Sunteți pe pagina 1din 19

Cap 2.

1 Decontari intrabancare
1)Plata unei sume catre un client ce are contul la o alta sucursala bancara: 2511=341
2) Incasarea unei sume de la un client ce are contul la o alta sucursala bancara: 341=2511
Cap 2.2 Decontari interbancare
1) Subunitatea platitoare exped un aviz de cred. catre centrala in ved. efect platii: 2511=341
2) Centrala bancii platitorului initiaza compensarea in ved. efect platii: 341=1111
Cap 2.2.1 Decontari prin procesul de compensare
1) Centrala bancii benef incaseaza prin comasare suma si o decont. catre subunit. unde
benef. are contul: 1111=341
2) Incasarea sumei catre benef la subunit unde are contul: 341=2511
Cap 2.2.2 Decontari prin conturi curente
1) Banca efect. o incasare pt un client prin conturi de corespondent: 121=2511 sau 122=2511
2) Banca efect. o plata pt un client prin conturi de corespondent: 2511=121 sau 2511=122
3) Banca primeste un imprumut prin contul de coresp: 121=142 sau 122=142
4) Banca ramburseaza imprumutul primit de la alte banci folosind contul de coresp: 142=121
sau 142=122
5) Comisioane incasate: 121=7019 sau 122=7019
Cap 2.3 Imprumuturi de refinantare de la BNR
1) Imprumut de refin primit de la BNR: 1111=112
2) Inreg dob de platit: 6011=1172
3) Plata dob: 1172=1111
4) Ramburs impr de refin: 112=1111
5) Pentru disponibilul bancii in contul curent la BNR se inreg si se incaseaza dobanzi:
1171=7011
Cap 2.4 Credite si imprumuturi interbancare
1) Acord unui credit interbancarde pe o zi pe alta: 1411=1111
2) Inreg dob: 1417=7014
3) Incas dob: 1111=3417
4) Ramburs creditului: 1111=1411
5) Imprumut la termen primit de o alta banca: 1111=1422
6) Inreg dob de plata: 6014=1427
7) Plata dob: 1427=1111
8) Ramburs imprumut: 1422=1111
Cap 2.5 Depozite interbancare
1) Constit unui depoz la termen la o alta banca: 1312=1111
2) Inreg periodica a dob de incasat: 1317=7013
3) Incas dob: 1111=1317
4) Lichidarea depozitului: 1111=1312
5) Constit unui dep pt alta banca: 1111=1321
6) Inreg dob de platit: 6013=1327
7) Plata dob: 1327=1111
8) Lichidarea depozitului: 1321=1111
Cap 2.6 Acorduri de rascumparare interbancare (Op REPO si REVERSE REPO)
1) Acord unui credit catre o alta banca in baza unor titluri primite: 1522=1111
2) Inreg dob de incasat: 1527=7015
3) Incasarea dob: 1111=1527
4) Ramburs imprumutului la scadenta: 1111=1522
5) Obtinerea unui imprumut pe baza titlurilor date: 1111=1511
6) Inreg dob de plata: 6015=1517
7) Plata dob: 1517=1111
8) Ramburs imprumutului si recup titlurilor date cu imprumut: 1511=1111
Cap 2.7 Valori de recuperat si sume datorate
1) Cec refuzat la plata ce urm a fi recuperat ulterior: 1611=3712
2) Banca inreg dob de incasat la sumele de recuperat: 1617=70179
3) Recup unei sume prin casa de compensatii: 1111=1611
4) Incas dob la sume de recuperat: 1111=1617
5) Sume incasate la vanz cecurilor de calatorie, emise de alte banci: 101=1621
6) Sume incas eronat la compensare: 1111=1621
7) Sume virate eronat de alte subunit ale bancii: 341=1621
8) inreg dob de platit pentru sume datorate: 60179=1627
9) Plata dob pentru sumele datorate: 1627=2511
Cap 2.8 Creante restante si creante depreciate (indoielnice)
1) Creante nerambursate la scadenta devenite restante nedepreciate: 1811=1412
2) Depozite la instit de credit nerambursate: 1811=1312
3) Dobanzi neplatite la scadenta devenite restante: 1811=1417
4) Inreg dob pt creante restante depreciate: 18271=7018
5) Ramburs creantelor restante nedepreciate: 1111=1811
6) Incasarea dob restante nedepreciate: 1111=1812
7) Incasarea dob calculate pt creditele si dob. restante si depreciate: 1111=18271
8) Creante restante neacop cu ajustati pt depreciere care nu pot fi recup: 668=1811
9) Creante rest devenite depreciate: 1821=1811
10) Credit acord devenit creante depreciate 1821=1411
11) Dob restante devenite depreciate: 1822=1812
12) Dob penalizatoare pt credite si dob depreciate 1827=7018
13) Creante depreciate rambursate 1111=1821
14) Dob penaliz incasate pt creante si dob depreciate 1111=1827
15) Creante depr neacop cu ajust pt depreciere acceptate ca pierderi 668=1821
16) Dobanda depreciata neacop cu ajust pt depr acceptate ca pierdere 668=1821
Cap 2.9 Provizioane
1) Constituirea sau majorarea provizionului 6611=1911 sau 6611=1912
2) Diminuarea provizionului 1911=7611 sau 1912=7612
3) Anularea ajustarilor in momentul in care exista certitudinea unor sume ce nu vor mai fi
incasate 191=% 1821, 18271
Cap 3.1 Operatiuni de casa
1) Depunere de numerar 101=2511
2) Constituirea unui depozit la termen prin depunere de numerar 101=2532
3) Obtinerea de numerar de la BNR 101=1111
4) Transfer de numerar de la alte subunitati ale bancii 101=341
5) Obt de numerar din cont 2511=101
6) Lichid unui depoz la vedere 2531=101
7) Plata dob la un cont de depozit la vedere 2537=101
8) Sume depuse la BNR 1111=101
9) Transfer de numerar catre alte subunit ale bancii 341=101
10) Inreg unui minus de casa 3556=101
Cap 3.2 Cecul
- la banca beneficiarului
1) Remiterea unui cec spre incasare, cu creditare imediata a contului clientului 3712=2511
2) Remiterea unui cec spre incasare, cu creditarea contului clientului la incasare 3712=3716
3) Incasarea cecului la compensare 111=3712
4) Creditarea contului benef dupa incasarea cecului 3716=2511
5) Cec refuzat la plata temporar de catre un platitor cu cont la alta banca 1611=3712
6) Cec refuzat la plata temporar de catre un platitor client al bancii 2611=3712
7) Cec refuzat la incasare restituit clientului 3716=3712
8) Cec refuzat temporar la incasare si platit ulterior 1111=1611
9) Plata unui comision pentru operatiuni cu cecuri 2511=7029
- la banca platitorului
1) Plata cecului 2511=1621
2) Compensarea cecului la casa de compensatii 1621=111
3) Cec refuzat temporar la plata 2611=3716
4) Cec refuzat la plata initial si platit ulterior prin casa de compensatii 3716=1111
5) Cec refuzat la plata initial si platit ulterior 2511=2611
6) Certificarea unui cec 2511=25333
7) Plata unui cec certificat 25333=111
8) Comision platit pentru op cu cec 2511=7029
Cap 3.3 Cartile de plata
1) Alimentarea contului de carti de plata pe baza numerarului depus la casiere: 101=2511
2) Alimentarea contului de carti de plata pe baza disponibilului din contul curent: 2511=2511
3) Incasarea pretului cartii de plata: 2511=7085
4) Incasarea comisionului la eliberarea cartii de plata: 2511=7085
5) Alimentarea cu numerar a automatului bancar (ATM): 102=101
6) Retragerea de numerar de catre clientii bancii: 2511=102
7) Retragerea de numerar de catre clientii altei banci: 371=102
8) Decontarea prin compensare a sumei retrase de clientul altei banci: 1111=371
9) Se deconteaza prin compensare retragerea unei sume de catre clientul bancii de la un
automat bancar al altei banci: 2611=1111
10) Diminuarea disponibilului din contul clientului in urma retragerii unei sume de la automatul
altei banci: 2511=2611
11) Inregistrarea dobanzii de plata: 6024=25172
12) Plata dobanzii pentru disponibilul din contul clientului: 25172=2511
13) Comerciantul vanz depune documentati in vederi incasari cont marfurile vandute in baza
unui carti de plata catre un client la alta banca: 371=372
14) Decontarea prin compensare a sumei de incasat de la banca clientului cumparator:
1111=371
15) Incasarea sumei de plata catre comerciant:362=1111
16) Plata la banca clientului cumparator: 2511=1111
17) Comision platit de comerciant: 2511=6029
18) Comision platit de cumparator:2511=7029
Cap 4.6 Creditarea clientele nefinanciare
Scontul
1) Inregistrarea scontarii 20111=2511
2) Inregistrarea unei operatiuni de forfetare la valoare nominala:20113=2511
3) Retinerea taxei 2511=2017
4) Retinerea comisionului 2511=7029
5) Retinerea garantiei 2511=25336
6) Restituirea garantiei 25336=2511
7) Inreg periodica a incasarii scontului 2017=70211
8) Incasarea cambiei de la un client al bancii 2511=20111
9) Incasarea cambiei de la un client al altei banci 1111=20111
Factoringul
1) Inreg creantelor primite in factoring cu fin imediata 20112=2511
2) Retinerea comisionului de finantare de la op de factoring 20171=70212
3) Ret comisionului de finantare 2511=7029
4) Ret comis de gest 2511=7029
5) Ret garantiei 2511=25336
6) Suma ramasa dupa retineri se pune la disp aderentului 25336=2511
7) Incasarea creantei 2511=20112 sau 2511=20114
Creditele de trezorerie
1) Acordarea creditului 2021=2511
2) Incasarea unui comision de la client 2511=7029
3) Inreg periodica a dob 2027=70213
4) Ramburs creditului 2511=2021
5) Plata dob 2511=2027
6) Credite nerambursate la scadenta 2811=2021
7) Dob neplatite 2811=2027
8) Credite restante rambursate 2511=2811
9) Dob restante platite 2511=2811
10) Inreg per a dob suplimentare (penaliz pt creditele si dob restante depreciate) 2817=7028
11) Plata dob suplimentara 2511=2817
12) Constit ajustarilor specifice pt depreciere 6621=291 sau 6622=292
Creditele pentru finantarea operatiunilor decomert exterior
1) Acordarea unui credit de export prin mobilizarea creantelor: 2042=2511
2) Acordarea unui credit de import: 2041=2511
3) Incasarea unui comision (valabil pentru exemplele 1 si 2): 2511=7029
4) Nerambursarea la scadenta a unui credit de export: 2811=2042
5) Rambursarea unui credit de export restant: 2511=2811
Creditele pentru finantarea stocurilor si pentru echipamente
1. Acordarea unui credit pentru echipament: 2052=2511
2. Inregistrarea periodica a dobanzii: 2057=70216
3. Rambursarea creditului, de obicei prin rate periodice: 2511=2052
4. Plata dobanzii: 2511=2057
Credite pentru investitii imobiliare
1. Acordarea unui credit pentru amenajarea locuinte: 2061=2511
2. Acordarea unui credit ipotecar: 20611=2511
3. Inregistrarea periodica a dobanzii: 2067=70217
4. Rambursarea creditului: 2511=2061, 2511=20611
5. Incasarea dobanzii: 2511=2067
Credite consortiale
1. Acordarea creditului (total) in contabilitatea sefului de fila: %2091,1111=2511
2. Acordarea creditului (cota sa) in contabilitatea unei banci participante in consortiu:
2091=1111
3. Incasarea comisionului de la debitor de seful de fila si virarea (prin contul 1111) cotei-parti
bancii participante: 2511=%7029,1111
4. Banca participanta incaseaza comisionul de la seful fila: 1111=7029
5. Inregistrarea periodica a dobanzii (toata) la seful de fila si la banca participanta (numai cota
sa parte): 2097=70218
6. Incasarea dobanzii la seful de fila si virarea cotei-parti bancii participante:
2511=%2097,1111
7. Incasarea dobanzii de la seful de fila la banca participanta: 1111=2097
8. Rambursarea creditului la seful de fila si virarea cotei-part bancii participante:
2511=%2091, 1111
9. Rambursarea creditului la banca participanta: 1111=2091
Cap 4.7 Creditarea institutiilor financiare
1. Acordarea unui credit de pe o zi pe alta: 2311=2511
2. Acordarea unui credit la termen printr-un cont corepondent: 2312=121
3. Inregistrarea periodica a dobanzilor de incasat: 2317=7022
4. Rambursarea creditului: 2511=2311, 121=2312
5. Plata dobanzii: 2511=2317, 121=2317
6. Imprumuturi primit de la institutii financiare: 2511=2321, 1111=2322
7. Inregistrarea periodica a dobanzii de platit: 6022=2327
8. Rambursarea imprumut: 2321=2511, 2322=1111
9. Plata dobanzii: 2327=2511, 2327=1111
Cap 5 Depozitele bancare si alte op cu clientele
Cap 5.1 Depozite bancare
1) Depunerea de numerar in contul curent 101=2511
2) Incasare in cont curent de la un client cu contul la aceeasi banca 2511=2511
3) --------------------- la alta banca prin casa de compensatii 111=2511
4) Ridicare de numerar din cont 2511=101
5) Plata catre un benef cu contul la alta banca prin casa de comp 2511=111
6) Plata catre un benef cu contul la alta unit ale aceleiasi banci 2511=341

7) Depunere de numerar pentru constit unui dep la termen 101=2532
8) Achiz unui certf de depozit 101=2541
9) Constit unui depoz la vedere din contul curent 2511=2531
10) Lichid unui depoz in numerar 2532=101
11) Diminuarea unui depoz la vedere prin transfer in cont curent 2531=2511
12) Ramburs unui certf de depoz in numerar 2541=101

13) Inreg per a dob creditoare la contul curent 6024=25172
14) Plata dob creditoare la contul curent 25172=2511
15) Inreg per a dob la un depoz la termen 60252=2537
16) Plata dob la depoz la temen 2537=2511
17) Dob platite anticipat in cont curent 375=2511
18) Dob platite anticipat sunt reluate periodic pe cheltuieli cu dobanzile 6025=375
19) Dob inreg de banca pentru soldul debitor al contului curent 25171=7024
20) Incas dob debitoare 2511=25171
21) Dob neincasate de banca si trecute in categ dob restante 2812=25171
22) Dob rest neincasate de banca si trecute in categ dob indoielnice 2822=2812
Cap 5.2 Acordul de rascuparare si titluri date sau luate cu imprumut (REPO sau
REVERSE REPO)
1) Acordarea unui credit printr-o op reverse repo de pe o zi pe alta 2431=2511
2) Primirea unui impr printr-o op repo la termen 2511=2412
3) Inreg per a dob de incasat la credit 2437=7023
4) Inreg per a dob de platit la imprumut 6023=2417
5) Ramburs creditului 2511=2431
6) Ramburs imprumutului 2412=2511
7) Incasarea dob la credit 2511=2437
8) Plata dob la imprumut 2537=2511
Cap5.3 Valori de recuperat si alte sume datorate
1) Un cec primit spre incasare nu este platit de emitent 2711=371
2) O suma platita unui client prin BNR 2611=111
3) Banca inreg dob de incasat la sumele de recup 2617=7027
4) Recup unei sume de la un client 2511=2611
5) Recup unei sume prin casa de compensatii 111=2611
6) Incas dob la sume de recuperat 2511=2617
7) Sume incasate la vanz cecurilor de calatorie, evident ca sume datorate 101=2621
8) Sume incasate din eroare de la un client 2511=2621
9) Inreg dob de platit pt sume datorate 6027=2627
10) Sume datorate platite clientilor 2621=2511
11) Plata dob pentru sumele datorate 2627=2511
Cap 5.4 Creante restante si creante depreciate
1) Credite nerambursate la scadenta devenite restante 2811=2031
2) Dobanda neplatita la scaddevenita restanta 2811=2817
3) Inreg dob pentru creante restante 2817=7028
4) Ramburs creantelor restante 2511=2811
5) Incas dob restante 2511=2811
6) Incas dob calculate pentru creantele si dob restante 2511=2817
7) Creante restante acop cu ajust pt depr care nu pot fi recup 293=2811
8) Dob restante neacop din provizioane care nu pot fi recup 668=2811
9) Creante restante dev depreciate 2821=2811
10) Dob restanta devenita depreciata 2821=2811
11) Inreg dob pentru creante si dob indoielnice 2827=7028
12) Creante indoielnice rambursate 2511=2821
13) Dob incasata pentru creante si dob indoielnice 2511=2827
14) Creante indoielnice neacoperite cu provizioane acceptate ca pierderi 668=2821
15) Dob depreciata neacop cu ajust pt depr acceptate ca pierdere 668=2821
16) Dob inreg pentru creante si dob indoielnice neplatita 668=2827
17) Creante depreciate acop cu ajust pt depr accept ca pierdere 293=2821
Cap 5.5 Provizioane
1) Constituirea sau majorarea provizionului 6621=2911
2) Anularea sau diminuarea provizionului 291=7621 sau 292=7622 sau 293=7623
Cap 6 Operatiuni cu titluri
Cap 6.1 Active financiare detinute in vederea tranzactionarii
1) Achiz de active fin detinute in vederea tranz in cont propriu 3011=1111
2) Achiz de active fin det in ved tranz prin soc de bursa 3011=333 sau 333=1111
3) Reevaluarea titlului in urma cresterii cursului 311=70311
4) Reev titlului in urma scaderii cursului 6032=3011
5) Vanz activului fin in ved tranz pe cont propriu 1111=3011
6) Vanz titlului fin det in ved tranz prin soc de bursa in cond in care pretul de vanz este
superior valorii din contabilitate 333= % 3011, 70311 sau 1111=333
7) ------ in cond in care pretul de vanz este inf val din ctb 333, 60311%=3011 sau 1111=333
8) Reclasarea act fin det in ved tranz in activ fin disp in ved vanz 303=3011
9) ----- in ved investirii pastrate pana la scadenta 904=3011
10) A fin det in ved tranz date cu imprumut de pe o zi pe alta 1511=3011
11) A fin --- luate si date cu imprumut la termen 1514=1524
12) Reev A fin in ved tranz date cu imprumut in urma cresterii cursului 1513=7031
13) ---- in urma scaderii cursului 6031=1513
14) Inreg dob A fin det in ved tranz date cu impr 30113=7037
15) Incas dob A fin det in ved tranz date cu imprumut 1111=30113
16) restit A fin det in ved tr date cu impr 3011=1513
17) A fin det --- luate cu imprumut de pe o zi pe alta 1523=30123
18) Reev A --- luate cu impr in urma scaderii cursului 6031=1523
19) Inreg dob de pl la A fin --- luate cu impr 6037=30129
20) Plata dob pt A fin det in ved tr luate cu impr 30129=1111
21) Restit A fin ---- luate cu imprumut 30123=1523
Cap 6.2 Active financiare disponibile in vederea vanzarii
1) Achiz unor instr de capital propriu 3031, 60313% = 1111
2) Achiz unor instr de datorii prin soc de bursa. A fin prezinta o dobanda scursa
3031,3037,60313 % = 333 sau 333=1111
3) Incasarea dividendelor in cont propriu 1111=70333
4) Incas div printr-o soc de bursa 333=70333 sau 1111=333
5) Inreg per a dob scurse la o obligatiune 3037=70331
6) Incas dob la o oblig 1111=3037
7) Constit proviz pt depr unei actiuni 66311=3912
8) Vanz unei act in cond in care pretul de cesiune < ca val din contab 1111,6033 % = 3031
9) Vanz --- > val din ctb 1111 = % 3031,70336
10) Vanz unei oblig in cond in care pretul de cesiune < val din ctb. Vanz se face dupa incasarea
dob scursa de incasat 1111,6033 % = 3032
11) Vanz --- > val ctb. Banca a inreg pt perioada det o dob scursa de incasat 1111 = %
3032,3037,70336
12) Inreg chelt de vanz in cazul unui titlu de plasament 6039=111
13) Anularea sau dim proviz const pt depr unei oblig 39111=76311
14) A fin desemnate ca fiind eval la val justa prin profit sau pierdere date cu impr 1513=3021
15) --- luate cu imprumut 1524=3022
16) Inreg dob de incasat pentru titlurile date cu imprumut 3037=7037
17) Incas dob la titlurile date cu imprumut 111=3037
18) Inreg dob de pl pt titlurile luate cu impr 6037=30222
19) Plata dob pt titlurile luate cu impr 30222=1111
20) Restit A fin desemn ca fiind evaluate la val justa date cu impr 3021=1513
21) Restit titlurilor luate cu impr 3022=1524
Cap 6.3 Investitii pastrate pana la scadenta
1) Achiz unui titlu de stat in cont propriu. Nu exista dob scursa 3041,60323 % = 111
2) Achiz unei oblig prin soc de bursa. Pt oblig vanz si inreg dob. 3041,3047,60323 % = 333
3) Inreg per a dob pe perioada de viata ramasa 3047=70341
4) Incas dob prin soc de bursa 333=3047
5) Amortiz primei rezultate din dif nefavorabila 6034=3041
6) Esalonarea dif fav in cazul decontarii 3041=70342
7) Ramburs titlurilor de inv la val de ramburs prin interm unei soc de bursa 333=3041,
111=333
8) Vanz inv pastrate pana la scad in cont propriu in cond unei dif nefav 1111,6034 % = 3041
9) Vanz inv ---- prin soc de bursa in cond exist unei cond fav 333 = % 3041,7034
10) Instrumente de capitaluri proprii 3031=30222
11) Inreg dob de incasat prin titluri date cu impr 3047=7037
12) Inca dob la titluri date cu impr 1111=3047
13) Inreg dob de pl pt tit luate cu impr 6037=30222
14) Plata dob pt tit luate cu impr 30222=1111
15) Restit tit date cu impr 3041=1514
16) Restit tit luate cu impr 30222=1524
Cap 6.4 Operatiuni de pensiune cu titluri
1. Acordarea unui credit catre un client printr-o operatiune de primire in pensiune:
30111=2511
2. Acordarea unui credit catre o alta banca print-o operatiune de primire in pensiune livrata:
30111=111
3. Imprumuturi primit de la lata banca print-o operatiune de dare in pensiune livrata:
111=30121
4. Inregistrarea dobanzii de incasat: 30117=7031
5. Inregistrarea dobanzii de platit: 6031=30127
6. Incasarea dobanzii la creditul acordat: 2511=30117
7. Plata dobanzii la imrumuturi primite: 30127=111
8. Rambursarea creditului acordat clientului print-o operatiune de primire in pensiune livrata:
2511=3011
9. Rambursarea imrumutului primit de la o banca print-o operatiune de cedare in pensiune
livrata: 30121=111
10. Dare cu imrumut a unor titlu de tranzactie primite anterior in pensiune livrata: 3025=30272
11. Rambursarea unor titluri de tranzactie date cu imprumut. Titlurile au fost anterior primite in
pensiune livrata: 30272=3025
12. Inregistrarea cresterii cursului titlurilor de tranzactie: 3025=30272
13. Inregistrarea scaderii cursului titlurilo de tranzactie: 30272=3025
14. Incasarea dobanzii la titlurile primite in pensiune si date cu imprumut: 378=7037
15. Incasarea dobanzii la titlurile primite in pensiune si date cu imprumut: 111=378
16. Vanzarea titlurilor primite in pensiune livrata: 111=30272
17. Rascumpararea titlurilor primite in pensiune livrata si vandute: 30272=111
18. Inregistrarea cresterii cursului la titlurile vandute ce vor fi rascumparate:6032=30272
19. Inregistrarea scaderii cursului la titlurile vandute, ce vor fi rascumparate: 30272=7032
20. Titluri primite in pensiune livrata la creditarea unui client si date in pensiune livrata pentru
obtinerea unui imprumut interbancar: 30111=2511, 111=30121
Cap 6.5 Operatiuni de vanzare sau cumparare de titluri cu posib de rascumparare
1) Cesiunea unor instr de cap proprii de catre cedent in cond in care exista o dif de pret 1111 =
% 3031,70336
2) Achiz unor instr de cap proprii de catre cesionar 3031=1111
3) Inreg per a dob de pl 6033=377
4) Inreg per a dob de incasat 378=7032
5) Plata dob 377=1111
6) Incas dob 1111=378
7) Inreg unei dif de curs fav 522=70336
8) Inreg unei dif de curs nefav 6033=522
9) Cedarea titl catre cesionar in cond in care cedentul si-a manif opt de rascump 1111=3033
Cap 6.6 Emisiunea de titluri
1) Emiterea unor carnete si librete de economii 1111,375 % = 3221
2) Emiterea unui certif de dep cu dob pl in fine 1111=3211
3) Emiterea unei oblig cu prima de emisiune 1111,32572 % = 3251
4) Emiterea unei oblig cu prima de ramburs 1111,32572 % = 3251
5) Subscrierea unei oblig 3556=3251
6) Plata oblig subscrise 1111=3556
7) Esalonarea de cheltuieli a dob pl in avans la carnetele si libretele de ec 60362=375
8) Esalonarea pe ch a dob pl in avans la un certf de dep 60361=375
9) Inreg per a dob de pl in fine sau la o data ult emisiunii la o oblig 32572=32571
10) Plata dob la o oblig 32571=1111
11) Amortiz primei de ramburs la o oblig 32572=5111
12) Amortiz primei de ramburs la o oblig 32572=5119
13) Oblig emise si rascump de banca sau ramburs inainte de scad 3799=1111 sau 3251=3799
14) Ramburs la scad a unor carnete si librete de ec 3221=1111
15) Ramburs la scad a unui certf de dep 3211=1111
16) La scad o oblig este convertibila in actiuni. Apare o dif de conversie intre val nom a oblig si
val nom a act 3251=%5012,5114
Cap 7 Operatiuni diverse
Cap 7.1 Datoriisi creante privind personalul
1) Acord avansului din salariu 3515=2511
2) Inreg sal brut cu venit personalului 611=3511
3) Inreg ret din salariu (imp pe sal) 3511 = % 3533,35312,35222,3515,3517,35191
4) Contrib pt fondul de sanatate ret din imp pe sal 3533=35211
5) Plata in numerar a salnet catre personal 3511=101
6) Neridicarea salariului 3511=3515
7) Plata salariului neridicat 3516=101
8) Ajutoare sociale acord pers suportate din cas si de catre banca 35211,6127%=3512
9) Drepturile pers de participare la profit 592=3513
10) Achitarea sumelor ret din sal si dat tertilor 3517=1111
Cap 7.2 Datorii si creante privind asig si protectia sociala
1) Contrib bancii la asig soc 6121=35211
2) Contrib la fondul de sanatate 3123=35214
3) Indemn materiale cuvenite salariatilor in contul asig soc 35211=35141
4) Virarea contrib bancii la asig soc de catre buget 35211=111
5) Contrib la fondul de somaj 6122=35221
6) Virarea contrib bancii la Fondul de Somaj 35221=111
Cap 7.3 Datorii si creante fata de bugetul statului
1) Inreg imp pe profit datorat 691=3531
2) Virarea la buget a imp pe profit 3531=111
3) Inreg imp pe sal 3511,3512,3513%=3533
4) Virarea la buget a imp pe sal 3533=111
5) Inreg TVA pentru bunuri si servicii valorif altele decat cele bancare 3556=35327
6) Inreg TVA deductibile din facturile sau chitante fisc ale fz 35326=3566
7) Regulariz TVA in cond in care TVA colect > TVA deduct 35327=%35326,35323
8) Virarea TVA de plata catre buget 35323=111
9) Regulariz TVA, TVA deduct > TVA colect 35327,35324%=35326
10) Compens TVA de recuperat cu TVA de plata din luna urm 35323=35324
11) Restit de la buget a TVA de recup, in cind prevazute de lege 111=35324
12) Subventii primite de la stat pentru credite cu dob redusa 3534=7493
13) Incas de la bug a subv pt credite cu dob redusa 111=3534
14) Inreg impoz pt dividende 354=3536
15) Virarea impoz pe dividende catre buget 3536=111
16) Inreg contrib bancii la fondurile de risc si accidente 621=3538
17) Virarea contrib bancii la fondurile de risc si accidente catre buget 3538=111
18) Varsaminte efect in plus la bug statului, pentru sal neridicate prescrise 3515=35391
19) Inreg creantelor fata de bug statului pt varsaminte efect in plus la salariile neridicate si
prescrise 35392=74991
20) Incas creantelor fata de bug statului 111=35392
Cap 7.4 Debitori si creditori diversi
1) Constit de depozite de garantii si cautiuni la alte banci 3551=111
2) Sume in numerar acord personalului ca avans spre decontare 3552=101
3) Garantii si cautiuni restituite bancii 111=3551
4) Garantii primite pentru op de leasing si locatie simpla 2511=3561
5) Restit de catre banca a garantiei primita pt op de leasing si locatie simpla 3561=2511
6) Materii prime incluse direct pe cheltuieli 632=3566
7) Plata catre fz de materii prime incluse direct pe cheltuieli 3566=111
Cap 7.5 Stocuri
1) Aur achiz de la populatie 361=101
2) Val din aur, metale si pietre pret primite de la alte subunit sau de la centrala bancii 361=341
3) Val din aur,metal si piese pretioase iesite in plus la inventar 3611=7717
4) Val din.. trimise spre prelucrare la terti 365=3611
5) Materiale cumparate 362=111
6) Materiale consumate 631=362
7) Materiale donate 6492=3721
8) Vanz de imprimate bancare 649=362
9) Obiete de inventar achiz de la un client 363=2511
10) Ob de inv trecute pe chelt 649=3622
11) Vanzarea obiectelor de inventor 2511=7499
12) Formulare cu regim special, timbre si bilete de calatorie cump de banca 367=3566
13) Consm de formulare 632=362
14) Materiale trimise pentru depozitare la terti 361=3621
15) Returnarea materialelor de la terti 3621=361
16) Bunuri prov din executarea creantelor bancii prin adjudecare 3621=777
17) Scoaterea din evidenta a bunurilor prov din executarea creantelor bancii, ca urm a
valorificarii 649=3612
Cap 8 Valori Imobilizate
Cap 8.1 Imobilizari financiare
1. Acordarea unui credit subordonat la termen catre o alta institutie bancare: 401=111
2. Acordarea unui credit subordonat pe durata nedeterminata, acordat unui client: 402=2511
3. Inregistrarea dobanzii la creditul subordonat la termen: 4071=7051
4. Inregistrarea dobanzii la creditul pe durata nedeterminata: 4071=7052
5. Rambursarea creditului subordonat la termen si incasarea dobanzii: 1111=%401,4071
6. Achizitia de titluri de participare de la alta societate bancara detinuta entitati
asociate:4122=1111
7. Achizitia de titluri ale activitatii de portofoliu prin societati de bursa: 413=333
8. Subscrierea la titluri de participare detinute entitati asociat: 4122=4?2
9. Vanzarea titlurilor de participare detinute entitati asociat la un pret mai mic decat valoarea
lor contabila: %1111, 6461=4121
10. Vanzarea titlurilor de participare la un pret mai mare decat valoarea lor contabila:
111=%4121,7462
11. Titluri de participare detinute legate date cu imprumut: 4121=4131
12. Dividende de incasat la titluri date cu imprumut: 47171=70531
13. Restituirea titlurilor de participare detinute entitati asoc date cu imprumut si plata creantelor
atasate: 1111=%4132, 47171
Cap 8.2 Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli efectuate cu reclama: 4413=1111
2. Cheltuieli cu prospectarea pietei, platite in numerar: 4419=101
3. Achizitia de programe informatice de la un client: 4419=2511
4. Imobilizari necorporale create in regie proprie: 4419=7494
5. Imobilizari necorporale in curs de executare in regie proprie: 431=7494
6. Imobilizari necorporale in curs terminate: 441=431
7. Amortizarea imobilizarilor necorporale: 651=4611
8. Scoaterea din evidenta a imobilizarilor necorporake complet amortizate: 4611=441
Cap 8.3 Imobilizari corporale
1. Achizitionarea unui mijloc de transport pentru activitatea de baza: 44233=3566
2. Amenajarea unui teren pe parcursul mai multor exercitii: 432=7494
3. Un teren adus de actionari ca aport in natura: 44211=508
4. Mijloace fixe realizate din productia proprie: 4422=7494
5. Amortizarea unui mijloc fix: 652=4612
6. Scoaterea din functiune a unui mijloc fix amortizat complet: 4612=4422
7. Scoaterea din functiune a unui mijloc fix partial amortizat: %4612,6462=4422
8. Vanzarea unui mijloc fix complet amortizat: 3556=7462
Cap 8.4 Operatiuni de leasing
1. Bunuri achizitionate pentru a fi date in leasing: 4712=2511
2. Chirii incasate anticipat(avans platit) la operatiunea de leasing: 2511=376
3. Virarea la venituri curente a chiriei incasate anticipat la operatiunea de leasing: 376=7041
4. Virarea de venituri curente a chiriei incasare anticipat la operatiunea de locatie simpla:
376=7042
5. Inregistrarea chiriei de incasat la operatiunea de leasing: 4717=7041
6. Incasarea chiriei la operatiunea de leasing: 2511=4717
7. Incasarea in numerar a chiriei la operatiune de leasing: 101=4717
8. Inregistrarea amortizarii la bunurile date in leasing: 652=4612
9. Vanzarea bunului catre locatar, prin exercitarea optiunii de cumparare la operatiunea de
leasing: %4612, 6462=4712
10. Inregistrarea pe venituri a valorii reziduale la bunul cumparat de locatar in cazul operatiunii
de leasing: 3556=7462
11. Incasarea valorii reziduale la bunul cumparat de locatar, in cazul operatiunii de leasing:
2511=3556
12. Scoaterea din evidenta a unor bunuri amortizate complet, care au facut obiectul unui
contract de leasing si pentru care nu s-a exerciat optiunea de cumparare: 461=4722
13. operatiunea de leasing 4761,60413%=4711
14. Inregistrarea pe venituri a valorii reziduale la bunul cumparat de locatar in cazul operatiunii
de leasing 3556=70419
15. Incasarea valorii reziduale la bunul cumparat de locatar in cazul operatiunii de leasing
2511=3556
16. Scoaterea din evidenta a unor bunuri amortizate complet care au facut abiectul unui
contract de leasing si pentru care nu s-a exercitat optiunea de cumparare 4761=4712
17. Scoaterea din evidenta a unor bunuri amortizate complet, care au facut obiectul
operatiunilor de locatie simpla 4762=4741
18. Preluarea unor bunuri date de banca in leasing datorita rezilierii contractului 473=4711
Cap 8.5 Ajustarea pt deprecierea activelor imobilizate
1. Constituierea sau majoararea unui provision pentru deprecierea titlurilor de participare
6641=491
2. Constituirea sau majorarea unui provision pentru deprecierea imobilizarilor necorporate si
corporale 6642=492
3. Constituirea sau majorarea unui provision pentru deprecierea bunului care fac obiectul
operatiuni de leasing 60414=493
4. Const sau maj unui provision pentru deprecierea bunurilor care fac obiectul operat de loc
simpla 60424=494
5. Diminuarea sau anularea unui proizion pentru deprecierea unor titluri ale activitatii de
portofoliu 491=7461
6. Diminuarea sau anularea unui provision pentrui deprecierea imobilizarilor necorporale si
corporale 491=7461
Cap 9 Capitaluri proprii si assimilate
Cap9.1 Capital social
1. Subscriere capitalului social in lei de catre actionari sau asociati: 508=5011
2. Subscierea capitalului social in devize de catre actionari si asociati: 508=3721, 3722=5011
3. Vanzarea capitalului social subscris: 5011=5012
4. Sume depuse de actionari au asociati, reprezentand aport la capital in numerar depus in
casiere: 101=508
5. Majorarea de capital social prin includerea profitului net si a rezultatului reportat din anii
anteriori: %581,592=5012
6. Majorare de capital social prin includerea unor obligatiuni convertibile in actiuni:
3251=5012
7. Majorarea de capital social prin includerea dividendelor: 354=5012
8. Reducerea capitalului social pentru acoperirea unor pierderi reportate sau a unor pierderi
inregistrate la sfarsitul exercititului: 5012=%581, 591
9. Profit net transferat la capital cu character permanent( capital de dotare) de sucursalele din
Romania ale bancior cu sediu in strainitate: 591=502
Cap 9.2 Prime legate de capital
1. Subscrierea de capital in conditiile existentei unei prime de emisiune in lei
508=5111
2. Subscrierea de capital in conditiile existentei unei prime de emisiune in devize
508=3721
3. Primele de conversie aparute la obligatiuni convertibile in actiuni 3251=5112
4. Prime de emisiune sau de aport incluse in capitalul social 5011=5012
Cap 9.3 Rezerve
1. Const rezervei legale din profit brut sau net 592=512
2. Constituirea rezervei generale pentru riscul de credit din profitul brut sau net
592=514
3. Const rezervei statuare din profit net reportat din anii anteriori 581=513
4. Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea unor credite nerecuperabile 514=2821
Cap 9.4 Fonduri, datorii,subordonate, subventii
1. Majorarea fondului de dezvolate pe baza includerii profilului net reportat din
exercitiile ant 581=521
2. Primirea unui imprumut in baza unor titluri emise 111=531
3. Titluri emise pentru datoriile subordinate sunt incluse in capital 531=5012
4. Titlurile emise sunt rambursate la termen 531=111
5. Inregistrarea subventilor de primit de la buget pentru achizitionarea de mijloace fixe
3534=37911
6. Incasarea subventiei 111=3534
7. Preluarea la venituri a cotei de subventie egale cu amortizarea imobilizarilor
5412=7492
Cap 9.5 Provizioane asimilate
1. Constituirea de provizioane pentru garantiile acordate prin semnatura 6651=551
2. Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru garantiile acordate prin semnatura
551=7651
3. Constituirea de provizioane pentru facilitate acordate personalului 6652=552
4. Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru facilitatile acordate pers 552=7652
5. Constituirea de provizioane pentru riscul de litigii 6653=553
6. Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscul de litigii 553=7653

Cap 9.6 Rezultatul exercitiului.
1. Descarcarea conturilor de cheltuieli la sf exercitiului 591=%601677
2. Descarcarea conturilor de venituri la sf exercitiului 701777%=591
3. Constituirea rezervelor din profitul brut 592=%512,5141
4. Inregistrarea si deducerea impozitului pe profit 691=3531
5. Constituirea rezervelor de profitul net 592=%512,513,519
6. Repartizarea dividentelor catre actionari 592=354
7. Constituirea fondului de participare a salariatilor la profit 592=3513
8. Reportarea profitului net pentru anul urmator 592=581
9. Profit net ramas nerepartizat din exercitiul anterior 581=591
10. Pierderea exercitiului este suportata din capitalul social 501=591
11. Pierderea exercitiului este suportata din rezerve 512,519%=591
12. Inchiderea contului de rezultate la inceputul exercitiului urmator 591=592
Cap 10 Cheltuieli bancare
Cap 10.1 Cheltuieli de exploatare bancare
1. Dobanzi pt imprumut de refinantare primate de la BNR 6011=1172
2. Dobanzi pentru imprumuturi de la banzi corespondente 6012=1272
3. Dobanzi la un deposit la termen deschis de o alta banca 60132=1327
4. Dobanzi la un imprumut de pe o zip e alta primit de la o alta banca 60141=1427
5. Dobanzi la valori date in pensiune la termen unei alte banci 60152=1517
6. Comisioane platite pentru operatiuni interbancare 6019=111
7. Dobanzi la un imprumut primit de la clientela financiara 6022=2327
8. .Dobanzi creditoare la contul current al unei persoane fizice 6024=25172
9. Dobanzi la un deposit la termen deschis de un agent economic 60252=2537
10. Dobanzi platite in avans la certificate de depozit 6026=375
11. Inregistrarea pierderilor aferente activit instrum detinute in vederea tranz 6031=3011
12. Reevaluarea activit fin detinute in vederea tranz in urma scaderii cursului 60311=3011
13. Reevaluarea activelor finan detinute in vederea tranz 60321=1513
14. Inregi dob de plata la certificatele de depozit 60361=30222
15. Ch la achiz unei oblig prin societati de bursa 60313=333
16. Pierderi inreg la vz unei actiuni in cond in care pretul de cesiune<val din cont
6034=3031
17. Amortizarea primei la un instrument de datorie (oblig carnetele si livrete de economis)
6034=3041
18. Dob de platit la o emis de obligatiune 60363=3257
19. Amortize primei de emisiune la o obligatiune 60363=5111
20. Inreg diferentelor de curs nefavorabile la op in valuta 6061=3722
21. Cota parte de chel din op de expl bancara effectuate in comun cu alte subunitati ale bc
609=%377,341
Cap 10.2 Cheltuieli cu angajati
1. Ch cu remunerarea personalului 611=3511
2. Ch cu asig sociale 6121=35211
3. Ch cu ajutorul de somaj 6122=35221
Cap 10.3 Ch cu impozitele si taxele platite de banca
1. Impozite pe cladiri si terenuri platite de banca 621=3536
Cap 10.4 Ch cu material , lucrari si servicii executate de terti
1. Ch cu combustibilul 632=362
2. Ch cu apa si energia 6342=3566
3. Ch cu telefonia 6343=3566
4. Ch de reclama si publicitate 635=3566
5. Ch de protocol platite numerar 635=3552
6. Ch de protocol platite din avansuri spre decontare 635=3552
Cap 10. 5 Ch diverse de exploatare
1. Chelt cerere de banci din op exploatare nebancare effectuate in comun: 609=377
2. Contravaloarea in lei a chelt sediul social, suportate din sub unitatile din strainitate:
641=3422
3. Pierderi registrate le vanzare unei cladirii: 646=4422
4. Pierderi din cesiuneinstrumentellor din capital propriu evaluat din cost: 6935=411
5. Valoarea la registrare a materialelor si altor stocuri vandute: 649=362

Cap 10.6 Ch cu amortizarile privind imobilizarile necorporale si corporale
1. Ch cu amort imob necorporale din activitatea de exploatare 651=4611
2. ch de platit cu amort imob necorporale 651=377
3. ch cu amort imob corporale din afara activului de exploit valutar 652=4612
4. ch cu amortize imob corporale rezultate din op de explatare efectuare in comun
652=377
Cap 10.7 Ch cu provizioane si pierderi din creante
1. Const de provizioane pentru operatiuni interbancare 6611=191, 6611=192
2. Const de proviz pt deprecierea titlurilor de pe o zip e alta 6621=291, 6622=292
3. Constitu de proviz pt op cu clientela 6631=391
4. Const de prov pt deprecierea stocurilor 6633=393
5. Const de prov pentru creante restante si indoielnice 6642=492
6. Creante depreciate din op interbancare cu proviz trecute la pierderi 667=%1821,1827
7. Creante restante din op cu clientele neacop cu proviz trecute la pierderi
668=%2811,2827
Cap 10.8 Ch diverse de exploatare
1. Ch cu amenzi si date platite 6491=2511
2. Despagubiri platite numerar 6491=101
3. Provizioane pentru deprecieri constituite exceptional: 671=393
Cap 10.9 Cheltuieli cu impozitul pe profit
1. Ch cu impozitul pe profit 691=3531, 691=3531, 341=691
Cap 11 Veniturile bancare
Cap 11.1 Venituri din activitatea de exploatare bancare
1.Dobanzi din operatiuni cu BNR 1171=7011
2.Dobanzi de la credite acordate bancilor corespondente 1271=7012
3.Dob de la un depozit la vedere deschis la o alta banca 1317=7013
4.Dob de la un credit la termen accord unei alte banci 1417=70222
5.Dob de la un credit la termen in devize acordat unei alte banci 3722=70142
6.Dob la operatiuni REVERSE-REPO si titluri luate cu imprumut 1527=7015
7.Dob de la op de scontare 376=70211
8.Dob de la op de factoring 376=70212
9.Dob de la un credit acordat clientele financiare 2317=7022
10.Dob debitoare la contul current al unei persoane fizice 25171=7024
11.Comisioane incasate pentru operatiuni cu clientela 2511=7029
12.Reevaluarea activelor financiare det in vederea tranza 3011=70311
13.Diferenta fav inreg la vanzarea activelor fin det in ved tranz si soc de bursa in cond in care
p vanz>val din contabilitate 333=70311
14.Inreg dob la activele fin det in ved tranz 30113=7037
15.Reev activelor fin det in vede tranz date cu imprumut la termen in urma credteri cursului
1514=70311
16.Incasarea divid in cont propriu la un titlu de plasament 111=70333
17.Inreg periodica a dobanzii scurse la o oblig 3037=70331
18.Esalonarea dif favorabile in cazul decont unui titlu de investitii 3041=7034
19.Inreg dob de incasat la op REVERSE_REPO cu titluri luate cu imp 30113=7023
20.Chirie de incasat la op de leasing 3556=7042
21.Inreg dif de curs favorabile la op in valuta 3722=7061
Cap 11.2 Venituri diverse din exploatare.
1.Venit din ajustari pentru deprec titlurilor de participare in entitati controlate in comun
378=7041
2.Ven in valuta af active subunitatilor din strainatate 3722=741
3.Ven din cesiunea imobilizari 3556=746
4.Cota parte din subventi aferente activelor trecute la ven 3534=7492
5.Venit din valorificarea unor bunuri la executarea garantiei 3556=7495
Cap 11.3 Venituri din ajust pt depreciere
1.Diminuari sau anulari de proviz const pt op interbancare 191=761
2.Diminuari sau anulari pt const pt op cu clientele 292=7622
3.Diminuari sau anulari pt deprecierea activelor fin disp in ved vanzari. 391=76311
4.Diminuari sau anulari create pt deprecierea stoc 393=7633
5.Diminuari sau anulari create pt deprecierea imob 492=7642
6.Diminuari sau anulari de proviz in valuta const pt litigi 553=7653
Cap 11.4 Venituri exceptionale
1.Penalitati incasate de la clientele 2511=74991
2.Despagubiri incasate in numerar 101=74991
3.Ven except din anulari sau diminuari de provizioane pt riscuri si cheltuiei 559=7659
Cap 12 Operatiuni in valuta
Cap 12.1 Operatiuni de schimb la vedere
Inregistrarea privind cumpararea de valuta
1. Inregistrarea tranzactiei in valuta, prin conturi extrabilantier: 9312=941
2. Inregistrarea contravalorii valuta in lei:942=9313
3. Inregistrarea extrabilantier a cresterii cursului valuator achizitionate: 942=943
4. Inregistrarea bilantiere a cresterii cursului valutelor achizitionate: 3723=3722
5. Inregistrarea extrabilantiera a scaderii cursului valutelor achizitionate: 943=942
6. Inregistrarea bilantiera a scaderii cursului valutelor achizitionate: 3722=3723
7. Livrarea valutelor: 121=3721
8. Evidentierea contravalorii in lei a devizelor livrate: 3722=111
9. Stingerea angajamentelor de livrarea valutelor: 941=9312
10. Evidentierea contravalorii in lei a angajamentelor stinse: 9313=942
11. Inchiderea la livrare a conturilor de ajustare devize: 3722=3723
12. Preluarea pe venituri sau cheltuieli a diferentelor favorabile (cursul creste) sau
nefavorabile (cursul scade): 3722=7061, 6061=3722
Inregistrari privind vanzarea de valuta.
1. inregistrarea tranz in valuta prin conturi extrabilantiere 941=9312
2. inregistrarea contravalorea valutelor in lei: 9311=942
3. inregistrarea extrabilantiera a cresterii cursului valutelor achizitionate: 943=942
4. inregistrarea bilantiera a cresterii cursului valutelor achizitionate: 3722=3723
5. inregistrarea extrabilantiera a scaderii cursului valutelor achizitionate:942=943
6. inregistrarea bilantiera a scaderii cursului valutelor achizitionate:3723=3722
7. livrarea valutelor: 3721=121
8. evidentierea contravalorii in lei a valutelor livrate: 111=3722
9. stingerea angajamentelor de livrare a devizelor: 9314=941
10. evidentierea contracalorii in lei a angajamentelor stinse: 942=9311
11. inchiderea la livrare a contuirlo de ajustare valute: 3723=3722, 3722=3723
12. preluarea pe venituri sau cheltuieli a diferentelor favorabile (cursul scade) sau
nefavorabile (cursul creste): 3722=7061, 6061=3722
Cap 12.2 Operatiuni de schimb la termen
Cumpararea valute
1. emiterea ordinului de cumparare (operatiuni extrabilantier): 95113=941
2. inregistrarea contravalorii devizelor in lei: 942=95114
3. reevaularea periodica( crestere si scadere de curs) a devizelor in conturi extrabilantier:
942=943, 943=942
4. reevaluarea periodica (crestere si scadere de curs) a devizelor in conturi bilantier:
3722=3723, 3723=3722
5. stingerea angajamentelor in urma livrarii devizelor cumparate: 941=95113
6. evidentierea in lei a stingerii angajamentelor: %95114, 943=942, 95114=%942,943
7. livrarea divizelor: 121=3721
8. contravaloarea devizelor primate: 3722=%111,3723, %3723=111
vanzari de devize
1. emitere ordin de vanzare (Operatiuni extrabilantiera):941=95132
2. inregistrarea contravalori valutelor in lei: 95131=942
3. reevaularea periodica( crestere si scadere de curs) a devizelor in conturi extrabilantier:
943=942, 942=943
4. reevaluarea periodica (crestere si scadere de curs) a devizelor in conturi bilantier:
3723=3722, 3722=3723
5. stingerea angajamentelor in urma livrarii devizelor:95112=941
6. evidentierea in lei a stingerii angajamentelor:942=%95111,943; %942943=95111
7. livrarea divizelor:3721=121
8. contravaloarea devizelor vandute: %111,3723=3722; 111=%3722,3723
Cap 12.3 Operatiuni swap
SWAP de trezorerie
1.ordin de cumparare la vedere al valutelor 9312=941
2.contravaloarea in lei a valutei de cumparat 942=9313
3.ordin de vanz la termen al valutei 941=95132
4.contravaloarea in lei a valutei de vandut 95131=942
5.stingerea angaj privind livrarea la termen a valutei 941=9312
6.contravaloarea in lei a angajamentelor stinse 9313=942
7. livrarea valutei pentru operatiuni la vedere:121=3721
8. contravalori valute cumparate la vedere: 3722=1111
9. inregitrarea extrabilantiera a unei diferente favorabile: 942=943
10. Inreg bilantier a diferentei favorabile: 3723=3722, 3722=7061
11. Inreg ectrabilantiera a unei diferenta nefavorabil: 943=942
12. inreg bilantier a diferente nefavorabil: 3722=3723, 6061=3722
13. stingerea angajamentelor privind livrarea la termen al valorilor: 95132=941
14. contravaloare in lei a angajamtelor extinse: %942.943=95131, 942=%95131,943
15. inchiderea conturilor de ajustare pentru digerente favorabil:3722=3723
16. inchidere conturilor de ajustare pentru diferenta nefavorabil: 2723=3722
17. livrarea valutelor la termen: 3721=1111
18. contravaloare in lei a valutelor livrate la termen:1111=3722
Swap financiar.
1.inreg oridinului de cump/vanzare valutei la termen 941=9314
2. contravaloarea in lei cu ordinului la vedere: 942=942
3. inreg oridinului de cump/vanzare valutei la termen: 95135=941, 941=95316
4. contravaloarea in lei a ordinului la termen: 942=942
5. stingerea angaj privind livrarea la vedere: 9314=941, 941=9312
6. contravaloarea in lei a angajamentelor stinse: 942=942
7. livrarea valutei la vedere: 3721=121, 121=3721
8. contravaloare in lei a valute: 3722=3722
9. inreg dobanda la valuta vanduta:378=3721
10. inreg dobanda la valute cumparate: 3721=377
11. contraval in lei a dob de platit/incasat: 3722=%3722,7061; %3722, 6061=3722
12. plata dobanzi: 377=1111
13. incasarea dobanzii: 1111=378
14. stingerea angajamentelor la livrare valute la termen: 941=95145, 95146=941
15. contravaloare in lei angajamente extinse: 942=942
16. livrarea valutei la termen: 121=3721, 3721=121
17. contravaloare valute livrate: 3722=3722
Cap 12.4 Conturi curente in valute
1. incasare in contul clientilor: 121=2511
2. plata din contul clientului: 2511=121
3. constituirea de catre client a unui deposit la termen in devize: 2511=2532
4. lichidarea unui deposit la vedere al clientului: 2531=2511
5. commission platit de client bancii: 2511=3721,3722=7069
Cap 12. 5 Operatiuni de schimb manual
1. inregistrarea stocului initial la inceputul zilei:101=3721
2. contraval in lei a stocului de devize:3722=101
3. vanzare de devize:3721=101
4. contrav in lei a devizelor vandute: 101=3722
5. cumparare de devize: 101=3721
6. contrav in lei a devizelor cumparate: 3722=101
7. reevaluarea devizelor in conditiile inregistrarii unor diferente favorabile:3722=7061
8. reevaluarea devizelor in conditiile inregistrarii unor diferente nefavorabile:6061=3722
Cap 12. 6 Cecuri de calatorie
1. emiterea unui cec de calatorie:3721=1621
2. contrav in lei a cecului de calatorie emis: 101=3722
3. incasarea unui commission la emitera cecului de calatorie: 101=7069
4. cumpararea unui cec de calatorie: 109=3721
5. contrav in lei a cecului de calatorie cumparat si incasarea unui comsion:
3722=%101,7069
6. remiterea cecului de calatorie spre incasare: 1611=109
7. incasarea cecului de calatorie de la emitent: 121=1611
Cap 12.7 Active financiare desemnate ca find evaluate la val justa prin profit sau
pierdere
Titluri de tranzactie
1. titluri de tranzactie cumparate: 3021=121
2. reevaluarea titlurilor in cazul unor diferente favorabile: 3021=3721
3. contrav in lei a diferentelor favorabile inregistrate: 3722=7032
4. reevaluarea titlurilor in cazul unor diferente nefavorabile:3721=3021
5. contraval in lei a diferentelor nefavor inregistrate: 6032=3722
6. Titluri de tranzatie vandute la valoare de inregistrare: 121=3021
Titluri de plasament-actiuni
1. achizitia unor actiuni: 3031=121
2. incasarea dividendelor: 121=3721
3. contraval in lei a dividendelor incasate: 3722=70333
4. provizioane constituite la deprecierea actiunilor: 3721=3912
5. contraval in lei a proviz constituite: 66311=3722
6. actiuni vandute in conditiile unor diferente favorabile: 121=%30313,3721
7. contraval in lei a diferentelor favorabile la titluri vandute: 3722=70336
8. actiuni vandute in conditii unor diferente nefavorabile: %121,3721=3031
9. contraval in lei a diferentelor nefavorabile la active financiare: 6033=3722
10. anularea provizionului creat pentru deprecierea titlurilor: 3912=3721
11. contraval in lei a provizionului anulat: 3722=76311
Titluri de plasament-obligatiuni
1. obligatiuni cumparate in conditii care exista o dobanda scursa de platit:
%3032,3037=121
2. chelt de achizitie in devize: 3721=121
3. contraval in lei a chelt achiz platite: 60323=3722
4. inreg periodice dobanzii de incasat:3037=3721
5. contraval in lei a dobanzi de incasat: 3722=70331
6. incasarea dobanzii: 121=3037
7. vanzarea obligatiunilor in conditiile in care exista dobanda de surse recuperate:
121=%3032,3037
8. rambursarea obligatiuni: 121=3032
Titluri de investitii
1. titluri de investitii cumparate in conditiile unei dobanzi scurse de platit:
%3041,3047=121
2. inregistrarea dobanzii de incasat:3047=3721
3. contraval in lei a dobanzii de incasat: 3722=70341
4. amortizarea esalonata a diferentei nefavorabile: 3721=3041
5. contraval in lei a diferentei amortizate: 6034=3722
6. esalonarea diferentei favorabile: 3041=3721
7. contraval in lei a diferentei favorabile: 3722=70342
8. incasarea dobanzii: 121=3047
9. rambursarea titlurilor la valoarea de rambursare: 121=3041
10. vanzarea titlurilor de investitii: 121=%3041,3047
Cap 13 operatiuni in afara bilantului
Cap13.1 Angajamente de finantare
1. semnarea contractului de creditare catre o alta banca: 901=999
2. acordarea creditului interbancar: 999=901
3. semnarea contractului de creditare a bancii de o alta banca: 999=902
4. primirea imprumutului de la alta banca: 902=999
5. semnarea contractului de creditare a unui client: 903=999
6. acordarea creditului catre client: 999=903
Cap 13.2 Angajamente de garantie
1. avalizarea unui effect commercial de o alta banca in favoarea bancii: 999=912
2. stingerea angajamentului la scadenta, in urma incasarii titlului: 912=999
3. garantie financiara data de banca pentru un client: 913=999
4. stingerea angajamentului de garantie, prin efectuarea platii de catre banca in conditiile
in care clientul nu si-a onorat obligatia asumata:999=913
Cap 13.3 Angajamente privind titlurile
1. semnarea contractului de cumparare de titluri sau a unui ordin de cumparare pe piata:
921=999
2. livrarea titlurilor de catre vanzator catre banca: 999=921
3. vanzarea de titluri de catre banca: 999=922
4. livrarea titlurilor vandute: 922=999
5. vanzarea de titluri cu posibilitate de rascumparare: 921=999
6. rascumpararea titlurilor vandute cu posibilitate de rascumparare: 999=921
Cap 13.4 Angajamente privind operatiunile in devize
1. emiterea unui ordin de cumparare de devize la vedere: 9312=941, 942=9313
2. stingerea angajamentelor in urma livrarii devizelor: 941=9312, 9313=942
3. angajament de cumparare devize la termen contra lei: 95113=941, 942=95114
4. stingerea angajamentului la livrare devizelor: 941=95113, 95114=%942
5. reevaluarea devizelor tranzactionate la vedere sau la termen, in urma modificarii
cursului de schimb: 943=942, 942=943