P. 1
Folclorul Obiceiurilor de Iarna

Folclorul Obiceiurilor de Iarna

|Views: 1,166|Likes:
Published by Andra Picus

More info:

Published by: Andra Picus on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

PROIECT DE LICENŢĂ

CUPRINS
UN PRIM CUVÂNT… CAPITOLUL I INCURSIUNE ÎN FOLCLOR ŞI ÎN FOLCLORISTICA ROMÂNEASCĂ …………….pag. 5 1. SCURTE PRECIZĂRI TERMINOLOGICE………………………………………………pag. 6 2. DOMENIUL DE STUDIU AL FOLCLORULUI……………………………………...pag. 7 3. ÎNCEPUTURILE FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI…………………………………....pag. 10 CAPITOLUL II FOLCLORUL OBICEIURILOR ……………………………………………………………….pag. 14 1 CICLUL OBICEIURILOR CALENDARISTICE……………………………………………...pag. 16 CAPITOLUL III POEZIA OBICEIULUI DE CRĂCIUN………………………………………………………pag. 19 1 POEZIA URĂRILOR DE MOŞ – AJUN …………………………………………………..pag. 21 (noaptea de 23-24 decembrie a fiecărui an) 2. POEZIA OBICEIULUI DE CRĂCIUN…………………………………………………..pag. 24 3. POEZIA URĂRILOR DE ANUL NOU ……………………………………………..pag. 36 (pluguşorul şi jocurile mascaţilor) 4 URĂRILE DE „SORCOVĂ”……………………………………………………………………pag.54 CAPITOLUL IV MĂŞTILE POPULARE ALE OBICEIURILOR DE IARNĂ……………………………..pag.57 1 MĂŞTILE INTEGRALE …………………………………………………………………………pag.60 2 MĂŞTILE REDUCTIVE…………………………………………………………………………pag. 65 CONCLUZII …………………………………………………………………………………..….pag.67 BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………………….pag. 70

2

UN PRIM CUVÂNT…
Niciun popor nu poate exista fără comunicare, fără să schimbe valori. Dar valorile fiecărui neam vin din vechime, îl individualizează şi îl caracterizează. Este de datoria fiecăruia dintre noi să ne facem auzit glasul în civilizaţia europeană, şi acest lucru nu se poate realiza fără să ne redescoperim istoria, cum am fost şi cum suntem. Este unica modalitate să percepem un potenţial viitor popor român. În lumea satului românesc, încă se mai păstrează, nealterate, mesajele vechimii, dar şi satul riscă, deja, să se rupă de trecut. În cărţile cele vechi ale Bucovinei, păstrate în diverse fonduri documentare şi, prin aceasta, oarecum izolate în lume, se găsesc multe din creaţiile neamului românesc, „toate îmbrăcate în haina de gală sau de martiraj a altor veacuri” după cum afirma Gavril Mîrza. Ce a rămas scris într-o carte s-a păstrat cu o anumită autenticitate, ce este nescris din viaţa unui sat sau a altuia s-a reîmprospătat, a primit amprenta lumii „noi” în care trăim. Cu toate acestea, obiceiurile de iarnă s-au păstrat nealterate, cu excepţia unor elemente din diverse contemporaneităţi ale satelor noastre care s-au inclus în oraţii. Folclorul reprezintă cartea vie de istorie a unui popor, scrisă direct în sufletele generaţiilor. În ziceri, în datini şi obiceiuri este tezaurul nostru naţional. Ca aproape toate ţările lumii, România, gândită în ansamblul ei, însumează în fiinţa sa eternă mai multe zone şi sub-zone etnografice. Varietatea convergentă a acestora conferă trăinicie şi caracter specific structurii de ansamblu a poporului nostru care poate fi imaginată ca una dintre zonele definitorii ale umanităţii. Întocmai ca întreg spaţiul nostru naţional, ca Bucovina, în cadrul lui, zona etnografică Siret, asupra căreia mă voi opri în lucrarea de faţă, relevă din străvechimi o forţă a convieţuirii şi afirmării locuitorilor ei, care şi-au pus constant pecetea pe firea şi produsele lor cele mai diverse. Situată în partea de nord a Podişului Dragomirnei, între apele Sucevei şi Siretului, vatra etnografică de care mă ocup, a rămas „pe dinafara” celorlalte zone etnografice cu care se învecinează şi despre care există lucrări publicate. Dacă despre oraşul Siret s-a scrie puţin, despre localităţile din zona înconjurătoare nu s-a scrie aproape nimic. Descoperirile arheologice şi documentele istorice atestă că populaţia acestor meleaguri s-au ocupat din vremuri străvechi cu cultivarea pământului, cu creşterea animalelor şi cu practicarea unor meşteşuguri legate de construcţia caselor şi anexelor gospodăreşti, de industriile ţărăneşti de prelucrare a textilelor sau a altor produse secundare obţinute din agricultură ori a unor materii prime locale. Însă, chiar în lipsa unei documentaţii istorice, aceste lucruri puteau fi afirmate fără temerea de a fi contestate. Întreg specificul acestei zone, cu ocupaţiile şi sărbătorile ei se regăseşte
3

Folclorul din această parte a ţării a stârnit interesul multor cercetători ai culturii populare româneşti. strigături. Ciubotaru. muzicale şi dramatice create şi răspândite de populaţia din zona Siretului. Stelian Cârstean. un merit deosebit în cunoaşterea folclorului specific zonei avându-l specialiştii de la „Universitatea Al. sorcove. care au publicat studii. folcloristul şi etnograful Simeon Florea Marian s-a preocupat şi de producţiile artistice. jocuri şi teatru cu mascaţi în preajma Anului Nou. I.în materialul cel mai pur şi care nu poate fi pus la îndoială: creaţiile populare. Ciubotaru. 4 . doine şi balade. Cuza” din Iaşi. şi în special colindele şi urăturile din cadrul obiceiurilor de iarnă. H. texte asupra cărora voi încerca o analiză în paginile care urmează. care au publicat Caietele arhivei de folclor sub îngrijirea lui Ion. George Muntean şi alţii. folclorul cunoaşte o gamă diversificată de manifestări: cântece. s-au publicat studii şi culegeri pe această temă de către Vasile Adăscăliţei. chiuituri. În studiile sale. literare. bocete. urături. unde el şi-a desfăşurat primii ani de activitate. Unele din aceste creaţii sunt cuprinse în volumele referitore la poeziile populare din Bucovina în general. culegeri de poezii şi proză. cântece şi jocuri populare. dar şi colinde. legende. Mai recent. În zona la care mă refer. Ion H. ca pe tot întinsul ţării.

Împreună cu etnografia.naştere. permanent nou. concepţia sa de viaţă şi artă. interesul pentru cercetarea şi valorificarea folclorului este tot atât de vechi ca şi cultura noastră şi s-a manifestat la fel de puternic în toate regiunile ţării. multiseculară. folclorul. fie în cadrul aceluiaşi spaţiu etnic. fie în afara acestuia. fiind enciclopedia poetică a vieţii poporului. La noi. folclorul reprezintă în arta poporului român un capitol de o mare bogăţie. Motivele folclorice pot circula. prin cercetările neîntrerupte şi prin apariţia de noi culegeri. I s-a recunoscut acestuia calitatea de cel mai vechi. moarte. 5 . Folclorul este împuternicit prin legi naturale şi se îmbogăţeşte continuu. dar şi în momente prilejuite de cilul sărbătorilor calendaristice. psihologia şi sociologia. vitalitate şi de un înalt rafinament estetic. pentru că se transmite de la generaţie la generaţie. în acelaşi timp. cercetarea folclorului s-a impus în cultura universală ca o necesitate ştiinţifică. în obiceiuri şi credinţe prilejuite de momente importante ale vieţii. Creaţie poetică proteică. . cu practicile şi îndeletnicirile lui. etnologia. dar mai autentic decât orice act de succesiune scris şi parafat. o ştiinţă socială. printr-un testament nescris. Geniul popular poate fi urmărit în viaţa de toate zilele a unui popor. Folclorul este avutul care nu se pierde niciodată. varietate.CAPITOLUL I INCURSIUNE ÎN FOLCLOR ŞI ÎN FOLCLORISTICA ROMÂNEASCĂ Condiţie a unei reale şi profunde cunoaşteri a vieţii unui popor. fenomen care nu poate fi eliminat din istoria culturii şi civilizaţiei – concură la definirea spiritualităţii poporului român. pot fi împrumutate sau preluate şi prelucrate. Folcloristica este astăzi un instrument la îndemâna cercetătorilor istorice şi filologice. mai autentic şi mai viabil document al unei societăţi. nuntă. El este.

cei mai de seamă reprezentanţi au fost Paul Sébillot. superstiţiile şi povestirile. provenit din engl.L. Şi francezii au folosit acest termen. ideile care există în vremurile noastre dar nu sunt actuale. Aici funcţiona Société des traditions populaires. Gomme) sau cuvântul folclor este un termen generic ce cuprinde tradiţiile naţionale. Paris 1913. proverbele popoarelor primitive ori cele folosite de clasele inculte ale popoarelor civilizate (Charles Bourné). consider că este necesară o scurtă explicaţie a terminologiei. pentru a înţelege mai bine termenul de „poezie populară”.. Includea aici. Denumirea este compusă din două cuvinte saxone: folk. Savanţii de origine latină l-au adoptat mai greu. ruşi etc. ca domenii de cercetare literatura populară. Thoms. folklore. Alţi cercetători defineau acest termen astfel: folclorul compară şi identifică resturile credinţelor. sunt cuvinte susceptibile de un sens politic şi ar putea însemna nu numai 6 . cântecele. S-au făcut în Franţa încercări de înlocuire a denumirilor „ tradiţii populare” sau „literatură populară” prin altele care să răspundă mai exact denumirii de folclor. Un termen frecvent întâlnit care surprinde esenţialul a tot ceea ce numim astăzi „popular” este cel de „folclor”. în Anglia se pun bazele unei societăţi de folclor. dansul popular şi teatrul popular. Acest item. propune ca acest cuvânt să fie întrebuinţat pentru a exprima ceea ce în limba engleză era cunoscut sub numele de antichităţi populare sau literatură populară. face pentru prima oară o distincţie clară între folclor şi etnografie. anthropopsychologie şi chiar mythographie dar s-a renunţat ulterior la ele. Acestea. obiceiurile. care înseamnă „popor” şi lore – „ştiinţă”. S-au încercat denumiri precum démopsychologie.1. În anul 1878. povestirile. mai permanente şi mai răspândite. deşi este mai mult o ştiinţă decât o literatură. În primul raport al acestei societăţi folclorul era definit astfel: ştiinţă care cercetează lucrurile cele mai vechi. Thoms în revista Athenaeum din Londra. Cuvântul a fost adoptat repede de savanţii scandinavi . adică „ştiinţa poporului”. a fost utilizat pentru prima dată în anul 1846 (22 august) de către arheologul William J. care în volumul Folclorul (folk-lore). Alţi doi folclorişti au încercat să introducă termenul traditionnisme cu adjectivul traditionniste dar aceste denumiri a stârnit vii discuţii. apoi de cei finlandezi. Acesta considera că folclorul studiază totalitatea creaţiilor şi manifestărilor artistice aparţinând unui popor. şi Arnold Van Gennep care a combătut tradiţionalismul şi a atras atenţia că trebuie cercetate şi ipostazele naţionale ale acestei creaţii populare. SCURTE PRECIZĂRI TERMINOLOGICE Încă de la început. Printre specialiştii englezi s-a numărat şi August Lang care vedea folclorul drept o ştiinţă care adună şi compară relicvele raselor vechi. obiceiurilor şi ale tradiţiilor arhaice în epoca modernă (G. muzica populară. cuvânt relativ nou. considera Gennep. într-o scrisoare semnată cu pseudonimul Ambrose Merton. The folk-lore society.

pe lângă producţia artistică. chiar cuvântul „inovaţie” desemnând „noutate”.studiul moravurilor şi al obiceiurilor tradiţionale. Şi pentru că tradiţia se măreşte mereu. despre întregul caracter al unui popor. prin simplul fapt că anii trec. termenul „folclor” este îndeobşte întrebuinţat. iar inovaţiile se opun veşnic tradiţiei. privind inovaţiile ca un contrar al tradiţiei. sau o anumită tradiţie. prin care se opune tradiţia. cu o singură excepţie: Germania şi Austria. riscul unor confuzii era neplăcut celor care doreau să studieze faptele populare in afara oricărui sistem politic. înorânduite şi adăogite. la români. vor fi primite cu îngăduinţă. Italienii. Pentru că în aceste puţine rânduri am dat diverse definiţii şi accepţii ale termenului propus spre dezbatere îmi permit să concluzionez cu o definiţie ce le cuprinde pe toate ( într-o măsură mai mare sau mai mică): toată ştiinţa aceasta despre ale lumii. Datorită avantajelor prezentate de termenul „folclor”( scurtimea cuvântului. Doctorul T. Primul om de ştiinţă român care a întrebuinţat termenul „folclor” a fost Hasdeu în Cuvente den betrani. cu un cuvânt. din generaţie în generaţie. intră şi specificul casei şi a vestimentaţiei populare. Cei mai recalcitranţi în privinţa adoptării acestei denumiri sunt germanii care nu renunţă la denumirea volkskunde. nealterat de influenţa civilizaţiei şi a culturii cărturăreşti. expresia tradiţiuni populare a fost întrebuinţată de primii culegători. Abia din 1908 s-a intitulat Revistă de folclor. demografice. am socotit că aceste adunate şi modificate încât moralul şi buna cuviinţă să ierte. făcută de un cărturar conştient de importanţa materialului dat de el la iveală. culese. Din aceste trădăciuni putem încheia despre originea şi despre feluritele trepte de cultură sau de barbarie. tot acest patrimoniu colectiv. considerau că în domeniul de cercetare al folclorului. Este o adevărată culegere de folclor. atât în Europa cât şi în ţările Americii. sonoritatea şi elasticitatea semnificaţiei sale) francezii au renunţat la căutarea unui alt cuvânt adoptându-l pa acesta. care se apropie de folclor. care menţin termenul volkskunde. obiceiuri şi religiune. şi care avea drept subtitlu menţiunea Revistă pentru literatură şi tradiţiuni populare.1882. care a apărut la Fălticeni în 1892. moştenit din gură în gură. prin reprezentantul lor de seamă Giuseppe Pitrè – Folclorul . urbanistice. 7 . a tipărit într-un calendar din Iaşi o colecţie intitulată Pepelea sau tradiciuni năciunare româneşti. dar şi o atitudine mintală şi politică. dar are în vedere şi alte elemente ale vieţii populare(economice. Astăzi. despre multe prefaceri şi strămutări locale. cele două volume tipărite între anii 1878 – 1879 iar prima revistă specială de folclor a fost Şezătoarea. Stamati. Multe din trădăciunile româneşti cuprinzându-se în aventurile lui Pepelea. în anul 1840. este ceea ce constituie un material de studiu ţi o ştiinţă care se numeşte Folclor. În Precuvântare Stamati scrie: Tradiţiile sau trădăciunile naţionale sunt o oglindă cu ceaţă în care agerul istoric zăreşte trecutul unei naţii. Un fenomen asemănător se poate observa şi în legătură cu termenul „regionalism”. etc.). La noi. despre limbă.

până la popoarele cele mai civilizate şi uneori. este examenul survivenţelor care. şi aşa cum se resfrâng în diferitele lui producţiuni păstrate din timpurile cele mai vechi. prelegere publicată mai apoi în „broşura independentă” Viaţa nouă – 1910.1 Un alt folclorist marcant. în studiile lor. chiar la spiritele cele mai cultivate. după cum a demonstrat studiul preistoriei comparat cu starea socială similară a unor triburi.până la primele timpuri ale omenirii. şi de aceea orice culegător de basme. Concluzia la care ajunge Densusianu este următoarea: S-a afirmat de la început şi se repetă mereu că scopul folclorului este de a ne arăta felul propriu de a simţi al unui popor. fapt care impune şi cercetarea noilor elemente. Cum trebuie înţeles. cel care a ţinut primul curs de folclor la Universitatea din Bucureşti. credinţă sau superstiţie2. domeniul acestei noi ştiinţe era considerat cel indicat de Paul Sébillot în definiţia sa: un fel de enciclopedie a tradiţiunilor. a credinţelor şi a obiceiurilor claselor populare. trebuie să vadă în materialul adunat contribuţiuni preţioase. La începutul cercetărilor folcloristice. viaţa lui sufletească în toate manifestaţiunile ei mai caracteristice. se urcă. poveste sau legendă. Mulţi cercetători. Tema prelegerii a fost Folclorul. adeseori. mai mult sau mai puţin alterate. credinţe ş. A. proverb. Folclorul este chemat prin urmare să ne ducă la stabilirea de fapte psihologice. poezii populare. şi-au pus întrebări de genul: Cum trebuie înţeles folclorul?. Gitée.1966) în care Densusianu amendează culegerile făcute până atunci.a.. în accepţia cea mai largă a cuvântului. cu repercusiunile reciproce ale literaturii orale şi ale literaturii cultivate. Urmează diferite studii ( de exemplu Viaţa păstorească în poezia noastră populară .2. pentru concluziuni de etnopsihologie. cuprinzând astfel tot ceea ce se transmite în popor din veac în veac. sau a naţiunilor puţin înaintate în evoluţie. determina ca obiect al folclorului: tradiţia populară. El consideră că termenul „popular” nu se referă doar la ceea ce se moşteneşte ci şi la ceea ce se adaugă în fiecare zi. Tradiţia se prezintă sub formele cele mai diverse: cântec popular.[…]folcloriştii singuri au constatat că cele mai multe din motivele 8 . în mod inconştient. în anul 1885. Despre aportul cercetătorilor români voi vorbi mai pe larg într-un capitol viitor însă ţin să amintesc aici de anul 1909 ca an de hotar a ceea ce a fost şi ce va însemna folclorul pentru români. Este anul apariţiei lui Ovid Densusianu. DOMENIUL DE STUDIU FOLCLORULUI AL Pentru a demonstra strânsa legătură dintre poezia populară şi folclor – ca ştiinţă – se impune să stabilim de la bun început care îi este domeniul de cercetare. dicton sau formuletă. şi s-au conservat. sigure. Care este domeniul său de cercetare? şi au încercat să ne ofere răspunsuri logice şi concrete.

cum simte ţi gândeşte el fie sub influenţa ideilor. În studiul său. la muncă sau la petreceri. tehnica. Pentru a înţelege ceea ce numim astăzi folclor trebuie. în straie de lucru sau de sărbătoare. costumul popular şi ocupaţiunile primitive.populare se întâlnesc. despre străini. Diferenţele care se fac între aceste două părţi provin din tendinţa specialistului. civilizaţia rurală. credinţelor. Este dar natural ca o ştiinţă unică să se ocupe de această civilizaţie. Civilizaţia materială şi cultura spirituală sunt şi una şi alta componentele unui tot bine definit. despre sat şi oraş. şcoală şi de aceea este necesar să fie consemnate. aproape neschimbate. 9 . susţinea faptul că folclorul se află în legătură doar cu cultura spirituală a clasei rurale.. Opiniile oamenilor sunt importante pentru că arată ceea ce cred ei despre realitatea înconjurătoare. singur sau cu ai săi. Autorul consideră că nu trebuie să fie culese doar documentele. în realitate aceste lucruri formează un tot care trebuie studiat în complexitatea sa organică. şi fenomenele amândurora apar în realitate strâns legate şi aproape inseparabile. cu aceiaşi eroi legendari[…]. despre cei apropiaţi şi îndepărtaţi. mai poate fi vorba de cercetări psihologice în care să ni se dea icoana sufletească întreagă a unui popor. să cunoaştem ţăranul aşa cum apare el în toate împrejurările vieţii sale: vesel sau trist. în acest din urmă caz folclorul are acelaşi domeniu ca şi etnografia6. Cu alte cuvinte. ca: locuinţa rurală. ci şi judecata ţăranilor asupra creaţiilor respective. În acest sens folclorul este o ştiinţă parţială a etnografiei. categorice3. O parte de superioritate din acest punct de vedere au desigur poeziile populare. superstiţiunilor moştenite din trecut. fiind între aceste două ramuri o strânsă dependenţă internă şi organică. prea sporadice ori prea vagi – nu ne autorizează să vedem în ele temeiuri pentru deducţiuni precise. […] Totuşi se poate stabili o deosebire între folclor în sens restrâns şi folclor în sens mai larg. în primul rând. Un alt cercetător. cu aceleaşi fapte fantastice. nu poate fi despărţită de folclor. cu descântecele etc. obiecte materiale sunt adesea întrebuinţate. Romul Vuia. de fiecare clipă4. la toate popoarele[…]. recomandările şi constatările lui Ovid Densusianu anticipă cuceririle teoretice şi metodologice de mult mai târziu şi mai ales pe cele puse în circulaţie de antropologia culturală. utilizarea obiectelor materiale este adeseori însoţită de oarecare rituri şi legate de oarecare credinţi şi chiar de texte. ustensilele. folclorul cuprinde afară de aceasta şi studiul civilizaţiei materiale. prea uniform ori prea sărac. pentru că etnografia. fie sub aceea a impresiunilor pe care i le deşteaptă împrejurările de fiecare zi5. Asociate cu riturile. superstiţiile. Basmele cu deosebire circulă din loc în loc. administraţie. Folclorul în sens restrâns cuprinde.sunt fără îndoială şi povestiri care se întâlnesc numai la unele popoare[…]dar nici aceste elemente. Dar şi în cazul acestora nu putem vorbi de anumite motive pur româneşti. pe de altă parte. Toate observaţiile. tot ce călăuzeşte viaţa lui de fiecare zi. ca principale capitole: credinţele. folclorul trebuie să ne arate cum se resfrâng în sufletul poporului de jos diferitele manifestaţiuni ale vieţii. În sensul larg. obiceiurile şi literatura populară. care se ocupă numai cu civilizaţia materială. Densusianu îşi punea întrebarea: În faţa unui asemenea material.

A. adică de credinţe. obiceiuri şi literatura populară. ÎNCEPUTURILE FOLCLORISTICII ROMÂNEŞTI 10 . van Gennep caracteriza această ştiinţă în felul următor: Folclorul nu este. cum şi-ar putea închipui cineva. o simplă colecţie de mici fapte dispărute şi mai mult sau mai puţin curioase sau amuzante: este o ştiinţă sintetică şi care se ocupă în special de ţărani şi de viaţa rurală.Romul Vuia preferă termenul de „etnografie” considerând că termenul „folclor” este întrebuinţat mai ales de cei care au o cultură filologică şi se ocupă în special de folclor în sens restrâns. şi de ceea ce a mai rămas în centrele industriale şi urbane 3.

scriitori şi oameni de cultură ca Iordache Golescu. autorii şi-au exprimat speranţa că: …deşi suntem robi. În acest sens Gheorghe Vrabie afirma că este sigur că Pann n-a avut idei clare despre munca de culegător şi nici 11 . folcloristica din Moldova face un pas mai departe faţă de Cantemir. în acest caz. la oamenii de cultură ca Gh. Cei mai în măsură să realizeze acest ideal erau. Trăind în mare măsură în cea de-a doua jumătate a secolului XVIII. În ceea ce-l priveşte pe Anton Pann. faţă de port.Clain sau un poet precum I. Cerând pentru ea drepturi omeneşti. Anton Pann întregesc folcloristica română. o expunere sintetică. În legătură poezia culeasă de el sunt însă semne de întrebare: a cules Asachi poezie înainte de Alecsandri? Răspunsul găsit ne conferă posibilitatea dea crede că da.Deleanu avem de-a face cu atitudini de preţuire a poporului şi a creaţiilor lui orale. antene sensibile ale unei înalte conştiinţe sociale7. scriitorii şi intelectualitatea progresistă s-au entuziasmat faţă de viaţa-i simplă dar frumoasă. Ca această dorinţă să fie realizată. oamenii de ştiinţă – istorici.Folclorul a fost o descoperire a secolelor XIII şi XIX îndeosebi. ca o ilustrare a ideii de adevăr istoric. se impunea de al sine o cunoaştere a vieţii şi a culturii populare. Şincai şi Samuil Micu . Asachi. epocă în care masele chemate la viaţă politică urmau să fie luminate prin ştiinţă. mai dificilă. În Apel. afirma Ovidiu Papadima. să vorbească despre măiestria ei artistică. adunând-o şi publicând-o în creaţii ajunse celebre. la începutul secolului XIX. însă cu toate că ar fi mai uşor de urmat. Prin Gh. dar nu intenţiona nici măcar să întreprindă o culegere de literatură populară9. Aceştia. lucrarea ar creşte în amploare iar faptele mai semnificative s-ar pierde uşor în mulţimea amănuntelor. schimbându-le mai mult sau mai puţin10. ideea fondării unei societăţi pentru cultivarea limbii române. datini şi mai ales faţă de poezia populară pe care. Asachi. însufleţiţi de dragoste sinceră faţă de cei care zăceau de secole în întuneric şi mizerie. şi-au îndreptat privirile „în jos”. Voi adopta astfel. Nu numai că nu avea nici un fel de idee teoretică asupra folclorului. filologi – şi literaţii. a evoluţiei ideilor pe curente şi şcoli literare. Din mijlocul Şcolii Ardelene se ridică. Budai . Dacă la unii cronicari ca Neculce ori stolnicul Cantacuzino atenţia acordată tradiţiilor şi poeziei populare venea incidental. clar. dar mai plină de interes. Către sfârşitul secolului XVIII interesul pentru popor şi viaţa lui culturală se dezvoltă simţitor fapt care a determinat în domeniul folcloristicii începuturi memorabile. totuşi limba noastră va stăpâni în ţara noastră8. Alţii cred că dimpotrivă. scrierile sale nu indică nici cea mai mică preocupare teoretică referitoare la folclor. Unii dintre cercetătorii operei sale susţin că el ar fi rămas străin de asemenea preocupări. pe scurt. către ţărănimea dispreţuită şi exploatată nemilos. au aşezat-o în ţesătura operelor proprii şi au încercat să-i desprindă sensuri mai adânci. acesta ocupă un loc aparte în dezvoltarea folcloristicii române de la începutul secolului XIX. el nu este autorul nici uneia dintre cărţile pe care le-a publicat: …că Anton Pann n-a făcut altceva decât a tipărit manuscripte mai vechi româneşti. Studiul despre Folcloristica română se poate scrie dintr-o perspectivă strict cronologică. Gh.

cântul religios. Kogălniceanu. ca Al. Negruzzi este cel care aduce în discuţie câteva aspecte legate de poezia populară care nu şi-au pierdut din noutate nici astăzi si care se disting prin originalitate faţă de cele exprimate de contemporanii săi . era hotărât să culeagă cântecele Valahiei spre a le da acestuia. Tot Negruzzi este primul care grupează poeziile populare în câteva categorii: cântul ostăşesc sau istoric. scriitor în a cărui operă muza populară e mai greu de identificat. a comentat-o într-un anumit fel propriu. Pe cât de întunecată şi apăsătoare era starea materială. Scriitor oferă câteva date pline de interes privitoare la mediul folcloric. Astfel. Russo şi Vasile Alecsandri. poezia creată de geniul anonim şi portul strămoşesc. Curentul „duhului naţional” pe care-l vor afirma moldovenii grupaţi în jurul Daciei literare a fost schiţat de însuşi Eliade Rădulescu. Gr. Aceste formulări vor fi întâlnite şi la alţi scriitori de mai târziu. pe care acesta se grăbeşte să-i asculte. scris de C. Tinerii cultivaţi s-au pus în fruntea unei mişcări ce-a avut darul să schimbe profund viaţa socială. Negruzzi. De o mişcare folcloristă care venea din diferite zone locuite de români se poate vorbi în preajma anilor 1839 – 1840. idealuri pentru care luptaseră şi unii dintre înaintaşi. în ordine cronologică. adună şi el poezii în călătoria sa pe Valea Oltului şi le trimite tot „bardului da la Mirceşti” care le publică în Convorbiri literare din septembrie 1877. alţii veşti privind numele unor informatori. se poate spune că prima colecţie de poezii populare ale românilor este 12 . aflat pe meleaguri străine. Bariţ în Transilvania. pe atât de frumoase erau limba şi datinile. precede consideraţiile făcute de Alecsandri câţiva ani mai târziu. Prin acţiunile întreprinse au reuşit să sfarme din mâinile clasei stăpânitoare lanţul cu care acestea ţineau legat poporul şi să proclame libertatea. Interesul arătat folclorului de unii scriitori ai veacului luminilor culminează la o generaţie mai târziu. şi cu atât mai mult. exprimă idei programatice privind folclorul. ca astfel. egalitatea şi independenţa. Primul număr al Daciei literare aduce cunoscutul articol Cântece populare a Moldaviei. iubind-o. Din asemenea acţiune politico-socială s-a născut un mare interes pentru viaţa culturală a maselor. bolnav. care s-au ocupat de poezia populară. n-a manifestat un interes conştient faţă de folclor. care trimit poetului materiale. în preajma revoluţiei burghezo-democratice de la 1848. Exilat la Soveja. a cules-o şi a publicat-o. colecţia să fie mai completă. Eliade în Muntenia. Bălcescu. care vor fi reluate şi dezvoltate mai târziu. de asemenea. Negruzzi. Dar în multele nevoi ale vieţii. Numărului acestora se adaugă o mulţime de scriitori şi cărturari mai mărunţi. cântăreţul de strană s-a întâlnit cu poezia populară pe care. economică şi culturală de la noi. N. Alexandrescu. Acesta.atitudinea unor scriitori apropiaţi de epoca sa. pentru literatura tradiţiilor lor orale. Ceea ce numim „acţiune de adunare” a poeziilor populare este legat de numele lui Alecsandri. cu gândul la ţară şi poporul părăsit. cântul dragostei şi a nuntei şi cântecul codrului sau voinicesc. Russo dar şi Alecsandri în Moldova. mulţi dintre contemporani i-au conferit titlul de culegător al poeziilor populare. Poetului care întruchipa aspiraţiile poporului şi a generaţiei sale. Russo adună balade pe care i le trimite lui Alecsandri.

V. Ecoul puternic stârnit de cele două volumaşe de balade populare publicate mai târziu. din care se desprinde că cel care a lucrat mai mult în această direcţie a fost. ca cea lirică. De aceea părăseşte gândul de a publica o a treia parte de Balade şi hotărăşte să întocmească o colecţie care să cuprindă şi alte genuri şi alte specii de poezie. care nu numai că era frumoasă. Despre primii culegători ai poeziei populare se poate vorbi mult. el era convins că descoperise o adevărată comoară ascunsă în sânul poporului. Alecsandri mărturisea: …Sunt poet. Spre sfârşitul vieţii. Un lucru este însă cert: asemenea opere au izvorât din sincerul sentiment de dragoste faţă de popor şi poezia lui. De altfel. Ea are un lung şi interesant istoric. dar aceste poezii populare aveau şi o importanţă istorică şi naţională. CAPITOLUL II FOLCLORUL OBICEIURILOR 13 . adunată din părţile Moldovei ori ale Transilvaniei. aceasta am să o mulţămesc numai poporului românesc din care m-am născut şi care cuprinde în sânul său o comoară nesecată de cea mai sublimă poezie11. totuşi. la fel şi despre colecţiile impresionante scoase de ei la iveală.o operă a generaţiei de la 1848. care l-a decis pe acesta să depună un şi mai mare zel pentru adunarea în continuare a creaţiilor populare. era un mare succes al poetului. Alecsandri.

estetică. credinţe şi superstiţii variate pe care colectivităţile săteşti le-au păstrat în virtutea unei forţe a păstrării de care vorbea etnologul german Paul Sartori. un performer (sau un grup) care asigură efectuarea obiceiului (colindător). Altfel. un repertoriu de texte pentru anumite obiceiuri specifice. clopotele. mai ales în cadrul comunităţilor agro-pastorale. obiceiul presupune existenţa unor elemente componente cum sunt ceremonialurile – care reprezintă secvenţe de obicei constituite în acte solemne – şi riturile – acte constituite dintr-o singură secvenţă – acestea fiind efectuate în virtutea unei credinţe magice şi orientate spre împlinirea unei credinţe de ordin practic. Adesea. Acest termen este foarte răspândit şi defineşte acte de comunicare ceremonializate. Cuvântul „datină” este un termen general popular şi reprezintă ceea ce se practică la anumite date şi după anumite reguli statornicite prin tradiţie. Cuvântul „obicei” are avantajul de a fi intrat în uzul general al limbii. steagul. cunoaşterea rămâne la suprafaţă. exprimată prin formula: Aşa-i bine! b. funcţională. Se observă că şi calendarul tradiţional a fost structurat pornindu-se de la marcarea momentelor sale principale prin anumite obiceiuri folclorice. Din perspectivă generică. 2. 6. fiind aşadar mai cunoscut. datină. Obiceiul surprinde un moment sau o secvenţă din exercitarea unei practici arhaice întemeiată psihologic şi receptată de comunitate. 14 . exprimată prin formula: Aşa-i frumos! Din perspectiva tradiţiei. obiceiul reuneşte totalitatea manifestărilor folclorice prilejuite de un anumit eveniment sau legate de o anumită dată. o colectivitate) căruia i se adresează ceremonialul respectiv. sau începutul şi sfârşitul anilor. jalonând începutul şi sfârşitul muncilor sezoniere. înscrisă deci în spiritul tradiţiei şi al comunităţii. exprimată prin formula: Aşa am apucat! c. Obiceiurile concentrează ideologii. plugul etc. Obiceiurile au trei tipuri de motivaţii: a. Orice obicei.În vorbirea curentă există doi termeni care aparent denumesc aceeaşi realitate lingvistică: datină şi obicei. Conform spuselor folcloriştilor Mihai Pop şi Pavel Ruxăndoiu12. 3. ceremonial sau rit implică următoarele elemente: 1. un scop sau un rost al performării obiceiului respectiv. un beneficiar (un grup. aceste două cuvinte sunt considerate sinonime cu toate că la o cercetare mai atentă se constată că există o serie de elemente care le diferenţiază. o succesiune de acte ritual-ceremoniale închegate într-un scenariu perpetuat prin tradiţie. Ele au un caracter ciclic. Conservarea obiceiurilor arhaice a contribuit la păstrarea identităţii naţionale. tradiţională. un repertoriu de obiecte ritualice folosite (steaua. În satul tradiţional obiceiurile se repetă cu regularitate şi sunt acceptate de toţi membrii comunităţii. obiceiurile nu pot şi nu trebuie confundate cu deprinderile sau cu simplele obişnuinţe. au fost pavăză împotriva tendinţelor de dezagregare a tuturor intruziunilor venite din afară. 5.). Ele trebuie ştiute în profunzime pentru a putea fi înţelese. 4.

Decodarea lor trebuie să aibă în vedere emiţătorul. receptorul.. 1. CICLUL OBICEIURILOR CALENDARISTICE 15 .De asemenea. evoluţia semantică etc. textele folclorice vehiculate de aceste obiceiuri nu pot fi înţelese decât în contextul care le-a generat şi le-a asigurat permanenţa. planul încifrării.

profesorul clujean D. moartea – iar cealaltă reuneşte riturile calendaristice de la cele menite să impulsioneze îndeletnicirile fundamentale ale românilor – agricultura şi păstoritul – şi până la gesturile mărunte şi credinţele care s-au decantat în succesiunea generaţiilor şi continuă să se regăsească pe trunchiul milenar al spiritualităţii oamenilor. anotimpurilor şi a lunilor deoarece. Una dintre acestea include practicile şi ceremoniile prilejuite de cele mai importante momente din viaţa omului – naşterea. Prioritatea ori valoarea precumpănitoare a unuia sau altuia dintre cele două compartimente este mai puţin importantă după cum relativă pare să fie şi împărţirea despre care vorbesc. conchide cărturarul: unul dintre elementele cele mai frapante ale ceremoniilor sezoniere este reprezentarea dramatică a morţii şi a renaşterii lumii. este şi mai tranşant arătând că obiceiurile tradiţionale româneşti incluse convenţional în cele două mari cicluri sun t foarte apropiate între 16 . ci şi practicile care însoţesc şi determină într-un fel sau altul schimbarea anului. poate cel mai de seamă teoretician al obiceiurilor tradiţionale. cum se mai procedează pe alocuri. este de părere că în categoria riturilor de trecere nu trebuie să intre doar cele care aparţin ciclului familial. Etnologul A. Pop. a anului. Acest punct de vedere este împărtăşit şi de etnologii români care sunt de acord că sistemul separării obiceiurilor calendaristice de cele familiale se justifică numai parţial fiind redusă prin caracterul polisemic al fiecărui obicei ca semn14.Bogatul repertoriu al datinilor şi obiceiurilor noastre tradiţionale este compartimentat de specialişti în două mari secţiuni. a anotimpului. nunta. van Gennep. La rândul său. a vegetaţiei şi a divinităţilor stăpâne peste vegetaţie13.

Unele dintre simetriile la care face trimitere D. nu au putut fi nicicând şi nicicum întrerupte în circuitul lor ritualic anual. Bungherii. Brâncovenii. Multe dintre aceste gesturi şi acte ritual-ceremoniale au rostul de a descătuşa forţele ascunse ale naturii şi de a organiza treburile din gospodărie în funcţie de datele faste sau nefaste. munca lui sunt responsabile de urmări grave pentru că se realizează înlăuntrul unui ciclu cosmic şi pentru că anul. Jianu. pregătirile pentru sărbătorirea zilelor sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului. în cete de colindători. vară. cât şi începutului unui an nou. M. Irozii.ele şi se află într-o veritabilă simetrie a cărei explicaţie ultimă o constituie acea viziune unitară a omului arhaic asupra viţii naturii şi a propriei sale vieţi15. Pop au fost subliniate ori de câte ori s-a impus pe parcursul expunerilor anterioare. ca şi de factorii magici care ar putea stimula fertilitatea ogoarelor. a. Obiceiurile de iarnă cunosc o amploare deosebită. iar la începutul anului nou se rostesc urăturile de An Nou şi sorcovele. pe când datinile calendaristice au un pronunţat caracter colectiv şi o periodicitate de performare ciclică. Din categoria obiceiurilor calendaristice practicate în zona Bucovinei fac parte cele specifice unor anotimpuri sau cele cu date fixe: obiceiurile de primăvară. Copii şi tineri. clăci. clădit temeinic pe o tradiţie îndelungată. reprezentând animale şi personaje carnavaleşti – Malanca. încă din vremuri imemoriale. a. urători şi semănători. În satele Bucovinei. chiar dacă. vara şi iarna. Ştefan Vodă. ş. din vreme. Din raţiuni metodologice. Repertoriul deosebit de vast este preluat şi transmis din generaţie în generaţie. perioada semănaturilor şi cea a culesului îşi consolidează structurile proprii şi dobândesc valoare autonomă16. Cu privire la această dimensiune a civilizaţiei rurale. cu semănatul şi sorcova. Eliade afirma că agricultorul pătrunde şi se integrează într-o zonă bogată de sacru: gesturile. a unei structuri săteşti spirituale trainic închegată şi fericit controlată tradiţional. Numite şi obiceiuri de peste an. zonă folclorică renumită pentru bogăţia şi frumuseţea datinilor şi obiceiurilor străbune. deschisă mereu înnoirilor binefăcătoare. Radu. ele fiind dedicate atât încheierii unui an vechi. Arnăuţii şi Împăraţii. Cu acest prilej. precum şi cele care se desfăşoară pe tot parcursul anului: hore. fete şi feciori. formale sau funcţionale obiceiurile continuă să fie prezentate şi analizate în secţiuni şi capitole de sine stătătoare. şi în cete dramatice de teatru popular cu tematică haiducească – Darie. După cum se ştie. încheierea anului care a trecut este marcată prin colinde. Ele dovedesc o dată în plus că sistemul obiceiurilor româneşti este unul unitar şi inconfundabil. se organizează. cu cetele de haiduci şi cu alaiul mascaţilor. sezoanele. ale Anului Nou şi a Bobotezei încep în postul Crăciunului. Bujor. Ursul. de-a lungul 17 . hramuri ş. de Anul Nou. Urâţii şi Frumoşii – ceea ce demonstrează existenţa. Gruia lui Novac. Capra şi Cerbul. iarnă. de la vârstnici la copii. cele familiale sunt considerate individuale şi irepetabile. Obiceiurile de a umbla cu colinda. practicile calendaristice se află într-o permanentă legătură cu trecerea timpului şi organizarea muncilor în colectivităţile rurale. – ori în mari alaiuri de travestiţi cu măşti dramatice.

sincere şi spontane turnee artistice. CAPITOLUL III POEZIA OBICEIULUI DE CRĂCIUN Datinile. peste neamul şi pământul românesc au trecut vremuri şi evenimente de restrişte. poveştile. urările de pluguşor. Cu ele se poate oricând reconstitui trecutul întunecat. duc din an în an şi din casă în casă. momentele dramatice şi jocurile în travesti. devenite. mesajul lor de belşug şi sănătate. muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor. După datină şi obicei. cântecele. spectacole complexe de aleasă desfătare. de sorcovă şi semănat. colindele. ca în adevărate. de bucurie şi de voie bună.timpului. cu timpul. Din studiul lor ne vom lămuri despre origine 18 .

ea plăteşte taxa de intrare la fel ca şi băieţii care nu au umblat la colindă. prilej cu care cei mai tineri băieţi şi fete pot ieşi la joc. În ajunul zilei de Crăciun – 24 decembrie – pe la casele gospodarilor colindă copiii. grupându-se câteva familii. Între diferitele neamuri răspândite pe malurile Dunării. fetele respective intrând fără să mai plătească. în prima şi în a doua zi de Crăciun. Iaşi. Aceştia făceau cinste cu o sticlă cu rachiu câtorva flăcăi care erau mai „jucăuşi”. care înfruntă mai uşor gerul iernii. Gazdele oferă colindătorilor nuci. sau mai nou. pentru a putea cuprinde întreg satul sau oraşul. ca neamul românesc. de-l cuprinde veselia. el îşi revarsă tainele sufletului în melodii armonioase şi în poezii improvizate. toate iscodirile minţii. care mergeau de la unii la alţii. Vasile Alecsandri Prefaţă la volumul Balade – adunate de V. de-l minunează vreo faptă măreaţă. Când se înserează. fructe şi mai ales. Cu banii adunaţi la colindă sunt organizate două zile de gioc. Aceştia sunt împărţiţi în mai multe cete. care esprimă cu gingăşie şi totodată cu energie toate aspirările sufletului. îşi cântă istoria şi astfel sufletul său e izvor nesfârşit de frumoasă poezie. Poezii populare ale românilor – adunate şi întocmite de V. Alecsandri. neamul român a păstrat o închipuire fecundă. dar mai ales băieţii. Dacă la această horă vine o fată care nu a fost acasă ori a cărei părinţi nu au primit şi nu au plătit colindătorii. Născut din sânge meridional. vie. atât de variată.retipărită în vol. conduse de o calfă. De-l muncesc dorul. între 24-26 decembrie. nici unul nu are. cu care calfele organizează în ziua de Crăciun – 25 decembrie – gioc (horă. de plăcerile naturii cu cari este înzestrat poporul. covrigi. graţioasă. colindatul constituind un prilej de 19 . îşi cântă eroii. o agerime de spirit. Alecu Russo Poezia poporală Românul e născut poet! Înzestrat de natură cu o închipuire strălucită şi cu o inimă simţitoare. în special la casele unde sunt fete. atât de frumoasă şi atât de strâns unită cu suvenirile antichităţii. bani. Părinţii fetelor oferă colindătorilor bani. Alecsandri. şi de luptele ce le-au susţinut coloniile romane pân-a nu se priface în locuitorii de astăzi ai vechiei Dacie. în ultimul timp. strămutat de sub un soare fierbinte într-o ţară nouă. el îşi cântă durerile şi mulţumirile. 1852. de naşterea naţionalităţii române.limbii noastre. copiii se retrag pe la casele lor şi încep să colinde flăcăii. 1866 În zona cercetată colindatul durează trei zile. Bucureşti. În seara zilei de Crăciun colindau însuraţii . care se traduc în mii de cugetări fine şi înţelepte. partea I. o poezie poporală atât de originală. o sîmţire adâncă de dragoste pentru natură şi o limbă armonioasă. discotecă).

glumeau. scripcă. Ei cântau întâi la geam. cu cetele de teatru folcloric şi cu urările aduse cu semănatul. muzicuţă. apoi intrau în casă. continuând cu colindele din ajun sau cu nenumăratele variante ale pluguşorului şi sfârşind cu dansurile şi jocurile cu măşti. petrecerea durând până dimineaţă. Colindătorii erau adeseori însoţiţi de instrumente muzicale precum: fluier. unde erau serviţi cu mâncări şi băutură. cu ocazia sărbătorilor de iarnă relevă atributele şi frumuseţea morală a ţăranului român din Bucovina. 20 . dansau. sărbătorile de iarnă se remarcă prin încărcătura sinceră de optimism entuziasm şi urări de bine pentru anul care vine. apoi mergeau la altă familie.întâlnire şi petrecere între prieteni şi rude apropiate. POEZIA URĂRILOR DE MOŞ – AJUN (noaptea de 23-24 decembrie a fiecărui an) 1. Începând cu urările din dimineaţa ajunului Crăciunului. trompetă. povesteau. Modul de a se rosti. acordeon.

vrăjitoarele obişnuiau să prindă lilieci şi să-i îngroape întrun furnicar. noaptea de ajunul Crăciunului. Astfel copiii colindă toată 21 . Hristoase. Şi el a trimis-o pe fecioara Maria în grajd. Teodorescu. serbarea naşterii lui Iisus Hristos. Răsărit-a lumii Lumina cunoştinţii Că întru dânsa aceia. precum şi festivităţile greco-latine. Amu ea trebuia să-l nască pe Mesia.” Crăciunul a fost. la francezi Noel. la englezi Christmas. El a vrut s-o primească în casă. care se foiau acolo şi i-a blestemat ca hojma să mănânce şi nici odată să nu se sature. dar mai ales cântăreţii bisericilor intră din casă în casă cu icoana ce reprezintă „naşterea lui Hristos”. după ce putrezeau. mere sau pere. intră în curtea fiecărei familii. Şi peste noapte a început Crăciuniţa să vadă. Iar boii stăteau liniştiţi şi au încălzit-o cu suflarea lor. Fie câte unul sau doi. nuci. Şi atunci a făcut ca babei lui Crăciun să-i fie întoarse vederile. Ea a fost moaşa Maicii Domnului. cu oasele lor să facă „de urât” şi „de dragoste”. foarte bucuroasă. la poloni Wilia etc. spre a cânta versetele consacrate de ritul oriental: Naşterea Ta.În legenda Crăciunului vehiculată în zona noastră ni se povesteşte că „a fost odată un moşneag şi avea curţile lui mari şi încăpătoare. Soarelui Dreptăţii Care slujeau stelelor. Şi de atunci în ziua Crăciunului creştinii cinstesc naşterea lui Hristos. Doamne. unii copii de 10-15 ani. Şi să Te mărească pre Tine De al stea au învăţat Răsăritul cel de sus. pentru ca mai târziu. Să se-nchina Ţie. Pe moşneagul acela îl chema Crăciun iar pe nevasta lui Crăciuniţa. Şi Maria i-a binecuvântat. Dem. din antichitate. sărbătoarea solstiţiului de iarnă. În noaptea de 23 spre 24. În ziua de 24 decembrie. Dumnezeul nostru. mărire Ţie. urându-i „bună-dimineaţa”. practicate cu zgomot şi veselie în perioada sărbătorilor de iarnă. la spanioli Nochè buena. Copii n-aveau. dis de dimineaţă. da Crăciuniţa nu l-a lăsat. cu câte o traistă după gât şi cu băţul în mână. de al miezul nopţii până la „ziua albă” e umblarea copiilor cu Moş-Ajunul. datine şi moravuri ale poporului român (1874) a arătat divinităţile adorate de vechii locuitori ai Orientului. s-a dus baba în grajd şi a moşit-o pe Maria. fie în cete de câte patru. Atunci. la germani Christnacht. iar la oraşe covrigi. a simţit6 că i se apropie sorocul naşterii şi s-a cerut la mas. Ea nu s-a putut hodini din pricina cailor şi oilor. Datina e să li se dea colindeţe sau bolindeţe. da n-a putut naşte în iesle fără să fie moşită. Crăciuniţa era chioară şi nu vedea nici ca prin sită de v-o douăzeci de ani. Întâmplându-se să treacă fecioara Maria prin satul în care trăiau Crăciun şi Crăciuniţa. În această zi mare. mici colaci de făină. cunoscută sub numele de Crăciun şi zisă la italieni Natale. în Încercări critice asupra unor credinţe. G. Creştinismul s-a instituit în noaptea de 24 spre 25 decembrie. zece sau chiar doisprezece. care la ţară sunt frământaţi şi copţi chiar în acea noapte.

atribuindu-i-se ca sfânt bătrânul Ajun. Cei care nu vor să le dea nimic le spun să vină „mai la ziuă”. uncheaş). Sănătate. Ne daţi. Dumnezeu – Tatăl (căci astfel rezultă din colinde). cărora le urează „ bună-dimineaţa” nu vor să se scoale să le dea ceva. avea două motive: să se facă demni de „ a se împărtăşi cu sfânta cuminicătură”. Bogătate. la Moş-Ajun! Boi. De aici au rezultat toate variantele poeziilor de urare în ajunul crăciunului. (lat. fără să guste ceva. Dem. oi şi porci. jejunare) înseamnă a te abţine de la mâncare şi de la băutură. culese de Şt.noaptea. la Moş-Ajun! Bună-dimineaţa. la Moş-Ajun! Bună-dimineaţa. strămoşii noştri din secolele trecute. începând cu cele ale copiilor şi sfârşind cu parodiile flăcăilor. s-a aplicat şi zilei dinaintea unei mari sărbători. La mulţi ani cu sănătate! (Colinde din popor. moşul Ajun. posteau cu religiozitate. Cuvântul „ajun”. ajunarea ei. Ne daţi. este de amintit că. Că-i mai bună decât toate. Presupunând că aceia. în acelaşi mod s-a personificat şi ziua de 24 decembrie. Teodorescu) Bună-dimineaţa. expresie devenită proverbială şi echivalentă cu ceea ce oamenii instruii numesc „ calendele grece”. după cum ziua de 25 decembrie a fost personificată. moşul Crăciun. după un post de atâtea săptămâni. fiindcă în acele zile. Cât despre ziua de 24 decembrie. dar mai ales acolo unde ştiu că se află fete de măritat. În ceea ce priveşte epitetul de „moş” (bătrân. la Moş-Ajun! Bună-dimineaţa. la Moş-Ajun! Ne daţi. Pentru o înţelegere mai bună voi reproduce mai jos textul câtorva urări pentru dimineaţa de ajun dar şi câteva parodii practicate în zona Bucovinei: Bună-dimineaţa. ei rostesc glumeţe ameninţări. ori nu ne daţi? (Poezii populare române. În cazul contrar. 1885. adică „niciodată”. vaci.Craiova. la Moş-Ajun! Ne daţi. Cai. sunt întrebaţi câţi sunt sau invitaţi să mai strige odată „bună-dimineaţa la Moş-Ajun!” Cuvântul ajun necesită două mici explicaţii. ajunul Crăciunului. la Moş-Ajun! Bună-dimineaţa. spre a onora sfinţenia sărbătorii ce urma. atribuindu-se ca sfânt bătrânul Crăciun. care găsesc cea mai nimerită ocazie să petreacă noaptea strigând şi cântând la fereastra vreunui cunoscut. Ţuţescu) Bună-dimineaţa. la Moş-Ajun! 22 . Prin 4extensie. şi apoi să mănânce carne mai cu plăcere (în special carne de porc). Ori nu ne daţi? Bună-dimineaţa. Ori nu ne daţi? Ne daţi. volum editat de G. Bucureşti. jejunium) ca şi verbul „ajunare”(lat. ca buni creştini. Şt. unui praznic. 1909.

a sanctificat sărbătoarea. Ne daţi. „Colindele” – lat. bibliografie şi indice de George Antofi. făcând-o să coincidă cu 23 . la Moş-Ajun! Ne daţi. Dem. ediţie critică. Buc. Că mă dau cu capul De ulucă. POEZIA OBICEIULUI DE CRĂCIUN Poeziile urărilor de Crăciun sunt cunoscute sub denumirea generică de „colinde”. Că vă luăm de păr. Daţi-ne măcar parale. neputându-le înlătura. 17 ) 2. Domnul Sfânt să ne ajute La covrigi şi la nuci multe! Ne daţi. G. ori nu ne daţi Că de noi nu vă scăpaţi! Parodia 2 (Poezii populare române. Dă-mi un covrig Că mor de frig. Minerva. Daţi-ne câte-o nucă. Că vă dăm de ulucă. note. ori nu ne daţi? Ne daţi. glosar. 1982. Noua religie. Dă-mi un măr. sărbătorite la începutul lui ianuarie sub numele de festum calendarium.. ed. Că mă trag de păr! Bună dimineaţa La Moş-Ajun Bună dimineaţa La Moş Crăciun! Daţi-ne câte-un covrig. ori nu ne daţi? Ne daţi. p. Că tremurăm de frig. ne daţi. Că luăm uşa-n spinare. calendae – reprezintă vechile veselii publice şi superstiţioase. ne daţi? Am venit şi noi odată La un an cu sănătate. Că noi nu plecăm d-aici. Daţi-ne câte-o pară. Dă-mi o nucă.Bună-dimineaţa. Teodorescu. ori nu ne daţi? Ne daţi. ne daţi? (colecţia Aurelian Ciornei) Parodia 1 Bună dimineaţa Ori nu ne dai? La Moş-Ajun! Ne dai Dă-mi o pară Că mă dau cu capul De scară. ori nu ne daţi. Daţi-ne câte-un măr. Daţi-ne câte-un şorici. Că vă lovim de scară.

naşterea lui Hristos şi a instituit ca imnuri sacre să se cânte spre amintirea acestui mare eveniment: calendae. potrivit căreia. La fel. deşi în această culegere m-am abţinut de a insera notiţele etimologice pe care le pregătisem. că în fine. Teodorescu. referindu-se la forma corectă a acestui cuvânt. Colindele se cântă de obicei în noaptea de 24 spre 25 decembrie. diferenţiindu-se doar prin urările de încheiere. Prin extensie. iar nu colind: forma asta din urmă. scriu colind. această zonă nu cunoaşte decât colinda religioasă. ca în frazele: mai cântaţi un colind. copiii colindă şi în noaptea de 23 spre 24 decembrie. că toţi bătrânii şi colindătorii pe care i-am consultat. însă nu peste tot la fel. colindele se cântă şi în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie. dar la oraş se cere permisiunea de a colinda: „ primiţi colinda?” Textul colindelor din această zonă este asemănător pentru cele trei categorii de vârstă: copii. Savanţii se confruntă însă cu o nedumerire: dacă pluralul „colinde” are în română. colindele astfel diferenţiate sunt frecvent întâlnite. În cadrul folclorului obiceiurilor. neaşteptat de valoroasă este colinda din jumătatea estică a Sucevei. Obiceiul colindei de ajunul Crăciunului sau. usurpavere postmodum Christiani et quas utrique. pentru câştig şi pentru a se deosebi de colindătorii mai în etate. imitând pe tinerii şi adolescenţii care umblă cu Plugul. În unele zone. Una dintre 24 . ştiu un colind frumos. n-a putut fi formată decât (poate)de un filolog deşucheat. festum festum calendarium.. Adăscăliţei19 se situează împotriva unei păreri încetăţenită printre folclorişti. mi-au confirmat forma colind. Sion. V. forma „colind” sau „colindă”. iar nu colindă. toate variantele ce mi s-au comunicat din Atârnaţi. mulierumque aut ferarum assumtis formis ac vestibus. se zice colindă. cel mai des. O ipoteză care ar putea să explice această stare de fapt este prezenţa intensă a unei populaţii ucrainene în această zonă. G Dem. într-o notiţă olografă de pe manuscrisul colecţiei. ca în general la români. de a găsit-o undeva. înseamnă. El afirmă că întâlnim aici numeroase colinde laice şi chiar că acestea sunt predominante. gazdei. în toată Românimea sau Dacia lui Traian. când copiii umblă din casă în casă cu un plug în miniatură – Pluguşor – împodobit cu flori naturale sau artificiale şi având un clopoţel între coarne. numele de „colinde” adoptat la toate popoarele şi la toţi slavii în urma creştinării celor din Panonia. totuşi – ca respect pentru domnul Sion – mă cred dator a declara că de mic copil am auzit zicându-se colind. Călăraşi etc. exhibuere primum Gentiles. obiceiul se mai păstrează în unele sate. tineri şi maturi. Prin abuz. îndeosebi cele ale flăcăilor. Ei plesnesc biciul. adică dacă acest cuvânt este ambigen sau feminin. în scrierea mea din 1879. indecoris choreis. verbul „a colinda” pe cineva se întâlneşte cu acelaşi înţeles. la singular. cu aceeaşi intensitate. quibus annus aperitur. românescul colindă din gerundivul latin colenda constituie o eroare filologică. în prima zi a Crăciunului are răspândire largă în Bucovina. afirma: Deşi am arătat. „ cântecele sacre de la naşterea lui Hristos”. se exprima astfel: Fac atent pe preastimatul adunător al acestor frumoase colecţiuni că. Astăzi. laetitias. ita appellant scriptores publicas illas ac superstitiosas. iar nu colindă18. la noi. copiii se apropiau de fereastră şi începeau a colinda fără a cere permisiunea gazdei. Sion. G. foedebant17. în uzul căreia. urări adresate fetelor sau băieţilor (după caz). că opiniunea celor ce derivă. Buzău. Astfel. quas celendis Ianuarii.

)cea frumoasă. Asta-i seara lui Crăciun Ci-i o mănăstire mare. evocând scene din trecutul şi frumuseţile acestui meleag şi încheindu-se cu urări adresate celor din familia la care se colindă. Unde-i o fată (flăcău) frumoasă(frumos) Şi-un pahar de vin pe masă. verzi. Asta-i seara lui Crăciun Şade la gherghef şi coasă. Asta-i seara lui Crăciun Mănăstirii cine slujea? Asta-i seara lui Crăciun Dumnezeu cu Maica sa. Asta-i seara lui Crăciun Dar cele nu-i mândru soare. Şi se rosteşte urarea: La anul şi la mulţi ani! Sărbători fericite! 25 .pentru fete: Iar Maria(Ileana. Ion etc. Asta-i seara lui Crăciun Nu ştiu coasă ori descoasă. pentru băieţi: Iar Ilie (Vasile. Asta-i seara lui Crăciun Urmează urarea. Asta-i seara lui Crăciun Ia răsare mândru soare. 2. diferenţiată în funcţie de gazdă astfel: 1. Fiecare vers este repetat. Domnica etc. Asta-i seara lui Crăciun Cu podoabe de argint. La final se cânta: Rămâi gazdă sănătoasă. Asta-i seara lui Crăciun Ca un trandafir frumos. boieri mari Sculaţi. Asta-i seara lui Crăciun Se mărită şi ne lasă. Asta-i seara lui Crăciun Din ochi negri(albaştri. sculaţi.)cel frumos Asta-i seara lui Crăciun Peste an îi sănătos. sculaţi. căprui)lacrimi varsă Asta-i seara lui Crăciun Pe-o năframă de mătasă. după care se cântă refrenul Asta-i seara lui Crăciun. Asta-i seara lui Crăciun Mă uit vale după vale. Noi plecăm la altă casă. boieri mari Asta-i seara lui Crăciun Că nu-i vremea de dormit Asta-i seara lui Crăciun Da-i vremea de-mpodobit. Iată textul unei colinde: Sculaţi.cele mai răspândite colinde cântate în zona Siretului are un conţinut adecvat momentului festiv. Asta-i seara lui Crăciun Sănătos şi veselos. Gheoghe.

La Dânsul intrară . Domn. Trei crai de la răsărit. La anul şi la mulţi ani! Sărbători fericite! Colinda Florile dalbe se cântă în ajunul Crăciunului – noaptea de 24 decembrie – pe sub ferestrele caselor – la oraş la uşa deschisă a gazdei – de către flăcăi şi băieţi ce poartă o iconiţă reprezentând naşterea lui Hristos.În această zonă sunt cunoscute şi cântate colindele: Steaua sus răsare. Sculaţi. Îndată-L găsiră. Trei păstori se întâlniră. Mă-ntâlneam cu o albină. Tot atunci ei umblă şi cu Steaua. Florile dalbe. Florile dalbe. dar şi colinde glume. În oraşul Vifleem. şi porniră 26 Mergând după rază Pe Hristos să-L vază. Astăzi s-a născut Hristos!. Şi. Ceară (miere)pentru sărbători. ce veste minunată. Întrebarea adresată este de data aceasta „ primiţi cu steaua?” Iată un exemplu de Stea: Steaua sus răsare Steaua sus răsare Ca o taină mare. numeroase variante ale colindului Florile dalbe. Steaua luminează Şi adeverează. Albina strângea din flori Florile dalbe. O. Naşte pe Mesia În ţară vestită. Deschide uşa creştine!. Florile dalbe. Domn să-nălţăm!A vânat un iepuraş. o stea mare confecţionată din hârtie creponată. hârtie poleită şi luminată pe dinăuntru. Pe Hristos să-L vază. Copiii mici de 4-7 ani îşi colindă părinţii şi rudele apropiate cu urarea Albina strângea din flori: Rătăceam printr-o grădină. Magii cum zăriră Steaua. Betleem numită. dacă sosiră. Steaua străluceşte Şi lumii vesteşte Şi lumii vesteşte Că astăzi Curata Prea Nevinovata Fecioara Maria Naşte pe Mesia. sculaţi boieri mari etc.

s-a născut Hristos! Astăzi. boieri mari. Să vă mântuie de rău. Florile dalbe. Din colecţia de poezii populare a lui V. ca multe altele. Un Dumnezeu nou născut. plugari. Care bucurie Şi aici(la noi)să fie De la tinereţe Pân’ la bătrâneţe! Pân’ la bătrâneţe! Acest colind. Şi se închinară. Bucurie mare. nu face altceva decât să amintească tuturor momentul şi condiţiile venirii pe lume a pruncului sfânt şi modul în care credinţa s-a răsfrânt până la noi. Şi v-aduc un (pe)Dumnezeu. 394-395 redau o variantă a colindului Florile dalbe care se regăseşte în zona Siretului: Florile dalbe Sculaţi. Lăudaţi şi cântaţi Şi vă bucuraţi! Chiar din primele exemple. Sculaţi voi români. Florile dalbe. Dincolo de mesajul clar formulat. sculaţi. putem desprinde unele caracteristici esenţiale ale acestui tip de text. s-a născut Hristos. 27 Florile dalbe. Noaptea pe la cântători. Florile dalbe. p. Că vă vin colindători. aşa cum vom vedea şi în textul altor colinde cum ar fi: Astăzi. se observă preponderenţa rimei împerecheate bine aleasă şi refrenul care conferă muzicalitate versurilor. Lui Hristos menite Luând fiecare Bucurie mare. Cu daruri gătite.. nu-L atinge. fapt care a înlesnit înclinarea spre o transmitere sub formă de cântec a acestor texte cunoscute sub denumirea generică de „poezii populare”. ediţia din 1866. supl. Lăudaţi şi cântaţi Şi vă bucuraţi! Mititel şi-nfăţeşel În scutec de bumbăcel. Mila Domnului să fie! Lăudaţi şi cântaţi ŞI vă bucuraţi! Vântul bate nu-L răzbate. Neaua ninge. . Alecsandri. Colindătorii îndeamnă la exprimarea fericirii naşterii Mântuitorului. Florile dalbe. Lăudaţi şi cântaţi Şi vă bucuraţi! Şi de-acum până-n vecie.Şi se închinară. Florile dalbe. Mesia cel Luminos.

adică principiul vital. El vă zice să trăiţi. Asemenea celor mai multe dintre reprezentările de animale înaripate în aceeaşi arie de culturi. în zori (când se îngână ziua cu noaptea. Sculaţi. Despre cuvântul „cântători” Alecsandri oferea următoarea explicaţie: românii împart ziua şi noaptea în următorul chip: ziua. Florile dalbe. Şi la căpătâi s-a pus. Cu flori de crin învăscut. simbol al speranţei şi al bunăstării. Florile dalbe. Drept urmare. porumbelul. Întru mulţi ani fericiţi. inima. români plugari. s-a putut spune că el reprezintă sublimarea instinctului. Florile dalbe. porumbelul este reprezentat bând dintr-un vas care simbolizează izvorul 28 . Florile dalbe. al speranţei. Porumbelul reprezintă adesea ceea ce are omul în sine nepieritor. Şi ca pomii să-nfloriţi. Floare dalbă a adus. Florile dalbe.este. Florile dalbe. Soare-n raze luminat. în mod fundamental un simbol al purităţii. Florile dalbe. Florile dalbe. Florile dalbe. pe anumite vase funerare greceşti. Florile dalbe. acel porumbel alb cu o ramură de măslin în cioc. în a treia strajă (pe la culcate) la cântători (când cântă cocoşii în miez de noapte) la mânecate. Florile dalbe. Despre apus a venit. La fereastră rândunele. la amiezi)chindia (când e timp de toacă şi apusul). Florile dalbe. Florile dalbe. Florile dalbe. al armoniei. Sculaţi voi. Pământul că-ntinereşte. al nevinovăţiei. sau se mijeşte de zi). Pentru fericiri menită. Şi ca ei să-mbătrâniţi Florile dalbe. De-a lungul întregii simbolistici iudeo-creştine. sculaţi. răsărirea (soarele răsare) prânzişorul (când stă soarele în cruce. ba chiar atunci când aduce ramura de măslin la Arca lui Noe. Dumnezeu adevărat. Florile dalbe.Florile dalbe. Iată lumea că-nfloreşte. al fericirii regăsite. leit Florile dalbe. Că pe cer s-a arătat Florile dalbe. Florile dalbe. Noaptea se împarte în amurg. La anul şi la mulţi ani! Sărbători fericite! Este necesar să lămurim valoarea câtorva cuvinte întâlnite în textul acestei urări. Cuvântul „porumb” nu denumeşte planta cultivată pe ogoarele românilor ci reprezintă denumirea tradiţională a porumbelului ca pasăre vestitoare de bucurie. Cânt’ prin luncă turturele. . boieri mari. un simbol al păcii. Florile dalbe. Stea comată strălucită. care începând cu Noul Testament va reprezenta Sfântul Duh. Ş-un porumb frumos. Florile dalbe. Un luceafăr de-mpărat.

şi o mai au. din dulceaţa gunguritului său. Numărul trei este de altfel. Până la Ierusalim. a desăvârşirii: nu i se poate adăuga nimic. care au aflat despre naşterea unui Mare Împărat. Trebuie amintit şi faptul că porumbelul este o pasăre eminamente sociabilă. în acest caz. Trei Crai de la Răsărit Trei Crai de la Răsărit Cu steaua au călătorit Şi-au mers. înfăţişează un porumbel ieşindu-i din trup după moarte. Importanţa pe care au avut-o. care. El exprimă o ordine intelectuală şi spirituală întru Dumnezeu. Acest număr sintetizează tripla unitate a fiinţei vii sau rezultă din îmbinarea lui unu cu doi – produs. în povestirea despre martirajul Sfântului Policarp. El înseamnă desăvârşirea manifestării: omul. iar doi este numărul Pământului. arată Guénon. de Preot şi de Profet. În basme însă. Acolo. din frumuseţea şi graţia acestei păsări. din albul său imaculat. pentru creştini. Cei trei crai de la răsărit au fost primii. Din acest ultim motiv viteazul este mereu cel de-al 29 . Cel mai adesea. Numărul „trei” este pretutindeni un număr fundamental. perfecţiunea unităţii Dumnezeieşti: Dumnezeu este Unul în trei persoane. cifra trei reprezintă fie un oarecare plural. a cărţii de căpătâi. ceea ce intensifică evaluarea întotdeauna pozitivă a simbolismului său. În aceste condiţii. expresia totalităţii. atestate în persoana Pruncului Iisus: de Rege.memoriei. Trei. aceştia. după maica Domnului şi Iosif. pe teritoriul zonei în discuţie vehiculează un colind pe care îl redau mai jos. În acest sens. pentru propagarea credinţei l-a determinat pe ţăranul român să le închine laude şi să le ducă povestea mai departe. simbolizează cele trei funcţii ale Regelui Lumii. În peşteră au intrat. cum au ajuns. Simbolismul provine în totalitatea lui. Steaua-n nori li s-a ascuns Şi-au pornit a colinda. în cosmos sau în om. fie este cheia spre un succes garantat. în Testamentul arghezian – nu poate fi decât una benefică. fiu al Cerului şi al Pământului. spun Chinezii. este un număr perfect. Magii (care în colindul nostru apar sub forma crailor) sunt în număr de trei. Şi-au mers până au stătut Unde Hristos s-a născut. Un crai mare de cărând. în mod evident. completează Marea Triadă. Prin oraş a întreba Unde s-a născut. după cum cetim. căci unu este anterior polarizării lor. Domnului s-au închinat Ca unui mare împărat. primul număr impar este numărul Cerului. al împreunării dintre Cer şi Pământ. Magii atunci s-au bucurat. Imaginea este reluată de iconografia creştină. zicând. prezenţa sa în colinde la căpătâiul gazdei – unde este locul bibliei.

13) ca şi cum ar fi nişte îngeri. Raza soarelui. Din simbolistica acestei cifre e limpede motivul pentru care trei erau craii care aveau darul de a citi în stele. s-a arătat celor trei magi. După cum ni se vorbeşte în Vechiul Testament. împietrirea inimii şi ura şi tot trei sunt lucrurile care-l călăuzesc spre credinţă: ruşinea. Trei sunt şi cele care-l duc pe om în iad: clevetirea. stelele ascultă de voia Domnului şi o vestesc – ceea ce a făcut şi steaua din colindul nostru. 72. . şi cele ale tenebrelor. vorbind despre învierea morţilor. Un alt text. Daniel. fraţilor. nu găseşte decât simbolul stelei pentru a caracteriza viaţa veşnică a celor drepţi: ascensiune către starea stelelor cerului. Şi aşa se sfătuiră: Haideţi. nu au fost îngerii cei care le-au vestit păstorilor Naşterea lui Hristos? În Apocalipsa lui Ioan ni se vorbeşte despre stelele cerului căzute pe pământ (6. buna purtare şi frica de Ziua Judecăţii. pentru a se metamorfoza se dă de trei ori peste cap. etc. Iar sursa luminoasă care era cea mai în măsură să ne vestească Minunea nu putea fi alta decât o stea. Stelele reprezentate pe bolta unui templu sau a unei biserici îi subliniază semnificaţia celestă şi le face simboluri ale spiritului şi. Floarea soarelui. deci. în special. Raza soarelui. cititori de stele. Raza soarelui. care-şi trimite unicul Fiu pentru mântuirea noastră – asupra întunericului – a păcatului în care se afla omenirea. ale luminii. până la a vedea în stea un simbol al îngerului nu este decât un pas. să mergem 30 Floricele să culegem. Oare nu este exact acesta mesajul transmis de textul colindelor? Din vechime. ale conflictului dintre forţele spirituale. şi menit să exprime bucuria naşterii Mântuitorului şi dorinţa de a închina daruri pruncului este : Trei păstori Trei păstori se întâlniră Şi aşa se sfătuiră. de sursă de lumină.3). Floricele să culegem! Şi să facem o cunună. întâlnit în zona Siretului. „creaturi” sau „corpuri” total neînsufleţite: „ câte un înger veghează asupra fiecărei dintre ele” (1 Enoh. el trebuie să treacă de trei probe. cifra trei are o însemnătate deosebită în sensul că lucrurile care năruie credinţa sunt trei: minciuna. Ele străpung întunericul şi au rol de faruri îndreptate spre noaptea inconştientului. De aici. Iată câtă filozofie şi cunoaştere a adevăratei credinţe sintetizează aceste texte menite să ne aducă alinare şi bucurie în suflet. prin aceste texte s-a dorit exact transmiterea biruinţei luminii – reprezentată de Dumnezeu. S-o-mpletim cu voie bună. În domeniul etic. Floarea soarelui. În fond. Acestea din urmă au ca primă calitate aceea de astru luminos.treilea dintre fraţi. Ele nu sunt. neruşinarea şi zeflemeaua.

O. precum cea a pruncului Iisus. umanul de divin. Ei tot fluierau. să deschidă uşa şi să primească Vestea Cea Bună rostită de glasurile gingaşe ale copiilor: Deschide uşa. culme a trupului omenesc. accesul la un rang înalt şi la nişte forţe superioare. Drumu-i greu şi-am obosit. Într-un mic sălaş Din acel oraş S-a născut Mesia. Pe care Maria-o cheamă. Maria Săvârşind călătoria. marcând însă limitele care. Şi-am văzut pe a Lui Mamă. Floarea soarelui. în seara de ajun şi în ziua de Crăciun. al cărei simbol este cercul. Şi-au văzut păstori în zare Pe cer o lumină mare. separă terestrul de ceresc. Cununa simbolizează o demnitate. Că venim din nou latine. Locul ei pe creştetul capului îi conferă o semnificaţie eminentă: ea include nu numai valorile capului. Cum umbla din casă-n casă Ca pe fiul ei să-L nască. Deschide uşa. în semn de recunoaştere a divinităţii. S-o-mpletim cu voie bună! Să i-o ducem lui Hristos. o domnie. o putere. Să ne fie de folos Raza soarelui. În semn de recompensă. Forma ei circulară indică perfecţiunea şi participarea la natura cerească. în acelaşi timp. Simbolismul coroanei ţine de trei factori principali. în oricare altcineva. în persoana celui încoronat ceea ce se află dedesubtul lui şi ceea de deasupra. coroana este o făgăduinţă de viaţă nemuritoare. creştine. ce veste minunată! O ce veste minunată Din Vifleem ni s-arată! Astăzi s-a născut Cel făr’ de-nceput Cum au spus proorocii! Că la Vifleem. un dar venit de sus: ea marchează caracterul transcendent al unei împliniri. De departe am venit. 31 . Să ne fie de folos! Ideea jertfei este exprimată prin ultimul vers al poeziei. ci şi ceea ce se află mai presus de cap. creştine! Unde s-a născut Hristos.Floarea soarelui. unind. o cunună de flori. Şi la Vifleem am fost. Îngerii cântau Bucurie Mare! Pe Fiul cu al Său Nume Tatăl L-a trimis în lume Să se nască Şi să crească Să ne mântuiască! Toţi cei ce sunt creştini au datoria. „să ne fie de folos!” Jertfa însă reprezintă aici ceva simbolic.

S-a născut Domnul Hristos. domn să-nălţăm! Când boierii nu-s acasă. domn să-nălţăm! Am plecat să colindăm. Domn. Domn. Sus la ceruri o-nălţăm Să rămâneţi sănătoşi. domn să-nălţăm! Veşmânt frumos Domnului Domn. domn să-nălţăm! Domn. domn să-nălţăm! Domn. domn să-nălţăm! Domn. Mai târziu găsi. Păstorii cu flori în mână. domn să-nălţăm! Domn. domn să-nălţăm! Domn. domn să-nălţăm! C-au plecat la vânătoare. domn să-nălţăm! Domn. tot v-am cântat. mai sus v-am înălţat. Şi la gazde-o închinăm. Cete de îngeri coboară. Îmbla-n sus şi îmbla-n jos Ca să-L nască pe Hristos. Domn. Un staul frumos de oi Şi acolo. Sărbătoarea lui Hristos Să vă fie de folos! Unele colinde sunt închinate gazdei care este plecată la vânătoare în virtutea de a duce vânat de căprioară drept jertfă: Domn. jos. c-am ajuns seara de-ajun şi-a bătrânului Crăciun. C-am ajuns ziua cea sfântă Când colindele se cântă. Domn. Staulul de-l înconjoară. pe fân. în puţine cuvinte. Sănătoşi şi bucuroşi. domn să-nălţăm! Domn. domn să-nălţăm! Domn. Domn. Domn. domn să-nălţăm1 Căprioare n-au vânat. domn să-nălţăm! Domn. domn să-nălţăm! Să facă din blana lui. Împletesc mândră cunună. domn să-nălţăm! . domn să-nălţăm! Să vâneze căprioare. 32 Domn. domn să-nălţăm! Au vânat un iepuraş. apoi. bucuria Naşterii lui Hristos: Colindiţa Colindiţa nu-i mai multă. (se repetă fiecare vers) Alte colinde se referă la bucuria de a fi ajuns sănătoşi această zi sfântă a Crăciunului cânt au posibilitatea de a înălţa către cer. Sus. O-nchinăm cu veselie Şi cu mare bucurie. Să trăiască cine-ascultă! Ce-am ştiut.

ci este difuză în sânul neamului. nu se cântă ci se recită în grupurile de prieteni: Cătaţi peste pârlaz Şi-aninaţi ş-o bucată de cârnaţ! Colindă. afirma M. Şi sărbătoare mărită Trăind întru norocire Noi poftim ca să vă fie Şi-n deplină fericire! La mulţi ani cu veselie! La mulţi ani s-aveţi folos Să aveţi zile senine. lucrurile stau altfel. colindă. Noi o-m chişca-o. înainte de a ajunge la cultură. Om săruta-o N-avem vreme de dormit. afară de câteva excepţii. în general. La noi. dar multe capodopere. Sau: Noi nu-mblăm după parale. literatura populară este inferioară celei culte şi în calitate şi în cantitate. Voi cătaţi prin cotruţă Aşterneţi să ne culcăm. Da nici somn de hodinit. Astfel. a produs câteva opere poetice populare. De naşterea lui Hristos! În legătură cu poezia populară. Poezia cultă este inferioară celei populare în cantitate şi. ele s-au ridicat la rangul de capodopere ale literaturii universale.Dintre colindele glume voi reda două variante. Sloboziţi fata-n tindă. 33 . şi în calitate. poporul român. Găsiţi nişte părăluţe Ori daţi vin. Aceasta înseamnă că genialitatea creatoare nu este concentrată în câţiva indivizi . În ţările de veche cultură. Şi-napoi v-om da-o. care ţin fruntea poeziei de acest fel. copiii şi tinerii mulţumesc gazdei că au fost primiţi şi dăruiţi: Mulţămită după colindă Această zi prea sfinţită Să petreceţi tot în bine. Acestea. Ceva mai mult. formând o trăsătură a geniului său. să ne-mbătăm! După ce au colindat. Că ne pare noaptea mare. Trecute prin geniul estetic al lui Alecsandri. Dragomirescu. spre deosebire de poeziile citate mai sus. Da-am ieşit într-o plimbare. se poate spune în primul rând că în literatura noastră se găsesc puţine genii.

fiind dominată de amploarea colindatului. în altele – printre care şi Bucovina – reprezentativ este ajunul şi ziua Anului Nou. înainte de toate. ca şi în vechime. a pronosticurilor de tot felul. de sărbătorile de iarnă. în general. fluiere. Seara ajunului este seara petrecerilor. de frumuseţea melodicii şi poeziei colindelor. caracterizate de practica uratului cu pluguşorul. ori cu capra. este seara calendarului din foi de ceapă şi a vergelatului. au ajuns până la noi ca nişte grandioase spectacole populare ce antrenează întreaga colectivitate. a farmecelor şi vrăjilor de dragoste. atât ca funcţie dar şi ca realizare artistică. clopote. dobe. babe şi moşnegi. de jocurile cu măşti şi a travestirilor de tot felul. urşi. Transmise pe cale orală din generaţie în generaţie. împăraţi. Anul Nou este aşteptat cu nerăbdare şi cu bucurie de toată lumea. buhaie. Astăzi. Astfel. POEZIA URĂRILOR DE ANUL NOU (pluguşorul şi jocurile mascaţilor) Repertoriul folcloric al ciclului obiceiurilor de iarnă nu este acelaşi pe întreg cuprinsul ţării. vremea când pornesc cetele tinerilor cu pluguşorul. dacă în unele locuri sărbătoarea Crăciunului rezumă în ea specificul manifestărilor legate de perioada sărbătorilor de iarnă. pârâitori şi căldări 34 .3. obiceiurile tradiţionale legate de Anul Nou. cerbi. Dar ajunul Anului Nou este. într-o continuă schimbare şi înnoire. bungheri.

credinţe şi obiceiuri legate de sărbătoarea Anului Nou în Moldova şi Bucovina. şi numai după ce s-a cerut permisiunea gazdei. aspecte legate de vechi practici agricole. trieratul şi sfârşind cu măcinatul20. formele cele mai clasice. buhai sau dobele. de evoluţie funcţională. Uratul cu pluguşorul. să-i fixeze locul şi fizionomia în ansamblul manifestărilor folclorice din perioada în discuţie. urmând cu semănatul. ale uratului cu pluguşorul. tinerii organizează horă în ziua de Anul Nou. flăcăii merg numai la casele cu fete şi flăcăi. colaci. şi copiii şi tinerii şi însuraţii. se găsesc în zona Moldovei şi a Bucovinei. şi de această dată. Dacă cei mici umblă pe la toate casele. iniţial. pluguşorul mic. Grupul de urători nu este numeros şi nu are o costumaţie specială. când pornesc cu plugul mare. mixte. plugul flăcăilor. forme lexicale neobişnuite şi plăsmuiri poetice izbutite. având ocazia să iasă la joc tinerii care. doba şi buhaiul mic uneori împodobit cu verdeaţă şi cu panglici colorate. când se aud clopotele la flăcăii cei mari. umblă în aceeaşi zi. din diferite motive. buhaiul mare. completează recuzita cetei. fiind. plugul mare. Când băieţii sunt „mai răsăriţi”. nu au putut face acest lucru de Crăciun. uratul cu pluguşorul a fost evocat în mod deosebit. Amintit de cercetători în numeroase rânduri fie pentru interesul lui etnografic. la urat. uratul. Cu banii adunaţi şi cu acest prilej. începând cu aratul. Biciul. Practica uratului cu pluguşorul reprezintă un fenomen folcloricoetnografic complex.sparte. fie pentru cel folcloric. la fiecare casă cu lumină. cu clopotul. pluguşorul mic. Astăzi. să colinde satele şi oraşele urând belşug şi fericire. seceratul. sau „primburi” colorate. Dacă la colindat se umblă două sau chiar trei zile. nu lipseşte clopoţelul „ pus pe lopăţică” şi legat cu „stelbe de busuioc” din care fură fetele „pentru că-i bun de ghicit ursâtu”. Dăruirea pentru urare se face în bani. mai mult decât epopeea muncii câmpeneşti. mere iar 35 . am putea spune. din care nu lipsesc elemente de ordin dramatic. în ajunul Anului Nou. plugul. cu clopotul este specific vârstelor şi cetelor de copii mici. Urarea se face la fereastră. uretul de noapte. Obiceiul este cunoscut sub diferite denumiri evocatoare şi specifice: pluguşorul. Din întreg repertoriul de datine. urarea se face însoţită de o melodie executată la fluier. „umblatul” cu pluguşorul n-a constituit încă obiectul unui studiu amplu ca să îmbrăţişeze toate problemele pe care le ridică. sau formate numai din băieţi. Uratul începe devreme şi se termină „pe înnoptate”. uret. de traista înflorată pentru strâns darurile. nuci. iar însuraţii pe la rude şi prieteni. În afară de căciula împodobită cu mărgele.

Poezia populară. se caracterizează prin optimismul robust şi umorul sănătos. uneori chiar fiica gazdei. „din moţi strămoşi”. „urare ca la capră”. a tuturor muncilor agricole. Jupânul gazdă. de şade-n dosu hornului Şi roade muchile cuptiorului. Textul poeziei recitate la fereastră. „urare ca la buhai”etc. Fierarul satului. La subsuoară c-o daltă. grajdurile. „din cărţile de şcoală”. harnică. Textul literar are un conţinut de o mare frumuseţe fiind o descriere hiperbolizată. de către un singur urător. Rămasă nemăritată. şi altor genuri şi specii folclorice cu caracter agrar. constituie ţinta ironiei urătorilor. agrară prin excelenţă. afară. Cam buzată. în „mugitul” buhaiului. de altfel. dar se întâlnesc şi cazuri când versurile sunt spuse alternativ. Exagerarea artistică. ca a unui tratat de veche agrotehnică. recitate. „urare cu plugul”. „ omul de casă”. fine şi : Nepoţei şi nepoţele Tot copile tinerele Şi fetiţe frumuşele Şi neveste ruşinoase Carii ştiu frumos a coase. componente specifice. cam bătrână. iar intervenţia cetaşilor este înlocuită cu refrene cântate vocal. însoţită sau nu de o melodie executată de regulă din fluier. denumirea de „pluguşor”. I se mai spune însă şi „oraţie” sau „uraţie”. Acareturile. babele cu dinţii de lână care nu ştiu rându la pâine. pe fragmente.tehnica şi textul urării se deprind „ din bătrâni” sau se învaţă „de prin cărţi”. de la alesul locului pentru arat până la coptul pâinilor. în general. tonifiant. Cu pila-n ceilaltă. „urătură”. cu multiple exagerări mitice a 36 . cu o soţie şi fiică frumoasă sunt înconjuraţi de o mulţime de argaţi. cu care porneşte la secerat şi măcinat. în pocnetul bicelor şi clinchetul clopoţeilor. fata. curţile şi cămările sunt pregătite pentru depozitarea recoltei. Cu nişte mâni soponite Ca nişte tinjăli pârlite. versurile sunt „spuse”. Poezia pluguşorului conţine o descriere. poartă. : cu luleaua-n dinţi. de doi urători. Nu care se plâng de trudă Şi fac mămăliga crudă. Cu ciocanu-ntr-o mână. Cu ochii la soare zgâiţi. moara şi mjorarul: Cam ghebos Dar minteos . „urătură de Anul Nou”. metaforele şi epitetele de o plasticitate deosebită contribuie la evocarea unei lumi mitice în care se desfăşoară munca şi viaţa gospodarului.

şi care ştie. o femeie cu ochi mari. prin toate mijloacele. Odele) Cuptorul mare în care se coace pâine pentru tot satul. el se aseamănă cu practicile din ţările latine spre a ura o abundentă recoltă. D’ochioana cerne făina . prin care divinităţile erau rugate să protejeze semănăturile de pe câmpuri. Carmen arvale al latinilor nu era altceva decât un imn religios. de la alegerea locului pentru arat. numele ei fiind scris. Graţie acestora. nu în agricultură. despre care ştim că se pricepea doar la agricultură. apeducte. Astfel. este o invenţie grecească anterioară războiului troian. Salutările pe care copiii le făceau familiilor galo-latine zicându-le: gaudium et laetitia/ sic in hac domo:/ tot filii. Soţia lui Troian este Dochiana cea frumoasă. argumentul aparentei legendări a împăratului fiind reprezentat de obiceiul imperial de a trage împăratul prima brazdă de plug a primăverii. aceste meşteşuguri s-ar regăsi şi ele în urătură. În calitate de simplu recitativ.unei agriculturi ideale. a încălecat pe cal. nesusţinută. iar pământul pe care s-a încheiat munca este înlocuit cu altul. Din păcate textul original al urăturii s-a alterat în timp prin adaptarea lui la realităţile unor anumite veacuri şi ale unor anumite vetre.. deci. teatre. dar ea vorbeşte despre „Bădica Troian” care „s-a sculat mai an. Dochiana înseamnă „ochioasa”. însă în construirea de drumuri.(Horatiu. dar şi prin imixtiuni politico-culturale. dacă Traian ar fi fost Troian. toţi plugarii visând la „frumoase d’ochioşiţe”. Traian era un adevărat iniţiator. în vreme ce Pe sus tobele bătea/ Negurile jos cădea. obiceiul fiind considerat ca fiind de origine romană şi având un caracter saturnalic22. la semănatul grâului. să cearnă făina. surprinzând toate fazele muncilor agricole. adică într-un timp istoric neprecizat./ tot porcelii/ tot agni. Noi ne-am obişnuit cu ipoteza. Locul curat este de fapt locul defrişat iar alegerea sa nu se făcea pe considerente mistice ci în baza alternanţei. Legendarul „Bădica 37 . să plămădească şi să coacă aluatul. pentru că localnicilor. deci troiancă. Pluguşorul nu face parte din poezia lirică. o urare sacră. iar obştenii văd cum de sub sita ei Ninsoarea se aştenea. cu aceeaşi menire. dacă Troian ar fi fost chiar troian. luată prizonieră de Traian. negri. în alte urături şi colinde. a plecat la câmp. că Dochia ar fi fost sora lui Decebal. Varianta urăturii publicată de Vasile Alecsandri a fost contaminată de trecerea vremii. unde. el putea răspândi un astfel de cuptor în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic. Nici nu le place o cultură mai lungă decât un an. agricultorul ideal este „ Bădica Traian”. alături de câteva babe bătrâne / care ştiu rostul la pâne. „Bădica Troian” a devenit „Bădica Traian”. după ce a ales un loc „curat” a arat.” d’ochiana” sau „d’ochioşiţa”. ogoarele nedespărţite prin hotare le aduc roade şi recolte comune. De al imaginea unei femei frumoase cernând făina şi până la mitul unei zeităţi feminine a vremii n-a fost decât un pas. un bun obştesc deci. că noi suntem urmaşii Romei. conform tradiţiei. cu pielea arămie. până la pregătirea colacului21. La noi. se aseamănă foarte mult cu urările din diferitele variante ale pluguşorului nostru. băi publice. imixtiuni determinate de dorinţa de a dovedi.

Opriţi plugul măi flăcăi. hazlii. hopurele. Şi sunaţi din zurgălăi Hăi. acestea fiind făcute cu unelte tradiţionale de către întreaga obşte a satului. pocnesc din harapnice. mândru şi rotat. copii şi fraţi Staţi puţin şi nu mânaţi Lângă boi v-alăturaţi Şi cuvântul mi-ascultaţi. hăi! Hopuri. Zece fete frământau. pus în clăi. treierat şi transportat la moară în: Douăsprezece cară. bourei. aho. Boi. şi alte zece împleteau. tălănci şi clopoţei. bat toba şi trag mai tare din buhai. întrerupându-se din când în când pentru scurte momente de răgaz. încărcate cu povară. sună din corn. hopuri. sunete care se aud în tot satul şi care dau un farmec deosebit nopţii de Anul Nou. hăi!”. Când grâul era În pai ca trestia Şi în spic ca vrabia se trecea la secerat cu: Nouă seceri mari Pentru secerători tari Şi nouă mai mititele Pentru fete tinerele. Pe roata morii măsurat. Organizează apoi toate lucrările agricole. În frunte ţintăţei Şi în coadă cu dălbei. 38 . care ara cu plug tras de: Doisprezece boi. prin versuri ca: La ureche clopoţei Ia mai îndemnaţi flăcăi Şi strigaţi o dată „hăi”! după care întreaga ceată strigă prelung „hăi!. L-au împărţit în patru Ş-a dat la tot satul. hopurate. Urătorii din zona Siretului îşi încep urătura cu formula : Aho. L-au împărţit în două Şi ne-au dat şi nouă.Traian” variante călare pe un cal învăţat alege mai întâi un loc curat de arat şi semănat după care însămânţează : grâu mărunt şi grâu de vară Până-n sară să răsară Până mâine s-avem pâine. făcând un colac Mare. Din făină. Urătura se încheie cu formule tipice: La mulţi ani cu sănătate Hopuri. hopuri. La mulţi ani cu floricele. Apoi era legat. Textul pluguşorului este presărat permanent cu note satirice. pline de umor sănătos.

pluguşorul are un rol asemănător: acela de a vesti începutul unui nou an calendaristic. Hăi! Hăi! Semne bune anul are.La sfârşitul urăturii. Ia mai roată. Tot în astă mare zi Să vă găsim sănătoşi Stând la masă tot voioşi Cu ochi mari şi luminoşi Cu copiii tot voioşi. măi flăcăi! Hăi! Hăi! Şi la anu de-om veni. Da ni-i că vom însera Şi noi suntem mititei. gazda iese afară şi mulţumeşte copiilor. În frunte ţintăţei Şi-n trup de mii de lei. măi flăcăi! Hăi! Hăi! De urat am mai ura. Cu frâuri de mătase Cât viţa de groase. Boii boureni . La anul şi la mulţi ani! 39 Aho. Peste câmpuri s-a uitat Şi-a ales un câmp curat De arat şi semănat Şi s-a apucat într-o joi Cu plugul cu doisprezece boi. omâtu-i mare. Ia mai mânaţi măi flăcăi Pe la case-a colinda. Şi sunaţi din zurgălăi Iarna-i grea. copii şi fraţi Staţi puţin şi nu mânaţi Lângă boi v-alăturaţi Şi cuvântul mi-ascultaţi: S-a sculat mai an Bădica Traian Şi-a-ncălecat pe-un cal învăţat Cu numele Faur. Ia mai roată. măi flăcăi! Hăi! Hăi! Dacă în cazul colindelor de crăciun se ducea creştinilor vestea naşterii lui Iisus Hristos. În acest sens. Ia mai roată. anul se-nnoieşte Mâine. măi flăcăi! Hăi! Hăi! El pe scări s-a ridicat. O altă variantă a acestei urături întâlnită în zona Siretului şi care tratează aceleaşi motive se remarcă prin scurtimea şi concizia sa: Pluguşorul În coadă codălbeni. Cu şaua de aur. anul se-nnoieşte Semne bune de belşug Pluguşorul se porneşte Pentru brazda de sub plug. exemplar este pluguşorul copiilor mici: Mâine. Şi începe a ura. aho. plătindu-i sau invitându-i în casă. Ia mai roată. Ne mănâncă câinii răi Şi ne-a îngheţat năsucu Şi ne-aşteaptă şi tătucu.

ştiute şi aşteptate de colectivitatea satului. urarea se face la fereastră. dau nota de inedit şi specific sărbătorii Anului Nou în Bucovina. urate. la propagarea acestui obicei până în zilele noastre. a baladei ca text la plug. copii şi fraţi. Textul scurt. şi uneori continuă uratul în ziua Anului Nou până la lăsarea serii pentru a nu rămâne fete neurate. malanca. Cu căciula pe-o ureche. Participarea la plugul mare. Scoateţi plugul să mergem. Pusă după moda veche. ci şi piesa Jienilor. După cum am apucat Din bătrâni şi din bunici. execuţia ireproşabilă şi creatoare a dansurilor sunt cerinţe. în cadrul solemn şi plin de distincţie conferit de tradiţia obiceiului care cere ca urarea să se facă de către ceata tinerilor. Câmpurile să arăm.Hăi. La anul şi la mulţi ani! La fereastră vă aşezaţi. repetiţiile atât pentru organizarea grupului cât şi pentru cunoaşterea temeinică a textului. după ce primesc încuviinţarea gazdei. ceata. Că pe mine m-a ars frigul. în mare parte.Urăturile copiilor se remarcă prin simplitatea rimei şi prin tonul uşor vesel şi comic. Scoate banul şi covrigul. la dumneavoastră! Pe când seara s-a lăsat. hăi! Aho. măi copii! . . rămâne în sarcina tinerilor de la 15 ani în sus şi a maturilor. Constituirea cetelor de tineri cu măşti şi travestiri numeroase. sunetul clopoţelului agitat cu mare zel de micii urători. Cu suman şi cu iţari. asigură succesul cetei de urători. Brâncoveanu. aho. şi a Irozilor – şi multe altele – sunt „spuse”. au contribuit. banda.Hăi. Tremură la gard de frig. Împărţirea judicioasă a rolurilor de la vătaf şi urător şi până la mascaţi. Aho. recitarea în ritm alert. hăi! La anul şi la mulţi ani! Cu totul deosebită este considerată vieţuirea. Da mi-i frig tare la gură. după care începe jocul măştilor şi al 40 . în care. tabăra. Redau aici două variante de astfel de urături: (urătură cântată) Bună seara le fereastră La boieri. învăţarea ordinii de intrare în scenă. Câmpurile-avem de-arat – Ţara-ntreagă-n lung şi-n lat. Să vă spun o urătură. pregătirea discretă a măştilor şi uneori chiar şi a costumelor. Cetele maturilor pornesc la urat în seara ajunului. Dragoş Vodă. Că afară-i tare ger Şi mă tem să nu deger Pe prispă la dumneata Şi nimica nu mi-i da. Ca şi în cazul celor mici. Tata-i într-un zambolic. aho. ţărani plugari. în această zonă. Noi cu plugul ne-am luat. Nu numai Mioriţa. cere timp şi spirit organizatoric. ce odată satisfăcute. .Măi mânaţi. prezenţa şi jocul măştilor – despre care voi vorbi mai amănunţit într-un subcapitol viitor – a travestirilor de tot felul. Cum le place la voinici. Textul urării este rostit întotdeauna însoţit de o melodie executată de instrumentele din recuzita grupului.

cu diagonale încrucişate în faţă şi în spate şi pe piepţii cărora se prind felurite medalii. numai 41 . miniştri şi generali. căiuţi. pornesc spre sat. turci. urşii sunt nelipsiţi. Acesta nu poartă mască şi este ajutat de mai mulţi cazaci. moşnegi şi babe. Sunt îmbrăcaţi în haine militare cu epoleţi imperiali. sau „ţurca”. a calfei. Capra se individualizează de celelalte măşti prezente în alaiul grupurilor de Anul Nou din Bucovina nu numai prin jocul specific şi prin componenţa grupului. miri şi mirese. Capra. căiuţi. asupra dicţiei în recitarea textelor consacrate şi se stabilesc ierarhii şi valori. La terminarea urării. draci. asupra costumelor şi măştilor. prin ornamentaţia bogată. tinerii sunt dăruiţi cu bani şi băutură şi. uneori şi păpuşarii şi Jienii formează grupul foarte numeros al malancăi. împăraţi. loc în care se coase un carton alb. Colăcerul. Acum şi aici se fac primele aprecieri asupra jocului. Apoi. Pe cap poartă căciuli negre sau brumării. căldărari. frumoşii stau liniştiţi. sau un altul însărcinat cu strângerea darurilor. urşi. în funcţie de gazdă. roşu sau galben de marginea căruia se prinde o stea. căpitanul buciumă din corn de vită. chiar invitaţi la masă. În timp ce capra îşi dansează „cântecele”. jocul se desfăşoară în casă. Umblatului cu malanca i se mai spune şi „a merge la mălăncuit”. a căpitanului. cea cunoscută în Bucovina sub numele de Malancă este cea mai complexă. ci şi prin construcţia simplă şi ingenioasă. cazaci. primeşte colacii. Începutul uratului cu capra se face la casa vătafului. Pantalonii sunt de culoare albastră sau verde iar cravaşa este nelipsită din arsenalul personajului. a ciobanului. Din alaiul ei fac parte toate măştile şi travestirile întâlnite în repertoriul manifestărilor folclorice ale acestei perioade.travestiţilor. adică la cel care conduce grupul. Aproape întotdeauna în satele în care se organizează mai multe grupuri de capră. „a mălăncui”iar colinda este acompaniată de vioară sau fluier: Gospodarilor de casă. doctori. cu un spectacol dat ca o avanpremieră în faţa consătenilor şi a celor din satele vecine veniţi să-i privească. Pentru a anunţa gazdele de sosirea urătorilor. banii. Dacă masca şi jocul caprei lipsesc din unele jocuri. Cel care organizează şi conduce malanca se numeşte „calfă”. C-afară plouă de varsă… În jurul Sucevei denumirea acestui obicei coexistă cu altele ca „hurta”. fructele şi alte bunătăţi înainte ca alaiul să părăsească ograda gospodarului. Sloboziţi malanca-n casă. numai după ce şi-au împărţit traseul. dacă este loc şi gazda acceptă. Uneori. drepte şi retezate la spate. cere permisiunea de a-şi desfăşura programul şi apoi după aceea intră în curte. Nici cazacii nu poartă măşti însă îşi vopsesc feţele cu roşu. Dintre cetele de urători care colindă uliţele satelor din Moldova în ajunul şi noaptea Anului Nou. uratul îl încep cu toţii în mijlocul satului. urşii. de un cromatism rar întâlnit. Calfa şi cazacii intră primii în curtea gospodarilor şi cer permisiunea de a ura şi de a-şi desfăşura jocurile.

ţa. ţa. pe loc. Că sunt urme de berbeci. De cele mai multe ori melodiile se cheamă „capra”. Că ştiu calea-n codru des. Strigăturile se spun de regulă de către întregul grup: Fetiţă de om bogat. ţa. traseul pe care l-a urmat pentru a ajunge să joace în cadrul acestui obicei: Ţa. Izvoare cu ape reci. în pomi. la ciritele. ţa. Numa numa să ti uiţi Sî-ţi paie cî li săruţi. Coada ca suvacu. Sunt urme de viorele Şi fetiţe frumuşele. ci şi să schiţeze paşi de dans. ţa. se urcă pe garduri. Negustorii se plimbă ţanţoşi. Ţa. Schimbarea melodiei dă posibilitatea purtătorului caprei să aducă noi elemente în ritmul clămpăniturilor şi în pantomimă. Că ştiu calea-n codru bine. Te-am adus din Africa. Aveam un mâţ colbăjos. „căpreasca”. „a caprei”. ţa. ţa. iar grupului de însoţitori să participe la joc. Te-am adus cu avionul. vânzând marfă şi lăudându-se: Când eram la rându meu Ieram gospodar şi ieu Aveam o mâţă ş-un gânsac Şi făină-ntr-un sac spart. Haideţi băieţi după mine. Târâia coada pi jos. sau să joace chiar în jurul caprei. nu numai cu un nou set de strigături. Aveam on car cu două roate Ş-obezile pe jumătate.urâţii fac scamatorii. Numa numa sî priveşti Să-ţi paie cî li iubeşti. cer bacşiş gazdei şi privitorilor. ghicesc în palmă. însoţit de sărituri şi răsuciri. Capra noastră-i cu mărgele. Te-am hrănit cu biberonul… Jocul caprei este „mărunt”. Ţa. „ca la capră” sau „jocul caprei”. la ciritei. „a căpriţei”. Cu drag să ti uiţi la ele. Abia o târâia săracu. Capra noastră-i cu cercei. sar. căpriţă. „cântec la capră”. depinde de cât de „jucăuşă” este. cântecul începe cu istoria caprei. 42 . cu aplecări ondulate sau frânte şi însoţit de strigăturile specifice al căror ton îl dă căpitanul benzii: Foaie verdi tri caline. De cele mai multe ori. Capra joacă trei sau mai multe „cântece”.

De cale mai multe ori.Sâleşte la măritat Ca frunza la scuturat. ţa. Capra bătrână din unele jocuri – bătrână pentru că este înţeleaptă şi cunoaşte ca un bătrân tot ce s-a petrecut în sat în decursul anului – este însoţită de 12 măşti. . care îi schimbă înţelesul logic. adevărurile spuse. şi na. Şi iar verde fir mărari. uneori petrecute chiar în viaţa gazdei la care urează. De la munte te-am adus. În timpul executării strigăturilor. Hora ni s-a terminat. te-am cumpărat De la badea Stratulat. uneori supărătoare. na. Bună sculă mi-am luat! Tu capră de sai în sus. Nu da gură nimănui. Cu cercei şi cu mărgele. ţa. Frunza sî mai faci o dată. fiecare mască reprezentând o lună a anului. Datorită acestui procedeu. ca un refren. de atât de mult joc. şi este nevoie de injecţia salvatoare a doctorului pentru a putea continua. adică fără o trimitere directă la viaţa satului sau a gospodarului care este urat: Că el te-a iubit de mult Tobaşul: Ţi-a dat pâine şi cu unt. ci devin de neînţeles chiar şi pentru ascultătorul avizat. Cum îi place mândrei mele! Cu mărgele şi cercei. Ia mai schimb-o pi leşeşti. Un ţuhal de bani am dat. Ia gioacă căpriţa mea! Mascatul: Căpriţă de la Vaslui. direct. Bună sara gospodari! Gospodari şi gospodine Şi voi domniţe fine! Ţa. Măştile povestesc. întărind concluzia versurilor strigate. De la noi al treilea sat. este reluat de celălalt grup şi ritmat cu un alt vers. întâmplări reale. Foai verdi solz di peşti. mascaţii reiau unele versuri. intervin strigăturile de comandă. Numai toboşarului! 43 Tobaşul: Căpriţă. Şi aici. na. Fiecare vers strigat de mască sau de grup. Da tu nu ti mai faci fată. sunt nu numai atenuate. Alte texte sunt de regulă impersonale. ca de altfel în toate jocurile în care dansul deţine un rol cât de cât mai deosebit. cade . Prin intermediul lor se schimbă melodia instrumentală şi se introduc în joc noi personaje: Ş-am jucat cât am jucat. capra se îmbolnăveşte.

intervine dansul. nici bătaie. de lângă mine.La poale cu clopoţei! Cu ţarţamuri pe la poale. printr-o leuţă. Cei de casă au noroc! Mascatul: Frunză verde ş-un dudău. insistenţa cu care sunt amintite. Ca să-i pun măna la ţâţă! 44 Cât îi moşu de bătrân Tot ar mânca măr din sân. babă. În acest joc. Nici mâncare. Asta-i capra cu noroc. al urşilor şi chiar al căiuţilor. nu lipseşte scena vânzării – cumpărării animalului sau a morţii şi învierii lui. mă bagi în boli! Aşa capră! aşa capră! Unde calci pământul crapă! Unde sare capra mea Înfloreşte micşunea! Unde capra sare-n joc. pe lângă jocul propriu-zis mai execută şi o piesă „a lor” dar nu la toate casele. Suita jocurilor de la capră nu sunt unitare şi nici aceleaşi de fiecare dată. şi în timpul desfăşurării sale. Numai trei strujeni şi paie! Mascatul: La stejarul cel cu ghindă Se uită capra-n oglindă Să vadă dacă-i frumoasă. nucleul iniţial al jocului de capră l-a constituit acest dialog. Când te văd. doctor sau vânzător – cumpărător. pe loc te ard! Tobaşul: Dacă nu vei asculta. Mâncare nu ţi-oi mai da. El poate fi amplificat sau redus în funcţie de componenţa grupului. în favoarea spectaculosului dansurilor. Ascultă cuvântul meu Şi gioacă cum îţi comand Că de nu. ca şi observaţia că atât la începutul cât şi la sfârşitul dialogului. Ia să văd a treia oară! Frunzuliţă de mărari. de fapt. Fugi. În dialogul ce se înfiripă între moş şi babă sau între moş şi negustori. capră. Că răpăd cu bâta-n tine. Ia fă. În unele sate. Chiar dacă aceste episoade pot lipsi din jocul caprei. Printr-un leu. Plecăciunea înc-o dată! Frunzuliţă lozioară. plecăciune! Frunză verde. ne îndreptăţesc să credem că. . La anul şi la mulţi ani! Prezenţa contemporană a jocului în repertoriul Anului Nou nu este greu de explicat dacă ţinem cont de contaminările şi transferul de genuri şi specii în cadrul aceluiaşi tip de manifestare care au fost dovedite de alţii chiar şi pentru material românesc. Dacă-o ia ţapul acasă! Tobaşul: Frunzuliţă mătăciune. dialogul debutează cu strigăturile moşneagului : Moşul: Căpriţă de la Hârlău Cum mi-o joacă printr-un leu. uneori cu obscenităţi greu de reprodus. care. un rol aparte îl au cuplurile moşneag – babă. Foaie verde busuioc. foaie lată. nici măcar în acelaşi sat.

unde te duci. că mănânc o bucăţică mai bună.bâr. bâr.Am făcut bine că am jucat olecuţă. draci. boală! Atunci încep iar a juca toţi.La porci îmi place.Moşule. între jocul urşilor şi acesta. cobza. doctor – se întâlnesc şi în jocul caprei. taică. arapul. Să mă duc la fete-n sat. dar şi de oameni maturi. ciobane. taică. Eu cioban la oi m-aş duce. că-ţi rad barba şi ţi-o dau la porci. capra şi urâţii. Dacă între jocul caprei şi altele. „Taraful” ce însoţeşte urşii are aceeaşi componenţă instrumentală: fluierul. Şi-m place caşul sărat.La cai îmi place şi mie. Cei doi se dau la o parte şi intră în joc frumoşii. şi mie. ţigani. ursar. Moşneagul se ridică şi începe iar a juca în timp ce cântă ciobăneasca. .Atunci să-i dau o bâtâiţă. bâr. popa. caută şi-nvie capra că-ţi rad barba şi ţi-o dau la cal.Moşule. . ţa. Banda urşilor este alcătuită din băieţi şi flăcăi.Baba: Măi moşnege. ciobane. cum ar fi cel al căiuţilor. Travestirile prezente aici – urs. ciobane. . ursăriţă. Ţa. Bâr. Că eu ţi-oi da doi drugi! Capra moare şi vătaful îl întreabă pe moşneag: . . Dar nu-mi place urda dulce. apropieri şi similitudini sunt mai greu de găsit. Bâr. turci. ciobane. Că ţi-a da domnul mulţi franji. că pui patru buzişi (în rând) ş-unu sfichi (înainte) şi hi! că mă duc! . taică.Dacă mi-ţi lua mai cu bunişorul şi mai cu frumuşelul! Dar negustorul îi zice tot cu măi porcule şi măi măgarule. bâr.Ce-ai făcut moşule? . Negustorii. ţa. nu ca la voi. se înfurie şi-l lovesc. caută şi învie capra! . Moşul moare. Badana de văruit. unde te tragi. Bâr. dar nu imposibil. Nelipsită este 45 . ţa. caută şi învie capra. barba ta Face dracu badana. ca să-mi aud o mulţămită: ţa. ţa. vioara. . să mor de foame. chiar dacă ursul lipseşte. Bâr.Moşule. Barba ta de zgâţâit! Moşul: Ţa. pui de urs. înfuriaţi de vorbele în doi peri spuse de moşneag la adresa lor. se pot face apropieri şi se pot găsi similitudini. Vătavul intervine rugând-o pe capră de data asta să-l învie pe moşneag. căldărarii.

că’mnealor ne dă plăcinte. Nu ţi lăsa. iar în casă. Fii cuminte. Urşii sunt domoliţi şi ursarul îi incită la joc: Joacă bine. Vasile. Nu ti da. La mulţi ani şi-ntr-un noroc Eu încep ursul să-l joc. îşi anunţă începerea jocului: Gospodari şi gospodine. care uneori înlocuieşte în întregime micul ansamblu instrumental. măi martine. na. Deplasarea pe uliţa satului se face cu urşii legaţi cu lanţuri grele de mijloc sau de bot. dar ursarul îi domoleşte: . Că ţi-oi da să mânci măsline! Na. La intrarea in curtea sau în casa gospodarului. fii cuminte. dar îşi murdăreşte faţa cu funingine. Atât melodia cât şi 46 . na. Urşii sunt nervoşi. Să joci cum ţi-oi comanda. Pe drum. nu te lăsa. ca oamenii. La mulţi ani Sf. de care sunt prinse 4 – 5 inele cu zurgălăi. I-auzi tata ce ţi-o da Când s-a coaci cânepa. Să nu mă faci de ruşine. măi Martine. Gavrile. jocul urşilor se desfăşoară afară sau în casă. Versurile sunt cântate sau strigate de ursar cu acompaniament instrumental. nu poartă mască. Martine bine. se reped spre spectatori. Martine.„bamburina” sau doba. după dorinţa gazdei. Fii cuminte. Să joci.Fii cuminte. Şi iar nu ştiu cum să fiu Dacă nu-m dă şi rachiu. ori numai punctate de lovituri scurte şi ritmice în tobă. na. Acesta. ursul merge în două picioare. îngrozindu-i. mormăie. jocul urşilor desfăşurându-se în sunetul tobei şi al strigăturilor ursarului. Ca şi în cazul caprei. după ce a primit încuviinţarea gazdei şi indicaţia de a ocoli sau nu pornograficul. stă în patru labe. Cî ti râdi toată lumea. Ursarul îi îndeamnă la mers cu un ciomag lung ce se foloseşte şi în timpul jocului.

ursul cade „mort”. în braţe. bate-o. până la maturizarea animalului şi domesticirea lui. Dacă ţi-o fi de şopârlă Să treacă prin tine gârlă! Apoi se roagă: Gavrile. Un bacşiş de-o mii di lei. Versurile sunt spuse pe „chemarea ursului”. Că bacşişu pregăteşte. Obosit de joc. Nu te teme. căutând să stângă. ursul se plimbă printre spectatori. în timp ce ursarul îşi face intrarea în scenă cu paşi înceţi şi apăsaţi. Gavrile. căzâceşte. gavrile. Ursarii mai cu experienţă îşi încep jocul cu o lungă relatare în versuri a păţaniilor ursului de când a fost prins şi era pui. Înainte de a trece la jocul propriu-zis al ursului. Bate-o. Acesta îl prinde. Pieptul loveşte genunchiul stâng. Să pui mâna şi să-l iei. rostogolindu-l pe lanţul întins. Nici povestea ursarului şi a ursăriţei nu este uitată. Întinde-te pe pământ. prin strigături moi. ursarul îi aruncă.ritmul loviturilor de tobă se schimbă după dorinţa ursarului. ciomagul. scoală. În joc se prinde sporadic şi puiul de urs. se scoală în două labe şi rezemat în toiag joacă săltat în ritmul tobei şi a strigăturii. Să te văd cât eşti de lung. strigă săltând larg în jurul ursului. Să te văd cât eşti de mare. mai ales fetele. Să nu-l laşi să se gândească Şi-l bagă la mine-n taşcă. Nu mă lăsa de ruşine! Ursarul îi face „operaţie”. îl „taie” plângând iar ursul „învie”. lăsând lanţul liber. În salt loveşte toba cu mâna dreaptă întreţinând mereu ritmul. După o săritură înaltă. de sub pat. Ursarul. apoi îi dă ciurul să ceară bacşiş de la gospodari: 47 . îl leagă iar. Şi te scoală în picioare. cade cu genunchiul drept pe pământ. ţigane. cu stângul îndoit înainte. iar căciula conică pământul. Ca moara pe căpătâie. Ursarul îl prinde. Ursarul îndurerat îşi boceşte ursul: De te-ai apuca să mori Să mi te treacă fuior. în timp ce izbeşte cu furie toba. care. Ursul se scoală pe neaşteptate şi se repede la ursar. o melodie specifică. Ia mai saltă din călcâie. Acesta de frică se ascunde sub pat şi de acolo zice: Ieşi. nu te bat! Mai domolit. În alte jocuri este chemat doctorul. indică mişcările pe care trebuie să le facă urşii: Nu ti da muietului Ca iarbe tăietului. Băşica de porc umflată ca o minge saltă ritmic.

Să-ţi alung greşalile! Că mi-s urşii de oţel! Şi-am zis verde brebenoc. apăsat. garofiţă. uşurel. Aho! Şalele le oblojeşte! La pământ cu spatele Nu mi-i frică. pe loc. când l-am adus. Ursăreasca. de-o vreme şi mai bine. De trei săptămâni trecute. Moş Martin îi doftor bun! Când o caţi n-are de loc! Joacă ursul voiniceşte. Frunză verde de alun. nu mă tem. Fără şapte. haida. nu mi-i teamă Să-şi treacă păcatele! Că mi-s urşii de aramă! La pământ cu şalile Nu mi-i frică. L-am adus cu avionul. Ne-om face şi noi bogaţi! C-aşa-i place mândrei mele. Că iştea le-am rupt aici! Primesc darul şi pleacă pe ritmuri de fluier. 48 . Aho! Şi s-apropie de sat Uşurel şi apăsat Haida. Moş Martine. măi bădiţă! L-am crescut cu biberonul! Tot pe loc. La neveste cu bărbat Că ţi-oi da carne de miel Şi fete de măritat! Şi costiţă de purcel! Aho! Joacă. joacă.Să dai o sută şi cinci lei. Cine vine. n-are opt. Aho! Să se poarte cu mărgele Şi-n gură făr’ de măsele. Haide-aşa. C-avem bani de căpătat Şi. c-aşa se cere. nu rămâne. Ursul meu din Spania Că-ţi dau pâine cu măsline! L-am adus cu sania. O pereche de opinci. Alte jocuri. sună în felul următor: Se urca pe par în sus. Aho! Să răsară busuioc! Uşurel şi apăsat Ursul meu din Argentina Ca mândra la sărutat! Mi-o mâncat toată slănina! Aho! Ursul meu. O pereche de viţei. Vin cu ursul de la munte Mă cam joacă el pe mine! Numa-n coate şi-n genunchi. mai scurte. Dar. pe loc. cu banii căpătaţi. Frunzuliţă. Ursul meu poartă noroc! Urşilor le pare bine! Aho! Aho! Joacă bine.

C-aşa-i place mândrei mele! Aho! Şi-am zis verde busuioc. cu dorul de locul de obârşie topit. Şapte spărieţi. mascându-se şi veselindu-se. I-aţi ursule sara bună La casă cu gospodari. La anul şi la mulţi ani! Ursul nostru nu vorbeşte. 49 .Nu te da muietului Ca iarba tăietului! Nu te da la muietură Ca iarba la tăietură! Uşurel. sporindu-le fastul şi grandoarea. să se întoarcă fiecare la munca de zi cu zi. revin în sânul colectivităţii în care s-au născut şi au copilărit şi i se reintegrează ei pentru o zi şi o noapte. Şaşă spărieţi. cu profesii diverse. Nu uitaţi ce se cuvine! Iar după ce au primit darurile: Trei frunzuţe ş-o alună. la răspântiile uliţelor se opresc şi fac foc. Participarea satului este solicitată în cele mai inedite feluri. Încărcat de veselii! La anul şi la mulţi ani! În caz că ursul a fost deocheat. cu irozii ş. – asistă nu numai membrii familiei ce primeşte ceata. Că viaţa-i cu viorele. Oamenii. o vrăjitoare rosteşte Descântecul ursului: Cârtiţa te-o făcut. tot alaiul de travestiţi şi mascaţi împreună cu tot arsenalul necesar jocurilor. caprele. tinerilor şi vârstnicilor ce însoţesc benzile pe uliţele satului.a. iar căldărarii se pun pe treabă ca nişte meşteri adevăraţi. Rămâi gazdă sănătoasă. rupţi de locurile de baştină. Ursăreasa şade-n loc! Şi iar verde de-avrămeasă. ursarii joacă urşii „pe jar”iar hora şi dansul nu contenesc până dimineaţă. Cârtiţa te-o botezat Ş-un pahar cu apă ţi-o dat Şi ghiocul ţi-o luat! Cârtiţa iar ţi-o face şi ţi-o desface C-un cărbune ş-un tăciune De la foc Şi vei veni din nou la gioc! Plecaţi voi nouă spărieţi! Plecaţi voi opt spărieţi. Patru spărieţi. Doi spărieţi. Se cunosc sate în care cetele de mascaţi pornesc la urat cu căruţe cu coviltire în care sunt urcaţi urşii. ca mai apoi. Trei spărieţi. măi băieţele. Cinci spărieţi. Noi plecăm la altă casă! Aho! Foaie verde trei măsline. cu ursul. Da’ din suflet vă doreşte Un an nou cu bucurii. ci şi vecinii şi grupurile copiilor. Un spăriet! La reprezentaţiile date de diferitele grupuri de urători – fie că sunt cu capra.

4. URĂRILE DE „SORCOVĂ”
La 30 noiembrie, biserica noastră creştină orientală îl sărbătoreşte pe Sfântul Andrei. În acea zi, dis-de dimineaţă, mamele de familie – vorbind de femeile din popor, care au păstrat datinile şi ţin la ele – se duc în grădină sau în curte şi, cu deget curat, rup smicele din fiecare arbore roditor – mai ales meri, peri şi trandafiri, iar în lipsa lor zarzăre, vişini, gutui – apoi, legând la un loc trei ramuri diferite, destinează câte un mănunchi din acesta fiecărui membru al familiei. Ramurile, puse într-un vas şi la căldură potrivită, sunt de aproape îngrijite, căci apa trebuie schimbată în fiecare dimineaţă. Încetul cu încetul, înmuguresc, dau foi, şi până în ajunul Anului Nou chiar înfloresc. Cel mai norocos va fi cel ale cărui ramuri vor înflori, sau cel puţin vor înmuguri şi vor înverzi. Florile sunt destinate pentru împodobitul sorcovelor pe care copiii le vor purta în dimineaţa de 1 ianuarie. Astfel se împodobea sorcova înainte şi al ramurile de meri, de peri, de trandafir se fac referiri în textul acestor poezii. Astăzi, hârtia creponată de diferite culori şi cea poleită înlocuiesc florile naturale. Cu sorcova umblă numai copiii de la trei până la şapte, opt, şi nouă ani. Apropiindu-se de persoana pe care o sorcovesc, o ating uşor cu sorcova de 4o de ori, pronunţând recitativul. Darurile constau odinioară în fuioare, turte, faguri de miere iar urările erau adresate celor mai în vârstă din familie, rudelor şi cunoscuţilor de aproape. Astăzi recompensa este în bani şi copiii intră fără deosebire în orice casă în care sunt primiţi.

50

Vechii romani obişnuiau să se felicite la începutul anului cu o ramură de dafin verde, ut annare perennareque commode liceat, pentru ca să petreacă bine în anul care începea şi-n mulţi ani următori. Expresia „sorcovă” este o sincopare din „sorocovă” şi, prin urmare, înseamnă „patru-zecime”, căci în limba slavo-bulgară „sorok” înseamnă patruzeci. Dacă luăm recitativul sorcovei şi-l despărţim în grupe silabice, în modul în care este cadenţat de copii, vom descoperi patruzeci de grupe corespunzând celor patruzeci de atingeri cu sorcova, executate la pronunţarea fiecărei grupe de silabe. Pe lângă sorcova confecţionată după cum am arătat mai sus, copiii utilizează pentru semănat boabe de grâu, orz, secară sau, mai nou, orez, urând gazdei în felul următor: Sorcova, Vesela, Să trăiţi, Să înfloriţi, Ca merii, Ca perii, În mijlocul verii, Ca toamna cea bogată Cu de toate-ndestulată, Tare ca fierul, Iute ca oţelul, Tare ca piatra, Iute ca săgeata, La anul şi la mulţi ani! Sau: Sorcova, Vesela: Peste vară, Primăvară Să-nfloriţi Ca un măr, Ca un păr Ca un fir de trandafir, Tare Ca piatra Iute Ca săgeata, Tare Ca fierul,
51

Iute Ca oţelul! La anul Şi la mulţi ani! Sau: Sorcova, Vesela, Să trăiţi, Să-mbătrâniţi Ca un măr Ca un păr Ca un fir de trandafir, Tare ca piatra, Iute ca săgeata. Câte paie sunt pa casă, Atâţia galbeni pe masă; Câţi cărbuni sunt în cuptor Atâtea vite-n obor. Prichi-prichi revărsat, Nici cocoşii n-au cântat, Nici noi n-am întârziat Şi cu sorcova-m plecat. Numai floarea soarelui Şade-n poarta Raiului Şi păzeşte pe Hristos Ca un trandafir frumos. Raiule, grădină dulce, Nu te-nduri a te mai duce,

De mirosul florilor, Şi urăm moşilor bine. De dulceaţa pomilor. La anul şi la mulţi ani! Azi este Sfântul Vasile În aceste urări, cuvântul „mărgăriţi” este utilizat cu sensul de a „muguri” sau a „înmuguri”. Înlocuirea s-a produs prin asemănarea de sunete a acestei expresii cu „mărgăritul”, „mărgăritarul”. În ceea ce priveşte adverbele „tare”şi „iute”, acestea ţin locul adjectivelor „iuţi” şi „tari.” Dacă în cazul colindelor aveam variantele „glume”, în cazul sorcovei, la Bucureşti, în anul 1871 se va scrie o parodie: Sorcova, Morcova, Dă-mi, jupâne, Roşcova! Iţele, Momiţele, Tranca, fideleaşele! Şâc, Fâstâc, Dă-mi paraua Să mă duc! Anul Nou este momentul când intenţiile şi dorinţele de viitor par mai aproape ca oricând de împlinire, în nici un alt moment al anului sau al vieţii omului, sentimentul unei depline descătuşări al optimismului şi al încrederii în ziua de mâine, nu mai poate fi regăsit ca în această zi a meselor întinse, a degustării roadelor, hărniciei oamenilor şi dărniciei pământului. De Anul Nou … satul românesc în general, este deschis ca o largă fereastră spre lumea de demult, dar şi spre ziua prezentă şi viitoare. N. Jula,

CAPITOLUL IV
52

Într-o fază superioară de viaţă social-culturală. cel mai simplu. După spusele lui Romulus Vulcănescu23. plină de lipsuri şi greutăţi. Acestea. altfel stau lucrurile în cadrul obiceiurilor de iarnă când cetele de colindători mascaţi se dezlănţuie pe uliţele satului românesc. s-a făcut pe măsură ce a început să cunoască acest mediu iar în opera lui de descoperire şi cunoaştere. pe care l-a găsit omul primitiv a fost camuflarea în faţa inamicului.MĂŞTILE POPULARE ALE OBICEIURILOR DE IARNĂ În literatura ştiinţifică contemporană studiul măştilor primitive şi populare solicită. A fost dominată de mediul ambiant în care la tot pasul mişunau făpturi duşmănoase. Mijlocul material de luptă. real sau fictiv. Structura acestor cete de urători se complică sau se simplifică în funcţie de natura şi gradul de activitate pe care o desfăşoară. Viaţa omului primitiv a fost în general chinuită. constrâns de alte nevoi materiale şi spirituale. atenţia sa s-a îndreptat concomitent asupra dezlănţuirii cataclismice a intemperiilor şi a ferocităţii animalelor sălbatice cu care împărţea lumea. acomodarea acestui om. Măştile populare nu au făcut decât să reia şi să continue o parte din tradiţiile culturale ale unor măşti primitive. se autoiluzionează şi transformă. mediul social în mediu cultural. pe care trebuia să le înfrângă pentru a supravieţui. de spaime şi nelinişti. armă ce se putea utiliza oriunde şi oricând. datorită stadiilor superioare de viaţă şi cultură. şi 53 . tot mai insistent atenţia oamenilor de cultură. în ultima vreme. Există ceteperechi care acţionează în contratimp şi contrasens. Dacă unele obiceiuri care utilizau masca s-au pierdut sau nu li se mai acordă o importanţă deosebită. în condiţii social-istorice diferite. relevând indirect capacitatea sa creatoare în domeniul tehnicii şi al artei. omul a inventat travestirea care se crede că urmărea alienarea personalităţii umane24. masca apare tot mai mult ca un instrument cultural25 cu ajutorul căruia omul se detaşează de animalitate. Pentru a se travesti. au apărut şi s-au dezvoltat în baza activităţii materiale şi spirituale a unor forme de civilizaţie şi cultură incipiente. printr-un dialog ludic. care îl sileau la luptă. înceată sau în salturi. prin conţinutul lor mitologic. În cercetarea de etnologe a obiceiurilor. omul a inventat mai apoi costumul-mască şi alte instrumente culturale de tipul măştilor. parţial. care îi tăiau calea. structura lor plastică şi viziunea lor estetică. Istoria măştilor populare româneşti începe cu creaţia măştilor primitive.

Măştile divertismentale – întrebuinţate în recuzita jocurilor de peste an şi în teatrul popular.Măşti integrale – care îmbracă şi travestesc întregul corp al purtătorului din creştet până în tălpi. măştile comuniunii funerare etc. Organizarea externă a cetei urmărea în trecut integrarea ei legală în comunitatea culturală a satului pentru a perpetua un rit sau o ceremonie străveche. executarea datinii în funcţie de spiritul progresist al vremii.Măşti decorative – întrebuinţate pentru împodobirea interioarelor şi exterioarelor caselor. Alteori. „jianul fetelor” – cete de feciori – majoritatea colindelor cu măşti – cete de însurăţei – malanca. în formele ei concrete. . la rândul lor se împart în : măşti de divinaţie. de profetizare. pe când astăzi. cerbul. măştile populare au fost împărţite în: . . de exorcizare. „turcuţa copiilor” – cete de fete – „drăgaica”. Prin structura şi funcţia lor ludică. personalitatea sa creatoare. muţii. În faza actuală de dezvoltare. acest tip de măşti poartă denumirea de măşti-costume. cele poli-funcţionale vizează toate categoriile de colindat din timpul anului. Majoritatea cetelor îndeplinesc o singură funcţie culturală deodată deoarece se alcătuiau pentru un singur fel de colindat. Caracterul lor oral a fost. Acestea. urmăreşte integrarea liberă într-un mediu cultural pentru a înlesni petrecerile sărbătorilor de peste an şi pentru a sublinia caracterul ei de divertisment. moşii şi babele. ş. Diferenţierea între măştile primitive şi măştile populare este mai mult bazată pe conţinutul lor simbolic şi funcţia lor complexă şi mai puţin pe structura lor morfologică.Măşti rituale – întrebuinţate în cadrul unor superstiţii şi credinţe. turca – sau poate cuprinde atâtea măşti câţi membri are grupul – capra moldovenească. cetele de colindători mascaţi pot fi: cete de copii – „căpriţa copiilor”. executarea datinei conform tradiţiei locale. . malanca etc. vătaful impunea.a. Acestea sunt împărţite în: măşti-caschete sau glugi – 54 . În ansamblul lor însă. în aşa fel încât cel mascat să nu fie deloc recunoscut. .Măşti reductive – care îmbracă şi travestesc o parte din corpul purtătorului. . iar astăzi. etc. – cete de vârstnici – urâţii. de nună. organizarea internă urmărea în trecut.Măştile ceremoniale – întrebuinţate în unele forme de etichetă.cete-singulare care acţionează într-un singur interval de timp şi într-un singur sens precum cetele organizate ierarhic pe căprării şi căpitănii şi cetele organizate pe întovărăşiri egalitare. regulile de comportament ludic au rămas legate de legea ţării sau de obiceiul pământului. în numele tradiţiei. capra. vicleimul. În ansamblul lor. ceata poate cuprinde o singură mască în jurul căreia acţionează toţi cetaşii – ursul. În aceste cete pot intra de la două la şaizeci de persoane (cazuri rare) iar în structura ei micro-socială. pe alocuri. protocol şi solemnităţi săteşti. contaminat de inovaţii juridice inevitabile.

iia. MĂŞTILE INTEGRALE Măştile costume. Aici putem avea grupe pare sau grupe impare. inspirate din activităţile tot mai bogate ale poporului. Costumul trebuie să integreze complet sau parţial masca iar măştile de cap şi faţă trebuie să fie adecvate unilateral costumului.măşti de grup – când apar mai multe măşti similare sau diferite care prin acţiunea lor dezvoltă întregul spectacol în genul unei commedia dell’arte. măştile populare pot fi împărţite în două mari categorii: . . Ele au fost prelate din cultura primitivă. În etimologia ei. brâul etc. iţarii. ca măşti de corp sunt probabil cele mai vechi forme de măşti populare cunoscute până în prezent. cojocul. Între mască şi costum există o dublă relaţie de integrare reciprocă sau de adecvare unilaterală. masca integrală nu trebuie totuşi confundată cu costumul adecvat mascării. 1. Cel mai simplu mod de travestire folosit de colindătorii cu măşti este întoarcerea costumului pe dos: căciula. 55 . însă.acoperă capul şi umerii – măşti-obrăzare – acoperă în întregime faţa – şi maschetele – acoperă parţial un element al feţei sau unele mădulare. Măştile costum deghizează sau travestesc omul în totalitate. multe dintre ele sunt astăzi creaţii artistice noi.măşti singulare – când în ceata de colindători apare numai o mască care polarizează în jurul ei interesul cultural al întregii cete şi al spectatorilor. cămaşa. pe când costumul adecvat drapează doar o parte din corpul purtătorului. După integrarea lor ludică. Modul de asamblare al măştilor populare relevă şi el alte aspecte necunoscute încă ale clasificării.

Astfel. dau valoare individualartistică purtătorului. în carnavalul caprei din Moldova şi Bucovina. popoarele carpeto-balcanice consideră ursul un animal „sfânt”. atârnat. câlţi. însă aici avem de-a face cu măştile profesionale. din fondul de credinţe şi superstiţii geto-dacice despre urs. În acest caz. rituri şi superstiţii geto-dace Al Nour vorbeşte despre caracterul totemic sau sacru al unor animale la antecesorii noştri şi afirmă că animalele totem n-au existat niciodată în credinţele religioase ale băştinaşilor noştri. sau „împănarea costumului”. neprelucrate care îmbracă total purtătorul sau îi lasă doar faţa descoperită. lipit. celofan etc. Din analiza materialului de teren cules de Romulus Vulcănescu. binefăcător. Există însă şi cazuri de inversare. Dacă masca primitivă urmărea să stârnească protecţia magică sau iluzia mitică. Faţa costumelor cu croiul adecvat pretenţiilor şi necesităţilor. astăzi. par a fi transmise. Fiecare confecţionându-şi singur masca. fibre pentru a reprezenta metamorfoza sau semimetamorfoza unor demoni ai vegetaţiei – formau sub-categoria măştilor costume fitomorfe. sârme. unde costumul este zdrenţuit şi poartă denumirea de „costum de zdrenţe” sau „costum de tiulerce”. a potrivirilor măştii la costum. degradate şi de diverse culori. Măştile care în ansamblul lor erau alcătuite din produsele regnului vegetal – ramuri. au adorat foarte de timpuriu forţele naturale care puteau sta în directă legătură cu viaţa lor simplă de muncitori ai pământului26. din resturi de cârpe. tablă.Este în aparenţă un mod de a schimba înfăţişarea costumului pentru a se pierde astfel identitatea celui costumat. Alte măşti erau confecţionate din piese disparate scoase din costume populare diferite. dă dovadă de fantezie creatoare iar rezultatul este inedit. La originea sa. la fel se întâmplă şi în jocul malancei din Bucovina. Însă. cu ornamentele corespunzătoare. numite „pui” sau „pene” caracteristice fiecărei tone şi în conformitate cu cerinţele măştii. care urmăreau adecvarea costumului la mască. reiese că pe teritoriul ţării noastre se întâlnesc trei forma de costume de urşi: cele confecţionate din piele de urs. jucătorii improvizează costume efemere din tot ceea ce poate fi legat. mai complicate. Într-o lucrare despre Credinţe. după cum îl caracterizează Romulus Vulcănescu. o dată cu măştile costume de urs. este de reţinut în special „împuierea”. Printre acestea se numără şi unele măşti de urs. ca popor de concepţie uraniană. Şi astăzi. măşti realizate din piei de animale diferite care imită sau nu pielea ursului dar poartă numele eufemistic de „piele de urs” şi măştile 56 . înnodat. acest procedeu este unul „naiv”. frunze. întrucât ei. costumaţia pentru jocurile rituale vrea să stârnească fascinaţia auditoriului. ceea ce face ca prin el să se aproximeze astfel cel deghizat. acele elemente de cultură care atestă caracterul de „animal sacru”. Alte procedee. sfori. piesele exterioare ale costumului popular se supra-încărcau cu ornamente brodate sau aplicate. flori.

Singularitatea sau pluralitatea măştii de urs în jocul popular semnifică două faze de potenţare a datinii: faza germinativă a simbolului teluric şi faza cumulativă a simbolului teluric. ochii. doboşarii. Jocul ursului s-a desfăşurat mult timp în carnavalul de primăvară de unde s-a deplasat în carnavalul de iarnă şi sa contaminat cu alte jocuri. Jocul cu masca de urs din piele brută aminteşte de străvechi rituri de reînviere a naturii. învierea ursului şi hora ursului. Moldova şi Bucovina. realizat adesea din piele de capră ori de oaie. ţiganul. iar pe maxilare se prind boabe de fasole albă în formă de dinţi. mai ales în jocul liber al ursului şi mai puţin în cel dirijat de ursar. cum este cel al caprei în Transilvania.costume confecţionate din funii de paie împletite şi cusute în Bucovina şi Crişana sau din puf de stuf în Moldova. prinse de ceafa măştii. din personaj principal devine personaj secundar. Combinarea pieilor se face în funcţie de textura blănii şi cromatica părului iar corpul şi mai ales capul sunt stilizate întratât încât iluzia globală a animalului să nu fie compromisă. ursul.a. măşti zoomorfe. apoi s-au complicat apărând şi alte personaje – ursarul. urâţii. moartea sa. În structura lor. Măştile costume de urs confecţionate din piei brute. Deşi această mască este un simulacru imitativ al pieii de urs. Cea de-a doua formă de mască integrală confecţionată din alte piei ce imită pielea de urs. Panglici colorate şi şuviţe de lână roşie. În pielea brută a ursului jucătorul intră şi se închide complet ca într-un regresus ad uterum. bătaia ursului. urcarea pe toiag sau ciomag. frumoşii. Jucătorul priveşte prin găurile rotunde ale ochilor. reprezintă o creaţie artistică mult mai evoluată. Acesta di urmă se confecţionează din bucăţi de piele de oaie şi pentru ca masca să câştige în expresivitate se marchează cu postav colorat urechile. dresaţi. hibernează şi se trezeşte la viaţă în spiritul unui simbolism uitat. sau înfăşurate în jurul botului 57 . pluguşorul în Vrancea etc. promovează totuşi elemente artistice noi. sunt cele mai spectaculoase. moşul şi baba ş. – şi chiar mai mulţi ursi. Jocurile cu ursul au fost simple în prima lor fază. buhaiul în Bucovina. respiră prin nările largi şi mormăie prin gura întredeschisă iar prin jocul său atletic stârneşte teroare ludică. în unele din aceste jocuri. momentele fazei germinative prefigurează pe cele ale fazei cumulative: chemarea ursului. Ursul moare şi reînvie.

transsimbolizate artistic. capra se individualizează în special prin construcţia simplă şi ingenioasă. anul nou şi anul vechi. În ceea ce priveşte capra. uneori o piele de capră adevărată. caprele mari şi caprele mici. şi erau concepute ca personificări demonice ale prolificităţii zoologice şi fertilităţii telurice. Măştile costume din paie se menţin în zonele în care s-au păstrat vagi forme arhaice de agricultură şi urme din riturile corespunzătoare. subţiri. Piesele componente ale scheletului – capul şi băţul în care stă înfipt – sunt construite din lemn. obţinut din împerecherea culorilor şi a materialelor celor mai neaşteptate. cu timpul. sau foarte rar . urechile. Astăzi. individualitatea morfologică şi funcţională. falca inferioară. Falca superioară. aceasta îşi avea dubletul său masculin. imobilă şi lungă. uneori depăşind 30 de centimetri. La baza fălcii superioare. În zilele noastre. observăm. ca mască. În practica ludică a datinilor cu măşti confecţionate din paie intră şi distrugerea rituală a măştii în joc. În zona Moldovei şi a Bucovinei. Jocul caprei. prin masca de capră înţelegem „o familie de măşti” adică o grupă complexă de măşti şi mascoide relativ diferite în funcţia lor morfologică şi asemănătoare în funcţia ludică pe care o îndeplinesc. trans-simbolul ludic al uciderii şi învierii anuale a demonului teluric al vegetaţiei. de un cromatism rar întâlnit. mai mult sau mai puţin. iar la baza ei se coase pânza sau lăicerul simplu sau cu franjuri din diferite materiale. ochii şi nările măştii. Pe ea se prind coarnele. fiind pe cale de dispariţie. cele 12 luni. ce acoperă faţa şi corpul purtătorului. prin ornamentaţia bogată. ca şi cel al ursului. acest măşti din paie şi ritualul arderii se regăsesc izolat. Deosebirile şi asemănările dintre măştile ce fac parte din grupa măştilor de capră se remarcă în primul rând prin construcţia capului. Aceste asocieri se explică prin asimilarea de măşti care şi-au pierdut. se mai prinde. cu un cui sau în curele. În tehnica ludică a acestei distrugeri prin incinerare. din sârme şi bare metalice. Din cântecul ce însoţea dansul ritualic al sacrificării ţapului s-au dezvoltat apoi primele spectacole teatrale la greci: tragedia şi coregrafia. atât „mutra măştii” cât şi „herbul măştii”. chiar pe jucător. prin arderea ei parţială. materialul feros folosindu-se mai ales la confecţionarea coarnelor.sunt singurele podoabe ce îndulcesc şi dau o notă festivă expresivităţii agresive a măştii. are forma unui „L” răsturnat şi este înfiptă într-un băţ a cărui grosime şi lungime variază în funcţie de modul în care este „purtată” şi „jucată” capra. ţapul. s-a complicat în perioada feudală cu alte personaje secundare precum: moşul şi baba. mai scurtă şi 58 . Capul caprei se compune la rândul său din trei componente distincte – cele două fălci şi coarnele – fiecare cu funcţii bine precizate.

Falca mobilă mai are prins. atingând cu el pământul. 59 . care reprezintă barba caprei sau a ţapului. împodobite cu năframe. dedesubtul punctului în care se prinde sfoara. la extremitatea superioară. şi care creează aceeaşi impresie de autentic şi verosimil. ori numai cu postav colorat bătut cu mărgele. iar băţul şi-l reazămă în brâul sau cureaua pantalonilor. şuviţe de mătase sau chiar oglinzi în unele sate. În Siret. Dacă în ceea ce priveşte podoaba capului de capră se observă peste tot interesul ca aceasta să fie cât mai deosebită şi sugestivă. contrastează puternic cu lăicerele şi covoarele înflorate şi colorate. uneori şi un clopoţel. În Suceava. Pânza simplă. Purtătorul sprijină botul caprei pe capul său. mascatul trage falca izbind-o de falca lemnoasă superioară. De extremitatea superioară a fălcii mobile şi în interiorul ei se mai prinde o sfoară care se trece pe sub cuiul sau curelele care o leagă. purtătorul stă aplecat. aceeaşi atenţie se acordă şi confecţionării învelişului în care se ascunde purtătorul măştii. Jocul măştii şi podoabele ei nu pot fi despărţite de modul în care este „ţinută”. mărgele. făcând-o să clămpănească. ce dă impresia că te afli în faţa unui adevărat animal. bot de capră sau căprioară. cu ajutorul căreia. ori paie sau puf de stuf cusute fir lângă fir. o faţă de masă cu înflorituri de care se prind fâşii de hârtie colorată ce spânzură lungi şi foşnesc aspru. „purtată” şi „jucată” masca. „joacă” capra în trei picioare sau pe brânci.mobilă. Capra stă în picioare iar botul este mai mare ca omul. ţine băţul în mână şi. partea lemnoasă se îmbracă în piele de iepure. un smoc de păr sau un ciucure.

poartă pe cap o căciulă ţuguiată. urmăreşte să dea trăsăturilor juvenile ale feţei flăcăului o duritate virilă. În mâna stângă poartă toba mare. În ansamblul lor. unsuroase i se revarsă de sub şapca sau căciulă ţuguiată. măştile reductive îmbracă şi ascund o parte din corpul purtătorului: capul. Cu timpul. ca şi asupra costumaţiei adecvate. să se teamă cei care asistă la joc. O formă specială o reprezintă mascheta de ursar. Ele reprezintă o etapă superioară în diviziunea şi specializarea deghizării rituale şi a travestirii ceremoniale. în mod inevitabil. cu o singură membrană cu un diametru de 30-50 centimetri şi care are prinse în ramă discuri metalice zornăitoare. în primul rând. Cu mâna 60 . conică. Machiajul cu funingine a atras după sine. din mustăţi ţepene şi barbă încâlcită care lasă gura liberă. Această cedare a început în perioada feudală în jocurile de târguri şi bâlciuri cu urşi dresaţi de ţigani.2. Este lăieţ iar pletele lungi. Sensul însă s-a pierdut rămânând doar expresia plastică. MĂŞTILE REDUCTIVE O formă mai evoluată de măşti populare est aceea a măştilor reductive. neagră. de 50 de centimetri lungime. Această îmbrăcare şi ascundere parţială urmărea în trecut certe practici rituale. Căciula este vopsită în negru cu blana întoarse înăuntru. clopoţei prinşi în curele şi legaţi de picioare şi braţe completează costumaţia ursarilor. Nasturii de metal lucitori şi zornăitori. modificări de ordin general în construcţia maschetei de ursar. În schematismul ei fizionomic. care culminează în deghizarea şi travestirea divertismentală. de care trebuie. Unii ursari cu renume şi tradiţie în pregătirea benzilor de urşi. Tunica neagră est strânsă în centură şi diagonala bătută cu nasturi lucitori de alamă. Pantalonii de culoare închisă au vipuşcă roşie îngustă şi sunt foarte ajustaţi pe picior. mascheta de ursar a cedat locul machiajului cu funingine şi grimajului cu sucuri vegetale. Se îmbracă în haine peticite de care coase pene de cocoş. faţa sau un mădular. impresia unui personaj cu o figură impunătoare. dintr-un nason care deformează cocoaşa sau vârful nasului. de vârful căreia este prinsă o băşică umflată de porc. Ea acoperă părţile care individualizează şi este alcătuită din sprâncene stufoase din păr de cal. din franjuri de perdele ce cad peste ochi şi îl acoperă parţial.

dacă în unele locuri sărbătoarea Crăciunului rezumă în ea specificul manifestărilor legate de perioada sărbătorilor de iarnă.dreaptă ţine lanţul cu care sunt legaţi urşii şi ciomagul cu care îi potoleşte sau îi îndeamnă să joace. Din masca ursului. O bluză sac. şi nu numai. aici lipseşte botul. care a dispărut. când prin formă. care are vârful împodobit cu panglici şi zurgălăi. un aspect particular al creaţiei complexului arhaic şi tradiţional al culturii populare. În absenţa lor. instrumentul de joc era o mască reductivă extracorporală ce se purta înfiptă într-un băţ special modelat. ursarul. de pielea flocoasă se prind doi cănăfi roşii. În dreptul tâmplelor. au în loc de manşetă franjuri de aceeaşi culoare. măştile populare exprimă când prin conţinut. mai ales când sar imitând salturile călăreţilor. acţiuni ce materializau aspecte principale sau secundare din povestea calului solar. Ipoteza cea mai plauzibilă este că aceste bâte reprezintă suportul material al mascoidelor de cai. pe care jucătorii uneori încalecă şi se sprijină. iar toracele şi talia sunt încinse cu curele de care sunt prinşi zurgălăi. Mascoida calului în jocul căluşarilor reda iniţial o capul unui cal alb. Astfel. de frumuseţea melodicii şi poeziei colindelor. fiind dominată de amploarea colindatului. ca şi prin metodele şi procedeele lor de a le comunica. În Şcheia. cu mânecile şi poala destrămate ca nişte franjuri. Prin conţinutul lor de idei. arta mascării se integrează perfect în plastica populară ca parte constitutivă esenţială. Jucătorii acestei mascoide oficiau cu ajutorul mutului. nu ar mai fi înţelese şi s-ar pierde. Mascoidele de cai se reduc cu timpul din figurări de capete de cai la bâte ce stilizează ad usum aceste figuri. Între măştile populare ca produs al deghizării şi travestirii populare şi întregul context al plasticii populare există o strânsă corelaţie de viziune estetică şi creaţie stilistică. Văzute astfel. înrădăcinate în obiceiurile şi tradiţiile populare. În jurul gâtului şi a pieptului. are înfăşurate curele cu nasturi lucitori. Pantalonii roşii. fără mască şi cu faţa curată. obiceiurile şi textele populare din cadrul Anului Nou. Omul este îmbrăcat în piele de urs de sus până jos însă fruntea şi faţa le are descoperite. al unui cal solar în jurul căruia gravita întregul joc. În mână poartă un baston gros şi înalt de 2. Dacă la majoritatea ursarilor culoarea predominantă este negrul. are cusuţi la umeri epoleţi din cănăfuri de lână colorată în galben. În fond. în altele – printre care şi Bucovina – reprezentativ este 61 . poartă pe cap un coif încărcat cu mărgele şi cu pampon de păr alb. CONCLUZII Repertoriul folcloric al ciclului obiceiurilor de iarnă nu este acelaşi pe întreg cuprinsul ţării. se întâlnesc şi cazuri în care albul sau roşul domină. imediat sub braţe. Aşa se explică şi caracterul neverosimil al ipotezei că bâtele căluşarilor reprezintă săbii simbolice cu care iniţial jucătorii se luptau.30 metri.

făcând-o să coincidă cu naşterea lui Hristos şi a le-a instituit ca imnuri sacre ce se cântă spre amintirea acestui mare eveniment. clăci. a. Aceasta cuprinde inclusiv rădăcinile colindelor care. Din categoria obiceiurilor calendaristice practicate în zona Bucovinei fac parte cele specifice unor anotimpuri sau cele cu date fixe: obiceiurile de primăvară. ne-am născut un popor dumnezeiesc. este Asta-i seara lui Crăciun. care nu este exilat în cer. Una dintre cele mai răspândite colinde cântate în zona Siretului şi care are un conţinut adecvat momentului festiv. cât şi începutului unui an nou. la fel ca Iisus Hristos de lumea satului străromânesc şi românesc. Cu acest prilej. în ochii unor contemporaneităţi excesiv de mistice. caracterizate de practica uratului cu pluguşorul. Poeziile urărilor de Crăciun sunt cunoscute sub denumirea generică de „colinde”. Deşi. agrară prin excelenţă. încheierea anului care a trecut este marcată prin colinde. tot aşa cum practica agricolă precede cu milenii creştinismul. se caracterizează prin optimismul robust şi umorul sănătos. în general. componente specifice. Poezia populară. de altfel. românii trec drept păgâni: Este atât de mare orbirea cestui popor . au ajuns până la noi ca nişte grandioase spectacole populare ce antrenează întreaga colectivitate. el fiind dedicate atât încheierii unui an vechi. toată evlavia lor constă în a-şi 62 . hramuri ş. reprezintă entuziasta adoptare a lui Hristos de către un popor care s-a născut dumnezeesc aşa cum afirmă Ion Drăguşanul.ajunul şi ziua Anului Nou. într-o continuă schimbare şi înnoire. precum şi cele care se desfăşoară pe tot parcursul anului: hore. Transmise pe cale orală din generaţie în generaţie. şi altor genuri şi specii folclorice cu caracter agrar. diferenţiindu-se doar prin urările de încheiere. încât el nu ştie nimic despre Dumnezeu şi despre fericirea cerului. iarnă. Obiceiurile de iarnă cunosc o amploare deosebită. gazdei. Adevăratele rădăcini ale folclorului românesc de iarnă se află în urătură. totuşi. a sanctificat sărbătoarea. de jocurile cu măşti şi a travestirilor de tot felul. neputându-le înlătura. îndeosebi cele ale flăcăilor. Textul colindelor din această zonă este asemănător pentru cele trei categorii de vârstă: copii. ci adoptat. în cazul românilor. Urările presupun un ignorat erou civilizator. aşa cum o demonstrează colindele. de sărbătorile de iarnă. Urătura este. calendae – reprezintă vechile veselii publice şi superstiţioase. tonifiant. iar la începutul anului nou se rostesc urăturile de An Nou şi sorcovele. mult mai veche decât colinda. sărbătorite la începutul lui ianuarie sub numele de festum calendarium. obiceiurile tradiţionale legate de Anul Nou. vară. tineri şi maturi. atât ca funcţie dar şi ca realizare artistică. neştiinţa şi nebunia lui. Noua religie. „Colindele” – lat. evocând scene din trecutul şi frumuseţile acestui meleag şi încheindu-se cu urări adresate celor din familia la care se colindă. urări adresate fetelor sau băieţilor (după caz). În toată Moldova abia dacă vreunul ştie Tatăl nostru.

în Revista istorică. Vasile Alecsandri socoteşte că poeziile noastre populare compun o avere naţională. Odată cu adoptarea Fiului. Prefaţă la Povestea vorbii. 1975. Buc.face cruce. 1990. Craiova. 1910 4. p. VIII./ Unde merge lumea toată (colinda Sus. în ziarul Luminătorul.seria III. Practic. Alcalay. p. Z. 1886. 1883. credinţelor. 1963. p. Paul Sebillot. 93 63 . p. Pavel Ruxăndoiu Folclor literar românesc. Studii de etnografie şi folclor. p. Editura Academiei R. Ovid Densusianu. Bucureşti.idem3. 293 2. demnă de a fi scoasă la lumină ca un titlu de glorie pentru naţia română. M. ed. idem3 5 . Cântecele de lume şi folclorul Bucureştilor. Cum trebuie înţeles. Bucureşti. Nu se ţine nocio predică în biserici şi nu se predă în şcolile lor doctrina creştină întrucât înşişi dascălii şi popii nu au învăţat aproape nimic despre cele ale spiritului. Revue d'anthropologie. 1884. inedit confecţionate. (Marco Bandini. 7. LIV. 3 -38 n. p.P. 225 -226 3. care la ei se numeşte mătanie. curente. 128 . Gitée. 1644) Folclorul românesc demonstrează că noi n-am fost şi nu vom fi niciodată creştini în sensul instituţionalizat al religiilor. Vrabie. fie sub aceea a impresiilor pe care i le deşteaptă împrejurările de fiecare zi.134 9. pe slava cerului). V 8. Gh. vol. metode. Editura Minerva. nr. Revue de Belgique. p. rolul Sfintei Vineri. 106. 71 11. Editura Scrisul românesc (f. superstiţiilor moştenite din trecut. Gaster . 1968 Editura pentru literatură. În ceea ce priveşte textul teatrului şi jocurilor de Anul Nou. 59. Folcloristica română – evoluţie. prefaţă de Mihai Pop. p. Anton Pann. Ei impun drept adevăr divin nişte basme băbeşti. caracteristicile de bază ale neamului. şi a focului de rol pregătit cu atâta străşnicie în decursul unui an calendaristic. O veche societate pentru cultivarea limbii române. ediţie îngrijită de Mihai Pop şi Ioan Şerb. Mihai Pop. 80 10. Pîclişanu. românii n-au aderat la credinţa în Iisus ci l-au adoptat pe Hristos pentru că au regăsit în modelul Lui valorile proprii. care se roagă pentru cei ce cred în ea La poalele raiului. an). A. 1921.4 6. Note 1. 1886. 22 iulie 12.R. cum simte şi gândeşte el fie sub influenţa ideilor./ La scaunul Domnului. Editura Librăria. p. este preluat de Fecioara Maria. cf. Bucureşti. Rolul folclorului este acele de a ne arăta cum se răsfrâng în sufletul poporului de jos diferitele manifestaţii ale vieţii. I./ La scaun de judecată. În prefaţa culegerii sale de poezii populare.Literatura populară română. Romul Vuia. Folclorul. acesta ar pierde mult din valoarea sa în lipsa măştilor.

Editura. Pop. Iaşi. p. Obiceiuri tradiţionale româneşti. în Revista istorică. p. p. 1913.24 16. Folclorul. Pavel Ruxăndoiu Folclor literar românesc. Cluj-Napoca. V Adăscăliţei.Bucureşti. 23 19. Dufresne Ducange. Bucureşti. Teodorescu. G. Librăria. Buc. 1967. Riturile de trecere. 1990 8. 241 26. Z. Cum trebuie înţeles. Al Nor . Gulian. 1910 2. I 3. p. 1989. 1982. Glossarium mediae et infimae latinitatis 18. D. în Buletinul A.R. O veche societate pentru cultivarea limbii române. T. Iaşi. Romul Vuia. p. bibliografie şi indice de George Antofi. Dem. Editura Academiei R. 1968. Gh. Editura Minerva. Bucureşti. 1976. idem. 1963. ed. 11 24. Pluguşorul. Mihai Pop. p. Bucureşti. Folclor din împrejurimile Sucevei. glosar. Cluj-Napoca.Bucureşti. 1968 Editura pentru literatură 4. Bucureşti.. M. Suceava 1972. Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă. 1883 cf. metode. Studii de etnografie şi folclor. ediţie îngrijită de Mihai Pop şi Ioan Şerb. 138 21. van Gennep. Originile umanismului şi ale culturii. Pîclişanu. 12 25. VIII. Scrisul românesc 7.I. Gaster . Măştile populare. Bucureşti. Mihai Pop. Editura Minerva. glosar. Anton Pann. 9. Pop. 1970. Bucureşti. p. ediţie critică. Craiova. note. Agricultura la români. Adăscăliţei.P. V. 11. Teodorescu. G. 1989.Paris. D. Germina Comănici. C.Literatura populară română. Obiceiuri agrare în tradiţia noastră românească. Bucureşti. curente. 1982.13. p. Editura ştiinţifică. 32 15. Minerva. 1921 5. vol. R. Vrabie. Cântecele de lume şi folclorul Bucureştilor. Bucureşti. rituri şi superstiţii geto-dace. Romulus Vulcănescu. Folcloristica română – evoluţie. M. 160 14. Obiceiuri agrare în tradiţia noastră românească. Poezii populare române. Mihai Pop. Pamfile. bibliografie şi indice de George Antofi 12. Eliade Traité d'histoire du religion. 1976 10. van Gennep. 1941 BIBLIOGRAFIE 1. 1975. ed. note. 281 17. Alcalay. Prefaţă la Povestea vorbii. p. Poezii populare române. Suceava 1972 64 . Bucureşti. A. 1996. prefaţă de Mihai Pop. 1996. 314 22. C. Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă. Dem. p. 6. Riturile de trecere.Credinţe.E. Obiceiuri tradiţionale româneşti. Folclor din împrejurimile Sucevei.Ovid Densusianu. p. 5-6-7 20. idem 21 23. A. ediţie critică.

1983 25. Dem. Folcloristica română – evoluţie. Ion Drăguşanul. 1967 17. editura Minerva. Editura Minerva. Măştile populare. Bucureşti. text îngrijit de Maria Mărdărescu şi Octav Păun. Editura Artemis. 1993 28. Gulian. Muşatinii. grupul editorial Muşatinii. antologie şi prefaţă de Octav Păun. Germina Comănici. Pluguşorul. Elogiu folclorului românesc. V. Alain Gheerbrant. Vasile Adăscăliţei. ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Ligia Bîrgu-Georgescu. traducere după ediţia din 1969 65 . Bucureşti. Bucureşti. Poezii populare. Suceava. 1968 22. editura Minerva. C. R 15. grupul editorial Crai Nou. III. Jula. 1989 27. Folclor din împrejurimile Sucevei. 1976 23. Mănăstireanu. Pamfile. Editura tineretului. Dragoş Cusiac. Folclor din „Ţara de sus”. în Buletinul A. 1969 19. Editura pentru literatură. Suceava 21. Bucureşti. Suceava. Antologie de lirică populară românească. rituri şi superstiţii geto-dace.Vasile G. studiu introductiv. Agricultura la români. Poezii populare româneşti II. Editura Hiperion.E. 1972 29. 1957 26. G. ediţie îngrijită şi prefaţată de Al. metode – Editura pentru literatură.13. note. bibliografie şi indici de Iordan Datcu. Gheorghe Vrabie. Romulus Vulcănescu. curente. Editura Minerva. Editura pentru literatură. Bucureşti. Tradiţii şi obiceiuri romăneşti. Literatură populară. Veniţi de vă veseliţi. Bucovina viitoare. 1980 30. editura ştiinţifică. 1941 18. ediţie îngrijită. Jean Chevalier. 1970 16. Originile umanismului şi ale culturii.I. Artur Gorovei.Bucureşti. Dicţionar de simboluri I. Bistriţeanu. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. T. culegeri şi studii. Zona etnografică Siret. N. Bucureşti1968 20.Credinţe. Folclor din Ţara fagilor. Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă. Bucureşti.Anul Nou în Moldova şi Bucovina. 2001 24. culegere de Ion Nijloveanu. Teodorescu.ediţie îngrijită şi prefaţă de Maria Luiza Ungureanu. Al Nor . Bucovina viitoare. Bucureşti. Popa. Aurelian Ciornei. Chişinău. 1913 14.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->