Sunteți pe pagina 1din 3

CARTICICA ME,A

CU

POVESTI CELEBRE 3
O

MOTANUL INCALTAT
PRINTUL FERMECAT
FRATIOR $I SURIOARA

areA-ce-zApApl $r cn $Aprn prrlct


errcu, ix TnnR umuxnon
I{ANS CEL NOROCOS

Adaptare texil Andrei Sorin Dragoq

PERRAIJLT

OTAI{UL

care a lisat ca
moqtenire, dupi moartea sa, o moari fiului cel mare, un migar celui
mijiociu qi un motan celui mic. Cel din urmi, suplrat cl primise atAt
ci,
de pulrn din averea tatalui slu, spunea oricui avea timp sill asculte
in timp ce fragii lui iqi vor ci;tiga traiul cu uqurinli, intovara;indu-se,
el,"dupi ce iqi va minca bietul animal qi va face o clciuli din blana lui,
la scuit timp va muri de siricib. Motanul, care in,telegea tot ce spunea

A fost odati ca niciodati, un bitrin morar

stipAnul slu, intr-o bunl zi, ii zise cu glas omenesc:


- Nu mai fi trist, stipdne!Adu-mi un sac qi croieqte-mi o pereche

Cu prada in spate, se duse la


palat qi se adresl regelui:

lat[,, sire, un iePure,


pe care domnul marchiz de
Carabas (acesta era numele Pe
care il alesese stiPinului slu)
m-a rugat sl vi-l ofer
din partea sa.
MulqumeEte stipinului
tiu Ei asigurl-l
face o
cl-mi

plicere!
zise regele plicut
surprins de gestul
marchizului.
$i astfel, timP de citeva
luni, duse la palat daruri din partea

mare

aqa-zisului marchiz de Carabas. AflAnd intr-una dintre vizite ci. regele

urmeazl"sa faci o plimbare pe malul r6"ului insoEit de fiica sa, care era
cea mai frumoasi prinpsl din regat, motanul se duse la baiat qi-i spuse:

- Stipdne, dacl-mi urmezi sfatul, vei ajunge cel mai fericit om


lume! Trebuie doar sa te scalzi in rAu, acolo ur.rde-qr voi ar5.ta eu.
i:lirri:*i:., ;:.

:r:r::llL..grr

.rti:r,*:ia*,

.,ii,