Sunteți pe pagina 1din 1

a

Fraze
reg\site...

\ru]\ tras\ de un cal b\trn, `n\untru un fel de co[ciug triplu o lad\ paralelipiped\ lat\, vopsit\
`n verde [i pe care scrie cu litere nu prea sigure, Pine. O foaie de tabl\ acoper\ fundul c\ru]ei,
pe care dac\ o dai `nl\turi, iese un abur des, semn c\ e cald\ pinea... Vehiculul este condus de
un b\trn mic, slab, cu o fa]\ de asiat. Lng\ el, pe capr\, un fel de bunic al ei, pe feti]\ de
[ase-opt ani, grav\, la locul ei, cu ni[te ochelari gro[i. Un alt copil, ceva mai mare v\zndu-i,
strig\: {i noi avem acas\ un cal, da, e frumos, nu ca \sta!...

O fat\ de 16 ani dezvirginat\ `ntr-o popic\rie pustie, cu popicele drepte `n picioare, - profesorul de
educa]ie fizic\ o luase la pumni, trntind-o pe jos. Fata m\rurisise acest lucru, vesel\, l\udndu-se cu
el, parc\.
~nchipui]i-v\ un [obolan impotent. (Cioran)
C\lug\rul care seam\n\ cu Michelangelo. Mic b\trn, vioi, orbe[te treptat, - vorb\re]: ~nti, mai
vedeam doar soarele; pe urm\, luceaf\rul, luna, pe urm\ cteva stele [i la urm\ de tot, l\mpile, cu asta
mai r\m\sesem, [i pe urm\ crezusem c\ r\mi cu ele, - dar nu, s-au dus [i ele, - asta a fost tot!...
Iat\ o religie (iudaic\) `n care raporturile de la om la Creator se epuizeaz\ `ntr-un r\zboi de epitete
care `i `mpiedic\ s\ mai mediteze...
O religie pe baz\ de adjective, de efecte de limbaj, `n care stilul e singura tr\s\tur\ de unire `ntre
cer [i p\mnt.
B\trnul de 94 de ani de la 2 Mai decolorat tot, p\l\rie, c\ma[\, pantaloni, fa]a, minile, p\rul.
Adjectivele, atributele, nuan]ele, tot ce era culoare, se uit\...
Maniile, redute ale b\trnilor, concentrndu-[i aten]ia `n jurul micilor lor ac]iuni automatizate;
altfel, dac\ nu s-ar deroba, eschiva, ar `nnebuni; al]ii, pentru c\ nu s-au confesat ca unui duhovnic...
Cnd se vorbe[te prea mult de moral\, ceva nu-i `n regul\, prezis.
Un epicureean al oribilului, Cioran. Exist\ pl\ceri... care produc senza]ia... de numit... ~nso]it\ de
sursul masc\, ce `ntrzie pe figura omului, mai mult dect ce `l poate produce...
Invers. Ce spune I. `n capitolul f\r\ de so] este ca [i un ecou la via]a linear\ a lui C., - ceva vag `ndep\rtat
ce produce parc\ un fenomen de rezonan]\ repetat\, asemeni unei vibra]ii peste alt\ vibra]ie, suprapus\
altei mi[c\ri...
Cel ce punea `ntreb\ri duse cea[ca mare de cafea la buze `n timp ce cel\lalt vorbea febril [i care se
sim]i privit altfel dect pn\ atunci, cu ochii numai, intens, foarte aten]i [i, nu [tiu cum, parc\ str\ini de
restul fizionomiei, deoarece gura, nasul, care, de regul\, pot transforma natura unei priviri, se ab]ineau,
l\snd numai ideea... ori numai unui singur gnd...
A. care de]ine secretul lui B, din cnd `n cnd ia asupr\[i povestea `n modul cel mai natural.
De exemplu, trecerea de la o persoan\ la alta.
Studiind atent existen]a, el o face s\ se opreasc\..., o imobilizeaz\...
Fiind prea reale, personajele devin, astfel, simbolice. Parc\ nici nu ar fi.
Astfel se-ntmpl\ cnd e[ti prea real... Prea real, fa]\ de ceilal]i care se prefac numai c\ tr\iesc...

Foto: Ion CUCU

Ciocoflender

ecent, un cuvnt popular-argotic a fost pus n circula]ie, prin


intermediul publicit\]ii, n spa]iul limbii standard. Nu e nimic
nou n faptul c\ publicitatea se folose[te de nada limbajului
pentru a capta aten]ia publicului. E ns\ surprinz\toare
inadecvarea stilistic\ (inten]ionat\) fa]\ de publicul-]int\:
registrul argotic ar p\rea destinat mai curnd reclamelor pentru
posturile de radio [i televiziune cu muzic\ pentru tineri,
publicit\]ii pentru b\uturi sau mbr\c\minte, pentru telefoane
mobile sau ma[ini; cuvntul-cheie ciocoflender este ns\
folosit ntr-o campanie publicitar\ pentru asigur\ri. E, desigur, o decizie
con[tient\ a publicitarilor n cauz\, care au recurs la un actor foarte popular
[i la un cuvnt cu sonoritate pentru a atrage aten]ia publicului larg vizat
de campania lor. n Dic]ionarul de argou al limbii romne al lui G. Volceanov
(edi]ia a II-a, 2006), cuvntul este cuprins cu o explica]ie par]ial\ [i
contextual\: apelativ folosit pentru exprimarea simpatiei vorbitorului fa]a
de interlocutor (pus n circula]ie de popularul actor Florin Piersic). Pe
fundalul a[tept\rilor fire[ti - la un mesaj n termeni cul]i, f\cnd apel la
valori din sfera responsabilit\]ii sociale - apare surpriza lexical\ [i stilistic\
a mesajului: sintetizat de un termen argotic, presupunnd superioritatea
prin de[tept\ciune. E, desigur, o adaptare ndr\znea]\, bazat\ pe anumite
ipoteze asupra preferin]elor publicului [i asupra [anselor de persuadare:
se presupune c\ romnul, indiferent de avere [i rol social, e sensibil la
aprecierea inteligen]ei prin limbajul [i atitudinea [mechereasc\. Snt totu[i
unele puncte slabe n op]iunea lingvistic\ a autorilor campaniei publicitare:
exist\ riscul ca schimbarea registrului de limbaj s\ irite mai mult dect ar
atrage, iar respingerea s\ fie agravat\ de ambiguitatea inerent\ a cuvntului.
Termenul ciocoflender apar]ine categoriei de cuvinte populare expresive,
n permanent\ varia]ie fonetic\ (redare aproximativ\ [i recombinare a
elementelor). Instabilitatea formei este asociat\ cu o instabilitate a sensului;
n genere e vorba de termeni de calificare afectiv\, intensiv\, folosi]i frecvent
ca apelative. Calificarea poate fi negativ\ (mai des) sau pozitiv\, cu o
pendulare ntre extreme fireasc\ n argou, unde adjective ca bengos, penal,
belea snt atestate cu sens superlativ att n apreciere, ct [i n depreciere.
Ca [i pentru alte formule de intensificare (dat naibii, teribil etc.), polaritatea
se stabile[te contextual [i se poate transmite mai departe ca specializare
par]ial\: pentru unii vorbitori cuvntul ajunge s\ nsemne foarte bun,
pentru al]ii foarte r\u. n cazul de fa]\, campania publicitar\ presupune
un sens pozitiv Un ciocoflender adev\rat [tie care e cel mai avantajos
RCA! (de exemplu, n Evenimentul zilei, 14.01.1008) - pe care, n forma
extins\ (spot TV) l [i expliciteaz\; se n]elege c\ ciocoflender ar fi un
sinonim pentru familiarul [mecher. Glosarea nregistreaz\ astfel un uz
predominant pozitiv, dar n esen]\ ambiguu: n limbajul familiar-argotic,
exprimarea simpatiei se poate realiza deopotriv\ prin termeni la origine
pozitivi sau negativi: [mechere, dar [i fraiere. Or, ciocoflender pare
mai apropiat de termenii a c\ror dominant\ e condescendent-depreciativ\.
De altfel, unele reac]ii manifestate n spa]iul internetului indic\ tocmai o
asemenea lectur\: Ciocoflender vi se pare c\ inspir\ seriozitate ? Mie
mi se pare c\ miroase a fraier ... ia uite [i ciocoflenderu \sta , nu-i a[a?
(johndoe.ro, 20.12.2007); Mie mi sun\ ca un flecar (ciberplai.net,
17.12.2007); tocmai l-am v\zut pe Piersic senior c\ i face ciocoflenderi
pe \ia de [i iau RCA de la Astra parc\... parc\ nu m\ ncnt\ ideea de a
deveni ciocoflender (hanuancutei.com, 3.01.2008). Exist\ [i ap\r\tori
ai termenului, care - pentru a-i justifica o interpretare pozitiv\ - l pun n
leg\tur\ cu alte cuvinte: Ce e aia un ciocoflender ? Un om cu fler
(haiducel.blogspot.com); Ciocoflender este acea persoan\ care spune
cioace adic\ glume (johndoe.ro, 7.01.2008).
Forma deja nregistrat\ cea mai apropiat\ de varianta pus\ acum n
circula]ie e ciocofleandur\ (n DEX cu pluralul ciocoflendure); sensul
indicat de dic]ionar este ciocoi, iar explica]ia etimologic\ indic\ o
contaminare ntre ciocoi [i fleandur\. Cuvntul e nregistrat de I.-A. Candrea
(Dic]ionarul enciclopedic Cartea Romneasc\, 1931) [i de Dic]ionarul
limbii romne (DA, 1940), pentru c\ ap\ruse deja n teatrul lui Alecsandri,
n seria ciocofleandur\, ciocoroifleandur\, ciocorofleac compuse glume]e,
prin joc de cuvinte exprimnd mai mult dispre] dect simplul ciocoi
(DA). Seria respectiv\ nu e dect un fragment din procesul de recombinare
continu\ a termenilor expresivi-peiorativi: i se poate ad\uga co]ofleandur\
(pl.: co]oflendere) ca]\, gur\-rea; co]ofan\ (n Glosarul regional Arge[
al lui D. Udrescu, 1967). Primul element cioco-co]o-coco- etc. - intr\
n multe forma]ii depreciative, ca [i cel de-al doilea, flendur\/ fleandur\
zdrean]\, explicat de dic]ionare prin germana regional\ graiul sa[ilor
(flander zdren]uit, n DA). Termina]ia flender poate fi explicat\ pur
[i simplu ca o refacere analogic\ (masculin din feminin, singular din plural),
dar [i prin sonorit\]ile argotice produse de influen]a unor (pseudo-)]ig\nisme
ca luceflender, ceaflender (Dic]ionarul invers, Micul Dic]ionar Academic;
lucefengher la Al. Graur, 1934). Din toate aceste asocieri, sensul termenului
expresiv ciocoflender apare ca predominant depreciativ.

nr. 2/ 18 ianuarie 2008

Mircea Dinescu, Ioan Gro[an, Lauren]iu Ulici 2000

Romnia literar\

Fototeca Romniei literare

15