Sunteți pe pagina 1din 8

p.

0 A/V/

O
ii
i
a
a.

ar

ACTUL CONSTITUTIV al
FUNDAIEI CASASATMAREANA

persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial ( non profit)

Articolul 1. FUNDAIA CASA SATMAREANA este subiect de drept constituit de


ctre urmtorii fondatori:
MUNICIPIUL SATU MARE, reprezentat in momentul ncheierii acestui act de
Primarul municipiul! Satu Mare fyes luliu, cnp. 1570425301697, domiciliat in Satu
Mare, str. Zutphen nr. 16 A judeul Satu Mare, posesor al C.l. seria SM nr. 186464,
emis de autoritatile romane la data de 01.09.2004,
ORAUL ZUTPHEN, reprezentat in ncheierea acestui act de GERRITSEN JAN ARNOLDUS, nscut la 16 decembrie 1948, domiciliat In Olanda, 7201 DM
Zutphen, Kerkhof 18, posesor al paaportului seria NL 3581751, emis de autoritatile
olandeze, in calitate de reprezentant legai al organizaiei Gemeente Zutphen cu
sediul la Zutphen, Olanda, numr de nregistrare fiscala 8135S4620B01,
reprezentat de VENEMA FREERK - BONNEsT nscut ia data de 17.08.194/,
domiciliat in Olanda, 7232 H C Warnsveld, Spangoor 8, posesor al paaportului
seria NS14C0F34, emis de autoritatile olandeze la data de 10.11.2006, in baza
pocurii legalizate de H.S. KIeinburink, notar de drept civil la Zutphen, la data de
21.03.2007,
PREFECTUL JUDEULUI SATU MARE - la momentul ncheierii acestui act rund
Sud Radu, cnp. 1610205301971, domiciliat in Satu Mare, str. Zutphen nr. 8, judeul
Satu Mare, posesor al C.l. seria SM nr. 107965, emis de autoritatile romane la data
de 29.11.2002,
VENEMA FREERK - BONNES, nscut la data de 17.08.1947, domiciliat in Olanda,
7232 H C Wamsveld, Spangoor 8, posesor al paaportului seria NS14C0F34, emis
de autoritatile olandeze la data de 10.11,2006, in nume propriu,

HEERINK RICHARDUS - HENDRIKUS - MARIA, nscut n Haaksbergen la data


de 12 august 1954, domiciliat in Olanda, 7244 AN Barchem, Lochern, la
Sparrenlaan 4, posesor al paaportului seria NK6137356, emis de autoritatile
olandeze, reprezentat de VENEMA FREERK - BONNES, nscut la data de
17.08.1947, domiciliat In Olanda, 7232 H C Wamsveld, Spangoor 8, posesor a!
paaportului seria NS14C0F34, emis de autoritatile olandeze la data de
10.11.2006, in baza procurii Igalizate de W.A. Van Hoff, notar de drept civil la
Lochern, ia data de 27 martie 2007,

LUPUT1 RADU, cnp. 1511019301991, domiciliat in Sstu Mare, str. Cardinal [uliu
Hossu nr. 3, judeul Satu Mare, posesor al C.l. seria SM nr. 033805, emis de
autoriiatile romane la data de 31.01.2001.
Ea dobndete personalitate juridica prin nscrierea in Registrul asociaiilor si
fundaiilor aflat la grefa Judectoriei Satu Mare.
Articolul 2. FUNDAIA CASA SATMAREANA se constituie si functioneaza in baza
OG nr. 26 / 30.01.2000, cu privire la asociaii si fundaii - publicata in Monitorul Oficia!
nr. 39 / 31.01.2000, cu modificrile ulterioare. Pe oaie de consecina este persoana
juridica de drept privat fara scop patrimonial ( non profit).
Articolul 3. Scopul este nelucrativ, non profit, de interes social, nepatrimonial, fiind
acela de a realiza un centru de ngrijire - tratament - recuperare cu funcii intramurale
si extramurale, in regim intern, tratament - recuperare, de zi clinic" si echipe mobile
pentru asistenta Ia domiciliu, pentru batrani, copii cu handicap precum si bolnavi
cronici si cu dezabilitati din judeul Satu Mare.
In realizarea scopului propus, fundaia, prin ntreaga sa activitate, isi propune
urmaioarele obiective:
construirea sau amenajarea unei ciadiri adecvate si dotarea acesteia cu
mobilier si aparatura medicala necesare funcionarii centrului;
realizarea unui ampiu program de schimb de experiena romano - olandez,
prin care personalul Centrului va efectua stagii de pregtire in clinici similare din
Olanda in scopul perfecionrii profesionale a personalului in munca cu pacienii,
precum si familiarizarea cu aparatura medicala moderna;
in cadrui acestui program este, deasemenea, prevzut prezenta activa si
constanta a specialitilor olandezi in centrul din Romania;
asigurarea fondurilor bneti si materiale necesare funcionarii clinicii din
resurse externe, dar, deasemenea, si de ia bugetul de stat In acest sens, fundaia va
aciona in vederea ndeplinirii condiiilor impuse de ctre Guvernul Romniei pentru a
fi recunoscuta ca fundaiei de utilitate publica;
crearea unui sistem profesional coerent de ngrijire si asistenta, in stransa
legtur cu alte institut care activeaza in acelai domeniu;
organizarea in cadrul centrului, care se urmrete a fi un centru - pilot, de
stagii si schimb de experiena cu personalul din alte instrtutii romaneti;
contribuirea la imbunatatirea calitatii vieii batraniior si copiilor aflai in nevoie in
cadrul unuia sau mai multor centre de zi, care vor funciona ca parte integranta a
proiectului nostru;
sprijinirea batraniior, bolnavilor cronici si a copiilor cu handicap, cu toate
mijloacele pe care fundaia le are la dispoziie;

aite activitati caritabile, de bune intentii, desfasurate in exclusivitate in interesul


si spre beneficiul comunitatii, respectnd statutul Fundaiei si legislaia romana in
vigoare;

angrenarea societatii civile sl organizaiilor neguvernamentaie in


corlune
' car au ca unic scop deservirea interesului comunitatii;

\%i
consolidarea resurselor umane prin promovarea experienei
olandeze si europene in domeniul asistentei sanitare, sociale,
economice si culturale prin seminarii, colocvii, cursuri, transfer de know-how.
Articolul 4. Denumirea fundaiei este CASA SATMAREANA.
Articolul 5, Sediul fundaiei este in Romania, in cadrul Primriei Satu Mare, P- ta
25 Octombrie nr. 1, corp M, judeul Satu Mare.
Articolul S. Fundaia se constituie pe durata nedeterminata.
Articolul 7, Patrimoniul iniial al fundaiei este de 44.000 lei ( patruzecisipatrumi
lei ), reprezentnd, funcie de paritatea de 3,3474 comunicata de Banca
Naionala a Romniei pentru ziua autentificrii actelor constitutive ale asociaiei,
suma de 13.145 euro ( treisprezecemiiunasutapatruzeiscincimii euro ).
Patrimoniul iniial este constituit integrai in numerar si va fi depus la banca
anterior depunerii actelor la instanta, in scopul obinerii sentintei civile de
autorizare a funcionarii fundaiei.
Articolul 8. Componenta nominala a celor dinti organe de conducere si control
este dupa cum urmeaza Consiliul director
a VENEMA FREERK - BONNES - preedinte; a
GERRITSEN JAN - ARNOLDUS - vicepreedinte; a
ILYES IULIU - vicepreedinte; a BUD RADU vicepreedinte;
a HEERiNK RICHARDUS - HENDRIKUS - MARIA - membru a
LUPUTl RADU - secretar.
Cenzorul fundaiei este doamna PETROVAI MARIA, cnp. 2620418301970,
domiciliata in Satu Mare, str. 24 Ianuarie nr. 14, judeul Satu Mare, posesorare a
C.l. seria SM nr. 192672, emisa de autoritatile romane Ia data de 08.11.2004.

Articolul 9. Bud Radu este persoana mputernicita sa desfasoare procedura de


dobndire a personalitatii juridice
semntur fondatorilor:

fjiyES toiup
Mk TI ii^i

ROMAN IA BIROUL NOTARIAL


RESSLER-POP Satu Mare, str. Mihai Viteazu
nr. 13 /17 Judeul Satu Mare

'3/
O
\

NCHEIERE DE AUTENTIFICARE
Anul 2007, luna aprilie, ziua <23
Ressler Petra - Feiicia, notar public, depiasandu-ma ia sediul Primriei Satu
Mare, am identificat pe
Primarul municipiului Satu Mare ILYE3 IULIU, cnp. 1570425301997, domiciliat in Satu
Mare, str. Zutphen nr. 16 A judeul Satu Mare, posesor ai CJ. seria SM nr. 186464, emis
de autoritatile romane Ia data de 01.09.2004, in reprezentarea MUNICIPIUL SATU
MARE,
GERRiTSEN JAN - ARNOLDUS, nscut la 16 decembrie 1946, domiciliat in Olanda,
7201 DM Zutphen, Kerkhof 18, posesor al paaportului seria NL 3581751, emis de
autoritatile olandeze, in caiitate de reprezentant legal al organizaiei Gemeente Zutphen
cu sediul Ia Zutphen, Olanda, numr de nregistrare fiscala 813584620B01, reprezentat
de VENEMA FREERK - BONNES, nscut Ia data de 17.08.1947, domiciliat in Olanda,
7232 H C Wamsveld, Spangoor 8, posesor al paaportului seria NS14C0F34, emis de
autoritatile olandeze la data de 10.11.2006, in baza pocurii legalizate de H.S.
Kleinburink, notar de drept civil la Zutphen, la data de 21.03.2007, in reprezentarea
ORAULUI ZUTPHEN,
BUD RADU, cnp. 1610205301971, domiciliat in Satu Mare, str. Zutphen nr. 8, judeul
Satu Mare, posesor al CJ. seria SM nr. 107965, emis de autoritatile romane la data de
29.11.2002, in calitate de PREFECT AL JUDEULUI SATU MARE,
VENEMA FREERK - BONNES, nscut la data de 17.08.1947, domiciliat in Olanda,
7232 H C Wamsveld, Spangoor 8, posesor al paaportului seria NS14CQF34, emis de
autoritatile olandeze Ia data de 10.11.2006, in nume propriu,
HEERINK RICHARDUS HENDRIKUS - MARIA, nscut n Haaksbergen la data de 12
august 1954, domiciliat in Olanda, 7244 AN Barchem, Lochern, la Sparrenlaan 4,
posesor ai paaportului seria NK6137356, emis de autoritatile olandeze, reprezentat de
VENEMA FREERK - BONNES, nscut Ia data de 17.08.1947, domiciliat in Olanda,
7232 H C Wamsveld, Spangoor 8, posesor al paaportului seria NS14C0F34, emis de
autoritatile olandeze la data de

'ER p^-

\%i

Ij
baza pr0CUrii lga,izate de WA Van Hoff
^
> notar de drept civil la
^ lypchem, ia data de 27 martie 2007

'RADU' Tdomiciliat in Satu Mare, str.


S ,h0SSU nr" 3| JUdeUl Satu Mare< Psesor al C.I. seria SM nr 033305, emis de autontatile romane
la data de 31.01.2001, care dupa citirea
ac elor au consimtit la autentificare acesui nscris in limba romana in toate
cele cinci exemplare. Pentru domnul VENEMA FREERK - EONNES "cetatean

Tncu

L
\ ahra St fxplic/ie^ ,imba
Prin
intermediul'
doamnei
ANCU LAURA, traducator oficial de limba engleza - autorizatia nr 1 727 /
IrZ'JT',3 mtOCTn Si traducere ofciafa a actelor in limba engleza Aceasta traducere
oficiala a fost legalizata de notarul public, in aceeai zi a autentificam actelor in
limba romana.
^T^C^^sM
nnhiw? 'Tfl artC0!UlUi 8 ltera b) din leSea 36 1 1995 cu pl3i
publici si activitatea notariala
SE DECLARA AUTENTIC ACEST NSCRIS
. ^ |"a Perceput onorariu notarial in cuantum de 120 Iei ( unasutadouazeci lei T.VAin cuantum de 22,80 Iei ( douazecisidoi lei si optzeci bani) prin factura s,
chitanta nr. ^
din data de aprilie 2007
notar public,

Vt