Sunteți pe pagina 1din 10

CALCULUL CONTRAVANTUIRILOR VERTICALE

Evaluarea solicitarilor:
Calculul contravantuirilor se va face la incarcarea seismica.
Platforma va fi proiectata in conformitate cu norma P100/1-2006, avand o comportare slab
disipativa, starea de eforturi si deformatii fiind evaluata pe baza unui calcul in domeniul
elastic.
Se considera ca structura satisface criteriile de regularitate in plan si in elevatie, iar
perioadele fundamentale corespunzatoare directiilor orizontale principale sunt mai mici decat
valoarea T0,7s.
Forta taietoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental, pentru fiecare directie
principala se determina dupa cum urmeaza:
Fb = I Sd (T1 ) m
unde:

- factorul de importanta expunere al constructiei; in cazul de fata platforma este o

constructie de importanta normala, pentru care I =1,0


Sd (T1 )

- ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioadei

T1

fundamentale T1
- perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii in planul ce contine directia

orizontala considerata; consideram simplificat si acoperitor ca T1<TC


- masa totala a cladirii, calculata ca suma maselor de nivel mi
- factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundamental prin
masa modala efectiva asociata acestuia; pentru situatia noastra, avand un singur
nivel, =1,0

Spectrele normalizate de raspuns elastic pentru acceleratie pentru conditiile seismice si de


teren din Romania pentru cutremurele avand IMR=100ani se reprezinta pe baza perioadelor
de colt TB, TC, TD.
Spectrul de proiectare pentru acceleratii Sd (T ) se obtine cu relatiile:
0

q
S d (T ) = a g 1 +
T
0 < T TB
TB

(T )
TB < T
S d (T ) = a g
q
unde q este factorul de comportare al structurii (factor de modificare a raspunsului elastic
inraspuns inelastic) cu valori in functie de tipul structurii si capacitatea acesteia de disipare
de energie; pentru platforma tehnologica proiectata, avand in vedere comportarea slab
disipativa, se va considera q=1,0.

Amplasamentul constructiei este in Targu-Jiu, jud. Gorj.


Conform hartii de zonare seismica, localitatea Targu-Jiu se afla in zona perioadei de colt
TC=0,7s.

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de colt TC ai spectrului de raspuns

Spectrul de raspuns elastic pentru acceleratii pentru componentele orizontale ale miscarii
terenului, pentru zonele caracterizate de perioada de colt TC=0,7s.

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare ag, pentru cutremure avand IMR=100ani

In concluzie, pentru evaluarea fortei taietoare de baza, avem:


2,75
(T1 )
Fb = I S d (T1 ) m = I a g
m = 1,0 0,12 g
m 1,0 = 0,33 g m = 0,33 M
q
1,0
unde M este valoarea fortei gravitationale data de incarcarile de pe platforma in gruparea
speciala de incarcari:
n

j =1

i =1

Gk , j + I AEk + 2,i Qk ,i
unde:
Gk , j

incarcare permanenta

Qk ,i

incarcare variabila

2,i

coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variabile Qi,


ca fractiune din valoarea caracteristica a actiunii; pentru actiunile din zapada
si actiunile datorate exploatarii, valoarea este 2,i=0,4
Incarcare

Tip

Greutate proprie platelaj


Greutate proprie grinda secundara
Greutate proprie grinda principala
Greutate utilaj
Inc. cvasipermanenta
Inc. variabila v1
Inc. variabila v2

G
G
G
G
G
Q
Q

Valoare
caracteristica
[KN/m2]
0.70
0.20
0.22
7.411
4.00
2.50
5.50
TOTAL

Gruparea speciala
Coeficient
Valoare
[KN/m2]
1.00
0.70
1.00
0.20
1.00
0.22
1.00
7.411
1.00
4.00
0.40
1.75
0.40
5.50
qm=19.78 kN/m2

Valoarea totala a incarcarii gravitationale: M=qm x 2D x t = 19,78 x 2 x13,2 x4,6 = 2402 kN


Valoarea fortei taietoare de baza: Fb=0,33 x x2402 = 792,7 kN
In toate cele 3 travei ale platformei sunt prevazute
contravantuiri verticale. Se considera ca fortele
orizontale la nivelul platformei din actiunea
seismica sunt preluate in mod egal de cele 3
contravantuiri verticale, neglijeandu-se efectele
torsiunilor generale ale platformei (din
execntricitati aditionale).
Forta seismica ce actioneaza asupra unui portal
este S=Fb/3 = 792,7/3=264 kN
Schema statica a contravantuirilor a fost aleasa
din conditii impuse de circulatia pe sub platforma.
Unghiul facut de contravantuiri cu directia
orizontala trebuie sa fie cuprins intre 30.....60
(recomandat 35...55)

Se neglijeaza efectul fortelor gravitationale asupra elementelor portalului.

hst / 2 7513 / 2
=
= 1,633 1 = 58,52
4600 / 2
t/2
cos 1 = 0,5222

tg1 =

cos 2 = cos 1 = 0,5222

Solicitarile in elementele portalului


(E1....E6) sunt:
E1 = S / 2 = 132 kN
E 4 = E1 = 132 kN

E2 =

262 / 2
S /2
=
= 251 kN
cos 2 0,5222

E3 = E2 = 251 kN

E5 =

S /2
262 / 2
=
= 251 kN
cos 1 0,5222

E6 = E5 = 251 kN
Elementele portalului vor fi alcatuite din teava rotunda.
Dimensionarea elementului E1:
N=132 kN

Multiplicatorul lungimii de flambaj:


fL_y = 1,0
fL_z = 0,5
Lungimea de flambaj:
Lcr,y = fL_y t = 1,04,60 = 4,60m
Lcr,z = fL_z t = 0,54, 60 = 2,30m

Din conditia
Aaprox. =

N Ed
1
N b , Rd

unde

N b ,Rd =

A fy
,
M1

propus =0,5

M 1 N Ed
propus f y

Se propune propus = 0,3....0,6

fy=235N/mm2 ,

M1=1,0

1 132 10 3
=1123mm2
0,5 235

Aaprox. =

Se alege o teava 101,6x5 cu urmatoarele caracteristici geometrice:


D=101,6 mm
t =5 mm
d=91,6 mm
A=1520mm2
Iy-y= Iz-z=1,77106mm4
iy-y=iz-z=34,2mm

Se calculeaza Ncr efort axial critic de flambaj eleastic, corespunzator modului de flambaj
considerat, calculat pe baza caracteristicilor sectiunii transversale brute: N cr =
N cr , y =

2 EIy
Lcr , y

2 210000 1770000
46002

L2

10 3 = 173,37 kN

A fy

Se calculeaza zveltetile relative: =

2 EI

N cr

y = z =

A fy
1520 235
=
= 1,435
N cr , y
173,37 103

Se calculeaza zveltetea maxima a contravantuirii: = E , unde

E =

210000
E
= 3,14
= 93,91
235
fy

max = 1,435 93,91 = 134,8

Se verifica zveltetea maxima max adm , unde adm = 150


Incadrarea pe curbele de flambaj: flambaj dupa axa y-y sau z-z: curba a.
Se alege factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj: = 0,21
Se calculeaza factorul de imperfectiune globala initiala corespunzatoare abaterii de la axa

verticala = 0,5 1 + 0,2 +

]:

y = z = 0,5 1 + ( y 0,2 ) + y = 0,5 [1 + 0,21 (1,435 0,2 ) + 1,4352 ] = 1,658


2

Factorul de reducere in functie de modul de flambaj considerat:


1
=
(unde 1,0 ):
2
2
+

y = z =

y + y 2 y

1
1,658 + 1,6582 1,4352

= 0,402

Factorul de reducere = min( y ; z ;1) = 0,402

Se calculeaza rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj N b ,Rd =


N b, Rd =

A fy
M1

0,402 1520 235


10 3 = 143,6 kN
1,0

Verificarea rezistentei la flambaj:

N Ed
1
N b , Rd

132
= 0,92 1
143,5

Dimensionarea elementului E2:


N=251 kN
Multiplicatorul lungimii de flambaj:
fL_y = fL_z = 1,0

Lungimea de flambaj:
Lcr,y = Lcr,z = fL_y lbara = 1 3,7562 + 2,302 = 4,40m
Din conditia
Aaprox. =

N Ed
1
N b , Rd

unde

A fy
,
M1

propus =0,5

fy=235N/mm2 ,

M 1 N Ed
propus f y

Se propune propus = 0,3....0,6


Aaprox . =

N b ,Rd =

1 251 103
=2136mm2
0,5 235

Se alege o teava 114,5x7,1 cu urmatoarele caracteristici geometrice:


D=114,5 mm
t =7,1 mm
d=100,3 mm
A=2396mm2
Iy-y= Iz-z=3,45106mm4
iy-y=iz-z=38,0mm

M1=1,0

Se calculeaza Ncr efort axial critic de flambaj eleastic, corespunzator modului de flambaj
considerat, calculat pe baza caracteristicilor sectiunii transversale brute: N cr =
N cr , y =

2 EIy
Lcr , y

2 210000 3450000
44002

L2

10 3 = 369,34 kN

A fy

Se calculeaza zveltetile relative: =

2 EI

N cr

y = z =

A fy
=
N cr , y

2396 235
= 1,235
369,34 103

Se calculeaza zveltetea maxima a contravantuirii: = E , unde


210000
E
= 3,14
= 93,91
235
fy

E =

max = 1,235 93,91 = 115,9

Se verifica zveltetea maxima max adm , unde adm = 150


Incadrarea pe curbele de flambaj: flambaj dupa axa y-y sau z-z: curba a.
Se alege factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj: = 0,21
Se calculeaza factorul de imperfectiune globala initiala corespunzatoare abaterii de la axa

verticala = 0,5 1 + 0,2 +

]:

y = z = 0,5 1 + ( y 0,2 ) + y 2 = 0,5 [1 + 0,21 (1,235 0,2 ) + 1,2352 ] = 1,371

Factorul de reducere in functie de modul de flambaj considerat:


1
(unde 1,0 ):
=
2
2
+

y = z =

y + y y
2

1
1,371 + 1,3712 1,2352

= 0,509

Factorul de reducere = min( y ; z ;1) = 0,509


Se calculeaza rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj N b ,Rd =
N b, Rd =

0,509 2396 235


10 3 = 286,3 kN
1,0

Verificarea rezistentei la flambaj:

N Ed
1
N b , Rd

251
= 0,88 1
286,3

A fy
M1

DIMENSIONAREA PRINDERILOR LA NODURI A CONTRAVANTUIRILOR

Dimensionarea prinderilor la noduri a barelor se va face la o forta axiala Nimb=min(1,3NEd;


NRd), unde NRd este rezistenta de calcul (forta capabila) a barei la intindere.
Dimensionarea prinderii barei E1
A f y 1520 235
N Rd =
=
10 3 = 357,2 kN
M1
1,0

Nimb=min(1,3NEd; NRd) = min(1,3132 ; 357,2) = 171,6 kN


Dimensionarea prinderii guseelor pe teava
Guseul va avea latimea minima de bg = D + 2(15...20)mm = 101,6 + (30...40)mm
bg = 140mm
Grosimea minim constructiva a guseului este de tg =10mm.
Din conditii de rezistenta t g

171,6 103
N imb
tg
= 5,21mm
235
fy
140

bg
1,0
M1

Se alege grosimea minima constructiva tg =10mm.


Guseul va fi sudat pe teava cu 4 cordoane de sudura. Se propune grosimea cordonului de
sudura a min (0,7tg ; t) a min (0,710; 7,1); a = 3 mm
Se calculeaza lungimea cordonului de sudura ls ( multiplu de 10mm)
N Ed
N Ed

1
lsc
c
FW ,Rd ns l s
FW ,Rd ns
unde:
ns numarul cordoanelor de sudura
lsc = lungimea unui cordon de sudura
FW ,Rd = forta capabila a sudurii, pe unitatea de lungime;
FW ,Rd = a

FW , Rd = 3

fu
3 w M 2

, unde fu=360 N/mm2 , w=0,8 , M2=1,25

360
10 3 = 0,624 kN/mm
3 0,8 1,25

171,6

lsc 68,8mm
ls lsc + 2a
0,624 4
ls 75mm
ls 68,8 + 23
Din conditii constructive ls D, unde D este diametrul tevii se alege ls=110mm
lsc

Dimensionarea prinderii elementelor pe stalpi cu suruburi


Numarul minim de suruburi intr-o prindere este 4. Se vor folosi suruburi normale, partial
filetate, grupele de caracteristici mecanice 4.6., 5.6., 6.8. Diametrele folosite sunt: M16, M20, M24,
M27.

Capacitatea unui surub este data de relatiile:


f A
Fv , Rd = v ub
, unde =0.6

M2

Fb, Rd =

k1 ab f u d t

M2

min

Se propune de la inceput ca geometria imbinarii sa fie cea mai convenabila, astfel incat
capacitatea la presiune pe peretii gaurii sa fie maxima, adica k1=2.5, ab=0,5
Grosimea guseului si grosimea tablei de fixare a contravantuirii pe stalp au grosimi de
10mm.
Se aleg 4 suruburi M16, gr. 5.6:
Forta preluata de imbinarea cu un singur surub este: FEd = Nimb/ns= 171,6/4=42,9 kN
162
0,6 500
f A
4 103 = 48,25 kN
Fv , Rd = v ub
=
M2
1,25
Fb,Rd =

k1 ab f u d t

M2

min

2,5 0,5 360 16 10


10 3 = 57,6 kN
1,25

FRd = min (Fv,Rd ; Fb,Rd) = 48,25 kN


FEd
1
FRd

FEd
42,9
=
= 0,89 <1
FRd 48,25

Dimensionarea prinderii barei E2


A f y 2396 235 3
N Rd =
=
10 = 563,1 kN
M1
1,0

Nimb=min(1,3NEd; NRd) = min(1,3251 ; 563,1) = 326,3 kN


Dimensionarea prinderii guseelor pe teava
Guseul va avea latimea minima de bg = D + 2(15...20)mm = 114,5 + (30...40)mm
bg = 150mm
Grosimea minim constructiva a guseului este de tg =10mm.
N imb
326,3 10 3
tg
= 9,26mm
Din conditii de rezistenta t g
fy
235
150
bg
1,0
M1
Se alege grosimea minima constructiva tg =10mm.
Guseul va fi sudat pe teava cu 4 cordoane de sudura. Se propune grosimea cordonului de
sudura a min (0,7tg ; t) a min (0,710; 7,1); a = 4 mm
Se calculeaza lungimea cordonului de sudura ls ( multiplu de 10mm)
N Ed
N Ed

1
lsc
c
FW ,Rd ns l s
FW ,Rd ns

unde:
ns numarul cordoanelor de sudura
lsc = lungimea unui cordon de sudura
FW ,Rd = forta capabila a sudurii, pe unitatea de lungime;
FW ,Rd = a

FW ,Rd = 4

fu
3 w M 2

, unde fu=360 N/mm2 , w=0,8 , M2=1,25

360
10 3 = 0,831 kN/mm
3 0,8 1,25

326,3

l sc 98,2mm
ls lsc + 2a
0,831 4
ls 98,2 + 24
ls 110mm
Din conditii constructive ls D, unde D este diametrul tevii se alege ls=120mm
l sc

Dimensionarea prinderii contravantuirilor pe stalpi, cu suruburi


Numarul minim de suruburi intr-o prindere este 4. Se vor folosi suruburi normale, partial
filetate, grupele de caracteristici mecanice 4.6., 5.6., 6.8. Diametrele folosite sunt: M16, M20, M24,
M27.
Capacitatea unui surub este data de relatiile:
f A
Fv , Rd = v ub
, unde =0.6

M2

Fb, Rd =

k1 ab f u d t

M2

min

Se propune de la inceput ca geometria imbinarii sa fie cea mai convenabila, astfel incat
capacitatea la presiune pe peretii gaurii sa fie maxima, adica k1=2,5, ab=0,5
Grosimea guseului si grosimea tablei de fixare a contravantuirii pe stalp au grosimi de
10mm.
Se aleg 6 suruburi M20, gr. 5.6:
Forta preluata de imbinarea cu un singur surub este: FEd = Nimb/ns= 326,3/6=54,4 kN
Fv ,Rd =

v f ub A
=
M2

Fb,Rd =

0,6 500

1,25

k1 a b f u d t

M2

20 2

min

10 3 = 75,4 kN

2,5 0,5 360 20 10


10 3 = 77,0 kN
1,25

FRd = min (Fv,Rd ; Fb,Rd) = 75,4 kN


FEd
1
FRd

FEd 54,4
=
= 0,72 <1
FRd 75,4