Sunteți pe pagina 1din 162

Brian Daley

HAN SOLO PE
HAN SOLO PE

STARS END
STARS END
(Trilogia Han Solo Volumul I)
(Trilogia Han Solo Volumul I)

2
Brian Daley
Han Solo at Stars End
1979
Brian Daley
Brian Daley (22 decembrie 1947 11 februarie 1996 a fost un
romancier american de science fiction!
De asemenea" a ada#tat #entru radio" c$te%a e#isoade din Star &ars!
'
Han Solo ()i conduse %e*iculul (n uria)ul cilindru de emisie al sta+iei
meteo! ,a%a care-l urm.rea /.bo%i o cli#. a#oi %eni du#. el!
0 1ine-te bine2 (i s#use femeii din s#atele s.u" mane%r$nd %e*iculul ca
s.-)i (nfrunte du)manii!
3ce)tia s-au (m#.r+it" a#oi i-au luat urma din nou" 4ata s.-l #rind. (n
curs. (n ca#.tul (nde#.rtat al cilindrului!
Han acceler. (nc. o dat.! 5a#.tul cilindrului de emisie oscila
desco#erind a#oi aco#erind desc*i/.turi (n re+ea" late de un metru )i
6um.tate! Desc*i/.tura #e care o alesese Han se l.r4i (naintea lui #e m.sur.
ce se (ndre#ta s#re ea! 3 fost un moment teribil de (ndoial.7 a#oi re+eaua
(l de#.)i ca o umbr. )i se tre/ir. afar.!
3runc. o #ri%ire fu4ar. (n urm.! 8.m.)i+e de na%. c.deau (ncet #e
#.m$nt9 unul dintre urm.ritori (ncercase s.-l (ntreac. )i e)uase7
4
CAPITOLUL 1
0 Da" e o nou. na%. de r./boi! :ir-ar s. fie2
;uminile instrumentelor de bord din cabina <oimului =ileniului
#rinser. %ia+." al.turi de semnele acustice )i luminoase de a%erti/are ale
sistemului de sen/ori! Ecranele de (nre4istrare afi)au cu mare %ite/.
informa+ii de lu#t.!
>*emuit #e mar4inea fotoliului s.u de #ilot )i #limb$ndu-)i calm oc*ii
de la instrument la ecran" Han Solo e%alu. (n 4rab. situa+ia! ? 4rimas. de
(n4ri6orare (i br./d. fa+a slab." tinereasc.! Dincolo de (n%eli)ul cabinei"
su#rafa+a #lanetei Duroon se a#ro#ia constant! 3flat. unde%a dedesubt )i (n
s#ate" o na%. #uternic (narmat." care detectase #re/en+a <oimului" se
(ndre#ta s#re el! De fa#t" Han Solo era (n4ri6orat c. na%a de r./boi
desco#erise mai (nt$i <oimul =ileniului9 ca#acitatea de a %eni )i a #leca
f.r. a atra4e aten+ia" (n s#ecial a autorit.+ilor era %ital. #entru un
contrabandist!
(nce#u s. transmit. date de diri6are a tirului c.tre sistemul de armament
al na%ei!
0 5*e@ie" (ncarc. bateriile #rinci#ale" s#use" f.r. s.-)i ia oc*ii de la
consola din dre#tul lui" )i acti%ea/. toate scuturile! Suntem (ntr-o /on.
inter/is.9 nu-i #utem l.sa s. ne identifice na%a sau s. ne ca#ture/e! An
s#ecial cu (nc.rc.tura #e care o trans#ort.m" ad.u4. (n sinea lui!
An drea#ta sa" cu silueta-i masi%. )i #.roas. 4*emuit. (n fotoliul
su#radimensionat de co#ilot" st.tea @ooBiee" 5*e@bacca ale c.rui de4ete
(mbl.nite +$)nir. cu deCteritate s#re comen/i" sco+$nd un sunet ce aducea a
l.trat sau a morm.ial.! De m.sur. ce (ncon6ur. ra#id na%a cu straturi de
ener4ie defensi%. r$n6i s.lbatic (n stilul @ooBiee! An acela)i tim# (nc.rc. la
maCim sistemul ofensi% al <oimului!
Dre4.tindu-)i na%a de lu#t." Han se mustr. c. acce#tase s. se ocu#e de
afacerea asta! <tiuse #rea bine c. #utea intra (n conflict cu 3utoritatea
Sectorului 5or#orati%" (n mi6locul unei /one care ar fi trebuit e%itat.!
3#ro#ierea na%ei 3utorit.+ii le mai l.sa doar c$te%a secunde ca s. ia o
*ot.r$re (n #ri#.E s.-)i anule/e misiunea )i s. se (ndre#te c.tre locuri
necunoscute" sau s.-)i 4.seasc. (n %reun fel sc.#area! Han ()i #ri%i consola
s#er$nd s. 4.seasc. o solu+ie sau s. acce#te Duntea 5osmic.!
F
5ealalt. na%. nu (nainta! <oimul se (nde#.rta! Sen/orii scrutar. masa"
armamentul )i #uterea de #ro#ulsare a urm.ritorului" )i Han ()i d.du cu
#.rereaE
0 5*e@ie" eu nu cred c. aia este o na%. de curs.9 seam.n. mai cur$nd
a na%. de trans#ort cu un #lus de armament! Drobabil c. tocmai decolase
c$nd a dat cu nasul de noi! 3i dracului9 ti#ii .ia n-or fi a%$nd ce%a mai bun
de f.cutG
Dar se confirma9 sin4ura instala+ie im#ortant. a 3utorit.+ilor de #e
Duroon cu un am#lasament (ntre4 de *an4are" se afla (n #artea (nde#.rtat.
a 4lobului" unde /orile abia se i+eau #e cerul 4ri! Han #l.nuise s. ateri/e/e
c$t mai de#arte de *an4are" (n mi6locul /onei (n%.luite (n noa#te!
0 ? ducem 6os" decise el!
Dac. <oimul #utea s. sca#e de urm.ritor" cu #u+in noroc Han )i
5*e@bacca #uteau s.-)i #lase/e marfa )i s. sca#e! 5u n.rile ne4re
#al#it$nd )i r.sucindu-)i limba" @ooBieeul scoase un m$r$it +$fnos! Han (l
#ri%i as#ru!
0 3i o idee mai bun.G E un #ic cam t$r/iu ca s. m. #.r.se)ti" nu-i a)aG
Dlon6. ra#id %e*iculul transformat (n na%. de trans#ort" reduc$nd
altitudinea #entru a c$)ti4a (n %ite/." a%$nt$ndu-se mai ad$nc (n conul de
umbr. al #lanetei Duroon!
Dim#otri%." na%a 3utorit.+ii (ncetini )i mai mult" urc$nd #rin atmosfera
#lanetei" #ier/$nd din %ite/. (n a%anta6ul altitudinii" (n (ncercarea de a +ine
<oimul =ileniului sub obser%area sen/orilor! Han i4nor. mesa6ul
3utorit.+ii care-i ordona s. o#reasc.9 teles#onderii care ar fi trebuit s.
de/%.luie automat identitatea na%ei ca r.s#uns la o cercetare oficial.
fuseser. deconecta+i cu mult tim# (n urm.!
0 =en+ine scuturile deflectoare la (ntrea4a ca#acitate" ordon. Han! 3m
s. +in na%a sub Duntea 5osmic.9 dac. nu %rem s. ne #r.6im cu totul!
&ooBieeul se su#use" #entru a #une la ad.#ost <oimul de ener4ia
termic. 4enerat. de trecerea ra#id. a acestuia #rin atmosfer.! 5omen/ile
na%ei (nce#ur. s. %ibre/e c$nd se i/bi de aerul mai dens! Han (ncerca s.
#un. #laneta (ntre el )i %asul 3utorit.+ii!
8eu)i s. o fac. ra#id" (n tim# ce indicatoarele (nre4istrau cre)terea
ni%elului c.ldurii 4enerate de #lon6area na%ei de trans#ort (n #lon6on!
8otindu-)i #ri%irile #rin carlin4. )i citind sen/orii Han 4.si re#ede #rimul
s.u re#er" o cre%as. %ulcanic. acti%. care se (ntindea de-a lun4ul aCei est-
%est asemenea unei cicatrice ar/$nde #e tru#ul lui Duroon! Scoase <oimul
din #ica69 sistemele sale de control se o#uneau tensiunii #uternice! <i se
6
redres. la c$+i%a metri deasu#ra su#rafe+ei #lanetei!
0 S. %edem cum ne mai dau ei de urm." /ise" mul+umit de sine!
5*e@bacca sfor.i! An+elesul sfor.itului era clar era doar un ascun/i)
tem#orar! Dericolul de a #utea fi detecta+i fie o#tic" fie #rin intermediul
sen/orilor (n aceast. cr.#.tur. de #e su#rafa+a lui Duroon era mic"
deoarece <oimul se #ierdea (ntr-un fundal de /4ur. feroas." c.ldur.
infernal. )i radia+ii! Dar nici nu #utea s. r.m$n. acolo #entru mult tim#!
Han consim+i acest lucru (n lumina #ortocalie" str.lucitoare a fisurii" care
um#lea cabina! An cel mai bun ca/ ()i #ierduse urma" astfel (nc$t na%a
3utorit.+ii s. nu fie ca#abil. s. detecte/e <oimul" dec$t dac. urm.ritorul s-
ar fi (n.l+at (ndea6uns ca s.-l #rind. (n /ona sen/orilor s.i! An tim# ce-)i
c.uta locul de ateri/are" m.ri c$t #utu %ite/a (n efortul de a men+ine masa
lui Duroon (ntre el )i na%a care-l %$na! Blestem. li#sa unor faruri de
na%i4a+ie cores#un/.toare9 era un /bor care-+i t.ia res#ira+ia )i nu era nici o
)ans. ca sco+$nd ca#ul din cabin. s. o#re)ti un trec.tor )i s.-i ceri
informa+ii!
An c$te%a minute na%a a6unse la ca#.tul %estic al fisurii!
Han era obli4at s. reduc. din %ite/.9 era tim#ul s. caute ni)te
indicatoare! 8e%./u instruc+iunile ce-i fuseser. date" instruc+iuni #e care le
(nre4istrase doar (n memorie! 5.tre sud se #rofila un lan+ 4i4antic de
mun+i! 3#lec. abru#t <oimul la babord" lo%i cu #alma o #erec*e de
comutatoare" )i se (ndre#t. direct c.tre mun+i!
Sen/orii de Hrm.rire a terenului intrar. (n func+iune! Han +inea #ro%a
na%ei de trans#ort a#roa#e de su#rafa+a la%ei r.cite )i a s#oradicelor
cr.#.turi acti%e" mici co#ii ai uria)ei fisuri" (ncerc$nd orice ca s. e%ite s.
fie detectat" #otri%i <oimul efecti% la ni%elul de ateri/are" )uier$nd #e
deasu#ra bulboanelor c$m#iei %ulcanice!
0 ?ricine s-ar afla acolo 6os ar face bine s. se 4*emuiasc." d.du el un
sfat" tr.4$nd cu oc*iul la sen/orii de urm.rire a terenului care #$l#$ir."
semn c. trec.toarea #e care o c.uta el (n mun+i fusese locali/at.!
3da#t. direc+ia!
5iudat! 5onform informa+iilor sale bre)a din mun+i era destul de lar4.
#entru <oim" dar S!H!I! Jndicau c. era mult mai (n4ust.! Dentru o cli#. se
4$ndi s. ia ra#id altitudine" trec$nd #este obstacolul %$rfurilor (nalte" dar
asta #utea s.-l aduc. din nou (n %i/orul 3utorit.+ii! Era #rea a#roa#e de
#unctul de li%rare )i de /iua de #lat. ca s. ri)te s. dea bir cu fu4i+ii!
=omentul deci/iei trecu! =ai reduse din %ite/." *ot.r$t acum s. aborde/e
trec.toarea la ni%elul inferior!
7
Sudoarea (i (mbrobon. fruntea )i (i ume/i c.ma)a )i %esta! 5*e@bacca
murmur. (ncet (n semn de maCim. concentrare (n tim# ce am$ndoi se
sincroni/ar. asu#ra trecerii <oimului! Jma4inea trec.torii de #e ecranele
S!H!I!-ului nu era deloc (ncura6atoare!
Han (n)f.c. )i mai tare comen/ile" sim+ind a#.sarea m$nu)ilor de /bor
#e ele!
0 Irec.toare7 da de unde" c*estia aia e o cr.#.tur.2 1ine-+i res#ira+ia"
5*e@ie" %a trebui s. ne strecur.m!
Se arunc. (ntr-o lu#t. dur. cu #ro#ria-i na%.! =ieun$nd cu ne#l.cere
din cau/a mane%relor necon%en+ionale 5*e@bacca fr$n. #ro#ulsoarele" dar
nici acest lucru nu era de a6uns #entru a e%ita de/astrul! 5r.#.tura (nce#u
s. ca#ete form." l.s$nd s. se (ntre/.reasc. o #or+iune un #ic mai luminoas.
din cerul s#u/it de stele una din cele trei luni ale lui Duroon! Era c*iar
(n4ust.!
,a%a c$)ti4. #u+in (n altitudine" iar %ite/a mai (ncetini! 3ceste c$te%a
secunde (i (n4.dui #ilotului Han s.-)i sal%e/e %ia+a" a#el$nd la refleCele
sale ascu+ite )i la (ndem$narea instincti%." care (l scoseser. din multe
(ncurc.turi de-a lun4ul 4alaCiei! Du#. ce (nclin. <oimul =ileniului la
babord" lo%indu-l de st$nci )i su#rasolicit$nd comen/ile" de/acti%. toate
scuturile! Dere+ii abru#+i ai mun+ilor se (nclinau din ambele #.r+i" astfel
(nc$t %uietul motoarelor na%ei de trans#ort rico)a (n ei! :.cu c$te%a corec+ii
#e moment" /4$indu-se #rin *ublourile cabinei la #ere+ii de st$nc. ce
#.reau a se #r.bu)i #este cabin." )i /orn.i un )ira4 de obiecte ciudate care
n-a%eau nimic (n comun cu #ilota6ul!
Se au/i un *uruit (ncet )i un )uierat de metal sf$)iat ca o bucat. de
*$rtie! Sen/orii cu ra/. lun4. de ac+iune se stinser.E (n%eli)ul na%ei (n
form. de disc fusese s#intecat (n #artea su#erioar. de o #roeminen+. a
st$ncii! 3#oi trecur. #ie/i) #rin urec*ea de ac )i <oimul se 4.si de #artea
cealalt. a mun+ilor!
5u #.rul )aten ume/it de trans#ira+ie" Han i/bucni s#re 5*e@baccaE
0 5e +i-am s#usG Jns#ira+ia este s#ecialitatea mea2
,a%a se (n.l+. deasu#ra 6un4lei dese care se (ntindea (n continuarea
mun+ilor! Han res#ir. u)urat )ter4$ndu-)i fruntea cu m$nu)a! 5*e@bacca
m$r$i a#robator!
0 Sunt de acord" (i re#lic. serios Han" re%enindu-)i din eCaltare! 5e loc
t$m#it ca s. ridici un munte!
8elu. scanarea #entru a desco#eri urm.torul re#er )i-l 4.si a#roa#e
imediatE un flu%iu )er#uitor! &ooBieeul l.s. trenul de ateri/are (n tim# ce
K
<oimul /bura foarte a#roa#e de %alurile a#ei!
An c$te%a secunde a6unser. la locul de ateri/are unde%a l$n4. o cascad.
s#ectaculoas. ce se #r.%.lea (n flu%iu de la dou. sute de metri (n.l+ime"
#rintr-un torent care" sub lumina stelelor )i a lunii #.rea un %.l fantomatic
alb-albastru! 5itind datele de #e S!H!I!" /.ri un lumini) (n stratul 4ros de
%e4eta+ie )i a)e/. (ncet na%a! Discurile mari ale trenului de ateri/are se
scufundar. #u+in (n *umusul moale9 a#oi sistemul *idraulic r.sufl. scurt (n
tim# ce <oimul =ileniului se a)e/a confortabil! Drea e#ui/a+i ca s. mai
fac. ce%a Han )i 5*e@bacca r.maser. o cli#. nemi)ca+i (n fa+a comen/ilor!
Dincolo de carlin4a cabinei se (ntindea 6un4la cu 6ocuri de lumini )i umbre"
datorate %e4eta+iei (nc$lcite" (ncununat. de #lante asem.n.toare feri4ilor"
(nalte de dou./eci de metri )i mai bine! L.l.tuci de cea+. se rosto4oleau
#este %e4eta+ie )i lumini)!
&ooBieeul r.sufl. 4ra% )i #relun4!
0 ,ici eu n-a) fi #utut s. m. eC#rim mai bine" /ise Han! Hai s. ie)im!
A)i scoaser. am$ndoi c.)tile )i ()i #ri%ir. locurile! 5*e@bacca ()i lu.
arbaleta )i banduliera cu containerele de muni+ie de care at$rna la ni%elul
)oldului o ta)c.! Han a%ea de6a arma la el" un de/inte4rator cu macro%i/or
montat (n #artea din s#ate )i cu lamela de %i/are culcat. #entru a-l #utea
scoate re#ede din toc! Iocul" t.iat (n a)a fel (nc$t s. lase liber tr.4aciul
armei )i 4arda acestuia" at$rna destul de 6os )i era le4at de coa#s.!
5onform 4*idurilor" atmosfera de #e Duroon #ermitea fiin+elor
umanoide s. nu #oarte a#arate de res#irat! 5ei doi contrabandi)ti se
(ndre#tau direct s#re ram#a na%ei! Ira#a se ridic." ram#a cobor( (ncet"
l.s$nd s. #.trund. (n.untru un miros de #lante" de %e4eta+ie (n #utrefac+ie"
de noa#te umed. (ncins. )i de #ericol de animale! Mun4la era #lin. de
trosnituri" de +i#etele #r./ii )i #r.d.torului )i mai #resus de toate de stro#ii
im#resionantei cascade!
0 3cum ei trebuie s. ne 4.seasc. #e noi" s#use Han!
Scrut$nd 6un4la nu %./u nici un semn de %ia+.! ,u era sur#rin/.tor!
3teri/area na%ei de trans#ort 4onise #robabil toate s.lb.ticiunile din /on.!
Se (ntoarse c.tre #rietenul s.u l.+osE
0 Eu o s.-i a)te#t! Iu (ntreru#e sen/orii" stin4e motoarele9 (ntreru#e tot
sistemul ca s. nu ne #oat. desco#eri 3utoritatea! 3#oi %erific. #artea de
sus a structurii s. %edem ce stric.ciuni a suferit na%a c$nd s-a /4$riat #e
s#ate!
5*e@bacca l.tr. o (ncu%iin+are )i #lec. t$r$ndu-)i #icioarele! Han ()i
scoase m.nu)ile de /bor" le (ndes. (n centur. )i cobor( de #e ram#a care se
9
(ntindea de la tribordul na%ei s#re #artea din s#ate a cabinei! A)i #otri%i
macro%i/orul armei #entru tir de noa#te )i #ri%i (m#re6ur! I$n.r" slab"
(nc.l+at cu ni)te ci/me (nalte de astronaut" #urt$nd #antaloni de uniform.
(nc*i)i la culoare cu %i#u)c. ro)ie" c.ma). ci%il. )i %est." Han renun+ase cu
ani (n urm. la tunic." 4rade )i alte (nsemne!
5ontrol. ra#id #artea de dedesubt a <oimului" asi4ur$ndu-se c. na%a era
(ntrea4. )i trenul de ateri/are st.tea (n si4uran+.! Se asi4ur. deasemenea c.
ser%o-4*ida6ele turelei de #e burta <oimului se aflau la locul lor" ca nu
cum%a bateria de #atru tunuri s. distru4. din 4re)eal. trenul de ateri/are
sau ram#a" dac. trebuia s. tra4. c$nd na%a se afla la sol!
Se (na#oie la ba/a ram#ei satisf.cut! A)i (ndre#t. #ri%irea s#re cerul clar
)i s#re stele 4$ndindu-seE ? s. las 3utoritatea s. m. caute9 toat. aceast.
#arte a #lanetei Duroon este #re%./ut. cu i/%oare fierbin+i" orificii termale"
ma4m. de metale 4rele )i radia+ii anormale! ;e-ar lua o lun. s. m.
desco#ere" iar eu (ntr-o or.-dou. %oi fi dus ca %$ntul2
St.tea la ca#.tul ram#ei 4$ndindu-se c. ar fi dorit s.-)i aduc. ce%a de
b.ut9 unde%a sub consola din cabin. se afla un clondir cu un suc %ec*i
distilat sub %id! Dar nu #rea (i %enea s. se duc. du#. el! De de alt. #arte"
(nc. nu-)i (nc*eiase afacerile!
:ormele de %ia+. de #e Duroon (nce#ur. s.-)i fac. a#ari+ia (n lumini)ul
#lin de mu)c*i! ,i)te fiin+e albe" dantelate" care sem.nau cu ni)te mileuri
/bur.toare" #luteau unduindu-)i tru#urile sub+iri (n aer" (n tim# ce (n
co#acii feri4. dim#re6ur se 4.seau creaturi sem.n$nd cu 4r.me/i de #aie"
care-)i f.ceau loc #rintre ramuri! Han le su#ra%e4*e! Dar nu credea c.
%reuna s-ar a#ro#ia de na%a eCtraterestr.!
De m.sur. ce #ri%ea" o sfer. %erde" micu+." ie)i din %e4eta+ia 6oas."
descrise un arc )i ateri/. cu /4omot! ;a (nce#ut su#rafa+a sferei #.rea
uniform." dar a#oi se i%i o umfl.tur. aidoma unui oc*i care studie <oimul
cu mi)c.ri sacadate! 5$nd %./u (ns. #ilotul se o#ri! Hmfl.tura (n form. de
oc*i dis#.ru iar #relun4irile de dedesubt ale sferei se str$nser.! Sco+$nd un
alt /4omot" creatura se (ndre#t. (n salturi c.tre 6un4l.!
3u/indu-l #e 5*e@bacca tro#.ind #e carcasa su#erioar. a na%ei" Han
re%eni la medita+ia saE 5$t de de#arte sunt aceste constela+ii neobi)nuite de
#laneta unde m-am n.scutG ,u #utea nici m.car s. 4*iceasc.!
3 fi contrabandist )i #ilot #entru cine (l an4a6a #resu#unea un risc #e
care Han )i-l asumase ridic$nd din umeri! Dar s. intre (ntr-o /on. inter/is.
cu o (nc.rc.tur. care l-ar trimite la o moarte ra#id." dac. ar fi fost #rins"
era cu totul alt. #roblem.! Sectorul 5or#orati% era doar un m.nunc*i dintr-
1N
o ramur. de la ca#.tul unui bra+ al 4alaCiei" dar acel m.nunc*i era alc.tuit
din /eci de mii de sisteme solare" )i nic.ieri (n aceste sisteme nu se afla nici
m.car o sin4ur. s#ecie inteli4ent.! ,imeni nu )tia si4ur de ce! Han au/ise
c. cercet.rile asu#ra #articulelor de neutrino scoseser. la i%eal. anomalii (n
straturile de con%ec+ie ale fiec.rui soare de aici" ce%a care s-ar fi #utut
r.s#$ndi ca un %irus #rintre stelele acestui sector i/olat!
An orice ca/" 3utorit.+ii Sectorului 5or#orati% i-a fost acordat #ri%ile4iul
s. eC#loate/e unii s#uneau s. #rade nenum.ratele bo4.+ii de aici!
3utoritatea era (n acela)i tim# #ro#rietar" #atron" st.#$n" 4u%ern )i for+.
armat.! Bun.starea )i influen+a sa le ecli#sau #e toate celelalte" mai #u+in
#e cele ale 8e4iunilor Jm#eriale" iar 3utoritatea ()i c*eltuia mult tim# )i
ener4ie #entru a se i/ola de amestecuri din afar.! ,u eCista nici o
concuren+.9 dar asta nu f.cea ca 3utoritatea s. fie mai #u+in 4eloas. sau
r./bun.toare! ?rice na%. 4.sit. (n afara coridoarelor comerciale stabilite
era o sim#l. 6oac. #entru na%ele de r./boi ale 3utorit.+ii" care a%eau
ec*i#a6e ale temutei Doli+ii de securitate!
Dar ce #o+i s. faci" se (ntreb. Han" c$nd e)ti cu s#atele la /idG 5um s.
refu/i o afacere #rofitabil. c$nd c.m.tarul Dloo%o ODoi-la-HnuP (+i descrie
bo4.+iile #e care le #o+i ob+ine! 3) #utea oric$nd s. m. retra4 #e o #la6." se
4$ndi! S. 4.sesc unde%a o #lanet. frumoas. )i s. de%in localnic! >alaCia e
mare!
Scutur. (ns. din ca#! ,u a%ea rost s. se #.c.leasc.! Dac. ar r.m$ne la
sol ar fi ca )i cum ar fi mort! 5e #utea s. ofere o #lanet. oricare dintre ele
cui%a care se #limba #rintre steleG ,e%oia de s#a+ii nelimitate f.cea #arte
acum din eul s.u!
3stfel" c$nd fali+i )i #lini de datorii" el )i 5*e@bacca au fost aborda+i
#entru o curs. #$n. de#arte" (n teritoriul inter/is al 3utorit.+ii" au acce#tat
#ur )i sim#lu oferta! An ciuda #ericolelor )i nesi4uran+ei" cursa le-a dat
#osibilitatea s.-)i #un. na%a #e #icioare )i s. simt. din nou libertatea
c.l.toriei interstelare! An oc*ii lor riscul mor+ii sau al ca#tur.rii fuseser.
cele mai li#site de im#ortan+. dintre relele #osibile!
3sta aduse (ns. (n discu+ie alt subiect! ,a%a 3utorit.+ii reu)ise" nu se
)tie cum" s. locali/e/e <oimul =ileniului (nainte ca sen/orii acestuia s. o
detecte/e! :.r. (ndoial. c. Doli+ia de securitate dis#unea de un nou
ec*i#ament de detec+ie" f.c$nd astfel de /ece ori mai com#licat. a#.rarea
%ie+ii lui Han )i a lui 5*e@bacca! 3ceast. situa+ie necesita o aten+ie s#orit.
(n %iitor!
Han su#ra%e4*ea 6un4la din 6ur 4$ndindu-se c. ar fi trebuit s. lase
11
a#rinse #roiectoarele na%ei! 3)a c. atunci c$nd" l$n4. el" o %oce s#use
OSuntem aiciP" se roti icnind" de/inte4ratorul a#.r$nd" ca #rin farmec" (n
#alma sa!
;$n4. mar4inea ram#ei" la mai #u+in de un metru se afla o creatur.! Era
cam de (n.l+imea lui Han" bi#ed." cu un trunc*i 4lobular #.ros" a%$nd bra+e
)i #icioare scurte" cu mai multe (nc*eieturi dec$t la om! 3%ea ca#ul mic dar
#re%./ut cu oc*i mari care nu cli#eau! >ura )i 4$tul erau asemenea unor
#un4i9 mirosea a 6un4l.!
0 3)a" morm.i Han rec.#.t$ndu-)i calmul" ai fi #utut foarte u)or s. te
#r.6e)ti!
5reatura i4nor. sarcasmul!
0 3i adus ce ne trebuieG
0 3m (nc.rc.tura #entru %oi! =ai mult nu )tiu )i nici nu %reau s. )tiu!
Dac. ai %enit sin4ur %a trebui s. renun+i!
5reatura se (ntoarse )i scoase un sunet straniu" ascu+it! Du/ini (ntre4i de
siluete nemi)cate #.reau c. se i%esc din #.m$nt" #ri%ind la #ilot )i la na%.
cu o c.ut.tur. t.cut.! 1ineau (n m$ini ni)te obiecte mici #e care el le lu.
dre#t arme!
3#oi au/i un m$r$it deasu#ra! Anaint$nd" Han #ri%i (n sus )i (l /.ri #e
5*e@bacca #e #relun4irea (n form. de mandibul. din #ro%a na%ei"
+in$ndu-i #e noii %eni+i (n b.taia armei sale! Han (i f.cu un semn" iar
#rietenul lui #.ros l.s. arma )i intr. (na#oi (n na%.!
0 Dierdere de tim#" (i s#use Han creaturii!
3ceasta (naint. s#re <oim lu$ndu-)i cu el to%ar.)ii! Han (i o#ri ridic$nd
m$inile!
0 ,u cu toat. tru#a" #rietene! Dentru (nce#ut numai tu!
Drimul bolborosi ce%a to%ar.)ilor lui )i %eni sin4ur!
An.untru! An #.r+ile strate4ice ale na%ei" 5*e@bacca l.sase luminile de
camufla6 la intensitate minim.! 3#oi d.du la o #arte #anourile
com#artimentelor secrete" ascunse )i #rote6ate (m#otri%a detec+iei" ce se
aflau sub #untea de l$n4. ram#.! An acest s#a+iu" unde de obicei el )i cu
Han ascundeau marfa de contraband. #e care o trans#ortau" 5*e@bacca
desf.cu ni)te clame )i" (ncord$ndu-)i mu)c*ii #uternici din cau/a efortului"
(nce#u s. scoat. afar. ni)te l./i lun4uie+e!
Han a#uc. una din l./i de un ca#.t )i-i ru#se si4iliile! An.untrul l./ii se
afla o sti%. de arme! 3cestea erau (n a)a fel tratate (nc$t su#rafa+a lor s. nu
reflecte lumina! Han lu. una (n m$n." (i %erific. (nc.rc.torul" se (ncredin+.
c. a%ea si4uran+a #us." )i a#oi o (nm$n. creaturii!
12
Era o arm. de foc ti# carabin. scurt." u)oar." nesofisticat.! 5a toate
celelalte care alc.tuiau trans#ortul era #re%./ut. cu o lunet. o#tic. sim#l."
curea #entru um.r" tre#ied )i baionet. #liant.! 5*iar dac." e%ident" creatura
nu era obi)nuit. s. m$nuiasc. o arm. cu fluC ener4etic" felul (n care o
a#uc. ar.ta c. mai %./use a)a ce%a destul de des! =ut. carabina dintr-o
m$n. (n alta" se uit. de-a lun4ul +e%ii )i eCamin. 4ri6ulie tr.4aciul!
0 Qece l./i" dou. sute de carabine" rosti Han a#uc$nd o alt. carabin.!
Desf.cu #l.cu+a din #atul armei" indic$nd ada#torul cu care #utea fi
(nc.rcat sistemul de alimentare ener4etic. al armei! Du#. standardele
actuale erau arme demodate" dar nu a%eau #iese interne mobile )i erau
eCtrem de re/istente" (nc$t #uteau fi #use la #.strare sau trans#ortate f.r. s.
fie aco#erite cu nici un 4el sau alte conser%ante! ;.sat. re/emat. de o
feri4. (n 6un4l." oricare din aceste carabine ar fi fost func+ional. )i #este
/ece ani! 3ceste a%anta6e erau im#ortante (n aceast. lume unde noii
#ro#rietari ai carabinelor nu #uteau s. se (n4ri6easc. #rea mult de starea
lor!
5reatura (ncu%iin+." (n+ele4$nd cum func+iona sistemul de (nc.rcare!
0 3m furat de6a ni)te 4eneratoare mici" (i s#use lui Han" din cl.dirile
3utorit.+ii! 3m %enit aici #entru c. ne-au #romis locuri de munc. )i o %ia+.
mai bun." )i ne-am s.rb.torit norocul #entru c. lumea noastr. e s.rac.! Dar
ne-au tratat ca #e ni)te scla%i )i nu ne las. s. #lec.m! =ul+i dintre noi au
fu4it s. tr.iasc. (n s.lb.ticie9 aceast. lume nu e diferit. de a noastr.!
3cum" cu armele acestea" %om #utea s. ne lu#t.m cu ei7
0 ?#re)te-te" se r.sti Han" cu o %iolen+. care f.cu creatura s. se
retra4.! ,u %reau s. aud" m. (n+ele4iG ,u te cunosc" nu m. cuno)ti! ,u e
treaba mea" a)a c. nu-mi s#une2
?c*ii mari (l fiCau! El #ri%i (n alt. #arte!
0 3m #rimit ar%un. 6um.tate din #re+ c$nd am decolat! 5ealalt.
6um.tate o #rimesc c$nd #lec de aici" a)a c. ia-+i marfa )i )ter4e-o2 <i nu
uita" nu tra4e cu c*estiile alea #$n. nu am #lecat! ? na%. a 3utorit.+ii ar
#utea (nre4istra /4omotul!
A)i aduse aminte de a%ans" #l.tit cu #erle str.lucitoare" diamante" cristale
no%a" )i alte #ietre #re+ioase scoase #rin contraband. de cine )tie ce
sim#ati/ant al an4a6a+ilor scla%i #e aceast. #lanet.-min.! 3ce)ti fu4ari
erau mai de4rab. 4ata s. #orneasc. o rebeliune (m#otri%a #uterii
3utorit.+ii Sectorului 5or#orati%" dec$t s.-)i cum#ere libertatea re#e/indu-
se la bordul <oimului! Jdio+i!
Se d.du la o #arte din calea creaturii! 3ceasta (l #ri%i o cli#. a#oi scoase
1'
un )uierat! Jmediat a#.rur. )i to%ar.)ii s.i! 3cum ie)ir. la i%eal. )i armele
lor" suli+e #rimiti%e )i sarbacane! Hnele #urtau #umnale din sticl.
%ulcanic.! Hrcar. la bordul na%ei" (ncon6ur$nd l./ile )i (ncord$ndu-se s. le
ridice (n ec*i#e de c$te )ase sau )a#te! 5*e@bacca le #ri%ea amu/at! ;./ile
#urtate de-a lun4ul ram#ei" c.tre 6un4l." (i su4erar. lui Han de o #rocesiune
funerar. bi/ar.!
3mintindu-)i ce%a" (l lu. de o #arte #e seriosul lider!
0 ?are e %reo na%. de r./boi a 3utorit.+ii dislocat. #e aiciG ? na%.
mare" cu o mul+ime de tunuri!
5reatura reflect. o cli#.!
0 Da" o na%. mare care trans#ort. marf. )i #asa4eri! 3re tunuri mari la
bord )i se (nt$lne)te uneori cu alte na%e #e cer" ca s. le (ncarce )i s. le
descarce!
ECact cum ()i (nc*i#uise Han! ,u (nt$lnise o na%. ade%.rat. de lu#t." ci
mai de4rab. o )aland. #uternic (narmat.! 8.u" dar nu 4roa/nic!
0 ? s. a%em ne%oie de mai multe" se au/i %ocea creaturii" mai multe
arme" mai mult a6utor!
0 Discut. cu #reotul t.u" su4er. Han sec" a6ut$ndu-l #e 5*e@ie s. #un.
la loc #anourile #un+ii! Sau (nc*eie o tran/ac+ie #rin #ro#riile tale rela+ii"
cum a fost cursa asta! Eu m. retra49 n-o s. m. mai %e/i niciodat.!
5reatura (l #ri%i lun4" ca )i cum ar fi (ncercat s. (n+elea4.! Han alun4.
4$ndul des#re cum trebuie s. fie %ia+a (ntr-un la4.r de munc. for+at." o
eCisten+. diri6at." li#sit. de bucurii! Dar acesta era modelul obi)nuit (n
Sectorul 5or#orati%E ori4inari din alte lumi momi+i cu false #romisiuni"
an4a6$ndu-se doar #entru a de%eni #ri/onieri de (ndat. ce a6un4eau (n
a)e/.ri! 5e s#erau oare s. reali/e/e aceast. m$n. de fu4ariG Ha/ardul" ()i
s#use! 3 da de Duntea 5osmic. nu (nseamn. c. +i-ai re/ol%at dre#turile!
Mucai c.r+ile #e care le a%eai" iar lui Han Solo (i #l.cea s. se afle de
#artea care tr.4ea cel mai mare #rofit!
5*e@ie (ns. se /4$ia la el! Han oft.E namila era un #rieten bun" cam
sensibil (ns.! Ei bine" #ontul cu na%a 3utorit.+ii %alora ce%a o indica+ie"
#oate o lec+ie folositoare! Han smulse cu iritare carabina din m$na
liderului!
0 Iu re#re/in+i #rada" s. +ii minte lucrul .sta! =-ai (n+elesG Irebuie s.
4$nde)ti ca o #rad. )i s.-+i folose)ti creierul!
5reatura (n+elese )i se a#ro#ie" ridic$ndu-se (n %$rful de4etelor ca s.
%ad. ce f.cea Han cu carabina!
0 3re trei #o/i+ii de re4lare" %e/iG Si4uran+a" foc cu foc )i foc automat!
14
3cum" Doli+ia de securitate folose)te ni)te arme s#eciale (m#otri%a
turbulen+ilor" a)a-iG 5u +ea%a rete/at. )i cu dou. m$nere! ;e #lace la
nebunie s. foloseasc. focul automat" #entru c. ei ()i #ermit s. iroseasc.
ener4ie (m#r.)tiind-o #ur )i sim#lu! Iu nu #o+i! 5e trebuie s. faci tu" este
s. bloc*e/i toate carabinele #e #o/i+ia foc cu foc! Jar dac. te an4a6e/i (ntr-
un sc*imb de focuri #e tim# de noa#te sau unde%a (n 6un4l." unde
%i/ibilitatea este redus." tra4e (n sursele de foc automat! Lei )ti c. acolo
nu-s dintre ai t.i" deci trebuie s. fie cei ai Doli+iei securit.+ii! E ca/ul s.
(n%.+a+i s. %. folosi+i creierul!
5reatura #ri%i de la om la carabin. )i (na#oi!
0 Da" (l asi4ur. lu$ndu-i arma" o s. +inem minte! =ul+umesc!
Han #ufni" )tiind c$te mai a%eau de (n%.+at! <i trebuia s. (n%e+e #e
#ro#ria lor #iele" altfel 3utoritatea i-ar stri%i sub c.lc$iul ei uria)! Dar oare
(n c$te lumi nu #roceda a)a 3utoritateaG
>$ndurile (i fur. (ntreru#te de /4omotul (nde#.rtat al unor focuri de
arm. (n 6un4l.! 5reatura se mutase #e #unte )i st.tea cu carabina (ndre#tat.
s#re ei!
0 Ami #are r.u" s#use" dar trebuia s. (ncerc.m c$te%a dintre aceste arme
acum" s. ne asi4ur.m c. func+ionea/.!
;.s. carabina (n 6os )i se (ndre#t. s#re 6un4l.! 5am at$t (n #ri%in+a
sal%.rii lumii!
0 Ami retra4 cu%intele" (i s#use Han lui 5*e@ie" s#ri6inindu-se de tra#.!
S-ar #utea s. se descurce!
R
Sen/orii cu ra/. lun4. de ac+iune fuseser. sco)i din func+iune #rin
distru4erea antenei #arabolice a <oimului (n tim#ul cursei! ,a%a ar fi fost
ne%oit. s. decole/e orbe)te" asum$ndu-)i riscul de a da de neca/!
Han )i 5*e@bacca #etrecur. a#roa#e o or. (n %$rful na%ei (ncerc$nd s.
c$r#easc. dis#o/iti%ul de #rindere al antenei! Han nu-)i irosea tim#ul9
meritase efortul" m.car c. le d.duse tim# fu4arilor s. #.r.seasc. /ona de
(nt$lnire! E%ident c. traiectoria de lansare a <oimului %a fi eCtra#olat. )i
#unctul de #lecare ins#ectat am.nun+it!
,u #uteau s. mai a)te#te! Drima 4ean. de lumin. )i oficialit.+ile locale
ale 3utorit.+ii %or trece #rin ciur orice obiect mi)c.tor #e care %or #utea
#une m$na!
5*e@bacca" sim+ind starea lui Han" m$r$i un comentariu (n limba lui!
1F
Han l.s. binoclul 6os!
0 5orect! Hai s. #lec.m!
Se re4.sir. dedesubt" cu centurile #use! Anc.l/ir. motoarele )i #re4.tir.
tunurile )i scuturile! Han declar.E
0 Darie/ c. )alanda aia se %a men+ine la o altitudine sc./ut." unde
sen/orii %or fi eficace! Dac. ne (nde#.rt.m la o distan+. c$t de mic. de ea
%om #utea s-o de#.)im )i s. #lon6.m (n *i#ers#a+iu!
5*e@bacca sc$nci )i Han (l (n4*ionti (n coaste!
0 5e te roadeG Irebuie s. 6uc.m )i m$na asta!
A)i d.du seama c. %orbea ca s. se aud.! I.cu!
<oimul =ileniului se ridic. )i oscil. o cli#. #$n. s.-)i retra4. trenul de
ateri/are! 3#oi" delicat" Han (l mane%r. #rin desc*i/.tura din ta%anul de
frun/e al 6un4lei!
0 Ami #are r.u" ()i ceruse el scu/e na%ei" )tiind la ce abu/ urma s. fie
su#us.!
? (ndre#t. cu botul (n sus )i desc*ise reactorul #rinci#al! ,a%a +$)ni
s#re cer cu un sunet ascu+it" l.s$nd (n urm. aburii flu%iului )i 6un4la!
Duroon r.mase ra#id (n urm. )i Han (nce#u s. cread. c. re/ol%aser.
#roblema!
3tunci (i lo%i unda tractoare!
,a%a se cl.tin. #$n. c$nd #uternica und. de remorcare se fiC. #e ea!
Hnde%a" deasu#ra" c.#itanul 3utorit.+ii 6ucase foarte (n+ele#t" )tiind ce
c.utaE o na%. mai ra#id. )i mai mane%rabil.! Do%edindu-se mai iste+ dec$t
contrabandistul" ()i adusese na%a deasu#ra centurii 4ra%ita+ionale a
#lanetei" #recum un fir cu #lumb" a%$nd destul. %ite/. ca s. com#ense/e
orice esc*i%. ar #utea s. (ncerce <oimul (n ascensiunea sa abru#t.! Hnda
aduse cele dou. na%e #e aceea)i linie!
0 Scuturile din fa+." toate! ?rientea/.-le )i #re4.te)te-te s. desc*i/i
focul2
Antr-un efort dis#erat de a-)i elibera na%a Han )i 5*e@bacca ac+ionau
comutatoare" se lu#tau cu comen/ile! An c$te%a cli#e (ns." era clar c.
ac+iunile lor se do%edeau inutile!
0 ?rientea/. toate scuturile deflectoare la #u#a" ordon. Han! La trebui
s. se #otri%easc. la fiC" 5*e@ie!
8.4etele sfid.toare ale lui 5*e@ie /4uduir. cabina (n tim# ce to%ar.)ul
s.u (ntoarse na%a de trans#ort #e un curs nou" direct (ns#re %asul inamic!
Ioat. ener4ia defensi%. a <oimului a fost orientat. acum #entru reacti%area
scuturilor din fa+.! ,a%a 3utorit.+ii se (ndre#ta s#re ei cu o %ite/.
16
amenin+.toare9 distan+a dintre na%e se mic)ora %./$nd cu oc*ii! <alanda
3utorit.+ii" tr.4$nd de la distan+. foarte mic." le /druncin. cabina dar nu
cau/. stric.ciuni im#ortante!
0 ?#re)te focul" stri4. Han! ?rient.m bateriile du#. ce trecem de el )i
a#oi (i lo%im!
5omen/ile le %ibrau (n m$ini" iar motoarele <oimului %.rsau )i ultimul
er4 de efort! Scuturile deflectoare se lu#tau sub o sal%. nimicitoare de l.nci
4alben-%er/ui ale unui tun laser cu b.taie lun4.! <oimul se (n.l+. (ntr-o
coloan. albastr. de ener4ie c.ut$ndu-)i #arc. moartea #rintr-o ciocnire
cum#lit. cu du)manul s.u! Dec$t s. se lu#te cu unda tractoare #refer. s. se
arunce c.tre sursa acestuia! ,a%a 3utorit.+ii a6unse (n c$m#ul %i/ual" iar o
secund. mai t$r/iu se afla #e toate ecranele comen/ilor!
(n ultima cli#." ner%ii c.#itanului na%ei de r./boi cedar.!
Hnda tractoare dis#.ru (n tim# ce )alanda (ncerc. o mane%r. dis#erat.
de e%adare! 5u refleCe care fri/au #remoni+ia" Han mi/. totul #e un %ira6 la
fel de frenetic! An tim#ul acestei (ntoarceri str$nse (ntre scuturile lor" nu
l.saser. mai mult de un metru" doi" (ntre!
5*e@bacca orienta de6a toate scuturile s#re #u#a! Bateriile <oimului
lo%ir. ca ni)te ciocane" de la mic. distan+." na%a 3utorit.+ii! Han nimeri de
dou. ori )alanda" #robabil cu ni)te lo%ituri su#erficiale" dar marc$nd o
%ictorie du#. o noa#te lun4. )i 4rea! ,a%a 3utorit.+ii se cl.tin.!
5*e@bacca url." iar Han s#use bucurosE
0 Ie-ai )ters #e bot2
<alanda era inca#abil. s. se o#reasc. din ra#idul #lon6on! ,a%a de
trans#ort +$)ni din #.tura atmosferic. a lui Duroon afar." (n %idul c.ruia
a#ar+inea! Sub ea" de#arte" %asul 3utorit.+ii de-abia ()i re%enea din #lon6on
)i #ierduse toate )ansele de urm.rire!
Han introduse toate datele #entru saltul (n *i#ers#a+iu (n com#uterul de
na%i4a+ie" (n tim# ce 5*e@bacca %erifica stric.ciunile!
0 ,imic 4ra%" *ot.r( @ooBieeul!
Ans. trebuia ins#ectat totul cu de-am.nuntul! Dar Han Solo )i @ooBieeul
5*e@bacca ()i #rimiser. banii" re4.siser. libertatea )i #rintr-o minune )i
%ia+a! <i asta ar mul+umi" 4$ndi Han" #e oricine" nu-i a)aG
=otoarele na%ei a#rinse la maCim br./dar. o linie albastr. de foc (n
nem.r4inire! Han cu#l. *i#ermotorul! D.rea c. stelele dis#.reau (n toate
direc+iile (n tim# ce na%a (ntrecea ;umina cea lene).! <oimul =ileniului
dis#.ru de #arc. nici n-ar fi fost %reodat. acolo!
17
1K
CAPITOLUL 2
Bine(n+eles" )tiuser. c. %or fi su#ra%e4*ea+i din momentul (n care ()i
l.saser. na%a turtit. (n doc!
Etti JL" #lanet. desc*is. comer+ului de tot felul" era o lume unde
%$nturile m.turau c$m#iile aco#erite cu mu)c*i c*i*limbariu )i m.ri #u+in
ad$nci" cu a#. s.rat." sub un cer #ur#uriu! ,u a%ea resurse (nsemnate nici
(n.untru" nici la su#rafa+." dar era os#italier. #entru oameni sau fiin+e
umanoide )i ocu#a un loc strate4ic #e rutele stelare!
De Etti JL" lor/ii Sectorului 5or#orati% adunaser. mari bo4.+ii )i odat.
cu acestea a#.ruse )i corolarul lor uni%ersal" %i4urosul element criminal!
3cum" Han )i 5*e@bacca ()i croiau drum #e o strad. cu solul format #rin
fu/iune" #rintre cl.diri 6oase construite din minerale fiCate #rin #resare )i
altele (nalte" din #ermacit )i formeC modelat! Se (ndre#tau s#re biroul de
sc*imb %alutar al 3utorit.+ii ocolind #rin cosmo#ort" @ooBieeul conduc$nd
(n acest tim# un c.rucior-re#ulsor (nc*iriat #entru ba4a6e! De c.rucior se
aflau cutii asem.n.toare cabinelor de si4uran+." din care cau/. cei doi
cre/user. c. %or fi urm.ri+i! 5abinele erau eCact ceea ce ar fi atras aten+ia
unor criminali!
5ei doi )tiau (ns. c. orice #ri%itor ar c$nt.ri (nt$i c$)ti4ul )i riscul!
Drintre riscuri se num.ra arma lui Han" mersul #lin de (ncredere al acestuia"
#lus #re/en+a lui 5*e@bacca cu arbaleta sa #re4.tit.! :.r. a mai #une la
socoteal. #uterea acestuia de a r.suci cor#ul oric.rui atacator (n forme noi
)i diferite!
3)a c. ()i %edeau de drum cu (ncredere" )tiind c. nu %or de%eni +intele
nici unui ti# cu sim+ul afacerilor" nici al %reunui artist al 6a//ului!
Biroul de sc*imb %alutar al 3utorit.+ii *abar n-a%ea c. se f.cea
com#lice la o tran/ac+ie care se im#lica (n traficul de arme )i rebeliune!
Han )i 5*e@bacca reu)iser. de6a s. descarce #ietrele cu care fuseser.
#l.ti+i" sc*imb$ndu-le #e metale #re+ioase )i %$rfuri cristaline rare!
1inerea e%iden+ei tuturor tran/ac+iilor (n cadrul Sectorului 5or#orati%"
care num.ra /eci de mii de sisteme solare" de#.)ea #uterea oric.rui sistem
de date! 3)a c. Han Solo" c.#itanul na%ei de trans#ort care %a4abonda"
contrabandist )i liber #rofesionist ce (nc.lca le4ea" ()i sc*imbase f.r.
4reutate cea mai mare #arte a #l.+ii sale #e o c*itan+. de numerar a
19
3utorit.+ii! Dac. ar fi a%ut o #.l.rie ar fi aruncat-o dre#t ciubuc
func+ionarului care i-a dat c*itan+a! A)i b.4. micul bon de #lastic (ntr-un
bu/unar al %estei!
5$nd #.r.siser. biroul de sc*imb" @ooBieeul l.s. s.-i sca#e un l.trat
#relun4! Han (i r.s#unseE
0 Da" da" o s.-i #l.tim lui Dloo%o ODoi-la-HnuP" dar (nt$i trebuie s.
mai trecem #e unde%a!
Io%ar.)ul s.u morm.i /4omotos" s#eriind trec.torii cu nemul+umirea sa
)i atr.4$nd aten+ia (n mod #ericulos! Hn deta)ament al Securit.+ii ()i f.cu
a#ari+ia din mul+imea de oameni" robo+i" )i alte fiin+e care mer4eau #e
strad.!
0 Hei" las-o mai moale #rietene2 murmur. Han din col+ul 4urii!
Datru membri ai Securit.+ii (mbr.ca+i (n uniforme maro" (ncolona+i"
#ri%ind sus#icio)i #e sub c.)tile lor de lu#t." %eneau cu armele #re4.tite"
iar oamenii de #e strad. se d.dur. iute la o #arte din calea lor! Han obser%.
c.)tile a doi solda+i )i-)i d.du seama c. au/iser. ie)irea @ooBieeului! Dar
acesta nu merit. aten+ia lor" )i deta)amentul ()i %./u de drum!
Han #ri%i (n urma lor d$nd din ca#! An 4alaCie eCistau tot felul de
#oli+i)ti" )i buni )i r.i! Dar Doli+ia de securitate #articular. a 3utorit.+ii
Es#os" (n 6ar4on erau cei mai r.i! ?rdinele #e care le eCecutau nu a%eau
nimic de-a face cu le4ea sau cu 6usti+ia" ci doar cu edictele 3utorit.+ii
Sectorului 5or#orati%! Han nu #rice#use niciodat. ce #utea transforma un
b.rbat (ntr-un b.t.u) docil al Es#os9 (ncercase doar s. se asi4ure c. nu o s.
dea oc*ii cu unul dintre ei!
3duc$ndu-)i aminte de 5*e@bacca" relu. con%ersa+ia!
0 3)a cum am s#us" o s.-i #l.tim lui Dloo%o! ? s. ne (nt$lnim cu el
imediat" a)a cum am #l.nuit" ne ac*it.m )i #lec.m cura+i )i cinsti+i!
&ooBieeul se al.tur. din nou to%ar.)ului s.u f.r. s.-l mai cic.leasc.!
R
Deoarece clasele a%ute de #e Etti JL trebuia s.-)i etale/e (n mod
ostentati% bo4.+ia" cosmo#ortul 4./duia c$te%a ma4a/ine de animale
eCotice de cas." con+in$nd un num.r mic de creaturi de #e (ntinderea
nem.r4init. a im#eriului! O;a SabodorP era du#. #.rerea 4eneral. cel
mai bun dintre ele! 3colo merse )i Han!
Sistemul de i/olare al ma4a/inului" cu toate c. era scum#" nu reu)ea s.
ascund. toate miasmele )i sunetele formelor de %ia+." adunate cam la
2N
(nt$m#lare sub o ciudat. clasificareE O3nimale de cas.P! Drintre s#eciile
eC#use se aflau s#ecimene foarte solicitate cum ar fi #.ien6enii nocturni
#lutitori de #e 3ltarrn" )er#ii c$nt.tori cu #ene iri/ate de #e sin4ura #lanet.
din DroCima Dibal )i micu+ele )i durduliile marsu#iale de #e Sinanan care
erau (ndeob)te denumite min4i de blan.! 5u)ti )i cutii" re/er%oare )i ac%arii
#line cu oc*i str.lucitori" tentacule neobosite" cle)ti cl.m#.nind" )i
#seudo#ode )o%.ielnice!
Dro#rietarul a#.ru imediat" Sabodor #ersonal" cet.+ean al 8arrirului! Hn
cor# se4mentat" tubular" #re%./ut cu cinci #erec*i de membre elastice )i un
oc*i anten. ce se roteau constant" 4oni s#re ei! Sabodor se ridic. #e
ultimele dou. #erec*i de #icioare )i cu oc*ii anten. ridica+i #$n. la ni%elul
#ie#tului lui Han (l cercet. #e acesta din toate #.r+ile!
0 5u #.rere de r.u" se au/i dins#re #roeminen+a or4anului %ocal situat
(n centrul sec+iunii mediene a cor#ului" nu fac afaceri cu @ooBieeni! Sunt o
s#ecie ra+ional." nu-i #o+i folosi dre#t animale de cas.! ,-am ne%oie de nici
un @ooBiee!
5*e@bacca se de/l.n+ui cu un r.4et furios" ar.t$ndu-)i col+ii )i d$nd din
#icioru-i uria) )i #.ros! Litrinele se cl.tinar.! Sc$ncind" Sabodor se
ascunse (n s#atele lui Han" aco#erindu-)i orificiile auditi%e cu membrele
din fa+.! Dilotul (ncerc. s.-)i calme/e uria)ul #rieten (n tim# ce du/ini de
animale (nce#ur. s. +i#e" s. ciri#easc. )i s. b$/$ie" s.rind a4itate #rin
cu)tile lor!
0 H)urel" 5*e@ie2 ,-a s#us-o inten+ionat" (l lini)ti Han o#rindu-l #e
@ooBiee s. #un. m$na #e ne4ustorul care tremura!
?c*ii anten. a#.rur." e/itan+i" #e l$n4. 4enunc*ii lui Han!
0 S#une-i @ooBieeului s. nu se su#ere! 3 fost o sim#l. 4re)eal.! ,-am
%rut s.-l insult!
5*e@bacca se mai lini)ti! 3duc$ndu-)i aminte de solda+ii din cosmo#ort
Han (i era recunosc.tor!
0 3m %enit aici s. cum#.r.m ce%a" (i s#use el #ro#rietarului! S.
cum#.r.m" m. au/iG
0 S. cum#.ra+iG ?o" #ofti+i domnule )i #ri%i+i" #ri%i+i2 ?rice animal de
cas. #e care merit. s.-l ai se 4.se)te la cel mai bun ma4a/in din Sector!
3%em7
Han (i f.cu semn s. tac.! A)i l.s. m$na #e locul unde micu+ul )i
(m#odobitul ne4ustor ar fi trebuit s. aib. un um.r!
0 Sabodor" am s. (nlesnesc t$r4ul .sta! 5eea ce-mi trebuie este un
DinBo! 3i %reunulG
21
0 DinBo2G Dentru ceG Hn DinBoG 3*" re%olt.tor2
>ura" or4anul olfacti% )i oc*ii anten. simular. cum%a de/4ustul! Han
/$mbi cris#at!
0 3i unul #entru mineG
0 Se face2 3)te#ta+i aici2
?ndul$ndu-se" Sabodor (naint. s#re o camer. din s#ate! Dro#rietarul se
(ntoarse mai-nainte ca Han )i 5*e@bacca s. aib. tim# s. arunce o #ri%ire
(m#re6ur! An cele dou. #erec*i de a#endice su#erioare +inea o cutie!
An.untru se afla un DinBo!
Du+ine creaturi se bucurau de o asemenea notorietate dubioas. #recum
DinBo al c.rui tem#erament fri/a #si*o#atia! Era un mister al lumii
/oolo4ice cum #uteau micu+ele terori s. se su#orte una #e alta (ndea6uns ca
s. se re#roduc.! Destul de mic #entru a (nc.#ea (n #alma unui om dac.
omul ar fi fost destul de im#rudent s.-l ia (n m$n. DinBo-ul se (ncrunt.
s#re ei! Duternicele-i #icioare din s#ate se mi)cau constant" iar cele dou.
#erec*i de eCtremit.+i a#uc.toare de #e #ie#t se str$n4eau (n 4ol c.ut$nd s.
se a4a+e de ce%a! ;imba (i intra )i-i ie)ea #rintre col+ii str.lucitori )i r.i!
0 =ai miroaseG (ntreb. Han!
0 ?" nu2 <i de c$nd a fost transbordat a fost (n (m#erec*ere! Dar i s-a
(nde#.rtat %eninul!
5*e@bacca r$n6i! Han (ntreb.E
0 5$t cost.G
Sabodor ceru o sum. eCorbitant.! Han (i num.r. banii!
0 ? s.-+i dau eCact 6um.tate din #re+" de acordG
?c*ii anten. a4it$ndu-se nelini)ti+i #.reau 4ata s. %erse lacrimi!
&ooBieeul" forn.ind" se a#lec. s#re Sabodor care se f.cu c$t mai mic cu
#utin+.!
0 8ecunoa)te" Sabodor" (l in%it. %esel Han" e o afacere bun.2
0 Iu c$)ti4i" boci #ro#rietarul" oferindu-i cutia!
DinBo-ul se arunca dintr-o #arte (n alta a containerului" s#ume4$nd!
0 <i (nc. un lucru" ad.u4. Han %oios! Lreau s.-i administre/i un
sedati% u)or" at$t c$t s.-l #ot +ine un #ic (n #alm.! <i #une-l (ntr-o alt.
cutie" ce%a o#ac!
Sabodor acce#t. de#rimat" ner.bd.tor s.-i %ad. #leca+i din ma4a/inul
lui #e @ooBiee" om )i DinBo c$t se #utea de re#ede!
R
22
Dloo%o ODoi-la-HnuP" rec*in al (m#rumuturilor )i fost *o+" b.t.u) )i
#ilot din 5ron Drift a)te#ta cu #l.cere s. ridice datoria im#resionant. de la
Han Solo!
Era triumf.tor" nu numai #entru c. (m#rumutul ini+ial aducea un #rofit
str.lucit #entru el )i cei care (l sus+ineau" ci )i #entru c. (l ura din tot
sufletul #e Solo )i astfel se materiali/a o interesant. form. de r./bunare!
(n mesa6ul lui Solo" #rin care #romitea restituirea banilor" era
men+ionat. (nt$lnirea #e Etti JL" (n cel mai ele4ant bistrou din cosmo#ort!
3sta (i con%enise lui Dloo%o ODoi-la-HnuP9 #.rerea sa era c. munca
4rea )i distrac+ia trebuia s. se combine ori de c$te ori era #osibil! 8in4ul de
dans OQbor ;iberP era mai mult dec$t satisf.c.tor9 era o bo4.+ie! Dloo%o"
de#arte de a fi (nc$nt.tor" era un b.rbat masi% cu un tem#erament dificil" a
c.rui fa+. era su#us. unui tic ner%os9 dar %enitul s.u (l f.cea" e%ident" s. fie
acce#tat (n societate!
Se tol.ni #e o cana#ea la o mas. dintr-un col+" al.turi de cei trei
(nso+itori #e care-i adusese cu el! Doi dintre ei erau oameni" b.rba+i
(ncerca+i care a%eau asu#ra lor un num.r mare de arme ascunse! 5el de-al
treilea era un bi#ed sol/os )i cu bot lun4" ori4inar de #e Da%nar JJ )i care
a%ea o ade%.rat. (nclina+ie c.tre eCecu+ii!
Dloo%o" etal$nd mai mul+i bani dec$t era ne%oie #entru a tre/i sim+ul
os#italit.+ii (n c*elneri+." ()i aran6. ciuful ne4ru )i unsuros! An tim# ce
a)te#ta eCulta la 4$ndul r./bun.rii #e Han Solo! ,u c. #ilotul n-ar #l.ti!
Dar Solo fusese mult tim# un moti% de iritare" (ntotdeauna 4ata cu %reo
scu/. ca s. nu #l.teasc." bat6ocorindu-l #e Dloo%o )i tulbur$ndu-l (n acela)i
tim#! De c$te%a ori Dloo%o se f.cuse de r$s (n fa+a s#ri6initorilor s.i din
cau/a diferendelor lui Solo" iar ace)tia nu fuseser. #rea amu/a+i! 5odul etic
obli4atoriu al conducerii unei (ntre#rinderi ile4ale (l re+inea #e Dloo%o s.-l
dea" #e c.#itanul-#ro#rietar al <oimului =ileniului" #e m$na le4ii9 cu toate
acestea" o (m#re6urare local. con%enabil. #utea ser%i la fel de bine
sco#urilor rec*inului!
Jntr$nd cu 5*e@bacca al.turi )i cu o cutie de metal (n m$n." Han
a#recie calitatea rin4ului de dans OQbor ;iberP!
5a a#roa#e #e orice #lanet. ci%ili/at." )i aici se aflau amestecate multe
s#ecii cunoscute sau str.ine" (ntr-un 4*i%eci 4reu de clasificat! Han" care
%./use cam c$t ar #utea s. %ad. un om (ntr-o 4alaCie" desco#eri c. nu #utea
identifica dec$t 6um.tate din ti#urile de s#ecii neumane #re/ente aici! ,u
era neobi)nuit! Stelele erau at$t de numeroase (nc$t nimeni nu #utea
catalo4a toate fiin+ele ra+ionale #e care le #r.siser.! Han nici nu mai )tia de
2'
c$te ori intrase (n camere ca aceasta" #lin. cu o %arietate de forme" sunete
)i mirosuri ciudate! Dutea s. identifice f.r. 4reutate o du/in. de ti#uri de
a#arate de res#ira+ie folosite de entit.+ile ale c.ror sisteme biolo4ice nu
erau com#atibile cu atmosfera standard!
Han a#recia (n s#ecial acele femei umane" )i a#roa#e umane" (mbr.cate
(n m.t.suri scli#itoare" straie ornate )i luminescente! Hna (naint. s#re el"
direct de la o mas. cu 6ocuri ca O=ind-MamP" OSenso-S@itc*P" O8efleC
8acesP )i OStar-fi4*tP! Era o fat. (nalt." su#l." cu #ielea rubinie" #.r
ar4intiu" (mbr.cat. cu o roc*ie ce #.rea a fi +esut. dintr-o cea+. alb.!
0 Bine-ai %enit astronautule" /$mbi ea lu$ndu-l de bra+! 5e-ai /ice s.
d.m un ocol rin4uluiG
Han ()i mut. #o%ara (n cealalt. m$n. (n tim# ce 5*e@bacca (l #ri%ea
de/a#robator9 multe din a%enturile lor mai #u+in fericite (nce#user. astfel!
0 Desi4ur2 r.s#unse Han cu entu/iasm! ? s. dans.m" s. ne (mbr.+i).m"
Os. ne altoimP2 Dar un #ic mai t$r/iu!
Ea (i arunc. un /$mbet (nnebunitor ca s.-i arate c. nu era nimic
#ersonal )i se duse s. (nt$m#ine un alt client (nainte ca Han s. se
(nde#.rte/e!
8in4ul de dans" OQbor ;iberP" era o bomb. clasa (nt$ia! Era #re%./ut.
cu un c$m# 4ra%ita+ional de cea mai bun. calitate )i cu o consol. care se
(ntre/.rea #rintre sticle" robinete" ce#uri )i alte accesorii! >ra%ita+ia #utea fi
modificat. oriunde (n cadrul localului sau #e rin4 )i astfel #erec*ile #uteau
#luti cu o 4ra+ie li#sit. de efort! <i Han desco#erise se#areuri )i mese unde
s#ecii din lumi cu 4ra%ita+ie minim. st.teau confortabil" 4ra%ita+ia fiind
redus. #entru ei!
Han )i 5*e@bacca (naintar. (n (ntunecimea localului au/ind /4omote de
#a*are ciocnindu-se )i de limba6e su#ra#un$ndu-se /4omotului sistemului
de sonori/are! 8es#irar. arome de aerosoli9 o abunden+. de fumuri )i de
aburi cu tente di%erse care sfidau sistemul de %entila+ie" #luteau (n straturi
multicolore!
Al /.ri #e Dloo%o ODoi-la-HnuP f.r. nici o #roblem.9 marele *o+oman
4.sise o mas. mare (ntr-un col+ ca s.-l #oat. %edea mai bine #e datornicul
s.u! Han )i 5*e@bacca %enir. s#re el! Dloo%o arbor. un /$mbet studiat"
necon%in4.tor!
0 Solo" b.tr$ne! Lino" ia loc!
0 Scute)te-ne de ra*atul .sta" ODoi-la-HnuP!
Han se a)e/. l$n4. Dloo%o! 5*e@bacca ()i at$rn. arbaleta de um.r )i lu.
loc de #artea cealalt. a mesei astfel (nc$t el )i Han s. aib. s#atele #./it!
24
Han l.s. 6os cutia #e care o ducea! Dloo%o o m$n4$ie lacom din oc*i!
0 Do+i s#oro%.i" (l in%it. Han!
0 Hai" Solo" (l mustr. Dloo%o" 4ata s. i4nore orice insult. (n #re/en+a
im#un.toare a banilor" nu a)a se %orbe)te unui b.tr$n binef.c.tor!
Dloo%o fusese de6a informat c. doi #ilo+i %a4abon/i sc*imbaser. o mare
cantitate de marfa #e bani 4*ea+.! Antinse m$na s#re cutie! Dar Han fu mai
iute!
Dilotul (l #ri%i #ro%ocator cu coada s#r$ncenei ridicat.!
0 Dlata ta se afl. (n.untru! Dlus dob$nda! 5u asta suntem c*it" Dloo%o!
5iudat" Dloo%o d.du din ca#" im#erturbabil" mi)c$ndu-)i codi+a )i
f.lcile! Han era 4ata s.-l (ntrebe de ce" c$nd un m$r$it de a%ertisment al lui
5*e@bacca (l (ntreru#se! 5$+i%a solda+i ai Doli+iei securit.+ii intrar. (n
localul OQbor ;iberP! ? #arte se o#rir. la u). (n tim# ce ceilal+i ()i croir.
drum (n.untru!
Han desf.cu curelu)a care +inea de/inte4ratorul (n toc! Q4omotul (l f.cu
#e Dloo%o s. se (ntoarc.!
0 D.i" .." Solo" 6ur c. n-am nici un amestec (n c*estia asta! Suntem
c*it" a)a cum ai s#us )i tu! ,ici m.car eu nu a) (ndr./ni s. de%in
informator )i s.-mi risc %ia+a! (Duse o m$n. 4ras. )i aca#aratoare #e cutie!
5red c. domnii ace)tia (n uniforme maro" caut. un b.rbat cu
semnalmentele tale! De %reme ce eu nu mai sunt interesat de inte4ritatea
%oastr." #ro#un ca tu )i camaradul t.u flocos s-o )ter4e+i imediat de aici!
Han nu-)i #ierdu tim#ul (ntreb$ndu-se cum (i d.duse 3utoritatea de
urm. du#. ce ob+inuse acte noi #entru <oim )i certificate de identitate
#entru el )i 5*e@bacca! Se a#lec. s#re Dloo%o" cu m$na drea#t. #e
de/inte4rator!
0 De ce s. nu st.m noi aici un tim#" Ocole4aPG <i at$ta tim# c$t suntem
aici" se adres. ser%itorilor lui Dloo%o" a%e+i cu to+ii #ermisiunea s. %.
#une+i m$inile #e mas." ca 5*e@ie )i cu mine s. le #utem %edea! 3cum2
De bu/a su#erioar. a lui Dloo%o se i%eau broboane de sudoare! Dac.
cine%a ar fi f.cut acum o mi)care" cu si4uran+. el ar fi de%enit #rimul
cada%ru! An4.im. un ordin )i oamenii s.i se su#user. cererii lui Han!
0 ;ini)te)te-te" Solo" (l im#lor. Dloo%o" de)i Han era destul de calm"
s#re deosebire de fa+a lui Dloo%o care c.#.tase un alb boln.%icios! ,u l.sa
tem#eramentul acela bine cunoscut s.-+i ia min+ile! Iu )i @ooBieeul #ute+i
fi at$t de ira+ionali c$teodat.! 5a de eCem#lu c$nd Bi4 Bun6i n-a a%ut 4ri6.
s. %. #l.teasc." iar %oi doi i-a+i de#resuri/at incinta! El )i #ersonalul abia
dac. au a%ut tim# s.-)i #un. costumele de su#ra%ie+uire! ;ucruri de 4enul
2F
acesta dau unui om o re#uta+ie #roast." Solo2
3cum Dloo%o tremura" a#roa#e c. uitase de bani!
Doi solda+i )i un ser4ent se o#rir. l$n4. mas.! Lenirea lor c*iar (n acea
cli#. nu #utea s.-l nemul+umeasc. mai tare #e Dloo%o!
0 Ioat. lumea de la aceast. mas. s. #re/inte actele de identitate!
5*e@bacca ()i luase aerul cel mai ne%ino%at" iar oc*ii lui mari de un
albastru desc*is se (ntoarser. c.tre solda+i! El )i Han #re/entar. actele
falsificate! =$na #ilotului st.tea l$n4. #atul armei" cu toate c. un sc*imb
de focuri (n aceste condi+ii" cu u)a #./it. de (nt.riri" ar fi oferit #u+ine )anse
de su#ra%ie+uire!
Ser4entul Es#o i4nor. actele lui Dloo%o )i ale bandei sale! :run/.rindu-
le #e ale lui Han" (ntreb.E
0 3stea sunt corecteG ,a%a de trans#ort care a ateri/at a/i e a
dumnea%oastr.G
Han nu #utea fi mai dece#+ionat! Jar dac. 3utoritatea f.cuse de6a
le4.tura (ntre na%a sa de identitate )i (nt$m#l.rile #ri%ind ateri/area ile4al.
#e Duroon" era ca )i mort! Iotu)i" reu)i s. #ar. u)or amu/at )i oarecum
uimit de toate aceste (ntreb.ri!
0 Bine(n+eles" ofi+ere! S-a (nt$m#lat ce%aG
Se uit. la el cu o #ri%ire inocent. de nou n.scut!
0 3m #rimit semnalmentele tale de la res#onsabilul docurilor" r.s#unse
ser4entul! ,a%a ta a fost sec*estrat.! ,u se #otri%e)te cu standardele de
si4uran+. ale 3utorit.+ii!
Han ()i sc*imb. #lanurile!
0 3re toate a#rob.rile" obiect. el" 4$ndindu-se c. ar trebui s. le )tie #e
toate de %reme ce el le falsificase!
Ser4entul d.du din m$n.!
0 3celea au eC#irat! ,a%a ta nu cores#unde noilor standarde!
3utoritatea a redefinit ni%elul #erforman+elor na%elor )i" din c$te am au/it"
na%a ta (l (ncalc. (n %reo /ece #uncte )i nici nu a#are #e lista &ai%er!
ECamin$nd-o doar din eCterior au desco#erit c. ra#ortul mas.Tca#acitate de
trans#ort )i sistemul de armament le de#.)esc cu mult #e cele ale unei na%e
ci%ile! Se #are c. mare #arte a scuturilor de radia+ie au fost (nde#.rtate
c$nd conductele #ro#ulsorului au fost t.iate )i reorientate! De asemenea are
)i sistemul acela ciudat de abordare" scuturi defensi%e su#limentare"
com#ensatoare 4rele de accelera+ie )i un (ncurcat dis#o/iti% de detectare cu
ra/. lun4. de ac+iune! Halal #ocnitoare!
Han ()i ridic. bra+ele cu modestie9 de data asta nu-i %enea s. eCulte de
26
m$ndrie )i bucurie!
Ser4entul Es#o continu.!
0 Le/i" c$nd #ilote/i o c*estie 4ro/a%. ca aia" cu (nc.rc.tur. mic. dar
cu #osibilit.+i #este standarde" 3utoritatea Sectorului 5or#orati% (nce#e s.
se 4$ndeasc. c. ai #utea face ce%a ile4al cu ea! La trebui s. fie adus. la
caracteristicile ori4inare9 %a trebui s. te #re/in+i s. faci aran6amentele!
Han r$se u)urat!
0 Sunt si4ur c. e o 4re)eal.!
<tia c. fusese norocos c. nu for+aser. (ncuietorile #entru o #erc*e/i+ie la
bord! Dac. ar fi %./ut ec*i#amentul antisen/or" a#aratul de bruiere )i de
contram.suri )i dis#o/iti%ul de monitori/are cu band. lar4." acesta ar fi
fost moti% de arestare!
<i ce s-ar fi (nt$m#lat dac. ar fi desco#erit com#artimentele de
contraband.G 4$ndi el!
0 ? s. trec #e la biroul )efului cosmo#ortului imediat ce-mi re/ol%
afacerile" #romise Han!
3cum reali/. de ce fusese Dloo%o ODoi-la-HnuP a)a de mul+umit!
8ec*inul nici m.car nu trebuise s. (ncalce #rotocolul criminal sau s.-)i
ri)te #o/i+ia ac+ion$nd (m#otri%a lui Han )i 5*e@bacca9 Dloo%o )tiuse c.
<oimul =ileniului" sub orice nume ar fi fost (nre4istrat" nu ar cores#unde
standardelor 3utorit.+ii!
0 De4eaba" /ise ser4entul Es#o! ?rdinele sunt s. %. escorte/ acolo
imediat ce sunte+i desco#eri+i! <eful cosmo#ortului %rea s. re/ol%e
#roblema aceasta imediat!
Solda+ii Es#o fur. dintr-o dat. mai aten+i!
Han /$mbi (ndurerat! S#use tot felul de lucruri f.r. noim. (n sens de
(n+ele4ere! Antre tim# se 4$ndi calm la dilema sa! 3utoritatea %a dori s.
cercete/e toate actele na%ei" 6urnalul de bord" acredit.rile #ro#rietarului!
5$nd acestea %or #re/enta discre#an+e" %a urma o (ntrea4. scanare de
identificareE modelele #orilor" indec)ii retinieni )i corticali (ntrea4a
rutin." (n cele din urm. ar afla cine sunt Han )i 5*e@bacca )i a#oi ar
(nce#e cu ade%.rat neca/urile! Era aCiomatic #entru filosofia lui Han" c. nu
trebuie s. te a#ro#ii niciodat." de #u)c.rie mai mult dec$t este necesar! Dar
a)e/at aici nu #utea o#une o re/isten+. eficient.! Ai arunc. o #ri%ire lui
5*e@bacca care se amu/a ar.t$ndu-)i din+ii solda+ilor (ntr-un /$mbet
fioros! &ooBieeul sur#rinse totu)i #ri%irea lui Han )i ()i (nclin. u)or ca#ul!
Dre#t r.s#uns #ilotul se ridic.!
0 S. ne ocu#.m" deci" de aceast. #roblem. ne#l.cut." ser4ente" ca s.
27
ne #utem %edea cu to+ii de treab.2
5*e@ie se (ndre#t. s#re mas." atent la Han" )i cu o lab. #e cureaua
arbaletei! Han se a#lec. ca s. sc*imbe un ultim cu%$nt cu Dloo%o!
0 A+i mul+umesc #entru cli#ele #l.cute" b.tr$ne cole4! ,e %om (ntoarce
c$t #utem de cur$nd la tine" (+i #romit! <i ca s. nu uit" #oftim #lata ta!
Desc*ise #artea din fa+. a cutiei )i se d.du (na#oi!
Dloo%o %$r( m$na (n cutie a)te#t$ndu-se s.-)i um#le #alma cu bani
minuna+i" #l.cu+i la #i#.it! An sc*imb" col+i mici )i ascu+i+i mu)car. #artea
c.rnoas. a de4etului mare! Dloo%o +i#a (n tim# ce turbatul DinBo se
strecur. afar. )i-)i ad$nci 4*earele ca ni)te ace (n stomacul moale al lui
Dloo%o! De creasta dorsal. a DinBo-ului era #rins. c*itan+a 3utorit.+ii"
modul atent de #lat. a datoriilor lui Han!
3ten+ia es#o)ilor se (ndre#t. c.tre mas." (n tim# ce bosul criminal urla!
Hnul dintre oamenii lui Dloo%o (ncerc. s.-i smul4. DinBo-ul #atronului (n
tim# ce ceilal+i e/itau!
DinBo-ului nu-i a6un4ea9 cio#$r+ea m$inile st$n4ace cu #intenii
#icioarelor din s#ate" a#oi (i #ul%eri/. #e to+i cei de la mas. cu 6eturi
sc$rboase din #un4a cu lic*id ur$t mirositor! Du+ine lucruri din natur. sunt
mai res#in4.toare dec$t secre+ia defensi%. a DinBo-ului! ?amenii )i
*umanoidul c./ur. #e s#ate" tu)ind )i (nec$ndu-se" uit$nd de )eful lor!
Solda+ii Securit.+ii (ncercau s. (n+elea4. ce se (nt$m#la de oamenii se
(m#iedicaser. )i %eniser. #este ei" l.s$ndu-l #e Dloo%o la c*eremul micii
bestii turbate! DinBo-ul (ncerca acum ener4ic s.-l de%ore/e" (nce#$nd cu
nasul" care #.rea a-i aminti de inamicii lui naturali!
0 Ua***2 se #l$nse Dloo%o" smucindu-l #e *ot.r$tul DinBo! ;ua+i-l de
#e mine2
0 5*e@ie2
3 fost tot ceea ce Han a%u tim# s. +i#e! Al #ocni #e cel mai a#ro#iat
Es#o" nedorind s. tra4. de la mic. distan+.! Es#osul #rins cu 4arda l.sat.
c./u secerat #e s#ate! 5*e@ie se descurc. mai bine" lu$ndu-i #e ceilal+i doi
de centuri )i i/bindu-i ca# (n ca#" #roduc$nd un /4omot ca de 4on4 din
c.)tile lor cu su#rafa+. su#erdur.! 3#oi @ooBieeul se #ierdu cu a4ilitate (n
mul+ime" urm$ndu-)i #rietenul!
Es#o)ii de la u)." +in$nd de/inte4ratoarele (n bandulier." traser." dar
mul+imea confu/. se (n4r.m.dea (m#re6ur f.r. ca cine%a s. aib. %reo idee
des#re ceea ce se (nt$m#la! Dansatoarele anti4ra%ita+ionale (nce#ur. s.
coboare ca )i cum le-ar fi fost atras. aten+ia de la di%ersele stimulente
#si*otro#ice )i #lacebouri! Anc.#erea se um#lu de un O5eGP rostit (n di%erse
2K
limbi!
Dloo%o ODoi-la-HnuP" (nde#.rt$nd cu for+a (n cele din urm. DinBo-ul de
#e nasul lui" (l arunc. (n cealalt. #arte a (nc.#erii! DinBo-ul ateri/. #e masa
unei matroane bo4ate t.ind #ofta de m$ncare a celor afla+i la mas.!
Dloo%o" m$n4$indu-)i (nc. botul" se (ntoarse la tim# #entru a-l %edea #e
Han Solo s.rind #este bar!
0 Hite-l2 eCclam. boss-ul lumii interlo#e!
5ei doi barmani se 4r.bir. s.-l o#reasc. #e Han rotind bastoanele
#arali/ante #e care le +ineau (n s#atele barului #entru #.strarea ordinii! 5u
(nc*eieturile m$inilor (ncruci)ate" Han #ar. lo%itura #rimului barman"
o#rind cobor$rea bastonului #arali/ant" ()i ridic. 4enunc*iul )i cu o
lo%itur. de cot (l trimise #e #rimul OmiColo4P #este cel de-al doilea!
5*e@bacca s.rind #este bar du#. cole4ul lui )i sco+$nd un mu4et %esel"
care f.cu s. se cutremure (nc*eieturile barului" c./u deasu#ra barmanilor!
? lo%itur. de de/inte4rator tras. de unul din Es#o)ii de la intrare f.cu
#raf un 4lob de cristal ce con+inea 4ro4 ,o%anian %ec*i de 4NN de ani!
=ul+imea +i#a" marea ma6oritate arunc$ndu-se la #odea! 3lte dou. lo%ituri
smulser. buc.+i din bar )i a#roa#e arser. de#o/itul de numerar!
Han se lu#tase s. treac. #este 4r.mada f.cut. de 5*e@ie )i cei doi
barmani! A)i a#uc. de/inte4ratorul )i trase c$te%a sal%e scurte c.tre Es#o)ii!
Hnul c./u cu um.rul fume4$nd" iar ceilal+i se (m#r.)tiar. ca s. 4.seasc. o
aco#erire! Din #artea o#us. Han #utea s.-l aud. #e Dloo%o )i #e oamenii
lui croindu-)i drum" +i#$nd )i lo%ind clien+ii! Se (ndre#ta s#re bar!
Han se (ntoarse c.tre obiecti%ul s.u" comen/ile de controlul 4ra%ita+iei!
:.r. s. se o#reasc. s. le anali/e/e (nce#u s. mute cu frene/ie indicatoarele
la maCim! Din fericire #entru toat. lumea care nu se afla (n /ona i/olat. a
barului" nimic nu se (nt$m#l. atunci c$nd c$m#ul 4ra%ita+ional se sc*imb.!
3stfel c. nimeni nu fu stri%it sau f.cut buc.+ele!
Han adusese tot localul la ni%elul de 4ra%ita+ie '"F standard! Entit.+i de
toate felurile se #r.bu)ir. #e co%oare" +intuite la #odea de 4reutatea
incredibil. a #ro#riilor cor#uri )i do%edind astfel c. acolo nu erau locuitori
ai unei #lanete cu atrac+ie 4ra%ita+ional. #uternic.! Es#o)ii o #.+ir. ca toat.
lumea! Dloo%o ODoi-la-HnuP sem.na foarte tare cu o scrumbie a#lati/at."
obser%. Han!
Era lini)te" cu eCce#+ia unor res#ira+ii )uier.toare )i a 4emetelor celor
care se lo%iser. (n c.dere! 5u toate aceste nimicuri nu #.rea nimeni lo%it
4ra%! Han ()i #use la loc de/inte4ratorul studiind comen/ile c$m#ului
4ra%ita+ional s#un$ndu-)iE 5eea ce ne trebuie nou. este un coridor str$mt
29
ca s. ie)im de aici! Dar ()i mu)ca bu/a )i de4etele se a)e/au ne*ot.r$te #e
butoane!
5u un stri4.t de ner.bdare 5*e@bacca" care-i lini)tise #e ambii barmani"
(l ridic. #e Han de umeri )i-l d.du la o #arte! &ooBieeul se l.s. deasu#ra
consolei mi)c$ndu-)i de4etele cu #reci/ie )i tr.4$nd frec%ent cu oc*iul
(ns#re u).! An c$te%a cli#e cor#urile a dou. sau trei fiin+e care f.ceau de-a
lun4ul coridorului o 4ra%ita+ie mai mic. se ridicar. u)or! Io+i ceilal+i"
Es#o)ii )i contin4entul lui Dloo%o din lumea interlo#. r.maser. li#i+i la
#odea! 5*e@bacca se l.s. u)or #este bar )i intr. (n #asa6ul cu 4ra%ita+ie
normal." Se r.sti #lin de el la Han!
0 D.i" eu am fost cel care s-a 4$ndit la asta" nu-i a)aG bomb.ni #ilotul
urm$ndu-)i #rietenul!
36un)i (n afara rin4ului OQbor ;iberP trase discret u)ile (n s#atele lui )i
()i aran6. *ainele (n tim# ce 5*e@ie se #eria cu un aer de/4ustat!
0 Hei 5*e@ie" ai l.sat-o cam moale cu st$n4a" nu-i a)aG (ntreb. Han!
A+i #ier/i %ite/a" b.tr$neG
5*e@bacca iru#se s.lbaticE %$rsta era un subiect de 4lum. #ermanent
(ntre ei!
Han o#ri un 4ru# de c*eflii care erau 4ata s. intre la O/bor ;iberP!
0 3cest local este (nc*is oficial" anun+. cu im#ortan+.! Este (n
carantin.! :ebra lui :ronB!
5*eflii" intimida+i de numele acestei maladii ima4inare" nici nu se
4$ndir. s. o #un. la (ndoial.! Dlecar. imediat!
5ei doi #arteneri (n)f.car. #rimul robo-*acB
1
#e care-l %./ur. )i se
4r.bir. s#re na%.!
0 Lin %remuri 4rele #entru afaceristul inde#endent" se #l$nse Han
Solo!
1
8obo-*acBE %e*icul!
'N
CAPITOLUL 3
5$te%a minute mai t$r/iu robo-*acB-ul (i l.s. #e Han )i 5*e@bacca
du#. un col+" l$n4. docul nr! 4F! Se 4$ndir. c. e mai (n+ele#t s.
#ros#ecte/e /ona mai (nt$i" s. %ad. dac. n-au a6uns mai (nainte for+ele le4ii
)i ordinii! Ir.4$nd cu oc*iul du#. col+" /.rir. un a6utor al )efului
cosmo#ortului care" #lin de sim+ul datoriei" (ncuia u)ile docului cu un
dis#o/iti%" #entru a sec*estra na%a! Han ()i trase #rietenul deo#arte #entru
o mic. discu+ieE
0 ,-a%em tim# s. a)te#t.m cale liber." 5*e@ie9 (n scurt tim# o s. se
l.mureasc. lucrurile la rin4ul OQbor ;iberP! De de alt. #arte fraierul .sta e
c$t #e-aci s. (nc*id. docul" iar #atrulele Es#o ar de%eni curioase dac. ne-ar
%edea #e noi c. (ncerc.m s. s#ar4em u)ile!
Se uit. (nc. o dat.! 36utorul a#roa#e c. terminase conectarea alarmei la
solenoi/ii u)ii blindate! :.r. (ndoial. c. )i cealalt. u). a docului fusese
asi4urat.! Han #ri%i (m#re6ur )i %./u (n s#atele s.u un ma4a/in de b.uturi!
A)i a#uc. to%ar.)ul de cot!
0 Jat. #lanul7
Hn minut mai t$r/iu a6utorul )efului cosmo#ortului #rinsese (ncuietorile
masi%e )i terminase de asi4urat dis#o/iti%ul de sec*estrare! H)ile blindate
se (nc*iser. cu un clan4 f.r. ca (ntre ele s. r.m$n. cea mai mic. cr.#.tur.!
36utorul scoase o c*eie codificat. molecular din l.ca)ul situat (n
dis#o/iti% )i acesta fu acti%at! 3cum" o sim#l. atin4ere ar fi informat
instantaneu for+ele Es#o! 36utorul ()i b.4. c*eia la centur. )i se #re4.ti s.
ra#orte/e terminarea misiunii! Iocmai atunci un @ooBiee mare )i ur$cios
%eni cl.tin$ndu-se" beat" +in$nd (n m$na-i #.roas. o oal. de 1N litri #lin. cu
o b.utur. ur$t mirositoare! Iocmai c$nd @ooBieeul a6unsese (n dre#tul
a6utorului" un b.rbat %enind din cealalt. direc+ie nu reu)i s. e%ite
(m#leticelile! 5iocnirea com#licat. (ntre cei trei oameni a%u ca re/ultat
rosto4olirea @ooBieeului )i %.rsarea b.uturii #este a6utorul li#sit de noroc!
Jmediat se isc. un ade%.rat iad de acu/a+ii )i contraacu/a+ii" toate rostite
cu %oce ridicat.! &ooBieeul bolborosea oribil c.tre cei doi b.rba+i
str$n4$nd #umnii )i 4esticul$nd din cau/a b.uturii %.rsate! 36utorul )efului
de cosmo#ort ()i )ter4ea f.r. folos tunica (mbibat.! 5el.lalt #artici#ant la
accident (ncerc. s. fie de a6utor!
'1
0 ?" ce #.cat" te-ai um#lut de c*estia aia" rosti Han #e un ton 4ri6uliu"
(n tim# ce (ncerca s. stoarc. #u+in din b.utura turnat. #e tunic.!
36utorul )i @ooBieeul sc*imbau tot felul de acu/a+ii contradictorii
des#re %ina celui ce #rodusese accidentul! Irec.torii mer4eau mai de#arte
nedorind s. se im#lice!
0 Drietene" ar trebui s.-+i dai tunica la s#.lat imediat" (l sf.tui Han" sau
mirosul n-o s. mai ias. niciodat.!
36utorul" cu o ultim. amenin+are la adresa @ooBieeului" se (nde#.rt.
(ncet! Iem$ndu-se c. un su#ra%e4*etor ar #utea s. treac. #e acolo )i s.-l
%ad. sau )i mai r.u" s.-l miroas. m.ri #asul! Se 4r.bea l.s$ndu-i #e
ceilal+i doi s. se certe #e tema %ino%.+iei! Ans. cearta se o#ri imediat ce
a6utorul dis#.ru! Han +inea (n m$n. c*eia ce o scosese de la centura
a6utorului (n tim#ul ciocnirii" i-o d.du lui 5*e@bacca!
0 Du-te )i (nc.l/e)te motoarele na%ei" dar nu cere a#robare de
decolare! =ai mult ca si4ur c. )eful cosmo#ortului ne-a re+inut la sol! Dac.
ar eCista %reo na%. de #atrulare" imediat s-ar (nfi4e (n s#inarea noastr.!
3#roCim. cam la o#t minute tim#ul de c$nd #lecaser. de la OQbor
;iberP9 norocul nu #utea s.-i +in. #rea mult!
5*e@bacca f.cu #re4.tirile de decolare" (n tim# ce Han fu4i #rintre
docuri! De#.)i trei #$n. s. se o#reasc. la cel #e care (l c.uta! An acel loc se
4.sea o na%. de trans#ort curat. )i #roas#.t %o#sit.! ,umele )i simbolurile
de identificare erau afi)ate cu m$ndrie la #u#a na%ei" iar c$+i%a robo+i erau
ocu#a+i cu (nc.rcarea unor m.rfuri sub su#ra%e4*erea ec*i#a6ului care
ar.ta de/4ust.tor de cinstit! Han se a#lec. #rintre u)ile blindate desc*ise"
f.c$ndu-le cu m$na!
0 Bun.! Iot m$ine decola+iG
Hnul dintre ei (i r.s#unse confu/ la salutE
0 ,u m$ine #rietene" (n seara asta la ora 21ENN" ora #lanetar.!
Han simul. sur#rindereaE
0 3" daG 3tunci cer liber!
?mul (i r.s#unse cu un O;a re%edereP (n tim# ce Han se (nde#.rta
lini)tit! Jmediat ce se afl. (n afara c$m#ului lor %i/ual o lu. la fu4.!
5$nd a6unse (na#oi la docul 4F" (l 4.si #e 5*e@bacca conect$nd
dis#o/iti%ul de sec*estrare )i le4$ndu-l de interiorul u)ilor blindate! Han
d.du din ca# a#robator!
0 Jste+ b.iat! Suntem #re4.ti+iG
&ooBieeul sc$nci afirmati% )i (nc*ise u)ile blindate! ;e (ncuie #e
din.untru de data aceasta )i arunc. c*eia molecular.!
'2
Han de6a ()i luase locul (n cabin.! Dun$ndu-)i casca c*em. turnul de
control! :olosind codul de identificare al na%ei din docul 41" ceru ca ora de
decolare s. fie sc*imbat. de la ora 21ENN ora #lanetar." la cli#a de fa+."
cerere care nu era neobi)nuit. #entru o na%. %a4abond" al c.rei orar se
#utea sc*imba brusc! 5um nu #rea era mult trafic )i na%a trecuse
%erific.rile" a#robarea de decolare a fost dat. imediat!
5*e@bacca tocmai ()i fiCa centura de si4uran+. c$nd Han ridic. na%a!
Dro#ulsoarele i/bucnir. )i <oimul decol. (ncet de #e Etti JL! 5$nd Es#o)ii
%or a#.rea (n docul 4F )i %or for+a u)ile blindate" reflect. Han" o s. le fie
4reu s. (n+elea4. cum a #utut cine%a s. se furi)e/e cu o na%. #e sub nasul
)efului cosmo#ortului!
,a%a se se#ar. de c$m#ul 4ra%ita+ional al #lanetei Etti JL!
5*e@bacca era bine dis#us )i entu/iasmat de stra)nica e%adare! Botul
#ielos al @ooBieeului se (ntinse (ntr-un r$n6et *idos-dr.4.la)" iar el c$nta
sau scotea sunete #e care #o#orul s.u le numea c$ntec din tot sufletul! Se
au/ea incredibil de tare (n cabina str$mt.!
0 Hai" 5*e@ie" (l im#lor. Han (n4*iontindu-l" toate instrumentele salt.!
&ooBieeul termin. c$ntecul cu un fel de yodel!
0 <i #e de alt. #arte" (nc. n-am ie)it din furtun.!
5*e@bacca ()i #ierdu #ri%irea calm. )i mu4i intero4ati%! Han d.du din
ca#!
0 ,u" Dloo%o )i-a #rimit banii9 indiferent c$t de (ntors e el" sus+in.torii
lui n-or s. #l.teasc. nici un contract #entru ca#etele noastre! 3m %rut s.
s#un c. antena cu ra/. lun4. #e care am c$r#it-o (m#reun. n-o s. dure/e o
%e)nicie! 3%em ne%oie de alta" ultimul ti#! Es#o)ii )i to+i ceilal+i c.rora le
#lace s. areste/e oameni cred c. au un model nou de sen/or care sca#.
detec+iei cu ec*i#ament mai %ec*i! 3%em ne%oie )i de a)a ce%a ca s. #utem
face din nou bani! Anc. un lucru dac. %rem s. lucr.m #rin /on. ne trebuie
o c*estie din asta" &ai%er9 trebuie s. ne strecur.m )i noi cum%a #e lista aia!
:ir-ar s. fie" 3utoritatea Sectorului 5or#orati% a stors mii de sisteme
solare9 a#roa#e c. #ot s. miros to+i banii .ia2 ,u trecem noi #e l$n4. #rada
asta 4ras. doar #entru c. nu-i #lace cui%a de aici ca#acitatea noastr. de
decolare!
Iermin. de #re4.tit saltul (n *i#ers#a+iu )i se (ntoarse la #artenerul s.u
cu un r$n6et %icleanE
0 3cum" de %reme ce 3utoritatea nu ne datorea/. nici o fa%oare" ce ne
r.m$ne de f.cutG
D.rosul camarad morm.i o dat.! Han duse m$na la #ie#t )i se #ref.cu
''
)ocat!
0 An afara le4ii9 /iciG ,oi2G 3)a-i #rietene! Lom lua at$ta b.net de la
3utoritate (nc$t nu %om a%ea ce s. facem cu el" c*icoti Han! Dar mai (nt$i
este tim#ul s. (nt$lnim )i s. salut.m %ec*i #rieteni! Du#. asta ar trebui ca
toat. lumea s.-)i #./easc. banii2
Irebuia s. o fac. #as cu #as" bine(n+eles! Saltul (n *i#ers#a+iu (i duse #e
o #lanet. care numai #ustie nu era" o eC#loatare minier. uitat." unde
3utoritatea nu se deran6ase s. +in. birouri! Hn b.tr$n de acolo care %./use
)i %remuri mai bune" i-a #us (n le4.tur. cu c.#itanul unei bar6e de curs.
lun4.! Du#. ce au fost %erifica+i" cu %ia+a at$rn$nd de un fir de #.r dac. ar
fi dat r.s#unsuri 4re)ite" li se oferi o (nt$lnire!
;a rende/-%ous" unde%a (n s#a+iu" au fost (nt$m#ina+i de o mic. na%. de
sal%are! Du#. ce au fost #recaut %erifica+i )i s-a do%edit c. <oimul nu
ducea la bord dec$t #ilotul )i co#ilotul" cei doi au fost condu)i #e a doua
#lanet. a unui sistem stelar a#ro#iat! ,a%a de sal%are (i (nso+ea9 ateri/ar.
urm.ri+i de 4urile unor tunuri turbo-laser!
;ocul era o (n4r.m.dire de locuin+e! Irase ici )i colo" se afla un mare
sortiment de na%e )i ec*i#amente" multe dintre ele stricate )i #utre/ite"
desf.cute #entru #iese de sc*imb!
5$nd Han cobor( de #e ram#a na%ei" fa+a i se lumin. de un /$mbet
ec*i%oc!
0 Bun. Messa! Drea mult a trecut" #.#u)ico!
:emeia care a)te#ta la ba/a ram#ei se uita la el cu dis#re+! Era (nalt."
#.rul era o 4r.mad. de c$rlion+i blon/i" iar formele (i erau scoase (n
e%iden+. de %e)mintele #e care le #urta! ,asul un #ic (n %$nt acumulase
#istrui sub di%er)i sori9 Messa fusese cam #e tot at$tea #lanete ca Han! ?c*ii
ei mari )i c.#rui nu o4lindeau dec$t bat6ocur.!
0 Drea mult" Solo2G 3i fost ocu#at cu medita+ii reli4ioase sau
conferin+e mercantileG ;i%r.ri de la#te #entru :ondul Jnterstelar de
(ntra6utorare a 5o#iilorG D.i nu-i de mirare c. n-am mai a%ut nici o %este
de la tine! 5e (nseamn. #$n. la urm. un an standard" mai mult sau mai
#u+in" aiG
0 =i-a fost dor de tine" fu r.s#unsul lui Han!
5obor$nd s#re ea (i c.ut. m$na!
Messa (l e%it." iar b.rba+i (narma+i ie)ir. la i%eal.!
Durtau salo#ete" m.)ti de to#itori de fu/iune" centuri cu unelte )i lentile
unsuroase" dar armele le erau confortabile! Han d.du trist din ca#E
0 Mess" m. (n+ele4i 4re)it" ai s. %e/i!
'4
Dar (n+elese c. #rimise un a%ertisment eC#licit )i *ot.r( c. ar fi mai bine
s. sc*imbe %orbaE
0 Hnde-i DocG
Dis#re+ul dis#.ru de #e fa+a lui Messa" dar (i i4nor. (ntrebarea!
0 Lino cu mine" Solo!
;.s$ndu-l #e 5*e@bacca s. #./easc. <oimul" Han o (nso+i #rin ba/a
tem#orar.! Ierenul de ateri/are era o (ntindere #lat." format. #rin fu/iune
(a#roa#e orice material solid se #reta la fu/iune" )tia HanE minerale"
materie %e4etal. sau orice du)mani %ec*i de care nu mai a%eai ne%oie!
Ie*nicienii b.rba+i" femei" umani sau neumani" se (n4r.m.deau #este
%e*icule )i ma)in.rii de toate cate4oriile" a6uta+i de o %arietate mare de
robo+i )i alte automate" an4a6a+i (n re#ara+ii )i modific.ri!
De m.sur. ce (nainta Han le admira acti%itatea! Hn te*nician care s.
lucre/e la ne4ru #utea fi 4.sit oriunde" dar Doc" tat.l Messei a%ea o afacere
care era faimoas. #rintre to+i cei care (nc.lcau le4ea! An ca/ c. doreai s.-+i
re#ari na%a f.r. ca cine%a s. te (ntrebe #rin ce b.t.lii ai trecut" dac. %oiai
s. sc*imbi identitatea na%ei #entru moti%e care ar fi mai bine s. nu se
cunoasc." sau dac. a%eai un ec*i#ament furat de %$n/are" Doc era #ersoana
de contactat! Dac. (ntruneai toate condi+iile unei %erific.ri ri4uroase! Dac.
se #utea face ce%a cu %reo ma)in.rie" el )i cu te*nicienii lui #roscri)i
#uteau s-o fac.!
=ai multe dintre modific.rile aduse <oimului =ileniului au fost
reali/ate #rin bun.%oin+a te*nicienilor #roscri)i9 Doc )i cu Han a%useser.
de-a face de multe ori! Han (l admira #e b.tr$nul in4enios #entru c. fusese
c.utat ani de /ile de 3utoritate )i de alte for+e oficiale" dar niciodat. arestat!
Doc se ascunsese (n s#atele mai multor birocra+i coru#+i dec$t %./use Han
%reodat.! =ai multe unit.+i de )oc %eniser. (m#otri%a te*nicienilor
#roscri)i numai #entru a ca#tura cl.diri abandonate )i %ec*ituri
nefolositoare! Doc 4lumea" s#un$nd c. este sin4urul criminal din 4alaCie
care %a trebui s. se 4$ndeasc. la un sistem de #ensii #entru an4a6a+i!
5roindu-)i drum #rintre docurile de re#ara+ii )i mormanele de #iese
de/asamblate" Messa (l conduse #e Han #rin cel mai mare *an4ar al ba/ei!
;a un ca#.t" #l.ci de DermeC fuseser. (mbinate" form$nd un birou cubic
ri4id! Dar c$nd u)a se ridic. la comanda Messei" %./use c. Doc ()i #.strase
4usturile! An birou se 4.seau co%oare +esute &rodiam str.lucind multicolor"
fiecare dintre ele fiind o#era mai multor 4enera+ii! =ai erau )i rafturi cu
c.r+i rare" scul#turi" #icturi reali/ate de #ictori celebri" iar altele f.cute de
necunoscu+i" dar care-i #l.cuser. lui Doc! 5amera mai a%ea )i un birou din
'F
lemn #arfumat" scul#tat" )i care a%ea un sin4ur obiect #e el" un *olocub
re#re/ent$nd-o #e Messa! Era (nf.+i)at. #urt$nd o roc*ie modern. de sear."
/$mbitoare" mai de4rab. o fat. frumoas. la #rima ie)ire (n lume dec$t un
#ilot-te*nician 4enial!
0 Hnde-i b.tr$nulG (ntreb. Han %./$nd camera 4oal.!
Messa se l.s. (n fotoliul din s#atele biroului" ()i (ncle)t. m$inile #e
bra+ele 4roase ale fotoliului!
0 ,u e aici" Solo! Doc a dis#.rut!
0 5e informa+ie" n-a) fi 4*icit %./$nd camera 4oal.! Hite Mess" n-am
tim# de 6oac. oric$t +i-ar #lace +ie! Lreau7
0 <tiu ce %rei2 /ise ea trist.! ,imeni nu %ine aici f.r. s. )tie ce %rea de
la noi! Dar tat.l meu nu e aici! 3 dis#.rut" <i n-am reu)it sub nici o form.
s. dau de el! 5rede-m. Solo" am (ncercat totul!
Han se a)e/. u)or #e un scaun din fa+a biroului! Messa (i eC#lic.E
0 Doc a #lecat la cum#.r.turi )tii tu" cum#.r.turi care s-ar #otri%i cu
cererile #ie+ei" sau #entru %reo comand. s#ecial.! S-a o#rit (n trei locuri"
dar (n al #atrulea n-a mai a6uns! Dur )i sim#lu! El" trei membri ai
ec*i#a6ului )i o na%.!
;ui Han (i %eni (n minte ima4inea b.tr$nului" cu m$inile lui as#rite de
munc." cu eC#resia dur. )i cu un *alou de #.r alb! ;ui Han (i #l.cuse" dar
dac. Doc dis#.ruse" asta era! Du+ini oameni care se e%a#oraser. (n
circumstan+e asem.n.toare mai a#.ruser. %reodat.! Han c.l.torise
(ntotdeauna f.r. ba4a6ul emo+ional #entru c. durerea era un sentiment #rea
4reu de #urtat #rintre stele!
3)a c. nu se mai 4$ndi dec$t la un O3dio" DocP )i s. (nc*eie afacerea cu
Messa" sin4ura rud. a b.tr$nului! Dar" c$nd ()i re%eni din 4$nduri" %./u c.
ea i le citise #e fa+.!
0 3i trecut destul de re#ede #este dis#ari+ie" nu-i a)a SoloG (ntreb.
(ncet! De tine nimeni nu te im#resionea/. #rea tare" nu-i a)aG
3sta (l deran6.!
0 Dac. eu a) fi dis#.rut" Doc ar fi (nce#ut s. m. #l$n4." MessG Dar tuG
Ami #are r.u" dar %ia+a mer4e (nainte" iar dac. #ier/i din %edere c*estia
asta" dra4a mea" te dai sin4ur la o #arte!
Ea desc*ise 4ura s.-i r.s#und." dar se r./4$ndi sc*imb$nd tactica!
Locea (i de%eni ascu+it. ca o lam. %ibr$nd!
0 :oarte bine! S. ne (ntoarcem la afaceri! <tiu ce cau+iE sen/orii" antena
)i &ai%er-ul! Dot s.-+i fac rost de toate! 3m #us m$na #e un dis#o/iti% de
sen/ori #uternic" com#act" un sistem militar construit #entru na%e de
'6
#ros#ectare cu ra/. lun4. de ac+iune! S-a r.t.cit #e la noi %enind de la o
ba/. de a#ro%i/ionare" #rintr-o coinciden+. aran6at. de mine! Dot s.-+i
#rocur )i un &ai%er! =ai r.m$ne doar #roblema #re+ului" /ise ea #ri%indu-l
4lacial!
;ui Han nu-i #rea #l.cea felul (n care #usese ea #roblema!
0 Banii %or fi cum se cu%ine" Mess! 3m doar7
Al (ntreru#se din nouE
0 5ine a #omenit de baniG <tiu eCact c$t ai" de unde (i ai )i c$t i-ai dat
lui Dloo%o! ,u-+i dai seama c. au/im totul mai de%reme sau mai t$r/iuG S.
cred eu c. un imbecil care a f.cut trafic cu arme e lefter2G
Se l.s. #e s#ate cu m$inile (m#reunate!
El era confu/! Dl.nuise s. se (n+elea4. la o #lat. #e termen lun4 cu Doc"
dar se (ndoia c. %a #utea s. fac. acela)i lucru cu Messa! Dac. )tia c. nu
#oate s.-i ofere un #re+ bun" de ce mai %orbea cu elG ()i /ise Han!
0 3i de 4$nd s.-mi eC#lici" MessG Sau trebuie s. fac #e 4*icitorulG
0 ,u-+i mai bate 4ura Solo )i fii atent! A+i #ro#un o afacereE o m$n.
s#al. #e alta!
Era ne(ncre/.tor" )tiind c. ea nu %a fi 4eneroas.! Dar ce alternati%e
a%eaG Irebuia s.-)i re#are na%a sau s. mear4. unde%a la mar4inea 4alaCiei
)i s. se roa4e #entru un contract de c.r.u) de 4unoi! Ai r.s#unse cu o
bl$nde+e eCa4erat.!
0 A+i ascult cu aten+ie fiecare cu%$nt! ,-am s. #omenesc de ce!
0 Irebuie s. ridici ce%a" Solo9 o eCtrac+ie! D$nd deo#arte am.nuntele"
(n esen+. asta esteE iei le4.tura cu ni)te oameni )i (i duci unde %or ei s.
mear4." (n limite ra+ionale! ,u se %or a)te#ta s.-i la)i (ntr-un loc riscant!
3ten+ia ta deosebit. %a fi de a6uns ca s.-i con%in4.!
0 De unde trebuie s.-i ridicG
0 ?rron JJJ! Este o lume eminamente a4ricol." numai c. 3utoritatea
are acolo un centru de date! 3colo se afl. #asa4erii t.i!
0 Hn centru de date al 3utorit.+ii2G eC#lod. Han! <i cum s. a6un4 (ntr-
un asemenea locG E ca )i cum m-a) duce la #icnicul anual al es#o)ilor!
3scult. dr.4u+." am ne%oie de marfa asta de la tine" dar %reau s. a6un4 )i la
b.tr$ne+e9 (mi #ro#un s. stau #e un balansoar la a/ilul b.tr$nilor
cosmonau+i" dar ceea ce-mi #ro#ui tu eCclude definiti% aceast. o#+iune!
0 ,u-i o 4ro/.%ie at$t de mare" re#lic. Messa! Sistemele de securitate
intern. nu sunt c*iar at$t de rele" #entru c. doar dou. ti#uri de %ase #ot
ateri/a #e ?rron JJJ bar6e #entru recolte )i na%ele flotei 3utorit.+ii!
0 Da" dar dac. ai obser%at" <oimul nu este nici una din astea dou.!
'7
0 ,u (nc." Solo" dar o s. sc*imb eu asta! 3%em o carcas. de bar6e
r.#it. (n tran/it! ,-a fost mare )mec*erie! 3%eau robo+i )i erau destul de
#rostu+i! ? s. fiCe/ <oimul =ileniului (n interior #rin cu#la6e eCterne" (n
locul (n care se afl. de obicei modulul de control! ?amenii mei #ot aran6a
structura carcasei" (nc$t (i %a #.c.li at$t #e es#o)i" c$t )i #e oficialit.+ile
#ortului sau #e oricine altcine%a! Iu ateri/e/i" contacte/i #ersoanele
res#ecti%e )i-+i iei /borul! Iim#ul mediu de r.m$nere la sol a unei bar6e
este de a#roCimati% 'N de ore" (nc$t %ei a%ea destul tim# la dis#o/i+ie
#entru a re/ol%a lucrurile! ?dat. intrat (n tran/it te descotorose)ti de
carcasa bar6ei )i e)ti liber s. %ii acas.!
5$nt.ri mult %arianta aceea! ,u-i #l.cea s. se amestece nimeni (n
treburile na%ei sale!
0 De ce s. am eu #l.cerea astaG <i de ce <oimulG
0 Dentru c." unu la m$n." (+i trebuie ce%a de la mine a)a c. o s-o faci!
Dentru c." doi la m$n." cu toate c. e)ti un mercenar imoral" e)ti cel mai bun
#ilot #e care-l cunosc9 ai #ilotat de toate" de la 6et#acB #$n. la na%e
ade%.rate! 5$t des#re <oim" are m.sura #otri%it." iar ca#acitatea
com#uterului t.u a6un4e #entru a conduce bar6a! E un t$r4 cinstit!
=ai r.m$nea un sin4ur lucru neclarificat!
0 5ine sunt oamenii #e care trebuie s.-i ridicG Se #are c. %ei a%ea o
4r.mad. de neca/uri din cau/a lor!
0 ,imeni cunoscut! Sunt amatori )i #l.tesc bine! ,u te #ri%e)te ce fac"
dar dac. %or s.-+i s#un." e treaba lor!
El se /4$i la ta%anul decorat cu #erle str.lucitoare! Messa (i oferea tot ce
a%ea ne%oie #entru a 6ecm.ni 3utoritatea! Dutea s. renun+e la traficul de
arme" la c.l.torii #rost #l.tite c.tre lumi uitate" toate aceste mi/ilicuri!
0 Ei bine" conc*ise Messa" s. le s#un te*nicienilor mei s. se a#uce de
lucru" sau tu )i @ooBieeul %-a+i *ot.r$t s. da+i o lec+ie 4alaCiei de #rostia
crimei )i s. muri+i de foame (n s.r.cieG
Han (nc.lec. scaunul!
0 =ai bine m. la)i #e mine s.-i s#un %estea lui 5*e@ie" sau )urubarii
t.i se %or transforma (n #iese #entru b.ncile de or4ane!
R
3facerea lui Doc acum a Messei era foarte minu+ioas.! 3%eau
detaliile de construc+ie ale <oimului =ileniului #lus toate sc*i+ele
*olo4rafice #entru fiecare dis#o/iti% ad.u4at na%ei! 5u a6utorul lui
'K
5*e@bacca )i a unui 4ru# mic de te*nicieni" Han a (nde#.rtat (n%eli)ul
motorului )i al sistemelor de control ale <oimului (n c$te%a ore!
8obo+ii se roteau (nainte )i (na#oi" cu+itele ener4etice #$l#$iau )i
te*nicieni de di%erse rase se t$rau #e deasu#ra" dedesubt )i (n.untrul na%ei!
Han se (nfior. %./$nd at$t de multe unelte" m$ini" tentacule" l$n4. na%a lui
iubit." dar str$nse din din+i )i f.cu tot ce #utu ca s. fie (n mai multe locuri
deodat. )i a#roa#e c. reu)i! 5*e@bacca ()i com#leta #artenerul
(ndemn$nd orice te*nician sau robot ame+it cu un +i#.t #uternic! ,imeni nu
se (ndoia de ceea ce ar fi #utut s. fac. @ooBieeul fiin+ei sau robotului care
ar fi stricat na%a!
Han a fost (ntreru#t de Messa" care %enise s. %ad. #ro4resele! Hn robot
ciudat" construit du#. model uman" %enea (m#reun. cu ea! Era cam (ndesat"
mai scurt dec$t femeia" aco#erit de semne" /4$rieturi" #ete )i #uncte de
sudur.! Die#tul neobi)nuit de lat )i m$inile care-i at$rnau #$n. la 4enunc*i
(i d.deau un as#ect OSimianP" Era aco#erit cu un 4rund maroniu mat ce se
eCfolia #e alocuri )i un mers +ea#.n! :otorece#torii ro)ii" f.r. #leoa#e" ai
robotului" se o#rir. asu#ra lui Han!
0 :. cuno)tin+. cu #asa4erul t.u" (l in%it. Messa!
:a+a lui Han se (ntunec.!
0 ,u mi-ai #omenit c. trebuie s. iau un robot! (3runc. o #ri%ire asu#ra
robotului (n%ec*it! =er4e cu c.rbuniG
0 ,u! <i te-am a%erti/at c. mai sunt unele am.nunte! BolluC este unul
dintre ele! (Se (ntoarse c.tre robot! ?!S!" BolluC" desc*ide %itrina cu
fructe!
0 Da" doamn." r.s#unse t.r.4.nat BolluC!
Se au/i un *uruit de ser%omotor )i #ie#tul robotului se desf.cu (n dou.!
Drintre bun.t.+ile care se aflau (n interiorul lui se 4.sea un loc distincti%! ?
alt. unitate" o entitate mecanic. de un 4en anumit" a#roCimati% cubic." cu
c$te%a #rotuberan+e )i a#endice str$nse" st.tea (n si4uran+. (n acest loc!
Deasu#ra era montat un fotorece#tor monocular! Hnitatea a%ea mai multe
straturi de %o#sea #rotectoare de un albastru intens! ?c*iul se a#rinse (ntr-o
lumin. ro)ie!
0 Salut.-l #e c.#itanul Solo" =aC" (i d.du indica+ii Messa!
=a)ina din interiorul ma)inii (l studie #e Han din ca# #$n. (n #icioare"
rotind )i (nclin$nd fotorece#torul!
0 De ceG (ntreb.!
Dis#o/iti%ul %ocal era acordat du#. %ocea unui co#il!
Messa (i r.s#unse sincerE
'9
0 Dentru c. dac. nu-l salu+i" =aC" omul .sta dr.4u+ o s.-+i trimit.
#o#one+ul metalic (n cosmos de asta!
0 Bun." ciri#i =aC" ceea ce i se #.ru lui Han a fi un salut for+at! Este o
mare #l.cere s. %. cunosc" c.#itane!
0 ?amenii #e care (i %ei ridica trebuie s. str$n4. )i scoat. ni)te date
din sistemul com#uteri/at al lui ?rron JJJ" eC#lic. Messa! Bine(n+eles c. n-ar
#utea s. cear. 3utorit.+ii ec*i#amentul f.r. s. tre/easc. sus#iciuni" iar
%enirea ta cu =aC (n bra+e ar #utea cau/a" de asemenea" ce%a #robleme!
Dar nimeni nu se %a #reocu#a #rea tare de un robot %ec*i! J-am s#us
BolluC #entru c. am a%ut dureri de ca# restructur$ndu-i interiorul! ,-am
reu)it s.-l facem s. %orbeasc. mai re#ede! ?ricum dr.4u+ul din ca%itatea
toracic. a lui BolluC se nume)te Blue =aC =aC #entru c. i-am m.rit
ca#acitatea com#uterului c$t am #utut" )i Blue #entru moti%e #e care sunt
si4ur. c. le #o+i (n+ele4e )i tu! D$n. )i #entru noi a fost dificil s.-l
construim #e Blue =aC! Este mititel" dar cost. enorm" cu toate c. este
imobil )i a trebuit s. l.s.m la o #arte accesoriile obi)nuite! Dar este de
a6uns #entru a intra (n sistemul de date!
Han studia cele dou. ma)ini" s#er$nd c. Messa %a recunoa)te c. a 4lumit!
El %./use la %ia+a lui )i c*estii mai ciudate" (ns. niciodat. #e lista de
#asa4eri! ,u-i #l.ceau #rea mult robo+ii" dar se *ot.r( c. n-o s. moar. din
cau/a asta!
Se a#lec. s.-l %ad. mai bine #e Blue =aC!
0 Stai acolo (n.untru tot tim#ulG
0 Dot s. func+ione/ autonom sau cu#lat" c*i+.i =aC!
0 ,emai#omenit" /ise Han sec! (3tinse u)or ca#ul lui BolluC! Anc*ide-
te!
An tim# ce se4mentele maro se (nc*iser. deasu#ra lui =aC" Han stri4. la
5*e@bacca!
0 Hei" #rietene" 4.se)te un loc )i #une molusca asta la #.strare" daG
=er4e cu noi! (Se (ntoarse c.tre Messa! 3ltce%aG Doate o fanfar.G
Ea nu mai a#uc. s. r.s#und.! Sistemele (nce#ur. s. sune asur/itor )i
#rin me4afoane i se cerea #re/en+a la #ostul de comand. al ba/ei! Deste tot
(n *ambar te*nicienii #roscri)i ()i aruncau uneltele )i se (ndre#tau frenetic
s#re #osturile de ur4en+.! Messa fu4i instantaneu! Han se lu. du#. ea
stri4$ndu-i lui 5*e@bacca s. stea l$n4. na%a lor!
5ei doi tra%ersar. com#leCul! :iin+e umane" neumane )i robo+i se
(n4r.m.deau (n toate direc+iile" trebuind s. faci un ade%.rat slalom ca s.
treci #rintre ei! Dostul de comand. era un bunc.r sim#lu" dar la ba/a
4N
tre#telor care duceau s#re el" Messa )i Han intrar. (ntr-o camer. o#erati%.
bine ec*i#at. )i #lin. de oameni! ? *olocu%. domina camera cu lumina-i
fantomatic." o re#lic. a sistemului solar ce-i (ncon6ura! Soarele" #lanetele )i
alte cor#uri cere)ti im#ortante erau marcate cu #uncte colorate!
0 Sen/orii au identificat un semnal necunoscut" Messa" s#use unul dintre
ofi+erii de ser%iciu" ar.t$nd s#re o umbr. 4alben. de la mar4inea
sistemului! 3)te#t.m o identificare #recis.!
Ea ()i mu)c. bu/a st$nd cu oc*ii a+inti+i la cu%." (m#reun. cu to+i ceilal+i
din bunc.r! Han se a#ro#ie de ea! Hmbra se (ndre#ta s#re centrul *olo-
cu%ei re#re/entat #rintr-un #unct de lumin. alb. des#re care Han )tia c.
trebuia s. fie #laneta #e care se aflau!
Lite/a umbrei se mic)or. )i sen/orii semnalar. un ciorc*ine de #uncte
mai mici des#.r+indu-se de ea! 3#oi obiectul ini+ial acceler." continu. s.
accelere/e )i o cli#. mai t$r/iu dis#.ru din cu%.!
0 Era o na%. a flotei 3utorit.+ii" o cor%et." /ise ofi+erul! 3 l.sat un
4ru# de #atru %$n.tori )i a#oi s-a lansat (n *i#ers#a+iu! Drobabil c. ne-a
detectat )i s-a dus du#. a6utoare" l.s$nd %$n.torii s. ne *.r+uiasc. )i s. ne
dea de furc. #$n. se (ntoarce! ,u (n+ele4 cum s-a (nt$m#lat s. eC#lode/e
acest sistem!
Han obser%. c. ofi+erul (l fiCa! De fa#t" to+i cei din #ostul de comand. se
uitau la el )i m$inile lor se (ndre#taser. s#re m$nerele armelor!
0 Ho" Mess" #rotest. el #ri%ind-o dre#t (n oc*i! 5$nd am mai turnat eu
la es#o)iG
Dentru o cli#. #e fa+a ei a#.ru o eC#resie de incertitudine" dar numai
#entru o cli#.!
0 5red c. dac. le-ai fi %$ndut #ontul nu te-ai mai fi aflat aici la
(ntoarcerea lor" admise ea! <i #e de alt. #arte" dac. ar fi )tiut c. ne afl.m
aici %eneau cu (nt.riri! Dar trebuie s. recuno)ti" Solo" c. este o coinciden+.!
El sc*imb. subiectul!
0 De ce n-a transmis cor%eta un mesa6" #ur )i sim#lu" #rin *i#ers#a+iuG
Irebuie s. fie destul de a#roa#e de %reo ba/. #entru a cere a6utor!
0 Qona asta este #lin. de anomalii stelare" r.s#unse ea absent."
(ntorc$ndu-se c.tre #unctele amenin+.toare! Dau #este ca# sistemele de
comunica+ii" (n #arte" de asta l-am )i desco#erit! An c$t tim# %or fi aiciG (l
(ntreb. #e ofi+er!
0 An mai #u+in de 2N de minute!
0 :ir-ar s. fie2 <i n-a%em nici un mi6loc demn de lu#t. (n afar. de
na%ele de %$n.toare #e care le %om conduce c*iar noi! ,-are rost s. ne
41
ascundem du#. de4ete! Antre tim# #orni+i e%acuarea!
Al #ri%i #e Han )i-l abord. directE
0 Drobabil c. astea sunt J8D-uri9 o s. (n4*it. tot ce #ot eu s. trimit sus"
cu eCce#+ia c$tor%a na%e %ec*i de interce#tare #e care le am aici! Irebuie
s. c$)ti4 tim# )i nu #rea am #e nimeni care s. fi f.cut /boruri de lu#t.!
Lrei s. ne a6u+iG
Ioate fe+ele 4ra%e (l fiCar.! ? lu. #e Messa de-o #arte" (i m$n4$ie obra/ul
)i %orbi cu %oce sc./ut.!
0 Dra4a mea Mess" asta cate4oric nu f.cea #arte din (n+ele4erea noastr.!
Jnten+ione/ s. a6un4 la a/ilul b.tr$nilor cosmonau+i" (+i aduci aminteG ,-am
inten+ia s. m. (n*am iar la o sanie uci4a). ca asta!
Locea ei era eloc%ent.!
0 Sunt %ie+i la mi6loc2 ,u ne #utem e%acua la tim#" c*iar dac. l.s.m
totul (n urm.! ? s. trimit sus #ilo+i neeC#erimenta+i dac. se %a a6un4e #$n.
acolo" dar %or fi carne de tun #entru #ilo+ii aceia Es#o! Iu ai mai mult.
eC#erien+. dec$t noi to+i la un loc!
0 Iocmai eC#erien+a (mi s#une c. )ansele #entru o lu#t. reu)it. sunt
mici" #ar. el!
Dri%irea aruncat. de ea (l arse! Lru s. mai s#un. ce%a" dar t.cu"
inca#abil s. se descurce cu #ro#riile-i ambi4uit.+i!
0 3tunci du-te )i ascunde-te" rosti ea cu %ocea at$t de sc./ut. (nc$t
abia o au/i" dar #o+i s. ui+i de #re+iosul t.u <oim" Solo" #entru c. nu eCist.
nici o #utere (n uni%ers care s.-l termine (nainte ca na%ele alea s. ne
lo%easc. )i s. ne +intuiasc. la #.m$nt! <i odat. (nt.ririle sosite" ba/a asta"
cu tot ce este (n ea" %a fi s#ulberat.!
<i na%a mea" desi4ur9 asta nu-mi #lace deloc" ()i /ise Han! Iunul turbo-
laser n-ar #utea o#ri na%e de %$n.toare ra#ide )i in%adatorii ar a%ea toate
)ansele s. fac. ba/a buc.+ele! El )i 5*e@bacca ar #utea e%entual s. sca#e
cu %ia+." dar f.r. na%a lor n-ar fi dec$t dou. e#a%e interstelare f.r. nume"
f.r. cas.!
An confu/ia din #ostul de comand." cu mesa6e frenetice #rimite )i
transmise" ea #utu s.-i aud. %ocea!
0 MessG 3i o casc. de /bor #entru mineG (Se #ref.cu c. nu %ede
eC#resia de u)urare de #e fa+a ei! 5e%a mai s#orti%" #e m.sura mea" Mess"
cu o 4aur. destul de mare care s. se #otri%easc. #e ca#ul meu!
42
CAPITOLUL 4
Han o lu. la fu4. du#. Messa de-a lun4ul ba/ei! Jntrar. (ntr-unul din
*an4arele mai mici unde aerul era #lin de /um/etul motoarelor de (nalt.
#erforman+.! <ase na%e de %$n.toare erau %erificate de ec*i#ele de
deser%ireE ni%elele ener4etice" armamentul" scuturile deflectoare )i
sistemele de control!
,a%ele de %$n.toare a%eau ini+ial sco#ul de interce#tare sau" mai
de4rab." se corect. Han (n sinea lui" au a%ut" acum o 4enera+ie! Erau
#rimele ti#uri de na%e de interce#tare Head*unter Q9F com#acte" cu
dou. motoare )i cu 4eometrie %ariabil.! :u/ela6ele" ari#ile )i coada
des#icat. erau %o#site (n culori de camufla6! 8ac*etele )i su#orturile de
bombe erau odinioar. montate (n eCterior" acum li#seau!
3r.t$nd s#re na%e" Han o (ntreb. #e MessaE
0 5e ai f.cut" ai dat s#ar4ere (ntr-un mu/euG
0 ;e-am luat de la o for+. de ordine #lanetar.9 le foloseau (n o#era+iuni
anticontraband.! ;e-am modificat #entru a le re%inde" dar le-am o#rit
#entru c. erau sin4urele na%e de lu#t. #e care le a%eam! <i nu fi at$t de
condescendent" Solo9 ai #etrecut )i tu o bucat. de %reme #e na%e de
interce#tare!
<i cu asta (i (nc*ise 4ura! Han se (ndre#t. s#re una din na%ele de
%$n.toare care tocmai fusese alimentat.! :.cu un salt )i se a4.+. de
mar4inea carlin4ii ca s. arunce o #ri%ire! =a6oritatea #anourilor de #e
consol. fuseser. (nde#.rtate de-a lun4ul anilor de re#ara+ii" l.s$nd
desco#erite fire )i le4.turi! 5arlin4a era la fel de str$mt. cum )i-o amintea!
5u toate astea Head*unter Q9F era o na%. mic." dar bun." le4endar.
#entru mul+imea de #ede#se #e care le #utea a#lica! :otoliul #ilotului
OScaunul lini)titP" (n limba6ul s#ecific era (nclinat #e s#ate la trei/eci de
4rade #entru a contracara for+ele 4ra%ita+ionale" iar man)a era fiCat. #e
unul din bra+e!
=ai mul+i #ilo+i se adunaser. de6a acolo" iar un altul" umanoid" a#.ru
tocmai atunci! De fe+ele lor nu se citea #rea mult. (n4ri6orare" ceea ce-l f.cu
#e Han s.-)i dea seama c. nu mai a%useser. /boruri de lu#t.! Messa %eni
l$n4. el )i-i #use (n bra+e o casc. %ec*e de /bor!
0 5ine a mai /burat cu animalele asteaG (ntreb. Han (n tim# ce #roba
4'
casca" #rea str$mt.!
(nce#u s. tra4. de dis#o/iti%ele de a6ustare din interior!
0 Io+i am fost sus" r.s#unse un #ilot" s. eCers.m tacticile
fundamentale!
0 3" bine" murmur. (ncerc$nd din nou casca! ? s.-i ru#em (n buc.+i
acolo sus!
5asca era (nc. #rea str$mt.! 5u un #lesc.it de ner.bdare" Mess i-o lu. )i
(nce#u s-o a6uste/e!
0 3utoritatea are na%e mai noi9 ei ()i #ot #ermite s. cum#ere orice este
ne%oie! :orma+ia asta de %$n.toare care %ine s#re noi este alc.tuit.
#robabil din na%e J8D" sosite direct din in%entarul 4u%ernului" fie
#rototi#uri" fie modele de serie! Jar ti#ii care #ilotea/. J8D-urile astea au
(n%.+at s. /boare la academie! B.nuiesc c. nimeni de aici n-a studiat la
academie!
3%ea dre#tate! Han continu. ridic$nd %ocea ca s. aco#ere /4omotul
cresc$nd al motoarelor!
0 ,a%ele de lu#t. J8D au a%anta6 (n %ite/." dar aceste %ec*i
Head*untere" #ot lua %ira6e mai str$mte )i #ot an4a6a o lu#t. ade%.rat." din
care cau/. (nc. mai sunt folosite! J8D-urile nu sunt foarte aerodinamice"
iar #ilo+ilor nu le #lace s.-)i ba4e nasul (n atmosfera #lanetar.! Ans. b.ie+ii
.)tia %a trebui s-o fac. #entru a lo%i ba/a! Jar noi nu-i %om a)te#ta aici ca
s.-i do%edim" c.ci unii dintre ei s-ar #utea s. ne r./beasc.! 3%em )ase
na%e" deci asta (nseamn. trei 4ru#e de c$te dou. na%e! Dac. (ntr-ade%.r
c.)tile %oastre #rote6ea/. ce%a" o s. afla+i! <i +ine+i minte lucrul .staE
/bura+i (n celul.! :.r. #artener sunte+i mor+i! Dou. na%e (m#reun. sunt de
cinci ori mai eficace dec$t dac. ar /bura sin4ure )i sunt de /ece ori mai
si4ure!
Q9F-urile erau acum 4ata" iar sosirea J8D-urilor nu era de#arte! Han
a%ea o mul+ime de lucruri s. le s#un. acestor #ilo+i debutan+i" dar nu #utea
s. le +in. un curs (n c$te%a minute!
0 5a s. fie clar! 5.sca+i oc*ii )i asi4ura+i-%. c. a%e+i tunurile )i nu
fundul (ndre#tate s#re inamic! De %reme ce a%em de a#.rat instala+ii la sol
%a trebui s. ne fu4.rim %ictimele! 3sta (nseamn. c." dac. nu sunte+i si4uri
c. inamicul este lo%it sau doar se #reface" sta+i (n coada lui )i asi4ura+i-%.
c. se #r.bu)e)te )i r.m$ne acolo!
S. nu crede+i c. dac. #lon6ea/. )i las. (n urm. o d$r. de %a#ori e scos
din 6oc! Vsta e un truc %ec*i! Dac. eC#lodea/." e bine! Dac. i/bucne)te (n
fl.c.ri" l.sa+i-l (n #ace9 e terminat! 3ltfel %. urm.ri+i %ictima #$n. (n
44
#$n/ele albe! 3%em #rea mult de #ierdut aici!
:.cu aceast. ultim. remarc. 4$ndindu-se la <oim" eCclu/$nd factorul
uman" s#un$ndu-)i c. na%a sa era sin4urul moti% #entru care %oia s.
/boare! ? #roblem. de afaceri" cate4oric!
Messa (i (nm$n. casca! El o (ncerc. din nou! Se #otri%ea #erfect! Se
(ntoarse s.-i mul+umeasc. )i obser%. #entru #rima oar. c. )i ea #urta o
casc. de /bor!
0 Mess" nu! Sub nici o form.!
Ea #ufni!
0 An #rimul r$nd sunt na%ele mele! Doc m-a (n%.+at totul9 /bor de c$nd
a%eam cinci ani! <i cine cre/i c. i-a (n%.+at #e to+i ceilal+i elementele
fundamentaleG De de alt. #arte nimeni altcine%a nu este nici #e de#arte
calificat!
0 ECerci+iile de antrenament sunt altce%a2 (Drintre at$tea altele nu %oia
s.-i duc. ei 4ri6a" acolo sus! ? s.-l iau #e 5*e@ie9 el a mai7
0 ? idee str.lucit." Solo2 Dutem #ractica o lucarn. (n carlin4. ca s.
#oat. otrea#a ta *i#ertiroidian. s. #ilote/e na%a cu rotulele2
Han se resemn. la 4$ndul c. era lo4ic ca ea s. /boare! Messa se (ntoarse
c.tre ceilal+i #ilo+i!
0 Solo are dre#tate" lu#ta asta o s. fie dur.! ,u %rem s-o an4a6.m (n
s#a+iul cosmic #entru c. acolo toate a%anta6ele sunt de #artea lor" dar nici
nu %rem s.-i l.s.m #rea a#roa#e de su#rafa+.! 3#.rarea noastr. de la sol nu
#oate face fa+. unui %al de na%e de lu#t.! 3)a c. %a trebui s. tra4em o linie
unde%a la mi6loc" +in$nd cont de felul (n care %or 6uca c$nd %or %eni s#re
noi! Dac. o s. c$)ti4.m tim#" #ersonalul de la sol s-ar #utea s. aib. )ansa
s. termine e%acuarea!
Se (ntoarse c.tre Han!
0 Jnclusi% <oimul! 3m dat ordin s. fie terminat. (ncastrarea c$t mai
cur$nd #osibil! 3 trebuit s. scot c$+i%a oameni din dis#o/iti% ca s-o fac."
dar (n+ele4erea e (n+ele4ere! <i i-am trimis %orb. lui 5*e@ie des#re ce s-a
(nt$m#lat!
A)i #use casca )i continu.E
0 Han este liderul forma+iei de /bor! ? s. numesc cole4ii de celul.! S.
mer4em!
R
Sc$r+$ind #uternic" Head*unterele Q9F" asem.n.toare cu ni)te %$rfuri de
4F
s.4e+i #estri+e" se (n.l+ar. cu %ite/. s#re cer! Han (ncetini )i-)i a6ust.
%i/orul colorat! A)i %erific. din nou armeleE trei tunuri de/inte4ratoare #e
fiecare ari#.! Satisf.cut" mane%r. (n a)a fel (nc$t cole4ul de celul. s. se
afle deasu#ra )i (n fa+a lui (n ra#ort cu #lanul de ascensiune! 3)e/at (n
fotoliul s.u (nclinat" a%ea o %i/ibilitate de a#roa#e trei sute )ai/eci de
4rade" )i .sta era unul din lucrurile care-i #l.ceau cel mai mult la aceste
b.tr$ne Q9F-uri!
5ole4ul de celul. era un t$n.r de)irat" cu %orb. molcom.! Han s#er. c.
ti#ul nu %a uita s. stea a#roa#e c$nd %a (nce#e s#ectacolul!
OS#ectacolulP 6ar4onul #ilotului de lu#t.! ,-a) fi cre/ut niciodat. c.-l
%oi folosi din nou" cu inima-n din+i )i ne #ier/$nd din %edere un milion de
#robleme #rintre care alia+ii" inamici )i #ro#ria na%.! <i orice ar mer4e r.u
ar #utea s. m. scoat. din S#ectacol #entru totdeauna!
De de alt. #arte" OS#ectacolulP era #entru tineri! Hn #ilot de lu#t. #utea
su#orta numai at$ta ec*i#ament de com#ensare 4ra%ita+ional. c$t s.-i
u)ure/e stresul unei mi)c.ri liniare s#re o +int. sau o fu4. (n 4rab." dar nu
era (ndea6uns #entru a com#ensa o mane%r. str$ns. )i o accelera+ie brusc.!
;u#ta aerian. r.m.sese c$m#ul de testare al refleCelor tinere" al mobilit.+ii
)i al coordon.rii!
?dinioar." /borul de mare %ite/. re#re/entase %ia+a lui Han! :usese
antrenat de oameni care n-a%eau altce%a (n minte! 5*iar )i (n afara
ser%iciului" #e #rimul #lan #uneau ec*ilibrul" controlul )i coordonarea
mi)c.rilor m$n.-oc*i! Beat fiind" st.tea cu ca#ul (n 6os )i 6uca #otcoa%e"
a#oi" aruncat cu #.tura (n sus" trimitea s.4e+i fiC la +int.! =ai /burase #e
na%e de ti#ul acesta" )i c*iar mai ra#ide" f.c$nd toate mane%rele
ima4inabile! ?dinioar.! ,u se #utea s#une des#re Han c. era b.tr$n" dar nu
mai #artici#ase de mult tim# la concursuri de 4enul acesta! Qborul cu
Head*unterul se declan)a de la sine #rin intermediul a dou. elemente ale
na%ei" iar m$inile lui nu mai a%eau acelea)i refleCe!
8etraser. ari#ile na%elor la maCim" curbura lor a6ust$ndu-se automat" )i
se ridicar. (ntr-un salt (nalt! Se %or (nt$lni cu inamicii la mar4inea
atmosferei!
0 Head*unter lider" transmise #rin re+eaua de comunica+ii" c.tre /borul
Head*unter! Lerificarea comunica+iilor!
0 Head*unter 2 c.tre lider" mer4e!
3cesta era cole4ul de celul. al lui Han!
0 Head*unter '" %erificat" se au/i %ocea clar. de alto a Messei!
0 Head*unter 4" (n re4ul.!
46
3cesta fusese cole4ul de celul. al Messei" umanoidul de #e ;afra cu
#ielea cenu)ie" la care Han %./use urme ale unor membrane ce-i su4erase
c. a%ea instincte su#erioare de /bor )i un control fin al orient.rii (n s#a+iu!
3flase c. lafrarianul a%ea #este #atru minute de lu#t. efecti%." ceea ce era
un semn bun! =ul+i #ilo+i de lu#t. buni fuseser. elimina+i (n #rimul minut
al lu#tei!
Head*unter F )i 6 se al.turar. doi dintre oamenii Messei care erau fra+i
de cruce! Erau ine%itabil cole4i de celul.! 3%eau tendin+a s. stea (m#reun."
iar dac. ar fi fost distribui+i cu altcine%a" ar fi stricat totul!
Iurnul de control transmiseE
0 Qborul Head*unter" #robabil c. %e+i a%ea contact %i/ual cu inamicul
(n dou. minute!
Han ()i str$nse forma+ia de /bor!
0 Sta+i #erec*i! Dac. bandi+ii %in direct s#re %oi" an4a6a+i-i9 #ute+i s.-i
lo%i+i la fel de tare!
De fra+ii F )i 6 (i #.strase (n s#ate ca s. nu fie sur#rin)i de inamic!
5elelalte dou. celule r.mase se des#.r+ir. c$t #utur.! Sen/orii lor
identificar. o na%. inamic. ale c.rei sisteme com#leCe de contram.suri )i
de%iere erau func+ionale! Han )tia c. aceast. an4a6are %a a%ea loc (n ra/a
%i/ual.! ECista tendin+a de a renun+a la a#aratura cu sen/ori com#lica+i care
nu mai #re/enta (ncredere! De ecranele radarelor cu b.taie scurt. a#.rur.
#atru #uncte!
0 Irece+i #e dis#lay-ul #rinci#al" ordon. Han )i to+i comutar. #e
sistemul *olo4rafic!
Droiec+ii trans#arente ale instrumentelor at$rnau (n fa+a lor (n carlin4."
nemaifiind ne%oie s.-)i abat. aten+ia )i oc*ii de la /bor #entru a #utea citi
un instrument!
0 Jat.-i2 stri4. cine%a! ;a 1-NT2-F2
,a%ele inamice erau (ntr-ade%.r modele J8D" cu fu/ela6e bulbucate )i
cu modelul distincti% de motoare ce caracteri/a ultimul desi4n militar! Erau
#rototi#uri! An tim# ce Han le #ri%ea" forma+ia inamic. se des#.r+i cu
#reci/ie (n dou. elemente a c$te dou. na%e!
0 Se#ara+i celulele2 ceru )i el! De ei2
()i conduse cole4ul de celul. la tribord ca s. (nt$m#ine #erec*ea de
J8D-uri" (n tim# ce Messa )i cole4ul de celul. umanoid %irar. s#re babord!
8e+eaua de comunica+ii #rinse %ia+. cu +i#ete de a%erti/are! Dilo+ii Es#o
nu utili/au tacticile de (n%.luire" ci %eneau dre#t (nainte" semn c. %oiau s.
fac. %.rsare de s$n4e! Drobabil c. ordinele erau s.-i lo%easc. c$t mai tare
47
#osibil #e te*nicienii #roscri)i!
J8D-urile (nce#ur. s. tra4. (n ei de la distan+. cu flas*-urile 4alben-
%er/ui ale tunurilor ener4etice! Scuturile deflectoare erau acti%ate! Han
str$n4ea din din+i" +in$nd m$na str$ns. #e man)." (ncerc$nd s. nu tra4.
at$ta tim# c$t tirul nu era eficace! Se lu#t. cu tenta+ia de a (ntoarce ca#ul s.
%ad. ce face cole4ul de celul.9 fiecare #erec*e de na%e se afla deocamdat.
#e cont #ro#riu! ,u #utea dec$t s. s#ere c. %or r.m$ne (m#reun." c.ci
#ilotul care se r.t.cea (ntr-o asemenea situa+ie" rareori se mai (ntorcea!
Han )i cores#ondentul s.u inamic luar. #o/i+ie de lu#t. )i traser. unul (n
cel.lalt! 5ole4ii lor de celul. st.teau de#arte" fiind #rea ocu#a+i cu
men+inerea #o/i+iei fa+. de liderii lor" ca s. mai #oat. tra4e!
8a/ele J8D-ului (nce#ur. s. lo%easc." f.c$nd s. se balanse/e mai micul
Head*unter! Han intr. (n ra/a de ac+iune dar (nc. nu desc*ise focul! 3%ea
un #resentiment (n le4.tur. cu aceasta! Dilotul J8D nu b.nuia #robabil ra/a
de ac+iune a Q9F-ului" dar Han credea c. )tie ce ar face acesta dac. el ar
desc*ide focul! 5onduc$nd Head*unterul s.lt.re+ #rintre sal%ele de
lo%ituri" se ru4. s.-i re/iste scuturile!
Se 6uc. a)a (nc. un moment sau dou." care re#re/entau (ns. tim# )i
distan+. %itale! Irase o sal%. ra#id.! 3)a cum b.nuise" inamicul nu
inten+ionase s-o )tear4. c*iar la sf$r)it! J8D-ul" (nc. tr.4$nd" se rosto4oli
#e s#ate )i Han a%u )ansa lo%iturii la care s#era! Dar J8D-ul intra )i ie)ea
din colimatorul lui asemenea unei fantome" )i cu toate c. (l lo%i" Han ()i
d.du seama c. nu-i #rodusese nici o a%arie! ,a%ele 3utorit.+ii erau c*iar
mai ra#ide dec$t se 4$ndise!
3#oi #ierdur. toate #ariurile9 (n ciuda celor (n%.+ate la cursuri" #erec*ile
J8D-urilor se des#.r+ir. (ntr-un %ira6 abru#t! 5ole4ul de celul. al lui Han se
lu. du#. un J8D" eCclam$nd entu/iasmatE
0 Sunt #e urmele lui2
Han (i stri4. s. se (ntoarc. )i s. nu renun+e la si4uran+a #e care i-o
oferea ac+iunea (n #erec*i!
;iderul J8D o )terse #e sub Han! <tia ce (nseamn. asta9 inamicul %oia s.
se des#art." s. fac. un loo#in4 #e dedesubt" s. 4.seasc. o #o/i+ie (n s#ate
#o/i+ia letal.! Han )tia ce are de f.cutE trebuia s. for+e/e #ro#ulsoarele la
maCim )i s. mear4. (ntr-o /on. liber. #$n. s-ar fi l.murit lucrurile! Dar
sc*imbul de cu%inte dintre Messa )i cole4ul ei de celul. (i d.du de (n+eles c.
)i cealalt. #erec*e de J8D-uri se des#.r+ise" se#ar$nd astfel #erec*ea ei )i a
com#anionului! Han ()i for+. na%a (ntr-o mi)care ascensionar." (ncerc$nd
s. #ri%easc. (n toate direc+iile )i stri4$nd (nc. la cole4ul lui!
4K
0 Stai cu mine2 V)tia te momesc2
;iderul J8D (n care tr.sese nu f.cuse mane%ra a)te#tat.! Antrea4a
strate4ie a inamicilor era acum clar." dar #rea t$r/iu! ;iderul J8D se
r.sucise din nou #e 6um.tate" f.cuse un loo#in4 )i c./use (n s#atele
cole4ului de celul. al lui Han! 5el.lalt J8D" momeala" fu4ea c.tre celula de
arier4ard." Head*unterele F )i 6! Hn alt J8D #e care-l (nfruntase Messa se
al.tur. acestuia form$nd o nou. #erec*e!
Es#o)ii contaser. #e ru#erea forma+iei neeC#erimenta+ilor te*nicieni
#roscri)i" 4$ndi Han! Dac. am fi stat la un loc" am fi )ters firmamentul cu
ei!
0 ;a dracu" Mess" am fost t$l*.ri+i" /ise imediat ce se (ntoarse" dar Messa
a%ea #ro#riile neca/uri!
Dentru c. ea )i cole4ul ei de celul. se se#araser." un J8D #rofitase de
oca/ie ca s. se fiCe/e (n coada ei!
Han obser%. c. #artenerul s.u de celul. a%ea neca/uri" dar #ur )i sim#lu
nu a%ea %ite/a necesar. unei inter%en+ii! ;iderul J8D se ata)ase de
Head*unter (n #o/i+ie letal." iar t$n.rul de)irat se %.itaE
0 5ine%a s. m. a6ute2 ;ua+i-l de #e mine2
3flat (nc. (n afara ra/ei lui! Han trase totu)i" s#er$nd s. atra4. aten+ia
liderului J8D! Dar inamicul se fiCase bine )i era concentrat asu#ra ac+iunii!
3cesta a)te#t. #$n. c$nd Head*unterul intr. #erfect (n colimator )i
a#.s$nd butonul de #e #anoul s.u de declan)are a focului de comand."
trase o sal%. scurt.! ;o%it de o ra/. 4alben-%er/uie" Q9F-ul dis#.ru l.s$nd
(n urm. resturile )i un nor alb de 4a/!
Han trebuia s.-)i str$n4. na%ele r.mase (ntr-un cerc! Dar (n tim# ce
murmura blesteme" sc*imb. cursul s#re J8D-ul %ictorios" uit$nd de
#recau+ii" cu s$n4ele (nfierb$ntat )i 4$ndindu-seE ,imeni nu-mi ia mie
cole4ul de celul." #rietene! ,imeni!
A)i d.du seama c. nici nu )tia numele cole4ului de)irat!
;afranianul" cole4ul de celul. al Messei" stri4.E
0 :oarfec. drea#ta" Head*unter '2 :oarfec.2
Messa s.ri (n drea#ta #rintr-o mane%r. com#licat. de e%itare" (n tim# ce
ra/ele distru4.toare o c.utau! 3duse na%a la %ite/a maCim." (n tim# ce
cole4ul de celul. i se al.tura (ntr-un un4*i ascu+it" astfel (nc$t Messa )i
urm.ritorul ei %enir. #e %ectorul lui! ;afrarianul lu. calm #o/i+ia de tir )i
desc*ise focul!
Iirul ro)u al tunului de/inte4rator i/bucni din ari#ile Head*unterului"
na%a inamic. se cutremur. )i buc.+i din fusela6ul ei se des#rinser.! 3%u loc
49
o eC#lo/ie )i J8D-ul sc*ilodit (nce#u s. se roteasc. ca )i c$nd ar fi t$r$t o
ari#. ru#t.! A)i (nce#u lun4a c.dere s#re #lanet." condamnat la moarte
datorit. #ur )i sim#lu 4ra%ita+iei!
=ult mai 6os" Head*unterele F )i 6" cei doi fra+i" an4a6aser. J8D-ul care
reu)ise s. treac.! An de#.rtare" Han Solo )i liderul J8D se (m#leteau (ntr-o
lu#t. Ocor# la cor#P" tr.4$nd cu ra/e ro)ii )i %er/i de%astatoare!
Messa )tia care erau #riorit.+ile" F )i 6 fiind #ilo+ii ei cei mai slabi! Jar ei
cereau c*iar )i acum cereau a6utor! Ea )i cole4ul ei de celul. umanoid se
4r.bir. s. se al.ture lu#tei!
Hn inamic st.tea li#it de coada Head*unterului F" sf$rtec$nd-o )i
#.str$ndu-)i #o/i+ia du#. toate %ira6ele nebune" refu/$nd s.-)i #iard. locul!
Ie*nicianul #roscris (m#inse #$n. la ca#.t man)a (ntr-un col+ #entru o
mane%r." dar fu #rea (ncet! 8a/ele J8D-ul ui trecur. #rin na%a lui
de#resuri/$nd-o )i t.indu-l #e el (n dou. de la mi6loc! J8D-ul se (ntoarse
s#re cel.lalt frate" Head*unter 6" (n %reme ce com#anionul s.u se ducea cu
re#e/iciune s#re ba/a #lanetar. #roscris.! Iocmai atunci" Messa )i #erec*ea
ei sosir. cer$ndu-i lui Head*unter 6 s. %in. sub aco#erirea lor!
0 ,u #ot2 Sunt #rins2 r.s#unse omul!
J8D-ul care r.m.sese (n urm. se roti )i i se ata).! Derec*ea lui Mess se
re#e/i (n a6utor" iar ea (l urm.! ;inia alunec.toare a celor #atru na%e #lon6.
c.tre su#rafa+a #lanetei!
J8D-ul trase" o cli#. mai t$r/iu" lo%itura de 4ra+ie! Head*unterul 6
eC#lod. (ntr-o min4e de foc" eCact c$nd uci4a)ul s.u a6unse (n b.taia
tunurilor #artenerului Messei!
Dilotul Es#o m.ri %ite/a na%ei )i se redres. #arc. #re4.tindu-se #entru
un loo#in4" (n)el$ndu-l #e lafrarian! :.c$nd un %ira6 ra#id" J8D-ul reu)i s.
tra4. o sal%. #uternic.! Iunul J8D-ului marc." iar Head*unterul cole4ului
de celul. al Messei se /druncin. f.c$nd-o s. ridice alarmat. %ocea ferindu-
se c$t #utu de re#ede! Se (nclin. )i sim+i o umbr. al.turi! J8D-ul trecu
ra/ant #e deasu#ra! Ea se cl.tin. )i trase instincti% (n el! Sal%a lo%i J8D-ul"
#enetr$ndu-i scuturile! De m.sur. ce J8D-ul c.dea )i #ilotul (ncerca s.
a6uste/e sistemul de #ro#ulsie alternati%. )i s. e%ite de/astrul" Messa i4nor.
sfatul lui Han de a-)i urm.ri #rada! Se (ntoarse s. %ad. ce #utea face #entru
cole4ul ei de celul.!
Efecti%" nimic! ,a%a lafrarianului era deteriorat." dar nu se afla (n
#ericol de #r.bu)ire! ECtin/$nd ari#ile la maCim" el o l.s. s. alunece u)or!
0 ? s. reu)e)tiG
0 Da" Messa! Dar cel #u+in cu un J8D s-a sf$r)it! 5elelalte s-ar #utea s.
FN
%in. du#. el!
0 Du-+i na%a (na#oi! Eu trebuie s. m. duc acolo" 6os!
0 Succes la %$n.toare" Messa2
Ea #lon6. for+$nd motoarele na%ei!
Han ()i d.du seama imediat c. liderul JD8 era un #ilot bun! :otoliul lui
de #ilot a#roa#e c. fu lo%it c$nd reali/. lucrul .sta!
Dilotul Es#o era iute" m$nuia armamentul cu #reci/ie )i era (ndem$natic!
El )i Han (nce#ur. s. se roteasc. unul (n 6urul celuilalt" s. se atace!
8osto4olindu-se" eCecut$nd loo#in4uri" f.c$nd tot ce era #osibil ca s. cad.
unul (n s#atele celuilalt" intr$nd )i ie)ind din colimatoare" nu l.sar. nici o
cli#. man)a din m$n.!
Dentru a treia oar. Han /druncin. J8D-ul" cont$nd c. mane%rabilitatea
crescut. a Head*unterului com#ensa %ite/a su#erioar. a J8D- ului! Al
urm.ri #e #ilotul Es#o cum (ncerca s. se ia din nou du#. el!
0 Drobabil tu e)ti com#anionul local" aiG (J8D-ul se a#ro#ie (nc. o dat.
de el! 5um %rei tu" fraiere! Hai s. %edem de ce e)ti ca#abil!
Se ad$nci (n atmosfera #lanetei" (n tim# ce J8D-ul (l urm.ri c$)ti4$nd (n
%ite/. la cobor$re" (naint$nd (n cobor$re" dar ne#ut$nd s. +in.
Head*unterul (n ra/a sa %i/ual.! Han se ridic. brusc" ()i roti na%a (ntr-o
6um.tate de loo#in4" se d.du #este ca# )i se a%$nt. din nou (n 6os f.c$nd un
alt loo#in4!
Sal%e de tun ful4erar. #e deasu#ra carlin4ii rat$nd la milimetru! =am."
.sta )tie s. se a4a+e" ()i s#use Han! Dar mai are c$te ce%a de (n%.+at! <coala
nu s-a terminat (nc.!
(m#inse man)a (ntr-o eCtrem. )i (nce#u o cobor$re (n for+.! J8D-ul se
+inea du#. el" dar nu #utea s.-l oc*easc.! Han for+. Head*unterul la
maCim" ascun/$ndu-se )i strecur$ndu-se (n tim# ce #ilotul Es#o tr.4ea (n
el! =otoarele na%ei de interce#tare 4emeau )i toate #iesele %ibrau de" #arc.
%oiau s. #lesneasc.! Han se re#e/i s. %ad. #e dis#lay-ul *olo4rafic datele
de care a%ea ne%oie! ;o%iturile J8D-ului nimereau mai a#roa#e!
3#oi reu)i! Ance#u s. se redrese/e din cobor$re ridic$nd u)or %$rful
na%ei" tem$ndu-se de o lo%itur. din s#ate care i-ar fi #us ca#.t #roblemelor
)i s#eran+elor!
Dar #ilotul J8D-ului nu se b.4." nedorind s. #iard. oca/ia" a)te#t$nd s.
#rind. Head*unterul (n #o/i+ia cea mai fa%orabil.! Bine(n+eles" %rea s. fie o
lo%itur. mortal. #erfect." 4$ndi Han!
;u. un %ira6 )i J8D-ul se alinie #e urmele sale! Han str$nse )i mai tare
%ira6ul! Dar #ilotul J8D-ului se a4.+a cu (nc.#.+$nare ca s. termine aceast.
F1
urm.rire de/onorant. )i s. do%edeasc. care #ilot e mai bun!
3#oi Han f.cu un %ira6 mai str$ns de nou./eci de 4rade" mane%r. #e
care o #re4.tise de mult! Es#osul nu fusese atent la altimetru" iar acum
#.tura mai 4roas. de aer stin4*erea J8D-ul reduc$ndu-i #erforman+ele! ,-
ar fi #utut s. re/iste unui %ira6 at$t de str$ns!
<i" eCact c$nd J8D-ul ()i (ntreru#se cursa" Han" cu instinctele care-i
d.duser. o re#uta+ie de tele#at" sc*imb. direc+ia de (naintare a
Head*unterului! 3cum J8D-ul se afla destul de a#roa#e! Han trase o sal%.
#relun4. )i J8D-ul se transform. (ntr-un nor incandescent" arunc$nd
firicele de #raf str.lucitor )i buc.+i din na%. (n toate direc+iile!
Jar c$nd Head*unterul trecu #e deasu#ra resturilor ad%ersarului s.u" Han
m$r$iE
0 3bsol%ire fericit." fraierule2
3l #atrulea J8D f.cuse de6a trei raiduri de bombardament asu#ra ba/ei
te*nicienilor #roscri)i! Iunurile defensi%e ale ba/ei nu #uteau s.-i fac.
fa+.9 fuseser. destinate lu#telor (m#otri%a unor na%e mari )i asalturilor (n
mas." nu na%elor de %$n.toare ra#ide! Dentru (nce#ut" ()i concentrase tirul
asu#ra a#.r.rii antiaeriene! 3cum" ma6oritatea tunurilor erau t.cute!
Droscri)ii mor+i sau muribun/i /.ceau (ntr-o ba/. unde mai multe cl.diri
fuseser. d.r$mate sau i/bucniser. (n fl.c.ri!
3tunci a#.ru Messa! =en+in$ndu-)i %ite/a c.#.tat. (n tim#ul cobor$rii"
i4nor$nd #osibilitatea ru#erii ari#ilor (n orice cli#." se arunc. #e urmele
J8D-ului de cum (i ie)i (n cale! Erau oamenii ei acolo 6os" suferind )i
#ierind #entru c. lucraser. #entru ea! Se *ot.r( s. nu mai aibe loc nici un
raid (m#otri%a lor!
Dar #e m.sur. ce se alinia cu J8D-ul" o sal%. de foc mu)c. din bordul
de atac al ari#ii dre#te! Hn alt J8D trecu ra#id #e l$n4. ea na%a des#re
care cre/use c. nu mai e func+ional.! ;o%iturile ei (i #enetrar. scuturile )i
a#roa#e c.-i des#ic. ari#a!
Dar r.mase #e #o/i+ie" *ot.r$t. s. doboare cel #u+in o na%. (nainte s. fie
ea (ns.)i dobor$t.!
3tunci al doilea J8D de%eni el (nsu)i o +int.! Han (l a%u (n %i/or #entru
o cli#.! ;ans. (naintea e#osului c$te%a #roiectile cu eC#lo/ie (nt$r/iat."
in%estind #entru %iitor! 3c+iunea ()i ar.t. roadeleE J8D-ul se de/inte4r.!
0 Hltimul (+i a#ar+ine" Mess2 o inform. cu %oce distorsionat.! Docne)te-
l2
Ea era din nou (n s#atele J8D-ului! Irase" dar numai tunul din st$n4a
func+iona! ;o%itura (n ari#a drea#t. (i distrusese tunurile! 1inta fiind #u+in
F2
mai s#re drea#ta" rat.! J8D-ul se n.#usti" #rofit$nd de ener4ia ionic."
strecur$ndu-se s#re tribord! Anc. o frac+iune de secund. )i ar fi sc.#at!
Messa (ntoarse na%a cu burta (n sus )i trase din nou! Iunurile r.mase lo%ir.!
J/bucnind (n fl.c.ri" J8D-ul se de/inte4r.!
0 Bine tras" #.#u)ico2 c*iui Han #rin re+ea!
Head*unterul Messei se de#lasa (n continuare cu carlin4a a#roa#e de sol!
5u motoarele la maCim %eni du#. ea" s#un$ndE
0 Mess" (n cluburile aeros#a+iale #o/i+ia ta se nume)te Ocu fundul (n
susP!
0 ,u #ot s-o (ntorc2 ((n 4lasul ei se citea dis#erarea! ;o%iturile #e care
le-am (ncasat au cau/at un scurtcircuit! Sistemul de control e mort2
Era c$t #e aci s-o sf.tuiasc. s. se e6ecte/e" dar se o#ri! Era #rea a#roa#e
de su#rafa+a solului9 dis#o/iti%ul de e6ectare n-ar fi a%ut tim# s. se
redrese/e! ,a%a ei #ierdea ra#id altitudine! =ai r.m.seser. doar c$te%a
secunde!
A)i #otri%i %ite/a na%ei sale cu cea a Messei!
0 Mess #re4.te)te-te s. sari c$nd (+i s#un eu!
8.mase #er#leC.! 5e %rea s. s#un.G 3r fi murit indiferent dac. se
#r.bu)ea sau dac. era e6ectat." dar se #re4.ti s. fac. a)a cum /icea el! Han
()i strecur. ari#a Head*unterului sub na%a ei (ntoars.! An+elese #lanul lui )i
i se t.ie r.suflarea!
0 ;a trei" /ise Han! Hnu2 (()i duse %$rful ari#ii sub ari#a ei! Doi2
3m$ndoi sim+ir. /4$rieturile contactului *a/ardat )tiind c. cea mai mic.
4re)eal. i-ar #ul%eri/a deasu#ra c$m#iei!
Han se rosto4oli #e st$n4a )i #.m$ntul #arc. se roti #e m.sur. ce
Head*unterul Messei se (ntoarse! Iermin. rosto4olirea for+$nd mai tare
motoarele!
0 Irei2 E6ectea/.-te" Mess2
El se lu#ta cu na%a ca s. nu-i sca#e de sub control!
Dar mai (nainte de a #utea %orbi" ea dis#.ruse! 5arlin4a fusese
#ro#ulsat. (n sus )i (na#oi de c.tre eC#lo/ibilul se#arator" iar fotoliul de
e6ectare s.ri (n (naltul cerului! Head*unterul se (nfi#se (n su#rafa+a #lanetei
l.s$nd (n #.m$nt o d$r. lun4. de resturi )i de%enind ultima %ictim. a /ilei!
Messa #ri%ea din fotoliul ei de e6ectare" (n tim# ce reactoarele o l.sau u)or
s#re #.m$nt! An de#.rtare ()i %./u cole4ul lafrarian ateri/$nd cu na%a
a%ariat.!
Han mane%r. Head*unterul (ntr-un %ira6 lar4 )i se folosi de #ro#ulsoare
#entru a se o#ri! ;.s. na%a a#roa#e de locul unde cobor$se Messa!
F'
5arlin4a se ridic.! A)i scoase casca )i s.ri din b.tr$na na%. eCact c$nd ea
se elibera din curele )i arunca de-o #arte casca" uit$ndu-se (m#re6ur )i
sim+indu-se desco#erit.!
Han %eni s#re ea sco+$ndu-)i m.nu)ile de /bor!
0 Dac. ne (n4*esuim" a%em am$ndoi loc (n na%a mea!
0 De le4ea mea" r$se ea bat6ocoritor! S. fi f.cut" (n sf$r)it" Han Solo
ce%a li#sit de e4oismG Ie-ai (mbl$n/itG 5ine )tie" #oate c. (ntr-o bun. /i o
s. cuno)ti )i tu ce-i aceea moralitate" dac. ai s. te tre/e)ti %reodat.!
El se o#ri" #ri%irea r.ut.cioas. dis#.r$ndu-i! ? #ri%i #entru o cli#. )i
a#oi s#useE
0 <tiu de6a totul des#re moralitate" Mess! Hn #rieten de-al meu a luat
odat. o *ot.r$re" 4$ndindu-se c. face un lucru moral! ;a naiba" a f.cut2
Dar a fost condamnat! <i-a #ierdut cariera" iubita" totul! Drietenul .sta al
meu a sf$r)it #rin a-i fi smulse 4radele )i (nsemnele de #e tunic.! 5ei care
nu doreau s.-l %ad. (n fa+a unui #luton de eCecu+ie r$deau de el! ? #lanet.
(ntrea4.! 3 #lecat de acolo )i nu s-a mai (ntors niciodat.!
Ea %edea cum i se sc*imonosea fa+a!
0 ,-a %rut nimeni s. de#un. m.rturie (n fa%oarea #rietenului t.uG
(ntreb. ea (ncet!
Han /$mbi cu (n+eles!
0 ?fi+erul s.u su#erior a comis un s#er6ur (m#otri%a sa! =ai r.m.sese
un sin4ur martor (n a#.rarea lui" dar cine ar fi #us #re+ #e cu%$ntul unui
@ooBieeG
El e%it. urm.toarele remarci" uit$ndu-se c.tre ba/.!
0 Se #are c. n-au reu)it s. atin4. *an4arul #rinci#al! <oimul %a fi
terminat (n scurt tim# )i e%acuarea se %a reali/a (nainte de a#ari+ia
es#o)ilor! 3#oi (mi %oi %edea de drum! 3m$ndoi a%em ce%a de f.cut!
(nc*ise un oc*i )i se uit. #ie/i) la el!
0 ,oroc c. )tiu c. e)ti mercenar" Solo! ,oroc c. )tiu c. ai #ilotat
Head*unterul ca s. #rote6e/i <oimul )i nu %ie+ile celor de aici! <i c. m-ai
sal%at ca s. #ot res#ecta (n%oiala! E noroc #entru c. #robabil tu n-o s. faci
niciodat. un lucru de/interesat )i cumsecade (n %ia+a ta" )i #entru c. tot ce
s-a (nt$m#lat ast./i se #otri%e)te" #rintr-o (nt$m#lare ciudat." cu modul t.u
e4oist )i moderat de com#ortare!
Se /4$i nedumerit la ea!
0 ,orocG
D.)ind obosit." se (ndre#t. c.tre na%a lui!
0 ,orocul meu" (i arunc. Messa #este um.r!
F4
FF
CAPITOLUL 5
0 5e-ai s#us BolluCG ,u mai )u)oti2
Han" a)e/at la masa de 6oc (n fa+a lui 5*e@bacca" #ri%i as#ru s#re lada
din cel.lalt ca#.t al com#uterului din fa+. al <oimului =ileniului" unde se
afla robotul! An com#artiment erau (n4r.m.dite containere de trans#ort"
%ase sub #resiune" canistre i/olate )i #iese de sc*imb!
&ooBieeul st$nd #e cana#eaua 4ra%ita+ional." s#ri6inindu-)i ca#ul (n
laba imens." studia #iesele 6ocului *olo4rafic! Era ad$ncit (n concentrare"
iar nasul lui sc*i+a c$te un s#asm din c$nd (n c$nd! ?c*ise dou. din #iesele
lui Han" iar acum era 4ata s. #rofite de a%anta6! Dilotul 6ucase slab" fiind
nelini)tit" ne#ut$ndu-se concentra" ad$ncit (n 4$ndurile com#lica+iilor
c.l.toriei! ,oul sistem de sen/ori )i antena func+ionau #erfect" iar
ec*i#amentul na%ei fusese bine re4lat de te*nicienii #roscri)i! 5u toate
astea mintea lui Han nu #utea s. se lini)teasc." c$t. %reme <oimul lui dra4
era a4.+at de uria)a bar6. #recum #.duc*ele de un animal! =ai mult" din
cau/a asta c.l.toria dura mai mult dec$t i-ar fi fost necesar doar <oimului9
bar6a nu era #roiectat. #entru %ite/.!
Han #utea s. aud. acum motoarele bar6ei" 6eturile lor atenuate %ibr$nd
#rin #uterea na%ei" transmi+$ndu-se #rin ci/me #$n. (n t.l#ile lui! Hra bar6a
aceea" ()i dorea s. o #.r.seasc. )i s.-)i ia /borul9 dar (n%oiala era (n%oial.!
<i" du#. cum (i eC#licase Messa" <oimul urma s. fie (nscris (n catalo4ul
&ai%er de c.tre oamenii #e care urma s.-i ridice de #e ?rron JJJ" iar asta (l
for+a s.-)i res#ecte an4a6amentul!
0 ,-am s#us nimic domnule" r.s#unse #oliticos BolluC! Era =aC!
0 <i el ce-a s#usG se bur/ului Han!
5ele dou. ma)in.rii nese#arate comunicau adesea (ntre ele #rin
intermediul im#ulsurilor informa+ionale de mare %ite/." dar f.cea im#resia
c. #referau con%ersa+iile %ocale! Han se ener%a (ntotdeauna c$nd au/ea
%ocea de nic.ieri a com#uterului ascuns (n #ie#tul lui BolluC!
0 =-a informat" c.#itane" r.s#unse rar BolluC" c. ar dori s.-mi desc*id
#lastromul! DotG
Han obser%." c$nd se (ntoarse la masa de 6oc" c. 5*e@bacca (i (ntinsese
o ca#can. inteli4ent.! An tim# ce de4etele i se #limbau ne*ot.r$te #e
deasu#ra tastaturii 6ocului! Han murmur.E
F6
0 Si4ur" si4ur" *aide BolluC" din #artea mea #o+i s. %$nturi aerul c$t
dore)ti!
Dri%i su#.rat c.tre @ooBiee %./$nd c. nu mai a%ea nici o sc.#are din
ca#can.! ;.s$ndu-)i ca#ul #e s#ate )i scutur$ndu-)i #.rul ar.miu"
5*e@bacca (nce#u s. r$d. ar.t$ndu-)i col+ii!
5u un f$s$it u)or #lastronul era etan) )i re/istent la )ocuri #ie#tul lui
BolluC se desc*ise )i m$inile i se d.dur. la o #arte! ?c*iul lui Blue =aC se
tre/i )i #ri%i la masa de 6oc eCact c$nd Han f.cu urm.toarea mutare! Diesa
lui" un monstru tridimensional miniatural" se lu. la b.taie cu o #ies. a lui
5*e@ie! Dar Han nu estimase corect ca#acitatea de lu#t. a celor dou.
#iese! Simulacrul de bestie a lui 5*e@bacca c$)ti4. lu#ta scurt.! Diesa lui
Han se e%a#or. (n lumea ireal. creat. de com#uter!
0 3r fi trebuit s. folose)ti O3 doua 3#.rare Jlt*marP" rosti Blue =aC!
Han (i (ntoarse o #ri%ire criminal." #e care #$n. )i #recocele =aC o
recunoscu )i" ca atare" ad.u4. #reci#itatE
0 ,u (ncercam dec$t s. %. a6ut" domnule!
0 Blue =aC este t$n.r )i ne)tiutor" c.#itane" /ise BolluC (ncerc$nd s.-l
lini)teasc. #e Han! ;-am (n%.+at c$te ce%a des#re 6oc" dar nu )tie (nc.
nimic des#re susce#tibilitatea uman.!
0 3)a2G (ntreb. Han ca )i cum ar fi fost fascinat! <i cine-l (n%a+." tu"
domnule OSa#. )i ;o#at.PG
0 Desi4ur" bolborosi =aC! BolluC a fost #este tot! St.m de %orb. tot
tim#ul )i-mi #o%este)te des#re locurile #e care le-a %./ut!
Han lo%i tastatura mesei de 6oc" eliber$nd-o de bestiile *olo4rafice
#iesele lui )i ale lui 5*e@bacca!
0 ,u mai s#une2G D.i o fi )i .sta un fel de educa+ieE OIran)eele #e care
le-am s.#at eu un 6urnal trans-4alacticP!
0 3m fost acti%at #e m.re+ele )antiere O:ondorP r.s#unse (n felul s.u
t.r.4.nat BolluC! 3#oi" #entru o %reme" am lucrat la o ec*i#. 3lfa de
cadastru #lanetar )i a#oi la o #latform. de construc+ii #entru sisteme meteo!
3m lucrat ca muncitor necalificat la mena6eria ambulant. O>an-ManP )i ca
asistent de (ntre+inere la turn.toriile OIri4daleP! <i multe altele! Dar" una
c$te una" slu6bele mi-au fost luate de modele mai noi! =-am oferit %oluntar
la toate modific.rile )i re#ro4ram.rile la care am #utut dar" (n cele din
urm." nu am mai reu)it s. concure/ cu modelele noi )i #erformante de
robo+i!
5a#t$ndu-i #u+in interesul Han (ntreb.E
0 5um te-a ales Messa #entru c.l.toria astaG
F7
0 ,u m-a ales" domnule9 eu am cerut-o! Se /%onea c. un robot sala*or
%a fi ales #entru ni)te modific.ri nes#ecificate! Eu m. aflam acolo du#. ce
fusesem cum#.rat la licita+ie! =-am dus la ea )i am (ntrebat dac. #ot fi de
folos!
Han c*icoti!
0 <i #entru asta au smuls o #arte din tine" au rearan6at restul" )i-au
ascuns #u)culi+a asta (n.untru! 3sta nume)ti tu afacereG
0 3re de/a%anta6ele ei" domnule! Dar m-a +inut (n func+iune la un ni%el
relati% su#erior de acti%itate! An alt. #arte ar fi fost )i mai #u+ine locuri
libere #entru mine" c.#itane" c*iar dac. trebuia s. descarc deri%a+i biolo4ici
(ntr-o lume nete*nolo4i/at." dar cel #u+in" deocamdat. am e%itat ie)irea din
u/!
Han #ri%i s#re robot" (ntreb$ndu-se dac. nu i-au luat-o ra/na circuitele!
0 <i ce-i cu asta BolluCG 5e sco# areG ,u e)ti #ro#riul t.u st.#$n! ,ici
m.car nu #o+i s. %orbe)ti (n numele t.u9 trebuie s. te obi)nuie)ti cu numele
#e care +i-l %a da noul st.#$n" iar BolluC e o 4lum.2 An cele din urm. nu %ei
mai fi de nici un folos )i urmea/. 4roa#a de 4unoi!
5*e@bacca asculta acum atent! Era cu mult mai b.tr$n dec$t orice om"
iar #ers#ecti%ele lui erau diferite de cele ale oamenilor sau robo+ilor!
BolluC re#lic. lini)titE
0 Je)irea din u/ este" #entru un robot" asem.n.toare cu moartea unui
om sau a unui @ooBiee" domnilor! Este sf$r)itul func+iilor ceea ce
(nseamn. c. robotul nu mai are nici o im#ortan+.! 3)a c." (n o#inia mea"
c.#itane" trebuie e%itat. cu orice #re+! D$n. la urm." ce %aloare are
eCisten+a f.r. un sco#G
Han s.ri (n #icioare" su#.rat f.r. s. )tie de ce )i sim+indu-se #rost du#.
cearta cu o %ec*itur. de robot! Se *ot.r( s.-i s#un. lui BolluC c$t de tare se
(n)ela!
0 BolluC" )tii ce e)tiG
0 Da" domnule" un contrabandist" domnule" r.s#unse BolluC #rom#t!
Han" confu/" se uit. o cli#. la robot )i r.mase cu 4ura c.scat. #rins #e
#icior 4re)it! D$n. )i un robot sala*or ar trebui s. recunoasc. o (ntrebare
retoric." cu4et. el!
0 5e-ai s#usG
0 3m s#us un contrabandist" domnule" rosti BolluC t.r.4.nat" ca )i
dumnea%oastr.! 5ine%a care se an4a6ea/. (n im#orturi )i eC#orturi ile4ale
de de4etul metalic (l indic. #e Blue =aC cuib.rit (n toracele s.u bunuri!
5*e@bacca se +inea cu m$inile de burt." se rosto4olea #e cana#ea )i
FK
d.dea din #icioare" r$/$nd isteric!
Han ()i ie)i din fire!
0 Iaci din 4ur.2 +i#. c.tre robot!
5u aceea)i #reci/ie de mai de%reme" BolluC ()i (nc*ise" obedient"
#ie#tul! 5*e@bacca se sufoca de r$s )i lacrimile (i a#.rur. (n oc*i! Han
(nce#u s. caute un ciocan" o c*eie sau un alt instrument" c.ci nu a%ea
inten+ia s. lase %reun robot (n %ia+. ca s. #o%esteasc. (nt$m#larea! Dar" (n
cli#a aceea" com#uterul de na%i4a+ie d.du alarma! Han )i 5*e@bacca s.rir.
instantaneu (n carlin4. @ooBieeul +in$ndu-se (nc. de burt. #entru a se
#re4.ti de intrarea (n s#a+iul normal!
5.l.toria obositoare c.tre ?rron JJJ le m.cinase ner%ii9 am$ndoi" #ilotul
)i co#ilotul" erau recunosc.tori #entru rea#ari+ia stelelor care marcau
ie)irea din *i#ers#a+iu" cu toate c. aceast. ie)ire era (nso+it. de le4.n.rile
bar6ei 4i4antice! 5arcasa o%oidal. a bar6ei se bomba sub eiE o cutie
metalic. cu un minimum de motoare! Ie*nicienii Messei camuflaser.
carlin4a <oimului (n a)a fel (nc$t ()i men+inuse a#roa#e tot c$m#ul %i/ual!
Han )i 5*e@bacca l.sar. com#uterul s. lucre/e )i s.-)i men+in. rolul de
automat al bar6ei! 3utomatele acce#tar. instruc+iunile de ateri/are )i na%a
()i (nce#u cobor$rea #rin atmosfer.!
?rron JJJ era o #lanet. 4eneroas. #entru om" (nclinarea aCial. era
ne4li6abil." iar anotim#urile stabile asi4urau" #e ma6oritatea latitudinilor"
recolte bune )i d.deau na)tere unui sol bun )i fertil!
3utoritatea recunoscuse #oten+ialul de 4r$nar al #lanetei )i nu #ierduse
nici o cli#. ca s. #rofite de %e)nicul anotim# ce fa%ori/a cre)terea
recoltelor! De %reme ce #laneta a%ea resurse mai mult dec$t suficiente"
s#a+iu )i o locali/are strate4ic." o#taser. )i #entru construc+ia unui centru
de date sim#lific$nd astfel #roblemele de lo4istic. )i si4uran+. #entru
ambele o#era+ii!
Br./dat. de )u%i+e de nori albi )i eC#un$ndu-)i %erdele )i albastrul lumii
%e4etale )i al oceanelor (ntinse" ?rron JJJ era o #lanet. frumoas.! De
m.sur. ce se a#ro#iau" Han )i 5*e@bacca scanar. am#lasamentul
instala+iilor 3utorit.+ii!
0 5e-a fost aiaG (ntreb. Han" a#lec$ndu-se (n fa+. ca s. citeasc. mai
bine instrumentele! (&ooBieeul l.tr. a nesi4uran+.! =i s-a #.rut c. am
%./ut ce%a #entru o cli#." un #$l#$it mare #e o orbit. trans#olar." dar ori a
dis#.rut du#. ori/ontul #lanetei" ori am a6uns noi #rea 6os ca s.-l #utem
detecta! Sau am$ndou.!
8.mase (n4ri6orat #re+ de o cli#. du#. care ()i s#use c. nu-i bine s.-)i
F9
fac. inim. 4rea9 n-a%ea nici o im#ortan+. dac. era sau nu o na%. de #a/.!
Jma4inea aerian. a solului (nce#u s. ca#ete conturul s#ecific al
c$m#iilor #arcelate! Diferitele nuan+e ale acestor o4oare indicau o %arietate
mare de recolte la di%erse stadii de maturi/are! Dlantarea" culti%area )i
recoltarea se f.ceau #robabil #rin rotire" #entru ca ec*i#amentele )i #uterea
uman. s. fie utili/at. o#tim!
An cele din urm. /.rir. cosmo#ortul" o (ntindere de Bilometri construit.
#e m.sura marilor bar6e roboti/ate! Dartea #rinci#al. a #ortului" (n care se
afla flota 3utorit.+ii" ocu#a numai o mic. #arte a instala+iilor" c*iar lu$nd
(n considerare )i com#leCele #entru comunica+ii )i ad.#ost" Iot s#a+iul
folosea la acostarea bar6elor9 dane abisale unde erau aduse macarale rulante
#entru re#ara+ii )i silo/uri mobile #entru eC#loatarea forestier.! ? 4r.mad.
de na%e de trans#ort" %enind #e drumuri s#eciale de acces" ()i desc.rcau
#rodusele alimentare (n silo/uri )i se (ntorceau din nou" le4ate de recolta
din tim#ul res#ecti%!
Bar6a fals. care ducea <oimul se a)e/. (n docul indicat" #rintre alte sute
de na%e! 3teri/ar." )i com#uterele ()i o#rir. #iuitul! Han Solo )i
5*e@bacca ()i (nc*iser. consola )i #.r.sir. carlin4a! 5um intrar. (n
com#artimentul din fa+." BolluC ()i ridic. #ri%irea!
0 3cum debarc.m" domnilorG
0 ,u" r.s#unse Han! Messa a s#us c. oamenii #e care trebuie s.-i lu.m
ne %or c.uta!
&ooBieeul se (ndre#t. c.tre ie)irea #rinci#al. )i o acti%.! 5*e#en4ul se
roti (n sus )i ram#a se l.s." dar nu #ermise s. #.trund. lumina sau aerul de
#e ?rron JJJ9 carcasa de camufla6 aco#erea cea mai mare #arte a
su#rastructurii <oimului )i un c*e#en4 #ro%i/oriu fusese instalat c*iar
dincolo de ca#.tul ram#ei!
,ici nu se l.s. bine 6os ram#a c$nd se au/i un cioc.nit (n (n%eli)ul
na%ei! &ooBieeul sfor.i #rudent iar (n m$na lui Han se i%i de/inte4ratorul!
L./$ndu-)i #artenerul #re4.tit 5*e@bacca desc*ise boca#ortul eCterior!
Dincolo de boca#ort st.tea un om! Durta salo#eta murdar. a unui doc*er
)i o centur. de unelte (i at$rna la br$u! Iotu)i" a%ea aerul unei alte
#ersoane" nu sem.na deloc cu un te*nician an4a6at cu contract! Era
locuitorul unei #lanete (nsorite9 asta se #utea 4*ici #entru c. #ielea (i era de
un ne4ru (ntunecat! Era cu 6um.tate de ca# mai (nalt dec$t Han" a%ea umeri
lar4i #e care salo#eta st.tea (ntins. #$n. la refu/ )i un cor# care res#ira
#utere! D.rul ne4ru )i cre+ )i barba mare erau #unctate de #ete albe )i
cenu)ii! 5u toat. demnitatea str.lucirii sale im#un.toare" (n oc*ii ne4ri se
6N
citea o umbr. de umor!
0 Eu sunt 8eBBon" /ise imediat! (3%ea o #ri%ire direct. )i" cu toate c.
tonul era moderat" 4lasul era #rofund! Duse la loc c*eia cu care lo%ise (n
carcas.! 5.#itanul Solo esteG
5*e@bacca 4esticul. c.tre cole4ul s.u care tocmai (naintase #e ram#.!
&ooBieeul )uier. #e limba lui! 8eBBon r$se )i s#re uimirea lor mu4i un
r.s#uns #oliticos (n limba @ooBiee! Du+ini oameni (n+ele4eau limba
4i4an+ilor umanoi/i9 )i mai #u+ini a%eau re4istrul %ocal )i for+a necesar.
#entru a %orbi! 5*e@bacca ()i eC#rim. (nc$ntarea #rintr-un urlet asur/itor
)i (l b.tu #e 8eBBon #e um.r" #lin de %eselie!
0 3cum c. a+i terminat cu c$ntecul comunit.+ii" (i (ntreru#se Han
sco+$ndu-)i m.nu)ile de /bor" s. m. #re/intE sunt Han Solo! 5$nd
decol.mG
8eBBon (l a#recie cu franc*e+e" dar mai #.stra (nc. aerul acela 6o%ial!
0 3) %rea c$t mai cur$nd #osibil! <i sunt si4ur c. asta %rei )i tu"
c.#itane Solo! Dar trebuie s. facem o c.l.torie scurt. #$n. la 5entru" ca s.
cule4em datele de care am ne%oie )i s.-i lu.m )i #e ceilal+i membri ai
4ru#ului meu!
Han #ri%i (na#oi s#re ca#ul ram#ei unde a)te#ta BolluC )i (i f.cu semn!
0 S. mer4em" 8usty
2
! 3i intrat iar (n afaceri!
5u #l.cile #ie#tului (nc*ise )i cu #asul mai +ea#.n ca oric$nd" BolluC
cobor( ram#a! EC#licase (n tim#ul c.l.toriei c. mersul s.u ciudat se datora
unui sistem 4reu de sus#ensie care-i fusese montat la un moment dat (n
tim#ul lun4ii sale cariere!
8eBBon (ntinse dou. cartele lui Han )i 5*e@bacca dou. #.tr.+ele de
un ro)u a#rins a%$nd )tam#ilate coduri albe de identificare!
0 3cte de identitate tem#orare" eC#lic. el! Dac. %. (ntreab. cine%a" %.
afla+i aici cu contract de munc. #e termen scurt" ca te*nicieni asisten+i
clasa a cincea!
0 ,oiG i/bucni Han! ,oi nu mer4em nic.ieri" #rietene! Ja-+i robotul"
adun.-+i 4a)ca )i %ino (na#oi! ? s. te a)te#t.m cu foc (n sob.!
8eBBon era uluit!
0 Dar ce-o s. face+i c$nd o s. %in. ec*i#a de decontaminareG ? s.
iradie/e toat. bar6a" cu na%a %oastr. cu tot" ca s. se asi4ure c. nici un
#ara/it n-o s. se *r.neasc. din trans#ort! Bine(n+eles" a+i #utea s. %.
acti%a+i scuturile deflectoare dar asta ar fi cu si4uran+. detectat. de sen/orii
2
8ustyE rust (lb! en4le/. W ru4in.!
61
cosmo#ortului!
5ei doi #rieteni se #ri%ir. lun4! Era ade%.rat c. tratamentul de
decontaminare era o #rocedur. normal. )i c. un om )i un @ooBiee
(n%$rtindu-se #rin /ona de ateri/are" (n tim# ce ec*i#a ()i %edea de lucru" ar
fi atras aten+ia!
0 <i mai e ce%a" continu. 8eBBon! Statutul &ai%er #entru na%. )i
codurile de identificare falsificate9 o s. m. ocu# eu )i de astea! De %reme
ce tu )i to%ar.)ul t.u sunte+i interesa+i de ele" m-am 4$ndit c. a+i dori s. m.
(nso+i+i!
5u 4$ndul la catalo4ul &ai%er Han (nce#u s. sali%e/e dar" ca
(ntotdeauna (n #re/en+a autorit.+ilor" (l trecea trans#ira+ia! Jar acel centru de
date al 3utorit.+ii era un astfel de loc! Se f.cu sim+it. #recau+ia-i (nn.scut.!
0 De ce %rei s. te (nso+im (n c.l.toria astaG 5e ne ascun/iG
0 3i dre#tate" mai sunt )i alte moti%e" r.s#unse 8eBBon" dar cred c.-i
mai bine at$t #entru %oi c$t )i #entru mine dac. %eni+i! L-a) r.m$ne
(ndatorat!
Han #ri%i fiC la b.rbatul (nalt )i ne4ru" medit$nd la &ai%er )i la ec*i#a
de decontaminare!
0 5*e@ie" adu-mi o 4eant. de unelte!
A)i desf.cu centura cu de/inte4ratorul" )tiind c. nu #utea fi %./ut
(narmat (ntr-o /on. bine #./it.! 5*e@bacca se (ntoarse cu 4eanta )i cu
arbaleta lui! 3m$ndoi ()i b.4ar. armele (n 4eant. iar @ooBieeul )i-o a4.+.
de um.r!
5u BolluC #e urmele lor" ie)ir. #rin boca#ortul eCterior" (l (ncuiar. )i-l
urmar. #e 8eBBon de-a lun4ul #odului rulant! 5or#ul bar6ei se (ntindea
mult (n 6os )i (n ambele #.r+i! Hn aero4lisor utilitar" #re%./ut cu #latform.
de lucru )i cabin. (nc*is." #lana (n cealalt. #arte a #odului rulant! Se suir.
(n cabin." 8eBBon trec$nd la controale )i Han (n4*esuindu-se l$n4. el" (n
tim# ce 5*e@bacca um#lea scaunul din s#ate! BolluC ()i 4.si loc #e
#latforma de lucru" asi4ur$ndu-se cu un ser%oc$rli4! 3ero4lisorul +$)ni de
l$n4. bar6.!
0 5um ne-ai 4.sit a)a de re#edeG (ntreb. Han!
0 3m #rimit de )tire cum o s. fie (nsemnat. na%a )i tim#ul a#roCimati%
de sosire! 3m %enit de (ndat. ce sistemele de date au (nre4istrat a#ro#ierea
%oastr.! 3)te#tam aici de c$t%a tim# a%eam autori/a+ii falsificate de
acces (n /on.! B.nuiesc c. acest robot este com#uterul meuG
0 ?arecum" r.s#unse Han (n tim# ce 8eBBon m.ri %ite/a aero4lisorului
#$n. la limita le4al." conduc$ndu-l #rintre r$ndurile de bar6e andocate! =ai
62
eCist. o unitate montat. (n #ie#tul s.uE .la e co#ilul t.u!
5osmo#ortul era (ncon6urat din toate #.r+ile de 4r$ne coa#te" %.lurite de
%$nturile lini)tite de #e ?rron JJJ! An tim# ce le #ri%ea" Han (ntreb.E
0 5e cau+i (n com#uterele 3utorit.+ii" 8eBBonG
B.rbatul (l studie o cli#." a#oi se (ntoarse la controale )i o coti #e un
drum lateral! ECce#t$nd /ona a#ro#iat. bar6elor" Han )tia c. aero4lisorul
trebuia s. adere la drumurile autori/ate" )i c. ar fi fost interce#tat dac. ar fi
/burat #rea sus" #rea re#ede sau #este c$m#ie!
An de#.rtare" robo+i a4ricoli 4ar4antuelici se mi)cau #rintre 4r$ne"
ca#abili s. #lante/e" s. culti%e" sau s. recolte/e %aste (ntinderi de #.m$nt
(ntr-o sin4ur. /i!
8eBBon re4l. #olari/area #arbri/ului )i 4eamurilor aero4lisorului! ,u le
f.cu reflectori/ante sau o#ace" lucru care ar fi s.rit (n oc*i" ci le mai
(nc*ise culoarea ca s.-i a#ere de soare!
;umina din interiorul cabinei sc./u )i Han se sim+i ca )i cum s-ar fi aflat
(ntr-una din %itrinele lui Sabador! An tim# ce mer4eau cu %ite/. de-a lun4ul
drumului lateral" croindu-)i drum #rin m.ri de 4r$ne" 8eBBon (ntreb.E
0 <ti+i care a fost misiunea mea aiciG
0 Messa a s#us c. tu %ei decide dac. ne s#ui sau nu! Eu a#roa#e c. am
refu/at t$r4ul din cau/a asta" dar am considerat c. trebuie s. fie im#lica+i
ce%a bani ca s. (nfrunt.m un asemenea risc!
8eBBon d.du din ca#!
0 >re)e)ti" c.#itane Solo! Este %orba de c.utarea unor #ersoane
dis#.rute! >ru#ul #e care l-am or4ani/at este alc.tuit din indi%i/i care )i-au
#ierdut #rieteni sau rude (n circumstan+e ineC#licabile! 3numite lucruri au
(nce#ut s. se (nt$m#le cu o re4ularitate sus#ect. (n Sectorul 5or#orati%!
3m desco#erit c. al+ii au fost (n afar." ca )i mine" c.ut$ndu-)i dis#.ru+ii!
3m desco#erit o sc*em. )i astfel am adunat (n 6urul meu un mic 4ru# de
com#anioni! ,e-am infiltrat (n centrul de date ca s. ne #utem continua
cercet.rile" cu a6utorul lui Messa!
Han lo%i fereastra cu de4etul" medit$nd! 3sta eC#lica an4a6amentul
Messei fa+. de 8eBBon )i 4ru#ul s.u" *ot.r$rea de a-i da tot a6utorul necesar!
E%ident c. fiica lui Doc s#era c. 8eBBon )i 4ru#ul s.u (l %or 4.si )i #e tat.l
s.u odat. cu ceilal+i!
0 ,e afl.m aici de a#roa#e o lun. standard" continu. 8eBBon" )i mi-a
trebuit a#roa#e tot tim#ul .sta ca s. 4.sesc ferestre de acces (n sistemul lor"
cu toate c. sunt considerat dre#t un te*nician clasa (nt$i (n com#utere!
Sistemul lor de securitate este *arnic dar nu are o ima4ina+ie teribil.!
6'
Han se roti #e locul lui ca s.-l #oat. #ri%i mai bine #e cel.lalt!
0 Deci7 care-i secretulG
0 Anc. n-o s.-+i s#un9 a) %rea (nt$i s. am o do%ad. si4ur.! Ami trebuie o
mostr. #entru corelarea final. de date9 terminalele la care eu am acces la
5entru au emi+.tori de si4uran+. interni! Ami li#sesc resursele" #iesele )i
tim#ul #entru a-mi construi #ro#riul dis#o/iti%! Dar )tiam c. eCcelen+ii
te*nicieni ai Messei #uteau s.-mi #rocure ceea ce a%eam ne%oie )i astfel s.
reduc riscul detect.rii!
0 5eea ce-mi aduce aminte" 8eBBon" c. nu ne-ai s#us cel.lalt moti%
#entru care trebuie s. te (nso+im #$n. la 5entru!
8eBBon era (ndurerat!
0 E)ti insistent c.#itane! =i-am ales to%ar.)ii cu 4ri6.E fiecare dintre ei
a #ierdut #e cine%a" totu)i7
Han se ridic. (n #icioare!
0 Dar #rintre %oi se afl. un tr.d.tor! (8eBBon (l #ri%i insistent #e #ilot!
,-a fost doar o #resu#unere! Messa a fost atacat. (n tim# ce eu eram acolo9
o cor%et. a 3utorit.+ii a lansat (m#otri%a noastr. o escadril. de na%e de
%$n.toare! <ansele de a se fi (m#iedicat de noi (n tot sistemul stelar din
Sectorul 5or#orati% sunt at$t de mici (nc$t nici n-are rost s. le lu.m (n
considerare! 8.m$ne i#ote/a unui s#ion" dar care nu se afla acolo (n acel
moment" c.ci altfel es#o)ii ar fi %enit de la (nce#ut cu (nt.riri! Drobabil c.
%erificau un num.r de sisteme solare!
Se l.s. #e s#ate mul+umit de sine! Era m$ndru de lo4ica sa!
:a+a lui 8eBBon era asemenea unei m.)ti scul#tat. (n li4nit!
0 Messa ne-a l.sat o list. cu locurile unde am fi #utut-o contacta (n ca/
c. liniile de comunicare ar fi fost (ntreru#te! Sistemul solar res#ecti% era"
#ur )i sim#lu" unul dintre acestea!
3sta (l sur#rinse #e Han9 Messa n-ar fi (ncredin+at nim.nui asemenea
informa+ii! Drobabil c.-)i #usese (n 8eBBon toate s#eran+ele de a-)i 4.si
tat.l!
0 Bine" (nseamn. c. ai #e cine%a care e trecut #e dou. )tate de #lat.!
3i idee cine ar #utea fiG
0 ,ici una" )tiu doar c. n-a fost nici unul dintre cei doi membri ai
4ru#ului meu care au #ierit de6a! 5red c. desco#eriser. cine era tr.d.torul!
ECistau unele indica+ii" (n ultima con%ersa+ie #e care am a%ut-o cu unul
dintre ei (nainte ca acesta s. cad." )i bine(n+eles c. nu am s#us nim.nui de
sosirea ta! 3m %enit #ersonal s. te (nt$lnesc! Doream s. fiu a6utat de tine"
ca s. m. asi4ur c. nici unul dintre ei nu #oate da alarma (nainte s. #lec.m!
64
J-am c*emat #e fiecare (n biroul meu f.r. s. le s#un c. )i ceilal+i se aflau
acolo!
3cum" lui Han (i #l.cea )i mai #u+in ideea de a mer4e la 5entru" dar ()i
d.du seama c. era %ital. #entru 8eBBon s. #rimeasc. a6utor )i era %ital.
#entru su#ra%ie+uirea lui! Dac. tr.d.torul reu)ea s. dea alarma" eCistau
)anse ca <oimul s. nu mai #oat. decola niciodat.!
A)i #romise s. (ncarce )i mai mult nota de #lat. a Messei sau a oricui
altcui%a #entru ser%icii aduse (n #lus! Se a#lec. din nou #e scaun!
0 5ine sunt ceilal+i oameni #e care i-ai recrutat #entru O,oa#tea
3matorilorPG
De 6um.tate atent la conducere" 8eBBon r.s#unseE
0 3d6unctul meu este Iorm" a c.rui aco#erire este muncitor cu
contract! :amilia lui" alc.tuit. din #ro#rietari de #.m$nt" controla mari
(ntinderi #e Sail! ECista o anumit. dis#ut. (n #ri%in+a dre#tului de folosire
a #.m$ntului )i asu#ra #re+urilor ac+iunilor! =ai mul+i membri ai familiei
au dis#.rut c$nd nu au cedat #resiunilor!
0 3ltcine%aG
0 3tuarre! Este o femel. a rasei feline trianii! Irianii s-au a)e/at #e o
#lanet. la mar4inea /onei 3utorit.+ii (nainte ca Sectorul 5or#orati% s. fi
fost trecut (n *.r+i! 5$nd 3utoritatea a aneCat (n cele din urm. colonia
tiranii" ace)tia s-au o#us! Derec*ea lui 3tuarre a dis#.rut" #uiul i-a fost luat
)i dat (n custodia 3utorit.+ii! Drobabil c. au folosit o anumit. #rocedur. de
intero4are a #uiului" DaBBa" #entru c. atunci c$nd 3tuarre a reu)it s.-l
sal%e/e" acesta nu mai #utea %orbi! Le/i tu" 3utoritatea nu res#ect. nici o
%$rst. sau le4e! An cele din urm." 3tuarre )i DaBBa au luat le4.tura cu mine9
aco#erirea ei #e ?rron JJJ este ucenic a4ronom!
5otind #rintre lanuri" drumul lateral d.du (n artera #rinci#al. care
mer4ea (n 5entru! ?ra)ul era mic" ocu#$ndu-se de #.strarea documentelor"
de calcule )i transmisii de date #entru o bun. #arte a Sectorului 5or#orati%!
5entrul str.lucea (n mi6locul com#leCului o#era+ional care se ridica #e
terenurile a4ricole!
8eBBon" 4$nditor" (nc. nu terminase!
0 Hltimul membru al 4ru#ului este En4retE un #ic mai mare dec$t un
#u)ti" dar are inim. bun. )i un tem#erament bl$nd! Sora lui era un sa%ant
f.+i) (nclinat s#re res#ectarea le4ilor )i ca atare a dis#.rut! 8.mase t.cut
#entru o cli#.! 3far. eCist. )i al+ii care-i caut. #e cei #ierdu+i )i mul+i al+ii
care au fost redu)i la t.cere de team.! Dar" #robabil c. %om #utea s.-i
a6ut.m )i #e ei!
6F
Han c*icoti!
0 An nici un ca/" 8eBBon! Eu sunt aici #entru un t$r4! D$n. #lec.m
scute)te-m. de %orbele tale #atriotice" ai (n+elesG
8eBBon era amu/at!
0 Iu faci c*estia asta numai ca s. de%ii un om bo4atG Al #ri%i #e Han
din ca# #$n.-n #icioare" a#oi ()i %./u de condus" dar ad.u4.E
0 ? atitudine dur. nu este o form. neobi)nuit. de #rotec+ie #entru
idealuri" c.#itane9 (i fere)te # ideali)ti de b.taia de 6oc a #ro)tilor )i la)ilor"
Dar (i )i imobili/ea/. astfel (nc$t" (ncerc$nd s.-)i #.stre/e idealurile" risc.
s. le #iard.!
0 8eBBon" eu sunt un ti# cu o na%. 4ro/a%. )i am unde m. duce" a)a c.
nu te #ierde (n filosofii" r.s#unse ar+.4os Han" atins de cu%intele ne4rului!
D.trunser. (n 5entru mane%r$nd de-a lun4ul str./ilor late" #rintre
cl.dirile ce 4./duiau di%erse birouri" de#o/ite" dormitoare ale #ersonalului"
/one de recreere" ma4a/ine )i intenden+e! Iraficul era intens
trans#ortoare roboti/ate" trans#ortoare de marf. cu efect de sol"
aero4lisoare" cruci).toare Es#o )i alte mecanisme!
;u$nd un ultim %ira6" 8eBBon #.trunse (ntr-un 4ara6 subteran" cobor$nd
mai mult de /ece ni%ele! ;.s$nd aero4lisorul (ntr-un loc liber" o#ri motorul
)i se d.du 6os! Hrmar. Han )i 5*e@bacca" a#oi BolluC cobor( cu 4reu!
&ooBieeul )i #artenerul s.u ()i fiCar. insi4nele la #ie#t! 8eBBon ()i d.du
6os salo#eta )i centura de scule )i le #use #e ambele (ntr-un com#artiment
#entru ec*i#amente din lateralul aero4lisorului! 8.mase (mbr.cat (ntr-o
rob. lun4. cu moti%e 4eometrice luminoase! Jnsi4na de su#er%i/or ie)ea (n
e%iden+. #e #ie#tu-i lar4! Han (l (ntreb. cum a f.cut rost de aero4lisor )i de
restul ec*i#amentului!
0 ,-a fost dificil o dat. ce am #enetrat sistemul de com#utere! ? cerere
fals. de loc de munc." o co#ie modificat. de alocare a unui %e*icul
aceste lucruri au fost elementare!
5*e@bacca lu. din nou 4eanta cu scule! BolluC" care #$n. acum nu
a%usese oca/ia" se #re/ent. (naintea lui 8eBBon!
0 Messa m-a instruit s. m. #un" eu )i com#uterul meu autonom" (n
ser%iciul dumnea%oastr.!
0 =ul+umesc BolluC" nu-i a)aG 36utorul t.u %a fi esen+ial!
3u/ind asta" b.tr$nul robot #.ru c. se (ndrea#t. #lin de m$ndrie! Han
obser%. c. 8eBBon 4.sise calea s#re inima lui BolluC" sau mai de4rab.
c.tre matricea circuitului com#ortamental!
3utoritatea nu f.cuse economii cu acest 5entru )i astfel" (n loc s.-i
66
conduc. s#re un lift sau na%et." 8eBBon (i duse s#re un trans#ortor cu
coloan. de aer! Jntrar. (n curent )i" #.r$nd sus#enda+i (n aer" fur. ridica+i de
c.tre c$m#ul trans#ortorului! Doi te*nicieni #.trunser. (n trans#ortor la
urm.torul ni%el" iar con%ersa+ia dintre Han )i 4ru# se o#ri! &ooBieeul" cei
doi oameni )i robotul continuar. ascensiunea tim# de %reun minut" trec$nd
#este 4ara6e" ni%ele de ser%iciu" birouri" /one de #rocesare a datelor" (n
tim# ce alte #ersoane intrau sau #.r.seau c$m#ul! =a6oritatea #asa4erilor
din trans#ortor #urtau uniforme de te*nicieni (n com#utere! Din c$nd (n
c$nd" c$te unul (l saluta #e 8eBBon! L./$nd c. el )i to%ar.)ii s.i nu
atr.4eau aten+ia" Han ()i d.du seama c. nu era neobi)nuit #entru un
su#er%i/or s. se #limbe cu asisten+i )i robo+i du#. el!
An cele din urm. 8eBBon se ridic. ie)ind din tubul de aer al
trans#ortorului! Han" 5*e@bacca )i BolluC (l urmar.! 36unser. (ntr-o
4alerie! 3ici" dou. eta6e fuseser. combinateE #artea de sus era un balcon de
6ur (m#re6urul /onei mediane a 4aleriei de unde se #uteau obser%a traseele
lifturilor )i trans#ortorului cu coloan. de aer!
8eBBon o lu. (nainte #e un culoar cu #ere+i" ta%an )i #odea (ntunecate la
culoare! Han ()i obser%. ima4inea o4lindit. (n #ere+ii lucio)i )i se (ntreb.
cum de un #r.d.tor necru+.tor ca el #oate contamina teritoriul intim al
crudei 3utorit.+i! 5eea ce )tia (ns." cu si4uran+." era c. ar fi #referat s.
aler4e nestin4*erit cu <oimul #rintre stele!
8eBBon se o#ri (n fa+a unei u)i" #use #alma #e dis#o/iti%ul de
desc*idere al acesteia" a#oi intr.! 5eilal+i (l urmar. (ntr-o camer. s#a+ioas."
(nalt." )i care de-a lun4ul a trei dintre #ere+i a%ea aliniate com#utere"
sisteme de monitori/are" dis#o/iti%e de accesare )i alte ec*i#amente! 5el
de-al #atrulea #erete" (n #artea o#us. u)ii" f.cut din o+el trans#arent" oferea"
de la (n.l+imea de 1NN de metri" o frumoas. #ri%eli)te a c$m#iilor de #e
?rron JJJ! Han se duse s#re #erete )i cu#rinse cu %ederea cosmo#ortul!
5*e@bacca" a)e/$ndu-se l$n4. u). #e o banc. ce se (ntindea #e toat.
lun4imea #eretelui" ()i #use 4eanta cu scule (ntre #icioarele lun4i )i
#.roase!
8eBBon se (ntoarse c.tre BolluCE
0 3) #utea s. %.d ce mi-ai adusG
Han morm.i ce%a de/a#robator" uluit c. cine%a #utea acorda at$ta
aten+ie unui sim#lu robot!
Dlastronul lui BolluC se desc*ise (n tim# ce m$inile lun4i se d.dur. la o
#arte! :otorece#torul com#uterului #rinse %ia+.!
0 Bun." /ise acesta %ioi! Eu sunt Blue =aC!
67
0 E)ti (ntr-ade%.r" (i r.s#unse amu/at 8eBBon cu %ocea lui 4ra%.! Dac.
#rietenul t.u te %a elibera" %om #utea s. te #ri%im" =aC!
BolluC rosti un OBine(n+eles" domnuleP calm! ?#era+iuni minu+ioase de
deconectare ()i f.cur. au/ite declicurile (n #ie#tul s.u! 8eBBon scoase
com#uterul afar." f.r. efort! =aC era mai mic dec$t un #rocesor %ocal de
teCt9 nu era deloc im#un.tor (n m$inile mari ale lui 8eBBon!
8eBBon i/bucni (n r$s!
0 Dac. ai fi fost mai mic" Blue =aC" ar fi trebuit s. te arunc (na#oi2
0 5e %rea s. (nsemne astaG (ntreb. =aC )o%.itor!
8eBBon se (ndre#t. c.tre una din mesele de lucru!
0 ,imic! E o 4lum." =aC!
=asa" alc.tuit. dintr-o #lac. 4roas. a)e/at. #e un sin4ur #icior" era
#res.rat. cu mufe" conectori )i instrumente com#leCe! De-a lun4ul muc*iei
frontale se (ntindea o tastatur. multifunc+ional.!
0 5um ai %rea s. lucre/i" =aCG (ntreb. 8eBBon! 3m date 4enerale )i de
#ro4ramare" #entru tine" informa+ii des#re intrarea (n sistem! 3#oi te %oi
conecta la re+eaua #rinci#al.!
0 Do+i transmite datele (n :arb BasicG /ise =aC cu %ocea lui sub+ire"
co#il.roas." asem.n.toare aceleia a unui #u)ti #us (n fa+a unei noi
#ro%oc.ri!
0 3ceasta nu #re/int. nici o dificultate9 %.d c. ai o muf. cu cinci din+i!
8eBBon trase de la masa lui un cablu cu muf. cu cinci din+i )i o conect.
la aceea a lui =aC! 3#oi scoase un card de date din roba sa )i (l introduse
(ntr-una din desc*i/.turile mesei" tast$nd sec%en+a necesar.! :otorece#torul
lui =aC se (ntunec. #e m.sur. ce com#uterul ()i orienta toat. aten+ia c.tre
datele introduse! =ai multe ecrane din camer. se a#rinser. afi)$nd ra#id
informa+iile #e care le (n4*i+ea =aC! 8eBBon %eni l$n4. #eretele-fereastr.
)i (i d.du lui Han Solo un alt card" cel #e care (l luase de #e masa de lucru!
0 3ceasta este noua identitate a na%ei tale #entru lista &ai%er!
=odific. cealalt. documenta+ie (n concordan+. cu aceasta )i n-o s. mai ai
#robleme cu caracteristicile obli4atorii im#use de Sectorul 5or#orati%!
Han c$nt.ri cardul (n m$n. ima4in$ndu-)i o mare de bani!
0 5eea ce a mai r.mas de f.cut n-are s. dure/e foarte mult" eC#lic.
8eBBon! 5eilal+i membri ai 4ru#ului meu trebuie s. a#ar." iar #entru
cine%a cu #uterea intelectual. a lui =aC" sarcina asta n-ar trebui s. fie #rea
4rea! =i-e team. (ns. c. nu %om 4.si #e-aici nici un fel de r.coritoare o
ne4li6en+. din #artea mea!
Han ridic. din umeri!
6K
0 8eBBon" eu nu m-am o#rit aici ca s. m.n$nc" s. beau" sau s. #ri%esc
straniile ceremonii locale! Dac. %rei cu ade%.rat s. mor de (nc$ntare"
termin. aici c$t #o+i de re#ede! (3runc. o #ri%ire #rin camer." la
uimitoarele lumini+e )i ecua+iile care defilau cu ra#iditate #e ecrane! 5*iar
e)ti un eC#ert (n com#utere sau ai ob+inut slu6ba datorit. farmeculuiG
8eBBon #ri%ea dincolo de fereastr.!
0 Eu sunt un c.rturar de #rofesie )i #rin (nclina+ie" c.#itane! 3m studiat
o mul+ime de )coli ale min+ii )i disci#line ale tru#ului" #recum )i un
sortiment bo4at de te*nolo4ii! 3m #ierdut num.r.toarea titlurilor )i
acredit.rilor mele" dar sunt mai mult dec$t calificat #entru a conduce acest
(ntre4 5entru" dac. asta are %reo im#ortan+.! ;a un moment dat m-am
s#eciali/at (n interferen+ele or4anice-anor4anice ale 4$ndului! 3ici am
%enit" nu f.r. re+inere" s. fac rolul unui su#er%i/or! 5u acte falsificate"
deoarece nu am dorit s. m. fac remarcat! Sin4ura mea dorin+. este s.-mi
4.sesc ne#otul )i #e ceilal+i!
0 5e te face s. cre/i c. sunt aiciG
0 ,u sunt! Dar cred c. aici a) #utea afla unde se 4.sesc! Jar c$nd =aC
%a termina de selectat informa+iile 4enerale de aici %oi )ti (ncotro s. o a#uc!
0 ,u #rea ai a#ucat s. #omene)ti nimic des#re ruda ta dis#.rut." (i
reaminti Han" 4$ndindu-se c. (nce#ea s. %orbeasc. asemenea lui 8eBBon!
5om#ortarea omului .stuia era conta4ioas.!
8eBBon ()i (ndre#t. #a)ii c.tre #eretele o#us )i se o#ri l$n4.
5*e@bacca! L./$ndu-l ab.tut" Han %eni du#. el! 8eBBon se a)e/.9 la fel )i
Han!
0 ;-am crescut #e b.iat ca )i cum ar fi fost fiul meu9 era (nc. mic
atunci c$nd i-au murit #.rin+ii! ,u cu mult tim# (n urm. am fost an4a6at ca
instructor la o uni%ersitate a 3utorit.+ii de #e Salla! Este un loc unde se
face educa+ie su#erioar." (n s#ecial #entru %l.starele 3utorit.+ii" o )coal. cu
r.d.cini ad$nci (n )tiin+ele te*nice" comerciale )i administrati%e )i foarte
#u+in aCate #e )tiin+ele umaniste! Dar mai erau c$te%a locuri libere #entru
b.tr$ni eCcentrici ca mine" iar #lata era mai mult dec$t satisf.c.toare! :iind
ne#otul unuia dintre mai marii uni%ersit.+ii" b.iatul #utea urma studiile
su#erioare )i aici a (nce#ut tot neca/ul! 3 %./ut c$t de o#resi%. este
3utoritatea" (nl.tur$nd )i cea mai mic. #iedic. din calea #rofitului! ,e#otul
meu a (nce#ut s. denun+e aceste lucruri )i s.-i (ncura6e/e )i #e al+ii s. fac.
la fel! (8eBBon ()i m$n4$ie barba deas. 4$ndindu-se la trecut! ;-am sf.tuit
s. nu mai continue cu toate c. )tiam c. a%ea dre#tate" dar el era m$nat de
con%in4erile tinere+ii" iar eu eram st.#$nit de re+inerile %$rstei! =ul+i dintre
69
studen+ii care-l ascultaser. #e b.iat a%eau #.rin+i sus-#u)i (n cadrul
3utorit.+ii9 cu%intele sale nu #uteau trece neobser%ate! 3u fost cli#e
dureroase" nu #uteam s.-i cer b.iatului s.-)i i4nore con)tiin+a )i cu toate
astea m. temeam #entru el! 8ecur4$nd la un com#romis ru)inos m-am
*ot.r$t s. demisione/! Dar" (nainte s. #ot face asta" ne#otul meu a dis#.rut"
#ur )i sim#lu! =-am dus la Securitate" bine(n+eles! 3u #.rut (n4ri6ora+i" dar
era clar c. nu a%eau nici o inten+ie s. se str.duiasc. s.-l 4.seasc.! 3m
(nce#ut s. fac anc*ete #e cont #ro#riu )i am au/it des#re alte dis#ari+ii ale
celor care au stin4*erit 3utoritatea! Sunt obi)nuit s. caut structuri9 )i n-a
durat mult #$n. a a#.rut una! 3le4$nd atent foarte atent" te asi4ur "
c.#itane" am str$ns un 4ru# dintre cei care au #ierdut #e cine%a )i am
(nce#ut cu 4ri6. s. #enetr.m acest 5entru! Lestea dis#ari+iei lui Doc a
a6uns la urec*ile mele! 3m abordat-o #e Messa" iar ea a acce#tat s. ne a6ute!
0 <i asta ne-a adus #e noi aici" (l (ntreru#se Han" dar de ce aiciG
8eBBon b.4. de seam. c. 4oana literelor )i cifrelor de-a lun4ul
ecranelor a#rinse (ncetase! 8idic$ndu-se ca s. se duc. s#re =aC" r.s#unseE
0 Dis#ari+iile au le4.tur. (ntre ele! 3utoritatea (ncearc. s.-i (nde#.rte/e
#e acei indi%i/i care sunt clar (m#otri%a ei9 s-a *ot.r$t s. considere orice
indi%idualism natural" con)tient" dre#t o amenin+are or4ani/at.! 5red c.
3utoritatea i-a str$ns #e o#onen+ii s.i (ntr-un centru care7
0 Hai s. clarific.m" i/bucni Han! 5re/i c. 3utoritatea s-a a#ucat de
r.#iri en-4rosG 8eBBon" ai stat #rea mult cu oc*ii (n monitoare!
?mul nu #.ru ofensat!
0 =. (ndoiesc c. lucrurile acestea sunt cunoscute c*iar #rintre
oficialit.+ile 3utorit.+ii! 5ine #oate s#une cum s-a (nt$m#latG Hn oficial
obscur %ine cu o #ro#unere la (nt$m#lare9 un su#erior lene) o ia (n serios!
Hn studiu de moti%a+ie a6un4e #e biroul #otri%it sau o anali/. costuri-
beneficii de%ine #roiectul fa%orit al unui director eCecuti% sus-#us! Dar
4ermenul acestei idei s-a aflat mereu (n interiorul 3utorit.+ii #utere )i
#aranoia! 3colo unde nu eCist. nici o o#o/i+ie real." sus#iciunea a creat
una!
De m.sur. ce %orbea" ()i (ndre#ta #a)ii s#re masa de lucru" )i-l
deconect. #e =aC!
0 5*estiile astea au fost cu ade%.rat interesante" bolborosi micul
com#uter!
0 Ie ro4" arat.-+i mai #u+in entu/iasmul" (l im#lor. 8eBBon" lu$ndu-l
#e =aC de #e mas.! Ami cree/i sentimentul c. a) contribui la delinc%en+a
unui minor!
7N
:otorece#torul com#uterului se concentr. asu#ra lui 8eBBon" #e m.sur.
ce acesta continu.E
0 3i (n+eles tot ce +i-am ar.tatG
0 Do+i fi si4ur2 D.-mi numai oca/ia )i o s.-+i do%edesc!
0 1i-o %oi da! E%enimentul #rinci#al se a#ro#ie! (8eBBon (l duse #e
=aC la unul dintre terminale )i (l a)e/. l$n4. el! 3i ada#tor de acces
standardG
Dre#t r.s#uns un c.#.cel se desc*ise (n lateralul com#uterului )i =aC
()i (ntinse un scurt a#endice metalic" #e care (l introduse a#oi (n rece#torul
(n form. de disc! 8ece#torul )i discul calibrat se rotir. (nainte )i (na#oi (n
tim# ce =aC se obi)nuia cu re4la6ele fine ale cu#la6ului!
0 Ie ro4" (nce#e imediat ce e)ti 4ata" (i s#use 8eBBon lui =aC )i se
a)e/. din nou (ntre Han )i 5*e@bacca! La trebui s. eCamine/e o cantitate
enorm. de date" le s#use celor doi" dac. %a #utea folosi c*iar sistemul
#entru a-l a6uta (n munca sa! ECist. numeroase bariere de si4uran+.9 )i #$n.
)i lui Blue =aC (i %a lua ce%a tim# ca s. 4.seasc. ferestrele #otri%ite!
&ooBieeul morm.i! 3m$ndoi oamenii (n+eleser. (ndoiala lui
5*e@bacca" cum c. informa+iile #e care le dorea 8eBBon s-ar 4.si (n re+ea!
0 ,u aici le %a 4.si 5*e@bacca" r.s#unse 8eBBon! =aC %a trebui s. le
4.seasc. indirect9 la fel cum #entru a locali/a o stea mai #u+in luminoas.
nu te ui+i direct la ea" ci cu coada oc*iului! =aC %a anali/a dosarele
lo4istice" rutele na%elor de a#ro%i/ionare )i #atrulare" structurile de fluCuri
informa+ionale )i 6urnalele de na%i4a+ie" #lus alte nenum.rate lucruri! Lom
)ti unde s-au o#rit na%ele 3utorit.+ii" unde a fost mai intens traficul codat"
cum sunt trecu+i (n )tatele de #lat. mul+i an4a6a+i din di%erse sta+ii de lucru
)i (n ce cate4orii de munc.! 5u tim#ul" %om afla )i unde (i +ine 3utoritatea
#e OrebeliP!
8eBBon se ridic. din nou ca s. str.bat. camera cu un #as ener4ic"
b.t$nd din #alme cu un /4omot ca de #u)c.!
0 3ce)ti directori eCecuti%i cu slu4ile lor" cu listele lor de du)mani )i
cu turn.torii Es#o dau na)tere climatului #otri%it #entru ca temerile lor cele
mai rele s. de%in. reale! Drofe+ia se auto(m#line)te9 dac. n-ar fi %orba de
%ia+. )i de moarte" ar fi o mare 4lum.2
Han se s#ri6inea de /id" #ri%indu-l #e 8eBBon cu un /$mbet cinic! 5rede
oare c.rturarul c. oamenii sunt cu ce%a diferi+i de eCecuti%ii 3utorit.+iiG Ei
bine" oricine ()i las. 4arda 6os" sau ()i #ierde tim#ul cu idealuri" ar fi su#us
aceluia)i )oc %iolent ca 8eBBon" se 4$ndi Han! De aceea #lecase Han Solo
)i %a fi %e)nic liber #rintre stele!
71
5.sc. studiat!
0 Bine(n+eles" 8eBBon! 3utoritatea ar face bine s. se #./easc.! De fa#t"
ce are ea (n afar. de na%ele" banii" oamenii" armele )i ec*i#amentul unui
(ntre4 SectorG 5e )anse are (m#otri%a 4$ndurilor dre#te )i a m$inilor
curateG
8eBBon (i r.s#unse cu un /$mbet entu/iast!
0 Dar uit.-te la tine" c.#itane! =esa6ele Messei au %orbit #u+in des#re
tine! ,umai #rin fa#tul c.-+i tr.ie)ti %ia+a cum %rei tu" ai comis o ofens.
mortal. (m#otri%a 3utorit.+ii Sectorului 5or#orati%! ?" nu %reau s. te fac
s. f$lf$i stindardul libert.+ii sau s. roste)ti #latitudini! Dac. cre/i c.
3utoritatea este #artea care c$)ti4." de ce nu-i faci 6oculG 3utoritatea n-o s.
fac. cuno)tin+. cu de/astrul #entru c. abu/ea/. de )colari nai%i )i de
c.rturari b.tr$ni )i ideali)ti! Dar dac. este stin4*erit. din ce (n ce mai mult
de indi%i/i nesu#u)i )i (nc.#.+$na+i ca tine" se %a afla (n fa+a unei ade%.rate
re/isten+e!
Han oft.!
0 8eBBon" ar fi bine s-o iei mai (nceti)or9 ne confun/i" #e mine )i #e
5*e@bacca" cu altcine%a! ,oi doar m$n.m c.ru+a! ,u suntem 5a%alerii
Medi sau :iii ;ibert.+ii!
8.s#unsul lui 8eBBon de%eni (ns. teoretic! 5*iar (n acea cli#.
(ncuietoarea u)ii b$/$i )i %ocea unui b.rbat se f.cu au/it.E
0 8eBBon" desc*ide u)a asta2
5u o str$n4ere (n stomac" Han #rinse de/inte4ratorul #e care
5*e@bacca i-l arunc." (n tim# ce @ooBieeul ()i (ndre#t. arbaleta c.tre u).!
72
CAPITOLUL 6
8eBBon se a)e/. (ntre Han" 5*e@bacca )i u).!
0 ;.sa+i-%. armele deo#arte" c.#itane! 3cela e Iorm" unul din membrii
4ru#ului meu! <i c*iar dac. n-ar fi fost el" oare n-ar fi fost mai (n+ele#t s.
afla+i ce se (nt$m#l." (nainte de a %. #re4.ti s. tra4e+iG
Han f.cu o mutr. acr.!
0 =ie-mi cam #lace s. tra4 mai (nt$i" 8eBBon" dec$t s. tra4 #e urm.!
Dar ()i l.s. arma )i 5*e@bacca f.cu la fel cu arbaleta! 8eBBon ac+ion.
dis#o/iti%ele de control ale u)ii!
Danoul se ridic. ra#id" de/%.luind un b.rbat cam de (n.l+imea lui Han"
dar mai umflat de la tors (n sus" cu bra+e maronii )i m$ini mari )i te)ite!
:a+a sa" (ns." a%ea tr.s.turi fine" cu #ome+i (nal+i )i oc*i mobili )i aler+i" de
un albastru lic*id! D.rul era ro)u a#rins! ?c*ii s.i se a+intir. mai (nt$i
asu#ra lui Han )i 5*e@bacca" iar m$na drea#t. a%u un s#asm refleC c.tre
bu/unarul de la coa#s. al salo#etei! Dar ()i o#ri mi)carea" transform$nd-o
(ntr-un frecat al #almei de #antalon" la %ederea lui 8eBBon! Han nu-l
condamna #e om #entru refleC" a%$nd (n %edere c. o #arte din cole4ii s.i de
ec*i#. erau de6a mor+i!
=intea b.rbatului lucr. cu re#e/iciune!
0 Dlec.mG (ntreb. imediat ce intr. #e u).!
0 Jmediat" r.s#unse 8eBBon" ar.t$nd s#re locul (n care st.tea Blue =aC
cu#lat la sistemul de date! Lom a%ea (n cur$nd datele necesare! 3cela este
c.#itanul Solo care (m#reun. cu co#ilotul s.u" 5*e@bacca" ne %a scoate de
#e aceast. #lanet. c$nd %om fi 4ata! Domnilor" (n4.dui+i-mi s. %i-l #re/int
#e Iorm" unul dintre to%ar.)ii mei!
Iorm ()i (nclin. ca#ul c.tre cei doi" a#oi se duse s.-l cercete/e #e Blue
=aC! Han (l urm.9 unul din acest 4ru# #utea fi un informator" iar el dorea
s. se familiari/e/e cu fiecare dintre ei" (n (ncercarea de a se #./i #e sine )i
na%.!
0 ,u e foarte im#resionant" a)a-iG (ntreb. Iorm" #ri%ind (n 6os c.tre
=aC!
0 ,u #rea" r.s#unse Han cu #ref.cut. (nc$ntare!
Iorm d.du din ca#!
0 5re/i c. 8eBBon %a 4.si ceea ce caut.G (ntreb. Han! Lreau s. s#un
7'
c. aceast. (ncercare de a afla" #e ocolite" este sin4ura )ans. de a %. 4.si
rudele" corect2G Sau n-ar trebui s. (ntrebG
Iorm (i arunc. o #ri%ire sincer.!
0 Este o c*estiune #ersonal." c.#itane! Dar de %reme ce )i si4uran+a ta
este (n 6oc" b.nuiesc c. e)ti (ndre#t.+it! Da" dac. nu dau de urma tat.lui )i
fratelui meu #e aceast. cale" nu )tiu ce a) mai #utea face! ,e-am a4.+at
toate s#eran+ele de teoria lui 8eBBon! (Dentru o cli#. #ri%i c.tre 8eBBon"
care (i #re/enta lui 5*e@bacca ec*i#amentul din (nc.#ere! ,u m-am
al.turat lui cu u)urin+." dar c$nd am %./ut c. 3utoritatea #une be+e (n roate
(n eCecutarea in%esti4a+iei )i c. #ro#riile-mi cercet.ri m. duceau c.tre el"
am )tiut c. trebuie s. m. *ot.r.sc s. cred la fel ca 8eBBon!
Locea lui Iorm sc./u (ncet" a#oi re%eni la intensitatea anterioar.!
0 Este admirabil )i foarte li#sit de e4oism din #artea ta" c.#itane Solo"
s. acce#+i aceast. misiune! ,u sunt mul+i b.rba+i care ar acce#ta de bun.
%oie acest risc!
0 Dim#otri%." ai (n+eles 4re)it" (l (ntreru#se Han! =. aflu aici #entru c.
am c./ut la o (n%oial." Iorm! Sunt doar un om de afaceri! Qbor #entru bani
)i caut #otul cel mai mare" clarG
Iorm (l ree%alu.!
0 :oarte! A+i mul+umesc #entru c. ai clarificat asta" c.#itane! Sunt
l.murit!
Sun. din nou cine%a la u).! De data aceasta" 8eBBon l.s. s. intre doi
dintre cons#iratorii s.i! Erau trianii" membri ai unei s#ecii umanoide de
feline! Hnul dintre ei era o femel. adult." ele4ant. )i su#l." care (i a6un4ea
lui Han #$n. la b.rbie" ?c*ii ei erau mari" 4albeni" cu irisuri %er/i cu fante
%erticale! Dielea #re/enta un model dun4at %ariat" #e s#ate lateral" )i se
desc*idea la culoare #e fa+." 4$t )i (n susul torsului! De ca#" ceaf. )i umeri"
a%ea o coam. 4roas.! An s#ate i se unduia o coad. de un metru" (n care se
aflau toate culorile #ielii sale! Durta sin4ura (mbr.c.minte de care a%ea
ne%oie s#ecia saE o centur. #entru unelte" instrumente )i alte obiecte!
8eBBon o #re/ent. #e aceast. fiin+. ca fiind 3tuarre!
Am#reun. cu 3tuarre se afla #uiul s.u" DaBBa! Era o co#ie (n miniatur. a
mamei" #e 6um.tate ca (n.l+ime" mai (nc*is la culoare )i nu era la fel de
su#lu )i 4ra+ios! =ai a%ea (nc. blana #ufoas. )i 4r.simea s#ecific. #uilor"
dar oc*ii s.i mari #.reau a a%ea ce%a din (n+ele#ciunea )i triste+ea unui
adult! 5u toate c. mama sa %orbea" DaBBa nu /icea nimic! 3#oi Han ()i
aduse aminte c. 8eBBon s#usese c. #uiul de%enise mut de c$nd fusese (n
custodia 3utorit.+ii! DaBBa #urta o centur. cu bu/unare" ca )i mama sa!
74
3tuarre (ndre#t. un de4et sub+ire #re%./ut cu 4*ear. c.tre Han )i
5*e@bacca!
0 5e caut. ei aiciG
0 Sunt aici #entru a ne (nlesni fu4a" eC#lic. 8eBBon! 3u luat
com#uterul de care a%em ne%oie #entru a eCtra4e ultimele date! Sin4urul
care trebuie s. mai soseasc. este En4ret9 nu l-am #utut contacta" dar i-am
l.sat un mesa6 #e robot cu cu%$ntul c*eie ca s. m. caute!
3tuarre #.rea a4itat.!
0 En4ret nu a sunat )i nici n-a r.s#uns la a#el" a)a c. #e drum m-am
o#rit la locul s.u de (ncartiruire! Sunt si4ur. c. locuin+a (i este
su#ra%e4*eat.9 noi trianii nu ne (n)el.m (n c*estii de-astea! 8eBBon" cred
c. En4ret ori a fost omor$t" ori ca#turat!
Dentru o cli#. Han %./u cum for+a )i *ot.r$rea #.r.sir. c*i#ul lui
8eBBon! 3#oi" acea %italitate deosebit. re%eni!
0 B.nuiam c. des#re asta era %orba" recunoscu el! En4ret nu ar fi
renun+at s. ne contacte/e tim# de mai multe /ile" indiferent ce s-ar fi
(nt$m#lat! 3m de#lin. (ncredere (n instinctele tale 3tuarre" (n aceast.
c*estiune! E de #resu#us c. a fost eliminat!
S#usese asta cu de#lin. *ot.r$re! ,u era #entru #rima oar. c$nd se
#omenea cu o dis#ari+ie ineC#licabil.! Han d.du din ca#9 #e de o #arte era
#uterea a#roa#e absolut. a 3utorit.+ii" iar #e de alta nimic mai substan+ial
dec$t #rieteniile" le4.turile de familie! Han Solo" un sin4uratic realist" le
considera dre#t o mare ne#otri%ire!
0 De unde )tim c. este cine s#une c. esteG (ntreb. 3tuarre" ar.t$nd
s#re Han!
8eBBon ()i ridic. #ri%irea!
0 5.#itanul Solo )i a6utorul s.u 5*e@bacca %in la noi #rin intermediul
Messei! B.nuiesc c. to+i a%em (ncredere (n a6utorul )i sfatul s.u" daG Bine!
Dlec.m c$t se #oate de re#ede9 mi-e team. c. n-o s. a%em tim# de ba4a6e!
3tuarre (l lu. #e DaBBa de lab. (n tim# ce acesta (i studia #e Han )i #e
5*e@bacca (n t.cere!
0 5$nd #lec.mG
8eBBon se duse la =aC" ca s. afle eCact acest lucru! Iocmai atunci
fotorece#torul com#uterului se a#rinse din nou!
0 ;e am2 ciri#i acesta!
Hn card translucid de date ie)i din slotul lateral al terminalului!
8eBBon #use m$na #e el cu ner.bdare!
0 Bun! 3cum trebuie s. le confrunt.m cu *.r+ile de am#lasare a
7F
instala+iilor 3utorit.+ii!
0 Dar asta nu e totul" bolborosi =aC!
S#r$ncenele dese ale lui 8eBBon se unir.!
0 5e mai e" Blue =aCG
0 5$t tim# m. aflam (n sistem" l-am monitori/at" (n+ele4i" #entru a-i da
de rost! E amu/ant. intru/iunea asta2 ?ricum" (n cl.dire s-a dat alarma!
5red c. e direc+ionat. c.tre acest eta6! Es#o)ii ()i ocu#. #o/i+iile!
3tuarre )uier. )i-)i trase #uiul mai a#roa#e! :a+a lui Iorm #.ru
im#asibil. la (nce#ut" dar Han obser%. un tic de anCietate! 8eBBon #use
cardul (n roba sa )i scoase un #istol! Han ()i #usese de6a centura cu arma (n
tim# ce 5*e@bacca ()i a)e/a banduliera cu muni+ii #e um.r )i arunca
4eanta de scule 4oal.!
0 Data %iitoare c$nd acce#t una din ofertele astea tentante" ()i instrui
Han #artenerul" nu m. l.sa #$n. nu-mi trece!
5*e@bacca morm.i (n semn c. o %a face cu si4uran+.!
Iorm scoase o arm. din bu/unar" iar 3tuarre lu. una din bu/unarele
centurii sale!
D$n. )i #uiul DaBBa era (narmat9 scosese un #istol" #arc. de 6uc.rie" de
la centur.!
0 =aC" /ise 8eBBon" mai e)ti (nc. (n re+eaG (=aC f.cu semn c. da!
Bine! 3cum uit.-te (n #lanurile de desf.)urare a tru#elor (n ca/ de alert. (n
acest centru! De ce coridoare" intersec+ii )i ni%ele %or fi sta+iona+i es#o)iiG
0 3sta nu #ot s.-+i s#un" r.s#unse =aC" dar a) #utea face un drum
#rintre ei!
3ceasta (i atrase aten+ia lui HanE 5e s#usese cutia aia mic. cu si4uran+eG
5om#uterul sond. de/%olt.E
0 =embrii Securit.+ii trebuie s. r.s#und. la alarme" se s#une aici" )i s.
se desf.)oare #entru a aco#eri noile /one cu #robleme! 3) #utea crea
destule alarme (n alte locuri )i s.-i fac s. se r.s#$ndeasc. (n alte direc+ii!
0 3sta s-ar #utea s. nu-i (nl.ture #e to+i" obser%. Han" dar cu si4uran+.
ar sub+ia o#o/i+ia! :.-o" =aCie! (Ai %eni (n minte un alt 4$nd! Stai o cli#.!
Do+i s. dai alarme false (n orice alt. #arteG
Locea lui =aC i/bucni cu m$ndrieE
0 ?riunde #e ?rron JJJ" c.#itane! 8e+eaua asta are o ca#acitate at$t de
mare (nc$t au le4at a#roa#e totul la ea! ? reducere a#reciabil. a
c*eltuielilor dar d.un.tor #entru si4uran+." nu-i a)a" c.#itaneG
0 5*iar c. da2 :. ce #o+iE incendii la u/inele de alimentare cu ener4ie"
re%olte (n ca/.rmi" +inute indecente la cofetarii orice (+i trece #rin minte
76
#e toat. su#rafa+a #lanetei!
Se 4$ndea c. dac. eCista o na%. de #atrulare #e orbit. #utea fi ocu#at.
cu o a%alan). de alarme false!
BolluC" care r.m.sese t.cut tot tim#ul acestei a4ita+ii" %eni acum la
terminal )i se #re4.ti s.-l ia (na#oi #e =aC imediat ce com#uterul )i-ar fi
terminat treaba!
8eBBon st.tea l$n4. el!
0 ECist. dou. c.i de ie)ire care ar #utea fi desc*ise" anun+. =aC )i
semnali/. #e ecran #o/i+iile!
5ele dou. c.i indicate #e sc*ema ni%elului duceau la lift )i la
trans#ortorul cu coloan. de aer! ? cale (nce#ea de la ni%elul lor" cealalt. de
la ni%elul su#erior!
3larmele de si4uran+. (nce#ur. s. sune modulat #e coridoare!
Ec*i#amentul din (nc.#ere i/bucni (n unde de lumin." #e m.sur. ce fiecare
circuit reac+iona la (ndemnul lui =aC! 3#oi camera se (ntunec." r.m$n$nd
doar lumina de la #eretele-fereastr.! 3utomatele 5entrului (ntreru#seser.
#rinci#alele surse de ener4ie" ca r.s#uns la #resu#usele ur4en+e! 3larmele
continuau s. sune" fiind trecute #e ener4ia de re/er%.!
0 Jluminatul coridoarelor %a fi foarte redus" le /ise 8eBBon celorlal+i"
(n tim# ce se str$n4eau la u).! S-ar #utea s. ne strecur.m! Al #use cu 4ri6.
#e Blue =aC la locul lui! 5um i se (nc*ise #lastronul" BolluC" urmat de
8eBBon" se al.tur. celorlal+i la u).!
0 Dac. (mi #ermite+i s. su4ere/" rosti robotul" eu %oi atra4e mai #u+in
aten+ia dec$t oricare din cei de aici! 3) #utea s. mer4 (nainte" (n ca/ c. ar fi
%reun es#os #e aici!
0 E re/onabil" /ise 3tuarre! Es#o)i nu-)i %or #ierde tim#ul (m#u)c$nd
un robot! Ans. (l %or o#ri" iar asta ne %a a%erti/a (m#otri%a oric.rei ca#cane!
H)a se ridic." iar BolluC o #orni de-a lun4ul coridorului" #recedat de
/4omotul sus#ensiei sale +e#ene! 5eilal+i (l urmar. 8eBBon )i Han (n fa+."
urma+i de Iorm! De urm. %eneau 3tuarre )i DaBBa" iar arier4arda era
asi4urat. de 5*e@bacca" cu arbaleta #re4.tit.! &ooBieeul (i urm.rea #e
cons#iratori men+in$nd (n acela)i tim# arier4arda! 3%$nd (n %edere
#osibilitatea eCisten+ei unui tr.d.tor (n 4ru#" el )i Han nu a%eau (ncredere
(n nimeni" nici m.car (n 8eBBon! Drima mi)care 4re)it. din #artea oric.ruia
dintre ei ar fi fost semnalul de tra4ere #entru @ooBiee!
36unser. la o cotitur.! BolluC se duse #rimul iar ceilal+i #utur. au/iE
0 Stai2 Iu" robotule" %ino aici2
Dri%ind cu 4ri6. du#. col+" Han %./u un contin4ent bine (narmat de
77
es#o)i (n4r.m.di+i (n 6urul lui BolluC! 3u/i fr$nturi de con%ersa+ieE robotul
era (ntrebat dac. %./use #e cine%a! BolluC lu. aerul unei i4noran+e totale )i
a unei oboseli a circuitelor! An s#atele es#o)ilor coridorul d.dea (n 4aleria
trans#ortorului cu coloan. de aer" dar #utea la fel de bine s. fie (n cel.lalt
col+ al Sectorului 5or#orati%!
0 ,u se #oate a)a" s#use Han!
0 3tunci o s-o lu.m #e calea mai #u+in fericit. #entru noi" r.s#unse
8eBBon! Hrma+i-m.!
Se (ntoarser. #e drumul #e care %eniser. #e furi)! Jmediat ce o cotir. #e
urm.torul coridor" se f.cur. au/i+i #a)ii deta)amentului de es#o)i! ,u mai
(naintar. mult #$n. au/ir. o alt. 4ru#. a#ro#iindu-se din direc+ie o#us.!
0 5ea mai a#ro#iat. scar." (i ceru Han lui 8eBBon" care (i mai conduse
(nc. %reo c$+i%a metri" a#oi b.4. ca#ul #e o u).! :ace+i c$t se #oate de
#u+in /4omot" )o#ti Han (n semi(ntunericul sc.rii! Hrc.m un eta6 )i %om
a6un4e la balconul de deasu#ra trans#ortoarelor cu coloan. de aer!
5u toat. masi%itatea sa" 5*e@bacca se mi)ca (n lini)te" ca )i 3tuarre )i
#uiul ei! 8eBBon" de asemenea" #.rea obi)nuit s. aler4e #e furi)! =ai
r.m.seser. doar Han )i Iorm care se munceau am$ndoi s. amorti/e/e
/4omotul #a)ilor lor!
5$nd a6unser. la al doilea eta6 al ni%elului constatar. c. e #.r.sit!
34ita+ia alertelor nebune ale lui Blue =aC (nde#.rtase for+ele de securitate
de la #osturile lor! :u4arii aler4au de-a lun4ul coridoarelor" (naint$nd li#i+i
de #ere+i!
36unser. la balconul care domina 4aleria! ;.s$ndu-se #e %ine" se duser.
#$n. la balustrad.! Han risc. o #ri%ire #este aceasta" a#oi ()i trase ca#ul
(na#oi!
0 3m#lasea/. un de/inte4rator cu ser%an+i 6os l$n4. trans#ortoare"
s#use! Sunt trei es#o)i care-l deser%esc! 5*e@ie )i cu mine o s. re/ol%.m
asta9 %oi ceilal+i #re4.ti+i-%. s. s.ri+i! Da" 5*e@ieG
&ooBieeul m$r$i (nceti)or )i de4etele i se str$nser. #e arbalet.! Se
(nde#.rt. a#lecat de-a lun4ul balustradei! Han se a#lec. la urec*ea lui
8eBBon )i-i )o#ti!
0 :.-ne o #l.cere )i ai 4ri6. ce se (nt$m#l. #e aici9 noi nu #utem s.
#ri%im dec$t (ntr-un sin4ur loc!
Se (nde#.rt. (n direc+ia o#us.! 5u 8eBBon (narmat )i st$nd la #$nd."
Han se (ndoia c. %reun tr.d.tor ()i %a face 6ocul acum!
=erse #aralel cu balustrada" d$nd col+ul c.tre #eretele mai (nde#.rtat!
Hit$ndu-se #este acesta %./u oc*ii mari )i alba)tri ai @ooBieeului la
7K
mar4inea balustradei o#use! ;a mi6locul distan+ei dintre ei" )i la c$+i%a
metri mai 6os" ser%an+ii f.ceau ultimele a6ust.ri la de/inte4ratorul 4reu )i la
tre#ied! An c$te%a momente %or fi 4ata s. ac+ione/e scutul deflector al
armei9 (ncercarea de-ai ani*ila du#. aceea ar de%eni o a%entur. li#sit. de
s#eran+." iar trans#ortoarele ar fi inaccesibile! 3restarea n-ar mai fi dec$t o
#roblem. de tim#! Hnul dintre es#o)i tocmai se a#leca s. acti%e/e scutul!
Han se ridic." scoase arma )i trase! ?mul se #r.bu)i +in$ndu-se de
#iciorul ars! 3ltul dintre ei (m#r.)tie la (nt$m#lare un )u%oi de ener4ie
dintr-un #istol scurt! Iirul #istolului de/inte4r. material din #ere+i )i din
balustrad.9 Es#osul ()i roti arma" f.r. s.-i #ese" c.ut$ndu-)i +inta!
Han fu ne%oit s. se lase 6os" #e m.sur. ce #loaia de ener4ie biciuia #rin
aer" lo%ind #ere+i" ta%an )i ma6oritatea lucrurilor dintre ele! Es#o)ii nu
#.reau a fi luat (n calcul c. ar #utea fi r.ni+i trec.tori ne%ino%a+i!
Dar es#osul c./u cu un +i#.t" lu$nd de4etul de #e tr.4aci" (nso+it cu
/4omotul metalic al arbaletei lui 5*e@bacca! Han #ri%i (nc. o dat. #este
balustrad. )i-l %./u #e cel de-al doilea om #r.bu)indu-se #este #rimul"
dobor$t de una din s.4e+ile scurte ale armei @ooBieeului! 3cum
5*e@bacca st.tea (n #icioare tr.4$nd de m$nerul din fa+. al arbaletei
#entru a o re(nc.rca!
5el de-al treilea ser%ant (m#inse din drum cor#urile to%ar.)ilor lui"
tr.4$nd s.lbatic cu #istolul )i stri4$nd du#. a6utor! Han (l (m#u)c. eCact
c$nd m$inile es#osului se a#ro#iau de de/inte4rator!
5*e@bacca trecuse de6a #este balustrad.! Han" (nc.lec$nd balustrada #e
#artea sa" stri4.E
0 8eBBon" #orne)te-i2 stri4. )i se arunc.!
Se (m#iedic. )i c./u #este to+i cei #atru" a#oi se 4r.bi s.-)i a6ute
#artenerul s.-i (nde#.rte/e #e es#o)i de la de/inte4rator!
Iorm s.ri 6os" ateri/$nd u)or cu toat. 4reutatea sa" iar 3tuarre (l urm. cu
4ra+ie! Duiul ei se lans. de #e balustrad." ()i adun. labele )i coada )i ateri/.
l$n4. ea! 3tuarre (l #ocni (n loc s.-i s#un. c. nu era locul #otri%it #entru
s#ectacole" nici m.car #entru un acrobat trianii!
Hltimul r.m.sese 8eBBon" care se mi)ca de minune" ca )i cum asta ar fi
f.cut tot tim#ul! Han (l m.sur. #entru o frac+iune de secund. #e acest
uni%ersitar multilateral" care nu #.rea s. #iard. nici o cli#. din %edere
#roblemele! Irimi+$ndu-i #e to+i ceilal+i (nainte" 8eBBon se asi4urase c.
nici un #oten+ial s#ion nu r.m.sese (n urm." ca s. fie tentat s.-i atace #e la
s#ate!
Din fericire #entru el" Iorm se o#ri foarte a#roa#e de trans#ortoarele cu
79
coloan. de aer!
0 5$m#ul a fost (ntreru#t" stri4. el!
8eBBon )i 3tuarre i se al.turar. (ntr-o cli#." b$6b$ind la #anoul de
comand. de l$n4. trans#ortor! De4etele #uternice ale lui 8eBBon se
(ncle)tar. #e 4rila6ul #anoului )i (l traser. afar. f.r. un efort a#arent!
De coridoarele su#erioare #uteau fi au/ite stri4.te )i c*em.ri! Han se
a4.+. de tunul de/inte4rator" ()i (nfi#se #icioarele (n tre#ied )i acti%. scutul
deflector!
0 5a#ul sus2 le s#use to%ar.)ilor s.i! Ance#e #etrecerea2
? 4ru#. de es#o)i se i%i brusc #e balconul de deasu#ra" )i"
desf.)ur$ndu-se de-a lun4ul balustradei" (nce#u s. tra4. (n 6os! Sal%ele lor
se s#arser. (n scutul tunului! Iorm" 8eBBon )i ceilal+i din s#atele lui Han"
care lucrau la #anoul trans#ortorului erau )i ei #rote6a+i deocamdat.!
5*e@bacca st.tea (n #icioare (n s#atele #artenerului s.u tr.4$nd cu arbaleta
oric$nd a%ea o oca/ie" (n scurt tim# arma sa era desc.rcat." a)a c. scoase
un alt (nc.rc.tor din bandulier.!
3lese s.4e+i eC#lo/i%e )i (nce#u s. tra4. iar! Deton.rile um#lur. 4aleria
de fum )i bubuieli!
Han ridicase 4ura tunului la ni%elul maCim )i acum m.tura cu el
balustrada! Sal%e #uternice de de/inte4rator ful4erau )i se s#.r4eau9 buc.+i
din balustrad. )i din mar4inea balconului eC#lodau" se to#eau sau
i/bucneau (n fl.c.ri! =ai mul+i es#o)i lo%i+i c./ur. #e #odeaua de
dedesubt" iar restul fur. (m#in)i brusc (na#oi" (n afara liniei de foc! Iirul )i
ecoul lui" c.ldura )i fumul (n%.luiau 4aleria!
Han (i +inea #e es#o)i cu ca#etele #lecate sub tirurile tunului" tr.4$nd la
ni%elul #odelei" balconului" lo%ind #ere+ii! >aleria se (ncinsese ca un furnal
din cau/a ener4iei de/l.n+uite! 8a/e ro)ii" ani*ilatoare" se /b.teau (nainte )i
(na#oi" iar Han )tia c. scutul tunului nu %a re/ista #rea mult tim# focului
constant al #u)tilor )i #istoalelor!
? ec*i#. de siluete (n armuri a#.ru (n coridorul 6os" cel care ducea
direct c.tre 4alerie! Han a#lec. 4ura tunului )i um#lu *olul cu rafale
distru4.toare! 3semenea celorlal+i" )i ace)ti es#o)i se retraser." st$nd (n
afara ra/ei de foc" ie)ind la i%eal. doar c$nd #uteau s. tra4. c$te un foc!
Sco+$ndu-)i armele" 3tuarre" DaBBa )i Iorm se al.turar. lui Han )i
5*e@bacca (n sc*imbul de focuri" (n tim# ce 8eBBon continua s. lucre/e la
trans#ortor!
0 8eBBon" dac. nu re#ari c$m#ul trans#ortorului" s-a /is cu noi" stri4.
Han #este um.r!
KN
Hn om al Securit.+ii se a#lec. #este balcon )i trase un foc! :u res#ins de
scutul tunului" dar Han ()i d.dea seama du#. c.ldura re/idual. c. acesta
(nce#ea s. cede/e!
0 De #oman." *ot.r( 8eBBon (n tim# ce de4etele #uternice )i sensibile
#robau mecanismul! La trebui s. 4.sim o alt. cale de sc.#are!
0 3sta-i o strad. cu sens unic2 stri4. Han f.r. s. #ri%easc. (n urm.!
8.4etele m$nioase )i de/am.4ite ale lui 5*e@bacca se ridicau deasu#ra
larmei!
0 3tunci arunc.-te tu #rimul (n #u+ul trans#ortorului" cu ca#ul (nainte"
url. Iorm!
8.s#unsul lui Han se #ierdu (n /4omotul electronic care le um#lu
urec*ile )i le #.trunse (n suflet! Era un semnal de a%ertisment" acela)i
standard #e mai tot cu#rinsul 4aleriei!
0 Scur4eri #uternice de radia+ii" +i#. 8eBBon! 3sta nu e una din
alarmele #ro%ocate de =aC!
,u numai at$t" 4$ndi Han" dar aceasta tocmai (nce#use s. sune" )i suna
c*iar #e coridoarele de l$n4. 4alerie! EC#unerea la radia+ii #uternice ar fi
l.sat #u+ine )anse de su#ra%ie+uire oric.ruia dintre ei9 #rimeau do/e
mortale c*iar c$nd au/eau alarma! Han se blestem. c. renun+ase la
comer+ul cu arme! Se ridic.!
0 Dre4.ti+i-%.! La trebui s. ne croim drum #rintre ei cu armele" altfel
%om (nceta s. mai eCist.m cu to+i!
3tuarre +i#. ascu+it" aco#erind %uietul sirenelor!
0 Sta+i a)a" ia #ri%i+i2
Han ()i scoase din nou de/inte4ratorul" 4ata s. tra4. asu#ra a ceea ce
credea a fi un alt es#o! Dar fi4ura care se cl.tina (n 6osul *olului" c.tre ei"
se mi)ca +ea#.n cu bra+ele (ntinse" duc$nd o #o%ar.!
0 BolluC2 +i#. Iorm" c.ci el era!
8obotul ie)i (n lumina #uternic. a 4aleriei" +in$nd c$te un difu/or
4lobular (n fiecare m$n.! De la ele se (ntindeau cabluri c.tre #ie#tu-i
desc*is" conectate la Blue =aC! 3larma de radia+ii %enea de la difu/oare!
Se str$nser. (n 6urul lui BolluC +i#$nd (n standard" @ooBiee" trianii" )i
(nc. alte dou. limbi" dar nu se #uteau au/i (ntre ei din cau/a alarmei! De
Han (l cu#rinse o durere de ca# #e care era 4ata s-o i4nore doar #entru c.
era #rea bucuros c. se afla (n %ia+.!
3#oi alarmele se o#rir.! BolluC l.s. cu 4ri6. 6os difu/oarele )i-)i
deconect. cu r.bdare cablurile (n tim# ce ceilal+i cereau /4omotos o
eC#lica+ie!
K1
0 Sunt (nc$ntat c. #lanul meu a mers" doamnelor )i domnilor" dar
m.rturisesc c. a fost doar o #relun4ire a alarmelor false ale lui =aC" le
s#use BolluC! 3 aflat des#re alarmele de radia+ii (n tim# ce se afla (n re+ea!
Sub (ndrumarea sa am furat aceste dou. difu/oare de #e #ere+ii coridorului
)i le-am ada#tat! 5oridoarele sunt acum 4oale" deoarece armurile Es#o sunt
#entru lu#t. nu #entru #rotec+ie (m#otri%a radia+iei! S-au retras (n 4rab.!
Han (l (ntreru#se!
0 Duce+i-l #e =aC l$n4. trans#ortor9 dac. nu #oate s.-l re#are" suntem
(nc. #e lista dis#.ru+ilor!
Al trase #e BolluC (n acea direc+ie!
0 3i (ntreru#t toate trans#ortoarele" corectG
Blue =aC ciri#iE
0 :.r. osteneal." c.#itane!
0 3tunci #une-le (n mi)care" daG <i7 ce )tie un #itic ca tine des#re
osteneal.G
Dlastronul lui BolluC se desc*ise lar4 (n tim# ce robotul se a#ro#ie de
#anou! Dar mufa de ada#tare era #rea sus! 3)a c. 5*e@bacca" care era cel
mai a#roa#e" l.s$ndu-)i arbaleta (l scoase #e =aC din locul s.u )i +inu
com#uterul sus" la ni%elul #anoului de control al trans#ortorului! 3da#torul
lui =aC se eCtinse )i se cu#l. cu rece#torul! 5u#la6ele metalice se rotir.
(na#oi" (nainte )i din nou (na#oi! Danoul se a#rinse!
0 :unc+ionea/.2 eCult. 8eBBon! Hrma+i-m. re#ede" (nainte s. ba4e
cine%a de seam. )i s.-l o#reasc. din nou!
Ai f.cu un semn cu m$na lui Han" at$t de re#ede (nc$t nimeni altcine%a
nu-l %./u" iar #ilotul )tiu c. trebuia s. r.m$n. ultimul! 8eBBon era (nc.
nesi4ur de loialitatea oamenilor s.i! S.ri (n trans#ortorul cu coloan. de aer"
iar 3tuarre (l urm.! 3#oi %eni DaBBa" rotindu-se" rosto4olindu-se )i
aler4$ndu-)i 6uc.u) #ro#ria coad. (n c$m#ul trans#ortorului! 3#oi #.)i
Iorm" cu #istolul (n m$n.!
Se au/ea /4omotul ci/melor #e coridor! 5u Blue =aC sub bra+"
5*e@bacca s.ri )i el (n trans#ortor! Han r.mase (n urm. c$t s. aib. tim# s.
tra4. (n tunul de/inte4rator" din #artea ne#rote6at. de scut! ? eru#+ie
luminoas. se #roduse #e m.sur. ce bateria se su#ra(nc.rca!
Han se r.suci )i se arunc. cu ca#ul (n 6os (n #u+ul trans#ortorului a)a
cum (l in%itase Iorm! An s#atele s.u au/i eC#lo/ia tunului!
Dlon6ar. (n di%erse #osturi" (n)ira+i (n s#atele lui 8eBBon (ntr-o linie
(ntreru#t.! 8idic$ndu-)i ca#etele a)te#tar. ner%o)i ca #rima sal%. de
de/inte4rator s. se de/l.n+uie (n 6osul #u+ului" dar nu se (nt$m#l. nimic!
K2
Han se 4$ndi c. es#o)ii fuseser. +inu+i #e loc de eC#lo/ia tunului! S#era c.
le %a lua ce%a tim# s.-)i dea seama c. trans#ortorul func+iona dar se temea
c. (n orice cli#. s-ar #utea #roduce c.derea" odat. ce c$m#ul ar fi (nc*is
din nou" iar asta le-ar aduce tuturor moartea!
5obor$r. #$n. la ni%elul 4ara6elor! An cele din urm. 8eBBon #.r.si
trans#ortorul )i le f.cu semn )i celorlal+i! Se re4.sir. (n interiorul unei mari
/one de #arcare (n tim# ce alarmele se au/eau (n de#.rtare!
0 3m cre/ut c. aici o s. 4.sim o na%." de orice fel" s#use 8eBBon cu
am.r.ciune! =are 4*inion2
0 ,u ne (ntoarcem (na#oi la trans#ortorul .la" s. fie clar" afirm. Han!
0 Hite un s*immer de teren! S.-l lu.m" su4er. 3tuarre!
Se (n4*esuir." Han #relu. comen/ile" iar 8eBBon se a)e/. l$n4. el!
5*e@bacca se #ost. la ba4a6e" (m#reun. cu ceilal+i" cu s#atele la #artenerul
s.u )i cu oc*ii #e ceilal+i (n tim# ce fiCa un nou (nc.rc.tor (n arbaleta sa!
=ai (nainte ca @ooBieeul s. aib. tim# s.-l #un. (na#oi #e =aC (n #ie#tul
lui BolluC" Han #orni s*immerul )i se (nde#.rt. cu %ite/." abia a%$nd tim#
s. (ntoarc. #entru a urca #e ram#a de ie)ire" trec$nd ra/ant #e l$n4. /id!
Irecur. de ram#. ca #rintr-un %$rte6 de :ormeC" #ere+ii (n%$rtindu-se (n
6urul (n%eli)ului s*immerului cu o %ite/. ce-+i ridica #.rul m.ciuc.!
8eBBon reali/. imediat c. fusese (n+ele#t" (ncredin+$nd comen/ile unui
b.rbat mai t$n.r!
Han s#era c. nu-i %enise (nc. nim.nui ideea s. (nc*id. com#leCul
com#uterelor" ba c*iar a)a era! 8e+eaua de si4uran+. fusese inundat. cu de
toate" de la ra#oarte #ri%ind o insurec+ie" #$n. la #l$n4eri des#re be+i%i la
clubul eCecuti%ilor" toate r.s#$ndite de-a lun4ul 5entrului )i #e toat.
su#rafa+a lui ?rron JJJ! S*immerul +$)ni din 4ara6 asemenea unei rac*ete!
An 4raba sa" Han ie)ise #rintr-o u). #e care era marcat clar J,I838E! Hn
scaner de monitori/are a traficului (nre4istr. /elos num.rul de
(nmatriculare al s*immerului #entru ca )oferul s. fie citat (n fa+a unui
tribunal!
S*immerul ()i croia drum #rin ora)" 4*idat #e de o #arte de
instruc+iunile lui 8eBBon )i #e de alt. #arte de instinctele lui Han!
Han l.s. ora)ul (n urma sa" (n umbr." croindu-)i drum cu %ite/. #e
)oseaua format. #rin fu/iune" l.s$nd s. alunece #e l$n4. el celelalte
%e*icule din trafic! Era bucuros c.-)i f.cuse tim# s. se oriente/e #rin
cosmo#ort c$t tim# se afla (n biroul lui 8eBBon! >aleria fiind desc*is."
%$ntul (i biciuia #e to+i cei din s*immer" umfl$nd #.r" blan. )i *aine la un
loc" f.c$nd con%ersa+ia im#osibil. (n tim# ce #asa4erii se a4.+au care cum
K'
#uteau!
Dar" lu$nd o cotitur. )i intr$nd (n linie drea#t. s#re cosmo#ort" Han
desco#eri c. cine%a din cadrul birocra+iei 4$ndise un #ic! S*immerul
a#roa#e c. se ciocni de un bloca6 alc.tuit dintr-un aero4lisor cu tru#e Es#o"
#arcat de-a latul drumului )i a c.rui turel. cu tunuri duble c.uta o +int.!
Han trase %iolent de comen/i" lo%ind cu #iciorul )i (n cele auCiliare"
f.c$nd ca micu+ul %e*icul s. na%i4*e/e (n afara )oselei! =otorul 4emu de
efort9 s*immerul o ma)in.rie 6oas. se #r.bu)i (n lanul cu 4r$ne coa#te
continu$ndu-)i cursa! Hibridul O3rcon =ultinodeP era o cereal. at$t de
(nalt. (nc$t (i (n4*i+i #e loc" ascun/$ndu-i de es#o)ii sur#rin)i! Dar Han
/i4/a4. la (nt$m#lare" #entru c. es#o)ii tr.4eau c*iar dac. n-a%eau +int."
foarte #robabil din de/am.4ire! Han )tia c. aero4lisorul nu #utea mer4e
deasu#ra c$m#ului! 3sta (nsemna c." dac. urm.ritorii %oiau s.-i
urm.reasc." %or a%ea de m$ncat ce%a cereale!
Era ne%oit s. stea (n #icioare" d$nd cu ca#ul de #arbri/ #e m.sur. ce
conducea" (n (ncercarea a#roa#e nereu)it. de a %edea (ncotro se (ndrea#t.!
S*immerul t$ra (n mers r$nduri com#acte de 4r$ne (m#r.)tiind #este tot
#lea%. )i resturi de #lante! Han mi6i oc*ii )i (ncerc. s. #ri%easc. c$t de bine
#utu #rin ura4anul de materie %e4etal. dar nu #rea reu)i! An c$te%a cli#e tot
s*immerul era aco#erit de tul#ini de cereale )i ar.ta ca o ciudat. bali/.
a4ricol.!
St$nd (n #icioare )i d$nd sfaturi" 5*e@bacca (ntinse m$na s#re um.rul
#artenerului s.u )i (i indic. ce%a! :.r. s. #un. (ntreb.ri" Han sc*imb.
cursul! :u ne%oit s. coteasc. la maCim ca s. ocoleasc. un munte de metal
4alben" o enorm. ma)in. a4ricol. automat." care lucra (ncet )i cu r.bdare
aceast. #arte a o4oarelor nem.r4inite de #e ?rron JJJ!
Han ie)i #e #.m$ntul 4ol" c.ruia (i fuseser. smulse roadele de c.tre
secer.toare! 5ontr. s*immerul (ntr-un arc lar4" fiC. direc+ia s#re
cosmo#ort" s#re uria)ele bar6e andocate )i se (ndre#t. ra#id (ntr-acolo!
An acel moment" aero4lisorul Es#o ()i f.cu )i el a#ari+ia" dar mai de#arte
(n c$m#" la distan+. mare de cosmo#ort! Han nu-)i #ermitea s. stea s.-i
obser%e9 (n sc*imb (ncerc. s.-i dea b.taie ca s. ias. din c$m#ul %i/ual al
tunarilor Es#o! Sal%e 4rele de de/inte4rator c./ur. l$n4. s*immer"
#roduc$nd focuri mocnite #e miri)te!
Han f.cu o (ntoarcere (n ac de #.r cu s*immerul" (ncerc$nd s. ias. din
b.taia focului" dar tunurile duble montate #e aero4lisor lo%eau din ce (n ce
mai a#roa#e de tribord" f.c$nd s. i/bucneasc. eru#+ii" #e c$m#ul secerat!
Irase de comen/i s#re babord! Dar tunarul Es#o" care (ncerc. s.-l
K4
+intuiasc. cu o sal%." (i 4*ici inten+iile! D.m$ntul se de/inte4r. c*iar sub
trenul de ateri/are al s*immerului!
S*immerul tre#id. %iolent )i botul i se (nfi#se (n solul af$nat" (n tim# ce
ca#ota motorului se sf.r$ma )i se com#rima!
An tim# ce din motor ie)ea fum" mica na%. c./u la #.m$nt" br./d$nd
cicatrici lun4i (n miri)te!
;u#t$ndu-se s. men+in. controlul" Han sc.#. din m$n. (n ultimul
moment maneta de control9 a/%$rlit din cabin. #rin #arbri/ ateri/. 6os" #e
s#ate! Dri%i cerul lui ?rron JJJ" care #.rea a se (n%$rti )i se (ntreb. dac. nu-i
fusese transformat tru#ul (n confetti" c.ci a)a se sim+ea!
0 Mos" toat. lumea" /ise n.ucit9 #entru ba4a6e" la st$n4a!
5eilal+i se rosto4olir. din e#a%a s*immerului! Han se sim+i ridicat
asemenea unui bebelu)9 m$inile (ntunecate ale lui 8eBBon (l (n)f.caser. de
%est.! Era (nc$ntat c. se re4.sea mai mult sau mai #u+in (ntre4!
0 :u4i+i s#re 4ardul cosmo#ortului2 le ordon. 8eBBon celorlal+i!
Sc$ncetul motorului aero4lisorului Es#o se au/ea tot mai a#roa#e!
8eBBon (l trase la ad.#ostul botului s*immerului )i (nce#u s.-)i re4le/e
uria)ul #istol distru4.tor! Han ()i scoase de/inte4ratorul!
0 5*e@ie" #une-i (n mi)care" stri4. el!
1in$ndu-l (nc. (ntr-o m$n. #e Blue =aC" /4omotosul @ooBiee (i urni #e
ceilal+i (mbr$ncindu-i sau +i#$nd! 3tuarre )i DaBBa fu4ir." femela trianii #e
6um.tate t$r$ndu-)i" #e 6um.tate +in$ndu-)i (n bra+e #uiul" iar Iorm (i urm.!
5*iar )i BolluC se mi)ca cu %ite/. maCim." (n salturi tre#idante" #osibile
datorit. sistemului s.u de sus#ensie de re4im 4reu" nelu$nd (n seam.
stric.ciunile #e care ar #utea s. le aduc. 4iroscoa#elor )i amorti/oarelor!
5*e@bacca %enea ultimul #ri%ind frec%ent #este um.r! Anaintea lor se
(ntindea un alt lan de 4r$ne" recoltat de o ma)in. uria)." iar (n s#atele
acesteia se 4.sea 4ardul de si4uran+. al cosmo#ortului!
Han sim+i un lic*id c.ldu+ #e frunte" duse m$na )i %./u #e de4etele sale
s$n4e" asta mul+umit. #arbri/ului s*immerului! 8eBBon" care terminase
re4la6ele la distru4.torul s.u" a)te#ta ca s. intre (n b.taie aero4lisorul" ceea
ce acesta )i f.cea" a#ro#iindu-se cu o %ite/. (ns#.im$nt.toare!
5onduc.torul aero4lisorului" uit$ndu-se du#. siluetele care aler4au s#re
4ard" nu obser%. cei doi b.rba+i care se ascundeau (n s#atele %e*iculului
ne#utincios! 5$nd es#osul se a#ro#ie (ndea6uns" 8eBBon" cu antebra+ele
fiCate #e %$rful s*immerului" trase! A)i re4lase distru4.torul #e #o/i+ia
su#ra(nc.rcat" iar acum #uternicul #istol ()i 4olise (ntrea4a ener4ie (ntr-un
fluC scurt! Han fu ne%oit s.-)i aco#ere fa+a )i se 4$ndi la riscul #e care )i-l
KF
asumase 8eBBon9 distru4.torul ar fi #utut tot at$t de u)or s.-i eC#lode/e (n
m$ini uci4$ndu-i #e am$ndoi!
Dar 6etul de foc distru4.tor se (m#r.)tie #este ca#ota )i #arbri/ul
aero4lisorului! ,a%a Es#o alunec. #e o #arte" se roti o dat." )i intr. (n
#.m$nt!
;.s$ndu-)i m$inile (n 6os" Han obser%. c. +ea%a #istolului lui 8eBBon
albise" iar fa+a c.rturarului era asudat. )i isto%it.! 8eBBon arunc. #istolul
nefolositor!
0 3i fost )colit (n locuri dure se #are" coment. Han" #e m.sur. ce se
ridica (n #icioare" #re4.tindu-se s-o ia din nou la 4oan.!
Dri%ind la aero4lisorul r.sturnat" 8eBBon nu au/i! Es#o)i (n armur. se
rosto4oleau de6a afar. din el" #entru a continua urm.rirea #e 6os! Iunul
dublu" r.sucit sub %e*icul" era acum de #risos! D$ndu-se cu un #as" doi
(na#oi" s#useE
0 3 sosit momentul #lec.rii noastre" c.#itane Solo2
Han trase c$te%a rafale (n direc+ia es#o)ilor! De)i se aflau la distan+."
mu)car." totu)i" din +.r$n.! 3#oi ()i l.s. ca#ul (n 6os ad.#ostindu-se du#.
8eBBon" (ntreb$ndu-se dac. es#o)ii se #uteau alinia (n b.taia armelor
(nainte ca fu4arii s. a6un4. la 4ard )i" #rintr-un mi6loc oarecare" s. treac.
#este" #e sub sau #rin el! ;u$nd (n considerare toate lucrurile recunoscu c.
atuurile se aflau (n m$inile es#o)ilor!
5$t%a tim# nu f.cu altce%a dec$t s. aler4e c$t (l +ineau #icioarele (n
s#atele lui 8eBBon )i s. a)te#te ca o lo%itur. de de/inte4rator s.-i #r.6easc.
s#inarea! 3#oi ridic. #ri%irea" tr.4$ndu-)i res#ira+ia! =onstruoasa ma)in.
de recoltat ()i croia drum #rintre lanurile de 4r$ne t.ind un s#a+iu lar4 de
2N de metri cu 4ura-i uria). )i %.rs$nd 4r$nele (ntr-un tandem (nc.rc.tor-
trans#ortor! Han )i 8eBBon o ocolir. de la distan+. )i scanar. terenul din
fa+a lor! Han desco#eri siluete /b.t$ndu-se #rintre tul#inile de cereale dar
nu #utu recunoa)te #e nimeni!
? (m#u)c.tur. f.cu s. i/bucneasc. fl.c.ri" (n st$n4a lor" do%ad. c.
es#o)ii se a#ro#iaser.! Han )i 8eBBon o cotir. la drea#ta (n (ncercarea de a
inter#une uria)ul robot a4ricol (ntre ei )i urm.ritorii lor! 3#oi se re#e/ir.
aler4$nd #rintr-o lume de tul#ini ro)ii-aurii" tr.4$nd cu oc*iul din c$nd (n
c$nd c.tre to%ar.)ii lor din de#.rtare!
Han se o#ri brusc #ro#tindu-se (n c.lc$ie! 8eBBon sesi/. mi)carea )i se
o#ri )i el! 3m$ndoi 4$f$iau #uternic" c$nd Han (ntreb.E
0 Hnde-i 5*e@ieG
0 An fa+a noastr." lateral" cine #oate s#une (n c$m#ul .staG
K6
0 ,u e! El este sin4urul care ar fi u)or de detectat" c*iar )i aici!
Han o lu. (na#oi #e drumul #e care %enise" i4nor$nd stri4.tele lui
8eBBon! 5$nd ie)i din nou (n miri)te" ()i d.du seama ce se (nt$m#lase!
5*e@bacca reali/ase c. es#o)ii a%eau )anse mari s.-i sur#rind. #e
com#anionii s.i (nainte ca ace)tia s. a6un4. la cosmo#ort )i s. treac. de
4ard! Era ne%oie de o di%ersiune serioas. #entru ca %ie+ile tuturor s. fie
sal%ate" a)a c. @ooBieeul se o#rise ca s-o cree/e!
An tim# ce Han +i#a du#. el s. se (ntoarc." 5*e@bacca" cu arbaleta
aruncat. #este um.r )i cu Blue =aC sub bra+" se sui #e uria)a ma)in. de
recoltat #e m.sur. ce aceasta ()i urma drumul #ro4ramat! De6a ma)ina (l
#urtase #e @ooBiee (na#oi" #$n. a#roa#e de es#o)i! A)i termin. ascensiunea
a6un4$nd (n %$rful robotului a4ricol unde se aflau locali/ate comen/ile!
5*e@bacca (nce#u s. tra4. de ca#acul #rotector al comen/ilor! Era un
desi4n industrial a)a c.-i re/ist.! Han )i cu 8eBBon (l obser%ar. #e
5*e@bacca cum se a)ea/. )i cum ()i folose)te (ntrea4a for+. (ntr-un efort
nemai#omenit! 5a#acul se desf.cu )i @ooBieeul (l arunc. deo#arte" (nce#u
s. lucre/e cu furie" decu#l$nd )i mut$nd com#onente #entru a-i face loc lui
Blue =aC! ,u a%ea cum s. aud. stri4.tele r.4u)ite ale lui Han at$t din
cau/. c. ele nu #uteau aco#eri /4omotul ma)inii de recoltat c$t )i din cau/a
distan+ei" )i nici nu a%ea cum s.-i %ad. din #o/i+ia sa" #e cei trei es#o care
reu)iser. s. se #rind. de una din sc.rile de (ntre+inere )i s. se ca+ere du#.
el!
Han era #rea de#arte ca s. tra4." es#o)ii se bulucir. re#ede sus! Hria)a
combin. se cl.tin. )i a#oi (nce#u o serie de %ibra+ii c$t tim# Blue =aC
(ncerca s. #reia controlul! 5*iar (n cli#a c$nd es#o)ii reu)ir. s. a6un4. (n
%$rful sc.rii )i s.-)i (ndre#te armele s#re s#inarea lui 5*e@bacca" combina
fu cu#rins. de un #uternic cutremur #osibil!
Hnul dintre es#o)i c./u )i #robabil c. +i#ase" #entru c. @ooBieeul
(ntoarse ca#ul eCact c$nd cei trei se 4*emuir. #entru a nu fi arunca+i! ?
lo%itur. tras. de arbaleta lui 5*e@bacca eC#lod. (n #ie#tul unuia dintre
oameni" a/%$rlindu-l cu %iolen+. de #e combin.! Dar #e c$nd se (ntorsese
tr.4$nd" 5*e@bacca ()i #ierduse ec*ilibrul! 5ombina coti brusc )i
@ooBieeul fu ne%oit s. fac. un salt dis#erat ca s. se #rind. de un #ara#et!
8eu)i" dar ()i #ierdu arbaleta!
0 5*e@ie" /bier. Han" #ornind (na#oi" dar m$na mare a lui 8eBBon se
(ncle)t. #e um.rul s.u" +in$ndu-l ferm!
0 ,u #o+i a6un4e la el acum" stri4. c.rturarul!
Era o certitudine! <i mai mul+i es#o)i se a#ro#iau (ncon6ur$nd lenta
K7
combin.!
;i#sit de arm." 5*e@bacca ()i lu. elan )i se arunc. asu#ra celor doi
es#o care mai r.m.seser." (nainte ca ace)tia s.-)i re%in.! Al #rinse (ntr-o
str$nsoare de moarte #e unul )i-l lo%i #e cel.lalt mai-nainte ca %reunul din
ei s. aib. tim# s.-)i ridice arma! Dar al doilea reu)ise cum%a s. #rind.
#iciorul @ooBieeului )i se +inea de el din r.s#uteri!
3cum Blue =aC a%ea combina sub control" cel #u+in lucrul acesta era
clar! Di%ot. ma)ina (ncerc$nd s. (n4*it. un 4ru# (ntre4 de es#o)i! Dar
ocu#at fiind cu sistemul #rimiti% de 4*idare al combinei" =aC nu )tia de
situa+ia dificil. (n care se afla @ooBieeul! =i)carea de #i%otare (i smulse
din loc #e 5*e@bacca )i #e cei doi es#o)i! 5./ur." iar @ooBieeul reu)i s.
nu #ice deasu#ra lor! Iotu)i" fusese o c.dere lun4. )i mai-nainte ca
umanoidul s.-)i re%in. din ame+eal." fu (n4ro#at sub o 4r.mad. de #u)ti
Es#o a+intite asu#ra sa!
;u#t$ndu-se s. sca#e din str$nsoarea lui 8eBBon" Han sim+i cum e
scuturat #$n. (i cl.n+.nir. din+ii! 8eBBon (l im#lor.E
0 Sunt o mul+ime2 ,-ai nici o )ans.! =ai bine s. tr.ie)ti )i s. fii liber"
ca s.-l a6u+i #e @ooBiee mai t$r/iu2
Han se r.suci" sco+$ndu-)i de/inte4ratorul!
0 Mos m$inile" /ise #e un ton *ot.r$t!
8eBBon ()i d.du seama du#. #ri%ire c. %orbea serios9 Han ar fi omor$t
#e oricine s-ar fi b.4at (ntre el )i 5*e@bacca! =$inile mari )i ne4re se
d.dur. la o #arte! 5u arma (n m$n. Han se (ndre#t. c.tre mul+imea de
es#o)i!
,u-)i d.du seama c$nd (l lo%i 8eBBon! Antrea4a coloan. %ertebral. a lui
Han fu str.ful4erat. )i o #arali/ie orbitoare se ab.tu asu#ra sa! Drobabil c.
fusese lo%it un ner% sau un loc anume ales #entru %aloarea sa de )oc
*idrostatic! Han se #r.bu)i" ca o marionet. f.r. sfori!
=i)c$ndu-se mult mai re#ede" combina se (ntoarse acum s#re es#o)i!
Iraser. (n ea" dar uria)a ma)in." un dis#o/iti% sim#lu" era 4reu de o#rit cu
tiruri de arme u)oare! Buc.+i nesemnificati%e din caroserie )i din cu+itele ei
fur. smulse de lo%ituri dar combina m.cina (n continuare! =ai mul+i es#o)i
care nu reu)ir. s. se retra4. (n lanurile dese #ierir. (n 4ura ei ca o #e)ter.!
=aC %./u (n cele din urm. situa+ia (n care se afla 5*e@bacca )i se
a#ro#ie #entru a-i da #osibilitatea @ooBieeului s. sar. (na#oi la bord! Dar
5*e@bacca" cu bra+ele )i #icioarele at$rn$nd" era acum dus de un 4ru# de
es#o)i! =aC nu-i #utea urm.ri de team. s. nu-l r.neasc. #e 5*e@bacca cu
combina! <i mai mult" focul es#o)ilor de%enise mai concentrat! Blue =aC
KK
()i dorea ca BolluC s. fie #rin #rea6m. ca s.-i s#un. ce s. fac.9 com#uterul
sim+ea c. nu fusese o#era+ional (ndea6uns de mult #entru a lua asemenea
deci/ii! Dar f.r. a a%ea de ales" =aC ()i d.du seama c. trebuie s. se al.ture
celorlal+i! Antoarse masi%a combin." (ntreru#se limitatorul de %ite/. )i o
/bu4*i c$t #utu de re#ede!
Han sim+i ca #rin %is c. e ridicat de 8eBBon #e um.r9 #ri%irea-i era
(nce+o)at.!
Dar #e m.sur. ce =aC trecu #e l$n4. ei" 8eBBon f.cu ni)te #a)i uria)i"
se arunc. )i ateri/. (n #icioare #e #artea lateral. a combinei! Se sui #e o
scar. scurt. )i-l l.s. #e Han #e o #asarel. (n4ust.! Han reu)i cum%a s.-)i
ridice ca#ul" (n ciuda /4$l+$ielilor ma)inii )i a distan+ei! Ai #utea /.ri #e
es#o)i cum se (nde#.rtau cu #rietenul s.u!
Han se (ncle)t. de #untea de metal de sub el ca s. sar. de #e ma)in. )i
s. se (ntoarc.! 8eBBon se re#e/i la el instantaneu" fiC$ndu-i m$inile cu o
#utere (nfrico).toare!
0 E #rietenul meu2 sc$nci Han" /b.t$ndu-se!
8eBBon (l /4$l+$i (nc. o dat." cu mai #u+in. %iolen+. dar accentundE
0 3tunci a6ut.-+i #rietenul2 (ndemn. %ocea 4ra%.! 3cce#t. realitateaE
trebuie s. te sal%e/i #e tine ca s.-l #o+i sal%a )i nu s. irose)ti ambele %ie+i2
Hria)ul #lin de for+. se retrase" l.s$ndu-l #e Han ner%os dar )tiind c. a
(n+eles! 1in$ndu-se de balustrada #asarelei" Han renun+. s. se mai uite la
siluetele 4reu de distins ale lui 5*e@bacca )i ale es#o)ilor!
0 3**" 4emu el! 5*e@ie7
K9
CAPITOLUL 7
Du#. ce-i de#.)i #e e%ada+i" =aC (ncetini combina (ndea6uns ca s.-i
#oat. lua )i #e ei la bord! Drimul a fost BolluC" care r.m.sese" (n ciuda
eforturilor" (n urma celorlal+i9 f.cu un ultim salt /4omotos din cau/a
sus#ensiilor" 4.si un m$ner )i se ser%i de el ca s. se urce la bord! 3#oi
urm. Iorm" cu un salt atletic! Hltimii se suir. 3tuarre )i cu DaBBa" #uiul
+in$ndu-se de coada mamei sale! Blue =aC acceler. c.tre /ona (n care se
afla cosmo#ortul!
8eBBon (l mai +inea (nc. #e Han #e #asarel. dar numai #entru a se
asi4ura c. nu cade!
0 5.#itane" trebuie s. acce#+i c. aici nu mai ai ce face! <ansele tale de
a-l 4.si #e 5*e@bacca #e ?rron JJJ sunt a#roa#e ineCistente! Ba mai mult"
m. (ndoiesc c. %a r.m$ne aici #entru mult tim#! 5u si4uran+. %a fi su#us
unor intero4atorii ca )i ceilal+i! =isiunea noastr. este acum )i a ta9 e
a#roa#e si4ur c. @ooBieeul %a fi #us la un loc cu ceilal+i du)mani deosebi+i
ai 3utorit.+ii!
Han ()i )terse s$n4ele de #e frunte" se (ndre#t. )i (nce#u s. se ca+ere #e
o scar. de ser%iciu!
0 Hnde te duciG (ntreb. 8eBBon!
0 5ine%a trebuie s.-i s#un. lui =aC (ncotro s-o a#uce" r.s#unse Han!
5osmo#ortul era #./it de un 4ard de si4uran+. cu +es.tur. deas." (nalt de
/ece metri" men+inut sub tensiune de re+eaua de st$l#i (n)ira+i d-a lun4ul
s.u! Hn om ne#rote6at sau c*iar unul cu armur. n-ar a%ea nici o )ans. s.
treac. de el" dar combina oferea un mi6loc diferit de #rotec+ie!
0 Ioat. lumea s. se suie #e c$te o #asarel." ceru 8eBBon! Sta+i #e
i/ola+ie2
Io+i com#anionii s.i" inclusi% Han" se 4r.bir. s.-)i ocu#e #o/i+iile"
fiC$ndu-)i #icioarele #e i/ola+ia 4roas. a #asarelelor!
=aC #use (n mi)care secer.toarea combinei )i intr. (n c$m#ul de for+.!
Ener4ia defensi%. #ocni )i (m#ro)c. ma)ina" desc.rc$ndu-se (n cantit.+i
mari (n /ona #rorei! 3#oi 4ardul fu ru#t (n buc.+ele de lamele combinei )i
(n4*i+it #e o lun4ime de 2N de metri! 5$m#ul defensi% sc./u (n acea /on. a
4ardului" continuitatea fiindu-i (ntreru#t.! Du#. care uria)a ma)in. se
(ndre#t. frem.t$nd s#re /ona de ateri/are!
9N
Han se ridic. )i #ri%i (n 6os s#re =aC care era cuib.rit (ntr-o ni).!
0 Do+i #ro4rama lada asta s. mear4. )i f.r. tineG
:otorece#torul com#uterului se roti o#rindu-se asu#ra lui Han!
0 Dentru asta e construit." dar ()i %a aduce aminte numai lucruri
sim#le" c.#itane! Dentru o ma)in. e destul de #rostu+.!
Han ()i c$nt.ri sus#iciunile" #re/um+iile )i cuno)tin+ele des#re
#rocedurile de si4uran+.!
0 Lor trimite oameni c.tre /ona cu na%e de #asa4eri a #ortului9 n-or s.
se 4$ndeasc. c. bar6ele ne-ar fi de folos! Dar ei cu si4uran+. %or c.uta
*$rd.ul .sta" =aC! Dro4ramea/-o (n a)a fel (nc$t s. a%em c$te%a cli#e ca s.
ne (nde#.rt.m" a#oi (ndrea#t-o s#re /ona #rinci#al. a #ortului! 5elorlal+i le
stri4.E E ora #lec.rii2 S.ri+i cu to+ii2
B$/$ituri )i alte /4omote %enir. dins#re Blue =aC! 3#oi" acesta s#useE
0 >ata" c.#itane" dar ar trebui s. cobor$m imediat!
Han (ntinse m$na" (n tim# ce =aC se deconecta de la comen/ile
combinei" scoase mufele conectorilor #e care le introduse 5*e@bacca )i
ridic. com#uterul din ni).! Deasu#ra" (ntr-o canelur. a carcasei" =aC a%ea
#re%./ut. o curea de trans#ortare! Han o scoase )i )i-l a4.+. #e =aC de
um.r!
5$nd cobor(" 8eBBon )i ceilal+i erau de6a 6os! Se d.dur. cu to+ii la o
#arte c$nd combina #orni #rintre r$ndurile de bar6e! De sus" de #e combin."
Han locali/ase de6a" nu de#arte" bar6a a c.rei coc*ilie ad.#ostea <oimul
=ileniului! J-l (nm$n. #e Blue =aC lui BolluC )i (nce#u s. aler4e
nebune)te c.tre na%a sa" restul oamenilor +in$ndu-se du#. el care cum
#utea!
5*e#en4ul eCterior" cel fals" nu era (n+e#enit" (l d.du la o #arte" #al#.
ram#a )i desc*ise c*e#en4ul interior! 3#oi se re#e/i (n cabin." (nce#u s.
umble la comen/i ca s.-)i aduc. na%a la %ia+. )i stri4.E
0 8eBBon" s.-mi s#ui imediat ce toat. lumea e la bord )i a#oi +ine+i-%.
bine2 (A)i #use c.)tile )i renun+. la toate #recau+iile! ;a dracu cu
%erific.rile2
3mbal. imediat motoarele bar6ei la maCim )i s#er. #ur )i sim#lu c.
motoarele nu %or eC#loda sau c. nu-)i %or #ierde (n%eli)ul la decolare!
S#eran+ele lui se ba/au #e natura birocra+iei! Hnde%a 6os (n c$m#"
comandantul deta)amentului Es#o #robabil c. (ncerca s. le eC#lice
su#eriorilor ce se (nt$m#lase! Su#eriorul" la r$ndul s.u" %a trebui s.
contacte/e ser%iciul de si4uran+. al #ortului )i s. dea am.nunte! Doate c.
<oimul mai a%ea o )ans.!
91
Han ()i #use m.nu)ile de /bor )i f.cu #re4.tirile cu un acut sentiment
c.-i li#sea ce%a9 era obi)nuit s. (m#art. sarcinile cu 5*e@bacca" iar fiecare
detaliu al decol.rii (i amintea c. #rietenul s.u nu era acolo!
Lerific. monitoarele bar6ei )i scoase mai multe din (n6ur.turile lui
#referate! Hmbl$nd 4reu" BolluC intr. (n cabin. ca s. transmit. mesa6ul lui
8eBBon" cum c. totul era (n re4ul. )i ad.u4.E
0 5e nu mer4e c.#itaneG
0 =ama ei de bar6." asta nu mer4e2 Hn a4ent #rea /elos al 3utorit.+ii a
um#lut-o de6a2
Jnstrumentele o do%edeauE mai multe sute de mii de tone metrice de
4r$ne erau stocate (n imensa coc*ilie a bar6ei! Se duseser. #lanurile lui Han
de ascensiune ra#id.!
0 Dar" domnule" (ntreb. BolluC" cu lenta sa matrice %ocal." nu #ute+i da
drumul coc*iliei bar6eiG
0 Dac. eC#lo/i%ii de lar4are ar func+iona" )i dac. nu a) strica <oimul"
tot a) nimeri deasu#ra a#.r.rii de #roCimitate a #ortului )i #oate #este o
na%. de #atrulare!
Se (ntoarse )i stri4. s#re #asa6E
0 8eBBon2 Dune #e cine%a (n turelele alea9 %a trebui s. re/ist.m2 <i
(n)uruba+i-%. (n scaune9 (n dou./eci de secunde #ornim2
Han #utea m$nui turelele de #e s#atele )i de #e burta <oimului din
cabin." #rin intermediul comen/ilor ser%o" dar controlul de la distan+. era
un (nlocuitor slab al tunarilor (n carne )i oase! :ierbea de m$nie c.
motoarelor bar6ei le trebuia mult mai mult tim# s. se (nc.l/easc. dec$t
celor ale <oimului!
Ser%iciul de control al #ortului obser%ase c. bar6a se #re4.tea s.
decole/e )i (nce#u s. transmit. na%ei #e care o considerau roboti/at.
ordine de anulare a decol.rii! Han folosi ni)te comen/i #aralele )i f.cu
com#uterul s. r.s#und. cum c. a luat la cuno)tin+. de acordarea
#ermisiunii de /bor! 5ontrolorii #ortului re#etar. comanda de o#rire"
con%in)i fiind c. au de-a face cu un com#uter defect )i #roblemele
adiacente!
Han aduse motoarele la #utere maCim. )i bar6a se ridic. le4.n$ndu-se
din l.ca)ul ei! De m.sur. ce c$m#ul %i/ual se l.r4ea odat. cu cre)terea
altitudinii" Han se uit. du#. combina abandonat.!
Era la 6um.tatea drumului c.tre cel.lalt ca#.t al #ortului" (ncon6urat. de
aero4lisoare Es#o" s*immere )i artilerie motori/at.! 5ombina fusese #ar+ial
scoas. din u/" dar (nc. ()i urma orbe)te #ro4ramarea actual." (ncerc$nd s.
92
macine (nainte!
De m.sur. ce Han #ri%ea" din toate #.r+ile se de/l.n+ui o comand. care
o#ri ma)ina #entru totdeauna" #roduc$ndu-i 4.uri uria)e )i transform$ndu-i
)asiul (ntr-o e#a%.! ,im.nui nu-i mai #.sa dac. erau lua+i sau nu
#ri/onieri! >ru#ul ener4etic al combinei eC#lod. (ntr-o min4e de foc )i
combina se ru#se (n dou. cu o for+. care f.cu na%ele Es#o s. se clatine!
An tim# ce bar6a se ridica mai sus" r.s#un/$nd lent la comen/i" datorit.
#o%erii (nc.rc.turii" i4nor$nd #.l.%r.4eala controlorilor de trafic ai
#ortului" Han %./u locul unde fusese ca#turat 5*e@bacca! 3lte %e*icule
Es#o se str$nseser. l$n4. e#a%a aero4lisorului! Han nu #utea s. s#un. dac.
#artenerul s.u se afla acolo sau fusese dus de6a" dar lanurile erau #line cu
membri ai Securit.+ii (n c.utarea e%entualilor fu4ari! 8eBBon a%usese
dre#tateE dac. s-ar fi (ntors" s-ar fi #rodus un de/astru (n #lus!
Bar6a se cutremur. con%ulsi%" f.c$ndu-i #e #asa4erii <oimului s. se
simt. ca )i cum cine%a i-ar fi luat de 4uler )i i-ar fi /4$l+$it! 5u o #resim+ire
de r.u au4ur Han a#rinse ecranele care ofereau ima4ini din s#atele na%ei!
3#roa#e c./$nd" BolluC se l.s. (n fotoliul de na%i4a+ie" (ntreb$nd ce s-a
(nt$m#lat! Han (l i4nor.!
:usese na%a de #atrulare de #e orbita trans#olar." #e care el )i
5*e@bacca o desco#eriser. c*iar (nainte de ateri/are! ,ici 8eBBon nu-)i
d.duse seama c$t de mult ()i #usese 3utoritatea #roblema si4uran+ei #e
?rron JJJ! Hn cuirasat" una dintre na%ele militare din clasa Oin%incibilP" se
a#ro#ia de #u#a bar6ei cuirasatul a%ea #este doi Bilometri lun4ime" era
(n+esat cu turele" tuburi lansatoare de tor#ile" #roiectoare #entru unde de
ancorare" scuturi deflectoare )i a%ea armura unui munte de fier!
5uirasatul (i som. s. o#reasc. bar6a )i (n acela)i tim# se identific.E na%a
8./bunarea lui S*annador! A)i fiCase undele de ancorare de bar6." )i" (n
com#ara+ie cu #uterea sa brut." unda fre4atei de #e Durron fusese ca o
sim#l. a#.sare de de4et!
0 ?ra de reli4ie s-a terminat" obser%. Han" (nc.rc$nd toate armele )i
#re4.tindu-se s. oriente/e" #entru orice e%entualitate" scuturile deflectoare!
5uirasatul a%ea destul armament ca s. +in. #e loc )i s. %a#ori/e/e o
mul+ime de na%e asemenea <oimului!
0 Q4uduiala aia a fost de la unda de ancorare! Ioat. lumea s. fie calm.
situa+ia se #oate (nr.ut.+i! Sta+i ca la ru4.ciune" /ise Han (ncet (n
intercom!
Dar nu a%ea nici o inten+ie s. se lase #rins de %iu! =ai bine s. scurte/e
c$te%a cariere Es#o )i s. #.r.seasc. scena cu ca#ul sus!
9'
Se au/eau /4omote de lo%ituri )i de metal ru#t lon6eroane des#rinse
din cor#ul bar6ei! Buc.+i din su#rastructur." sl.bite sau eliberate de
modific.rile carcasei" fuseser. smulse de unda de ancorare )i /burau c.tre
8./bunarea lui S*annador!
Han se ins#ir. din asta! 3%ea l$n4. el comen/i com#uteri/ate #aralele
#entru fiecare func+ie a bar6ei! De4etele i se (nfi#ser. (n ele (n tim# ce +i#aE
0 1ine+i-%. bine" toat. lumea2 ? s.7
<i fu tr$ntit #e s#ate (n fotoliul s.u! 3c+ionase comen/ile de desc.rcare"
desc*i/$nd u)ile din s#ate ale bar6ei! Sute de mii de tone de 4r$ne" %.rsate
(n unda de ancorare a cuirasatului" se (ndre#tar. s#re 8./bunarea lui
S*annador" r.s#$ndindu-se (ntr-un e%antai orbitor" (n tim# ce bar6a u)urat.
se n.#usti (nainte!
Sen/orii cuirasatului fur. (n.bu)i+i de mareea de 4r$ne! Han" cu un oc*i
la #ro#rii sen/ori obser%. c. na%a de r./boi se (ndre#ta direct s#re 4rindina
de 4r$ne" a#ro#iindu-se cu iu+eal. de bar6." c*iar dac. era orbit.! Hnda de
ancorare era (nc. #rins. de #u#a bar6ei )i Han se 4$ndi c$t %a mai dura
#$n. c$nd %a da comandantul ordinul de desc*idere a focului!
=ai eCista o sin4ur. #osibilitate! 3c+ion. comen/ile" #un$nd (n
func+iune reactoarele din fa+. ale bar6ei )i" #ractic din aceea)i mi)care"
a#.s. comen/ile de se#arare de ur4en+.! 5ealalt. m$n. se fiC. #e
comen/ile <oimului!
5or#ul bar6ei se cutremur." #ier/$nd mult din %ite/." (n tim# ce
/4omotele eC#lo/iilor de se#arare se f.ceau au/ite (n na%a de trans#ort )i (n
marea na%. care o cu#rindea! Elementele de infrastructur. ad.u4ate ca s.
asi4ure <oimul )i s.-i ascund. formele" fur. s#ulberate! ? frac+iune de
secund. mai t$r/iu" motoarele <oimului se tre/ir. la %ia+. cu un urlet
#uternic" flac.ra lor albastr. smul4$nd na%a mai mic. din su#orturile care o
+ineau )i t.ind le4.turile eCterne!
Han duse <oimul #e acela)i curs #e care-l urmase #$n. atunci"
men+in$nd coc*ilia bar6ei (ntre el )i na%a de r./boi a 3utorit.+ii! 5u
sen/orii deteriora+i" 8./bunarea lui S*annador nu reu)ise s. obser%e
drastica sc.dere de %ite/. a bar6ei! 5.#itanul cerea sc*imbarea %ectorului
c*iar (n momentul (n care na%a de r./boi lo%ea bar6a!
Ecranele de #rotec+ie frontal. ale 8./bun.rii lui S*annador #$l#$ir. din
cau/a im#actului" iar c$m#ul anticoli/iune fu ac+ionat instantaneu" (n tim#
ce na%a t.ia (n dou. coc*ilia bar6ei #rintr-o ciocnire teribil." care-i #roduse
stric.ciuni structurale! Sen/orii frontali ai na%ei de r./boi erau sco)i din
func+iune9 r.suna toat. de alarme )i semnale de a%arie! H)i etan)e (nce#ur.
94
s. se (nc*id. cu /4omot" datorit. ru#turilor din carcasa na%ei!
<oimul =ileniului se (ndre#ta cu %ite/. s#re #.turile su#erioare ale
atmosferei! >$ndul c. (ns$n4erase nasul unei na%e de r./boi" sc.#$nd (n
ciuda )anselor reduse" sau 4$ndul c. doar c$te%a cli#e (l mai des#.r+ea de
*i#ers#a+iu )i de si4uran+." nu reu)ea s.-l fac. #e Han s. se simt. mai bine!
Hn sin4ur )i intolerabil lucru (l mai fr.m$nta acumE fa#tul c. #rietenul )i
#artenerul s.u se afla (n m$inile nemiloasei 3utorit.+i a Sectorului
5or#orati%!
5$nd stelele dis#.ruser. din fa+a sa )i na%a se afla (n si4uran+. (n
*i#ers#a+iu" Han #etrecu minute (ndelun4ate 4$ndindu-se c. nu #utea s.-)i
aminteasc. ultima oar. c$nd /burase f.r. @ooBiee l$n4. el! 8eBBon
a%usese dre#tate sus+in$nd e%adarea" dar asta nu sc*imba sentimentele de
%ino%.+ie ale lui Han!
Dar re4retele iroseau tim#ul! Han ()i scoase c.)tile )i se ridic. din
fotoliul s.u! 3cum 8eBBon era sin4ura lui s#eran+.! Se (ndre#t. s#re
com#artimentul din fa+." o combina+ie (ntre un *ol" o /on. de recreere )i o
de/ordine total." )i-)i d.du seama c. se (nt$m#lase ce%a c$t tim# era (n
#asa6! Se sim+ea un miros ascu+it de o/on" mirosul unei sal%e de
de/inte4rator!
0 8eBBon2
Han aler4. s#re consola de 6oc #este care /.cea c.rturarul! :usese
(m#u)cat #e la s#ate" cu o lo%itur. de de/inte4rator re4lat #e #o/i+ia de
ener4ie #rimar.! Q4omotul focului nu se au/ise nici m.car (n tot
com#artimentul! De consola de 6oc" sub cor#ul lui 8eBBon" se afla un
dis#lay #ortabil! ;$n4. el era o b.ltoac. de metal to#itE r.m.)i+ele cardului
de date! 8eBBon era si4ur mort9 fusese (m#u)cat de la distan+. mic.!
Han se s#ri6ini de o tetier." frec$ndu-)i oc*ii )i (ntreb$ndu-se ce s. fac.
(n continuare! 8eBBon fusese sin4ura lui s#eran+. de sal%are a lui
5*e@bacca )i a sa din toat. nebunia asta! 5u 8eBBon mort" cu
informa+iile dis#.rute )i un uci4a)-tr.d.tor la bord" Han se afla (n una din
#u+inele d.+i din %ia+a lui c$nd se sim+ea sin4ur! 3%ea de/inte4ratorul (n
m$n. dar nu mai era nimeni (n com#artiment sau (n #asa6!
Se au/i un tro#.it #e tre#tele sc.rii din #u+ul #rinci#al! Han aler4. s#re
el (n cli#a c$nd Iorm urca din turela de #e burta <oimului! 36uns sus"
Iorm se tre/i (n fa+a +e%ii armei lui Han!
0 D.-mi #istolul" Iorm! 1ine m$na drea#t. #e tre#te )i d.-mi-l cu
st$n4a" (ncet! ,u face %reo 4re)eal.9 ar fi sin4ura )i cea de #e urm.!
Du#. ce lu. arma celuilalt" Han (l l.s. s. urce )i a#oi (i scutur. centura!
9F
Di#.indu-l )i nedesco#erind alte arme! Han (i f.cu semn s. se duc. (n *ol"
a#oi stri4. (n #u+ul cu scar." du#. 3tuarre )i #uiul ei" s. coboare din turela
cu #atru tunuri a na%ei!
Al su#ra%e4*ea #e Iorm" care #ri%ea )ocat la cor#ul lui 8eBBon!
0 Hnde e #uiulG (ntreb. Han (ncet!
8o)catul ridic. din umeri!
0 8eBBon i-a s#us lui DaBBa s. caute o trus. medical.! ,-ai fost
sin4urul care s-a r.nit #e drum! Duiul s-a dus s. r.scoleasc.! 5red c. atunci
c$nd ai stri4at tuturora s. stea #e loc )i s. se +in. bine a f.cut (ntocmai! (Se
uit. (na#oi la 8eBBon ca )i cum nu #utea #rice#e c. acesta murise! 5ine a
f.cut-o" SoloG IuG
0 ,u" iar lista alternati%elor este foarte scurt.!
3u/i #a)ii u)ori ai lui 3tuarre #e tre#te )i o lu. (n b.taia armei imediat
ce cobor( de #e scar.!
Ir.s.turile acesteia se #resc*imbar. (ntr-o masc. de ur. felin.!
0 Andr./ne)ti s. (ndre#+i o arm. s#re mineG
0 3runc.-+i arma aici" cu 4ri6." a#oi #.)e)te (na#oi )i scoate-+i centura
de scule! 5ine%a l-a omor$t #e 8eBBon9 ai #utea fi tu" la fel de bine ca
altcine%a! ,u m. #ro%oca! ,-o s.-+i s#un de dou. ori!
?c*ii ei se l.r4iser. acum9 )tirea mor+ii lui 8eBBon #.rea c. o f.cuse s.
uite de furia ei! Dar de unde )tiu eu c. nu se #refaceG se (ntreb. Han!
Du#. ce-i duse #e am$ndoi (n com#artimentul din fa+." tot nu /.ri nimic
altce%a #e fe+ele lor dec$t )oc )i s#aim.! 5el #u+in (l scoteau din #ro#ria-i
an4oas.!
Hn /.n4.nit #e #l.cile #un+ii marcar. %enirea lui BolluC din cabin.! Han
nu se (ntoarse #$n. c$nd nu au/i %ocea im#erioas. a robotuluiE
0 5.#itane2
Han se (ntoarse dintr-o mi)care" l.s$nd un 4enunc*i 6os )i +in$nd sus
de/inte4ratorul! Dincolo de cabin." la intersec+ia acesteia cu #asa6ul" st.tea
c*ircit DaBBa" cu micu+ul s.u #istol (ntr-o lab. )i trusa medical. at$rn$ndu-i
(n cealalt.! D.rea ne*ot.r$t!
0 5rede c. m. amenin+i2 rosti 3tuarre as#ru" (ndre#t$ndu-se c.tre #uiul
ei!
0 S#une-i s. arunce #istolul )i s. %in. s#re tine" 3tuarre! :.-o2
? f.cu" iar #uiul" cu oc*ii c$nd la Han" c$nd la mama sa" se su#use!
Iorm lu. trusa medical. de la #ui )i i-o (nm$n. lui Han! 5u arma
(ndre#tat. (nc. asu#ra #asa4erilor s.i" Han se duse s#re un fotoliu
4ra%ita+ional )i desc*ise trusa cu m$na liber.! 1inu ca#.tul unui balon de
96
iri4a+ii #e rana de la frunte" a#oi o )terse cu un tam#on de/infectant!
;.s$nd 6os trusa medical. lu. cele trei arme confiscate" le #use de o
#arte )i (i confrunt. #e Iorm! 3tuarre )i DaBBa! =intea i se (n%$rteaE De
unde s. )tiu cine a fostG :iecare a%usese o arm. )i tim#ul necesar! :ie c.
DaBBa se (ntorsese (n tim#ul c.ut.rilor sale" fie unul din ceilal+i doi #.r.sise
turela c$t s. ucid.! Han a#roa#e re4reta c. nu sc*imbase nici un foc cu
8./bunarea lui S*annador9 cel #u+in ar fi )tiut dac. %reuna din turele
fusese #.r.sit.!
3tuarre )i Iorm sc*imbau acum #ri%iri sus#icioase!
0 8eBBon mi-a #o%estit" /ise Iorm" c. a a%ut (ndoieli c$nd %-a coo#tat
#e tine )i #e #uiul t.u!
0 De mineG )uier. ea! Dar de tine ce-ai /iceG (Se (ntoarse s#re Han!
Sau de tineG
3sta (l (nfurie!
0 Surioar." eu sunt cel care %-a scos de acolo" (+i aminte)tiG <i #e de
alt. #arte cum a) #utea decola )i s.-l (m#u)c #e 8eBBon (n acela)i tim#G <i"
oricum" BolluC a fost cu mine!
Han scormoni din nou (n trusa medical." scoase un O#etecP de #iele
sintetic. )i-l #use" tulburat" #este ran.!
0 Duteai s. faci asta #rin com#uter" Solo" sau l-ai fi #utut omor( c*iar
(nainte de %enirea mea" s#use Iorm! <i la ce bun e un robot ca martorG Iu
e)ti cel care (n%$r+i de/inte4ratorul" durule!
3runc$nd la o #arte trusa medical." Han r.s#unseE
0 S. %. s#un eu ce%aE %oi trei %. %e+i su#ra%e4*ea reci#roc" iar eu %oi
fi sin4urul care %a a%ea arm.! Dac. cine%a face %reo fi4ur. s-a /is cu el!
Sunte+i #rad. u)oar." a+i (n+elesG
3tuarre se duse s#re consola de 6oc!
0 ? s. te a6ut cu 8eBBon!
0 Ja-+i m$inile de #e el" +i#. Iorm! Iu sau #uiul .la l-a+i omor$t" #oate
am$ndoi!
8o)co%anul a%ea #umnii str$n)i! <i 3tuarre )i DaBBa ()i ar.tau col+ii!
Han (i o#ri cu o mi)care a de/inte4ratorului!
0 ;ini)ti+i-%.! ? s. am eu 4ri6. de 8eBBon9 BolluC m. #oate a6uta! Loi
trei duce+i-%. (n cala de dincolo de #asa6ul #rinci#al!
;e (n.bu)i obiec+iile a4it$nd %$rful armei! Ance#ur. s. se mi)te" (nt$i
Iorm a#oi cei doi trianii!
Han st.tu de o #arte (n tim# ce ei intrar. (n cala 4oal.!
0 Dac. cine%a scoate ca#ul de aici f.r. s.-i s#un eu" o s.-mi ima4ine/
97
c. %ine du#. mine )i o s.-l #r.6esc! Jar dac. cine%a e r.nit aici" o s.-l
e%a#or #e cel care r.m$ne" f.r. nici o (ntrebare!
(nc*ise tra#a )i-i #.r.si!
BolluC a)te#ta (n lini)te (n com#artimentul din fa+." cu Blue =aC a)e/at
#e o consol. al.turi! Han #ri%i cada%rul!
0 Ei bine 8eBBon" +i-ai dat silin+a dar n-ai a6uns #rea de#arte" a)a-iG <i
m-ai l.sat balt.! 3cum #artenerul meu e ca#ti%" iar uci4a)ul t.u e cu mine
la bord! ,-ai fost un b.tr$n r.u" dar #arc. mi-a) fi dorit s. nu fi au/it
niciodat. de tine!
Han ridic. unul din bra+ele 4rele ale cada%rului!
0 BolluC" #re4.te)te-te s.-l iei de #artea cealalt.9 nu e de cate4orie
u)oar.!
3tunci %./u m$/4.leala! Han trase cada%rul lui 8eBBon )i se a#lec. s.
eCamine/e mesa6ul de #e consola de 6oc" #e care o ascunsese bra+ul
mortului! Scrisul era necite+" deformat! Han ()i (ntoarse ca#ul (ncolo )i-
ncoace )i descifr. cu 4las tare mesa6ulE OStars End" =ytus LJJP!
An4enunc*e )i 4.si re#ede #iCul #.tat de s$n4e al lui 8eBBon #e #odea"
l$n4. consola de 6oc! 5u ultimele #uteri" du#. ce fusese abandonat" cre/ut
mort" 8eBBon reu)ise s. lase un mesa6 cu ce aflase de #e cardul de date!
,ici #e moarte fiind nu-)i abandonase lu#ta!
0 ? #rostie" /ise Han! 5ui %oia s-o s#un.G
0 Dumnea%oastr." c.#itane Solo" r.s#unse BolluC automat!
Han se (ntoarse sur#rins s#re el!
0 5eG
0 8eBBon a l.sat mesa6ul #entru dumnea%oastr." domnule! 8ana indic.
c. a fost (m#u)cat din s#ate )i deci" foarte #robabil" nu )i-a %./ut
atacatorul! Sin4ura fiin+. (n care a #utut a%ea (ncredere sunte+i
dumnea%oastr." c.#itane" )i este lo4ic s. fi #resu#us c. dumnea%oastr. %e+i
fi #re/ent c$nd cor#ul s.u %a fi ridicat! S-a asi4urat astfel c. informa+ia %a
a6un4e la dumnea%oastr.!
Han se uit. la cada%ru #re+ de c$te%a cli#e lun4i!
0 Bine b.tr$n (nc.#.+$nat ce e)ti" tu c$)ti4i! (Se (ntinse )i )terse
cu%intele cu m$na! BolluC" n-ai %./ut asta" ai (n+elesG :. #e #rostu2
0 S. )ter4 acea #or+iune din memorie" domnuleG
8.s#unsul lui Han %eni lent de #arc. ar fi luat obiceiul robotului!
0 ,u! S-ar #utea s. fi tu acela care s. transmi+i mai de#arte mesa6ul
dac. eu nu o s. #ot! 3i 4ri6. ca Blue =aC s.-)i +in. )i el 4ura!
0 Da" c.#itane!
9K
BolluC se duse s. a#uce bra+ul lui 8eBBon" (n tim# ce Han se #re4.tea
s.-l ridice #e cel.lalt din nou! Anc*eieturile (i #ocnir. )i ser%omecanismele
(nce#ur. s. sc$nceasc.!
0 3 fost un om mare nu-i a)a" c.#itaneG
Han se (ncord. sub 4reutatea cada%rului!
0 5e %rei s. s#uiG
0 ,umai c. a a%ut o (ndatorire" un +el la care +inea mai mult dec$t la
%ia+a sa" domnule! ,u indic. oare asta o m.re+ieG
0 La trebui s.-i cite)ti necrolo4ul" BolluC9 tot ce #ot eu s.-+i s#un este
c. e mort! <i %a trebui s.-l e6ect.m #rin sasul de ur4en+.9 s-ar #utea s. mai
fim aborda+i )i nu ne #utem #ermite s.-l +inem (n #rea6m.!
:.r. s. mai continue con%ersa+ia cei doi (l t$r$r. #e 8eBBon" care se
(n.l+ase din mor+i )i-i d.duse lui Han r.s#unsurile de care a%ea ne%oie!
Han desc*ise tra#a! 3tuarre" DaBBa )i Iorm #ri%ir. (n sus! Se a)e/aser.
#e #untea 4oal." b.rbatul st$nd (n #artea o#us. celei (n care se a)e/aser.
cei doi Irianii!
0 3 trebuit s.-l arunc.m #e 8eBBon" le /ise Han! 3tuarre" %reau ca tu
)i cu DaBBa s. face+i ordine (n com#artimentul din fa+.! Dute+i s. #une+i )i
ce%a de m$ncare (n modulul de (nc.l/ire! Iorm" %ino cu mine9 am ne%oie
de o m$n. de a6utor ca s. re#ar stric.ciunile suferite la des#rindere!
3tuarre obiect.!
0 Eu sunt un 8an4er Irianii )i #ilot a#reciat" nu *amal! De de alt.
#arte" c.#itane" omul .la este un tr.d.tor!
0 Scute)te-m." i-o t.ie Han! 3m (ncuiat toate celelalte arme din na%."
inclusi% cealalt. arbalet. a lui 5*e@ie! Sunt sin4urul (narmat )i a)a o s.
r.m$n. #$n. c$nd o s. m. *ot.r.sc ce s. fac cu %oi!
Ea (i arunc. o #ri%ire trist.!
0 5.#itane Solo e)ti un #rost!
Dlec. urmat. de DaBBa! Iorm se ridic. dar Han (l o#ri #un$nd m$na
#este tra#.! 8o)co%anul se retrase (n.untru )i a)te#t.!
0 Iu e)ti sin4urul (n care #ot a%ea (ncredere" (i /ise Han! BolluC nu e
de mare folos" )i tocmai mi-am dat seama cine l-a omor$t #e 8eBBon!
0 5are dintre eiG
0 Duiul" DaBBa! El s-a aflat (n custodia 3utorit.+ii )i l-au aran6at! De
asta nu %orbe)te! 5red c. l-au condi+ionat mintal )i a#oi au l.sat-o #e
3tuarre s.-l recu#ere/e! 8eBBon n-ar fi l.sat #e altcine%a s. se a#ro#ie de
el!
Iorm d.du din ca# (n%er)unat! Han scoase #istolul omului" din s#ate de
99
la centur." )i i-l (nm$n.! De indicatorul (nc.rc.torului se #utea citi O#linP!
0 1ine .sta la tine! ,u )tiu dac. 3tuarre )i-a dat seama (nc." dar %reau
s. 6oc mai de#arte )i s. aflu dac. %reunul dintre ei )tie ce%a care ar #utea fi
de a6utor!
Iorm ascunse arma (n bu/unarul salo#etei!
0 5e %om face (n continuareG
0 De moarte fiind" 8eBBon a l.sat un mesa6 #e consola de 6oc!
3utoritatea ()i +ine #ri/onierii s#eciali (ntr-un loc numit OStars EndP" #e
=ytus LJJJ! Du#. ce %erific na%a o s. ne mut.m (n com#artimentul din
fa+. )i o s. anali/.m tot ce se afl. (n com#utere des#re acest subiect! Doate
c. atunci le %a sc.#a ce%a )i Irieniilor!
Du#. ce stric.ciunile u)oare suferite de <oimul =ileniului fur. re#arate
#e m.sura #osibilit.+ilor" tot ec*i#a6ul se adun. (n com#artimentul din fa+.!
Han aduse #atru a#arate #ortabile cu dis#lay! D.du fiec.ruia c$te unul )i
#.str. unul #entru el! 3)e/at (ntr-o #arte" BolluC (i #ri%ea9 la fel )i =aC
care era (na#oi la locul lui" (n #ie#tul robotului!
0 3m cu#lat aceste a#arate la com#uterele na%ei" eC#lic. Han! :iecare
dintre ele este acordat #entru un ti# de informa+ii! Eu o s. scot informa+ii
de na%i4a+ie" 3tuarre are informa+ii de #lanetolo4ie9 DaBBa #oate recu#era
datele nesecrete ale 3utorit.+ii" iar Iorm are Odosarele o#era+ionale de la
te*nicienii #roscri)iP! An ordine" tasta+i OStars EndP )i s.-i d.m bice!
Io+i ceilal+i trei se su#user.! Dis#layul lui Iorm nu afi)a nimic" cu
eCce#+ia a ceea ce tastase el! <i al lui 3tuarre la fel! Se uit." #recum ceilal+i"
s. %ad. dac. Han cite)te dis#layul s.u!
0 3#aratele %oastre #ortabile nu sunt conectate la nimic" rosti el" numai
al meu! 3tuarre" arat.-i lui Iorm dis#layul t.u!
5iudat" (nc. f.cea ce-i cerea el" (ntorc$nd a#aratul ei ca s. se %ad.
dis#layul! De ecran se #utea citi mesa6ul" =UIHS LJ!
0 <i al t.u DaBBa" (i ordon. Han #uiului!
3#aratul indica =UIHS L!
0 Hita+i-%. la fa+a lui" le s#use Han celorlal+i" referindu-se la Iorm care
de%enise #alid! <tii ceai f.cut" nu-i a)a" IormG 3rat. tuturor dis#layul t.u!
Scrie =UIHS LJJ" dar eu +i-am s#us c. OStars EndP este #e =UIHS
LJJJ" la fel cum le-am indicat )i celorlal+i alte numere! Dar tu de6a )tiai
numele corect" #entru c. (l citise)i #este um.rul lui 8eBBon (nainte s.-l
uci/i" corectG (Locea sa ()i #ierdu u)urin+a fals.! 3m dre#tate" tr.d.toruleG
Iorm s.ri (n #icioare cu #istolul scos" cu o %ite/. im#resionant.!
3tuarre (l scoase #e al ei )i-l (ndre#t. s#re el! Dar Iorm nu reu)i s. tra4. (n
1NN
Han )i nici 3tuarre (n Iorm!
0 Dou. defec+iuniG (ntreb. Han inocent duc$nd m$na la
de/inte4ratorul s.u! Dun #ariu c. al meu mer4e" Iorm!
Iorm ridic. s.lbatic #istolul! Han reac+ion. cu refleCele sale de #ilot"
lo%ind #istolul cu m$na st$n4.!
Dar Iorm de6a se rotise )i o #rinsese #e 3tuarre (n str$nsoare" 4ata s.-i
ru#. 4$tul cu o sim#l. mi)care! 5$nd (i o#use re/isten+. el (i for+. 4$tul
a#roa#e ru#$ndu-i-l" f.c$nd-o s. renun+e!
0 ;as. 6os de/inte4ratorul" Solo" scr$)ni el din din+i" )i #une-+i m$inile
#e consola de 6os" sau7
:u (ntreru#t de DaBBa" care" cu un salt s#ectaculos! 3teri/. #e umerii lui
Iorm" ad$ncindu-)i col+ii (n 4$tul s.u" /4$riindu-l #e oc*i" (ncol.cind 4$tul
tr.d.torului cu coada su#l.! Iorm fu ne%oit s. elibere/e str$nsoarea #entru
a e%ita s. fie orbit! 3tuarre c.ut. s. se (ntoarc. )i s. lu#te9 c*iar )i BolluC
se ridicase ne)tiind (nc. ce s. fac.!
Iorm o lo%i r.u #e 3tuarre! Din cau/a 4reut.+ii )i #uterii su#erioare"
lo%itura o l.s. lat." (m#iedic$ndu-l #e Han" care c.uta o lo%itur. direct.! An
tim# ce Han o ocolea #e 3tuarre" Iorm (l smulse #e DaBBa de #e umeri )i-l
arunc. la o #arte" eCact c$nd BolluC intra (n #icioarele #ilotului! DaBBa se
lo%i de una din #ernele de si4uran+. ce c.#tu)eau tra#a com#artimentului"
(n tim# ce Iorm se re#e/i (n #asa6!
:erindu-se )i mi)c$ndu-se c$t #utu de re#ede" Iorm trecu (n fu4. de
cabin." de #u+ul cu scara #rinci#al. )i de tra#a ram#ei9 nici unul din aceste
locuri nu #romitea nici o si4uran+. tem#orar.! 3u/i /4omotul ci/melor lui
Han a#ro#iindu-se )i se arunc. (n #rimul com#artiment la care a6unse"
blestem$ndu-se c. nu-)i f.cuse tim# s. afle #lanurile na%ei! 5um intr.
ac+ion. butonul de (nc*idere a tra#ei! 5om#artimentul era 4ol" neoferindu-i
nici o unealt." nimic ce #utea fi folosit ca arm.! S#era ca acesta s. fie
com#artimentul modulului de sal%are" dar nu a%usese noroc! 5el #u+in" se
4$ndi el" am un moment de r.4a/! S-ar #utea s. mai c$)ti4 tim#" #oate
c*iar s.-i smul4" #rin lu#t." arma lui Solo! >$ndurile se (n%.lm.)eau at$t
de re#ede (nc$t #entru c$te%a cli#e nu reali/. unde se afl.! Dar c$nd ()i
d.du seama" se arunc. s#re tra#a #e care intrase" tr.4$nd de comen/ile
acesteia" stri4$nd obscenit.+i!
0 ,u-+i #ierde %remea" se au/i %ocea lui Han #rin intercom! :oarte
dr.4u+ din #artea ta s. ale4i sasul de ur4en+." Iorm! ?ricum" tot aici ai fi
sf$r)it!
Han st.tea (n #icioare )i #ri%ea #rin *ubloul tra#ei! :olosise comen/ile
1N1
#aralele ca s. se asi4ure c. Iorm nu %a #utea intra (na#oi! Ioate sistemele
de acces ale <oimului a%eau comen/i #aralele interne" #entru a com#lica
eCisten+a oricui ar fi %rut s. for+e/e intrarea9 o o#+iune (n+elea#t. #entru un
contrabandist!
Iorm (ncerc. s.-)i ume/easc. bu/ele dar a%ea limba foarte uscat.!
0 Solo" o#re)te-te )i 4$nde)te o cli#.!
0 D.strea/.-+i res#ira+ia" Iorm! ? s. ai ne%oie de ea9 o s. (nce#i s.
(no+i!
?c*ii lui Iorm se m.rir. de s#aim.!
0 ,u" Solo2 ,-am a%ut nimic cu tine9 n-a) fi %enit" numai c. tic.losul
.la de 8eBBon )i trianii nu )i-au luat o cli#. oc*ii de #e mine! Dac. a) fi
#lecat" m-ar fi (m#u)cat! Do+i s. (n+ele4i asta" nuG 3 trebuit s. %$ne/ #otul
cel mai 4ras" Solo2
0 3)a c. l-ai (m#u)cat #e 8eBBon" (i s#use Han cu o %oce bl$nd."
neintero4ati%.!
0 3m fost ne%oit2 Dac. ar fi transmis mai de#arte informa+iile des#re
OStars EndP" ar fi (nsemnat s.-mi #ierd ca#ul2 Iu nu-i cuno)ti #e oamenii
3utorit.+ii" Solo" ei nu acce#t. e)ecuri! Era ori 8eBBon" ori eu!
3tuarre %eni (n s#atele lui Han urmat. de DaBBa )i BolluC! Duiul se sui
#e umerii robotului ca s. %ad. mai bine!
0 Dar" Iorm" /ise 3tuarre" 8eBBon te-a 4.sit )i te-a recrutat! Iat.l )i
fratele t.u au dis#.rut cu ade%.rat!
:.r. s.-)i ia #ri%irea de la *ublou" Han ad.u4.E
0 Sunt si4ur c. a)a a fost! Iat.l )i fratele t.u mai mare" corect" IormG
,u cum%a ai fi de%enit un mo)tenitor al Sail 8an4ers-uluiG
:a+a tr.d.torului era #alid.!
0 Da" dac. a) fi #rocedat cum cerea 3utoritatea! Solo" nu face #e
onestul cu mine2 3i s#us c. e)ti om de afaceri" nu-i a)aG Dot s.-+i fac rost
de c$+i bani %rei2 A+i %rei (na#oi #rietenulG &ooBieeul este acum #e drumul
s#re OStars EndP9 numai dac. te tocme)ti cu mine %ei #utea s.-l mai %e/i
%reodat.! 3utoritatea nu-+i #oart. #ic." #o+i s. #retin/i #re+ul #e care-l %rei2
Iorm ()i rec.#.t. controlul" continu$nd cu calm!
0 ?amenii .)tia se +in de cu%$nt" Solo! ,ici m.car nu %. )tiu numele
(nc." al nici unuia dintre %oi9 eu lucram sub aco#erire" #.str$nd informa+iile
#e care le aflam ca s. #ot m.ri #re+ul! S. c.dem la (n+ele4ere! 3utoritatea
are oameni de afaceri buni" ca tine )i ca mine! Do+i s.-+i iei (na#oi
@ooBieeul )i s. #leci liber cu destui bani ca s. cum#eri o na%. nou.!
,u #rimi nici un r.s#uns! Dri%irea lui Han se a+inti asu#ra refleCiei sale
1N2
(n #anoul de comand. al sasului! An.untru Iorm lo%ea cu #umnii" (nfundatE
0 Solo" s#une-mi ce dore)ti" (+i dau ce %rei" 6ur2 Iu e)ti un ti# care
urm.re)te #otul cel mare" (ntotdeauna" nu-i a)aG ,u asta e)ti" SoloG
Han #ri%ea la #ro#ria refleCie! Dac. ar fi fost altcine%a" ar fi s#us c. acei
oc*i erau #rea obi)nui+i s. ascund. totul (n afar. de cinism! >$ndurile lui (i
r.s#unser. ca un ecou lui IormE 3sta suntG Se uit. (na#oi la c*i#ul lui
Iorm" (ncord$ndu-se (n fa+a *ubloului!
0 Antreab.-l #e 8eBBon" r.s#unse Han )i a#.s. comen/ile de
desc*idere a sasului!
Q.%orul eCterior se desc*ise! ?dat. cu eC#lo/ia aerului (n %id" Iorm fu
a/%$rlit afar. (n #seudo%aliditatea *aotic. a *i#ers#a+iului! ?dat. ie)it din
mantia de ener4ie a <oimului =ileniului" materia din care fusese alc.tuit
Iorm (ncet. s. mai aib. %reun (n+eles coerent!
1N'
CAPITOLUL 8
0 5.#itane Solo" (i (ntreru#se 3tuarre 4$ndurile" intr$nd (n cabin." n-ar
fi momentul s. discut.mG St.m aici de a#roa#e /ece frac+iuni de tim#
standard" iar %iitorul ac+iunilor noastre nu e mai clar dec$t atunci c$nd am
sosit! Irebuie s. lu.m o *ot.r$re" nu e)ti de acordG
Han (ncet. s. se mai /4$iasc. #rin carlin4. la =ytus LJJ" un #unct
(nde#.rtat )i cu 4reu %i/ibil! De 6ur (m#re6urul <oimului =ileniului se
ridicau %$rfurile )i dealurile unui mic asteroid unde era ascuns. na%a!
0 3tuarre nu )tiu ce cred trianii des#re a)te#tare" dar eu o ur.sc mai
mult dec$t orice" (ns. nu #utem face nimic altce%a" trebuie s. st.m )i s.
%edem ce ne aduce norocul!
Ea nu %oia s. acce#te asta!
0 =ai sunt )i alte mi6loace de a ac+iona" c.#itane! 3m #utea s.
(ncerc.m s-o contact.m #e Messa din nou!
?c*ii ei cu iri)i oblici se a+intir. asu#ra c.#itanului!
Han se r.suci at$t de ra#id (n fotoliul s.u de #ilot" ca s-o #oat. #ri%i (n
fa+." (nc$t ea se retrase (n mod refleC! L./$nd asta (ncerc. s. se
st.#$neasc.!
0 Doar am #ierde tim#ul c.ut$nd-o #e Messa! Du#. ce afacerea ei a
c./ut" c$nd au %enit #e ca#ul nostru J8D-urile" #robabil c. s-a i/olat foarte
bine! Dutem noi s. fierbem cu /ero %ir4ul. cinci factori #este =arele ;" )i
tot am #utea s. #ierdem o lun. c.ut$nd te*nicienii #roscri)i f.r. s.-i 4.sim!
Doate o s. a6un4. %reun /%on la urec*ile Messei sau una din transmisiile
f.r. adres. din eter" dar nu ne #utem ba/a #e ea! ,u conte/ #e nimeni
altcine%a dec$t #e mine9 dac. %a trebui s.-l scot #e 5*e@ie sin4ur de acolo"
o %oi face!
Ea se mai relaC.!
0 ,u e)ti sin4ur" c.#itane Solo! Derec*ea mea este )i ea la OStars
EndP
'
! ;u#ta ta este )i a lui 3tuarre! Dar acum" *ai" %ino s. m.n$nci ce%a!
S. #ri%e)ti la =ytus LJJ nu #oate fi de a6utor )i ne #oate distra4e din
4.sirea unor solu+ii!
3runc$nd (nc. o #ri%ire la (nde#.rtata #lanet. =ytus LJJ" se ridic. din
fotoliu! =ytus LJJ era un bolo%an li#sit de %aloare" cu o mi)care de
'
Stars End (lb! en4l!E sf$r)itul stelelor!
1N4
re%olu+ie (n 6urul unui soare mic" la ca#.tul unui m.nunc*i de stele care
erau" (ntr-ade%.r" OStars EndP-ul 5or#ora+iei de Sector! 5ine%a a%ea
#u+ine )anse s. a6un4. aici din (nt$m#lare" #e (nc*isoarea secret. a
3utorit.+ii" dac. nu o c.uta (n mod s#ecial!
De %reme ce =ytus LJJ fusese trecut (n *.r+i ca afl$ndu-se la cea mai
(nde#.rtat. mar4ine a sistemului solar" Han reintrase (n s#a+iul normal
a#roa#e cu /ece frac+iuni de tim# standard mai (nainte" de#arte de ra/a
sen/orilor! Lenise din cealalt. #arte a sistemului" intr$nd (ntr-o centur.
deas. de asteroi/i situat. la 6um.tatea drumului dintre =ytus LJJ )i soarele
s.u )i 4.sise ceea ce c.uta" bucata asta de #iatr. col+uroas.! :olosind
motoarele )i undele tractoare ale na%ei aduse asteroidul #e un curs nou"
curs care-i (n4.duia s. arunce o #ri%ire la OStars EndP" si4ur fiind c.
nimeni n-o s. ba4e de seam. neobi)nuitul com#ortament al acestui firicel
de #raf din centura de asteroi/i necarto4rafiat.!
Detrecuse mai tot tim#ul monitori/$nd comunica+iile de #e #lanet."
studiind-o cu sen/orii )i #ri%ind la na%ele care %eneau )i #lecau din c$nd (n
c$nd! =onitori/area comunica+iilor nu-i s#use nimic9 ma6oritatea lor erau
cifrate (n coduri care re/istaser. anali/elor sale com#uteri/ate! =esa6ele
erau fie mondene" fie li#site de im#ortan+." iar Han b.nuia c. cel #u+in
c$te%a din ele fuseser. transmise doar de dra4ul a#aren+elor" #entru ca
OStars EndP s. arate" dac. nu obi)nuit" m.car ca o ba/. (nde#.rtat. a
3utorit.+ii!
? urm. acum #e 3tuarre (n com#artimentul din fa+.! BolluC" cu
#lastronul desc*is" era a)e/at l$n4. consola de 6oc! DaBBa urm.rea (nainte
)i (na#oi un obiect tele4*idat! Era un mic 4lob ac+ionat de c$m#uri
ma4netice )i ener4ia reacti%." care se (ntorcea" #lon6a" se c.+.ra )i f.cea
esc*i%e im#re%i/ibil! Duiul (l %$na" iar coada i se r.sucea )i (i tremura9 era
clar c.-i #lace 6ocul! ?biectul (l e%it. iar )i iar" demonstr$nd mai mult dec$t
mane%rabilitatea sa obi)nuit.!
(n tim# ce Han #ri%ea" DaBBa a#roa#e #rinsese 4lobul dar (l sc.#. (n
ultima secund.! Han #ri%i c.tre robot!
0 BolluC" tu conduci obiectulG
:otorece#torii ro)ii se (ndre#tar. asu#ra lui!
0 ,u" c.#itane! =aC (i trimite im#ulsuri de informa+ii! E mult mai bun
(n a antici#a )i a dicta factori aleatorii dec$t mine" domnule! :actorii
aleatorii sunt un conce#t foarte dificil!
Han %./u cum #uiul" f.c$nd un ultim salt lun4" #rinse obiectul (n aer"
rosto4olindu-se cu el #e #odea" #ur )i sim#lu (nc$ntat! 3#oi #ilotul se a)e/.
1NF
la consola de 6oc care se eCtindea de%enind o mas. )i acce#t. o can. cu
su#. concentrat. de la 3tuarre! Ierminaser. #ro%i/iile #roas#ete iar acum
tr.iau din ra+iile de ur4en+.!
0 ,u s-a mai (nt$m#lat nimic" c.#itaneG (ntreb. BolluC!
Han #resu#use c. robotul )tia de6a r.s#unsul )i #usese (ntrebarea doar
dintr-un fel de curtoa/ie a con%ersa+iei!
BolluC se do%edise a fi un to%ar.) (nc$nt.tor" care #utea #etrece ore
(ntre4i #o%estind des#re anii lun4i de munc. )i des#re lumile #e care le
%./use! 3%ea" de asemenea" un re#ertoriu de 4lume" #ro4ramat de un fost
#ro#rietar )i un mod unic de a le #o%esti!
0 Qero" BolluC! 3bsolut nimic!
0 Ami #ermite+i s. %. su4ere/" domnule" s. (nsuma+i toate informa+iile
dis#onibile )i s. le reca#itula+iG 3m b.4at de seam. c. la formele
con)tiente de %ia+. se #ot i%i astfel" noi idei!
0 Dun #ariu! De altfel" robo+ii de lucru ramoli+i sunt cei mai buni
filosofi" nu-i a)aG (Han l.s. cana #e mas. )i-)i frec. falca (n4$ndurat!
?ricum n-a%em #rea multe lucruri #e care s. le trecem (n re%ist.! Suntem
de ca#ul nostru!
0 Sunte+i si4ur c. nu eCist. )i alte resurseG ciri#i =aC!
0 ,u (nce#e din nou" s.r.cie" (l a%erti/. Han! Hnde r.m.sesemG 3m
4.sit locul #e care-l c.utam )i7
0 5$t de mare este ordinul de #robabilitateG %ru =aC s. afle!
0 ;a naiba cu ordinul de #robabilitate" /ise brusc Han! Dac. 8eBBon a
s#us c.-i aici" e aici! Ba/a are o central. ener4etic. m.ricic." a#roa#e din
clasa fort.re+elor! <i nu m. mai (ntreru#e" c. fac instruc+ie cu tine! Deci
unde r.m.sesemG nu #utem #luti aici %e)nic9 #ro%i/iile sunt #e terminate!
3ltce%aG
0 3cesta este un sistem solar strict inter/is" contribui )i 3tuarre!
0 =da" iar dac. ne #rind aici f.r. un alibi foarte bun or s. ne arunce (n
(nc*isoare sau a)a ce%a! (;e /$mbi lui BolluC )i lui Blue =aC! An afar. de
%oi" b.ie+i! De %oi o s. %. recicle/e (n filtre de scame!
H$r)$i #odeaua (nainte )i (na#oi cu %$rful ci/mei!
0 3ltce%a nu mai e de ad.u4at9 doar c. eu nu #lec de aici f.r. 5*e@ie!
Din c$te lucruri s#usese de .sta era cel mai si4ur! Detrecuse mult tim#
#ri%ind din cabina <oimului" 4$ndindu-se la ce-ar #utea (ndura #artenerul
s.u @ooBieeul!
De sute de ori de c$nd (nce#use aceast. %e4*e a#roa#e c. #ornise
motoarele na%ei ca s-o (ndre#te s#re OStars EndP )i s.-)i scoat. de acolo
1N6
#rietenul sau s. moar. (n fl.c.ri! De fiecare dat." m$na sa fusese o#rit. de
amintirea %orbelor lui 8eBBon! Dar st.#$nirea im#ulsurilor era o lu#t.
constant. #entru Han!
3tuarre 4$ndea cam tot a)a!
0 5$nd es#o)ii au %enit s. ne e%acue/e din colonia noastr." )o#ti ea"
c$+i%a trianii au (ncercat o re/isten+. armat." es#o)ii au fost brutali (n
intero4area #ri/onierilor" c.ut$nd liderii! 3 fost #rima oar. c$nd am %./ut
#e cine%a folosind 3rderea! <tii la ce m. refer" c.#itaneG
Han )tia! 3rderea era o tortur. care im#lica folosirea unui de/inte4rator
dat la minim" #entru a arde #ielea unui #ri/onier l.s$nd (n urm. doar osul
aco#erit de s$n4e! De obicei se (nce#ea cu un #icior" imobili/$nd %ictima"
a#oi era eC#us restul sc*eletului" buc.+ic. cu buc.+ic.! ?rice alt #ri/onier
#utea fi f.cut s. #ri%easc." #entru a-i (nfr$n4e %oin+a! 8areori d.dea
3rderea 4re) (n ob+inerea r.s#unsurilor" dar" du#. #.rerea lui Han" nici o
fiin+. care folosea asemenea metode" nu merita s. tr.iasc.!
0 ,u-mi %oi l.sa #erec*ea (n m$inile oamenilor care fac a)a ce%a" /ise
3tuarre! ,oi suntem trianii9 moartea" dac. se a6un4e #$n. acolo" nu
re#re/int. ce%a de care ne temem!
0 ,u e o anali/. foarte liniar." rosti Blue =aC sub+ire!
0 Dar cine a /is c. tu ai #utea (n+ele4e" m.i coli%ieG s#use Han (n
der$dere!
0 ?*" (n+ele4 c.#itane" /ise =aC" cu ceea ce Han #utea s. 6ure c. e un
ton de m$ndrie! 3m s#us doar c. nu e #rea7
:u (ntreru#t de un bi# al instala+iei de monitori/are a comunica+iilor!
Han se ridicase din fotoliul s.u )i era la 6um.tatea drumului s#re cabin."
c$nd se au/i al doilea bi#! ECact c$nd se instal. (n fotoliul #ilotului" un
ultim bi# #relun4 semnal. sf$r)itul transmisiei!
0 Sistemul de (nre4istrare l-a #rins" s#use Han" a#.s$nd butonul de
#laybacB! ,u cred c. a fost cifrat!
Era un mesa6 trimis economic" (n cascad.! 3 trebuit s. (ncetineasc.
#laybacBul cu un factor de cinci la unu (nainte de a se (n+ele4e!
O5.tre Lice#re)edintele 5or#ora+iei" JlirBen" ba/a autorit.+ii de la Stars
EndP" (nce#u reconstituirea audio" de la 3socia+ia 3rti)tilor de Estrad.E O(l
im#lor.m #e %ice#re)edinte s. ne ierte )i s. ne acorde indul4en+a sa" dar
tru#a care trebuia s. se o#reasc. la dumnea%oastr. a fost silit. s.-)i anule/e
itinerariul din moti%e de trans#ort! Biroul nostru %a #ro4rama un s#ectacol
de (nlocuire imediat ce o tru#." cu robotul necesar" %a de%eni dis#onibil.!
Sunt" distinse %ice#re)edinte" slu4a dumnea%oastr. mi/erabil." JloBBar
1N7
Son4" secretar (ns.rcinat cu #ro4ram.rile s#ectacolelor de la 3socia+ia
3rti)tilor de Estrad.P!
;a au/ul ultimei silabe #umnul lui Han lo%i consola!
0 3sta e2
EC#resia lui 3tuarre era un amestec de be+ie )i (ndoial. la adresa
inte4rit.+ii mentale a lui Han!
0 5.#itane Solo" asta e" ceG
0 ,u" nu" %reau s. s#un .)tia suntem noi! ,e b.4.m2 Iocmai am #rins
un atu2
5*iui" lo%i #alma cu #umnul )i (i ciufuli cu %eselie coama lui 3tuarre!
Ea se retrase un #as!
0 5.#itane Solo" a sc./ut #rea mult #resiunea oCi4enului #entru tineG
=esa6ul .la era des#re arti)ti!
Han #ufni!
0 Da tu unde eraiG 3 s#us arti)ti (nlocuitori! ,u )tii ce (nseamn. astaG
,-ai %./ut niciodat. inter#ret.ri ratate #e care le arunc. 3socia+ia (n 6oc
numai ca s. #un. m$na #e indemni/a+ia de im#resariatG ,u te-ai dus
niciodat. la un s#ectacol ru)inos unde #romiseser. la (nce#ut o inter#retare
de eCce#+ie )i (n ultima secund. o (nlocuiau cu7
8eali/. c. to+i c.scau 4ura la el! Se tre/i #e 6um.tate!
0 5e #utem face2G 3ltce%a nu mi-a %enit (n minte dec$t s. /bur.m de
unde am %enit! Dar #utem s-o facem! ?r s. s#un. ei c. mirosim a bali4. de
banto" dar %or (n4*i+i minciuna!
?bser%. c. 3tuarre era de#arte de a fi con%ins. )i se orient. s#re DaBBa!
0 Lor arti)ti de estrad.! 1i-ar #lace s. fi acrobatG
Duiul f.cu un mic salt" a#oi +$)ni (ntr-o (ntindere #e s#ate!
Han d.du din ca# a (ncu%iin+are!
0 5e /ici 3tuarre" de dra4ul #erec*ii taleG Do+i c$ntaG S. faci
scamatoriiG
3#elul c.tre DaBBa nu era con%in4.tor )i nici in%ocarea #erec*ii lui
3tuarre! Dar ()i d.du )i ea seama c. el a%ea dre#tate! 5u c$te astfel de
)anse se %or mai (nt$lniG
Duiul (nce#u s. bat. din #alme ca s.-i atra4. aten+ia lui Han! 5$nd reu)i"
DaBBa d.du ener4ic din ca#" ca r.s#uns la ultima (ntrebare a lui Han9 a#oi
()i #use labele (n )olduri )i (nce#u s. se b$+$ie!
S#r$ncenele lui Han se unir.!
0 ? dansatoare2G 3tuarre" e)ti o dansatoare2
Ea ()i #ocni #uiul #este fund!
1NK
0 ,u sunt" sunt ne(ndem$natic. (n de#rinderile #o#orului meu! (Han
obser%. c. era st$n6enit.9 (l str.#unse cu o #ri%ire sfid.toare! <i cu tine
cum r.m$ne" c.#itaneG 5u ce (+i %ei uimi s#ectatoriiG
Era #rea bine dis#us de #ers#ecti%. ca s. #oat. fi descura6at!
0 Eu7 o s. m. 4$ndesc eu la ce%a! Jns#ira+ia e s#ecialitatea mea2
0 ? s#ecialitate foarte #rime6dioas.! <i ce facem cu robotul2G ,ici nu
)tim des#re ce fel de robot %orbea!
0 3*" un robot (nlocuitor" +i-aduci aminteG
Han %orbea iute ca s.-)i %$nd. #ontul" )i 4esticula s#re BolluC! 8obotul
scoase ni)te sunete a#roa#e omene)ti )i un +$r$it de uimire" iar Blue =aC
scoase un O&o@2P (n tim# ce Han s#oro%.ia (n continuare!
0 Dutem s#une c. 3socia+ia a (n+eles 4re)it! OStars EndP dorea un
6on4leur sau altce%a )i #rimesc un #o%estitor! <i ce dac.G ? s. le s#unem
s. dea (n 6udecat. 3socia+ia 3rti)tilor de Estrad.2
0 5.#itane Solo" domnule" dac.-mi #ermite+i" s#use (ntr-un t$r/iu
BolluC! 5u #ermisiunea dumnea%oastr. trebuie s. ar.t c.7
Dar Han ()i #usese de6a m$inile #e umerii b.tu+i de %reme ai robotului"
#ri%indu-l OartisticP! Hmm" bine(n+eles7 %o#sea #roas#.t." )i a%em
destul. la bord deseori merit. s. dai o s#oial. (nainte de %$n/are" (n
s#ecial dac. obiectul nu +i-a a#ar+inut de la (nce#ut! ;ustru ro)u lic*id"
cred9 n-a%em tim# dec$t de cinci straturi! Doate )i de (m#odobit! ,imic
str.lucitor7 doar un #ic de ar4intare! BolluC" b.iete" du#. asta #o+i s. nu-+i
mai faci 4ri6i" #entru c. o s.-i la)i #e to+i (n fund!
R
3#ro#ierea )i inser+ia #lanetar. fur. li#site de e%enimente! Han
sc*imbase deri%a asteroidului lor ca#ti% #entru a-l scoate din ra/a
sen/orilor 3utorit.+ii )i a#oi (l abandon.! Antors (n s#a+iul cosmic" f.cu un
salt" a#roa#e m.tur$nd *i#ers#a+iul" #entru a ie)i l$n4. =ytus LJJ )i cele
dou. mici luni ale acesteia!
<oimul se identific. folosind seria &ai%er ob+inut. de 8eBBon! ;a
aceasta se ad.u4. anun+ul #lin de m$ndrie cum c. era mi6locul de trans#ort
al tru#ei O3ctorii r.t.citori ai Doamnei 3tuarreP!
=ytus LJJ era un loc st$ncos" de/olant" li#sit de atmosfer." distan+a fa+.
de soare transform$nd totul (n ce%a (ntunecat )i mo*or$t! Dac. cine%a ar fi
sc.#at de la OStarsR EndP n-ar fi a%ut unde s. se duc.9 restul sistemului era
nelocuit" nici una din #lanete nefiind #rimitoare #entru %ia+a uman.!
1N9
Jnstala+iile 3utorit.+ii erau alc.tuite din 4ru#.ri de dormitoare comune
tem#orare" *an4are" bar.ci ale tru#elor" am#lasamente *idro4onice"
ad.#osturi )i arsenale! An locurile (n care construc+iile instala+iilor de subsol
)i de su#rafa+. se aflau (n #ro4res" solul era 4.urit" dar cel #u+in o structur.
era de6a terminat.! An mi6locul ba/ei se ridica un turn asem.n.tor unui
#umnal ri4id )i str.lucitor!
E%ident nici un sistem de tunele nu era (nc. 4ata! Iot com#leCul era
interconectat #rintr-un labirint de tuburi asem.n.toare unor furtunuri
uria)e" #lisate" care #lecau din cabinele de 6onc+iune9 un sistem obi)nuit
#entru #lanetele li#site de atmosfer.!
;a sol se afla un sin4ur %as mai mare" o na%. Es#o de asalt! Erau de
asemenea )i na%e mai mici )i )alande de trans#ort" iar Han c.utase de data
asta cu aten+ie na%e de #a/. )i nu /.rise nici una!
Lerific$nd %i/ual eCisten+a centralei ener4etice de mare #utere #e care
sen/orii o locali/aser." nu reu)i s-o desco#ere )i se (ntreb. dac. ar #utea fi
(n turnul acela! Se uit. a doua oar. la turn" 4$ndindu-se c. ar.ta ciudat! Era
ec*i#at cu dou. #un+i de ateri/are" una la ni%elul solului" cealalt. a#roa#e
de %$rf" #rima fiind le4at. de un tub! J-ar fi #l.cut foarte mult s. #oat.
m.tura cu sen/orii toat. /ona mai (ndea#roa#e" s. %ad. dac. desco#er. o
concentrare mai mare de forme de %ia+. care ar #utea indica #re/en+a
#ri/onierilor" dar nu (ndr./nea de teama contradetec+iei! Dac. ar fi fost
#rins sond$nd ba/a" asta ar fi (nsemnat sf$r)itul mascaradei!
Se a#ro#ie f.r. mane%re deosebite" nede/%.luind nici una din
ca#acit.+ile ascunse ale <oimului! L$rfurile +e%ilor tunurilor turbo-laser
urm.rir. na%a cu eCi4en+.! 5ontrolorii de la sol 4*idar. ateri/area na%ei"
iar unul dintre tuburile-tunel ()i eCtinse (n%eli)ul #liat cu a6utorul unei
ser%orame )i 4ura #re%./ut. cu o tra#. se li#i etan) de <oim" (n4*i+ind
ram#a na%ei!
Han o#ri motoarele! 3tuarre" care st.tea (n fotoliul su#radimensionat al
co#ilotului" s#useE
0 A+i mai s#un o dat. )i 4ata" c.#itane SoloE nu %reau s. fiu eu cea care
%orbe)te!
El ()i roti scaunul!
0 Eu nu sunt actor" 3tuarre! 3r fi cu totul altce%a dac. ar trebui doar s.
intr.m" s. s.lt.m #ri/onierii )i s. ne lu.m la re%edere" dar nu #ot s. renun+
la %orb.rie )i s.-mi 6oc rolul!
D.r.sir. cabina! Han #urta un combine/on ne4ru str$ns #e cor#"
transformat (ntr-un costum #rin ad.u4area de e#ole+i" trese )i o e)arf.
11N
4alben." lar4." #este care ()i (nc*eiase centura cu de/inte4ratorul! 5i/mele
erau #roas#.t lustruite!
3tuarre a%ea (nc*eieturile m$inilor" antebra+ele" 4$tul" fruntea )i
4enunc*ii (m#odobi+i cu o mul+ime de #an4lici multicolore %e)mintele
trianii #entru festi%aluri )i oca/ii! A)i d.duse cu #arfumurile eCotice
s#ecifice rasei sale folosindu-se de mica #ro%i/ie #e care o a%ea (n
bu/unarul de la centur.!
0 ,ici eu nu sunt actri+." (i reaminti (n cli#a c$nd (i (nt$lnir. #e ceilal+i
la tra#a ram#ei!
0 3i %./ut %reodat. o celebritateG
0 ECecuti%ii 3utorit.+ii )i so+iile lor" c$nd %eneau cu turi)ti #e #laneta
noastr.!
Han #ocni din de4ete!
0 3sta e! S#ilcui+i" #ro)ti )i ferici+i!
DaBBa era costumat la fel ca mama sa )i mirosind a #arfumurile
caracteristice unui mascul adolescent! El le d.du mamei sale )i lui Han
#elerine metalice (nfoiate" a ei ro)ie" iar a lui albastru +i#.tor! >arderoba
modest. a lui Han fusese r.scolit. (n c.utarea materialelor #entru costume"
iar #elerinele #ro%eneau din (n%eli)urile i/olatoare ale unui cort aflat (n
ec*i#amentul de su#ra%ie+uire al na%ei!
Drobele" cusutul )i modific.rile fuseser. o #roblem.! Han era total
ne(ndem$natic (n ceea ce #ri%e)te croitoria" iar trianii de asemenea" #entru
c. erau o s#ecie care nu #urta nimic altce%a dec$t (mbr.c.minte de
#rotec+ie! Solu+ia fu BolluC care" #rintre altele" fusese #ro4ramat cu talentul
necesar" (n tim# ce ser%ea unui comandant de re4iment #e %remea
r./boaielor 5lone!
8am#a era de6a cobor$t.9 mai r.m$nea doar s. desc*id. tra#a!
0 ,oroc tuturor" le ur. 3tuarre delicat!
A)i str$nser. m$inile" inclusi% cele reci" de metal" ale lui BolluC" a#oi
Han (ntinse m$na s#re comutator!
5$nd tra#a se ridic." 3tuarre (nc. mai obiecta!
0 5.#itane Solo" tot mai cred c. tu ar trebui s. fi cel care7
;a ba/a ram#ei" tunelul tubular era (n+esat cu es#o)i (n armur. care
a4itau de/inte4ratoare 4rele" #istoale )i arunc.toare de 4renade
lacrimo4ene! 3tuarre +$)ni rotindu-se (ntr-o #iruet. 4ra+ioas.!
0 Lai" dra4.2 5e amabil2 Scum#ii mei" ne-au trimis o 4ard. de onoare2
A)i atinse cu o m$n. coama lucioas." bine #ie#t.nat." /$mbindu-le
(nc$nt.tor solda+ilor!
111
Han se (ntreb. de ce-)i f.cuse 4ri6i! Es#o)ii" #re4.ti+i s. tra4." (i #ri%eau
cu oc*i mari" (n tim# ce ea" (n cobor$re" m.tura ram#a cu #an4licile
abundente )i cu mantia str.lucitoare! Da)ii (i erau acom#ania+i de sunetele
clo#o+eilor de la 4le/ne #e care (i confec+ionase Han cu uneltele sale" din
materialele de #e na%.!
An fruntea 4rada+ilor Es#o se afla un comandant de batalion" un maior
+ea#.n" cu fa+a ri4id." oficial." +in$nd la s#ate o cra%a).! 3tuarre cobor(
ram#a de #arc. i se (nm$nau c*eile #lanetei" f.c$nd cu m$na ca )i cum ar
r.s#unde la o%a+ii!
0 Dra4ul meu" dra4. 4enerale" s#use c$ntat" (naint$ndu-l inten+ionat (n
4rad" #ur )i sim#lu nu mai am cu%inte2 Lice#re)edintele HirBen este cu
si4uran+. #rea cumsecade! Jar +ie )i %ite6ilor t.i mul+umiri din #artea
Doamnei 3tuarre )i a tru#ei sale de 3ctori 8.t.citori2
Se n.#usti direct s#re el i4nor$nd #u)tile" 6uc$ndu-se cu e)arfele )i
medaliile maiorului cu o m$n." iar cu cealalt. f.c$ndu-le semne de
mul+umire es#o)ilor (m#ietri+i! ? ro)ea+. #uternic. #orni de la 4ulerul
maiorului )i se ridic. #$n. la linia #.rului!
0 5e (nseamn. astaG bolborosi! Lre+i s. s#une+i c. sunte+i arti)tii #e
care (i a)tea#t. %ice#re)edintele HirBenG
De fa+a ei se a)ternu o confu/ie dr.4.la).!
0 5u si4uran+.! 3dic. OStars EndP nu a fost (n)tiin+at de sosirea
noastr.G 3socia+ia 3rti)tilor de Estrad. m-a asi4urat c. %a lua le4.tura cu
%oi9 eu #retind (ntotdeauna #lata adec%at. (n a%ans!
:.cu un 4est lar4 c.tre ram#.!
0 Domnilor" Doamna 3tuarre %. #re/int. #e 3ctorii s.i 8.t.citori2
Drimul" =aestrul 1inta)" %r.6itorul armelor" ale c.rui trucuri )i m$nuirea
str.lucit. a armelor a uimit mii de s#ectatori2
Han cobor( de #e ram#." (ncerc$nd s.-)i intre (n rol" trans#ir$nd sub
luminile tunelului tubular! 3tuarre )i ceilal+i ()i #uteau folosi aici numele
reale f.r. team. de consecin+e" de %reme ce numele lor nu a#.ruser.
niciodat. (n dosarele 3utorit.+ii! Dar al lui Han era #oate cunoscut a)a c.
fusese obli4at s. de%in. o nou. #ersoan.!
3cum nu mai era at$t de si4ur c.-i #lace! 5$nd es#o)ii (i %./ur.
de/inte4ratorul" armele se (ndre#tar. asu#ra sa iar el a%u 4ri6. s.-)i +in.
m$na de-o #arte!
Dar 3tuarre (nce#use de6a s. #.l.%r.4easc.!
0 Jar (ntru uimirea )i (nc$ntarea %oastr. cu numere de 4imnastic. )i
fermec.toare acroba+ii" 3tuarre ()i #re/int. #rodi4iosul s.u #ui!
112
Han +inea un cerc #e care-l adusese cu sine! Era un monta6 de stabili/are
inelar. cu re#ulsor" #e care-l mascase )i (i #re%./use un m$ner )i o unitate
de distorsiune! =ane%r. un comutator cu de4etul )i cercul se lumin. )i se
color." (n tim# ce sistemul de distorsiune altera s#ectrul %i/ibil" f.c$ndu-l
s. scoat. refleCe )i sc$ntei!
0 DaBBa2 (l #re/ent. 3tuarre!
Duiul se arunc. #rin efectul luminos" s.rind de #e ram#. )i eCecut$nd un
tri#lu salt (nainte cu rotire dubl. )i sf$r)i #rin a se a#leca ad$nc (n fa+a
maiorului sur#rins!
Han #use cercul (na#oi (n na%. )i se d.du la o #arte!
0 <i (n cele din urm." continu. 3tuarre" uimitorul automat" robotul
#o%estitor" ma)in.ria distracti%. )i #lin. de %oio)ie" BolluC2
8obotul +ea#.n cobor( ram#a b.l.b.nindu-)i bra+ele" aduc$nd #e unde%a
cu un militar (n mar)! Han (i (ndre#tase toate (ndoiturile )i (i a#licase cinci
straturi de %o#sea ro)ie cu luciu metalic" a)a cum *ot.r$se )i cu linii
ar4intate! 8obotul fusese transformat dintr-un obiect desuet (ntr-unul
clasic! De o #arte a #ie#tului a%ea #ictat. o masc." emblema 3socia+iei
3rti)tilor de Estrad." un am.nunt des#re care Han credea c. le %a m.ri
credibilitatea!
=aiorul Es#o era uimit! <tia c. %ice#re)edintele HirBen a)te#ta o tru#.
deosebit. de arti)ti dar nu era la curent cu acordarea %reunei #ermisiuni de
ateri/are! Iotu)i" %ice#re)edintele acorda o im#ortan+. s#orit. distrac+iilor
sale )i nu ar fi reac+ionat bine (n ca/ul unor amestecuri (n aceste treburi sau
a unor (nt$r/ieri!
=aiorul ()i lu. o eC#resie c$t de cordial. (i #utea #ermite (nf.+i)area sa
as#r.!
0 Al %oi (n)tiin+a de (ndat. #e %ice#re)edinte de sosirea dumnea%oastr."
doamn.7 .." 3tuarre2
0 Da" s#lendid2 (()i str$nse mantia )i se (ntoarse s#re DaBBa! 3du-+i
recu/ita" dulcea+.!
Duiul o )terse (na#oi #e ram#. )i se (ntoarse un moment mai t$r/iu cu
mai multe cercuri" o min4e #entru ec*ilibristic. )i un sortiment mai #u+in
im#ortant de recu/it. adus de #e na%.!
0 L. %oi escorta la OStars EndP" /ise maiorul! <i mi-e team. c.
oamenii mei %a trebui s. ia arma =aestrului 1inta)! An+ele4e+i" doamn.E
aceasta este #rocedura!
3tuarre (ncu%iin+. din ca# c.tre maior" iar Han (ntinse de/inte4ratorul
s.u" cu #atul (nainte" unui ser4ent Es#o!
11'
0 Bine(n+eles" bine(n+eles! 3cum" dra4ul meu" dra4. 4enerale" dac. %rei
s. fi at$t de dr.4u+7
Ires.ri )i reali/. c. ea a)te#ta bra+ul s.u" a)a c.-l (ntinse +ea#.n )i cu
fa+a li%id.! 5unosc$nd firea comandantului es#o)ii ()i ascunser. r$n6etele
cu 4ri6.! :ormar. ra#id o 4ard. de onor" imediat ce Han a#.s. butonul de
comand. al ram#ei! 8am#a se ridic. ra#id )i tra#a se (nc*ise! ,u se %a
desc*ide dec$t #entru mine" 5*e@bacca sau unul din trianii!
=aiorul conduse 4ru#ul #rin labirintul tunelului tubular! 3%eau cale
lun4. de la turn9 trecur. #rin mai multe sta+ii de 6onc+iune sub #ri%irile
sur#rinse ale te*nicienilor (mbr.ca+i (n salo#ete ne4re! Da)ii )i
/dr.n4.niturile (nc*eieturilor lui BolluC se f.ceau au/ite (n tunelul tubular"
iar noii sosi+i obser%ar. c. 4ra%itatea era mai mic. dec$t cea standard"
men+inut. la bordul <oimului =ileniului! 3erul din tuburi f.cea un /4omot
caracteristic recicl.rii *idro#onice" o sc*imbare bine%enit. fa+. de na%a lor!
36unser. (n sf$r)it la un sas uria)! Ira#a eCterioar. se desc*ise la
ordinul maiorului! Han %./u #entru o cli#. ceea ce b.nuia c. ar trebui s.
fie #artea lateral. a turnului" (ncon6urat de tuburile etan)e ale tunelului"
confirm$nd ce obser%ase la ateri/are!
OStars EndP sau cel #u+in (n%eli)ul eCterior al turnului era o armur.
sudat. la ni%el molecular" dintr-o sin4ur. bucat.! 3sta o f.cea una din cele
mai scum#e cl.diri nu" se corect." cea mai scum#. cl.dire #e care o
%./use Han %reodat.!
Jntensificarea le4.turii moleculare a metalelor dense era un #roces
costisitor )i nu mai au/ise ca cine%a s.-l fac. la o asemenea scar.!
(n.untrul turnului se (ndre#tar. de-a lun4ul unui coridor lar4 s#re aCul
central care era re#re/entat de un nod de comand." ce ad.#ostea (n acela)i
tim# )i lifturile! :ur. du)i re#ede" f.r. s. aib. )ansa s. ca)te 4ura" dar
reu)ir. s. %ad. te*nicieni" mana4eri ai 3utorit.+ii )i es#o)i (ntr-un du-te
%ino continuu!
OStars EndP nu #.rea a fi dotat. cu #rea mul+i oameni" ceea ce
contra%enea teoriei c. ar fi %orba de o (nc*isoare!
Jntrar. (ntr-un lift (m#reun. cu maiorul )i c$+i%a dintre oamenii s.i )i
fur. trans#orta+i (n sus cu %ite/. mare! Du#. ce liftul se o#ri" (l urmar. #e
maior )i se re4.sir. sub cerul (nstelat care str.lucea foarte tare9 stelele erau
at$t de str$ns adunate deasu#ra lor (nc$t f.cea im#resia c. erau (n%.lui+i
(ntr-o cea+. luminoas.!
3#oi Han ()i d.du seama c. se aflau (n %$rful ba/ei" care era aco#erit.
cu un dom de o+el trans#arent! De la ba/a lifturilor (nce#ea o a%anscen. cu
114
#ardoseala luminoas.! An s#atele acesteia se (ntindea o %ale (n4ust." care se
termina cu un #$r$u miniatural" flori )i %e4eta+ie de #e mai multe lumi"
#ri%eli)ti imitate #$n. la cele mai mici frun/e )i mu4uri! Dutea au/i
sunetele #.s.rilor )i micilor animale" b$/$itul insectelor #oleni/atoare"
toate +inute sub aco#eri)ul 4r.dinii #rin intermediul unor c$m#uri de for+."
#robabil! L$lceaua era inteli4ent luminat. cu sori miniaturali" de di%erse
culori!
,i)te #a)i %enind din drea#ta lor (i f.cur. s. se (ntoarc.! Hn b.rbat
a#.ru de du#. col+ul turnului de comand.9 era un b.tr$n (nalt" frumos!
Durta cele mai (nalte )i su#erbe %e)minte ale eCecuti%ilor o mantie" o
%est. oficial." c.ma). #lisat. )i #antaloni cu dun4. im#ecabil." care
contrastau cu o cra%at. ro)ie ele4ant.! 3%ea un /$mbet sincer #e bu/e"
#.rul era alb" m$inile curate )i moi" un4*iile (n4ri6ite )i date cu lac! Han
a%u o #ornire instantanee de a-l lo%i (n ca# )i de a-l arunca (n #u+ul liftului!
Locea b.rbatului era si4ur. )i melodioas.!
0 Bine a+i %enit la OStars EndP" doamn. 3tuarre! Eu sunt
%ice#re)edintele HirBen al 3utorit.+ii Sectorului 5or#orati%! 3+i %enit
neanun+at. c.ci altfel %-a) fi #rimit cu mai mare #om#.!
3tuarre simul. durerea!
0 ?" onorabile domn" ce #ot s. s#unG 3m fost contacta+i de 3socia+ie
)i ni s-a cerut (n ultim. cli#. s. oferim un s#ectacol! Dar ni s-a s#us c.
HoBBar Son4" secretarul res#onsabil de #ro4ram.ri" %a face toate
aran6amentele!
Lice#re)edintele HirBen /$mbi" bu/ele ro)ii l.s$nd s. se %ad. din+ii albi"
ca de cret.! Han cu4et. c$t de folositoare trebuie s. fie /$mbetul )i %ocea
(n tim#ul sesiunilor consiliului 3utorit.+ii!
0 Iotal nesemnificati%" declar. %ice#re)edintele! 3#ari+ia
dumnea%oastr. este astfel o #l.cere nea)te#tat.!
0 Dar c$t. 4ra+ie din #artea dumnea%oastr.2 ,u %. fie team." bunul
meu %ice#re)edinteE o s. %. sustra4em de la #roblemele (naltei
dumnea%oastr. func+ii2
An sinea ei (ns." 3tuarre cocea o r./bunare de ti# trianiiE dac. i-ai f.cut
ce%a #erec*ii mele" 6ur c. o s.-+i smul4 inima din #ie#t2
Han obser%a c. HirBen #urta la centur. un instrument mic )i #lat" o
unitate de control 4eneral! B.nuia c. omului (i #l.cea s. su#ra%e4*e/e tot
ce se (nt$m#la #e OStars EndP9 unitatea (i oferea un control total asu#ra
domeniului s.u!
0 3m str$ns #e unii dintre cei mai #resti4io)i actori de estrad. din
11F
aceast. #arte a 4alaCiei" continu. 3tuarre! DaBBa" aici de fa+." este un
acrobat de #rim. m$n." iar eu" #e l$n4. fa#tul c. sunt maestr. de
ceremonii" #re/int un num.r de mu/ic. tradi+ional. )i dansuri rituale ale
#o#orului meu! Jat.-l aici )i #e frumosul =aestrul +inta) de elit." nee4alat
eC#ert (n arme" %enit s. %. uimeasc. #rin trucurile tirului s.u" %enerabile
%ice#re)edinte!
Hn r$s )uierat )i o remarc. ironic. se f.cur. au/iteE
0 Ir.4.tor de elit." cu ceG 5u 4ura" #robabil2G
Lorbitorul ()i f.cu a#ari+ia (n s#atele %ice#re)edintelui HirBen! Era o
creatur. din clasa re#tilelor" sub+ire )i iute (n mi)c.ri! Lice#re)edintele
HirBen (l mustr. #e umanoid cu bl$nde+eE
0 Hai" Hul9 ace)ti oameni buni au b.tut cale lun4. ca s. ne alun4e
#lictiseala!
Se (ntoarse c.tre 3tuarre!
0 Hul-8*a-S*an este 4arda mea de cor# )i este )i el un ade#t al
armelor! Doate mai t$r/iu o s. or4ani/.m un concurs! Hul are un sim+ al
umorului foarte ciudat" nu sunte+i de acordG
Han #ri%ea la re#til." ai c.rei sol/i de un %erde luminos a%eau un desen
(n form. de diamant" )i ai c.rei oc*i li#si+i de emo+ie (l studiau #e Han!
:.lcile lui Hul-8*a-S*an r.maser. o cli#. desc*ise eC#un$nd col+i )i o
limb. ro/ neast$m#.rat.! ;a antebra+ul dre#t a%ea #rins un #istol
distru4.tor" fiCat (ntr-un toc cu arc!
Hul-8*a-S*an se a)e/ase (n drea#ta lui HirBen! Han ()i aduse aminte c.
au/ise )i mai (nainte de numele body4uardului! >alaCia era #lin. de s#ecii"
fiecare cu uci4a)ii s.i eCce#+ionali! Iotu)i" anumi+i indi%i/i se e%iden+iau!
Hnul dintre ace)tia" un asasin )i #istolar des#re care se s#unea c. ar fi mers
oriunde )i ar fi ucis #e oricine #entru #re+ul #otri%it" era )i Hul-8*a-S*an!
HirBen se #urta acum ca un om de afaceri!
0 Ei" acela o fi robotul #e care l-am solicitat2G (Al ins#ect. #e BolluC
f.r. s. /$mbeasc." cu o #ri%ire care f.cea s. #luteasc. #rime6dia (n aer!
3m fost foarte clar9 i-am s#us lui HaBBar Son4 ti#ul de robot eCact #e care-
l doresc )i am subliniat s. nu trimit. altce%a! L-a adus Son4 la cuno)tin+.
dorin+ele meleG
3tuarre (n4*i+i (n sec" (ncerc$nd s.-)i #.stre/e efu/iunea!
0 An mod clar" domnule %ice#re)edinte2
HirBen (i arunc. (nc. o #ri%ire lui BolluC!
0 Drea bine! Hrma+i-m.2
Se (ndre#t. (n direc+ia din care %enise" cu Hul-8*a-S*an #e urmele sale!
116
5.l.torii )i escorta lor %eneau (n urm.! D.r.sir. /ona 4r.dinii" a6un4$nd la
un amfiteatru" o su#rafa+. desc*is. (ncon6urat. de 4ru#uri de scaune
confortabile" se#arate #rin #ara%ane de o+el trans#arent!
0 ;u#ta (ntre automate este cea mai #ur. lu#t." nu sunte+i de acordG
/ise HirBen #rietenos!
,ici o creatur." indiferent c$t de s.lbatic." nu este li#sit. de instinctul de
conser%are! Dar automatele" a*2 ,u le #as. de ele" eCist. numai #entru a
urma ordinele )i a distru4e! 3utomatul meu de lu#t. este un =arB-X 5.l.u
nu #rea eCist. multe modele! 8obotul %ostru 4ladiator s-a lu#tat %reodat.
cu unulG
,er%ii lui Han +i#au9 (ncerca s. se *ot.rasc. #e cine s. sar. ca s.-i ia
arma dac." a)a cum se temea" 3tuarre nu r.s#undea cum trebuie! ?rice
urm. de e/itare sau de i4noran+. (n cli#a asta le-ar fi for+at" cu si4uran+."
m$na lui HirBen )i oamenilor s.i!
Dar ea r.s#unse cu delicate+eE
0 ,u cu un =arB-X" domnule %ice#re)edinte!
Han se lu#ta cu aceast. re%ela+ie su#.r.toare!
8obot 4ladiatorG Deci asta #resu#unea HirBen c. este BolluC! Han )tia"
bine(n+eles" c. lu#ta (ntre robo+i era un ca#riciu al bo4.ta)ilor" dar nu se
4$ndise c. )i HirBen ar fi unul dintre ace)tia! A)i #use creierul la lucru (n
c.utarea unei solu+ii!
An tim# ce mer4eau" o femeie li se al.tur." ie)ind din ceea ce #.rea a fi
un lift #articular! Era scund." eCtrem de 4ras." )i (ncerca s. ascund. aceasta
cu roc*ii bine croite! 3rat. ca o na%. de sal%are #este care s-a #us o
#ara)ut." trase conclu/ia Han!
Ea lu. m$na lui HirBen! Lice#re)edintele (ndur. 4estul ei nu #rea
(nc$ntat! A)i flutur. m$na 4ras." foarte bine (n4ri6it. )i c*icotiE
0 ?*" dra4." a%em com#anieG
HirBen n (ntoarse femeii o #ri%ire care era (ndea6uns #entru a desface o
le4.tur. co%alent.! Durdulia cu creier de #as.re o i4nor.! Lice#re)edintele
scr$)ni din din+i!
0 ,u dra4a mea! 3ce)ti oameni au adus un nou concurent #entru
=arB-X! Doamn. 3tuarre )i com#ania" %. #re/int #e (nc$nt.toarea mea
so+ie" ,eera! 3#ro#o" doamn. 3tuarre" care s#unea+i c. este denumirea
robotului dumnea%oastr.G
Han inter%eni #rom#tE
0 E unic" .." domnule %ice#re)edinte! ;-am #roiectat noi )i-i s#unem
3ni*ilator" /ise el (ntorc$ndu-se s#re BolluC!
117
BolluC #ri%i de la Han la HirBen" a#oi se (nclin.!
0 3ni*ilator" (n slu6ba dumnea%oastr.! 3 distru4e (nseamn. a ser%i"
#rea m.rite domn!
0 Dar tru#a noastr. are )i alte numere de oferit" se 4r.bi 3tuarre s.-i
s#un. so+iei lui HirBen! Iumbe" dansuri" tir )i multe altele!
0 Lai" dra4.2 eCclam. femeia obe/." b.t$nd din #alme )i li#indu-se de
so+ul ei! Hai s. %edem asta (nt$i2 =-am s.turat s.-l tot #ri%esc #e b.tr$nul
.la de =arB-X cum demolea/. alte ma)in.rii! E at$t de #lictisitor" de
s.lbatic )i de crud2 Jar actorii (n carne )i oase ar fi o u)urare fa+. de
*olocasetele alea (n4ro/itoare )i mu/ica (nre4istrat.! Jar aici a a%ea
com#anie este un lucru at$t de rar!
Scoase ni)te /4omote 6enante #e care Han le consider. s.ruturi la adresa
so+ului! Han se 4$ndea c. sem.nau mai mult cu sunetele emise de o
ne%ertebrat. (n atac!
(ntre/.ri oca/ia de a re/ol%a dou. #robleme deodat.E cum s.-l scoat. #e
BolluC din lu#t. )i cum s. arunce o #ri%ire #rin OStars EndP de unul
sin4ur!
0 V." onorate %ice#re)edinte" eu sunt )i maestrul de lumini al tru#ei!
Irebuie s. %. s#un c. robotul nostru 4ladiator" 3ni*ilator" a fost deteriorat
(n ultimul s.u meci! Irebuie s.-i %erific circuitele auCiliare de comand.! 3r
dura doar c$te%a minute dac. a) #utea folosi atelierele dumnea%oastr.!
Antre tim#" dumnea%oastr. )i so+ia %-a+i #utea bucura de celelalte numere!
HirBen" scrut$nd stelele #rin ta%anul domului" oft." iar so+ia lui c*icoti
acce#t$nd #ro#unerea!
0 Drea bine! Dar f. re#ede re#ara+iile! ,u #rea m. dau (n %$nt du#.
acroba+ii sau dansuri!
0 Da" bine(n+eles!
Lice#re)edintele c*em. un te*nician su#erior" care %erificase sistemele
amfiteatrului )i (i eC#lic. de ce a%ea ne%oie! 3#oi (i oferi bra+ul" f.r. #rea
mult. bucurie" so+iei sale! Se duser. s. se a)e/e (n amfiteatru" (ncon6ura+i
de maiorul Es#o )i de oamenii s.i" dis#u)i (ntr-o forma+ie de 4ard. mai
lar4.! 3runc$ndu-i lui Han o ultim. #ri%ire amenin+.toare" Hul-8*a-S*an
(l urm. #e HirBen )i se #ost. (n drea#ta acestuia!
De %reme ce acroba+iile lui DaBBa )i dansurile lui 3tuarre nu #re/entau
nici o #rime6die #entru s#ectatori" HirBen a#.s. #e butoanele comen/ii de
la centura sa" )i #ara%anele din o+el trans#arent care formau #ere+ii arenei
alunecar. (na#oi (n fantele din #ardoseal.! Lice#re)edintele )i so+ia sa se
a)e/ar. #e dou. cana#ele luCoase! DaBBa ()i #re4.ti recu/ita!
11K
Han se (ntoarse c.tre te*nicianul care-i fusese #us la dis#o/i+ie!
0 3)tea#t.-m. la lift9 eu o s. scot caseta cu circuite )i %in (ntr-o cli#.!
?mul #lec.! Desf.c$ndu-)i mantia )i sco+$nd-o de #e umeri" Han se
(ntoarse s#re BolluC!
0 ?!S!" desc*ide doar c$t s.-l iau #e =aC!
Dlastronul se desc*ise #ar+ial! Han se a#lec. )i" (n tim# ce scotea
com#uterul" (l a%erti/.E
0 ,ici o %orb." =aC! Se #resu#une c. tu e)ti o com#onent. a
sistemului de control" a)a c. f.r. )mec*erii! Din momentul .sta e)ti
surdomut! ((n semn c. a #rice#ut" fotorece#torul lui Blue =aC se stinse!
Bun b.iat" =aCie!
Du#. ce BolluC ()i (nc*ise #ie#tul la loc" Han (i (nm$n. mantia )i
centura )i m$n4$ie ca#ul #roas#.t %o#sit al robotului!
0 1ine-mi astea )i fii relaCat" BolluC! ,-ar trebui s. dure/e mult!
5$nd Han a6unse l$n4. te*nician" la lift" DaBBa tocmai (nce#ea num.rul
s.u minunat de tumbe )i 4imnastic.! Duiul a%ea clasa com#eti+ional. a unui
acrobat9 se desf.)ur. #e toat. #odeaua amfiteatrului (n tumbe" salturi"
s.rituri #rintr-un cerc" ec*ilibristic. #e o min4e" mers (n m$ini! 3#oi
3tuarre intr. (n foc ca 6on4leur (n tim# ce DaBBa de%eni #restidi4itator!
So+ia lui HirBen era eCta/iat. de (ndem$narea #uiului! ECecuti%i ai
3utorit.+ii" subordona+ii lui HirBen (nce#ur. s.-)i fac. a#ari+ia )i s.-)i
ocu#e locurile9 o m$n. de #ri%ile4ia+i care fuseser. in%ita+i! 3#robar.
murmur$nd a4ilitatea lui DaBBa dar ()i (n.bu)ir. reac+iile c$nd obser%ar.
#ri%irea nemul+umit. a )efului lor!
HirBen a#.s. #e comanda de la centur.!
0 Dre4.ti+i-l #e =arB-X!
J4nor. r.s#unsul afirmati% al te*nicianului de ser%iciu" (l #ri%i #e BolluC
)i-)i mut. din nou aten+ia la acroba+ii! Lice#re)edintele 3utorit.+ii #utea fi
foarte r.bd.tor c$nd ()i dorea aceasta" dar acum nu era (ntr-o astfel de stare!
119
CAPITOLUL 9
5obor$nd cu liftul" Han se concentra furios asu#ra #roblemelor sale!
Ai l.sase #e ceilal+i (n (ncurc.tura asta 4$ndindu-se c. m.car o s.-)i fac.
o idee des#re ceea ce are de (nfruntat! An cel mai r.u ca/" se 4$ndise" li se
%a s#une c. nu sunt bine%eni+i!
Dar asta era o (ntors.tur. neantici#at.!
:a#tul c. BolluC fusese trimis s. lu#te (m#otri%a unui robot uci4a)
oarecare nu ar trebui s. m. deran6e/e" ()i reaminti Han! BolluC era" la urma
urmei" doar un robot! ,u era ca atunci c$nd ar muri o fiin+.! Han trebuia
s.-)i tot re#ete asta #entru c. (nt$m#ina dificult.+i (n a se obi)nui cu ideea!
?ricum nu a%ea de 4$nd s.-l lase #e HirBen s. se desfete %./$nd cum
era f.cut buc.+ele un robot demodat!
An cli#ele astea ()i dorea s. fi fost un ti# cum#.tat" #recaut! Dar stilul
s.u era (ntruc*i#area lui Han" sfid$nd consecin+ele" arunc$ndu-se (nainte"
f.r. s. se 4$ndeasc. unde ar #utea a6un4e! Dlanul s.u" re%i/uit (n lift" era s.
fac. toate #ros#ec+iile #osibile! Dac. nimic altce%a nu #utea fi reali/at" ei
ar trebui s. renun+e" retr.4$ndu-se din s#ectacol )i #oate )i din OStars
EndP sub #reteCtul c. BolluC era de nere#arat!
Dri%ea cum se a#rindeau luminile ce mascau eta6ele )i se ab+inea s.-i
adrese/e (ntreb.ri te*nicianului de l$n4. el! ?rice #ersoan. din afar." mai
ales un actor" ar trebui s. nu #re/inte nici un interes fa+. de instala+iile
3utorit.+ii! Dac. ar fi #rocedat altfel ar fi suscitat imediat sus#iciuni!
3l+i c$+i%a #asa4eri intrar. )i #.r.sir. liftul! ,umai unul era din
administra+ie9 to+i ceilal+i erau es#o)i )i te*nicieni! Han se uit. s. %ad. dac.
a%eau c*ei sau mi6loace de imobili/are" sau orice altce%a care ar #utea
indica (ndatoriri de 4ardian al unui bloc de deten+ie" dar nu obser%. nimic!
B.4. din nou de seam. c. turnul nu era dotat cu mult #ersonal" contrar
a)te#t.rilor!
Al urm. #e te*nician afar. din lift )i se o#rir. l$n4. sec+iunea de
(ntre+inere 4eneral. situat. a#roa#e de #arter! 3ici se 4.seau doar c$+i%a
te*nicieni" care se mi)cau #rintre ma)in.riile lucitoare! Deste tot se #uteau
%edea robo+i de/asambla+i" trans#ortoare roboti/ate )i alte ec*i#amente
u)oare #recum )i com#utere )i a#aratur. de comunica+ii!
()i #use cureaua lui =aC #e um.r )i (ntreb.E
12N
0 Loi a%e+i un scaner de circuiteG
Ie*nicianul (l conduse (ntr-o (nc.#ere (n care erau r$nduri de cabine"
toate 4oale! Han (l a)e/. (ntr-una #e =aC )i desf.cu ca#acul scanerului (n
s#eran+a c. te*nicianul %a #leca s.-)i (nde#lineasc. sarcinile obi)nuite! Dar
omul r.mase acolo" iar Han se tre/i uit$ndu-se (n labirintul intern al
com#uterului!
Ie*nicianul" #ri%ind #este um.rul lui" coment.E
0 Hei" asta arat. mult mai com#licat dec$t o com#onent. auCiliar.!
0 E ce%a mai com#licat" me)terit de mine" rosti Han!
0 3#ro#o" %ice#re)edintele a s#us c. atunci c$nd termin aici %oi #utea
s.-l duc (n sec+iunea central. de com#utere ca s.-l recalibre/! E un eta6 mai
6os" nuG
Su#er%i/orul se (ncrunt." (ncerc$nd s. %ad. mai bine ce era (n burta lui
=aC!
0 ,u" com#uterele sunt dou. eta6e mai sus! Dar n-o s. te #rimeasc.
(n.untru dac. nu (+i d. %oie HirBen! ,u e)ti autori/at )i nu #o+i s. mer4i
(ntr-o /on. inter/is. f.r. insi4n.! (Se a#ro#ie mai tare de scaner! 3scult."
c*estia aia seam.n. cu un modul de com#uter!
Han c*icoti ca )i cum nu s-ar fi (nt$m#lat nimic!
0 Doftim" uit.-te!
Se d.du la o #arte! Ie*nicianul su#er%i/or se a#ro#ie )i mai mult de
scaner (ntin/$nd m$na s. mane%re/e comen/ile! 3#oi ()i #ierdu #ro#riile
comen/i!
:rec$ndu-)i muc*ia #almei" Han se a#lec. deasu#ra te*nicianului
le)inat" c.ut$nd un loc s.-l ascund.! L./use un dula# de materiale (n
ca#.tul camerei! Han le4. m$inile omului cu centura acestuia" (i (ndes. (n
4ur. dre#t c.lu) *usa unui scaner )i de#o/it. tru#ul f.r. %la4. (n dula#! Ai
lu. insi4na )i a#oi (nc*ise u)a!
Se duse (na#oi la com#uter!
0 An re4ul." =aC" tre/e)te-te!
:otorece#torul lui Blue =aC se a#rinse! Han ()i scoase e)arfa" medaliile
)i celelalte /or/oane de #e costum! 3runc. c$t colo e#ole+ii )i fireturile )i
r.mase doar (n combine/onul ne4ru care aducea de de#arte cu uniforma
te*nicianului! A)i #use (n #ie#t" la %edere" insi4na te*nicianului su#er%i/or"
(l lu. #e =aC )i ie)i! Dac. cine%a l-ar fi o#rit ca s. %erifice *olo4rama cu
c*i#ul de #e insi4n. ar fi (ncurcat-o! Dar conta #e noroc" #e 4raba
con%in4.toare cu care se mi)ca )i #e aerul #reocu#at!
Hrc. dou. eta6e f.r. s. se (nt$m#le nimic! Irei es#o)i care st.teau
121
confortabil (n cabina de 4ard. de l$n4. lift (i f.cur. cu m$na" obser%$ndu-i
insi4na! Se lu#t. cu im#ulsul de a /$mbi! OStars EndP era #robabil un loc
li#sit de e%enimente (n tim#ul ser%iciului9 nu era de mirare c. 4.r/ile erau
ne4li6ente! ;a urma urmei" ce s-ar #utea (nt$m#la aici2G
R
An amfiteatru" (ndem$narea uimitoare a lui DaBBa nu atr.sese nici o
#ri%ire a#robatoare din #artea %ice#re)edintelui HirBen!
0 36un4e cu asta" decret. HirBen!
DaBBa se o#ri #ri%ind la %ice#re)edinte!
0 Jncom#etentul .la nu s-a (ntors (nc.G
5eilal+i eCecuti%i" discut$nd (ntre ei" a6unser. la conclu/ia c. nu se
(ntorsese! 8es#ira+ia lui HirBen se (nte+i!
3r.t. s#re 3tuarre!
0 Drea bine" doamn." #ute+i dansa! Dar nu mult" iar dac. maestrul
dumnea%oastr. de lumini nu a#are (n cur$nd" m. %oi li#si de #re/en+a sa!
DaBBa ()i str$nse recu/ita din aren.! 3tuarre (i (nm$n. micu+ul fluier #e
care (l me)terise Han! An tim# ce #uiul (l (ncerc. de c$te%a ori" 3tuarre ()i
#use ni)te cinele #e de4ete" #e care tot Han le f.cuse" )i le ciocni cu
eC#erien+a! Jnstrumentelor im#ro%i/ate" c*iar )i clo#o+eilor de la 4le/n." le
li#se)te calitatea mu/ical. autentic. a trianiilor" 4$ndi ea! Dar sunt de a6uns
)i s-ar #utea c*iar s.-i con%in4. #e s#ectatori c. au de-a face cu cele
autentice!
DaBBa (nce#u s. c$nte o melodie tradi+ional.! 3tuarre #.)i #e #odeaua
arenei" urm.rind mu/ica cu o u)urin+. sinuoas." #e care n-ar fi e4alat-o nici
un artist uman! Dan4licile at$rnate de bra+e" #icioare" frunte )i 4$t se
desf.)urau (n e%antaie multicolore (n tim# ce lo%ea cinelele" iar clo#o+eii
sunau melodios!
? #arte din #reocu#area de #e fe+ele lui HirBen )i ale altor s#ectatori
dis#.ru! Dansurile rituale trianii fuseser. deseori considerate dre#t
#rimiti%e" art. nai%." dar ade%.rul este c. erau art. #ur.! 3%eau mi)c.ri
str.%ec*i" #reten+ioase" )i o ad$nc. dra4oste fa+. de dansul (n sine! :.r. s.
%rea" HirBen" subordona+ii )i so+ia sa fur. atra)i de #iruetele )i salturile
dansului lui 3tuarre! Jar ea" #e m.sur. ce dansa" se (ntreba c$t mai #utea s.
sus+in. aten+ia audien+ei )i ce s-ar (nt$m#la dac. n-ar reu)i s-o men+in.
(ndea6uns de mult!
122
R
>.sind un terminal de com#uter (ntr-o camer. 4oal." Han (l a)e/. 6os #e
=aC! 5$t tim# acesta ()i (ntinse ada#torul )i intr. (n sistem" Han se uit. cu
4ri6. (n *ol" a#oi (nc*ise u)a!
A)i trase un scaun" l$n4. un ecran" )i se a)e/.!
0 3i #.truns" b.ieteG
0 3#roa#e" c.#itane! Ie*nicile #e care mi le-a ar.tat 8eBBon mer4 )i
aici! >ata2
Ecranul se a#rinse" inundat de dia4rame" modele de calcul )i coloane de
date!
0 5ale liber." =aC! >.se)te-mi acum celulele" eta6ele de deten+ie sau
cum le-o /ice!
Blue =aC afi). #e ecran sc*em. du#. sc*em." (n tim# ce c.uta ra#id"
r.scolind cantit.+i uria)e de dateE #entru a)a ce%a fusese construit! Dar" (n
sf$r)it" recunoscu!
0 ,u #ot" c.#itane!
0 5um adic." nu #o+i2G Ei sunt aici" trebuie s. fie! =ai caut. odat."
idiot mic2
0 ,u sunt celule" r.s#unse =aC indi4nat! Dac. ar fi eCistat le-a) fi
%./ut! Sin4urele s#a+ii locuite (n toat. ba/a sunt cele unde stau an4a6a+ii"
ca/.rmile Es#o )i a#artamentele eCecuti%ilor" toate situate (n cealalt. #arte
a com#leCului iar a#artamentele lui HirBen sunt aici (n turn!
0 Bine" ordon. Han" afi)ea/.-mi #lanurile eta6elor c$rciumii .steia"
ni%el cu ni%el" (nce#$nd cu #arcul de distrac+ii al lui HirBen!
De afi)a6 a#.ru #lanul com#let al domului cu 4r.dini )i cu amfiteatru!
5elelalte dou. ni%ele de dedesubt se do%edir. a fi locuin+a ostentati%. a
%ice#re)edintelui! Hrm.torul (l (ncurc. #e Han!
0 =aC ce sunt subdi%i/iunile aleaG BirouriG
0 ,u se s#ecific." r.s#unse com#uterul! 8e4istrele men+ionea/.
ec*i#ament medical" ec*i#ament de (nre4istr.ri *olo4rafice" mese de
o#era+ie" c*estii de-astea!
;ui Han (i %eni (n minte un 4$nd!
0 =aC" care e titlul lui HirBenG Denumirea lui oficial." %reau s. s#un!
0 Lice#re)edinte" (ns.rcinat cu si4uran+a 5or#ora+iei! 3)a s#une aici!
Han d.du (ntunecat din ca#!
0 Sa#. (n continuare9 suntem la locul #otri%it! 5*estia aia de sus nu e o
clinic." este un centru de intero4are" #robabil locul de recreere al lui
12'
HirBen! =ai 6os ce eG
0 ,imic destinat oamenilor! Hrm.torul ni%el are trei eta6e" c.#itane!
Htila6e 4rele9 eCist. )i un sistem ener4etic de cu#lare industrial. )i sisteme
de %entila+ie! Hite #lanul eta6ului )i sc*emele re+elei ener4etice!
=aC le #re/ent. )i Han se a#lec. mai a#roa#e de ecran" studiind
mul+imea de linii! Hna dintre ele" marcat. cu alt. culoare" locali/at. l$n4.
lifturi" (i atrase aten+ia! Antreb. com#uterul ce re#re/int.!
0 E ca un %i/or de si4uran+." c.#itane! An anumite #.r+i ale turnului
eCist. un sistem de su#ra%e4*ere! Jntru!
Ecranul cli#i )i se #resc*imb. (ntr-o ima4ine luminoas.! Han c.sc.
4ura! Ai 4.sise #e cei #ierdu+i!
5amera era #lin. cu mormane de cabine de sta/.! An.untrul fiec.reia se
4.sea c$te un #ri/onier con4elat" sus#endat (n tim# de c$m#ul entro#ic al
cabinei! 3sta eC#lica de ce nu eCistau locuri de deten+ie ale #ri/onierilor"
nici o or4ani/are #entru mane%rarea maselor de fiin+e ca#ti%e" )i numai un
efecti% minim de 4ardieni de ser%iciu! HirBen sus#endase (n tim# toate
%ictimele sale9 a)a a%eau ne%oie de foarte #u+in (n ceea ce #ri%e)te ca/area!
Lice#re)edintele nu trebuia s. scoat. #ri/onierii dec$t c$nd %oia s.-i
intero4*e/e a#oi" c$nd termina" (i arunca (na#oi (n starea de sta/.! Ai #ri%a
#e #ri/onierii s.i de #ro#ria lor %ia+." confisc$ndu-le eCisten+ele cu
eCce#+ia momentelor intero4atoriilor!
0 Irebuie s. fie cu miile" /ise Han surd! HirBen #oate s.-i scoat. de
acolo ca #e o marf.! 5onsumul de ener4ie trebuie s. fie (nfior.tor! =aC"
unde-i centrala lorG
0 St.m deasu#ra ei" r.s#unse =aC" cu toate c. acel antro#omorfism nu
i se #utea a#lica" de fa#t" lui!
Hm#lu ecranul cu o dia4ram. 4eneral. a turnului! Han fluier. (nceti)or!
Sub OStars EndP se afla o central. ener4etic. (ndea6uns de mare #entru a
ser%i unei fort.re+e sau unei na%e mari de r./boi!
0 Jat. aici sc*emele fundamentale de a#.rare" ad.u4. =aC!
An toate #.r+ile turnului eCistau c$m#uri de for+. )i unul deasu#ra" 4ata
oric$nd s. intre (n func+iune! OStars EndP era construit." a)a cum
obser%ase Han de6a" din #l.ci armate! Dotri%it s#ecifica+iilor era ec*i#at. )i
cu un c$m# anticoli/iune" (n a)a fel (nc$t nici o cantitate de eC#lo/i%i s.
nu-i r.neasc. #e ocu#an+ii lui! 3utoritatea nu #recu#e+ise nici o c*eltuial.
#entru a-)i asi4ura (ntrea4a si4uran+.!
Dar asta era de folos numai dac. inamicul se afla afar." iar Han se
infiltrase c$t se #utea de (n.untru!
124
0 ECist. %reun re4istru al #ri/onierilorG
0 ;-am 4.sit2 ;-au numit ODersoane (n tran/itP!
Han (n6ur. eufemismul birocratic!
0 ?S" e )i numele lui 5*e@ie (n elG
? #au/. foarte scurt.!
0 ,u" c.#itane! Dar am 4.sit #erec*ea lui 3tuarre2 <i #e tat.l Messei!
(3fi). alte dou. foto4rafii din ar*i%.! 5uloarea #erec*ii lui 3tuarre era mai
ro)ie" iar Doc ar.ta la fel de c.runt! Jat.-l )i #e ne#otul lui 8eBBon" ad.u4.
=aC!
:oto4rafia (nf.+i)a un t$n.r de culoare" cu tr.s.turi #uternice" ce
#romiteau s. semene cu cele ale unc*iului s.u!
0 3m c$)ti4at2 stri4. =aC o cli#. mai t$r/iu" o eCclama+ie foarte #u+in
#otri%it. unui com#uter!
:a+a mare )i #.roas. a lui 5*e@bacca a#.ru #e ecran! ,u fusese (ntr-o
dis#o/i+ie #rea bun. c$nd i se f.cuse foto4rafiaE era r.%.)it" iar r$n6etul s.u
#romitea moartea foto4rafului! ?c*ii @ooBieeului erau sticlo)i" iar Han
#resu#use c. es#o)ii (i administraser. tranc*ili/ante imediat ce-l
#rinseser.!
0 E teaf.rG (ntreb. Han!
=aC afi). dosarul de arestareE 5*e@bacca nu fusese deteriorat #rea tare"
dar trei ofi+eri fuseser. uci)i (n (ncercarea de a-l aresta! ,u i se d.duse un
nume" ceea ce eC#lica dificultatea lui =aC de a-l locali/a!
;ista ca#etelor de acu/are a#roa#e c. nu (nc.#ea #e ecran" )i se termina
cu o not. de m$n. r.u #re%estitoare" anun+$nd data fiCat. #entru
intero4atoriu! Han #ri%i la un ceas a4.+at de #erete9 era o #roblem. de ore
#$n. c$nd 5*e@bacca urma s. intre (n moara de tortur. a %ice#re)edintelui
HirBen!
0 =aC" suntem (m#otri%a lor! Irebuie s. facem ce%a c*iar acum9 n-o
s.-i las s.-i ia min+ile lui 5*e@ie! Dutem de/acti%a sistemele defensi%eG
5om#uterul r.s#unseE
0 Ami #are r.u" c.#itane! Ioate sistemele #rimare sunt controlate #rin
unitatea de comand. #e care o #oart. HirBen la centur.!
0 Dar cele secundareG
=aC r.s#unse cu (ndoial.E
0 Dot a6un4e #$n. (n fa/a de #re4.tire" dar cum o s. de/acti%.m
unitatea de comand. a %ice#re)edinteluiG
0 ,u )tiu9 cum e conectatG Irebuie s. eCiste un ec*i#ament de s#ri6in9
a naibii cutiu+. e #rea mic. s. con+in. ceea ce con+ine de6a" darmite s. mai
12F
comande tot turnul!
=aC d.du r.s#unsul! 5ircuite cu rece#tori se aflau (n toat. ba/a"
(ncastra+i (n #ere+ii fiec.rui ni%el!
0 3rat.-mi dia4ramele circuitelor de la ni%elul su#erior!
Han le studie cu aten+ie" memor$nd #unctele de referin+. u)i" lifturi )i
tra%ersele de sus+inere!
0 ?!S!" =aC" acum %reau s. intri (n sistemele secundare de control )i
s. redistribui #riorit.+ile fluCului ener4etic! 5$nd ai intrat" f. ca scutul .la
umbrel." deflectorul de deasu#ra noastr." s. (ncea#. s.-)i %erse (na#oi
ener4ia (n central. )i creea/. un #re6udiciu sistemelor de si4uran+." (n a)a
fel (nc$t s. se obser%e scur4erea din scut" dar nu )i feedbacBul!
0 5.#itane Solo" asta %a #orni o s#iral. de su#ra(nc.rcare! 3i #utea
arunca tot turnul (n aer!
0 ,umai dac. #un m$na #e sistemele #rimare de la HirBen" /ise Han
mai mult #entru sine! 3#uc.-te de treab.2
5$te%a ni%ele mai sus" %ice#re)edintele HirBen ()i d.du seama c. era
luat dre#t #rost!
5$t era de fascinat de dansul lui 3tuarre )i tot reu)ise s.-)i reor4ani/e/e
fundamental 4$ndurile (ntr-o /on. a sus#iciunilor din mintea sa" a6un4$nd
la conclu/ia c. i se distr.4ea aten+ia! 5eea ce dorea el s. %ad. era lu#ta
mecani/at.! Dansurile artistice" de)i destul de frumoase" nu erau un
(nlocuitor!
St.tea (n #icioare" a#.s$nd butoanele unit.+ii de comand. de la centur.!
;uminile se a#rinser. )i DaBBa se o#ri din c$ntat! 3tuarre #ri%i (m#re6ur" ca
)i cum s-ar fi tre/it dintr-un %is!
0 5e7
0 36un4e cu asta" decret. HirBen!
Hul-8*a-S*an se ridic. (n #icioare" l$n4. el" s#er$nd s. #rimeasc.
ordinul de a ucide! An sc*imb" HirBen s#useE
0 3m %./ut destul" trianii! E clar c. %. esc*i%a+i! =. lua+i dre#t
imbecilG (3#oi ar.t. s#re BolluC! Scu/ele %oastre ridicole" de arti)ti" mi-
au adus acest robot demodat9 e o escroc*erieE nu a+i a%ut niciodat. de 4$nd
s.-mi r.s#l.ti+i banii cu lucruri de %aloare! S#era+i c." in%oc$nd defec+iuni
mecanice" eu %oi #l.ti c*eltuielile de trans#ort sau c. %. %oi recom#ensa
#entru eforturile %oastre! ,u-i a)a2G
8.s#unsul ei O,u" domnule %ice#re)edinteP fu i4norat!
HirBen nu era con%ins!
0 Dre4.ti+i robotul acela #entru lu#t. )i aduce+i-mi-l #e =arB-X"
126
ordon. el!
3tuarre se ridic." tem$ndu-se #entru BolluC! Dar obser%ase c. HirBen
era ferm )i" (n #lus" trebuia s. se 4$ndeasc. )i la #uiul ei! =ai mult" aici nu
#rea a%ea cum s.-i a6ute #e Han )i #e #erec*ea sa!
0 5u #ermisiunea dumnea%oastr." eCcelen+." m. %oi (ntoarce #e na%a
mea!
;a bordul <oimului" cel #u+in" %a a%ea la dis#o/i+ie mai multe o#+iuni!
HirBen (i f.cu semn cu m$na s. se duc." #reocu#at de robotul lui"
r$/$nd (n stilul lui deloc %esel!
0 Du-te" du-te! Jar dac.-l %e/i #e mincinosul .la de dou. #arale"
Ir.4.torul .la de elit. al t.u" ai face bine s.-l iei cu tine! <i s. nu cre/i c.
n-o s. trimit o #l$n4ere! ? s. +i se retra4. dre#tul de a mai fi membru al
3socia+iei!
Ea #ri%ea s#re locul (n care era condus BolluC" (n aren." inca#abil. s.-l
a6ute!
0 ;ord HirBen" cu si4uran+. e o ile4alitate! 3cela este robotul nostru7
0 3dus aici ca s. m. #.c.leasc." o com#let. el" dar o s.-mi r.scum#.r
#lata cu el! 3cum #leac. sau #ri%e)te" dac. dore)ti!
:.cu semn cu un de4et" )i un ser4ent Es#o l.tr. un ordin! >ardieni
(nal+i" se%eri" se a#ro#iar. c$te unul de fiecare #arte a celor doi triani!
3tuarre nu-)i #utu st.#$ni )uieratul! An)f.c. laba lui DaBBa )i #orni %al-
%$rte6 s#re lift" cu #uiul s.lt$nd (n urma ei! 8$sul sec al lui Hul-8*a-S*an
#arc. o (n6un4*ia cu ur.!
R
Mos (n centrul de com#utere" ecranul care afi)ase o mic. #arte din
modific.rile #e care le f.cea Blue =aC" se stinse #entru o cli#.!
0 =aCG 3i #.+it ce%aG (ntreb. Han (n4ri6orat!
0 5.#itane Solo" (l acti%ea/. #e =arB-X! Al #un s. lu#te cu BolluC2
Locea lui =aC era alarmat.! 5*iar (n tim# ce com#uterul %orbea" detalii
des#re construc+ia lui =arB-X defilau ra#id #e ecran!
0 5omen/ile )i alimentarea cu ener4ie a lui =arB-X sunt inde#endente
de acest sistem9 nu m. #ot atin4e de el2 5.#itane" trebuie s. ne (ntoarcem
sus imediat! BolluC are ne%oie de mine2
0 Dar 3tuarreG
0 J se c*eam. un lift )i se anun+. ser%iciul de #a/. c. #leac.! Irebuie
s. mer4em sus2
127
Han d.dea din ca#" f.r. s. +in. cont de fa#tul c. fotorece#torul lui =aC
se stinsese!
0 Ami #are r.u" =aC" sunt o 4r.mad. de alte lucruri #e care trebuie s.
le fac aici! De de alt. #arte" acum nu l-am #utea a6uta #e BolluC!
Ecranul se stinse" iar fotorece#torul se a#rinse! Locea lui =aC tremura!
0 5.#itane Solo nu mai fac nimic #entru tine #$n. nu m. duci la
BolluC! Dot s.-l a6ut!
Han lo%i destul de tare calculatorul cu #odul #almei!
0 Ireci (na#oi la treab." =aC! Lorbesc serios!
Dre#t r.s#uns" =aC ()i retrase ada#torul din re+ea! Anfuriat" Han a#uc.
micu+ul calculator )i (l ridic. deasu#ra ca#ului!
0 :. ce +i-am s#us sau o s. te las aici" transformat (n +.nd.ri2
0 3tunci d.-i drumul" c.#itane" (l (nfrunt. %ocea sub+iric.! Dac. eu a)
fi fost la neca/" BolluC ar fi f.cut tot ce-ar fi #utut #entru mine!
Han se o#ri (nainte s. dea cu calculatorul de #.m$nt! A)i d.du seama c.
4ri6a lui =aC fa+. de #rietenul s.u nu era diferit. de #ro#ria lui 4ri6. #entru
5*e@bacca! ;.s. 6os calculatorul uit$ndu-se la el ca #entru #rima oar.!
0 S. fiu al naibii2 E)ti si4ur c. #o+i s.-l a6u+i #e BolluCG
0 ,umai du-m. acolo" c.#itane" ai s. %e/i2
0 S#er! 5are lift duce la domG
=aC (i s#use" iar el #lec. imediat s#re lifturi" at$rn$nd cureaua
com#uterului de um.r! 5$nd a6unse acolo" ()i scoase insi4na )i a#.s.
butoanele de cobor$re! ? alt. cabin. se o#ri9 a)te#t." a#oi continu. )i a#.s.
butoanele de cobor$re (nc. o dat.!
,u mai a%ea noroc! 5abina (n care se afla 3tuarre" DaBBa )i cele dou.
4.r/i" se o#rise de mai multe ori (n tim#ul cobor$rii! Ea (l %./u #e Han )i
ie)i din lift (m#reun. cu #uiul ei! Es#o)ii fur. ne%oi+i s. se 4r.beasc.
#entru a e%ita s. fie l.sa+i (n urm.!
Han (i lu. deo#arte dar es#o)ii erau cu oc*ii #e ei!
0 =er4eam la na%." )o#ti 3tuarre! ,-am )tiut ce s. fac altce%a!
5.#itane Solo" HirBen (l #une fa+. (n fa+. #e BolluC cu ma)ina aia a lui2
0 <tiu! =aC are o oarecare #.rere (n #ri%in+a asta! (L./u #e unul dintre
es#o)i %orbind la un intercom! 3scult." cei #ierdu+i se afl. aici! =aC a
sondat turnul9 HirBen %a trebui s. dea drumul la toat. lumea" dac. %rea s.
mai res#ire! Du-te )i #re4.te)te na%a! 3ran6e/ eu totul" surioar." numai s.
#un m$na #e un de/inte4rator!
0 5.#itane" %oiam s.-+i s#un" (i (ntreru#se =aC" am re%erificat cifrele!
5red c. ar trebui s. )tii7
12K
0 ,u acum" =aC2
Han (i trase (na#oi s#re lift #e 3tuarre )i DaBBa" a#.s$nd ambele
butoane" de cobor$re )i de urcare! Hnul dintre es#o)i nimeri din nou cu
trianii" dar cel.lalt r.mase l$n4. Han" eC#lic$ndu-iE
0 Lice#re)edintele s#une c. #o+i s. %ii sus! Du#. lu#t. #o+i s. iei acas.
ce-o mai r.m$ne din robotul t.u!
R
Ie*nicienii )i es#o)ii (l (m#inser. #e BolluC 6os (n aren." (n tim# ce
#ara%anele de o+el trans#arent se ridicar. din sloturile ascunse (n
#ardoseal.! HirBen ()i d.duse seama c. acesta nu era un robot 4ladiator"
a)a c. d.du comanda ca BolluC s. fie ec*i#at cu un scut #entru a face
lucrurile mai interesante!
Scutul" f.cut din #l.ci dre#tun4*iulare" fu #rins cu ni)te cle)ti )i
cum#.nit (n 6urul bra+ului lun4 al robotului (n tim# ce acesta (ncerca s. se
obi)nuiasc. cu ce se (nt$m#la!
BolluC )tia c. n-ar sc.#a niciodat. at$t de multor oameni (narma+i!
5unoscuse destui oameni (n mul+ii s.i ani de ser%iciu )i acum era ca#abil
s. recunoasc. ura! 3sta %./u #e fa+a %ice#re)edintelui! Dar BolluC trecuse
#rintr-un num.r de situa+ii limit. asem.n.toare )i dac. nu a%ea inten+ia s.
se lase demolat #utea e%ita aceasta!
Danoul unei u)i se ridic. (n #eretele (nde#.rtat" care forma un arc al
arenei!
Se au/i *uruitul unor ro+i! =arB-X 5.l.ul ie)i la lumin.!
Era cu (nc. o 6um.tate mai (nalt ca BolluC" mult mai lat" )i se mi)ca #e
dou. )enile 4roase (n loc de #icioare! De #e )asiu se ridica un trunc*i 4ros"
(mbr.cat (ntr-o armur. cenu)ie din #l.ci de alia6! Bra+ele 5.l.ului st.teau
#liate" inacti%e acum9 fiecare era (n/estrat cu c$te o arm.!
BolluC folosi un truc" (n%.+at de la unul din #rimii s.i #ro#rietari umani"
)i omise din calcule conclu/ia lo4ic." c. distru4erea sa a%ea un coeficient
mare de #robabilitate! <tia c. #rintre oameni aceast. tactic. era numit.
Oi4norarea mor+ii si4ureP! BolluC o asem.na cu eCcluderea datelor
contra#roducti%e! ? a#licase de multe ori #$n. acum" de-asta mai era (nc.
(n func+iune!
Iurela cranian. a 5.l.ului se roti" sen/orii ei fiC$ndu-se #e robot! =arB-
X era ultima a#ari+ie (n materie de automate de lu#t." o ma)in. de ucis"
foarte s#eciali/at. )i eCtrem de %ictorioas.! Dutea oc*i )i %a#ori/a robotul
129
sala*or din locul (n care se afla" dar era" bine(n+eles" #ro4ramat #entru a
oferi un s#ectacol mult mai #l.cut #ro#rietarului s.u! 5.l.ul era )i el o
ma)in. care a%ea un sco#!
=arB-X (nce#u s. rule/e" mi)c$ndu-se ra#id )i cu #reci/ie" mane%r$nd
c.tre BolluC! 8obotul d.du (na#oi #roste)te" mul+umindu-se cu sarcina
neobi)nuit. de a +ine )i mani#ula un scut! 5.l.ul (i d.du roat." studiindu-l
#e BolluC din toate #.r+ile" c$nt.rindu-i reac+iile" (n tim# ce robotul
#ri%eaYdin s#atele scutului s.u!
0 Ance#e+i2 ceru %ice#re)edintele HirBen #rin intermediul
am#lificatoarelor arenei!
=arB-X" diri6at de %ocea lui" ()i sc*imb. modul de atac! Lenea cu %ite/.
maCim." direct asu#ra lui BolluC! 8obotul (l e%it. s.rind (ntr-o #arte" a#oi
(n cealalt." dar mi)c.rile lui erau antici#ate de 5.l.u" (i 4*icea fiecare
mi)care )i se (ndre#ta s#re el" duduind" ca s.-l calce sub )enile!
0 3nulat2 se au/i (n am#lificator %ocea *$r$it. a lui HirBen!
=arB-X se o#ri la mic. distan+. de BolluC" (n4.duindu-i b.tr$nului
robot s. se retra4." cl.tin$ndu-se ciudat!
0 5ontinu.2 ordon. %ice#re)edintele!
5.l.ul #orni din nou" select$nd o alt. %ariant. distructi%. din arsenalul
s.u!
Ser%omecanismele murmurar. )i un bra+-arm. se ridic." a%$nd la ca#.t
un arunc.tor de fl.c.ri! BolluC (l %./u )i-)i ridic. scutul tocmai la tim#!
Din 4ura arunc.torului i/bucni un 6et de fl.c.ri" (m#ro)c$nd #ere+ii
arenei" re%.rs$nd un torent ar/$nd asu#ra scutului lui BolluC! =arB-X ()i
aduse arunc.torul (n #o/i+ia ini+ial." #entru o nou. lo%itur. (n un4*iul
inferior" ca s. taie #icioarele robotului! BolluC de-abia reu)i s. se
#r.bu)easc. (n 4enunc*i )i s. li#easc. scutul de #.m$nt (nainte ca fl.c.rile
s.-l m.ture" f.c$nd b.l+i de foc #e #odea (m#re6urul s.u! =arB-X rul. din
nou" #re4.tindu-se #entru o lo%itur. mai clar." c$nd HirBen anul. )i acea
metod.!
BolluC se lu#t. s. se ridice (n #icioare" folosind scutul dre#t #$r4*ie! A)i
sim+ea mecanismele interne su#ra(nc.l/ite" la4.rele (n s#ecial! 5ircuitele
de 4iroec*ilibru nu fuseser. #roiectate cu 4$ndul de a fi su#use la
asemenea #ede#se constante!
3#oi =arB-X %eni din nou! BolluC i4nor. ine%itabilul" for+$nd
elementele mai lente s. r.s#und." mi)c$ndu-se cu un ec*i%alent mecanic al
durerii" dar (nc. func+ional!
1'N
R
Han ie)i (n fu4. din lift! Es#o)ii" fiind (n)tiin+a+i de fa#tul c.
%ice#re)edintele dorea ca el s. %ad. s#ectacolul" (l l.sar. s. treac.!
Se o#ri #atin$nd" (n r$ndul cel mai de sus al amfiteatrului! HirBen st.tea
dedesubt (m#reun. cu so+ia )i subordona+ii s.i" (ncura6$ndu-)i cam#ionul )i
r$/$nd de ridicolul BolluC" (n tim# ce 5.l.ul ridica un alt bra+-arm.! 3cesta
era #re%./ut cu un set de +e%i #entru rac*ete mici!
BolluC (l %./u )i folosi un truc" du#. cum credea el" o ultim. %ariant.!
;.s$ndu-se #e %ine" (nc. +in$ndu-)i scutul" ()i sl.bi sus#ensiile )i s.ri la
=arB-X asemenea unei insecte ro)ii uria)e! 8ac*etele miniaturale
eC#lodar. (n #ere+ii trans#aren+i ai arenei" um#l$nd amfiteatrul cu eC#lo/ii
/4omotoase (n ciuda sistemului de amorti/are sonor. instalat (n tribune!
HirBen )i oamenii lui urlar. (nfuria+i! Han cobor( (n 4rab. tre#tele
arenei" c$te trei de-odat.! BolluC ateri/ase r.u9 nu #utea birui (ncordarea
din mecanismele sale! Lice#re)edintele sc*imb. (nc. o dat. #ro4ramul
automatului s.u de lu#t.!
5.l.ul ()i retrase bra+ul lansator de rac*ete! Din #.r+ile laterale a#.rur."
asemenea unor tentacule metalice" cabluri-arcane )i dou. fier.straie
circulare! ;amele fier.straielor se rotir. #roduc$nd un sunet caracteristic
t.i)urile %ibrau astfel (nc$t ar fi #utut s. taie metalul la fel de u)or ca aerul!
=arB-X se (ndre#t. c.tre BolluC" cu bra+ele mi)c$ndu-se ca #entru o
(mbr.+i)are mortal.!
HirBen (l obser%. #e Han (ndre#t$ndu-se s#re mar4inea arenei!
0 Escrocule" #ri%e)te la lucru un ade%.rat automat de lu#t.2
:u /4uduit de un r$s (ns#.im$nt.tor9 tot farmecul afectat #e care-l a%ea
(n consiliile de conducere ale 5or#ora+iei dis#.ruse! So+ia )i subordona+ii
s.i se conformar. atitudinii sale!
Han nu-i b.4. (n seam. )i ridic. com#uterul!
0 S#une-i =aC2
Blue =aC trimise informa+ii (n fluCuri de semnale la %olum maCim!
BolluC ()i orient. fotorece#torul asu#ra lui =arB-X! 5u toate c. )tia c. e o
nebunie" Han ()i +inu res#ira+ia!
An tim# ce 5.l.ul se (ndre#ta s#re el" BolluC nu f.cu nici o mi)care de
e%itare )i nici nu-)i ridic. scutul! 5.l.ul 4.si c. reac+ia era lo4ic.! 8obotul
nu a%ea nici o s#eran+.! 5ablurile-arcane se (ntinser. s.-l #rind. #e BolluC"
iar fier.straiele circulare se rotir. (n a#ro#iere!
BolluC ()i ridic. scutul )i-l arunc. (n =arB-X! 5ablurile )i fier.straiele
1'1
()i sc*imbar. cursul9 scutul fu interce#tat cu u)urin+." #rins )i t.iat (n
buc.+ele! Dar (n scurtul r.4a/ BolluC se aruncase" +ea#.n" cu un /4omot
metalic (ntre )enilele 5.l.ului!
3utomatul de lu#t. se o#ri dar nu la tim#! BolluC" (ntins sub el" ()i
#rinse o m$n. de )asiu )i fiC. acolo un ser%o-cle)te! 5ealalt. m$n. se
(ntinse s#re m.runtaiele lui =arB-X" s#intec$ndu-i circuitul de r.cire!
5.l.ul emise un stri4.t electronic! Dac. ar fi stat locului )i ar fi
cum#.nit" tim# de un secol" toate %ariantele" ma)ina uci4a). n-ar fi luat (n
nici un ca/ (n considerare #osibilitatea ca un robot sala*or s. fi #utut (n%.+a
s. fac. ce%a ira+ional!
=arB-X (nce#u s. se mi)te rul$nd (ncolo )i (ncoace" la (nt$m#lare! ,-
a%ea cum s. a6un4. la BolluC care st.tea a4.+at sub el! ,imeni nu-l
#ro4ramase s. tra4. (n #ro#riul cor#" s. se taie sau s. stri%easc. ce%a la
care nu #utea a6un4e! BolluC se afla (n sin4urul loc si4ur din toat. arena!
Iem#eratura intern. a lui =arB-X (nce#u s. creasc.9 ma)ina uci4a).
#roducea cantit.+i enorme de c.ldur.!
HirBen se ridicase acum (n #icioare )i stri4.E
0 3nulat2 5.l.u" (+i ordon s. anule/i #ro4ramul2
Ie*nicienii (nce#ur. s. mi)une" lo%indu-se unul de altul dar =arB-X nu
mai #rimea ordine! 5ircuitul s.u de comand. %ocal. fusese #rintre #rimele
lucruri distruse! 3cum ataca arena f.r. nici o +int." desc.rc$nd
de/inte4ratoarele" arunc.toarele de fl.c.ri )i lansatoarele de rac*ete la
(nt$m#lare" amenin+$nd cu su#rasolicitarea sistemului de amorti/are a
/4omotului!
Dere+ii de o+el trans#arent ai arenei de%enir. o fereastr. s#re infern" (n
tim# ce 5.l.ul b$ntuia cu trunc*iul rotindu-se" cu armele eC#lod$nd"
c.ut$nd un inamic cu care nu se #utea confrunta )i asta datorit. defect.rii
sistemului de 4*idare! :u lo%it de sc*i6e din #ro#riile rac*ete! Din
%entilatoarele sale i/bucnir. trombe de foc! BolluC se +inea acum de )asiul
lui =arB-X cu ambele m$ini" fiind t$r$t (nainte )i (na#oi" (ntreb$ndu-se
dac. se %a mai #utea a4.+a mult tim#!
5.l.ul rico). (ntr-unul din #ere+ii arenei! 5ircuitele instinctului de
su#ra%ie+uire ale ma)inii uci4a)e ()i 4.siser. (n sf$r)it inamicul! Se re#lie
ca s. atace din nou!
BolluC *ot.r( c. era tim#ul s. abandone/e to%.r.)ia lui! Ai d.du drumul"
#ur )i sim#lu! 5.l.ul url. din nou" toat. aten+ia fiindu-i concentrat. asu#ra
#eretelui inofensi%! 8obotul (ncerc. s. se t$rasc." sc$r+$ind" c.tre ie)ire!
5.l.ul se ciocni cu ca#ul de #eretele arenei fiind aruncat (na#oi de
1'2
#uternica coli/iune! Ant.r$tat" trase cu toate armele cu ra/. scurt. )i fu
(n4*i+it de clocotul ra/elor distru4.toare" al fra4mentelor de rac*et. )i al
stro#ilor de acid! 3#oi" (n tim# ce HirBen stri4a un ultim O,-uuu2P" c.ldura
intern. a lui =arB-X (n combina+ie cu cea de afar. a6unse la ni%elul critic!
5.l.ul =arB-X" ultimul stri4.t (n materie de automate de lu#t." fu ru#t
(n dou. de o eC#lo/ie s#ectaculoas." eCact (n cli#a (n care BolluC" de#.)itul
robot sala*or" ()i scoase din aren. cor#ul obosit!
Han (n4enunc*e l$n4. el" b.t$ndu-l #e s#ate (n tim# ce Blue =aC scoase
un sunet de %eselie! Dilotul ()i d.du ca#ul #e s#ate )i (nce#u s. r$d." uit$nd
de toate (n mi6locul acestor e%enimente absurde!
0 3corda+i-mi un minut" %. ro4" im#lor. BolluC cu %ocea )i mai
t.r.4.nat.! Irebuie s.-mi #un mecanismele (ntr-o oarecare ordine!
0 Dot s. te a6ut2 c*icoti =aC! ;ea4.-m. la circuitele creierului t.u"
BolluC" )i o s. am eu 4ri6. de toate deri%a+iile! 3sta o s.-+i #ermit. s. te
ocu#i de #roblemele ciberstasei!
BolluC ()i desc*ise #lastronul!
0 Dac. a+i fi at$t de bun" c.#itane7
Han #use micu+ul com#uter la locul s.u!
0 Anduio).tor" oricine ai fi tu" se au/i o %oce lin. dar seac. (n s#atele
lui Han" dar f.r. nici un sens! ? s. %. stoarcem de toate informa+iile #e
care le dorim! Dar a#ro#o" ce s-a (nt$m#lat cu toate #an4licile )i medaliile
taleG
Han se (ntoarse )i se ridic. (n #icioare! Hul-8*a-S*an a)te#ta cu arma (n
m$n.! 5entura sa" cu de/inte4ratorul (n toc" at$rna de um.rul #istolarului
re#tilian!
An s#atele lui Hul-8*a-S*an a#.ru HirBen" urmat de maior" al+i es#o)i"
#ersonalit.+i din administra+ie )i so+ia sa" toate #odoabele im#ortan+ei sale
(n cadrul 5or#ora+iei! 3erul era #lin de mirosul circuitelor carboni/ate )i al
metalului to#it" tot ceea ce r.m.sese din #re+iosul =arB-X! :a+a lui HirBen
o4lindea de o furie disimulat.!
(ndre#t. un de4et tremur.tor s#re Han!
0 3r fi trebuit s.-mi dau seama c. faci #arte din cons#ira+ie2 Io+i
sunte+i im#lica+i trianii" robotul )i 3socia+ia arti)tilor! ,imeni din cadrul
consiliului nu %a #utea acum s. ne4e9 cons#ira+ia (m#otri%a 3utorit.+ii )i
(m#otri%a mea" #ersonal" (i im#lic. #e to+i2
Han d.du uluit din ca#! HirBen asuda )i urla" a%$nd o eC#resie maniac.!
0 ,u-+i )tiu ade%.ratul nume" dar ai a6uns la ca#.tul acestui com#lot! ?
s. scot eu de la robotul t.u )i de la trianii tot ce %reau s. )tiu! Dar de %reme
1''
ce mi-ai stricat distrac+ia" o s-o (nlocuie)ti tu!
=erse cu restul antura6ului s.u (n interiorul arenei )i se o#ri (n s#atele
#anourilor de o+el trans#arent! Hul-8*a-S*an ()i lu. de #e um.r centura lui
Han )i i-o (ntinse!
0 Lino" Ir.4.torule! S. %edem dac. mai ai %reun truc!
Han se mi)c. cu 4ri6. )i-)i lu. centura! Lerific. din oc*i de/inte4ratorul
)i obser%. c. fusese desc.rcat" l.s$ndu-i-se doar o micro(nc.rc.tur." c$t s.
nu se strice circuitele #rimare de control!
Dri%irea sa se mut. asu#ra lui HirBen" care sorbea totul din oc*i din
s#atele in%ulnerabilului o+el trans#arent! ,u se mai #unea #roblema unit.+ii
de control de la centur.! Han urc. (ncet sc.rile amfiteatrului (nc*i/$ndu-)i
centura )i le4$nd )iretul tocului!
Hul-8*a-S*an (l urm." #un$ndu-)i #istolul distru4.tor (n tocul de la
antebra+! 5ei doi #.)ir. (n aren.9 oficialit.+ile 3utorit.+ii #ri%ir. (n sus s#re
ei!
3 fost o (ncercare bun." ()i /ise Han" )i n-a li#sit dec$t #u+in ca s. fie
(ncununat. de succes! Dar acum HirBen inten+ionea/. s. m. omoare )i s.-i
duc. #e 3tuarre )i DaBBa (n camerele de intero4atoriu! Lice#re)edintele are
toate c.r+ile (n m$n." mai #u+in una! Han se *ot.r( #e loc" c." dac. trebuia
s. moar." %a lua cu el toate acele min+i reformate ale Si4uran+ei
5or#orati%e!
Se duse cu 4ri6. )i lu. #o/i+ie l$n4. /id" desf.c$nd cureaua care fiCa
de/inte4ratorul! ?#onentul s.u" #lasat c$+i%a #a)i mai de#arte de el" nu
terminase cu ironiile!
0 Hul-8*a-S*an %rea s. )tie #e cine omoar.! 5ine e)ti" (nce#.toruleG
Andre#t$ndu-se" Han ()i l.s. m$inile #e l$n4. cor# )i-)i mi)c. de4etele!
0 Solo! Han Solo!
8e#tila s#use cu sur#rindereE
0 3m au/it de numele t.u" Solo! 5el #u+in e)ti demn de a fi ucis!
>ura lui Han sc*i+. amu/amentulE
0 5re/i c. #o+i s. te descurci" )o#$rloG
Hul-8*a-S*an )uier. m$nios! Han se concentr. asu#ra creaturii din fa+a
luiE
0 3dio" Solo" (i ur. Hul-8*a-S*an!
Han ()i l.s. um.rul dre#t (n 6os" se roti #e 6um.tate" toate astea cu
iu+eala unui #istolar! Dar m$na nu a#uc. #atul de/inte4ratorului!
Simul$nd c. scoate arma" se a/%$rli la #odea" (n tim# ce c.dea" sim+i
cum m.tura #e deasu#ra sa ra/a distru4.torului lui Hul-8*a-S*an" lo%ind
1'4
/idul! Droduse o eC#lo/ie care-i rico). dre#t (n fa+." arunc$ndu-l (na#oi!
;o%itura sa distrusese circuitele secundare comandate de unitatea lui
HirBen" eliber$nd %$rte6uri de ener4ie! EC#lo/ii secundare semnalar.
distru4erea ma4istralelor ener4etice!
Han atinse #odeaua" su#ra%ie+uind eC#lo/iei f.r. un fir de #.r ars! ?
%ibra+ie (nde#.rtat. a6unse la elE era s#irala de su#ra(nc.rcare #e care o
introdusese =aC (n #ro4ramul secundar de a#.rare! 3cum" c. circuitele
#rimare fuseser. stricate (n unitatea de la centura lui HirBen" reorientarea
fluCului de ener4ie #reluase controlul! ,u mai durea/. mult" ()i /ise!
Ioat. lumea din OStars EndP sim+i deodat. c. este scufundat. ca (ntr-
un noroi 4ros" de #arc. 4ra%ita+ia #lanetei (i tr.4ea (n 6os! 5$m#ul
anticoli/iune Han uitase de el" dar nu mai conta!
3#oi" cu o eC#lo/ie de nedescris" centrala s.ri (n aer!
1'F
CAPITOLUL 10
3tuarre (ncet. s. mai aler4e #rin labirintul trunc*iului tubular" )tiind c.
4.r/ile Es#o se aflau #e urmele ei! Dlanul dis#erat al lui Han l.sa mult loc
de (ndoial.! 5e s-ar fi (nt$m#lat dac. bluful ar fi e)uatG Dar se corect.
imediat c.#itanul Solo nu blufa" )i era mai mult dec$t ca#abil de a-i ucide
)i #e inamici! ?dat. cu el" (ntr-o r./bunare teribil.!
Dar ea era de acord cu 6ocul! 3cesta ar #utea fi sin4urul moment (n care
OStar EndP s. fie %ulnerabil! =.ri #asul" t$r$ndu-l #e DaBBa du#. ea!
Jntrar. (n ultima 6onc+iune" cea mai a#ro#iat. de <oim! Hn te*nician
st.tea tol.nit (n fa+a consolei sale! Jntercomul es#osului semnali/." iar
3tuarre au/i un ordin (ntreru#t" transmis #rin maiorul Es#o de la HirBen )i
cei care o escortau au/ir. la fel de clar! 5ei doi trianii trebuia s. fie adu)i
(na#oi la turn! Se (ntreba dac. asta (nsemna c. Han inter%enise cu succes (n
lu#ta lui BolluC!
3tuarre nu a%ea nici o inten+ie s. se (ntoarc.9 c.#itanul Solo (i s#usese
foarte clar s. se duc. la bordul <oimului =ileniului! :olosi cel mai
re/onabil ton #osibilE
0 ?fi+ere" trebuie s. iau un obiect foarte im#ortant de la bordul na%ei
mele" a#oi ne #utem (ntoarce" te ro4G E %ital9 (n #rimul r$nd de asta mi s-a
#ermis s. %in!
Es#osul nu o b.4. (n seam.! A)i scoase arma!
0 ?rdinul s#une imediat! =i)c.2
3cum fu atras. )i aten+ia te*nicianului de ser%iciu" dar 4arda era
#rime6dia imediat.! 3tuarre (l +inea #e DaBBa de lab. astfel (nc$t abia
atin4ea #odeaua cu %$rful #icioarelor9 (l ar.t. 4ardianului!
0 Hite" mi s-a s#us s.-mi las #uiul (n na%.! Dre/en+a lui l-a nemul+umit
#e %ice#re)edinte" rosti ferm" sim+ind cum mu)c*ii sub+iri )i elastici ai lui
DaBBa se (nt.resc!
Es#osul desc*ise 4ura s. r.s#und." iar ea trase #uiul (n sus! DaBBa
#rofit. de momentul ridic.rii )i am$ndoi trianii s#intecar. aerul cu stri4.te
de lu#t. )oc$nd oamenii 3utorit.+ii!
DaBBa (l lo%i #e es#os cu #iciorul (n fa+. )i (n 4$t! 3tuarre" se arunc. #e
m$na omului" f.c$ndu-l s. sca#e de/inte4ratorul! Irianii (l (m#inser. #e
inamicul lor #e s#ate9 #uiul ()i (nf.)urase bra+ele" #icioarele )i coada (n
1'6
6urul ca#ului )i 4$tului es#osului" iar 3tuarre reu)i s. elibere/e
de/inte4ratorul!
3u/i un /4omot (n s#atele ei! Antorc$ndu-se %al-%$rte6 (l %./u #e
te*nicianul de ser%iciu ridicat #e 6um.tate de #e scaunul consolei! 5u
de4etul ar.t.tor al m$inii st$n4i a#.s. cu #utere ni)te butoane de #e
consol.! Ea #resu#use c. era %orba de alarm." dar m$na drea#t. a
te*nicianului scotea la i%eal. un de/inte4rator" )i asta era cel mai
im#ortant! Ea trase cu ra#iditatea unui soldat trianii! :las*-ul ro)u" scurt" al
de/inte4ratorului" (l tr$nti #e s#ate #e te*nician" rotindu-i scaunul!
5u r.nile s$n4er$nde" es#osul (l arunc. la o #arte #e DaBBa )i s.ri la
3tuarre cu m$inile (ntinse! Ea trase (nc. o dat." tirul ro)u lumin$nd sta+ia
de 6onc+iune! Es#osul (ncas. lo%itura )i c./u cu bra+ele (ncruci)ate! Din
tunel se au/eau sunetele discordante ale alarmei!
3tuarre era 4ata s. se duc. la consola sta+iei de 6onc+iune" ca s.
deconecte/e tuburile tunelului )i s. (ntreru#. urm.rirea" c$nd sta+ia se
cutremur. ca )i cum toat. su#rafa+a lui =ytus LJJ ar fi r.bufnit de
dedesubt! Ea )i DaBBa fur. arunca+i ca ni)te 6uc.rii (n aer" de suflul
eC#lo/iei incredibile!
3tuarre se ridic. ame+it. )i se a#ro#ie cl.tin$ndu-se de un *ublou 4ros!
,u se mai /.rea turnul! An locul lui +$)nea o coloan. de foc!
3#oi ()i d.du seama c. for+a eC#lo/iei fusese (n.bu)it. de 4eneratoarele
scuturilor deflectoare din 6urul turnului! 5oloana distru4.toare (nce#u s.
dis#ar." dar nu se mai /.rea nici urm. de turn!
0 Lai" c.#itane Solo" r.sufl. ea" (n+ele4$nd ce se (nt$m#lase9 nebunule2
Se (nde#.rt. e/it$nd de *ublou )i-)i e%alu. situa+ia! Irebuia s. #lece
f.r. (nt$r/iere! :u4i c.tre consol." 4.si comutatoarele de se#arare )i"
4*id$ndu-se du#. indicatoarele sta+iei de 6onc+iune a tunelului tubular"
mane%r. cele trei tuburi neconectate la <oim! Iuburile se retraser."
contract$ndu-se (na#oi c.tre 6onc+iune )i #liindu-se!
3#oi #orni unitatea de auto#ro#ulsare a sta+iei de 6onc+iune" #un$nd-o (n
mi)care" 4*id$nd-o s#re <oimul =ileniului" tr.4$nd du#. ea tuburile (n
tim# ce (nainta!
Hn minut mai t$r/iu <oimul =ileniului se ridica de #e =ytus LJJ!
St$nd (n fa+a comen/ilor )i cu DaBBa a)e/at (n fotoliul co#ilotului"
3tuarre scan. ba/a! <tia c. #ersonalul se lu#t. #robabil dis#erat cu c.derile
de #resiune )i cu scur4erile de aer #rin sistemul fisurat! Dar na%a de asalt
Es#o de6a se (n.l+ase de la ba/.9 (i %edea motorul str.lucind" (n tim# ce se
ridica ra#id! :a#tul c. cine%a (n+elesese ce se (nt$m#l. )i reac+ionase at$t
1'7
de re#ede o (n4ri6ora )i mai tare! ,ici o na%. a 3utorit.+ii nu mai trebuia
l.sat. s. decole/e!
A)i (ndre#t. na%a #e o traiectorie 6oas." la ni%elul na%elor 3utorit.+ii!
Iunurile <oimului lo%ir. o dat. )i (nc. o dat." (ntr-o trecere nimicitoare!
,a%ele #arcate i/bucnir. (n fl.c.ri una du#. alta" cre$nd eC#lo/ii
secundare! Din cele )ase na%e care se aflau acolo" nici una nu sc.#.
ne%.t.mat.! Qbur. #e deasu#ra craterului ad$nc unde se (n.l+ase odat.
OStars EndP!
Dorni motorul #rinci#al )i se (ndre#t. /4omotos s#re na%a de asalt Es#o
care #lecase! ?rient. toate scuturile s#re #u#a" dar nu se mai sim+eau dec$t
lo%ituri s#oradice" ineCacte" de tunuri turbolaser! Dersonalul ba/ei era #rea
ocu#at (ncerc$nd s. (m#iedice scur4erea aerului (n %id! 3sta era un a%anta6"
un mic a6utor #entru ea" fa+. de ceea ce #.rea s. fie o misiune f.r. s#eran+.!
R
5$m#ul anticoli/iune al OStars EndP-ului e a#roa#e su#ra(nc.rcat"
4$ndi Han" du#. ce centrala ener4etic. eC#lodase deasu#ra turnului" cu tot
ce se afla (n el! :useser. eCercitate for+e imense" dar efectul de imobili/are
(nce#use s.-)i #iard. %aloarea" (n tim# ce se re4lau sistemele!
:umul )i c.ldura 5.l.ului distrus )i a sistemelor de control #rimare se
ridicau )i #luteau #rin dom! Han (l au/ea #e HirBen +i#$nd (n (ncercarea de
a face ordine" (n tim# ce maiorul Es#o /biera comen/i" iar so+ia
%ice#re)edintelui )i al+ii +i#au cu#rin)i de #anic.!
Han ocoli mul+imea care se (ndre#ta s#re lifturi" (naint$nd cu 4reu #rin
c$m#ul anticoli/iune )i #rin fum! 3semenea tuturor sistemelor auCiliare"
c$m#ul anticoli/iune su4ea ener4ie din OStars EndP! 8e/er%ele turnului
#robabil c. erau limitate! Han /$mbi satisf.cut (n (ntunecimea )i
de/ordinea ce domneau9 #e es#o)i (i a)te#ta o sur#ri/.!
8eu)i s. coboare )o%.ielnic tre#tele amfiteatrului" tu)ind )i s#er$nd s.
nu se fi intoCicat cu re/idurile i/ola+iei arse )i a circuitelor to#ite! ;o%i
ce%a cu #iciorul! 8ecunoscu unitatea de comand. de la centura
%ice#re)edintelui HirBen! Ai d.du un )ut )i merse mai de#arte! Al locali/. #e
BolluC (n cli#a (n care se (m#iedic. de #iciorul robotului!
0 Domnule c.#itan2 (l c*em. BoluC! ,e-am 4$ndit c. a+i #lecat de6a"
domnule!
0 Suntem sco)i din 6oc9 cum ai #utut face tu astaG
0 =-am stabili/at! =aC a im#ro%i/at o le4.tur. direct. (ntre el )i mine!
1'K
Locea lui Blue =aC se f.cu au/it. din tru#ul lui BolluC!
0 5.#itane" am (ncercat s.-+i s#un c. asta s-ar #utea (nt$m#la du#. ce
am re%erificat cifrele!
Han ()i strecurase o m$n. sub bra+ul robotului" a6ut$ndu-l s. se ridice #e
#icioarele-i )o%.ielnice!
0 5e s-a (nt$m#lat" =aCG ,-a fost destul. ener4ie (n central.G
Je)i (m#reun. cu BolluC din fumul (nec.cios!
0 ,u" (n central. era suficient. ener4ie" dar #l.cile armate cu le4.tur.
intensificat. sunt mult mai #uternice dec$t am cre/ut la (nce#ut! Scuturile
deflectoare eCterioare au re+inut for+a eC#lo/iei cu eCce#+ia celei de
deasu#ra" cea care s-a di/ol%at (n su#ra(nc.rc.tur.! Ioat. for+a s-a (ndre#tat
(n direc+ia aceea! 5a )i noi!
Han se o#ri! 3r fi %rut s. #oat. %edea micul com#uter dar nu #entru c.
i-ar fi a6utat cu ce%a!
0 =aC" %rei s.-mi s#ui c. am aruncat OStars EndP-ul #e orbit.G
0 ,u" c.#itane" r.s#unse =aC trist! De o traiectorie cu un arc
(nde#.rtat!
Han se tre/i s#ri6inindu-se reci#roc cu BolluC!
0 Lai mie2 De ce nu m-ai a%erti/at2G
0 3m (ncercat" (i aminti =aC (mbufnat!
Han era de#.)it! Dar acum totul a%ea sensE 4ra%ita+ia s#ecific. relati%
mic. a lui =ytus LJJ )i li#sa fric+iunilor atmosferice (i im#rimaser."
#robabil" o %ite/. imens. ca (ntr-o distilerie! <i totu)i" dac. n-ar fi fost
ac+ionat c$m#ul anticoli/iune al turnului" c$nd eC#lodase uria)a
(nc.rc.tur." toat. lumea de #e OStars EndP n-ar fi fost acum dec$t un noroi
coloidal!
0 De de alt. #arte" ad.u4. =aC +$fnos" nu e mai bine a)a dec$t mortG
Deocamdat.2
Han se lumin.9 nu a%ea ce /ice (m#otri%a unei asemenea lo4ici! Al
s#ri6ini din nou #e BolluC!
0 Bine" domnule9 am un #lan nou! Anainte2
Dornir. cl.tin$ndu-se din nou" (nde#.rt$ndu-se de lifturi!
0 Lor fi scoase din func+iune toate lifturile" ca )i sistemele de
men+inere a %ie+ii )i mai )tiu eu ce" #rin absorbirea (ntre4ii re/er%e de
ener4ie! 3m obser%at o scar. de ser%iciu (n #lanurile eta6ului" dar HirBen )i
(nso+itorii lui o s.-)i aduc. )i ei aminte de ea foarte re#ede! >r.bi+i-%.2
Du#. ce Han se orient." ocolir. dis#o/iti%ele centrale! 3#roa#e c.
a6unseser. (n fa+a unei u)i de ur4en+. %o#sit. (n 4alben c$nd aceasta se
1'9
desc*ise brusc )i un es#o a#.ru cu #u)ca (n m$n.! :.c$ndu-)i m$inile
#$lnie" omul c*em.E
0 Domnule %ice#re)edinte HirBen2 De aici2
3#oi (i obser%. #e Han )i #e BolluC )i se #re4.ti s. tra4.! 3%$nd numai
o micro(nc.rc.tur. (n de/inte4ratorul s.u" Han fu ne%oit s. tra4. re#ede (n
ca#ul soldatului! Es#osul c./u secerat!
0 ,as maro" m$r$i Han!
3u/i ni)te /4omoteE ceilal+i desco#eriser. c. lifturile nu erau de nici un
folos )i cine%a ()i amintise de scar.! Han (nc*ise u)a (n s#atele s.u )i trase
c$te%a focuri (n mecanismul de (nc*idere! =etalul (nce#u s. str.luceasc. )i
s. se to#easc.! Era un alia6 re/istent care a%ea s. cede/e c.ldura (n c$te%a
cli#e" l.s$nd (nc*i/.toarea sudat.! 5ei r.ma)i de cealalt. #arte %or #utea
s.-)i croiasc. drum cu a6utorul armelor" dar le %a lua un tim# #re+ios!
An tim# ce mai aler4$nd" mai c./$nd coborau sc.rile" BolluC (ntreb.E
0 <i acum (ncotro" domnuleG
0 S#re eta6ul cu cabinele de sta/e! (Se (nclinar. (ntr-o #arte" 4ata s.
cad.! Sim+iG >ra%ita+ia artificial. fluctuea/.! An cur$nd seismele de
diri6are ale fluCului ener4etic %or (ntreru#e totul" (n afar. de sistemul de
men+inere a %ie+ii!
0 3*" (n+ele4 domnule" /ise BolluC! 5abinele de sta/. de care a+i
amintit dumnea%oastr. )i cu =aC!
0 Da+i-i robotului un #remiu! 5$nd o s. (ncea#. s. se de/acti%e/e
cabinele acelea" o s. elibere/e ce%a #ri/onieri tr.sni+i! Ii#ul care ar #utea
s.-i scoat. #e b.ie+ii no)tri din aceast. stare este c*iar unul dintre eiE Doc"
tat.l Messei!
36unser. 6os trec$nd de a#artamentele lui HirBen )i de ni%elele de
intero4are" ne(nt$lnind #e nimeni altcine%a #e scar.! :luctua+iile 4ra%ita+iei
se atenuaser.! Dar nu )tiai (nc. unde s. #ui #iciorul! 36unser. (n fa+a unei
alte u)i de ur4en+. )i Han o desc*ise manual!
An ca#.tul unui coridor se 4.sea alt. u). care fusese l.sat. desc*is.! Drin
ea Han %./u o trecere lun4. )i lat." #rintre )iruri (nalte de cabine de sta/.
#use unele #este altele" ca ni)te sicrie! 5ele mai scunde )iruri erau de6a
(ntunecate" 4olite" dar cele mai (nalte mai func+ionau! 5abinele din cele
dou. )iruri din mi6loc cli#ir.!
Dar mai 6os (n acea trecere" )ase 4ardieni f.ceau semne (n fa+a unei
mase de fiin+e umane )i neumane! Dri/onierii elibera+i" membri ai multor
s#ecii" m$r$iau )i urlau cu ostilitate! Es#o)ii" 4esticul$nd cu arma (n m$n."
(ncercau s. st.#$neasc. afluCul f.r. s. tra4." tem$ndu-se c. ar #utea fi
14N
co#le)i+i!
? fiin+. (nalt." demonic." r$/$nd nebune)te" se ru#se din mul+ime )i se
arunc. s#re es#o)i cu m$inile (ntinse! ? sal%. o f.cu s. cad. 4r.mad.!
E/itarea #ri/onierilor dis#.ru9 (naintar. cu to+ii s#re es#o)i! Dutea s. le mai
fie team. de moarte" (n com#ara+ie cu %ia+a din camerele de intero4atoriuG
Han (l (m#inse #e BolluC la o #arte" (n4enunc*e (n fa+a cadrului u)ii de
ur4en+. )i desc*ise focul (ns#re 4.r/i! Doi dintre ei c./ur. (nainte s.-)i dea
seama c. sunt (m#u)ca+i din s#ate! Hnul se (ntoarse" a#oi (nc. unul" ca s.
sc*imbe focuri" (n tim# ce cole4ii lor (ncercau s. st.%ileasc. mul+imea care
clocotea!
S.4e+i ro)ii" de foc" se (ncruci)au! Din cadrul u)ii se ridicau aburi de
fum (m#reun. cu o/onul focurilor de de/inte4rator! An aer #lutea miros de
carne ars.! Iirurile 4ardienilor descura6a+i /burau #rin u)a de ur4en+.
desc*is. sau lo%eau /idul" dar nu reu)eau s.-)i 4.seasc. +inta!
An4enunc*ind" #entru a se face c$t mai mic #osibil" Han se tr.4ea (na#oi!
Ires.rea din cau/a tirului intens )i-)i (n6ura arma care +intea #rost!
(n sf$r)it +intui un es#os tr.4$nd (n el! 5el.lalt se arunc. la #odea ca s.
e%ite s. fie lo%it! Dar Han folosi un truc %ec*iE (ntin/$ndu-se dincolo de
cadrul u)ii ()i culc. #e #odea arma" tr.4$nd frenetic! ;o%iturile care
mer4eau #robabil #aralel cu #odeaua (l 4.sir. #e es#osul care st.tea culcat
)i-l amu+ir. (n c$te%a secunde!
>ardienii care mai r.m.seser. se des#.r+ir.! Hnul l.s. arma s.-i cad. )i
ridic. m$inile" dar nu-i fu de nici un folos9 mul+imea n.%.li #este el ca o
a%alan). (n4ro#$ndu-l definiti%! 5el.lalt es#o" #rins (ntre tirul lui Han )i
#ri/onieri" (nce#u s. urce #e una din sc.rile care uneau #asarelele de-a
lun4ul )irurilor de cabine de sta/.!
?#rindu-se din urcu)" 4ardianul trase asu#ra celor care (ncercaser. s.-l
urm.reasc.! Iirul lui Han" eCecutat dintr-o #o/i+ie defa%orabil." nu-l
nimeri! Han (l lu. #e BolluC )i se (ndre#t. s#re camera cu )iruri de cabine!
Hltima lo%itur. a es#osului" tras. (n tim# ce urca s#re a treia #asarel." (i
f.cu #e #ri/onieri s. se retra4.! Din mul+imea acestora trei creaturi
#letoase" simieni" se c.+.rar. du#. el" ocolind sc.rile" balans$ndu-)i bra+ele
de-a lun4ul )irurilor de cabine! Al ca#turar. #e es#os (n c$te%a cli#e!
3cesta a%u tim# s.-l (m#u)te #e unul din simieni! 5ealalt. creatur.
asem.n.toare maimu+elor %eni fa+. (n fa+. cu es#osul! An tim# ce (ncerca s.
tra4. din nou" arma (i fu smuls. din m$n. )i aruncat. celor de 6os! 3#oi
4ardianul" care urla" fu #rins de ambele m$ini" balansat )i a/%$rlit direct (n
sus cu o #utere incredibil.! :u tr$ntit de ta%anul de deasu#ra celui mai (nalt
141
)ir de cabine )i c./u la #.m$nt (ntr-o moar. de m$ini )i #icioare" f.c$nd un
/4omot cum#lit la im#act!
;.s$ndu-l #e BolluC la o #arte Han se al.tur. t.%.lu4ului de #ri/onieri!
Deasu#ra" din ce (n ce mai multe cabine de sta/. fuseser. (nc*ise" #entru
alimentarea cu ener4ia sistemelor su#rasolicitate de men+inere a %ie+ii"
s#ri6inind astfel locuitorii multor #lanete! 3cum" c. #roblema imediat. a
4.r/ilor fusese eliminat." mul+i dintre e%ada+i erau de/orienta+i! Hnii dintre
ei fuseser. omor$+i sau r.ni+i de focul 4ardienilor" iar al+ii muriser. sau era
#e moarte" nefiind r.ni+i" #entru c. fi/iolo4ia lor nu era com#atibil. cu
atmosfera OStars EndP-ului" )i nu se mai aflau (n sta/. cu ec*i#amentul de
su#ra%ie+uire!
Locile se su#ra#uneauE
0 Hei" unde sunt7
0 >ra%ita+ia e ciudat.2 5e se (nt$m#l.G
0 5e loc e .staG
Stri4$nd )i 4esticul$nd Han le atrase aten+ia!
0 ;ua+i armele astea )i ocu#a+i #o/i+ie la casa sc.rilor2 Es#o)ii %or sosi
aici din cli#. (n cli#.2
Q.ri un b.rbat (mbr.cat (n uniforma unei for+e #oli+iene)ti #lanetare" era
#robabil un oficial deran6ant #entru 3utoritate" #e care aceasta *ot.r$se s.-l
(n4*e+e!
Han (l abord.E
0 ?r4ani/ea/.-i )i aran6ea/.-i sau o s. %. tre/i+i (na#oi (n sta/.2
Han se (ntoarse (ndre#t$ndu-se s#re coridor )i-i stri4. robotuluiE
0 3)tea#t. aici" BolluC9 trebuie s.-i 4.sesc #e Doc )i #e 5*e@ie!
An tim# ce #ri/onierii se (m#r.)tiau s. culea4. armele es#o)ilor" Han se
re#e/i (n alt coridor" o lu. la drea#ta )i se (ndre#t. c.tre urm.torul r$nd de
cabine! Dar cum se a#ro#ie de urm.toarea u)." aceasta se desc*ise nefiind
(ncuiat. #e din.untru! Irei es#o)i se (n4r.m.deau" fiecare (ncerc$nd s. ias.
#rimul din camer." (n %reme ce din s#atele lor se au/eau /4omotele de iad
ale tirurilor!
>ardienii ie)ir. doar #e 6um.tate! Se au/i un r.4et asur/itor )i o #erec*e
de bra+e lun4i" binecunoscute" se (ntinse )i (i trase #e to+i trei (na#oi (n
lu#t.!
0 Hei" aici erai" stri4. Han fericit! 5*e@ie2
&ooBieeul tocmai terminase de Oat$rnatP trei 4ardieni mototoli+i de o
balustrad.! A)i %./u #rietenul )i +i#. eCta/iat! 5u toate #rotestele sale" Han
fu #rins (ntr-o (mbr.+i)are #rieteneasc. care f.cu s.-i trosneasc. oasele!
142
3#oi 4ra%ita+ia artificial. se sc*imb. #entru o secund. )i 5*e@bacca
a#roa#e c./u! Al l.s. 6os #e Han!
0 Dac. mai sc.#.m de aici" #rietene" 4$f$i Han" *ai s. c.ut.m o rut.
stelar. de li%rare lini)tit. )i frumoas. )i s. ne a)e/.m la locul nostru" ce
/iciG
Blocul acesta de cabine fusese eliberat mai u)or dec$t celelalte9 a#arent"
aici se aflaser. mai #u+ini 4ardieni c$nd c$m#urile cabinelor de sta/.
cedaser.! Era totu)i aceea)i confu/ie" o multitudine de limbi )i de ni%ele
sonore! &ooBieeul se (n4*esui (n Han )i se (ntoarse url$nd #uternic"
+in$ndu-)i #umni ridica+i! An 6urul s.u se cre. imediat un 4ol! An cli#a de
lini)te Han ordon. #ri/onierilor s. ia armele #e care le a%eau )i s. se
al.ture celorlal+i a#.r.tori!
3#oi (l a#uc. #e 5*e@bacca de um.r!
0 Doc e #e aici #e unde%a" 5*e@ie" )i n-a%em mult tim# la dis#o/i+ie
ca s.-l 4.sim! El e sin4ura noastr. )ans. de a sc.#a %ii!
5ei doi urcar. la urm.torul bloc de cabine )i d.dur. #este o u). care era
de6a desc*is.! Han ridic. arma )i scrut. cu 4ri6. camera! 5abinele de sta/.
erau 4oale )i se a)ternuse o lini)te a#.s.toare! Han se 4$ndi c. #oate
3utoritatea nu a6unsese s. foloseasc. aceast. camer. (nc.! D.)i (n.untru )i
5*e@bacca (l urm.!
0 Sta+i #e loc2 le ordon. o %oce din s#ate!
?ameni )i alte creaturi +$)nir. din ascun/i)uri" de #e #asarele )i de #e
l$n4. /iduri!
Dar Han )i to%ar.)ul s.u identificaser. %ocea care le ordonase!
0 Doc2 stri4. Han" r.m$n$nd totu)i #e loc (m#reun. cu @ooBieeul!
,-a%ea sens s. se lase #r.6i+i!
B.tr$nul cu #.rul alb cre+ cli#i sur#rins!
0 Han Solo2 De Qiua 5rea+iei" ce te aduce aici" fiuleG Dar cred c. e
e%identE (nc. doi #u)c.ria)i" aiG (Se (ntoarse s#re ceilal+i! Derec*ea asta e-n
re4ul.!
Se (ndre#t. s#re ei cu #a)i m.run+i )i re#e/i! Han cl.tin. din ca#!
0 ,u" Doc! 5*e@ie era aici! 5$+i%a dintre noi am %enit s. %edem
cum7
Doc (i f.cu semn s. tac.!
0 3%em lucruri mai im#ortante" tinere! Ioate )irurile astea din #rimele
trei camere s-au de/acti%at9 de-asta am cucerit blocurile a)a de re#ede!
Su#rasolicitarea sistemului trebuie s. fi fost eCtraordinar.9 iar acum ba4 de
seam. c. 4ra%ita+ia este instabil.!
14'
0 Da" Doc! Loiam s. men+ione/ )i eu asta! <tii c. suntem (ntr-un turn"
corectG Ei bine7 l-am cam aruncat (n aer" am su#ra(nc.rcat centrala
ener4etic. )i am de/acti%at scutul deflector de deasu#ra" a)a (nc$t7
Doc se #ocni #este frunte!
0 Han7 imbecilule2
Han (ncerc. s. se a#ere!
0 ,u-+i #laceG Ana#oi (n l./ile %oastre de trans#ort2 (L./u c. %orbele
sale a%ur. efect! ,-a%em tim# s. ne cert.m9 OStars EndP nu #oate ie)i sub
nici o form. din c$m#ul 4ra%ita+ional al lui =ytus LJJ! ,e %om #r.bu)i )i
nu )tiu c$t de cur$nd! Sin4urul lucru care ne %a sal%a este c$m#ul .la
anticoli/iune care s-a cam dus! Iu trebuie s. te asi4uri c. func+ionea/.7
c$nd o s. ne lo%im!
Doc c.sca 4ura la Han!
0 :iule" acti%area unui c$m# anticoli/iune nu este ca atunci c$nd
aran6e/i na%a cui%a )i te duci la #limbare2
Han ()i arunc. m$inile (n aer!
0 Bine" atunci *ai s. a)te#t.m s. ne stri%im! Messa #oate oric$nd s.
ado#te un tat. nou!
,imeri la +int.! Doc sus#in.!
0 3i dre#tate" e sin4ura noastr. )ans." o %om (ncerca! Da nu-mi #rea
#lace 4ustul t.u (n materie de e%ad.ri!
Se (ntoarse s#re ceilal+iE
0 :i+i aten+i2 ,-a%em tim# de #.l.%r.4eal.! Leni+i cu mine" face+i cum
%. s#un eu )i #oate o s. reu)im9 cel #u+in" %. #ot #romite sf$r)itul
intero4atoriului!
Ai d.du un cot lui Han!
0 >loria )i toate celelalte" aiG
3#oi #orni (n fruntea unei *oarde care (nainta (n salturi )i tro#.ia"
fiecare indi%id de#las$ndu-se folosind diferite eCtremit.+i )i maniere de a
mer4e!
De m.sur. ce mer4eau! Han (i #o%esti tot ce se (nt$m#lase! B.tr$nul (l
(ntreru#seE
0 Irianii .)tia sunt la bordul <oimuluiG
0 3r trebui s. fie" dar n-o s. ne a6ute #rea mult9 undele de tractare ale
<oimului nu %or #utea o#ri turnul .sta din c.dere!
Doc se o#ri!
0 3i au/it ce%a" b.ieteG
3u/iser. cu to+ii trosnetul focurilor de de/inte4rator! ? luar. la fu4.! An
144
ciuda %$rstei sale" Doc +inea #asul cu #ilotul )i cu @ooBieeul!
36unser. la u)a de ur4en+. eCact c$nd tru#ul inert al unui #ri/onier era
trans#ortat din casa sc.rilor (n coridor! Era o creatur. saurian. uria)." cu o
arsur. de de/inte4rator (n burt.! Din u)a sc.rilor se au/eau sunetele
nere4ulate ale sc*imbului de focuri!
0 5e se (nt$m#l.G stri4. Han" d$nd din coate ca s.-)i fac. loc!
5*e@bacca trecu (n fa+. )i" (m#in4$nd )i l.tr$nd" desc*ise drumul!
?mul #e care Han (l #usese la (nt$m#lare (n fruntea #ri/onierilor a#.ru #e
tre#tele sc.rilor!
0 8e/ist.m unor tru#e care %in de sus! Sunt un num.r de oameni ai
3utorit.+ii acolo )i (ncearc. s. a6un4. aici! 3m l.sat c$+i%a oameni de #a/.
la eta6ele inferioare dar acolo nu s-a (nt$m#lat (nc. nimic!
0 HirBen )i ai lui (ncearc. s.-)i croiasc. drum (n 6os #entru c. sasurile
le sunt locali/ate aici" la cel mai 6os ni%el! S#er. s. fie sal%at" rosti Han!
Doc )i cu ceilal+i se uitar. la el sur#rin)i! A)i aduse aminte c. #entru ei
OStars EndP era (n mare #arte necunoscut! ?fi+erul de #oli+ie (ntreb.E
0 Dar ce s-a (nt$m#latG
0 Jntr.m (n cri/. de tim#" asta s-a (nt$m#lat" r.s#unse Han! Irebuie s.
re/ist.m aici )i s.-i d.m lui Doc o )ans. s. a6un4. 6os" la ni%elele te*nice!
Dune+i-i (n fa+. #e to+i cei care au arme" o s. a%e+i de (nt$m#inat ce%a
re/isten+. dar ar trebui s. fie slab.! 5eilal+i (i #ot urma mai la distan+.!
EC#edi+ia (n 6osul s.lilor (nce#u9 Doc se 4r.bea #entru c. nici unul
dintre ei nu )tia c$nd o s. a6un4. turnul la a#o4eu )i c$nd o s.-)i (ncea#.
cobor$rea!
Antre tim#" Han )i 5*e@bacca se re#e/ir. (n sus #e sc.ri! Han reali/. c.
res#ira cu 4reu )i (n+elese c. sistemele de su#ra%ie+uire (nce#eau s. nu mai
func+ione/e! Dac. #resiunea oCi4enului (n turn sc.dea #rea mult" toate
eforturile lor erau nule!
Se al.tur. a#.r.torilor care re/istau deasu#ra blocurilor cu cabine! 8a/e
de de/inte4rator sf$r$iau" %enind de deasu#ra" )i se lo%eau de /idul din fa+a
lor (n tim# ce #ri/onierii (narma+i" cei care mai r.m.seser." tr.4eau ra#id"
c$nd #uteau" f.r. s. +inteasc." )i cu mici )anse de a lo%i #e cine%a! =ai
mul+i a#.r.tori /.ceau mor+i sau r.ni+i!
Han a6unse (n %$rful sc.rilor9 un om ()i (ntinse arma de du#. col+" trase
c$te%a focuri )i se retrase (n 4rab.!
0 5e se (nt$m#l. acolo 6osG
Han se l.s. #e %ine l$n4. el )i era a#roa#e s. arunce o #ri%ire (n sus
c$nd o sal%. de focuri ro)ii mu)car. )i arser. #odeaua )i #ere+ii! Se retrase!
14F
0 ;as.-+i dracu ca#ul (n 6os" omule" (i atrase aten+ia a#.r.torul! ,e-am
lo%it de a%an4arda lor aici" la cotitur." i-am res#ins (ns. au %enit 6os )i
ceilal+i! Ai +inem la distan+. dar au mai multe arme! (3#oi re#et.! 5e se
(nt$m#l. dedesubtG
0 5eilal+i se (ndrea#t. s#re ni%elele inferioare ca s. 4.seasc. o solu+ie
de a ie)i de aici! 3m %enit ca s.-i +inem #e tic.lo)i la res#ect!
Ance#u s. trans#ire" 4$ndindu-se c. turnul #robabil tocmai cedase
atrac+iei lui =ytus LJJ!
3lte sal%e luminar. casa sc.rilor! =i6indu-)i oc*ii" 5*e@bacca (i
bolborosi ce%a lui Han!
0 Drietenul meu are dre#tate" le s#use Han celorlal+i a#.r.tori! Lede+i
focurile care %inG Iocesc #eretele (nde#.rtat )i cealalt. #arte a #odelei!
Han se a)e/. (n fund )i (naint." #$n. c$nd s#atele s.u fu c*iar (n linia
focului!
Sc*imb. c$te%a #ri%iri cu 5*e@bacca! Dri%irea lui era lamentabil." iar a
@ooBieeului (n4ri6orat.!
0 Scoate-o afar.!
Han se l.s. #e s#ate" cu #u)ca #e #ie#t (ndre#tat. (n sus! An tim#ul
mi)c.rii obser%. ceea ce se a)te#ta s. %ad.! Hn om (mbr.cat (n uniform.
maro Es#o se furi)a (n 6os #e sc.ri li#it de /id ca s. e%ite tirul! Scena
de%eni foarte clar. (n mintea lui Han (n tim# ce trase o rafal.! :.r. s. %ad.
efectul" se ridic. mult (nainte" ca s#atele s.-i atin4. #odeaua! 5*e@bacca
sim+i mi)carea )i (l trase #uternic! Han alunec. (n si4uran+. a#ari+ia lui
(nce#use )i se terminase at$t de brusc (nc$t nimeni din cei de sus nu a#uc.
s.-)i redirec+ione/e tirul!
Se au/i un /4omot ra#id de #a)i #e tre#te )i o arm. Es#o se o#ri din
c.dere" lin moment mai t$r/iu" lo%indu-se de #ere+i" #ro#rietarul #istolului
se o#ri din rosto4olire l$n4. ei" c$t se #oate de mort! Era maiorul Es#o!
Han d.du din ca# mul+umind maiorului #entru de%otamentul s.u!
R
Bara6ul de la urm.torul ni%el de%eni )i mai intens! 3#.r.torii r.s#unser.
cu armele #e care le a%eau! 5*e@bacca ridic. #istolul sc.#at de un a#.r.tor
c./ut o creatur. cu #ene care /.cea (ntr-o balt. de s$n4e trans#arent! :a+a
cu cioc a cada%rului fusese #ar+ial aco#erit. de o lo%itur. de de/inte4rator!
&ooBieeul desco#eri c. +ea%a #istolului fusese lo%it.E era (ndoit. )i
nefolositoare!
146
3r.t$nd s#re de/inte4ratorul 4ol din teaca lui Han" 5*e@bacca (i arunc.
arma nefolositoare! Han (i arunc. (n sc*imb arma sa )i-)i scoase
de/inte4ratorul ca s.-l (ncarce din #istolul distrus! 5*e@bacca" ale c.rui
de4ete 4roase nu se #otri%eau cu armele f.cute #e m.sura omului" ru#se
4arda tr.4aciului" a#oi (nce#u s. tra4. de du#. col+" f.r. s. se uite sus"
6os" la mi6loc" (n toate un4*iurile!
Han #otri%i ada#torul din #atul #istolului cu cel din sistemul de
alimentare al #ro#riului de/inte4rator )i reu)i s.-l um#le #$n. la 6um.tatea
ca#acit.+ii! Du#. ce termin. arunc. #istolul nefolositor )i se al.tur.
@ooBieeului! Dentru a /.d.rnici focurile ad%ersarilor" cei doi traser. din
un4*iuri im#re%i/ibile9 erau #rice#u+i (n materie de im#re%i/ibil! ,ici unul
dintre oamenii 3utorit.+ii nu #.rea c. %rea s. re#ete eroismul maiorului!
Deodat." tirul de deasu#ra se o#ri! 3#.r.torii se o#rir. )i ei" a)te#t$ndu-
se la o ca#can.!
? %oce 6oas." )uierat." c*em.E
0 Solo" %ice#re)edintele HirBen ar %rea s.-+i %orbeasc.!
Han se re/em. non)alant de /id )i r.s#unse f.r. s. se arateE
0 Irimite-l 6os" Hul-8*a-S*an! De fa#t" ce dracu" %ino )i tu 6os" )ar#e
b.tr$n2 =-a) bucura s. te re%.d!
3#oi se au/i %ocea de ne4u+.tor a lui HirBenE
0 =ersi" o s. %orbim de aici! <tiu acum ce-ai f.cut! Lreau s. facem un
t$r4" continu. HirBen! ?ricum +i-ai #lanificat tu s. sca#i a)a c. %reau s. m.
iei cu tine! <i bine(n+eles" )i #e ceilal+i care sunt cu mine!
0 S-a f.cut! 3runca+i-%. armele aici 6os )i cobor$+i c$te unul" cu
m$inile #e7
0 :ii serios" Solo2 (l (ntreru#se HirBen" li#sindu-l #e Han de oca/ia de
a-i s#une unde s.-)i #un. m$inile! Dutem s.-+i d.m de lucru aici2 Jar
OStars EndP este (n %$rful traiectoriei9 asta am #utut %edea #rin dom! La fi
(n cur$nd #rea t$r/iu #entru oricare dintre noi! 5e /ici de astaG
0 Sub nici o form." HirBen2
,u era si4ur dac. HirBen blufa (n le4.tur. cu atin4erea a#o4eului de
c.tre turn dar nu eCista nici o cale de %erificare dec$t s. sco+i ca#ul #rintr-
un sas o idee #roast. a%$nd (n %edere li#sa costumelor s#a+iale!
0 HirBen urm.re)te ce%a" )o#ti el! Doate s. ne +intuiasc. aici dac.-i
l.s.m #e ei s. fac. re4ulile!
5eilal+i (l urmar. re#ede la ni%elul urm.tor" ultimul dinaintea ni%elului
cu cabine! Se strecurar. du#. col+ )i ocu#ar. #o/i+iile" a)te#t$nd!
0 3cum e r$ndul %ice#re)edintelui s. asude!
147
Din ceea ce #utea s. aud. Han" #ri/onierii (nc. se aflau (n blocurile cu
cabine" nesi4uri ce au de f.cut! Han s#era doar c. n-o s. intre (n #anic. )i
s. %in. #este el!
St.tea cu de/inte4ratorul ridicat" )tiind c. trebuia s. a#ar. un ca# du#.
col+ul #e care ei (l abandonaser." dar era im#osibil de antici#at c$nd %a
a#.rea eCact!
Hn ca# tocmai a#.ru de du#. col+E era Hul-8*a-S*an )i era foarte sus
se suise #e s#atele sau #e umerii cui%a! 1$)ni afar." %./u dis#unerea
a#.r.torilor )i se retrase cu o %ite/. uimitoare! ;o%itura t$r/ie a lui Han
mu)c. doar din /id9 #ilotul se mir. c$t de re#ede se mi)case #istolarul
re#tilian!
0 3)a trebuie s. se (nt$m#le" SoloG se au/i %ocea *i#notic. a lui Hul-
8*a-S*an! Irebuie s. te %$ne/ de la un ni%el la altul2G (nc*eie un t$r4 cu
noi9 doar )i noi %rem s. tr.im!
0 Desi4ur" numai c. %re+i ca to+i ceilal+i s. nu mai tr.iasc.!
De dedesubt se au/i un /4omot de ci/me #e tre#te! Doc rea#.ru sufl$nd
din 4reu! Se arunc. 6os l$n4. Han era alarmat! Han (i f.cu semn s.
%orbeasc. (ncet (n a)a fel (nc$t cei de deasu#ra s. nu #oat. au/i!
0 Han" au sosit es#o)ii2 ,a%a lor de asalt este la sasul inferior )i
descarc. o for+. de )oc! 3u luat le4.tura cu oamenii 3utorit.+ii care se
ascundeau acolo! ,e-au res#ins de la ni%elul te*nicE mul+i au fost
(m#u)ca+i! Es#o)ii (m#in4 sus" #as cu #as" un de/inte4rator 4reu! 3m intrat
la a#. de data asta2
Hn )u%oi de #ri/onieri urca de6a frenetic sc.rile" (ndre#t$ndu-se s#re
ultimul ad.#ost r.mas blocurile cu cabine!
0 Es#o)ii de 6os au costume s#a+iale" rosti Doc! Dac. ne taie aerulG
Han %./u deodat. c. oamenii din 6urul s.u a)te#tau un r.s#uns de la el
)i se 4$ndiE 5ine" eu22G Eu nu sunt dec$t cel care %. a6ut. s. fu4i+i de aici!
5l.tin. din ca#!
0 =. dau b.tut" Doc! :.-+i rost de o Oma)in.rieP )i o s. le c$nt.m un
ultim refren!
Locea lui HirBen sun. triumf.toare!
0 Solo" oamenii mei tocmai m-au contactat2 Dred.-te acum sau te las
aici2
0 Ei bine" mai (nt$i trebuie s. treac. de noi" murmur. Han!
Al (n)f.c. #e Doc de c.ma). dar" aduc$ndu-)i aminte de HirBen" )o#ti #e
un ton as#ruE
0 ,u te omor( cu aerulE es#o)ii nu #ot s.-l (nc*id. #entru c. )i-ar
14K
omor( %ice#re)edintele!
De asta s-au dus la sasul de 6os9 )tiau c. au )anse mai mari s. intre f.r.
s. trebuiasc. s. ard. )i s. ru#. turnul! Irimite sus #e to+i cei #e care (i ai"
oricine %rea! ? s.-l lu.m cu asalt #e HirBen" indiferent c$t ne-ar costa" )i-l
%om folosi ca ostatec!
3duc$ndu-)i aminte de bara6ul #e care oamenii 3utorit.+ii #uteau s.-l
desf.)oare #e sc.rile (n4uste" reali/. c. #re+ul %a fi teribil" )i Doc )tia2
El se retrase" ar.t$nd #entru #rima oar. ca un b.tr$n cum sim+ea )i el c.
este!
0 ,u %. o#ri+i #entru nimic (n lume" le /ise Han celorlal+i! Dac. cine%a
cade" altcine%a s.-i ridice arma" dar s. nu se o#reasc. nimeni!
Drinse #ri%irea lui 5*e@bacca! &ooBieeul ()i de/4oli col+ii" str$mb$nd
din nasul ne4ru" )i scoase un stri4.t (nfrico).tor" d$nd din ca#ul s.u #.ros
maniera @ooBiee de sfidare a mor+ii! 3#oi f.cu o 4rimas. c.tre Han" care
/$mbea str$mb! Erau #rieteni a#ro#ia+i )i se (n+ele4eau!
149
CAPITOLUL 11
=ai mul+i de+inu+i %eniser. la acel ni%el dar erau ne(narma+i! Han re#et.
instruc+iunile des#re arme )i des#re necesitatea de a nu se o#ri! Jnima (i
b.tea tare la 4$ndul c. undele laser %or fi foarte concentrate (n casa
sc.rilor! 3dio" c.min de b.tr$ni astronau+i2
Se ridic. )i ceilal+i (l imitar.!
0 5*e@ie )i cu mine (n fa+." ca s. %. aco#erim! ;a trei #ornimE unu"
doi" tre7
? mic. form. #.roas." s.rind #este cei din s#atele lui Han" ateri/. #e
umerii lui" tr.4$ndu-l de 4$t! 5oada-i ml.dioas. se (ncol.ci de (nc*eietura
lui 5*e@bacca sur#rins!
Han )o%.i" uit$nd de %ite6ieE
0 5e #isici7 (3#oi ()i identific. atacatorul! DaBBa2
Duiul se balans. )i cobor( de #e 4$tul lui Han" s.rind (n sus )i-n 6os"
tr.4$ndu-l de #icior!
0 DaBBa" dar tu7 %reau s. /ic" unde-i 3tuarreG :ir ar s. fie b.iete" cum
ai a6uns aici2G
A)i aminti a#oi c. #uiul nu #utea r.s#unde!
Doc +i#. de dedesubt!
0 Solo" %ino aici 6os2
0 Stai aici9 nu ataca )i nu da (na#oi dec$t dac. e)ti ne%oit" (i s#use Han
lui 5*e@bacca!
Se strecur. #rintre oamenii s.i )i cobor( (n 4oan. sc.rile" urm.rindu-l #e
ra#idul DaBBa! Se o#ri brusc la intrarea de ur4en+. (n blocurile cu cabine!
0 3tuarre2
Era (ncon6urat. de Doc )i de al+i #ri/onieri!
0 5.#itane Solo2
Ai cu#rinse m$inile" cu%intele re%.rs$ndu-se )u%oi! Lenise cu <oimul
=ileniului )i (l cu#lase la sasul de marf. de la ni%elul blocului de cabine"
#e #artea o#us. a turnului cu na%ele Es#o!
0 ,u cred c. m-au obser%at fluCurile de ener4ie din OStars EndP
distorsionea/. sen/orii com#let! 3m fost ne%oit. s. eCecut mane%ra numai
#rin 4*ida6 %i/ual!
Han (i trase la o #arte #e Doc )i #e 3tuarre!
1FN
0 ,u %om #utea (n4*esui to+i oamenii la bordul <oimului" nici dac.
folosim fiecare centimetru cub! 5e s. le s#unemG
0 5.#itane Solo" taci din 4ur.2 Ie ro4! <i ascult.-m.E am fiCat de <oim
o sta+ie de 6onc+iune a tunelului! 3m adus-o c*iar (n fa+a na%ei )i am fiCat-o
cu o und. tractoare!
0 Dutem s. b.4.m de+inu+ii (n tuburile de tunel dac. le eCtindem"
(nce#u Doc!
Locea entu/iasmat. a lui Han (l de#.)iE
0 Lom face mai mult dec$t at$t! 3tuarre" e)ti un 4eniu2 Dar se %a
eCtinde tubul tuneluluiG
0 3r trebui!
Doc se uita de la unul la cel.lalt!
0 5e #une+i %oi doi la7 aa7 (n+ele42 ? s. fie un subiect de roman" cu
si4uran+.!
Hnul dintre a#.r.torii de la un ni%el su#erior b.4. ca#ul #e u)a de
ur4en+.!
0 Solo" %ice#re)edintele te c*eam. din nou!
0 Dac. nu r.s#und" o s.-)i dea seama c. se (nt$m#l. ce%a! ? s.-l trimit
#e 5*e@ie 6os s. %. a6ute! ;ucra+i re#ede2
0 5.#itane Solo mai a%em doar c$te%a minute2
S.ri #e tre#te (n sus" cu toate c. r.sufla din 4reu )i sim+ea c.-)i #ierde )i
%ederea! Se duce aerul" se 4$ndi! Ai eC#lic. totul @ooBieeului )i-l trimise
6os" (m#reun. cu a#roa#e to+i ceilal+i" ca s.-i a6ute #e Doc )i #e 3tuarre!
3#oi (i r.s#unse lui HirBen! Lice#re)edintele stri4.E
0 Iim#ul e scurt" Solo! 5ede/iG
0 S. cede/2G r$n6i Han! Dar la ce te 4$nde)ti" la deflorareG
Irase o sal%. du#. col+" desc*i/$nd un foc #recis de *.r+uire )i s#era c.
cei de dedesubt #uteau s.-i re+in. #e es#o)ii din ec*i#a de asalt c$t tim# era
necesar!
,ou./eci de secunde mai t$r/iu" un 4irofar se a#rinse (ntr-unul din
sasurile nefolosite de la #u#a na%ei de asalt a 3utorit.+ii! ,imeni nu era
acolo ca s. ba4e de seam. #entru c." eCce#t$nd o forma+ie mic. de 4ard."
tot #ersonalul na%ei fusese trimis s.-l sal%e/e #e %ice#re)edinte!
Sasul se desc*ise! Drin el trecu un @ooBiee foarte furios" +in$nd (n m$n.
un de/inte4rator de calibru mare! Era totu)i mul+umit c. nu fusese obli4at
s. #iard. tim# )i ener4ie ca s. taie u)a! Desc*isese tra#a eCterioar.! An
s#atele s.u" #lutind (n tubul eCtins al tunelului li#sit de 4ra%ita+ie" se aflau
mai mul+i #ri/onieri ner.bd.tori" cu tot felul de obiecte (n m$ini sau
1F1
4*eare! =ai (n s#ate" la sta+ia de 6onc+iune" al+i #ri/onieri erau (n4r.m.di+i
la bordul <oimului" (n tim# ce )i mai mul+i a)te#tau s. #.r.seasc. turnul!
5um nu a%eau loc la bordul na%ei de trans#ort" trebuia ca#turat. )i aceast.
na%.!
5*e@bacca f.cu un semn cu m$na )i #orni! 5eilal+i se traser. )i ei
(n.untru" atin4$nd #odeaua imediat ce intrau (n 4ra%ita+ia artificial. a
na%ei!
Desc*iderea sasului fu obser%at. de la #unctul de comand. al na%ei! Hn
membru al ec*i#a6ului Es#o a#.ru de du#. col+" %enind s. %erifice ceea ce
el credea c. este o func+ionare defectuoas. a a#araturii sasului )i a#roa#e
se lo%i de cor#ul mare )i #.ros al @ooBieeului! ? lo%itur. cu #atul
de/inte4ratorului (l arunc. (na#oi #e es#os" care c./u 4r.mad. )i casca (i
alunec. #e #odea!
Hn alt es#o aflat mai de#arte" (ntr-un #asa6 lateral" au/i /4omotul )i %eni
(n fu4." tr.4$nd #istolul din toc! 5*e@bacca roti +ea%a de/inte4ratorului"
dobor$ndu-l! An tim# ce #ri/onierii se 4r.beau s. ridice armele celor c./u+i"
5*e@bacca (i conduse #e ceilal+i #rin com#artimentul te*nic )i #rin
cabinele ec*i#a6ului" mici 4ru#uri des#.r+indu-se de ei #entru a #une m$na
#e aceste /one! Din ce (n ce mai mul+i #ri/onieri se scur4eau #rin sasul de
la #u#a f.c$ndu-le loc celorlal+i )i mai mul+i care r.m.seser.!
&ooBieeul a6unse la tra#a de la #untea #rinci#al. a na%ei! 3#.s. #e
butonul de desc*idere )i trecu #rin ea #e m.sur. ce se desc*idea! Hn ofi+er
inferior b$6b$i du#. #istol s#un$ndE
0 5um de7
5*e@bacca (l tr$nti 6os cu o lo%itur. a bra+ului s.u uria)" a#oi ()i d.du
ca#ul #e s#ate )i mu4i! 5ei din s#atele s.u n.%.lir. #e #unte! ,ici una din
4.r/ile de #e #unte nu reu)i s. atin4. un buton de alarm.!
Dun$nd deo#arte arma de calibru 4reu" 5*e@bacca (nce#u #re4.tirile de
#lecare!
R
3tuarre #ri%ea ner.bd.toare" (n tim# ce (m#reun. cu c$te%a a6utoare din
sasul de marf. al blocului de cabine a#roa#e (i aruncau #e #ri/onieri (n
tunelul tubular" unde ace)tia se (n4*esuiau )i (notau" a6ut$ndu-se unul #e
altul #$n. la sta+ia de 6onc+iune! Doc o )i luase (nainte" ca s. #reia comanda
<oimului! Jmediat ce 5*e@bacca %a a%ea sub control na%a de asalt" trebuia
s. (nde#.rte/e u)or na%a de turn astfel (nc$t s. nu #oat. fi reca#turat. iar
1F2
calea de retra4ere a es#o)ilor s. fie t.iat.!
3t$t de mul+i2 se 4$ndi 3tuarre" s#er$nd c. %a fi destul loc #entru to+i!
3#oi %./u un c*i# familiar (n mul+ime )i-)i abandon. locul #lin. de
bucurie!
Leni )i DaBBa cu oc*ii lui mari (nl.crima+i" s.rind (n s#atele tat.lui s.u"
+in$ndu-se de ambii #.rin+i #entru #rima oar. du#. luni de /ile!
Iocmai atunci conductorii #rinci#ali fur. sl.bi+i de fluCul nere4ulat )i
(nce#ur. s. eC#lode/e!
3flat sus #e un #alier" Han au/i (nce#utul /%$rcolirilor de moarte ale
ba/ei! 8e/ista (m#reun. cu al+i trei" to+i (narma+i! ?amenii lui HirBen
fuseser. t.cu+i (n ultimele c$te%a minute9 %ice#re)edintele s#era #robabil c.
a6utorul nu era de#arte! <i #oate c. a%ea dre#tate de %reme ce tru#ele de
asalt es#o ()i croiau re#ede drum (n sus" #rin turn" secer$nd o#o/i+ia
#ri/onierilor!
Dar conductorii care eC#lodau constituiau un nou factor! Han ordon.
retra4erea!
0 ? s. re/ist.m la ni%elul blocului de cabine9 transmite ordinul mai 6os
s. %in. (n fu4.!
Dac. erau obli4a+i #uteau s. se retra4. la sasul de %entila+ie" care se afla
sub blocul nr! F de cabine!
=ai trase c$te%a rafale (n sus #e sc.ri" (n cli#a c$nd #lec. omul trimis de
el! Ancerc. s.-)i dea seama c$t tim# trecuse de c$nd fusese aruncat turnul (n
aer! Dou./eci de minuteG =ai multG ()i for+au norocul!
An tim# ce Han )i oamenii s.i se retr.4eau" se au/i tro#.itul a#.r.torilor
de la ni%elele inferioare! 3m$ndou. 4ru#urile se (nt$lnir. la u)a de ur4en+.
care ducea la blocurile de cabine )i se (n4*esuir. s. intre! 3flat #rintre
ultimii" Han se (ntoarse s.-l a6ute #e omul din s#atele s.u" ca #$n. la urm.
s.-l %ad. cum moare cu o eC#resie de de/am.4ire #e fa+.!
Han d.du tru#ul la o #arte tocmai c$nd ultimul #ri/onier #.)i (n.untru!
3l+i c$+i%a #user. um.rul s. (nc*id. u)a 4rea care era biciuit. de sal%ele
de/inte4ratoarelor! Dar nu a%ea s. re/iste mult" mai ales dac. ar fi fost adus
de/inte4ratorul 4reu! Han cercet. #ri/onierii care erau cu el!
0 5$+i au mai r.mas de (mbarcatG
0 3#roa#e am terminat" #rietene" r.s#unse cine%a" 3u mai r.mas (n 6ur
de o sut.!
0 3tunci" to+i cei care n-au arme" sus! 5eilal+i (m#r.)tia+i-%. )i lua+i
#o/i+ie de tra4ere! 3#roa#e c. am a6uns acas.!
=er4eau (nc. de-a lun4ul coridorului" c$nd u)a de ur4en+. se #r.bu)i
1F'
ars." (ntr-o 4r.mad. de /4ur.! An 4olul creat se i%i botul de/inte4ratorului
cu ser%an+i" (ndre#tat eCact s#re #rimul bloc de cabine abandonat! Han nu
se obosi s. tra4. (n +ea%a #rote6at. de scut!
De/inte4ratorul 4reu eru#se (n camera 4oal. a blocului de cabine )i un
es#o (n armur. se strecur. #e l$n4. el (n coridor! ;a cotitur." (n coridor"
a#.r.torii se o#rir. ca s. reia focul! Iunarii a%eau #robleme cu trecutul
armei lor #rin u)a de ur4en+. f.r. s. se eC#un. focului ad%ers!
Han (m#reun. cu (nc. trei erau sin4urii care mai r.m.seser.9 c$+i%a
#ri/onieri se duseser. s. or4ani/e/e o nou. linie de a#.rare! :umul de la
conductorii de/afecta+i de%enea mai 4ros" iar aerul se rarefia! Han ()i
#ierdu cuno)tin+a #entru o cli#.! Era (n fa+a u)ii celui de-al doilea bloc de
cabine )i trecu #rin ea" a#oi se a#lec. #entru a a%ea un c$m# de foc mai
bun!
Dar %./u ce%a s#ri6init de una din cabinele de sta/." la 6um.tatea
culoarului!
0 BolluC" ce dracu cau+i aiciG
E%ident robotul ori fusese t$r$t" ori reu)ise s. se t$rasc. sin4ur #$n. aici"
c.tre sasul de %entila+ie" a#oi de%iase s#re ad.#ostul cabinelor #entru o
cli#. )i nu mai #utuse s. se ridice! Han reali/. c. nici un #ri/onier care se
temea #entru %ia+a sa nu s-ar fi sinc*isit de un robot de munc. (n%ec*it!
Se o#ri l$n4. el )i (n4enunc*e!
0 Sus )i #e ei" 3ni*ilator7
Se folosi de toat. for+a sa ca s. ridice robotul!
0 A+i mul+umesc c.#itane Solo" rosti BolluC t.r.4.nat! 5*iar )i cu =aC
(n le4.tur. direct. n-a) fi #utut7 5.#itane2
Simultan cu a%ertismentul robotului" Han sim+i cum BolluC ()i las. toat.
4reutatea asu#ra sa" f.c$ndu-i #e am$ndoi s. se rosto4oleasc.! An aceea)i
frac+iune de secund." o ra/. de #istol distru4.tor se (nfi#se (n ca#ul
robotului!
An tim# ce se rosto4oleau" Han ()i scoase automat arma! An cli#a aceea (l
%./u #e Hul-8*a-S*an st$nd (n #er%a/ul u)ii" la ca#.tul culoarului" a%$nd
la #icioare cor#urile celorlal+i a#.r.tori!
Distolarul re#tilian st.tea cu #istolul (ntins" )tiind c. #rimul foc ()i
4re)ise +inta! Distolul distru4.tor c.uta din nou +inta! ,ea%$nd tim# s.
oc*easc." Han trase de la )old! J se #.ru c. totul dur. o %e)nicie )i totu)i se
(nt$m#l. instantaneu!
;o%itura de/inte4ratorului lo%i #ie#tul %erde-sol/os al lui Hul-8*a-
S*an" tr$ntindu-l #e s#ate" (n tim# ce #ro#riul #istol se desc.rc. (n sus!
1F4
Han )i BolluC /.ceau (ntin)i #e #odea! ,u mai era nici urm. de lumin.
(n fotorece#torii robotului" nici o do%ad. c. ar func+iona! Han se ridic.
tremur$nd" ()i (ncle)t. de4etele m$inii st$n4i de um.rul lui BolluC" +in$nd
de/inte4ratorul (n m$na drea#t." )i (nce#u s.-l ridice" tr.4$ndu-)i res#ira+ia!
,u-i %./u #e es#o)ii care %enind (n urma lui Hul-8*a-S*an erau 4ata s.-
l (m#u)te! ,ici c$nd c./ur. nu-i %./u" dobor$+i de contraatacul
#ri/onierilor! 3me+eala lui Han (i limitase c$m#ul %i/ual #$n. la
dimensiunile unui tunel (ntunecat" un tunel #rin care trebuia s.-l t$rasc. #e
BolluC #$n. la <oim!
Deodat. a#.ru l$n4. el o alt. fi4ur.E un lu#t.tor trianii" #.ros )i ml.dios"
+in$nd (n m$n. un de/inte4rator fume4$nd!
0 5.#itane SoloG Haide" o s. te a6ut! =ai a%em c$te%a secunde!
Han (l l.s. s. fac. (ntocmai" am$ndoi tr.4$nd mult mai re#ede de
4r.mada de fiare a robotului! ? curio/itate #rosteasc. (l f.cu #e Han s.
(ntrebeE
0 De ceG
0 Dentru c. #erec*ea mea" 3tuarre" a /is s. nu m. (ntorc f.r. tine )i
#entru c. #uiul meu DaBBa ar fi %enit el dac. a) fi refu/at eu! (3#oi stri4.E
Hite" l-am 4.sit2
Sosir. )i al+ii s.-i s#ri6ine cu tirul lor" arunc$ndu-i #e es#o)i (ntr-o scurt.
derut.! Iru#ele de asalt se retraser. deoarece nu reu)iser. s. aduc. (n
coridor de/inte4ratorul 4reu! <i mai multe m$ini dis#use s. a6ute (l traser.
#e BolluC!
3#oi se re4.sir. cu to+ii la sasul de %entila+ie )i #arc. es#o)ii ()i o#riser.
atacul! 8obotul #lutea (n tunelul tubular (m#reun. cu ceilal+i a#.r.tori )i cu
#erec*ea lui 3tuarre! 3bia atunci intr. Han (n sasul de %entila+ie l.s$nd (n
urm. o (nc.#ere ciudat de t.cut.! 3erul mai #roas#.t )i mai dens din tub
a%ea efectul unui dro4! 8estul drumului (l #arcurse unduindu-se! <oimul
=ileniului era (nc. na%a sa" iar el era cel care-i de/le4a #ar$ma!
0 Solo" a)tea#t.2
Hn b.rbat ie)i din fum (m#iedic$ndu-se! Era %ice#re)edintele HirBen"
(mb.tr$nit cu un secol! Lorbi cu o %ite/. isteric.!
0 Solo" )tiu c. au (nde#.rtat na%a de asalt de sasul de 6os! ,-am s#us
nim.nui" nici m.car so+iei mele! ;e-am ordonat es#o)ilor s. se retra4. )i
am %enit sin4ur!
Se t$r( )i mai a#roa#e" f.c$nd un 4est de im#lorare cu m$inile! Han se
*olba la %ice#re)edintele Si4uran+ei 5or#ora+iei ca )i cum ar fi fost sub
microsco#!
1FF
0 Ie ro4 ia-m." Solo2 :.-mi orice" orice" dar nu m. l.sa aici s.7
:a+a lui HirBen tres.ri" ca )i cum ar fi uitat ce %oia s. s#un." a#oi c./u"
/%$rcolindu-se )i (ncerc$nd /adarnic s. a6un4. la rana din s#ate! So+ia lui
obe/. %eni (m#leticindu-se (n s#atele s.u" cu es#o)ii du#. ea" +in$nd (n
m$n. un #istol fume4$nd!
Han a#.sase de6a #e butonul de (nc*idere a tra#ei interioare a sasului!
Dlon6. #rin cel eCterior (n tunelul tubular" (nc*i/$nd )i tra#a aceea! An tim#
ce tra#a eCterioar. a sasului se (nc*idea" Han (nc*ise )i irisul tunelului" (i
desf.cu dis#o/iti%ul de etan)are )i des#rinse tubul! Dlutea acolo" #ri%ind
#rintr-un *ublou cum so+ia lui HirBen )i es#o)ii b.teau (n *ubloul sasului
de %entila+ie! Lite/a de cobor$re a OStars EndP-ului (l (nde#.rtase de6a )i
acum #lon6a mai ad$nc (n 4ra%ita+ia #lanetei!
Dutea au/i )i %edea (n 6urul s.u #a)ii nesi4uri ai #ri/onierilor din tunel"
care erau absorbi+i #e r$nd de na%a de asalt )i (n <oimul =ileniului!
Ioat. lumea din cele dou. na%e )i din tuburile tunelului era at$t de
ocu#at. cu (n4*esuitul coatelor l$n4. tentacule sau cu a6utatul celor r.ni+i
sau #e moarte" (nc$t numai un sin4ur su#ra%ie+uitor se 4$ndi s. #ri%easc. la
c.derea turnului!
An tim# ce mama sa )i Doc lucrau la comen/ile <oimului" #ilot$nd na%a
de trans#ort (nc.rcat. la maCim )i men+in$nd unda tractoare asu#ra sta+iei
de 6onc+iune" DaBBa se a4.+. de o conduct. din carlin4." fiind sin4urul care
nu-)i ocu#a mintea cu ce%a )i care a%ea o #o/i+ie fa%orabil.!
Duiul se *olba (n 6os la cobor$rea OStars EndP-ului" traiectoria #erfect.
a unei lumi li#sit. de atmosfer.! <i nici m.car bruscul )i str.lucitorul
im#act nu-i sustrase #e ceilal+i" care a%eau %ie+i (n 4ri6.! Dar DaBBa" f.r. s.
cli#easc." f.r. s. %orbeasc." %./u cum simbolul 3utorit.+ii i/bucni (n
fl.c.ri )i se stinse cu ra#iditatea unui meteor!
R
L$ntul b.tea #uternic de-a lun4ul #istei de ateri/are de #e Hrdur" un
%$nt r.coros" mu)c.tor" dar #roas#.t )i aduc.tor de libertate! :o)tii de+inu+i
de #e OStars EndP" care su#ra%ie+uiser. ca s. a6un4. la aceast. ultim. ba/.
a te*nicienilor #roscri)i" (l res#irau f.r. s. se #l$n4." (n tim# ce erau
condu)i s#re locuin+e tem#orare!
Dar Han se (nf.)ur. )i mai str$ns (n *aina mare" (m#rumutat.!
0 ,u m. cert" sus+inu el! Dar nu (n+ele4" #ur )i sim#lu" asta-i tot!
Se adresa lui Doc" dar Messa asculta" la fel ca )i DaBBa" 3tuarre )i
1F6
#erec*ea ei" See*eem!
An a#ro#iere se odi*neau <oimul" cu 6onc+iunea tunelului tubular ata)at.
lateral" )i na%a de asalt Es#o! Doc 4*idase cele dou. na%e su#raa4lomerate
(n a)a fel (nc$t s. ia contact cu Messa c$t mai re#ede )i fuseser. (ndre#ta+i
c.tre aceast. ultim. #lanet.-ascun/.toare!
5*e@bacca era (nc. la bordul <oimului" cercet$nd deterior.rile #e care
le su#ortase de c$nd (l %./use ultima oar.! 5$te un nou stri4.t de triste+e
neconsolat. se au/ea din interiorul na%ei de fiecare dat. c$nd desco#erea
(nc. o stric.ciune!
Dec$t s.-)i re#ete eC#lica+iile" Doc /iseE
0 Iinere" %erific. tu (nsu+i robotul! Doftim!
Ie*nicienii #roscri)i tocmai desc.rcau din na%. cor#ul mutilat )i ars al
lui BolluC! Hn (ntre4 se4ment din craniul s.u fusese #ul%eri/at de Hul-
8*a-S*an! ;a ordinele lui Doc" oamenii s.i aduseser. fiCat #e un lift
re#ulsor de trans#ort cor#ul robotului! :olosind r.n4i )i cricuri desc*iser.
#lastronul!
Jar acolo (n.untru se afla Blue =aC %iu )i ne%.t.mat" func+ion$nd cu
#ro#riile baterii! Han se a#lec. asu#ra lui!
0 3*" =aCie!
Locea com#uterului suna tot ca aceea a unui co#il!
0 5.#itane Solo2 ,u ne-am %./ut de mult! De fa#t" n-am mai %./ut
nimic de mult!
0 =-ai #rins! Ami #are r.u9 a fost cam s.lt.rea+. c.l.toria asta! BolluC
mai e cu tine (nc.G
Dre#t r.s#uns au/i %ocea t.r.4.nat. a robotului de munc. %enind
dins#re codificatorul %ocal al lui =aC" sun$nd ciudatE
0 Andea6uns" c.#itane! Blue =aC a fost (n le4.tur. direct. cu mine c$nd
m-a lo%it ra/a distru4.toare! 3 transferat s#re el" (n microsecunde" toate
informa+iile mele esen+iale )i matricele de ba/.! ,ormal" am #ierdut o
mul+ime de detalii" dar b.nuiesc c. #ot oric$nd s. (n%.+ din nou #rocedurile
de canali/are a unit.+ilor militare" dac. sunt ne%oit! (Locea de%eni trist.!
5u toate astea" #resu#un c. tru#ul meu este irecu#erabil!
0 BolluC" /ise Han )i-)i d.du seama c. nu mai a%ea ce s.-i s#un." ia-o
(nceti)or!
0 3)a fac (ntotdeauna" rosti t.r.4.nat codificatorul %ocal!
0 5u bine" c.#itane Solo2 ad.u4. Blue =aC!
;.s$ndu-)i oc*ii (n 6os" Messa ar.t. s#re na%a de asaltE
0 3%em acolo o #roblem. #e care nu o #utem re/ol%a!
1F7
? #ersoan. cu #ielea (ntunecat. )i cu ca#ul (n #ie#t st.tea l$n4. ram#a
na%ei!
0 ;-a afectat destul de tare moartea unc*iului s.u" continu. Messa!
Dri%i c.tre Han! Han se uit. re#ede (n alt. #arte! L./u cor#ul co#ilului
(ndurerat ridic$ndu-se sem.na uimitor cu 8eBBon!
0 5e facem cu elG continu. Messa! =ul+i #ri/onieri ()i %or 4.si o nou.
%ia+." c*iar )i tat.l )i fratele lui Iorm! =a6oritatea lor %or #leca din
Sectorul 5or#orati%9 c$te%a ca#ete (nfierb$ntate #l.nuiesc s.-l dea (n
6udecat." ca )i cum #$n. acum ar fi fost la biseric.! Dar b.iatul .sta este cel
mai t$n.r #e care l-ai sal%at" )i acum nu mai are #e nimeni!
Dri%ea la tat.l ei" a)te#t$nd! S#r$ncenele lui Doc se ridicar.!
0 ,u te *olba la mine" feti+o! Eu sunt un afacerist )i un criminal atestat!
,u adun oameni f.r. ad.#ost!
Ea c*icoti!
0 Dar nici nu-i alun4i! <i (ntotdeauna s#ui c. mai este loc la mas.
#entru (nc. unul! ? s.7
0 :acem omlet." antici#. el" )i #re4.tim su#." )tiu! Ei bine" b.nuiesc c.
a) #utea m.car s. %orbesc cu b.iatul! 3r #utea a%ea ce%a a#titudini
folositoare" *mm7 da! 3tuarre" tu ai lucrat cu unc*iul lui9 te-ar deran6a s.
m. (nso+e)tiG
Doc se (nde#.rt. al.turi de cei trei trianii! 1in$ndu-l #e tat.l s.u de lab."
DaBBa se (ntoarse c.tre Han )i flutur. cealalt. m$n." (n semn de des#.r+ire!
Messa se uit. la Han!
0 Ei bine" Solo" mul+umesc! ,e mai %edem!
Se (ntoarse s. #lece!
El nu #utu s.-)i (n.bu)e un in%oluntar OHeiP! Ea se (ntoarse un #ic"
d$ndu-i de (n+eles c. trebuia s. %orbeasc. re#ede" ceea ce )i f.cu!
0 =i-am #us #ielea la b.taie aten+ie" #ielea mea #re+ioas. #entru
tat.l t.u7
0 <i #entru to+i ceilal+i oameni minuna+i" (l (ntreru#se ea" inclusi%
#rietenul t.u bun" 5*e@ie7
0 Dar am trecut #rin c$te%a situa+ii (nfior.toare )i tot ce #o+i s.-mi s#ui
tu este mul+umescG
Se ar.t. )ocat.!
0 <i2G Iu +i-ai (nde#linit #artea ta din (n%oial." iar eu #e a mea! Ie
a)te#tai la altce%aG
Se uit. la ea s#er$nd c. se %a (nmuia din cau/a #ri%irii sale insistente!
Dar nu se (nt$m#l. a)a!
1FK
Han se (ndre#t. s#re ram#a <oimului cu #a)i mari" bomb.nind!
0 3i c$)ti4at2 :emeile" *a2 Ioat. 4alaCia (mi a#ar+ine" dulcea+a mea"
toat. 4alaCia! 5ine are ne%oie de astaG
Al #rinse )i-l (ntoarse s#re ea! Messa ar.ta bine c*iar (n *aine 4roase!
0 Drostu+ule2 Dar ce-i r.u dac. (nc*eiem o nou. afacereG
El ridic. din s#r$ncene! Jntru #e un teren alunecos aici" se 4$ndi" dar nu
#rea-mi dau seama ce e!
0 5e fel de t$r4G
Ea c*ib/ui" m.sur$ndu-l cu #ri%irea!
0 5are-+i sunt #lanurileG Ie %ei al.tura cam#aniei (m#otri%a
3utorit.+iiG Sau %rei s. #.r.se)ti aceast. /on. a s#a+iului cosmicG
El ()i ridic. #ri%irea sus#in$nd!
0 D.i tu ar trebui s. )tii mai bine! ? s.-i 6efuiesc de-o s. le mear4.
ful4ii r./bunarea mea!
Messa se s#ri6ini de el )i stri4. s#re interiorul na%ei!
0 Hei" 5*e@ie" ce-ai /ice de un sistem de 4*idare nou-nou+G <i de o
re#ara+ie ca#ital. a na%eiG
Anc$ntat" @ooBieeul ()i #reced. a#ari+ia la ram#. de ni)te /4omote ca de
claCon! Messa (nc*eie %esel.E
0 <i ca s. %. ar.t c. sunt de treab." b.ie+i" o s. #un )i eu m$na s. re#ar
c$te%a stric.ciuni minore ale carcasei! ? s. reinstale/ +e%.ria din carlin4. )i
o s. iau din drum toate conductele alea )i alte c*estii care %. dau dureri de
ca#!
5*e@bacca era at$t de %esel (nc$t (i %enea s. #l$n4.! A)i (nf.)ur. bra+ul
#.ros (n 6urul turnului de ateri/are al <oimului )i-i d.du un s.rut umed de
@ooBiee!
Messa /$mbi!
0 Le/i SoloG E u)or c$nd e)ti fiica )efului!
Era consternat!
0 Mess" dar eu ce trebuie s.-+i oferG
A)i strecur. m$na #e sub bra+ul lui" /$mbind cu %iclenie!
0 D.i ce ai" Han!
Al lu. de acolo" i4nor$ndu-i obiec+iile! J/bucnirile sale se r.rir. #e
m.sur. ce #erec*ea mer4ea de-a lun4ul #istei de ateri/are" c.tre cl.dirile
din de#.rtare! ;a 6um.tatea drumului" 5*e@bacca %./u cum Han ()i
desf.cu *aina sa mare" (n a)a fel (nc$t ea se #utu strecura (n.untru" la
ad.#ost de %$ntul de #e Hrdur" cu toate c. #ro#riul ei costum era destul de
bine i/olat!
1F9
S#ri6inindu-se ne4li6ent de <oim" @ooBieeul (i #ri%i cum se (nde#.rtea/.
)i se 4$ndi ce ar #utea face Han Solo )i cu el cu o na%. bine aran6at. )i
#us. la #unct! 8$n6i" l.s$nd s. i se %ad. col+ii! Era bucuros c. a%eau aceste
momente de odi*n. #e Hrdur!
Dar du#. asta" lumea ar face bine s. aib. mare 4ri6. de banii s.i!
Sf$r)it
Uimitoarele aventuri ale celor doi simpatici prieteni, Han Solo i
wookieeul Chewbacca, continu n romanul RZU!"R#" $U% H"!
S&$& pe care editura noastr vi'l va o(eri n cur)nd*****
RR ,otaE mentiunea editurii a ramas in fa/a de #roiect! 5ontinuarea nu a
mai fost editata!
16N
161
CUPRINS
53DJI?;H; 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F
53DJI?;H; 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19
53DJI?;H; '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'1
53DJI?;H; 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4'
53DJI?;H; F!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F6
53DJI?;H; 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7'
53DJI?;H; 7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9N
53DJI?;H; K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1N4
53DJI?;H; 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12N
53DJI?;H; 1N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1'6
53DJI?;H; 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1FN
5HD8J,S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!162
162