Sunteți pe pagina 1din 1

Indici fundamentali (obtinuti in laborator) 1.

Greutatea volumica a pamantului () = raportul dintre greutatea unei probe de pamant umed G si volumul V (inclusiv golurile) =G/V 2. Umiditatea pamantului (w) = raportul intre masa apei Mw continuta in porii unei probe de pamant si masa particulelor solide Ms w%= (Mw/ Ms)*100 sau w%= (Gw/ Gs)*100 3. Greutatea volumica a scheletului (s) = raportul dintre greutatea particulelor continute (GS), intr-o cantitate de pamant si volumul propriu ( Vs) al acestor particule ( fara goluri) s=Gs/Vs Indici derivati (obtinuti prin relatii matematice) Porozitatea pamanturilor (n) = raportul dintre volumul porilor (Vp), dintr-o proba de pamant si volumul aparent ( volumul total al pamanturilor inclusiv golurile) V n%=(Vp/V)*100 Indicele porilor (e) = raportul dintre volumul porilor Vp, dintr-o cantitate de pamant si volumul particulelor solide Vs din aceeasi cantitate de pamant e= Vp/Vs Volumul specific (v) = volumul unei probe de pamant al carui volum al scheletului solid este unitar v=1+e Compactitatea (c) = raportul dintre volumul scheletului si volumul total c=Vs/V=1/(1+e)=1/v Greutatea volumica a pamantului in stare saturata (sat/ sr) = raportul dintre greutatea probei saturate (porii fiind in intregime plini cu apa) si volumul acesteia (inclusiv golurile) sat=Vp* w/G Greutatea volumica a pamantului in stare uscata (d) = raportul dintre greutatea probei in stare uscata si volumul acesteia d=Gs/V Greutatea volumica in stare submersata () = raportul dintre greutatea probei in stare submersata si volumul acesteia( inclusiv golurile) =(Gs-Vs* w)/V Gradul de umiditate ( Sr) = raportul dintre volumul apei continute in porii probei de pamant si volumul total al porilor din acea proba Sr=Vw/V, respectiv Sr=ew/e

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

8.