Sunteți pe pagina 1din 4

Seminar 6 – Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare

1. Ipoteze de lucru

Estimarea rentabilității și riscului investițiilor în active financiare se întemeiază pe două ipoteze alternative de lucru:

- În cazul unei investiții similare cu altele derulate anterior, se consideră că trecutul este o oglindă a viitorului. Astfel, se apreciază că riscul și rentabilitatea înregistrate în trecut rămân nemodificate (ipoteza 1);

- În cazul unei investiții nesimilare celor anterioare se vor identifica stările viitoare ale economiei, probabilitățile de apariție a acestora, fiind apoi previzionate cash-flow-urile specifice fiecărei stări (ipoteza 2).

2. Rentabilitatea valorilor mobiliare

Reprezintă plusul de valoare obținut pe perioada de deținere a unei valori mobiliare în raport cu investiția inițială facută în cumpărarea acesteia. În mărime absolută (X t ), rentabilitatea anuală a valorilor mobiliare are două componente:

- Dividendul (Div t ) sau cuponul (C t ) anual de încasat;

- Câștigul de capital, reprezentat de modificarea prețului valorii mobiliare între începutul anului și sfârșitul anului ( ).

În mărime relativă (R t ), rata anuală de rentabilitate se obține raportând rentabilitatea absolută (X t ) la prețul valorii mobiliare de la începutul anului:

Astfel, cele două componente ale ratei rentabilității sunt:

- Randamentul de dividend (de cupon):

- Rata câștigului de capital:

.

;

În cazul unei perioade de deținere de T ani, rentabilitatea întregii perioade în mărime absolută (X T ) se va calcula ca:

iar cea în mărime relativă (R T ):

Rentabilitatea medie anuală ( ̅ ) se poate estima pornind de la rentabilitatea întregii perioade, fie ca

medie aritemtică ̅

, fie ca medie geometrică ̅

.

Notă. Exprimarea rentabilității anuale nominale (R n ) în valoare reală (R r ) se face cu ajutorul relației

. Atunci când rata

lui Fischer ținându-se cont de rata inflației (R i ):

inflației are valori reduse (până în 10%) se poate apela și la forma restrânsă a relației lui Fischer:

.

3. Rentabilitatea sperată (așteptată) și riscul valorilor mobiliare

Ipoteza 1. În ipoteza că trecutul este o oglindă a viitorului, rentabilitatea sperată (așteptată) în viitor de la o valoare mobiliară (E(R) expected return) reprezintă media aritmetică a rentabilităților anterioare (istorice):

Riscul valorii mobiliare este reprezentat de variabilitatea rentabilităților înregistrate față de rentabilitatea sperată. Această variabilitate este măsurată cu ajutorul dispersiei (varianței - ):

respectiv cu ajutorul abaterii medii pătratice ( ):

Notă. Dacă rentabilitățile anterioare (istorice) sunt prezentate ținând cont de frecvența de apariție (f i ), formulele de mai sus devin:

Remarcă. În mod uzual, rentabilitatea sperată și abaterea medie pătratică ale valorilor mobiliare se estimează pornind de la seriile de rentabilități zilnice. Astfel, se calculează întâi media și abaterea medie pătratică a rentabilităților zilnice, acestea fiind apoi anualizate. Transformarea valorilor acestora se face astfel:

Ipoteza 2. În ipoteza previzionării rentabilităților obtenabile în diferite stări economice viitoare și a probabilităților de apariție a acestora (p i ), rentabilitatea așteptată, dispersia (varianța) și abaterea medie pătratică se vor calcula astfel:

Notă. Presupunând că rentabilitatea unei valori mobiliare este normal distribuită, se pot face previziuni asupra nivelurilor viitoare ale acesteia cu ajutorul rentabilității sperate (E(R)) și a abaterii medii pătratice ( ). Astfel, probabilitatea ca rentabilitatea viitoare să se situeze în intervalul:

-

(

este de 68,3%;

- (

este de 95,4%;

- (

este de 99,7%.

Aplicația 1. Un investitor dorește să achiziționeze acțiuni ale firmei X. O analiză a evoluției acțiunilor societății X pe parcursul ultimilor 4 ani evidențiază următoarele elemente:

- Dividendul anual pe acțiune a avut următoarele valori: 1 leu, 1,1 lei, 0,9 lei și 1 leu;

- La începutul celor 4 ani, cursul acestor acțiuni era de 10 lei/acțiune. Cursurile bursiere ale acțiunii la sfârșitul fiecăruia dintre cei patru ani au fost: 11,8 lei/acțiune, 13,7 lei/acțiune, 12,2 lei/acțiune și 13 lei/acțiune.

Pe baza informațiilor prezentate, determinați și comentați:

a) Rentabilitatea absolută (X T ) și cea relativă (R T ) aferente întregii perioade analizate;

b) Rentabilitatea medie anuală a investiției în acțiunile societății X;

c) Rentabilitatea medie anuală reală, știind că rata medie anuală a inflației a fost de 10%;

d) Rentabilitățile absolute și relative înregistrate în fiecare an, precum și descompunerea pe cele două componente: randamentul de dividend și rata câștigului de capital;

e) Pe baza rentabilităților calculate la punctul anterior, determinați rentabilitatea sperată a acestor acțiuni, varianța și abaterea medie pătratică a rentabilității sperate.

Aplicația 2. Cele 52 de rentabilități săptămânale ale unei acțiuni au înregistrat următoarea frecvență de apariție pe parcursul anului trecut:

Rata de rentabilitate

Frecvență

-7%

5

-3%

12

1%

20

4%

11

8%

4

TOTAL

52

a) Determinați valoarea medie, dispersia și abaterea medie pătratică a rentabilităților săptămânale ale acestei acțiuni;

b) Anualizați valorile calculate la punctul anterior.

Aplicația 3. În prezent, cursul unei acțiuni este de 25 lei/acțiune. Pentru anul următor au fost previzionate cinci stări ale economiei caracterizate de următoarele elemente:

Starea economiei

Probabilitatea

Dividendul

Cursul bursier

de apariție

pe acțiune

1 0,1

 

9

18

2 0,2

 

5,5

20

3 0,4

 

9

22

4 0,2

 

14

25

5 0,1

 

10

30

a) Determinați rentabilitatea absolută și relativă a acțiunii în fiecare stare a economiei;

b) Determinați rentabilitatea sperată în mărime absolută, dispersia și abaterea medie pătratică a acesteia;

c) Determinați rentabilitatea sperată în mărime relativă, dispersia și abaterea medie pătratică a acesteia;

d) Construiți intervalele în care rentabilitatea anului următor se regăsește cu o probabilitate de 68,3%, 95,4%, respectiv 99,7%.

Bibliografie:

1. „Finanțe Corporative cu Excel”, Stancu Ion și Stancu Dumitra, Editura Economică, 2012, Capitolul 3. Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare;

2. „Finanțe” – ediția a 4-a, Stancu Ion, Editura Economică, 2007, Capitolul 6. Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare;

3. „Piețe financiare și gestiunea portofoliului”, Stancu Ion (coordonator), Editura Economică, 2004, Capitolul 5. Rentabilitatea și riscul valorilor mobiliare.