Sunteți pe pagina 1din 21

Prof.dr.

Constantin Mitrut ASE Bucuresti

Managementul Riscului in Proiecte Note de curs


Saptamina 1

1)Continutul conceptului risc


Incertitudinea este prezenta in orice activitate, in orice proiect. Considerarea incertitudinii, identificarea si evaluarea acesteia reprezinta o necesitate in vederea cresterii eficientei generale a activitatii. In cadrul proiectelor, managerul de proiect, finantatorul proiectului si membrii echipei proiectului dezvolta impreuna un plan scris care le asigura posibilitatea sa identifice, sa formuleze, sa cuantifice, sa pregateasca un raspuns, sa monitorizeze si sa controleze riscurile unui proiect. Conceptul Risc se refera la ceva nesigur iar aceasta nesiguranta determina o pierdere sau un efect advers. Risk managementul este un proces care realizeaza intr-o forma sistematica identificarea , analiza si evaluarea tuturor situatiilor de risc, astfel incit sa poata fi stabilite masuri eficiente de control al riscului.. Acest proces trebuie integrat cu celelalte elemente ale sistemului de management

Definitii
Principiile risk managementului pot fi mai bine intelese daca acceptam urmatoarele definitii. in contextual analizei de risc :

Siguranta
Termenul siguranta este definit ca fiind calitatea de a fi sigur; liber de pericole si accidente In realitate insa , atingerea situatiei astfel definite este practic imposibila. Nu exista un mediu absolut sigur. In toate cazurile exista probabilitatea unor evenimente care sa provoace distrugeri, pierderi etc. De aceea siguranta trebuie definite in concordanta cu realitatea. Citeva astfel de definitii : Siguranta este controlul hazardului care sa conduca la un nivel acceptabil de risc. Siguranta este o problema a libertatii relative fata de pericolele riscurilor. Siguranta reprezinta gradul de libertate fata de risc si hazard in orice mediu. Deci siguranta trebuie definita ca o stare relativa si acceptabila fata de care se considera ca riscul este acceptabil.

Hazard
Hazardul este definit ca potential pentru a face rau sau pentru a provoca distrugeri oamenilor, proprietatii sau mediului, si constituie sursa riscului. Hazardul include proprietati ale lucrurilor si actiuni sau inactiuni ale oamenilor. Toate domeniile , toate activitatile pot fi afectate de actiuni sau inactiuni ale oamenilor, de caracteristici , proprietati ale echipamentelor, masinilor , materialelor care reprezinta un factor potential pentru a face rau sau a distruge.

Risc
Riscul inseamna ceva incert, iar incertitudinea poate determina efecte adverse. Cu alte cuvinte riscul este compus din doua componente : probabilitatea de aparitie ( incertitudinea ) severitatea consecintelor ( efecte adverse) Astfel riscul poate fi definit ca o masura a probabilitatii si a severitatii efectelor adverse Conform aceste definitii cind abordam problema riscului , abordam doua aspecte ; cit de probabile sunt efectele adverse care se pot realize , iar daca se realizeaza cit de importante sunt consecintele. Exemplu :. Riscul de prabusire al unui avion. Probabilitatea ca un avion sa se prabuseasca este foarte mica ( in termeni de numar de prabusiri/numar de ore de zbor). Cu

toate acestea consecintele unei prabusiri sunt catastrofale. Riscul unei calatorii cu avionul poate fi calculat luind in considerare cei doi factori : probabilitatea realizarii si severitate consecintelor Riscul in proiecte este un eveniment nesigur sau o conditie care daca se realizeaza are un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivelor proiectului. In mod obisnuit asociem notiunea de risc numai posibilitatii de a suferi o pierdere. In contextul managementului proiectelor insa , riscul implica atit oportunitati ( rezultate pozitive) cit si pericole ( rezultate negative ) Un risc are una sau mai multe cauze si daca se realizeaza ,unul sau mai multe impacturi. De exemplu o cauza poate fi necesitatea de a avea o aprobare de mediu pentru desfasurarea unui proiect . Riscul este determinat de faptul ca obtinerea aprobarii de mediu poate dura mai mult decit s-a planificat.. Daca se realizeaza acest eveniment vor fi influentate costul proiectului, programul de desfasurare sau performantele acestuia .

Managementul riscului este un proces sistematic de planificare pentru identificarea, analiza, monitorizarea si raspunsul la riscurile asociate unui proiect. Aceasta implica procese, obiective si tehnici care vor ajuta managerul de proiect sa maximizeze probabilitatea si consecintele evenimentelor pozitive si sa minimizeze probabilitatea si consecintele evenimentelor adverse. Project risk management este cu atit mai eficient cu cit se declanseaza mai devreme si este un proces continuu in desfasurarea proiectului. Project risk management ajuta finantatorul si echipa proiectului sa ia decizii fundamentate privind alternativele din desfasurarea proiectului. Se asigura deasemeni conditiile ca sa fie alese decizii care minimizeaza : impactul negativ asupra scopului, costului sau programului de desfasurare managementul prin crize.

Deci prin managementul riscului se abordeaza sistematic incertitudinea pentru identificarea sanselor realizarii obiectivelor proiectului. Actiunile asociate risc managementului trebuie sa respecte 4 principii : sa nu se accepte riscuri nenecesare ; deciziile privind riscurile trebuie luate la nivelurile de competenta

corespunzatoare ; se accepta riscuri cind cistigurile sunt superioare costurilor ;

project risk management este integrat in procesul general de management al

proiectelor

Echipa proiectului trebuie sa intocmeasca planul de management al riscului inainte de demararea proiectului, sa monitorizeze si sa actualizeze acest plan continuu pe durata de realizare a proiectului in concordanta cu evenimentele de risc nou aparute.

Sursele riscului
Intre conditiile care pot fi surse de riscuri pot fi amintite: durata proiectului; tehnologia; personalul; sursele de finantare; managementul; factorii politici.

Durata proiectului
Inainte de inceperea activitatilor implicate propriu-zis intr-un proiect se elaboreaza un plan in care se prevede modul in care se va ordona desfasurarea in timp a fazelor si activitatilor proiectului. Fiecare activitate sau faza necesita un anumit timp de desfasurare sau de executie. Din perspectiva analizei si minimizarii riscului aceste activitati pot fi impartite in doua categorii, activitati interne si activitati externe: a) activitatile interne sunt acele activitati a caror durata este estimata si controlata de echipele care conduc si realizeaza activitatile din cadrul proiectului. Duratele activitatilor se stabilesc de catre acestea in raport cu: experiente similare anterioare; experienta, cunostintele sau indemanarea realizatorilor activitatilor; 4

surse externe de informatii: consultarea specialistilor, intalniri profesionale;

b) activitatilor externe , acele activitati care sunt in responsabilitatea unor factori externi echipei proiectului Activitatile interne pot fi controlate mai bine decit cele externe.

Tehnologia
Tehnologia utilizata in cadrul proiectului constituie o alta sursa majora de risc. Chiar si cele mai bune utilaje/tehnologii se pot defecta in timpul functionarii .

Personalul
Incertitudinea determinata de personalul care deserveste proiectul deriva din abilitatea si experienta acestora, din modul in care colaboreaza si comunica in indeplinirea sarcinilor implicate de desfasurarea proiectului etc.

Sursele de finantare
Acestea depind in cea mai mare parte de compania care a comandat si respectiv finanteaza proiectul, si mai putin de echipa care il realizeaza. Dar in acelasi timp mai depinde si de sanatatea financiara a furnizorilor sau de cea a bancilor implicate. In momentul in care se planifica etapele realizarii proiectului trebuie sa se tina seama si de riscul implicat de aspectele financiare.

Managementul
Uneori compania care a comandat proiectul nu a delegat autoritatea necesara managerului proiectului pentru a rezolva anumite probleme, in special in zona relatiilor externe, sau intervine direct in derularea proiectului prin diverse metode. Probleme delicate, care au un grad ridicat de risc, sunt reprezentate si de subordonarile incrucisate, dar si de increderea care este aratata subordonatilor. Un grad de incredere adecvat va conduce la o delegare eficienta a atributiilor si de aici la minimizarea anumitor categorii de riscuri.

Factorii politici
Factorii politici perturbatori, cei care induc incertitudine, provin atat din interiorul companiei cat si din mediul extern. Schimbarea politicilor comerciale ale companiei care a comandat proiectul, schimbarea top managementului sau modificarea legislatiei constituie factori perturbatori pentru proiectele deja lansate in executie.

Clasificarea riscurilor in proiecte

Riscurile care pot influenta derularea si performantele unui proiect sunt de diferite tipuri. Pentru diferite proiecte se intocmesc liste cit mai cuprinzatoare de evenimente/riscuri asociate acestora. Literatura de specialitate incearca clasificarea riscurilor in grupe omogene, astfel incit sa faciliteze stabilirea rasspunsurilor la risc. . Gruparea este specifica fiecarui domeniu de activitate. O grupare cu caracter general este prezentata in Anexa 2 O alta grupare pentru proiecte in constructii poate fi :

Riscuri tehnice
analiza de mediu incompleta sau eronata; probleme geotehnice neasteptate design incomplet ipoteze neadecvate referitor la problemele tehnice in etapa de planificare; erori in ceea ce priveste materialele proiectul structurii incomplet sau eronat; consultantul in proiectare nu este la nivelul cerut de proiect etc.

Riscuri Externe
propritarii de pamint nu vor sa vinda; se schimba prioritatile in programul in derulare; obiective inconsistente privind costul,timpul,scopul si calitatea ; comunitatile locale isi schimba obiectivele; schimbarea finantarii pentru anul fiscal; schimbarea factorilor politici; se cer schimbari in proiect etc.

Riscuri de mediu
autorizatia de mediu intirzie; sunt necesare noi informatii pentru autorizatie; legislatia de mediu se schimba; se descopera situri istorice; impact negativ asupra comunitatilor locale etc.

Riscuri organizationale
personal neexperimentat; pierderea persoanelor importante intr-un moment critic; unitati functionale supraaglomerate; aparitia unui nou proiect prioritar pentru organizatie; etc.

Riscuri specifice Project Management


scopul si nevoile proiectului definite inadecvat;sau incomplet nu exista control privind prioritatile personalului; prea multe proiecte; erori de estimare si/sau de programare activitati neplanificate care trebuie realizate; disfunctionalitati de comunicare in cadrul echipei; ajutor insuficient din partea top managementului; schimbari personalului in posturile importante din proiect; etc

Riscuri de constructie
durata estimata incorect; intreruperi determinate de necesitatea obtinerii permisului de munca; utilitatile; etc.

Riscuri date de regulamente


schimbarea regulamentelor; sunt necesare noi aprobari sau informatii etc.

2) Etape in Project Risk management


Project Risk management poate fi structurat intr-un numar de procese, respectiv : Planificarea activitatii de risk management ( Risk Management Planning) se decide cum se desfasoara procesul si activitatile necesare desfasurarii acestruia ; Identificarea riscului ( Risk Identification ) se identifica riscurile care pot afecta proiectul se se determina caracteristicile acestora ; Analiza calitativa a riscului ( Qualitative Risk Analysis ) clasifica riscurile in functie de probabilitatea de aparitie si de consecintele lor ; Analiza cantitativa a riscului ( Quantitative Risk Analysis ) analizeza cantitativ/numeric efectul general al riscurilor identificate, asupra proiectului ; Planul de raspuns la risc ( Risk Response Planning ) se dezvolta actiuni pentru a beneficia de oportunitati sau pentru a reduce influentele negative asupra obiectivelor proiectului ; Monitorizarea si controlul riscului ( Risk Monitoring and Control ) sunt controlate riscurile identificate, se monitorizeaza riscurile ramase, se identifica noi riscuri, se executa planul de raspuns la risc si se evalueaza eficienta acestuia asupra desfasurarii si rezultatelor proiectului. Aceste etape interactioneaza intre ele ; fiecarte proces apare cel putin odata in decursul unui proiect. Desi in teorie procesele sunt bine definite, in practica se inregistreaza interactiuni si suprapuneri. De aceea si clasificarea proceselor poate fi realizata in modalitati diferite , rezultate din reunirea unor procese intr-un proces mai amplu si complex. De exemplu: Identificarea riscului si a cuantificaeai riscului sunt tratate in diferite situatii ca fiind un singur proces si acest proces mixt are numele de analiza riscului sau evaluarea riscului Dezvoltarea raspunsului la risc si controlul raspunsului la risc sunt deseori tratate ca fiind un singur proces numit managementul riscului.

Responsabilitati principale
Matrice urmatoare prezinta cele 6 taskuri si responsabilitatile asociate. :
Procesul Rolul Sponsor District Division Chief for Program and Project Manageme nt Risk management planning Risk identification Qualitative risk analysis Quantitative risk analysis (Performed only as part of Value Analysis) Risk response planning Risk monitoring and control R R R, A S R R S S R, A S A S R R R S S S S S A S R R S S R Project Manager Assistant Project Manager/ Project Managem ent Support Unit S S S Function al Manager Task Mana ger

R = responsabil S = ajuta ( support A = aproba ( approve)

2.1) Planificarea managementului riscurilor (Risk Management Planning)

Membrii echipei de proiect dezvolta un Plan pentru Managementul riscurilor in proiect. In acest plan se identifica , din planul general al proiectului , activitatile care reprezinta riscuri pentru proiect. Daca este necesar este implicata si echipa de analiza cantitativa. Planul managementului riscurilor se poate elabora sub forma unei tabel/ spreadsheet care arata riscurile si raspunsurile intr-o forma abreviata . Planul managementului riscurilor se elaboreaza in fazele de inceput ale planificarii proiectului .

Intrari
Pentru elaborarea acestui plan se folosescatit informatii privind scopul si conditiile de realizare a proiectului , informatii din desfasurarea proiectelor precedente , informatii privind factorii de mediu si organizationali in care se va realiza proiectul. Metodele si tehnicile folosite in acest proces constau in intilniri si analize la care participa managerul de proiect, liderii proiectului si alte persoane din organizatie cu atributii in managementul riscului. Se elaboreaza planul activitatilor de management a riscului. Se stabilesc responsabilitati. Se defineste modul cum vor fi abordate problemele de probabilitate si impact si se defineste matricea probabilitati x impact ( vezi procesele urmatoare )

Outputurile principale ale acestei etape sunt :


1) Planul Managementului riscurilor descrie cum managementul riscurilor este structurat in cadrul proiectului; el devine o componenta a Planului Managementului Proiectului si include : Metodologia - se definesc caile, tehnicile si sursele de date care se folosesc pentru

managementul riscurilor proiectului Roluri si responsabilitati pentru fiecare membru al echipei Bugetul se stabilesc resursele si se estimeaza costurile care for fi incluse in buget Calendarul activitatile corespunzatoare managementului riscurilor sunt cuprinse

in planificarea generala a activitatilor din proiect

10

Categorii de risc - dau posibilitatea identificarii riscurilor potentiale. Se pot utiliza

grupari cu caracter general dar si grupari specifice domeniului unde se deruleaza proiectul. Uneori se intocmeste o lista a activitatilor si a riscurilor poisibile (Vezi Anexa 1 ) Matricea probabilitate x impact Formatul rapoartelor care vor fi intocmite

2.2 ) Identificarea riscului (Risk Identification )

Acest proces implica identificare potentialelor riscuri din proiect si caracterizarea acestora.. Rezultatele sunt concretizate intr-un livrabil : Lista riscurilor proiectului (The project risk list) Riscurile si oportunitatile sunt identificate folosind : o lista a riscurilor posibile propia experienta / cunostine din proiect consultarea altor specialisti care au o experienta relevanta in astfel de proiecte

In aceasta etapa trebuie considerate : nu. riscurile ce ar pute fi gresit oportunitatile cai mai bune pentru a indeplini obiectivele proiectului orice semnal/simptom care sa indice daca fiecare risc are sanse sa se produca sau

Acest proces implica identificarea riscurilor care pot sa apara intr-un anumit proiect , stabilirea riscurilor care pot afecta proiectul si evidentierea caracteristicilor acestora. Identificarea riscului este un proces iterativ; noi riscuri pot sa apara pe masura derularii proiectului. Procesul de identificare a riscului precede, in mod obisnuit etapa de analiza

11

calitativa. Uneori poate conduce direct la etapa de analiza cantitativa, daca o astfel de etapa este necesara si posibila.

Inputuri
1) Project Charter - care contine descrieri ale scopului proiectului, obiectivele proprietarilor, asteptarile de la proiect si ipotezele care stau la baza proiectului 2) Project Scope Statement ipotezele proiectului sunt formulate in project scope statement . Incertitudinile in formularea ipotezelor proiectului trebuie sa fie evaluate ca riscuri potentiale in proiect. 3) Project Management Plan Rolul important al Planului Managementului Proiectului in ceea ce priveste procesul de identificarea riscului consta in stabilirea rolului si responsabilitatilor, asigurarea de resurse in buget pentru managementul riscului etc. 4) Organizational Process Assets Informatii pot fi obtinute din dosarele proiectelor anterioare 5) Factori de mediu si organizationali Informatii publicate, baze de date, studii academice, alte studii pot fi foarte utile in identificarea riscuruilor asociate unui proiect

Metode si tehnici
In cadrul procesului de identificare a riscurilor pot fi folosite o serie de metode si tehnici : 1) Documentare Studierea documentatiei proiectului, planuri , ipoteze; dosarele proiectelor anterioare etc. Calitatea planurilor, consistenta dintre planuri si cerintele si ipotezele proiectului pot fi indicatori ai riscului in proiect. 2) Tehnici pentru colectarea informatiilor brainstorming scopul este obtinerea a unei liste cuprinzatoare a riscurilor din

proiect

12

Interviuri prin intervievarea diferitelor categorii de participanti la proiect cit si a

expertilor in domeniu pot fi identificate riscurile; Identificarea cauzei fundamentale pe categorii se identifica cauza principala a

riscurilor, iar masurile trebuie indreptate spre aceaste cauze principale. 3) 4) Analiza SWOT O lista a riscurilor probabile - care sa fie cit mai completa Diagrame diagrama cauza efect flow chart al procesului alte grafice care sa poate puna in evidenta legatura dintre variabile

Outputuri
Outputurile procesului de identificare a riscului sunt continute intr-un document intitulat Risk Register.care este o componenta a Planului de Management al Proiectului. Acest document cuprinde si rezultatul altor procese ( analiza calitativa si cantitativa ) dar el este initiat cu procesul de identificare a riscului . Cuprine : Lista riscurilor identificate riscurile identificate , inclusiv cauzele lor fundamentale sunt descrise, identificat impactul si sunt stabilitre persoanele responsabile pentru o viitoare analiza, responsabilitati si monitorizare; Simptome si semne de atentionare ale riscurilor Lista raspunsurilor potentiale raspunsurile potentiale pot fi identificate si folosite apoi in procesul de planificare a raspunsului la risc Cauza fundamentala na riscului o cauza fundamentala poate genera mai multe riscuri, astfel incit actiunea asupra ei are o eficienta ridicata Actualizarea categoriilor de risc grupele de risc sunt actualizate in functie de noi riscuri aparute respectiv de riscurile care isi pierd din importanta.

13

2.3 ) Analiza calitativa a riscului ( Qualitative Risk Analysis )

Acest proces cuprinde metode pentru ierarhizarea riscurilor identificate in etapa anterioara. Performantele proiectului pot fi imbunatatite daca se acorda atentie speciala riscurilor cele mai importante. In cadrul analizei calitative se clasifica ( scala ordinala ) riscurile in functie de probabilitatea de aparitie si de impactul pe care il au asupra obiectivelor proiectului. Deciziile din aceasta etapa se bazeaza in mare masura pe folosirea informatiilor/datelor disponibile referitoare la proiect, calitatea datelor afecteaza calitatea deciziilor. Analiza calitativa se bazeaza pe rezultate obtinute in etapele precedente ( planificarea managementului riscurilor si identificarwea riscurilor ) Poate fi urmat de o analiza cantitativa sau direct de planul raspunsurilor la risc.

Inputuri
Inputurile analizei calitative a riscului sunt : Planul managementului riscului ( Risk management plan ) Acesta asigura informatii privind : rolurile si responsabilitatile celor implicati in managementul riscului; bugetul si planificarea activitatilor pentru managementul riscului; categoriile de risc; definitii ale probabilitatii si impactului; matricea probabilitatii si impactului. Daca o parte din aceste inputuri nu au fost realizate in faza de planificare a managementului riscului el se realizeaza in cadrul procesului de analiza calitativa Registrul riscului ( Risk register ) sunt cuprinse riscurile identificate , cauzele principale, simptomele acestor riscuri. Date privind riscurile realizate in proiecte din perioada trecuta Informatii privind derularea proiectului - riscurile isi schimba probabilitatea pe masura desfasurarii proiectului

14

Proiectele pentru care exista experienta unor proiecte anterioare au riscuri mai bine intelese decit proiectele noi , fara o experienta anterioara

Metode si tehnici Evaluarea probabilitatii si impactului riscului


Sunt evaluate probabilitatea si impactul pentru fiecare risc identificat. Evaluarea poate fi realizata prin consultarea ( interviu sau intilnire ) specialistilor cu experienta in domeni. Sunt implicati deasemeni, membrii ehipei de proiect dar si persoane din afara proiectului Daca se folosesc date/informatii dintr-un proiect anterior este necesar consultarea unui specialist care sa valideze acuratetea datelor. Evaluarea se face pe o scala ordinala. Riscurile si impacturile sunt evaluate nonnumeric Ex. pentru risc : putin probabil; rar; ocazional; probabil; frecvent evaluare numerica 1; 2 3 etc. Ex pentru impact foarte mic; mic; moderat; inalt; foarte inalt. sau neglijabil;minor; major; critic; catastrofic sunt evaluate numeric 1; 3 ; 5; 7; 9; Riscurile considerate cu un nivel mic al probabilitatii si impactului vor fi incluse doar intr-o lista de monitorizare. sau sau

Matricea probabilitatilor si impactului


In aceasta matrice riscurile sunt ierarhizate prin combinarea probabilitatii si impactului in riscuri mici, moderate sau inalte ( mari.) In functie de particularitatile fiecarui proiect se stabilesc combinatiile dintre probabilitati si impact care corespund celor trei categorii : risc inalt, risc moderat, risc mic. Un risc poate fi ierarhizat separat pentru fiecare obiectiv ( ex. cost; timp ) dar poate sa se dezvolte si o ierarhizare generala.

15

Ierarhizarea in aceasta matrice este folosita in stabilirea strategiei de raspuns la risc. De exemplu : daca un risc cu impact negativ se afla in zona risc inalt a matricei este necesar sa se dezvolte o strategie pentru actiuni si raspunsuri agresive. Riscurile din zona riscuri mici pot fi trecute pe o lista pentru a fi urmarite si nu necesita actiuni. Daca exista oportunitati, cele din zona risc inalt pot fi obtinute mai usor cu beneficii mai mari, fiind deci urmarite in primul rind. Oportunitatile din zona risc mic pot fi doar monitorizate. Evaluarea calitatii datelor de risc Pentru analiza calitativa a riscului este nevoie

de date credibile, fara erori. De aceea se impune o analiza a calitatii datelor, iar daca acestea se dovedesc improprii unei decizii este necesar sa se culeaga noi date

Outputuri
Registrul riscului Actualizat Registru riscului , deschis in cadrul procesului de

identificare a riscurilor este actualizat ca urmare a analizei calitative in felul urmator : clasificarea riscurilor si intocmirea unei liste de prioritati a riscurilor din proiect gruparea riscurilor pe categorii - gruparea riscurilor pe categorii pot conduce la identificarea unor cauze comune ale diferitelor riscuri; acest lucru poate fi avut in vedere in stabilirea unui plan de raspuns la risc eficient. Lista riscurilor care necesita un raspuns intr-un timp scurt Lista riscurilor care necesita o analiza mai detaliata Luista riscurilor cu prioritate mica Tendinte in rezultatele analizei calitative a riscului Analiza calitativa are caracter repetitiv, astfel incit se poate pune in evidenta un trend al rezultatelor obtinute pentru un anumit risc. Aceasta poate conduce la schimbarea strategiei de management a riscului respectiv in viitor

16

ANEXA 1a
Exemplu de evaluare a riscurilor in functie de probabilitate si impact

Pasul 1. Se construieste o matrice pentru a atribui ranguri nivelului probabilitatilor asociate.


Ierarhizarea probabilitatiilor riscurilor Rang Probabilitatea riscului 5 4 3 2 1 8099% 6079% 4059% 2039% 119%

Pasul 2. Se stabileste o matrice pentru pentru a atasa obiectivelor ( timp, cost, scop ) un anumit nivel de impact. Se pot utiliza numere reprezentind impactul ca in matrice urmatoare.

17

Evaluarea impactului riscului asupra obiectivelor principale Imp act Objective Ti m p Impact nesemnificati v asupra programarii C o s t S c o p Abaterea de la scop este neglijabila Modificari in limitele sau caracteristicil e proiectului cu cresterea costului<5% Modificari in limitele sau caracteristicil e proiectului cu cresterea costului 5 10% Finantatorul nu este de accord ca scopul indeplineste scopul ce s-a propus si nevoile Scopul nu raspunde la ceea ce s-a cerut si nevoilor Crestere nesemnificati va a costului Cresterea costului cu <5% Cresterea costului intre 510% Intirzieri in cadrul unui trimestru Intirzieri de un trimestru Intirzieri pe o perioada mai mare de un trimestru Cresterea costului intre 1020% Cresterea costului >20% Intirzieri mai mari decit anul fiscal 1 2 4 8 16

Pasul 3. Se construieste o matrice Probabilitate x Impact in care sunt combinate pentru fiecare risc probabilitatea si impactul. Intr-o astfel de matrice se stabileste daca riscul este inalt, moderat sau mic.. Riscurile pot fi grupate pe cele 3 categorii pentru fiecare din cele 3 obiective timp, cost , scop.

18

Corespondent a intre scoruri si rangul Scor 1 6 Risk Mic Probabil ity 5 4 3 7 14 15 ++ Inalt Moderat 2 1 2 1 1 Impact 4 2 2 8 4 4 16 8 8 32 16 16 5 4 3 10 8 6 20 16 12 40 32 24 80 64 48

Uneori matricea poate fi construita folosind scala nonnumerica pentru probabilitati si impact ( foarte mic, mic, moderat, inalt, foarte inalt )

ANEXA 1b

Model de scala non-numerica


19

Alocarea codurilor pentru impact : Catastrofic moartea sau pierderea totala a sistemului

Critic

- degradare majora a scopului, accidente severe, boli profesionale severe,

degradari majore ale sistemului Major - degradarea unor scopuri principale, accidente, boli profesionale minore,

deteriorari minore ale sistemului Minor - degradarea unor activitati obisnuite, boli profesionale, deteriorari minore

ale sistemului Neglijabil - mai putin decit minor

Probabilitati
Frecvent - apare des in cariera/ durata de viata a unui echipament ( se realizeaza continuu) Probabil apare de citeva ori in cariera/ durata de viata a unui echipament Ocazional apare uneori in cariera / durata de viata a unui echipament ( apare sporadic) Uneori - posibil sa apara in cariera/ durata de viata a unui echipament( sansa mica sa apara) Putin probabil putem considera ca nu apare in cariera/durata de viata a unui echipament ( posibil dar improbabil)

Event Probability Frequent A Catastrophic Critical Major Minor Negligible I II III IV V 1 1 1 2 2 20 Likely B 1 1 2 3 3 Occasional C 2 2 3 4 4 Seldom D 3 3 4 4 4 Unlikely E 3 4 4 5 5

Anexa 2

Grupe generale de activitati in care pot sa apara riscuri pentru un proiect

Domeniul Tehnic cerinte; tehnologie; complexitate; performante si stabilitate; calitate Domeniul Extern subcontractorii si furnizorii; legislatia; piata; clientul; vremea Domeniul Organizational resursele; finantarea; prioritatile
Managementul proiectelor estimarea; planificarea; controlul ; comunucarea

21