Sunteți pe pagina 1din 18

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

VALORIFICAREA ANVELOPELOR UZATE

Introducere

Odat cu creterea nu rului de anvel!pe utili"ate# s!arta cel!r u"ate devine ! pr!ble t!t (ra e din ai i p!rtant din punct de vedere al pr!tec$iei are parte ediului% &'nd anvel!pele sunt aruncate# acestea au pierdut d!ar c'teva asa ini$ial ceea ce arat c ! anvel!p u"at este )n identic )n privin$a pr!priet$il!r *i"ice i c+i ice cu una n!u% ,e re(ul anvel!pele u"ate sunt c!lectate i ap!i clasi*icate )n trei cate(!rii*!l!site pentru reapare. rev'ndute ca anvel!pe par$ial u"ate. pentru reciclare# recuperare ener(etic sau dep!"itare ca deeu% Ac!l! unde ari cantit$i de anvel!pe sunt dep!"itate )n (r!pi de ediu i sntatea !a enil!r%

(un!i sau st!cate )n (r e"i# ele repre"int un peric!l se ni*icativ de incendiu i ! a enin$are pentru Arderea nec!ntr!lat a anvel!pel!r p!ate duce la *!r area un!r substan$e dunt!are care p!t a*ecta calitatea aerului# a apei i i plicit p!t c!nta ina i s!lul% /n 0121 )n 3ara 4alil!r s-a dat *!c unei (r!pi de (un!i# care c!n$inea apr!5i ativ 06 ili!ane de anvel!pe u"ate i acestea c!ntinuau s ard )nc )n 0112% 7ncendierea anvel!pel!r a*ectea" pe ter en lun( p!sibilit$ile de *!l!sire ulteri!ar a terenuril!r respective# din cau"a p!lurii s!lului cu pr!dui de ardere% ,irectivele &!nsiliului Eur!pei privind !r(ani"area i (esti!narea (r!pil!r de (un!i i a deeuril!r industriale cuprind# )ncep'nd din 8669# disp!"i$ii e5plicite care inter"ic dep!"itarea anvel!pel!r )ntre(i )n (r!pi de (un!i# iar pentru anvel!pele run$ite# )ncep'nd cu anul 866:# ,irectiva

,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

&!nsiliului Eur!pei 8666;<9;E& privind sc!aterea din *unc$iune a ve+iculel!r# i ple entat prin =!tr'rea de 4uvern nr% 0>6;866?# cuprinde ! serie de disp!"i$ii cu i pact a@!r asupra ana(e entului anvel!pel!r u"ate% Acestea v!r trebui recuperate de la t!ate ve+iculele ieite din u" i separate# ast*el )nc't s p!at *i reciclate% /n Marea Aritanie# )n 011:# 926666 t!ne de anvel!pe u"ate au *!st (esti!nate ast*el- reapare 00>866 t B90 CD. - (r!pi de (un!i# dep!"itate ile(al 1>266 t B8: CD. - recuperare ener(etic 068666 t B8> CD. - reciclarea aterialel!r ?0666 t B00 CD. - reutili"area *i"ic 86666 t B< CD%

Reaparea anvelopelor Anvel!pele# prin c!nstruc$ia l!r i c!nsu ul de de*ecte de ateriale# au un

pre$ de c!st destul de ridicat. sc!aterea din u" a un!r anvel!pe pentru ic i p!rtan$ sau pentru u"ura ben"ii de rulare# nu este i ec!n! ic% /n acest sens s-au elab!rat pr!cedee si ple pentru re edierea un!r de*ec$iuni le(ate de strpun(erea l!cal a anvel!pel!r# precu pentru re*acerea ben"ii de rulare% E5ist ! (a variat de scule a@utt!are i disp!"itive# care per it e*ectuarea re edieril!r# red'nd *unc$i!nalitatea anvel!pei# cu respectarea n!r el!r de si(uran$ a circula$iei% ,e*ec$iunile de ic )ntindere se repar prin de(a@area "!nei de*ecte i aplicarea prin c!n*ec$ie a straturil!r distruse# ur at de vulcani"area l!cal a p!r$iunii )nl!cuite% Se are )n vedere reali"area unei aderen$e c!respun"t!are a ele entel!r ce le )nl!cuiesc pe cele distruse i evitarea supravulcani"rii "!nel!r )nvecinate%

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

/nl!cuirea ben"il!r de rulare u"ate# pr!cedeu cun!scut sub denu irea de Ereaparea anvel!pel!rE# necesit ! d!tare te+nic ceva ai c! ple5% /n pri ul r'nd# se pr!cedea" la ! s!rtare a anvel!pel!r# *iind supuse pr!cesului de reapare nu ai anvel!pele la care nu s-au distrus ele entele de re"isten$ Bstraturile din carcas# tal!aneleD%

Fig. 8.1. Procesul de reapare. Anvel!pele selec$i!nate se prelucrea" pe ! Bprev"ut cu un siste ain de deapare de *i5are cu *lane a anvel!peiD pentru )nlturarea

resturil!r ben"ii de rulare u"ate i activarea supra*e$ei r ase libere% /n *a$a ben"ii de rulare u"ate se aduce un cu$it# cu ! *!r special Bse p!t e5ecuta icri laterale c't i transversaleD prin anevrarea cruia se )ndeprtea" banda de rulare u"at% Supra*a$a anvel!pei se p!li"ea" pe p!r$iunea unde ur ea" s se aplice n!ua band de rulare B*i(ura 2%0%D% Aceast p!r$iune se tratea" cu un s!lvent# pentru )ndeprtarea i purit$il!r i ap!i se aplic 8 9 straturi de ade"iv% /n paralel# se pre(tesc# prin pr!*ilare# ben"i de rulare c!respun"t!are tipului respectiv de anvel!p% Aen"ile se taie la di ensiunile prescrise# se tratea" cu un strat de ade"iv i dup )ndeprtarea s!lventului se aplic asupra p!r$iunii de anvel!p pre(tit c!n*!r descrierii anteri!are% 7nstala$ia este si ilar cu cea de deapare# dar )n l!cul

,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

cu$itului# este d!tat cu r!le de presare% Se )nc+eie banda de rulare i se presea" c't ai bine anvel!pa# ur rind eli inarea bulel!r de aer% atri$e i Vulcani"area anvel!pei ast*el c!n*ec$i!nate se *ace )n vedere calitativ# ca i )n ca"ul anvel!pel!r n!i% Reaparea anvel!pel!r repre"int un pr!cedeu *!arte ec!n! ic de val!ri*icare a anvel!pel!r u"ate# care se utili"ea" din ce )n ce care vine )n spri@inul ec!n! isirii naturale% A *!st elab!rat un pr!cedeu de reali"are a ben"il!r de rulare# vulcani"ate separat i care se aplic prin lipirea la rece pe anvel!pa pre(tit )n prealabil% ,e ase enea# n!ua band de rulare se p!ate reali"a pe anvel!pa pre(tit pentru reapare# prin suprapunerea un!r *!lii de a estec de cauciuc# de circa 0 (r!si e i l$i ea c!relat cu (e! etria bal!nului. aceasta per ite eli inarea "!nei de ) binare a ben"ii de rulare# practicat )n ca"ul reali"rii acesteia prin e5trudare% ai ult# i ateriil!r pri e ce pr!vin din $i$ei i (a"e

prese% ,up vulcani"are# anvel!pele se *inisea" i se veri*ic din punct de

Avantajele reaprii Odat cu u"area ben"ii de rulare se c!nsu circa 96 C din anvel!p% &arcasa# )n care se a*l >6 C din val!area anvel!pei# p!ate avea# printr-! n!u (u are ! Ea d!ua via$E% Pentru pr!ducerea unei anvel!pe de ca i!n sau aut!bu" se c!nsu circa 96 - 9< F( a estec de cauciuc% Reaparea aceleiai anvel!pe necesit nu ai 0? F( de cauciuc# ceea ce c!nduce la ec!n! isirea unei i p!rtante cantit$i de de t!ne de cauciuc pe an% aterii pri e% /n &! unitatea Eur!pean prin acest pr!cedeu se ec!n! isesc peste 966666

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

Pr!ducerea unei anvel!pe de aut!turis litri de petr!l% Prin reapare se ec!n! isesc cu petr!l;an% Utili"area anvel!pel!r reapate are anvel!p n!u# iar c!stul este cu ?< - :6 C val!ri*icarea pneuril!r u"ate se aduce )n sect!r% ai

necesit apr!5i ativ 82 ult peste <66666 t!ne de ari avanta@e ec!n! ice# ic% Prin reapare nu se

de litri de petr!l% Pentru reaparea acestei anvel!pe sunt necesari d!ar <#<

de!arece ! anvel!p reapat are aceeai via$ B)n Fil! etri parcuriD cu ! s!lu$i!nea" de*initiv pr!ble a deeuril!r pr!venite din anvel!pe dar prin !d clar ! ) bunt$ire )n acest

Recanelarea anvelopelor Recanelarea presupune rec!nstituirea pr!*ilului anvel!pei prin taierea ben"ii de rulare% Nu t!ate anvel!pele p!t *i supuse pr!cesului% &ele cu avarii pe pr$ile laterale# cu u"ura nere(ulat a caneluril!r# care pre"int se ne ale separrii caneluril!r# sau structura intern e5pus sau deteri!rat# precu i cele care au *!st *!l!site p'n au devenit netede# nu p!t *i *!l!site% Nu este rec! andat s se recanele"e un cauciuc care nu are litera U sau cuv'ntul RE4ROOVAAGE scris pe ! parte lateral% &'nd recanel anvel!pe u"ate ad'nci ea n!r al de recanelare trebuie s *ie cu 0 ai ic dec't cea a anvel!pel!r n!i% &'nd se *!l!sesc anvel!pe recanelate la aut!turis ele cu r!$i duble pe spate# cele cu un (rad ase nt!r de u"ur;recanelare trebuie s *ie *!l!site ) preun# alt*el s-ar putea pr!duce u"ura )n e5ces sau c+iar avarierea anvel!pei cu dia etru Anvel!pele recanelate p!t *i ai are% !ntate at't pe r!$ile din *a$ c't i pe

cele din spate% Ele p!t *i reapate i recanelate din n!u% Recanelarea !*er ! cretere se ni*icativ a nu rului de Fil! etri parcuri de ! anvel!p# cu

<

,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

p'n la 96 C# dat!rit unei creteri a supra*e$ei de c!ntact dintre anvel!p i car!sabil% Aceast te+nic !*er p!sibilitatea reducerii c!nsu ului de c! bustibil# dat!rit unei u!are reduceri a re"isten$ei de rulare% 8 0 9? < :

>

Fig.8.2. Seciune anvelop pentru recanelare (sursa Regroovable.ro). 1. Model original canelur 2. !a" canelur original #. $ndicator de u"ur %. &d'nci(e recanelare ). Pro*il recanelat +. ,anelur la li(ita de u"ur -. .rosi(ea cauciucului de recanelat 8. .rosi(ea cauciucului de protecie.

Fig.8.#. Statistica anvelopelor recanelate (sursa Regroovable.ro).

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

Pute *!l!si supli entar anvel!pele dat!rit stratului de cauciuc de re"erv de sub !delul !ri(inal al caneluril!r# care p!ate *i trans*!r at )n aterial utili"abil prin re !delare% Tipic# ! anvel!p n!u pentru ca i!ane p!ate *i tiat p'n la ! ad'nci e de 9 - ? sub canelurile !ri(inale# i dup u"are pute e*ectua alte recanelri atunci c'nd canelurile s-au redus cu 8 - 9 % &ut'nd )n !d c!nstant reducerea c!sturil!r de rulare# se d!rete reducerea c!sturil!r (enerate de anvel!pe% Strat cu caneluri &auciuc Aen"i de !$el &arcas

Fig. 8.%. Seciune prin anvelop (sursa Regroovable.ro).

Etapele procesului e recanelare Pr!cesul de recanelare B*i(ura 2%<%D presupune anu eai ulte etape i

Fig. 8.). Recanelarea (sursa Regroovable.ro). /tapa 1- Asi(urarea cu uneltele necesare pentru a e*ectua !pera$ia%

>

,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

/tapa 2- Veri*icarea dac se p!ate recanela anvel!pa% Trebuie s *ie scris litera U sau cuv'ntul RE4ROOVAAGE pe ! parte a cauciucului B*i(ura 2%:%D%

Fig. 8.+. 0eri*icarea anvelopei pentru recanelare (sursa Regroovable.ro). /tapa #- Veri*icarea dac sunt pre"ente se ne de avariere ale caneluril!r i ale *e$el!r laterale%

Fig. 8.-. Msurarea ad'nci(ii canelurilor (sursa Regroovable.ro). /tapa %- Msurarea ad'nci ii caneluril!r B*i(ura 2%>%D )n ai ulte l!curi de pe anvel!p i se *!l!sete cea ai ic ad'nci e pentru a *i5a ad'nci ea la ei din aparatul pentru recanelat% /tapa )- &!nsultarea instruc$iunil!r pentru recanelare date de pr!duct!r pentru tipul de anvel!p respectiv% A@ustarea la ei este deter inat de l$i ea i ad'nci ea en$i!nate )n instruc$iunile date de pr!duct!r% Aici v!r *i date i tipul la ei care trebuie *!l!sit Br!tun@it sau )n *!r de panD%

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

/tapa +- Setarea la ei la ad'nci ea speci*icat de pr!duct!r% /tapa -- Recanelarea unei supra*e$e ici a anvel!pei# lun( de apr!5i ativ 0<6 % /ndeprtarea cauciucului tiat i *!l!sind sura pentru ad'nci ea caneluril!r# se veri*ic dac s-a tiat p'n la ad'nci ea rec! andat i nu s-a pr!dus e5punerea nici un *ir etalic% /tapa 8- Recanelarea anvel!pei%

Con i!iile e reali"are a recanelrii Pentru a se putea aplica pr!cedeul de recanelare este necesar s *ie )ndeplinite ur t!arele c!ndi$iirecanelarea se p!ate e*ectua nu ai atunci c'nd r 'n 8 - 9 de aterial din stratul cu caneluri. an$uri reali"ate trebuie s aib val!ri cuprinse )ntre ? - > . cauciucul nu trebuie s pre"inte de*ecte vi"ibilecrpturi sau alte se ne de u"ur )ndelun(at. crpturi aprute )n ur a recanelrii. alte ur e de deteri!rare% le(ea i pune ca !rice recanelare s ur reasc !delul# pentru tiere# dat de *abricant%

,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

Valori#icarea anvelopele nerecupera$ile

Intro ucere Anvel!pele u"ate care nu p!t *i reapate sau recanelate p!t *i val!ri*icate ca ateriale cu are p!ten$ial de uli"are )n diverse sect!are de activitate industrial% S-au pus )n eviden$ i val!ri*icat nu er!ase calit$i ale anvel!pel!r u"ate- re"isten$a l!r structural atunci c'nd sunt *!l!site )ntre(i# suple$ea l!r c'nd sunt trans*!r ate )n (ranule# sau puterea cal!ri*ic atunci c'nd sunt utili"ate ca i c! bustibil% ,at!rit puterii cal!ri*ice a anvel!pei B8? - 82 MH;F(D acestea p!t *i val!ri*icate ener(etic% 4ra$ie acestei calit$i# anvel!pele u"ate p!t *i utili"ate ca i c! bustibil alternativ% Aal!tarea anvel!pel!r se *ace cu prese speciale iar bal!$ii re"ulta$i p!t *i *!l!si$i la anu ite ) pre@ uiri# la c!ntr!lul er!"iunii s!lului )n "!ne speciale# la prevenirea inunda$il!r# ca bariere de i pact )n anu ite "!ne ale dru uril!r publice# etc%

06

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

Fig.8.1. Procesarea anvelope u"ate. Recuperarea ener(iei i;sau a putea *i ! aterialel!r din anvel!pele u"ate ar

et!d de reducere a v!lu ului de dep!"itare necesar pentru

deeuri% Un interes crescut se ac!rd )n ulti ii ani pr!cesel!r de pir!li" prin care se !b$in c! bustibili c! erciali"abili% Prin acest pr!ces s-ar putea ac!peri c!sturile de pr!cesare ast*el )nc't s )l *ac viabil din punct de vedere ec!n! ic% Valori#icarea anvelopelor nerecupera$ile Anvel!pele nereutili"abile )ntre(i p!t *i *!l!site )n aplica$ii diverse# precu - ra bleu pentru !sele# di(uri# paravane anti"(! !t# pr!tec$ia c+eiuril!r# drenare. Anvelope tiate% Aanda de rulare p!ate *i *!l!sit ca un c!v!r sup!rt de cale *erat pentru tra vaie )n sc!pul reducerii vibra$iil!r i a "(! !tului% Anvelope tocate% ,at!rit pr!priet$il!r de drenare# a c! presibilit$ii# p!t *i utili"ate la c!nstruc$ia !selel!r# sau ca un substrat drenant al terenuril!r sp!rtive i al alt!r terenuri care necesit ! drenare a apel!r pluviale% &ranule i pu rete% ,in anvel!pele u"ate# )n ur a unui pr!ces de cinare i cernere se p!t !b$ine (ranule de cauciuc i pudret B*i(urile 2%06% i 2%00%D%

00

,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

Fig.8.12. $nstalaie de obinere a granulelor i a pudretei de cauciuc (P3oeni4 $ndustries).

Fig.8.11. Pudret i granule de cauciuc.

08

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

4ranulele i pudreta de cauciuc# a estecate sau nu cu p!li eri sintetici# se p!t *!l!si la c!n*ec$i!narea de !biecte turnate B*i(ura 2%08%D# ca de e5e plu r!ti$ele cruci!arel!r destinate transp!rtului de r*uri i a c!ntainerel!r de deeuri# c!v!are pentru ac!perirea terenuril!r din slile de sp!rt i spa$iil!r de @!ac# di*erite piese pentru industria aut! Bv!lan *le5ibil# c!v!rae# (arnituri pentru *r'neD# bra$e pentru *!t!lii# perva"e# bariere anti*!nice# se ne rutiere# ateriale pentru ac!peri# ec+ipa ente pentru ca pin( Bdubluri# saltea de pr!tec$ie# ac!peri i p!deaD%

09

,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

Giant

Fig.8.12. ,on*ecionarea de obiecte turnate din cauciuc. 4ranularea anvel!pel!r se reali"ea" *ie prin acest!ra B*i(ura 2%09%D# *ie prin cinarea ecanic a

cinare cri!(enic% /n ulti ul ca"#

anvel!pele se rcesc )n a"!t lic+id# pentru *ra(ili"area cauciucului )nainte de cinare# ceea ce c!nduce la reducerea c!nsu ului de ener(ie necesar )n pr!ces% Particulele de cauciuc cu di ensiuni cuprinse )ntre 6#0< - 8#9: !b$inute prin cinarea anvel!pel!r u"ate# se p!t utili"a ca pentru $i$eiul brut# )n ca"ul p!lurii accidentale a un!r terenuri% ,up *irele de !$el sunt separate a(netic de cauciuc% # aterial abs!rbant cinare

0?

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

O alt aplica$ie industrial este utili"area pudretei i a (ranulel!r )n i5turile as*altice# aplica$ie ce a c!ndus la !b$inerea un!r bune re"ultate )n reducerea "(! !tului de rulare a aut! !bilel!r# )n reducerea riscului deraprii i )n (arantarea unei durate de via$ ai are a !selel!r%

Fig.8.1%. $nstalaie co(ple4 de reciclare a anvelopelor. 7nstala$ia c! ple5 )n care se des*!ar acest pr!ces c! ple5 este redat )n *i(ura 2%0?% i cuprinde ur t!arele pr!cese- pretiere# rcire# pr!duc$ie de (ranule# uscare# puri*icare i clasare (ranule# rcire (ranule# pr!duc$ie de pudr# puri*icare i clasare pudr# ) pac+etare% Recuperarea co'ponentelor anvelopelor u"ate Met!dele principale pentru !b$inerea de ener(ie din anvel!pe cu re*!l!sirea sau reciclarea un!r c! p!nente sunt- incinerarea# *!l!sirea direct drept c! bustibil )n *abricarea ci entului i pir!li"a% Piroli"a anvelopelor este un pr!ces ce repre"int de(radarea cauciucului# sub ac$iunea cldurii B966 - 0666 I&D i )n absen$a !5i(enului% Pr!cesul este puternic end!ter MH;F( cauciuc% Un alt pr!cedeu este cel cun!scut sub denu irea de Jreciclare ter$iarK# de*init ca pr!cesarea aterialel!r plastice pentru !b$inerea un!r cu un c!nsu ediu de ener(ie de ? - <#>

0<

,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

substan$e c+i ice val!r!ase sau c! bustibili% Pr!dusele !b$inute )n ur a pir!li"ei sunt- +idr!carburi lic+ide# (a"!ase# ne(ru-de-*u !b$inute prin run$irea anvel!pel!r )ntre(i% i !$el% # Anvel!pele se intr!duc )n instala$ie sub *!r de *ra( ente de <6

5abel 8.1. &vanta6e i de"avanta6e 7n recuperarea co(ponentelor anvelopei. Avantaje (e"avantaje V!lu ul deeuril!r p!ate *i redus - Sruri de Pb i &d B etale (releD cu peste 16 C. r 'n )n cenu# ridic'nd pr!ble e Pr!duct!are nete de ener(ie# cu la dep!"itare. p!sibil recuperare de ateriale. - Pr!ducerea de (a"e t!5ice ca SO8# Nep!luante i capabile s distru( =8S etc%# la arderea anvel!pel!r. a@!ritatea substan$el!r !r(anice - Pr!ducerea de *unin(ine prin dunt!are snt$ii !a enil!r% arderea inc! plet a deeuril!r. - Gipsa unei te+n!l!(ii p!trivite de incinerare% Pr!cedeul L&!aliteK presupune pir!li"a anvel!pel!r u"ate )ntre(i i

este un pr!cedeu utili"at de !bicei la !b$inerea c! bustibilil!r ec!l!(ici Bcare ard *r s *!r e"e *u D din crbune bitu in!s% Anvel!pele sunt )ncl"ite 2 !re# ti p )n care pr!dusele lic+ide i (a"ele (enerate )n pr!ces sunt eli inate# iar pr!dusul s!lid Bc!cs i etalD este lsat s se rceasc 0: !re )ntr-! ca er de rcire% Fa"a lic+id pr!dus este si ilar cu $i$eiul nera*inat i p!ate *i v'ndut drept c! bustibil% 4a"ul se p!ate recicla )n cadrul siste ului# pentru pr!ducerea cldurii necesare pr!cesului% &!csul s!lid se p!ate utili"a ca )nl!cuit!r al crbunelui sau ca ne(ru-de-*u bal!tat i v'ndut ca deeu etalic% de calitate in*eri!ar% Fa"a din re"iduul s!lid care c!n$ine !$el ar putea *i Folosirea direct drept co(bustibil 7n *abricarea ci(entului se reali"ea" )n cupt!are din industria ci entului- aplica$ia se ba"ea" pe utili"area anvel!pei )n )ntre(i e sau t!cat ca i c! bustibil substituent al

0:

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

c! bustibilil!r tradi$i!nali utili"a$i pentru aceste cupt!are% Aceast repre"int ! bun i pr!dusele !dalitate de val!ri*icare a anvel!pel!r%

et!d

Prin acest pr!cedeu n!5ele e ise )n at !s*er sunt reduse# cenua etalice sunt inc!rp!rate )n clinc+er% /n cadrul acestui pr!cedeu se recuperea" t!tal ener(ia i c! puii anvel!pei% /n R! 'nia se utili"ea" anvel!pele u"ate drept c! bustibil la ! *abric !dern de ci ent din ,eva% Ar tura anvel!pei este )nc!rp!rat )n ci ent )n t!talitate# dar acest *apt di inuea" calitatea ci entului% Alturi de anvel!pe# =eidelber( &e ent val!ri*ic i uleiurile u"ate i "(ura pr!venit de la ter !centrale# at't drept c! bustibil# c't i ca ci entului B"(uraD% F!l!sirea anvel!pel!r u"ate )n cupt!are pentru ci ent are avanta@ul c nu (enerea" alte deeuri dec't cele create )n !d n!r al de pr!cesul de pr!duc$ie al ci entului% Fabricile de ci ent au *!l!sit )n !d tradi$i!nal c! bustibili *!sili# de e5e plu# crbune# pentru a !b$ine ener(ia necesar% Su ele i p!rtante c+eltuite pentru crbune ar putea *i )nl!cuite de ta5e pentru anvel!pe u"ate% Anvel!pele u"ate ai p!t *i utili"ate i )n centrale ter !-electrice pr!duct!are de electricitate substituind )n t!talitate sau par$ial c! bustibilul tradi$i!nal% $ncinerarea cu recuperarea energiei. Ma@!ritatea cel!r 068666 t de anvel!pe tratate pentru recuperarea ener(iei )n 011: au *!st pr!cesate )ntr-! sin(ur instala$ie de incinerare% Pr!cedeul *!l!sete anvel!pele drept unic surs de c! bustibil# pentru ! central ter !electric% Anvel!pele u"ate repre"int un aterial atractiv pentru pr!cesele de recuperare a ener(iei# dat!rit capacit$ii l!r cal!ri*ice ridicate )n c! para$ie cu al$i c! bustibili# )n edie 98 4H;t!n% 7ncinerarea anvel!pel!r are ca sc!p principal reducerea v!lu ului deeuril!r i recuperarea ener(iei% 7ncinerarea anvel!pel!r u"ate are aterial utili"at la !b$inerea

0>

,eeuri i Te+n!l!(ii de Val!ri*icare

avanta@ul i p!rtant# *a$ de alte strate(iei de

et!de de tratare# al e5isten$ei unei ai e*icient este run$ite#

instala$ii care !perea" la scar industrial i este ! parte i p!rtant a ana(e ent al anvel!pel!r u"ate% &ea instala$ia care are un incinerat!r cu pat *luidi"at% ,intre de"avanta@e en$i!ne" necesitatea ali entrii instala$iei cu anvel!pe recuperat% 5abel 8.2. /nergia investit pentru producerea anvelopelor. Ener)ie Co'ponent *+,-+). Ener(ie necesar la *abricarea anvel!pel!r 98#6 Ener(ie necesar pentru !b$inerea cauciucului din anvel!pe 8<#6 Ener(ie c!n$inut de c! bustibilii !b$inu$i din anvel!pe 1#6 Ener(ie c!nsu at pentru !b$inerea (ranulel!r de cauciuc 0#8 din anvel!pe Aa cu se vede din tabel# ener(ia recuperat din c! bustibilii ic *rac$iune din ener(ia investit i plic'nd c!sturi supli entare# calitatea slab a deeuril!r de !$el

!b$inu$i din anvel!pe# repre"int d!ar !

pentru pr!ducerea anvel!pel!r% 7ncinerarea anvel!pel!r u"ate se de*inete ca reducerea *rac$iei c! bustibile la un re"iduu inert# prin ardere la te peratur ridicat c!ntr!lat% Sin(ura instala$ie de pr!ducere a ener(iei e5clusiv prin arderea anvel!pel!r u"ate din Marea Aritanie se a*l la M!lver+a pt!n# Mest Midlands# nu it instala$ia de reciclare a anvel!pel!r S7TA% 7nstala$ia trebuie s (enere"e apr!5i ativ 8< MM de electricitate% ,up intrarea )n vi(!are a =!tr'rii de 4uvern 0>6;866? anvel!pele u"ate s-au trans*!r at din deeuri )n surse de ener(ie cu diverse aplica$ii industriale sau civile% aterii pri e secundare sau

02