Sunteți pe pagina 1din 11

Contracte administrative i parteneriatul public privat

Conf.univ.dr. Daiana-Maura VESMA

Masternand: VETRESCU CORNELIA SILVICA


Universitatea: Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea: Drept
Specializare: tiine Administrative. Administraie Public European

CUPRINS
1. Introducere..................................................................................................... 3
2. Tipuri de contracte de achiziii publice ........................................................ 4
3. Modaliti de atribuire a Contractului de achiziii publice ......................... 5
3.1 Licitaia deschis ......................................................................................... 6
3.2 Licitaia restrans ........................................................................................ 6
3.3 Dialogul competitiv. ..................................................................................... 7
3.4 Negocierea .................................................................................................... 7
3.4.1 Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare ............ 7
3.4.2 Negociere far publicarea prealabil a unui anun de participare ......... 8
3.5 Cererea de ofert: ....................................................................................... 10
4. Concluzii ....................................................................................................... 10
5. Bibliografie ................................................................................................... 11

1. Introducere

Achiziiile publice fac parte din activitatea desfasurat de o instituie


public. Deoarece activitatea unei instituii publice presupune un consum de
materiale, servicii, procurare de mijloace fixe etc, se face apel la diferii furnizori
sau prestatori. Cum instituiile publice gestioneaz banul public, statul a instituit o
serie de reguli privind achiziia public. Partea legislativ referitoare la achiziiile
publice face referire la stabilirea principiilor, cadrului general i a procedurilor
pentru atribuirea contractului de achiziie public, precum i a cilor de atac al
actului sau deciziei autoritii contractante care aplic una dintre procedurile de
atribuire a contractului de achiziie public.
La baza atribuirii contractului de achiziie public trebuie s se afle
urmatoarele principii:

Libera concuren, respectiv asigurarea condiiilor pentru orice


furnizor de produse, executant de lucrri sau prestator de servicii, indiferent de
naionalitate, s aib dreptul de a deveni, n condiiile legii, contractant.

Eficiena utilizrii fondurilor publice care presupune folosirea


sistemului concurenial i a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de
achiziie public.

Transparena, respectiv punerea la dispoziia tuturor celor interesai


a informaiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziie public.

Tratamentul legal i anume aplicarea n mod nediscriminatoriu a


criteriilor de selecie i a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziie
public, astfel nct orice furnizor de produse, executant de lucrri sau prestator de
servicii s aib anse egale de a i se atribui contractul respectiv.
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie
public sunt:

nediscriminarea;
tratamentul egal;
recunoasterea reciproc;
transparenta;
proportionalitatea;
eficienta utilizrii fondurilor publice;
asumarea rspunderii.
3

2. Tipuri de contracte de achiziii publice


Contractul de achiziie public este un contract cu titlu oneros, ncheiat n
scris ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai
muli operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri,
furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
Contractul de achiziie public include i categoria contractului sectorial.
Prin contract sectorial se nelege contractul de achiziie public care se atribuie n
scopul efecturii unei activiti relevante n sectoarele de utilitate public:
a) ap;
b) energie;
c) transport;
d) pot.
Prtile contractului de achiziie public sunt operatorii economici, pe de o
parte i autoritile contractante, pe de alt parte.
Autoritate contractant este oricare organism al statului, autoritate public
sau instituie public, care acioneaz la nivel central ori la nivel regional sau local
sau oricare organism cu personalitate juridic care a fost nfiinat pentru a satisface
nevoi de interes general fr caracter comercial sau industrial i care se afl cel
puin n una dintre urmtoarele situaii:
- se afl n subordinea sau este supus controlului unei autoritti contractante sau
unui alt organism de drept public;
- este finantat, n majoritate, de ctre o autoritate contractant sau de ctre un alt
organism de drept public;
- n componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de
supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numiti de
ctre o autoritate contractant, sau de ctre un alt organism de drept public.
De asemenea, poate fi autoritate contractant i oricare asociere format de
una sau mai multe autoriti contractante dintre cele mentionate anterior, oricare
ntreprindere public ce desfoar una sau mai multe dintre activitile relevante
n sectoarele de utilitate public (ap, energie, transport, post), atunci cnd aceasta
atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate
efecturii respectivelor activiti.

Contractele de achiziie public sunt1:


a) contractele de servicii ;
b) contractele de furnizare;
c) contractele de lucrri.

Contractul de servicii este contractul care are aceleai caracteristici ca i


contractul de servicii, cu deosebirea c n contrapartida serviciilor prestate
contractantul, n calitate de concesionar, primeste din partea autoritii
contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioad
determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite.
Contractul de furnizare este acel contract de achiziie public, altul dect
contractul de lucrri, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse,
prin cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de
cumprare. Contractul de achiziie public ce are ca obiect principal furnizarea de
produse i, cu titlu accesoriu, operatiuni sau lucrri de instalare i punere n
funciune a acestora este considerat contract de furnizare.
Potrivit, contractul de lucrri2 este acel contract de achiziie public care are
ca obiect: fie execuia de lucrri sau execuia unei construcii, fie att proiectarea,
ct i execuia de lucrri sau att proiectarea, ct i execuia unei construcii, fie
realizarea prin orice mijloace a unei construcii care corespunde necesitii i
obiectivelor autorittii contractante. De asemenea ntlnim i noiunea de contract
de concesiune de lucrri, care are aceleai caracteristici ca i contractul de lucrri,
cu deosebirea c n contrapartida lucrrilor executate contractantul, n calitate de
concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de concedent,
dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor pe o perioad determinat sau acest drept
nsoit de plata unei sume de bani prestabilite.

3. Modaliti de atribuire a Contractului de achiziii publice


Potrivit prevederilor art 18 din O.U.G. 34/2006, procedurile de
atribuire a contractului de achiziie public sunt:
a) licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat
are dreptul de a depune oferta;
Art.31 din O.U.G 34/2006
2
Art. 4 din O.U.G. nr. 34/2006
1

b) licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are


dreptul de a-i depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s aib
dreptul de a depune oferta;
c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are
dreptul de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un
dialog cu candidaii admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte
s rspund necesittilor sale, urmnd ca, pe baza soluiilor, candidaii selectai s
elaboreze oferta final;
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz
consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul,
cu unul sau mai muli dintre acetia.
e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea
contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici.
ns, autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct
produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei nu depete
echivalentul n lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau
lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ, care n acest caz se
consider a fi contract de achiziie public.
3.1 Licitaia deschis reprezint procedura de atribuire a contractului de achiziie
public la care orice operator econimic interesat are dreptul de a depune oferta.
Autoritatea contractant va avea dreptul de a aplica procedura de licitaie
deschis numai n cazul n care valoarea estimat, far TVA, cumulat pe parcursul
unui an pentru un cod CPV, este mai mare dect echivalentul n lei al urmatoarelor
praguri:
- pentru contractul de furnizare - 100.000 EURO
- pentru contractul de servicii - 100.000 EURO
- pentru contractul de lucrri - 750.000 EURO
3.2 Licitaia restrans reprezint procedura la care orice operator economic
interesat are dreptul de a-i depune candidatura, urmnd ca numai candidaii
selectai s aiba dreptul de a depune oferta. Aceasta se desfoar, de regula, n
doua etape: etapa de selecie a candidailor i etapa de evaluare a ofertelor depuse
de candidai.

3.3 Dialogul competitiv3 reprezint procedura la care orice operator economic are
dreptul de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un
dialog cu candidaii admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte
s raspund necesitilor sale, urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor identificate,
candidaii selectai s elaboreze oferta final.
Se aplic doar atunci cnd contractul n cauz este considerat a fi de
complexitate deosebit i aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrans
nu ar permite atribuirea contractului de achiziie public n cauz, respectiv nu se
poate elabora cu precizie.
3.4 Negocierea reprezint procedura prin care autoritatea contractanta deruleaz
consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul,
cu unul sau mai muli dintre acestia.
Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
- negociere far publicarea prealabil a unui anun de participare
3.4.1 Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare4
Procedura se desfasoar, de regul, n dou etape:
- etapa de selectare a candidailor
- etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai
Se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de participare prin
care se solicit operatorilor economici depunerea de candidaturi.
Se aplic atunci cnd:
1. n urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restrnse sau a dialogului
competitiv nu a fost depus nici o ofert sau au fost depuse numai oferte
inacceptabile ori neconforme;
2. n situaii exceptionale, temeinic motivate, atunci cnd natura
lucrarilor/produselor/serviciilor
sau
riscurile
implicate
de
executarea/livrarea/prestarea acestora, nu permit o estimare initiala globala a
pretului viitorului contract de achiziie public;
3. Atunci cnd serviciile care urmeaz s fie achiziionate, ndeosebi serviciile
financiare, aa cum sunt acestea prevazute n categoria 6 din anexa nr. 2A sau
3
4

Seciunea a 4-a din O.U.G. 34/2006


Art. 110 din O.U.G 34/2006
7

serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implic proiectarea lucrrilor sunt de aa


natur nct caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune
atribuirea unui contract de achiziie public prin aplicarea licitaiei deschise sau
licitaiei restrnse;
4. Atunci cnd lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv n
scopul cercetarii tiintifice sau dezvoltrii tehnologice, sau numai dac acestea nu
se realizeaz pentru obinerea unui profit i nici nu urmresc acoperirea costurilor
aferente.
3.4.2 Negociere far publicarea prealabil a unui anun de participare5
Se aplic atunci cnd:
1. Din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor
drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie public poate fi atribuit numai unui
anumit operator economic;
2. Ca o masur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei
deschise, a licitaiei restrnse sau a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun
de participare nu pot fi respectate din motive de extrem urgen determinate de
evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nici o form unei aciuni sau
inaciuni a autoritii contractante.
3. Produsele ce urmeaz a fi livrate sunt fabricate exclusiv n scopul cercetrii
tiinifice, studiilor sau dezvoltrii tehnologice, i numai dac acestea nu se
realizeaz pentru obinerea unui profit i nici nu urmresc acoperirea costurilor
aferente;
4. Produsele sunt cotate la bursa de mrfuri, iar achiziia acestora se
realizeaz prin operaiuni pe piaa de disponibil;
5. Este necesar achiziionarea, de la furnizorul iniial, a unor cantiti
suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii
echipamentelor/instalaiilor livrate anterior, i numai dac schimbarea furnizorului
iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a achiziiona produse care,
datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin
incompatibilitai sau dificulti tehnice sporite de operare i ntreinere.
6. Produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de avantajoase de la un
operator economic care i lichideaz definitiv afacerile, de la un administrator
judiciar care administreaz afacerile unui operator economic n stare de faliment
sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic n stare de
5

Art. 122 din O.U.G.34/2006


8

faliment sau lichidare ori printr-o alt procedur similar cu cele anterioare,
reglementat prin lege;
7. Ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii trebuie s fie
atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului ctigtor sau unuia dintre
concurenii ctigtori ai concursului respectiv. n acest din urm caz, autoritatea
contractant are obligaia de a transmite invitaie la negocieri tuturor concurenilor
ctigtori;
8. Este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare sau
adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care, datorit unor
circumstane neprevazute au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n
cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmatoarele condiii:
- atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
- lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere
tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente
majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de contractul iniial sunt
strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia;
- valoarea cumulat a contractelor atribuite pentru lucrri i servicii
suplimentare/adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial;
9. Ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau de servicii, autoritatea
contractant i propune s achiziioneze noi lucrri, respectiv noi servicii, care
sunt similare lucrrilor sau serviciilor achiziionate prin atribuirea contractului
iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmatoarele condiii:
- atribuirea se face contractantului iniial iar noile lucrri, respectiv noile
servicii, constau n repetarea unor lucrri sau servicii similare celor prevazute n
contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevazute n caietul de
sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
- contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit prin procedura de licitaie
deschis sau restrns;
- valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat prin
luarea n considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi
achiziionate ulterior;
- n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului
iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru
achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare, respectiv noi servicii similare, de
la operatorul economic a crui oferta va fi declarat cstigatoare n cadrul
procedurii respective;
9

- autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceast procedur ntr-un


interval care nu poate depi 3 ani de la atribuirea contractului iniial.
3.5 Cererea de ofert: autoritatea contractant solicit, far publicarea
unui anun publicitar, oferte de la mai multi furnizori, executani sau prestatori.
Cererea de ofert se iniiaz prin publicarea, n SEAP, a unei invitaii de
participare.
Autoritatea contractanta poate s apeleze la fiecare din procedurile amintite
mai sus. Indiferent de procedura aplicat, autoritatea contractant are obligaia s
asigure respectarea pricipiilor liberei concurene, transparenei, tratamentului legal
i confidenialitii n relaia cu furnizorii, executanii sau prestatorii interesai s
participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public.
Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de
oferte numai n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, cumulat pe parcursul
unui an pentru un cod CPV, este egal sau mai mic dect echivalentul n lei al
urmatoarelor praguri:
pentru contractul de furnizare - 100.000 EURO
pentru contractul de servicii - 100.000 EURO
pentru contractul de lucrri - 750.000 EURO
4. Concluzii
Achiziiile publice de bunuri, servicii i lucrri reprezint, o form de
comer, care const n procurarea unor produse i servicii n baza unui contract
ncheiat n scris ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte,
i, unul sau mai muli operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect
execuia de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.
Achiziiile publice reprezint totodat suma tuturor proceselor de planificare,
stabilire a prioritilor, organizare, publicitate i de proceduri, n vederea realizrii
de cumprri de ctre organizaiile care sunt finanate total sau parial de bugete
publice (europene, naionale centrale sau locale, donori internaionali).
Autoritile contractante ncearc s se asigure c prin procesul de achiziii
publice se consum efectiv, eficient, n mod etic, echidistant i transparent
fondurile publice alocate autoritii respective n decursul unei perioade. Ofertanii
doresc o simplificare a procedurilor de achiziii publice. Pentru diversele vnzri
pe care trebuie s le fac autoritilor contractante, ofertanii trebuie s completeze
10

o serie de documente, nu ntotdeauna familiare. De asemenea, aceast munc de


completare a ofertei (n general munc migloas i care cere atenie i timp) se
poate termina cu un eec, din punctul de vedere al acceptanei autoritii
contractante.
Piaa de achiziii publice, aa cum am artat mai sus, are o serie de
reglementri specifice, pentru c este vorba despre banii publici. Iniiatorul
principal al acestor reglementri este Autoritatea Naional pentru Reglementarea
i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ANRMAP, instituie desprins din cadrul
Ministerului Finanelor Publice i care supravegheaz, la nivel naional piaa de
achiziii publice. ANRMAP elaboreaz, promoveaz i implementeaz politica n
domeniul achiziiilor publice.
Verificarea aspectelor procedurale de pe piaa achiziiilor publice revine
Ministerului Economiei i Finanelor, prin departamentele sale specializate.
Controlul mai este asigurat de ctre Curtea de Conturi, care este instituia suprem
de audit pentru achiziiile publice.
Nenelegerile i litigiile aprute n cadrul procedurilor de achiziii publice,
dintre autoritile contractante i ofertani sunt soluionate de Consiliul Naional de
Soluionare a Contestaiilor. Rolul Consiliului este s soluioneze contestaiile
formulate n cadrul procedurii de atribuire, nainte de ncheierea contractului; el
trebuie s se pronune asupra legalitii procedurilor i operaiunilor autoritii
contractante.

5. Bibliografie

Ordonana de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie


public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii aprobat prin Legea nr. 337/2006, modificat i
completat prin Legea nr. 128/2007;
Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea
contractelor de achiziie public;
Traila Cristina, Corneliu Burada, Manual operaional pentru atribuirea
contractelor de achiziie public,
Vol 1, Bucureti,
Autoritatea
Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice,
2009;
http://licitatiiseap.ro/legislatie-licitatii/.
11

S-ar putea să vă placă și