Sunteți pe pagina 1din 29

LICEUL TEHNOLOGIC C.A.

ROSETTI CONSTANA

PROIECT PENTRU OB INEREA
CERTIFICATULUI DE CALIFICARE
PROFESIONAL
CALIFICAREA: TEHNICIAN N TURISM
NIVEL DE CALIFICARE 3
ABSOLVENT: COORDONATOR:

ANUL
201
LICEUL TEHNOLOGIC C.A. ROSETTI CONSTANA

PROIECT PENTRU OB INEREA
CERTIFICATULUI DE CALIFICARE
PROFESIONAL
CALIFICAREA: TEHNICIAN N TURISM
NIVEL DE CALIFICARE 3
MATERIALE PUBLICITARE UTILIZATE N
AGEN IA DE TURISM
ABSOLVENT: COORDONATOR:
ANUL
201

CUPRINS
ARGUMENT.........................1
CAPITOLUL I: POLITICA DE PROMOVARE TURISTIC
1.1. Politica de promovare instrument specific marketingului............................3
1.2. Promovarea turistic. .....................................................4
1.3. Materiale promo ionale utilizate n turism....................... ...........
CAPITOLUL II: MATERIALE PROMO IONALE UTILI!ATE N AGEN IA S.C.
STAR TRAVEL S.R.L.
2.1. Prezentarea agen iei de turism............................................... ................13
2.2. !ferta agen iei de turism ........................................................................................14
2.3. Materiale promo ionale de turim................. .......................21
INSTRUCTIUNI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA IN
TURISM...............................23
BIBLIOGRAFIE...............................................................................................................2"
ARGUMENT
#urismul se manifest astzi ca un domeniu distinct de activitate$ cu o prezen% tot
mai activ n via%a economic &i social$ cu o evolu%ie n ritmuri dintre cele mai nalte.
'enerator al unor transformri profunde n dinamica social$ turismul s(a afirmat
totodat ca factor de progres &i civiliza%ie$ ca promotor al rela%iilor interna%ionale &i$ mai
recent$ ca argument al glo)alizrii &i dezvoltrii dura)ile.
#urismul a devenit n zilele noastre o activitate la fel de important precum cea
desfa urat n alte sectoare ( c*ei din economia mondial +industrie$ agricultur$ comer%,.
-enomenul turistic este e.trem de greu de delimitat deoarece$ ca orice activitate
uman$ cade su) inciden%a studiului interdisciplinar$ antren/nd deopotriv economi&ti$
geografici$ psi*ologi &i sociologi.
0na dintre )og%iile actuale de )az n domeniul turismului prive&te studiul
elementelor regionale$ n func%ie de care se organizeaz activit%i turistice tipice anumitor
zone$ &i se pun n eviden posi)ilit%ile de amena1are comple. a acestora. #ipurile de turism
se diferen%iaz de la %ar la %ar$ asigur/nd varietatea &i$ prin aceasta$ atrac%ia asupra turi&tilor
auto*toni &i strini$ activitatea turistic fiind )ine sus%inut de un valoros poten%ial turistic
natural antropic diferen%iat de la %ar la %ar$ n func%ie de care sunt organizate diferite
tipuri de turism$ iar 2om/nia are multe de oferit din punct de vedere turistic$ iar pe de alt
parte$ s spunem cea cultural$ %ara este e.trem de diversificat ( se pot vizita fortre%e
medievale$ mnstiri )izantine &i case %rne&ti decorate dup specificul regional.
3tudierea turismului n 2om/nia serve te ntregirii imaginii fenomenului turistic cu
particularizarea pentru 2om/nia. 3e urmre&te cunoa&terea etapelor de dezvoltare$ pentru ca$
n compara%ie cu fenomenul turistic european &i glo)al s poat fi apreciat o)iectiv fc/ndu(se
a)strac%ie de perioadele de regres legate de factori de natur social(economic sau politic.
Privit ca activitate economic$ turismul include o gam variat de servicii$ &i anume4
servicii de informare$ v/nzare de cltorii turuistice$ cazare$ servire de preparate culinare$ de
rcoritoare$ de )uturi alcoolice$ tratamente n sta%iuni )alneare$ ac%iuni cu rol de agrement &i
divertisment$ &.a.m.d.
5n condi%iile actuale desf&urarea unei activit%i eficiente nseamn mai mult dec/t a
realiza un produs )un$ a sta)ili un pre% atractiv pentru acesta &i a(l face accesi)il
consumatorilor viza%i. -irmele tre)uie s &i comunice$ at/t cu clien%ii lor actuali$ c/t &i cu cei
poten%iali. 5n mod inevita)il$ fiecare firm tre)uie s desf&oare at/t activit%i de comunicare$
1
c/t &i activit%i promo%ionale. 3atisfac%ia personal$ profesional &i social a oricrei persoane
depinde de aptitudinea acesteia de a comunica cu semenii despre ceea ce este$ ceea ce dore&te
s fie si ceea ce crede c este.
Prin politica promo%ional &i mi1loacele care o concretizeaz$ ntreprinderea urmre&te
o difuzare c/t mai ampl a unor informa%ii despre activitatea$ produsele &i serviciile sale$ dar
&i recep%ionarea modului cum acestea sunt primite &i apreciate de destinatari.
3uccesul sau e&ecul unei unit%i de turism depinde de modul n care aceasta reu&este s
satisfac dorin%ele consumatorilor. 6naliza &i prognoza cererii turistice$ ofer firmelor
posi)ilitatea de a n%elege tendin%ele de consum viitoare.
Marile firme aloc milioane de dolari activit%ii de marketing pentru c marketingul$ n
general$ &i promovarea$ n mod special$ ofer valoare produsului7serviciului pe pia%a de
consum.
8e activitatea de promovare depinde volumul v/nzrilor. 9sen%ial pentru omul de
marketing din turism este s porneasc de la caracteristicile produsului aflat n promovare.
2
C"#$%&'(' I
1. POLITICA DE PROMOVARE TURISTIC
1.1. P&'$%$)" *+ #,&-&.",+ / $01%,(-+0% 1#+)$2$) -",3+%$04('($
Promovarea v/nzrilor de ine un loc din ce n ce mai important n strategia
comercial a ntreprinderilor. 6cest fenomen$ su)liniat prin numeroase studii$ i gse te
multiple e.plica ii4 accelerarea concuren ei$ aglomerarea pie elor$ saturarea consumatorului
fa de numrul e.cesiv de comunica ii pu)licitare$ )analizarea produselor i mrcilor$
preferin a pentru rezultate o) inute pe termen scurt$ e.igen ele noilor forme de distri)u ie
etc. 6ceast amplificare a fenomenului promo ional nu este fr pericol$ at/t pe plan general
economic c/t i pe cel al rezultatelor pe termen lung al firmei. 0tilizarea n mod a)uziv a
promovrii a antrenat reac iile consumatorilor$ legislatorilor i c*iar a profesioni tilor
confrunta i cu anumite efecte negative$ n special o scdere a mar1elor de pia i o
concuren e.acer)at. 6ceste reac ii nu au avut totu i ca o)iectiv de a diminua locul
cresc/nd al promovrii v/nzrilor printre mi1loacele de ac iune comercial a firmelor$ ci doar
de a evita anumite a)uzuri notorii. Pare totu i dificil de a fi.a cadrul practicilor promo ionale.
Promovarea nglo)eaz ansam)lul ac%iunilor de informare$ atragere &i pstrare a
clien%ilor poten%iali &i tradi%ionali spre o anumit ofert de stimulare a deciziei de cumprare$
prin trezirea interesului &i crearea convingerii c oferta respectiv le satisface la cel mai nalt
nivel anumite tre)uin%e. 5n timp ce produc%ia &i comercializarea se realizeaz mai cu seam la
nivel local$ promovarea poate favoriza firmele turistice de la toate nivelurile.
:ncluderea$ ca o dimensiune aparte$ a politicii promo ionale in mi.ul de marketing se
1ustific prin rolul important i decisiv pe care ac iunile promo ionale le au n procesul de
v/nzare a produselor$ respectiv$ impactul costurilor pe care le comport prin aceste ac iuni. 5n
condi iile economice contemporane$ a concuren ei acer)e manifestat pe toate pie ele de
desfacere$ a)sen a sau lipsa ac iunilor i a politicilor de promovare conduce la apari ia unor
riscuri i dificult i n asigurarea unei v/nzri eficiente i eficace de produse sau servicii.
8in punct de vedere conceptual$ prin promovare se n elege ansam)lul activit ilor i
proceselor menite a face un produs sau serviciu cunoscut$ cu scopul de a impulsiona
ptrunderea lui pe pia $ respectiv a stimula v/nzrile.
3
;a structur$ mi.ul de promovare m)rac mai multe forme$ elementele din care este
construit acest mi. fiind diferite de la autor la autor. 5n acest sens$ dup unii autori$ nt/lnim
patru instrumente promo ionale principale$ i anume4 pu)licitatea$ v/nzarea personal$
promovarea v/nzrilor$ rela ii pu)lice.
5n final$ tre)uie amintit faptul c$ indiferent de instrumentul sau metoda de promovare
folosit$ acestea tre)uie s se )azeze pe un proces de comunicare eficient i optim.
8e altfel$ n lipsa unui sistem de comunicare eficient i clar$ clien ilor le este destul de
greu s se informeze singuri n legtur cu produsele i serviciile oferite pe pia $ c/nd$ unde
i n ce condi ii se pot procura$ n ce msura ele corespund e.igen elor i preferin elor lor.
Prin urmare$ pentru a satisface cerin ele de informare ale clien ilor$ firmele sunt
o)ligate a institui un sistem de comunicare care s asigure o permanent i constant
comunicare ntre clien i i firm. 6stfel$ prin politica i sistemul de comunicare$ firmele
urmresc o difuzare c/t mai ampl a unor informa ii despre activitatea$ produsele i serviciile
oferite$ dar i recep ionarea modului cum acestea sunt primite i apreciate de consumatori.
Pe de o parte$ sistemul i politica de comunicare a firmei$ implic utilizarea unor
forme variate de informare i stimulare a consumatorilor$ menite s prezinte firma i
produsele sale$ respectiv s provoace o serie de modificri favora)ile n mentalitatea i
o)iceiurile de consum ale clien ilor.
Pe de alt parte$ prin sistemul i politica de comunicare$ firma va asigura o
comunicare efectiv ntre proprii anga1a i$ respectiv cu ac ionarii firmei i furnizorii ei i nu
n ultimul r/nd cu mediile financiare i cele ale puterii statale.
Manifestrile promo%ionale$ varia)ile deopotriv cantitativ &i calitativ$
presupun utilizarea pe perioade de timp determinate a ntregii game de te*nici &i ac%iuni
promo%ionale$ cu efecte economice imediate ca &i pe termen lung. -or%ele de v/nzare ntrunesc
o serie de te*nici n general eterogene prospectare$ demonstra%ie$ argumentare$ negociere$
nc*eiere de contracte viz/nd o)iective cantitative$ e.primate n cifre de afaceri &i deci u&or
de determinat.
1.2. P,&-&.",+" %(,$1%$)5
Pu)licitatea este o form impersonal i pltit de comunicare cu pia a$ care i
propune crearea i pstrarea clientelei prin informarea$ incitarea i convingerea ei asupra
oportunit ii cumprrii produselor turistice ale firmei pe care o sus ine.
4
9tapele unei campanii pu)licitare$ sunt descrise n cele ce urmeaz4
1. Definirea obiectivelor publicit ii este n mod necesar prima etap. :at c/teva
dintre o)iectivele posi)ile ale unei campanii pu)licitare4
- :nformarea clientelei poten iale n legtur cu e.isten a pe pia a unui produs turistic +o
e.cursie de dou sptm/ni n 'recia$ de e.emplu,<
- :nformarea asupra unui eveniment cultural$ sportiv etc.$ generator de turism +ser)rile
Muntelui ;ea*lu de la 8uru$ de e.emplu,<
- Pozi ionarea unei ri sau a unei destina ii turistice +campania =8iscover 2om/nia>$
lansat pe site(ul Ministerului ;ulturii$ de e.emplu,<
- 3u)linierea )eneficiilor oferite de un program turistic +de e.emplu$ o vacan pe ;oasta de
6zur,<
- ;rearea unei imagini de marc pentru un prestatar$ produs sau destina ie<
2. Determinarea bugetului publicitar este a doua etap. ?a dimensionarea )ugetului
pu)licitar pot fi utilizate n principal$ dou metode.
! prim metod const n alocarea unui procent din cifra de afaceri pentru pu)licitate
+de e.emplu$ " sau 1@ la sut,. 6cest procent va depinde de costul pu)licit ii din anii
preceden i$ de c*eltuielile pu)licitare ale concuren ilor$ de stadiul din ciclul de via al
produsului sau de c/t i poate permite firma s aloce la momentul respectiv pentru
pu)licitate.
;ea de(a doua metod presupune$ ntr(o prim faz$ sta)ilirea ac iunilor pu)licitare
care vor fi ntreprinse$ iar n a doua faz calculul c*eltuielilor generate de fiecare ac iune n
parte. Augetul pu)licitar va reprezenta suma tuturor acestor c*eltuieli.
3. 6 treia etap a campaniei pu)licitare este selectarea clientelei int sau a audien ei
campaniei publicitare. 5n cazul n care campania a fost precedat de un studiu al pie ei i de o
segmentare a acesteia$ va fi destul de u or de desemnat pu)licului cruia tre)uie adresat cu
precdere mesa1ul pu)licitar.
4. 6 patra etap a campaniei este elaborarea mesajului publicitar. Mesa1ul cel mai
eficient n promovarea turistic este de regul mesa1ul emo ional$ centrat n special pe emo ii
pozitive +plcere$ )ucurie$ curiozitate$ dragoste$ umor etc,. #otu i$ mesa1ul con inut n
documentele de informare turistic +)ro uri$ cataloage, are i o important component
ra ional$ pun/ndu(i la curent pe clien i$ cu caracteristicile i pre ul ofertelor turistice.
;riteriile de evaluare a unui mesa1 pu)licitar care urmeaz a fi lansat n mass(media
sunt urmtoarele4
- 6tractivitatea$ capacitatea mesa1ului de a suscita aten ia<
- 9.clusivitatea$ mesa1ul tre)uie s fie unic$ deose)it de cel al concuren ei<
5
- ;redi)ilitatea$ mesa1ul tre)uie s fie sus inut de pro)e.
0n mesa1 promo ional )un este credi)il$ logic$ e.primat ntr(un lim)a1 corect i u or
de n eles$ care prezint o propunere suficient de interesant i con ine un avanta1 competitiv
determinant. 8e asemenea$ este ideal dac mesa1ul poate pro)a ntr(un fel ceea ce sus ine i
dac este foarte u or pentru clien i s contacteze firma i s comande.
5. Selectarea agen iei publicitare este urmtoarea etap a campaniei. ;riteriile
principale avute n vedere aici sunt4
- 2aportul dintre sursele care pot fi alocate pu)licit ii i mrimea agen iei + tiut fiind c
agen iile importante nu se anga1eaz n campanii de pu)licitate sus inute de )ugete
modeste,<
- 9.perien a agen iilor n domeniul turismului<
- Bumrul i felul clien ilor servi i de agen ie<
- Poten ialul creativ al agen iei$ care se poate evalua prin studiul campaniilor pu)licitare
de1a conduse de aceasta<
- #ipurile de servicii oferite de agen ie etc.
". 5n sf/r it$ odat lansat campania pu)licitar$ urmeaz evaluarea eficien ei
acesteia. 8e multe ori este dificil sau c*iar imposi)il delimitarea net a efectelor
pu)licit ii datorate altor factori$ fie ei microeconomici +modificarea pre urilor$ m)unt irea
calit ii produselor$ modificri n strategia de distri)u ie, sau macroeconomici +cre terea
veniturilor popula iei$ investi ii n infrastructur,. 9ficien a companiilor pu)licitare se
determin de regul cu a1utorul unor cercetri pe )az de c*estionar$ care urmresc s
determine c/ i poten iali clien i au recep ionat campania pu)licitar$ la c/ i dintre ace tia
campania le(a influen at comportamentul +n sensul c au solicitat o )ro ur$ au fost n
e.cursie$ au rezervat o camer la *otel etc.,$ care mi1loc pu)licitar a avut cel mai mare impact.
1.3. M"%+,$"'+ #,&-& $&0"'+ (%$'$6"%+ 70 %(,$1-
P(8'$)$%"%+" %(,$1%$)5 se distinge n mod categoric de pu)licitatea comercial$
utilizat n alte sectoare economice. ;omportamentul consumatorului este caracterizat de o
anumit rigiditate$ stare de iner ie$ o)i nuin n consumarea unor produse acceptate n
trecut$ n mpre1urri similare. ;onsumatorul ac ioneaz adesea dup modele o)i nuite$ fr a
6
lua noi *otr/ri i fr a evalua avanta1ele i inconvenientele noilor alternative care i sunt
propuse.
Pu)licitatea este una din for ele care caut s mpiedice$ n principal$ apari ia i
statornicirea comportamentelor o)i nuite de consum$ consumatorul restructur/ndu( i
domeniul psi*ologic n sensul indicat de comunicare i opereaz o nou alegere. 5n turism se
nregistreaz o tendin care se opune instaurrii unor o)i nuin e fa de consumul repetat al
serviciilor turistice caracteristice unei ri sau unei destina ii. Becesit ile turistice i
determin$ n mod firesc$ pe consumatori s caute noutatea capa)il s interpun rutina
cotidian n care se desf oar via a lor social i profesional.
P(8'$)$%"%+" 4,"2$)5 prezint variate posi)ilit i$ datorit progreselor pe care le(a
fcut industria modern$ ocup/nd un loc de frunte n activit ile promo ionale ale industriei
turistice. Pu)licitatea grafic are un c/mp larg de aplicare n ac iunile de informare(
documentare ale clientelei$ folosind un evantai vast de mi1loace media$ care prin tira1ul lor de
mas constituie un mi1loc deose)it de accesi)il de cuprindere n ac iune$ promo ionale a
ansam)lului popula iei unui teritoriu cu poten ial turistic.
G,"2$)" #(8'$)$%",5 constituie un suport ideal pentru vizualizarea imaginii turistice a
produselor$ prin m)inarea armonioas$ in cele mai diverse com)ina ii posi)ile$ a te.telor
informative i a materialelor ilustrative documentare nso itoare. :lustra iei i revine rolul
principal n o) inerea efectelor emo ionale scontate pentru prezentarea activit ii unui peisa1$
a unei sta iuni$ a unui o)iectiv turistic$ iar te.tele e.plicative$ prin dinamismul lor si prin
argumentele folosite$ ntregesc aceste efecte emo ionale pentru a permite o) inerea unei
imagini c/t mai reale despre pr ile componente ale ofertei turistice din ar +zon$ sta iunea,
primitoare de turi ti.
Materialele pu)licitare se realizeaz fie pentru un anumit produs turistic$ fie pentru o
agen ie sau tour(operator$ n scopul de a le promova.
P(8'$)$%"%+" %(,$1%$)5 4,"2$)5 constituie un documentar cu efecte de durat$
ma1oritatea formelor de pu)licitate grafic fiind transmisi)ile de la un client poten ial la altul$
asta ocup/nd ponderea cea mai important n pu)licitatea turistic intern sau interna ional.
Pu)licitatea grafic este destul de costisitoare$ necesit/nd selec ionarea acelor
suporturi pu)licitare grafice care ofer eficien ma.im posi)il n ac iunile de promovare a
produsului turistic.
'rafica pu)licitar tre)uie s ndeplineasc urmtoarele caracteristici4
- 3 fie ntocmit$ s respecte propor ionalitatea te.t parte grafic sau propor ionalitatea
al)(negru color<
- 3 fie estetic<
7
- 3 ofere ma.imum de informa ii pe suprafe e c/t mai reduse posi)il i cu a1utorul unui
lim)a1 e.presiv<
- 3 prezinte fotografii$ sc*i e$ *r i$ ilustra ii grafice$ astfel ca materialul pu)licitar s nu
fie un simplu mi1loc de documentare$ ci un ndemn la cltorie<
- 3 con in date e.acte$ verificate dac este posi)il$ pe teren<
- 3 evite generalizrile si neconcordan ele<
5n ela)orarea unui material pu)licitar$ tre)uie s se in cont de segmentul de pia
cruia i se adreseaz produsul turistic$ particularit ile psi*ologice ale segmentului respectiv
fiind decisive n realizarea materialului pu)licitar.
5n realizarea materialului$ tre)uie s se apeleze la speciali ti din domeniul comunicrii
pu)lice$ al marketingului turistic$ dar i la designeri sau speciali ti n arta grafic.
5n categoria formelor de pu)licitate grafic utilizate n turism$ pot fi men ionate4
Prospectele< Pliantele< Aro urile< ;ataloagele< '*idurile turistice +pot fi distri)uite gratuit sau
contra cost,< 6fi ele sau panourile pu)licitare< 6nun urile pu)licitare n pres< 3crisorile
pu)licitare.
#oate aceste mi1loace de pu)licitate grafic se distri)uie gratuit de ctre tour(operator
sau de ctre creatorul unui produs turistic.
#re)uie avut n vedere c formele enun ate de pu)licitate grafic se adreseaz unui
pu)lic eterogen at/t din punct de vedere socio(economic$ na ional sau al gradului de cultur$
c/t i din punct de vedere al comportamentului clientelei. 8ocumentul pu)licitar grafic
tre)uie s constituie$ deci$ un ve*icul pu)licitar util pentru toate categoriile de clientel.
Pentru a com)ina c/t mai armonios i ec*ili)rat elementele pur te*ince cu aspectele
comerciale urmrite prin mesa1ele pu)licitare$ la ela)orarea prospectelor$ pliantelor$
g*idurilor$ cataloagelor etc.$ tre)uie s fie folosite toate te*nicile moderne computerizate i
tipografice i$ n special$ prelucrarea fotografiilor color$ pentru mrirea valorii lor artistice.
! aten ie deose)it tre)uie acordat i gsirii unor solu ii originale i atractive de
prezentare prin formatul i plierea acestor materiale grafice$ pentru a trezi dorin a clientului
de a pstra c/t mai mult timp i n condi ii )une aceste documentare turistice. ! modalitate de
a reduce costurile realizrii de materiale pu)licitare este te*nica shell folder$ adic a pliantului
fad. 6cesta este mai economic$ polivalent i nu con ine fotografii color. 9l este folosit pentru
a e.perimenta produsele turistice noi$ al cror success este incert. Materialele pu)licitare
tre)uie s fie rennoite permanent i s nu ai) aceea i structur cu cele ale firmelor
concurente. 8esigur$ calitatea produsului turistic i pre ul sunt factori de )az n succesul
unei agen ii$ dar nu tre)uie omis nici rolul materialelor pu)licitare.
8
P,&1#+)%+'+ reprezint materialele grafice pu)licitare relativ simple$ tiprite color sau
monocolor$ n tira1e mari$ av/nd un numr redus de pagini$ care con in scurte informa ii utile
privitoare la un produs turistic$ un o)iectiv turistic$ o ac iune turistic$ un serviciu turistic sau
un grup de servicii.
5n ultimii ani$ prospectele turistice reprezint forma cea mai rsp/ndit$ necesit/nd
costuri mai reduse i av/nd un impact destul de mare asupra poten ialilor clien i. Prospectele
se distri)uie n cadrul agen iilor$ al t/rgurilor de profil$ dar pot fi distri)uite i volant$ a a
cum se nt/mpla cu prospectele *otelurilor$ prospectele cu adrese utile ale sta iilor de )enzin$
i ale sta iilor de service pentru ntre inerea i repararea autoturismelor.
P'$"0%+'+$ foarte asemntoare cu prospectele$ au dimensiuni mai mari$ se realizeaz
n tira1 de mas$ constituind mi1locul clasic de pu)licitate de larg informare sau specializat.
6cestea con in descrieri sumare ale carateristicilor principale ale produselor turistice$
ale anumitor forme de turism sau ale sta iunilor turistice. -orma cel mai des nt/lnit de
rsp/ndire a pliantelor este reprezentat de sistemul stradal de distri)uire.
B,& (,$'+ sunt tiprituri turistice voluminoase$ cu informa ii mai delicate$ permi /nd
descrierea unor zone de interes turistic$ a unor trasee turistice i totodat contur/nd o imagine
general asupra atrac iilor turistice popularizate +)ro uri cu adrese utile necesare turistului n
cursul unei cltorii$ )ro uri cu descrierea sta iunilor )alneoclimatice i cu specificarea
procedeelor recomandate de tratament n fiecare sta iune,.
Aro urile au un cost mai ridicat$ de aceea ele se distri)uie numai persoanelor care i
manifest dorin a e.pres de a participa la anumite programe turistice.
C"%"'&"4+'+ reprezint tiprituri mai voluminoase dec/t )ro urile$ con in/nd
prezentri amnun ite ale ofertei turistice dintr(o ar$ zon turistic$ sau ale ofertei complete
a unei anumite agen ii.
;ataloagele se editeaz ntr(un numr mai restr/ns$ necesit costuri relativ mai ridicate
i se realizeaz de o)icei n edituri recunoscute$ av/nd o calitate grafic deose)it.
;ataloagele turistice sunt editate i de firmele intermediare$ care au un mare volum de
activitate$ prezent/nd ntreaga gam de produse i servicii oferite la diferite destina ii din mai
multe ri primitoare de turi ti$ ale cror produse sunt comercializate de agen ia respectiv de
turism. 8e o)icei$ cataloagele nu se distri)uie precum volantele$ ci sunt oferite mai mult spre
consultare n mai multe loca ii sau se distri)uie doar prin puncte de informare turistic special
amena1ate.
G9$*(,$'+ %(,$1%$)+ reprezint mi1loace pu)licitare specifice turismului$ urmrind
popularizarea unor zone turistice$ prezentarea o)iectivelor turistice pe anumite itinetare$
9
nso ite de ilustra ii$ *r i$ sc*i e de trasee i alte e.plica ii similare necesare turistului pentru
realizarea cltoriei turistice proiectate.
A2$ +'+ $ #"0&(,$'+ #(8'$)$%",+ constituie o form e.presiv a graficii pu)licitare
care se adreseaz tuturor$ reprezent/nd cartea de vizit a unei ri$ acestea sunt amplasate n
aeroporturi sau marile gri i autogri$ i con in invita ii de a vizita ara$ o zon$ o sta iune
turistic sau c*iar anumite o)iective de interes ma1or +mnstirile din nordul Moldovei$ spre
e.emplu,.
6cest mi1loc de pu)licitate se )azeaz pe efecte i ac ioneaz prin repetarea mesa1elor
n timp i spa iu$ ca atare implic nc*iderea unui loc de afi a1 pentru e.punerea afi elor
pentru o anumit perioad de timp. 8e pozi ia locurilor alese pentru afi e$ vor depinde
numrul i uneori i profesia sau v/rsta trectorilor a cror aten ie va fi captat de afi ele
respective.
9.punerea afi elor se poate face n interiorul unor cldiri +)irouri$ magazine$ sli de
spectacole$ e.pozi ii,$ n mi1loacele pu)lice de transport n comun$ pe strzile ora elor$ n
locurile special amena1ate pentru afi a1. ?ocul e.punerii va determina at/t con inutul$ modul
de e.ecu ie$ tira1ul$ c/t i dimensiunile afi elor.
2eguli de )az utilizate n proiectarea unui afi 4
( 6fi ul este un material grafic pe care sunt reprezentate principalele o)iective sau
atrac ii turistice ale unei regiuni<
( 8imensiunile afi ului vor fi realizate n func ie de locul unde va urma s fie
amplasat<
( 8estina ia tre)uie s fie scris mare$ la loc vizi)il<
( Pe afi $ materialele se vor a eza ntr(o ordine logic<
( 5ntre partea scris si materialul grafic de pe afi $ tre)uie s e.iste un ec*ili)ru<
( 8e asemenea$ tre)uie acordat aten ie i aspectului estetic al afi ului$ modului de
aran1are a ilustra iilor<
( Pe afi nu tre)uie s e.iste fotografii lipsite de e.plica ie.
5n anumite situa ii sunt prefera)ile afi ele mici$ e.ecutate n tira1 de mas$ iar n altele
sunt necesare afi ele de dimensiuni mari$ av/nd c/teodat tira1 limitat$ sau fiind c*iar
realizate ca unicate +de e.emplu$ panourile rutiere$ panourile murale sau panourile din incinta
standurilor$ a pavilioanelor sau slilor de e.pozi ie,.
6fi ele necesit o )un calitate editorial$ de aceea costurile lor sunt destul de
ridicate$ dar i aria de acoperire a popula iei este mult mai mare n cazul materialelor
distri)uite individual. ;ostul per persoan informat este mult mai mic decat n cazul
celorlalte forme de pu)licitate grafic. 6fi ul este util pentru a face cunoscut n scurt timp un
10
produs turistic nou$ sau pentru a reaminti e.isten a unor sta iuni turistice$ afi ele pret/ndu(se
greu la rezumarea argumenta iei pu)licitare. 8e aceea$ afi ele tre)uie s con in te.te scurte$
vizi)ile de la distan +fr a fi necesar ca turistul s se opreasc n fa a afi ului,$ nso ite de
ilustra ii e.presive +fotografii colorate,$ adecvate produselor turistice popularizate.
9fectul pu)licitar al afi elor este de regul de scurt durat$ deoarece pu)licul
o)ose te repede vz/nd acelea i imagini de prea multe ori$ iar uneori interesul trezit printr(un
afi poate s dispar su)it su) influen a altor mi1loace pu)licitare concurente$ fapt ce impune
sc*im)area frecvent a afi elor$ ce conduce la aceast form de pu)licitate grafic e.trem de
costisitoare.
B"00+,:(' este un mi1loc de transmitere a unui mesa1 cu caracter pu)licitar sau
informativ$ realizat din material fle.i)il +p/nz$ */rtie$ material polCmeric etc,$ ce se e.pune
prin aplicare pe suport independent.
C"1+%" '(-$0&"15 este un mi1loc de transmitere a unui mesa1 cu caracter pu)licitar
sau informativ$ realizat din material dur$ n form paralelipipedic$ de regul luminat interior$
ce se e.pune pe suport independent prin )ride +aderen%e, de fi.are speciale ce asigur
rigiditate sistemului.
5n cazul pu)licit%ii prin intermediul radioului$ instrumentul de comunicare
folosit este spotul publicitar radio. ;rearea acestuia se conformeaz regulilor clasice ale
crea%iei pu)licitare amendate cu elementele de specificitate ale acestui mediu de comunicare.
Pu)licitatea prin televiziune utilizeaz ca instrument principal$ clipul publicitar de
telei!iu"e# 8ifuzarea acestuia este realizat n cadrul campaniilor specifice a cror
proiectare este realizat n func%ie de o)iectivele urmrite$ segmentele de pia% vizate$
strategia de comunicare urmrit &i de resursele disponi)ile ale organiza%iei turistice.
9ditarea unei publica$ii proprii n format de ziar$ cu o apari%ie periodic
+lunar$ trimestrial sau semestrial, sau c*iar cotidian +eventual n cadrul unui interval de
timp limitat sau pe durata desf&urrii unui eveniment de marketing, reprezint o solu%ie
pu)licitar interesant &i eficient.
#iprirea &i difuzarea unor pu)lica%ii proprii ale organiza%iei turistice constituie o
modalitate oportun de a face pu)licitate produselor &i serviciilor oferite atunci c/nd
consumatorii de la nivelul pie%ei vizate folosesc ca surs de informare presa cotidian sau
periodic organiza%ia put/nd specula n favoarea ei relativa nclina%ie a acestora nspre lectura
presei. 8e asemenea$ pu)lica%iile proprii se pot dovedi eficiente atunci c/nd consumatorii
viza%i sunt clien%ii organiza%iei care sunt astfel e.pu&i unor campanii pu)licitare de reamintire.
11
#iprirea &i difuzarea unor %&r$i turistice reprezint$ de asemenea$ modalit%i eficiente
de utilizare a tipriturilor pentru a face pu)licitate diferitelor destina%ii$ produse &i servicii
turistice sau mrci ale organiza%iilor de turism.
2elativ apropiate *r%ilor turistice ca &i concep%ie care st la )aza utilizrii pentru
promovarea produselor &i serviciilor specifice sunt '%idurile turistice. 2ealizate mai ales su)
forma unor )ro&uri$ acestea urmresc n primul r/nd furnizarea unor informa%ii utile turi&tilor
referitoare la o anumit destina%ie turistic. 5n plan secundar$ informa%iile transmise contri)uie
&i la atingerea unor o)iective de natur pu)licitar$ legate de crearea de notorietate pentru
anumite o)iective turistice &i culturale$ spa%ii de cazare &i de alimenta%ie pu)lic$ servicii de
transport &i alte diferite servicii utile turi&tilor precum &i de stimularea formrii unei atitudini
favora)ile fa% de prestatori sau furnizori acestora.
2ealizarea n lim)a vor)it de ctre turi&tii poten%iali &i difuzarea gratuit constituie
doi factori importan%i pentru succesul utilizrii lor.
A'e"dele &i cale"darele reprezint materiale promo%ionale tiprite utiliza)ile mai ales
n campaniile de pu)licitate orientate ctre consumatorii organiza%ionali. 2ealizarea &i
distri)uirea acestora este asociat momentelor de sf/r&it de an$ c/nd acestea sunt folosite n
cadrul unor ac%iuni aflate la limita pu)licit%ii &i a rela%iilor pu)lice. 8istri)uirea agendelor &i
calendarelor m)rac deseori forma acordrii unor cadouri pu)licitare menite s reprezinte un
semn de mul%umire adus consumatorilor care au decis s cumpere produsele sau serviciile
oferite de ctre organiza%ia turistic. 3imilare acestora$ din perspectiva utilizrii n scop
pu)licitar$ sunt c&r$ile de i!it& ale organiza%iei$ acestea con%in/nd informa%iile de contact &i o
descriere general a ofertei de produse &i servicii a acestora.
12
C"#$%&'(' II
MATERIALE PUBLICITARE UTILI!ATE N
AGEN IA DE TURISM S.C. STAR TRAVEL S.R.L
2.1 P,+6+0%",+" "4+0 $+$ *+ %(,$1-
6gen ia de turism 3.;. 3tar #ravel 3.2.?. a fost nfiin%at n 2D septem)rie 2@13 i
func ioneaz cu licen a de turism tour(operatoare nr. 211D din 2@@1.
3ediul agen iei se afl n ;onstan a$ pe )ulevardul #omis$ ntr(o cldire nc*iriat$ n
care se gse te i cafeneaua ce apar ine de aceea i firm. 6gen ia are statut de tour(operator$
av/nd create propriile programe turistice$ dar i de rev/nztor$ deoarece revinde programele
create de al i tour(operatori cum ar fi4 9.im #our din ;lu1 Bapoca$ ;MA #ravel din
Aucure ti i ;redo$ tot din Aucure ti.
9a este un tour(operator de mici dimensiuni$ personalul firmei fiind format doar dintr(
un manager$ de intor al )revetului de turism$ un agent de turism$ a)solvent al colii
postliceale$ specializarea =#urism i servicii>$ dar i un conta)il ce ine eviden a firmei$ ns
la domiciliu. +6ne.a 1,
6gen ia are un singur )irou i nu de ine filiale. 8at fiind puterea financiar redus$
compania nu dispune de active importante. 3ediul agen iei +nc*iriat, dispune doar de un
calculator$ imprimant$ fa.$ un )irou i mo)ilier. 6v/nd i o activitate restr/ns n timp$
agen ia nu a o) inut performan e nota)ile de(a lungul timpului.
6gen ia de turism 3tar #ravel &i propune s ofere tuturor cltorilor cele mai
convena)ile oferte pentru vacan%e i de a satisface cerin ele clien ilor n condi ii de ma.im
seriozitate i responsa)ilitate$ in/nd cont de o)serva iile i sesizrile acestora$ pe )aza lor
urmrind s i m)unt easc n permanen performan ele i calitatea serviciilor oferite.
6gen ia asigur toate resursele necesare$ inclusiv instruirea i pregtirea continu a
13
personalului$ n vederea dezvoltrii competen elor profesionale i a a)ilit ii de a oferi
servicii de cea mai )un calitate.
2.2. O2+,%" "4+0 $+$ *+ %(,$1-
8atorit statutului de tour(operator$ agen ia se ocup at/t de creare programelor
turistice$ dar i de intermedierea de numeroase servicii.
6stfel$ gama de servicii prestate de agen ie$ con ine4
- E/nzarea de programe turistice pentru turismul intern<
- E/nzarea de programe turistice create de al i tour(operatori$ at/t pentru e.tern$ c/t i
pentru intern<
- :ntermedieri de orice tip de asigurri<
- 5nc*irieri de autocare +e.clus ticketing,<
- E/nzri de )iete pentru autocar<
- 9fectuarea cursurilor de formare g*izi$ agen i de turism i manageri + cu )revet de
turism,<
- 2ezervri *oteliere
Programele turistice sunt create at/t pentru grupuri$ c/t i pentru turi ti individuali.
Pia a agen iei este )ine definit pentru produsele turistice aferente turismului de
litoral. 6stfel$ spre deose)ire de ma1oritatea agen iilor de turism din ;onstan a$ segmentul
int vizat de produsele agen iei 3tar #ravel este format n ma1oritate$ din )ucure teni +"@F,$
iar restul clien ilor provin din alte mari ora e sau c*iar strintate
;lien ii ce apeleaz la serviciile agen iei$ o fac fie direct la sediul agen iei +reziden ii
din ;onstan a,$ fie telefonic +din ora ele mari din sud(estul tarii$ sau c*iar din ;onstan a,$ fie
prin e(mail +mai ales strinii i )ucure tenii,.
Bumrul turi tilor ce apeleaz la serviciile agen iei este destul de redus ceea ce reduce
posi)ilitatea de dezvoltare a firmei. ;ererile pentru ac iuni turistice sunt repartizate n func ie
de sezon. 6stfel$ n timpul verii apeleaz la serviciile agen iei cea mai mare parte a clientelei$
peste @F din totalul turi tilor. 8intre ace tia$ D@F sunt orientati spre turismul intern$ iar
3@F spre turismul e.tern.
14
Turiti n timpul verii
Turiti i ntern
70%
Turiti extern
30%

5ncasarile sunt aproape egale$ deoarece pre urile sunt mai mari pe e.tern. ;ei ce se
orienteaz spre turismul e.tern prefer fie litoralul mediteranean sau turcesc$ fie circuitele cu
autocarul ce presupun vizitarea unor o)iective turistice remarca)ile +Paris$ Eene ia$ 3pania,.
8intre cei orienta i spre intern$ cea mai mare pondere prefer litoralul +circa @F,$ circa 3@F
prefer pensiunile$ iar 1@F sta iunile sau programele turistice$ e.cursiile.
5n timpul iernii$ mai mult de "@F din turi ti prefer pensiunile$ iar restul$ *otelurile din
sta iunile montane$ fie pentru tratament$ fie pentru sporturile de iarn$ fie pentru sr)torile
din aceast perioad$ *otelurile din zonele turistice$ sau turismul e.tern.
#uri tii auto*toni$ care doresc s cltoresc n afara rii$ pot alege ca destina ie orice
ar$ agen ia +prin cola)oratorii si, asigur/nd programe ale altor tour(operatori c*iar i
pentru pensiunile din strinatate.#uri tii strini +francezi$ austrieci$ italieni$ nem i sau unguri,
pe l/ng programele la pensiuni$ prefer i circuitele proprii$ relizate de agen ie.
3tar #ravel$ se situeaza pe o pia cu concuren crescut$ e.ist/nd n ;onstan a destul
de multe agen ii de turism. 8intre acestea se remarca4 3tar #ravel +care se )azeaza pe
turismul de grup,$ Perfect #our etc. #oate aceste agen ii sunt tour( operatoare.
15
8e i este o agen ie care nu are mari preten ii de dezvoltare$ lupt/ndu(se n cursa pentru
supravie uire$ ea de ine dou puncte tari fa de concuren a din ;onstan a. 0nul din acestea
poate fi organizarea de cursuri de formare managerial n turism$ n urma cruia se acord
)revetul de turism. 9ste singura agen ie din ;onstan a care se ocup de astfel de cursuri n
cola)orare cu ;entrul Ba ional de :nstruire n #urism Aucure ti. 0n alt punct forte l
constituiea i e.isten a cazrii la pensiuni$ deoarece celelalte agen ii din ;onstan a nu de in
n ela)orarea produselor turistice cazarea preponderent la pensiuni.
;*iar dac agen ia nu are mari posi)ilit i de creare a unor produse turistice comple.e$
calitatea produselor turistice v/ndute poate fi garantat i de furnizorii de renume cu care
cola)oreaz. ;a i prestatori ai serviciilor de cazare$ se remarc lan ul ;ontinental$ iar ai
serviciilor de transport$ 6tlassi). ;a i tour(operatori$ ai caror programe turistice sunt
rev/ndute de 3tar #ravel$ se remarc ;redo din Aucuresti$ ;ali)ra i 9.im tour din ;lu1(
Bapoca. ;alitatea serviciilor este dat i de ama)ilitatea i generozitatea agentului de turism
care intr n contact direct cu turistul.
5n privin a politicii de pre $ este de remarcat comisionul$ care este in general de 2@F (
2"F. 5n cazul nc*eierii unor contracte directe cu prestatorii de servicii$ agen ia practic un
comision mai mare$ dar accepta)il pentru clien i$ care(i mre te ncasrile.
6gen ia de turism are posi)ilitatea de a acorda reduceri pentru diverse programe
turistice. 8e e.emplu$ un prile1 de acordare a facilit ilor este realizarea unui program pentru
un grup de turi ti. 9ste cazul mai ales$ al turismului colar$ c/nd pentru 1@ persoane se acord
o gratuitate. Persoana +persoanele, care prime te gratuitate este considerat nso itor al
grupului. 8e o)icei$ persoanele care primesc gratuitate sunt profesorii sau prin ii$ adic cei
care contri)uie la crearea clientelei pentru agen ie.
0n incident$ cu care s(a confruntat agen ia$ s(a consumat c/nd doi tineri au pltit un
avans de 1@@ lei pentru o vacan pe litoral. 8in cauza unui deces n familie au fost nevoi i s
anuleze acest se1ur. 5nsa programul apar inea unei agen ii din ;lu1(Bapoca$ iar agen ia de
turism 3tar #ravel$ av/nd contract cu aceasta a tre)uit s(i plteasc comisionul si #E6(ul
+adic valoarea a 1@@ lei,. 6stfel nu li s(a restituit avansul datorit clauzelor contractuale. ?a
fel ca orice tour(operator$ 3tar #ravel nc*eie contracte cu orice firm i cu turi tii care
apeleaz la serviciile firmei.
5nc*eierea contractelor$ plata serviciilor i e.ecutarea serviciilor tre)uie s parcurg
c/ iva pa i logici i cronologici. Primul pas l constituie prezentarea turistului la sediul firmei
sau comanda prin alte miloace de comunica ie$ a unui program turistic. 5n acest moment
agentul de turism trimite prin fa. un )on de comand +care difer pentru intern sau e.tern n
privin a informa iei cuprinse, prin care se cere rezervarea serviciilor dorite de turist. Aonul de
16
comand este trimis fie unui tour(operator +3tar #ravel nu are programul respectiv,$ fie unui
prestator de servicii +cazare$ transport etc.,. 5n momentul confirmrii scrise a )onului de
comand de ctre furnizor$ se consider c a luat na tere contractul. 8ac agen ia nu are
nc*eiat contract cu respectivul furnizor se trimite prin fa. un contract +n dou e.emplare,
care tre)uie semnat i de partea cealalt.
?a serviciile specificate n contract i n )onul de comand$ agen ia adaug un
comision$ i #E6 doar la comisionul practicat. 9.ist cazuri c/nd furnizorul tour(operator
trimite pre urile finale care nc*id i comisionul cedat agen iei 3tar #ravel. 6ceste servicii i
pre ul lor sunt trecute ntr(un A!# +)ilet de odi*n si tratament sau vouc*er,$ care este remis
turistului n sc*im)ul pl ii serviciilor. 5n A!# sunt trecute i datele de identificare a
turistului$ precum i durata se1urului.
8up efectuarea pl ii de ctre turist$ sau mai )ine zis$ dup confirmarea posi)ilit ii de
e.ecutare a serviciilor$ 3tar #ravel tre)uie s plateasc serviciile furnizorului$ fie integral$ fie
n 24 de ore$ un avans de "@F$ iar nainte de nceperea se1urului +cu 3 zile de o)icei, restul
sumei. Plata se face de o)icei prin ordin de plat n contul furnizorului. 6cest ordin este n trei
e.emplare$ din care dou rm/n la )anc +unul se trimite furnizorului, i unul rm/ne la
agen ie. ?a fel i vouc*er(ul$ care este n trei e.emplare din care dou rm/n la turist +unul
este predat furnizorului n momentul a1ungerii la locul respectiv, i unul ramane n firm.
!rdinul de plat nlocuie te c*itan a.
E;+-#'( *+ )$,)($% %(,$1%$) &2+,$% *+ "4+0 $" S.C. S%", T,".+' S.R.L:
#oat ;*ina +Aei1ing$ Marele Gid$ 3*ang*ai ( G*u1ia1iao$ Hangz*ou$ 3uz*ou$ pesterile
?ongmen$ I:6B ( soldatii de teracota$ ?uoCang ( Jung -u 3*oK$ 'uilin$ croaziere pe
Yangtze si Li) #i)et Bepal -riends*ip Hig*KaC Macao Hong Jong ( 2D zile.
Plecarea n ".@L.2@14
G:06 1 4 Mar i $ nt/lnire$ ora L 4@@ cu g*idul la 6eroportul !topeni$ la c*eck in
#urkis* 6irlines pentru destina ia :stan)ul. 8ecolare la ora 1@ 41". 3osire n :stan)ul la ora
11 44@. 8ecolare din :stan)ul$ ora 2144".
G:06 24 ( 3osire n Bepal la Jat*mandu +14@@ m, la ora D41". 3e ac*it$ individual$
apro.. 2" euro pentru viza de Bepal. :n A*aktapur +l/ng Jat*mandu, ( vizit A*adgaon
+muzeu de art si ar*itectur medieval,. 8eplasare 2@@ km. ;azare n Pok*ara.
17
G:06 34 +mic de1un,. 5n zona Pok*ara$ unde se gsesc cele mai frumoase peisa1e din
Bepal$ vizit4 Pe tera 3*iva$ ;ascada 8evi $ ?acul P*eKa i #emplul 8indrasini. ;azare n
Jat*mandu.
G:06 44 +mic de1un,. 5n Jat*mandu ( vizit4 3tupa )udist 3KaCam)*unat* +templul
maimu elor,$ #emplul Aoud*anat* +stupa vec*e de peste 2."@@ ani, i ;entrul religios
8ur)ar. #imp li)er pentru s*opping. ;azare in Jat*mandu.
G:06 "4 +mic de1un,. 8eplasare +14@ km, cu mini)usul la frontier +#atopani, ( se
trece pe =-riends*ip Aridge> n G*angmu. ;azare n #i)et +zona G*angmu(BCalam,.
G:06 4 +mic de1un,. 8eplasare +2@@ km, pe ruta BCalam +3.L@@ m, ( ?alung +".@"@
m, unde nt/lnim priveli ti fascinante ale masivului *imalaCan. 8eplasare +L" km, din
#ingri prin 3*egar la ?*akpa+".2@@ m,. 8eplasare ruta ?*atse(#suo +4."@@ m,. ;in i
cazare n 3*igatse.
G:06 D4 +mic de1un,. 5n 3*igatse +al 2(lea ora din #i)et$ situat la 3.M@@ m, vizit la
mnstirea #as*ilungpo. 8eplasare prin zonele4 Jaro +".@@@ m, i Jampa +4.L@@ m, la
'Cangtse +3.M"@ m, ( vizit Jum)um 3tupa. Popas la ?acul 3f/nt Namdrok situat la
4.441m. 8eplasare la ?*asa vizit la #emplul Ook*ang +cel mai sacru i important din
#i)et, i la 1@ km de ?*asa Manastirea 3era +trandafirul sl)atic,. ;in i cazare n ?*asa.
G:06 L4 +mic de1un,. 5n ?*asa ( vizit4 Palatul Potala +peste 1.@@@ camere$1@.@@@
morminte$ 2@@.@@@ statui, re edin de iarn$ 'rdina Bor)ulingka re edin a de var a
lui 8alai ?ama i Muzeul Ba ional de :storie i 6rt. 3*opping. !p ional$ s*oK ti)etan.
;in i cazare n ?*asa.
G:06 M4 +mic de1un,. !ra L4@@ ( deplasare cu trenul la Aei1ing$ pe ruta #anggula
+".@D2 m$ altitudinea ma.im a drumului, 'olmud ( Iining. ;azare pe tren.
G:06 1@4 8eplasare cu trenul. ;azare pe tren.
G:06 114 +pranz,. !ra L4@@ ( sosire. 9.cursie la4 Marele Gid$ Mormintele dinastiei
Ming i Palatul de Ear. 3eara$ s*oK de oper. ;in i cazare n Aei1ing.
G:06 124 +mic de1un,. 3e viziteaz Pia a #ian 6n Men cea mai mare din lume$
!ra ul :nterzis i #emplul ;erului. 3*opping. !ra 214"@ ( deplasare cu trenul. ;ina +2a%
Pekineza, n Aei1ing. ;azare pe tren.
G:06 134 3osire un ?uoCang la ora D 43@. Eizit 'rotele ?ongmen +cel mai mare
tezaur sculptural din pe teri din ;*ina$ realizat in 4@@ ani, i #emplul ;alului 6l). Pe Muntele
3ongs*an ( vizit #emplul 3*ao ?in cu Jung -u 3*oK. ;in i cazare in ?uoCang.
G:06 144 +mic de1un,. 8eplasare cu mini)usul la Iian(vizita Pagoda '/sca 3al)atic
#ang 8inastC 3*oK. ;in i cazare n Iian.
18
G:06 1"4 +mic de1un i pr/nz,. Eizit Muzeul 3*an.i +istorie i art, i Muzeul 3olda ilor de
#eracot. !ra 2@41D ( deplasare cu trenul.
G:06 14 !ra L 4"" ( 3osire la ;*ongPuing ( vizit 3ala Poporului i Muzeul
defileelor. #imp li)er. 3eara$ m)arcare pe vas pentru croaziera pe Nangtze de la ;*ongPing la
Nic*ang. ;azare pe vas.
G:06 1D4 +mic de1un si pranz,. ;roazier pe Nangtze(vizita -engdu +!ra ul -antom ,.
;in i cazare pe vas.
G:06 1L4 +mic de1un si pranz,. ;roazier prin defileele Qutang s i Ru. !p ional$ cu
)arca la str/mtoarea 3*ennong. ;ina i cazare pe vas.
G:06 1M4 +mic de1un,. ;roazier pe Nangtze. !p ional$ deplasare cu mini)usul la
Aara1ul celor 3 8efilee. !ra 12 4@@ ( 3osire n Nic*ang$ apoi deplasare cu trenul la ora 13 44".
;azare pe tren.
G:06 2@4 !ra 1@44@$ sosire n Hangz*ou +supranumit Paradisul #erestru, ( vizit4
#emplul )udist ?ingCin$ Muzeul ;eaiului i Pagoda celor armonii$ apoi croazier pe ?acul
de Eest. Popas n Ruz*en ora cu prvlii vec*i de sute ani . ;in i cazare n 3uz*ou.
G:06 21 +mic de1un,. 5n 3uz*ou +delta Nangtze, ora ul cu "@@ de grdini$vizita4
Pagoda de pe Muntele #igrului i grdinile =Master of t*e Bet>. Popas +1 or, n G*u1ia1iao
Eene ia ;*inei. 5n 3*ang*ai vizita la templele lui Audd*a i croazier pe -luviu 6l)astru
+Huangpu,. ;azare n 3*ang*ai.
G:06 224 +mic de1un,. 5n 3*ang*ai ( vizit Nu 'arden i Pearl #E #oKer$ apoi
plim)are pe Promenada Aund cldiri diverse ca ntr(o e.pozitie de ar*itectur interna ional
i s*opping + Aulevardul Ban1ing,.!ra 142" ( deplasare cu trenul la 'uilin. ;azare pe tren.
G:06 234 3osire$ ora 1241" n 'uilin ( vizit4 pe tera 2eed -lute +flaut din trestie,$
cascadele ?i1iang$ dealul elefant$ apoi panorama ora ului de pe muntele -u)o. ;in i cazare
n 'uilin.
G:06 244 +mic de1un,. ;roazier pe fluviul ?i ntre 'uilin i Nangs*uo +popas n
centru,. 8eplasare cu mini)usul. ;in i cazare n 'uangz*ou.
19
G:06 2"4 +mic de1un,. 5n 'uangz*ou$ vizit4 #emplul celor ar)ori AanCan$ insula
3*amian i #emplul 6ncestral al familiei ;*en. 8eplasare +1@@ km, cu autocarul la Macao
+capitala asiatic a 1ocurilor de noroc, tur cu g*id local pe ruta4 ruinele )isericii 3f. Paul$
Muntele -ort$ ;azinoul ?is)oa i #emplul Jun. !ptional$ seara n cazinouri. ;azare n
Macao.
G:06 24 +mic de1un,. !ra 1@4@@ ( croazier +o or, Macao ( Hong Jong +tur 3 ore$ cu
g*id local,. 3*opping. #ransfer la aeroportul din Hong Jong. 8ecolare la ora 2342" spre
:stan)ul.
G:06 2D4 ( duminica. 3osire la ora "44" in :stan)ul. 8ecolare la ora D4"@ spre
Aucuresti. 3osire la ora M41" la !topeni.
P294 24M@ S T MM" S +se ac*it o)ligatoriu la agen ia din 2om/nia,$ pentru 4
a, s*oK +de oper n Aei1ing$ #ang 8inastC cu cina n Iian$ Jung -u n ?uoCang,$ croaziere
+Hangz*ou$ 3*ang*ai$ fluviile Nangtse i ?i$ Macao( Hong Jong,$ e.cursia la G*u1ia1iao$
ta.a de viz +#i)et$ ;*ina, i prelucrare acte$ n total U @@ S<
b) taxe aeroport/securitate, transfer aeroport hotel - aeroport i bacis pentru prestatorii
de servicii turistice din strintate, n total = 395 !
"upli#ent sin$le %inclusiv pe tren i vapor) &!&'' (!
"upli#ent cabin pe tren pentru ) persoane )*' ( / persoan!
"e achit n +,-. sau /+0 %curs 12- din 3iua pl4ii x &,'))!
5opiii sub &) ani %ne#plini4i) au o reducere de 5' !
'rup de minim 1" turi ti.
9.cursia tre)uie ac*itat integral cu cel putin 21 zile naintea plecrii.
P29 0? :B;?0894
- )iletele de intrare pentru vizitarea o)iectivelor turistice +fr Bepal,<
- servicii g*id rom/n i g*izi locali<
- mese ca n program<
- )ilet avion Aucure ti :stan)ul ( Jat*mandu 7 Hong Jong ( :stan)ul (Aucuresti<
- transport cu mini)us i tren<
- cazri : 3 pe vapor de "V$ 2 pe tren +?*asa(Aei1ing, n ca)ine pentru 4 persoane$ 11 n
*oteluri de 3V$ 4V i una n zona G*angmu BCalam +camere$ pentru 2 persoane$ cu grup
sanitar propriu cu du ,.
!)servatii 4 5n cazul +zilele 4 12$ 1"$ 1M si 22, n care pe tren nu se poate asigura ca)in
pentru 2 persoane$ g*idul va restitui @ S7 persoan 7 noapte.
20
2.3 M"%+,$"'+ #,&-& $&0"'+ (%$'$6"%+
?a nceput$ pu)licitatea realizat de agen ie nu a fost foarte puternic$ datorit
dificult ilor financiare$ dar n momentul nceperii cursurilor de formare management n
turism$ s(a realizat o campanie de promovare pe postul de televiziune Pro #E$ dup care
agen ia a optat pentru mesa1ul pu)licitar$ care n prezent este nucleul activit ii de pu)licitate.
6gen ia utilizeaz mesa1e care s creeze o imagine favora)il at/t agen iei$ c/t i produselor
sale. 5ntre mediile ma1ore de transmitere a mesa1elor pu)licitare$ agen ia utilizeaz presa$
radioul$ pu)licitatea e.terioar$ tipriturile i pu)licitatea direct.
5n ceea ce prive te presa$ agen ia a optat pentru presa cotidian$ in/nd cont de pre ul
de v/nzare al cotidianului$ de momentul apari iei i de categoria socio(profesional creia i se
adreseaz. 6gen ia a dat anun uri prin care promova oferte
proprii de transport$ produse turistice ca programele de Pa te $ 2evelion$ 1 Mai$ e.cursii in
strinatate.
2eferitor la spoturile pu)licitare de la radio$ acestea nu s(au dovedit a fi un mi1loc
eficient pentru popularizarea imaginii de ansam)lu a agen iei$ ci mai degra) a produsului n
sine.
Pu)licitatea e.terioar ( cu privire la aceast te*nic de promovare$ agen ia utilizeaz
panourile instalate n locuri pu)lice +de e.emplu$ la gara feroviar,$ afi ele lipite pe diferite
suporturi +cldiri$ n mi1loacele de transport,$ pliante puse n cutiile po tale sau mpr ite n
locuri foarte aglomerate. #ot n aceast categorie intr i firmele luminoase amplasate
deasupra agen iei$ celelalte nsemne +sge i$ nscrisuri, care redau informa ii despre agen ie
i care i a1ut pe clien i n orientare sunt foarte utile pentru noii clien i.
5n ceea ce prive te tipriturile$ agen ia a utilizat un )uget consistent pentru tiprirea
unor )ro uri$ pliante$ agende i calendare. #ot cu scop de reclam$ a pus sigla firmei pe
diverse o)iecte de papetrie$ ca4 pi.uri$ stilouri$ calendare$ agende$ oferite gratuit drept
cadouri pu)licitare.
3igla agen iei se mai afl pe facturile emise pentru efectuarea pl ilor$ dar i ca antet
pe toate documentele conta)ile utilizate$ )ilete de cltorie$ vouc*ere. 6gen ia a emis
suporturi cartonate pentru )iletele n care este specificat clar numele agen iei$ sigla i datele
de contact. 3(au editat =flutura i> cu sigla$ denumirea i adresa agen iei i oferta pentru o
mai )un cunoa tere a acesteia n r/ndul pu)licului constn ean.
21
Pliantele i )ro urile editate le(a distri)uit n general furnizorilor$ cola)oratorilor$
partenerilor interni i e.terni$ cu scopul de a( i face cunoscut oferta$ dar i pentru a cre te
popularitatea agen iei.
Pu)licitatea direct este o metod practicat pe scar mare de ctre agen ie$ const/nd
n principal n distri)uirea de Wmape sau flutura i cu ofert>$ n care sunt descrise ofertele i
facilit ile acordate. 6ceste mape sunt e.pediate la sediile firmelor mari i n special
clien ilor fideli. Mapa mai cuprinde )ro uri i prospecte$ care au rolul de a convinge clien ii
s apeleze la serviciile agen iei. #ot ca form a pu)licitatii directe au fost utilizate interviurile
acordate presei scrise sau radiourilor.
22
INSTRUC IUNI PRIVIND SNTATEA I
SECURITATEA N MUNC N TURISM
5n conformitate cu =?egea securit%ii si snt%ii in munca> nr. 31M72@@$ anga1atorul
are o)liga%ia de a asigura securitatea si sntatea lucrtorilor n toate aspectele legate de
munc.
6nga1atorul are o)liga%ia s ia masurile necesare pentru4
asigurarea securit%ii i protec%ia snt ii lucrtorilor<
prevenirea riscurilor profesionale<
informarea i instruirea lucrtorilor<
asigurarea spa%iului organizatoric i a mi1loacelor necesare securit%ii i snt ii n
munc<
adaptarea la progresul te*nic<
nlocuirea a ceea ce este periculos$ cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai
pu%in periculos<
adoptarea$ n mod particular$ a msurilor de protec%ie colectiv fa de msurile de
protec%ie individual<
furnizarea de instruc%iuni corespunztoare lucrtorilor.
INSTRUIREA LUCRTORILOR
6nga1atorul tre)uie s asigure condi%ii pentru ca fiecare lucrtor s primeasc o instruire
suficient i adecvat n domeniul securit%ii i snt ii n munc$ n special su) form de
informa%ii i instruc%iuni de lucru$ specific locului de munc i postului su4
la anga1are<
la sc*im)area locului de munc sau la transfer<
la introducerea unui nou ec*ipament de munc sau a unor modificri ale
ec*ipamentului e.istent <
la introducerea oricrei te*nologii sau proceduri de lucru <
la e.ecutarea unor lucrri speciale.
OBLIGA IILE LUCRTORULUI
23
-iecare lucrtor tre)uie s( i desf&oare activitatea$ n conformitate cu pregtirea i
instruirea sa$ precum i cu instruc%iunile primite din partea anga1atorului$ astfel nc/t s nu
e.pun la pericol de accidentare sau m)olnvire profesionala at/t propria persoan$ c/t i alte
persoane care pot fi afectate de ac%iunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munc.
5n mod deose)it$ n scopul realizrii o)iectivelor prevzute n articolul de mai sus$
lucrtorii au urmtoarele o)liga%ii4
s utilizeze corect ma&inile$ aparatura$ uneltele$ su)stan%ele periculoase$ ec*ipamentele
de transport i alte mi1loace de produc%ie<
s utilizeze corect ec*ipamentul individual de protec%ie acordat i$ dup utilizare$ s l
napoieze sau s l pun la locul destinat pentru prestare<
s nu procedeze la scoaterea din func%iune$ la modificarea$ sc*im)area sau nlturarea
ar)itrar a dispozitivelor de securitate proprii$ n special ale ma&inilor$ aparaturii$ uneltelor$
instala%iilor te*nice i a cldirilor si sa utilizeze corect aceste dispozitive<
s comunice imediat anga1atorului i7sau lucrtorilor desemna%i orice situa%ie de
munc despre care au motive ntemeiate s o considere un pericol pentru securitatea i
sntatea lucrtorilor$ precum i orice deficient al sistemelor de protec%ie<
s aduc la cuno&tin%a conductorului de munc i7sau anga1atorului accidentele
suferite de propria persoan<
s &i nsu&easc i s respecte prevederile legisla%iei din domeniul securit%ii i
snt ii n munc$ vor fi folosite mi1loace i metode de aplicare a acestora<
s dea rela%iile solicitate de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari.
INSTRUIREA PERSONALULUI N DOMENIUL SECURIT II I SNT II N
MUNC
Pentru instruirea personalului n domeniul securit%ii i snt ii n munc vor fi
folosite mi1loace$ metode i te*nici de instruire$ cum ar fi 4 e.punerea$ demonstra%ia$ studiu de
caz$ vizionarea de filme$ diapozitive$ proiec%ii$ instruire asistat de calculator.
:nstruirea lucrtorilor n domeniul securit%ii i snt ii n munc cuprinde trei faze4
instruirea introductiv general<
instruirea la locul de munc<
instruirea periodic.
24
B$8'$&4,"2$+
1. <&%'+,= P9$'$# ( Principiile maretingului$ 9ditura #eora$ Aucuresti$ 1MML<
2. M";$-= E-$'> G9+,"1$-= T&"*+, ( !areting$ 9ditura 9conomica$ Aucuresti$
2@@@<
3. N+"4(= V"1$'+ ( Servicii si turism$ 9ditura 9.pert$ Aucuresti$ 2@@@<
4. ???."#(88.,& !areting" suport de curs
5. ???.,+2+,"%+.3@.,& Promovarea turistic
6. ???.,"12&$+1).)&- # Publicitatea turistic
7. ???.1),$4,&(#.)&- # $gen ia de turism
25
26