Sunteți pe pagina 1din 496

www.dacoromanica.

ro


C A R E P O T S E R V I L A


V O L U M . X X 1 J

T H E O D O R O O D R E S C U
T
a

1 8 9 3

S A O
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
7 7
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.roa -
s e m e n e a m a r l a v a n t a j e n u s e p u t e a u
o b t i n e d e c a t c u m a r l s a c r i f i c i i d e b a n i * ) "

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


G . T . G h i -
c a , G a n e a ,


A r g e t o i a n u ,

C a l i m a c h i - C a t a r g i , M i h a i l C o -
g a l n i c e a n u ,
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
- 4 - '
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


N I H I L S I N E D E O
N I M I C F A R A L E G A L I T A T E M O R A L I T A T E -U l l

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

s i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

1 1 0 1 . . 1 1 9 . 1 1 . 1 0 1 3 1 } , M 1 1 0 2 1 1 1 5


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
Z A P I S P E N T R U A 3 - a P A R T E D I N S A T U L T U R E A T C A

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
I t

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

N o T G l l g o r i e J o n C a l i m a h V o e v o d .


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
L e l

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.roi i i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
*

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

C o p i a i n t a b u l a r e T m o n i e l S t i n e t l i c e - T I i n g a S i r e t , d e
p e f a t a 6 7 7 p a n s l a 6 8 1 d i n c o n d i c a h o t a r i t u r e T
B u c o v i n e t ( L .

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
s i

www.dacoromanica.ro

M e d l u m i n a r e a s a d o m n u l s f e t n i c d e t a i n t d e p l i f t
i m p u t e r n i c i t p r e z i d e n t a l d i v a n u r i l o r M o l d o v e l
l i V a l a h l e i l i c a v a l e r g r a f T e o d o r P e t r o -
v i c i M i n .www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
a l : L T ,www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

l u a ,

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
- 1 6 1
*www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


C u m i l a I d D u m n e z e u N o Y S c a r l a t A l e x a n d r u C a l i -
m a h v o e v o d , D o m n u l W e l M o l d o v a

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
S C R I S O R I C A R E L E A U L U C R A R E I N H O T A R U L M O -
1 E 1 P O P E V I I B S I P O C R E A C Awww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roi


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


t o a d
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
1 8 5
L u c r a r e a s c r i s o r i l o r c a r i l e c u t e m e i d i n f i i n t a z a
s t a p i n i r e a l u i G r i g o r i e H e r m e z i i i , i n h o t a r u l P o c r e c i t
c i n d m a n a s t i r e a R i c a i q l a v e a s t a p i n i r e a e l i n
o b a r l i e a V a s l u i u l u i , c u m s e a d e v e r e s t e d i n
s c r i s o r i l e u r m a t o a r e : 1 8 2 5 l u n i e 2 6 .
7 1 5 1
7 1 5 5

1
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
- -
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

a f l A
D a n c u i d i n / a i d .
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

T e i z a f i t .

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
2 0 0
C a r t e d e j u d e c a t a a m o l i e i B A l a n e l t i r .
S e
1 7 7 9


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

a l lwww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


B a l a n e s c u l ,


b o i l ,
- -


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


O l t

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
N O I A L E C S A N D R U 1 0 A N M A V R O C O R D A T V O E V O D .

www.dacoromanica.ro
G o l i e Y ,
s i
j a
www.dacoromanica.ro

T o x o b e n i .www.dacoromanica.ro


B i twww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
B a i l
www.dacoromanica.roa m m ' a s u r a t

I n h o t a r u l


f A c u t


a m m a s u r a t D u m e s t i l i n g i o s


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
A r e n d a m o i s t T e l e n e O l i D u m e t i T d e l a P r u t .e l
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


v i l

www.dacoromanica.ro

Z a p i s d e v i n z a r e d e m o l l &


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

H o t a r n i c a I u i N e c u l a i T i r o n v o r n i c d e P o a r t a .www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
*www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


T h . C .
M f i r t u r i e h o t a r n i c A a C a n t a l a r e c i t i l o r .

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


N o l C o n s t a n d i n D i m i t r i e M o r u z V o e v o d .www.dacoromanica.ro
d a n y s i i ,

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rog i
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

1 7 ,
1 3 ,


2 6 ,

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
P o n t u r i l e c u m s ' a i i s t r i g a t
i n t r ' a c e s t a n l a K o k i l v e l d , 1 8 2 6 G h e n a r I .
s l u j h i i v a m i T ,

www.dacoromanica.ro
- 2 ) 3
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rol a r i i ,www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

t t

www.dacoromanica.ro

v m i 1 ,G h e n a r ,
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


A p E N T S L I H A H W H
A S K S P I T O p t H O B A A C T I H S A C C A N I M E H C S i k r i c i p T y J I L
1 , C T S p H A H
7 7 A B o p t A N C T B A , A A h
A A k
P R I T A W N I , A A E , H 7 W H T t l i P
C M ( C S T E N I H A V K p 7 T O p H A E
, 1
A A h W H A H O M E W -
W H A n
A p E n T Z U M A H W H l i p O N O M 1 H A E
A T I 1 N r Z T O L I p H A E A N *
A N P I L I H A O p h , E S B O p A E H A H H A A O p h T S p I E W H
, C A 0 6 g E N I E .
A 8 X O R P I H N A C K S a A E 1 . 1 1 1 4 C T S F U N H T 0 A p i l A
I V , H , C Z B A 4 1 0 A o c H K v T O A T E A ' E A 1 H p H -
S H A E V I H W H B E N H T 8 p H A q u E p O C H T H C T S ; A H 6 H C Z O I N E l 1 ] H ,
N E ( 1 ) E A 1 0 A A l f A O R Z N A H T i s , A S n s X p l i C o A K H A E
M O A A A B I E N , W H a n o H i r t i F I N A v - C S O R A A C T E l l A C C A p A -
E 1 E H K S T p S P O C C I E H , A E A A T O T S
M H A O C T I f F i l i n y H C T S M F I H T o p l O A r l i . 1 1 F 1 S p A T h , A v H S

T H A N v K g 8 p H . A B E p H 4 H B A C i l H A p l A n T S A & N M -
p H N H A O p h W H a m , T a l S C T I 9 H A O p A H N O R A A C T ' k l l A C C a p l E N
( ? 1 . p A B I E H ) A T y T v p O p h A E 0 6 W E K p E A N I N H A O p k ,
A p t % : C A T N A P ! , C Z A H W H A P I , I M W A H A E , C I S C K S I A H A E W H A A T E
A K A p E T I T H , 1 4 S r A N I H , R A N H T A A v p H A E A E B A N K ,
A A T E A 4 ) I E p O c H p H J i l T S p H T E n p 1 1 N h X p H C o A 1 3 1 1 c A 8


B E M H A n o p k A B E p H , U J H C Z
A p E N T A T E A B E p H A O p h K a p E A 1 H .
T A r M E H A B O p E N H A O p h C Z M A C S J r a p v A E H A H N S M S -
7 1
/ 7
4 1 1 4 , 1 1 1 0 N % ,
n a p t p . H
H y R A H l i t t
A W / K A A H p t
s o p ,
C h t x . p m e .
www.dacoromanica.ro
v I d O V H T M V I N d A
A N
T 3 d U l l e
1 1 1 . 4 . 8 1 4
9 1 1
M O S N M *
' H U 3 V H 9 H ( 1 U
A N H d O . L H A N Y V
3 4 0 V I V I )
4 1 1 T V N Y I k r
1 1 3 I 9 V V V O 1 / J H l d H I V ( 1 T N O
N I V A . I . H T V V % Y f f i r
Y U S V "
H J A V U V
H 1 0 , 1 4 V
5 1 , L N Y s
' A N H N
H U H
H d O . L Y W Y A ' H U A I )
' H O
4 , L V 8 W
k l W a s v
wi n
A d J , N 3 U
N A N
A N N E
3 ( 1 4 0 1 9 3 d
' Z i A l v A 3
3 d 3 V T . W E D V s l i , V I L L O X
3 1 1
4 , L H d 8 d V M 9
V V 3 k 1 H V V V V
H d O . L s Z V V Y . d
H I D
N U A d i
4 H 0 A d I N 3 U
Y H H J .
- 8 ) 3 4 0
H m
9 : N H E h 0 . 1
V V
t H a . v m A s
3 W m d m ws l i
m d , wd m i . o X
wh i H H m a d v o
3 U
H t 1 H . L A N 3 H 4 )
% W O N
' 2 1 0 1 4 1
% I n t .
- V
A d I N 3 U
A N 3 Y 2 Y U
Y . 3
3 . L H N 3 9 * 9 N H V
H h
' 3 V H d 0 1 3 1 4 1 9 0 ,
Y U A W ' Y V V I L A N ) 9 V
S r 3 h
H i l d Y N
H 1 f i 3 N W O V
3 . L H 9 Y 3 0 -
Y U A V
% l a )
' H 3
V . L ) V h V
3 4 0 y d V 4 T
H l t 1 3 1 1 1 9 0
N M H T V 3 t 1
v X
4 1 0 V H d Y . V i l d o d A t i .
I L L V d . v v U
3 V a r f i s o
9 V
T i 3 3 L A N )
H 1 f 1 3 N W O V
9 d O V H 9 V 0 ) H d X
d N V N H d U
t H
Z U A V
N m
H t 1 1 3 0 A d d ,
H I 3 U 3 V 3 U
H m A U A 3 9 , L N Y 3 8 1 1
H 1 M V N I 4 d 9 O H
A N Y Z N I H d Y l l
4 N O H W O N O d U 3 N W W Y d
3 V
V
d 9 , 4 )
`N d O V H V H V I V
1 3 d H I V S H
9 U 0 H
' a d o v H u m wd . ,
T h u
' H V Y N O l d 3 U
H T 1 1 3 . 1 9 3
N I N A
3 . I . V . I . U 3 d V
H 3 0 V O 4 )
m d o a
I J
' 9 3 0 1 1
4 o i d r d i A r r t
- A z y 3 g
v v 3 V
. A L L N Y . , g h H b H W H 1 W
H d
9 , 1 , H V N T 9 O W
R V
3 h
' H 1 h 3 d 3 0 9
H d A J N V d
4 3 8 3
3 4 1 , 4
H V W 3 V 3 h V I /
9 3 N O N ' I V
A V A N
3 d V N
H m
H N 3 4 0 9 V 4 N H V H I ' I V d d .
y )
A N
A V M
3 1 \1 1
M N A H I ) 9 V Z h * ' H I N V I l l i d 3 0 1 1
3 V
H W A N
9 1 , U A D
H d i v i e o l l ) 1 1 3 d . v d y , L 0 X g d y d ) 9 v A 3 1 1 wW
3 W H I I N H I V
% )
A N
H A v A N H I 1 3 ( 1 0 9 4 d 3 N V ' , H M V
H d H N H V U *
0
3 d 9
8 V )
H v V 1 1 0 3 d 3 U
H d 3 V N A U 3 Y d
0 H h H N
v i d O v V d 1 1 8 3 1 2
v i m "
- Y U M . 1 . 3 Y I N
d 1 3 V Y U A V
W T I
H d 8 , L N 3 W A N O V
H M
H 9 V 0 3 H d X
3 . 1 , V d . U 3 d V
H h 3 9
3 V A N
N A V
A N 3 3 d Z , L *
' H I N V J Y t k
u r n
q . d e d u m m v ' H d V O , L Y N N I H W 3 N
N M
H d V O I V I M H W
:
H d V N
- 3 6 1 3 1 1 )
1 . 9 V
r 8
H k
* t h i . a v
3 N H W Y 3 V
4 1 1 - 1 9 V d V ) . .
- ) V I I H I J A V V 9 0
H A v A N H 1 4 3 ( 1 0 9 V
V
H V V I 1 0 3 d 3 U
H V H t l % 1 U 3 d V
' H 3 T 9 V V v O W
V
H I A 3 V H 9 H d U
H 5 1 3 9
d 0 V 3 k
V V . 1 . 3 1 1 h V
- 1 1 g y 3 U
3 4 1 , i , Z U
A N
' H 3 1 3 ) 0 ( 1
1 1 1 9 . 1 . 3 . 1 . d O N V
i l d . H 8 d Z V H d H 9
- H 1 ) 0 V H W Y I V R W S N
3 V H T W O N O d U
N M
3 V H V I L L U 3 0 V A R ,
Z H 1 f
1 . 1 , W 1 1
V 0 , *
- \
H
1 1 3
% D A V
1 . 1
www.dacoromanica.ro
V I 1 V 3 3 d i l l V i 1 d W 1 V
A N
V
H V H V I S I L I P I V H a n ' 0 0 8
4 1 1 1 1 4 '
N I N H V I I N k
H V W
3 V
4 V 0 1 3 W 3 1
3 U H 1 1 1 3 1 S 3
A V 3 H I N d S 1 1 .
1 0 1 1 1 1 1 d S L 1 *

H i l l s 3 V
H 3 h
3 1 . 1 0 V V 1 1 .
v
t u A V m wd ,
3 U
3 V
1 1 V 3 h
9 d V 1
3 1 %
4 1 1 1 1 1 3 N W O V
9 d O V H S V 0 T h d k
9 V 0 1 3 W 3 1 3 1 1
0 1 9 / 1 1 1
3 V 3 h
4 9 1 0 V
V 1 1 1 1 F 3 V
P H A S 3
u t h a t l i a o 3 V H V 3 V V I V Y
H m
H i v a r . a v X
3 V H d A d H 9
! H I l d 3 U W I T
V
N V H S V 1 1 1 3 1 1 1 3 3
3 V
H V 3 h V
A S
4 1 1 H 1 1 0 1 0 U
H I ( 1 0 1 H t I A J 3 1 1 N V O S O V 3
H 1 N
t
H V H 1 1 8 1 1 1 3 d V
S 3 V V
4 d o v N t l 3 9 o g i wa .
V
H m
1 1 1 1 1 3 d O I N t l A J 3 1 1 H O l d S 1 1
1 . 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 d U
H 3 h N M V S
Y W N O l i l f
N 1 S V U V
H I M V I U R d
4 1 0 H d O I V V +
U M W )
4 , 1 1 1 1 1 S 1 4 0 , 1 0 0
u r n
. 1 1 1 H d z d V s s
' O J V V
1 , 1 3 1 9 V V V O W
H I H
t W 6 1 / 1 1 0 I I V A I N S W S 2 S M V
S U S V H I f f 1 1 1 , . 1 4 0 1 1 1 3 1 1
S I N A V I I S d
1 1 . h V
4 3 d V d A M A
A S H I 1 1 1
- N wV V V 3 V
V 1 V V S S 3
V 1 I N I S 3 3 V
' N I
V I 4 0 1
S 9 N d 1 0 1 1
. 0
3 V H 0 1 % 1 1 0 . 1 1
4 1 N W 3 N 3
H 1 1 1 3 1 1 1 5 V W S U
9 d O V H V 3 V V H V X
T V o l A V I A d
C V H M
N 1 V W V V
3 V
H d H W
I N 9 I U A 3
9 d 0 V v a d V V
3 1 1 2 V X
V I /
& U M W
4 4 O 9
H I M V I L l A c l
I I I N S S H V O I A 3 d 5 V d S I 0 X
1 1 1 1 1 3 U A C I
1 4 ; c 3 U 4 V 3 U 9 / A U A 3
3 1 3 3 A N V 1 3 3 h V 9 V A )
V v H
' d 3 V H M V I U A d
V V V I A V 1 1 5 0 1
1 L Z d J A I r
H h o v i t i a l t o
N M
4 1 3 6 1 0 1 0 d l l
3 4 0 1 1 1 d 0 h H ( 1 )
. 1 1 1 1 1 3 h H 1 4 1 1 0 X N V
N I V I d S L I
H I M V W
- d n
3 1 1 u r n 3 1 1 , v 3
I a t i m i d u d l 5 1
9 4 0 v
y v t u r j ,
- H 1 J 3 V H 9 W i l l
J o i
H i n z d v i
H d o l i d o m v
3 d H d V 1 3
A I N V I 3
H T M V I N A A
' V 1 3 V I . V
V , L U I . d 1 a d v
N -
d
1 1 1
4 9 d O V H T . 1 3 V H 8 3 1 1 1 1
9 V 0 1 3 W 3 1
V W S 0 J , 1 1 r
S U
( j ) A M 3 3 d 0 1 V V 4 r
V 1 3 H I V H V W
H I N H I S 3 3 4 0
' 1 1 1 1 V V
1 0 1 3 1 S 1
1 . 1 1 1 1 C d U
1 1 3 h
8 5 1
S 1 1 1 0 1 1 0 1 1
0
3 1 1 , a t i a v x
V I /
t H I S V U
9 d C 9
9 V A 1 1 0 1 S N O J O I 1
9 V A I N d S d V S 1
1 V N N 1 1 1 0 3
* N 3 I 9 V V V O N
V
1 1 1 1 I N V 1 1 1 1 *
N N W
3 V
9 V 0 1 3 h 1 1 9 0
S U A V
1 1 1 1 1 3 1
- N W 1 N Z U
9 V H V 3 V V I o X
C V
t i r i m . d % u i r
% i d o l ;
v . ) u r n
a t V wn s i P
g V
H d H W A H
1 1 1 8 3
1 1 1 1 ' 1 V
S H 3 q . . i , v 1 s 1 1 1 r
r o v a N X
v v
H I S V O
9 0 0 9
H i V H 2 V W 4 . d W d S I O X
S d 8 4
3 1 1 1 3 0 0 1
1 1 1 1 1 1 3 U 3 V 3 1 1 H ( I )
% L O U
A N
9 d 0 V , i 9 v A V O d
N M H
' 1 1 3 I S V V
- V O W
H 1 1 1 W 9 4 1 i t / C V O
3 1 H
A d S V
9 1 1 1 5 i , 1 3 V
3 h
3 V H 1 W 0 1 1 0 d U
Z 1 1 1 1 1 t 1
9 4 V 1
Y d t i l l
C J . C V U v v
1 1 1 1 1 2 N 0 . 0 1 1 1
9 I C
8 3
N m
www.dacoromanica.ro
H d O K O J 0 1 1
H M
A H H 8
3 U
9 V A . 1 . 1 1 d Y d V Y 8
c H d O , L Y W W d
S I M
H U 4 3
3 E 1
V H H 1 Y 3 3 V 1 1 0 3 1 1
V N H f h o d I l i V 3 H 2 V X
1 1 . 1 , Y V 1 1
1 1 h H d 0 1 V V *
1 1 4 )
9 4 0 8
1 1 0 1 V 1 L A N H J A V U
9 d O V H H I F I J Y . L 3
- . A . 1 . 1 1 W W Y 1 1
3 1 1
V i l H H A N Y V
Y . V 4 ) V
V ) 3 h
H I 1 - 1 V d Y n
' 1 H A . 1 , A 1
3 V
3 1 / I f t i A l Y t t
- Z V V E 3 3 1 1
H A v A v i c l z u r o a r u
u r v u
1
a 1 0 1 1
H 2 3 9 1 4 V 1 1 1 1 1 1 4 t
H I I I H W d 1 3 4 d 0 1 1
3 h 3 V 3 W V O L I
S H H V
F i f i l
H I M
1 I N H V F 1 h v 4 1 9 ( 1 0 1 1
8 k
9 V A N 1 1 9
9 1 1 1 1 V a l d v u 3 h z 2
V
A V 3
V 1 V 9 1 3 V
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 d
- V I V Y 8
C I V V L I
4 y
- H d O . L Z W , E d
1 1 M
H U A I )
1 1 1
H I H H . L Y 3 3 V
V I V V 1 1 J
' N O
3 U
1 1 1 1 1 H 1 1 1 0 J
V I V V U ' . 1 1 ' H 3
V H V V
1 1 ( 1 0 8
1 1 1 1 1
5 h V 4 ) 4 ( 1 0 8
9 N 1 1 V
1 1 M
3 d 3 V 1 1 1 1 1 M V 1 Y 1 1 1 1 A E d i
1 1 1 1 H W U
9 1 - 1 H V
3 . L d V U
3 W Z i
V
A V ) H I W W 3 V I l d V V
* A N Y B V V J
3 1 V , L Y W O I 1 I 4 V V V d A 3 3 V
% Y
4 I N g 9 v v d
' l l l
H U Y ' S
3 1 V 3 W V 4 ) a d n i - a r h a A )
a V '
V :
3 V 1 4 1 1 d 1 1
-
A M
3 h
1 3 1 H H V I i *
N O W
3 V
1 1 1 ' 0 1 3 1 . 1 1 9 0 0 1 3 W 3 1
Y d A J H 9 , ' 1
V A V Y )
V
3 A 9 3 1 L 1
C 8
H d V 1 1
V V Y V V V V Y H
1 f ^ A v V
3 k
1 1 4 1 1 / 3 H 2 V X
V
H d A , I , C 1 V A 3 A d 3 V
3 V H 3 V H O H
H J , V O J .
H . L i n u d v m
- H v s A u
a v H d u s A wd .
3 k V 4
9 ( 1 0 8
Y )
9 V H S V 3 1 1 4 1 M 1 - 1 W V
A 3 1
3 H >1 1 1 ^
1 7 1 1 Y 3 4 1 1 1 9 Y 3 0 3 1 .
V V V V V 1 1 0 1
m u A V
1 1 1 1 1 3 N Y 9
' I V O &
-
3 V 1 2
3 N V X
V I / H I Z V U
9 1 1 0 9
`1 1 1 V 3 H 2 V X
N V A I H W V V Y U 3 1 1
H I N V ( 1 0 A 5 4 3 3 3 0 V O 4 )
Y 3
1 1 1 d V M 3 V H d A . 1 1 1 1 1 1 M
A d . 1 . 1 1 3 1 . 1
" 1 - 1 1 . H V 9 I U 1
9 1 1 0 V 3 h
4 U 0 V H d A W A d V 3 1 1 3 1 0 1
I d d , H 3 1 1 a d a V s a l m v
m l h o u
3 V 9 d 0 r wr i f i l v d . 3
V H M
`1 1 3 1 h 0 l l
I l d O V H V N
3 d 3 1 1 ,
B h
A d 1 1 1 3 1 1 4 1 4 . 1 . 5 V d Y . L O X
H d H 0 1 1 1 3 V
Y U H V 3 k V
4 d 0 1 ' 1 1 1 1 1 0
H V H V 3 / 1 1 V 3 8
A L M
t i wi t m l . d u 1 H T J , ) V V 9 0 1 I f
3 d 1 1 1 1 d Y l l *

V I I Y 3
m i n i
H V 3 I . V
4 1 1 d 1 3 . 1 . 1 1 W I N Y U
H V 3 V V 9 V X
1 1 V H A U n d
V H M
A d H 9 3 1 . 1 V X
V V H I Y V 1 1 V
1 1 1 8 1 4 0 . 1 , V V * H 4 1
M d 0 8 1
1 1 1 N T U Y . L 3
9 d 0 . 1 , V V
3 V H I I H O W 3 1 1
A C 3
H I V 3 N
a d
V 3 U A V 3
4 9 d 0 V
H V H T M O W
/ 1 1 1 1 3 d V
3 1 1
9 V I I H A N Y V
Y V ( 1 1 V
Y 3
3 h
H H C d 0 H I d O , L H A N Y V 3 1 h 9 0 3 V 0 1 0
' H I I 3 X V 9 0
1 1 1 d H V V
- d 1 1 1 1 , 1 1 3 1 . 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1
9 M I A ,
H ( 1 4 ) H V 0 N V 3 V 1 1 V 0 1 \1 3 4 1
4 1 0 , 1 .
3 4 0 Y l V d Z L I V
1 1 4 1
V 8
9 d 0 V
* ( 1 3 1 1 1 5
' V H H A N Y V
H 1
Y K I V
Y )
3 V H d l n i
3 1 1
H A V A L I A l l ' W Z U
V V 3 V
4 ( 1 0 1 ?

a i t a l
J i l
3 h
I I V A H i l / ( 1 )
4 . 9
1 W / 1
1 f
v l v v u
t N
I V
H I d O L L H H T L I Y . L 3
www.dacoromanica.ro
" 8 1 8 1 I n u
- v
D v a v e m
u j
p i p v c i
t o g r o u g u o d
I m o
i n r a m s
- n a
g a a u ! ,
V i m ! '
v n o p u l p o w


i n v i g u i p v t g e u i l i
s wa l s o
' 6 I g
v u ! g e d
v a l l i I g I m u n i o e
A i !
l u o v u f e w. n
I i n I n v t a g
`a a l s v o
a m m o
v u o p
T u V t I o u t t f i e wo p p o
I g i m p u ! ,
I n d ( )
' I v
v wx o , J ,
H 2 Y u I d o s
H a i m v i k o w
H i n w1 4 V
V V 3 V m d o v
H v o t t
H V H I J 3 V H S H d l l
" 1 1 1 1 ( . 1 1 t V t U
a V l i d 0 . 1 , Z d H A V
N M
H h a s i o J d v a
S o l o d a i t i
, J 3 H
4 4 t I V V , V V 1 3 1 .
J t H
Y 3 1 1 4 1 1 0 E 1
0
3 V H V H H d U
9 d C 1 1
1 1 3
`5 4 1 1 1 3 1 H W I N '
- B U
9 d O V H V 3 V V I I V X
V H i l l
1 1 1 V 3 1 1 2 V X
9 d 0 V 1 4
V . I . V V I 1
V j j
m l i t h o wo u . t V 3
3 h
9 d 0 V H d l I W A H H . L u s wi l o u
H
H d H h H H
1 3 V 3 V * 3 d u 3 9 d o v
a v H d m N y w% V l I r Y H A ' 1 9 1 1 4 W I N Z U 3 V
v 1 4 M
9 d o v n h 3 s o d d wa .
v
1 9 d o v H d o m 4 h . n i 3 t i
V W J V J . a
' . 1 , 1 1 1 . 1 1 1
H h H t u l z u l l r a u t )
, o 3
H s o V H I R
3 V 3 V V B V X
H i l l
3 V 3 A V I l i ' d 1 1 4 d 2 V
c l i a r h s o
3 V 3 h V H i l l 1 1 , 1 , W H
H I V 3 H i V X
V 9 1 5 1 ' . t . V
4 3 M 9 0
3 V
3 1 1 1 0 1
3 V
H 2 0 9
0 V )
1 4 4 ) 9 d 0 1 1
1 1 4 1 1 Y U Y , 1 , 3
t i d v v . o t t i l d v u m l o v
H R I V J I Z I 1
' 9 d 0 1 1 H I V V
1 1 1 1 4 4 1 , 3 3 h
9 d o v i n v o 3 H d X
N V O I 3 W 3 . 1 , 3 1 1
H i V s u v V 3 V
H d u v r A H
9 l u , l 3 ' H s
F u v a t d r X
N v , I 1 H H 3 s 1 4 . 1 . % 1 7 1 1
% I O N
H I V a l d V X
1 4 1 1 1 V P Z 1 1
- V V I
3 V H d H a l d W 9 E 3 3 V i i : d . % 2 H Y t 1 3
H i l l
9 d o v i i d 0 i m i l ,
- 3 H V
1 9 d o r t i v H v i v
V
1 9 d o l H a 1 r u H d 3 0 g
v
4 9 d o v i t h
- 3 d 0 9 V
V
1 H r f 1 3 k H H H o X A V
m h d y u H s o d
9 . 1 . 1 4 W 3
H I h V V
- 9 d v J
1 1 0 1 3 V V 9 0
* ( 1 1 1 1 1 V d T H
H M S ) * a V
A 4 3 3 . wd wN
- i f Y 3
H a i
m r 3 H 2 v X
V I H H E U Z I 3
Y I . H k O V I E H I N 3 H
l I ^ y r 4 ) v
t 3 1 1 1 4 1 . i :
V I H V V Y r O V J r . 1 1 d V i l *
H 1 1 1 1 7 . 1 M l l
' 1 1 3 1 1 1 V V V O W
9 d O V H d . i . L H W W % 2 Z M V
3 d H V I I H d l l A H
E U
V
1 1 1 1 1 1 0 W
4 d 0 V 3 h
- V 9
J O V H H V i l Z 1 3
V 3 0 V 0 4 1 * 3 1 1 H d H d O I V V *
H M
9 V A d H A V
4 ( 1 1 H V i l l k
V
H d 0 J , V V
1 1 4 )
9 d 0 1 1
1 4 3
H A V A J A I W I N Z U
H I I H d 8 3 0 V
, 0 ( 1 ) l i d 1 H 3 l 1
d l Y
9 H 1 I 1 t , 1 1 ,
3 V 3 V 1 1 4 1 . , L Y H Y W Z )
3 U
1 1 1 / A 1
S I EY )
E b
i r d o v u d o l y d u . a v
V
s i d g l
" C a l l s
H I I I
V
V
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

0 P O M A N A A L U 1 V E N I A M I N


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
3 3 6
p i e c e s j u s t i f i c a t i v e s ; m a i s n o u s t e n o n s a p r o f i t e r d e c e t l e o c a s i o n , p o u r
r a p p e l e r a l a m e m o i r e d e s r o u m a i n a l e s e m i n e n t s s e r v i c e s q u ' a r e n d u n o i r e
p a y s P h o m m e r e r e a r q u a b l e q u i o c c u p a i t a l o r e l e e f o n c t i o n s d e C o n s u l - g e n e -
r a l d e F r a n c e a J a s s y , D I - r . V i c t o r P l a c e . C ' e s t g r a c e a l u i q u e l e s g r a n -
d e s p e n s e e s d e N a p o l e o n I I I o a t p u e t r e t r a d u i t c s e n f a ' t s e t
p o n c t u e l l e m e n t a p p l i q u e e s . P a r s a i n t e l l i g e n c e e t s a r a r e h a b i l i t e
d i p l o m a t i q u e , c a t e m i n e n t h u m m e d ' E t e t e s t p a r v e n u A d e j o u e r l e s m e s q u i n e s
i n t r i g u e s e n t r s p r i s e s p a r l ' A u t r i c h e , q u i a v a i l t r o u v o d a n s l e c a I m a c a m e V o -
g o r i d e s P h o m m e q u i I n t c o n v e n a i t p o u r f a v o r i s e r s e s d e s s i n s e t e m p a c h e r l a
r e a l i s a t i o n d e s v o e u x d a p e u p l e r o u m a i n .
C ' e s t a u s s i a l ' E m p e r e u r N a p o l e o n I I I q u o 1 0 1 1 8 d e v o n s , p a r a i t - i l ,
r e l i v e ; d ' u n p r i m e e t a n g e r t u r l e t r o n e d e R o u m a n i a . S ' i l f a u t e n m i t e u n e
c h r o n ' q u e d u p a l a i s d e s T u i l l e r i e s : o n a v a i l p r e s e n t e a l ' E m p e r e u r u n e l i s t a
d e h u i t p e r s o n n e s f o r m a n t u n e v e r i t a b l e m o s a I q u e d e c a n d i d a t s d e d i f f e r e n t a s
n a t i o n a l i t e s , e t r e s e r a i t s u e l e a i n s t a n c e s d ' u n e d a m e q u i f a i s a i t p a r t i e d e I s
c e m a r i l l a d e l a C o u r , q u e S a M a j e s t e a u r a i t d a i g u e , d a n s s a m a g n a a i m i t d ,
n o u s g r a t i f i e s d e n o i r e s o u v e r a i n a e t u e l , e n m a r q u a u t d e s o n c r a y o n r o u g
e u r l a l i s l e l e n o m d e H o h e n z o l l e r n . S ' i l o n e s t a n s i , i s c h o s e e s t t r i s t e ,
M a t s p o u r q u o i 1 a c a c h e r ? l a v e r i t e n ' e s t - e l l e p a s l ' a m e m a m e d e P h i s t o i r e ! . .
L ' o l e v a t i o n d e l a p r i a c i p a u t e d e i s R u u m a n i e a u r a n g d e R o y a u m e
n ' c s t p a s u s m o i n d r e f a i t h i s t o r . q u e ; m a l e n o u s n e p o u v o n s d i s s i m u l e r
q u e c ' e s t I s l a c a t a s t r o p h e d e i s I n e r t d e d R u s s i a A l e x a n d r a I t
q u e n o u s d e v o n s c e g r a n d ' e v e n e m e n t . O n s n i t e n e f f e t q u o d e t o u t t e m p s l a
R u s s i e a m i s d e s e n i r a v e s i t n o i r e d e v e l o p p e m e n t e t s e c t o p p o s e e d t o u t e r
l e s d e ' m a r c h e s q u e n o w; a e o n s p u e r t r e p r e n d r e p o u r h a t e r I s r e a l i s a t i o n d e n o s
v o e u x . I l e s c e r t a i n q u e l a R u s s i e a v u d ' u n o e i l m a l v e i l l a n t a n n o u v e a u
r o y a u m e s e f o r m e r a i n s i a c o t e d ' e l l e ; a u s s i , p o u r n o u s f a i r e c o n t r a - p o i d s , a -
t - e l l e o r d o a n e a M i l a n O b r e n o v i c z d e s e p r o c l a m e r r o i A s o n t o u r : N o u s n e
v o u l o n s p a s a p p r e c i c r c e f a i t p o l i t c o - h i s l o r i q u e , n o u s c r a i n d r i o n t a -
x e s d e r i g o r i s z n e o u d e p a r t i a l i t e . N o n a p r e f e r o n s l a i s s e r l a p a r o l e , c u r e e s u -
j e t I s u u e p e r s o n n e o t r a u g a r e ; v o i c i c e q u o n o u s d i t M - r . G a b a r d i ( P s )
T o u t l e m o n d e s a l t p a r q u e l l e s c o m b i n a l s o n s p o l t i q u e s e t m i l i t a i r e s , l a
p r i n c i p a u t d d e S e r b i e f a t e l e v e e a n r a n g d e R o y a u m e , e l c o m m e n t u n j o u r
s ) r t i e p a r h a s a r d d e l a v i a p r i v e e , N a t h a l i e d e K e s k o ( p r i n c e ' s T a k O v a )
a l ' i n s t a r d e l a G r i s a l d a d e B u c c a c e s e t r o u v a a s s i s e c u r u n t r o v e , l e f r o n t
c o u r o n n e d u d i a d e m r o y a l . ( V o i r l e F i g a r o N o . 1 2 4 , d e / S M .www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
*
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

C A R T E D E G I U D E C A T A A U N E I M O R I I N B E R L A D .www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

i t
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

l s p i s o c ( D o c u m e n t ) d e l a p r e a s t r a l u c i t a B e a m * p r i n
c a r e , e a c e a d e v e c i n i c a a m i n t i r e a f i e r o s e l t e m o n a s -
t i r e ) " B i s t r i t a , i n v i e r e i l u i H r i s t o s d i n l e r u -
s a l i m .

T - e m p l u l u i

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


I M M I M I M I

www.dacoromanica.ro


S iwww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roS u r e t d e p e h o t a r n i c a u n e i c a s a d i n t a l i .


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

1 M M I I 1 1
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

a c e s t


c u

c e
l i t twww.dacoromanica.ro

*
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
s t a n -


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
- 4 1 0 - -D e s c r i e r e a u n i i p a l l a l a m i n a d i n a n u l 7 1 8 4 ( 1 6 7 6 ) .


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.roM 1 1 1 1 A M E L L I M . M 1 1 0www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
S M 0 1 1 1 1 . 1 5 0 % = 1 = 1 1 1

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


- -


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


s i
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


- , S i
j i
i
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
7 1
7 7
t 7www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
4 5 7www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
n e n t e .
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro