Sunteți pe pagina 1din 100

Subiectul I

Scrie dou expresii/ locuiuni care conin cuvntul

Expresiile verbale trebuie scrise la infinitiv. EX. Expresii cu cuvntul: - cap ( a bate pe cineva la cap, cap de lemn ); - suflet ( a avea ceva pe suflet, a pune suflet n ceea ce faci ); - foc ( a pune paie pe foc, a avea un foc la inima ). !!!-NU se scriu propoziii ( dect dac i se cere s realizezi enunuri cu aceste expresii .

!lctuiete dou enunuri pentru a ilustra polisemia cuvntului

Se vor alctui propoziii cu respectivul cuvnt" care poate avea #ai #ulte sensuri. EX. $olise#ia cuvntului vatr: - Mama a fcut pine pe vatr. - ranii se adun duminica n vatra satului.

%lustreaz omonimia cuvntului

&#oni#ele ' cuvintele cu for# identic i (neles diferit. !!!Trebuie s se alctuiasc propoziii" pentru a rspunde cerinei. E . !orn - produs de panificaie, de la animale, instrument mu"ical, plant.

)enioneaz cte un sinonim/ antonim contextual pentru cuvntul .

Sinoni#ele ' cuvintele cu for# diferit i (neles ase#ntor. ("pad # nea # omt). !ntoni#ele ' cuvintele cu for# diferit i (neles total opus (ru $ bun).

*ranscrie dou cuvinte / structuri " care aparin +uvinte care au le,atur cu expresia/ cuvntul #enionat (n c#pului lexical/ se#antic al cerin. EX . c#pul se#antic al naturii% copaci, frun"e, i"vor, luna , stelele & !lctuiete cte un enun (n care cuvintele s - Sens CONOTATIV ' sens fi,urat. aib sens conotativ/denotativ - Sens DENOTATIV = sens de baz" sens propriu. EX. lumina % sens conotativ: 'umina oc(ilor ei m-a urmarit mult timp. sens denotativ: )eara aprindem lumina . Scrie doi ter#eni ai fa#iliei lexicale +uvinte for#ate cu sufixe i prefixe. NU se admit : for#e de plural( floricele, florarese " for#e verbale( au nflorit, vor nflori& " i for#e de #asculin(florar) i de fe#inin(florareas -- &ri

#asculin" ori fe#inin. EX. *loare + floricic, florreas, florrie, & *ranscrie dou #rci lexico- ,ra#aticale prin care se evideniaz prezena eului liric $recizeaz dou te#e / #otive . ,tili"area verbelor i pronumelor de persoana - i a ---a , sin.ular /plural &&(0EXEMPLE!!!) *E)E: istoria" natura" iubirea" trecerea ireversibil a ti#pului" sin,urtatea" condiia nefericit a ,eniului ideea !eneral" a te#tului $% )&*%.E: ti#pul" codrul" luna" ele#ente ale portretului iubitei" #elancolia (ele#ente care susin te#a/ ideea ,eneral" (ntlnite i (n alte texte . $ot fi scrise: / te#e" / #otive" 0 te# i 0 #otiv. )sura unui vers &'SU(A UNUI VE(S ' nu#rul de silabe dintr-un vers (se desparte versul (n silabe i se scrie cifra constatat ex. 12 silabe Explic se#nificaia unei fi,uri de stil / a dou fi,uri de stil .. *rebuie alese dou fi,uri de stil diferite ( epitet" #etafor" co#paraie" personificare . e#empli)i*ate si e#pli*ate !!!! 1ac doar #enionezi citatele" nu se ia puncta2ul #axi#$rezint se#nificaia titlului (n relaie cu textul poeziei. +o#entez (n 3-04 rnduri strofa . prin evidenierea relaiei dintre ideea poetic i #i2loacele artistice. *rebuie s discui despre te#a textului" le,tura dintre text i titlul textului. )ini#u# 3 --- #axi#u# 04 rnduri" (n care se prezint te#a"ideea strofei i )i!urile de stil prin care aceasta este expri#at.+ E#emple , din te#t !!!

)enioneaz" prin evidenierea a dou trsturi +!!!E#emple din te#t / -ersuri !!! existente (n text" apartenena poeziei la ( curent literar 5&)!6*%S) ' (E#inescu *e#a ro#antic: condiia nefericit a ,eniului )otive ro#antice: cadrul nocturn" #area" reverie" incanta ia #a,ic" cadrul (nserrii" luna" teiul" antiteza +aracteristicile ro#antis#ului: 7 predilecia pentru descrierea unor tablouri erotice aproape caste" spiritualizate. 7 discreia scenelor de dra,oste" ascunse privirilor strine prin protecia naturii sau a nopii. 7 ele#entele de portret ale iubitei. S%)8&9%S) ' (8acovia *e#a si#bolist: condiia de da#nat" a poetului" prizonier (ntr-un :nivers aflat (n disoluie" care alunec (n #oarte sub apasarea destinului.

)otive si#boliste: orasul trist" ploaia depresiv" solitudinea" plictisul" pustiul.. +aracteristicile si#bolis#ului: 7 *otul este su,estie bazat pe si#boluri: nicio afir#ar ie direct" nu se face (n le,tur cu ideea central a poeziei (utilizarea si#bolurilor: plu#bul" pasrea cu ,las a#ar" locuina lacustr . 7 )ediul este unul dezolant (poezia citadin oferind un decor al pieelor pustii" ,rdinilor desfrunzite" caselor sordide.. . 7 Starea ,eneral este aceea de ;spleen; (#elancolie" deznde2de.. . 7 Su,estia (expri#area aluziv" neclar . 7 <olosirea refrenelor/ repetiiilor. *5!1%%&6!9%S) ' (.oiculescu" $illat !partenena la tradiionalis# se poate #otiva prin : 7 Evocarea " (n pri# plan" a lu#ii #irifice a bas#ului. 7 =ntoarcerea spre trecut" #otivul a#intirilor 7 %nspiraia #odului de a ,ndi" din lu#ea trecutului" cu valorile sale ar>aice. )enioneaz" prin evidenierea a dou trsturi EX. +onceptul de poezie liric poate fi de#onstrat prin existente (n text" apartenena poeziei la conceptul de poe.ie liri*"% ur#atoarele dou trsturi specifice: 7 textul devine expresia spontan a senti#entelor ( senti#entele sunt trans#ise (n #od direct . 7 prezena unei ;voci? care nuaneaz tririle eului liric i i#plicit ale cititorului. + !!! E#emple din te#t, -ersuri !! )otiveaz" prin evidenierea a dou trsturi" faptul c textul citat este o art" poeti*"% ARTA POETIC = te#t despre cu# se scrie o poezie" despre rolul poetului i a creaiei sale (n lu#e. EX. *extul citat poate fi socotit o art poetic pentru ur#toarele #otive: 7 Sc>ieaz portretul poetului la btrnee" prin care se fac tri#iteri la ceea ce a caracterizat creaia d@2A scris. 7 Surprinde o coordonat a creaiei sale la senectute" interiorizarea #esa2ului poetic. %lustreaz una dintre caracteristicile li#ba2ului poetic" prezena (n poezie (Atenie !! este posibil s" nu )ie menionate a*estea /n *erin", /ntre parante.e !!!!$ E01(ESIVITATE = utilizarea fi,urilor de stil A&2I3UITATE = cuvinte c>eie" #etafore . SU3ESTIE = (n special la poeziile si#boliste ( 8acovia (E45E0IVITATE = folosirea persoanei % +!!! E#emple, *itate din te#t !!

TI1U(I DE (I&'

=6+5:+%!*B ' 0-C" /-D !9B*:5!*B/ =)$E5E+EE!*B ' 0-/" C-D =)85B%!*B ' 0-D" /-C )&6&5%)B ' 0-/-C-D

ATENIE 5A VE(2E5E 4O5OSITE 6N CE(INE !!!

*5!6S+5%E ' cuvintele trebuie s fie cutate (n text S+5%E ' pot fi i din text" dar i din #intea ta 5ES+5%E ' din text SE9E+*E!FB ' din text EX$9%+B' explicaie G exe#ple +&)E6*E!FB ' explica ie G exe#ple )E6%&6E!FB ' scrise din text

Ni-eluri de *onstituire a mesa7ului

Ni-elul )oneti* H pronunii corecte/incorecte ale neolo,is#elorI >iat" difton," trifton,I accentulI H cacofoniaI >ipercorectitudineaI H pronunare nuanat a enunurilor (ton" pauz" intonaie . Ni-elul le#i*o-semanti* H variante lexicaleI c#puri se#anticeI H erori se#antice: pleonas#ul" tautolo,ia" confuzia paroni#icI H derivate Ji co#puse (prefixe" sufixe" prefixoide" sufixoide " sc>i#barea cate,oriei ,ra#aticaleI H relaii se#antice (polise#ieI sinoni#ie" antoni#ie" o#oni#ie I H sensul corect al cuvintelor ((n special al neolo,is#elor I H uniti frazeolo,iceI H eti#olo,ia popular" >ipercorectitudineaI H sensul cuvintelor (n contextI sens denotativ Ji sens conotativ. Ni-elul mor)osinta*ti* H for#e flexionare ale prilor de vorbire (pluralul substantivelor" articularea substantivelor" for#e cazualeI for#e flexionare ale verbului" ad2ective fr ,rade de co#paraie"nu#erale etc. I valori expresive ale prilor de vorbireI #i2loace lin,vistice de realizare a subiectivitii vorbitoruluiI H ele#ente de acord ,ra#aticalI ((ntre predicat Ji subiect H acordul lo,ic" acordul prin atracieI acordul atributului cu partea de vorbire deter#inat I H ele#ente de relaie (prepozii" con2uncii"

pronu#e/ad2ective prono#inale relative" adverbe relative I H anacolutul. Ni-elul orto!ra)i* 8i de pun*tua9ie H nor#e orto,rafice Ji de punctuaie (n constituirea #esa2ului scris (scrierea corect a cuvintelor" scrierea cu #a2uscul" desprirea cuvintelor (n silabe" folosirea corect a se#nelor de orto,rafie Ji de punctuaie I H rolul se#nelor orto,rafice Ji de punctuaie (n (nele,erea #esa2elor scrise. Ni-elul stilisti*o-te#tual H re,istre stilistice (standard" colocvial" specializat etc. adecvate situaiei de co#unicareI H coeren Ji coeziune (n expri#area oral Ji scrisI H tipuri de texte Ji structura acestora: narativ" descriptiv"infor#ativ" ar,u#entativI H stiluri funcionale adecvate situaiei de co#unicareI H li#ba2 standard" li#ba2 literar" li#ba2 colocvial" li#ba2 popular" li#ba2 re,ional" li#ba2 ar>aicI ar,ou" 2ar,onI H stil direct" stil indirect" stil indirect liberI H rolul fi,urilor de stil Ji al procedeelor artistice (n constituirea sensului. 1re*i.ea." rolul semnelor de pun*tua ie :%% +rati#a VE;I TA2E5U5 DE &AI <OS !!!

%ndic scrierea corect a unui cuvnt co#pus. %ndic rostirea (#preun a dou sau #ai #ulte cuvinte" cu / fr dispariia unei silabe ( uneori 3i dispari4ia unui sunet / dispari4ia (iatului). 9ea, desinena sau articolul >otrt de abrevieri sau de unele neolo,is#e. +rati#a #arc>eaz rostirea (#preun a dou prti de vorbire diferite (scrie care sunt" dac le tii si,ur pentru evitarea >iatului i pstrarea #surii --------------

9inia de dial,K>ili#elele = >

%ndic (nceputul vorbirii directe . =nc>id (ntre ele un citat sau un titlu. )arc>eaz cuvintele unui persona2 /ale eului liric ((n locul liniei de dialo, . %ndic folosirea unui cuvnt cu sens fi,urat. %ndic existena unui citat (n citat.

$unctul i vir,ula ? 1esparte o propoziie sau un ,rup de propoziii de restul frazei. .ir,ula , =6 <5!FB 1esparte propoziii de acelaJi fel" coordonate prin 2uxtapunere (prin vir,ul . 1esparte o atributiv explicativ de re,enta ei. 1esparte anu#ite subordonate de re,enta lor. 1esparte o incident(care poate lipsi" iar fraza s aiba totui (neles =6 $5&$&F%L%E de restul frazei.

1esparte ele#entele unei enu#eraii. 1esparte dou pri de propoziie de acelaJi fel. 1esparte apoziia si#pl sau dezvoltat de restul propoziiei. 1esparte ,erunziile Ji participiile aflate la (nceputul co#unicrii de restul propoziiei. 1esparte co#ple#entele circu#staniale aJezate (ntre subiect Ji predicat. 1esparte adverbele de afir#aie sau de ne,aie ( e,ale cu o propoziie de restul enunului. 1esparte substantivul (n cazul vocativ de restul propoziiei. 1esparte o inter2ecie excla#ativ de restul propoziiei. )arc>eaz lipsa predicatului. 1ou puncte: Se folosesc (naintea unei enu#erri. !rat (nceputul vorbirii directe ( vorbirea unui persona5/ eului liric ). Se pun (naintea unei explicaii sau a unei precizri. $unctele de suspensie:%% Se#nul excla#arii ! )arc>eaz o (ntrerupere (n cursul vorbirii (al ,ndirii . %ndic lipsa unui fra,#ent din text. )arc>eaz sfrJitul unei propoziii / fraze excla#ative. )arc>eaz sfrJitul unei propoziii / fraze i#perative. 1esparte un vocativ sau o inter2ecie de restul enunului. Se#nul intrebarii @ )arc>eaz sfrJitul unei propoziii sau fraze intero,ative. Se pune dup un cuvnt intero,ativ. $unctul % )arc>eaz sfrJitul unei propoziii sau fraze enuniative. Se pune dup o prescurtare. 9inia de pauz !postroful A 1eli#iteaz o explicaie" o co#pletare de restul enunului. %ndic lipsa accidental a unui sunet sau a unui ,rup de sunete dintr-un cuvnt. %ndic lipsa unor cifre ( (n scrierea anilor .

Subiectul II

TE0TU5 A(3U&ENTATIV teorie 8i model de ar!umentare$

Ar!umentarea este un #i2loc prin care se susine sau se de#onstreaz un punct de vedere privitor la o anu#it te#. Este procesul de 2ustificare lo,ic a unei opinii pe care vre# s o susine#. $rocesul ar,u#entrii unei opinii presupune parcur,erea unor paJi obli,atorii: a susine" a dovedi" a (ntri. S*opul ar,u#entrii este de a *on-in!e (persuada partenerul de co#unicare (interlocutor sau cititor " privitor la valabilitatea opiniei expri#ate. & opinie nesusinut de ar,u#ente nu este o ar,u#entare" ci o afir#aie ne2ustificat (lipsit de valabilitate . Stru*tura unui te#t ar!umentatiB% Enun9area ipote.ei: alctuirea unui enun clar" care conine te"a/ideea ce ur#eaz a fi de#onstrat" dar Ji expri#area propriei opinii fa de aceasta. Se pot folosi verbe de opinie: a crede, a considera etc. C% Ar!umentarea propriu-.is" 4ormularea ar!umentelor$ : enunarea a dou sau #ai #ulte ar,u#ente pro Ji/sau contra ipotezei enunate Ji susinerea lor (exe#ple" citate" prezentarea unor (nt#plri" opinii de autoritate" co#paraii care s scoat (n eviden ideea susinut . !r,u#entele se puncteaz prin for#ulri pre,nante" care au rolul de a anuna c ur#eaz ceva i#portant" solicitnd (n acest fel atenia interlocutorului / cititorului: pentru c, deoarece, faptul se e6plic prin, de e6emplu, la fel ca, avnd n vedere faptul c&, spre deosebire de, n primul rnd, n al doilea rnd, ntr-o ordine de idei, n alt ordine de idei etc. D% 4ormularea *on*lu.iei: (ntrirea ipotezei" prin reluarea sa (n #od nuanat" dac ar,u#entarea a de#onstrat teza enunat iniialI contrazicerea ipotezei" dac ar,u#entarea a de#onstrat ipoteza respectiv. Se utilizeaz diverse cuvinte persuasive: (n mod si.ur, evident, clar, prin urmare, a3adar, n conclu"ie etc. &Er*ile te#tului ar!umentatiCone*tori lo!i*i: $ot fi cuvinte (con2uncii" adverbe" prepoziii" inter2ecii " expresii Ji locuiuni (con2uncionale" adverbiale" prepoziionale " verbe Ji expresii verbale" propoziii care or,anizeaz discursul ar,u#entativ. +onectori care introduc teza: prerea mea este c, voi arta c +onectori care lea, ar,u#entele de tezele pe care le susin: prin urmare, a3adar, n consecin4, fiindc, deoarece, ntruct

+onectori care introduc ar,u#ente (2ustificatori : cci, pentru c, de fapt, dovad c, cum, avnd n vedere c, de altfel conectori care introduc pri#ul ar,u#ent: n primul rnd, mai nti de toate, s ncepem prin, trebuie amintit mai nti c, prima remarc se refer la, s pornim de la conectori care introduc ur#toarele ar,u#ente: n al doilea rnd, n plus , n continuare, la fel, pe de o parte... pe de alt parte, nu numai... ci 3i conectori care introduc ulti#ul ar,u#ent: n fine, pentru a termina, n ultimul rnd, nu n ultimul rndconectori care lea. ar.umentele ntre ele% 3i, dar, ns, ci, sau

+onectori care introduc concluzia: deci, n conclu"ie, a3adar, iat de ce, ei bine 1up natura relaiei (ntre secvenele discursive pe care le lea," conectorii pot fi: de analogie% 3i, de asemenea, adic, precum, ca 3i, ca 3i cum, asta aminte3te de, s ne amintim de; de exemplificare sa il s!rare% de e6emplu, de pild, anume, s lum n considerare; de explicare% adic, altfel spus, m refer la, vreau s spun, de fapt; de dis" nc#ie% sau, fie, ori, e6ceptnd, ceea ce e6clude, spre deosebire; de opo$i#ie% de re$er&'% de rec!ificare% de respingere % dar, or, totu3i, cu toate acestea, n sc(imb, din contr, de fapt, n realitate, n timp ce, n loc s, nici, ceea ce contra"ice, ceea ce inter"ice; de concesie% c(iar dac, cu toate acestea, totu3i, s admitem totu3i, n ciuda; de ca $ali!a!e% pentru c, fiindc, deoarece, cci, avnd n vedere, dat fiind c, din moment ce, de aceea; de consecin#'% deci, n consecin4, ca urmare, ceea ce implic, de unde decur.e, ceea ce ne trimite la, de frica;

Etapele produ*erii unui te#t ar!umentati+itii cu atenie subiectul pentru a v da sea#a care este situaia de co#unicare i#pus (!ine este enun4iatorul7, !ine este destinatarul7, !nd7, ,nde7, 8e ce7, !u ce scop7), care esta te#a" care trebuie s fie te.a voastr. +utai apoi ar!umente pentru a susine teza. $entru fiecare ar,u#ent ,sii cel puin un e#emplu potri-it pe care s-l dezvoltai. +lasai ar,u#entele de la cel #ai puin convin,tor la cel #ai convin,tor" pentru a evidenia ct #ai bine opinia voastr. =ntr-o ar,u#entare scris aJezai (n acelaJi para,raf ar,u#entul Ji exe#plele potrivite pentru a-l susine. +laritatea discursului ar,u#entativ este susinut Ji de /mp"r9irea te#tului /n para!ra)e% :tilizai corect *one*torii lo!i*i 6u uitai c " oricare ar fi tipul de text pe care (l avei de redactat" trebuie s avei o introdu*ere Ji o*on*lu.ie -

Subiectul III

ENIGMA OTILIEI
1. ROMANUL OBIECTIV / REALIST

de GEORGE CLINESCU

Romanul este opera epic, n proz, de mare ntindere, cu o aciune desfurat pe mai multe planuri i la care particip un numr mare de personaje. Trsturile romanului obiectiv:

o o o o o o o o o o

i propune s reflecte existena obinuit; universul fictiv al operei literare este construit dup principiul verosimilitii; construcia subiectului respect ordinea cronologic; incipitul se afl ntr-o strns legtur cu finalul; incipitul prezint cadrul aciunii, fixeaz timpul, reunete cele mai importante personaje din roman; aciunea se desfoar coerent, fr apariia unor situaii neprevzute, evoluia ei putnd fi anticipat; finalul este nchis, rezolvnd conflictele i nepermindu-i cititorului alte interpretri; personajul este reprezentativ pentru o categorie social sau uman, fiind deseori vorba de tipuri; personajul este surprins ntr-un proces de transformare; naratorul este omiscient, relatnd la persoana a -a, neutru i impersoanl, fr s emit judeci de valoare, s comenteze faptele sau s explice situaiile!

Elemente de realism balzacian:

o o o o o o o

tema romanului" alctuirea unei imagini complete a burgheziei de la nceputul secolului al ##-lea; motivul motenirii; motivul paternitii; expoziiunea stabilete fixarea exact n timp i spaiu, descrierea mediului; caracterizarea personajelor se realizeaz prin legtura cu mediul ambiant, vestimentaie; acestea sunt ncadrate ntr-o tipologie; notarea amnuntelor semnificative; descrieri minuioase, tehnica detaliului!

$! %& '() *+ , %

-omanul %nigma *tiliei, *tiliei, numit iniial .rinii *tiliei, *tiliei, a fost publicat n anul /012! -omanul a pus nc de la apariia lui problema ncadrrii ntr-un curent literar! 3tructura, compoziia, personajele, procedeele folosite, o serie de pasaje lirice, demonstreaz c romanul este n acelai timp clasic, romantic i realist! 3e pot observa i anumite accente romantice, mai ales n descrierea 4rganului n momentul n care personajele fac o vizit la moia lui .ascalopol! +otui, elementele care primeaz sunt realiste, romanul aparinnd realismului critic sau realismului balzacian! 5n perioada interbelic, tenhicile balzacian, proustian, stendhalian dobndiser un mare prestigiu datorit operelor 6ortensiei .apadat4engescu, lui 7amil .etrescu sau 'eorge 7linescu! &u este vorba ns de o copiere a unor modele strine, ci de adaptarea lor n maniere insolite! -omanul %nigma *tiliei se nscrie n sfera realismului critic balzacian, fiind un roman social i citadin, care ofer cititorului o imagine ampl a societii bucuretene de la nceputul secolului al ##-lea! .roza realist-obiectiv se realizeaz prin naraiunea la persoana a III a, care presupune un narator omniscient, deoarece tie mai mult dect personajele sale, i omniprezent, controlnd evoluia acestora! dei adopt un ton obiectiv, naratorul nu este absent, ci comunic, prin postura de spectator i comentator al comediei umane reprezentate, cu instanele narative! .rin tem, romanul este balzacian i citadin! %nigma *tiliei descrie istoria unei familii al crei destin este strns legat de o motenire! 5n acelai timp, se prezint o imagine complet a burgheziei bucuretene de la nceputul secolului al ##-lea, care se afl sub determinarea social-economic, banul fiind valoarea suprem dup care se ghideaz! .e acest fundal social, este urmrit procesul de formare i maturizare al lui 8elix 3ima care, nainte de a-i face o carier, triete experiena iubirii i a relaiilor de familie! -omanul este realist-balzacian prin apariia unor motive specifice operei scriitorului francez 6onor9 de 4alzac" motivul motenirii i motivul paternitii! -omanul, alctuit din douzeci de capitole, este construit pe mai multe planuri narative, care urmresc destinul unor personaje, prin acumularea detaliilor" destinul *tiliei, al lui 8elix, al membrilor familiei +ulea, al lui 3tpnic -aiu etc! 7ele dou planuri principale ale naraiunii prezint istoria motenirii i maturizarea lui 8elix! .rimul plan urmrete lupta dus de clanul +ulea pentru obinerea motenirii lui 7ostache 'iurgiuveanu care presupune nlturarea *tiliei (rculescu! )l doilea plan prezint destinul tnrului 8elix 3ima, care vine la 4ucureti pentru a studia medicina, locuiete la tutorele lui i se ndrgostete de *tilia! )utorul acord importan i planurilor secundare deoarece ele realizeaz o imagine ampl a societii citadine! 3uccesiunea secvenelor narative este redat prin nlnuire, respectndu-se ronologia faptelor! )lturi de naraiune, autorul folosete i celelalte moduri de expunere! 7u ajutorul dialogului, se caracterizeaz personajele, oferind n acelai timp caracterul scenic unor secvene narative! :escrierea este folosit pentru a susine impresia unui univers autentic, dar i pentru caracterizarea personajelor" descrierea spaiilor exterioare ;strada, arhitectura, decorul interior, camerele<, descrirea vestimentaiei! maginea 4rganului este redat cu ajutorul unei descrieri de tip romantic, deoarece realitatea este proiectat n plan fantastic! Titlul iniial, !rinii "tiliei, reflecta ideea balzacian a paternitii, pentru c fiecare dintre personaje determin ntr-un anumit fel destinul orfanei *tilia, ca nite =prini>! )utorul schimb titlul i deplaseaz accentul de la un aspect realist, la tehnica modern a reflectrii poliedirce, prin care este realizat personajul principal! *tilia devine o enigm pentru c fiecare personaj din roman o percepe n mod diferit, nereuind s o defineasc n totalitate! #ciunea romanului ncepe, dup cum precizeaz i autorul, n iulie /0?0 i are n principal, ca spaiu de desfurare, casa lui (o 7ostache! )lte locuri unde se desfoar o parte din evenimentele prezentate n carte sunt" casa familiei +ulea, casa lui ,eonida .ascalopol, moia acestuia din 4rgan, casa 'eorgetei sau cea a lui 3tnic -aiu! Incipitul $e%poziiunea&, specific romanului realist, fixeaz veridic cadrul temporal i spaial al aciunii" =5ntr-o sear de la nceputul lui iulie /0?0, cu puin nainte de orele zece, un tnr de vreo optsprezece ani, mbrcat n uniforma de licean, intra n strada )ntim, venind dinspre strada 3finii )postoli @!!!A 5n aceast obscuritate, strada avea un aspect bizar! &icio cas nu era prea nalt i aproape niciuna nu

avea cat superior! 5ns varietatea cea mai neprvzut a arhitecturii ;opera ndeobta a zidarilor italieni<, mrimea neobinuit a ferestrelor, n raport cu forma scund a cldirilor, ciubucria, ridicul prin grandoare, amestecul de frontoane greceti i chiar ogive, fcute ns din lemn vopsit, umezeala, care deghioca varul, i uscciunea, care umfla lemnria, fceau din strada bucuretean o caricatur n moloz a unei strzi italice!> 7aracteristicile arhitectonice ale unei case reflect caracterul oamenilor care o locuiesc! .entru 4alzac, o cas este un document sociologic i moral! 3trada i casa lui mo costache sugereaz, prin detaliile surprinse, contrastul dintre pretenia de confort i bun gust a unor locatari bogai i realitate" inculi ;aspectul de Bitsch, amestecul de stiluri arhitectonice incompatibile<, zgrcii ;case mici, cu ornamente din materiale ieftine<, delstori ;exist urme vizibile ale umezelii i uscciunii, impresia de paragin<! )rhitectura sugereaz imaginea ueni lumi n declin, care a avut cndva energia necesar pentru a dobndi avere, dar nu i fondul cultural! .ersonajul martor, din perspectiva cruia este descris strada i casa lui 7ostache 'irgiuveanu, este 8elix 3ima! )cesta este fiul doctorului militar osif 3ima de la ai! -mas orfan, este nevoit s se afle sub tutela lui mo 7ostache, un fel de unchi prin alian! +nrul, nc minor, vine la 4ucureti pentru a-i continua studiile! .rima ntlnire cu tutorele su este una care definete caracterul acestuia din urm" cnd ajunge n strada )ntim, btrnul avar l ntmpin cu urmtoarea afirmaie care l deruteaz pe 8elix" =- &unu-nu tiu!!! nu-nu st nimeni aici, nu cunosc!!!>Incipitul se afl n strns legtur cu finalul, care l prezint pe 8elix cu aproximativ zece ani mai trziu, plimbndu-se din nou pe 3trada )ntim pentru a revedea casa n care a locuit" =:inadins, ntr-o duminic, o lu pe strada )ntim! .refacerile nu schimbar cu totul caracterul strzii! 7asa lui mo 7ostache era leproas, nnegrit! .oarta era inut cu un lan, i curtea toat npdit de scaiei! &u mai prea s fie locuit! 7ele patru ferestre din fa, de o nlime absurd, nlau rozetele lor gotice prfuite, iar marea u gotic avea geamurile plesnite! 8elix i aduse aminte de seara cnd venise cu valiza n mn i trsese de schellitorul clopoel! se pru c easta lucioas a lui mo 7ostache apare la u i vechile vorbe i rsunar limpede n ureche" C)ici nu st nimeniDE> 5nc din prima sear petrecut n casa tutorelui su, 8elix ia contact cu toate persoanele apropiate familiei 'irgiuveanu! 5l cunoate pe rafinatul ,eonida .ascalopol, protectorul *tiliei, apoi pe membrii familiei +ulea alctuit din )glae, sora lui 7ostache, 3imion, soul senil al acesteia i cei trei copii" *limpia, cstorit cu 3tnic, )urica, o fat btrn, obsedat s se cstoreasc, i +iti, ntr-un fel retardat mintal! 8elix asist la jocul de cri care adun n jurul mesei toate personajele, fiecare aducnd o not aparte prin trsturile sale de caracter" mo 7ostache i )glae sunt avizi dup ctig, .ascalopol este blazat i dezinteresat, )urica este anost i uneori absent la ce se petrece n jurul ei! 3pectatorii jocului sunt 8elix, *tilia, care st tot timpul n prejma lui .ascalopol, i 3imion +ulea! .ortretele fizice ale personajelor sunt alctuite cu ajutorul detaliilor vestimentare i fiziologice, care sugereaz, n manier clasic, trsturi de caracter" )glae este vzut ca =o doamn cu faa glbicioas, gura cu buzele subiri, acre, nasul ncovoiat i acut, obrajii brzdai de cteva cute mari, acuznd o slbire brusc! @!!!A ridic o fa scruttoare i examin din cap pn n picioare pe 8elix, ridicndu-i n acelai timp cu mult demnitate mna spre a-i fi srutat!>, )urica este =o fat cam de treizeci de ani, cu ochii proemineni ca i ai )glaei, cu faa prelung, sfrind ntro brbie ca un ac, cu tmple mari ncercuite de dou iruri de cozi mpletite>, n timp ce 3imion +ulea este =un brbat n vrst, cu papuci verzi n picioare i cu o broboad pe umeri @!!!A! )vea musti pleotite i un mic smoc de barb! @!!!A ridic asupra lui 8elix nite ochi grozavi de splcii i-i ls apoi asupra msuei, fr s scoat o vorb!> +oate aceste aspecte alctuiesc atmosfera ostil, neprimitoare, imaginea mediului n care ptrunde tnrul i prefigureaz cele dou planuri narative i conflictul! Intri'a se dezvolt pe dou planuri care se ntreptrund" istoria motenirii lui 7ostache 'iurgiuveanu i destinul tnrului 8elix 3ima! 7ompetiia pentru motenirea btrnului avar este un prilej pentru observarea efectelor morale pe care le are obsesia banului asupra oamenilor! storia acestei moteniri include dou conflicte succesorale" primul este iscat n jurul averii lui mo 7ostavhe i se refer la adversitatea manifestat de )glae mpotriva *tiliei, iar al doilea este reprezentat de interesul lui 3tnic -aiu pentru banii btrnului care duce la destrmarea familia +ulea! (o 7ostache triete cu iluzia unei viei venice doar pentru a nu fi nevoit s realizeze un testament care s asigure viitorul fiicei vitrege, *tilia (rculescu! :ei i iubete fiica nu face niciun demers pentru a o proteja, de dragul banilor, dar i din teama de sora lui, )glae! )ceasta, mpreun cu ntreaga familie +ulea, dorete obinerea averii totale a lui 7ostache, plan care poate fi periclitat de nfierea *tiliei! Fn alt personaj care dorete s pun mna pe averea btrnului este 3tnic -aiu! -eprezentativ pentru categoria parveniilor din literatura romn, acesta se cstorise cu *limpia +ulea doar pentru averea ei, dar sfrete prin a pune mna pe averea lui 7ostache! 7asa 'iurgiuveanu este spionat sistematic de 3tnic! )cesta apare i dispare fr motiv, transminnd diferite veti ntre cele dou case! 7nd 7ostache are a doua criz, acesta profit de scurta absen a *tiliei i a lui 8elix i i fur banii de sub saltea! :in cauza durerii c a pierdut banii, btrnul

moare! 8amilia l ngroap cu oarecare fal spre a nu fi de rsul lumii! )stfel se rezolv i conflictul exterior al crii i problema motenirii! )spectele sociale descrise n roman sunt completate de aspectele familiale" relaiile dintre prini i copii, relaiile dintre soi, situaia orfanilor! 7storia este i ea analizat dintr-o perspectiv critic" )urica, fata btrn, are obsesia cstoriei, +iti triete o scurt experien matrimonial, 3tnic -aiu se nsoar cu *limpia doar pentru zestrea ei, .ascalopol se cstorete cu *tilia pentru c i dorete o familie chiar dac tie c aceasta nu i mprtete sentimentele, iar n final 8elix, ratnd prima iubire, se va cstori dup ce i va face o carier! 5n general, motivul pentru care relaiile dintre soi se stric este obsesia pentru bani! 7azul cel mai relevant este parvenitul 3tnic -aiu care, cstorindu-se doar din consideraii materiale, nu i ndeplinete datoria de so i de tat! 5n momentul n care, prin nsuirea banilor lui 7ostache, nu va mai depinde financiar de clanul +ulea, i va prsi soia i familia! (otivul paternitii este nfiat sub dou ipostaze" 7ostache 'iurgiuveanu i iubete sincer fiica, dei nu o adopt legal i nu i asigur viitorul, n timp ce )glae, adevratul avar al romanului, strivete personalitatea copiilor si, anulndu-le orice ans de a avea o via normal! #l doilea plan al romanului se refer la procesul de formare al lui 8elix 3ima i include i conflictul erotic al romanului care prezint rivalitatea dintre adolescentul 8elix i maturul ,eonida .ascalopol pentru mna *tiliei! 3e urmresc experienele pe care le triete n casa unchiului su, mai ales idila plin de inedit dintre acesta i *tilia! 7asa lui 'iurgiuveanu reflect zgrcenia acestuia" interiorul este slab luminat, mobilele adunate de ocazie, pereii scorojii, scrile scrie! +otul necesit reparaii, dar acestea nu se fac din avariie! 7asa este ntr-o puternic antitez cu camera *tiliei, plin de lucruri scumpe i de bun gust, toate furnizate de generosul .ascalopol! )vnd ocazia s-i observe pe cei din jur, 8elix se izoleaz, devenind n timp interiorizat! 3pre a se salva de aceast lume, scrie un jurnal n care are curajul s noteze strile afective pe care i le produce frumoasa *tilia, dar i dispreul fa de ceilali membrii ai familiei! 8a de .ascalopol are senimente contradictorii" l respect, se revolt mpotriva lui sau l urte, n funcie de atenia pe care i-o acord acestuia *tilia! *tilia este, la fel ca i 8elix, un amestec ciudat ntre copilrie i maturitate! 8elix va fi mirat de faptul c, fr a-i spune ceva, *tilia pleac pentru cteva luni la .aris nsoit de .ascalopol, dup vizita pe care o fcuser mpreun la moia acestuia din 4rgan! )ceast perioad este pentru 8elix un lung moment de frmntare pe care ncearc s-l depeasc vizitnd-o pe 'eorgeta, curtezana unui general btrn! -evenirea acas a *tiliei se face firesc, totul reintr n normal iar declaraiile de dragoste sunt mai pronunate, dei tot att de pure i de frmoase ca mai nainte! dila celor doi se opune vieii meschine a clanului +ulea, care manifest un mare interes pentru banii lui 7ostache 'irgiuveanu, fiind manipulai i de 3tnic -aiu! +oi sunt interesai dac btrnul a fcut vreun testament n care s-i lase casa i banii *tiliei! 5ntr-un fel, ei i potolesc interesul n momentul n care btrnul ncepe s construiasc o cas, n grdina celei n care locuiete pe strada )ntim! 7onstrucia pare s fie nefast pentru btrn deoarece, n timp ce inspecta materialele, sufer un prim accident vascular! 8amilia pune stpnire pa cas i l pzete pe btrn ateptnd s moar! :ar (o 7ostache i revine i ncepe s se intereseze din ce n ce mai mult de sntate i de suflet! 5ncearc chiar s-i aduc n cas o femeie, pe .aulina, ns refuz s o treac n testament i atunci aceasta pleac! 7asa 'iurgiuveanu este spionat sistematic de 3tnic! )cesta apare i dispare fr motiv, transminnd diferite veti ntre cle dou case! 7nd 7ostache are a doua criz, acesta profit de scurta absen a *tiliei i a lui 8elix i i fur banii de sub saltea! :in cauza durerii c a pierdut banii, btrnul moare! 8amilia l ngroap cu oarecare fal spre a nu fi de rsul lumii! 5ntr-o situaie dilematic rmne *tilia, pentru care (o 7ostache nu apucase s depun la banc dect o sut de mii de lei! *tilia refuz s se cstoreasc cu 8elix, pe motiv c ar constitui o piedic n calea realizrii sale profesionale, i prsete casa fr ca 8elix s o mai vad vreodat! :up mai muli ani, acesta se rentlnete cu .ascalopol care i spune c *tilia este n 3pania, cstorit cu un conte! 8elix ajunge, aa cum visase, un doctor de renume, profesor universitar i realizeaz i el o cstorie fericit! -evznd-o ntr-o fotografie oferit de .ascalopol, lui 8elix i este cu neputin s o recunoasc n femeia aceea cu trsturi fine pe *tilia cea plin de ciudenii i copilroas din anii tinereii! * ascensiune spectaculoas are 3tnic -aiu care, devenit bogat, graie banilor furai de la (o 7ostache, o prsete pe *limpia, se cstorete cu 'eorgeta i ajunge om politic!

-omanul are o construcie simetric deoarece, n final, 8elix se ntoarce pe strada )ntim i revede casa lui (o 7ostache, lsat n paragin, amintindu-i de replica btrnului, acum adevrat" =)ici nu st nimeni!> 5n concluzie, %nigma *tiliei este un roman realist de factur balzacian prin prezentarea critic a unor aspecte ale societii de la nceputul secolului al ##-lea, prin motivul paternitii i cel al motenirii, structur, specificul secvenelor descriptive ;observaia i detaliul semnificativ, rolul vestimentaiei<, realizarea unor tipologii, veridicitatea i uitlizarea naraiunii la persoana a -a! :ar, depete modelul realist clasic, prin elemente ale modernitii" ambiguitatea personajelor, interesul pentru procese psihice deviante ;3imion i +iti +ulea<, tehnicile moderne de caracterizare ;comportamentism, reflectarea poliedric<!

1! .%-3*&)G%,%
+alentul i modernitatea lui 'eorge 7linescu se observ din felul n care i construiete personajele! )cestea sunt definite n spiritul realismului balzacian, deducndu-se caracterul i preocuprile lor din modul cum se mbrac, dup mediul ambiant, dup preferinele pentru jocuri sau ntruniri de familie! .rin tehnica focalizrii, caracterul personajelor se dezvlui treptat, pornind de la datele exterioare i ajungnd la relevarea trsturilor de caracter! 5n mod direct, naratorul d lmuriri despre gradele de rudenie, starea civil, biografia personajelor, preocuprile lor! 7aracterele dezvluite iniial nu evolueaz pe parcursul romanului, dar trsturile se ngroa prin acumularea detaliilor n caracterizarea indirect ;prin fapte, gesturi, replici, vestimentaie, relaii ntre personaje<! .ortretul balzacian pornete de la caracterele clasice ;avarul, ipohondrul, gelosul, cocheta, fata btrn<, crora realismul le confer dimensiune social i psihologic, adugnd un alt tip uman, arivistul! +endina de generalizare conduce la realizarea unei tipologii" mo 7ostache H avarul iubitor de copii, )glae H =baba absolut fr cusur n ru>, )urica H fata btrn, 3imion H dementul senil, +iti H debil mintal, infantil i apatic, 3tnic -aiu H arivistul, *tilia H cocheta, 8elix H ambiiosul, .ascalopol H aristrocratul rafinat! 'eorge 7linescu depete ns estetica realist i pe cea clasic! * trstur a formulei estetice moderne este ambiguitatea personajelor! (o 7ostache nu este un avar dezumanizat" el nu i-a pierdut instinctul de supravieuire, pune sntatea mai presus de bani, i i iubete sincer fiica vitreg! )stfel, reprezint o combinaie ntre dou caractere balzaciene" avarul ;mo 'randet< i tatl ;mo 'oriot<! 7linescu realizeaz simultan tipuri i individualiti! )proape toate personajele ilustreaz tipologi, cu trei excepii" 8elix, *tilia i .ascalopol! .e ,eonida .ascalopol l unicizeaz strania dragoste pentru *tilia, despre care spune" =!!! n-am prea stat ca s disting ce e patern i ce e viril n dragostea mea!> ! 8elix nu este ambiiosul lipsit de scrupule, ci un adolescent orfan capabil de a o iubi dezinteresat pe *tilia, dar n acelai timp hotrt a-i fac o carier! )naliza lui asupra mediului n care triete i asupra oamenilor cu care intr n contact n casa unchiului se bazeaz pe luciditate, spirit critic i profunzime intelectual! )lt aspect modern, influenat de estetica naturalismului, este interesul pentru procesele psihice deviante, motivate prin ereditate i mediu" alienarea i senilitatea! 3imion +ulea reprezint categoria estetic a urtului, grotescul chiar! +iti, fiul retardat care se ndreapt spre demen, este o copie a tatlui! )urica, fata btrn, invidioas i rea, este o copie degradat a mamei! ,umea familiei +ulea se afl sub semnul bolii, al degradrii morale reflectate n plan fizic! )utorul dispune personajele n planuri antitetice" inteligena lui 8elix se opune imbecilitii lui +itit, n timp ce feminitatea misterioas a *tiliei contrasteaz cu urenia )urici! .e de alt parte, imaginea unui personaj este completat de prezentarea prerilor celorlalte personaje despre acesta, formul care poart denumirea de reflectarea poliedric! Fn exemplu elocvent, este )glae +ulea! 5n timp ce *tilia o accept aa cum este, fr s aib resentimente pentru rutatea ei, 8elix triete un sentiment de dispre att pentru ea, ct i pentru familia ei! 3tnic o prezint astfel" =)sta n-are nimic sfnt! 4rbat, frate, toi-s fleac pentru ea! )mbiioas i veninoas!>, iar Ieissmannn o definete foarte bine ntr-o singur propoziie" =%sta baba absolut, fr cusur n ru!> * alt tehnic folosit este comportamentismul! :e exemplu, o mare parte din roman *tilia este prezentat exclusiv prin comportamentism ;descrierea faptelor, gesturilor, replicilor<, fr ca naratorul s-i prezinte gndurile din

perspectiva sa ominscient, cu excepia celor mrturisite chiar de personaj! 3pre final se folosete i tehnica poliedric, fapt care sporete ambiguitatea personajului i care sugereaz enigma, misterul feminitii ei! -elativizarea imaginii prin reflectarea n mai multe oglinzi alctuiete un portret complex i contradictoriu" =fe-fetia> cuminte i iubitoare pentru mo 7ostache, fata exuberant, =admirabil, superioar> pentru 8elix, femeia capricioas =cu un temperament de artist> pentru .ascalopol, =o dezmat, o stricat> pentru )glae, =o fat deteapt>, cu spirit practic pentru 3tnic, o rival n cstorie pentru )urica!

J! -%,)K ) : &+-% :*FL .%-3*&)G%" 8%, # M *+ , )


8elix i *tilia alctuiesc un cuplu de personaje care ilustreaz tema iubirii n acest roman realist! 7ocheta i ambiiosul, din tipologia clasic, fata exuberant i tnrul raional, personaje ce pun n eviden antiteza romantic, dar i atracia contrariilor, au n comun condiia social, amndoi sunt orfani, dar i statutul intelectual superior fa de copiii cu prini din clanul +ulea! 5n general, caracterizarea personajelor se realizeaz ca n romanul realist-balzacian! .rin te(nica focalizrii, caracterul personajelor se dezvluie progresiv, pornind de la datele exterioare ale existenei lor" prezentarea mediului, descrierea locuinei, a camerei, a fizionomiei i a gesturilor! )n mod direct, naratorul d lmuriri despre gradele de rudenie, starea civil etc! 7aracterizarea iniial se completeaz prin adugarea detaliilor n caracterizarea indirect" fapte, gesturi, replici, vestimentaie, relaii dintre personaje! 5nc din incipitul romanului personajele sunt prezentate n mod direct de ctre narator! ntrusul 8elix 3ima este =un tnr de vreo optsprezece ani, mbrcat n uniforma de licean, @!!!A Fniforma neagr i era strns bine pe talie, ca un vemnt militar, iar gulerul tare i foarte nalt i apca umflat i ddeau un aer brbtesc i elegant! 8aa i era ns juvenil i prelung, aproape feminin din pricina uvielor mari de pr ce-i cdeau de sub apc, dar culoarea mslinie a obrazului i tietura elinic a nasului corectau printro not voluntar ntia impresie!> 8elix vine n casa btrnului avar deoarece vrea s studieze medicina i are nevoie de un loc unde s locuiasc, acesta fiind numit tutorele lui! %ste primit cu rceala de familia +ulea, )glae vorbind cu uurin despre situaia i familia lui, fapt care l contrariaz" H :e unde s m cunoascN 5ntreb )glae! 7nd a murit m-sa, era numai att! :e atunci nu l-am mai vzut! +u i-l aminteti, )uricoN -uinat de bruscheea expresiunii Cm-saE i de familiaritatea cu care oameni strini vorbeau de familia lui, 8elix privi sfios la aceea pe care o chema )urica!> :e asemenea, )glae vorbete cu rceal i despre statutul lui de copil orfan" =&-am tiut" faci azil de orfani! H 8elix are venitul lui H protest *tilia H nu-i aa, papaN @!!!A H )tuncea facei pensiune, continu implacabil )glae!> 3ingura persoan care l primete cu cldur este *tilia, fiica vitreg a lui 7ostache, student la 7onservator, al crei primportret fizic este realizat din perspectiva tnrului n momentul n care intr n cas" =8elix privi spre captul scrii ca spre un cer deschis i vzu n apropierea lui 6ermes cel vopsit cafeniu un cap prelung i tnr de fat, ncrcat cu bucle, cznd pe umeri!> =Oerioara> *tilia pe care o tia doar din scrisori l surprinde n mod plcut, mai ales c portretul ei apare conturat n opoziie cu acela al fetei btrne )urica" =.rsit de toi, obosit, 8elix examina mediul n care picase! *tilia l surprinsese de la nceput i n-ar fi putut spune ce sentiment nutrea fa de dnsa, simea doar c are ncredere n ea! 8ata prea s aib optsprezecenousprezece ani! 8aa mslinie, cu nasul mic i ochii foarte albatri, arta i mai copilroas ntre multele bucle i gulerul de dantel! 5ns n trupul subiratic, cu oase delicate de ogar, de un stil perfect, fr acea slbiciune supt i ptat a )ureliei, era o mare libertate de micri, o stpnire desvrit de femeie!> P *tilia i va purta de grij lui 8elix nc din prima sear n care sosete n casa lui mo 7ostache! &eavnd o camer pregtit, fata i va oferi cu generozitate camera ei, prilej pentru 8elix de a desoperi n amestecul de dantele, partituri, romane franuzeti, cutii de pudr i parfumuri, o parte din personalitatea acesteia" =3ertarele de la toalet i de la dulapul de haine erau trase afar n panglici, cmi de mtase mototolite, batiste de broderie i tot soiul de nimicuri de fat! 7utii de pudr numeroase, unele desfundate, flacoane de ap de 7olonia destupate erau aruncate n dezordine pe masa de toalet, ca ntr-o cabin de actri, dovedind graba cu care *tilia le mnuia! -ochii, plrii zceau pe fotolii, pantofi pe sub mas, jurnale de mod franuzeti mai peste tot, amestecate cu note muzicale pentru pianoforte!> 5ntre cei doi se nate nc de la nceput o afeciune delicat, determinat de condiia lor de orfani! mpulsiv i nc imatur, 8elix percepe dragostea la modul romantic, transformnd-o pe *tilia ntr-un ideal feminin"=*tilia i se

nfiase nc de la nceput ca o finalitate, ca un premiu mereu dorit i mereu amnat, al meritului lui! Ooia s fac ceva mare din cauza *tiliei i pentru *tilia!> %l are nevoie de certitudini, iar comportamentul derutatant al fetei l descumpnete, pentru c nu-i poate explica schimbrile de atitudine, trecerea ei brusc de la o stare la alta! 5nsui scriitorul justific misterul personajului feminin prin prisma imaturitii lui 8elix"=&u *tilia are vreo enigm, ci 8elix crede aceasta! .entru orice tnr de douzeci de ani, enigmatic va fi n veci fata care l va respinge, dndu-i totui dovezi de afeciune! raionalitatea *tiliei supr mintea clar, finalist a lui 8elix! @!!!A enigm este tot acel amestec de luciditate i trengrie, de onestitate i de uurin!> *tiliei i lipsete structura profunzimilor, recunoate cu sinceritate c este o fiin dificil i seautocaracterizeaz astfel" =7e tnr de vrsta mea i nchipui c m-ar iubi aa cum suntN 3unt foarte capricioas, vreau s fiu liberD>! %a este enigmatic pentru 8elix, prin maturitatea i imaturitatea pe care acesta le descoper n comportrile ei, n intuirea naturii fiecruia dintre membrii clanului +ulea, n cunoaterea celorlali i n felul cum se folosete de ei! .entru .ascalopol, ea este o fat delicioas, fragil, candid, neajutorat, dornic de lux! ,a moia lui .ascalopol, *tilia alearg, urc pe stoguri, iar la heleteu, spre spaima moierului, se pregtete s intre n ap! %xuberana, gesturile i tririle *tiliei rspund parc amnuntelor semnificative aglomerate n descrierea camerei ei! +otul este firesc n mimica *tiliei, n gesturi, n ceea ce spune, iar aceste lucruri creeaz o atmosfer care o reprezint! 5n ciuda efuziunilor care parc nu mai puteau fi stvilite i care se ndreptau pe rnd cnd spre .ascalopol, cnd spre 8elix, fcndu-i pe amndoi s sufere, *tilia devine deodat rezervat, reflectnd la viitorul lui 8elix, sau, cochet, mrturisind" =%u am un temperament nefericit" m plictisesc repede, sufr cnd sunt contrariat!> 7aracterizarea *tiliei se realizeaz i cu ajutorul tehnicilor moderne" comportamentismul ireflectarea poliedric! .n n capitolul al #O -lea, *tilia este prezentat exclusiv prin comportamentism ;fapte, gesturi, replici<, fr a-i cunoate gndurile din perspectiva unic a naratorului, cu excepia celor mrturisite chiar de personaj! )mbiguitatea personajului este conferit de utilizarea celei de-a doua tehnici! *tilia este vzut diferit de personajele romanului, fapt care sugereaz n plan simbolic i enigma, misterul femninitii! -elativizarea imaginii prin reflectarea n mai multe oglinzi alctuiete un portret complex i contradictoriu" fetia cuminte i iubitoare pentru mo 7ostache, femeia capricioas cu un temperament de artist pentru .ascalopol, o dezmat i o =sricat> pentru )glae, o fat deteapt cu spirit practic pentru 3tnic -aiu, o rival n cstorie pentru )urica, =cea mai elegant conservatorist i mai mndr> pentru colegii lui 8elix care l invidiaz, un amestec de copilrie i maturiatate, dar i un mister feminin pentru 8elix! 7el care intuiete adevrata dimensiune a personalitii *tiliei este Ieissmann, prietenul lui 8elix, care i spune acestuia, la un moment dat" =*rice femeie care iubete un brbat fuge de el, ca s rmn n amintirea lui ca o apariie luminoas! :omnioara *tilia trebuie s fie o fat inteligent! :up cte mi-ai spus, neleg c te iubete!> 7ontradiciile *tiliei l contrariaz pe 8elix! niial, tnrul ezit ntre a crede brfele clanului +ulea i a-i pstra o dragoste pur *tiliei, iar mai apoi, cnd aceasta pleac pe neateptate la .aris cu .ascalopol, are o scurt aventur cu 'eorgeta, pe care i-o prezint 3tnic -aiu! *tilia are o spiritualitate modern, sentimente i atitudini contradictorii, care fac din ea o fiin enigmatic! %ste o adolescent care, prin indeciziile ei, l tulbur att pe .ascalopol, moierul bogat i dezamgit, ct i pe 8elix, nc un copil! 8elix este un intelectual superior, el vrea s se realizeze profesional! *tilia simte c lui 8elix, n ciuda stpnirii de sine, i lipsete ceva" =:ac un tnr ar avea rbdarea i buntatea lui .ascalopol, l-a iubi!> %xist ns o aspiraie secret a *tiliei spre 8elix deoarece este contient c el este o valoare la care nu poate ajunge! Fltima ntlnire dintre 8elix i *tilia, naintea plecrii ei din ar, este esenial pentru nelegerea personalitii tinerilor i a atitudinii lor fa de iubire! :ac 8elix este intelectualul ambiios, care nu suport ideea de a nu realiza nimic n via i pentru care femeia reprezint un sprijin n carier, *tilia este cocheta care crede c rostul femeii este s plac" =-ostul femeii este s plac, n afar de asta nu poate exista fericireD @!!!A 3ingura noastr form de inteligen, mai mult de instinct, e s nu pierdem cei civa ani de existen, vreo zece ani cel mult! @!!!A 3uccesul nostru n via e o chestiune de vitez, iubite 8elix!> *tilia concepe iubirea n felul aventuros al artistului, cu druire i libertate absolut, n timp ce 8elix este dispus s atepte orict n virtutea promisiunii c, la un moment dat, se va cstori cu ea! :ndu-i seama de aceast diferen, dar i de faptul c ea ar putea reprezenta o piedic n calea realizrii lui profesionale, *tilia l prsete pe 8elix i alege sigurana cstoriei cu .ascalopol! 5n epilog, civa ani mai trziu, 8elix se ntlnete cu .ascalopol care i dezvluie faptul c i-a redat libertatea *tiliei, care s-a cstorit cu un conte! (oierul i ofer o fotografie cu *tilia, n care 8elix nu o mai recunoate pe fata vesel i exuberant de care era ndrgostit" =3periat, 8elix se mai uit o dat! 8emeia era frumoas, cu linii fine, dar nu era *tilia, nu era fata nebunatic! Fn aer de platitudine feminin

stingea totul!> .ascalopol afirm despre ea" =) fost o fat delicioas, dar ciudat! .entru mine e o enigm!>, n timp ce 8elix constat c =nu numai *tilia era o enigm, ci destinul nsui!> +ot n epilog, naratorul precizeaz c 8elix i realizeaz ambiiile profesionale, devenind un medic renumit i profesor universitar, cstorit =ntr-un chip care se cheam strlucit i intr, prin soie, ntr-un cerc de persoane influente!> ubirea dintre 8elix i *tilia eueaz pentru c nu se mplinete matrimonial, cstoria fiind unul dintre lait-motivele romanului! 8elix este gelos pe .ascalopol, btrnul rafinat i bogat, dar nu ia nicio decizie n ceea ce o privete pe *tilia deoarece primeaz dorina de a-i face o carier! *tilia l iubete pe 8elix, dar dup moarte lui mo costache i las tnrului libertatea de a-i mplini visul i se cstorete cu .ascalopol, care i poate oferi siguran material, nelegere i protecie! 5n ambele cupluri, 8elix-*tilia, .ascalopol-*tilia, femeia este cea care decide! 8elix nu este fcut pentru o via aventuroas, dar nici *tilia pentru o via modest alturi de studentul 8elix, prin urmare ea este cea care decide ca fiecare s mearg pe drumul pe care i l-a ales! *tilia reprezint pentru 8elix o imagine a eternului feminin, iar pentru .ascalopol o enigm!

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii


Eu nu strivesc corola de minuni a lumii i nu ucid cu mintea tainele, ce le-ntlnesc n calea mea n flori, n ochi, pe buze ori morminte. Lumina altora sugrum vraja neptrunsului ascuns n adncimi de ntuneric, dar eu, eu cu lumina mea sporesc a lumii tain i-ntocmai cum cu razele ei albe luna nu micoreaz, ci tremurtoare mrete i mai tare taina nop ii, aa mbog esc i eu ntunecata zare cu largi fiori de sfnt mister i tot ce-i ne-n eles se schimb-n ne-n elesuri i mai mari sub ochii mei cci eu iubesc i flori i ochi i buze i morminte.

de Lucian Blaga (1895 1961)

!"!"# $oemele luminii !"%!# $aii profetului

!"&'# (n marea trecere !"%"# Lauda somnului !"&&# La cumpna apelor !"&)# La cur ile dorului !"'&# *ebnuitele trepte !"'+ - !"''# ciclurile de poezii ,rsta de fier, -ntecul focului, -orbii cu cenu, -e aude unicornul !".+# /irabila smn

-ritica a stabilit trei etape ale creaiei lui Lucian 0laga, n func ie de ipostazele eului liric eul stihial, eul problematic i eul reconciliant. !. Poetica expresionist ! volumele $oemele luminii, $aii profetului ,olumul $oemele luminii con ine toate elementele programului e1presionist# sentimentul absolutului, isteria vitalist, e1acerbarea eului creator, retrirea autentic a fondului mitic primitiv, caracterul vizionar, interiorizarea i spiritualizarea peisajului. 2E1# ,reau s joc3, 4orunul, 5rei fe e.6 Eul este unul sti"ial# dictatorial, eul specific e1presionitilor, care i are originea n lucrarea lui *ietzsche, 7a grit-a 8arathustra, unde apare teoria 9upraomului ca poten creativ ma1im. :ndividualismul se manifest prin marcarea puternic a raportului dintre eu i cosmos. 2E1# ;a i-mi un trup voi mun ilor6. La nivelul e1presiei, noutatea rela iei eului liric cu lumea este subliniat prin sugestia micrii con inute n joc, dans, strigt, chiot. 2E1.# ,reau s joc36. 9e observ o schimbare odat cu volumul $aii profetului. Eroul acestui volum, zeul $an, este surprins ntr-un proces de degradare datorat instaurrii cretinismului, aa cum se observ din ciclul /oartea lui $an. Eul stihial dispare treptat, este redus la tcere i nemicare. %. Blagiani$area expresionismului! (n marea trecere, Lauda somnului (n aceast etap se afirm un eu pro%lematic# anonim care triete drama de a fi pierdut contactul cu sine i cu misterul e1isten ei. $e msur ce eul liric i d seama de ruptura petrecut ntre sine i lume crete an1ietatea e1isten ial, care are drept urmare refugierea acestuia n anonimat. ,italismul este nlocuit de ntrebrile legate de sensul e1isten ei. 0laga devine poetul <triste ii metafizice=, provocat de dispari ia timpului paradisiac, dar i al <tgduirilor e1isten iale i al spaimei de neant. 5ot n aceast etap este introdus ideea de <biografie mitologic a eului= care cuprinde trei etape# <ieirea la lumin= 2naterea6, <somnul= 2via a6 i <intrarea n marele 5ot= 2moartea6. /otivele principale n aceste dou volume sunt# somnul, noaptea, miezul nop ii. >mbra i somnul sunt dou posibilit i de a adnci semnifica ia misterului, ele sunt dorite, nu evitate. 9omnul face posibil ieirea din timp, fiind legat de ideea increatului, considerat a fi perfect pentru c nu st sub semnul trecerii spre moarte. 2E1# $salm, (n marea trecere, 0iografie, $aradis n destrmare6

&. &lasici$area %lagianismului! La cumpna apelor, La cur ile dorului, *ebnuitele trepte, $ostumele ;ac n prima etap eul poetic se dilat pn la propor iile cosmosului i n a doua se retrage n anonimat, eul din a treia atap este un eu reconciliant# domestic. $rima etap se caracterizeaz peintr-o structur a strig tului 2eul stihial6, a doua printr-o structur a t cerii 2eul anonim6, iar a treia printr-o structur a spunerii 2eul domestic6. Eul din aceast etap se ntoarce la bucuriile intime i patriarhale ale vie ii. 9e observ o tendin de integrare n spa iul cotidian prin e1plorarea familiarului, precum i o inspira ie folcloric. 2E1# 9at natal, La cumpna apelor, La cur ile dorului, 0elug6. $entru a n elege crea ia lui Lucian 0laga este necesar cunoaterea celor dou concepte filozofice originale# cunoaterea luciferic i cunoaterea paradisiac. -unoaterea paradisiac este o cunoaterea care se bazeaz pe ra iune, reducnd misterul datorit ncercrii de a-l e1plica logic i ra ional. -unoaterea luciferic este una intuitiv care nu are drept scop lmurirea misterului ci sporirea lui. $rima numete doar lucrurile, spre a le cunoate. 7 doua problematizeaz, producnd n interiorul obiectului o criz, care-l descompune n ceea ce se arat i ceea ce se ascunde. 7ceast opozi ie se e1tinde asupra altui grup de concepte# metafora revelatorie este metafora care caut s reveleze misterul esen ial pentru nsui con inutul faptului, n timp ce metafora plasticizant d concrete e faptului.

EU NU STIVESC COROLA DE MINUNI A LUMII


Poezia Eu nu strivesc coro a !e "inuni a u"ii !e Lucian B a#a este o art poetic "o!ern$% a $turi !e Testa"ent !e Tu!or Ar#&ezi 'i (oc secun! !e Ion Bar)u. Poezia !esc&i!e vo u"u !e !e)ut% Poe"e e u"inii 'i are ro !e "ani*est iterar. +ac$ Ar#&ezi ,unea -n centru artei sa e ,oetice ,ro) e"a i")a.u ui 'i a /cuvinte or ,otrivite0% B a#a accentueaz$ ra,ortu !intre ,oet 'i u"e 'i !intre ,oet 'i crea1ie. 2n aceast$ ,oezie autoru *ace !istinc1ia -ntre ce e !ou$ ti,uri !e cunoa'tere teoretizate -n ucrarea Cunoa'terea uci*eric$ 314556. Cunoa'terea ,ara!isiac$ este cunoa'terea !e ti, ra1iona % care re!uce "isteru u"ii ,rin inter"e!iu o#icii 'i a inte ectu ui. 2n sc&i")% cunoa'terea uci*eric$ este )azat$ ,e intui1ie% ,e i"a#ina1ie% ,e tr$iri interioare% ,ut7n! *i ec&iva at$ cu o cunoa'tere !e ti, ,oetic. 2n crea1ia autoru ui se o)serv$ -n "o! c ar o,1iunea ,entru a !oi ea ti, !e cunoa'tere. 2n ,oezia Eu nu strivesc coro a !e "inuni a u"ii ro u ,oetu ui nu este !e a !esci*ra taine e u"ii ci !e a e ,oten1a ,rin tr$irea interioar$ 'i ,rin conte", area *or"e or concrete ,rin care e e se -n*$1i'eaz$. Ro u ,oeziei este ace a ca% ,rin "it 'i si")o % e e"ente s,eci*ice i"a#ina1iei% creatoru s$ ,$trun!$ -n taine e Universu ui% s,orin!u8 e. Crea1ia este un "i. ocitor -ntre eu 'i u"e care nu re!uce -ns$ "isteru cuv7ntu ui ori#inar. Acest cuv7nt ,oetic nu este *o osit -ns$ ,entru a nu"i ci ,entru a su#era. Tema ,oeziei o re,rezint$ atitu!inea ,oetic$ -n *a1a "ari or taine a e Universu ui con*or" c$reia cunoa'terea u"ii este ,osi)i $ nu"ai ,rin iu)ire% ,rin co"unicare a*ectiv$ tota $. Poezia este scris$ su) *or"a unei con*esiuni irice% -n care Lucian B a#a a!o,t$ *or"u a iris"u ui su)iectiv% su) iniat !e atitu!inea ,oetic$ trans"is$ -n "o! !irect 'i ,rin "$rci e in#vistice a e su)iectivit$1ii9 ,ronu"e e ,ersona e a ,ersoana I sin#u ar9 eu 3care se re,et$ !e cinci ori ,e ,arcursu ,oeziei6% a!.ectivu ,osesiv !e ,ersoana I9 "ea% ver)e e a ,ersoana I9 nu strivesc% nu uci!% -nt7n esc% s,oresc% -")o#$1esc% iu)esc. Titlul inc u!e o "eta*or$ reve atorie% /coro a !e "inuni a u"ii0% care se"ni*ic$ i!eea cunoa'terii uci*erice. /Coro a !e "inuni a u"ii0% i"a#ine a ,er*ec1iunii% a a)so utu ui% ,rin i!eea !e cerc% !e -ntre#% se"ni*ic$ "istere e universa e% iar ro u ,oetu ui este !e a a!7nci taina. Incipitul reia tit u ,oeziei% a* 7n!u8se -ntr8o re a1ie !e sens cu versuri e care -nc&eie arta ,oetic$9 /Eu nu strivesc coro a !e "inuni a u"ii :...; c$ci eu iu)esc / 'i * ori 'i oc&i 'i )uze 'i "or"inte.0 <a,tu c$ aceast$ art$ ,oetic$ -nce,e cu ,ronu"e e ,ersona /eu0 atra#e aten1ia asu,ra i,ostazei eu ui iric% care este un eu sti&ia %

e=acer)at. 2nc$ !in ,ri"u vers a ,oeziei se su) iniaz$ ,ozi1ia ,e care o a!o,t$ ,oetu -n e#$tur$ cu "istere e u"ii% e re*uz7n! s$ e cunoasc$ -n "o! ra1iona % *a,t e=,ri"at ,rin ver)u a *or"a ne#ativ$ /nu strivesc0. I!eea se "en1ine ,e ,arcursu o,erei ,rin inter"e!iu a tor ver)e se"ni*icative9 /nu uci!0% /s,oresc0% /-")o#$1esc0% /iu)esc0. Poezia este a c$tuit$ !in trei secven e poetice% ,ri"a 'i u ti"a a* 7n!u8se -ntr8o re a1ie !e si"etrie !eoarece a"7n!ou$ !escriu ,ozi1ia ,oetu ui -n e#$tur$ cu crea1ia 'i "isteru . Se re"arc$ -ns$ 'i re a1ia !e o,ozi1ie !intre aceste !ou$ secven1e 'i a !oua% care -i inc u!e ,e creatorii care se *o osesc !e cunoa'terea ,ara!isiac$ 3/ u"ina a tora06. Pri"a secven1$ o*er$ o !e*ini1ie a crea1iei% ,oezia -nse"n7n! ,entru B a#a intuirea -n ,articu ar 3/eu nu strivesc06 a universa u ui% a "isteru ui. +e ase"enea% este ,rezentat$ atitu!inea ,oetic$ *a1$ !e acest "ister% e=,ri"at$ ,rin ver)e e a *or"a ne#ativ$9 /nu strivesc% nu uci!0. Eu iric re*uz$ cunoa'terea ,ara!isiac$% ra1iona $ 3/cu "intea06 a "isteru ui% care ar !uce !e *a,t a !is,ari1ia acestuia. +ru"u crea1iei ,e care 'i8 a e#e este e=,ri"at ,rin su)stantivu !u) at !e un a!.ectiv ,rono"ina ,osesiv 3care e=,ri"$ toc"ai i!eea !e o,1iune69 /ca ea "ea0. Minuni e coro ei sunt !escrise ,rin ,atru "eta*ore8si")o % care se re*er$ a te"e e crea1iei ) a#iene9 /-n * ori% -n oc&i% ,e )uze ori "or"inte0. < ori e si")o izeaz$ via1a% e*e"eritatea% !ar 'i *ru"osu % oc&ii cunoa'terea% conte", area ,oetic$ a u"ii% )uze e iu)irea% !ar 'i rostirea ,oetic$% iar "or"inte e "oartea% eternitatea% !ou$ te"e care au *ost asociate !e to1i ,oe1ii cu "isteru !atorit$ i",osi)i it$1ii !e a e cunoa'te inte#ra . A doua secven este construit$ ,e rela ia de opo!i ie !intre o,1iunea ,oetu ui 'i o,1iuni e a tor scriitori -n ceea ce ,rive'te reve area "isteru ui. Aceast$ o,ozi1ie se"ni*ic$ !e *a,t antiteza !intre ce e !ou$ ti,uri !e cunoa'tere% ,ara!isiac$ 'i uci*eric$. +i*eren1a !intre ce e !ou$ atitu!ini ,oetice este re!at$ a nive u te=tu ui !e c$tre ,ronu"e e ,ersona /eu0% a!.ectivu ,rono"ina ,osesiv /"ea0 3/ u"ina "ea06 'i a!.ectivu ne&ot$r7t /a tora0 3/ u"ina a tora06. Meta"ora luminii% care este "eta*ora centra $ a vo u"u ui Poe"e e u"inii% si")o izeaz$ cunoa#terea$ Ce e !ou$ ti,uri !e cunoa'tere sunt re!ate ,rin asocierea acestor e e"ente !e o,ozi1ie cu ver)e su#estive care e ,un 'i "ai )ine -n evi!en1$9 /Lu"ina a tora / su%rum vra.a ne,$trunsu ui ascuns0% -n ti", ce eu iric ) a#ian spore#te /a u"ii tain$ / :...; nu mic#orea!% ci tre"ur$toare / mre#te 'i "ai tare taina no,1ii.0 E e"ente e care 1in !e "ister% !e i"a#inaru ,oetic sunt su#erate !e a te cuvinte8si")o % care *ac ,arte !in c7",u se"antic a "isteru ui9 /ne,$trunsu ascuns0 3e,itet "eta*oric% inversiune6% /a!7nci"i !e -ntuneric0 3"eta*or$6% /a u"ii tain$0% /taina no,1ii0 3"eta*or$6% /-ntunecata zare0 3e,itet% inversiune6% / ar#i *iori !e s*7nt "ister0 3e,itete "eta*orice6% /ne8n1e es0% /ne8n1e esuri 'i "ai "ari0. Crezu ,oetic este re uat -n ultima secven % a* at$ -n rela ie de simetrie cu ,ri"a. &inalul are un ro conc usiv 3 *o osirea con.unc1iei /c$ci0 nu este -nt7", $toare6% -n care ,oetu reia i"a#inea coro ei a c$tuit$ !in e e"ente e "isteru ui ,oetic9 /c$ci eu iu)esc / 'i * ori 'i oc&i 'i )uze 'i "or"inte.0 Cunoa'terea ,oetic$ este at7t un act !e conte", a1ie 3a'a cu" reiese !in u ti"e e !ou$ versuri a e ce ei !e a !oua secven1e9 /se sc&i")$8 n ne8n1e esuri 'i "ai "ari / su) oc&ii "ei06% c7t 'i un act !e iu'ire9 /c$ci eu iu)esc0.

CONCLU(IE
Eu nu strivesc coro a !e "inuni a u"ii !e Lucian B a#a este o art$ ,oetic$ "o!ern$ !eoarce se ,une ,ro) e"a re a1iei !intre ,oet 'i u"e 'i% "ai a es% !intre poet #i crea ie. Crea1ia are ro u unui inter"e!iar -ntre eu 'i u"e. Actu ,oetic nu tre)uie s$ re!uc$ "istere e u"ii ci s$ e !ea o nou$ se"ni*ica1ie% s$ e trans*or"e -n ,oezie ,rin inter"e!iu cuv7ntu ui. La B a#a% ca 'i a cei a 1i scriitori "o!erni% cuv7ntu ,oetic nu -nsea"n$% nu nu"e'te ucruri e% ci e su%erea!% nu e=, ic$ "isteru universa % ci - ,rote.eaz$ ,rin trans*i#urare. Un a t e e"ent "o!ern a acestei arte ,oetice este ,rozo!ia9 versuri e au "$suri !i*erite% se anu eaz$ ri"a% *o osin!u8se versu i)er.

< oare a )astr$


!e Mi&ai E"inescu
8 >Iar te8ai cu*un!at -n ste e 'i -n nori 'i8n ceruri na te? +e nu "8ai uita -nca te% Su* etu vieii "e e. 2n za!ar r7uri -n soare @r$"$!eti8n a ta #7n!ire 'i c7",ii e Asire 'i -ntunecata "areA Pira"i!e e8nvec&ite Urc$8n cer v7r*u or "are 8 Nu c$ta -n !e,$rtare <ericirea ta% iu)iteB> Ast*e zise "ititica% +u ce netezin!u8"i ,$ru . A&B ea s,use a!ev$ru A Eu a" r7s% n8a" zis ni"ica. C /Dai -n co!ru cu ver!ea1$% Un!8isvoare , 7n# -n va e% St7nca st$ s$ se ,r$va e 2n ,r$,astia "$rea$. Aco o8n oc&iu !e ,$!ure% L7n#$ trestia cea in$ Ei su) )o ta cea senin$ Vo" 'e!ea -n *oi !e "ure. Ei "i8i s,une8atunci ,ove'ti Ei "inciuni cu8a ta #uri1$% Eu ,e8un *ir !e ro"$ni1$ Voi cerca !e "$ iu)eti. Ei !e8a soare ui c$ !ur$ Voi *i ro'ie ca "$ru % Mi8oi !es*ace !e8aur ,$ru % S$81i astu, cu !7nsu #ura. +e "i8i !a o s$rutare% Ni"e8n u"e n8a s8o 'tie% C$ci va *i su) ,$ $rie 8 E8a,oi cine trea)$ areB C7n! ,rin cren#i s8a *i ivit Luna8n noa,tea cea !e var$% Mi8i 1ine !e su)suoar$% Te8oi 1ine !e !u,$ #7t. Pe c$rare8n )o 1i !e *runze% A,uc7n! s,re sat -n va e% Ne8o" !a s$rut$ri ,e ca e% +u ci ca * ori e ascunse. Ei sosin! 8a ,or1ii ,ra#% Vo" vor)i8n -ntuneci"eA @ri.a noastr$ n8ai)8o ni"e% Cui ce8i ,as$ c$8"i e'ti !ra#?> 2nc8o #ur$ 8 'i !is,are... Ca un st7 , eu sta" -n un$B Ce *ru"oas$% ce ne)un$ E a )astra8"i% !u ce * oareB ........................ Ei te8ai !us% !u ce "inune% E8a "urit iu)irea noastr$ 8 < oare8a )astr$B * oare8a )astr$B... Totu'i este trist -n u"eB

1. Introducere

Poezia a *ost ,u) icat$ -n revista =7onvorbiri literare> a 1 a,ri ie 1FG5. Este una !intre ce e "ai re,rezentative ,oezii care tarateaz$ te"a iu)irii% !ar care -n ace a'i ti", ,une -n evi!en1$ ocu ,e care ocu,$ natura -n irica !e iu)ire e"inescian$. S,ecia iterar$9 este e# o#a% !ar are 'i caracter !e "e!ita1ie !atorit$ *ina u ui.

I!i a H o,er$ iric$ -n care se contureaz$ un ta) ou !in via1a rura $% evi!en1iin!u8se atitu!ini e oa"eni or -n , an erotic. E# o#a H i!i $ cu !ia o# Me!ita1ia H s,ecie iric$ *i ozo*ic$% !ezvo tat$ "ai a es -n ro"antis"% centrat$ ,e "otive re* e=ive I. Comentariul a. Tema9 te"a iu)irii co")inat$ cu te"a naturii 'i cu cea a ti",u ui 3"e!ita1ia !in *ina se re*er$ a ,ro) e"a trecerii ireversi)i e a ti",u ui6. '$ Semni"ica ia titlului) Sursa !e ins,ira1ie a ,oeziei este "itu ro"antic a * orii a )astre% caracteristic ro"antis"u ui. Acest "it este ,re uat !in o,era scriitoru ui #er"an Nova is 3Deinric& von O*ter!in#en6 'i se re*er$ a !orin1a !e cunoa'tere% !e atin#ere a unui i!ea . La E"inescu acest i!ea este iu)irea% * oarea a )astr$ *iin! aici o "eta*or$ ,entru *e"eia iu)it$.

c$

Compo!i ia te*tului) Poezia este construit$ ,e !ou$ , anuri !istincte9 un , an a *e"eii 3stro*e e 185 'i J81I6% ce $ a t a )$r)atu ui 3stro*e e K% 1581K6. Stro*a a ,atra ,oate *i consi!erat$ o stro*$ !e tranzi1ie care *ace e#$tura -ntre ce e !ou$ "o!uri !e a -n1e e#e u"ea. <e"eia este o co,i $ naiv$% !ornic$ !e a se rea iza ,rin iu)ire% -n ti", ce )$r)atu este un conte", ativ% ,reocu,at s$ atin#$ a)so utu . Pri"u , an ,oate *i consi!erat unu /a a,roa,e ui0% iar ce a )$r)atu ui /a !e,arte ui0. Aceste !enu"iri ca,$t$ se"ni*ica1ie !ac$ ne #7n!i" a o,ozi1ia !intre u"ea natura $% instinctua $ -n care - invit$ *e"eia% 'i u"ea i!ei or 'i "istere or a care viseaz$ eu iric. P anu *e"init$1ii are *or"a unui "ono o#% a c$tuit !intr8un re,ro' 3,ri"a ,arte6% a,oi !intr8o ,rovocare inocent$% !intr8o -ncercare !e se!uc1ie. P anu )$r)atu ui are !u) u ro 9 *i=eaz$ /,ovestea0 -n interioru unei a"intiri 'i con*er$ ,oeziei caracter !e "e!ita1ie. Senza1ia !e ,oveste evocat$ este !at$ !e ,rezen1a -n te=t a eu ui iric ,rin inter"e!iu ,ronu"e ui ,ersona !e ,ersoana I9 =eu>, =netezindu-mi>, =albastra-mi>, =iubirea noastr> i a verbelor la indicativ" =eu am rs>, =n-am zis>, =stam>, =a murit>! )ceste detalii, completate de exclamaii meditative" =)hD %a spuse adevrul>, =7e frumoas, ce nebun Q % albastra-mi, dulce floareD>, =8loare-albastrD 8loare-albastrD> !e"onstreaz$ c$ ,ovestea !e !ra#oste este ,us$ -ntr8o ra"$% -ntr8o a t$ ,oveste% a )$r)atu ui.

Ti",u trecut a ver)e or su) iniaz$ aceea'i i!ee. +atorit$ acestor e e"ente se creeaz$ senza1ia unui .oc -ntre ,rezen1$ 'i a)sen1$ care ,oate *i e=tins a .ocu !intre via1$ 'i "oarte. Ceea ce ,are ,rezent se !ove!e'te a *i -n *ina !oar o a"intire% o "e!ita1ie asu,ra iu)irii ,ier!ute. Moartea ,oate *i re,rezentat$ -n te=t !e ucruri e a)stracte s,re care tin!e eu iric. Acestea sunt consi!erate za!arnice !e c$tre iu)it$ care -n ocu acestei u"i a eternit$1ii =cerurilor nalte>% cu =stelele> 'i =norii> or% a "or"inte or civi iza1iei e#i,tene !in=piramidele-nvehite>% -i o*er$ =codrul cu verdea>% a!ic$ via1a.

Nivelul ideatic9 Povestea !e iu)ire este re!at$ su) *or"a unei a"intiri. Mono o#u *e"eii !escrie -nstr$inarea tre,tat$ a o"u ui !e #eniu !e *iin1a iu)it$. T7n$ra si"te c$ !atorit$ ,reocu,$ri or a)stracte% )$r)atu se -nstr$ineaz$% - avertizeaz$ c$ *ericirea nu st$ -n=cmpiile asire> 'i -n =piramidele-nvechite> ci -n iu)irea ei9 =&u cta n deprtare Q 8ericirea ta, iubiteD>. B$r)atu nu o -n1e e#e% ,reocu,$ri e sa e sunt !e natur$ *i ozo*ic$% "otiv ,entru care o trateaz$ cu -n#$!uin1$ ,e t7n$r$ -n!r$#ostit$9 =%u am rs, n-am zis nimica!> Aceasta -ncearc$ s$8 atra#$ -n "i. ocu naturii ,rotectoare% re,rezentat$ -n irica e"inescian$ !e co!ru9 =6ai n codrul cu verdea> -n care -'i ,oate re#$si *ericirea. Poezia res,ect$ scenariu i!i ei e"inesciene care -nce,e cu o c&e"are -n "i. ocu naturii% continu$ cu .ocu iu)irii 'i s*7r'e'te cu !es,$r1irea. Universu -n care -ncearc$ s$8 atra#$ este unu tentant. E e"ente e !escrise ,rin inter"e!iu e,itete or =prpastia mrea>% =balta senin>% =trestia lin> 'i ,ersoni*ic$rii9 =Fnd-izvoare plng n vale> a c$tuiesc un ,eisa. ,ara!isiac !in care nu ,ot i,si une e !intre "otive e ,rinci,a e a e crea1iei e"inesciene% cu" ar *i teiu 'i una. Acest ca!ru se a* $ -n antitez$ cu ce su#erat a -nce,ut% un!e ste e e% norii% -ntunecata "are 'i ,ira"i!e e -nvec&ite% si")o uri a e in*inirii% a c$tuiesc un ,eisa. a)stract% inco",ati)i cu .ocu iu)irii. Iu)ita are !e ase"enea tr$s$turi care o ,un -n antitez$ cu i"a#inea "ascu in$% re!ate ,rin co",ara1ia9 /Voi *i ro'ie ca "$ru 0 'i ,rin e,itetu "eta*oric /!e8aur ,$ru 0. <e"eia este o ,rezen1$ vie% a* at$ -n antitez$ cu i"a#inea ,a i!$ a )$r)atu ui. (ocu iu)irii este !escris cu a.utoru e=,resi or ,o,u are care con*er$ un *ar"ec a,arte te=tu ui9 =Ooi cerca de m iubeti!>% =3-i astup cu dnsul gura!>% =:e mi-i da o srutare>. Li")a.u ,o,u ar este ce care auto&tonizeaz$ ,eisa.u % care - *ace s$ nu *ie un si", u co 1 !e rai9 =stnc st s se prvale>%=Oom edea n foi de mure!> Li")a.u ,o,u ar *ace !istinc1ia 'i -ntre ce e !ou$ viziuni !es,re via1$ situate -n antitez$ -n ,oezie. Li")a.u *e"eii care ve!e *ericirea -n iu)ire% !i*er$ !e ce a )$r)atu ui care a e#e "e!ita1ia.

+u,$ ,rezentarea acestui ,ara!is terestru 'i a ,osi)i ei ,ove'ti !e iu)ire% ni se ,rezint$ 'i s*7r'itu ei trist. Tonu u ti"e or stro*e este unu "e!itativ% -n care eu iric "e!iteaz$ asu,ra ,ro) e"ei ti",u ui care nu -i "ai ,oate re!a iu)irea ,e care a ,ier!ut8o. Iu)ita% care ca,$t$ se"ni*ica1ia * orii a )astre !is,are% 'i o !at$ cu /!u cea "inune0 se stin#e 'i iu)irea c&iar -nainte !e a se -", ini. 2n u ti"a stro*$ eu iric -'i c&ea"$ iu)ita% !ar aceast$ c&e"are este una za!arnic$ !eoarece ti",u nu "ai ,oate *i recu,erat 'i c i,a !e *ericire r$"7ne ,entru tot!eauna ,ier!ut$9 =+otui!!! este trist n lumeD>. A!ver)u !e "o! cu -n1e es concesiv ,are ne,otrivit -n acest conte=t% !ar e este ce care sintetizeaz$ ce "ai )ine !ra"a -n!r$#ostitu ui. 2n ciu!a *a,tu ui c$ se !ore'te -", inirea ,rin inter"e!iu iu)irii% aceasta nu "ai este ,osi)i $ !atorit$ ireversi)i it$1ii ti",u ui.

Nivelul pro!odic9 rit"u este tro&aic% ri"a -")r$1i'at$% versuri scurte !e F si a)e. Rit"u o*er$ !e o)icei "uzica itate te=tu ui.

Iona
!e Marin Sorescu
+$ TEATRUL MO,ERN Tra%edia este o s,ecie a #enu ui !ra"atic care ,rezint$ ,ersona.e ,uternice% an#a.ate -n u,t$ cu un !estin ,otrivnic sau cu ,ro,rii e senti"ente% con* ictu so u1ion7n!u8se cu -n*r7n#erea sau "oartea erou ui. Para)o a este o ,ovestire a e#oric$ av7n! un cu,rins re i#ios sau "ora .

Trsturile teatrului modern 9

o o o o o o o o o
I. IONA

renun1area a re#u i e teatru ui c asic A renun1area a !istinc1ii e -ntre s,ecii A ,re*erin1a ,entru teatru 8,ara)o $ 'i teatru a)sur!u ui A -")inarea co"icu ui 'i a tra#icu ui A inserarea iricu ui -n te=t9 "eta*ore e8si")o % nu"eroase i"a#ini cu -nc$rc$tur$ iric$ A va ori*icarea "ituri or A ,ari1ia ,ersona.u ui8i!ee A i,sa con* ictu ui A -nc$ carea succesiunii te",ora e a eveni"ente or .

Iona 314LF6 este ,iesa !e !e)ut -n !ra"atur#ie a autoru ui% care va !eveni u terior ,ri"a ,arte a tri o#iei Setea "unte ui !e sare% *iin! ur"at$ !e Parac iseru 314G16 'i Matca 314L4814G56. Teatru !e avan#ar!$ ,e care - re,rezint$ Marin Sorescu ,rin e=,resionis"u ,iese or sa e 'i ,rin e e"ente e !e teatru a)sur! sincronizeaz$ !ra"atur#ia ro"7neasc$ ce ei euro,ene. Piesa Iona se re"arc$ ,rin "ai "u te e e"ente !e ori#ina itate% unii critici consi!er7n! c&iar c$ nu a,ar1ine !e #enu !ra"atic ci !e ce iric. Se re#$sesc -n aceast$ ,ies$ "ai "u te tr$s$turi a e e=,resionis"u ui9 centrarea ,e ,ro) e"a eu ui% erou care caut$ s$ eva!eze !intr8un "e!iu osti % care se caut$ ,e sine !e'i este , in !e contra!ic1ii 'i care !ore'te s$ instaureze un siste" ,ro,riu !e va ori. +e ase"enea% se re"arc$ ,rezen1a ironiei% a #rotescu ui 'i a tra#icu ui.

Piesa ui Marin Sorescu are a ori#ine% a'a cu" se o)serv$ 'i !in tit u% "itu )i) ic !es,re ,ro*etu Iona care este -ns$rcinat s$ ,ro,ov$!uiasc$ cuv7ntu +o"nu ui -n cetatea Ninive% c$ci *$r$!e e#i e oa"eni or a.unseser$ ,7n$ a cer. Vrea -ns$ s$ se ascun!$ 'i% cu a.utoru unei cor$)ii *u#e% !ar este ,e!e,sit ,entru neascu tare. +u"nezeu tri"ite un v7nt ceresc care r$sco e'te "area% 'i ,escarii% ,entru a ,oto i ur#ia% - arunc$ ,e Iona -n va uri. Un "onstru "arin - -n#&ite% !in ,orunc$ !ivin$. Ru#$ciunea sa veaz$ 'i +u"nezeu -i o*er$ a !oua 'ans$ !e a8'i -n!e, ini ro u !e ,ro*et. Iona se revo t$ -",otriva ui

+u"nezeu% !ar nu ,oate ie'i !in voin1a acestuia. Piesa ui Marin Sorescu reinter,reteaz$ "itu % - #o e'te !e con1inutu re i#ios9 s,re !eose)ire !e ,ersona.u )i) ic% ,escaru !in ,ies$ se a* $ !e a -nce,ut -n #ura ,e'te ui% *$r$ ,osi)i itatea e i)er$rii 'i *$r$ a *i s$v7r'it vreaun ,$cat. Sin#uru ucru ,e care - au -n co"un ce e !ou$ ,ersona.e este i",osi)i itatea acestora !e a se -",otrivi !estinu ui.

Tema ,iesei este sin#ur$tatea% stare -n care o"u -ncearc$ s$ se re#$seasc$ ,e sine% !e'i nu 'tie care este !ru"u s,re aceast$ cunoa'tere. A $turi !e aceast$ te"$% se a!au#$ ,ro) e"a o"u ui care se revo t$ -n *a1a !estinu ui% care su*er$ !in cauza i,sei !e i)ertate 'i !e co"unicare.

+e'i autoru 'i8a intitu at ,iesa *tra'edie n patru tablouri+% aceasta este !e *a,t o para'ol dramatic% a c$tuit$ su) *or"a unui "ono o# 'i care con1ine e e"ente irice% cu" ar *i "eta*ora 'i a e#oria.

+in ,unctu !e ve!ere a co",ozi1iei% ,iesa este a c$tuit$ !in patru ta'louri. Ce e ,atru ta) ouri sunt -n re a1ie !e si"etrie% -n ,ri"u 'i -n u ti"u ta) ou Iona este a*ar$% -n a !oi ea 'i a trei ea se a* $ -n$untru. <iecare !intre acestea ,rezint$ un a t conte=t -n care se a* $ ,ersona.u . Ro u didascaliilor 3a in!ica1ii or scenice6 este !e a a.uta a c ari*icarea se"ni*ica1ii or si")o ice 'i !e a o*eri cititoru ui ,osi)i itatea !e a -n1e e#e te=tu . <iin! o ,ies$ a teatru ui "o!ern% se renun1$ a re#u i e c asice% c&iar 'i a *o osirea !ia o#u ui. Iona are -n centru un sin#ur ,ersona.% *o osin!u8se ast*e monolo%ul. +e'i a,arent ,are un !ia o# -ntre !ou$ ,ersoane% -n rea itate Iona se !e!u) eaz$% vor)e'te cu sine ca 'i cu" -n ,ies$ ar *i vor)a !es,re !ou$ ,ersoane9 =7a orice om foarte singur, ona vorbete tare cu sine nsui, i pune ntrebri i i rspunde, se comport tot timpul, ca i cnd n scen ar fi dou personaje! 3e dedubleaz i se CstrngeE dup cerinele vieii sale interioare i trebuinele scenice>. Acest *a,t are !re,t consecin1$ anu area con* ictu ui% a intri#ii 'i , asarea ac1iunii -n , anu ,ara)o ei. Prin ur"are% tot ce se -nt7", $ -n ,ies$ tre)uie inter,retat -n , an si")o ic% nu rea .

2n ta'loul I% =scena e mprit n dou! Gumtate din ea reprezint o gur imens de pete! @!!!A ona st n gura petelui, nepstor, cu nvodul aruncat @!!!A! % ntors cu spatele spre ntunecimea din fundul gurii petelui uria! ,ng el, un mic acvariu, n care dau veseli din coad civa petiori!>. Incipitul este a)ru,t% !eoarece ,ersona.u este ,rezentat !irect -n #ura ,e'te ui% *$r$ a se o*eri o e=, ica1ie -n e#$tur$ cu "otivu ,entru care se a* $ aco o. Totu'i% ,rin ,rezen1a acvariu ui 'i a i,sei ecou ui 3=.ustietatea mcar ar trebui s-mi rspund" ecoul! @!!!A 'ata i cu ecoul meu!>6 se antici,eaz$ situa1ia8 i"it$ -n care se va a* a ,ersona.u -n cur7n!% 'i% ,rin ur"are% te"a ,iesei. La -nce,ut% Iona i#nor$ ,erico u 'i nu rea izeaz$ situa1ia -n care se a* $. Acvariu este un avertis"ent ,entru incon'tien1a cu care se ,oart$ o"u -n *a1a ,ie!ici or ,e care i e o*er$ via1a. Lu"ea ,e'ti or nu este acvariu % -n *on! o -nc&isoare% !ar ei =dau veseli din coad>% ,$r7n! a se *i a!a,tat ,e !e, in a situa1ia anor"a $ -n care se a* $. Aceea'i atitu!ine o va avea 'i Iona -n "o"entu -n care este -n#&i1it !e =gura imens de pete> ,e care o i#norase at7ta vre"e. @estu s$u !is,erat !in *ina u acestui ta) ou% c7n! -ncearc$ s$ o,reasc$ *$ ci e este tar!iv9 =;3e apleac peste acvariu i n clipa aceasta gura petelui uria ncepe s se nchid! ona ncearc s lupte cu flcile, care se ncleteaz scrind groaznc!< H )jutorD )jutoooorD H %h, de-ar fi mcar ecoulD>

2n ta'loul II% o!at$ a.uns -n )urta ,e'te ui% Iona nu rea izeaz$ situa1ia -n care se a* $ 'i -ncearc$ s$ se a!a,teze nou ui "e!iu% a *e ca 'i ,e'tii !in acvariu. Ti",u 'i s,a1iu nu "ai au coor!onate rea e 'i -nce, s$8'i ,iar!$ !in concrete1e% intervenin! un ti", interior9 =5ncepe s fie trziu n mine! Fite, s-a fcut ntuneric n mna dreapt i n salcmul din faa casei!> Prin -ntre)$ri e e=isten1ia e ,e care Iona -nce,e s$ 'i e ,un$ antici,eaz$ s*7r'itu ,iesei9 =:e ce trebuie s se culce toi oamenii la sfritul vieiiN>. 2n -ncercarea !e a se a!a,ta nou ui "e!iu% se convin#e c$ este i)er 'i c$ *ace ceea ce !ore'te% *$r$ s$ e=iste ceva / cineva care s$8 o,reasc$9 =.ot s merg, uite, pot s merg ncolo! ;(erge ntr-o direcie, pn se izbete de limit!< H ;5ntorcndu-se, calm< Mi pot s merg i ncoace! ;(erge; acelai joc!< H .ot s merg unde vreau! H 8ac ce vreau! Oorbesc! H 3 vedem dac pot i s tac! 3-mi in gura!>. 2ncearc$ s$8'i

continue 'i activitatea !e ,escar 'i s$ ,rin!$ ,e'tii care se a* $ -n )urta ,e'te ui% !ar -'i !$ sea"a c$ !e'i acesta este rostu unui ,escar=nu m simt eu aa de bine! H 3-l pot gusta dup pofta inimii!>. 2'i ,ro,une s$ *ac$ o *ereastr$ -n )urta ,e'te ui% !ar nu cu sco,u !e a eva!a ci ,entru a ua aer. +e ase"enea% se #7n!e'te c$ ar ,utea *ace un re*u#iu s,iritua % o )anc$ !e e"n -n "i. ocu "$rii% #est ,entru care s$. a,recieze 'i s$8 1in$ "inte -ntrea#a o"enire9 =:ac a avea mijloace, n-a face nimic altceva dect o banc de lemn n mijlocul mrii! 7onstrucie grandioas de stejar geluit, s respire pe ea, n timpul furtunii, pescruii mai lai! % destul de istovitor s tot mpingi din spate valul, dndu-i oarecare nebunie, vntul, el mai degrab s-ar putea aeza acolo, din cnd n cnd! Mi s zic aa, gndindu-se la mine" C&-a fcut nimic bun n viaa lui dect aceast banc de lemn, punndu-i de jur mprejur mareaE! (-am gndit bine, lucrul sta l-a face cu drag inim! )r fi ca un lca de stat cu capul n mini n mijlocul sufleteului!>

2n ta'loul III% =mica moar de vnt> a* at$ -n )urta ce ui !e a !oi ea ,e'te 'i !e care Iona se si"te =atras ca de un vrtej>% constituie 'i ea un avertis"ent si")o ic. Erou =se va feri tot timpul s nu nimereasc ntre dinii ei de lemn>% !ar nu se va #7n!i c$ sin#uru #est nor"a -n aceast$ situa1ie ar *i s$ o -n $ture !in ca ea sa. Atitu!inea ui este s,eci*ic$ o"u ui care re*uz$ s$ -'i con'tientizeze situa1ia% -ncerc7n! !oar s$ se a!a,teze. 2nce,e s$8'i ,un$ -ntre)$ri e#ate !e via1$ 'i !e "oarte 'i se #7n!e'te !ac$ nu cu"va este "ort 'i tre)uie s$ se nasc$ -nc$ o !at$9 =.rima via nu prea mi-a ieit ea! 7ui nu i se ntmpl s nu poat tri dup pofta inimiiN :ar poate a doua oar!!!>. A,ari1ia ce or !oi ,escari nu sc&i")$ starea !e izo are 'i so itu!ine -n care se a* $ ,ersona.u !eoarece ei nu -i r$s,un! a -ntre)$ri% nu co"unic$. +e ase"enea% scrisoarea tri"is$ !e Iona nu va a.un#e a ni"eni !eoarece sin#ur$tatea este tota $9 =)fl de la mine" n-o s mite nimeni nici mcar un deget! &imeni din sat! &imeni de pe pmnt! &imeni din cer! @!!!A .e omenire o doare-n fund de sorta ta!>

Ta'loul I- ,rezint$ =o gur de grot, sprtura ultimului pete spintecat de ona>% -n care -'i *ace a,ari1ia )ar)a ui Iona% =lung i ascuit>% se"n c$ a trecut o via1$ !e c7n! -ncearc$ za!arnic s$ #$seasc$ o so u1ie ,entru a !e,$'i i"ite e. 2n *ina % !esco,er$ c$ so u1ia era -n e -nsu'i 'i c$ tot ce tre)uia s$ *ac$ era s$8'i re!esco,ere trecutu 'i i!entitatea. =7um se numeau btrnii aceia buni, care tot veneau pe la noi cnd eram micN :ar ceilai doi, brbatul cel ncruntat i femeia cea harnic, pe care-i vedeam des prin casa noastr i care la nceput parc nu erau aa btrniN 7um se numea cldirea aceea n care am nvat euN 7um se numeau lucrurile pe care le-am nvat euN 7e nume purta povestea aia cu patru picioare, pe care mncam i beam i pe care am i jucat de vreo cteva oriN 5n fiecare zi vedeam pe cer ceva rotund, semna cu o roat roie, i se tot rostogolea numai ntr-o singur parte H cum se numeaN 7um se numea drcia aceea frumoas i minunat i nenorocit i caraghioas, format de ani, pe care am trit-o euN 7um m numeam euN> Iona -'i !$ sea"a c$ a #re'it !ru"u s,re cunoa'tere% care a uat8o -n a t$ !irec1ie 'i c$ a!ev$rata so u1ie se a* a -n sine9 =)m pornit-o bine! :ar drumul, el a greit-o! +rebuia s o ia n partea cealalt!> @estu sinuci!erii tre)uie -n1e es tot !in ,uct !e ve!ere si")o ic9 Iona a #$sit ca ea% iar aceasta se a* a -n sine. Ast*e se e=, ic$ 'i "eta*ora u"inii !in u ti"a ,ro,ozi1ie a ,iesei9 =-zbim noi cumva la lumin!>

.$

/ersona0ul IONA Iona este un persona01sim'ol care re,rezint$ o"u ,rins *$r$ voia sa -ntr8o ca,can$ !in care -ncearc$ s$ sca,e. Motivu centra a ,isei este la'irintul care si")o izeaz$ !ru"u cunoa'terii !e sine. Iona intr$ -n a)irint acci!enta 'i aceast$ intrarea ec&iva eaz$ cu =spargerea ghinionului, forarea norocului> 3Iona s*i!eaz$ norocu ,escuin! -n acvariu6% !ar 'i cu instituirea unui #&inion ,er"anent% consu"at zi nic. +ar con'tientizarea ,ro,riei con!i1ii 'i% !re,t ur"are% #7n!u c$ tre)uie s$ #$seasc$ o so u1ie !e sa vare nu vin !e a sine. Ini1ia % *a,tu c$ se a* $ izo at nu -i st7rne'te ,anic$% -nt7", area *iin! consi!erat$ *ireasc$% ur"at$ !e o -ncercare !e a!a,tare. +ar% tre,tat% Iona !evine con'tient !e rostu s$u 'i trece !e a starea !e incon'tien1$ a un !e"ers uci!9 =Fn sfert de via l pierdem fcnd legturi! +ot felul de legturi ntre idei, fluturi, ntre lucruri i praf! +otul curge aa de repede i noi tot mai facem legturi ntre subiect i predicat!>

Iona vor)e'te cu sine% se stri#$% se i,ostaziaz$ -n Iona ce *$r$ noroc a ,escuit 'i Iona cu noroc a nori 'i se -ntrea)$9 =:ac sunt geamnN>% =3unt ochii mei aceia care m privescN>. E -'i creeaz$ un =nsoitor> !e !ru" ,entru c$% su*erin! !e sin#ur$tate 'i -ncerc7n! s$ o !e,$'easc$% tr$ie'te i uzia co"unic$rii. Vor)e'te *$r$ s$ i se r$s,un!$ cu cei !oi ,escari% scrie o scrisoare ,e care nu o cite'te ni"eni. Aceasta este con!i1ia o"u ui -ntr8o u"e a "u1eniei universa e 'i a surzeniei9 =.e omenire o doare-n fund de soarta ta!>+e'i este sin#ur% "u te !in #7n!uri e ui se -n!rea,t$ s,re cei a 1i. Unu !intre visuri e ,escaru ui Iona era s$ insta eze o sc7n!ur$ -n "i. ocu "$rii% si")o a statorniciei -n .ocu neo)osit a a,e or% ,o,as ,e care s$ se o!i&neasc$ ,esc$ru'ii sau v7ntu 9 =:ac a avea mijloace, n-a face nimic altceva dect o banc de lemn n mijlocul mrii! 7onstrucie grandioas de stejar geluit, s respire pe ea, n timpul furtunii, pescruii mai lai! % destul de istovitor s tot mpingi din spate valul, dndu-i oarecare nebunie, vntul, el mai degrab s-ar putea aeza acolo, din cnd n cnd! Mi s zic aa, gndindu-se la mine" C&-a fcut nimic bun n viaa lui dect aceast banc de lemn, punndu-i de jur mprejur mareaE! (-am gndit bine, lucrul sta l-a face cu drag inim! )r fi ca un lca de stat cu capul n mini n mijlocul sufleteului!>

Totu'i% i!eea c$ut$rii unei so u1ii se insinueaz$ tre,tat -n "intea ui. Pri"e e sa e ac1iuni sunt "ai !e#ra)$ ro!u unor i",u suri !e "o"ent !ec7t ni'te acte ra1iona e9 ,rins -n ca,can$% e !oar -ncearc$ s$ sca,e. Iona s,intec$ )urta ,e'te ui care 8a -n#&i1it 'i se treze'te -n )urta a tuia% "ai "are !ec7t a ,ri"u ui. Bur1i e sunt o "eta*or$ ,entru i"ite e e=isten1ei u"ane9 ac1iunea !e -ncercare !e e i)erare r$"7ne za!arnic$ ,entru c$ ie'irea !intr8un ,e'te -nsea"n$ intrarea -n a t ,e'te% e i)erarea !intr8un cerc a e=isten1ei este -nc&i!erea -n a tu % -ntr8o succesiune nes*7r'it$ !e ,7ntece concentrice !e ,e'ti. Tot!eauna% ie'irea !in i"ite vec&i -nsea"n$ intrarea -n i"ite noi% !u,$ cu" o)serv$ cu uci!itate 'i Iona9 =+oate lucrurile sunt peti! +rim i noi cum putem nuntru!>Va re,eta #estu !e "ai "u te ori% !ar !e *iecare !at$ cu ace a'i rezu tat% c$ci voin1a !e a se sa va nu este su*icicient$9 =:oamne, ci peti unul ntr-altulD H 7nd au avut timp s se aeze attea straturiN>

2n1e e#erea 'i #$sirea so u1iei se va ,ro!uce a)ia -n *ina . Erou a esese un !ru" #re'it% care !ucea -n a*ar$. Ca ea cea a!ev$rat$% sin#ura ,osi)i $% se a* $ -n $untru nostru9 =+rebuia s-o ia n partea cealalt! @!!!A % invers! +otul e invers!> Aceast$ evo u1ie !e a starea !e incon'tien1$ a ui Iona 3st$ -n #ura c&itu ui 'i nu se #7n!e'te nicio c i,$ c$ va *i -n#&i1it6 a cea !e uci!itate !in *ina re,rezint$ un !ru" a cunoa'terii. Ie'it -n s*7r'it a u"in$% !e'i -")$tr7nit% !in s,intec$tura u ti"u ui ,e'te% ,e o , a.$ ,ustie% orizontu care i se arat$ - -ns,$i"7nt$ !in nou ,entru c$ 'i acesta este a c$tuit !intr8un a t 'ir nes*7r'it !e )ur1i !e ,e'te. Iona nu e un caracter% ci un ,ersona. #eneric% un=personaj-idee>. Sco,u s$u este ace a !e a ie'i !in a)irint% !e a se na'te !in nou s,re a !eveni a t Iona% s,re a8'i asu"a !estinu % s,re a a* a "ereu o a t$ 'ans$. Cuv7ntu care "arc&eaz$ c i,a !esco,eririi ,ro,riei i!entit$1i este =eu>9 =%u sunt onaD>. Tot "ai uci!% Iona rea izeaz$ c$ nu e i)er 'i c$ !ru"u a!ev$rat este ce =invers>% s,re centru% a!ic$ s,re s,irit.Vr7n! s$8'i ,rezic$ trecutu % e re"e"oreaz$ ,ro,ria e=isten1$% e i)er7n!u8se ast*e !e ac1iunea ti",u ui. Iona a* $ o !e*ini1ie a vie1ii9 =drcia aceea frumoas i minunat i nenorocit i caraghioas, format din ani pe care am trit-o eu>% caut$ un nu"e ,entru sine9 =7um m numeam euN>% -'i !esco,er$ i!entitatea9 =(i-am adus aminte" ona! %u sunt onaD> 'i -n1e e#e c$ a #re'it !ru"u . 2'i stri#$ nu"e e !in !e,$rtarea -n care r$t$cise 'i% -n oc !e a "ai t$ia )ur1i !e ,e'te% -n s,eran1a unei i)ert$1i i uzorii% -'i s,intec$ ,ro,riu a)!o"en% cu senti"entu !e a *i #$sit nu -n a*ar$% ci -n sine !e, ina i)ertate9 =+otul e invers! :ar nu m las! .lec din nou! :e data aceasta, te iau cu mine! 7e conteaz dac ai sau nu norocN % greu s fii singur! H ;3coate cuitul!< 'ata, onaN ;5i spintec burta!< -zbim noi cumva la lumin!>@estu !e a8'i s,inteca )urta nu tre)uie -n1e es ca o sinuci!ere% ci tot si")o ic9 o"u a #$sit ca ea% iar aceasta se a* $ -n sine. O nou$ na'tere este ,osi)i $ nu"ai ,rin e i)erare tota $% ,rin "oarte. Sin#ura so u1ie% sinuci!erea% este unica ,osi)i itate !e a ie'i !in a)irint. Prin i u"inarea *ina $ Iona -n1e e#e c$ tre)uie s$8'i #$seasc$ ,ro,riu !ru". Mitu a)irintu ui 'i "eta*ora u"inii !in *ina 3/R$z)i" noi cu"va a u"in$.06 sus1in se"ni*ica1ia si")o ic$ a ,iesei.

Mi0loacele de caracteri!are sunt s,eci*ice ,ersona.u ui !ra"atic9 este caracterizat !irect !e c$tre autor ,rin inter"e!iu !i!asca ii or% 'i in!irect ,rin i")a.% #esturi% ac1iuni si")o ice% re!ate ,rin inter"e!iu "ono o#u ui.

P u")
+or"eau a!7nc sicrie e !e , u")% Ei * ori !e , u") 'i *unerar vest"7nt C Sta" sin#ur -n cavou... 'i era v7nt... Ei sc7r1iau coroane e !e , u"). +or"ea -ntors a"oru "eu !e , u") Pe * ori !e , u")% 'i8a" -nce,ut s$8 stri# C Sta" sin#ur 7n#$ "ort... 'i era *ri#... Ei8i at7rnau ari,i e !e , u").

!e @eor#e Bacovia

+$

Apari ie

Poezia si")o ist$ .lumb !esc&i!e vo u"u cu ace a'i nu"e% a,$rut -n 141L. Te=tu con1ine ur"$toare e e e"ente s,eci*ice iricii si")o iste9 *o osirea si")o uri or 3, u")u 6% te&nica re,eti1ii or 3se re,et$ !e L ori cuv7ntu plumb6% cro"atica% st$ri e eu ui iric 'i su#estia.

2$

Tema poe!iei

Te"a ,oeziei o constituie con!i1ia ,oetu ui -ntr8o societate i,sit$ !e as,ira1ii 'i arti*icia $% con!i1ie care se ea#$ !e !ou$ coor!onate esen1ia e% iu'irea 'i moartea.

.$

Titlul poe!iei Tit u ,oeziei este si")o u plumb% care su#ereaz$ a,$sarea% an#oasa% #reutatea su*ocant$% -nc&i!erea !e*initiv$ a s,a1iu ui e=isten1ia % *$r$ so u1ii !e ie'ire.

3$

Compo!itia poe!iei Poezia este structurat$ -n !ou$ catrene construite -n .uru cuv7ntu ui8si")o plumb care este re uat -n #ase !in ce e o,t versuri a e ,oeziei. Ce e !ou$ stro*e cores,un! ce or !ou$ , anuri a e rea it$1ii9 realitatea e*terioar% o)iectiv$% si")o izat$ !e ci"itir 'i !e cavou 'i rea itatea interioar$% su)iectiv$% si")o izat$ !e senti"entu iu)irii 3=amorul meu de plumb>6.

Stro"a I !escrie un ca!ru s,a1ia -nc&is% a,$s$tor% su*ocant% -n care eu iric se si"te c austrat9 =3tam singur n cavou!!!>. Cavou este un si")o ,entru universu interior care ,rovoac$ o stare !e an#oas$ !atorit$ su#er$rii #reut$1ii , u")u ui. Acest ca!ru este !escris cu a.utoru e,itete or "eta*orice9 =sicriele de plumb>% =funerar vestmnt> 3'i inversiune6% =flori de plumb>% =coroanele de plumb> 'i este un s,a1iu c austro*o)ic% un s,a1iu i"itat ,rin e=ce en1$. Re,etarea e,itetu ui =de plumb> su) iniaz$ e=isten1a "o&or7t$% i,sit$ !e transcen!en1$ sau !e ,osi)i itatea -n$ 1$rii% !eoarece a Bacovia "oartea -nsea"n$ tot!eauna ani&i are tota $ at7t a tru,u ui% c7t 'i a su* etu ui% iar , u")u este un si")o a a,$s$rii 'i a strivirii *iin1ei. Moartea este su#erat$ -nc$ !e a -nce,ut% !eoarece ,oezia -nce,e nu -nt7", $tor cu ver)u =dormeau>% asociat cu a!ver)u !e "o! =adnc>% so"nu *iin! consi!erat o stare incert$ -ntre e=isten1$ 'i "oarte% o ru,ere !e u"ea rea $. C&iar 'i e e"ente e care ar tre)ui s$ ins,ire )ucurie 'i via1$% * ori e% aici sunt -",ietrite% sunt conta"inate !e "ateria #enera $% , u")u 9 =flori de plumb>. V7ntu este sin#uru e e"ent care su#ereaz$ "i'carea% !ar 'i acesta ,ro!uce e*ecte reci% a e "or1ii9 =i era vnt!!! Q Mi scriau coroanele de plumb!> Ver)e e a i",er*ect !ese"neaz$ trecutu ne!eter"inat 'i su#ereaz$ ,er"anen1a unei st$ri !e an#oas$ 'i a unei ,er"anente as,ira1ii s,re un *ina !orit% a'te,tat 'i si"1it ca o e i)eratoare -nc&eierea a unui cic u e=isten1ia 9 =dormeau>% =stam>% =era>% =scriau>.

Stro"a a II1a "ut$ accentu ,e interioritate% !ar aceasta nu este o ,osi)i itate !e sa vare !eoarece se a* $ su) se"nu tra#icu ui. O,ti"is"u este anu at tota % iu)irea% a*ectivitatea sunt sur,rinse -n "o"entu !is,ari1iei9 =:ormea ntors amorul meu de plumb!> 3cuv7ntu =ntors> se re*er$ a -ntoarcerea "ortu ui cu *a1a s,re a,us6. 2ncercarea !e sa vare este i uzorie% stri#$tu eu ui iric *iin! unu za!arnic9 =i-am nceput s-l strig>. Eu so itar au!e% ve!e% -nre#istreaz$ tot ce - -ncon.oar$ ca ,e un eveni"ent i",ortant% !ar co"unicarea ,ro,riu8zis$ este e=c us$. +orin1a !e eva!are 'i !e -n$ 1are ,ro!us$ !e senti"entu !e iu)ire este 'i ea conta"inat$ !e at"os*era #enera $% =aripile de plumb> su#er7n! !e *a,t o c$!ere sur!$ 'i #rea% a!ic$ "oartea. A,ro,ierea "or1ii este antici,at$ !e senti"entu !e sin#ur$tate9 =3tam singur lng mort!!!>% vers care are cores,on!ent -n ,ri"a stro*$9 =3tam singur n cavou!!!>. La Bacovia iu)irea 'i "oartea 3Eros 'i T&anatos6 sunt str7ns e#ate 'i nu se anu eaz$ una ,e cea a t$. +e ase"enea% cuvinte e !in -ntrea#a ,oezie *ac ,arte !in c7",u se"antic a "or1ii9 sicriu% cavou, funerar, coroan, mort, punnd i mai bine n eviden ideea central!

,.

Elementele fonetice i de prozodie .oezia simbolist se caracterizeaz prin muzicalitate! .e parcursul ntregii poezii sonoritile care sugereaz moartea sunt obinute prin aglomerarea consoanelor dure" b, p, m, n, s, , t, ! ! Fn alt element care confer muzicalitate textului este repetarea cuvntului plumb de ase ori pe parcursul ntregii poezii! Oersurile au rim mbriat, msura este de /? silabe, iar ritmul alterneaz de la iambic la amfibrah!

/ovestea lui 4arap1Al'


1. <ANTASTICUL

de ION CREANG

-antasticul este o cate'orie estetic, definit n raport cu realul i ima'inarul, plas.ndu se ntre acestea i produc.nd o ezitare de ncadrare a evenimentului n natural sau supranatural. T!vetan Todorov% -n ucrarea sa Intro!ucere -n iteratura *antastic$ s,unea c$ /*antasticu este ezitarea cuiva care nu cunoa'te !ec7t e#i e natura e ,us *a1$ -n *a1$ cu un eveni"ent -n a,aren1$ su,ranatura .0 &antasticul propriu1!is ,resu,une *a,tu c$ ,ersona.u 'i cititoru % a* a1i -n *a1a unui *eno"en necunoscut% ezit$ a8i !a o e=, ica1ie natura $ sau su,ranatura $% ceea ce !eter"in$ un senti"ent !e s,ai"$ sau ne ini'te. Orice o,1iune ,entru o so u1ie sau a ta% ,entru natura sau su,ranatura % -nsea"n$ ,$trun!erea -ntr8un #en -nvecinat9 "a'ulosul sau straniul. &a'ulosul sau miraculosul ,resu,une acce,tarea su,ranatura u ui. Cititoru 'tie c$ se a* $ -ntr8o u"e i"a#inar$ -n care totu este ,osi)i . E=.9 )as"e e% iteratura S.<. Straniul a,are -n o,ere e a e c$ror -nt7", $ri a,arent neverosi"i e% ie'ite !in co"un 'i -ns,$i"7nt$toare au e=, ica1ii ra1iona e. E=.9 ro"ane e ,o i1iste.

I. BASMUL

/asmul este o specie n proz a 'enului epic n cuprinsul creia se povestesc nt.mplri miraculoase, puse pe sema unor personaje sau fore supranaturale. -inalul basmului aduce totdeauna victoria binelui asupra rului. +u,$ ori#inea or% )as"e e ,ot *i populare sau culte. Bas"u cu t a co,iat "o!e u ,o,u ar% i"it7n! re a1ia !e co"unicare !intre ,ovestitor 'i ascu t$tori% !ar te=tu este scris 'i !e*initiv sta)i it% av7n! un autor ce ,oate *i i!enti*icat. Bas"u ,o,u ar 'i ce cu t au o serie !e e e"ente co"une% !ar 'i une e care e !i*eren1iaz$. Este co"un$ evolu ia narativ% care se ,oate re!uce a o sc&e"$% con*or" c$reia -n situa ia ini ialse "ani*est$ o i,s$. 2n .ovestea lui 6arap-)lb i,sa ini1ia $ se "ani*est$ -n u"ea s,re care se -n!rea,t$ erou % ,entru c$ -",$ratu Ver!e% *rate e tat$ ui s$u% este )$tr7n 'i are nu"ai *iice% neav7n! ,e cine s$ ase a !o"nie. Li,sa ini1ia $ este -n $turat$ ,rin ac1iunea ui Dara,8A ) care , eac$ a !ru" ,entru a re*ace ec&i i)ru . Bas"u ,o,u ar co")in$ ac1iuni caracteristice a c$ror nu"$r este i"itat 'i ,rintre care se nu"$r$9 , ecarea !e acas$% ,unerea a ca e a ,ro)e or% !ezv$ uirea vic e'u#u ui% nunta etc. Ase"ena ac1iuni a,ar 'i -n )as"e e cu te. 2n .ovestea lui 6arap-)lb, erou este su,us "ai "u tor ,ro)e ,entru a8'i !uce a ca,$t "isiunea. Ac1iunea )as"u ui ur"eaz$ o inie ascen!ent$% ast*e -nc7t !e ce e "ai "u te ori% -nce,utu se a* $ -n o,ozi1ie cu s*7r'itu % erou *$c7n! un sa t !e a o ,ozi1ie socia $ u"i $ a una -na t$. C&iar !ac$ )as"u are intri#$ 'i o anu"e tensiune narativ$% nu se ,oate consi!era c$ ur"eaz$ "o"ente e c asice a e su)iectu ui iterar% a'a cu" se -nt7", $ -n o,ere e cu te% !e *a,t *iin! "arcate *oarte c ar !oar situa1ia ini1ia $ 'i cea *ina $. 2n c$ $toria sa% ,rota#onistu -nt7 ne'te adversari% !ar 'i a0utoare 3*iin1e% ani"a e% o)iecte6% ca -n orice )as" ,o,u ar. 2n a*ar$ !e aceste !ou$ cate#orii% ,ot a,$rea 'i donatorii sau "urni!orii% ,ersona.e -nt7 nite -nt7", $tor 'i care -i !$ruiesc erou ui un o)iect "iracu os ce8 va a.uta a nevoie 3!e e=e", u% cr$iasa a )ine or6. Erou ,oate avea tr$s$turi o"ene'ti% cu" este cazu ui Dara,8A )% !ar 'i ,uteri su,ranatura e. 2ntre ,ovestitor 'i ascu t$tori% e=ist$ o conven1ie artistic$% -",ru"utat$ 'i !e )asu cu t9 totu este ,osi)i % nara1iunea are un caracter "a'ulos. Persona.e e 'i ac1iuni e sunt ie'ite !in co"un% ti",u 'i s,a1iu sunt i"a#inare. 2nt7", $ri e se ,etrec c7n!va% o!at$% atunci 'i un!eva% -ntr8o -",$r$1ie. Re,ere e te",ora e 'i s,a1ia e sunt va#i% i"a#inare% re!ate a "o!u #enera . 2n u"ea )as"u ui se intr$ 'i se iese ,rin "ormule speci"ice% a c$ror *unc1ie este !e a avertiza asu,ra caracteru ui *a)u os a ,ovestirii. E=ist$ trei ti,uri !e *or"u e -n )as"9 ini iale% mediane 'i"inale. <or"u e e ini1ia e ,re#$tesc au!itoriu ,entru i!eea c$ ceea ce se va nara este ro!u i"a#ina1iei. <or"u e e "e!iane au ro u !e a "en1ine e#$tura cu au!itoriu % !e a8i atra#e aten1ia. <or"u e e *ina e su#ereaz$ c$ totu a *ost o n$scocire% ,ro!uc7n! ie'irea !in ti",u 'i s,a1iu *a)u os. Ce e !ou$ , anuri% rea 'i *a)u os% se -ntre,$trun! -n )as"u cu t !eoarece *antasticu este tratat -n "o! rea ist. 2n )as"u ,o,u ar% *antasticu este antropomor"i!at% ,ersona.e e *a)u oase% su,ranatura e% se co",ort$ -n #enera ca oa"enii co"uni% -ns$ u"anizarea or este conven1iona $% *$r$ ,articu arit$1i ,si&ice% socia e% na1iona e etc. 2n iteratura cu t$% *antasticu este a!a,tat estetic. Aceast$ ,articu aritate se nu"e'te locali!area "antasticului. Prin !eta ii rea iste% u"ea *a)u oas$ co)oar$ -ntr8un , an !e e=isten1$ care ,oate *i oca izat #eo#ra*ic 'i istoric. Persona.e e% !e a Dara,8A )% a -",$ratu Ro' 'i a cei cinci nez!r$vani% se co",ort$ ca ni'te 1$rani 'i vor)esc -n #raiu "o !ovenesc.

5. POVESTEA LUI DARAP8ALB


.ovestea lui 6arap-)lb a *ost ,u) icat$ -n revista Convor)iri iterare -n 1 au#ust 1FGG. Con*or" c asi*ic$rii *$cute !e (ean Boutiere% a,ar1ine #ru,u ui )as"e or *antastice% a $turi !e3oacra cu trei

nurori% 8ata babei i fata moneagului% 8t-8rumos, fiul iepei 'i .ovestea porcului. Meritu ui Ion Crean#$ este c$ a scos )as"u !in circuitu *o c oric 'i 8a intro!us -n iteratura cu t$. Toate ,ove'ti e autoru ui sunt !e *a,t crea1ii cu te% ,ot *i consi!erate c&iar nuve e. Lu"ea !escris$ !e e -n Povestea ui Dara,8A ) este una 1$r$neasc$% ,ersona.u ,rinci,a nu are tr$s$turi su,ranatura e. Totu'i se res,ect$ sc&e"a narativ$ a )as"u ui ,o,u ar. Bas"u ,oate *i inter,retat 'i ca un un 'ildun%sroman% ro"an ini1iatic. Structura co",ozi1iona $ are ca e e"ent constitutiv c$ $toria ,e care o -ntre,rin!e Dara,8A )% care !evine un act ini1iatic -n ve!erea *or"$rii erou ui ,entru via1$. Tema )as"u ui% -",ru"utat$ !in )as"u ,o,u ar% este trium"ul 'inelui asupra rului. +e ase"enea% se reiau anu"ite motive narative s,eci*ice s,eciei9 su,erioritatea "ezinu ui% c$ $toria% su,unerea ,rin vic e'u#% ,ro)e e% !e"ascarea r$u*$c$toru ui% ,e!ea,sa acestuia 'i c$s$toria. Ac iunea se !es*$'oar$ inear% succesiunea secven1e or narative 'i a e,isoa!e or se re izeaz$ ,rin -n $n1uire. Incipitul sta)i e'te ti",u 'i s,a1iu -n care se !es*$'oar$ ac1iunea% !ar acestea nu au coor!onate rea e ci va#i% i"a#inare9 /A"u cic$ era o!at$ -ntr8o 1ar$ un crai care avea trei *eciori. Ei craiu ace a "ai avea un *rate "ai "are% care era -",$rat -ntr8o a t$ 1ar$ "ai !e,$rtat$. :...; 1ara -n care -",$r$1ea *rate e ce "ai "are era toc"ai a o "ar#ine a ,$"7ntu ui% 'i cr$iia istui a t% a a t$ "ar#ine. :...; Ei cine a,uca a se !uce ,e atunci -ntr8o ,arte a u"ii% a!eseori !us r$"7nea ,7n$ a "oarte.0 Re,ere e s,a1ia e su#ereaz$ !i*icu tatea aventurii erou ui% care tre)uie s$ c$ $toreasc$ !e a un ca,$t a u"ii a ce $ a t% si")o iz7n! trecerea !e a i"aturitate a "aturitate. Incipitul% re,rezentat !e *a,t !e o *or"u $ co",ozi1iona $ s,eci*ic$ )as"u ui% se a* $ -n str7ns$ e#$tur$ cu *or"u a *ina $9 /Ei a 1inut vese ia ani -ntre#i% 'i acu" "ai 1ine -nc$. Cine se !uce aco o )ea 'i "$n7nc$. Iar ,e a noi% cine are )ani )ea 'i "$n7nc$% iar$ cine nu% se uit$ 'i ra)!$.0 Ce e !ou$ *or"u e "arc&eaz$ intrarea 'i ie'irea !in *a)u os. +e'i sunt s,eci*ice u"ii *antastice a )as"u ui% ce e !ou$ conven1ii su,ort$ trans*or"$ri e autoru ui9 *or"u a ini1ia $ este atri)uit$ a tcuiva ,rin a!ver)u /cic$0% iar cea *ina $ con1ine o re* ec1ie asu,ra rea it$1ii socia e% care nu a,are -n )as"u ,o,u ar. <or"u e e "e!iane rea izeaz$ trecerea !e a o secven1$ narativ$ a a ta% "en1in7n! interesu cititoru ui9 =Mi merg ei o zi, i merg dou, i merg patruzeci i nou>, =:umnezeu s ne ie, ca cuvntul din poveste, nainte mult mai este!> Mo"ente e su'iectului cores,un! ac1iuni or rea izate !e erou. Situa1ia ini1ia $ -n care este ,rezentat erou 'i curtea craiu ui re,rezint$ e*po!i iunea% ,ri"irea scrisorii !e a -",$ratu Ver!e% &ot$r7rea *iu ui "ai "ic !e a8'i -ncerca 'i e norocu 'i -nt7 nirea cu S,7nu constituie intri%a% ,ro)e e e ,e care e trece Dara,8A ) -",reun$ cu ,rietenii s$i a c$tuiesc des"#urarea ac iunii%punctul culminant const$ -n !e"ascarea S,7nu ui 'i recunoa'terea "erite or a!ev$ratu ui "o'tenitor% iar ,rin de!nodm5nt se re*ace ec&i i)ru ini1ia 'i are oc r$s, ata erou ui ,rin "o'tenirea tronu ui 'i c$s$toria cu *ata -",$ratu ui Ro'. +e'i Ion Crean#$ ,orne'te !e a "o!e u ,o,u ar 'i ,$streaz$ te"e 'i "otive s,eci*ice )as"u ui tra!i1iona % e co", ic$ situa1ia% erou tre)uie s$ ,arcur#$ "ai "u te ,ro)e !ec7t <$t8<ru"os 'i nu are ,uteri su,ranatura e. +e ase"enea% !u'"anii -n e#$tur$ cu care este avertizat !e tat$ nu sunt !in a t$ u"e 3s,re !eose)ire !e )as"e e ,o,u are -n care eroii se u,t$ cu z"eii6 ci sunt oa"eni -nse"na1i% renu"i1i ,entru vic enia 'i r$utatea or9 =s te fereti de omul ro, iar mai ales de omul spn, ct i putea, s n-ai de-a face cu dnii c sunt foarte ugubei!> Av7n! un caracter !e 'ildun%sroman% .ovestea lui 6arap-)lb ur"$re'te -n ,ri"u r7n! evo u1ia erou ui. 2n *unc1ie !e i,ostaze e -n care se a* $ erou % este structurat$ sc&e"a narativ$ a o,erei. 2n ,ri"a i,ostaz$ erou este !oar =mezinul>, =fiul craiului> care se ,re#$te'te !e !ru"u care va ec&iva a cu "aturizarea 'i ini1ierea ui. 2n a !oua i,ostaz$% e -'i sc&i")$ statutu % !eca!e% !evenin! slu%a S,7nu ui 'i c$,$t7n! nu"e e !e Dara,8A )% ne!e"n ,entru con!i1ia ui rea $. Aceast$ i,ostaz$ re,rezint$ !e *a,t ,rocesu !e "aturizare -n care *iu !e crai tre)uie s$8'i !ove!easc$ tr$s$turi e c&iar 'i su) *or"a unei con!i1ii u"i e. 2n a treia eta,$ "aturizarea se ,ro!uce% *iu !e crai -'i !ove!e'te ca it$1i e !e con!uc$tor ,e care e8a !o)7n!it -n ,rocesu !e ini1iere 'i !evine 6mprat. Scrisoarea ,ri"it$ !e a -",$ratu Ver!e% care are nevoie !e "o'tenitori !eoarece are nu"ai *ete 3motivul 6mpratului "r urma#i6 este e e"entu care !ec an'eaz$ situa1ia ini1ia $ 'i !eter"in$ , ecarea ce ui "ai !e"n !intre *iii craiu ui 3motivul superiorit ii me!inului6 -n c$ $torie. Aceast$ c$ $torie tre)uie ,re#$tit$% nu se ,oate rea iza a -nt7", are. Pentru c$ s8a ar$tat "i ostiv cu )$tr7na cer'etoare care era !e *a,t S*7nta +u"inic$% erou ,ri"e'te !e a ea s*aturi care - vor a.uta s$8'i -n!e, ineasc$ "isiunea. Pentru a iz)7n!i e tre)uie s$ ia ca u % &aine e 'i ar"e e tat$ ui s$u% rea iz7n!u8se ast*e un trans*er !e ca it$1i !e a

tat$ a *iu. La *e ca 'i ,$rinte e ui% *iu !e crai tre)uie s$ treac$ ,rin !i*erite ,ri"e.!ii ,entru a !ove!i c$ este ca,a)i s$ con!uc$ o -",$r$1ie.Motivul animalului n!drvan !in )as"e e ,o,u are se re#$se'te 'i aici9 ca u nu este un ani"a oarecare% e are ,uteri su,ranatura e% vor)e'te 'i ,oate z)ura% iar a!e"enirea ui nu se ,oate rea iza !ec7t cu o tav$ !e .$ratic9 =.e urm umple o tav cu jratic, se duce cu dnsa la herghelie i o pune jos ntre cai! Mi atunci numai iaca ce iese din mijlocul hergheliei o rpciug de cal grebnos, dupuros i slab de-i numrai coastele; i venind de-a dreptul la tav, apuc o gur de jratic! @!!!A i atunci calul odat zboar cu dnsul pn la nouri i apoi se las n jos ca o sgeat! :up aceea zboar nc o dat pn la lun i iar se las n jos mai iute dect fulgerul!> /rima pro' a care este su,us erou este -n*r7n#erea ursu ui 3a tat$ ui !e#&izat -n urs6 care se a* $ su) podul ce !es,arte -",$r$1ia !e u"ea necunoscut$. Este o ,ro)$ "enit$ s$8i testeze vite.ia% )$r)$1ia 'i cura.u . Po!u si")o izeaz$ -ntot!eauna o trecere !e a o u"e a a ta% !e a cunoscut a necunoscut% sau !e a i"aturitate a "aturitate. Mezinu trece aceast$ ,ro)$ cu a.utoru ca u ui n$z!r$van care =d nval asupra ursului>! Trecerea ,o!u ui este ur"at$ !e rtcirea 6n pdurea8la'irint% un a t e e"ent si")o ic care este esen1ia -n ,rocesu !e "aturizare. Pentru c$ este -nc$ i"atur% -nca c$ s*aturi e !ate !e tat$ s$u 'i a a treia a,ari1ie a S,7nu ui se as$ ,$c$ it !e acesta 'i - an#a.eaz$ ca s u#$ ,entru a8 c$ $uzi -n acest t$r7" ne,ri"itor. Mo"entu -nt7 nirii cu S,7nu !ec an'eaz$ con"lictul principal #ie*terior a )as"u ui% care -1i va #$si rezo varea !oar -n *ina . +7n! !ova!$ !e naivitate% se as$ ,$c$ it 'i acce,t$ s$ co)oare -n *7nt7n$ ,entru a se r$cori. Aceast$ co)or7re ec&iva eaz$ cu oco'or5re sim'olic 6n in"ern care re,rezint$ -nce,utu ini1ierii s,iritua e% un!e va *i con!us !e S,7n. Co)or7rea -i o*er$ erou ui nu nu"ai un a t nu"e% !ar 'i o a t$ i!entitate. Sc&i")area i!entit$1ii rea e cu cea a,arente se o)serv$ !in se"ni*ica1ia nu"e ui ,e care - ,ri"e'te !e a S,7n9 6arap-)lb 3/&ara,0 -nsea"n$ ro) 1i#an6. Persona.u ne#ativ ca,$t$ 'i e o nou$ i!entitate% aceea !e *iu !e crai. (ur$"7ntu ,e care - *ace erou -n *7nt7n$ are !u) u ro 9 su) iniaz$ *a,tu c$ Dara,8A ) este un o" !e onoare care -'i va 1ine cuv7ntu !at% !eci a.ut$ a caracterizarea ,ersona.u ui% !ar antici,$ 'i *ina u )as"u ui !eoarece e inc u!e 'i con!i1ia e i)er$rii !e .ur$"7nt9 /:ac mai vrei s mai vezi soarele cu ochii i mai calci pe iarb verde, atunci jur-mi-te pe ascuiul paloului tu c mi-i da ascultare i supunere ntru toate, @!!!A i atta vreme s ai a m sluji, pn i muri i iar i nvia!> Pentru a se ,utea continua ,rocesu !e ini1iere% Dara,8A ) este su,us !e c$tre S,7n a trei pro'e9 a!ucerea s$ $1i or !in @r$!ina Ursu ui% a!ucerea ,ie ii cu ,ietre ,re1ioase a cer)u ui 'i a!ucerea *etei -",$ratu ui Ro' ,entru c$s$toria S,7nu ui. Mi. oace e ,rin care trece ,ro)e e 1in !e "iracu os% iar ad0uvan ii au ,uteri su,ranatura e. /rimele dou ,ro)e e trece cu a.utoru S*intei +u"inici% care - s*$tuie'te cu" s$ ,roce!eze 'i -i !$ o)iecte "a#ice care s$8 a.ute -n "isiunea sa. Pentru -n*r7n#erea ursu ui -i !$ o icoare cu=somnoroas> ,e care o toarn$ -n *7nt7na ursu ui ,rovoc7n!u8i un so"n a!7nc. 2n , us% ,entru a8 ,$c$ i se serve'te 'i !e ,ie ea !e urs !$ruit$ a , ecare !e tat$ s$u. Pentru a8'i !uce a ca,$t a !oua sarcin$% S*7nta +u"inic$ -i !$ruie'te a te o)iecte "a#ice% 'i anu"e o)r$zaru 'i sa)ia ui Statu8Pa "$8Bar)$8Cot. Pri"a ,ro)$ -i so icit$ cura.u % !ar a !oua 'i ca,acitatea !e a "7nui sa)ia % st$,7nirea !e sine 'i res,ectarea .ur$"7ntu ui -n *a1a is,itei ,e care o re,rezint$ ,ietre e ,re1ioase. A treia pro'% cea "ai co", e=$ !intre toate% ,resu,une un a t set !e ,ro)e 'i necesit$ "ai "u te a.utoare. +ru"u s,re -",$ratu Ro' -i va a!uce ui Dara,8A ) o serie !e ,rieteni cu ,uteri su,ranatura e *$r$ a.utoru c$rora nu ar *i ,osi)i $ -n!e, inirea "isiunii. 2n aceast$ eta,$ se contureaz$ a!ev$rate e ca it$1i a e erou ui care - vor con!uce s,re tronu -",$ratu ui Ver!e. Pri"iiad0uvan i ai s$i vor criasa "urnicilor 'i ciasa al'inelor. Trec7n! ,este un ,o! e ve!e o nunt$ !e *urnici ,e care !eci!e s$ o ase s$ treac$ ,entru a nu ,une -n ,erico via1a acestora. +7n! !ova!$ !e )un$tate% este r$s, $tit !e cr$iasa acestora care -i o*er$ o ari,$ cu ,uteri "a#ice9 =cnd i avea vrodat nevoie de mine, s dai foc aripii, i atunci eu mpreun cu tot neamul meu avem s-i venim n ajutor!> Aceea'i r$s, at$ o ,ri"e'te 'i !e a cr$iasa a )ine or ,entru c$ *iin!u8i "i $ !e a )ine e ,e care e -nt7 ne'te e construie'te un stu,9 =pentru c eti aa de bun i te-ai ostenit s ne faci adpost, vreu s-i fac i eu un bine n viaa mea" na-i aripa asta, i cnd i avea vrodat nevoie de mine, aprinde-o, i eu ndat am s-i viu ntru ajutor!> Tot ,rin )un$tate 'i to eran1$ *a1$ !e a te *iin1e -i c7'ti#$ !re,t ,rieteni !evota1i ,e cei cinci n$z!r$vani9 Geril% &lm5n!il% Setil% Oc7il 'i /sri1L i1Lun%il. Aceste cinci ,ersona.e se inte#reaz$ ,er*ect -n u"ea )as"u ui. Ei ei au tr$s$turi u"ane9 @eri $ este o =dihanie de om>,< $"7nzi $ =o namil de om>% Seti $ =o nanie de om>, Oc&i $ =o schimonositur de om>, iar P$s$ri8L$1i8Lun#i $ e =o pocitanie de om>, !ar *antasticu -n cazu or se ,ro!uce ,rin e=a#erarea unei tr$s$turi ,7n$ a i"ita a)sur!u ui.

+escrieri e or sunt ,itore'ti 'i su) iniaz$ "ai a es ta entu autoru ui !e a rea iza !escrieri ine!ite care se -")in$ cu u"oru . +escrierea ui @eri $ este "ai "u t !ec7t e ocvent$ -n acest sens9 /omul acela era ceva de spriet" avea nite urechi clpuge i nite buzoaie groase i deblzate! Mi cnd sufla cu dnsele, cea de deasupra se resfrngea n sus peste scfrlia capului, iar cea de desupt atrna n jos, de-i acoperea pntecele! Mi ori pe ce se oprea suflarea lui, se punea promoroaca mai groas de o palm! &u era chip s te aproprii de dnsul, c aa tremura de tare, de parc-l zghihuia dracul!> La curtea -",$ratu ui Ro' Dara,8A ) este su,us unor noi ,ro)e ,e care e trece !atorit$ ,uterii su,ranatura e a a.utoare or sa e. 2",$ratu Ro'% =vestit pentru buntatea lui nepomenit i milostivirea lui cea neauzit>, e o*er$ #$z!uire -ntr8o cas$ !e ara"$% ,ro)$ !e care #ru,u !e ,rieteni trece !atorit$ ui @eri $. Pro)a *ocu ui const$ -n -nno,tarea -n aceast$ cas$ "enit$ s$ e a!uc$ ,ieirea% su) care se a* $ un *oc !in IK !e st7n.eni !e e"ne. @eri $ r$ce'te casa 'i ast*e sca,$ cu via1$. Pro)a "7nc$rii 'i a )$uturii nu este "ai ,re.os !ec7t ,ri"a9 ,e1itorii tre)uie s$ consu"e =/$ harabale cu pine, /$ ialovie fripte i /$ bui pline cu vin din cel hrnit>! Pro)a va *i !us$ a -n!e, inire !e c$tre < $"7nzi $ 'i Seti $. Ur"eaz$ a e#erea "acu ui !e nisi, care se rea izeaz$ cu a.utoru *urnici or. P$zirea *etei -",$ratu ui trans*or"at$ -n ,as$re este a ,atra ,ro)$% care ,une a -ncercare at7t -n!e"7narea ui Oc&i $ care o ve!e cn! se ascun! !u,$ un$% c7t 'i -n!e"7narea ui P$s$ri8L$1i8Lun#i $ care se -ntin!e 'i o ,rin!e. Ur"$toarea ,ro)$ este s,eci*ic$ )as"u ui ,o,u ar 'i const$ -n #&icitu *etei !intre trei *e"ei i!entice% 'i va *i rezo vat$ cu a.utoru a )ine or. <ata !e -",$rat i",une o u ti"$ ,ro)$9 ca u ui Dara,8A ) 'i turturica ei tre)uie s$ a!uc$=trei smicele de mr dulce i ap vie i ap moart, de unde se bat munii n capete!> Ca u o)1ine o)iecte e "a#ice ,rin vic e'u#% *ur7n!u8 e !e a turturic$ 'i ast*e *ata -",$ratu ui Ro' este o) i#at$ s$8 -nso1easc$ ,e Dara,8A ) a curtea -",$ratu ui Ver!e. Aceast$ c$ $torie re,rezint$ o nou$ ,ro)$ ,entru erou% !eoarece tre)uie s$8'i res,ecte .ur$"7ntu *a1$ !e S,7n !e'i se -n!r$#oste'te !e *at$. E nu -i "$rturise'te rea a sa i!entitate% !ar *iin! =o farmazoan cumplit> 'i av7n! ,uteri "a#ice% ea 'tie care este a!ev$ru . /unctul culminant a )as"u ui const$ -n !e"ascarea !e c$tre *ata -",$ratu ui Ro' a S,7nu ui 'i resta)i irea a!ev$ru ui. +ar% con*or" .ur$"7ntu ui% Dara,8A ) tre)uie "ai -nt7i s$ "oar$ 'i a,oi s$ -nvie ,entru a se e i)era !e cuv7ntu !at. S,7nu - acuz$ c$ 'i8a -nc$ cat .ur$"7ntu 'i -i taie ca,u . 2n *e u acesta - !ez ea#$ !e .ur$"7nt% se"n c$ ini1ierea este -nc&eiat$% iar ro u S,7nu ui ia s*-r'it. +oar -n "o"entu -n care ini1ierea se -nc&eie S,7nu este ,e!e,sit. Ca u este ce care *ace !re,tate 'i !istru#e *or1e e r$u ui9 =Mi odat mi i-l nfc cu dinii de cap, zboar cu dnsul n naltul ceriului i apoi dndu-i drumul de acolo, se face spnul pn jos praf i pulbere!>+eca,itarea ui Dara,8A ) este una si")o ic$% av7n! un ro ,uri*icator 'i si")o izeaz$ ini1ierea ui tota $. Este -nviat !e *ata -",$ratu ui Ro' cu a.utoru s"ice e or !e "$r 'i a a,ei vii 'i a a,ei "oarte% care sunt !e ase"enea o)iecte "a#ice9 =l nconjur de trei ori cu cele trei smicele de mr dulce, toarn ap moart s steie sngele i s se prind pielea, apoi l stropete cu ap vie i atunci 6arap-)lb ndat nvie!> erou -'i reca,$t$ statu socia 'i a!ev$rata i!entitate% !$ !ova!$ c$ s8a "aturizat 'i ,ri"e'te !re,t reco",ens$ -",$r$1ia 'i ,e *ata -",$ratu ui Ro'. Nunta 'i o)1inerea statutu ui !e -",$rat con*ir"$ "aturizarea acestuia. ,e!nodm5ntul const$ -n r$s, at$ ,e care o ,ri"e'te erou % !ar 'i -n *a,tu c$ se resta)i e'te ec&i i)ru !in u"ea )as"u ui ,rin #$sirea unui "o'tenitor ,entru -",$ratu Ver!e.

K. PERSONA(UL DARAP8ALB
Dara,8A ) este persona0ul principal a )as"u ui. Este caracterizat at7t cu a.utoru mi0loacelor directe 3,ortretu *$cut !e narator 'i !e a te ,ersona.e6% c7t 'i indirecte 3caracterizarea ,rin ,ro,rii e ac1iuni% nu"e6. Dara,8A ) este ce "ai re,rezentativ !intre eroii ,ozitivi ai ui Crean#$. E nu are tr$s$turi su,ranatura e% ,uterea ui st$ -n #7n!u ui )un. La *e ca 'i a te ,ersona.e !in ,ove'ti e autoru ui% Dara,8A ) e omenos 'i milostiv. 2nc$ !e a -nce,utu )as"u ui% *iu ce "ic a Craiu ui -'i va !ove!i ca it$1i e !e erou% *iin! sin#uru !intre cei trei *ra1i care este a*ectat !e !o.ana tat$ ui 'i "7&nit !e *a,tu c$ re,rezint$ un "otiv !e ru'ine ,entru acesta. A,oi se o)serv$ tr$s$turi e ui *un!a"enta e% mila 'i 'untatea% care - a.ut$ s$8'i *ac$ a.utoare ce - vor s,ri.ini -n c$ $toria sa% cu" ar *i S*7nta +u"inic$ 'i ca u n$z!r$van. 2n ace a'i ti",% este

'i iute la m5nie !eoarece se ca" re,e!e a cer'etoarea !in #r$!in$% ne'tiin! c$ este S*7nta +u"inic$% 'i ove'te ca u care i se ,are r$,ciu#os. +u,$ ce trece !e ca,cana ,e care i8o -ntin!e tat$ 'i care era "enit$ s$8i ,ro)eze vite0ia% erou , eac$ -n c$ $toria sa ini1iatic$. +7n! !ova!$ !e naivitate% !ar 'i !e lips de e*perien de via % *iu craiu ui nu ascu t$ s*aturi e !ate !e tat$ a , ecare 'i se as$ ,$c$ it !e S,7n. Neascu t$tor cu tat$ % se !ove!e'te -ns$ supus -n re a1ia cu S,7nu % !in a c$rui cuv7nt nu iese. Persona.u este caracterizat 'i ,rin o,ozi1ia cu ,ersona.u ne#ativ% si")o a *or1ei r$u ui. Nici S,7nu nu are tr$s$turi "iracu oase% !ar e re,rezint$ o"u r$u% "a e*icu % inu"anu . E reu'e'te s$8 ,$c$ easc$ ,e erou !atorit$ vic eniei 'i ast*e are oc o sc&i")are !e statut9 S,7nu !evine *iu !e crai% iar acesta se trans*or"$ -n s u#a ,ri"u ui. Pri"a eta,$ a *or"$ri ,ersona.u ui este co)or7rea -n *7nt7n$% care ec&iva eaz$ cu o co'or5re ad inferos% un )otez -n ur"a c$ruia *iu craiu ui ,ri"e'te un nou nu"e% Dara,8 A )% 'i o nou$ i!entitate% !e s u#$ a S,7nu ui. +e ase"enea% S,7nu are ro u unui ini1iator% este =un ru necesar>, *$r$ !e care nu s8ar *i ,utut rea iza ini1ierea erou ui ,ozitiv. Pro)e e a care este su,us sunt "enite a8 ,re#$ti ca viitor con!uc$tor% "o'tenitor a tronu ui unc&iu ui s$u% !ar 'i -n ve!erea c$s$toriei. Dara,8A ) !evine un erou e*emplar nu ,rin -nsu'iri "iracu oase a'a cu" se -nt7", $ !e o)icei -n )as"e% ci ,rin tr$sturi e sa e ,ro*un! u"ane. Bun$tatea 'i "i a !e care !$ !ova!$ -nc$ !e a -nce,ut situeaz$ -n r7n!u ,ersona.e or care re,rezint$ *or1e e )ine ui. Pentru ca ini1ierea erou ui s$ *ie tota $% e tre)uie s$ ,ri"easc$ !in nou )otezu "or1ii 'i a -nvierii. 2n *ina % e !o)7n!e'te un set !e va ori "ora e care -n viziunea autoru ui sunt necesare unui -",$rat9 "i a% )un$tatea% #enerozitatea% ,rietenia% res,ectarea .ur$"7ntu ui% cura.u .

J. ARTA NARAMIUNII% UMORUL% LIMBA EI STILUL


Ion Crean#$ este un ,ovestitor ,rin e=ce en1$ cu un sti ,ro,riu 'i incon*un!a)i . Prin ur"are% ,ove'ti e sa e nu "ai ,ot *i re,ovestite *$r$ ,ier!eri 'i nici nu ar ,utea circu a -n variante% ca -n *o c or. E e tre)uie citite ca orice o,er$ cu t$. 2n toate ,ove'ti e sa e% Crean#$ res,ect$ -ntoc"ai sc&e"a universa $ a )as"u ui 'i nu inventeaz$ "otive sau te"e ine!ite. Ori#ina itatea autoru ui st$ -n conce,erea scrierii sa e ca un "ic ro"an !e aventuri% cu "u te !eta ii s,eci*ice care nuan1eaz$ "i'c$ri e% #esturi e 'i st$ri e su* ete'ti a e ,ersona.e or. 2n *e u acesta ,ersona.e e 'i ac1iuni e ca,$t$ in!ivi!ua itate% !evin !e necon*un!at. Re#resiunea !e a *antastic a rea are aceea'i *unc1ie !e u"anizare% !7n! un contur rea ist su)iectu ui !e )as". Umorul *ace ca *a)u osu s$ co)oare ,e ,$"7nt% s$ *ie u"anizat% !ar asta nu ec&iva eaz$ cu o !e#ra!are a acestuia. Nara iunea% !e'i se *ace a persoana a III1a8 nu are un caracter o'iectiv% !eoarece naratorul omniscient intervine ,rin co"entarii 'i re* ec1ii% ast*e cre7n!u8se acea e#$tur$ a*ectiv$ !intre e 'i cititor. S,re !eose)ire !e )as"u ,o,u ar% un!e ,re!o"in$ nara1iunea% )as"u cu t ,resu,une6m'inarea nara iunii cu dialo%ul #i descrierea. Mo!u !e a ,ovesti a ui Crean#$ se caracterizeaz$ ,rin9 ritmul rapid al povestirii care rezu t$ !in e i"inarea e=, ica1ii or #enera e% a !i#resiuni or% a !escrieri or etc.% individuali!area ac iunilor #i a persona0elor ,rin a"$nunte care ,articu arizeaz$ 'i ,rin dramati!area ac iunii prin dialo%$ La Crean#$% !ia o#u are *unc1ie !u) $% ca -n teatru9 ,rin e se !ezvo t$ ac1iunea 'i se caracterizeaz$ ,ersona.e e% care tr$iesc 'i se in!ivi!ua izeaz$ ,rin i")a.. O a t$ ,articu aritate a ,ove'ti or ui Crean#$ este , $cerea cu care sunt s,use. Se creeaz$ o e#$tur$ -ntre narator 'i cititor care ca,$t$ accente a*ective. E*primarea a"ectiv este "arcat$ !e ,rezen1a inter.ec1ii or% a e=c a"a1ii or% a !ativu ui etic. Aceast$ e=,ri"are a*ectiv$ o*er$ 'icaracterul oral a )as"u ui !eoarece *raze e ui Crean#$ as$ i",resia !e s,unere. Oralitatea rezu t$ 'i !in ,rezen1a e=,resii or ono"ato,eice% a ver)e or i"itative 'i a inter.ec1ii or. I",resia !e zicere este !at$ 'i !e e=,resii e narative

ti,ice ;=i odat>, =i atunci>, =n sfrit>, =i apoi>, =dup aceea>6% a -ntre)$ri or 'i e=c a"$ri or ;=%i, apoi ag v pareN>, =ce-mi pas mieN>, =haiDhaiD>6. Umorul este rea izat ,rin "i. oace !i*erite% cu" ar *i9 e*primarea mucalit 3asocierea sur,rinz$toare a unor cuvinte9 =s triasc trei zile cu cea de-alaltieri>6% ironia ;=:oar unu-i mpratul -o, vestit prin meleagurile aceste pentru buntatea lui cea nepomenit i milostivirea lui cea auzit!>6% poreclele #i apelativele caricaturale ;=apul cel ro>, =farfasii>, =4uzil>6%!e"lemisirea ;=+are-mi eti dragD!!! +e-a vr n sn, dar nu ncapi de urechi!..06% diminutive cu valoare au%mentativ 3=buzioare>, =buturic>6% caracteri!ri pitore#ti 3!escrierea ce or cinci n$z!r$vani6%scene comice 3cearta !intre @eri $ 'i cei a 1i -n casa !e ara"$6% citate cu e*presii #i vor'e de du7;=:-i cu cinstea, s pear ruinea!>6. 2n ceea ce ,rive'te lim'a0ul% Crean#$ *o ose'te i")a ,o,u ar$9 ter"eni re#iona i% e=,resii% e=,ri"area ocu1iona $% eru!i1ia ,are"io o#ic$ 3*recven1a ,rover)e or% a zic$tori or intro!use -n te=t ,rin e=,resia =vorba ceea>6. Totu'i e nu co,iaz$ i")a 1$r$neasc$% ci o recreeaz$% !evenin! ast*e o "arc$ a sti u ui s$u.

Ri%a Cr9pto #i lapona Eni%el


Menestre trist% "ai a)urit Ca vinu vec&i ciocnit a nunt$% +e cuscru "are !$ruit Cu ,un#i% ,an# ici% )ete i cu *unt$% Mu t -n!$r$tnic "enestre % Un c7ntec ar# tot "ai -ncearc$% Ni8"i !e a,ona Eni#e Ei CrO,to% re#e e8ciu,earc$B 8 Nunta' *runta'B Os,$1u t$u i")a "i8a *ri,t8o% +ar% c7ntecu % tot zice8 8a'% 8 S$ "$ coc% Eni#e % Mu t a' vrea% !ar vezi% !e soare% Visuri sute% !e "$ce % M$ !es,art. E ro'u% "are% Pete are *e !e *e 9 Las$8 % uit$8 % Eni#e % 2n so"n *ra#e! 'i r$coare. 8 Ri#$ CrO,to% ri#$ CrO,to% Ca o a"$ !e ) este" Vor)a8n ini"$8ai -n*i,t8oB Eu !e u")r$ "u t "$ te"%

!e Ion Bar)u

Cu Eni#e 'i ri#a CrO,to. 8 Ni8 "enestre B Cu *oc 8ai zis acu" o var$A Azi zi8"i8 str7ns% -ncetine % La s,artu nun1ii% -n c$"ar$. P +es cercetat !e ,$!ure1i 2n ,at !e r7u 'i8n &u"$ uns$% 2",$r$1ea ,este )ure1i Crai CrO,to% ini"$ ascuns$% La vecinic tron% !e rou$ ,arc$B +ar ,rintre ei )7r*eau )ure1ii +e8o vr$.itoare "7n$tarc$% +e a *7nt7na tinere1ii. Ei r$i #&ioci 'i to,ora'i +in #ro,i ie'eau s$8 oc$rasc$% Ster, - *$ceau 'i n$r$va'% C$ nu voia s$ -n* oreasc$. 2n 1$ri !e #&ea1$ ur#isit$% Pe8ace a'i ti", tr$ia cu e % La,on$ "ic$% ini'tit$% Cu ,iei% ,re nu"e Eni#e . +e a iernat% a ,$'unat% 2n nou an% s$8'i !uc$ renii% Prin aer u!% tot "ai a su!% Ea ,o,osi ,e "u'c&iu cru! La CrO,to% "ire e ,oienii. Pe trei covoare !e r$coare Lin a!or"i% torc7n! ver!ea1$9 C7n! 7n#$ s7n% un ri#$ s,7n% Cu eunucu ui )$tr7n% Veni s8o8")ie% cu !u cea1$9 8 Eni#e % Eni#e % Mi8a" a!us !u cea1$% iac$. Uite *ra#i% 1ie !ra#i% Ia8i 'i toarn$8i -n ,uiac$. 8 Ri#$ s,7n% !e a s7n% Mu 1u"esc +u"ita e. Eu "$ !uc s$ cu e# <ra#ii *ra#ezi% "ai a va e. 8Eni#e % Eni#e % Sca!e noa,tea% ies u"ine% +ac$ , eci s$ cu e#i% 2nce,i% ro#u8te% cu "ine. 8Te8a' cu e#e% ri#$ ) 7n!... Nori e -nce, s$ .oace Ei e'ti u"e! 'i , $,7n!9 Tea"$ "i8e% te *r7n#i cur7n!% Las$. 8 A'tea,t$ !e te coace.

C$ !ac$8n iarn$ sunt *$cut$% Ei ursu a ) "i8e v$ru !re,t% +in u")ra !eas$% !es*$cut$% M$8nc&in a soare e8n1e e,t. La $",i !e #&ea1$% su,t z$,ezi% Tot ,o u "eu un vis viseaz$. @reu ta er scu", cu "ar#ini verzi +e aur% visu8i cerceteaz$. M$8nc&in a soare e8n1e e,t% C$ su* etu8i *7nt7n$8n ,ie,t% Ei roata a )$ "i8e st$,7n$% Ce zace8n su* etu 8*7nt7n$. La soare% roata se "$re'teA La u")r$% nu"ai carnea cre'te Ei so"n e carnea% se !ezu"* $% +ar v7nt 'i u")r$ iar o u"* $... <ru"os vor)i 'i su)1ire La,ona !rea,t$% Eni#e % +ar ti",u % vezi% nu a!$sta% Iar soare e acu"a sta Nv7r it -n sus% ca un ine . 8 P 7n#i% ,rea8cu"inte Eni#e B Lui CrO,to% re#e e8ciu,earc$. Lu"ina iute cu" s$8i , ac$? E se !es*ace u'ure % !e Eni#e % +e ,artea u")rei "oi% s$ treac$... +ar soare e a,rins ine Se o# in!i a!7nc -n e A +e zece ori% *$r$ s*ia $% Se o# in!i -n ,ie ea8i c&ea $A Ei sucu !u ce -n$cre'teB Ascunsa8i ini"$ , esne'te% S,re zece vii ,ece1i !e se"n% Venin 'i ro'u unt!e e"n Mustesc !in *un!uri !e ) este"A C$8i #reu "u t soare s$ -n!ure Ciu,earc$ cru!$ !e ,$!ure% C$ su* etu nu e *7nt7n$ +ec7t a o"% *iar$ )$tr7n$% Iar a *$,tur$ "ai *irav$ Pa&ar e #7n!u % cu otrav$% Ca a ne)unu ri#$ CrO,to% Ce *ocu ini"a i8a *ri,t8o% +e a r$"as s$ r$t$ceasc$ Cu a t$ *a1$% "ai cr$iasc$9 Cu Lauru 8Ba auru % S$ toarne8n u"e auru % S$8 toace% #o a !ru" s$ ias$% Cu "$s$ ari1a8"ireas$% S$8i 1ie !e -",$r$teas$.

Ion Bar)u% ,e nu"e e s$u a!ev$rat +an Bar)i ian% a !e)utat -n anu 141F cu ,oezia 8iina -n revista,iteratorul% con!us$ !e A e=an!ru Mace!onsQi. 2n 14I1 a,are , ac&eta :up melci% care este -ns$ retras$ !e ,e ,ia1$ !atorit$ i ustra1ii or ne,otrivite care *$ceau ca ,oe"u s$ *ie inter,retat !re,t o crea1ie ,entru co,ii. A ,u) icat un sin#ur vo u"% -n anu 145R% intitu at Goc secund. Autoru re,rezint$ un ,ara!o= a iteraturii ro"7ne% e *iin! -n ace a'i ti", un ,oet cu o crea1ie ,oetic$ ori#ina $% !ar 'i un "ate"atician ,asionat. Tu!or Vianu -n stu!iu on 4arbu -",arte crea1ia acestuia -n trei eta,e% c$rora e cores,un! ciclulparnasian% ciclul 'aladic1oriental 'i ce ermetic. 2n vo u" or!inea ce or trei cic uri este inversat$% a -nce,ut *iin! situate ,oezii e er"etice% -n ti", ce ,oezii e !in cic u ,arnasian nu au *ost inc use !e autor. Poezii e !in etapa parnasian ,un accentu ,e ri#oarea *or"a $ 3sunt ,oezii cu *or"$ *i=$6% ,re*erin1a ,entru "eta*ore e8si")o 'i a)or!eaz$ te"e cu va oare #enera izatoare. E*) 0opacul, 1ava, /anc(izele, 2manizare. Tot -n aceast$ eta,$ se o)serv$ in* uen1a *i ozo*u ui <rie!ric& Nietzsc&e cu ucrarea&aterea tragediei% !e a care -",ru"ut$ ter"enii !e a,o inic 'i !ionisiac% !ar 'i atrac1ia ,entru o ='recie tragic i agonic>. A !oua eta,$% cea 'aladic1oriental% cu,rin!e at7t ,oezii e,ic8 irice 3-iga 7rRpto i lapona %nigel, &astratin 6ogea la sarlB6% c7t 'i ,oezii cu ,ronun1at caracter iric 3.unul, n memoriam6. Este consi!erat$ !e critic$ eta,a cea "ai va oroas$ !eoarece ,ri"eaz$ inven ia poetic% -")inarea i")a.u ui ,o,u ar cu ce savant% construc1ia unei "ito o#ii ,ro,rii 'i u!ice% *o osirea i"a#ini or 'i cuvinte or cu o "are *or1$ !e su#estie. Ca 'i cei a 1i autori "o!erni% Ion Bar)u este un artizan a i")a.u ui% a .ocuri or !e cuvinte. Se"ni*icativ$ ,entru aceast$ eta,$ este i"a#inea cet$1ii Isar -Q% e=,resie a u"ii )a canice% care -")in$ *astu 'i "izeria% re* ec1ia 'i !orin1a arz$toare !e a tr$i !in , in. Cetatea i!ea $ este e e"entu centra a cic u ui Isarl3 care cu,rin!e ,oezii e9 4astratin 5o'ea la Isarl3, 6omnioara 5us, Isarl3, In memoriam i)nc(eiere. Ce e !ou$ ,ersona.e a e acestui cic u sunt tra#ica 'i #rotesca !o"ni'oar$ Dus 'i Nastratin Do#ea% ,ersona.u snoave or "usu "ane. Ce !in ur"$ !evine un si")o a -n1e e,ciunii care -'i este su*icient$ sie'i ,rin #estu !in *ina u ,oe"u ui -n care Nastratin Do#ea se auto!evor$9 =3fnt trup i hran siei, 6agi rupea din el!> U ti"a eta,$% cea ermetic% ,une accentu ,e ,er*ec1iunea c asic$ a *or"ei ,oeziei% !ar 'i ,e a)stractizarea "esa.u ui. Ion Bar)u co")in$ i")a.u "ate"aticii cu i")a.u ,oetic 'i cu ce co"un% !7n! na'tere unei ,oezii caracterizat$ ,rintr8un ,uternic estetis". 2n centru crea1ii or !in aceast$ ,erioa!$% !ar nu nu"ai% sunt a'ezate conce,te e !e increat 3starea i!ea $ !inainte !e crea1ie -n care se "ani*est$ ,oten1ia itatea6 'i ou do%matic. E=9 Tim'ru% Ritmuri pentru nunile necesare% "ul do'matic% Increat.

RI@A CRSPTO EI LAPONA ENI@EL


Poezia Ri'a 0r7pto i lapona Eni'el *ace ,arte !in vo u" 8oc secund% ,u) icat -n anu 145R. Autoru -'i su)intitu eaz$ ,oezia /alad 'i o inc u!e -n cic u Fvedenrode% !eci -n eta,a )a a!ic$ 'i orienta $. Este o ,ers,ectiv$ "o!ern$ asu,ra acestei s,ecii iterare e,ice% *iin! !e *a,t un ,oe" a e#oric. Ase"$narea cu a t ,oe" a e#oric a iteraturii ro"7ne% ,uceafrul !e Mi&ai E"inescu% este evi!ent$. Autoru -nsu'i -'i intitu eaz$ o,era =un ,uceafr ntors>! A")e e ,oezii trateaz$ aceea'i tem% a iu'irii imposi'ile #i a incompati'ilit ii !intre !ou$ *iin1e care a,ar1in !e u"i !i*erite. Caracteru a e#oric a ,oeziei este !at !e *a,tu c$ se ,une accentu ,e pro'lema cunoa#terii9 a *e ca 'i *ata !e -",$rat% ri#a CrO,to !ore'te s$8'i !e,$'easc$ statutu !e *iin1$ in*erioar$% !ar -n *ina constat$ c$ acest ucru este i",osi)i . +i*eren1a esen1ia $ este c$ -n cazu ,oeziei ui Bar)u *iin1a su,erioar$ este o"u % a,ona Eni#e % care as,ir$ s,re o cunoa'tere a)so ut$. +ra"a este -ns$ aceea'i9 cineva tre)uie s$ , $teasc$ tenta1ia 'i tentativa !e a8'i !e,$'i con!i1ia. Motivele poetice care se -nt7 nesc sunt9 trans7uman a8 tenta ia Sudului8 atrac ia pentru Soare8 visul 'i :su"letul1"5nt5n;$ Un a t e e"ent co"un -ntre ce e !ou$ ,oezii este inter*eren1a #enuri or e,ice. +e'i a"estecarea #enuri or este o tr$s$tur$ s,eci*ic$ ro"antis"u ui% *a,tu c$ ,oezia "o!ern$ a ui Bar)u are a )az$ o )a a!$% e=, ic$ aceast$ ,articu aritate. <iin! o /)a a!$0% se ,$streaz$ structura narativ$ !eoarece ,oezia are un *ir e,ic 'i /,ersona.e0. Caracteru !ra"atic este o*erit !e !ia o#uri e !intre /,ersona.e0% !ar 'i -n aceast$ ,oezie acestea au va oare !e si")o % *a,t care su) iniaz$ iris"u . Titlul )a a!ei este construit ,e i!eea cu, u ui% !ar -n acest caz acesta nu se -ntre#e'te !atorit$ inco",ati)i it$1ii !intre cei !oi eroi% care *ac ,arte !in re#nuri !i*erite. <iecare se a* $ ,e o trea,t$ su,erioar$ -n ,ro,ria u"e% !ar ,ovestea !e !ra#oste este i",osi)i $ "ai a es !atorit$ as,ira1ii or *iec$ruia. Poezia este structurat$ -n dou pr i% *iecare !intre e e re,rezent7n! c7te o nunt$. Se -",ru"ut$ *or"u a narativ$ s,eci*ic$ #enu ui e,ic% 'i anu"e povestirea 6n ram. Pri"a nunt$ este una ,osi)i $% care s8a rea izat !e.a 'i are rolul unui cadru ,entru nunta *antastic$% aceasta av7n! un *ina ne!orit% ri#a CrO,to *iin! nevoit s$ acce,te c$s$toria cu =mslaria-mireas>! /rima parte cu,rin!e primele patru stro"e care au ro u !e prolo% a )a a!ei 'i re,rezint$ !ia o#u "enestre u ui cu =nuntaul frunta>!. Se *ace tri"iterea s,re un ti", "itic% s,re Evu Me!iu% ,rin a!resarea !irect$ c$tre ce care va rosti ,ovestea tra#ic$ a a,onei Eni#e 'i a ui ri#a CrO,to9 =(enestrel trist>, =(ult ndrtnic menestrel>. Sinta#"a =acum o var> ,resu,une o , asare te",ora $% !ar ea nu *ace !ec7t s$ , aseze "ai "u t -n i",recis "o"entu rostirii% -n aceea'i situa1ie *iin! 'i a!ver)u =azi>! 2n cea !e8a !oua ,arte% ,ovestea este ,roiectat$ tot -n trecut% !ar -ntr8un ti", ne!eter"inat -n ra,ort cu "o"entu rostirii% *a,t su) iniat 'i !e *o osirea i",er*ecte or9 =mprea>, =brfeau>, =ieeau>, =nu voia>, =tria> etc. C7ntecu !es,re ,ovestea tra#ic$ !e iu)ire tre)uie s,us -ns$ -ntr8o at"os*er$ ,rie nic$% -n a*ara coti!ianu ui% / a s,artu nun1ii% -n c$"ar$.0 Menestre u are "u ti, e "o!a it$1i !e inter,retare9 =7u foc l-ai zis acum o var; Q )zi zi-mi-l stins, ncetinel>, !ar tre)uie s$ o a ea#$ ,e cea care s$ se ,otriveasc$ ce "ai )ine cu at"os*era 'i cu ,ovestea. Tot aici se *ace o tri"itere a zeu +Oonisos 3zeu vinu ui% !ar 'i a "uzicii6% at7t ,rin *a,tu c$ ce care ,oveste'te este un c7nt$re1% c7t 'i ,rin co",ara1ia9 =mai aburit Q 7a vinul vechi ciocnit la nunt>! Re,etarea c7ntecu ui s,us 'i -n trecut su#ereaz$ un ritua a zicerii unei ,ove'ti e=e", are. A doua parte con1ine ,ovestea ,ro,riu8zis$ !intre ri#a CrO,to 'i a,ona Eni#e 'i este rea izat$ !in "ai "u te secven1e ,oetice9 ,ortretu 'i !escrierea -",$r1iei re#e ui ciu,erci or 3stro*e e J8G6% ,ortretu 'i !escrierea "e!iu ui -n care tr$ie'te a,ona Eni#e 3stro*e e F 'i 46% -nt7 nirea -n vis a ce or !oi 3stro*a 1R6% ce e trei c&e"$ri a e ri#$i 'i ,ri"e e !ou$ re*uzuri a e a,onei 3stro*e e

1181J6% re*uzu cate#oric a a,onei 'i re evarea si")o u ui so ar !u,$ care -'i #&i!eaz$ e=isten1a 3stro*e e 1L8IR6% -nc&eierea -nt7 nirii !intre cei !oi 3stro*e e I1 'i II6% ,e!e,sirea ui CrO,to !in *ina 3stro*e e I58IG6. 2n prima secven sunt ,rezentate ,ersona.e e9 -n u"ea ui% CrO,to este un a es% are un statut su,erior9 /+es cercetat !e ,$!ure1i / 2n ,at !e r7u 'i8n &u"$ uns$% / 2",$r$1ea ,este )ure1i / Crai CrO,to% ini"$ ascuns$.0 +e'i a!"irat% are ,arte 'i !e a!versit$1i9 este consi!erat =sterp> 'i =nrva> !e ce e a te , ante a e ,$!urii care nu -n1e e# !e ce e nu -'i acce,t$ con!i1ia !e ciu,erc$ 'i -ncearc$ s$ o !e,$'easc$. <iin1a a care viseaz$ a,ar1ine !e re#nu u"an% este !eose)it$ -n u"ea ei !atorit$ *a,tu ui c$ !ore'te ea o -", inire a)so ut$ re,rezentat$ ,rin u"ina so ar$. Ea ,en!u eaz$ anua -ntre coti!ian9 =de la iernat> 'i i!ea u re,rezentat !e Su!% !e Soare9 =la punat, @!!!A tot mai la sud!> Sin#ura ase"$nare !intre ce e !ou$ *iin1e este statutu su,erior ,e care - au -n ,ro,ria u"e% !ar acest e e"ent nu va *i su*icient ,entru -", inirea ,rin iu)ire. +eose)iri e sunt ,rezentate cu a.utoru antiteze or 'i a i"a#ini or care !escriu "e!iu e=isten1ia a ce or !oi. Lu"ea ui CrO,to se !e*ine'te ,rin u"ezea $ 'i r$coare9 =5n pat de ru i hum>, n timp ce lumea laponei este un spaiu rece" =5n ri de ghea urgisit>, *a,t care e=, ic$ atrac1ia ei s,re soare 'i u"in$. 2n !ru"u ei s,re su!% =lapona mic, linitit> Eni#e este ru#at$ !e c$tre re#e e ciu,erci or s$ r$"7n$ a $turi !e e -n u"ea u"e!$ 'i r$coroas$ a , ante or ,$!urii. 2nt7 nirea ce or !oi se rea izeaz$ -n u"ea visului% acest "otiv *$c7n! !in nou tri"itere a ,oe"u Lucea*$ru . Re#e e ciu,erci or -ncearc$ s$ o a!e"eneasc$ -n u"ea ui ,rin inter"e!iu a trei c&e"$ri. Va oarea !e !esc7ntec 'i !e incanta1ie a ce or trei c&e"$ri% ,recu" 'i -", etirea i")a.u ui ,o,u ar cu ce iterar 3 =iac>, =ie dragi>, =puiac>, =te frngi>, =somn fraged>, =lam de blestem>6% su) iniaz$ 'i "ai "u t caracteru !e )a a!$ a ,oeziei. 2n prima c7emare ri#a CrO,to o -")ie ,e a,on$ cu =dulcea> 'i cu =fragi>% e e"ente !e*initorii ,entru "e!iu ve#eta !in care ,rovine. +aru ui este re*uzat cate#oric !e Eni#e 'i e=,ri"$ as,ira1ia ei s,re Soare9 =- -ig spn, de la sn, Q (ulumesc :umitale! Q %u m duc s culeg Q 8ragii fragezi, mai la vale!> 2n a doua c7emare -n!r$#ostitu "er#e 'i "ai !e,arte ,ro,un7n!u8i sacri*iciu !e sine9 =:ac pleci s culegi, Q 5ncepi, rogu-te cu mine!>! La,ona -n1e ea,t$ - re*uz$ 'i !e !ata aceasta% ar$t7n!u8i "otive e ,entru care nuntirea or este i",osi)i $9 CrO,to este /u"e! 'i , $,7n!0 'i este s*$tuit s$ a'te,te s$ se coac$9 =+eam mi-e, te frngi curnd, Q ,as! )teapt de te coace!> O,ozi1ia co,t / neco,t se re*er$ !e *a,t a o,ozi1ia soare / u")r$% care su) iniaz$ !e *a,t re a1ia *iec$ruia cu universu % inco",ati)i itatea ,este care niciunu !intre ei nu ,oate trece *$r$ s$ se ,iar!$ ,e sine. CrO,to se te"e !e u"ina soare ui9 =de soare, Q Oisuri sute, de mcel, Q ( despart! % rou, mare, Q .ete are fel de fel>, -n ti", ce a,ona as,ir$ s,re acesta9 =7 dac-n iarn sunt fcut, Q Mi ursul alb mi-e vrul drept, Q din umbra deas, desfcut, Q (-nchin la soarele-nelept!> ! Ultima 6ncercare ,e care o *ace ri#a este ur"at$ !e un re*uz 'i "ai cate#oric. <iin1a su,erioar$ -'i !$ sea"a c$ iu)irea or nu este ,osi)i $ 'i c$ opo!i ia dintre soare #i 6ntuneric% !intre ra iune #i instinct nu va ,utea *i nicio!at$ anu at$9 =,a soare, roata se mrete; Q ,a umbr numai carnea crete>. Re*uzu a,onei este *ata ,entru ri#$ !eoarece ,uterea !esc7ntecu ui se -ntoarce asu,ra ui% atri)ute e u"ii ,e care Eni#e o a e#e se -ntorc asu,ra ui. +orin! s$8'i ur"eze as,ira1ia s,re *iin1a su,erioar$% =regele-ciupearc> este ,e!e,sit ,entru -n!r$znea a ui 'i trans*or"at -n ciu,erc$ otr$vitoare9 =:ar soarle, aprins inel, Q 3e oglindi adnc n el; @!!!A Mi sucul dulce ncreteD Q )scunsa-i inim plesnete!>! Ast*e % -ncercarea ui CrO,to !e a sc&i")a or!inea *ireasc$ a u"ii e'ueaz$% iar or!inea este -n *ina resta)i it$. Ce a.utat =:e-o vrjitoare mntarc, Q :e la fntna tinereii> ,entru a se ,utea -", ini% a.un#e% ,rin o# in!ire 3un a t "otiv esen1ia a ,oeziei6% s$ se -nso1easc$ cu o *iin1$ !in u"ea ui% =7u mslaria-i mireas, Q 3-i ie de mprteas!> O,ozi1ia !intre ce e !ou$ *iin1e% una u"an$% cea a t$ ve#eta $% este su) iniat$ 'i -n *ina ,rin antiteza =fiar btrn> Q =fptur mai firav>" =7 sufletul nu e fntn Q :ect la om, fiar btrn, Q ar la fptur mai firav Q .ahar e gndul, cu otrav!> O"u este o *iin1$ su,us$ #re'e ii 'i -ncerc$rii re,etate !atorit$ e=isten1ei -n!e un#ate% -n ti", ce creatura ve#eta $ tr$ie'te un an 'i% ,rin ur"are% nu are !re,tu !ec7t a o 'ans$ care -i este *ata $.

ULTIMA NOA/TE ,E ,RAGOSTE8 <NT=IA NOA/TE ,E R(>OI


1. ROMANUL SU>IECTI- ? ,E ANALI( /SI4OLOGIC

de CAMIL /ETRESCU

Romanul este opera epic, n proz, de mare ntindere, cu o aciune desfurat pe mai multe planuri i la care particip un numr mare de personaje.

Tr$s$turi e ro"anu ui su)iectiv9

o o o o o o o o o

-'i ,ro,une s$ ,rezinte u"ea ,rin inter"e!iu con'tiin1ei% rea iz7n! o i"a#ine ,ar1ia $ a acesteia A universu *ictiv se concentreaz$ asu,ra eveni"ente or !in , anu con'tiin1ei A con* ictu ,rinci,a este interior% tr$iri e% inter,ret$ri e eveni"ente or sunt "ai i",ortante !ec7t -nt7", $r e concrete A construc1ia su)iectu ui nu "ai res,ect$ or!inea crono o#ic$% ,ro!uc7n!u8se !i at$ri sau co",ri"$ri a e ti",u ui% trec7n!u8se !intr8un , an -n a tu A ,entru su) inierea autenticit$1ii se insereaz$ -n te=t scrisori% artico e !e ziar% ,a#ini !e .urna % re at$ri A ac1iunea nu se "ai !es*$'oar$ !u,$ o cauza itate ,resta)i it$% evo u1ia eveni"ente or ne,ut7n! *i antici,at$ A ,ersona.u este o in!ivi!ua itate co", e=$ a c$rei evo u1ie nu ,oate *i ,rev$zut$ ,entru c$ e are -n!oi ei% ezit$% ana izeaz$ A nara1iunea se *ace a ,ersoana I% !iscursu *iin! structurat -n *unc1ie !e su)iectivitateanaratoru ui ,ersona. A ti",u este ,rezent 'i su)iectiv .

I. AUTENTICITATEA <N ROMANUL 21TI9# 4"#!TE 6E 6R#:";TE, )4T<I# 4"#!TE 6E R=>/"I


Prin ce e !ou$ ro"ane a e sa e% Fltima noapte de dragoste, ntia noapte de rzboi 3145R6 'i.atul lui .rocust 314556% Ca"i Petrescu a -nnoit ro"anu ro"7nesc inter)e ic ,rin sincronizare cu iteratura universa $. Pri"u ucru care a *$cut !in Ca"i Petrescu un ,recursor a /nou ui ro"an0 a *ost i!eea !e autenticitate% !ezvo tat$ -n ce e)ru eseu &oua structur i opera lui (arcel .roust% -n care teoretizeaz$ ro"anu "o!ern% !e ti, ,roustian% 'i res,in#e ro"anu !e ti, tra!i1iona % -n care naratoru este o"ni,rezent 'i o"iscient. Acest conce,t iterar este caracteristic ,rozei "o!erne su)iective 'i !e*ine'te -ncercarea !e re!are c7t "ai *i!e $ a tr$iri or interioare a e ,ersona.u ui. Ca"i Petrescu consi!er$ c$ este i",osi)i s$ cuno'ti a tceva !ec7t ce se ,etrece -n ,ro,ria con'tiin1$ 'i ,rin ur"are un a!ev$rat scriitor ar tre)ui s$ scrie !oar !es,re ceea ce cunoa'te *oarte )ine% 'i !oar a ,ersoana I9 =3 nu descriu dect ceea ce vd, ceea ce aud, ceea ce nregistreaz simurile mele, ceea ce gndesc eu!!! )ceasta-i singura realitate pe care o pot povesti!!! :ar aceasta-i realitatea contiinei mele, coninutul meu psihologic!!! :in mine nsumi, eu nu pot iei!!! *rice a face nu pot descrie dect propriile mele senzaii, propriile mele imgini! %u nu pot vorbi onest dect la persoana nti!> Pun7n!u8se accentu ,e autenticitate% se sc&i")$ 'i sco,u iteraturii9 aceasta nu este scris$ ,entru a !e ecta ci ,entru a a!uce reve a1ia unei rea it$1i. +in aceast$ ,ers,ectiv$% autentic tre)uie -n1e es% -nainte !e orice% ca o,us a /*a s0. Literatura este recunoscut$ ca o ,ro!uc$toare !e re,rezent$ri arti*icia e% i"a#inare. Pe ,arcursu te=tu ui% Ca"i Petrescu su) iniaz$ !i*eren1a !intre scrierea sa 'i iteratura -n #enera % -ntre *a,tu tr$it cu a!ev$rat 'i *ic1iune. Persona.u 8narator ca i*ic$ !re,t /*a s$0 o -ntrea#$ iteratur$ !e r$z)oi care "o!i*ica inten1ionat eveni"ente e ,entru a su) inia erois"u so !a1i or ro"7ni 'i !orin1a or !e a "uri ,entru ,atrie. 2n Fltima noapte de dragoste, ntia noapte de rzboi accentu se "ut$ ,e *a,tu tr$it% nu ,e eveni"entu ,ro,riu8zis. Pe ,arcursu -ntre#u ui ro"an ur"$ri" tr$ri e ui Ete*an @&eor#&i!iu% ,ersona. care -",ru"ut$ *oarte "u te tr$s$turi a e autoru ui -nsu'i. S8a consi!erat c&iar c$ a !oua ,arte a ro"anu ui ar re,rezenta !e *a,t un te=t auto)io#ra*ic. 2ntr8a!ev$r Ca"i Petrescu a ,artici,at a ,ri"u r$z)oi "on!ia 'i a avut un .urna !e *ront% !ar acesta a *ost a!a,tat a ,si&o o#ia ,ersona.u ui. S,re !eose)ire !e autor% @&eor#&i!iu nu ,artici,$ a r$z)oi !atorit$ ,atriotis"u ui 'i nu este "i'cat !e as,ira1ii e na1iona e. E consi!er$ c$ a)sen1a !e ,e *ront nu i8ar *i ,er"is s$ traverseze o experien definitiv>, con!a"n7n!u8 s$ se si"t$ tot!eauna in*erior ce or care au *ost aco o. O a t$ "o!a itate ,rin care este su) iniat$ senza1ia !e autenticitate este inserarea -n te=t a *a,te or )ana e% #rote'ti 'i a)sur!e% care intervin ,e ,arcursu nara1iunii 'i care *ac s$ trans,ar$ ro u &azar!u ui 'i i",ri"$ succesiunii eveni"ente or acea "i'care i",revizi)i $ ,ro,rie tr$irii or rea e. +e ase"enea% sunt inserate -n te=t *ra#"ente !e .urna % scrisori sau note !e su)so e=, icative. Une e -nt7", $ri ,ot *i veri*icate -n !ocu"ente e vre"ii9 )$t$ ii e !escrise au avut oc% Maria M$nciu ea% ,resu,usa s,ioan$ este un ,ersona. rea 'i% -n , us% nu este e=c us ca toate ce e re atate s$ i se *i -nt7", at rea "ente ui Ca"i Petrescu 'i s$ a,ar1in$ .urna u ui s$u !e *ront. Acest ucru nu are -ns$ o i",ortan1$ "a.or$.Cititoru nu este interesat !ac$ eveni"ente e s8au ,etrecut -n rea itate% ci este sur,rins !e *a,tu c$% a'a cu" sunt re atate% !au senza1ia !e autenticitate. A $turi -ns$ !e e e"ente e evi!ent "o!erne e=ist$ 'i c7teva !e natur$ clasic%acestea nu in* uen1eaz$ -ns$ -nca!rarea ro"anu ui -n "o!ernitate. Prin inter"e!iu ,ersona.u ui se rea izeaz$ 'i o ,rezentare a societ$1ii conte",orane scriitoru ui% !ar 'i o ti,o o#ie. 2ntr8o societate -n care i",ortant este s$ *ii =monden> se !istin# ,ersona.e ca Tac&e @&eor#&i!iu% ,rototi,u arivistu ui 'i ,arvenitu ui 'i Nae @&eor#&i!iu% ,o iticianu arivist *$r$ scru,u e. Prin inter"e!iu ui Nae @&eor#&i!iu sunte" intro!u'i -n via1a ,o itic$ a ti",u ui% -n care in!ivizi *$r$ ,ersona itate% !ar =cu spirit> iau &ot$r7ri i",ortante cu" ar *i intrarea Ro"7niei -n r$z)oi.

5. ULTIMA NOA/TE ,E ,RAGOSTE8 <NT=IA NOA/TE ,E R(>OI

Ro"anu Fltima noapte de dragoste, ntia noapte de rzboi este scris a persoana I% su) *or"a unei con*esiuni a ,ersona.u ui ,rinci,a % Ete*an @&eor#&i!iu. Preocu,area ,entru e,icu ,ro,riu8zis e=ist$% !e'i -n ro"an ,re!o"in$ ana iza. Nu"ai c$ eveni"ente e sunt !e *iecare !at$ *i trate estetic ,rin con'tiin1$. Naratoru este ,rota#onistu ro"anu ui% perspectiva narativ *iin!su'iectiv #i unic. Nara1iunea a ,ersoana I ,resu,une e=isten1a unui narator i", icat% , anu naratoru ui i!enti*ic7n!u8se cu ce a ,ersona.u ui. Punctu !e ve!ere unic 'i su)iectiv% a ,ersona.u ui care "e!iaz$ -nte cititor 'i ce e a te ,ersona.e% *ace ca cititoru s$ cunoasc$ !es,re e e tot at7ta c7t 'tie 'i ,ersona.u ,rinci,a . 2ns$ situarea eu ui narativ -n centru ,ovestirii con*er$autenticitate% iar *a,te e 'i ,ersona.e e sunt ,rezentate ca eveni"ente interioare% inter,retate% ana izate. Prin monolo% interior% Ete*an @&eor#&i!iu ana izeaz$% a tern7n! sau inter*er7n!% as,ecte a e , anu ui interior 3tr$iri% senti"ente% re* ec1ii6 'i a e , anu ui e=terior 3*a,te% ti,uri u"ane% re a1ii cu a 1ii6. Tema romanului o constituie !ra"a inte ectua u ui uci! care trece ,rin !ou$ e=,erien1e *un!a"enta e% iu'irea #i r!'oiul% ,e care e ana izeaz$ -n -ncercarea !e a #$si se"ni*ica1ia ,ro*un!$ a e=isten1ei sa e. Ro"anu este structurat -n dou pr i% ,recizate -nc$ !in tit u9 ,ri"a ,arte este re,rezentat$ !e =ultima noapte de dragoste>% iar a !oua !e =ntia noapte de rzboi>. Pri"a ,arte ,rezint$ !ra"a iu)irii% iar a !oua !ra"a r$z)oiu ui. +ac$ ,ri"a ,arte este o scriere ,ur *ic1iona $% a !oua ,arte se )azeaz$ ,e e=,erien1e e rea e a e scriitoru ui care a ,artici,at a u,te e !in ,ri"u r$z)oi "on!ia . Unii critici au consi!erat c$ !e *a,t ar tre)ui s$ *ie !ou$ ro"ane !istincte% !ar unitatea or nu ,oate *i contestat$. Ce e !ou$ ,$r1i nu ,ot *i se,arate% o"o#enitatea or este !at$ !e ,si&o o#ia ,ersona.u ui8narator% Ete*an @&eor#&i!iu. Ac iunea ro"anu ui -nce,e su) se"nu r$z)oiu ui. 2n incipitul ro"anu ui% autoru se *o ose'te !e un arti"iciu compo!i ional !eoarece ac1iunea ,ri"u ui ca,ito % intitu at ,a .iatra 7raiului n munte,este ,osterioar$ -nt7", $ri or re atate -n ce e a te ca,ito e !in ,ri"a ,arte. Ca,ito u ,une -n evi!en1$ ce e !ou$ , anuri te",ora e a e !iscursu ui narativ9 timpul narrii ? cronolo%ic3,rezentu *rontu ui% r$z)oiu 6 'i timpul narat ? psi7olo%ic 3trecutu ,ove'tii !e iu)ire6. 2n ,ri"$vara anu ui 141L% Ete*an @&eor#&i!iu se a* $ concentrat un!eva a #rani1$% !easu,ra +7")ovicioarei. 2ntr8o zi a ,o,ota o*i1eri or se ,orne'te o !iscu1ie !es,re c$s$torie 'i !ra#oste% !es,re un o*i1er care -'i uci!e so1ia a!u terin$ 'i este ac&itat a ,roces. Este ,ri"a scen$ "e"ora)i $ a ro"anu ui -n care @&eor#&i!iu -'i e=,ri"$ conce,1ia !es,re iu)ire. Aceast$ !iscu1ie !ec an'eaz$ memoria a"ectiv a ,ersona.u ui% trezin!u8i a"intiri e e#ate !e cei !oi ani 'i .u"$tate !e c$snice cu E a. Persona.u vrea nea,$rat s$ "ear#$ a C7",u un# s$8'i va!$ so1ia 'i !e aici ,ri"a serie !e *a,te se -ntreru,e. Ce !e8a !oi ea ca,ito % intitu at :iagonalele unei moteniri, !e)uteaz$ a)ru,t cu ur"$toare *raz$ care constituie 'i intri%a ro"anu ui9 =%ram nsurat de doi ani i jumtate cu o coleg de la Fniversitate i bnuiam c m neal!> Ur"eaz$ o un#$ ,oveste !e !ra#oste 'i #e ozie. @&eor#&i!iu% ,e atunci stu!ent a <i ozo*ie% se c$s$tore'te !in !ra#oste cu E a% stu!ent$ a Litere% or*an$ crescut$ !e o "$tu'$. Iu)irea ui se na'te a -nce,ut !in !uio'ie9 = ubeti mai nti din mil, din ndatorire, din duioie, iubeti pentru c tii c asta o face fericit>, !ar a,oi "$rturise'te c$ ,o1i iu)i 'i !in or#o iu9 =5ncepusem s fiu totui mgulit c admiraia pe care o avea mai toat lumea pentru mine, fiindc eram att de ptima iubit de una dintre cele mai frumoase studente, i cred c acest orgoliu a constituit baza viitoarei mele iubiri!> Persona.u este -n c$utarea iu)irii a)so ute ,e care cre!e c$ a #$sit8o ,rin so1ia ui% E a. +u,$ c$s$torie% cei !oi so1i tr$iesc "o!est% !ar sunt *erici1i. O "o'tenire nes,erat$ e ,er"ite s$ *recventeze cercuri e "on!ene% !ar -n ace a'i ti", e stric$ re a1ia. E a se i", ic$ -n !iscu1ii e !es,re )ani% ucru care ui @&eor#&i!iu -i !is, ace ,ro*un!9 =) fi vrut-o mereu feminin, deasupra acestor discuii vulgare!> Mai "u t% s,re !eose)ire !e so1u ei% E a este atras$ !e via1a "on!en$% a care nou statut socia a *a"i iei -i o*er$ acces. Cu, u evo ueaz$ s,re o inevita)i $ criz$ "atri"onia $% a c$rei "o"ent cu "inant are oc cu ocazia e=cursiei a O!o)e'ti. 2n ti",u acestei e=cursii% se ,are c$ E a -i acor!$ o aten1ie e=a#erat$ unui anu"e !o"n @.% care% !u,$ o,inia ,ersona.u ui8narator% -i va !eveni "ai t7rziu a"ant. @&eor#&i!iu -nce,e s$ *ie torturat !e #e ozie% iar cu, u se !estra"$. +u,$ o scurt$ !es,$r1ire% E a 'i Ete*an se -",ac$. Vr7n! s$ a* e !ac$ este sau nu -n'e at% erou -'i ,une -ntre)$ri 'i "ai a es inter,reteaz$. La un "o"ent !at% *iecare nou$ ,ro)$ arunc$ o a t$ u"in$ asu,ra vie1ii 'i !ra"ei sa e% -nc7t aceea'i -nt7", are ca,$t$ "ereu a te se"ni*ica1ii% o,use c&iar% -n *unc1ie !e u ti"a certitu!ine. +e c7teva ori -n ro"anu #e oziei% se revine a ,ro) e"a r$z)oiu ui ,rin ,rezentarea unei 'e!in1e !e ,ar a"ent sau atunci c7n!% -ntr8un co",arti"ent !e tren% avocatu Pre!escu !in Pite'ti vor)e'te !es,re vite.ia e#en!ar$ a so !atu ui ro"7n. 2n *ina u ,ri"ei ,$r1i se revine a ac1iunea !e ,e *ront9 -nro at ,e *rontu ro"7nesc% @&eor#&i!iu cere o ,er"ise% ca s$ veri*ice !ac$ so1ia ui - -n'ea $% *a,t nerea izat !in cauza iz)ucnirii r$z)oiu ui. /artea a doua !e"itizeaz$ i"a#inea r$z)oiu ui v$zut ca un cata izator !e ener#ii% !e care ,resa vre"ii a)uzase at7t !e "u t. <rontu -nsea"n$ !e *a,t &aos% "$suri a)sur!e% -nv$ "$'ea $ 'i !ezor!ine.

Or!ine e o*i1eri or su,eriori sunt contra!ictorii% e#$turi e !intre unit$1i sunt a eatorii% ni"eni nu 'tie cu c aritate ce tre)uie s$ *ac$. <iecare so !at ac1iona "ai "u t !e unu sin#ur% a,$r7n!u8'i "ecanic via1a 'i neav7n! nicio !orin1$ !e a "uri ,entru ,atrie. +in cauza in*or"a1ii or eronate% arti eria ro"7n$ -'i *i=eaz$ tunuri e asu,ra ,ro,rii or )ata ioane. Iar a con*runtarea cu ina"icu se a!au#$ *ri#u 'i , oaia. O,era1iuni e -nce, cu atacarea ,ostu ui va"a "a#&iar. Ete*an @&eor#&i!iu 'i unitatea ui ,$trun! -n oca itatea Bran% cuceresc "$#ura cu ace a'i nu"e% a,oi To&anu Vec&i% co"una Vu can% trec O tu % se o,resc ,e !ea uri e !e !inco o !e r7u% -n Co&a "% 'i se -n!rea,t$ s,re Si)iu. E=,erien1e e !ra"atice !e ,e *ront "o!i*ic$ atitu!inea ,ersona.u ui8narator *a1$ !e ce e a te as,ecte a e e=isten1ei sa e% a e trecutu ui s$u9 =)tt de mare e deprtarea de cele ntmplate ieri, c acestea sunt mai aproape de copilria mea, dect de mine cel de azi!!! :e soia mea, de amantul ei, de tot zbuciumul deatunci, mi-aduc aminte cu adevrat, ca de o ntmplare din copilrie!> Ca,ito u &e-a acoperit pmntul lui :umnezeu i ustreaz$ a)sur!u r$z)oiu ui 'i tra#is"u con*runt$rii cu "oartea. Via1a co")atan1i or 1ine !e &azar!% iar erois"u este -n ocuit !e s,ai"a !e "oarte% care ,$streaz$ !oar instinctu !e su,ravie1uire 'i auto"atis"u 9 =&u mai e nimic omenesc n noi!> +ra"a co ectiv$ a r$z)oiu ui ,une -n u")r$ !ra"a in!ivi!ua $ a iu)irii. Ro"anu se -nc&eie o!at$ cu e,uizarea e=,erien1ei r$z)oiu ui. &inalul ro"anu ui este e ocvent ,entru trans*or"area ,si&o o#ic$ a ,ersona.u ui9 Ete*an @&eor#&i!iu vine acas$ -ntr8o ,er"isie 'i8i !$ruie'te nevestei case e !e a Constan1a% cu tot ce este -n e e9 = -am scris c i las absolut tot ce e n cas, de la obiecte de pre, la cri!!! de la lucruri personale, la amintiri! )dic tot trecutul!>

K. @TE&AN G4EORG4I,IU A ,RAMA INTELECTUALULUI


Ete*an @&eor#&i!iu% ,ersona.u ,rinci,a a ro"anu ui% 'i -n ace a'i ti", ,ersona.u 8narator% re,rezint$ tipul intelectualului lucid$ +ra"a ,ersona.u ui este !e natur$ inte ectua $ !eoarece e este% -n ,ri"u r7n!% un ,asionat a a!ev$ru ui% a certitu!inii% a a)so utu ui. E tr$ie'te dou e*perien e "undamentale% care sunt ,rezentate ,rin inter"e!iu con'tiin1ei9 iu'irea #i r!'oiul. Ete*an @&eor#&i!iu este un t7n$r inte ectua % a)o vent a <acu t$1ii !e <i ozo*ie% -nsurat cu o co e#$ !e a Universitate% stu!ent$ a Litere% ,e nu"e E a. +ra"a iu)irii este ,rezentat$ -nc$ !e a -nce,ut c7n! ,erona.u asist$ a o !iscu1ie a ,o,ot$ !es,re un o*i1er care 'i8a ucis so1ia a!u terin$ 'i totu'i a *ost ac&itat. Aceast$ scen$ o*er$ o ,ri"$ i"a#ine a ,ersona.u ui8narator. Prin inter"e!iu reac1iei sa e ne sunt ,rezentate c7teva !intre *r$"7nt$ri e interioare a e ui @&eor#&i!iu 'i c7teva !intre i!ei e sa e9 ve!e iu)irea ca ,e un tot% o unitate ,e via1$ -n care cei !oi =au drept de via i de moarte unul asupra celuilalt>. 2n "o"entu -n care ,ersona.u tr$ie'te aceast$ !ra"$% se o*er$ cititoru ui o retros,ectiv$ a -ntre#ii ,ove'ti. @&eor#&i!iu este *i ozo*% un spirit lucid care ana izeaz$ totu % inter,reteaz$ totu % *iecare #est a so1iei este un c&in ,entru e % este inter,retat ca un #est !e tr$!are. Persona.u su*er$ "ai a es ,entru c$ nu ,oate avea iu)irea a)so ut$ ,e care 'i8a !orit8o 'i care ar tre)ui s$ *ie o "o!a itate !e cunoa'tere. +e ase"enea% su*er$ ,entru c$ nu are certitu!inea. Persona.u 8narator crezuse c$ tr$ie'te "area iu)ire9 =3imeam c femeia aceasta era a mea n exemplar unic" aa ca eul meu, ca mama mea, c ne ntlnisem de la nceputul lumii, peste toate devenirile, amndoi, i aveam s pierim la fel amndoi!> +ar as,ira1ia ,entru iu)irea a)so ut$ coe=ist$ cu *a,tu c$ acest senti"ent re,rezint$ ,entru e un ,roces !e autosu#estie. Iu)irea ui se na'te a -nce,ut !in !uio'ie9= ubeti mai nti din mil, din ndatorire, din duioie, iubeti pentru c tii c asta o face fericit>, !ar a,oi "$rturise'te c$ ,o1i iu)i 'i !in or%oliu9 =5ncepusem s fiu totui mgulit c admiraia pe care o avea mai toat lumea pentru mine, fiindc eram att de ptima iubit de una dintre cele mai frumoase studente, i cred c acest orgoliu a constituit baza viitoarei mele iubiri!> Tot !inor%oliu @&eor#&i!iu -ncearc$ s$ o "o!e eze ,e E a !u,$ ,ro,riu ti,ar !e i!ea itate% ceea ce *avorizeaz$ e'ecu . +atorit$ ,ers,ectivei unice cititoru nu 'tie c ar !ac$ E a -'i -n'ea $ sau nu so1u . Se su#ereaz$ c$ E a se sc&i")$ !atorit$ "o'tenirii% !ar ,oate c$ a'a a *ost !intot!eauna% !ar tr$s$turi e ei ies a ivea $ o!at$ cu o)1inerea unei situa1ii "ateria e. Pentru c$ e=ist$ !oar ,ers,ectiva ui% se ,une ,ro) e"a !ac$ nu cu"va *e"eia se sc&i")$ !oar -n oc&ii so1u ui #e os. 2n ca,ito u :iagonalele unui testament, ,ersona.u !$ !ova!$ !e a te ca it$1i% cu" ar *i tria de caracter8 indi"eren a "a de partea material a e*isten ei% !ar 'i onestitatea'i inteli%en a% ca it$1i care !eter"in$ ,e unc&iu Tac&e s$ -i ase o "are ,arte !in avere.2n ziua -n care se !uce -",reun$ cu "a"a 'i

surori e ui a "as$ a unc&iu Tac&e% Nae @&eor#&i!iu -i re,ro'eaz$ ui Ete*an c$s$toria !in !ra#oste cu o *at$ s$rac$% ca 'i a tat$ ui s$u "ort% ,e care -n , us - acuz$ !e a nu *i $sat *iu ui nicio "o'tenire. 2n -ncercarea !e a8'i a,$ra ,$rinte e% Ete*an e=,une "otive e ,entru care nu s8a -nsurat ,entru avere% a'a cu" a *$cut unc&iu ui9 =:e cele mai multe ori, printele, care las avere copiilor, le transmite i calitile prin care a fcut averea" un obraz mai gros, un stomac n stare s digereze i ou clocite, ceva din sluenia nevestei luate pentru averea ei, neaprat o ir a spinrii flexibi ca nuiaua ;dac nu cumva rahitismul nevestei milionare n-a nzestrat-o cu o cocoa rigid ca o buturug<! *rice motenire e, s-ar putea zice, un bloc!> I",resionat !e iz)ucnirea ui Ete*an% unc&iu Tac&e -i as$ cea "ai "are ,arte a "o'tenirii% s,re sur,rin!erea ce or a 1i "e")rii ai *a"i iei care - ve!eau ca un ina!a,tat. Nae @&eor#&i!iu caracterizeaz$ direct9 =&-ai spirit practic!!! )i s-i pierzi averea @!!!A! 7u filozofia dumitale nu faci doi bani! 7u Sant la al dumitale i cu 3chopenhauer nu faci n afaceri nicio brnz! %u sunt mai detept dect ei cnd vine vorba de parale!> +ez#ustat !e reac1ia *a"i iei care -i intenteaz$ ,roces% inc usiv "a"a 'i surori e ui% Ete*an ce!eaz$ o ,arte !in avere% !ar se si"te tot "ai izo at !e u"ea "esc&in$ 'i e#oist$ -n "i. ocu c$reia tr$ie'te% "ai a es c$ -'i !$ sea"a c$ nici *e"eia iu)it$ nu8 -n1e e#e9 =( cuprindea o nesfrit tristee vznd c nici femeia asta, pe care o credeam aproape suflet din sufletul meu, nu nelegea c poi s lupi cu ndrjire i fr cruare pentru triumful unei idei, dar n acelai timp s-i fie sil s te frmni pentru o sum, fie ea orict de mare, s loveti aprig cu coatele! )m tiut mai trziu c aveam o reputaie de imens rutate, dedus din ndrjirea i sarcasmul cu care mi apram prerile, din intolerana mea intelectual, n sfrit!> Pri"irea "o'tenirii are e*ecte 'i-ntr8un , an "u t "ai ,ro*un!% !eoarece #enereaz$ criza "atri"onia $. +intr8un or%oliu e=a#erat re*uz$ s$ intre -n co",eti1ie cu cei a 1i% *iin!c$ i se ,are su) !e"nitatea ui !e inte ectua s$8'i sc&i")e #ar!ero)a 'i s$ a!o,te co",orta"entu su,er*icia a !ansatori or "on!eni a,recia1i !e E a. +e aceea nici nu -ntre,rin!e ni"ic ,entru a rec7'ti#a ,re1uirea ,ier!ut$ a so1iei. @&eor#&i!iu !esco,er$ rea ativitatea senti"entu ui !e iu)ire 'i -'i !$ sea"a !e e'ecu ,e acest , an. 2n ace a'i ti",% recunoa'te c$ su*erin1a sa se !atoreaz$ eveni"ente or )ana e% "ici or #esturi a e E ei. Sin#ure e care conteaz$ sunt eveni"ente e !in con'tiin1a sa% ,erson.u *iin! con'tient c$ -'i a#raveaz$ su*erin1a ,rin e=a#erarea anu"itor *a,te. E tr$ie'te iu)irea -n "o! ra1iona % inte ectua 'i se ra,orteaz$ "ereu a a)so ut. Cu ocazia e=cursiei a O!o)e'ti #e ozia sa este a", i*icat$% este "o"entu -n care -'i !$ sea"a c$ nu ,oate o)1ine cunoa'terea ,rin inter"e!iu iu)irii ,entru so1ia sa. Mici inci!ente% #esturi *$r$ i",ortan1$ ,oate% ,riviri e ,e care E a e sc&i")$ cu !o"nu @.% se a", *ic$ -n con'tiin1a ,ersona.u ui. Nevoia !e a)so ut - !eter"in$ s$8'i ana izeze cu uci!itate st$ri e% !e un!e su*erin1a9 =7t luciditate atta contiin, ct contiin atta pasiune i deci atta dram!><iin! un ,ersona. lucid% nu *ace !oar o ana iz$ a u"ii e=terioare% ci 'i a ,ro,rii or senti"ente% !ar 'i a ,si& o#iei *e"inine. <e"ei e -i a,ar ca ni'te *iin1e sc&i")$toare% ca,ricioase% care uit$ !e orice "ora $ c7n! este vor)a !e a8'i satis*ace !orin1e e. Aceast$ constatare o *ace c7n! o)serv$ reac1ii e !e triste1e sau )ucurie a e E ei -n e#$tur$ cu ,rezen1a sau a)sen1a !o"nu ui @% ,e care nu se s*ie'te s$ e ascun!$. Senti"ente e ui sunt ana izate cu intensitate% e ocvent *iin! e,iso!u c7n! !ore'te s$ !ezerteze ,entru a8i uci!e ,e cei !oi a"an1i. 2n !ra"a iu)irii% #re'ea a este 'i a ui9 o a'eaz$ ,e E a ,e un ,ie!esta 'i a,oi este !eza"$#it c$ ea nu re,rezint$ *e"eia i!ea $ a care visase. @e ozia% -n!oia a ,ersona.u ui -nre#istreaz$ 'i a te eta,e a e !estr$"$rii cu, u ui9 ru,tura% -",$carea te",orar$% ,7n$ a iz)ucnirea r$z)oiu ui. +es,$r1irea !e E a% ,ier!erea acestei iu)iri ,e care e o cre!ea a)so ut$% ec&iva eaz$ cu ,ier!erea unei ,$r1i !in ,ersona itate% care va *i recu,erat$ ,ar1ia ,rin e=,erien1a r$z)oiu ui. 2n ceea ce ,rive'te re a1ia ui @&eor#&i!iu cu *a"i ia 'i cu societatea% se o)serv$ c$ este uninadaptat. Inco",ati)i itatea !intre e 'i *a"i ie / societate reiese ce "ai )ine !in ca,ito u -n care ,ri"e'te "o'tenirea. Intelectual verita'il% o,usu o"u ui !e'te,t 'i /cu s,irit0 re,rezentat !e unc&iu s$u% @&eor#&i!iu nu este interesat !e ,artea "ateria $ a e=isten1ei. +u,$ cu" constat$ 'i e % u,t$ cu "ai "u t$ -n!7r.ire ,entru o i!ee -n con*erin1e e !e *i ozo*ie% !ec7t ,entru "o'tenire. Societatea - res,in#e a r7n!u ei9 co e#ii -i a,reciaz$ inte i#en1a% !ar - oco esc% ru!e e sa e -i ironizeaz$ ,asiunea ,entru *i ozo*ie% ,rietenii "on!eni nu -i -n1e e# #e ozia 'i *r$"7nt$ri e. Una !intre !oa"ne e !in societatea )un$ a Bucure'tiu ui acuz$ !e ,rea "u t$ uci!itate% iar "ai t7rziu c&iar 'i so !a1ii !e ,e *ront - vor oco i% c&iar !ac$ -i a,reciaz$ cura.u . Nici ,ersona.u nu a,reciaz$ u"ea care - -ncon.oar$ 'i nu *ace "ari e*orturi s$ se inte#reze. Lu"ea ui Tac&e 'i Nae @&eor#&i!iu este una )ruta $ -n oc&ii inte ectua u ui. E o,une inte i#en1ei instinctua e care se a* $ -n sco,u su,ravie1uirii% inte i#en1a verita)i $ care ur"$re'te cunoa'terea a)so ut$. Este consi!erat un ina!a,tat at7t -n , an senti"enta % c7t 'i -n , an socia . Societatea avi!$ - !eza"$#e'te% a'a cu" !eza"$#ise 'i *e"eia iu)it$% "otiv ,entru care ,ute" vor)i !e odram a omului superior.

O u ti"$ -ncercare !e a .un#e a acea cunoa'tere a)so ut$ este ,artici,area a r$z)oi. +e'i ar *i ,utut s$ evite ,artici,area a r$z)oi% ,ro*it7n! !e averea sa% a'a cu" *ace Nae @&eor#&i!iu% Ete*an se -nro eaz$ vo untar$ !in !in !orin1a !e a tr$i aceast$ e=,erien1$ e=isten1ia $ 'i ca act "ora "ente necesar9 =&-a vrea s existe pe lume o expereien definitiv, ca aceea pe care o voi face, de la care s lipsesc, mai exact s lipseasc ea din ntregul meu sufletesc! )r avea fa de mine, cei care au fost acolo, o superioritate, care mi se pare inacceptabil! )r constitui pentru mine o limitare!> Nu se -nro eaz$ !in ,atriotis"% ci !in or%oliu% !in !orin1a !e a nu se si"1i in*erior. La *e ca 'i -n cazu iu)irii% @&eor#&i!iu ana izeaz$ cu uci!itate r$z)oiu nu ,entru a su) inia erois"u ci a)sur!itatea acestuia. E ,o e"izeaz$ cu i"a#inea r$z)oiu ui !in c$r1i e !e iteratur$ sau !in artico e e !in ziare e vre"ii% !eoarece aceasta nu cores,un!e cu rea itatea. Lu,te e nu sunt -",$r1ite -n "ari 'i "ici !ec7t -n *unc1ie !e nu"$ru ce or care au "urit. Pentru o*i1eru #er"an a* at ,e ,atu !e "oarte u,ta !in acea zi a *ost cea "ai "are ,entru c$ este cea care -i va a!uce s*7r'itu . R$z)oiu este unu &aotic% ,rost or#anizat -n care so !a1ii "or *$r$ ace senti"ent ,atriotic !escris -n c$r1i ci cu re#ret% !is,erare 'i rese"nare. +ac$ -n ,ri"a ,arte erou rea izeaz$ o !e"itizare a r$z)oiu ui% -n a !oua ,arte este vor)a !es,re o !e"itizare a r$z)oiu ui9 se ,rezint$ so !a1i -n#rozi1i c$ vor "uri% care nu -n1e e# se"ni*ica1ia !ecizii or uate !e ,utere% ei 'tiu !oar c$ vor "uri 'i -ncearc$ s$8'i a,ere via1a. +e ,e scena istoriei r$z)oiu se "ut$ ,e aceea a con'tin1ei in!ivi!u ui ,entru care via1a sa este "ai i",ortant$ !ec7t r$z)oiu . Pentru @&eor#&i!iu% r$z)oiu este o "o!a itate !e a8'i veri*ica ,ersona itatea% -'i ana izeaz$ reac1ii e ,e c7",u !e u,t$. Con*runtat cu situa1ii8 i"it$% seautoanali!ea! lucid9 =Mtiu c voi muri, dar m ntreb dac voi putea ndura fizic rana care mi va sfia trupul!> A!ev$rata /!ra"$0 a r$z)oiu ui este tot !e natur$ interioar$% ,si&o o#ic$. R$z)oiu re,rezint$ e=,erien1a *ina $ care -i va ar$ta i,sa !e i",ortan1$ a ,ro) e"ei !in !ra#oste. R$nit 'i s,ita izat% @&eor#&i!iu se -ntoarce acas$ a Bucure'ti% !ar se si"te !eta'at !e tot ce - e#ase !e E a. <ina u ro"anu ui ,rezint$ s*7r'itu !ra"ei ,ersona e% a iu)irii. O)osit% Ete*an -'i ,rive'te acu" so1ia =cu indiferena cu care priveti un tablou>,iar ru,tura este !e !ata aceasta !e*initiv$. Persona.u ia !ecizia !e a8i $sa toat$ averea E ei% a!ic$ tot trecutu care acu" nu "ai are i",ortan1$9 = -am scris c i las absolut tot ce e n cas, de la obiecte de pre, la cri!!! de la lucruri personale, la amintiri! )dic tot trecutul!> Ast*e % !ra"a r$z)oiu ui anu eaz$ !ra"a iu)irii. 2n ,rivin1a !ra"ei co ective% se ,oate vor)i !es,re un *ina !esc&is% !eoarece @&eor#&i!iu se -ntoarce ,e *ront% *$r$ a "ai a* a -n ce *e -'i "ani*est$ res,in#erea *a1$ !e a)sur!itatea r$z)oiu ui. +intre "o!a it$1i e !e caracterizare a ,ersona.u ui% ,ortretu ui @&eor#&i!iu este rea izat "ai a es ,rin caracteri!are indirect% care se !es,rin!e !in *a,te% #7n!uri% i")a.% #esturi% atitu!ini 'i re a1ii e cu ce e a te ,ersona.e. La aceasta se a!au#$ autocaracteri!area% !ar 'i ,roce!ee s,eci*ice ,rozei "o!erne9 autoanali!a lucid8 introspec ia8 monolo%ul interior8 "lu*ul con#tiin ei .

Lucea*$ru
!e Mi&ai E"inescu
8 >+ar nici nu stiu "acar ce8"i ceri% +a8"i ,ace% *u#i !e,arte 8 O% !e ucea*aru !in cer M8a ,rins un !or !e "oarte.> 8 >+aca nu stii% ti8as arata +in )o) -n )o) a"oru % Ci nu"ai nu te "inia% Ci stai cu )inisoru .

A *ost o!ata ca8n ,ovesti% A *ost ca nicio!ata% +in ru!e "ari i",aratesti% O ,rea *ru"oasa *ata. Si era una a ,arinti Si "in!ra8n toate ce e% Cu" e <ecioara intre s*inti Si una intre ste e.

+in u")ra *a nice or )o ti Ea ,asu si8 in!rea,ta Lin#a *ereastra% un!e8n co t Lucea*aru astea,ta. Privea -n zare cu" ,e "ari Rasare si stra uce% Pe "iscatoare e carari Cora)ii ne#re !uce. I ve!e azi% i ve!e "ini% Ast*e !orinta8i #ataA E iar% ,rivin! !e sa,ta"ini% Ii ca!e !ra#a *ata. Cu" ea ,e coate8si razi"a Visin! a e ei ti", e +e !oru ui si ini"a Si su* etu8i se i", e. Si c7t !e viu s8a,rin!e e In orisicare sara% S,re u")ra ne#ru ui caste C7n! ea o sa8i a,ara. P Si ,as cu ,as ,e ur"a ei A uneca8n o!aie% Tesin! cu reci e8i sc7ntei O "rea.a !e va,aie. Si c7n! -n ,at se8ntin!e !re,t Co,i a sa se cu ce% I8atin#e "iini e ,e ,ie,t% I8nc&i!e #eana !u ceA Si !in o# in!a u"inis Pe tru,u8i se revarsa% Pe oc&ii "ari% )atin! inc&isi Pe *ata ei intoarsa. Ea i ,rivea cu un suris% E tre"ura8n o# in!a% Caci o ur"a a!7nc -n vis +e su* et sa se ,rin!a. Iar ea vor)in! cu e -n so"n% O*tin! !in #reu sus,ina9 8 >O% !u ce8a no,tii "e e !o"n% +e ce nu vii tu? VinaB Co)ori -n .os% ucea*ar ) in!% A unecin! ,e8o raza% Patrun!e8n casa si -n #7n! Si viata8"i u"ineazaB> E ascu ta tre"urator% Se a,rin!ea "ai tare Si s8arunca *u #erator% Se cu*un!a -n "areA Si a,a un!e8au *ost cazut In cercuri se roteste% %

Cu" vinatoru8ntin!e8n crin# La ,asare e atu % C7n! ti8oi intin!e )ratu stin# Sa "a cu,rinzi cu )ratu A Si oc&ii tai ne"iscatori Su) oc&ii "ei ra"iie... +e te ina t !e su)tiori Te8na ta !in ca ciieA C7n! *ata "ea se , eaca8n .os% In sus ra"ii cu *ata% Sa ne ,rivi" nesatios Si !u ce toata viataA Si ca sa8ti *ie ,e !e, in Iu)irea cunoscuta% C7n! sarutin!u8te "a8nc in% Tu iarasi "a saruta.> Ea8 ascu ta ,e co,i as Ui"ita si !istrasa% Si rusinos si !ra#a as% Mai nu vrea% "ai se asa% Si8i zise8ncet9 8 >Inca !e "ic Te cunostea" ,e tine% Si #ura iv si !e ni"ic% Te8ai ,otrivi cu "ine... +ar un ucea*ar% rasarit +in inistea uitarii% +a orizon ne"ar#init Sin#uratatii "ariiA Si tainic #ene e e , ec% Caci "i e i", e , insu C7n! a e a,ei va uri trec Ca atorin! s,re !insu A Luceste c8un a"or nes,us% +urerea sa8"i a un#e% +ar se ina ta tot "ai sus Ca sa nu8 ,ot a.un#e. Patrun!e trist cu raze reci +in u"ea ce8 !es,arte... In veci i voi iu)i si8n veci Va ra"inea !e,arte... +e8aceea zi e e -"i sunt Pustii ca niste ste,e% +ar no,ti e8s !e8un *ar"ec s*7nt Ce8 nu "ai ,ot ,rice,e.> 8 >Tu esti co,i a% asta e... Dai s8o" *u#i -n u"e% +oar ni s8or ,ier!e ur"e e Si nu ne8or sti !e nu"e. Caci a"in!oi vo" *i cu"inti% Vo" *i voiosi si te*eri% Vei ,ier!e !oru !e ,arinti Si visu !e uce*eri.>

Si !in a!7nc necunoscut Un "7n!ru tinar creste. Usor e trece ca ,e ,ra# Pe "ar#inea *erestrei Si tine8n "7na un toia# Incununat cu trestii. Parea un tinar voievo! Cu ,ar !e aur "oa e% Un vinat #iu #i se8nc&eie no! Pe u"ere e #oa e. Iar u")ra *etei stravezii E a )a ca !e ceara 8 Un "ort *ru"os cu oc&ii vii Ce sc7nteie8n a*ara. 8 >+in s*era "ea venii cu #reu Ca sa8ti ur"ez c&e"area% Iar ceru este tata "eu Si "u"a8"ea e "area. Ca -n ca"ara ta sa vin% Sa te ,rivesc !e8a,roa,e% A" co)orit cu8a "eu senin Si "8a" nascut !in a,e. O% vinTB o!oru "eu nes,us% Si u"ea ta o asaA Eu sunt ucea*aru !e sus% Iar tu sa8"i *ii "ireasa. Co o8n ,a ate !e "ar#ean Te8oi !uce veacuri "u te% Si toata u"ea8n ocean +e tine o s8ascu te.> 8 >O% esti *ru"os% cu" nu"a8n vis Un in#er se arata% +ara ,e ca ea ce8ai !esc&is N8oi "er#e nicio!ataA Strain a vor)a si a ,ort% Lucesti *ara !e viata% Caci eu sunt vie% tu esti "ort% Si oc&iu tau "a8n#&eata.> P Trecu o zi% trecura trei Si iarasi% noa,tea% vine Lucea*aru !easu,ra ei Cu raze e8i senine. Ea tre)ui !e e -n so"n A"inte sa8si a!uca Si !or !e8a va uri or !o"n +e ini"8o a,uca9 8 >Co)ori -n .os% ucea*ar ) in!% A unecin! ,e8o raza% Patrun!e8n casa si -n #7n! Si viata8"i u"ineazaB>

P Porni ucea*aru . Cresteau In cer a ui ari,e% Si cai !e "ii !e ani treceau In tot atitea c i,e. Un cer !e ste e !e!esu,t% +easu,ra8i cer !e ste e 8 Parea un *u #er nentreru,t Ratacitor ,rin e e. Si !in a c&aosu ui vai% (ur i",re.ur !e sine% Ve!ea% ca8n ziua cea !entii% Cu" izvorau u"ineA Cu" izvorin! i incon.or Ca niste "ari% !e8a8notu ... E z)oara% #7n! ,urtat !e !or% PinT ,iere totu % totu A Caci un!e8a.un#e nu8i &otar% Nici oc&i s,re a cunoaste% Si vre"ea8ncearca -n za!ar +in #o uri a se naste. Nu e ni"ic si totusi e O sete care8 soar)e% E un a!7nc ase"ene Uitarii ce ei oar)e. 8 >+e #reu ne#rei vecinicii% Parinte% "a !ez ea#a Si au!at ,e veci sa *ii Pe8a u"ii scara8ntrea#aA O% cere8"i% +oa"ne% orice ,ret% +ar !a8"i o a ta soarte% Caci tu izvor esti !e vieti Si !atator !e "oarteA Reia8"i a ne"uririi ni") Si *ocu !in ,rivire% Si ,entru toate !a8"i -n sc&i") O ora !e iu)ire... +in c&aos% +oa"ne% 8a" a,arut Si "8as intoarce8n c&aos... Si !in re,aos "8a" nascut. Mi8e sete !e re,aos.> 8 >DO,erion% ce !in #enuni Rasai c8o8ntrea#a u"e% Nu cere se"ne si "inuni Care n8au c&i, si nu"eA Tu vrei un o" sa te socoti% Cu ei sa te asa"eni? +ar ,iara oa"enii cu toti% S8ar naste iarasi oa"eni. Ei nu"ai !oar !ureaza8n vint +eserte i!ea uri 8 C7n! va uri a* a un "or"7nt%

Cu" e !in cer o auzi% Se stinse cu !urere% Iar ceru8nce,e a roti In ocu un!e ,iereA In aer ru"ene va,ai Se8ntin! ,e u"ea8ntrea#a% Si !in a c&aosu ui vai Un "7n!ru c&i, se8nc&ea#aA Pe ne#re vite e8i !e ,ar Coroana8i ar!e ,are% Venea , utin! -n a!evar Sca !at -n *oc !e soare. +in ne#ru #iu #i se !es*asor Mar"oree e )rate% E vine trist si #in!itor Si ,a i! e a *ataA +ar oc&ii "ari si "inunati Lucesc a!7nc &i"eric% Ca !oua ,ati"i *ara sat Si , ine !e8ntuneric. 8 >+in s*era "ea venii cu #reu Ca sa te8ascu t s8acu"a% Si soare e e tata "eu% Iar noa,tea8"i este "u"aA O% vinT% o!oru "eu nes,us% Si u"ea ta o asaA Eu sunt ucea*aru !e sus% Iar tu sa8"i *ii "ireasa. O% vinT% -n ,aru tau )a ai S8anin cununi !e ste e% Pe8a "e e ceruri sa rasai Mai "in!ra !ec7t e e.> 8 >O% esti *ru"os cu" nu"a8n vis Un !e"on se arata% +ara ,e ca ea ce8ai !esc&is N8oi "er#e nicio!ataB Ma !or !e cru!u tau a"or A ,ie,tu ui "eu coar!e% Si oc&ii "ari si #rei "a !or% Privirea ta "a ar!e.> 8 >+ar cu" ai vrea sa "a co)or? Au nu8nte e#i tu oare% Cu" ca eu sunt ne"uritor% Si tu esti "uritoare?> 8 >Nu caut vor)e ,e a es% Nici stiu cu" as ince,e 8 +esi vor)esti ,e inte es% Eu nu te ,ot ,rice,eA +ar !aca vrei cu creza"int Sa te8n!ra#esc ,e tine% Tu te co)oara ,e ,a"7nt% <ii "uritor ca "ine.>

Rasar -n ur"a va uriA Ei !oar au ste e cu noroc Si ,ri#oniri !e soarte% Noi nu ave" nici ti",% nici oc% Si nu cunoaste" "oarte. +in sinu vecinicu ui ieri Traieste azi ce "oare% Un soare !e s8ar stin#e8n cer S8a,rin!e iarasi soareA Parin! ,e veci a rasari% +in ur"a "oartea8 ,aste% Caci toti se nasc s,re a "uri Si "or s,re a se naste. Iar tu% DO,erion% ra"ii Oriun!e ai a,une... Cere8"i cuvintu "eu !entii 8 Sa8ti !au inte e,ciune? Vrei sa !au # as ace ei #uri% Ca !u,8a ei c7ntare Sa se ia "untii cu ,a!uri Si insu e e8n "are? Vrei ,oate8n *a,ta sa arati +re,tate si tarie? Ti8as !a ,a"intu -n )ucati Sa8 *aci i",aratie. Iti !au catar# 7n#a catar#% Ostiri s,re a stra)ate Pa"intu8n un# si "area8n ar#% +ar "oartea nu se ,oate... Si ,entru cine vrei sa "ori? Intoarce8te% te8n!rea,ta S,re8ace ,a"7nt ratacitor Si vezi ce te astea,ta.> P In ocu ui "enit !in cer DO,erion se8ntoarse Si% ca si8n ziua cea !e ieri% Lu"ina si8o revarsa. Caci este sara8n as*intit Si noa,tea o sa8ncea,aA Rasare una inistit Si tre"urin! !in a,a. Si i", e cu8a e ei sc7ntei Carari e !in crin#uri. Su) siru un# !e "in!ri tei Se!eau !oi tineri sin#uri9 8 >O% asa8"i ca,u "eu ,e sin% Iu)ito% sa se cu ce Su) raza oc&iu ui senin Si ne#rait !e !u ceA Cu *ar"ecu u"inii reci

8 >Tu8"i cei c&iar ne"urirea "ea In sc&i") ,e8o sarutare% +ar voi sa stii ase"enea C7t te iu)esc !e tareA +a% "a voi naste !in ,acat% Pri"in! o a ta e#eA Cu vecinicia sunt e#at% Ci voi sa "a !ez e#e.> Si se tot !uce... S8a tot !us. +e !ra#u8unei co,i e% S8a ru,t !in ocu ui !e sus% Pierin! "ai "u te zi e. P In vre"ea asta Cata in% Vic ean co,i !e casa% Ce i", e cu,e e cu vin Meseni or a "asa% Un ,a. ce ,oarta ,as cu ,as A8",aratesii roc&ii% Baiat !in * ori si !e ,ri,as% +ar in!raznet cu oc&ii% Cu o)ra.ei ca !oi )u.ori +e ru"eni% )ata8i vina% Se *uriseaza ,in!itor Privin! a Cata ina. +ar ce *ru"oasa se *acu Si "in!ra% arz8o *ocu A Ei Cata in% acu8i acu Ca sa8ti incerci norocu . Si8n treacat o cu,rinse in Intr8un un#&er !e#ra)a. 8 >+aT ce vrei% "ari Cata in? Ia !u8tT !e8ti vei !e trea)a.> 8 >Ce voi? As vrea sa nu "ai stai Pe #in!uri tot!euna% Sa rizi "ai )ine si sa8"i !ai O #ura% nu"ai una.>

@in!iri e stra)ate8"i% Revarsa iniste !e veci Pe noa,tea "ea !e ,ati"i. Si !e asu,ra "ea ra"ii +urerea "ea !e8o cur"a% Caci esti iu)irea "ea !entii Si visu "eu !in ur"a.> DO,erion ve!ea !e sus Ui"irea8n a or *ataA A)ia un )rat ,e #it i8a ,us Si ea 8a ,rins -n )rate... Miroase * ori e8 Si ca!% o !u ce , oaie% Pe crestete e8a !oi co,ii Cu , ete un#i% )a aie. Ea% i")atata !e a"or% Ri!ica oc&ii. Ve!e Lucea*aru . Si8ncetisor +orinte e8i incre!e9 8 >Co)ori -n .os% ucea*ar ) in!% A unecin! ,e8o raza% Patrun!e8n co!ru si -n #7n!% Norocu8"i u"ineazaB> E tre"ura ca a te !ati In co!ri si ,e !ea uri% Ca auzin! sin#uratati +e "iscatoare va uriA +ar nu "ai ca!e ca8n trecut In "ari !in tot ina tu 9 8 >Ce8ti ,asa tie% c&i, !e ut% +ac8oi *i eu sau a tu ? Train! -n cercu vostru stri"t Norocu va ,etrece% Ci eu -n u"ea "ea "a si"t Ne"uritor si rece.>

Elemente de structur i limbaj n poemul *1uceafrul+

+$ Incipitul
2nce,utu ,oe"u ui se a* $ su) se"nu )as"u ui. <or"u a =) fost odat ca-n poveti Q ) fost ca niciodat> atra#e aten1ia cititoru ui asu,ra sensului ale%oric a ,oe"u ui. ,uceafrul este o a e#orie ,e te"a #eniu ui% !ar -n ace a'i ti", ,une ,ro) e"a !e,$'irii con!i1iei u"ane. 2n concor!an1$ cu sursa de inspiraie, basmul -ata n 'rdina de aur% ,oe"u ,$streaz$ 'i i!eea !e in!eter"inare. Ti",u este unu "itic% anistoric% un ti", "a#ic -n care -'i *ace a,ari1ia *ata !e -",$rat. Portretu ei% rea izat !e ase"enea !u,$ "o!e u ,o,u ar% este sintetizat !e e,itetu =o prea frumoas fat>. La -nce,ut% ea re,rezint$ ipostaza an'elic a femeii !in irica e"inescian$% ,un7n!u8se accentu ,e unicitate 'i ,uritate9 =Mi era una la prini Q Mi mndr-n toate cele, Q 7um e 8ecioara ntre sfini Q Mi luna ntre stele!>

I. /rimul ta'loul
Pri"u ta) ou !escrie ,ovestea !e iu)ire !intre *iin1a su,erioar$ 'i *ata !e -",$rat% autoru rea iz7n! o sintez$ -ntre e e"ente e "ito o#iei ,o,u are 3mitul ('urtorului6 'i e e"ente !e ima%inar romantic. Ca!ru -n care ia na'tere iu)irea este unu ro"antic% -ntunecat% nocturn% av7n! -n centru i"a#inea /ne#ru ui caste 0. Un a t "otiv ro"antic ,rezent -n aceast$ ,arte a ,oe"u ui este visul% ,ovestea !e iu)ire ,etrec7n!u8se -n acest s,a1iu co",ensativ9 =7um ea pe coate-i rzima Q Oisnd ale ei tmple>, =%a l privea cu un surs, Q %l tremura-n oglind, 7ci o urma adnc n vis Q :e suflet s se prind!> At7t *ata ,$"7ntean$% c7t 'i *iin1a su,erioar$% as,ir$ a o -", inire ,rin inter"e!iu acestei iu)iri i!ea e9 ea !ore'te s$8 'i !e,$'easc$ starea !e "uritoare% e !ore'te s$8'i !es$v7r'easc$ cunoa'terea ,rin inter"e!iu iu)irii. Iu)irea *etei are un accent !e coti!ian9 =5l vede azi, l vede mni, Q )stfel dorina-i gata>% s,re !eose)ire !e iu)irea Lucea*$ru ui care are nevoie !e un un# ,roces !e crista izare9 =%l iar, privind de sptmni, Q 5i cade drag fata!> Pentru a se ,utea -", ini aceast$ iu)ire% c&iar !ac$ ea are oc -n t$r7"u visu ui% *ata !e -",$rat -i a!reseaz$ Lucea*$ru ui ,ri"a c&e"are9 =- *, dulce-al nopii mele domn, Q :e ce nu vii tuN OinD> Pri"a "eta"or*oz$ a *iin1ei ne"uritoare se rea izeaz$ !in cer 'i !in "are 'i con1ine at7t e e"ente ,re uate !in mitul ('urtorului% c7t 'i i"a#ini s,eci*ice ima%inarului romantic care a c$tuiesc o ima%ine an%elic a acestuia9 =.rea un tnr voievod Q 7u pr de aur moale ;epitet metaforic< Q Fn vnt giulgi sencheie nod Q .e umerele goale!> Se ,une accentu ,e ,a oarea *e1ei 'i ,e str$ ucirea oc&i or% e e"ente re!ate cu a.utoru i"a#ini or artistice% a e,itete or 'i a co",ara1iei9 =umbra feei strvezii Q % alb ca de cear - Q Fn mort frumos cu ochii vii!> Un element de simetrie a ,oe"u ui - const$ re,etarea c&e"$rii *etei !e -",$rat% ur"at$ !e o nou$ -ntru,are% !in soare 'i !in noa,te. 2n antite! cu i"a#inea an#e ic$ a ,ri"ei -ntru,$ri% aceasta este circu"scris$ demonicului% a'a cu" o ,erce,e 'i *ata !e -",$rat9 =- *, eti frumos cum numa-n vis Q Fn demon se arat>. Lucea*$ru este !escris ast*e 9 =.e negre viele-i de pr3e,itet% inversiune6 7oroana-i arde pare Q Oenea plutind n adevr Q 3cldat n foc de soare3"eta*or$6 // :in negru giulgi se desfor 3e,itet cro"atic6/ (armoreele brae%3e,itet% inversiune6 /%l vine trist i gnditor Q Mi palid e la fa; QQ :ar ochii mari i minunai 3e,itete6 / ,ucesc adnc himeric!> 2n a")e e i,ostaze% ca un a t e e"ent !e si"etrie% se ,une accentu ,e ,a oarea *e1ei 'i% "ai a es% s,re str$ ucirea oc&i or% si")o ,entru inte i#en1a su,erioar$. <iin1$ ,$"7ntean$ 'i in*erioar$% *ata !e -",$rat e consi!er$ atri)ute a e "or1ii 'i res,in#e iu)irea Lucea*$ru ui% !atorit$ inca,acit$1ii !e a8 -n1e e#e9 =3trin la vorb i la port, Q ,uceti fr de via, Q 7ci eu sunt vie, tu eti mort, Q Mi ochiul tu m nghea!> 3,ri"a i,ostaz$6A =( dor de crudul tu amor Q ) pieptului meu coarde, Q Mi ochii mari i grei m dor, Q .rivirea ta m arde!> Lucea*$ru este ce care su) iniaz$ !i*eren1a !intre ei9 =7um c eu sunt nemuritor, Q Mi tu eti muritoareN>% 'i tot e este ce care acce,t$ sacri*iciu su,re"% ace a !e a renun1a a ne"urire.

5. Al doilea ta'lou
A !oua ,arte a ,oe"u ui !escrie iu)irea ,$"7ntean$ !intre C$t$ in 'i C$t$ ina. Este o a t$ i,ostaz$ a iu)irii% o,us$ ce ei i!ea e. Portretu ui C$t$ in se rea izeaz$ -n antite! cu ce a Lucea*$ru ui. +escrierea #eniu ui% a *iin1ei su,erioare% ,unea accentu ,e e e"ente a)stracte% "itice% care e=,ri"au inte i#en1a 'i a,artenen1a a o u"e !i*erit$ 'i su,erioar$. 2n sc&i")% C$t$ in este !escris cu a.utoru i")a.u ui ,o,u ar% ,un7n!u8se ast*e -n evi!en1$ tr$s$turi e sa e u"ane% terestre9 =Oiclean copil de cas>, 3e,itet% inversiune6 =4iat din flori i de pripas, Q :ar ndrzne cu ochii, QQ 7u obrjei ca doi bujori>! 3co",ara1ie6 Iu)irea ,$"7ntean$ este ,rezentat$ ca un .oc -n care C$t$ in -'i atra#e iu)ita 'i -n a e c$rui re#u i o ini1iaz$9 =- :ac nu tii, i-a arta Q din bob n bob amorul>, =7um vntoru-ntinde-n crng Q ,a psrele laul, Q 7nd i-oi ntinde braul stng Q 3 m cuprinzi cu braul!> C&iar !ac$ -'i acce,t$ con!i1ia !e "uritor 'i este atras$ !e .ocu iu)irii ,ro,use !e C$t$ in% *ata !e -",$rat as,ir$ -nc$ a iu)irea i!ea $ ,entru Lucea*$r9 =*, de luceafrul din cer Q (-a prins un dor de moarte!> Aceast$ as,ira1ie i ustreaz$ con!i1ia u"an$ !ua $% aceea !e a !ori a)so utu % !ar !e a nu8'i ,utea !e,$'i con!i1ia.

K. Al treilea ta'lou
Cea !e8a treia ,arte !escrie c$ $toria interste ar$ ,e care o rea izeaz$ Lucea*$ru s,re +e"iur#. Se ,une !in nou accentu ,e su,erioritatea acestuia% *iin! !escris ,rin "eta*ora =fulger nentrerupt>% !ar 'i ,rin nu"e e ,e care - ,ri"e'te% DO,erion 3#r. H ce care "er#e !easu,ra6. C$ $toria sa reia ,rocesu !e crea1ie a u"ii% anu 7n! no1iuni e !e ti", 'i s,a1iu9 =Mi din a chaosului vi, Q Gur mprejur de sine, Q Oedea, ca-n ziua cea denti, 7um izvorau lumine;>, =7ci unde ajunge nu-i hotar, Q &ici ochi spre a cunoate, Q Mi vremea-ncearc n zadar Q din goluri a se nate!> +atorit$ setei !e iu)ire ne"urirea este ,erce,ut$ ca =greul negrei vecinicii>, =al nemuririi nimb>, =focul din privire>% !e care Lucea*$ru vrea s$ se e i)ereze ,entru =o or de iubire!!!>. Tot cu a.utoru antite!eise su) iniaz$ !i*eren1a !intre oa"enii co"uni 'i *iin1e e su,erioare9 =%i au doar stele cu noroc Q Mi prigoniri de soarte, Q &oi nu avem nici timp, nici loc, Q Mi nu cunoatem moarte!> Pentru a8 convin#e s$ nu renun1e a ne"urire% +e"iur#u -i ,ro,une trei i,ostaze a e #eniu ui9 i,ostaza cuv7ntu ui% a -n1e e,tu ui9 =7ere-mi cuvntul meu denti - Q 3-i dau nelepciuneN> care ec&iva eaz$ cu ,utere !e crea1ie !ivin$% i,ostaza or*ic$% ,uterea "uzicii care sc&i")$ cursu u"ii9=Orei s dau glas acelei guri, Q 7a dup-a ei cntare Q 3 se ia munii cu pduri Q Mi insulele-n mareN> 'i i,ostaza -",$ratu ui% a ce ui care st$,7ne'te u"ea9 =Ki-a da pmntul n buci Q s-l faci mprie!> Ce e trei o*erte a e !ivinit$1ii ,resu,un noi "o!a it$1i !e a cunoa'te universa u 'i a)so utu % !ar ne"urirea 'i ,rin ur"are -", inirea ,rin iu)ire% -i este re*uzat$. Ar#u"entu care sc&i")$ !ecizia ui DO,erion este !ova!a su,eriorit$1ii sa e c&iar 'i -n iu)ire9 =Mi pentru cine vrei s moriN Q 5ntoarce-te, te-ndreapt Q 3re-acel pmnt rtcitor Q Mi vezi ce te ateapt!>

J. Al patrulea ta'lou
Acest u ti" ta) ou este construit -n re a1ie !e simetrie cu ,ri"u !eoarece se reia inter*eren1a !intre ce e !ou$ , anuri% ce u"an 'i ce terestru. 2n opo!i ie cu i"a#inea !in a !oi ea ta) ou% este !escris$ o a t$ i,ostaz$ a iu)irii ,$"7ntene. Iu)irea nu "ai este v$zut$ ca un .oc% ci ca o ,osi)i itate !e -", inire a *ericirii 'i !e re*acere a cu, u ui a!a"ic9 =(iroase florile-argintii Q Mi cad, o dulce ploaie, Q .e cretetele-a doi copii Q 7u plete lungi, blaie!> +escrierea este s,eci*ic$ i!i e or e"inesciene 'i i"a#inaru ui ro"antic9 =7ci este sara-n asfinit Q Mi noaptea o s-nceap; Q -sare luna linitit Q Mi tremurnd din ap! 3,ersoni*icare6 QQ Mi mple cu-ale ei scntei Q 7rrile din crnguri! Q 3ub irul lung de mndri tei!> A,ar "otive s,eci*ice ,oeziei ui E"inescu9 una% co!ru % teiu % e e"ente care o*er$ o a t$ ,ers,ectiv$ asu,ra iu)irii !intre cei !oi. C$t$ in a,are 'i e sc&i")at% nu -i "ai ,ro,une iu)itei un .oc a !ra#ostei% ci iu)irea a)so ut$. +iscursu ui se sc&i")$% se a!reseaz$ C$t$ inei cu a.utoru "eta*ore or9 =noaptea mea de patimi>, =iubirea mea denti>, =visul meu din urm>! +ra#ostea or !evine o ,osi)i itate !e a #$si *ericirea a)so ut$% ,un7n!u8se accentu ,e unicitatea ei.

L. &inalul
Stro*e e *ina e se a* $ -n str7ns$ e#$tur$ cu inci,itu ,oe"u ui% !eoarece e e e=,ri"$ !ra"atis"u o"u ui !e #eniu care constat$ c$ -", inirea ,rin iu)ire este i",osi)i $% *iin!e nevoit a r7n!u ui s$8'i acce,te con!i1ia 'i s$8'i asu"e !estinu % eternitatea. O"u co"un este inca,a)i s$8'i !e,$'easc$ i"ite e% iar o"u !e #eniu "ani*est$ !is,re1 *a1$ !e aceast$ i"itare. <ata !e -",$rat -i a!reseaz$ o u ti"$ c&e"are% aceea !e a8i )inecuv7nta iu)irea ,$"7ntean$9 = H 7obori n jos, luceafr blnd, Q )lunecnd pe-o raz, Q .trunde-n codru i n gnd, &orocu-mi lumineazD> Prin re*uzu #eniu ui se ,une -nc$ o !at$ -n evi!en1$ antiteza !intre *iin1e e su,erioare 'i ce e in*erioare9 +rind n cercul vostru strmt Q &orocul v petrece, Q 7i eu n lumea mea m simt Q &emuritor i rece!>

Testa"ent
!e Tu!or Ar#&ezi
Nu81i voi $sa !re,t )unuri% !u,$ "oarte% +ec7t un nu"e a!unat ,e8o carte. 2n seara r$zvr$tit$ care vine +e a str$)unii "ei ,7n$ a tine% Prin r7,i 'i #ro,i a!7nci Suite !e )$tr7nii "ei ,e )r7nci% Ei care% t7n$r% s$ e urci te8a'tea,t$ Cartea "ea8i% *iu e% o trea,t$. A'eaz8o cu cre!in1$ c$,$t7i% Ea e &risovu vostru ce !int7i% A ro)i or cu sarici e , ine +e ose"inte e v$rsate8n "ine. Ca s$ sc&i")$"% acu"% int7ia oar$% Sa,a8n con!ei 'i )raz!a8n c$ i"ar$% B$tr7nii8au a!unat% ,rintre , $vani% Su!oarea "uncii sute or !e ani. +in #raiu or cu8n!e"nuri ,entru vite Eu a" ivit cuvinte ,otrivite Ei ea#$ne ur"a'i or st$,7ni. Ei% *r$"7ntate "ii !e s$,t$"7ni% Le8a" ,re*ecut -n versuri 'i8n icoane% <$cui !in z!ren1e "u#uri 'i coroane. Veninu str7ns 8a" ,resc&i")at -n "iere% L$s7n! -ntrea#a !u cea ui ,utere. A" uat ocara% 'i torc7n! u'ure A" ,us8o c7n! s$8")ie% c7n! s$8n.ure. A" uat cenu'a "or1i or !in vatr$ Ei a" *$cut8o +u"nezeu !e ,iatr$% Dotar -na t% cu !ou$ u"i ,e ,oa e% P$z7n! -n ,iscu !atoriei ta e. +urerea noastr$ sur!$ 'i a"ar$ O #r$"$!ii ,e8o sin#ur$ vioar$% Pe care ascu t7n!8o a .ucat St$,7nu % ca un 1a, -n.un#&iat. +in )u)e% "uce#aiuri 'i noroi Iscat8a" *ru"use1i 'i ,re1uri noi. Biciu r$)!at se8ntoarce -n cuvinte Si iz)$veste8ncet ,e!e,sitor O!ras a vie8a cri"ei tuturor. E8n!re,t$1irea ra"urei o)scure Ie'it$ a u"in$ !in ,$!ure Ei !7n! -n v7r*% ca un ciorc&in !e ne#i% Ro!u !urerii !e vecii -ntre#i. 2ntins$ ene'$ ,e cana,ea% +o"ni1a su*er$ -n cartea "ea.

S ov$ !e *oc 'i s ov$ *$urit$ 2",$rec&iate8n carte se "$rit$% Ca *ieru ca ! -")r$1i'at -n c e'te. Ro)u a scris8o% +o"nu o cite'te% <$r8a cunoa'te ca8n a!-ncu ei Nace "7nia )uni or "ei.

14IG9 Cuvinte ,otrivite 14I49 Icoane !e e"n 14519 < ori !e "uci#ai 14559 Ta) ete !in Mara !e UatO 145J9 C$rtici$ !e sear$ 145L9 M$r1i'oare 145L9 Ci"itiru Buna8Vestire 3ro"an6 14549 Dore 14KR9 A te cuvinte ,otrivite 14KI9 Lina 3ro"an6 14KG9 Una sut$ una ,oe"e 14JK9 Prisaca 14JJ9 14RG C Peiza.e 14JL9 C7ntare o"u ui

Tu!or Ar#&ezi este unu !intre cei "ai i",ortan1i ,oe1i ro"7ni% o,era sa *iin! !e o co", e=itate unic$ -n iteratura ro"7n$. O,era sa este *oarte variat$% ,ut7n! *i c asi*icat$ -n "ai "u tre cate#orii9 a. poe!ia "ilo!o"ic9 o arte e ,oetice -n care autoru este ,reocu,at !e ,oezie 'i !e rostu ,oetu uiA ,oetu este !escris -n i,ostaza !e artizan% *iin! interesat !e i")a. 'i !e ,osi)i it$1i e sa e creative9+estament, 8lori de mucigai, %pigraf, .ortret, -ug de sear

,oezii e care trateaz$ te"a c$ut$rii transcen!en1ei% a !ivinit$1ii% -n care eu iric osci eaz$ -ntre "ai "u te st$ri ra,ort7n!u8se a !ivinitate 3ascu tare% s"erenie% c$utare% ar!ere% -nc&i,uire% revo t$% ne#are69 .salmii ,oezii e care ,rezint$ atitu!inea *a1$ !e "oarte9 :uhovniceasc, :e-a v-ai ascuns irica socio#onic$9 volumul 7ntare omului

o o
).

poe!ia social9

o o
c.

estetica ur7tu ui 3inc u!erea )ana u ui% a ur7tu ui% a "aca)ru ui -n ,oezie% *o osirea cuvinte or !in orice re#istru sti istic69 volumul 8lori de mucigai ;.ui de gi, 7ina, 'alere, 8tlul, 3treche, -ada< ,oezii e care ,rezint$ universu 1$r$nesc% revo ta socia $9 volulmul /0?T-.eizaje

poe!ia de dra%oste9

,oezii e care !escriu o a"7nare a "o"entu ui -n care iu)irea se -", ine'te 3atitu!ine ase"$n$toare cu cea !in i!i e e e"inesciene69 vo u"u Cuvinte ,otrivite 3Mor#ensti""un#% Psa " !e tain$% Me anco ie crea1ii e care ,rezint$ o -", inire a iu)irii !e ti, casnic9 volumul 7rticic de sear

o
d$

poe!ia :'oa'ei #i a "r5mei;

crea1ii e care trateaz$ te"a .ocu ui% a co,i $riei% !ar 'i te"e anterioare tratate !intr8o ,ers,ectiv$ u!ic$ 3E=.9 cic u Ta) ouri )i) ice care trateaz$ ,ro) e"a crea1iei !ivine !in aceast$ ,ers,ectiv$ in*anti $% crearea ,ri"i or oa"eni *iin! !escris$ ca un .oc a ui +u"nezeu6

TESTAMENT
Poezia +estament *ace ,arte !in vo u"u 7uvinte potrivite 'i este o art$ ,oetic$ "o!ern$. <iin! ,ri"a ,oezie !in vo u"u !e !e)ut a autoru ui% ea a *ost consi!erat$ un mani"est literar care sintetizeaz$ i!ei e !in -ntre#u vo u". Ca 'i Octavian @o#a -n ,oezia -ugciune% Ar#&ezi -'i e=,ri"$ o,inia !es,re "enirea iteraturii 'i !es,re ro u ,oetu ui -n societate. Poetu este v$zut -n i,ostaza !e arti!an a i")a.u ui !eoarece e !e1ine ,uterea !e a crea 'i !e a sc&i")a u"ea ,rin inter"e!iu cuv7ntu ui. S,re !eose)ire !e crea1ia ui @o#a% +estament este o art poetic modern !eoarece nu se i"iteaz$ s$ vor)easc$ !oar !es,re ro u ,oetu ui 'i a ,oeziei% ci trateaz$ 'i ,ro) e"a i")a.u ui% a trans*i#ur$rii socia u ui -n estetic 3estetica ur7tu ui6% a ra,ortu ui !intre ins,ira1ie 'i te&nica ,oetic$. Te=tu este unu co", e= -n care se !istin# trei i!ei *un!a"enta e9 aceea a e#$turii s,iritua e -ntre #enera1ii 'i a res,onsa)i it$1i or ur"a'i or -n *a1a "esa.u ui ,ri"it !e a str$)uni% aceea a u,tei cu "ateria i")ii 'i cea a "enirii ,oeziei. Tema ,oeziei este crea1ia iterar$ v$zut$ su) !ou$ i,ostaze9 ca me#te#u%% ,un7n!u8se accentu ,e e*ortu creator a ,oetu ui% 'i ca mo#tenire% crea1ie trans"is$ ur"a'i or ca !ova!$ 'i ca "i. oc !e cunoa'tere. Poezia este scris$ su) *or"a unui monolo% sau dialo% ima%inar a!resat !e /tat$0 unui *iu s,iritua c$ruia -i este $sat$ !re,t "o'tenire /cartea0% care si")o izeaz$ !e *a,t crea1ia% o,era iterar$. +e'i este structurat$ su) aceast$ *or"u $% nu a,are a !oua instan1$% lirismul *iin! unu !e ti, su'iectiv. Eu iric -'i trans"ite -n "o! !irect atitu!ini e% *a,t su) iniat 'i !e "$rci e in#vistice a e su)iectivit$1ii% cu" ar *i ,ronu"e e ,ersona e9 =eu>, =mine>, a!.ective e ,rono"ina e ,osesive9 =mei>, =mea>, =noastr> 'i ver)e e a ,ersoana I9 =am ivit>, =am prefcut>, =fcui>, =am preschimbat>, =am luat>, =am pus>! Titlul *ace tri"itere a Bi) ie% a Vec&iu 'i Nou Testa"ent !eoarece "o'tenirea ,e care o as$ eu iric ur"a'i or este una s,iritua $. Testa"entu este unu si")o ic -n care /)ene*iciarii0 sunt at7t cititorii% c7t 'i cei a 1i ,oe1i care se vor ins,ira !in i!ei e trans"ise. Poezia este strucuturat$ -n #ase stro"e care au un nu"$r ine#a !e versuri 'i sunt construite -n .uru e e"entu ui centra % "eta*ora :carte; 3care re,rezitn$ ast*e 'i un element de recuren B$ Ter"enu are -n *iecare stro*$ o a t$ se"ni*ica1ie9 acu"u are s,iritua $ ca o,er$9 =un nume adunat pe-o carte>, =treapt>% e#$tur$ s,iritua $ -ntre str$"o'i 'i ur"a'i9 =7artea mea-i fiule, o treapt>% carte !e c$,$t7i ,entru istoria unui ,o,or9 =%a e hrisovul vostru cel dinti>, !ova!$ a e*ortu ui creator a autoru ui9 /Eu a" ivit cuvinte ,otrivite0% /S ova !e *oc 'i s ova *$urit$0% "artor a su*erin1ei ,o,oru ui% "artor a istoriei na1iona e9 /+urerea noastr$ sur!$ 'i a"ar$ / O #r$"$!ii ,e8o sin#ur$ vioar$.0 <iin! o art$ ,oetic$% accentu nu se ,une !oar ,e se"ni*ica1ii e ,oeziei 'i ro u acesteia% ci 'i ,e rolul poetului. Acesta este sur,rins -n i,ostaza !e me#te#u%ar8 arti!an% care -'i caut$ surse e !e ins,ira1ie 'i "i. oace e artistice% trans*or"7n! socia u -n estetic9 =am ivit cuvinte potrivite>, =frmntate mii de sptmni, Q ,e-am prefcut n versuri i-n icoane! Q 8cui din zdrene muguri i coroane! Q Oeninul strns l-am preschimbat n miere!> etc! Incipitul este *or"u at ca o a!resare !irect$ a eu ui iric c$tre un *iu s,iritua ,rin inter"e!iu c$reia -i as$ "o'tenire =un nume adunat pe-o carte>% si")o ,entru crea1ia ,oetic$ 'i i", icit ,entru ,oet. A!resarea !irect$ se rea izeaz$ ,rin inter"e!iu vocativu ui =fiule>, care re,rezint$ orice cititor ,oten1ia % ,oetu !evenin! -n "o! si")o ic un tat$. Bunu s,iritua ,e care - as$ ,oetu "o'tenire este o crea1ie !es,re su*erin1e e str$"o'i or re!ate ,rin "eta*ora =seara rzvtit care vine Q :e la strbunii mei pn la tine>! Aceasta este o /treapt0% o e#$tur$ s,iritua $ -ntre trecut 'i viitor% o trea,t$ -n !es$v7r'irea cunoa'terii. Procesu !e crea1ie este !escris ca un !ru" !i*ici % ase"$n$tor cu !ru"u ,arcurs !e -nainta'i -n trecut9 =.rin rpi i gropi adnci, Q 3uite de btrnii mei pe brnci!> 2n stro"a a doua este ,rezentat$ o a t$ i,ostaz$ a c$r1ii% ea c$,$t7n! o se"ni*ica1ie sacr$ !ivin$. Cartea !evine un !ocu"ent i",ortant% o carte !e c$,$t7i ase"$n$toare Bi) iei9 =%a e hrisovul vostru cel dinti>! Crea1ia iterar$ are acu" o valoare social !eoarece ,rezint$ su*erin1e e str$"o'i or% *iin! o "$rturie ,entru -ntrea#a or e=isten1$9 /)l robilor cu saricile pline Q :e osemintele vrsate-n mine!> Poetu este !in nou e e"entu !e e#$tur$ !intre trecut 'i viitor% e ,reia su*erin1a str$"o'i or9 =osemintele vrste-n mine> 'i o trans"ite "ai !e,arte ,rin inter"e!iu ,oeziei.

2n a treia stro" ,oezia se "ateria izeaz$% se trans*or"$ -ntr8o u"e o)iectua $. I!eea esen1ia $ a acestei secven1e este trans"ormarea elementelor concrete8 care repre!int socialul8 6n elemente estetice$Rea itatea "ateria $ ca,$t$ ,rin inter"e!iu ,oetu ui va oare s,iritua $. I,ostaza poetului ca me#te#u%areste su) iniat$ ,rin inter"e!iu ver)e or a ,ersoana I ;=am ivit>, =am prefcut>, =am preschimbat>< 'i a elementelor de opo!i ie. E*ortu creativ este re!at ,rin inter"e!iu e e"ente or a* ate -n o,ozi1ie% =sapa>, =brazda>, care re,rezint$ "unca *izic$ a 1$rani or% 'i =condei>, =climar> care !escriu "unca inte ectua $ a ,oetu ui. Une te e *o osite ,entru a ucra ,$"7ntu se trans*or"$ -n une te !e scris% "unca !e crea1ie este ase"$nat$ cu "unca , u#ari or care "o!e au ,$"7ntu 9 =7a s schimbm, acum, ntia oar, Q 3apa-n condei i brazda-n clomar!> 2n continuare se contureaz$ i"a#inea ,oetu ui ca n$scocitor% care trans*or"$ i")a.u 1$rani or9 =graiul lor cu-ndemnuri pentru vite> -n i")a. ,oetic9 =am ivit cuvinte potrivite>. La Ar#&ezi% ,oezia nu este ins,ira1ie ci me#te#u%% e*ort creativ care are -n centru ,ro) e"a i")a.u ui ,oetic 3i!ee s,eci*ic$ "o!ernis"u ui6. Me'te'u#u ,oetic ,resu,une -ns$ un e*ort% re!at ,rin inter"e!iu ,ara e is"u ui cu "unca *izic$ a str$"o'i or9 =3udoarea muncii sutelor de ani Q @!!!A Mi, frmntate mii de sptmni, Q ,e-am prefcut n versuri i icoane! Q @!!!A Oeninul strns l-am preschimbat n miere!> Socialul este trans"ormat 6n estetic ,rin trecerea e e"ente or care 1in !e !urerea 'i su*erin1e e str$"o'i or -n e e"ente a e crea1iei ,oetice9 -n!e"nuri e ,entru vite sunt trans*or"ate -n =cuvinte potrivite>, =veninul strns> -n su* etu 1$rani or se "eta"or*ozeaz$ -n "iere% ,$str7n! -ns$ *or1a ui socia $;=Oeninul strns l-am preschimbat n miere Q ,snd ntreag dulcea lui putere!><! +in =zdrene>, =venin>, =ocar>, 'i "ai t7rziu% =bube, mucegaiuri i noroi> se &r$ne'te 'i ca,$t$ o *or"$ u"ea ,oeziei9 =leagne>!evin si")o ,entru ini'te 'i !eta'are% =icoane> se re*er$ a ,artea s,iritua $ a crea1iei% =muguri> sunt se"ne e vita it$1ii cuvinte eor uitate% =miere> re,rezint$ va oarea artistic$ a i")a.u ui ,oetic 'i=frumusei i preuri noi> care !escriu ori#ina itatea ,oeziei ca e*ect a trans*i#ur$rii socia u ui. Stro"a a patra ,rezint$ -n continuare i"a#inea ,oeziei ca "e'te'u#% !ar 'i i"a#inea ca ,osi)i itate !e a e=,ri"a revo ta socia $9 =)m luat ocara, i torcnd uure Q )m pus-o cnd s-mbie, cnd s-njure!> Poetu are ,uterea !e e=,ri"a at7t i"a#ini sensi)i e ;=s-mbie><, c7t 'i i"a#ini care !escriu r$u ;=s-njure><, ,oezia ,ut7n! avea 'i un ro estetic% !ar 'i unu "ora izator. Prin inter"e!iu ,oetu ui% trecutu ca,$t$ va oare !e si")o % !ar 'i !e -n!re,tar "ora % iar o,era iterar$ ca,$t$ va oare .usti1iar$9 =)m luat cenua morilor din vatr Q Mi am fcut-o :umnezeu de piatr, Q 6otar nalt, cu dou lumi pe poale, Q .zind n piscul datoriei tale!> Ro u ,oetu ui !e vor)i !es,re trecut -i revine =fiului>, ca si")o ,entru ur"a'i% *a,t su) iniat !e a!.ectivu ,osesiv =tale>! 2n stro"a a cincea se reia i!eea trans*i#ur$rii socia u ui -n estetic ,rin *a,tu c$ !urerea% revo ta socia $ sunt trans*or"ate -n ,oezie% si")o izat$ ,rin su)stantivu =vioar>" =:urerea noastr surd i amar Q * grmdii pe-o singur vioar!> Este re uat$ 'i i!eea c$ ,oezia este un instru"ent !e u,t$ socia $9 =.e care ascultnd-o a jucat Q 3tpnul, ca un ap njunghiat!>, !ar 'i un "i. oc !e r$z)unare a su*erin1ei -nainta'i or9 =4iciul rbdat se-ntoarce n cuvinte Q Mi izbvete-ncet pedepsitor Q *drasla vie-a crimei tuturor!> Pro) e"a i")a.u ui este re uat$ -n aceast$ stro*$ ,rin su) inierea i!eii !e estetic a ur5tului% ,e care Ar#&ezi a ,re uat8o !e a ,oetu *rancez C&ar es Bau!e aire% autoru vo u"u ui 8lorile rului. Con*or" acestei teorii esteticu -n ,oezie ,oate cu,rin!e 'i a te cate#orii% cu" ar *i r$u % ur7tu % #rotescu . I!eea se re#$se'te -n versuri e9 =:in bube, mucegaiuri i noroi Q scat-am frumusei i preuri noi!>% un a t element de opo!i ie !in ,oezie. Artistu -'i ,oate #$si surse e !e ins,ira1ie -n orice "e!iu socia 'i ,oate *o osi cuvinte !in toate re#istre e sti istice. Ultima stro" su) iniaz$ i!eea c$ poe!ia este 6n primul r5nd me#te#u%% sintetiz7n! ast*e crezu ,oetic a artistu ui. Muza% si")o izat$ -n ,oezie !e =domni> este !e,$'it$ !e "e'te'u#% ,oezia "o!ern$ *iin! o e=,resie a e*ortu ui creativ% nu o surs$ a ins,ira1iei9 =5ntins lene pe canapea, Q :omnia sufer n cartea mea!> Aceast$ con!i1ie a ,oziei "o!erne este !ua $ -ns$% *a,t su) iniat !e opo!i ia !intre =slova de foc> 3cuv7ntu ins,irat% !e surs$ !ivin$6 'i =slova furit> 3cuv7ntu e a)orat% "e'te'u#it !e ,oet69=3lova de foc i slova furit Q 5mrechiate-n carte se mrit, Q ca fierul cald mbriat n clete!> Con!i1ia ,oetu ui este re!at$ -n versu =-obul a scris-o, :omnul o citete>% artistu *iin! un tru!itor a con!eiu ui 'i se a* $ -n s u.)a cititoru ui% =:omnul>! Acest cititor% care re,rezint$ !e *a,t ur"a'ii% este o) i#at s$ !esci*reze sensu ascuns a =crii> -n care =zace mnia bunilor mei!> Prin ur"are% ,oezia -'i atin#e sco,u !e a $sa "o'tenire o !ova!$ a su*erin1ei 'i a !estinu ui str$"o'i or.

CONCLU(IE
+estament este o art$ ,oetic$ "o!ern$ care con1ine nu"eroase e e"ente s,eci*ice curentu ui iterar "o!ern9 ,oezia se a* $ -ntr8o continu$ c$utare a i")a.u ui care s$ e=,ri"e ce "ai )ine *r$"7nt$ri e eu ui iric% intro!uce e e"ente care 1in !e estetica ur7tu ui% -nca c$ conven1ii e ,rozo!ice 3stro*e e au un nu"$r varia)i !e versuri6% i")a.u este caracterizat ,rin a")i#uitate 'i e=,resivitate% cuvinte e ca,$t$ noi se"ni*ica1ii 'i sunt a ese !in toate re#istre e sti istice 3ter"eni ar#otici% neo o#is"e% ar&ais"e% re#iona is"e% cuvinte )ana e9 =bube, mucegaiuri i noroi>% =slova de foc> etc6% ro u ,oetu ui este !e a ,otrivi aceste cuvinte ,entru a8'i trans"ite "esa.u ,oetic.

Lacustr
/+e8at7tea no,1i au! , ou7n!% Au! "ateria , 7n#7n!... Sunt sin#ur% 'i "$ !uce8un #7n! S,re ocuin1e e acustre. Ei ,arc$ !or" ,e sc7n!uri u!e% 2n s,ate "$ iz)e'te8un va C Tresar ,rin so"n% 'i "i se ,are C$ n8a" tras ,o!u !e a "a . Un #o istoric se -ntin!e% Pe8ace ea'i vre"uri "$ #$sesc... Ei si"t cu" !e at7ta , oaie Pi o1ii #rei se ,r$)u'esc. +e8at7tea no,1i au! , ou7n!% Tot tres$rin!% tot a'te,t7n!... Sunt sin#ur% 'i "$ !uce8un #7n! S,re ocuin1e e acustre. +$ Apari ie

de Geor%e >acovia

2$

Poezia ,acustr a *ost ,u) icat$ -n revista Oiaa nou -n 14R5 'i a,oi inc us$ -n vo u"u !e !e)ut .lumb !in 141L. E e"ente e s,eci*ice esteticii si")o iste care se re#$sesc -n ,oezie sunt9 su#estia% *o osirea si")o uri or 3 acustr$% , oaia6% "uzica itatea% accentu ,us ,e st$ri e eu ui iric 'i te&nica re,eti1ii or. Tema poe!iei Te"a ,oeziei o constituie !eza#re#area% !esco",unerea *iin1ei u"ane 'i a universu ui -ncon.ur$tor. 2n cazu eu ui iric se ,une ,ro) e"a unei a ien$ri s,iritua e !atorate , oii 'i !esco",unerii "ateriei. Titlul poe!iei Tit u ,oeziei se re*er$ a si")o u lacustr care re,rezint$ o ocuin1$ nesi#ur$% construit$ ,e a,$ 'i sus1inut$ !e ,i oni. 2n , an si")o ic% su#ereaz$ !e *a,t starea !e nesi#uran1$ -n care se a* $ eu iric% *iin! ,rins -n ,ro,ria u"e 'i ,ierz7n! contactu cu e=terioru a,$s$tor. Ast*e lacustr !evine un si")o nu nu"ai ,entru izo are 'i sin#ur$tate% !ar 'i ,entru a ienare 'i c&iar "oarte. Compo!i ia poe!iei Poezia este a c$tuit$ !in ,atru stro*e% !is,use -n "o! si"etric. Pri"a 'i u ti"a stro*$ con1in aceea'i i!ee% su) iniat$ ,rin re,etarea versuri or =:e-attea nopi aud plound, Q @!!!A 3unt singur, i m duce-un gnd Q 3pre locuinele lacustre!> Ce e trei versuri care se trans*or"$ -n re*renu ,oeziei con1in !ou$ !intre "otive e esen1ia e a e iricii )acoviene% ploaia 'i sin%urtatea. Sin#ur$tatea !evine o con!i1ie ,entru ie'irea !in , anu rea it$1ii% ,entru ca eu iric s$ ,oat$ ,erce,e rea itatea su)iectiv$% care este -n "are "$sur$ un ,ro!us a i"a#ina1iei 3=m duce-un gnd>, =mi se pare>6. 2ntrea#a ,oezie se or#anizeaz$ -n .uru a !ou$ si")o uri% ploaia care re,rezint$ "onotonia% !eza#re#area 'i locuin a lacustr% ,unte !e trecere -ntre terestru 'i acvatic% *iin! un si")o ,entru i uzia sa v$rii 'i izo area eu ui iric. /rima stro" !escrie *eno"enu !e !esco",unere a "ateriei% su) ac1iunea unei , oi ,er"anente re!at$ ,rin inter"e!iu ver)e or a #erunziu =plound>, =plngnd>. +e#ra!area se *ace si"1it$ tre,tat% trec7n!u8se !e a o reac1ie ,ersona $9 /+e8at7tea no,1i au! , 7n#7n!0% a o reac1ie cos"ic$ va a)i $ ,entru -ntre# universu 9 =)ud materia plngnd>. N#o"otu ,ro!us !e c$!erea , oii ,rovoac$ o stare !e an#oas$% !e nevroz$% !ar 'i !e "onotonie. P oaia nu este un si", u e e"ent !e !ecor% cu" era natura a ro"antici !e e=e", u% ci este -nsu'i a#entu !esco",unerii "ateriei 'i a eu ui. Sin#ur$tatea eu ui iric este o stare care *avorizeaz$ "ani*estarea su)con'tientu ui% a visu ui9 =3unt singur, i m duce-un gnd Q 3pre locuinele lacustre!>

.$

3$

2n stro"a a doua sunt ,rezentate a te i"a#ini vizua e care 1in !e u"ea acvaticu ui9 =scnduri ude> 3e,itet6% =val>% /podul de la mal>. +ac$ -n ,ri"a stro*$ era !escris$ o stare !e an#oas$ 'i !e nevroz$ ,rovocat$ !e i!eea !eza#re#$rii "ateria e% -n a !oua stro*$ an#oasa se trans*or"$ -n *ric$% s,ai"$ !e a,ro,ierea i"inent$ a acestui ,roces9 =5n spate m izbete-un val - Q +resar prin somn, i mi se pare Q 7 nam tras podul de la mal!> <rica este ,ro!us$ at7t !e terestru care este incert% c7t 'i !e acvaticu care ,are s$ aca,areze totu . Ca 'i -n a te ,oezii )acoviene% so"nu se a* $ -n str7ns$ e#$tur$ cu i!eea !e "oarte% re,rezent7n! o eta,$ ,entru atin#erea acesteia. 2n,acustr so"nu este !escris -n i,ostaza sa !e co'"ar% e=,erien1a eu ui iric ,etrec7n!u8se -n acest univers co",ensatoriu. Atrac1ia e=ercitat$ !e acvatic se ,ro!uce -n ti",u no,1ii% -n re#i" oniric% un!e c$!erea o)sesiv$ a , oii ac1ioneaz$ a,roa,e &i,notic asu,ra =somnului> *iin1ei 'i a u"ii. 2n stro"a a treia starea !e an#oas$ 'i !e sin#ur$tate se a", i*ic$ ,rin re#resiunea -ntr8un s,a1iu ate",ora % a -nce,uturi e "itice a e u"ii9 =Fn gol istoric se ntinde, Q .e-aceleai vremuri m gsesc!!!> Tea"a !e neant ,ro!uce e=as,erare% !ar 'i rese"nare -n *a1a !is,ari1iei u"ii. +eza#re#area se e=tin!e a nive u -ntre#u ui univers% =piloii grei>% care ar tre)ui s$ *ie si")o uri ,entru sta)i itate% se ,r$)u'esc su) ac1iunea !istru#$toare a a,ei. 2ncor!area% nevroza antici,$ a,ro,ierea s*7r'itu ui u"ii% ,us -n evi!en1$ 'i ,rin intro!ucerea "otivu ui ,oto,u ui )i) ic. Ultima stro" o reia si"etric ,e ,ri"a% sin#ura !i*eren1$ *iin! a !oi ea vers9 /Tot tres$rin!% tot a'te,t7n!0. La *e ca 'i -n ,ri"a stro*$% acest a !oi ea vers *ace e#$tura -ntre !esco",unerea e=terioar$ 'i interioritate !eoarece su) iniaz$ starea !e an#oas$ 'i "onotonie a eu ui irc. Ver)e e a ,rezent !in -ntrea#a ,oezie sunt *o osite ,entru a su#era ,er"anen1a st$ri or su* ete'ti a e eu ui iric care asist$ a o ac1iune -n ,roces !e !es*$'urare9 >aud>, =sunt>, =dorm>, =tresar> etc. +e ase"enea% se -")in$ ar"onios i"a#ini e vizua e cu ce e au!itive9 =aud plound>, =m duce-un gnd Q 3pre locuinele lacustre>, =scnduri ude> etc.

MOROMECII
+$ ROMANUL O>IECTI- ? REALIST

de MARIN /RE,A

Romanul este opera epic, n proz, de mare ntindere, cu o aciune desfurat pe mai multe planuri i la care particip un numr mare de personaje. Trsturile romanului o'iectiv) o -'i ,ro,une s$ re* ecte e=isten1a o)i'nuit$A o universu *ictiv a o,erei iterare este construit !u,$ ,rinci,iu verosi"i it$1iiA

o o

construc1ia su)iectu ui res,ect$ or!inea crono o#ic$A inci,itu se a* $ -ntr8o str7ns$ e#$tur$ cu *ina u A

o o o o o o

inci,itu ,rezint$ ca!ru ac1iunii% *i=eaz$ ti",u % reune'te ce e "ai i",ortante ,ersona.e !in ro"anA ac1iunea se !es*$'oar$ coerent% *$r$ a,ari1ia unor situa1ii ne,rev$zute% evo u1ia ei ,ut7n! *i antici,at$A *ina u este -nc&is% rezo v7n! con* icte e 'i ne,er"i17n!u8i cititoru ui a te inter,ret$riA ,ersona.u este re,rezentativ ,entru o cate#orie socia $ sau u"an$% *iin! !eseori vor)a !e ti,uriA ,ersona.u este sur,rins -ntr8un ,roces !e trans*or"areA naratoru este o"iscient% re at7n! a ,ersoana a III8a% neutru 'i i",ersoan % *$r$ s$ e"it$ .u!ec$1i !e va oare% s$ co"enteze *a,te e sau s$ e=, ice situa1ii e.

2$

MOROMECII Ro"anu (oromeii ia na'tere -n ur"a unui -n!e un# ,roces !e e a)orare. Vo u"u -nt7i cunoa'te o ,ri"$ e a)orare -n 14K4% a,oi este re uat -n anu 14JJ% c7n! va ve!ea 'i u"ina ti,aru ui. Vo u"u a !oi ea a,are !oar -n 14LG !e'i *usese -nce,ut -n 14J5. Cea "ai i",ortant$ tem a ,rozei ui Marin Pre!a este !is,ari1ia 1$r$ni"ii tra!i1iona e. +ar% a $turi !e aceast$ ,ro) e"$% autoru trateaz$ 'i te"a istoriei% a ti",u ui =care nu mai avea rbdare>% care trece *$r$ a 1ine cont !e !orin1a oa"eni or 'i care a!uce cu e sc&i")$ri ra!ica e 'i nea'te,tate. Titlul 9oromeii a'eaz$ te"a *a"i ie -n centru ro"anu ui% -ns$ evo u1ia 'i criza *a"i iei sunt si")o ice ,entru trans*or"$ri e !in satu ro"7nesc. /erspectiva naratorului o'iectiv se o", eteaz$ ,rin aceea a re"lectorilor9 -n ,ri"u vo u" ro u !e ,ersona.8re* ector -i a,ar1ine ui I ie Moro"ete% iar -n a !oi ea vo u" ui Nicu ae. +e ase"enea% e=ist$ 'i persona0e8in"ormatori% cu" ar *i !e e=e", u Parizianu care e ,oveste'te ce or a 1i s$teni !e vizita ui Moro"ete a )$ie1i% a Bucure'ti. Ro"anu este a c$tuit !in dou pr i% cores,unz$toare ce or dou volume$ /rimul volum uti izeaz$ te&nica !ecu,a.u ui 'i acce erarea #ra!at$ a ti",u ui nara1iunii 'i ,oate *i consi!erat o "ono#ra*ie a *a"i iei 1$r$ne'ti 'i a satu ui ro"7nesc !in C7",ia +un$rii -ntr8o ,erioa!$ !e *r$"7nt$ri socia 8istorice. Vo u"u este structurat -n trei pr i% cu o ac1iune concentrat$% care se !es*$'oar$ ,e ,arcursu verii% cu trei ani -naintea ce ui !e8a !oi ea r$z)oi "on!ia c7n! =se pare c timpul era foarte rbdtor cu oamenii>% -n satu Si i'tea8@u"e'ti. /rima parte% !e s7")$t$ seara ,7n$ !u"inic$ noa,tea% con1ine scene care i ustreaz$ "ono#ra*ic via1a rura $9 cina% t$ierea sa c7"u ui% -nt7 nirea !u"inica $ !in *ier$ria ui Iocan% &ora. /artea a doua se !eru eaz$ ,e ,arcursu a !ou$ s$,t$"7ni% -nce,7n! cu , ecarea ui Ac&i" cu oi e% a Bucure'ti./artea a treia% !e a seceri' ,7n$ a s*7r'itu verii% se -nc&eie cu *u#a )$ie1i or. Ce e trei ,$r1i con*er$ ec&i i)ru co",ozi1iei. <iecare ,arte -nce,e cu o ,rezentare !e ansa") u9 "asa% ,ris,a 'i seceri'u . Simetria co",ozi1iona $ este !at$ !e e#$tura !intre incipit 'i"inal a nive u ,ri"u ui vo u" care su) iniaz$ te"a ti",u ui. La -nce,ut% a,arent -n#$!uitor% =timpul era foarte rbdtor cu oamenii; viaa se scurgea aici fr conflicte mari>% ,entru ca -n *ina s$ se "o!i*ice i"a#inea ti",u ui% care !evine necru1$tor 'i into erant 'i =nu mai avea rbdare!> 2n centru ,ri"u ui vo u" se a* $ *i#ura ui I ie Moro"ete 'i ,ro) e"a ,aternit$1ii% a ra,orturio or acestuia cu *iii ui% care este -ns$ o !e#&izare a ,ro) e"e or socia e #enera e. <a"i ia Moro"ete este *or"at$ !in I ie Moro"ete% so1ia sa% Catrina% trei )$ie1i !in ,ri"a c$s$torie a ui I ie% Parasc&iv% Ni $ 'i Ac&i"% o *at$ a Catrinei% Tita% 'i !oi co,ii !in a !oua c$s$torie% I inca 'i Nicu ae. Re a1ii e *a"i ia e sunt tensionate% ucru !e care va ,ro*ita @uica% sora ui Moro"ete% care -i insti#$ -",otriva *a"i iei 'i -i convin#e s$ *u#$ !e acas$. Scenei !e -nce,ut% c7n! *a"i ia se -ntoarce !e a c7",% -i cores,un!e contra,unctic scena !in *ina % c7n! se ,ro!uce ru,tura -n *a"i ia Moro"ete. <a"i ia Moro"ete se !estra"$ ca ur"are a ,ro!ucerii "ai "u tor con"licte e*terioare. Ce "ai i",ortantcon"lict e*terior este ce !intre tat$ 'i cei trei *ii ai s$i !in ,ri"a c$s$torie% Ac&i"% Parasc&iv 'i Ni $. I ie Moro"ete nu ,oate s$ -n1e ea#$ !orin1a !e -")o#$1ire a ce or trei *ii% cu" nu ,oate s$ -n1e ea#$ nici ,$trun!erea va ori or civi iza1iei ur)ane -n u"ea satu ui. B$ie1ii -'i !is,re1uiesc tat$ *iin!c$ nu 'tie s$ trans*or"e -n )ani ,ro!use e a#rico e% a'a cu" *ace vecinu or% Tu!or B$ osu. Acest con* ict va !uce ,-n$ a ur"$ a !ez"e")rarea *a"i iei !eoarece , eac$ !e acas$. Oricare ar *i *ost ,ro) e"e e "ateria e% I ie Moro"ete #$sea "i. ocu s$ e !e,$'easc$% !ar *u#a )$ie1i or !ezec&i i)reaz$ tota . Al doilea con"lict e=terior iz)ucne'te -ntre Moro"ete 'i Catrina% so1ia ui. Moro"ete v7n!u8se -n ti",u secetei un ,o#on !in otu so1iei% ,ro"i17n!u8i% -n sc&i")% trecerea casei ,e nu"e e ei. +e tea"a *ii or ce or "ari care -'i urau "a"a vitre#$% Moro"ete a"7n$ -n!e, inirea ,ro"isiunii. +in acest$ cauz$% *e"eia si"te =cum i se strecoar n inim nepsarea i sila de brbat i de copii>% #$sin!u8'i ini1ia re*u#iu -n

)iseric$. 2n a !oi ea vo u" acest con* ict !eter"in$ !ecizia Catrinei !e a8'i ,$r$si so1u % !u,$ ce a* $ !e vizita ui a Bucure'ti 'i !e ,ro,unerea *$cut$ ce or trei *ii "ai "ari. Aceast$ ru,ur$ va *i !e*initiv$% Catrina re*uz7n! s$ se "ai -ntoarc$ acas$. Al treilea con"lict se !es*$'oar$ -ntre Moro"ete 'i sora ui% @uica% care 'i8ar *i !orit ca *rate e v$!uv s$ nu se "ai c$s$toreasc$ 'i a !oua oar$. 2n *e u acesta% ea ar *i r$"as -n casa *rate ui% s$ se ocu,e !e #os,o!$rie 'i !e cre'terea co,ii or% ,entru a nu r$"7ne sin#ur$ a )$tr7ne1e. <a,tu c$ Moro"ete se rec$s$torise 'i s$ -'i construise o cas$ !e,arte !e #os,o!$ria ei -i a,rinsese ura -",otriva ui% ,e care o trans"ite ce or trei *ii "ai "ari. Ac iunea ,ri"u ui vo u" este structurat$ ,e "ai "u te planuri narative. 2n ,ri" , an se a* $ !estinu *a"i iei Moro"e1ii. I ie Moro"ete -ncearc$ s$ ,$streze -ntre#% cu ,re1u unui trai "o!est% ,$"7ntu *a"i iei ,entru a8 trans"ite a,oi )$ie1i or. <iii cei "ari nu -",$rt$'esc i!ea u tat$ ui !eoarece ei -'i !oresc in!e,en!en1a econo"ic$. Ei se si"t ne-n!re,t$1i1i ,entru c$% !u,$ "oartea "a"ei or% Moro"ete s8a -nsurat cu a t$ *e"eie 'i c$ are -nc$ trei co,ii.2n!e"na1i !e @uica% cei trei )$ie1i ,un a ca e un , an care va a", i*ica ,ro) e"e e econi"ice a e *a"i iei. Ei inten1ioneaz$ s$ , ece a Bucure'ti% *$r$ 'tirea *a"i iei% ,entru a8'i *ace un rost. 2n acest sco,% vor s$ ia oi e cu",$rate ,rintr8un -",ru"ut a )anc$ 'i a c$ror a,te constituie ,rinci,a a surs$ !e &ran$ a *a"i iei 'i caii% in!is,ensa)i i ,entru "unca a c7",. Prin v7nzarea oi or 'i a cai or% ar o)1ine un ca,ita ,entru a -nce,e via1a a ora'. +atoria a )anc$ ne*iin! ac&itat$% , anu ce or trei )$ie1i ur"eaz$ a !a o #rea ovitur$ *a"i iei. Ac&i" -i ,ro,une tat$ ui s$8 ase s$ , ece cu oi e a Bucure'ti% s$ a ,asc$ a "ar#inea ora'u ui 'i s$ v7n!$ a,te e 'i )r7nza a un ,re1 "ai )un -n ca,ita $. Moro"ete se as$ convins !e uti itatea acestui , an% a"7n$ ac&itarea !atoriei a )anc$ 'i vin!e o ,arte !in otu *a"i iei ,entru a8'i ,utea , $ti i",ozitu ,e ,$"7nt. 2ns$ Ac&i" vin!e oi e a Bucure'ti 'i a'tea,t$ venirea *ra1i or. +u,$ a"7n$ri e #enerate !e re*uzu ui Ni $ !e a8'i $sa tat$ sin#ur -n ,rea."a seceri'u ui% cei !oi *u# cu caii 'i cu o ,arte !in zestrea surori or. Moro"ete este nevoit s$ v7n!$ !in nou o ,arte !in ,$"7nt ,entru a8'i re*ace #os,o!$ria% ,entru a , $ti *oncierea% rata a )anc$ 'i ta=e e !e 'co arizare a e ui Nicu ae. /lanurile secundare co", eteaz$ ac1iunea ro"anu ui% con*erin!u8i caracteru !e *resc$ socia $9 )oa a ui Bo1o#&in$% revo ta 1$ranu ui s$rac Mu#ur an% !ra#ostea !intre Po ina 'i Biric$% !iscu1ii e !in *ier$ria ui Iocan% ro u institu1ii or 'i a autorit$1i or -n satu inter)e ic. C7teva secven e narative sunt esen1ia e ,entru !estinu *a"i iei Moro"ete 'i ,entru conturarea con* icte or. Scena cinei are ro u !e a ,rezenta *a"i ia% !ar 'i !e a su#era re a1ii e tensionate !intre "e")rii acesteia. I ie Moro"ete ,are a !o"ina o *a"i ie *or"at$ !in co,ii ,roveni1i !in !ou$ c$s$torii% -nvr$.)i1i !in cauza averii. A'ezarea -n .uru "esei su#ereaz$ evo u1ia u terioar$ a con* ictu ui% !estr$"area *a"i iei9 =7ei trei frai vitregi, .araschiv, &il i )chim, stteau spre partea din afar a tindei, ca i cnd ar fi fost gata n orice clip s se scoale de la mas i s plece afar! :e cealalt parte a mesei, lng vatr, sttea totdeauna 7atrina (oromete, mama vitreg a celor trei frai, iar lng ea i avea pe &iculae i pe linca, copii fcui cu (oromete! +ita sttea ntre cei trei i maic-sa! %ra tot fata ei, din cstoria dinti! &umai (oromete sttea parc deasupra tuturor! ,ocul lui era pragul celei de-a doua odi, de pe care el stpnea cu privirea la fiecare! +oi ceilali stteau umr lng umr, nghesuii, masa fiind prea mic! (oromete n-o mai schimbase de pe vremea primei lui cstorii, dei numrul crescuse!> O a t$ secven1$ narativ$ cu va oare si")o ic$ este aceea a tierii salc5mului. I ie Moro"ete taie sac7"u ,entru a , $ti o ,arte !in !atorii e *a"i ie% *$r$ a vin!e ,$"7nt sau oi9 3e pare c nimeni nu nelegea c hotrndu-se n sfrit plecarea lui )chim la 4ucureti nsemna c trebuie s li se fac celor trei pe plac pn la capt, s nu se mai ating nimeni de oi i cum altceva n-aveau ce vinde, salcmul trebuia tiat! (ai ciudat era c nici cei trei n cauz nu nelegeau; nct rspunsul lui (oromete c a tiat salcamul Cs se mire protiiE nu era o batjocur ntmpltoare la adresa fiilor!> T$ierea sa c7"u ui antici,eaz$ !estr$"area *a"i iei 'i a satu ui tra!i1iona . Pentru s$tenii !in Si i'tea8@u"e'ti% sa c7"u !in #r$!ina Moro"e1i or era un ,unct !e re,er% e av7n! va oarea unui ar)ore sacru% a unui a=is "un!i. O!at$ cu t$ierea acestuia% nici ti",u nu "ai are nici e r$)!are% ast*e -nc7t "o!i*ic$ri e !in *a"i ia Moro"ete 'i ce e !in , an socia se succe! ra,i!. Lu"ea tra!i1iona $ a'a cu" 'i8o i"a#ineaz$ ,ersona.u ,rinci,a va -nce,e ,rocesu !e !estr$"are. I ie Moro"ete este un a,$r$tor a or!inii vec&i ,e care o consi!er$ a *i cea "ai )un$ !intre toate 'i ,entru care statu re,rezint$ o su,rain!ivi!ua itate a)stract$. Moro"ete ana izeaz$ sc&i")$ri e !in societate% !ar ,7n$ a un "o"ent !at nu cre!e c$ e e ,ot -n ocui "enta itatea 1$r$neasc$. Este uat ,rin sur,rin!ere !e istorie 'i !e trecerea ti",u ui% !ar -'i a,$r$ cu t$rie i!ei e% i uzia% !e"nitatea. Al doilea volum re* ect$ "ai )ine ,ro) e"a !erura iz$rii satu ui ,rin atra#erea ui tre,tat$ s,re civi iza1ia ur)an$. Vo u"u este structurat -n cinci ,$r1i care ,rezint$ via1a satu ui -ntr8o ,erioa!$ !e un s*ert !e veac% !e a -nce,utu anu ui 145F% ,7n$ s,re s*7r'itu anu ui 14LI. Ac iunea se concentreaz$ asu,ra a !ou$ "o"ente istorice se"ni*icative9 re*or"a a#rar$ !in 14KJ% cu ,re*aceri e ,e care ea e a!uce 'i trans*or"area /socia ist$0 a a#ricu turii !u,$ 14K4% ,erce,ut$ ca un *eno"en a)uziv. +atorit$ acestor sc&i")$ri ra,i!e% satu intr$ -ntr8un ,roces ireversi)i !e !iso u1ie. Con"lictul !intre tat$ 'i *iii "ai "ari trece -n , anu a !oi ea. Con"lictul principal o,une "enta itatea tra!i1iona $ 'i "enta itatea i",us$% co ectivist$. O,ozi1ia !intre ce e !ou$ u"i este ,us$ -n evi!en1$ !e re a1ia !intre I ie Moro"ete 'i *iu s$u% Nicu ae% care !evin persona0e1re"lectori,entru ce e !ou$ "enta it$1i.

+ac$ ,ri"u vo u" vor)e'te !es,re u"ea tat$ ui% a !oi ea vo u" *ace oc u"ii *ii or. Vec&ea i"a#ine a ui I ie Moro"ete este !istrus$% *iin! -n ocit$ cu o a ta% i,sit$ !e # orie. Autoritatea ui -n sat se !i"inueaz$% iar unitatea !istrus$ a *a"i iei nu se re*ace. Vo u"u !e)uteaz$ cu o -ntre)are retoric$9 =5n bine sau n ru se schimbase (orometeN> Cei a 1i 1$rani -'i sc&i")$ atitu!inea *a'$ !e e % *o'tii ,rieteni au "urit sau 8au ,$r$sit% vec&i e !u'"$nii se stin#. Tu!or B$ osu !evine c&iar )inevoitor *a1$ !e vecinu ui% iar @uica "oare% *$r$ ca re a1ii e cu *rate e ei s$ se sc&i")e% acesta ne,artici,7n! a -n"or"7ntarea ei. Moro"ete se a,uc$ !e ne#o1% c7'ti#$ )ani% !ar - retra#e ,e Nicu ae !e a 'coa $ ,e "otiv c$ =nu-i aduce niciun beneficiu>!Toat$ ener#ia tat$ ui se concentreaz$ -n -ncercarea !e a8i a!uce acas$ ,e )$ie1ii *u#ari. +e aceea cu",$r$ ,$"7nturi e ,ier!ute o!inioar$ 'i , eac$ a Bucure'ti ,entru a8i convin#e s$ revin$ -n sat% !ar ace'tia res,in# -ncercarea !e reconci iere a tat$ ui s$u. Catrina% a* 7n! !e ,ro,unerea *$cut$ *ii or% - ,$r$se'te ,e Moro"ete 'i se !uce s$ ocuiasc$ a *iica ei. +estr$"area *a"i iei continu$ cu "oartea ui Ni $ -n r$z)oi. <ete e se c$s$toresc% !ar so1u Titei "oare -ntr8un acci!ent stu,i! -n sat. Para e cu ,rocesu !e !estr$"are a *a"i iei% este ,rezentat$ !estr$"area satu ui tra!i1iona . Re a1ia !intre I ie Moro"ete 'i *iu "ai "ic% Nicu ae% este trans,us$ a nive socia % re,rezent7n! o,ozi1ia !intre un sus1in$tor a c asei 1$r$ne'ti 'i un !ec asat a ei% con* ictu !intre cei !oi si")o iz7n! con* ictu !intre !ou$ conce,1ii !es,re 1$ran. 2n acest vo u" o)serva1ia socia $ ,ri"eaz$% ,rin inter"e!iu ui I ie Moro"ete sunt ana iza1i noii re,rezentan1i ai statu ui9 Bi $% Isosic$% Mantaro'ie% A!a" <7nt7n$% Ou$)ei. Statu !evine 'i "ai a)stract -n "intea 1$ranu ui care a,$r$ va ori e vec&i9 -n ,ri"u vo u" statu are un re,rezentant u"an% (u,uitu% cu care se ,oate vor)i 'i care -i -n1e e#e% !ar -n a !oi ea vo u" acesta !is,are. Re,rezentantu e#ii e con*isc$ averi e 1$rani or% nu -i -n1e e#e atunci c7n! nu au )ani s$ , $teasc$ *onciirea. Nici "$car re,rezentatntu u"ii noi% Nicu ae% nu "ai -n1e e#e "ecanis"e e. 2n !iscu1ii e cu tat$ s$u% nu ,oate s$8'i sus1in$ o,1iuni e ,entru c$ nu 'tie !ac$ are sau nu !re,tate% este a r7n!u ui e=c us !in siste". Istoria 'i sc&i")$ri e a!use !e aceasta - !e,$'esc 'i ,e Nicu ae. .$ ILIE MOROMETE I ie Moro"ete este ,ersona.u centra a ro"anu ui. E este ca,u *a"i iei Moro"ete -n .uru c$ruia se !es*$'oar$ -ntrea#a ac1iune a ,ri"u ui vo u". Este re,rezentantu 1$r$ni"ii tra!i1iona e% a e c$rei va ori e a,$r$ cu -n!7r.ire. Nu ni se o*er$ !ate !es,re *e u cu" arat$ ,ersona.u !eoarece acest ucru nu are i",ortan1$. Naratoru ,recizeaz$ !oar c$ se a* a -nte =tineree i btrnee, cnd numai nenorociri sau bucurii mari pot schimba firea cuiva!> Accentu se ,une "ai a es ,e ca,acit$1i e inte ectua e a e ,ersona.u ui% !atorit$ "e!ita1ii or 'i conce,1ii or sa e !es,re via1$a *ost consi!erat !e critici 1$ranu *i ozo* a iteraturii ro"7ne. Portretu 'i evo u1ia sa sunt ur"$rite -n ra,ort cu *a"i ia% cu cei a 1i s$teni% cu statu 'i cu ,$"7ntu . Este caracterizat at7t !e autor c7t 'i !e ce e a te ,ersona.e% !ar ac1iuni e 'i *e u s$u !e a vor)i s,un ce "ai "u t !es,re I ie Moro"ete. 2nc$ !e a -nce,ut Moro"ete este ,rezentat -n ca itatea !e ca, !e *a"i ie -n care autoritatea nu -i este contestat$. Aceast$ autoritate este su) iniat$ -n scena "esei -n care naratoru ,recizeaz$ c$ =(oromete sttea parc deasupra tuturor!> +e'i re a1ii e cu *a"i ia sunt tensionate% Moro"ete !ore'te ce e "ai )ine ,entru *iii ui% !ar nu cre!e c$ acest ucru -nsea"n$ -")o#$1irea. Si"te c$ cei a 1i nu -n1e e# 'i atunci se izo eaz$ un!eva -n #r$!in$ 'i vor)e'te sin#ur. <a"i ia rea izeaz$ 'i ea ,r$,astia !intre ea 'i Moro"ete9 =tatl lor avea ciudatul dar de a vedea lucruri care lor le scpau, pe care ei nu le vedeau!> Este "7n!ru !e *iu s$u "ai "ic% !e'i nu -i arat$% cu care va ,$stra o re a1ie s,ecia $ ,7n$ -n *ina . C7n! -'i !$ sea"a c$ a *ost -n'e at !e Ac&i" -nce, "ari e *r$"7nt$ri interioare a e ,ersona.u ui. Se"ni*icativ ,entru noua stare !e s,irit a ,ersona.u ui este "ono o#u !e ,e c7", -n care -'i a,$r$ !re,tu a senin$tateA =7um s trieti dac nu eti linititN>! Este a,reciat !e cei !in sat care -i ascu t$ tot ti",u !iscursuri e !e !u"inic$ !i"inea1a !e a *ier$ria ui Iocan. 2n se"n !e res,ect% +in Vasi escu -i *ace !in ut ,ortretu . O tr$s$tur$ i",ortant$ ,e care o su) iniaz$ naratoru este !isi"u area9 Moro"ete o*er$ un a!ev$rat s,ectaco -n e,iso!u -n care vrea s$8 ,$c$ easc$ ,e (u,uitu sau -n e,iso!u -n care !iscut$ cu Tu!or B$ osu. Este a,reciat ,entru u'urin1a cu care% ,rin inter"e!iu i")a.u ui% iese !in situa1ii !i*ici e. A"7n$ , ata !$ri or 'i ,entru c$ nu cre!e cu a!ev$rat -n ,uterea statu ui% consi!er$ c$ ,7n$ a ur"$ statu ca rea iza c$ 1$ranii nu au )ani 'i atunci nu e va "ai cere !$ri. Cre!in1a -ntr8o u"e care ar ,utea e=ista *$r$ )ani -i va *i z!runcinat$ ,7n$ a s*7r'itu ro"anu ui. 2i , ace s$ o)serve u"ea care - -ncon.oar$ 'i ast*e 'tie cu" s$ se ,oarte cu *iecare9 ,e Tu!or B$ osu 'i ,e *iu acestuia -i ironizeaz$ cu *iecare ocazie% !ar ,e Mu#ur an - trateaz$ cu res,ect 'i si",atie% iar ui Coco'i $ -i a,reciaz$ inte i#en1a. S,re !eose)ire !e ,ersona.u Ion a ui Liviu Re)reanu% ,entru 1$ranu Moro"ete ,$"7ntu nu este o o)sesie% e nu !ore'te "u t ,$"7nt ci !oar at7t c7t s$ ai)$ !in ce tr$i. S$n$tatea "ora $ nu -nsea"n$ ,entru e a avea )ani ci a ,utea tr$i senin% Moro"ete -'i !ore'te ini'tea c$"inu ui 'i ,osi)i itatea !e a se )ucura !e "ici e )ucurii a e vie1ii. +ra"a ui -nce,e -n "o"entu -n care o)serv$ c$ *a"i ia nu -i -",$rt$'e'te i!ea uri e. Moro"ete nu este un 1$ran o)i'nuit. Inte i#en1a% ironia 'i u"oru - !eose)esc !e orice ,ersona. !in ro"ane e anterioare care trateaz$ u"ea rura $. E -nsu'i este un si")o % *$r$ s$ vrea% ,entru sc&i")$ri e care se ,ro!uc -n acest univers9 ,entru Moro"ete este "u t "ai i",ortant s$ stea s$

"e!iteze sau s$ !iscute ,o itic$ !ec7t s$ "unceasc$. 2n ro"anu on a avea ,$"7nt era sin#uru ucru care conta ,entru un 1$ran% i !e*inea ,ersona itatea 'i statutu -n co"unitate. 2n (oromeii ,$"7ntu nu "ai -nsea"n$ )o#$1ie% avere% ,utere% ci i)ertatea "ora $ a in!ivi!u ui -n ra,orturi e sa e cu u"ea% o*erin!u8i 1$ranu ui ,osi)i itatea !e a conte", a u"ea 'i !e a "e!ita. Este un i!ea ist a* at -n contra!ic1ie cu noi e sc&i")$ri a e societ$1ii care ,7n$ a ur"$ - vor -nvin#e9 !e'i este ca,a)i s$ ,$c$ easc$ autorit$1i e nu va ,utea ,$c$ i 'i istoria. +u,$ *u#a ce or !oi *ii -nce,e s$ -n1e ea#$ c$ a *ost victi"a unei i uzii 'i c$ u"ea ,rietenoas$ 'i ti",u r$)!$tor nu e=ist$ !ec7t -n ca,u ui. +ra"a ui Moro"ete nu s$ -n ,ier!erea ,$"7nturi or ci -n !estr$"area *a"i iei sa e% !ar aceasta anun1$ !ra"a 1$r$ni"ii -n #enera . +estinu s$u se va "o!i*ica tre,tat !u,$ *u#a )$ie1i or% nu va "ai ua ,arte a -nt7niri e !in *ier$ria ui Iocan% nu va "ai *i /centrul universului>, cu" - caracterizeaz$ nicu ae% re a1ii e cu *a"i ia se vor !e#ra!a !in ce -n ce "ai "u t. Totu'i% ,7n$ -n c i,a "or1ii -'i su1ine cu t$rie ,$reri e !es,re a!ev$rate e va ori a e vie1ii 'i nu ,oate acce,ta c$ e=ist$ o u"e "ai )un$ !ec7t cea tra!i1iona $. 2n "o"entu -n care "oare% -i s,une !octoru ui9 =:omnule, eu totdeauna am dus o via independentD>% a*ie"a1ie care e=,ri"$ i!ea u 'i *i ozo*ia sa.

MOARA CU NOROC
de IOAN SLA-ICI
+$ NU-ELA$ NU-ELA /SI4OLOGIC 4uvela este opera epic, n proz, cu o aciune mai dezvoltat dec.t sc(ia, cu un sin'ur fir narativ, av.nd o intri' mai complicat, ce determin conflicte puternice prin care se evideniaz caracterul mai multor personaje. Caracteristicile nuvelei9

o o o o o o o

,rezint$ ce "ai a!esea *a,te verosi"i e un sin#ur *ir narativ% un sin#ur con* ict intri#a este ri#uros construit$ !eoarece ea sta)i e'te con* ictu res,ect$ !e o)icei succesiunea "o"ente or su)iectu ui iterar accentu se ,une "ai "u t ,e ,ersona. !ec7t ,e ac1iune ti",u 'i s,a1iu sunt i"itate% !ar "u t "ai a", e !ec7t -n sc&i1$ !e o)icei ,ers,ectiva narativ$ este o)iectiv$% nara1iunea se *ace a ,ersoana a III8a

+u,$ citeriu te"atic% nuve e e se c asi*ic$ -n9 nuve $ istoric$% nuve $ ,si&o o#ic$% nuve $ *antastic$% nuve $ *i ozo*ic$. Moara cu noroc !e Ioan S avici se -nca!reaz$ -n cate#oria nuve ei ,si&o o#ice. 4uvela psi(olo'ic prezint viaa interioar a personajelor sub presiunea unor situaii neobinuite. Caracteristicile nuvelei psi7olo%ice)

o o o o

ac1iunea este "ai co", icat$% c&iar !ac$ se res,ect$ structura c asic$ a "o"ente or su)iectu ui inci,itu 'i *ina u concentreaz$ se"ni*ica1ia -ntre#ii ac1iuni ,ersona.e e tr$iesc -ntr8un "e!iu actua 'i *a"i iar con* icte e e=terioare !eter"in$ con* icte e interioare

o o o o
2$

ana iza ,si&o o#ic$ vizeaz$ at7t in!ivi!u % c7t 'i "enta u co ectiv ,roce!ee e ,rin care se !ezv$ uie tr$iri e ,ersona.e or sunt9 "ono o#u interior% !ia o#u % sti u in!irect i)er ,ersona.e e sunt "o)i e% -n sensu c$ se "o!i*ic$ ,ro*un! !e8a un#u ac1iunii naratoru este ce "ai a!esea o"niscient% o)serv7n!u8se o ten!in1$ s,re o)iectivare

MOARA CU NOROC Ioan S avici *ace ,arte% a $turi !e Mi&ai E"inescu% Ion Luca Cara#ia e 'i Ion Crean#$% !in #a eria marilor clasici ai iteraturii ro"7ne. Scriitoru se ins,ir$ -n nuve istica sa !in via1a satu ui ar!e ean% *iin! un !esc&iz$tor !e !ru"uri ,entru ,roza seco u ui VV. Lu"ea satu ui este reconstituit$realist% autoru *ace -n ,er"anen1$ a,e a tra!i1ie% a "oravuri 'i o)iceiuri% ,ersona.e e con*or"7n!u8se o) i#atoriu unei "enta it$1i tra!i1iona e. +e a !escrieri e i!i ice a e satu ui ar!e ean% S avici va trece tre,tat a nuve e care au -n centru tra#is"u unei e=isten1e. O,era sa este clasic -n "$sura -n care ,ute" #$si cores,one!en1e evi!ente -ntre nuve e e 'i ro"ane e sa e 'i tra#e!ia #reac$. Ase"eni ,ersona.e or !in tra#e!ii e #rece'ti% ,ersona.e e ui S avici sunt victi"e e unui !estin neiert$tor. Un e=e", u e ocvent ,entru sus1inerea acestei i!ei este ,ersona.u @&i1$ !in (oara cu noroc. +orin! s$ se -")o#$1easc$ cu orice ,re1% @&i1$ -nca c$ o e#e vec&e con*or" c$reia tre)uie s$ te "u 1u"e'ti cu ceea ce 1i8a o*erit via1a 'i s$ nu -ncerci s$ o)1ii "ai "u t ,rin "i. oace i"ora e 'i ne e#a e. Pentru c$ a -nc$ cat aceast$ e#e tra!i1iona $ este ,e!e,sit ,rin ruinarea ,ro,riei sa e *a"i ii. E e"ente e !e "o!ernitate a e o,erei ui S avici sunt !ate !eanali!a psi7olo%ic ,rin inter"e!iu c$reia autoru ,une -n evi!en1$ trans*or"$ri e ,ersona.e or a nive ,si&o o#ic. Nuve a (oara cu noroc a *ost ,u) icat$ -n vo u"u !e !e)ut &ovele din popor. Viziunea !es,re u"e a scriitoru ui se o)serv$ !in a)or!area unei !u) e *or"u e9 realismul psi7olo%ic 'iclasicismul. Nara iunea rea ist$ este o'iectiv% rea izat$ a ,ersoana a III8a !e c$tre un narator omniscient8 omnipre!ent 'i neimplicat. Pe 7n#$ ,ers,ectiva o)iectiv$ a naratoru ui% se o)serv$ o a t$ te&nic$ narativ$ *o osit$ !e S avici 'i anu"e te&nica ,unctu ui !e ve!ere !in interven1ii e )$tr7nei. Nuve a este construit$ !u,$ principiul ciclic% -nce,7n! 'i s*7r'in!u8se cu re, ici e )$tr7nei care con*er$ unitatea 'i sensu te=tu ui. La -nce,ut% cuvinte e )$tr7nei *i=eaz$ teza "ora $ a nuve ei% con*or" c$reia o"u tre)uie s$ se "u 1u"easc$ cu ce are9 =- *mul s fie mulumit cu srcia sa, cci, dac e vorba, nu bogia, ci linitea colibei tale te face fericit!> Neres,ectarea acestui ,rinci,iu !e via1$ va a!uce cu sine s*7r'itu tra#ic a ,ersona.e or% e=,ri"at -n *ina !e )$tr7n$ ,rin re, ica9 =3imeam eu c nu are s ias bine" dar aa le-a fost dat!> S avici este un autor moralist 'i !e aceea tema nuvelei va sur,rin!e in* uen1a ne*ast$ a !orin1ei !e -navu1ire 'i ,rocesu !e !ezu"anizare a in!ivi!u ui ca ur"are a acestei o)sesii ,entru )ani. Pro) e"atica nuve ei se ,oate sta)i i !in "ai "u te ,ers,ective9 social 3ur"$re'te -ncercarea ui @&i1$ !e a8'i sc&i")a statutu socia 6% moral 3,rezint$ consecin1e e o)sesiei ,entru )ani asu,ra ini'tii su* ete'ti a ,ersona.u ui6 'i psi7olo%ic 3,rezint$ con* ictu interior a ui @&i1$ -ntre !orin1a !e a r$"7ne o" cinstit 'i !orin1a !e a se -")o#$1i6. -i!iunea clasic a autoru ui ,oate *i o)servat$ !in o,1iunea ,entru s*7r'itu tra#ic a ,ersona.e or i", icate -n con*ict. Ca 'i -n tra#e!ii e #rece'ti% tra%ismul este #enerat !e *or1a i", aca)i $ a !estinu ui care ,e!e,se'te orice -nc$ care a nor"e or% iar ,e!ea,sa nu ,oate *i !ec7t "oartea. Titlul nuve ei este )iva ent9 con1ine 'i 'ansa !e -")o#$1ire a ui @&i1$% !ar 'i a"enin1area "or1ii ascuns$ su) a!e"enitoarea a,aren1$ a norocu ui. Ac iunea se !es*$'oar$ ,e ,arcursu unui an% situat -ntre !ou$ re,ere te",ora e cu va oare re i#ioas$9 !e a S*7ntu @&eor#&e ,7na a s$r)$tori e !e Pa'te. Nuve a !e)uteaz$ cu "utarea *a"i iei ui @&i1$ a &anu /Moara cu noroc0% ,e care - ia -n aren!$. Motivu acestei sc&i")$ri -n via1a *a"i iei este !eter"inat !e !orin1a ui @&i1$ !e a sc$,a !e s$r$cie. Incipitul nuve ei *i=eaz$% ,rin inter"e!iu cuvinte or )$tr7nei% teza "ora $ a te=tu ui care se re*er$ a *a,tu c$ o"u tre)uie s$ se "u 1u"easc$ cu ce i8a *ost !at !e c$tre !ivinitate 'i s$ nu -ncerce s$8'i sc&i")e !estinu . E*po!i iunea *i=eaz$ s,a1iu un!e se ,etrece ac1iunea 'i anu"e &anu =(oara cu noroc>. Acesta este situat a o r$scruce !e !ru"uri% *iin! un oc izo at9 =:e la neu drumul de ar o ia printre pduri i peste

arine, lsnd la dreapta i la stnga satele aezate prin colurile vilor! +imp de un ceas i jumtate drumul e bun; vine apoi un pripor, pe care l urci, i dup ce ai cobort iar n vale, trebuie s faci popas, s adapi calul ori vita din jug i s le mai lai timp de rsuflare, fiindc drumul a fost cam greu, iar mai departe locurile sunt rele!>! S avici nu a e#e -nt7", $tor acest to,os a &anu ui !eoarece *a,te e re atate nu ,uteau avea oc !ec7t !e,arte !e oc&ii u"ii% -ntr8un oc -n care se"ne e ,$r$sirii sunt ,este tot 'i antici,eaz$ !estinu *a"i iei ui @&i1$9 =5n cele din urm arndaul a zidit crcium la un loc mai potrivit, deprtare de cteva sute de pai de rule, iar moara a rmas prsit, cu lopeile rupte i cu acopermntul ciuruit de vremurile ce trecuser peste dnsul!> La -nce,ut% sco,u no)i !e a scoate *a"i ia !in starea !e s$r$cie este satis*$cut ,rin "unca cinstit$ a &an#iu ui% ,rin ,rice,erea 'i &$rnicia sa. <iru e=isten1ei ini'tite se ru,e -ns$ -n "o"entu -n care a &an a,are un ,ersona. straniu% Lic$ S$"$!$u % eveni"ent care constiuie intri%a nuve ei. Acesta este -ntruc&i,area R$u ui care coru,e% !ar -n ace a'i ti", este 'i e=,resia vita it$1ii 'i a ener#iei% a vic eniei 'i a ca,acit$1ii !e a convin#e. A,ari1ia ui Lic$ ec&iva eaz$ cu -nce,utu s*7r'itu ui *a"i iei ui @&i1$. 2nc$ !e a -nce,ut% cei !oi so1i -i intuiesc caracteru % !ar !orin1a !e -")o#$1ire este "ai ,uternic$. Carcateru ,uternic a S$"$!$u ui 'i !orin1a acestuia !e a su)or!ona !estinu ce or a 1i se o)serv$ !in *e u -n care -i i",une ui @&i1$ s$8 a.ute9 =%u sunt ,ic 3mdul!!! (ulte se zic despre mine, i dintre multe, multe vor fi adevrate i multe scornite! @!!!A %u voiesc s tiu totdeauna cine umbl pe drum, cine trece pe aici, cine ce zice i cine ce face, i voiesc ca nimeni n afar de mine s nu tie! 7red c ne-am nelesND> ,es"#urarea ac iunii ur"$re'te !ezu"anizarea tre,tat$ a ui @&i1$% care !evine st$,7nit !e ,ati"a )anu ui. Dan#iu acce,t$ co a)orarea cu Lic$% !evenin! tre,tat ,$rta' a a*aceri e necurate a e acestuia. La -nce,ut% -'i ia "$suri !e a,$rare -",otriva ui Lic$9 "er#e a Ara! s$8'i cu",ere !ou$ ,istoa e% -'i cu",$r$ !oi c7ini ,e care -i as"ute -",otriva tur"e or !e ,orci 'i -'i an#a.eaz$ -nc$ o s u#$. +ar aceste "$suri sunt inuti e% !eoarce ,ati"a )anu ui -i "o!i*ic$ ,ersona itatea 'i - -nstr$ineaz$ !e *a"i ie. +evine !in ce -n ce "ai ursuz% are reac1ii vio ente *a1$ !e Ana 'i *a1$ !e co,ii% nu -i "ai *ace , $cere s$8'i ,etreac$ ti",u cu ei 'i a.un#e c&iar s$8i consi!ere o ,ie!ic$ -n ,rocesu s$u !e -")o#$1ire. S avici se !ove!e'te a *i un *in ,si&o o# !eoarece !escrie cu "inu1iozitate -n!oie i e ui @&i1$% con* ictu s$u interior care se !$ -ntre !orin1a !e a r$"7ne un o" cinstit 'i !e a ,$stra unitatea 'i *ericirea *a"i iei 'i !orin1a !e -")o#$1ire. Aceste *r$"7nt$ri sunt re!ate cu a.utoru monolo%ului interior9 =%iD 7e s-mi facN!!! )a m-a lsat :umnezeuD!!! 7e s-mi fac dac e n mine ceva mai tare dect voina meaN&ici cocoatul nu e nsui vinovat c are cocoae n spinare!> Autoru ana izeaz$ !ra"a !e con'tiin1$ a ,ersona.u ui. Se"ni*ica1ia tensiuni or interioare este una "ora $% scriitoru !ove!in!u8se ,reocu,at -n "are "$sur$ !e "uta1ii e care au oc a nive u con'tiin1ei ,ersona.u ui. +e'i starea "ateria $ este -n* oritoare% @&i1$ a.un#e s$8'i ,iar!$ -ncre!erea -n sine. <e u -n care Lic$ -i "ani,u eaz$ !ecizii e sc&i")$ nu nu"ai ,ro,ria ,erce,1ie asu,ra ui% !ar 'i *e u -n care - v$! cei a 1i9 Ana va a.un#e -n *ina s$8 consi!ere =o muiere mbrcat n haine brbteti>. 2ncearc$ s$8'i rezo ve con* ictu interior !u,$ ce este c&e"at s$ !e,un$ "$rturie -n cazu uci!erii unei *e"ei 'i a unui co,i . Prin *a,tu c$ .ur$ str7") a ,roces% aco,erin!u8 ,e Lic$% !evine co", ice a cri"$. Dot$re'te totu'i s$8 tr$!eze ,e acesta% cu a.utoru .an!ar"u ui Pintea. Nu este sincer -ns$ nici cu Pintea 'i acest ucru -i va a!uce ,ieirea. 2i va o*eri !ovezi .an!ar"u ui !es,re vinov$1ia ui Lic$% nu"ai !u,$ ce -'i va o,ri .u"$tate !in su"e e a!use !e acesta. @re'ea a esen1ia $ a ui @&i1$ este c$% !e'i !ore'te s$ revin$ a !ru"u ce )un% nu este onest ,7n$ a ca,$t nici *a1$ !e sine% !ar nici *a1$ !e Lic$ sau Pintea. /unctul culminant ,rezint$ i"a#inea u ti"ei tre,te !e !e#ra!are "ora $ a ,ersona.u ui. Or)it !e !orin1a !e a se r$z)una ,e Lic$% -'i ,$r$se'te so1ia -n ziua !e Pa'te% $s7n!8o ast*e !re,t "o"ea $ -n )ra1e e S$"$!$u ui. S,er$ ,7n$ -n u ti"u "o"ent c$ !e#ra!area sa "ora $ nu se va e=tin!e 'i asu,ra Anei 'i c$ aceasta va rezista is,itei re,rezentate !e Lic$. +ez#ustat$ -ns$ !e a'itatea ui @&i1$% care se -nstr$inase !e ea 'i !e *a"i ie% -ntr8un #est !e r$z)unare Ana i se !$ruie'te ui Lic$% !eoarece -n ciu!a ne e#iuri or co"ise% Lic$ e =om>, ,e c7n! @&i1$ =nu e dect o muiere mbrcat n haine brbteti>! ,e!nodm5ntul ,resu,une rezo varea con* ictu ui interior% 'i a,oi a ce ui e=terior. +ezu"anizarea tota $ a ui @&i1$ 'i !ova!a inca,acit$1ii ui !e a reveni ,e !ru"u ini1ia % este su) iniat$ ,rin #estu ui *ina !e a8'i uci!e so1ia. Nu o o"oar$ ,e Ana !in cauza or#o i u ui !e so1 -n'e at% ci !atorit$ "ustr$ri or !e con'tiin1$ ,entru c$ a in* uen1at 'i !ec$!erea ei "ora $9 =3imt numai c mi s-a pus ceva de-a curmezia n cap i c nu pot s te las viu n urma mea! )cu, urm el peste puin, acu vd c-am fcut ru i dac n-a vedea din faa ta c eu te-am aruncat ca un ticlos n braele lui, pentru ca s-mi stmpr setea de rzbunare, dac mai adineaor l-a fi gsit aici, poate c nu te-a fi ucis!> @&i1$ este 'i e ucis !e R$u1% a or!inu ui Lic$. Pentru a nu se $sa ,rins !e .an!aru Pintea% Lic$ ia !ecizia !e a8'i ua via1a% iz)in!u8se cu ca,u !e un co,ac. Un *oc teri)i "istuie &anu =(oara cu noroc>, ,uri*ic7n! ast*e ocu !e toate re e e s$v7r'ite.

&inalul nuve ei este !e o si", itate c asic$. B$tr7na% ca u ti" "artor a !estine or ,ersona.e or% a*ir"$9 =3imeam eu c nu are s ias bine" dar aa le-a fost dat!> Ni"ic nu st$ "ai ,resus !e !estinu o"u ui 'i aici se creeaz$ !in nou o ,unte -ntre tra#e!ia c asic$ 'i "enta itatea ,o,u ar$ ro"7neasc$.

.$

/ERSONADUL /RINCI/AL) G4IC$ RELACIA ,INTRE ,OU /ERSONADE) G4IC @I LIC SM,UL @&i1$ este ,ersona.u ,rinci,a a nuve ei Moara cu noroc% *iin! un ,ersona. co", e=% a c$rui !estin i ustreaz$ consecin1e e ne*aste a e !orin1ei !e -navu1ire. Caracterizarea ui se rea izeaz$ at7t -n mod direct% c7t 'i indirect% ,ortretu acestuia -nsu"7n! o varietate !e tr$s$turi con!ra!ictorii. +e ase"enea% se *o ose'te ca "o!a itate !e caracterizare monolo%ul interior. <iin! vor)a !e o nuve $ ,si&o o#ic$% ,ersona.u este ur"$rit -n evo u1ie. La -nce,ut se ,recizeaz$ c$ este un o cu voin1$ ,uternic$% &arnic 'i ,erseverent% care vrea s$8'i sca,e *a"i ia !e s$r$cie. S,re !eose)ire !e soacra sa% i!enti*ic$ s$r$cia cu i,sa !e !e"nitate% nu cu ini'tea. Vine a Moara cu noroc ,entru c$ -'i iu)e'te *a"i ia 'i !ore'te o via1$ "ai )un$ ,entru aceasta. At7ta ti", c7t se !ove!e'te un o" !e ac1iune% "o)i % cu ini1iativ$% ucruri e "er# )ine% c7rciu"a a!uce ,ro*it% iar *a"i ia tr$ie'te -n ar"onie. +atorit$ a")i1iei 'i &$rnicei trans*or"$ &anu -ntr8un oc cunoscut 'i a,reciat !e c$ $tori9=)bia trecuser dar cteva luni dup 3t! 'heorghe, i drumeii mai umblai nu ziceau c are s fac popas la (oara cu noroc, ci c se vor opri la 'hi, i toat lumea tia cine e 'hi i unde e 'hi, iar acolo, n vale, ntre pripor i locurile rele, nu mai era (oara cu noroc ci crciuma lui 'hi!> Bun "eseria'% o" &arnic% ) 7n! 'i cu"seca!e% @&i1$ !ore'te s$ a#oniseasc$ )ani ca s$8'i an#a.eze vreo zece ca *e ,entru un ate ier !e ciz"$rie. As,ira1ia ui este *ireasc$ 'i nu !e,$'e'te i"ite e *irescu ui. A,ari1ia ui Lic$ S$"$!$u a &an tu )ur$ ec&i i)ru *a"i iei% !ar 'i ,e ce interior% a ui @&i1$. Cu toate c$ -'i !$ sea"a c$ Lic$ re,rezint$ un ,erico ,entru e 'i ,entru *a"i ia ui% nu se ,oate sustra#e is,itei "a e*ice ,e care acesta o e=ercit$ asu,ra sa% !eoarece tenta1ia -")o#$1irii este "are9 =se gndea la ctigul pe care l-ar putea face n tovria lui ,ic, vedea banii grmad naintea sa i i se mpienjeneau parc ochii!> @&i1$ -'i ia a -nce,ut toate "$suri e !e ,recau1ie -",otriva ui Lic$9 "er#e a Ara! s$8'i cu",ere !ou$ ,istoa e% -'i ia !oi c7ini ,e care -i as"ute -",otriva tur"e or !e ,orci 'i an#a.eaz$ o s u#$ cre!incioas$% ,e Mar1i% =un ungur nalt ca un brad!>+in "o"entu e#$rii acestei /,rietenii0 -nce,e ,rocesu ire"e!ia)i !e -nstr$inare a ui @&i1$ *a1$ !e *a"i ie. E !evine o victi"$ a ui Lic$ nu"ai ,entru c$ acesta -i !esco,er$ s $)iciunea ,entru )ani. Aceste sc&i")$ri sunt ,rezentate -n mod direct !e c$tre narator9 @&i1$ !evine =de tot ursuz>%=se aprindea pentru oriice lucru de nimic>% =nu mai zmbea ca nainte, ci rdea cu hohot, nct i venea s te sparii de el>% iar c7n! se "ai .uca% rar% cu Ana =i pierdea repede cumptul i-i lsa urme vinete pe bra>. +evine "o&or7t% vio ent% -i , ac .ocuri e cru!e% ,ri"e.!ioase% are #esturi !e )ruta itate ne-n1e eas$ *a1$ !e Ana 'i *a1$ !e co,ii. Trans*or"area ra!ica $ care se ,ro!uce -n caracteru ,ersona.u ui este !eter"inat$ !e ,ati"a acestuia ,entru )ani. Ezit$ -ntre !ou$ o,1iuni% una re,rezentat$ !e Ana% care inc u!e va ori e *a"i iei% iu)irea% cinstea% =linitea colibei>, iar cea a t$ !e Lic$% re,rezent7n! atrac1ia ,entru )ani ,rin "i. oace necurate. +esco",unerea sa "ora $ este ,ro#resiv$% "er#7n! !e a izo area 'i -nstr$inarea !e *a"i ie ,7n$ a co", icitate a &o1ii 'i cri"e. La -nce,ut% ,ersona.u osci eaz$ -ntre atrac1ia ,entru )ani 'i !orin1a !e a r$"7ne un o" cinstit% ceea ce - trans*or"$ -ntr8un ,ersona. tra#ic. +e'i ini1ia ,are , in !e voin1$% a.un#e s$ *ie victi"a ui Lic$% s u.itoru ui !eoarece acesta -i !esco,er$ s $)iciunea ,entru )ani. Senti"entu cu ,a)i it$1ii - *ace s$ !evin$ -nc&is -n sine% !ac$ a -nce,ut era un so1 )un 'i tan!ru% ,e ,arcurs se -nstr$ineaz$ !e Ana% nu "ai vor)e'te cu ea. Lic$ -i !istru#e -ncre!erea -n ,ro,rii e *or1e% Ana a.un#e s$8 consi!ere =o muiere n haine brbteti> 'i nu - "ai cre!e !e"n !e !ra#ostea ei. @&i1$ tr$ie'te o !ra"$ ,si&o o#ic$ concretizat$ ,rin trei -n*r7n#eri% ,ierz7n! ,e r7n! -ncre!erea -n sine% -ncre!erea ce or a 1i 'i -ncre!erea Anei -n e . La un "o"ent !at% @&i1$ a.un#e s$ re#rete *a,tu c$ are *a"i ie 'i co,ii 'i c$ nu8'i ,oate asu"a tota riscu -")o#$1irii a $turi !e Lic$. Prin inter"e!iu "ono o#u ui interior sunt re!ate #7n!uri e 'i *r$"7nt$ri e ,ersona.u ui% rea iz7n!u8se -n acest *e autocaracterizarea.9 =%iD 7e s-mi facN!!! )a m-a lsat :umnezeuD!!! 7e s-mi fac dac este n mine ceva mai tare dect voina meaN &ici cocoatul nu e nsui vinovat c are cocoae n spinare!> Su) ,rete=tu c$ o voin1$ su,erioar$ -i coor!oneaz$ #7n!uri e 'i ac1iuni e% !evine a'% *ricos 'i su)or!onat -n tota itate S$"$!$u ui. 2n , us% se -n!e,$rteaz$ !in ce -n ce "ai "u t !e Ana9 =i era parc n-a vzut-o demult i parc era s se despart de dnsa!>, arunc7n!8o -n )ra1e e S$"$!$u ui9 =Goac muiere, parc are s-i ia ceva din frumusee.0 @&i1$ este caracterizat -n mod direct !e Lic$% care -'i !$ sea"a c$ e un o" !e -ncre!ere 'i c&iar -i s,une acest ucru9 =+u eti om, 'hi, om cu mult ur n sufletul tu, i eti

om cu minte" dac te-a avea tovar pe tine, a rde i de dracul i de mum-sa! ( simt chiar eu mai vrednic cnd m tiu alturea de un om ca tine!>Totu'i S$"$!$u ui nu8i convine un o" ,e care s$ nu8 1in$ !e *ric$ 'i !e aceea !istru#e tre,tat i"a#inea ce or a 1i !es,re c7rciu"ar ca un o" onest 'i cinstit. Ast*e % tre,tat% @&i1$ a.un#e s$ *ie ,$rta' cri"e or S$"$!$u ui% -'i -nca c$ !e*initiv onoarea !e,un7n! "$rturie *a s$ -n *avoarea acestuia% a,oi -'i as$ so1ia sin#ur$ cu e . Totu'i% "o"ente e -n care este atras !e )ani a terneaz$ cu ce e -n care !ore'te s$8'i re!o)7n!easc$ *a"i ia 'i ini'tea% !ar ,ati"a )anu ui este "ai ,uternic$. Are "o"ente !e sinceritate% !e re"u'care% c7n! cere iertare so1iei 'i co,ii or9 = art-m, )noD i zise el! art-m cel puin tu, cci eu n-am s m iert ct voi tri pe faa pmntului! )i avut tat om de frunte, ai neamuri oameni de treab i ai ajuns s-i vezi brbatul naintea judectorilor!>@&i1$ este con'tient c$ se a*un!$ ,e zi ce trece -n necinste% !ar nu #$se'te -n e 'i nici -n so1ia sa% !e care ,ati"a )anu ui izo ase% s,ri.inu necesat ,entru a ,une ca,$t tenta1iei nes$)uite. Prin *a,tu c$ a e#e )anii -n !e*avoarea *a"i iei -nca c$ e#i e tra!i1iona e 'i !in acest$ cauz$ -'i "erit$ soarta. Arestu 'i .u!ecata -i ,rovoac$ "ustr$ri !e con'tiin1$ ,entru "o!u -n care s8a ,urtat. +e ru'inea u"ii% !e !ra#u so1iei 'i a co,ii or% se #7n!e'te c$ ar *i "ai )ine s$ , ece !e a Moara cu noroc. @&i1$ -n1e e#e c$ sin#uru "o! !e a -nvin#e r$u 'i !e a8'i rec$,$ta *a"i ia este !ivu #area *$r$!e e#i or ui Lic$. 2nce,e s$ co a)oreze cu Pintea% !ar nu este sincer -n tota itate nici *a1$ !e acesta% ceea ce - va ,ier!e. @&i1$ -i o*er$ ,ro)e -n e#$tur$ cu vinov$1ia ui Lic$ nu"ai !u,$ ce -'i ,oate o,ri .u"$tate !in )anii a!u'i !e acesta. U ti"a eta,$ a !e#ra!$rii "ora e a ui @&i1$ are oc a s$r)$tori e Pa'te ui% c7n!% or)it !e *urie 'i !is,us s$ *ac$ orice ,entru a se r$z)una ,e Lic$% -'i arunc$ so1ia% !re,t "o"ea $% -n )ra1e e S$"$!$u ui. S,er$ ,7n$ -n u ti"u "o"ent c$ se va -nt7", a o "inune 'i c$ Ana va rezista in* uen1ei "a e*ice a ui Lic$. P ec7n! a Ineu% e "e!iteaz$9 =:ac e ru ce fac, nu puteam face altfel!> @estu e=tre" a ,ersona.u ui st7rne'te a!"ira1ia ui Pintea9 =+are om eti tu, 'hi, gri .intea pe gnduri! Mi eu l ursc pe ,ic, dar n-a fi putut s arunc o nevast ca a ta drept momeal n cursa cu care eu vreau s-l prind!> +ez#ustat$ -ns$ !e a'itatea ui @&i1$ care se -nstr$inase !e ea 'i !e *a"i ie% -ntr8un #est !e r$z)unare% Ana i se !$ruie'te ui Lic$% !eoarece% -n ciu!a ne e#iuri or co"ise% Lic$ e =om>, ,e c7n! @&i1$ =nu e dect o muiere mbrcat n haine brbteti!> C7n! se -ntoarce a &an% @&i1$ -'i !$ sea"a c$ so1ia 8a -n'e at% 'tie c$ acest ucru s8a -nt7", at !in cauza ui 'i c$ a !eter"inat !ec$!erea "ora $ a Anai% 'i o uci!e9 =3imt numai c mi s-a pus ceva de-a curmeziul n cap i c nu mai pot tri, iar pe tine nu pot s te las vie n urma mea!> La r7n!u ui este o"or7t !e R$u1% !in or!inu ui Lic$. @&i1$ !e,$'e'te i"ita nor"a $ a unui o" care as,ir$ s,re o *ireasc$ satis*ac1ie "ateria $ 'i socia $. Pati"a ,entru )ani 'i *ascina1ia !ia)o ic$ a ,ersona it$1ii S$"$!$u ui - !eter"in$ s$ a.un#$ ,e u ti"a trea,t$ a !e#ra!$rii "ora e. Moartea sa su#ereaz$ c$ ni"ic nu este "ai ,resus !e e#ea "ora $% con!i1ie esen1ia $ a e=isten1ei u"ii.

La i%nci
de MIRCEA ELIA,E E+FGH A +FIJB

1ucrrile literare: 145R C Isa)e 'i a,e e !iavo u ui 1455 C MaitreOi

145K C Lu"ina ce se stin#e 145K C 2ntoarcerea !in rai 145J C Eantier 145J C Du i#anii 145L C +o"ni'oara C&ristina 145G C Ear,e e 14KR C Secretu !octoru ui Doni#)er#er 14JJ C Noa,tea !e S7nziene 14L5 C Nuve e 14L4 C Pe stra!a M7ntu easa... 14GF C 2n curte a +ionis 14FR C Nou$s,rezece tran!a*iri 14FR C Me"orii

1ucrrile tiinifice: 145L 8 So#a. Essai sur es ori#ines !e a "istiWue in!ienne 14KI C Mitu reinte#r$rii 14K5 C Co"entarii a e#en!a Me'teru ui Mano e 14K4 C Tratat !e istoria re i#ii or 14K4 C Mitu eternei re-ntoarceri 14JL C Sacru 'i ,ro*an 14L5 C As,ecte a e "itu ui 14GR C +e a Na "o=is a @en#&is8Dan 14GL814GF C Istoria cre!in1e or 'i i!ei or re i#ioase 35 vo u"e6

+$

NU-ELA 4uvela este opera epic, n proz, cu o aciune mai dezvoltat dec.t sc(ia, cu un sin'ur fir narativ, av.nd o intri' mai complicat, ce determin conflicte puternice prin care se evideniaz caracterul mai multor personaje. Ac1iunea !in nuve $ este concentrat$ ,e o situa1ie centra $ 'i are o !i"ensiune "e!ie. Secven1e e narative se ea#$ !e re#u $ ,rin -n $n1uire% !ar se ,ot e#a 'i ,rin inser1ie sau ,rin a ternan1$. Nuvela

clasic res,ect$ succesiunea "o"ente or su)iectu ui iterar% cu o e=,ozi1iune scurt$% o intri#$ rezu tat$ !intr8o con.unctur$ tensionat$% care ,er"ite o !es*$'urare a ert$ a ac1iunii ce atin#e un ,unct cu "inant c$ruia -i ur"eaz$ un !ezno!o"7nt ,revizi)i sau i",revizi)i . Persona.e e sunt "ai nu"eroase 'i "ai co", e=e !ec7t ce e a e sc&i1ei. Persoana a care se ,oveste'te ,oate *i ,ersoana a III8a% !ar 'i ,ersoana I% toate ce e trei ti,uri !e viziuni a,$r7n! -n nuve $. Nuve a ro"7neasc$ a a,$rut -n ,erioa!a ,a'o,tist$ ,rin Costac&e Ne#ruzzi care scrie)lexandru ,puneanul 'i 3obiesBi i romnii. Marii c asici au scris 'i ei nu"eroase nuve e9 Mi&ai E"inescu C 3rmanul :ionis% 7ezara% Ion Luca Cara#ia e C 5n vreme de rzboi% * fclie de .ate% ,a hanul lui (njoal% Ioan S avici C .dureanca, (oara cu noroc% Ion Crean#$ C (o &ichifor 7ocariul. 2n ,erioa!a inter)e ic$ se re"arc$ nuve e e ui Ion A#7r)iceanu C &e"elea%a8 Mi&ai Sa!oveanu C:ureri nbuite, 4ordeieni% Liviu Re)reanu C .rotii, 7atastrofa, ic Mtrul, dezertor % iar -n ,erioa!a ,ost)e ic$ Marin Pre!a cu vo u"u 5ntlnirea din pmnturi% Ete*an B$nu escu cu vo u"u arna brbailor. La s*7r'itu seco u ui a VV8 ea se acce,t$ *or"a !e ,roz$ scurt$% ter"enu !e nuve $ -n acce,1ia c asic$ nu "ai este *o osit.

2$

NU-ELA &ANTASTIC 4uvela fantastic prezint nt.mplri care distru' ordinea fireasc a lumii i care nu pot fi e%plicate, rm.n.nd permanent o ezitare n privina ncadrrii acestora n real sau ireal. Trsturi ale nuvelei "antastice)

o o o o o o o o o

e=isten1a a !ou$ , anuri9 rea / irea A -n , anu u"ii *a"i iare ,$trun!e un eveni"ent "isterios% ine=, ica)i ,rin e#i e natura eA ezitarea ,ersona.u ui 'i a cititoru ui !e a o,ta ,entru o e=, ica1ie a eveni"ente orA construc1ia su)iectu ui nu "ai este iniar$A s,a1iu 'i ti",u nu au atri)ute *ire'tiA sunt -nc$ cate e#i e te",ora e natura e% ,ro!uc7n!u8se uneori o trans#resare a ti",u ui% ,rin acce erare sau -ncetinire% co",ri"are sau !i atare% inversare sau o,rireA uneori se ,ro!uc "eta"or*oz$ri% a!ic$ trans*or"$ri a e unor *iin1e sau o)iecte -n a tceva !ec7t natura or ori#inar$A ,ersona.u are un "o! s,ecia !e a se ra,orta a u"e% se a* $ -ntr8o ,er"anent$ incertitu!ineA *ina u este a")i#uuA naratoru ,oate *o osi ,ersoana a III8a% situ7n!u8se -ntr8o ,ozi1ie a,arent o"inscient$ ;,a ignci !e Mircea E ia!e6% !ar ne,ut7n! o*eri so u1ii% sau ,oate *o osi ,ersoana I% *iin! ,ersona.u care ,erce,e u"ea ,rezentat$ 3,a hanul lui (njoal !e Ion Luca Cara#ia e6.

.$

TEORIA &ANTASTICULUI <N /RO(A LUI ELIA,E Mircea E ia!e este creatoru % at7t -n te=te e iterare c7t 'i -n ce e *i ozo*ice% unei teorii ori#ina e !es,re *antastic care se )azeaz$ ,e camu"larea sacrului 6n pro"an. I!eea !e a care ,orne'te este aceea c$ evo u1ia te&nic$% "o!ernizarea -n #enera % a !us -n "o! tre,tat a !esacra izarea tota $ a u"ii% *a,t ce e=, ic$ !i*icu tatea !esco,eririi sacru ui. Potrivit acestei teorii rea itatea este )ana $ !oar -n a,aren1$% ea ,oate avea o se"ni*ica1ie ascuns$% !ar aceasta ,oate *i !eco!i*icat$ !oar ,rintr8un ,roces !e ini1iere. Eroii !in ,roze e *antastice a e ui E ia!e tre)uie s$ !esco,ere un siste" !e se"ne% s$ se ini1ieze ,entru a a.un#e a sacru. <antasticu se re*er$ toc"ai a aceast$ ,rezen1$ a sacru ui 'i a a,ari1ia sa -n rea itatea coti!ian$. Cunoa'terea sacru ui se ,oate rea iza ,rin "ai "u te ,osi)i it$1i% !intre care cea "ai i",ortant$ este ie#irea din timp.

O a t$ ,osi)i itate !e re evare a sacru ui este redescoperirea miturilor. O"u "o!ern -nce,e s$ resi"t$ nevoia !e ,ovestiri 'i istorii 'i !e a se !e*ini -n ra,ort cu c7teva "ituri *un!a"enta e.Mitul este o nara iune considerat ca "iind adevrat8 despre evenimente petrecute 6n timpuri strvec7i8 av5nd ca persona0e !ei sau eroi de natur divin$ E=e", e9 "itu !es,re na'terea universu ui% !es,re a,ari1ia o"u ui% !es,re s*7r'itu u"ii etc. 2n o,era ui E ia!e se re#$sesc patru mituri "undamentale9

o o

mitul timpului reversi'il9 con*or" "ituri or cos"o#onice% ti",u este reversi)i % ,rocesu crea1iei se reia o !at$ cu *iecare re"e"orare a -nt7", $ri or !e a -nce,ut 3E=9 ritua uri e care au oc !e Anu Nou6 mitul erosului ca act de cunoa#tere) este un "it !e ori#ine ro"antic$ care consi!er$ !ra#ostea ca ,e o ,osi)i itate !e a ,$trun!e taine e ascunse a e u"ii 3E=9 ,entru ,o,oare e ar&aice actu se=ua era o "o!a itate !e a re"e"ora crearea u"ii sau a ,ri"u ui o"6 mitul lo%osului9 se re*er$ a ca itatea i")a.u ui !e a crea% a ,uterea cuv7ntu ui !e a "o!i*ica u"ea 3E=9 crearea u"ii -n "ito o#ia cre'tin$ se *ace ,rin cuv7ntu ui +u"nezeu6 "itu "or1ii ca trecere9 "oartea este consi!erat$ ca o nou$ trea,t$ -n e=isten1a cuiva% a $turi !e na'tere 'i c$s$torie 3E=9 ritua uri e !e -n"or"7ntare ,resu,un trecerea -n u"ea cea a t$6

o o

Mitolo%ia repre!int totalitatea miturilor create de un popor sau de mai multe popoare 6nrudite$2n nuve a ,a ignci se re#$sesc e e"ente at7t !in "ito o#ia euro,ean$% c7t 'i !in cea na1iona $. +in ,ri"a cate#orie *ac ,arte Cer'erul% ce care ,$ze'te intrarea s,re u"ea !e !inco o 3)$tr7na6%C7aron8 untra'u care trece su* ete e ,e u"ea cea a t$ 3)ir.aru care a *ost !ricar6 'i Gra iile% ce e trei !ivinit$1i #reco8ro"ane a e *ru"use1ii9 A# aie% T&a ia% Eu,&rosOne 3ce e trei 1i#$nci6. E e"ente e s,eci*ice "ito o#iei ro"7ne'ti sunt9 Ielele 'i Ursitoarele 3ce e trei 1i#$nci6 'i a,ari1ia ci"rei ma%ice trei 3trei 1i#$nci% ta=a este !e trei sute !e ei% este su,us a trei -ncerc$ri% c$ $tore'te !e trei ori cu tra"vaiu % st$ !ois,rezece 3"u ti, u ui trei6 ani -n casa 1i#$nci or6.

3$

LA CIGNCI Nuve a ,a ignci a *ost scris$ 'i ,u) icat$ a Paris -n iunie 14J4% ti,$rit$ -n 14LG -n Ro"7nia -n revista 3ecolul ##, a,oi inc us$ -n vo u"u ,a ignci i alte povestiri -n 14L4. Titlul nuve ei su#ereaz$ un s,a1iu -n care se o)serv$ "ani*estarea sacru ui ascuns -n ,ro*an 3&iero*anie6. Locu nu"it a 1i#$nci este un s,a1iu -n care se rea izeaz$ trecerea !e a "oarte a via1$% un oc -n care !eter"in$ri e te",ora e 'i s,a1ia e se anu eaz$. Tema nuve ei o constituie ie#irea din timpul istoric8 linear8 ireversi'il #i trecerea 6n timpul sacru8 mitic #i circular. Aceast$ trecere i",erce,ti)i $ ec&iva eaz$ !e *a,t cu tr$irea conco"itent$ -n !ou$ , anuri e=isten1ia e !eoarece -ntre rea 'i irea % -ntre sacru 'i ,ro*an nu "ai e=ist$ &otare sesiza)i e. E ia!e e=e", i*ic$ ,rin aceast$ nuve $ teoria sa cu ,rivire a camu"larea sacrului 6n pro"an$ Nuve a este structurat -n patru pr i -n *unc1ie !e dou planuri9 real 'i ireal?"antastic$Ce e !ou$ , anuri a e rea u ui ec&iva eaz$ cu !ou$ , anuri narative% aceste , anuri se -",art -n ,atru *aze care se succe!9 REAL A IREAL A REAL A IREAL. +e ase"enea% e=ist$ 'i opt secven e sau episoade care a.ut$ a %radarea ac iunii) c$ $toria cu tra"vaiu 3,ri"a ,arte6% intrarea -n u"ea 1i#$nci or% -nt7 nirea cu ce e trei *ete% c$utarea a)irintic$ 3a !oua ,arte6% a !oua c$ $torie cu tra"vaiu 'i o,rirea a casa !oa"nei Voitinovici% uti"a c$ $torie cu tra"vaiu 'i vizitarea ,ro,riei ocuin1e% -ntoarcerea cu tr$sura a 1i#$nci 3a treia ,arte6 'i% u ti"a secven1$% -nt7 nirea cu Di !e#ar! care con1ine 'i , ecarea *ina $ s,re "oarte 3a ,atra ,arte6. Nara iunea se *ace a persoana a III1a% !ar aceast$ ,ers,ectiv$ nu este !ec7t a,arent o)iectiv$% *a,t ce s,ore'te 'i "ai "u t a")i#uitatea te=tu ui. Spa iul 'i timpul au !ou$ !i"ensiuni% -n *unc1ie !e ce e !ou$ , anuri a e rea it$1ii. E=ist$ unspa iu pro"an re,rezentat !e u"ea rea $% "ateria $% a care o"u se ra,orteaz$ ,rin ac1iuni% eveni"ente 'i re,ere *i=e 3aici Bucure'tiu toro,it !e c$ !ur$6 'i un spa iu sacru% "itic re,rezentat !e u"ea ate",ora $ 'i as,a1ia $ !in casa 1i#$nci or -n interioru c$ruia o"u tr$ie'te -nt7", $ri ciu!ate ,e care nu e ,oate

e=, ica. Timpul este ,rivit su) !ou$ as,ecte9 timpul ireversi'il care re,rezint$ o i"itare a e=isten1ei u"ane% un !ru" c$tre "oarte 3ti",u e=isten1ei rea e% aici9 cei !ois,rezece ani care au tecut ,entru cei a 1i6 'i timpul reversi'il a e c$rui i"ite sunt a)o ite% ti",u sacru% ,rezentu continuu -n care "oartea este !oar o eta,$% o trecere s,re a t , an a e=isten1ei. 2n prima parte autoru se *o ose'te !e te7nica epicului du'lu. Incipitul , aseaz$ ac1iunea nuve ei -n Bucure'tiu inter)e ic% ca!ru *recvent -n o,era ui E ia!e% -n*$1i'at ca un ora' toro,it !e canicu $. S,a1iu coti!ian nu anun1$ ni"ic neo)i'nuit9 tra"vaiu % stra!a% in!ivizii co"uni care !iscut$ su)iecte )ana e% se -nscriu -ntr8un ca!ru -n care @avri escu ,are ,er*ect a!a,tat. Persona.u -'i recunoa'te con!i1ia !e artist ratat% sur,rinz7n!u8se -n ace a'i ti", !orin1a aceastuia !e a intra -n vor)$ cu oa"enii !in tra"vai9 U.entru pcatele mele sunt profesor de pian! Vic pentru pcatele mele, adug, ncercnd s zmbeasc, pentru c n-am fost fcut pentru asta! %u am o fire de artist!> +ar% 6n plan secund% ni"ic nu este -nt7", $tor% a uzii e au un caracter antici,ativ. E e"ente e care ne su#ereaz$ ce va ur"a sunt9 c$ !ura e=cesiv$ care treze'te -n "e"oria ,ersona.u ui a"intirea unei e=,erien1e si"i are tr$ite -n tinere1e ;U)sta parc mi aduce aminte de ceva, i spuse ca s-i dea curaj! Fn mic efort, 'avrilescul, un mic efort de memorie! Fndeva, pe o banc, fr un ban n buzunar! &u era aa de cald, dar era tot o varW @WA Mi atunci i aminti" era la 7harlottenburg; se afla, tot ca acum, pe o banc, n soare, dar atunci era nemncat, fr un ban n buzunar!><, , ata )i etu ui !e tra"vai% !orin1a ui !e a vor)i% o)sesia #enera $ ,entru #r$!ina 1i#$nci or% !iscu1ia !es,re co one u LaXrence. Cldura e un se"n i",ortant ,entru se"ni*ica1ia ascuns$ a ucruri or !eoarece ea a tereaz$ ,erce,1ia% ,ro!uce "uta1ii 'i e asociat$ cu u"ina ,uternic$ a soare ui. +e aici rezu t$ o)sesia ,ersona.u ui e#at$ !e colonelul LaKrence al Ara'iei % care ,rovoac$ i"a#inea c$ !urii ca o sa)ie !easu,ra cre'tetu ui9 U%ra o fraz care mi-a plcut, o fraz foarte frumoas, despre aria care l-a ntmpinat pe el, pe colonel, undeva n )rabia, i care l-a lovit n cretet, l-a lovit ca o sabie!>. A,ar !e ase"enea re, ici su#estive9 ,ersona.u cre!e c$ a -")$tr7nit9 U'avrilescule, opti, atenieD c parc, parc ai ncepe s mbtrneti! +e ramoleti, i pierzi memoria!> C7n! ,ier!e tra"vaiu e=c a"$ >Prea t7rziuB0Y cuvinte care !e*inesc -ntrea#a ui e=isten1$ ratat$ !e ,ro*esor !e ,ian care as,ir$ s,re a!ev$rata art$. A"intin!u8'i c$ 'i8a uitat servieta cu ,artituri a e eva sa% Oti ia Voitinovici% ,ro*esoru c)oar$ cu inten1ia !e a ua tra"vaiu -n sens invers. Prin ur"are% intrarea ui a 1i#$nci este una -nt7", $toare% care st$ su) se"nu &azar!u ui. A doua parte !escrie intrarea -n u"ea *antastic$ a 1i#$nci or. Mo"entu trecerii !inco o% -n , anu irea % este ,rece!at Ude o lumin alb, incandescent, orbitoare>, a,oi !e > o neateptat, nefireasc rcoare>, care -",reun$ cu ,oarta se"ni*ic$ ,ra#u !intre !ou$ u"i% trecerea !ins,re via1$ s,re "oarte% !ins,re ,ro*ane s,re sacru. 2n "e!iu su*ocant a ora'u ui toro,it !e c$ !ur$% #r$!ina 1i#$nci or a,are ca un s,a1iu !e "ira. care !estituie rea u . E un teritoriu !e tranzi1ie s,re un a t s,a1iu% irea % ce a )or!eiu ui. Intrarea -n #r$!ina 1i#$nci or nu se *ace -n sco, erotic ci !in !orin1a !e cunoa'tere 'i !e c$utare a unui oc r$coros. Bor!eiu nu este nici e o cas$ a , $ceri or% a'a cu" )$nuiau ocuitorii Bucure'tiu ui% ci ocu unor ritua uri ezoterice a c$ror se"ni*ica1ie @avri escu nu o ,oate ,erce,e. 2n "o"entu -n care ,$trun!e -n acest teritoriu sacru% timpul #i spa iul capt alte semni"ica ii. Casa 1i#$nci or se a* $ -n a*ara ti",u ui 3!e'i este a,ro=i"ativ ora treiB6% !u,$ cu" -i ,recizeaz$ )$tr7na -n "o"entu -n care intr$9 U)vem timp! &u e nici treiW @WA )tunci s tii c iar a stat ceasul>! Pentru a ,$trun!e -n )or!ei% ,ersona.u este su,us unui ritua 9 e tre)uie s$ o*ere )$tr7nei trei sute !e ei% ta=$ care ec&iva eaz$ cu , ata v$"i or ,e u"ea cea a t$. 2n , an secun! 'i )$tr7na are o se"ni*ica1ie "ito o#ic$9 ea -ntruc&i,eaz$ Cer)eru !in "ito o#ia antic$% ce care ,$zea intrarea s,re u"ea !e !inco o. 2n casa 1i#$nci or ti",u st$ ,e oc% c7teva ore ,etrecute -n acest s,a1iu sacru ec&iva eaz$ cu !ois,rezece ani -n u"ea rea $. Cu" ti",u nu "ai este ace a'i% a,are Me"oria !eoarece ,ri"u ucru !e care -'i a"inte'te ,ersona.u c7n! intr$ a 1i#$nci este iu)irea ,entru Di !e#ar!% eveni"entu sacru a e=isten1ei sa e. Aceast$ re"e"orare ec&iva eaz$ cu o -ncercare !e a recu,era ti",u a*ectiv *ericit9 U5n acea clip se simi deodat fericit, parc ar fi fost din nou tnr i toat lumea ar fi fost a lui, i 6ildegard ar fi fost de asemenea a lui! H 6ildegardD exclam el, adresndu-se fetei! &u m-am mai gndit la ea de douzeci de ani! ) fost marea mea dragoste! ) fost femeia vieii meleD> Recu,erarea "e"oriei este asociat$ cu a t$ stare 'i anu"e% setea% care este 'i ea un in!iciu ,entru ce i se va -nt7, a ,ersona.u ui9 U- (i-e seteD @WA H (i-e teribil de sete @WA :ac a putea s beau puin ap!> 2n "o"entu -n cae i se o*er$ !e )$ut% nu a e#e ,a&aru !e stic $ ver!e% ceasca !e ca*ea ci cana cu a,$. <ete e r7! !e a e#erea ui !eoarece este ,ri"a a e#ere #re'it$ !intr8un 'ir un#% *a,t ce su) iniaz$ inca,acitatea !e a o)serva se"ne e ce i se o*er$9 U-deam c te-ai ncurcat i-ai but din can, n loc s bei din pahar! :ac ai fi but din paharW> Docul are o se"ni*ica1ie ritua ic$% *ete e - su,un ,e @avri escu a un .oc a #&icirii% ca o pro' a ini ierii9 tre)uie s$ #&iceasc$ 1i#anca !in ce e trei9 o 1i#anc$% o #recoaic$ 'i o evreic$. Este un .oc a a,aren1e or 'i rea it$1ii% ca o &or$ a ie e or ce - !es,rin!e ,e erou !e rea itate. +ar .ocu se -nc&eie cu un

e'ec re,etat% antici,at !e e=isten1a ratat$ a erou ui. O e=, ica1ie ,entru ne,utin1a !e a #&ici 1i#anca este "rica !e "oarte% care se "ani*est$ ,rin ,er"anenta ra,ortare a trecut% a tinere1e. Erou nu este -n stare s$ treac$ !inco o !e a,aren1e% s$ ia o !ecizie% a *e cu" nu a ,utut s$ a ea#$ -n tinere1e *ericirea% s$ r$"7n$ cu Di !e#ar!. I",osi)i itatea !e a ac1iona 'i !e a o)serva se"ni*ica1ia e=isten1ei sa e !in trecut se reia 'i -n ,rezent. E nu se ,oate concentra nici acu" asu,ra eveni"ente or a care ,artici,$ !in cauz$ c$ este ancorat -n ti",u rea % -n trecut. 2n oc s$ -ncerce s$ !istin#$ a,aren1a !e esen1$% e e ,oveste'te ce or trei *ete istoria iu)irii ,ier!ute -n tinere1e% cu" a ,ier!ut8o !in cauza unei s $)iciuni !e caracter 'i cu" s8a c$s$torit cu E sa% nu cu Di !e#ar!. Se su#ereaz$ c$ !ac$ ar *i #&icit care este 1i#anca ar *i ,utut ,$trun!e taine e "isteru ui e=isten1ei% taine e sacru ui% !eoarece ar *i avut acces a toate o!$i e !in casa 1i#$nci or9U:ac ai fi ghicit-o, ar fi fost frumos, opti grecoaica! Ki-am fi cntat i i-am fi dnuit i te-am fi plimbat prin toate odile! )r fi fost foarte frumosW> O)iecte e !in casa 1i#$nci or sunt 'i e e )izare% a,ar 'i !is,ar% au *or"e incerte% ciu!ate9 sunt cori!oare% ,aravane% o# inzi% "o)i e neo)i'nuite% totu -ntr8o a")ian1$ e=otic$ -n care e=ist$ un .oc !e u"in$ 'i -ntuneric. Interioru ca,$t$ se"ni*ica1ia unui la'irint -n care ni"ic nu ,are sta)i % unspa iu al ini ierii. R$t$cirea ,rin a)irintu ucruri or este o scen$ &a ucinant$% a"estec !e ve#&e 'i co'"ar. Erou este -",ie!icat !e tot *e u !e o)iecte casnice% iar !u,$ ce r$t$cirea se -nc&eie i"a#inea ,e care o ve!e -n o# in!$ este su#estiv$ ,entru se"ni*ica1ia ascuns$ a eveni"ente or ,rin care a trecut9 =5n acea clip se vzu gol, mai slab dect se tia, oasele ieindu-i prin piele, i totui cu pntecul umflat i czut, aa cum nu se mai vzuse vreodat! &u mai avea timp s fug napoi! )puc la ntmplare o draperie i ncepu s trag! 3imi c draperia e gata s cedeze i proptindu-i picioarele n perete, se ls cu toat greutatea pe spate! :ar atunci se ntmpl ceva neateptat! 5ncepu s simt c draperia l trage cu o putere crescnd, spre ea, astfel c puine clipe n urm se trezi lipit de perete i dei ncerc s se desprind lsnd draperia din mini, nu reui, i foarte curnd se simi nfurat, strns din toate prile, ca i cum ar fi fost legat i mpins ntr-un sac!> +ra,eria -n care se -n*$'oar$ are 'i ea o se"ni*ica1i ascuns$% si")o iz7n! #iu #iu cu care se -nve e'te "ortu . 2n "o"entu -n care r$t$cirea ,rin a)irintu !in casa 1i#$nci or ia s*7r'it% -'i *ace a,ari1ia )$r7na care -ncearc$ s$ a* e !ac$ 'i8a !at sea"a !e ce i s8a -nt7", at9 =- a mai spune, strui ea! 7e-ai mai fcutN 7e s-a mai ntmplatN>. @avri escu nu rea izeaz$ se"ni*ica1ia ascuns$ a eveni"ente or% !eoarece tr$ie'te ,rea "u t -n s,a1iu ,ro*an a e=isten1ei 'i este !e,en!ent !e ti",u concret9 =7um trece timpul! @!!!A 5mi spuneam azi dup-mas" C'avrilescule, atenie, c, parc, parc!!!E :a, mi spuneam ceva cam n felul acesta, dar nu-mi mai aduc bine aminte ce!!!> A treia parte !escrie !in nou spa iul real a e=isten1ei ,ersona.u ui. Re-ntors -n u"ea !in care venise% @avri escu #$se'te aceea'i c$ !ur$ tori!$ !e a -nce,ut% co",orta"entu s$u este nesc&i")at% nu rea izeaz$ sc&i")area con!i1iei sa e e=isten1ia e% este ca 'i a -nce,ut o)se!at !e ti",u concret. +e'i !ovezii e c$ ceva s8a sc&i")at sunt evi!ente% este convins c$ totu este o ne-n1e e#ere 'i a"7n$ ,entru a !oua zi c ari*icarea situa1iei9 =:ar, n sfrit, ce s mai insist! % o confuzie la mijloc!!! )m s vin din nou mine diminea!!! @!!!A C'avrilescule, opti ndat ce ajunse n strad, atenie, c ncepi s te ramoleti! 5ncepi s-i pierzi memoria! 7onfunzi adreseleE!!! @!!!A )cum sunt cam obosit, dar mine diminea am s-i dau eu de rost!!!>! Timpul sacru !in casa 1i#$nci or se opune timpului real9 au trecut !ois,rezece ani% ,ersoane e ,e care e caut$ s8au "utat ori au "urit% )i etu !e tra"vai are un ,re1 "ai "are% so1ia ui a , ecat -n @er"ania% crez7n!u8 "ort. Prin *a,tu c$ ni"ic nu "ai cores,un!e cu rea itatea ,e care o cuno'tea ,ersona.u % se su#ereaz$ "oartea a,ro,iat$ a acestuia% antici,at$ !e a*ir"a1ia c7rciu"aru ui9 =,-a cutat poliia cteva luni i n-a putut s dea de el, nici viu, nici mort!!! .arc ar fi intrat n pmnt!!!>! <n ultima parte% revenirea a 1i#$nci si")o izeaz$ !es,$r1irea ui !e u"ea rea $ care8 re*uz$ 'i intrarea -ntr8un teritoriu ate",ora . Aici o -nt7 ne'te ,e Di !e#ar!% iu)irea ,entru ea *iin! eveni"entu sacru a e=isten1ei sa e. <a,tu c$ a renun1at a ea este core at cu inca,acitatea !e a #&ici 1i#anca9 *iin! un ins "e!iocru% i,sit !e uci!itate 'i !e voin1$% 'i8a ratat via1a a e#7n!8o ,e E sa% a'a cu" -'i rateaz$ e=,erien1a sacr$ a e#7n! #re'it 1i#anca. I se o*er$ totu'i o u ti"$ 'ans$% ast*e c$ ,rin inter"e!iu iu)irii recu,erate ,ersona.u !esco,er$ sacru ascuns -n !i"ensiunea ,ro*an$ a e=isten1ei9 =:ar acum parc m simt mai bine!!! @!!!A 3e ntmpl ceva cu mine, i nu tiu bine ce!> +in nou a,ar *oarte "u te su#estii care antici,eaz$ s*7r1itu ,ersona.u ui9 se si"te un "iros ,uternic !e * ori !in ci"itiru ,e 7n#$ care trece% iar ne"1oaica a care - tri"ite )$tr7na =nu doarme niciodat!!!> Nici -n "o"entu -n cae se -nt7 ne'te cu iu)ita !in tinere1e% care este o=umbr> a tinere1ii ui% nu rea izeaz$ c$ trece s,re o a t$ u"e !eoarece este -nc$ a"corat -n rea 9 =:ac n-a fi fost la berrie cu ea, nu s-ar fi ntmplat nimic! 3au dac a fi avut ceva bani la mine!!! @!!!A nu mai am nici cas, nu mai am nimic!> Di !e#ar!% care are ro u !e a8 ini1ia -n , anu "or1ii% -ncearc$ s$8i atra#$ aten1ia asu,ra se"ni*ica1iei se"ne or9 =5ntotdeauna ai fost distrat! @!!!A )i rmas acelai @!!!A!Ki-e fric! @!!!A H % adevratN se mir fata! +u nc nu nelegiN &u nelegi ce i s-a ntmplat, acum de curnd, de foarte curndN % adevrat c nu nelegiN>

U ti"a c$ $torie -",reun$ cu iu)ita re#$sit$ ec&iva eaz$ cu o c$ $torie s,re "oarte. Ei sunt con!u'i !e un )ir.ar care -ntruc&i,eaz$ ,e untra'u C&aron con!uc7n! su* ete e ,e cea a t$ u"e 3nu -nt7", $tor se ,recizeaz$ c$ )ir.aru a *ost -n trecut !ricarB6. C$ $toria s,re "oarte este v$zut$ ca o trecere !e a starea !e ve#&e a starea !e vis% *a,t care o*er$ nuve ei un "inal desc7is 3se ,$streaz$ a")i#uitatea69 =)a ncepe! 7a ntr-un vis!!!> Timpul memoriei8 timpul istoric 'i timpul mitic se -nt7 nesc -n *ina . Di !e#ar! a,ar1ine ce ui !int7i% ea vine !in trecut 'i a!uce cu sine acest trecut !eoarece e a *e !e t7n$r$. @avri escu nu -n1e e#e -ns$ a!ev$rata se"ni*ica1ie a -nt7", $ri or ,rin care a trecut% nu !esco,er$ ti",u "itic !eoarece este ancorat -n ce istoric% rea . @avri escu este sa vat !e rea 'i ,roiectat -n "itic% *iin! con!us -n "oarte ,rin recu,erarea iu)irii. Moartea si")o ic$ !in *ina ec&iva eaz$ cu -", inirea !estinu ui ,7n$ atunci ratat a $turi !e Di !e#ar!. 2", inirea !estinu ui tre)uie -n1e eas$ ca o u ti"$ 'ans$ !at$ unui ins rezistent a ini1iere% care a ratat toate o,ortunit$1i e% !ar care acu" co",eseaz$% ,rin iu)ire 'i ,rin recu,erarea "e"oriei% tot 'iru !e e'ecuri anterioare. Su#estia ,ro*un!$% *or"u at$ -n *ina u nuve ei este c$ !e a via1$ a "oarte trecerea este i",erce,ti)i $ 'i c$% !e *a,t% o"u tr$ie'te conco"itent sau succesiv -n !ou$ universuri. +in a"7n!ou$ i se *ac se"ne% -n a"7n!ou$ este su,us a ,ro)e% tot ce tre)uie s$ *ac$ este s$ e !esco,ere% acestea *iin! ascunse -n , anu ,ro*an a e=isten1ei. O,era iterar$ ,a ignci este o nuve $ *antastic$ !atorit$ a tern$rii , anu ui rea cu ce irea % ezit$rii ,ersona.u ui 'i a cititoru ui -n inter,retarea eveni"ente or% !is,ari1iei i"ite or !e ti", 'i s,a1iu 'i *ina u ui a")i#uu.

ION
de LI-IU RE>REANU
1. ROMANUL O>IECTI- ? REALIST Romanul este opera epic, n proz, de mare ntindere, cu o aciune desfurat pe mai multe planuri i la care particip un numr mare de personaje.

Tr$s$turi e ro"anu ui o)iectiv9

o o o o o

-'i ,ro,une s$ re* ecte e=isten1a o)i'nuit$ A universu *ictiv a o,erei iterare este construit !u,$ ,rinci,iu verosi"i it$1ii A construc1ia su)iectu ui res,ect$ or!inea crono o#ic$ A inci,itu se a* $ -ntr8o str7ns$ e#$tur$ cu *ina u A inci,itu ,rezint$ ca!ru ac1iunii% *i=eaz$ ti",u % reune'te ce e "ai i",ortante ,ersona.e !in ro"an A

o o o o o

ac1iunea se !es*$'oar$ coerent% *$r$ a,ari1ia unor situa1ii ne,rev$zute% evo u1ia ei ,ut7n! *i antici,at$ A *ina u este -nc&is% rezo v7n! con* icte e 'i ne,er"i17n!u8i cititoru ui a te inter,ret$ri A ,ersona.u este re,rezentativ ,entru o cate#orie socia $ sau u"an$% *iin! !eseori vor)a !e ti,uri A ,ersona.u este sur,rins -ntr8un ,roces !e trans*or"are A naratoru este o"iscient% re at7n! a ,ersoana a III8a% neutru 'i i",ersoan % *$r$ s$ e"it$ .u!ec$1i !e va oare% s$ co"enteze *a,te e sau s$ e=, ice situa1ii e .

I.

ION E+F2GB Pu) icat -n 14IR% ro"anu Ion re,rezint$ ,ri"u ro"an a ui Liviu Re)reanu% un ro"an rea ist 'i o)iectiv care -n*$1i'eaz$ univeru rura *$r$ a8 i!ea iza. @eneza ro"anu ui Ion este e#at$ !e c7teva e e"ente auto)io#ra*ice9 o scen$ ,e care a v$zut8o autoru cu un 1$ran care s$ruta ,$"7ntu % un eveni"ent !in satu s$u% c7n! un 1$ran v$!uv 'i )o#at 'i8a )$tut *ata ,entru c$ r$"$sese -ns$rcinat$ cu un t7n$r s$rac 'i o !iscu1ie cu un * $c$u *oarte s$rac% Ion Po, a @ aneta'u ui% !in cuvinte e c$ruia /se si"1ea o !ra#oste ,entru ,$"7nt a,roa,e )o n$vicioas$.0 Scena s$rut$rii ,$"7ntu ui se re#$se'te -n ro"an 'i are un ro i",ortant !eoarece re,rezint$ un si")o a iu)irii o)sesive ,entru ,$"7nt. Este un #est se"ni*icativ nu nu"ai ,entru !estinu ,ersona.u ui ,rinci,a ci 'i ,entru conturarea -ntre#ii nara1iuni% !eoarece !estinu tuturor ,ersona.e or se -nv7rte -n .uru ,ro) e"ei ,$"7ntu ui. 2n ,roza ui Liviu Re)reanu se -nt7 nesc !ou$ "ari te"e9 ,ro) e"a con'tiin1ei na1iona e -n ro"anu P$!urea s,7nzura1i or 'i ,ro) e"a ,$"7ntu ui -n Ion 'i R$scoa a. Te"a ro"anu ui o constituie u,ta 1$ranu ui ro"7n ,entru ,$"7nt -ntr8o societate -",$r1it$ -n s$raci 'i )o#a1i. Pe ,arcursu ro"anu ui se !es,rin!e i!eea c$ !orin1a !e ,$"7nt !uce a !ezinte#rare "ora $ atunci c7n! aceasta !e,$'e'te i"ite e nor"a u ui% trans*or"7n!u8se -n o)sesie. 2n ace a'i ti",% ro"anu este o "ono#ra*ie a satu ui transi v$nean !e a -nce,utu seco u ui a VV8 ea. Pe ,arcursu ro"anu ui sunt !escrise ritua uri care ,rivesc "ari e eveni"ente !in e=isten1a unui o"9 na'terea 3na'terea co,i u ui Anei6% c$s$toria 3o)iceiuri e !escrise a nunta !intre Ion 'i Ana6 'i "oartea 3ritua uri e ,entru +u"itru Moarc$' 'i "oartea Anei6. Un a t eveni"ent i",ortant !in via1a unei co"unit$1i s$te'ti asu,ra c$ruia autoru se o,re'te este &ora. 2n a*ara o)iceiuri or re*eritoare a !es*$'urarea e=isten1ei u"ane% sunt !escrise 'i -n!e etniciri s,eci*ice "e!iu ui rura e#ate !e "unca a c7",% care su) iniaz$ 'i "ai "u t caracteru "ono#ra*ic a ro"anu ui. +in ,unct !e ve!ere co",ozi1iona % ro"anu este -",$r1it -n !ou$ ,$r1i% @ asu ,$"7ntu ui 'i @ asu iu)irii% tit uri e acestora sintetiz7n! esen1a con1inutu ui. Ac1iunea ro"anu ui este !is,us$ ,e !ou$ , anuri care a c$tuiesc !e *a,t i"a#inea # o)a $ a satu ui transi v$nean. Pri"u , an este a 1$rani or 'i - are -n centru ,e Ion% a !oi ea , an este a inte ectua it$1ii rura e care !escrie via1a 'i ,ro) e"e e cu care se con*runt$ *a"i ia Der!e ea. Interesant$ -n cazu ro"anu ui Ion este construc1ia cic ic$% acesta -nce,e 'i se s*7r'e'te cu !escrierea !ru"u ui s,re /!ins,re satu Pri,as. Prin aceast$ "eta*or$ a !ru"u ui% autoru con!uce cititoru -n s,a1iu #eo#ra*ic% socia 'i u"an -n care se va ,etrece ac1iunea ro"anu ui. +e a i"a#inea ,o!u ui ,este (i!ovi1a% a P$!urea +o"neasc$ 'i Ci'"eaua Mortu ui% !e aici ,e su) R7,e e +racu ui% se a.une a i"a#inea Pri,asu ui=pitit ntr-o scrntitur de coline>% un!e se !es*$'oar$ tra!i1iona a &or$ !e !u"inic$. +ru"u !escris -n *ina -nc&eie -ntr8un *e eveni"ente e tra#ice ,etrecute -n sat9 =3atul a rmas napoi acelai, parc nimic nu s-ar fi schimbat! 7iva oameni s-au stins, ali le-au luat locul! .este zvrcolirile vieii, vremea vine nepstoare, tergnd toate urmele! 3uferinele, patimile, nzuinele, mari sau mici, se pierd ntr-o tain dureros de necuprins, ca nite tremurri plpnde ntr-un uragan uria!>. Autoru sus1ine c$ a ur"$rit !e i)erat o construc1ie circu ar$ s,re a -nt$ri i uzia rea u ui% cititoru *iin! rea!us a s*7r'it% e=act aco o !e un!e intrase -n u"ea *ic1iunii. Cic icitatea se va e=tin!e 'i -n construc1ia ,ersona.u ui ,rinci,a 9 Ion revine -n *ina a iu)irea ,entru < orica% i#nor7n! # asu ,$"7ntu ui. +e ase"enea% se ,recizeaz$ -n te=t c$ acesta reia !estinu ui Vasi e Baciu. La *e ca 'i Ion% tat$ Anei o)1inuse ,$"7nturi e c$s$torin!u8se cu o *at$ )o#at$% !ar ,e care nu o iu)ea. +ar re uarea ,resu,une a Re)reanu o !e#ra!are9 revenirea a < orica nu ec&iva eaz$ cu revenirea a iu)irea ,ur$ !e a -nce,utu ro"anu ui ci se trans*or"$ -ntr8o o)sesie "istuitoare ca 'i cea ,entru ,$"7nt 'i -i va a!uce ,ersona.u ui s*7r'itu tra#ic. +e ase"enea% s,re

!eose)ire !e Ion% Vasi e Baciu are #ri.$ !e *a"i ia ui% c&iar !ac$ nu -'i iu)e'te *iica. 2n centru ac1iunii se a* $ *i#ura ui Ion% care st$,7nit !e o o)sesiv$ !orin1$ !e a avea ,$"7nt% -'i ve!e rea izarea visuri or ,rin c$s$toria cu Ana% *iica ui Vasi e Baciu% unu !intre 1$ranii )o#a1i ai satu ui. +e'i o iu)e'te ,e < orica% o *at$ *ru"oas$ !ar s$rac$% -'i ur"eaz$ cu tenacitate 'i r$)!are , anu !e a o)1ine ,$"7nturi e% $s7n!8o -ns$rcinat$ ,e Ana 'i o) i#7n!u8 ast*e ,e Vasi e Baciu s$8 acce,te ca #inere 'i s$8i !ea ca zestre ,$"7nturi e. Re a1ii e cu Vasi e Baciu r$"7n tensionate% iar atitu!inea !e in!i*eren1$ *a1$ !e Ana o !eter"in$ ,e aceasta s$ se sinuci!$. Nici via1a inte ectua it$1ii nu este *erit$ !e tu )ur$ri 'i ,riva1iuni% !eter"in7n! uneori u"i iri sau co",ro"isuri. Laura% *iica cea "are a so1ii or Der!e ea% se c$s$tore'te cu @eor#e Pintea% !e'i iu)ise ,e a tcineva. 2nv$1$toru *ace cu #reu *a1$ !i*icu t$1i or "ateria e 'i% intr7n! -n con* ict cu autorit$1i e% voteaz$% -",otriva convin#eri or sa e% cu !e,utatu "a#&iar. Un ro i",ortant -n via1a satu ui - are ,reotu Be ciu#% ,reocu,at !e construirea unei noi )iserici 'i !e !estinu 1$rani or -ntre care ,rovoac$ !i*erite ani"ozit$1i.

1.

/ERSONADUL /RINCI/AL) ION /O/ AL GLANETA@ULUI Autoru nu -'i ana izeaz$ ,ersona.e e% nu e critic$ sau e a!"ir$ ci ,ur 'i si", u e ,rezint$ cititoru ui. Ion este ,ersona.u ,rinci,a a ro"anu ui. Nu"e e s$u -ntre# este Ion Po, a @ aneta'u ui 'i *ace ,arte !in cate#oria 1$rani or s$raci care -'i !oresc ,$"7nt. Portretu s$u *izic nu este conturat% #esturi e% "i"ica 'i -")r$c$"intea *iin! !escrise ,entru a ,une -n evi!en1$ anu"ite tr$s$turi sau st$ri a e ,ersona.u ui. Un e=e", u e ocvent este !escrierea ui Ion% care se !uce -")r$cat -n &aine !e s$r)$toare s$8 'i viziteze ,$"7nturi e. Tr$s$tura sa esen1ia $ este !ra#ostea ,entru ,$"7nt9 /Un!e ,unea e "7na% ,unea 1i +u"nezeu "i a. Iar ,$"7ntu -i era !ra# ca oc&ii !in ca,. :...; Iu)irea ,$"7ntu ui 8a st$,7nit !e "ic co,i . Ve'nic a ,iz"uit ,e cei )o#a1i 'i ve'nic s8a -nar"at -ntr8o &ot$r7re ,$ti"a'$9 tre)uie s$ ai)$ ,$"7nt "u t% tre)uieB +e ,e atunci ,$"7ntu i8a *ost "ai !ra# ca o "a"$...0 +orin1a !e a avea ,$"7nt este .usti*icat$ !e rea itatea socia $ -n care tr$ie'te% ,entru Ion ,$"7ntu -nsea"n$ sta)i itate% statut socia % cea "ai )un$ !ova!$ a &$rniciei sa e. Prin caracterizare !irect$% -i sunt su) iniate !e c$tre narator o ,arte !in tr$s$turi9 Ion este un 1$ran s$rac% !ar &arnic% un )un #os,o!ar care !ore'te s$ ai)$ ce "unci. +e ase"enea% i se ,un -n evi!en1$ inte i#en1a% a")i1ia% voin1a% tr$s$turi re"arcate 'i !e ce e a te ,ersona.e9 Na&aria Der!e ea% Titu Der!e ea% c&iar 'i Vasi e Baciu. A,reciat -n sat ,entru &$rnicia 'i iste1i"ea sa% e -n1e e#e c$ !oar "unca cinstit$ nu8 ,oate a.uta s$ a.un#$ ,rintre cei cu !e ni1e "u te 'i cu un cuv7nt #reu -n sat. Evo u1ia sa este ur"$rit$ -n contra!ic1ie cu c7teva ,ersona.e9 @eor#e Bu )uc% Vasi e Baciu% tat$ s$u% !ar 'i -n contra!ic1ie cu sine9 ,ersona.u are nu"eroase "o"ente !e ne&ot$r7re% !e ezitare -ntre !orin1a !e a avea ,$"7nt 'i iu)irea ,entru < orica. Ini1ia % visu ui era s$ rec7'ti#e ,$"7nturi e ,ier!ute !e tat$ s$u% ,rin ur"are !orin1a !e ,$"7nt era .usti*icat$. Cu ti",u -ns$% o)1inerea ,$"7nturi or se trans*or"$ -ntr8o o)sesie care !uce a !ec$!erea "ora $ a ,ersona.u ui% a!uc7n! -n ,ri" , an tr$s$turi e ne#ative a e acestuia9 Ion va !a !ova!$ !e e#ois" 'i cruzi"e *a1$ !e Ana% !e r$utate 'i c&iar !e vio en1$. +e'i a -nce,ut ezit$ -ntre :%lasul pm5ntului; 'i :%lasul iu'irii;8 inter,reteaz$ vor)e e ui Titu Der!e ea -n *avoarea sa 'i ia !ecizia !e a8 o) i#a ,e Vasi e Baciu s$8i !ea ,$"7nturi e9 =3e simea nfrnt i neputincios, iar simmntul acesta i aprindea sngele i-i umplea creierii de planuri i hotrri care de care mai nzdrvane! +otui nu mai ndrznea s se apropie de casa lui Oasile 4aciu i nici s schimbe vreo vorb cu )na! 5n schimb se ducea mai n fiecare sear pe la 8lorica! *chii ei albatri i mulcomeau zbuciumarea! -dea ns cnd i amintea de fgduina lui c o va lua de nevast! 7um s-o ia dac toat zestrea ei e un purcel jigrit i cteva bulendre vechiN :ragostea nu ajunge n via!!! :ragostea e numai adaosul! )ltceva trebuie s fie temelia! Mi ndat ce zicea aa, se pomenea cu gndurile dup )na!!!>A = H :ac nu vrea el s i-o dea de bunvoie, trebuie s-l siletiD @!!!A H .oi s-l siletiN )i cum s-l siletiN @!!!A H.ot, domnioruleD izbucni on aspru, cu ameninare n glas!> +e'i Titu Der!e ea va avea i",resia c$ este vinovat ,entru !ecizia ui Ion% aceast$ i!ee este ,rezent$ -n "intea ,ersona.u ui c&iar !e a -nce,ut% *iu -nv$1$toru ui nu *ace a tceva !ec7t s$ i8o a"inteasc$9 /Nu8i *usese !ra#$ Ana 'i nici acu"a nu8'i !$!ea sea"a )ine !ac$ i8e !ra#$. Iu)ise ,e < orica... !ar < orica e "ai s$rac$ !ec7t !7nsu % iar Ana avea ocuri 'i case 'i vite "u te.0 C7n! intr$ -n ,osesia ,$"7ntu ui% Ion se ve!e =mare i puternic ca un uria din basme care a biruit n lupte grele o ceat de balauri ngrozitori>! 7hiar i pmntul, fa de care se simise =mic i slab ct un vierme pe care-l calci n picioare>% ,are acu" a se c $tina 'i =a se nchina n faa lui>! Meta"or*oza ,ersona.u ui este evi!ent$ 'i este su) iniat$ in!irect ,rin ,rezentarea #esturi or care arat$ si#uran1a 'i "7n!ria !e sine9 /Pe u i1$ u") a cu ,a'i "ai "ari 'i cu #enunc&ii -n!oi1i. Vor)ea "ai a,$sat cu oa"enii 'i ve'nic nu"ai !e ,$"7nt 'i avere.0 <a"i ia ,e care 'i8o -nte"eiaz$ va *i -ns$ ne# i.at$% -'i va !eter"ina so1ia s$ se sinuci!$ 'i -'i va $sa co,i u s$

"oar$. Nu !urerea ,ier!erii so1iei - co, e'e'te ,e Ion% ci tea"a c$ e#$tura sa cu ,$"7ntu s8ar ,utea ru,e ,rin "oartea co,i u ui )o nav. Scena -n care Vasi e Baciu 'i Ion% r$s,unz$tori !e "oartea Anei% se ,rivesc st7n! !e o ,arte 'i !e a ta a co'ciu#u ui este su#estiv$ 'i are caracter antici,ativ9 =.rivirea socrului su era ca a unui arpe uria ce-i ameete prada nainte de a o nghii! 5n ochii lui ns, on citi mai ales o ntrebare, nti ntuneacoas, apoi limpede ca lumina zilei" CFnde-s pmnturileN!!! 5n pmnt se duc toate pmnturile!!!E> +ac$ -n ac1iunea !e !o)7n!ire a ,$"7ntu ui% Ion se !ove!ise uci!% ca "% contro 7n!u8'i ac1iuni e% #esturi e% acu"% a"enin1at !e ,ier!erea or% ac1ioneaz$ -ncr7ncenat% !ezor#anizat. Moartea co,i u ui re!esc&i!e u,ta ,entru ,$"7nt !intre Ion 'i Vasi e Baciu% !ar 'i ,aisunea ,entru < orica9 =7e folos de pmnturi, dac cine i-e drag nu-i al tuN>. +e'i a -nce,utu ro"anu ui iu)irea or este una -n#$!uit$% -n *ina situa1ia se sc&i")$ !eoarece < orica este c$s$torit$ acu" cu @eor#e. O)sesia ,entru < orica ia ocu o)sesiei ,entru ,$"7nt% a.un#e a conc uzia c$ ni"ic nu are va oare *$r$ cineva a $turi. Prin !orin1a !e a o cuceri ,e < orica% Ion -nca c$ !in nou e#i e "ora e a e co ectivit$1ii% !ar "ai a es -n*runt$ !in nou !estinu . E -'i !ore'te totu 9 ,$"7nturi e 'i ,e < orica% uit7n! !e ec&i i)ru 'i "$sur$% -ns$ sanc1iunea ,e care o va ,ri"i este !e*initiv$. < orica -i acce,t$ !ra#ostea% !ar totu se va s*7r'i tra#ic ,rin uci!erea ui Ion !e c$tre @eor#e Bu )uc. +estinu s$u este circu ar% se -ntoarce !e un!e a , ecat% a s$r$cie% a iu)irea ,entru < orica. Vinovat !e ,ro,ria8i !ezinte#rare "ora $% r$s,unz$tor !e "oartea Anei% !e !istru#erea c$"inu ui < oric$i% este ,e!e,sit. Ur"$rin! evo u1ia ui Ion% scriitoru su#ereaz$ c$ iu)irea ui ,entru ,$"7nt este -nn$scut$% -n consecin1$% !estinu ui se a* $ i", aca)i su) se"ne e tra#icu ui !eoarece ac1iuni e% *a,te e 'i #esturi e sa e -i ,re#$tesc s*7r'itu tra#ic. S*7r'itu s$u vio ent nu e !e oc sur,rinz$tor% a#onia ui este !escris$ !eta iat9 =3e gndea ns numai la bltoaca n care se blcea, carel scrbea i din care vroia s scape cu orice pre!>% u ti"u s$u #7n! este9=(or ca un cineD>

MAITRELI
1.

de MIRCEA ELIA,E

ROMANUL SU>IECTI- ? ,E ANALI( /SI4OLOGIC Romanul este opera epic, n proz, de mare ntindere, cu o aciune desfurat pe mai multe planuri i la care particip un numr mare de personaje.

Tr$s$turi e ro"anu ui su)iectiv9

o o o o o o o o o

-'i ,ro,une s$ ,rezinte u"ea ,rin inter"e!iu con'tiin1ei% rea iz7n! o i"a#ine ,ar1ia $ a acesteia A universu *ictiv se concentreaz$ asu,ra eveni"ente or !in , anu con'tiin1ei A con* ictu ,rinci,a este interior% tr$iri e% inter,ret$ri e eveni"ente or sunt "ai i",ortante !ec7t -nt7", $r e concrete A construc1ia su)iectu ui nu "ai res,ect$ or!inea crono o#ic$% ,ro!uc7n!u8se !i at$ri sau co",ri"$ri a e ti",u ui% trec7n!u8se !intr8un , an -n a tu A ,entru su) inierea autenticit$1ii se insereaz$ -n te=t scrisori% artico e !e ziar% ,a#ini !e .urna % re at$ri A ac1iunea nu se "ai !es*$'oar$ !u,$ o cauza itate ,resta)i it$% evo u1ia eveni"ente or ne,ut7n! *i antici,at$ A ,ersona.u este o in!ivi!ua itate co", e=$ a c$rei evo u1ie nu ,oate *i ,rev$zut$ ,entru c$ e are -n!oi ei% ezit$% ana izeaz$ A nara1iunea se *ace a ,ersoana I% !iscursu *iin! structurat -n *unc1ie !e su)iectivitateanaratoru ui ,ersona. A ti",u este ,rezent 'i su)iectiv .

I.

MAITRELI Scrieri e iterare a e ui Mircea E ia!e se c si*ic$ -n *unc1ie !e !ou$ ten!in1e ireconci ia)i e9 ,e !e o ,arte :e*perien a;% autenticitatea% tr$irea ne"i. ocit$% intens$ a rea it$1ii% "ai a es su) as,ect ritua 'i erotic% ,e !e a t$ ,arte "antasticul% re* ect7n! /e=,erien1a sacru ui0. Ro"anu Maitre9i 314556 *ace ,arte !in ,ri"a ten!in1$% *iin! un roman modern su'iectiv% !e ana iz$ ,si&o o#ic$% un roman al autenticit ii #i al e*perien ei% !ar 'i un roman e*otic.

Este un ro"an a e=,erien1ei 'i a /autenticit$1ii0 ,entru c$ va ori*ic$ tr$irea c7t "ai intens$% -n , an interior% !e c$tre ,ersona.e% a unor e=,erien1e !e*initorii. Proza e=,erien1ei se )azeaz$ ,e crearea i",resiei !e autenticitate% ,rin uti izarea unor e e"ente care 1in !e rea itate9 .urna u !in In!ia a scriitoru ui% e e"ente auto)io#ra*ice% scrisori etc. <or"u a care sintetizeaz$ ,ro) e"atica ro"anu ui este cea a autenticit$1ii% ,rin con*esiunea persona0ului1narator% relatarea la persoana I% introspec ia% autoanli!a lucid. Ac iunea este , asat$ -n In!ia% ocu -n care autoru a 'i8a *$cut stu!ii e !e orienta istic$% 'i are ca ,unct !e , ecare o e=,erien1$ rea $% auto)io#ra*ic$% !u,$ cu" "$rturise'te E ia!e -n 9emorii9=5n faa hrtiei albe, scriind despre oameni i ntmplri care au avut loc n viaa mea, mi-era peste putin s inventez! )m schimbat, evident, numele personajelor, n afar de a lui (aitreRi i al surorii ei 7habu, dar am lsat ntocmai datele, adresele i numerele de telefom! 3chimbasem, de asemenea, meseria lui :asgupta i a povestitorului i am modificat radical finalul, ca i cum a fi vrut s m despart definitiv de (aitreRi>. Aceste -nse"n$ri ,un -n va oare ,reocu,area ,entru !ocu"ent% ,entru *a,tu autentic% scriitoru ,ro,un7n!u8'i s$ *ie c7t "ai a,roa,e !e rea itatea tr$it$. E ia!e insereaz$ ,a#ini !e .urna % -n care sunt conse"nate ce e "ai i",ortante senti"ente 'i tr$iri a e ,ersona.u ui ,rinci,a . +e'i este un ro"an cu surse auto)io#ra*ice% /e=,erien1ia is"u 0% tr$iris"u nu ,rovine !in e#$turi e cu via1a rea $ a autoru ui% ci !in *a,tu c$ ro"anu creeaz$ i",resia !e via1$ autentic$% iar eroii ui -'i tr$iesc iu)irea cu intensitate% ca e=,erien1$ !e*initorie a e=isten1ei. Tema ro"anu ui este iu)irea inco",ati)i $. Aceast$ te"$ este re!at$ cu a.utoru con* icte or. Con"lictul !intre euro,eanu A an 'i )en#a ezu Naren!ra Sen re!$ o,ozi1ia !intre i)ertatea !ra#ostei 'i constr7n#eri e tra!i1iona e% iar a nive #enera % inco",ati)i itatea sau i,sa !e co"unicare !intre civi iza1ii 'i "enta it$1i9 cea euro,ean$ 'i cea asiatic$. +e ase"enea% e=ist$ 'i un con"lict interior$ <ire autore* e=iv$% A an tr$ie'e con* ictu !intre tr$irea intens$ a iu)irii% ca e=,erien1$ !e*initorie% 'i uci!itatea autoana izei. Iu)in!8o ,e MaitreOi% A an !esco,er$ at7t u"ea tainic$ a In!iei% c7t 'i iu)irea a!ev$rat$. Titlul c$r1ii coinci!e cu nu"e e ,ersona.u ui ,rinci,a *e"inin% MaitreOi% consi!erat$ !e critic$ !re,t ce "ai e=otic ,ersona. *e"inin !in iteratura ro"7n$. Ro"anu este structurat -n cincispre!ece capitole% iar -nt7", $ri e sunt re atate a ,ersoana I. +e ase"enea% e=ist$ trei niveluri ale scriiturii9 .urna u inti" a ui A an care -nre#istreaz$ eveni"ente e -n "o"entu rea iz$rii or% -nse"n$ri e u terioare a e ,ersona.u ui care co", eteaz$ sau contrazic ,ri"e e i",resii 'i con*esiunea naratoru ui care scrie !u,$ ce ,ovestea !e iu)ire s8a -nc&eiat. Aceast$ te&nic$ a co")in$rii s,ore'te i uzia autenticit$1ii% a *a,tu ui tr$it. Noutatea construc1iei !iscursu ui narativ const$ -n du'la perspectiv temporal ,e care naratoru 8,ersona. o are asu,ra eveni"ente or9 contemporan #i ulterioar. Persona.u 8narator nu evoc$ ,ur 'i si", u eveni"ente e% re"e"or7n!u8 e% ci reconstituie eveni"ente e trecute ,rin ra,ortare a ti",u ,rezent% !ar 'i a *e u -n care ,erce,use res,ective e eveni"ente -n "o"entu -n care e tr$ise% consu t7n! -n acest sco, .urna u ace ei ,erioa!e. Pe "$sur$ ce scrie ro"anu % viziunea ui A an asu,ra -nt7", $ri or trecute se "o!i*ic$. Neconcor!an1a !intre istoria ,ro,riu8zis$% re atat$ -n .urna % 'i re"e"orarea acesteia% -n ro"anu ,e care A an - scrie% re ativizeaz$ eveni"ente e 'i e con*er$ caracter su)iectiv. Incipitul a)ru,t a ro"anu ui sur,rin!e ,rin tona itatea con*esiuni 'i atitu!inea ,ersona.u ui8narator% ,rin sinceritatea ,ovestirii% uci!itatea ana izei% autenticitatea *a,tu ui =trit>% !ar 'i ,rin "isteru *e"eii iu)ite9 =)m ovit att n faa acestui caiet, pentru c n-am izbutit s aflu nc ziua precis cnd am ntlnito pe (aitreRi! 5n nsemnrile mele din acel an n-am gsit nimic! &umele ei apare acolo mult mai trziu, dup ce am ieit din sanatoriu i a trebuit s m mut n casa inginerului &arendra 3en, n cartierul 4hoXanipore! :ar aceasta s-a ntmplat n /0$0, iar eu ntlnisem pe (aitreRi cu cel puin zece luni nainte! Mi dac sufr oarecum ncepnd acest povestire, e tocmai c nu tiu cum s evoc figura ei de-atunci i nu pot retri aievea mirarea mea, nesigurana i tulburarea celor dinti ntlniri!> Su'iectul ro"anu ui se or#anizeaz$ -n .uru cu, u ui A an C MaitreOi. Euro,eanu A an vine -n In!ia ,entru a !esco,eri c7t "ai "u te taine !in aceast$ 1ar$ , in$ !e "it 'i ine*a)i . La -nce,ut nu !esco,er$ cu a!ev$rat u"ea in!ian$% *iin! -ncon.urat "ai a es !e ,rieteni euro,eni. A an "unce'te a Ta")uQ 'i a,oi a Assa"% -n .un# $% un!e se -")o n$ve'te !e "a arie. Aceast$ )oa $ constituie intri%a% *iin! "o"entu care -i sc&i")$ ra!ica e=isten1a !eoarece in#ineru Naren!a Sen% su,erioru ui% -i ,ro,une s$ ocuiasc$ -n casa ui% ,entru a evita revenirea )o ii. Pe 7n#$ a.utoru ,e care i 8ar !a t7n$ru ui en# ez *a,tu !e a ocui -ntr8o *a"i ie% Naren!ra Sen inten1ioneaz$ s$8 a!o,te ca *iu ,e A an% iar a,oi s$ se "ute cu toat$ *a"i ia -n An# ia% ,entru c$ -n In!ia -nce,ea revo u1ia. A an va a* a "u t "ai t7rziu inten1ii e in#ineru ui% !u,$ ce crezuse a -nce,ut c$ Sen vroia s$8 -nsoare cu *iica ui. Mutarea -n casa in#ineru ui !ec an'eaz$ -n e=isten1a ui A an un a!ev$rat ,roces ini1iatic. Erou !evine ast*e un *in o)servator a u"ii in!iene 'i

&ot$re'te s$8'i noteze o)serva1ii e -ntr8un .urna . <a"i ia ui Sen este una ti,ic in!ian$% un!e tra!i1ia este e#ea su,re"$% !u,$ care se or#anizeaz$ 'i se structureaz$ totu . A an o)serv$ c$ -n *a"i ie )$r)atu este un st$,7n e=tre" !e autoritar. Ce e !ou$ *iice% MaitreOi 'i C&a)u% ,recu" 'i so1ia ui% Sri"ate +evi In!ira% res,ect$ 'i - ascu t$ cu o su,unere oar)$. O a,ari1ie stranie este C&a)u% sora "ai "ic$ a MiatreOiei% care are un ten "ai -nc&is a cu oare% "otiv ,entru care *a"i ia tre)uie s$8i ,re#$teasc$ o zestre "ai "are ,entru ca acesta s$ ,oat$ *i inte#rat$ socia . Aten1ia ui A an este ca,tat$ !e MaitreOi% *ru"oas$ in!ian$ !e 1L ani% ,rin care e !esco,er$ at7t u"ea tainic$ a In!iei% c7t 'i iu)irea a!ev$rat$. C7n! o ve!e ,entru -nt7ia oar$% A an nu este i",resionat% )a !i",otriv$% a!o escenta i se ,are c&iar =urt H cu ochii ei prea mari i prea negri, cu buzele crnoase i rsfrnte, cu snii puternici, de fecioar bengalez crescut prea plin, ca un fruct trecut n copt!> La -nce,ut% *ata -i a,are ase"enea unei *$,turi ne*ire'ti9 :O priveam cu oarecare curio!itate8 cci nu i!'uteam s 6n ele% ce tain ascunde "ptura aceasta 6n mi#crile ei moi8 de mtase8 6n !5m'etul timid8 preliminar de panic8 #i mai ales 6n %lasul ei at5t de sc7im'at 6n "iecare clip8 un %las care parc ar "i descoperit atunci8 anumite secrete$; +u,$ ce o ,rive'te ca ,e o /curiozitate0% A an o o)serv$ ,e MaitreOi -ntr8o a t$ ,ostur$% aceea a unei ,ersoane !istante% ,rotoco are% c&iar !is,re1uitoare. Ini1ia % -nt7 nirea !intre cei !oi nu anun1$ ni"ic !eose)it% iar ui A an i se ,are c$ ,$rin1ii *etei -ncura.eaz$ ,rietenia or -n ve!erea unei eventua e c$s$torii. Tre,tat% se ,oate o)serva c$ MaitreOi !evine ,entru erou un univers% c$ci e vrea s$ !esco,ere tot =ce era sigilat i fascinant n viaa ei!> Atrac1ia s,re MaitreOi are o serie !e consecin1e9 A an -nce,e s$ -nve1e )en#a eza 'i se !es,arte !e #ru,u !e ,rieteni euro,eni. Cu * oarea ro'ie ,e care i8o o*er$ t7n$ru ui% MaitreOi !ec an'eaz$ invo untar .ocu se!uc1iei. +in acest "o"ent% se ur"$re'te traiectoria ca,ricioas$ a evo u1iei senti"entu ui erotic% !e a "ani*estarea ec&ivoc$ !e a -nce,ut 'i ,7n$ a !ez $n1uirea ,$ti"a'$ !e care sunt ,rin'i cei !oi -n!r$#osti1i. St$ri e interioare a e erou ui -nce, s$ *ie contra!ictorii% !ova!$ nota1ii e !in .urna 9 =(aitreRi s-a schimbat fa de mine, a nceput s-mi fie drag ;not" nu e adevrat<, i sufr un pic de gelozie, de singurtate!> O nou$ trea,t$ a evo u1iei acestei iu)iri este "arcat$ !e un#i e !iscu1ii a e ce or !oi tineri% !u,$ cu" noteaz$ A an -n .urna 9 =.atima crete, delicios i firesc amestec de idil, sexualitate, prietenie, devoie!> Se!uc1ia continu$ cu .ocu c$r1i or% -n )i) iotec$% .ocu ,riviri or% a "7ini or% a atin#eri or 'i a ,icioare or. Tre,tat% A an -nce,e s$ con'tientizeze c$ senti"ente e ui se "o!i*ic$ 'i c$ -nce,e s$ tr$iasc$ o iu)ire *$r$ ,rece!ent. @esturi tan!re% iz)ucniri nea'te,tate% uci!itate 'i tu )urare% in!iscre1ii a)i ca"u* ate a terneaz$ -n co",orta"entu ce or !oi. Punctu "a=i" este atins -n "o"entu -n care A an -'i !ec ar$ iu)irea. MaitreOi reac1ioneaz$ cu can!oare9 -'i aco,er$ oc&ii 'i -i r$s,un!e c$ ea nu - ,oate iu)i !ec7t ca ,e un =scump prieten>. A an% !erutat !e atitu!inea -n#$!uitoare a *a"i iei Sen% este #ata s$ cear$ -n c$s$torie ,e MaitreOi% !ar ea -i atra#e aten1ia c$ un ase"enea "aria. nu ,oate *i acce,tat !e ,$rin1i. <ata% !e'i are ,re"oni1ia *ina u ui ne*ericit a iu)irii or% se av7nt$ -n acest v7rte. ,asiona % asu"7n!u8'i toate riscuri e. +i*eren1a !intre ce e !ou$ "enta it$1i% orienta $ 'i occi!enta $% este ,us$ -n evi!en1$ 'i !e conce,1ia ce or !oi tineri !es,re iu)ire. MaitreOi este un ,ersona. e") e"atic% ea re,rezint$ eternu *e"inin% !evenin! si")o u !$ruirii tota e -n iu)ire. T7n$ra !e nu"ai 1L ani !ove!e'te ar#i !is,oni)i it$1i a*ective. Su* etu ei ,ur a *ost ,er"anent -nsetat !e iu)ire. Pri"a sa ,asiune a *ost un co,ac nu"it =apte frunze>% asu,ra c$ruia 'i8a rev$rsat toat$ a*ec1iunea. A,oi% a iu)it ani -n 'ir un t7n$r care i8a !$ruit o coroan$ !e * ori -ntr8un te", u% ,entru ca -n *ina s$ se e#e cu .ur$"7nt !e Ta#ore% "o!e u ei s,iritua 'i =guru-ul> ei% ,entru care -'i !orea s$ *ie )$tr7n$% ,entru a *i "ai a,roa,e !e e . 2n sc&i")% iu)iri e ui A an *useser$ !oar tru,e'ti% *$r$ s,iritua itate. A,ro,ierea ei !e A an este *ireasc$% iar !ra#ostea este , in$ !e !evota"ent 'i natura e1e. +e'i ini1ia -'i nea#$ senti"ente e% autoana iz7n!u8se cu uci!itate% A an se as$ ,rins -n "re.e e .ocu ui% travers7n! toate eta,e e iu)iri9 -nce,utu 3=eu n-o iubesc>% =m turbur, m fascineaz, dar nu sunt ndrgostit de ea>6% insta area 3=m amuz doar>6% cre'terea 3=nicio femeie nu m-a tulburat att>6% a,o#eu 3=suferina mea>% =vrjit i ndrgostit>6. A an !ore'te c&iar s$ renun1e a re i#ia ui% crez7n! c$ a'a se va ,utea c$s$tori cu MaitreOi. 2nainte !e a se !$rui ui A an ,entru a evita ,$catu iu)irii% MaitreOi o*iciaz$ o o#o!n$ "istic$ 'i -i !$ruie'te un ine =lucrat dup ceremonialul cstoriei indiene - din fier i aur H cu doi erpi ncolcii, unul ntunecat i altul galben, cel dinti reprezentnd virilitatea, cellalt feminitatea!>. Tinerii se o#o!esc -n tain$% -ntr8un ,arc% a Lacuri% av7n! ca "artori e e"ente e naturii. MaitreOi roste'te un .ur$"7nt% care constituie un e e"ent !e iris" a ro"anu ui% ceru 'i ,$"7ntu sunt invocate -ntr8un e#$"7nt !e !ra#oste ca -ntr8un ritua "a#ic9 =- ( leg pe tine, pmntule, c voi fi a lui )llan i a nimnui altuia! Ooi crete din el ca iarba din tine! Mi cum atepi tu ploaia, aa i voi atepta eu venirea, i cum i sunt ie razele, aa va fi trupul lui mie! ( leg n faa ta c unirea noastr va rodi, cci mi-e drag cu voia mea i tot rul, dac va fi, s nu cad asupra lui, ci asupr-mi, cci eu l-am ales! +u m auzi, mam pmnt, tu nu m mini, maica mea! :ac m simi aproape, cum te simt eu acum, i cu mna i cu inelul, ntrete-m s-l iubesc totdeauna, bucurie lui necunoscut s-i aduc, via de rod i de joc s-i dau! 3 fie viaa noastr ca bucuria ierburilor ce cresc din tine! 3 fie mbriarea noastr ca cea dinti zi a monsoon-ului! .loaie s fie

srutul nostru! Mi cum tu niciodat nu oboseti, maica mea, tot astfel s nu oboseasc inima mea n dragostea pentru )llan, pe care 7erul l-a nscut departe, i tu, maic, mi l-ai adus aproape!> Iu)irea tainic$ a ce or !oi este !econs,irat$ incon'tient !e C&a)u% sora "ai "ic$ a MaitreOiei. A an este a un#at !in cas$ 'i i se interzice orice e#$tur$ cu *a"i ia 'i MaitreOi. A)ia acu" a* $ c$ o c$s$torie cu MaitreOi era i",osi)i $% !eoarece ea a,ar1inea ce ei "ai no)i e caste in!iene% a )ra&"ani or% iar c$s$toria cu cineva !in a*ara castei sa e ar *i a!us !iz#ra1ia -ntre#ii *a"i ii. Ru,tura a!uce su, iciu % )oa a% "artira.u -n casa in#ineru ui Sen9 tat$ or)e'te% C&a)u "oare -n ur"a unor crize !e ne)unie. Bruta izat$ !e tat$% MaitreOi ia asu,ra ei toat$ vina. Mai ,oate ,ri"i o vre"e ve'ti !e a iu)ita sa !e a U&oQ&a% ru!$ s$rac$ 'i o" -n cas$ aQ *a"i iei Sen. 2n*r7nt% *$r$ vreo s,eran1$ !e a8'i "ai ve!ea iu)ita% a un#at !e Sen 'i ironizat !e cuno'tin1e e sa e% A an ,$r$se'te Ca cutta. Erou r$t$ce'te -n +e &i% Si" a% trece ,rin Naini8Ta 'i se -n!rea,t$ s,re Di"a aOa% un!e va tr$i -n sin#ur$tate. Ca "area su*erin1ei erotice% ,rin retra#erea -n ,ustnicie% con*er$ e=,erien1ei trecute o aur$ !e "ister. 2ncearc$ s$ ai)$ re a1ii cu a te *e"ei% -ns$ o)serv$ cu !urere c$ nu este ca,a)i s$ uite zi e e ,etrecute a $turi !e "area 'i unica sa iu)ire. A,ari1ia ui (eni Isaac% o su!8a*rican$ r$t$cit$ -n c$utarea a)so utu ui% 'i aventura trec$toare cu aceasta% atenueaz$ criza% -",in#7n! a"intirea !ra#ostei trecute !in , an concret -ntr8unu "itic. P ecarea !in In!ia -i a,are ca o iz)$vire. La Sin#a,ore% un!e o)1inuse o s u.)$% se -nt7 ne'te !u,$ un ti", cu (.% ne,otu !oa"nei Sen% care -i ,oveste'te !e -ncercarea !is,erat$ 'i inuti $ ,e care o *$cuse MaitreOi ,entru a *i a un#at$ !in cas$. <ina u accentueaz$ 'i "ai "u t aceast$ !istan1are !e rea % iar i"a#inea eroinei% care% -n -ncercarea !e a se e i)era !e su) autoritatea *a"i iei% se !$ unui v7nz$tor !e *ructe% ca,$t$ o !i"ensiune tra#ic$. 2n -ncercarea sa !e a !esci*ra a!ev$ru !es,re MaitreOi% A an !$ ,este o scrisoare a acesteia. La vec&i e -ntre)$ri *$r$ r$s,uns se a!au#$ a te e% s,orin! tot "ai "u t "isteru -n care se ,ier!e i"a#inea eroinei% "inalul *iin! unu !esc&is9 =:ac a fi citit scrisorile aduse de ShoBha!!! .oate plnuise ceva! 3unt foarte turbure, acum, foarte turbure! Mi vreau totui s scriu aici tot, tot! Mi dac n-ar fi dect o pcleal a dragostei meleN :e ce s credN :e unde tiuN ) vrea s privesc ochii (aitreRiei!> /a%inile lirice a terneaz$ cu secven ele voit o'iective cu,rinse -n nota1ii e !in .urna . Acestor as,ecte i se a!au#$ ana iza c ar$ a st$ri or su* ete'ti a e ,ersona.u ui8narator% sur,rinse cu a.utoru introspec iei. Prozatoru *o ose'te re atarea a ,ersoana I ,entru a ,$trun!e "ai a!7nc su* etu ui A an 'i8'i trans*or"$ erou -n o)servator 'i re* ector. 1. /ERSONADELE) ALLAN @I MAITRELI Inco",ati)i itatea iu)irii ce or !oi se !atoreaz$ !i*eren1e or !e "enta itate% civi iza1ie% re i#ie. Pentru euro,eanu A an% iu)irea ,entru MiatreOi are se"ni*ica1ia unei !u) e ini1ieri9 erotic$% -ntr8o iu)ire tota $ 'i cu tura $% 'i -n u"ea e=otic$ a In!iei. Ini1ierea r$"7ne a sta!iu !e e=,erien1$% *$r$ ca ,ersona.u s$ cunoasc$ o trans*or"are ireversi)i $ 'i ,ro*un!$. Pentru MaitreOi% iu)irea -i o*er$ i uzia -", inirii cu, u ui ar&eti,a % !inco o !e o)iceiuri e !e cast$ 'i !e re i#ie% iar e'ecu este ,revizi)i .6.

Evo u1ia cu, u ui cu,rin!e "ai "u te eta,e9 -nce,utu % c7n! in!ianca -i ,are "ai cur7n!=urt i vulgar> t7n$ru ui en# ez% .ocu erotic% a,ro,ierea tre,tat$ c7n! A an !ore'te s$ -nve1e i")a% tra!i1ii e *etei 'i s$ a!o,te c&iar re i#ia acesteia% cu "inarea cu o#o!na !e a Lacuri 'i -", inirea erotic$% !estr$"area )ruta $ a cu, u ui ca ur"are a interven1iei *a"i iei% c$!erea -n ,ro*an a iu)irii ,rin aventuri e ocaziona e a e ui A an% "itizarea acestei iu)iri !e c$tre MaitreOi.

MaitreOi este consi!erat$ ce "ai e=otic ,ersona. *e"inin !in iteratura ro"7n$. Portretu ei este rea izat -n -ntre#i"e !in ,ers,ectiva su)iectiv$ a naratoru ui8,ersona.. A!o escent$ )en#a ez$% co,i 'i *e"eie -n ace a'i ti",% ,oet$% ,reocu,at$ !e *i ozo*ie 'i a,reciat$ -n cercuri e inte ectua e )en#a eze% care con*eren1iaz$ a 1L ani !es,re /esen1a *ru"osu ui0% MaitreOi si")o izeaz$ "isteru *e"inin. Prin caracterizare !irect$% naratoru rea izeaz$% -n !i*erite eta,e a e iu)irii or% "ai "u te ,ortrete% care -i sur,rin! vesti"enta1ia% c&i,u % !eta ii *izice senzua e sau inocente% #esturi% ca it$1i% -n -ncercarea !e a sur,rin!e -n trans*or"are "iraco u acestei *e"ei in!iene. C7n! o ve!e ,entru -nt7ia oar$% A an nu este i",resionat% )a !i",otriv$% a!o escenta i se ,are c&iar /ur7t$ C cu oc&ii ei ,rea "ari 'i ,rea ne#ri% cu )uze e c$rnoase 'i r$s*r7nte% cu s7nii ,uternici% !e *ecioar$ )en#a ez$ crescut$ ,rea , in% ca un *ruct trecut -n co,t.0 La -nce,ut% *ata -i a,are ase"enea unei *$,turi ne*ire'ti9 /O ,rivea" cu oarecare curiozitate% c$ci nu iz)utea" s$ -n1e e#

ce tain$ ascun!e *$,tura aceasta -n "i'c$ri e ei "oi% !e "$tase% -n z7")etu ti"i!% ,re i"inar !e ,anic$% 'i "ai a es -n # asu ei at7t !e sc&i")at -n *iecare c i,$% un # as care ,arc$ ar *i !esco,erit atunci% anu"ite secrete.0 Aceast$ ,ri"$ i",resie se "o!i*ic$ -ntr8o oarecare "$sur$ c7n! "er#e -",reun$ cu un ,rieten ziarist *rancez a o cin$ -n casa *a"i iei Sen9 /MaitreOi "i s8a ,$rut% atunci% "u t "ai *ru"oas$% -n sari !e cu oarea ceaiu ui ,a i!% cu ,a,ucii a )i cusu1i -n ar#int% cu 'a u ase"enea cire'e or #a )ene C 'i )uc e e ei ,rea ne#re% oc&ii ei ,rea "ari% )uze e ei ,rea ro'ii creau ,arc$ o via1$ "ai ,u1in u"an$ -n acest tru, -n*$'urat 'i totu'i trans,arent% care tr$ia% s8ar *i s,us% ,rin "iraco % nu ,rin )io o#ie.0 Ba "ai "u t% r7su ei% /un r7s nest$vi it% conta#ios% un r7s !e *e"eie 'i !e co,i -n ace a'i ti",0% - *ascineaz$ ,e A an.

Caracteri!area indirect a *etei se constituie tre,tat% !in *a,te e% #esturi e 'i cuvinte e ei% ,e "$sur$ ce A an se -n!r$#oste'te. +u,$ ce o ,rive'te ca ,e o =curiozitate>% A an o o)serv$ ,e MaitreOi -ntr8o a t$ ,ostur$% aceea a unei ,ersoane !istante% ,rotoco are% c&iar !is,re1uitoare. La -nce,ut% A an re1ine "ai ,u1in !eta ii e *izice% *iin! i",resionat !e o vra.$ #reu !e !e*init. +e ase"enea% nu i se ,are *ru"oas$% !ar -i atra#e aten1ia )ra1u #o a *etei% !e o cu oare stranie9=galben ntunecat att de tulburtor, att de puin feminin, de parc ar fi fost mai mult al unei zeie!!!> Pe erou - ui"e'te ,rivirea ei% un #est anu"e% ,entru ca s$ a c$tuiasc$ un ,ortret co", et *e"eii iu)ite% aceasta *iin! v$zut$ ca un a"estec !e *ru"use1e *izic$% senzua itate% can!oare 'i s,irit !e sacri*iciu9 =&u are o frumusee regulat, ci dincolo de canoane, expresiv pn la rzvrtire, fermectoare, n sensul magic al cuvntului!> T7n$ra !e nu"ai 1L ani !ove!e'te ar#i !is,oni)i it$1i a*ective. Su* etu ei ,ur a *ost ,er"anent -nsetat !e iu)ire. Pri"a sa ,asiune a *ost un co,ac nu"it =apte frunze>% asu,ra c$ruia 'i8a rev$rsat toat$ a*ec1iunea. A,oi% a iu)it ani -n 'ir un t7n$r care i8a !$ruit o coroan$ !e * ori -ntr8un te", u% ,entru ca -n *ina s$ se e#e cu .ur$"7nt !e Ta#ore% "o!e u ei s,iritua 'i =guru-ul> ei% ,entru care -'i !orea s$ *ie )$tr7n$% ,entru a *i "ai a,roa,e !e e . 2n sc&i")% iu)iri e ui A an *useser$ !oar tru,e'ti% *$r$ s,iritua itate. A,ro,ierea ei !e A an este *ireasc$% iar !ra#ostea este , in$ !e !evota"ent 'i natura e1e. 2nsu'i A an o)serv$ co", e=itatea su* etu ui ei9 =( dureau cele spuse de (aitreRi! ( dureau cu att mai mult cu ct o simeam n stare s iubeasc totul cu aceeai pasiune, n timp ce eu voiam s m iubeasc venic numai pe mine!> Ca s$ o*icia izeze -ntr8n *e o#o!na or% t7n$ra naiv$ i"a#ineaz$ o o#o!n$ "istic$% s$v7r'e'te un .ur$"7nt sacru% av7n! ca "artor a,a% ,$!urea 'i ceru . 2ntr8una !in no,1i e ur"$toare i se !$ruie'te ui A an% ,entru c$ =Fnirea noastr a fost poruncit de 7er!> +u,$ !es,$r1irea )ruta $ !e t7n$ru en# ez% *ata !$ !ova!$ !e t$rie -n a,$rarea iu)irii ei% ast*e e=, ic7n!u8se 'i #estu *ina c7n! se o*er$ unui v7nz$tor !e * ori cu s,eran1a c$ va *i a un#at$ !e acas$.

Caracteri!area indirect% ,rin *a,te% i")a. 'i atitu!ini% #esturi% re a1ii cu ce e a te ,ersona.e% !ezv$ uie asumarea tra%ic a iu'irii% ,entru c$ MaitreOi este sin#ura !in cu, u care cunoa'te inter!ic1ii e 'i ur"$ri e erosu ui interzis -n u"ea sa. Ea - ini1iaz$ ,e A an -n iu)ire% -n cu tura orienta $ 'i -n sacra itate.

Allan este ,ersona.u ,rinci,a 'i -n ace a'i ti", ,ersona.u 8narator a ro"anu ui. Este !escris ca un /e=,eri"entator uci!0 a* at -ntr8o c$utare a va ori or e=isten1ia e. Ra ional #i lucid8 este interesat -n ,ri"u r7n! s$ avanseze !in ,unct !e ve!ere ,ro*esiona % s$ *ie i)er% s$ e=,eri"enteze 'i s$ nu se i", ice -ntr8o re a1ie !e iu)ire. +e aceea% reac1ii e ui ini1ia e *a1$ !e MaitreOi% !e care se si"te atras% sunt !e*ensive. Spirit pro'lemati!ant% e tr$ie'te -ns$ tre,tat o aventur$ a cunoa'terii ,rin eros. Natura sa !i e"atic$ - -",in#e ,er"anent s,re intros,ec1ie% s,re c$utarea e=, ica1ii or ,ro,rii or sa e tr$iri. E su,une unei ana ize uci!e c&iar 'i ,ro,rii e tr$iri. A an vrea s$8'i e=, ice sie'i *a,te e ,etrecute 'i s$ !es,rin!$ sensu -nt7", $ri or -n care a *ost ,rins% ,rintr8o nota1ie c7t "ai e=act$. Ceea ce - *r$"7nt$ este !orin1a !e !esci*rare a "isteru ui senti"entu ui erotic9 =( ispitea mai mult faptul ei, ceea ce era sigilat i fascinant n viaa ei! :ac m gndeam adesea la (aitreRi, dac n jurnalul meu din acel timp se gsesc notate o seam din cuvintele i ntmplrile ei, dac, mai ales, m turbura i m nelinitea, aceasta se datora straniului i nenelesului din ochii, din rspunsurile, din rsul ei! este adevrat c spre fata asta m simeam atras! &u tiu ce farmec i ce chemare aveau pn i paii ei!> +e'i este -nzestrat cu uci!itate 'i spirit de anali!% A an se as$ se!us !e .ocuri e MaitreOiei% travers7n! toate eta,e e iu)irii9 -nce,utu 3=eu n-o iubesc>, =m turbur, m fascineaz, dar nu sunt ndrgostit de ea>6% insta area 3=m amuz doar>6% cre'terea 3=nicio femeie nu m-a tulburat att>6% a,o#eu 3=suferina mea>% =vrjit i ndrgostit>6. Euro,eanu uci! este #ata s$8'i a)an!oneze re i#ia 'i s$ treac$ a &in!uis" !e !ra#u *e"eii iu)ite. Cu toate acestea% A an ,$streaz$ o ur"$ !e

uci!itate% s,eci*ic$ o"u ui civi izat% inca,a)i s$ se ,iar!$ -n tota itate ,e sine% !u,$ cu" e -nsu'i recunoa'te9 =)m fost un om moral, de aici mi se trag toate tragediile! )m iubit ntotdeauna pe mai multe planuri, n-am tiut s sacrific totul pentru un singur smbure de adevr sau de via H de aceea m-am lovit de toate pragurile i m-au dus valurile cum au vrut!>

+u,$ su*erin1e e !es,$r1irii !e MaitreOi% A an se va retra#e -n Di"a aOa% ,entru a se ,uri*ica !e ,asiunea 'i !e,en!en1a ,e care e si"te *a1$ !e MaitreOi. +u,$ o aventur$ cu (enia Isaac% , eac$ !in In!ia &ot$r7t s$ o uite !e*initiv ,e MaitreOi. Luci!% ra1iona % in!ivi!ua ist 'i oarecu" e#oist% euro,eanu A an se vin!ec$ -n ce e !in ur"$ !e ,asiune 'i -'i va !uce ,ro)a)i via1a "ai !e,arte% c&iar !ac$ t7n$ra )en#a ez$ va r$"7ne ,entru e un "ister 'i un si")o ,entru iu)irea a!ev$rat$. Totu'i% ,asiunea as$ ur"e -n su* etu u t7n$ru ui en# ez% !u,$ cu" "$rturise'te9 =&u mai eram de mult tnrul vnjos i optimist, tiind ce vrea i ce poate, europeanul ndrgostit de tehnic i pionierat, care debarcase cndva n ndia ca s-o civilizeze! +otul mi se prea inutil, abstract i inutil! +otul, n afar de acele cteva luni ale dragostei i nenorocirii mele!>

Cu, u A an C MaitreOi i ustreaz$ "itu iu)irii i",osi)i e% -ntre cei !oi a* 7n!u8se ,ro*un!e !i*eren1a !e civi iza1ie% "enta itate% re i#ie. S,re !eose)ire !e a te cu, uri ce e)re !in iteratura u"ii% aici !oar *e"eia -'i asu"$ !i"ensiunea tra#ic$% -n ti", ce )$r)atu eternizeaz$ iu)irea -n ,oveste.

Ru%ciune

!e Octavian @o#a

R$t$citor% cu oc&ii tu )uri% Cu tru,u istovit !e ca e% Eu ca! ne,utincios% st$,7ne% 2n *a1a str$ ucirii ta e. 2n !ru" "i se !es*ac ,r$,$stii% Ei8n ne#ur$ se8")rac$ zarea% Eu -n #enunc&i s,re tine caut9 P$rinte%8or7n!uie8"i c$rareaB

A un#$ ,ati"i e "e e% Pe veci stri#area or o *r7n#e% Ei !e !urerea a tor ini"i 2nva1$8"$ ,e "ine8a , 7n#e. Nu rostu "eu% !e8a ,ururi ,ra!$ Ursitei "a'tere 'i re e% Ci .a ea unei u"i% ,$rinte% S$ , 7n#$8n acri"i e "e e.

2n ,ie,tu z)uciu"at !e !oruri Eu si"t is,ite e cu" sa,$% Cu" vor s$8"i tu )ure izvoru +in care su* etu s8a!a,$. +in va u u"ii or "$ s"u #e Ei cu ,ova1a ta8n1e ea,t$% 2n veci s,re cei r$"a'i -n ur"$% Tu% +oa"ne% v$zu "eu -n!rea,t$.

+$8"i tot a"aru % toat$ tru!a At7tor !oruri *$r$ eacuri% +$8"i vi*oru -n care ur $ Ei #e" ro)ii e !e veacuri. +e "u t #e" u"i i1ii8n u")r$% Cu u"eri #7r)ovi !e ,ovar$... +urerea or -n*rico'at$ 2n ini"$ tu "i8o co)oar$.

+ez ea#$ "in1ii "e e taina Ei e#ea *ar"ece or *irii% S$!e'te8n )ra1u "eu !e8a ,ururi T$ria urii 'i8a iu)irii. +$8"i c7ntecu 'i !$8"i u"ina Ei zvonu *irii8n!r$#ostite% +$8i raza soare ui !e var$ P eoa,ei "e e ostenite.

2n su* et sea"$n$8"i *urtun$% S$8 si"t -n "atca8i cu" se z)ate% Cu" tot a"aru se revars$ Pe strune e -n*iorateA Ei cu" su) )o ta ui a,rins$% 2n s"a 1 !e *u #ere a )astre% 2nc&ea#$8'i # asu !e ara"$9 C7ntarea ,$ti"irii noastre.

+FGM C Poezii +FGF C Ne c&ea"$ ,$"7ntu +F+. C +in u")ra zi!uri or +F+J C C7ntece *$r$ 1ar$

O,era ui Octavian @o#a este o "ono#ra*ie iric$ a satu ui% -n care trateaz$ te"e s,eci*ice s$"$n$toris"u ui 'i ,o,oranis"u ui9asuprirea poporului8 natura solidar cu durerea omeneasc8 rolul poetului #i al poe!iei. Poezia ui are un caracter "esianic !eoarece ,oetu are !atoria s$ vor)easc$ !es,re #reut$1i e ne"u ui s$u% s$ !ea !ova!$ !e co",asiune 'i s$ a.ute ast*e a iz)$virea acestuia. Vo u"u .oezii !in 14RJ se !esc&i!e cu ,oezia Ru'ciune care re,rezint$ o evocare a satu ui transi v$nean. Satu ui @o#a este un s,a1iu care a su,ortat ro)ia 'i care t7n.e'te acu" !u,$ i)ertate socia $ 'i !e"nitate na1iona $. Poezia -ugciune este !e *a,t o art poetic -n care autoru sintetizeaz$ ,unctu ui !e ve!ere -n e#$tur$ cu ce ar tre)ui s$ *ie ,oezia 'i care ar tre)ui s$ *ie "esa.u acesteia. Potrivit crezu ui estetic a autoru ui% scriitoru tre)uie s$ re!ea su*erin1e e ,o,oru ui% iar ,oezia s$ !evin$ un instru"ent !e u,t$ socia $. 2n aceast$ conce,1ie se ve!e in* uen1a ro"antis"u ui asu,ra autoru ui% care ,reia o ,arte !in i!ei e ui Mi&ai Uo#$ niceanu e=,ri"ate -n :acia literar. Titlul ,oeziei% cuv7ntu rugciune% i", ic$ sensu !e i", orare% !e ru#$ a!resat$ !ivinit$1ii. Poezia nu are -ns$ un caracter re i#ios% ci se re*er$ a conce,1ia ro"antic$ ,otrivit c$reia actu !e crea1ie este con!i1ionat !e ,ri"irea &aru ui !ivin. Aceast$ se"ni*ica1ie este accentuat$ -nc$ !in prima stro" a ,oeziei. Poetu ,oart$ un !ia o# cu !ivinitatea -n care% -ntr8un #est !e u"i in1$% -i cere s$ -i !ea ,uterea s$ >c7nte0 !urerea nea"u ui s$u9U-tcitor, cu ochii tulburi, Q 7u trupul istovit de cale, Q %u cad neputincios, stpne, Q 5n faa strlucirii tale!> +ia o#u ,er"anent -ntre ,oet 'i !ivinitate este su) iniat a nive u te=tu ui !e a!res$ri e !irecte a ,ersoana a II8a9 U.rinte, - ornduie-mi crareaD>, U+u, :oamne, vzul meu ndreapt!>, U5n inim tu mi-o coboar!> Prezen1a eu ui iric este "arcat$ !e *o osirea ,ronu"e or 'i a!.ective or ,rono"ina e !e ,ersoana I 'i a ver)e or a aceea'i ,ersoan$9 Ueu cad>, Umi se desfac>, Ueu caut>, Ueu simt>% !ar ,rin vocea eu ui iric se e=,ri"$ !e *a,t vocea co ectivit$1ii. Cauza z)uciu"u ui su* etesc ,entru care cere -n!urare ,oetu este *a,tu c$ su*erin1a nea"u ui -i "ustr$ con'tiin1a. 2n nu"e e acestor >u"i i1i ai sor1ii0 ar vrea ,oetu s$ -n1e ea#$ taina u"ii% *ar"ecu vie1ii% ce -nsea"n$ !ra#ostea 'i ura% c7ntecu 'i u"ina. +atorit$ "esa.u ui% @o#a ,reia *or"u a lirismului o'iectiv% -n sensu c$ -n ,oezia !e revo t$ socia $ vocea iric$ va re*uza tr$iri e in!ivi!ua e% vor)in! -n nu"e e co ectivit$1ii. Poezia este a c$tuit$ !in #ase stro"e% !is,use -n trei secven e poetice) ,ri"a stro*$ i ustreaz$ c$ut$ri e ,oetu ui care n8a #$sit ca ea crea1iei sa e 'i invoc$ a.utoru !ivinit$1ii% stro*e e II C V arat$ izvoare e 'i o)ictivu crea1iei sa e% iar u ti"a stro*$ evi!en1iaz$ caracteru "i itant a ,oeziei. Tonalitatea ,oeziei re* ect$ !i*erite st$ri ,oetice% !e a ru#$ciune 'i i", orare 3U%u n genunchi spre tine caut" Q .rinte, - ornduie-mi crareaD>6 a .a e 'i revo t$ 3U5n pieptul zbuciumat de doruri>, U:-mi viforul n care url Q Mi gem robiile de veacuri>6% "er#7n! ,7n$ a asu"area ro u ui !e ,oet a nea"u ui9U7ntarea ptimirii noastre!>. /rima secven poetic ,rezint$ *r$"7nt$ri e ,oetu ui care -'i caut$ sursa !e ins,ira1ie% -'i caut$ cuvinte e ,otrivite. E -i cere !ivinit$1ii% ,rintr8o a!resare !irect$% ,uterea !e a8'i #$si !ru"u s,re a!ev$rata ,oezie. Aceast$ i!ee este su) iniat$ a nive u e=ico8se"antic !e cuvinte e care a,ar1in c7",u ui se"antic a !ru"u ui9 Ucale>, Udrum>, Uprpstii>, Uzarea>, Ucrarea>! Poetu este !escris% cu a.utoru e,itete or% ca un *iu r$t$citor% a"intin! !e "itu )i) ic9 U-tcitor, cu ochii tulburi, Q 7u trupul istovit de cale>, Uneputincios>. 2n a doua secven poetic este ,rezentat$ conce,1ia !es,re ,oezie 'i !es,re con!i1ia ,oetu ui. Crea1ia tre)uie s$ ai)$ ca sco, ,rinci,a c7ntarea vie1ii ce or "u 1i. I"a#inea ,oetu ui este su) iniat$ cu a.utoru unor

si")o uri ,rezente -n ce e ,atru stro*e9 Upieptul>, Usufletul>, Umintea>, Ubraul>, Ucntecul>, Upleoapa>, Urostul>" U.ieptul zbuciumat de doruri> 3"eta*or$6% U7um vor s-mi tulbure izvorul Q :in care sufletul seadap> 3,ersoni*icare6% U3dete-n braul meu de-a pururi Q +ria urii i-a iubirii!> 3,ersoni*icare6%Upleoapei mele ostenite> 3,ersoni*icare% e,itet6. Te"e e crea1iei ,oetice sunt re!ate% -n stro*a a III8a% ,rin "eta*ore9 ,oezia naturii este su) iniat$ ,rin versuri e U:ezleag minii mele taina Q Mi legea farmecelor firii!>, iar poezia social" U3dete-n braul meu de-a pururi Q +ria urii i-a iubirii!> Surse e acestei ,oezii sunt re!ate ,rin !ou$ si")o uri% u"ina 'i c7ntecu % care si")o izeaz$ cunoa'terea ra1iona $ 'i cunoa'terea or*ic$% ,rin inter"e!iu "uzicii9 U:-mi cntecul i d-mi lumina>. 2n stro*e e a IV8a 'i a V8a% tona itatea !e )ocet 'i !e revo t$ sus1ine o,1iunea ,oetu ui ,entru a e=,ri"a su*erin1a ,o,oru ui9 U&u rostul meu, de-a pururi prad Q Frsitei matere i rele, Q 7i jalea unei lumi, printe, Q 3 plng-n lacrimile mele!> Stro*e e su) iniaz$ asu"area tota $ a ro u ui ,oetu ui. 2n ultima secven 3u ti"a stro*$6 a,are un "otiv esen1ia a crea1iei ui @o#a 'i anu"e ,oezia care are ># as0% care are ,uterea !e a trans"ite ur"a'i or istoria a!ev$rat$ a nea"u ui. Ast*e ,oezia se trans*or"$ -n U7ntarea ptimirii noastre>% c$,$t7n! un caracter ,ro*etic. Poetu nu "ai are o in!ivi!ua itate ,ro,rie% e se con*un!$ cu -ntre# ,o,oru . E este o con'tiin1$ socia $ 'i na1iona $% un inter,ret a n$zuin1e or unei -ntre#i co ectivit$1i. E e"ente e !e ,rozo!ie con*er$ "uzica itate te=tu ui. Ri"a versuri or este -",erec&eat$% iar rit"u ia")ic sus1ine at7t a"enta1ia% c7t 'i c$in1a sau revo ta ,oetu ui.

ALENAN,RU L/UNEANU
de COSTAC4E NEGRU((I
+$ NU-ELA ISTORIC 4uvela istoric este opera epic n proz care are drept personaje fi'uri atestate istoric sau prezint evenimente care se refer la un moment din trecut. Pri"a nuve $ istoric$ !in iteratura ro"7n$ este )lexandru ,puneanul !e Costac&e Ne#ruzzi% a,$rut$ -n 1FKR -n ,ri"u nu"$r a revistei :acia literar% ca r$s,uns a -n!e"nu acesteia !e a *o osi trecutu na1iona ca surs$ !e ins,ira1ie. Trsturi ale nuvelei istorice 9

o o o o o o o o o

are o construc1ie !e *actur$ c asic$% res,ect7n! "o"ente e su)iectu ui iterar A este ins,irat$ !in trecutu istoric A ur"$re'te o #ra!are a tensiunii #enerate !e intri#$% ceea ce o a,ro,ie !e structurarea te=tu ui !ra"atic 3ce e ,atru ca,ito e a e nuve ei sea"$n$ cu ,atru acte a e unei !ra"e6 A con* icte e sunt "ai a es e=terioare% o,un7n! ,ersona.e cu interese !i*erite A ac1iuni e se !es*$'oar$ crono o#ic% ocu 'i ti",u sunt ,recizate A ti",u 'i s,a1iu sunt i"itate% !ar "u t "ai a", e !ec7t -n sc&i1$ A ,rota#onistu 3,ersona.u ins,irat !in istorie6 ocu,$ ocu centra a o,erei A cu oarea !e e,oc$ este creat$ ,rin !escrieri !e vesti"enta1ie% interioare a e ocuin1e or% uti izarea i")ii s,eci*ice e,ocii !escrise 3-n cazu !e *a1$ uti izarea ar&ais"e or6 A naratoru este o"iscient% nara1iunea se *ace a ,ersoana a III8a% ,ers,ectiva narativ$ *iin! o)iectiv$ .

2$

ALENAN,RU L/U@NEANUL Nuve a istoric$ )lexandru ,puneanul a a,$rut -n anu 1FKR -n ,ri"u nu"$r !in revista :acia literar% iar a,oi a *ost inc us$ -n anu 1FJG -n sin#uru vo u" a autoru ui intitu at .catele tinereelor. Vo u"u este a c$tuit !in ,atru ,$r1i% *iecare !intre e e i ustr7n! o nu"it$ !i"ensiune iterar$. Pri"a ,arte% )mintiri din junee con1ine cinci ,roze cu su)iecte !e actua itate ,entru ,erioa!a ,a'o,tist$% a !oua% 8ragmente istorice ,rezint$ eveni"ente !in trecutu 'i ,rezentu istoric a 1$rii 3inc u!e 'i nuve a )lexandru ,puneanul6. Ur"$toare e !ou$ ,$r1i% intitu ate &eghin i plmid 'i&egru pe alb! 3crisori de la un prieten cu,rin! ,re ucr$ri !ra"atice% res,ectiv% ucr$ri !e *actur$ .urna istic$% "e"oria istic$ 'i eseistic$. Nuve a este scris$ su) i!eo o#ia ,a'o,tist$% res,ect7n! i!ei e i",use !e Mi&ai Uo#$ niceanu -n artico u ntroducie% care cerea autori or s$ ,ro"oveze o iteratur$ ori#ina $ cu te"e ins,irate !in istoria na1iona $ 'i *o c oru na1iona . Su)iectu nuve ei este ,re uat !in cronica ui @ri#ore Urec&e% ,etopiseul Krii (oldovei% !in care autoru ,reia anu"ite scene% *a,te 'i re, ici9 venirea ui L$,u'neanu a a !oua !o"nie% -nt7 nirea cu )oierii tri"i'i !e To"'a% uci!erea ce or KG !e )oieri% ar!erea cet$1i or Mo !ovei% c$ u#$rirea 'i uci!erea ,rin otr$vire a !o"nitoru ui. O a t$ surs$ i",ortant$ !e ins,ira1ie este,etopiseul Krii (oldovei !e Miron Costin !e un!e ,re ucreaz$% ,entru e,iso!u o"or7rii ui Mo1oc !in nuve $% scena uci!erii unui )oier -n ti",u !o"niei ui A e=an!ru I ia'. Nuve a reconstituie cea !e8a !oua !o"nie a ui A e=an!ru L$,u'neanu 31JLK81JL46% ,rezent7n! u,ta ,entru i",unerea autorit$1ii !o"ne'ti -n Mo !ova seco u ui a VVI8 ea. Autoru nu transcrie eveni"ente e ca -n cronici e istorice ci e "o!i*ic$ -n *unc1ie !e ,ro,ria sa viziune% in* uen1at$ !e ro"antis"u ,a'o,tist. Autoru "o!i*ic$ rea itatea istoric$% !ar ac1iunea nuve ei se ,$streaz$ -n i"ite e verosi"i u ui. Persona.u ui Ne#ruzzi nu se asea"$n$ ,7n$ a con*un!are cu ,ersona itatea rea $% istoric$ a ui A e=an!ru L$,u'neanu . Persona.u i ustreaz$ un ti, u"an% este un ,ersona. !e *actur$ ro"antic$% ,rin inter"e!iu c$ruia autoru -'i e=,ri"$ ,ro,ria sa viziune artistic$. Nuve a are ca te"$ evocarea artistic$ a unei ,erioa!e z)uciu"ate !in istoria Mo !ovei% 'i anu"e cea !e8a !oua !o"nie a ui A e=an!ru L$,u'neanu 'i consecin1e e !e1inerii ,uterii !e un !o"nitor cru!% tiran. Nuve a este structurat$ -n ,atru ca,ito e% *iecare av7n! un "oto su#estiv ,entru con1inutu acestora9 =:ac voi nu m vrei, eu v vreu!!!>, =)i s dai sam, doamnD!!!>, =7apul lui (ooc vremD!!!>, =:e m voi scula, pre muli am s popesc i eu!!!>! Naratoru este o"niscient% nara1iunea se rea izeaz$ a ,ersoana a III8a% ,ers,ectiva asu,ra eveni"ente or *iin! o)iectiv$. Nara1iunea se !es*$'oar$ inear% crono o#ic% ,rin -n $n1uirea secven1e or narative 'i a e,isoa!e or. +e'i nuve a este o s,ecie care a,ar1ine #enu ui e,ic% se re"arc$ -n acest caz caracteru !ra"atic o*erit !e ro u ca,ito e or -n ansa") u te=tu ui 3sea"$n$ cu acte e unei ,iese !e teatru6% !e rea izarea scenic$ a secven1e or narative% !e uti izarea ,re!o"inant$ a !ia o#u ui 'i !e "ini"a intreven1ia a naratoru ui. Motou !in primul capitol=:ac voi nu m vrei, eu v vreu!!!> su) iniaz$ -ntrea#a ur$ 'i tenacitate a ui A e=an!ru L$,u'neanu % care "ai *usese o !at$ ,e tronu 1$rii% !ar *iin! tr$!at !e )oieri% a *ost nevoit s$ ,$r$seasc$ 1ara. Scena !intre viitoru !o"nitor 'i )oierii tri"i'i !e To"'a ,re*i#ureaz$ con* ictu ,rinci,a a nuve ei% ace a !intre L$,u'neanu 'i )oieri. Un ro i",ortant - va avea vornicu Mo1oc% )oier vic ean care -i v7n!use ,e to1i !o"nitorii care au ocu,at tronu Mo !ovei -n u ti"ii ani. Co",orta"entu este ,us -n evi!en1$ !e #esturi e sa e% !ar 'i !e atitu!inea !o"nitoru ui9 =%u te iert ns, c-ai ndrznit a crede c iar m vei putea nela, i i fgduiesc c sabia mea nu se va mnji de sngele tru; te voi crua, cci mi eti folositor, ca s m uurezi de blstemurile norodului! 3unt ali trntori, de care trebuie curit stupul! (ooc i srut mna asemenea cnelui care, n loc s muce, linge mna care-l bate! %l era mulmit de fgduina ce ctigase; tia c )lexandru-vod a s aib nevoie de un intrigant precum era el!> +in ,unct !e ve!ere a construc1iei te=tua e% aceste cuvinte tri"it !e.a a *ina u ca,ito u ui a trei ea% c7n! Mo1oc va , $ti cu via1a ,entru a8 u'ura ,e vo!$ !e =blstemurile norodului>! +e ase"enea% ,rin ,ro,ozi1ia =3unt ali trntori, de care trebuie curit stupul!> antici,$ vio en1a !in ca,ito u ur"$tor. A !oi ea ca,ito ,rezint$ , anuri e !e !istru#ere a )oieri"ii ,use a ca e !e !o"nitor. Motou se re*er$ a =leacul de fric> ,e care L$,u'neanu - ,ro"ite so1iei sa e% Ru=an!a. A)ia -n al treilea capitol ,ersona.u atin#e , enitu!inea ,ersona it$1ii sa e. +isi"u area% !i, o"a1ia atin# ,unctu cu "inant 'i e e se vor co")ina cu , $cerea estetic$ a conte", $rii cruzi"ii. =,eacul de

fric> a !oa"nei Ru=an!a este !e *a,t ,ira"i!a !e ,atruzeci 'i 'a,te !e ca,ete ,e care acesta o re izeaz$ !u,$ ce uci!e )oierii. 2n acest ca,ito care are ca "oto re, ica ,o,oru ui9 7apul lui (ooc vremD!!!> se e=, ic$ 'i ,ro"isiunea ,e care L$,u'neanu i8a *$cut8o a -nce,ut vornicu ui9 nu a "urit !e "7na !o"nitoru ui !eoarece acesta a !orit -nc$ !e a -nce,ut s$8 sacri*ice ca 1a, is,$'itor. +e ase"enea% -n *ina u acestui ca,ito se "ai *ace o ,ro"isiune% care va *i -n!e, init$ a s*7r'itu nuve ei. Boierii care sca,$ !e a "asacru% S,ancioc 'i Stoici *ac o ,ro"isiune ,e "a u Nistru ui9 =3punei celui ce v-au trimis, strig ctre ei 3pancioc, c ne vom vedea pn-a nu muriD>! 5n ultimul capitol este prezentat sfritul lui )lexandru ,puneanul! )cesta se mut mpreun cu familia la 6otin pentru a-i supraveghea mai de aproape pe 3pancioc i 3troici =care edeau la 7ameni, ateptnd i pndind vreme!> :oamna =d sam> i, mpins de ceilali, i otrvete soul care moare sub privirile neierttoare ale lui 3pancioc i 3troici, spre a mplini promisiunea de pe apa &istrului!

?.

!ER;"4#821 !RI40I!#1: #1E@#46R2 1=!2A4E#421 )lexandru ,puneanul este personajul principal al nuvelei, este un personaj romantic, e%cepional, care acioneaz n situaii excepionale, cum ar fi scena uciderii boierilor, a pedespsirii lui (ooc i a morii domnitorului! 5ntruchipeaz tipul domnitorului tiran i crud, care conduce ara ntr-un mod absolutist, fr a ine cont de prerile boierilor! .ersonajul este construit din contraste i n antitez cu celelalte personaje, are o psihologie complex, cu caliti i defecte puternice! :estinul personajului este urmrit cu ajutorul celor patru replici plasate n fruntea capitolelor i avnd rol de moto! )lexandru ,puneanul dorete s impun autoritatea domneasc prin orice mijloace! )firmaia din ultimul capitol =%u nu sunt clugr, sunt domnD> reflect faptul c i nfrunt destinul chiar i atunci cnd este pus n faa limitelor omeneti, cum ar fi boala sau moartea! .ersonajul nu evolueaz pe parcursul nuvelei, trsturile sale principale fiind prezentate nc de la nceput" este (otr.t, crud, inteli'ent, prefcut, bun cunosctor al psi(olo'iei umane, abil politic ! %ste caracterizat direct, de ctre narator, de ctre celelalte personaje i chiar de el nsui, i indirectprin fapte, limbaj, atitudini, comportament, relaii cu alte personaje! &aratorul realizeaz n mod directportretul fizic al domnitorului prin descrierea vestimentaiei specifice vremii" =.urta coroana .aleologilor, i peste dulama polonez de catifea stacoie, avea cabania turceasc!> :e asemenea, nregistreaz gesturile i mimica personajului prin notaii scurte" =3pun c n minitul acela el era foarte galben la fa i c racla sfntului ar fi tresrit>, =-spunse ,puneanul cu snge rece!> 0aracterizarea realizat de alte personaje este succint" mitropolitul +eofan spune despre domnitor" =7rud i cumplit este omul acesta>, n timp ce 3pancioc l numete tiran" =sngele cel pngrit al unui tiran ca tine!> 7aracterizarea indirect se realizeaz prin faptele care evideniaz cruzimea ;trstura esenial a personajului<, dar i dorina lui de a distruge influena boierilor 4otr5rea !e a avea ,uterea !o"neasc$ reiese -nc$ !e a -nce,utu nuve ei% !in e,iso!u -n care ,ri"e'te so ia )oieri or. La -ncercarea acestora !e a8 *ace s$ renun1e a tronu Mo !ovei% A e=an!ru L$,u'neanu r$s,un!e ast*e 9 =:ac voi nu m vrei, eu v vreau, rspunse ,puneanul, a crui ochi scnteiar ca un fulger, i dac voi nu m iubii, eu v iubesc pre voi i voi merge ori cu voia, ori fr voia voastr! 3 m ntorcN (ai degrab-i va ntoarce :unrea cursul ndrpt!>Dot$r7rea este ,us$ -n ,ractic$ ,rin #uvernarea cu a.utoru terorii% !eoarece !o"nitoru reu'e'te s$ contracareze ,osi)i e e -ncerc$ri !e revo t$ a )oieri or% activitate care cu "ineaz$ cu uci!erea ce or KG !e )oieri. Nu -'i va ,ier!e aceast$ &ot$r7re 'i trie decaracter nici -n c i,a "or1ii% c7n! revine asu,ra !eciziei !e a se c$ u#$ri 'i a"enin1$ ,e cei !in .ur9 =(-ai popit voi, dar de m voi ndrepta, pre muli am s popesc i euD> -oin ei nea)$tute i se asociaz$ 'i a te tr$s$turi. A'ilitatea -n ceea ce ,rive'te re a1ii e u"ane%diploma ia8 cunoa#terea psi7olo%iei umane% sunt ca it$1i a e con!uc$toru ui% !ar -n acest caz sunt *o osite ,entru conso i!area ,uterii a)so ute% nu ,entru o c7r"uire corect$ a 1$rii. Cunosc7n! oa"enii% e *ace ,ro"isiuni care -i ini'tesc% !ar care ascun! !e *a,t un , an !e r$z)unare. Pro"isiunea ,e care i8o *ace ui Mo1oc9 =i fgduiesc c sabia mea nu se va mnji n sngele tu; te voi crua, cci mi eti trebuitor, ca

s m mai uurezi de blstemurile norodului> - ini'te'te ,e )oieru intri#ant% care se cre!e uti !o"nitoru ui 'i care cre!e c$ a reu'it s$ reintre -n #ra1ii e acestuia. P anu !e r$z)unare a ui L$,u'neanu este -ns$ cru! !eoarece - ,re!$ ,e Mo1oc "u 1i"ii care - s*7'ie9 =:u-te de mori pentru binele moiei dumitale, cum ziceai nsui cnd mi spuneai c nu m vrea, nici m iubete ara! 3unt bucuros c-i rspltete ara pentru slijba ce mi-ai fcut, vnzndu-mi oastea lui )nton 3echele, i mai pe urm lsndu-m i trecnd de partea +omii!>Sacri*ic7n!u8 ,e )oier% se r$z)un$ ,entru tr$!area acestuia 'i "ani,u eaz$ "u 1i"ea revo tat$% !e a c$rui ,utere este con'tient9 =.roti, dar muli!> 2n acest e,iso! !$ !ova!$ !e stp5nire de sine 'i !e s5n%e rece O a t$ ,ro"isiune ,e care o res,ect$ este o*erirea unui =leac de fric> !oa"nei Ru=an!a% care - ru#ase s$ nu "ai verse s7n#e nevinovat. A c$tuirea ,ira"i!ei !in ca,ete e )oieri or 'i o*erirea acesteia !re,t ec1ie ,entru so1ie% ,une -n evi!en1$ sadismul !o"nitoru ui. E se st$,7ne'te -n "o"entu -n care Ru=an!a -ncearc$ s$8 convin#$ s$ renun1e a cri"e 'i are i",resia c$ !ore'te s$ se a"estece -n con!ucerea 1$rii% !ar nu iart$ atitu!inea ei 'i se r$z)un$ ,rin acest =leac de fric>9 =- (uiere nesocotitD strig ,puneanul srind drept n picioare, i mna lui, prin deprindere, se rzm pe junghiul din cingtoarea sa; dar ndat stpnindu-se se plec, i rdicnd de -uxanda de jos @!!!A! H 5i fgduiesc c de poimine nu vei mai vedea, rspunse )lexandru-Ood; i mne i voi da un leac de fric!> +e1ine arta disimulrii 'i re#izeaz$ cu inteli%en invita1ia a os,$1u !e -",$care cu )oierii% care este !e *a,t o curs$. Inteli%ent% a e#e ca oc a !iscursu ui s$u )iserica% ,entru a e su#era )oieri or c$ s8a c$it 'i c$ !ore'te o "ai )un$ -n1e e#ere cu ace'tia9 =4oieri dumneavostrD 3 trim de acum n pace, iubindu-ne ca nite frai, pentru c aceasta este una din cele zece porunci" 3 iubeti pe aproapele tu ca nsui pre tine, i s ne iertm unii pe alii, pentru c suntem muritori, rugndu-ne :omnului nostru sus 6ristos H i face cruce H s ne ierte nou grealele, precum iertm i noi greiilor notri!> +e ase"enea% are o inte i#en1$ !ia)o ic$% reu'in! s$ "ani,u eze )oierii sau ,o,oru 'i s$8'i ,un$ -n a, icare , anuri e. Cru!imea este o -nsu'ire o)i'nuit$ -n aceast$ ,erioa!$ istoric$ !o"inat$ !e u,ta ,entru ,utere 3tot !e cruzi"e !au !ova!$ 'i S,ancioc 'i Stroici care asist$ a "oartea !o"nitoru ui6% !ar -n cazu ui L$,u'neanu este e=a#erat$% are "ani*est$ri e=ce,1iona e% !e un!e 'i -nca!rarea ,ersona.u ui -n ti,o o#ia ro"antic$. +o"nitoru asist$ r7z7n! a "$ce u )oieri or9 =7t pentru ,puneanul, el luas pre (ooc de mn i se trses lng o fereastr deschis, de unde privea mcelria ce ncepuse! %l rdea; iar (ooc, silindu-se a rde ca s plac stpnului, simea prul zburlindu-i-se pe cap i dinii si clnnind!> +u,$ uci!erea ce or KG !e )oieri -i ,ro"ite !oa"nei Ru=an!a c$ nu va "ai uci!e% !ar n$scoce'te sc&in#iuri =ca s nu uite dorul lui cel tiranic de a vedea suferiri omeneti>! 2n *ina !$ !ova!$ !in nou !e cruzi"e c7n! a"enin1$ s$8'i uci!$ ,ro,riu *iu ,e care - cre!e un uzur,ator a ,uterii sa e. Uci!erea ui ,rin otr$vire este sin#ura ca e !e a8 o,ri s$ "ai *ac$ r$u% !ar -n ace a'i ti", este o ,e!ea,s$ ,entru cruzi"ea sa. Re, ici e ,ersona.u ui sunt "e"ora)i e% !ou$ !intre e e *iin! trans*or"ate !e autor -n "oto8uri a e ca,ito e or I 'i IV. R$s,unsu !at )oieri or9 =:ac voi nu m vrei, eu v vreau @!!!A i dac voi nu m iubii, eu v iubesc pre voi i voi merge ori cu voia, ori fr voia voastr!>, a !evenit o e") e"$ a ,ersona.u ui care se auto!e*ine'te ,rin voin a !e ne-n*r7nt. A"enin1area !in *ina 9 =:e m voi scula, pre muli am s popesc i eu!!!> re!$ a uziv !orin1a !e r$z)unare a ce ui c$zut. &or a e*cep ional a ,ersona.u ui !o"in$ rela iile cu celelalte persona0e. Pentru a se r$z)una% ,une -n a, ica1ie c7te un , an% -n *unc1ie !e #ravitatea vinii9 ,e )oieri -i "$ce $re'te% e Mo1oc - !$ "u 1i"ii% !oa"nei Ru=an!a -i !$ =un leac de fric>! Pentru aceast$ cruzi"e este -n *ina ,e!e,sit !e cei care asist$ a "ortea sa. S,ancioc 'i Stroici nu vor s$ -i cur"e su*erin1a ci !i",otriv$ - as$ s$ se c&inuie9 =nva a muri, tu care tiai numai a omor!> Relaia cu doamna Ru%anda este construit pe principiul romantic al antitezei angelic H demonic! :iversitatea atitudinilor fa de soia lui reflect falsitatea, disimularea! 3e cstorise cu ea =ca s atrag inimile norodului n care via nc pomenirea lui -are>! &u o respect nici pentru originea ei nobil, nici pentru c i este soie i mam a copiilor si, iar -uxanda =ar fi voit s-l iubeasc, dac ar fi aflat n el ct de puin simire omeneasc!> 'esturile, mimica i cuvintele rostite de ,puneanul n capitolul al -lea, n scena discuiei cu doamna -uxanda, evideniazipocrizia lui n relaia so H soie! (ai nti i srut mna, apoi se posomorete, reacioneaz impulsiv la rugmintea ei, dar se stpnete i i promite =un leac de fric>! 5n capitolul urmtor, dup ce se rzbun pe boieri i pe (ooc, nu o iart pentru ndrzneala ei i i ine promisiunea de a o =vindeca> de fric! 3e bucur cu cruzime de spaima doamnei care leinase la vederea piramidei de capete, afirmnd" =- 8emeia tot femeie, zise ,puneanul zmbind; n loc s se

bucure, ea se sparie!> 5n ultimul capitol insistenele boierilor i ameninarea lui ,puneanul c i va ucide copilul, o determin s-i otrveasc soul! )lexandru ,puneanul este un personaj romantic i prin urmare e%cepional datorit cruzimii sale exagerate, aciunilor sale spectaculoase, replicilor sale!

>ALTAGUL
de MI4AIL SA,O-EANU
1. ROMANUL O>IECTI- ? REALIST
Tr$s$turi e ro"anu ui o)iectiv9

Ro"anu este o,era e,ic% -n ,roz$% !e "are -ntin!ere% cu o ac1iune !es*$'urat$ ,e "ai "u te , anuri 'i a care ,artici,$ un nu"$r "are !e ,ersona.e.

o o o o o o o o o

-'i ,ro,une s$ re* ecte e=isten1a o)i'nuit$ universu *ictiv a o,erei iterare este construit !u,$ ,rinci,iu verosi"i it$1ii construc1ia su)iectu ui res,ect$ or!inea crono o#ic$ inci,itu se a* $ -ntr8o str7ns$ e#$tur$ cu *ina u inci,itu ,rezint$ ca!ru ac1iunii% *i=eaz$ ti",u % reune'te ce e "ai i",ortante ,ersona.e !in ro"an ac1iunea se !es*$'oar$ coerent% *$r$ a,ari1ia unor situa1ii ne,rev$zute% evo u1ia ei ,ut7n! *i antici,at$ *ina u este -nc&is% rezo v7n! con* icte e 'i ne,er"i17n!u8i cititoru ui a te inter,ret$ri ,ersona.u este re,rezentativ ,entru o cate#orie socia $ sau u"an$% *iin! !eseori vor)a !e ti,uri naratoru este o"iscient% re at7n! a ,ersoana a III8a% neutru 'i i",ersoan % *$r$ s$ e"it$ .u!ec$1i !e va oare% s$ co"enteze *a,te e sau s$ e=, ice situa1ii e

2$

>ALTAGUL 1Mi7ail Sadoveanu


+e)uteaz$ -n anu 14RK cu ,atru vo u"e !e ,ovestiri9 Povestiri% Eoi"ii% +ureri -n$)u'ite% Cr7'"a ui "o' Precu. Mo"ente i",ortante -n evo u1ia autoru ui -n , an estetic sunt ro"ane e Ba ta#u 3145R6% Crean#a !e aur 314556% No,1i e !e S7nziene 3145K6 'i <ra1ii (!eri 3145J814KI6. Te"e e o,erei sa e sunt *oarte variate9 co,i $ria% natura% via1a 1$rani or% iu)irea% natura% istoria% c$ $toria% ,ovestirea.

Ba ta#u % ,u) icat -n anu 145R% este un ro"an ,o i"or*% rea ist 'i si")o ic -n ace a'i ti",% -nca!r7n!u8se -ntr8un ti, a,arte !e rea is"% 'i anu"e rea is"u "itic. Ac1iunea este structurat$ -n *unc1ie !e !ou$ , anuri narative9 unu rea ist 'i unu "itic. Coor!onata rea ist$ a structurii ro"anu ui se re*er$ a c$ $toria ,e care o *ace Vitoria Li,an% a a* area a!ev$ru ui 'i a !escrierea satu ui "o !ovenesc. +ac$ ave" -n ve!ere "otivu a!ev$ru ui% ro"anu -'i !ezv$ uie o a c$tuire -n tre,te. Motivu c$ut$rii 'i a cunoa'terii se !ezvo t$ -ntr8o structur$ a)irintic$. P anu "itic are -n centru "ituri e !in care s8a ins,irat autoru % ,recu" 'i sensu ritua ic a #esturi or Vitoriei. Ce "ai i",ortant "it care st$ a )aza structurii acestui ro"an este "itu "ioritic% *a,t su) iniat 'i !e "oto8u ,e care - a e#e autoru ,entru o,era sa9 =3tpne, stpne, Q (ai chiam -un cne!!!>. Acest "it inc u!e "o!u !e -n1e e#ere a u"ii !e c$tre ,ersona.e% tra!i1ii e ,astora e% !ar 'i co"uniunea o"8natur$. A t "it i!enti*icat -n structura ro"anu ui este "itu e#i,tean a ui Isis 'i Osiris.

Te"a ro"anu ui se re*er$ a !ru"u ,arcurs !e Vitoria Li,an ,entru a* area a!ev$ru ui !es,re "oartea so1u ui ei% ur"at$ !e s$v7r'irea !re,t$1ii ,rin ,e!e,sirea vinova1i or. +e ase"enea% se re#$sesc 'i a te te"e a e o,erei sa!ovenine% 'i anu"e9 natura% iu)irea% via1a ,astora $% c$ $toria. 2n ace a'i ti",% ro"anu ,rezint$ "ono#ra*ia satu ui "o !ovenesc !e a "unte% cu o)iceiuri e e#ate !e trans&u"an1$ 'i !e a te eveni"ente i",ortante !in u"ea satu ui% cu" ar *i ritua uri e !e nunt$% )otez 'i -n"or"7ntare.

Tit u e=,ri"$ i!eea !e !re,tate ,e care @&eor#&i1$ o va rea iza cu a.utoru )a ta#u ui. Ba ta#u % to,oru cu !ou$ t$i'uri% este un o)iect a")iva ent9 ar"$ a cri"ei 'i intru"entu actu ui .usti1iar% re,arator.

Nara1iunea se *ace a ,ersoana a III8a% iar naratoru o"ni,rezent 'i o"niscient reconstituie -n "o! o)iectiv% ,rin te&nica !eta iu ui 'i o)serva1ie% u"ea satu ui !e "unteni 'i ac1iuni e Vitoriei. Secven1e e narative sunt e#ate ,rin -n $n1uire 'i a ternan1$. Nara1iunea este ,re,on!erent$% !ar ,asa.e e !escri,tive *i=eaz$ !i*erite as,ecte a e ca!ru ui sau e e"ente !e ,ortret *izic% in!ivi!ua 'i co ectiv. Ti",u !eru $rii ac1iunii este va# ,recizat% ,rin anu"ite re,ere te",ora e9 =aproape de 3f! )ndrei>, =n .ostul (are>, =/? (artie!> S,a1iu -n care se !es*$'oar$ ac1iunea este a -nce,ut satu M$#ura Tarc$u ui. <iin! un ro"an rea ist% ,entru a su) inia veri!icitatea% autoru intro!uce to,oni"e care e=ist$ ,e &art$9 Piatra8Nea"1% Sa)asa% <$rca'a etc. +e ase"enea% ac1iunea ro"anu ui se !es*$'oar$ crono o#ic% ur"$rin! "o"ente e su)iectu ui.

Inci,itu ro"anu ui !escrie o cos"o#onie ,o,u ar$% s,us$ uneori !e Nec&i*or Li,an a nun1i 'i cu"etrii% care ,une -n re a1ie !estinu in!ivi!ua a acestuia re,rezentat !e "unteni% cu !estinu a tor nea"uri 9 =:omnul :umnezeu, dup ce a alctuit lumea, a pus rnduial i semn fiecrui neam! @!!!A ,a urm au venit i muntenii -au ngenunchiat la scaunul 5mpriei! :omnul s-a uitat la ei cu mil" - :ar, voi, necjiilor, de ce ai ntrziatN @!!!A H )poi ai venit cei din urm, zice :omnul cu prere de ru! :ragi mi suntei, dar n-am ce v face! -mnei cu ce avei! &u v mai pot da ntr-adaos dect o inim uoar ca s v bucurai cu al vostru! 3 v par toate bune; s vie la voi cel cu cetera; i cel cu butura; i savei muieri frumoase i iubee!> 2n ca!ru te=tu ui cuvinte e =rnduial> 'i =semn> sunt *recvent *o osite% e e *iin! consi!erate cuvinte e8c&eie a e ro"anu ui. Prin !is,ari1ia ui Nec&i*or Li,an% =rnduiala>% a!ic$ or!inea cos"ic$% a *ost !istrus$. 2n o,era sa!ovenian$% natura se re* ect$ -n o"% !eoarece tra#e!ia este anun1at$ !e sc&i")area st$rii naturii9 =Oitoriei i se pru c brazii sunt mai negri dect de obicei> % vre"ea se tu )ur$% iarna vine "ai re,e!e. Un a t e e"ent care con*ir"$ "oartea ui Nec&i*or Li,an este visu Vitoriei% care anun1$ 'i c$ $toria ,e care tre)uie s$ o *ac$ -n c$utarea ce ui !is,$rut9 =3e fcea c vede pe &echifor ,ipan clare, cu spatele ntors ctre ea, trecnd spre asfinit o revrsare de ape!> Se"ne e viitoarei c$ $torii vin 'i !in ,artea naturii9 =7ocoul d semn de plecare>!

Intri#a cu,rin!e *r$"7nt$ri e ,ersona.u ui ,rinci,a % !ar 'i ,re#$tiri e ,e care e *ace ,entru c$ $torie. Pe , an socia % se contureaz$ "ono#ra*ia unui sat !e "unte% un!e tra!i1ia nu ,er"ite a)ateri !e a e#i e nescrise. Mino! ora este certat$ !e "a"a ei c7n! este interesat$ !e u"ea ora'u ui. 2n via1a acestei societ$1i ar&aice )iserica 'i ,ractica "a#ic$ coe=ist$. 2naintea , ec$rii% Vitoria se su,une unui ritua !e ,uri*icare9 1ine ,ost ne#ru !ou$s,rezece vineri% "er#e -",reun$ cu *iu ei a )iseric$ ,entru a se -nc&ina a s*7nta Ana% vin!e ucruri ,entru a *ace rost !e )ani !e !ru"% "er#e a Piatra8Nea"1 s$ consu te autorit$1i e% s*in1e'te )a ta#u care -i va a,ar1ine ui @&eor#&i1$. Atitu!inea ei *a1$ !e u"ea ora'u ui este *oarte i",ortant$ ,entru ti,u !e "enta itate ,e care - re,rezint$9 ea nu are -ncre!ere -n r7n!uia a !in aceast$ u"e 'i re*uz$ scrierea unei .a )e c$tre =stpnirea pmntean>!

+es*$'urarea ac1iunii ,rezint$ c$ $toria Vitoriei 'i a *iu ui ei% @&eor#&i1$. Aceast$ c$ $torie -n c$utarea a!ev$ru ui !es,re so1u ei -nce,e -n u"a "artie 'i str$)ate invers inia trans&u"an1ei. C$utarea a!ev$ru ui este asociat$ cu "otivu a)irintu ui. Parcur#erea acestui !ru" are !i*erite se"ni*ica1ii. Vitoria reconstituie traseu 'i eveni"ente e care au con!us a "oartea )$r)atu ui ei% ceea ce si")o izeaz$ o !u) $ aventur$% a cunoa'terii u"ii 'i a cunoa'terii !e sine. Pentru @&eor#&i1$% c$ $toria are ro u unei ini1ieri% ro"anu c$,$t7n! caracter !e )i !un#sro"an. Pri"u se"n e#at !e trecerea ui Nec&i*or Li,an ,e ace traseu a,are a Bicaz% un!e &an#iu -'i a"inte'te !e acesta. Ur"e e sunt #$site 'i a C$ u#$reni% a,oi a <$rca'a. La Vatra8+ornei cio)anu cu",$rase -n noie")rie trei sute !e oi. O!at$ cu aceast$ ac&izi1ie% -n "$rturi e oa"eni or a,ar trei cio)ani. C&i,u unuia r$"7ne -n a"intire% !eoarece are )uza !es,icat$% !eta iu ce se"na izeaz$ natura "a e*ic$ 'i in*erna $ a ,ersona.u ui. La &anu !in Bro'teni a* $" c$ cio)anii au trecut s,re #ura Ne#rei. Ur"a acestora este re#$sit$ a Borca% a,oi a Sa)asa. Este *oarte i",ortant c$ -n aceast$ c$ $torie ei asist$ a un )otez% a Cruci 'i a o nunt$% a Borca. Succesiunea acestor "o"ente esen1ia e !in via1a o"u ui% -i !$ !e #7n!it Vitoriei 'i antici,eaz$ ritua u !e -n"or"7ntare !in *ina .

+u,$ ,o,asu !e a Crucea Ta ieni or% Vitoria co)oar$ ,e ce $ a t versant a "unte ui% -n satu Su&a. A.uns$ aici% Vitoria iese !in -ntuneric% "isteru a)irintu ui este rezo vat !eoarece ea 'tie cu certitu!ine c$ asasinii sunt Ca istrat Bo#za

'i I ie Cu1ui. A!ev$ru tre)uie -ns$ !e"onstrat 'i va *ace acest ucru cu a.utoru ui Ior#u Vasi iu% c7rciu"aru !in Sa)asa 'i !e so1ia ui. Tot -n Sa)asa - #$se'te ,e Lu,u care o c$ $uze'te -n r7,a un!e !esco,er$ oase e 'i &aine e ui Nec&i*or. 2n zi e e ur"$toare% *e"eia -'i -n!e, ine'te !atoria% rea izeaz$ ritua uri e !e -n"or"7ntare. Ec&i i)ru e=isten1ia tre)uie re,us -n !re,turi e sa e ,rin -nca!rarea -n or!inea cos"ic$9 =5i fac toate slujbele rnduite, ca s i se liniteasc sufletul!> Prin -n"or"7ntare% Nec&i*or Li,an se re-ntoarce -n ocu ce i se cuvine -n acest univers ar&aic.

Pentru @&eor#&i1$% c$utarea tat$ ui are ro u unei ini1ieri !eoarece ,e ,arcursu acestei c$ $torii a)irintice e se "aturizeaz$. Esen1ia este "o"entu -n care este ,us s$ ve#&eze% -n r7,$% ose"inte e tat$ ui% ac1iune care are se"ni*ica1ia unei rena'teri si")o ice 'i care asi#ur$ continuitatea !intre ,$rinte 'i *iu% -nse"n7n! 'i !o)7n!irea unei ,ersona it$1i9 =3ngele i carnea lui &echifor ,ipan se ntorceau asupra lui n pai, n zboruri, n chemri!> Maturizarea se -", ine'te -n "o"entu -n care - ,e!e,se'te ,e unu !intre asasinii tat$ ui% o"or7n!u8 cu a.utoru )a ta#u ui s*in1it.

Punctu cu "inant a te=tu ui este , asat -n scena ,arastasu ui% un!e Vitoria con!uce !in *un!a % cu inte i#en1$ 'i tenacitate% anc&eta care !uce a !ezv$ uirea 'i ,e!e,sirea vinova1i or. Reconstituirea *i!e $ a scenei cri"ei sur,rin!e ,e toat$ u"ea% c&iar 'i ,e uci#a'ii I ie Cu1ui 'i Ca istrat Bo#za. Pri"u -'i recunoa'te vina% -ns$ a !oi ea !evine a#resiv. Este ovit !e @&eor#&i1$ cu )a ta#u ui Nec&i*or 'i s*7'iat !e c7ine e Lu,u. Vitoria Li,an !evine -n *ina un ,ersona. .usti1iar9 e#i e nescrise a e !e"nit$1ii nu au *ost res,ectate% uci#a'ii tre)uie s$ , $teasc$ !eoarece au -nc$ cat nor"e e "ora e a e co ectivit$1ii.

+ezno!o"7ntu - ,rezint$ ,e Bo#za recunosc7n!u8'i vina 'i cer7n!u8i iertare Vitoriei. Aceasta -i r$s,un!e *oarte rece9 =:umnezeu s te ierte!>, a,oi ,une a ca e ,o"enii e viitoare ,entru su* etu ui Nec&i*or Li,an% !ar 'i !ru"u !e -ntoarere s,re cas$ -",reun$ cu *iu ei 'i cu oi e ,e care e cu",$rase Nec&i*or -niante s$ *ie ucis. Ast*e % *ina u resta)i e'te at7t or!inea socia $% c7t 'i ,e cea cos"ic$9 Nec&i*or Li,an a *ost r$z)unat 'i a *ost reintro!us -n or!inea cos"ic$ ,rin ritua u !e -n"or"7ntare% iar Vitoria tre)uie s$ se -ntoarc$ a via1a ei% s$ ai)$ #ri.$ !e cas$ 'i !e co,iii ei9 =,a patruzeci de zile vom fi iar aici i vom ruga pe domnu +oma i pe printele s ne ajute a mplini datoria de patruzeci de zile! )tuncea om face praznic mai bun, cu carne de miel de la turma cea nou! *m aduce atuncea de la mnstirea Oaraticului i pe sor-ta (inodora, ca s cunoasc mormntul! M-apoi dup aceea ne-om ntoarce iar la (gura, ca s lum de coad toate cte-am lsat! ar pe sor-ta s tii c nici c-un chip nu m pot nvoi ca s-o dau dup feciorul acela nalt i cu nasul mare al dscliei lui +opor!> Aceste cuvinte a e Vitoriei se ea#$ !e ,ovestea ui Nec&i*or !e a -nce,utu ro"anu ui9 "untenii nu au noroc -n via1$% !ar au o =inim uoar> care -i a.ut$ s$ treac$ ,este "ari e necazuri 'i s$8'i !uc$ "ai !e,arte via1a.

2n conc uzie% ro"anu Ba ta#u !e Mi&ai Sa!oveanu a,ar1ine rea is"u ui "itic !atorit$ *a,tu ui c$ are o strucutur$ ,o i"or*$% !atorit$ -")in$rii , anu ui rea ist cu ce "itic.

.$

CARACTERI(AREA -ITORIEI LI/AN Vitoria Li,an% ,ersona.u ,rinci,a a ro"anu ui% este o *i#ur$ re,rezentativ$ ,entru u"ea tra!i1iona $ !escris$ -n ro"an. 2ntrune'te ca it$1i e *un!a"enta e a e o"u ui !e a 1ar$ care res,ect$ e#i e str$"o'e'ti% ,ut7n! *i consi!erat$ un ,ersona. e=e", ar care ca,$t$ o a ur$ "itic$.

La -nce,ut% naratoru o !escrie ,e Vitoria ,e ,ris,a casei sa e% a!uc7n!u8'i a"inte !e e#en!a ,e care so1u ei o)i'nuia s$ o ,ovesteasc$ a nun1i. 2ncre"enirea 'i ,rivirea ei ,ier!ut$ su#ereaz$ ne ini'tea ei interioar$% !ar i se contureaz$ 'i un ,ortret *izic succint9 =*chii ei cprii, n care parc se rsfrngea lumina castanie a prului, erau dui departe!> 2n#ri.orarea eroinei este cauzat$ !e -nt7rzierea "u t ,rea "are a so1u ui ei care , ecase a +orna s$ cu",ere oi. Portretu *izic -i ,une -n evi!en1$ 'i *ru"use1ea9 =&u mai era tnr, dar avea o frumusee neobinuit n privire! *chii i strluceau ca-ntr-o uoar cea n dosul genelor lungi i rsfrnte n crligae!>

Portretu "ora reiese "ai a es !in *a,te e 'i #7n!uri e eroinei% ,rin caracterizare !irect$. <iin! o *e"eie cre!incioas$ 'i cu *ric$ !e +u"nezeu% Vitoria "er#e a ,$rinte e +anii Mi ie' ,entru s*at 'i re*uz$ s$ crea!$ c$ so1u ei -nt7rzie a ,etreceri at7t !e "u t. 2n#ri.orarea ei ne su) iniaz$ !ra#ostea ,uternic$ ,e care i8o ,oart$ so1u ui care era =dragostea ei de douzeci i mai bine de ani! )a-i fusese drag n tinere ,ipan, aa-i era drag i acuma, cnd aveau copii mari ct dnii!>% a*ir"a1ie !in care ,ute" !e!uce 'i v7rsta acesteia. +atorit$ acestui senti"ent ,uternic% vrea s$ a* e cu orice ,re1 ce s8a -nt7", at cu so1u ei 'i nu cre!e ,reziceri e )a)ei Miran!a cu" c$ acesta a ,$r$sit8o ,entru o a t$ *e"eie =cu ochii verzi>. Are !e, in$ -ncre!ere -n so1u ei c$ res,ect$ s*7nta tain$ a c$s$toriei% a'a c$ !evine tot "ai si#ur$ c$ s8a -nt7", at o nenorocire.

Vitoria res,ect$ !atini e str$"o'e'ti% se #&i!eaz$ -n ,resu,uneri e ei !u,$ se"ne a e cre!in1ei str$)une% ,recu" 'i !u,$ va ori "ora e% ac1ion7n! -n *unc1ie !e acestea. Ia -n consi!erare se"ne e r$u8,revestitoare% cu" ar *i vise e 3viseaz$ ,e Nec&i*or c$ are cu s,ate e -ntors c$tre ea% trec7n! o a,$ nea#r$6 'i i",resia c$ au!e # asu ui% *$r$ a8i ve!ea -ns$ c&i,u .

Naratoru !ezv$ uie in!irect% *r$"7nt$ri e eroinei 3care a c$tuiesc a)irintu interior6% care trece !e a ne ini'te a )$nuia $% a,oi a certitu!inea c$ ceva r$u i s8a -nt7", at so1u ui ei. Inte i#ent$% !7rz$ 'i cu o voin1$ ,uternic$% Vitoria se &ot$re'te s$ , ece -n c$utarea ui Nec&i*or% ,e ace a'i !ru" ,e care , ecase 'i acesta 3!ru"u ,oate *i consi!erat 'i un a)irint e=terior6.

2naintea c$ $toriei s$v7r'e'te un ritua !e ,uri*icare su* eteasc$% 1ine ,ost ne#ru% !$ruie'te "$n$stirii Bistri1a o icoan$% o as$ ,e Mino!ora% *iica ei% a "$n$stire% ac1iuni care su) iniaz$ cre!in1a acesteia -n +u"nezeu. Se ocu,$ 'i !e ,artea "ateria $ a e=isten1ei% ,un7n! -n or!ine #os,o!$ria% !7n! !ova!$ !e &$rnicie 'i !e s,irit ,ractic. Luci!$ 'i cu un s,irit or#anizatoric !eose)it% vin!e !in )unuri e a#onisite ca s$ ai)$ )ani !e !ru"% -i co"an!$ *iu ui ei un )a ta# nou 'i , eac$ -",reun$ -n c$utarea ui Nec&i*or.

Dot$r7t$ s$ a* e a!ev$ru 'i s$ r$z)une "oartea )$r)atu ui ei% Vitoria se o,re'te -n ocuri e un!e ,o,osise 'i Nec&i*or% res,ect$ 'i onoreaz$ tra!i1ii e 'i o)iceiuri e% ,artici,7n! a o =cumtrie> 'i a o nunt$. Su,ersti1ioas$% consi!er$ c$ 'i acesta este un se"n r$u% ,entru c$ "ai -nt7i -nt7 ne'te )otezu 'i a,oi nunta. Cu !iscre1ie 'i inte i#en1$% a* $ -n *iecare oc un!e a.un#e noi a"$nunte e#ate !e so1u ei. Pun7n! ca, a ca, ce e a* ate% cu o o#ic$ i",eca)i $% !esco,er$ tru,u ui Nec&i*or -n r7,a !e su) Crucea Ta ieni or. +atina -n"or"7nt$rii 'i ,e!e,sirea uci#a'i or constituie *a,te su#estive ,entru caracterizarea in!irect$ a eroinei. Ea -", ine'te 'i res,ect$ toate !atini e 'i o)iceiuri e -n"or"7nt$rii. 2n ,e!e,sirea vinova1i or !$ !ova!$ !e t$rie !e caracter% !ar 'i !e vic enie% res,ect7n! -n ace a'i ti", e#i e nescrise con*or" c$rora ni"eni nu ,oate r$"7ne ne,e!e,sit !u,$ ce a -n*$,tuit o cri"$. @&eor#&i1$% ,recu" 'i cei !oi cio)ani sunt sur,rin'i !e intui1ia 'i !e inte i#en1a *e"eii% caracteriz7n!8o -n "o! !irect9 =(ama asta cunoate gndurile oamenilor, trebuie s fie fermecat!!!>. +u,$ ce -'i -", ine'te !atoria 'i reu'e'te s$ *ac$ !re,tate% se -ntoarce a via1a ei% *iin! &ot$r7t$ s$8'i asu"e noi e res,onsa)i it$1i !e *e"eie v$!uv$ !evenit$ ca, !e *a"i ie.

Portretu "ora este ,uternic conturat% Vitoria *iin! -nzestrat$ cu s,irit .usti1iar% inte i#en1$% uci!itate% st$,7nire !e sine% !evota"ent 'i nec intire -n -", inirea tra!i1ii or 'i !atini or str$vec&i% tr$s$turi care reies "ai a es !in *a,te e% vor)e e 'i #7n!uri e *e"eii% ,rin caracterizare in!irect$. +ia o#u 'i re a1ii e cu a te ,ersona.e a e ro"anu ui evi!en1iaz$% !e ase"enea% st$,7nirea !e sine% inte i#en1a ie'it$ !in co"un ca tr$s$turi !e*initorii. +e ase"enea% a e#erea nu"e ui eroinei este una si")o ic$% care su#ereaz$ natura !e -nvin#$toare a acestei *e"ei ,uternice.

Pe 7n#$ "o!a it$1i e tra!i1iona e !e caracterizare% Sa!oveanu *o ose'te 'i "i. oace e artistice a e intros,ec1iei ,si&o o#ice% 'i anu"e% a)irintu interior% "e"oria a*ectiv$% cre!in1e e str$"o'e'ti% "enta itatea ancestra $% su,ersti1ii e% se"ne e r$u8,revestiroare% care !eter"in$ co",orta"entu e=terior a eroinei.

" ;0RI;"#RE !IER62T=


de I"4 120# 0#R#:I#1E

+B

COME,IA

0omedia este specia 'enului dramatic n versuri sau n proz, care provoac r.sul prin surprinderea moravurilor sociale, a unor tipuri umane sau a unor situaii neateptate, av.nd un final fericit i, deseori un rol moralizator. 0onflictul comic presupune contrastul dintre aparen i esen. !ersonajele comediei sunt inferioare n privina nsuirilor morale, a capacitilor intelectuale sau a statutului social. 2B COMICUL

0omicul este o cate'orie estetic av.nd ca efect r.sul, declanat de conflictul dintre aparen i esen.

Contrastu co"ic este ino*ensiv 'i este rece,tat -ntr8un re#istru ar# !e atitu!ini9 )un$voin1$% a"uza"ent% -n!uio'are% !is,re1. Co"icu i", ic$ e=isten1a unui con* ict co"ic 3contrastu 6% a unor situa1ii 'i ,ersona.e co"ice.
Comicul de situa ie tensiunea !ra"atic$ ,rin -nt7", $ri e ne,rev$zute% construite !u,$ sc&e"e co"ice c asice9 scrisoarea este ,ier!ut$ 'i #$sit$ succesiv% r$sturnarea !e statut a ui Ca1avencu% tea"a e=a#erat$ !e tr$!are a #ru,u ui <ar*uri!i8 Br7nzovenescu% con*uzii e ui +an!anac&e care o atri)uie ,e Noe c7n! ui Tra&anac&e% c7n! ui Ti,$tescu 'i% -n *ina % -",$carea ri!ico $ a *or1e or a!verse.

Comicul de lim'a0 este i ustrat ,rin inter"e!iu ticuri or ver)a e9 =)i puintic rbdare>, =7urat!!!>, tauto o#ia9 =* soietate fr prinipuri, va s zic c nu le are>, st7 cirea cuvinte or9=momental>, =nifilist>, =famelie>, c i'ee e ver)a e% ne#area ,ri"ei ,ro,ozi1ii ,rin a !oua9 = ndustria romn este admirabil, e sublim, putem zice, dar lipsete cu desvrire>, =&oi aclamm munca, travaliul, care nu se face deloc n ara noastr>! Li")a.u este ,rinci,a a "o!a itate !e in!ivi!ua izare a ,ersona.e or. Prin co"icu !e i")a. se rea izeaz$ caracterizarea in!irect$. Vor)irea constituie criteriu !u,$ care se constituie !ou$ cate#orii !e ,ersona.e9 ,arveni1ii% care -'i tr$!eaz$ incu tura ,rin i")a.u va ori*icat !e autor ca surs$ a co"icu ui 'i ,ersona.e e /cu carte0 3Ti,$tescu 'i Noe6% ironizate -ns$ ,entru e#$tura e=tracon.u#a $. Comicul de caracter se o)serv$ !in i,ostaze e ,ersona.e or% !is,oni)i itatea ,entru !isi"u are% -n ti", ce comicul de moravuri cu,rin!e "ai a es re a1ia !intre Ti,$tescu 'i Noe% !ar 'i ,racticarea 'anta.u ui ,o itic 'i a *a si*ic$rii iste or e ectora e. Un ti, a,arte !e co"ic este comicul de nume9 Na&aria 3zaharisitul, ra"o itu 6 Tra&anac&e 3!erivat !e a cuv7ntu trahana, o coc$ "oa e% u'or !e "o!e at6% Nae 3,o,u istu % ,$c$ itoru ,$c$ it6 Ca1avencu 3!e"a#o#u $tr$tor% !erivat !e a ca6% A#a"i1$ 3!i"inutivu car#&ios a ce e)ru ui nu"e A#a"e"non% ,urtat !e erou &o"eric6 +an!anac&e 3!erivat !e a dandana, -ncurc$tur$% cu su*i= #recesc% se"n a vec&i or ,o iticieni6% <ar*uri!i 'i Br7nzovenescu 3,rin a uzii e cu inare su#ereaz$ in*erioritate% vu #aritate% ,rostie6% @&i1$ 3s u#arnic% in!ivi!u servi 'i u"i -n *a1a 'e*i or6 Pristan!a 3nu"e e unui !ans ,o,u ar -n care se )ate ,asu ,e oc6.
.B " ;0RI;"#RE !IER62T=

Re,rezentat$ ,e scen$ -n 1FFK% co"e!ia * scrisoare pierdut este a treia !intre ce e ,atru scrise !e autor% *iin! o ca,o!o,er$ a #enu ui !ra"atic. Piesa este o comedie de moravuri -n care sunt satirizate as,ecte a e societ$1ii conte",orane autoru ui% *iin! ins,irat$ !e *arsa e ectora $ !in anu 1FF5. Ca s,ecie a #enu ui !ra"atic% co"e!ia este !estinat$ re,rezent$rii scenice% !ova!$ *iin! ista cu .ersoanele !e a -nce,utu ,iesei 'i didascaliile% sin#ure e interven1ii !irecte a e autoru ui -n ,ies$. Piesa este structurat$ -n patru acte a c$tuite !in scene% *iin! construit su) *or"a sc&i")u ui !e re, ici -ntre ,ersona.e. Princi,a u "o! !e e=,unere este dialo%ul8 ,rin care ,ersona.e e -'i !ezv$ui inten1ii e% senti"ente e% o,inii e. Prin !ia o# se ,rezint$ evo u1ia ac1iunii !ra"atice% se !e*inesc re a1ii e !intre ,ersona.e 'i se rea izeaz$ caracterizarea !irect$ sau in!irect$. Titlul ,une -n evi!en1$ contrastu co"ic !intre esen1$ 'i a,aren1$. Pretinsa u,t$ ,entru ,utere ,o itic$ se rea izeaz$% !e *a,t% ,rin u,ta !e cu ise% av7n! ca instru"ent a 'anta.u ui ,o itic =o scrisoare pierdut>% ,rete=t !ra"atic a co"e!iei. Artico u ne&ot$r7t =o> in!ic$ at7t )ana itatea -nt7", $rii% c7t 'i re,eta)i itatea ei.

Tema co"e!iei o constituie ,rezentarea vie1ii socia 8,o itice !intr8un ora' !e ,rovincie -n circu"stan1e e tensionate a e a e#erii unui !e,utat% eveni"ent care antreneaz$ ener#ii e 'i ca,acit$1i e ce or an#a.a1i% -ntr8un *e sau a tu % -n *arsa e ectora $. * scrisoare pierdut este o co"e!ie -n ,atru acte% ,ri"e e trei ur"$rin! o acu"u are #ra!at$ !e tensiuni 'i con* icte% iar a ,atru ea anu 7n! toat$ a#ita1ia 'i ,anica st7rnite -n .uru scrisorii ,ier!ute. 2n construc1ia ,iesei% se re"arc$ trei e e"ente care su) iniaz$ arta !e !ra"atur# a ui Cara#ia e9 ,iesa -nce,e !u,$ consu"area "o"entu ui intri#ii 3,ier!erea scrisorii6% #$sin!u8 ,e Ti,$tescu -ntr8o stare !e a#ita1ie 'i nervozitateA nu e=ist$ ,ro,riu8zis o ac1iune% totu se !eru eaz$ -n .uru scrisorii% a!ic$ a ,rete=tu uiA c&iar !ac$ -nce,utu 'i *ina u ,iesei nu sunt si"etrice% ,iesa are o ar&itectur$ circu ar$% -n sensu c$ at"os*era !estins$ !in *ina re*ace situa1ia ini1ia $ a ,ersona.e or% aceea !e !inaintea ,ier!erii scrisorii% ca 'i cu" nu s8ar *i -nt7", at ni"ic. <iin! !estinat$ re,rezent$rii scenice% crea1ia !ra"atic$ i",une anu"ite i"ite -n ceea ce ,rive'te a", oarea timpului 'i a spa iului !e !es*$'urare a ac1iunii. 2ntrea#a ac1iune se !es*$'oar$ -n =capitala unui jude de munte>, a s*7r'itu seco u ui a VIV8 ea% -n ,erioa!a ca",aniei e ectora e% -ntr8un interva !e trei zi e. Scena ini1ia $ !in actul I ,rezint$ ,ersona.e e Ete*an Ti,$tescu 'i Pristan!a% care citesc ziaru -cnetul 7arpailor 'i nu"$r$ stea#uri e. Prete=tu !ra"atur#ic% a!ic$ intri%a% care -ncin#e s,irite e 'i activeaz$ con* ictu % este ,ier!erea !e c$tre Noe% so1ia ui Na&aria Tra&anac&e% a unei scrisori !e a"or ce i8a *ost a!resat$ ui Ti,$tescu% ,re*ectu .u!e1u ui. Scrisoarea% #$sit$ !e Cet$1eanu tur"entat 'i sustras$ acestuia !e Ca1avencu% este *o osit$ !e acesta !in ur"$ ca "i. oc !e 'anta. ,entru a o)1ine can!i!atura. Co"icu !e situa1ie const$ aici -ntre ca "u ui Na&aria Tra&anac&e% so1u -n'e at% care cre!e -ns$ c$ scrisoarea este un *a s% 'i z)uciu"u ce or !oi a"an1i care -ncearc$ s$ #$seasc$ so u1ii ,entru a recu,era scrisoarea. Actul II ,rezint$ nu"$rarea voturi or% !ar cu o zi -naintea a e#eri or. Con"lictul dramatic ,rinci,a const$ -n con*runtarea ,entru ,uterea ,o itic$ a !ou$ *or1e o,use9 re,rezentan1ii ,arti!u ui a* at a ,utere 3,re*ectu Ete*an Ti,$tescu% Na&aria Tra&anac&e% ,re'e!inte e #ru,$rii oca e a ,arti!u ui 'i Noe% so1ia acestuia6 'i #ru,area in!e,en!ent$ constituit$ -n .uru ui Nae Ca1avencu% a")i1ios avocat 'i ,ro,rietar a zairu ui -cnetul 7arpailor! Con* ictu are a )az$ contrastu !intre ceea ce sunt 'i ceea ce vor s$ ,ar$ ,ersona.e e% -ntre a,aren1$ 'i esen1$. Este uti zat$ te7nica ampli"icrii treptate a con"lictului . O serie !eprocedee compo!i ionale 3"o!i*icarea ra,orturi or !intre ,ersona.e% r$sturn$ri )ru'te !e situa1ie% intro!ucerea unor e e"ente8sur,riz$% antici,$ri% a"7n$ri6 "en1in tensiunea !ra"atic$% ,rin co", icarea 'i "u ti, icarea situa1ii or con* ictua e. Con"lictul secundar este re,rezentat !e #ru,u <ar*uri!i8Br7nzovenescu% care se te"e !e tr$!area ,re*ectu ui. Tensiunea !ra"atic$ este sus1inut$ ,rin a,ari1ia 'i !is,ari1ia scrisorii% ,rin *e u cu" evo ueaz$ -ncercarea !e 'anta. a ui Ca1avencu. 2n ti", ce Noe este !is,us$ a acce,tarea con!i1ii or cerute !e Ca1avencu% Ti,$tescu -i o*er$ acestuia !i*erite *unc1ii -n sc&i")u scrisorii% !ar a!versaru nu ce!eaz$. +ac$% -n zarva acestui con* ict% Na&aria Tra&anac&e ,are a *i convins c$ este vor)a !e o , asto#ra*ie% <ar*uri!i 'i Br7nzovenescu )$nuiesc o tr$!are 'i se !eci! s$ e=,e!ieze o anoni"$ a centru. 2n actul III8 care constituie 'i punctul culminant8 ac1iunea se "ut$ -n sa a "are a ,ri"$riei un!e au oc !iscursuri e can!i!a1i or. Mo"ent !e "a=i"$ -ncor!are% -n care cei !oi ,osi)i i can!i!a1i% <ar*uri!i 'i Ca1avencu% rostesc !iscursuri anto o#ice. 2ntr ti",% Tra&anac&e #$s'te o ,o i1$ *a si*icat$ !e Ca1avencu ,e care inten1ioneaz$ s$ o *o oseasc$ ,entru contra8'anta.. A,oi anun1$ -n 'e!in1$ nu"e e can!i!atu ui sus1inut !e co"itet9 A#a"i1$ +an!anac&e. B$taia !intre ta)ere e !e a e#$tori se !ec an'eaz$ i"e!iat !u,$ anun1area can!i!atu ui% ast*e -ncercarea ui Ca1avencu !e a vor)i -n ,u) ic !es,re scrisoare e'ueaz$. 2n -nc$ierare% Ca1avencu ,ier!e ,$ $ria cu scrisoarea% #$sit$ ,entru a !oua oar$ !e Cet$1eanu tur"entat% care o !uce !estinatarei. Actul I-8 de!nodm5ntul8 a!uce rezo varea con* ictu ui ini1ia ,entru c$ scrisoarea revine a Noe% ,rin inter"e!iu Cet$1eanu ui tur"entat% tri"isu !e a centru este a es% iar Ca1avencu a,are u"i 'i s,eriat. Pro,u sarea

, oitic$ a can!i!atu ui8sur,riz$ se !atoreaz$ unei ,ove'ti ase"$n$toare !eoarece 'i e #$sise o scrisoare co",ro"i1$toare. Ca1avencu este nevoit s$ acce,te s$ con!uc$ *estivitatea -n cinstea nou ui a es% 'i totu se ter"in$ -ntr8o at"os*er$ !e s$r)$toare 'i -",$care. +ou$ ,ersona.e secun!are au un ro a,arte -n construc1ia su)iectu ui 'i -n "en1inerea tensiunii !ra"atice. 2n *iecare act% -n "o"ente e !e "a=i"$ tensiune% Cet$1eanu tur"entat intr$ -n scen$% av7n! interven1ii invo untare% !ar !ecisive -n !eru area intri#ii. E a,are ca un instru"ent a &azar!u ui% *iin! ce care #$se'te scrisoarea !in -nt7", are% -n !ou$ r7n!uri% *ace s$8i ,arvin$ "ai -nt7i ui Ca1avencu 'i o !uce -n *ina =adrisantului>, coana (oi1ica. +an!anac&e este e e"entu 8sur,riz$ ,rin care se rea izeaz$ de!nodm5ntul% e rezo v$ ezitarea cititoru ui -ntre a !a "an!atu ,rostu ui !e <ar*uri!i sau cana iei Ca1avencu. Persona.u -nt$re'te se"ni*ica1ia ,iesei% ,rin #enera izare 'i -n#ro'are a tr$s$turi or% can!i!atu tri"is !e a centru *iin! =mai prost ca 8arfuridi i mai canalie dect 7aavencu>! 3B /ERSONADELE) ATE-#4 TI!=TE;02, >"E TR#5#4#05E. RELACIA ,INTRE CELE ,OU /ERSONADE Persona.e e !in co"e!ii au tr$s$turi care -n esnesc -nca!rarea or -n !i*erite ti,uri. Cara#ia e este consi!erat ce "ai "are creator !e ti,uri !in iteratura ro"7n$. E e a,ar1in viziunii c asice ,entru c$ se -nca!reaz$ -ntr8o ti,o o#ie co"ic$% av7n! o !o"inant$ !e caracter 'i un re,ertotiu *i= !e tr$s$turi. 2n co"e!ia * scrisoare pierdut se -nt7 nesc ur"$toare e c ase ti,o o#ice9 ti,u -ncornoratu ui 3Na&aria Tra&anac&e6% ti,u ,ri"u ui8a"orez 'i a !on.uanu ui 3Ete*an Ti,$tescu6% ti,u coc&etei 'i a a!u terinei 3Noe6% ti,u ,o itic 'i a !e"a#o#u ui 3Ti,$tescu% Ca1avencu% <ar*uri!i% Br7nzovenescu% Tra&anac&e% +an!anac&e6% ti,u cet$1eanu ui 3Cet$1eanu tur"entat6% ti,u *unc1ionaru ui 3Pristan!a6% ti,u con*i!entu ui 3Pristan!a% Ti,$tescu% Br7nzovenescu6% ti,u raisoneru ui 3Pristan!a6. Un a t "i. oc !e caracterizare este onomastica$ Nu"e e ,ersona.e or su#ereaz$ tr$s$tura or !o"inant$. @te"an Tiptescu este ,rezentat -nc$ !in ista cu .ersoanele !e a -nce,utu ,iesei -n *unc1ia !e ,re*ect a .u!e1u ui. La a!$,ostu autorit$1ii ,o itice% -'i *o ose'te avanta.e e -n ,ro,rii e ui interese. 2n ace a'i ti",% e -ntruc&i,eaz$ -n co"e!ie tipul don0uanului8 al primului amore!$ Prietenu ce "ai )un a ui Na&aria Tra&anac&e% Ti,$tescu o iu)e'te ,e so1ia acestuia% Noe% "emeia coc7et8 -nc$ !in "o"entu -n care ea se c$s$tore'te cu neica Na&aria% !u,$ cu" o)serv$ cu naivitate so1u 9 =pentru mine s vie s bnuiasc cineva pe Goiica, ori pe amicul 8nic, totuna e!!! % un om cu care nu triesc de ieri, de alaltieri, triesc de opt ani, o jumtate de an dup ce m-am nsurat a doua oar! :e opt ani trim mpreun ca fraii, i niciun minut n-am gsit la omul acesta mcar attica ru!> 2n co",ara1ie cu ce e a te ,ersona.e% Ti,$tescu este ce "ai ,u1in "arcat co"ic% *iin! s,re !eose)ire !e to1i cei a 1i un o" instruit% e!ucat% !ar cu toate acestea i",u siv% !u,$ cu" - caracterizeaz$ -n mod direct 'i Tra&anac&e9 =% iuteD &-are cumpt! )minteri bun biat, detept, cu carte, dar iute, nu face pentru un prefect!> 2n *on!% Ti,$tescu tr$ie'te o !ra"$. +e !ra#u unei *e"ei ,e care este nevoit s$ o -",art$ cu a tcineva% sacri*ic$ o carier$ ,ro"i1$toare a Bucure'ti% a'a cu" re"arc$ ace a'i Tra&anac&e9 =7redei d-voastr c ar fi rmas el prefect aici i nu s-ar fi dus director la 4ucreti, dac nu struiam eu i cu Goiica!!! i la drept vorbind, Goiica a struit mai mult!!!> +is,erat !e ,ier!erea scrisorii% e a, ic$ o )ine sus1inut$ tactic$ !e atac -",otriva ui Ca1avencu% -nc$ c7n! c&iar e#ea. A)uzu !e ,utere este ,rinci,a a sa ar"$9 -i !$ "7n$ i)er$ ui Pristan!a% contro eaz$ scrisori e !e a te e#ra* 'i !is,une s$ nu *ie trans"is niciun "esa. *$r$ 'tirea ui% -i o*er$ ui Ca1avencu !i*erite ,osturi i",ortante% ,entru ca a,oi% a re*uzu acestuia 'i con'tient c$ a e#eri e sunt o *ars$% s$ ce!eze. Pus -n situa1ia !e a se a,$ra% Ti,$tescu !ove!e'te o )un$ 'tiin1$ a !isi"u $rii9 c7n! Tra&anac&e -i a!uce vestea e=isten1ei scrisorii% se ,re*ace a nu 'ti ni"icA -n *a1a ui <ar*uri!i 'i Br7nzovenescu ia ,oz$ !e victi"$ a ,ro,riei sa e sensi)i it$1i ,entru ,arti!% iar -n re a1ia cu Nae Ca1avencu este ,er*i! 'i vio ent. Persona.u nu are a")i1ii ,o itice% ,ostu !e ,re*ect o*erin!u8i o stare !e su*icien1$% tu )urat$ !oar !e ,ier!erea scrisorii.

(oe% -n sc&i")% -n ciu!a v$ic$re i or% a e'inuri or% !ar 'i *a,tu ui c$ este consi!erat$ o !a"$=simitoare>, este -n rea itate o *e"eie vo untar$% st$,7n$ ,e sine% care 'tie *oarte )ine ce vrea 'i care -i "ani,u eaz$ ,e to1i -n *unc1ie !e ,ro,rii e !orin1e. S,re !eos)ire !e a"antu ei% ea nu ca!e ,ra!$ !is,er$rii ci -ncearc$ s$ rezo ve situa1ia cu Ca1avencu c7t "ai re,e!e ,osi)i % !e'i *ace ,ara!$ !e iu)irea ,entru Ti,$tescu 'i !e sacri*icii e ei ,entru e % -n *a,te ea nu a .ert*it a tceva !ec7t o *i!e itate con.u#a $ st7n.enitoare% sacri*iciu *iin! *$cut !e *a,t !e Ti,$tescu. +inco o !e a,aren1e% -n cu, u ,e care Noe - *or"eaz$ cu Ti,$tescu% ea re,rezint$ ra1iunea% ,uterea 'i !e1ine !e *a,t contro u asu,ra re a1iei. <iin! =un om cruia i place s joace pe fa>, !u,$ cu" e -nsu'i "$rturise'te% Ti,$tescu re*uz$ ini1ia co",ro"isu ,o itic 'i -i ,ro,une Noei o so u1ie !is,erat$% ar$t7n!u8se ,re#$tit s$ renun1e a tot ,entru ea9 =3 fugim mpreun!!!> Ea intervine -ns$ ener#ic 'i re*uz$ =nebunia>, !eoarece nu !ore'te s$ renun1e a ,ozi1ia sa !e ,ri"$ !oa"n$ a ora'u ui. +e aceea -i r$s,un!e *er" ,re*ectu ui9 =%ti nebunN :ar VahariaN :ar poziia taN :ar scandalul i mai mare care s-ar aprinde pe urmele noastreN!!!> Iz)ucnirea scan!a u ui o -n#roze'te "ai tare !ec7t ,ier!erea )$r)atu ui iu)it9 =7um or s-i smulg toi gazeta, cum or s m sfie, cum or s rzD!!! * sptmn, o lun, un an de zile n-au s mai vorbeasc dect de aventura asta!!! 5n orelul acesta, unde brbaii i femeile i copiii nu au alt petrecere dect brfirea, fie chiar fr motiv!!! dar nc avnd motiv!!! i ce motiv, 8nicD 7e vuietD!!! ce scandalD 7e cronic infernalD> Re, ica ei a -ntre)area ui Ti,tescu ascun!e o ironie a"ar$9 =VoeD VoeD ( iubetiN Q +e iubesc, dar scap-m>! 2n con*runtarea !intre cei !oi -n ceea ce ,rive'te sus1inerea can!i!aturii ui Ca1avencu% ,re*ectu este ce care ce!eaz$ ,7n$ a ur"$ !e !ra#u Noei9 =5n sfrit, dac vrei tu!!! fieD!!! 5ntmpl-se orice s-ar ntmpla!!! :omnule 7aavencu, eti candidatul Voii, eti candidatul lui nenea Vaharia!!! prin urmare i al meuD!!! .oimine eti deputatD!!!> Cris,at$% -ncor!at$% ,e ,arcursu -ntre#ii co"e!ii% Noe !evine% a s*7r'itu ,iesei% #eneroas$% *er"ec$toare% s,un7n!u8i ui Ca1avencu9 =%u sunt o femeie bun!!! am s i-o dovedesc! )cum sunt fericit!!! .uin mi pas dac ai vrut s-mi faci ru i n-ai putut! &u i-a ajutat :umnezeu pentru c eti ru; i pentru c eu voi s-mi ajute totdeauna, am s fiu bun ca i pn acuma!> <ina u co"e!iei a!uce -",$carea tuturor. O!at$ ce intr$ -n ,osesia scrisorii% Noe !evine triu"*$toare% se co",ort$ ca o !oa"n$% -'i reca,$t$ su,erioritatea a care renun1ase ,entru scurt ti",% *ace ,ro"isiuni ,entru Ca1avencu 3=8ii zelos, asta nu-i cea din urm 7amerD>6% -n ti", ce Ti,$tescu se retra#e ca 'i "ai -nainte -n u")ra ei. +e'i nu sunt sanc1ionate ,rin co"icu !e i")a.% ,ersona.e e =cu carte> sunt ironizate ,entru e#$tura e=tracon.u#a $% se"ni*icative -n acest sens *iin! nu"e e or !e a int% <$nic$ 'i (oi1ica.

POSTMODERNISMUL

$ostmodernismul este orientarea literar, care, n elegnd c nu poate avea o percep ie direct a realului din cauza interferen elor culturale precedente, ncearc s recupereze e1perien ele estetice anterioare dintr-o perspectiv ironic , utiliznd valen ele jocului sau ale parodiei. ;ac modernismul se impunea printr-o atitudine de respingere a modelelor anterioare, postmodernismul n elege c voin a de nnoire a ajuns n impas i de aceea accept i chiar i asum, cu detaare i ironie, modele, structuri, limbaje i atitudini caracteristice unor curente literare anterioare. *u se mai poate vorbi deci de ruptura cu trecutul 2ca n cazul modernismului i a avangardei6 ci de o 'nglo%are a lui i de o revalori$are. (n timp ce scriitorii moderniti erau preocupa i de producerea te1tului 2numrul mare de arte poetice6, de actul crea iei, postmodernitii redau autorului i operei importan a pierdut, se deschid din nou spre lume, spre real, de e1eplu prin %iogra(ism i poe$ia cotidianului) $oetul postmodern tie c nu mai e1ist subiecte i teme cu adevrat noi, i n acelai timp observ lumea care respinge cultura n defavoarea tehnologiei, de aceea el adopt alte mijloace de e1primare# n te1tele sale el trimite cu deta*are, ironie i toleran la alte te1te care au fost scrise mai nainte. 9criitorul postmodern este, nainte de a fi creator, un mare cititor de te1te.

-onceptul cultural de postmodernism a aprut n anii ?'+, dar la noi, din cauza situa iei comunismului i a pierderii legturii cu lumea occidental, este pus n discu ie mult mai trziu, la nceputul anilor ?)+ de ctre 7le1andru /uina. (n literatura romn, generaia poetic a anilor +8, este considerat genera ia postmodernist. @rientarea apar ine ns tuturor membrilor Cenaclului de luni, nfiin at n !"AA i condus de *icolae /anolescu. $oezia acestei genera ii pare unitar i coerent, fiind legat de aceeai forma ie universitar a creatorilor, de aceleai preocupri literare nonconformiste sanc ionate de publica iile oficiale. $ublicarea unor volume colective ntrete ideea de unitate a genera iei. $rimul volum colectiv este Aer cu diamante, aprut n !")! i care era semnat de /ircea -rtrescu, 5raian 5. -oovei, Blorin :aru i :on 9tratan. 7l doilea volum, Cinci, cuprinde crea iile lui 7le1andru /uina, 0ogdan 4hiu,

:on 0ogdan Lefter, Comulus 0ucur i /ariana /arin. 7l i poe i postmoderni, <grupul de la 0raov=, sunt# 9imona $opescu, 7ndrei 0odiu, -aius ;obrescu, /arius @prea.

-el mai cunoscut poet al generea iei postmoderniste este -ircea & rt rescu. 7 debutat n !")+ cu volumul Faruri, vitrine, fotografii. 7lte volume ale autorului sunt# Poeme de amor 2!")&6,Totul i epopeea modern Levantul. -ea din urm carte unete mai multe curente literare ale literaturii romne# poemul eroi-comic de factur clasic, romantismul paoptist, literatura secolului al DD-lea.

.r s turile liricii postmoderne sunt!


-ntoarcerea ,oeziei s,re ,rozaic% s,re e=isten1a coti!ian$ !in care orice senti"ent !is,are

perspectiva ludic asupra lumii refacerea legturii omului cu realitatea cotidian, inclusiv cu utilitarul i divertismentul atitudinea detaat i ironic nlocuirea temelor poetice consarate cu biografismul interte1tualitatea# amestecul de stiluri i de te1te, citatul, aluzia cultural, pastia i parodia dialogul cultural cu trecutul limbajul nonconformist prezen a narativului n poezie lipsa figurilor de stil

Poezia modernista-trasaturi,reprezentanti,modernismul romanesc

Modernismul reprezinta un curent in arta si literatura secolului al XX-lea, caracterizat prin negarea traditiei si impunerea unor noi principii de creatie , astfel modernismul inglobeaza in "pantec" curente artistice novatoare: simbolism, simbolism, expresionism, dadaism, suprarealism. Anul de nastere al liricii moderne, se considera a fi 18 !, cand "#arles $audelaire publica %lorile raului.

preocuparea pentru o poezie de cunoastere, poezia devenind o modalitate de contemplare a lumii& se face apel la functia simbolica a limba'ului& se cultiva principiul disonantei(& disonantei(& apare fragmentarismul(& fragmentarismul(& se impune estetica uratului)trasatura prezenta in poezia lui *.Arg#ezi+ apar metafore surprinzatare,revelatorii()-,,-in poezia lui $laga+ se observa intelectualizarea emotiei)-,,-in emotiei)-,,-in poezia lui $arbu+ o caracteristica dominanta a limba'ului ar fi ambiguitatea& se observa folosirea sintaxei eliptice si contorsionata& depersonalizarea(& depersonalizarea(& dezumanizarea(& dezumanizarea(& metamorfoza(& metamorfoza(& apare principiul fanteziei dictatoriale(& dictatoriale(&

Particularitati moderniste:

poetii modernisti sunt indiferenti la gustul publicului comun& noul limba' se caracterizeaza prin:preferinta pentru versul alb, te#nica ingambamentului(& ingambamentului(&

Modernismul romanesc:
-n literatura romana, ../ovinescu este cel care teoretizeaza modernismul ca doctrina estetica ,dar si ca manifestare.0rin intermediul revistei si al cenaclului 1buratorul, ../ovinescu pune bazele modernismului romanesc.2biectivele propuse de critic erau sa promoveze tinerii scriitori si imprimarea unei tendinte moderniste in evolutia literaturii romane."onceptia literara a lui /ovinescu are la baza asa numita lege a imitatiei, in opinia criticului,literatura romaneasca se putea dezvolta doar daca scriitori auto#toni ar fi preluat drept modele opere apartinand literaturii universale."riticul a atras atentia ca preluarea modelelor nu se rezuma la simpla imitare,ci presupune adaptarea lor la specificul romanesc. /ovinescu si intreaga generatie modernista a manifestat preferinta pentru romanul de tip obiectiv si pentru proza de analiza,dar si pentru poezia intelectualista,dar cu o puternica incarcatura de lirism.

P.S
(principiul disonantei3eul liric este prins intre trairi contradictorii,intre care nu exista nicio posibilitate de conciliere (fragmentarismul3poemul modernist se constituie din secvente fara legaturi evidente intre ele (metafora revelatorie3incearca sa scoata la iveala ceva ascuns despre faptele pe care le reveleaza,prin intermediul mi'loacelor concrete,imaginare,metaforele revelatorii incearca "revelarea unui mister" (depersonalizarea3detasarea artistului fata de sentiment,pentru ca acesta reprezinta o "intoxicatie a inimii" astfel,poezia modernista este elaborata "la rece",iar eul poetic tinde sa fie o prezenta tot mai discreta (dezumanizarea3reprezinta faza accentuata a depersonalizarii (metamorfoza3poetul modernist surprinde lucrurile,dar si limba'ul intr-o continua metamorfoza, altfel spus ,poetul goleste cuvintele de toate semnificatiile lor,atribuindu-le serii noi si infinite de sensuri (principiul fanteziei dictatoriale3poetul nu mai reda,exprima,ci creaza universuri posibile ,care se supun doar propriei sale imaginatii (tehnica ingambamentului3continuarea unei idei in versurile urmatoare, scrisa cu litera mica de la inceput de rand

Simbolismul Simbolismul este o miscare literara si artistica aparuta in Franta in a doua jumatate a sec. al X X-lea ca o reactie la poezia rece a parnasianismului. 4in punct de vedere al itoriei literare, simbolismul se constituie intr-o prima incercare de structurare a experientei poetice moderne.

Printre principiile poeziei simboliste se numara:


folosirea simbolurilor! ce exprima corespondente( intre diferite elemente ale universului& cultivarea sugestiei!" sugestiei!" muzicalitatea este asigurata prin aliteratie si asonanta, dar si prin refrene sau repetitii obsedante a unor cuvinte, care se constituie adesea in laitmotiv(, sau prin refren& sinestezia este folosita ca o modalitate superba de a reda imagini artistice diferite in aceeasi structura& intrebuintarea versului liber& este prezenta estetica uratului!&

#emele, motivele si atitudinile abordate de simbolisti sunt urmatoarele:


1. teme: natura, contemplarea locurilor exotice, calatoria, conditia eroului damnat, singuratatea eroului, boala, moartea, timpul ireversibil, dragostea, visul, evaziunea din real. 5. motive: toamna, amurgul, orasul, ploaia, parcul, fantanile, florile, parfumurile tari, instrumentele muzicale, drogurile, cimitir, cavou, ninsoarea, cosmarul. 6. atitudini: spleenul(, plictisul existential, dezolarea, indiferenta, nevroza, dispretul, tristetea, melancolia. P.s !simbol$ figura de stil care consta in intrebuintarea imaginii unui obiect pentru sugerarea unei anumite idei !principiul corespondentelor3cultivarea analogiilor misterioase dintre datele diverselor simturi, ca si dintre planul uman si cel cosmic !laitmotiv3motiv sau tema dintr-o opera, de obicei de factura simbolista, ce se repeta de mai multe ori !estetica uratului3intrebuintarea imaginilor de descompunere, care sugereaza oroarea de real sau superioritatea frumoasului artistic in raport cu cel natural !spleen3uratul existential,plictiseala provocata de banalitatea realului !sinestezie3asociatie intre senzatii de natura diferita