Sunteți pe pagina 1din 259

RAMONA CIOBANU

ELEMENTE DE DREPT FISCAL

2016

Cuprins
Introducere ........................................................................................................................................ 6
Chestionar evaluare prerechizite ....................................................................................................... 9
Unitatea de nvare 1. Dreptul fiscal - ramur a dreptului public ............................................... 10
1.1. Introducere .................................................................................................................................. 10
1.2. Competenele unitii de nvare .................................................................................................. 11
1.3. Definiia Dreptului fiscal .............................................................................................................. 11
1.4. Obiectul dreptului fiscal ............................................................................................................... 13
1.5. Principiile dreptului fiscal ............................................................................................................. 13
1.6. Izvoarele dreptului fiscal .............................................................................................................. 16
1.7. Raporturile juridice fiscale ............................................................................................................ 21
1.7.1. Definiia i clasificarea raporturilor juridice fiscale ...................................................................... 21
1.7.2. Elementele raporturilor juridice fiscale ....................................................................................... 22
1.8. Normele juridice fiscale................................................................................................................ 26
Rezumat ............................................................................................................................................. 27
Test de evaluare a cunotinelor .......................................................................................................... 27
Unitatea de nvare 2. Sistemul fiscal .......................................................................................... 28
2.1. Introducere .................................................................................................................................. 28
2.2. Competenele unitii de nvare .................................................................................................. 28
2.3. Noiunea de sistem fiscal .............................................................................................................. 29
2.4. Nivelul i structura fiscalitii ...................................................................................................... 31
2.5. Principiile generale ale fiscalitii societii libere ......................................................................... 34
Rezumat ............................................................................................................................................. 36
Test de evaluare a cunotinelor .......................................................................................................... 36
Unitatea de nvare 3. Politica fiscal ........................................................................................... 37
3.1. Introducere .................................................................................................................................. 37
3.2. Competenele unitii de nvare .................................................................................................. 38
3.3. Noiunea i sfera politicii fiscale ................................................................................................... 38
3.4. Teoria politicilor fiscale................................................................................................................ 40
3.5. Condiionarea fiscal a finanrii deficitului fiscal .......................................................................... 42
3.6. Structurile instituionale ale politicii fiscale ................................................................................... 43
3.7. Principiile politicii fiscale ............................................................................................................. 43
3.8. Instrumentele de realizare a politicii fiscale.................................................................................... 49
3.9. Efectele presiunii fiscale ridicate ................................................................................................... 49
Rezumat ............................................................................................................................................. 50
Test de evaluare a cunotinelor .......................................................................................................... 51
Unitatea de nvare 4. Principalele venituri publice ordinare: impozitele, taxele, contribuiile ... 52
4.1. Introducere .................................................................................................................................. 52
4.2. Competenele unitii de nvare .................................................................................................. 53
4.3. Veniturile ordinare ale statului ...................................................................................................... 53
4.4. Impozitele ................................................................................................................................... 54
4.4.1. Definirea noiunii de impozit...................................................................................................... 54
4.4.2. Caracteristicile impozitelor ........................................................................................................ 55
4.4.3. Elementele impozitelor .............................................................................................................. 55
4.4.4. Clasificarea impozitelor ............................................................................................................. 61
4.4.5. Impozite directe ........................................................................................................................ 62
4.4.6. Impozite indirecte ..................................................................................................................... 65
4.5. Taxele ......................................................................................................................................... 69

4.5.1. Noiunea de tax ....................................................................................................................... 69


4.5.2. Trsturile taxelor ..................................................................................................................... 69
4.5.3. Principiile taxrii ....................................................................................................................... 70
4.6. Contribuiile ................................................................................................................................ 70
Rezumat ............................................................................................................................................. 71
Test de evaluare a cunotinelor .......................................................................................................... 72
Unitatea de nvare 5. Impozitul pe profit .................................................................................... 73
5.1. Introducere .................................................................................................................................. 73
5.2. Competenele unitii de nvare .................................................................................................. 73
5.3. Noiunea i rolul impozitului pe profit ........................................................................................... 74
5.4. Categorii de contribuabili obligate la plata impozitului pe profit ...................................................... 75
5.5. Categorii de contribuabili scutite de plata impozitului pe profit ....................................................... 76
5.6. Sfera de cuprindere a impozitului .................................................................................................. 80
5.7. Determinarea profitului impozabil i impozitului pe profit .............................................................. 81
5.8. Pierderile fiscale .......................................................................................................................... 84
5.9. Obligaiile pltitorilor de impozit pe profit ..................................................................................... 84
5.9.1. Obligaia de nregistrare............................................................................................................. 84
5.9.2. Obligaii de declarare ................................................................................................................ 85
5.9.3. Obligaii de plat ....................................................................................................................... 87
Rezumat ............................................................................................................................................. 87
Test de evaluare a cunotinelor .......................................................................................................... 88
Tem de control ................................................................................................................................. 88
Unitatea de nvare 6. Impozitul pe dividende ............................................................................. 89
6.1. Introducere .................................................................................................................................. 89
6.2. Competenele unitii de nvare .................................................................................................. 90
6.3. Noiune ....................................................................................................................................... 90
6.4. Clarificri terminologice ............................................................................................................... 90
6.5. Obiectul impozitului pe dividende ................................................................................................. 92
6.6. Determinarea dividendelor i a impozitului aferent n contabilitate .................................................. 93
6.7. Subiectele impozitului pe dividende .............................................................................................. 93
6.7.1. Debitorii impozitului pe dividende ............................................................................................. 93
6.7.2. Pltitorii impozitului pe dividende .............................................................................................. 99
Rezumat ........................................................................................................................................... 100
Test de evaluare a cunotinelor ........................................................................................................ 101
Unitatea de nvare 7. Impozitul pe reprezentane ..................................................................... 102
7.1. Introducere ................................................................................................................................ 102
7.2. Competenele unitii de nvare ................................................................................................ 103
7.3. Noiunea de reprezentan........................................................................................................... 103
7.4. Aspecte generale privind constituirea, funcionarea i ncetarea activitii reprezentanelor ............ 104
7.5. Obligaiile fiscale ale reprezentanelor ......................................................................................... 105
Rezumat ........................................................................................................................................... 106
Test de evaluare a cunotinelor ........................................................................................................ 107
Unitatea de nvare 8. Impozitarea microntreprinderilor ........................................................ 109
8.1. Introducere ................................................................................................................................ 108
8.2. Competenele unitii de nvare ................................................................................................ 108
8.3. Definiia microntreprinderii ....................................................................................................... 109
8.4. Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microntreprinderii ................................ 111
8.5. Cota de impozitare ..................................................................................................................... 111
8.6. Baza impozabil ........................................................................................................................ 112
8.7. Depunerea declaraiilor fiscale i plata impozitului ....................................................................... 113

Rezumat ........................................................................................................................................... 113


Test de evaluare a cunotinelor ........................................................................................................ 113
Unitatea de nvare 9. Impozitarea persoanelor fizice. Impozitul pe venit................................. 116
9.1. Introducere ................................................................................................................................ 115
9.2. Competenele unitii de nvare ................................................................................................ 115
9.3. Contribuabilii i sfera de cuprindere a impozitului pe venit ........................................................... 116
9.4. Venituri impozabile.................................................................................................................... 118
9.5. Venituri neimpozabile ................................................................................................................ 118
9.6. Cote de impunere ....................................................................................................................... 122
9.7. Perioad impozabil ................................................................................................................... 122
9.8. Moneda de plata si de calcul ....................................................................................................... 122
9.9. Venituri din activiti independente ............................................................................................. 122
9.9.1. Definirea veniturilor din activiti independente ........................................................................ 122
9.9.2. Baza de calcul a impozitului .................................................................................................... 123
9.10. Venituri din salarii i asimilate salariilor .................................................................................... 126
9.10.1. Definirea veniturilor. Venituri impozabile. Venituri asimilate. Venituri neimpozabile ................ 126
9.10.2. Deduceri personale ................................................................................................................ 129
9.10.3. Determinarea impozitului pe venitul din salarii ........................................................................ 130
9.10.4. Termenul de plat a impozitului ............................................................................................. 131
9.10.5. Obligaii declarative ale pltitorilor de venituri din salarii ........................................................ 132
9.11. Venituri din cedarea folosinei bunurilor .................................................................................... 132
9.11.1. Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinei bunurilor .............................................. 132
9.11.2. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinei bunurilor ................................................... 133
9.11.3. Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit ........ 133
9.11.4. Reguli privind stabilirea impozitului n cazul opiunii pentru determinarea venitului net n sistem
real .................................................................................................................................................. 134
9.11.5. Pli anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinei bunurilor.................................... 135
9.12. Venituri din investiii................................................................................................................ 136
9.12.1. Venituri din investiii impozabile ............................................................................................ 136
9.12.2. Venituri neimpozabile din investiii ........................................................................................ 144
9.12.3. Calculul, reinerea i virarea impozitului pe veniturile din investiii .......................................... 146
9.13. Venituri din pensii .................................................................................................................... 148
9.13.1. Definirea veniturilor din pensii ............................................................................................... 148
9.13.2. Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii ......................................................................... 148
9.13.3. Reinerea impozitului din venitul din pensii............................................................................. 148
9.14. Venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur ........................................................... 149
9.14.1. Definirea veniturilor .............................................................................................................. 149
9.14.2. Venituri neimpozabile ........................................................................................................... 149
9.14.3. Stabilirea venitului anual din activiti agricole pe baz de norme de venit ................................ 150
9.14.4. Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activiti agricole ....................................... 150
9.15. Venituri din premii i din jocuri de noroc ................................................................................... 151
9.15.1. Stabilirea venitului net din premii i din jocuri de noroc ........................................................... 151
9.15.2. Reinerea impozitului aferent veniturilor din premii i din jocuri de noroc ................................. 152
9.16. Venituri din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal ..................................... 152
9.16.1. Definirea venitului din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal ................... 152
9.16.2. Rectificarea impozitului ......................................................................................................... 155
9.16.3. Obligaiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietilor imobiliare ........ 155
9.17. Venituri din alte surse ............................................................................................................... 156
9.17.1. Definirea veniturilor din alte surse .......................................................................................... 156
9.17.2. Calculul impozitului pe veniturile din alte surse i termenul de plat ......................................... 157

Rezumat ........................................................................................................................................... 157


Test de evaluare a cunotinelor ........................................................................................................ 158
Unitatea de nvare 10. Taxa pe valoarea adugat (TVA) ....................................................... 159
10.1. Introducere .............................................................................................................................. 159
10.2. Competenele unitii de nvare .............................................................................................. 160
10.3. Scurt istoric al TVA ................................................................................................................. 160
10.4. Caracteristicile i avantajele TVA ............................................................................................. 162
10.5. Sfera de aplicare a TVA............................................................................................................ 164
10.6. Subiectele impozabile ............................................................................................................... 166
10.7. Obligaiile subiectelor impozabile ............................................................................................. 168
10.7.1. nregistrarea la organele fiscale .............................................................................................. 168
10.7.2. Evidena operaiunilor impozabile i depunerea decontului....................................................... 169
10.7.3.Calculul i plata TVA ............................................................................................................. 170
10.8. Locul operaiunilor impozabile.................................................................................................. 170
10.9. Faptul generator i exigibilitatea TVA ....................................................................................... 170
10.10. Baza de impozitare ................................................................................................................. 172
10.10.1. Baza de impozitare pentru operaiunile interne ...................................................................... 172
10.10.2. Elemente excluse din baza de impozitare............................................................................... 173
10.10.3. Baza de impozitare pentru achiziiile intracomunitare ............................................................ 174
10.10.4. Baza de impozitare pentru import ......................................................................................... 174
10.11. Mecanismul TVA ................................................................................................................... 174
10.12. Termenul de plat a TVA........................................................................................................ 176
10.13. Cotele de tax ........................................................................................................................ 176
Rezumat ........................................................................................................................................... 182
Test de evaluare a cunotinelor ........................................................................................................ 183
Tem de control ............................................................................................................................... 184
Unitatea de nvare 11. Accizele ................................................................................................. 185

11.1. Introducere ............................................................................................................................ 185


11.2. Competenele unitii de nvare ......................................................................................... 186
11.3. Noiune i categorii de accize .................................................................................................... 186
11.4. Accize armonizate .................................................................................................................... 187
11.4.1. Subiectele impunerii .............................................................................................................. 188
11.4.2. Autorizarea antrepozitului fiscal ............................................................................................. 190
11.4.3. Obligaiile antrepozitarului autorizat ....................................................................................... 193
11.4.4. Obiectul impunerii. Scutiri ..................................................................................................... 194
11.4.5. Faptul generator i exigibilitatea accizelor armonizate ............................................................. 198
11.4.6. Obligaiile pltitorilor de accize .............................................................................................. 198
11.5. Accizele nearmonizate .............................................................................................................. 201
11.5.1.Obiectul sau materia impozabil .............................................................................................. 201
11.5.2. Scutiri................................................................................................................................... 202
11.5.3. Faptul generator .................................................................................................................... 202
11.5.4. Exigibilitatea accizelor .......................................................................................................... 202
11.5.5. Declaraiile de accize ............................................................................................................. 202
11.5.6. Nivelul, calculul i plata accizelor nearmonizate ...................................................................... 203
11.5.7. Subiectele impunerii .............................................................................................................. 203
11.5.8. Obligaiile pltitorilor ............................................................................................................ 204
Rezumat ........................................................................................................................................... 204
Test de evaluare a cunotinelor ........................................................................................................ 204
Unitatea de nvare 12. Impozitele i taxele locale ...................................................................... 205
12.1. Introducere ............................................................................................................................ 205

12.2. Competenele unitii de nvare ......................................................................................... 206


12.3. Administraia public local i impozitele i taxele locale ........................................................... 206
12.4. Impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri ......................................................................................... 213
12.5. Impozitul pe construcii ............................................................................................................ 216
12.6. Impozitul pe teren i taxa pe teren ............................................................................................. 218
12.7. Impozitul pe mijloacele de transport .......................................................................................... 224
12.8. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a autorizaiilor ................................................... 225
12.9. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate.......................................................... 227
12.10. Impozitul pe spectacole .......................................................................................................... 228
12.11. Taxe speciale ......................................................................................................................... 229
12.12. Alte taxe locale ...................................................................................................................... 229
Rezumat ........................................................................................................................................... 230
Test de evaluare a cunotinelor ........................................................................................................ 231
Unitatea de nvare 13. Convenii fiscale internaionale pentru evitarea dublei impuneri.......... 232
13.1. Introducere ............................................................................................................................ 232
13.2. Competenele unitii de nvare ......................................................................................... 232
13.3. Fenomenul de dubl impunere internaional ............................................................................. 233
13.4. Instrumente juridice interne de evitare a dublei impuneri internaionale ....................................... 234
13.5. Convenii internaionale pentru evitarea dublei impuneri............................................................. 235
13.6. Jurisprudena, cutuma i doctrina .............................................................................................. 236
13.7. Scopul conveniilor internaionale pentru evitarea dublei impuneri .............................................. 237
13.8. Metode pentru evitarea dublei impuneri internaionale ................................................................ 239
Rezumat ........................................................................................................................................... 243
Test de evaluare a cunotinelor ........................................................................................................ 243
Unitatea de nvare 14. Evaziunea fiscal .................................................................................. 244
14.1. Introducere .............................................................................................................................. 244
14.2. Competenele unitii de nvare .............................................................................................. 245
14.3. Noiunea de evaziune fiscal ..................................................................................................... 245
14.4. Evaziunea fiscal legal ............................................................................................................ 246
14.5. Evaziunea fiscal frauduloas ................................................................................................... 247
14.6. Cauzele evaziunii fiscale .......................................................................................................... 250
14.7. Combaterea evaziunii fiscale..................................................................................................... 251
14.8. Precizri terminologice ............................................................................................................. 252
14.9. Categorii de fapte incriminate ca infraciuni ............................................................................... 252
14.10. Efectele evaziunii fiscale ........................................................................................................ 255
Rezumat ........................................................................................................................................... 256
Test de evaluare a cunotinelor ........................................................................................................ 256
Bibliografie ..................................................................................................................................... 244

Introducere
Impozitele i taxele reprezint mijloacele aflate la dispoziia statului pentru realizarea
veniturilor bugetare i, implicit, pentru asigurarea cheltuielilor generate de nevoile publice.
Politica fiscal joac un rol important n economia de pia prin prghiile tradiionale de care
dispune, nu numai n vederea realizrii veniturilor statului, dar i pentru imprimarea sensului i
ritmului de dezvoltare economic i social a rii.
Studierea impactului pe care l are impunerea asupra cetenilor i activitilor acestora
este un demers complex i cu o importan deosebit pentru ntreaga evoluie a vieii economice,
sociale i politice. De aceea, asigurarea veniturilor statului, fr ca perceperea impozitelor,
taxelor i contribuiilor s nsemne o povar care s zdruncine interesele i patrimoniile
individuale ale contribuabililor, reprezint o adevrat art.
Cursul de Drept fiscal prezint dreptul fiscal ca ramur a dreptului public, definete
fiscalitatea i precizeaz coninutul principiilor fiscalitii ntr-o societate liber, relev
importana politicii fiscale pentru asigurarea marilor echilibre, analizeaz impozitele, taxele i
contribuiile aa cum sunt ele reglementate n Codul fiscal. Totodat, prezint instrumentele
folosite de state pentru evitarea dublei/multiplei impuneri internaionale, de importan deosebit
att pentru protecia veniturilor contribuabililor, ct i pentru cele ale statelor. Cursul abordeaz
i tema evaziunii fiscale, identificnd cauzele acesteia, metodele evazioniste, efectele, precum i
cile de prevenire i combare a acestui fenomen.

Obiectivele cursului
Cursul de Drept fiscal are ca obiectiv principal familiarizarea studenilor
Programului de studii Drept, forma de nvmnt FR, cu noiunile specifice
dreptului fiscal, astfel nct, la sfritul acestui curs, studenii s fie capabili s:
opereze cu noiuni precum: fiscalitate, impozite, taxe, contribuii, dubl
impunere, evaziune/fraud fiscal;
s defineasc i s precizeze coninutul diferitelor categorii de impozite, taxe i
contribuii reglementate de Codul fiscal;
s precizeze bugetele pe care le alimenteaz aceste venituri i modul n care
acestea influeneaz dinamica efecturii cheltuielilor publice, dar i nivelul de trai;
s precizeze instrumentele folosite pentru evitarea dublei/multiplei impuneri
internaionale;

s expun cauzele, metodele i efectele evaziunii fiscale, precum i cile de


combatere a acestui fenomen;
s-i formeze i dezvolte capacitatea de analiza i sintez, abilitatea de a corela
noiunile specifice dreptului fiscal cu cele de drept financiar, drept civil, drept
comercial, drept bancar i ale altor ramuri de drept pentru a nelege complexitatea
obiectului acestei discipline;
s-i dezvolte abilitile de a aplica corect cunotinele teoretice acumulate
pentru explicarea realitii fiscale;
s realizeze esee pe teme specifice Dreptului fiscal.

Competene conferite
Dup parcurgerea materialului studentul va fi capabil s:

s defineasc noiunile de politic fiscal, fiscalitate, impozite, taxe,


contribuii, dubl impunere i evaziune fiscal;

s explice distincia dintre impozite, taxe, contribuii;

s identifice impozitele, taxele i contribuiile reglementate de Codul fiscal


i s le defineasc;

s identifice, la fiecare categorie de venit bugetar, contribuabilii, scutirile,


obligaiile de declarare i termenele de plat;

s-i dezvolte abilitatea de a dezbate teme de interes n domeniul dreptului


fiscal.

Resurse i mijloace de lucru


Parcurgerea unitilor de nvare nu necesit existena unor mijloace sau
instrumente de lucru.

Structura cursului
Cursul cuprinde 14 uniti de nvare. Fiecare unitate cuprinde: obiective, aspecte
teoretice privind tematica unitii de nvare respective, exemple, teste de evaluare
precum i probleme propuse spre discuie i rezolvare.

La sfritul unitilor 5 i 10 sunt indicate dou teme de control a cror rezolvare


se va face la curs, sub forma unei verificri scrise. Rezultatele vor fi comunicate
direct studenilor, la curs.
Cerine preliminare
Cunotinele dobndite la disciplina Drept financiar vor fi valorificate
pentru nelegerea Dreptului fiscal. De asemenea vor fi utile cunotinele
dobndite la disciplinele Drept civil, Drept administrativ, Instituii politice i
Organizaii i relaii internaionale.

Discipline deservite
Cunotinele dobndite n cadrul disciplinei Drept fiscal sunt utile studiului
disciplinelor Drept comercial, Drept bancar, Dreptul comerului internaional,
Dreptul proprietii intelectuale, Dreptul pieei de capital, Drept penal al
afacerilor.

Durata medie de studiu individual


Parcurgerea de ctre studeni a unitilor de nvare ale cursului de Drept
fiscal (att aspectele teoretice, ct i rezolvarea testelor de evaluare i rezolvarea
problemelor propuse) se poate face n 2-3 ore pentru fiecare unitate.

Evaluarea
La sfritul semestrului, fiecare student va primi o not, care va cuprinde:
-

o evaluare sub forma unui examen scris, ce va conine ntrebri teoretice


din materia prezentat n cadrul acestui material, evaluare care va deine o
pondere de 80% n nota final,

notele aferente celor dou teme de control, realizate pe parcursul


semestrului, care vor deine o pondere de 10% fiecare.

Chestionar evaluare prerechizite

1. Definii Dreptul financiar.


2. Ce este norma juridic financiar?
3. Ce sunt raporturile juridice financiare?
4. Ce este impozitul?
5. Ce este taxa?
6. Ce este sistemul bugetar?
7. Ce este bugetul general consolidat?
8. Precizai etapele procedurii bugetare.
9. Definii aparatul financiar.
10. Cum a modificat reforma din 2013 organizarea Ministerului Finanelor Publice?

Unitatea de nvare 1.

Dreptul fiscal - ramur a dreptului public

Cuprins
1.1. Introducere ................................................................................................................................ 10
1.2. Competenele unitii de nvare ............................................................................................. 11
1.3. Definiia Dreptului fiscal .......................................................................................................... 11
1.4. Obiectul dreptului fiscal............................................................................................................ 13
1.5. Principiile dreptului fiscal ......................................................................................................... 13
1.6. Izvoarele dreptului fiscal .......................................................................................................... 16
1.7. Raporturile juridice fiscale........................................................................................................ 21
1.7.1. Definiia i clasificarea raporturilor juridice fiscale .............................................................. 21
1.7.2. Elementele raporturilor juridice fiscale ................................................................................. 22
1.8. Normele juridice fiscale ............................................................................................................ 26
Rezumat ............................................................................................................................................ 27
Test de evaluare a cunotinelor ...................................................................................................... 27

1.1. Introducere

Dreptul fiscal reprezint ansamblul normelor juridice care reglementeaz veniturile


publice cu caracter fiscal. Normele fiscale se disting de celelalte norme de drept
prin specificul lor de a reglementa impozite i taxe, fapt care susine autonomia
dreptului fiscal, cu importan deosebit, att din punct de vedere teoretic, ct i
din punct de vedere practic. Normele dreptului fiscal trebuie ns corelate cu
reglementarea bugetelor componente ale sistemului bugetar, mprumutului public
i datoriei publice, cheltuielilor publice, avnd n vedere natura de drept public a
acestor compartimente structurale ale finanelor publice1. Cu alte cuvinte, normele
dreptului fiscal trebuie corelate cu cele ale dreptului financiar deoarece impozitele
i taxele, reglementate de normele fiscale, reprezint coloana vertebral a
finanelor publice2.
1

Pentru detalii privind raportul dintre dreptul financiar i dreptul fiscal, a se vedea Dan Drosu aguna, Dan ova,
Drept financiar public, Editura All Beck, Bucureti, 2005, pg. 2.
2
Juan Martin Queralt, Carmelo Lozano Serrano, Jos M. Tejerizo Lpez, Gabriel Casado Ollero, Curso de derecho
financiero y tributario, Editorial Tecnos, Madrid, 2004, pg. 35.

10

1.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal o iniiere a studenilor


n studiul dreptului fiscal.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc dreptul fiscal,

identifice obiectul de studiu al acestuia precum i principiile care-i


guverneaz normele,

s precizeze izvoarele dreptului fiscal,

s defineasc raporturile juridice fiscale i s identifice elementele acestora,

s defineasc norma juridic fiscal i s-i descrie structura logico-juridic.

Durata medie de parcurgere a primei uniti de nvare este de 3 ore.

1.3. Definiia Dreptului fiscal

Dreptul fiscal, ca ramur a dreptului public, este ansamblul normelor


juridice care reglementeaz raporturile juridice fiscale, raporturi care se
nasc, se modific i se sting n procesul colectrii impozitelor i taxelor de la
persoanele fizice sau juridice care obin venituri sau dein bunuri impozabile
ori taxabile.
Pornind de la definiia dreptului fiscal, literatura de specialitate 3 a
evideniat trsturile definitorii ale dreptului fiscal, trsturi pe care le vom
prezenta n continuare.
Dreptul fiscal este o ramur a dreptului public. Ca atare, raporturile
juridice fiscale sunt raporturi de drept public reglementate de norme
juridice de drept public. Fa de aceast concepie tradiionalist, legislaia

Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008, pg.1.

11

i practica au dezvoltat foarte mult i aspectul privat al dreptului fiscal4.


Astfel, n ciuda faptului c titlurile statului care au ca obiect impozite i
taxe sunt titluri executorii, pentru a cror realizare nu este necesar
intervenia instanei, totui exist situaii n care tradiionalul caracter de
drept public este atenuat de existena, spre exemplu, a unor raporturi
juridice n care contribuabilul are dreptul de a formula pretenii de natur
patrimonial asupra statului (restituirea unor sume, plata unor dobnzi).
Contribuabilul poate contesta orice act administrativ fiscal, orice act de
executare, poate solicita instanei suspendarea actului administrativ ori
suspendarea executrii silite, poate cere statului despgubiri pentru o
impunere defectuoas ori nelegal, are dreptul la rambursarea unor
impozite (TVA) n anumite situaii, poate sesiza organele judectoreti cu
privire la abuzurile administrative ale funcionarului fiscal sau poate
justifica chiar o aciune judiciar ntemeiat pe Convenia european a
drepturilor omului pentru nclcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 cu privire la
dreptul de proprietate.
Raporturile juridice fiscale se nasc n procesul colectrii impozitelor i
taxelor sau al administrrii acestora. Administrarea impozitelor i taxelor
este o noiune legal folosit de Codul de procedur fiscal i care are n
vedere nregistrarea fiscal, declararea bunurilor i veniturilor impozabile,
stabilirea i colectarea impozitelor i taxelor, controlul fiscal i
contenciosul fiscal. De altfel, din punct de vedere etimologic cuvntul fisc
i are originea n termenul latin fiscus care nseamna co. n Roma antic
cu acest termen se denumea casa militar unde se pstrau banii pentru a fi
eliberai militarilor.
Subiect al impunerii este orice persoan fizic sau juridic (de drept
public sau privat) care realizeaz venituri ori deine bunuri impozabile ori
taxabile. Principiul este universalitatea impunerii, excepia fiind scutirea de
la impunere, excepie care trebuie s fie expres i limitativ prevzut de
legea fiscal, niciun fel de extindere pe cale de interpretare nefiind admis.
Obiectul impunerii l constituie bunurile i veniturile considerate de
4

Laura Poincu, Drept n afaceri. Drept civil, drept comercial, protecia juridic a consumatorilor i a
consumatorului de produse i servicii bancare, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2015, pg. 106-138.
.

12

legiuitor ca fiind impozabile ori taxabile.

1.4. Obiectul dreptului fiscal

Cunoaterea reglementrilor juridice fiscale nu este suficient pentru


nelegerea i interpretarea corect a complexelor fenomene fiscale, ci presupune,
pe lng o abordare strict juridic, i analiza lor sub aspect economic.n acest sens
putem afirma c dreptul fiscal este format din totalitatea normelor juridice care
reglementeaz constituirea veniturilor publice, primordial prin specificul fiscal al
impozitelor i taxelor.
Obiectul dreptului fiscal este determinat de reglementrile Codului fiscal i
const n relaii care in de executarea obligaiilor fiscale, respectiv plata
impozitelor i taxelor datorate la bugetul de stat, relaii care se desfoar cu
respectarea principiilor generale de determinare i percepere a impozitelor i
taxelor locale, reglementate, de asemenea de Codul fiscal. Totodat, Codul de
procedur fiscal cuprinde o serie de reglementri concrete referitoare la
administrarea impozitelor, taxelor i altor vrsminte, la efectuarea controlului
fiscal, la contestarea actelor administrativ-fiscale. Este aceea parte a dreptului
fiscal denumit ,,Proceduri fiscale. Exist ns i opinii potrivit crora suntem n
prezena a dou subramuri distincte ale dreptului financiar: dreptul fiscal i dreptul
procesual fiscal5.
1.5. Principiile dreptului fiscal

Principiile dreptului fiscal sunt definite de art.3 din Codul fiscal, semnificaia
acestora fiind explicat n doctrin6.
a. Neutralitatea msurilor fiscale n raport cu diferitele categorii de investitori i
capitaluri, cu forma de proprietate, asigurnd prin nivelul impunerii condiii egale
investitorilor, capitalului romn i strain.
b. Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care s nu
conduc la interpretri arbitrare, iar termenele, modalitatea i sumele de plat s fie
5

Daniel Dasclu, Ctlin Alexandru, Explicaiile teoretice i practice ale codului de procedur fiscal, Editura
Rosetti, Bucureti, 2005, pg. 24-37.
6
Iulian Vcrel .a., Finane publice. Ediia a VI-a, Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 2007, pg. 369-379.

13

precis stabilite pentru fiecare pltitor pentru ca acetia s poat urmri i nelege
sarcina fiscal ce le revine, s poat determina influena deciziilor lor de
management financiar asupra sarcinii lor fiscale.
c. Justeea impunerii sau echitatea fiscal prin impunerea diferit a veniturilor
persoanelor fizice, n funcie de mrimea acestora. Principiul are n vedere
participarea fiecrui contribuabil la sistemul fiscal proporional cu capacitatea sa
contributiv. Aceasta nseamn consacrarea ideii de egalitate prin impunere, din
motive de echitate social, n detrimentul principiului egalitii n faa impunerii.
Exist ns argumente pro i contra pentru susinerea oricreia dintre aceste dou
idei7.
Aceste trei principii au fost preluate fr nici o modificare din vechiul Cod
fiscal.
d. Eficiena impunerii asigur niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un
exerciiu bugetar la altul prin meninerea randamentului impozitelor, taxelor i
contribuiilor n toate fazele ciclului economic, att n perioadele de avnt
economic, ct i n cele de criz.
De remarcat c noul Cod fiscal a reevaluat coninutul acestui principiu.
Astfel, potrivit Codului fiscal din 2003 principiul eficienei impunerii consta n
asigurarea stabilitii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel nct
aceste prevederi s nu conduc la efecte retroactive defavorabile pentru persoane
fizice i juridice, n raport cu impozitarea n vigoare la data adoptrii de ctre
acestea a unor decizii investiionale majore. Modificarea de coninut este,
considerm, binevenit ntruct i vechiului cod fcea referire la eficien, dar mai
degrab la eficiena contribuabililor dect la cea a veniturilor publice. Este
adevrat c bunstarea i performanele economice ale contribuabililor se reflect
n nivelul veniturilor colectate de stat, dar dac vorbim despre eficiena impunerii,
vorbim de plano despre nivelul veniturilor bugetare i randamentul impozitelor
lato sensu.
e. Predictibilitatea impunerii asigur stabilitatea impozitelor, taxelor i
contribuiilor obligatorii, pentru o perioad de timp de cel puin un an, n care nu
pot interveni modificri n sensul majorrii sau introducerii de noi impozite, taxe
i contribuii obligatorii.

Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, op.cit., pg. 2.

14

Dup cum ne putem da seama, principiul eficienei din vechiul cod a fost
redenumit, corect am spune, n principiul predictibilitii impunerii care vizeaz
protejarea contribuabililor mpotriva modificrii intempestive a legislaiei fiscale,
fapt care ar putea conduce la o presiune fiscal crescut i deci la scderea
performanelor economice ale acestora. De altfel, art.4 din noul Cod fiscal intitulat
,,Modificarea i completarea Codului fiscal aduce un plus de reglementare acestui
principiu. Astfel, Codul fiscal se modific i se completeaz prin lege, care intr n
vigoare n termen de minimum 6 luni de la publicarea n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I (art.4 alin.1). Totodat, n cazul n care prin lege se introduc
impozite, taxe sau contribuii obligatorii noi, se majoreaz cele existente, se
elimin sau se reduc faciliti existente, acestea vor intra n vigoare cu data de 1
ianuarie a fiecrui an i vor rmne nemodificate cel puin pe parcursul acelui an
(art.4 alin.2). Credem c legiuitorul a dorit s protejeze contribuabilul de o nou
majorare pe parcursul noului an, ns exprimarea codului este nefericit.
Considerm ca formularea corect ar fi trebuit s fie ,,i vor rmne nemajorate cel
puin pe parcursul acelui an ntruct scderea sarcinilor fiscale nu este de natur a
prejudicia interesele contribuabililor. Eventual ar fi afectate veniturile bugetare. De
asemenea, potrivit art.4 alin.3, n situaia n care modificrile i/sau completrile se
adopt prin ordonane, se pot prevedea termene mai scurte de intrare n vigoare,
dar nu mai puin de 15 zile de la data publicrii, cu excepia situaiilor prevzute la
alin.2. Fac excepie de la prevederile art.4 alin.1 i 2 modificrile care decurg din
angajamentele internaionale ale Romniei.
Cele cinci principii analizate mai sus reprezint principiile de baz ale
fiscalitii unei economii libere, reprezentnd esena multor discuii pe marginea
corectitudinii raportului de impunere att din punct de vedere al relaiei stat contribuabil, ct i din punct de vedere al contribuabililor care compar diferitele
reglementri concrete aplicabile fiecruia n parte.
Desi nu sunt reglementate expres ca principii ale fiscalitii, din economia
Codului fiscal i a Codului de procedur fiscal reies i alte principii care se aplic
raporturilor juridice fiscale: principiul aplicrii unitare a legislaiei fiscale (art.6
Cod fiscal i art.5 Cod de procedur fiscal), principiul legalitii (art.4 Cod de
procedur fiscal), principiul bunei credine (art.12 Cod de procedur fiscal).

15

A se vedea: art.6 Cod fiscal; art.4, 5 i 12 Cod de procedur fiscal.

1.6. Izvoarele dreptului fiscal

Constituia Romniei este primul i cel mai important izvor al dreptului fiscal. Legea
fundamental a rii reglementeaz la art. 56 alin.(1) obligaia cetenilor de a contribui, prin
impozite i taxe, la cheltuielile publice, ntre ndatoririle fundamentale ceteneti. Aceast
ndatorire fundamental ns trebuie s fie garantat de aezarea just a sarcinilor fiscale, de
interzicerea oricror alte prestaii n afara celor stabilite prin lege i de reglementarea prin lege a
modului de cheltuire a fondurilor generale ale societii constituite din impozite i taxe.

Exemple

Articolul 56 alin. (3) Constituia Romniei consacr principiul nullum


impositum sine lege. Acest principiu este consacrat de legea
fundamental i n art. 139 alin. (1).

Articolul 139 alin. (3) din Constituia Romniei arat: Sumele


reprezentnd contribuiile la constituirea unor fonduri se folosesc, n
condiiile legii, numai potrivit destinaiei acestora".

La sfritul anului 2003 au fost adoptate de ctre legiuitorul romn Codul fiscal (Legea nr.
571/2003) i Codul de procedur fiscal (O.G. nr. 92/2003).
Codul fiscal din 2003 reunete principiile generale ale fiscalitii, raportul dintre legea
romn i tratatele internaionale cu privire la impunere, inclusiv conveniile de evitare a dublei
impuneri, principalele impozite, taxe i contribuii din sistemul fiscal romnesc. ncercarea de
concentrare a tuturor acestor reglementri ntr-un singur cadru normativ este ludabil, ns
modificrile permanente, modificri de esen ale acestei reglementri, precum i adugarea prin
reglementri secundare la normele juridice primare, au slbit foarte mult efectul benefic produs

16

iniial. Codul de procedur fiscal din 2003 concentreaz toate reglementrile legale procedurale
care in de administrarea impozitelor i taxelor, respectiv nregistrarea contribuabililor,
declararea impozitelor i taxelor, stabilirea, verificarea i colectarea impozitelor i taxelor,
soluionarea contestaiilor formulate de contribuabili mpotriva actelor administrative fiscale.
Schimbrile din societatea romneasc au determinat schimbri i n legislaia fiscal. Astfel,
au fost adoptate Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal i Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedur fiscal, cele dou coduri din 2003 fiind abrogate.
Noul Cod fiscal stabilete, potrivit art.1: ,,cadrul legal privind impozitele, taxele i
contribuiile sociale obligatorii prevzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de
stat, bugetelor locale, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate, bugetului asigurrilor pentru omaj i fondului de garantare pentru
plata creanelor salariale; contribuabilii care au obligaia s plteasc aceste impozite, taxe i
contribuii sociale; modul de calcul i de plat a acestora; procedura de modificare a acestor
impozite, taxe i contribuii sociale. De asemenea, autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s
elaboreze norme metodologice, instruciuni i ordine n aplicarea prezentului cod i a legilor de
ratificare a conveniilor de evitare a dublei impuneri n aplicare.
Impozitele i taxele reglementate potrivit art.2 alin.(1) din noul Cod fiscal sunt urmtoarele:
a) impozitul pe profit;
b) impozitul pe veniturile microntreprinderilor;
c) impozitul pe venit;
d) impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni;
e) impozitul pe reprezentane;
f) taxa pe valoarea adugat;
g) accizele;
h) impozitele i taxele locale;
i) impozitul pe construcii.
Contribuiile sociale obligatorii reglementate potrivit art.2 alin.(2) din noul Cod fiscal
sunt urmtoarele:
a) contribuiile de asigurri sociale datorate bugetului asigurrilor sociale de stat;
b) contribuiile de asigurri sociale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de
asigurri sociale de sntate;
c) contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate datorat de
angajator bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate;
d) contribuiile asigurrilor pentru omaj datorate bugetului asigurrilor pentru omaj;
17

e) contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale datorat de angajator


bugetului asigurrilor sociale de stat;
f) contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale, datorat de persoanele
fizice i juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind
constituirea i utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu modificrile
ulterioare.
Noul Cod de procedur fiscal stabilete, potrivit art.1 alin.(2) din Codul fiscal, cadrul
legal de administrare a impozitelor, taxelor i contribuiilor sociale obligatorii reglementate de
Codul fiscal. El constituie dreptul comun pentru administrarea creanelor fiscale datorate
bugetului general consolidat. De asemenea, potrivit art.2 din Codul de procedur fiscal:
,,(1) Codul de procedur fiscal reglementeaz drepturile i obligaiile prilor din raporturile
juridice fiscale privind administrarea creanelor fiscale datorate bugetului general consolidat,
indiferent de autoritatea care le administreaz, cu excepia cazului cnd prin lege se prevede
altfel.
(2) n msura n care prin lege special nu se prevede altfel, prezentul cod se aplic i pentru:
a) administrarea drepturilor vamale;
b) administrarea redevenelor miniere, a redevenelor petroliere i a redevenelor rezultate din
contracte de concesiune, arend i alte contracte de exploatare eficient a terenurilor cu
destinaie agricol, ncheiate de Agenia Domeniilor Statului;
c) alte creane bugetare care, potrivit legii, sunt asimilate creanelor fiscale.
(3) n scopul aplicrii alin. (2), drepturile vamale i redevenele sunt asimilate creanelor
fiscale.
Codul de procedur fiscal nu se aplic pentru administrarea creanelor bugetare rezultate
din raporturile juridice contractuale, cu excepia celor prevzute la alin. (2) lit. b). Acestora li se
aplic dispoziiile Codului civil i ale Codului de procedur civil. Totodat, acolo unde Codul
de procedur fiscal nu dispune, se aplic prevederile Codului civil i ale Codului de procedur
civil, republicat, n msura n care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autoriti publice
i contribuabili/pltitori. n lumina acestor dispoziii, Codul civil i Codul de procedur civil
constituie izvoare ale dreptului fiscal.

18

A se vedea structura vechiului i noului Cod fiscal. A se preciza asemnrile i

deosebirile.
A se vedea structura vechiului i noului Cod de procedur fiscal. A se preciza
asemnrile i deosebirile.
Din sfera izvoarelor dreptului fiscal fac parte i alte legi speciale, spre exemplu Codul
Vamal i Legea nr.241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, hotrri de
guvern, ordonane de guvern i ordonane de urgen ale guvernului care reglementeaz
raporturi juridice fiscale.

Dai exemple de alte acte normative care reglementeaz raporturi juridice fiscale.
Reglementrile secundare, respectiv normele, instruciunile i regulamentele de aplicare
ale legislaiei fiscale, adoptate prin hotrre de guvern ori prin ordin al ministrului
finanelor publice, joac un rol foarte important n explicarea i aplicarea legislaiei fiscale,
detaliind n amnunt modul de aplicare a normelor fiscale sau procedural-fiscale, coninnd
reglementari i, uneori, chiar lmuririle necesare n absena crora aplicarea legislaiei fiscale ar
fi dificil. Este cazul, spre exemplu, Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Dai i alte exemple de norme, instruciuni, regulamentele de aplicare ale legislaiei


fiscale.
Deciziile Comisiei Fiscale Centrale sunt i ele izvoare ale dreptului fiscal. Comisia
Fiscal Central este constituit la nivelul Ministerului Finanelor Publice, rolul acesteia fiind
Acela de a asigura interpretarea unitar a reglementrilor n materia dreptului substanial
(material) fiscal.
Organele fiscale sunt obligate s aplice unitar prevederile legislaiei fiscale pe teritoriul
Romniei, urmrind stabilirea corect a creanelor fiscale. Ministerul Finanelor Publice, n
calitate de organ de specialitate al administraiei publice centrale, are rolul de a coordona
aplicarea unitar a prevederilor legislaiei fiscale. n cadrul Ministerului Finanelor Publice
funcioneaz Comisia fiscal central, care are responsabiliti de elaborare a deciziilor cu
19

privire la aplicarea unitar a Codului fiscal, a Codului de procedur fiscal, a legislaiei


subsecvente acestora, precum i a legislaiei a crei aplicare intr n sfera de competen a
A.N.A.F.
Componena i regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei fiscale centrale se
aprob prin ordin al ministrului finanelor publice. Comisia fiscal central este coordonat de
secretarul de stat din Ministerul Finanelor Publice care rspunde de politicile i legislaia fiscal.
n cazul n care Comisia fiscal central este nvestit cu soluionarea unei probleme care vizeaz
impozitele i taxele locale prevzute de Codul fiscal, comisia se completeaz cu 2 reprezentani
ai Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, precum i cu cte un
reprezentant al fiecrei structuri asociative8 a autoritilor administraiei publice locale. Deciziile
Comisiei fiscale centrale se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice i se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

A se vedea art.5 din noul Cod de procedur fiscal care reglementeaz nfiinarea i
funcionarea Comisiei Fiscale Centrale.
Potrivit art.11 alin.(11) din noul Cod fiscal, n domeniul taxei pe valoarea adugat i al

accizelor, autoritile fiscale i alte autoriti naionale trebuie s in cont de jurisprudena


Curii de Justiie a Uniunii Europene.

S ne reamintim...

Dreptul fiscal este o ramur a dreptului public format din totalitatea


normelor juridice care reglementeaz raporturile juridice fiscale.

Dreptul fiscal are un obiect propriu de reglementare care i confer


autonomie n raport cu alte ramuri de drept.

Principiile dreptului fiscal sunt: neutralitatea msurilor fiscale, certitudinea


impunerii, echitatea fiscal, eficiena impunerii i predictibilitatea impunerii.

Izvoarele dreptului fiscal sunt: Constituia Romniei, Codul fiscal, Codul de


procedur fiscal, Codul civil, Codul de procedur civil, alte legi speciale,
legislaie secundar, deciziile Comisiei Fiscale Centrale, hotrrile Curii de

A se vedea Unitatea de nvare 12: Impozitele i taxele locale, seciunea 12.3. Administraia public local i
impozitele i taxele locale.

20

Justiie a Uniunii Europene.

1.7. Raporturile juridice fiscale


1.7.1. Definiia i clasificarea raporturilor juridice fiscale
Raporturile juridice fiscale sunt reglementate de normele juridice referitoare la colectarea
veniturilor fiscale ale statului. Aceast categorie de raporturi juridice se particularizeaz prin
specificul coninutului lor, adic a drepturilor i a obligaiilor subiectelor participante.
Raporturile juridice fiscale sunt relaii sociale care se nasc, se modific i se sting n
procesul colectrii impozitelor i taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obin
venituri sau dein bunuri impozabile ori taxabile.
Raporturile juridice fiscale sunt formate din relaii de impunere care iau natere n
procesul repartizrii unei pri din veniturile persoanelor fizice i juridice, n scopul constituirii
fondurilor bneti ale statului. Nu exist o reglementare legal care s defineasc raportul juridic
fiscal, dar din interpretarea mai multor prevederi ale Codului de procedur fiscal, respectiv art.
2, 16, 17 i 21 care reglementeaz prile, coninutul i obiectul raporturilor juridice fiscal, putem
formula o astfel de definiie.
Potrivit art.16 alin (1), raportul juridic fiscal cuprinde raportul de drept material fiscal i
raportul de drept procedural fiscal. Cu alte cuvinte, exist dou categorii de raporturile juridice
fiscale:
raporturi de drept material fiscal i
raporturi de drept procedural fiscal.
Raportul de drept material fiscal cuprinde totalitatea drepturilor i obligaiilor care apar n
legtur cu creanele fiscale (art.16 alin.1), iar raportul de drept procedural fiscal cuprinde
totalitatea drepturilor i obligaiilor care apar n legtur cu administrarea creanelor fiscale
(art.16 alin.1).
Este dificil de realizat o distincie pe baza reglementrilor legale ntre cele dou categorii
de raporturi juridice, ntruct textele nu fac o separaie clar, dar aceasta se poate deduce. Din
totalitatea activitilor desfurate n scopul stabilirii i ncasrii la bugetul general consolidat a
impozitelor i taxelor, unele sunt specifice raporturilor juridice fiscale, iar altele raporturilor
juridice procedural fiscale. Astfel, raportul juridic de drept material fiscal poate avea ca obiect:
sursa veniturilor contribuabilului, unde se analizeaz att legalitatea acestuia, ct i proveniena

21

efectiv; natura juridic a venitului, pentru a se stabili regimul fiscal aplicabil; mrimea
venitului, ceea ce nseamn stabilirea ncasrilor totale i a cheltuielilor deductibile pentru a se
determina masa impozabil la care se aplic cota de impozit; stabilirea creanei fiscale i
emiterea titlului de crean fiscal.
Titlul de crean fiscal este nscrisul care finalizeaz activitatea desfurat sub imperiul
raportului juridic de drept material fiscal. Titlul de crean fiscal este un act specific raportului
de drept material fiscal ntruct, conform art.1 pct.10 din Codul de procedur fiscal, creanele
fiscale reprezint drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezult din raporturile de drept
material fiscal. Titlul de crean fiscal este actul prin care se stabilete i se individualizeaz
creana fiscal (art.1 pct.37 Cod de procedur fiscal), ntocmit de organele fiscale competente
(spre exemplu, decizia de impunere). Titlul de crean fiscal este documentul care se afl la
baza declanrii celor mai importante proceduri din activitatea de administrare fiscal care face
obiectul raportului juridic de drept procesual fiscal.
Raporturile juridice fiscale au o structur relativ identic pentru toate veniturile bugetare
ordinare, chiar dac ntre veniturile statului exist deosebiri de coninut - unele au un coninut
fiscal (impozitele i taxele percepute de la persoane fizice i juridice ), iar altele nu au coninut
fiscal (veniturile de la instituiile statului, regiile autonome). Raporturile juridice fiscale ntrunesc
toate caracteristicile raporturilor juridice financiare9 i au elemente comune tuturor raporturilor
juridice n general, indiferent de deosebirile de coninut dintre diferitele categorii de venituri
bugetare.
1.7.2. Elementele raporturilor juridice fiscale

Raporturile juridice fiscale cuprind n structura lor urmtoarele elemente: subiecte,


coninut i obiect.
n cazul celor dou categorii de raporturi juridice subiectele sunt aceleai. Subiectele
raporturilor juridice fiscale sunt, pe de o parte, statul, prin organele fiscale nvestite cu atribuii
specifice realizrii veniturilor fiscale, iar, pe de alt parte, persoanele juridice sau persoanele
fizice obligate s plteasc impozitele, taxele i celelalte contribuii la bugetul general
consolidat.
Statul este reprezentat de Ministerul Finanelor Publice, prin Agenia Naional de
Administrare Fiscal i unitile sale teritoriale. Agenia Naional de Administrare Fiscal,
unitile sale teritoriale, precum i compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei
9

Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, op.cit., pg. 5.

22

publice locale reprezint organele fiscale ale statului. La nivel local, unitile administrativteritoriale sunt reprezentate n raporturile juridice fiscale de autoritile administraiei publice
locale, precum i de compartimentele de specialitate ale acestora, n limita atribuiilor delegate
de ctre autoritile respective (art.1 pct.30-32 Cod de procedur fiscal).
Contribuabilul este orice persoan fizic ori juridic sau orice alt entitate fr
personalitate juridic care datoreaz impozite, taxe, contribuii i alte sume bugetului general
consolidat, n condiiile legii (art.1 pct.4 Cod de procedur fiscal). n relaiile cu organul fiscal,
contribuabilul poate avea un raport juridic direct sau poate fi reprezentat printr-un mputernicit (
art.18 Cod de procedur fiscal). mputernicitul poate fi convenional sau legal. Coninutul i
limitele reprezentrii sunt cele cuprinse n mputernicire sau stabilite de lege, dup caz.
mputernicitul este obligat s nregistreze la organul fiscal actul de mputernicire, n original sau
copie legalizat. Revocarea mputernicirii opereaz fa de organul fiscal de la data nregistrrii
actului de revocare, n original sau copie legalizat. n cazul reprezentrii contribuabilului prin
avocat, forma i coninutul mputernicirii sunt cele prevzute de dispoziiile legale privind
organizarea i exercitarea profesiei de avocat.
Dac nu exist un mputernicit, organul fiscal solicit, potrivit art.19 Codul de procedur
fiscal, instanei judectoreti competente numirea unui curator fiscal pentru:
a) contribuabilul/pltitorul fr domiciliu fiscal n Romnia, care nu i-a ndeplinit obligaia de
desemnare a unui mputernicit;
b) contribuabilul/pltitorul absent, al crui domiciliu fiscal este necunoscut ori care, din cauza
bolii, unei infirmiti, btrneii sau unui handicap de orice fel, i din cauza arestului preventiv
sau a ncarcerrii n penitenciar, nu poate s i exercite i s i ndeplineasc personal drepturile
i obligaiile ce i revin potrivit legii.
Pentru activitatea sa, curatorul fiscal este remunerat potrivit hotrrii judectoreti, toate
cheltuielile legate de aceast reprezentare fiind suportate de cel reprezentat.
Reprezentanii legali ai persoanelor fizice i juridice, precum i reprezentanii desemnai
ai asocierilor fr personalitate juridic trebuie s ndeplineasc obligaiile ce revin, potrivit
legislaiei fiscale, persoanelor sau entitilor reprezentate. Aceti reprezentani ndeplinesc
obligaiile fiscale de plat ale persoanelor sau entitilor reprezentate din acele mijloace pe care
le administreaz (art.20 Cod de procedur fiscal). Ei exercit drepturile drepturile i obligaiile
contribuabililor n numele i pe seama acestora.
Oricare din prile raportului juridic fiscal, organ fiscal central sau local ori contribuabil,
poate aprea n raportul juridic fiscal n calitate de creditor sau debitor. n raporturile de drept
material fiscal, creditorii sunt persoanele titulare ale unor drepturi de crean fiscal, iar
23

debitorii sunt acele persoane care, potrivit legii, au obligaia corelativ de plat. Astfel,
contribuabilii sunt debitori ai obligaiilor de plat a impozitelor i taxelor, dar i organele fiscale
pot aprea, la rndul tor, n calitate de debitori n raporturile juridice fiscale n urmtoarele
situaii: cnd au obligaia de restituire a impozitelor, dobnzilor i penalitilor aferente pltite
de ctre contribuabili fr titlu, pltite din eroare, pltite peste obligaia fiscal legal consemnat
n titlul de crean fiscal, reduse sau anulate parial sau integral prin hotrre judectoreasc,
rambursarea TVA n cazul deconturilor negative de taxa pe valoarea adugat.
Obiectul raporturilor juridice fiscale de drept material i procedural este comun, respectiv
stabilirea i prelevarea la bugetul general consolidat a impozitelor, taxelor i altor contribuii
datorate de ctre debitorii fiscali. Obiectul despre care discutm n general pentru simplificarea
chestiunilor legate de obiectul raporturilor de drept fiscal, l constituie chiar sumele de bani ce
reprezint impozite, taxe i alte venituri. De altfel, totalitatea drepturilor i obligaiilor stabilite
de actele normative n sarcina subiectelor participante la raporturile juridice fiscale au drept
scop, n ultim instan, colectarea sumelor de bani datorate cu titlu de venituri fiscale.
Coninutul raporturilor juridice fiscale de drept material i procedural este diferit. Astfel,
raportul juridic de drept material fiscal are n coninutul su drepturile i obligaiile prilor
legate de perceperea impozitelor, perceperea dobnzilor i penalitilor, dreptul la restituirea
impozitelor i taxelor, dreptul la rambursarea TVA i obligaiile corelative de declarare a
bunurilor deinute i veniturilor realizate impozabile ori taxabile etc. Raportul de drept
procedural fiscal are n coninutul su acele drepturi i obligaii legate de aciunile referitoare la
activitatea de administrare a impozitelor i taxelor. Prin administrarea impozitelor i taxelor se
nelege, n sensul art.1 pct.2 din Codul de procedur fiscal, ansamblul activitilor desfurate
de organele fiscale n legtur cu:
a) nregistrarea fiscal a contribuabililor/pltitorilor i a altor subiecte ale raporturilor juridice
fiscale;
b) declararea, stabilirea, controlul i colectarea creanelor fiscale;
c) soluionarea contestaiilor mpotriva actelor administrative fiscale;
d) asistena/ndrumarea contribuabililor/pltitorilor, la cerere sau din oficiu;
e) aplicarea sanciunilor n condiiile legii.
Coninutul raporturilor juridice fiscale l constituie drepturile i obligaiile subiectelor
participante. Ne referim la creanele fiscale i la obligaiile fiscale.

24

Creanele fiscale10 reprezint drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezult din
raporturile de drept material fiscal, respectiv ,,dreptul la ncasarea oricrei sume care se cuvine
bugetului general consolidat, reprezentnd creana fiscal principal i creana fiscal accesorie.
Creana fiscal principal este dreptul la perceperea impozitelor, taxelor i contribuiilor
sociale, precum i dreptul contribuabilului la restituirea sumelor pltite fr a fi datorate i la
rambursarea sumelor cuvenite, n situaiile i condiiile prevzute de lege.
Crean fiscal accesorie este dreptul la perceperea dobnzilor, penalitilor sau
majorrilor aferente unor creane fiscale principale, precum i dreptul contribuabilului de a primi
dobnzi, n condiiile legii.
Dreptul de crean fiscal i obligaia fiscal corelativ se nasc n momentul n care,
potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le genereaz sau n momentul la care
contribuabilul/pltitorul este ndreptit, potrivit legii, s cear restituirea. n aceste condiii se
nate dreptul organului fiscal de a stabili i a determina obligaia fiscal datorat sau dreptul
contribuabilului/pltitorului de a solicita restituirea.
Creanele fiscale se sting prin plat, compensare, executare silit, scutire, anulare,
prescripie, dare n plat i prin alte modaliti prevzute expres de lege.
Obligaia fiscal11 este obligaia de plat a oricrei sume care se cuvine bugetului
general consolidat, reprezentnd obligaia fiscal principal i obligaia fiscal accesorie.
Obligaie fiscal principal este obligaia de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor
sociale, precum i obligaia organului fiscal de a restitui sumele ncasate fr a fi datorate i de a
rambursa sumele cuvenite, n situaiile i condiiile prevzute de lege.
Obligaie fiscal accesorie este obligaia de plat sau de restituire a dobnzilor,
penalitilor sau a majorrilor, aferente unor obligaii fiscale principale.
Din cele expuse mai sus rezult c cele mai importante drepturi revin statului. Dreptul de
a institui venituri fiscale i de a impune obligaia plilor se exercit de ctre stat prin organele
competente i se caracterizeaz prin:
- adoptarea de acte normative pentru reglementarea fiecrui venit fiscal n parte;
- individualizarea obligaiei fiscale a persoanelor fizice sau juridice pltitoare, precum i
determinarea veniturilor fiscale pentru care au obligaia de plat;
- ncasarea i urmrirea ncasrii veniturilor fiscale datorate;
- controlul modului n care pltitorii veniturilor fiscale i ndeplinesc obligaiile ce le revin.
n acelai timp, organele statului cu atribuii fiscale au obligaia:
10
11

Art.1 pct.10-12 Cod de procedur fiscal.


Art.1 pct.27-29 Cod de procedur fiscal.

25

- de a stabili, ncasa i urmri numai venituri fiscale legal datorate;


- de a acorda, la cererea justificat a persoanelor interesate, nlesnirile prevzute de actele
normative;
- de a rezolva n mod corespunztor orice contestaie depus de subiectele de drept obligate fa
de bugetul de stat.
Persoanele fizice sau juridice, ca subiecte ale raporturilor juridice fiscale au, n principal,
obligaia de a plti veniturile fiscale n cuantumul i la termenele legale prevzute, condiie sine
qua non pentru constituirea fondurilor necesare efecturii cheltuielilor publice.
De asemenea, persoanele fizice i juridice au dreptul de a pretinde stabilirea impunerii i
modalitii de plat n conformitate cu dispoziiile actelor normative care reglementeaz fiecare
venit fiscal, de a beneficia de nlesnirile legale (scutiri, reduceri, amnri, ealonri de plat,
etc.), precum i de a contesta actele cu caracter individual ale organelor de control fiscal pe care
le consider neconforme cu legea.

1.8. Normele juridice fiscale

Normele dreptului fiscal sunt, la fel ca i celelalte norme juridice, reguli de conduit
instituite de stat, a cror aplicare este asigurat prin contiina juridic, iar la nevoie prin
fora coercitiv a statului. Ele reglementeaz raporturile juridice fiscale.
Normele dreptului fiscal au un caracter general, impersonal i deci, la fel ca cele mai
multe dintre normele juridice, se refer la un numr nedeterminat de subiecte de drept i se aplic
repetat, ori de cte ori sunt ntrunite condiiile vizate de ele.
Din punct de vedere al structurii logico-juridice, normele dreptului fiscal cuprind si ele
cele trei elemente specifice normelor juridice: ipoteza, dispoziia i sanciunea.
Ipoteza normelor dreptului fiscal prevede condiiile sau mprejurrile n care urmeaz s
se aplice dispoziiile cuprinse n aceste norme juridice.
Dispoziia normelor dreptului fiscal prevede conduita subiectelor de drept vizate de
aceste norme, obligndu-le s acioneze ntr-un anumit fel, permitndu-le s efectueze anumite
operaiuni sau acte fiscale ori interzicndu-le comiterea unor acte sau operaiuni de natur
fiscal. Deci, dispoziiile cuprinse n normele dreptului fiscal pot fi: onerative, permisive i
prohibitive. Dispoziiile onerative sunt cele mai numeroase.
Sanciunile cuprinse n normele dreptului fiscal sunt reglementate potrivit interesului de
a ncasa sumele stabilite prin actele normative n vigoare privind impozitele i taxele. Acestea
26

sunt dobnzile, penalitile de ntrziere, penalitile de nedeclarare, amenda fiscal, suspendarea


activitii contribuabilului, blocarea conturilor bancare, confiscarea, interzicerea efectrii
operaiunilor de vmuire, etc.

Rezumat

Dreptul fiscal, ca ramur a dreptului public, este format din totalitatea actelor
normative care reglementeaz raporturile juridice fiscale, raporturi care se
nasc, se modific i se sting n procesul colectrii impozitelor i taxelor de la
persoanele fizice sau juridice care obin venituri sau dein bunuri impozabile
ori taxabile.

Izvoarele dreptului fiscal sunt: Constituia Romniei, Codul fiscal, Codul de


procedur fiscal, Codul civil, Codul de procedur civil, alte legi speciale,
legislaie secundar, deciziile Comisiei Fiscale Centrale, hotrrile Curii de
Justiie a Uniunii Europene.

Raporturile juridice fiscale sunt relaii sociale care se nasc, se modific i se


sting n procesul colectrii impozitelor i taxelor de la persoanele fizice sau
juridice care obin venituri sau dein bunuri impozabile ori taxabile.

Normele care reglementeaz aceste raporturi sunt norme juridice fiscale.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Definii dreptul fiscal.


2. Care sunt subiectele dreptului fiscal?
3. Care este coninutul principiului echitii fiscale?

27

Unitatea de nvare 2.

Sistemul fiscal
Cuprins
2.1. Introducere ................................................................................................................................ 28
2.2. Competenele unitii de nvare ............................................................................................. 28
2.3. Noiunea de sistem fiscal .......................................................................................................... 29
2.4. Nivelul i structura fiscalitii .................................................................................................. 31
2.5. Principiile generale ale fiscalitii societii libere .................................................................. 34
Rezumat ............................................................................................................................................ 36
Test de evaluare a cunotinelor ...................................................................................................... 36

2.1. Introducere

Sistemul fiscal sau fiscalitatea reprezint totalitatea taxelor i a impozitelor


reglementate prin acte normative i prelevate de stat cu scopul realizrii funciilor
sale social-economice. Nivelul i structura fiscalitii sunt influenate de factori
economici, sociali, politici care difer de la o etap istoric la alta, ns, indiferent
de contextul concret, impozitarea ntr-o societate democratic trebuie s respecte
anumite principii menite s asigure stabilitate fiscal, egalitate de anse, accesul la
proprietate, recompensarea muncii i a managementului eficient.

2.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal clarificarea noiunii de


sistem fiscal.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc sistemul fiscal/fiscalitatea,

28

identifice factorii care influeneaz nivelul i structura fiscalitii,

explice principiile fiscalitii ntr-o societate liber.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

2.3. Noiunea de sistem fiscal

n orice ornduire social, sistemul veniturilor publice este determinat de forma de


proprietate asupra mijloacelor de producie i de sfera relaiilor marf-bani. La formarea
veniturilor publice ordinare particip regiile autonome, societile comerciale, organizaiile
cooperatiste i persoanele fizice.
Putem defini sistemul fiscal ca reprezentnd totalitatea impozitelor i taxelor provenite
de la persoanele juridice i persoanele fizice, venituri care alimenteaz bugetele publice.

Enumerai impozitele, taxele i contribuiile reglementate de Codul fiscal.

n practica financiar se utilizeaz i noiunea de fiscalitate care definete sistemul de


constituire a veniturilor statului cu aportul impozitelor i taxelor, reglementat prin norme
juridice12.
Sistemul fiscal cuprinde o diversitate de impozite, taxe i alte vrsminte
obligatorii care afecteaz veniturile tuturor persoanelor fizice sau juridice, ponderea efortului
fiscal fiind suportat de masa populaiei, mai ales prin intermediul preurilor.
Pentru o bun funcionare a economiei este necesar asigurarea stabilitii sistemului
fiscal. Frecventele modificri i completri care se aduc reglementrilor fiscale creeaz greuti
n cunoaterea corect i aplicarea unitar a legislaiei fiscale. De asemenea, prin acest fenomen
se creeaz i o stare de nencredere i nesiguran investitorilor interni i strini pentru soarta
12

Pentru detalii privind sistemul fiscal/fiscalitatea, a se vedea i Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia
2, op.cit., pg. 10-14.

29

investiiei pe care intenioneaz s-o fac. Pentru a evita aceast stare de fapt, noul Cod fiscal
reglementeaz principiul predictibilitii, analizat la unitatea de nvare anterioar.
Reglementrile legale adoptate dup Revoluia din Decembrie 1989 permit a se observa
orientrile noului sistem fiscal:
a) reforma fiscal, care s-a realizat n Romnia, a avut n vedere, n principiu, condiiile sociale i
economice specifice etapei parcurse. Sistemul fiscal a fost conceput pentru a corespunde
cerinelor impuse de reforma social-economic desfurat. Nu este posibil s se copieze
sistemul fiscal al altor state deoarece condiiile economice i sociale sunt diferite, dar se poate
ncerca o armonizare fiscal cu alte sisteme fiscale.
b) prin reforma fiscal se urmrete construirea unui sistem fiscal coerent, echitabil i eficient.
Exist diferene majore de abordare a fenomenului fiscal ntre guvernele care s-au succedat la
conducerea rii n intervalul ultimilor 26 ani, diferene generate de concepii economice diferite,
parte a unor concepii politice i de guvernare diferite. Astfel, dac doctrina social-democrat a
promovat principiul egalitii prin impunere, cu consecina direct a crerii unui sistem fiscal
avnd la baz impunerea progresiv n raport de mrimea venitului, doctrina liberal a promovat
principiul egalitii n faa impozitului, cu consecina direct a promovrii unui sistem fiscal
ntemeiat pe cota unic aplicabil indiferent de mrimea venitului obinut.
Imediat dup Revoluia din 1989 a fost iniiat cadrul legislativ al privatizrii, prin adoptarea unor
msuri de stimulare a acesteia, att n ce privete sectorul de stat, ct i n ceea ce privete
organizarea activitilor pe baza liberei iniiative i atragerii capitalului strin. n domeniul
agricol a fost creat cadrul legal pentru extinderea i ncurajarea sectorului privat.

Exemple
Au fost adoptate o serie de legi menite s asigure constituirea i funcionarea
economiei concureniale precum:

Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitilor economice de stat ca


regii autonome i societi comerciale,

Legea nr.26/1990 privind Registrul comerului,

Legea nr.31/1990 privind societile comerciale,

Legea nr.11/1991 privind concurena neloial,

Legea fondului funciar nr.18/1991,

Legea contabilitii nr.82/1991,

Legea concurenei nr.21/1996.


30

n concluzie, putem spune c fiscalitatea este format din totalitatea taxelor i a


impozitelor reglementate prin acte normative.
Fiscalitatea mai poate fi definit i ca un sistem de percepere a impozitelor, taxelor i
contribuiilor de ctre autoritile publice n scopul realizrii funciilor social-economice
ale statului.
2.4. Nivelul i structura fiscalitii

Nivelul fiscalitii. Pentru a aprecia nivelul fiscalitii se calculeaz rata fiscalitii,


indicatorul care exprim partea din produsul intern brut care este prelevat la dispoziia statului
pe calea impunerii13.

Exemple
Din punct de vedere economic, financiar i social este foarte important a se
cunoate, n fiecare ar, care este partea din produsul intern brut preluat la
dispoziia statului prin intermediul impozitelor, respectiv care este nivelul
fiscalitii.
Produsul intern brut ( PIB ) reprezint valoarea tuturor bunurilor finale i
a serviciilor realizate n cursul unui an calendaristic. Metaforic vorbind, PIB
reprezint ,,salariul unei ri sau ,,venitul global al acesteia.
Rata fiscalitii (Rf) se calculeaza ca un raport ntre totalul veniturilor
fiscale ( Vf ) i produsul intern brut (PIB), dup urmtoarea formul:

Vf
Rf = ----------- x 100,
PIB
n care :

Rf = rata fiscalitii, care arat partea din PIB preluat la bugetul public

naional (bugetul general consolidat) cu ajutorul impozitelor, taxelor i


contribuiilor;
13

Iulian Vcrel .a., op.cit., pg. 380-384.

31

Vf = totalul veniturilor fiscale, respectiv totalul ncasrilor realizate ntr-un an

din impozite, taxe i contribuii;

PIB= produsul intern brut realizat ntr-un an.

Comparabilitatea ratei fiscalitatii ntre diferite ri este o problema pe ct de


important, pe att de dificil. Dificultatea rezid n faptul c determinarea ratei
fiscalitii nu se face pe baza unor elemente cu acelai coninut fiscal. Astfel, se
pune problema coninutului indicatorului Vf - totalul veniturilor fiscale, deoarece
exist ri n care acestea sunt nelese ca identice cu totalul veniturilor bugetare,
iar n alte ri nici nu exist noiunea de contribuii (CAS, fond de omaj, fond
sntate, fond pentru infrastructur, etc.). n unele ri din cadrul Uniunii
Europene (Germania, Frana, Italia, Olanda, Belgia), contribuiile pentru
securitate social (prezente la noi n bugetul asigurrilor sociale de stat adoptat
printr-o lege bugetar anual distinct) sunt incluse i dein o pondere important
n totalul veniturilor fiscale (chiar pn la 30 - 40 % din totalul Vf), n timp ce n
alte ri, precum Canada, Finlanda, Danemarca, contribuiile pentru securitate
social sunt, de asemenea, incluse n totalul veniturilor fiscale, dar ponderea
acestora este foarte redus (2 - 13 % din totalul Vf ). Exist i ri ca Australia
sau Noua Zeeland n care nu exist astfel de contribuii, iar cheltuielile de
protecie social se suporta din veniturile pur fiscale. Pe de alt parte, nici pentru
calculul produsului intern brut nu exist o formul unanim acceptat.
Mrimea prelevrii este dependent de anumii factori, printre care:
a)

ponderea sectorului public n producia industrial a rii;

b) nivelul cotelor de impozit;


c)

dimensiunea nevoilor fiscale i mijloacele de acoperire a acestora;

d) proporiile evaziunii fiscale.


La acelai procent din produsul intern brut, sarcina fiscal sau presiunea fiscal este cu
att mai mare cu ct produsul intern brut care revine n medie pe cap de locuitor este mai sczut.
O consecin direct a sporirii fiscalitii este diminuarea corespunztoare a veniturilor care
rmn la dispoziia persoanelor fizice i juridice pentru consum personal i acumulare. PIB-ul pe
locuitor este cel mai relevant indicator al nivelului de trai al populaiei.

32

Exemple

PIB-ul Romniei n anul 2010 a fost de 124,4miliarde de euro, n 2011 de


131,3 miliarde de euro, iar n 2012 de 132 miliarde de euro.

Anul 2013 a fost un an bun pentru Romnia:


a nregistrat o cretere economic de 3,5%, cu mult peste prognoza FMI de

2,8%, nregistrnd cel mai bun ritm de cretere economic din ultimii 5 ani;
a ncheiat anul cu cea mai mic inflaie din 1990 ncoace, respectiv 1,55%.

Pentru aceste performane economice Romnia a fost supranumit tigrul Europei.


Cu toate acestea, datele statistice arat c romnii o duc mult mai greu dect ali
europeni. Astfe, PIB-ul pe locuitor n ara noastr este de 4 ori mai mic dect n
Zona Euro, iar salariile de 7-10 ori mai mici dect n ri ca Germania, Frana sau
Olanda.

Comparai evoluia PIB din Romnia cu evoluia PIB n Zona euro n


ultimii 3 ani.

Comparai evoluia PIB-ului pe locuitor din Romnia cu evoluia PIB-ului


pe locuitor din alte state membre ale UE n ultimii 3 ani.

Structura

fiscalitii

este

reprezentat

de

diversitatea

impozitelor

prin

intermediul crora statul colecteaz veniturile fiscale. Este de observat, pentru ultimii ani, o
echilibrare a impozitelor directe i a celor indirecte n cadrul politicii fiscale duse de rile
dezvoltate. Comparativ cu acestea, rile mai puin dezvoltate economic practic o politic
axat pe impozitele indirecte (TVA, accize), care le procur circa 60%-80% din totalul
veniturilor fiscale. Aceast axare pe impozite indirecte este explicat n diverse moduri:
-

gradul redus de dezvoltare a forelor de producie i deci slaba dezvoltare economic;

structura puin diversificat a produciei industriale;

nivelul sczut al veniturilor realizate de populaie i deci randamentul sczut al impozitelor


pe venit i a celor pe avere;

comoditatea i costul relativ redus de percepere a impozitelor indirecte (cheltuieli modice


de aezare, percepere i urmrire);

33

caracterul lor mai voalat (sunt perfide) fiind cuprinse n preul de vnzare a bunurilor i
serviciilor, nemulumirea cumprtorilor ndreptndu-se asupra agentului economic i nu
asupra statului care l-a instituit.
Deoarece

impozitele

indirecte

nu

in

cont

de

mrimea

venitului

(averii)

personal, ci de nivelul consumului acestuia, cu ct ponderea acestor impozite n totalul


veniturilor publice este mai mare, cu att sarcina fiscal va fi mai inechitabil. Pe bun dreptate,
n literatura de specialitate s-a afirmat c n sistemele fiscale bazate pe impozite indirecte povara
fiscal

este

invers

proporional

cu

puterea

economic

pltitorilor

de

impozite14.

Care a fost ponderea impozitelor indirecte n totalul veniturilor fiscale ale


Romniei n ultimii 2 ani? Comparai cu alte state membre ale UE.

2.5. Principiile generale ale fiscalitii societii libere15

Nu poate exista o societate liber dect dac exist o repartizare suficient a puterii, dac
exist o descentralizare a deciziilor, un sistem economic bazat pe proprietatea privat i pe
economia de pia.
Impozitul este justificat prin aceea c funcionarea oricrei societi implic costuri care
trebuie s fie acoperite prin resurse eficiente. Dac resursele proprii ale statului nu sunt
suficiente, atunci trebuie prelevate impozitele. Impozitul apare ca o plat pentru serviciile de
orice natur pe care statul le asigur.
Principiul individualitii. Dac se admite principiul democratic dup care individul
constituie obiectivul suprem, atunci organizarea vieii n societate nu apare ca un obiectiv de sine
stttor, ci numai ca un mijloc prin care s se asigure o puternic dezvoltare a personalitii
individului. n cadrul unei societi libere, democratice, omul este cel care constituie obiectivul
final i preocuparea esenial, iar nu statul, cum s-ar prea la o analiz superficial. n aceste
condiii, impozitul trebuie s caute egalitatea anselor. El trebuie s se axeze pe favorizarea
accesului la proprietate i la puterea economic a celor mai capabili. Idealul democratic implic
14
15

Dan Drosu aguna, Drept financiar i fiscal, Editura All Beck, Bucureti, 2003, pg. 345.
Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, op.cit., pg.13-14.

34

ideea ca individul s fie lsat liber n alegerile (opiunile) sale i n utilizarea veniturilor. Aceasta
presupune ca fiscalitatea s nu aib drept obiectiv influenarea, n mod eronat, a alegerilor
individuale pe care cetenii le fac n funcie de nevoile pe care ei neleg s i le satisfac.
Principiul de nediscriminare. Acest principiu impune ca impozitul s nu fie
discriminatoriu.

El

trebuie

stabilit

condiiile

unor

reguli

identice

pentru

toi

contribuabilii. Orice msur fiscal care este discriminatorie, ntr-un mod direct sau indirect, este
incompatibil cu principiile unei societi libere. Astfel, spre exemplu, este contrar principiului
de nediscriminare o msur prin care sunt impozitate doar veniturile ntreprinderilor rentabile, iar
venitul ntreprinderilor cu pierderi (pe motiv de proast gestiune) este exceptat n totalitate ori
parial de la impunere.
Principiul de impersonalitate. Impozitul trebuie s fie impersonal. Acest principiu
semnific faptul c prelevarea nu trebuie s implice cercetri de tip inchizitorial asupra
persoanelor sau gestiunii ntreprinderilor, innd cont c finalitatea vieii ntr-o societate liber
trebuie s fie respectul persoanei.
Principiul de impersonalitate are drept efect preeminena impozitelor aezate asupra
bunurilor n faa impozitelor aezate asupra persoanelor.
Principiul de neutralitate. Conform acestui principiu, impozitul trebuie s fie favorabil
unei economii eficiente. Din punct de vedere al dinamicii progresului economic, impozitul nu
trebuie s afecteze beneficiile atunci cnd ele provin dintr-o scdere a costurilor sau dintr-o mai
bun orientare a produciei deoarece aceste beneficii alctuiesc motorul economiei de pia. Dac
agenii economici i vor vedea beneficiile impozitate n mod dur, atunci stimularea lor ctre o
gestiune eficient va scdea.
Principiul de non-arbitru. Impozitul trebuie s fie prelevat dup principii
simple, clare i care s nu lase loc arbitrariului. O societate n care se dezvolt o democraie
veritabil impune ca principiile generale ale sistemului fiscal s fie discutate n Parlament i
exclude posibilitatea punerii n funciune a unui sistem complicat care, prin interpretri mai mult
sau mai puin arbitrare i prin decizii mai mult sau mai puin discreionare, s implice delegarea
unei puteri excesive tehnocrailor, fr rspundere politic i care s conduc la discriminri,
contravenind att eficienei, ct i eticii.

35

Rezumat

Sistemul fiscal reprezint totalitatea impozitelor i taxelor provenite de la


persoanele fizice i juridice, venituri care alimenteaz bugetele publice.

Nivelul fiscalitii este influenat de factori economici care difer de la o


perioad istoric la alta i influeneaz, la rndul su, nivelul de trai al
populaiei.

Structura fiscalitii este reprezentat de diversitatea impozitelor prin


intermediul crora statul colecteaz veniturile fiscale.

Impozitul este justificat prin aceea c funcionarea oricrei societi implic


costuri pentru care trebuie gsite surse de finanare, dar impunerea
(impozitarea) ntr-o societate democratic trebuie s respecte anumite
principii.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Definii fiscalitatea.
2. Dai exemple de factori care influeneaz fiscalitatea.
3. Care este legtura dintre fiscalitate i nivelul de trai?

36

Unitatea de nvare 3.

Politica fiscal
Cuprins
3.1. Introducere ................................................................................................................................ 37
3.2. Competenele unitii de nvare ............................................................................................. 38
3.3. Noiunea i sfera politicii fiscale .............................................................................................. 38
3.4. Teoria politicilor fiscale ............................................................................................................ 40
3.5. Condiionarea fiscal a finanrii deficitului fiscal ................................................................... 42
3.6. Structurile instituionale ale politicii fiscale ............................................................................. 43
3.7. Principiile politicii fiscale ......................................................................................................... 43
3.8. Instrumentele de realizare a politicii fiscale ............................................................................. 49
3.9. Efectele presiunii fiscale ridicate .............................................................................................. 49
Rezumat ............................................................................................................................................ 50
Test de evaluare a cunotinelor ...................................................................................................... 51

3.1. Introducere

Politica fiscal este elaborat n cadrul activitilor autoritilor publice de


percepere i utilizare a resurselor necesare satisfacerii consumului public i
furnizrii de servicii i bunuri publice.
Politica fiscal reprezint un ansamblu de instrumente de intervenie a statului,
generate de procese specifice financiar-fiscale: formarea prin impozite i taxe a
veniturilor fiscale, alocarea creditelor bugetare n vederea efecturii cheltuielilor
publice, asigurarea echilibrelor fiscale. Autoritile pot promova o politic fiscal
egalitarist

sau

protecionist,

intervenionist

sau

neintervenionist

concordan cu programul de guvernare. Punerea n aplicare a politicii fiscale


presupune existena unui aparat fiscal i respectarea unor principii.

37

3.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal descrierea importanei


politicii fiscale pentru prosperitatea unei naiuni.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc politica fiscal i s precizeze legtura acesteia cu politica


economic,

explice noiunile de intervenionism i neintervenionism fiscal,

defineasc aparatul fiscal,

enune principiile politicii fiscale,

identifice instrumentele politicii fiscale,

descrie efectele fiscalitii excesive.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

3.3. Noiunea i sfera politicii fiscale


Expresia dinamic a sistemului fiscal este politica fiscal. Aceasta reprezint ansamblul
msurilor luate de stat privind nivelul i structura fiscalitii n funcie de obiectivele de
atins ntr-o anumit perioad. Derularea politicii fiscale se face prin perceperea de impozite si
taxe.

Exemple
Politica economic a unui stat se bazeaz, n mare msur, pe politica
financiar, promovat prin ministerul finanelor sau o structur guvernamental
similar ( spre exemplu, Departamentul Federal al Trezoreriei SUA), precum i
pe politica monetar i valutar promovat de banca central a statului.
Politica financiar are doua componente: politica fiscal i politica
bugetar. Politica fiscal a statului este sinonim cu puterea de a percepe

38

impozite i taxe, iar politica bugetar se exprim prin puterea de a cheltui banii
colectai n folosul comunitii.
Politica monetar presupune stabilirea mrimii masei monetare i a ratei
dobnzii care influeneaz investiiile care se fac n mijloacele de producie,
precum i alte cheltuieli a cror mrime depinde de rata dobnzii. Utiliznd cele
dou instrumente de politic macroeconomic, statul poate influena volumul
total al cheltuielilor, rata de cretere i volumul produciei, nivelul de ocupare al
forei de munc i omajul, nivelul preurilor i rata inflaiei cu care se confrunt
economia. Banca central stabilete politica monetar, dar face acest lucru
independent de guvern. Politica fiscal i cea bugetar, impozitele i cheltuielile
guvernamentale, sunt elaborate de executiv i legislativ (acesta din urma prin
legile bugetare anuale). Autoritile monetare i fiscale i elaboreaz propria
politic, n mod independent, far a exista o strict corelare a acestora. Acest fapt
reprezint abordarea evoluiilor macroeconomice cu doua prghii diferite16.

Politica fiscal se constituie n cadrul activitilor autoritilor publice de percepere i


utilizare a resurselor necesare satisfacerii consumului public i furnizrii de servicii i bunuri
publice. Politica fiscal reprezint un ansamblu de instrumente de intervenie a statului, generate
de procese specific financiar-fiscale: formarea prin impozite i taxe a veniturilor fiscale, alocarea
cheltuielilor, asigurarea echilibrelor fiscale.
n abordarea politicii fiscale trebuie stabilit, mai nti, conceptul de politic fiscal, sfera
acestuia, precum i interdependena cu alte politici.
Prin politica fiscal se nelege volumul i proveniena surselor de alimentare a
fondurilor publice, metodele de prelevare care urmeaz a fi utilizate, obiectivele urmrite,
precum i mijloacele de realizare a acestora.
Politica fiscal poate urmri atingerea unor scopuri diferite, fie de natur pur fiscal, fie
de natur public, militar, social etc. n aceste condiii, este uor de observat c ea reprezint o
parte integrant a aciunilor economice generale ntreprinse de stat. ntre politica economic i
cea fiscal s-au creat puternice interdependene, politica fiscal implicndu-se n rezolvarea
cerinelor economiei prin aciunea de intervenie a statului cu ajutorul instrumentelor fiscale n

16

Iulian Vcrel .a., op.cit., pg. 108-118 i pg. 645-666.

39

procesele economice. Politica fiscal interfereaz puternic i cu politicile sectoriale (industrie,


comer, agricultur etc), cu politicile financiar-monetare, sociale precum i cu strategiile
legislativ-instituionale. Deoarece prelevrile de resurse bneti de la persoanele fizice sau
juridice la fondurile publice conduc la scderea patrimoniului contribuabililor, aceste prelevri
trebuie s fie stabilite de ctre autoritile publice competente i s ia o form juridic adecvat
aceea de lege, ca act juridic al Parlamentului, care s fie opozabil tuturor membrilor societii.
Legtura politicii fiscale cu cea social este evident. De modul cum este ea modelat
depinde nivelul veniturilor populaiei i nivelul de trai. Totodat, unele obiective sociale se aduc
la ndeplinire prin msuri cu caracter fiscal, cum sunt: exonerri, reduceri de impozite i taxe,
aplicarea unor deduceri din materia impozabil. Totodat, prin modul de impozitare se are n
vedere realizarea echitii verticale (pe seama progresivitii impunerii), dar i a celei orizontale
(pe baza principiului conform cruia la venituri egale s se perceap impozite egale).
n concluzie, politica fiscal, ca parte integrant a politicii financiare, trebuie s fie corelat
cu politica monetar i celelalte componente ale politicii economice i sociale, precum i cu cele
de protecie a mediului, de aprare naional i, n general, cu toate politicile care vizeaz
satisfacerea nevoilor sociale din ce n ce mai sofisticate n statul contemporan.

3.4. Teoria politicilor fiscale


Prin politica fiscal se stabilete, n primul rnd, volumul resurselor financiare ale statului
necesare realizrii funciilor i sarcinilor sale, mrimea lor fiind dimensionat n funcie de
cuantumul cheltuielilor publice aferente perioadei respective. n practic, de cele mai multe ori,
ntre cererea i oferta de resurse financiare nu se stabilete o concordan deplin, ceea ce
conduce fie la excedente, fie la deficite fiscale. Aceste neconcordane se pot localiza la una sau
la mai multe dintre structurile bugetului general consolidat. n ceea ce privete proveniena
resurselor financiare, principala component o constituie resursele interne i numai n
completarea acestora vin resursele externe.
Autoritile publice pot promova o politic fiscal egalitarist, care s trateze n mod
egal pe toi contribuabilii, stabilind contribuii egale la constituirea fondurilor publice sau pot
promova o politic fiscal protecionist, care presupune diferenieri n tratamentul fiscal n
funcie de forma de proprietate, forma juridic, de dimensiunea, ramura economic, zona
geografic sau sediul agentului economic. n ceea ce privete cuantificarea contribuiei
persoanelor fizice la formarea fondurilor publice, politica fiscal poate opta, de asemenea, fie

40

pentru o contribuie egal repartizat, fie pentru una difereniat n raport cu obiectivele
economice, sociale sau de alt natur. n prezent, egalitarismul fiscal, care exista n antichitate
sau n evul mediu sub forma capitaiei i care producea grave inechiti, este foarte puin aplicat,
deoarece politicile fiscale moderne opteaz pentru diferenierea contribuiei pltitorilor dup
anumite criterii, cum sunt: puterea contributiv a pltitorului, dat de volumul veniturilor sau
mrimea averii, capacitatea de munc, grupa socio-profesional din care face parte acesta
(salariat, pensionar, etc.), starea civil (cstorit, divorat, etc).
De asemenea, autoritile publice pot promova o politic fiscal neintervenionist sau
intervenionist.
Neintervenionismul fiscal presupune o politica fiscal de neutralitate, ceea ce nseamn
c impozitele nu trebuie s influeneze n niciun caz activitatea economic, investiiile,
schimburile comerciale. Ea corespunde concepiei clasice a finanelor publice, care se
circumscrie liberalismului economic clasic17 al crui reprezentant de seam este Adam Smith.
Intervenionismul fiscal presupune folosirea prghiilor de influenare a proceselor
economice de care dispune politica fiscal, prghii care trebuie astfel conduse nct s acioneze
n direcia ncurajrii agenilor economici la efectuarea unor investiii productive, dezvoltrii
anumitor domenii de activitate, stimulrii contribuabililor spre munc i economisire.
Intervenionismul fiscal poate avea obiective diferite, cum sunt:
- stimularea agenilor economici spre realizarea de investiii n anumite domenii;
- creterea calitii i a competitivitii produselor;
- stimularea exportului;
- protejarea mediului nconjurtor.
O bun ilustrare a diversitii interveniilor fiscale este dat de multitudinea avantajelor
fiscale, destinate s favorizeze anumite categorii de persoane sau s ncurajeze anumite activiti.
Ele se acord sub forma exonerrilor, deducerilor sau reducerilor fiscale i vizeaz obiective
diferite, cum ar fi realizarea de investiii productive sau achiziionarea de locuine. Teoriile
intervenioniste afirm c politica fiscal, n ansamblul ei, poate fi utilizat pentru reactivarea
creterii economice.
Relevant pentru intervenionism este teoria economic formulat de J.M. Keynes, teorie
care a avut mare succes dup cel de-al doilea rzboi mondial.Teoria keynesist se circumscrie ca
promotoare a unei fiscaliti moderate, pentru stimularea complementar a agenilor economici,
afirmnd necesitatea creterii cheltuielilor publice n vederea asigurrii relansrii economiei prin
17

Diana Hristache, Alina Creu, Liberalismul economic clasic, n coord. Alexandru Tanadi, Doctrine economice,
Editura ASE, Bucureti, 2001, pg. 52-55.

41

expansiunea cererii globale. O caracteristic important a teoriei lui J.M. Keynes este aceea c sa concentrat asupra perioadelor economice critice, de recesiune, caracterizate prin omaj
accentuat i scderea investiiilor. De asemenea, analiza keynesian are o perspectiv pe termen
scurt, apt s rezolve problemele specifice perioadelor de criz economic18.

3.5. Condiionarea fiscal a finanrii deficitului fiscal


Ortodoxia financiar a impus, ani la rnd, un echilibru strict ntre veniturile
i cheltuielile aprobate prin bugetul statului, anualitatea fiscal i echilibrul fiind principii
intangibile ale finanelor publice. Rezolvarea problemelor legate de echilibrul fiscal se realizeaz
n strns legtur cu politica fiscal. Rolul politicii fiscale const n a accepta sau nu
dezechilibre fiscale (deficite fiscale).
n
cheltuielilor

cazul

apariiei

publice,

persistenei

condiiile

deficitului

imposibilitii

fiscal

creterii

pe

fondul

presiunii

expansiunii

fiscale,

trebuie

asigurate modalitile de finanare a acestuia prin emisiune monetar (procedeu nedorit, deoarece
este generator de fenomene inflaioniste) sau mprumuturi de stat. mprumuturile de stat ridic
unele probleme legate de:
- scopul n care se contracteaz mprumuturile - ralierea unor obiective economico-productive
pentru infrastructur sau finanarea unor cheltuieli de consum;
- resursele de rambursare a mprumuturilor - veniturile provenite de la obiectivele economice
realizate, venituri publice special afectate sau venituri generale ale bugetului;
- termenul i condiiile contractrii mprumuturilor.
Dac statul a recurs la contractarea de mprumuturi, eficiena acestora trebuie s fie
asigurat de modul lor de utilizare. Aceste mprumuturi pot ndeplini un rol benefic, dac sunt
folosite pentru scopuri productive, contribuind, astfel, la creterea produsului intern brut i
asigurnd, totodat, resursele necesare pentru rambursarea lor. Dac mprumuturile de stat sunt
folosite n scopuri neproductive, ele nu reprezint dect impozite amnate, avnd rolul de a
ntrzia momentul n care vor fi transferate asupra contribuabililor.
mprumuturile de stat prezint avantajul de a procura resursele financiare mai rapid dect
impozitele, dar ele au i unele dezavantaje, mai ales pe termen lung: 1. angreneaz cheltuieli
suplimentare (dobnzi, comisioane etc.) care, n timp, urmeaz s fie acoperite tot pe seama
18

A se vedea i Ivanciu Nicolae-Vleanu, Ascensiunea i declinul curentului economiei dirijate, n coord.


Alexandru Tanadi, Doctrine economice, op.cit., pg. 119-138.

42

majorrii impozitelor; 2. uureaz sarcina fiscal a generaiei actuale n detrimentul celor viitoare
(prin creterea cheltuielilor legate de rambursarea ratelor scadente i plata dobnzilor); 3. dac
nu sunt folosite inteligent afecteaz avuia naiunilor.

3.6. Structurile instituionale ale politicii fiscale

Realizarea politicii fiscale i atingerea obiectivelor finale sunt posibile numai prin
constituirea unei structuri instituionale care s implementeze politica fiscal. Este vorba despre
aparatul fiscal.
Aparatul fiscal cuprinde totalitatea organelor fiscale i de control ale statului, ale
cror atribuii constau n stabilirea, urmrirea i ncasarea impozitelor i taxelor, precum
i controlul respectrii legalitii n acest domeniu.
Latura legislativ a activitii fiscale ar trebui realizat de Parlament, iar cea executiv de
ctre Guvern. n cadrul administraiei publice, instituia de specialitate prin care Guvernul i
ndeplinete atribuiile n domeniul fiscal este Ministerul Finanelor Publice, prin organismele
sale centrale i teritoriale. La nivel central, n subordinea Ministerului Finanelor Publice
fiineaz Agenia Naional de Administrare Fiscal care realizeaz administrarea finanelor
publice, iar la nivel teritorial, i desfoar activitatea Direciile generale

regionale ale

finanelor publice, administraii judeene, servicii municipale i oreneti, birouri comunale. n


anul 2013 a nceput un amplu proces de reform a Ministerului Finanelor Publice care a
modificat structura organizatoric a acestuia.

Care sunt elementele de noutate impuse de reform?


Care sunt instituiile subordinate i cele aflate sub autoritatea Ministerului
Finanelor Publice?

3.7. Principiile politicii fiscale

Una dintre preocuprile economitilor n materie de impozite a fost aceea de a delimita i


a defini cerinele pe care trebuie s le ndeplineasc un sistem fiscal pentru a fi considerat

43

raional. Asemenea principii au n vedere dimensionarea, aezarea i perceperea impozitelor,


precum i obiectivele social-economice pe care le urmrete politica fiscal.
Pentru satisfacerea nevoilor generale ale societii statul are nevoie de venituri. O parte
important din aceste venituri provin din prelevari pe care statul le face sub forma impozitelor,
taxelor i a altor contribuii, adic sub forma impozitelor lato sensu. Acestea reprezint mijlocul
principal de procurare a resurselor statului necesare acoperirii cheltuielilor publice. Impozitele
constituie, aadar, un ru pentru c afecteaz nivelul veniturilor contribuabililor, dar un ru
necesar pentru c veniturile ncasate vor fi cheltuite n folosul societii. Numrul i felul
impozitelor care alcatuiesc sistemul fiscal al unui stat depind de situaia economic, social,
politic, innd cont de faptul c fiecare stat are dreptul de a stabili n mod liber propriul sistem
fiscal n temeiul suveranitii sale. Este vorba despre suveranitatea fiscal ca parte a
suveranitii naionale. Sistemul fiscal funcioneaz dup principii mai vechi, cum ar fi cel al
echitii (la aezarea impozitelor se ine seama de veniturile contribuabililor), cel al exactitii
sau certitudinea impunerii (impozitele trebuie s fie clar precizate), cel al randamentului fiscal
sau al eficienei (veniturile colectate trebuie s fie mai mari dect cheltuielile efectuate pentru
administrarea impozitelor) sau mai noi, cum ar fi cel al nediscriminrii (impozitul nu trebuie s
fie discriminatoriu, ci trebuie s cuprind reguli identice pentru toi contribuabilii), cel al
neutralitii (statul nu trebuie sa intervin n economie prin sistemul fiscal, nu trebuie s
,,modeleze aciunile economice). Modul cum este conceput sistemul fiscal, care principii sunt
promovate, difer de la stat la stat i de la o etap istoric la alta.
Exist ns o disput: sistemul fiscal trebuie proiectat pentru a rspunde cerinelor de
echitate fiscal, astfel nct el s fie ct mai just, sau trebuie s rspund cerinelor de
eficientizare a activitii, att n sectorul public, ct i n cel privat? Concepia echitii sistemului
fiscal pune accentul pe protecia social, n timp ce concepia eficienei economice pune accentul
pe cretere economic. Dar oare este posibil coexitena creterii economice cu protecia social?
Disputa este ntreinut de faptul c un impozit echitabil nu este ntotdeauna i eficient i invers.
Echitatea vizeaz justeea n privina perceperii impozitelor lato sensu i poate fi obinut prin
impunere difereniat a veniturilor i stabilirea unui minim neimpozabil, inndu-se cont de
puterea financiar a fiecrui contribuabil. ntr-o prim analiz cele dou principii s-ar prea c nu
fac cas bun. De asemenea, principiul echitii pare incompatibil cu cel al nediscriminrii care
presupune egalitate de tratament fiscal.

44

Principiul impunerii echitabile


n

ciuda

faptului

este

unanim

admis

faptul

repartizarea

sarcinilor

fiscale pe clase i pturi sociale trebuie s se fac cu respectarea principiului echitii, totui
aplicarea acestui principiu ntmpin greuti, deoarece noiunea de echitate" se bucur" de
interpretri diferite. De altfel, n literatura de specialitate19 s-a apreciat c este uor de a pronuna
cuvntul justiie, dar este dificil de a realiza, pe plan material, acest concept prin esen etic.
n funcie de gradul de cuprindere a subiectelor i a materiei impozabile, impunerea poate
fi calificat ca fiind general, atunci cnd se ntinde asupra tuturor claselor i pturilor sociale n
ce privete veniturile ori averea acestora, sau parial, atunci cnd unele clase sau pturi sociale
beneficiaz de anumite faciliti fiscale (scutiri sau reduceri de impozite).
Vorbind despre principiul impunerii echitabile, care trebuie avut n vedere la repartizarea
sarcinilor fiscale ntre membrii societii, este necesar s se fac distincie ntre egalitatea n faa
impozitului i egalitatea prin impozit. Egalitatea n faa impozitului, idee ce deriv din celebra
lozinc a Revoluiei franceze, Libertate, egalitate, fraternitate", presupune ca impunerea s se
fac n acelai mod pentru toate persoanele fizice i juridice, indiferent de locul unde domiciliaz
sau i au sediul, s nu existe, deci, deosebire de tratament fiscal de la o zon la alta a rii. De
asemenea, conform acestui tip de egalitate, impunerea trebuie s se fac n acelai mod pentru
toate activitile economice, indiferent de forma juridic n care sunt organizate sau
funcioneaz, productori individuali ori ntreprinderi mari sau mici. n consecin, egalitatea n
faa impozitului presupune neutralitatea impozitului. n opoziie cu egalitatea n faa impozitului,
egalitatea prin impozit presupune diferenierea sarcinilor fiscale de la o persoan la alta n raport
de o serie de factori economico-sociali, printre care mrimea absolut a materiei impozabile i
situaia personal a subiectului impozabil. Aceast egalitate presupune un tratament fiscal diferit
al celor avui fa de cei mai puin avui, al celibatarilor fa de cei cstorii i cu copii .a.m.d.
Cnd se emit judeci de valoare n legtur cu echitatea fiscal, trebuie s se fac
distincie ntre egalitatea matematic sau aparent a sarcinilor fiscale la care sunt supuse dou
sau mai multe persoane fizice i egalitatea real sau efectiv a sarcinilor fiscale. Stabilirea la
acelai nivel a impozitului datorat statului de ctre dou sau mai multe persoane fizice care
realizeaz acelai venit mediu din salariu poate s nu asigure egalitatea de tratament, dac nu se
ia n considerare i situaia familial a fiecrei persoane n parte. Deci, pentru realizarea unei
reale egaliti fiscale, trebuie s se in cont, la stabilirea impozitului, i de situaia individual a

19

Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, op.cit., pg. 21.

45

contribuabilului, de sarcinile sociale ale acestuia, care-i influeneaz capacitatea contributiv, iar
nu numai de mrimea absolut a veniturilor pe care acest contribuabil le realizeaz.
n

practica

financiar sunt

cunoscute mai

multe

tipuri

de

impunere

20

anume: n cote fixe i n cote procentuale (proporionale, progresive i regresive) .


Impunerea n cote fixe, realizat sub forma unei sume fixe pe locuitor, nu ine seama
nici de venitul, nici de averea i nici de situaia personal a subiectului impozabil, ci este un
impozit fix i neutru (taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru cazinouri, accize,
impozitul pe teren).
Impunerea n cote procentuale are trei variante. Impunerea proporional este departe
de a fi echitabil, deoarece nu ine seama de faptul c puterea contributiv a populaiei nu este
uniform, ci variaz att n funcie de suma absolut a venitului i de valoarea averii, ct i n
funcie de sarcinile socio-economice care greveaz venitul sau averea respectiv (impozitul pe
profit, impozitul pe dividende).

Exemple

Cota proportional de impunere cuprinde un singur procent (de exemplu, 28%)


cu ajutorul caruia se calculeaza impozitul, aplicndu-se respectivul procent unic
legal prestabilit la valoarea bunului impozabil, la venitul lunar ori anual
impozabil etc. Cu toate c procentul cotei proporionale de impunere este unic,
cuantumul bnesc al impozitului calculat cu ajutorul acestei cote crete n raport
cu valoarea bunului impozabil.

Impunerea progresiv este caracterizat prin faptul c rata impozitului crete odat cu
sporirea venitului. Cotele progresiei pot crete ntr-un ritm constant sau variabil, n practica
financiar utilizndu-se att progresia simpl, ct i progresia compus.

Exemple
Cota progresiv este alcatuit din mai multe procente, aranjate n cretere
progresiv pe trane de valori sau venit impozabil, astfel, nct impozitul calculat
20

Ramona Ciobanu, Cota unic sau sistem progresiv de impunere? O analiz n lumina teoriei economice a
dreptului, n Revista de finane publice i contabilitate nr.11-12/2008, pg. 76-82.

46

cu ajutorul acestei cote crete i el progresiv n funcie de valoarea bunului


impozabil sau de mrimea venitului impozabil. Pentru aplicarea acestei cote sunt
stabilite mai nti tranele valorice n cretere succesiv pentru veniturile i
obiectele impozabile. Apoi se prevd procentele de calcul ale impozitului pentru
fiecare tran (exemplu, 6% pentru veniturile ntre 6000 lei anual i 7000 lei
anual; 10% ntre 7001 lei i 10000 lei anual; 15% ntre 10001 Iei i 20000 lei
anual etc). O cot de acest fel este progresiv simpl. Dac pentru fiecare tran
valoric se prevede o sum fix i un procent, cota este una progresiv compus
(exemplu, 60 lei sum fix i 7% pentru veniturile ntre 2001 i 4000 lei anual;
180 lei sum fix i 8% pentru veniturile ntre 4001 lei i 8000 lei etc.).

n practica financiar, se ntlnesc cazuri cnd, pe msura sporirii veniturilor, cota de


impunere scade n loc s creasc. Acest tip de impunere, impunerea regresiv, avantajeaz pe
cei cu venituri mari, exemplul clasic fiind TVA.
n doctrin21au mai fost analizate alte dou principii: principiul politicii financiare i cel
al politicii economice.
Principiul politicii financiare
Atunci cnd introduce un nou impozit, statul urmrete ca acesta s aib un randament
fiscal ridicat, s fie stabil i s fie elastic.
Pentru ca un impozit s fie considerat ca avnd randament fiscal ridicat este necesar ca
acesta s fie universal, adic s fie pltit de ctre toate persoanele care realizeaz venituri din
aceeai surs sau care posed acelai gen de avere i s cuprind ntreaga materie impozabil, s
nu fie susceptibil de evaziune fiscale i s nu reclame cheltuieli mari de percepere. La o analiz
mai atent a acestor cerine, raionale i eficiente, se observ c un astfel de impozit (care s
satisfac toate aceste cerine cumulative) ar putea fi catalogat ca un impozit ideal ceea ce este
greu de imaginat. Totui, impozitul pe salarii ntrunete aceste cerine. Din nefericire, n cazul
celorlalte impozite, o parte din materia impozabil scap impunerii ca urmare a evaziunii fiscale.
Un impozit este stabil atunci cnd nu este influenat de oscilaiile provocate
de conjuncturile socio-economice. Randamentul fiscal al unui impozit stabil nu crete odat cu
sporirea produciei i a veniturilor i nici nu scade n perioadele de criz cnd se reduce materia
21

Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, op.cit., pg. 22-23.

47

impozabil, ci i pstreaz nivelul undeva la un prag de mijloc. n realitate, de regul,


stabilitatea impozitului este puternic influenat de aciunea legilor economice, care face ca
evoluia sinuoas a produciei i a desfacerii s imprime aceeai dinamic att venitului naional,
ct i ncasrilor din impozite.
Impozitul este elastic atunci cnd este capabil s se adapteze nevoilor fiscale, adic s
fie la dispoziia" bugetului: s fie majorat cnd cheltuielile fiscale cresc i s fie micorat atunci
cnd cheltuielile fiscale se reduc.
O alt latur a principiului politicii financiare o constituie alegerea tipului i numrului de
impozite prin care statul i va procura veniturile fiscale. Teoretic, pentru a-i atinge acest scop,
statul se poate folosi de un singur impozit sau de o multitudine de impozite. La o privire
superficial a problemei am fi tentai s spunem c nu are importan dac statul folosete unul
sau mai multe impozite. Dar, pentru a putea s apreciem corect consecinele social-economice
ale unui sistem fiscal, trebuie s cunoatem:
a) dac sistemul fiscal se bazeaz pe impunerea veniturilor (averii) sau impunerea cheltuielilor
ori pe impunerea amndurora;
b) tipul impunerii;
c) cror clase sau pturi sociale aparin veniturile, respectiv din consumul cror clase sau
pturi sociale fac parte valorile de ntrebuinare (mrfuri i servicii) supuse impunerii;
d) dac nu cumva, n unele cazuri, materia impozabil este supus unei duble impuneri, iar n
altele scap oricrei impuneri.
Principiul politicii economice
Statul utilizeaz impozitele nu numai ca mijloc de procurare a veniturilor
fiscale, ci i pentru a influena dezvoltarea sau restrngerea unor ramuri economice, pentru a
stimula sporirea produciei sau consumul unui anumit produs. n aceste condiii, pentru a stimula
lrgirea consumului unui bun, statul ia msuri pentru reducerea sau suprimarea impozitelor
indirecte care-l greveaz, iar pentru a restrnge consumul, procedeaz n sens invers, majornd
cotele impozitelor respective. Pentru ncurajarea dezvoltrii unei ramuri economice, statul
stabilete taxe vamale ridicate la import, reduce sau scutete de impozite indirecte circulaia
produselor respective obinute n ar ori micoreaz impozitele directe datorate de investitorii
autohtoni, admite amortizarea accelerat a capitalului fix, ducnd astfel la diminuarea profitului
impozabil al societilor care activeaz n ramura respectiv. De asemenea, pe seama impozitelor

48

ncasate de la anumite categorii sociale, statul poate acorda subvenii ntreprinderilor dintr-o
anumit ramur.
3.8. Instrumentele de realizare a politicii fiscale
n principiu, sunt considerate ca fiind astfel de instrumente fiscale:
numrul i varietatea impozitelor utilizate22;
diversitatea facilitilor fiscale (reduceri, scutiri, deduceri).
Utilizarea mai multor impozite este o problem foarte complicat, sub aspectul stabilirii
numrului i felului (tipului) de impozite utilizate pentru realizarea obiectivelor de politica
financiar, implicit economico - social. Totodat, facilitile au un puternic impact social.
Cu ct impozitele, taxele i contribuiile obligatorii sunt mai multe i/sau mai mari cu
att presiunea fiscal este mai mare.

3.9. Efectele presiunii fiscale ridicate


Printre efectele fiscalitii excesive enumerm: evaziunea fiscal, riscul de inflaie prin
fiscalitate, deteriorarea competitivitii internaionale.
Evaziunea fiscal
Dac evaziunea fiscal frauduloas sau frauda fiscal constituie nclcarea legilor fiscale
(nedeclararea unor venituri, vnzarea fr factur), evaziunea fiscal legal este rezultanta logic
a defectelor i inadvertenelor unei legislaii imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare,
precum i a neprevederii i nepriceperii legiuitorului a crui fiscalitate excesiv este tot att de
vinovat, pe ct sunt cei pe care i provoac prin aceasta la evaziune 23. Astfel, sunt frecvente
cazurile n care se profit de caracterul teritorial al legilor fiscale pentru a amplasa desfurarea
unor activiti productoare de venit pe teritoriul unor ri strine.
Economia subteran mbrac diverse forme de manifestare, caracterizate prin sustragerea
de la plata impozitelor, fiind determinat de nivelul ridicat al impozitelor i al contribuiilor
sociale. Un exemplu elocvent l constituie munca la negru, care permite celui ce o efectueaz s
ctige venituri (principale sau complementare) nedeclarate, n timp ce efectuarea acesteia n
cadrul unei activiti salariale legale mpiedic patronul s se sustrag de la plata taxelor sociale.
22
23

A se vedea Unitatea de nvare 4: Principalele venituri publice ordinare: impozitele, taxele, contribuiile.
Pentru clarificri conceptuale privind evaziunea fiscal, a se vedea Unitatea de nvare 14: Evaziunea fiscal.

49

Cu ct diferena dintre remunerarea net efectiv, primit de salariat (salariul brut minus
cotizaiile sociale ale salariailor) i preul global al forei de munc (salariul brut plus cotizaiile
pltite de patron) este mai mare, cu att crete interesul angajatorului de a recurge la aceast
form de munc. Rezult, evident, pierderi de venituri bugetare.
Evaziunea internaional const n delocalizarea produciei anumitor ntreprinderi spre
acele ri n care legislaia fiscal este mai favorizat (paradisurile fiscale).
Riscul de inflaie prin fiscalitate
Acest risc este legat de orice cretere a impozitelor sau cotizaiilor sociale care are
tendina de a se repercuta asupra procesului de determinare a preurilor i salariilor i de a
alimenta inflaia. Astfel, aa cum ntreprinderile caut s cuprind n preurile lor de vnzare
creterile de impozite i taxe sociale pe care le suport, la fel salariaii ncearc s recupereze,
sub forma salariilor mai mari, pierderea puterii de cumprare care rezult din creterea
impozitelor sau din sporirea costului vieii.
Deteriorarea competitivitii internaionale
Pentru

rile

cu

economie

dezvoltat,

competitivitatea

ntreprinderii,

capacitatea de a nfrunta cu succes concurena internaional, constituie un factor determinant al


creterii economice i al nivelului de ocupare a forei de munc. O cretere a prelevrilor
obligatorii, suportate de ctre ntreprinderi, risc s aduc prejudicii competitivitii lor,
repercutndu-se n preurile produselor, diminund capacitatea de autofinanare i, implicit,
capacitatea lor de investiie i de modernizare.

Rezumat

Prin politica fiscal se nelege volumul i proveniena surselor de alimentare


a fondurilor publice, metodele de prelevare care urmeaz a fi utilizate,
obiectivele urmrite, precum i mijloacele de realizare a acestora.

Politica fiscal poate fi intervenionist i neintervenionist. Teoriile


intervenioniste afirm c politica fiscal, n ansamblul ei, poate fi utilizat
pentru reactivarea creterii economice, iar cele neintervenioniste susin c
sistemul fiscal trebuie astfel modelat nct s nu influeneze n niciun caz

50

activitatea economic, investiiile, schimburile comerciale.

Sistemul fiscal funcioneaz dup anumite principii.

Instrumentele de realizare a politicii fiscale sunt: numrul i varietatea


impozitelor utilizate i diversitatea facilitilor fiscale.

Efectele fiscalitii excesive/ presiunii fiscale ridicate sunt: evaziunea fiscal,


inflaia i deteriorarea competitivitii internaionale.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Descriei legtura dintre politica economic, financiar i fiscal.


2. Care este indicatorul de apreciere a nivelului fiscalitii ntr-un stat?
3. Ce este aparatul fiscal?

51

Unitatea de nvare 4.

Principalele venituri publice ordinare:


impozitele, taxele, contribuiile
Cuprins
4.1. Introducere ................................................................................................................................ 52
4.2. Competenele unitii de nvare ............................................................................................. 53
4.3. Veniturile ordinare ale statului ................................................................................................. 53
4.4. Impozitele ................................................................................................................................. 54
4.4.1. Definirea noiunii de impozit ................................................................................................. 54
4.4.2. Caracteristicile impozitelor .................................................................................................... 55
4.4.3. Elementele impozitelor .......................................................................................................... 55
4.4.4. Clasificarea impozitelor ......................................................................................................... 61
4.4.5. Impozite directe ..................................................................................................................... 62
4.4.6. Impozite indirecte .................................................................................................................. 65
4.5. Taxele........................................................................................................................................ 69
4.5.1. Noiunea de tax .................................................................................................................... 69
4.5.2. Trsturile taxelor .................................................................................................................. 69
4.5.3. Principiile taxrii.................................................................................................................... 70
4.6. Contribuiile .............................................................................................................................. 70
Rezumat ............................................................................................................................................ 71
Test de evaluare a cunotinelor ...................................................................................................... 72

4.1. Introducere

Problema fiscalitii trebuie privit nu numai prin prisma ponderii ncasrilor din
impozite i taxe n produsul intern brut, ci i avnd n vedere structura impozitelor
i taxelor. Pentru a face aprecieri cu privire la sistemul fiscal este necesar s vedem
ce loc ocup n totalul veniturilor fiscale ncasrile provenite din impozite directe
i indirecte. Apoi, lund n considerare condiiile concrete dintr-o anumit ar,
care este raportul dintre impozitul pe veniturile persoanelor fizice i impozitul pe
veniturile persoanelor juridice. n ceea ce privete prelevrile sub forma
impozitelor indirecte, este de urmrit care sunt produsele care fac obiectul taxelor
de consumaie, n ce msur este vorba de bunuri de larg consum strict necesare

52

traiului de zi cu zi i care este nivelul cotelor de impozit, avnd n vedere c aceste


taxe sunt suportate, n final, de consumatori i nu de cei care le avanseaz
bugetului public.
Dar pentru a realiza acest complex exerciiu trebuie s cunoatem definiia,
clasificarea i coninutul noiunilor de impozit, tax, contribuie.

4.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal definirea, clasificarea


i explicarea celor mai importante instrumente de realizare a politicii fiscale:
impozitele, taxele, contribuiile.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

precizeze compoziia veniturilor ordinare ale statului.

defineasc i s precizeze caracteristicile impozitelor.

identifice elementele impozitelor.

clasifice impozitele i s le descrie caracteristicile.

dfineasc taxa i s-i identifice trsturile.

rezume principiile taxrii.

defineasc noiunea de contribuie i s precizeze rolul contribuiilor.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

4.3. Veniturile ordinare ale statului

Veniturile ordinare ale statului sunt reprezentate de impozite, taxe, contribuii i alte
sume datorate la bugetul general consolidat. Tot din categoria veniturilor ordinare fac parte i
veniturile statului din dividende, dobnzi, vnzarea de aciuni sau active din patrimoniul privat al
statului sau unitilor administrativ-teritoriale, redevene provenite din concesionarea unor
bunuri aparinnd domeniului public, alte venituri provenite din nchirieri, asocieri cu parteneri

53

privai, donaii, sponsorizri, etc. Aadar, veniturile bugetare cuprind venituri fiscale, venituri
nefiscale, venituri din capital, donaii i sponsorizri, alte ncasri.
Ponderea cea mai mare o au veniturile fiscale reprezentate de impozite i taxe.

4.4. Impozitele
4.4.1. Definirea noiunii de impozit
Impozitele sunt cea mai important resurs financiar a statului i cea mai veche, n
ordinea apariiei veniturilor publice.
n accepiune general, impozitele reprezint o prelevare la dispoziia statului a
unei pri din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, n vederea acoperirii
cheltuielilor publice. Aceast prelevare se face n mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil i fr
contraprestaie din partea statului.
Impozitele sunt instituite de ctre stat, dreptul acestuia de a prevedea impozite
exercitndu-se, de cele mai multe ori, prin intermediul organelor centrale, iar uneori i prin
organele administraiei locale de stat. Parlamentul se pronun n legtur cu introducerea
impozitelor de importan general, iar organele administraiei publice locale pot introduce
anumite impozite n favoarea unitilor administrativ teritoriale. Oricare ar fi instituia care
percepe impozitul, aceasta se face n virtutea autorizrii legii.
n perioada modern, impozitele sunt folosite ca instrument de intervenie a statului n
viaa economic, au devenit o metod de conducere prin care se regleaz mecanismele pieei. n
funcie de intenia legiuitorului, impozitele se pot manifesta ca instrument de stimulare sau
frnare a unor activiti, de cretere ori reducere a produciei sau consumului unui anumit
produs. Ele servesc ca metode intervenioniste cu caracter conjunctural sau structural, pentru
corectarea evoluiei, pentru stabilizarea i echilibrarea creterii economice. n cazul n care se
urmrete impulsionarea vieii economice, se acioneaz prin diminuarea mrimii impozitelor.
Intereseaz, n mod deosebit, folosirea impozitelor ca instrument de ncurajare, de stimulare a
activitii prin:
-

reducerea cuantumului impozitelor i implicit sporirea profiturilor ce rmn la


dispoziia agenilor economici;

acordarea de bonificaii fiscale;

practicarea amortizrilor accelerate a mijloacelor fixe, msur care las agenilor


economici o parte mai mare din profit;
54

orice alte scutiri, reduceri, deduceri sau nlesniri cu caracter fiscal.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaz n faptul c, prin intermediul lor, statul
redistribuie o parte important din produsul intern brut ntre clase i grupuri sociale, ntre
persoanele fizice i cele juridice. n acest mod are loc o anumit rectificare a discrepanelor
dintre nivelurile veniturilor. Modalitile de intervenie sunt numeroase:
-

practicarea unui nivel minim de venit neimpozabil;

acordarea de nlesniri fiscale categoriilor defavorizate;

- reducerea impozitelor pentru anumite bunuri de prim necesitate;


- majorarea impozitelor pentru acele bunuri al cror consum trebuie inut sub control (spre
exemplu, alcool i tutun).
4.4.2. Caracteristicile impozitelor
Impozitul este o categorie financiar, a crei apariie este legat de existena statului i a
banilor. Impozitul are urmtoarele caracteristici:

este o prelevare cu caracter obligatoriu care se efectueaz n numele suveranitii

statului;

nu presupune o prestaie direct (i imediat) din partea statului. Prin aceasta

impozitele se deosebesc de taxe, n cazul crora exist un raport de contraserviciu direct.


Desigur, impozitele presupun realizarea unor contraservicii publice (aprare naional, securitate
i ordine public, asisten social, reprezentarea rii pe plan extern, etc.), dar aceste servicii
publice exist i se manifest pentru ntreaga populaie a fiecrei ri.

prelevrile cu titlu de impozit sunt nerestituibile, astfel c niciunul dintre contribuabili

nu poate pretinde o plat direct din partea statului, pe baza impozitelor suportate. Prin aceasta
impozitele se deosebesc de mprumuturile publice care sunt purttoare de dobnzi i
rambursabile.
4.4.3. Elementele impozitelor
Individualizarea fiecrui impozit n parte are o deosebit iportan, att pentru organele
fiscale, ct i pentru contribuabilii n sarcina crora se instituie. n acest scop, se folosesc
urmtoarele elemente tehnice24:

24

subiectul impozitului sau contribuabilul;

A se vedea Iulian Vcrel .a., op.cit., pg. 367-368.

55

suportatorul impozitului;

obiectul impozitului;

unitatea de impunere;

cota de impunere;

sursa impozitului;

asieta fiscal;

termenul de plat;

Subiectul impozitului sau contribuabilul este persoana fizic sau juridic obligat prin lege la
plata impozitului.

Exemple
La impozitul pe profit contribuabilul este societatea comercial, la impozitul pe
salariu contribuabilul este salariatul (angajatul).

Totodat, n afara obligaiei de plat a impozitelor datorate, contribuabililor le mai revin


i alte obligaii care se refer la: declararea obiectelor impozabile i a mrimii acestora,
ntocmirea anumitor evidene specifice scrise, depunerea periodic la organele fiscale a unor
documente. Deasemenea, contribuabilii au dreptul de a beneficia de facilitile fiscale legale i
de a contesta operaiunile considerate ilegale.
Suportatorul impozitului este persoana fizic sau juridic din ale crei venituri se suport n mod
efectiv impozitul. Acest element este important n legtur cu distincia fundamental dintre
impozitele directe i indirecte. Astfel, n cazul impozitelor directe suportatorul coincide cu
subiectul impozitului, pe cnd n cazul impozitelor indirecte subiectul impozitului i revine doar
o ndatorire formal de a plti impozitul, cci suportarea efectiv se realizeaz de ctre persoana
care cumpr produsele sau serviciile (spre exemplu, TVA i accize).
Obiectul impozitului este bunul, venitul sau activitatea pentru care se datoreaz impozitele. n
mod tradiional, acest element poart denumirea de mas impozabil.
Sursa impozitului indic activitatea din care provine masa impozabil. Astfel, vorbim despre
impozit pe venit (pe salariu, profit, renta, etc.) i impozit pe avere (bunuri mobile i imobile).

56

Unitatea de impunere este reprezentat de unitatea n care se exprim obiectul impozabil.


Aceasta are fie o expresie monetar, n cazul impozitelor pe venit, fie diverse expresii fizice naturale (metru ptrat, hectar, kg, etc.).
Asieta d expresie modului de aezare a impozitelor i cuprinde totalitatea operaiunilor pentru
identificarea subiecilor impozabili, stabilirea mrimii materiei impozabile i a cuantumului
impozitelor datorate statului.
Termenul de plat precizeaz data pn la care impozitul trebuie pltit. Termenele prevzute de
Codul fiscal i Codul de procedur fiscal se calculeaz potrivit dispoziiilor Codului de
procedur civil. Ele au au caracter imperativ, astfel c n cazul nerespectrii sale sunt percepute
dobnzi i penaliti de ntrziere25 care se fac venit la bugetul creia aparine creana principal.
Dobnzile i penaliti de ntrziere prevzute de Codul de procedur fiscal se calculeaz pentru
fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la
data stingerii sumei datorate, inclusiv. Penalitatea de ntrziere nu nltur obligaia de plat a
dobnzilor.
Nivelul dobnzii este de 0,02% pentru fiecare zi de ntrziere, iar nivelul penalitilor de
ntrziere este de 0,01% pentru fiecare zi de ntrziere. Ele pot fi actualizate anual prin hotrre a
guvernului, n funcie de evoluia ratei dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei.
Dobnzile i penaliti de ntrziere se stabilesc prin decizii ale organului fiscal.
Un element de noutate adus de Codul de procedur fiscal l constituie penalitile de
nedeclarare. Astfel, pentru obligaiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de
contribuabil/pltitor i stabilite de organul de inspecie fiscal prin decizii de impunere,
contribuabilul/pltitorul datoreaz o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, ncepnd
cu ziua imediat urmtoare scadenei i pn la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din
obligaiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/pltitor i stabilite
de organul de inspecie fiscal prin decizii de impunere. Penalitatea de nedeclarare astfel stabilit
se reduce, la cererea contribuabilului/pltitorului, cu 75%, dac obligaiile fiscale principale
stabilite prin decizie:
a) se sting prin plat sau compensare;
b) sunt ealonate la plat, n condiiile legii.
Penalitatea de nedeclarare se majoreaz cu 100% n cazul n care obligaiile fiscale
principale au rezultat ca urmare a svririi unor fapte de evaziune fiscal, constatate de organele
judiciare, potrivit legii.
25

A se vedea Capitolul III: Dobnzi, penaliti de ntrziere i penaliti de nedeclarare, Titlul VII: Colectarea
creanelor fiscale, Cod de procedur fiscal.

57

Aplicarea penalitii de nedeclarare nu nltur obligaia de plat a dobnzilor.


Penalitatea de nedeclarare constituie venit al bugetului de stat.
Organul fiscal nu stabilete penalitatea de nedeclarare dac aceasta este mai mic de 50
lei.
Despre aplicarea sau neaplicarea penalitii de nedeclarare se face meniune i se
motiveaz n raportul de inspecie fiscal. n situaia n care obligaiile fiscale principale sunt
stabilite de organul de inspecie fiscal ca urmare a nedepunerii declaraiei de impunere, se
aplic numai penalitatea de nedeclarare, fr a se aplica sanciunea contravenional pentru
nedepunerea declaraiei. Penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare dect nivelul creanei
fiscale principale la care se aplic.
Codul de procedur fiscal vine n sprijinul contribuabilului i prevede posibilitatea
acordrii unor nlesniri la plat . Organele fiscale centrale pot acorda la cererea debitorilor
ealonri la plat pe o perioad de cel mult 5 ani. Pentru debitorii care nu constituie niciun fel de
garanie, ealonarea se acord pe cel mult 6 luni.
Perioada de ealonare la plat se stabilete de organul fiscal competent n funcie de
cuantumul obligaiilor fiscale i de capacitatea financiar de plat a debitorului. Perioada de
ealonare la plat acordat nu poate fi mai mare dect perioada de ealonare la plat solicitat.
Pentru acordarea unei ealonri la plat de ctre organul fiscal central, debitorul trebuie
s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
a) s se afle n dificultate generat de lipsa temporar de disponibiliti bneti i s aib
capacitate financiar de plat pe perioada de ealonare la plat. Aceste situaii se apreciaz de
organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiar ori a
altor informaii i/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deinute de organul fiscal;
b) s aib constituit garania;
c) s nu se afle n procedura insolvenei;
d) s nu se afle n dizolvare potrivit prevederilor legale n vigoare;
e) s nu li se fi stabilit rspunderea potrivit legislaiei privind insolvena i/sau rspunderea
solidar; dac actele prin care s-a stabilit rspunderea sunt definitive n sistemul cilor
administrative i judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atras rspunderea a fost achitat,
condiia se consider ndeplinit.
De asemenea, debitorul trebuie s aib depuse toate declaraiile fiscale, potrivit vectorului
fiscal. Aceast condiie trebuie ndeplinit la data eliberrii certificatului de atestare fiscal.
Condiia prevzut se consider ndeplinit i n cazul n care, pentru perioadele n care nu s-au
depus declaraii fiscale, obligaiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de ctre organul fiscal.
58

Exemple
Vectorul fiscal reprezint totalitatea tipurilor de obligaii fiscale pentru care exist
obligaia de declarare cu caracter permanent, iar certificatul de atestare fiscal
cuprinde obligaiile restante existente n sold la data eliberrii acestuia.

n situaia debitorilor care nu dein bunuri n proprietate sau acestea sunt insuficiente
pentru a constitui garaniile prevzute de Codul de procedur fiscal, organul fiscal poate acorda
ealonarea la plat dac sunt ndeplinite celelalte condiii.

Exemple
Garaniile26 pot consta n:
a) mijloace bneti consemnate pe numele debitorului la dispoziia organului
fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garanie emis de o instituie de credit/poli de asigurare de
garanie emis de o societate de asigurare;
c) instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor proprietate a debitorului;
d) ncheierea unui contract de ipotec sau gaj n favoarea organului fiscal
competent pentru executarea obligaiilor fiscale ale debitorului pentru care exist
un acord de ealonare la plat, avnd ca obiect bunuri proprietate a unei tere
persoane. Aceste bunuri trebuie s fie libere de orice sarcini, cu excepia cazului
n care acestea sunt sechestrate exclusiv de ctre organul fiscal competent.
Pot forma obiect al garaniilor bunurile mobile care nu au durata normal de
funcionare expirat potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat n active corporale i necorporale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i bunurile mobile care, dei au durata normal

26

A se vedea Capitolul V: Garanii, Titlul VII: Colectarea creanelor fiscale, Cod de procedur fiscal.

59

de funcionare expirat, au fost supuse reevalurii potrivit regulilor contabile n


vigoare.

n ceea ce privete neachitarea la termenul de scaden de ctre debitor a obligaiilor


fiscale principale datorate bugetelor locale, se datoreaz dup acest termen majorri de
ntrziere. Nivelul majorrii de ntrziere este de 1% din cuantumul obligaiilor fiscale
principale neachitate n termen, calculat pentru fiecare lun sau fraciune de lun, ncepnd cu
ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
La cererea temeinic justificat a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru
obligaiile fiscale restante urmtoarele nlesniri la plat:
a) ealonri i/sau amnri la plata obligaiilor fiscale;
b) scutiri sau reduceri de majorri de ntrziere.
Ealonarea la plat se acord pe o perioad de cel mult 5 ani, iar amnarea la plat se
acord pe o perioad de cel mult 6 luni, dar care nu poate depi data de 20 decembrie a anului
fiscal n care se acord. Pe perioada pentru care au fost acordate amnri sau ealonri la plat,
pentru obligaiile fiscale principale ealonate sau amnate la plat, se datoreaz majorri de
ntrziere de 0,5% pe lun sau fraciune de lun, reprezentnd echivalentul prejudiciului.
Pe perioada ealonrii i/sau amnrii la plat, un procent de 50% din majorrile de
ntrziere reprezentnd componenta de penalitate a acestora, aferente obligaiilor fiscale
ealonate sau amnate la plat, se amn la plat. n situaia n care sumele ealonate sau
amnate au fost stinse n totalitate, majorrile de ntrziere amnate la plat se anuleaz.
Pentru obligaiile fiscale ealonate i/sau amnate la plat, contribuabilii trebuie s
constituie garanii astfel:
a) n cazul persoanelor fizice, o sum egal cu dou rate medii din ealonare, reprezentnd
obligaii fiscale locale ealonate i majorri de ntrziere calculate, n cazul ealonrilor la plat,
sau o sum rezultat din raportul dintre contravaloarea debitelor amnate i majorrile de
ntrziere calculate i numrul de luni aprobate pentru amnare la plat, n cazul amnrilor la
plat;
b) n cazul persoanelor juridice garania trebuie s acopere totalul obligaiilor fiscale ealonate
i/sau amnate la plat.
Prin hotrre a autoritii deliberative se aprob procedura de acordare a nlesnirilor la
plat.

60

4.4.4. Clasificarea impozitelor


Dat fiind diversitatea formelor pe care le-au mbrcat i le mbrac impozitele n diferite
state, acestea se pot grupa dup mai multe criterii.
1. Dup forma n care se percep, se disting impozite n natur i impozite n bani.
Impozitele n natur, caracteristice ornduirilor trecute, mbrcau forma prestaiilor sau drilor n
natur. n prezent, impozitele se pltesc n bani.
2. Dup obiectul impunerii, impozitele se pot grupa n impozite pe avere, impozite pe venit
i impozite pe cheltuieli.
3. O deosebit importan teoretic i practic o prezint gruparea impozitelor, n funcie de
modul de percepere, n directe i indirecte.
Impozitele directe se percep direct de la persoanele fizice i juridice care, potrivit inteniei
legiuitorului, trebuie s suporte, la anumite termene sarcina fiscal stabilit pe baza actelor de
care dispun organele fiscale privind persoane, avere, posesiune sau venitul fiecrui contribuabil.
Impozitele indirecte nu se stabilesc direct i nominativ asupra contribuabililor, ci se aeaz
asupra vnzrii bunurilor sau prestrii unor servicii.
Impozitele directe vizeaz existena venitului sau averii, n timp ce impozitele indirecte
vizeaz utilizarea acestora.
4. Dup scopul urmrit, impozitele se grupeaz n impozite financiare i impozite de
ordine. Primele se instituie n scopul realizrii de venituri pentru stat, cele din urm vizeaz
atingerea unui el, cum ar fi limitarea unei aciuni (exemplu: creterea accizei la tutun/alcool sau
taxa pe viciu are ca scop reducerea consumului de tutun/alcool; creterea accizei la motorin
determin creterea preului de vnzare al acesteia i, implicit, descurajarea folosirii motoarelor
Diesel, mai poluante dect cele pe benzin), avnd caracter nefiscal.
5. Dup frecvena cu care se realizeaz, impozitele pot fi permanente, adic atribuirea i
perceperea lor prezint o anumit regularitate i incidentale, adic se instituie i se ncaseaz o
singur dat.
6. Dup instituia care le administreaz, se ntlnesc impozite ale statului i impozite
locale, n cazul statelor cu structur unitar, respectiv federale, ale statelor membre ale
federaiei i locale, n cazul statelor federale.
Precizm c fiecare stat stabilete propria politic fiscal (numrul i cuantumul
impozitelor, categorii de contribuabili, exonerri, reduceri, deduceri) n funcie de obiectivele
mai largi de politic economic. Tocmai de aceea nu vom gsi toate aceste impozite n toate
statele, n mod invariabil. Exist attea politici fiscale cte state exist, de altfel ntre state

61

manifestndu-se chiar o anumit concuren fiscal, n scopul atragerii de capital. Sunt


preferate statele cu fiscalitate redus (cu presiune fiscal mic) i cu legislaie fiscal stabil.

4.4.5. Impozite directe


Impozitele directe27 reprezint forma cea mai veche de impunere. Ele s-au practicat i n
ornduirile precapitaliste, ns, o extindere i o diversificare mai mare au cunoscut abia n
capitalism. Impozitele directe se caracterizeaz prin faptul c se stabilesc nominal, n sarcina
unor persoane fizice sau juridice, n funcie de veniturile sau averea acestora, pe baza cotelor de
impozit prevzute n legislaia fiscal. Ele se ncaseaz direct de la subiectul impozitului, la
anumite termene dinainte stabilite. Impozitele directe pot fi grupate n impozite reale i
impozite personale.

Exemple
Impozitele directe prezint urmtoare avantaje:

constituie venituri sigure pentru stat, cunoscute din timp i pe care se


poate baza la anumite intervale de timp;

ndeplinesc obiective de justiie fiscal, deoarece sunt exorenate veniturile


necesare minimului de existen;

se calculeaz i se percep relativ uor.

Impozitele directe prezint urmtoarele dezavantaje:

nu sunt agreabile pltitorilor;

se apreciaz c sunt contraproductive,

conducerile statelor nu ar avea interes s devin nepopulare, prin creterea


acestor impozite;

pot genera abuzuri n ce privete aezarea i ncasarea impozitelor.

27

A se vedea i Iulian Vcrel .a., op.cit., pg. 391-427.

62

Impozitele reale

Impozitele reale au fost larg utilizate n perioada capitalismului ascedent. n primele


stadii de dezvoltare a capitalismului, cnd pmntul reprezenta principalul mijloc de producie,
n anumite ri europene a fost introdus impozitul funciar. Mrimea acestui impozit se stabilea
pe baza unor criterii ca, de exemplu:
-

numrul plugurilor utilizate n vederea lucrrii pmntului;

suprafaa terenurilor cultivate;

mrimea arenzii.
Un pas important n stabilirea mai aproape de realitate a impozitului funciar l-a reprezentat

introducerea cadastrului. Cadastrul cuprindea descrierea bunurilor funciare din fiecare localitate
i preciza registrele n care figureaz nscrii contribuabili cu bunurile lor, registre pe baza crora
se stabileau impozitele directe. Cadastrul era, de fapt, starea civil a terenurilor.
n afar de pmnt, impozitul real s-a calculat i pentru cldiri. Stabilirea impozitului pe
cldiri avea la baz anumite criterii, cum sunt:
-

destinaia imobilului (locuin, spaiu comercial, etc.)

numrul camerelor;

suprafaa construit.
Criteriile pe baza crora se realizeaz n prezent impunerea terenurilor i cldirilor difer de

la un stat la altul, dar, n principiu, se urmrete echitatea fiscal.


Datorit dezvoltrii manufacturilor, a fabricilor, a comerului i a altor activiti libere,
numrul meteugarilor, fabricanilor, comercianilor i liber profesionitilor a crescut. Astfel a
fost instituit impozitul pe activitile industriale, comerciale i profesiile libere, care avea la baza
stabilirii lui, de asemenea, anumite criterii de ordin exterior, ca de exemplu:
-

mrimea localitii n care se desfurau aceste activiti;

natura intreprinderii;

mrimea capitalului;

numrul lucrtorilor;

capacitatea de producie.
Aceste impozite au lrgit baza de impozitare: a crescut numrul impozitelor, dar i numrul

persoanelor, activitile i veniturile impozitate. Dezvoltarea industriei i comerului a generat


extinderea relaiilor de credit, a activitii bancare i a comerului cu titluri de valoare. n aceste
condiii a aprut o categorie de persoane care s-a ocupat cu plasarea propriilor capitaluri bneti
n operaii speculative, iar pentru impunerea acestora s-a introdus impozitul pe capitaluri bneti.
Acest impozit a avut un randament sczut, deoarece nici creditorul i nici debitorul nu erau
63

interesai s informeze corect organele fiscale despre relaiile de credit existente ntre ei, pentru a
se sustrage de la obligaiile de plat.
n concluzie, impozite reale sunt cele stabilite asupra unor bunuri materiale deinute de
ctre contribuabili sau asupra veniturilor obinute din exercitarea unor activiti. De exemplu:
impozitul pe cldiri, taxa asupra mijloacelor de transport, impozitul funciar, impozitul pe
activiti industriale, comerciale i profesii libere.
n a doua jumtate a secolului al XIX-lea i n primele decenii ale secolului al XX-lea s-a
trecut de la impozitul de tip real la cel tip personal.

Impozitele personale

Impozitele personale, spre deosebire de cele reale, privesc n mod direct persoana
contribuabilului. Cauza principal a introducerii acestor impozite a fost necesitatea lrgirii bazei
de impozitare ntruct muli muncitori, fiind lipsit de proprieti funciare, cldiri sau capitaluri
mobiliare, nu puteau fi supui la plata impozitelor reale. Drept urmare, s-a recurs la o anumit
difereniere a sarcinii fiscale, n funcie de mrimea veniturilor sau a averii i de situaia
personal a fiecrui pltitor, cea ce a marcat trecerea la sistemul impozitelor personale.
Impozitele personale se ntlnesc sub forma impozitelor pe venit i a impozitelor pe avere.
Impozitul pe venit. n calitate de subiecte ale impozitului pe venit apar att persoane fizice ct i
cele juridice care realizeaz venituri din diferite surse. Obiectul impozabil l reprezint veniturile
obinute din industrie, agricultur, comer, bnci, asigurri, profesii libere etc. (profit, rent,
dividende, salariu, pensie, sume provenind din chirii, dobnzi, etc) de ctre proprietari,
intreprinztori, mici meteugari, muncitori, funcionari, liber-profesioniti. n practica fiscal se
ntlnesc dou sisteme de aezare a impozitelor pe veniturile persoanelor fizice: sistemul
impunerii separate (se instituie un impozit pentru fiecare venit n parte) i sistemul impunerii
globale (se cumuleaz toate veniturile realizate de o persoan fizic, indiferent de sursa de
provenien, iar venitul total se supune unui singur impozit).
Impozitele pe avere se prezint sub urmtoarele forme:
- impozite asupra averii propriu-zise;
- impozitele pe circulaia averii;
- impozitele pe sporul de avere sau pe creterea valorii averii.

Impozitele asupra averii propriu-zise. Cele mai utilizate impozite asupra averii propriuzise sunt:

a) impozitele pe proprietile imobiliare care se ntlnesc sub forma impozitelor asupra


terenurilor i cldirilor,
64

b) impozitul asupra activului net care are ca obiect ntreaga avere mobil i imobil pe care o
deine un contribuabil (persoan fizic i persoan juridic sau numai persoana fizic ori numai
persoana juridic).

Impozitele pe circulaia averii. Aceste impozite se instituie n legtur cu trecerea


dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile i imobile de la o persoan la alta. n
aceste categorie se include:

impozitul pe succesiune;

impozitul pe donaii (a fost introdus pentru a preveni ocolirea plii impozitului pe


succesiuni prin efectuarea de donaii);

impozitul pe actele de vnzare-cumprare a unor bunuri imobile;

impozitul pe titlurile de valoare (aciuni, obligaiuni etc.);

impozitul pe circulaia capitalurilor.

Impozitele pe sporul de avere sau pe creterea valorii averii au ca obiect sporul de valoare
pe care l-au nregistrat unele bunuri n cursul unei perioade de timp. n aceast categorie
se include impozitul pe plusul de valoare imobiliar i impozitul pe sporul de avere
dobndit n timp de rzboi.
Impozitul pe plusul de valoare imobiliar a fost introdus pentru impunerea sporului de
valoare nregistrat de anumite bunuri imobiliare (cldiri, terenuri) n perioad de la
cumprare i pn la vnzare, fr ca proprietarul s fie efectuat o cheltuial n acest
scop. Subiectul impozitului este vnztorul bunurilor imobiliare, iar obiectul supus
impunerii este diferena ntre preul de vnzare i preul de cumprare al bunului
respectiv.
Impozitul pe sporul de avere dobndit n timp de rzboi. Obiectul impozitului l
constituie averea dobndit n timpul sau ca urmare nemijlocit a rzboiului.

n ceea ce privete impozitele pe avere n Romnia, ele se ntlnesc att sub forma unor impozite
pe avere propriu-zis, ct i a impozitelor pe circulaia averii. Dintre impozitele pe avere propriuzis mai importante sunt: impozitele pe cldiri i terenuri.

4.4.6. Impozite indirecte


Impozitele indirecte28 se percep de la toi cei care consum bunuri din categoria celor
impuse sau beneficiaz de anumite servicii, indiferent de veniturile, averea sau situaia
28

A se vedea i Iulian Vcrel .a., op.cit., pg. 428-454.

65

personal a acestora. Fiind percepute n cote proporionale asupra valorii mrfurilor vndute i a
serviciilor prestate (spre exemplu, TVA 20%) ori n sume fixe pe unitatea de msur (spre
exemplu, accize 200$/ton), impozitele indirecte creeaz impresia fals c ar fi suportate n
aceeai msur de toate paturile sociale, c ar asigura o repartiie echitabil a sarcinilor fiscale.
Chiar dac, aparent, cota impozitului indirect perceput la vnzarea unei anumite mrfi este mic,
raportat ns la ntregul venit, impozitul indirect capt un caracter regresiv. Aadar, cu ct o
persoan realizeaz venituri mai mari, cu att suport, pe calea impozitului pe consum, o sarcin
fiscal mai mic (i invers).
Trsturile caracteristice ale impozitelor indirecte
1. Se percep la vnzarea mrfurilor i serviciilor prin adugarea unor cote de impunere la
preurile acestora.
2. Se ncaseaz de la toate persoanele care cumpr mrfurile i serviciile, supuse impunerii
indirecte, indiferent de veniturile, averea sau situaia personal a acestora.
3. Se stabilesc n cote proporionale asupra preului mrfurilor supuse vnzrii i serviciilor sau
n suma fix pe unitatea de msur a acestora.
4. Au un caracter regresiv, deoarece ele sunt mai mari pe msur ce veniturile sunt mai mici.
5. Au un caracter inechitabil, deoarece nu prevd venit minim neimpozabil, nu cuprind anumite
faciliti n cazul celor au copii sau persoane n ntreinere i totodat, avantejeaz persoanele cu
venituri mari.
6. Se vireaz n bugetul public de ctre productori, comerciani, ns sunt suportate de ctre
consumatori.
7. Utilizarea lor, ca i n cazul impozitelor directe, conduce la scderea nivelului de trai al
populaiei, deoarece, prin reducerea veniturilor reale, se diminueaz puterea de cumprare a
populaiei.
8. Mrimea acestora este necunoscut de consumatori, fiind camuflat n preuri.
9. Manifest o sensibilitate sporit fa de conjunctura economic.
10. Perceperea lor este comod i reclam un cost relativ redus.
Toate impozitele directe i indirecte contribuie la scderea nivelului de trai al populaiei,
dar n mod diferit. Astfel, n timp ce impozitele directe duc la scderea veniturilor nominale ale
diferitelor categorii sociale, impozitele indirecte erodeaz puterea de cumprare.

66

Categorii de impozite indirecte


1. Taxele de consumaie sunt taxele generale pe vnzri care se percep la vnzarea tuturor
mrfurilor (TVA) i taxele speciale de consumaie, care se aplic numai asupra unor
categorii de mrfuri sau servicii (accizele).
2. Taxele vamale29 pot fi percepute de ctre stat asupra importului, exportului sau tranzitului
de mrfuri. n literatura de specialitate s-a apreciat c denumirea de taxa vamal este un
arhaism lingvistic i ar trebui nlocuit cu denumirea de tarif vamal30. Avem n vedere n
acest sens terminologia Acordului General pentru Tarife i Comer

care i-a propus

eliminarea barierelor tarifare din schimburile internaionale ori pe cea a Codului vamal al
Uniunii Europene care folosete noiunea de tarif vamal paralel cu cea de tax vamal. Cu
toate acestea, denumirea de tax vamal este folosit n continuare n literatura de
specialitate, reglementri interne i internaionale, limbajul curent.

Exemple

Taxele vamale de import sunt utilizate frecvent. Ele se aeaz asupra


importului de mrfuri i se calculeaz asupra valorii acestora, n
momentul n care trec frontiera rii importatoare. Importatorul, odat cu
depunerea documentelor prin care intr n posesia mrfii importate, achit
i taxa vamal de import. Taxa vamal are rolul unui impozit de egalizare,
deoarece conduce la apropierea preului mrfii importate de nivelul
preului mrfii similare indigene. Taxele vamale determin cretere
preului mrfurilor importate.

Taxele vamale de export sunt ntlnite doar sporadic, statele fiind


interesate s ncurajeje exportul de mrfuri.

Taxele vamale de tranzit se aeaz asupra mrfurilor care fac obiectul


comerului exterior, cu ocazia trecerii pe teritoriul unui stat ter. Se
practic numai cu titlu de excepie, statele fiind interesate s ncurajeze
tranzitul de mrfuri pentru c de pe urma acestuia realizeaz anumite
venituri, spre exemplu taxele pentru utilizarea drumurilor.

29

Ramona Ciobanu, The National Institutional System with competence in administering customs duties, in Bulletin
of the Transilvania University of Brasov seriesVII: Social Sciences and Law, Vol.8 (57) nr.2 2015, pg. 181-188.
30
Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, op.cit., pg. 244.

67

3. Statul instituie monopoluri fiscale asupra produciei i /sau vnzrii unor mrfuri ca:
tutun, sare, alcool i alte produse. Monopolul fiscal este o modalitate de percepere a impozitului
indirect i este egal cu diferena dintre preul de vnzare stabilit de ctre stat i costul de
producie (inclusiv profitul ntreprinztorului). Monopolurile fiscale, n funcie de sfera lor de
cuprindere, pot fi depline, cnd se stabilesc de ctre stat att asupra produciei, ct i asupra
vnzrii i pariale, cnd se aeaz fie numai asupra produciei, fie numai asupra comerului.
Printre rile n care monopolurile fiscale au adus ncasri la buget, putem meniona: Italia
(asupra tutunului i chibritului), Germania (asupra alcoolului sau buturilor alcoolizate), Spania
(asupra tutunului i petrolului). n Romnia, de-a lungul timpului au fost instituite monopoluri
fiscale asupra chibriturilor, alcoolului i diferitelor produse alcoolice, tutunului, timbrelor fiscale,
judiciare i potale, etc.
4. Legislaiile statelor mai pot reglementa i alte impozite indirecte.

S ne reamintim...

Veniturile ordinare ale statului sunt formate, n principal, din impozite, taxe,
contribuii i alte sume datorate la bugetul general consolidat.

Impozitele reprezint o prelevare la dispoziia statului a unei pri din


veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, n vederea acoperirii
cheltuielilor publice. Aceast prelevare se face n mod obligatoriu, cu titlu
nerambursabil i fr contraprestaie din partea statului.

Pentru individualizarea impozitelor se folosesc urmtoarele elemente


tehnice: subiectul impozitului sau contribuabilul; suportatorul impozitului;
obiectul impozitului; unitatea de impunere; cota de impunere; sursa
impozitului; asieta fiscal i termenul de plat.

Impozitele se clasific n mai multe categorii, cea mai important clasificare


fiind aceea n impozite directe i indirecte.

Impozitele directe sunt reale i personale, iar impozitele indirecte sunt, n


principal, taxe de consumaie, taxe vamale, monopoluri fiscale.

68

4.5. Taxele
4.5.1. Noiunea de tax

Taxele (de timbru, pentru eliberarea unor documente sau autorizaii, notariale, etc.)
reprezint plata efectuat de persoane fizice sau juridice pentru serviciile prestate acestora
de ctre o instituie public sau serviciu public.
Cu alte cuvinte, taxele sunt ncasate de la persoane care solicit o anumit activitate din
partea unor instituii ale statului sau beneficiaz de servicii publice, altele dect cele cu caracter
productiv31. Taxa constituie, alturi de impozite, cea de-a doua categorie principal de venituri
la bugetul de stat.
4.5.2. Trsturile taxelor

Taxele ntrunesc majoritatea trsturilor specifice impozitelor, i anume: caracter


obligatoriu, titlu nerambursabil, urmrire n caz de neplat. Principalele deosebiri ntre tax i
impozite constau n faptul c taxa se percepe numai de la cetenii care solicit organelor
publice respective ndeplinirea unor prestaii sau servicii. Subiectul pltitor este precis
determinat din momentul cnd acesta solicit efectuarea unei activiti din partea unui organ sau
instituii de stat.
Spre deosebire de impozite, taxele se caracterizeaz printr-o serie de trsturi specifice:
- taxele reprezint contribuii pentru acoperirea cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de
diferite persoane, pe cnd impozitele se ntrebuineaz pentru acoperirea cheltuielilor generale
ale societii;
- taxele reprezint pli fcute de persoane fizice sau juridice pentru servicii sau lucrri efectuate
n mod direct i imediat de ctre stat acestora, pe cnd n cazul impozitului statul nu este obligat
s presteze un echivalent direct sau imediat pltitorului;
- mrimea taxei depinde de felul i costul serviciului prestat, n timp ce cuantumul impozitului se
determin n funcie de natura i volumul venitului impozabil sau a averii;
- termenele de plat ale taxelor se fixeaz de regul n momentul solicitrii prestrii serviciului,
n timp ce la impozite, termenele de plat se stabilesc n prealabil.

31

A se vedea i Iulian Vcrel .a., op.cit., pg. 452-454.

69

4.5.3. Principiile taxrii

La stabilirea i aplicarea taxelor se au n vedere urmtoarele principii:


-

legalitatea taxrii taxele se aplic potrivit dispoziiilor legale;

unicitatea taxrii, n sensul c pe unul i acelai serviciu prestat unei persoane, aceasta
nu datoreaz tax dect o singur dat;

rspunderea pentru nendeplinirea obligaiei de plat revine funcionarului sau persoanei


ncadrate la instituia sau organul de stat respectiv i nu debitorului;

nulitatea actelor nelegal taxate;

taxele sunt anticipative, n sensul c ele se datoreaz i se achit n momentul solicitrii


serviciilor sau lucrrilor ce urmeaz a fi efectuate de organele sau instituiile de stat.
4.6. Contribuiile

Sumele reinute din salarii i alte venituri cu titlu de contribuii la fondul asigurrilor
sociale se redistribuie, potrivit legii, persoanelor ndreptite, sub form de pensii i ajutoare
sociale. Aceasta opiune a legiuitorului i gsete reazemul constituional n dispoziiile textului
art.1 alin(3) din legea fundamental care proclam statul romn ca stat social, cu toate obligaiile
care revin acestuia privind asigurarea unui trai decent pentru toate categoriile sociale.

A se vedea dispoziiile art.1 din Constituia Romniei.


Contribuiile sunt pli fcute de persoanele fizice i juridice pentru serviciile de
asisten social acordate de stat asigurailor i pentru pensiile de care acetia vor
beneficia.

Identificai contribuiile datorate n Romnia potrivit art.2 alin.(2) din Codul


fiscal.

70

Pentru contribuiile pltite, statul presteaz servicii de protecie social n funcie de


necesitile asiguratului (contribuabilului) i i acord pensie. n cazul contribuiilor, n special
ale celor pentru pensie, se urmrete stabilirea unei corelaii ntre sumele pltite i cele ncasate,
distinct pentru fiecare persoan, pe parcursul ntregii viei. Asiguraii beneficiaz de servicii de
protecie social n mod direct i imediat, n situaia n care necesitile o impun.
Contribuiile pentru asigurrile sociale se determin n funcie de volumul veniturilor din
munc. Ca i n cazul impozitelor, plata contribuiilor are loc sub form baneasc, este
obligatorie, general i definitiv, realizndu-se n cuantumul i la termenele stabilite prin lege.
Se remarc faptul c dup anul 1990 contribuiile au crescut foarte, att ca numr, ct i
din punct de vedere valoric. Aceste contribuii constituie o povar, att pentru angajatori
(societi comerciale, etc.), ct i pentru angajai (salariai).
Cauzele sunt numeroase :
-

crearea a numeroase instituii mari consumatoare de fonduri bugetare a cror activitate fie
se suprapune, fie nu i justific existena;

cheltuirea iraional a unei importante pri a fondurilor bugetare;

principala cauza care a condus la creterea poverii contribuabililor o constituie reducerea


permanent, dup anul 1989, a numrului salariailor, concomitent cu creterea numrului
pensionarilor, omerilor i a persoanelor care necesit msuri de protecie social (copii
strzii, ceretori, persoanele din caminele de btrni, cele bolnave de cancer, SIDA, etc.).

Rezumat

Veniturile ordinare ale statului sunt formate, n principal, din impozite, taxe,
contribuii i alte sume datorate la bugetul general consolidat.

Impozitele reprezint o prelevare la dispoziia statului a unei pri din


veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice, n vederea acoperirii
cheltuielilor publice. Aceast prelevare se face n mod obligatoriu, cu titlu
nerambursabil i fr contraprestaie din partea statului.

Pentru individualizarea impozitelor se folosesc urmtoarele elemente tehnice:

71

subiectul impozitului sau contribuabilul; suportatorul impozitului; obiectul


impozitului; unitatea de impunere; cota de impunere; sursa impozitului;
asieta fiscal i termenul de plat.

Impozitele se clasific n mai multe categorii, cea mai important clasificare


fiind aceea n impozite directe i indirecte.

Impozitele directe sunt reale i personale, iar impozitele indirecte sunt, n


principal, taxe de consumaie, taxe vamale, monopoluri fiscale.

Taxa reprezint plata efectuat de persoane fizice sau juridice pentru


serviciile prestate acestora de ctre o instituie public sau serviciu public.

La stabilirea i aplicarea taxelor se au n vedere urmtoarele principii:


legalitatea taxrii, unicitatea taxrii, rspunderea funcionarului pentru
taxare, nulitatea actelor nelegal taxate, stabilirea anticipat a taxelor.

Contribuiile sunt pli fcute de persoanele fizice i juridice pentru serviciile


de asisten social acordate de stat asigurailor i pentru pensiile de care
acetia vor beneficia.

Plata contribuiilor are loc sub form baneasc, este obligatorie, general i
definitiv, realizndu-se n cuantumul i la termenele stabilite prin lege.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Ce sunt impozitele pe avere?


2. Ce sunt monopolurile fiscale?
3. Enumerai contribuiile datorate conform Codului fiscal.

72

Unitatea de nvare 5.

Impozitul pe profit
Cuprins
5.1. Introducere ................................................................................................................................ 73
5.2. Competenele unitii de nvare ............................................................................................. 73
5.3. Noiunea i rolul impozitului pe profit ..................................................................................... 74
5.4. Categorii de contribuabili obligate la plata impozitului pe profit ............................................. 75
5.5. Categorii de contribuabili scutite de plata impozitului pe profit .............................................. 76
5.6. Sfera de cuprindere a impozitului ............................................................................................. 80
5.7. Determinarea profitului impozabil i impozitului pe profit ...................................................... 81
5.8. Pierderile fiscale ....................................................................................................................... 84
5.9. Obligaiile pltitorilor de impozit pe profit............................................................................... 84
5.9.1. Obligaia de nregistrare......................................................................................................... 84
5.9.2. Obligaii de declarare ............................................................................................................. 85
5.9.3. Obligaii de plat .................................................................................................................... 87
Rezumat ............................................................................................................................................ 87
Test de evaluare a cunotinelor ...................................................................................................... 88
Tem de control ............................................................................................................................... 88

5.1. Introducere

Profitul reprezint o form de venit obinut prin derularea unei activiti


economice, ca urmare a investirii unui capital. Pentru acest venit se datoreaz
impozitul pe profit. Codul fiscal stabilete categoriile de contribuabili care
datoreaz acest impozit, contribuabilii scutii de plat, formula de calcul a
impozitului. De asemenea, Codul fiscal reglementeaz regimul veniturilor
impozabile, a cheltuielilor deductibile i nedeductibile, pierderilor fiscale, precum
i obligaiile de nregistrare, declarare, calcul i plat a impozitului pe profit.

5.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal explicarea


mecanismului de impozitare a profitului n Romnia.

73

La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc noiunea impozit pe profit i s precizeze rolul acestuia n cadrul


sistemului fiscal,

identifice categoriile de contribuabili obligai la plata impozitului pe profit,


dar i categoriile scutite de la plata acestui impozit,

enune formula de calcul a impozitului pe profit,

identifice obligaiile pltitorilor de impozit pe profit.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

5.3. Noiunea i rolul impozitului pe profit

Profitul reprezint o form de venit obinut prin derularea unei activiti


economice, ca urmare a investirii unui capital. Condiia ca venitul realizat s fie calificat drept
profit este ca activitatea economic s se desfoare n scopul obinerii unui beneficiu. Precizarea
este important deoarece exist entiti care desfoar activiti productoare de venituri, dar
care nu sunt clasificate drept profit pentru c nu exist intenia de obinere a unui beneficiu, ci
aceea de a susine cu aceste venituri activitile proprii entitii respective. Este cazul persoanelor
juridice fr scop lucrativ, spre exemplu cultele religioase, organizaii sindicale, patronale,
fundaii, partide politice.
Prin profit supus impozitrii nlegem suma de bani calculat ca diferen ntre
veniturile realizate de un agent economic i cheltuielile efectuate pentru realizarea acelor
venituri.
Impozitul pe profit are un rol important n cadrul sistemului fiscal:
-

este o surs concret de alimentare cu venituri a bugetului public,

duce la creterea ponderii impozitelor directe n sistemul fiscal romn.


Totui, randamentul fiscal al impozitului pe profit este sczut deoarece exist numeroase

posibiliti de sustragere de la plata lui, prin evaziune fiscal32.


Metode evazioniste folosite sunt:

32

Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, op.cit., pg. 103.

74

- reducerea bazei de impozitare;


- nenregistrarea integral a veniturilor realizate;
- transferul veniturilor impozabile la societile nou create n cadrul aceluiai grup.

5.4. Categorii de contribuabili obligate la plata impozitului pe profit

Sunt obligate la plata impozitului pe profit urmtoarele categorii de persoane, denumite


contribuabili (art.13 alin.1 Cod fiscal):
a) persoanele juridice romne,
b)persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu
permanent/mai multor sedii permanente n Romnia;
c) persoanele juridice strine care au locul de exercitare a conducerii efective n Romnia;
d) persoanele juridice strine care realizeaz venituri din transferul proprietilor imobiliare
situate n Romnia sau al oricror drepturi legate de aceste proprieti, inclusiv nchirierea sau
cedarea folosinei bunurilor proprietii imobiliare situate n Romnia, veniturile din exploatarea
resurselor naturale situate n Romnia, precum i veniturile din vnzarea-cesionarea titlurilor de
participare deinute la o persoan juridic romn;
e) persoanele juridice cu sediul social n Romnia, nfiinate potrivit legislaiei europene.

A se vedea definiia legal a urmtorilor termeni (art.7 din Codul fiscal):

persoana juridic romn,

persoana juridica strin,

proprietate imobiliar,

locul conducerii efective,

titluri de participare.

A se vedea definiia legal a sediului permanent (art.8 din Codul fiscal).

75

5.5. Categorii de contribuabili scutite de plata impozitului pe profit


Potrivit art.13 alin.(2) sunt scutii de la plata impozitului pe profit urmtorii contribuabili:
a)Trezoreria Statului;
b) instituia public, nfiinat potrivit legii, cu excepia activitilor economice desfurate de
aceasta;
c) Academia Romn, precum i fundaiile nfiinate de Academia Romn n calitate de
fondator unic, cu excepia activitilor economice desfurate de acestea;
d) Banca Naional a Romniei;
e) Fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar, constituit potrivit legii;

Exemple
Fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar a fost constituit potrivit
OG nr. 39/1996 i are ca scop garantarea depozitelor pe care le constituie
persoanele fizice i juridice la instituiile de credit, precum i pentru continuarea
activitii instituiei de credit n cazul n care se afl n insolven.

f) Fondul de compensare a investitorilor, nfiinat potrivit legii;

Exemple

Fondul de compensare a investitorilor s-a constituit potrivit Legii nr.31/1990


privind societile comerciale i are rolul de a compensa investitorii n cazul
incapacitii membrilor fondului de a returna fondurile bneti i/sau
instrumentele financiare care au fost deinute n numele acestora cu ocazia
efecturii de servicii financiare.
g) Fondul de garantare a pensiilor private, nfiinat potrivit legii;

Exemple

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul pensiilor private s-a constituit

76

potrivit Legii nr.187/2011 i are rolul de a garanta drepturile participanilor i


beneficiarilor dobndite n cadrul sistemului de pensii private. Compenseaz
pierderile acestora la fondurile de pensii n perioada de acumulare, ct i dup
deschiderea dreptului la pensie.
g1) Fondul de garantare a asigurailor, constituit potrivit legii;

Exemple
Fondul de Garantare a Asigurailor s-a constituit ca persoan juridic de drept
public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asigurailor.
Fondul este o schem de garantare n domeniul asigurrilor i are drept scop
protejarea creditorilor de asigurri de consecinele insolvenei unui asigurtor.
Fondul efectueaz pli de indemnizaii/despgubiri rezultate din contractele de
asigurare facultative i obligatorii, n condiiile legii, n cazul falimentului unui
asigurtor, cu respectarea plafonului de garantare prevzut de lege de 450.000 lei
pe un creditor de asigurare al asigurtorului n faliment33.
h) persoana juridic romn care pltete impozit pe veniturile microntreprinderilor;
i) fundaia constituit ca urmare a unui legat;

Exemple
Fundaia constituit ca urmare a unui legat este o persoan juridic de drept
privat fr scop patrimonial care se constituie pe baza unui act juridic pentru
cauz de moarte, prin care una sau mai multe persoane constituie un patrimoniu
afectat, permanent i irevocabil, realizrii unui scop de interes general sau al unor
colectiviti.
j) entitatea transparent fiscal cu personalitate juridic.

33

A se vedea www.fgaromania.ro.

77

Exemple
Entitatea transparent fiscal, cu/fr personalitate juridic este orice asociere,
asociere n participaiune34, asocieri n baza contractelor de exploatri n
participaie, grup de interes economic, societate civil sau alt entitate care nu
este persoan impozabil distinct, fiecare asociat/participant fiind subiect de
impunere n nelesul impozitului pe profit sau pe venit, dup caz.

De asemenea, art.15 Cod fiscal cuprinde reguli speciale de impozitare privitoare la


persoanele juridice romne. Astfel, potrivit art.15 alin.(1), n cazul urmtoarelor persoane
juridice romne, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile urmtoarele
tipuri de venituri:
a) pentru cultele religioase, veniturile obinute din producerea i valorificarea obiectelor i
produselor necesare activitii de cult, potrivit legii, veniturile obinute din chirii, veniturile
obinute din cedarea/nstrinarea activelor corporale, alte venituri obinute din activiti
economice sau de natura celor prevzute la alin. (2), veniturile din despgubiri, n form
bneasc, obinute ca urmare a msurilor reparatorii prevzute de legile privind reconstituirea
dreptului de proprietate, cu condiia ca sumele respective s fie utilizate, n anul curent i/sau n
anii urmtori, pentru ntreinerea i funcionarea unitilor de cult, pentru lucrri de construcie,
de reparaie i de consolidare a lcaurilor de cult i a cldirilor ecleziastice, pentru nvmnt,
pentru furnizarea, n nume propriu i/sau n parteneriat, de servicii sociale, acreditate n
condiiile legii, pentru aciuni specifice i alte activiti nonprofit ale cultelor religioase, potrivit
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas i regimul general al cultelor, republicat;
b) pentru unitile de nvmnt preuniversitar i instituiile de nvmnt superior, particulare,
acreditate, precum i cele autorizate, veniturile obinute i utilizate, n anul curent sau n anii
urmtori, potrivit reglementrilor legale din domeniul educaiei naionale;
c) pentru asociaiile de proprietari constituite ca persoane juridice i asociaiile de locatari
recunoscute ca asociaii de proprietari, veniturile obinute i utilizate, n anul curent sau n anii
34

Codul civil reglementeaz asocierea n participaie la art.1949-1954. Astfel, potrivit art.1949, contractul de
asociere n participaie este contractul prin care o persoan acord uneia sau mai multor persoane o participaie la
beneficiile i pierderile uneia sau mai multor operaiuni pe care le ntreprinde. Contractul se ncheie n form scris,
forma scris fiind cerut ad probationem. n contract se stabilesc condiiile participrii, drepturile i obligaiile
prilor, situaia bunurilor de care se folosete asocierea. Asocierea nu are personalitate juridic i nu se nscrie n
Registrul Comerului. Persoana desemnat de asociai nregistreaz asocierea la organul fiscal competent nainte de
nceperea desfurrii activitii, ine evidenele contabile, depune declaraiile fiscale, furnizeaz informaii
asociailor privitoare la venituri i cheltuieli. Fiecare asociat va nregistra n contabilitatea proprie veniturile i
cheltuielile din asocierea n participaiune.

78

urmtori, pentru mbuntirea utilitilor i a eficienei cldirii, pentru ntreinerea i repararea


proprietii comune, potrivit legii;
d) pentru Societatea Naional de Cruce Roie din Romnia, veniturile obinute i utilizate, n
anul curent sau n anii urmtori, potrivit Legii Societii Naionale de Cruce Roie din Romnia
nr. 139/1995, cu modificrile i completrile ulterioare.
Totodat, potrivit art.15 alin.(2) Cod fiscal, n cazul organizaiilor nonprofit,
organizaiilor sindicale, organizaiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, urmtoarele
tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:
a) cotizaiile i taxele de nscriere ale membrilor;
b) contribuiile bneti sau n natur ale membrilor i simpatizanilor;
c) taxele de nregistrare stabilite potrivit legislaiei n vigoare;
d) veniturile obinute din vize, taxe i penaliti sportive sau din participarea la competiii i
demonstraii sportive;
e) donaiile, precum i banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
f) veniturile din dividende, dobnzi, precum i din diferenele de curs valutar aferente
disponibilitilor i veniturilor neimpozabile;
g) veniturile din dobnzi obinute de casele de ajutor reciproc din acordarea de mprumuturi
potrivit legii de organizare i funcionare;
h) veniturile pentru care se datoreaz impozit pe spectacole;
i) resursele obinute din fonduri publice sau din finanri nerambursabile;
j) veniturile realizate din aciuni ocazionale precum: evenimente de strngere de fonduri cu tax
de participare, serbri, tombole, conferine, utilizate n scop social sau profesional, potrivit
statutului acestora;
k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate n proprietatea organizaiilor
nonprofit, altele dect cele care sunt sau au fost folosite ntr-o activitate economic;
l) veniturile obinute din reclam i publicitate, veniturile din nchirieri de spaii publicitare pe:
cldiri, terenuri, tricouri, cri, reviste, ziare, realizate de organizaiile nonprofit de utilitate
public, potrivit legilor de organizare i funcionare, din domeniul culturii, cercetrii tiinifice,
nvmntului, sportului, sntii, precum i de camerele de comer i industrie, organizaiile
sindicale i organizaiile patronale; nu se includ n aceast categorie veniturile obinute din
prestri de servicii de intermediere n reclam i publicitate;
m) sumele primite ca urmare a nerespectrii condiiilor cu care s-a fcut donaia/sponsorizarea,
potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective s fie utilizate de ctre organizaiile nonprofit, n

79

anul curent sau n anii urmtori, pentru realizarea scopului i obiectivelor acestora, potrivit
actului constitutiv sau statutului, dup caz;
n) veniturile realizate din despgubiri de la societile de asigurare pentru pagubele produse la
activele corporale proprii, altele dect cele care sunt utilizate n activitatea economic;
o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului
IV;
p) sumele colectate de organizaiile colective autorizate, potrivit legii, pentru ndeplinirea
responsabilitilor de finanare a gestionrii deeurilor.
n cazul organizaiilor nonprofit, organizaiilor sindicale, organizaiilor patronale, pentru
calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile i alte venituri realizate, pn la nivelul
echivalentului n lei a 15.000 euro, ntr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale
neimpozabile prevzute la alin.(2). Aceste organizaii datoreaz impozit pe profit pentru partea
din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele dect cele considerate venituri
neimpozabile (art.15 alin.3 Cod Fiscal).
Dispoziiile art.15 alin.(2)-(3) sunt aplicabile i formelor asociative de proprietate asupra
terenurilor cu vegetaie forestier, punilor i fneelor, cu personalitate juridic.

5.6. Sfera de cuprindere a impozitului

Potrivit art.14 Cod fiscal, impozitul pe profit se aplic dup cum urmeaz:
a) n cazul persoanelor juridice romne, al persoanelor juridice strine avnd locul de exercitare a
conducerii efective n Romnia, precum i al persoanelor juridice cu sediul social n Romnia,
nfiinate potrivit legislaiei europene, asupra profitului impozabil obinut din orice surs, att
din Romnia, ct i din strintate;
b) n cazul persoanelor juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu
permanent/mai multor sedii permanente n Romnia, asupra profitului impozabil atribuibil
sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil la nivelul sediului permanent
desemnat s ndeplineasc obligaiile fiscale;
c) n cazul persoanelor juridice strine care realizeaz venituri din transferul proprietilor
imobiliare situate n Romnia sau al oricror drepturi legate de aceste proprieti, inclusiv
nchirierea sau cedarea folosinei bunurilor proprietii imobiliare situate n Romnia, din
exploatarea resurselor naturale situate n Romnia, precum i veniturile din vnzarea-cesionarea

80

titlurilor de participare deinute la o persoan juridic romn, asupra profitului impozabil


aferent acestora.
5.7. Determinarea profitului impozabil i impozitului pe profit
Profitul impozabil se calculeaz, potrivit art.19 alin.(1) din Codul fiscal.
Rezultatul fiscal se calculeaz ca diferen ntre venituri i cheltuieli, din care se
scad veniturile neimpozabile i deducerile fiscale i la care se adaug cheltuielile
nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau n calcul i elemente similare
veniturilor i cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum i pierderile fiscale care
se recupereaz.

Exemple

Exemple de elemente similare veniturilor:


a) diferenele favorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii creanelor
i datoriilor n valut,
b) sume provenind din reevaluarea mijloacelor fixe,
c) faciliti fiscale,
d)

ctigurile

legate

de

vnzarea

titlurilor

de

participare

proprii

dobndite/rscumprate.

Exemple de elemente similare cheltuielilor:


a) diferenele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii
creanelor i datoriilor n valut,
b) valoarea neamortizat a cheltuielilor de dezvoltare care a fost nregistrat
n rezultatul reportat,
c) pierderea nregistrat la data vnzrii titlurilor de participare proprii
reprezentnd diferena dintre preul de vnzare al titlurilor de participare proprii
i valoarea lor de dobndire/rscumprare,
e) sumele de natura cheltuielilor specifice localizrii, explorrii, dezvoltrii
sau oricrei activiti pregtitoare pentru exploatarea resurselor natural.

81

Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere
fiscal.
n scopul determinrii rezultatului fiscal, contribuabilii sunt obligai s evidenieze n
registrul de eviden fiscal veniturile nregistrate, precum i cheltuielile efectuate n scopul
desfurrii activitii economice, n anul fiscal respectiv.
Veniturile contribuabilului obligat la plata impozitului pe profit sunt impozabile i
neimpozabile.
Veniturile impozabile sunt veniturile din orice surs.
Veniturile neimpozabile sunt venituri realizate de societatea comercial, dar care
datorit utilitii publice a activitii productoare de venit sunt declarate neimpozabile. Sunt
reglementate la art.23 i 24 din Codul fiscal.

A se vedea dispoziiile art.23 i 24 din Codul fiscal privitoare la veniturile


neimpozabile.

Codul fiscal reglementeaz trei categorii de cheltuieli: cheltuieli deductibile, cheltuieli cu


deductibilitate limitat i cheltuieli nedeductibile.
Cheltuielile deductibile sunt cheltuielile efectuate n scopul desfurrii activitii
economice, precum i taxele de nscriere, cotizaiile i contribuiile datorate ctre camerele de
comer i industrie, organizaiile patronale i organizaiile sindicale. Cheltuielile cu salariile i
cele asimilate salariilor sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal (art.25
alin.1 i 2 Cod fiscal). Sunt cheltuieli indispensabile desfurrii activitii economice, denumite
necesare n doctrina civil.

A se vedea dispoziiile art.25 alin.(1) i (2) Cod fiscal privitoare la cheltuielile


deductibile.

82

Cheltuielile deductibile limitat (art.25 alin.3) au caracterul cheltuielilor utile din


doctrina civil, iar cheltuielile nedeductibile (art.25 alin.4) au caracterul aa-ziselor cheltuieli
voluptuorii din doctrina civil.

A se vedea dispoziiile art.25 alin.(3) i (4) Cod fiscal privitoare la cheltuielile


deductibile limitat i la cele nedeductibile.

Cota de impozit pe profit care se aplic asupra profitului impozabil astfel calculat este
de 16%. Contribuabilii care desfoar activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de
noapte, discotecilor sau cazinourilor, inclusiv persoanele juridice care realizeaz aceste venituri
n baza unui contract de asociere, i n cazul crora impozitul pe profit datorat pentru activitile
prevzute n acest articol este mai mic dect 5% din veniturile respective, sunt obligai la plata
impozitului n cot de 5% aplicat acestor venituri nregistrate.
Potrivit art.22 Cod fiscal, profitul investit n echipamente tehnologice, calculatoare
electronice i echipamente periferice, maini i aparate de cas, de control i de facturare,
precum i n programe informatice, produse i/sau achiziionate, inclusiv n baza contractelor de
leasing financiar, i puse n funciune, folosite n scopul desfurrii activitii economice, este
scutit de impozit. Aadar, profitul reinvestit este scutit de impozit.
Cheltuielile aferente achiziionrii, producerii, construirii mijloacelor fixe amortizabile,
precum i investiiile efectuate la acestea, se recupereaz din punct de vedere fiscal prin
deducerea amortizrii potrivit prevederilor art.28 Cod fiscal. Acesta definete mijlocul fix
amortizabil i activele neamortizabile, stabilind i regimul de amortizare a mijloacelor fixe
amortizabile. Sunt reglementate trei metodele de amortizare: liniar, degresiv i accelerat.

Exemple
Pentru stimularea activitii de cercetare i a progresului tehnic, n vederea
creterii calitii produselor n beneficiul consumatorilor, la calculul profitului
impozabil, pentru activitile de cercetare-dezvoltare se acord urmtoarele
stimulente fiscale:
83

a) deducerea suplimentar la calculul profitului impozabil, n proporie de 50%, a


cheltuielilor eligibile pentru aceste activiti; deducerea suplimentar se
calculeaz trimestrial/anual; n cazul n care se realizeaz pierdere fiscal, aceasta
se recupereaz potrivit dispoziiilor Codului fiscal.
b) aplicarea metodei de amortizare accelerat i n cazul aparaturii i
echipamentelor destinate activitilor de cercetare-dezvoltare.
Stimulentele fiscale se acord pentru activitile de cercetare-dezvoltare care
conduc la obinerea de rezultate ale cercetrii, valorificabile de ctre
contribuabili, efectuate att pe teritoriul naional, ct i n statele membre ale
Uniunii Europene. Activitile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea
deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie s fie din
categoriile

activitilor

de

cercetare

aplicativ

i/sau

de

dezvoltare

tehnologic, relevante pentru activitatea industrial sau comercial


desfurat de ctre contribuabili. Stimulentele fiscale se acord separat pentru
activitile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfurat35.

5.8. Pierderile fiscale

Pierderea anual, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din


profiturile impozabile obinute n urmtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va
efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit
prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora36.

5.9. Obligaiile pltitorilor de impozit pe profit


5.9.1. Obligaia de nregistrare

n scopul determinrii profitului impozabil, contribuabilii sunt obligai s evidenieze n


Registrul de eviden fiscal veniturile impozabile realizate din orice surs, ntr-un an fiscal,
35

Noul Cod fiscal a preluat dispoziiile vechiului Cod fiscal.


Vechiul Cod fiscal prevedea recuperarea pierderilor anuale din profiturile obinute n urmtorii 5ani. Prelungirea
termenului de recuperare este salutar.
36

84

precum i cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestora. Registrul se completeaz n ordine


cronologic i trebuie numerotat, nuruit, parafat i nregistrat la organul fiscal.

5.9.2. Obligaii de declarare


Pltitorii de impozit pe profit au dreptul de a opta ntre declararea i plata acestuia
trimestrial sau anual.
Declararea i plata impozitului pe profit se efectueaz trimestrial, pn la data de 25
inclusiv a primei luni urmtoare ncheierii trimestrelor I-III. Definitivarea i plata
impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaz pn la data de 25
martie inclusiv a anului urmtor.
Excepii
a) Contribuabilii societi comerciale bancare - persoane juridice romne i sucursalele din
Romnia ale bncilor - persoane juridice strine au obligaia de a declara i plti impozit pe
profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial. Termenul pn la care se efectueaz plata
impozitului anual este 25 martie inclusiv a anului urmtor.
b) cultele religioase; unitile de nvmnt preuniversitar i instituiile de nvmnt superior,
particulare, acreditate, precum i cele autorizate; asociaiile de proprietari constituite ca persoane
juridice i asociaile de locatari recunoscute ca asociaii de proprietari; Societatea Naional de
Cruce Roie din Romnia (organizaiile nonprofit) au obligaia de a declara i plti impozitul pe
profit, anual, pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se
calculeaz impozitul.
b) contribuabilii care obin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice i a
cartofului, pomicultur i viticultur au obligaia de a declara i de a plti impozitul pe profit
anual, pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz
impozitul.
Contribuabilii pot opta pentru declararea i plata impozitului pe profit anual, cu pli
anticipate, efectuate trimestrial. Termenul pn la care se efectueaz plata
impozitului anual este 25 martie inclusiv a anului urmtor. Opiunea pentru sistemul
anual de declarare i plat a impozitului pe profit se efectueaz la nceputul anului
fiscal. Opiunea efectuat este obligatorie pentru cel puin 2 ani fiscali consecutivi.
Ieirea din sistemul anual de declarare i plat a impozitului se efectueaz la

85

nceputul anului fiscal. Contribuabilii comunic organelor fiscale teritoriale


modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare i plat a impozitului pe profit,
potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal, pn la data de 31 ianuarie
inclusiv a anului fiscal respectiv.
Excepii
Datoreaz impozitul pe profit i aplic sistemul de declarare i plat trimestrial
urmtoarele categorii de contribuabili:
a) persoanelor juridice strine care realizeaz venituri din transferul proprietilor imobiliare
situate n Romnia sau al oricror drepturi legate de aceste proprieti, inclusiv nchirierea sau
cedarea folosinei bunurilor proprietii imobiliare situate n Romnia, din exploatarea resurselor
naturale situate n Romnia, precum i venituri din vnzarea-cesionarea titlurilor de participare
deinute la o persoan juridic romn;
b) contribuabilii care, n anul precedent, se aflau n una dintre urmtoarele situaii:

nou-nfiinai; nu sunt considerai contribuabili nou-nfiinai cei care se nregistreaz ca


efect al unor operaiuni de reorganizare efectuate potrivit legii;

nregistreaz pierdere fiscal la sfritul anului fiscal precedent;

s-au aflat n inactivitate temporar sau au declarat pe propria rspundere c nu desfoar


activiti la sediul social/sediile secundare, situaii nscrise, potrivit prevederilor legale, n
registrul comerului sau n registrul inut de instanele judectoreti competente, dup
caz;

au fost pltitori de impozit pe veniturile microntreprinderilor.


Contribuabilii au obligaia s depun o declaraie anual de impozit pe profit pn la data

de 25 martie inclusiv a anului urmtor.


Contribuabilii care aplic sistemul de declarare i plat a impozitului pe profit anual, cu
pli anticipate efectuate trimestrial, determin plile anticipate trimestriale n sum de o ptrime
din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare trimestrului pentru care se efectueaz plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent,
pe baza cruia se determin plile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat
conform declaraiei privind impozitul pe profit, fr a lua n calcul plile anticipate efectuate n
acel an.

86

5.9.3. Obligaii de plat

Profitul i impozitul pe profit se calculeaz trimestrial.


Impozitul pe profit se pltete trimestrial, pentru profitul impozabil aferent
trimestrului anterior efecturii plii.
Plata se efectueaz n conformitate cu datele cuprinse n declaraiile trimestriale de
impozit pe profit, pn la data de 25 a primei luni din trimestrul urmtor.
Contribuabilii care aplic sistemul de declarare i plat a impozitului pe profit anual,
cu pli anticipate efectuate trimestrial, determin plile anticipate trimestriale n
sum de o ptrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, pn la data
de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se efectueaz plata.
Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza cruia se determin plile
anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraiei privind
impozitul pe profit, fr a lua n calcul plile anticipate efectuate n acel an.
Sumele prelevate cu titlu de impozit pe profit se fac venituri la bugetul de stat.

Rezumat

Rezultatul fiscal al contribuabilului care datoreaz impozit pe profit se


calculeaz ca diferen ntre venituri i cheltuieli, din care se scad veniturile
neimpozabile i deducerile fiscale i la care se adaug cheltuielile
nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau n calcul i elemente
similare veniturilor i cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum
i pierderile fiscale care se recupereaz.

Cota de impozit pe profit care se aplic asupra profitului impozabil astfel


calculat este de 16%.

Codul fiscal reglementeaz categoriile de contribuabili obligate la plata


impozitului pe profit, dar i pe cele scutite de aceast obligaie fiscal.

Codul fiscal reglementeaz obligaia de nregistrare, declarare, calcul i plat


a impozitului pe profit.

87

Test de evaluare a cunotinelor

1. Cte tipuri de cheltuieli reglementeaz Codul fiscal?


2. Cte moduri de declarare i plat a impozitului pe profit reglementeaz Codul fiscal?
3. La care buget se fac venit sumele prelevate cu titlu de impozit pe profit?

Tem de control

Rspundei la urmtoarele ntrebri.


1. Ce sunt creanele fiscale principale?
2. Ce sunt creanele fiscale accesorii?
3. Ce este fiscalitatea?
4. Ce este impozitul?
5. Ce este taxa?
6. Ce sunt contribuiile?
7. Care sunt impozitele indirecte reglementate de Codul
fiscal?
8. Cum se calculeaz rezultatul fiscal?
9. Cte tipuri de cheltuieli reglementeaz Codul fiscal pentru
calculul impozitului pe profit?

88

Unitatea de nvare 6.

Impozitul pe dividende

Cuprins
6.1. Introducere ................................................................................................................................89
6.2. Competenele unitii de nvare .............................................................................................90
6.3. Noiune......................................................................................................................................90
6.4. Clarificri terminologice ...........................................................................................................90
6.5. Obiectul impozitului pe dividende ............................................................................................92
6.6. Determinarea dividendelor i a impozitului aferent n contabilitate .........................................93
6.7. Subiectele impozitului pe dividende .........................................................................................93
6.7.1. Debitorii impozitului pe dividende ........................................................................................93
6.7.2. Pltitorii impozitului pe dividende.........................................................................................99
Rezumat ..........................................................................................................................................100
Test de evaluare a cunotinelor ....................................................................................................101

6.1. Introducere

Obinerea i mprirea beneficiului este scopul pentru care se constituie societile


comerciale. Aceast caracteristic (affectio societatis) face distincia ntre societile comerciale
i asocierile fr scop lucrativ care urmresc scopuri culturale, sportive, umanitare.
Din profitul net, care se obine prin scderea din profitul brut a cheltuielilor
deductibile fiscal i a impozitului pe profitul societii comerciale respective, se
pltesc asociailor dividendele. Astfel, dividendul poate fi definit ca fiind cotaparte din beneficiul ce se va plti fiecrui asociat. Dividendele pot lua forma unei
pli n numerar, n natur sau a alocrii de noi aciuni ale societii. Pentru
dividendele primite, asociaii datoreaz impozitul pe dividende conform Codului
fiscal.

89

6.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal familializarea


studenilor cu noiunile de profit, beneficiu, dividend i impozit pe dividende.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc dividendul i impozitul pe dividend,

defineasc noiunea de profit/beneficiu,

identifice debitorii impozitului pe dividende,

identifice pltitorii impozitului pe dividende.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

6.3. Noiune
Din punct de vedere etimologic, cuvntul dividend provine din latinescul dividendus care
nseamn de mprit37.
Dividendul reprezint cota-parte din beneficiile unei societi comerciale, care se cuvine
unui asociat sau acionar, persoan fizic sau juridic, proporional cu numrul i valoarea
aciunilor deinute. Nivelul dividendelor este stabilit dup ce adunarea general a societii
comerciale a aprobat bilanul contabil, contul de profit i pierderi i a constatat existena sumelor
ce urmeaz a fi distribuite.
Impozitul pe dividende este un impozit direct stabilit asupra dividendelor cuvenite
asociailor persoane fizice sau juridice.
Codul fiscal reglementeaz impozitul pe dividende n mod distinct pentru persoane fizice
i juridice.
6.4. Clarificri terminologice

n legislaia actual ntlnim dou definiii ale noiunii de dividend. Legea nr.31/1990 privind
societile comerciale definete dividendul drept cota-parte din profit ce se va plti fiecrui
asociat. Dividendul reprezint cota-parte din profitul societii care se cuvine fiecrui asociat, de
37

Ioan Schiau, Titus Prescure, Legea societilor comerciale nr.31/1990. Analize i comentarii pe articole, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2007, pg. 225.

90

regul proporional cu cota lui de participare la capitalul social. De asemenea, Codul fiscal din
2013 definete la art.7 dividendul ca fiind ,,o distribuire n bani sau n natur, efectuat de o
persoan juridic unui participant la persoana juridic, drept consecin a deinerii unor titluri de
participare la acea persoan juridic.
Nou Cod fiscal definete dividentul la art.7 pct.11 dup cum urmeaz: ,,o distribuire n
bani sau n natur, efectuat de o persoan juridic unui participant, drept consecin a deinerii
unor titluri de participare la acea persoan juridic, exceptnd urmtoarele:
a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de
participare existente, ca urmare a unei operaiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;
b) o distribuire efectuat n legtur cu dobndirea/rscumprarea titlurilor de participare proprii
de ctre persoana juridic;
c) o distribuire n bani sau n natur, efectuat n legtur cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire n bani sau n natur, efectuat cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit
legii;
e) o distribuire de prime de emisiune, proporional cu partea ce i revine fiecrui participant;
f) o distribuire de titluri de participare n legtur cu operaiuni de reorganizare38, prevzute
la art. 32 i 33.
Sunt asimilate dividendelor din punct de vedere fiscal i se supun aceluiai regim fiscal
ca veniturile din dividende:
(i) ctigurile obinute de persoanele fizice din deinerea de titluri de participare, definite de
legislaia n materie, la organisme de plasament colectiv;
(ii) veniturile n bani i n natur distribuite de societile agricole, cu personalitate juridic,
constituite potrivit legislaiei n materie, unui participant la societatea respectiv drept consecin
a deinerii prilor sociale.

Exemple
Titlul de participare este, conform art.7 pct.40 din Codul fiscal, orice aciune sau
alt parte social ntr-o societate n nume colectiv, societate n comandit simpl,
societate pe aciuni, societate n comandit pe aciuni, societate cu rspundere

38

Este vorba despre fuziuni, divizri totale, divizri pariale, transferuri de active i achiziii de titluri de participare
ntre persoane juridice romne (art.32 Cod fiscal) i fuziuni, divizri totale, divizri pariale, transferuri de active i
schimburi de aciuni ntre societi din Romnia i societi din alte state membre ale Uniunii Europene (art.33 Cod
fiscal).

91

limitat sau ntr-o alt persoan juridic sau la un fond deschis de investiii39.
Profitul reprezint o form de venit obinut prin derularea unei activiti economice, ca
urmare a investirii unui capital. Condiia ca venitul realizat s fie calificat drept profit este ca
activitatea economic s se desfoare n scopul obinerii unui beneficiu. Obinerea i mprirea
beneficiului este scopul pentru care se constituie societile comerciale i le deosebete de
asocierile fr scop lucrativ care urmresc scopuri culturale, sportive, filantropice, etc.
Existena profitului/beneficiului poate fi constatat doar la sfritul exerciiului financiar
cnd sunt ntocmite situaiile financiare anuale. Acestea cuprind bilanul contabil, contul de
profit i pierderi, situaia modificrilor capitalului propriu, situaia fluxurilor de trezorerie,
politici contabile i notele explicative. Potrivit Legii nr.31/1990 privind societile comerciale,
nu se vor putea distribui dividende dect din profituri determinate potrivit legii. Plata
dividendelor n lipsa profitului real este inacceptabil pentru c o asemenea plat ar consuma
capitalul de lucru al societii40. De altfel, fapta fondatorului, administratorului, directorului sau
reprezentantului legal al societii care ncaseaz sau pltete dividende, sub orice form, din
profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, n lips de situaie financiar sau contrarii celor
rezultate din aceasta, constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 8 ani, potrivit
art.2721 din Legea nr.31/1990 privind societile comerciale41.

Precizai societile comerciale reglementate de Legea nr.31/1990 i denumirile


pe care le poart titlurile de participare la aceste societi.

6.5. Obiectul impozitului pe dividende

Obiectul

acestui impozit l constituie profitul realizat de o societate comercial i

mprit ntre asociai sub form de dividende.


Dividendele pot lua forma unei pli n numerar, n natur sau a alocrii de noi aciuni ale
societii. n cazul dividendelor n natur, evaluarea produselor acordate ca plat n natur se
face astfel:
39

S-a pstrat definiia din vechiul Cod fiscal.


A se vedea i Ioan Schiau, Titus Prescure, op.cit., pg. 228.
41
Ioan Schiau, Titus Prescure, op.cit., pg. 779-782.
40

92

la preul de vnzare practicat de unitate pentru produsele din producia proprie,

la preul de achiziie pentru alte produse,

la tariful practicat la data efecturii plii, pentru servicii.


Beneficiile vor fi mpite ntre asociai potrivit hotrrii Adunrii Generale a asociailor.

6.6. Determinarea dividendelor i a impozitului aferent n contabilitate


Dividendele se distribuie din profitul net.
Profitul brut se obine prin scderea din beneficiul total a cheltuielilor de producie.
Profitul net se obine prin scderea din profitul brut a impozitului pe profitul societii
comerciale respective.
6.7. Subiectele impozitului pe dividende

Facem distincie ntre debitorii i pltitorii impozitului pe dividende.

6.7.1. Debitorii impozitului pe dividende

Debitorii impozitului pe dividende sunt asociaii, persoane fizice sau juridice, crora leau fost distribuite dividende din beneficiul net al unei societi comerciale, de obicei conform
cotei de participare la capitalul social al societii respective.
Debitorii impozitului pe dividende persoane fizice
Din dispoziiile Codului fiscal42rezult c debitorii impozitului pe dividende persoane
fizice sunt:
-

persoane fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia, pentru veniturile obinute


din dividende, n Romnia, ct i n afara Romniei,

persoane fizice rezidente, altele dect cele prevzute mai sus, pentru veniturile obinute
din dividende, n Romnia, ct i n afara Romniei, ncepnd cu data de la care acestea
devin rezideni n Romnia,

42

persoane fizice nerezidente, pentru veniturile din dividende obinute n Romnia.

A se vedea dispoziiile art.58-61 Cod fiscal.

93

Persoanele fizice rezidente. Potrivit art.130 alin.1 Cod fiscal, persoanele fizice rezidente
romne, datoreaz impozit i pentru veniturile obinute din strintate. Veniturile realizate din
strintate se supun impozitrii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul
determinate dup regulile proprii fiecrei categorii de venit, n funcie de natura acestuia. Pentru
veniturile obinute din strintate de natura celor obinute din Romnia i neimpozabile n
conformitate cu dispoziiile Codului fical se aplic acelai tratament fiscal ca i pentru cele
obinute din Romnia.
Contribuabilii care obin venituri din strintate au obligaia s le declare pn la data de 25
mai a anului urmtor celui de realizare a venitului. Organul fiscal stabilete impozitul anual
datorat i emite o decizie de impunere. Diferenele de impozit rmase de achitat, conform
deciziei de impunere anual, se pltesc n termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii
deciziei de impunere, perioad pentru care nu se calculeaz i nu se datoreaz dobnzi i
penaliti de ntrziere.
Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelai venit i pentru aceeai perioad
impozabil, sunt supui impozitului pe venit att pe teritoriul Romniei, ct i n statul strin cu
care Romnia are ncheiat o convenie de evitare a dublei impuneri 43, iar respectiva convenie
prevede ca metod de evitare a dublei impuneri metoda creditului, au dreptul la deducerea din
impozitul pe venit datorat n Romnia a impozitului pltit n strintate (art.131 alin.1 Cod
fiscal). Creditul fiscal se acord la nivelul impozitului pltit n strintate, dar nu poate fi mai
mare dect partea de impozit pe venit datorat n Romnia.
Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizeaz un venit i care, potrivit conveniei de
evitare a dublei impuneri ncheiate de Romnia cu un alt stat, pot fi impuse n cellalt stat, iar
respectiva convenie prevede ca metod de evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul
venit va fi scutit de impozit n Romnia. Acest venit se declar n Romnia, dar este scutit de
impozit dac se anexeaz documentul justificativ eliberat de autoritatea competent a statului
strin, care atest impozitul pltit n strintate.
Creditul fiscal/Scutirea se acord dac sunt ndeplinite, cumulativ, condiiile prevzute de
art.131 alin.(3) Cod fiscal i anume:
a) se aplic prevederile conveniei de evitare a dublei impuneri ncheiate ntre Romnia i statul
strin n care s-a pltit impozitul;

43

Pentru detalii privind evitarea dublei impuneri, a se vedea Unitatea de nvare 13: Convenii fiscale
internaionale pentru evitarea dublei impuneri.

94

b) impozitul pltit n strintate, pentru venitul obinut n strintate, a fost efectiv pltit de
persoana fizic. Plata impozitului n strintate se dovedete printr-un document justificativ,
eliberat de autoritatea competent a statului strin respectiv;
c) venitul pentru care se acord credit fiscal/scutire face parte din una dintre categoriile de
venituri prevzute la art. 61, inclusiv dividende.
Persoana fizic rezident romn, cu domiciliul n Romnia, care dovedete schimbarea
rezidenei ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri,
este obligat n continuare la plata impozitului pe veniturile obinute din orice surs, inclusiv
dividende, att din Romnia, ct i din afara Romniei, pn la data schimbrii rezidenei.
Aceast persoan are obligaia completrii i depunerii la autoritatea competent din Romnia a
formularului prevzut la art.230 alin.(7) (Chestionar pentru stabilirea rezidenei fiscale a
persoanei fizice la sosirea n Romnia / Chestionar pentru stabilirea rezidenei fiscale a
persoanei fizice la plecarea din Romnia), cu 30 de zile naintea plecrii din Romnia pentru o
perioad sau mai multe perioade de edere n strintate care depesc n total 183 de zile, pe
parcursul oricrui interval de 12 luni consecutive, i va face dovada schimbrii rezidenei fiscale
ntr-un alt stat. Rezidenii statelor cu care Romnia are ncheiate convenii de evitare a dublei
impuneri trebuie s i dovedeasc rezidena fiscal printr-un certificat de reziden emis de ctre
autoritatea fiscal competent din statul strin sau printr-un alt document eliberat de ctre o alt
autoritate dect cea fiscal, care are atribuii n domeniul certificrii rezidenei conform
legislaiei interne a acelui stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care
este emis.
Persoana fizic rezident romn, cu domiciliul n Romnia, care dovedete schimbarea
rezidenei ntr-un stat cu care Romnia nu are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri
este obligat n continuare la plata impozitului pe veniturile obinute din orice surs, inclusiv
dividende, att din Romnia, ct i din afara Romniei, pentru anul calendaristic n care are loc
schimbarea rezidenei, precum i n urmtorii 3 ani calendaristici. Aceast persoan are
obligaia completrii i depunerii la autoritatea competent din Romnia a formularului prevzut
la art.230 alin.(7), cu 30 de zile naintea plecrii din Romnia pentru o perioad sau mai multe
perioade de edere n strintate care depesc n total 183 de zile, pe parcursul oricrui interval
de 12 luni consecutive.
Persoanele fizice nerezidente care obin venituri n Romnia datoreaz impozit potrivit
art.129 alin.(1) Cod fiscal. Pentru veniturile din dividende se aplic dispoziiile Codului fiscal
privitoare la dividende. ntruct pentru impozitarea dividendelor se aplic metoda stopajului la

95

surs, pltitorul are obligaia de a calcula, reine i vrsa impozitul pe dividende, impozitul fiind
final.
Persoanele fizice nerezidente care ndeplinesc condiiile de reziden prevzute la art.7 pct.
28 lit.b sau c, respectiv centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat n Romnia sau
persoana este prezent n Romnia pentru o perioad sau mai multe perioade care depesc n
total 183 de zile, pe parcursul oricrui interval de 12 luni consecutive, care se ncheie n anul
calendaristic vizat, vor fi supuse impozitului pe venit, inclusiv dividende, pentru veniturile
obinute din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei, ncepnd cu data de la care
acestea devin rezidente n Romnia. Fac excepie persoanele fizice care dovedesc c sunt
rezideni ai unor state cu care Romnia are ncheiate convenii de evitare a dublei impuneri,
crora le sunt aplicabile prevederile conveniilor. Persoana fizic nerezident, care a ndeplinit pe
perioada ederii n Romnia condiiile de reziden precizate anterior, va fi considerat rezident
n Romnia pn la data la care persoana fizic prsete Romnia. Aceast persoan are
obligaia completrii i depunerii la autoritatea competent din Romnia a formularului
prevzut la art.230 alin.(7) (Chestionar pentru stabilirea rezidenei fiscale a persoanei fizice la
sosirea n Romnia / Chestionar pentru stabilirea rezidenei fiscale a persoanei fizice la
plecarea din Romnia), cu 30 de zile naintea plecrii din Romnia pentru o perioad sau mai
multe perioade de edere n strintate care depesc n total 183 de zile, pe parcursul oricrui
interval de 12 luni consecutive, i nu va mai face dovada schimbrii rezidenei fiscale ntr-un alt
stat.

Debitorii impozitului pe dividende persoane juridice

Din dispoziiile Codului fiscal rezult c debitorii impozitului pe dividende persoane


juridice pot fi persoane juridice romne i persoane juridice strine care dein titluri de
participare i crora li se cuvin dividende; persoanele juridice strine care desfoar activitate
prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente n Romnia; persoanele
juridice strine care au locul de exercitare a conducerii efective n Romnia; persoanele juridice
cu sediul social n Romnia, nfiinate potrivit legislaiei europene. Aceste persoane juridice sunt
debitori pentru dividendele obinute pe teritoriul Romniei i/sau n strintate, n condiiile
stabilite de Codul fiscal i cu respectarea conveniilor de evitare a dublei impuneri ncheiate de
Romnia.
Sunt neimpozabile urmtoarele venituri:

96

dividendele pltite de o persoan juridic romn unei alte persoane juridice romne,
dac persoana juridic romn care primete dividendele deine, la data plii
dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe
o perioad de un an mplinit pn la data plii acestora, inclusiv (art.43 alin.4);

dividende pltite de o persoan juridic romn:

a) fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative;


b) organelor administraiei publice care exercit, prin lege, drepturile i obligaiile ce decurg din
calitatea de acionar al statului/unitii administrativ-teritoriale la acea persoan juridic romn
(art.43 alin.5).
Dividendele pltite persoanelor juridice au legtur i cu calculul impozitului pe profit.
Astfel, la calculul rezultatului fiscal n vederea stabilirii impozitului pe profit urmtoarele
venituri sunt neimpozabile:

dividendele distribuite unei persoane juridice romne, societate-mam, de o filial a sa


situat ntr-un stat membru, inclusiv cele distribuite sediului su permanent situat ntr-un
alt stat membru dect cel al filialei, dac persoana juridic romn ntrunete cumulativ
urmtoarele condiii (art.24 alin.1 lit.a):

1. are una dintre urmtoarele forme de organizare: societate n nume colectiv, societate n
comandit simpl, societate pe aciuni, societate n comandit pe aciuni, societate cu rspundere
limitat;
2. pltete impozit pe profit, potrivit Codului fiscal, fr posibilitatea unei opiuni sau exceptri;
3. deine minimum 10% din capitalul social al filialei situate ntr-un alt stat membru, care
distribuie dividendele;
4. la data nregistrrii venitului din dividende deine participaia minim prevzut la pct. 3, pe o
perioad nentrerupt de cel puin un an;
-

dividendele distribuite unor persoane juridice strine din state membre, societi-mam,
de filialele acestora situate n alte state membre, prin intermediul sediilor permanente din
Romnia, dac persoana juridic strin ntrunete, cumulativ, urmtoarele condiii
(art.24 alin.1 lit.b):

1. are una dintre formele de organizare prevzute n anexa nr. 1 care face parte integrant din
titlul II: Impozitul pe profit;
2. n conformitate cu legislaia fiscal a statului membru este considerat a fi rezident al statului
membru respectiv i, n temeiul unei convenii privind evitarea dublei impuneri ncheiate cu un
stat ter, nu se consider c are sediul fiscal n afara Uniunii Europene;

97

3. pltete, n conformitate cu legislaia fiscal a unui stat membru, fr posibilitatea unei opiuni
sau exceptri, unul dintre impozitele prevzute n anexa nr. 2 care face parte integrant titlul II:
Impozitul pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit;
4. deine minimum 10% din capitalul social al filialei situate ntr-un alt stat membru, care
distribuie dividendele;
5. la data nregistrrii venitului din dividende de ctre sediul permanent din Romnia, persoana
juridic strin deine participaia minim prevzut la pct. 4, pe o perioad nentrerupt de cel
puin un an.
Exemple
Potrivit art.24 alin.(5), expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:

stat membru - stat al Uniunii Europene;

filial dintr-un stat membru - persoan juridic strin al crei capital


social include i participaia minim de 10% deinut de o persoan
juridic romn, respectiv de un sediu permanent din Romnia al unei
persoane juridice strine dintr-un stat membru i care ntrunete,
cumulativ, urmtoarele condiii:

1. are una dintre formele de organizare prevzute n anexa nr. 1;


2. n conformitate cu legislaia fiscal a statului membru este considerat a fi
rezident al statului membru respectiv i, n temeiul unei convenii privind evitarea
dublei impuneri ncheiate cu un stat ter, nu se consider c are sediul fiscal n
afara Uniunii Europene;
3. pltete, n conformitate cu legislaia fiscal a unui stat membru, fr
posibilitatea unei opiuni sau exceptri, unul dintre impozitele prevzute n anexa
nr. 2;

stat ter - oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene.

n situaia n care, la data nregistrrii venitului din dividende, condiia legat de perioada
minim de deinere de un an nu este ndeplinit, venitul este supus impunerii. Ulterior, n anul
fiscal n care condiia este ndeplinit, venitul respectiv este considerat neimpozabil, cu
recalcularea impozitului din anul fiscal n care acesta a fost impus. n acest sens, contribuabilul
trebuie s depun o declaraie rectificativ privind impozitul pe profit, n condiiile prevzute de
Codul de procedur fiscal (art.24 alin.2).
98

Dispoziiile Codului fiscal privitoare la calculul rezultatului fiscal transpun prevederile


Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se
aplic societilor-mam i filialelor acestora din diferite state membre, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 345 din 29 decembrie 2011, cu amendamentele ulterioare.
Codul fiscal cuprinde i dispoziii antievazioniste (art.25 alin.6). Astfel, dispoziiile
privitoare la caracterul neimpozabil al dividendelor la stabilirea profitului impozabil nu se
,,aplic unui demers sau unor serii de demersuri care, fiind ntreprinse cu scopul principal sau cu
unul dintre scopurile principale de a obine un avantaj fiscal care contravine obiectului sau
scopului prezentului articol, nu sunt oneste, avnd n vedere toate faptele i circumstanele
relevante. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau pri. n nelesul prezentului alineat,
un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind oneste n msura n care nu sunt
ntreprinse din motive comerciale valabile care reflect realitatea economic. Dispoziiile
prezentului alineat se completeaz cu prevederile existente n legislaia intern sau n acorduri,
referitoare la prevenirea evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor.

6.7.2. Pltitorii impozitului pe dividende

Pltitorii impozitului pe dividende sunt:


-

persoanele juridice romne care pltesc dividende ctre persoane juridice romne (art.43
alin.1) i ctre persoane fizice rezidente ori nerezidente (art.97 alin.7);

persoanele fizice, n anumite situaii44.


Potrivit art.43 alin.(1) i art.97 alin.(7) Cod fiscal, regula este c obligaia calculrii i

reinerii impozitului pe veniturile sub form de dividende revine persoanelor juridice, odat cu
plata dividendelor.
Persoana juridic romn care pltete dividende ctre o persoan juridic romn are
obligaia s rein, s declare i s plteasc impozitul pe dividende reinut ctre bugetul de stat
(art. 43 alin.1). Impozitul pe dividende se stabilete prin aplicarea unei cote de impozit de 5%
asupra dividendului brut pltit unei persoane juridice romne. Impozitul pe dividende se
declar i se pltete la bugetul de stat, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care

44

n aceste situaii debitorul persoan fizic este i pltitor. Situaiile n care persoana fizic rezident sau
nerezident are obigaia declarrii i plii impozitului pe dividente au fost analizate la seciunea anterioar
privitoare la debitorii impozitului pe dividende.

99

se pltete dividendul (art. 43 alin.2). Se aplic aadar metoda stopajului la surs, asociailor
fiindu-le distribuite dividendele n sum net.
Dac dividendele distribuite nu au fost pltite pn la sfritul anului n care s-au aprobat
situaiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se pltete, dup caz, pn la data de
25 ianuarie a anului urmtor, respectiv pn la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat,
urmtor anului n care s-au aprobat situaiile financiare anuale.
n ceea ce privete persoanele fizice, potrivit art.97 alin.(7)-(8) Cod fiscal, veniturile sub
form de dividende, se impun cu o cot de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.
Obligaia calculrii i reinerii impozitului pe veniturile sub form de dividende revine
persoanelor juridice, odat cu plata dividendelor. Se aplic aadar i n acest caz metoda
stopajului la surs. Termenul de virare a impozitului este pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei n care se face plata. n cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost pltite
acionarilor/asociailor pn la sfritul anului n care s-au aprobat situaiile financiare anuale,
impozitul pe dividende se pltete pn la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmtor.
Impozitul datorat se vireaz integral la bugetul de stat.
Facem distincie ntre dividendele distribuite i cele pltite.
A se vedea art.43 i 97 Cod fiscal privind reinerea, plata i vrsarea impozitului
pe dividende

De remarcat c, fa de vechiul Cod fiscal care prevedea impozitarea dividendelor cu 16%,


noul Cod Fiscal prevede o impozitare mult diminuat, n cot de 5%, msura fiind menit s
stimuleze investiiile.

Rezumat

Dividendul reprezint cota-parte din profitul unei societi comerciale, care


se cuvine unui asociat sau acionar, persoan fizic sau juridic, proporional
cu numrul i valoarea aciunilor deinute.

Dividendele pot lua forma unei pli n numerar, n natur sau a alocrii de
noi aciuni ale societii.

Impozitul pe dividende este un impozit direct stabilit asupra dividendelor

100

cuvenite asociailor persoane fizice sau juridice.

Debitorii impozitului pe dividende sunt asociaii, persoane fizice sau juridice,


crora le-au fost distribuite dividende din beneficiul net al societii
comerciale, de obicei conform cotei de participare la capitalul social al
societii respective.

Pltitorii impozitului pe dividende sunt, de regul, societile comerciale.


Acestea au obligaia de a calcula, reine i vira impozitul pe dividende odat
cu plata dividendelor ctre acionari.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Ce este affectio societatis?


2. Definii noiunea de dividend.
3. Care este diferena debitorii i pltitorii impozitului pe profit?

101

Unitatea de nvare 7.

Impozitul pe reprezentane

Cuprins
7.1. Introducere ............................................................................................................................. 102
7.2. Competenele unitii de nvare........................................................................................... 103
7.3. Noiunea de reprezentan ...................................................................................................... 103
7.4. Aspecte generale privind constituirea, funcionarea i ncetarea activitii reprezentanelor1044
7.5. Obligaiile fiscale ale reprezentanelor................................................................................... 105
Rezumat ......................................................................................................................................... 106
Test de evaluare a cunotinelor ................................................................................................... 107

7.1. Introducere

Societile comerciale nerezidente pot desfura activiti n Romnia prin


intermediul reprezentanelor comerciale. Acestea vor putea funciona dac sunt
autorizate de Ministerul Economiei, potrivit legii. Prin lege i autorizaie se
stabilesc condiiile de funcionare a reprezentanei care, dac nu sunt respectate,
vor determina retragerea autorizaiei.
Orice persoan juridic strin, care are o reprezentan autorizat s funcioneze
n Romnia, potrivit legii, are obligaia de a plti un impozit anual. Impozitul pe
reprezentan pentru un an fiscal este egal cu echivalentul n lei al sumei de 4.000
euro, stabilit pentru un an fiscal.

102

7.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal descrierea constituirii,


funcionrii i ncetrii activitii societilor comerciale strine n Romnia prin
intermediul reprezentanelor.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc reprezentana,

descrie procedura de autorizare a reprezentanelor,

precizeze condiiile n care intervine ncetarea activitii reprezentanei, ca


urmare a retragerii autorizaiei i a nchiderii reprezentanei,

defineasc impozitul pe reprezentan i s prezize cuantumul acestuia,

precizeze termenele de declarare i de plat a impozitului pe reprezentan.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

7.3. Noiunea de reprezentan

Persoanele juridice strine pot nfiina n Romnia reprezentane comerciale, potrivit


Decretului-lege nr.122/1990 privind autorizarea i funcionarea n Romnia a reprezentanelor
societilor comerciale i organizaiilor economice strine, pe baza autorizaiei eliberate de
Ministerul Economiei, Comerului i Relaiilor cu Mediul de Afaceri. Reprezentana acioneaz
ca un mputernicit al societii comerciale strine pe teritoriul Romniei, avnd dreptul de a
desfura numai activitile menionate expres n autorizaia eliberat de Ministerul Economiei.
Reprezentanele efectueaz toate activitile n numele i pe seama societii comerciale strine
n conformitate cu obiectul de activitate stabilit n autorizaie. Ele nu au personalitate juridic,
astfel nct societile comerciale care le-au constituit rspund pentru actele i activitatea
reprezentanelor lor.

103

7.4. Aspecte generale privind constituirea, funcionarea i ncetarea activitii


reprezentanelor

Societatea comercial care solicit eliberarea unei autorizaii de reprezentan va


meniona n cererea adresat Ministerului Economiei urmtoarele:
-

sediul social,

obiectul de activitate al reprezentanei,

durata de funcionare,

numrul i funciile persoanelor propuse a se ncadra la reprezentan.


Totodat, la cerere va anexa urmtoarele documente:
1.

atestat, n original, din partea Camerei de Comer i Industrie Registru de Comer


(din ara unde i are sediul firma), care confirm existena legal, obiectul de
activitate i capitalul social al firmei strine;

2.

certificat de bonitate, n original, eliberat de o banc comercial prin care firma


strin i deruleaz operaiunile financiare;

3.

statut (sau memorandum de asociere), n copie, atestnd forma de organizare i


modul de funcionare a firmei strine;

4.

mputernicire, n original, a efului de reprezentan eliberat de firma strin,


autentificat de un jurist sau notar.

Documentele de mai sus, mpreuna cu traducerile legalizate de un birou notarial din


Romnia i cu o copie a contractului de spaiu unde va funciona reprezentana se depun la
registratura Ministerului Economiei Direcia Politici Comerciale. Se depune totodat i un
certificat eliberat de Agenia Naional de Administrare Fiscal (respectiv de Direcia General a
Finanelor Publice a Municipiului Bucureti, iar n teritoriu de Administraia Financiar
Judeean), prin care se confirm achitarea taxei de funcionare, n valoare de 1.200 $/an (300
$/trimestru), pltibil n lei, la cursul BNR din ziua plii.
Termenul de eliberare a autorizaiei de funcionare este de 30 zile de la data depunerii
documentelor.
Pentru eliberarea autorizaiei de funcionare, societatea comercial solicitant trebuie s
menioneze i durata de funcionare a reprezentanei. Termenul de valabilitate al autorizaiei
emise corespunde duratei de funcionarea a reprezentanei, aa cum a fost menionat de ctre

104

solicitant n cererea sa. La expirarea termenului de valabilitate, autorizaia de funcionare i


nceteaz valabilitate.
n cazul n care titularul dorete continuarea activitii, la cererea scris a acestuia,
autorizaia de funcionare poate fi rennoit, dar numai dac cererea solicitantului a fost
naintat Ministerului Economiei nainte de sfritul perioadei de valabilitate, condiie
menionat pe verso-ul autorizaiei de funcionare.
n situaiile de ncetare a valabilitii autorizaiei i nedepunere a unei cereri de rennoire
nainte de sfritul perioadei de valabilitate, continuarea activitii se poate face doar dup
reautorizarea reprezentanei, cu reluarea procedurii de autorizare.
Pentru nchiderea unui birou de reprezentan, documentele necesare sunt:
-

adres de solicitare, din care s rezulte data nchiderii biroului;

copie a unui document eliberat de Direcia General a Finanelor Publice, din care s

rezulte c biroul nu are obligaii fiscale;


-

copie a ultimei autorizaii de funcionare;


Ministerului Economiei - Directia Politici Comerciale aprob condiiile de exercitare a

activitii reprezantanelor, cu respectarea legislaiei n vigoare i a condiiilor generale


prezentate pe verso autorizaiei. n cazul nerespectrii acestor condiii autorizaia de funcionare
poate fi retras de Ministerul Economiei.

7.5. Obligaiile fiscale ale reprezentanelor45

Orice persoan juridic strin, care are o reprezentan autorizat s funcioneze n


Romnia, potrivit legii, are obligaia de a plti un impozit anual.
Impozitul pe reprezentan pentru un an fiscal este egal cu echivalentul n lei al sumei de
4.000 euro, stabilit pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieei valutare, comunicat de
Banca Naional a Romniei, valabil n ziua n care se efectueaz plata impozitului ctre bugetul
de stat. Orice persoan juridic strin, care nfiineaz sau desfiineaz o reprezentan n cursul
anului fiscal, are obligaia de a depune o declaraie fiscal la autoritatea fiscal competent, n
termen de 30 de zile de la data la care reprezentana a fost nfiinat sau desfiinat. De
asemenea, orice persoan juridic strin care datoreaz impozitul pe reprezentan are obligaia

45

Noul Cod fiscal a preluat fr nici o modificare reglementarea vechiului Cod fiscal privitoare la reprezentane.

105

de a depune o declaraie anual la autoritatea fiscal competent, pn la data de 28, respectiv 29


februarie a anului de impunere.
Impozitul pe reprezentan se pltete la bugetul de stat, n dou trane egale, pn la
datele de 25 iunie i 25 decembrie inclusiv.
n cazul unei persoane juridice strine, care n cursul unui an fiscal nfiineaz sau
desfiineaz o reprezentan n Romnia, impozitul datorat pentru acest an se calculeaz
proporional cu numrul de luni de existen a reprezentanei n anul fiscal respectiv.
Reprezentanele sunt obligate s conduc evidena contabil prevzut de legislaia n
vigoare din Romnia.

Rezumat

Persoanele juridice strine pot nfiina n Romnia reprezentane comerciale


pe baza autorizaiei eliberate de Ministerul Economiei, Comerului i
Relaiilor cu Mediul de Afaceri.

Termenul de valabilitate al autorizaiei emise corespunde duratei de


funcionarea a reprezentanei.

Autorizaia poate fi rennoit.

n cazul nerespectrii condiiilor de funcionare, autorizaia poate fi retras.

Orice persoan juridic strin, care are o reprezentan autorizat s


funcioneze n Romnia, potrivit legii, are obligaia de a plti un impozit
anual.

Impozitul pe reprezentan pentru un an fiscal este egal cu echivalentul n lei


al sumei de 4.000 euro, stabilit pentru un an fiscal.

Impozitul pe reprezentan se pltete la bugetul de stat, n dou trane egale,


pn la datele de 25 iunie i 25 decembrie inclusiv.

Reprezentanele sunt obligate s conduc evidena contabil prevzut de


legislaia n vigoare din Romnia.

106

Test de evaluare a cunotinelor

1. Ce sunt reprezentanele?
2. Care este procedura de eliberare a autorizaiei de funcionare a reprezentanei?
3. Ce este impozitul pe reprezentan i la care buget se face venit?

107

Unitatea de nvare 8.

Impozitarea microntreprinderilor

Cuprins
8.1. Introducere ..............................................................................................................................108
8.2. Competenele unitii de nvare ...........................................................................................108
8.3. Definiia microntreprinderii ...................................................................................................109
8.4. Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microntreprinderii ......................111
8.5. Cota de impozitare ..................................................................................................................111
8.6. Baza impozabil ......................................................................................................................112
8.7. Depunerea declaraiilor fiscale i plata impozitului................................................................113
Rezumat ..........................................................................................................................................113
Test de evaluare a cunotinelor ....................................................................................................113

8.1. Introducere

Articolul 47 din Codul fiscal enumer condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc


o persoan juridic pentru a fi definit microntreprindere. Microntreprinderile
pltesc pentru veniturile realizate impozitul pe venitul microntreprinderilor n cot
de 1%, 2% sau 3%, potrivit distinciilor Codului fiscal. Calculul i plata
impozitului pe veniturile microntreprinderilor se efectueaz trimestrial, pn la
data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz
impozitul. Impozitul pe veniturile microntreprinderilor reprezint venit al
bugetului de stat.

8.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal explicarea noiunilor


de microntreprindere i impozit pe venitul microntreprinderilor.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

108

defineasc microntreprinderea,

precizeze denumirea impozitului datorat de aceasta i cota aplicat asupra


veniturilor,

precizeze cum vor fi impozitate microntreprinderile pltitoare de impozit


pe profit dac ndeplinesc condiiile prevzute la art.47 din Codul fiscal,

precizeze cum vor fi impozitate microntreprinderile pltitoare de impozit


pe venitul

microntreprinderilor dac nu mai ndeplinesc condiiile

prevzute la art.47 din Codul fiscal,

explice cum se face calculul i plata impozitului pe veniturile


microntreprinderilor.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

8.3. Definiia microntreprinderii

n accepiunea art.47 din Codul fiscal, o microntreprindere este o persoan juridic


romn care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii46, la data de 31 decembrie a anului
fiscal precedent:
a) a realizat venituri, altele dect cele provenind din:
- activiti desfurate n domeniul bancar,
- activiti desfurate n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia
persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n aceste domenii,
- activiti desfurate n domeniul jocurilor de noroc,
- activiti de explorare, dezvoltare, exploatare a zcmintelor petroliere i gazelor naturale
b) a realizat venituri, altele dect cele din consultan i management n proporie de peste 80%
din veniturile totale; per a contrario dac ponderea veniturilor provenind din consultan i

46

Noul Cod fiscal a preluat definiia microntreprinderii din vechiul cod aducnd dou modificri: cea privitoare la
limita de venituri de 100.000 de euro (art.47 lit.c), care n vechiul cod era de 65.000 de euro, i cea privitoare la
veniturile provenite din explorare, dezvoltare, exploatare a zcmintelor petroliere i gazelor natural (art.48 alin.6
lit.d). Relaxarea limitei de venituri este de natur a determina creterea numrului de societi comerciale care vor fi
cuprinse n categoria microntreprinderilor i vor fi impozitate ca atare.

109

management depete 20% din veniturile totale, societatea comercial respectiv nu va mai fi
definit microntreprindere i va plti impozit pe profit47;
b) a realizat venituri care nu au depit echivalentul n lei a 100.000 euro;
c) capitalul social al acesteia este deinut de persoane, altele dect statul i unitile
administrative-teritoriale;
e) nu se afl n dizolvare, urmat de lichidare, nregistrat n registrul comerului sau la instanele
judectoreti, potrivit legii.
Avnd n vedere caracteristicile microntreprinderii, aceasta este, de regul, o societate
cu rspundere limitat.
Microntreprinderile pltesc impozitul pe venitul microntreprinderilor. Potrivit
art.48 alin.(1), acest impozit este obigatoriu, ceea ce nseamn c persoanele juridice romne
care ndeplinesc condiiile prevzute la art.47 din Codul fiscal sunt obligate la plata impozitului
pe venitul microntreprinderilor. Ele nu pot opta ntre impozitul pe venitul microntreprinderii i
impozitul pe profit.

8.4. Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microntreprinderii

Persoanele juridice romne sunt obligate la plata impozitului pe veniturile


microntreprinderilor ncepnd cu anul fiscal urmtor celui n care ndeplinesc condiiile
prevzute la art.47. Impozitul reglement este obligatoriu, astfel nct persoanele juridice romne
pltitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie ndeplinesc condiiile prevzute la
art.47, sunt obligate la plata impozitului pe venitul microntreprinderilor n anul urmtor. Ele
trebuie s comunice organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe venitul
microntreprinderilor, pn la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se pltete
impozitul pe venitul microntreprinderilor.
Dac n cursul anului fiscal, una dintre condiiile impuse la art.47 lit.d i e (cea privitoare
la capitalul social i dizolvare) nu mai este ndeplinit, persoana juridic va comunica organelor
fiscale competente ieirea din sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderilor, pn la
data de 31 martie inclusiv a anului urmtor.

47

De altfel, aceast condiie este prevzut i la art.52 alin.(1) Cod fiscal.

110

O persoan juridic romn care este nou-nfiinat este obligat s plteasc impozit pe
veniturile microntreprinderilor ncepnd cu primul an fiscal, n situaia n care capitalul social al
acesteia este deinut de persoane, altele dect statul i autoritile locale.
Excepii
Persoana juridic romn nou-nfiinat care, ncepnd cu data nregistrrii n
Registrul comerului, intenioneaz s desfoare activiti n domeniul bancar,
asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, n domeniul jocurilor de noroc i
al explorrii, dezvoltrii i exploatrii zcmintelor petroliere i gazelor naturale
nu va fi obligat la plata impozitului pe venitul microntreprinderilor.
Persoana juridic romn nou-nfiinat care, la data nregistrrii n Registrul
Comerului, are subscris un capital social reprezentnd cel puin echivalentul n
lei al sumei de 25.000 euro poate opta s aplice prevederile Codului fiscal
referitoare la impozitul pe profit. Opiunea este definitiv, cu condiia meninerii
valorii capitalului social de la data nregistrrii, pentru ntreaga perioad de
existen a persoanei juridice respective. n cazul n care aceast condiie nu este
respectat, persoana juridic va aplica prevederile Codului fiscal referitoare la
impozitul pe venitul microntreprinderilor, ncepnd cu anul fiscal urmtor celui
n care capitalul social este redus sub valoarea reprezentnd echivalentul n lei al
sumei de 25.000 euro de la data nregistrrii, dac sunt ndeplinite condiiile
prevzute de art.47. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului
n lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de
Banca Naional a Romniei la data nregistrrii persoanei juridice.

8.5. Cota de impozitare

Anul fiscal al unei microntreprinderi este anul calendaristic.


Cotele de impozitare48 pe veniturile microntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microntreprinderile care au peste 2 salariai, inclusiv;
b) 2% pentru microntreprinderile care au un salariat;
c) 3% pentru microntreprinderile care nu au salariai.
Prin salariat se nelege, potrivit art.51 alin.(4) Cod fiscal, persoana angajat cu contract
individual de munc cu norm ntreag, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat,
48

Prin acest sistem de impunere se dorete stimularea creterii populaiei ocupate i reducerea muncii la negru.

111

cu modificrile i completrile ulterioare. Condiia se consider ndeplinit i n cazul


microntreprinderilor care:
a) au persoane angajate cu contract individual de munc cu timp parial dac fraciunile de norm
prevzute n acestea, nsumate, reprezint echivalentul unei norme ntregi;
b) au ncheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, n cazul n care remuneraia
acestora este cel puin la nivelul salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat.
n cazul n care, n cursul anului fiscal, numrul de salariai se modific, cotele de
impozitare prevzute de Codul fiscal se aplic n mod corespunztor, ncepnd cu trimestrul n
care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microntreprinderile care au un salariat,
respectiv 2 salariai i care aplic cotele de impozitare corespunztoare, al cror raport de munc
nceteaz, condiia referitoare la numrul de salariai se consider ndeplinit dac n cursul
aceluiai trimestru sunt angajai noi salariai. Pentru microntreprinderile care nu au niciun
salariat sau au unul sau 2 salariai, n situaia n care numrul acestora se modific, n scopul
meninerii/modificrii cotelor de impozitare, noii salariai trebuie angajai cu contract individual
de munc pe durat nedeterminat sau pe durat determinat pe o perioad de cel puin 12 luni.
Dac n cursul unui an fiscal o microntreprindere realizeaz venituri mai mari de
100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultan i management n veniturile
totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plti impozit pe profit. Calculul i plata impozitului
pe profit se efectueaz ncepnd cu trimestrul n care s-a depit oricare dintre limitele
prevzute n prezentul articol, lund n considerare veniturile i cheltuielile realizate de la
nceputul anului fiscal. Impozitul pe profit datorat reprezint diferena dintre impozitul pe profit
calculat de la nceputul anului fiscal pn la sfritul perioadei de raportare i impozitul pe
veniturile microntreprinderilor datorat n cursul anului respectiv.
Microntreprinderile care n cursul unui trimestru ncep s desfoare activiti de natura
celor care nu pot fi desfurate de o microntreprindere la datoreaz impozit pe profit ncepnd
cu trimestrul respectiv.
8.6. Baza impozabil

Baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie veniturile


din orice surs. Codul fiscal reglementeaz modul de calcul a bazei impozabile, respectiv
categoriile de venituri care se scad din veniturile totale (venituri neimpozabile), precum i
cheltuielile care se deduc.

112

8.7. Depunerea declaraiilor fiscale i plata impozitului

Calculul i plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor se efectueaz


trimestrial, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz
impozitul. Microntreprinderile au obligaia de a depune, pn la termenul de plat a impozitului,
declaraia de impozit pe veniturile microntreprinderilor. De asemenea, au obligaia de a declara,
reine i vrsa impozitul pe dividende.
Impozitul pe veniturile microntreprinderilor reprezint venit al bugetului de stat.

Rezumat

Art.47 din Codul fiscal enumer condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc


o persoan juridic pentru a fi definit microntreprindere.

Microntreprinderile pltesc pentru veniturile realizate impozitul pe venitul


microntreprinderilor n cot de 1%, 2%, respectiv 3%, n funcie de numrul
de angajai.

Calculul i plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor se efectueaz


trimestrial, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru
care se calculeaz impozitul.

Microntreprinderile au obligaia de a depune, pn la termenul de plat a


impozitului, declaraia de impozit pe veniturile microntreprinderilor.

Impozitul pe veniturile microntreprinderilor reprezint venit al bugetului de


stat.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Definii microntreprinderea.
2. Care este accepiunea noiunii de salariat n lumina dispoziiilor art.51 alin.(4)
din Codul fiscal?
3. Ce impozit vor plti microntreprinderile pltitoare de impozit pe venitul
microntreprinderilor dac nu mai ndeplinesc condiiile prevzute la art.47 i de
cnd?

113

Unitatea de nvare 9.

Impozitarea persoanelor fizice.


Impozitul pe venit
Cuprins

9.1. Introducere ............................................................................................................................. 115


9.2. Competenele unitii de nvare .......................................................................................... 115
9.3. Contribuabilii i sfera de cuprindere a impozitului pe venit .................................................. 116
9.4. Venituri impozabile ............................................................................................................... 118
9.5. Venituri neimpozabile ............................................................................................................ 118
9.6. Cote de impunere ................................................................................................................... 122
9.7. Perioad impozabil ............................................................................................................... 122
9.8. Moneda de plata si de calcul .................................................................................................. 122
9.9. Venituri din activiti independente ....................................................................................... 122
9.9.1. Definirea veniturilor din activiti independente ................................................................ 122
9.9.2. Baza de calcul a impozitului ............................................................................................... 123
9.10. Venituri din salarii i asimilate salariilor ............................................................................. 126
9.10.1. Definirea veniturilor. Venituri impozabile. Venituri asimilate. Venituri neimpozabile ... 126
9.10.2. Deduceri personale............................................................................................................ 129
9.10.3. Determinarea impozitului pe venitul din salarii ................................................................ 130
9.10.4. Termenul de plat a impozitului ....................................................................................... 131
9.10.5. Obligaii declarative ale pltitorilor de venituri din salarii ............................................... 132
9.11. Venituri din cedarea folosinei bunurilor ............................................................................. 132
9.11.1. Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinei bunurilor ................................... 132
9.11.2. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinei bunurilor ......................................... 133
9.11.3. Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
....................................................................................................................................................... 133
9.11.4. Reguli privind stabilirea impozitului n cazul opiunii pentru determinarea venitului net n
sistem real ..................................................................................................................................... 134
9.11.5. Pli anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinei bunurilor ........................ 135
9.12. Venituri din investiii ........................................................................................................... 136
9.12.1. Venituri din investiii impozabile ..................................................................................... 136
9.12.2. Venituri neimpozabile din investiii.................................................................................. 144
9.12.3. Calculul, reinerea i virarea impozitului pe veniturile din investiii................................ 146
9.13. Venituri din pensii................................................................................................................ 148
9.13.1. Definirea veniturilor din pensii ......................................................................................... 148
9.13.2. Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii ................................................................. 148
9.13.3. Reinerea impozitului din venitul din pensii ..................................................................... 148
9.14. Venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur .................................................. 149
9.14.1. Definirea veniturilor.......................................................................................................... 149
9.14.2. Venituri neimpozabile ....................................................................................................... 149
114

9.14.3. Stabilirea venitului anual din activiti agricole pe baz de norme de venit .................... 150
9.14.4. Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activiti agricole ............................ 150
9.15. Venituri din premii i din jocuri de noroc ............................................................................ 151
9.15.1. Stabilirea venitului net din premii i din jocuri de noroc.................................................. 151
9.15.2. Reinerea impozitului aferent veniturilor din premii i din jocuri de noroc ..................... 152
9.16. Venituri din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal .......................... 152
9.16.1. Definirea venitului din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal ...... 152
9.16.2. Rectificarea impozitului .................................................................................................... 155
9.16.3. Obligaiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietilor imobiliare
....................................................................................................................................................... 155
9.17. Venituri din alte surse .......................................................................................................... 156
9.17.1. Definirea veniturilor din alte surse ................................................................................... 156
9.17.2. Calculul impozitului pe veniturile din alte surse i termenul de plat .............................. 157
Rezumat ......................................................................................................................................... 157
Test de evaluare a cunotinelor ................................................................................................... 158

9.1. Introducere

Impozitul pe venitul persoanelor fizice este una din cele mai importante surse de
venituri ale bugetului de stat. Codul fiscal reglementeaz categoriile de
contribuabili, categoriile de venituri impozabile, veniturile neimpozabile,
declararea i calculul venitului impozabil, cota de impozit aplicabil, reinerea i
vrsarea impozitului pe venit.

9.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal explicarea modului n


care sunt impozitate persoanele fizice.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

identifice persoanele fizice care datoreaz impozitul pe venit,

identifice veniturile impozabile,

identifice veniturile neimpozabile,

descrie regulile specifice privind calculul venitului impozabil, calculul


impozitului datorat, reinerea i vrsarea acestuia, pentru fiecare categorie
de venit impozabil.

115

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

9.3. Contribuabilii i sfera de cuprindere a impozitului pe venit

Impozitul pe venit reprezint o important surs de venituri pentru bugetul de stat, izvor
important de finanare a cheltuielilor publice.
Impozitul pe venit se aplic urmtoarelor persoane i categorii de venituri conform art. 58
i 59 din Codul Fiscal:
a) n cazul persoanelor fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia, veniturilor obinute
din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei;
b) n cazul persoanelor fizice rezidente, altele dect cele prevzute la lit.a, veniturilor obinute
din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei, ncepnd cu data de la care acestea
devin rezideni n Romnia49;
c) n cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfoar activitate independent prin
intermediul unui sediu permanent n Romnia, venitului net atribuibil sediului permanent;
d) n cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfoar activitate dependent n Romnia,
venitului salarial net din aceast activitate dependent;
e) n cazul persoanelor fizice nerezidente, care obin veniturile prevzute la art. 58 lit.d, venitului
determinat conform regulilor prevzute n prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de
venit.
Persoanelor fizice care dovedesc c sunt rezideni ai unor state cu care Romnia a
ncheiat convenii de evitare a dublei impuneri le sunt aplicabile prevederile acelor convenii.
n cursul anului calendaristic n care persoanele fizice nerezidente ndeplinesc condiiile de
reziden sunt supuse impozitului numai pentru veniturile obinute din Romnia. Rezidenii
statelor cu care Romnia are ncheiate convenii de evitare a dublei impuneri trebuie s i
dovedeasc rezidena fiscal printr-un certificat de reziden emis de ctre autoritatea fiscal
competent din statul strin sau printr-un alt document eliberat de ctre o alt autoritate dect cea
fiscal, care are atribuii n domeniul certificrii rezidenei conform legislaiei interne a acelui
stat. Acest certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.
49

Vechiul Cod fiscal prevedea c impozitul pe venit se aplic acestei categorii de contribuabili ncepnd cu data de
1 ianuarie a anului calendaristic urmtor anului n care acetia devin rezideni n Romnia.

116

Persoanele fizice nerezidente care ndeplinesc condiiile de reziden prevzute la art.7


pct.28 lit.b i c, respectiv, centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat n Romnia sau
este prezent n Romnia pentru o perioad sau mai multe perioade care depesc n total 183 de
zile, pe parcursul oricrui interval de 12 luni consecutive, care se ncheie n anul calendaristic
vizat, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obinute din orice surs, att din
Romnia, ct i din afara Romniei, ncepnd cu data de la care acestea devin rezidente n
Romnia. Fac excepie persoanele fizice care dovedesc c sunt rezideni ai unor state cu care
Romnia are ncheiate convenii de evitare a dublei impuneri, crora le sunt aplicabile
prevederile conveniilor. Persoana fizic nerezident, care a ndeplinit pe perioada ederii n
Romnia condiiile de reziden precizate anterior, va fi considerat rezident n Romnia pn
la data la care persoana fizic prsete Romnia. Aceast persoan are obligaia completrii i
depunerii la autoritatea competent din Romnia a formularului prevzut la art. 230 alin. 7
(Chestionar pentru stabilirea rezidenei fiscale a persoanei fizice la sosirea n Romnia /
Chestionar pentru stabilirea rezidenei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romnia), cu 30
de zile naintea plecrii din Romnia pentru o perioad sau mai multe perioade de edere n
strintate care depesc n total 183 de zile, pe parcursul oricrui interval de 12 luni
consecutive, i nu va mai face dovada schimbrii rezidenei fiscale ntr-un alt stat.
Persoana fizic rezident romn, cu domiciliul n Romnia, care dovedete schimbarea
rezidenei ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri,
este obligat n continuare la plata impozitului pe veniturile obinute din orice surs, att din
Romnia, ct i din afara Romniei, pn la data schimbrii rezidenei. Aceast persoan are
obligaia completrii i depunerii la autoritatea competent din Romnia a formularului prevzut
la art. 230 alin.(7) (Chestionar pentru stabilirea rezidenei fiscale a persoanei fizice la sosirea n
Romnia / Chestionar pentru stabilirea rezidenei fiscale a persoanei fizice la plecarea din
Romnia), cu 30 de zile naintea plecrii din Romnia pentru o perioad sau mai multe perioade
de edere n strintate care depesc n total 183 de zile, pe parcursul oricrui interval de 12 luni
consecutive, i va face dovada schimbrii rezidenei fiscale ntr-un alt stat. Rezidenii statelor cu
care Romnia are ncheiate convenii de evitare a dublei impuneri trebuie s i dovedeasc
rezidena fiscal printr-un certificat de reziden emis de ctre autoritatea fiscal competent din
statul strin sau printr-un alt document eliberat de ctre o alt autoritate dect cea fiscal, care
are atribuii n domeniul certificrii rezidenei conform legislaiei interne a acelui stat. Acest
certificat/document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis.

117

Persoana fizic rezident romn, cu domiciliul n Romnia, care dovedete schimbarea


rezidenei ntr-un stat cu care Romnia nu are ncheiat convenie de evitare a dublei impuneri
este obligat n continuare la plata impozitului pe veniturile obinute din orice surs, att din
Romnia, ct i din afara Romniei, pentru anul calendaristic n care are loc schimbarea
rezidenei, precum i n urmtorii 3 ani calendaristici. Aceast persoan are obligaia
completrii i depunerii la autoritatea competent din Romnia a formularului prevzut la art.
230 alin.(7), cu 30 de zile naintea plecrii din Romnia pentru o perioad sau mai multe
perioade de edere n strintate care depesc n total 183 de zile, pe parcursul oricrui interval
de 12 luni consecutive.

9.4. Venituri impozabile

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor art.61 din Codul
fiscal50, sunt urmtoarele:
a) venituri din activiti independente;
b) venituri din salarii i asimilate salariilor;
c) venituri din cedarea folosinei bunurilor;
d) venituri din investiii;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur;
g) venituri din premii i din jocuri de noroc;
h) venituri din transferul proprietilor imobiliare;
i) venituri din alte surse.
9.5. Venituri neimpozabile

Potrivit art.62 din Codul fiscal, urmtoarele venituri nu sunt impozabile:


ajutoarele, indemnizaiile i alte forme de sprijin cu destinaie special, primite de la
bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele
locale i din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe

50

Noul Cod fiscal nu aduce modificri substaniale acestei enumerri. Singura schimbare este adugarea la
veniturile din salarii i a veniturilor asimilate acestora.

118

nerambursabile, precum i cele de aceeai natur primite de la organizaii


neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;
indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc acordate, potrivit legii,
persoanelor fizice, altele dect cele care obin venituri din salarii i asimilate salariilor;
indemnizaiile pentru: risc maternal, maternitate, creterea copilului i ngrijirea copilului
bolnav, potrivit legii;
recompense acordate conform legii din fonduri publice;
veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub
forma deeurilor care fac obiectul programelor naionale finanate din bugetul de stat sau
din alte fonduri publice;
veniturile de orice fel, n bani sau n natur, primite la predarea deeurilor din patrimoniul
personal;
sumele ncasate din asigurri de orice fel reprezentnd despgubiri, sume asigurate,
precum i orice alte drepturi, cu excepia ctigurilor primite de la societile de asigurri
ca urmare a contractului de asigurare ncheiat ntre pri, cu ocazia tragerilor de
amortizare;
despgubirile n bani sau n natur primite de ctre o persoan fizic ca urmare a unui
prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despgubirile reprezentnd daunele
morale;
sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauz de utilitate public, conform legii;
sumele primite drept despgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitilor
naturale, precum i pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

pensiile pentru invalizii de rzboi, orfanii, vduvele/vduvii de rzboi, pensiile acordate


n cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul participant, potrivit legii, la
misiuni i operaii n afara teritoriului statului romn, pensiile acordate n cazurile de
invaliditate sau de deces, survenite n timpul sau din cauza serviciului, personalului
ncadrat n instituiile publice de aprare, ordine public i siguran naional, sumele
fixe pentru ngrijirea pensionarilor care au fost ncadrai n gradul I de invaliditate,
precum i pensiile, altele dect pensiile pltite din fonduri constituite prin contribuii
obligatorii la un sistem de asigurri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative
i cele finanate de la bugetul de stat;

sumele sau bunurile primite sub form de sponsorizare sau mecenat, conform legii;

119

veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor


imobile i mobile din patrimoniul personal, altele dect ctigurile din transferul titlurilor
de valoare i/sau aurului financiar prevzute la cap. V - Venituri din investiii, precum i
altele dect cele definite la cap. IX - Venituri din transferul proprietilor imobiliare din
patrimoniul personal;
drepturile n bani i n natur primite de:
- militarii n termen, soldaii i gradaii profesioniti care urmeaz modulul instruirii individuale,
elevii, studenii i cursanii instituiilor de nvmnt din sectorul de aprare naional, ordine
public i siguran naional;
- personalul militar, militarii n termen, poliitii i funcionarii publici cu statut special din
sistemul administraiei penitenciare, rezervitii, pe timpul concentrrii sau mobilizrii;
bursele primite de persoanele care urmeaz orice form de colarizare sau perfecionare
n cadru instituionalizat;

sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare i aur financiar, primite cu titlu de
motenire ori donaie. Pentru proprietile imobiliare, n cazul motenirilor i donaiilor
se aplic reglementrile prevzute la art. 111 alin.(2) i (3);

veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice i ai posturilor consulare pentru


activitile desfurate n Romnia n calitatea lor oficial, n condiii de reciprocitate, n
virtutea regulilor generale ale dreptului internaional sau a prevederilor unor acorduri
speciale la care Romnia este parte;
veniturile nete n valut primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare i
institutelor culturale ale Romniei amplasate n strintate, precum i veniturile n valut
primite de personalul ncadrat n instituiile publice de aprare, ordine public i siguran
naional, trimis n misiune permanent n strintate, n conformitate cu legislaia n
vigoare;
veniturile primite de oficialii organismelor i organizaiilor internaionale din activitile
desfurate n Romnia n calitatea lor oficial, cu condiia ca poziia acestora de oficial
s fie confirmat de Ministerul Afacerilor Externe;
veniturile primite de ceteni strini pentru activitatea de consultan desfurat n
Romnia, n conformitate cu acordurile de finanare nerambursabil ncheiate de
Romnia cu alte state, cu organisme internaionale i organizaii neguvernamentale;
veniturile primite de ceteni strini pentru activiti desfurate n Romnia, n calitate
de corespondeni de pres, cu condiia reciprocitii acordate cetenilor romni pentru

120

venituri din astfel de activiti i cu condiia ca poziia acestor persoane s fie confirmat
de Ministerul Afacerilor Externe;
sumele reprezentnd diferena de dobnd subvenionat pentru creditele primite n
conformitate cu legislaia n vigoare;
subveniile primite pentru achiziionarea de bunuri, dac subveniile sunt acordate n
conformitate cu legislaia n vigoare;
veniturile reprezentnd avantaje n bani i/sau n natur, stabilite potrivit legii, primite de
persoanele cu handicap, veteranii de rzboi, invalizii, orfanii i vduvele de rzboi,
accidentaii de rzboi n afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive
politice de dictatura instaurat cu ncepere de la 6 martie 1945, cele deportate n
strintate ori constituite n prizonieri, persoanele care au efectuat stagiul militar n
detaamentele de munc din cadrul Direciei Generale a Serviciului Muncii n perioada
1950 - 1961 i soiile celor decedai, urmaii eroilor-martiri, rniii i lupttorii pentru
victoria Revoluiei Romne din Decembrie 1989 i pentru revolta muncitoreasc
anticomunist de la Braov din noiembrie 1987, precum i persoanele persecutate de
ctre regimurile instaurate n Romnia cu ncepere de la 6 septembrie 1940 pn la 6
martie 1945 din motive etnice;
premiile obinute de sportivii medaliai la campionatele mondiale, europene i la jocurile
olimpice/paralimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele i indemnizaiile
sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor i altor specialiti, prevzui n
legislaia n materie, n vederea realizrii obiectivelor de nalt performan: clasarea pe
locurile 1 - 6 la campionatele europene, campionatele mondiale i jocurile
olimpice/paralimpice, precum i calificarea i participarea la turneele finale ale
campionatelor mondiale i europene, prima grup valoric, precum i la jocurile
olimpice/paralimpice, n cazul jocurilor sportive. De asemenea, nu sunt venituri
impozabile primele i indemnizaiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor,
tehnicienilor i altor specialiti, prevzui de legislaia n materie, n vederea pregtirii i
participrii la competiiile internaionale oficiale ale loturilor reprezentative ale
Romniei. Au acelai regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor
i altor specialiti, prevzui n legislaia n materie, din sumele ncasate de cluburi ca
urmare a calificrii i participrii la competiii intercluburi oficiale europene sau
mondiale;

121

premiile i alte drepturi sub form de cazare, mas, transport i altele asemenea, obinute
de elevi i studeni n cadrul competiiilor interne i internaionale, inclusiv elevi i
studeni nerezideni n cadrul competiiilor desfurate n Romnia;

prima de stat acordat pentru economisirea i creditarea n sistem colectiv pentru


domeniul locativ, n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare categorie de
venit.
9.6. Cote de impunere

Cota de impozit este de 16% i se aplic asupra venitului impozabil corespunztor


fiecrei surse.
9.7. Perioad impozabil

Perioada impozabil este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.

9.8. Moneda de plata si de calcul

Impozitele si taxele se declar i se pltesc n moneda naional a Romniei care este


leul. Sumele exprimate ntr-o moneda strin se convertesc n moneda naional a Romniei.

9.9. Venituri din activiti independente


9.9.1. Definirea veniturilor din activiti independente

Veniturile din activiti independente cuprind veniturile din activiti de producie,


comer, prestri de servicii, veniturile din profesii liberale i veniturile din drepturi de proprietate
intelectual, realizate n mod individual i/sau ntr-o form de asociere, inclusiv din activiti
adiacente (art.67 alin.1).

122

Veniturile din activiti de producie, comer, prestri de servicii sunt veniturile pe


care vechiul Cod fiscal le denumea venituri comerciale.
Constituie venituri din profesii liberale51 veniturile obinute din prestarea de servicii cu
caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaz organizarea i
exercitarea profesiei respective. Sunt venituri din profesii liberale veniturile obinute din
exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert
contabil, contabil autorizat, consultant de plasament n valori mobiliare, arhitect sau a altor
profesii reglementate, desfurate n mod independent, n condiiile legii.
Veniturile din valorificarea sub orice form a drepturilor de proprietate
intelectual provin din drepturi de autor i drepturi conexe dreptului de autor, brevete de
invenie, desene i modele, mrci i indicaii geografice, topografii pentru produse
semiconductoare i altele asemenea.

9.9.2. Baza de calcul a impozitului

Baza de calcul a impozitului pe veniturile din activiti independente se determin ca


diferen ntre venitul brut i cheltuielile deductibile. Codul fiscal reglementeaz veniturile
care nu fac parte din categoria veniturilor brute, adic sunt venituri neimpozabile, cheltuielile
deductibile, cheltuielile deductibile parial i cheltuielile neductibile. Ca urmare a acestei
operaiuni se determin venitul net asupra cruia se aplic impozitul (art.68 Cod fiscal).
Contribuabilii care obin venituri din activiti independente sunt obligai s organizeze i
s conduc contabilitatea n partid simpl, cu respectarea reglementrilor n vigoare privind
evidena contabil i s completeze Registrul de eviden fiscal.

Venituri comerciale

n cazul contribuabililor care realizeaz venituri comerciale, venitul net anual se


determin pe baza normelor de venit de la locul desfurrii activitii. Ministerul Finanelor
Publice elaboreaz nomenclatorul activitilor pentru care venitul net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit, care se aprob prin ordin al ministrului finanelor publice, n
conformitate cu activitile din Clasificarea activitilor din economia naional - CAEN,
51

Noul Cod fiscal le denumete venituri din profesii liberale, spre deosebire de vechiul Cod fiscal care le-a denumit
venituri din profesii libere. Considerm modificarea binevenit.

123

aprobat prin hotrre a Guvernului. Direciile generale regionale ale finanelor publice au
urmtoarele obligaii:
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, n cursul trimestrului IV al anului anterior celui n care urmeaz
a se aplica.
Norma de venit pentru fiecare activitate independent desfurat de contribuabil care
genereaz venit comercial nu poate fi mai mic dect salariul de baz minim brut pe ar garantat
n plat, n vigoare la momentul stabilirii acesteia, nmulit cu 12. Prevederile prezentului alineat
se aplic i n cazul n care activitatea se desfoar n cadrul unei asocieri fr personalitate
juridic, norma de venit fiind stabilit pentru fiecare membru asociat.
La stabilirea normelor anuale de venit, plafonul de venit determinat prin nmulirea cu 12 a
salariului de baz minim brut pe ar garantat n plat reprezint venitul net anual nainte de
aplicarea criteriilor. Criteriile pentru stabilirea normelor de venit de ctre direciile generale
regionale ale finanelor publice sunt cele prevzute n normele metodologice.
Dac un contribuabil desfoar dou sau mai multe activiti care genereaz venituri
comerciale, venitul net din aceste activiti se stabilete prin nsumarea nivelului normelor de
venit corespunztoare fiecrei activiti.
n cazul n care un contribuabil desfoar o activitate comercial i o alt activitate
independent, venitul net anual se determin n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n
partid simpl.
Contribuabilii care desfoar activiti pentru care venitul net se determin pe baz de
norme de venit au obligaia s completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de
eviden fiscal i nu au obligaii de eviden contabil.

Venituri din profesii liberale

Venitul net anual din profesii liberale se determin n sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, ca diferen ntre venitul brut i cheltuielile deductibile efectuate n scopul realizrii
de venituri, potrivit art.68 alin.(1) Cod fiscal. Contribuabilii au obligaia s efectueze pli
anticipate n contul impozitului anual datorat la bugetul de stat. Organul fiscal competent are
obligaia recalculrii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinat n sistem
real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilit potrivit Declaraiei privind venitul
realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuiilor sociale obligatorii datorate. Organul
fiscal emite decizia de impunere n care stabilete impozitul anual datorat pe baza declaraiei
124

privind impozitul anual realizat pe care contribuabilul are obligaia s o depun pn la data de
25 mai a anului urmtor celui de realizare a venitului. Cota de impunere este de 16% asupra
venitului net realizat.
Diferenele de impozit rmase de achitat conform deciziei de impunere anuale se pltesc n
termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere, perioad pentru care
nu se calculeaz i nu se datoreaz sumele stabilite potrivit reglementrilor n materie privind
colectarea creanelor bugetare.

Drepturi de proprietate intelectual

Venitul net din drepturile de proprietate intelectual, inclusiv din crearea unor lucrri de art
monumental, se stabilete prin scderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectual, contribuabilii pot
completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de eviden fiscal (determinarea
venitului net n sistem real) sau i ndeplinesc obligaiile declarative direct pe baza
documentelor emise de pltitorul de venit. Contribuabilii care i ndeplinesc obligaiile
declarative direct pe baza documentelor emise de pltitorul de venit au obligaia s arhiveze i s
pstreze documentele justificative cel puin n limita termenului prevzut de lege i nu au
obligaii privind conducerea evidenei contabile.
Contribuabilii care obin venituri din drepturi de proprietate intelectual au dreptul s opteze
pentru determinarea venitului net n sistem real. Opiunea este obligatorie pentru contribuabil pe
o perioad de 2 ani fiscali consecutivi i se consider rennoit pentru o nou perioad dac
contribuabilul nu solicit revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunztoare a
declaraiei privind venitul estimat i depunerea formularului la organul fiscal competent pn la
data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmtor expirrii perioadei de 2 ani. Opiunea pentru
determinarea venitului net n sistem real se exercit prin completarea declaraiei privind venitul
estimat/norma de venit cu informaii privind determinarea venitului net anual n sistem real i
depunerea formularului la organul fiscal competent pn la data de 31 ianuarie inclusiv, n cazul
contribuabililor care au desfurat activitate n anul precedent, respectiv n termen de 30 de zile
de la nceperea activitii, n cazul contribuabililor care ncep activitatea n cursul anului fiscal.
Contribuabilii care realizeaz venituri din activitile menionate la art.73 alin.(1) din Codul
fiscal pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. Opiunea de impunere a

125

venitului brut se exercit n scris n momentul ncheierii fiecrui raport juridic/contract i este
aplicabil veniturilor realizate ca urmare a activitii desfurate pe baza acestuia.

Exemple
Potrivit art.73 alin.(2)-(5) Cod fiscal, impozitul pe venit se calculeaz prin
reinere la surs la momentul plii veniturilor de ctre pltitorii veniturilor,
persoane juridice sau alte entiti care au obligaia de a conduce eviden
contabil, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce
cota forfetar de cheltuieli, dup caz, i contribuiile sociale obligatorii reinute la
surs potrivit prevederilor titlului V - Contribuii sociale obligatorii din Codul
fiscal. Contribuabilii nu au obligaii de completare a Registrului de eviden
fiscal i de conducere a evidenei contabile.
Impozitul calculat i reinut reprezint impozit final. Impozitul astfel reinut se
pltete la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n
care a fost reinut.

9.10. Venituri din salarii i asimilate salariilor


9.10.1. Definirea veniturilor. Venituri impozabile. Venituri asimilate. Venituri
neimpozabile

Salariul reprezint preul forei de munc. Definiia legal a salariului o regsim ns n


art.159 alin.(1) din Codul muncii astfel: " salariul reprezint contraprestaia muncii depuse
de salariat n baza contractului individual de munc ". Contractul individual de munc este
contractul n temeiul cruia o persoana fizic, denumit salariat, se oblig s presteze munca
pentru i sub autoritatea unui angajator, persoana fizic sau juridic, n schimbul unei
remuneraii denumite salariu (art.10 din Codul muncii).
Din punct de vedere fiscal, conform art.76 alin.(1) din Codul fiscal, sunt considerate
venituri din salarii toate veniturile n bani i/sau n natur obinute de o persoan fizic
rezident ori nerezident ce desfoar o activitate n baza unui contract individual de munc, a

126

unui raport de serviciu, act de detaare sau a unui statut special prevzut de lege, indiferent de
perioada la care se refer, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv
indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc acordate persoanelor care obin venituri
din salarii i asimilate salariilor.
Conform art.76 alin.2 din Codul fiscal sunt asimilate salariilor urmtoarele venituri:
a) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public, stabilite
potrivit legii;
b) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii alese n cadrul persoanelor
juridice fr scop patrimonial;
c) solda lunar acordat potrivit legii;
d) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societilor, potrivit legii sau actului
constitutiv, dup caz, precum i participarea la profitul unitii pentru managerii cu contract de
management, potrivit legii;
e) sume reprezentnd participarea salariailor la profit, potrivit legii;
f) remuneraia obinut de directorii cu contract de mandat i de membrii directoratului de la
societile administrate n sistem dualist i ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum
i drepturile cuvenite managerilor, n baza contractului de management prevzut de lege;
g) remuneraia primit de preedintele asociaiei de proprietari sau de alte persoane, n baza
contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea asociaiilor de proprietari, cu modificrile i completrile ulterioare;
h) sumele primite de membrii fondatori ai societilor constituite prin subscripie public;
i) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dup caz, precum i
sumele primite pentru participarea n consilii, comisii, comitete i altele asemenea;
j) sumele primite de reprezentanii n organisme tripartite, potrivit legii;
k) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, altele dect cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport i cazare, primite de salariai, potrivit legii, pe perioada
delegrii/detarii, dup caz, n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului,
pentru partea care depete plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) n ar, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaie, prin hotrre a Guvernului pentru
personalul autoritilor i instituiilor publice;
(ii) strintate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurn prin hotrre a Guvernului pentru
personalul romn trimis n strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
l) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, altele dect cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport i cazare, primite de salariaii care au stabilite raporturi de munc cu
127

angajatori nerezideni, pe perioada delegrii/detarii, dup caz, n Romnia, n interesul


serviciului, pentru partea care depete plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru
diurna acordat personalului romn trimis n strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, prin hotrre a Guvernului, corespunztor rii de reziden a angajatorului
nerezident de care ar beneficia personalul din instituiile publice din Romnia dac s-ar deplasa
n ara respectiv;
m) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, altele dect cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport i cazare primite pe perioada deplasrii, n alt localitate, n
ar i n strintate, n interesul desfurrii activitii, astfel cum este prevzut n raportul
juridic, de ctre administratorii stabilii potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat, de ctre directorii care i desfoar activitatea n baza contractului de
mandat potrivit legii, de ctre membrii directoratului de la societile administrate n sistem
dualist i ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum i de ctre manageri, n baza
contractului de management prevzut de lege, pentru partea care depete plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
(i) n ar, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaie, prin hotrre a Guvernului pentru
personalul autoritilor i instituiilor publice;
(ii) n strintate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurn prin hotrre a Guvernului pentru
personalul romn trimis n strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
n) indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, altele dect cele acordate pentru acoperirea
cheltuielilor de transport i cazare, primite pe perioada deplasrii n Romnia, n interesul
desfurrii activitii, de ctre administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu
entiti nerezidente, astfel cum este prevzut n raporturile juridice respective, pentru partea care
depete plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordat personalului
romn trimis n strintate pentru ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotrre a
Guvernului, corespunztor rii de reziden a entitii nerezidente de care ar beneficia personalul
din instituiile publice din Romnia dac s-ar deplasa n ara respectiv;
o) remuneraia administratorilor societilor, companiilor/societilor naionale i regiilor
autonome, desemnai/numii n condiiile legii, precum i sumele primite de reprezentanii n
adunarea general a acionarilor i n consiliul de administraie;
p) sume reprezentnd salarii/solde, diferene de salarii/solde, dobnzi acordate n legtur cu
acestea, precum i actualizarea lor cu indicele de inflaie, stabilite n baza unor hotrri
judectoreti rmase definitive i irevocabile/hotrri judectoreti definitive i executorii;

128

q) indemnizaiile lunare pltite conform legii de angajatori pe perioada de neconcuren, stabilite


conform contractului individual de munc;
r) remuneraia brut primit pentru activitatea prestat de zilieri, potrivit legii;
s) orice alte sume sau avantaje n bani ori n natur.
La acestea se adaug i avantajele, n bani sau n natur, prevzute la art.76 alin.3.
Nu vor fi asimilate salariilor n vederea impunerii anumite categorii de venituri
enumerate la art.76 alin.(4) din Codul fiscal.

Identificai veniturile neimpozabile, respectiv veniturile care, potrivit art.76


alin.(4) din Codul fiscal, nu sunt considerate venituri salariale i pentru care nu se datoreaz
impozitul pe venit.

9.10.2. Deduceri personale

Persoanele care obin venituri salariale au dreptul, conform art.77 alin.(1)-(2), la


deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub form de deducere personal,
acordat pentru fiecare lun a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul
unde se afl funcia de baz.
(2) Deducerea personal se acord pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pn la
1.500 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane n ntreinere - 300 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoan n ntreinere - 400 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au dou persoane n ntreinere - 500 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane n ntreinere - 600 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane n ntreinere - 800 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din salarii cuprinse ntre 1.501
lei i 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fa de cele de mai sus i se
stabilesc prin ordin al ministrului finanelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaz venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se
acord deducerea personal.

129

Persoana n ntreinere poate fi soia/soul, copiii sau ali membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale soului/soiei acestuia pn la gradul al doilea inclusiv, ale crei venituri,
impozabile i neimpozabile, nu depesc 300 lei lunar. n cazul n care o persoan este ntreinut
de mai muli contribuabili, suma reprezentnd deducerea personal se atribuie unui singur
contribuabil, conform nelegerii ntre pri. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma
reprezentnd deducerea personal se atribuie fiecrui contribuabil n ntreinerea cruia/crora se
afl acetia. Copiii minori, n vrst de pn la 18 ani mplinii, ai contribuabilului, sunt
considerai ntreinui. Nu sunt considerate persoane aflate n ntreinere persoanele fizice care
dein terenuri agricole i silvice n suprafa de peste 10.000 m2 n zonele colinare i de es i de
peste 20.000 m2 n zonele montane. Deducerea personal nu se acord personalului trimis n
misiune permanent n strintate, potrivit legii.

9.10.3. Determinarea impozitului pe venitul din salarii

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un impozit lunar, final, care se calculeaz i
se reine la surs de ctre pltitorii de venituri.
Impozitul lunar se determin astfel:
a) la locul unde se afl funcia de baz, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul
determinat ca diferen ntre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a
contribuiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii n Romnia sau n
conformitate cu instrumentele juridice internaionale la care Romnia este parte, precum i, dup
caz, a contribuiei individuale la bugetul de stat datorat potrivit legii, i urmtoarele:

deducerea personal acordat pentru luna respectiv;

cotizaia sindical pltit n luna respectiv;

contribuiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificrile


i completrile ulterioare, i cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel n
conformitate cu legislaia privind pensiile facultative de ctre Autoritatea de
Supraveghere Financiar, administrate de ctre entiti autorizate stabilite n state
membre ale Uniunii Europene sau aparinnd Spaiului Economic European, suportate de
angajai, astfel nct la nivelul anului s nu se depeasc echivalentul n lei al sumei de
400 euro;

130

primele de asigurare voluntar de sntate conform Legii nr. 95/2006, republicat,


suportate de angajai, astfel nct la nivelul anului s nu se depeasc echivalentul n lei
al sumei de 400 euro;

b) pentru veniturile obinute n celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinate ca diferen ntre venitul brut i contribuiile sociale obligatorii aferente unei
luni, datorate potrivit legii n Romnia sau n conformitate cu instrumentele juridice
internaionale la care Romnia este parte, precum i, dup caz, a contribuiei individuale la
bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.
Pltitorul este obligat s determine valoarea total a impozitului anual pe veniturile din
salarii, pentru fiecare contribuabil. Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei sume
reprezentnd pn la 2% din impozitul stabilit pentru susinerea entitilor nonprofit care se
nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii, unitilor de cult, precum i pentru acordarea de
burse private, conform legii. Obligaia calculrii, reinerii i virrii acestei sume revine organului
fiscal competent.

9.10.4. Termenul de plat a impozitului

Pltitorii de salarii i de venituri asimilate salariilor au obligaia de a calcula i de a


reine impozitul aferent veniturilor fiecrei luni la data efecturii plii acestor venituri, precum
i de a-l vira la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se
pltesc aceste venituri.
Prin excepie, impozitul aferent veniturilor fiecrei luni, calculat i reinut la data
efecturii plii acestor venituri, se vireaz, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare
trimestrului pentru care se datoreaz, de ctre urmtorii pltitori de venituri din salarii i venituri
asimilate salariilor:
a) asociaii, fundaii sau alte entiti fr scop patrimonial, persoane juridice,
b) persoanele juridice pltitoare de impozit pe profit care, n anul anterior, au nregistrat venituri
totale de pn la 100.000 euro i au avut un numr mediu de pn la 3 salariai exclusiv;
c) persoanele juridice pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor care, n anul
anterior, au avut un numr mediu de pn la 3 salariai exclusiv;
d) persoanele fizice autorizate i ntreprinderile individuale, precum i persoanele fizice care
exercit profesii liberale i asocierile fr personalitate juridic constituite ntre persoane fizice,

131

persoanele fizice care dein capacitatea de a ncheia contracte individuale de munc n calitate de
angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe baz de contract individual de munc.

9.10.5. Obligaii declarative ale pltitorilor de venituri din salarii


Pltitorii de venituri cu regim de reinere la surs a impozitului (angajatorii) au obligaia
s completeze i s depun declaraia privind calcularea i reinerea impozitului pentru
fiecare beneficiar de venit pn la termenul de plat a acestuia inclusiv.
Pltitorul de venituri este obligat s elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un
document care s cuprind cel puin informaii privind: datele de identificare ale
contribuabilului, venitul realizat n cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul
calculat i reinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezint un
formular tipizat.

9.11. Venituri din cedarea folosinei bunurilor


9.11.1. Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinei bunurilor

Conform art.83 alin.(1) Cod fiscal, veniturile din cedarea folosinei bunurilor sunt
veniturile, n bani i/sau n natur, provenind din cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile,
obinute de ctre proprietar, uzufructuar sau alt deintor legal, altele dect veniturile din
activiti independente. Sunt considerate venituri din cedarea folosinei bunurilor i veniturile
obinute de ctre proprietar din nchirierea camerelor situate n locuine proprietate personal,
avnd o capacitate de cazare n scop turistic cuprins ntre una i 5 camere inclusiv. Veniturile
obinute din nchirierea n scop turistic a camerelor situate n locuine proprietate personal,
avnd o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de nchiriat, sunt calificate ca venituri din
activiti independente pentru care venitul net anual se determin pe baz de norm de venit sau
n sistem real i se supun impunerii potrivit prevederilor Codului fiscal referitoare la veniturile
din activiti independente.

132

9.11.2. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinei bunurilor

Venitul brut din cedarea folosinei bunurilor din patrimoniul personal, altele dect
veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezint totalitatea sumelor n bani i/sau
echivalentul n lei al veniturilor n natur stabilite potrivit contractului ncheiat ntre pri, pentru
fiecare an fiscal, indiferent de momentul ncasrii acestora. Venitul brut se majoreaz cu
valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului,
uzufructuarului sau a altui deintor legal, dac sunt efectuate de cealalt parte contractant.
n cazul veniturilor obinute din nchirierea bunurilor mobile i imobile din patrimoniul personal,
venitul brut se stabilete pe baza chiriei prevzute n contractul ncheiat ntre pri pentru fiecare
an fiscal, indiferent de momentul ncasrii chiriei.Venitul net din cedarea folosinei bunurilor se
stabilete prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40%
asupra venitului brut.
n cazul veniturilor obinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal,
venitul brut se stabilete pe baza raportului juridic/contractului ncheiat ntre pri i reprezint
totalitatea sumelor n bani ncasate i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur primite. n
cazul n care arenda se exprim n natur, evaluarea n lei se va face pe baza preurilor medii ale
produselor agricole, stabilite prin hotrri ale consiliilor judeene i, respectiv, ale Consiliului
General al Municipiului Bucureti, ca urmare a propunerilor direciilor teritoriale de specialitate
ale Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, hotrri ce trebuie emise nainte de
nceperea anului fiscal. Aceste hotrri se transmit n cadrul aceluiai termen direciilor generale
regionale ale finanelor publice, pentru a fi comunicate unitilor fiscale din subordine. Venitul
net din arend se stabilete la fiecare plat prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor
determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. Impozitul pe veniturile din arend
se calculeaz prin reinere la surs de ctre pltitorii de venit la momentul plii venitului, prin
aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final. Impozitul astfel calculat i
reinut pentru veniturile din arend se vireaz la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei n care a fost reinut.
9.11.3. Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale
de venit

Contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor situate
n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre una i 5 camere

133

inclusiv, datoreaz un impozit pe venitul stabilit ca norm anual de venit. Norma anual de
venit corespunztoare unei camere de nchiriat se determin de direciile generale regionale
ale finanelor publice care au i obligaia publicrii anuale a normelor anuale de venit, n cursul
trimestrului IV al anului anterior celui n care urmeaz a se aplica.
Contribuabilii au obligaia s depun la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal,
pn la data de 31 ianuarie inclusiv, declaraia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul
n curs. Organul fiscal competent stabilete impozitul anual datorat pe baza declaraiei privind
venitul estimat/norma de venit i emite decizia de impunere la termenul i potrivit procedurii
stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
Impozitul anual datorat se calculeaz prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale
de venit, impozitul fiind final. Impozitul anual datorat se vireaz integral la bugetul de stat.
Plata impozitului se efectueaz n cursul anului ctre bugetul de stat, n contul
impozitului anual datorat, n dou rate egale, astfel: 50% din impozit pn la data de 25 iulie
inclusiv i 50% din impozit pn la data 25 noiembrie inclusiv. Pentru declaraiile privind venitul
estimat/norma de venit depuse n luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se
stabilete prin decizie de impunere anual, pe baza declaraiei privind venitul estimat/norma de
venit i se pltete n termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere.

9.11.4. Reguli privind stabilirea impozitului n cazul opiunii pentru determinarea venitului
net n sistem real

Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor au dreptul s


opteze pentru determinarea venitului net anual n sistem real pe baza datelor din contabilitatea n
partid simpl, potrivit prevederilor art. 86 alin.(1) Cod fiscal. Opiunea se exercit pentru
fiecare an fiscal, prin completarea declaraiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul
n curs i depunerea formularului la organul fiscal competent pn la data de 31 ianuarie
inclusiv.
n cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligai s efectueze pli anticipate cu titlu de
impozit ctre bugetul de stat, n contul impozitului anual datorat, n dou rate egale, astfel: 50%
din impozit pn la data de 25 iulie inclusiv i 50% din impozit pn la data 25 noiembrie
inclusiv. n cazul n care decizia de impunere pentru anul fiscal n curs nu a fost emis pn la
data de 1 noiembrie, precum i n cazul contribuabililor care realizeaz venituri dup data de 1
noiembrie a anului fiscal n curs, nu se mai stabilesc pli anticipate, venitul net anual urmnd s

134

fie supus impunerii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraiei privind venitul
realizat.
Organul fiscal competent stabilete plile anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra
venitului net anual estimat din declaraia privind venitul estimat/norma de venit i emite decizia
de impunere, care se comunic contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Pentru declaraiile privind venitul
estimat/norma de venit depuse n luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc pli
anticipate, venitul net aferent perioadei pn la sfritul anului urmnd s fie supus impozitrii
potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraiei privind venitul realizat.
Contribuabilii au obligaia de a depune declaraia privind venitul realizat la organul
fiscal competent pentru fiecare an fiscal, pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui
de realizare a venitului. Impozitul anual datorat se calculeaz de organul fiscal competent, pe
baza declaraiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual
determinat n sistem real pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl, impozitul fiind
final. Diferenele de impozit rmase de achitat conform deciziei de impunere anuale se pltesc n
termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere, perioad pentru care
nu se calculeaz i nu se datoreaz obligaii fiscale accesorii conform Codului de procedur
fiscal. Impozitul anual datorat se vireaz integral la bugetul de stat.

9.11.5. Pli anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinei bunurilor

Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor pe parcursul unui
an, cu excepia veniturilor din arendare, datoreaz pli anticipate n contul impozitului pe venit
ctre bugetul de stat, potrivit prevederilor art.121 Cod fiscal. Fac excepie contribuabilii care
realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor pentru care chiria prevzut n contractul
ncheiat ntre pri este stabilit n lei, nu au optat pentru determinarea venitului net n sistem real
i la sfritul anului anterior nu ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilor n categoria
veniturilor din activiti independente, pentru care plile anticipate de impozit sunt egale cu
impozitul anual datorat, i impozitul este final.

135

9.12. Venituri din investiii


9.12.1. Venituri din investiii impozabile
Potrivit art.91 din Codul fiscal, veniturile din investiii52cuprind:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobnzi;
c) ctiguri din transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate;
d) ctiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
ntruct impozitul pe dividende l-am analizat deja, ne vom opri asupra celorlalte categorii de
venituri din investiii.

Venituri din dobnzi

Potrivit art.7 pct.12 Cod fiscal, dobnda reprezint orice sum ce trebuie pltit sau primit
pentru utilizarea banilor, indiferent dac trebuie pltit sau primit n cadrul unei datorii, n
legtur cu un depozit sau n conformitate cu un contract de leasing financiar53, vnzare cu plata
n rate sau orice vnzare cu plata amnat.

52

Potrivit Codului fiscal din 2003, veniturile din investiii cuprind:


a) dividende;
b) venituri impozabile din dobnzi;
c) ctiguri din transferul titlurilor de valoare;
d) venituri din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte
operaiuni similare;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
Dup cum se poate observa, n noul Cod fiscal veniturile de la literele c) i d) au fost cuprinse n aceeai categorie i
s-a mai adugat o categorie de venituri din investiii, respectiv ctiguri din transferul aurului financiar.
53
Potrivit art.7 pct.7 din Codul fiscal, contractul de leasing financiar este orice contract de leasing care ndeplinete
cel puin una dintre urmtoarele condiii:
a) riscurile i beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate
utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului
ctre utilizator la momentul expirrii contractului;
c) utilizatorul are opiunea de a cumpra bunul la momentul expirrii contractului, iar valoarea rezidual exprimat
n procente este mai mic sau egal cu diferena dintre durata normal de funcionare maxim i durata contractului
de leasing, raportat la durata normal de funcionare maxim, exprimat n procente;
d) perioada de leasing depete 80% din durata normal de funcionare maxim a bunului care face obiectul
leasingului; n nelesul acestei definiii, perioada de leasing include orice perioad pentru care contractul de leasing
poate fi prelungit;
e) valoarea total a ratelor de leasing, mai puin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egal cu valoarea de intrare
a bunului.

136

Corobornd aceste dispoziii cu reglementrile cuprinse la art.97 Cod fiscal privitoare la


reinerea impozitului din investiii, putem afirma c n categoria veniturilor din dobnzi
cuprindem:

dobnzi obinute pentru depozitele la vedere/conturi curente,


dobnzi obinute pentru depozitele la termen,
certificatele de depozit i alte instrumente de economisire,
suma primit sub forma de dobnd pentru mprumuturile acordate prin contractele
civile,

alte venituri obinute din titluri de crean.

Venituri din transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente


financiare, inclusiv instrumente financiare derivate
Conform art.7 pct.41 Cod fiscal, titlul de valoare este orice titlu de participare i orice

instrumente financiare calificate astfel prin legislaia n materie din statul n care au fost emise.
De asemenea, potrivit art.7 pct.40 Cod fiscal, constituie titlul de participare orice aciune sau
alt parte social ntr-o societate n nume colectiv, societate n comandit simpl, societate pe
aciuni, societate n comandit pe aciuni, societate cu rspundere limitat sau ntr-o alt
persoan juridic ori la un fond deschis de investiii. Titlurile de participare la un fond deschis
de investiii reprezint unitile de fond sau aciuni emise de un fond deschis de investiii,
organism de plasament colectiv. n accepiunea art.7 pct.42 Cod fiscal, transferul reprezint
orice vnzare, cesiune sau nstrinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de
proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum i transferul masei patrimoniale
fiduciare n cadrul operaiunii de fiducie54 potrivit Codului civil.
Operaiuni cu instrumente financiare reprezint orice transfer, exercitare sau executare a
unui instrument financiar, definit de legislaia n materie din statul n care a fost emis, indiferent
de piaa/locul de tranzacionare unde are loc operaiunea (art.7 pct.23 Cod fiscal).
54

Fiducia este definit la art.773 Cod civil i reprezint ,,operaiunea juridic prin care unul sau mai muli
constitutori transfer drepturi reale, drepturi de crean, garanii sau alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de
asemenea drepturi, prezente sau viitoare, de ctre unul sau mai muli fiduciari care le exercit cu un scop determinat,
n folosul unuia sau al mai multor beneficiari. Aceste drepturi alctuiesc o mas patrimonial autonom, distinct de
celelalte drepturi i obligaii din patrimoniul fiduciarului. Fiducia implic existena a trei pri: constitutor, fiduciar
i beneficiar. Ea presupune transferul temporar al drepturilor prevzute de Codul civil n vederea atingerii unui scop
determinat. Fiducia reprezint introducerea n dreptul romn a instituiei trust-ului utilizat n sistemul de drept
anglo-saxon.

137

Precizri terminologice. Potrivit legislaiei din Romnia55, principalele instrumente


financiare n care se poate investi sunt urmtoarele56:
1. aciunile emise de societile comerciale;
2. obligaiunile emise stat (titluri de stat), unitile administrativteritoriale, societile comerciale i organizaiile internaionale;
3. unitile de fond care sunt titluri de participare emise de fondurile de
investiii57;
4. instrumentele financiare derivate.
Instrumentul financiar derivat este un contract de transfer al unui risc, a crui valoare
depinde de valoarea unui activ de baz (suport). Instrumentele financiare derivate sunt
instrumente care au la baz preul nregistrat de un activ suport i ateptrile care exist n
privina evoluiei acestuia. Activul suport poate fi o marf, respectiv un bun fungibil (metale
preioase, metale industriale, hidrocarburi, bunuri agricole, etc), un instrument financiar, valute,
alte valori, rate ale dobnzii, indici bursieri sau chiar temperatura atmosferic (weather
derivatives). Principalele instrumente financiare derivate sunt: contractele futures, opiunile,
contractele swap i forward.

Exemple
Riscul care se acoper privete activul de baz, spre exemplu:
riscul de pia (investiiile n aciuni); pentru acoperirea lui se folosesc
contractele forward pe aciuni, futures pe aciuni, opiunile pe aciuni;
riscul de rat a dobnzii; pentru acoperirea lui se folosesc contractele de

55

Legea nr.31/1990 privind societile comerciale, Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, Regulamentul
Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2004 privind autorizarea i funcionarea societilor de administrare
a investiiilor, a organismelor de plasament colectiv i a depozitarilor, Regulamentul Comisiei Naionale a Valorilor
Mobiliare nr. 1/2006 privind operaiunile cu valori mobiliare, Regulamentul Comisiei Naionale a Valorilor
Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiii financiare, OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament
colectiv n valori mobiliare i societile de administrare a investiiilor, precum i pentru modificarea i completarea
Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital, Regulamentul Autoritii de Supraveghere Financiar nr. 9/2014 privind
organizarea i funcionarea societilor de administrare a investiiilor, a organismelor de plasament colectiv n valori
mobiliare i a depozitarilor organismelor de plasament colectiv n valori mobiliare .
56
A se vedea i Titus Prescure, Nicoleta Clin, Drago Clin, Legea pieei de capital. Comentarii i explicaii,
Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008, pg. 11 i urm.
57
Prin cumprarea de uniti de fond cumperi o fraciune dintr-un portofoliu investiional.

138

swap de rat a dobnzii i contractele futures de rat a dobnzii;


riscul privind cursul de schimb; pentru acoperirea lui se folosesc
contractele forward pe curs de schimb, futures pe curs de schimb, swap
valutar i opiunile de curs de schimb.

Pentru a deslui mecanismul acestor contracte vom lua exemplul pieei valutare58.
Piaa valutar reprezint ansamblul relaiilor care iau natere ntre bnci, dar i ntre
bnci i clienii lor, privind cumprarea i vnzarea de valute n vederea reglementrii plilor i
ncasrilor care apar n procesul schimburilor cu strintatea.
Ca structuri naionale, pieele valutare sunt supuse legislaiei din rile lor, autoritile
monetare exercitnd politica valutar subordonat intereselor economice i financiare ale rilor
respective.
Piaa valutar internaional cuprinde totalitatea pieelor valutare naionale pe care sunt
permise astfel de tranzacii, n interdependena lor.
n cadrul unei piee naionale valutare apar trei elemente:
- participanii;
- institutii specializate;
- instituii de supraveghere a pieei.
Participanii reprezint ansamblul bncilor, altor societi comerciale, instituiilor
publice, persoanelor fizice, altor entiti din ara respectiv, care ordon direct sau prin
intermediari, efectuarea de ctre instituiile specializate a operaiunilor de vnzare-cumparare de
valute n numele lor.
Instituiile specializate cuprind, n general, bncile specializate n astfel de operaiuni.
Pot fi incluse, de asemenea, bursele sau agenii de schimb valutar. La nivelul acestor instituii se
concentreaz zilnic cererea i oferta de valute prin comenzile de schimb valutar adresate
acestora.
Institutiile de supraveghere au un dublu rol:
- pe de o parte, urmresc promovarea unei anumite politici valutare;

58

A se vedea Mariana Negru, Pli i garanii internaionale. Ediia a III-a, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2006,
pg. 271-312.

139

- pe de alt parte, asigur o jonciune ntre tendinele pe plan internaional ale


evoluiei monedei naionale i politica valutar naional.
Pe pieele valutare se realizeaz o multitudine de operaiuni, care pot fi clasificate astfel:
-

n funcie de natura lor: operaiuni la vedere i la termen;

n funcie de scopul urmrit: operaiuni de arbitraj, speculaie sau acoperire;

n funcie de gradul de complexitate: operaiuni simple i operaiuni de swap.


n cele ce urmeaz ne vom opri asupra principalelor instrumente financiare derivate

folosite pe piaa valutar.


Operaiunile la vedere (spot) sunt operaiunile care constau n vnzarea unei valute i
cumpararea unei alte valute n sum echivalent la cursul la vedere. Aceste operaiuni se ncheie
n dou zile lucrtoare i se vireaz i banii n cont.
n acest caz, momentul tranzaciei coincide cu momentul formrii cursului valutar al
zilei. Cursurile la care se efectueaz operaiunile cu valut spot se numesc cursuri sau cotaii spot
i constituie baza de formare a cursurilor pentru tranzactiile la care ziua de decontare este diferit
de cea a operaiunilor spot. Operaiunile la vedere (cu valut spot) dein ponderea cea mai mare
n cadrul tranzaciilor de vnzare-cumprare de valut n cont. Operaiunile la vedere permit ca,
ntr-un interval de timp scurt, s se nlature o valut slab i s se procure o alta tare.
Operaiunile la termen se efectueaz pe baza angajamentelor de cumparare sau vnzare
de valute, livrarea valutelor i plata lor urmnd s se efectueze la termen, adic la o dat
ulterioar care se fixeaz prin contract. Acest termen este standardizat i poate fi 1 lun, 2 luni, 3
luni, 6 luni, 12 luni. Operaiunile la termen sunt de dou tipuri:
- operaiuni simple (outright) - cnd se efectueaz o operaiune de vnzarecumparare la termen singular;
- operaiuni complexe (swap) - cnd vnzarea-cumpararea la termen este
combinat cu vnzarea cumpararea la vedere.
Operaiunile la termen sunt iniiate de diferiti solicitatori, fie n scopul acoperirii riscului
valutar care ar putea s apar, fie n scop speculativ.
Particularitatea operaiunilor la termen const n aceea c operaiunea este ncheiat n
prezent la cursuri la termen, iar virarea sumelor n conturi are loc la termenul pentru care s-a
efectuat operaiunea.
Hedging-ul pentru acoperirea riscului valutar are ca scop contracararea efectelor
nefavorabile ale modificrii cursului de schimb al monedei de plat. Aceasta operaiune const n

140

luarea unei poziii de sens contrar aceleia pe care o deine ntr-o tranzacie anterioar. n acest
mod, un exportator care, n conformitate cu contractul comercial, urmeaz s primeasc o sum
n valut la o anumit dat, va efectua pe piata valutar o vnzare la termen a sumei respective cu
aceeai scaden. n sens invers, un importator care urmeaz s fac plata peste o anumit
perioad, va cumpara suma necesar n valut printr-o operaiune la termen pe piaa valutar,
avnd ca scaden data plii. n felul acesta, fiecare din cei doi operatori (exportatorul i
importatorul) se asigur c, la data plii, va primi, respectiv va plti, o suma n valut a carei
mrime este cunoscuta din momentul ncheierii operaiunii pe piaa valutar i nu mai este
dependent de modificarea cursului de schimb pe pia.
Operaiunile complexe, de genul operaiunilor de swap, reprezint mbinarea a dou
operaiuni valutare, simultane i opuse, una de vnzare i alta de cumprare sau invers, la dou
scadene diferite, una la vedere i alta la termen.
Swap-ul pe cursul de schimb este un instrument financiar derivat destinat persoanelor
fizice, persoanelor juridice sau altor bnci i reprezint un contract ncheiat ntre banc i un
client prin care cele dou pri i exprim acordul asupra schimbului unei sume n devize (contra
lei sau alt deviz), pe baza a dou cursuri de valut diferite, stabilite la data ncheierii
contractului. n fapt, operaiunea const n cumprarea i vnzarea simultan a aceleiai sume de
valut cu decontarea la dou date diferite, la cursuri de schimb stabilite la data tranzaciei. Pe
perioada dintre cele dou operaiuni nu se calculeaz i nu se vars dobnzi, deoarece valoarea
acestora a fost inclus n cursurile de tranzacionare prin operaiuni swap. Perioada maxim a
contractului este de 12 luni ntre data decontrii iniiale i data decontrii finale.
Contractul prezint avantaje ntruct permite obinerea pe o perioad specificat de timp a
unei anumite valute de care are nevoie vnztorul sau cumprtorul, prin schimbul contra altei
valute de care dispun, urmnd ca la o dat viitoare s fac schimbul simetric, prin care fiecare
obine valuta pe care o avea nainte de operaiunea swap, realizndu-se fructificarea marjei
pozitive prognozate a exista n viitor ntre cursul forward stabilit conform contractului swap i
cursul spot existent n acel moment pe pia.
Contractul futures este acela prin care se cumpar/vinde o sum determinat de valut la
un pre stabilit n momentul ncheierii contractului, urmnd ca efectele s se produc la o dat
viitoare.
Opiunea pe cursul de schimb este un instrument financiar derivat pe cursul de schimb,
un contract n form standardizat, prin intermediul cruia cumprtorul unei opiuni are dreptul,
dar nu i obligaia, de a cumpra sau de a vinde la scaden o anumit valut, la un curs de
schimb prestabilit, n schimbul unei prime pltite la momentul ncheierii tranzaciei de opiune.
141

Produsul este adresat clienilor corporate, iar suma minim utilizat este de 10.000 euro sau
echivalent. Perioada maxim pn la scadena unei opiuni pe cursul de schimb de tipul call sau
put este de 5 ani de la data ncheierii tranzaciei.
n cazul opiunii de cumprare (opiune de call) cumprtorul opiunii are dreptul, dar nu
i obligaia, de a cumpra la scaden o anumit valut, la un curs de schimb prestabilit, n
schimbul unei prime pltite la momentul ncheierii tranzaciei de opiune. Exercitarea la scaden
de ctre cumprtorul opiunii call a dreptului de a cumpra creeaz pentru vnztorul opiunii
call obligaia de a vinde valuta care face obiectul respectivei tranzacii de opiune.
n cazul opiunii de vnzare (opiune put) cumprtorul opiunii put are dreptul, dar nu i
obligaia, de a vinde la scaden o anumit valut, la un curs de schimb prestabilit, n schimbul
unei sume pltite n momentul ncheierii tranzaciei de opiune. Exercitarea la scaden de ctre
cumprtorul opiunii put a dreptului de a vinde creeaz pentru vnztorul opiunii put obligaia
de a cumpra valuta care face obiectul respectivei tranzacii de opiune.
Acest tip de tranzacii are avantaje deoarece creeaz posibilitatea acoperirii riscului
valutar, n sensul evitrii pierderilor generate de evoluia nefavorabil a cursului valutar, precum
i posibilitatea obinerii unui ctig, din diferena dintre cursul de schimb de la scadena
tranzaciei pe opiune pe cursul de schimb i cursul de schimb prestabilit n cadrul respectivei
tranzacii de opiune.
Instrumentele financiare derivate folosite pe piaa valutar se aplic i pentru celelalte
active suport.

Veniturile din transferul aurului financiar

OUG nr.190/2000 privind regimul metalelor preioase i pietrelor preioase n Romnia,


aprobat cu modificri prin Legea nr.261/2002, definete aurul financiar i aurul monetar dup
cum urmeaz:
aur financiar - aurul achiziionat de persoane fizice ori juridice n scopul realizrii unor
plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub form de bare, lingouri,
plachete, avnd titlul minim de 995/1.000, precum i sub form de monede din aur avnd
titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieele Uniunii Europene.
Operaiunile cu aur financiar se realizeaz att prin livrare fizic, ct i prin operaiuni n
conturi de metal preios sau hrtii de valoare exprimate n aur, deinute la bnci;
aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deinut cu titlu de
rezerv oficial de Banca Naional a Romniei. Aurul monetar se prezint de regul sub
142

form de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum i bare standard cu titlul
minim de 995/1.000.
La aurul financiar ne intereseaz greutatea (masa) i fineea (titlul) aliajului din care sunt
confecionate barele, lingourile, plachetele sau monedele59. Fineea (titlul) aliajului este
procentul de aur pur prezent n el. Dac, n mod uzual, pentru bijuterii fineea/puritatea se
msoar n carate (pri/ 24, deci 14 carate reprezint 14/24 = 0,583), n cazul monedelor i al
celorlalte forme pe care le mbrac aurul financiar, fineea/puritatea se msoar n pri/ 1000.

Veniturile din lichidarea unei persoane juridice

n Romnia instituia insolvenei este reglementat de Legea nr.85/2014 privind


procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, denumit i Codul insolvenei, i este
definit n cuprinsul art.5 pct.30 ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizeaz prin insuficiena fondurilor bneti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.
Scopul principal al procedurii insolvenei const n acoperirea pasivului debitorului aflat n
insolven, prin reorganizare judiciar sau faliment.
Participanii la procedura insolvenei sunt instanele judectoreti, judectorul-sindic,
administratorul-judiciar i lichidatorul (art.40 alin.1 din Legea nr.85/2014). n ceea ce privete
debitorul, el este mai mult dect un participant, este chiar obiectul acestei proceduri60.
Debitorii sunt societi comerciale, societi cooperative, organizaii cooperatiste,
societi agricole, grupuri de interes economic, comerciani persoane fizice, orice alt persoan
juridic de drept privat care desfoar i activiti economice.
Reorganizarea judiciar presupune ntocmirea, aprobarea, implementarea i respectarea
unui plan de reorganizare care poate s prevad:
-

restructurarea operaional i/sau financiar a debitorului,

restructurarea corporativ prin modificarea structurii capitalului social,

restrngerea activitii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.

Falimentul se aplic debitorului n vederea lichidrii averii acestuia pentru acoperirea


pasivului, fiind urmat de radierea debitorului din Registrul comerului.
59

tiute fiind greutatea i titlul, se poate calcula cantitatea de aur pur coninut de o moned nmulind masa
total cu titlul (fineea). Aceasta valoare n grame de aur pur trebuie convertit n uncii troy, mprind-o la 31,1.
Exist dou feluri de uncii, cele obinuite (avoirdupois) care au 28.35 de grame i cele troy, folosite la msurarea
metalelor preioase, care au 31.1 grame. Se poate calcula valoarea intrinsec a aurului coninut, nmulind greutatea
n uncii troy, obinut mai sus, cu preul mondial al aurului per uncie. Rezultatul este valoarea n dolari americani a
aurului coninut n moned, bar, lingou.
60
Aurica Avram, Procedura insolvenei. Partea general, Editura Hamangiu, Bucureti, 2008, pg. 37.

143

Legea nr. 85/2014 reglementeaz dou proceduri:


-

procedura simplificat este o procedur rapid, acordndu-se posibilitatea


debitorului de a intra direct n faliment fr alte tergiversri; se rezum la
nchiderea controlat a afacerii;

procedura general debitorul intr succesiv n reorganizare judiciar i apoi n


faliment sau, separat, numai n una dintre acestea.

Lichidarea reprezint o parte a procedurii insolvenei. Lichidarea bunurilor din averea


debitorului va fi efectuat de lichidator sub controlul judectorului sindic i va ncepe ndat
dup finalizarea inventarierii bunurilor din averea debitorului. Bunurile vor putea fi vndute n
bloc - ca un ansamblu n stare de funcionare - sau individual. Bunurile din averea debitorului
vor fi evaluate att individual ct i n bloc, ca ansamblu funcional.
Dup ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune
judectorului sindic un raport final, nsoit de situaii financiare finale. Dup ce judectorul
sindic aprob raportul final al lichidatorului, acesta va trebui s fac distribuirea final a tuturor
fondurilor din averea debitorului. nchiderea procedurii de lichidare se realizeaz de ctre
judectorul sindic printr-o sentin de nchidere. Prin nchiderea procedurii, judectorul sindic,
lichidatorul i toate persoanele care i-au asistat sunt descrcai de orice ndatoriri sau
responsabiliti cu privire la procedur, debitor i averea lui, creditori, titulari de garanii,
acionari sau asociai.
Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezint excedentul
distribuiilor n bani sau n natur peste aportul la capitalul social al persoanei fizice
beneficiare.

9.12.2. Venituri neimpozabile din investiii


Potrivit art.93 alin.(1) Cod Fiscal, nu sunt impozabile urmtoarele venituri:
a) veniturile realizate din deinerea i transferul instrumentelor financiare care atest datoria
public a statului, precum i a unitilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operaiunile de tip
repo i reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piaa/locul de tranzacionare unde are
loc operaiunea;
b) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc n funcie de fondul social deinut;
c) veniturile realizate la prima tranzacionare a aciunilor emise de Fondul Proprietatea de ctre
persoanele fizice crora le-au fost emise aceste aciuni, n condiiile titlurilor I i VII din Legea

144

nr. 247/2005 privind reforma n domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri
adiacente, cu modificrile i completrile ulterioare. Acelai regim fiscal se aplic i veniturilor
realizate la prima tranzacionare a aciunilor emise de Fondul Proprietatea, de ctre motenitorii
titlurilor de conversie sau aciunilor dobndite nainte de prima tranzacionare;
d) veniturile aferente titlurilor de plat obinute de persoanele ndreptite potrivit legii, titularii
iniiali aflai n evidena Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despgubirilor sau motenitorii
acestora.
De asemenea, potrivit art.93 alin.(2) Cod fiscal, nu genereaz venituri impozabile
urmtoarele:
a) transferul de titluri de valoare i/sau aur financiar la momentul dobndirii acestora cu titlu de
motenire ori donaie;
b) transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare/prilor sociale, n urmtoarele
situaii:
(i) ieirea din indiviziune, la momentul transferului respectiv, inclusiv n cazul celor operate de
ctre depozitarul central, potrivit legislaiei pieei de capital;
(ii) transferurile ntre soi;
c) acordarea i valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept msuri
compensatorii, de ctre titularii drepturilor de proprietate, foti proprietari sau motenitorii
acestora, n conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind msurile pentru finalizarea
procesului de restituire, n natur sau prin echivalent, a imobilelor preluate n mod abuziv n
perioada regimului comunist n Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) conversia certificatelor de depozit n aciuni suport/drepturi de alocare suport i a
aciunilor/drepturilor de alocare n certificate de depozit n conformitate cu prevederile legislaiei
n materie privind aciunile suport pentru certificatele de depozit;
e) acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferin n conformitate cu
prevederile legislaiei n materie, inclusiv subscrierea;
f) distribuirea de titluri de participare noi, sau majorarea valorii nominale a titlurilor de
participare existente, nregistrate ca urmare a ncorporrii rezervelor, beneficiilor sau primelor de
emisiune la persoanele juridice la care se dein titluri de valoare, efectuat de o persoan juridic
unui participant la persoana juridic, drept consecin a deinerii unor titluri de participare la acea
persoan juridic;
g) distribuirea n bani sau n natur, efectuat ca urmare a restituirii cotei-pri din aporturi, cu
ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

145

h) distribuirea de prime de emisiune, proporional cu partea ce i revine fiecrui participant la


persoana juridic;
i) conversia aciunilor nominative n aciuni la purttor sau a aciunilor la purttor n aciuni
nominative, a aciunilor dintr-o categorie n cealalt, a unei categorii de obligaiuni n alt
categorie sau n aciuni, n conformitate cu prevederile legislaiei n materie;
j) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al
mprumutului de valori mobiliare conform legislaiei aplicabile, de la cel care le d cu mprumut,
denumit creditor, respectiv la cel care are obligaia s le returneze, denumit debitor, precum i la
momentul restituirii valorilor mobiliare mprumutate;
k) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garanii n
legtur cu mprumutul de valori mobiliare, conform legislaiei aplicabile;
l) urmtoarele operaiuni: fuziunile, divizrile totale, divizrile pariale, transferurile de active i
achiziiile de titluri de participare ntre persoane juridice romne, precum i ntre persoane
juridice romne i persoane juridice alte state membre ale Uniunii Europene.
m) aportul n natur reprezentnd aciuni emise de societi/pri sociale, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

9.12.3. Calculul, reinerea i virarea impozitului pe veniturile din investiii

Regulile de calcul al venitului net impozabil sunt stabilite la art.97 din Codul fiscal.
Regulile privind cota aplicabil, reinerea impozitului pe veniturile din investiii i virarea
acestuia sunt stabilite la art.97 din Codul fiscal.
Veniturile sub form de dobnzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum i
cele la depozitele clienilor, constituite n baza legislaiei privind economisirea i creditarea n
sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cot de 16% din suma acestora, impozitul
fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaz i se reine de
ctre pltitorii de astfel de venituri la momentul nregistrrii n contul curent sau n contul de
depozit al titularului. Plata impozitului se face lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare nregistrrii n cont. Impozitul datorat se pltete integral la bugetul de stat.
Veniturile sub form de dobnzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de
economisire dobndite, contractele civile ncheiate se impun cu o cot de 16% din suma
acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru veniturile
sub form de dobnzi, impozitul se calculeaz i se reine de ctre pltitorii de astfel de venituri

146

la momentul nregistrrii n contul curent sau n contul de depozit al titularului, respectiv la


momentul rscumprrii, n cazul unor instrumente de economisire. n situaia sumelor primite
sub form de dobnd pentru mprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul
impozitului datorat de ctre pltitorii de venit se efectueaz la momentul plii dobnzii. Plata
impozitului pentru veniturile din dobnzi se face lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare nregistrrii/rscumprrii, n cazul unor instrumente de economisire, respectiv la
momentul plii dobnzii, pentru venituri de aceast natur, pe baza contractelor civile. Impozitul
datorat se pltete integral la bugetul de stat.
Veniturile sub forma dobnzilor pltite de societatea emitent a valorilor mobiliare
mprumutate, pe parcursul perioadei de mprumut naintea restituirii acestora, se impun cu o cot
de 16% din suma acestora, impozitul fiind final. Calculul i reinerea impozitului se efectueaz
de pltitorul de venit la data la care acestea sunt pltite. Termenul de plat al impozitului este
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care au fost pltite contribuabilului
ndreptit.
Venitul impozabil obinut din lichidarea unei persoane juridice de ctre acionari/asociai
persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezint distribuii n
bani sau n natur ca urmare a restituirii cotei-pri din aporturi se impun cu o cot de 16%,
impozitul fiind final. Obligaia calculrii, reinerii i plii impozitului revine persoanei juridice.
Impozitul calculat i reinut la surs n cazul lichidrii persoanei juridice se pltete pn la data
depunerii situaiei financiare finale la oficiul registrului comerului, ntocmit de lichidatori,
respectiv pn la data de 25 a lunii urmtoare celei n care a fost distribuit venitul reprezentnd
reducerea capitalului social.
Impozitul anual datorat pentru veniturile din transferul titlurilor de valoare, din orice alte
operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum i din
transferul aurului financiar se stabilete de organul fiscal competent pe baza declaraiei privind
venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra ctigul net anual impozabil.
Potrivit dispoziiilor art.94 care definesc noiunea de ctig net pentru fiecare tip de
investiie, putem formula o definiie cu caracter general a ctigului ca fiind diferena
pozitiv/negativ dintre preul de vnzare/valoarea de nstrinare/preul de rascumprare
i valoarea fiscal, care include i costurile aferente tranzaciilor.
Organul fiscal stabilete impozitul anual datorat pe baza declaraiei privind venitul realizat
i emite decizia de impunere.

147

9.13. Venituri din pensii


9.13.1. Definirea veniturilor din pensii

Potrivit art.99 din Codul fiscal, veniturile din pensii reprezint sume primite ca pensii de
la fondurile nfiinate din contribuiile sociale obligatorii fcute ctre un sistem de asigurri
sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative i cele finanate de la bugetul de stat,
diferene de venituri din pensii, precum i sume reprezentnd actualizarea acestora cu indicele de
inflaie.
9.13.2. Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii

Venitul impozabil lunar din pensii se stabilete prin deducerea din venitul din pensie, n
ordine, a urmtoarelor:
a) contribuia individual de asigurri sociale de sntate datorat potrivit legii;
b) suma neimpozabil lunar de 1.050 lei.
Suma neimpozabil lunar de 1.050 lei se majoreaz cu 50 lei n fiecare an fiscal,
ncepnd cu drepturile aferente lunii ianuarie, pn ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la
valoarea de 1.200 lei/lunar.

9.13.3. Reinerea impozitului din venitul din pensii

Orice pltitor de venituri din pensii are obligaia de a calcula lunar impozitul aferent
acestui venit, de a-l reine i de a-l vira la bugetul de stat. Impozitul se calculeaz prin aplicarea
cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii.
Impozitul calculat se reine la data efecturii plii pensiei i se vireaz la bugetul de stat
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se face plata pensiei. Impozitul
reinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.
Impozitul pe veniturile din pensii se reine i se vireaz integral la bugetul de stat.

148

9.14. Venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur


9.14.1. Definirea veniturilor

Veniturile din activiti agricole cuprind veniturile obinute individual sau ntr-o form
de asociere, fr personalitate juridic, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaiilor viticole, pomicole, arbutilor fructiferi i altele asemenea;
c) creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animal,
n stare natural.
Veniturile din silvicultur i piscicultur reprezint veniturile obinute din recoltarea i
valorificarea produselor specifice fondului forestier naional, respectiv a produselor lemnoase i
nelemnoase, precum i cele obinute din exploatarea amenajrilor piscicole.
Venitul net anual este determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n
partid simpl. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din
activiti independente pentru care venitul net anual se determin n sistem real. Pentru veniturile
din silvicultur calificate drept venituri din alte surse se aplic prevederile Capitolului X, Titlul
X, din Codul fiscal.
Veniturile obinute din valorificarea produselor agricole n alt modalitate dect n stare
natural reprezint venituri din activiti independente i se supun regulilor de impunere proprii
categoriei respective. Veniturile agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt
venituri impozabile i se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II: Venituri din
activiti independente (Titlul X), venitul net anual fiind determinat n sistem real, pe baza
datelor din contabilitatea n partid simpl. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de
impunere proprii veniturilor din activiti independente pentru care venitul net anual se
determin n sistem real.
9.14.2. Venituri neimpozabile

Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor


fr personalitate juridic din valorificarea n stare natural a urmtoarelor:

a) produse culese din flora slbatic, exclusiv masa lemnoas. n cazul masei lemnoase sunt
venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea i valorificarea acesteia n
volum de maximum 20 mc/an din pdurile pe care contribuabilii le au n proprietate;

149

b) produse capturate din fauna slbatic, cu excepia celor realizate din activitatea de pescuit
comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II Venituri din activiti independente.

Veniturile din activiti agricole sunt venituri neimpozabile n limitele stabilite de Codul
fiscal (pe unitatea de suprafa (ha)/cap de animal/familie de albine)61.

De asemenea, nu sunt venituri impozabile veniturile obinute din exploatarea punilor i


fneelor naturale.

n cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fr personalitate juridic, cultivarea


terenurilor cu plante furajere graminee i leguminoase pentru producia de mas verde
destinate furajrii animalelor deinute de contribuabili nu genereaz venit impozabil.

9.14.3. Stabilirea venitului anual din activiti agricole pe baz de norme de venit

Venitul din activitile agricole prevzute la art.105 alin.2 se stabilete pe baz de norme
de venit. Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafa (ha)/cap de animal/familie de
albine. ncepnd cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de ctre entitile publice
mandatate de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin
hotrre a Guvernului, se aprob i se public de ctre direciile generale regionale ale
Ministerului Finanelor Publice, pn cel trziu la data de 15 februarie a anului pentru care se
aplic aceste norme de venit. n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din desfurarea a
dou sau mai multe activiti agricole pentru care venitul se determin pe baz de norm de
venit, organul fiscal competent stabilete venitul anual prin nsumarea veniturilor
corespunztoare fiecrei activiti.

9.14.4. Calculul i plata impozitului aferent veniturilor din activiti agricole

Impozitul pe venitul din activiti agricole se calculeaz de organul fiscal competent prin
aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activiti agricole stabilit pe baza
normei anuale de venit, impozitul fiind final. Contribuabilul care desfoar o activitate agricole
pentru care venitul se determin pe baz de norm de venit are obligaia de a depune anual o
declaraie la organul fiscal competent, pn la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul
n curs. n cazul n care activitatea se desfoar n cadrul unei asocieri fr personalitate
61

A se vedea art.105 alin.(2) Cod fiscal.

150

juridic, obligaia depunerii declaraiei la organul fiscal competent revine asociatului care
rspunde pentru ndeplinirea obligaiilor asociaiei fa de autoritile publice n cadrul aceluiai
termen. Anexa declaraiei depus de asociatul desemnat va cuprinde i cota de distribuire ce
revine fiecrui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Organul fiscal
competent stabilete impozitul anual datorat i emite decizia de impunere, la termenul i n
forma stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueaz n
dou rate egale, astfel:
a) 50% din impozit pn la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit pn la data de 15 decembrie inclusiv.
Impozitul se vireaz la bugetul de stat.

9.15. Venituri din premii i din jocuri de noroc


9.15.1. Stabilirea venitului net din premii i din jocuri de noroc

Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, sumele primite ca urmare a
participrii la Loteria bonurilor fiscale, potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 10/2015
pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
166/2015, precum i din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.
Nu sunt venituri impozabile materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate
cu scopul stimulrii vnzrilor.
Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele ncasate, bunurile i serviciile
primite, ca urmare a participrii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de
forma n care se acord, inclusiv cele de tip jack-pot.
Venitul net este diferena dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc i suma
reprezentnd venit neimpozabil. Nu sunt impozabile urmtoarele venituri obinute n bani i/sau
n natur:
a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite n sum de 600 lei, inclusiv, realizate de
contribuabil pentru fiecare premiu;
b) veniturile obinute ca urmare a participrii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor,
cluburilor de poker, slot-machine i lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei,
inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.

151

9.15.2. Reinerea impozitului aferent veniturilor din premii i din jocuri de noroc

Veniturile sub form de premii se impun, prin reinerea la surs, cu o cot de 16%
aplicat asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Veniturile din jocuri de noroc se impun,
prin reinerea la surs, impozitul datorat fiind determinat la fiecare plat, prin aplicarea unui
barem de impunere asupra fiecrui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau
pltitor de venituri din jocuri de noroc62.
Obligaia calculrii, reinerii i virrii impozitului revine pltitorilor de venituri.
Impozitul calculat i reinut n momentul plii este impozit final. Impozitul pe venit astfel
calculat i reinut se vireaz la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei
n care a fost reinut.

9.16. Venituri din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal


9.16.1. Definirea venitului din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal

Potrivit art.111 din Codul fiscal, la transferul dreptului de proprietate i al


dezmembrmintelor acestuia, prin acte juridice ntre vii asupra construciilor de orice fel i a
terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel fr construcii,
contribuabilii datoreaz impozit.

Exemple
Potrivit art.111 alin.(1), impozitul care se calculeaz astfel:
a) pentru construciile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum i
pentru terenurile de orice fel fr construcii, dobndite ntr-un termen de pn la
3 ani inclusiv:
- 3% pn la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depete 200.000
lei inclusiv;

62

A se vedea art.110 alin.(2) Cod fiscal.

152

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobndite la o dat mai mare de 3 ani:
- 2% pn la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depete 200.000 lei
inclusiv.

Impozitul nu se datoreaz n urmtoarele cazuri:


a) la dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor i construciilor de orice fel, prin
reconstituirea dreptului de proprietate n temeiul legilor speciale;
b) la dobndirea dreptului de proprietate cu titlul de donaie ntre rude i afini pn la gradul al
III-lea inclusiv, precum i ntre soi;
c) n cazul actelor de desfiinare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al dreptului de
proprietate asupra proprietilor imobiliare;
d) constatarea n condiiile art. 13 din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Potrivit Normelor metodologice, n aplicarea art.111 alin.(2) din Codul fiscal, nu se
datoreaz impozit la dobndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor i construciilor de
orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate n temeiul urmtoarelor legi speciale: Legea
nr. 18/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu
modificrile i completrile ulterioare, Legea nr. 112/1995, cu modificrile ulterioare, Legea nr.
10/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i orice alte acte normative cu
caracter reparatoriu. De asemenea, este exceptat de la plata impozitului transmiterea dreptului
de proprietate prin donaie ntre rude ori afini pn la gradul al III-lea inclusiv, precum i ntre
soi. Dovada calitii de so, rud sau afin se face cu acte de stare civil. Totodat, n cazul
partajului judiciar sau voluntar, precum i al regimului separaiei de bunuri nu se datoreaz
impozit.
Pentru transmisiunea dreptului de proprietate i a dezmembrmintelor acestuia cu titlul de
motenire nu se datoreaz impozitul prevzut la art.111 dac succesiunea este dezbtut i
finalizat n termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. n cazul nefinalizrii

153

procedurii succesorale n termenul prevzut mai sus, motenitorii datoreaz un impozit de 1%


calculat la valoarea masei succesorale63.
Impozitul prevzut se calculeaz la valoarea declarat de pri n actul prin care se
transfer dreptul de proprietate sau dezmembrmintele sale. n cazul n care valoarea declarat
este inferioar valorii orientative stabilite prin expertiza ntocmit de camera notarilor publici,
impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiz, cu excepia tranzaciilor
ncheiate ntre rude ori afini pn la gradul al II-lea inclusiv, precum i ntre soi, caz n care
impozitul se calculeaz la valoarea declarat de pri n actul prin care se transfer dreptul de
proprietate. Camerele notarilor publici vor actualiza cel puin o dat pe an expertizele privind
valoarea de circulaie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la direciile generale regionale
ale Ministerului Finanelor Publice.
Impozitul se va calcula i se va ncasa de notarul public nainte de autentificarea actului
sau, dup caz, ntocmirea ncheierii de finalizare a succesiunii.
n cazul n care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrmintelor acestuia, asupra
construciilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice
fel fr construcii, ct i n cazul transmiterea succesiunii se realizeaz prin hotrre
judectoreasc ori prin alt procedur, impozitul prevzut la art.111 alin.(1) i (3) Cod fiscal se
calculeaz i se ncaseaz de ctre organul fiscal competent, pe baza deciziei de impunere n
termen de 60 de zile de la data comunicrii deciziei. Instanele judectoreti care pronun
hotrri judectoreti rmase definitive i irevocabile/hotrri judectoreti definitive i
executorii comunic organului fiscal competent hotrrea i documentaia aferent n termen de
30 de zile de la data hotrrii judectoreti rmase definitive i irevocabile/hotrrii judectoreti
definitive i executorii. Pentru alte proceduri dect cea notarial sau judectoreasc
contribuabilul are obligaia de a declara venitul obinut n maximum 10 zile de la data
transferului, la organul fiscal competent, n vederea calculrii impozitului.
Impozitul calculat i ncasat se vireaz pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei
n care a fost reinut.
Impozitul stabilit se distribuie astfel:
a) o cot de 50% se face venit la bugetul consolidat;
b) o cot de 50% se face venit la bugetul unitilor administrativ-teritoriale pe teritoriul
crora se afl bunurile imobile ce au fcut obiectul nstrinrii.

63

Pentru detalii privind impozitul pe succesiuni, a se vedea Ioana Nicolae, Evoluia impozitului pe succesiuni n
Romnia, n Revista Romn de Drept al Afacerilor nr.10/2015, pg. 95-106.

154

Procedura de calculare, ncasare i virare a impozitului precum i obligaiile declarative


se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanelor publice
i ministrului justiiei, cu consultarea Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia.

9.16.2. Rectificarea impozitului

n cazul n care, dup autentificarea actului sau ntocmirea ncheierii de finalizare n


procedura succesoral de ctre notarul public, se constat erori sau omisiuni n calcularea i
ncasarea impozitului, notarul public va comunica organului fiscal competent aceast situaie, cu
motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor
emite decizii de impunere pentru contribuabilii vizai, n vederea ncasrii impozitului.
Rspunderea notarului public pentru nencasarea sau calcularea eronat a impozitului este
angajat numai n cazul n care se dovedete c nencasarea integral sau parial este imputabil
notarului public care, cu intenie, nu i-a ndeplinit aceast obligaie.

9.16.3. Obligaiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietilor


imobiliare

Notarii publici au obligaia s depun semestrial la organul fiscal teritorial o declaraie


informativ privind transferurile de proprieti imobiliare, cuprinznd urmtoarele elemente
pentru fiecare tranzacie:
a) prile contractante;
b) valoarea nscris n documentul de transfer;
c) impozitul pe venitul din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal;
d) taxele notariale aferente transferului.

155

9.17. Venituri din alte surse


9.17.1. Definirea veniturilor din alte surse

Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se
ncadreaz n categoriile reglementate de Codul fiscal. n aceast categorie se includ, conform
art.114 Cod fiscal, urmtoarele venituri:
- ctiguri primite de la societile de asigurri, ca urmare a contractului de asigurare ncheiat
ntre pri cu ocazia tragerilor de amortizare;
- venituri, sub forma diferenelor de pre pentru anumite bunuri, servicii i alte drepturi, primite
de persoanele fizice pensionari, foti salariai, potrivit clauzelor contractului de munc sau n
baza unor legi speciale;
- venituri primite de persoanele fizice reprezentnd onorarii din activitatea de arbitraj
commercial;
- venituri obinute din valorificarea prin centrele de colectare a deeurilor de metal, hrtie, sticl
i altele asemenea. Nu sunt impozabile veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile prin
centrele de colectare, n vederea dezmembrrii, care fac obiectul Programelor naionale finanate
din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
- venituri obinute de persoana fizic n baza contractului de administrare ncheiat potrivit
prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificrile i completrile ulterioare. Fac
excepie veniturile realizate din exploatarea i valorificarea masei lemnoase, definite potrivit
legislaiei n materie, din pdurile pe care contribuabilii le au n proprietate, n volum de
maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;
- veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane
juridice, prevzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificrile i completrile ulterioare,
altele dect veniturile neimpozabile realizate din:
1. exploatarea i valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaiei n materie, din
pdurile pe care le au n proprietate, n volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru
asociat;
2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaiei n materie, din pdurile pe care le au
n proprietate, n volum de maximum 20 mc/an, acordat fiecrui membru asociat.
Aceast enumerare nu este ns limitativ, venituri din alte surse fiind orice venituri
identificate ca fiind impozabile.

156

9.17.2. Calculul impozitului pe veniturile din alte surse i termenul de plat

Impozitul pe venit se calculeaz prin reinere la surs la momentul plii veniturilor de


ctre pltitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. Impozitul
calculat i reinut reprezint impozit final. Impozitul astfel reinut se vireaz la bugetul de stat
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost reinut.

Rezumat

Articolul 58 din Codul Fiscal stabilete persoanele obligate la plata


impozitului pe venit.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor


art.61 din Codul fiscal, sunt urmtoarele:

a) venituri din activiti independente;


b) venituri din salarii i asimilate salariilor;
c) venituri din cedarea folosinei bunurilor;
d) venituri din investiii;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur;
g) venituri din premii i din jocuri de noroc;
h) venituri din transferul proprietilor imobiliare;
i) venituri din alte surse.

Cota general aplicabil acestor categorii de venituri este 16%.

Codul fiscal stabilete pentru fiecare categorie de venit reguli specifice


privind calculul venitului impozabil, obligaia de declarare a veniturilor
realizate, calculul impozitului datorat, reinerea/plata i vrsarea acestuia.

157

Test de evaluare a cunotinelor

1. Enumerai veniturile persoanelor fizice pentru care se datoreaz impozitul pe


venit.
2. Ce se nelege prin venituri din activiti independente n accepiunea Codului
fiscal?
3. Ce se nelege prin venituri din investiii n accepiunea Codului fiscal?

158

Unitatea de nvare 10.

Taxa pe valoarea adugat


(TVA)
Cuprins
10.1. Introducere ............................................................................................................................ 159
10.2. Competenele unitii de nvare ......................................................................................... 160
10.3. Scurt istoric al TVA .............................................................................................................. 160
10.4. Caracteristicile i avantajele TVA ........................................................................................ 162
10.5. Sfera de aplicare a TVA ....................................................................................................... 164
10.6. Subiectele impozabile ........................................................................................................... 166
10.7. Obligaiile subiectelor impozabile ........................................................................................ 168
10.7.1. nregistrarea la organele fiscale ......................................................................................... 168
10.7.2. Evidena operaiunilor impozabile i depunerea decontului .............................................. 169
10.7.3.Calculul i plata TVA ......................................................................................................... 170
10.8. Locul operaiunilor impozabile ............................................................................................ 170
10.9. Faptul generator i exigibilitatea TVA ................................................................................. 170
10.10. Baza de impozitare ............................................................................................................. 172
10.10.1. Baza de impozitare pentru operaiunile interne ............................................................... 172
10.10.2. Elemente excluse din baza de impozitare ........................................................................ 173
10.10.3. Baza de impozitare pentru achiziiile intracomunitare .................................................... 174
10.10.4. Baza de impozitare pentru import ................................................................................... 174
10.11. Mecanismul TVA ............................................................................................................... 174
10.12. Termenul de plat a TVA ................................................................................................... 176
10.13. Cotele de tax ..................................................................................................................... 176
Rezumat ......................................................................................................................................... 182
Test de evaluare a cunotinelor .................................................................................................... 183
Tem de control ............................................................................................................................. 184

10.1. Introducere

Taxa pe valoarea adugat este una din cele mai moderne i mai eficiente
componente ale politicii fiscale. Este un impozit indirect deoarece se aplic pe
fiecare stadiu al circuitului economic, asupra valorii adaugate realizate de
productori, inclusiv asupra distribuiei ctre consumatorul final. Este stabilit
asupra consumului i d eficien principiul egalitii n faa impozitului pentru c
impunerea se realizeaz fr a se ine seama de situaia personal a
contribuabilului.

159

Este considerat cea mai modern form de impunere, fiind aplicat n toate statele
membre ale Uniunii Europene, dar i n numeroase state de pe ntreg mapamondul.

10.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal prezentarea


mecanismului taxei pe valoare adugat.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc TVA,

descrie caracteristicile TVA,

identifice sfera TVA,

rezume mecanismul TVA,

descrie elementele eseniale ale TVA,

defineasc baza de impozitare,

identifice subiectele impozabile,

rezume obligaiile subiectelor impozabile.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

10.3. Scurt istoric al TVA

Taxa pe valoarea adugat este una din cele mai moderne i mai eficiente componente ale
politicii fiscale. Modalitatea de calcul a TVA a fost propus de Maurice Laur n anul 1954, iar
n anul 1958 TVA a fost implementat n sistemul fiscal al Franei pentru servicii i comerul cu
ridicata (en gros). Ulterior, sfera sa de aplicare a fost extins i asupra comerului cu amnuntul,
generalizarea taxei pe valoarea adaugat n Frana avnd loc n ianuarie 1968.
Taxa pe valoarea adaugat este un impozit indirect deoarece se aplic pe fiecare stadiu al
circuitului economic al produsului final, asupra valorii adaugate realizate de productori, inclusiv
asupra distribuiei ctre consumatorul final. Acest impozit a nlocuit impozitul pe circulaia
mrfurilor care realiza impozitarea n cascad a bunurilor i serviciilor, la nivelul fiecrei
160

verigi a ciclului economic. n acest sistem avea loc cumularea impozitului ntruct la fiecare
stadiu era calculat la preul total care includea i impozitele pltite anterior. Trecerea la taxa pe
valoarea adaugat a fcut posibil evitarea neajunsurilor impozitrii n cascad a circulaiei
mrfurilor. TVA se aplic pe ntreg circuitul economic, pn la utilizatorul final al produselor
sau serviciilor, ns numai la valoarea adaugat n fiecare faz a acestui circuit. Valoarea
adaugat este egal cu diferena dintre vnzrile i cumprrile aceluiai stadiu al circuitului
economic. Cu alte cuvinte, se scade din valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate
valoarea bunurilor achiziionate i a serviciilor recepionate, ntr-o perioad de timp, de regul
lunar.

Exemple
Valoarea adugat reprezint creterea de valoare pe care agentul economic o
aduce bunurilor i serviciilor provenite de la teri. n componena valorii adugate
se includ cheltuielile salariale, cheltuieli cu materii prime, materiale,
combustibili, energie, ap, chirii, redevene, dobnzi, reclam, publicitate, alte
cheltuieli materiale.
Chiar i pn n anul 1954, indicele valorii adaugate a fost folosit pe larg n
scopuri statistice. Astfel, n SUA acest indice era folosit n cazul prezentrii
datelor statistice referitoare la creterea produciei industriale nc din 1870.
O noua etap n utilizarea indicelui valorii adaugate a nceput n 1954 de cnd
acesta este folosit n scopuri fiscale.

Tratatul de la Roma din 1957 privind constituirea Comunitii Economice Europene


stabilea c toate statele membre vor lua msuri pentru armonizarea sistemului impunerii
indirecte, n scopul crerii unei Piee Comune. Primii pai n aceast direcie au fost fcui la 11
aprilie 1967 prin adoptarea Directivei a doua a Consiliului CEE n care s-a stabilit c taxa pe
valoarea adaugat va fi principalul impozit indirect pentru statele membre ale Comunitii
Economice Europene. Tot prin aceasta directiv a fost stabilit c, pn n 1972,toate statele
membre sunt obligate s-i modifice legislaia fiscal i s introduc acest impozit. Mai mult
dect att, prezena TVA n sistemul fiscal al rii era una din condiiile obligatorii pentru a
deveni membru a CEE. n anul 1977 s-a realizat armonizarea definitiv a TVA n statele membre
ale CEE.
161

n ara noastr, n condiiile trecerii la economia de pia i necesitii alinierii fiscalitii


la practica rilor dezvoltate, impozitul pe circulaia mrfurilor a fost nlocuit cu taxa pe valoarea
adaugat, constituind, totodat, un pas n direcia adaptrii legislaiei fiscale din Romnia la cea
practicat n rile membre ale Uniunii Europene. Taxa pe valoarea adugat a fost introdus prin
Ordonana Guvernului nr. 3/1992, aprobat prin Legea nr. 130/1992, ncepnd cu data 1 iulie
1993.
10.4. Caracteristicile i avantajele TVA

Caracteristicile TVA
Este un impozit indirect cu plata fracionat, avnd o cot fix care se aplic
asupra valorii adugate n fiecare stadiu al circuitului economic.
Este stabilit asupra consumului.
Pune n valoare principiul egalitii n faa impozitului pentru c impunerea se
realizeaz fr a se ine seama de situaia personal a contribuabilului.
Este un impozit neutru.
Este considerat cea mai modern form de impunere, fiind aplicat n toate
statele membre ale Uniunii Europene, dar i n numeroase state de pe ntreg
mapamondul.
TVA respect principiul universalitii impunerii deoarece, cu excepiile
prevazute de lege, se aplic asupra tuturor operaiunilor cu plat efectuate de ctre
persoanele fizice i juridice.
Unicitatea TVA - nivelul cotei este acelai indiferent cte verigi strbate
produsul.
Transparena - TVA asigur fiecrui subiect impozabil posibilitatea de a
cunoate exact mrimea impozitului i deci obligaia de plat ce-i revine.
Se suport ntotdeauna de ctre consumatorul (beneficiarul) final.
Avantajele TVA
Are un randament fiscal ridicat pentru c:
-

este suportat de ctre toi beneficiarii operaiunilor supuse impozitrii,

nu reclam cheltuieli mari de percepere.


Cu toate acestea, acest avantaj poate fi erodat prin procedee evazioniste.
Cele mai des ntlnite procedee sunt urmtoarele:

162

a). vnzrile nedeclarate, care apar cu frecvena cea mai mare i sunt de multe ori greu de
descoperit; practic, vnzrile de bunuri sau prestrile de servicii se fac fr ntocmirea
documentelor corespunztoare i, evident, fr nregistrri n contabilitate;
c). nelegeri ntre vnztori i cumprtori de a schimba bunuri sau servicii fr plat, gen
barter, cu plat redus, fr factur sau eventual cu o factur de valoare redus;
d). deducerile false, care se ntlnesc frecvent i se realizeaz prin ntocmirea de facturi false,
prin utilizarea repetat a acelorai facturi pentru deducere sau prin folosirea de facturi care se
refer la cumprri existente;
e). erorile de nregistrare, care pot aprea la prima vedere ca inocente, au totui, o influen
destul de mare asupra taxei datorate, mai ales dac sunt frecvente sau dac valoarea lor este
mare;
f). aplicarea incorect a scutirilor, care poate conduce la diminuarea serioas a sumelor cuvenite
bugetului de stat, mai ales dac este asociat cu facturi false, fiindc altfel pltitorul T.V.A. nu
are cum s profite de aceast practic;
g). cereri de rambursare nejustificate, cnd se solicit rambursarea taxei aferente unor mrfuri
exportate sau pentru bunuri la care legea d drept de deducere, fr ns ca n realitate aceste
operaiuni s fi fost efectuate. O situaie mai des ntlnit este aceea a solicitrii deducerii taxei
pe valoarea adugat, pentru acelai bun exportat, de ctre doi ageni economici, pe
considerentul c documentele privind bunul respectiv au circulat prin mai multe societi
comerciale.
Este stabil, nefiind supus fluctuaiilor determinate de modificarea conjuncturii
economice.
Este elastic ntruct poate fi majorat sau micorat n funcie de nevoile concrete
ale bugetului de stat.
Aceste avantaje sunt doar pentru stat, nu i pentru contribuabil. Toate impozitele au
drept efect scderea nivelului de trai, dar impozitele indirecte, printre care i TVA, determin
erodarea puterii de cumprare a populaiei, greutatea sistemului fiscal bazat pe impozite
indirecte fiind suportat preponderant de cei cu venituri mici64.

64

Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, op.cit., pg. 187-188.

163

10.5. Sfera de aplicare a TVA

Potrivit art.268 din Codul fiscal, n sfera de aplicare a TVA se cuprind operaiunile
efectuate n Romnia care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu
plat;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi n
Romnia;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoan impozabil;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activitile
economice prevzute la art. 127 alin. (2) i anume: activitile productorilor, comercianilor sau
prestatorilor de servicii, inclusiv activitile extractive, agricole i activitile profesiilor liberale
sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economic exploatarea bunurilor
corporale sau necorporale n scopul obinerii de venituri cu caracter de continuitate.
Aceste condiii trebuie ntrunite cumulativ.
Potrivit art.270 alin.(8), nu constituie o livrare de bunuri i deci pentru acestea nu se
datoreaz TVA:
d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
e) acordarea n mod gratuit de bunuri n scop de reclam sau n scopul stimulrii vnzrilor sau,
mai general, n scopuri legate de desfurarea activitii economice, n condiiile stabilite prin
norme;
f) acordarea de bunuri de mic valoare, n mod gratuit, n cadrul aciunilor de sponsorizare, de
mecenat, de protocol/reprezentare, n condiiile stabilite prin norme.
Constituie operaiune impozabil i importul de bunuri efectuat n Romnia de orice
persoan (art.268 alin.2), dac locul importului este n Romnia. Importul de bunuri reprezint:
a) intrarea pe teritoriul Uniunii Europene de bunuri care nu se afl n liber circulaie n nelesul
art.29 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, precum i intrarea n Uniunea
European a bunurilor care se afl n liber circulaie, provenite dintr-un teritoriu ter, care face
parte din teritoriul vamal al Uniunii Europene (art.274 Cod fiscal).

Exemple
Articolul 267 alin.(2) face precizri utile pentru importul de bunuri.

Urmtoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Uniunii


Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere
164

al taxei:
a) Republica Federal Germania:
1. Insula Heligoland;
2. teritoriul Busingen;
b) Regatul Spaniei:
1. Ceuta;
2. Melilla;
c) Republica Italian:
1. Livigno;
2. Campione d'Italia;
3. apele italiene ale Lacului Lugano.

Urmtoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Uniunii


Europene se exclud din teritoriul Uniunii Europene din punctul de vedere
al taxei:

a) Insulele Canare;
b) teritoriile franceze menionate la art. 349 i art. 355 alin. (1) din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene;
c) Muntele Athos;
d) Insulele Aland;
e) Insulele anglo-normande.

Se consider ca fiind incluse n teritoriile urmtoarelor state membre


teritoriile menionate mai jos:

a) Republica Francez: Principatul Monaco;


b) Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord: Insula Man;
c) Republica Cipru: zonele Akrotiri i Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului
Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord.

Sunt, de asemenea, operaiuni impozabile i achiziiile intracomunitare, respectiv


urmtoarele operaiuni efectuate cu plat, pentru care locul este considerat a fi n Romnia
(art.268 alin.3):
a) o achiziie intracomunitar de bunuri, altele dect mijloace de transport noi sau produse
accizabile, n condiiile prevzute de Codul fiscal,
b) o achiziie intracomunitar de mijloace de transport noi;
165

c) o achiziie intracomunitar de produse accizabile.


Achiziia intracomunitar de bunuri este definit la art.273 Cod fiscal ,,ca fiind obinerea
dreptului de a dispune, ca i un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate
la destinaia indicat de cumprtor, de ctre furnizor, de ctre cumprtor sau de ctre alt
persoan, n contul furnizorului sau al cumprtorului, ctre un stat membru, altul dect cel de
plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
Nu sunt considerate operaiuni impozabile n Romnia achiziiile intracomunitare de
bunuri prevzute la art.268 alin.(4) i (8).

A se vedea dispoziiile art.268 alin.(4) i (8) Cod fiscal.

Operaiunile impozabile precizate mai sus pot fi, potrivit art.269 alin.(9) Cod fiscal:
a) operaiuni taxabile, pentru care se aplic cotele prevzute la art. 291;
b) operaiuni scutite de tax cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaz taxa, dar este
permis deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziii. n prezentul titlu aceste operaiuni
sunt prevzute la art. 294 - 296;
c) operaiuni scutite de tax fr drept de deducere, pentru care nu se datoreaz taxa i nu este
permis deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziii. n prezentul titlu aceste operaiuni
sunt prevzute la art. 292;
d) importuri i achiziii intracomunitare, scutite de tax, conform art. 293;
e) operaiuni prevzute la lit. a) - c), care sunt scutite fr drept de deducere, fiind efectuate de
ntreprinderile mici care aplic regimul special de scutire prevzut la art. 310, pentru care nu se
datoreaz taxa i nu este permis deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziii.

10.6. Subiectele impozabile

Este considerat persoan impozabil (subiect impozabil sau pltitor de TVA) orice
persoan care desfoar, de o manier independent i indiferent de loc, activiti economice,
oricare ar fi scopul sau rezultatul acestor activiti. Activitile economice cuprind activitile
productorilor, comercianilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitile extractive,

166

agricole i activitile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea, constituie


activitate economic exploatarea bunurilor corporale sau necorporale n scopul obinerii de
venituri cu caracter de continuitate.
Aciunea independent este esenial pentru caracterul impozabil al unei operaiuni
economice. Nu acioneaz de o manier independent angajaii sau oricare alte persoane legate
de angajator printr-un contract individual de munc sau prin orice alte instrumente juridice care
creeaz un raport angajator/angajat n ceea ce privete condiiile de munc, remunerarea sau alte
obligaii ale angajatorului.
Instituiile publice i organismele internaionale de drept public65 nu sunt persoane
impozabile pentru activitile care sunt desfurate n calitate de autoriti publice, chiar dac
pentru desfurarea acestor activiti se percep cotizaii, onorarii, redevene, taxe sau alte pli,
cu excepia acelor activiti care ar produce distorsiuni concureniale dac instituiile publice ar fi
tratate ca persoane neimpozabile. Per a contrario instituiile publice i organismele
internaionale de drept public sunt personae impozabile pentru activitile desfurate n calitate
de autoriti publice dac tratarea lor ca personae neimpozabile ar produce distorsiuni
concureniale. Instituiile publice i organismele internaionale de drept public sunt persoane
impozabile pentru urmtoarele activiti:
a) telecomunicaii;
b) furnizarea de ap, gaze, energie electric, energie termic, agent frigorific i altele de
aceeai natur;
c) transport de bunuri i de persoane;
d) servicii prestate n porturi i aeroporturi;
e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vnzare;
f) activitatea trgurilor i expoziiilor comerciale;
g) depozitarea;
h) activitile organismelor de publicitate comercial;
i) activitile ageniilor de cltorie;
j) activitile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante i alte localuri asemntoare;
k) operaiunile posturilor publice de radio i televiziune.
Persoanele fizice care efectueaz livrri de bunuri imobile devin persoane impozabile
potrivit normelor metodologice.

65

Legiuitorul se refer la organizaii internaionale interguvernamentale.

167

Orice persoan care efectueaz ocazional o livrare intracomunitar de mijloace de


transport noi va fi considerat persoan impozabil pentru orice astfel de livrare.
Grupul fiscal unic este un grup de persoane impozabile stabilite n Romnia care,
independente fiind din punct de vedere juridic, sunt n relaii strnse una cu alta din punct de
vedere organizatoric, financiar i economic. Orice asociat sau partener al unei asocieri ori
organizaii fr personalitate juridic este considerat persoan impozabil separat pentru acele
activiti economice care nu sunt desfurate n numele asocierii sau organizaiei respective.
Asocierile n participaiune nu dau natere unei persoane impozabile separate.
Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere n scopuri comerciale,
care nu au personalitate juridic i sunt constituite n temeiul legii, indiferent dac sunt tratate
sau nu drept asocieri n participaiune, nu dau natere unei persoane impozabile separate.

10.7. Obligaiile subiectelor impozabile


10.7.1. nregistrarea la organele fiscale

Persoanele impozabile trebuie s solicite nregistrarea n scopuri de TVA la organul fiscal


competent. Organele fiscale competente vor nregistra n scopuri de TVA toate persoanele care
sunt obligate s solicite nregistrarea sau solicit nregistrarea. Prin ordin al preedintelui
A.N.A.F., se stabilesc criterii pentru condiionarea nregistrrii n scopuri de TVA a societilor
cu sediul activitii economice n Romnia, nfiinate n baza Legii nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, care sunt supuse nmatriculrii la registrul comerului.
Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dac persoana impozabil justific
intenia i are capacitatea de a desfura activitate economic, pentru a fi nregistrat n scopuri
de TVA. Organele fiscale competente nu vor nregistra n scopuri de TVA persoanele impozabile
care nu ndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al preedintelui A.N.A.F.
Dac persoana obligat s se nregistreze n scopuri de TVA nu solicit nregistrarea,
organele fiscale competente vor nregistra persoana respectiv din oficiu. Persoanele nregistrate
n scop de TVA pot solicita anularea nregistrrii, n condiiile stipulate de Codul fiscal, iar
organele fiscale pot dispune din oficiu anularea nregistrrii.
A.N.A.F. organizeaz Registrul persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA i
Registrul persoanelor impozabile a cror nregistrare n scopuri de TVA a fost anulat.
Registrele sunt publice i se afieaz pe site-ul A.N.A.F. nscrierea n Registrul persoanelor

168

impozabile a cror nregistrare n scopuri de TVA a fost anulat se face de ctre organul fiscal
competent, dup comunicarea deciziei de anulare a nregistrrii n scopuri de TVA, n termen de
cel mult 3 zile de la data comunicrii.
Totodat, Registrul operatorilor intracomunitari, nfiinat i organizat n cadrul A.N.A.F.,
cuprinde toate persoanele impozabile i persoanele juridice neimpozabile care efectueaz
operaiuni intracomunitare. n vederea nscrierii n Registrul operatorilor intracomunitari,
persoanele impozabile i persoanele juridice neimpozabile trebuie s depun la organul fiscal
competent o cerere de nregistrare nsoit i de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin
al preedintelui A.N.A.F.
Codul de nregistrare n scopuri de TVA are prefixul RO. Persoanele nregistrate vor
comunica codul de nregistrare n scop de TVA tuturor furnizorilor, prestatorilor sau clienilor.
Ministerul Finanelor Publice creeaz o baz de date electronice care s conin
informaii privind operaiunile desfurate de persoanele impozabile nregistrate n scopuri de
TVA, n vederea realizrii schimbului de informaii n domeniul taxei pe valoarea adugat cu
statele membre ale Uniunii Europene.

10.7.2. Evidena operaiunilor impozabile i depunerea decontului

Persoanele impozabile, nregistrate ca pltitori de TVA, au urmtoarele obligaii din


punct de vedere al evidenei operaiunilor impozabile:
-

s in evidena contabil, potrivit legii, astfel nct s poat determina baza de


impozitare i TVA colectat pentru livrrile de bunuri i/sau prestrile de servicii
efectuate, precum i cea deductibil aferent achiziiilor,

s asigure condiii pentru emiterea documentelor, prelucrarea informaiilor i conducerea


evidenelor prevzute de reglementrile n domeniul TVA; Codul fiscal cuprinde
dispoziii cu privire la obligaia persoanelor impozabile de a emite factura (art.319),
autofactura (art.320) i de a ine evidena operaiunilor efectuate n desfurarea
activitii lor economice (art.321).

s furnizeze organelor fiscale toate justificrile necesare pentru stabilirea operaiunilor


realizate.
Totodat, persoanele nregistrate ca pltitori de TVA trebuie s ntocmeasc i s depun

la organul fiscal competent decontul de TVA, pentru fiecare perioad fiscal, pn la data de 25 a
lunii urmtoare perioadei fiscale inclusiv, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finanelor

169

Publice. Codul fiscal cuprinde dispoziii privitoare la decontul de tax (art.323), decontul special
de tax (art.324), declaraia recapitulativ (art.325).

A se vedea dispoziiile art.323 privitoare la decontul de tax, art.324 privitoare la


decontul special de tax i art.325 privitoare la declaraia recapitulativ.

10.7.3.Calculul i plata TVA

Orice persoan obligat la plata TVA poart rspunderea pentru depunerea n termenul
legal a decontului de TVA, pentru calcularea corect i plata n termenul legal a TVA.
Persoanele obligate la plata TVA trebuie s achite taxa datorat, conform decontului
depus la organele fiscale competente, la trezoreria n raza creia i are sediul sau domiciliul
fiscal. TVA pentru importul de bunuri, cu excepia celor scutite de TVA, se pltete la organul
vamal, n conformitate cu regulile n vigoare privind plata drepturilor de import.

10.8. Locul operaiunilor impozabile

TVA este guvernat de principiul teritorialitii impunerii potrivit cruia operaiunea


impozabil este supus regimului legal al TVA din statul pe al crui teritoriu este considerat a fi
fost efectuat. Astfel, Codul Fiscal stabilete criteriile de determinare a locului efecturii
operaiunii impozabile n raport de tipul operaiunii (art.275-280 Cod fiscal).

10.9. Faptul generator i exigibilitatea TVA

Evenimentul care genereaz obligaia de plat a TVA l constituie realizarea operaiunii


impozabile, livrarea bunurilor i/sau prestatrea serviciilor.
Principiul legal este acela potrivit cruia taxa devine exigibil la data livrrii de bunuri sau
la data prestrii de servicii. Faptul generator i exigibilitatea TVA sunt concomitente.

170

Exemple
Exigibilitatea taxei reprezint data la care autoritatea fiscal devine ndreptit,
n baza legii, s solicite plata de ctre persoanele obligate la plata taxei, chiar
dac plata acestei taxe poate fi amnat.
Exigibilitatea plii taxei reprezint data la care o persoan are obligaia de a plti
taxa la bugetul statului. Aceast dat determin i momentul de la care se
datoreaz majorri de ntrziere pentru neplata taxei.
De la aceast regul exist dou excepii importante reglemente de Codul Fiscal: (1)
exigibilitatea anticipat faptului generator i (2) exigibilitatea determinat de late elemente dect
faptul generator, exigibilitate care poate fi anterioar sau ulterioar acestuia.
Exigibilitatea anticipat a TVA intervine:
a) la data emiterii unei facturi, nainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se ncaseaz avansul, pentru plile n avans efectuate nainte de data la care
intervine faptul generator. Avansurile reprezint plata parial sau integral a contravalorii
bunurilor i serviciilor, efectuat nainte de data livrrii ori prestrii acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrrile de bunuri sau prestrile de servicii realizate prin
maini automate de vnzare, de jocuri sau alte maini similar;
d) la data ncasrii contravalorii integrale sau pariale a livrrii de bunuri ori a prestrii de
servicii, n cazul persoanelor impozabile care opteaz n acest sens, denumite persoane care
aplic sistemul TVA la ncasare. Codul Fiscal precizeaz care sunt contribuabilii eligibili pentru
aplicarea sistemului TVA la ncasare.
Exigibilitatea determinat de alte elemente dect faptul generator poate interveni,
spre exemplu, n urmtoarele situaii:
-

n cazul unei achiziii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data


emiterii facturii sau, dup caz, la data emiterii autofacturii ori n cea de-a 15-a zi a lunii
urmtoare celei n care a intervenit faptul generator, dac nu a fost emis nicio
factur/autofactur pn la data respectiv;

pentru importul de bunuri: 1) dac bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole
sau altor taxe europene similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul
generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adugat intervin la data la care intervin
faptul generator i exigibilitatea respectivelor taxe europene; 2) dac bunurile nu sunt
supuse taxelor europene, faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adugat
171

intervin la data la care ar interveni faptul generator i exigibilitatea acelor taxe europene
dac bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe; 3) dac bunurile sunt plasate
ntr-un regim vamal special, faptul generator i exigibilitatea taxei intervin la data la care
acestea nceteaz a mai fi plasate ntr-un astfel de regim;
-

pentru livrrile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrrii este data la
care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca un proprietar; prin excepie,
n cazul contractelor care prevd c plata se efectueaz n rate sau al oricrui alt tip de
contract care prevede c proprietatea este atribuit cel mai trziu n momentul plii
ultimei sume scadente, cu excepia contractelor de leasing, data livrrii este data la care
bunul este predat beneficiarului;

prestrile de servicii care determin decontri sau pli succesive, cum sunt serviciile de
construcii-montaj, consultan, cercetare, expertiz i alte servicii similare, sunt
considerate efectuate la data la care sunt emise situaii de lucrri, rapoarte de lucru, alte
documente similare pe baza crora se stabilesc serviciile efectuate sau, dup caz, n
funcie de prevederile contractuale, la data acceptrii acestora de ctre beneficiari;

n cazul livrrilor de bunuri i al prestrilor de servicii care se efectueaz continuu cum


sunt: livrrile de gaze naturale, de ap, serviciile de telefonie, livrrile de energie
electric i altele asemenea, se consider c livrarea/prestarea este efectuat la datele
specificate n contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data
emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depi un an;

n cazul operaiunilor de nchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare


cu plat pe o anumit perioad a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct i
superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consider efectuat la fiecare dat
specificat n contract pentru efectuarea plii (exist termene succesive de plat);

data vnzrii bunurilor ctre beneficiari, n cazul operaiunilor efectuate prin intermediari
i consignaie.

10.10. Baza de impozitare


10.10.1. Baza de impozitare pentru operaiunile interne

Baza de impozitare reprezint contravaloarea unei livrri de bunuri sau prestri de


servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achiziii intracomunitare impozabile.

172

Astfel, baza de impozitare se constituie din:


-

contravaloarea bunurilor i/sau serviciilor ncasat de furnizor sau prestator de la


comparator sau beneficiar sau ter, inclusiv subvenii legate de preul acestor operaiuni,

preul de achiziie,

compensaia pentru bunurile trecute din patrimonial persoanelor impozabile n domeniul


public,

compensaia pentru efectuarea unor servicii potrivit unui ordin emis de sau n numele
unei autoriti publice,

diferena de pre rezultat ca urmare a modificrii cursului pieei valutare n vigoare la


data ncasrii facturii fa de cel utilizat la data facturrii,

contravaloarea echipamentului de lucru i/sau protecie folosit de salariai,

impozite i taxe, cu excepia TVA,

cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport i


asigurare, solicitate de ctre furnizor/prestator cumprtorului sau beneficiarului.

10.10.2. Elemente excluse din baza de impozitare

Baza de impozitare nu cuprinde urmtoarele:


a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri de pre, acordate de furnizori
direct clienilor la data exigibilitii taxei;
b) sumele reprezentnd daune-interese, stabilite prin hotrre judectoreasc definitiv i
irevocabil, penalizrile i orice alte sume solicitate pentru nendeplinirea total sau parial a
obligaiilor contractuale, dac sunt percepute peste preurile i/sau tarifele negociate;
c) dobnzile, percepute dup data livrrii sau prestrii, pentru pli cu ntrziere;
d) valoarea ambalajelor care circul ntre furnizorii de marf i clieni, prin schimb, fr
facturare;
e) sumele achitate de o persoan impozabil n numele i n contul altei persoane i care apoi
se deconteaz acesteia, inclusiv atunci cnd locatorul asigur el nsui bunul care face obiectul
unui contract de leasing i refactureaz locatarului costul exact al asigurrii, astfel cum s-a
pronunat Curtea European de Justiie n Cauza C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o., precum i
sumele ncasate de o persoan impozabil n numele i n contul unei alte persoane.

173

10.10.3. Baza de impozitare pentru achiziiile intracomunitare

Pentru achiziiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabilete pe baza


acelorai elemente utilizate pentru determinarea bazei de impozitare n cazul livrrii acelorai
bunuri n interiorul rii. Baza de impozitare cuprinde i accizele datorate sau achitate n
Romnia de persoana care efectueaz achiziia intracomunitar a unui produs supus accizelor.
Atunci cnd dup efectuarea achiziiei intracomunitare de bunuri, persoana care a achiziionat
bunurile obine o rambursare a accizelor achitate n statul membru n care a nceput expedierea
sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achiziiei intracomunitare efectuate n Romnia se
reduce corespunztor.

10.10.4. Baza de impozitare pentru import

Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea n vam a bunurilor, stabilit
conform legislaiei vamale n vigoare, la care se adaug orice taxe, impozite, comisioane i alte
taxe datorate n afara Romniei, precum i cele datorate ca urmare a importului bunurilor n
Romnia, cu excepia taxei pe valoarea adugat care urmeaz a fi perceput. Baza de impozitare
cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport i
asigurare, care intervin pn la primul loc de destinaie a bunurilor n Romnia, precum i cele
care decurg din transportul ctre alt loc de destinaie din Uniunea European, n cazul n care
locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul generator. Primul loc de
destinaie a bunurilor l reprezint destinaia indicat n documentul de transport sau n orice alt
document n baza cruia bunurile sunt importate n Romnia ori, n absena unei astfel de
meniuni, primul loc de descrcare a bunurilor n Romnia.

10.11. Mecanismul TVA

Orice persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA, are dreptul s scad,


conform art. 316 Cod fiscal, din valoarea total a taxei colectate, pentru o perioad fiscal,
valoarea total a taxei pentru care, n aceeai perioad, a luat natere i poate fi exercitat dreptul
de deducere, conform art. 297 - 300 Cod fiscal.

174

TVA se calculeaz lunar, ca diferen ntre TVA aferent operaiunilor impozabile i


TVA aferent achiziiei de bunuri i servicii de ctre pltitorul de TVA.
TVA aferent operaiunilor impozabile se numete TVA colectat, iar TVA aferent
achiziiei de bunuri i servicii se numete TVA deductibil.

Exemple
Taxa pe valoarea adaugat colectat este taxa pe valoarea adaugat aferent
livrrilor de bunuri sau prestrilor de servicii taxabile, efectuate de persoana
impozabil, precum i taxa aferent operaiunilor pentru care beneficiarul este
obligat la plata taxei.
Taxa pe valoarea adaugat deductibil este taxa pe valoarea adaugat aferent
cumprrilor de bunuri sau recepionarii de servicii.
Taxa pe valoarea adaugat de plat reprezint diferena dintre taxa pe valoarea
adaugat colectat i taxa pe valoarea adaugat deductibil. Dac aceast
diferenta este negativ, vorbim despre taxa pe valoarea adaugat de recuperat.

Pentru a fi luat n considerare la calculul TVA de plat, orice sum aferent TVA
colectat sau deductibil trebuie s fie nscris pe o factur fiscal66 pentru pltitorii de TVA.

Exemple
Autofactura este un document la fel de important ca factura. Este emis pentru
livrri de bunuri i prestri de servicii de ctre pltitorii nregistrai n scopuri de
TVA. Se emite doar n scopuri de TVA. Este reglementat de art. 320 din Codul
Fiscal. Astfel, autofactura se emite de persoana impozabil sau neimpozabil
obligat la plata TVA pna cel mai tarziu n a 15-a zi calendaristic a lunii
urmtoare celei n care ia natere faptul generator al taxei, dar numai dac
persoana respectiv nu se afl n posesia facturii emise de furnizor sau prestator.
Autofactura se emite doar de ctre persoana obligat la plata TVA.

66

A se vedea art.319 Cod fiscal privind facturarea.

175

Documentul pe baza cruia se calculeaz TVA de plat este decontul de TVA67. Astfel,
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care se calculeaz TVA, persoanele
nregistrate ca pltitori de TVA trebuie s ntocmeasc i s depun la organul fiscal competent
decontul de TVA n care sunt evideniate pe dou coloane separate, TVA colectat i TVA
deductibil. Rezultatul operaiunii matematice a scderii din TVA colectat a TVA deductibil
poate fi:
-

pozitiv i atunci va rezulta TVA de plat,

negativ i atunci va rezulta TVA de recuperat i a crei rambursare poate fi solicitat


organelor fiscale.

n cazul existenei unei sume negative de TVA persoanele impozabile pot solicita
rambursarea soldului sumei negative de tax, cu condiia ca acest sold s fie de minim 5000 de
lei inclusiv, n caz contrar soldul se reporteaz obligatoriu n decontul perioadei fiscale
urmtoare.
10.12. Termenul de plat a TVA

Potrivit prevederilor art.326 alin.1 cod Fiscal, TVA se datoreaz odat cu depunerea
decontului lunar de TVA, adic pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care
s-a calculate TVA de plat.
Perioada fiscal este luna calendaristic. Prin excepie, perioada fiscal este
trimestrul calendaristic pentru persoana impozabil care n cursul anului calendaristic
precedent a realizat o cifr de afaceri care nu a depit plafonul de 100.000 euro, cu excepia
situaiei n care persoana impozabil a efectuat n cursul anului calendaristic precedent una sau
mai multe achiziii intracomunitare de bunuri.
10.13. Cotele de tax
Cota standard a TVA este de 20% i se aplic asupra bazei de impozitare pentru
operaiunile impozabile care nu sunt scutite de tax sau care nu sunt supuse cotelor reduse 68.
Operaiunile pentru care se datoreaz TVA au fost deja precizate ntr-o seciune anterioar.
67

A se vedea art.323 Cod fiscal privind decontul de TVA.


Cota standard de 20% se aplic de la 1 ianuarie 2016 i pn la 31 decembrie 2016. ncepnd cu 1 ianuarie
2017, cota standard TVA va fi de 19% (art.291 alin.1 lit.b Cod fiscal).
68

176

Exemple
Urmtoarele operaiuni de interes general sunt scutite de TVA (art.292 alin.1
Cod fiscal):
a) spitalizarea, ngrijirile medicale i operaiunile strns legate de acestea,
desfurate de uniti autorizate pentru astfel de activiti, indiferent de forma de
organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sntate rurale sau urbane,
dispensare, cabinete i laboratoare medicale, centre de ngrijire medical i de
diagnostic, baze de tratament i recuperare, staii de salvare i alte uniti
autorizate s desfoare astfel de activiti;
b) prestrile de servicii efectuate n cadrul profesiunii lor de ctre stomatologi i
tehnicieni dentari, precum i livrarea de proteze dentare efectuat de stomatologi
i de tehnicieni dentari;
c) prestrile de ngrijire i supraveghere efectuate de personal medical i
paramedical, conform prevederilor legale aplicabile n materie;
d) transportul bolnavilor i al persoanelor accidentate, n vehicule special
amenajate n acest scop, de ctre entiti autorizate n acest sens; e) livrrile de
organe, snge i lapte, de provenien uman;
f) activitatea de nvmnt prevzut n Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, formarea profesional a adulilor, precum
i prestrile de servicii i livrrile de bunuri strns legate de aceste activiti,
efectuate de instituiile publice sau de alte entiti autorizate. Scutirea se acord
n condiiile prevzute n normele metodologice;
g) livrrile de bunuri sau prestrile de servicii realizate de cminele i cantinele
organizate pe lng instituiile publice i entitile autorizate prevzute la lit. f), n
folosul exclusiv al persoanelor direct implicate n activitile scutite conform lit.
f);
h) meditaiile acordate n particular de cadre didactice din domeniul
nvmntului colar, preuniversitar i universitar;
i) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri strns legate de asistena i/sau
protecia social, efectuate de instituiile publice sau de alte entiti recunoscute
ca avnd caracter social, inclusiv cele livrate de cminele de btrni;
j) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri strns legate de protecia copiilor
177

i a tinerilor, efectuate de instituiile publice sau de alte entiti recunoscute ca


avnd caracter social;
k) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri furnizate membrilor n interesul
lor colectiv, n schimbul unei cotizaii fixate conform statutului, de organizaii
fr scop patrimonial care au obiective de natur politic, sindical, religioas,
patriotic, filozofic, filantropic, patronal, profesional sau civic, precum i
obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, n condiiile n care aceast
scutire nu provoac distorsiuni de concuren;
l) prestrile de servicii strns legate de practicarea sportului sau a educaiei fizice,
efectuate de organizaii fr scop patrimonial pentru persoanele care practic
sportul sau educaia fizic;
m) prestrile de servicii culturale i/sau livrrile de bunuri strns legate de
acestea, efectuate de instituiile publice sau de alte organisme culturale fr scop
patrimonial, recunoscute ca atare de ctre Ministerul Culturii;
n) prestrile de servicii i/sau livrrile de bunuri efectuate de persoane ale cror
operaiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) i i) - m), cu ocazia manifestrilor
destinate s le aduc sprijin financiar i organizate n profitul lor exclusiv, cu
condiia ca aceste scutiri s nu produc distorsiuni concureniale; o) activitile
specifice posturilor publice de radio i televiziune, altele dect activitile de
natur comercial;
p) serviciile publice potale, precum i livrarea de bunuri aferent acestora;
q) prestrile de servicii efectuate de ctre grupuri independente de persoane, ale
cror operaiuni sunt scutite sau nu intr n sfera de aplicare a taxei, grupuri
create n scopul prestrii ctre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea
activitilor acestora, n cazul n care aceste grupuri solicit membrilor lor numai
rambursarea cotei-pri de cheltuieli comune, n limitele i n condiiile stabilite
prin normele metodologice i n condiiile n care aceast scutire nu este de
natur a produce distorsiuni concureniale;
r) furnizarea de personal de ctre instituiile religioase sau filozofice n scopul
activitilor prevzute la lit. a), f), i) i j).
Urmtoarele operaiuni sunt, de asemenea, scutite de tax (art.292 alin.2
Cod fiscal):
a) prestrile urmtoarelor servicii de natur financiar-bancar:
1. acordarea i negocierea de credite, precum i administrarea creditelor de ctre
178

persoana care le acord;


2. negocierea garaniilor de credit ori a altor garanii sau orice operaiuni cu astfel
de garanii, precum i administrarea garaniilor de credit de ctre persoana care
acord creditul;
3. tranzacii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile
curente, pli, viramente, creane, cecuri i alte instrumente negociabile,
exceptnd recuperarea creanelor;
4. tranzacii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele i monedele utilizate
ca mijloc legal de plat, cu excepia obiectelor de colecie, i anume monede de
aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate n mod normal ca
mijloc legal de plat sau monede de interes numismatic;
5. tranzacii, inclusiv negocierea, dar exceptnd administrarea sau pstrarea n
siguran, cu aciuni, pri sociale n societi comerciale sau asociaii, obligaiuni
garantate i alte instrumente financiare, cu excepia documentelor care stabilesc
drepturi asupra bunurilor;
6. administrarea de fonduri speciale de investiii;
b) operaiunile de asigurare i/sau de reasigurare, precum i prestrile de servicii
n legtur cu operaiunile de asigurare i/sau de reasigurare efectuate de
persoanele impozabile care intermediaz astfel de operaiuni;
c) pariuri, loterii i alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele
autorizate, conform legii, s desfoare astfel de activiti;
d) livrarea la valoarea nominal de timbre potale utilizabile pentru serviciile
potale, de timbre fiscale i alte timbre similare;
e) arendarea, concesionarea, nchirierea i leasingul de bunuri imobile, acordarea
unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct i
superficia, cu plat, pe o anumit perioad. Fac excepie urmtoarele operaiuni:
1. operaiunile de cazare care sunt efectuate n cadrul sectorului hotelier sau al
sectoarelor cu funcie similar, inclusiv nchirierea terenurilor amenajate pentru
camping;
2. nchirierea de spaii sau locaii pentru parcarea autovehiculelor;
3. nchirierea utilajelor i a mainilor fixate definitiv n bunuri imobile;
4. nchirierea seifurilor;
f) livrarea de construcii/pri de construcii i a terenurilor pe care sunt
construite, precum i a oricror altor terenuri. Prin excepie, scutirea nu se aplic
179

pentru livrarea de construcii noi, de pri de construcii noi sau de terenuri


construibile. n sensul prezentului articol se definesc urmtoarele:
1. teren construibil reprezint orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot
executa construcii, conform legislaiei n vigoare;
2. construcie nseamn orice structur fixat n sau pe pmnt;
3. livrarea unei construcii noi sau a unei pri din aceasta nseamn livrarea
efectuat cel trziu pn la data de 31 decembrie a anului urmtor anului primei
ocupri ori utilizri a construciei sau a unei pri a acesteia, dup caz, n urma
transformrii;
4. o construcie nou cuprinde i orice construcie transformat sau parte
transformat a unei construcii, dac costul transformrii, exclusiv taxa, se ridic
la minimum 50% din valoarea construciei sau a prii din construcie, exclusiv
valoarea terenului, ulterior transformrii, respectiv valoarea nregistrat n
contabilitate n cazul persoanelor impozabile care au obligativitatea de a conduce
evidena contabil i care nu aplic metoda de evaluare bazat pe cost n
conformitate cu Standardele internaionale de raportare financiar, sau valoarea
stabilit printr-un raport de expertiz/evaluare, n cazul altor persoane
impozabile. n cazul n care se nstrineaz doar o parte din construcie, iar
valoarea acesteia i a mbuntirilor aferente nu pot fi determinate pe baza
datelor din contabilitate, acestea vor fi determinate n baza unui raport de
expertiz/evaluare;
g) livrrile de bunuri care au fost afectate unei activiti scutite, n temeiul
prezentului articol, dac taxa aferent bunurilor respective nu a fost dedus,
precum i livrrile de bunuri a cror achiziie a fcut obiectul excluderii dreptului
de deducere conform art. 297 alin. (7) lit. b) sau al limitrii totale a dreptului de
deducere conform art. 298.
Cota redus de 9% se aplic asupra bazei de impozitare pentru urmtoarele prestri de
servicii i/sau livrri de bunuri:
a)livrarea de proteze i accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform
legislaiei specifice, cu excepia protezelor dentare scutite de tax conform art. 292 alin. (1) lit.
b);
b) livrarea de produse ortopedice;
c) livrarea de medicamente de uz uman i veterinar;
180

d) cazarea n cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcie similar, inclusiv nchirierea
terenurilor amenajate pentru camping;
e) livrarea urmtoarelor bunuri: alimente, inclusiv buturi, cu excepia buturilor alcoolice,
destinate consumului uman i animal, animale i psri vii din specii domestice, semine, plante
i ingrediente utilizate n prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau nlocui
alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunztoare acestor bunuri;
f) serviciile de restaurant i de catering, cu excepia buturilor alcoolice, altele dect berea care
se ncadreaz la codul NC 22 03 00 10;
g) livrarea apei potabile i a apei pentru irigaii n agricultur.
Cota redus de 5% se aplic asupra bazei de impozitare pentru urmtoarele livrri de
bunuri i prestri de servicii:
a) manuale colare, cri, ziare i reviste, cu excepia celor destinate exclusiv sau n principal
publicitii;
b) serviciile constnd n permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente
istorice, monumente de arhitectur i arheologice, grdini zoologice i botanice, trguri, expoziii
i evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele dect cele scutite
conform art. 292 alin. (1) lit. m);
c) livrarea locuinelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.
Terenul pe care este construit locuina include i amprenta la sol a locuinei. n sensul
prezentului titlu, prin locuin livrat ca parte a politicii sociale se nelege:
1. livrarea de cldiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept
cmine de btrni i de pensionari;
2. livrarea de cldiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case
de copii i centre de recuperare i reabilitare pentru minori cu handicap;
3. livrarea de locuine care au o suprafa util de maximum 120 m2 , exclusiv anexele
gospodreti, a cror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depete suma de
450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adugat, achiziionate de orice persoan necstorit sau
familie. Suprafaa util a locuinei este cea definit prin Legea locuinei nr. 114/1996,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Anexele gospodreti sunt cele definite
prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare. Cota redus se aplic numai n cazul locuinelor care n
momentul vnzrii pot fi locuite ca atare i dac terenul pe care este construit locuina nu
depete suprafaa de 250 m2 , inclusiv amprenta la sol a locuinei, n cazul caselor de locuit
individuale. n cazul imobilelor care au mai mult de dou locuine, cota indiviz a terenului
181

aferent fiecrei locuine nu poate depi suprafaa de 250 m2 , inclusiv amprenta la sol aferent
fiecrei locuine. Orice persoan necstorit sau familie poate achiziiona o singur locuin cu
cota redus de 5%, respectiv:
(i) n cazul persoanelor necstorite, s nu fi deinut i s nu dein nicio locuin n proprietate
pe care au achiziionat-o cu cota de 5%;
(ii) n cazul familiilor, soul sau soia s nu fi deinut i s nu dein, fiecare sau mpreun, nicio
locuin n proprietate pe care a/au achiziionat-o cu cota de 5%;
4. livrarea de cldiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, ctre primrii n vederea
atribuirii de ctre acestea cu chirie subvenionat unor persoane sau familii a cror situaie
economic nu le permite accesul la o locuin n proprietate sau nchirierea unei locuine n
condiiile pieei.

Rezumat

Taxa pe valoarea adaugat se aplic pe fiecare stadiu al circuitului economic al


produsului final, asupra valorii adaugate realizate de productori, inclusiv asupra
distribuiei ctre consumatorul final.

Este un impozit indirect, neutru i transparent. Are un randament fiscal ridicat, este stabil
i elastic.

n sfera de aplicare a TVA se cuprind operaiunile efectuate n Romnia care ndeplinesc


cumulativ urmtoarele condiii:

a) constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu
plat;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi n Romnia;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoan impozabil;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din una dintre activitile economice
prevzute de Codul Fiscal.

TVA se calculeaz lunar, ca diferen ntre TVA aferent operaiunilor impozabile i


TVA aferent achiziiei de bunuri i servicii de ctre pltitorul de TVA. Documentul pe
baza cruia se calculeaz TVA de plat este decontul de TVA.

Evenimentul care genereaz obligaia de plat a TVA l constituie realizarea operaiunii


impozabile, livrarea bunurilor i/sau prestatrea serviciilor. Taxa devine exigibil la data
livrrii de bunuri sau la data prestrii de servicii. Faptul generator i exigibilitatea TVA

182

sunt concomitente.

Cota standard pentru TVA este 20%, iar cotele reduse sunt de 9% i 5% i se aplic n
condiiile stipulate de Codul Fiscal.

TVA se datoreaz odat cu depunerea decontului lunar de TVA, adic pn la data de 25


inclusiv a lunii urmtoare celei pentru care s-a calculate TVA de plat. Perioada fiscal
este luna calendaristic. Prin excepie, perioada fiscal este trimestrul calendaristic pentru
persoana impozabil care n cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifr de
afaceri care nu a depit plafonul de 100.000 euro.

Baza de impozitare reprezint contravaloarea unei livrri de bunuri sau prestri de servicii
impozabile, a unui import impozabil sau a unei achiziii intracomunitare impozabile.

Este considerat persoan impozabil de orice persoan care desfoar, de o manier


independent i indiferent de loc, activiti economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul
acestor activiti.

Subiectele impozabile au urmtoarele obligaii: de nregistrare n scopuri de TVA la


organele fiscale, de inere a evidenei operaiunilor impozabile, de depunere a decontului
de TVA, de calcul i plat a TVA.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Ce impozit a nlocuit i cnd a fost introdus TVA n Romnia?


2. De ce are TVA un randament fiscal ridicat?
3. Ce nelegem prin TVA deductibil?
4. n ce condiii se emite autofactura?
5. Ce este decontul de TVA?
6. Precizai cota standard TVA n anul 2016.
7. Ce cot a TVA se aplic la alimente?

183

Tem de control

Rspundei la urmtoarele ntrebri.


1. Ce sunt dividendele?
2. Cum se impoziteaz reprezenele societilor comerciale nerezidente n
Romnia?
3. Care sunt activitile care nu pot constitui obiect de activitate al
microntreprinderilor?
4. Care este cota de impozit aplicabil veniturilor salariale?
5. Ce este aurul financiar?
6. Cum se calculeaz venitul din pensii?
7. n Romnia se aplic impozitul pe succesiuni?
8. Precizai cota standard i cotele reduse ale TVA aplicabile n 2016.
9. Cnd se emite autofactura?

184

Unitatea de nvare 11.

Accizele
Cuprins
11.3. Noiune i categorii de accize .............................................................................................. 186
11.4. Accize armonizate ................................................................................................................ 187
11.4.1. Subiectele impunerii.......................................................................................................... 188
11.4.2. Autorizarea antrepozitului fiscal ....................................................................................... 190
11.4.3. Obligaiile antrepozitarului autorizat ................................................................................ 193
11.4.4. Obiectul impunerii. Scutiri ................................................................................................ 194
11.4.5. Faptul generator i exigibilitatea accizelor armonizate ..................................................... 198
11.4.6. Obligaiile pltitorilor de accize ........................................................................................ 198
11.5. Accizele nearmonizate ......................................................................................................... 201
11.5.1.Obiectul sau materia impozabil ........................................................................................ 201
11.5.2. Scutiri ................................................................................................................................ 202
11.5.3. Faptul generator ................................................................................................................ 202
11.5.4. Exigibilitatea accizelor ...................................................................................................... 202
11.5.5. Declaraiile de accize ........................................................................................................ 202
11.5.6. Nivelul, calculul i plata accizelor nearmonizate.............................................................. 203
11.5.7. Subiectele impunerii.......................................................................................................... 203
11.5.8. Obligaiile pltitorilor........................................................................................................ 204
Rezumat ......................................................................................................................................... 204
Test de evaluare a cunotinelor ................................................................................................... 204

11.1. Introducere

Accizele sunt taxe de consumaie aplicate asupra producerii, comercializrii i


importului anumitor produse. Codul Fiscal reglementeaz subiectele impunerii,
obligaiile acestora, obiectul impunerii, faptul generator, exigibilitatea i plata
accizei.

185

11.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal completarea tabloului


impozitelor indirecte prin explicarea modului cum se calculeaz i se aplic
accizele.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc accizele i s enumere categoriile de accize,

precizeze subiectele impozabile i obligaiile acestora,

identifice materia impozabil,

identifice faptul generator i exigibilitatea accizelor,

enune i s rezume obligaiile subiectelor impozabile privind plata.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

11.3. Noiune i categorii de accize

Accizele sunt taxe de consumaie aplicate asupra producerii, comercializrii i importului


anumitor produse. n sfera de aplicare a accizelor intr urmtoarele categorii de taxe desemnate
de legiuitor:
accize armonizate,
accize nearmonizate.

186

11.4. Accize armonizate

Accizele armonizate sunt taxe speciale care se datoreaz bugetului de stat pentru
consumul urmtoarele produse:
a) alcool i buturi alcoolice;

Exemple
Din aceast categorie fac parte:
berea69; vinul70; buturile fermentate, altele dect berea i vinul71; produse
intermediare72; alcool etilic73.
b) tutun prelucrat74;

Exemple
Din aceast categorie fac parte: igarete, igri i igri de foi, tutun de fumat.

c) produse energetice i energie electric.

Exemple
Din aceast categorie fac parte: produsele energetice75, gazul natural76, crbunele,
cocsul i lignitul77, energia electric78.

69

Art.349 Cod fiscal.


Art.350 Cod fiscal.
71
Art.351 Cod fiscal.
72
Art.352 Cod fiscal.
73
Art.353 Cod fiscal.
74
Art.354 Cod fiscal.
75
Art.355 Cod fiscal.
76
Art.356 Cod fiscal.
77
Art.357 Cod fiscal.
78
Art.358 Cod fiscal.
70

187

11.4.1. Subiectele impunerii

Subiect al impunerii pentru accizele armonizate poate fi orice persoan fizic sau juridic
autorizat ca antrepozitar.
Antrepozitarul autorizat este persoana fizic sau juridic autorizat de autoritatea
competent, n cadrul activitii sale, s produc, s transforme, s dein, s primeasc sau s
expedieze produse accizabile n regim suspensiv de accize ntr-un antrepozit fiscal (art.336 pct.2
Cod fiscal).
Antrepozitul fiscal este locul n care produsele accizabile sunt produse, transformate,
deinute, primite sau expediate n regim suspensiv de accize de ctre un antrepozitar autorizat n
cadrul activitii sale (art.336 pct.3 Cod fiscal).
Producia i transformarea produselor accizabile reprezint orice operaiune prin care
aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice form, inclusiv operaiunile
de mbuteliere i ambalare a produselor accizabile n vederea eliberrii pentru consum, precum i
operaiunile de extracie a produselor energetice (art.336 pct.19 Cod fiscal).
Regim suspensiv de accize nseamn un regim fiscal aplicat producerii, transformrii,
deinerii sau deplasrii de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui
regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate (art.336 pct.21 Cod fiscal).
Noiunile de antrepozit fiscal i antrepozitar autorizat sunt legate aadar de noiunea de
regim suspensiv de accize care presupune c un produs accizabil fabricat sau depozitat ntr-un
antrepozit fiscal ori deplasat ntre dou antrepozite fiscal nu este supus accizelor. n concluzie,
produsul nu este supus accizelor atta timp ct nu este valorificat prin eliberarea pentru
consum (art.339 Cod fiscal). Potrivit art.339 Cod fiscal, eliberarea pentru consum reprezint:
a) ieirea produselor accizabile, inclusiv neregulamentar, dintr-un regim suspensiv de accize;
b) deinerea de produse accizabile n afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele
nu au fost percepute n conformitate cu dispoziiile prezentului capitol;
c) producerea de produse accizabile, inclusiv neregulamentar, n afara unui regim suspensiv de
accize;
d) importul de produse accizabile, inclusiv neregulamentar, cu excepia cazului n care produsele
accizabile sunt plasate, imediat dup import, n regim suspensiv de accize;
e) utilizarea de produse accizabile n interiorul antrepozitului fiscal altfel dect ca materie prim.

188

Eliberare pentru consum se consider i deinerea n scopuri comerciale de ctre o


persoan a produselor accizabile care au fost eliberate n consum n alt stat membru i pentru
care accizele nu au fost percepute n Romnia.
Cu alte cuvinte, este interzis producerea, transformarea i deinerea de produse
accizabile n afara antrepozitului fiscal dac acciza pentru acele produse nu a fost perceput.
Producerea, transformarea i deinerea de produse accizabile n afara antrepozitului fiscal, pentru
care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage plata acestora. Antrepozitul fiscal nu
poate fi folosit pentru vnzarea cu amnuntul a produselor accizabile (art.362 alin.6).
Dispoziiile Codului fiscal romn sunt n acord cu normele europene privitoare la accize,
respectiv cu prevederile Directivei 2008/118/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind
regimul general al accizelor. Aceast directiv se aplic pe teritoriul UE i stabilete proceduri
comune cu privire la produsele supuse accizelor, pentru a garanta libera circulaie a acestora i
buna funcionare a pieei interne a UE, i anume:
produse energetice i de electricitate, reglementate de Directiva 2003/96/CE,
alcool i buturi alcoolice, reglementate de Directivele 92/83/CEE i 92/84/CEE,
tutun prelucrat, reglementat de Directiva 2011/64/UE.
Aceste produse sunt supuse accizelor n momentul producerii/extraciei pe teritoriul UE
sau n momentul importului pe teritoriul UE. Accizele devin exigibile n momentul eliberrii
pentru consum ntr-un stat membru al UE. Fiecare ar stabilete norme privind producerea,
transformarea i deinerea de produse accizabile, dar nu poate prevedea alte scutiri dect cele
prevzute n directive. Aceste operaiuni, atunci cnd accizele nu au fost pltite, trebuie realizate
ntr-un antrepozit fiscal. Produsele accizabile pot fi deplasate n regim suspensiv de accize pe
teritoriul UE de la un antrepozit fiscal sau loc de import la un alt antrepozit, un destinatar
autorizat, loc de expot din UE sau beneficiar al scutirii, pe baza unui document administrativ
electronic. Autoritile competente din ara de expediie pot solicita antrepozitarului sau
destinatarului nregistrat o garanie de acoperire a riscurilor inerente deplasrii n regim
suspensive de accize. Accizele sunt exigibile n ara memb a UE n care bunurile accizabile sunt
achiziionate pentru uz propriu. Dac produsele accizabile destinate consumului propriu ntr-o
ar membr a UE sunt deinute n scopuri comerciale ntr-o alt ar membr a UE, produsele
sunt supuse accizelor n aceasta din urm. Accizele pltite n prima ar se pot restitui. Statele
membre UE pot dispune ca produsele accizabile s poarte marcaje fiscale sau marcaje naionale
de identificare.
Codul fiscal romn, n acord cu Directiva european, definete noiunile de antrepozit
fiscal i antrepozitar autorizat, dar i pe cele de destinatar nregistrat, expeditor nregistrat i
189

importator nregistrat, fixnd cadrul legal de desfurare a produciei/extraciei de bunuri


accizabile, transportul acestora ntre state membre ale UE, precum i importul de produse
accizabile din state tere. Astfel, persoana care intenioneaz s primeasc, n cadrul activitii
sale, produse accizabile care se deplaseaz n regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru
trebuie s se autorizeze n calitate de destinatar nregistrat. Destinatarul nregistrat nu are dreptul
de a deine sau de a expedia produse accizabile n regim suspensiv de accize (art.370 alin.1-2
Cod fiscal).
Persoana care intenioneaz s expedieze n regim suspensiv de accize produse accizabile
puse n liber circulaie trebuie s se autorizeze n calitate de expeditor nregistrat (art.378 Cod
fiscal).
Persoana fizic sau juridic care intenioneaz s importe produse accizabile supuse
marcrii prin banderole sau timbre trebuie s se autorizeze n calitate de importator. Calitatea de
importator autorizat confer acestuia dreptul de marcare a produselor supuse acestui regim (art.
386 alin.1-2 Cod fiscal).

11.4.2. Autorizarea antrepozitului fiscal

Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor nregistrai, a expeditorilor nregistrai


i a importatorilor autorizai se efectueaz de ctre autoritatea competent prin Comisia pentru
autorizarea operatorilor cu produse supuse accizelor armonizate, instituit la nivelul
Ministerului Finanelor Publice
Un antrepozit fiscal poate funciona numai pe baza autorizaiei valabile, emis de
Comisia instituit la nivelul Ministerului Finanelor Publice pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate. n vederea obinerii autorizaiei, pentru ca un loc s
funcioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intenioneaz s fie antrepozitar autorizat pentru
acel loc trebuie s depun o cerere la autoritatea competent, n modul i n forma prevzute n
normele metodologice.
Cererea trebuie s conin informaii i s fie nsoit de documente cu privire la:
a) amplasarea i natura locului;
b) tipurile i cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse i/sau depozitate n decursul
unui an;
c) lista produselor accizabile care urmeaz a fi achiziionate n regim suspensiv de accize n
vederea utilizrii ca materie prim n cadrul activitii de producie de produse accizabile;

190

d) identitatea i alte informaii cu privire la persoana care urmeaz s-i desfoare activitatea
ca antrepozitar autorizat.
Persoana care intenioneaz s fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o
copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate a sediului unde locul este
amplasat. Dac sunt ndeplinite aceste condiii, cererea de autorizare va fi admis, organul fiscal
avnd obligaia de a notifica n scris autorizarea unui loc ca antrepozit fiscal n termen de 60 de
zile de la data depunerii documentaiei complete de autorizare.
Autorizaia va conine urmtoarele:
a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;
b) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de accize atribuit
acestuia;
c) adresa antrepozitului fiscal;
d) tipul produselor accizabile primite/expediate din antrepozitul fiscal i natura activitii;
f) nivelul garaniei;
g) perioada de valabilitate a autorizaiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani.
h) orice alte informaii relevante pentru autorizare.
Cererea de eliberare a autorizaiei poate fi respins motivat pentru nendeplinirea
condiiilor legale. Persoana nemulumit poate contesta aceast decizie conform dispoziiilor
Codului de Procedur Fiscal referitoare la contestarea actului administrativ fiscal.
Dup expirarea perioadei de valabilitate nscrise n autorizaia pentru acel antrepozit
fiscal, antrepozitarul autorizat va solicita n scris autoritii competente reautorizarea ca
antrepozit fiscal cu cel puin 60 de zile nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Autoritatea competent poate anula autorizaia pentru un antrepozit fiscal atunci cnd iau fost oferite informaii inexacte sau incomplete n legtur cu autorizarea antrepozitului fiscal.
Autoritatea competent poate revoca autorizaia pentru un antrepozit fiscal n
urmtoarele situaii:
a) n cazul unui antrepozitar autorizat, persoan fizic, dac:
1. persoana a decedat;
2. persoana a fost condamnat printr-o hotrre judectoreasc definitiv sau s-a pronunat
amnarea aplicrii pedepsei, n Romnia sau ntr-un stat strin, pentru infraciunile prevzute
laart. 364 alin.1 lit. d;
3. activitatea desfurat este n situaie de faliment, dizolvare sau lichidare;
b) n cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoan juridic, dac:

191

1. n legtur cu persoana juridic a fost deschis o procedur de faliment, dizolvare sau


lichidare;
2. persoana juridic sau oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o
hotrre judectoreasc definitiv sau s-a pronunat amnarea aplicrii pedepsei, n Romnia sau
ntr-un stat strin, pentru infraciunile prevzute la art. 364 alin.1 lit. d, dup caz79;
c) antrepozitarul autorizat nu respect oricare dintre cerinele prevzute la art. 367, cu excepia
obligaiei prevzute la art. 367 alin.1 lit. l;
d) cnd antrepozitarul ncheie un act de vnzare a locului;
e) n cazul n care antrepozitarul autorizat dorete s renune la autorizaie;
f) antrepozitarul autorizat nregistreaz obligaii fiscale restante la bugetul general consolidat, de
natura celor administrate de A.N.A.F., mai vechi de 60 de zile fa de termenul legal de plat;
g) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al ieirilor de
produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic dect limita prevzut n
normele metodologice.
Autoritatea competent poate suspenda autorizaia pentru un antrepozit fiscal, astfel:
a) pe o perioad de 1-6 luni, n cazul n care s-a constatat svrirea uneia dintre faptele
contravenionale ce atrag suspendarea autorizaiei;
b) pe o perioad de 1-12 luni, n cazul n care s-a constatat svrirea uneia dintre infraciunile
prevzute art. 452 alin.1 lit. b - e, g i i;
c) pn la soluionarea definitiv a cauzei penale, n cazul n care a fost pus n micare aciunea
penal pentru pentru o infraciune dintre cele reglementate de Codul Fiscal (art. 364 alin.1 lit. d).

79

Infraciunile prevzute la art.364 alin.1 lit.d Cod fiscal sunt urmtoarele :


1. infraciuni contra patrimoniului prin nesocotirea ncrederii;
2. infraciuni contra nfptuirii justiiei;
3. infraciuni de corupie i de serviciu;
4. infraciuni de fals;
5. infraciunile prevzute de Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
6. infraciunile prevzute de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificrile i completrile
ulterioare;
7. infraciunile prevzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
cu modificrile i completrile ulterioare;
8. infraciunile prevzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de
droguri, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
9. infraciunile prevzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare;
10. infraciunile prevzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, cu modificrile
ulterioare;
11. infraciunile prevzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, cu modificrile i completrile
ulterioare;
12. infraciunile prevzute de Codul fiscal.

192

A se vedea faptele prevzute de art. 452 alin.(1) lit. b - e, g i i.

Decizia prin care autoritatea competent a hotrt suspendarea, revocarea sau anularea
autorizaiei de antrepozit fiscal va fi comunicat i antrepozitarului deintor al autorizaiei.
Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizaiei
pentru un antrepozit fiscal, potrivit dispoziiilor Codului de Procedur Fiscal referitoare la
contestarea actului administrativ fiscal. Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare
a autorizaiei de antrepozit fiscal nu suspend efectele juridice ale acestei decizii pe perioada
soluionrii contestaiei n procedur administrativ.

11.4.3. Obligaiile antrepozitarului autorizat

Orice antrepozitar autorizat are, potrivit art.367 Cod fiscal, obligaia de a ndeplini
urmtoarele cerine:
a) s constituie n favoarea autoritii competente o garanie pentru producia, transformarea i
deinerea de produse accizabile n regim suspensiv de accize, precum i o garanie pentru
circulaia acestor produse n condiiile stabilite de Codul Fiscal i normele metodologice;
b) s instaleze i s menin ncuietori, sigilii, instrumente de msur sau alte instrumente
similare adecvate, necesare securitii produselor accizabile amplasate n antrepozitul fiscal;
c) s asigure meninerea sigiliilor aplicate sub supravegherea autoritii competente sub forma
i procedura prevzute n normele metodologice;
d) s in evidene exacte i actualizate cu privire la materiile prime, lucrrile n derulare i
produsele accizabile finite, produse sau primite n antrepozitele fiscale i expediate din
antrepozitele fiscale, i s prezinte evidenele corespunztoare, la cererea autoritilor
competente;
e) s in un sistem corespunztor de eviden a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un
sistem de administrare, contabil i de securitate;
f) s asigure accesul autoritii competente n orice zon a antrepozitului fiscal, n orice
moment n care antrepozitul fiscal este n exploatare i n orice moment n care antrepozitul
fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
193

g) s prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatea competent, la cererea


acestora;
h) s asigure n mod gratuit un birou n incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritii
competente;
i) s cerceteze i s raporteze ctre autoritatea competent orice pierdere, lips sau
neregularitate cu privire la produsele accizabile;
j) s ntiineze autoritile competente despre orice modificare ce intenioneaz s o aduc
asupra datelor iniiale n baza crora a fost emis autorizaia de antrepozitar, cu minimum 5 zile
nainte de producerea modificrii;
k) s se conformeze cu alte cerine impuse prin normele metodologice.

11.4.4. Obiectul impunerii. Scutiri

Obiectul impunerii l constituie produsele accizabile. Acestea pot fi scutite, n anumite


condiii, de plata accizelor. Codul Fiscal reglementeaz scutiri generale, scutiri speciale, scutiri
pentru alcool etilic i alte produse alcoolice, scutiri pentru produse energetice i energie
electric.

Scutiri generale

Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor80 dac sunt destinate utilizrii:
a) n contextul relaiilor diplomatice sau consulare;
b) de ctre organizaiile internaionale recunoscute ca atare de autoritile publice din Romnia
i de ctre membrii acestor organizaii, n limitele i n condiiile stabilite prin conveniile
internaionale privind instituirea acestor organizaii sau prin acordurile de sediu;
c) de ctre forele armate ale oricrui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, altul dect
Romnia, pentru uzul forelor armate n cauz, pentru personalul civil nsoitor sau pentru
aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
e) pentru consum n cadrul unui acord ncheiat cu ri tere sau cu organizaii internaionale.
Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor prevzute vor fi reglementate prin
normele metodologice. Produsele accizabile care se deplaseaz n regim suspensiv de accize

80

Scutirile generale sunt prevzute la art.395 Cod fiscal.

194

ctre un beneficiar al scutirilor sunt nsoite de certificat de scutire. Modelul i coninutul


certificatului de scutire sunt stabilite prin norme metodologice.

Scutiri speciale

Sunt scutite de la plata accizelor81 produsele accizabile furnizate de magazinele duty-free82,


transportate n bagajul personal al cltorilor care se deplaseaz pe cale aerian sau maritim
ctre un teritoriu ter ori ctre o ar ter. Sunt scutite de la plata accizelor produsele furnizate la
bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul cltoriei pe cale aerian ori maritim ctre
un teritoriu ter sau ctre o ar ter. Regimul de scutire de la plata accizelor se aplic i
produselor accizabile furnizate de magazinele duty-free autorizate n Romnia situate n afara
incintei aeroporturilor sau porturilor, transportate n bagajul personal al cltorilor ctre un
teritoriu ter ori ctre o ar ter.
Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor vor fi stabilite prin norme metodologice.
Scutiri pentru alcool etilic i alte produse alcoolice
Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic i alte produse alcoolice83 prevzute la
atunci cnd sunt:
a) complet denaturate84, conform prescripiilor legale;
b) denaturate i utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului
uman;
c) utilizate pentru producerea oetului;
d) utilizate pentru producerea de medicamente;
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate preparrii de alimente sau buturi
nealcoolice ce au o concentraie ce nu depete 1,2% n volum;
f) utilizate n scop medical n spitale i farmacii;

81

Scutirile speciale sunt prevzute la art. 396 Cod fiscal.


Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 definete magazinul duty-free ca fiind unitatea situat
ntr-un port sau aeroport care este autorizat s vnd produse fr taxe cltorilor care prsesc teritoriul UE.
83
Scutirile pentru alcool etilic i alte produse alcoolice sunt prevzute la art. 398 Cod fiscal.
84
Conform art.336 pct.7, denaturarea reprezint operaiunea/procesul prin care alcoolului etilic sau produselor
alcoolice li se adaug substanele prevzute prin normele metodologice astfel nct acestea s devin improprii
consumului uman. Spre exemplu, alcoolul sanitar este colorat cu albastru de metilen i denaturat cu salicilat de
metil.
82

195

g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu


ori fr crem;
h) utilizate n procese de fabricaie, cu condiia ca produsul finit s nu conin alcool;
i) utilizate ca eantioane pentru analiz sau ca teste necesare pentru producie ori n scopuri
tiinifice.
Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor precum i produsele utilizate pentru
denaturarea alcoolului sunt reglementate prin normele metodologice.
Scutiri pentru tutunul prelucrat
Tutunul prelucrat85 este scutit de la plata accizelor atunci cnd este destinat n
exclusivitate testelor tiinifice i celor privind calitatea produselor. Modalitatea i condiiile de
acordare a scutirilor se reglementeaz prin normele metodologice

Scutiri pentru produse energetice i energie electric

Sunt scutite de la plata accizelor86:


a) produsele energetice livrate n vederea utilizrii drept combustibil pentru aviaie, alta dect
aviaia turistic n scop privat. Prin aviaie turistic n scop privat se nelege utilizarea unei
aeronave de ctre proprietarul su ori de ctre persoana fizic sau juridic ce o deine cu titlu de
nchiriere sau cu un alt titlu, n alte scopuri dect cele comerciale i, n special, altele dect
transportul de persoane ori de mrfuri sau prestri de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile
autoritilor publice;
b) produsele energetice livrate n vederea utilizrii drept combustibil pentru navigaia n apele
comunitare i pentru navigaia pe cile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele dect
pentru navigaia ambarcaiunilor de agrement private. De asemenea, este scutit de la plata
accizelor i electricitatea produs la bordul navelor. Prin ambarcaiune de agrement privat se
nelege orice ambarcaiune utilizat de ctre proprietarul su ori de ctre persoana fizic sau
juridic ce o deine cu titlu de nchiriere ori cu un alt titlu, n alte scopuri dect cele comerciale
i, n special, altele dect transportul de persoane sau de mrfuri ori prestri de servicii cu titlu
oneros sau pentru nevoile autoritilor publice;
85
86

Scutirile pentru tutunul prelucrat sunt prevzute la art. 398 Cod fiscal.
Scutirile pentru produse energetice i energie electric sunt prevzute la art. 398 Cod fiscal.

196

c) produsele energetice i energia electric utilizate pentru producia de energie electric,


precum i energia electric utilizat pentru meninerea capacitii de a produce energie electric;
d) produsele energetice i energia electric utilizate pentru producia combinat de energie
electric i energie termic;
e) produsele energetice - gazul natural, crbunele i combustibilii solizi - folosite de
gospodrii i/sau de organizaii de caritate;
f) combustibilii pentru motor utilizai n domeniul produciei, dezvoltrii, testrii i
mentenanei aeronavelor i vapoarelor;
g) combustibilii pentru motor utilizai pentru operaiunile de dragare n cursurile de ap
navigabile i n porturi;
h) produsele energetice injectate n furnale sau n alte agregate industriale n scop de reducere
chimic, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;
i) produsele energetice care intr n Romnia dintr-o ar ter, coninute n rezervorul
standard al unui autovehicul cu motor, destinate utilizrii drept combustibil pentru acel
autovehicul, precum i n containere speciale i destinate utilizrii pentru operarea, n timpul
transportului, a sistemelor ce echipeaz acele containere;
j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind
acordat gratuit n scop de ajutor umanitar;
k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru nclzire de ctre spitale, sanatorii,
aziluri de btrni, orfelinate i de alte instituii de asisten social, instituii de nvmnt i
lcauri de cult;
l) produsele energetice obinute din produsele menionate n Codul Fiscal, inclusiv biomase;
m) energia electric produs din surse regenerabile de energie;
n) energia electric obinut de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalaiile
electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele staionare de energie electric n curent
continuu, instalaiile energetice amplasate n marea teritorial care nu sunt racordate la reeaua
electric i sursele electrice cu o putere activ instalat sub 250 kW;
Modalitatea i condiiile de acordare a scutirilor sunt reglementate prin norme
metodologice.

197

11.4.5. Faptul generator i exigibilitatea accizelor armonizate

Faptul generator
n principiu, produsele accizabile sunt supuse accizelor n momentul producerii
/extraciei lor pe teritoriul Uniunii Europene sau n momentul importului acestora pe teritoriul
Uniunii Europene.
Exigibilitatea
Accizele devin exigibile n momentul eliberrii pentru consum i n statul membru n
care se face eliberarea pentru consum. Per a contrario, produsul nu este supus accizelor atta
timp ct nu este eliberat pentru consum. n cazul produselor importate, accizele devin exigibile
n momentul importului.
Condiiile de exigibilitate i nivelul accizelor aplicabile sunt cele n vigoare la data la
care accizele devin exigibile n statul membru n care are loc eliberarea pentru consum.

11.4.6. Obligaiile pltitorilor de accize

Obligaia de nregistrare
Pltitorii de accize au obligaia de a se nregistra la autoritatea competent (art.344 Cod
fiscal).
Ministerul Finanelor publice ine evidena operatorilor economici cu produse accizabile
dup cum urmeaz:

Situaia centralizatoare privind starea autorizaiilor de antrepozite fiscale,

Situaia centralizatoare privind starea autorizaiilor de expeditori nregistrai,

Situaia centralizatoare privind starea autorizaiilor de destinatari nregistrai,

Situaia centralizatoare privind starea autorizaiilor de importatori nregistrai.

198

Marcarea produselor accizabile


Anumite produse accizabile sunt supuse marcrii cu timbre i banderole. Potrivit art.421
alin.(1) Cod fiscal, sunt supuse marcrii produse intermediare i alcool etilic, precum i tutunul
prelucrat. Acestea pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul Romniei
numai dac acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei seciuni. Responsabilitatea
marcrii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizai, destinatarilor nregistrai sau
importatorilor autorizai87.
Marcarea produselor accizabile se efectueaz prin timbre sau banderole. Dimensiunea i
elementele inscripionate pe marcaje sunt stabilite prin normele metodologice. Autoritatea
competent aprob eliberarea marcajelor ctre: antrepozitarul autorizat, destinatarul nregistrat
care achiziioneaz produsele accizabile; importatorul autorizat care import produsele
accizabile. Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competent.
Eliberarea marcajelor se face de ctre unitatea specializat pentru tiprirea acestora, desemnat
de autoritatea competent. Contravaloarea marcajelor se asigur de la bugetul de stat, din
valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcrii. Marcajele neutilizate n
termen de 6 luni de la achiziie se restituie unitii specializate pentru tiprirea acestora, n
vederea distrugerii.
Depunerea declaraiilor de accize i calculul accizelor
Orice pltitor de accize are obligaia de a depune lunar la autoritatea competent o
declaraie de accize, indiferent dac se datoreaz sau nu plata accizei pentru luna respectiv
(art.346 alin.1 Cod fiscal). Prin excepie, destinatarul nregistrat care primete doar ocazional
produse accizabile are obligaia de a depune declaraia de accize pentru fiecare operaiune n
parte.
Declaraiile de accize se depun la autoritatea competent, de ctre pltitorii de accize,
pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei la care se refer declaraia (art.346 alin.2
Cod fiscal).
Orice pltitor de accize poart rspunderea pentru calcularea corect i plata la termenul
legal a accizelor ctre bugetul de stat i pentru depunerea la termenul legal a declaraiilor de
accize la autoritatea competent.
87

Codul fiscal mai cuprinde dispoziii privitoare la marcarea i colorarea pcurii i a produselor asimilate acesteia
(art.425-427), la marcarea i colorarea motorinei (art.428-430).

199

Totodat, antrepozitarii autorizai pentru producie sunt obligai s depun la autoritatea


competent o situaie care s conin informaii cu privire la produsele accizabile, iar
antrepozitarii autorizai pentru depozitare sunt obligai s depun la autoritatea competent o
situaie, care s conin informaii cu privire la stocul de produse finite la nceputul perioadei de
raportare, achiziiile i livrrile de produse finite n cursul perioadei de raportare, stocul de
produse finite la sfritul perioadei de raportare. Situaiile se depun la termenul i conform
modelului prezentat n normele metodologice.
Orice pltitor de accize are obligaia de a depune anual la autoritatea competent decontul
privind accizele, conform dispoziiilor legale privind obligaiile de plat la bugetul de stat, pn
la data de 30 aprilie a anului urmtor celui de raportare (art.346 alin.4 Cod fiscal).
Plata accizelor la bugetul de stat
Accizele se fac venit la bugetul de stat. Termenul de plat al accizelor este pn la data
de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care acciza devine exigibil. n cazul importului unui
produs accizabil, care nu este plasat ntr-un regim suspensiv, momentul plii accizelor este
momentul nregistrrii declaraiei vamale de import. Persoana care expediaz produsele
accizabile plasate sub regim suspensiv este scutit de obligaia de plat a accizelor dac primete
de la antrepozitul fiscal un document administrativ de nsoire. n caz contrar, este obligat s
achite acciza n termen de 7 zile de la data expirrii termenului de primire a acelui document.
ntrzierea la plata accizelor cu mai mult de 15 zile de la termenul legal atrage
suspendarea autorizaiei deinute de operatorul economic pltitor de accize pn la plata sumelor
restante.
Nivelul accizelor este stabilit n euro pe unitatea de msur specific fiecrui produs
accizabil: hectolitrul, tona, kg., bucata, etc.
Documente fiscale
Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt deinute n afara antrepozitului
fiscal, proveniena trebuie s fie dovedit conform prevederilor stabilite prin normele
metodologice.

200

Garanii
Antrepozitarul autorizat, destinatarul nregistrat, expeditorul nregistrat i importatorul
autorizat au obligaia depunerii la autoritatea competent a unei garanii, la nivelul stabilit
conform prevederilor din normele metodologice, care s asigure plata accizelor ce pot deveni
exigibile. n cazul antrepozitarilor autorizai, prin normele metodologice se stabilesc niveluri
minime i maxime ale garaniilor, n funcie de natura i volumul produselor accizabile ce
urmeaz a fi realizate sau depozitate.
Garania este valabil pe ntreg teritoriul Uniunii Europene. Tipul, modul de calcul, valoarea,
durata i condiiile de reducere a garaniei sunt prevzute n normele metodologice, pe tipuri de
activiti i grupe de produse. Valoarea garaniei se analizeaz periodic, pentru a reflecta orice
schimbri n volumul afacerii sau ale nivelului accizelor.

11.5. Accizele nearmonizate


11.5.1.Obiectul sau materia impozabil

Accizele nearmonizate88 sunt taxe speciale de consum care se datoreaz la bugetul de stat
pentru alte produse dect cele pentru care se datoreaz accize armonizate. Astfel, potrivit art. 439
alin.2 din Codul Fiscal, sunt supuse accizelor nearmonizate urmtoarele produse:
a) produse din tutun nclzit care, prin nclzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fr a avea
loc combustia amestecului de tutun;

88

Vechiul Cod fiscal supunea accizrii i urmtoarele produse (art.207):


a) cafea verde;
b) cafea prjit, inclusiv cafea cu nlocuitori;
c) cafea solubil, inclusiv amestecuri cu cafea solubil;
d) anumite sortimente de bere/baza de bere;
e) anumite buturi fermentate;
f) bijuterii din aur i/sau din platin cu codul NC 7113 19 00, cu excepia verighetelor;
g) confecii din blnuri naturale;
h) iahturi i alte nave i ambarcaiuni cu sau fr motor pentru agrement, cu excepia celor destinate utilizrii n
sportul de performan;
i) autoturisme i autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziionate intracomunitar, noi sau rulate, a
cror capacitate cilindric este mai mare sau egal cu 3.000 cmc;
j) arme de vntoare i arme de uz personal, altele dect cele de uz militar sau de uz sportiv;
k) cartue cu glon i alte tipuri de muniie pentru armele prevzute anterior.
l) motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor i altor nave i ambarcaiuni pentru agrement.
Modificrile aduse de noul Cod fiscal n privina accizelor ar trebui ar trebui s se regseasc n preul
produselor enumerate anterior, n sensul reducerii acestuia.

201

b) lichidele cu coninut de nicotin destinate inhalrii cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip
"igaret electronic".
11.5.2. Scutiri

Beneficiaz de regimul de restituire a accizelor nearmonizate virate bugetului de stat


operatorii economici care au achiziionat direct dintr-un stat membru sau din import
aceste produse i care ulterior le livreaz n alt stat membru, le export ori le returneaz
furnizorilor.
Pentru produsele retrase de pe pia, dac starea sau vechimea acestora le face improprii
consumului ori nu mai ndeplinesc condiiile de comercializare, accizele pltite se
restituie la cererea operatorului economic.
Modalitatea i condiiile de acordare a acestor scutiri sunt prevzute n normele
metodologice.
11.5.3. Faptul generator

Produsele accizabile sunt supuse accizelor nearmonizate la momentul producerii,


achiziiei intracomunitare sau importului acestora pe teritoriul Uniunii Europene.

11.5.4. Exigibilitatea accizelor

Exigibilitatea accizelor intervine:


a) la data recepionrii produselor provenite din achiziii intracomunitare;
b) la data efecturii formalitilor de punere n liber circulaie a produselor provenite din
operaiuni de import;
c) la data vnzrii pe piaa intern a produselor provenite din producia intern.

11.5.5. Declaraiile de accize

Pltitorii de accize nearmonizate, cu excepia importatorilor, au obligaia de a depune la


autoritatea competent o declaraie de accize pentru fiecare lun, indiferent dac se datoreaz

202

sau nu plata accizei pentru luna respectiv, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei la
care se refer declaraia.

11.5.6. Nivelul, calculul i plata accizelor nearmonizate

Nivelul accizelor nearmonizate este cel prevzut n anexa nr. 2, care face parte integrant
din Titlul VIII: Accize i alte taxe speciale, i se aplic ncepnd cu 1 ianuarie 2016. Pentru anii
urmtori, nivelul accizelor aplicabil ncepnd cu data de 1 ianuarie a fiecrui an este nivelul
actualizat calculat conform normelor metodologice.
Accizele nearmonizate se datoreaz o singur dat i se calculeaz prin aplicarea sumelor
fixe pe unitatea de msur asupra cantitilor produse i comercializate, importate sau
achiziionate intracomunitar, dup caz.
Termenul de plat a accizelor nearmonizate este pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei n care intervine exigibilitatea accizelor, cu excepia produselor importante
pentru care plata accizelor se face la data exigibilitii accizelor, respectiv la data nregistrrii
declaraiei vamale de import.
11.5.7. Subiectele impunerii

Pltitorii de accize nearmonizate sunt operatorii economici care produc i


comercializeaz n Romnia produsele supuse accizei nearmonizate, achiziioneaz din teritoriul
Uniunii Europene ori import aceste produse.
Pltitorii care produc bunurile supuse accizei nearmonizate sunt operatorii economici
care au n proprietate materia prim i care produc aceste bunuri cu mijloace proprii sau le
transmit spre prelucrare la teri, indiferent dac prelucrarea are loc n Romnia sau n afara
Romniei. Operatorul economic care produce, achiziioneaz din alte state membre ale Uniunii
Europene sau import produse supuse accizelor nearmonizate trebuie s se autorizeze la
autoritatea competent. Operatorul economic care nu are domiciliul fiscal n Romnia i
intenioneaz s desfoare activiti economice cu produse supuse accizelor nearmonizate,
pentru care are obligaia plii accizelor n Romnia, va desemna un reprezentant fiscal stabilit n
Romnia pentru a ndeplini obligaiile.

203

11.5.8. Obligaiile pltitorilor

Operatorii economici pltitori de accize nearmonizate au urmtoarele obligaii:


a) s se nregistreze ca pltitori de accize la autoritatea fiscal competent;
b) s calculeze accizele, s le evidenieze distinct n factur i s le verse la bugetul de stat la
termenele stabilite, fiind rspunztori pentru exactitatea calculului i vrsarea integral a sumelor
datorate;
c) s in evidena accizelor, conform prevederilor din normele metodologice, i s depun
anual deconturile privind accizele, conform dispoziiilor legale privind obligaiile de plat, la
bugetul de stat, pn la data de 30 aprilie a anului urmtor celui de raportare.

Rezumat

Accizele sunt taxe de consumaie aplicate asupra producerii,


comercializrii i importului anumitor produse.

Codul Fiscal reglementeaz dou categorii de accize: accize


armonizate i accize nearmonizate.

Codul Fiscal reglementeaz pentru fiecare categorie de accize


subiectele impunerii, obligaiile acestora, obiectul impunerii, faptul
generator, exigibilitatea i plata accizei.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Cte categorii de accize reglementeaz Codul fiscal?


2. Enumerai produsele supuse accizelor armonizate.
3. Definii antrepozitul fiscal.
4. Definii regimul suspensiv de accize.

204

Unitatea de nvare 12.

Impozitele i taxele locale


Cuprins
12.1. Introducere............................................................................................................................ 205
12.2. Competenele unitii de nvare ......................................................................................... 206
12.3. Administraia public local i impozitele i taxele locale .................................................. 206
12.4. Impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri ................................................................................... 213
12.5. Impozitul pe construcii ........................................................................................................ 216
12.6. Impozitul pe teren i taxa pe teren ........................................................................................ 218
12.7. Impozitul pe mijloacele de transport .................................................................................... 224
12.8. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a autorizaiilor .......................................... 225
12.9. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate ................................................. 227
12.10. Impozitul pe spectacole ...................................................................................................... 228
12.11. Taxe speciale ...................................................................................................................... 229
12.12. Alte taxe locale ................................................................................................................... 229
Rezumat ......................................................................................................................................... 230
Test de evaluare a cunotinelor ................................................................................................... 231

12.1. Introducere

Impozitele i taxele locale se ncadreaz n categoria resurselor financiare publice.


Dup coninutul lor economic sunt o prelevare cu caracter obligatoriu, n funcie
de bugetul pe care-l alimentaz reprezint o resurs a bugetului local, n funcie de
ritmicitatea ncasrii resurselor financiare publice la buget se constituie ca venituri
ordinare (curente), iar n funcie de provenien ele sunt resurse interne.
Potrivit art.454 Cod Fiscal, impozitele i taxele locale sunt urmtoarele:
a) impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri;
b) impozitul pe teren i taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate;

205

f) impozitul pe spectacole;
h) taxe speciale;
i) alte taxe locale.

12.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal explicarea


dispoziiilor Codului Fiscal privitoare la impozitele i taxele locale.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

descrie

coninutul

noiunii

de

autonomie financiar

unitilor

administrativ-teritoriale i s o coreleze cu cele de autonomie local i


autonomie administrativ,

identifice impozitele i taxele locale reglementate de Codul Fiscal,

defineasc aceste impozite i taxe i s le descrie coninutul.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 3 ore.

12.3. Administraia public local i impozitele i taxele locale

Administraia public este un sistem de organe, fiind compus din: Preedintele


Romniei, Guvern, ministere, celelalte organe ale administraiei publice centrale, serviciile lor
descentralizate, prefect, autoritile administraiei publice locale.
Administraia public are dou componente:
a) executiv-dispozitiv: organizeaz executarea i execut n concret legile adoptnd, n
acest scop, acte administrative de autoritate;

206

b) prestare de servicii publice pentru care ncheie diferite acte juridice, svrete fapte
materiale, execut operaiuni tehnico-materiale.
Administraia public este central i local.
Administraia public central
Guvernul este autoritatea public a puterii executive care asigur realizarea politicii
interne i externe i exercit conducerea general a administraiei publice centrale i locale. Este
alctuit din primul-ministru, minitrii, minitrii-delegai pe lng primul-ministru i minitrii
avnd nsrcinri speciale. n exercitarea atribuiilor sale, Guvernul emite hotrri, ordonane i
ordonane de urgen.
Ministerele sunt organe de specialitate ale administraiei publice centrale care realizeaz
politica guvernamental n domeniul lor de activitate i sunt subordonate Guvernului.
La nivel central sunt organizate, cu avizul Curii de Conturi, i alte autoriti ale
administraiei publice de specialitate, spre exemplu agenii, autoriti naionale, oficii, institute,
aflate n subordinea Guvernului sau ministerelor ori autonome.
Administraia public local
Potrivit Legii administraiei publice locale nr.215/2001, teritoriul este organizat n uniti
administrativ-teritoriale: comune, orae i municipii, judee.
Unitile administrativ-teritoriale au personalitate juridic ntruct au o organizare i
conducere proprii, precum i un patrimoniu propriu care asigur realizarea scopurilor propuse. n
calitate de persoane juridice civile au n proprietate bunuri n domeniul privat, iar n calitate de
persoane juridice de drept public au n proprietate bunuri n domeniul public de interes local.
Autoritile administraiei publice locale sunt: Consiliile locale, Primarul, Consiliile
Judeene i Preedintele Consiliului Judeean. Consiliile locale i Consiliile judeene sunt
autoriti deliberative, iar primarul i preedintele consiliulului judeean sunt autoriti
executive.
n activitatea sa, administraia public local este crmuit de urmtoarele principii:
-

Principiul autonomiei, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale adoptat n cadrul


Consiliului Europei n 1985. Autonomia local presupune autonomie financiar i
administrativ, dar ea nu poate aduce atingere statului naional, unitar i indivizibil.
Autonomia financiar const n urmtoarele aspecte: unitile administrativ-teritoriale i
207

adopt bugetele proprii, au dreptul de a institui i percepe impozite, taxe i alte


contribuii, administreaz domeniul public i privat al statului.
Autonomia administrativ const n urmtoarele aspecte: Consiliile Locale i Judeene i
adopt regulamentele interne, nfiineaz instituii i ageni economici, organizeaz
servicii publice.
-

Principiul descentralizrii presupune un transfer de autoritate i responsabilitate


administrativ i financiar de la nivel central la nivel local.

Principiul deconcentrrii serviciilor publice care presupune transferul atribuiilor


administraiei publice centrale ctre un serviciu organizat la nivel local care are
personalitate juridic, anumite competene i o anumit specializare, fiind subordonat
ierarhic autoritii centrale.

Principiul eligibilitii autoritilor administraiei publice locale. Astfel, potrivit


art.121alin.(1) din Constituie, autoritile administraiei publice prin care se realizeaz
autonomia local n comune i orae, sunt consiliile locale alese i primarii alei, n
condiiile legii. De asemenea, potrivit art.122, consiliul judeean este autoritatea
administraiei publice pentru coordonarea activitii consiliilor comunale i oreneti, n
vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean (alin.1), fiind ales n condiiile
legii (alin.2). Consiliile locale i primarii, precum i consiliile judeene i preedinii
acestora sunt autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal,
direct, secret i liber exprimat (art.3 alin.2 din Legea administraiei publice locale
nr.215/2001).

Principiul legalitii ntruct autoritile administraiei publice locale i desfoar


activitatea cu respectarea legii.

Principiul consultrii cetenilor care const n consultarea cetenilor prin referendum


sau alt form de participare direct a cetenilor la treburile politice, precum i n
consultarea structurilor asociative ale administraiei publice locale de ctre autoritile
administraiei publice centrale, nainte de adoptarea oricrei decizii n toate problemele
care le privesc n mod direct.
Structurile asociative ale administraiei publice locale sunt:
a) Asociaia Comunelor din Romnia
b) Asociaia Oraelor din Romnia
c) Asociaia Municipiilor din Romnia
d) Uniunea Naional a Consiliilor Judeene din Romnia
e) Alte forme asociative.
208

Consiliile locale. Consiliul local are urmtoarele categorii de atribuii:


-

economico-financiare,

sociale i culturale,

organizatorice (printre care i controlul agenilor economici i a instituiilor publice din


subordine),

respectarea drepturilor i libertilor ceteneti,

acordarea de titluri de onoare,

stabilirea unor legturi cu alte localiti.

n cadrul acestui sistem un rol important l au atribuiile economico-financiare i anume:


-

aprob bugetul,

aprob mprumuturile i contul de ncheiere a exerciiului bugetar,

stabilete impozite i taxe,

administreaz patrimoniul public i privat al unitii administrativ teritoriale respective,

nfiineaz instituii i ageni economici locali,

concesioneaz bunuri i servicii de interes local.


Primarul. Cuvntul primar provine din latinescul primus i avea semnificaia de cel dinti

dintre ceteni. Instituia primarului, ca ef al administraiei publice locale, este specific


Europei, de unde s-a extins i pe alte continente.
Primarul este o autoritate a administraiei publice locale, investit de lege cu competena de a
rezolva problemele de interes local i de a reprezenta statul, sub rspunderea politic a
consiliului local, n condiii de autonomie executiv. Astfel, el rspunde n faa Consiliului local
de buna funcionare a administraiei locale i prezint trimestrial sau la cererea consiliului local
informri privind executarea hotrrilor adoptate de consiliu.
Ca ef al administraiei locale are urmtoarele atribuii economico-financiare:
-

ntocmete proiectul de buget,

ntocmete contul anual de ncheiere a exerciiului bugetar,

supune aceste documente aprobrii Consiliului local,

asigur inventarierea i administrarea bunurilor care aparin comunei sau oraului


(municipiului),

este ordonator principal de credite,

exercit drepturile i obligaiile ce revin comunei/oraului n calitate de persoan juridic


(reprezint comuna/oraul).

Prefectul. Prefectul este reprezentantul Guvernului n teritoriu i vegheaz ca activitatea


Consiliilor Locale /Judeene i a primarilor/preedinilor Consiliilor Judeene s se desfoare cu
209

respectarea principiului legalitii. Astfel, el are dreptul de a ataca n faa instanelor de


contencios administrativ actele emise de aceste organe, dac le consider ilegale. El este un nalt
funcionar public care coordoneaz serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte
organe ale administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale. Astfel, el preia o
serie de sarcini ale administraiei centrale i le exercit n mod direct i nemijlocit la nivel local.
n concluzie, prefectul vegheaz ca hotrrile administraiei centrale i locale s fie executate n
condiiile impuse de lege.
Prefectul face parte din categoria autoritilor administraiei publice locale, fr ca ntre
el i consiliile locale i primari, respectiv consiliile judeene i preedinii acestora, s existe
raporturi de subordonare. Per a contrario, ntre prefect i celelalte organe ale administraiei
publice locale exist raporturi de colaborare i cooperare.
n concluzie, sistemul administraiei publice cuprinde un ansamblu de structuri,
mecanisme i instituii administrative, aflate ntr-un ansamblu complex de legturi i interaciuni.
Aceast diversitate este menit s confer sistemului flexibilitate i adaptabilitate n soluionarea
problemelor cu care se confrunt administraia public la nivel central i local, asigurnd asfel, o
mbinare optim a diverselor categorii de interese. n cadrul sistemului administraiei publice, un
rol important este deinut de legturile care se stabilesc ntre guvern i autoritile locale.
Organizarea administrativ a fiecrui stat este rezultatul unei lungi evoluii istorice, determinate
de particularitile naionale.
Creterea cheltuielilor colectivitilor locale i problematica determinrii resurselor lor
reprezint, la ora actual, o preocupare major a tuturor rilor. Oricare ar fi gradul de
descentralizare al unui stat, relaiile financiare dintre administraia central i colectivitile
locale sunt multiple i complexe. Finanarea cheltuielilor instituiilor publice se asigur astfel:
integral din bugetul local, din venituri proprii i din subvenii acordate de la bugetul local sau
integral din venituri proprii.
n Romnia, veniturile bugetare locale se constituie din:
-

venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuii, alte vrsminte;

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

subvenii primite de la bugetul de stat i de la alte bugete;

donaii i sponsorizri.
n mod ideal, ar trebui ca veniturile proprii s poat acoperi cheltuielile efectuate pentru a

satisface nevoile i cerinele colectivitilor locale. n prezent, colectivitile locale dispun de


surse financiare neadaptate sarcinilor crora trebuie s le fac fa.

210

Problematica referitoare la finanele publice locale se afl n centrul dezbaterilor politice


actuale, deoarece toate statele membre ale Uniunii Europene se confrunt cu problema
armonizrii a dou tendine:
-

controlul i reducerea cheltuielilor publice;

acordarea unei ct mai mari autonomii financiare colectivitilor locale.


Un aspect n analiza descentralizrii financiar-fiscale este reprezentat de echilibrul ntre

competenele autoritilor locale i resursele financiare necesare exercitrii acestor competene.


Autonomia financiar acordat colectivitilor locale poate fi nsoit de riscul agravrii
diferenelor existente ntre colectivitile srace i cele bogate din ansamblul teritoriului sau
chiar din cadrul aceleiai regiuni, ceea ce ar putea conduce la situaia n care colectivitile locale
mai srace s nu poat s asigure nici un minim necesar de servicii descentralizate, vitale. Pentru
aceasta este absolut indispensabil s se fac apel la diferite mecanisme pentru echilibrarea
cheltuielilor cu veniturile. Ca urmare, autonomia financiar a colectivitilor locale implic
crearea unor sisteme ale finanelor publice locale eficace, echitabile i corelate cu necesitile i
politicile statelor naionale.
Autonomia financiar este o condiie principal n ceea ce privete descentralizarea
adminisrativ. Pentru a se realiza autonomia financiar, colectivitile locale trebuie:
-

s dispun de resurse proprii suficiente pentru a face fa responsabilitilor ce le revin;

s-i poat determina n mod liber veniturile i cheltuielile;

s nu fie supuse unui control a posteriori privind deciziile lor financiare.


Autonomia financiar a colectivitilor locale are o dubl dimensiune:

dimensiune juridic, care const n recunoaterea libertii puterii de decizie a


autoritilor locale, putere care nu trebuie s fie mpiedicat de un control foarte strict din
partea statului;

dimensiune material, care const n posibilitatea colectivitilor locale de a-i asigura


acoperirea cheltuielilor prin resurse proprii, fr s fie obligate s apeleze la transferuri
din partea statului pentru a-i echilibra bugetele.
Aceste aspecte se intercondiioneaz reciproc deoarece puterea de a decide, de a acorda

excepiile de la plata impozitelor sau de a modifica baza de impozitare n mod liber, influeneaz
nivelul cheltuielilor pe care colectivitatea le poate suporta. ns independena material a unei
colectiviti locale nu rezult n mod exclusiv din capacitatea sa de a aciona n ceea ce privete
nivelul cheltuielilor i resurselor.

211

Gradul de autonomie a unei colectiviti locale este n strns legtur cu ponderea


veniturilor proprii n totalul veniturilor bugetelor locale, dar acest criteriu nu trebuie absolutizat,
ntruct exist i excepii de state europene cu o democraie local extrem de dezvoltat, dar cu
un sistem de finanare centralizat al administraiei publice locale. O autonomie financiar eficace
implic un anumit grad de control al fluxurilor financiare de ctre colectivitile locale. Ea se
refer la mrirea controlului autoritilor locale asupra resurselor financiare, fie n termeni de
repartizare a cheltuielilor, fie a generrii de venituri.
nzestrate cu competene descentralizate, colectivitile locale trebuie s fie n msur s-i
manifeste opiunile lor financiare, fr s fie ns supuse unui control de stat sau tehnic din
partea altei autoriti. Veniturile i cheltuielile trebuie s fie adaptate unor exigene proprii.
Codul Fiscal stabilete cadrul legal pentru impozitele, taxele i contribuiile sociale
obligatorii prevzute la art. 2, printre care i impozitele i taxele locale. Codul fiscal cuprinde
procedura de modificare a acestor impozite, taxe i contribuii sociale i autorizeaz Ministerul
Finanelor Publice s elaboreze norme metodologice, instruciuni i ordine n aplicarea
dispoziiilor codului i a conveniilor de evitare a dublei impuneri.
Impozitele i taxele locale se ncadreaz n categoria resurselor financiare publice. Dup
coninutul lor economic sunt o prelevare cu caracter obligatoriu, n funcie de bugetul pe care-l
alimentaz reprezint o resurs a bugetului local, n funcie de ritmicitatea ncasrii resurselor
financiare publice la buget se constituie ca venituri ordinare (curente), iar n funcie de
provenien ele sunt resurse interne.
Potrivit art.454 Cod Fiscal, impozitele i taxele locale sunt urmtoarele:
a) impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri;
b) impozitul pe teren i taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
h) taxe speciale;
i) alte taxe locale.

212

12.4. Impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri

Conform art.455 alin.(1), orice persoan care are n proprietate o cldire situat n
Romnia datoreaz anual impozit pentru acea cldire. n cazul n care o cldire se afl n
proprietatea comun a dou sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cldirii
datoreaz impozitul pentru spaiile situate n partea din cldire aflat n proprietatea sa. n cazul
n care nu se pot stabili prile individuale ale proprietilor n comun, fiecare proprietar n
comun datoreaz o parte egal din impozitul pentru cldirea respectiv.
De asemenea, potrivit art.455 alin.(2), pentru cldirile proprietate public sau privat a
statului ori a unitilor administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n folosin, dup
caz, oricror entiti, altele dect cele de drept public, se stabilete taxa pe cldiri, care
reprezint sarcina fiscal a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau
de folosin, dup caz, n condiii similare impozitului pe cldiri.
Impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri se datoreaz la bugetul local al comunei, al
oraului sau al municipiului n care este amplasat cldirea. n cazul municipiului Bucureti,
impozitul i taxa pe cldiri se datoreaz ctre bugetul local al sectorului n care este amplasat
cldirea.
Cldire este orice construcie situat deasupra solului i/sau sub nivelul acestuia,
indiferent de denumirea ori de folosina sa, i care are una sau mai multe ncperi ce pot servi la
adpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaii, echipamente i altele
asemenea, iar elementele structurale de baz ale acesteia sunt pereii i acoperiul, indiferent de
materialele din care sunt construite. ncperea reprezint spaiul din interiorul unei cldiri.
Cldire rezidenial este construcia alctuit din una sau mai multe camere folosite
pentru locuit, cu dependinele, dotrile i utilitile necesare, care satisface cerinele de locuit ale
unei persoane sau familii.
Cldire nerezidenial este orice cldire care nu este rezidenial.
Cldire cu destinaie mixt este cldirea folosit att n scop rezidenial, ct i
nerezidenial.
Cldirile pentru care nu se datoreaz impozitul/taxa pe cldire sunt prevzute la art.456
alin.(1) Cod Fiscal.

213

Enumerai cldirile exceptate de la plata impozitului pe cldiri potrivit art.456


alin.(1) Cod Fiscal.

Consiliile locale pot hotr s acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cldiri
pentru cldirile precizate la art.456 alin.(2).
Impozitul/taxa pe cldiri se calculeaz diferit pentru persoanele fizice i pentru cele
juridice.

Calculul impozitului/taxei pe cldiri

Codul fiscal cuprinde reguli distincte de impozitare a persoanelor fizice i juridice.


Astfel, impozitul/taxa pe cldire se calculeaz pentru persoane fizice i persoane juridice, n
funcie de tipul de cldire: cldiri rezideniale, nerezideniale i mixte.

A se vedea dispoziiile art.457-459 Cod fiscal privitoare la calculul


impozitului pe cldirile aflate n proprietatea persoanelor fizice.

A se vedea dispoziiile art.460 Cod fiscal privitoare la calculul


impozitului/taxei pe cldirile aflate n proprietatea sau deinute de
persoanele juridice.

Un element de noutate adus de Codul fiscal din 2015 l constituie renunarea la majorarea
impozitului datorat de persoanele fizice care dein mai multe cldiri. Potrivit art.252 alin.1 din
vechiul Cod fiscal, dac o persoan fizic avea n proprietate dou sau mai multe cldiri utilizate
ca locuin89, impozitul pe cldiri se majora astfel:
-

cu 65% pentru prima cldire n afara celei de la adresa de domiciliu;

cu 150% pentru cea de-a doua cldire n afara celei de la adresa de domiciliu;

89

Potrivit art.252 alin.(3) din vechiul Cod fiscal, n cazul deinerii a dou sau mai multe cldiri n afara celei de la
adresa de domiciliu, impozitul majorat se determin n funcie de ordinea n care proprietile au fost dobndite, aa
cum rezult din documentele ce atest calitatea de proprietar. Persoanele fizice au obligaia s depun o declaraie
special la compertimentele de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale n raza crora i au
domiciliul precum i la cele n raza crora sunt situate celelalte cldiri ale acestora. Modelul declaraiei speciale va fi
cel prevzut prin norme metodologice aprobate prin hotarrea Guvernului (art.252 alin.4 din vechiul Cod fiscal).

214

cu 300% pentru cea de-a treia cldire n afara celei de la adresa de domiciliu.
Nu intrau sub incidena acestor dispoziii proprietarii cldirilor dobndite prin succesiune

legal (art.252 alin.2 din vechiul Cod fiscal) .


Plata impozitului/taxei pe cldiri
Impozitul pe cldiri este datorat pentru ntregul an fiscal de persoana care are n
proprietate cldirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
n cazul dobndirii sau construirii unei cldiri n cursul anului, proprietarul acesteia are obligaia
s depun o declaraie la organul fiscal local n a crui raz teritorial de competen se afl
cldirea, n termen de 30 de zile de la data dobndirii/construirii i datoreaz impozit pe cldiri
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor90.
Declararea cldirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiionat de
nregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru i publicitate imobiliar. Declararea
cldirilor n vederea impunerii i nscrierea acestora n evidenele autoritilor administraiei
publice locale reprezint o obligaie legal a contribuabililor care dein n proprietate aceste
imobile, chiar dac ele au fost executate fr autorizaie de construire.
n cazul extinderii, mbuntirii, desfiinrii pariale sau al altor modificri aduse unei
cldiri existente, inclusiv schimbarea integral sau parial a folosinei, care determin creterea
sau diminuarea valorii impozabile a cldirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligaia s
depun o nou declaraie de impunere la organul fiscal local n a crui raz teritorial de
competen se afl cldirea, n termen de 30 de zile de la data modificrii respective, i datoreaz
impozitul pe cldiri determinat n noile condiii ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
n cazul desfiinrii unei cldiri, proprietarul are obligaia s depun o nou declaraie de
impunere la organul fiscal local n a crui raz teritorial de competen se afl cldirea, n
termen de 30 de zile de la data demolrii sau distrugerii i nceteaz s datoreze impozitul
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor, inclusiv n cazul cldirilor pentru care nu s-a
eliberat autorizaie de desfiinare.

90

Dispoziiile noului Cod fiscal difer de cele ale vechiului Cod fiscal. Astfel, vechiul cod dispunea la art.254
alin.(1)-(2): ,,n cazul unei cldiri care a fost dobndit sau construit de o persoan n cursul anului, impozitul pe
cldire se datoreaz de ctre persoana respectiv cu ncepere de la data de nti a lunii urmtoare celei n care
cldirea a fost dobndit sau construit. n cazul unei cldiri care a fost nstrinat, demolat sau distrus, dup caz,
n cursul anului, impozitul pe cldire nceteaz a se mai datora de persoana respectiv cu ncepere de la data de nti
a lunii urmtoare celei n care cldirea a fost nstrinat, demolat sau distrus.

215

n cazul n care dreptul de proprietate asupra unei cldiri este transmis n cursul unui an
fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deine dreptul de proprietate asupra cldirii la data
de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului n care se nstrineaz.
n cazul cldirilor pentru care se datoreaz taxa pe cldiri, n temeiul unui contract de
concesiune, nchiriere, administrare ori folosin care se refer la perioade mai mari de o lun,
titularul dreptului de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin are obligaia depunerii
unei declaraii la organul fiscal local pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare intrrii n
vigoare a contractului. n cazul cldirilor pentru care se datoreaz taxa pe cldiri, n temeiul unor
contracte de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin care se refer la perioade mai mici
de o lun, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, nchiriere, administrare
ori folosin are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local, pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare intrrii n vigoare a contractelor, la care anexeaz o situaie
centralizatoare a acestor contracte.
Impozitul pe cldiri se pltete anual, n dou rate egale, pn la datele 31 martie i 30
septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe cldiri, datorat pentru ntregul an
de ctre contribuabili, pn la data de 31 martie a anului respectiv, se acord o bonificaie de
pn la 10%, stabilit prin hotrre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureti,
aceast atribuie revine Consiliului General al Municipiului Bucureti.
Impozitul anual pe cldiri de pn la 50 lei inclusiv, datorat bugetului local de ctre
contribuabili, persoane fizice sau juridice, se pltete integral pn la primul termen de plat.
n cazul contractelor de concesiune, nchiriere, administrare sau folosin, care se refer
la perioade mai mari de o lun, taxa pe cldiri se pltete lunar, pn la data de 25 inclusiv a
lunii urmtoare fiecrei luni din perioada de valabilitate a contractului, de ctre concesionar,
locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosin. n cazul contractelor care se refer la
perioade mai mici de o lun, persoana juridic de drept public care transmite dreptul de
concesiune, nchiriere, administrare sau folosin colecteaz taxa pe cldiri de la concesionari,
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosin i o vars lunar, pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare fiecrei luni din perioada de valabilitate a contractului.

12.5. Impozitul pe construcii

Noul Cod fiscal reglementeaz i un alt impozit, asemntor cu cel pe cldiri, i anume
impozitul pe construcii (Titlul X). Este vorba despre aa-zisa ,,tax pe stlp, ndelung

216

dezbtut i extrem de controversat. Dei iniial se convenise s se renune la ea, ulterior din
raiuni de politic financiar, s-a hotrt pstrarea ei, dar numai pe parcursul anului 2016.
Construciile la care se refer acest impozit sunt cele prevzute n Grupa 1 din Catalogul
privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe91 i anume:
1.1.Construcii industriale
1.2.Construcii agricole
1.3. Construcii pentru transporturi pot i telecomunicaii
1.4. Construcii hidrotehnice
1.5. Construcii pentru afaceri, comer, depozitare.
1.6. Construcii de locuine i social-culturale.
1.7. Construcii pentru transportul energiei electrice.
1.8. Construcii pentru alimentare cu ap, canalizare i mbuntiri funciare.
1.9. Construcii pentru transportul i distribuia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului
comprimat i pentru termoficare.
1.10.Alte construcii neregsite n cadrul grupei 1.
Conform art.496 alin.(1) Cod fiscal, sunt obligate la plata impozitului pe construcii
urmtoarele persoane:
a) persoanele juridice romne, cu excepia instituiilor publice, institutelor naionale de cercetaredezvoltare, asociaiilor, fundaiilor i a celorlalte persoane juridice fr scop patrimonial, potrivit
legilor de organizare i funcionare;
b) persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n
Romnia;
c) persoanele juridice cu sediul social n Romnia nfiinate potrivit legislaiei europene.
Impozitul pe construcii se calculeaz prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii
construciilor existente n patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior,
evideniat contabil n soldul debitor al conturilor corespunztoare construciilor menionate, din
care se scade:
a) valoarea cldirilor, pentru care se datoreaz impozit pe cldiri, potrivit prevederilor titlului IX.
Intr sub incidena acestor prevederi i valoarea cldirilor din parcurile industriale, tiinifice i
tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiaz de scutirea de la plata impozitului pe cldiri;
b) valoarea lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la
construcii nchiriate, luate n administrare sau n folosin;
91

HG nr. 2139/2004 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale
de funcionare a mijloacelor fixe.

217

c) valoarea construciilor i a lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau


extindere a construciilor, aflate sau care urmeaz s fie trecute, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare, n proprietatea statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
d) valoarea construciilor din subgrupa 1.2 "Construcii agricole" din Catalogul privind
clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe;
e) valoarea construciilor situate n afara frontierei de stat a Romniei, astfel cum aceasta este
definit potrivit legii, inclusiv cele situate n zona contigu a Romniei i zona economic
exclusiv a Romniei, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic
al apelor maritime interioare, al mrii teritoriale, al zonei contigue i al zonei economice
exclusive ale Romniei, republicat, pentru operaiunile legate de activitile desfurate n
exercitarea drepturilor prevzute de art. 56 i 77 din Convenia Naiunilor Unite asupra dreptului
mrii, ncheiat la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificat de Romnia prin
Legea nr. 110/1996;
f) valoarea construciilor din domeniul public al statului i care fac parte din baza material de
reprezentare i protocol, precum i a celor din domeniul public i privat al statului, nchiriate sau
date n folosin instituiilor publice, construcii administrate de Regia Autonom "Administraia
Patrimoniului Protocolului de Stat";
g) valoarea construciilor deinute de structurile sportive,
Cheltuiala cu impozitul pe construcii este cheltuial deductibil la stabilirea profitului
impozabil.
Contribuabilii sunt obligai s calculeze i s declare impozitul pe construcii, pn la
data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datoreaz impozitul. Impozitul pe construcii se
pltete n dou rate egale, pn la datele de 25 mai i 25 septembrie inclusiv. Impozitul pe
construcii se face venit la bugetului de stat i se administreaz de ctre Agenia Naional de
Administrare Fiscal, potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal.
Reamintim c, potrivit art.500 Cod fiscal, dispoziiile privitoare la impozitul pe
construcii se aplic pn la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

12.6. Impozitul pe teren i taxa pe teren

Orice persoan care are n proprietate teren situat n Romnia datoreaz pentru acesta un
impozit anual, exceptnd cazurile n care potrivit legii se prevede altfel (art.463 alin.1 Cod
fiscal).

218

n cazul terenului care este deinut n comun de dou sau mai multe persoane, fiecare
proprietar datoreaz impozit pentru partea din teren aflat n proprietatea sa; n cazul n care nu
se pot stabili prile individuale ale proprietarilor n comun, fiecare proprietar n comun
datoreaz o parte egal din impozitul pentru terenul respectiv.
Pentru terenurile proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativteritoriale, concesionate, nchiriate, date n administrare ori n folosin, dup caz, oricror
entiti, altele dect cele de drept public, se stabilete taxa pe teren, care se datoreaz de
concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosin, dup caz, n condiii
similare impozitului pe teren (art.463 alin.2Cod fiscal).
Impozitul pe teren i taxa pe teren se datoreaz la bugetul local al comunei, al
oraului sau al municipiului n care este amplasat terenul. n cazul municipiului Bucureti,
impozitul i taxa pe teren se datoreaz ctre bugetul local al sectorului n care este amplasat
terenul.
Articolul 464 Cod fiscal prevede scutiri de la plata impozitului/taxei pe teren.

A se vedea dispoziiile art.464 Cod fiscal privitoare la terenurile scutite de plata


impozitului/taxei pe teren.
Calculul impozitului/taxei pe teren
Conform art.465 alin.(1) Cod fiscal, la baza determinrii impozitului pe teren situat n
intravilan stau urmtoarele elemente:
-

suprafaa terenului;

rangul localitii n care este amplasat terenul;

zona i categoria de folosin a terenului.

Rangul localitii. Reeaua naional de localiti este compus din localiti urbane i din
localiti rurale, ierarhizate pe ranguri92 dup cum urmeaz:
a) rangul 0 - Capitala Romniei, municipiu de importan european;
b) rangul I - municipii de importan naional, cu influen potenial la nivel european;
c) rangul II - municipii de importan interjudeean, judeean sau cu rol de echilibru n reeaua
de localiti;
92

A se vedea Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional.

219

d) rangul III - orae;


e) rangul IV - sate reedin de comun;
f) rangul V - sate componente ale comunelor i sate aparinnd municipiilor i oraelor.
Trecerea localitilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor
locale, cu consultarea populaiei prin referendum i a instituiilor implicate, n condiiile legii, cu
respectarea unor indicatori cantitativi i calitativi minimali pentru localitile urbane i pentru
localitile rurale.
Zona. Zonele de amplasare din cadrul localitii sunt stabilite de consiliul local, n
funcie de poziia terenului fa de centrul localitii.
Categoria de folosin a terenului. Un teren poate avea una din urmtoarele destinaii:

agricol

forestier

terenuri aflate permanent sub ape

terenuri din intravilan

terenuri cu destinaie special

Un teren poate avea una din urmtoarele categorii de folosin:

Nr.

Categoria de folosin

Subcategoria de folosin

Terenuri cu construcii

construcii

crt.
1.

curi i construcii
diguri
cariere
parcuri
cimitire
terenuri de sport
piee i trguri
pajiti i tranduri
taluzuri pietruite
fie de frontier
exploatri miniere i petroliere

220

alte terenuri cu construcii


2

Arabil

arabil propriu-zis
pajiti cultivate
grdini de legume
orezrii
sere
solarii i rsadnie
cpunrii
alte culturi perene

Puni

puni curate
puni mpdurite
puni cu pomi fructiferi
puni cu tufriuri i mrcini

Fnee

fnee curate
fnee cu pomi fructiferi
fnee mpdurite
fnee cu tufriuri i mrcini

Vii

vii
vii nobile
vii hibride
plantaii hamei
pepiniere viticole

Livezi

livezi clasice
livezi intensive i superintensive
livezi plantaii arbuti
plantaii dud
pepiniere pomicole

Pduri i alte terenuri de pduri


vegetaie forestier
perdele de protecie
tufriuri i mrciniuri
rchitrii
pepiniere silvice

221

Terenuri cu ape

ape curgtoare
lacuri i bli naturale
lacuri de acumulare
amenajri piscicole
ape cu stuf
canaluri
marea teritorial

Drumuri i ci ferate

autostrzi
drumuri naionale
drumuri judeene
drumuri comunale
strzi i ulie
drumuri de exploatare (agricole, silvice,
petroliere, industriale etc.)
drumuri i poteci turistice
ci ferate

10

Terenuri neproductive

nisipuri zburtoare
bolovniuri, stncrii, pietriuri
rpe, ravene, toreni
srturi cu crust
mocirle i smrcuri
gropi mprumut, deponii
halde

Impozitul pe teren este un impozit care se determin anual, n sum fix, n lei, n mod
difereniat, n funcie de locul siturii: intravilanul sau extravilanul localitilor. Formula de
calcul a impozitului/taxei pe teren este urmtoarea:
Impozit pe teren = suprafa terenului exprimat n hectare x impozitul unitar x coeficient
de corecie (se aplic numai n anumite situaii)

222

Plata impozitului/taxei pe teren


Impozitul pe teren este datorat pentru ntregul an fiscal de persoana care are n proprietate
terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. n cazul dobndirii unui teren n cursul
anului, proprietarul acestuia are obligaia s depun o nou declaraie de impunere la organul
fiscal local n a crui raz teritorial de competen se afl terenul, n termen de 30 de zile de la
data dobndirii, i datoreaz impozit pe teren ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor. n
cazul n care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis n cursul unui an fiscal,
impozitul este datorat de persoana care deine dreptul de proprietate asupra terenului la data de
31 decembrie a anului fiscal anterior anului n care se nstrineaz93. Dac, n cursul anului, se
modific ncadrarea terenului n funcie de rangul localitii i zon, n funcie de categoria de
folosin a terenului, dac se constat diferene ntre actele de proprietate i situaia real sau
dac intervine un eveniment care determinmodificarea impozitului pe teren impozitul se
recalculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie anului urmtor.
n cazul terenurilor pentru care se datoreaz taxa pe teren, n temeiul unui contract de
concesiune, nchiriere, administrare ori folosin care se refer la perioade mai mari de o lun,
titularul dreptului de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin are obligaia depunerii
unei declaraii la organul fiscal local pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare intrrii n
vigoare a contractului.n cazul terenurilor pentru care se datoreaz taxa pe teren, n temeiul unor
contracte de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin care se refer la perioade mai mici
de o lun, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, nchiriere, administrare
ori folosin are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local, pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare intrrii n vigoare a contractelor, la care anexeaz o situaie
centralizatoare a acestor contracte. n cazul unei situaii care determin modificarea taxei pe
teren datorate, persoana care datoreaz taxa pe teren are obligaia s depun o declaraie la
organul fiscal local n a crui raz teritorial de competen se afl terenul, pn la data de 25 a
lunii urmtoare celei n care s-a nregistrat situaia respectiv.
Impozitul pe teren se pltete anual, n dou rate egale, pn la datele de 31 martie i 30
septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe teren, datorat pentru ntregul an
de ctre contribuabili, pn la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acord o
93

Noul Cod fiscal aduce modificri n privina datei de la care se datoreaz impozitul pe teren. Astfel, potrivit
vechiului Cod fiscal, persoana nceteaz a mai datora impozitul pe teren ncepnd cu prima zi a lunii urmtoare
celei n care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. Impozitul pe teren, precum i
obligaiile de plat accesorii acestuia, datorate pn la data de nti a lunii urmtoare celei n care se realizeaz
nstrinarea ntre vii a terenurilor, reprezint sarcina fiscal a prii care nstrineaz.

223

bonificaie de pn la 10%, stabilit prin hotrre a consiliului local. La nivelul municipiului


Bucureti, aceast atribuie revine Consiliului General al Municipiului Bucureti. Impozitul
anual pe teren de pn la 50 lei inclusiv se pltete integral pn la primul termen de plat.
n cazul contractelor de concesiune, nchiriere, administrare sau folosin, care se refer
la perioade mai mari de o lun, taxa pe teren se pltete lunar, pn la data de 25 inclusiv a
lunii urmtoare fiecrei luni din perioada de valabilitate a contractului, de ctre concesionar,
locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosin. n cazul contractelor care se refer la
perioade mai mici de o lun, persoana juridic de drept public care transmite dreptul de
concesiune, nchiriere, administrare sau folosin colecteaz taxa pe teren de la concesionari,
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosin i o vars lunar, pn la data de 25
inclusiv a lunii urmtoare fiecrei luni din perioada de valabilitate a contractului.

12.7. Impozitul pe mijloacele de transport

Orice persoan care are n proprietate un mijloc de transport care trebuie nmatriculat n
Romnia datoreaz un impozit anual pentru mijlocul de transport (art.468 alin.1 Cod fiscal),
impozit care se pltete la bugetul local al unitii administrativ-teritoriale unde persoana i are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz (art.468 alin.3 Cod fiscal).
Anumite mijloace de transport sunt scutite de plata acestui impozit (art.469 Cod fiscal).
De asemenea, persoanele fizice care domiciliaz n Munii Apuseni i Delta Dunrii beneficiaz
de o reducere cu 50% a impozitului datorat, msur care se nscrie n strategia de sprijinire a
dezvoltrii economico-sociale a acestor zone.
Obiectul impunerii l reprezint mijlocul de transport, iar calculul impozitului datorat se
face n funcie de tipul mijlocului de transport (motociclete, tricicluri, cvadricicluri autoturisme,
autobuze, autocare, microbuze, tractoare, etc.), capacitatea cilindric i masa acestuia.
Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru ntregul an fiscal de persoana care
este titulara dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport nmatriculat sau nregistrat n
Romnia la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. n cazul dobndirii unui mijloc de
transport, proprietarul acestuia are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n a
crui raz teritorial de competen are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz, n
termen de 30 de zile de la data dobndirii i datoreaz impozit pe mijloacele de transport
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor nmatriculrii sau nregistrrii mijlocului de
transport. n cazul n care mijlocul de transport este dobndit n alt stat dect Romnia,

224

proprietarul acestuia are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n a crui raz
teritorial de competen are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz, i datoreaz
impozit pe mijloacele de transport ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor nmatriculrii
sau nregistrrii acestuia n Romnia94.
Impozitul pe mijlocul de transport se pltete anual, n dou rate egale, pn la datele de
31 martie i 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaie a impozitului pe mijlocul de
transport, datorat pentru ntregul an de ctre contribuabili, pn la data de 31 martie a anului
respectiv inclusiv, se acord o bonificaie de pn la 10% inclusiv, stabilit prin hotrre a
consiliului local. La nivelul municipiului Bucureti, aceast atribuie revine Consiliului General
al Municipiului Bucureti. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiai buget local
de ctre contribuabili, persoane fizice i juridice, de pn la 50 lei inclusiv, se pltete integral
pn la primul termen de plat.

12.8. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a autorizaiilor

Persoanele fizice sau juridice care trebuie s obin un certificat, aviz sau alt autorizaie
trebuie s plteasc o tax la compartimentul de specialitate al autoritii administraiei publice
locale nainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaia necesar.

Codul Fiscal

reglementeaz urmtoarele taxe:


-

Taxa pentru eliberarea, prelungirea, avizarea certificatului de urbanism, n mediul


urban i n mediul rural,

Taxa pentru eliberarea i prelungirea unei autorizaii de construire pentru o cldire care
urmeaz a fi folosit ca locuin sau anex la locuin,

Taxa pentru eliberarea autorizaiei de desfiinare, total sau parial, a unei


construcii,

94

Ca i n cazul impozitelor pe cldiri i terenuri, noul Cod fiscal a adus modificri n privina datei de la care se
datoreaz impozitul pe mijloacele de transport. Dac potrivit noului cod regula este c datoreaz impozitul persoana
care era proprietarul mijlocului de transport la data de 31 decembrie a anului anterior, vechiul cod prevedea c n
cazul unui mijloc de transport dobndit de o persoan n cursul unui an, impozitul pe mijlocul de transport se
datoreaz de persoan de la data de nti a lunii urmtoare celei n care mijlocul de transport a fost dobndit. n
cazul unui mijloc de transport care este nstrinat de o persoan n cursul unui an sau este radiat din evidena fiscal
a compartimentului de specialitate al autoritii de administraie public local, impozitul pe mijlocul de transport
nceteaz s se mai datoreze de acea persoan ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care mijlocul de
transport a fost nstrinat sau radiat din evidena fiscal.

225

Taxa pentru eliberarea autorizaiei de foraje sau excavri necesar studiilor geotehnice,
ridicrilor topografice, exploatrilor de carier, balastierelor, sondelor de gaze i petrol,
precum i altor exploatri,

Taxa pentru eliberarea autorizaiei necesare pentru lucrrile de organizare de antier


n vederea realizrii unei construcii, care nu sunt incluse n alt autorizaie de construire,

Taxa pentru eliberarea autorizaiei de amenajare de tabere de corturi, csue sau


rulote ori campinguri,

Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire pentru chiocuri, tonete, cabine,


spaii de expunere, situate pe cile i n spaiile publice, precum i pentru
amplasarea corpurilor i a panourilor de afiaj, a firmelor i reclamelor,

Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire pentru orice alt construcie,

Taxa pentru eliberarea autorizaiei de desfiinare, total sau parial, a unei


construcii,

Taxa pentru eliberarea unei autorizaii privind lucrrile de racorduri i branamente


la reele publice de ap, canalizare, gaze, termice, energie electric, telefonie i
televiziune prin cablu,

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatur stradal i adres,

Taxa pentru eliberarea autorizaiilor pentru desfurarea unor activiti economice.


Aceast autorizaie se vizeaz anual, pn la data de 31 decembrie a anului n curs pentru
anul urmtor i pentru aceast operaiune se achit taxa de viz,

Taxa pentru eliberarea autorizaiilor sanitare de funcionare,

Taxa pentru eliberarea atestatului de productor, respective pentru eliberarea


carnetului de comercializare a produselor,

Taxa pentru eliberarea autorizaiilor pentru desfurarea unor activiti economice.


Aceast autorizaie se vizeaz anual, pn la data de 31 decembrie a anului n curs pentru
anul urmtor i pentru aceast operaiune se achit taxa de viz.

Codul fiscal prevede i scutiri de la plata acestor taxe pentru anumite persoane sau activiti.
De asemenea d dreptul Consiliilor locale de a hotr scutiri sau reducerea taxei pentru
anumite lucrri.

226

12.9. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate


Taxa pentru serviciile de reclam i publicitate
Orice persoan care beneficiaz de servicii de reclam i publicitate n Romnia n
baza unui contract sau a unui alt fel de nelegere ncheiat cu alt persoan, datoreaz plata taxei
pentru servicii de reclam i publicitate, cu excepia serviciilor de reclam i publicitate
realizate prin mijloacele de informare n mas scrise i audiovizuale. Publicitatea realizat prin
mijloace de informare n mas scrise i audiovizuale este publicitatea realizat prin ziare i alte
tiprituri, precum i prin radio, televiziune i Internet.
Taxa pentru servicii de reclam i publicitate se calculeaz prin aplicarea cotei taxei
respective la valoarea serviciilor de reclam i publicitate. Cota taxei se stabilete de consiliul
local, fiind cuprins ntre 1% i 3%. Taxa pentru servicii de reclam i publicitate se vars la
bugetul local, lunar, pn la data de 10 a lunii urmtoare celei n care a intrat n vigoare
contractul de prestri de servicii de reclam i publicitate.
Taxa pentru afiaj n scop de reclam i publicitate
Orice persoan care utilizeaz un panou, afiaj sau o structur de afiaj pentru reclam i
publicitate datoreaz plata unei taxei anuale ctre bugetul local al comunei, al oraului sau al
municipiului, dup caz, n raza creia/cruia este amplasat panoul, afiajul sau structura de afiaj
respectiv. La nivelul municipiului Bucureti, aceast tax revine bugetului local al sectorului n
raza cruia este amplasat panoul, afiajul sau structura de afiaj respectiv.
Valoarea taxei pentru afiaj n scop de reclam i publicitate se calculeaz anual, prin
nmulirea numrului de metri ptrai sau a fraciunii de metru ptrat a suprafeei afiajului
pentru reclam sau publicitate cu suma stabilit de consiliul local.
Taxa pentru afiajul n scop de reclam i publicitate se pltete anual, n dou rate
egale, pn la datele de 31 martie i 30 septembrie inclusiv.
Persoanele care datoreaz taxa pentru afiaj n scop de reclam i publicitate sunt obligate
s depun o declaraie la compartimentul de specialitate al autoritii administraiei publice
locale n termen de 30 de zile de la amplasarea structurii de afiaj.
Codul Fiscal prevede i scutiri de la plata acestor dou taxe, dup cum urmeaz:
- cele dou taxe nu se aplic instituiilor publice,

227

- nu se aplic unei persoane care nchiriaz panoul, afiajul sau structura de afiaj unei alte
persoane, taxa fiind pltit de aceast ultim persoan,
- nu se datoreaz pentru afiele, panourile sau alte mijloace de reclam i publicitate amplasate n
interiorul cldirilor,
- nu se aplic pentru panourile de identificare a instalaiilor energetice, marcaje de avertizare sau
marcaje de circulaie, precum i alte informaii de utilitate public i educaionale,
- nu se datoreaz taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate pentru afiajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcia lor, realizrii de
reclam i publicitate.
12.10. Impozitul pe spectacole

Orice persoan care organizeaz o manifestare artistic, o competiie sportiv sau alt
activitate distractiv n Romnia are obligaia de a plti impozitul pe spectacole.
Impozitul pe spectacole se pltete la bugetul local al unitii administrativ-teritoriale n
raza creia are loc manifestarea artistic, competiia sportiv sau alt activitate distractiv.
Impozitul pe spectacole se calculeaz prin aplicarea cotei de impozit la suma ncasat din
vnzarea biletelor de intrare i a abonamentelor.
Consiliile locale hotrsc cota de impozit dup cum urmeaz:
a) pn la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, oper, operet, concert filarmonic sau alt
manifestare muzical, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiie sportiv intern sau internaional;
b) pn la 5% n cazul oricrei altei manifestri artistice dect cele enumerate anterior.
Pentru determinarea corect a impozitului pe spectacole, Codul Fiscal stabilete
obligaiile persoanelor care l datoreaz.

A se vedea dispoziiile art.481 alin.(4) privitoare la obligaiile persoanelor care


datoreaz impozitul pe spectacole.

Persoanele care datoreaz impozitul pe spectacole rspund pentru calculul corect al


impozitului, depunerea la timp a declaraiei i plata la timp a impozitului. Impozitul pe

228

spectacole se pltete lunar pn la data de 10, inclusiv, a lunii urmtoare celei n care a avut loc
spectacolul.
Impozitul pe spectacole nu se aplic spectacolelor organizate n scopuri umanitare.

12.11. Taxe speciale


Pentru funcionarea unor servicii publice locale create n interesul persoanelor fizice i
juridice, precum i pentru promovarea turistic a localitii, consiliile locale, judeene i
Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, pot adopta taxe speciale. Domeniile n
care consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, pot
adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum i cuantumul acestora se stabilesc n
conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, modificat i
completat.
Taxele speciale se ncaseaz numai de la persoanele fizice i juridice care beneficiaz de
serviciile oferite de instituia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de
organizare i funcionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, s
efectueze prestaii ce intr n sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
Codul fiscal prevede persoanele care beneficiaz de reducerea acestor taxe i d dreptul
autoritilor deliberative locale s acorde reduceri sau scutiri de la plata taxei pentru anumite
categorii de persoane prevzute la art.485.

12.12. Alte taxe locale

Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureti sau consiliile judeene,


dup caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporar a locurilor publice i pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectur i arheologice
i altele asemenea. De asemenea, Consiliile locale pot institui taxe pentru deinerea sau
utilizarea echipamentelor i utilajelor destinate obinerii de venituri care folosesc
infrastructura public local, pe raza localitii unde acestea sunt utilizate, precum i taxe
pentru activitile cu impact asupra mediului nconjurtor.

229

Taxa pentru ndeplinirea procedurii de divor pe cale administrativ este n cuantum


de 500 lei i poate fi majorat prin hotrre a consiliului local, fr ca majorarea s poat depi
50% din aceast valoare. Taxa se face venit la bugetul local.
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea
planuri, deinute de consiliile locale, este fixat de consiliile locale n cuantum de pn la 32 lei,
inclusiv.
n cazul persoanelor fizice i juridice care ncheie contracte de fiducie conform Codului
civil, impozitele i taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate n cadrul
operaiunii de fiducie sunt pltite de ctre fiduciar la bugetele locale ale unitilor administrativteritoriale unde sunt nregistrate bunurile care fac obiectul operaiunii de fiducie, ncepnd cu
data de nti a lunii urmtoare celei n care a fost ncheiat contractul de fiducie.
Consiliile locale pot institui taxa pentru reabilitarea termic a blocurilor de locuine
i locuinelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuie a
proprietarilor.
Autoritile deliberative locale pot acorda scutiri sau reduceri pentru aceste taxe, dar
numai persoanelor prevzute de art.487 Codul fiscal.

Rezumat

Impozitele i taxele locale sunt venituri ordinare ale bugetelor unitilor


administrativ-teritoriale.

Codul Fiscal stabilete cadrul general al impozitelor i taxelor locale,


prevznd totodat situaiile i condiiile n care autoritile locale pot adopta
hotrri privitoare la impozitele i taxele locale.

Potrivit art.454 Cod Fiscal, impozitele i taxele locale sunt urmtoarele:


impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri;
impozitul pe teren i taxa pe teren;
impozitul pe mijloacele de transport;
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor;
taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate;
impozitul pe spectacole;
taxe speciale;
alte taxe locale.

230

Pentru fiecare categorie de impozite i taxe locale, Codul fiscal stabilete


subiectele impunerii, obiectul acesteia, modul de calcul al impozitului sau
taxei datorate, scutirile i reducerile, obligaia de declarare i plat.

Test de evaluare a cunotinelor

1. n ce const autonomia financiar a unitilor administrativ-teritoriale?


2. Enumerai impozitele i taxele locale reglementate de Codul fiscal.
3. Care este diferena ntre impozitul pe cldire i taxa pe cldire?

231

Unitatea de nvare 13.

Convenii fiscale internaionale pentru evitarea dublei impuneri

Cuprins
13.1. Introducere ............................................................................................................................ 232
13.2. Competenele unitii de nvare ......................................................................................... 232
13.3. Fenomenul de dubl impunere internaional ....................................................................... 233
13.4. Instrumente juridice interne de evitare a dublei impuneri internaionale ............................. 234
13.5. Convenii internaionale pentru evitarea dublei impuneri .................................................... 235
13.6. Jurisprudena, cutuma i doctrina ......................................................................................... 236
13.7. Scopul conveniilor internaionale pentru evitarea dublei impuneri ..................................... 237
13.8. Metode pentru evitarea dublei impuneri internaionale ........................................................ 239
Rezumat .......................................................................................................................................... 243
Test de evaluare a cunotinelor .................................................................................................... 243

13.1. Introducere

Dubla impunere juridic internaional reprezint supunerea la impozit a


aceleiai materii impozabile i pentru aceeai perioad de timp de ctre dou
autoriti fiscale din ri diferite. Pentru evitarea ei se folosesc prghii interne i
internaionale. O mare importan pentru economiile naionale i cea mondial o
au conveniile pentru evitarea dublei impuneri care prevd metode de evitare a
dublei impuneri.

13.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal explicarea


importanei conveniilor fiscale internaionale privind evitarea dublei impuneri
pentru activitatea economic intern i internaional.

232

La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc dubla impunere internaional,

identifice factorii care o genereaz,

descrie intrumentele interne de evitare a dublei impuneri internaionale,

precizeze instrumentul internaional de evitarea dublei impuneri

identifice scopurile conveniilor privind evitarea dublei impuneri


internaionale,

explice metodele folosite pentru evitarea dublei impuneri internaionale.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

13.3. Fenomenul de dubl impunere internaional

n condiiile economiei de pia, circulaia liber a capitalurilor este o realitate, astfel c,


numeroase persoane fizice i juridice desfoar activiti economico-sociale din care obin
venituri sau dein averi n mai multe ri. La originea fenomenului de dubl (multipl) impunere
se afl aciunea concurent a dou sau mai multe suveraniti fiscale. Astfel, un individ poate fii
ceteanul unui stat, poate s locuiasc n alt stat, iar sursa veniturilor sa fie situat n al treilea
stat. Fiecare din aceste state poate revendica jurisdicia fiscal total sau parial asupra
individului n cauz, ceea ce d natere la o coexisten a dou sau mai multe legturi fiscale,
complementare sau concurente. n acest context, excesele fiscale creeaz dificulti n libera
circulaie a valorilor materiale i a persoanelor.
Dubla impunere juridic internaional reprezint supunerea la impozit a aceleiai
materii impozabile, pentru aceeai perioad de timp, de ctre dou autoriti fiscale din ri
diferite.
n virtutea suveranitii fiscale, autoritile publice pot s instituie impozite asupra tuturor
veniturilor i averilor aparinnd rezidenilor, indiferent de originea acestora. Existena
diferitelor moduri de impunere, n baza sistemelor fiscale naionale, se soldeaz cu fenomenul
dublei impuneri.
Ali factori care au influenat apariia dublei impuneri:

233

procesul ireversibil de internaionalizare, globalizare, mondializare a economiilor statelor


lumii;

revoluia tehnico-tiinific;

dispariia distanelor geografice;

aciuni complexe de cooperare economic i industrial care depesc graniele naionale;

intens proces de internaionalizare a pieei mrfurilor.

Modalitile de evitare a dublei impuneri internaionale cel mai frecvent utilizate sunt95:
reglementrile naionale; conveniile internaionale; jurisprudena; cutuma i doctrina.

13.4. Instrumente juridice interne de evitare a dublei impuneri internaionale

n fiecare stat funcioneaz mecanisme naionale care protejeaz contribuabilii de dubla


impunere i care nu depind de existena conveniilor fiscale.
Instrumentul intern de evitare a dublei impuneri internaionale l reprezint prevederile
legislaiei fiscale. n acest sens, se aplic criteriul teritorialitii, ceteniei i al rezidenei n ceea
ce privete aezarea impozitelor i taxelor.
n aplicarea criteriului teritorialitii (competena ratione loci), impozitele i taxele se
aplic veniturilor obinute i bunurilor dobndite pe teritoriul statului, indiferent dac
beneficiarul sau dobnditorul este cetean al acelui stat sau strin. Ca excepie de la aceast
regul sunt stabilite scutiri pentru anumite venituri obinute de ceteni sau strini pe teritoriul
statului respectiv (tax exemption).
Potrivit criteriului ceteniei (competena ratione personae) legislaia fiscal a unui stat
se aplic cetenilor si pentru veniturile i bunurile obinute/dobndite att n ar ct i n
strintate. Pentru cele obinute/dobndite n strintate, perceperea impozitelor i taxelor
prevzute de legislaia intern este justificat numai dac pentru acele venituri sau bunuri nu s-au
pltit impozite sau taxe conform legislaiei statului pe teritoriul cruia au fost obinute/dobndite
sau numai pentru diferena dintre impozitele i taxele pltite n strintate i cele datorate pe
teritoriul statului de cetenie, dac acestea din urm sunt mai mari. Sumele pltite n strintate
sunt considerate cheltuieli efectuate de contribuabil i se deduc din impozitul datorat (tax
deduction).
Potrivit criteriului rezidenei (domiciliului fiscal) impunerea veniturilor se efectueaz de
autoritatea fiscal din ara creia aparine rezidentul, indiferent dac veniturile ori averea care fac
95

Iulian Vcrel, Relaii financiare internaionale, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1995, pg.403.

234

obiectul impunerii sunt obinute, respectiv se afl pe teritoriul acelui stat sau n afara acestuia.
Importana criteriului rezidenei este determinat de statutul juridic al persoanei: ca rezident al
statului, persoana este responsabil pentru achitarea impozitului din total venituri, iar
nerezidenii urmeaz s achite, n acest stat, impozitul doar din veniturile obinute din sursele
aflate pe teritoriul su.

13.5. Convenii internaionale pentru evitarea dublei impuneri

n raporturile dintre state, instrumentul juridic cel mai frecvent utilizat pentru evitarea sau
eliminarea dublei impuneri internaionale l constituie conveniile pentru evitarea dublei
impuneri. Aceste pot fi generale sau speciale, bilaterale sau multilaterale.
Conveniile fiscale generale cuprind msuri complexe pentru evitarea dublei impuneri pe venit i
pe avere i se refer la ansamblul impozitelor i taxelor instituite n statele partenere sau la un
numr important de impozite i taxe pe venit i pe avere. Conveniile fiscale speciale
reglementeaz msuri pentru evitarea dublei impuneri privitoare la o anumit categorie de
impozite sau se refer la anumite msuri de natur procesual n domeniul fiscal. Cele mai
utilizate sunt conveniile fiscale generale. Acestea se pot grupa la rndul lor, n: convenii
bilaterale care se ncheie ntre dou state; convenii multilaterale n care prile contractante
sunt mai multe state. n practica internaional cele mai frecvente sunt conveniile bilaterale,
deoarece permit convenirea unui numr mare de concesii fiscale.
Conveniile fiscale au la baz Conveniile Model adoptate de ctre Organizaia pentru
Cooperare i Dezvoltare Economic (OECD), Convenia Model ONU (1980) i Manualul ONU
de negocieri ale conveniilor fiscale bilaterale (1981).
n cadrul efortului de evitare a dublei impuneri internaionale se nscriu i acordurile
internaionale care dei au ca obiect principal alte aspecte dect cele fiscale, ele cuprind i msuri
privitoare la unele impozite i taxe.
Ponderea cea mai nsemnat n perioada actual, n relaiile internaionale o dein
conveniile bilaterale de eliminare a dublei impuneri, majoritatea fiind elaborate n concordan
cu soluiile oferite Convena Model OECD.
Romnia a ncheiat convenii pentru evitarea dublei impuneri cu peste 80 de ri.

235

Pentru identificarea statelor cu care Romnia a ncheiat convenii fiscale de evitare a


dublei impuneri, a se vedea:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/Conventii/Conventii.htm

13.6. Jurisprudena, cutuma i doctrina

Jurisprudena reprezint soluiile instanelor de judecat, rmase definitive i care


constituie precedent judiciar. Aceste soluii sunt avute n vedere de ctre organele competente
crora le revine ndatorirea de a aplica conveniile pentru evitarea dublei impuneri. Ele pot fi
invocate de pri pentru a completa reglementrile interne i pe cele din convenii, mai ales n
ceea ce privete interpretarea i determinarea cmpului de aplicare a acestora.
Statele consider jurispruden n domeniul dreptului fiscal internaional att soluiile
adoptate de instanele fiscale interne, ct i cele pronunate de instanele internaionale96.
Cutuma. n relaiile dintre state apar situaii pentru rezolvarea crora nici reglementrile
naionale i nici cele internaionale nu cuprind soluii. n astfel de situaii, statele pot apela la
cutum. n acelai mod se procedeaz i n situaiile n care normele juridice nu sunt precise,
astfel nct se nasc dificulti n interpretarea i aplicarea lor, indiferent dac este vorba de
legislaia intern sau de instrumentele juridice internaionale. n opinia juristului francez Louis
Cartou regula potrivit creia o convenie internaional poate s uureze obligaiile
contribuabilului, iar nu s le agraveze, este de origine cutumiar. Cutuma poate s mearg pn
la neutralizarea aplicrii dispoziiilor naionale97.
Doctrina fiscal. Pentru soluionarea unor probleme fiscale care apar n relaiile dintre
state, n mod frecvent, se apeleaz la opiniile unor specialiti recunoscui, consacrai, emise n
lucrrile publicate i n cadrul grupurilor sau comitetelor de experi ale unor organizaii
internaionale neguvernamentale sau interguvernamentale.
Dintre organizaiile internaionale neguvernamentale care au preocupri n materie
fiscal amintim Asociaia Internaional Fiscal, Asociaia de Drept Internaional, Institutul
Internaional de Finane Publice. n acelai timp, unele organizaii internaionale
96

Ioan Condor, Drept fiscal. Evitarea dublei impozitri internaionale, Editura Regia Autonom Monitorul Oficial,
Bucureti, 1999, pg. 53.
97
Louis Cartou, Droit fiscal international et europeen, Dalloz, Paris, 1981, p. 26, citat de Ioan Condor n Drept
fiscal. Evitarea dublei impozitri internaionale, Editura Regia Autonom Monitorul Oficial, Bucureti, 1999, pg.
205.

236

guvernamentale au o contribuie important la soluionarea problemelor fiscale pe plan mondial.


Astfel, pe lng Societatea Naiunilor, n perioada 1920 1946 s-au constituit un comitet
financiar i apoi unul fiscal care au elaborat trei convenii model, de tip bilateral, cu privire la
impunerea veniturilor i averii i convenia cu privire la asistena administrativ i juridic. De
asemenea, Organizaia Naiunilor Unite a constituit o comisie financiar-fiscal de experi, care a
continuat lucrrile privind evitarea dublei impuneri din cadrul Societii Naiunilor. n anul 1947
aceast comisie a nceput lucrrile pentru revizuirea conveniilor model din Mexic i Londra,
pentru publicarea conveniilor fiscale i pentru centralizarea actelor normative fiscale din
legislaiile naionale. n consecin, n 1979 a fost adoptat Convenia Model ONU pentru
evitarea dublei impuneri a veniturilor i averii, publicat n 1980. n cadrul aceluiai efort,
OECD a manifestat o preocupare deosebit i constant privind problemele fiscale
internaionale, concretizat n elaborarea i publicarea conveniilor model pentru evitarea dublei
impuneri asupra veniturilor i averii din 1963 i 1978 precum i asupra succesiunilor din 1966,
dar i a numeroase studii consacrate impozitelor. n urma revizuirii Conveniei Model din 1977,
OECD a publicat n anul 1992 Convenia Model de eliminare a dublei impuneri 98. Studiile ce
stau la baza tuturor acestor proiecte-model de convenii i nsi definitivarea textelor lor sunt
rodul unei activiti tiinifice laborioase a specialitilor doctrinei fiscale mondiale. Aceeai
surs o au i comentariile oficiale ale Conveniilor Model ONU i OECD.

13.7. Scopul conveniilor internaionale pentru evitarea dublei impuneri

Majoritatea conveniilor fiscale, chiar dac nu menioneaz expres n titlu, au dublu scop,
respectiv evitarea dublei impuneri i prevenirea evaziunii fiscale.
Scopul principal al ncheierii acestor convenii este partajarea dreptului de impunere ntre
statul de reziden i cel de surs.
Grupul de experi O.N.U subliniaz c scopul conveniilor de evitare a dublei impuneri
este s elimine impedimentele asupra fluxurilor comerciale i de investiii prin eliminarea
dublei impuneri internaionale.
n ceea ce privete contribuabilul, conveniile fiscale asigur un ghid general i o garanie
pentru investitor asupra tratamentului fiscal pe care-l va gsi n teritoriul strin.

98

Ioan Condor, op.cit., pg. 54.

237

n acelai timp, conveniile fiscale asigur schimb de informaii la nivel instituional


pentru combaterea evaziunii fiscale i pentru a se putea ntreprinde msuri de modificare
a conveniei n caz c legislaia intern sufer schimbri importante.
Totodat, conveniile fiscale reprezint semnale ale unei politici de ncurajare a
investiiilor dintr-o ar n alta i de eliminare a barierelor fiscale pentru cei ce lucreaz n
alte state.
Prin conveniile fiscale bilaterale s-a creat un cadru de legalitate i certitudine financiar
n operaiunile economice, tehnico-tiinifice i culturale internaionale.
De studiul aspectelor fiscale, n cazul activitilor economice care depesc graniele unei
ri, sunt interesai att contribuabilii, ct i statul.
Pe de o parte, contribuabilii, persoane fizice i juridice, sunt interesai de fiscalitatea statelor
pe teritoriul crora i desfoar activitile economice, precum i de documentele internaionale
relevante, pentru c aceste elemente se repercuteaz direct asupra eficienei. Asupra lor planeaz
riscul ca veniturile realizate i bunurile deinute s fie dublu impozitate. Supunerea la impozit a
aceleiai materii impozabile, pentru aceeai perioad de timp, de ctre dou autoriti fiscale din
ri diferite sau, altfel spus, dubla impunere scade beneficiul obinut, avnd un efect descurajant.
n aceast lumin, eliminarea dublei impuneri internaionale este o necesitate pentru a asigura
dezvoltarea fr opreliti a relaiilor economice internaionale.
Pe de alt parte, statele sunt i ele interesate n clarificarea aspectelor fiscale internaionale.
Astfel, ele trebuie s protejeze finanele publice, mpiedicnd sustragerea contribuabililor de la
plata impozitelor i taxelor datorate pentru veniturile obinute i bunurile deinute. De asemenea,
statele trebuie s modeleze astfel sistemul fiscal nct s prezinte atractivitate pentru munc,
pentru desfurarea activitii economice, pentru a determina stimularea investiiilor, creterea
concurenei, diversificarea i creterea calitii produselor, reducerea omajului, creterea
economic. Atractivitatea este apreciat n funcie de o serie de caracteristici, cum ar fi:
stabilitatea reglementrilor fiscale, presiune fiscal redus, claritatea normelor juridice fiscale,
existena unor reglementri care s evite dubla impunere. Aadar, statele sunt interesate s
clarifice i s garanteze situaia fiscal a contribuabililor angajai n activiti economice, prin
aplicarea aceleiai soluii n cazuri identice de dubl impozitare99.

99

Ramona Ciobanu, S.-D. chiopu, Poziia Romniei la Convenia Model OECD referitoare la impozitul pe venit i
impozitul pe capital, n Revista de finane publice i contabilitate nr.2 februarie 2009, pg.40-41.

238

13.8. Metode pentru evitarea dublei impuneri internaionale

n principiu, tratatele internaionale utilizeaz dou metode de baz n evitarea dublei


impuneri: metoda scutirii (exonerrii sau exceptrii) i metoda creditrii (imputrii). Deosebirea
dintre aceste metode este aceea c, metoda scutirii se refer la venit, pe cnd metoda creditrii se
refer la impozit.
Ambele metode cunosc dou moduri de aplicare, i anume: metoda scutirii poate mbrca
forma scutirii progresive i a scutirii complete, iar metoda creditrii se concretizeaz fie n
acordarea creditului complet, fie n folosirea creditului ordinar.
n cadrul metodei scutirii, statul de reziden a beneficiarului unui anumit venit nu
impoziteaz veniturile care, potrivit prevederilor conveniilor fiscale, sunt impuse n cellalt stat,
adic n statul de surs sau n cel n care se afl averea impozabil, un sediu permanent sau o
baz fix.
Metoda scutirii este utilizat n conveniile fiscale n dou variante: metoda scutirii totale
(integrale) i metoda scutirii progresive.
Metoda scutirii totale, conform creia statul de reziden a beneficiarului venitului, la
determinarea venitului impozabil, nu va lua n considerare venitul impozabil al acestuia n statul
de surs i nici venitul aferent unui sediu permanent ori unei baze fixe din cellalt stat
contractant. Astfel, el va lua n calcul numai restul venitului impozabil. n acest fel, practic prin
neluarea n considerare a unui anumit venit se acord o scutire de impozit.

Exemple
Un rezident englez obine n S.U.A un venit de 60 000 u.m., cota de impunere
fiind de 15%.
n acelai timp mai obine un venit n valoare de 80 000 u.m., n Anglia
cotele de impunere, sunt urmtoarele:
Pentru 60 000 u.m. cota este de 10%
Pentru 80 000 u.m. cota este de 25%
Pentru 140 000 u.m. cota este de 30%.
Metoda scutirii totale presupune ca autoritatea fiscal din ara de reziden
s nu ia n considerare veniturile realizate n strintate dac pentru acestea s-a
pltit impozit.
Astfel n ara de reziden impozitul perceput va fi de
239

IA = 80 000 x 25% = 20 000


iar n SUA impozitul pentru venitul realizat este de
ISUA = 60 000 x 15% = 9 000.
Impozitul total achitat de rezidentul englez n conformitate cu aceast
metod de evitare a dublei impuneri este de
IT = IA + ISUA = 20 000 + 9 000 = 29 000.
Evitarea dublei impuneri se realizeaz n totalitate deoarece venitul realizat
n SUA nu este impozitat n Anglia.

Metoda scutirii progresive presupune c venitul din statul de surs, cel n care se afl
sediul permanent sau baza fix, nu se impune n statul de reziden al contribuabilului. n
schimb, acest din urm stat i pstreaz dreptul de a lua n considerare acest venit, atunci cnd
determin impozitul aferent restului de venit. La fel se procedeaz i pentru impozitarea averii.

Exemple
n exemplul de anterior, potrivit metodei scutirii progresive, organul fiscal din
ara de reziden nsumeaz veniturile realizate n ar i strintate, identific
cota de impunere aferent venitului cumulat i o aplic numai asupra venitului
realizat n ara de reziden.
n ara de reziden, Anglia, se nsumeaz veniturile, acestea fiind n
valoare de 140 000 u.m., iar cota aferent venitului cumulat este de 30%.
Impozitul din Anglia se calculeaz prin aplicarea procentului de 30% asupra
venitului realizat n ara de reziden.
IA = 80 000 x 30% = 24 000 u.m.
ISUA = 9 000 u.m.
Impozitul total datorat (IT) este egal cu 33 000 u.m.(IA + ISUA).
Conform metodei creditrii, statul de reziden calculeaz impozitul datorat de un
rezident al su pe baza volumului total al veniturilor acestui subiect impozabil. Metoda aceasta
cunoate, la rndul ei, dou variante:

240

a) Metoda creditrii totale (a creditului complet) permite deducerea de ctre statul de


reziden din impozitul aferent totalului veniturilor impozabile ale contribuabilului a
sumei totale a impozitului pltit n cellalt stat (statul de surs).
Exemple
Un rezident englez obine n USA un venit de 60 000 u.m., cota de
impunere fiind de 15%.
n acelai timp mai obine un venit n valoare de 80 000 u.m., n Anglia
cotele de impunere, sunt urmtoarele:
Pentru 60 000 u.m. cota este de 10%
Pentru 80 000 u.m. cota este de 25%
Pentru 140 000 u.m. cota este de 30%.
Potrivit metodei creditrii totale impozitul achitat n strintate se deduce n
totalitate.
- Se cumuleaz veniturile: VT = 140 000 u.m.
- Se determin impozitul aferent venitului cumulat calculat n ara de
reziden
I(VT) = 42 000 u.m.
- Se determin impozitul n ara de reziden
IA = I(VT) ISUA =42 000 9 000 = 33 000
- Se determin impozitul total datorat:
IT = IA + ISUA = 33 000 + 9 000
IT = 42 000 u.m.
b) Metoda creditrii ordinare (a creditului ordinar) permite, de asemenea, deducerea, din
impozitul calculat pe baza venitului total, a impozitului pltit n strintate, dar numai pn la o
valoare corespunztoare cu valoarea impozitului care ar fi aplicabil n statul de reziden pentru
venitul realizat n strintate (statul de surs).

Exemple
n exemplul anterior, autoritatea fiscal din ara de reziden cumuleaz
veniturile din ar i strintate, calculeaz impozitul aferent venitului cumulat
din care deduce impozitul achitat n strintate, dar nu integral ci numai pn la
241

limita impozitului determinat n ara de reziden pentru un venit egal cu venitul


obinut n strintate.
- Se cumuleaz veniturile: VT = VA + VSUA = 140 000 u.m.
- Se determin impozitul aferent venitului cumulat calculat n ara de
reziden I(VT) = 140 000 x 30% = 42 000 u.m.
- Se calculeaz impozitul n ara de reziden pentru un venit egal cu
venitul realizat n strintate
IA (VSUA ) 60 000 10% = 6 000
- Se deduce impozitul achitat n strintate dar pn la limita impozitului
calculat anterior

IA = I(VT) min(IA(VSUA), ISUA)

IA = 42 000 6 000 = 36 000 u.m.


- Se calculeaz impozitul total datorat:
IT = IA + ISUA = 36 000 + 9 000
IT = 45 000.

Cele dou metode asigur o limitare rezonabil a fiscalitii.


Nivelul obligaiilor fiscale poate s influeneze, alturi de ali factori, n mod
semnificativ deciziile persoanelor fizice i juridice care vor s-i desfoare
activitatea i/sau s investeasc n strintate. Statele cu fiscalitate moderat sunt
mai atractive pentru operatorii internaionali, ca i pentru specialitii dornici sa-i
valorifice n strintate pregtirea profesional i experiena acumulat, dect
cele cu sarcini fiscale mpovrtoare.
Dubla impunere internaional, prin impozitarea repetat a veniturilor realizate,
constituie un obstacol n dezvoltarea relaiilor economice dintre state, diminund
veniturile operatorilor internaionali i interesul acestora pentru efectuarea de
investiii n strintate. Prin urmare, fiecare stat, n condiiile concurenei fiscale,
trebuie s adopte politici fiscale motivante pentru mediul de afaceri, apte s
genereze cretere economic.
n conveniile bilaterale ncheiate de Romnia, metoda cel mai frecvent folosit
este aceea a creditrii obinuite. Noul Cod fiscal cuprinde reglementri
privitoare la evitarea dublei impuneri, folosind att metoda scutirii, ct i pe cea a
creditrii.
242

Rezumat

Dubla impunere juridic internaional reprezint supunerea la impozit a


aceleiai materii impozabile, pentru aceeai perioad de timp, de ctre
dou autoriti fiscale din ri diferite.

Instrumentul intern de evitare a dublei impuneri internaionale l


reprezint prevederile legislaiei fiscale. n acest sens, se aplic criteriile
teritorialitii, ceteniei i rezidenei n ceea ce privete aezarea
impozitelor i taxelor.

n raporturile dintre state, instrumentul juridic cel mai frecvent utilizat


pentru evitarea sau eliminarea dublei impuneri internaionale l constituie
conveniile pentru evitarea dublei impuneri. Aceste pot fi generale sau
speciale, bilaterale sau multilaterale.

Conveniile privind evitarea dublei impuneri au drept scop: stabilirea


corect a sarcinii fiscale a contribuabilului i evitarea unei presiuni fiscale
ridicate,

combaterea

evaziunii

fiscale,

fluidificarea

schimburilor

economice, ncurajarea investiiilor, asigurarea unui climat de stabilitate


fiscal, realizarea schimbului de informaii fiscale ntre state.

Conveniile internaionale utilizeaz dou metode principale n evitarea


dublei impuneri: metoda scutirii i metoda creditrii.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Definii dubla impunere internaional.


2. Dai exemplu de cutum aplicabil n materia impozitrii.
3. Precizai cele dou metode utilizate in practica fiscal pentru
evitarea dublei impuneri internaionale.

243

Unitatea de nvare 14 .

Evaziunea fiscal
Cuprins
14.1. Introducere ............................................................................................................................ 244
14.2. Competenele unitii de nvare ......................................................................................... 245
14.3. Noiunea de evaziune fiscal ................................................................................................ 245
14.4. Evaziunea fiscal legal ........................................................................................................ 246
14.5. Evaziunea fiscal frauduloas ............................................................................................... 247
14.6. Cauzele evaziunii fiscale ...................................................................................................... 250
14.7. Combaterea evaziunii fiscale ................................................................................................ 251
14.8. Precizri terminologice ......................................................................................................... 252
14.9. Categorii de fapte incriminate ca infraciuni ........................................................................ 252
14.10. Efectele evaziunii fiscale .................................................................................................... 255
Rezumat .......................................................................................................................................... 256
Test de evaluare a cunotinelor .................................................................................................... 256

14.1. Introducere

Evaziunea fiscal nseamn sustragerea, n tot sau n parte, de la plata


impozitelor i reprezint un fenomen ngrijortor care afecteaz nivelul veniturilor
publice. n funcie de modul cum se procedeaz n activitatea de evitare a
efectelor reglementrilor fiscale, doctrina face distincie ntre evaziunea fiscal
legal" i evaziunea fiscal frauduloas sau frauda fiscal. Pentru a putea
nelege fenomenul evaziunii fiscale i pentru a putea elabora i aplica msuri
eficiente de combatere a acestuia, trebuie s-i nelegem cauzele.
n Romnia au fost depuse eforturi susinute pentru combaterea evaziunii
fiscale.

244

14.2. Competenele unitii de nvare

Aceast unitate de nvare i propune ca obiectiv principal explicarea


fenomenului de evaziune fiscal.
La sfritul acestei uniti de nvare studenii vor fi capabili s:

defineasc noiunea de evaziune fiscal,

precizeze formele evaziunii fiscale,

identifice cauzele evaziunii fiscale,

descrie msurile ntreprinse n Romnia pentru combaterea evaziunii


fiscale,

precizeze efectele evaziunii fiscale.

Durata medie de parcurgere a acestei uniti de nvare este de 2 ore.

14.3. Noiunea de evaziune fiscal

Dei majoritatea contribuabililor sunt de bun-credin, exist contribuabili care,


mobilizai de dorina de maximizare a veniturilor, punndu-i n valoare inventivitatea, ncearc
s-i restrng obligaiile fiscale, scop n care recurg, uneori, la cele mai ingenioase i variate
metode. Unele persoane sunt stimulate" ntr-un asemenea demers i de o legislaie fiscal
mpovrtoare100.
Faptele acelor contribuabili care reuesc s sustrag de sub incidena legii fiscale unele
venituri i/sau bunuri impozabile contureaz fenomenul evazionist. Evaziunea fiscal este
definit, n modul cel mai sintetic, ca find sustragerea, n tot sau n parte, de la impunere a
materiei impozabile101.
n fapt, sustragerea de la ndeplinirea obligaiilor fiscale se poate realiza n diferite
moduri: prin interpretarea normelor juridice fiscale n favoarea contribuabilului, prin plasarea
materiei impozabile ori a unei pri a acesteia n afara sferei de aciune a dispoziiilor legale
privind impozitarea, prin disimularea obiectului impozabil constnd n subevaluarea cuantumului
100

D.A.P. Florescu, P. Coman, G. Blaa, Fiscalitatea n Romnia. Reglementare, doctrin, jurispruden, Editura
AII Beck, Bucureti, 2005, pg. 118.
101
Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, op.cit., pg. 284.

245

acestuia sau prin nfrngerea brutal a prevederilor fiscale. Aa fiind, rmne valabil definiia
formulat nc la nceputul secolului XX n doctrina romneasc, potrivit creia evaziunea
fiscal este ansamblul procedeelor licite i ilicite cu ajutorul crora contribuabilii sau alte
persoane interesate sustrag n total sau n parte averea lor, obligaiilor stabilite prin legile
fiscale102.
Dup modul cum se procedeaz n activitatea de evitare a efectelor reglementrilor
fiscale, doctrina face difereniere ntre evaziunea fiscal aa-zis legal" i evaziunea fiscal
frauduloas sau frauda fiscal. Expresiile folosite n prezent sunt fie insuficient de clare i
precise sau incorecte (evaziune fiscal legal), fie pleonastice (evaziune fiscal frauduloas).

14.4. Evaziunea fiscal legal

Evaziunea fiscal legal" este considerat a fi modalitatea prin care contribuabilul


ncearc s se plaseze ntr-o poziie ct mai favorabil, pentru a putea beneficia ntr-o ct mai
mare msur de avantajele oferite de reglementrile fiscale n vigoare. Altfel spus, ntr-un cadru
legal, dar uznd de posibilitile lsate deschise de legiuitor, un contribuabil poate profita de pe
urma anumitor procedee legale, beneficiind de un regim fiscal mai avantajos.
n principiu, se vorbete de evaziune fiscal legal" ori de cte ori o parte din veniturile
sau averea unor persoane sau categorii sociale pot fi scoase de sub incidena impunerii datorit
modului n care este reglementat stabilirea cuantumului obiectului impozabil. Astfel de situaii
favorizante" se creeaz atunci cnd venitul impozabil se stabilete n funcie de anumite criterii
exterioare sau dup norme medii, care permit subevaluarea materiei supus impunerii ori n
cazurile n care obligaiile declarative nesincere ale contribuabililor nu sunt sancionate, potrivit
legii. Prin urmare, evaziunea fiscal legal" este forma tolerat, admis de legiuitor, n sensul
c, n lipsa unor norme juridice exprese care s o incrimineze, ea nu poate fi sancionat.
Se pare c evaziunea fiscal legal (care, deci, nu este incriminat) se datoreaz
conjunciei dintre o competen (competena contribuabilului de a alege soluia cea mai
avantajoas din lege) i o incompeten (incompetena legiuitorului cruia i-au scpat portiele
menionate mai sus).
Aa-numita evaziune fiscal legal pare a fi o contradicie n termeni: pe de o parte,
conceptul de evaziune fiscal trimite la nfrngerea legii, deci la o situaie de nelegalitate iar, pe
de alt parte, evaziunea fiscal poate fi legal. n cazul acestui tip de evaziune, contribuabilul
102

A se vedea D.D. aguna, M.E. Tutungiu, Evaziunea fiscal, Editura Oscar Print, Bucureti, 1995, pg. 58.

246

ncearc s se plaseze ntr-o poziie ct mai favorabil, pentru a beneficia n ct mai mare msur
de avantajele oferite de reglementrile fiscale n vigoare.
Contribuabilii gsesc anumite mijloace i exploatnd imperfeciunile legislaiei le
eludeaz in mod legal, sustrgndu-se n totalitate sau n parte plii impozitelor. Procednd
astfel, contribuabilii rmn n limita drepturilor lor, fr putin de a li se imputa ceva, iar statul
nu se poate apra dect printr-o legislaie clar, tiinific, precis.
Singurul vinovat de producerea evaziunii prin astfel de mijloace este legiuitorul.
Evaziunea fiscal la adpostul legii poate fi evitat prin corectarea, perfecionarea i
mbuntirea cadrului legislativ care a fcut-o posibil.

Exemple
Facilitile fiscale au drept efect reducerea sarcinii fiscale, fie prin scutiri sau
anulri de datorii bugetare, fie prin acordarea altor forme de sprijin fiscal.
Contribuabilii care primesc asemenea faciliti fiscale, se comport n
continuare n sperana primirii de noi faciliti, genernd, astfel, un
comportament menit s evite sarcina fiscal.

14.5. Evaziunea fiscal frauduloas

Evaziunea fiscal frauduloas const n disimularea obiectului impozabil, n


subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor ci sau modaliti de
sustragere de la plata impozitului datorat103.
Evaziunea fiscal ilegal este singura specie de evaziune fiscal propriu-zis, deoarece
ea se face cu nfrngerea legii fiscale. n acest sens, sintagma evaziune fiscal ilegal
reprezint un pleonasm, deoarece evaziunea fiscal este ilegal prin definiie.
Spre deosebire de evaziunea fiscal legal, care const ntr-o meninere prudent a
sustragerii n limitele legale, frauda fiscal se svrete prin nclcarea flagrant a legii,
profitndu-se de modul specific n care se face impunerea.
Prin evaziune fiscal ilicit se nelege aciunea contribuabilului ce ncalc prescripia
legal cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, taxelor i contribuiilor cuvenite statului.

103

Dan Drosu aguna, Tratat de Drept Financiar i Fiscal, Editura All Beck, Bucureti, 2001, pg.173.

247

Evaziunea fiscal este frauduloas cnd contribuabilul, obligat s furnizeze date n


sprijinul declaraiei n baza creia urmeaz a i se stabili cota impozitului, recurge la disimularea
obiectului impozabil, la subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau folosirea altor ci de
sustragere de la plata impozitului. Deci, evaziunea fiscal frauduloas sau frauda fiscal const
n disimularea obiectului impozabil, n subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau
folosirea altor ci de sustragere de la plata impozitului datorat.
Evaziunea fiscal frauduloas se ntlnete pe o scar mult mai larg dect evaziunea
licit i se nfptuiete cu nclcarea prevederilor legale, bazndu-se pe fraud i pe rea credin.
Drept urmare, acest fenomen antisocial trebuie combtut puternic, fiindc sustrage de la bugetul
public un volum important de resurse financiare care ar putea fi folosite pentru acoperirea unor
cheltuieli de ordin social sau economic.
Frecvent, evaziunea fiscal ilicit se realizeaz prin diferite procedee, cum ar fi: inerea
unor registre contabile nereale; distrugerea voit a unor documente care pot ajuta la aflarea
adevrului privind livrrile de mrfuri, preurile practicate, comisioanele ncasate sau pltite,
ntocmirea de documente de plat fictive; modificarea nejustificat a preurilor de aprovizionare
i a cheltuielilor de transport, manipulare i depozitare; ntocmirea unor declaraii vamale false la
importul sau exportul de mrfuri; ntocmirea de declaraii de impunere false, cnd cu bun tiin
nu sunt menionate dect o parte din veniturile realizate.
Este greu s se determine toate procedeele, ele fiind practic nelimitate. n activitatea
fiscal exist ns procedee care se regsesc mai frecvent i de acelea trebuie s se in seama la
cercetarea contabil.

Exemple
Exemple de astfel de procedee:
- nregistrrile fcute n scopul micorrii rezultatelor;
- ntocmirea de declaraii false;
- ntocmirea de documente de pli fictive;
- alctuirea de registre contabile nereale;
- nejustificarea cu documente legale a nregistrrilor;
- trecerea n conturi personale a unor pri din beneficiu;
- reducerea cifrei de afaceri;
- declararea de venituri impozabile inferioare celor reale;
- falsificarea sau crearea pur i simplu a unor acte justificative;
- executarea de registre de evidene duble, un exemplar real i altul fictiv;
248

- contabilizri de cheltuieli i facturi fictive;


- erori de adunare i raportare;
- diminuarea materiei impozabile rezultate din reducerea cifrei de afaceri prin
nregistrarea n cheltuielile unitii a unor cheltuieli cu caracter personal ale
patronilor ori nregistrarea de cheltuieli neefectuate n realitate;
- vnzrile fcute fr factur, precum i emiterea de facturi fr vnzare efectiv,
care ascund operaiunile reale supuse impozitrii;
- falsificarea bilanului, ca mijloc de fraudare a fiscului, care presupune o
convenie ntre patron i contabilul ef, fiind inui s rspund solidar.
n rile cu o experien vast n fiscalitatea adaptat cerinelor economiei de pia,
evaziunea fiscal, specific mai ales in privina T.V.A. ului, poate fi ntlnit i sub
urmtoarele forme:
a). Frauda pe termen lung, care apare atunci cnd un agent economic, care i-a creat n timp o
bun reputaie prin comportament i rezultate, nceteaz brusc plile, declarndu-se n stare de
faliment, dup ce n prealabil a avut grij s-i transfere profitul n alt ar.
b). Frauda pe termen scurt, care poate fi ntlnit atunci cnd o nou ntreprindere nfiinat
nainteaz organelor fiscale o cerere justificat de rambursare a T.V.A., ns dup rambursare,
ntreprinderea n cauz i nceteaz activitatea, iar pltitorul dispare.
c). Sindromul Phoenix, cnd o firm ce avea obligaii de plat a T.V.A. se declar n stare de
faliment sau se lichideaz, dar apare o alt firm cu acelai director. n acest caz, organelor
fiscale le revine sarcina de a ncerca s ncaseze impozitul de la unitatea lichidat.
d). Sindromul Companiilor Multiple apare n cazul n care sunt nregistrate mai multe firme
printre care i una fantom. Aceasta din urm solicit rambursarea taxei pe valoarea adugat
fr s fi participat la plata T.V.A. colectate, dup care dispare.
e) Manipulrile insignifiante, care se concretizeaz n efectuarea unei serii de modificri mrunte
n contabilitate, ca de exemplu: omiterea de la nsumare a unor pagini, nregistrarea repetat a
unor facturi de intrare, raportare greit, etc. Toate acestea conduc la ntocmirea unui decont
T.V.A. incorect.
Evaziunea fiscal ilegal cuprinde, incontestabil, actele comisive i omisive svrite de
subiectele impozabile sau netaxabile, care reprezint nclcri neavenite i sancionabile ale
legislaiei fiscale datorit consecinelor lor financiare negative.
Delimitarea evaziunii fiscale licite de cea ilicit este necesar i util, pentru c d
posibilitatea, cel puin teoretic, estimrii mrimii fenomenului, pe cele dou forme de
249

manifestare. Mai mult dect att, aceast delimitare contribuie la sensibilizarea factorilor de
decizie politic i a celor administrativi n a cuta i stabili mijloacele adecvate de limitare i
combatere a fenomenului n cauz.

14.6. Cauzele evaziunii fiscale

Pentru a putea nelege cu adevrat fenomenul evaziunii fiscale i pentru a putea elabora i
aplica msuri eficiente de combatere a acestuia, trebuie, n primul rnd, s nelegem cauzele
acestui fenomen. Cauzele evaziunii fiscale sunt multiple. Enumerm cteva dintre ele.
Presiunea fiscal ridicat; excesivitatea sarcinilor fiscale, mai cu seam pentru
unele categorii de contribuabili.
Veniturile mici i nivelul de trai sczut.
Insuficiena educaiei civice i fiscale a contribuabililor104; gradul de consimire la
impozit fiind invers proporional cu gradul de rezisten la impozite, deci cu
evaziunea fiscal.
Contabilitate creativ care const n folosirea unui set de tehnici sau metode
contabile care urmrete maximizarea rezultatelor operatorului economic respectiv.
Activitatea ineficient a organelor de drept i de control n combaterea economiei
subterane i implicit a evaziunii fiscale.
Contagiunea sau imitaia este un factor generator de evaziune fiscal insidios, dar
cu o mare for statistic, n sensul c este dificil de controlat, dar se poate produce
n proporie de mas. Mecanismul este urmtorul: un contribuabil care observ c
ali contribuabili evazioniti nu au suportat costuri mari (sau, poate, nu au suportat
niciun cost) pentru comportamentul lor evazionist, va decide, la rndul su, s se
comporte evazionist, n sperana c lucrurile se vor ntmpla n mod similar i
pentru el. Pe pia contribuabilii se observ reciproc n procesul concurenei
economice dintre ei i, astfel, se pot mbolnvi unii de la alii de comportamentul
evazionist. Fora contagiunii n generarea sau extinderea fenomenului evazionist
este deosebit de consistent.

104

Laura Poincu, Cristian Poincu, Etic n afaceri i responsabilitate social corporatist. Interferene economice
i juridice, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2013, pg. 17-24, 93-122.

250

14.7. Combaterea evaziunii fiscale

Dup Decembrie 1989, capitalul de stat a suferit schimbri eseniale n favoarea


capitalului privat. A avut loc un transfer al proprietii care a generat creterea numrului de
ageni economici cu capital de stat, mixt sau privat. Deficienele i inadvertenele
reglementrilor au creat posibilitatea pentru cei crora le revin obligaiile fiscale de a se sustrage
de la ndeplinirea acestora.
Legiuitorul i-a propus adoptarea unor msuri de combatere, prevenire i stopare a
fenomenului de evaziune fiscal, concretizate n Legea nr. 87/1994. ntr-o mare msur, Legea
nr. 87/1994 a funcionat cu succes, cel puin prin prisma efectului regulator pe care l-a avut, n
sensul c a ordonat din punct de vedere legal faptele reprezentnd contravenii i faptele
reprezentnd infraciuni, sintetiznd n acelai timp obligaiile eseniale ale contribuabililor
menite s reduc i s stopeze evaziunea fiscal.
n anul 2005 a fost adoptat noua reglementare n materia evaziunii fiscale, respectiv
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale. Noua reglementare nu
definete evaziunea fiscal. Totui, evaziunea fiscal poate fi definit ca fiind sustragerea prin
orice mijloace, n ntregime sau n parte, de la plata impozitelor, taxelor i altor sume datorate
bugetului general consolidat de ctre persoanele fizice si persoanele juridice romne sau strine.
Evaziunea fiscal este rezultanta logic a defectelor i inadvertenelor unei legislaii
imperfecte, a metodelor defectuoase de aplicare, precum i a unei neprevederi i nepriceperii
legiuitorului a crui fiscalitate excesiv este tot att de vinovat ca i cei pe care i provoac prin
aceasta la evaziune. De asemenea, este evident corelaia strns dintre o cot excesiv a
impozitului i evaziunea fiscal.
n scopul prevenirii i combaterii evaziunii fiscale105, al administrrii mai eficiente a
impozitelor i taxelor datorate bugetului public, precum i pentru responsabilizarea
contribuabililor s-a organizat cazierul fiscal, ca mijloc de eviden i urmrire a disciplinei
financiare a contribuabililor106. n cazierul fiscal se ine evidena persoanelor fizice i juridice,
precum i a asociailor, acionarilor i reprezentanilor legali ai persoanelor juridice, care au
svrit fapte sancionate de normele juridice fiscale, vamale, precum i cele care privesc
disciplina financiar.

105

A se vedea i Dan Drosu aguna, Combaterea evaziunii i fraudei fiscale internaionale, n Revista de Drept
Penal nr. 4/2003, pg. 1-9.
106
OUG nr. 39/2015 privind cazierului fiscal.

251

14.8. Precizri terminologice

Articolul 2 din Legea 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale


definete o serie de termeni i expresii cu care se opereaz.

Contribuabil orice persoan fizic sau juridic sau orice alt entitate fr

personalitate juridic care datoreaz impozite, taxe, contribuii i alte sume bugetului general
consolidat.
Fa de vechea reglementare, noua lege lrgete aria subiecilor infraciunii care, pe lng
persoana fizic sau juridic, mai poate fi i orice alt entitate fr personalitate juridic care
datoreaza impozite, taxe, contribuii i alte sume bugetului general consolidat, cum ar fi, de
exemplu, diferitele structuri ale agenilor economici, reprezentanele strine, etc. 107

Documente legale - sunt documentele prevzute de codul fiscal, codul de procedur

fiscal, codul vamal, legea contabilitii nr.82/1991 i de reglementrile elaborate pentru punerea
n aplicare a acestora.

Obligaii fiscale - sunt obligaiile prevzute de codul fiscal i codul de procedur

Operaiune fictiv presupune disimularea realitii n crearea aparenei existenei

fiscal.
unei operaiuni care n fapt nu exist.

Organe competente sunt organele care au atribuii de efectuare a verificrilor

financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii.

14.9. Categorii de fapte incriminate ca infraciuni

n art.3-8 ale Legii nr. 241/2005 au fost consacrate infraciunile conexe infraciunilor de
evaziune fiscal, art. 9 constituind norma de incriminare pentru infraciunile de evaziune fiscal
propriu-zise. Astfel, constituie infraciuni de evaziune fiscal i se pedepsesc cu nchisoare de la
2 ani la 8 ani i interzicerea unor drepturi, urmtoarele fapte svrite n scopul sustragerii de la
ndeplinirea obligaiilor fiscale:
a.

ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

b. omisiunea, n tot sau n parte, a evidenierii, n actele contabile ori n alte documente

legale, a operaiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

107

Costic Voicu, Alexandru Boroi .a., Dreptul penal al afacerilor, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008, pg. 170.

252

c.

evidenierea, n actele contabile sau n alte documente legale, a cheltuielilor care nu

au la baz operaiuni reale ori evidenierea altor operaiuni fictive;


d. alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de

taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
e.

executarea de evidene contabile duble, folosindu-se nscrisuri sau alte mijloace de

stocare a datelor;
f.

sustragerea de la efectuarea verificrilor financiare, fiscale sau vamale, prin

nedeclararea, declararea fictiv ori declararea inexact cu privire la sediile principale sau
secundare ale persoanelor verificate;
g. substituirea, degradarea sau nstrinarea de ctre debitor ori de ctre tere persoane a

bunurilor sechestrate n conformitate cu prevederile Codului de procedur fiscal i ale Codului


de procedur penal.
Obiectul juridic al infraciunilor de evaziune fiscal este reprezentant de relaiile sociale
privitoare la stabilirea corect i exact a strii de fapt fiscale, colectarea impozitelor,
contribuiilor i ndeplinirea obligaiilor fiscale stabilite n sarcina contribuabililor sau a altor
persoane.
Obiectul materialal infraciunii este constituit din sumele datorate bugetului general
consolidat.
Subiect activ al infraciunii de evaziune fiscal este contribuabilul. Subiecte ale evaziunii
fiscale pot fi att administratorii, contabilii sau alte persoane cu atribuii de serviciu n domeniul
fiscal de la persoanele juridice, indiferent de natura capitalului de stat sau privat ct i
persoanele fizice autorizate sau neautorizate. La majoritatea faptelor incriminate ca infraciuni,
subiect nu poate fi dect persoana care are o anumit calitate: administrator, contabil sau alt
persoan nsrcinat cu atribuii de serviciu specifice.
Participaia penal este posibil sub toate formele, cu restriciile generate de cerina unei
caliti speciale a subiectului activ.
Latura obiectiv este constituit din aciuni i inaciuni privind:
- refuzul de a prezenta organelor de control prevzute de lege documentele justificative i actele
de eviden contabil necesare pentru stabilirea obligaiilor fa de stat,
- ntocmirea incomplet sau necorespunztoare de documente primare sau de eviden contabil,
ori acceptarea unor astfel de documente cu scopul de a mpiedica verificrile financiar-contabile
pentru identificarea cazurilor de evaziune,
- sustragerea de la plata impozitelor, taxelor i contribuiilor datorate statului, prin
nenregistrarea unor activiti pentru care legea prevede obligaia nregistrrii,
253

- sustragerea de la plata obligaiunilor fiscale, n ntregime sau n parte, prin nedeclararea


veniturilor impozabile, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile sau taxabile sau efectuarea
oricror alte operaiuni n acest scop,
- neevidenierea prin acte contabile sau alte documente legale, n ntregime sau n parte, a
veniturilor realizate ori de a nregistra cheltuieli care nu au la baz operaiuni reale, dac au avut
ca urmare neplata ori diminuarea impozitului,
- organizarea sau conducerea unei evidene contabile duble, de ctre conductorul unitii sau
alte persoane cu atribuii financiar-contabile, ori alterarea memoriilor aparatelor de taxat, de
marcaj, sau a altor mijloace de stocare a informaiilor, n scopul diminurii veniturilor supuse
impozitelor,
- declararea fictiv fcut de contribuabili sau mputerniciii acestora cu privire la sediul unei
asociaii comerciale sau la schimbarea acesteia, fr ndeplinirea obligaiilor prevzute de lege.
Urmarea unor asemenea acte sau fapte o constituie neplata sumelor datorate statului. n
vederea sancionrii autorului, este necesar existena raportului de cauzalitate ntre aciunea sau
inaciunea din latura obiectiv i urmrile acesteia.
Sub aspectul laturii subiective, toate infraciunile se svresc cu intenie direct, concluzie
desprins din faptul ca faptele constituie infraciuni dac sunt svrite n scopul sustragerii de
la ndeplinirea obligaiilor fiscale. Faptele care nu sunt svrite n astfel de condiii nct
potrivit legii s constituie infraciuni reglementate de lege pot atrage rspunderea
contravenional.
Dei unele dintre infraciunile de evaziune fiscal admit tentativa, aceasta nu este
incriminat de legiuitor.
Sanciunea prevzut de lege pentru infraciunile de evaziune fiscal este nchisoarea de
la 2 la 8 ani, dublat de pedeapsa complementar a interzicerii unor drepturi. Exista dou forme
agravante ale infraciunilor de evaziune fiscal, acestea fiind:
- n cazul unui prejudiciu mai mare dect echivalentul n lei a 100.000 euro, limitele

pedepsei nchisorii sunt de 4-10 ani (art.9, alin.2),


- n cazul unui prejudiciu mai mare dect echivalentul n lei a 500.000 euro, limitele

pedepsei nchisorii sunt de 5-11 ani (art.9 alin.3).

254

14.10. Efectele evaziunii fiscale

Efectele acestui fenomen, ntr-o ar cu o economie concurenial fragil, sunt ct se


poate de negative, ele putndu-se concretiza n:
diminuarea capacitii de autoreglare a raportului ntre nevoia de resurse financiare,
necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice, i gradul de realizare a veniturilor
publice bugetare, ceea ce conduce la creterea deficitului bugetar;
apariia pe pia a unor nsemnate fonduri bneti provenind din neachitarea obligaiilor
fiscale care este de natur a genera presiuni asupra monedei naionale, concretizate n
scderea puterii de cumprare a leului (datorit escaladrii preurilor, n condiiile
creterii cererii n raport cu oferta), fapt care amplific fenomenul inflaionist; un efect
subsecvent l reprezint faptul c sporirea cantitii de moned fr corespondent n
bunuri i servicii existente pe pia determin, n mod inevitabil, transformarea
respectivelor sume n active financiare (preschimbarea lor n valut) create artificial, ceea
ce conduce la deprecierea monedei naionale n raport cu devizele strine;
meninerea la cote nalte a fenomenului evazionist pe termen mediu sau lung are ca efect
degradarea mediului de afaceri, stare asociat ntotdeauna cu o scdere a atractivitii
economiei pentru investitorii strini;
n urma lipsei, uneori acute, de fonduri financiare, statul nu poate lua dect o singur
msur cu efect bugetar imediat creterea cotelor de impunere i chiar nfiinarea de noi
impozite i taxe, cu alte cuvinte creterea presiunii fiscale; eficiena acestei msuri este
pus sub semnul ntrebrii, fiind bine-cunoscut adagiul ortodoxiei economice impozitul
mare omoar impozitul, cu alte cuvinte ne ntoarcem de unde am pornit la evaziune;
n cazul n care veniturile datorate bugetului de stat nu sunt pltite la timp sau nu sunt
pltite de loc, atunci aceste venituri nu mai sunt conforme cu estimrile efectuate i pe
baza crora s-au stabilit nivelurile de cheltuieli. n consecin se produc grave
dezechilibre n cadrul bugetului de stat, dezechilibre aprute ca urmare a diferenei dintre
veniturile bugetare brute, prognozate a fi realizate, i cele nete, realizate efectiv, ca
urmare a estimrii eronate a veniturilor, erodate de evaziunea fiscal.

255

Rezumat

1. Evaziunea fiscal este sustragerea, n tot sau n parte, de la impunere a


materiei impozabile.
2. Formele evaziunii fiscale, identificate n doctrin, sunt evaziunea fiscal
legal i evaziunea fiscal frauduloas.
3. Evaziunea fiscal este un fenomen complex, avnd cauze multiple.
4. n Romnia au fost adoptate norme juridice menite s previn i s combat
evaziunea fiscal.
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale
reglementeaz faptele care constituie infraciunea de evaziune fiscal.
6. Evaziunea fiscale are un impact negativ asupra economiei naionale.

Test de evaluare a cunotinelor

1. Definii evaziunea fiscal legal.


2. Definii evaziunea fiscal frauduloas.
3. Ce este cazierul fiscal?

256

BIBLIOGRAFIE

CRI
1. Aurica Avram, Procedura insolvenei. Partea general, Editura Hamangiu, Bucureti,
2008.
2. Ioan Condor, Drept fiscal. Evitarea dublei impozitri internaionale, Editura Regia
Autonom Monitorul Oficial, Bucureti, 1999.
3. Daniel Dasclu, Ctlin Alexandru, Explicaiile teoretice i practice ale codului de
procedur fiscal, Editura Rosetti, Bucureti, 2005.
4. D.A.P. Florescu, P. Coman, G. Blaa, Fiscalitatea n Romnia. Reglementare, doctrin,
jurispruden, Editura AII Beck, Bucureti, 2005.
5. Mariana Negru, Pli i garanii internaionale. Ediia a III-a, Editura C.H. Beck,
Bucureti, 2006.
6. Laura Poincu, Cristian Poincu, Etic n afaceri i responsabilitate social corporatist.
Interferene economice i juridice, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2013.
7. Laura Poincu, Drept n afaceri. Drept civil, drept comercial, protecia juridic a
consumatorilor i a consumatorului de produse i servicii bancare, Editura C.H. Beck,
Bucureti, 2015.
8. Titus Prescure, Nicoleta Clin, Drago Clin, Legea pieei de capital. Comentarii i
explicaii, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008.
9. Ioan Schiau, Titus Prescure, Legea societilor comerciale nr.31/1990. Analize i
comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureti, 2007.
10. D.D. aguna, M.E. Tutungiu, Evaziunea fiscal, Editura Oscar Print, Bucureti, 1995.
11. Dan Drosu aguna, Tratat de Drept Financiar i Fiscal, Editura All Beck, Bucureti,
2001.
12. Dan Drosu aguna, Drept financiar i fiscal, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
13. Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept financiar public, Editura All Beck, Bucureti, 2005.
14. Dan Drosu aguna, Dan ova, Drept fiscal. Ediia 2, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2008.
15. Coord. Alexandru Tanadi, Doctrine economice, Editura ASE, Bucureti, 2001.
16. Juan Martin Queralt, Carmelo Lozano Serrano, Jos M. Tejerizo Lpez, Gabriel Casado
Ollero, Curso de derecho financiero y tributario, Editorial Tecnos, Madrid, 2004.
17. Iulian Vcrel, Relaii financiare internaionale, Editura Academiei Romne, Bucureti,
1995.
257

18. Iulian Vcrel .a., Finane publice. Ediia a VI-a, Editura didactic i pedagogic,
Bucureti, 2007.
19. Costic Voicu, Alexandru Boroi .a., Dreptul penal al afacerilor, Editura CH Beck,
Bucureti, 2008.

ARTICOLE
1. Ramona Ciobanu, Cota unic sau sistem progresiv de impunere? O analiz n lumina
teoriei economice a dreptului, n Revista de finane publice i contabilitate nr.11-12/2008.
2. Ramona Ciobanu, The National Institutional System with competence in administering
customs duties, n Bulletin of the Transilvania University of Brasov seriesVII: Social Sciences
and Law, Vol.8 (57) nr.2 2015.
3. Ramona Ciobanu, S.-D. chiopu, Poziia Romniei la Convenia Model OECD
referitoare la impozitul pe venit i impozitul pe capital, n Revista de finane publice i
contabilitate nr.2 februarie 2009.
4. Ioana Nicolae, Evoluia impozitului pe succesiuni n Romnia, n Revista Romn de
Drept al Afacerilor nr.10/2015.
5. Dan Drosu aguna, Combaterea evaziunii i fraudei fiscale internaionale, n Revista
de Drept Penal nr. 4/2003.

258