Sunteți pe pagina 1din 85

Lectia 1

Functionalitatea de baza

Aceasta lectie este cu desavarsire un succes,studentii vor intelege functionalitatea de


baza
a softului de SOLIDWORKS si pot sa creeze partea urmatoare:
Lectia planului include: -schita de lectie 1
-exercitii active de invatare
-5 minute pentru apreciere
-exercitii si proiecte
-intrebari din lectie

Schita de lectie 1
CE este SolidWorks?
Modelul Solidworks cuprinde:
-partile
-asamblarile
-desenele
Forma prezinta urmatoarele caracteristici:
-caracteristica BASE
-caracteristica BOSS
-caracteristica CUT
-caracteristica HOLE
Functionarea prezinta:
-posibilitatea de a rotunji
-posibilitatea de a tesi
Posibilitati de schitare si caracteristici de functionare
Posibilitati de extrudare a bazei
Posibilitati de rotire a bazei
Utilizarea interfetei
Geometria de baza:
origine,fata,varf,muchie,axa,plan
Caracteristici si comenzi:
caracteristica de extrudare abazei
caracteristica de filetare
caracteristica de a face carcase
posibilitatea de taiere din extrudare
Dimensiuni si relatii geometrice
Lansare SolidWorks
Fofma de document
Fereastra de documentr
Proprietati ale documentelor
Sistemul de optiuni
Vederi multiple
Creare schita 2D
Adaugare de dimensiuni

Exercitii active de invatare


Utilizati SolidWorks pentru a avea caseta aratata in dreapta
Mai jos sunt date instructiunile pa cu pas.
Creati o noua parte a documentului
1.creati onoua parte.faceti clic pe NEW din bara cu butoane
standard. Apare cutia de dialog NEW solidWorks
2Apasati pe GETTING pentru incepere
3Selectati icoana PART
4Apasati OK Apare o noua fereastra a documentului

Fixati un sistem de optiuni


Sistemul de optiuni este setat in software pentru a va permite sa va obisnuiti cu munca
in acest mediu.Ssistemulde optiuni INPUT DIMENSION VALUE(valoare
dimensiuni intrate)va permite sa introduceti o noua valoare adimensiuni in timp ce
creati o schita.
5Apasati TOOLS de la meniul principal
6Apasati optiuni
Apare cuti de dialog Sistemul deoptiuni general
7Verificati valoarea dimensiunii intrate introduse in cutia de
dialog din SYSTEM OPTIONS-GENERAL.
8Apasati OK

Caracteristica de baza
Caracteristica de baza cere:
Schita planului—Planul 1
Schita profilului 2D rectangular
Tipul caracteristicii baza caracteristica a exrtudarii

DESCHIDETI O SCHITA
9Deschide oschita 2D. Apasati SCHITA de pe baza principala
aschitei.Schita se deschide pe planul 1. PLANUL 1 este lipsa declararii vreunui
planlistat sau predefinit , se selecteaza implicit la efectuarea unei schite

REVEDETI FEREASTRA SOLIDWORKS


-originea scitei apare in cntrul suprafetei graficului
-apare shita TOOLS si schita relatii
-schita de editare apare in partea de juosa ecranului STATUS BAR
-schita 1 apare in caracteristicaMANAGER a arborelui creat. Bara de jos arat pozitia
punctului sau ashitei in relatie cu origine schitei.

SCHITA RECTANGULARA
10 Apasati RECTANGLE din schita TOOLS din fereastra
11.Apasati pe originea schitei is tineti apasat butonul din stanga
maous
12Trageti punctul pentru a crea rectangulul
13 Eliberati butonul mouse pentru a complecta dreptunghiul

ADAUGATI DIMENSIUNI(COTAREA)

14Apasati DIMENSION din cutia TOOLS. Se schimba forma


punctului
15 Apasati pe linia de sus a rectangulului
16 Deasupra liniei selectate apasati un clic pentru dimensiunea
textului selectat.Este activata cutia de dialog MODIFY.
17 Introduceti 100. Apasati ENTER
18Apasati unghiul drept al dreptughiului
19Apasati dimensiunea textului selectat introduceti 35. Apasati
ENTER
Segmentul de sus ,convertirea ramasa apare colorata in negru. Bara de jos din partea
dreapta a coltului ferestrei indica ,ca shita este complet definita

SCHIMBAREA VALORII DIMENSIUNII

Noile dimensiuni ale cutiei sunt 100x60 mm. Schimbati dimensiunile folosind bara
select.
20 Apasati SELECTdin cutia schite
21Dublu clic pe 65. Apare cutia de dialog MODIFY
22 Inroduceti 60 in ctia de dialog MODIFY
23ENTER

EXTRUDAREA CARACTERISTICII DE BAZA

Prima cvaracteristic in orice parte este numita caracteristica de baza.In acest exercitiu
caracteristica de baza este creata prin extrudarea schitei rectangulului
2ApasatiEXTRDED BOSS/BASE din cutia caracteristici.Apare
cutia de dialog EXTRUDE FEATURE .Vederea shitei se schimba izometric.
25Specificati tipul si adincimea extrudarii
-selectati BLIND din TYPE
-introduceti 50 pentru DEPTH
cand apasati adincimea sagetii apare un schelet al caracteristcii in suprafata graficului
26Creati extrudarea.Apasati OK.
Noua caracteriatica ,BASE EXTRUDE este amplasata in caracteristica director a
arborelui
27Apasati semnul + pe langa BASE EXTRUDE in caracteristica
director a arborelui.Observati ca shita 1 care ati folosito pentru extrudarea
caracteristicii este acum listata

VEDERA ETALARII
28Schimbati modul de etalare.Apasatti HIDDEN IN GRAY din
cutia VIEW.
HIDDEN IN GRAY va permite sa selectati planul din spate al cutiei

SALVAREA PARTII

29Apasati SAVE din cutia STANDARD sau FILE ,


save.Apare cutia de dialog SAVE AS
30Tipul cutiei pentru denumirea documentului.Apasati
SAVE,extensia sldprt se va adauga numelui documentului.Documentul este salvat in
directorul curent.Putei folosi butonul BROWSE pentru a shimba amplasarea in alt
director

IN JURUL COLTURILOR PARTII

In jurul celor 4colturi din spatele cutiei toate rotunjirile au aceiais raza 10 mm.Craatile
ca o singura caracteristica
31Apasati FILET din cutia FEATURES
32Apasati pe primul colt din spate.
Fetele ,spatele sunt puse in evidenta in timp ce miscati punctul peste ele
33Identificati obiectele selctabile.Observati schimbarea formei
punctului
34Apasati al doilea ,al treilea ,al patrulea colt al muchiei
.Verificati daca cutia EDGE fillet ITEMES celor 4 muchii selectare
35Introduceti 10 pentru raza
Lasati setarile ramase la valoarea programata
36 Apasati OK
FILET 1 apare in caracteristica MANAGER a arborelui

SCOBITURA DIN AFARA PARTII

Indepartati partea de sus folosind caracteristicaSHELL ,


37dati clic pe fata de sus
38Apasati SHELL din cutia FEATURES apare cutia de dialog
SHEEL FEATURES
39Introduceti 5 pentru THICKNESS
40 Apasati OK

POSIBILITATEA TAIERII PRIN EXTRUDARE

Caracteristica taierii indeparteaza material pentru aface o taiera prin extrudarese cere:
-schita planului- in acest exercitiu fata din partea dreapta apiesei
-shita profilului 2D cerc

DESCHIDE O SHITA
41Selecteaza schita planului da clic pe fata dreapta a cutiei
42Apasati NORMAL TO dincutia STANDARD
VIEWWimaginea cutiei se intoarce .Modelulfetei selectate este fata in fata cu tine
43Deschideti o shita 2D Apasati SKETCHdin cutia

SHITATI CERCUL

44Apasati CIRCLE dincutia SKETCH TOOLS


45Pozitionati punctul unde doriti centrul cercului.Apasati si
tineti butonul din stanga amouse
46Trageti punctul pentru a schita cercul
47Eliberati butonul mouse

DIMENSIONATI CERCU
Dimensionati cercul pentru a determina marimea si localizarea
48Apasati DIMENSION din cutia Sketch
49Dimensionati diametrul Apasati pe circumferinta
cercului.Apasati o localizare pentru dimensiunea textin coltul de sus drept si
introduceti 10
50Creati odimensiune orizontala.Apasatipe circumferinta
cercului.Apasati pe4 muchia verticala din stanga .Apasati o localizarepentru
dimensiunea cercului mai jos de linia orizontala Introduceti 25
51Creati o dimemsiune verticla.Apasatipe circumferinta
cercului.Apasati pe muchia orizontala de jos .Apasati o localizare pentru a
dimensiunea textin dreapta shitei introduceti 40

EXRTDATI SHITA

52Apasati EXTRDER CUT din caracteristicacutiei.Cutia


de dialog EXTRUDER CUT FEATURE.
53 Selectati tHROUGH ALL din listaTYPE.Apasati OK
54 rezultatul
Caracteristica de taiere este activata

ROTIREA IMAGINII

Rotiti imaginea in in suprafata grafica pentru aactiva modelul din diferite unghiuri
55Apasati ROTATE VIEW din cutia VIEW
56Rotiti parte in suprafata grafica .Trageti punctul sus jos
sau stanga dreapta
57Deschideti ROTARE VIEW prin apasare.
58Activati vedera izometrica.Apasati ISOMETRIC din
cutia STANDARD VIEW
SALVATI PARTE SI IESITI DIN SOLIDWORKS

59Apasati SAVE din cutia STANDARD


60Apasati files ,EXIT din meniul principal.
5 MINUTE DE ASISTARE

1 Cum incepeti o sesiune SOLIDWORKS?


Apasati START.Apasati PROGRAMS.Apasati SOLIDWORKS.Apasati pe diretorul
SOLID WORKS .Apasati pe aplicatia SOLIDWORKS.
2 De ce creati si folositi documente TEMPTATES?
Documentul TEMPLATES contine unitatiile, grid si setarile textului pentru
model.Puteti crea metri sau englishTEMPLATES fiecare cu setari diferite
3 Cum incepeti un noua parte document?
Apasati pe icoana NEW si selecta oparte TEMPLATE
4 Cecaracteristici folositi pentru a crea cutia ?
BASE EXTRDER,FILLET, SHELL si CUT –EXTRUDER
5 ADEVARAT SAU FALS .Solidworks este folosit de creatori si de ingineri
Adevarat
6 Un modul 3D SOLIDWORKS este format din PART< ASSEMBLIES sI
DRAWINGS
7 Cum deschideti o shita?
Apasati pe icoana SKATES din cutia SKATCH?
8 Ce face caracteristicaFILLET?
Caracteristica FILLET rotunjeste formele muchilor
9 Ce face caracteristica SHELL?
Caracteristica SHELL indeparteaza materialde pe fetele selectate
10 Ce face caracteristica CUT _EXTRUDE?
Caracteristica CUT _EXTRUDE indeparteaza material prin taiere
11 Cum shimbati o valoare a dimensiunii?
Dublu clic pe dimensiune.Introduceti noua valoare in cutia de dialog MODIFY

DISCUTI IN CLASA
LUATI UN CREION.Intrbati studentii cum ar descrie caracteristica de baza a
creionului.Cum ati crea caracteristica aditionala a crionului.

RASPUNS
-Selectati un profil circular 2D
-Extrudati shita 2d.Aceasta creaza caracteristica de baza care se numeste BASE
EXTRDE
-Selectai o muchie circulara din caracteristicade baza.Creati o caracteristica
FILLET.CracteristicaFILLET indeparteaza forma mughilor
-Selectai cealalta muchie circulara din caracteristica de baza creati chamfer.

Mai multe de explorat


Multe creioane au un varf mai lung (ascutit) decat cel mai de sus.Cum poate fi aceasta
indeplinita
RASPUNS
Raspunsul va varia. O posibilitate ar fi:
-Dublu clic pe chamfer in doua locuri sau in arborele manager sau in aria graficului
Schibati unghiul la 10 grade
Schimbati distanta la 25mm
Apasati REBUILD pentru a recnstrui partea

Oalta posibilitate ar fi:

Editati definirea caracteristicii chamfer


Schimbati tipul intre distante
Setati distanta 1 la valoarea de 25mm
Setati ditanta 2 la valoarea de 4,5mm
Apasati OK pentru a reconstrui caracteristica chamfer

PROIECT

Placa comutatorului este creata pentru siguranta .Ele acopera firele electrice si
protejaza oamenii de electrocutare.Placile comutatoarelor sunt gasite in fiecare casa si
scoala.Ele contin desene simple sau complexe
Atentie. Nu folositi materiale de metal aproape de placile comutatoarelor sau
pentru indepartarea lordepe perete

SARCINI

1 Masurati o placa de acoperire a comutatorului


Raspuns Osingura placa are aproximativ 70X115X10mm.Comutatorul
taiat afara este de aproximativ10X25mm
2 Folosind hartie si creion schitati manual placa de acoperire a comutatorului
3 Eticheta de dimensiuni
4 Care este caracteristica de baza pentru capacul comutatorului?
R Este o caracteristica BASE EXTRUD
5 Creati o simpla si singur capac de comutator folosind SOLIDWORKS.
Numele documentului este pentru paret este swichplate
6 Ce caracteristica este folosita pentru developarea swichplate
R BASE EXTRUDE,chamfer ,shell si cut extrude sunt folosite pentru a crea swich
plate
Ordinea caracteristucilor create este importanta:
Prima data creati caracteristica de baza
Adoua creati caracteristica chamfer
A treia creati caracteristica shell
A patra creati caracteristica cut
Documentul swichplate sldprt este gasit in lectia 1in documentul Teacher Tools
7 Creati duplicitatea simplificata aplacii acoperitoare acomutatorului. Numele
documentului este outletplate
Raspuns: outletplate.sldprt este gasit in lectia 1din documentul Teacher Tools
8 Salvati partile ele vor fi folosite in lectiace osa urmeze

lectia 1 VOCABULARUL PAGINIIDE LUCRU---RASPUNSURILE CHEIE

NUME CLASA DATA


Compectati spatiile albe cu cuvintecare sunt definite ca solutii. Apoi gasiti
cuvinteledin puzzle si incercuitile. Cuvintele pot fipe verticala ,orizontala sau
diagonala.Ele pot fi incercuite din fata sau idn spate.

1Coltul unde muchiile se numeste vertex (varf)


2Intersectia celor 3 adincimi ale planelor de referinta se numeste origine
3Caracteristica folosita pentru a rotunji forma clturilor , fillet
4Cele3 tipuri de documente care formeaza un model SolidWorks
Part , Assemblies , Drawings
5O caracteristica pentru a adauga in afara este Shell
6Controlul unitatilor grid , text si alte setari se fac din documentul Templates
7Elementule de baza a tuturor caracteristicilor extrudate Sketch
8Doua linii care sunt intr-un unghi drept una pe cealalta se numesc
perpendiculare
9Prima caracteristica a partii este numita caracteristicade baza
10Suprafata din exterior a piesei se numeste fata
11Undesen mecanic este automat o aplicatie software SolidWorks
12Limita unei fete se numeste muchie edge
13Doua linii drepte care sunt la aceiasi distanta constanta una fata de alta sunt
paralele
14Doua cercuri sau arce care impart aelasi centru sunt concentrice
15Forma sau operatia care sunt caracteristica blocului apiesei caracteristica
16O caracteristica care adauga material piesei BOSS
17 O caracteristica care indeparteaza material de pe piesa CUT
18 O linie de centru care trece prin centrul fiecarui piese , caracteristici
cilindrice se numeste AXA

LECTIA 1 INTREBARI----RASPUNSURI

NUME CLASA DATA

Indrumari: Raspundeti la fiecare intrebare scriind raspunsurile corecte si scriet in


spatiile libere
1 Tu construiesti piesa din caracteristici .Ce sunt caracteristicile?
EASPUNS :Caracteristicile sunt formele(bosses,cuts si holes ) si operatiile
(fillets,chamfers si shells) care sunt folosite pentru a crea part (piesa)
2 Numiti caracteristicile care sunt folosite pentru a crea “cutia” din lectia 1
RASPUNS: Base –extrude, fillet shell si cut –extrude
3 Cum creati un nou document al piesei ?
RASPUNS: Apasati pe NEW sau apasati pe FILES si dupa aceea pe NEW. Selectai
piesa TEMPLATE
4 Dati duoa exemple a formei caracteristicii care cere o shita a profilului?
RASPUNS: Forma caracteristicii este Base-extrude, Boss-extrude, Cut –extrude su
Hole
5 Dati 2 exemple a caracteristiciicre este pentru a selecta o muchie sau o fata.
RASPUNS: Operatia caracteristicii este :Fillet, chamfer shell
6 Numiti cele 3 documente care fac parte din modelul SolidWorks
RASPUNS :Parts, assemblies si drawings
7 Ce este adincimea schitei planului?
RASPUNS :Adincimea schitei planului este PLANUL 1
8 Ce este un plan ?
RASPUNS: Un plan este o suprafata 2D
9 Cum creati o extrudare a caracteristicii de baza ?
RASPUNS: Selectati o schita a planului , deschideti o noua schita , schitati profilul,
extrudati profilul perpendicular pe schita planului.
10 De ce creati si folositi documentul template ?
RASPUNS: Documentul template contine unitati si setari ale textului pentru model
.Puteti crea Metric sau English Templates fiecare cu setari diferite.

Lectia 1 intrebari
Indrumari: Raspundeti fiecarei intrebari scriind raspunsul corect sau raspunzand in
spatiile libere.
1 Tu construiesti piesa din caracteristici .Ce sunt caracteristicile?
2 Numiti caracteristicile care sunt folosite pentru a crea “cutia” din lectia 1
3 Cum creati un nou document al piesei ?
4 Dati duoa exemple a formei caracteristicii care cere o shita a profilului?
5 Dati 2 exemple a caracteristiciicre este pentru a selecta o muchie sau o fata.
6 Numiti cele 3 documente care fac parte din modelul SolidWorks
7 Ce este adincimea schitei planului?
8 Ce este un plan ?
9 Cum creati o extrudare a caracteristicii de baza ?
10 De ce creati si folositi documentul template ?

CE ESTE SOLIDWORKS?

 SOLIDWORKS este un desen automat software.


 In solidwork, tuschitezi idei si experimentezi cu diferite desene
pentru a crea modele 3D
 Solidworks este folosit de studenti , creatori , ingineri si alti
profesionisti pentru a produce piese simple si complexe, asamblari si
desene
MODELUL SOLIDWORKS
Modelul solidworks cuprinde urmatoarele parti:
 Parti (schite)
 Asamblare
 Desenare

CARACTERISTICI
 Caracterisicile sunt constructiile piesei
 Caracteristicile sunt formale si operatiile care construiesc o piesa

EXEMPLE ALE FORMEI CARACTERISTICII


Caracteristica de baza
 Prima caracteristica a piesei
 Creata din schita 2D
 Formele piesei in lucru creia se adauga o alta caracteristica

EXEMPLE ALE FORMEI CARACTERISTICII


Caracteristica boss (sef)
 Adauga material piesei
 Creata din schita 2D
 Trebuie atasata cu restul piesei

EXEMPLE ALE FORMEI CARACTERISTICII


Caracteristica Cut (a taia)
 Indeparteaza material de pe piesa
 Creata dintr-o schita 2D
 Trebuie atasata cu restul piesei

EXEMPLE ALE FORMEI CARACTERISTICII


Caracteristica Hole (gaura)
 Indeparteaza material din piesa
 Lucreaza ca o caracteristica cut mai inteligenta
 De obicei corespunde la fabricrea unui proces cum ar fi alezarea,
filetarea lamarea.

EXEMPLE ALE OPERATIEI CARACTERISTICII


Caracteristica fillet (rotunjire)
 Folosita pentru a rotunji formele muchilor
 Poate adauga sau indeparta material
Muchia exterioara (fillet convex)- indeparteaza material
Muchia interioara (filet concav)- adauga matertial

EXEMPLE ALE OPERATIEI CARACTERISTICII


Caracteristica chamfer (tesitura)
 Asmanatoare cu filet
 Tesirea muchilor oblice mai degraba decat rotunjirea lor
 Poate indeparta sau adauga material

CARACTERISTICA SCHITELOR
 Caracteristica formei unei schite
 Caracteristicile schitei sunt construite din profilul 2D

CARACTERISTICA OPERATIEI
 Caracteristica operatiei nu are schite
 Aplicata direct pe piesa in lucru prin selectarea muchilor sau fetelor

PENTRU CREARE EXTRUDARII CARACTERISTICIIDE BAZA

1. Selectati o schita plana


2. Schitati un profil 2D
3. Extrudati schita perpendiculara pe schita plana
PENTRU A CREA ROTIREA CARACTERISTICII DE BAZA
1. Selectati o schita plana
2. Schitati un profil 2D
3. Schitati o linie de centru punctata
4. Rotiti schita in jurul liniei de centru punctata

TERMINOLOGIA : FEREASTRA DE DOCUMENT

Divizati in 2 parti
 Partea stanga contine caracteristica manager a arborelui creat
Listati structura partii ,asamblata sau desenata
 Partea dreapta contine pe ecran zona graficelor
Localizarea care trebuie expusa pe ecran , creata ,si
modificarea unei parti , asamblata sau desenata

TERMINOLOGIA: FOLOSIREA INTERFETEI

TERMINOLOGIA: GEMETRIA PRINCIPALA (de baza)


 Axa—Inseamna linia de centru punctata care trece prin fiecare
caracteristica cilindrica
 Planul – O suprafata neteda 2D
 Originea – Punctul unde cel trei adancimi ale planului de referinta
se intersecteaza.Coordonatele originii sunt (X=0 ; Y=0 ; Z=0)

TERMINOLOGIA: GEMETRIA PRINCIPALA (de baza)


 Fata: Suprafata sau fetele unei parti .Fetele pot fi drepte sau curbate
(curbe)
 Muchia: Limita unei fete .Muchiile pot fi netede sau cube
 Varful: Coltul unde muchiile se unesc.
CARACTERISTICI SI COMENZI
Caracteristica de baza
 Caracteristica de baza este prima caracteristica ce esete creata
 Caracteristica de baza este baza (temelia)unei parti
 Caracteristica geometriei principale (de baza ) pentru o cutie este
exrtudarea
 Extrudarea este numita BASE _ EXTRUDE

CARACTERISTICI SI COMENZI
Caracteristicile folosite pentru construirea unei cutii sunt :
 Extrudarea caracteristicii de baza
 Caracteristica fillet
 Caracteristica carcasa
 Extrudarea caracteristicii taiate

CARACTERISTICI SI COMENZI
Pentru a crea bazele caracteristiciiunei cutii sunt:
 Schitati un profil rectangular pe un plan 2D
 Extrudati schita
 Extrudarile sunt intodeauna perpendiculare pe schita plana

CARACTERISTICI SI COMENZI
Caracteristica folosita pentru a crea rotunjirea sunt:
 Caracteristica fillet rotunjeste muchiile sau fetele unei parti
 Selectati muchile ce vor fi rotunjite.Selectati o fata rotunda a
tuturor muchilor acelei fete
 Specificati raza filletului

CARACTERISTICI SI COMENZI
Caracteristica folosita pentru a crea carcasa (shell)
 Caracteristica carcasa taie materialul de pe fata selectata
 Rezultatul folosirii caracteristicii carcasa creeaza o cutie scoita
dintr- o cutie solida
 Specificati ingrosarea peretelui pentru caracteristica crcasa

CARACTERISTICI SI COMENZI
Pentru a crea caracteristica extrudarii taiate pentru cutie :
1. Schitati un profil cirular 2D
2. Extrudati schita profilului 2D perpendiculara pe schita plana
3. Conditia finala este extrudarea in intregime
4. Taierea trece prin intreaga parte

DIMENSIUNI SI RELATII GEOMETRICE


 Specificati dimensiunile si relatiile geometrice intre caracteristici si
schite
 Dimensiunile schimba marimea si forma partii
 Relatiile matematice dintre dimensiuni pot fi controlate prin ecuatii
 Relatiile gemetrice sunt reguli care controleaza comportamentul
schitei geometrice
 Relatiile gemetrice ajuta la obtinerea desenului concentrat

DIMENSIUNI
 Base - -extrude
Adancime = 50 mm
 Boss - -extrude
Adancime = 25 mm
Relatii matematice
 Boss- extrude adancime = Base – extrude-2

RELATII GEOMETRICE

Pentru inceperea Solid works


1. Apasati butonul START din bara de sarciniWindows
2. Apasati PROGRAMS
3. Apasati directorul Solidworks 2000
4. Apasati aplicatia Solid works 2000
FEREASTRA SOLIDWORKS

CREAREA UNUI FISIER NOU FOLOSIND UN DOCUMENT TEMPLATE


1. Apasati NEW pe STANDARD TOOLBAR
2. Selectati un document template
 Parte
 Asamblare
 Desenare

DOCUMENTUL TEMPLATES (MODEL)

 Documentele Template controleaza unitatiile ,grid ,textul si alte


setari pentru model
 Documentele Template “geeting started” sunt cerute exercitiilor
complete in cartea Solidworks2000 geeting started.
 Fisierele Templates sunt localizate in tabelul “Geeting startd “ in
cutia de dialog “New solidworks document”
 Propietatiile documentelor sunt salvate in templates

PROPRIETATILE DOCUMENTULUI
 Accesati meniurile TOOLSsi OPTIONS
Proprietatile documentelor controleaza multe setari , incluzand
 Unitati: Engleze (inch)sau metrice(milimetri)
 Setarile grid Instantanee
 Culori, proprietatile materialelor si caliteatea imagini

SISTEME DE OPTIUNI
o Accesati meniurile TOOLS, OPTIONS
o Permite familiarizarea in mediul tau de lucru

CONTROLAREA SISTEMULUI DE OPTIUNI:


 Localizarea dosarelor
 Performante
 Rasucirea cutiei incremental

Multiple vederi ale unui document


o Trasati impartire orizontala si verticala penrtu a controla
vederile celor 4 plane
o Fixati vederea si expuneti optiunile

CREATI O SCHITA 2D
1. Selectai o schita plana Lipsa schitei plane este planul 1
2. Apasati sketch pe “Sketch Toolbar”
3. Apasati “rectangle” din “sketch tools toolbar”
4. Mutati punctul la “sketch origin”

CREATI O SCHITA 2D
1. Tineti apasat butonul stang al mousului
2. Duceti punctul dreapta sus
3. Eliberati butonul stang al mousu-lui

ADAUGARE DE DIMENSIUNI
o Dimensiunea specifica marimea modelului .Pentru a crea o
dimensiune:
1. Apasati DIMENSION pe “Sketch Relations toolbar”
2. Apasati geometria 2D
3. Apasati localizarea textului
4. Introduceti valoarea dimensiunilor
LECTIA 2

40 DE MINUTE DE LA INCEPERE
Aceasta lectie este cu desavarsire un succes , studentii vor fi capabili sa creeze si sa
modifice piesa urmatoare:
Aceasta lectie plan corespunde lui Solidworks 2000 Geeting Standard de la paginile
3-1 pana la 3 –22

CONTINUTUL ACESTEI LECTII PLAN ESTE


 Recapitularea lectiei 1:Functionalitatea de baza
 In afara lectie 2
 Exertitii active de invatare
 5 minute de asistare
 exercitii si proiecte
 intrebari din lectie

RECAPITULAREA LECTIEI 1 :FUNCTIONALITATI DE BAZA

Intrebari pentru discutii


1. Un model Solidworks 3D contine 3 documente .Numiti cle 3 documente
Raspuns: piese ,asamblari si desene
2Partile sunt construite din caracteristici.Ce sunt caracteristicile?
Raspuns: Caracteristicile sunt forme(booses, cut si holes) si operatii (fillets, chmafer
si shelles)pe care le folositi pentru a construi o piesa (un fragment)
3 Numiti caracteristicile care sunt folosite pentru a crea o cutia din lectia 1.
Raspuns; Base –extrud ,fillet shell si cut –extrude.
4Care este caracteristica de baza acutiei?
Raspuns: Caracteristica de baza este fondarea fragmentului caracteristicii de baza
geometrice pentru cutie este o extrudare .Extrudarea este numita BASE
EXTRUDE.Caracteristica de baza reprezinta forma generala a cutiei .
Folositi o cutie de margine pentru a ilustra acracteristica de baza
5 Dece folositi caracteristica FILLET ?
RASPUNS: Caracteristica fillet rotunjeste forma muchiilor si fetelor .Rezultatul
folosirii caracteristicii fillet este creat de rotunjirea muchiilor cutiei.
6 De ce folositi caracteristica shell?
RASPUNS : Cracteristica shell este folosita pentru a indeparta material .Rezultatul
folosifii acracteristicii shell creaza o gaura de lungul materialului .
7Cum creati caracteristica BASE extruder ?
RASPUNS pentru a crea o caracteristica BASE EXTRUDE trebuie facute
urmatoarele :
 Schita unui profil rectangular pe adancimea planului 2D
 Extrudarea profilului perpendicular pe schita planului.
8Ce sar fi intimplat daca caracteristica shell ar fi fost creata inaintea caracteristicii
FILLET?
RASPUNS: Coltulu cutiei ar fi fost format in loc sa fie rotunjit.

IN AFARA LECTIEI NUMARUL 2


Cracteirsticile si comenzile folosite in lectia 2 sunt intelese ca :
 Caracteristici si comenzi
 Extrudarea caracteristicii de baza
 Extrudarea caracteristicii boss
 Extrudarea caracteristicii de taiere
 Caracteristica fillet
 Caracteristica shell
 Controlul imaginii
 Modele etalate
 Imaginile standard
 Orientarea imaginii
 Adincimile planurilor
 Vederea isometrica
 Vederea sectionala
 Situatia schitei
 Relatii geometrice

Exercitii active de invatare


Urmariti instructiunile din solidworks 2000 Getting stantea de la paginile 3-1 pana la
3 –22. Inaceasta lectie veti crea un fragment aratat in dreapta .Numele fragmentului
este TUTOR 1sldprt

5minute de asistare Raspunsurile cheie


1 Ce caracteristici ati folosit pentru a crea Tutor 1?
Base extrud , boss extrud fillet shell si cut extrud
2 Ce face caracteristica Fillet?
Caracteristica Fillet rotunjeste formele muchiilor is fetelor
3 Ce face caracteristica shell?
Caracteristica shell indeparteaza material de pe fata selectata
4 Numiti comanda ZOOM (marire) in solidworks
marire partii selectate marire inauntru /afara
5 Unde sunt puse icoanele pe ecran ?
Butoanele sunt in cutia view
6 Numiti cele 3 planuri de adincime din solidworks?
Planul 1 , planul 2 , planul 3
7 Adincimea planului din solidworks corespunde crei imagini a desenului
principal.
Planul 1 vedere din spate sau fata
Planul2 vedere de sus sau de jos
Planul vedere din stinga sau din dreapta
8 Adevarat sau fals Intr-o shita definita complet , geometria apare colorata in negru.
Adevarat
9 Adevarat sau fals.Este posibil sa faci o caracteristica folosind o schita definita
fals
10 Numiti vederile desenelor primare folosite pentru a etala un model
TOP –sus , FRONT—fata , RIGHT –dreapta si vederea isometrica

DISCUTIE IN CLASA
 Alegeti un obiect simplu din clasa , o bucata de creta sau un burete
de sters tabla
 Puneti studentii sa descrie caracteristica de baza a obiectelor
 Cum ati crea caracteristicile aditionale pentru acest obiect

Pentru creta
 Schita circulara din 2D
 Extrudarea profilului 2D.Extrudarea schitei 2Dcreaza o
caracteristica de baza .Caracteristica de baza se numeste Base –
extrude
 Selectati michia care trebuie facuta circulara de pe caracteristica
BASE _ EXTRUDE. Creati o caracteristica fillet.Caracteristicafillet
indeparteax]za formele muchiilor
NOTA Tu probabil nu vei dori sa folosesti o caracteristica fillet pentru o noua
bucata de creta .
Pentru buretele de sters
 Schita rectangulara din profil 2D
 Extrudati schita 2D.Aceata creaza o caracteristicaBase –extrude
 Selectati cele 4 colturi ale caracteristicii Base extrud .Creati o
caracteristica fillet pentru a indeparta formele muchiilor.

Exercitii aditionale
Psul 1
Desenul pentru TUTOR 1 a fost creat in EUROPA. Tutor 1 va fi fabricat in USA
.Transformati dimensiunile lui tutor 1 din milimetri In inch.
TRANSFORMARI contine 25,4 mm = 1inch
 BASE-EXTRUDE lungime = 120 mm
 BASE-EXTRUDE inaltime = 120 mm
 BASE-EXTRUDE adancime = 50 mm
 BOSS-EXTRUDE adancime = 25 mm
RASPUNS
 Totalitatea adancimilor = BASE-EXTRUDE adancime+ BOSS-
EXTRUDE adancime
TOTALITATEA DIMENSIUNILOR=1,97+0,98=2.95
 Totalitatea adancimilor = BASE-EXTRUDE lungime X BASE-
EXTRUDE inaltime Xadancimea.

TOTALITATEA DIMENSIUNILOR=4.72” X4.72”x2.95.

DISCUTIE IN CLASA
Solidworks recunoaste cele 2 unitati de masura milimetri si inch.Demonstrati
convertirea software din milimetri in inch.
1Apasati TOOLS , option
2. apasati pe proprietatea documentului
3. apasati pe units
4. apasati pe inch din lista Linear units apasati OK
5. dati o dubla apasare pe caracteristica TUTOR 1 pentru a afisa dimensiunile
 BASE-EXTRUDE lungime = 4.72”
 BASE-EXTRUDE inaltime = 4.72”
 BASE-EXTRUDE adancime = 1.97”
adancime = 0.98”
pasul 2
Numarul curent al adincimii al lui tutor1este 75 mm.Clientul d-voastra cere o
schimbare a desenului .Noua dimensiune a adancimiicerute este de 100 mm
BASE-EXTRUDE adancimea terbuie sa ramana fixata la 50 mm.Calculati nuoa
adancime alui BASE-EXTRUDE

DATE
 Noua suma a adancimii 100 mm
 BASE-EXTRUDE a adancimii de 50 mm

RASPUNS
Totalitatea adancimilor = BASE-EXTRUDE adancime + BOSS-EXTRUDE
adancime
BOSS-EXTRUDE adancime = totalitatea dimensiunilor - BASE-EXTRUDE
adancime
BOSS-EXTRUDE adancime =100 mm-50 mm
BOSS-EXTRUDE adancime =50mm

PASUL 3
Folosind solid works , modificati tutor 1 pentru a satisface cererile clientului
.Schimbati adancimea lui BOSS-EXTRUDE adancime astfel incat adancimea piesei
sa fie egala cu 100 mm
Salvati modificarile sub un nume diferit.
RASPUNS
1. dubla apasare pe caracteristica BOSS-EXTRUDE
2. dubal apasare pe 25 mm dimensiunea adancimii
3. in modify, introduceti, valoarea de50 mm
4. apasati enter
5. apasati rebuild
6. apasati file, save as pentru a crea block 100
Cand folositi file, sava as salvati o copie a documentukui cu un nou nume.Putei crea
un nou director in cutia de dialog save as daca este nevoie .Dupa ce ati folosit fille ,
sava as lucrati innuol document.Documentul original este inchis fara salvare
Daca dati clic pe save ascopy . veti salva o copie a documentului, fara un nou
nume, fara a inlocui documentul .Veti continua sa lucrati in documentul original
PASUL 4
Volumul materialuilui este un calcul important pentru desenarea si fabricarea
piesei .Calcilati volumul BASE-EXTRUDE in mm3pe TUTOR 1
RASPUNS
 volumul =lungime Xlatime Xadancime
 volumul =120 x120 X50=720000mm3
PASUL 5
Calculati volumul BASE-EXTRUDE in cm 3
 1cm = 10mm
RASPUNS
 VOLUMUL = lungime Xlatime Xadancime
 VOLUMUL=720 cm 3

PROIECT CTIA DE DEPOZITARE A CD –URILOR

Descriere
Tu faci parte dintr-o echipa de desnatori .Conducatorul proiectului a furnizat niste
criterii de urmarit ale desenului pentru cutia de depozitare a CD
 Cutia de depozitare a CD este din matrerial plastic
 Cutia de depozitare trebuie sa tina 25 de CD
 Titlul CD trebuie sa fie vizibil matunci cand CD este pozitionat in
cutia de depozitare
 Grosimea peretelui cutiei de depozitare este de 1 cm
 Pe fiecare parte a cutiei de depozitare , trebuie sa fie 1cm distanta
intre caseta si interiorul cutiei
 Trebuie sa fie 2 cm intre partea de sus a CD si interiorul cutiei de
depozitare
 Trebuie sa fie 2 cm distanta intrecaseta si partea din fata a cutiei de
depozitare

PASUL 1
Masurati lungimea , latimea si inaltinea.Cat ar nasura in centimetri ?
RASPUNS
Aproximativ 14,2cm X12,4 cmX 1cm
PASUL 2
Folositind hartie si creion schitati manual CD fara dimensiuni
PASUL 3
Calculati marimea totala a 25 de locuri pentru CD.
Inregistrati totalul latimilor, lungimilor si adancimilor
DATE
 CD latime 1cm
 CD inaltime 12.4
 CD lungime 14.2
RASPUNS
 Suma latimilor a 25 de CD =25 X1cm=25 cm
 Totalul marimilor a25 de CD=totalul latimilor xinaltimea CD si
lungimea CD =25cmX 12.4 cm X14.2 cm

PASUL 4
Calculati totalitatea masuratorilor din exerior cutiei de depozitare a CD .Cutia cere o
distanta pentru a introduce si pozitiona CD-ului (un cm de fiecare parte )si 2cm pentru
inaltime .Grosimea peretelui este egal cu 1cm
RASPUNS
 Disatnta =2cm
 Grosimea peretelui =1cm
 Grosimea peretelui este aplicata la ambele capete ale dimensiunii
latimii si inaltimii
 Latimea cutiei de depozitareCd este egala cu suma latimilor a 25 de
CD-uri + distanta +grosimea peretelui+grosimea peretelui =25 cm +2
cm +1cm+1cm=29cm
 Inaltimea cutiei de depozitare a CD-urilor este egala cu inaltimea
CD+ grosimea peretelui + grosimea peretelui=12,4+2+1+1=16.4cm
 Adancimea de depozitare a CD =adancimea Cd +distanta
+grosimea peretlui=14,2cm+2+1=17,2cm
 Suma marimii cutiei de depozitare a CD –urilor =latimea cutiei de
depozitare+inaltimea + adancimea =29 cmX16,4cmX17,2cm

PASUL 5
Creati 2 fragmente folosind solidworks
 Modelul CD –ului ar trebui sa folositi dimensiunile obtinute in
pasul .Dati nume fiecarui fragment desent.
NOTA
Un CD real este o asamblare a mai multor fragmente .Pentru acest exercitiu veti
face o asamblare simplificata a CD va fi o singura parte care va reprezenta totalul
dimensiunilor exterioarea CD
 Desenati o cutie de depozitare acre poate sustine 25 de CD.
 Salvati ambele parti.Acestea le ve folosi pentru a face o asamblare
la sfarsitul urmatoareai lectii.

PROIECT DE MODELARE
Descrierea
Priviti exmplele date .In fiecare exemplu sunt cel putin 3 caracteristici.Identificati 2D
si folositi-o pentru a crea formele.Ar trebui:
 Considerati cum ar trebui desenata partea de jos intr-o
caracteristica individuala.
 Centrul schitei create reprezinta forma dorita ,nu trebuie sa folositi
dimensiuni.Concentrativa asupra formei.
 Deasemenea creati si experimentati desene proprii

NOTA
Fiecare schita noua trebuie sa fi un sfarsit pentru caracteristica existenta

PASUL 1 house.sldprt
Raspuns
 Caracteristicile foosite pentru a crea casa sunt :
Schita Base =extrude este un dreptunghi pentru a crea podeaua
Schita cut exrtude este un dreptunghi pentru a crea geamurile
Schita boss extrude este un dreptunghi pentru a crea acoperisul
Schita boss extrude este un dreptunghi pentru a crea cosul
Schita boss extrude este un dreptunghi pentru a crea
usa de la intrare
PASUL 2 usa. Sldprt
Raspuns
 Caracteristicile foosite pentru a crea usa sunt:
Schita Base =extrude este un rectangul pentru a crea usa
Schita cut extrude este un cerc pentru a crea gaura din usa
Schita cut extrude pentru a crea panoul usii
Camfer pentru a crea fata dun mijloc .Apasati chamfer din
cutia caracteristici si introduceti o valoare pentru distanta . Apasati OK
NOTA
Caracteristica chamfer indeparteaza materialul de –a lungul muchiei.Lucreaza cu fillet
cu exceptia ca rezultatul este o muchie taiata nu rotunjita

PASUL 3 TRUCH. SLDPRT


Raspuns
 Caracteristicile foosite pentru a crea camionul sunt:
Schita Base =extrude este un rectangul pentru a crea corpul
camionului
Schita boss extrude doua cercuri pentru a crea rotile
Schita boss extrude este un dreptunghi pentru a crea cabina
Schita cut extrude pentru a crea geamul
Shell—selectati partea de sus spate a fetei pentru a crea patul
camionului
Fillet –selectati paretae de sus a fetei si cea din fata pentru a
rotunji acoperisul cabinei si fata camionului.

LECTIA 2 INTREBARI SI RASPUNSURILE CHIE

NUME CLASA DATA


Indrumari: Raspundeti pentru a scrie , raspunsul corect in spatiile oferite.

1Cum incepeti o noua parte a documentului?


R Apasati icoana NEW .Selectati partea TEMPLATE
2Cum deschideti o schita ?
R Selectati schita planului dorit .Apasati icoana sketch din cutia SKETCH
3Ce este caracteristica de baza ?
R Caracteristica de baza este prima caracteristica a oricarui parti este fundamentul
fiecarui piese.
4Ce culoare are schita definita complect ?
R neagra
5Cum puteti schimba o valoare a dimensiunii?
R Dublu clic pe valoarea dimensiuni .Introduceti noua valoare in ctia de dialog
MODIFY
6Cum o caracteristica BOSS-extrud difera de o caracteristica BASE –EXTRUDE.
R aracteristica BOSS este creata dupa BASE.
7Care este diferenta dintre o caracteristica BOSS-extrud si o xcaracteristicaCUT-
EXTRUDE.
R Caracteristica BOSS adauga material , iar caracteristica CUT taie material
8Ce este o caracteristica FILLET?
R Caracteristica FILLET rotunjeste muchiile sau fetele unei piese cu o raza speci
ficata
9Ce este o caracteristica SHELL?
R caracteristica SHELL indeparteaza material tinand in afara piesa
10Numiti 4 tipuri de relatii geometrice pe care le puteti adauga unei schite?
R Relatiile geometrice pe care le puteti adauga unei schite sunt :orizontal vertical ,
coliniar , coradial , perpendicular , paralel , tangent , concentric , punctul de mijloc
intersectia , coincidenta , egalitatea , simetria , fix , puncte care patrund si se
transforma.
11Ce este o vedere sectionata ?
R O vedere sectionata arata partea ca si cum aifi taiat in piesa .Aceasta arata
structura interna a materialului.
12Cum creati vederi multiple ale unui piese?
R pentru a crea vederi multiple ale unei piese trasatiuna sau doua despartiri ale
cutiilor spre colturiale geamurilor.Adaugati marimea geamului ,schimbati orientarea
vederiiin fiecare geam .

LECTIA 2 40 DE mINUTE PENTRU REZOLVARE


1Cum incepeti o noua parte a documentului?
2Cum deschideti o schita
3Ce este caracteristica de baza ?
4Ce culoare are schita definita complect ?
5Cum puteti schimba o valoare a dimensiunii?
6Cum o caracteristica BOSS-extrud difera de o caracteristica BASE –EXTRUDE.
7Care este diferenta dintre o caracteristica BOSS-extrud si o xcaracteristicaCUT-
EXTRUDE.
8Ce este o caracteristica FILLET?
9Ce este o caracteristica SHELL?
10Numiti 4 tipuri de relatii geometrice pe care le puteti adauga unei schite?
11Ce este o vedere sectionata ?
12Cum creati vederi multiple ale unui piese?
CARACTERISTICI SI COMENZI
Caracteristica de baza
 Este prima caracteristica care este creata
 Este fundamentul unei piese este piesa de lucru creia I se va atasa
alceva
 Caracteristica de baza a geometriei pentru cutie este o extrudare
 Extrudarea este numita BAES EXTRUD
 Tip :pastrati caracteristica de baza simpla
PENRTU A CREA O EXTRUDARE CARACTERISTICII DE
BAZA
1. SELECTATI SCHITA PLANULUI
2. SCHITATI PROFILUL 2d
3. EXTRUDATI SCHITA PERPENDICULARA PENTRU SCHITA
PLANULUI

CRACTERISTICA FOLOSITA PENTRU A CONSTRUI TUTOR


1
Extrudarea caracteristicii BOSS
 Adaugati material piesei
 Necesita o schita

Extrudarea caracteristicii CUT


 Indeparteaza material de piesa
 Necesita o schita
Caracteristica FILLET
 Rotunjeste muchiile si fetele unei piese cu raza speificata
Caracteristica SHELL
 Indeparteaza material de pe fata selectata
 Creaza o gaura in bloc
 Foarte util pentru peretii subtiri si piese din plastic
 Tu ceri sa se specifice grosimea peretlui cand ai folosit
caracteristica shell.

CONTROLAREA IMAGINII
Marit sau reduceti imaginea modelului in aria graficului
ZOOM TO FIT - etaleaza partile in asa fel incatsa umple fereastra curent
ZOOM TO AREA marimea unei portiuni selectate prin tragerea punctului cuernt
pe ctia desenului
ZOOM IN /OUT trage punctu sus pentru a mari si jos pentru a micsora
ZOOM TO SELECTION este marimea imaginii astfel incat obiectul selectat
completeaza situatia
ETALAREA MODURILOR

VEDERILE STANDARD
Vedere isometrica
Vedere de sus
Vedere did spate , stanga fata dreapta jos
ORIENTAREA IMAGINII
Schimbati imaginile etalate pentru a corespunde unei imagini orientatestandard
Fata, dreapta , jos , isomrtric , de sus , stanga , spate normala (plan selectat sau fata
planara )
ORIENTAREA IMAGINII
Vederile majoritatea comune folosite pentru a descrie piesa sunt :
 Vederea de sus
 Vederea din fata
 Vederea din dreapta
 Vederea isometrica

ADANCIMEA PLANURILOR
 PLANUL 1, PLANUL 2, PLANUL 3
Corespunde vederii standard a desenului principal
 Planul 1 –vederea din fata sau spate
 Planul 2 –vederea de sus sau jos
 Planul 3 vederea din dreapta sau stanga

VEDEREA ISOMETRICA
Etalati piesa cu inaltimea , latimea , si adincimea egala cu scurtarea
 Mai bine pictorial decat ortgrafic
 Aratati toate cele 3 dimensiuni :inaltime , adncime
 Mai usor de vizualizat decat vedeile ortografice

VEDERE SECTIONATA
 ETALONATI STRUCTURA INTERNA AMODELULUI
 Necesita o sectiune taiata de plan

STAREA SAU SITUATIA SCHITEI


 DEFINIREA DE DEDESUPT
DIMENSIUNILE SI RELATIILE ADITIONALE SUNT
CERUTE
SCHITA DEFINITA ARE TITLUL ALBASTRU
 Definirea completa
Nu sunt cerute dimensiuni si relatii aditionale
Schita definita complet are culoarea neagra
 Peste definitie
Contine conflicte dimensionale sau relationale sau amandoua
Schita peste definitie are culoarea rosie

RELATII GEOMETRICE
 RELATIILE GEOMETRICE SUNT REGULI CARE
CNTROLEAZA COMPORTAMENTUL SCHITEI GEOMETRICE
 Exemplu schita circulara este concentrica cu o muchie circulara a
caracteristicii BOSS EXTRUD
 Intr-o relatie concetrica selectarea enttatilor au acelasi punct de
mijloc

RELATII GEOMETRICE
 NUMELE ADANCIMII solidworks PENTRU O GEOMETRIE
CIRCULARA ESTE UN ARC#
 SOLIDWORKS trateaza cercurile ca arce de 360

LECTIA 3

AAMBLARILE DE BAZA
Pentru ca aceasta lectie sa fie un succes studentii dv vor fi capabili sa creeze si sa
modifice pisa nimita TUTUOR 2 si sa creeze asambarile lui TUTOR
Aceasta lectie plan corespunde lui SOLID WORKS

Continutul acestei lectii plan :


 rcapitularea lectiei 2
 in afara lectiei 3
 exercitiiactive de invatare
 5 minute de asistare
 exercitii si proiecte
 lectie inrebari

RECAPITULAREA LECTIEI 2
INTREBARI PENTRU DISCUTIE
1. un model SOLIDWORKS este alcatuit din 3 documente .Numiti cele 3
documente
R part , asamblari si desene
2. numiti caracteristicile care au fost folosite pentru a crea TUTOR 1 in lectia 2
R recapitulati de la paginile 2---71
3. discutati orice intrebare despre crearea lui SWITCHPLATE cd case si
STORAGE BOX

In afara lectiei numarul 3


Caracterisicile si comenzile folosite in lectia 3 sunt ca si intelese
 capitolul caracteristici si comanda
caracteristica BASE EXTRUDE
caracteristica FILLET
caracteristica SHELL
 schita caracteristicii penrtu CUT
 convertirea entitilor
crearea de curbe inafara
crearea de curbe inauntru
 asamblarea tutor
 asamblarea BASICS
 crearea asamblarii TUTOR
 DESPARTIREA COMPONENTELOR
 UNGHIURI LIBERE
 Ajustarea si unghiurile libere
 Relatiile aditionale pentru exercitii si proiecte
Cdcase-storagebox
Switchplate –fastener
 Componenta locala de proba
Exerciti active pentru invatare

Urmatiti instructiunile in SolidWorks 2000 de la pag. 4.1 pana la 4.8 . In aceasta


lectie ve-ti crea prima data Tutor2 , apoi veti crea o asamblare .

5 minute de testare a cunostintelor

1. Ce caracteristica ati folosit pentru a crea Tutor 2 ?


R: Base Extrude, Fillet ……
2. Care dintre cele doua schite ai folosit pentru a crea caracterestica Cut
Extrude ?
R: Cele doua schite folosite pentru a crrea caracteristica Cut Extrude sunt :
Convert Entities si Offset – Entites.
3. Ce face comanda Convert-Entites ?
R: Comanda Convert-Entites creaza una sau mai multe curbe intr-o schita
prin geometria proiectata pe schita planului.
4. Ce face comanda offset
R: Comada Offset creza curbe dintr-omuchie selectata la odistanta
specificata.
5. Intr-o asambalre partile se refera la componente.
R:
6. Adevarat sau fals . O componenta fixata este libera sa se miste.
R: Fals
7. Adevarat sau fals .Perechile sunt relaticare se aliniaza si potrivesc
componentele intr-o asamblare ?
R: Adevarat .
8. Cate componente contine o asamblare ?
R: O asamblare contine doua sau mai multe compomnente.
9. Ce perechi sunt cerute pentru asamblarea Tutor ?
R: Trei perechi coincidente sunt cerute pt asamblarea lui Tutor .

Discutie in clasa

 Aratati studentilor un marker pt tabla alb sau reflectorizant.


 Cereti studentilor sa descrie marker-ul in termeni caracteristici si componente.

Raspuns
Exista 4 componente majore vizibile pe marker, ele sunt : corpul , varfaul,
capul si sfarsitul.
Discutie

Care sunt perechile de cerute pentru a completa asamblarea dintre fel tip si
body ?

Raspuns

Asamblarea se numeste marker . Marker-ul are 3 perechi pentru a defini complect


asamblarea .
Cele trei perechi sunt :
 Pereche concentrica intre fata cilindrica a corpului si a lui fel
tip
 Pereche distanta intre fata fetei si corp ,si suprafata neteda a
fetei si fel tip
 Perechea paralela intre planul 2 si corp si suprafataneteda a fel
tip

Asamblarea marker-ului este definita astfel complect.

Nota

Asamblarea complecta este gasita in lectia 3 in Teacher Tools.

Exerciti si proiecte

Pasul 1

Switchplate creat in lectia 1 se va complecta cu 2 pentru a complecta asamblarea

Intrebare

Cum determinam marimea gauri switchplate ( carcasa intrerupatorului)


Raspuns
Dupa marimea suruburilor.
 Multe aspecte ale desenului sunt determinate dupa marimea , forma si pozitia
unei caracteristici fata de o alta componenta intr-o asamblare
 Switchplate este pentru a fi atasata intrerupator electric
 Intrerupator electriccare are deja gaurile pentru suruburi
 Acele gauri determina marimea gaurilor in Switchplate
 Gaura trebuie sa fie cu mult mai larga decat capsa in care intra

Date

 Diametrul capsei este de 3.5


 Switchplate adacimea lui este de 10 mm

Procedura
1. Deschideti switchplate
2. Modificati diametrul celor doua gauri la 4 mm.
3. Salvati schimbarile .

Pasul 2

Desenul si modelul capsei este corespunzatoare lui Switchplate.Capul surubului


dumneavoastra poate arata ca si cea aratata in dreapta .

Realizarea desenului

 Capsula trebuie sa fie mai lunga decat grosimea carcasei


 Intrerupatorul are o grosime de 10 mmm
 Capacul capsei trebuie sa fie mai larg decat gaura de Switchplate.

Practica celui mai bun montaj

Componentele sun modelate in forme simplificate .


Aceasta este unsurub real de masin cu spire, acestea nu sunt incluse in model.

Sfaturi pentru profesor

 Un exemplu al parti capului care este inrudit cu documentul desenuluise


gaseste in lectia 3 Teacher Tools
 Capsele pe care studenti dumneavoasrstra le-au construit seamana toate cu
cea aratata in figura .
 Aceasta este o opurtunitate buna pentru studenti dumneavoastra pentru a
rezolva individual problema propusa
 Este importan capsula pe care studenti au construit-o sa ideplinesca criteriul
cerut

Pasul 3

Realizati ansamlu Switchplate

Procedura :

1. Deschideti un nou fisier Assembly .Componenta fixata este switch .


2. Trageti de switch pana ce acesta intra in fereastra de asamblare
3. Trageti de switch in fereastra de asamblare
4. Folositi Move component pt a pozitiona capsula in fata primei
gauri.Switchplate foloseste trei legaturi pentru a defini complect ansamblu.
5. Creati o relatie de coincidenta intre fata cilindrica a lui fastener si o fata
cilindrica a gauri din switch
6. Creati orelatie de concentricitate intre fata neteda din spate a lui fastner si fata
neteda din fata switch.
7. Creati o relatie de paralelism itre una dintre fetele netede de pe spatiul lui
fastner si de pe fata de sus a lui switchplat
Nota : Daca fata necesara nu exista in fastner sau switch pentru perechea paralela
folosim planul de referinta apropiate de fiecare element
8. Adaugaţi apoi fastener (zavorul ) la asamblare, puteti asambla componentele
urmand pasi urmatori :
 Tineti apasat tasta Ctrl apoi trageti componenta fie din arborele de
desenare Feature Manager fie din zona grafica .
 Punctul se schimba in
 Punctele componentei se obtine eliberand butonul din stanga al mouse-ului
si tasta Ctrl.
9. Adaugati 3 constrangeri pentru a defini complect al doua componenta pt
asamblarea lui switch
10. Salvati asamblarea

Sfaturi pentru profesor

Asamblarea complecta se gaseste in directorul Lectia nr 3 din Teacher Tools.

Gabarit ,asamblare si functionare

O capsa de 3.5 mm nu poate fi introdusa intr-o gaura de 3.5 mm fara dificultate .


Dimernsiunea de 3.5 mm este o dimensiune nominala .Dimensiunea nominala este
este aproximativ marimea caracteristici care coresppunde unei fractii commune sau
unei numar de gauri . Un exemplu de de dimensiune nominala pe care studenti
dumneavoastra sa-r putea sa-l cunoasca este un lemn 2 x 4 .

Tolerante

Sunt diferente dintre variatia maxima si minima a unei dimensiuni nominale si a unei
dimensiuni ale unei piese .
Spre exemplu un desen pentru o gaura de 4 mm. Cnad produsul este fabricat ,
diametru gauri va varia depinzand de mai multi factori :cum ar fi metoda folosita pt a
face gaura sau unealta . Un proiectant trebuie sa ia toleranta in socoteala atunci cand
deseneaza schita unui produs .Spre exemplu daca o gaura are un diametru mai mic
piesa care trebuie sa intre in ea va intra mai greu , iar daca diametru este mai mare
piesa va avea joc in asamblare . Aceasta relatie intre piesele din asamblare se numeste
acces.
Accesul este definiy ca o inchidere etansa sau neetansa intre cele doua componente .
Sunt trei tipuri de etansari :
 Distanta de acces – diametru arborelui (capsei) este mai mic decat
diametru gauri din placuta
 Accesul de interferenta – diametru arborelui (capsei) este mai mare decat
diametru gauri din placuta .Diferenta dintre diametru arborelui si diametrul
gauri se numeste interferenta.
 Accesul de tranzitie –Distanta sau interferenta poate exista itre arbore
(capsa ) si diametrul gauri din placuta .
Desenati cateva exemple care sa ilustreze accesul si toleranta din experienta
propie sau din cate .
Comanda HoleWizard

Aratati studentilor duneavoastra o gaura strapunsa .Aratati cum Hole Wizard


foloseste marimea capsei pentru a crea marimea corecta a gauri.

Selectia Inchideri

Selectia inchideri este o tema ampla . Selectati inchiderea corecta pt o aplicare


particulara avem inchidere coincidenta . Discutia continua din urmatori factori
care vor influenta inchiderea corecta pentru o meserie particulara
 Strength – daca inchidrea este destul de puternic pt aplicatia aleasa ?
Inchiderile care sunt pot fi lasate sub incarcatura pot conduce la probleme
obisnuite de fabricatie ale nefericitilor clienti care pot produce procesele pt
………………
 Materiale : Acestea sunt in relati cu costul strangerea si aparentele .
Oricum materialul este la fel de important pt propietatile sale de ex
zavoarele folosite in aplicatiile marine (barci) trebuie sa fie din material
rezistent la coroziune la fel ca si otelul inoxidabil .
 Aparentele inchiderea este vizibila pt consumumatori sau ascunsa in
inauntru produsului . Unele ichideri servesc si in scopuri decorative in
completarea scopurilor lor functionale
 Realizarea unei asamblari cat mai usor -In ziua de azi multe produse sunt
desenate direct asamblate fara inchideri .De ce ? Deoarece pana si
echipamentul asamblarilor automatice inchiderea adauga o afacere
grosolana , o scumpire a produsului .
Considerati speciale

Unele inchideri au caracteristici speciale , spre exemplu unele sunt desenate cu


capuri speciale care le permit instalarea dar nu si indepartarea .Oaplicatie pentru
acest tip de inchidere va fi un semn pentru a le face dovezi de inchidere .
Invitati inginerii si desenatorii din industria locala in clasa pentru a discuta
selectarea ariei discutiei
Asamblarea lui cd case si storage boxpe care ai creat-oin lectia 2
Pasul 4
Nota pentru professor
Completarea cdclase si storage box exemplele asamblate sunt gasite in directorul
documentului lectiei3

Procedura

1. Creati onoua asamblare . Componenta fixa este Storage Box .


2. Trageti cutia StorageBox in fereastra asamblari din dreapta. Localizati Storage
Box in originea asamblari folosind interfereta
3. Trageti CD case in fereastra de asamblare din dreapta lui Storage Box
4. Creati o relatie de coincidenta intre fata de jos a lui CD case si fata interioara
de jos a lui Storage Box
5. Creati o relatie de coincidenta intre fata din spate a lui CD case si fata interiora
din spate a lui Storage Box
6. Creati o relatie de distanta intre fata stanga alui CD case si fata stanga
interioara a lui Storage box, introduceti valoarea de un cm pt distanta .
7. Salvati asamblarea .

Lecţia 3:
Exerciţii de vocabular –Răspunsuri corecte

Completaţi spaţiile libere cu funcţiile corespunzatoare definiţiilor de mai jos; apoi


găsiţi şi încercuiţi funcţiile în puzzle-ul de mai jos. Funcţiile se pot găsi pe verticală,
orizontală sau diagonală şi pot fii scrise de la cap la coadă sau de la coadă la cap.

1. Convert funcţia copiază una sau mai multe curbe în schiţa activă prin
proiectarea lor în planul de schitare.
2. Părţile unui ansamblu sunt denumite: Components (componente)
3. Relaţiile de asamblare care aliniază şi potrivesc împreuna componentele într-
un ansamblu: Mates
4. In arborele de definire al ansamblului simbolul (f) indică faptul că o
componentă este fixă: Fixed
5. In arborele de definire al ansamblului simbolul (-) indica faptul că o
componentă este: Underdefined
6. Când o componentă devine “pattern” (model), componenta pe care o veţi
copia se va numi componentă nucleu: Seed .
7. Un document SolidWorks care conţine două sau mai multe părţi reprezintă un
ansamblu: Assembly
8. O componenta fixă nu poate fi mutată sau rotită pâna nu devine mobilă: Float

Lecţia 3:
Intrebări –Răspunsuri

Indicaţii: răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile corecte în spaţiile


libere.

1. Cum iniţiaţi un nou document de tip ansamblu?


R: Apăsati icoana New. Selectaţi Assembly. Apasaţi OK.
2. Ce sunt componentele?.
R: Componentele sunt părţile unui ansamblu.
3. Unealta de schiţare Convert Entities proiectează figura selectată în planul …
R: schiţei curente.
4. Adevărat sau fals: Unealta de schiţare Offset Entities a fost folosită pentru
copierea figurilor realizate cu ajutorul Cut-Extrude?
R: Fals
5. Câte relaţii de asamblare (constrângeri) sunt necesare pentru ca un ansamblu
Tutor să fie complet definit?
R:Sunt necesare trei relaţii de coincidenţă (Coincidence mates)
6. Adevărat sau fals: Muchiile şi suprafeţele pot fi selectate în vederea aplicării
unor constrângeri ?
R: Adevărat
7. O componentă afişată cu prefixul (-) în arborele de definire al ansamblului
este complet definită?
R: Nu. O componentă cu prefixul (-) nu este complet definită. Asupra ei pot fi
impuse constrângeri.
8. Cum se repercutează modificarea componentelor asupra ansamblului?
R: Ansamblul reflectă modificările suferite de fiecare componentă.
9. Ce faceţi când o muchie sau o suprafaţă sunt prea mici pentru a putea fi
selectate de pointer (apertură)?
R:- Folosesc optiunea zoom din caseta View pentru a le mări dimensinile
- Folosesc Selection Filters
- Apăs butonul din dreapta al mouse –ului şi aleg Select other
10. Care sunt constrângerile necesare pentru definirea completă a unui ansamblu
switchplate-fastener?
R: Pentru definirea ansamblului switchplate-fastener sunt necesare
trei constrângeri: Concentric Mate, Coincident Mate and Parallel Mate.

Lecţia 3:
Intrebări

Indicaţii: Răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile în spaţiile libere.

1. Cum iniţiaţi un nou document de tip ansamblu?


……………………………………………………………………………...
2. Ce sunt componentele?
…………………………………………………………………………….
3. Unealta de schiţare Convert Entities proiectează figura selectată în
planul……………………………………………………………………...
4. Adevărat sau fals: Unealta de schiţare Offset Entities a fost folosită pentru
copierea figurilor realizate cu ajutorul Cut-Extrude?
……………………………………………………………………………….
5. Câte relaţii de asamblare (constrângeri) sunt necesare pentru ca un ansamblu
Tutor să fie complet definit?
………………………………………………………………………………..
6. Adevărat sau fals: Muchiile şi suprafeţele pot fi selectate în vederea aplicării
unor constrângeri ?
…………………………………………………………………………………
….
7. O componentă afişată cu prefixul (-) în arborele de definire al ansamblului
este complet definită?
…………………………………………………………………………………
…....
8. Cum se repercutează modificarea componentelor asupra ansamblului?
…………………………………………………………………………………
…...
9. Ce faceţi când o muchie sau o suprafaţă sunt prea mici pentru a putea fi
selectate de pointer (apertură)?
…………………………………………………………………………………
…...
10. Care sunt constrângerile necesare pentru definirea completă a unui ansamblu
switchplate-fastener?
…………………………………………………………………………………
….
Figuri folosite pentru a realiza Tutor 2

1. Base Extrude
2. Fillet
3. Shell
4. Cut Extrude

Schitele pentru piesele relizate prin indepartare de material (Cut-


Extrude)

 Schiţele sunt realizate din doua linii curbe(arce)


 Convert Entities creează curba exterioară
 Offset Entities creează curba interioră
 Schiţele nu trebuie realizate “cu mâna” ci pot fi copiate din baza de date a
programului
 Aceasta tehnică constă în:
 Rapid şi uşor: selectaţi suprafaţa şi apoi unealta de schiţare
 Precis: schiţele sunt “clonate” direct din baza existentă de date
 Inteligent: dacă componentele îsi schimbă forma schiţa activă de
asamblare este automat reînnoită
Convert entities

 copiază una sau mai multe curbe în schiţa activă prin proiectarea lor în planul
de schitare.
 Curbele pot fi:
 Muchii ale suprafeţelor
 Entităti din alte schiţe
 Rapid şi uşor
 Selectaţi suprafaţa sau curba
 Selectaţi unealta Convert Entities

Realizarea curbei exteriore (outside curve)

1. Selectaţi planul de schiţare


2. Deschide o nouă schiţa
3. Selectaţi faţa sau curba care urmează a fi convertită, in cazul nostru faţa
4. Selectaţi Convert Entities
5. Muchia exterioară a fetei selectate va fi copiată în schiţa activă
6. Schiţa este complet definită

Realizarea schiţei interioare (inside curve)

1. Selectaţi Offset Entities şi se va deschide fereastra de dialog a acesteia.


2. Introduceţi valoarea distanţei.
3. Selectaţi una dintre entităţile convertite.
4. Sistemul va genera o imagine provizorie a rezultatului. Dearece cascada de
optiuni a fost activată, Offset va evidenţia întregul contur.
5. Dacă Offsetul este orienta înspre exterior în loc să fie orientat spre interior
selectaţi Reverse.
6. Selectaţi Apply.
7. Schiţa rezultată este complet definită.
8. Există o singură dimensiune care controlează distanţa de Offset.

Ansamblu Tutorial

Cuprinde două părţi:


 Tutorial 1 (realizat în lecţia 2)
 Tutorial 2 (realizat în această lecţie)

Bazele asamblării

 Un ansamblu conţine dou sau mai multe părţi.


 Părţile unui ansamblu sunt denumite componente.
 Mates (angrenare, cuplare) reprezintă relaţiile de asamblare care aliniază şi
potrivesc împreuna componentele într-un ansamblu.
 Intre dcumentele ansamblu şi documentele de tip componentă există o relaţie
directă.
 Ansamblul reflectă modificările suferite de fiecare componentă.
 Componentele reflectă modificările ansamblului.

Realizarea ansamblului Tutorial

1. Deschide un nou document de tip ansamblu


2. Deschide Tutorial 1
3. Deschide Tutorial 2
4. Selectaţi Tile Horizontally care afişează concomitent şi orizontal cele trei
ferestre
5. Tehnica Drag and Drop (trage şi lasă) aduce componentele într-un
document de tip ansamblu.

Bazele asamblării

 Prima componentă a unui ansamblu este fixă (fixed).


 O componentă fixă nu poate fi mutată
 O componenta fixă nu poate fi mutată pâna nu devine mobilă: Float
 Tutorialul 1 este adăugat la arborele de definire cu simbolul (f)
 Simbolul (f) indică o componentă fixă
 Tutorialul 2 este adăugat la arborele de definire cu simbolul (-)
 Simbolul (-) indică o componentă subdefinită
 Tutorial 2 poate fi mutat şi rotit

Manipularea componentelor

 Move Component mută componentele selectate în funcţie de numărul


gradelor de libertate ale fiecareia.
 Rotate Component around center point rotesc componentele selectate în
jurul unui punct central.
 Această opţiune se aplică doar componentelor care nu sunt
cuplate(angrenate).
 Rotate Component around Axis rotesc componentele selectate în jurul unei
axe
 Selectaţi componenta; CTRL- selectează axe sau muchii liniare.
 Apoi întoarceţi-vă la unealtă.
Grade de libertate – există 6 grade de libertate

 Descriu modul în care un obiect poate să se mişte liber


 Translaţia de-a lungul axelor X,Y,Z
 Rotaţia în jurul axelor X,Y,Z

Relaţii de asamblare(constrângeri)

 Relaţiile de asamblare(cuplare) aliniază şi potrivesc împreuna componentele


într-un ansamblu.
 Pentru a definii complet ansamblul Tutorial sunt necesare trei
constrangeri, dupa cum urmeaza:
 Coincident(coincidenţă) între muchia din spate-sus a schiţei
Tutorial1 şi muchia pragului schiţei Tutorial2.
 Coincident(coincidenţă) între suprafaţa(fata) din dreapta schiţei
Tutorial1 şi suprafaţa(faţa) din dreapta schiţei Tutorial2
 Coincident(coincidenţă) ) între suprafaţa(faţa) de sus a schiţei
Tutorial1 şi suprafaţa de sus a schiţei Tutorial2.

Relaţii de asamblare(constrangeri) si grade de libertate

 In urma primei constrângeri – prezentate mai sus – au mai rămas doua grade
de libertate pentru cele doua componente ale ansamblului.
 Gradele de libertate ramase sunt urmatoarele:
 Translaţie de-a lungul muchiei
 Rotaţie în jurul aceleiaşi muchii
 A doua constrângere anulează încă unul dintre cele doua grade de libertate.
 Gradul de libertate rămas este:
 Rotaţie în jurul muchiei
 A treia constrângere anulează şi ultimul grad de libertate.
 Nu a mai rămas nici un grad de libertate.
 Ansamblul este complet definit.

Relaţii de asamblare(constrângeri) suplimentare pentru exerciţii şi


proiecte

A. Switchplate (placa de schimb) are nevoie de două dispozitive de fixare


(bolţuri)
 Realizarea bolţulrilor
 Realizareansamblului dintre placa de schimb şi bolţuri
 Pentru ca ansamblu placă de schimb-bolţ să fie complet definit sunt necesare
trei relaţii de angrenare (constrângeri), dupa cum urmează
 Concentric între suprafaţa cilindrică exterioară a bolţului şi suplafaţa
cilindrică exterioară a plăcii de schimb
 Coincident între suprafaţa circulară şi suprafaţa frontală a plăcii de
schimb
 Parallel între suprafaţa crestată a bolţului şi suprfaţa exterioară aplăcii
de schimb
 Ansamblul placă de schimb bolţ este complet definit

B. Pentru ca ansamblu cdcase- storagebox (carcasă cd şi suport cd) să fie


complet definit sunt necesare trei relaţii de angrenare (constrângeri), dupa cum
urmează:
 Coincident între suprafaţa inferioară a suportului cd şi suprafaţa inferioară a
carcasei cd
 Coincident între suprafaţa posterioară a suportului cd şi suprafaţa posterioară
a carcasei cd
 Distance între suprafaţa interioara stângă a suportului cd şi suprafaţa stângă a
carcasei cd
 Distance = 1 cm
 Felicitări!!! Sunteţi pregatit să repetaţi procedura de mai sus de 24 de ori?
 Sigur nu.

Componentă model locală (local component pattern)

 Este un model de componentă într-un ansamblu


 Copiază componentele nucleu
 Componenta nucleu în exemplu de faţă este carcasă cd
 Cu ajutorul acestei funcţii nu trebuie adăugată şi angrenată fiecare componentă
în parte

Metoda de realizare a unei componente model locale ( local


component pattern)

1. Apasaţi Insert, alegeţi Component Pattern


2. Selectaţi Define your own pattern
3. Selectaţi Arrange in straight lines
4. Apăsaţi Next
5. Selectaţi carcasa cd ca şi Seed Component
6. Selectaţi muchia frontală a suportului cd ca şi Along Edge/Dim
7. Spacing (spaţierea) = 1 cm
8. Instances (nr de copii) = 25

Alte explorări: The Hole Wizard


Care sunt elementele care determină mărimea alezajului ?
 Mărimea bolţului
 Precizia ajustajului
 Normal
 Cu strângere
 Cu joc

Lectia 4:
Bazele desenarii

După parcurgerea acestei lecţii, studenţii, vor fi capabili să realizeze desene detaliate
ale componentelor unui ansamblu şi chiar a ansamblului în întregime.
Aceasta lecţie conţine:
 Recapitulare a Lecţiei 3-Bazele asamblării
 Descrierea Lecţiei 4
 Exerciţii de invăţare activă
 Apreciere în cinci minute
 Intrebări

Recapitularea Lecţiei 3-Bazele asamblării

Intrebări:

1. Descrieţi un ansamblu.
R:Un ansamblu combină două sau mai multe componente într-un singur
document.
2. Care este efectul comenzii Convert Entities ?
R: Funcţia copiază una sau mai multe curbe în schiţa activă prin proiectarea lor
în planul de schitare.
3. Care este efectul unui filtru de selectare?
R:Faciliteaza selectarea entitaţii dorite din schiţa de desenare restrângerea
mulţimii de entitaţi la un singur tip.
4. Ce se inţelege printr-o componentă “fixată” intr-un ansamblu?
R:O componenta “fixată”, intr-un ansamblu, nu poate fi mutata(mişcată).Implicit,
prima componenta inserata in ansamblu este “fixată”.
5. Ce sunt angrenarile(cuplarile)?
R: Sunt relaţii de asamblare care aliniază şi potrivesc împreuna componentele
într-un ansamblu.
6. Ce sunt gradele de libertate?
R: Gradele de libertate descriu posibilităţile de mişcare ale componentelor.Ele pot
fi: translaţie de-a lungul axelor X,Y şi Z şi rotaţie in jurul axelor X,Y şi Z.
7. Care este legătura între gradele de libertate şi relaţiile de
asamblare(constrangeri)?
R:Constrângerile elimină gradele de libertate.

Demonstraţie la curs:

Vi se cere sa modificati un desen.Beneficiarul cere un suport cd cu o capacitate de


50 cd-uri.
1. Deschideţi ansamblul cdcase- storagebox (carcasă cd şi suport cd).
2. Dublu-click pe suprafaţa superioară a suportului cd.
3. Dublu-click pe valoarea dimensionala a acestuia si introduceţi valoarea dorita
in fereastra de dialog apărută.
4. Reconstruiţi.
5. Deschideţi documentul “suport cd” şi observaţi modificările.
 Reţineţi: faptul că atunci cand o componentă(dimensiunile
componentei) este modificată într-un ansamblu, modificarile respective
se regăsesc şi în documentul sursă(part).

Descrierea Lectiei 4:

Lecţia 4 prezinta elementele de bază necesare realizării unui desen detaliat.


Caracteristicile, comenzile si informatiile de desenare folosite in lecţia 4 sunt
urmatoarele:
 Engeneering Drawings
 Drawing Views
 General Drawings Rules
 Dimensions Guidelines
 Drawing Appearance
 Drawing Template
 Edit Sheet Format vs. Edit Sheet
 Title Block
 Customizing Part Name
 Detaling Options
 Create a Drawing
 Standard View
 Insert Dimension
 Move Dimensions in the Drawing
 Dimensions Drawings
 Modify a Drawing Sheet
 Modify Dimensions
 Add a Drawing Sheet
 Add a Named View
 Specialized Views
Exerciţii de invăţare activă

Urmaţi instrucţiunile din SolidWorks2000 Getting Started paginile 5-1 până la 5-


10.In această lecţie veţi realiza doua desene. Primul dintre acestea corespunzător
părţii Tutorial 1, realizat intr-o lecţie anterioară, iar al doilea cel corespunzător
ansamblului Tutorial.

Apreciere rapidă - Răspunsuri

1. Cum iniţiaţi un document de tip Drawing?


R:Apăsaţi File, New. Selectaţi pictograma Draw.
2. Care este diferenaţa intre Edit Sheet Format şi Edit Sheet?
R: Edit Sheet Format oferă posibilitatea de a schimba mărimea şi
caracteristicile textului. Edit Sheet oferă posibilitatea de adăugare şi
modificarea imaginilor (view), dimensiunilor şi/sau a textului; 99% din timp
veţi lucra cu Edit Sheet.
3. Un bloc titlu (title block) conţine informaţii despre o parte şi/sau un
ansamblu . Denumiţi cinci tipuri de informaţii care pot fi conţinute într-un
bloc titlu.
R: Există diferite răspunsuri, ca de exemplu nume de companii, coduri
numerice, nume proprii, numere de ordine al desenelor, numere de revizie,
număr de pagini, materiale, toleranţe, scara desenului, dimensiunea
formatului, bloc de verificare şi bloc de proiectare.
4. Adevărat sau fals: Apăsând butonul din dreapta a mouse-ului şi selectând Edit
Sheet Format se poate modifica informaţia din blocul titlu.
R: Adevărat.
5. Care sunt cele trei vederi inserate într-un desen când se selectează Standard 3
View ?
R:Vederea din faţă(principală), de sus şi din dreapta.Nota:Acest raspuns este
valabil când tipul de vedere selectat este proiecţia tri-unghiular(conform
standardelor USA).In ţările europene se foloseşte proiecţia uni-unghiulară care
cuprinde: vederea din faţă(principală), de sus şi din stânga.
6. Cum se poate muta o vedere?
R:Selectaţi interiorul conturului vederii şi trageţi de marginea verde a acesteia.
7. Ce comandă este folosita pentru a importa componente în desen?
R:Comanda folosită este Insert, Model Items.
8. Adevărat sau fals:Cotarea desenelor trebui să se facă cât mai clar posibil.
R:Adevărat.
9. Daţi patru reguli pentru o cotare corectă.
R:Răspunsul poate fi variat putând să conţină:
 Daţi toate dimensiunile de gabarit în cazul vederii principale şi toate
celelalte cote in cazul schiţelor.
 Cotaţi figurile în vederile în care sunt reprezentate la scară 1:1.
 In cazul cercurilor folosiţi pentru cotare diametrul acestora.
 In cazul arcurilor folosiţi pentru cotare raza acestora.
 Evitaţi cotările inutile.
 Poziţionaţi cotele la distanţă suficientă faţă de liniile de contur.
 Lăsaţi spaţiu suficient între două cote succesive.
 Trebuie să existe un spaţiu liber între liniile de contur şi liniile de cotă.
 Liniile de cotă, săgeţile, textul trebuie să fie distincte(consistente) in
cadrul desenului.

Discuţii:

Acest curs, despre SolidWorks, nu intenţionează să inlocuiască cursurile de proiectare


sau desen tehnic; de aceea indicaţiile de proiectare şi desen tehnic se vor limita doar la
cele de baza.

Desenul tehnic:

Un desen tehnic al unui obiect trebuie să reprezinte trei lucruri:


 Forma sa-View sunt folosite pentru a arăta forma obiectului
 Mărimea obiectului-Dimensions sunt folosite pentru a comunica dimensiunile
obiectului.
 Alte informaţii-Notes comunică informaţii generale despre tehnologia de
prelucrare cum ar fi:găurire, tratamente termice, vopsire, etc.

Reguli generale de desenare- Views (vederi)

 Caracteristicile generale ale unui obiect determina care dintre vederi sunt
necesare pentru a reprezenta cel mai bine forma obiectului.
 Cele mai multe obiecte pot fi reprezentate prin trei vederi.In unele cazuri sunt
necesare mai multe.
 Uneori sunt necesare reprezentări în secţiune ale obiectului pentru o mai bună
înţelegere a acestuia.

Reguli generale de desenare-Dimensions(cotări)

 Sunt două tipuri de cotări:


 Cote de gabarit- definesc dimensiunile maxime ale piesei pe cele trei
direcţii.
 Cote de poziţie-definesc poziţia reciprocă a formelor geometrice din
care este alcătuită piesa.
 Pentru suprafeţele plane, daţi dimensiunile de grosime în vederea ,iar celelalte
cote pe schiţe.
 In cazul cercurilor folosiţi pentru cotare diametrul acestora. In cazul arcurilor
folosiţi pentru cotare raza acestora.
 Evitaţi cotările inutile.
 Poziţionaţi cotele la distanţă suficientă faţă de liniile de contur.
 Lăsaţi spaţiu suficient între două cote succesive.
 Trebuie să existe un spaţiu liber între liniile de contur şi liniile de cotă.
 Liniile de cotă, săgeţile, textul trebuie să fie distincte(consistente) in cadrul
desenului.

Exerciţii şi proiecte:

Cerinţa 1:
 Realizaţi un nou document de tip desen(Drawing) de marime A şi în
conformitate cu standardul ANSI.
 Folosiţi ca unitate de măsură(Units) milimetrul.
 Denumiţi desenul ANSI-MM-SIZEA

Procedeul:

1. Realizaţi un nou desen folosind Getting Started.Acest format al desenului- A


este unul folosit şi de standardul ISO.
2. Selectează Tools,Options şi apoi selectează Document Properties.
3. Selectează Detaling şi setează dimensiunile formatului Dimensions Standard
corespunzător cu ANSI.
4. Faceţi schimbările dorite In ceea ce priveşte proprietăţile documentului,
dimensiunile textului, fontul şi mărimea sa.
5. Selectaţi Units şi verificaţi dacă aceasta este setată în milimetri.
6. Selectaţi OK pentru ca schimbările făcute să poată fi aplicate şi închideţi
fereastra de dialog.
7. Selectaţi File,Save As…
8. Din lista Save as type:selectaţi Drawing Template.
9. Selectaţi… pentru a crea un nou director.
10. Denumiţi directorul:Custom.
11. Căutaţi in directorul:Custom.
12. Introduceţi ANSI-MM-SIZEA CA şi nume al desenului.
13. Selectaţi Save.Fişierul corespunzător desenului va avea
sufixul*.drwdoc.

Cerinţa 2:
1. Realizaţi un desen pentru Tutorial2.Folosiţi indicaţiile date la cerinţa
1.Analizaţi piesa Tutorial2 pentru a vedea de câte vederi aveţi nevoie
astfel încât piesa să fie complet descrisă.In cazul piesei Tutorial2 sunt
necesare doar două vederi.
2. Realizaţi vederea frontală şi de sus.
3. Importaţi cotele din fişierul piesei.
4. Realizaţi o notă asupra desenului prin care să specificaţi grosimea peretelui.
Apăsaţi butonul drept al mouse-ului Drawing Annotation,Note.Introduceţi
WALL THICKNESS=4mm.

Notă a profesorului:

Topica realizării cotării parametrice este o activitate facultativă.Procedura de realizare


a acesteia este urmatoarea:
1. Importaţi cotele(dimensiunile) modelului în desenul activ.O dată cu cotele se
importăşi dimensiunile grosimii 4mm.Acestă cotă este necesară în cazul
cotării parametrice.
2. Apăsaţi … sau Insert, Annotation, Note.In fereastra de dialog introduceţi
textul in câmpul:Note Text,ex.WALL THICKNESS =
Notă:Pentru a introduce o notare(text) se poate proceda şi în felul
următor:apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului în zona de desenare şi
selectaţi Annotations, Note din meniul shortcut.
3. Selectaţi cota(linia de cotă).
In loc să introduceţi valoarea selectaţi cota şi sistemul va introduce numele(ce
fel
de cotă este şi cărui desen şi vedere aparţine) în câmpul text note.
4. Tastaţi restul textului notă.
Folosoţi săgeţile de la tastatură pentru a muta cursorul la sfârşitului rândului
de caractere şi scrieţi mm.
5. Selectaţi locul din desen unde doriţi să amplasaţi textul.După această
operaţiune selectaţi OK pentru a închide Fereastra de dialog Properties.
6. Ascunderea cotelor.
Apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului în zona cotei şi selectati Hide.Nu
trebuie să ştergeţi o cotă care a fost referită parametric.Dacă o faceţi, toate
modificările operate asupra dimensiunilor piesei nu se vor mai reflecta în
cotă(cota nu va mia fi actualizată la noua valoare).Aşadar cota trebuie ascunsă.

Cerinţa 3:

1. Adăugaţi o nouă schiţă desenului realizat la Cerinţa 2.Folosiţi procedura de la


Cerinţa 1.
2. Realizaţi trei vederi standard pentru suportul cd.
3. Importaţi dimensiunile(cotele) din modelul realizat ca şi “part”.
4. Realizaţi o vedere isometrică a suportullui cd,in desen.

Notă a profesorului:

Studenţii pot desena şi cota şi alte desene decât cele ilustrate in acest curs.Fişierele
corespunzătoare cerinţelor 2 până la 5 se găsesc în Lesson4 din Teachers
Tools.Fişierul poartă numele Lesson4.SLDDRW.

Cerinţa 4:

1. Adăugaţi o nouă schiţă desenului realizat la Cerinţa 2.Folosiţi procedura de la


Cerinţa 1.
2. Realizaţi o vedere isometrică a ansamblului cdcase-storagebox
(carcasă cd şi suport cd).

Cerinţa 5:

1. Adăugaţi o nouă schiţă desenului realizat la Cerinţa 2.Folosiţi procedura de la


Cerinţa 1.
2. Realizaţi desenul plăcii de schimb(switchplate).
Teşitura este prea mică pentru a pute fi cotată în vederile de sus şi cea din
dreapta; este necesară o vedere de detaliu(părţi mici din desen care sunt mărite
la o scară corespunzătoare pentru a putea fi clar vizualizate).Pentru a realiza
un detaliu urmaţi etapele:
A. Selectaţi vederea din care urmează să fie prezentat detaliul.
B. Selectati … şi schitaţi un cerc în jurul porţiunii care se doreşte a fi
detaliată.
C. In timp ce cercul este In timp ce cercul este încă activ, selectaţi … sau
Insert, Drawing View, Detail.
D. Poziţionaţi detaliul în desen.
Sistemul va denumi automat detaliul(ex.A, B, C,..); pentru a modifica
scara detaliului editaţi textul de indicaţie.
E. Se pot importa cotele direct în vederea de detaliu sau pot fi “trase” din
alte vederi.

Lecţia 4
Intrebări – Răspunsuri

Indicaţii: răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile corecte în spaţiile


libere.

1. Cum iniţiaţi un nou document de tip desen(drawing)?


R:Pentru a iniţia un document de tip desen selectaţi File, New şi apoi selectaţi
modelul drawing.
2. Care este diferenaţa intre Edit Sheet Format şi Edit Sheet?
R: Edit Sheet Format oferă posibilitatea de a schimba mărimea şi
caracteristicile textului. Edit Sheet oferă posibilitatea de adăugare şi modificarea
imaginilor (view), dimensiunilor şi/sau a textului; 99% din timp veţi lucra cu Edit
Sheet.
3. Unde se găseşte pe desen numele desenatorului(cel care a realizat desenul)?
R: Numele desenatorului se găseşte sub caseta Drawn by.
4. Cum se poate modifica mărimea textului şi fontul acestuia în indicatorul
desenului?
R:Selectaţi Edit Sheet Format, apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului
Properties, apoi Font.
5. Cum schimbaţi standardul de desenare din ISO în ANSI?
R:Selectaţi Tool,Options din caseta Document Properties, selectaţi Detaling
şi în final selectaţi ANSI din Dimensioning standard.
6. Numiţi cele trei vederi standard.
R:Cele trei vederi sunt: vederea din faţă(principală), de sus şi din dreapta.
7. Adevărat sau fals:Cotele folosite pentru cotarea desenului Tutorial2 au fost
realizate în fişierul sursa(part).
R:Adevărat.
8. Cum se pot muta cotele în cadrul unui desen?
R:Selectati textul cotei şi mutaţi unde doriţi.
9. Când modificaţi o cotă importată în desenul activ, ce se întâplă în fişierul
sursă(în part)?
R:Modificările apar şi în fişierul sursă.
10. Care sunt cele trei tipuri de informaţii pe care trebuie să le reflecte un desen
tehnic?
R: Un desen tehnic al unui obiect trebuie să reprezinte trei lucruri:
Forma sa-View sunt folosite pentru a arăta forma obiectului
Mărimea obiectului-Dimensions sunt folosite pentru a comunica dimensiunile
obiectuli
Alte informaţii-Notes comunică informaţii generale despre tehnologia de
prelucrare cum ar fi:găurire, tratamente termice, vopsire, etc
11. Un desen tehnic corect trebuie să cuprindă toate cele trei vederi?
R:Nu.Vederea din dreapta poate să lipsească.

Lecţia 4 Intrebări:
Indicatii: : răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile corecte în spaţiile
libere.

1. Cum iniţiaţi un nou document de tip desen(drawing)?


…………………………………………………………………………………
……
2. Care este diferenaţa intre Edit Sheet Format şi Edit Sheet?
…………………………………………………………………………………
……
3. Unde se găseşte pe desen numele desenatorului(cel care a realizat desenul)?
…………………………………………………………………………………
……
4. Cum se poate modifica mărimea textului şi fontul acestuia în indicatorul
desenului?
…………………………………………………………………………………
……
5. Cum schimbaţi standardul de desenare din ISO în ANSI?
…………………………………………………………………………………..
......
6. Numiţi cele trei vederi standard.
…………………………………………………………………………………
……
7. Adevărat sau fals:Cotele folosite pentru cotarea desenului Tutorial2 au fost
realizate în fişierul sursa(part).
…………………………………………………………………………………
……
8. Cum se pot muta cotele în cadrul unui desen?
…………………………………………………………………………………
……
9. Când modificaţi o cotă importată în desenul activ, ce se întâplă în fişierul
sursă(în part)?
…………………………………………………………………………………
……
10. Care sunt cele trei tipuri de informaţii pe care trebuie să le reflecte un desen
tehnic?
…………………………………………………………………………………
……
11. Un desen tehnic corect trebuie să cuprindă toate cele trei vederi?
…………………………………………………………………………………
……

Desen tehnic:

Un desen tehnic al unui obiect trebuie să reprezinte trei lucruri:


 Forma sa-View sunt folosite pentru a arăta forma obiectului
 Mărimea obiectului-Dimensions sunt folosite pentru a comunica dimensiunile
obiectului.
 Alte informaţii-Notes comunică informaţii generale despre tehnologia de
prelucrare cum ar fi:găurire, tratamente termice, vopsire, etc.

Exemplu de desen tehnic:

Reguli generale de desenare:

 Caracteristicile generale ale unui obiect determina care dintre vederi sunt
necesare pentru a reprezenta cel mai bine forma obiectului.
 Cele mai multe obiecte pot fi reprezentate prin trei vederi.In unele cazuri sunt
necesare mai multe.

Vederi ale piesei:

De ce sunt necesare trei vederi?

 Vederea din faţă(principală) şi cea de sus a obiecelor cu suprafeţe paralele sunt


identice.
 Vederea din dreapta este necesară pentru a pune in evidentă caracteristicile
formei obiectului.

Când trei vederi nu sunt de ajuns.

 Cele trei vederi standard nu descriu complet forma unui alezaj efectuat pe o
suprafaţă înclinată.

Când nu sunt necesare trei vederi.

 Vederea din dreapta nu mai este necesară.


Tipuri de cotări:

 Cote de gabarit-definesc dimensiunile maxime ale piesei pe cele trei direcţii.


 Cote de poziţie-definesc poziţia geometrică a formelor geometrice din care
este alcătuită piesa.
 Pentru suprafeţele plane, daţi dimensiunile de grosime în vederea ,iar celelalte
cote pe schiţe.

Reguli generale de desenare-Cotarea

 Cotarea figurilor se face în schiţele reprezentate la scara 1:1


 In cazul cercurilor folosiţi pentru cotare diametrul acestora.
 In cazul arcurilor folosiţi pentru cotare raza acestora.
 Evitaţi cotările inutile.
 Poziţionaţi cotele la distanţă suficientă faţă de liniile de contur.
 Lăsaţi spaţiu suficient între două cote succesive.
 Trebuie să existe un spaţiu liber între liniile de contur şi liniile de cotă.
 Liniile de cotă, săgeţile, textul trebuie să fie distincte(consistente) in cadrul
desenului.
 Este de preferat ca, cotele să conţină doar numere zecimale pentru precizia
prelucrării.

Exemplu de cotare –greşit

Exemplu de cotare –corect

Ce este un Drawing Template:

 Este “suportul” pentru un desen.

Specificaţiile unui Drawing Template:


 Mărimea formatului
 Orientarea – Landscape sau Portrait
 Formatul desenului
 Incadrat în chenar
 Cu indicator
 Indicaţii privind materialele, costul acestora, verificări.

Posibilităţi de alegere a Drawing Template in SolidWorks

 Standard SolidWorks – Drawing template (schiţă de desenare/suport de


desenare)
 Iniţierea schiţă/suport
 Model special
 Fără model

Realizarea unui desen nou utilizând Document Template

1. Selectaţi New din bara cu instrumente


2. Selectaţi opţiunea Getting Started (gata de pornire)
3. Dublu click pe pictograma Draw

Un exemplu de Drawing Template

Compararea Edit Sheet and Edit Sheet Format

 Edit Sheet
 Este utilizată pentru realizarea desenelor de detaliu
 Adaugă sau modifică vederi
 Adaugă sau modifică cote (dimensiuni)
 Adaugă sau modifică notaţii pe desen
 Edit Sheet Format
 Modifică mărimea blocului titlu şi mărimea liniei de început/de antet
 Modifică chenarul
 Introduce numele unei companii
 Adaugă texte standard care apar în fiecare desen

Bloc titlu

 Conţine părţi importante şi/sau informaţii de ansamblare


 Fiecare firmă poate avea propria sa versiune de titlu
 Informaţiile implicite conţinute de un bloc titlu

Numele companiei Materialul şi data predarii


Numărul piesei Tolerante
Denumirea piesei Scara desenului
Numărul desenului Mărimea formatului
Numărul de verificări Blocul de revizie
Numărul schiţei Desenat de/verificat de

Editarea Schiţei (Sheet Format)

1. Apăsaţi butonul din dreapta a mouse-ului în zona da desenare şi selectaţi Edit


Sheet Format
2. Selectaţi textul din centrul desenului. Textul selectat va fi încadrat de patru
pătrate verzi în fiecare colţ.
3. Ştergeţi textul.

Editarea blocului titlu

1. Verificaţi dacă sunteVerificaţi dacă sunteţi în modul Edit Sheet Format


2. Măriţi zona blocului titlu
3. Apăsaţi butonul din dreapta a mouse-ului pe textul : <Insert your company
name here> şi selectaţi Properties
4. Introduceţi numele facultăţii în aria Note Text a ferestrei de dialog
Properties
5. Setaţi Text Justification ca Center
6. Selectati fontul pentru a schimba mărimea şi stilul textului
7. Selectati OK
8. Poziţionaţi textul astfel încât să fie poziţionat în centrul casetei
9. Repetaţi această procedură pentru a introduce numele piesei în blocul titlu
Obs. Dacă nu doriţi să schimbaţi proprietăţile textului daţi dublu click pe textul din
blocul titlu şi editaţi-l.

Personalizarea numeleui piesei


Introducere

 Numele piesei sau al ansamblului va reflecta modificările făcute, cu fiecare


desen nou
 Nu este eficient să se editeze formatul schiţei şi blocul titlu de ficare dată când
se realizează un desen
 Ar fi mai uşor dacă blocul titlu ar fi completat automat cu numele pieselor sau
ale ansamblului, care apar în desen
 Aceast lucru se poate realiza.
Editarea numelui piesei (Part Name)
Introducere

1. Apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului pe <Insert part name


here>(inseraţi aici numele piesei) şi selectaţi Properties.
2. Asiguraţi-vă că textul selectat şi-a schimbat culoarea în fereastra de dialog.
3. Apăsaţi butonul …
4. Alegeţi tipul de fişier dorit din lista SolidWorks şi bifaţi External model
reference
5. Selectaţi OK pentru a adăuga proprietatea respectivă
6. In fereastra de dialog Properties setaţi orice altă proprietate a textului cum ar
fi fontul sau poziţia
7. Selectaţi OK pentru a aplica modificările şi a închide fereastra de dialog
8. Rezultate : Blocul titlu arată în mod curent proprietăţile desenului. Oricum
când prima vedere este ataşată desenului, textul din blocul titlu va deveni
numele piesei sau ansamblului respectiv

Trecerea în modul de editare al schiţei (Edit Sheet Mode)

1. Apăsaţi butonul din dreapta al mouse-ului în zona de desenare şi selectaţi Edit


Sheet
2. Acesta este modul în care trebuie să vă aflaţi când realizati desene

Descrierea în amănunţime a opţiunilor


Standarde de cotare
 Standardele de dimensionare determină: stilul vârfului săgeţii şi poziţia cotei
 Iniţierea unui desen în SolidWorks foloseşte standardele ISO şi ANSI
 ISO reprezintă : International Organization for Standardization
 ISO este utilizat cu precădere în ţările europene
 ANSI este utilizat cu precădere în Statele Unite
 ANSI reprezintă American National Standards Institute
 Alte standarde în vigoare sunt: BSI (British Standards Institution) şi DIN
(Deutsche Industries-Normen)

Personalizarea desenului astfel încât să se folosească standardul


ANSI
Setarea standardelor de cotare
1. Selectati Tools, Options
2. Selectati Document Properties
3. Selectaţi Detailing
4. Selectaţi ANSI din lista standardelor de cotare (Dimensioning Standard)

Setarea fontului de cotare

1. Selectati Tools, Options


2. Selectati Document Properties
3. Selectaţi Dimensions
4. Selectaţi Font
5. Efectuaţi modificările dorite şi selectaţi OK

Salvarea unui desen personalizat

1. Selectaţi File şi Save As...


2. Din lista Save as type selectati Drawing Template
3. Selectaţi …pentru a crea un nou director
4. Denumiti noul director Custom.
5. Căutaţi directorul Custom.
6. Introduceţi ANSI-MM-SIZEA ca nume a fişierului
7. Selectaţi Save
Desenul va avea extensia *.drwdot

Realizarea unui desen – procedură generală

1. Deschideti modelul 3D al piesei sau al ansamblului pe care doriţi să le detaliaţi


2. Deschideţi un nou desen cu dimensiunile dorite
3. Adăugaţi vederile. Deobicei piesa/ansamblu se reprezintă conform
standardelor în vigoare în trei vederi plus vederi în secţiune, detaliate, etc.
4. Introduceţi cotele
5. Adăugaţi schiţele, adiţionale vederi sau/şi adnotari dacă este necesar

Realizarea celor trei vederi standard

1. Selectaţi Standard 3Views


2. Selectaţi Tutorial 1 din fereastra Meniu
3. Selectaţi zona de desenare a piesei. Fereastra de desenare va reapare cu cele
trei vederi ale piesei selectate

Lucrul cu vederi de desenare (pieselor)

 Pentru a selecta o vedere daţi click pe marginea acesteia. Vederea va aparea pe


fond verde
 Vederile 2 şi 3 vor fi aliniate în funcţie de vederea 1
 Trăgând de vederea 1 (vedere principala), vederile 2 (de sus) si 3 (din dreapta)
se vor deplasa astfel încât să fie aliniate cu vederea 1
 Vederea 3 poate fi mişcată doar în stânga sau în dreapta
 Vederea 2 poate fi mişcată doar în sus sau în jos
 Reprezentarea muchiilor nevăzute:
 Muchiile reprezentate in gri sunt deobicei folosite în vederile normale
 Lipsa muchiilor nevazute este prezentă în vederile isometrice
 Reprezentarea muchiilor tangente
 Apăsaţi butonul din dreapta a mouse-ului în interiorul vederii
 Selectaţi Tangent Edges, Tangent Edges Removed
Cotarea desenelor

 Cotările făcute în realizarea 3D a piesei pot fi importate în desen


 Cotele pot fi adăugate manual folosind unealta de cotare…

Asociativitatea

 Modificarea cotelor importate va atrage după sine modificarea piesei 3D


 Cotele inserate nu se pot modifica manual

Importarea cotelor într-un desen

1. Selectaţi Model Items… sau Insert Model Items


2. Selectaţi Dimensions
3. Selectaţi Import Items into all views
4. Selectaţi OK

Manipularea cotelor

 Mutarea cotelor
 Selectaţi textul cotei
 ‘Trageţi’ de cotă în locul dorit
 Pentru a muta o cotă într-o altă vedere tineţi apăsată tasta Shift şi
trageţi de cotă
 Ştergerea cotelor
 Selectaţi textul cotei şi apăsaţi tasta Delete
 Orientarea săgeţilor
 Selectaţi textul cotei
 Va apărea un punct verde pe săgeata liniei de cotă
 Selectaţi punctul pentru a orienta săgeata spre interior sau spre exterior

Terminarea desenului

 Pozitionarea vederilor
 Aranjaţi cotele în poziţia dorită trăgând de ele
 Setaţi afişarea muchiilor nevăzute, mobile şi a muchiilor tangente

Asociativitatea

 Modificarea cotelor importate va atrage după sine modificarea piesei 3D


 Dublu click pe textul cotei
 Introduceţi noua valoare
 Reconstruiţi
 Deschideţi desenul 3D al piesei şi veţi observa că acesta reflectă modificările
făcute
 Deschideţi desenul 3D al ansamblului şi veţi observa că acesta reflectă noi
valori

Desene cu mai multe schiţe

Desenele pot conţine mai multe schiţe


 Primul desen conţine Tutorial 1
 Al doilea desen conţine ansamblu Tutorial
 Alegeţi pentru formatul desenului mărimea B, Landscape (11”X17”)
 Adăugaţi trei vederi standard
 Adăugaţi o vedere isometrică a ansamblului. Vederea isometrică este o vedere
numită (care are nume).

Trei vederi ale ansamblului

Vederi numite

 Vederea numită arată piesa sau ansamblu cu o anumită orientare


 Exemple de vederi numite:
 Vederi standard: vederea principală, vederea de sus sau isometrica
 Vederi definite de utilizator, create în ansamblu sau în piesă
 Vederea curentă a piesei sau a ansamblului.

Inserarea unei vederi numite

1. Selectaţi Named View… sau selectaTi Insert, Drawing View, Named View
2. Selectaţi interiorul unei vederi existente. Obs. Nu selectaţi direct o
componentă a ansamblului pentru că aţi crea o vedere numită a piesei selectate
3. Va aparea o listă a vederilor numite. Selectati vederea dorită din listă, în cazul
nostru isometrică, selectaţi OK. Shortcut :dublu click pe nume

Vederea isometrică adaugată unui desen

Vederi specializate
Vederea detaliată - Folosită pentru arăta o porţiune mărită a piesei.

1. Schiţaţi un cerc în vederea “sursă”


2. Selectaţi… sau selectati Insert Drawing View, Detailed.
3. Poziţionaţi vederea pe desen
4. Editaţi eticheta pentru a modifica scara
5. Importaţi cotele sau “trageţi-le” în vedere
Vedere în secţiune- folosită pentru a arăta forma interioară a obiectului

1. Schiţaţi o linie în vederea sursă


2. Selectaţi… sau selectati Insert Drawing View, Section.
3. Poziţionaţi vederea pe desen
4. Vederea în secţiune va fi automat haşurată
5. Dublu click pe linia de secţiune pentru a inversa orientarea săgeţilor

Capitolul 5 :
Tabele de desenare

Până la sfarsitul acestei lecti , studentii dvs vor fi în stare sa realizeze un tabel
de desenare care va genera configuraţiile de tipul: Tutore 1.

Această lecţie se gaseste in paginile Solid Works 2000 Getting Starded 6-1 pana la 6-
8

Lectia abordeaza urmatoarele obiective:


 Recapitularea cursului nr. 4 – Bazele desenarii.
 Schita cursului nr.5
 Studiu activ prin exercitii
 5 minute de evaluare
 Exerciti si proiecte
 Intrebari

Recapitularea cursului nr.4

Intrebari pentru discutie:

1. Numiti cele trei vederi standard dintr-un desen.


Raspuns: Vederea frontala ( din fata), de sus, din dreapta.
2. Cum mutati o dimensiune care a fost deja amplasata intr-un desen pe o
vedere?
Raspuns: Se face click pe textul dimensiuni (valoarea ei) si apoi se trage
textul la o amplasare noua.
3. Cum mutati o dimensiune de la o vedere la alta ?
Raspuns: Tineti apasata tasta Shift in timp ce dumneavoastra trageti de
dimensiune.
4. Dumneavoastra aveti deja trei vederi standard ale unnei piese .Cum procedati
pentru a adauga o vedere Isometric ?
Raspuns : Se face click pe Named View de pe bara cu instrumente ,sau faceti
click pe Insert,Drawing View ,Named.
Faceti click in interiorul unei vederi deja existente .Selectati Isometric din
caseta de dialog Named Model View . Pozitionati vederea pe desen.
Schita lectiei

Se prezinta comenzile care se vor folosi in cadrul acestui curs dupa cum urmeaza:
 Famili de piese
 Desenarea in plan a unei vederi
 Schimbarea unei Caractereristici sau a unei Dimensiun
 Afisarea unei Caracteristici sau a unei Dimensiuni
 Ascunderea unei Caracteristici sau a unei Dimensiuni
 Desenati atent
 Legaturi intre valori
 Relati geometrice
 Inserati un nou tabel de desenare
 Vizualizarea partilor componente
 Configurati ,Asamblari si Tabele de Desenare

Observatie din partea profesorului:

Pentru a folosi Tabelele de desenare dumneavoastra trebuie sa aveti instalat pe


calculatorul dumneavoastra programul Microsoft Excel. Este recomandat sa folositi
Mcrosoft Excel Service Release 2 SR2 sau o versiune mai noua .

Studiu activ prin exerciti

Creati tabelul de proiect pentru Tutore1. Urmati instructiunile din SolidWorks 2000
Getting Started din paginile 6.1 pana la 6.8

Cinci minute de evaluare – Raspunsuri cheie

1. Ce este o configuraţie?
Răspundeţi: O configuraţie este un mod de a crea o familie de piese
asemănătoare înăuntr-un fişier.
2. Ce este un tabel de proiect?
Răspundeţi: Un tabel de proiect este o lista de valorile diferite care da
caracteristicile si dimensiunile piesei. Un tabel de proiect este un mod uşor pentru
a crea mai multe configuraţii.
3. Ce soft este necesar petru a crea tabelele de proiect în Solid Works?
Răspundeţi: Microsoft Excel.
4. Care sunt cele trei elemente ale unui tabel de proiect?
Răspundeţi: Un tabel de proiect are nevoie de: un nume de configuraţie,
valorile de nume , valorile dimensiunilor.
5. Adevarat sau fals .Legaturile intre valori sunt egale cu valoarea dimensiuni
impartita la valoarea numelui.
Raspuns : Adevarat .
6. Descrieţi avantajul pe care le ofera noile Relaţii Geometrice fata de
dimensiunile liniare privind posibilitatea pozitionari Knob in centru unei
casete.
Răspundeţi: Avantajul folosiri Relatiilor Geometrice este o legătură de
midpoint ( mijlocul unui punct ) care garantează ca Knob este întotdeauna
poziţionat în centru casetei.Cand se utilizeaza dimensiunile liniare Knob se
gaseste in diferite poziti relative fata de caseta.
7. Care este avantajul folosiri unui tabel de proiect?
Răspundeţi: Un tabel salvat in momentul proiectarii, reduce spaţiu ocupat pe
disk şi în mod automat da posibilitatea unei piese existente de a fi creata apoi
in mai multe variante.

Discuti in clasa

Familii de Piese.

Multe obiecte au in comun anumite parti, într-o varietate mare de dimensiuni.


Încurajaţi discuţia având exemple si enumerandu-le. Nişte posibilităţi includ:
 Piulite si suruburi
 Agrafe de birou
 Fitingurile
 Roata de lant de la bicicleta
 Rotile de masina
 Rotile dintate si scripeti
 Tipo-dimensiuni de linguri

Un tabel de proiect ofera posibilitatea crearii usor a unei familii de piese.


Priviti in jur dupa exemple.

Intrebare :
Se arata studentilor o ceasca .Cereti-le studentilor sa descrie posibilitati de a face
aceasta ceasca.
Raspuns :
 O posibilitate este acea de extruda un cerc schitat in planul 2 (in directia
in sus)
 Forma conica a fost creata prin extrudarea bazei folosind optiunea
Draft.Optiunea Draft creaza forma conica in timpul operatie de
extrudare.Dumneavoastra puteti sa specificati valoarea unghiului si sa
specificati daca acesta este conic interior sau exterior.
 Fundul cesti a fost rotujit utilizand comanda Fillet
 Ceasca a fost ,,scobita” folosind comanda Shell.
 Buza cesti a fost rotunjita cu ajutorul comenzi Fillet
Intrebare:
Care ar fi dimensiunile pe care dumneavoastra ati vrea sa le verificati in cazul in
care ati face o serie de cesti de diferite marimi ?
Raspuns : Răspunsurile vor varia dar veţi include:
 Diametrul ceştii.
 Conicitatea.
 Razele de cerc ale rotunjiri de pe fundul cesti.
 Înălţimea ceştii.
 Grosimea peretelui.
 Razele de cerc ale rotunjiri de pe buză

Intrebati:

Dvs munciţi pentru o companie care fabrică ceşti. De ce ar trebui dvs sa folosiţi
un tabel de proiect?

Răspuns:
Salvati un tabel in momentul proiectari unei cesti. Cu o piesa singură şi un tabel
de proiect dvs puteţi să creaţi numeroase versiuni a ceştii fara să trebuiasca sa
faceti pentru fiecare dimensiune un model independent.

Exerciţii şi Proiecte.

Exercitiul 1.

Creaţi un tabel de proiect pentru Tutor 2 care sa corespunda pentru patru


configuraţii Tutor 3. Redenumiti caracteristicile şi dimensiunile. Salvaţi piesa ca
Tutor 4.

Răspundeţi:

Înălţimea şi lăţimea obiectului din Tutor4 trebuie sa ia valorile înălţimi de lăţimi


de casetă egale cu valorile catre au fost date în tabelul de proiect pentru Tutor3.
Racordarile din Tutor4 să trebuiască să fie aceleasi ca si in cazul Tutore3.
Adâncimea tăieturi părţii din faţă pe Tutore4 trebuie să fie cu cel puţin 5 mm mai
mica ca adâncimea din Tutor 3.
Aceasta este important pentru unele dintre configuratile Tutore3 (de exemplu
blk3) pentru ca taietura sa nu fie prea adâncă.
Adoptam razele de racordare astfel icât adâncimea tăieturii să fie cu cel puţin 5
mm mai mica decat adâncimea Tutor3.
Adâncimea de tăietură pe partea din faţă pe Tutor4 nu este schimbată prin urmare,
piesele se vor potrivi exact în asamblare.
Dacă adâncimea tăieturi pe partea din faţă are o valoare mai mica ca adâncimea
lui Tutor3, părţile vor potrivi cu corect.
Pentru a explora acest subiect mai mult cu studentii dvs, vedeţi <MenuItems> .
Mai multe explicati in pag. 5-215 în această lecţie.

 Unul posibil de proiect de tabel pentru Tutor4 este exemplificat în dreapta.


Exercitiul 2

Faceti trei tipuri de suporturi pentru CD, in care sa se poata aranja 50,100 si 200
bucati CD-uri. Latimea maxima a acestor suporturi sa fie maxim 120 cm.
Raspuns:

 Exista multe varinte de raspuns la acesta intrebare.Suporturile pentru CD-


uri pot avea latimi si inaltimi diferite.
 Un exemplu este dat in figura din dreapta.

Exercitiul 3

Transformati toate dimensiunile suportului pentru 50 CD-uri din centimetri in


inches.
Suportul a fost proiectat in Europa dar va fi fabricat in S.U.A.

Se da :
 Conversia : 2.54 cm = 1 inch
 Latimea suportului = 54.0 cm
 Inaltimea suportului = 16.4 cm
 Adancimea suportului = 17.2 cm

Raspuns:

 Dimensiunile de gabarit = latimea suportului x inaltimea suportului x


adancimea suportului
 Latimea suportului = 54.0  2.54 = 21.26``
 Inaltimea suportului = 16.4  2.54 = 6.46``
 Adancimea suportului = 17.2  2.54 = 6.77``
 Folosiţi Solidworks pentru a confirma valorile dupa transformare.

Exercitiul 4

Ce configuratie de suport pentru CD-uri este optima pentru folosirea ei in sala


dumneavoastra de curs.

Raspuns:

Au lucrat studenti in grupuri ca sa masoare catedra, mesele din sala de curs.


Determina dimensiunea suportului de CD cel mai potrivit în fiecare zona de
lucru. Răspunsurile vor varia

Exercitiul 5

Realizati o cana. In cutia de dialog folositi Draft Angle de 5 grade. Creati


patruconfigurati foilosind tabelul de desenare.Experimentati aceasta cu diferite
dimensiuni.
Raspuns:

Raspunsurile vor varia .Un exemplua tabelului de desenare pentru cana este
prezentat in partea dreapta.

Exercitiul 6:

Aduceti cateva pise drept exemplu pe care le veti inprumuta pentru ca eri sa
poata proiecta tabele de desenare.
Puteti aduce obiecte existente, sau desene din reviste sau cataloage.

Raspuns:

Raspunsurile vor varia , depinzand de interesul si ingeniozitatea sutdentilor


dumneavoastra.
Unele idei vor contine exemple de piese metalice : suruburi si piulite,
fitinguri,chei (scula),scripeti.
Daca uni dintre studenti sunt interesati de cilism le puteti sugera sa se uite la roata
de lant a unei bicilete
Este cineva interesat de masini ?O jantă de roată pentru automobile poate fi
proiectata foarte usor cu un tabel de desenare.
Priviti in jurul dumneavoastra in clasa si dati exemple cum ar fi agrafele de birou
de diferite marimi.Colaborati cu alti profesori.De exemplu cu un profesor de
stiinte care are in laborator pahare si eprubete de diferite marimi pe care poate sa
vi-le imprumute.

Pentru un studiu mai aprofundat

Configurati, Asamblari si Tabele de Desenare

Cand fiecare componenta dintr-o asamblare are configurati multiple, este de


inteles ca asamblarea ar trebui sa aiba configurati multiple.Exista doua cai de
rezolvare a acestei probleme:
 Modificarea manuala a configuraţiei fiind folosită fiecare componentă în
asamblare.
 Creaţi un tabel de desenare pentru asamblare care specifică ce
configuraţie
a fiecarei componente este la folosită pentru fiecare versiune asamblării.

Sfaturi
Dacă studentii dvs. urmaresc instrucţiunile din SW 2000 Getting Srarted, ei
au salvat Tutor1 ca Tutor2 când ei au creat tabelul de desenare. De asemenea
în exercitiul Tutor2 au fost salvate ca Tutor4. Pentru a putea folosi tabelele de
asamblare, dvs veţi avea nevoie de o asamblare pe care sa o faceti inca odata
intre Tutor3 şi Tutor4. Această asamblare este localizată în directorul Lesson5
în Teacher Tools.

Schimbarea unnei configurati a unei pise dintr-o asamblare

La schimbarea manuala a configuratiei componente într-o asamblare:

1. Faceţi clic dreapta pe componenta, ori în arborele de desenare Feature


Manager sau în suprafaţa grafică, şi selectaţi Component Propreties.
2. Din cutia de dialog Component Propieties, selectaţi configuraţia dorita din
lista din zona Referenced Configuration. Faceţi clic pe OK
3. Repetaţi această procedură pentru fiecare componenta a asamblări.

Tabele de asamblare

In timp ce schimbati manual configuratia unei componente a asamblari modul de


lucru nu este nici foarte flexibil , nici foarte eficient.
Comutand de la o versiune a unei asamblari la alta ar fi plicticoasă. Un mod mai bun
de lucru ar fi să creeze un tabel de asamblare.
Procedeul de creare a un tabel de asamblare este foarte asemănător algorimul pentru
crearea tabelului de desenare într-un desen independent pentru o piesa Cel mai
semnificative diferenţe apar la alegerea diferitelor keywords pentru coloană headears.
The keyword we will explore here is :
$CONFIGURATION@component<instance>.

Algoritmul

1. Faceţi clic pe Insert, New Desing Table.


2. In celula B2, introduceţi solutia $Configuration@ urmată de numele
componentei şi numărul exemplului său. În acest exemplu componenta
este e Tutor3 şi exemplul este 1.
3. In celula C2 , introduceti solutia $Configuration@Tutor 4<1>.
4. Adaugaţi numele de configuraţie în coloană A.
5. Completaţi celulele din coloanele B şi C cu configuraţiile corespunzătoare
pentru cele două componente.
6. Terminaţi de inserat tabelul de desenare. Faceţi click pe domeniul grafic.
Sistemul citeste tabelul de desenare şi generează modificarile. Faceţi click
pe OK pentru a închide cutia de dialog.
7. Treceti la Configuration Manager. Fiecare configuraţie specificata in
tabelul de desenare ar trebui să fie trecut pe listă.
8. Testaţi configuraţiile. Faceţi dublu click pe pe fiecare configuraţie pentru a
verifica daca acea configuratie este afisata corect.

Test

Numele________________________Clasa_____________________Data:______
__
Instrucţiuni: Răspundeţi la fiecare intrebare scriind răspunsul sau răspunsurile
corecte în spaţiu furnizat.

1. Ce este tabelul de desenare?


Răspuns: Tabelul de desenare este o lista care afiseaza valori diferite ale
dimensiunile trasate şi caracteristicile lor . Tabelul de desenare este un
tabel cu care se pot crea uşor mai multe configuraţii.
2. Enumerati trei elemente ale unui tabel de desenare.
Răspuns: Raspunsurile vor fi variate dar multe includ: Configuration
Name, Dimension Name şi Dimension Values, Feature Name, Component
Name din tabelele asamblare.

3. Tabelele de desenare sunt folosite pentru a crea diferite __________ de


piesă.
Răspuns: Configuraţii.
4. De ce trebuie sa schimbati numele caracteriticilor si numele dimensiunilor
?
Raspuns: Schimbarea numelui caracteristicilor si a dimensiunilor fac ca
acestea sa fie mai bine intelese. Numele mai bine intelese fac sa fie mai
usor de citit tabelul de desenare si sa fie intelese ce dimensiuni si
caracteristici sunt controlate de catre tabelul de desenare.
5. Ce aplicatie (program) Microsoft este necesara pentru a crea tabele de
desenare in SolidWorks?
Raspuns: Microsoft Excel
6. Cum afisati toate caracteristicile dimensiunilor?
Raspuns:Apasati dreapta-click pe directorul Annotations.Apasati Show
Feature Dimensions.
7. Examinati partea aratata in dreapta.Scopul desenului este ca latimea
fantelor A, B si C sa fie intotdeauna egale.Pentru acest lucru trebuie sa
folosesti Link Value sau relatia geometrica Equal?
Raspuns: Trebuie sa folosesti Link Values. Relatia geometrica Equal nu
va functiona, deoarece Equal va functiona doar inauntrul
desenului.Caracteristicile A , B si C nu pot fi in acelasi desen.
8. Cum acsunzi toate dimensiunile unei caraceristici?
Raspuns:Apasati dreapta-click pe caracteristica din directorul
FeatureManager si selectati Hide All Dimensions.
9. Cum se folosete Configuration Manager in SolidWorks?
Raspuns:Configuration Manager este folosit pentru a schimba dintr-o
configuratie in alta.
10. Care este vantajul crearii unui tabel de desenare?
Raspuns:Un tabel de desenare economiseste timp de desenare si spatiu pe
disk prin derivarea dimensiunilor si a caracteristicilor unei piese pentru a
crea mai multe copii ale acelei piese.Acest lucru este mai eficient decit
construirea mai multor piese.
11. Ce tip de piese se utilizeaza intr-un tabel de desenare?
Raspuns:Acele piese care au caracteristici similare de exemplu forma,dar
au diferite valori ale dimensiunilor lor.
Test

Numele________________________Clasa_____________________Data:______
__

Instrucţiuni: Răspundeţi la fiecare intrebare scriind răspunsul sau răspunsurile


corecte în spaţiu furnizat.

1.Ce este tabelul de desenare?


_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____
2. Enumerati trei elemente ale unui tabel de
desenare______________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_
3. Tabelele de desenare sunt folosite pentru a crea diferite __________ de
piesă
4.De ce trebuie sa schimbati numele caracteriticilor si numele dimensiunilor ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____

5. Ce aplicatie (program) Microsoft este necesara pentru a crea tabele de


desenare in SolidWorks?
__________________________________________________
____________________________________________________________
6.Cum afisati toate caracteristicile dimensiunilor?
__________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________|
________
7. Examinati partea aratata in dreapta.Scopul desenului este ca latimea
fantelor A, B si C sa fie intotdeauna egale.Pentru acest lucru trebuie sa
folosesti Link Value sau relatia geometrica Equal?
_______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______

8. Cum acsunzi toate dimensiunile unei caraceristici?___________


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______
9.Cum se folosete Configuration Manager in SolidWorks?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
10.Care este vantajul crearii unui tabel de desenare?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______

11.Ce tip de piese se utilizeaza intr-un tabel de desenare?


_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______

Famili de piese

 Se pierde mult timp pentru a face o piesa in mai multe variante de


dimensiuni
 Aceasta se numeste familie unei piese .
 El nu este eficient pentru a construi fiecare piesa in parte pt fiecare
versiune de dimensiuni .
 Desing Tables simplifica acest lucru favorizand crearea familiilor de piese.

Tabele de desenare

 Tabelele de desenare sunt folosite pentru a face o piesa in diferite


configurati de dimensiuni
 Ce este o configuratie?
o O configuraţie este un mod de a crea o familie de piese
asemănătoare intr-un singur fişier.
o Fiecare configuratie reprezinta o versiune a piesei
 Tabelele de desenare schimba in, mod automat dimensiunea si
caracteristicile unei piese existente pentru acrea configurati
multiple.Configuratia controleaza forma si dimensiunea piesei.
 Tabelul de desenare poate sa verifice starea caracteristicilor.
 O caracteristica poate fi reprimata sau nu .Daca o caracteristica este
suprimata aceasta nu va fi incarcat in memorie sau afisata pe ecran.
 Pentru a crea tabele de desenare este necesara folosirea aplicatiei
Microsoft Excel

Obs. Redenumiti caracteristicile si dimensiunile inainte de a crea tabelul de


desenare.

Redenumirea caracteristicilor si a dimensiunilor


 Numele caracteristicilor si a dimensiunilor folosite intr-un tabel de
desenare se salveaza cu nume care descriu cat mai bine functia lor.
 Care este mai uşor de înţeles?
D1@Cut - Extrude1
Width@Oval_Slot

Redenumirea unei caracteristici

1. Click-pauza-click pe Base Extrude in FeatureManager in arborele de


desenare ( nu dublu click).
Obs. În loc de click-puza-click tehnic dvs puteţi să selectaţi caracteristica şi după
aceea să apăsaţi tasta F2.
2. Numele caracteristici este activat daca este albastru, semn ca este gata
pentru a fi editat.
3. Tastaţi noul nume , Box, şi apasă Enter.

Redenumirea altor caracteristici folosite in tabelurile de desenare.

 Schimbati numele Boss-Extrude1 in Knob.


 Schimbati numele Cut-Extrude1 in Hole_in_Knob.
 Schimbati numele Fillet1 in Outside_corners.

Afisarea caracteristicilor si a dimensiunilor

 Click – dreapta pe directorul Annotations si selectati Show Feature


Dimension din fereastra cu scurtatura de meniu aparuta

Pentru a ascunde toate dimensiunile si caracteristicile selectate:

 Faceti dreapta-click in FeatureManger pe arborele de desenare si


selectati Hide all Dimension din scurtatura de meniu.

Pentru a ascunde o singura dimensiune:

 Dreapta-click pe dimensiune si selectati Hide din scurtatura de meniu.

Pentru a afisa numele dimensiuni:


1. Faceţi click pe Tools Options.
2. Faceţi click pe General in System Option, tab
3. Faceţi click pe Show la numele dimensiuni.
4. Faceti click pe Ok.

Pentru aschimba numele unei dimensiuni:

1. Afisati dimensiunea.
 Faceti dublu-click pe caracteristica pe care vreti sa o afisati
 Sau, dreapta click pe directorul Annotation si selectati Show
Feature Dimension

2. Faceti dreapta click pe diametru de dimensiunea de 70 mm si alegeti


Properties di scurtatura de meniu aparuta.
3. Din caseta de dialog Dimension Propertis selectati textul din rubrica
Name si inlocuitil cu un nou nume, knob_dia.

Knob_dia@Sketch2 este automat afisat in caseta Full Name


4. Faceti click pe OK.

Schimbarea denumiri unei dimensiuni:

 Inaltimea cutiei cu box_height


 Latimea cutiei cu box_width
 Diametru gauri din maner cu hole_dia
 Raza de cerc a racordurilor colturilor exterioare cufillet-
radius

Intentiile de desenare

 Adâncimea Mânerului va fi egala cu adancimea cutiei care sta la


baza lui.
 Manerul va fi intodeauna centrat pe cutie.
 Dimensiunile pe care le alege singur nu sunt intodeauna cele mai
bune

Legaturi intre valori

 Link Values se refera la ordonarea dimensiunilor direct prin numele variabilei


 Daca o valoare a unei dimensiuni este modificata atunci toate dimensiunile
legate de ea sunt modificate.
 Link Values este util deoarece determina dimensiunile care sunt egale intre ele
 Acesta este o unealta inportanta pentru a captura intentiile desenatorului.

Exemple de utilizare ale Link Values

 Grosimea celor două agăţători este întotdeauna egală.


 Lăţimea la ambele socluri este întotdeauna egala.

Legatura ditre latimea cutiei si lungimea manerului:

1. Afisati dimensiunile
2. Faceţi click dreapta pe pe dimensiunea de adâncime pentru cutie, şi
selectaţi Link Values din scurtatura de meniul aparuta.
3. Dactilografiaţi Depth în caseta de text Name şi după aceea faceti clic
pe OK.
4. Faceţi click dreapta pe dimensiunea de adâncime a manerului, şi
selectaţi Link Values din scurtătura de meniu.
5. Selectati Depth din lista si faceti click pe OK.
6. Ambele dimensiuni au acelaşi nume şi valoare.
7. Se actualizeaza geometria piesei.
Obs. Folositi tasta CTRL pentru a selecta cateva dimensiuni si faceti legaturile
intre ele intr-un singur pas.

Relati Geometrice

 Concentric
 Coradial
 Punct de mijloc
 Egal
 Coliniar
 Coincident

Exemple de utilizare a Relatiilor Geometrice

 Comanda Sketch Fillet face automat o racordare si trei relati de


egalitate
 Schimband dimensiunea schimbam toate cele patru racordari
 Această tehnică este mai bună decât sa modificam dimensiunile
fiecarui racord
 Doua piese
 Facand cercul stapan Coradial cu muchia bazei ne asiguram ca cercul
va avea intodeauna dimensiunea corecta indiferent de modificarile
aduse bazei.

Centrarea manerului pe cutie

1. Faceti dreapta click pe Maner si selectati Edit Sketch din scurtatura de


meniu.
2. Stergeti dimensiunile liniare.
3. Observati ca cercul este albastru, semn ca este nedefinit.
4. Trageti de cerc catre o fata .Fara dimensiuni atasate acesta este liber,
poate fi mutat.
5. Faceti click | si trasati o diagonala cu Centerline.
6. Faceti click pe Add relation.
7. Selectati Centerline si centrul cercului:
 Daca Centerline este inca activa cand este deschisa caseta
de dialog, linia va aparea automat in lista Selected Entities
iar dumneavoastra nu mai trebuie sa o selectati.
 Daca a-ti selectat gresit o entitate faceti dreapta click in
zona grafica si selectati Clear Sections.

8. Faceti clic pe Midpoint apoi click pe Apply si apoi inchideti caseta de


dialog.
9. Cercul va sta centrat pe cutie.
10. Click …pentru a iesi din schita si pentru ase opera modificarile facute.

Pentru a insera un nou Tabel de Desenare

1. Pozitionati-va in coltul de jos al zonei grafice.


2. Click Tools,Options.
3. Pe optiunea System Options din meniul General, trebuie sa va asigurati ca
optiunea Edit desingn tables nu este activa intr-o alta fereastra.
4. Clic OK.
5. Click Insert, New desing Table
 Se afiseaza o ferestra in care apare un fisier de lucru in Excel.
 Bara de instrumente din Excel inlocuieste bara de innsturmente din
Solidworks
 Implicit, prima configuraţie este numită First Instance. Dvs puteţi şi
ar trebui să schimbaţi acest nume cu unul mult mai semnificativ.

6. Faceţi dublu clic pe dimensiunea de box_width.


Întreg cu numele de dimensiune se află inserat
în celula B2. Valoarea dimensiuni se află inserată în celula B3.Urmatoarea
celula C2 este selectata automat.
7. Faceţi dublu clic pe dimensiunea box_height
8. Repetaţi acest proces pentru Knob_dia, hole_dia, fillet_radius şi Depth.
Obs. Numele de dimensiune tind să fie foarte lungi. Folosind Excel acesta
poate ordona celulele cu comanda Format Cells, faceţi clic pe Warp Text si
apoi pe opţiunea Alignment.

9. Introduceti noul nume in coloana A

 Inlocuiti mai intai Instance cu blk1


 Complectati casutele A4 pana la A6 cu blk2, blk3, si blk4.
10. Completaţi cu valorile dimensiunilor ca in figura demai jos.

Pentru a inchide sesiunea de lucru in Excel

1. Faceti click in exteriorul zonei de lucru destinata Microsoft Excel.


2. Sistemul construieşte configuraţiile
3. Faceţi clic pe OK. Tabelul de desenare este inregistrat in arborele de
constructie a documentului .
4. Salvati documentul.
Pentru a vedea configuratiile unei piese

1. Faceti click pe optiunea Configuration – Manager in partea de


jos a ferestrei Feature Manager faceti click pe icoana .Lista cu
configuratia piesei este afisata.
2. Faceţi dublu clic pe fiecare configuraţie
3. Clik OK.
Piesa este refacuta folosind valorile din Tabelul de Desenare.
Obs. Click Nu-mi mai cere confirmarea in aceasta sesiune de lucru.

Capitolul 6:
Obtinerea suprafetelor prin procedee de revolutie sau maturare

La sfarsitul acestei lecti studenti dumneavoastra vor putea desena si modifica


urmatoarele piese si ansamble.

Această schiţa de lecţie are corespondent in Solidworks 2000 Getting Started


paginile 7-1 pana la 7-10.
Aceasta schita de lectie contine:

 Recapitularea cursului 5 – Tabele de desenare.


 Rezumatul cursului 6 .
 Exerciti
 Testarea cunostintelor in 5 minute
 Exerciti si proiecte.
 Intrebari.

Intrebari
1. Ce este o configuratie ?
R:O configuratie este un mod dearealiza o familie de piese pornind de la o
singura piesa
2. Ce este un Tabel de desenare ?
R:Un tabel de desenare este o lista care contine diferite valori atasate unei
caracteristici a unei piese. Un tabel de desenare este un mod simplu de arealiza
mia multe configurati.
3. Care sunt cele trei elemente cheie ale unui Tabel de Desenare ?
R:Numele configuratiilor ,Numele dimensiunilor si a
caracteristicilor si valorile lor.
4. Ce caractreristici au fost folosite in Tutor 3 pentru realizarea
tabelului de desenare ?
R:Caracteristicile folosite sunt urmatoarele :Cutie, Maner,Gaura din maner ,
Rotunjirea colturilor exterioare
5. Ce alte caracteristici mai pot fi adaugate la Tutor 3 ?
R:Caracteristicile care pot fi adaugate la Tutore 3 sunt :Rotunjirea 1,
Rotunjirea 2, Scobire.

Rezumatul cursului 6:

Caracteristicile si comenzile folosite in cursul 6 sunt urmatoarele :


 Realizarea suprafetelor pri revolutie.
 Schitarea arcelor de cerc
 Pointer Feddbak
 Concluzi
 Unelte pentru schitare elipselor
 Unelte pentru executarea tesiturilor
 Indeparatrea de material sub un anumit unghi
 Rotunjirea muchiilor
 Filtre de selectare
 Cele mai bune metode.

Exerciti

Realizati candela din figura utilizand instructiunile prezentate in SolidWorks 2000


Getting Start paginile 7.1 – 7.10.
Piesa va fi denumita Cstick .sldprt.Oricum in lectiile urmatore ne vom reveri la ea ca
si candela deoarece este mult mai relevant.

Aprecire cunostintelor in cinci minute

1. Ce caracteristici a-ti folosit pentru a crea candela.


R:Base-revolve, Boss-Sweep, CutExtrude, Fillet.
2. Ce schite sunt necesare pentru a realiza o piesa de revolutie.
R:Axa de simetrie (axa de revolutie)
3. Va deranjeaza sa realizati o piesa prin extrudare daca da folositi
comanda R:Sweep, pentu a realiza piesa, care necesita doar doua
schite .Care sunt cele doua schite cerute de comanda Sweep?
Comanda Sweep necesita urmatoarele schite :sectiunea de realizat si
calea de urmat.
4. Ce informati prezinta pointerul in timp ce schitati un arc de cerc ?
R:Pointer-ul afiseaza : unghiul arcului in grade , raza arcului ,referinte fata
dedesen
5. Examinati cu atentie cele trei schite prezentate in dreapta si spuneti
care dintre ele nu se poate realiza ca figura 3D ? De ce ?
R:Schita A nu este realizabila deorece profilul schite intersecteaza axa
de simetrie.

Discuti :

 Aratti studentilor o lumanare


 Ceretile sa descrie forma fitilului lumanari
Raspuns:

 Figura se realizeaza cu Sweep si este formata dintr-o schita 2D reprezentand


calea de rulare si sectiunea circulara .Schita cai de rulare se realizeaza in
planul 3. Schita sectiuni circulara este realizata in partea superiora a lumanari
si este paralela cu planul doi.

Exerciti si proiecte

Cerinta 1

Desenati o lumanare pentru a o atasa candelei.


 Folositi o figura de revolutie ca si figura de baza.
 Prelucrati partea de jos a lumanari pentru a o putea atasa candelei
 Folositi o comanda Sweep pentru realizarea fitilului.

Raspuns:

Se pot da mai multe raspunsuri intrebarilor puse. Un raspuns posibil este dat in partea
dreapta .In cele ce urmeaza vom reda comenzile folosite pentru realizarea schitelor :
 Revedeti dimensiunile candelei.
o Diametru realizat prin indepartare de material este 30 mm
o Adancimea gauri este de 25 mm
o Unghiul de inclinare a peretilor este 15 grade

 Dimensiunile parti inferioare a lumanari trebuie sa fie egale cu dimensiunile


parti ( gauri ) superioare a candelei .Altfel asambalre lumanari cu candela nu
se poate realiza.
 Fitilul este realizat ditr-o schita 2D a cai de rulare si o sectiune circulara.
o Schita cai de rulare este realizata in planul 3 .
o Schita sectiuni circulara este realizata in partea superiora a lumanari si
este paralela cu planul doi.
Intrebare

Ce allte comenzi pot fi utilizate realizarea lumanari.


Folositi o schita pentru a ilustra raspunsul.

Raspuns

Raspunsurile vor varia .O solutie este aratata in figura de mai jos.


Schitati un cerc cu diametru de 30 mm in planul 2 si extrudatil pe o adancime de
25 mm cu un unghi de inclinare de 15 garde . Aceasta este partea inferiora a
lumanari.
 Deschideti un plan de desenare pe partea inferioara a lumanari (suprafata ) .
Folositi optiunea Convert Entities pentru a copia muchia si a o extruda in
vederea realizari corpului lumanari cu un unghi de inclinare a acestuia de un
grad.
 Realizati o suprafata de revolutie prin indepartare de material pentru a realiza
partea superioara a lumanari.

Intrebare

Ar fi avantajos daca pentru a realiza lumanarea s-ar folosi un Tabel de desenare.


Raspuns
Da .Un tabel de desenare ar un mod eficint de realizare a unei serii intregi de lumanari
de diferite dimensiuni dar fara a fi necesara modelarea fiecareia in parte.

Cerinta 2

Realizati ansamblu candela - lumanare.

Raspuns

Infatisarea intregului ansamblu va depinde de desenul ficarui student.


 Un exemplu de candela este prezentat in lectia 6 directorul Teacher Tools
 Doua relati de asamblare sunt necesare pentru a defini complect ansamblu:
o Concentric –intre cele doua fete conice.
o Coincident –intre planurile superioare (planul 1 ) al candelei si al
lumanari. Aceste constrangeri nu vor permite candelei sa se roteasca.

Cerinta 3

Lucrati la o manufactura care realizeaza lumanari folositi un tabel de desenare pentru


a crea lumanari cu urmatoarele dimensiuni : 15 ; 12 ;10 ; 7; inch .

Rspuns

 Un tabel de desenare cere numele configuratilor , a dimensiunilor si/sau a


caracteristicilor si valorile lor
 Numele configuratiilor sunt :
o Lumanari de 15 inch
o Lumanari de 12 inch
o Lumanari de 10 inch
o Lumanari de 7 inch
 Numele dimensiuni este Lungime
 Cele patru valori ale dimensiuni sunt 15 , 12, 10, 7 inch
 Modificati numele inplicit al configuratiei din First Instance in lumanari de
15 inch

Cerinta 4
Desenati o cana . In situatia data aveti posibilitatea de a va exprima creativitatea si
ingeniozitatea; cana poate fi realizata intr-o varietate de modele. O seri de exemple
sunt date mai jos.
Sunt doua obiective care trebuie indeplinite.
 Folositi o suprafata de revolutie pentru a realiza corpul cani.
 Folositi o comanda Sweep pentru a realiza toarta cani.

Obs.

Aceasta cerinta poate fi o provocare pentru studenti dumneavoastra . O parte din


aceste provocari pot rezulta din bagajul de cunostinte al fiecaruia in legatura cu
tehnicile de modelare avansate. Mai jos sunt date cateva exemple:
 Realizarea manerului:
Manerul este o figura realizata cu comanda Sweep.De obicei calea de rulare a
manerului se realizeaza in planu 1 iar sectiune circulara a lui in planul 3 .
Calea de rulare si sectiunea trebuie sa fie in legatura directa prin relatiile
geometrice impuse.
Nota : Sectiunea de maturat nu trebui sa fi obligatoriu o elipsa.
 Manerul va patrunde in interiorul cani .Aceasta este rezultatul realizari
manerului dupa golirea cani de material .Solutia este : realizati manerul dupa
golirea cani de material .
 Finalizand desenul cu un maner gol pe dinauntru.
Aceasta este cauza realizari cani cu comanda Sheel. Cand folositi comanda
Sheel identificati supravata care trebuie mutata cu spatiul liber care va rezulta.
In unele cazuri , in functie de grosime dorita a peretelui in unele cazuri acesta
ar putea sa lipseasca .Daca grosimea peretelui este prea mare pentru sectiunea
dorita a fi realizata , comanda Sheel sa nu poata fi executata. Solutia ar fi sa
folositi comanda CutExtrud pentru arealiza interiorul cani .

Cerinta 5

Cate cani de cafea incap in cana realizata .

Date de intrare :
 Diametrul interior = 2,5 inch
 Diametrul exterior= 3.75’’
 Grosimea fundului cani = 0.25’’
 Nivelul cafelei in cana este cu 0.5’’ mai mic decat inaltimea cani.

Raspuns:

 Volumul cilindrului: π * r2*inaltimea cani


 Inaltimea cani : 3.75 – 0.25 – 0.5 =3
 Raza = diametru / 2
 Volumul = 3.14 * 1.252*3
Discuti

O cana de cafea in S.U.A. este vanduta cu o uncie de cafea nu cu un inch3.


Date de intrare

1 gallon = 231 in 2
128 ounces = 1 gallon

Raspuns

 1 ounces = 231 in3 / gallon = 1.80 in3 / ounce


 volummul = 14.72 in 3 /1.80 in3 / ounce = 8.18 ounce

Capacitatea cani este de 8 unci.

Cerinta 6

Modificati desenul realizat in lectia 1.


 Editati schitele care corespund orificiilor circulare.Creati noile gauri folosind
noile unelte de schitare, folositi cea ce ati invatat despre Link Values si
relatiile geometrice pentru a dimensiona si constrange corect schita.
 Adaugati suprafata obtinuta prin Sweep muchiei din spate
o Sectiunea suprafeteoi obtinuta cu Sweep este un arc de 90 de grade ,
raza arculuieste egala cu lungimea muchiei aratate in figura
o Folositi relatiile de constrangere geometrice pentru a defini complect
schita
o Calea de rulare urmareste patru muchi care se intersecteaza
o Folositi Convert Entitis pentru realizarea cai de rulare.Rezultatul este
aratat in figura de mai jos.

Raspuns

Desenul modificat Autletplate se gaseste in cursul 6.


 Daca studenti vor avea nevoie de asistenta pentru a realiza figura cu comanda
Sweep sa urmeze procedura de mai jos:
1. Selectati suprafata superiora a Autletplate si click Insert , Sketch, sau selectati
… acesta va fi planul de schitare pentru sectiunea de realizat .
2. Selectati Centerpoint Arc din bara de instrumente.
3. Pozitionati pointerul la sfarsitul muchiei. Urmariti forma pointerului care
trebuie sa indice faptul ca va aflati in punctul de sfarsit a muciei , acest punct
este centrul arcului care va fi realizat.
4. Trasati raza. Tineti apasat butonul mouse-ului si trasati raza pana la sfarsitul
celeilalte muchi si urmariti forma pointerului.
5. Eliberati butoanele mouse-ului , acesta va stabili raza arcului.
6. Trasati circumferinta . Dupa trasarea circumferintei uramariti linia de deductie
care va indica punctul de sfarsit al arcului.
7. Treminati piesa. Doua lini sunt necesare pentru a inchide schita ,una dintre ele
poate fi creata cu Convert Entitis iar a doua trebuie sa fie coliniara cu muchia
din spate a modelului.
8. Iesiti din schita.

Desenati o piesa cu ajutorul comenzi Sweep

1. Selectati partea inferioara a modelului si inserati o noua schita. Întrucât dvs nu


puteţi să vedeţi figura din spate în această vedere, folosiţi Select Other pentru
a-l selecta.
2. Convertiti muchiile. Folosiţi comanda Convert Entities pentru a copia
muchiile figurii din spate în schiţa activă.
3. Iesiti din schita .
4. Lansati comanda Sweep pentru a termina piesa .

Cerinta 7

Folosititi o suprafata de revolutie pentru a crea o jucarie dupa proiectul


dumneavoastra propiu.

Raspuns

Exista multe variante de raspuns la aceasta intrebare . Un exemplu este dat in


directorul Lesson 6.

Test

Numele________________________Clasa_____________________Data:______
__

Instrucţiuni: Răspundeţi la fiecare intrebare scriind răspunsul sau răspunsurile


corecte în spaţiu furnizat.

1. Cum creati o pisea cu comanda Revolve ?

Raspuns

O pisea de revolutie se creaza prin rotirea unei schite 2D in jurul unei axe de
simetrie. Desenati profilul intr-o schita 2D , apoi desenati o axa de
simetrie.Atentie profilul piesei nu trebuie sa se intersecteze cu axa de
simetrie .Faceti click pe icoana Revolve Boss/Basse .Introduceti unghiul de
rotatie.
2. Care sunt cele doua schite necesare pt a crea o piesa cu ajutorul comenzi
Sweep?

Raspuns

Pentru a crea o piesa cu comanda Sweep avem nevoie de sectiunea Sweep


(Sweep Section) si de calea Sweep ( Sweep Path).
3. Examinati figura din dreapta Inainte si Dupa . Ce comanda credeti ca ar
trebui dumneavoastra sa folositi pentru a sterge portinile de line care lipsesc.

Raspuns

Comanda Trim.

4. Unde puteţi dvs găsiţi uneltele suplimentare care nu sunt localizate pe bara cu
butoane Sketch Tools?

Raspuns

Faceti Click pe Tools, Sketch Entity din meniul principal .

5. Aveti mai multe posibilitati alegeti-o pe cea corecta. Examinati figura din
dreapta si spuneti cum credeti ca a fost realizata aceasta figura ?
a. Folosind comanda Revolve
b. Folosind comanda Sweep
c. Folosind comanda Extrude cu optiunea Draft while extruding.

Raspuns

Raspunsul corect este c

6. Examinati elipsa desenata in figura din dreapta . Aceasta are doua axe noatate
cu A si B . Identificati cele dou axe .

Raspuns
Axa mare este notata cu A iar axa mica cu B.

7. Adevarat sau fals. Baza unei piese este intodeauna extrudata.

Raspuns
Fals.
8. Adevarat sau fals .O schita trebuie sa fie complect definita pentru a putea crea
cu ajutol ei o piesa de revolutie.

Raspuns

Fals.
9. Studiati figura din partea dreapta .In spatiul pus la dispozitie Indicati ce
comanda din SolidWorks eate cea mai potrivita pentru a realiza fiecare
componenta a roti de mana.

Raspuns

Bucsa din centrul roti : Comanda Revolve


Spita : Comanda Sweep
Margina roti : Comanda Revolve.

Numele________________________Clasa_____________________Data:______
__

Instrucţiuni: Răspundeţi la fiecare intrebare scriind răspunsul sau răspunsurile


corecte în spaţiu furnizat.

1. Cum creati o pisea cu comanda Revolve ?


_______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Care sunt cele doua schite necesare pt a crea o piesa cu ajutorul comenzi
Sweep?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Examinati figura din dreapta Inainte si Dupa . Ce comanda credeti ca ar


trebui dumneavoastra sa folositi pentru a sterge portinile de line care lipsesc.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Unde puteţi dvs găsiţi uneltele suplimentare care nu sunt localizate pe bara cu
butoane Sketch Tools?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Aveti mai multe posibilitati alegeti-o pe cea corecta. Examinati figura din
dreapta si spuneti cum credeti ca a fost realizata aceasta figura ?
a. Folosind comanda Revolve
b. Folosind comanda Sweep
c. Folosind comanda Extrude cu optiunea Draft while extruding
6. Examinati elipsa desenata in figura din dreapta . Aceasta are doua axe noatate
cu A si B . Identificati cele dou axe .
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Adevarat sau fals. Baza unei piese este intodeauna extrudata.


_______________________________________________________________
______________________________________________________________

8. Adevarat sau fals .O schita trebuie sa fie complect definita pentru a putea crea
cu ajutol ei o piesa de revolutie.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

9. Studiati figura din partea dreapta .In spatiul pus la dispozitie Indicati ce
comanda din SolidWorks eate cea mai potrivita pentru a realiza fiecare
componenta a roti de mana.

Raspuns

Bucsa din centrul roti : ___________________________


Spita : ________________________________________
Margina roti : ___________________________________

Crearea unei piese prin comanda Revolve :

1. Selectarea planului de schitare


2. Schitarea unui contur 2D
3. Schitarea axei de simetrie
 Axa de simetrie trebuie sa fie in acelasi plan cu conturul 2D. Axa de
simetrie nu poate fi plasata intr-o alta schita
 Profilulnu trebuie sa intersecteze axa de simetrie
4. Click pe icoana Revolved Boss/Base
5. specificati unghiul de rotatie .Faceti click pe OK.
 Unghiul implicit este de 360 de garade
6. Schita este rotita in jurul axei de simetrie creând astfel modelul

Desenarea arcurilor de cerc – Arc prin trei puncte.

 Un arc prin trei puncte este un arc construit prin trei puncte si anume :
punctul de inceput ,punctul de sfarsit si punctul di mijlocul arcului

Pentru a crea un arc prin trei puncte urmati pasi :


1. Click pe icoana 3 Pt Arc din bara de meniu
2. Selectati punctul de start al arcului facand click pe ecran
3. Apasati butonul din stanga al mouse-ului si tinandul pe acesta apasati trageti
de arc pana la punctul final
4. Eliberati butonul din stanga al mouse-lui.
5. Trageti de punctul de mijloc al arcului pentru a stabili raza si directia ( convex
sau concav)
6. Eliberati butonul din stanga al mouse-lui.

Desenarea arcurilor – arcuri tangente

 Unealta ,, Tangent Arc’’ creaza un arc care are o trecere lina la o schita
existenta deja
 Adaugati manual relatia geometrica de tangenta
 Punctul de start al arcului trbuie sa fie conectata la o schita existenta deja

1. Click pe icoana ,, Tangent arc” pe bara de meniuri


2. Click pe punctul de start al arcului
3. Apasati pe butonul din stinga al mouse-ului
4. Trageti de punct pentru crearea arcului
 Unghiul si raza arcului sunt aratate pe pointerul mouse-ului
5. Eliberati butonul mouse-ului

Pointer feedback

 In timpul schitarii pointerul mouse-ului arata informatii despre entitatile


din schita si geometria modelului

Inferenta

 Liniile punctate apar la schitare aratand alinierea cu alte geometrii


(entitati )
 Informatiile privind alinierea se numesc ,, inferente ’’
 Liniile de inferenta au doua culori diferite orange si albastru
o Liniile de inferenta orange captureaza si dau relati geometrice cum
ar fi tangenta
o Liniile albastre arata alinierea si servesc la schitare dar nu
captureaza si nu arata relati geometrice.

Schitarea elipselor

 Se folosesc pentru crearea sectiunilor Sweep pentru manerul sfesnicului


 O elipsa are doua axe
o Axa mare notata cu A in figura
o Axa mica notata cu B in figura
 Schitarea unei elipse se face prin doi pasi similar arcului prin trei puncte.
1. Click Tools, Sketch Entity , Ellipse
o Obs. Se poate folosi Tools , Customize pentru a adauga
icoana de constructia elipsei in bara de meniuri
2. Localizati pointerul mouse-ului in centrul elipsei
3. Apasati pe butonul din staga al mouse – ului si targeti de
pointer pe directie orizontala pentru a defini axa mare
4. Eliberati butonul mouse-ului
5. Pozitionati pointerul mouse-ului pe curba elipsei
6. Click pe butonul din stanga al mouse-ului si trageti pointerul
pe directie verticala pentru a defini axa mica
7. Eliberati butonul mouse-ului .Aceasta duce la terminrea
desenari elipsei.

Definirea elipsei.

Aceasta se face cu ajutorul :

o Localizarea centrului
o Cotarea centrului fata de bazele de cotare sau adugarea unei
relatii geometrice cum ar fi coincidenta.
o Dimensionarea axei mari
o Dimensionarea axei mici
o Orientarea axei mari
o Cu toate ca elipsa este dimensionata iar centru este coincident
cu originea , avem libertatea de a roti axa mare in jurul origini

Alte informati privind elipsele :


o Axa mare nu este neaparat orizontala
o Se pot dimensiona si numai jumatatile axelor
o Este ca si in cazul dimensionari razei si nu a diametrului cercului.
o Nu este neaparat nevoie de o relatie geometrica pentru a orienta axa mare
o O simpla amplasare a unei dimensiuni unghiulare este suficienta

Utilizarea comenzi ,,Trim’’

 Unealta Trim se utilizeaza penmtru stergerea unor segmente din schita


 Segmentul se poate sterge numai daca acesta este intersectat cu o alta entitate
din schita
 Daca un anumit segment nu este intersectat cu un altul atunci intreg segmentul
va fi sters daca se utilizeaza unealta Trim

1. Click pe icoana Trim din bara de meniuri


2. Pozitinati pointerul mouse-ului pe segmentul din schita
3. Segmentul care urmeaza a fi sters se coloreaza in rosu
4. Executati click pe butonul din stanga al mouse-ului pentru a sterge segmentul.

Generarea de entitati Sweep – Generalitati.


 Un Obiect Sweep este creat prin deplasarea unei schite 2D de-a lungul
unui traseu
 Obiectul Sweep in acest caz reprezinta manerul sfesnicului
 Obiectul Sweep are nevoie de doua schite
 Traseu Sweep
 Sectiunea Sweep

Reguli Sweep

 Traseul Sweep este un set de curbe schitate reprezentand o schita , o curba ,


sau una sau mai multe muchi
 Sectiunea Sweep trebuie sa fie un contur inchis
 Punctul de start al traseului trebuie sa apartina planului in care se schiteaza
sectiunea Sweep
 Sectiunea, traseul sau solidul rezultat nu se poate autointersecta

Sfaturi

 Construiti traseul prima data si apoi sectiunea Sweep


 Construiti sectiunea Sweep oriunde in planul de sectionare
 Miscati sectiunea in pozitia corecta cu ajutorul relatiilor geometrice pe capatul
traseului de Sweep.
1. Deschideti o noua sesiune de desenare in planul 1
2. Schitati traseul Sweep utilizand uneltele Line si Tangent Arc
3. Dimensionati schita ca in figura
4. Inchideti fereastra Sketch

Desenarea sectiuni Sweep

1. Deschideti o sesiune de desenare pe planul 3


2. Schitati sectiunea Sweep utilizand unealta de creare a elipselor
3. Puneti o relati de Orizontalitate intre centru elipsei si capatul axei mari
4. Dimensionati axa mare si axa mica a elipsei
5. Adaugati relatia de coincidenta intre centrul elipsei si capatul traseului
de Sweep
6. Inchideti sesiunea Sketch

Crearea manerului cu ajutorul comenzi Sweep

1. Click pe icoana Sweep din bara de meniuri


2. Selectati traseul Sweep
3. Selectati sectiunea Sweep
4. Click OK

Comanda Extruded Cut prin Draft Angle


 Creaza cavitatea interiora a sfesnicului prin selectarea parti de sus a acestuia
 Procesul este acelasi ca la extrudarea de material numai ca in loc de adaugare
de material avem indepartare de material
 Unealta Draft ajuta la obtinerea suprafetelor conice sau piramidale
 Draft-ul este important in obtinerea modelelor deformate turnate sau forjate
o Exemplu tava pentru cuburi de gheata – fara inclinarea peretilor tavi
si a locasurilor unde se formeaza cuburile de gheata ar fi foarte grea
extragerea ghetii
o Cautati alte exemple
1. Deschideti o sesiune de schitare pe fata de sus a sfesnicului
2. Schitati un profil circular concentric la fata circulara
3. Dimensionati cercul
4. Click pe icoana Extruded Cut din bara de meniuri
5. Conditii :
o Type = blind
o Depth = 25 mm
o Draft While Extruding
o Angle = 15 grade
6. Click OK

Crearea entitatilor Fillet (racordari)

 Racordarile sunt utilizate pentru rotunjirea muchiilor sfesnicului

Filtre

 Ajuta la selectarea geometriei corecte


 Click pe icoana Selection Filter pentru activarea acesteia
 Utilizati Edge Selection Filter
 Poineterul mouse-ului arata cand filtrul este activ

Sfaturi

 Nu utilizati entitati Sweep cand se poate folosi cu acelasi rezultate extrudarea


prin revolutie
 Realizarea unui tor se poate obtine si prin Sweep dar si prin Extrudare prin
revolutie
 Totusi torul rezultat prin revolutie este :
o Mai simplu din punct de vedere matematic
o Mai usor de schitat – o singura schita in comparatie cu cele doua de la
Sweep

Lecţia: 7
Figuri realizate cu comanda Loft (punte între două figuri geometrice)

După parcurgerea acestei lecţii, studenţii, vor fi capabili să realizeze figurile


prezentate mai jos:

Cursul corespunde cu SolidWorks 2000 Getting Started paginile 8-1 până la pagina 8-
6.

Aceast lecţie conţine:


 Recapitularea Lecţiei 6-Suprafeţe de revoluţie şi figuri realizate cu Sweep
 Descrierea Lecţiei 7
 Exerciţii de invăţare activă
 Apreciere în cinci minute
 Exerciţii şi proiecte
 Intrebări

Recapitularea Lecţiei 6-Suprafeţe de revoluţie şi figuri realizate cu


Sweep

Intrebări:

1. Enumeraţi paşii necesari realizării unei suprafeţe de revoluţie.


R:Pentru a realiza o suprafată de revoluţie sunt necesari următorii paşi:
 Schiţaţi un profil 2D.
 Schiţa realizata trebuie să conţină o axă de simetrie, care nu trebuie să
intersecteze conturul schiţei.
 Selectati Revolved Boss/Base din bara standard cu instrumente.
 Introduceţi un unghi derotaţie; unghiul de rotaţie implicit este 360
grade.
2. Enumeraţi paşii necesari realizării unei suprafeţe cu comana Sweep.
R: Pentru a realiza o suprafată cu comanda Swep sunt necesari următorii paşi:
 Schiţaţi calea de rulare a Sweep; componentele căii de rulare nu
trebuie să fie intersectate.
 Realizaţi secţiunea figurii care urmează fi realizată comanda Sweep
 Adăugaţi relaţii geometrice între secţiunea de realizat şi calea de
rulare.
 Selectati Sweep din bara standard cu instrumente .
 Selectaţi calea de rulare.
 Selectati secţiunea e realizat.
3. Piesele următoare au fost realizate fiecare în parte.
 Denumiti figurile(schiţele) Base(de bază) pentru fiecare piesă în parte.
 Descrieti schiţele 2D folosite pentru a realiza piesele.
 Denumiţi panul/planele de schiţare necesare pentru realizarea pieselor.

Răspuns:
 Piesa 1:Extrudată – realizată dintr-un profil L schiţată în Planul
3(din dreapta)
 Piesa 2:de revolutie – realizată din trei arce tangente la trei linii şi o
axa de simetrie, schiţate în Planul 2(de sus).unghiul de rotaţie este
270 grade.Schiţa poate fi realizată şi în Planul 3.
 Piesa 3:realizata cu Sweep – având secţiunea în formă de elipsă ş
calea e rulare copusă din două arce tangente la două linii schiţate în
Planul 1.

Caracteristicile şi comenzile folosite în Lecţia 7 sunt următoarele:

 Loft Feature Overview


 Create an Offset Plane
 Plane setup
 Sketch Profiles
 Copy a Skech
 Move a Skech
 Base-Loft Feature
 Boss-Lost Feature
 Tps and Tricks

Exerciţii şi proiecte

Cerinţa 1:Realizaţi o sticlă ca cea arătată în figură.Notă: toate dimensiunile sunt


date în milimetri.
Răspuns: Un exemplu complet este dat în fişierul Lesson7.

Cerinţa 2:Realizaţi Bottle2(sticlă) având o formă eliptică.Partea superioară a


sticlei(gâtul) este circulară.Desenaţi sticla cu dimensiunile dorite.
Răspuns:Bottle2 o găsiţi în directoru Lesson7.

Cerinţa 3:Realizaţi pâlnia din figura alăturată.


 Grosimea peretelui pâlniei este de 1mm

Răspuns: Un exemplu complet este dat în fişierul Lesson7.

Cerinţa 4:Realizaţi şurubelniţa din figura alăturată.


 Folosiţi ca unitate de măsura inch-ul.
 Realizaţi prima dată mânerul şurubelniţei folosind pentru a o realiza ca
suprafaţă de revoluţie.
 Realizaţi corpul şurubelniţiei.
 Lungimea şurubelniţei(vârful şi corpul) este de 7 inchi.Vârful şurubelniţei este
de 2 inchi.Calculaţi lungimea corpului şurubelnitei.
 Realizaţi vârful şurubelniţei ca o a treia figură.Folosiţi comanda loft.
 Realizaţi mai întâi schiţa pentru “sfârsitul” vârfului şurubelniţei care este de
formă dreptunghiulară având dimensiunile de 0.50” pe 0.10”.
 Schiţa din mijloc este de 0.10” faţă de vârful şurubelniţei.
 A treia schiţă este de formă circulară.

Impunând relaţii de tangenţă:

Când doriţi să treceţi “lin” de la o formă geometrică la alta cu comanda loft trebuie
impuse anumite consrângeri.Un exemplu in acest sens este dat în figura alaturată.
In fereastra de dialog Advance a comenzii Loft există anumite relaţii de
tangentă:End tangency aplicată ultimei schiţe care, în cazul de faţă, este de formă
circulară.
Obs:Dacă schiţa circulară ar fi desenată prima atunci s-ar impune o relatie de tangenţă
astfel Start tangency.Optiunea All faces va face ca toate feţele surubelniţei să fie
tangente.
Rezultatul este aratat în figura alăturată.

Răspuns:O schiţă completă a şurubelniţei o veţi găsi în directorul Lesson7.

Cerinţa 5:

 Realizaţi o sticlă sport cu o capacitate de 16 uncii.


 Realizaţi un “capac” pentru sticla sport.
 Realizaţi ansamblul sticlei sport cu capacul.

Intrebare:
Ce capacitate are sticla în litri?

Transformarea:
 1 unci = 29.57ml

Răspuns:
 Volumul = 16 * 29.57 = 473.12ml
 Volumul = 0.473 litri

Intrebare:
Răspunsul pote fi foarte variat.Studenţii pot avea propriile lor soluţii conduşi de
creativitatea, ingeniozitatea şi creativitatea lor.
Un exemplu a sticlei sport este dat în directorul Lesson7.

Cerinţa 6:

Un proiectant al firmei dumneavoastră cere următoarele preţuri:


 Băuturi sportive- 0.32$/gallon din 10,000 galoane
 Sticle sport de 16 uncii- 0.11$ fiecare bazându-se pe 50 de unităţi

Intrebare:
Cât costă să produci sticle de 16 oz. pline.

Răspuns:
 1 galon=128 uncii
 Băutura sport=16uncii*(0.32$/128uncii)=0.04$
 Costul sticlelor sport=0.11$
 Costurile totale= Băutura sport + Costul sticlelor sport
 Costurile totale=0.04$+0.11$ = 0.15$

Lecţia 7 Intrebări – Răspunsuri

Indicaţii: răspundeţi la următoarele întrebări scriind răspunsurile corecte în spaţiile


libere indicate:

1.Care sunt cele două metode de realizare a unui plan la o anumita distanţă faţă de
un alt plan(offset)?
R:Folosiţi comanda Insert,Reference Geometry, Plane sau ţineţi apăsat Ctrl şi
“trageţi” o copie a unui plan existent în locul dorit.
2.Enumeraţi etapele pentru realizarea figurilor de tip Loft.
R:Creaţi planele necesare realizării schiţelor.
Schiţaţi un profil în planul 1.
Schiţaţi profile rămase în planele corespunzătoare.
Selectaţi Loft din bara standard cu instrumente.
Selectaţi profilele realizate.
Revedeţi curbelede conectare.
Selectaţi OK.
3.Care este numărul minim de profile necesare pentru a realiza o figură cu
comanda Loft?
R: Numărul minim de profile necesare pentru a realiza o figură cu comanda Loft
este de două profile.
4.Descrieţi etapele pentru a copia o schiţă dintr-un plan în altul.
R:Selectaţi schiţa din arborele de definire sau din zona grafică.
Selectati Copy din bara standard cu instrumente.(sau Ctr+C)
Selectati noul plan din arborele de definire sau din zona grafică.
Selectati Paste din bara standard cu instrumente.(sau Ctr+P)
5.Care este comanda care permite vizualizarea tuturor planelor de desenare?
R:Views,Planes.

S-ar putea să vă placă și