Sunteți pe pagina 1din 13

CONTRACTUL DE CONCESIUNE

Contracte administrative i parteneriatul public privat


Conf.univ.dr. Daiana-Maura VESMA

Masternand: Iacob Florina Claudia


Universitatea: Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea: Drept
Specializare: tiine Administrative. Administraie Public European
1. Introducere

n dreptul francez s-a ajuns cel mai departe n ceea ce privete conturarea
unei doctrine specifice referitoare la contractele administrative, i n definirea
regimului juridic specific acestor contracte1 . Cu toate acestea, nici celelalte
sisteme de drept nu pot fi ignorate. Astfel, sistemele de drept cu jurisdicie unitar,
cum ar fi cel din Statele Unite, chiar dac nu utilizeaz noiunea de contract
administrativ, recunosc dreptul ageniilor guvernamentale de a insera n contractele
pe care le ncheie cu particularii clauze privind rezilierea unilateral, iar litigiile
referitoare la aceste contracte sunt supuse n prim instan unei jurisdicii
specializate (Cort of Claims), care, n ultimii ani, a dezvoltat un veritabil drept al
contractelor administrative, derogator de la dreptul comun1 .

Contractul administrativ poate fi definit ca un acord de voin ntre o


autoritate administrativ sau un alt subiect de drept autorizat de aceasta i un
particular, prin care particularul se angajeaz, n schimbul unei sume de bani, s
asigure funcionarea unui serviciu public, ori s efectueze o lucrare public a cror
organizare reprezint obligaii legale ale administraiei2 .

n Romnia, teoria contractelor administrative a fost mbriat de doctrin


nc din perioada interbelic. Dup profesorul E. D. Tarangul, contractele ncheiate
de administraie cu particularii n scopul de a colabora mpreun n vederea
realizrii unui serviciu public sau a unui interes general sunt contracte
administrative (sau de drept public)3. Ca exemplu de astfel de contract, autorul citat
amintete, alturi de concesiuni, i mprumuturile.

Parteneriatul public-privat este un mecanism economic de asociere a 2


parteneri, autoritatea public i investitorul privat, n vederea realizrii, prin
proiectul de parteneriat public-privat, a unui bun public sau a unui serviciu public.

1
Michael R. Asimow, Administrative Law, 12th edition, Harcourt Brace Legal and Professional
Publictions, Inc., Chicago, S.U.A., 1992, p.11
2
Rodica Narcisa Petrescu, Drept Adminsitrativ, Editura Hamangiu 2009, p. 276
3
Erast Diti Tarangul, Tratat de drept administrativ romn, Tipografia Glasul Bucovinei,
Cernui, 1944, p.478
Bunul public reprezint bunul care aparine domeniului public al statului sau
al unitilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile
i completrile ulterioare, sau un bun ce aparine domeniului privat al statului sau
al unitilor administrativ-teritoriale, astfel cum este definit la art. 4 din Legea nr.
213/1998, cu modificrile i completrile ulterioare; Serviciul public reprezint
totalitatea aciunilor i activitilor prin care se asigur satisfacerea nevoilor de
utilitate i interes public general sau local ale colectivitilor4.

2. CONTRACUL DE CONCESIUNE

2.1 Noiuni generale

Potrivit definiiilor legale, contractul de concesiune de bunuri proprietate


public este contractul ncheiat n form scris prin care o autoritate public,
denumita concedent, transmite, pe o perioad determinat, unei persoane,
denumita concesionar, care acioneaza pe riscul i raspunderea sa, dreptul i
obligaia de exploatare a unui bun proprietate public n schimbul unei redevene.5

Contractul de concesiune poate avea ca obiect bunuri proprietate public,


situaie n care regimul juridic aplicabil este cel reglementat prin dispoziiile
O.U.G. nr.54/2006, sau poate avea ca obiect lucrri publice sau servicii publice,
cazuri n care regimul juridic aplicabil este cel prevazut de O.U.G. nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de
lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicii.

Deci, ca regul general, dispoziiile O.U.G. nr.54/2006 nu se aplic n cazul


contractelor de achiziie public, al contractelor de concesiune de lucrri publice i
al contractelor de concesiune de servicii, ns, n cazul unui contract a crui
atribuire intr sub incidena prevederilor O.U.G. nr.34/2006 pentru a crui
executare este necesar exploatarea unui bun proprietate public, dreptul de
exploatare a respectivului bun se transmite n cadrul i potrivit procedurii aplicate
pentru atribuirea contractului n cauz, cand autoritatea contractant ncheie un
singur contract potrivit O.U.G. nr.34/2006.

4
Art. 4 din Legea 178/2010
5
Art.2 alin.(2) din O.U.G. nr.54/2006
Caracteristic contractului de concesiune de bunuri proprietate public este
faptul c se ncheie ntotdeauna n conformitate cu legea roman, indiferent de
cetaenia sau naionalitatea concesionarului.

O alta caracteristic a contractului de concesiune const n faptul c este un


contract cu titlu oneros, darea n exploatare a bunului proprietate public facndu-
se ntotdeauna n schimbul unei redevene.6

n sfarsit, asa dupa cum rezulta din definitia legala, contractul de concesiune
se va incheia intotdeauna in forma scrisa, forma scrisa fiind ceruta ad
validitatem, i nu ad probationem.

2.2 Caracteristicile contractului de concesiune

n literatura de specialitate din perioada interbelic, dar i cea mai recenta s-


a considerat c, contractul de concesiune este un contract:

a) sinalagmatic, adic un contract care genereaz de la data ncheieri lui,


obligaii reciproce i intrdependente n sarcina prilor (concedentului i
concesionarului);

b) oneros, fiecare parte urmarind realizarea unui folos, a unei contra


prestaii n schimbul obligaiei pe care i-o asum;

c) solemn, contractul se ncheie valabil prin exprimarea consinmntului


ntr-o anumit form prevazut de lege i anume ad validitatem.

d) Intuiuu personae, ncheierea contractului de concessiune se face cu o


anumit persoan, n prealabil determinat. Concesionarul nu poate subconcesio7na
bunul ce face obiectul concesiunii cu excepia cazulrilor n care legea o permite, cu
respectarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 54/2006, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 22/2007.
Caracteristic contractului de concesiune este si faptul ca se incheie
intotdeauna pe o durata determinata care nu va putea depasi 49 8 de ani, dar va

6
Art. 7 alin. (4) din O.U.G. nr.54/2006
7
Art.7 alin.(3) din O.U.G. nr.54/2006
8
Art.7 alin.(l) din O.U.G. nr.54/2006
putea fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa
iniial.

Relevante sunt i dispoziiile art.28 alin.3 n conformitate cu care refuzul


ofertantului declarat castigitor de a ncheia contrctul de concesiune atrage dupa
sine pierderea garaniei depuse pentru participare i, dac este cazul, plata de
daune-interese. Concesionarul este astfel determinat n persoana ofertantului care a
participat la licitaie i care a fost desemnat ctigtor n urma negocierii directe.

e) cu executare succesiv, obligaiile prtilor se execut n timp, printr-o


prestaie regulat i continu;

f) comutativ, la momentul ncheierii contractului prile cunosc ntinderea


drepturilor i obligaiilor ce le revin, pe care le apreciaza ca fiind echivalente.

2.3 Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt


urmatoarele:

1. Transparena - punerea la dispoziie, tuturor celor interesai, a


informaiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de concesiune;

2. Tratamentul egal care presupune aplicarea, ntr-o maniera nediscriminatorie,


de catre autoritatea public, a criteriilor de atribuire a contractului de
concesiune;

3. Proporionalitatea, care presupune ca orice msur stabilit de autoritatea


public trebuie s fie necesar i corespunzatoare naturii contractului;

4. Nedi seri minarea - aplicarea de catre autoritatea publica a


acelorasi reguli, indiferent de nationalitatea participantilor la procedura
de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea conditiilor
prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte;

5. Libera concuren - asigurarea de catre autoritatea public a condiiilor


pentru ca orice participant la procedura de atribuire s aib dreptul de a deveni
concesionar n condiiile legii, ale conveniilor i acordurilor internaionale la care
Romania este parte.
Procedurile legale de atribuire a contractului de concesiune, la care ne vom
referi mai pe larg, sunt:

- licitaia - procedura la care persoana fizic sau juridic interesat are


dreptul de a depune oferta;

- negocierea direct - procedura prin care concedentul negociaz clauzele


contractuale, inclusiv redevena, cu unul sau mai multi participanti
la procedura de atribuire a contractului de concesiune.9

Art.15 din O.U.G. nr.54/2006 prevede, ns, n mod expres, ca autoritatea


concedent are obligaia de a atribui contractul de concesiune, de regul, prin
aplicarea procedurii licitaiei.

Autoritatea concedent are obligaia de a asigura protejarea acelor informaii


care i sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenial, n
masura n care, n mod obiectiv, dezvaluirea informaiilor n cauz ar prejudicia
interesele legitime ale respectivelor persoane, n special n ceea ce privete secretul
comercial i proprietatea intelectual.

De asemenea, concedentul are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei


de atribuire orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura
ofertantului o informare complet, corect i explicit cu privire la modul de
aplicare a procedurii de atribuire.

Informaiile pe care trebuie sa le conin documentaia de atribuire sunt


enumerate n anexa nr.2 la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006,
care au fost aprobate prin H.G. nr.168/2007.

2.4 Partile contractului de concesiune i obiectul acestuia

Potrivit definiiei legale a contractului de concesiune, prile sunt: pe de o


parte, autoritatea public titular a dreptului de proprietate asupra bunurilor, n
calitate de concedent i, pe de alta parte, orice persoan, n calitate de concesionar,
titular al dreptului de concesiune pe care 1-a obinut prin parcurgerea procedurii
administrative de atribuire a contractului de concesiune.

9
Art 13 din O.U.G. nr.54/2006
Au calitatea de concedent:

o ministerele sau alte organe de specialitate ale administraiei publice


centrale, pentru bunurile proprietate public a statului;
o consiliile judeene, consiliile locale, Consiliul General al
Municipiului Bucureti sau instituiile publice de interes local,
pentru bunurile proprietate public a judeului, oraului sau
comunei.

Calitatea de concesionar o poate avea orice persoan fizic sau persoan


juridic, romn ori strain.

Deci, calitatea de concesionar i, totodat, de titular al dreptului de


concesiune asupra bunurilor proprietate public o poate avea orice persoan fizic
sau persoan juridic de drept privat, romn sau strain, iar nu o persoan juridic
de drept public.

Sunt i situaii n care persoanele fizice nu pot avea calitatea de concesionar,


precum n cazul operaiunilor petroliere, unde, potrivit art.27 din Legea
nr.238/2004, numai persoanele juridice pot avea calitatea de concesionar.

Obiectul contractului de concesiune l formeaz, n mod exclusiv, bunurile


care sunt proprietate public a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale,
potrivit Constituiei i reglementarilor legale privind proprietatea public.

Bunurile din domeniul public asupra crora se constituie dreptul de


concesiune sunt bunurile de retur10, aceste bunuri revenind de plin drept, gratuit i
libere de orice sarcini concedentului la ncetarea contractului de concesiune. n
cadrul contractului de concesiune, separat de bunurile de retur, vor fi precizate
bunurile proprii ale concesionarului.

Bunurile proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost


utilizate de catre acesta pe durata concesiunii, care, la incetarea contractului de
concesiune, raman in proprietatea concesionarului.

Subconcesionarea bunurilor proprietate publica aa cum am precizat


anterior, este interzisa ns, potrivit art.7 din O.U.G. nr.54/2006 sunt permise unele
excepii. Astfel, companiile naionale, societile naionale sau societile
comerciale aflate n subordinea, sub autoritatea sau n coordonarea ministerelor,

10
art.52 din O.U.G. nr.54/2006
altor organe de specialitate ale administraiei publice centrale sau a consiliilor
judeene, consiliilor locale ori a Consiliului General al Municipiului Bucureti, pot
subconcesiona bunurile proprietate public ce le-au fost concesionate prin atribuire
direct. Subconcesionarea se aprob pe baza studiului de oportunitate, prin
hotarare a Guvernului, a consiliilor locale, judeene sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureti, dupa caz.

n schimbul dreptului de concesiune asupra bunurilor proprietate public,


concesionarul va plati o redeven. Redevena obtinut prin concesionare se face
venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, n funcie de apartenena bunului
concesionat la domeniul public al statului sau la domeniul public al unitilor
administrativ-teritoriale. Modul de calcul i de plat a redevenei se stabilete de
catre ministerele de resort sau de alte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale ori de catre autoritile administraiei publice locale.

2.5 Drepturile i obligaiile prilor

Concesionarul are dreptul de a exploata n mod direct, pe riscul i pe


raspunderea sa, bunurile proprietate public ce fac obiectul contractului de
concesiune. Concesionarul are dreptul de a folosi i de a culege fructele bunurilor
care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului i obiectivelor stabilite de
pri prin contractul de concesiune.

Concedentul are dreptul s inspecteze bunurile concesionate, verificnd


respectarea obligaiilor asumate de concesionar. Concedentul are dreptul s
modifice unilateral partea reglementar a contractului de concesiune, cu notificarea
prealabil a concesionarului, din motive excepionale, legate de interesul naional
sau local, dupa caz.11

Concedentul este obligat s nu l tulbure pe concesionar n exerciiul


drepturilor rezultate din contractul de concesiune. Acesta are obligaia s notifice
concesionarului apariia oricror mprejurari de natur s aduc atingere drepturilor
concesionarului. Concedentul nu are dreptul s modifice n mod unilateral
contractul de concesiune, n afar de cazurile prevazute expres de lege.

n cazul n care modificarea unilateral a contractului i aduce un prejudiciu,


concesionarul are dreptul s primeasc, fara intarziere, o justa despgubire. n caz
de dezacord ntre concedent i concesionar cu privire la suma despgubirii, aceasta

11
Art 54 din O.U.G. nr.54/2006
va fi stabilit de catre instana judecatoreasc competenta. Acest dezacord nu poate
n niciun caz s permit concesionarului s nu i execute obligaiile contractuale.

Raporturile contractuale dintre concedent i concesionar se bazeaz pe


principiul echilibrului financiar al concesiunii ntre drepturile care i sunt acordate
concesionarului i obligaiile care i sunt impuse. Concesionarul nu va fi obligat s
suporte creterea sarcinilor legate de execuia obligaiilor sale, n cazul n care
aceast cretere rezult n urma unei msuri dispuse de o autoritate public sau a
unui caz de for major ori caz fortuit.12

Concesionarul este obligat s asigure exploatarea eficace n regim de


continuitate i de permanen a bunurilor proprietate public ce fac obiectul
concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de ctre concedent. De asemenea, acesta
este obligat s exploateze n mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.
Concesionarul este obligat s respecte condiiile impuse de natura bunurilor
proprietate public (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special,
condiii de siguran n exploatare, protecia mediului, protecia muncii, condiii
privind folosirea i conservarea patrimoniului etc.).

3. ncheierea i ncetarea contractelor de concesiune

3.1 ncheierea contractului de concesiune

Contractul de concesiune se ncheie n forma scris sub sanciunea nulitii13


i trebuie s conin partea reglementar a contractului, care cuprinde clauzele
prevzute n caietul de sarcini precum i alte clauze contractuale stabilite de pri
prin acordul lor.
n legislaia romneasc, att potrivit Legii nr.219/1998 privind regimul
concesiunilor, n prezent abrogat - n cadrul creia se distingeau trei categorii de
contracte de concesiune: concesiunea de servicii publice, concesiunea de bunuri i
concesiunea de activiti economice ct i potrivit Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, concesiunea de
lucrri publice este reglementat n mod distinct fa de celelalte forme de
concesiune.
12
Art 54 din O.U.G. nr.54/2006
13
Art 44 alin (1)din OUG 54/2006
Astfel, la atribuirea unui contract de concesiune, autoritatea contractant
trebuie s stabileasc natura juridic a acestuia, ntruct un contract nu poate fi n
acelai timp i contract de concesiune de lucrri publice i contract de concesiune
de servicii. Un contract de concesiuni de lucrri publice ar trebui ales n cazul n
care scopul concesiunii vizeaz n special executarea de lucrri, aa cum acestea
sunt definite de lege, chiar dac contractul include i prestarea unor servicii care
devin necesare pentru derularea activitii specifice.
La rndul su, contractul de concesiune de lucrri publice nglobeaz, atunci
cnd este cazul, concesiunea de bunuri proprietate public14. n asemenea situaii,
nu mai este aplicabil Ordonana de urgen a Guvernului nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, iar cadrul legal n
materia concesiunii de bunuri proprietate public dobndete un caracter de
excepie. Pe de alt parte, teoria preeminenei concesiunii de lucrri publice sau a
concesiunii de servicii publice este recunoscut de cadrul legal actual, regsindu-se
n raiunea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Astfel, potrivit art.3 alin.(2) din normele de aplicare a O.U.G.nr.34/2006
aprobate prin H.G.nr.71/2007, stabilirea tipurilor de contracte de concesiune,
respectiv distincia dintre contractul de concesiune de lucrri publice i contractul
de concesiune de servicii, se realizeaz n mod similar cu prevederile cap. I
seciunea a 3-a din ordonana de urgen.
Conform OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate public concedentul va efectua , la iniierea concesionrii , un
studiu de oportunitate, care va cuprinde :
a) descrierea bunului, a activitii sau a serviciului public care urmeaz s
fie concesionat;
b) motivele de ordin economic, financiar, social i de mediu, care justific
acordarea concesiunii;
c) investiiile necesare pentru modernizare sau extindere;
d) nivelul minim al redevenei;

14
Eugen Chelaru, Despre dreptul real de concesiune, Revista Romn de Drept privat nr.2/2008,
p.32.
e) modalitatea de acordare a concesiunii avut n vedere; dac se recurge la
procedura licitaiei publice deschise cu preselecie sau la procedura de negociere
direct, trebuie motivat aceast opiune;
f) durata estimat a concesiunii;
g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare.
Concesionarea unor servicii publice se aprob pe baza caietului de sarcini al
concesiunii, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, orenesc sau
comunal, dup caz.
Concesionarea unui bun, a unei activiti sau a unui serviciu public se
realizeaz prin licitaie public deschis, deschis cu preselecie sau prin negociere
direct.
Nencheierea contractului de concesiune ntr-un termen de 20 de zile
calendaristice de la data mplinirii termenului prevzut la art. 42 din OUG
54/200615 poate atrage plata daunelor-interese de ctre partea n culp. n cazul
nencheierii contractului de concesiune, daunele-interese se stabilesc de ctre
tribunalul n a crui raz teritorial se afl sediul concedentului, la cererea prii
interesate, dac prile nu stabilesc altfel.

De asemenea, n termen de 90 de zile de la data ncheierii contractului de


concesiune, concesionarul este obligat s depun, cu titlu de garanie, o sum
reprezentnd o cota-parte din suma datorat concedentului cu titlu de redeven
pentru primul an de activitate. Concesionarul este obligat s plteasc redevena n
cuantumul i la termenele stabilite prin contractul de concesiune.
Contractul de concesiune va fi ncheiat n conformitate cu legea romn,
indiferent de naionalitatea sau de cetenia concesionarului, pentru o durat care
nu va putea depi 49 de ani, ncepnd de la data semnrii lui. Durata concesiunii
se stabilete n funcie de perioada de amortizare a investiiilor ce urmeaz s fie
realizate de ctre concesionar. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o
perioad egal cu cel mult jumtate din durata sa iniial, prin simplul acord de
voina al prilor.
15
Concedentul poate s ncheie contractul de concesiune numai dup mplinirea unui termen de
20 de zile calendaristice de la data la care concedentul informeaz ofertanii despre deciziile
referitoare la atribuirea contractului de concesiune, n scris, cu confirmare de primire, nu mai
trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora.
n cazul n care concesionarul este de o alt naionalitate sau cetenie dect
cea romn i dac prile consider necesar, contractul de concesiune se va putea
ncheia n patru exemplare, dou n limba romn i dou ntr-o alt limb aleas
de ele. n situaia prezentat anterior, fiecare parte va avea cte un exemplar n
limba romn i un exemplar n limba strin n care a fost redactat contractul. n
caz de litigiu, exemplarele n limba romn ale contractului prevaleaz.

3.2 ncetarea contractului de concesiune


La ncheierea contractului de concesiune prile vor conveni asupra cazurilor
de ncetare a contractului. n contract prile vor putea nscrie clauze specifice
referitoare la rezilierea unilateral sau rscumprare. ncetarea contractului de
concesiune poate avea loc n urmtoarele situaii:
a) la expirarea duratei stabilite n contractul de concesiune;
b) n cazul n care interesul naional sau local o impune, prin denunarea
unilateral de ctre concedent, cu plata unei despgubiri juste i prealabile n
sarcina concedentului;
c) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concesionar, prin
rezilierea unilateral de ctre concedent, cu plata unei despgubiri n sarcina
concesionarului;
d) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concedent, prin
rezilierea unilateral de ctre concesionar, cu plata de despgubiri n sarcina
concedentului;
e) la dispariia, dintr-o cauz de for major, a bunului concesionat sau n
cazul imposibilitii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunare,
fr plata unei despgubiri

4. Concluzii
Instituia concesiunii este complex, are multiple implicaii, att n plan
politico-statal, ct i social.
Natura sa juridic nu este uor de conturat, fiind definit drept o ocupare
temporar a domeniului public, deci este o operaiune de nstrinare, caracterizat
prin faptul c este revocabil , rscumprabil i nu este perpetu.
n doctrina romneasc actual , Antonie Iorgovan arat c prin contractul
de concesiune, o parte cedentul transmite altei pri concesionarului spre
administrare rentabil , pe un termen determinat, n schimbul unei redevene, o
activitate economic, un serviciu public, o subunitate productiv sau un teren
proprietate de stat.
Concesionarea serviciilor publice reprezint un mod prin care administraia
armonizeaz interesul general al comunitii locale cu interesul particular al
operatorului serviciului public, persoan privat, n spe.16 Concesiunea public
este o form contractual de exercitare a dreptului de proprietate public.
Pierre Delvolve definete concesiunea ca fiind o convenie prin care o
persoan public nsrcineaz cu prestarea unui serviciu public o ntreprindere
privat care asigur finanarea lucrrilor, exploatarea lor i care este remunerat din
redevenele percepute de la usageri.
Gilles Lebreton consider concesiunea serviciului public un act
administrativ prin care o persoan public, numit concedent ncredineaz unei
persoane private, numit concesionar , gestiunea serviciului public pe riscul su ,
recunoscndu-i dreptul de a percepe redevena de la beneficiarii serviciului.

5. Bibliografie

Eugen Chelaru, Despre dreptul real de concesiune, Revista Romn de Drept privat
nr.2/2008
Erast Diti Tarangul, Tratat de drept administrativ romn, Tipografia Glasul Bucovinei,
Cernui, 1944
Legea 178/2010
Michael R. Asimow, Administrative Law, 12th edition, Harcourt Brace Legal and
Professional Publictions, Inc., Chicago, S.U.A., 1992
O.U.G. nr.54/2006
O.U.G nr. 34/2006
Rodica Narcisa Petrescu, Drept Adminsitrativ, Editura Hamangiu 2009

16
Eugen Chelaru, Administrarea domeniul public i a domeniului privat, Ed. All Beck,
Bucuresti, 2005