GRUPA MICĂ

CU CE NE JUCĂM?
SCOP:
 Exersarea pronunţării corecte a unor consoane( r, ş, ţ, v, j) integrate în cuvinte.  Formarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii simple şi dezvoltate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1. 2. 3. Să pronunţe corect denumirile unor jucării din sala de grupă; Să se exprime în propoziţii formulate corect gramatical; Să efectueze diferite acţiuni specifice jocului cu o anumită jucărie.

SARCINA DIDACTICĂ: REGULI DE JOC:

 Pronunţarea corectă a denumirii unor jucării din grupă. La solicitarea educatoarei: “ cu ce ne jucăm?”, un copil va alege o jucărie şi o va denumi. Toţi copiii vor repeta denumirea jucăriei, apoi vor mima acţiunea de a se juca.

ELEMENTE DE JOC: mişcarea, imitarea unor acţiuni. MATERIAL DIDACTIC: jucării din sala de grupă. DESFĂŞURAREA JOCULUI:

Copiii sunt aşezaţi în semicerc, având în faţa lor jucăriile. La întrebarea educatoarei: “ cu ce ne jucăm?”, un copil denumit de ea va veni, va alege o jucărie şi o va denumi. Se solicită formularea răspunsurilor printr-o propoziţie completă. Ex: “noi ne jucăm cu maşinuţa”. Toţi copiii vor repeta denumirea jucăriei şi vor imita mersul cu maşina, reproducând sunetul claxonului: “ti, ti, tii…”

VARIANTĂ:
Educatoarea va imita mersul unui tren şi va întreba copiii: “cu ce credeţi că mă joc?”. După ce copiii vor recunoaşte şi vor denumi mijlocul de transport, se vor aşeza în rând ţinându-se unul de altul pentru a forma un tren. Se vor deplasa apoi prin clasă imitând mersul trenului şi sunetul specific: “u, u, u…”. Se pot alege toate mijloacele de transport cunoscute de copii.

1

Un copil alege o jucărie. iar la întrebarea educatoarei:”ce este?” o va denumi. Ex.să precizeze utilitatea obiectului ales. tacâmuri.: Pentru obiectele de uz personal jucăriile pot fi amplasate la colţul „gospodinei”. Răspunsurile corecte sunt aplaudate şi recompensate.  OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1. 3. la întrebarea „la ce foloseşte?”. pentru obiectele de veselă şi tacâmuri se va amenaja o masă festivă etc. Răspunsurile trebuie formulate în propoziţii simple sau dezvoltate.: Când educatoarea mimează spălatul pe dinţi. 2. copiii spun: „Ne spălăm pe dinţi cu periuţa” 2 .) Jucării sau imagini cu obiecte din mediul înconjurător. Răspunsurile trebuie formulate în propoziţii. în funcţie de tema DESFĂŞURAREA JOCULUI: Jocul se poate desfăşura la diferite colţuri. mimarea unor acţiuni. iar copilul trbuie să spună care este utilitatea ei. SARCINA DIDACTICĂ: REGULI DE JOC:  Recunoaşterea şi denumirea unor obiecte şi precizarea utilităţii acestora. ELEMENTE DE JOC: mânuirea obiectelor. copilul va preciza utilitatea acestuia.CE ESTE ŞI LA CE FOLOSEŞTE? SCOP: Consolidarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii simple sau dezvoltate. La întrebarea educatoarei „ce este?”. aplauze.  Formarea capacităţii de a recunoaşte şi denumi obiecte şi fiinţe( substantive comune simple). amenajate în funcţie de tema şi conţinutul ales. să denumească obiecte sau imaginile unor obiecte.să alcătuiască propoziţii simple cu cuvântul denumit. veselă. Educatoarea întreabă: „la ce foloseşte?”. iar copiii vor fi stimulaţi să indice obiectul folosit şi să denumească acţiunea într-o singură propoziţie. VARIANTĂ: Educatoarea va mima o acţiune specifică.  Valorificarea cunoştinţelor acumulate în situaţii noi. Ex. etc. MATERIAL DIDACTIC: dorită ( obiecte de uz personal. copilul va numi obiectul.

este roşu”. „ce steguleţ aţi ridicat?”. Educatoarea ridică un steguleţ şi spune copiilor: „ ridicaţi şi voi un steguleţ cu aceeaşi culoare cu al meu”. albastru. să recunoască şi să pronunţe corect numele celor patru culori. VARIANTA 2: Educatoarea denumeşte o culoare. Copiii răspund: „eu am ridicat steguleţul roşu pentru că şi steguleţul dvs. motivând alegerea: „La căsuţa albastră am pus steguleţul albastru”.  Formarea deprinderii de a se exprima corect în propoziţii. Răspunde numai copilul solicitat de ea. galben. motivând: „ mingea este roşie şi eu am ridicat steguleţul roşu”. La semnalul educatoarei. Răspunsurile corecte sunt aplaudate. verde. ELEMENTE DE JOC: Acţiunea cu obiectele. să formuleze propoziţii în care se respectă acordul substantiv- SARCINA DIDACTICĂ: REGULI DE JOC:  Recunoaşterea culorii şi realizarea acordului între substantiv şi adjectiv. 3 . 2. căsuţe sau imagini cu căsuţe din cele 4 culori. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: adjectiv. copiii ridică steguleţul de aceeaşi culoare cu cel arătat de ea. iar copiii ridică steguleţul cu culoarea precizată. „Am luat steguleţul albastru pentru că am o căsuţă albastră”. jucării care au aceleaşi culori. 1. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea şi copiii au pe masă câte 4 steguleţe de 4 culori. aplauze. MATERIAL DIDACTIC: Steguleţe de 4 culori. iar copiii ridică steguleţul care are aceeaşi culoare cu jucăria. Copiii potrivesc căsuţei lor steguleţul de aceeaşi culoare. Ei au sarcina de a alege steguleţul porivit culorii căsuţei. VARIANTA 1: Educatoarea arată o jucărie.NE JUCĂM CU STEGULEŢE SCOP:  Formarea capacităţii de a recunoaşte şi denumi culorile: roşu. VARIANTA 3: Copiii primesc o căsuţă de jucărie sau o imagine cu o căsuţă de o anumită culoare.  Formarea deprinderii de a pronunţa corect sunetele limbii române. respectând acordul între substantiv şi adjectiv. „Toate căsuţele galbene au steguleţe galbene”.

(se va urmări pronunţarea corectă a cuvintelor). VARIANTĂ: Copiii merg împreună cu educatoarea la locurile unde au aşezat jucăriile. folosind corect prepoziţiile: „în” şi formuleze propoziţii simple sau dezvoltate corecte d. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Copiii vor fi lăsaţi să aleagă din cutie o jucărie pe care o vor denumi şi o vor aşeza la locul ei.: „Eu am luat o minge şi o aşez în cutie (coş)”.p. „Eu am luat un iepuraş şi îl aşez pe raft”.v. Ex. ghicirea. verbalizând acţiunea. SARCINA DIDACTICĂ:  recunoaşterea şi denumirea corectă a jucăriilor. La sfărşit vor fi lăsaţi să se joace la sectorul dorit cu jucăriile preferate. Copiii vor enumera jucăriile pe care le-au aşezat în locurile alese. 3. Jocul se va desfăşura până ce toate jucăriile vor fi aşezate la locul lor.  OBIECTIVE OPERAŢIONALE: „pe”. copiii stabilesc locul ei în sala de grupă.  Formarea capacităţii de a utiliza corect prepoziţiile „în” şi „pe” corespunzătoare unor poziţii spaţiale. REGULI DE JOC: După ce denumesc jucăria.SĂ AŞEZĂM JUCĂRIILE SCOP: Formarea capacităţii de a distinge sunetele ce compun cuvinte simple şi de a le pronunţa corect. să precizeze locul ei în sala de grupă. aplauze. 2. Răspunsurile corecte sunt aplaudate. precum şi a locului unde vor fi aşezate în grupă. Educatoarea va întreba: „ce jucării am aşezat în ordine pe raft?” sau „ce jucării am aşezat frumos în pătuţ?”. 1. să gramatical. să denumească jucăria aleasă.d. MATERIAL DIDACTIC: jucării. ELEMENTE DE JOC: mişcarea. o cutie mare. 4 .

: „Eu am ales ursul din povestea Ursul păcălit de vulpe şi îl aşez la imaginea din această poveste. să recunoască titlul unei poveşti după un fragment audiat. Copiii vor asculta la casetofon replica unui personaj din povestea „Capra cu trei iezi”.  Formarea deprinderii de a se exprima corect şi coerent. AL CUI GLAS ESTE? (A CUI VOCE ESTE?) 5 . Copiii ascultă la casetofon replica unui personaj.RECUNOAŞTE PERSONAJUL! SCOP:  Verificarea cunoştinţelor copiilor despre personajele din poveştile cunoscute. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 1.” VARIANTA 1: VARIANTA 2: Păpuşa va prezenta copiilor un fragment din povestea „Punguţa cu doi bani”. cadru de poveste. la cadrul de poveste adecvat. să asocieze personajele cu cadrul de poveste adecvat. Ei trebuie să recunoască personajul după replica audiată. Copiii trebuie să dea şi replici scurte din poveştile din care fac parte personajele. să identifice personajele găsite în cutia cu poveşti. să redea replici scurte ale personajelor din poveştile cunoscute. îl recunosc şi-l denumesc. 3. te rog. 4. MATERIAL DIDACTIC: siluete. ghicirea. 5. Păpuşa îl îndeamnă să aleagă o siluetă a unui personaj. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Păpuşa marionetă aduce copiii în lumea poveştilor. Ex. Notă: În funcţie de nivelul grupei. ELEMENTE DE JOC: mişcarea personajelor. Prin versurile: Hai. 2. păpuşa-marionetă. SARCINA DIDACTICĂ: REGULILE JOCULUI:  Recunoaşterea personajelor din poveştile cunoscute şi plasarea lor lîn cadrul de poveste corespunzător. jocul poate fi si complicat sau poate fi simplificat şi desfăşurat la grupele mijlocie şi mare. La cererea unei păpuşi-marionetă copiii vor alege un personaj din poveste. După ce spun despre ce personaj este vorba îl vor aşeza pe panou. păpuşa-marionetă. îi vor spune numele şi îl vor asocia cadrului potrivit. pofteşte Personajul îl alege În poveste-l potriveşte. casetofon. să recunoască personajele după replica audiată la casetofon. cerând acestora să spună titlul poveştii audiate.

să recunoască personajul dintr-o poveste după replica ascultată.  Verificarea cunoştinţelor legate de personajele din poveştile sau basmele audiate anterior. 1. siluete de personaje.  Dezvoltarea acuitaţii auditive. după care va întreba: „Al cui glas este?” (A cui voce este?) În funcţie de complexitatea acţiunii. VARIANTĂ: Copiii recunosc personajul înregistrat pe casetofon şi apoi educatoarea le cere să răspundă la întrebarea: „Cui i se adreseaza?” (Cui îi vorbeşte?).. copiii pot fi solicitaţi să aleagă şi să afişeze şi silueta personajului recunoscut. mai poate întreba cui i se adresează (îi vorbeşte) . 2.: „Cui îi cere cocoşul punguţa?” „Cui îi spune vulpea de unde să ia peşte?” 6 .  Verificarea cunoştinţelor legate de folosirea corectă a substantivelor in SARCINA DIDACTICĂ: OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  Recunoaşterea personajului şi folosirea corectă a substantivelor în cazul G şi D... să utilizeze corect în răspunsurile formulate substantivele în cazul D şi G. DESFĂŞURAREA JOCULUI: Educatoarea cere copiilor să asculte vocea înregistrată a unui personaj dintr-o poveste cunoscută. Opţional.. MATERIAL DIDACTIC: casetofon. Ex. REGULILE JOCULUI: Copilul care recunoaşte primul personajul şi răspunde folosind corect substantivul în cazul G este recompensat cu un ecuson. personajul pe care l-au recunoscut.?.SCOP: cazul G şi D. ecusoane.

7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful