Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Profesor: Clasa: Unitatea tematic: Perioada interbelic: poezia Textul-suport: Flori de mucigai, de Tudor Arghezi Tipul leciei: de receptare ( comentare) a unei opere literare Competene generale: ! Utilizarea corect "i adec#at a lim$ii rom%ne &n diferite situaii de comunicare' (! Comprehensiunea "i interpretarea textelor' )! *ituarea &n context a textelor studiate prin raportare la epoc sau la curente culturale+literare' ,! Argumentarea oral sau &n scris a unor opinii &n di#erse situaii de comunicare! Competene specifice: ! -olosirea adec#at a strategiilor de comunicare oral &n monolog "i dialog. &n #ederea realizrii unei comunicri eficiente "i personalizate' (! Adec#area strategiilor de lectur la specificul textelor literare studiate. &n #ederea &nelegerii "i a interpretrii personalizate' )! Compararea propriei interpretri a textelor studiate cu altele. realizate de colegi sau de critici "i istorici literari' ,! Compararea "i e#aluarea unor argumente diferite pentru a formula /udeci proprii! Competene derivate: ! 0dentificarea "i analiza elementelor de compoziie &n textul poetic' (! 0dentificarea instanelor comunicrii &n textul poetic' )! Analiza lim$a/ului poetic su$ aspectul particularitilor stilistice' ,! 1ncadrarea poeziei &ntr-o anumit tipologie pe $aza identificrii caracteristicilor acesteia' 2! Argumentarea unor citate critice referitoare la opera studiat' Metode i procedee: con#ersaia euristic. pro$lematizarea. exerciiul. dez$aterea! Forme de organizare a nvrii: frontal "i pe grupe de ele#i! Bibliografie: Alexandru Cri"an. 3i#iu Papadima. 0oana P%r#ulescu. -lorentina *%mihian. 4odica 5afiu. imba i literatura rom!n. manual pentru clasa a 600-a. 7ditura 8umanitas 7ducational. 9ucure"ti. (::;' Constantin Parfene. Metodica studierii limbii i literaturii rom!ne n coal . 7ditura Polirom. 0a"i. <<<' Perspective. re#ist de didactic lim$ii "i literaturii rom%ne. numrul (. (::2

"cenariul activitii didactice #vocarea =up momentul organizatoric. se sta$ilesc ideile-ancor' ele#ii #or prezenta sarcina de lucru primit ora anterioar. "i anume o scurt compunere &n care s discute relaia om-di#initate. a"a cum se desprinde din psalmul > Tare sunt singur. =oamne. "i piezi"!!!? =up discutarea a dou dintre compuneri. se face trecerea spre noua tem de discuie. su$liniindu-se ideea c textul ce urmeaz a fi discutat. Flori de mucigai. surprinde aceea"i dram a izolrii. nu numai de semeni. ci "i de =umnezeu! Profesorul face o$ser#aia c textul deschide #olumul cu acela"i titlu. foarte imoprtant fiind selecia autorului care a considerat textul ca fiind programatic "i sintetiz%nd. totodat. concepiile sale despre poezie "i rolul poetului! *e anun acti#itile ce #or a#ea loc pe parcursul oeri. anume discuii pe marginea textului care s conduc spre e#idenierea caracterului su de art poetic! $ealizarea sensului =up lectura preala$il a poeziei. discuiile se deschid cu un set de &ntre$ri: - Care este ideea poetic exprimat &n text@ - Care considerai c este tema poeziei@ =e ce@ - Ce sugereaz titlul poeziei@ Cum explicai asocierea inedit a celor doi termeni@ - Prin ce se e#ideniaz eul liric "i &n ce ipostaz@ - Care este sentimentul dominant transmis@ - Care este structura textului@ =up aprecierea rspunsurilor. ele#ii. &mprii &n dou grupe. primesc ca sarcin identificarea particularitilor la ni#el lexical "i pe acelea stilistice' fiecrei grupe se solicit s exemplifice particularitile descoperite! 3a nivel le%ical se #or discuta urmtoarele aspecte "i semnificaiile lor: - c%mpuri lexicale dominante care numesc actul creaiei "i anticipeaz tema creaiei: > am scris?. > stihuri ( de cel puin ) ori). > unghia &ngereasc?. > s scriu?' - > tencuial?. > firid?. > &ntuneric?. > singurtate? definesc spaiul &nchis. claustrant. impropriu. un spaiu ostil poetului lipsit de data aceasta de graia di#in: > Cu puterile nea/utate!!?' - > fr an?. > de groap?. >de sete?. > foame?. > scrum? alctuiesc c%mpul semnatic al pri#aiunii. accentu%nd ideea capti#itii. nu numai fizic. ci "i a spiritului uman. &ntr-un spaiu &n care &ntunec raiunea' - > &ntuneric?. > ploaia?. > departe?. > afar? realizeaz c%mpul semnatic al naturii. definind-o ca pe un spaiu exterior la fel de ostil. &n consonan cu cel interior!

3a nivel stilistic ele#ii #or recunoa"te "i explica: - oximoronul > flori de mucigai?. cu referire la titlul #olumului lui 9audelaire es Fleurs du Mal. fiind sugerat ideea c &n orice existen solid poate exista ce#a frumos: floarea este sim$olul na"terii frumuseii din materia imud' de asemenea. titlul a#ertizeaz asupra noii formule lirice. estetica ur%tului. - enumeraia > nici de taurul. nici de leul.!!!? desemneaz secundanii celor trei e#angheli"ti. sim$oluri ale graiei di#ine. #irtuii. am$iiei. forei. de care eul liric &n ipostaza de poet. este lipsit' - forma arhaic > stihuri? preferat pentru sonoritatea deose$it sugereaz. totodat &ncadrarea creaiei astfel scrise &ntr-o alt ordine #aloric' - enumeraia determinanilor > de groap?. > de sete?!!! descrie creaia. dar "i spaiul impropriu &n care este ea realizat' - comparaia > m%na ca o ghiar? indic neputina crerii. durerea. continuitatea strii de dizgraie a poetului' - sintagma cu #aloare sim$olic > m%na st%ng? a#ertizeaz asupra noii formule literare. estetica ur%tului' - metaforele > stihuri fr an? ( poezia iese din temporalitate). > stihuri de groap ( suferina. mor$idul. maca$rul). > stihuri de sete de ap? ( #itregia. chinul existenial. dezechili$rul). > stihuri de foame de scrum? ( terifiantul. infernalul. depresia)' - epitetele > firid goal?. > puterile nea/utate?. > unghia &ngereasc? ( harul poetic este tocit de efort "i nu-i mai permite artistului re#elaia) e#ideniaz in#enti#itatea lexical caracteristic lui Arghezi! $eflecia Concluziile #or atrage atenia asupra existenei elementelor ce confirm ipoteza c poezia este o art poetic ce sintetizeaz concepia autorului despre condiia artistului "i despre rolul creaiei! 7le#iilor li se cere s-"i reaminteasc ce este arta poetic: ! studiu teoretic &n care sunt enunate definiri. caracteristici "i condiii pe care tre$uie s le &ntruneacs o oper pentru a fi statutat ca poezie ( 7x! Poetica lui Aristotel. &rta poetic a lui 9oileau) (! poezie liric &n care autorul &"i mrturise"te &n mod direct sau indirect concepia despre menirea poeziei "i a poetului! #valuarea se realizeaz prin aprecieri #er$ale pe parcursul orei. dar "i prin rezol#area urmtoarei sarcini de lucru: =up primirea rspunsurilor. ace"tia #or primi fi"e &n care sunt notate fragmente din alte texte argheziene &n care este exprimat concepia scriitorului despre condiia creatoului "i a creaiei pe care ele#ii tre$uie s le recunoasc:

Fi de lucru

'e%te ilustrative
Carte frumoas. cinste cui te-a scrisA 1ncet g%ndit. ginga" cumpnit' 7"ti ca o floare. anume &nflorit B%inilor mele. care te-au deschis! 7"ti ca #ioara. singura ce c%nt lu$irea toat pe un fir de pr. Ci paginile tale. ade#r. *-au tiparit cu litera cea sf%nt! Un om de s%nge ia din pisc noroi Ci zmisle"te marea lui fantoma =e re#erie. um$ra "i aroma. Ci o pogoar #ie printre noi! =ar /ertfa lui zadarnic se pare. Pe c%t e ghiersul crii de frumos! Carte iu$it. fr de folos. Tu nu rspunzi la nicio &ntre$are! ( #% libris) Du-i #oi lsa drept $unuri. dup moarte. =ec%t un nume adunat pe o carte. 1n seara rz#rtit care #ine =e la str$unii mei p%n la tine. Prin r%pi "i gropi ad%nci *uite de $tr%nii mei pe $r%nci Ci care. t%nr. s le urci te-a"teapt Cartea mea-i. fiule. o treapt! A"eaz-o cu credin cpt%i! 7a e hriso#ul #ostru cel dint%i! Al ro$ilor cu sricile. pline =e osemintele #rsate-n mine! EFG Ca s schim$m. acum. &nt%ia oar *apa-n condei "i $razda-n climar 9tr%nii au adunat. printre pl#ani. *udoarea muncii sutelor de ani! =in graiul lor cu-ndemnuri pentru #ite 7u am i#it cu#inte potri#ite Ci leagne urma"ilor stp%ni! EFG =urerea noastr surd "i amar H grmdii pe-o singur #ioar. Pe care ascult%nd-o a /ucat *tp%nul. ca un ap &n/unghiat! =in $u$e. mucegaiuri "i noroi 0scat-am frumusei "i preuri noi! ( 'estament)

&tribute ale creaiei i ale creatorului

&sigurarea reteniei i a transferului : =emonstrai &ntr-o scurt compunere c Flori de mucigai de T! Arghezi este o art poetic!