Sunteți pe pagina 1din 6

Ora ul subtil.

Mediatori necanonici n descrierea antropologic


6 decembrie 2010 Oltenia 0 comentarii Postat de: Destin Valah (mirosul, zgomotul, culoarea) Nicolae Panea Universitatea din Craiova Nous considrons ncessaire de vrifier si toute une srie de vecteurs que nous avons nomms subtils peuvent tre efficaces dans la description et la comprhension de la ville. Ils sont lodeur, le bruit, la couleur, les chemins daccs, les dchets. Ce sont des vecteurs qui tiennent du niveau perceptif-sensoriel et non pas de celui rationnel, qui mettent en valeur, semble-t-il, la surface des choses, cet impact immdiat, agressif et fort de la ralit sur nous et qui ont la qualit dune anthropologie non invasive, peut-tre complmentaire, si lon se rapporte au champ traditionnel de lanthropologie classique. Mais pour une anthropologie de lurbain, ces vecteurs dmontrent comment la ville construit son identit dune manire continuelle. Lucrarea noastr este, cum u or poate fi dedus din titlu, dar i din istoricul preocup rilor noastre, una de antropologie a urbanului. Aceste preocup ri ne-au relevat o anume inconsisten a metodelor acestei tiin e, inconsisten ce provine din tinere ea tiin ei dar i din particularitatea referen ialului. De aceea, inten ia noastr este, de fapt, o propunere metodologic . Spre deosebire de lumea satului, n care vectorii creatori de identitate sunt socialmente precis identificabili, iar ac iunea lor concret delimitabil , ora ul nu poate fi descris, caracterizat, n eles doar cu ajutorul unor astfel de instrumente (vecin t i, roluri, structuri de rudenie, ritualuri, cutume, obiceiuri etc.). Mai mult dect att, formalizarea obiectual este att de lax nct etnografia urban pare a fi irelevant . Aveam chiar, ntr-un alt context, (Zeii de asfalt) curajul s afirm c ora ul nu poate fi abordat etnografic, tocmai datorit proteismului s u ce relativizeaz orice formalizare. De asemenea, contexte tradi ionale ale lumii satului, puternic gestionate de o gndire religioas (masa, agricultura, s rb toarea), s-au secularizat complet n urban, capacitatea lor de a organiza lumea devenind neoperant . De aceea, consider m necesar s verific m dac o serie de vectori, pe care i-am denumit subtili, pot fi eficien i n descrierea i n elegerea ora ului. Ace tia sunt mirosul, zgomotul, culoarea,

c ile de acces, gunoiul. Sunt vectori ce in de nivelul perceptiv-senzorial i nu de cel ra ional, ce pun n valoare, la prima vedere, suprafa a lucrurilor, acel impact imediat, agresiv i puternic al realit ii asupra noastr i care au calitatea unei antropologii neinvazive, poate complementare, dac ne raport m la cmpul tradi ional al antropologiei clasice. Pentru o antropologie a urbanului, ns , ace ti vectori demonstreaz cum ora ul i construie te identitatea ntr-un mod continuu. n paginile urm toare, ncerc m s analiz m cum mirosurile se pot integra ntr-o cultur a ora ului, contribuind la crearea identit ii acestuia. Mirosul ce se insinueaz pe o fereast deschis este un semn cultural, un semn al unei virtualit i culturale: un semn de bun venit, o virtual ntlnire sau un semn al unei c l torii sau, de ce nu, un semn de respingere. Mirosul att de tare al vinetelor coapte trece ca un abur prin prezentul buc t riei dominate de o gospodin transpirat i te conduce spre India, locul lor de ba tin . Fereastra deschis este un palimsest, iar fiecare miros un text ca un jurnal de c l torie. El vorbe te despre spa ii, timpuri, obiceiuri, roluri nc rcate social. Harta mirosurilor urbane. Cartierul industrial M d lina Diaconu afirm c peisajul olfactiv al omului modern este cel mai adesea ora ul, cu amestecul s u de mirosuri, miresme, parfumuri i duhori, artificiale-tehnice i naturale.[1]Ele pot avea deci putere referen ial , speculnd un tip aparte de memorie, cea olfactiv , capabil s fixeze experien e odorante i s le raporteze la un spa iu concret. Cu timpul, memoria creeaz o adev rat hart a mirosurilor, o hart de uz strict personal, c ci subiectivitatea ei este maxim , de aceea poart i denumirea de sindrom al lui Procust: memoria olfactiv este, cel mai adesea, non-verbal i difuz , asociativ , sinestezic , prin excelen , personal i afectiv .[2] O astfel de memorie identific mini-spa ii narativizate de experien e olfactive anterioare: o curte anume, o sal de spectacole, o sal de clas , o strad . Exist , ns , i macro-spa ii ce se impun colectiv i obiectiv printr-un miros constant: cartiere industriale ce put a clor sau a azot, a metan sau a benzin . Harta olfactiv a ora ului se traseaz prin mbinarea simultan a acestor dou planuri, subiectiv i obiectiv. Amndou au, ns , putere evocatoare i identificatoare. ntr-un fel miroase un cartier, chiar ora , industrial i n alt fel miroase un cartier reziden ial. De asemenea, un anumit tip de parfum eman un cartier vechi i altfel sim i mirosul palid al unui cartier nou. Exist n ora ul meu un cartier industrial imens, pe care eu, i nu numai eu, l asociez cu mirosul n ep tor al azotului. Singura lui leg tur cu originea unui astfel de miros este proximitatea relativ de un mare i istoric combinat chimic. Acesta devine reper identificator att topografic ct i olfactiv. Str inii de ora , cnd simt nevoia unei confirm ri a identific rii lui corecte, spun: cel de lng combinat, nu!?Existen a lui este cenu ie i la propriu i al figurat. Ca multe astfel de construc ii peri-urbane ale Romniei comuniste, cartierul nu se impune prin nimic special; un imens dormitor, un labirint f r preten ii ini iatice, n care sunt ngr m dite destine sufocate de anonimat. Un astfel de cartier, care la Craiova miroase a azot, la Slatina a metan, la Pite ti sau Ploie ti a benzin , este scena unor schimb ri pe care sociologii le analizeaz profund, din perspectiva

integr rii indivizilor, dar, i mai amplu, din perspectiva ora ului ca mod de via , a ora ului ca teatru al politicului, a ora ului ca spa iu ce se construie te sub ochii no tri. Ca antropolog pot subscrie unor astfel de perspective, dar a vrea s verific n ce m sur , folosind proiec ii inedite, precum raportul dintre miros i spa iu urban, aceste schimb ri se pot releva la fel de intens, coerent i concordant ca n cazul unor abord ri canonice. ntr-o alt ordine de idei, astfel de abord ri ni se par mult mai proprii naturii antropologiei, tiin ce studiaz comportamente umane, att social ct i cultural, astfel nct, n felul acesta, rezolv m att de sensibila problematic a ora ului ca obiect sociologic/antropologic. Olfactiv, cartierul ngr m de te mirosuri, perfumuri, duhori. Dominant este ns mirosul de gr tar i, mai ales de mici. Un fluviu de miros de mici se strecoar mai nou dintre blocuri i se revars n marea cu acela i miros ce ncepe din u ile crciumilor de tot felul. Primul este produs de oameni ce chefuiesc, al doilea de oameni ce m nnc modest. Primul dezv luie practici iconoclaste pentru un ora , dar care au sensuri profunde, sugernd o mentalitate rural netransformat pe deplin, al doilea este un miros asociat natural cu locul, nso ind, de obicei, mirosul dominant, de distilate ieftine i dubioase sau de bere insuficient sp lat de pe melamina meselor. A aprind gr tare, pe care s sfrie veseli mititeii, tocmai n spa iile a a-zise verzi dintre blocuri este corelativul firesc al nun ilor n corturi ridicate n acela i loc. A discuta acest fenomen din perspectiva nivelului de civiliza ie, al civismului este inutil, nu ns dac o facem din perspectiva mentalit ii i, mai ales, din perspectiva felului n care ora ul tope te mentalit i. Respectul fa de vecini, care ar traduce esen a mentalit ii urbane, nu este operant, ntruct vecinii care conteaz sunt invita i, ceilal i, apropia i la propriu, devin ndep rta i la figurat, chiar excluznduse din aceast nou dimensiune a existen ei prin neparticipare al ritual. Este o mecanic social tipic rural : solidarizarea clientelei i impunerea unui pol de putere, ce se face prin specularea ineditului situa iei; devierea de la norm , conjugat cu manifestarea ostentativ a posibilit ilor, n primul rnd, economice. Este o form de emfazare a d rii de mn care- i permite s organizezi i s relizezi ritmic astfel de ntlniri, dar, mai ales, o subtil sugerare a puterii oculte de care te bucuri i care te ajut s subminezi autoritatea organelor de ordine public i care- i permite s pui ntre paranteze chiar ordinea public . De fapt, asist m la un transfer de autoritate de tip mafiot. Tolerarea unor astfel de practici presupune echilibrarea unor func ii sociale sensibile. Imagine a lumii comuniste, f r proprietate privat , unde st pnul este cel care supravegheaz , un astfel de cartier ( i fiecare ora al rii are cel pu in unul!) cunoa te dup 1989 o existen tulburat de zvrcolirile unor laten e sociale precum sentimentul de proprietate, regndirea vecin t ilor n raport de propriet i i de statutul social. Toate acestea sunt n mod esen ial conflictuale, c ci lumea amintit nu a fost gndit s fac fa unor astfel de fenomene, practici, proiec ii. Spa iile dintre blocuri (alei, parc ri, p rcule e) ce devin scenele acelor practici olfactive amintite au fost gndite din perspectiva iluziei de solidaritate. Paradigma mental i spa ial a unor astfel de locuri era uli a tradi ional : spa iu comun, de trecere, dar i de socializare, existnd ca urmare a alternan ei pa nice aglomerat/pustiu, prefa are a locuirii, deci manifestare spa ial a ospitalit ii i, totodat , intersti iu tampon, cu alte cuvinte, virtualitate spa ial a ostilit ii. Numai

c uli a tradi ional concretiza propriet ile i, implicit, vecin t ile. Noile spa ii concretizez doar o fals identitate ce speculeaz o solidaritate mecanic a locuirii al turi. Dincolo de mitoc nia evident a gestului, practica inedit a gr tarului n astfel de spa ii amendeaz lipsa de forme pentru noile con inuturi, clamnd neconcordan a dintre form i fond, altfel spus, cum s ar i c e ti st pn. Dezacordul dintre noile con inuturi i vechile forme conduce automat la impunerea unor noi forme, capabile s sus in , din punct de vedere social, coeren a unor practici, cu alte cuvinte, s le valideze. Gestul de a face gr tar sub geamul vecinilor este ostentativ dar nu n sensul de provocator, sens ce caracterizeaz , mai curnd, esteticul i eticul, ci cu acela de demonstrativ, propriu, de data aceasta, exerci iului de putere. Gr tarele acestea miros a putere nu a mititei! Gr tarul, ca practic extrem de popular n comunism, a zice, chiar, impus n perioada comunist , era o form de loisir, ce presupunea ie irea din getou, evadarea, ndep rtare magic de viermuiala colectiv , ie irea din spa iul i timpul uniforme i supravegheate. ntr-un cuvnt, un gest de putere, ce con inea pu in revolt i mai mult dare de mn , suficiente ingrediente pentru a fi altfel. Nu avea ns nimic ostentativ, ba chiar respecta normele alternan ei perioad de munc -perioad de odihn . Gestul noilor vremuri nu mai reprezint o form de loisir. Evadarea nu mai reprezint un obiectiv. Din contr , sensurile noii practici sunt cele ale integr rii, ale identific rii ca st pn, ale lu rii n posesie. Gestul pare a avea ceva din coeren a unui ritual: capacitarea, brutal , n cazul acesta, a spectatorilor prin for area de a participa, unii direct, al ii indirect, de dincolo de ferestrele apartamentelor lor, tolerarea f ptuitorilor, care este echivalent accept rii i care reprezint o simbolic nvestire ca st pni, impunerea rela iilor de putere ca o reconfigurare a ordinii sociale. Cum poate fi interpretat acest gest din perspectiva celor care ar trebui s -l interzic n numele respectului fa de ordinea public , n numele normelor de convie uire urban ? Altfel spus, de ce este tolerat sau ce efect poate avea mirosul de mititei? Anonimatul nu este deloc confortabil pentru puterea oficial , iar un astfel de cartier pare a fi ntruchiparea superlativ a anonimatului. Dialogul nu se poart cu masele anonime ci cu reprezentan i concre i. Raporturile de putere nu se stabilesc ntre form i inform, ntre definit i indefinit, ci ntre entit i, indivizi, institu ii foarte concrete. Altfel, sistemul reticular care este societatea s-ar de ira, iar ordinea social ar fi pus ntre paranteze. Tolerarea unor astfel de practici de c tre cei care ar trebui s le interzic este semnul evident al cre rii premiselor unui dilog ntre doi poli reali de putere. Se realizeaz configurarea unor nuclee reticulare, reliefarea brutal a func iilor unor leaderi, care, prin tolerarea ac iunilor lor, sunt legitima i ca parteneri la putere. Oricum, dup un astfel de gest, nimic nu mai poate fi ca nainte. O astfel de sete de putere poate fi explicat nu doar prin tectonica social ci i prin valoarea locuitorului concret. Credem c valoarea lui poate fi m surat i olfactiv pe o scar de la parfum la duhoare. De cele mai multe ori cartierul este asociat duhorii, miasmei, fapt care, prin

contagiune, se repercuteaz i asupra celui care tr ie te acolo. Din acest punct de vedere, mirosul cel mai persistent este cel dulceag al gunoiului intrat n putrefac ie i, uneori, cel tr znitor, de strv. Afirmam c felul n care au fost construite aceste cartiere a f cut din locul de depozitare a gunoiului un fel de centru, c lipsa de identitate arhitectural , monotonia, uniformitatea au generat aceast anomalie spa ial . Ce ar fi trebuit s fie marginal, ascuns, a devenit central, reper. Gunoiul, adic resturile, inutilul, deterioratul, stricatul, putredul, dejec iile, ntr-un cuvnt, moartea, devin semne ale ordon rii spa iului de via . Axiologic, un astfel de spa iu se depreciaz prin anormalitatea ornduirii lui i prin cochet ria, mai mult dect vizibil , cu haosul. Pragmatic, un astfel de spa iu nseamn servicii publice mai proaste, s r cia sau absen a oportunit ilor de loisir, o dinamic imobiliar slab , un pre mic al imobilelor. Cultural, un astfel de spa iu este incapabil s cristalizeze un sistem de valori culturale reprezentative. Ap rut ca un cartier muncitoresc, el i-a legat devenirea de cultura clasei muncitoare, o cultur urban slab , n cazul Romniei, definibil mai curnd ca o cultur folcloric . Genera ia de ntemeietori a ie it la pensie sau a cunoscut omajul i, ce este cel mai elocvent, a cunoscut contesta ia genera iei urma ilor, a mo tenitorilor. A a-zisa cultur muncitoreasc se vede incapabil , n noul context conflictual, de a- i impune valorile. Cele dou genera ii se despart ireconciliabil, c ci normele lor sunt ireconciliabile. Noua genera ie, crescut n mirosul gunoiului, socializat n jurul platformei de gunoi, nv nd ntre blocuri lec ii despre inegalitate i segregare, despre violen i intoleran , avnd ca model haitele de cini vagabonzi, pe care, dup ce i-a nvins teama strnit de ele, a nv at s le h ituiasc , frustrat i plin de complexe, impune valorile violen ei oarbe, difuze, a culturii manelei, care mparte lumea n boga i i s raci, n prieteni i du mani, n iubite i putori. Banul este singura rezolvare cultural , axiologic i pragmatic a problemei, dar acesta nu nseamn munc ci doar noroc, de multe ori, norocul de a-l n ela, fura pe cel lalt i a nu fi prins. O astfel de cultur marginalizeaz pn la excludere, ns . i nu ntmpl tor, marginaliza ii i g sesc locul, ad postul n astfel de cartiere, haotice p duri de blocuri, greu controlabile i mai greu de st pnit, c utndu- i hrana n gunoaie, a a cum o fac frecvent vagabonzii, ajungnd s miroase asemenea gunoiului, traversnd ora ul cu hainele jerpelite pe care poart urme ale nop ii petrecute printre resturi. Respingerea lor este, nti, respingerea duhorii, apoi a imaginii lor care i apropie de moarte. Mirosul dulceag al gunoiului aminte te de mirosul putrid al hoitului, iar cel care este impregnat de un astfel de miros agreseaz lumea viilor. O alt figur a marginalit ii, rela ionabil mirosului greu, este putoarea, femeia de moravuri u oare, degradat extrem i f r valoare. Practica nu este specific marginalului, dar numai n acest caz, identificarea persoanei se face conotnd olfac ia. n centrul ora ului, practicantele acestei vechi meserii se numesc prostituate sau dame de companie, iar curvele men in balan a lexical-olfactiv n echilibru, de i, socialmente, apar in marginalit ii f r echivoc.

Stereotipul olfactiv n elaborarea tipurilor feminine[3] ac ioneaz n cadrul romnei pentru a identifica nu doar femeia u oar (putoare=fr. Putain, sp. Puta), ci femeia u oar , degradat de excesiva practicare a moravurilor i devenit foarte ieftin , devalorizat prin desfru. De multe ori, imaginea ei teoretico-lexical concord cu cea real , degradarea moral are urm ri fizice. Aceste figuri publice reping att olfactic ct i prin iminen a mor ii. Moartea real i a eaz de multe ori duhoarea n spa iul Cartierului, lovind locatarii cei mai neajutora i: cinii i pisicile. Cultura citatin romneasc pare a ignora dimensiunea ecologic . Uneori, aceast ignorare cap t aspecte tragice. Avnd o faim paremiologic superlativ , fiind considerat cel mai bun prieten al omului, cinele, ca ras , a cunoscut probabil i zile mai fericite. Asta, dac a avut st pn, c ci, a a cum pentru vagabondul biped, romnul a g sit solu ia exil rii acestuia la marginea societ ii, pentru cinele vagabond nu s-a prea chinuit s g seasc solu ii. Cnd num rul lor l-a cople it, i-a omort pur i simplu. Uneori, i-a omort i f r motiv, doar din pornirea bolnav de a chinui o fiin a Domnului f r a fi pedepsit de societate. Cert este c , de multe ori, locul ales s ascund fapta oribil a fost Cartierul, marginea, locul unde serviciile publice func ioneaz aleatoriu, suficient de aritmic nct s nu mai poat fi ghicit data groznicei ntmpl ri dar i ca hoiturile s exhale o duhoare de nedescris. Dincolo de aspectele morale, ecologice ale ntmpl rii exist i unele antropologice i ele scot n eviden spa iul marginal ca un spa iu ntre civiliza ie i s lb ticie, ntre al meu i al nim nui, ntre puterea legii i lipsa de jurisdic ie, ntre Dumnezeu i Diavol, iar, olfactiv, ntre parfum i duhoare, un spa iu n care mirosul proasp t al ierbii dup ploaie este cople it de cel al strvurilor. i peste toate aceste miasme plute te des mirosul de azotsau de metansau de benzin [1] Idem, p.46 [2] Idem, p. 94 [3] M d lina Diaconu, idem, p.119