P. 1
45157847-LICENTA-FUNDATA (1)

45157847-LICENTA-FUNDATA (1)

|Views: 195|Likes:
Published by Bloondyss Mick

More info:

Published by: Bloondyss Mick on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

Sections

  • Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime
  • 5.2. PREZENTAREA PROIECTULUI
  • OBIECTIVUL PROIECTULUI
  • Managementul proiectului

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ TIMISOARA FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL SPECIALIZAREA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI AGROTURISM

LUCRARE DE LICENŢĂ
CERCETĂRI PRIVIND POSIBILITATEA DEZVOLTĂRII AGROTURISMULUI ÎN COMUNA MOIECIU DE JOS , JUDEŢUL BRAŞOV PRIN VALORIFICAREA RESURSELOR AGROTURISTICE NATURALE ŞI ANTROPICE. STUDIU DE CAZ
ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC: CONF.UNIV.DR. ABSOLVENT: POPA MONICA MIHAELA

TIMISOARA 2009

CUPRINS:
Cap. INTRODUCERE 1. ABORDARE TEORETICĂ A NOŢIUNILOR DE TURISM RURAL ŞI AGROTURISM 2. RESURSE AGROTURISTICE NATURALE ŞI ANTROPICE DIN JUDEŢUL BRAŞOV 3. SITUAŢIA AGROTURISMULUI DIN JUDEŢUL BRAŞOV 4. 5. ELEMENTE DE STRATEGIE PRIVIND DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI ÎN JUDEŢUL BRAŞOV STUDIU DE CAZ: ÎNFIINŢAREA UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE ÎN LOCALITATEA MOECIU DE JOS CONCLUZII ŞI PROPUNERI BIBLIOGRAFIE 3 4 1 1 4 1 4 8 5 5 6 8 7 0

2

INTRODUCERE

Am ales această temă deoarece Zona Braşov prezintă un ridicat potenţial turistic şi agroturistic; De asemenea, bogaţiile naturale şi aşezarea în spaţiu ne oferă noi avantaje de a „exploata” această zonă. Deşi comuna Moeciu de Jos beneficiază de acest spaţiu deosebit, aceasta prezintă si cateva dezavantaje ,dintre care putem eneumera : fi lipsa unei infrastrucuri pe adegvate, lipsa investitorilor şi neimplicarea autorităţilor locale privind dezvoltarea turismului şi agroturismului regional. În studiul de caz am pornit de la o pensiune de 2 margarete fără rezultate economice satisfăcătoare, însă cu ajutorul unor investiţii financiare nu foarte mari şi al unei strategii de marketing bine pusă la punct s-a dezvoltat la standarde de 3 margarete, iar rezultatele incep să se facă vizibile.

3

ceea ce conduce la interdependenţă dintre aceste două laturi. Turismul se dezvoltă în mediul rural în strânsă corelaţie cu economia locală. derulare de programe. Turismul rural cuprinde activitatea turistică propriu-zisă (cazare. CAPITOLUL 1. valorificând caracteristicile deosebit de favorabile celor trei elemente principale ce concură la înfăptuirea actului turistic:  Spaţiul rural (vatra şi moşia satului) ca suport al procesului de vieţuire şi derulare a activităţilor specifice. 4 . ABORDARE TEORETICĂ A NOŢIUNILOR DE TURISM RURAL ŞI AGROTURISM 1. a resurselor locale. factor al transformării mediului natural. Dorinţa de expansiune şi petrecere a timpului liber şi a vacanţelor la „ţară” constituind preocupări vechi mai ales ale împătimiţilor de natură.1 Turismul rural Fenomenul turismului rural nu este unul nou. pentru cei ce solicită acest tip de turism. destinate persoanelor care vin în ospeţie. Această formă de turism s-a dezvoltat. el tinzând să devină un fenomen de masă. Nou este modul în care a evoluat această formă de turism atât cantitativ cât şi calitativ în ultimele decenii. prestare de servicii de bază şi suplimentare).activităţi economice (predominant agricole dar şi practicarea unor ocupaţii tradiţionale) precum şi modul de petrecere a timpului liber.  Produse naturale (bogăţii naturale) care satisfac cerinţele personale şi pe cele ale ofertei turistice.Mediul înconjurător al acestei pensiuni reprezintă locul ideal de a „evada” din stresul cotidian. circulaţie turistică. de a „reîncărca bateriile” cu noi resurse de energie necesare volumului de muncă ridicat al zilelor noastre dar şi de a petrece clipe de vis alături de cei dragi. pensiune.  Populaţia rurală ca element al perenităţii de veacuri a obiceiurilor şi tradiţiilor populare ale satelor.

Agroturismul Agroturismul este definit prin deplasarea unor persoane într-o localitate rurală nepoluată. inclusiv prin dobândirea unor facilităţi financiare privind investiţii noi pentru turism sau extinderea celor existente. Aceasta datorită: condiţiilor de organizare create.2. experienţei câştigate şi dorinţei de perfecţionare manifestate permanent (Nistoreanu. zootehnic. dezvoltarea micii industrii rurale de valorificare primară a produselor agricole şi revitalizarea meşteşugurilor specifice zonei rurale. Germania. în concordanţă cu satisfacerea cerinţelor turistice în plan gastronomic. vitipomicole. formare de cadre şi îndrumare). puncte de informare. cinegetice.- - Dezvoltarea turismului rural a produs mutaţii importante în viaţa satelor. în majoritatea tipurilor de primire existente. în principal. a organismelor neguvernamentale naţionale şi internaţionale existente. Reţeaua turismului rural prezintă cea mai bună organizare în cadrul statelor Uniunii Europene. 1999). amenajări pentru sport şi echitaţie.valorificarea resurselor proprii specifice (balneare. sprijin logistic. în proprietatea privată a locuitorilor din spaţiul rural. de cele trei noţiuni: agroturism. aducând elemente noi privind: . modificări ale structurii culturilor agricole şi ale şeptelului. pensiuni). abordarea unor soluţii echilibrate privind dezvoltarea viitoare a sectorului agricol. completată cu coabitarea şi integrarea în societatea rurală privită în toată complexitatea sa. mai ales pentru piscicultură. aşezată într-o zonă pitorească. gastronomice. cu dobânda de 3-5% . finalizată prin şederea a cel puţin 24 ore şi prin consumul de produse alimentare şi nealimentare specifice. prin intermediul programelor PHARE. artizanale. poştă). în mare parte. Austria– scutite de impozit pe activitatea turistică. cu deosebire a celor care dispun de o ofertă turistică importantă. se utilizează în mod frecvent o terminologie diversă. participanţi (în calitate de prestatori) la activităţile turistice. a UE. silvic şi agroturistic. a unor condiţii de viaţă optime în zonele agroturistice. valorificarea resurselor de apă locale în scopuri energetice şi. în care turismul se poate practica tot timpul anului. 1. brutării. ecoturism. evitarea procesului de depopulare rurală prin apariţia unor soluţii noi de ocupare a forţei de muncă. creearea unor noi surse de venit în bugetele familiale. etnografice şi folclorice). Turismul rural se bazează. în domeniul turismului practicat în mediul rural. pe dotările ce se regăsesc. sprijinul primit din partea statului (credite pe termen lung.Franţa. unităţi de deservire (magazine. În general. turism rural. echipamente igienico-sanitare. mai ales în localităţile rurale. combaterea poluării mediului prin eliminarea surselor şi conservarea pe această cale. naturale. transformări în plan edilitar şi al dotărilor prin apariţia unor construcţii specifice (ferme agroturistice. dominată. 5 .

Aceasta explică evoluţia rapidă a numărului de adăposturi rurale (Gites de France) clasificate şi a numărului de nopţi de cazare petrecute (2. (agricolă) prestată de proprietarul fermei (pensiunii) agroturistice gazdă. Elveţia găzduieşte astăzi 10 milioane de turişti anual. atrag turiştii care doresc să cunoască pe viu aceste aspecte. Champagne. Vosgi. Savoia. Valea Arieşului sau dispersate sub forma satelor turistice (staţiuni verzi). cu deosebire a satelor şi a oraşelor mici cu grad sporit de ruralitate şi un potenţial turistic valoros. Botiza (Maramureş). Murighiol (Tulcea).Rucăr. promovând sistemul pensiunilor complete rurale pentru vacanţele familiale. Franţa are o veche şi bogată tradiţie în organizarea turismului rural. apărută din nevoia de evadare în spaţii de linişte. construcţii. oameni primitori) şi în care s-au revărsat (peste 700 de turişti în anul 1878). în cea mai mare parte funcţia agroturistică (zona lacului Leman. promovând un sistem de creditare avantajos şi o politică fiscală stimulatoare. Sunt bine reprezentate în Tirol şi zona Salzburg pe Valea Dunării. precum: Poieni (jud. Tismana (Gorj). mai mult sau mai puţin extinse. Limousin. Statul francez încurajează dezvoltarea acestor zone. tradiţii gastronomice) diferite de la o zonă la alta. obiceiuri. Bala (Mehedinţi). Nu este de ajuns să spunem că România este frumoasă. Pot apare în teritoriu în mod unitar (ca în culoarul Bran. Cantal). activitatea economică. Agroturismul joacă. agrement (călătorie. cu clădiri în stil arhitectonic caracteristic regiunii. Cele mai importante zone pentru această formă de turism sunt: Masivul Central (Auvergne. activităţi. pajişti bogate cu turme de vite.Istrate. Experienţe importante înregistrează în acest domeniu ţările alpine europene.Cluj). Între acestea. cu obiceiuri. activităţile practice. iar pe de altă parte. dincolo de zidurile oraşului sau de aglomeraţia unor staţiuni turistice. ape de munte. Ele pun în evidenţă specificul unor zone rurale (cadrul natural. pescuit. fără îndoială. unde englezii au descoperit o lume mirifică (peisaje montane. Neuchatel).5 milioane în 1994). un rol important în metamorfoza de ansamblu a spaţiului rural. Este vorba de zona Chateau d’ Oex. în care odihna se îmbină cu recreaţia. că poate oferi multe posibilităţi pentru practicarea turismului rural şi agroturismului. alte servicii curente. Geoagiu Băi (Hunedoara). Bran. Există spaţii geografice extrem de generoase. tradiţii şi un mod de viaţă propriu. Munţii Jura. echitaţie). practic satele sale dobândind.Această formă de turism cuprinde două mari componente: activitatea turistică propriuzisă. 2001) Zonele pentru agroturism reprezintă în numeroase ţări ale lumii o creaţie mai recentă. concretizată în producerea şi prelucrarea primară a produselor agroalimentare în gospodărie şi comercializarea lor direct la turişti sau prin alte reţele comerciale. Austria a dezvoltat o importantă bază turistică în mediul rural (satele turistice de recreaţie). servicii de masă. 6 . Depresiunea Dornelor. acestea fiind printre primele ţări în care s-a practicat această formă de turism (Mitrache. concretizată în cazare. ci este necesar să dezvoltăm aceste două activităţi complementare pe principiul rentabilităţii (Buianu. La cele 6 milioane de locuitori. plimbarea. ocupând toate pensiunile agroturistice. Stoian. lectura în unele situaţii valorificându-se chiar unii factori naturali de cură balneară. înspre care se dirijează persoanele cu venituri mai modeste. activitatea fiind aici coordonată de asociaţia generală TER (Tourisme et Espace Rural). Elveţia este ţara în care a apărut „aventura turistică” (denumirea de început a agroturismului) în jurul anilor 1840. 1996). Aşezările cu un trecut istoric îndelungat. Bretagne. Manole.

inclusiv participarea la diverse lucrări agricole în fermele agroturistice gazdă. afiliată (din 1994) la EUROGITES (Federaţia Europeană de Turism Rural. Veneto. descongestionând astfel marile zone şi centre. Finlanda are omologate peste 500 de sate turistice. În România. Această activitate este puternic stimulată printr-o publicitate constantă. Prin Hotărârea Guvernului nr. castele). prin organizarea primară a unui inventar al siturilor care se pretează la practicarea turismului. escaladă. 7 . Sibiel (Sibiu). dar la fel de importante sunt şi cele răspândite în celelalte landuri de la Marea Nordului. s-a înfiinţat Comisia Zonei Montane din România ale cărei atribuţii au fost preluate. vile. Recaş (Timiş). precum şi prezenţa nopţilor albe. menţionând informaţii foarte preţioase. Abruzzo. Italia a trecut la promovarea pe scară largă a „vacanţelor verzi”. completate cu activităţi de agrement diversificate (echitaţie. fiind omologate prin certificat de clasificare de către Centrul Naţional de Informaţii Turistice. folclorul. Prezenţa turismului rural a încurajat producţia locală alimentară. fac din Italia un principal receptor şi. Calabria. Vatra Moldoviţei (Suceava). Vaideeni (Vâlcea). Danemarca a promovat produsul turistic rural denumit „vacanţe active”. Beneficiind de un cadru natural de excepţie. cu peste 10000 locuri de cazare. după 1993. Ecologic şi Cultural (ANTREC). când Ministerul Turismului.Germania a trecut la organizarea turismului rural după 1960. Sicilia). În Munţii Alpi. Poiana Sărată (Bacău). rezultat din alăturarea oglinzilor de apă (18800 lacuri) cu păduri (68% din teritoriul ţării). Alto. derulează activităţile şi împart profitul. practic sufocate în timpul sezonului. Irlanda dispune de circa 500 de ferme cu capacităţi de 6-10 persoane. Dispune de peste 1500 locuri de primire (ferme. Sunt oferite servicii complete (pensiune la fermă) în 22 de aşezări rurale cu 3000 de locuri de cazare. cu deosebire fermele bine întreţinute. Satele turistice au apărut ca urmare a iniţiativelor locale pe baza unui nomenclator de criterii. bazele instituţionalizate ale agroturismului au fost puse în anul 1972. pescuit. ghidul Agroturist care apare din 1995. în zonele montane din sud. în care un rol important revine agroturismului. în care se oferă servicii complete sau parţiale. cointeresând direct micii producători. turismul rural se manifestă ca un puternic ferment de stimulare a producţiei artizanale şi a comerţului cu produse proaspete de fermă. Polonia deţine peste 3 000 de sate turistice. primele amenajări turistice rurale apărând în jurul anului 1970. a selectat 118 aşezări rurale reprezentative. de către Federaţia Română pentru Dezvoltarea Montană şi de către Asociaţia Naţională de Turism Rural. Tradiţiile culturale. situate în 20 de regiuni ale ţării (Piemonte. Finlanda oferă doritorilor de linişte şi destindere posibilităţi de agrement multiple (schi. Fundata şi Şirnea (Braşov). Toscana. zonele rurale preluând importante efective turistice interne şi internaţionale. gastronomia şi vinurile. Prin Ordinul Ministerului Turismului nr. Cele mai multe au fost înregistrate şi funcţionează în Munţii Pădurea Neagră (Schwartzwald). saună. 744/16 iulie 1973. Belgia şi-a construit veritabile nuclee pentru turismul rural prin asocierea a 5-6 familii care investesc. un emiţător al turismului rural european. în acelaşi timp. Adige. echitaţie). au fost declarate „sate turistice” un număr de 14 aşezări rurale din 10 judeţe ale ţării: Bogdan Vodă (Maramureş). case tradiţionale. pescuit.438/1990. golf). ce urmau a fi promovate în turism (OMT 297/1972). Tismana (Gorj).

Satele turistice sunt aşezări rurale pitoreşti. Sălişte. Polovragi. Au fost identificate următoarele tipuri de sate: . Corund (Harghita). . Bujoreni (Vâlcea). bine consolidate din punct de vedere economic. Vaideeni. Malu cu Flori (Dâmboviţa). Feldioara. Erdeli. Oglinzi şi Bălţăteşti (în Subcarpaţii Moldovei). Geoagiu şi Vaţa de Jos (Hunedoara).sate turistice pastorale: Orlat. de artă şi arhitectură : Suceviţa. activitatea de bază a persoanelor implicate este prestarea unor servicii turistice. Arieşeni (Alba). Dorna Cândreni (Suceava). Pui. popasuri turistice. inventar al obiectelor de muncă. îndeplinesc. edilitar şi cultural. Şirnea (în culoarul Rucăr-Bran). Tismana (în Subcarpaţii Getici). cazare şi animaţie în sate sau staţiuni verzi. Pietroşiţa (Dâmboviţa). Bala(Mehedinţi). 1974. Agapia. 2001). Polovragi. Dragomirna. Hărman. Cărpuş (Cluj). Călacea (Timiş). . Brădet. Aninoasa. Răşinari (Sibiu). Săcelu (Gorj). Covasna.sate turistice pentru practicarea sporturilor de iarnă: (Fundata – Braşov. Gărîna – Caraş Severin) şi nautice (Murighiol. Botiza (Maramureş). Numeroase clasificări avansate de specialişti au în vedere funcţionalitatea acestor sate (Negoescu. adică elementul esenţial care conturează motivaţional actul turistic.sate turistice de creaţie artistică şi artizanală: Oboga. Prejmer. Săcel şi Săpânţa (Maramureş). funcţia de primire a turiştilor. În Franţa el reprezintă 28% din totalul sejururilor estivale şi 28% din cel al sejururilor de iarnă. dincolo de funcţiile politice. Pocruia. sate de vacanţă cu bungalouri sau vile grupate în jurul unor spaţii comune pentru masă. (în depresiunile Olteniei). Marginea (Suceava). Văratec (în Moldova). . Tinca (Bihor). Cristian – cu renumitele biserici fortificate (în Transilvania). În acest caz. Borlova. Stăneşti. Turnu Ruieni (Caraş Severin). . pescuit. Putna.sate cu monumente istorice. Cisnădioara (toate în Mărginimea Sibiului). un caracter continuu şi dispune de o structură de primire eterogenă. Simon. port. Năruja (Vrancea). sezonier sau permanent. gastronomie) şi care. Moneasa (Arad).care coordonează întreaga activitate de promovare şi dezvoltare în domeniu).satele turistice etnofolclorice: Curtişoara (Gorj). 2 Mai (Constanţa).concentrarea serviciilor de masă. culturale. Mila 23). sociale. administrative. 2001).sate balneare: Zizin.sate peisagistice şi climaterice: Fundata. turism fluvial) în spaţiul rural. Tismana. Coştiui (Maramureş). 1999. Biertan. Clopotiva. Horezu. Buianu. Răşinari. Tismana (Gorj). situate în medii nepoluate. Podul Dâmboviţei (Argeş). 8 . reprezentată nu prin gospodăriile ţărăneşti. Cozia. Vama Veche. iar veniturile realizate au caracter permanent (Cândea. ci prin campinguri. Vama (Suceava). Avram Iancu (Alba). .dispersia activităţilor (promenadă pietonală sau ecvestră. conservatoare a unor modele culturale (obiceiuri. Turismul rural are o sferă de cuprindere mult mai largă. Cotmeanca. Humuleşti (Neamţ). . Miercurea Sibiului. Ohaba de sub Piatră (în ţara Haţegului). distracţii sportive. . Gura Râului. Săpânţa (Maramureş). Bogdan. Organizarea spaţială a agroturismului este caracterizată prin dualitatea concentrare – dispersie: . Nistoreanu.

Voineşti (Dâmboviţa). Practicarea acestui tip de turism. care capătă astăzi valenţele unui turism belicos.Prin ecoturism se încearcă minimalizarea efectelor negative asupra mediului local şi natural. Murfatlar şi Ostrov (Constanţa). care a instituţionalizat acest lucru prin crearea unui organism specializat: Societatea de Turism pentru Protecţia Naturii. ca şi asupra populaţiei locale. Coteşti.Ecoturismul trebuie să contribuie la gestionarea spaţiilor protejate şi să amelioreze relaţiile dintre comunităţile locale şi personale. Rădăşeni (Suceava). şi având ca mentor marele iubitor de natură.Zonele unde se practică ecoturismul trebuie să fie considerate de interes continental sau mondial. 3. Agapia (Neamţ). Ecoturismul este o formă specifică practicată pe spaţii virgine şi culturale tradiţionale. este una benefică. Şiria (Arad). numeroase organizaţii pacifiste în domeniu). la Sinaia. apărută la începutul secolului XX. aplicativă pe tot spaţiul planetar pentru a materializa prevederile înscrise în Convenţia de la Paris cu privire la protecţia patrimoniului universal natural şi cultural. abilitate să gestioneze aceste spaţii protejate. Pietroasele. să facă parte din patrimoniul turistic al planetei şi aici să fie respectate cu o rigoare deosebită teritoriile cu stiluri de viaţă tradiţionale ale populaţiilor locale. 9 . Ecoturismul O alternativă a turismului verde. Ecoturismul a apărut ca o manifestare practică. Simon. Acest document a fost preluat. fiind concepută ca un instrument util în asigurarea bunurilor naturale şi culturale valoroase prin activităţi şi politici speciale de protecţie.sate turistice pomi-viticole: Recaş şi Giarmata (Timiş). Cităm mai jos următoarele segmente: 1. care promovează ideea creării unui echilibru între natură şi turism. întrucât implică o luptă permanentă pentru păstrarea integrităţii cadrului natural. 2000). care tind să devină areale de protecţie a naturii şi valorilor umane perene. prelucrat şi comentat în literatura românească de specialitate (Bran. Bucium (Iaşi). protejarea resurselor turistice.. Fondul Mondial pentru Ocrotirea Naturii. Menţionăm că România se află între primele ţări din lume care a abordat protecţia mediului înconjurător pentru turism. care să contribuie substanţial la evoluţia comunităţilor locale. emanaţie a conferinţei mondiale a UNESCO (1972). primul document care realizează o reconciliere a celor două elemente ale mediului înconjurător: naturală şi culturală. Fondul pentru Natura Sălbatică. 4. Nistoreanu. Mihai Haret.Această formă de turism trebuie să furnizeze avantaje economice şi sociale locuitorilor zonelor turistice şi să asigure participarea lor în luarea deciziilor în ceea ce priveşte genul şi volumul activităţilor turistice şi care trebuie astfel autorizate. Jariştea. 2. şi cu deosebire. O strategie pentru acest tip de turism care protejează resursele turistice a fost elaborată de către Secretariatul Naţional de Turism din Mexic. în viziunea unor organisme internaţionale abilitate (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii – UICN. Dăbuleni (Dolj).3. Săhăteni (Buzău). Străoane (Vrancea). Federaţia Europeană a Parcurilor Naturale. în colaborare cu Alianţa Mondială pentru Natură. 1. marcată de practicarea sa în spaţii nealterate de intervenţia antropică este ecoturismul.

să stabilească aceste reguli care să asigure dezvoltarea durabilă a turismului în România. fără a le marginaliza sau înlocui. conservarea habitatelor naturale. În majoritatea ţărilor cu un turism puternic dezvoltat. . Definiţii rezultate din reglementările legale În ultimii ani. Din acest motiv. 6. aprobată prin Legea 462/2001 şi prin Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice se asigură cadrul adecvat de protecţie a moştenirii naturale şi culturale şi de valorificare a acesteia. Acest proiect de lege a turismului îşi propune să integreze într-un cadru general unitar ansamblul reglementărilor specifice activităţii de turism. Ministerul Turismului a iniţiat un Proiect de Lege a Turismului. pentru ca economia locală să nu fie subordonată schimbărilor şi influenţelor interne şi externe. Codul conturează regulile de comportament pentru destinaţii. investitori. lucrători şi chiar pentru turişti. nu satisface decât în mică măsură cerinţele unui act normativ de largă cuprindere care să permită şi să stimuleze dezvoltarea durabilă a turismului în România.Activităţile turistice desfăşurate sub emblema ecoturismului trebuie să ofere oportunităţi specifice. în aşa fel încât populaţia locală şi angajaţii din industria turistică şă fie în măsură să utilizeze spaţiile naturale într-o manieră durabilă şi să aprecieze obiectivele naturale şi culturale valoroase. care sunt puncte de maximă atracţie pentru turişti.Cadrul instituţional de desfăşurare a activităţii turistice. a florei şi faunei sălbatice. agenţi de turism.Implicarea Ministerului Turismului în gestionarea patrimoniului turistic. la nivel mondial. cu protecţia corespunzătoare a participanţilor la actul turistic. au apărut reglementări specifice care orientează şi integrează această activitate în ansamblul economiilor naţionale. asigurând totodată condiţii de conservare şi protejare a resurselor turistice. creşterea animalelor. . inclusiv prin turism. atât în ţările receptoare. 10 . 7. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. guverne. . s-au manifestat preocupări intense de reglementare a activităţii de turism. În 1999 Organizaţia Mondială a Turismului a adoptat Codul global de etică pentru turism care stabileşte un cadru de referinţă pentru dezvoltarea responsabilă şi susţinută a turismului. pescuit). În acest sens.5.Formarea profesională în turism. proiectul reglementează: . 1. . Ordonanţa Guvernului nr.Dezvoltarea activităţii turistice.Noul turism poate să favorizeze o interacţiune autentică între populaţia de primire şi turişti. turoperatori. cât şi în cele emitente de turişti. În România.Drepturile şi obligaţiile agenţilor economici cu activităţi de turism. ca şi un interes real pentru o dezvoltare durabilă şi protecţia zonelor naturale. .4.Protecţia turiştilor.Prin ecosistem se încearcă lărgirea spectrului de activităţi economice tradiţionale (agricultură. La nivelul Uniunii Europene a fost emisă Directiva 90/314/EC privind comercializarea pachetelor de servicii turistice şi Directiva 95/57/EC privind colectarea datelor statistice în domeniul turismului. prin Ordonanţa de Urgenţă 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate.

- Contravenţiile în activitatea de turism şi modul de sancţionare a acestora. CAPITOLUL 2 RESURSE AGROTURISTICE NATURALE ŞI ANTROPICE DIN JUDEŢUL BRAŞOV 11 .

Bresle puternice. ţesatorii. la poalele varfului Tampa (967m). respectiv cu fluxul intern al Carpaţilor Orientali. la contact cu rama muntoasa.1252 . între care se aflau în frunte aurarii. cel mai important oraş al Transilvaniei al evului mediu a dominat viata economica a secolelor XIV-XVI. fierarii. cositorarii. Oraşul este imparţit in doua componente distincte: zona de influenţă barocă ce şerpuieşte la poalele Tâmpei şi a masivului Postavaru şi zona intinsă de blocuri şi fabrici. unde veţi găsi o multime de case şi obiecte vechi.1288.Braşov . resedinta judeţului cu acelaşi nume. Braşovul fiind renumit pentru calitatea marfurilor dar mai ales pentru armele care se fabricau aici. Conform celui mai vechi act al Arhivelor Statului Braşov anul 1353 Privilegiul de bază al oraşului Braşov-. in special pe filon religios. activitatea comercială din această zonă era înfloritoare. Teritoriul administrativ al oraşului Braşov se incadreaza in partea sudica a depresiunii Braşovului. este situat in partea central-estica a României. ci un înfloritor centru meştesugăresc.cartierul Schei. postavarii. incă plin de farmec. Atestat documentar in anul 1235 sub numele Corona mai apoi Barasu . au facut ca Braşovul sa nu ramână doar un punct al comerţului tranzit.Braşov. Principala atracţie o reprezintă oraşul vechi . armurierii. arămarii. 12 .

la poalele muntelui Tâmpa ( 960 m) Brasovul se desfasoară in plină depresiune.3 % din suprafaţa Romaniei. Braşovul prosperă devenind un centru cultural.Situat in zona de sud-est a Transilvaniei. capitala judeţului. Oraşul Braşov Cu 324.5 0 in ianuarie şi 19 0 C in august). Municipiul şi reşedinţă a judeţului cu acelaşi nume se află la o disţanta de 171 km de Bucureşti.Clima este moderată cu temperaturi medii anuale de 8 .La sfârsitul secolului al XVI . pe cursul mijlociu al Oltului. judeţul Braşov ocupă din punct de vedere fizico-geografic cea mai mare parte a depresiunilor Braşov si Fagaraş. 13 .Turcii revin în 1434.9 0 ( . el fiind înconjurat de ziduri puternice. Căile de acces cele mai comode sunt şoseaua ce strabate Valea Prahovei şi apoi Valea Timişului cât şi calea ferată care merge paralel cu şoseaua. este situată in partea central-estică a Romaniei. la poalele vârfului Tâmpa (967m).000 locuitori şi considerat inima României.lea Braşovul incepe să-şi construiască o cetate dar zidurile nu sunt gata la prima incursiune turcească in Transilvania (1421) şi oraşul este cucerit şi incendiat de otomani. La adapostul zidurilor.46°12'12" latitudine nordicã şi 24°6'11" longitudine estică. Braşov. Braşovul este situat pe unul din cele mai vechi drumuri comerciale pe care se desfăsura schimbul de marfuri intre Ţara Romanească. Poziţionare Situat între 45°23'13" . judeţul Braşov reprezintă 2.dar nu mai pot cuceri oraşul. Moldova şi Transilvania.Situat la o altitudine de 592 m.cultural şi sportiv al ţării. in interiorul arcului carpatic. cu o populaţie de 311059 de locuitori.turistic. Braşovul este un important centru economic. Întins pe o suprafaţă de 536309 ha.in partea interioară a curburii lanţului carpatic.

Cetaţuie.1. a funcţionat vama pentru mărfurile ce intrau în cetate. însa prima atestare documentară a oraşului datează din anul 1235 în Catalogul Nivensis II. Sistemul defensiv al cetaţii a fost completat de patru turnuri exterioare zidurilor: două pe Tâmpa şi două pe dealul Warthe: Turnul Alb şi Turnul Negru. Brasso. Oraşul s-a constituit prin dezvoltarea nucleelor Schei (sec XI-XII). XIII). începând cu secolul XIII. întarit de 28 de turnuri. unde Braşovul apare sub numele de Corona. la intersecţia celor mai importante drumuri de circulaţie între Occident şi Orient. Tâmpa. opt bastioane şi patru porţi. Cronstadt. Complexitatea dezvoltării medievale a Braşovului şi Ţării Bârsei este conferită tocmai de acesta poziţionare. În acesta zona. 14 . social. în Balcani şi Orientul Apropiat.economic. democratic şi politic . Ulterior asezarea este prezentă în documente sub denumiri ca: Barasu (1252). în secolul al XII-lea au loc primele colonizari de populaţie de origine germanică şi din acest moment. în anul 1520 se numea strada Mânăstirii datorita existentei mânăstirii dominicane.2. Braşovul Vechi (sec. XIV) şi cel cuprins între dealurile Warthe. Prezentarea judeţului Braşov Primele urme de locuire ale oraşului există din a doua epocă a pietrei (neolitic). Braso (1288).de climatul de interferenţă existent aici. Acest sistem era compus dintr-un zid de incinta. pentru o perioadă de şase secole viata acestei regiuni se dezvoltă în strânsă dependenţă de cultura si civilizaţia Europei Centrale dar si cu foarte multe legaturi în estul Europei. însă întregul sistem de fortificare se termină în mijlocul secolului al XVII lea. deoarece la un capat al străzii. în 1475 Braşovul era împarţit în patru cartiere: Portica. Ridicarea fortificaţiilor a fost determinată de invaziile tătare şi turce. Strada Republicii (Caldărarilor) a fost locuita în majoritate de meşteri arămari iar-pe strada Neagră locuiau si îsi aveau atelierele tabăcarii. Strada Mureşenilor de astazi. iar ulterior s-a numit Strada Vămii. Întreaga istorie medievală braşoveana este marcată sub toate aspectele. Conform unor atestari documntare. situat în prezenta locatie a Bisericii Negre. Stephanopolis. Corpus Christi. Catharina si Petri. Sprenghi (sec. spre Braşovul Vechi.

mesteşugurile apărând de timpuriu. Graţie situării sale geografice. 15 . de obiecte liturgice. renascentiste şi baroce. menţionate documentar la sfârşitul veacului XIV. porţile tradiţionale din lemn cu feronerie produsă de lăcătuşii braşoveni. inclusiv primele tipărituri ale Diaconului Coresi si primele cronici în limba română scrise la Brasov. ctitorie voievodală. alături de cladirea vechii Şcoli româneşti se afla fostele chilii si cimitirul datând din secolul XVIII. prima vatra a orasului. devenind unul dintre cele mai importante centre economice şi comerciale ale Transilvaniei. Aici sunt depozitate importante arhive documentare. Casele Braşovului Vechi au porţi arcuite. la intersecţia drumurilor ce duceau spre Moldova şi Valahia. Braşovul cunoaşte o dezvoltare economică rapidă. dar nu au fost suficient de bine fortificate. opere ale unor vestiţi meşteri argintari braşoveni. Dupa marea invazie mongolă a avut loc o nouă campanie de fortificare când se ridică primele cetăţi de piatră. În tezaurul bisericii se află şi colecţii de icoane. O parte importantă a acestui patrimoniu este expus în Muzeul Primei Şcoli Româneşti. unde s-au bătut florini de aur. CETATEA BRAŞOVULUI Ridicarea fortificaţiilor a fost determinată de ameninţarea invaziilor tătare si turceşti. prin poarta străzii Mânăstirii (acum Strada Mureşenilor) sau a străzii Vămii.Cartierul Schei era legat de cetate prin Poarta Ecaterina. Casele din Schei se remarcă prin plastică din stucatură. ridicată din piatră în anul 1495. de factură baroca. iar breslele sunt organizate din secolul XIV. Din Cetate se ajungea în Braşovul Vechi. În Schei şi Dealul Sprenghi au existat cetăţi de apărare. prima biserică ortodoxă din Braşov.Împrejurul bisericii. . Nicolae. Nevoia de moneda a fost determinata de dinamismul vieţii economice. pe locul unor mai vechi lăcaşe de cult. fiind construite pe aceleaşi principii cu cele din cetate. lipite una de alta. taleri şi guldeni de argint. Scheiul este dominat de silueta Bisericii Sf. CETAŢUIA a fost ridicata între anii 1554-1557 de catre austrieci pe Dealul Straja şi a fost mentinută în scopuri militare până la mijlocul secolului XIX. Plastica bisericii cuprinde elemente gotice. La Braşov a functionat timp de peste două secole (XV si XVI) o vestită monetărie.

A fost repartizat spre apărare breslelor cositorarilor si arămarilor. era legat printrun pod mobil de fortificaţiile oraşului. Turnul Negru avea scopul de a împiedica apropierea de ziduri a duşmanilor. Numele turnului a fost dat în urma incendiului care l-a cuprins la 23 iulie 1559. dar şi pentru izbucnirea incendiilor. atestată documentar "forum" în 1520 sau "ring" in 1617. aflaţi pe galeria de lemn a etajului superior dădeau alarma in cazul unui atac.mestesugari şi negustori din cele trei ţări româneşti 16 . cu un acoperis piramidal. potrivit cronicilor.20m. legat de Bastionul Graft. PIAŢA SFATULUI Parte distinctă din ansamblul arhitectural al Cetaţii Braşov. Turnul Negru cu zidurile înalte de 10 m. Paznicii. în 1460 sau 1494 cu o formă de semicerc închis înalt 18 . Piaţa Sfatului a fost sute de ani centrul oraşului-cetate. la care participau . Aici se desfaşurau principalele târguri. a fost construit.TURNURILE CETǍŢII Turnul Alb.

Poiana Braşovului. Piatra Craiului. Lanţul depresiunilor şi a dealurilor. Postăvaru. aflat la distanţe apropiate de trei trepte de relief: • • • Lanţul munţilor inalţi care trec de 1750m altitudine: şi anume M. 17 . situat intre 450 şi 700m Munţii Făgăraş: Reprezintă forma dominantă a reliefului din cadrul primului lanţ muntos. M. cum ar fi Colţii Vistei. la poalele Muntelui Tâmpa (denumit şi oraşul de la poalele Tâmpei). Tâmpa. unele cu numeroase praguri.se versantul nordic al jumătăţii estice al acestuia. văi înguste şi adânci. Făgăraş. creste de intersecţie sau chiar de ace. M. Acele Cleopatrei . turnuri. intre 800 şi 1750m: cuprins de munţii Întorsura Buzăului. Codlei si Persani. Dârstelor. Piatra Mare si M. colţi. Lanţul munţilor scunzi. M. morene. M.Relieful Oraşul Braşov este aşezat intr-o zonă de invidiat. versanţi abrupţi.pe teritoriul Braşovului aflandu . Bucegi.văi glaciare. Formaţiunile cristaline ce compun munţii Făgăras au dat posibilitatea existenţei şi conservării unor forme tipice: vârfuri ascuţite cu aspect piramidal. Ciucaş.

formaţi fie din roci calcaroase fie comglomeratice. 18 . chei. Este constituit dintr-o creastă structurală principală ascuţita. Formele curioase care atrag atenţia sunt numeroase: datorită eroziunii în capetele de strat s-au format o serie de hornuri tipice. o suită de trepte cunoscute sub numele de brane sau poliţe.Munţii Piatra Craiului: Încadraţi între culoarul Branului in est. lapiezuri. valea Bârsei şi valea Dâmboviţei in vest. şi o serie de munţi scunzi. doline. Apa sub diferitele ei forme şi variaţia de temperatură au generat fenomene carstice deosebite: peşteri. pe teritoriul judeţului aflându-se cea mai mare parte din întinderea sa. de o parte şi de alta. lungă de cca 20 km. etc.

Culmile Scara. Pe langă văile adânci cu praguri şi mase de grohotişuri. morene. Padina Crucii sunt dintre cele mai reprezentative. versantul nordic al Bucegilor a permis instalarea gheţarilor cuaternari. 19 . culmile coboară ramificate şi in pantă accentuată spre depresiunile Braşovului şi Predealului.Munţii Bucegi: Sunt prezenţi pe teritoriul braşovean numai prin versantul lor nordic. care prezintă însă multe particularităţi. Din vârful Omul. Gaura. Urmele activităţii glaciaţiunii cuaternare sunt evidente mai ales pe văile Gura Cătunului si Mălăieşti: circuri. praguri.

Tot în treapta munţilor înalţi mai intră Culoarul Bran-Rucăr. temperaturile minime din timpul iernii nu se înscriu in valorile extreme. caracteristica comuna a acestora fiind faptul că sunt aproape în totalitate împaduriţi. Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 50 pe an. Inversiunile de temperatură nu sunt numeroase. Temperatura medie multianuală a aerului este de 7. Numărul mediu al zilelor de iarnă este de aproximativ 50 pe an.6 C. Clima Clima judeţului Braşov are un specific temperat-continental.Masivul Ciucaş: Este reprezentat în relieful Braşovului doar prin latura sa nord-vestică. mai umedă şi răcoroasă.5 şi 3. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%. Munţii Bârsei compus din două masive montane: Postăvarul şi Piatra Mare. Vântul la sol are direcţii predominante dinspre vest şi nord-vest şi viteze medii cuprinse între 1. de aceea. abrupturi. Relieful carstic a căpătat aici o larga dezvoltare apărând sub cele mai diferite infăţişari: lapiezuri.2 m/s. Masivul Leaota. turnuri. cu precipitaţii relativ reduse şi temperaturi uşor scăzute in zonele mai joase. temperatura maximă absolută fiind de 37 C în luna august. 20 . Precipitaţiile atmosferice au valori de 600-700 mm/an. Cantitatea de precipitaţii este relativ mai ridicată.

Măsura 22 metri laţime. iar pe frontispiciul sau era aşezată stema oraşului (a fost dărâmat în 1880) · BASTIONUL CURELARILOR se afla în partea de nord a cetăţii. în fata zidurilor dinspre Dealul Cetăţuiei.70 metri pâna la 10 metri. iar înalţimea lui era de pânâ la 15 metri. Acestea erau amplasate în afara zidurilor. ale căror nume li se şi atribuie. Bastionul Funarilor a fost conceput în formă hexagonală. · BASTIONUL FIERARILOR se afla în nordul vechii cetăţii. · BASTIONUL AURARILOR înalţat între 1639-1641. Un regulament de apărare al oraşului de la 1491 consemna că cetatea Braşovului dispunea de 7 bastioane. Acestea răspundeau de întreţinerea lor în timp de pace şi le apărau în caz de atac. Dupa incendiul din 1689. · BASTIONUL GRAFT este construit în formă patrată şi se află situat între zidul cetăţii şi Dealul Straja. în puncte strategice şi aveau forme diferite. în zona în care se înalţa astazi cladirea Bibliotecii Judeţene. în condiţiile folosirii armelor de foc. Bastioanele sunt încredinţate breslelor. În 1668 şi 1709 aici au fost executate importante lucrări de reparaţii. Atestat în 1416. Era conceput în formă de potcoavă cu lungimea de 30 metri şi laţimea care varia de la 3. Bastionul era dotat cu guri de tragere şi cu galerii supraetajate în trei nivele (a fost demolat în 1887). este incendiat la 1461 şi refăcut. Din 1785 bastionul 21 .BASTIOANELE CETǍŢII Bastioanele se construiesc începând din secolul al XV-lea. perimetrul exterior ajungând la 102 metri. Din structura sa initiala s-a mai păstrat puţin. bastionul suferă grave distrugeri. pentru a întarii capacitatea de apărare a cetăţii. · BASTIONUL FUNARILOR este situat în fata zidurilor dinspre Tâmpa ale cetăţii. unde posibilităţile de atac erau mai reduse. filiala Braşov. Atestat documentar la 1529. · BASTIONUL TǍBǍCARILOR este situat la extremitatea dinspre Schei a străzii Nicolae Balcescu de astazi şi a servit până în 1525 ca poartă a cetăţii. Cladirea adăpoşteste în prezent Arhivele Naţionale. a fost cel mai nou bastion din dispozitivul de apărare al cetăţii. bastionul a fost conceput în formă de pentagon.

Din secolul XIX. dreptul medieval. · BASTIONUL ŢESǍTORILOR este bastionul cel mai bine conservat. de viaţă şi de moarte asupra supuşilor oraşului. Sub Tâmpa există zidul cetăţii ce lega Bastionul Ţesătorilor de Bastionul Postăvarilor. iar la mijlocul distanţei între cele doua s-a construit Bastionul Funarilor. Vechea poartă dispunea de galerii din lemn etajate. iar incendiul din 1689 şi cutremurul de la 1802 afectează şi acesta construcţie. În 1827 pentru a asigura o mai buna circulaţie între Cetate şi Schei. · BASTIONUL POSTǍVARILOR. una spre oraşul vechi şi o a treia spre Blumana. · POARTA SCHEI apare în documente şi sub denumirea de "Poarta Valahică" şi era situată în capătul străzii Mureşenilor. Bastionul a fost refăcut şi consolidat în anul 1750. Deasupra intrării se află sculptată steama oraşului Braşov care reprezintă o coroană deasupra unei buturugi cu 7 grupe de rădăcini. având un turn central şi patru turnuleţe de colţ. fiind considerat de catre specialişti. precum şi a unei locuinţe pentru paznic. peste şanţul cu apă. Bastionul este situat la poalele Tâmpei. Din 1950. Între 1828-1829 s-a construit actuala Poartă Schei pe strada Nicolae Bălcescu. A fost construit în două etape 1421-1436 şi 1570-1573.este folosit din nou ca poartă. · POARTA PRINCIPALǍ se află la capătul de jos al străzii Republicii. simbolizează 22 . Compoziţia turnului Porţii Ecaterina. iar un document din 1522 consemnează existenţa unui depozit de obuze şi praf de puscă. · POARTA ECATERINA. bastionul îşi pierde funcţia de apărare şi rămâne doar sediu de breaslă. în colţul sud-vestic al fostei cetăţi a Braşovului. PORŢILE CETǍŢII La început oraşul a avut trei porţi: una spre Schei. prevazut cu un pod mobil pe lanţuri. o constructie unică de acest gen în tara noastră. dată ce este marcată pe turnul de nord-est. în formă hexagonală. cu laturi inegale şi are o suprafată de 1616 mp. În 1559 se construieşte în faţa porţii un turn pătrat. care este demolată la scurt timp. poarta a fost dărâmata dupa ce fusese grav avariată de incendiile din 1689 şi 1738. Poarta masura 100 metri în lungime. Zidurile care alcătuiau această poartă au fost demolate in 1827. Bastionul Ţesătorilor este transformat în muzeu.

Nicolae Tonitza.I.Eroilor nr.Program : 10 .prevăzute cu contraforturi.ridicată pe locul unei bazilici vechi între anii 1776 . 23 .18.00/ luni închis. inscripţii în limba latină.Construcţia este în stil clasicist şi păstrază. Muzeul de artă ( Bd.este impunatoare prin masivitatea ei şi prin zidurile puternice.XIV) .21) . Biserica Bartolomeu ( sec XIII . este un reprezentativ monument în stil baroc cu vitralii.Catolică ( Str.Este o construcţie in stil romanic târziugotic timpuriu in prima jumătate a secolului al XIII -lea. Ştefan Luchian. Biserica Romano .Mureşenilor nr.Andreescu.21) .cuprinde tablouri de mare valoare ale pictorilor români :Nicolae Grigorescu . în cele patru colţuri superioare.1782.

Astăzi este vestitul restaurant "Cerbul Carpatin" ( Piaţa Sfatului). Cladirea prefecturii Biblioteca judeţeană.Casa Negustorilor numită şi Casa Hirscher( cladită în anul 1545) după modelul vechilor hale de mărfuri specifice Europei Occidentale. Muzeul de etnografie Mânăstirea Franciscanilor ( sec XVI ) Biserica Sfântul Nicolae ( sec XVI. 24 .XVIII) Biserica Sfinţii Petru şi Pavel ( sec XVIII) Biserica Sfânta Treime ( sec XVII .XIX ) Biserica Adormirea Maicii Domnului ( Dealul Melcilor). Muzeul judeţean Muzeul primei şcoli româneşti.

. este situat la o altitudine de 430 m.Ţara Făgăraşului ar putea fi delimitată. Denumirea de Ţara Făgăraşului este utilizată de majoritatea cercetătorilor istorici pentru această zonă.Ţara Oltului” este denumirea populară preluată şi folosită în studii etnografice şi geografice. vărsându-se în Olt la numai 400 m de periferia oraşului Făgăraşul este aşezat în mijlocul Ţării Făgăraşului. aproximativ. în oraş curge râul Berivoi în direcţia sud-nord. ce trece prin partea de est a oraşului. între următoarele limite: la nord de-a lungul liniei care 25 . iar . pe DN 1. Ca longitudine estică are meridianul 25º.41’. la jumătatea drumului dintre Braşov şi Sibiu. Latitudinea nordică este 45º.CETATEA FAGARAŞULUI Oraşul Făgăraş aflat pe malul stâng al Oltului.

Cincu. la est. în cadrul căreia se ridică “magister Ugrinus”. afirmând că i s-a luat pe nedrept Făgăraşul şi Sâmbăta. 26 . Acest document este deosebit de important. români şi secui din Transilvania. în Ţara Făgăraşului întreg versantul nordic al Munţilor Făgăraşului. Andrei al III-lea (1290-1301). ţine la Alba-Iulia o congregaţie cu nobilii maghiari. Ticuş. având în vedere că în epoca respectivă un domeniu feudal este de neimaginat fără existenţa unui punct fortificat. de la Avrig se îndreaptă spre sud până la Turnu Roşu. Valea Bogată-Hoghiz. în continuare. la sud: creasta alpină a Munţiilor Făgăraşului. Istoria cetăţii Făgăraşului începe cu data de 11 martie 1291 când regele Ungariei. saşi. posesiunile familiei sale. putând fi considerat drept prima atestare documentară. ci şi a cetăţii Făgăraşuilui. Bruiu. el susţinându-şi drepturile prin diplomele regale pe care le primiseră antecesorii săi. pe linia cumpenei apelor. pe văile Bârsei şi Sebeşului. Regele redându-i posesiunile. nu numai a domeniului. incluzând deci. Ungra. apoi la vest Valea Oltului care.ar uni localităţile Hoghiz. culmea Munţilor Perşani.

de interese şi gusturi personale. uneori. Se pare că primul turn ridicat în cetatea de piatră a fost turnul de piatră din colţul de S-V. acesta este circular în plan. obstacole naturale care puteau ajuta şi proteja în caz de primejdie. iar în anul următor este precizată existenţa unui “fortalicium” la Făgăraş. coturi de râuri. mlaştini. praf de puşcă şi săgeţi. turnului este de la Breaza. în interiorul zidurilor. reprezentând forţa stăpânului feudal pe care o exercită asupra populaţiei supuse şi asupra vasalilor săi. insule. Revenind la acest “fortalicium”. al XV-lea ne provine prima atestare certă a cetăţii de piatră de la Făgăraş. politici şi. Însă adesea au predominat avantajele terenului. Din perioada sec. desigur că realizarea lui nu s-a făcut dintr-o dată. el era prevăzut cu un drum de strajă. puşti. Într-o pricină de judecată din 1455. ci treptat.În general cetatea medievală are un rol militar precis. similar întru totul. datat în secolul al XIII- 27 . cu zid gros de aproximativ 3 metri. Amplasarea unei fortificaţii depindea de mai mulţi factori: economici. Forma şi dimensiunile ei au fost determinate de puterea economică a regelui sau a nobilului. Iancu de Hunedoara numeşte doi castelani de Făgăraş. adică Turnul Roşu. preferânduse locuri greu accesibile: înalţimi. Cu această ocazie Iancu scria braşovenilor că ar vrea să cumpere pentru întărirea acestei cetăţi: arbalete.

un drum de strajă. 28 . În anul 1696 cetatea a fost preluată de Austria. Cetatea a devenit sediul unei garnizoane imperiale. ale căror urme în vechea zidărie se mai pot vedea şi acum în unele spaţii netencuite. Tipologic ea se poate definii ca: “Cetate regală sau nobiliară” după Gh. de tip donjon. dispusă neregulat si cu un sistem de fortificaţii în formă de coroană. legate între ele de un pod. Incinta era formată dintr-un zid patrulater crenelat. Rucăr. al XV-lea. a căror dimensiune şi formă nu se mai poate stabili cu precizie. prevăzut cu 10 colţuri. avea la partea superioară. este prevăzut cu ambrazuri. cel rotund. octogenale. iar numeroase încăperi au fost transformate în celule în care erau închişi iobagii răsculaţi. cu traverse din bârne groase. Servind de acum unor scopuri exclusiv militare.lea. In sec XVIII. în care se remarcă starea de degradare. în spatele crenelurilor. am discutat mai sus. trei de tip de bastion de colţ. generalizată în sec. a existat un proiect ce prevedea cuprinderea vechilor fortificaţii într-un sistem de tipVauban. În orice caz în sec. de tip barbacană. constantând totale legături tipologice constructive între acestea şi tipurile de donjoane de pe celălalt versant al Carpaţilor de la Poienari. Dâmboviţa. Trebuie menţionat că aceste donjoane nu au fost singulare în Transilvania. simţită la inventarul din 1726. întrerupt de patru turnuri. la o distanţă de circa 20 de metri de cetate. în funcţie de dezvoltarea artileriei. dar pot fi considerate printre cele mai vechi cu plan circular. Se remarcă deja organizarea planimetrică a cetăţii în scopul apărării. În exterior ar fi trebuit să aibă un şanţ lat şi un drum acoperit. sub austrieci cetatea începe perioada de involuţie. Parametrul zidurilor de apărare. Anghel sau “fortificaţie cu caracter pur militar” dupa Grigore Ionescu. XV cetatea prezentă o planimetrie de tip patrulater neregulat cu latura de est mai largă decât celelalte trei şi apărată de un turn. iar unul. înzestrat cu forturi.

plimbări cu caruţa şi sania. viaţa mai automatizată. cu monumente. Deşi numele Branului este legat îndeosebi de cel al Castelului Bran-unul dintre cele mai vizitate castele din Europa-zona este extrem de bogată in atracţii turistice: Cheile Moeciului. măcar la sfârşit de saptamană sau în vacanţe. Regiune binecuvantată de natură. trei. să ieşim în spaţii nepoluate. Asociaţia Naţională de Turism Rural. strajuită într-o parte de Masivul Piatra Craiului. Branul este o regiune care face concurenţă oraşului prin vilele cochete care s-au construit în ultimii ani. muzee şi atracţii naturale şi culturale. cu atât mai mult dorim. Cetatea Medievală din Sighişoara. vizite la stâne şi ferme agricole. naturale şi în locuinţe cât mai calde. participări la viaţa satului. Turismul rural se practică aici de zeci de ani. mai agitată. cu tradiţii nealterate şi case cu arhitectură specifică unei zone etnografice. una dintre cele mai mari cetăţi săseşti din Transilvania. iar de cealaltă de Masivul Bucegi.BRAN Situat la 25 km de Brasov şi 190 de Bucuresti. cu cât tehnologia este mai avansată. cu oameni gospodari şi primitori. patru sau cinci margarete -pensiuni situate aproape de castelul Bran sau retrase înspre masivele montane Bucegi şi Piatra Craiului -pensiuni cu diferite capacitaţi de cazare Se pot efectua excursii şi drumeţii în zona şi în împrejurimi. patrimoniu UNESCO. zona Bran-Moeciu este o oază de linişte. Ecologic şi Cultural selectează în oferta sa locuri atrăgatoare şi gazde minunate. gastronomie specifică zonei şi îşi propune să depăsească aşteptările turiştilor: -pensiuni rustice şi vile moderne -pensiuni omologate la două. Se pot vizita şi locuri mai indepărtate: Castelul Peleş din Sinaia. 29 . Peştera Dâmbovicioara. Branul este poarta de legatură dintre Transilvania şi Valahia. Cetatea Râşnovului precum şi Braşovul împreună cu cataţile săseşti de la Prejmer şi Hărman. Munţii Bucegi şi Piatra Craiului. Paradoxal. reprezentând azi o alternativă viabila la hotelurile mari din Valea Prahovei. sau Biertan.

cea a sîngerosului Conte Dracula. La începutul sec.Condiţiile particulare (bioclimatul.1382 pentru a apăra trecatoarea în faţa invaziilor turceşti. 30 . XX a devenit reşedinţa preferată a Reginei Maria de România. căreia branenii îi păstreză profundă recunoştinţă pentru preţuirea de care ei s-au bucurat în anii de glorie ai monarhiei româneşti. Branul este locul în care se află unul dintre cele mai vizitate castele din Europa Castelul Dracula . aerul curat.sursă de inspiratie a celei mai fascinante legende. Castelul a fost însa construit de locuitorii Braşovului între anii 1377 . concentraţia mare de ozon) împreuna cu facilitatile care se găsesc aici plasează zona Bran-Moeciu printre cele mai importante locuri turistice din România.

În anul 1951 Poiana Braşov a găzduit Jocurile Internaţionale de Iarnă studenţeşti. patrimoniu UNESCO. POIANA BRASOV Fondata in 1895. Branul este de asemenea un loc care face concurenţă oraşului prin vilele cochete care s-au construit în ultimii ani. În 1906 Poiana Braşov a devenit staţiune turistică de ski şi doar trei ani mai târziu a avut loc prima Compeţie de Ski din România. In prezent statiunea arata mai degraba ca un oras decat ca o statiune de ski detinand hoteluri luxoase. Cetatea Râşnovului. Se pot vizita şi locuri mai îndepărtate: Castelul Peleş din Sinaia. zona este extrem de bogată în atracţii turistice: Cheile Moieciului. Turismul rural se practică aici de zeci de ani. Poiana Brasov a inceput prin a fi o zona turistica pentru orasul Braşov. Poiana Braşov este o zonă tradiţională de schi. dar şi Braşovul. Regiune binecuvântată de natură. brănenii au ştiut să valorifice prin turism atuurile pe care le-au avut. reprezentând azi o alternativă viabila la hotelurile mari din Valea Prahovei. una din cele mai mari cetăţi săseşti din Transilvania. sau Biertan. dar şi pentru petrecerea vacanţelor de vară. 31 .Deşi numele Bran-ului este legat indisolubil de cel al Castelului Bran. Peştera Dâmbovicioara. cetatea medievală Sighişoara. apartamente de lux si restaurante clasice. cu oameni gospodari şi primitori. împreuna cu cetaţile săseşti de la Prejmer şi Hărman. Accesul în Poiana Braşov este facil din Râşnov (9km). Munţii Bucegi şi Piatra Craiului. Prima construcţie începută aici a fost în anul 1904.

32 . intrand pe potecile umblate numai de salbaticiuni. Intinzandu-se pe un platou la baza muntelui Postavarul care face parte din lantul Carpatilor Meridionali. statiunea Poiana Brasov denumita si Poiana Soarelui. Poiana Brasov are multe locuri de descoperit indiferent de sezon. este un model de frumusete. Transportul pe munte este asigurat cu mijloace mecanice pe cablu. Vara turistul invatat cu muntele poate sa faca drumetii montane in masivul Postavarul si imprejurimi descoperind numeroasele trasee marcate dar poate sa surprinda si adevarata natura. Iarna ii stau la dispozitie turistului partiile de ski de diferite grade de dificultate destinate atat incepatorilor cat si avansatilor in arta skiului.Cunoscuta ca o statiune climaterica permanenta si de sporturi de iarna. Poiana Brasov se lasa a fi descoperita de vizitator ca o oaza de liniste care te face sa te detasezi rapid de mediul citadin.

Poiana Brasov este o oaza de liniste pentru toate categoriile de turisti in toate anotimpurile.505m) Piatra Mare (altitudine maxima 1.Aflata la numai 12 Km de orasul medieval Brasov si la peste 1020 m altitudine. Poiana Brasov este inconjurata de 4 mari masive muntoase: • • • • Postavarul (altitudine maxima 1.238m) Bucegi (altitudine maxima 2.799m) Piatra Craiului (altitudine maxima 2.848m) 33 .

La sfârsitul secolului al XVII-lea Transilvania abia scapase de încercarile principilor calvini de a o calviniza. urmarind-se. a zidit în piatra o mânastire. ca si prin celelalte 250 mânastiri ortodoxe din România. mângâiere si întarire sufleteasca pentru credinciosii si vizitatorii ce se roaga ori poposesc în acest locas sfânt. În anul 1654 satul si mosia din Sâmbata de Sus au intrat în stapânirea lui Preda Brâncoveanu. domnitorul Constantin Brâncoveanu. deznationalizarea lor. credinta ortodoxa a românilor. Poporul român. Pentru a întari si a salva Ortodoxia româna de noul pericol al catolicizarii. în jurul anului 1696. de fapt. Pe locul acesteia. la poalele Muntilor Fagaras. are prin aceasta mânastire. domn al Tarii Românesti între anii 1688-1714. atacurile au continuat însa asupra punctului principal de rezistenta. primul ctitor. de-o parte si de alta a Carpatilor. Istoria Mânastirii Brâncoveanu începe din secolul al XVII-lea. care s-a nascut crestin. aparut prin 34 .MĂNĂSTIREA SÂMBĂTA Istoricul Manastirii Brancoveanu de la Sambata de Sus Aflata pe valea raului Sambata. care a construit o bisericuta din lemn pe valea râului. cea mai trainica punte de legatura a tuturor românilor. boier de loc din sudul Carpatilor. este renumita ca loc de reculegere.

Viena. În decursul celor 140 de ani de parasire în ruine de la data distrugerii. de bisericile si mânastirile lor.trecerea Transilvaniei sub stapânirea Habsburgilor (1683). a trimis pe generalul Preiss.. Curtea din Viena a tinut seama mai întâi de mostenitoare. a fost locuit vremelnic de urmasi ai familiei Brâncoveanu. Mai mult de 150 de mânastiri au fost distruse de generalul vienez Bukow. Schimbarea credintei stramosesti a românilor ar fi condus usor la pierderea identitatii lor nationale. Dupa darâmarea mânastirii. acestia au stapânit domeniul pâna la reforma agrara din anul 1922. se cunosc mai multe încercari de restaurare a mânastirii. fiind ajutati în primul rând. Mânastirea Brâncoveanu. ultimul mare bastion al apararii Ortodoxiei în Tara Fagarasului. Dupa decapitarea domnitorului Constantin Brâncoveanu de catre turci. si apoi de faptul ca mai ramasese în viata un nepot al domnitorului. pentru a da marturie în timp despre unitatea de neam si credinta a românilor de pe ambele versante ale Carpatilor. Persecutiile religioase ale stapânirii austro-ungare au facut mii de victime printre români. Din aceasta cauza a început calvarul distrugerii mânastirilor si bisericilor din Transilvania. în anul 1714. care a darâmat mânastirea brâncovenilor. sotia acestuia. domnitorul Constantin Brâncoveanu a întemeiat la Sâmbata de Sus o mânastire ortodoxa. când Ministerul Domeniilor a predat Mitropoliei din Sibiu domeniul brâncovenesc împreuna cu ruinele si toata incinta mânastireasca de la Sâmbata de Sus. aflat la 10 Km departare de mânastire. Pictura din 35 . doamna Marica. la cererea administratiei catolice. Românii ortodocsi au încercat sa reziste. profitând de împrejurare. zidita între anii 1696-1698. Multa vreme administratia austro-ungara nu s-a atins de Mânastirea Brâncoveanu. iar biserica a fost adusa în stare de ruina. Chiliile au fost distruse complet. a fost distrusa în anul 1785. În 1785. palatul brâncovenesc din Sâmbata de Sus.

precum si Judecata de apoi. În naos. Balan. unde este pictata Maica Domnului. iar în zilele noastre s-a construit în jurul ei un baldachin sculptat în lemn de stejar. Sfinti Ierarhi (în doua registre). în jurul careia. atestata documentar din sec.pridvorul bisericii e în întregime noua si cuprinde scene din Vechiul Testament. al XVI-lea. mai întâi. Împartasirea Apostolilor. un numar impresonant de monumente ale 36 . cea mai veche piesa din incinta mânastirii. Pictura în fresca a altarului e dispusa în patru registre: Maica Domnului pe tron. iar deasupra usii se afla pisania sapata într-o placa de piatra. este de asemenea pictata în întregime în fresca cu icoane corespunzatoare canonului bisericesc. dealuri si munti inalti. 2. Învierea Domnului si Schimbarea la Fata. prin relieful sau foarte variat cu zone de campie (depresionara). Tâmpla bisericii. s-au petrecut si tesut multe întâmplari miraculoase si legende. de-a lungul timpului. detine astfel de arii protejate. a fost restaurata. pictura e aranjata în cinci registre: sfinti mucenici. prooroci. Raiul si Iadul. Intrarea din pridvor în pronaos se face printr-o usa de lemn de stejar.2. de Mitropolitul N. scene din Noul Testament. Rezervaţii naturale din judeţul Braşov Judetul Brasov. care permite intrarea în altar prin trei usi. fixata într-un ancadrament de piatra sculptata. se afla tabloul votiv al ctitorilor Brancoveni. Fântâna "Izvorul Tamaduirii". construita din zid masiv. Pe peretele vestic al pronaosului. .

cu brane si polite pietroase. vulcanii noroiosi din Hoghiz (care nu mai sunt activi). Realitatea contrazice. lunga de 22 de km. 37 . colturi ascunse si grohotisuri. pe teritoriul judetului Brasov se gasesc cateva obiective puse sub ocrotire. Muntele Tampa. este pusa sub ocrotire o suprafata de 63 de hectare din zona golului alpin. plante care apartin unui numar de 89 de specii si numeroase specii de animale ocrotite. insa. ultima creasta calcaroasa coborata din muntele postavarul (1799 m). cum ar fi Mlastina Stupini (desecata si transformata in teren agricol). De asemenea. foarte multe specii de animale si plante au disparut de pe teritoriul judetului. se inalta la circa 400 m deasupra orasului Brasov. In regim de ocrotire mai intra si zona superioara a padurilor de molid. cele mai multe din tara. valea Malaiesti si Valea Gaura. in aceste areale mai sunt protejate si alte animale: rasul. unde caprele se retrag in timpul iernii. si altele. ci si pentru a oferi adapost unui numar foarte mare de specii deosebite. Rezervatie naturala ce se intinde pe o suprafata de 150 ha. Prin ordinul 7/1990 al Ministerului Mediului s-a stabilit ca suprafetele muntilor Piatra Craiului si Bucegi sa fie desemnate Parcuri Nationale. Masivul Piatra Craiului se gaseste la marginea de vest a depresiunii Barsei. fiind format dintr-o impresionanta coama muntoasa de calcar cenusiu. avand la baza hotarari si decizii ale autoritatilor locale. In cadrul Muntilor Bucegi. cocosul de munte si multe specii floristice rare. s-au retras cele mai multe capre negre din acest masiv.naturii. Pentru asigurarea unor conditii optime de viata pentru caprele negre numai in Valea Gaura. In afara de capre negre. in aceste zone. deoarece exista o serie de zone ocrotite. la o inaltime de aproape jumatate din cea a acestuia. Cu peretii stancosi. datorita faptului ca au afluenta de turisti este mai redusa. raportat la suprafata sa. unde. culegera oricarei plante este interzisa. Ariile protejate sunt desemnate de Academia Romana. iar Piatra Craiului Mica este ocrotita pe portiunile stancoase de deasupra padurii. care au statut de rezervatie naturala: Abruptul Bucsoiului. Piatra Craiului este pregatita nu numai pentru incantarea ochiului turistului iubitor de liniste si surprize permanente. impreuna cu unele portiuni de padure. aceste date. Masivul este ocrotit in intregime pe suprafata de creasta si pe cei doi versanti. nu mai exista. respectiv 906 m. spre exemplu.

carpenul. adaposteste ochiuri de stepa in care incercarile de plantare cu arbori au dat gres in mare parte. Pe versantul nordic se intinde o padure deosebita. Muntele Postăvarul. mamifere si insecte (aici sau descoperit aproape 35% din totalul speciilor de fluturi din tara noastra).Tampa este si singura rezervatie peisagistica din judetul Brasov. In judetul Brasov. Tampa adaposteste multe specii de pasari. ulmul de munte. laricele. Dealul Cetatii-LeBogatii. 38 . teiul. Padurea si Mlastina Prejmer si Mlastina de la Dumbravita Barsei. frasinul. stejarul. De asemenea. care este puternic insorit si mai uscat. aflat in S-SE judetului. Mlastina Harman. Versantul sudic. este protejat pe o suprafata de peste 1000 ha. pinul etc. formata din mai multe specii de valoare ornamentala si stiintifica. Aici au fost descrise pentru prima data doua endemisme (specii care traiesc numai intr-un anumit teritoriu) romanesti: crucea voinicului (Hepatica transsilvanica) si obsiga barsana (Bromus marcensis). rezervatii floristice si forestiere se gasesc la: Poiana cu narcise de la Dumbrava Vadului. cum ar fi fagul.

9 ha) se gaseste in apropierea satului Vad. turistul poate admira. avand altitudinea maxima de 720 m. caruia miile de flori de narcise rare ii alcatuiesc o perdea alb-stravezie. ramanand ca o marturie a faimoaselor coloane. inalta de 10-15 m. Pentru pastrarea numeroaselor poieni inmiresmate s-au ingradit circa 87 ha. un mozaic geologic si de vegetatie forestiera. pe o distanta de 18 km.5 ha) se gaseste in Muntii Persani. cinegetic. intr-o zona unde au fost exploatate bazalte. experimental. Valea Bogatii fiind strabatuta de soseaua Brasov-Rupea-Sighisoara. 39 . Complexul Sanpetru-Harman-Prejmer a fost propus pentru ocrotire in interes multiplu. Conceptia primitiva conform careia tot ceea ce creste in natura poate fi cules a facut ca aceasta minune a naturii sa fie devastata an de an in perioada infloririi.Poiana cu narcise de la Dumbrava Vadului (394. la „Fantana Alba” pot fi examinate conglomerate formate din calcar si alte roci. Astfel. aici aflandu-se un sector didactic stiintific al Facultatii de Silvicultura din Brasov. Pădurea Bogatii (8. Padurea este formata din exemplare fumoase de fag amestecate cu gorun si carpen. In profil se distinge evident o forma columnara de o rara frumusete. Bazaltele de la Racos (1. Rezervatii geologice si geomorfologice se gasesc la Racos. Dealul Cetatii-Lempes se intinde in N-V comunei Harman pana langa comuna Sanpetru.1 ha) reprezinta unul din principalele obiective turistice din zona. situatie care a dus la decimarea populatiei de narcise. turistic si de agrement. printre care cele mai importante sunt bazaltele asezate in coloane. Se gasesc in apropierea garii Racosul de jos. in rezervatia „Coloanele de bazalt de la Piatra Cioplita” – Comana de Jos si Rupea (Stanca bazaltica Rupea). printre care se asterne un covor de iarba. intr-o padure de stejari cu arbori rariti. comuna Sercaia. Este partial impadurit cu specii vegetale deosebite. imbalsamand natura cu mirosul lor. stiintific. In aceasta zona.

CAPITOLUL 3 SITUAŢIA AGROTURISMULUI DIN JUDEŢUL BRAŞOV 3. apartinand Facultatii de Silvicultura si Exploatari Forestiere Brasov.1 Pensiunile agroturistice din judeţul Braşov : 40 . unde se afla un bloc masiv de calcar. Importanta acestui punct fosilifer consta in faptul ca reprezinta unul din rarele locuri din Carpati unde se observa atat de bine o formatiune de corali. la Ormenis. unde se gasesc marne cenusii-albastrui foarte bogate in fosile animale. la Carhaga si Garbova. Rezervatia de la Purcareni se gaseste in S-E localitatii cu acelasi nume. Acest fel de fosile s-a mai gasit numai in Crimeea. Pestera Liliecilor (Moeciu) si Pestera Barlogul Ursului (Apata). Aceasta contine o bogata fauna de corali si crustacee. la confluenta paraurilor Choives si Carhaga. Rezervatiile speologice sunt reprezentate de Pestera din Valea Cetatii (Rasnov). Gradina dendrologica din Brasov. fiind o mica valcea ale carei ape se varsa in Olt.Rezervatii paleontologice se gasesc in muntii Persani. de aproximativ 200m3. in locul numit „Uluci”. Rezervatia Carhaga se gaseste intre comunele Augustin si Racosul de Sus. Pe langa toate aceste rezervatii. Vama Strunga (Bucegi). Purcareni. este declarata zona protejata pe o suprafata de 1 ha. mai sunt propuse ca arii protejate Pestera Comana si Stejarul Secular din Fagaras.

Brasov Contele Dracula 8 persoane 4 camere 41 . Brasov Fantanita Craiesei 20 persoane 10 camere Pensiuni ANTREC . Brasov Dan 4 persoane 2 camere Pensiunea Cerbul Pensiunea Ioana Pensiunea Larisa Pensiunea Ovidiu Pensiunea Terciu Popasul Ancutei Rodica 5 persoane 6 persoane 10 persoane 4 persoane 12 persoane 16 persoane 26 persoane 2 camere 3 camere 5 camere 2 camere 6 camere 8 camere 23 camere Pensiuni ANTREC . Brasov Carina 14 persoane Pensiunea Ana 15 persoane Pensiunea Andra 24 persoane Pensiunea Andre 12 persoane Pensiunea Andreea 4 persoane Pensiunea Benga 30 persoane Pensiunea Cristina 8 persoane Pensiunea Ilaria 6 persoane Pensiunea Ileana 10 persoane Pensiunea Liliana 10 persoane Pensiunea Magdalena 16 persoane Pensiunea Marine 4 persoane Mount Pensiunea Ruxandra 6 persoane Pensiunea Tanita 12 persoane Popasul Reginei 20 persoane Vila Angelica 26 persoane 7 camere 7 camere 12 camere 6 camere 2 camere 20 camere 4 camere 3 camere 5 camere 5 camere 8 camere 2 camere 3 camere 6 camere 10 camere 10 camere Pensiuni ANTREC .localitatea Bran Simon.localitatea Bran Poarta.localitatea Bran.localitatea Beclean.Pensiuni ANTREC .

Pensiunea Belvedere Pensiunea Bucegi Pensiunea Constanta Pensiunea Georgiana Pensiunea Iuliana Pensiunea Vraja Muntilor 14 persoane 10 persoane 8 persoane 10 persoane 10 persoane 8 persoane 6 camere 5 camere 4 camere 5 camere 5 camere 4 camere Pensiuni ANTREC . Brasov Pensiunea "La Barbu" 10 persoane Pensiunea Carpatina Pensiunea Cojanu Pensiunea Garbacea Pensiunea Piatra Alba 10 persoane 4 persoane 8 persoane 16 persoane 5 camere 5 camere 2 camere 4 camere 8 camere Pensiuni ANTREC . Brasov Craiasa Muntilor 54 persoane 27 camere Pensiunea Celia Pensiunea Cheile Gradistei Pensiunea Cojenelu Pensiunea Daniela Pensiunea Daniela Pensiunea Dora Pensiunea Ileana Pensiunea Maria Clinciu Pensiunea Mihaela Regina Muntilor 6 persoane 126 persoane 12 persoane 24 persoane 20 persoane 8 persoane 18 persoane 16 persoane 28 persoane 20 persoane 3 camere 63 camere 6 camere 12 camere 9 camere 4 camere 9 camere 8 camere 14 camere 10 camere 42 .localitatea Moeciu de Sus.localitatea Fundata.localitatea Moeciu de Jos Cheia. Brasov Pensiunea La Mamaie 6 persoane 3 camere Pensiunea Mariana 38 persoane 11 camere Vraja Muntelui 36 persoane 18 camere Pensiuni ANTREC .

Pensiuni ANTREC . Brasov Bucegi 20 persoane 10 camere Dana Drumul Carului Pensiunea Andreea Pensiunea Andrei Pensiunea Camelia Pensiunea Carmen Pensiunea Casuta din Povesti Pensiunea Daniela Pensiunea Delia Pensiunea Dorica Pensiunea Gabriela Pensiunea Garbacea Pensiunea Georgeta Pensiunea Georgy Pensiunea Iozefina Pensiunea La Mogan Pensiunea Lavinia Pensiunea Maria Pensiunea Olteanu Pensiunea Posedaru Pensiunea Santa Maria Pensiunea Sorana Pensiunea Sub Pestera Pensiunea Trudi 6 persoane 16 persoane 4 persoane 12 persoane 13 persoane 8 persoane 17 persoane 10 persoane 12 persoane 14 persoane 36 persoane 13 persoane 7 persoane 8 persoane 8 persoane 20 persoane 8 persoane 32 persoane 10 persoane 10 persoane 6 persoane 7 persoane 6 persoane 6 persoane 3 camere 1 camere 2 camere 6 camere 6 camere 4 camere 8 camere 5 camere 6 camere 7 camere 11 camere 18 camere 6 camere 5 camere 4 camere 4 camere 10 camere 4 camere 16 camere 5 camere 5 camere 3 camere 4 camere 3 camere 3 camere - Pensiunea Floare de Colt 32 persoane 43 .localitatea Moeciu de Jos.

localitatea Moeciu de Jos Pestera. Brasov Pensiunea Adriana 6 persoane 3 camere \ 44 .Pensiunea Urzica Pensiunea Urzica Pensiunea Viciu Olteanu Pensiunea Victorita Valea cu Calea Vila Ando Vila Mimi Vila Niculina 17 persoane 18 persoane 8 persoane 4 persoane 12 persoane 10 persoane 53 persoane 20 persoane 10 camere 9 camere 4 camere 2 camere 6 camere 5 camere 18 camere 8 camere Pensiuni ANTREC .

localitatea Bran Predelut. Brasov Pensiunea Ana 8 persoane 4 camere Pensiunea Gogonea Pensiunea Jeny Pensiunea Manecuta Pensiunea Mia Pensiunea Neluta Pensiunea Nicu Pagu Pensiunea Scurtu Pensiunea Sdreila 6 persoane 4 persoane 4 persoane 8 persoane 6 persoane 8 persoane 4 persoane 6 persoane 3 camere 2 camere 2 camere 4 camere 3 camere 4 camere 2 camere 3 camere Pensiuni ANTREC .localitatea Poiana Marului. Brasov Casa Mara 12 persoane 6 camere MILENIUM Pensiunea Monica Vila Alba Vila Fluierasul Vila Vetra 6 persoane 8 persoane 10 persoane 10 persoane 12 persoane 3 camere 4 camere 5 camere 5 camere 6 camere 45 .Pensiuni ANTREC .

localitatea Sanpetru. Brasov Ela 12 persoane 6 camere Pensiuni ANTREC . Brasov Adelina 2 persoane 2 camere Biris Camelia Ciucas DRAGAN MAMA . Brasov Pensiunea Cristina 6 persoane Pensiunea Folea 8 persoane 3 camere 4 camere Pensiuni ANTREC .localitatea Sacele Babarunca. Brasov ALEXANDRA 2 persoane ANA DIANA 2 persoane 4 persoane 1 camere 1 camere 2 camere - Pensiuni ANTREC .localitatea Prejmer.MIA Stefan 0 persoane 0 persoane 0 persoane 0 persoane 0 persoane 0 persoane 0 camere 0 camere 0 camere 0 camere 0 camere 0 camere - Pensiuni ANTREC . Brasov Ursu 18 persoane 8 camere Pensiuni ANTREC . Brasov Pensiunea Cioaca 6 persoane Valea cu Struti 20 persoane 3 camere 10 camere 46 .localitatea Sirnea.Pensiuni ANTREC .localitatea Sacele Bunloc.localitatea Rasnov.

localitatea Vulcan. Principalele probleme cu care se confruntă agroturismul Infrastructura necorespunzătoare: • • • Drumuri degradate şi căi de acces greu accesibile Lipsa retelelor de canalizare si a statiilor de epurare ( cu precadere in zona Fagaras ) Lipsa utilitatilor ( apa. gaze.1. curent electric ) in unele zone cu potential mare pentru turismul rural 47 .localitatea Zarnesti.Pensiuni ANTREC . Brasov Pensiunea Manitiu 10 persoane 5 camere Pensiuni ANTREC . Brasov Pensiunea Gigi Popa 24 persoane Pensiunea Mir Pensiunea Motorom 16 persoane 24 persoane 10 camere 8 camere 8 camere CAPITOLUL 4 ELEMENTE DE STRATEGIE PRIVIND DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI ÎN JUDEŢUL BRAŞOV 4.

nedimensionarea retelelor de utilitati in mod corespunzator extinderilor. numerosi detinatori de pensiuni turistice rurale se confrunta cu situatii in care primariile nu acorda sprijin suficient sau sunt chiar potrivnice dezvoltarii turismului rural. intalnim aceasta situatie in asa – zisele case de oaspeti de pe langa bisericile 48 .• • • Lipsa de organizare eficienta in colectarea deseurilor menajere Insuficienta posturilor telefonice Lipsa indicatoarelor de orientare turistica 2. a modului de servire Comunicarea dificila cu turistii straini din cauza necunoasterii unei limbi straine Insuficienta personalului si aplicarea necorespunzatoare a normelor igienico – sanitare Decoratiuni interioare impersonale si amenajari exterioare neadecvate specificului zonei 3. 5. Lipsa de informatie si pregatire profesionala a detinatorilor de structuri turistice: • • • • • Necunoasterea legislatiei din domeniul turismului si a reglementarilor fiscale Necunoasterea notiunilor elementare de aranjare a mesei. Administrarea necorespunzatoare a domeniului public de catre consiliile locale cu privire la pastrarea starii de curatenie. Denaturarea conceptului de turism rural (structuri de mica capacitate) prin marirea capacitatii de cazare a unor unitati. neadecvata suprafetelor disponibile. Practicarea turismului neautorizat In afara pensiunilor clasificate. 4. Astfel. De asemenea. respectarea normelor de protectie a mediului. ingrijirea spatiilor verzi. exista numeroase cazuri de practicare a turismului “la negru”.

prin organismele sale. Ministerul Turismului colaboreaza in teritoriu cu organizatiile si asociatiile profesionale nonguvernamentale pentru a facilita aplicarea Normelor metodologice de clasificare a pensiunilor turistice rurale. Prin aprobarea Legii Turismului se creeaza premisele dezvoltarii mai sustinute a acestei fome de turism care. care. De asemenea. multi turisti prefera cazarea in camere de inchiriat sau in case particulare neclasificate situate in statiunile balneoclimaterice. Acţiuni şi măsuri întreprinse pentru dezvoltarea agroturismului O conditie obligatorie a dezvoltarii turismului rural este implicarea administratiei publice locale in aigurarea infrastructurii si a unor servicii minime tehnico-edilitare. in momentul de fata. comerciale. Printre cauzele care conduc la practicarea turismului “la negru” se pot evidential urmatoarele: • • • • • • Necunoasterea legislatiei Numarul insuficient al asociatiilor profesionale sau al personalului acestora care sa acorde consultanta de profil Sistemul birocratic greoi de obtinere a avizelor si autorizatiilor necesare Resurse financiare reduse Lipsa unor facilitate fiscale si / sau credite subventionate pentru modernizari si amenajari ale pensiunilor Neimplicarea administratiei publice locale in depistarea si punerea in legalitate. aceasta poate sprijini initiativele privind dezvoltarea turismului si in special a celui rural.2. poate participa la stimularea dezvoltarii acestei forme de turism. Conform Legii 69/1996 a administratiei publice locale. de agrement si de sanatate. 4.evanghelice si in localitatile amplasate in jurul manastirilor. Un alt factor important de decizie il constituie Ministerul Turismului. se afla in forma incipienta. 49 .

din dorinta de a se mediatiza experienta internationala. Tabara de instruire Ocupatii traditionale in satul romanesc la Moeciu – Brasov. • • • • Seminarii pentru formarea ca ghizi si agenti locali pentru agroturism a tinerilor din principalele zone etnografice. Slanic Moldova. -Turism rural. -colaborarea cu Operation Villages Roumaines (OVR). Harghita (Praid). -Turismul rural. • Cooperarea cu organizatii internationale din domeniul turismului rural si aderarea la o serie de organizatii europene. iulie 1995. o sansa pentru dezvoltarea satului –iunie 1995. conferinte si ateliere de lucru (work-shop-uri). cu ajutorul Ministerului Turismului. Praid. -Turism rural. Seminarii organizate in cooperare cu organizatii/fundatii internationale pe teme generale privind turismul rural precum: -Turismul rural. Muntii Apuseni (Albac) si Arges (Campulung Muscel).Bed and breakfast – pentru formarea prestatorilor – organizat in perioada octombrie-decembrie 1994 in sase dintre cele mai cunoscute zone etnografice. Harghita.octombrie 1995. -afilierea ANTREC la proiectul european EUROTER consacrat Anului European al Conservarii Naturii. prezent si perspective. care a avut loc in noiembrie 1994 la Bran. Bran. Suceava (Vatra Dornei). cum ar fi: • Seminarul Marketingul in turismul rural pentru formarea prestatorilor de servicii agroturistice si touroperatorilor din turismul rural. 50 . -Turism rural. o sansa reala pentru tineri – iunie 1995. respective: Maramures (localitatea Borsa). destinat formatii prestatorilor de servicii turistice: taran-gospodar-gazda pentru turisti . comuna Moeciu. mai 1996 – Poiana Brasov. 45-50 de touroperatori. avand ca obiect de activetate dezvoltarea zonelor rurale. Cursuri de initiere si de instruire in turismul rural ANTREC. • Seminarul itinerant . Neamt (Piatra Neamt). cu participarea a cca. au fost sprijinite o serie de actiuni sub forma de seminarii.In acest sens. septembrie 1995. astfel: -afilierea ANTREC la Federatia Europeana de Turism Rural (EUROGITES). Bran.

Bihor. Federatia nu utilizeaza clasificarea spatiilor de cazare conform normelor nationale aprobate prin acte legislative ( OMT 510/2002). Sibiu. cu peste 400 de locuinte omologate de Federatie (pentru turism rural in zone pilot). care numara 31 filiale: Alba. • Avizarea de catre Ministerul Turismului a constituirii altor organizatii nonguvernamentale care au ca scop dezvoltarea turismului rural. Maramures. Formele actuale de organizare a agroturismului Punctul de plecare in definirea formelor organizatorice de dezvoltare a turismului rural il constituie facilitatile create de cadrul legislativ existent la un moment dat. insumand in prezent peste 3000 de gospodarii. Litoral. Prahova. Galati. Giurgiu. Dambovita. -Asociatia de Turism Montan Prahova. Mehedinti. masurile privind constituirea si intarirea cadrului organizatoric necesar stimularii dezvoltarii turismului rural s-au concretizat in: • Constituirea – cu sprijinul Ministerului Turismului – a Asociatiei Nationale pentru Turism Rural. Bistrita Nasaud. Harghita. Arges. pentru imbunatatirea ofertei turistice rurale romanesti si promovarea pe piata internationala etc. Vrancea si Valcea. Caras-Severin. Buzau. Hunedoara. Gorj. Cluj. -colaborarea ANTREC cu Asociatia Internationala “Green Flag International” cu sediul in Marea Britanie. -Asociatia “Rural Eco-Tours Agro-Montan” (RETAM) cu sediul la Cluj Napoca. precum: -Asociatia “Agroturism Montan” cu sediul la Cluj Napoca -Fundatia de Agroturism “Marea Neagra”.-aderarea la EUROMONT si cooperarea cu tarile membre. 4.3. Dupa anul 1990. se creeaza coordonatele infiintarii agentilor economice cu vocatie in desfasurarea de activitati specifice turismului rural. Ecologic si Cultural (ANTREC). Brasov. Ilfov. Dolj. Satu Mare. prin efectul Decretului Lege nr. • Constituirea Federatiei Romane pentru Dezvoltare Montana (FRDM). Suceava. Neamt. 51 . Iasi. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza leberei initiative. Mai précis. cu sediul in Constanta. Tulcea. Covasna. Mures.

Impunerea unor masuri de protectie a raurilor si lacurilor prin interzicerea camparii si a realizarii de amenajari turistice pe malul acestora. in Belgia) Crearea primei organizatii a agricultorilor private. Constituirea Asociatiei Operation Villages Roumaines (1989.4. in numar de vizitatori si volum de echipamente turistice pentru fiecare proict de investitie sau program turistic. Reducerea impactului turismului în mediul înconjurător Acest deziderat se poate realiza prin: • Estimarea capacitatilor optime de primire turistica. • • • • Infiintarea Agentiei Nationale a Zonei Montane cu 28 de sectii teritoriale care au in atributiile lor si promovarea agroturismului. denumita “Federatia Agricola Montana. cu sediul la Sibiu. in functie de tipul de utilizare propus. Coordonarea actiunii de marcare a potecilor turistice montane pentru a nu se dezorganiza reteaua de trasee montane prin suprapunerea marcajelor. care numara 1500de membri in 10 asociatii comunale. Instituirea jandarmeriei (politiei) montane pentru paza si protectia mediului. Agroturismul – componentă a dezvoltării economice durabile 52 . dar si pentru asigurarea securitatii turistilor. 4.Dorna”.-Asociatia de Turism Montan “Carpatina Sud”. alterarea peisajului si deranjarea faunei. Infiintarea Asociatiei Turistice “Botiza”. • • • • Reducerea numarului de trasee montane (poteci) in ariile montane spre a nu se ajunge la degradarea mediului.

ocuparea fortei de munca etc. inclusiv. care. aportul valutar. Practica a demonstrat ca astfel de regiuni se pot dezvolta si intra in circuitul economic cu investitii minime pentru amenajarea pensiunilor turistice rurale sau a unor centre artizanale fie complexe de agro-productie destinate. efectul de antrenare. se contituie ca o activitate prioritara. iar prin valorificarea superioara a resurselor agroturistice. dar si la nivel de ramura. dar cu resurse agroturistice naturale sau create de om. reprezinta o ramura distincta in economia unei tari. unele zone cu resurse agroturistice cultural-istorice cu mare forta de atractie turistica. Turismul este considerat astfel. valorificate. realizarea valorii adaugate. agroturismul are efecte asupra strategiei globale de dezvoltare economicosociala a tarii. amenajari de drumuri. etc. Prin agroturism sunt valorificate.Agroturismul. de stimulare a productiei in alte domenii. ponderea in PIB. de interes nationa. a intreprinderilor mici si mijlocii. dezvoltarea serviciilor publice. ca o parghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale si pe langa atragerea in circuitul de valori a unor areale turistice. agroturismului si turismului rural. de asemenea. Asadar. prin continutul si trasaturile sale. 53 . are consecinte si asupra dezvoltarii in profil teritorial: constuctii de locuinte. pot sa devina atractii turistice sis a determine dezvoltarea localitatilor existente ca statiuni turistice sau chiar crerea unor statiuni noi. In contextul implicatiilor economice se inscrie si contributia agroturismului la dezvoltarea unor arii mai putin bogate in resurse pentru prelucrarea industriala.

a fost înfinţatǎ în anul 2007 cu scopul de a desfǎşura activitǎţi turistice. SRL. MARGARETA. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului : 54 . STUDIU DE CAZ: ÎNFIINŢAREA UNEI PENSIUNI AGROTURISTICE ÎN LOCALITATEA FUNDATA 5.CAPITOLUL 5. ISTORICUL ACTIVITATII SC.1.

din total achizitii LOCALITATE SERIE CERTIFICAT NR CERTIFICAT 1 Valoare aprox. – iunie2007 2.2008 4. Jud Brasov TOTAL 9500 9500 (MP) Exclusiva (MP) 3456 Politica de aprovizionare. PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME FURNIZOR Extern /Intern Adresa Cantitate aprox. 55 .2007 10. Furnizori de materii prime. 1 Fundata.2007 11.Crt.2007 TOTAL 27567 32400 20000 256000 45326 381293 1 1 1 1 4 Terenuri SUPRAFATA TOTALA INDIVIZA/ EXCLUSIVA DATA EMITERII 01. (Lei) VALOAREA CONTABILA (LEI) 9000 190000 Nr.10. aflate in patrimoniul societatii in prezent Nr. cu exceptia terenurilor. Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoarea ramasa la data ultimului bilant contabil Buc 1 2 3 4 5 mobilier cladire birouri microbuz cabanǎ calculator ASSUS 4GB 17” Mar.2007 % aprox.Mijloace fixe.

SA. dotarile echipamente de bucatarie. constand in 6 camere cu 2 paturi si 2 camere cu 3 paturi. Obiectivul acestui proiect este dotarea unei locatii – pensiuni existente dar care nu a reusit sa atinga un anumit standard de clasificare de tip pensiune agroturistica cu 8 unitati de cazare. Capacitatea pensiunii va fi de 18 locuri de cazare si 50 locuri la mese . apa rece si calda. cu hol si baie proprie. KING ALEX. telefon. TRANSAVIA. Pensiunea dispune de utilitatile necesare asigurarii uni confort: energie electrica.SRL. SC.1 2 3 4 5 6 7 SC. etc. asigurand un confort deaosebit AMPLASAMENTUL 56 . si grupuri sanitare moderne. amenajarile. ALBA PAN. acces televiziune.) vor fi complete si de calitate. un salon. SC. 5. PREZENTAREA PROIECTULUI OBIECTIVUL PROIECTULUI. BRASOV CODLEA RUPEA 43000 21000 12340 17890 7860 10000 14500 34 17 10 14 6 8 11 Turiştii care au trecut pe la noi sunt în cea mai mare parte din judeţul Brasov şi din judeţele învecinate.SRL. spatiu de primire.2. Dotarile ( mobilier camere cazare. SC. canalizare. TRANSEURO. SRL. PIATA LIBERA CRAMA TELNA PRODUCATORI INDIVIDUALI Intern Intern Intern Intern Intern Intern Intern GHIMBAV SACELE RASNOV ZARNESTI FUNDATA.

etc. pe amplasament se afla o pensiune turistica cu nivel de confort 2 flori. Pensiunea va fi clasificata la categoria de confort 3 margarete si dispune de 8 camere cu 18 de locuri.Pensiunea turistica „Margareta” se afla in comuna Fundata. printre care Parcul Naţional Piatra Craiului. Rezervaţiile naturale La Chişătoare. Pensiunea este situata intr-o zona cu mare potential turistic natural. Fiecare camera va dispune de doua paturi cu saltea relaxa. Dotarile vor fi cele necesare obtinerii clasificarii de 3 margarete. judetul Brasov. masa. 16 km de Bran. La etaj 6 camere cu grupuri sociale . unde exista obiective turistice de importanta judeteana si nationala. 4 paturi de lana. noptiere. In zona pensiunii se afla o serie de obiective turistice. alte dotari. La mansarda 2 camere. Fiecare camera va avea grup sanitar propriu dota cu obiecte sanitare specifice din faianta. Prin acest proiect solicitantul isi propune recompartimentarea constructiei existente prin extinderea acesteia pentru crearea de spatii tehnologice. spatii pentru servirea mesei si marirea numarului de camere de dormit de la 5 camere la 8. covor. la 37 km de Brasov. Totodata pensiunea cuprinde: • • • Restaurant cu sala de mese si grup social la parter. Cheile Moieciului. dulap haine. restaurant si o mica terasa. perne. Peştera şi Cheile Dâmbovicioara si multe altele care constituie punctele de atractie ale acestei zone. judetul Brasov este situata la 37 km de orasul Brasov. prosoape. care este o importanta statiune turistica. fiind compusa dintr-un imobil cu 2 etaje. covor baie. din care 6 camere sunt cu 2 locuri si 2 camere sunt cu 3 locuri si un nivel de confort de 3 flori. cuverturi. TEMA In prezent. Pensiune va dispune de toate utilitatile asigurarii unui confort deosebit . televizor. 57 . garnituri de pat. DESCRIEREA TEHNICA A PROIECTULUI Pensiunea Margareta se afla in comuna Fundata. Cheile Grădiştei.

Se va achizitiona si un cazan pentru centrala termica ce va asigura agentul termic pentru apa calda si incalzire pe timpul iernii. Restaurantul permite servirea a maximum 50 persoane, este mobilat si decorat rustic si cuprinde si o terasa cu o capacitate de 30 de locuri. Totodata exista posibilitatea de a organiza mese festive, seminarii, cursuri , etc. Pensiunea va servi produse culinare traditionale, va pune in valoare bucataria locala. Produsele de baza utilizate sunt achizitionate de la producatorii locali, fiind in permanenta proaspete si naturale. Pensiunea se va aproviziona cu produse alimentare existente si cu specific din regiune. • • • • • produse din lapte si carne, legume, fructe: bauturile alcoolice vor fi achizitionate atat de la depozite specializate, cat si de la producatorii traditionali autorizati din regiune celelalte produse nercesare pregatiri si realizarii hranei (sare, ulei, zahar, etc.) vor fi achizitionate din depozite specializate de la mica distanta si cu pret competitiv produse panificatie, patiserie, cofetarie vor fi pregatite in gospodaria proprie lenjerie, fete de masa, inventarul marunt si consumabile vor fi achizitionate de la producatorii specializati si magazine supermarketuri cu preturi favorabile

SERVICII OFERITE
Muntii Piatra Craiului reprezinta una din cele mai intereseante destinatii turistice din Romania. Relieful carstic (aproximativ 400 pesteri), precum si flora si fauna specifica reprezinta tot atatea motive pentru care a zona fost declarata rezervatie naturala.. Pe durata verii, locuitorii isi duc cirezile de vite pe culmi, unde acestea raman pana la venirea toamnei. Pe toate pasunile inalte sunt prezente "hodaile", adaposturile de vara ale celor ce au grija de turme. Daca doriti sa descoperiti viata locala si traditii pastrate de generatii, una din zonele de

58

interes este Peştera cu lilieci din satul Peştera, incluzand frumoasele sate Pestera, Sirnea Pe langa relieful carstic variat, un punct de interes il reprezinta Prăpăstiile Zărneştilor, unde exista unelte traditionale pentru extragerea aurului, indeletnicire ce dateaza de peste 2000 ani.


• • • • •

Agrement

Pensiunea prezinta o oferta de agrement foarte diversificata si atractiva, constand in: drumetii de zi sau itinerare cu ghid montan; echitatie; organizarea de evenimente etnografice care pun in valoare traditiile locale; organizarea de seri in aer liber la foc de tabara sau gratar; excursii la obiectivele turistice din zona: Parcul Naţional Piatra Craiului Trasee în Piatra Craiului, Prăpăstiile Zărneştilor, Cheile Moieciului, Cheile Grădiştei, Rezervaţiile naturale La Chişătoare, participarea la targuri si festivaluri locale.

• • • • • •

Servicii suplimentare

informare turistica; intrenet; ghid turistic cunoscator de limba engleza , franceza, germana; parcare auto; comercializarea de produse de artizanat.

Managementul proiectului
(Responsabilul legal) 1. Nume: BUNEA Prenume: DANIELA Functia: Administrator pensiune

59

Studii si experienta:
C V Responsabilul legal Intreprinderea Studii Colegiul National HCC, Alba Iulia Atestat profesional Facultatea de stinţe economice, Universitatea Lucian Blaga Sibiu Master in Managementul serviciilor publice Experienta Uzina mecanicǎ Cugir Hotel Parc SC MARGARETA SRL Limba franceza Economist Manager in turism Economist Contabil sef Director economic 1997 2001 2001 2003 2003 -2004 2004 -2006 2007 Calificarea/Functia avuta Perioada

(Responsabilul tehnic) 2. Nume: MARINAS Prenume: OFELIA Functia: Responsabil tehnic Studii si experienta:
C V Responsabilul tehnic Intreprinderea Studii Facultatea de stiinţe economice, Universitatea Babeş Bolyai Masterat în topografie şi cadastru Experienţǎ Hotel Transilvania SC. MARGARETA.SRL. Economist Director general 2000 -2003 Calificarea / Functia avuta Perioada

Economist Proiectant

1999 2001

Deviz investitii -Lista de achiziţii ce fac obiectul proiectului
PRODUS 1. Set mobilier bucatarie 2.Soba gatit 3. Serviciu vesela complet 4. Dotari bucatarie 5. Mobilier bar, restaurant si terasa 6. Aparate TV pentru fiecare camera 7. Masina de spalat automata PRET ESTIMATIV (euro) 1000 200 300 1000 4000 1500 600

60

In perioadele de varf vor fi angajati 2 persoane (sezonier) Managerul si receptionera vor fi angajate prin intermediul unei agentii abilitata si specializata in turism prin semnarea unui precontract. Echipament audio video 11. Calculatoare (4 bucati) 10. 1 camerista. Utilaje pentru gradinarit 12.500 Euro. Activitate Achizitionarea si montarea 1 dotarilor Data inceput Luna 1 Data sfarsit Luna 3 Detalii In functie de sezon 61 . Centrala telefonica TOTAL 400 1600 1500 1000 4000 600 17. Din cele 5 persoane angajate 2 vor fi la restaurant. PERSONAL SI INSTRUIRE Pentru acesta investitie vor fi angajati un numar de 5 persoane definitiv si doi sezonieri. 1 ghid turistic si o persoana la bucatarie. masa de calcat 9. Centrala termica si boiler 13. GRAFICUL ESTIMAT AL PROIECTULUI Nr. fier de calcat. TOTAL 17. Aspirator.500 FINANTAREA INVESTITIEI Din valoarea totala a investitiei de 17.8. din credite bancare 8750 Euro.500 EURO. sursele de finantare propuse sunt: • • din surse proprii 8750 Euro.

Impactul asupra mediului nu este agresiv .2 3 4 Obtinerea clasificarii Angajarea si instruirea personalului Punerea in functiune Luna 4 Luna 2 Luna 4 Luna 4 Luna 2 Luna 4 Asa cum reiese din graficul de executie de mai sus se estimeaza ca implementarea proiectului va avea o durata de 4 luni. apele vor fi deversate intr-o fosa septica vidanjabila. prin crtesterea veniturilor la bugetul local.3. Valoarea investitiei (= valoarea totala a proiectului fara TVA 17. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati 62 . aprovizionarea in cea mai mare parte cu produse alimentare locale va conduce la cresterea economica si altor agenti. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA DEZVOLTARII ZONEI Pentru zona in care se afla amplasata pensiunea inceperea activitatii acesteia va avea un impact favorabil economic. conform obiectului de activitate al solicitantului. Venituri din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta. social prin crearea de noi locuri de munca. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1. Deseurile menajere vor fi colectate in pubele ecologice ce se golesc periodic pe baza de contract cu servicii comunale din zona 5. centrala termica cu lemne este putin poluanta.500 Euro 2.

5.500 30000 16000 14000 8500 2 ANI 3 4 25000 15000 10000 7000 32500 16500 16000 9000 35000 17000 18000 10000 63 . sunt cheltuieli aferente veniturilor din exploatare. 10. Ga = Re/ Cf – trebuie sa fie supraunitar. Pn 6. 12. Profitul net (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar ( anual) din care s-a scazut impozitul pe profit. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare ( Ga) = modul in care cheltuielile finaciare ( dobanzi bancare la creditele solicitate) pot fi acoperite din rezultatul activitatii curente. Dr 1 2 EURO 17. Durata de recuperare a investitiei (Dr) = indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat in ani). Ce 4. 4. Se calculeaza ca diferenta intre Ve si C e – trebuie sa fie minim 10% din Ve. 3. Re 5. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = Total intrari numerar/ (dobanzi + plati leasing + rambursarea datoriilor) RAFN > 120% (pentru fiecare an de prognoza). 6.de produse. Rata indatorarii (RI) = Total datorii / Total active. 8. 11. Rezultatul din exploatare ( Re) = rezultataul din activitatea curenta. Se calculeaza Dr = Vi/ Pn mediu. Cheltuieli de exploatare( Ce) = cheltuieli generate de derularea activitatii curente. Cheltuieli financiare (Cf) = cheltuieli cu dobanzile la creditele contractate pentru orizontul de timp prognozat. 9.V i 2. trebuie sa fie minimum 5 %. Pn mediu este profitul net mediu pe orizontul de prognoza. Rentabiliatatea capitalului investit ( Re) = Pn/ Vi* 100 (%). servicii) tinand cont de preturi/ tarife pe unitatea de masura diferentiat pe fiecare obiect de activitate. Valoarea neta actualizata ( VNA) ANUL SPECIFICATIE 1.trebuie sa fie maximum 60%. volumul productiei.Ve 3. Dr trebuie sa fie de maximum 7 ani. 7.

instalaţie electrice. condiţii deosebite de confort.86 15% 49% 4000 3. culturale. alimentaţie publica pentru turişti ocazionali. Re 8. de cult. instalaţii sanitare. mobilier adecvat. echipamente bucătărie. pensiune completǎinclusa in preţ.7.86 22% 57% 4500 4 25% 5.4. STRATEGIA DE MARKETING Crearea ofertei Număr de camere: 8 Paturi: 18 Dotări: centrala termica. Cum intenţionaţi să atrageti atenţia oaspeţilor dumneavoastră asupra ofertei pe care o aveti? 64 . principalale obiective turistice din imediata apropiere sau la care accesul este facil. Cf 9. televizor in fiecare camera. Ga 10. monumente istorice. Ri 11.5 20% 50000 51% 4150 3. in ceea ce priveşte oferta generala de servicii: Pensiunea va asigura servicii de cazare la standard de 3 flori. internet. VAN 40% 3500 2. Masa: Mic dejun () Demipensiune () Pensiune completa (X) Bucatarie/Unitati de gastronomie bune în apropiere da () nu (x ) Ce puteţi / doriţi sa oferiţi? • In domeniul timpului liber: Caracteristicile zonei din punct de vedre turistic. paturi.

Ce intreprindeti pentru a asigura o atmosfera rurala a spatiului dumneavoastra? Amenajarile exterioare si interioare trebuie sa dea caracterul rural dar bine dotat. zona de receptie sa aiba un caracter familial cu specific romanesc si cu o ambianţǎ plǎcutǎ şi odihnitoare Masa ce sa va servi de catre turisti va avea in mod obligatoriu specific culinar local şi specialitǎţi din zonǎ. Stabilirea pretului/gradul de ocupare Cate zile ocupate pe camera veti dori sa realizati? Doriti sa realizati: 335 zile/an Prin ce activitatui ati putea sa cresteti gradul de ocupare ( numarul de zile in care este ocupata camera)? ( x ) oferte extrasezon (pausal ) 65 .(X) Mapa de informare (X) Panou (x) Publicitate prin agentii de turism (x) Seri informative Prin ce particularitati / activitati va deoooosebiti de ceilalti competitori din zona? Zona in care se afla amplasata investitia este in continua dezvoltare si se afla in atentia operatorilor in turism. Se dezvolta deasemeni si infrastructura zonei Care sunt grupurile tinta pe care doriti sa le abordati ? Pensiunea este disponibila tuturor categoriilor de turisti.

( x ) pachet programe speciale de cate 10 zile ( x ) pachet special de sfarsit de saptamana ( x ) pachet special cu ocazia unor sarbatori locale si religioase ( x ) seri traditionale si culturale cu specific local ( x ) programe speciale ce se adresaeaza anumitor categorii de persoane (grupuri tinta ) La ce pret doriti sa inchiriati: .Camera 3 paturi Lei /zi 40/loc Care este raportul dumneavoastra „ calitate/pret”? ( x ) bun ( ) satisfacator Cu ce intentionati sa desfasurati o campanie de publicitate sustinuta? ( x ) prospecte distribuite prin agenti si posta ( x ) pliante ( x ) carti postale ( x ) bannere ( x ) placute indicatoare ( x ) mapa informativa in camera ( x ) pagina de internet ( x ) anunturi in presa si televiziune ( x ) cadouri oferite clientilor cu antetul ( emblema pensiunii ) ( x ) inregistrarea in publicatii de specialitate ( x ) inregistrarea in pliante locale ( x ) colaborari cu agentii/operatori de turism ( x ) colaboratori 66 .Camera dubla Lei /zi 50/loc .

precum si interventia acesteia in dezvoltarea si initierea crearii de noi activitati lucrative prin impletirea traditiilor locale cu activitatea turistica si de agreement (ANTREC). Implicarea institutiilor descentralizate ale statului in indrumarea prestatorilor de servicii din mediul rural in vederea aprofundarii. Implicarea activa si permanenta a administratiei publice brasovene in rezolvarea problemelor legate de infrastructura si de practicarea turismului “la negru”. în general. 2. atat la nivel de organizatii cat si la nivel de pensiune. şi judeţul Brasov. persoane licentiate in agroturism si detinatoare de brevet de turism. acestea nu sunt valorificate la potentialul maxim. detin importante resurse agroturistice naturale si antropice. De asemenea este evidenta lipsa specialistilor in domeniul agroturismului. cunoasterii si aplicarii adecvate a legislatiei in domeniu 67 . Initierea unei strategii pe termen mediu si lung de imbunatatire a agroturismului prin acordarea de facilitate fiscale si / sau credite cu dobanzi subventionate 5. care sa organizeze eficient toate activitatile legate de agroturism. Infiintarea in judetul Brasov a unor centre de informare turistica cu scopul popularizarii si promovarii destinatiei si unitatilor turistice existente 4. Propuneri de masuri necesare pentru dezvoltarea agroturismului: 1. Sprijinul continuu al asociatilor profesionale in activitatea de indrumare si consultanta a detinatorilor de pensiuni turistice rurale 3. în particular.CONCLUZII ŞI PROPUNERI Concluzia care se desprinde din capitolele prezentate este că deşi România.

Crearea unor noi forme de asociere in interiorul localitatilor rurale sau intre localitati invecinate potrivit conceptului European de “asociere comunitara” si organizate pe principiul subsidiaritatii 9. Sprijin pentru acces si facilitate la fondurile europene.6. Simplificarea procedurilor de inregistrare si obtinere a avizelor si autorizatiilor de functionare si reducerea taxelor aferente 8. 68 . Acordarea de asistenta tehnica in constructii de locuinte noi si / sau modernizarea celor existente. astfel incat sa devina compatibile cu cerintele practicarii turismului rural 7.

2002.Monitorul Oficial al României.a. Psihomedia. Sibiu. 2005. Foriş Tiberiu. 69 .Institutul Naţional de Statistică. Ed. *** . Antonoaie Niculaie. Editura CERES. Legislaţia din domeniul turismului 1997-2009. Bucureşti. Creţu Romeo ş. „Turismul Românieibreviar statistic” 2000-2008. *** .componentă a turismului modern”. – „Management în turism. 2. Ecoturismul. Creţu Romeo Cătălin – „Legislaţie în alimentaţie publică şi agroturism”. 3. 4.BIBLIOGRAFIE 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->