Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR

Aplicaii la
Exploatarea secundar a zcmintelor

Coordonator: conf. dr. ing. Nicolescu Constantin


Student: El Dilbani Ali
Anul: IV
Grupa: 20104

Aplicaie 1
Ecuaia de bilan material aplicat pentru calculul resurselor de petrol

n general, o ecuaie de bilan material presupune o echivalen ntre situaia existenta la momentul iniial i cea ntalnit la un
moment dat n exploatare. Aplicat la un zcmnt de petrol, legea conservarii masei poate fi scris sub forma:
V i=V t +V E ;
Unde : Vi - Volumul de petrol inial ;
Vt - Volumul de petrol ramas n zacamant la momentul t ;
VE - Volumul de petrol extras la momentul t ;

Fig.1. Variaia factorilor de volum ai ieiului ;

V i=V t + V ;
V - Creterea de volum a fluidului din zcmnt la scderea presiunii;
V=VE ;
Extragerea unor cantiti de fluide din zcmnt conduce la un efect de scdere a presiunii. Ca urmare, apare o destindere elastic
a fluidelor din zona de iei, respectiv de gaze. Destinderea elastic a apei din acviferul activ, conduce la ptrunderea n zona
productiv a unui cumulativ de ap W .
Se poate, deci, aprecia c destinderea elastic a fluidelor din zcmnt la scderea presiunii corespunde volumului de fluide extrase
, A, este :
A= N b t + N Bt ( Rr st ) ;

Unde: - R este raia gaze-iei ;


N Bt ( Rr st )
reprezint volumul de gaze libere extrase, calculat ca diferen ntre totalul de gaze extrase,
N Bt R

, i gazele dizolvate,

N Bt r st

Raia gaze-iei se calculeaz cu relaia:


Q
RGT =R= g ;
Qt
Raia de soluie are relaia de calcul :
V
r s = Go ;
V Lo

Ecuaia de bilan va fi :
st
Rr
bt + Bt + w
; (1)
N ( u tui ) + M ( B tBi ) +W = N
ui=b i ;
ut =bt + B t ( r si r st ) ;
N [ b t + Bt ( r si r st )bi ] + M ( Bt B i) + W = N [ b t +B t ( Rr st ) ] +w ; (2)
N [ ( bt B t r st )( biBt r si ) ] + M ( Bt B i ) +W = N [ b t + Bt ( Rr st ) ] + w ; (3)
5

Ecuaia (1) ne d informatii asupra formelor de energie care particip la exploatarea zcmntului :
E1 Fracia de fluid extras ca urmare a destinderii elastice a sistemului roc-fluide i a expansiunii gazelor ieite din soluie ;
E 1=

N ( ut ui )
N [ bt + Bt ( Rr st ) ]+w

E2 Fracia de fluid extras ca urmare a destinderii gazelor din capul liber de gaze ;
E 2=

M ( Bt Bi)
;
N [ bt + Bt ( Rr st ) ]+ w

E2 Fracia de fluid extras ca urmare a destinderii apei din acvifer ;


st
Rr
bt + B t + w

N
W
E 3=

Ecuaia scris sub forma (3) permite determinarea resursei de petrol pe baza datelor de producie.
Date cunoscute : N, w, R ;
Date necunoscute : N, M, W.
Aplicarea strict matematic a ecuaiei de bilan material pentru determinarea celor trei necunoscute, N, M, W, nu d rezultate
satisfctoare deoarece unele dintre formele de energie se pot face simite mai tarziu n decursul exploatrii (la momente diferite). Din
acest motiv, ecuaia de bilan se aplic sub forma (4), scris pentru zcmintele care nu au cap de gaze, nici acvifer activ, producnd n
regim de gaze dizolvate. (M=0, W=0, w=0 ).
6

N [ ( bt B t r st )( biBt r si ) ]= N [ b t + Bt ( Rr st ) ] (4)
Pentru orice zcmnt cunoscut se dispune de diagrama pVT care reprezint variaia cu presiunea a principalelor parametrii ai
fluidelor din zcmnt.

Fig.2.Diagrama tipic pVT pentru determinarea proprietilor fluidelor n condiii de zcmnt ;

N [ ( bt B t r st )( biBt r si ) ]= N ( b tBt r st )+ R N B t ;

N=

N ( bt Bt r st )
M Bt
+
;
( b tBt r st ) ( b iB t r si ) ( bt Bt r st ) ( bi B t r si )

t , g Funcii de presiune ;

t =

(bt B t r st )
;
( bt B t r st )( biBt r si )

g=

Bt

( bt Bt r s t ) ( bi B t r si )

N= N t + M g ;
Notaiile folosite au urmtoarele semnificaii:
N - Resursa geologic de iei; [N] = m3 ;
N - Cumulativul de iei extras ; [N] = m3 ;
M - Resursa geologic de gaze ; [M] = m3N ;
M - Cumulativul de gaze extras ; [M] = m3N ;
W - Volumul de ap ptruns n zona productiv; [W] = m3 ;
w - Cumulativul de ap extras ; [w] = m3 ;
bt - Factorul de volum al ieiului la momentul t ;
bi - Factorul de volum al ieiului la momentul initial ;
Bt Factorul de volum al gazelor la momentul t ;
Bi - Factorul de volum al gazelor la momentul iniial ;
rst Raia de soluie la momentul t ; [rst] = m3N/ m3 ;
9

rsi Raia de soluie la momentul iniial ; [rsi] = m3N/ m3 ;


p - Presiunea ; [p] = bar ;

S se determine resursa de iei i resursa de gaze dizolvate n cazul unui zcmnt care produce n regim de gaze dizolvate i
dispune de analiza PVT obinut prin cercetarea n autoclave a unor probe representative de iei prelevate din zcmnt.
Datele de producie corelate cu presiunea msurat la cercetarea sondelor sunt prezentate n tabelul urmtor:

t =

bt Bt r st
;
( bt Bt r st ) ( biBt r si )

10

g=

Bt
;
( bt Bt r st ) ( biBt r si )

N= N t + M g ;

11

12

13

Aplicaie 2
Metodologia de proiectare a unui process de injecie de abur

N=12 , A

W (kg fluid / or) la T0=ct

r2, T2
r1
(1)

T1
(2)

dh

14

Fig.1. Procesul de injectie de abur ;

Sa se proiecteze o operatie de injectie ciclica de abur la o sonda la care se cunosc urmatoarele :

Adancimea sondei, H :

H=72520 n=72520 12=485 m;

Grosimea stratului, h :
h=7+0,5 n=7+ 0,5 12=13 m ;

Diametrul tevilor de extractie :


Diametrul exterior : d e =73 mm ;
Diametrul interior : d i=62 mm ;

Diametrul coloanei de exploatare :


Diametrul exterior :

De =168,3 mm ;

Diametrul interior :

D i=150,4 mm ;

Coeficientul de difuzivitate termica a rocii, D :


15

D=130 m /s ;

Temperatura de zacamant, tz :
t z=24.55 ;

Coeficientul global de transmitere a caldurii, U :


2

U=12 kcal /m s ;

Porozitatea, m :
m=18 ;

Saturatia in apa :
S a=21+ 0,6 n=21+0,6 13=28.8 ;

Densitatea apei, a :
3

a=1070 kg/m ;

Densitatea titeiului, t :
3

t =902 kg/m ;

Conductivitatea termica a rocii, kr :

16

k r =2.1 kcal/m s K ;

Capacitatea termica masica a titeiului, ct :


c t =0.65 kJ /kg =650 J /kg ;

Capacitatea termica masica a apei, ca :


c a=4 189 J /kg ;

Capacitatea termica masica a rocii, cr :


c r=0,25 kJ /kg =250 J /kg ;

Presiunea de injectie, pinj :


pinj =60 ;

Temperatura aburului la suprafata :


t s=274,29 ;

Entalpia aburului, iabur :


i abur =2787360.6 J /kg ;

Entalpia apei, ia :

17

i a=1207688.7 J / kg ;

Debitul de abur injectat, W :


W =7.84 t abur / zi=7840 kg abur / zi;

Densitatea rocilor, r :
3

r =2350 kg/m ;

Titlul aburului, x0 :
x 0=0,8 ;

1. Se calculeaza entalpia aburului la suprafata, aburul avand titlul x0, i:


i=x 0 i ab+ ( 1x 0 ) i a=0,8 2787360.6+ ( 10,8 ) 1207688.7=4645266.02 J /kg
2. Se calculeaza cantitatea totala de caldura injectata in sonda de la suprafata intr-un timp t:
Q0 s=W i t ;
Calculul se va face pe zile, considerand W=ct si t=24 ore .
3. Se determina valoarea functiei f() :

18

f ( ) =f =

D t r 1 U
;
;
2
kr
r2

Unde :
r1 - Raza interioara a tevilor de extractie ;
r 1=

d i 62
= =31 mm ;
2 2

r2 - Raza exterioara a coloanei de exploatare;


r 2=

De 168.3
=
=84.15 mm ;
2
2
r 1 U 0,031 12
=
=0.177143;
kr
2.1
Pentru determinarea functiei f() se
foloseste graficul din figura 2 , iar t=1, 24,
48....720 ore .
Fig.2. Graficul functiei f) pentru o sursa
cilindrica care pierde caldura ;

4. Se calculeaza cantitatea de caldura cedata


stratelor traversate de sonda la
momentele de timp t considerate de la
inceputul injectie :
19

qc=

2 r 1 U k r
a H 2
( t sb ) H
;
2
k r +r 1 U f ( )

qc- flux caloric ;


Qc 24=

Q c 24 j =

qc 1 +q c24
23 ;
2

q c ( j1)+ qc j
2

24 ;

Unde j este numarul de zile ,

j=2; 30 .

5. Se calculeaza cantitatea de caldura care se mai gaseste inmagazinata in abur atunci cand acesta ajunge la intrarea in strat, Qis :
Qis =Q0 sQ c ;
6.Titlul aburului la introducerea in strat. Conform punctului 2, entalpia aburului la intrarea in strat va fi :
i is=

Qis
=x is i ab+ ( 1x is ) i a ;
W t

x is=

Qis
i
a ;
W t (i abi a ) i abi a

Unde :
20

xis - Titlul aburului la intrarea in strat ;


iis - Entalpia aburului la intrarea in strat ;

7.Se calculeaza valoarea parametrului M,care reprezinta cantitatea de caldura preluata de 1 m3 de roca impreuna cu fluidele continute
in pori, pentru cresterea temperaturii cu un grad Celsius .
M =( 1m ) r c r + m S t c t t + m S a c a a ;
M =( 10,237 ) 2350 760+ 0,237 ( 1S ai ) c t t +0,237 0,274 4 189 1 070 ;
M =1 955 547 J / m3 ;
8. Se determina valoarea parametrului adimensional X :
X=

2 k r t
;
M h D

9. Se determina eficienta termica a procesului, Et :


Et =

1
2 X
e X erfcX+
1 ;
2
X

X
Pentru X > 10, atunci termenul e erf cX

tinde la 0 .

10.Se calculeaza cantitatea de caldura cedata stratelor adiacente (acoperis, culcus), Qca :

21

Qca =( 1Et ) Qis ;


11. Se calculeaza raza zonei incalzite ca raza exterioara a zonei invadate de apa calda :
Aria zonei invadata de apa calda, A(t) :
A (t)=

Qis M h D
2
r

4k T

e X erfcX+

2 X
1 ;

Qis* - Flux caloric mediu ;


Qis =

Qis
;
t

Raza zonei incalzite, rabur :


r abur =

A (t)
;

12. Se poate utiliza raza zonei ocupata de abur utilizandu-se aceleasi relatii pentru A(t), dar in care Qis* o sa fie inlocuit de Qis** :
=W r xis ;
Qis
Unde r* este :
22

r =i abi a ;
Aria zonei invadata de apa calda in acest caz este :
M h D
Q
2 X
is
e X erfcX+
1 ;
2
4 kr T

A ( t )=

r abur =

A (t)
;

Calculul se va face pentru primele 30 de zile. Se va urmari influenta parametrilor D, U, kr si W asupra razei zonei incalzite .
In tabelul de mai jos vor fi trecute rezultatele calculelor celor 12 etape .

23

24

X
0.04444
4
0.06285
3

Et
0.75940
5
0.96191
3

0.07697
9

1.01254

0.08888
7

1.17581
2

0.09937
9

1.01254

0.10886
4

1.11379
4

0.11758
7

1.08486
4

0.12570
5

1.07582
4

Qca
1.07069E+1
1
3470192706
5
1726152037
3
3.23809E+1
1
2893014505
4
3.15463E+1
1
2.74748E+1
1
2.80757E+1
1

Qis*
1854236578
5
1898166367
2

A(t)
132.594
6
343.864
4

10.46209546

Qis**
907408637
7
951338426
4

A(t)
64.88787
1
172.3407
6

rabur
4.54471681
6
7.40660290
3

1911847368
2

546.857
1

13.19355941

965019427
4

276.0302
4

9.373534811

1918531349
9

849.677
2

16.44568813

971703409
1

430.3470
2

11.70400405

1922542875
3

916.527
3

17.08038911

975714934
5

465.1492
4

12.1680565
5

1925163086
9

1211.46
5

19.63724107

978335146
1

615.6458
4

13.9987912
2

1927083318
3

1378.03
8

20.94380659

980255377
5

700.9706
8

14.9373992
6

1928524090
3

1562.94
4

22.30471806

981696149
5

795.6010
9

15.9137579
3

rabur
6.49662718

25

0.13333
1

1.12504
4

0.14054
3

1.11379
4

0.14740
3

1.19663
8

0.15395
7

1.18129
7

0.16024
4

1.16831
5

0.16629
3

1.19335
1

0.17212
9

1.11379
4

0.17777
4

1.07582
4

0.18324
6

1.07210
1

0.18855
8

1.15317

0.19372
5

1.09247
7

0.19875
8
0.20366

1.13910
7
1.08486

5.21179E+11
5.27232E+1
1
1.00256E+1
2
1.00868E+1
2
1.01476E+1
2
1.25566E+1
2
7.91958E+1
1
5.62986E+1
1
5.68887E+1
1
1.27978E+1
2
8.15686E+1
1
1.29168E+1
2
-

1929607736
8

1839.79
1

24.19965959

982779796
0

937.0344
9

17.2704180
7

1930509205
8

2024.71
5

25.38674508

983681265
0

1031.683
4

18.1216727
6

1220.176
8

19.7077230
3

1931247118
6

2393.76

27.6035756

984419177
8

1931833782
7

2578.67
8

28.64993474

985005841
9

1314.819
7

20.4577638
9

1932357043
6

2763.61
8

29.65951587

985529102
8

1409.483
7

21.1814212
4

1932805752
1

3040.68
6

31.11077413

985977811
3

1551.138

22.2203187
1

1933218270
5

3041.33
5

31.11409394

986390329
7

1551.787

22.2249665
5

1933579378
0

3134.08
1

31.58495078

986751437
2

1599.396
1

22.5633243

1933857007
5

3318.91
6

32.50297942

987029066
7

1693.954
7

23.2207351
3

1934094076
8

3780.34

34.68889525

987266136
0

1929.689
6

24.78385114

1934296973
1

3780.73
6

34.69071473

987469032
3

1930.086
2

24.7863977
1

1934472562
9
1934624744

4149.96
5
4150.29

36.34521877
36.34664834

987644622
1
987796803

2118.764
2119.090

25.9696652
6
25.9716659

26

0.20845
9

1.10458
9

0.21314
4

1.10058
7

0.21772
8

1.09691
8

0.22221
8

1.05304
1

0.22661
9

1.09042
8

0.23093
6
0.23517
3
0.23933
6
0.24342
7

1.10629
4
0.94021
6
0.90779
4
0.87753
5

D
130

x0
0.8

W
7.84

8.27469E+1
1
1.06843E+1
2
1.07433E+1
2
1.08022E+1
2
6.15849E+1
1
1.09198E+1
2
1.33301E+1
2
7.77546E+1
1
1.24209E+1
2
1.70667E+1
2

kr
2.1

1934764687
4

4427.29
8

37.54001467

987936746
6

2260.683
4

26.8253212
5

1934893988
5

4612.07
7

38.31539728

988066047
7

2355.186
7

27.3802704
4

1935011051
7

4796.85

39.07537368

988183110
9

2449.684
4

27.9241606
9

1935118750
1

4797.11
7

39.07646109

988290809
3

2449.951
3

27.9256823
3

1935218164
3

5166.39
2

40.55260174

988390223
5

2638.674
5

28.9813076
5

1935308913
8
1935393181
2
1935472848
4
1935547204
6

5443.41
8
4797.79
7
4797.99
5
4798.17
9

988480973
0
988565240
4
988644907
6
988719263
8

2780.287
4
2450.631
7
2450.829
1
2451.013
5

29.7488311
27.9295592
9
27.9306846
7
27.9317349
9

41.62563746
39.07923183
39.08003613
39.08078681

U
12
27

130

0.8

7.84

2.1

12

130

0.8

7.84

2.1

12

130
130
130

0.8
0.8
0.8

7.84
7.84
7.84

2.1
2.1
2.1

12
12
12

130

0.8

7.84

2.1

12

130

0.8

7.84

2.1

12

130

0.8

7.84

2.1

12

130
130
130

0.8
0.8
0.8

7.84
7.84
7.84

2.1
2.1
2.1

12
12
12

130

0.8

7.84

2.1

12

130

0.8

7.84

2.1

12

130

0.8

7.84

2.1

12

130

0.8

7.84

2.1

12

130

0.8

7.84

2.1

12

130
130
130
130

0.8
0.8
0.8
0.8

7.84
7.84
7.84
7.84

2.1
2.1
2.1
2.1

12
12
12
12

130
130
130

0.8
0.8
0.8

7.84
7.84
7.84

2.1
2.1
2.1

12
12
12

130

0.8

7.84

2.1

12

130

0.8

7.84

2.1

12

130

0.8

7.84

2.1

12

130
130
130

0.8
0.8
0.8

7.84
7.84
7.84

2.1
2.1
2.1

12
12
12
28

0.82
0.8
0.78
0.76

Titlul aburului, xis 0.74


0.72
0.7
0.68
0.66

100

200

300

400

500

600

700

800

Timpul, ore

Variatia titlului de abur in functie de timp;


800
700
600
500
timpul,ore

400

D=80

300

D=110

200

D=130

100

D=150

0
0

10 15 20 25 30 35 40 45
r zona incalzita,m

Variatia razei zonei incalzite cu D;

29

10
8
6
W=4

Debitul de abur, W, t abur/zi


4

W=6
W=7,63

W=9

0
0 10 20 30 40 50

Raza zonei incalzite, rabur, m

Variatia razei zonei incalzite cu W ;

Co e ficie nt glob al de tra ns mite re a ca ldu rii, U, kca l/m2s C

U=8
U=10
U=12
U=14

Raza zonei incalzite rabur, m

Variatia razei zonei incalzite cu U;

30

3.5
3
2.5
2
Conductivitatea termina, kr, kcal/msK 1.5

kr=1

kr=1.5

0.5

kr=2.1

0
50
0 100

kr=3

Raza zonei incalzite, rabur, m

Variatia razei zonei incalzite cu kr.

kr
1
12.24
58.41
80.164
rabur
1
1
1

kr
1.5
8.13
38.93
53.43
rabur
1.5
1.5
1.5

kr
2.1
5.42
29.344
38.5
rabur
2.1
2.1
2.1

kr
3
4.04
19.46
26.71
rabur
3
3
3

31

W
4
4.08
20.021
27.492
rabur
4
4
4

U
8
4.07
19.46
26.717
rabur
8
8
8

D
100
5.21
29.64
38.4
rabur
100
100
100

W
6
5.05
24.53
33.684
rabur
6
6
6

U
10
4.06
19.45
26.7
rabur
10
10
10

W
7.63
5.42
29.344
38.5
rabur
7.63
7.63
7.63

U
12
4.04
19.44
26.695
rabur
12
12
12

D
120
5.33
30.24
38.44
rabur
120
120
120

D
130
5.42
29.344
38.5
rabur
130
130
130

W
9
6.287
30.068
41.265
rabur
9
9
9

U
14
4.033
19.43
26.69
rabur
14
14
14

D
160
5.79
30.94
38.66
rabur
160
160
160

r zona
32

130
130
130

incalzita
5.980604557
29.17054487
36.09615637

110
110
110

5.501356053
26.83299858
33.20363459

80
80
80

4.69
22.88
28.31

150
150
150

6.42
31.33
38.77

24
408
720

W
7.63
7.63
7.63

33