Sunteți pe pagina 1din 6

Etapele Activitatea Activitatea elevilor Strategii Forme

lecţiei profesorului didactice de


evaluare
Propune câteva imagini Numesc locurile care sunt Joc didactic Orală
cu obiective turistice cele mai populare obiective Imagini
din Moldova, dar şi din turistice din Moldova, dar şi TIC
întreaga lume, solicită din lume:
elevilor să numească Mileştii Mici 5 min
aceste locuri, iar cu A. Donici(muzeu)
prima literă să Regatul MagicDisneyWord
E constituie un cuvânt. Everland
V Anunţă tema, motivaţia Alcatras
şi obiectivele
O Tema: Marea – Îşi notează tema
C dezlănţuirea sufletului Împărţirea în
A dornic de Se împart în 4 grupe grupuri
aventură,centru de
R contradicţii între
Marile Puteri şi un Gr.1 Carte de vizită: Lucru în grup Orală
E măreţ spectacol Autor:Aureliu Busuioc, 2 min
geografic. Titlul: „Când bunicul era
Împarte clasa în 4 nepot”. Cartea de vizită
grupe. Propune fiecărui Anul apariţiei:2008 1min
grup câte o însărcinare: Tema: Aventura, copilăria
1. Cartea de vizită a Culoarea care se
textului; asociază:albastru
Simbolul: cufăr cu comori. Scrisă,
orală
Gr.2-Refacerea subiectului Reciprocă
textului. Cei doi copii
pornesc de la casa lui Nic, Cartografierea
pleacă spre fâşia forestieră, Interogarea
la magazin, pe lângă casa frontală 4 min
Cleopatrei, satul Opăriţi,
2. Refacerea fântâna cu cumpănă, tufarul
subiectului textului; de măceş, unde cad în
ascunzătoarea În grup
contrabandiştilor. Oral
Gr3 Galeria personaje De către
Personajele principale: Nic, Clustering profesor
Madi, Rikki şi bunicul; Demonstraţia
secundare: mama, tatăl lui 2 min
Mădălin Cleopatra;
3. Crearea galeriei episodice: contrabandistul,
personajelor; vânzătoarea, echipajul
bunicului.
Gr 4 Argumentarea Oral
titlului- Expunerea, Reciprocă
Titlul este un element comentarea De
semnificativ cu valoare profesor
4. Argumentarea sugestivă şi rezumativă 1 min
titlului textului; În textul dat, titlul anunţă
subiectul operei, sugerând şi
unele motive, teme sau chiar
şi mesajul textului-copilăria
este vârsta explorărilor şi argumentarea
aventurilor.

GEOGRAFII- marcaţi Geografii: Portul Brăilei Inteligenţe Orală


şi demonstraţi la hartă, /Bara Sulina/Marea Neagră/ multiple 2 min de
traseul aventurii pe Bosfor/ Turcia/ 2 min profesor
R mare al bunicului,
E menţionând, toate
locurile evocate în text;
A
L PICTORII- prezentaţi, Tabloul dat redă o furtună pe reciprocă
timp de 2 min, peisajul mare.Culorile predominante Descrierea
I sunt albastru intens, care peisajului 2 min
propus(Aivazovschi:
Z Furtună pe mare); sugerează şi intensitatea
A sentimentului de admiraţie al
pictorului, dar şi de uluire şi
R frică faţă de măreţia naturii.
E La fel, observăm şi culoarea
roz-aprins, care ar reda focul
magnific al apocalipsei.
A Mai putem menţiona şi
despre bărcile care sunt
S mici, faţă de măreţia apelor,
ceea ce se explică prin Lucru în grup
E prisma îndepărtată a orală
N tabloului, dar şi despre
S micimea oamenilor faţă de
măreţia şi puterea naturii.
U Expunerea
L ISTORICII-menţionaţi Cele mai cunoscute lupte Interogaţia reciprocă
U despre 4 lupte navale navale au fost : Lupta de la frontală
de importanţă istorică; Peorl-Harbor, din timpul Lucru în grup
I celui de-al doilea război
mondial; 4 min
Batalia de la Actium
Această luptă a fost
considerată printre cele mai
mari bătălii navale ale Inteligenţe
antichităţii.Dupa moartea lui multiple orală
Cezar conducerea Romei a
fost preluata de un
triumvirat format din: Prezentări
Octavian Augustus, Marcus publice
Antoniuss şi Aemilianus
Lepidus.Dupa ce Lepidus
este eliminat de Octavian iar Conversaţia de
Marcus se aliaza cu profesor
Cleopatra, regina Egiptului,
un conflict intre cei doi era
inevitabil.Astfel in 33 î. Hr.
izbucneste un razboi civil
intre Octavian sprijinit de
Senatul Roman si Marcus,
sprijinit de Cleopatra.Pe 2 Prezentări
septembrie 31 î. Hr. cele 2 publice
flote se intalnesc intr-o lupta
decisive langa Actium, in Interogaţia de
Marea Ionica.Octavian avea frontală profesor
sa castige batalia si de istorie
astfel Marcus Antonius a
pierdut orice şanse de a mai
câştiga confruntarea cu
Octavian Augustus.
Atacul de la Pearl Harbor ,
Lupta de la Rovine
Războiul Olandezilor

Apele utilizate de om
indiferent pentru care
ECOLOGIŞTII- scopuri se încărca cu diferite
expuneţi informaţii elemente chimice şi fizice
despre starea ecologică sau biologice care modifică
a apelor compoziţia naturală a apei în
aşa fel încât aceasta nu poate
fi folosita decât în scopuri
tehnice. Fenomenul
respectiv este numit poluare,
şi ameninţă asigurarea cu Consultarea de
apă potabilă a surselor profesor
omenirii.Depozite pentru electronice de
deşeuri: materialele biologie
depozitate sunt spălate fie
direct de apele subterane, fie 3 min orală
de apele provenite din
precipitaţii; gropi pentru
deşeuri radioactive; cimitire
pentru animale moarte

Unele soluţii:

Implementarea tehnologiilor
eficiente de epurare a apelor
reziduale şi de gestionare
corectă ecologic a
deşeurilor.

Readucerea râurilor la albia


cu structura ei naturală.

Conlucrarea cu statele
vecine în rezolvarea
problemelor de mediu.
Colaborarea cu instituţiile
internaţionale în obţinerea
finanţării la îmbunătăţirea
calităţii factorilor de mediu. orală
Cauză-efect

2 min

GR1.Realizarea unui Gr1. Vă plictisiţi de Lucru în grup orală


spot publicitar, unei cotidianul vieţii, sau aţi 3 min
agenţii de turism, care obosit cu munca pe câmp,
oferă două foi de ori poate v-a surmenat Joc de rol
odihnă la mare,( timp munca de oficiu şi vă doriţi
de 1min.) o adevărată aventură exotică
pe litoralul Mării Negre? Vă 1 min
ofer cea mai avantajoasă
cale de a vă îndeplini
visurile, o foaie de odihnă pe
litoral cu doar xxxxlei, iar
dacă ai un prieten fără de
R care distracţia nu ar fi
distracţie, sau o iubită care
E ai vrea să te însoţească, vă
F propunem o a doua foaie de
L odihnă cu doar jumătate de
preţ.
E
C
Ţ GR2. Realizarea unui Persoana trebuie mutată
interviu cu un medic intru-un spaţiu răcoros, să nu Joc de rol orală
I despre acordarea fie sub acţiunea directă a Interviul
E primului ajutor medical razelor solare. 
în caz de insolaţie sau Pacientul trebuie dezbrăcat
înec şi aşezat în aşa fel, încat să
se expună cât mai mult din 3 min
corpul său la aer
Întregul corp al pacientului
trebuie răcorit cu apa rece,
dar nu foarte rece, care poate
fi pulverizată pe corp sau
aplicată cu ajutorul unui
burete, reuşindu-se astfel
scăderea temperaturii
corporale. Trebuie urmărite
semnele care prevestesc o
evoluţie rapidă spre
insolaţie. 
Se pot aplica pachete de
gheaţă pe abdomen, pe gât şi
în axile (subsuoara), locuri
unde vasele de sânge mari se
găsesc la suprafaţa
tegumetului. Se interzice
introducerea pacientului
într-o baie de gheaţă.
 
O mare albastră Redactarea Scrisă
GR3. Redactarea unui Ca viaţa noastră, textelor în
text literar , pastel, Nori pufoşi şi enormi parametrii
despre mare. Vin la orizont ca nişte domni indicaţi
3 min

GR4.Li se propune o Determină punctele


hartă, o schemă a clasei cardinale, urmează Orală de
şi găsirea unui obiect indicaţiile date. Citirea hărţii către
pe hartă.(anexa) 3 min profesor
Fiecare primeşte un
Propune evaluarea emoticon, îl oferă unui
reciprăcă a activităţilor coleg, apreciind răspunsurile 2 min reciprocă
elevilor. şi argumentând.

Propune sarcină pentru Îşi notează ce au pentru


acasă lectura unui text acasă
de aventură.
Proiect didactic la limba şi literatura română

Atelier de discuţii:
Subiectul: Marea- dezlănţuirea sufletului dornic de aventură, centru de
contradicţii între Marile Puteri şi un măreţ spectacol geografic.
Clasa: VI-a
Timp : 45 min
Profesoară: Ursachi Svetlana

Unități de competențe:
3.1. Demonstrarea înțelegerii textului prin formulare de întrebări în baza lui.
3.2. Explicarea relației dintre componentele de structură a textului literar şi nonliterar.
3.3. Formularea mesajului textului literar.
3.7. Recunoașterea figurilor de stil în limita unităților de conținut.
3.8. Caracterizarea personajelor literare din perspectiva acțiunilor pe care le realizează sau le
suportă.
3.9. Stabilirea unor similitudini la nivel de tematică, între două sau mai multe texte literare.
Competenţe specifice:

1. Utilizarea diverselor strategii de informare/ documentare, în vederea abordării eficiente a


comunicării orale şi scrise;
8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de
conţinut;
Obiective:

1. Să reconstituim subiectul textului;


2. Să abordăm subiectul din diferite puncte de vedere;
3. Să demonstrăm la hartă traseul personjelor;
4. Să redactăm texte literare şi nonliterare în parametrii indicaţi;

S-ar putea să vă placă și