Sunteți pe pagina 1din 427

www.dacoromanica.

ro
FREFATA
In vara anului 1912 aflam cu mele
istorice in satul la
cescu. ce scotocisem arhiva de documente a casei
In satul Draxeni, ne am dus vedem satul
proprietate a Imi legam In minte
averii pe numele unei familii In curs de 3 gene-
de unde bunul luase de ze-
stre 30 stnjioi din cu fata lui azi
dispun de mii de 1n al Vaslu-
iului, unind an cu an hlize de hlize, de pen-
tru a da de vrednicia
In se
dornic de a indeplini era tocmai
la socotelile o Ile de
la tipografia
Ne dusesem videm biserica veche de lemn de
peste vale, de
cu cu tot din veche. Preut bisericei
rintele Bogos, coleg de de la Seminarul din
nepot popei Bogos din care mia
actul de botez din 1 Oct. 186t la un de tata - Hagi
Gheorghe ficiorul lui Hagi lrimia Arhip-era
de ani de zile a Hangerli.
vechi prea j lucruri de interes deosebit
Intrebind pe dascal nu cumva de
ceva ori pomelnice asvrlite prin pod, cari deci nu
mai trebuesc, mia adus din podul un triptih de
www.dacoromanica.ro
II
lemn, cu mare greutate l'am putut
descurca c1e stratul de colb ce era pe dinsul. Cucoana pre
uteasa a avut mai ales am fost pe
cu de l'a dar cu eco-
nomie nu se boiaua de pe dinsul.
Triptihul e scris in cu tot felul de ada
use pe dinsul. Boiaua veche e nu cu
se poate ceti.
Eram In unui pomelnic pe co
Iona a doua scris: ""411 lIEXJII H Kwk"HII-k fI'CI
1'O'''H4 II lIdA4X Ero.
"AH HfKlII\4H H KH-k"HII-k f1'0 iRJpif. \1 lIAA"X'
Ero.-IwIIH H KII-krHH-k fI'O ,"IIp.II elc,
Ce acest triptic la biserica
din Bogos n'avea nici o de vre-o
danie veche sau a pentru biserica din
nici la pomelnicul bisericei nu era pus vreun
drept ctItor. pe Bogos ia ln-
semnarea eu singur iam scris pe o c1e cu
slove mari la leturghie la
cu sfintele daruri Intre ctitori pe :
,duPn l//odie Celian vei logo/at lui
Tudosca coPii lor."
.jupalt Necului veI logo/at jupalleasa lui
Maria coPii lor.
.juptin IoalZ veI vornic jupaneasa lui
Maria."
Intors la curte, spusei mei de cele aflate
la de lemn din cum telefonul era la dis-
Indemnul lui prin
curtea de la avui norocul a nimeri ca d,
fie
1 am comunicat cele aflate la biserica din despre
vechiul pomelnic la amabila invitare de
a vizita m'am ca cu cea ocazie
fac o cu d. Gh.
eu ce de acte asupra asupra
trecutului familiei
www.dacoromanica.ro
Il[
lui August 1912 am fost in vizitlj la
nu numai am luat despre
bogata de documente ci
l'am pe d.
ajute la publicarea acestui volum, ce cu
p'iositate il dedic memoriei ilustrului cir
bibliotecei de lada-de documente
slavo-romine, pentru a da prilej doritorilor ne a cerceta tre-
cutul Moldl)vei acte de cetit, note de luat, con
de cu bogata de acte
Nu pot spune prin euvinte adn.Ga .mea
mire de n graba
.rlului CG". nu vedeam numai increde-
in munca mea "cum, ci dragostea sa a
pentru a spori bunul prin contribulrea
la literaturii noastre. istprice cu u;n volum de
acte
F.atalitatea a facut in 'cursul petrec la
de veG-i pe
vedea lucrarea, la f;are contribuise. Cli buna sa vo-
In ziua de 3 Febr. 1913 In sat
in hiserica din sat discuraul funebru, in care
nu nUlT'ai dtfunctului, dar legaturile adinci
ale"neamului cu satul
pe dinamtea intristate prin muartea lui
Gheorgne se duce un boer de cola-
t-eral a Vuevuzi de a boeri mari de di van, a sfetnici
Era datoria ce IJ implineam rapo:;at, eu, care
de intrat cel din urma in cercul lui de prie-
teni, putui aprecia cel mC'i deplin Inaltele lui
lucrarea ap:.tre prin buna a fiului ILti
d. Emil cunoscutul savant,
care a peste numele Iala de romn care
s'a a ndeIJlini defunctului sau
volumul cu chipul d(l senin al Gheor-

Ca am corespuns sau nu frumoase a lui
www.dacoromanica.ro
IV
las pe cetitor aprecieze j ct des-
pre timpul trecut Cf'r rle la celitor am ln-
cu la a acestui volum, rod a 15 luni
de intr'un an de atitea politice avind
pe umeri alte dintre care publicarea vo1umu.-
lui IX cu documente voI. X cu a<;te
ce sint In curs de publirare,
*
* *
Acum ce am explicat geneza acestui
volum In mea de "Surtte Izvoadel(, al VIl[lea
la rnd, pe cetitor asuprd Intocmjrii lui.
Neamul Racovitesc e vechiu in istoria Moldovei j la
vechimea lui se faptul din sinul acebtel familii
au domni, gospodari in cele suron, legind
asupra numelui lor [apte de merit dement, dar mai ales de
filantropie un a pus temeiul marelui
al Ospitalului sfntului Spil'idon din ctitorie
afiero5ind acestui mare tot ce a putut
agonisi munca a trei sau patru de
boeTi, pen-
Iru a da cea mai intrebuintare hanului strins de pe
sudoarea ('elor mici, ca se reverse tot asupra lor,
Inceputul neamului - ca Cehan -cade
secI. al :XVI a, Voda. In prlmi-
neala cea mare ce s'a rn sinul boenmei
1570, s'a putut inlesni a multor altor noi
de pe scara de a Tangurilor
intre aceste pomenim pe CehlJ/l veUugul
fiul l,ui Cehan tr;iilOr pc la ] 000,
Acest Cehan are linii de In
1598 Apri! 10 el de surori pe pe
e nepot care cu surorile ei Alta
Mica, sint fete)e Groazei nepoatele lui Coman
Bunica lui a supt sub
de In rari pe satul pe
ta (pg, 236). 5 zile In 1598 April 15
www.dacoromanica.ro
Cehan de frate pe Toma de pe ace-
dar zice sint fii Lazei, fata lui Stan
Pe aceste cari au slujit
secI. al XVIII (Surete ms.
XXVIII) am injghebat pentru primele arborele ina-
lui Cehan Cehan a
pe Lazea, fata Horjei; el a fost fiul
care s'a cu un Ceh an, necunoscut In Istorie
dar prin Inrudire primii au In par-
tea de jos a Moldovei, prin olatul de mai apoi al Grece-
nilor, unde cele mai vechi amintiri de
buna lui Cehan de Tintiul
(Surete IX, pag. 250), cum de cari
pe valea Elanului, unde i-am
In spre gura acestui unde au legat chiar numele
de o veche de sat (vezi
Din aceste ale de jos, ei au trecut o parte
In Tecuci, unele se ca in satul
apoi se In In a secI.
al XVII trec apoi ca proprietari in Vaslui
tatea a doua a secI. XVII-a.
din secI. XVIII se de satul
de la Vaslut, cum spune Antioh in biserica
acelui sat stau lor
de azi al d. Cristea Th. Cristea n'are
nici un act ve chiu, iar biserica din nu nici
o Pomelnicul vechiu e dus la biserica
din iar petrele mormlntale duse la
Volumul era gata incheiat, cnd am aflat toate actele
altor de la Vaslui sint la d.
dr. Istrati. In regestele luate In am putut constata
in in
a secI. al XVII, cred timpul mijloacele Imi vor In-
dau In alt volum aceste documente vechi
prea interesante pentru istoria Moldovei, ca Intredga lu-
crare de mai ales d. dr. Istrati s'a bine
voitor pentru a mi pune la toate documentele

www.dacoromanica.ro
VI
SecI. al X VII a e plin de
Cehan veI roluri man inainte de Vasile Lupu.
Iar din Cehan Cehan-au fost
pe arena mai mult; dar Cl! roluri foarte schimbate! A
postol Cehan de InSUrat cu de \fornic mare-HoTea-
nu nici o boerie, stndui lunga domnie a
lui Vasile iar Cehan ginere de mare logo-
Tofana era fata lui trep-
tele boeriei la vei Om de Jncredere a lui Va
sile Lupu, el a stat al doilea aproape 20 de ani
pe cnd Apostol a ajllOs tulpina
zili din Vaslui e tulpina
boeri mari de clivan Voevozi.
Cum ne soarta de a act's-
t.or doi Fostau ei de ori vina cade pe sama lnru
dirilor ce le-au ei prin In starea de azi a
diplomaticei noastre interne nu putem spune nimic; cons
faptele ln acest secuI, cnd politi-
ca era de considerente de nrudiri de familii
personale, soarta celor doi a mult de
raporturile fam Hare dintre ei un Voevod ca VaSile Lupul.
In cronici istoria
un loc prea mare pentru a ne ocupa noi de aici.
Ramura lui Ion vornicul, tata! lui hllhai
e mat nu tot ramura lui Ne
culai care a dat la lui
Ea a format a doua linie
de lor direct a jucat rol mai mare de ct
bunul Voevozilor dar politica de MihaJachi
a lui Can-
temir-trecerea sa In ochii lui Brancoveanu Voda; apoi vi-
tejia de arme cnd cu I apitanului Ferent la
toate acestea i-au asigurat domnia in Moi jova Muntenia
In 5 20 de a putut impune pe fii
Stefan Costandin prin persoana
lor seci, al X VlU a e numai al domn}lor ci
numai al domnilor direct de atta 1
www.dacoromanica.ro
\lIJ
La intocmirea arborelui m'am slujit de de neamuri
afHHoara la arhiva din care am co-
mai veche a Tn a-
ni se ramura a
din Apostol Cehan, constituind a treia linie
care s'a apoi cu totul, adeverind prin
continuitatea ei puterii,
in' dintre om nu numai
in atingerile- cu domnia, 10 timp vlaga unei
familii, care de la 1580 incoace inscris necontenit nu
mele tn toate paginile' istorif'i noastre politice sociale.
Prietenul meu dI. Tanoviceanu mi a Intregit unele-
date, iar cele mai le datoresc orale ale cIlui
colonel M. din
Cu aceste scurte publicului dornic
de a ceti pagini din treculul noastre acest al 8a
volum, rod al unei neoiJosite, izvorite nu din alta
de ct din izvorul curat limpede al pasi unei intelectuale.
1 Dpcembrie 19J3
Gh.
www.dacoromanica.ro
:Messy Phot. . Reliog.:LSchutz.enbe.l'ger
www.dacoromanica.ro
5ilti

t 3 h bruar 1913 (Vaslui)
Ca a i!.lcere aminte nchina lucrara
Autorul
www.dacoromanica.ro
VOLUMUL VIn
(Documente
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

f i e
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
4
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

s i

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.roF a l c i u l u i .

F a l c i u l u i

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

C L Vwww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

C L X I


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


t h i s

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
C C X X X V Iwww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro1 8 e r n
7 1 9 9 A u g . 3 1 ;

7 2 0 4
1 5 3 6
2 4 8 - 2 5 2 )
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.rowww.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro