Sunteți pe pagina 1din 4

Sf Grigorie Taumaturgul

(prăznuit pe 17 nov) (213 - 270/275) -important reprezentant al teologiei patristice; -Grigorie cel care stă de veghe;

al teologiei patristice; -Grigorie cel care stă de veghe; -Taumaturgul făcătorul de minuni; -s- a distins

-Taumaturgul făcătorul de minuni; -s-a distins prin opera sa pastorală, predicatorială, scriitoricească; -a dobândit formă deosebită, i-au fost atribuite multe opere nescrise de el; -a fost numit marele misionar din Pont; pt că a încreştinat ţinutul neo- cezareean; este cel mai mare misionar din Orient în sec.III -potrivit Sf.Vasile, Sf.Grigorie Taumaturgul, la venirea ca episcop în NeoCezareea, ar fi găsit în cetate doar 17 creştini, în timp ce la moartea sa ar fi rămas doar 17 păgâni;

-a vindecat boli

-activitatea sa de vindecare nu exclude activitatea teologică, scriitoricească. Sf.Vasile îl numeşte Sf.Grigorie cel Mare; -la începutul sec.IV se nasc Părinţi care aduc contribuţii f mari teologiei; -Sf.Grigorie conservă gradul de utilizare a filosofiei greceşti şi este primul scriitor patristic care traduce un text scripturistic; -prin persoana şi teologia sa, Biserica şi-a câştigat o atitudine mai avansată prin promovarea atitudinii pedagogice, prin raportarea ………………… la greutatea păcatelor săvârşite; -Sf.Grigorie are un aport însemnat la literatura patristică (inaugurarea

genului literar al encomion-ului

unei cuvântări de laude (un elogiu, o apologie); encomion-ul va fi folosit cu succes în sec.IV; -epitaf-ul nu este numai pânza care s-a pus pe mormântul Mântuitorului, este şi o inscripţie pusă pe mormânt; -vieţile sfinţilor inclus secţiuni encomionice; -Sf.Grigorie folosea cultura şi limbajul culturii antice, nepretentând trimiteri la Sf.Scrituri; Sf.Grigorie este considerat cel mai înfocat ucenic al lui Origene; teologia sa ar fi contribuit la înţelegerea metodei didactice a lui Origene; -deşi ucenic a lui Origene (în şcoala din Palestina), Sf.Grigorie nu prezintă devierile lui Origene; el a urmat regula Sf.Vasile de a alege numai ce este folositor; -Sf.Grigorie este apărător hotărât al Sf.Treimi; vorbeşte despre eternitatea, egalitatea şi unitatea persoanelor Sf.Treimi. Lipsesc doar doi termeni : OMOUSIOS şi ENANTROPIS (întrupare, înnoumenire); -Sf.Grigorie vorbeşte despre identitatea de fiinţă dintre Tatăl, Fiul şi Sf.Duh; -Sf.Grigorie pune accent pe atributele Sf.Duh;

darul proorociei. De aceea a fost numit al doilea Moise;

pe atributele Sf.Duh; darul proorociei. De aceea a fost numit al doilea Moise; un gen literar
pe atributele Sf.Duh; darul proorociei. De aceea a fost numit al doilea Moise; un gen literar

un gen literar care priveşte realizarea

-în lucrarea "Cuvânt de mulţumire către Origene", găsim idei dogmatice ale Sf.Grigorie(este cumva şi ironic, zeflemitor); -vorbeşte de Dumnezeu Unul în Fiinţă, întreit în Persoane, de cuvinte privind pronia dumnezeiască; -Dumnezeu are principiul în sine, nu depinde de altă cauză, este principiu a tot ceea ce există; -"Dumnezeu este cauza, este stăpânul, este împăratul, este ocrotitorul şi izvorul a tot binele"; -"Dumnezeu poartă grijă de toate lucrurile"; -Sf.Grigorie nu se mulţumeşte cu generalităţi; arată că pronia dumnezeiască a acţionat şi în viaţa sa; -pentru Sf.Grigorie, izvorul dumnezeirii îl constituie Dumnezeu Tatăl, el ţine tot ceea ce există, este principiu al existenţei, chiar al Fiului şi-al Sf.Duh; -Sf.Grigorie vorbeşte mai mult despre Fiul, căruia-i atribui mai multe nume atât în raport cu Tatăl cât şi-n privinţa legăturii Fiului cu lumea;

în raport cu Tatăl :

lumea :

-este înţelepciunea şi puterea Tatălui; -este Fiul Unul Născut; -este Fiul înger de mare sfat; -este Fiul Cuvânt Dumnezeiesc; -este Fiul Sfânt;

în privinţa legăturii Fiului cu

-Fiul este Creator; -Fiul este conducător; -Fiul este ocrotitor; -Fiul este doctor; -Fiul este Mântuitor.

-prezintă drept naturală relaţia Tatălui cu Fiul; Sf.Duh este menţionat în legătură cu inspiraţia Sf.Scripturi; Duhul a inspirat pe profeţi, tot el a dat putere cititorilor să înţeleagă; fără luminarea de la Duhul, înţelegerea Sf.Scripturi nu este posibilă; -Sf.Grigorie vorbeşte despre îngeri, despre îngerul păzitor; -Sf.Grigorie consideră că nu întâmplarea oarbă i-a călăuzit paşii(ci îngerul păzitor), că s-a bucurat tot timpul de ajutorul îngerului păzitor; -curăţirea omului se face prin virtuţi şi-n mod special prin asceză; -"virtutea îl face pe om asemenea lui Dumnezeu; virtutea fiind comună omului şi lui Dumnezeu"; -ceea ce pentru om este ceva accidental, supus creşterii şi descreşterii, pentru Dumnezeu este ceva ce ţine de natura lui Dumnezeu; -pentru Sf.Grigorie-omul nu mai este tulburat de nimic, devine apatic; -dintre virtuţi, Sf.Grigorie distinge: prudenţa, înţelepciunea, dreptatea, bărbăţia sau andrie; -un rol important îl au răbdarea şi dreapta credinţă;

-informaţiile despre viaţa sa le avem din mai multe surse – Fer.Ieronim, Eusebiu de Cezareea, Sf.Vasile cel Mare, Rufin, Socrate şi Sozomen; -sunt 4 biografii privind Sf.Grigorie:

Sf.Grigorie de Nyssa Rufin În limba siriacă În limba armeană -născut în 213 în NeoCezareea Pont-ului; -numele de naştere este Teodor; -tatăl-păgân; mama-creştină;

-doi fraţi

-227-moare tatăl; -mama insistă de acum pt educaţia creştină a copiilor; -Teodor este botezat la aproximativ 14 ani primind numele de Grigorie;

-prima instrucţie

-studiază dreptul, latina, retorica; -între 233-238 studiază în şcoala lui Origene din Cezareea Palestinei; -între 218-219 Origene ajunge în Antiohia unde e chemat de mama lui Septimiu Sever; -între 230-231 au loc două sinoade în Alexandria, unde episcopul Demetius îl demite din funcţia de conducere. Este cateherisit. -Sf.Grigorie se gândea să meargă la Roma sau Beirut unde existau şcoli de drept. -la 30 de ani este hirotonit episcop(în 242) pentru episcopia Neocezareea Pontului.

-250-251

retragă în munţi, ceea ce face şi el; -când se întoarce, instituie sărbătoarea de pomenire a martirilor; -254 – eparhia este condusă de el; se confruntă cu invazia goţilor şi horazilor.

- 264-265 – participă la sinodul Antiohia unde condamnă pe Pavel de Samosata. -opera sa indică cunoştinţe de retorică şi gramatică; -unele din lucrările sale au fost atribuite altor Grigorie.

- „Cuvânt de mulţumire pentru Origene”, scris în 238, autorul

împrumută termeni din Sf.Scripturi; are 19 capitole; inaugurează genul encomion-ului; numele lui Origene nu mai apare menţionat. „Mărturisire de credinţă” – Sf.Grigorie vorbeşte de Sf.Treime fără a face referire la învierea lui Hristos; textul e destinat lămuririi păgânilor care nu acceptau Sf.Treime ca pe un singur Dumnezeu; această Mărturisire de credinţă” i-a fost descoperită de Maica Domnului şi Sf.Ioan. -epistolă canonică redactată între 254-255 alcătuită din 11 paragrafe; ultimul este o interpolare ulterioară; e adresată unui episcop; conţine

interpolare ulterioară; e adresată unui episcop; conţine o soră; de la mama sa; persecuţia Deciu Sf.Grigorie

o soră;

ulterioară; e adresată unui episcop; conţine o soră; de la mama sa; persecuţia Deciu Sf.Grigorie îndeamnă

de la mama sa;

persecuţia Deciuulterioară; e adresată unui episcop; conţine o soră; de la mama sa; Sf.Grigorie îndeamnă creştinii să

e adresată unui episcop; conţine o soră; de la mama sa; persecuţia Deciu Sf.Grigorie îndeamnă creştinii

Sf.Grigorie îndeamnă creştinii să se

prevederi despre tratamentul preferenţial creştinilor care-au săvârşit abateri morale; -„Parafraza la Eclesiastul lui Solomon” -„Către Teocom?. Despre pătimirea şi nepătimirea lui Dumnezeu”. Dumnezeu nu e supus pătimirii sau morţii pentru că e mai presus de ea. Intrarea Lui la moarte=stăpânirea morţii. Lucrarea a fost scrisă la începutul episcopatului său, se păstrează traducerea în siriacă. -alte lucrări s-au pierdut; nici scrisorile nu s-au păstrat; -a mai scris omilii (autoritate îndoielnică).

Din Dicţionarul de literatură creştină Remus Rus :

Sf.Atanasie cel Mare Sf.Chiril al Ierusalimului Sf.Epifanie de Salamina Sf.Grigorie de Nyssa Sf.Grigorie Teologul Sf.Vasile cel Mare