Sunteți pe pagina 1din 6

ffiffi#w$ffiffi ffiffi

&rusAruffiil# A%wffiffie ture#ffiffituffit#ffi


OOO Necesita instrucliuni avansate de cusut OOOC Detalii deosebite, efort la prelucrare OOaO Prelucrare pretenlioasa, cu detalii anevoioase

Firul nostru conducitor la cusut: punctele Burda O U;or;i rapid - ideal pentru incepitoril OO Prelucrare uSoard, cu detalii simple OO Necesitd ceva experienla la cusut 5ilsau timp OOC Necesitd cuno;tiinle generale de cusut

Bluze gi pdrli de sus


ao
112

M5s.36-44
Pag.18

aa
121

aa
132

Mis. 38-46
Pag, 9
)O

Mds.44-52
Pag. 88

.a

I o
o o

.g

Pantaloni
ao
134

Salopete

)o
.N

\v

aao
130

E o
o
E

Mds.44-52
Pag. 88

MEs 36

aao
131

Pag.24

o o

Mis. 35*44
Pag.24

o = o
O

ffiffi
aao
128 MEs. t7*21

.N -6
f

o 6 o 6 o
o
5 o
G

aao
111

Pag.25

aa
129

Mis. 17-21
Pag. 25

Mds.34-42
Pag. 85

at
118

'= o
_e

o
o

Mis. 36*44
Pag; 14

.6 O o
j !

Rochii
ao
110

I
I

o !
l

aoo
123 MEs. 36-tl4 Pag. 12

a
133
B

N
o

Mis. 34-42
Pag. 85

M5s.44-52
Pag. 86

;l
fl

il t
E
:

-o

o o o
si

i
1

c (6 E
cc N

E f

c0 6 f

aoo
103

aa$
114 M5s. 17-21

aa

ao
136 Mf,s- rM-52

E
O O N
@

MEs.

36-44

Pag.7

Pag.17

Mil38*45
Pag. 8

120

Pag.89

o
36

BURDA 4/2009

lodele pentru mirese

aro
't25

'
aac
124

Mis,36-44
Pag'71

M6s' 36-4t1
'Pag, 73

rao

aa(}
102 B

,,

aaa
126

't49

Pag.71

Mds,38-46
Pag,72

Mds.36-4tS Pag.74

eao

tao
107

117

Mis.36
Pag. 75

Mes,38-46

' La
127

Pag.

IJ:
119

Mds' 34-4?

Mdg.36144

Fag.68

a9.75

a..o
115

Mgr. 17*21
Pag.69

lachete gi Paltoane

Fuste

aao
109

Mts.36-44
Pag. 18

A
'

LLI
,.
101 A,g

/li1\

ffi-E\
ato

T}PA.R 5PECIAL ROZ I.A

CURs IIUSTRAT DE
CROITORIE

aao
108

Mis.36-it4
Pag.,82'

Fag.36*44 Pag. 79' 2t

alo
105
tr49s,,

aao
116

3g_tt6

fag.82

/ITI
81

to
113

Mds.

36-44
17

Pag'

I\

Pag.34-44
Pag" 't5'

Modele pentru copii

/rtr\ #
tt[\
aao
13'1

'
ao
141

a
142

Circurnf.cap. ttS. 50' 52

a
143

O 147' Pag.94

,m

Pag,91

a
146
Pag,.

M*s.98-t22
Fag.92

Mis;104*1?8
Pag.95

Pag.93

ac
1M
Pag.90

e4

.a

/ffi
148 | Paq.94 '

aao
138

145

a
139

Pag,,94

Mds. 1M*1?8 Pag.92

. w5l
\/ t/
4/2009 BURDA 37

Mds.80*-98 ,Pag.93

ffiffiffiwffiffiffi ffiffi &ru%&ruffiffiLffi

&ffiffiffiffi"& =$#ffiffiilffituffiffi

Firul nostru conducdtor la custtt: punctele Burda OOO Necesita instrucfiuni avansate de cusut O USor;i rapid - ideal pentru incepitori! OOOC Detalii deosebite, efort la prelucrare OC Prelucrare u;oara, cu detalii simple OOOO Prelucrare pretenlioasa, cu detalii anevoioase timp la cusut;i/sau experrenld ceva OO Necesiti generale cusut de OOC Necesita cuno5tiinle

Rochii
ao
114

aao
106
B

Mis.34Pao.13

Mis.

36_r$4

Pag.11

aaa
Mdl 36-44
,6 .a
N

aao
1'18 MEl 17

aa
12A

aa
121

L:

117 A,B

Pag. 76

-21

Mds.38-46
Pag. 78

M5s. 38-46
Pag. 80

Pa1.73,82

o
.g

o o

.N

i6 '5
E

o
O

o = o
c

aa
122

aa
124

ia
128

o
.N
j

Mds.36-z[4
Pag. 81

6 o 6

oa Mil 36Pao. 79 123

Mis. 17-21
Pag.77

aao
125

Mis. 36-rt4
Pag. 68

6 o
o a 6
_q l

MEs.36-44
Pag. 69

Aaa
134

aa
130 Mds. u14-52

'5

MEs.44-52
Pag. 86

o o o
_9

F"
O

o c 5
)G

o o

aa
132

M*52
Pag. 84

6 6

6 o o
E

,a
129

aao
133 MAs" zt4-52

o
6

Mds.44-52
Pag. 88

Pag. 89

o F
c ,d E o E 6 E 5
6 f

.si

Fuste
aa

PilSrie
Mbs.35-46
104

co

G
@

Pas1e
Paq.

/ffiffi
I
|

O c N

/,,l '\ .. 1os lll I I M5s.36-461


14
E----r---------i

lrllll Ai I r

f-mEN-f t-!ffi-\ i \ / /{/\) \ I I I r \\l I I I I I

tton,e
MEs.34-42 Pas.B,7a

.o

rB

36

BURDA 5/2009

Bluze;i pirfi de sus

Veste
TIPAR SPECIAL ROZ

oa

ffi
ato
108

Mi* 34-42
Pag. 18

103

aao
112

aao
106

Mds.34-42
110 A.B

Mds.35-44
Pag.24

loo

PaE. 21 ]PAR SPECIAL ROZ LA CURS ILUSTRAT DE CROITORIE

aa
113

MEs.36-44
Pag. 9

Mis.35*'16
Pag. 22. 15

Mis.36-44
Pag. 70

Mir.36-tr4
Pag. 10, 75

1',l5 A,B

at

Ut!
aao
109

/ \/ \

ltrN

MEs. 34-42 Pag. 12

Jachete
ao
Mis.38-45
Fag. 72 119

Pantaloni
aoo Mi*36-45
Pag. 22
111

aoto
102 A, B

Mis.36-44
Pag.23,71

aao
IO7 A,
B

aao
101

Mds.34-44
Pag. 25, 6

M5s.36-tM
Pag.20

Modele pentru copii


aao
135

oao
135

Mis. 104-128
Pag. 91

139 A,

Lo

104- 128 Pag.92

Mis. 104-128
Pag. 93. 9O

aa
137 A, B, C

ao
138

Mis. 104-128

ffi

Fag. 91, 93, 92

t"il l L-]-J

B EI-f,--[]

m
Pag. 92

Mis. 104-128

a0
r40 Mts.1O4-128
Pag.91,

5/2009 BURDA 37

ffiffi#wffiffiffi ffiffi

ffiffiffiffiffi#tuffi ffi%ffiffiffie ruT##ffituffit#ffi

Firul nostru conducdtor la cusut: punctele Burda O U;or si rapid - ideal pentru incepatoril OOO Necesiti rnstructiuni avansate de cusut OO Prelucrare ugoara, cu detalir simple aOOC Detalii deosebite, efort la prelucrare OO Necesiti ceva experienta la cusut;i/sau timp OOaO Prelucrare pretenJioasa, cu detalii anevoioase OOC Necesita cuno;tiinfe generale de cusut

Veste, bl uze, tunici

tY-t-: l.ll

r4+r I \\/At
I r \/ )
I

T|PAR SPEC|AL ROZ LA .. .tO8 CURS_ILU,5TR,AT DE CROITORIE Z6-44

Pag.79

b1d
aao
130

Mis.35-46
Pag. 68

aao
131

aa
133

Mds.36-46
Pag. 69

Mis. 36-46
Pag. 69

\ \r PI Ul {illflYq.J "rnn t I il ll l]
t }'1lli4

rMn

4j--$
Pas.2o

,,pAR rr spEcrAL \v4 NhL Roz

aoo
135 A,B

M5s.44*52
Pag. 87, 85

/ /\ \\ i, 6.---=-

Mds.34-t14

*r".1,-* '-7';li1*
Mis.

oo

,-iE;Pag.20 [ W

34-42 Pag.81

.o 113

ik r:l \\m. \\\J\ l{ l"L \\ \ \"4


/\-x 11 I \. I ./ \ 00 " 136

-123 ,1\-Z-^ ( ) \!/ \\ ;#

l\lll /\ I Blld l

Mis.44-52
Pag. 86

Jachete

Pantaloni
rl
tlrl

aa
112 A,B

Mds.

36-tl4

Pag.82, 13

Mds.34-44

/ ,, | 'r \ Pas.14,tt]-J

120

.oo FTffi A,,8 ll l ') I

\\

ao
111

MEs.36-tl4
Pag.75

aao
137 A,B MEs. zt4-52

Pag. 86, 85

3fr

BURDA 6/2009

Rochii
aa aao
121 115 MHs. 17-21

MAs.36*t[4
Pag.76

Pag.11

aa
116

Mirs. 17

Pag.22

-21

aa
107

aa
101

Mds.36-44
Pag. 81

at
ao
Mds.

128

36-44

Pag.73

Mil

110

35-44

Pag. 80

aa
134

Mds.44-52
Pag. 85

aao
129

Mis.38-45
Pag. 25

aa
138

MAs.44-52
Pag. 86

Popete gi cordoane
eo
150

a
.'151
16

ao
152

oa
153

MEs.34-40
Pag.

Mds.36138,40142 Pag.16

Mis. 36-42
Pag.'16

MEs.38-44
Pag.16

Modele pentru copii


aao
139 A, B

MAl98-122
. 90, 89

a
145 A. B

aao
142

aao
'144

a
146

MEs.98-122
Pag. 90, 91

Mis.98-122
Pag. 90

Mis; 40 cm
Pag.91

M5s.98-122
Pag. 88

pentru p5pug5

oa
140

a
143

Mis.98-122
Pag.
91

a
141

Mds.98-122
Pag. 88

98-122
Pag. 89

6/2009 BURDA 37

S-ar putea să vă placă și