. Astfel. se mai poate contesta realitatea celor arătate de acest certificat de naştere.50 din C. în sensul art. fam. fam. s-a eliberat certificatul de naştere. Primul interesat este copilul recunoscut. Din punct de vedere procesual. După cum se ştie. în sensul art. Se poate pune întrebarea. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se bucură de autoritatea de lucru judecat între părţi. însă caracterul lor distinct nu dispare. după cum dispune art. fam. în sensul art. În răspunsul la această întrebare trebuie să deosebim: . hotărârile judecătoreşti produc. chiar în cadrul aceluiaşi proces.50 C.filiaţiei faţă de mamă.Între părţi. . efecte şi faţă de cel de-al treilea.Faţă de terţi. fiind filiaţia stabilită în acest fel nu mai poate fi supusă discuţiei şi nu se mai poate contesta realitatea celor arătate de certificatul de naştere. fam? Recunoaşterea de maternitate care nu corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată. potrivit art. Această acţiune presupune că s-a admis contestarea recunoaşterii de maternitate.50 C. C) O altă situaţie este aceea în care. pe baza hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă de stabilire a filiaţiei şi înregistrată în registrul de stare civilă. de aceeaşi persoană sau de persoane diferite. înseamnă implicit contestarea celor arătate de certificatul de naştere. prin contestarea realităţii celor arătate de certificatul de naştere. Contestarea recunoaşterii. Acţiunea în contestarea recunoaşterii şi acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă sunt distincte.50 C. dacă. Copilul poate introduce acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă.

şi combaterea realităţii celor cuprinse în certificatul de naştere. în anumite condiţii. în sensul art. fără a deosebi. Aceasta înseamnă că. Am arătat că. Dovada contrară o poate face însă 40 . fam dar care se referă la certificatul constatator al naşterii. implicit. deşi conform cu folosirea stării civile. este necorespunzător cu realitatea. de asemenea fără a se distinge între cazul în care certificatul de naştere eliberat în temeiul acestei hotărâri este conform cu folosirea stării civile şi aceea în care nu există o asemenea conformitate. Avem în vedere cazul în care certificatul de naştere. Terţii au însă posibilitatea să înlăture efectele hotărârilor judecătoreşti dacă reuşesc să facă. în mod corespunzător. eliberat în temeiul recunoaşterii sau al hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis acţiunea în stabilirea maternităţii. dovada contrară. să se poată contesta realitatea celor arătate de certificatul de naştere. fam. se poate introduce acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă. adică aceeaşi faţă de toată lumea. fam permite contestarea recunoaşterii care nu corespunde realităţii.50 C. b) Terţul. chiar dacă acest certificat este conform cu folosirea stării civile. distincţia făcând-o art. în justiţie. care nu a participat la procesul în care s-a dat hotărârea judecătorească de stabilire a maternităţii. poate face dovada contrară. cel în cauză nu mai poate face dovada filiaţiei sale faţă de mamă prin certificatul de naştere. Dar înlăturarea acestor efecte înseamnă. se poate admite discutarea stării civile care rezultă din certificatul constatator al naşterii conform cu folosirea stării civile.51 C. De aceea. Ar urma ca.49 C. eliberat în condiţiile de mai sus. după cum certificatul de naştere eliberat în temeiul ei este ori nu concordant cu folosirea stării civile.civilă este indivizibilă. În sensul acestei soluţii se mai pot invoca următoarele argumente: a) Art.

drept care se stinge o dată cu viaţa lui. fam dispune consacrând în această materie.52 C.numai terţul. Intentarea acestei acţiuni nu este condiţionată însă. spre deosebire de contestarea recunoaşterii pe care o poate face orice persoană care are interes. acţiunea pentru stabilirea filiaţiei apare ca un drept regulamentar în strânsă legătură cu persoana copilului. Dreptul la acţiune este strâns legat numai de persoana copilului. 2.3. art. în nici o măsură de existenţa mamei.52 C. fie împotriva moştenitorilor ei (art. regula aproape generală a imprescriptibilităţii drepturilor la acţiune care nu au un caracter patrimonial că acţiunea nu se prescrie în timpul vieţii copilului. Imprescriptibilitatea dreptului la acţiune în stabilirea filiaţiei faţă de mamă Ocrotirea pe care art.4. dacă nu a fost exercitat mai înainte. Astfel.50 urmăreşte să o acorde intereselor copilului nu ar fi însă în întregime realizată dacă dreptul la acţiune al copilului ar fi mărginit în timp prin efectele prescripţiei. în cadrul acestor dispoziţii legale. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă are un caracter imprescriptibil. De aceea art. Dar o asemenea soluţie presupune neapărat că există moştenitori legali sau testamentari care au acceptat moştenirea la care au fost chemaţi. prevede că:”Acţiunea nu se prescrie în timpul vieţii copilului”. Această dispoziţie vine să ocrotească 41 .4 C fam. Aceasta înseamnă că acţiunea poate fi pornită de copil fie împotriva pretinsei mame chiar dacă este dispărută. stingându-se la moartea lui. fam). Astfel.52 alin.

44 45 Al bacaci. 42 .. V. ea constatând un fapt anterior şi anume.3.3. Obiectul acţiunii Prin acţiunea în stabilirea maternităţii trebuie să se dovedească două împrejurări44: -aceea a sarcinii şi a naşterii unui copil de către femeia împotriva căreia se exercită acţiunea. cit. obligaţia de întreţinere. Dovada acestor împrejurări poate fi făcută prin orice mijloc de probă. p.5. succesiune etc. domicilium ocrotirea părintească. 2. C. 2. op. .6. 178 Idem. p.-Cl. Hageanu.aceea a identităţii copilului născut de ea cu copilul care exercită acţiunea. Dumitrache.interesele copilului care poate să-şi exercite dreptul la acţiune oricând. O asemenea hotărâre este opozabilă erga omnes şi produce efecte cu privire la nume. raportul de filiaţie care se stabileşte retroactiv. de la naşterea copilului45. până la încetarea sa din viaţă. Efectele hotărârii irevocabile de admitere a acţiunii Hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a admis acţiunea în stabilirea maternităţii are caracter declarativ. 179.

Filipescu. Bacaci. precum şi atunci când copilul are certificatul de naştere.(2)C fam46.R. În prima situaţie se poate contesta maternitatea arătată de certificatul de naştere ori aceea arătată de folosirea stării civile. cit. în R. pentru a se asigura stabilirea adevărului.CAPITOLUL III: CONTESTAREA ÎN JUSTIŢIE A MATERNITĂŢII 3. p. 3/1968. în al doilea rând. 15-25. M. 43 . care se pretinde a fi mamă. iar în cea de-a două situaţie se poate contesta maternitatea indicată de certificatul de naştere. C. P.D. Acţiunea în contestarea maternităţii are ca scop înlăturarea legăturii de filiaţie contestată în certificatul de naştere. Condiţia admisibilităţii ei constă în existenţa unei discordanţe între folosirea stării civile şi certificatul de naştere. 180. Acţiunea are ca obiect.1. Aceasta este situaţia când acţiunea este pornită de copil. nr. V..51 alin. Al. Contestarea în justiţie a maternităţii care rezultă din certificatul de naştere eliberat pe baza înregistrării naşterii În această situaţie se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul de naştere.-Cl. contestarea maternităţii se poate face atunci când certificatul de naştere şi folosirea stării civile sunt neconcordante. înlăturarea legăturii de filiaţie care rezultă din certificatul de naştere ce nu corespunde realităţii şi. p. stabilirea legăturii de filiaţie faţă de altă femeie. Dumitrache. după contestarea aceleia din certificatul de naştere. op. Aspecte ale contestării maternităţii . dar nu are folosirea stării civile. Hageanu. împrejurare prevăzută expres în art. Ciobanu. 46 I. În consecinţă.. V. pentru că numai el poate cere şi stabilirea adevăratei maternităţi.

op. 50 P.. ea are ca obiect numai contestarea. 180. Bacaci.50 C. op. p. Ed. Academiei / 1966.. op. Rudenia.. Al. 249. V.-Cl. Hageanu. Copilul introduce acţiunea în contestarea maternităţii împotriva mamei arătată de certificatul de naştere sau de folosirea stării civile. deci un al doilea capăt de cerere. cit. C. Dumitrache. iar după moartea mamei împotriva moştenitorilor ei. după caz. Terţul introduce acţiune în contestarea maternităţii împotriva copilului şi a mamei indicată de certificatul de naştere sau folosirea stării civile. 58. cit. aceasta din urmă se introduce împotriva pretinsei mame.. 49 Al.. că recunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată şi prin orice mijloace de probă50. inclusiv de mama copilului care rezultă. C. iar după moartea ei împotriva moştenitorilor pretinsei mame. exceptând menţiunile din certificatul de naştere care reprezintă constatării făcute personal de către delegatul de stare 47 48 Al. V. Bacaci. Hageanu. p. În condiţiile art.Acţiunea în contestarea maternităţii se poate introduce de către copil sau de către orice altă persoană interesată. Hageanu. cit. Dacă se cere şi stabilirea filiaţiei faţă de mamă. Bucureşti. op. 44 . Când însă acţiunea în constatare este introdusă de alte persoane. E. Bacaci. Dumitrache. fam. acţiunea introdusă de către copil are un caracter dublu: de contestare a maternităţii. p. de stabilire a adevărului filiaţiei faţă de mamă48.-Cl. nu şi stabilirea maternităţii47. Anca. V. 180. C.-Cl. dovada în acţiunea în contestare se poate face cu orice mijloc de probă. p. din certificatul de naştere ori folosirea stării civile. Acţiunea în constatarea maternităţii rezultând din certificatul de naştere este imprescriptibilă49. 180. Florian. cit. Dacă maternitatea a fost stabilită prin recunoaşterea voluntară a mamei s-a arătat.. Dumitrache. p. Ca pentru orice fapt material.

Tratat de dreptul familiei. de însăşi femeia care a făcut recunoaşterea.civilă şi care nu pot fi înlăturate decât prin procedura înscrierii în fals.-Cl. de către moştenitorii care au interesul de a-l înlătura pe cel recunoscut de la moştenirea mamei lor. 180 53 P. Bucuresti.2006 . În consecinţă. op.1966. Rudenia. atunci când este necesar pentru protejarea drepturilor minorilor sau ale interzişilor. Bucuresti. Art. Anca.2.P. C. Al.Universul Juridic. Filipescu. Dacă acţiunea este admisă. În dovedirea acţiunii se pot folosi orice mijloace de probă53.p. întrucât actul de naştere este un înscris autentic (art. Hageanu.49 C. 57. căci starea civilă interesează întreaga ordine de drept52 . legătura de filiaţie care s-a stabilit prin recunoaştere este desfiinţată retroactiv şi se poate introduce acţiunea în stabilirea maternităţii.14 Legea 119/1996)51.Ed.. Bacaci. prevede că “recunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată”. dacă aceasta s-ar fi aflat în eroare. contestarea s-ar putea face de copilul recunoscut care consideră că nu femeia autoare a recunoaşterii este mama sa. cele două acţiunii fiind distincte. Devreme ce legea nu cuprinde nici o dispoziţie cu privire la termenul în care o astfel de acţiune s-ar putea introduce. de către orice alte persoane care ar putea dovedi un interes legitim în acest sens şi de către procuror. 295. op.. Contestarea în justiţie a maternităţii care rezultă din certificatul de naştere eliberat pe baza recunoaşterii maternităţii În această situaţie se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul de naştere întocmit pe baza recunoaşterii de filiaţie faţă de mamă. p. 3. înseamnă că ea este imprescriptibilă.Ed. p. cit.Academiei. V. şi nu din certificatul constatator al naşterii.. 51 52 I.cit..fam. 45 . Dumitrache.

atunci suntem în faţa unei revocări a maternităţii.civ de câte ori certificatul constatator al naşterii a fost eliberat drept urmare a înscrierii în registrele stării civile a unei hotărâri judecătoreşti privitoare la filiaţie. care prevede că mărturisirea judiciară nu poate fi revocată de cel care a făcut-o.. Contestarea în justiţie a maternităţii care rezultă din certificatul de naştere eliberat pe baza hotărârii judecătoreşti Stabilirea filiaţiei ar mai putea să rezulte şi din cuprinsul unei hotărâri judecătoreşti pronunţate. acelora cărora le este opozabilă autoritatea lucrului judecat a hotărârii anterioare. în condiţiile art. 2000. Numai că acest drept de contestarea a realităţii nu ar putea fi exercitat decât cu respectarea prezumţiei legale a autorităţii lucrului judecat. de aceeaşi persoană sau de alte persoane diferite. 46 . Bucureşti.50 C. potrivit art. Întradevăr.3. dreptul de contestare acordat de art. 3. se înscrie însă în registrul de stare civilă şi-n temeiul acestei înscrieri. dispoziţiile art.1200 şi 1201 C.2 C civ. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. 290.50 C. Naţional.Din punct de vedere procesual. Hotărârea definitivă. Dacă cea care constată recunoaşterea este mama. dată în acest caz. Edit. fam în cazul în care dovada maternităţii nu se putea face prin certificatul constatator. Puterea pe care legea o acordă lucrului judecat nu este în 1 V. în cadrul aceluiaşi proces. Astfel. Ciobanu. fam permit dovada filiaţiei reale în faţa instanţei judecătoreşti prin contestarea celei indicate în certificatul de naştere.50 nu ar putea aparţine. se eliberează un certificat constatator al naşterii. decât dacă se va proba că a mărturisit din eroare acest fapt. p. astfel cum este determinată prin art. însă caracterul lor distinct nu dispare1. M. cele două acţiuni pot fi formulate succesiv sau simultan.1206 alin. în acest din urmă caz.

obligându-l. Numai persoanele care nu au fost părţii în litigiul anterior dezbătut au drept de contestare. rectificate. prin analogie. completarea sau anularea actelor de stare civilă . Aceasta este soluţia care a fost anume consacrată cu privire la opozabilitatea actelor de stare civilă – întocmite . în cadrul unei asemenea reguli.reconstituite.4. socotim întemeiată aplicarea. prin orice mijloc de 47 . a acestei reguli şi în cazul tuturor hotărârilor judecătoreşti pronunţate .poate constitui o ocrotire legală corespunzătoare scopului acestei instituţii. Hotărârile care se pronunţă cu privire la starea civilă a unei persoane nu pot avea efect numai între cei care au fost părţi în proces. de fiecare dată s-a administreze din nou aceeaşi dovadă. reconstituirea . Un asemenea statut juridic este incompatibil cu natura instituţiei şi cu finalitatea pe care o urmăreşte stabilirea stării civile. De aceea. pentru că numai lor hotărârea judecătorească intervenită nu le este opozabilă decât până la proba contrară.cu efect declarativ – în materie de stare civilă. poate să fie administrată fără nici o îngrădire. într-adevăr. 3.nici o măsură înlăturată prin eliberarea certificatului constatator al naşterii în temeiul hotărârii pronunţate pentru stabilirea filiaţiei.pe baza hotărârilor judecătoreşti . toţi ceilalţi ar fi în drept să i-o conteste. completate sau anulate în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. copilul nu ar putea invoca filiaţia stabilită decât faţă de aceia cu care s-a judecat. Numai regula statornicită de lege cu privire la întocmirea . Libertatea probelor Dovada contrară filiaţiei care rezultă din certificatul constatator al naşterii.

Aspecte de drept procesual civil Competenţa materială aparţine judecătoriei.5 din C. interesând nu numai părţile. ca instanţă cu plenitudine de competenţă (art.civ. ci deopotrivă orânduirea familiei şi a întregii societăţi. martori şi prezumţii. Nu este necesară citarea autorităţilor tutelare. 48 .1 pct.1 C. în sensul că cererea se face la instanţa domiciliului pârâtului. pe de o parte. respectiv înscrisuri.probă. În cazurile în care dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face cu certificatul de naştere. la instanţa reşedinţei din ţară.proc. pentru că stabilirea filiaţiei reale. pentru că urmează să se stabilească realitatea faptului material al naşterii din care rezultă filiaţia. Aceasta este o competenţă teritorială exclusivă de la care părţile nu pot deroga.). prin toate mijloacele de probă. ca formă a expertizei judiciare.civ. Libertatea desăvârşită a mijloacelor de dovadă este admisă de lege (art.5. şi pe de altă parte. şi aceasta fără deosebire după cum maternitatea este contestată de copil sau de către o altă persoană interesată.50 C.proc. dovada filiaţiei faţă de mamă se poate face cu orice mijloace de probă. în aflarea adevărului. judecătorii trebuie să aibă deplina posibilitate de a stărui. Competenţa teritorială se stabileşte potrivit regulii de drept comun prevăzut de art. iar dacă acesta nu este cunoscut ori se află în străinătate. 3. Judecarea cererii se face potrivit regulilor de dreptul comun în materia procedurii contencioase. Un rol deosebit îl are expertiza medico-legală a filiaţiei. precum şi atunci când se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul de naştere. fam) şi se justifică pe deplin.

sunt aplicabile prevederile art. proc. adică a contestării realităţii din certificatul constatator al naşterii.. nu trebuie confundate cu modalităţile practice folosite pentru reformularea şi introducerea cererilor în justiţie. până la dovada contrară. civ. de exemplu acţiunea în contestarea realităţii din certificatul constatator al naşterii şi acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă. Această soluţie se întemeiază pe caracterul indivizibil al stării civile. ultima presupunând admiterea primei. Fiind vorba de cauze privitoare la starea civilă.Aceasta este obligatorie numai în ceea ce priveşte cererile accesorii privind încredinţarea copilului sau stabilirea obligaţiei de întreţinere. în afară de descendenţi. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă este opozabilă „erga omnes” . Acţiunile pot fi cuprinse în aceeaşi cerere în justiţie (cuprinzând mai multe capete de cereri). În consecinţă. aspectele de dreptul familiei. 49 .190 C. sunt cele prevăzute de Codul de procedură civilă. în materia civilă. în sensul că pot fi audiaţi ca martori rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv. Căile de atac împotriva hotărârii pronunţate în primă instanţă. adică acţiunile la care ne-am referit.

4. l-a născut. Nimeni nu poate contesta filiaţia faţă de mamă a persoanei care are o posesie de stat conformă cu actul său de naştere. dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit că a avut loc o substituire de copil ori că a fost înregistrată ca mamă a unui copil o altă femeie decât aceea care filiaţii cu orice mijloc de probă. când este cazul. în societate şi. Ea constă. îngrijindu-se de creşterea şi educarea sa. în principal. Modurile de stabilire a filiaţiei Filiaţia faţă de mamă rezultă din faptul naşterii. în oricare dintre următoarele împrejurări: a) o persoană se comportă faţă de un copil ca fiind al său. paşnică. publică şi neechivocă.1.CAPITOLUL IV: ASPECTE ALE FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL 4. 50 . ea se poate stabili şi prin recunoaştere sau prin hotărâre judecătorească. iar copilul se comportă faţă de această persoană ca fiind părintele său. Posesia de stat trebuie să fie continuă.2. de către autorităţile publice. c) copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintelui său. Cu toate acestea. se poate face dovada adevăratei 54 Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de filiaţie şi rudenie dintre copil şi familia din care se pretinde că face parte. ca fiind al persoanei despre care se pretinde că este părintele său. b) copilul este recunoscut de către familie. Filiaţia rezultând din actul naşterii Nicio persoană nu poate reclama o altă filiaţie faţă de mamă decât aceea ce rezultă din actul său de naştere şi posesia de stat54 conformă cu acesta.

Recunoaşterea.3.1.3. Dacă recunoaşterea este făcută prin înscris autentic. 4. Cazurile de recunoaştere Dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă sau copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi.3. dacă are discernământ la momentul recunoaşterii.2. Formele recunoaşterii Recunoaşterea poate fi făcută prin declaraţie la serviciul de stare civilă. mama îl poate recunoaşte pe copil.3. o copie a acestuia este trimisă din oficiu serviciului de stare civilă competent. dacă filiaţia anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească.3. prin înscris autentic sau prin testament. b) a fost făcută după decesul copilului.3. recunoaşterea este valabilă.4. acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenţi fireşti. c) a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege. 4. iar acesta nu a lăsat descendenţi fireşti. Nulitatea recunoaşterii A) Nulitatea absolută a recunoaşterii Recunoaşterea este lovită de nulitate absolută dacă: a) a fost recunoscut un copil a cărui filiaţie. 51 . pentru a se face menţiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă. Cu toate acestea. este irevocabilă. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin recunoaştere 4. chiar dacă a fost făcută prin testament.4. Recunoaşterea de către minora necăsătorită Minora necăsătorită poate recunoaşte singură pe copilul său. După moartea copilului. stabilită potrivit legii. nu a fost înlăturată. 4.

a descoperirii erorii sau dolului. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă prin acţiune în justiţie 4. după caz. de către reprezentantul său legal. de copilul recunoscut sau de descendenţii acestuia. în cadrul căreia pot fi administrate orice mijloace de probă. în numele acestuia. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. din orice motiv. după caz.4. Acţiunea poate fi introdusă şi împotriva moştenitorilor pretinsei mame. continuată şi de moştenitorii copilului. Dacă recunoaşterea este contestată de celălalt părinte. Contestarea recunoaşterii de filiaţie Recunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată oricând şi de orice persoană interesată. filiaţia faţă de mamă se poate stabili printr-o acţiune în stabilirea maternităţii.5. dol sau violenţă. Dreptul la acţiune este imprescriptibil. Regimul juridic al acţiunii în stabilirea maternităţii Dreptul la acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine copilului şi se porneşte. Prescripţia dreptului la acţiune începe sa curgă de la data încetării violentei ori.4. 4.3. dovada filiaţiei este în sarcina autorului recunoaşterii sau a moştenitorilor săi.4. în condiţiile legii. Cazuri în care se poate introduce acţiunea În cazul în care. 4.1.2. Acţiunea poate să fie pornită sau. 52 . 4.B) Nulitatea relativă a recunoaşterii Recunoaşterea poate fi anulată pentru eroare.

exercitarea autorităţii părinteşti şi obligaţia părinţilor de a-l întreţine pe copil . 53 . moştenitorii săi pot să o introducă în termen de un an de la data decesului. Prin hotărârea de admitere a acţiunii instanţa se pronunţă şi cu privire la stabilirea numelui copilului.Dacă. copilul a decedat înainte de a introduce acţiunea. însă.

Teorie si practica.Florian.Beck. Editia a 2-a. Bucuresti. Naţional / 2000. Editura Lumina Lex. Editura All Beck. Bucuresti. revazuta si completata. Editura Universul Juridic. Bucuresti. Bucureşti.H. monografii. Dreptul familiei. Editura C. Editia 2. Al.I. 2007.H. E. 2006. Editia 2. Ed. Dreptul familiei. 2005. 2009.Dumitrache. cursuri. All / 2000. Tratat de dreptul familiei. Editura Universul Juridic.Lupascu . E.Corhan. Ed.Beck. V. Bucureşti.H.P. A.Filipescu. 2008.Balaci. A.BIBLIOGRAFIE Studii cu caracter general. Ed. Academiei / 1966. Ed. D.Hangeanu. Bucuresti. Didactică şi Pedagogică / 1980. Dreptul familiei. Viorel Ciobanu – Tratat teoretic şi practic de procedură civilă.Florian.Beck. 2008 Ion P. Dreptul familiei. Editura C. Filipescu – Tratat de dreptul familiei.Bodoasca. 2009. Bucureşti. Protectia drepturilor copilului. C. tratate. T. Bucuresti. Viorel Ciobanu – Drept procesual civil. Editura C. Bucuresti. Dreptul familiei. I. Bucureşti. Bucuresti. 2009.Beck. C. Editia 2. Edit. Dreptul familiei. 54 . Petre Anca – Rudenia.Filipescu. Florian Emese.H. Bucureşti.

R. M. Ursa – Filiaţia şi ocrotirea minorilor. în L. Ion P. Ioan Chiş – Consideraţii teoretice cu privire la întinderea puterii doveditoare a certificatului de naştere. 1 / 1961. nr. Ed. Bucureşti.N.D. Ionaşcu. 10 / 1960 Noul Cod Civil 55 .D. Ernest Lupan. 7 / 1967. M. nr. Buga şi P. Oproiu – Cazuri de nulitate absolută a recunoaşterii în J. Ed. Filipescu.R.D. Gheorghe Penculescu. M. Mureşan. V. V. Dan A. Ed. în R. Filipescu – Unele probleme privind filiaţia faţă de mamă. Costin.P. Marica – Probleme controversate în dreptul familiei. Ed. 7 / 1969. în R. Bucureşti. Anghene – Regimul juridic al actelor de stare civil. în R. Ştiinţifică / 1958. Popescu – Drept civil. Dacia / 1980.D. în R. Al.R. nr. nr. în L. Ion P. Tudor Popescu – Tratat de dreptul familiei. Cluj-Napoca. C. Pătulea – Cu privire la dreptul procurorului de a introduce acţiunea în stabilirea filiaţiei copiilor minori din afara căsătoriei. nr. 3 / 1986.R. Viorel Ciobanu – Aspecte ale contestării maternităţii.A. Al. Didactică şi Pedagogică / 1965.N. Lumina Lex / 1993. Articole şi studii de specialitate. nr. nr. Oproiu – Dacă se poate introduce o acţiune în anularea recunoaşterii filiaţiei pentru incapacitate sau viciu de consimţământ.P. 9 / 1961. 2 / 1987. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->