Sunteți pe pagina 1din 316

fl.

ustllatia copertei Anca Vasilescu


cartea celor
I..-. -p

mie j una de nopti


(4)
(NOPJILE 146248

TRADUCERE DE
H. GRAMESCU HURARASU
TRADUCEREA VERSURILOR
PE H1 ORAMESCU

1970
D I T Ii R A H 1 N E R V A

BUCURE S 7)
Le livre des Mule nuits a une nuit, trad LI&
tion littrale et complete du texte arabe par b
dr. J4 C. Mardrus, tonic IV et tome Paris,
Editions de Ia Revue Blanche, 1900,

is livre des Mule units et une nuit, traduc


tion 1ittraIe et complete du dr, J. C. Marcjrus,
ton-ic deuxirne, oct Eug, Fasqudfle, Pads, L.a.
Ci intr-a 0 SUt patruzeci i asea noapte

khrzada meepu s povcsteasc 1:CgelUl Sahriar

MINUNATELE POVESTI ALE ANIMALELOR


51 ALE iASARILOR

POVEST1A (ITlr, A PA1JNULUJ $1 A PAUN1TE)

A fost odat, preafericitule rege, in vechimea


vremii i-n trecutul vlrstelor, Un pun cruia i plcea
s se duc Impreun cu soata lui pe rmu1
mrii i s se plimbe amIndoi printr-o pdure ce
Se Intindea pIn acolo, stribtut de ape curgitoare
i risunInd do ciripibul pisire1e1or. In timpul
zilei, perechea accast.a ii ciuta cuminte hrana, jar
la vremea nopii Sc aciuia intr-un copac stufos, ca
s nu stIrneasci poftele vreunui vecin prea putin
grijuliu in marca-i dragoste fat de frumusetea
tinerci pdunie. Si triau aa in pace i-n multumire,
svind PC A toaiebinefctoru1.
I)ar mntr-o zi, punul ii Indemn sotia, spre a
mai schimba aerul i priveiitea, s fac Impreuna
0 plimbare pe insula cc se vedea do pe trm. Punita
rispunzIndui c ascult5. i c se supune, pornir
i amIndoi in thor i poposiri pe insulii, in toata
strlucirea frumuscij br, Sub ochiul de foe al soarelui.

Era 0 insul acopcriti de arbori plini cu poame


i sciidat de rnul1imc de nun. Punu1 i soata 1w
5
rrimaser CU totul IncIntati dc plcuta rcoare a
locurilor i so oprir un rstimp s guste din toate
roadele i s boa din apa aceca aa de bun i do

limpedc. Ci tocrnai clod so pregteau s so Intoarc acas,


vzur venind ctre ei plin do spaim, Cu gItul
intins, cu ciocul dcschis i batind din aripi o
giec. Sc opri in faa br i, trinurInd din toate
penei c , l e cer u adpost i . o er o t i r e
a Incepu cu gingie i buniivoin s-i vorbease
. Tar punul ci soat a sa o pr i r n i r d numai d eci t cu dr a g i n i m . Puni
spunlndu-i:
Fii binevcnit Intre noi! Vci gsi aici prictoni
i ajutorare.
Atunci gisca Incepu s SC linictoasca, iar punul,
neIndoindu-se o clip cii biata do ea trebuie
sii fi piiit ceva uimitor, o intrba cu buniitatc:
Ce U s-a IntImplat i do cc ecti atit do mnspii
mIntatii?
5i gisca ii rispunse
mcii ma simt bolnavii do coca cc mi s-a intimpla
i de spaima cumplita pe care mi-a pricinuit-o
Ihn-Adam. Oh! Allah sii no piizeascii!
Allah sii no apere de Ibn-Adam!
Piiunul, foarte Induiocat, o Indemnii:
- Linictecte-te, buna mea gIscii, linictccte-te
Dar punila se minunii:
Si cum socOi tu cii ar putca Ibn-Adam sii
ajungii pinii In aceastii insuli din mijiocul miirii?
N-are curn sii sari tie pe irm pIni aici, jar dinspre
mare cum o si stribati atIta Intindere de ape?
GIsca rispunse atunct
BinecuvIntat fie eel cc v-a scos in caea mea,
ca sii-mi uit spaimeic ci si mi se Intoarci linictea
In mimi!

Jiul liii Adam, ac1ici Omul.


Piunita Ii mai spuse:
Sor, povestctene pricina spaimei pe ca
si-a fIcut-o Ibn-Adam i nprasna prin care, cle
bun seamI, vci fi trecut.
i gIsca povesti:
Aflati, tu, piune pun de s1avi, i tu, biInd i
primitoare piunii, c iocuiescf in aceastj insul
mnci din copilrie i ct am trait aid pururea fara
de necazuri i griji, i fr de nimic care st-mi fi
tulburat sufletul on sa-mi fi mIhnit privirea. Dar
alaltieri nc>apte, pe cind dormeam cu eapul sub
arip, mi s-a aratat In vis un lbn-Adam care voi sa
intre in vcirba cu mine. Eram tocmai pe ca!e s
rspund staruintelor lui, cInd auzii tin glas caremi
striga:
Ia seama, gIsca, ia seama! Nu te increde nici
in dulceata vorbelor, nici In viclenia purtrilor
lul! 5i flu uita ce-a spus poetul despre ci:
Iti d s guti duieeatd
De vorbe Cu alean,
i-odatt te Inhat
Ca un vulpoi viclean.
Si tii, biati gIsci, si tii ci Ibn-Aclam a ajuns atit
de iscusit in vicIeuguri, incIt .poatc, cInd vrca, s
momeasC la ci pIn i vietuitoarele din sInul apebr
i pa cele mai crunte fipturi ale marii. Si
poate sa pravaleasca din slvile vzduhului vulturu
care plutesc lini:tit, numai aruncInd in ci cu
un bobolol furit din lut uscat. AtIta-i de viclean
c poate, aa slab cum a, s supun i-un elefant
i s se slu,ieasca de ci ca de un rob sau s-i
smuigi coltii i s-i faca din ci lucruri trehuin
cioase. Vai, gisc, fugi, fugi
Atunci sarii din somn i, fr s ma m.ai uit
Indarat, spaimIntata, o luai Ia fLiga, cu gitul Intins
7
i cu aripile dcsfuratc. Rtcii aa, pin cc simtii
di m prsesc puterile. Si cum ajunsesem la
poalele unui munte, ma oprii o clipa In dosul unel
stInci. Inima mi so zbuciuma do spaim i do
trudi, iar pieptul mi-era greu do toati ne1initea
cc mi-o pricinuise Ibn-Adarn. $i, dc-atIta spaimii,
nu mai mincasem i flu mai buscm nimic, aa di
mi chinuiau i foamea, i setca. Nu mai tiam cc
sii fac i flu mai cutezam s mi mic, cind iati
ci zirii Inaintea mea, la intrarca unci pcteri, ufl
len tinir, cu blana rocaUi l cu privirca b1indi,
care Imi insufl numaidecit Incredere i dragoste.
La rindu-i, i tInrul len mi zrise i da toate scmnele
unei man bucunii, atita cram do sfioas
iatita ii cucerise Inftiarea mea. M-a chomat
atunci la ci, spumndumi
0, drg1ao, apropie-te, vino si stam oleadi
do vorba.
lar en, bucuroasi de chemarea lui, ma apropial
ruinoasa. El ma Intreb:
Cum te cheama i din cc neam eti?
Rspunsei:
Mu numesc gIscu i-s din noamul pasurilor.
El Imi zise
To vild tremurind spaimintatu, ,i tiu
do cc.
Atunci ii povcstii ce-am vuzut ci ce-am auzit In
vis. $i care nu_mi fu mirarea cInd ci Imi ruspunse

$i Cu am visat un vis la fel i 1-am povesti


tatci, care rn-a sftuit s iau seama la Ibn-Adam
j sa ma pzesc Cu toat gnija de rautatca I do
vic1euguri1e lui. Pmn acuma n-am avut prilejul
sa-1 Intlinese pe-acest Ibn-Adam.
La vorbele tInurului leu, spaima mea crescu i
mai tare ci strigai:
NL1 rnai C de stat pe gmnduri E vremea
scpm de aceasti pacoste, i nurnai Uc, fiti al
sultanulul animalelor, i se cuvine cinstea do a-I
ucide pe Ibn-zdam. FcInd aa, faima ta va crete
in ochii tuturor fapturilor din v1zduh, din ape i
do pe pimInt.
Eli1 tot imbirbitai astf ci i-1 mgulii pe tinrui
ieu, pin ce-i hotrIi sil piece in cutarea dumanului
nostru obtesC.
Tinlirul lou iei, dar, din pcter si-mi spuse smI-1
urmez. lar eu pornii dupil ci, strmiduindu-ma si flu
rmIn In urmii, pe cmnd ci pea mIndru, plesriindu-
i coada pe spinare. i mersermim noi aa, Irnprcun
, cu tot in urma lui i abia izbutind sil mi
tin do el, pina cc deodat vzurm ridicInduse
un nor de pulbere de sub care, cInd norul se risipi,
apru go1-goIu, fr samar i fr cpstru, un
migar ce ba srea In sus, zvIrlind din copite, ba
se prviea la pmmnt i se rostogolea prin rin
cu picioarele In sus.
VzInd aceasta, prietenul meu, tInru1 ieu, fu
cuprins de mare mirare, cad pIn atunci parinii
siii nu-1 lasascra s iastI din petcra. Facu un sCmn
mtigarului i-i strigil:
Hei, tu, ia vino menace!
Migarui se supuse nurnaidecit, iar prietenul
mcu ii gnu:
Fptur far de minte, de cc fad toate astea?
i, mai Intii, cc soi de jivin eti?
El raspunse:
0, stpIne, sInt robul tau, un mmigar din neamul
migani1or.
Leul ii intreb:
$i cc caui pc-aid?
Miigarui raspunse:
9
0, fiu al sultanului, fug do lbn-Adam!
TInrul iou Incepu atunci s rIdL
Cum po.i s te temi de ibn-Adam, cInd
atit de mare i do voinic?
Mgarul dete din cap in semn (a tio ci cc tie.
Fiu al sultanului, vd cI nu cunoti deloc
fiinta aceasta riufctoare. Mi-c fric do AbnAdam,
nu c mi-ar vrea moartea, ci pentru ceva
i mai cumplit. Afl dar cLXi, atIta vreme cit sint
tInr i in putore, ii slujesc s mi clreasc.
Pentru aceasta Imi pune pe spin are ceva Ce so
cheam samar; apoi m stringe peste pintece CU
ceva cc so chcam chingi: iar pe sub coad imi
petrece tin mel, care nu tiu cum so mai chcami,
(Jar irni vatim. ru prile cole mai gingae; la
urm, Imi baga In gur 0 bucaUl do fier cc so
cheam zbalii i care-mi sIngereaz limba i cerul
guru. lar ia sfirit, so urea pe mine i, ca s ma
faca sa merg mai jute decit pot, imi Imboldote
gitul i dosul cu o striinurare. i cind, spetit, In
core sa merg mai clomol, imi arunci blesteme InspaimIntatoare
i Injuraturi do so Infioara carnoa
pe mine, aa, mgar cum sint, caci, do fali Cu
toati lumea, ma. batjocorete zicIndumi : ,,Codou1e
Plod do tirfa. ! Pui de tirfotean ! Fund al
sor ti Curvai-ulc ! i cite i mai cIte Inca.... Tar
daca, din pa.cate, ca sa.mi uurez oleaca. pieptul,
mai scap i ou vreuna blestemat fic ccl ru !
mInia lul nu mai cunoate margini. E mai hine, 0,
flu al sultanului, din cinste fata do maria ta, sa.
nuti mai irisir cite-mi face i citemi spune,
Irnprcjura.ri dc-aicstea, A.a ca. cu, do spaima., nici
nu-mi lnga.dui asemenca uura.ri, decIt atuncea
cInd 11 tiu depaite do mine, on cInd n-am nici 0
incloia]a. ca. sint singur. Dar asta nu c totul CInd
oi imbitrIni, are sa. ma. vInda. vrcunui sacagiu,
care-mi va aburca jn spinare un samar de Iemn,
ma va Impovra cu burdufuri grele i cu gdei
man de ap, de-o parte i de alta, i a.a, pina
ccntr-o zi, de trai rU i de lipsuri, am s cray in
prpdita mea de piele. iatunci, hoitul meu are
s fie aruncat clinilor in gunoaie. Asta-i mnite
fiu al sultanului, soarta blestemat pe care mi-n
harazete Ibn-Adam! Oh, se mai afl oare printre
fpturi vreuna tot atIt de oropsit ca mine? Spune
i tu, buna i ginga gisc!
Atunci cu, stpmnil mel, ma simtii strbtut de
un fior de spaim i de mii i strigai, tulburat
peste msur i tremunInd toat:
0, leule, maria ta, cu adevrat n-avem de cc
s-1 Invinovtim pe mgar. Eu, numai auzindu-1,
i-mi vine s mor!
i leul cel tlnr, vizind c rngarul sta gata s
Sc cirbineasc, Ii strig:
Dar de cc te grbeti aa, prietene? Mai ramu
o clipa, caci Imi paci, in adevr, i-a fi bucums
s-mi siuijeti de cluz ca s ajung la IbnAdam.

Ci milgarul raspunse
Ru Imi pare, doamne, dar eu mal bine atemn
Intre ci i mine departare de-o zi, cad numai jenl
1-am parasit, pe cInd se indrepta menace. Ma duc
si caut un inc mai ferit, unde s fiu la aciapost de
rautatea i de viclenia lui. i-apoi, cu voia mriei
tale, acuma, cmnd tiu bine c n-are sa ma auda,
a vrea s ma uurez dupa plac i sa ma bucur de
seninul vremii.
i, dup cc Spuse ;acestea, mgarul Incepu sI
zbierc prelung i-apoi, zvIrlind din copite, slobozi
In voie tmei sute de bubuituri. Se tvli apoi prin
i.arb o bun bucat de vreme, se seul i, zrind In
departare un nor de praf, dull o ureche, o ciuii ci
pe ccalalt, privi int i, Intorcrndune dosul, o
zbughi grabnic i so pierdu In (1eprtari.
Cind pulberea so risipi, vilzurm un cal ncgru,
intat in frunte Cu 0 stea albii, cit 0 drahrna do ar
gint, frumos, bine IntO(:mit la trup, mindru, st:rI
lucitor, i cu picioareio Impodobite la loeuI cuvenit
Cu 0 CUflUfl (IC pen albi. Venea citie fbi nhzifld
Cu un glas tare plicut. Jar cInd ii vzu pe lout eel
tinr, pnietenul meu, so opri In cinstea ILli i VO
s so clea cuvirnelos mai l.a o parte. Dar leui, incIntat
cu totul do mIndretea i de Infiarca lul,
ligrili:
Cine eti, chipcu1e ? $i pentru cc alergi
prin accast intinsi pustietate i pan atIt do ingiijorat?

Jar ci raspunse:
0, rege al animakior, sInt un cal ca toU cai
i fug ca s mi fercsc do apropierea lui ThnAdam.
La aceste vorbe, cuprins do mare mirare, leul Ii
spuse
Nu mai vorbi aa, calule, cad cu adevarat e
ruinos s te temi de Ihn-Adam, puternic eum eti
.i druit CU asemenea spete i Cu asemenea statLua,
i cInd 1-ai putea trece In lumea do apoi cu o singur
lovitur de copit. Ia uitii-te Ia mine! Eu flu
sInt mare ca tine i tot i-am fagaduit acestei ginga
c gite, care tremur, s o scap pentru totdeauna
do spaime, InfruntIndu-l i ucigindu-1 PC IbnAdam,
PC care am s-l mnInc pIn Ia cea din
urmil bueic. i-atunci am s o duo cu multri
bucunie pe aceasta hiata gIsca acasa, Intie ai ci.
CInd calul auzi vorbele prietenului meu, ii privi
cu un zImbet i-i grai
Lasa Incolo asemerica ginduri, o, fiu ai sultanului,
i flu to mal amagi astfel In privina putenli
i-a volniciei i-a iute]ii mole, caci toate-s zadar12
nice faI de isteia iui Ibn-Adarn. Si afli c, atunci
dnd sint in mlinile lui, gIsete mijiocul s mi domok
asci cum i-i voia. Imi pune la picioare nite
pieclici din funie de cinep i do pr cl-mi lcag
capul do un stIip Infipt In zid mai sus de mine. 51
nu mai pot nici si ma mice, nici s stau jos, flC1
si mu cuic. Dar asta nu e tot! Cind vrea s ma
incalece, Imi pune pe spinare ceva cc el numecte
cea, ci-mi sugrum pintecele cu dou chingi tan
care ma rod; imi baga In guru o bucat de otel do
care trage cu nicte curele, indreptIndu-m incotro
ii placul ; i, odat urcat in spinarea mea, mi Im
boldecte ci-mi giiureto coastele cu vIrfurile unor
tucruni pe care ci 1e numete pinteni, ci Irni umple,
a.a, tot trupul do sInge. Dar n-am sfIrcit ! CInd imbtrInese
ci spinarea me.a flu maj este destul de
mlclioas ci in stare su indure toate, jar picioarele
mole nu mai pot sa-1 duc atIt do repode cit ar vol
ci, mu vinde vreunui moran, care ma pune sa invirtcsc
zi i noapte roata morii, pina ma prapadese
cii totul. Atunci ma di vreunui casap, care mi Ifijunghie,
Imi jupuicte pielea ci o vinde la tabacar,
jar coada ci coama le vinde mecterilor do ciururi
c do site. Asta-i soarta mea l.a Ibn-Adarn!,
TIniirul lou rumase tare tulburat de cc auzi c--
gnu calului:
Vd cii trebuie neapiirat sii scap vietl,ile do
aceastii pacoste pe care toi o numiti Ibn-Adam. Ia
spune-mi, calule, unde c cind 1-ai viizut pe IbnAdam?

Calul ruspunse:
L-am piiriisit pe la amiazii, c acuma-i pe Un-
mole mdc, alergInd Incoace.
Nici flu sfIrcise calul vorba, cii se c ridicii un
nor do praf flu departe, In zare. 5i-1 cuprinse o
asemenea spaimii, cii, fiiri sii-ci mai piardii vrcmea
13
spro a-i ceie iertciune, ne prisi In ccl mai mare
galop. lar noi zrirm ivindu-se din norul do praf
i Inaintind ctre noi cu pai spornici, inspimmntat
I, cu gitul mntins i mugind dezndjduiti, 0
camiJt
VizInd animalul acesta peste msur dc mare,
icul Lu incredintat c flu putea Li decIt Insui IbnAdam
i, fIr s mi mai intrebe, so npusti ctrc
ci, gata s-I sflie. Eu ii strigai cit putui de tare
0, fiu al sultanului, opretc-te! Nu-i Ib
Adam, ci o cmiI do treab, ccl mal panic dintre
animale! NeIndoielnic c i ca fuge de Ibn-Adam!
Atunci tinrul lou se opri i, buimcit cu totul, o
intreb pe cimi1
In adevr, i tie, namiUui cc eti, ti-i team do
acea fptur? La cc ti-s bunc, dar, picioarele cole
uriae, do nu tii sI zdrobcti sub ole ?
Cmila dRtinii Ineetior din cap i, cu ochii pierduti
ca-ntr-un vis ru, ii rspunse trist
0, fiu al sultanului, ia privete la nrile
mdc! Vezi-le cumu-s giurite i desploate do juvtul
pe care lbn-Adam ml 1-a petrecut prin ole ca
s rni supuic i s ma stapIneasca. Si de acest mci
era prins o funie pe care Ibn-Adam o da in mina
i a celul mai maruntel dintre copii, iar acesta pu
tea, aa, urcat pe Ufl mgru, s mi duca dupi
buna lui vole i flu numai pe mine, ci o Intreag
turma do cmile, legate ir uncle lInga altele. Ia te
uit i Ia spinarea mea! A rmas cocoat do sodomul
poverilor cu care ma tot lncarc de-atItea
voacuri. Uitt-te i la picio.arelc mele ! Mi s-au
tucit i mi s-au umfiat do goanele ode lungi i do
drumurile Cole silnice prin nisipuri i prin pietre.
Dar asta flu c tot! Afl c Ia batrmnete, dup at1-
tea nopti fara de sornn i atitea zile fara de odihn,
nici vorb nui s-mi deie vrcun strop de bunvoint
pentru btrInetele i suferine1e mele, Cj tot
mal vrea s scoat foloase pln i din pielea i din
oaseie mele prpdite, vinzlndu-m casapului, cie
la care cci sraci curnpr carnea, tbcarii pielea,
jar testorii prul. Iat ce trebuie s Indur do oblcei
din partea mi Ibn-Adam!
Dup ce ascu1ti i spusele ernilei, tlnrul leu fu
cuprins de o minie fui do margini. Rcni, clant
ini din flci, batu pmlntul cu labole, apoi spus
crnilei
Hai i arat-mi degiaba unde 1-al lasat pe
Ibn-Adarn!
Crnila rispunse.
E pe urmele mee i acui-acui are s se
iveasc. De-aceea, o, fiu al sultanului, ma rog marid
tale, lasa-ma sa p1cc din tara mea i s ma
ascund ca un fugar prin ri strine! Cci nici
singurttie pustiului, nici cotloanele cele mai tainuite
flu rn-ar putea ascunde Indeajuns do cautirile
lul.
Atunci leul grii:
0, cimi1, erode-ma! Ateapta nurnai o1eac
i-ai s vezi curn am s ma npustesc asupra lui
Ibn-Adam i am s-l dobor la pmint i am sa-i
sfarm oasele iam sri-i beau sIngele i-am S &i
ospatez din carnea lui.
Cmila Insa, pe cind fiorli Ii zbuciumau in valuri
pielea toati, rspLinse
M iarti, o, flu al sultanului, cu mal degrab
socotesc sA mi due, caci, vorba poetului
CIrid chiar sub cortul cc te-ac1postete
Si chiar in tara care-i tara ta
T se strecoar-un ticlos horecte,

15
JItIta mai rrnIne partea ta:
S-i lai i cort, i ard, i nade)cle,
i s fuqi ineotro vei mai puteci

Dupi cc rosti aceste stihui, biaina cmil sLruUi


pimintu1 in fata leului, se ridic .ci p1eci zgucluind
din copite. si-i zitirm indat spinarea saltInd i
coborInd in depthtare.
Ci abia dispiru crnila, i deodat, ieind ca de
neunde, so ivi un btrInel ppernicit la stat, Cu
chipul viclean, en obrazul sfrijit, ducInd PC Umeri
un co pun cu unelte de duigher, jar pe cap purtind
opt scinduri late.
Cind ii vzui, oh, stpInii mci, flu mai avui putere
nici macar s dau un strigt ca s-l prevestesc
pe tInirul meu prieten, i cwui Inlemnit la pa
mInt. TInrul icu mnsi, tare IflVCSC11t do Infiarea
acelei fpturi earaghioase, se duse s-o cerceteze
mai de-aproape. Atunci duigherul se Intinse la pa-
mint dinaintea liii i, zImbindui, ii SpUSC cu g1S
smerit:
0, rege puternic i preaslvit, o, tu, ccl carob
domneti pe cea mal malta treapt a firii, Ii urez
o searLi dulce ca laptele i ma rog mi Allah s te
ridice i mai sus intru Eala mmii i si sporeasca
ci mai mult puteribe i virtui1e ! Sint un biet asuprit
i yin s-ti cer ajutor i ocrotire In nenorocirile
pe care le mndur din partea viajmaului meu.
Si Incepu s plIng, s Se vaiete i s suspine.
Atunci tmnarul leu, indulocat de lacrimile i de
Inftiarea lui nenorocit, Ii Indulci glasul ci-I Intreha:

- Cine te asuprete? 51 cine ecti tu, ccl mal


iseusit Ia vorb dintre toate jivinele pe care be cunose,
ci eel mal druit cu purtri alese, micar Ct
eti slut mai dthai decIt oricare alta?
Si acela rspunse
- 0, doamne al animalelor, apoi cu, de felul
mcu, sInt din neamul duigherilor; cit privetc pe
asupritorul meu, acelai IbnAdam ! Ah, doamn
leule, fereascte Allah de viclenhile lui IbnAdarn
In fiecare zi, de cu zori, ma silete s trudesc pentru
folosul lul, fr s ma pltease vreodat
5i-aa, cripInc1 do foarrie, n-am mai voit s ostcneSc
in slujba lui i-am fugit departe do cet1iie in care
locuiete el.
La aceste vorhe, tInrul icu fu cuprins do o mInie
nemsuraUi. Rigi, opi, fori i spumega ; ochii-i
scaparara scIntei; i rcni
Ci uncle-i oare ticalosul acesta do Ibn-Adam,
ca sa1 zdrobesc In dinti i sn-i rzbun pe toti Cci
pe care-i napastuiete?
Omul raspunse:
Al sa-1 vezi ivindu-se numaideelt, ciei gone
tc pe urmele mdc, mmnios c flu mai are cine
s-i construiasc Iui casole.
Leul Ii mai mntreba:
- Dar tti, animal duighor, care calci cu pai atIt
do marunei i abia to tii pe cele dou labe, Incotro
morgi?
Omul rspunse:
- Ma due drept la vizirul tatlui tan regele, Ia
rnritul leopard, care a trimis dup mine un sol
dintre jivinele lui, s yin s-i cldesc o aezare
trainic, In care s se adaposteasca i s so apere
do navala lui Ibn-Adam, do cInd s-a raspindit
zvoana despre venirca lul nezabavnica pe aceste
meleaguri. Dc aceea ma i vezi ducInd in spinare
scmndurile i sculele astea.
CInd tmnarul leu auzi aceste vorbe, spuse dulgherului:
Pc viaa mea! e o cutezan fr de semtn
din partea vizirului tatlui meu sa pretind a i Se
mplini astfel do aezri Inaintea noastr ! Ai s
rmil aici pe be i ai si Iitocmeti pentru mine
maj Intli o cas ! Tar jupmn vizir n-arc dccit s
rnai atepte.
T)uIgherul. ins SC prcfcu a picca ci spuse tinrului
lou
0, fiu al sultanului, Iti fgIduicsc Ca am st
ma Intorc do indata cc isprivesc lucrui poruneit de
leopard, caci mi-i tare fric do minia lui. Si-atunci
am sI-i cldesc flu doar o colib, ci un palat.
Leul ins nu voi s auda do nimic i, cuprins jar
do minie, se arunct asupra dulgheruui si-i puse
laba in piept. Si doar sub minglicrea asta ucoar,
omul eel mruntel so cltin pe picioare i se
risturn la pimint, cu toate scInclurile i cu toate
SCUiele (Ica valma. Tar leul izbucni In hohote do
ris, vzind spaima c Infatiarea jalnica a omuleti
Iui. Jar acela, macar ca-n sinea lui era topit Cu
totul, nu ls s se vad nimic, i so acternu numal
decit pe trcab. Cci tocmai aceasta ci tintea, i
tocmai de-aceea i venise aeobo.
Lui, dar, msura bcului pe toate pirile ci, in.
ti-c) clipiti, duighori o 1adi stranic lncheiat, la
caic flu lasa clecit o intrare strImt. Btu apoi pe
dinuntrul ci nite piroane cu vIrful Indreptat dinspre
intrare catre fund, ci mai fcu PC ici, pe cob
i nite gurI flu prea man. Dup care ii pofti
smerit pe lou sa-ci Ia In stpInire casa. Ci leul covi
Ia Inceput i spuse omului
Imi pare cam strimt ci nu vad cum ac putea
jzbuti s intru In Ca.
Ornul raspunse
ApIeaci-te ci intrI tIrIc ; iar odat mnlauntr
ai si to sirnti tare brne.
Atunci eui so aplec, i trupul lul rnldios se
strecur Inluntru, rmIindu-i afari numai coada.
Duigherul insz se gribi s o rsuceasc i s-o bage
repede i pe ea Inluntru, apol, cIt ai clipi, astupi
intrarea i o btu virtos In cuie.
Leul Incerc s se mite i s se trag Indrt,
dar vIrfurilc ascutite ale euielor ii intrar In came
i-l sfIiar din toate pIrile. Tncepu atunci s rgeasc
do durere i strig:
Duigherule, cci cu casa aceasta atit do
strImt i cu virfurile piroanclor acestora care ma
sfIie cumplit?
Omnul. Ia vorbele lui, scoase un strigilt do hiruin
i so pomni s1 opUe i si rinjcasc, spunInd leulul
Sint cuiele liii Ibn-Adam! CIine al pustiului,
ai s invei pe spinarea ta ci eu, IbnAdam; macar
Ca sInt atIt do slut, do rniel i do neaj utorat, izbIndesc
a birui asupra curajului, a puterii i a mm
dreii
Si rostind asemenca vorhe cumplite, ticlosul
aprinse un omoiog de paie, gramadi o mulime do
vreascuri Imprejurul lazii i le dote foe. Jar eu,
Impietritt do spaim i do neputina, privearn curn
strmanu1 meu prieten arde do viu i moare aa, do
cea mai crunt moarte. Dup care, Ibn-Adam, fara
a ma fi zirit cum stam Intinsa ca moart la pamInt,
so Indeparta biruitor.
Tntrun tIrziu, izbutii i eu si ma ridic sa
p1cc, cu spaima in suflet, departe do acele locuri.
51 aa ajunsci aid, undo soarta ma aduse sa Va
Intilnese, o, stapInii mci Cu inima plin do mil!
Dupa cc paunul i soata sa ascultar istorisirea
gitei...
Cind povestca ajunse aid, ,eherczada vzu zojjj miind
d, sfioas ttu.

19
Ci intr-ct o sut patruzeci aptea noapte

En urnii

J.)up cc pl11nL1l i soaa sa ascullar istorisirea


gitei, rmascr nespus do tulburai, jar puriia
spuse gItei
- - -- Sor, aid n-avem a no tome de nici o prime)die.
Rmli, dar, cu nol cIt vol vrea i pini cirni
Allah Iti va drui iari linitea inimii, bunul ccl
mai de pre, dup sntate. RmIi i vom irnplhti
laolait aceeai soarti, fie buni, fie rca.
Dar gIsca rIspunse:
Tare mi-i teami, tare mi-i toam!
Piunita iar gri:
- Dar nu al de cc s to tcmi. Cind ti en once
pre si scapi do coca cc ti-a fost scnis, ispiteti
soarta. Si ca estc mai tare dec11 noi, ian ce ni-i scris
in frunte, accea nii dat. Cci dc pltit, trebuic a
pitit. lar do ni sa hotrlt sorocul, nUj pute
care s poa11l a-I lnltura. Ci rnai cu seam se cade
a to liniti i a to mInglia cu Incredintarea c nici
un suflet nu poate muri mai naintc dca fi cheltuit
toate cIte i-au fost menite mi dc cdtrc Impiritorulceldrep

Pc cInd stteau ci aa do vorbi, deodat crengb


din jur trosnir i so auzi un zgomot do pai
care atIta o tulhurar po sperioasa do gIsc IncIt
Ii Intinse aripile ca ieitd din minti i se avlnti
ctre mare iplnc1:
PuIziti-vA! Pziti-vi I
1)ar toat spaima fu deart, cki dintre ramurile
date la o parte so ivi capul unui drgu de
cdprior Cu ochii vcrzi. i piunita strigi gItei
Sori, da nu to mai spcria aa! Vino degrab
mndirit! Avern un oaspe nou, un drLigu de c
prior din nearnul animalolor, aa cum eti tu din
eel al pisiri1or, i nu mininc pic do carrie, doar
iarbi i buruienile pmintu1ui. Vino, i flu to pierde
Cu urea, cad nimic nu istovcte trupul i sufletul
ca spairna i griji1c.
Gisca se Intoarse atunci iegnIndu-i o1duri1e;
i Ia fel i se legnau i gindurile ; jar cpriorul,
dup plecciunile do cuviin, 10 gri:
Vin pentru IntIia oar prin pri1e acestea i
n-am mai vazut vreodata pmInt atIt de roditor,
nici ierburi mai proaspete i mai ispititoare! ng
duiti-mi, dar, st v 4in tovrie i s ma bucur
Cu VOL do darurile Atoatefacatorului!
Tustrei Ii rspunser:
Pc ochii i pe viata noastr, cu tot dragul, o,
caprior cu purtari atIt do alese! Vei af]a aid belug,
prietenic i bunavointa.
i aa so bucurari 1ao1a1ti o buna bucata de
vremc do aerul ccl Imbalsamat al acelor locuri, fr
a uita vrcodata si-i fac rugciunile do dimineat
i do scala. Toti, afar do gisca. Aceasta, tiindu-se
scapata de gnu, Ii uit Indatoririle ctre eel datator
do tihn. Dar avea s plateasca in cunind cii
viata nereeunotinta-i fa do Allah.
n adevr, iat c, Intr-o dimineat, o corabie
cu pInzcle sfiiate fu aruncat pe trmul insulei,
iar oarnenii din ca cobormra Ia mal. Cind zarira pe
pun, pe paunita, pe gIsc i pe cprior stInd acolo
laolalta, so repezir catre ci. Atunci punii zburar
hat departe, In virful unor copaci, tipinci ascutit;
cLipriorul Ii 1u vInt i din elteva srituri ajunse
in afar do once pnimejdic; nurnai gisca ramae ca
21
o zpciti cc era, tot dind s fug In toate prile
i netiind Incotro s se hotrasc. Aa c fu in
ccrcuit nurnaideelt i Inhat pentru a fi gtiti
Ia ccl dintli prInz PC insui.
Punui i punia, lnainte dc-a pirisi insula i
a se intoarce in piidurca br de batini, venir pe
ascuns spre a-i da scama de soarta gitci i o vzur
chiar In clipa dud ii tiau gitul. Cutarii apoi
mai pesto tot pe prictenul cprior i, dup tomenelile
de cuviint i- dup Imprtirea bucurici c
izbatiseri s scape de primejdie, povestir i cprioruiui
soarta nenorocit a gItei. 5i tustrci o
.piinscr i-o jelir, iar piunia gri:
- Era tare blind i tare sfiicioasi i-atita de
ginga!
Cpriorul spuse
Aa-i, dar in vrcmea din urm flu prea
implinea clatoriile fat de Allah.
Atunci punui spuse i ci:
0, fiic a unchiuiui meu, i tu, cuviosule cprior,
s ne inltm sufbetul ctre Domnul nostru!
Si tustrei rutar pmintul dinaintea lui Allah
1 strigar
Mdrire celui drept-rtispldtitor,
Domnul puterii .i stpInul firii,
Ccl prealnalt .i-atoatetiutor,
Cel care-n taina sfintd-a zmislirii
Ne-a cldruit suflare tuturor!

Mdrire lui, Ca st d privegheazc


Pc cei cdrora ic-a fost dat fiintI,
Ocrotitor precum un turn d.c paz,
i, rspltind virtute ,si credin,
Alung. in pustiuri neaura plaza!

22
In veci de veci sd fie ldudat,
Cd a-ntocmit ci sldvile mdrete,
Le-a rotunjit i-apoi le-a luminat!
Mdrire lui, cd-a--ntins in lung i-n lat
Pdmintul pun de rod, ca Ia ospee,
si-n tdrmi de man albastre 1-a sedldat
i 1-a Impodobit cu frurnusefr!
Dup cc povesli acestea, Scherezada sc opri o cIip,
Atunci regele ahriar gri
Frumoas rugtciune i inIilcipte animale Ci Ia
spunc, Seherezada, astai tot ce tii dcspre animale ?
5uherezada taspunSe
Aceasta flu-i nimic maria ta, pe llng (e-a mal
ti CU SU-i povestese.
$ahriar Intreb jar:
Atunci cc mai atepi do nu incepi?
Scherezada rspunse:
Nainte dc-a urma poveti1e anirnalelor, a. vrea
s-i istorises(, maria ta 0 istorioar care intucte in
vttula scoast din aceca pc care tocmai am isprvit-o
i arat cit dc p1cuti (Ste Doninului nost.ru rugciunea.
Rugele $ahiiai Incuviin
Spunc-o, dar!
Atunci 5eherczada incepu s povesteasc

CIOBANUL 51 FECIOARA

Cici a fost odat, lntr-un munte din muntil


tri1or musulmane, un cioban tare intele.pt i pun
de o eviavie fierbinte. Si ciobanul acela ducca o
via1a 1initit i singuraticd, multumit de soart
trind din laptele i lina cc i Ic da turma mi. Era
atIt de blind la fire, .i pe fruntea lui strlucea atita
binecuvintare, Ca pIn i fiarele saibatice flu se

23
atingoau dt turma iui, iatit Ii cinsteau, melt, vi-
zInclu1 do departe, ii intIrnpinau dIndui bincW, (
ipcte1e .i CU urictelo br. Si tri a a ciobanul
acela lung vrcme, fir s-i pose do tot cc so petrecea
prin cetti1e prnintu1ui.
i)ar, intr-o zi, Allah prealnaltul voi si pun la
incercaro tria cuinptrii i proiul adevrat al
\rirtutiior lui, i flu gisi o alt ispit mai stranici,
pcntru a-i incerca, decIt accea do a-i trimitc o mIndrete
do forneic. Porunci, dar, unuia dintre Ingcrii
si s so sciumbo mntr-o futicana i s nu precupeeasc
i nirnic ptc a-i duce in ispit pe sfIntui
i.ioban.
Si a.a, intr-o zi, pe cirid ciobanul, bound de-o
vreme, zicoa In pctcra lui i slvoa In suflet pe
Creator, vizu deodut intrInd Ia ci, zimbitoare i
gingai, o codanI cu ochi negri, cc putea foarte
bine a trece i drept un copilandrit. Si pe dati petera
so umplu do miresmo, iar ciobanul simti bCtrInu-i
trup InfiorIndu-se. Ci Ii incrunt deodat
sprincenele, so ghcrnui in cotlonul Iui i spuse ccid
nechemate:
Ce cauti tu aici, o, fenieie necunoscutI?
Nu to-am chemat i nu am trcbuin de tine.
Feticana so apropio atunci, so aez 1ing bI
trin. aproape, ii gr1i
- Ornule, privctc-mi! Nu-s inca femoio, ci
smnt fccioara, i yin si ma dau tie, aa, pontru placerea
mea, i pentru coca cc am auzit dospre virtu
tea ta cea atit do veche.
Dar btrinul striga
- 0, ispita a iadului, pleac i last-m si ma
cufund In preamarirca celui fara do moarte
Ci ti.nara Ii legana domol mijiocul mldiu, privi
Ia btrInul care se trucica s so trag Inddrt i
suspmna
Spune do cc nu mivroi ? Ti-aduc un sufict
supus i-un trup gata a so topi do dorint. UiUI-te
do nu mii gItul mai aib deelt laptole oilor talc, i
goliciunea de nu mi-i mai proaspt decIt apa do
izvor. Atinge-mi pletele, o, pstorule! Sint mai
rntisoase la pipiit (belt puful mielului in pinto
cole mamei sale. Soldurilc-mi sInt calde i unduioase
1-abla so rotunjesc In pirga lbr dintli. lar
sinii mci cci mid, care acum Incep s se coaca, do
i-ai atingo numai Cu un deget, s-ar cutromura.
Vino! Buzele mole au s so topeasc In gurri,
iar muctura dinibor mci di viatI i biltrInilor In
pragul rnorii. Vino!
BitrInul Ins ii strig, macar e toate firelo dki
barbi ii tremurau
Pici, diavole, on to alung cu bu1 sta nocluros

Atunci, cu o micarc ptima, codana cea venit


din ecruni Ii arunc bratele in jurul gItului liii
i-i murmur Ia urcehe:
Smnt un fruct Inca acrior, abia dat in pIrgi
mnInc-I i to vol lecui! Cunoti mireasma iasomiei
? TFi s-ar parca scarbtda, de-ai amirosi fccioiia
mea.

Ci btrmnul strlg jar:


Singuri miroasma rugaeiunii flu se treec in
veci! Pici, adomenitoareo!
i o Impinsc Indrt cu amindou mIinilo.
Atunci tinara so ridic i, sprinten, so dezbraci
do tot i ramase aa, dreapta i goal. in vlunilo
pirului ci. i chomarca taccrii ci, In singuratatea
acelei poteri, era mai cumplitl decIt toatc ipctole
nlueirilor nebuniei. BatrInul flu so putu opri do
a geme i, ca s nu mai vad acci cnn viu, Ii acepen
capul cc haira s stniga

2f3
Du-te, du-te, ferneie Cu ochi ine1tori! D
la zrnisiirea iumii, tu eti pricina nenorociriior
noastre. Tu ai dus la pierzare pe cci dintli oameni,
tu arunci zIzania Intre Liii prnintuiui. Ccl cc ti
SO mnchina pierde PC veci toate nesfiritelc hucuru
pe care nu le pot gusta decIt cci cc to a1ung din
viata br.
Si biItrinul i-afundi i rnai tare capul ub poaMo
hainci lui.
Dar feticana gri iari:
Ce tot vorbeti tu despre oamenii do dcrnult?
Cci mai Ine1epi mi s-au Inchinat, jar cci mai aspri
rn-au cintat. Frumusetea mea nu i-a abtut do pe
calea cea dreapt, ci Ic-a luminat drurnul i ic-a indulcit
viata. Adevirata Inc1epciune, ciobanube, este
s uii totul la sInul rneu. Intoarce-te Ia Intelepdune.
SInt gata s mi dcschid e i st to adp cu
adevrata intelepciune.
Atunci btrInul so intoarse cu totul ctre perete
i ip
Piei, tu, cea plin do viclenie! Mi-c sil do
tine i te scuip. Pc citi brbati fr de prih.an i-ai
vindut i pe cIti tic1oi i-ai mIntuit! Frumusetea
ta este mincinoas. Tar ccl cc tie s so roage, vode
o frumusete nevizut celui cc are ochi pentru tine.
Pici!
La aceste vorbe, tInra Ii strigi
0, sfinte ciohan! Bea laptele oilor talc i irn
braci-te cu lIna icr, i roag-te Domnului tu, In
singurtatea i-n tihna inirnii tale!
5i copila-inger pieri in zbor, fIlfiind din aripi.
Atunci, de prin toate coclaurile rnuntebui abcrgar
ctre cioban toate fiarele cole sUbatice, s
rutar pmIntul dinaintea lui sii cerur binecuvIntarca.
CInd povestea ajunse aid, Seherezada so opri, jar
regele Sahriar, Intristindu-se dcodat grii
0, $eherezada, in adcvr, pilda ciobanulul mt
pune pe ginduri. $1 flu tiu de nu mi-ar fi inal bine s
mi afund Intr-o .petcr, fugind pentru totdeauna de grijib
imparatiei, i s nu mai fac nimie altccva dccIt s
niin oile la pune. Dar, mai Intli, vreau s aud urmarca
povcti1or anirmdelor i ale psrilor.

i Intra o sut pcttruzeci i opta noapte

ieherezada urmi i

POVESTEA [IROASTET-TESTOASE $1 ,
PESCARUULUI

In una din crtilc do demult se povestetc, 0,


preafericitule rege, Ca un pescru sta Intr-o zi pe
malul ripos al unui riti i, cu gItul Intins, scruta
cu bgare de seam pInza apelor. Accasta era mdcletnicirea
lui zilnic i ea ii Ingduia sa-i cItige
viata 1 s-i hrneasc puii, jar el o svIrea cmstit,
Indeplinindu-d cu hirnicie Indatoririle mcnirii
sale.
Odat, pe cind scruta aa fiecare virtej i fie
care unduire de ap, vzu un 1e omenesc adus do
valuri oprindu-se tocmai in piepWl stIncii pe care
sta ella pInd. Ii cerceta cu luare aminte i hg
de seam c era pun peste tot do rani adinci, pricinuite
de lovituri de sabie i de lance. i gindi In
sinei: ,,Trebuie s fie vreun hot pedcpsit pentru
tIihriile lui ! Ii intinsc apoi aripile i1 binecu
ymnta PC Ccl Atoaterasplatitor, spunInd:

27
I3inecuvIntat fie acola care a orm(luit ca rLiu
facatorii, dupa cc mor, s slujease drept hian
slujitorilor liii
i so pregati si so arunce asupra hoitulul i s
srnulg citova buci din ci, ca s le duci puilor
i si Jo mninee Cu toii impreun, cind vzu doodat
ceruJ IntunecInduse deasupra lui do un nor
do pisri man do prad, vulturi i nih, cc ince
pur a so roti in cercuri largi, coborind tot mai
aproape.
PescruuI, atunci, fu cuprins do spaimi I flu
ajung ci insui a fi sfiiat do acei lupi ai vIzduhului
i so grbi s fug, btInd din anipi, cit mai
departe. 51, dup mai multo ceasuri, so opri in yInful
unui copac cc So afla In mijiocul iIului, aproapo
do gura hai, ca si atcpte acolo pIn cc apoic, in
cmgerea br, von aduec in dreptul lui hoitul plutitor.
5i, pun do mIhniro, Incepu si cugeto la arnir
iciuni1e i Ia nestatornicia soartoi. 5ii spunca
,,Iat-rn nevoit a fugi departe do tara mea i do
trrnul pe care rn-am nIscut i unde mi so afl copiii
i soaa. Oh, ce deertciune rnai e i lumea
acoasta ! 51 en cit este Inca i mai pun do docrt
ciune ccl cc so las arngit do nlucirile ci i care,
bizuindu-se pc noroc, trieto do pe o Zi po alta,
fara a lua aminte la ziua do mime! De-a Li Lost
rnai chibzuit, rni-a Li pus deoparte monindo pontru
zilo de lipsuri ca accea do azi; i lupii vazduhului
an fi putut sa vin atunci i si-mi rpoasci agoni
sita, Lana a-mi pricinui prea man nocazuri. Dan
ccl Ino1ept ne sftuiete s avom ribdare Ia vremuni
do rcstrite. S fim, dana, plini de rabdare !
51, pe clnd depIna aa asemenca gInduni, vazu
icincl din apa o broasca-estoasa cc inota domol

28
ctre copacui in care era cocoat. Broasca, ridicin
duil capuL II zri i ca pe pescrw, ii uri buna
pace i-J intrebi
Cum so face, pescruu1c, c ti-ai prsit r
mul pe undo hlduiai dc obicel?
Pesciruul rspunse:
CIrul chiar sub cortul Ce te-acldposteste
i chiar in tara care-i tara to.
T se strecoar-un. tictilos hotete,

Atita mai rthnInc partea to.:


S-i iai i cort, i tara, i nddejde,
i s fuji incotro vei mal putea!

Aa i eu, cinstit broasc-testoas, mi-am vazut


tarmul gata do a fi npdit do lupii vzduhului i,
ca si nu-mi amtrsc sufletul privindu-le Infi
area hId, mai degrab am plocat prsind totul,
pin cc va voi Allah s se Indure do soarta mea.
CInd broasca-testoasa auzi acestea, gri ctre
pescIru
Devremc cc aa stau lucrurile, iata-mi dinainte-ti
gata s te ajut cu toat credinta i s-i
tin tovrie In bejenia in izbelitea In care te
gseti, cci tiu cit este do ja1nic viaa unui strain
departe do tara lui i de ai si, i cIt Ii pare do bine
cInd afla un strop do calciura sufleteasc i-oleaca
do bunvoint din partea unor necunocuti. Eu nu
to cunosc dcIt din vedere, dar am s.-ti fiu o to-
vat i plina do grij i do dragosto. /
Atunci pescaruul Ii rspunse:
0, broasctcstoasa cu inimi mare ! 0. tu
cea aspra pe dinafara i-atit. do dulce pe dinun29
tru ! Simt ca-mi vine s i pling de micat cc sInt
de Imbietoarea ta bunvoin. Ti multumcsc din
suflet! Mult dreptate ai In cc spui despre omenia
fa de cci pribegi i despre dragostea fat do cci
ajuni in nenorocire, daca, de bun seam, flu sInt
nistc oarecari. Cci, cu adevrat, ce-ar fi viata fLir
do prieteni, fara do vorba br cea dulce i fri do
risul i do cintecul Impreuni Cu ei? Ccl intelept
tio si afbe prieteni dup firea lui, dar flu poi
s socoti numaidecIt prieteni pe cci cu care eti
nevoit a sta alturi datorit meserici pe care o ai,
aa cum stam eu cu pescruii din neamul rncu,
care toti ma pizmuiau i ma zavistuiau pcntru coca
cc pescuiam i agoniseam. Jar acuma tare bucuroi
trebuic si mai fie c sint departe, accti tovarLii
nevolnici i miei, cc flu tiu vorbi decit despre
interesele br marunto, fr a cugcta vreodata sai
nalte sufletelo catre Ccl Atoatedatator. Stau puiurea
cu pliscul Intors catre pmInt i, dac au
aripi, nu le au ca s so slujeasca do ole! Cci rnai
multi dintre ei nici n-ar mai ti sa zboare, do-ar
vrea: flu mai pot decIt s so cufunde In valuri i
adesca rmIn acolo, in adincul apelor.
Auzind acestea, broasca-testoas, care-I ascultase
tcutli, striga
0, pescaruu1e, coboar s to imbrUez!
Pescaruui coborl din copac, jar broasca-Iestoas
ii srut intro ochi si-i spuse
In adevr, frate drag, tu flu eti fcut sa trie
ti laolalt cu pasarile din neamul tu, care-s cu
totul lipsite de gingaie i n-au nimic ales in purUirile
br. Rmui, dar, cu mine, i viaa no va fi
u.5oar In acest colt de pmInt pierdut in mijiocu]
apelor, Ia umbra accstui copac i in opotul valurilor.

30
Dar pesciruul ii rspunsc:
Iti multumesc, bun broasccstoasi, s
drag! Dar... copiii ? Dar soata mea?
Broasca spuse:
Allah este mare i pun dc Indurare. Ne va
ajuta s-4 aducem aici i vom petrece Inca zile iini
tite, Ia adpost de Once nevoi.
Dup cc hotinIra s faca astfel, pescaruul grai:
0, broasca-cstoasa, sa multumim Impreuni
Celui Prea Bun, care a Ingduit si ne Intlinim.
i strigar laolalta:
1Irire cetui Domri intru vecie
El cM averea mult la bogai,
Jar altora doar neagra srcie.
Ci tuleu-i drept, de stati s eugeta
(Mrire celul Domn. lntru vecie!):
CIti slat sraci i-n zimbete bogai?
fl ciii bogai sraci de bucurie?

CILId povest.ea ajunse aii, $ehcrezadu vazu zoril nui


jind si, sfioasi, tcu.
Regele $ahriar ii spuse atunci
- 0, eherezada, vorbele tale nu faC alta dccii. s ma
Intreasc in hotrlrea mea de a ma Intoarce ctre gIndun
tot mai puin crurite. Dc aceea a. vrea s aflu do
nu cumva 5tii i poveti en lupi. de pildLt on en &te
animale crunte.
cherczada rispunse:
Tocmai poveti dc-ucestea tiU ccl rnui bine!
Atunci regele Sabniar ii spuse:
Grbete-tc, dar, s mile pocsteti I
Jar Scherezada figdui c arc s I le spun noaptea
urmtoare.

31
i inlr-a o suta patruzeci i none. noapte

1LICVJd1 pOVLsti

1N)VTSTEA [UPULUI I A VULI1I

Af1i, o, preafericitule rege, Ca vulpea, situl, intrun


sfirit, do miniile neIncetate ale stpinului ei,
lupul, ca i de ruzirnea lui necurmat i de meal
carea pinii i a celor mai mrunte drepturi cc i so
cuveneau i ci, Se aeza Intr-o ZI pe un trunchi do
copac i Incepu s cugete. Deodat sari in sus, plina
de bucurie, la un gInd care-i trecu prin cap i care-i
paru c i-ar aduce izbavirea. Porni degrabii sii-l
caute pe hip i-1 gasi pIna Ia urrn cu prul zburlit,
CU fata Incruntata i tare irnbufnat. Atunci, do
cum 11 zri, din deprtare, srut pmintul i veni
dinaintea Iui sfioas, cu ochii plecai i ateptInd
s fie Intrebat. i lupul racni ctre ea:
Ce vrei, plod de dine?
Vulpea rspunse:
Stpine, iart-mi cutezanta, dar am a-ti inf,i
a tin gind al meu i a-ti face o rugaminte,
daca binevoiet.i a-mi acorda o audien.
Lupul so rdsti
Zi cit mai pe scurt cc ai de zis, apoi Intoarce
fara do ziibav coada i terg-o de-aici, en do nu,
Ii sfrrn oasele.
Atunci vulpea gri
Am hagat de seam, stpIne, ca, de Ia
vreme, Ibn-Adarn no poarta un rzboi fr de agaz.
In toata padurea flu se mai vd deelt capcane,
i curse, i la.uri do tot soiul. Dac treaba rnai
tine aa, in curmd nu vorn rnai putea Iocui in pa
dure. Ce-ai zice, dar,de-o tovriie Intre toti lupii
i toate vuipile, ca .s ne impotrivim iaolalti silni
ciilor lui Ibn-Adarn i s-l Impiedecrn a so rnai
apropia de pmInturile noastre?
La aceste vorbe, lupul url ctre vulpe
Zic Ca eti o neruinati fr de pcreche, clad
rivneti Ia. tovria i prietenia mea, vuipe spurcata,
viclean i nevoiniu! Na, tine, pentru
obrznicia ta! -
i lupul ii plesni vulpii o iab care o intinse
la pmint, mai mult moarta decit
Vulpea so ridic onticind, dar se feri a-i arta
cumva pica; ha, dimpotriv, iu infiarea ci cea
mai zImbitoare i mai plina de cin, i gri Catre
lup:
StapIne, iart roabel tale ca-i nepriceput i
nemndernInatic. Ii recunoate greeIile, care sint
foarte man. i char de ic-a uitat, nprasnica lovitura,
binemeritat, cu care ai blagosiovit-o i care
ar fi ucis i-un elefant, i ic-a adus degraba arninte.
Lupul, mai dornolit oleac do umi1ina vulpii,
Ii spuse
Bine! Dar asta s to Invete minte sa nu te
mai hagi altadata in cc nu to privete.
Vulpea riIspunse:
Foarte drept! In adevIr, Inteleptul a spus:
,,Nu vorbi i flu povesti nirnic, cIt vreme flu i
se core, i flu rlispunde, clt vreme nu vei fi intrebat!
i, mai cu seama, ferete-te a da sfaturi
color ce flu ic-ar pricepe, on riior, care s-ar mInia
pentru binele cc vrci a li-i face!
Aa grai vulpea In fata iupului, dar In sine gindea:
,,Are s vie ea i vremea mea, iar lupul va
plti toate datoriile, pIn la cea din urm para,
cad trufia, dispreui, sarnavoinicia, cruzimea i
inglmf area prosteasca Ii eapt pedeapsa, mai
3 0 mie 1 una de nopti vol. IV
curmnd on rnai tirziu. Si no plecm, darn, pin ce
vom ajunge puternici!
i vulpea spusc iari lupului:
Stipine al meu, tu tii c dreptatea este virLu
tea celor puternici i c buntatca i bindeea
sinL darurile color tan i podoaba Ion. Allah insui
iart pe vinovatul care se ciete. Frdelegea mea,
tiu bine, cste foarte marc; dar nici cinta mea
flu-i mai mici; nIprasnica lovitur cu care, In bun
tatea ta, ai binevoit a ma rasplati, mi-a zdrohit,
e-adevrat, trupul, dar pentru sufletul meu a fost
ca un leac i ca o pricin de bucurie. Cici bine ne
invat Inteleptul : ,,Gustul dintli al pedepsei pe
care ti-o d mina dasclului pare amrui, dar inai
pe urma vezi ca-i mai dulce pIn i decit larnura
inierei !
Atunci lupul rispunse
Primesc scuzele tale iti iert pasul gr
supararca cc mi-ai pricinuit, silindu-m s te piesnesc.
Ci trebuic s te aezi i In genunchi, cu cau1
piecat In rIna.
lar vulpea, fi a ovi, se aezi in genunchi,
cu fruntea in rIn, i inl slav lupului, grind:
Allah ajute-i s birui pururea i Intreasc-i
in veci sUlpInirea!
Atunci lupul spuse:
- Bine! Acuma mergi Inaintea mea i slujete-mi
de cercota. Dc zreti cumva vreun vInat,
intoarcete grabnic i d-mi de veste.
Vulpea raspunse c ascult i c spui, i
porni de sIng inainte.
Ajunse, aa, intr-o vie, unde flu peste mult baga
tie seamil, In calea ci, un bc cam ciudat, cc parea,
dup toate semnele, a fi o capcana. Fcu un ocol
mare, ca sa so fereasca, spunindu-i : ,,Cel cc urnbl
fara a lua seama la gropile din cab este menu
cdea In dc. Dc aitmintrelea, Invrninte1e ce
ic-am tras de pe urma tuturor capcaneior pe care
mile tot Intinde de arnar de vrerne ibn-Adam ma
Indeamn s umblu cu luare aminte. Aa, de pi1d,
daca zarese In vreo vie un fel de chip de vuipe, 0
iau repede la sntoasa, in bc s ma apropii, cci
neindoielnic c acolo-i pust vreo momeal dc-a
viclcanului de Ibn-Adam. Acurna, iat, vd in mijiocul
viei ceva cc flu mi so pare a binc. S umblu
cu grij! i ia Sd ma Intore olcac Sd cercetez ce-i,
dar cu bdgare de seamil, cad bdgarea do seam pretuie
tc cit jumdtate do vitejie !
i, cugctind astfel In sine, vulpea Inaint meet,
incotior, dInd inddrt din cind in cInd, i adul
mecInd la fiecare pas. Sc tIra, ciulea urechea, jar
Inainta, ar da inapoi, pind cc, intr-un sfIrit, .iz
huh sd ajungd, fdrd necaz, la locul ce-i da de bnuit.
$i fdcu bine, cdci putu veclea cd acobo era o
groapd adincd, acopcritd cu crengi subirele, peste
care fusese prcsdrat obeaed dc pdrnInt. CInd vzu
totul, strigd : ,,Slavd lui Allah cd rn-a ddruit CU
chibzuintd i cu ochi pdtrunzdtori ! Apoi, la gin
dul cd in curInd crIncenul 1.up are sd cada cu
capu-n jos in groapd, Incepu Sd joace de bucurie,
pared heatd de toi struguiii din vie, cintInd vo
ioasd:

lata-ti lupule, mormintul


Calci te-acteapt subpmiiitul.
Lupule, tilkar spurcat,
Spaim-a fetelor din sat,
Multi copii ai mai rnincat!
Da de-acurn ai si miniTlci,
Prdvlit colea pe brinci,
Nurnai murdria mea
Cind pe bot te-oi blega.
35
Fcu apoi cab mntoars i, ieind in Intimpinarea
lupului, spuse
Ti-aduc o veste but-ia. Eti bineeuvIntat de
no.roc, jar fericirile plou asupri-ti, fri sLi to Ostene
ti. Fic-i casa pururea plin do bucurii i de
desftare dcplina
Lupul mntreh:
Ce vesto mi-aduci ? Spune-mi-o, i nu mai
lungi vorba!
Vulpea rspunse
Via-i minunat astbizi i totul so veselete,
cad stpInul podgoriei a murit i zace intins in
mijiocul pminturilor sale, acoperit cu crengi.
Lupul racni
Ce mai atepi, codoaa puturoasI, do nu m
dud acolo? Hai, rni(a-tc
Vulpea se gribi s-l duc In mijiocul viol i,
aratIndui locul cu pricma, ii spuso
Acolo-i!
Lupul scoase atunci Un urlet i dintr-o sriturl
fu pe crengile cc so surpar sub greutatea lui. Tar
el se prbui in fundul gropii, urlInd cumplit.
Vzind prbuirca dumanuIui ci, vulpca fu CUprins
de o bucuric atita do marc melt, nainte dc-a
alerga Ta groapa ca s. se dcsf etc de biruinta, inccpu
s sara i, in cuirnea fericirii, ii spuse stihurile
acestea:

Suflete, cnt! Darurile-mi toate


Mi s-au fost implinit, iar soarta-mi pare
Surztoare i strlucitoare.
StpIn-s a pic1urilor bogate.
Dregitorii .i volnicii visate
Slut ale mele-acum, din zare-n zare.
Pod gorii man cu strugurli gustosi,
Belugul de vinat: vtui destui,
i creste roii de cocoi frumci,
i tirtii moi i fragecle de pui,
Dulci gite i copane mol cle rafr,
Toate mi-acteapt guru, s le-nhate.

i alerg Indat la marginca gropil, cu inima


btIndu-i Infiorat. Si care nu-i fu bucuria cInd
11 VaZU pe lup scincind i plIngInd din pricina c-
zturii i jeluindu-i dczndjduit neIndoielnica
picire! Vulpea atunci Incepu si plIng i ea i s
geam, ceca cc vzind lupul, ridic ochil ctre ea
i grii
0, prieten vulpe, cc bun eti c plingi aa
laolalt cu mine! Iat, vd acuma c am fost
adesea aspru fa de tine, dar, fie-ti mil, las
lacrimile i alearg do vestete pe soata i pe copili
mci de primejdia in care ma aflu i de moartea
care ma pate.
Atunci vulpea ii spuse:
Ah, tilharule, plod do tIrfotina, atita de ntiiriiu
sa fii, oare, de socoti ca pentru tine vrs eu
lacrirni? Vino-ti in minti, blestematule! Dac
plIng, plIng c ai trait In tihn pin azi imi pare
amar do ru c flu te-a lovit mai demult pacostea
deacum! Piei, dara, lup-piaza-rea! S pot in
sfIrit s-ti spurc groapa i s trag o hor cu toate
vulpilo peste trIna care are s te acopere!
Auzind acestea, lupul Ii zise In sine: ,,Nu mai
o potrivit acurna s-o amenint, cad numai ea ma
mai poate scoate de-aici! Aa ca-i gri:
0, prieten, adineauri imi jurat credint
i-mi artai mu de semne de supunere! De cc
to-al schimbat? Dreitu-i ca to-am cam repezit,

37
dar rat-mi ptstra piel i adu-i aminte ce-a spus
poetul
Seamn pe p(tmInturile toate
Al bunttii tale bob curat.
CurIrid on mai tIrziu vei stnInge roacLe
Boqate cum nici n-ai fi fost visat.

Dar vulpea, rinjind, ii rspunse


0, tu, ccl rnai smintit dintre toti lupii i din
tre toate slbticiunile pmlntului, au uiti toath
ticloia purtrilor tale? Si de cc n-al vrut s inve
i sfatul eel pun de mnelepciune al poetului:
Nu asupni, Ca once asupnire
Vrea rdzbunare, i-onice nectreptate
Pretinde puruni cruntd ispsire.

Caci tu, cle-ai sdvirit acestea toate,


i-aclormi apoi, eel asupnit flu doarme
Decit c-Un ochi, celaltul VCfliC .ad.e,
PIndind pnileju-anume, s te sfarme.

M-ai asuprit destul vreme, ca s ma pot bucura


acuma pe bun dreptate de nenorocirile tale i
s ma desft do decderea ta.
Atunci lupul zise
0, vulpe ineleaptI, druitl cu atIa deteptaciune,
cu atlta istetime i cu minte atit do nscocitoare,
tu eti mai presus do vorbele acestea i,
de bun seam, nici flu le crezi. Le spui numai
aa, ca s glumeti. Ci nu-i vreme de gluma, eum
vezi! Ia, rogu-te, o fringhie de pe undeva i incearc
s-o legi cu un capt do vreun copac, iar pe
cellalt Intindc-rni-I Incoace, ca s ma catr, tinindu-m
de ci cu dinii, i s ies din groap!
Vulpea pufni In ris i rspunso
Mai domol, lupule, mai domol! 1\Iai mntli are
s-ti ias sufictul, i-abia dup aceea trupul! lar
pietrele i bolovanii ce vor fi zvIrliti asuprati au
s Implineasc Intru totul aceast desprtire! 0,
jivin nesiiioasI, greu de cap i slab de minte, mult
irni pare ci ti Se asemuie soarta cu cea a oimu1ui
i a potIrnichei!
Auzind acestca, lupul strig:
Nu pricep nicicum cc vrci s spui. Dc cc p0-
veste-i vorha?
Vulpea ii 1irnuri
- Afl, lupulo, ci mu dusesem odatii SL munInc
citeva boabe do sti-uguri Intr-o vie. Pc cInd stam
acolo, la umbra frunziu1ui, vuzui deodat un oim
mare prv1 md u-se din Inltimea vzduhului
asupra unci potIrnichi mrmintele. Ci potirnichea
izbuti su scape din ghearele oimu1ui i s alerge
cit putu de repede i s se adposteasc In cui
bul ci. Atunci oimu1, care-o urmrise fr a izbuti
s-o prind, se opri dinaintea micii intriri ce ducea
Ia cuib i spuse potIrnichci : ,,Proastu mai eti Ca
fugi aa de mine! Au nu cunot.i tu grija pe care
ti-o port i bincle Ce ii-i dorcsc? Eu nu voisem s
to prind decit c to tiam infomctat de multa
vreme i voiam su-ti dau nite grune pe care le
strInsesem anume pentru tine. Haide, o, ginga i
mrunticu potIrniche, iei fr sfia din cuibul tau
i vino do ininInc. i s-i fie masa cIt mai duice
i mistuirea cit mai p1ucut, o, potIrniche, tu,
ochiul i sufletni rneu ! Cind auzi asemenea
vorbe, potIrnichea ici credul din ascunztoarca
ci, iar oirnu1 o Inh.u pe data, Ii infipse ghearole
In carnea ci i o spinteca, dintr-o lovitura,
cu p1scu1. Tar potIrniehea, pIna ai da sufletul,
ii spuse : ,,O, viclean blestemat, fac Allah ca In
pintccele tiiu carnea inca sa so schimbe in otrava !

39
ii dete sufletul. lar oimu1, cit ai clipi, o i in
fulec. Ci pe datt veni i pedeapsa lui, prin voina
lui Allah. Cci nici nu ajunsese bine potIrnichea in
gua oimului, ci ticlosul i vizu cum toate penele
Incep s-i cad, ca sub puterea unei flcIri
1iuntrice, i se pr1bui frI do suflare Ia prnInt.
i tu, o, lup al pierzaniei, spuse vulpea mi doparte,
ai czut in groap, drept pedeapsi (a rni-ai
ficut viaa povar i e mi-ai umilit sfletul poste
rnIsuri!
Atunci lupul zise jar ctre vulpc:
0, tovari, fie-ii mil! Lasil odati pildele
pe care mile tot aminteti i s darn uitrii trecutul!
SInt destul do pedepsit Ca ma vezi in aceast
groapa, In care am czut cu primejdia do a-mi rupo
vreun picior on do a-mi irivine vroUn ochi, de
flu chiar pe arnindoi! Ca11 s ma scapi din naprasna
de-acm, cci tii i tu c prietonia cea rnai
trainic se nate din ajutorul dat la nenorocire i c
prietenul care te-a ajutat Ii este rnai aproape de
inim deelt un frate! Ajuta-ma s ies de-aici, si-ti
vol ft eel mai bun prieten i ccl mai inotept
stetnic
Vulpea so porni pe un ris in hohoto .i spuse
Iupului
Vad ci n-ai auzit niciodat pildele intelepilor!

Lupul, mirat, Intrebil:


Care pilde i care.IneIepi?
Vulpea rspunse:
Inelepii, 0, lup puturos, nc Invata ca cci do
toapa ta, eel cu hidocnia po chip, cu infatiare
necioplit i cu trupul rau cldit au i sufletul tot
atIt de necioplit i lipsit do once gingie. i cIt
de adevrat este acest lucru In privinta ta! Coca
cc miai spus desore prictenie este foarte aclevarat
i nu are cum fi tgduit; ci to amgcti arnarnic
voinci s potriveti u sufletul tu do tulhar
vorbc atit do frumoase! Cad, lup ntru, do eti
cu aclevrat atIt do iscusit in sfatur.j cuminti, do
cc au-ti gseti singur mijiocul de-a iei din
groap? Si de cti In adevr aa de puternic procum
spui; Incearc s-ti scapi sufletul do la piirea
cea neindoie1nic! Oh, curn Imi aminteti do povestea
doftoruiui!
Care doftor ? strigi iarii lupul.
5i vuipea puse
A lost odat un taran cIruia i so umfiase
mina drqapt i nu mai .putca s lucreze. Aa c
ajungInd La captui rbdrii, chem la ci pe unul
despre care se zicea ca-i priceput in tiinteIe doftbrice
ti. tnvatu1 ae1a veni la tran; ci avea 0
legatura peste un ochi. Boinavul Intreb: ,,Dar cc
ai la ochi, doftore? Jar ci Ii rspunse: ,,O urnfitur
care ma Impiedic sa vad! Atunci bolnavul
strig : ,,Ai umfitur i flu i-o iecuieti ? $1
vii s ni 1ecuicti pe mine do umfltur? Ta tcrge-o,
i s nu-ti mai vd decit taipile ! CC 51 tu, o,
lup al rului, lnaFntc dc-a gindi sa-mi dai mie sfaturi
i s ma Inveti pe mine isteia, I ii atIt do istet
i ici din groapa, ca s scapi de cc are sa-ti plou
in cap! De nu, ramli pe veci acolo undo eti, pIn
cc ti-o crpa pintecul!
Lupul se porni atunci pc plIns i, pIn a i-rn deznadajdui
do-a binelea, mal spuse vulpii:
0, prioten, Indura-te i scoate-m do aici,
apropiindu-te do mrginea gropii i IntinzIndu-mi,
do piid, vIrful cozii talc. Eu mLa aga de ea i
a iei afara. Si-ti fagaduiesc Inaintea iui Allah
ca m vol cal de toate cruzimile din trecut, c am
smi pilesc ghoarele i-arn s-mi sfarm couch cci
marl, ca sti flu rnai flu mdi rncar ispitit a-mi mal
41
ataca vecinu. l)up care, am s imbrac haina cea
aspri a schimnitilor i am s ma afund in sihstrie,
ca smi ispaesc pacatole, nemaimincind decIt
iarba ci nemaibInd decIt apa.
Ci vu].pea, mci gIndind a so lsa Induiocata,
USC lupului
-. Au do dud o fi aca do ucor 1-cj schimbe ci-
nova firca? Ecti lup, i lup ai s rmIi ; i flu pe
mine ai st izbutecti a ma face s cred In cintele
tale! Si mare prostnac ar trebui s fiu ca s-mi
dau coada pe scama ta! Vreau s to vd cum mori!
Cci Inteieptii au spus: ,,Moartea celui ticlos este
un bino pentru omenire, caci cur pmIntul...
(ind pov(sta ajunse aii, Shriuzidu vzu zoiii rni
hind , sfioasi, thu.

Ci ntr-a o sut cincizecea noapte

Fa urm!

,,Moartea celui ticls este Un 1)ifle pcntru


onienire, caci cur1 pmmntul. Jar cu coada mea
o aitceva. Ai si vezi numaidecit
La vorbole astea, lupul Ii iriusca laba do dez
ndejde ci do mIt-do stipInit ; dat- Ici Indulci i
mai mult glasul i ziso
0, vulpe, neamul tau este votit printre toa
jivincle pmmntului pentru purtarile lui alese, pen
tru gingia, pentru harul vorbirii ci pcntru blIndetea
firii lui. Contonecte, clara, cu jocul acesta
care nu-ti adc binc c1 ad u--ti aminte do datirie1
nearnului Mu.

42
Vulpea, auzindu-l ce spune, se porni pc un ris de
mai-mai s leine. Dar repede Ii veni in fire i
zise ctrc lup
Bag do seami, bdrane far de pereche, c
eti cu totul lipsit de once educatie. N-am ins
vreme s iau asupr-rni asemenea sarcin, i nil
vrcau decit, nainte ca s crapi, s-ti bag In cap
citeva pilde ale Ineleptilor. Afl, dar, c se gse
tc leac la once, afar dc moarte; Ca once poate
si putrezeasca, afar do diamarit; i, in sfIrit, Ca
de toate poi scpa, numai dc cc rii ursit, ba!
Tar tu, adineauri, Imi vorbeal par.c despre rplata
i despre prietenia pe care ai si mi le arti
cind ai sa iei din groap. Ci mie Imi pare c tare
to mai asemui Cu arpele eel din povcstca despre
care de bun seam Ca, netiutor cum eti, ha-
bar n-aL
Si cum lupul recunoscu c nu tie acea poveste,
vulpea gri:
Aa, lup puturos, a fost odati un arpe care
izbutise sa scape din munile scamatorului. $i varpele
acela, dezvat a so mai mica, dupa atita
ec1ere Incolacita In sacul scarnatorului, so tira anevoie
pe pmlnt i de bun sc.am c an fi fost lana
prins de ctre scamator on zdrobit, do flu 1-ar fi
zrit un trector milos care, crezIndu1 bolnav, 1-a
nidicat de pe jos i 1-a mncaizit la sInul liii. Dar
cea dintli grij a rpe1ui, de curn i-a cptat jar
vioiciunea, a fost s caife locUl ccl mai ginga do
pe trupul binefacatorului sau i si-i Infig acolo
dintele Inveninat. $i omul a cazut Indat mort. Ca,
do aitminteri, spusese poetul
Nu te juca, Ia seama t CInci vipera se-ricloale
i pare s se-alinte frurnos, atunci pzea:
Cu-o seurt fulgerare, deodat, se dezcloaie
ii vars ucigaul venin in carnea ta!
43
i-apoi, o, lupule, mai sint i alte stihuri cc se po
trivcsc de minune Imprejurrii de-acurn. Ia
ascult

Cind blinclul copilandru


Atita cinste-i poart,
i tu-l repezi ci cob
Trufa si incruntat,
S nu te miri ca-n suflet
Pc veel flu te mai iart
i c-ntr-o zi, cind bratu-i
Va deverii brbat,
Mai crmncen rspldti-va
Mindria ta cIeart!

Aa i cu, afurisituic, Incepmnd pedepsirea ta, i ca


si-i servesc o gustare din hunataturile care te ateapt
i din draguele de pictre -cc au s- mInglie
cplna In fundul gropii, In ateptarea clipei cInd
-ma voi nevoi s-i stropesc cit mai din belug mormIntul,
iat ce-ti druiesc. Ridicti capul ci privecte!

i spunind acestea, vulpea Ii Intoarse dosul, se


sprijini Cu picioarele dindarat pe niarginea gropii
i slobozi peste nasul lupului tot- cc se cuvenca, ca
s-1 ung i s-l Inmiresmeze pIn la ceasul lui ccl
mai de pe urma.
Dup care, vulpea urea In virful gramezii do pamInt
i Incepu s chelliasc lung, ca o turbat,
pentru a stIrni pe stpInii viei pe paznici, cc se
ivir In goaria mare. La ivirea br, vulpea o zbughi
PC undeva pe-aprope, unde se piti, ca s vada
cum oamenii aruncau VOiOci cu pietroaie in groap
i ca s aud urletele de moarte ale lupului, du.manul
ci.
Aici $elicrezada se opri ca s bea un pahar de soibe,
pe care i-i Intinse micua Donizada, jar regele aliriar
spuse cu glas tare : -
Ah, hrdearn do nerbdare s d moartea lupului.
Acuma, treaba s-a fcut, a vrea smi povesteti ceva
despre incrcckrca oarb i nechibzuit, i despre urmrile
ci.
Sehei-eada rspunse:
Ascult i m1 supun

POVFSTEA $C)A11;C1;IUf 31 A NEVASTtJICII

A fost odat, o, preafuricite rege, o femeie a crei


meserie era dc-a descoji susanul. lntr-o zi I so
aduse o banita do susan do ccl mai bun soi i I so
spuse
Doftorul i-a hotrit unui bolnav s flu mai
mnince dccIt susan. Iat acest susan, pe care tre
buic s-1 alegi i s-l dcscojc cu grij!
Femeia ii 1iii, se apuc do treab i pIn ia sfIritui
zilci 11 alese i-l descoji. Era o plicere s prive
ti susanul acela aib, descojit i Imbietor!
Aa c o nev.stuic cc tot da tIrcoale pe-acolo
hi grozav de ispitIt do acest susan i, dc Indat
cc so Irinopt, Ineepu s-l care de pe tava pe care
so afla, in ascunztoarca ci. $i-aa do cu sirg trudi,
ci dimineata nu rnai rmsese pe tav decit un
pumnior, doi, do susan.
Apoi, ascuns In gaura ci, ncvstuica sttc s
priveasc uimirca i mInia femeii cInd gisi tava
aproape goal. i o auzi strigInd:
Ah, de-a pune mina PC hoti! Acctia flu pot
fi decit tot afurisiii do oareci care mi-au npidit
casa do cInd ml s-a pripk1it pisica! De-a prinde
43
rnicar unul, 1-a face s pItcasc pentru toate pcatele
neamului lui Intreg.
Auzind acestea, nevstuica Ii zise ,,Ca s ma
pun la adpost de suprarea ferneii, e musai s-i
intresc presupunerile Cu oarecii. Aitmintrelea, ar
putea s so ia dc mine i s-mi rup spinarea.
5i se duse (Jeglaba s-l caute pe oarcce i s-4
spuni:
0, frate drag, vecinii se Indatoreaz Intre
ci! Si nimica flu-i mai neplacut decit un vecin
egoist cuIruia puin ii pas de cci cc Iocuiesc In
preajma lui, i care, la prilejuri de bucurie, flu le
trimite nirnic din bunttile pe care ic-au gtit
femeile din cas, i nimic din plcintele i duioiurile
pregitite Ia sarbatori
5oarcooh. raspunse
Foaite-i adevarat, scumpi prieten ! Dc-accea
ma i bucur atita de vecintate.a ta i de buncic
gInduri cc mile ari, macar c flu te afli pe-aici
decIt do cItcva zile! 1)eic Allah ca toti megieii
mci s fie la fel de cinstiti i de Indatoritori ca
tine! Dar cc veste mi-aduci?
Nevstuica zise:
Vrodnica femeic de cob din cas a primit 0
bani1i de susan proaspt i gustos curn flu se rnai
af]. Ea i copiii ci au mincat de s-au ghiftuit i
n-au mai lasat decIt un pumn, doi. To Intiinez,
dar, despie accasta, IntrucIt m-a bucura de o mb
do on mai mult s1-l mininci tu, docIt gimanii ci
de CO)1i.
Auzind tiica, .oarece1e fi cuprins do o vuselie
aa do mare, ca inoepu s zburde i s-i tremure
codita. Faia a rnai sta pe ginduri, fara a bga de
seam la glasub prc-facut al ncvstuicii, fr a lua
aminte ca fcmeia sta neinicata Ia pin cia i fara
macar a so introba cc pricin o Indomna pe flc
vstuict s fie atit de mirinirnoasii, alerg cit 11
tineau picioarele i se repezi In mijiocul tvii pe
care susanul strlucea aib i descojit. Ti umplu
lacom gura, dar, Intr-o clipit femeia sari de dup
u i cu o loviturt de b ii zdrobi capuL
i iac-a.a, bietul oarece, din pricina Increderii
lui necliibzuite, pldti CU viaa tica1oia altuia.

RegcIc? Sahijar spuse


0, $ciwrcvad, cc irivttui plin dc inc1epciune
imi cia actst povestire l)e-a fi cunoscut-o mat dem
iIt, nw mai Ii avut atita incredere oarb in sOtia cea
desfilnat pe (are am UciSo Cu mIna inCQ, i fliCi in
(unUc-il iHUi, acei vic]erii care au sprijinit vinzarea
1)ar nu na-i ti Spune i vreo povestire des-pro prietenia
adevrat ?
cherezada incepu atunci

POVESTEA CORBULUT $1 A ZIBlTEI

Cic o(lata Un corb i o zibet legasera o pric


tonic (10 n(z(h000iflat i ii petreceau ceasurile de
rgaz cu tot soul de zbenguicli i de jocuri. lntr-o
zi, pe clod tifsuiau despre niscaiva lucruri de
buna soami minunate, cad flu luau aminte Ia fluinic
din cItu so pctreccau in jurul br, furi pe
neatcptatc trczri la realitate de rgetul lnspinuntator
a) unui tigru cc cutrernurcpdurea. In
tr-o eIipitli, corbul, care sttuse aezat jos pe un
tiunchi, atuii (Ic prictona lui, zori s ajunga pe
crengflc cob naI do sus. Zibeta, lns, buimcit,
nti lia undo s u a:cund, niai ales c nici nu se
lamurc-a (lineotro venise rgctul prdalnicei fiare.
In acea nedumerire, 11 intreb pe corb

47
Prietene, cc s fac? Spunemi, n-ai a-mi
vrcun sfat on vreun ajutor folositor acuma, Ia novoic?

Corbul rspunse:
Curn s flu tc ajut, dulce prieten? Stau gata
s Infrunt once, ca s to soot din Incurctur. Dar,
nainte do-a zbura dup vrcun ajutor, Ias-m s&ti
spun ce-a zis poctul In legtura cu aceasta:
Prietenie-adevrat-i
Aceea care te Impinge
Sa-nfrurqi primejctie i moarte,
Fiir a cti de vei invinge,
Doar ca s-l scapi,
In ceasul greu,
Pe ccl ce ri-a fost draq mereu
Prietenia pentru care
Laci bunurile tale toate,
i nearnuri, si pciri4i, ,si, grabuic,
Te dud la eel cc ti-c ca frate.

Dup cc rosti aceic stihuri, corbul se grbi S


zboare btind virtos din aripi ctre o turm cc
ptea pe-acolo, pzit de nite duii mai vInjoi
ca lou. Sc duse dc-a dreptul la unul dintre duli,
so abtu peste capul 1.ui i-i dote o lovitur zdrav
n cu ciocuJ. Sc abtu apoi asupra altui dine i
fcu la fel. Si dup cci Intrita aa pe toti dulii,
porni s zburthceasc Inaintea ion, Ia o deprtare
tocrnai atI.ta cit trebuia ca s-i momeasc i sri-i
fac s Se tin pe urma lui, dar s flu fie ajuns do
coltii ion. 51 croncnca cit putca de tare, ca s-i
indirjeasc.
$i-aa, du1ii, tot mai mInioi, pornir ta1 dupi
el, pIni cc Ii ispiti in dnicul pdurii. Atunci, cuni
latratul br uinpluse toat pdurea, corbul gindi Ca
tigrul, Infricoat, trebuie s fi fugit. Atunci Se as
ternu Ia zbor Intins, Isind departe In urm dulii
care, mirlind ciudoi, Se Intoarser Ia oile br. i
vent s se IntIlneasc jar cu prietena iui zibeta, pe
care o scpase de la mare primejdie, i trir laolalt
In pace i la adpost de once nevoie.

Dar s flu zbovesc, o, piea)crieitu1e rege, adiug eherezada,


i s-i istorscsc i istoria corbuiui i a vulpoiuPOVESTEA

CORBULUI $1 A VULPOIUIJUI

Cic un vuipoi btrIn, al crui cuget era mpovrat


de o groaz de frclelegi i de nenumArate
prdciuni, se retrsese Intr-o vgun bogat in
vInat, 1uIndu-i cu ci i soaia. i-aco1o, atIta jaf
porni s fac prin vInatul mrunt, c pustii cu totul
Intrcgul munte. Du.p care, ca s flu moar de
fQame, sfIri prin a-i mInca mai IntIi puii, care
erau destul de grsulii, t pe urm Ii sugrum i
soata niielete, InfulecInd-o intr-o clipit. Dup
cc svIri i ticloia accasta, flu-i mai rmasenimic
de pus In gur.
Acuma ajunsese prea btrIn ca s se mai mute In
alte locuni i nici flu mai era destul de sprinten ca
s vIneze iepuri on s prind potIrnichi din zbor.
Pc cind sta cufundat in gInduri ca acestea, ce-I
fceau s vad negru Inaintea ochilor, zri oprindu-se
in vIrful unul copac un corb ostenit. Cuget
atunci: ,,De-a izbuti s-1 hotrsc pe corbul sta
s loge prietenie cu mine i s mi-I iau tovar,
stranic chilipir ar mai fi! Are nite aripi nuniai
bune s Implineasc treaba pentru care btrIneIe
mdc picioare betege au rmas neputincioase. Mi-ar

49
aduce hran i, pe deasupra, mi-ar sine i do tovtr
ie In pustietatea asta care Incepe s rn apese.
Zis i fcut : ca s poat fi mai bine auzit, veni
binior pIni la poalele copacului In care sta corbul
i, dup edo mai adinci i mai euviincioase tomen
li, gri
0, Vocine, tii i tu ca once muu1man do
treab are dou Insuini cu care so poate rnndii
fat do alt musulman vecin cu ci: unu-i c o musulman,
i ccllaltui Ca e vecin! Or, eu vd. fara
de ovaia1, Ca tu ai aceste dou Insuiri fa do
min.e ; mai mult Inca, simt colea, in coul pieptulul,
un imbold nestpInit pentru firea ta delicat i-mi
descopr Inc1inaii1e de netagduit ale unei prictenii
freti fa do tine! Dar tu, corbule, cc simi
oare fa do mine?
La aceste vorbe, corbul izhueni Intr-un asemenea
hohot de rIs, melt era maimai sa se prubucasca
din copac. Apei spuse vulpoiuiui
Cu adevrat, mare mi-e mirarea! Do cind,
vulpane, atIta prietenie nvalnic? $1 do dud
si-i inima pUma de atita sinceritate cIt n-ai avut
vreodat decIt pe vIrful Iimbii? Si do cind neamuri
aa do osebite ca ale noastre tu, din neamul
anirna1eor, jar cu din ccl al psrilor pot
s so loge Intro ole atita do strIns ? 5i mal Cu
seama, mi-ai ti tu spune, dibaciule la vorba, do
cInd cci din neamul tau au incetat a fi eel cc infulec,
iar cci din neamul meu cci ce sint Infuleca
i ?... To mir vorbele nicle, ai ? Ci nau do cc s
te mire. Hal, vuipane, taic al viceuguriIor, pune-ti
Ia be In trai:st rnIndrele-t.i cugetiri i izve
te-rna de-o pnietenie nedovedit In vreun chip!
Vulpoiui raspunse atunci:
0, chibzuituie corb, udeci cu dreptate ! Ci
s tii c nimic nu-i cu neputin pentru Ccl ce-a
izvodit inimile fpturilor sale i-a stirnit deodat
in a rnca o simtire atIt dc curat fat de tine! Si,
ca sti art Ca f.pturi dc neam osebit pot prea
bine s se mncleag, precum i ca s-ti adue dovezile
Ce, C bun dreptate, mi le pretinzi, socot
c lucrul eel mai potrivit .e s-i povestesc 0 istorio,
pc care-am auzit-o i eu do Ia .atii, povestea
puricelui i a oarccclUi, dac, de bun seam, rrei
so asculti.
Corbul raspunse:
Do vreme cc e vorba despre dovezi, stau gata
s ascult acea poveste pe care n-am mai auzit-o.
51 vulpoiui mncepu.:
Prietene drag, atIt dc negru pc dinafara, dar
atit de ath pe dinluntru, Invtai eel cunosctori
ai tuturor cartilor vechi i noi povestesc Ca un
purice i un oarece ti aleseser lcaui in casa
unui negustor bogat, fiecare in cotionul pe care-I
socotise ccl mai potrivit.
ntr-o noapte, puricele, scirbit s tot suga sIngele
acru al pisicii din cas, sari In patul in care era
culcat soUa ncgustorului, se furia printre rochiile
ci, dc acolo se strecur sub cma, ajunse
la old i de-aici Ia stinghea piciorului, drept in
locuI ccl mal ginga, pe care-I gsi foarte niolcut,
dulce i a!b i cIt se poate de neted mci 0 shIrcit:ra,
nici un firicel de par suparator, ba, dimpotrivi
, corhule, dImpotriva ! Ce rnai vorb, puricele
so Ins4apini bine acolo i Incepu s suga singele
placut ol fcmeii, in acel cotlon al rnilosIrdiei. Ci
puricek so infruptase cu-atita lips do msur, in
cit lInra femeic se trezi do usturimea picturii
i-i duse repede mina Ia locul cu pricina. $1 nogre
it di puricele ar Li Lost strivit, dac flu sar Li
furiat printen in pantaIona, printre cretii ne
num?irati ai acestui vemInt ferncicsc, i do ad n-ar

51
Li srit jos alergind s se adipostease in cea dintIi
gaur din cale. Asta fcu puricele!
Wmnira femeie, insi, scoase tin strigit de durere
la care toate roabele sale venir la ca intruri suflet
i, aflInd pricina necazlui stpInei br, 1i
suflecar numaidecit mmnecile i se. pucar s
caute puricele peste tot: dou .cercetau rOiiile,
una clmaa, altelC dou pantalonul eel larg, cutInd
cret Cu cret, in vreme ce tInra stpIn, -gealgQ1ut
, Ii cerceta, la lumina lmpilor, prtea de dinainte
a trupulul, jar roaba ci de tain Ii cercta
cu de-amnuntul binecuvmntatul ezut. Dar, cum
bine poti s-ti dai seama i tu, corbule, flu gsiri
nimic-nimic. Asta ficu femeia!
Corbul strigil:
Dar undcs aci dovezile de care pomenea
Vulpoiul rspunsc:
Ajungeam numaiducit i la dc!
iurm:
Or, gaura in care se ascunsese puriccie era
tocmai cotlonLil oarecelui...

Cind povestea ajunse aid, $cherezada vzu zorii tntfind


i, sfios, tcu.

Ci Intr-ct o sut cincizeci i unct noapte

Ea urrn I

Or, gaura In care Sc ascunsese puricele era


tocmai cotlonul oarecclui. Acesta, cind vzu Ca
intr la el un purice, aa, fri pie do ruinc, se
rnInie ii strigi:
Ce caui in casa mea, purice, tu, care flu eti
nici do soiul, nici do neamul meu, ci de la care,
dlcuc cum to ctiu, flu ma pot atepta deelt la
neplceri?
Dar puricele rspunse:
0, oarece primitor, s tii c, dac am nvlit
atit do nepotrivit In cuibul tau, am fcut-o
fAr do voia mea, ca s scap do moartea cu care ma
ameninta stLipIna casei, pe rnotiv c rn-am zavistuit
a-i suge i eu o1ecu do sInge. Dreptu-i c era
un singe de ccl mai bun sol, gustos i cldut de-ti
lua mintile, i minunat de mistuit. Vin, dar; 1n
crcztor In buntatea ta, s-ti cer adpost i s to
rog s ma lad s stau la tine pin trece primejdia.
Si flu numal c n-am s te supr ct n-am s-ti dau
nici o pricin s to scarpini, ci am s-i fiu atIt de
recunosctor, IncIt ai s Inalti multumire lui Allah
c a Ingduit s ne Intilnim.
Atunci, oarecele, capatmnd credin in vorbele
spuse din suflet ale puricelui, rspunse:
Dac aca-i In adevar, purice, poi Irnpri cu
mine culcuul fr do nici o team i poi trAi aici

Iinitit, ca un tovar al mcii i la bine i Ia ru. Cit despre sIngele pe care 1-al supt din coapsa tinerd
femei, flu te mai Ingrijora. Mistuie-l in tihn,
dup placul inimii, caci fiecare ii agonisete
hrana do undo poate; jar dac Allah ne-a dnuit
viaa, apoi n-a fcut-o ca s ne lsm a muri de
foame i de sete. Despre aceasta, iat ce-am auzit
cIntind un schimnic hoinar:

Nu duc grij, pe ptimInt, -


Nici de bunuri, nici do gund.
N-am nici cas,
N-am nici mas,
Nici sotie rninioas
53
Ca s-mi jipe-n bobote.
Voile mi-s slobode.

Un frim dc pita sur,


Oleac de ap-n yur,
Un zqrEibunt de sare mic
Si ru mai rIvnesc riirnic:
Mi-e destul ci prea destul,
Imi ajunge i-s sdtul.
Jarchila cu prul ros
Parcmi pare de prisos.
Curn i-i placul, maica soart
Grija zilelor mi-o poart.
Nimenea u-are ce-mi lua!
Pc Ia musa altora
Curq, prisoase, milele,
Dcmi due i en zilele,
Fr 1ai i bohote,
Cu voile slobode

Auzind mrturisirile i cintecul oarece1ui, puncele


rirnase tare micat i gri astfel
Frate oarece, ah, cc via frumoast avern a
duce noi deacurn nainte Irnpreun. Deie Allah
vin et mai degrahi vremea a-4i rispIti i cu
buntatca
Si vrernea flu zhovi si vin. Chiar in acai
sear, oarecele, care piccase s mai ronie cite
ceva priri odaia negUStOrL1LIi, auzi un znginit de
metal i1 VZU pe negustor nimrindui inul ci
unul dinarii dintr-o pung. Cind isprivi, ii as
cunse sub pern, se Intinse pe pat i adorrni.
$oarecele a1crg nurnaidecit La purice, Ii povesti
cc vizuse si-i spuse
Iat, s-a i ivit prilejul de a-mi veni In aju
tor, i anume s can Impreun cu mine dinaril
de aur din patul negustorului Ia cuibul meu.
Puricele, auzind una ca asta, mai-mai s Ieine
de tulburare, cad lucrul i se pru peste masura de
grcu. Spuse, dar, cu tnistee:
Au nu-i dai searna ce-mi ceri, oarece? Nu
vezi cit de maruntel sint? Cum s duc eu in spi
nare un dinar, cInd o mie de purici la un bc n-ar
izbuU nici s-l rnite? Pot totui s-ti flu de mare
ajutor, luindu-mi sarcina ca, aa mruntel cum
sint, un blot purice, s-l scot pe negustor afar din
odaic, ba chiar i din cas. Atunci, ai rmine numai
tu stpIn aci i ai putea In tihna i fr de nici
o grabi s can dinanii in birlogul tu!
oarecebe stnig:
Al dreptate, Indatoritorule purice, i chiar c
ma gindisom la asta! n cc privete binlogul, apoi
acela-i destul do mare ca s incap In ci tot aurul
dc-aid i, pe doasupra, mi-am mai spat i vreo
aptezeci do ui de ieire, In caz c m-ai inchide
on rn-ar zidi acolo Inluntru. Grbete-te, dara, de
Indeplinete cole cc ai fagaduit!
Atunci puricele, din citeva sarituri, ajunse In patul
in care dormea negustorul i so duse drept Catre
ezutul acestuia. i acolo, dup cc alese cu pnicepere
incretit.ura cea mai ginga, se mnepeni viitos
i pi.c odatI, aa corn nu s-a rnai pornenit s
pite vneun piirice czutu1 unui om. Trezit de pictura
curnplita, negustorul sari din somn, ducind
jute mIna la picacinstitul mc, do undo Ins pun
cole o zbughise dornult, i so porni sLi sloboada mu
do afurisenii do rsuna casa. Apoi, dup cc so tot
suci i rsuci, Incerca s adoarma iar. Dar no
nuse seama do vrjrnaul lui! In adcvr, puricele,
vazInd ca negustorul so incapIna s rrnIn In
55
pat, so Intoarso jar la atac, cumplit do mInios i,
de d.ata accata, 11 pici din toato puterile lui in
locul eel aIt de sinflitor, aflat intro preaonorabilul
i afacerca do os.
NogrLstorul siri In sus ca ars, urlind i zvIrlincl
de pe ci i pilturile, i vemintele, i lerg la cimcaua
din fund ru curtii undo so spl cu ap rece.
Dupi care hotirI s nu so mai mntoarc In odaic i
SC Intinso po o lavit din curte, s-i petreacu acolo
restul do noapte.
lar oarecele putu astfel s care po In(lOlCtC in
cuibul lui tot aurul negustorului. In zori nLi mai
rrrdlseso nici rncar un dinar In pung.
i aa Ii piiti puricoic gizduirea data (IC oarece,
dospagubinci ui InsutiL
Naclajduiesc dl i to, corbuic, urm vulpoiul,
ai s poi vedea in curind msura crcdinei mole
fat do tine, pentru legatul do prietenio po carc-i
cer sa-l pecetluirn intro nol.
Dar corbul raspunse:
Pc mine, jupIn vulpane, drept s-i spun, is
toria asta flu rn-a convins. i-apoi, la urma urmci,
fiecine-i slobod s fadl on s flu faca on binc, mai
cu scama cInd binele acela poate a-i Ii pricin do
nenorocirL Or, aici, tocmai aa-i potriveala. CI s-a
dos buhul despre vicleugurile i despre hainlicu
rile tale. Corn, dar, s ma mncred Intr-un zavistnic
de neamul tilu, care, laca no-i mult do cind ai
dibcit corn s-l viclcni1i i s-t pierdei pe cumitm
vostru lupul? Cad s tii, mieIu1e, dl a ajuns
i la urechile mole frdelegca a crei poveste a
fcut ocol.ul tuturor seminii1or de jivinc de pe pamInt.
Dadl, dan, n-ai ovit a da picrzanii pe insu
i unul din neamul vostru, de no chiar din f amilia
voastra, dupa cc 1-afi Iinguit i v-ai godurat
atIt po lingIl ci, no prea-mi pare ca no i- ar
fi ca 0 joaci picirea unula do neam osebit cle-al
vostru Imi vine in minte o poveste tocmai potri
vita imprejurrii de I al.
Vulpoiul strigi:
Cepoveste?
Corbul spuse
Aceea a vulturului
Dar vuipoiul rIspunse:
Nu cunosc deloc povestea asta a vulturuLil.
Despre cc-i vorba?
Si corbul istorisi
A fost odaUi, 0, ttine al vicleniilor, un vultur
a cirui sarnavolnicie trecuse once Inchipuire. Nici
o pasLiro, fie mare, lie mica, flu scpase nejignit
do ci. Semnase atita spaim printre to lupii vazduhului
i eel ai pmIntului, c la ivirea Iui pIn i
fiarele edo mai crude prseau pe data tot ce-nhtaser
i se furiau care pe unde izbuteau, de
Inca ciocului lui naprasnic i a penelor lui zbur
lite. Ci veni i sorocul cind anii grimadii pe capul
lui ii jumu1iri cu totut, ii tocir ghcarcle, Ii for
feniira pliscul eel aprig i, Iaolalt cu ploile i en
vInturile, ii betejira trupul ii nevolniicira aripile.
51 flu mai rmase din ci decit ceva atit de jalnic
IncIt pIn i vrjmaii lui de odinioar socotir no
vrednic de ei s1 mai rsplteasc dup msura
ticloiiior sale i flu-i mai artar decit dispre.
lar el, ca s-i ie zilele, era suit a se mu1urni

numai cu ramaite1e de pe Ia mesele psnilor i dihth-ilhlor celorlalte. Aa i tu, vulpoiule, ti-ai


pierdut puterile, dar vd Ca Inca flu ti-ai pierdut
viclenille. 51al vrea acuma, rmiind fr viaga,
sa te intovaraeti cu mine, care, din mila Celui
Atoatedatator, piistrez Inca netirbit puterea anpci,
agcrimea ochiului i luciul pliscului? Crc
dc-ma, flu to ispiti s faci ca vrabia.
57
Si vulpoiul flt1el)a
I)e cc vrabie pomcnc.5ti?
Corbul Ii spuse
AscLiita Cici o vrabie SC afla odat Intr-o
pajitc in care putea o turrn do oi. i-i trc.cea
viomea scoirnonind pmintul Cu ciocul, pe urma
oilor, cind ziri doodata un vultur mare npustin
(luSo asupra unui mid, luindu1 in ghcare d p
rind en (1 In clepartari. Vzind aceasta, vrabia se
urn fli in pene, ii Intinse f1oas aripile ciii zise
In sino ,,Pi cu ctiu s zbor i pot chiar in
hat o oaie cit de mare. i numaidecIt puse ochii
pe oaia cea mai vomica din turm, una Cu ilna atIt
do stufoas ci-atit do btrin melt pe sub pInto
cc-i, din pricina uclului do peste noapte, nu mai
cia doclt un fri do clis. Vrabia so repezi in spi
nat-ca ac-cloi oi, vrInd numaidocIt s-o rpeasc i
lflLt multo nii ! T)ar, do Ia intlia opintiro, ghorue1e
dl e incurcari in cIiiioriii do 1in i so trozi, biata
dc ea, prins do oaie. Vent apoi in goan ciobanul,
o inht, ii Ieg un picioru cu sfoar ci-o dote copitlor
lui s. se joare Cu ea, spunlndule ,,Luati
aminte la psrica accasta A volt, spre prpdul
ci, s so asemuie en until mai puternic decit ca, i-a
lost pedopsit s cad roah ! Aa i In, vulpoi
prpdit, ai vrea acurn si to ascmui c-u mine, de
vrerne ce ai cutezana s-rni ccii a mu mntovri
cu tine ! Haide, vielcan biitiin, ercde-rni i f
stinga-mprejur c-It mai repede!
Si vuipoiul pricepu c era de prisos a so mai
trudi s vicleneascu un ins atIt do iseusit ca acest
(orb. Dc minie, Incopu s scrincasci atIt do tare
din flci de-i rupse un coI. Atunci coibul ii gti
in zefiemca
Sint cop!cit de mihnire, vulpno, Ca ti-ai
picidut cuUul din plicina refuzuiui men.
Dar vulpoiul il privi cu adinc preuir i-i rs
punse:
Nu din pricina refuzului tu mi-am rupt cu
un co1, ci de ruine c am dat peste uriul mai iret
decIt mine!
i, spunInd acestea, vulpoiul puse coada-ntre pi-.
cloare i se cam mai duse s-i road necazul.

Asta-i, 0, preafericitule rege, spuse 5eherezada, p0-.


vestea corbului i a vulpoiului. Poate 0 fi fost lung,
clar, duc Allah irni rnai las suflarca pin mIme, i dac
vei binevol i miia ti, a istorisi povestea frumoasei
5amscnnahai i a prinIuIui All Ben-Bekar.
Regele $ahriar gri :
0, 5cherezada, flu gIndi c povetile animalelor i
ale pisri1or flu rn-au ferinecat on c mi-au pru prea
lungi, dirnpotriv! De mal .tii i altele, flu m-a minia
s le ascult, lie i numal pentru folosul pe care a putea
sl trag de PC urma lot. Si, devreme ce-mi vesteti 0
peveste care, doar spuninclu-i numele, i ml se i pare Cu
totul minunat, iat-m-s gata a te asculta.
Dai- 5eherezada vizu zoz-ii mijind i se rug mriei-.
sale s atepte pIn noaptea cealalt.

,i Lntr-a o sut cirtcizeci i doua noapte

En Incepu
POVESTEA LUI ALl BEN-BEKAR
SI A FRUMOASEI 5AMSENNAHAR

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, Ca la Bag-


dad, sub domnia ce-a fost i s-a dcpnat a califului
Harun A1-Ra.id, tria un tInar negutor, chipe i
tare bogat, cu numele do Abuihasan Ben-Taher.
Era, fri nici o Indoial, ccl mai frumos, ccl mai
artos i ccl mai scump Imbracat dintre toi negustoni
din sukul eel mare. Drept care i fusese ales
de catre cpetenia eunuciIor palatulul pentru a
aduce cole de trehuin stofe on giuvaericale
cadinelor de la palat. lar cadInele so Incredeau
Intru totul In bunul lui gust i mai ales in iscusinta
Iui de a ti sa taca i s vad numai coca cc se
cuvenea, iscusina dovedit de multe on cu pnilejul
a osebite Insarcinani cc I se dedeau adesea.
$i nici el flu pregeta vrcodat a-i cinsti Cu tot
sojul de buturi rcoritoare pe eunucii care veneau
la el dup cumprtuni i nici s le daruiasca de
fiecare data cite un peche potrivit rangului ce-I
ocupau pe tIng stpInele br. $i aa, tinarul Abulhasan
era preuit i Indrgit In Intregul serai, i
Lnsui ealiful sfIri pin a-i opri ochii asupra lui i
a-i iubi pentru bunele lui piirtri, pentru chipu-i
frumos .i prietenos, ca i pentru fireai cea b1ajini.
sii Ingdui s poat intia iobod Ia- plat, dud va
vroi, Ia once ceas din zi oii din noapte.
cum tinrui Abuihasan aduga la Insuiri1e
lui i clarul cmntecului si al stihuirii, califul, care
flu punea nimic mai presus de un g].as fr!amos 1
do o vorbire a1as, ii chema adesea sA-i ini tovara
ie Ia masi i sii alcItuiasc stihuri iscusite.
Si-aa, privi1ia lui Abuihasan era cea mai cunoscut
(lifl tot Bagdadul de cWtre toti tinerii fru
moi, fii do emiri i do veliti ai cettii, precum i
do cut re toate sotiile do inalti dregutori i de sfet
nici.
Unul dintre cei mai ze1oi oaspei ai prvliei Iui
Abuihasan era un tInur do nearn, care ajunsese
prietenul do suflet al acestui, fund nespus de frumos
i dc atrgtor. Ti chema Au Ben-Bekar i se
trgea din regii de odinioar al Persici. Avea mulocul
fermector, fata cu obrajii fragezi i rumeni,
sprIncenele desvIrite, diniii iinbifori ci vbrba
ca do micro. -
Tntr-o zi, pe cInd tinrul print Au Ben-Bekar sta
in pruvalie, lIngu prictehul su Abuihasan, tifsuind
i rIzInd, vzur venind zece feticcane mu-.
.moase ca luna i care Inconjurau pe-o a unspro
zecea, cc c11rea pe un catIr Impodobit en fotaze
scumpe i cioltar de culoarea penelor do sturz.
$i-aceast a unsprezecea fat era invluit intrun
izar do mutase trandafirie, Stnmns peste mijioc cu Ufl
briu lat de cinci degete i bitut cu mrgritare ci
cu nestemato. Fata Ii era acoperit Cu Ufl iamac
struveziu, prin care se zreau nicte ochi fr seamun.
Pielea mIinilor ci prea moale ca mutasea i

61
de-o a1bcaI odihnitoare, jar degetelc-i preau Inca
1 mai subtiri, sub podoaba br de diamante. lar
mijiocul ei i formele trupului se bnuiau a fi mii-iunate,
judecInd dup puinu1 cc se putea vedea.
CIncl alaiul acela de frurnuseti ajunse Ia ua pr
viiei, tinira, spiijinindu-se de urnerii roabelor ci,
desdilec dc pe catIr i intr in prvLilie. Ur bun
pace lui Abuthasan, care-i Intoarse salarnalecul cii
ternenelile celul mai adinc respect i Se repezi sa
orInduiasci pernele i divanul, poftind-o s ia bc;
dup care so trase mai la o parte, ateptIndu-i poruncile.
Tinara alese, cam intr-o doara, nite stofe
aurite, nite giuvaieruri i citeva sticlute cu parf umuri
do tranclafir. Apoi, Intrucit n-avea de Ce so
sf ii in prri]ia lui Abuihasan, Ii ridic o clip
vlul do po obraz lsInd astfel sa scInteiczc in
treaga-i frumusete nesulemenit.
Dar tInrul print Au Ben-Bekar, cc din cuviin
so trscse mai ctre fundul pravaliei, do cum ziri
obrazul acela atit de frumos, fu cuprins do admiratio,
i dragostea so aprinse in adIncul inimii lui.
S cum pirea a voi si so doprteze, frumoasa fat,
cc i ca 11 bIgasc de scami, i in sufietul ci fusese
la fel de tu1burati ca i ci, grii ctrc Abuthasan
cu glasul ci minunat:
Nu vreau sa fiu pricina plccarii rnutcrii1or
i. Poftete-1, dar, pe acci tinir s rmIn,
Si zImbi cu zIrnbetul ei ccl rnai clulco.
Auzind-o ce spune, prinu1 Au Ben-Bekar fu in
culmea fericirii; i, nevoind a rmIne rnai prejos
In curtonie, spuse tinerei
Pc Allah, stpIna mea, voiarn s p1cc nu
numai do toama do a flu stInjeni, ci i fiindc, vzIndute,
miau venit In minte vorsulilo poctului

62
0, tu, ccl cc privesti rnretul soare,
Nu-l vezi cuin arde-n slavai stttoare
Pc care ochi de om nu-i s-o rnsoare?
Crezi tu cd, far aripi, ai fi-n stare
S-ajumgi Ia ci, naive, sau crezi, oarc,
Ca ci pmn la tine-o Sd coboare?

Dupi cc tInira ascult aceste stiliuri iotite ci


un gias dcznddjduit, Sesim1i ca fermecatd de iubiiea
pc care o pricinuise i deveni i mai subjL1gat
de chipul frumos al indrigostitu1ui ci. Ii arunca o
privire surIztoare, apoi fdcu semn nugustorului s
Se apropie il intreba pe optite
Abuihasan, cinci ttn.rul acsta i de irn
este ?
El rspunse
Estc prinu1 Au Ben-Bekar, cohoritor din
spita regilor Persiei, om tot aLit de ales pe (It e
de frumos. si-i ccl rnai bun prieten al meu.
Tmi place, addug tInira. S flu te miii, aadar,
Ahuthasan dacii, flu molt dupa pkcarea mca,
aie s i se Infdieze o roabd ca si vi pc)ftease,
pe tine i pe dInsul, s vcnii la mine. Cad a vol
sd-i ardt cd Sc afld In Bagdad palate mai frumoase,
femei mai Incintdtoare i almee rnai iscusite (lecit
la curtea regilor persani.
$i Abuihasan, cdruia nii-i trehuia mai molt ca
Sd priceapd, se inclind i rdspunse:
Pe capul PC ocliii mci!
Atunci tindra Ii trase iardi peste faid iama
cul ci iei ldsInd In tirmai mireasmd de rochii pdstrate
in santat i in iasomie.
Jar Au BenBekar, dupd plecarca acclci domn
e a frurnusetii, rdmase on riistimp atit do pierdut,
IncIt Abuihasan so vizu suit ai atrage luarea
aminte cd mucteriii au Inceput sd-i bage de seam
63
tulburarea i-i dau coate uotind a mirare. All
Be-Bekar rspunse:
0, prietene, cum n-a fi tulburat i uimit eu
Insumi, cmnd vd c sufletu-mi se zbate sn-mi fug
din trup i s Sc duc dup acea lun care-mi si
lete inima s I so druiasc fr a mai cere i
sfatul mintii? Apoi adause: 0, Ben-Taher, fie-i
mil i spune-mi cinc-i accast tInr pe care pan
a o cunoate? Haide, spunc-mi!
Abuihasan rispunse:
- Este aleasa inimii emirlui dreptcredincioibr.
0 cheam amsennahar i-i preuit do calif
aproape la fel ca i SettZobeida Insi, soda sa
begiuit. Are un palat intreg al ei, unde porunce
te ca singur stpIn, fr a fi pus sub paza
hadImbilor, ctci mareic calif are o Incredere nom
trginit in ea, i pe drept cuvInt, Intrucit dintre
toate cadInele do la palat, macar ca-i cea mai frumoas,
despre ea uotesc ccl mai puin i roabele
i eunuch.
Abia isprvi Abuihasan si dea lmuririle aces-
tea prietenului sau Au l3en-Bekar, ca i intr o
roab mrunic, se apropie de Abulhasan i-i
opti la ureche:
Stapmna mea Samsennahar v poftete Ia pabat,
pe tine i pe prietenul tu.
Abuihasan so nidic numaidecIt, fcu semn lui
Au Ben-Bekar i, InchizInd ua prvliei, urrn
lmpreun cu Au pe roaba cea micuta, care mergea
inaintea br, IndrumIndu-i chiar ctre palatul califului
Harun Al-Raid.
i de cum intrar, prinuI Au crezu ca a ptruns
In vreun laca al zInelor ude totul esto atIt de
frumos Incit ar crete prul pe limba omeneasc
Inainte dc-a izbuti s-l descrie. Ci micuta roab

64
fr a lo da rigaz s-i mrturIseasc mncIntare,
batu din palme i, cit ai clipi, se i infi o ar
poaici purtind o maic tav Incrcat Cu bucate i
cu fructe pe eare-o aezi po o sofra. Si numai ml
i-u1 ce-i rspIndea ar fi fost oa un balsam. pentru
nan .i pentru inima. Roaba cea mruntic so
grabi SLii imbie i si indemne cu cole mai adin
somne do respect. Jar clup ce so saturara, Ic duse
un lighean i un vas do aur Cu ap arornat, ca
s1i spele miinilc. Apoi le aduse un ibric impodo
l)it in rubinc in4diamante, pun cu ap do .ran
dafiii, din care le turni, i Intr() mIna in c
ialUL ca si so spele po barba i po obraz. Dapa.
care aduse o c1luie micua do aur cu parfum Jo
aloe i ]c inmiresm hainele, curnui obiceiu].
CInd sflrir toate acestea, roaba deschise o uLi
i-i pofti s-o urmeze. Intrar Intr-o sal mare, frumoasa
ca-ntr-un vis. Deasupra Sc arcuia 0 bo]tE
sprijinit1 pe optzeci do coloane strvezii, din alaI)astrul
cci rnai curat, CU soclurile i capft& orile
sculptato cu mare rnaiestne i impodobito cu pa
siri do aur icu dihanii Cu patru picioare. 5i in
troaga bolta era ziigravita, e un fond aurhi, cu.
(.ksene viu colorate, cc le reproduceau intoemal
pe c-ole do pe marelo covor aternut pe jos. Jar in
locurile (lintre coloane so aflau vase marl cu flori
sau numai cupe man i goale, frumoase ins prin
ole insole i prin jaspul, agatul i c1etaru] din care
erau facute. ceast sal cia dc-a dreptu] intr--o
grdin cc avea p0 jos, la intrare, dale de faian
colorata, care imitau i dc desenele do pe covor;
coca cc fcea ca bolta, sala i grdina s par a so
continua pmna SUb ccrul albastru i senm.
5i-n vrcme cc pnnul Au Bcn-Bekan i Abulhasan
so minunau de Imbinarile acestea iscusite,

Ci
7ira, aczate roati, zece fecloare Cu sini dolofani,
cu ochi negri i cu obraji trandafirii, inInd fiecarc.
in rnIn !CItc-O liutI.

Cmnd povesta ajunsc fli(i. 3(1n.lczuc1a vzu zoU rn[


j:rJ sfioask, tacit.

C intr-a o siit cincizeci i trela noapte

ii urrn

...zuce fecioare, Cu sini dolofani, cu ochi negri f


Cu obrai tiandafirii, tinInd fiecaie In mInI citeo
LiutL

51 Ia un semn al rnicuci roabe do tain, ole incepur


toate deodat un cmntec atIt de duios, ci
prinul Au, a crui inim era plin de amintirca
I rumoasei 5amsennahar, simi cum lacrimile ii nilp
1desc sub picoape. 5i-i rnrturisi prictenului silu
Abuihasan
Ah, Irate, simt c mi se topete sufletul ! Su
netele accst.ea Imi vorbesc intr-o limbil care-mi
inlcrimeaz inima, fr s tiu anume de cc.
Abuihasan rspunse:
Tinere stpIne al meu, linitetei sufletul
i ia aminte la muzica aceasta cc filgduiete a fi
mm unatil.
b adevar, abia isprvi Abuihasan aceste cu vinte.
c edo zece tinere se i ridicaril toate deodaUl i,
a(ornpamincluse din iuie, naHaia un (ml.
titot :

Ocliilor, iat, vine nziuuIr lurz.


Cad iie e oaspe nznidrul, ciaiul Soaie,
Veflit Ia noi acuin s se supun
(Jut re SaniSe un ahu r Cu fl cii mare

Privind atumici In cealalt parte, prinuIA1i vu:u


venind dousprezece tincre arpoaice, care purtau
fX Ufl1CIi Un je en totul i cu totul de argint, aco
petit cu polog de catifea. Sin jel sta o tInri cc
nu se vedca Inca, aseuns curn era sub zaimful do
matase uoarii cc so unduia peste partea din fa
a jeu1ui. Aripoaice1e, Cu sinii goi, Cu picioarcle
goale, i peste mijioc Cu o earf do matase i aur
cc Ic scotea In evident rotunjirnea o1duri1or, cind
ajunsera IIng cIntarete lasara jos Incetior jeu1
do argint i so t.raserI deoparte sub Copaci.
Atunci, o mIna dete Th laturi valul de matast
(lOi 0cm stralucira PC Ufl obraz ca Jima. Era Samsennahar,
ImbraCata cu 0 mantie larg do stofa
uoar, albastril pe un cirnp do aur, instelat cu
mirgritare i rubine, flu multe doar citeva
nurnal Ca toate erau de o frumusete i de un pie
fiIril asernuire. CInd perdeaua so dete cu totul Ia o
parte, $amsennahar ii ridic iamacul do pe fat, i
privi surIztoare etre printul All, InclinInd uor
capul. Ear priniul All o privi suspinmnd; i I
cuvinte, amindoi Ii spuser in cIteva clipe mai
multe decit ar Ii putut si-i spun Intr-o Iung
bucata do vreme.
lntrun sflrit, 5amsennahar izbuti s-i despiindll
ochui do Ia Au Ben-Bekar, ca sa ponin0
ccasc ferneilur s cIntc. Atunci una dintic ele st
abL i1-ji Instrune uta Si cinti

Ursit tu ! cind cioi indri9ost4i,


Bdtuti de-acelasi dor, stau i suspin,
Privindusendeiung ,si ispitifi
Dc-in brtisri au nu tu esti dc ziii ?

lubita spune : ,,Tnc un stirut,


Mai d-mi, iubite, ak, pe via ca-mi toatd
Ti-I voi imapoia cle ri-a plcut,
La fel dc cald, oclat, i-nc-odat !

ainscnnahar i Au BenBekar scoasur un supft


; apoi, la tin sernn al frumoasci cadinc, o a
(joLa cintarcata Incepu s rnurrnurc

lubite, clulcea mea lumin


Pc floarea ochilor, pe gur!
0, trup prim care se filL 7CUZ&
Abuze-i mdc bduturd!
lubitul meu, cinci te-arn zrit
intzza oar, ca-n poveti,
Surd, fiumusetea mi-a coptit:
,.Privete-l ! Mimi dumnezeie.ti
L-au izvodit! i ca aliritui,
Al unor horbote cMiesti -
S&l cauti pururi .i sl jindui !

Auzind aceste versuri, printul Au Bcn-Bckar


frumoasa $amsennahar se privir mndelung; dat
o a eia cIntLireat i Incepuse:

Clipele de fericire
Trec ca repezile ape.
Grcibnic trista vestejire
Peste nol aterne pleoape.
Nu mai stai In sovairc,
C1incI hLbirccl e (lprOape.

Soarbeti bucuriantreag,
Cci nclejdea-n ea-i desart(1
lnii tineri jute pleac,
Frumusetea se deart.
Clipa care-acum va leag,
N-o lsai in. you s ard.

1)upi cc cIntireaa sfiri cIntecul, piintul Mi


scoase lJfl lung oftat i, nernaiputmnd sii stpineascii
tulburarea, izl)uCni Intrun puns Cu suspine.
Vizmndu-1 aa, Samsennahar, la fel de tulburat,
Incepu i ea s p1Ingi i, nernaiputInd s-i Infilri
pornirea, so ridic din je i se Indrept repede citie
ui. Au Ben-Bekar alerg i ci mntr-acolo i se
intuini cu iubita liii Indritu1 rnarii perdele cc
acoperea int.rarca. Bucuria Irnbrtiirii le fu at de
mare, jar tulburarca sufleteasc atIt do adinci, in-
cit Icinara unul in bratcie celuilalt. Sar fi pr})t1
it pe jos, do bun scarn, do nu i-ar fi sprijinit
femeile ce-si urmau Irigrijorate staph-ia i care se
grbir s-i duc pe amIndoi PC Ufl divan, unde-i
aj utar s-.i vina In fire stropindu-i cu ap de
flori i dindu-le s rniroase parfunuri Intremtoare.

Cum se dezrnetici, Samsennahar privi in juru-i i


sirise fericitL, vtzIndu-l alturi pe iubitu] ci All
Ben.-I3ekar. Nevzindu-1 Ins i pe Abuihasan
Bon-Taher, inteb Ingrijorat ce-i cu ci. Or, AbuThasan,
din cuvnn, SO trsese ceva mai Ia o part,
cam neIinitit la gIndul urmri1or ce-ar fi putut
avon IntImplarea de-acum, dac ar fi rzbitut nis
caiva oapte Ia palat. Dar, cInd o auzi pe cadim
ntrebnd (k el, inaint U CUVIIflC]OS i SO ploconi (II
naintei, jar arnsonnaliar i1i
- 0, A1)ulllasan, corn a putea sii pruuio
vrcO(lata binclo cc mial fcut Datoiitl ic am en
noscut tot cc are lumea rnai vrudnic do jubit, i tr
iesc acesie clipe do neasernuit. cind sufletut rneu so
tOpote do atIta fericire. Fii Inciodint,at, o, Ben
Talior, oil 5arnsennaliar riu va fi nerecunoscatoaio.
Abuihasan filcu o ternenea adinc clinaintea ca.dInei,
ruginduso lui Allah pentru Implinirca
tuturor bucuriilor pe care i Icar fi dorit sufletul
ci. Atunci, Samsennahar Sc Intoarse ciltre priutenul
ei Au Ben-Bekar i-i spuse:
StpIne al rneu, flu m rnai indoiesc do dragostea
ta, cu toate c a mea intrece in trie toate
sirntmintcle PC care Ic-al putea incerca tu vrc
odati. Ci, vai, soarta mea oste legat do palatul
acesta i numi ingilduic Si (lao friu libei iubirii
mdc!
Au Ben-Bekar rilspunse:
StpIn, In adevr, dragostea ta rn-a piltruns
intr-atIta melt s-a unit cu suf1tuI rneu aa do tare,
Cil l dupil moartea mea sufletu-mi 0 va pstra.
fund totdeauna unit cu ea. Vai, cc nefericii sIn
tern cii nu ne putern iubi dupii vole!
Si lacrimile porniril s curgii .iroaie pe obrajil
prinuIui All i, la fel, i pe cci ai frurnoasei 5am-
sennahar, topitii de dragul lui. Atunci Abuihasan
se apropie Induioat de ci i le spuse:
Pe Allah, flu pricep pentru cc plingci, do
veme cc smnteti impreunii! Ce-ati mai face, oare,
de-ati fi desprii? In adeviir, nui vremea acurn
s Va mihniti, ci s vii bucurai i sii vii petrecei
clipele in desfiitare i in bucurie.
La vorbele lui Abuihasan, ale cri sfaturi se
deprinsese Sii le prcuiascii, frumoasa 5arnsennahar
Ii torse lacrimile i fcu sernn unci roabo, care
iei repede ci se-ntoarse nurnaidccIt, urmat do mai
multe slujnice, purtmnd pe capetele br tvi man do
argint, pline cu tot felul de bucate Imbiotoare. 5i
dup1 cc acezar tvile intre All Ben-Bekar c Samsennahar,
slujnicele se trasQr Indrt ci, Cu spatele
lipit do perete, rmascrA nemicate.
5amsennahar ii pofti pe Abuthasan s so aceze
alturi de ea c de All Ben-Bekar, dinaintea tvilor
de aur btut, Incrcate cu poame CU plcinte
ahurinde. Apoi cadIna Cu degetele ci incepu s fac
durnicaturi din buntile do pe tvi i s be pun
ca Insci Intre buzele prietenului ci Au Ben-Bekar.
Si nu-l uita mci pe Abuihasan Ben-Taher. Dup CC
mincar, tvile do aur fur ridicate i se aduse un
ibnic do aur Intr-un lighean do argint, in care tustrci
Id splar mIinile cu apa inmiresmat cc le--o
turna o slujnic.
Dup1 care so acezar iarci, po cind tinorebe arpoaice
Jo puscr dinainte nite cupe do agat cobrate,
adozate po farfurloaro do argint sufLat cu aur
i pline cu Ufl yin do soi, a crui vedere umplea
odin do bucurie, jar sufletul so Inviora. 51 golirA
pe Indebete acele cupe, pnivindu-se lung; jar cind
isprvir, 5amsennahar porunci roabebor s piece,
opnind ling sine numai clntretele.
Atunci, simtindu-se dornic s cinte, 5amscnna-
har porunci unci clntrete s sune citeva acorduri,
ca s-i cbea tonul; ci cintreaa Idi acord po dat
lut.a i cInt Incctidor acest preludiu:
Suflete-al meu, est sfirt!
AIzinzle dragostei grele
To-au rz%,sit si-au zvirIit
Vintulul tafnele mole!

71
Suflete, nude te duel?
Eu te pstram In veghere.
i-acuma, iatd-te, fugi
Spre ccl care -este durere.

Curgei, vol, lacrimi, uvoi


Spre cruntul cc mi-c izbvire!
Ah, lacrimi de flcari, i vol.
Aprinse de-aceeaii iubire!

Atunci, 5amscnnahar Intinse mIna, umplu o


cup, bu jumtate i-apoi o dete prir4ului Au,
care o iu i sorbi cealalt jumitate, punIndu-i
buzc1e chiar pe locul atins dc buzele iubitei lui..

Cind povestea ajunse ai(i, eherevida vzu zorii mlind


i. sfioas, tcu

Ci intr-a o sut cincizeci patra noapte

Ta urm I

.sorbi ccalalt jumiLate, punInc1ui buzeic

chiointrte1or.
ar po locul atins do buzel e i u bi t e i mi , pc cI n d
lar 5amsennahar icu Inca un sernn
r u nc1e 1i u t e 1or r i s unau dr i g st o s sub deget e l e
uneia dintre ole, cerIndu-i s cInte ceva cu glas
cit rnai stins. Si tInara roab murmura ca-ntr-o

Dacd lacrimile grele


Scald fata mea iutr-una,
Dacn fundul cupel mele
flats de iacrimi tot ci eauna,

72
Dac pururi pentru mine
F izvorul (or mai dar7iic
DecIt olurile pline
Dintro miiz de paharnic
Inirnii, pcAllah., ia, socLrbe
Butura mult amar
E prisos tie dorzrz oarb(
Ce scntoarecn Line iaru.

Attinci, Samsennahar & simi 11 totul arnetitl tie


tliiioasile armOflii aft ci flt(C(lOr n, luInci luta tim
rnmna u.ncia dintri femiik din spatele ci, Inchise
ochii pe juniitat 1 ciit din adincul inimii aceste
strofe minunate

Lumin-ci ochilor mei, clor,


Gazeld clintr-uri plai ceresc
Cinci pleci de linga mine mar,
Ciiid te apropii, arneesc.
Triiesc arzirtd .i-n bucurie
Ma sting apoi cc o faclie

Dc rsuflarea gurU tale


Sc umple-al serli blind zefir
Ca de-o mireasma de petale.
!ntr-al pustiuiui ceair,
Infiorezi blajine sen
Cu freamat surd de palmieri.

a seama, vint de searci tin!


Prea-i umbli imprcjur pnibeag,
i-nfiorat de lung suspin,
Tu buzele-i srui cu drag,
i-ntr-o prea caid-mbrticare
Grop4elc-i ispititoare.

73
A h mirosul cie iasoniie
Al frurnusetii-mbattitoare,
Prin moalea JflflZa stravezie
A hainel albe i u,soare;
Au, trupul tIndr, de argint,
Ca piatra-n lun strlucincl

A Ii, gustul gurii-ame1tor,


)i-ai buzei trandafiri de foe,
i dragi obrajii-i sclipitori,
1i mldiosu-i scump mijioc,
Ak, ochii-i ca pierdui in vise
Pc dup pleoapele Inchise!

Of, znirna, eum te vor pier.Ie


Ispitele acestea toate,
Fcute-anume sa dezmierde,
Comori adinci de nestemate!
Ia searna: cu sgeatai blIndti,
St dragostea mereu la pIndti!

Ascultind acst cintec, Au Ben-Bekar i Ahulhasan


pluteau ca-ntr-un vis, cInd lcrirnInd, cInd
surIzind; jar printul Au, fermecat cu totul, apucI
o 1uti, o Intinse lui Abuihasan i-1 rug s-1 acornpanieze
in cc avca s cInte. Inchise ochii i, cu
capul sprijinit pe mIn, cInt Incetior Un cmntec
din tara lui:
Paharnice, ascuit!
Atita-i de frumos ingeru-mi drag,
Ca de-a fi dornn al lumii-ntregi, pe toat,
Cu mInclrele-i cetati i-a pune-o-n. prag,
Thar S mZi lase s-i s&rut oclata
Obrazul pentru care gem i tac.

74
Chiar lenghii frumuseii-s cle prisos
Pe chipui plin de vis i strdlucire;
Nu-i trandafir PC luine mci frumos,
Nici caUfeaaa unui paf subtire
FaZi de chipu-i, tot ui mal prejos

Ci (hiar in clipa elm] prin1u1 Au BenBekar sflr


ea do cintat CU glasui rninunat acest cintec, mi
cuta roahi do tain a frumoaei Samsonnahar vuni
in graba ii spuse speriat
0, sttpInii, Massrur, i Af if, i a11i eunuci do
Ia palat sint Ia poart i cer sti vorbeasc
Auzind acestea, prinul All, Abuihasan i roa
bole toate se tulburar, tremurind pentru viata lor
I)ar Samsennahar rrnase iinitit, surIse dulce i
spuse
Pstrativ firea i lsati totul In searna mea!
Apoi opti roabei ei do tain:
i)ute ii tine de vorb pe Massrur. pe A
i pe ceilalti, spunindule s no dea rgaz ca s-i
primini aa cuni so cuvine rangului br
Pc urmul porunci roabelor sul inchidul toate uibe
sulhii i sul tragui cu grijul perdebobc cele man. Dupli
care pofti PC prinul Au i pe Abuihasan sul rulmIic
In salul i sul n-aibul nici o team. tnsotit apoi do
cIntlreteIe toate iei din salul pe ua ce da spre gruldinul,
i pe care o Inchise in urmul-i, se aezul sub
arhoni, In jetul pe care avusese grijul sul porunceascul
a fi dus acolo. PrefulcIndu-se suferindul, p0-
runci unei fete s-i frece picioarele, jar celorlalte
Ic spuse sul se tragul mai la o parte, In vreme cc o
tinulrul arLpoaicul alergul sul deschidul ua do intrare
lui Massrur i ceborlalti.
Atund Massrur i Afif. Impreun CU douulzeci do
ounuci en iataganelo in minul i Cu siloaluni late
la briu. Inaintarul i, cuni deterul ochii cu ca, so

75
ploc:oniia a pmint i so hichinar (linaintea ca
(liflCi, CU 001 mm athnc ruspcot. 5arnsennahar
wai:
0, IV[assrtw, (hie Allah sami Lii aducitor do
VOti 1)UflC
i lVlassrur raspunse
Ina1iah, stpIna nia
So a.propio (IC jeul preafo moasei i adauga
Marole omiT al dreptcreclincioi1or ii tiimiLo
I)Ufla pace iIi SUflC Ca arde do dorinta do a to
veclea. si--ti vestcte Ca ziua do azi i-a Lost plina do
veselie i binecuvintat intru toate ; .i vrea s-o sfIreasc
Ifng tine, ca s-i Lie PC deplin minunata.
Ci vrea mai Intli s afle i prorca ta, i daci ri-ar
plcea s rnorgi tu ]a pa]ai, on sl pnirneti mai
dograb aici Ia tine. -
La aceste vurl)e, frumoasa arnsennahar so ci
dic, ii iOCU genirnchii i siruti pmintul, ca
sernn c dorinta califului era pontru ca porunc. 5i
rsunse:
SInt roaba fericit a ernrului dreptcredincio
.iI.or. Binevoic.te, dara, o, Massrur, s spui stpinului
cit sInt de bucuroas sl prirnesc i cit dc
lurninat va Li palatul acesta Ia venirca liii.
Atunci cilpetenia eunucilor i cci ce-I insotcau
flu rnai zabovira s piece, iar 5amsennahar alerga
numaideeit in sala undo so afl.a iubitul ci i, Cu la
crimi in ochi, 11 strinse Ia piept i-1 sarut cu
drag, i tot aa facu i ci. Apoi ea ii mrturisi cit
so simtea do mIhnita ca trebuic Sa-i ia ramas bun
do la ci mai curInd decit s-ar Li ateptat. Si arnind()i
so Imbratiau i suspinau. Pnintul Au izbuti
Intrun sfirit sa spun iubitoi iui
0, stapina nica, Lie-ti mil! lasa-ma sa to
string Ia pieptui men, cci vrernca grelei despriri
este aproape Voi pstra In carnea mea atingerca
aceasta scnrnp, i in suflutu-mi amintirea ci. A
ccata Irni va fi .mIngiiee in singurtate, i alinare
in tnstcc.
Ea rspunse:
0, All, pe Allah! nurnai pe mine rni va mis
tui tristetea, cad eu rrnIn in acest palat singur,
nurnai cu arnintirca ta! Pc cind to, o, Au, vol avea
ca s to vesoJeti toate sukurile i toate fetele din
cetatca Bagdadului; nurii i ochii br prelungi te-or
ajuta sc uii pe mihnita amsennahar, cea care
to iu1)cte. Si clinctui do cictar al bratarilor br
arc s sputhere din ochii tai, poate, pIn i cea mai
dc po urm umbra a chipului meu. 0, All, corn am
s rnai pot mndura de-acum nainte zbuciumul durcrii
mole i corn vol rnai inbui gernetele din
pieptul mcu, schimbindu-le In cIntecele cc mi le
va cere stapmnul peste to dreptcredincioii? Curn
va mai izbuti glasul meu s Inginc dulcile isoane
cu cc zImbet voi rnai putea eu s-l primcsc pe ci,
acum, cmnd numai tu poti smi Inseninezi sufletul ?
Ah. cc priviri vol anti, fara a ma putea Impotrivi,
citre locub pe care ai stat tu llng mine, 0, All!
Si rnai cu seam, corn voi putea s due la buze,
fir s mor, cupa ce-am Irnpariit-o cu tine, atunci
dud mi--c va Intincie ernirul crcdincioibor? Do
buna seamfi, bIndc, o crmncena otrav are sa ml
se verse in rine i-atunci, cc uoar Irni va fi
moartea, Au
In acea clip, pe cInd Abuihasan Ben-Taher tOOmai
so pregatea sa-i Indemne a avea rl)darc, roaba
cea do Incredere veni Intrun suflet si vesteas
stplna ca sosete califul. arnscnnahar, Cu ochii
urnezi. nu mal avu vrcrne decit sa-i Irnbrtieze
pentru ultima oar iubitul i porunci roabei:
calauzetc-i cit Mai degraba Ia hruba cc d
din graclina catre malul Tigruluil. Cind sc a lIsa

77
Intunoricul, at sA ic arati s ias pc nesim4itc Ia
lAnnul apci.
Dupti cc rash acestea, f$amsennahar iil inbui
suspinele care-u sugrumau i alergA In Intimpinarca
calilului cc sosea din cealaltA porte.
Tinilra roabi cAlAuzi peprintul Alt qi pe Abulhasan
Ia hrubA i apol so retrase, Inchizind cu grijA
u.a dufl ca Cci dot rAmaserA In cea mal ncagr
intunecime. Dupil un scurt ristimp zArirA fnsui rtizbitind
prin ochiurilo unor ferestrulcl o luminA cart,
aproptindu-so, Ic ingAdul sAvadA un aIM de o sutA
do tinerl eunuci arapi cc purtau in mimi Mclii
aprinse. Si acetl o suti tie eunud tinori erau
urma$l do o suti de ounuci bitrini, din otraja dc
toatA ziua a femellor din srai, flecare tinind In
mInA cite un iatagan. Jar Ia douzed do pai 1nr
drAtul lot, precedat do cpetenia eunucilor i
inconjurat do douIzeci do tinere roabe albe co
luna, clca miret calful Harun Al-Rald.
Califul sosea, dan, avind Inalnte-i po Massrur,
Ia dreapta pa cea do a doua cApetenie a eunucilor,
Affi, tar la stinga pa ccalalt a doua cpetenlc a

cunuci l o r , Vasi f . $1, I n adevr , cal i f


sunetul do dalrale, p1 nA la 5amsennahar, care so
u l er a cor n f l u so poat e mat mAr e t i mat f r u moa I n ai n t A qa, I n
ploconi Ia picloarele ltd. El se gribl s-o ridice, Intlnzlnda-t
dreapta, pe care co o dose l.a buzc. Apoi,
bucuros do a o vodea, Ii grit:
0, Samsennahar, grijilc Inipiriei nu mi-al)
dat nigaz sA-mi odlhncsc ochii pa fata to do multi
vneme! Dan Allah mi-a dArult aceasti sean linecuvintati,
ca !A-ml bucur Intro totul ochil cii farmecelo
talc.
Mono apoi si so qeze in je4ut do argint, in vremo
cc cadina Iua bc dinaintea lul, tar colelalte douizeci
de fete stiteau roati Improjurub br pa jib-
Iuri frurnos O1IflClLIit(. Lutarcle i cIntretele din
guri edeau In preajma frurnoasci cadIne, pe cmnd
hadIrnbii, atit cci tineri cIt i cci btrIni, so irn
prLtiar rnai Incolo pe sub arbori, dup obicci,
inInc1 rnereu fic1ii1e aprinse, pentru ca marele
calif sI so poat bucura in vole de reveneala serli.
Dupi cc so aez, iar to cei1ai ii luar locuiik
, califul fcu semn cintrete1or. SI nurnaidecIt
una dintre ole, acornpaniati de celelaite, Incepu s
cinte un cint pe care cali.ful 11 preuia mal presus
(1( oricare altul, pentru frumusetea ritmului i
pentiu c1i1)acia cu care erau Irrli)inate StihurlI( liii
suave

Copilo,
Zorii-n. rou scaldd
Frumosul florilor alai,
Si toate florile tresalt
Sub ctdierile de rai
Dcii- ochii tdi,

Iubito,
Ochii-ti slut izvoare
Dc tihn sfint i dc dor
Aprinsa guru mele floare
o scald in limpezirnea lore
Dar gura ta,

Frurnoaso,
Gura.41 lurninat
De-al perlelor cfrag ceresc
Mic stup dc miere fermecat
Pe care-al binele-l ruvnesc,
Lumina mea!

Dupi cc cInti cu glas ptirna aceste minunate


stihuri, cintarcata taco. Atunci 5arnsennahar fcu
79
scrn.n citrc roaba ci de taini, carei inc1cgea dragostea
pentru priniti1 Au, i aceasta cint on cJtM
do cintec, nite stihuii cc sc potrivean simimin-telor
ifliflhii cadInci fat (IC Au l3enl3ckai

Cind 0 fatu beduina


Iiztzlne.ten drum vreoclai
Liii frumos flcu clare,
Se-izrosecte clintr-o clatti
Sj obrazul i se face,
I?ltr-O SZfl9Ur clipita,
Ca ofloare de leandru
Dn A raWa-nsortd.

eStjfl yen suetul tdu foc?.d,


J3eduino fth minte
Dragostea ii arde viao,
Ia aminte, ia aminte,
i triete lin4tit
In pustule natale!
Clretii mindri icisti,
Dup ci, doer dor .i jale.

Ascultind aceste stihuri, frumoasa $amsennahar


fu cuprinsi deo tulburare atIt dc puternic melt
so rsturn din je i czu fr siniire In bratele
slujnicelor sale.
VzInd aceasta, prinul Au, care, ascuns dindr
tul ferestrei, privise, irnpreun cu Abulhas.9n,
tot ceea ce se petrecuse, so simti cuprins de-o su
ferint atit do nprasnicii, incIt..

CInd povestea ajunse aici, chej-ezada vzu zorii mY


nd i, sfioas, tcu.
Ci intra o szLt cincizeci i cincea noapte

Ea urrn

..e sin1i cuprrns (IcU suferint atit do npras


nica, incit xc praI)u1 si ci, fzir1 ciiflotinta, in bra
tC]( prwtcn LI1U1 saLi A bulliasan BenTaher, Jar
A buihasan rarnas( cum nu so poate mai Incurcat,
(un pricina locului undo so aflau. i po cinci cuta
zadainic in intune(ime nitc apil Cu care s stio
poasca faa piiotcnuhii, vizu doodat deschizin
(lusc una din uile hruboi i, intrIn.d CU sufletul
Ia guru, PC roaba do tain a frumoasei arnsnna
liar, caro grii cu glas spirnintat
0, Abuihasan, ridicati-v degrab, tu i tovar
ul tu, i haic1oi s v scot cit mai jute do
aici, caci totul este Intro vlmeal care nu yes
totc nirnica bun pentru noi, ba a erode c asta-i
ziua coa do pe urmi a noastri. UrrnaUrni, (lar cit
mai jute, on sintern pkrduti cu totii.
Ci Abuihasan ii spuse
-- - 0, fecioar in(tatoritoarc, an nu vezi in cc
start .ste prietenul mou ? Apropiete i privcte
CInd roaba 11 VZU pe printul Au prhuit pe
covor, alorg Ia o mas, undo tia Ca so afl fcl cle
fri do sticlute, alese una CLI ap do flori i se grbi
si racoreasca obraju tInrului ccli veni numai-ckcit
in sinitiri. Apoi Abuihasan, apucIndu1 do
subtiori, jar tinara roab do picloare, 11 scoaseri din
hruba pe tarmul Tigrului. Acolo ii puser Cu grij
pe o banc, tinara batu din pairne i nurnaidecIt se
ivi pe fluviu 0 1-untre cu Un singur visIa, care trase
grabnic Ia rin i veni Ia ci. Apoi, fr a scoate o
vorba, Ia un semn al roabei, Iu pe prinu1 All in
Irate i1 duse in luntrea In care sui, fr do zl
bav, j! Abuihasan, pe cind tinilra roab Ii ceru
aertan en nui poatc Insoti rnai dcpartc, 10 nra burii
pace, en glas pun do jab, i porni In ugi indnirat
Ia seral.
Cind luntrea ajurise la ceblalt mab, All Ben
Bekar, veninduci dc-a binclea in fire, multumit
rieoarei nopti! i a ape!, !zbut! acum ca, sprijinit do
prietenul 1w, s pun piciorul pc pmmnt. Dar fit
nevoit s so aeze numaldecit PC 0 piatr, simtind
eai pierde rsuflarea. Abuihasan, nemaitiind
eurn s ias din Incurctur, gri
0, prietene, f-ti curaj i ia-ti inima-n dini,
cad bocul acesta nu este fr de primejdii, jar malurile
ape! sInt bmntuite do hot! i do rufctori. Un
plc do curaj numai, c1 avem s-ajungcm la adpost.
nu departe do aici, in casa unu! pricten al mcii, care
1ocu!e.te acobo, undc so vedc lumina aceea.
Si rostind ,,In numebe lu! Allah, 1c1 ajut prie
tenul 5 Sc ridice ci, nceticor, luar cabca ctre
casa artat, la poarta cre!a ajunscr indat. Cu
toate ca era Ia ceas tirziu, btur In poart ci numaidecIt
yen! cineva care be desch!se. Abulhasan
id spuse numelc ! pe data fur prlmiti !nluntru
en drag !nim, ci ! prictenul lu!. Nscoci repede
o pr!cin oarccare cc I-ar fi abtut peacobo, in acca
stare c1 la acel ceas atit do nepotrivit. In casa aceea,
gzduii cu cea ma! alcasa cinstir, II petrecurA
restul noptil, nesuprai de intrebri nelalocul br.
Amindoi, totuc!, petrecur o noapte tare grea:
Abuihasan pentru c nu era deprins s doarm in
case strine ci se gIndea la ingrijorarea cc be-o
pricinula abor mi, jar printul All pentru c vedea
mercu in fata ochibor chipul frumoase! 5am-
sennahar, palid de durere i prhuindu-sc in
bratele roabelor, ba picioarclc califulni.
Do aceca, curn rniji do ziu, Ii 1uari rmas bun
de la gazthi i se Inclreptar ctre ora. i flu peste
muit, macar c Au BenBekar pea tare anevok,
aj unser PC ulita unde se aflau casele br. Ci intru
cIt intlia poart Ia care ajunseser era cea a casei
lui Abuihasan, acesta-i pofti en struint prietenul
si intro i s se hodineasca mai Intli la ci, nevoind
s-l lase singur Intr-o stare atit de grea. Spuse slugilor
st pregiteasca odaia cea mai bun i s atearn
i saitciele edo mai alese, pastrate Cu thchs In
dulapuii, pentru prilejuri ca acesta. Prinu1 Au, os
tenit ca (lupa un drum do zibe Introgi, nu mai avu
puturo decit s so trintcasc pe saltele, undo izbuti,
in sfIrit, si Inchid ochii pentru elteva ceasuri.
Cind so trezi, so spl, ii fcu rugciune:a i so
irnbrica s ias. Abu1haan Ins nu-1 ls s piece,
spun In.dui
0, stpine al meu, mnai bine-i s rtmIi inca o
zi d noaptea cc vine in casa mea, ca sa-ti tin tovar
ie i s te fac s mai uiti necazurile.
Sii sili si rarnIie. Jar cind so insera, Abuihasan,
thipil cc Ii petrecuse ziua IntroagI stInd la taifas
cu prictenul Saii, :triflhise si vin cIntretcle cole
mai v\stite din Bagdad. Ci nirnic flu izbuti s
abata po Au Ben-Bekar do Ia gIndurile lul triste;
climpoti-iva, cIntree1e ii stIrnir o arnrciune i
o suferint i mai man. Jar noaptea i-o trecu in i
mi neagr zbuciumare decIt noaptea dinainte. La
ziuI, starca liii era aa do rca, Incit prieten ul silu
Abuthasan socoti ca era rnai bine sa mi-I mai
oproasca la ci. Hotari, ciar, s1 Insoteasca pmn
acasi i dupa ce-i ajutLi s urce pe un catIr, pe care
robii prinu1ui 11 aduscri dc la grajduri, ii dete n
scama alor si, Incrc(lintat ca deocamdat flu-i mai
putea ajuta en nimic ; Ii 1u ramas bun dc la print,
SpUfllfl(! (ii (Uviflt( do irnbarbatare i fLIgaduin du

83
i arc si treaci sI afic veti de Ia ci cit mai cuiu
cu puti&i. DupX care plcci, e indrcpt ctre
pi, undei desehise iari prviiia cc rmsese
ichis In lot acest ristimp.
Nici napLica si sfIreasc bine dc PIES rinchuiala
in p.ttva1ic i s se aeze in atcptarta mu5tcrii1)r,
ci i LUll venind...
Cind poV(st(u jUHSC aid, chEtCZLda va/ti zorli nit
l. sioas, liU.

C intr-a o sut cincizec .i aseu noaptc

[I uinii

...zati venind tiniia roaba de crec1ini a cadinci


Samsennahar, care-i ur buni pace. Abuthasan ii
intoarse .salarnalecul, flu fr a bga de scami cit
arta de trist i de IngIndurat ; i Ii simi iriima
btincl mai tare ca dc obicei. Ii gii atunci
Cit mi-i de prcioas verurea ta, o. iinri
p1ini de suflet Ah. binevoietc i spune-mi dc-
ra1)i cc face sttpIna ta
Ea ii ispunse
Tncepe tu, rogute, prin ami cia veti clesp
prinu! Mi, pe care am fost nevoit sI las, aa
cum til c 1-cam lsat.
Abuihasan Ii povesti totul despre clurerea ji
deSpre mIhnirea fri du leac a prietenului SII.
Cmnd sfiri, roaba rmase i rnai necijit i, sus
pinInd amarnic, spuse Iui Abuihasan cii glas tul-
bwat
Ce neriorocire pe noi ! Afl, o, Abuihasari, Ca
starca l)wtei mdc stpInc este i rnai jalnica. Ci
s-i povcstcsc Intocniai cc s-a pctrecut de dnci
ai icit din sat cu prictenul tu, ati.inci. cIn.d sti
pIna rnca s-a pribuit firi de s1mire la picioareic
califiilui care, adinc niihnit, flu mai tia pe seama
calel pilCifli sa puni boinavirea aceasta neatep
tatii. Iat. T)up cc v-am kisat pe arnincloi In grija
1tintrau1ui, rnam Intors cit rnai grabnic i plini
(IC spaim1 ]ingi 5amscnnahar. Am gsito zicInci
tot ]einatii i galbena Ia chip, cu lac:rirnile curgin
(lui una dtrp alta in par. lar ernirul credincioi1oi,
rnIhnit peste nur, xta ling1 ca i, CU toate in
grijinle pc cate (1 InSUi i Ic (iadea, flu izbutea S0
acluci in simiii. Noi toate cram Intro jab corn
nici n.ai putca si1,i mnchipui. Si l.a toate ntrchari
pe (aLe m le puma califul ingrijorat, ca si afle
pricina 1)0111 neateptate, noi rspunclearn cu punsete
i aruncinclune cu faa la pmint dinaintea.
]ui. Starea aceasta de spairn tinu aa pIn la rnicz
(IC noapte. Atunci, tot rcorindui timpkie Cu ap
de traralafiii i de alte flori, i tot fcindui vrnt
cii evantajul, avurm in sfIrit bucuria (ic-a 0 ye-
(lea Vcflifl(IUSi incetlncetior In simtire. Dar Inda
Incepu s verse uvoaie dc lacrimi, spre marea
mirare a caiifului, care pina la urm Incepu i ci
s plInga. 5i totul era numai o jale i o uluire.
Cind califul, in sfirit, vzu Ca poate vorbi Cu
(adina lui cea mai drag, ii spuse:
Samsennahar, lurnin a ochulor mci, spune-mi,
povestete-mi pricina bohi. tale, ca s pot
sI-ti fiu de vreun fobs ! Iat, sufr cumplit c no
tiu cc s fac pentiu tine.
Samsenn.ahar fcu o sfortare ca s Imbrit.iscze
picioarele califului, clar acesta flu-i Ingdui, ci o
prinse die mimi i o Intreb mai departe blInd, pIni
CC, Cu glas pierit, ea II spuse
. 0, (mire al drcpteredincioi1or, rul dc care
suf1r este treeitoi ! Este pricinuit de cele cc am
mIneat astizi i care, de bun seama, flu miau
priit
Califul inhieb
Au ceai rnhuat, $anisennaliai ?
Ea raspunse
I)oui larnu tan, ae mere 3in crude, C) c
ni de jaunt, o bucata mare de kenafa ji, pe dea
supra -- atita de foame mi-era ---- 0 oca dc fistici
srati i de seminIc de dovleac. i 0 mul1ime (IC
niut, gtit cu zahr, i cald Inci, abia 5(OS dn
cuptor.
Calif ci sti-igi atunci
0, nesocotita mai (ti ! Cu adcvirat ? ma
minunezl ! i)c bunI seamu ci astfel (IC bunatati sint
cit SC poate de gustoase i de imbictoare, (Ian sar
CUVC(11 s fii i tu rnai cu mrdisur i s nu te arunci
fri dc cumpit Ia tot ceti ispitete irtima. Pc Allah,
nu te mai Hisa si ajungi in asemenea stare
i califul, care de obicci este atIt de puin darnic
la vorh i la cIezmiercIiri cc celelalte fcmei, vorbi
aa mai departe cadInci scumpe inimii lui, cc gnija
i cmi duioie, i rmase de veghe ling ca pIri dimineata.
VzInd Ins c starea ci nu pirea a se
imbunti, porunci s f Ic chemati to doftonii de
la serai i din ora, care, clupa obicetul br, se fe
nra a ghici pricina adevrat a boiii de care su
ferea stpIna mea. InvaIaii aceia ii scriser o rctet
atita de incurcat, incit, o, Ben-Taher, oricita
bunavointa a avea. flu ti-a ti spune nici micar
un cuvint din cIte au inirat ci. PIna la urma, califimi,
urinat de doftori i de ceilalti, p1ec, i putui

atunci i eu sI ma apropii In tihn de stipIna mea. fl acoperi mIinilc cu srutri i-o Incredinl,ai c
iau asupr-rni grija de a o.ajuta s-1 vadi iari PC
prinul Ali Ben-Bekar. Ii adusci sa bea Ufl pahar
de ap rece aniestcct cu ap de flori, care-i fcu
tare birne. Dup care, uitmndui suferintele, Imi
porunci s-o las PC ea deocamdat i s alerg la tine,
ca s aflu ve:ti despre iubitul ci, de a crui durere
fir de margini ii povestisem cu de-amnuntuL
Auzind cele spuse de roab, Abuihasan ii gri:
O fat bun, acuma cind flu mai am nimic a
aduga despre starca prietenului nostru, Intoarce-te
deg.rab la stpIna ta i du-i din parte-mi urri de
bun pace. Spunc-i cit durore am Incercat i eu,
aflInd cIte I sau intimplat, i c socot a 11 fost o
prea grea Incercare, dar c o Indemn s aib mult
stpInire de sine i mai ales mult msur In vorbe,
ca flu cumva s rzbat vreo oapt la urechile califului.
Mime vino iari la prvlia mea i, dac
vrea Allah, vetile cc vorn avea a nile Imprti
()r fi poate mai Imbucurtoare
TInIra roab ii mulumi pentru aceste vorbe i
pentru buntvoInta artati, dup care pieci. Abulhasan
ii petrecu restul zilei In privlie, dar, mai
do vreme ca do obicei, trase obloanele i zbur la
casa prietenului su Ben-Bekar...
Cind povestea ajunsc aid, $eherezada vzu zorii mijind
i, sfionsi, tacit.

Ci Intr-a o sut cincizeci i aptea noapt

En urrn

...zbur la casa prietenului su Ben-Bekar, btu


Ia poart i numaidccit veni portarul s-i deschid.
Intri i_.i gLisi prietenul inconjurat do tot soiul de
87
doftori, du rude i do prieteni. Unii ii pipflau bit
iile inimii, ai4ii ii scriaLl fel do Let do [eacuri, Lie
care cu totul al,tceva iar femeile cole l)atrine nu
so lisau rnai prejos in accask privin i aruncau
catre doftori pdviii chiorte, pin cc tInrul sirn
4indui sufletul cLLprins do minie i ajungind la
eapltul putci-ilor, ca s flu mai vad i si nil rnai
aud nirnic, ii infund capul sub patui-a, astupinc1u
i urechile cu rnlinile.
Atunci Abuihasan so apropie do cptiiul liii, II
strigi pe flume, ii mic mncctior i, zimbin(1ui a
voste 1)una, ii spuse
Pacca fie cu tine, ya All!
Au rispunse:
Si cu tine fie pacca, ya Abuihasan, i toate
binefacerile i binecuvIntirile liii Al[ah. Deic Atot
puternicul simi aduci veti tot atit do luminoase
ca .i obrazul tiu, prieteno
Abuihasan, nevoind sli-i vorbeasca fa do toat
lurnea aceca, so multumi a-i face un semn Cu ochiul
Iui Ben-Bekar. 5i numai dup cc toti p1ccar, Ii
Imbrtii, Ii povesti edo aflate dc la roaba do taini
i adiugI
SI flu to inc1oieti vreodat, o, frate, c-u nu
VOL Li iitru totul credincios .i CU siifletul rneu nut
este in Intrcgime druit ie i nti vol avea tihni
pIn cc nu-i voi readuce linitca inimii.
Au Ben-Bekar Lu atit do micat do iscusina do
vedit de prietenul su, incit Incepu s plingu din
toatu inirna i grii
- M rog tie, desIrete-ti binefacerea, petre
cindu-ti noaptea aceasta alituri do mine pentru ca
srimi pot alunga glnduiile cole negro, stInd du
vorhu amlridoi.
i Abuihasan se invoi fr de cirthc i rmase
ac&lo 1Ingi ci, s-i spun versuri i sni cinte imnuri
de dragoste, cu glas domol. i ba-i spunea stihuri
pe care poetul le adresa iubitului, ba stihuri despre
tubita. IatI, mai intii, cIteva dintre o mie altck
fcute n cinstea iubitei

Aibd-ntrzt totu-n fat-mi se lvi


C-un bob de ?flOSC, drept benqhi, prin.s in mijlocu
Bdrbiei ca cle camf or, strvezii.
Aa, mthnitaadinc, Ici sprijini
Cu mina pieptul. Ochi al mel, en focu?,
Hal, povestii vol cc putei privi!

Privim, spun ei, o pmnZa lummoasd,


Pc care, blind, cinci trestli se aseazi,
51 ficeare poart drept podoab
Cite-u? mdrgean rozaib, en pe o nad.

Viteazule, In crunta-ti spacld grea


Sd nu tenerezi. De-aceste blinde pleoape,
u-i spadd-n stare a te mal scdpa.
En n-are lance, dar mIndrejea Sn,
Si talia-i, de le priveti de-aproape,
iu crizzcend robie te vor lua.

i-I trupul ca un ram de aur; sInii-i


Potire rtjsturnate-i par, pdglrdi;
51 buzele-i slut dou dulci granate,
Dc rdsuflarea ci inmiresmate.
Vizindu-i prietenul tulburat peste msur de
aceste stihuri, Abuihasan spuse:
- 0, Au, am sI-ti cInt acuma cintecul pe carc
i phtcea atIt de mult s1 IngIni stInd ling
mine, in prv1ia rnea din suk. Fieti el ca Un balsam
pontru sufletul greu rnit!
Pahczrnice, hai, toarn yin I
Dc aur e suava cupfl
JJai, unzplern.i-o cu-acel rubiii
Ce toat grija o astup?t

Alungtini gIndul prea ctmar


$i spaima zilei care vine;
Ia cupa si mi-o urn pie iar,
Sirn baUimd, s uit de mine

Doar Izi, din cii in preajrnimi stau,


Pricepi cc aitli nu ,stiu inca.
I)octi tu .tii Ci? (lurere beau
i toat tqino rne(z aciinc.

iVu zabovi ! iIai, aclu-riiil,


Baiscunul de uztare, iar,
Cu albi obraji ca de copil,
1lai. dulci ca gura de fecioar

Cind mai auzi i accst cIntec, prinu1 Au, iaa


slal)it, iarnase atit dc ZdiOl)it de amintirile 1.SCO
lite in sufletul lui, Incit so porni iarei pe suspinu.
Abuiliasan ii petrecu astfcl mntrcaga noapte Ia cii
pitIiuI mi, veghindu4 Ir a da geani In geanL.
Spre zen, so hotirI Ins a pleca sti deschidt prvlia,
do care nu so mai Ingrijise do o buca do
vrerne, i rimase acolo pIn seara. Dar cInd, dup
cc sfIri d&vIndut i do cumprat, tocrnai Ii strinSOSO
stofele i so pregtea s piece, vzu venind,
Cu iamacul peste obraz, tinra roaba do tain,
trirnisi do Samsennahar. Dupi ternenciile (Ic en
viinta, fata SpUSO
SUipIna mea v1 t[imitc, ic i liii BenBek
urrile ci de pace, i rna insre:inat sLi viii aa curn
a fost Inelcgerea si aflu veti dospic sanatatea
lui. Cum Ii niai merge ? Spunemi
El rispunse
0, preabuno. nu mi rnai intreba ! Cci rspunsul
mcii, in adevr, tare ar fi tlist. Starea prk
tenului nostru nu c dcloc strlilucit. Nu mai
doarme, flu rnai mEininc. nu rnai boa nirnic. Stihu
rib, doart, (Ici rnai scot oleaca din lincezea1i. Oh,
deai vc(ka cu paul ii olnazul
Roaba spuse
Mare necaz pe noi ! Ci iala : stupina nwa,
caicia flui e intiu nirnk mai bine, rna insarcrn
Si (fall iubit1ui Cl 0 scrisoare. 3C carcc am aici,
in. plete. Si mia poruncit sa nu ma intorc fara do
raspuns. Vrci s ma insoWsti pina la prictenul
nostru ? Cici nu tiu undo stl.
Abulliasan raspunsci
Ascult i ma supun
$i lnchizmnd in graba pravtilia. porni la zece pai
mnaintea roabei. care venea (lupa eL
Cinci povcStca ajunse HKi ehe1(7ada VU/U zO1i mi
jind i. sfioas rum era, nu ru s mul Spufl flirnic.

Ci mntr-a o sut cincIzeci i opta noapte

Eu urm:

.porni la zece pai Inaintea ioabui, care venea


dupi cL Cind ajunse la casa lul Ben-Bekar, ii spusc
tinerci4 poftind-o sa sc aeze pc covorul de la in
trare:

91
Ateaptini aici. Vreau mai intli s ma
cicdincz Ca nu este nici un striin a ci.
Intra apoi Ia Benl3ekar ii ficu un scmn d
ohi. Bcn-Bckai incTese i 5)USC c1or din jur
-- Nu vi fie CLI siipthare - mi-c cam ru de Ia
stomah
Cci (Ic fa1 pricepur i, dup salamaleewilc
obin Lute, plecar lsindu-1 singur cu Abuihasan.
Curn ieiia oaspeii, Abuthasan aerg Ia tinara pe
care-o aduse Inluntru. La vederea ci, ce-i aduce
aminte de Samscnnahar, Bcn-Bekar se sirni inc-
ninat dintr-odat ii grii
0, cc oaspete binevenit!
Tinira se plec dinaintea mi mulurnindu-i i-i
Inmin de Indat scrisoarea stpinci ci. Bcn-l3ekar
o Iui, o dtise Ta buze, apoi Ia frunte i, cum era prea
slbit ca so poat citi, o intinse lui AbuIhaan.
Acesta vLizu dintro privire ci acolo, sense de mIna
iubitei lui, erau o mulime de stihuni, in care sc
zugraveau, cu 0 duioie fir seaman, toate suferin
ele ce I le pricinuia dragostea. $i socotind e
citirea br ar mnruti starea prictenulub su, AbuT
hasan so mrgini s-i arate cit mai frumos, dar cIt
rnai pe scurt, cuprinsul. Adug apol:
Acuma, o, Au, am s scriu Indata i FUSJUflsu],
pe care tu ai numai a-i semna la sfirit.
i sense numaidecIt raspunsul, cu o iscusinI de
svIrit i Intocmai dupa gustul lui Ben-Bekar,
care voi ca tilcul Intregii scrisori s fie acesta
,,Dac dragostea ar fi lipsit de suferin, Indrgostitii
n-ar mai gusta bucuria de a-si scrie. In
demn apoi pe roab, Inainte de a o 1sa s piece,
s povcsteasc stapInei tot cc-a vzut cu pnivire la
durerca lui. Dup care, ii InmIn scrisoarea do raspuns,
stropind-o Cu lacnimi; iar roaba de credinta
Lu i ca. Ia LiflcWi. atit c1c tulburat, IncIt 1ZIJUCCU
dc-a bincica in hohotc i plec, in sfIrit, urInd
pace inirnii liii. Abuihasan iei i ci ca si Inso
teasc tintha roaba C L111C i flLl o prsi decit In
fata prilvIliei lui, Ue undo.. IuIndui rmas bun,
SC tnioai.se acas.
AjungInd acas, Abuihasan Incepu sI cugete pen
tiu intha nara Ia situatia Iui, i a.ezrnduse pe di
STan, Li orbi astfol sici_mnsud ,,O, Abuihasan, iat
ci povostca Incepc s fie taic primejdioasi
Co sar- inlimpia dac ticaba at ajungo s Lie CI
noxcut do cutio cal if ? Ilot i-It, l3cnBekar mi
tai-e drag i sint (wiclnd gata snmi scot iun oc
s iI dati. Dar tu, Abuihasane, ai o familic, ai 0
mamLi, ai surori i frai mai mid. in ce belea Ii
bagi prin nosocotinta ta! Cad lucrurile nu pot tine
aa rnuIti vreme. MIme am s mi due la Ben
Bokar i-am sa incerc a-I smulge din aceast dra-
gusto c-u prea grele urmh-i. Dac n-arc s ma ascultc,
Allah ate si ma invoc ccmi rirnI-io do
facut.
Cu inima api5-at do ascrnenca gInduri, a doua
pu minecate, Abuihasan pledi. Ia prietenul SaIL
Bon--Belcar. II nra bun pace i1 Intrcb
Va Au, cum Ii mai este ?
All i-spunsc:
l\Iai ru ca oricind
Abuihasan gri
Zu can viata mea nani auzit do vi.co int
plarc ca a ta i nici nam cunoscut Vrcun Inrhi
gostit aa do ciudat ca tine. Tu, macar c tii do
amscrtnahar c to iubetc tot atita cIt o iubeti i
Lu pe ea, suferi i stat-ca 1i so inrautete do la
o zi Ia alta. Co s-ar IntImpla, oarc, dac aceca pe
cat-e-o iubeti atita nar Imprti dragostea ta i

93
c1aci, n bc do a fi sineor in cliagostea ci, al fi ase
nwnoa (clor rnai inulte dintre ferntile incirilgostite,
aiia be place, inainte (ic toate, sii rrnnta i sii so
prefacii ? 1)ar. o. Au, gindetete mai cu searnii la
pripiidul cc s-ar abate asupra (apetebor noastre,
daei aceastii p(Yvcsto at ajunge Ia ur(chlIo cahfuluj.
$1 nar fi do nici 0 mirare sii xc intimpic aa. Ciiei
flU SC poate ca aceste dutevino ale roabci do tain
sii nu batii Ia ochi eunucilor i celoralte ioabe.
$iatunci. singur Allah al mai putea ti giofiivia
pripdului nostru al tuturora. Credo-ma, o, Au,
stiiruind in dragostea aceasta fiiri nici o cab do icire,
primejduieti viata ta rnai intli, i totodal;ii i
pe a bunci Sarnsennahar. Ca sii nu rnai pomenuse i
de mine, care, fiinii indoiaii, cit al clipi, a fi ters
dmtre COl Vii, laolalta CU toi ai mci.
i)ar BenBekar, in uHumirnhii prictenulni p
tru sfat, ii inuittutisi totod.ata ca Vointa 1LU flU rnai
atIrnii do ci i cii, oricum, i oricite necazuri ai pu
tea sii i so intimple, ci nare sii so crue devreme
cc anisennahar mi xc tcrne asi primcjdui via1a din
dagoste pentru ci.
Abuihasan, viizincl, dar, cii toate vorbeic lui ai Li
zadarnee, Ii luii ramas bun do a prieten i porni
indatat (atie casi, pradii grijiioi sale negro.
Ci printre ci cc veneau ccl mai des pe Ia Abul
hasan, era i un tIniir giuvaergiu, tare de treabii,
numit Amin, a ciirui cliscreie 0 putuse pretui ado
sea. Si iatii c tocmai giuvacrgiul Amin veni sbi-i
bata Ia uii, in ceasul cind, rizimat pe pcrne, .Abul
hasan sta cufundat in nedumerirc. Dup temenelile
obinuite, Arnin sc aezii pe divan lingii ci i, curn
el era singurul care mai tia cite ceva desprc dta
gostea liii Au, II Intrebii
0, Abuihasan, cc mai estc cu dragostea din
tre printul Au i amsennahar ?
Abuihasan rspunse:
0, Arnin,aibne Allah intru mare mila lui
1Vii bat nite presimtiri cc numi vestesc nirnic a
bi ne

CInd po\estei ajunse aid, cherezada vzu 7O1ij rn!


jind i, STiOLLsI, teU.

Ci Intr-a o sut cincizeci ,ci noua noapte

Ti uirn

...M bat nite prcsimri cc flu-mi vestesc nirnic


a binc. Cum te tiu om de temei i prieten de crcclin
I, iat, am s-i dezvi1uicsc planul la care
ginclesc a ma hotarI, pentru a iei, cii i ai mci, din
primejdia In care ma afhu.
TInarul giuvaergiu grai:
Poi vorbi cu toat increderca, Abuihasan. Ai
in mine un frate, gata s faca once ca s te ajute.
Abuihasan rspunsc
Mit gIndesc, o, Amin, sit mit scutur de toate
cite mit leagit de Bagdad, sit string totul de pe Ia
datornici, sit-mi plittesc datorille, sit vind cum oi
ti mitrfurile, sit adun banii cc-oi putea sadun, i
sit p1cc cit mai clepartc, la Ba.ssra, do pildit, uncle
am sit a.tept In tihnii. sfiritu1 IntImplitrii. Pentru
cit, o, Amin, flu rnai pot indura starea aceasta, jar
viata aici flu-mi mai e cu putinit, de cind mit mun

95
cete spairna ca am s fiu pint califului ca fiina
amestecat cu in povestea asta do dragoste. Cei,
do bun searn, povostea are s ajung a fi cunoscut
, ptn la urrn, do ctre calif.
Auzind acestea, tInrul giuvaergiu gri.
In aclovir, o, Abuihasan, hot.irIroa La osLo o
hotnire foarte ineleapt, i planul tu este singurul
pe carei poate lua un om cuminte i ChiI)zUit.
Allah s te lumineze i s-i arate cea mai bun
cab pentru a iei din belea! i dac ajutorul men
te poato hotri s pleci fr rernucni, stau gaia
s fac totul In locul tan, ca i curn ai fl tu aici, i
sa--1 slujesc Pc pi-ietcnul tu Ben-Bek.ai cu pret
ochilor mci.
Si Abulhasan II introba
Dar cum ai si fa(i, clcvicme cc flu] ennoti
pe All BenI3ekar i flu ai nici o icgatuvi en scram]
on cu 5amscnnahar?
Amin rspunse:
In cc pnivete palatu], am avut pnilejul
vind acolo nite giLivacricale, chiar pnin mijiocirea
tincrci roabc de tain a cadinei 5amsennahar; ian
cit despre Bcn-Bekar, nimic flu mi-i mai. lesne doIt
s-l cunosc i s-i capt Increderea. Fie-ii, (iar.
inirna lini7tit i, de ai ginci sa pleci, nu to rnai ingnija
do celelalte, cici Allah, cInd vrea, este chelarul
pricoput a deschide oriice poart.
51 cu aceste Vorbe, giuvaergiul Arnin ii ma ian-ias
bun de la Abuihasan si-i cauta de drumu]
liii.

CInd povestca ajunse aid, eherczada vzii zm-i.i j


jind i, sfioos, iU.
Ci ntr-a o sut ?aizecea noapte

1i Ui ma 1

..giuvaergiul Amin Ii 1u iImas bun dc a AbuJhasan


i-i cthiti do drurnul lui. Dup trei zile ins,
so intoarse ca si afle veti proaspete i gsi casa cii
(sLivilire goal. IntrcbIndu-i pe vecini, acetia ii
spunser
Abuihasan a piecat la Bassra cu negustoriile
Jui .i nc--a spus c n-are si 1ipseasc mult vrene,
i cii, do Inclati cc va cpita banii pe care i-i da
toresc muteriii si de pe-acolo, Se va mntoarce Ia
l3agclad.
Arnin pricepu c Abuihasan, cop1eit de terner,
clul)zulse c era mai bine s-i piardLi urmele, fle
s-ar Intimpla ca povestea aceca de dragote s
ajungi Ia uiehi1e califului. Dar flu tia cc s* fac
mai Intli. Pmni Ia urmi, so Indrepti ctre locuin.ta
hii l3enBokar.

Acolo rugii po unul dintie robii acestuia s-1 duc


pin la stpmnul sthi. Robul 11 indrurni mntro sal
uncle tInrul giuvacrgiu Ii. .gsi pe Ben-Bekar in-
tins pe porno i cu totul plit la chip. Ii ur bun
pace, iai I3en-I3ekar ii rspunse Ia fel. Atunc-i
Amin grii:
stapiii, macar oil ochii mci nau avut piiJ
in ceasul de-acum buuiia a to cunoat.e, rn rg
mai intii do iortare c am pregetat atita pIn a veri
s aflu tiii dospre sntatea ta. Apoi am a-ti vesti
un lucru co, do bun seam, Ii va pricinui care

7 0 nie i una cie flOpi - vol. IV


care mIhnire. Totodat, Ins, aduc cu mine i leacul
cc va face s uii totul.
5i Ben-Bekar, tremurInd de gInduri, ii intrebt:
Pc Allah, cc necaz, oare, mi so mai poate intimpla?

Ti.nrul giuvaergiu rispiinsc


Afl, stpIne, Ca mie prietenul tau Ahuihasari
Irni spunea totdeauna toate tainele lui, frii arn-mi
ascunde vreodat ceva din cole cite i so IntImplau.
Si iata ca, de trei zile, Abuihasan, care avea obicowl
s vini s ma vad. In fiecare sear, a dispaint.
$1 cum tiu, din mrturisirile cc ml Ica feet
cut, c i tu ii e.ti prieten, yin s to mntreb de nu
cumva tii undo so a1 i care-i pricina pentru
care a piccat aa, fara a spune nimic prietenilor

Auzind acostea, Ben-Bekar pili i mai tare, gata


aproape sii piarda cunotintra. btru sfIr.it, Z
buti s Ingine:
Nici Cu n-am tiut nimic pIni acum. 5i flu
tiam nici care .s fie pricina lipsei lui Ben-Taher
do trei zile Incoace. Dar dac a trimite un rob
dc-al rneu sa capote veti despre ci, poate ca am
af Ia care-i adevrul.
5i porunci unui rob:
Du-te degrab acas la Abuihasan Ben-Taher
si intreab dac mai este aici in ora on a piccat
undeva. Do so va spune c este plecat, nu ulta si
intrebi unde e dus.
Robul plec nurnaidecIt i, dup cltva timp, Sc
Intoarse i spuse stpInului su
Vecinii lui Abuihasari mi-au povestit ci Abuthasan
a piecat la Bassra. Am mai dat Insi acolo i
peste o tinr care i ca voia s afle tini despre
Abulliasan i care rn-a Intrebat: ,,Fr Indoial c
uti unul dintre oamenii printului Ben-Bekar? i
rispunzIndu-i Ca cia, ca a adugat c are s-ti spun
ceva i rn-a Insotit pIn aici. Ateapt s-o prirnctL
l3cnBekar gri:
- AcIu-o inliluntru numaidecit
tndatII tInara intr, i Ben-Bekar o recurioscu pe
roaba 1e taint a frumoasci Samsennahar. Ea se
apropie i, dupI salamalee, ii opti la ureche citeva
cuvinte cei 1urninar ii intunecar, rind PC rin
fata Iui BenBekar.
Atunci iIniru1 giuvaergiu socoti c era clipa cea
mal potrivita S-f1 spun cuvIntul i gri:
- 0, stpIne al rneu, i tu, frurnoas fat, aflai
cI, nainte dc-a pleca, Abuihasan mi-a destinuit
totul i mi--a rnrturisit toat spaima pe care-o tria
la gIndul ci lucrurile ar putea ajunge la urechea
califului. Eu ins, care n-am nici nevast, nici copu,
nici rude, sInt gata sa-1 Inlocuicsc din tot sufletul
pe linga vol, cci am fost tare micat de ode
cc mi-a povestit Ben-Taher despre dragostea
voastra fr de noroc. Dac binevoiti In adevar
ami primi serviciile, Va jur pe sfIntul nostru Profet
rugciunea i pacea fie cu el! c am
vi slujesc cu tQt atIta credint ca i prietenul BenTaher
- ba cu mai mult hotrIre Si statornicic.
3i chiar dacLi propunerea mea flu va va parea
potrivit, si flu s000titi cumva ci n-a avea su
fletul destul de cinstit IncIt s flu tiu a pstra o
tainI.

Cmnci povestca ajunse aid, 3cherezada vzu zoi-ii mjjind


i tcu siioas.

99
Ci intra o st .aizeci ,i una noapte

.[ urm

...s flu socotii curnva ciI nas avea sufictul (ks


t.d de cinstit Incit sLi nu tiu pstia o tain. DacL
dimpotriv, vorbele mole au izbutit s v Incredinteze,
sint gata de once spre a v fi do fobs; ba,
mai mult, stIpine : vol face din casa rnca locul tALL
do iritlinfre cu frumoasa Samsennahar.
Auzind cole spuse do cLitre tinrul giuvaurgiu,
ptintil All fu cupnins dc o asemenea revrsare do
bucunie, melt sin4i dintro c1ati cl puterile ii re-Invie
sufbetul, so ridic in capul oasclor, il Irn bra
pegiuvaergiul Amin i-i spusc.:
Allah mi tea trirnis, o, Amin ! Ma Incred
ttut in tine i nu-n rnai atept mintukea dent
din miinhle tale.
i jar Ii multumi indelung i-i lu rmas bun
de la el, 1crimind do bucurie. Giuvaergiui plec
apoi Impreun cu tlnira roab, creia Ii art casa
lui, spunlndu-i c, de ad nainte, acobo vor avea boo
intlinirile dintre ci i ea, cit i Intlihirea pe care o
pianula dintre printul Au i amsennahar. Jar tinra,
cunoscInd astfel drumul ctre casa giuvacrgiului,
flu mai vru s zaboveasca deboc, ci pleca
-i spuna stpinei sale mersul lucrunibor, figduind
botodat lui Amin s se lntoarc a doua zi
Cu un r.spuns.
In ackvr, a doua zi veni acas Ia Arnin i--i
;)UsC
0, Amin. stpIna mea $amsennahar a fost
cum riii so poate mai bucuroasa. aflInd despre
biru1voina ta fat do noi. M-a tiirnis anurne ca s
to iau i s to due Ia ca, la serai, vrInd ati mul
turni ea Insi, pentru neatcptata-i mrinimie i
pentru gtija ceo pori unor oamcni fat de care
nu aveal nici o Indatorire si siujeti.
La aceste vorbe, tinrul giuvae.rgiu, in be s so
arate grbit a da ascultare dorintelor cadInei, dimpotriva,
fu cuprins do un tremur ce-i zguduia tot
trupu], pall la fa ahia Ingim ctre tinara
roaba
- 0, sor a inca, vid bine ca $amscnnahar i cu
line n-ai cugetat deloc la coca ce-mi cereti s fac.
Vol ati uitat ct flu sint decIt un om do rInd, fri
trecerea do care so bucur Abuihasan i fir pileteniile
pe care i ic-a facet ci printre eunuc:ii de Ia
scrai, undo putea s umble in voie, spre a duce Ia
incleplinire once sarcina i se Incredinta. Eu n-am
nici Incredorea in sine, nici minunata lui iscusin
(JO om umblat prin lume. Cum s cutez, dar, a
merge la palat, eu, care tremuram nurnai cind II
auzeam pe Abuihasan povestinci vizitele mi laani.sennahar?
Credeti-m, n-am curaj sa infrunt. asemenea
prirnejdie. Poti s spul Ins stpInei tale Ca
locuinta inca este, frl lndoial, ccl mai potrivit
Joe pentru Intlinini i c, dac primete a venaid,
vorn putea vorbi Iti voie, fara tearn de nirnic.
Si, corn tInra incerca totui sa-l Indemne a o
iirma i chiar izbutise s-l hotrasc a se ridica, fu
cuprins deodat do un asernenea tremur, melt se
cltin pe picioare, jar tinra roab u nevoit s-]
spnijine i s-1 ajute a se a.eza iara i s-i dea sa,
boa un pahar de ap rece, ca s-1 liniteasca.
ViizInd, aadar, ca era do prisos a rnai starui, tInia
ii spuse lui Amin:
Ai dreptate! Esto rnai bine i-i mal do fobs
pentru noi toi s-o hotarasc pe 5amsennahar s vina
ca aici. Am s-mi dau silinta pentru aceasta 1 0
voi aduce, fr doar i poate. Ateapt-ne, dar,
aici.
Si, in devr, do indat cc roaba de taini o intiint
pe stpin-sa Ca tIrru1 giuvaergiu flu putea
veni la serai, 5arnscnnahar, fr a mai ovi o
clip, so ridic i, acoperinduso cu marele 01 vl
do matase, porni In urma roabei, uitInd do slbi
ciunea cc pin atunci o tintuise pe porno.
Intr In casi rnai intli roaba, ca s so Incrodir4oze
ci nui nici o primejclie ca stipIn-sa sl fie vazuta
do vreun rob on (IC vreun strain ; il Intrebi pe
Amin
Ai avut grij sl trirniti siugite ck acasa ?
El rispunse
Locuiesc singui aici, riurnai cu o arapoal
batrina, care rna crescut do cind rnani niiscut.
Roaha gri
Onicum, s no 1ai s intro aid
nehise toate uilc pe dinluntru iapoi aJerga
s-o aduc pe stapIna-sa.
$amsennahar intra in cas I, pe undo trecea,
lile i coridoarele so umpleau de mireasma formecat
a vemintelor ci. Fr a scoate o vorba j
fara a arunca o privire imprejur, se aez pe divan
i so rezern de pernele pe care giuvaergiul so nopezi
s le aranjeze la spatele ci. Rmase aa, nomi
cata, un lung rstimp, cuprins do slabiciune i
abia mai rsuflind. Intr-un sfIrit, dup cc s odihni
de truda acelui drum neobinuit, putu s-i dea jos
iamacuI i s-i dezbrace marele izar. Atunci tinrului
giuvaergiu, uluit, i so pru c vede soarele
insui la olin casa. i pe cInd ci sta sfios Ia citiva
pai do ca, Samsennahar Ii cercet o clip cu pnivir(a
i opti Ia urechea roabei sale:
E in adevr acela de care rni-ai vorbit?
Tinara rspunsc:

102
Da, stpIn!
Atiinci ea 11 intreb pe tInir:
Cum Ii merge, ya Amin?
El rspunse
- Slav lui Allah! sint bine sntos oc
tuasca-te i pstreze-te Allah, aa curn aurul ps-
triazt miresmele!
Ea ii spuse
Eti Insurat O]i nu
El rLispunse
Pc Allah, sInt n(rnsurat, stpIn ! $i flu am
jei tati, nici mamt, nici vrco rudI. Drept care,
flu am alt grij dccit a-ti sluji cii credint, jar
pentru edo niai mici dorintc ale talc imi pun capul
i ochii...
CInd povestva ajunse aici, Seherezada vzu zorii ml
jind i lc i sfioasi.

Ci Intr-a o sut aizeci ,si doua n.oapte

IDa urmA

..pentru edo mai mid dorinte ale tale, Imi pun


capul i ochii. i s mai tii Ca Ufl Cu totul la Indemina
ta, spre a te Intilni cii BenBekar, casa
mea do peste drum, in care nu locuiete nimeni. Am
s-o gtesc numaidecit cu toate cele de trebuint
spre a v primi in chip vrednic i spre a nu v lipsi
nimic.
Samsennahar ii mu1umi din toat inirna i-i
spuse:
- Ya Amin, cc noroc am avut s dau do un prieten
atIt de eredincios ca tine ! Ah, simt acum i cu
103
c este de folositor sprijinul unul prieten de inim,
t, mai cu seami, cIt este de bine s dai peste o
oaz de tihn, dup un deert de amrciuni i de
suferinte. Fii incredinat c amsennahar va ti
cern s-i dovedeasc Intr-o zi Ca ea cunoate pretd
p.rieteniei. Ia te uit, o, Amin, la roaba aceasta
a mea. E tinr, duioas i ginga; poi fi meredintat
Ca, In curInd, cu toat mlhnirea cc mi-o va
pricinui desprirea de ea, am s ti-o diruiesc, spre
a-i petrece cu ca nopti de lemma i zile do racoare..

Amth privi Ia tinra roab i o gsi tare atrgtoare,


in adevar, cu ochii desvlrit do fruino
In totului tot, cum flu Se poate rnai minunat.
ausennahar urma:
Am In ca o Incredere fara do margini. S urn
rcgei. dar, nici tu a-i incredinta tot co-u Va
pne prinul All. i s-o iubeti, cci roaba aceasta
are In ea insuiri ce Invioreaz inima.
Samsennahar mai spuse giuvaergiului i alto lu
cruri plcute, i plec apol urmat de tmnara roab
care. cu ochii zimbitori, Ii lea ramas bun do Ia
noel ei prieten.
Dupa ce plecara, giuvaergiul Amin alerg Ia rL1 -
vlia sa, lu cle acolo toate vasele tie pret, toate ccpele
rnaiestrit dltuite i toate cetile de argint, l
e duse in casa unde gindea s-i primeasc pe cci
dol Indrgostii. Merse apol pe la toti cunoscub
iui i imprumut tie la unii covoare, de la altii
perne de mtase, tie pe la altii id de id de far.(urli,
tie tvi i tie ibrice. i, In felul acesta, izbuti
s Impodobeasc Intreag casa cu lucruri dintre
oele mal de pret.
Apoi, tocmai cind isprvise do pus totul in rInduial
i se aezase o dlip s arunce o ultima pri.v
.re peste toate, o vzu intrInd incetior Pc prictena
lui, tinra th nctud.rc a frumoasi $arnsennahar.
Ea s apioph kg1niocIui ginga folduri1e i-
spiise dup salamaiccuri
C). Amin. stpIna inca I trimite urIri do
buni paco. dimpreuni cu multe rnuIiumiri, ii
ndrturiscte c, datorit tie, Sc sirnte acuma Impicat
i do plecarea lui Abuihasan. $1 mia mai p.orunelt
a--ti spuno s-1 intiinozi pc jubitul Ci ci in
soara acoasta califul lipsete do Ia paiat i c ca va
put(a si vin aici. r1f(l)111( darL sT vesttI n
rnaidccIt p prituI Ati, 51 flU ma ifldOiCSC ci tirca
acoasta -a izbut sil puni iar pe picioare, re
dindiii putoIiI( i sanatatea.
Dup (0 spuc acestoa, tinra scoaso din sin o
pung plin cu hnari i o intinse lui Amin, griincI
Stphia inca to roag s cumperi tot cc so
cuvine, fr a Iua scama la prct.
Amin irisi flu vol s prirneasc punga, spunind
- - ()ar atit do JUI1fl pretuiesc (U In ochi st
pinci talc, o, fati thag, melt mi dii barn cirept
iiixp[atii ? Spuriei cii Amiri cste pIitit peste miisuiii
CU aurul VOtbeJ.OI* i cu privitile uclulor ci!
Atunu ti niiia foarte I )ucuroasa do L-Ielacornia lui
Arnin, alcrgii sii spunii acest luciu stiiplnci sale i
siii (luca tiuoa cii in casii totul este pregiltit. 0
ajutii apoi sii so umbiiczc, sii c pieptene, sii so deic
cci parT umuri i sii sc Imbrace cu vcminteie ci
cole mat frumoasu.
La rir&dui, giuvacrgiul Arnin so gribi a merge Ta
prinuI Ali BenIlekar, clupii cc mai mntii pusese in
oluri fturi proaspete, prcgiitisc tiivi Cu tot soiul
dc bunatai, Cu pniijituri. Cu du1ceuri i Cu biiu
turi, i ormnduise cum so cuvine lingii perete liu
tQh. ghit.arck i alto instrumente do cIntat. lhtri,
dan. Ia prir4ul All, pe care U giisi olcacii mal intremat
dc niidcj&a CLI (are-i umpluse in ajun
1o
inirna. Tar bucuria tinrului fu fr do margini.
cind afl ct, peste puin vrerne, are s-i revadI
lubita, pricin i a lacrimi1.or i a fericirii lui. Ii
uit pe Toe do toatc n(cazurile, obrazul i so lurnin
i so fcu Inca i mai frurnos decIt altadata, do o
gingie i mai ispititoaro.
Ajutat do priotonul sac Amin, so Irnbrac In
haineto lui cole mai stralucitoare i, zdravin do
parc nicicind n-ar fi fost aproapc cu Ufl picior In
groapa, pleca impre-una Cu giuvaergiul catre casa
acestuia. Dupa cc intrar in cas, Amin ii pofti
pe print s ia Ice, ii aeza perne rnoi Ia spate, ii
puse, i la dreapa i Ia stinga, cIte-o frumoas vazil
do cristal plin cc flori. 5i-i dote In mIn un trandafir
rnai inmiresmat decit o intreag grdin. Si
rirnascrii mnpre ii &1 tIin uind voios, in ateptarea
(adinci.
nu trecu muiUi vremc, ci so i auzir btai
Ta u. Arnin aloxg s deschid i so Intoarse nu
maidecIt urmat do c1oui femei, dintre care una era
In Intregime invu1uita Intr-un izar des do rnttase
ncagra...

CInd ovestea ajunse aid, Seheezac1a vzu zorji, nj


ind i, sfioas, tc-u.

Ci ntr-a o sut aizeci . treia noaptc

Fa urm

Era Ta, vrenie do asfinit, dud rdsunau din rnina


rote chemriIe Ia rugeiune. 5i pe cind afar, lirnpode,
glasul eucernic al muezinului so revrsa in
(ele patru zri, Samsennahar ii ridic vlul di
naintea ochilor iui All Ben-l3ekar.
Jar cci doi lndrgostii, cInd se vzur so prbuir
ir do simre i rmasert aa vreme do un
ceas, pIn s-i poat veni iar in fire. Cinci, in sflrit,
dcsehiser ochii, se privir tcuti, neizbutind
incLi s-i rnrturiseasci doruL Jar cInd fur Indo
ajuns de stpini pe ci ca s poat vorbi, li spuser1
vorbo atIt do dulci, melt in coitul undo edeau, tIniira
roabi i Arnin nui mai puturl stpin
PunS ui.
T)ar giuvatrgiul Amin ii aduse numaidecit
arninte ei era vrerne.a si serveasci oaspeii i,
ajutat do tinira roabLi, so grbi s Jo aduc mai
intIi fri do fel do miresme picute, care s le doschid
pofta s gusto din bucatele, din fructele i
din buturilo alese cc se afiau acolo din be1ug.
Dupil earo, Amin Jo turn in paime ap dmntr-un
ibric i le aduse tergare cu ciucuri do rntase.
Siabia aturici, Inviorati Cu totu i 1initii sufleto
tc, putur gusta en adovirat bucuria lntllnirii
br. iai- Sarnsenriahai, fir a rnai zIbovi, spuso ti-
flOlCi roabe
D-mi luta do cole, ca S-O fac si spunA gea
rntul clorului cc ma sugruma.
Roaba ii aduse iuta, pe care $amsennahar o lua,
0 pusc pe genunchi i, dup cc ii acord repede
strunolo, incepu rnai Intli un cintec fr cuvinto.
Sub degetele ci, Iau.ta suspina i ridea, jar sufietui
so revrsa In sunetele dulci i ptima.e. Atunci incepu
vraja br. 5iatunci deabia, Cu ochii pierd
in ccliii iubitului ci, 5amserinahar clnt
Ah, ti-up al m.eu, cIendrgostita,
Tot ateptznc1u-l in zadar
Pc eel ce-mi esteacurn ispitd,
Toaz sti(nezit ca un clotar.
107
E-aici! Pe fata men, arsura
AtItor lacrimi ce-am vcirsat
E racoroasa-aeum, en burn,
Sub och:u celui ateptat.

0, noapte darnic i drag,


La pieptul Iui imi dt1ruieti1
Ceea cc viata men intreug
Am tot vLsat, fdrd nclejdi.

0, noapte-a men, demuit rivnita,


Sub bratul drept al iui ma string,
Jar eu, in rindu-mi, fericit.
ti tin in piept, cu bratul sting.

i gum-mi soarbe in tacere


Srutul duice-al guru lui,
Ca pe un fagure de inhere
Ce-abia ateaptd sd-I descui.

Dup cc ascultard cIntccul acesta, tustrei r


maser atit do fermecati, melt strigar din adIncul
piepturilor br: ,,Ya leil! Ya salam! Ah, ab, cc
cuvinte, ce desftare!
Apoi, giuvaergiul Amin, socotind c nu rnai era
nici o nevoie do ci i, muiturnit Intru totub c-i ve
dea pe cci doi mndrdgostii stringindu-se fericiti In
brate, piecd pe nesimtite. Ajunse acasd cu sufietul
acum 1initit, se Intinse pe pat i, cu gindul la fericirea
prietenilor lui, dormi dus, pln diminata.
Trezindu-se, vzu Iing patul lui pe hatrmnai
arLIpoaic, cu chipul strImbat de spairn, btIndu-se
cu paimele peste obraji i viic1rindu-se. Dmnd s
dcschid gura s-o intrebe cc s-a mntimpiat, ama
poaica sporiat ati Cu imna etre un vecin cc
sta in pragul uii.
La mndemnul lui Arnin, vecinul so apropie I,
clup salamalec, ii spuse:
0, vecine, am venit ca s te Irnbirbtez 111
ruarea nenorocire cc s-a abatut noaptca asta peste
casa ta!
Giuvaergiul strig
Pc Allah, despre cc nenoroctru vorbeti?
Omul rispunse:
Do V.LO1flO CL nu tiI inc. afla cii, azinoapte,
dear cc toal intors acasi, nit hoi, care nu sint
la ntiia br ispravi i care pesornne c to viziiscr
in ajun ducincl in ccalaft iocuint a ta atitea in
ciuri do prc, au ateptat s iei de-acolo, ca s
nvitca-;c inluntru, cu credinta c n-au s intilnea
ca pe mmcm. Au dat ns peste oaspeii pe
care i-ai gIzduit acobo, i ti1haii, de bun seams,
trel)uIe 51 II omorIt i Sni fi ascuns eme tie
unde, cci flu s-a putut afla de ci nici o uim. CIt
despre casa ta, hoii au pridat--o de nau mai liisat
nici rnicar o rogojini on o pern aa c acuma-i
curati i goala cum n-a mai fost ca niciodati.
La accasti 5tirc, tIniru1 giuvacrgiu striga ridiCind
bratebe CU dCZfladCjde
Ya Ablah ! cc nenorocire ! Bunurile mole, ca
i edo irnprurnutate de la prietoni, sint picrdutc
pentru tohicauna ; dar aceasta nu nimic faI do
picrclcrea oaspitor met
i alcrg ca un nebun, dcscufl i in ctmai, pmni
la ccalalti 1ocuini a lul, urmat do vecinul careI
cuina pentru nenorocirca cump1it. CInd vu cu
oeliu lui cii, In. adcvir, toate oc{iik r.sunau a gel,
se prabua- p.hrigind in hohote i intrebind printre
SLIspine
lOt)
Oh, acuma cci dc f1cut, vcinc 7
Vecinul rspunse...

Cnd povc-stcu ajuns. ufti, e1]erezada ii;u zorii mi


jind .i, stiotsi, ta(u.

Ci Intr-a o sut a.zeci z patra noapte

En urtrit

VC(JPUI 1aSUfiSC
(.), J\inin, Cu SOCO CSC ci 1)ot.rCa c-ca mal
l)Llfia (S( St princ5U flUflOOCi1LI nt sufetul iab-(lator
i s-a5tepi prindcca hoioi, ate, rnai cu
ind on rnai tIrziu, au si fic prini. (ic-i paznicii
valiului sint pe ui-mole br, on nurni pentru ho
tia deacurn, ci i pentru mult.e alt riutJiti slivirite
In vremea din irmIi.
i bietul giuvaergiu stiig
0, Abuihasan BenTaher, on-i inelcpt (c
gind bun ai avut s to adapostest.i 1initit a
Hassia Dar coca cei scris trebuia s so intirnpL!
i Amin so mntoarse tnist Ia locuinta mi, trecInci
prin mu1imea de oameni care aflaseril Intreaga
panie i care-i piIngeau do mil vazindui aa.
Cind ajunse acas, iat Insil en giuvaergiul zni
Ia intrare un om pe care nu-1 eunotea i care-I
atepta. Omul ii ur buni pace, iar Arnin ii In
toarse urarca. Dup care omul gz-di
Am ati spune o taint, intro patru oc-hi.
Amin ii pofti In casi, dan strinul zise
Este mai bine s fim en toted singuri. Hal
mai degrab1 la ccalalt c-asd a ta.
Amin 11 intrcb Cu mirare
Eu nu to cunosc, pe cInd t;u vid c rni cuno
ti imi tii i toate locuir4ele.
Necunoscutul zIrnbi i gri
0 si to ilirnurese numaidecit i, d.ac Allah
va vroi, poate c am si uurcz Intrueitva sufI
etul.
Atunci Amin iei cu necunoscutul i so c1user
la cealaltA casL Acolo mnsi strinul ii arit liii
Arnin ua spart do hoi i, drept urmare, ii spuse
ci nici acolo n-ar fi Ia adpost do urochilo unora
i altora. Apoi ii zise:
Vino dup mine i am si to due Intrun
lent, tiut numai do mine.
Omul porni Inainte, jar Amin pe urma mi, din
ulicioar In ulicioar, dintr-un suk In alt suk,
do ma o poart la alta, pin Ia cderea noptii. Si
cum, In felul acesta. ajunser la ninu1 Tigu1ui,
omul Ii spuse lui Amin:
Eu socotesc cli vom fi rnult mai la a(lapost
pe cellalt maL
$i indatli, ieind ca do neund, so apropie do ci
un luntra i, mai nainte ca Amin s apuc a gindi
s nu primeasci, se i afla cu necunoscutul In lun
trea care, din citeva bti zdravene de vIsili, Ii i
duse pe trmu1 cellilalt. Acobo omu1 11 ajutli p0
.Amin s coboare pe mal i, Iumndu-1 de brat, Ii
cilliuzi prin nite ulite strimte i Intortoeheate. lar
Amin, pun do nclinite, gIndea in sine-i : ,,In viata
mea n-am pus piciorul pe aici! Ce intimplare mi-c
dat s pesc!
Dar omu.1 ajunse, In sfIr.it, la 0 poarta joasa (10
fior, scoase do la bnin o cheie mare i ruginit, o
yin in Incuietoare i cu Un scIrtIlt cLimplit des
chiso poarta. Strliinul intr i1 Indemnil i po

liLt
Arnin si intro. Pe urrn, Inchise poarta l.a be. So
strocur apoi Intr-un condor, pnin care trebnr
si meargi hIjbiind cu mIinile i cu picioareie. La
eapLftul conidoruiui, so trezir deodat intr-o sa1i
iurninati dco fclic, aezat chiar In iijlo1 su
lii. Jar In jurul fcliei, Arnin vzu aezati pe jos
i nomicai zece oameni imbrcati Ia fel i atit
dQ ascrnntori unul cu altul melt i so pru a nu
avea dinainte-i decIt un srngur chip rsfnInt In
zece oglinzi.
La aceast pnivelite, Amin, istovit de cit urn.blase
In acea zi, fu cupnins do o mare slbiciune i
se prihui la pmInt. Atunci, omul care-i adusese
acobo II stropi cu oleac do ap, InviorIndu-1. Apoi,
curn masa era pus, cci zece ini gemeni se aczar
si mininco, cILipU cc toti odatti. i cu acelai
glas ii poftir i pe Amin s so Infrupte din bu
eatele ion. Jar Arnin, vzind Ca cci zece mincau
din toate mincrurile, Ii zis : ,,Daci an fi otrava
in ole, n-ar mInca din toate! Si, en toata spairna
mi, se apropie .i minc, se hrni pIn Ia sat, flmind
cm era Inca dis-de-dimineata.
Cind masa se ispiivi, acelai glas, Inzecit, Ii intreb
i:
No cunoti?
Amin rrispunse
Nu, po Allah!
Cci zece adaugara:
Noi sintern hotii care, In noaptea trecuti,
ti-am jefuit casa i ti-am ripit oaspeii : p0 tIniml
i pe tinara care cint.a. Dar, din nenorocire,
mai era acolo i slujniea accea, care a izbutit s
scape, fuginci peste terasa.
Atunci Amin. strig
- Pie numele lui Allah Cu VOl CU toti, stapmnii
mci! Pie-va mil i artati-rni undo so fl cci doi
oaspci ai mci. Ajutai-mi, oarneni nrinimoi,
si-mi potoiesc sufletul chinuit, aa curn miat
potolit foainca. 5i ajute-v Allah s v bucurati in
tihn do tot cc mi-ati mat! Nu v ocr decit s mi-i
ai-tai PC prictcnii mci.
I-Iotii intinseri bratul, toti dcodat, cuiti-c o ui
z1voriti i grir:
De-acuma fii fIr tearni pentru soarta br!
Aici, la not, sint mat Ia adipost decit char i In
casa valiului. Si la fel i tu ! Afl c toam adus
aici anume .ca s aflm do la tine adcvirul despre
aceti doi tineri, a cror infiare frumoas
aleas ne-a minunat intr-atIta, dc nici n-am cutezat
rnicar a-i Intreba nimic, do Indat ce-am bigat
de seam cu cine aveam a face.
Giuvaergiul Amin se simi atunci muit mat uurat
i, nemaigIndindu-se decIt cum s-i citige pe
hoti de partea sa, gri:
0,. stipini ai mci, vd acurna limpede c,
dac omenia .i buna-cuviint ar pieri do pe pmmnt,
ele ar putea fi gsite, iari, neptate, In casa
voastr. $1 tot aa do bme vd c, atunci cInd at a
face cu oameni atit do mrinimoi ca voi, eca mai
potrivit cab spre a ic cItiga incroclerea este s mi.
Ic ascunzi nimic. Ascultati, dari, povestea mea i
a prietenibor mci, cci esto aa de nemaipomenihi,
cii Intrece tot ce se poate Inchipui!
5i giuvaergiul Amin le povesti hotior intreaga
istorie a ku Au Ben-Bekar i a frurnoasei $amscnnahar,
precum i legiiturile lui cu ci, Cu dcani
nuntu1, do la Inceput pinii hi sfIi-it.
Dupi cc hotii ascultanii ciudata poveste, rimascri,
cei drept, uluiti cu totul i striganii
In. aclcviir, mare-i cinstea pentru casa noastr
a adiiposti pe printul All l3en-Bekar .i pe fi-umoasa
amsennahar. Ci, giuvaergiule, nu cumva Iji rIzi
do nOt? Sint C, cu adevirat?
Amin strig la rindu-i:
Pc Allah, stpinii mci ! Ei sint, ci sint
Atunci hoii, toti ca un singur om, se ridicar,
dcschiscr ua aceca, so Inchinar pIn la pmint
i scoaseri do acolo pe prinul Alt i pe Samsennahar,
cerindu-le de mu de on iertare i spunindule:
- - No rugm mrii1or voastre a lerta necuviinta
purtrii noastre, c de unde puteam noi cugeta a
rpi din casa unul giuvaergiu oameni de aa do
ales cm.
Sc intoarseri apol ciitre Amin i-i griiri:
In cc to pnivetc, iti vom da Indirit toate lucrunile
do prc po care ti Ic-am luat, i ne pare
riu cii nu-4i mai putern inapoia i mobilele pe care
Ic-am rizletit, vinzindu-le pe unde am putut!
Mai tirziu, Amin povestea astfel edo cc se mai
Intimpiari Cu ci:
5i numaidecIt imi i inapoiari lucrurile cole
do pre, infiiurate Intr-o legiituri mare; jar cu,
uitind do toate celelalte, Ic-am multumit din suflet
pentru fapta br miirinimoasii. Atunci ci au griit
ciitre fbi trei:
Nu vrem sii vii mai tinem aici, afari numal
dacii flu socotiti voi sii ne faceji cinstea fiiri de
scamin do a mai rimIne in mijiocul nostru.
Si pe datii, incepuri a no sluji, cerindu-ne numal
sii le fiIgiiduim cii flu-i vom da in vileag i cii
vom uita dipole ncplicute, prin care trecusem.
Ne ciuiuziri pc urmii la jiirmul fluviului. Tar
flOl, cu sufletul mcii la guri din pnicina spaimei i
piirIndu-ni-se cii totul era numai un vis, nici flu ne
gindeam a pomoni despre zbuciumul din sufletele
noastre. Apoi, cu multe semne do cinstire, cci zece
no ajutari sii cohorim In luntrea ion i Incepuri
cu totil si visloasci qa cia nilprasnic, ci intr-o clipitA
l ajunsorilni Ia cclAlalt tArn Cl cum puserim
piclorul pe pilmlnt,.care nu Lu groan noastri cind
ne vAzurim deodati Inconjurag din toate pir4ile ql
prin1 cit al dpi de citre strAjile valiulul. HoW
insil, intrucit rimiseserA In luntre, avuri timp si
so punA In aLan de once pnimejdle, cu citeva bitil
do visiL
Atunci cipetonia stnijior so apropie & nol 0 no
introbi cu gas cuniplit:
Cine sinteU vol i do undo voniti?
Noi Insi, cupninqi do spalmi, nilmasenim inmlIr
muii4i, lucru cc sponi mal mult neincroderea dlpotcniei
do carauli, care nAcnl:
RAspundei limpede la cc vA-ntreb, ci tie
unde nu, vi leg nurnaideclt de mimi o de picloane
vi due pe sus Cu oamenil mel. Spune4i, danA:
undo locui, pe cc u14A, In cc mahala?
Atuncea eu, voind si salvez cu once pret situs14a,
socotli ci trebula si vorbese ;I nispunsci:
Stilpine, sintom nie hilutani, Ian femela
aecasta este cintireatA do mesenie. Am Lost astiscan
la un zaiafct In casa celon cc ne-au adus pinA
aid. Numeho ion flu vi ic-am ;U spune, cAd In mesenia
noastni flu Introbim nidpdatA de nume, ci
ni-I destul a LI bine phAtfli!
Dan cipotenia caraulel mA pnivi mlnios si-mi
spuse:
Nu aveti deloc InMlarea unor iAutani; ui
pArel chiar prea tuiburaU i prca spilmlnta%l, pentru
nlo oameni cc so Intonc de la zalafet! Ian tovanA
a voastnA, cu giuvaenicalele el qtIt de [rumoase,
n-are nicidocum Infiticane de almool Hal,
stnAjenl, Ia InLAca%l-i pe oamenii Atla 0 duceU-i
numaideclt Ia inchisoare!

115.
La acosto vorbo, $amsennaliar Sc hotari s in
tervini ea insiii i, inainlInd clitre maimarele
earaulci. II trase Ia o parte i-i opti Ia ureche Cl
teva vorbe coI uluir atit do tare Ca SC dote cliva
pai indirt i so ploconi pmna la pilmInt, ingimind
0 fllL1limC do VorbC do cinstire. Si numaiclecit p0
runci oamenilor lui s acluca dou luntri i o ajuta
pe $amscnnahar s so suie Intruna, PC cInd mb
Imi spuso s mi sui in cealalt, Impreun cu prin1
u BenBekar. Dup care porunci 1untrai1or s no
duci undo le vom core. 5intr--o ciip, luntnle apu
c:ar pe cal osebite : Samsennahar ctre seraiul ci,
jar noi doi catre rnahalaua noastr.
In coca cc no privetc mai Intli p0 nOl, alua ajun
serim acasa Ia print, ca-i i vizui pe acesta, Ia cap
1tu1 puterilor i topit de.atLtca spaime necurmati,
prbuinduse deodati In brateic slugior i ale Ic
meiior liii do casL.

Cind povestea ajunse aid, eheiezada vazu zorii ml


lid i, sfioasi, teu.

Ci zntr-a o sut aizeci i cincea noapte

1 urrn

...acasa la print, 11 i vaiui pe acesta, Ia capatul


putci-ilor i topit de-atItea spaime nccurmac pra-bu
induse deodata in bratele siuitori1or i airf-emeilor
lui do casa. Jar din cole comi dase a ine1ege
pe drum, Ia Intoarcere, ii pierduse, dup
to.atc cite se petrecuser, once nidejde c se a
rnai Intilni vreodat cu iubita lui Samsennahar.
i-atunci, In vreme cc femeile i slugile se strduiau
s-1 fac pe print si se trezeasc din 1ein,
rudele lui, inchipuindu-i Ca eu a. fi pricina atitor
nenorociri pe care ci flu Ic IneIegeau, vrurui a
ma sili s Ic spun totul. Ci en ma feril a Ic destI
inui ccva i zisei:
Oameni buni, ceea cc s-a Intimplat cu printul
este un lueru atIt de nemaipomenit, c numai
ci ar ti si Va povesteasci.
Norocul meu fu dl tocmai atunci pnintul ii
veni In fire, jar rudele lui flu mal cutezar a strul
s ma descoase. Eu, temindu-m de alte Intrc-
ban i 1initit IntrucItva de starea lui Ben-Bekar,
Imi luai lucrurile i plecai de sIrg eatre easa mea.
Cind ajunsei acolo, o gasii pe aripoaica mea
tipInd cu deznldejde sfIietoare i btmndu-se cu
milnile peste obraji, Inconjurat de toii vccinii,
veniti s-o caineze pentru pierderea mea, pe care-o
socoteau neIndoielnjca. Aa ca, dind cu ochii de
mine, arapoaica se arunc Ia picioarelc mdc .i vru
s ma mai supuna i ea la o nou cercetare. Ci
cu Ii currnai scurt pretniile, spunIndu-i c, pina
una alta, am chef sa dorm. Ma prbuii istovit
pc-o salte i dormii butean, cu nasu-n perne,
pIni dimineata.
Atunci arpoaica vcni iar si ma intrebe; ar
cu ii rspunsei
Da-mi degrab o ceaca s beau!
lmi aduse 0 ceaca PC care-o sorbii clintr-o inghititura;
i cind arpoaica se porni jar cu Intrebarile
ci, Ii spusei
S-a intimplat cc s-a IntImplat!
17
Ea plec, jar eu ma cufundai iari in somn i
flu ni mai trezii decIt dupi dou zile ci dou
nopti.
Atunci izbutii si ma ridic in capu oaselor ci
sI-mi spun: ,,Trebuie sa ma due Ia hamam s fac
o bale. $i plecai numaidecIt Intraeolo, macar c
ma Ingrijora gIndul la starea lui Ben-Bekar ci a
frumoasei amsennahar, despre care nimenea
nu-mi adusese nici o cure. Ma dusei dar la hamam,
ma Imbiai, plecai PC urmii etre prvulia mea. Si,
pe cjnd scoteam chela din buzunar ca s deschjd
uca, o mln mica de dindaratul mcii ma atinse pe
unr ci un glas irni spuse:
YaAmin!
M11 Intorsei ci o vazui pc pricena rnca, tmnara
roab a cadInci $amsenriahar.
Var pe mine, in bc de bucurw, la vederea ci, ma
cuprinse deodata 0 spaimil curnplita sa flU fiu
cumva zarit dc vecinii mel stind dc vorba Cli. ea.
Aca Ca bgai pe data cheia Ia bc In buzunar i,
fr a ma mai uita indrt, ma repezii drept incotro
vedeam cu ochii. $i en toate strigatele fet.ei
cc alerga dup mine rugIndu-m sa ma oprese.
gonii mai departe, urmat de aproape de tinara
roaba, pIn cc aunsei Ia uca unei moschei mai lturalnice.
Nvlii Iniuntru, lasIndumi din fu In
intrare papucii, i ma repezii catre co1ul ccl mai
Intunecos, unde ingcnuncheai pc data ca pentru
rugciune. $iatunei, rnai mult ca oricind, cugeta
cit de Ine1ept fusese prictenul meu Abuihasan
T3en-Taher, care ctiuse sil se fereasca dc toate
aceste belele, aciuindu-su in tihna Ia Bassra. 5i-mi
ziceam in mine : ,Eli, dc-ar da Allah sli scap cu
fata curata din nacafaua deacum, fac juramint c
nu ma mai bag in viaa mea in taracenii de-alestea
i plni-oi muri flu-mi mai mu asemenea sarcini
pe cap.
Dar nici n-ajunsesem bine in acel colt Intunecos,
ci so i aez lIng mine tmnra roab...
Cmnd povestea ajunse aid, Seherczacla vzu zorii ml
ind i, sfioasl, tacu.

Ci Intr-a o sut cazed asea noapte


Ea ui-ma

...se i aez ling mine tmnra roab cu care, ie


ast data, ma hotrIi a vorbi in tihna, devreme ce
nu ne vedea nirnenea.
Ea Incepu prin a ma mntreba;
Curn to simti?
Ii raspunsei
Bine sanatos! 1.)ar moartea imi pare ma!
bun decIt spaimele astea fir de sfIrit pe care le
trflm Cu toiii
Eaofta:
Of, da ce-al mai avea de spus, dac ai ti In
cc stare se afl srrnana stapIna-mea? Of, Ya
rabbi! Simt ca ma sfIrcsc, numai amintinclu-mi
cum arita atunci cinci s-a Intors Ia serai. Eu izbutisem
s ajung acolo inarntea ci, fugind din casa
ta, de pe 0 teras pe alta. Ya Amin! De-ai ft vazut-o
! Cine-ar mai fi zis ci obrazul acela palit ca
al unui Intors din mormInt este obrazul de lumin
al frumoasci Samsennahar? Eu, cInd am vzut-o,
am inceput s pling in hohote i rnam aruncat la
picioarele ci sA le sirut. Ci ca, uitInd zbuciumul,
es-a gindit mai Intli Ia harcagu1 care-o adusese,

119
i--mi porunci si-i (1110 numaidcct o mie do clinari
do aur pentru qstcncala lui. Dup care, psiti do
puteri, s-a prbuit In braele noastre. Am luato
i am aezat-o dcgrabi in patul ci, jar eu am inceput
siii riicoresc fata cu ap de lion, i-am te:s
ochii, i-am spiiat picioarele i mlinile, si-am Irnbracat-o
cu alto haine. $i tare rn-am bucurat cInd
am vzut-o c-i vine in simtini i c Incepe s ri
sufle. Tndat i-am adus s bea erbet do trandafin
i miroas miresrne de iasomie. La urm
i-am spus : ,,O, stpin, Allah fie cu tine! crutii-te,
erut-te! Ce-are s se aleag de noi daci tine tot
aa ? Dan ca Irni rspunse: ,,O, roab do crcdint,
cii nu mai am nimic care s m loge de pimInt.
Pln a muii insi, vreau s aflu cei cu uubitui
Dute, dar, i caut1 pe giuvaerguul Arnin, di
punga asta cii aur i roag-l a o primi ca despigi
bire pentru toate necazurilo pc care ic-a indiua
din pricina noastr.
$i tmniira roab Imi Intinse 0 pUnga plina, Ce trcbuie
s fi cuprins mai mult do cinci mu de dinuri
aur. Dup care aduga:
amsennahar mi-a mai spu.s sti cer, ca
nugminte a ci, cea do pe urm, s1 ne dai vreo
veste, fic bun, lie rca, despre pninuI All Ben
Bekar.
Eu atunci nu mai avusci inimii si m impori
vcsc acestui lucru, pe care mi-I cerca ca pe o Iavoare
i. cu toat hothrirea mea ncstrmutatiI do- a
nu ma mai baga mntr-o poveste atit do prirnejdioas,
ii spusei si vin pe sear la mine acasa, unde
am sa-i aduc fara de zbav tiri on de-aminuntii.
Jeii din moscheie, dupi cc o rugai pe tlnrii s
trcacI rnai Intli PC Ia iocuma rnca i si lase purwa
cc rni-o (lliruise $amscnnahar, i ma lndrepiai cU
casa Iui Bon-Bekar. Acolo-i gash pe toti, i slujitoni
icare
sluj nice,maateptchcma
Indu-m de trnecontenit,
ei zile In ir i ne maitot
ti nd CesuspinInd
s fac spre a-icupotolamar.
i pe prinul All,
Pc CIII gasii cu ochii aproape stini i cu un chip
mal degrab de mort decIt de om viu. Atunci eu
ma apropiai de ci, cu ochii in lacrimi, il strinse
la piept..
Cnd pov(Stva ajunse aid, Scherczada zu zoril mi
jmd SIIOaS, LaCU.

Ci intr-a o sut aizeci i aptea noapte


Ea urm:

...il strInsei la piept i-i grii vorbe pline de dra-.


goste, anume ca sa-1 mai mingli, dar flu izhutii s-1
alin nicicum, cci Imi spuse:
0, Amin, simt c sufletul meu e gata de duc
i vreau, pina a muri, s-ti las o dovadi de rcCLmo.tir&tde
la mine, pentru prietenia cc mi-ai purtat.
51 dete porunc robilor:
Aduceti-mi cutare i cutare lucru!
Robii aduser i puseri nurnaidecIt diriaintea
mea o sumedenie dc couri pline cu tot feiul de
lucruri scumpe, vase de aur i de argint, i giuva-.
eruri de mare pre. S prinui imi spuse
Primete-le, In locul celor cc ti-au fost fu
rate!
5i porunci pe data robior sa mile duca acas.
Dupa care grai:
0, Amin, afla ca-n lumea asta once lucru ar
un rost. Vai de cinch pierde rostul iubirii lui!
Aceluia flui mai ramIne decIt moartea. Dc n-a
cinsti atIta legea Profetului nostru cu ci fie

(24
pacca i slava! 1crnu1t mi-as fi grbit ceasul
mortii pe care-i simt aproape. Of, dc-al ti, Amin,
cc suferine Inbuite se ascund sub coastele meld
Nu cred sI mai fie om pe lume care s fi Indurat
durerilc de care mia inima p1ini.
Eu, atunci, ca s-i mai abat gIndmilc, ii spusci
ci trebuie s p1cc spre a duce veti despre ci tine.rei
roabe cc m ateapt acas i pe care $amsennahar
o trimisese anume in acest scop. Ii isai, dar,
ca s ma Intilnesc cu fata i sii-i povcstesc clespre
dcznadejdea print,uiui, care-i presimea sfiritui
i care avea sa piece de pe pmlnt cu singura pirere
de ru Ca e desprit de iubita lui.
La puina vrcme dupa cc ajunsci acasi, 0 vazul,
in adcvar, pc tInara roaNi int.rind la mine, dar era
Intro stare dc zbucium i dc tull)Urare curn flu se
poate Inchipui, i cu lacrimile curgIndu-i iroaie
cirn ochi. lar eu, tot mai spcriat, o Intrebai
Pc Allah, poatc fi ceva Inca i mai rau decit
cele cc s-au IntImplat pIna acum?
Ea Imi raspunse tremurInd:
Lucrul do care ne tcmeam atit s-a abatut
asupra noastra. SIntem pierduti cu totii, fara do
nici o scapare. Califul a aflat totul. Stai sri-ti p0-
vestesc. Din pricina unci vorbe scapate de-o roaNi
dc-a noastr, capetenia cunucilor a intrat la Ninuicli
i s-a apucat sa Ic ccrcetcze una cite una pa
toate siujnkeie bunci Samsennahar. $i mcar c
toate au tagaduit, ci a oblicit cum st treaba, din
nepotriveala spuselor br. Aa c a adLis totul Ia
cunotinta califului, care pe data a pus s vie la ci
Samsennahar, poruncind totodata, aitminterea ca
do obicel, so insoteasc douazeci de eunuci de la
palat. Atunci nc-a cuprins pe toate o spaim faa
do nadejdi. Eu am izhutit sa ma strecor pe furi i
s alerg sa-ti vestesc naprasna cc no pindet.
122
Du-te, dar, i d do tire i prinului All, ca si rostuiasc
cc va socoti de cuviint Intru scparea iui.
Dupl cc-mi spuse vorbele acestea, tinra roab
porni in fug lndrt Ia palat.
Mie, lntro eIipi, lumea intreag mi so mnneguri
in fata ochilor i strigai ,,Nu este alt mijioc de izb
vire i ait putere decit Intru Allah ccl preainalt
i atotputernic! Ce alta a mai fi putut spune
clinairitea ursitel? Ma hotarli, dar, si ma Intorc
Ia Mi Ben-Bekar, cu toatc c flu m dcspiirisem
decit do puin vremc do i i frI a-i cia rgaz
s mi Intrebe ceva, ii strigai
-. -- 0, Au, trebuic Sa ml urmezi nurnaidecit, alt
rnintrelca te pat.e ocara i moartea! Califul a aflat
totul i are s trimita fara do zhav dup tine. S
plecam degrab, s fugim dincolo do hotarele tarii!
1 pe bc, in numele prinului, poruncii robilor s
Incarce pe trei camile lucruri cIt mal do pre i merinde
de drum, i-I ajutai pe print s. urco pe alt
camila, eu insumi Incalocind dindaratul lui Apoi,
fara a mai pierde vrernea, prinul li lu ramas bun
de la maicsa i pornirim do sirg pe drum cdtre
pustie.
CInd povcstea ajunse aici, $eherczada vzu zorii mitind
i nu-i Ingdui s mal scoat o voib.

Ci intr-a o sut .aizeci .i opta noapte

Eu iirm

...pornirim do sIrg pe drumul pustiei.


Oar coca ce-i scris trebuie s so Intimpbe, iar
sorii, sub once zodw ar fi, trebuic s so 1mph
123
neasc ! Si-aa, nenorocirile noastrc aveau si urmcze,
i, fugind de o nipast, aveam s diin (IC
alta, Inca i mai naprasnica.
Si-aa, pe Ia scipEitat, cum mergeam prin pustie
i no apropiam de-o oaz ce-i arita minaretul dintre
palmicri, deodata rsri Ia stinga noastrLi o
eeata do tIlhari care ne Impresurar numaidecit.
1Stiind pica bine c alt cab dc-a scpa cu zibe nu
era decIt s nu mncercam nici o Impotrivire, Ii IasarLim
si no Ia armele i s ne prade in vole. Aa c
tilharii ne luar toate vitele i tot cc era lncreat
pe dc, i ne despuiar pIna i dc hainebe cc Ic
aveam PC noi, nemailsIndu-ne decIt cmaa. Dupi
care pierir, fuir sI be mai pese de soarta noastra.
SEirmanul mou pricten rmase ca o zdreani in
miinilc mole, Intr-atita ii topiscra iruribe do nil-
paste nocurmate. L-am dus, tIrI-grpi, pIn Ia
moscheia ce-o zrisem in oaz i intrarm acobo ca
siI no petrecem noaptea. Prinul All so prbui la
pilmint i-mi spuse:
Aid, In sfirit, am s mor, cci 5amscnna-
har, la ceasul acesta, flu mai poate fi in viat.ii.
Estimp, in moscheie,un om ii fiicea rugiiciunea.
Cind sfIri, so intoarse, ne privi Indelung, se apro
pie do noi i ne gnu blajin:
0, tinerilor, pesemne cii sinteti striini cia
venit s vii petrecei noaptea aici.
Si Ii rispunsei
0, eice, sIntem, In adeviir, striini. $1 nite
tIlhari din pustie ne-au despuiat de toate, nemailisIndu-ne
alt bun decIt ciimaa do pe noi.
A.uzind acestea, biitrInul so aritii tare Ind Luoat
do soarta noastri i no spuse:
0, siirmani flicii, ateptai-mii olcacil aid,
cad mii-ntorc.

24
Si no prsi, a s so intoarc ui-mat do un biaL
CC ducea o boccea, din care btrInul scoase nLte
haine i no rugi si no Imbricm. Apol ne spuse:
VeniU acas la mine, ui-ide aveti si vi sim
titi rnai bine decIt aici In moschee, cci trebuie s
vi fie foame i sete.
Si no mncIcmni si mci-gem la e acas, undo printul
Au nit mal ajunse decIt pentru a so pral)ui f:t
do suflare pe covor. iatunci, departe, adus do
vIntul serii cc adia peste oazi, se auzi guasul Citie
tic ciiioi srmane fernei cintlnd jamb
Plmnqeam sfir,situl thieretli mete.
Ci mi-am curmat suspinui, ca stE pling
Durerea dour, a despririi grele
Do cel ce-a vrea moron la piept s-t string.

A Ii. sufletulul meu. dc-i pare-amar


Clipita mortii, nw-i c pttrtEsesc
0 via de clureri, ci e p1cc iar
Do Ung ocliii celui cc-I iubesc.

De-as fi tiut ctE desparireci vine


Si Ca pe veci voi bate-un drum pribeag,
A. fi luat drept !zran-utunci en mine
Dour frumusetea ochilor mi dragi.

Au BenBekar, auzind cIritccul, Ii ridici anc


voic capul i ascuith picrdut. Tar cInd glasul .se
stinse, 11 vzuiim cum deodat cade Indirt, scotind
un suspin adinc : ii dduse sufletuL

Cind povestea ajunse aici, Seherezada, vzind zoril mi


jind, 1eu, sfiuas.

125
Ci mntr-a o sut aizeci i noua noapte

]a urn

..cInd glasul se stinse, 11 vzuim curn deodaUi


cade indirit, seotind un suspin adInc Ii diduse
suf let ul.
13trInti1 i cu mine izbucnirm In hohote de
pUns ji ezurm aa Intreaga noapte. $i-i povestii
printre lacrimi btrInului toate IntIrnplrile iioas
tre amare. La ziu, ii rugal s binevoiasc a tine la
ci tiupul cclui svIrit, pin cc vol vesti rudele sale
ca s vina sri-i ia imi iuai rmas bun do la omul
accia do treaba i mi Inclreptai degrab etro Bag
(lad, prilej ui n clum do trocerea unci caravane cc
toemai pornea Intr-acolo. Ajuns la Bagclad, Mrrt
ami m.ai schimba hainele, mi dusei dca drep
aeai la Ben-Bekar, ma infatiai mamei iui i, CL1
glas sfIrit, ii urai buna pace.
Cind ma vzu c yin singur. fr fiul OL i cnd
big de seam amhaciunea do pe chipul meu,
mama lui BenBekar Incepu a trernura do o prosimt
ire rca. Ii grii
0, preacinstit maica a lui Au, Allah porunee
tc, iai omul nu are aita decit a so supune ! i
cind unui sufiet I sa scris sorocul, sufictul accia,
fi do zibovire, trebuie sa se inft.icze dinaintea
slpInului lui
La vorbele mole, maica lui Au scoase un iipat
amarnic de durere i ma intreba, prabuindu-sr cu
faa la pmmnt:
0, nenorocire! Mi s-a prIpidit copilul 7
Atunci eu liusai ochii In jos i flu putui sI mai
rostese o vorbil. $i-o vizui pe hiata mama, InuibuiUi
de pUns, 1einInd do-a binelea. $i ma pornU
12G
s pling cu toat lacrimile din inima mea, pe cml
femeile umpleau casa cu bocetele br cumplite.
Cmnd, in sfIrit, mama lui Au putu s m ascuit,
ii povestii amnuntelc mortli i-i spusei:
Rsp]uiteasci-te Allah pentru multele tale
virtuti, o, mama a lui Au, i miiuiasc-te cu binc-
facerile j cu indurarea lui
Ea rni intreb
- Au nu ti-a 1sat cumva o vorh pentru mine,
ca mami?
Eu rispunsei
Ba, de buna seam Mi-a ecrut s-i spun c
singura-i dorint e sI-i aduci aici la Bagdad trupul.
Ea Incepu atunci si plIng jar, ii sfIie hainele
si-mi spuse ct avea s piece do Indat ctre oaia
aceca i are si aduc trupul fiului Cl, CU 0 caravan
i.
Jar cu, Ia rindumi, ii lsai s se gteasc de c
ltorie i ma dusci la mine acasa, gIndinci ,,O, All
Ben-Bekar, nefericitube Indragostit, cc pacat do
tmeretea ta, secerata In plin floare !
Aa ajunsci acas la mine i, tocmai cind bagam
mina in buzunar ca s scot chela de la u, simtii
ca m bate uurel cineva pe urnar. Ma Intorsei i o
vazul pe tinra roabi a frumoasei $amsennahar,
imbrcat in haine cernite i cu obrazul mohorit.
Vrusei s fug, dar ca ma opri i ma sili s intru
impreun cu ea in cas. i cu toate cite so IntImp1ascr
1, incepui i eu, macar ci numi spusese Inca
nici o vorbi, st plIng laolalt cu ca. 0 Intrebai
apoi:
Ai aflat vestea cea trista ?
Ea imi rispunse:
Care veste, ya Amin?
Ii spsei
Moartea lui Au BenBekar.

127
si., vizind ci incepe s plingi i n2ai amarnic,
intelesci c flu tia Inca nimic sii povestii totu],
suspinind intr-una de jab, laolaita cu ea.
l)up cc mi Ii spusci totul, Imi zise Ia rindu-i
i
Nici tu, ya Amin, vd ci flu ai aflat niic
dspre ncnorocirea inca.
Eu strigai atunci
Nu curnva Samsennahar a Lost ucisi din p0-
n ca cmirului califilor ?
Ea Imi riispunse
5amsennahar a murit, dar nu aa curn tiai
putea Inchipui tu. Oh, stpIna mea!
Sisc opri, ca si plInga jar; In sfIrit, Imi spuse
-- - Ascult, dar, Amin Cind 5amsennahar, in
sotiti de cci douazeci do cunuci, a ajuns dinaintca
califului, califul, cu un semn, i-a izgonit PC toli,
-a apropiat de Samscnnahar, a aczat-o ling ci i
ia grait cu gias muiat de c1uioie ,,O, 5amsen
nahar, tiu ci ai multi dumani in seraiul rne;i,
i-aceti durnani au mncercat sa te ponegrsci
naintea mea, rastalmicind faptele talc i aratIndu
mi-ic Intr-o infLitiare nevredrnca de mine si de
tine. Si tii, insa, ca mi. e.ti mal draga ca oriicThd
i ca, anume ca s arat aceasta Intreguhii serai,
am poruncit s so sporcasc cole nccesare Intretinerii
casci tale, precum i numarul roabelor .i
cheltuielile tale. Te rog, dar, sa flu mai pastrezi
Infatiarca aceasta mIhnitli care ma mIhncte i pe
mine. $i, spre a te ajuta sa to Inveseleti, am sti p0-
runcesc pe data s fie aduse aici cIntrccIe din
seraiul meu 5i tlivi Incarcate cu fructe i cu bau
turi. Si nurnaidecit intrara clntaretele. Si ver-dra
i robii incarcati CU tavi grele dc bunatati. Si cind
fu gata totul, califul, stmnd lIng 5amsennahar, cc
se simtea tot rnai. slaba, Cu toat bunavointa Ce i
sc arIta, porunci cintreelor s inceapi. Atunci,
uria dintre do, in zvonul lutelor cc rsunau sub
degetele tovarelor sale, Incopu acest cintec:
Oh, lacrimilor! Voi dati in vileag
Amara tain-a sufletului meu
i nu-mi lsati al jaiei vttlrnag
S-l port ascuns aclInc in piept, mereu.

21k, i-am pierciut pe ccl care-i iubea,


Inima cu-atita...

Dcodat, mal nainte dc-a se sfIri strofa inccput.,


5amsennahar scoase un suspin slab i se prvli pe
spate. Califul, tulburat peste msur, se aplec
mndati ctre ca, crezind-o 1einat; dar o ridici
tnoart. Atunci, el zvirli cIt cob cupa pe care-o
inea-n mIn i rsturn toate tvile. Si, cum noi
ipam cit no tiriea gura, no alung pe toate dc-acobo,
dup cc ne porunci s sfrimm lutebo i ghitarole
aduse pentru ziafet. $i nu mai lsri PC nimeni
In sal, afar de n-iine. 0 lu pe 5amscnnahar pe
genunchi i plinse asupra ci noaptea intrcag, p0-
runcindu-mi s flu ingdui nimnuia s intro ir
sa1. A doua zi do diminea, califul dete trupul in
seama bocitoarebor i a sckltoarebor, i porunci si
so faci pentru cadIna drag inimii lui o Inrnormin-
tare ca pentru o sotie bogiuit, ba chiar i mal frumoas
i. Dup care s-a dus i s-a Inchis In iatacurile
Iui. Si de-atunci nimeni flu 1a mai vzut In sala
tie judeci i in jilul dornnesc...
Eu, atunci, dup cc mai jell o vreme, laolali cu
tinra roab, moartea celor doi Indrgostii, 1iot-
ni ImpreunA cu ea si ingropm pe Au Ben-Bekar
a1turi de 5amsennahar. 5i atcptartm s I so
ac1uc trupul, pe care mama lui se dusese sl Ia
:1 :3
din oazi, ii fcurm o InmprmIntare frumoas i
izbutirim s-1 Ingropm alturi de mormintul frumoasei
amsennahar.
$i deatunci, nici eu, nici tInra roab, care
acumai soia mea, n-am incetat s ne ducem mereu
la cole dou morminte i sli-i plingem PC CC
doi Indrgostii ai cror prieteni am fost.
Aceasta-i, o, preafericitue rege, trista poveste a
fiumoasei arnsennahar, cadina scump inimii califului
Harun Al-Raic1.
Atunci, micuta Doniazada flu mai. putu s se stpineasc
i izbucni In hohote de pHns, infundindu-.i capu-n
covor. Tar regele $ahriar spuse
0, eherezada, povcste accasta rn-a umplut de
tristete.
Seherezada zise:

Aa-i, maria ta! Ti-am povestit-o, Ins, meai- e


flu-i Ia fe[ cu ceiclalte, anume pentru veisurile frumoase
pe care le cupriride, i nai cu searn pentru a to face
mai dornic do toat veselia pe care nu va intirzia s
ti-o stirneasc povestea pe care ma pregtcsc-s i-o ist0risc
c, dac vei binevoi s-mi Ingduieti 1
Si regelo ahriar strig
0, da, $eherezada! F s-mi treac mIhnirea d
spune-mi dcgrab cum so chearn povestea ce rni-o f1-
gduieti!
Seherezada spuse:
Este minunatul basm al domnitei Budur, cea mai
frumoas iun dintre lunele toate.

Micuta Doniazada strig, ridicind capul


0, eherezada, sor scump, ce dulce ai Li dac ai
Inccpe s ni-i povcsteti chiar acuma!
Dar $eherezada spuse:
Cu drag inim i ca pe o cihstire datorat acestui
rege binecrescut i druit cu purtri atit de alese. Dar
numai In noaptea cc vine!
i, vzmnd Ca mijesc zorii, Seherezada, sfioas cum
era, tcu.

Ci Intr-a o sutd aptezecea noapte

Micuta Doniazada, nemaiputind cle nerbdare, se ridie


de pe covorul unde sa ghemuit i gri eherezadel:

0, surioar, te rog, spune-ne numaideelt povestea


Igduit, al crei nume rn-a i mnfiorat de plcere.
$eherezada surIse ctre sora ei si-i zise:
Fr Indoial! Dai ca s incep, atept Invoirea regelui.

Atunci regele Sahriar, care In acea noapte se zcwi s


mintuie treaba lui obinuit cu $eherczada, aa de dornic
fund sa asculte povestea mndat, spuse:
0, eherezada, fr Indoial Ca poi Incepe minunata
poveste prin care rni:ai fagaduit mult desfdtare.
i eherezada povesti.
POVESTEA DOMN1TEI BUDUR

Mi sa povestit, o, prcafericitulc rege, cI a fost


odatLl, In vrcmile cole do demult, in binecuvintata
tar Khaledan, un rege numit ahraman, domn
peste otiri puternice i peste bogii nenumirate.
Dar regele acesta, macar c era norocit Intru toate
i avea aptezeci de cadine, fr a le mal socoti i
PC cele patru sotii legiuite, suferea In inima lui,
fund sterp i fr de copii; ajunsese deinult la o
vIrsta Inaintata, mduva Incepuse a i se rnuia i
Allah tot nu-i druia cu tin fecior care sa-i poat
urma in scaunul de domnic.
Or, intr-o zi, regele $ahraman se hotri a dcstainui
marelui su vizir suforintele-i tainice i,
chernindu-1, II spuse
0, vizire, flu mai tiu, zau, pe cc s dau vina
stcrpiciunii acesteia de care atita sufar inluntru
sufletului meu.
Marele vizir cugeta vreme do un ceas; dup care
rid.icii fruntea i grii regelui
0, maria ta, In adcvir, accasta-i a treab tare
anevoioasa i n-o poate descurca dccIt numai Allah
ccl atotputernic. lar Cu, dup cc rn-am gindit bine,
flu gsesc decit un singur chip do Indreptare a necazului.

Si regele ii Intrebt:
Care-i?
Vizirul rspunse:
Iat! In noaptea aceasta, nainte dc-a intra in
harem, ia seama si-ti irnplineti cu grij toate datonic
orinduite do regulile credintei noastre : spal-to
cu eviavie i roag-te cu inim supus stpinulul
zmislirii, zicind : ,,O, Zrnislitorule, o,
Printo al izvoarelor vietii i al vietuitoarelor, p0-
goar binecuvIntarea ta asupra semintel mdc!
si-n acest chip, unirea ta cu sotia ce-o vei alege va
cleveni rodnic priri binecuvmntarea lul.
La aceste vorbe ale vizirului su, regele ahraman
gri:
0, vizir al vorbelor Intelepte, tu Irni arti un
leac minunat!
i tarei multurni mare ul vizir pentru slat
drui cu o hain (IC sIrbtoare. Pc urm, cInd so
ls noaptea, dup ce-i Implini cu de-amnuntul
toate Indatoririlo cerute do sfintele datini i se rugi
Zmislitorului, intii In iatacul femeilor. Alcse apol
pe cea mai tinir dintre sotille sale, cea care avra
oldurile cele mai voinice, o fecioari de soi ales, i
se iubi cu ea in acea noapte. Si o i ls mnsircinat,
pe clip, pe data. $i, dupa nou luni, zi cu zi
socotite, ea nscu un bietel in binecuvIntriie
tuturora, in mijiocul bucuriei i-n sunete do dannete,
de fluiere i do timbale.
lar biatul care Se nLscuse era atIt do frumos Si
aa de asemuitor cu luna, melt tat.l su, fericit, Ii
numi Karnaralzaman.
i chiar c biatul era ccamai frumoas dintre
fptuni. Aceasta s-a vzut mai cu seam atunci
133
cInd a auns f1cu i cind frumusetea i-a scutu
rat peste eel cincisprezece ani ai lui toate florile
care farrneci ochui muritorilor. Cu virsta, In adev
ir, dcsriviririle sau Implinit Intru totul, ochii
orau rnai plini tie vraj decIt cci ai ingerilor Harut
i Marut, privirilei mai adernenitoare decIt cole
ale lui Tagut, obrajii mai fermectori (leCit bujorii.
Jar mijlocul Iui era mai rnldios ca tulpina do barn-
bus i mal subire ca firul de mtase. Jar spatcie
mi era aa de 1egntor i de fermctor, Incit privighetorile,
vzmndu1, Incepeau s cInte.
Aa Ca flu e de mirare c mijiocul lui, atIt de
delicat, s-a puns de atitea on de greutatea care-i
urma i c, aa do des, ohosit do sarcina lul, se-ncrunta
spre accast povaril.
i-aa, Kamarazaman era fraged ca petala de
trandafir In zori do zi i suav ca adierea serii. Pc
drept cuvInt, poetii vremii lul sau straduit sa puna
In cadente frumuseea cei tulbura i 1-au cIritat In
mu de versuri ca acestea:

CIncl oamertii ii vd; ,,Ah, ak ! of teaz;


Cind fruntea i-o pnivesc, ei pot citi:
,,El inssi frumusc4e insernneaz,
e eel mai frumos, dirt cIti pot fi !
Buzele-i, cInd zimbese, sint cornaline;
Microi salivai; dinni perle sInt;
Ca scorpionii-n suflet musc-adInc.
Lurta e nsd ungkia-i side fie;
Ci boiul lui irttreg, i dosul lui,
i mijlocelu-i care se mldie
0, grai pe lume s le SUfl flu-i!

$i regele Sahraman atit de mult Ii iubea feclonfl,


Incit flu putea sta o clip desprtit de ci. i
cum se temea s nu-l vad irosindu-i In depra
van alesele insuiri i frumuseea, rivnea sa-1 insoare
mai nainte dc-a se svIri din viata, i s se
bucure astfel de cci care-i vor duce spi1a mai de-.
parte.
Tntr-o Z, pe cind asemenea gmnduri ii frmIntau
mai mult ca de obicci, ii deschise sufletul ctre
marele su vizir, care-i rspunse:
Gindul mnici tale-i minunat! caci Insuratoarea
indu1cete toanele.
Atunci regele $ahraman grai capeteniei eunucibr

Du-te degrab i-i spune fiului meu Kama


raizaman s vin s vorbeasc cu mine.
i de Indat cc eunucul ii spuse porunca data,
Kamaraizaman se Inftiii tatalui su i, dup ce-i
ur cuviincios bun pace, se opri clinaintea lui, cu
ochii cuminte plecai, aa cum se cade din partea
unui fiu aseultator fata de pninte.

CInd povestea ajunse aici, eherezada vzu zorii mi


jind i, sfioasS, tcu.

Ci Intra o sut aptezeci i una noapte

Ea urmn 2

...cu ochii cuminte p1eeai, aa cum se cade din


partea unui fiu asculttor fata de pninte.
Atunci regele Sahraman ii spuse:
0, Kamaraizaman, copilul meu, mult mi-ar
plcea s te Insor nainte dc-a ma sviri din viat,

135
ca s ma bucur do tine i ca sa-mi umflu baicrile
pieptului Ia binecuvintata-i n unta.
La aceste vorbe ale tat1ui SULJ, Kamaraizaman.
so schimb cu totul Ia fa i, Cu glas topit, raspunse:

Si tii, taUi, c flu sirnt cu adevarat nici o


Inclinare.pentru casatorie, iar sufletul meu flu Cu
noate nici un fel de chemare citre femei. Cci,
pe ling sila ce din fire o nutresc fat do ele, am
citit In crti1e Inteleptilor atitea dovezi despre riu.t
i1e i despre vic1eugurile br, do-am auns
acuma sfl-mi doresc mai degrab moartea decit
apropicrea do ele. i, do aitminterea, tat, iata cc
spun in privina br p00th notri cci mal preuii
Vai de cel crui Soarta-i cia o soa!
Pc veci pierciut e, chiar de si-ar cldi
Cetczte, s se apere, mrcat,
Legat-n fier, cu munii temelil.
Ca trestia-i oricare fortareat
Nairttea muieretii viclenii.

4h, val de ci! Vicleana U supune


Cu ochii-i alungiti cu negrul kiwi,
Cu pletele-mpletite, o m.inune
De coade lungi, pe linga gItul goZ
i-i d sa bea potop de-amar, viscos,
PIn ce-i face viaa (le prisos.

Altub a spus

Chiar d tInira fecioar,


C?hreia abia-i dau nuril,
Tot un hoit e, bunoar,
Dc Ia care fug vuiturii.
SuL a nopii neagra hain
Crezi cd e a ta pe veci,
Pentnuci optete-n taziici
Lucruri ce mai r&u-neIegi.

Amigire-i! MIme altul


Se va bucura la fel,
Ca ?Ltune-acum, de calciul
Trup i tot c.e-ascunde el.

Ea-i, prieten drag, un rates,


Larg deschis, la once ceas,
Gzduunci pe-oricine-abate-i
Pasul, la un scurt popas.

Intr-n ci, dc vrei. Dan pleacti,


De Cu ZOTI, a doua zi!
Nici in te giridi sa4i placi,
Nici in urmd-ti nu privi!

FI bc abtora, cumunte,
Care vor pleca i ci,
Dae au un dram de mute
i slit vounici La femel.

Aa c, tat, mcar fapta mea are s te Inc1nr--


reze mult, n-am si ovi a-mi pune capit zilelcx
dac vrei si ma Insori cu dea sila.
CInd regele Sahraman auzi aceste vorbe ale fiului
su, rmase uluit i mIhnit peste masura, iar
lumina se prefacu In negura dinainea ochilor b.
Dar, cum-tinea tare mult la fecioru-su i flu dorca
sit-i pricinuiascit amiiriiciune, se mitrgini a-i spune:
0, Kamaralzamari, flu vreau sit mal stitruies
nicicum asupra acestui lucru ce flu ti-i deloc pe
plac. Dar, cum eti IfiCit tInitr, ai vreme sit cugei
s te gIndeti la bucuria ce-a avea-o s te vd
InsuraL i taUi de copil.
sin acea zi flu mai pomeni nirnic despre
accata, ci1 a]int sii drui inulte daruri f
moase. i aa se purt Cu el Ufi an Intreg.
J)up un an insi II chem, ca i Intlia dai, i-i
gri:
Oare ii mai aduci aminte Karnaraizaman,
dc sfatul meu i-ai cugetat Ia cc 1i-am cerut i la
bucuria pe care mi-ai drui-o insurindu--te?
Karnaralzamn se inchrna pIn Ia pmint dma
intea ttine-su, regele, ii spuse:
0, tati, cum a putea s uit sfaturile talc i
s ies de sub ascultarea ta, cirid Insui Allah Imi
poruncete ascultare i supunere? Cit dcspre insurtoare,
mercu am cugetat la ea i, mai mult ca
oricind, crile color do demult i ale color de azi
ma inva1 s ma feresC do femei, Cu once pre, cac
sint nite viclene, nite proastE i nite SCIrbaVnicc.
Allah pzeasc-m de ole, fie i prin moarte, de-o
trebui
La aceste vorbe, regele Sahraman Intelese Ca, i
de data aceasta, ar fi lucru cu pnimejdie s strui-asc
mai mult i s-l silease la ascultare pe fiul
lui drag. Durereai, Insa, fu atit de mare, IncIt Se
ridicii amrIt i porunci s vin la el marele smmu
vizir, Cruia ii gri, intre patru ochi
0, vizire al meu, nehuni mai sint prinii care
doresc s aib copii! Nu culeg decit necaz i dez
amagire! Kaaralzaman, iat, este Inca i mai
hotnIt decit nul trecut s fug do femei i de
Insurtoare. Ce npast pe capul mcu, vizirule!
i cum 8-0 initur?
Atunci vizirul Ii plec fruntea i cuget Inde
lung; dup care, ridicind capul, spuse regelui
0, rege al veaculul, iat leacul potrivit: mal
ai rbdare vreme de un an; iatunci, In bc s-i
mai vorbeti in tain, adun pe toti emirii, pe toti
vizirii i pc to rnai-marii de la curte, piecurn i
PC toti musaipii seraiului i, In fata tuturora, spu
ne-i hotirirea ta de a-i insura fri zubava. 5i-a-
tunci dinaintea aceiui ales divan, n-are s mai cuteze
a flu te asculta, i are sti rspund c ascuith
i c se supune!

CInd povcstea ajunse aid, Seherezada vzu zorii mijind


i, sfioasi, lacu.

Ci intr-a o sut aptezeci i doua noapte

Ea urm:

...i are sn-ti rspund cI ascult i ci se supune!


La acest sfat al marelui vizir, regele fu Intr-atIt
de muitumit, Incit gri:
Pc Allah, acesta-i un lucru cc se poate infptui!

5i ii arit. bucuria druind vizirulul una dintre


cole mai frumoase mantii de srbtoare. Atept
apoi s treac vremea hotrIt, i-atunci porunci
s se strIng divanul plnuit i s vin fecioru-su,
Kamaraizaman. Si flcul intr in sala pe care o
umplu de lumin; i cc alunit frurnoas avea ci
pe brbie! i cc uimire stirnea, ya Allah, po unde
trecea! Cind ajunse dinaintea ttInesu, srut
de trei on pmmntul .i rLlmase In picioare, ateptInd
ca printele su s vorbeasc Intli.

139
]Regele Ii zise:
0, fiul meu, aflil cI flu te-am poftit In mijo
ul acestui divan decit pentru a-ti arta hotrIrea
riea do a te Insura cu 0 domnit vrednic do ran-
gui tu i ca s ma bucur astfel do urmaii mei
iaainte do a muri
Cind Karnaraizaman auzi aceste vQrbe ale tatui
su, fu cuprins deodat. ca do un fel do nebunie
ce-I fcu si (lea Ufl rspuns atit de necuvitnejos,
ncit toti cci de fat, tu1burai, lsar ochii in jos,
iar regeic so simti umilit, cum flu so mai poate; i,
curn era do datoria lui s osindeasc o asemcnea
neobrazare fcut do fa1 cu toati lumea, strig
c1te fecioru-su Cu gias cumplit
Ai s vezi tu cit ii costa PC CO1fl neascuIttori
lipsa do respect fata do pirinii br
Si poruncI pe data strajerilor stl loge Cu mIinile
13 spate i s-l duc do dinaintea ochilor lul, sal
frchida in turnul unei vcchi cettui In ruin, do
ilugil palat. Porunca fu implinit numaidecIt i
unul dintre strjeri ramase sa steie de veghe Ia
u i s raspunda la chemarca printului, in caz
dc nevoie.
Kamaraizaman, cInd se vazu Inchis aa, fu amtare
i-i zise ,,Poate c ar fi fost mal bine s
m supun tatei i sI ma Insor Impotriva dorintel
nicie, numai en si-i fiu pe plac. Tn felul acesta, flu
i-a mai fi suparat i nici eu n-as sta Intemnitat
in vrful acestui turn batrIn. Ah, muieri bleste
ticatc, tot voi sInteti pricina dintli a ncnorocirii
rnce ! Asta pii Kamaraizaman.
La iindu-i, regele Sahraman so duse in tatacu
rEc sale i, la gIndul c fiul sau drag era in acea
ip singur, Intemnitat i mIhnit, ba poate chiar
dczndijduit, inccpu si ofteze i si lcrirneze. Cc
dragostea lui peritru fecioru-su era mult prca
mare i-l fcea s uite obrznicia de care se fcuse.
vinovat fat cu atIta lume. Si se mInie eumplit pe
vizir, ccl care nscocise planul de a se aduna divanul.
Aa incIt porunci s vie la el, si-i zise
Tu eti vinovat! Fr pacostea ta de sf at, nu
m-a fi vzut silit si-mi npstuiesc copilul iubit.
Vorbcte Ce mai ai de zis? $1 ce-i de f.cut, hai,
spune ! Cci nu ma pot deprinde niicum cu gindul
pcdepsci pe care fiul meu, flacra inimii nicle,
o indurui acum.
Atunci vizirul Ii iaspunse
Ai riibdarc, maria ta i las-l Inchis CIfiCIsprezece
zile, i-ai sLi vezi cum so va grbi sa (lea
ascultare (lorintelor tale.
Regele intrebil
Aa s fie, cu-adeviirat?
Vizirul rispun.sc
-. - Noapiirat!
Atunci regele scoase un ir do suspine i so duso
sil so cube in patul lui, unde petrocu o noapte do
nesomn, Intr-atita i so zbuciuma inima din pricina
accstui singur focior ce-I avea i care era toat
bucuria sa. 5i flu izbuti nicicum s se hodineasc,
mai ales ca se deprinsese s doarma cu ci alturi,
In ace1ai pat, tinindu-i bratul ca o pern sub cap,
vcghinclu-i somnul astfcl. Aa ca, oricIt se rasuci
in toate pribe, nu izbuti In acea noapte s Inchicl
ochii defel. Asta pi regele 5ahraman.
In ce-i privete PC prinul Kamaraizaman, iat.
La cderea nopii, robul insrcinat sa stoic de straj
Ia ua lui intr cu o fclie aprinsii, pe care-o aezi
Ia picioaiele patului ; cad, negreit, avusese griii
41
si aeze In acea incpere un pat frumos orinduit,
ca pentru feciorul regelui. Si cind isprvi totul, se
retrase. Atunci Kamaraizaman se ridic, se spl
dup datin, rosti citeva surate din Coran, i Incepu
sI se dezbrace ca s se culce. Sc dczbric,
dar, Cu totul, rmiind numai in cma, i Ii 1eg
in jurul fruniii o fIie albastr de mtase. 5i era,
aa, mai frumos ca oricInd, cum e luna In cea de a
paisprezecea noapte. Se Intinse apoi in pat i, mgicar
c era nemIngliat gIndind C1i mIhnise tatl,
fu cuprins, In eurmnd, de un somn adInc.
Or, ci habar n-avea despre ceea cc urma s I se
IntImple In acea noapte, In acel turn btrin bin
tuit de duhurile din v1zduh i de pe pmint.
Cei...

Cind pov!estea ajunse aid, eherczada vzu zorii mljind


i tcu, sfioas.

Ci Intr-a o sut aptezeci i asea noapte


Ea urm:

Cci turnul In Care sta Intemnitat Kamaraiza


man era prsit de amar de ani i dura Inca de pe
vremea pginiior romani. Jar la piciorul turnului
era un put, tot atIt de batrin, spat de meterii de
Intrucit povestirile din noptile precedente 173175
flu reprezjnt, in textul arab, deck citeva rinduri, am
suprimat Impriri1e In nopi spie a nu intrerupe prea
des iru1 povcstirii. La fel vom proceda .i mai Incolo,
on de cite on se vor ivi situaii similare (n. ed. fr).

142
Ia RIm. $1 era tocrnai puul ce slujea de s1a
anume unei tinere ef rite, Mainwna pe nume,
Efrita Mairnuna se trgea din vestitul Eblis i
era fata puternicului efrit Domriat, cpetenia cea
rnai de seam a duhurilor subpmintene. Maimuna
era o efrit tare de treab, o dreptcredincioas yestit
Intre toate fiicele duhuiilor, atit prin virtutile
sale, cit i prin cele ale strmoilor ei, de mare
faim pe meleagurile de pe ccllalt trim.
Or, pe Ia miezul accici nopi, efrita Maimuna
iei din put, ca de ohicci, s ia aer, i zbur uoar
ctre inaltul cerului, pentru ca de acolo s se in
drepte ctre zriie spre care o imboldea inima. i,
curn tocmai trecea pe lIngI vIrful turnului, se minun
i vizInd lumin acolo unde, de atIta amar de
ani, flu zrise nimic niciodat. GIndi, dar: ,,De
bun seami c acea lumin flu-i acolo fr de pridna
! Trebuic s intru i s vd ce-i ! Fcu, aadar,
un ocol i intr in turn. Vzu robul culcat Ia
u, dar trccu peste ci, fara a se opri, i intr in
odaic. Si care nu-i fu incIntata mirar Ia vederea
tinrului ce dorm.ea aproape gol in patul lui Se
opri mai IntIi In virful picioarelor; apoi, ca s-i
priveasc mai bine, se apropie Incetior, dup ce-i
strInse aripile care o cam stinghereau in odaia
aceea strImt. Pe urm ridic Invelitoarea ce-4
acoperea pe fecior i rmase uluit de frumusetea
lui. i incet s respire vreme de un ceas, de teamA
s nu-1 trezeasc nainte dc-a se fi saturat s admire
in voie toat gingia din care era plmdit.
Cci, cu adevrat, farmecul ce se raspIndea din
fptura lui IncInttoare, rumeneala suav a obrajilor,
du1ceaa pieoapelor adumbrite de genele-i
lungi, arcul minunat al sprIncenelor, totul, ca ci
143
mireasma Imbt1toare a pielii sale i stri1ucirea
aa de dulce a trupului liii nu se putca st no
tulbure pe Mairnuna, care, In toat viata ci de
cltoare dc-a lungu-ntregului pmint, flu mai vIzuse
asemenca frumusee nicicIncl ! Si negrcit,
numai lui i s-ar fi potrivit acest suspin al unui
poet;
Doar cc i-am srutat Cu jind,
i-am i vzut innegurind
Frumoii-i ochi: betia-mi grea;
i-obrajii-i care-s viata mea.
i-am zis: ,,Poti, inim, s spui
Celor care te rId, oricui:
<JIai, cirtitori, grii anume
Dc-I ceva mai frumos pe lume,
Dc-i alt flcau asemenea
Cu eel cc e iubirea mea !

Aadar, dup cc efrita Maimuna, fiica cfritului


Domriat, Ii stur ochii cu acca privelite minuna1
, ii preamiri pe Allah, grind : ,,Binecuvintat
fie Atoatecreatorul care plmdete, desvirirca.
Apoi gIndi ,,Oare cum de pot tatl i mama acesWi
flcu s se despart de ci i s-l Inchid singur-singurel
In turnul acesta ruinat? Oare ci flu
se tern de vrjile rele ale duhurilor din nearnul
rneu, care sl1iiiesc prin drIrnturi i-n locuri
pustii? Dar, pe Allah, dac br flu le pas de
odrasla br, jur Ca eu, Maimuna, am sI1 iau sub
ocrotirea mea i am sl apir Impotriva oricarui
cfrit care, ispitit de frumuseca lui, ar vrea si so
liucorneasc Ia ci!
Sc apiec apoi peste Kamaraizaman i, cu multa
gingaie, Ii sruti pe buze, pe pleoape i pe obrajii
arnIndoi, trase invdlltoaica peste e, fr si-1 trezeasc
i, se intoarsc spie marginea fcrestrci, ii In
tinse aripile i zbur citre cer.
Or, cum ajunsese pe Ia mijiocul vzduhurilor,
pentru a se rcori, i plutea pe-acolo linitit, Cu
gindurile la f1ciu adormit, auzi deodat, nu dcparte
dc ca, un filfilt do aripi grabit, care-o fcu s
so intoarc Intr-acolo. S recunoscu numaidecit c
filfiitut acela era al unui efrit, pe mime I)ahna,
unul din rIzvrititii f1ri crodirit1 i care nu vot si
so supun putcrii lui Solirnan Bon-4aud. Acest
Dahna era fiul lui 5amhura, un duh care era ccl
mal jute dintre efriU la alorgrile br plin vzduh.
Cind ii ziri pe blestematul do Dahna, Maimuna,
terninduse ca flu cumva ticbosul si vad lumina
din turn i s so duc acolo s svireasc cinc ti
cc, so repezi asuprai ca un uliu, gata s-1 sfiic i
si-l nimiceasc. Dahna. insi Ii ICU scmn ci so
supuno vointei ci ii spiise tremurind do spaimi
0, puternicI Maimuna, fiici a regclui cluhu
rilor, ma rog tic, pe Nume i PC Talisman, nu to
fobosi do tria ta ca si ma prpdeti ! Jar eu, la
rindul meu, ma ir s nu saviresc nimic ru.
Atunci Maimuna gri lui Dahna, feciorul lui
$airihura
Bine, fie ! Am sii to crut. Dar smi spui nitmaidecit
do undo vii la ceasul acesta, c faci pc-aici
i undo ai de gind s to duci. i nu care cumva
sI-ncerci st ma minti, o, Dahna, caci sint gata
si smuig, cu mIinile mole, toate penele din aripi,
ii to jupoi do piebe, s-ti sfarim oasele i, Ia urma,
sI to zvIrl In vreo genune a vzduhului. S
Crezi, aadar, ci ai putea sa scapi prin vreo miriciun
i, Dahna

145
Atunci efritul gri
- 0, Maimuna, stpIna mea, afl cI mi Intline
ti cum nu se poate mai potrivit, ca s auzi un
lucru cu totul i cu totul nemaipomenit! Ci fgduie
te-mi, o, tu, cea plin do farmec, c mi vel
lsa s pec in pace, dac ii Implinese dorina, i c
ai s-mi dai o scrisoare do slobod trecere, care de
aci nainte s ma pun la adpost de reaua voln a
tuturor efritilor vrjmai ai mci, din vzduhuri,
din ape i de pe pmInt, o, tu, cea care eti fiica
regelui nostru al tuturor, Domriat cel Infricotor!
Aa gri efritul Dahna, fiul sprintenului Sam-.
hura.
Atunci Maimuna, flica lui Domriat, zise
Fgduiesc, pe gema incrustata a pecetei lui
Solinian Ben-Daud rugaciunea i pacea ftc cu
ci amindoi! Dar vorbcte odat5, cad sirnt ca intimplarea
trebuie sa fie tare ciudat.
Atunci, efritul Dahna Ii domoli zborul, se rasuci
-n bc i vent ling Maimuna. Dupa care Incepu
s-i povesteasc aa, In vreme cc amIndoi calatoreau
prin vzduh mai departe:
Mai Intli, o, slvit Maimuna, trebuie s-ti
spun c cu yin acuma tocmai din afundul ccl mat
indepartat, de Ia hotarele Chinei, tar peste care
domnetc marele Ghaiur, stpInul din El-Buhur i
din ElKusr, unde fr de numr .i fr cusur
senalta turnuri de jur-Imprejur; unde se afl seralul
in care sotiile lui traiesc in huzur i strajile
multe stau la cotituri, pretutindenea-n acel Inconjur.
$i, cu ochii mel, acolo vzui cea mal minunat
fptur din cite fpturi am vzut pe unde-am urn-
blat i-am trecut, pe singura-i fat, pe E1-Sett
Bud ur.
Dar cum limba mea n-ar putea, chiar dcar fi
s-mi creasc i par pe ea, s-ti zugrveasc frurnuse
ca aceca criasc, am s-ncerc a-ti Inira,
cum 01 putea, cite ceva din mIndretea sa. Ascult,
dar, o, Maimuna!
Am sti povestesc despre prul ei. Pe urm-am
s-ti spun cum ii chipul, cumu-s obrajil, buzele,
gura, limba, gItul, pieptul, sinii, pIntecele, oldurile,
spatele, mijlocui ginga, coapsle i, In sfIrit,
picioarele ci, o, Maimuna!
Bismillah!
Pirul ci, o, stipina mea! Atita-i de mntunecat, c
e maI negru decit desprirea de prietenii dragi.
lar cind e Impletit In trei cozi pare ca vd trei
nopi deodata.
Fata ei! Este alba ca ziua in care se reIntIlnesc
nite prieteni. Dac ma uit Ia ea cInd strlucete
luna-n zare, Imi pare c mi se arata dou luni
deodatA.
Obrajii-i sInt alctuiti dintr-o floare de bujor,
desprit in dou corole ; pometii-i sint insi purpura
vinurilor, iat nasu-i e mai ginga i mal semet
ca lama unei sbii de pret.
Buzele-i sInt de-agata colorat i de margean
aprins; jar limbai cind i-o mica pl
vorb dulce; jar sucul guru ci e mai de rivnit ca
mustul de strugure: stinge i setea cea mai arztoare!
Aa ii gura.
Dar pieptu-i! Binecuvintat fie Creatorul! E o
ispit vie. Poart doi sIni, sIni gemeni, din fildeul
ccl mai curat, rotunzi dci poti uprinde-n cee
cinci degete de Ia o mIn.
Plntecul ci are nite gropie adumbrite i-atit de
armonios Imbinate, ca literele arbeti de pe pe
cetea unuj scrib coft din Ecipt. Si din pintecul

147
acesta izvodete un mijioc subire i mldios. Dar
iat-i i spatele...
Spatele ci! Of, of ! tr(rnur cmnd ma gIndese. E o
grimac1 atIt do grta cu o siIete pe stpInCi-sa sa
so aeze Ia be cInd so scoal i s so scoale iari

eistihuri
nd so culc. Nualepot, poetului
eu-adevrat, stapIna, sa-i dau a mneicgc cum arat, clecIt cu ajutorul acestor
Mret i-i spatele, virtos cldit
De pare c ,si-ar cere, pe insur,
Un. trup i-un mijiocel mai implinit
Decit acel care ii indur.

Pc cimindoi a fel no chin uieste:


Pc ea siUricl-o pururea s stea;
Pe mine pentru cd ma si-ndrjeste,
Indatd cc ftndesc cumva La ea.
Aa i-i spatele ! Si din el so desprind doui fal
nice coapse, voinice i minunat arcuite, unite, sus,
sub cununa br. Fe urm yin picioarele fermecatoare
i-atita de micue ca ma minunez curn do pot
e]e s poarte atita povar pusa asupra br.
CIt despre mijlocu-i i despre temelia lui, o, Mai
rnuna, ca s spun drept, nu ndjciuiesc e a putea
s i Ic descriu cum aratu, pentru Ca unu-i fara
asemuire, cealalt e desavIritu. Asta-i tot coca cc,
docamdat, poate sa-ti povesteasc limba mea;
nici ehiar prin semne flu mi-i In putin s to fac a
pricepe cu temei bclugu-ntrog i strlucirea ci.
5i iat, cam aa aratu, o, Maimuna, tinra ciIiasu
EISett I3udur, fiica rcgclui Ghaiur.
Cind povestea ajunse aici, Seherezada vzu zorii ml
jind i, siioas curn ia, ls urmina pe noaptca (Ca
Id Ita.
Ci Intr-a o sutd aptezeci ci noua noapte

ia urni I

..$i iat, cam aa arath o, Maimuna, fiica regelui


Ghaiur, domnita Budur.
Dar mai trebuie sn-ti spun, o, Maimuna, c regele
Ghaiur o iubete ncspus de mult pe copila s,
ElSett Budur, ale rei frumuseti fr cusur cii
doar i le-am Inirat ; o iubete atita de mult, mncib
ii place s-i nscoceasc In fiece zi o noufl desf
tare. Dar, tot fcind aa zi cu zi, ajunsese a nu mai
gsi nici un fel nou dc-a o desfta, i-atunci s-a
gIndit sfl-i fac i altfel de bucurii, cldindu-i nite
palate fermecate. Incepu prin a-i cldi apte pa
late, fiecare In alt fel lucrate i tot din altfel de
materiale scumpe durate. Aa, mntliul dintre palate
a poruncit s fie cldit numai din cletar, al doilea
din alabastru strveziu, al treilea din porelan, al
patrulea numai din mozaic de nestemate, al cmcelea
din argint, al aselca din aur i al apte1ea din
mrgritare i din diarnante. i regele Ghaiur
s-a-ngrijit ca fieare palat s fie Impodubit, in
chipul cel mai potrivit cu felul In care fusese zidit,
i a adunat acolo, Ia sfIrit, toate desftarile care
fac traiul fericit, de pild, i rnai cu seam, Ingrijindu-se
de frumusetea havuzurilor i-a grdinilor.
i-acolo, In acele palate, ca s-o veseleasc pe
fiic-sa ElSett Budur, o puse s locuiasc, dar
numai cite un an in fiecare, ca s n-aib vrcme s
se scIrbeasc de dc, i pentru ca fiecare plcere s*
fie urmata, fr plictis, de alt plccre.
i-aa, frumusetea aceea criasc, printre toate
accie lucruri frumoase, nu putea decit s se des
149
vIreasc ci s ajung, cu-adevrat la treapta
Inalt care rn-a fermecat.
Nu te minuna, dar, o, Maimuna, dac i-oi spune
e toi regii vocini trii lui Ghaiur cloreau cu-nf1i-
cIrare s-o ia in cstorie pe tInira nurlie. Ci trcbuie
s-i dau numaidecIt Incredint.are c domnita
este fat mare, cci pin acum a Indepirtat, cu
supirarc, mercu, toate ccrerie care i so fceau prin
tat-su. i de fiecare data, drept raspuns la once
Intrebare, se multumea s spuna
Eu sInt propria mea regina i sInt singura
mea stapina. Cum ac putea suferi s vad un biirbat
siluind un trup care abia se las a fi dezmierdat do
ucoara mtas?
i regele Ghaiur, care mai degraha ar fi murit
decIt s-o sileasci-n vreuri fel pe Budur, flu gIsea cc
rspuns sn-i mai dea. $i so vede;a silt, se-ne1oge,
sa nu primeasc, dara, cereriJe nici unui rege, fie
vecin do ar, fie crai venit anurne In regatul sau,
de lacellalt capt do lume. Ba, intr-o. zi, cInd un
tinar rege, mai mare i mai puteinic decIt ceilaiti,
se infic cu daruri muite, fel do fel, regele Ghaiur
Ii vorbi de ci fiicei sale Btidur, ea, miniat do ast
data, izbucni ci-i strig dintr-octat
Vd bine cii nu-mi mai riimIne decIt un sin
gur mijioc ca sii sfirccsc cu aceste chinuri no
curmate. Am sii Ian paloul cela do c&o ci am s
mi-i Infig In inimii. Pc Allah, asta-i singura mea
sciipare!
i, cum so c pregiitea, In adeviir, sii facii aa,
regele Ghaiur atIta se spiimIntii incIt ii iei limba
din guri, dete din mimi ci-ci roti Imprejur ochii
holbati. Se gribi apoi s-o dea pe domnita Budur In
seama a zece biitrine pline de Inelepciune c1 do
pricepere, una dintre ole fund insiici doica frumoasei
Budur. i de-atunci, cele zece femei n-o
mal prisesc pe domni nicicind, i vegheaz la
ua iatacului ei pe rind.
Iat, stpmn a mea, Maimuna, aa stau lucrurile
acum. lar cu m duc mereu, In fiece noapte, s m
minunez de frumisetea ei i s-mi bucur simtirca
privindui str?[Iucirea. Si sa flu socoti cumva Ca flu
rnar cerca ispita s ma sui peste ea i s ma bucur
de tot ce-a putea; dar gIndesc c ar fi pcat s
ma ating de o cornoar atit de bine pazita, fara de
voia celei care-o are. Aa, o, Maimuna, ma bucur
de ea pe furi, numai cInd doarme; o srut, de
pild, intre ochi binior, macar ci ma ispitete ur
dor s-o srut cit rnai apsat. Ci tare mi-i team de
mine, caci mi tiu fr de nici o masura odat cc
ma pornesc; aa c socot ca-i mai bine sa ma stpinesc,
ca s n-o vatm cumva pe fecioara.
To rog, dar, o, Maimuna, s Vii cu mine so vezi
pe prietena mea Sett Budur, ai crei nun au sa te
vrajeasca, fr-ndoial, i a crei desvIrire are s
te rpeasc, dau chezie. Haide, o, Maimuna, s
admirm pe E1-Sett Budur, In tara regelui Ghaiur.
Aa gri efritul Dahna, fiul iutelui 5amhura.
CInd povestea ajunse aid, eherezada vzu zorii mlind
i, sfioas cum era, tcu.

Ci intr-a o sut optzecea noapte

Ea urm:

...aa grai efritul Dahna, fiul iutelui $amhura.


Dup cc tInara efritd Maimuna ascultd aceast
istorisire, in bc de rspuns, izbucni Intr-un hohot

151
do rIs batjocoritor, ii dote of ritului o lovitur do
arip peste burtI, Ii scuip in obraz i-i zise:
Eti do-a dreptul dezgusttor cu piorcoasa ta
de fatal i cu adevrat ma i mir cum dc-al cutezat
s-mi vorbeti despre ea, atunci cInd trebuie
s tii bine ca ea n-ar putea infrunta o clip asemuirca
cu tinru1 ccl aa do frumos pe care-i iubose.

5i efritul, tergIndui obrazul, gri:


0, stpIn a mea, eu habar n-am despre tInrul
care ti-c drag i, rugIndu-m de iertare, flu-ti
ccr decIt s-1 vd, macar Ca tare nu-mi vine si
ered Ca ar putea s fie tot atIt do frumos ca dom-nita
mea.

Atunci Maimuna strig: -


N-al de gmnd sa taci, afurisitule ? Iti mai spun
odat Ca fiacaul meu este atIt do frumos Ca, do 1-al
vedea, fie i In vis, to-ar apuca duc-se pe pustii
i ti-ar curge balele ca Ia o cimila.
51 Dahna intreb:
- Ci unde se afl i chic poate fi?
Maimuna grai
0, stricatule! Afl ca i ci este In acceai
situatie ca i domnita ta. 51-i inchis In turnul eel
vechi, la temelia caruia se afla siau1 mCU de sub
pamInt. Dar s nu to amgeti cu ndcjdea a-i ye-dea
fara mine; cad cunosc cu tica1oia ta i flu
ti-a mncredinta nici paza unui dos de schimnic.
Totui am sa ma Invoiesc s ti-i art, ca s vad cc
parere ai; Ia Insa bine aminte ca, dc-al s cutezi
sa minti i s vorbeti Impotriva a coca cc ai s
vezi, am sa-ti scot ochii din cap si-am s fac din
tine eel mai prtIpadit dintre efriti. Pc deasupra,
bineinteies ca trebuie s-mi plteti i un bun za--
Jog, daca so dovedetc ca ccl cc mi-c drag este mai
frurnos decIt domnita ta; I, ca s flu dreapt, pri-.
mesc sri-ti p1tesc cu, dac n-are s fie aa.
Dahna strigLi:
Primesc Invoiala. Hal, aadar, cii n-ne s-o
vezi pe Ei-Sett Budur, in ara tatkd ci, regele
Ghaiur.
iJar Maimuna gri:
Este mai Ia-ndemIn s mergem Ia turn mal
mntli, care-i dedesubt cob, sub noi, i s judeem
despre frumusetea prietenului meu. Pc urm em
hotrI!
Dahna rIspunse:
Ascult i ma supun -
Si indata coborIra amIndoi din slilvile vizduhuliii
drept in virful turnulul i intrar pe fcreastr
in odaia lui Kamaraizaman.
Atunci, Maimuna spuse optit catre efrit
Nu te mica! 5i mai cu seam poart-te Cu-.
viincios
Apoi, se apropie de tInrul adormit i ridic in
velitoarea care-n acea clip-1 acoperea. Dup care
se intoarse ctre Dahna i-i gri
Uitate, blestematulc,-aci! i Ia scama si nu
cazi In bot, cit eti de lung.
$i Dahna Intinse gitul, apoi se dete napoi nucit;
pe urm, jar i lungi gItul i cercet Indelung
chipul i trupul fnumosului flcu; dup care Si
ridica fruntea i gri
0, stpin a mea, Mairnuna, acuma vd i cu
ci ai multa dreptate si crezi c iubitul tu este fara
pereche de frumos; cci, in adevir, n-am mai va-.
zut atita desvIrire la vreun alt biat; i tu tii
ca eu ii CUflOSC pe CC1 mai fnumoi dintre Liii oamcnilor..
Dar, o, Maimuna, tiparul In care a Lost zn
mislit n-a Lost spart decit dup cc s-a croit i un
exemplar femeicsc; i-i mns.i domnita Budur!
La vorbele acestea, Mairnuna se npusti asupra
lui Dahna i-i dete peste scfIilie o fulgerare de
arip, rupindu-i un corn; sii rIcni
O tu, ccl mai mirav dintre efriti, Iti poruncesc
si te duci numaidecIt in tara regeui Ghaiur,
la palatul dornnitci Budur, i s-o aduci pe criias
aici; cci n-am de gind s ma ostenesc a te insoti
pIn la micuta aceea. lar cmnd ai s-o aduc,i aci, o
s-o culcm alturi de tinrul men prieten, i ii vom
compara cu propriii notri ochi. Si s te Intorci dograba,
Dahna, aitminteri te rup in fiii i te zvIrl
drept hrana hienelor i corbilor din pustii!
Atunci, efritul Dahna ii lu de pe jos cornul
rupt i pleca amrIt, scrpinIndu-se la fund. Apoi,
strbitu vizduhuri1e ca o sageata i peste vreun
coas Sc intoarse Cu sarcina lui In spinare.
Or, domnita, dormind pe urncrii liii Dahna,
n-avea pe ea decIt o cma, jar trupui scipea de
aib cc era. i pe minecile largi ale cmii, tesut
In lire subiri de aur i de mtase, erau brodate
aceste stihuri frumos iniruite
Trei pricini nu-i Ingduie-n iubire
S spun da, oricui, dirttr-o privire:
Spaima de netiut; sila de ce-i
Demult stiut; i frumuseea ci!

Atunci Maim una ii spuse lui Dahna:


Pare-mi-se ca, pe calea umblat, te-ai cam
desftat Cu tInra fat, cici nai venit prea degraba,
jar unui efrit de isprav flu-i trebuie vreme
dc-un ceas s se duc i s se Intoarca, pe drumul
ccl mai scurt, din tara Khaledanului in afundul
Chinei. Pie! Ci acum, ia te gihete i o pune pe
mititica aceasta lIng prietenul meu, ca si putem
asemul.
i efritul Dahna o a.ez, Cu mu1t bgare do
seam, pe domnit pe pat ii ridic apoi cmaa
cu adevrat, tinra era tare frumoas, Intocmai
cum o zugrivise efritul Dahna. lar Maimuna
se putu Incredinta Ca asemnarea dintre cci doi
era atit de desvIr;itI, melt i-ai fi crezut frati gemeni
nedeosebindu-se Intre ei decit prin ceea ce
aveau (lmamte. Cad amIndoi aveau ace1ai chip ca
luna, acecai talie ginga i-ace1ai spate-mbel
ugat. 5i ca putu de-asemenca s vad c dac fetel
ii lipsea dinainte ceca cc fcea podoaha flciului,
apoi i ca, Ia rindu-i, avea dou gurguie minunate...
Maimuna spuse, aadar, lui Dahna:
Vad ci e drept s ovieti o cUpa cruia din-.
tre cci doi prieteni ai notri sa dai Intlietate ; ci trebuic
s fil orb on smintit, cum eti tu, ca s .nu
recunoti c, Intre doi tineri la fel de frumoi, unul
femoic i altul barbat, hrbatul are intiietate asupra
femeii! Ce ai de spus, blestematule?
Si Dahna rspunse
In ce ma privete, tiu cc tiu i vd ce vad,
i nicicInd n-am s-ajung sa cred aitceva deelt coca
cc ochiul meu a vazut! Dar, o, stapIna a mea, dac
tii sa mint, am s mint, ca saU fac pe piac.
CInd efrita Maimuna auzi aceste vorbe ale Iui
Dahna, fu cuprins de o asemenea mInie IncIt
izbucni In rIs. i gindindu-se ca nu va putea iciodat,
pe calea unei simple cercetri, s cad la
lneles cu incapatmnatul de Dahna, Ii zise
Poate c mijiocul dc-a afla care dintre noi
doi are dreptate este de a recurge la inspiraia
noastra. Ccl care va alctui stihurile cee mai
frumoase lntru lauda iubitului su, acela va
avea negrcit dreptate. Primeti? On flu eti in
stare de-atita subtinime, care flu-i data deelt color
cu sirntminte alese?
155
Dar efritul Dahna gri:
0, stpIna mea, asta-i tocmai ceca cc i cu
volarn s-ti propun! Cad tatl meu, Samhura,
ma invat regulile alcatuirilor poeticeti i arta
de a tIclui stihuri In ritmuri desvIrite. Ci ic ti
se cuvine s Incepi, o, IncInttoare Maimuna!
Atunci, Maimuna se apropie de Kamaraizaman,
care dormea, se aplec asupra lui i-1 sirut PC
buze Incetior; apoi Ii mInglie pe frunte i, cu
rnmna in pletele lui, spuse privindu-1:
0, trup suav, in care se mUidie
Al ramurilor freamt Cu suspine,
i-nmiresmate flori de iasomie
Ce trup de fatt poate fi ca tine?

Wu, ochi de diarnant care scImteie,


Ca-n noaptea neagra stelele senine,
Cuteaz arc ochii dc femeie
Macar si se asemule cu tine?

Srut al guru tale-mbietoare,


a mierea clulce-a Sf intelor albine,
Ce guri de fecioar-ar fi in stare
Sd rdcoreascd sufletul ca tine?

Ah, lasd-md sd4i mIngii ptirul mode,


E,i carnea-mi arsd las-o sd s-aline
Dc carnea ta, i-apoi sd vdd rdscoale
Dc stele, fulgerInd in ochi la tine.

]Dupa cc efritu Dahna asculta versurile Mainunei,


se minund curn flu se mai poate, apoi se cutremurd
atit pentru a cinsti talentul efritei, cit i
pentru a-i ardta ernotia la auzul acestor ritmuri
atIt de desdvIrite. Dar nu zabovi a se apropia, la
rIndui, de prictena Iui, Budur. Se ap1eca peste
sinli ci goi ii sirutii uurc1. Apoi, inspira d farmecul
fetei, spuse privind-o
Ak, mirtii din Damasc, fecioar,
Cu fonet lung., ma Infioar;
Dar frurnusetea ta...

A l, trandafirii thn I3agdacl,


Scldati in clar de lun plin
5i-n roua nopilor, senina,
Tot sufletul mi-au imbdtat;
Dar guru ta...

Ak, numai guru ta, lubita,


i frumuseea ta-n florit,
Cu zImbetul br rn-au pierdut.
i restu.-a dispirut!

Dup cc Maimuna auzi accast ticluire, flu putin


so minun vzInd...

CInd povcstea ajunse aici, $h(rezada vtzu zorii ml


bind i ta(u, sfioas.

Ci ntr-a i sutd o1zec i doua noapte


En urrn I

..dup cc Mairnuna auzi aceast ticluire, flu pu


tin so rninun vzInd la 1)ahna atita har imperecheat
cu atIta urIciune. Si cum, macar c era
fcmeie, avea o anume putere de judecata, flu progeta
s-1 laude pe Dahna, care se umfi In pene
do bucurie. Pc urn, ea ii spuse

137
In adeviir, o, Dahna, ai un suflet destul de
ginga in hoitil sta in care iocuietc; ci s nu
socoti c poti birtii In arta do a face poezii, aa cum
nici Sett J3udur flu poate birui In frumusee pe
Karnaralzaman!
Atunci, Dahna, sugrumat, strig:
Asa crezi cu-adevrat?
Ea grill:
Negreit!
El zise
Nu cred!
Ea zise
Na, tine!
Si Cu C) lovitur dc arip 11 Invinei un ochi.
El gri:
Asta flu dovedete nirnic!
Ea zise:
Na! Uite-mi dosul!
El zise
E destul do priipdit!
La aceste cuvinte, Maimuna, do dou on jignit,
vol sit se repeadi asupra lui Dahna i siti sfiie
o anumitii parte a trupului situ. Ci Dahna, care se
gIndise la o atarentlmp are, se schimbit, cit ai clipl,
Intr-un purice i, tiicInd chitic, se aditposti in pat,
sul) cci doi tineri. lar Maimuna, temindu-se sit nu-i
trezeascit, fu sllitit, ca Sit iasit Ia un capat, siti ure
lui Dahna cit n-are sit-i facit nici un ritu; i Dahna
, In temeiul juritmlntului ei, se schimbit din
purice iariti In ceea cc era, stmnd Ins mereu cu
ochii In patru. Atunci Maimuna ii griti:
Ascultit, Dahna! Nu vitd alt mijioc do a In-.
cheia socoteala, deelt chemInd pe un al treilea,
care sit hotitrascit cine are dreptate.
Dahna ritspunse:
$i eu zic la fel

158
Atunci Maimuna izbi in pimint cu un picior i
riumaidecIt rsiri In faa br un efrit Inspimlnttor.
Avea capul Impodobit cu ase coarne, .Iungi de
patru coi fieeare, i-avea i trei cozi despicate, tot
atit de lungi ; era chiop i ghebos, jar ochii-i erau
infipi In milocul fetei aezai dc-a lungul, de sus
in jos ; unul dintre brae-i era lung de cinci coti,
cellalt numai dco jumtate de cot ; jar miiniie
mai man decit nite cldri, se isprveau Cu nite
gheare de leu; picioarele-i so teirninau cu nite
copite, carei fccau s umbie ca un chiop; ian
zebbui, de dou on mai mare ca al unui elefant,
i so ivea pe dup dos, hlngnindu-so flos. II
chema Kaca Bcn-Facra Ben-Atra, din neamul
lui Eblis Abu Hanfa.
Dupi cc pmIntul se inchise Ia bc, efnitul Ka.ca
o zri pe Maimuna i Indat so pioconi pInt Ia
podea dinaintc-a ci, i stete apoi umil in fala sa, cu
miinile Incruciate, i o intreb
0, stpinii a mea, Maimuna, fiici a regelui
nostru Dornniat, sint robul care-ateapt poruncibe
tale!
Ea grii:
1C.aca, vrcau s fii judector In rieIn.eiegei-ca
dintre mine i-acest blestemat Dahna. laca
asta-i i asta-4. S fii, deci, neprtiniton i, dup cc
ai si-ti arunci privirea In acest pat, s ne spui cine
ti so pare mai frurnos: prietenul meu sau aceast
fat.
Atunci, Kaca se Intoarse ctre patul In care cci
(ku tineni dormeau linititi i goi, i, la vederea
ion, fu atit de tulburat, IricIt incepu s joace UnInduii
Cu mina dreapt coada despicat in trei. Dup
care gri ctre Maimuna i ctre Dahna:
Pc Allah! oricIt i-a cintni, vid c sInt Ta
fel de frumoi i c nu se deosebesc decIt pnin sex.
159
Ci, oricurn, tiu eu un mijIoc, singurul care poate
1imuri ncInekgerca.
El spuscr
Grulbetete i ni-1 arati
E riispunse:
Llsati-m-ntii s cint ceva In cinstea acestei
fete care m tulbur peste poate!
Maimuna grii:
Nu-i vreme acuma! Afar doar dac nu
vrei cumva s ne spui citeva versuri despre acest
flcu frumos.
5i Ka.ca spuse
Ar fi poate ceva cam nCCUV1IflC1OS.
Ea rispunse:
ClntI, totui, nurnai sii fie versurile binc al
ctuite i scurte!
Atunci Kaca cintl aceste stihuri Indurcate i
obscure

Flcu frumos, mi-acZuei amnte


Ca umei sin gure iubiri
Dc-i druieti cc simti fierbinte,
Stingi viaga caldelor simtiri.
Ia, inim a mea, aminte!

Srutul unel gurifecloare


E dulce; totusi, flu lUsa /
S rugineasc ua; pare
i gustul srii tot aa,
Pc buze mai puin uoarc.

Atunci Maimuna gri


N-am dc gind s mncerc a-nc1cge. Dar spu
ne-ne degrabli care-i rnijlocul dc-a tI cine are
dreptate.
i efritul Kaca grli:
Pirerea mea este c alt chip nu-i, decit a-i
trezi, pe rInd, cind pe UrtLil, cInd pe altul, In vreme
cc noi stm deoparte, nevzuti; n-aveli s tgtJuiti
c acela dintre ci care va dovedi o dragosto
mai arztoare pentru cellalt i se va artta rnai
ptirna In purtare, acela, de bun seam, e ccl rnai
puin frumos, devreme cc el inSUi SC va recunoa
te subj ugat de farmecele celuilalL
La aceste vorbe ale efritulul

CInd povestea junse aici, $chcrezada jzu zoiii ml


.jitc( i, sfiuas, tcu.

Ci In ft-a o sut optzeci f treia nba pie

Ea urrn.:

La aceste vorbo ak efiitului Kaca, Maimuna


strigi
0, cc idee minuinati
$1 Dahna strigi do aserncnca:
E cit SC poate do bine!
Si numaidecIt so preschirnb iar In purice. dar
do data aceasta ca s so duct s-l pite la git pe
frumosul Kamaraizaman.
La acea pictur, peste msur de tare, Kamaraizaman
so trezi din somn i-i duse jute mina Ia
locul picat; dar, bineInteles, nu putu s prind
ninhic; cici sprintenul Dahna, care acum se i
rizbunase oarecum pe pielea biatului pentru toate
ociri1e. cc i le fcuso Maimuna, Ii luase grabnic
forma lui de efrit nevzut, ca s poat fi martor
la cole cc urmau s so petreae.

161
cu adevrat, cele cc se petrecur fur lucruri
vrednice de luat aminte peste msur.
In adevr, Kamaraizarnan, somnoros, 1sInd in
jos mIna cc flu prinsese puricele, atinse tocmai
coapsa goalA a tinerei fete. La acea atingere, tinrul
deschise ochii man, dar Indat ii Inchise la be,
de uimire i de tulburare. Pe urm inlt jar capul
i pnivi neasemuita frumusee a necunoscutei ce
dormea altuni de ci.
Se sprijini, aadar, Intr-un cot, pe perne i,
uitInd Intro dlipit sila pe care o simise pIn
atunci fat de femei, Incepu s cerceteze pe rind cu
ochii vrjiti frumusetea desvIrit a tinerei fete.
o asemui in sinea lui mai IntIi cu 0 cctuie Impodobit
cu o cupolil, apoi cu Ufl mrgritar, apoi cu
un trandafir; cci flu tia s fac de prima data o
asemuire potrivit, de vreme cc niciodat flu vrusese
s se uite Ia vreo femeie i era cu totul netiutor
in privina Infi.nii i a farmecelor br.
Pnicepu, totuj, curind, Ca asemuirea din urm era
cea mai dreapt, iar cea dinaintea ci era cea mai
adevarata; pe cind cea dintIi 11 fcu s zImheasc.
Apoi ii zise ,,Ia sa vd, ce-ar fi s-o ating ! 5i
striga
Totul se Intimpla dup voia lui Allah!
Cuprinse, dar, fata In brate, cugetInd aa: ,,Tare
este de mirare c n-are pantabonaii pe ca. Dup1
care striga, Incintat
Ya, Allah! ce voinic rnai e!
Si simti o Infiorare de plcere aa de mare IncIt
stnig:
Pc Allah, trcbuie numaidecIt s-o trezesc! Dar
cum de nu s-o fi trezit Inca, de cInd o tot aunt?
Or, ceea cc n-o lsa pe fata s se trezeasc cia
vrerea lui Dahna, efnitul, care-o cufundase anume
Intrun somn atIta de greu, spre a Inlesni ceea ce
fcea Kamaraizaman.
Aadar, Karnaraizaman ii puse buzele pe buzele
tinerei Sett Budur i le srut Indelung; i,
Intrucit fata flu se detepta, o mai srut odat,
i Inca odat, fara ca ea s arate nici cea mai mica
simire. Atunci incepu s-i vorbeasc, zicIndu-i
aa:
0, inima mea! 0, lumina mea! 0, sufietul
meu! Trezete-te! SInt Kamaralzarnan!
Dar tinIra flu facu nici macar o micare.
Atunci Kamaralzaman, vazInd zadarnicia chemrilor
lui, i zise: ,,Pe Allah ! Nu mai pot sa atept
!
Iac-aa! S Maimuna, i Dahna, i Kaca priveau.
lar Maimuna mncepea a se Ingrijora, i se i
pregtea, In caz c lucrul se Implinea, s socoteasc
faptul fir de nici o Insemntate.
Aadar, Kamaraizaman...
CInd povcstea ajunse aid, $eherezada vzu zoril mlind
i, sfioas curn era) tcu.

Ci ntr-a o sut optzeci i patra noapte

Ea urm:

...Aadar, Kamaralzaman o Inliintui cu bratcie i


era gata s fac cea dintli Incercare, cmnd deodat
tresari, Ii desfacu bratele, cltin din cap i gindi
,,De bun seam Ca tat-meu, regele, a pus s-mi
fie adus aceast tmnara in pat, ca s cerceteze cc
InrIurire au femeile asupra mea; i pesemne ca
acum ade dincolo de perete i pIndete s vad
163
iac a izbutit. tar mime are s vin la mine i are
smi spuni: <<Kamaraizaman, ziceai c ri-i sil
de Insurtoare i de femei! Dar ce-ai fcut azi
noapte cu acea fat? Ah, Kamaraizaman, IU place
s te cledai Ia desfrInri pe ascuns, dar flu primeti
si to Insori, macar c tii elt de bucuros a fi vzInd
c al i tu urrnai, jar scaunul meu de dornnie
ramIne nepotilor mci ! tar eu, atunci, a fi privit
ca un viclean i un mincinos. :Maj bine-i, darn, s
mi stapInesc de ast data i s atept pIn mime;
.i-atunci am s-i cer ttine-meu s ma Insoare cu
aeeast frumoas fat. $i in felul acesta, tata-mcu
are s fie fericit, jar eu am sa ma pot bucura in
voic de acest trup binecuvintat.
i pe data, spre marea bucurie a Maimunei, care
incopuse s fie foarte ingrijorata, i spre amarnica
suprare a lui Dahna, Karnaralzaman Sc mai pleca
odata asupra tinerei Sett Budur, i, dup c-o sruta
pe gur, ii scoase din degotul eel mic un mel
Impodobit cu un frumos diamant i I-1 puse pe
degetul lui mic, ca semn ca, de aci nainte, i-o socotea
po tinr drept soie. Apoi, dup cc puse in
degetul fetei inelul liii, Ii Intoarse Cu mult paicie
de rau spatele i adormi curmnd.
Vazmnd acestea, Maimuna flu mai putea do bueurio,
pe cind Dahna rrnase nauc ; dar spuse Mai
rnunci numaidecit:
Asta flu-i decit jumtate do dovad. Acuma-i
rIndul tau!
Atunci, Maimuna so prefcu pe data In purice,
sari pe coapsa tinerei Sett Budur, de acolo sui pin
Ia buric, apoi se Intoarse din drum cam vreun lat
do palrn i so opii drept pe culmea muncelului
care adumhrete valca trandafirilor. Acolo, di ntr-o
singur pictur, In care ii puse toat ciuda i
toat mInia, o facu pe fat s sara de durore din
somn, deschizInd ochii marl, se ridic repede in
ezut ducmndu-i amIndou miinile la preacinstituI
muncel. Dar numaidecit scoase un ipt. de spaim
vzind pe flcu1 culcat ling ea. Dar, dupi Intila
privire pe care o arunc asupr.a lui, trecu de Ia
spaimi la admirare, de la admirare la p1cere, lar
de la plilcere la o reviirsarc de bucurie care ajunse
degrab aproapeca o nebunie.
In adevir, In spaima ei cea dintIi, gindi in
inei: ,,Nenorociti Budur, tc-ai fcut de ocari pe
totdeauna. lat in patul t&u un tInr strain, pe care
nu 1-ai vzut niciodata. Ce cutezanta din partea
mi! Ahi Am s strig s vie numaidecit eunuch i
s-1 arunce de la Inaltimea ferestrelor In riu. Totu
i, o, Budur, cine tie daca acesta flu este SOUi
pe care i 1-a ales .tatl tau ? Privete1, o, Budur,
mnainte de a trece la pedeapsa cea crunta.
i atunci Budur arunca o privire asupra tInruI
iii i, in urma acestei cercetari grbite, ramase
uluit de frumusetea lut i gri
Ah, inima mea! cc frumos e!
$1 pe data fu atIta de fermecata, melt se iCC
asupra guru cc suridea prin somn, o pecetlui cu un
sirut pe buze, strigincl
Ya Allah! pe acesta, cia, mi 1-as vrea drept
got! Dc Ce, oare, o Ii zbovit tata atit pina s mi-I
aduca?
Dupa care, tremurind toata, lua mIna tlnarului
i inIndo In miinile ci, ii vorbi dulce, ca sal trezea
, spunind:
0, lumina a ochilor mci, trezetc-te, trezefe-tel
vino i Imbratieaza-ma, ViflO, viata mea!
Dar cum Kamaraizaman, In urma vrjii filcute
asupra lui de catre riizbunatoarea Maimuna, flu da
nici un semn do trezire, frumoasa Budur socoti c1
ea era de vina, c flu punea destul ardoare In

163
chemriie ci. $i-aa, fr a-i mai psa de-o vede
on ba cineva, ii desfcu cmaa de mtasi, se
lipi de f1cu toat, II cupninse In brate, se strInse
iIng ci ptimai, i ii opti Ia ureche:
Uite ce supus sint, i cc drig1a. Trezete-te
i bucurte

Ci.nd povctca ajunse aid, $ehereada vLzu zorli mljind


i, sfioas curn era, tcu.

Ci Intr-ct o sut optzeci i cincect nocipte

Ea urm:

Dar, cum Kamaraizaman, mal mult ca onicInd


cufundat in somn, flu-i rspundea deloc, frumoasa
Budur ii Inchipui pentru o elip c aceasta nu era
decIt o prefctorie dea Iui, ca sfl-i fac o i mai
mare surpriz i, pe jumtate nIzInd, ii spuse
Hai, flu te mai preface aa! Oare tat-meu
te-o fi Inviat s te por1i atit de rutcios, ca s-mi
Invingi mindria? Da-i trud zadarnic, ziu! Cad
frumusetea ta, o, tinere cprior zvelt i IncInttor,
ca singur face din mine cea mai supus roab a
iubirii.
Dar, cum Kamaralzarnan rn-iInea mai departe
nemicat, Sett Budur, tot mal subjugat, adtug
0, stpine al frumuseii, i eu trec drept frumoas!
In jurul meu toti Irni admira farmecele
senine. Dar numai tu ai izbutit s apninzi doninta
in privirea 1initit a domnitci Budur. Dc cc nu tc
trezeti, tIrir fcrrncceitor? Dc cc flu te trezeti ?
UI imi vine s mon
Si tinra fat Ii strecur capul sub 1)ratUl tinrului
i, drgtstoas, 11 muc do gIt i do ureche.
Si, PC clnci sruta Cu Inflcrare buzele flcului,
se petrecu coca ce Sc petrecu.
Dup care, Sett Budur ii acoperi cu srutri pe
iubjtul ci adormit, fi a 1sa nici un bc pe care s
nu fi pus biizc]e sale. Ii lu apoi rnIinile i i le s
rut una dup abta ; pe urm ii ridic, ii strinse Ia
sin i-i Inconjur gitul Cu brae1e ; i-n aceast im
brtiare, trup iIng trup i cu rsufIrie ameste
catc, ca adormi zImbitoare.
Asta fu. $i, ncvzui, cci trci ofrii flu pierdeau
din ochi nici o micarc. Si dup cc faptul so sv
uii, Maimuna fu peste misur do incIntat, jar
Dahna nu mai fcu nici o greutate Intru a recu
noate ct Budur a mers mult mai departe Cu in
ficirarea ci, i c Ii fcuse astfel s piard rmli.
agu1. Dar Maimuna, sigura acum de victorie, se
purt Cu mirinimie i-i spuse lui Dahna
- In cc privetc ramagu1 cc mi-I datorezi, to
iert, blestematule ! Ba am sti dau i hatierifu1
care de-aci Inainte are s-ti asigure iiriitea depiin
in drumurile tae prin vzduh. Dar ia seama s flu
abuzezi dc ci i nu mai svIri niciodat ceea cc nu
so cuvine!
Dup care, tmnra efriti so Intoarse ctre Kaca
cu gas dulce, ii spuse
Kaca, ii muitumesc foarte muit pentru
sfat. Drept urmare, to numese cIpetenia solilor
mci; i iau asupra mca sarcina do a-i face pe tatl
meu Domriat sil Incuviinteze hotiIrea mea.
Apoi adug:
Acuma, inaintati amIndoi i luati pe aceast
fat s-o duceti In palatul tatlui ci Ghaiur, stpi
nul peste El-Buhur i peste ElKusur. Dup progresele
pe care ic-a ficut sub ochii mci, ii druiesc
107
prietenia mea i, de-aci inainte, am toat n.clejdea
in viitorul ei. Aveti s vedei ce lucruri frurnoase
s svIrcasc.
Jar cci cloi efriti rIspunser
Inallah!
Cind povcstca ajunse aid, kherezada zu orii mijind
i tcu, sIioasL

Ci Intr-a o sut optzeci i asea noa pie

1a urm

...cei doi efrii rispun.stri


Ina11ah!
Sc apropiar apol do pat, o 1uar pe 1ati pe
izmerii br i zburar cu ea ctre seraiul regelui
Ghaiur, undo ajunser fr do zbav. Acolo o agezar
uure1 In patul ci, dup care plccar fietecare
incotro avea cab.
La rmndui, Maimuna so Intoarse la ea in fIntin,
dup cc mai srut odat ochii prietenului ci.
A5a fcur cci trei.
Dar, in ce-i prive.te PC Kamaraizaman, ci so
trczi, In sfirit, In zori do zi, Cu mintea Inca bIn-
tuit do Intimplarilo do peste noapte. Se suci Ia
dreapta, SC rsuci Ia stinga, dar, de bun seama, nu
dete nicierea dc tInara fata. Atunci Ii zise ,,Am.
avut dreptate cind am socotit c tata-meu trebuie
s fi pus la cale astea, ca si mi incerce i s ma
imbie Ia Insuratoarc. Aa Ca bine am fcut atcp-.
tmnd sri-i cer Invoire mai Inainte, ca un fiu cu-
minte. Apbi ii chemI pe robul cubcat dinaintoa
u.ii, strigIndu-i
Hei, ia scoa1-te!
Robul siri de unde era i se repezi, pe jumtatc

Isenc adorcluse
mit, s aduc st pI n ul u i su i b r i c ul i l
s se spele cu grij dupI sfintele datini i
i g henau1. Kar n ar a i z aman l u i b r i c ul i l i g henau1,
se mntoarse s-i fac rugeiunea de dimineat,
minci o1eac i ceti citeva versete din Coran. Dup
care, cu un aer nepstor, 11 Intreb pe rob:
Sauab, undo ai dus-o pe fata deazi-noaph?
Robul, uluit, mntreb:
Care fat, o, stpine Kamaraizaman?
Kamaraizaman ii spuse ridicInd glasul:
Ii poruncese, ticlosu1e, sri-mi rspunzi fii
do ocol I Unde este fata care a petrecut toat
noaptea cu mine in pat?
Robul rspunse:
Pc Allah, o, sttpine, n-am vizut nici o fa
i nici un bajat. $1, do aitmintrelea, nimeni n-ar
fi putut s intre aici, cci am dormit dc-a curmezi!
flI U5ii.
Kamaraizaman strigi:
Eunuc blestemat, acum i tu cutezi a rn
sfrunta i a ma supia? Oh, blestematule, te-au
invatat s ma vicleneti i s ma minti! Iti mai
poruncesc odat si-mi spui adevrul-adevrat.
Atunci robul ridica miinile ctre cer i gri
- Singur Allah este atotputernic! 0, stpine
al meu, Kamaraizaman, flu pricep nimic din cc
ma Intrebi.
Atunci Kamaraizaman ii strigil:
Vino-ncoace, blestematule!
i cind eunucul veni, Kamaraizaman II inhii do
git, 11 trinti Ia prnirit i-l ci1ca In picioare Cu atIta
minie, Incit unucul so rIsufla de spaima. Atunci
Kamaraizarnan ii cr la picioare i la pumni, pmna
ce-I la.sa pe jurntate mort. $i cum eunucul, in bc
de vreo lmurire, scotea tipete Inbuite, Karna
raizaman ii spuse
Ateapt oleac!
Si alerg de lu o funie groas de cInep, cc slu
jea la scoaterea apei din put, i-o trecu pe dup
subsuori, o Innod stranic, i-1 tIn apoi pIn la
gura puu1ui, ii ziobozi. in fIntinI i-1 cufund in
api de-a binelea.
Or, fiji-id iarn, apa era tare rece i aerul de ase
menea tare-ngheat. Aa Ca eunucui incepu sI strnute
de flu mai putea, cerInd indurare. Dar Kamaralzaman
ii mai cufund de cIteva or stnigIndu-i
de fiece data
N-ai s iei deacolo pini. cc n-ai s-mi marturis
ti aclevrul. Aitminteni, ai s mon Inecat.
Atunc eunucul gindi: ,,FIr indoial c arc s
faca aa cum spune. Apoi stnig
0, stapIne al meu, Kamaraizaman, scoate-m
de-aici i-am s-ti spun adevrul tot!
Atunci prinu1 II trase afar i1 vazu cum tre
mura ca o trestle--n vInt; i, atIt de frig cit i de
spaimii, clantanea amarnic din dinti; i arta jalfliC,
cu apa curgind de pe ci iroaie i cu nasul InsIngerat.

Eunucul, simtindu-se deocamdat scpat de primejdie,


spuse prinu1ui, fr a pierde o dlipa
Ingduie-mi mai intIi s ma due sa-mi schimb
hainele i sn-mi terg nasul.
Kamaraizaman Ii spuse
Du-te! Dar s flu zboveti. i-ntoarce-te cit
rnai degrab s-mi povesteti tot.
$i eunucul iei indat i alerg dc-a dreptul la
serai, La tatl lui Kamaraizarnan.
Regele $ahrarnan tocmai sta de vorb cu marele
iui vizir i-i spunea
170
Oh, vizire, am petrecut o noapte grozav de
rea, atIta mi-i de zbuciumat inima din pricina
fiului meu Karnaralzaman. 5i tare ma tern s flu
i so fi IntImplat vreu-i blestern In turnul acela
vechi, atit de nepotrivit pentru un tInr ginga ca
fccioru-meu.
Dar viziru-i raspunse
Fii linitit! Pe Allah, zu, n-are a i se intImpla
acolo nimic ru! E mai bine-aa, ca s-i
mai domoleasc din semetie i s-i mai piard din
trufie.
$i taman atunci se Infti eunucul, in starea in
care era, ci cazu la picioarele regelui, strigindu--i
aca:
0, sultane, maria ta! nenorocirea a intrat in
casa ta. StpInul meu, Kamaraizarnan, s-a trezit
din somn, nebun de-a binelea. Si ca s-ti dau dovad
de nebunia lui, iat: mi-a fcut cutare i
cutare, i mi-a ZiS cutaie i cutare. Or, eu, pe
Allah, n-am vzut intrind Ia print nici fat, nici
l)uat.
Auzind aca, regele ahraman flu se mai Indoi de
presimtirile lui 1 strig catre vizir
Oh, ce blestem! Tu ecti de vina, dine de
vizir! Tu mi-ai vIrit in cap gIndul acesta blestemat
de a-mi Intemnita copilul, flacra inimii male. Ah,
pui de ide, ridic-te i-aiearga jute s vezi de ce-i
vorba ci-ntoarce-te pe data s-mi dai socoteala.
Vizirul ieci valvIrtej, Insoiit de eunuc i porni
tre turn, cerInd mntr-una amnunte de la robul
care ii tot spuse tot lucruri tare Ingrijortoare. Aca
c vizirul flu cutez s intre in odaie la biat, decit
dup multe msuri de prevedere, strecurInd mai
intli capul cj apol trupul, dar cu mare bgare de
seam. Dar care flu-i fu mirarea, cInd 11 vzu pe

71
Iarnaralzaman culcat 1initit In pat i citind adIn
cit in Coran !...

Cind povestea ajunso aid, eherczada vzu zoril mljind


i tcu sfioas.

Ci intr-a o sut optzec i aptea noapte

1:: urnii

.11 v.zu pe Kamaraizaman stind cuicat 1initit in


pat i citrnd adiricit In Coran.
Sc aropie i, dup salamalecul ccl mai respectuos,
so aczi pe podea lIng pat i gri
In cc spaim ne-a mai bgat eunucul sta do
pcur! Inchipuiete-ti c feciorul sta de tIrf a
venit, nauc, Cu o inftiare de javr riioas, i ne-a
speriat povestindu-ne nite lucruri pe care ar fi
necuviincios s ic rostesc de fat CU tine. Aa de
iiu ne-a tulburat linitea, incit ma vezi i-acuina
trernurjnd.
Kamaraizaman zise
N-a put.ut s v tulbure, cu adevarat, atita cit
rn-a tulburat pe mine mai adineaori! Dar, o, vizire
al tatlui rneu, mult a vrea s tiu ce-a putut s
v povesteasca ?
Vizirul rspunse
Allah s-ti ocroteasca tincretie ! Allah Intareasca-ti
mintile! Deprteze de Ia tine tot CC-i
fapt necugetata i fereasc-.i limba de vorbe fLr
cle club! Odraslei steia de scuruit I s-a nazirit
ai Innebunit deodat i c i-al vorbit despre o tInr
care i-ar fi petrecut noaptea cu tine i care

172
ti-ar fi fost pe urm rpit, ji alte sminteli 1e-a-
ccstea, i c ai sfIrit prin a-i snopi in btaie i
a-i arunca In put. 0, Kamaralzaman, stpIne al
rncu, cc neobrizare nui aa? din partea putrega
Istuia de arap!
J.4a aeeste voibe, Kamaralzaman zimbi i-i gri
ViZilL11U1
Pc Allah! Al de glnd, moncag puturos, s
ispriveti odati cu gluma asta nesrat, on vrei s
simti i tu la f ci dac apa din pu e bun de scM-
dat? Ia aminto, iti zic, Ca de nu-mi spul numaidecit
ceai f?icut, tu i tata, cu iubita mea, fata cea en
ochi negri, frumoi, I cu obrajii fragezi i trandafirii,
ai sa-mi p1teti iretenia-ti Inca i mai scump
decit eunucuL
Atunci vizirul, cuprins deo spaim fara do maini,
SC trase de-a--ndratelea i gri:
Nurnole lui Allah fie Cu tine i in jurul tu
Ya Karnaraizaman, de CC vorbeti aa? Dc ti-o 11
fost mistuirca grea i to-a fcu s viSCZi urIt, fie-Ii
mill ! scutuiitc do visul acesta cIt mai degrabi
i7a Kaniaraizaman, astea nus, in adevr, vorbe cu
judecati
La vorbele acestea, tlnarul so rasti
Ca si-i adevcresc, o, eic blestemat, c nu
Cu urechea am vzut-o pe tmnara fata, ci cu ochiul
sta i cu ochiul cestlalt, i c. flu cu ohii am
pipait i-am adulmecat trandafirii trupului ci, ci
cii dcgetclo astea, i cu nasul asta, na, tine
Si-i arse un ghiont atit de nprasnic In burt,
dc-i aternu lat Ia pmInt; dup care ii Inhata tic
barba, pe care-o rasuci pe clup min i, Incredintat
(a aa n-are s-i scape, incepu s-i care la pumni
mu dupa altul, atIt cltu-1 tinur puterile.
Nonorocitul de mare vizir, vzlnd ca odata cu
barba i so duce i sufictul, Ii zise In sine ,,Acuma
e trebuitor s mint. A1t cale n-am ca s scap dirt
muinfle acestui tinir nebun. Aadar ii spuse
0, stpIne al meu, Iti cer iertare c tea
Ine1at. Ci vina-i a tatlui tu, care mi-a poruncit,
sub amcninarea cu grabnica spInzurtoare, s nu
cumva s- spun Inca locul unde a dus-o pe tInara
fata. Dar, dac vrei s-mi dai drumul, alerg numaldecit
sa-l rog pe tat-tu regele, s te scoat din
turn ; i sa-i spun despre dorinta ta de a te Insura
cu fata aceea : lucru ce are s-1 bucure cum flu se
m.ai poate!
La vorbele acestea, Kamaraizaman Ii dete drumul
i-i zise
Dac-i aa, alearg degrab s-1 vesteti pe
tata i adu-mi rspunsul indat!
CInd Se vzu slobod, vizirul dete nval afar
din odaje, avind grij s rsuceasc de doua on
cheia fn u, i alerg, icit din mini ci cu hainele
sficiate, catre sala scaunului Imparatesc.
Regele ahraman II vzu pe vizir In acea stare de
pUns ii gri
Te vd vrednic de mil i fr de turban.
Si-mi pan tare vatamat. Se vede Ca ai pit pe
semne vreo belea.
Vizirul raspunse
Ce-am pit eu, maria ta, flu e nimic PC ling
ce-a pit feciorul tu!
Regele Intreba
Ce-a ptit, oare?
Vizirul spuse
E nebun cle-a binelea, lucru-i vdit!
La vorbele astea, regele vzu lumina prefcIndu-se-n
negur dlinaintea ochilor lui ci strig:
Ajute-m Allah! Spune-mi degrab, ce fel
de. nebunie 1a lovit pe copilul meu!
i vizirul raspunse:

174
Ascult i ma supun!
Si-i istorisi regelui toat intImplarea, precum i
chipul cum izbutise s scape din rniinile lui Kamaraizaman.

Atunci pe rege Ii cuprinse o cumplit minie i


rcni
0, tu, ccl mai pgubos dintre viziri, vestea cc
mi-o aduci este picirea capului tu! Pe Allah, de-i
adevrat c aceasta-i starea In care a ajuns feciorul
meu, am s pun s fii rstignit In virful celui mai
malt minaret, ca s te Invt s mai dai sfaturi atit
de anapoda ca acelea care-s Intlia pricing a aces-
tel nenorociri.
Si se repezi ctre turn i, urmat de vizir, intra In
odaie la Kamaraizaman.
Cind Kamaralzarnan 11 vzu intrInd pe tat-su,
so scul numaidecIt, in cinstea lui, sari jos din pat
i rmase cuviincios in picioare dinainte-i, cu bratele
cruci pe piept, dup Ce, ca un fiu, cuminte, Ii
sirut mIna. Jar regee, fericit cii vede feciorul
atit de 1initit, Ii cuprinse drgstos cu bratele pe
dup gIt i-l sruti Intre ochi, plIngind de bucurie.
Dup care, ii spuse s se aeze pe pat lIng ci i,
Intorcindu-se suprat ctre vizir, gri:
Acuma vezi c eti cel mal ticlos dintre vi
ziri? Cum dc-al cutezat s vii s-mi spui Ca fiul
mcu e-aa i e-aa, i smi yin spaima in inirn i
s-mi zdrumici de tot ficatul?
Pc urma adug:
Dc almintrelea, ai s auzi pe data, cu urechile
tale, cc raspunsuri cumini are s-mi dea feciorul
meu eel drag.
Privi apoi printcte cItre biat i ii zise:
Kamaraizaman, t.ii tu cc zi este astzi?
El iispunse
Dc buni seami. E simbitLt
Regele arunc o privire p1ini de mInk i de
i.bind ctre vizirul incremenit ii SpUSe
Auzi au ba ?
I)up care intreb jar:
Dar mime, Kamaraizaman, cc zi arc s fir?
Stii care?
El rspunse
Dc buni

Cinci povestea ajunse aici, $eherczada vLu .orii mi


iud i, sfioas, {a(U.

Ci intr-a o suta optzeci i opa noaptc

I urm:

Dc bun seam I Are s fie durninic, i p


urrn luni, pe urm mari, miercuri, jol i, Ia sfirit,
vineri, ziua cea sfInti.
Regele, multurnit curn flu se rnai poate, strigi
0, copile-al rneu, o, Kamaraizaman, depai
lie de tine once semn riu! Ci Ia mai spune-ini
curn Sc cheam in arbete luna in care sintem
acum?
Kamaraizaman rispunse:
Se cheam luna ZuI-Kiidat. .Dupi care ifle
luna Zul-Hidjat; pe urm vine Moharram, apoi
Safar, Rabialaual, Rabialthani, Gamadialuala, Garnadialthania,
Ragab, Saaban, Ramadan i, In slirit,
$aual.
Alunci regole, cum nu so poate mai bucuros i
linitit astfcl in privina sntlii feciorului sui,
so intoarse ctre vizir, ii scuipt in obraz i-i zisc
Tu, nurnai tu eti nebun, cobe btriri!
Vizirul cltin din cap i voi s rspundt; so
opri ins i-i zise: ,,S mai ateptm oleac.
Or, regele gri mai departe ctre fecioru-siiu
Copilul meu, Inchipuiet-i Ca eieuI acesta,
dirnpreun cu eunucul ista de pacura, au venit
sii-rni spun cutare i cutare vorbe pe care eic
lo-ai fi rostit tu despre o fat cc i-ar fi petrcut
noaptea cu tine! Spune-le, dar, in fat, ci au
minit.
La vorbele acostea, Kamaraizaman zImbi i
spuse regelui
0, tatLt, afl Ca, in adevr, flu maI am fbi
rtbdarea trebuincioas, nici pofta s indur inai
mult giuma asta care a durat destul. Fieti mili
i izbvete-m de umi1in, caci Imi simt suflctul
prea uscat do toate cite mai fcut s IfldLl[.
S tii, insa, tat, Ca acuma sint hotrit sti dau
ascultare i primesc s ma insor cu frurnoasa fata
po care ai hinevoit s mi-o trirniti azi-noapte spre
a-mi tine tovarie in pat. Am gsit-o vrednic
a fi dorit, i numai vzmndo mi-amli simtit sIngele
rascolit.
La aceste vorbe ale fiului su, regele strig
Numele lui Allah fie cu tine i In jurul tiu,
c:opilc al meu ! i fereascate de vrji i de nebunb!
Ah, copile, cc vis urIt ai visat do vorbeti
aa? Fie-ti mil, copile al meu, linitete-te. In
viaa mea n-am si te mai necajesc vreodata! $i
blestcmat fie insurtoarea i ccasul Insurtorii i
cob cc vor mai pomeni vreodata do Insuratoare!

171
Atunci Kamaraizaman spuse tatUui su
Vorbele tale, o, tat, sInt sfinte pentru mine!
Dar mai Intli jur-mi, Cu jurmIntul eel mare, ca
n-ai nici o tiint despre intImplarea mea de azi
noapte cu frurnoasa fat care, cum am s-i art
inc1at, a lsat asupra-mi destule urme.
i regele ahraman gri:
T1i jur pe numele sfInt al lui Allah, dumne
zeul lui Mussa i al lui Ibrahim, carele 1-a trirnis
PC Mahomed Intre oameni, drept chezie a picii i
mIntuirii br. Amin!
Kamaraizaman repet:
Amin!
Dar ii spuse tatlui su
Acuma, ce-al s zici cInd am sti art
vezile despre trecerea tinerci fete prin bratele
mdc?
Regele gri:
Atept!
i Kamaralzaman urm:
Dac, o, tatt, cineva ti-ar spune: ,,Noaptea
trecut am srit din somn i-arn vzut dinaintea
m.ea pe cineva stInd gat.a si verse singele in
lupt cu mine. Atunci eu, macar c nu voisern s-l
sti-pung, am fcut, fr voia mea, o micare cc a
infipt paloul meu In pintecele dezgolit al aceluia.
i diniineata, trezindu-m, vizui c, In adevar,
paboul era pun de sInge. Ce-ai spunc, o,
tat,- celui care, vorbindu-i astfel, ti-ar arAta cA
acesta-i adevArul?
Regele zise:
I-a spune cA sIngele, fArA trupul potrivnicului,
flu este decit o jumAtate de dovadA.
Atunci Kamar.alzaman grAi:
0, tat, i cu, azi diminea, trezindu-m, Va-
zui c acesta-i adevrul! Dar, dovad Inca i mal
de ntgduit, iat inelul tinerei. Pe cInd al meu,
precum vezi, a disprut.
La aceste vorbe, regele se repezi s cerceteze I
vazu ca, in adevr, aa era...
Cind povestea ajunse aici, eherezada vzu zorii mijind
i, sfioasi, tcu.

Ci Intr-a o sutli nouzeci i una noapte

Ea urrn:

...regele Sc repezi sLi cerceteze i vzu ca, In


adeyir, aa era. i rnai gIndi: ,,Aei, neindoielnic,
trebuie s fie mIna vizirului. Dup care, se-ntoarse
degraba ling Kamaraizaman i-i spuse:
Acuma s vedem inelul.
Ii lu, 11 suci i1 rsuci, apoi 11 Inapoie lui Ka-.
maraizarnan, zicmnd:
Asta-i o dovad care ma tulbur cu desvIrire.

i ezu vrerne de un ceas fr a scoate o vorba.


Apoi, deodat, se repezi Ia vizir i-i strig:
Tu, codo btrIn, tu ai pus la cale b1estem.
tia asta
Dar vizirul czu Ia picioarele regelui i se jura
pe cartea cea sfInta i pe dreapta credinta ca ci
n-avea nici un pic de vin In povestea aceea. Jar
eunucul jura i ella fel.
Atunci regele, nemaiputind pricepe nimic, spuse
ctre fiul su:

179
- Allah are si deziege taina aceasta
Dar Kamaraizaman, CU suflotul zbueiumai, iis
punso:
- 0, tati, te rog fierbinte, poruncete s so ocr
octeze i sii so caute pretutindeni i si ml so aduu
indrit fata aceoa a card amintire Imi umple su
fictul do tuihurare. Ma mnchin tie, ai iuili (10 minc
i giIsetomi-o, aitmintrelea mor!
Rcgele so porni PC pUns i spuse ctro fiu-sin
Ya Kamaraizarnan, mare-i Allah i numai ci
tio cole notiute Cl noi n-avem alta do fuut
decit a no Intrista Impreuna, tu din pricina (ira
gostoi tale fara de ndejde, jar eu do zbuciunud
tau i do neputina mea do ai gisi loac.
Apoi, regelo, cu sufletul ncmingiiat, li ui do
mIn.i feciorul il aduse (Un turn in palat, undo
so in.chiseri impreuni. i flu mai vol s audi flumic
dospre trehurile Impiiraiei, ca s riIrnInLi sl
pling laolalt cu Kamaraizaman, cc cazuso la pat,
chinuit de dezndejdea de a iubi asiiel din tot
sufletul su o fata riecunoscut caro, dupil. ni.1e
dovezi do dragoste ailt do vdite, pierise inir-un
chip aa do ciuclat.
Apoi, regole, ca s fie i mai la adapost de oa
menu i dc treburile palatului, i ca sil flu mai
aiba a so drui deelt grijilor pontru iubitul mi
fecior, puse s so cldeasc In mijiocul mar11 un
serai cc flu se Icga do tarm decIt printr-o punle
lata de douzeci dc coti, i-l Impodobi dup trehuintele
lui i ale feciorului lui. i numai ci dol
acolo locuiau, doparte de larm i sIclieli, riogin.dindu-so
docit la amarul br. i spre a so mInglia
cIt do cit, Kamaraizaman flu gasea nimica mai bun
doelt s citeasc frumoasobe carti dospro dragosto
i s spun stihuri dc-ale unor poei plini de har,
ca acestea, dintre altele multe:
Multiscusitti-nvingtitoare
In btittiuii cu trandafiri,
Ctireia slrigele de floare
Cunun-i pune, de porfir,
In pletele strtilucitoare
Supuse-n tale-ti, fir cu fir,
Grtidinile aromitoare
Se-nclinti-u tandre unduiri,
Sub feciore,stile-ti pzcioare.

Domnita mea ftirti de patti,


Cu trup vrtijit, turn pe ptimInt
Un altul nw-i, ci care-mbatd
Inmiresminci oricare vint,
Ak, boarea serii, dacti-odatti
S-ar strecura pe sub vemInt
i te-ar cunoate, fermecata,
N-ar mai iei cle-aci nicicind.

Atit de zveltti eti, hurie,


Cu frumusetile-ti de foc,
Cd salba4i ar visa sd-ti fic
BrIu ptrecut peste mijioc;
1i uitti-te cum se mmnie
Brtitdrile, cti n-au noioc
Ltirtuq de clopoei s fie,
Podoabti gleznelor, in lot.

Asta-i ceea cc s-a intImplat cu Kamaraizaman


i cu tatl su, regele Sahramari!
Cit despre domnia Budur, iat! Cele dou du
hun au aezat-o In patul su din palatul tatlui
ei regele Ghaiur, cind noaptea era pe sfIrite. Aa
8I
ci peste trei ceasuri so lumin de zi i domnita
Budur so trezi. Suridea Inca iubitului ei i se in
tindea de plcere, in acea clip dulce de trezire
numai pe jurnatate, alturi de iubitul pe care-i
credea lIng ca. Si cind, nainte dc-a deschide ochii,
Intinse rnIinile spre a-I Imbria pe dup git, flu
cuprinse docit aer gol. Atunci so dzinet.ici dc-a hinelea
i nu-1 rnai zri pe frumosul flcu pe care-I
iubise in timpul nopii. 5i, Cu inima cutremurata,
scoase un ipt nprasnic, care le fcu sa alerge la
ca pe toate cele zece femei menite s-o vegheze,
printre care i doica ci. Tnconjurar patul speriate
tare, iar doica o Intreb:
Ce este, stipIna mea?
Cind povcstea ajunso aici, $eherezada .vzu zorii mi
jind .i, sfiotsi, tcu.

Ci ntr-a o sut nouzeci i treict noapte

Ea urm:

...doica o Intreb:
Ce este, stpmna mea?
Budur strig:
Tu ma Intrebi, vicleano ce eti, de parca ha-
bar n-ai avea! Spune-mi nurnaidecit, cc s-a fcut
flcul rninunat, care-a dormit noaptea asta in bratele
mdc?
Doica, Incurcat nevoie mare, bulhuc ochii a
mirare, Intinse gItul ca s priceap rnai binc i
zise

182
0, domni, Allah s te apere de once lucru
necuviincios! Astea flu-s vorbe pe care s le rnai
fi auzit de la tine. F bine i vorbete mai Imurit,
jar dac flu-i vorba decIt de o joac care-o faci numai
ca s glumeti, spune-ne fr zbav.
Budur se ridk pe jumtate din pat i-i strig
mInioas:
Doic-piaz-rea Iti poruncesc s-mi spui numaidecIt
undo-i frumosul flcu cruia, de bun
voie, i-am druit azi-noapte trupul, i inima, i
fecioria mea!
La acestc vorbe, doica vizu lumea Intreag pie-
rind de dinaintea ochilor ci; Incepu s se bat
p(ste obraji i se arune la pmint, dimpreun cu
celelalte zece btrine; i toate pornir s so
raiete In gura mare.
Of, cc dimineat Intunecat! Vai de zilele
noastre!
Ci doica, vicninduse, Intreb totui
Ya Sett Budur, pe Allah ! vino-ti In fire i
las gluma asta, nevrednic de o crias!
Dar Budur so rsti:
N-al de gInd s tad, bab afunisit, i s-mi
spui odat ce-ati fcut cu iubitul meu eel en sprIncene
arcuite, care i-a petrecut rioaptea pin In zori
Cu mine i care avea sub buric ceva cc eu flu am?
CInd doica i celelalte femei mai auzir i asta,
strigar:
Of, cc ocar! Of, stpIn a noastr, feri-te-ar
Allah de fermectur i de deochi! In dimineata
asta, gluma ta a Intrecut once msur.
Si doica, lovind u-se cu pumnii In piept, gri:
0, stpin Budur, pentru numele lui Allah,
flu mai vorbi aa! Dc-ar ajunge o glurn ca asta la
urechile mriei sale, ne-ar ucide numaidecit. 5i
nimic pe lume flu ne-ar mai izbvi de mInia lui!

183
J)ar Sett Budur, tremurInci, so rsti:
To mai Intreb odat dacI ai do gind on ba
s-mi spui undo se aflA acum frumosul biat ale
erui urme 10 mai port Inca pe trup?
La asemenca Intrebare, muierile toale so aruncar
cu faa la pamint i strigar
Ce jab do tincrei1e ci! Asta-i nebunie c.u
rat!
Vorbele br o miniar intr-atIta pe domnita Budun,
molt smulse do pe perete o spad i so repezi
asupra femeilor, s le strpung. Ebe atunci deterI
buzna afara, claic peste grmad, ipInd i unlind,
i so npustir do-a valma, cu chipurile rv.itc,
in iatac la rege. 51, cu lacnimile in ochi, doIca p0-
vesti regclui toate cite spuscse Budur, i adugi
Ne-ar fi omonit pe toate i nc-ar fi pr1pa(h1,
do n-am fi luat-o la fugL
bar regele strig:
E un lueru nemaiporncnit! Dan al vzu( iu,
cu ochij ti, c a pierdut coca cc a pierdut?
Doica Ii acoperi fata cu mIinile i rspunsc pin-
gind
Am vizut! Era plin do singe!
Atunci regebe zisc jar:
- In adevar, c ncmaipomenht.
51, mcar c In acca elipa era cleseult, i
pe cap decIt tuibanul do noapte, so repezi in ocTaa
domnit,ei Budur.
Regele o pnivi aspru pe fiic-sa i o mntreba
Budur, este adevrat coca Ce spun btiinele.
astea nebune, ca te-al fi cukat azi-noapte cu carecme,
i c port,i Inca pe trup urmobe trecenil lul
lucru care ar fi facut si pierzi coca cc ai pierdut ?
Ea raspunse
- Dc bun seami, tat, devreme cc tu insui al
voit aa, i de aitfel tinrul era desvirit ales,
i-atIt do frumos IncIt ard de dorina s tiu de cc
mi 1-al luat dup aceea. IatA, de aitfel, inelul liii,
pe care ml 1-a dat, dup cc 1-a luat pe al meu.
Atunci re.gele, tatl - domnitei Budur, care gin-
disc Intli c fiic-sa-i numal pe jumtate nebun,
ii zise: ,,Ba-i chiar nebun dc-a binelea. i-O
lntreb:
Budur, n-ai de gind si-mi spul odata
ce-nseamna purtarea asta a ta, atIt de ciudati i
do putin vrednic do o domnit, ca tine?
Atunci Budur flu so rnai putu stiipIni, Ii siiie
dirnaa do sus pmn jos i incepu s p1Ingi i s so
loveasci peste obraji.
Vzlnd aa, regele porunci cunucilor i btrincbr
s-o loge de mimi ca s-o impiedice s-i fac
vreun ru i, do va Incepe iar, s-o lege de fereastra
do Ia odaia ci.
Pc urm, regele Ghaiur, dczndjduit, so in
toarse In iatacul lui, cugetind cc s fac s gseasc
leacul acelei nebunii do care credea c a
lost lovit fiic-sa. Cci, ca inaintc, ci o iubca,
oricurn, tot alit do f-icrbinte i flu so putca deprinde
cu gIndul ci era nebun pentru totdeauria.
Aduni, dar, la palat pe toti invtatii din imp..
rtie, doftorii, astrologii, magli., pe cei cc cunoteau
pe de rost crtile cele de demult, i pe negustorim
do leacuri, i le gri tuturor
- Fiica mea E1-Sett Budur so afl In cutare i
cutare stare. Acela dintre voi care 0 va lecui, are
s-o capete de la mine do sotio i are sn-mi lie
urma la domnie dup cc voi muri. Dar ccl cc va
intra Ia filca mea i nu va izbIndi a o lecui, acetuia
I so va tiia capuL
Pc urrn porunci s se vestcasc aceasta in intreaga
cetate i trimise crainici in toate zrile Irnpr
iei Iui, ca s se deic do tiro Ia fel.
Si multi doftori, i Invtati, i magi, i vraci, i
fct.orj do leacuri e inftiar ; dar, peste un
ceas, capetele br retezate spInzurau de-asupra porii
do Ia palat. $i in curinci patrueci de capote do
cloftozi i do vtn7atori de leacuri spinzurau aezate
la rind dca lungul zidului palatubui. Atunci, cci
lalti ii ziscr : ,,Astai semn ru. $i trebuic s tie
boaUi de nebccuit. $i nimenca flu mai (ut(za a Sc
Infitia, ca s nu so primejduiasc a i so reteza
gItul. Asta pir?i doftorii, i asta era pedeapsa cc
ii so da in asemenca lmprejurri.
Dar, in coca cc o privetc pe dornnit,a Budur, ea
avea un frate de lapte, fiul (101(11 sale i care so
numea Marzauan. Or, Marzauan, macar c era mu
sulman dreptcrediricios i cucernic, invatase solo
nionia i vrjitoria, crtile cole indicneti i PC
cole egipicne, semnebe taiismanice i tiina stolebr.
Dup care, nemaiavind nimic do Invttat din
carti, pornise a cltori i a strbate tarImurile cole
mai dcprtate si-i (erCetaSe pe oamenii cci rnai

pricepui In ti ntele tainice. 51 aa Ii inSUiSe toate cunotin elc omoneti. Dup care, nemaiavind
s Invete nimic, porni lar ia drum citre tara
lui, undo sosi bine sntos.
Or, ccl dintli lucru pe care Marzauan ii zri cIncl
intr in cetate, fur cpinile retezae ale doftori
br, atirnate deasupra porii de la palat. 51, Ia intrebarea
lui, trectorii Ii povestira toat intImpla
rca, precum i notiint.a vdit a doftoribor, osin
diti pe bun cireptate.
Cind povestea ajunse aici, Scherezada vzu zorii mijind
i tcu, s[ioas.
Ci intr-a o sut nouzeci i patra noapte

Ta urm:

precum i netiina vdit a doftorilor, osmnditi


PC bun dreptate.
Atunci, Marzauan se duse la maicsa i, dup
Imbrtirile de revedere, ii eeru amnunte despre
cole intimplate, iar maic-sa ii adeveri totul; coca
cc 11 mIhni nespus pe Marzauan, cci fusese crescut
laolalt cu Budur i-o iubea cu o dragoste rnai
mare decIt aceca pe Care o simt Indeobte fratii
pentru surorile br. Stete dar i cuget vrernc do
un ceas; dup care ridic fruntea i-o intreb pe
maic-sa:
Ai putea s-mi ajui s intru tainic la ea, ca
s-ncerc s aflu pricina bolii sale i s vd do are
leac, on nare?
Si maic-sa Ii spuse
Lucru-i tare greu, o, Marzauan. Dar, de
vreme cc asta U-i dorinta, grbete i te-mbrac in
haine de femeie i vino dup mine.
Marzauan so gti pe dat5 i, Imbrcat ca femeie,
porni In urma maic-si spre scrai.
Cind ajunser la ua iatacului, eunucul pus acolo
de pazA voi s opreasc pe accea pe care n-o rnai
vizuse pIn atunci. Dar btrIna ii strecur In min
un dar si-i gri
0, cpetenie a seraiului, domnita Budur,
care-i atit do bolnav, mia spus ca-i e dor s-o vada
pe ace.ast fat a mea, cc i-i sor de lapte. Las-nc,
dar, s trecem, o, taic al bunei-cuviinte!
lar hadImbul, tot atIt de mgulit de vorbele doiC1I,
pe cit do multumit de dar, rspunse
Intrati jute, dar s nu stati mult.

18i
$i arnIndoi intrari.
CInd Marzauan ajurise dinaintea domnitci, ji
ridic vlul ce-i ascundea fat.a, se acz pe podca i
scoase do sub haini un astrolab, nite crti do far-.
mccc i o lumInare. i so pregti s alctuiasc int
ui horoscopul domnitei BudLir, mai nainte dc-a o
intreba ceva, cmnd, deodat, tIn.ra fat i so arunc
do git i-l Imbriiii drgstoas; cci numaidecit
Ii recunoscuse. Apol ea ii gri:
-. Cum, frate Marzauan, i tu, ca toti ceilali,
m1 crezi nebun? Ah, flu crede asta, Marzauan!
Oare tu flu tii cc spune poetul? Ascu1ti accste
slihuri i cuget apoi la tilcul br
,,A-nneburtit ! optesc cu mil unii;
Pcat de tinerefra ci pierdut!
Eu le rspund: ,,SInt fericiti nebunli,
Cad viata icr, oricum, e mai plcut
J3ecIt a qloatei proasle mi?ele
Ce-i bate joe de cci cc nu-s ca ea.
i le-as mai spune: ,,Leac smintelii mdc
lubitul rrieu e, sd mi-i stiu colea.

Dup cc ascult versurile, Marzauan intelcse pe


data c Sett Budur era Indragostita ci Ca aceasta
era toat boala el. si-i spuse:
Omul iscusit nu arc trebuint decit de un
semn ca s priccapa. Povestecte-mi fara zibav
totul i, cu voia lui Allah, am sati flu aductor do
mIngliere i mijiocitorul izbavirii tale.
Atunci Budur ii povesti amanuntit intimplarca
toat i apoi izbucni In lacrimi, spunInd
iat trista mea soarta, o, Marzauan; i flu
mat triiesc decit tot plingind, zi i noapte, i numai
stihuribe do dragoste pe care mi be Ingin mai
izbutesc s-mi racoreasca oleac arsura din suflet.

188
La vorbele ci, Marzauan Ii plec fruntea uuge-
tind i stete cufundat vreme dc-un ceas In gindurile
lul. Dup care, ridic fruntea i spuse ncmingliatci
Budur
Pc Allah, vd limpede c cele cc mi-ai p0-
vestit sInt in totul adevrate; dar, in adevr, mi-i
tare greu s Ineleg bine. Totui trag ndejde sri-ti
vindec inima i s-1i aduc multumirea pe carc-o
doreti. Numai c, pe Allah, caut s ai rbdare
pIn m-ntorc. Si s fii bine Incrcdinat c ziua
In care voi fi iar 1Ing tine are s lie totodat i
cea In care Ii vol aduce aid iubitul de mIn.
$i cu aceste vorbe, Marzauan plec grbit de la
domnita, sora lui de lapte; i, chiar In aceeai zi,
pirisi cetatea regelui Ghaiur.
Odat ieit dintre zidurile orau1ui, Marzaiian
(alatori o lun intrcag din cetatcn cetate i din
ostrov In ostrov, i pretutindeni n-auzea oamcnii
vorbind decIt despre povestea ciudat a domnici
i3udur. Dar dup o lun de drumeie, Marzauan
ajunse Intr-un ora mare, aezat pe irmu1 mIiii
i care se numea Tarah. Si flu mai auzi pe nimeni
vorbind despre Sett Budur; ci, acolo, dimpotriv,
flu mai era vorba dcci despre povestea ncmaipomenit
i a unui print, fiul regclui acelor trimuri i
care se numea Kamaraizaman. 51 Marzauan ceru
sI i se povcsteasc arnnuntit acea intImplare, i i
se pru atit de asemntoare in totul cu cea pe
(JC o tia In legtur cu Sctt Bu1ur, melt lnLreh
numaideelt de locul unde anume so afl acel focior
de crai. I se spuse ci acel bc era tare departe i (a
pc dou ci se putea ajunge acolo, una pe useat i
alta pe mare. Pc uscat ar fi trehuit ase luni ca s
ajung In acea Khaledan, unde se afla Kamaraizaman;
dar pe mare n-ar fi trebuit decIt o 1unl.
Atunci Marzauan, fr a mai atepta, lu (aba
139
mrii, Cu o corabie care tocrnai pornea ctre acele
ostroave din tara Khaledan.
Corabia cu care plecase Marzauan avu vInt prielnic
tot drumul; ci tocmai In ziua cInd au ajuns In
fata cetii do scaun a Impriei, o furtun nprasnic
I rscoli valurile mrii, zvirli in sivi cora
bia, cc se rsturn cu. fundul in sus, i-apoi o izbi
drept Intr-un co1 de stInc. Dar Marzauan, printre
multo Insuiri minunate, tia i s mnoate ; ast
fel dintre toi cltorii, numai ci izbuti s scape
cu zile, agIndu-se de catargul ccl mare care se
prvlise in mare. lar valurile Involburate II tIriri
chiar pe limba do pmInt undo era cldit palatul
In care iocuia Karnaraizaman cu ttInc-siu.
Or, ursita voi ca marele vizir, care venise a da
regciui socotcal despre treburile imprtiei, tocmai
atunci s-i arunce privirile pe fereastra din
spre mare. 5i vzindu-1 pe tInrul cc se strduia s
rzbat la trm, porunci robilor s alerge s1 scape
i s-1 aduc la ci, dup ce-i vor da mai Intli niLe
haine s se schimbe i un pahar de sorbet spre a-i
potoli zbuciumul.
Aa c, flu peste mult timp, Marzauan intri in
sala in care se afla vizirul. Si, cum era bine fcut
i atrgtor la Inftiare, plcu numaidecit marelui
vizir, care Incepu sI Intrebe do toate i se lmuri
pe data ce multe lucruri cunotea i cit de intelept
era. 5i zise in sinei: ,,De hun searn c trebuie
si se priceap i la leacuri. 5i-i gram apoi:
Allah te-a adus la noi, ca si 1ecuieti un bol
nay care-i tare scump tatalui sau...

CThCI povestea ajunse aid, eherezada vzu zorii niljind


i, sfioasi, tcu.
Ci Intr-a o sut nouzeci i asect noapte
Ea urm:

ca s 1ecuieti un bolnav care-i tare scump


tatlui su i care-i pentru noi toi pricina UnCi
necurmate amrciuni.
Marzauan ii Intrcb
Despre cc bolnav vorbeti?
Vizirul rspunse
Despre prinul Kamaraizarnan, fiul regelui
ahraman, care chiar aid 1ocuiete.
La aceste vorbe, Marzauan Ii zise : ,,Ursita mi-i
mai prielnic decit ndjduiam. lntreb apoi pe
vizir:
$i de cc boal sufer fiul regelui?
Vizirul spuse
Din partea mea, dup cIte-mi dau socoteal,
sufer de sminteal. Ci tat-su pretinde c.-i deocheat
on ceva apropiat, i-i gata s creadt povestea
ciudat pe care ia povestit-o fecioru-su.
i viziru-i povesti lui Marzauan intimplarea
toat, de la inceputul Inceputului.
Dup Ce ascuft povestea toat, Marzauan Lu
bucuros cum flu se mai poate, cad flu mai avea
nici o Indoial c prinu1 Kamaraizaman n-ar Li
chiar tinrul cc petrecuse noaptea dc pomina cu
Sett Budur i care lsase iubitei lui o amintire atit
de vie. Sc Len Ins a-i dezvlui aceasta marelui
vizir (It de cit, cli spuse numai atit
Hotanit c, de l-a vedea pe tinr, a putea
judeca mai bine cc fel de leac i se cuvine i curn
l-a putea virideca, dac Allah vrea!
Si vizii-ul 11 duse, fir de zabava, Ia Karnaral
2 aman.

Wi
Or, ccl dintli lucru care siri-n ochii lul Mar-
zauan, cInd 11 VZU pe prinul Kamaraizaman, fu
nernaipomenita ascrnnarc a acestuia cu domnia
Budur. Si fu atIt do ulmit, inIt nu so putu stpInL
s nu so minunoze:
Ya Allah! Binecuvtntat fie ccl care a izvodIt
frurnuseti aa do asemniLoare, lnzestrIndule cu
aceIeai Insuiri cu accleai desviriri
Auzind vorbele acestea, Kamaraizaman, care sta
Intins in pat, fr plc do vlag i cu pleoapele pe
jurniltate inchise, deschise ochii man i ciuli ure
thea, lar Marzauan, bglnd de seam tresrirea ti-
nirului, Intocmi pe bc nitc stihuni prin care s-1
fac s prwcapa, Intrun (hip mnvluit, coca cc nici
regele 5ahraman, fli(i mareIc vizir nu trebuiau s
piiccapi
lncerc s cInt o frumuxce - aleas,
Pricmna unui ctor cc rn-a rpus
Si amintire care ma ctpas
A celeia ce-a fost i mi s-a dus.

Mi-au spus: ,,O, tu, ranit de-o rea stlcjeat,


A d.racjostei, ridic-te-acum jar!
Luta veseliei te ateapt
i plinul clesftit rilor pahar.

Eu le rtispund ,Ce feZ de veselie


Mat pot s gvst, dcLrcme cc iubesc?,
Oare mat poate ft vreo bucurie,
Ca dragostea dc care ptirnesc?.

lubita mea atita mI-c de ctrag,


Ci blestem si camasa dc pe ca
Cind ii atinge oldu1 cIt.e-oleae,
On tru pu-i care-i insi viaja mea.
Atita mi-e dc dragi-ncIt paharul
Din care bea, cu chpul luminat,
Ii blestem Ca se bucur dc harul
&irutului pecare i-a furat.

Nu ma Invinui ci port in mine


AtItea flacri i-o iubesc atIt.
De cloru-i sufar chinuri si ruine,
Dc ciragul ei mi-e cliipui mohorIt.

De-ati ti-o, ah! E mai ispititoare


Decit losif lui Faraon cinciva,
Ca psaltul David .lui Saul; Fecioara
Maria n-a fost simpi curn e ea.

Jar eu sint trist ca Jacob, cel departe


D fiul lui; ca Iona-nchis in chit;
Ca by, srac i ros de bube sparte;
Sau ca Adam, de Inger izgonit.

In boala grea, dc care gem i zac,


Numai iubita-mi poate-aduce leac!

Cmnd Kamaraizaman auzi aceste stihuri, simti 0


rcoare mare ptrunzInd In luntrul lui i linitindu-i
sufletul; i-i fcu semn lui ttIne-su s-l
pofteasc pe tInr s se aeze alturi i-apoi s-i
lase singuri. lar regele, fericit ca-i vede feciorul
ispitit de ceva, se grbi s-l pofteasc pe Marzauan
s se aeze lIng Karnaralzamari i iei din sal,
fcInd sernn cu ochiul vizirului s-l urmeze.
Atunci Marzauan se plec la urechea prinului
i spue
Allah rn-a cluzit aid, ca s slujesc de rnijlocitor
Intre tine i aceea care ii-i drag. i ca sa-ti
dau 0 dovad despre aceasta, iat!

193
Si-i InirLi lut Kamaraizarnan atitea amnunte
din noaptea petrecut cu tInra fat, melt nu mai
Incpea nici o Indoiali.1 i adug:
Aceast fat so numete Budur, i-i fiiea icgelui
Ghaiur, stIpmn peste El-Buhur i peste ElKitssur.
si-i sora mea do lapte.
La vorbelo acestea, Kamaraizaman so simi atit
do uurat do suferina Iui, Inelt simi puterile curn
Ii relnviaz sufletul; se ridic din pat, ii lu pe
lVlarzauan de brat i-i spuse:
Vreau s p1cc cu tine indat ctre ara rege
lui Ghaiur.
Dar Marzauan Ii zise:
E cam departe i trcbuie mal intli sii4i reca
pei puterile pe dcphn. Apoi, vorn porni imprcun
i tu insuti o vci lcciii PC dornnita Budur!

CInd povestea ajunse aid, Scherezada zu Zorii 11)]-


ind i, sfioas, tcu.

Ci Intr-a o sut nouzeci i noua noapte


Ea uirn

... i tu insuti o Vei leeui pe dorrinita l3udur


Estimp, regele, minat de ncrhdare, so intoarse
in saRi, i viizu chipul luminat al feuiorului JuL
Atunci, do bucurie, rsuflarea i se opri in gIt;
i-aceastd bucurie ajunse sd intreac once inclu
puire atunci (md ii auzi fiul spunInd
Trehuic s ma Imbrac numaideelt i s rnerg Ia hamam.
.Atunci regele se arunc la pieptul lui Marzauari
I-1 imbrti fr s-1 Intrebe ce leac fotosiso de
izbutise atit do iute si dobIndeasc o izbIndct atit
de mare. i numaidecit, dup cc 11 coplei PC Mar
zauan cu daiuii i cut onoruri, porunci s lie
aprinse luminile in toat cetatea, ca sernn de bucu
rio, i drui tutu rcr c1regitorilor i tuturor sin
jilorilor de la serai o mu1tirne de haine de srb
toate i de daruri rare, i puse s so deschid toate
temnitele i s fie Sloboziti toti cci 1nchii. Siaa,
intreaga cetate i intreaga lrnprtie triir zile do
veselie j de bucurje,
Tar cInd Marzauan socoli cii prinu1 ii ciIpiitase
pe deplin Intreaga-i siiniitate, Ii luii deoparte i-i
grat
E vremea sii pornim, cii flu mai poti atepta.
Pregiitete-te, dar, i hai
Kamaraizaman rispunse:
- Ci tatii-meu n-are sil mu lase sii p1cc; ciici
mu iUbCtC atIt, melt nut se va hotiiri niciodatii sii
so despartil de mine: Ya Allah ! Ce mihnire are sii
ma cuprindii! $i, do buna seamii, am sii cad iar i
mai bolnav deelt in.amte.
Dar Marzauan ii rispunse:
M-am gIndit i la asemenea nccaz: si-am sii
fac aa ca nimica sii flu no ziiboveascii. Drept care,
iatui ce-am ticluit: o rninciunii binefciitoare! Ai
sii-i spui regelui cii tare ai mai vrea sii respiri aerul
curat al cImpulth, la o vIniitoare de cIteva zile in.
toviiiiia mea, Intrucit ti-i pieptul foarte slibit do
lunga vreme cIt. ai ho] it la pat. i regele, do bunii
seamil, are sii-ti dea Invoire.
La aceste cuvinte, Kamaraizaman so bucuri
cum nut so mai poate i alergii pe data sii ceari in
Oire do la tiitine-siiu, care, in adeviir, pentru a

95
nu-1 mIhni, flu mndrzni s i se Impotriveasc.
Ins-i gri
Dar s nu 1ipseti decIt o noapte! Cci lipsa
ta mai Indelungat mi-ar pricinui atita intristare,
Incit a muri!
Apoi regele porunci s se pregteasc, pentru
feciorul iui i pentru Marzauan, doi cai fr de
asemiinare i ali ase pentru schimb, precum i o
cmil Incrcat cu cele trebuincioase la vintoare,
i alt ciimii incarcata CU burdufuri de ap i CU
bucate.
Dup care, regele srut pe Kamaraizaman i pe
Marzauan, i, pe rind, ii sftui, plIngInd, s aib
grij unul de altul; i, dup cole mai induiotoare
luri do rmas bun, Ii ls s piece din cetate CU
tot alaiul br.
Odat ajuni In afara zidurilor cetan, Cci doi tovara
i, ca S amgeasc slugile i pe toti cci trirnii
sai insoieasc, se prefcur a vina ziua toat;
jar cind so is seara, poruncir s se ridice corturile,
mIncar, bur i dormir pin Ia miez de
noapte. Atunci Marzauan ii trezi binior pe Kamaraizarnan
i-i opti
Trebuie s ne fobosim de faptul c slugibe
dorm i si pornim!
Tnclecar, dar, fiecare pe cite-un cal de schimb
odihnit, ci pornir la drum grbit, nebgai in
seam de nimenea.
i ciilrir aa, In goana mare, pin.-n zori de zi.
Atunci, Marzauan Ii opri calul i spuse prinuIui
Oprete i tu i descbec!
Dup cc Kamaraizaman desclec, Marzauan Ii
zise jar:

Scoate-i degrabi5. i cma, i a1vari I


i Kamaraizaman Ii dezbrc, fr vorb, cma
a i a1varii. i Marzauan ii spuse
Acurn, dmi-1e i atcapt-m oleac!
LuI cmaa i a1varii i se indeprt, pin la o
rscruce unde drumul so desprea In patru. Pe
urm lu i un cal, pe care avusese grij sa-1
aduc legat do calul lui, ii duse Intr-o pdure cc se
Intindea pin acolo, ii Injunghie i mInji apoi cu
sIngele lui i cma, i alvari. DupA care, se intoarse
jar la rscruce j aruncI vemintele InsIngerate
in praful din drum. CInd isprvi, se intoarse
la Kamaraizaman, care Ii atepta nemicat i care
11 intreb:
- Tare a vrea s tiu cc ai de gInd.
Marzauan rspunse:
Mai Intli s mIncm oleac.
Mincar i bur, i apoi Marzauan spuse printului:
lath! Cind regele are si vad c dou zile
s-au depnat fr ca tu s to fi artat i cind slujitorii
Ii vor spune c am plecat ainindoi de cu
noapte, are si trimit numaidecit dup noi, jar cci
trirnii au s gseasc, fr doar i poate, cmaa
i alvarii ti plini do singe aici, la rscrucea unde
drumul se Imparte In patru, i unde, de altminteri,
am avut grij s las i cIteva bucti de came de
cal, precurn i dou oase sfrimate. i-aa, nimeni
n-are s mai stea la-ndoial Ca flu te-or fi sfIiat
niscaiva fiare, i c cu, do teama, am plecat
goana mare.
Apoi adug.:
Dc bun seama c aceast veste amarnic are
sa fie o lovitur naprasnica pentru tat-tau, dam
tot atIt de mare are s-i fie mai tirziu bucuria,
cInd va afla c eti viu i insurat cu Sett Budur.
197
La aceste VOrl)C, Kamaiaizaman flU gisi nirnic
Impotriv .5i grii:
0, Marzauan, planul tiu este stralucit, jar
irct.li(ui bine iscusit. Dar (Wfl voni face s p1
tim cole do trebuint Ia drum ?
Marzauan rspunse:
Do-asta s nui pose ! Am luat Cu mine co
mai alose nestemate, din care (hiar i cea rnai rnInsemnata
pretuicte mai bine do c1oui sute do mu
dc dinari.
Si-i vzur de cab inca o bun bucatui do
vrcme, pin cc, intr-un sfIrit, Ii so ivi dinainW cc
tatca regclui Ghaiur. Atunci dot.or galop cailor i
intraii In cetate prin poarta mare a caravanelur.
Karnaralzaman ar fi vrut s mearg neabutut,
drept la scrai; dar Marzauan ii spuse s mai aiba
rbdare, 11 duse la un ban la care trgeau striinii
bogai, i stete Cu ci acobo trei zile Intregi, pre a
so hodini bine de truda drumului. Marzauan so folosi
dc accst ragaz ca s intocmeasc pentru print
toate sculebe trebuincioase unui astrolog, sculo lucrate
numai In aur i In nestomate. fl duse apoi Ia
harnam i, dup cci Imbie, ii Imbraca in straie
do astrolog. i numai atunci, dIndu-i IndrumiriIe
do trebuinta, II duse pmna lInga seraiui Imparatesc
i-1 ls sirigur acolo, jar ci plec s vestcasc pe
mam-sa do sosire, pentru ca Ca, Ia rIndui, S-u
vosteasca pe domnita Budur.
Estimp, Karnaraizaman so indrcpt catre poaiia
cea mare a palatuluL..

CIrid povstea ajunse aid, $e1wr-iada vzu zorii ml


jincI i, sfioasii, tcu.
Ci intr-a dou suta noapte

Ii iirrnli

EsUmp, Kamaraizaman Sc indrept spre poarta


cea mare a palatului i mnccpu, dinaintea multirnii
de oarneni grrnIdii In pia i dinainta strjeriicr
i a paznicilor po4ii, si strige cit putea de
tate

Slut astrolog vestit In lumea mare;


SInt ?nagul care n-are-asemlhiare;
Slut sfoara cc dd la o parte
Perdelele rufcatoare;
Sint chela care
Descuie ldzi, clula purl si sltare;
Sint peana care-nseamn semnele cele rare
Pc vrdji si pe rvae atotvindeccitoare;
Slut mIna care-ntincle cu mare-ndeminare
Nisipul care-arat i vremea viitoare;
Si tot mina mea scoate leacui din clmare;
Si birul totdeauna numal Cu o strigare;
Alung fiece boald ascuns-n mdulare.
Nu ma slujesc nici cle asudtoare,
Nici dc ceaiuri clestuptoare,
Nici de furnicatoare,
Nici tie strnuttoare,
Nici de licori amare,
tVici de urzicitoare;
Nu ma slulesc cleCit (le-O Inehirtare,
Dc niste vorbe ?Tti 77 ocitOare,
Dc nicte cIscintece vrdjitoare,
Si izblndesc vindecri clea mirare,
Vrednice de desffltare
Idrti ajumtoare

199
On alte fleacuni de-astea vdtmtoare;
Sint mcujul ccl mare,
Vestit peste tot sub socire;
Venii s-l vcdei venicare;
Nu iau nici bani, nici odoare
Rasplatitoare;
Cci fac totul pentru-o plat nepieritoare:
Slava cea fra dc asemnarc.

Auzind asernenea sforitoare laude do sine, locuitorii


oraului, i strjerii, i paznicii rrnaser
inmrmuriti ; cci, de cInd fuscser scurtali do cap
cci patruzeci do doftori, toata lurnea gindea Ca
trebuie s so fi stins do po p1mint neamul br, rnai
cu seam c, de-atunci, nu mai vzuser picior do
doftor on do mag.
Aa caI Inconjurara cu toii pe tInmrul astrolog
i cind vzur frumusetea i chipul lui atit do fraged
i toate celelalte desvirini, fur vrLjiti
totodata tare mIhniti; cei le era team sa flu
peasc i el cc ptiser cci de dinainte-i. i cci
cc se aflau mai aproape de carul Imbracat in
catifea pe care sta olIn picioare Ii sftuir staruiton
s se Indeprtozc do sorai i-4 griir:
StapInc mag, pe Allah, oare tu flu tii cc
soart te-ateapt, dac mai IntIrzii peaci? Regele
are s te cheme s-ti dovedeti tiina asupra
fetei lui. Vai do tine i de tine! Ai s peti tot
aa cum au pit toti cci ale cror cIpIni retezate
iat-le cob, spInzurate, deasupra ta!
Dar la toate Indemnunile br, Kamaraizaman rSpundea
strigInd i mai rsuntor:
SInt magul ccl mare,
Vestit peste tot sub soare.
iVu ma slujesc i-del dc ceaiuni destuptoare,
Nici de strnuttoare,
Nici de afumatoare,
Veniti sti ma vedei vericcire!

$i-atunci, toti cci de fat, macar Ca flU se mal


Indoiau de tiinta lui, tot tremurau gIndind c-au
s-4 vad nebiruind boala aceea blestemat.
i-ncepur a-i rsuci rniinile i a se vicri:
Vai de tineretele ]ui!
Or, estimp, regele, auzind larma din pia i vzInd
multimea ce-i Inconjura pe astrolog, chem
pe vizir i-i gri
Dute numaidecit i adu-mi-1 aici!
$i vizirul Indeplini numaidecit ceea ce i se
porunci.
CInd Kamaraizaman ajunse in saia scauriulul
Impriitesc, srut prnintul dinaintea re.gelui i-i
In1 mai IntIi siava cuvenit;
Opt Insuiri, ce-ndeamnti la-nchinare,
!ngemtirtezi tu, In a ta fiinta:
tiinta, volnicie, elocind,
Avere, dtirnicie, viclenie,
Har dc a porurtci, ci biruintti.

Auzind stihuriie de preamarire, regele Ghaiur


fu Incintat i privi cu luare aminte la astrolog.
Acesta i se pru atIt de frumos, melt maria sa inchise
o ciipa ochii, apoi Ii deschise i zise:
Vino ci te aaza colea, llng mine!
Apoi adug:
Vezi tu, copile, ti-ar sta mult mai bine fara
aceste haine de vraci. i, In adevr, ti-ac da-o cu
mult bucurie pe fiic-mea de sotie, de-ai s izbutecti
s-o lecuiecti. Cl tare ma lndoiesc Ca ai s
izbindecti. $i, cum rn-am juruit ca nimeni dintre

201
cci care o vor fi vzut pe fiicI-mea Ia fai s nu r
mini in viai, afarI doar daci a izbIndit si o do
bindcasc do sotic, am s rni vd nevoit, Impotriva
fl1[flhi mob, S pOrUnCOSC a to supune aceleiai
soaite i SL to trimit la moarte, ca i po cci patru
veci do dinaintea ta, Rspundc-mi, dar: primetI
o1o hotritc, au ha?
La aceste ciivinte, Tamaralzaman rspurisc
- 0, rege mult fericit, atIta cab-am diurnei
pinl pe-acest trim norocit, flu ca s tao, ci ca s
arit ce pot s fac cu meteugu1 rneu vestit. Cunose
primejdia de Ia sfirit, dar n-am s dau Inc1iirIt,
negreit
Atunci regebe poru nci cpetonici eun ucilor
- -- Du-1 Indat Ia fata intcmniati, do vrerne cc
ci mnsui asta cati
Apoi, p1ecarI amindoi citre iatacul domnioi i
cunucul, vzindu-l pe tirir c-i grLibeto paii, ii
zise:
Sirmane ntru, crezi tu, cu aclevrat, ci
rogebe are s fie socrul tau?
Si Kamaraizaman gri:
Cred, zu! 5i atita-s do tare In tiinta mea
ca, de-a vrea, a putea s-o becuiesc pe domni
hiar do colea, I s-ntorc dorul de via In ca, (a
si poatI-ntreg pamintub vedea isousinta i priceperca
mea!
Auzind acestca, eunu(ul, uimit pcste msuri, ii
zise
Ce? Ai putea s-o vindeci fr a o vedea?
Dcar fi aa, cc n-ai fi in stare-a puteal
Kamaraizaman raspunse:
- Macar c dorinta dc-a o vedea PC domn4a,
care are s fie sotia mea, ma Impinge s intru cii
mal grabnic la ca, am s-o iccuicsc ramIninii ascuns
dupi o perdea din camera sa.
202
EunuuI ii zise

Isprava arc sLS. fie i mai .dea mirare aa!


Atunci, Kamarazaman so aez jos, dup perdeaua
cirn iatacul domnitci Budur, scoase din soleaful
do la brIu o ioaie do hirtie i c1mrj1e s
sense ii rrnatoarea scrisoare..

Ci.nc] povStt ajunse aid, Seherezada vzu zOrii nu


hind i, SliOS.d, h](1J.

Ci intr-a dou sute doua noapte

Ea uirn

...sooase din soleaful do la briu o foaie do hiiiie


i (i1aflarilo i sense urrnatoarca serisoare
,,Acste rmnduri au fast scrise de mIna mea, a 1W
Kamaralzaman, fiul lui ahrama sultan, rec,ieie
musulman pexte jiminturi si peste ocean in insulele
I{haledan,
Ctie Sett Budur, fiica reyelui Ghctiur, stpinul
peste El-Buhur i peste Fi-Kussur.
Ca si spun toate cite, iubind-o, Indur.

De-ar fi sa-ti spun, o, domnid, intreaga arsur


pe care inima mea o indur, n-ar fi nzcieri pe pa-
mint calam atit de tare cit s poat zugrtivi pe
hirtie poveste atit tie uluitoare. Ci bine s tii, o,
ininunato, ci cerneala tie s-ar sfiri, sin gele meu
nu s-ar isprvi, i-n culoarea lui i-a zugrvi flacra
din mine, flaera aceasta care ma mistuie din
noaptea tic vraj cind te-al ivit iii somnul meu i
nai fliUillUt de tine mereu.

203
Iat, Ii trimit cu accast scrisoare i inelul ttht.
7i-l trimit ca dovad de netgduit c eu sInt ccl
ars de ochii ti, Ingdlbenit ca floarea de of ran, docotind
ca un vulcan, bintuit dc-al nefericirilor uragan,
ccl care strig ctre tine aman, semriind CU flU-
mdc lul, Kamaraizaman.
Locuiesc in cetate, la marele han.

Cind isprivi s scrie aceast scrisoare, Karnaralzaman


o irnpturi, strecur inelul Inluntru cu dibcie,
0 pecetlui i-o inmin eunucului, care intr
Indat i-o dete domnitei, spunIndu-i:
0, stpIna mea, cob, dup perdea, se afl
un tInr astrobog atIt de cuteztor incit so 1aud1
Ca ar putea s lecuiasc pecineva i ffir a-i vedea.
Iat, de aitfel, ce mi-a dat pentru tine.
Or, cum deschise acea scrisoare, domnia Budur
recunoscu inelul i dete un ipt cit putu do tare.
Apoi, ca ieit din minti, II imbrinci pe einuc i
se repezi s dea perdeaua-ntr-o parte. i, dintr-o
privire, vzu Ca tinrul astrolog era frumosul flcu
cruia i se dduse cu totul, pe cInd el dormea.
i-atIt de mare-i fu bucuria, IncIt de data aeasta
era s Innebuneasc de-a binelea. Se arunc la
pieptul iubitului ei i se imbraiara ca doi porurnbei
ce-au stat desprtiti mult vreme.
VzInd acestea, eunucul alerg la rege sa-i duc
vestea despre cele intImplate, spunIndu-i
Acest tinr astrobog este eel mai Invat din
tre toti astrologii. Ti-a lecuit fata fr macar s-o
fi vzut, stInd ascuns pe dup o perdea, fdr nimic
aitceva!
Regeie strig:
Adevratui ce-mi spi?
Eunucul rspunse:

204 -
0, stpIne al meu, vino s vei cu ochii ti
i st te Incredintezi!
Atunci regele alerg in iatacul fiic.-si i vzu c,
In adevr, era Intocmai aa. iatita se bucur, incit
o srut pe fat Intre ochi, c tare o mai iubea!
Pc urm Ii srut i pe Kamaraizaman i-1
intreb din ce tar este. Kamaraizaman rspunse:
Din insulele Kh.aledan i sInt chiar fiul regelui
5ahraman!
5i-i povesti regelui toat Intimplarea lui cu Sett
Eudur.
Regele, auzind IntImplarea, gri:
Pc Allah! Asta-i o Intimplare atit de uluitoare
i atIt de minunat, c, dc-ar fi scris cu acul
in coltul de dinluntru al ochiului, ar fi pricin
de minuriare pentru toti cci care-ar citi-o cu bgare
de seam!
5i porunci pe dat s fie scris In hronice de ctre
diecil cci mai iscusiti de la palat, ca s rrnin
de pomenire din veac In veac generatiilor viitdare.
Dup care, porunci numaidecit s vie cadiul i
martorii i s scrie pe bc legrnIntul de csitorie
al domnitei Budur Cu Kamaraizaman. 51 mai po
runci ca Intreg oraul s fie Impodobit i luminat
vreme de apte nopi i de apte zile. Si-au mIncat,
au but ci s-au bucurat. lar Kamaraizaman i Sett
Budur ci-au Implinit toate dorurile br ci s-au dp
gostit vrerne lung, Inconjurai de bucuiia tuturor
i binecuvintind pe Allah ccl atoatedttor.
Pin cc, Intr-o noapte, dup un ospt la care fu-
seser poftiti ca oaspeti dregItorii cci mai de
seam din insulele cele din afar i din ins ubcie
cele de dinluntru, c1 dup cc Kamaralzarna Se
infruptase Inca ci mai minunat decIt de obicei cUn
darurile sotiei sale, adormind, visa un vis In care
205
zu po tati siu, iogcto Sahraman, cu .fata seal-
data In lacrimi i spunIndui cu alean
- Aa m-ai prisit tu, Kamaraizaman? Uitc,
u am s tflO (IC dor
Atunci Kamaraizaman siri din sornn i o trozi
L pe sotie i m(epU s suspine adinc.
i Sett Budur, ingrijorat, ii intreb
Ce al, o, lurnin a ochilor mci? Dc Ii-o cumva
riu do la stornah, am sti fierb nurnaiclocil Un
(cai do anason. Do to doare capul, iti pun indal pe
fiunte nitc oblojeli cu otet. lar dcal mlnLat prea
mu It asear, ti-aez pe pintece o puino cald infauirat
Intrun orvot ii dau s bei ap do trardaf
arnostocat cu ap do flori..

(ud poVcSL(a jUflS( H3(:1. S&herczicia \1zU /Ofli 101


jmcl ci Icu, s1ioas.

Ci Intra dou sute asea noapte

1:LL U1fl11

dau s bci apLi do trandafiti, amesWcati cu


apa do flori.
fccmaralzaman rispunso:
- 0, Budur, indati cc so lumineaz de ziuI ho-
1)010 S: piccam catre tara moa, cad regelo, tatal
moo, cste bolnav. Mi sa aralat in vis .i nii a1.eaptI
plingInd.
Iki>dur raspunse
: Ascult i mi supun !
cii toate ca era noapte neagr, so sculil nurnai
ccit i se dose Ia tatl ci, regole Gh-aiur, care so
afla in harernul su, ii trimise vorb printr-un
eunuc cii vrea sii-i vorbeascii.
Regele Chaitir, cInd ii viizu pe eunuc itindU)
capul ID( tIii Ia acel coax, niimase ca naUc i Intreh:
(c naprasna ai siimi vesteti, tu, ch
piicuiii ?
Eunuctil. Jaspunse
J)omnia Budur dorcte siii vorbe.asc
]{egele niispunso
- -- Ateaptii siimi pun turbanul.
Pc Ulma, iei i-o mntrcba pe Budur:
(opila mea, ai Inghitit oarc niscaiva piper,
de umbli pe drumuii Ia un ceas ca acesta 7
Ea iaspunse
0, tata, am venit sati cer invoire sii pICc m
zori ciitic tara Khaledan, impiiniitia tatLilui sotului
flicli Kamaraizaman.
El spuse
Nu mu irnpotrivesc, (lacii fuguIduieti sil Ic ntorci
piniintrun an.
Ea iiispunse
- - 1)c bunii seam!
$ii muI.umi Iui tiitinesliu pentru invoire, siirutIndu
mina, i-1 chemii i pe Kamaraizaman, care
i clii multumi la fel.
A doua zi, de cu zori, pregiitirile erau fcute
toate, caii IneuaU i ciimilele do povar incrcate.
Regele Ghaiur Ii luI rimas bun de la fiiciisa 13u-
dur i-o lisa in seania lui, si aiba griji de ca ; apoi,
le ficu daruri bogate la amIndoi, aur i diamante,
i-i insoU o bucatil de vremc. Dupi care, se intoarse
in cetate, flu fin a le fi dat cole din uim
sfaturi, plIngind, i-i lisi si-i vadi de cale.
Atunci, Kamaraizaman i Sett Budur, dupi Iacnimile
de nimas bun, flu se mai gIndini decit Ia
bucuria de a-i vedea pe regele $ahraman. si-au c20?
ltorit aa prima zi, pe urmii a doua zi, pe urm a
treia zi, i tot aa, pin ce treizeci de zile s-au implinit.

Ajunser atunci Intr-o pajite nespus de frumoas,


care-i ispiti atit de tare melt poruncir s
Se aeze acoio o tabr de hodin pentru o zi, dou.
Jar cind cortul domnitei fu ridicat la umbra unui
rocov, Sett Budur, ostenit, intr Inluntru In
data, mlnc cc minc i adormi numaidecit.
Jar Kamaraizaman, dup ce isprvi de dat porunci
i dup cc puse s se naIe i celelalte corturi
ceva mai departe, pentru ca s se poat bucura In
tihn de 1inite i de singurtate alturi de Budur,
intr i ci in cort i-i vazu sotia dormind. i, vazlnd-o
aa, ii adse aminte do cea dintli noapte
fermecat petrecuta Impreun Cu ea in turn.
In adevr, Sett Budur dormea mntmnsa pe covorul
din cort, cu capul pe-o pern de mtase roie. i
n-avea pe ea decit o cma de cutoarea caisei, din
mtase sti-vezie de Mossul. i-o adiere de vInt 1-0
ridica uure1, din cInd In cind, pIn catre buric;
i-aa, isa s I se vad pIntecul frumos i aib ca
de nea, Impodobit In locurile cele mai gingae cu
nite gropie In Care deabia ar fi putut incpea 0
nucoar de muscat.
Jar Kamaraizaman, fermecat, flu mai putu face
alta decIt s ticiuiasc urmtoarele stihuri:

Cind stai culcat-n purpurele fine,


Obrazu-ti pare-un rsrit cle soare,
lar ochii-i slut seni.nul mrii line.

CInd Intre trandafirli de rubine


i-ntre riarcise stai, ri-au serrtnare
Nici pczlmierii-Arabiei cu time.
Cu pru-ti pUn de nestemate rare
Se desfoara-n vluriri senine,
Mtase flu-i ca el stralucitoare.

Dup care ticlui i aceast minunatii poV/i(


Dormi! E ora fermecat
CInci, in tihn, palmierii
Sorb azur. Amiaza cloarme.
Dintr-un tranclafir In floare,
Un bondar de aur soarbe
Voluptatea dulce-a mierii.
Tu visezi, surIztoare.
Stai aca, in nemicare!

Stai aa, in nemicare!


Pielea ta strlucitoare
Strdlucete aurie
Prim cmaa strvezie.
Printre palmieri strbate
Raza candid de soare
o, diamant! te-aprinde
Cu lumina-i lucitoare.

Stal a,sa, in nemicare!


Numai sInii4i s coboare
Si s urce val de mare.
SInii ti, ca de ztlpact,
S-i adulmec, ca pe-o boare,
Ca pe alba mirii sare,
Sinil ti, ak, sInil, las-i
S se urce i coboare!

Las-ti sInii Sd respire !...


Tace riul. lar pe floare,
Impietrit, bondarul tace.
Arzdtoarea mea privire
O9
Fulgerd granata erud-a
Celor dou boabe rare,
Ca doi strugu sinii tiner4...
A Ii, privirea-mi arztoare

Ak, privirea-mi arzdtoare!


Inirna-mi s senfioare,
CInd, asupra-i, palmierii
Freamit de fericire
i te-acopr flori de santal
Si de trandafiri, dc pare-a
Pdcii si-a sin gurdti
BlIndci binecuvintare.

1)upi cc improviz1 versurile acesea, Kamaialzaman


so simi ars de dorin fa do soia sa adormit,
do care flu izbutea s se sature, lntocmai curn
gustul apei proaspote i curate este pururi rIvnit
do gurile insetate. Se piec, a.adar, asuprai, i
tocmai Ii strecura mina ctre umbra cea caidi a
coapselor ei, cind simi sub degete un fel do pietricic
i lucie. 0 trase de-acolo i vzu c era un
grunte do corna1in, legat cu un fir de mItase
chiar deasupra vail trandafirilor. i Kamaraiza-man,
uimit peste msur, gindi : ,,Dac aceast
cornairnd n-ar avea Insuiri deosebito, i dacd n-ar
fi un lucru do mare pre In ochii domniei Budur,
atunci I3udur n-ar fi ascuris-o cu atita grij in 10-
cul ccl mai scump al trupuLlui ei. A fcut aa,
posemne, ca s flu fie si1iti si so clesparta vreodatfi
do Ca. Do buna seam c fratele ci Marzauan, ma-
gui, i-a dIruit asemenea piatrI, ca s-o apere do
deochi i do pierderea sarcinii.
Apoi, Kamaraizaman, In bc si duci mai departe
minglierile Inceputo, so siml;i atit do ispitit S cerceteze
mai Cu de-amanuntul piatra melt dezlegi
firul de .mtase cle care era agtat o lu i iei
din cort ca s-o priveasc la lumin. i vzu c acea
(ornalina Cia tuiata in patru fete i pe fiecare
iai eiai.i gravate litere talismanice i figuri necunoscute.
i, cum o trnea aa, la In1imea ochilor,
( s-o cercetezc mai cu cle-amnuntui, deoclat 0
pasare mare se repezi ca un u1ger din slvile cciiilui
i io sinulse din rnrni...

(md povestea aj(IflSt Ui(1, khCLCzada ViZU zorii ml


jind i, SIIOnSU, Iwo

Ci ntr-a dou sute .aptea noctpte

n urm

...i i-o smuise din miu. Pc urm, se aezt ceva


mai Incolo, in virful unui copac mare, il privi,
nemucata i batocoritoare, tinind talismanul in
plise.
Uhiirca iui Karnaraizaman fu atit de mare, IncIt
iImasc un timp cu gura cscat, nemaifiind In
staLe si fac nici o micare; cci prin fata ohi1or
ii trecu toat mIhnirea de care o i vedea cuprinsi
pe biata Budur. Dar, smulgindu-se din buimccala,
nu mai stete o clipit In cumpn. ApucI
(pede o piatr i alerg ditrc pomul In care se
asezase pasiirca. Aj ungInd la o deprtare potrivit
pentru a zvIrli cu piatra in rpitoarc, ridic bratul
(a so ochcascI; dar pasrca zbur din copaCul
acela i se aez pe altul, ceva mai departe. Atunci,
Kamarazaman porni In urmirirea ci, dar pasirea
i.buri i se aezi pe al treilea copac. Si Kamaral211
zaman i.i zise : ,,De bun seam c a vzut piatra
din mina mea. Am s-o arunc, ca S-i art Ca flu
vreau s-o iovesc. 5i zvIrli piatra cit cob.
CInd vzu pe Kamaralzama.n c a aruncat piatra,
pasare.a cohorl pe pmInt, dar tot la oarecare de
prtare. 5i Kamaraizaman Ii zise: ,,Iat-o d
m-ateapt! Si aierg ctre ea; dar, cInd s-o
prind, pasara sari ceva mlai Incolo; jar Kamaralzaman
sari i ci dup ea. 5i, pasrea srea, i Ka
marazaman srea i ci, i pasarea srea, i Ka
maraizaman srea, i tot aa din clip in clip,
din vale In vale, din colin In coima, pIna la Caderea
noptii. Atunci Kamaraizaman strig: ,,Nu
e alt ajutor decIt Intru Allah eel atotputcrnic. $i

se opri, gIfi nd din greu. lar pasrea se opri i ea, ia fel, dar ceva mai Incobo, pe vIrful unui muncei.
K.amaralzam;an ii simi fruntea asudat, mai
mult de dezndejde decit de oboseai, i se gIndi
Ca poate-ar fi mai bine s se Intoarc la cort. Dar
Ii zise: ,,Preaiubita mea Budur ar fi In stare s
moar de mIhnire Cind i-a spune c sa pierdut
pe totdeauna acest talisman cu jnsuiri pe care eu
flu le tiu, dar pe care ea be socoate de mare Insemnatate.
5i-apoi, de m-:a Intoarce acum, cind
Intunericul e-atIt de adInc, m-a. primejdui on s
ma rtcesc, on s fiu sfIiat de fiarele noptii.
Cufundat aa In ginduri negre, flu mal tia cc hotrIre
s ia; i, descumpnit cum era, se Intinse la
prnint, sleit i fnInt.
Dar flu conteni sa ia seama mereu ba pasarea ai
card ochi scInteiau in noapte ciudat; i orideciteori
facea ci vreo micare on se ridica binior
Cu gindul s-o Inhae, pasarea btea din aripi i
ipa, ca pentru a-i spune ca-i vedea. Aa ca, pIn
la urm, Kamlaraizaman, doborlt de trud 1 de
zbucium, se Is In voia somnului pIna in zori.
212
De cum se trezi, Kamaraizaman hotri s prind
cu once pret pasrea rpitoare i porni iar s-O
urmireasc; i incepu jar s alerge dup ca, dar
Cu tot atita neizbInd ca i-n aun. i Kamaral
zaman, cind vzu Inserarea coborInd, Incepu s se
bat cu pumnhi in piept strigind:
Am s-o iirmresc, cIt timp Imi va mai rLi
mine sufl.aia In piept!
Culese apoi cIteva ierburi 1 cIteva rdcni, I
Se muiumi cu dc drept hran. $i-adormi, pindind
pasirea, i pIndit, la rIndu-i, de ochii ei ce
scinteiau In bezn.
Or, a doua zi, urmnirea iari porni, din zori
pinii-n sear, i tot aa pin Intr-a zecea zi; clar,
In cea dc-a unsprezecea zi dimineata, momit mereu
de zborul psnii rpitoare, ajunse la porUe
unci cetti aezate pe un trm de mare.
Acolo, pasrea se opri. Puse cornalina talismanic
jos, dinaintea ei, tip de trei on numele ,,Kamaraizaman,
lu jar cornalina In plisc, se ridic
In vzduh, se inlt tot mai sus, indeprtindu-se,
pin pieri in deprtare peste mare.
VzInd aceasta, Kam.aralzaman fu cuprins de 0
asemenea mInie incit se arunc La pmint, Cu
fala-n jos, i plinse vreme lung zguduit de suspine.

5i dupi cc stete aa ceasuri In ir, se hotrI s


se nidice i se duse la un pIrIia cc curgea pc-aproape,
s se spele pe mImi i pe fat, i s SC
lirnpeze.asc, dupA regulile cele indtinate; lu
apoi drumul ctre cetate, cu gIndul la clurenea jubitei
sale Budur i Ia toate presupunerile pe care
i le va fi fcind ea dspre pieirea lul i a talisnianului.

Fe urm, Kamaralzaman trecu porile i intr in


cetate. Si Incepu s strbat ulit dup u1i, fr

21
ca vreunu} dintre numeroii locuitori pe carei in
tIlnea s-l fi privit cu bunavoini, aa cum face Un
musulman fai de strini. Aa c-.i urm drumu
prin cetate rnai departe i ajunse in eealalt pte
a orau1ui, Ia poarta cc da spre grdini.
i gasin(l clesehisa poarta Ia una dintre grdini,
rnai mare decit celelaite, intr i vzu venindui in
intimpinare pe gr.dinaru1 care ii salut cu saia
malecul rnusulman. Jar Kamaraizaman, la rIndn-i,
ii ur i ci bun pace i rsufl uurat auzindu-l
vorbind arbete. i, dup cc schimhar ace1e
salamalecuri, Kamaraizaman 11 intrebi PC btrin
Dar ce-i cu locuitorii de pe-aici, de sint t
atIta de Incruntati la fati i au nite priviri de
tc-ngheat i tare neprimitoare?
MoneaguI ccl blajin Ii raspunse
- I3inecuvintat fie Allah, copile, ca tea scos din
miinilc br cu zile ! Oamenii care locuicsc In
aceast cetate sInt nite nvaiitori veniti de priri
Lirile cele negre ale apusului. Au sosit pe mare,
Intr-o zi, au coborit la rm pe neateptatc i au
mcelIrit pe toti musulmanii din cetate. Se Inchin
Ia lucruri de nepriceput, vorbesc o limb barbari i
neinteleasi, i se hrnesc cu tot felul de spurciciuni,
de pild cu brInz stricatI i cu vinat Impusit.
i nu se spal niciodat; eci Ia natere, ni5te
oamcni tare urIi i Imbrcati in straic cernite Ic
stropesc capul cu ap, i aceast splare, Insotit do
nite gesturi ciudate, Ii scutete s so mai spele
vreodat, cite zile li-i dat de trait. $i, ca s flu fic
ispitii cumva a se spla, au drimat fr zabava
bate hamamurile i toate fintInile din cetate ; i-au
cldit pe locurile br prvlii, tinute de nite tirfe,
care vInd, drept butur, un fel do zoaie galbene
i Inspumate, cc trebuic s fie niscaiva ud dospit,
de nu i mai riu. Jar muwrile br, o, copile al mcu,
sit-it cea mat afuuisitit paQSte! Ca i brbatii, dc
flu se spalit cii clinadins, numai ii sulemenesc
)brajn cu var stins Cu praf din coji tie oui; i flu
poarti nici rufe, nici a1vari, care s Ic fereasc
declesubturile do pulbcrea de pe drumuri. Din
aecasta pricini, fiule, atita-s de puturoase, de nici
focul iadului n-ar izbuti s le scoati duhoarea din
oasc. Iat, file, printre cc neam do oameni trebuie
sI-mi sfIresc o via pe care tare anevoie am izbuUt
s-o mIntuiesc do prpd. Cci, aa cum ma vezi,
cu sint singurul musuiman carea mai scapat
zile aid! Ci sa-i muiumim Celui Prealnalt c ne-a
Nirzit s no natem Intr-o credinta tot atit de
neprihinita ca svi1e cerului tie undo ne-a fost
venita
i)L1pi Ce spusc aceste cuvintc, gric1inarul, vzmnd
faa slabIta a tlnirului Kamaraizaman, socoti ci
t.rcbue s-i fic tare foame; Ii duse, dar, in csuta
iui sthac din fundul grdinii i-i dete cu mina
hit st mnince i s bea. Dup care, Incepu sl
ccrccteze pe oeolite cc Intimplare I-a abtut pe-aCO
b... -

(inxI povcstca ajunse aic, Sehercada vzii wrii mij


ncI i, sfioasi, t(-U.

Ci Intr-a dou sute opta noapte

Ia urm

..:incepu s1 cerceteze pe ocolite cc Intimplare


1-a ahitut pe-acolo.
2Ii
Kamaraizaman, pun de recunotin1 fat de bu
ntatea grdinaru1ui, nu-i ascunse nimic din toate
cite pisc i-i isprvi istorisirea izbucnind in lacrimi.

Moneagui se strdui cit putu s-i mInglie i


ii grai
Copile, fAr indoial c domnita Budur va li
fost pecat mai departe ctre regatul tatlui tu, in
Khaled.an. Tu, aici, In casa mea, vei avea cldura
dragostei, adpost i linite, pIn ce-nt.r-o zi Allah
are s trimit o corabie care va putea s te duc
Ia insula cea mai apropiat, numit Insula de Abanos.
i-atunci, din Insula de Abanos pini In 1ara
Khaledanului flu mai este deprtare prca mare
i-ai s gseti acolo destule corbii cu care s cltore
ti. Am sncep, dar, chiar azi, s merg In
port, zi de zi, pIn ce-oi gsi vreun negutor care
s prirncasci s te ia cu ci pIn la Insula de Abanos.
Cci, ca s gsim unul care-ar vrea si mearg
pIn In tara Khaledan, ar trebui si treac ani
i ani.
i grdinarul flu zbovi s fac aa cum zisese;
dar zile i luni trecur, fir ca el s fi izbutit si
gseasc o corabie care s piece ctre Insula de
Abanos.
Iati, aa pli Kamaraizaman.
CIt despre. Budur, ca trecu prin nite IntIrnplri
aa de minunate i cle uluitoare, o, preafcricitule
rege, melt ma grbesc s ma Intorc la ea.
CInd se trezi din somn, Intlia micare a donmit,ei
Budur fu s deschid bratele, ca s-1 string la
piept pe Kamaralzaman. i mare-i fu uimirea cInd
nu-i afl ling ea; i fu inc. i mai uimit cind ii
vzu panta1onau1 desfcut i cInd bg de seni1i
ca lipsea sforicica de mtase cu coralina talismanic.
Dar gIndi ca sou1 ei, care Inca nu vazuse acca

216
cornalin, o fi luat-o afar, ca s se uit la ca mai
do aproape. Aa ca atept rbdtoare.
Dar, de la o vreme, vzind c printul Kamaral
zaman flu so Intorcea, incepu a se Ingrijora tot mai
tare i, curind, fu cuprins de o jale adInca. lar
cInd so 1Asi seara, fr ca sotul ci s se fi Intors,
nu mal tiu cc sa read despre lipsa lul. Si Ii
zise: ,,Ya Allah ! Ce lucru aa de neobinuit s-o
fi Intimplat, oare, de 1a silt pe Kamaraizaman sa
pkce din preajma mea, ci, care nu putea s stea un
ceas fr mine? Si cum se face dca luat i talismanul
cu ci? Ah, afurisit talisman, numai tu eti
pricma nenorocirii noastre. i tu, biestematule
Marzauan, frate al meu, btu-te-ar Allah e mi-al
diiuit un lucru aa de afurisit !
I)ar cInd Sett Budur vazu cii nici dupii douii zile
nu i so Intorsese sotul, In bc sii-i piardii firea, aa
cum fac cele mai multe femei In atare Imprejuriri,
tiu sii gtscascii, In ncnorocirea accea, o tuie pe
care semenele ci n-o au de obicei. $1 flu spuse nimic
niminui, despre Kamaraizaman i despre lipsa
lui, de teamii sii flu fie piiriisitii on prost slujitii de
robii ci; ii Inchise In suflet amarul i porunci
roahel care-o slujea sii flu scoatii o vorb faii de
careva. Apoi, tiind cit de bine se aseaminii ea cu
Kamaraizaman, Ii dezbricii pe data hainele de
femeie, scoase dintr-o ladii hainele lui Karnaralzarnan
i se Irnbricii cu dc.
i puse mai Intli o frumoasii hainii viirgatii,
croita pe talie i deschisii la git; Ii iegii peste mijbc
un seleaf tesut cu fir de aur, infipse In ci
un pumnal cu minerul de jad Incrustat In rubine;
Ii Infuri pe cap un turban de miitase pe care-i
strinse in jurul fruntii, cu trei nururi din par
moale de ciimili i, dupii cc se giiti aa, iuii in
mmii un bici, se Indreptii din ale i porunci roabei
217
s so imbrace in hainele pc care le dezbricase i
s rnearg In urma ci. Aa, toat lumea, vzInd-o
pc Insoitoare, putea s-i spun : ,,Asta-i Sett
BLrdur! Iei apoi afar din cort i dete semnalul
du plecare.
Sett Budur, schirnbat astfel in Kamaraizaman,
lltori aa, cu Intrcgu-i alai dup ea, zile i zile
nunumrate, pin cc ajunse la o cetate aezat pe
.n irm de mare. Porunci atunci s se aeze cort
ri1e Ia porile orau1ui i Intrebi
- -- Ce ora ste acesta?
it se rispunse:
Este cetatca do scaun a Insulci do Abanos.
Ea Intreb
- - 5i cinei rege aici?
I so rispunse:
Este regelc Armanos.
.Ea intreb:
Are copii?
I se rspunse:
N-are decIt o fat, cea mal frumoasi focioari.
din Intreaga imprie i numele ci este 1-Iaiat-
Alnefus...

Crid povestca ajunse aci, $eherezada Vxtt ZOri mi-


1jnd i. S.iOISL twi.i.

Ci mntr-a cloud sute noua noapte

urm:

mai frumoas fecioari din Intreaga irnpr


te s numele ci este Haiat-Alnefus.
Atunci, Sett Buthir trimise un sol la rcgele Aiman
Os, CU 0 scrisoare prin care-I vestea de sosii
sa ; .i, ir acea scrisoare, ca se cia tot prini1 1ca
maraizaman, fiul regc1ui $ahraman, stpInul ri
Kha! edan.
CInd afl vestea, regele Armanos, care totdcaunn
pistrasC kgturi1e cele mai buno cu uternicu1 reg
Sahraman, fu fericit ci-I poate primi cu cinste
eel atca sa pc prinu1 Kamaraizaman. Si Indat, urmat
de alaiul fruntai1or de la curtca sa, porni in
intimpinare catre corturile domniei Budur, pc
eareo primi cu tot respectul i cu toati cinstea e
socotea c Ic aduce fcciorului urnii rege prieten.
Si CLI toate ovie1i1e domnitel Budur care se siiduia
s flu priineasc gzduirea binevoitoare pe
care i-o oferea la serai, pin la urm regele Armanos
o hotri s-1 InsoeascL Si intrar 1ao1a]t
in cetate Cu mare alaj, Si trei zjle In ir, Intregui
serai SC desfti imprtete, petrecInd in OSpeC
intro strlucire cum nu s-au mai pomenit. 5i numai
dupa aceca regele Armanos se aez Ia taifas
cu Sett Buclur, ca s afle cum a cltorit i s-o-n-trebe
cc arc de gInd s fac.
Or, in acea zi, Sett Budur, tot sub inftiarea mi
Kamaralzaman, se dusese la hamamul din paia.
unde nu voise s primeasc ajutorul nici unui
baia, 5i ieise de acolo minunat de frumoas i de
strlucitoare ; iar frumusetea ci, sub acea Infiare
dc f1icu, era aa de nemaipomenit de fermc
ttoare Incit lumea toat, la trecerea ci, ii oprea
rsuf1area i binecuvmnta pe Creator.
Aadar, regele Armanos se aez lIng Sett 13u-
dur i st:ete d vorb cu ea o bun bucat de vremv.
i fu atit do vrjit de farmecul i de vorba ci, incit
ii spuse

239
Fiul meu, intr-adevr Allah e-a trirnis in
I mprlia meaca s f ii minglierea btrinetelor mole
i ca s-mi til bc do fiu cruia s-i las motenire
scaunu meu de domnie. Vrei, dar, copile al mcu,
srnmi faci aceast bucurie i s-o primeti de soIic
pe singura mea fat, Haiat-Alnefus? Nimeni pe
lume flu e mai vrednic ca tine de bogiile i do
frumusetea ei! Si de-abia a Implinit virsta do maritat,
cci numai luna trecut a intrat in al doispre
zecelea an. E o floare fr de asernnare i m-a
bucura tare s te vd mirosind-o! Primete-o, fiul
meu, i numaidecit Iti las tie scaunul de domnie,
ale crui poveri grele flu mai pot s le due la anii
mel cei multi.
Aceast propuncre i aceastt ofert mirinimoas
i atIt de neateptata o pusera pe Sett
l3udur la grea incurctur. Dintru-ntIi, flu tiu
cum s faca, s nu-i dea pe fata tulburarea ce-o
frmInta; pleca ochii-n pmInt i rmase aa un
rstimp, cugetind In sinei aa: ,,Dac ia rs
punde c eu sInt Kamaraizaman i c sInt Insurat
cu Sett Budur, mi-ar spune ca Sflnta Carte ingi
duie s ai patru sotii legiuite; dac i-a dezvlui
adevrul c sint femeie, ar fi in stare s ma si
leasc s ma mrit cu el, i toat lumea ar afla
vestea i m-a face de ocar; dac flu i-as primi
aceast ofert printeasc, dragostea lui s-ar
schimba in ur crIncen si-ar fi In stare, dupa
a pleca de la palatul lui, s-mi Intind cine tie
ce capcan, ca .s ma piard. Mai bine-i, dar, sa
primese propunerea, lsInd sa se Implineasc coca
ce mi-i scris. 5i cine tie ce-mi ascunde neptrunsul?
Oricum, ajungind rege, vol fi dobIndit o
lmprtie foarte frumoas, pe care s i-o darii
lul Kamaraizaman cInd are s se Intoarca. Tar In
ce privete indepliirea datoriei de sot fat de
220
tmnra Halat-Alnefus, sotia mea, ma voi mai gmndi
i poate vol gsi vrcun mijioc ca s aranjez lucrurile.

Ridica deci fruntea i, cu obrazul acoperit de o


roeat pe care regele o socoti drept sfial i
tulburare, de Inteles la un tinar atit de curat, ea
rIspunse:
Sint un fiu preasupus, care raspunde prin
supunere i ascultare la once dorint a regelui
su.
J.a aceste cuvinte, regele Arrnanos, In culmea
bucurici, hothi ca nurita s aib bc chiar In acea
zi. Incepu prin a Thsa scaunul Irnparaiei liii Kamaraizaman,
do fat cu toti emirli i dregtorii, i
capeteniile de oaste, i musaipii Jul i porunci
pristavibor de oaste s vesteasc aceasta In toat
cetatca, i trirnise olacari in toat imprtia lui
si dea de tire tuturor locuitorilor.
Atunci, cit ai clipi din ochi, fu rInduita, i la
palat, i In cetate, o sarbatoare cum flu s-a mi
pomenit; i in strigte do bucurie si-n sunete do
tilinci i de timbale, fu scris i senetul de cstone
al noului rege cu Haiat-Alnefus.
Jar cInd se ls seara, btrIna regina, Inconjurat
de alaiul ei de femel, ce strigau ,,liu-liu-liu
de bucurie, o aduse pe Haiat-Alnefus in iatac la
Sett Budur, pe care ele o credeau Kamaralzaman.
Atunci Sett Budur, se-ne1ege,. sub Infatiarea-i
do tInr rege, Inaint zImbind catre sotia sa si-i
nidica, pentru Intlia oar, iamacul do pe obraz.
Si toate femeile care erau de fata, la vederea
unei perechi aa de frumoase, fur atit de fermecate
melt plir de dorinta i de tulburare.
lar cind datinele acestea fur-mplinite, mama
domnitei Haiat-Alnefus i toate femeile din alaiul
ei, dupa ce le urar mult fericire tinerilor i

221
aprinseri toate fc1ii1e, p1ecar binior, 1sind pe
HoH cstorii singurci ii odaia de nuntL..
CItc.1 povestea ajunse aici, $cherezada vzu zorii mi
jti i, S1iOELS, tcu.

Ci Intr-a dou sute zecea noapte

Ea urm:

pecar1 biriior, 1isind PC flOil casatorii singurei


in odaia de .nuntL
Sett Budur fu IncIntati tie Infiarea plin de
prospetime a tinerci HaiatAlnefus ; i dintr
singur privire o gsi, In adevr, ispititoare, cu
ochu ci negri i man, speniati, cu fata-i senin, cii
inU de copil cc abia se zreau sub cmuta
trvezic. lar Haiat-Alnefus surIse sfios vizInd
c plcuse sotului ei, ncar Ca tremura toat ck
( u1burare stapIniti, i Ii ls ochii in jos, bia
eutezInd s se mite Intre vi1uri i pietre scumpe.
bgi i ea de searn Indat frumuseea desvi
iti a tinarulul cu obraji de fecioar i care-i
pr mai minunat decIt cele mai frumoase fete
de Ia palat. Aa IncIt o mare tulburare Ii cupninse
Intreaga fiint,, cInd 11 vzu apropiindu-se binior
d aezInduse lIngi ea, pe larga saltea aternut1
j pe covor.
Sctt Budur lu minutele fetci In mIinile sale,
se aplec uor i-o siirut pe gura. Dar Haiat
Athefus flu IndrIzni s-i Intoarc dulcele srut,
ci inchise ochii i suspin fericit. Si Sett Budur
puse capul pe bratul ci, o stninse la piept sii
222
cinti incetior cintece (IC 1eagn atIt de melodiase
melt copila aipi cu zImbetul pe buze.
Atunci, Sett Budur o dezbrc de haine si.scoase
podoabele toate, o culcLi, i-apoi Se. intinse
i a a1ituri, strIngind-o In brae. Si amindou
doimir aa, pIn dimineata.
$i-ndat1 ce Se trezi, Sett Budur, care se culcase
aproape Imbrcat i chiar en turbanul p cap,
so grbi &i-j Indeplineasc Ia repezeal purific
rile rituale, dat fund c ea fcea numeroase bi.
PC furi, ca s flu se trideze, so impoclobi cu insemnele
regale i so duse in sala do judecat., c
s prirneasc Inchinarea tuturor curtenilor, s
orlnduiasc treburile Imprtiei, s curme ncdrept
iIe, s firitiseasc dregitori i s rnazIeasc
slujbai. Printre alte multe uurri cc le
socoti do nelntIrziat, desfiint dijmele i vmile.,
i Impiri daruri bogate ostai1or, prostimii i
moscheelor. 5i-aa, toti noii ci supui o lndrgir;
pe daUi i-i urar viat iungi i Imbelugat.
Estimp, regele Armanos i soia sa alergar
afle veti de la fiica br, Haiat-Alnef us i o Intrebara
clac sotul ci s-a purtat ginga cu ca i dae
nu cumva so simtea obosiUi; cci se ferir s-o
intrehe dintru-nceput despre lucrul eel rnai de
seam. Haiat-Alnefus be rspunse:
Sotul meu s-a purtat tare duios. M-a samtat
po gura, iar eu am adorrnit in bratele mi,
]eganatii de cIntece. Ah, cc ginga a fost!
Atunci Armanos Intreb mirat:
Asta-i tot cc s-a Intimplat, fata niea?
Ea grai:
Da!
Mama Intreb i a:
Atunci, nici flu te-i fi dezbrcat, de tot?
Ea ruispunsc:
Nu!
Atunci, tatl i mama se uitar unul la altul,
flu mai spuser nimic i plecar. Si-atIta-i cu a
Cit despre Sett Budur, up cc isprvi treburile,
se Intoarse In iatac la Haiat-Alnefus i-o
intreb
Ce ti-au spus, frumoasa mea, tatl
mama ta?
Ea rspunse:
M-au intrebat de cc flu rn-am dezbrcat.
Budur ii spuse:
Nu-i nimic! Te-ajut eu, numaidecIt!
i, bucat cu bucat, o dezbrc toat, pIn i
de cima, o lu in brate, i aa, goalt, se culc
Cu ea In pat.
Apoi, Budur o srut dulce PC ochii amIndoi
io intreb
Haiat-Alnefus, mielueaua mea, ia spune-mi
Iti plac brbatii?
Ea rspunse:
N-am vzut niciodat vreunul, afar, de
bun seam, de eunucii de la palat. Dar, se pare
Ca aceia flu sInt brbati decIt pe jumtate. Ce
le-o fi lipsind eare?
Budur rspunse:
Le lipsete ceva cc i tie ti lipsete, lumin
a ochilor mel!
Haiat-Alnefus Intreb cu mirare:
Mie? Pc Allah, ce-mi lipsete?
Budur Ii rspunse:
Un deget.
La vorbele acestea, micuia Halat-Alnefus,
speriat, dete un tipt Inbuit, Ii scoase mIinile
de sub macat i IntinzIndu-i cele zece degete Ic
cercet cu ochi holbati de saim. Dar Budur o
strInse la piept, o sirut pe frunte si-i spuse:
224
Pe Allah, o, HaiatAlnefus, am glumit!
Si-o acoperi cu srutiri, pIn ce-o liniti. Atun:i
ii spuse
SArut-rn, iubita mea!
$i HaiatAlnefus Ii apropie buzele fragede de
buzele domnitel Budur i, Inlntuite amindou
aa, dormirt pin diminaa.
Cind po estea ajunse aici, Seherezada vzu zoril mi-.
ind i, sfioas, tcu.

Ci intr-a dou sute urtsprezecea noapte

Ja urm

.i, inlinuite amIndoui aa, doimii pIn di-.


mineata.
Atunci Budur p1cci jar s vegheze la treburile
Impiitiei; iar tatl i mama micutci liaiat-A1--
nef us venir s afle veti de la fiica br.
Mai intii intreb regele Armanos:
Ei, bine, copii, binecuvintat fie Allah! Vd
ci te afl inca tot in pat ! Te simti trudit tare?
Ea rspunse:
Ba nicidecum! Am dormit minunat in bra--.
tele frumosului nieu sot, care rn-a dezbrcat
gbalgolu i rn-a srutat duios pe tot trupu].
Ya Allah, tare plcut rnai era! Peste tot simteam
mu de furnicturi i de fiori. Numai c rn-a spent
cumplit cInd mia spus ci-mi lipsete un dc-.
get. Dar a glumit. AtIt de mult mi-au plcut mm
glierile iui, i mflnile bui erau atIt de moi pe pie225
lea goa1t, iar buzele4 erau aa dc firbini i de
dulci pe buzele meTe, c pmn-n zori nici n-am mai
tiut de mine, do mi so prea ca sint In rai.
Atunci o Intreb i maica-sa:
Dar tergare1e unde-i sInt, copila mea? Ai
Ingerat tare?
Si t.inira rpunse cu mirare
N-am sIngerat cleloc!
Auzind-o cc spune, tatl i mama, in culmea
c]ezniidejdii, Inecpur si-i dea cu palmele peste
ol)raji, strigInd
Of, cc ocar! Of, picatc1e noastre ! Do ce-si
bate joe de noi sotul tiu i do cc le dispreuiete
atIta?
Apoi, mncetincet, regeic fu cuprins (IC 0 mare
minie i plec strigind cItrc sotia sa cu 0 voce
atit de tare melt fu auzit i de fat
Dac nici la noapte Kamaralzaman nu-i
face datoria do sot fat de fata noastr i flu ne
scap astfel do ocara, am s-1 pedepsesc crunt
pentru necuviinta sa. Ii alung i din serai, i nu
tiu, zu, dc n-am s-1 pedepscsc i mai ru!
Dup cc spuse acestea, regeic Armanos iei din
iatacul fetei uluite, urmat de sotia sa, creia i se
lungise nasul pInmi-n podea.
Aa ca atunci cInd so 1s mnserarea i Sctt
Budur intr in iatac la Haiat-Alnefus, o gsi tare
arnarita, cu capul Infundat in perne i zguduit de
suspine. Se apropie do ea, 0 srut pe frunte, ii
terse lacrimile i-o mntreb cc are do e atIta de
necjit; i I-Iiat-Alnefus ii rispunse cu voce
pierit:
0, stpIne lubit, tata vrea negreit s to dea
jos din scaunul dc domnie, s te izgoneasc din
serai, i cine mai tie Ce si-ii mal faca. Si toate
astea numai din pricin ca nu4i irnp1ineti flu
tiu cc datorie de sot fat de mine, ca sotie, i
rn vroi s-i scapi, astfel, do ocar numele i nea
mci! Si vrea ca lucrul s fie svirit chiar in
noaptea asta. Jar eu, white stripine al meu, thea
ti-am spus ce-au zis ci, n-am fcut-o Ca sri to
silese sri faci cc nu vrei, ci numai spre a cunoate
i a to feri do primejdia cc to paste. Cri eu, ziua
toatri, am tot stat si-am pUns, gindind la pedeapsa
pe care o pregritete tata impotriva ta. Of, ma rog
tIe, grribete-te 5i iami acca fociorie, i fri, cumva,
ca tcrgarc1e cole albe sii so inrooasca, aa cum
vuca maicri-mea. lar cu ma incredintcz cc totul.
priceporii talc i-mi pun toatri friptura 5i tot sufletul
In mina ta. Ci, pentru aceastS, stripino al
meu drag, sri-mi spm cc trebuic sri fac
Auzind aa, Sett Budur ii ziso : ,,Am ajuns la
soroc ! Vrid hinc cri nu mai am alt mijloc do scri
pare. Imi pun in Allah nridejdca toatri. 5i grrii
eritro fatLI
- Luminri a ochilor mci, ma iubeti mult ?
Ea rrispunse
Ca pe bolta cerului instelatri!
Budur o sulrutri p0 huzo 5i o introbri iar
5i mat cit?
Ea-i rrispunso, infioratri toatri
- Nc tiu. Dar mult, hotrirIt
Liudur Intrebri iar:
Dacri ma iuboti atIt, te-ai bucura dacri, In
Joe do sot, tias fi fratc ?
Copila britu din paimo 5i grrii
A muri do fcricire.
Budur urmri
Dar dacri ti-as fi nu frate, ci sorri; dacri a
fi fatil ca tine, in bc s fiu briiat, m-ai mat iubi
tot atit, inima moa ?
Haiat-Ainc [us ii rrispunse

227
Ba Inc .i mai mult, cci a sta rnereu cu
tine, ne-am juca laolalt, am dormi In aceLa.i pat
i flu ne-am despri niciodat.
Atunci, Budur o strinse pe copil la piept, ii
acoperi ochii cu srutri i-i spuse
Ei bine, Haiat-Alnef us, ai Li ti in stare s
pstrezi numai pentru tine o tain, dovedindu-mi
astf ci dragostea ce-o ai fata de mine?
TInra gri:
- tntrucIt te iubesc, mi-i totul uor.
Atunci, Budur o lu pe copil in brate i o sLrut
pe buze pin cind amIndou rimaser fr
r1suf1are, apoi se ridic In picioare i-i spuse
Privete-m, Haiat-Alnefus, i Lii sora mea.
Si, totodat, cu o micare jute, Ii descheie, de
la git pIn Ia brIu, bali-ia, lilsind si tlneascL1 afari
d0i sIni striucitori, incununai de buburuzele br.
Apoi gri:
Ca i tine, copila mea, sint femeie, vezi binc.
5i de m-ani Imbrcat, ca brbat, am fcut-o din
pricina unei Intlmplri ciudate, pe care am s ti-o
povestcsc Indat.
Apoi so aez la bc, lu fata pe genunchi si-i
depn toat povestea ei, de la Inceput pin la
sfIrit. Dar ar Li-n zadar s-o rnai spunem jar.
Cind micua Haiat-Alnefus auzi acea poveste,
rlmase nespus de uimit i, Intrucit se afla tot I.n
bratele domnitei Budur, ii ma brbia in mlnuta
ei i ii spuse
0, surioar, ce viat placuta o sa petrecem
Impreuna, ateptIndu-1 pe iubitul tu Kamaralzaman!
Deie Allah s se Intoarc la noi cit mal
degrab, ca s ne fie fericirea Intreag!
5i Budur Ii spuse.:
Allah s-ti aud rugciunea, inima . mea, iar
eu am sa te drui lul Kamarcaizarnan ca. a doua

228
sotie, 1, tustrei, vom trt astfel In cea mai des-
vIrit fericire!
Apoi se Imbriar, iar Haiat-Alnef us nu mai
contenca a se minuna i a spune:
Ya Allah! Acuma pricep eu! Ia gindete
tu c, on de cite on ii Intrebam pe robi : ,,La ce
s1ujetc asta? la ce slujete aceca? ci clipeau
din ochi i nu-mi rspundeau nimic. Alteori, spre
ciuda mea, plesciau din limb, i tot nu-mi rspundeau
nimic. lar eu, de mInie, Imi zgiriam
obraju i ipam tot mai tare : ,,Spunei-mi i mie
la cc slujete aceea! Atunci, la ipetele me1e
venea mama in grab, Intreba de ce tip, i robii
ii spuneau: ,,Tip c vrea s ne sileasc a-i spune
la cc slujete aceea. Si-atunci maicmea, regina
In culmea indignrii, macar c Imi ceream icrtare,
Imi da jos pantalonaii i-mi trgea o btaic
bunli peste fund, strigIndu-mi: ,,Iata la cc slujete
aceea! lar eu, pina la sfirit, am ajuns s cred,
riegreit, c aceca slujete numai la chelfinit. i
tot aa am pit i cu celelalte.
CInd p)vostea ajunse aid, Seherezada vzu zorii rni
jind i, sfioasi, ticu.

Ci ritr-ct dou sute clousprezecea noctpft

ia urm:

Atunci, cum se apropia ceasul venirii tatalui i


a mamei, Haiat-Ainefus Intreb pe Budur:
Surioar, cc trebuie oare s spun matnei,
care Iari are sa-mi ceara s-i art sIngele feciorici?

229
Budur zimbi i gri
Asta-i treab u oar!
i plec pe furi afarii, cut un puior do gima,
Ii taie capul i mmnji apoi cu sIngeic 1ui ter
garde i Qoapsele fetei; pe urma spuse:
Nu vci avea decIt s le ari asta! Cad da
tina i-ni protinde deelt atIt i nu Ingduie a sc
(elceta rnai mult,
Atunci intrar la fiica br regele i regina, gata
xii ivbucneascii de mime, i impotriva ci, i Impotriva
sotii1ui ci. Dar, cInd ziiriiii coca cc ziirirLi,
xc Inseninar i so veseliri, apo1i clcschiseri larg
u.iie iatacului, ca xii intro toate forneile, (arc
izhLlcninii indati in shigat.c do bUCUIiC i in ,,lhi
Jiu1iuuri dc Icricire, iar mama, mnIndri nevo
maic, puse pe o pernii (IC catifea tcrgareic mm
ito si., urrnatii do Introgul alai, fiicu Inconuril
hareniului. Si toatii lumea afli astfel fericita intimplare,
jar regele orIndui o petrecero mare i
puse sii so junghie, pentru cci siiraci, sodom (le
oi i de ciniiie tinere.
1a rindule, regina i oaspetcle ci so Intoarsera
Ia HaiatAlnefus i, licrimind, o siirutari cu toa
ole intro oehi. Si d upii cc o d useri la hamarn, 0
Inveliri in l)roboade, ca xii nu riceascii, i rima
sera cu ea pfnii seai-a.
Jar Sett i3udur Ii vedea mai departe, zi Cu zi,
do domnic, in scaunul Impiiritesc a Irisulei de
Abanos $i so fiicea tot mai iubitii do ciitre supuii
ci, care o credcau biirbat cj rugau Ia Ccl Atotputernic
sii-i deic viatii lungii. Jar cind venea
seara, so Intorcea bucuroasii lIngii micuta ci prictena
Haiat-Alnefus, o lua in brate i so cuica Iin.gii
ea pe saltea. Aa fiiceau cole douii fete IncIntiitoare.
-
Estimp, Karnaraizaman edea in casa blajinuiui
giidinar musuiman, de dincolo de zidurile cet4ii
locuite do neprimitorii nvlitori veni din rik
din Apus. Jar ttInesu, regele $ahrarnan, din
insuicle Khaiedan. c1up cea vzut in pdure rm
ie1e insingeiate, nu so rnai Indoia do pierde
rca lUbittilLil SUU Karnaraizaiflan. iflibraCa strale
cernite, i ci, i Intreaga iui Irnprie, i puso s
so ddoasci Un monument funerar in care so in(hJS(
pentru a plingc moartea copilului san.
La rInd u-i, Kamaraizaman, en toata tovri.ia
batr nului gradinar. care :fcea tot cc putea sprc
aI insenina i ai inibarbata s nidijduiasc
sosirea vreunci corabii care sl duc la Insula do
Ahanos, tria in tristote ii amintea cu jab de
zilele cole frumoaso (10 odinioara.
Si mtro buna dlmineata, pe cind gradinarul
plecaso ca (10 ()l)iCOl, sa rIca o rait prin port in
ritaica COiaI)ici care sa1 ia pe oaspetelc mi,
Kamaralzaman sta amthIt in grIdin i.i spunca
stiluui, piivind cuin so jucan piisrilc, cind, rIco
dati. iuaica aniinte ii fu atrac do nite croncini
inn r1guito pe care le scotoau doua pasari man.
1i ridic privirilo catre copacul (10 undo venea
acet croncanit i vzii o lupt invcrunata, Cu ntpraznice
lovituni do pliscuri. do gheare i do aripi.
I)ar in curinci, una dintre pisari czu fr via(i
drept inaintca mi. Ia ppiint, pe dmud invingatoa
rca ii lud zborul catre dopartani.
Ci iata cu, Indata, doua alto pasari, Inca i mai
man, coborIra dintrun copac din apropicre, do
ufl(lc privisera lupta, i so aczar ling pasrea
n1pusa, una la cap, cealalt la picioareie ci, apoi
arnmndoua ii mnclinara Cu tristee capul i so por
flflj vdit, pe puns.
VzInclu-le astfel, Kamaralzaman rmase tare
Induioat, ii anfinti de sotia iui, Sett Budur, i,
de jalea acelor psri, Incepu s piIng i ci.
Dup o vreme, Karatnaizaman le VZU pe cele
dou psri spInd cu ghearele 1 CU pliscurile 0
groap In care o InmormIntar pe pasrea moart.
Dup care plecar In zbor. Ci, flu peste mult, se
Intoarser jar la groap, tinind, una de aripi, cealalt
de picioare, pasrea ucIga care se zbtea
s scape, tipind cumplit. Fr s-i dea drumul, o
puser pe mormIntul psrii moarte i cu cIteva
lovituri de plisc o sfIiar, rzbunInd astfel orno
rul, ii smulser mruntaiele i zburar, lsind-o
si se zbaM in chinurile mortii, acolo, in

Cmnd povcstea ajunse aici, $ehcrczada vzu zorii mljind


i, siioas, twu.

Ci ntr-a dou .cute cspreecea noapte

Ea urrni

...zburar, lsIndo s se zbati in chinurile mortii,


acolo, In trin.
Jar Kamaraizarnan rmsese Impietrit de ui
mire, privind IntImplarea aceea atIt de neobinuit.
Apoi, dup ..ce psri1e zburar, minat de
curiozitate, se apropie de locul unde zcea sfIrte-.
cat pasrea uciga i, privindu-i stIrvul, vzu
str1ucind, In rinza ci rupt, ceva rou care-i
atrase luarea arninte. Se aplec i, luind lucrul
acela strlucitor, se prbui la pmInt, 1einat de
232
tulburare: gsise talismanul de eornalin al domnitei
Budur!
CInd Ii veni In simtire, strinse la piept scumpul
talisman, pricin a atItor necazuri, suspine, pareri
de ru i dureri, i strig
Deie Allah ca aceasta s fie o prevestire cle
fericire i un semn c am s-o gasesc i pe iubita
mca Budur I
SIrut apoi talismanul i-l duse la frunte; pe
urma, 11 invli Cu grij Intr-o bucat de pInz i-l
leg do brat, Ca nu cumva s1 mal piard dea
nainte. 51 Incepu s sara In sus do bucrie.
CInd so potoli, ii aduse aminte ci bunul gr

dinar 11 rugase sa scoat din radacini un rocov btrIn, ce flu mai da nici frunze, nici fructe. 1i
mncinse, aadar, mijiocul cu o sfoara do cinepa, ii
suflec mInecile, lu o secure i un co, i so
apuc de Indat do treab, retezInd cu indIrjire
rclcinile btrInului rocov. Dar deodat simti
fierul securii izbind in ceva tare i auzi un zgomot
surd rbufnind prelung do sub prnInt. Dote
atunci degrab la o parte lrina i pietrele, i
scoase astfel la iveal o plac mare de bronz,
pe care Kamaraizaman o ridic numaidecit. 5i
atunci descoperi o scara cu zece trepte, destul
de inalte, taiate In stinca. 5i dup ce osti
vorbele alungtoare do ru ,,Ia ilah il1Allah,
cohori fara zbav treptele i dete do o cripta
larg i patrat, cum se cldeau In vechime, pe
vremile cele do demult ale lui Thammud i Aad.
si-n acea mare cript boltita gsi douazeci do
oluri uriae, rInduite frumos de-a lungul pereilor.
Slt capacul celui dintli i vzu c era pun pIn-n
gur cu drugi do aur rou. Salta apoi capacul
lui do-al dollea i-l gasi pun pIna-n gura cu pulbere
do aur. 5i se uit i-n celelalte optsprezece

23
si Ic aflii pe toate pline, rInd pe rInd, fie cu drugi,
lie cu pulbere de aur.
Karnaraizaman, dezmcticindu-se din uluire.
ici din cript, aez piaca Ia bc, ii sfIri lucrul,
ud pomii dupi. obiceiul p care-i luase de a-i
ajula pe grdinar, i nu conteni munca (1CCIt scala,
(aid btrInul lui piieten se Intoarse acasi.
Cele dintli vorbe pe care i Ic Spuse gridinarul
fur acelea p.rin care-i anunta vestea cea buna.
lntradevr, ci ii spuse
0, copile al meu, ma bucur ca pot sI-i y
tesc intoar.cerea ta apropiaUi In ara musuimani
br. Am gIsit, in sfIrit, o cOral)ie pe care au in
chiriato nite iwguori bogati i care are s
iidice pinze.Ie p(.ste tici zile iam vot bit Cu Ca
pitanul, caic a primit s to duc pina In Insula de
Abanos.
Auzind tiica, Kamaraizaman SO bcui nespus,
siiuta mIna giidiniru1ui ii zise
Taici, asa eum tumi dai o veste buna
cii, la rIndumi, am sati spun ceva care to V
1) u cu ia...

(i d povest(i aj UflSC hi $ehciciacla VL/U zori I rni


jind i. sfioLIsi, lacLi.

Ci intr-a dou sute irnusprezecect noa pte

En urm

...i eu, Ia rIndu-mi am si-1i spun ceva care te


va bucura, socot, micar dl tu nu suferi de ioomia
oamenilor din acest veac, i inirna ti-i straina

234
de once de.ertciu:ne. Obosetete, numai, s vii
cu mine in grdini, I-am sti art, taic, cc no-
roe Imbelugat Iti trimite soarta cea milostiv.
$i ii duse pe grdinar la locul unde fusese rocovul
ccl uscat, nidic placa de deasupra i, in
pofida uimirii i a spaimei lui, 11 hotri pe btrin
si coboare in cniptI, apoi dcscopeni dinainte-i cele
donizeci de oluni pline cu drugi i en puibere
(IC aur. Si batrinul gridinar nidici rnuinile i csc
ochii marL spunind, dinaintea fiecrui ol:
Ya Allah!
Apoi, Kamaraizaman Ii gri
Iatii c omenia ta este rspltit dc ctre
Ccl Atoatedittor! MIna pe care un strain a Intins-o
catre tine, ca si ajui In nenorocire, tot
ea face s curg acuma aurul in casa ta. Aa rasplte
te soarta cea binevoitoare faptele care
poarhi pecetca unci frumuse curate i a unci
mmii bune.
La vorbele acestea, i)tninul grclirun, fr- a
putea sa rosteasca un cuvint, Ifleepu si plIng i
lacrimilc lunecau lunga lui barb, prelingIn
du-i-se pe piept. lzbuti intr-un sfIrsit sil vorbeasc
i grii:
Copile-al meu, cc vrci tu si fac un btrin
ca mine cu acest aur Cu aceste bogii? SInt srae,
cc-i drept, dan sint multumit cu cc am, i-a
fl cu totul fericit dac ai binevoi sA-mi dai numai
o drahm on doui, ca sa-mi cumpar un giulgiu
PC care, cInd oi muni, in singurtatea mea,
sa-i aez lIngi mine, peritru ca vreun trecAtor
milos sa-mi Infaoare In ci ramaieie pamInteti,
in atcptarea judecatil de apoi.
Dc data aceasta fu rIndul lui Karamaizaman s
plInga. Apoi gri catre moneag:
235
0, taic al rneu cu mimi Inmiresmate, sfInta
singurtate in care se scurg panicii ti ani terge
do dinaintea ochilor ti legile dreptii i ale nedrept
ii, ale adevrului i ale neadevrului, fcute
pentru turma celor cc se trag din Adam. Ci
eu m Intorc intre oamenii cci cruzi, i flu trebuie
s uit aceste legi, ca s flu fiu sfIiat. Aurul deaici,
taic, este al tu Intru totul, cci i pmIntul
in care a fost gsit este al tu, dup sfinta loge
a luI Allah! Dar, dac vrei tu, iau cu jumtate,
jar tu cealalt jumtate. Aitmintrelca, nu ma voi
atinge de nimic.
Atunci btrInul grdinar rspunse:
Fiule, aici rn-a niscut maic-rnea, acum
nouazeci do ani, i-apoi a murit. Si ochiul lui
Allah a ocrotit paii mci i-am crescut Ia umbra
acestei grdini i la opotu1 pIrIului stramoesc.
5i mi-s dragi acest pirlu i aceastt gridin, fiule,
i aceste frunze cc freamt, i acest soare, acest
pmInt printesc, unde umbra mea se aterne
slobod i se simte acas, i noaptea, cInd luna
imi suride peste aceti copci pIn dirnineata,
toate astea Irni vorbesc, fiulo 51 ti le spun i tie,
anume ca s cunoti i tu pricina cc ma tine aici
i flu ma 1as s p1cc cu tine ctre tarile musulmane.
SInt eel din urma musulman de pe aceste
locuri unde au trait stramoii mci. Aici vreau s
albeasca i oasele mole, i fic-i harazit celui din
urma musulman sa moar cu fata Intoarsa ctre
soarele care lumineaz acum un pammnt spurcat,
murdrit dc fiji pgIni ai Apusului Intunecat.
Aa grai btrInul ccl cu mIinile tremurtoare.
Apoi adug:
n cc privete olurile acestea scumpe la care
te tot gIndeti, ia-ic, devreme cc tu vrei aa, pe
cele dintli zece, i las-le pe celelalte zece In
cript. Ele vor fi rp1ata Celul ce va aeza In
pLlmint giulgiul in care voi dormi. Ci flu asta-i
totul! Nu acesta-i greul! Greul este a Incrca
olurile pe corabie fr a bga cineva de seam i
fIr a stIrni lcomia oamenilor cu suflete Intunecate
cc locuiesc in cetate. Or, iat c in grdina
mea mslinii sInt Iflcrcati de road; jar acolO
unde pleci tu, in Insula de Abaos, mslinele smnt
rare i foarte preuite. Am s cumpar, aadar,
douizeci de chiupuri man, pe care le vom umplea
pe jumtate cu drugi I cu msip de aur, i restul
ii vom acoperi pIn la virf cu msline din grdina
mea. i numai aa vom putea s le ducem, fr de
team, la corabia gata de plecare.
Acest sfat fu pe data urmat de Kamaraizaman,
carc-i petrecu ziua toat pregtind chiupurile
cumparate. i cInd flu-i mai ramase de umplut
decIt ultimul chiup, Ii zise : ,,Talismanul eel fermecat
nu-i la bc destul de ferit In jurul bratulul
rneu; mi-ar putea fi furat in vreme cc dorm; on
a putea sa-1 pierd aitcum! Mai bine-i, de buna
seam, s-1 pun pe fundub acestui chiup; apoi am
s-l acopar cu drugii i cu praful le aur, jar deasupra
am s aez masline. 3i aa i fact, jar la
urm acoperi ultimul chiup cu un capac de lemn
aib; i, pentru ca Ia nevoie s-l osebeasc uor
dintre celelalte douzeci, ii Insemfl CU 0 crestatur
In partea de jos, apoi, ispitit de ceea cc fcea,
sapa cu cutitul pe lemn Intregul su nume, ,,Ka
maraizaman, cu litere frumos Intretesute.
Sfirind treaba, ruga pe btrInu-i prieten sa
Intiinteze pe oamenii dc pe corabie sa vin a
doua zi ca s ia chiupurile. BtrInul ii Indeplini
rugmintea IndatA i-apoi se Intoarse acasa, ostenit
oleaca, i se culc scuturat de o Infnigurare
i de un tremur uor. -
237
A doua zi diminoat, bItrin1 gradinar, care in
viata lpi nut zcuse de rlimica, so simti si mai ran
decit in ajun, dar nu vol si spun lul Karnaralzarnan,
ca s na-i mihneasci la plecaro. l:Uirnase
tnt ins po saiteaua lui, prad unei .slabieiuni marl,
i Ine1ese- eLi nu mai avea mult pin srti 1mph
noase veleatLil.
Pc Ia .amiazLi, venir in grddiriLi oamonn do po
coralno 5Fi cerur mi Karnaraizaman, care SO
duseso s Ic deschidd poarta, sit le arate cc avoau
do luat. Jar clii (luso 5i le arittil cole douuIzeci do
ehiL[puri puso In ir lingit gard, .i lo spuse
Sint pline cu miislino de ccl mai bun sol. Vit
iog, dar, sit avoti giijit sit nut so striveascit.
Apoi, cuipitan ul, care veniso laolalta out O1ITK1)H
liii, ii SpUSC lui Kamara1zanin
Si, rnai cut seamit, stitpIno, nut curnva sit ziibovo
ti mime dimmcala ; citci vintul are sit sufle
dinspro uscat, jar noi avern sit ridioitm pinzolc nu
maideolt.
Iuari chIupurilo i plooari...
Cind pOVCStOH aJunsc jftj, Selicrozacta \VU zoii I nit
iLnd $1. sCiousa, ltCt.L

Ci intr-a dou stile doudzeci .d doua-nnu pie

La urm :

..Luarit chiupurilo i plooanii.


Atunci Kamaraizamari intrli la grildinar i-i gitsi
taio pahid, insit sonin ha chip. II Introbil curn so
simtc i afii astfoI cit priotonui situ cm suferinci.
$i, Cu toate vorbele pe care bolnavul i le spunea
ca s-1 1initeascri, ii cuprinse o grea ingrijorare.
Ii dote s boa tot soiul do zemuri do buruieni
vcrzi, dar fri mare fobs, 5i rmase In preajma
iui ziua toati, i-1 veghe noaptea-ntreagi, privind
cum boala so Inriutea mereu. Aa Incit, ctrc
zori, bunul grclinar, care abia mai avu putere
sii chorne Ia cptiiul lui, ii lu do mIni i-i
rii:
Kamaialzaman, fiul rneu, ascult ! Nu oslo
alt Dumnozeu decit Allah ! $i Domnul nostru
Mahomeci este trimisul lui
Apoi Ii dote sufletul.
.Atunci, Kamaraizaman izhucni in lacrimi i r-
mase multi vreme aezat iing ci i plIngind. So
ridic, intrun sfIrit, ii Inchise ochii, ii dete in
grijirile cole do pe urm, Ii intocmi un giuigiu aib.
spi o groap i Ingropi acolo pe eel din urm
musulman din acea tar ajuns pe mmna necredincio
iior.
Si numai dup aceca so hotrl si se duc Ia
corabie,
Tj 1u merinde de drum, inchise poarta grdinii,
iu cheia cu el i alerg In port; dar soarele
se ridicase de mult sus pe cer, aa c bietul Karnaraizaman
nu mci apuc dent s vad corabia, cu
toate pInzele Intinse, lunecInd dus do vmntul
prielnic ctro largul mirii.
La privelitea accasta, durorea lui Kamaraiza-.
man nu mai avu margini; ci nu 1isi s se vad
nimic, ca si flu rId do ci mulUmea cea ticboas
din port ; i so Intoarse trist In grdina al crei
singur stipin i motenitor rimase diipi moartea
239
btrlnului. i, ajungind In cuia srac; Se pr
bui pe saltea, plingInd pentru soarta lui, pentru
cea a iubitei sale Budur i pentru talismanul pe
care-I pierduse a doua oar.
Amriciunea lui Kamaraizaman, aadar, fu ncmrginit
cmnd se vzu suit de ursit s mai rmIn
In acea tar neprietenoas pIn cine tie
cInd; jar gIndul c-a pierdut pe totdeauna tailsmanul
domnitei Budur 11 Invlui Intr-o dezndejde
lnc i mal grea; ii zicea: ,,Nenorocirile
mele au Inceput odat cu pierderea talismanului;
i norocul ml s-a Intors atunci cInd 1-am gsit;
i-acuma, dac 1-am picrdut iar, cinc mai tic cc
amaruri au s se abat asupra capulul meu! Ci,
pIni la urmi, strig : ,,Nu este alt ajutor decIt la
Allah, prealnaltul ! Dup care se ridic i, ca flu
cumva si piard i celelaltc zece oluri din comoara
de sub pmlnt, se duse i curnpr alte douzcci
de chiupuri, puse In ele pulberea i drugii de aur
i le umplu apoi vIrf cu msline, spunindui
,,Vor fi astfel gata pentru ziua mcnit de Allah
plecrii mdc! Si se apuc iar s stropeasc legumele
i arborii cci roditori.
Asta s-a Intimplat cu Kamaraizaman!
Estimp, corahia, dus de un vInt prielnic, ajunse
In curInd Ia Insula de Abanos. $i trase la tr.In
drept la captul limbii de pmInt pe care se ri
dica palatul unde locuia prinesa Budur, sub numele
de Kamaraizaman.
CInd vzu corabia aceca venind cii toate pIn
zele desfuratc i cu flamurile In vInt, Sett Bu
dur se simti Impins de o dorini nestpIriit s
mearg s-o cerceteze, mai Cu seam ci nutrise
mereu ndejdea c 11 va afla Intr-o bun zi pe so
tul sau, Kamaraizaman, pe puntea vreuneia dintre
corbiile care veneau de peste mare. Porunci, dar,
la citiva rnusaipi so insoteasc 1 se urea pe pun
tea corbiei, despre -care i se spusese de-aitmin-tori
e era Increat cu tot soiul de mArfuri rare.
Cind ajunse pe punte, porunci s vie Ia ea cpitanul
ii spuse e voia sA cerceteze corabia. Apoi,
dup cc so incredin c printre cltori flu se
afla Ramaraizaman, ii IntrebA, din curIozitate, po
cpitan:
Ceai mai adus PC nava ta, cpitane?
El rspunse
0, stpine, pe ling negutorii elator
avem niagaziile pline do stofe dintre cole rnai minunate
cu mtsuri din toate trile, catifele
brodate i atlazuri seumpe, pInzeturi zugrvite ca
odinioar on ca azi, foarte plcute Ia vedere, i
rnulte alto rnrfuri de pret; avem doftorii chineze
ti i indieneti, prafuni i frunze do leac i do
descIntoc, alifii, coliruni, unsori ci balsamuni alese
axiom piotrc nostcmate, perle, ambr galben i
mdrgcle; avem arome do toate soiurile i mire-denii
rare, mosc, chihlimbar ci tmiie, grune
do mastic, smirn tare ci parfumuri de fel de fe1
do fori; i mai ave-rn camfor, coriandru, carda
moame, cuicoare, scorticoara do Serendib, tamar
indienesc i ienibahar; ci-am mai incrcat, In
portul din uimd, i nite miisiine do soi, din cole
numito ,,gitlane, CLI pielia subtire, Cu earnea
dulce i ca untdelemnul la culoare...

Clad povestoa ajunse aid, Seherezada vzu zonli mlj!nd


i, s.floas, fcu.

241
Ci intr-a clou sute douzeci i cincea noapte

E41 iirm:

...cu pielia suhire, cu carnea duke i ca unt-


clelemnul la culoare.
CInd domnita Budur auzi de msline, dup
care-i lsa gura ap, ii tie vorba cpitanu1ui i-l
mntrebi, en ochii scInteind do poft
$i-aveti rnulte msline de-acestca gitlarw?
El rspunse:
Avem doUaZeCi do chiupuri man.
Ea zise:
SInt man do tot, spune-mi ! Si-aveti cumva
pnintre ole i masime umplute, do cole caremi
plac mai tare decIt cole en sImburi ?
Cipitanul CSC ochii i zise
Eu socot ca-n chiupuri trebuic si fie i doacelea!

Auzind aa, domnita Budur grai:


Tare a don s eurnpr unul din aceste chiu
pun.
Cpitanul rspunse
Macar ci stapinul ion a pierdut plecarea co
rabici i flu prea pot hotri in voic in priviria
mashnelor, regele stpInul nostru are drcptul si
ia cc-i place.
Si striga
Hei, flcii ! Ia aduceti din cal unul dintre
edo douazeci do chiupuri cu mIsline!
$i-ndata marinarij scoaser din cal i adusera
un chiup dintre cele douizeci.
Sctt Budur puse s so scoat capacul i hi atIta
de incintat de cum art.au mslinele, melt strig:
242
Vreau si Ic curnpr pe toate douizeci. Cain
cIt ar putea si coste dup preu1 din suk?
CIpitanu1 ispiinse:
I)up pret iii picii deacum, din Insu
Abanos, mIislinele preuiesc o sut de drahmc
(hiupuL
Sett l3udui porunci thmirai1or sii
PItii capitanidui o mie de drahme de fie(
1t( chiup.
$i adug:
CInd ai s te intorci in tai;a negustorulul,
si-i p1teti n(greit mis1iric1c.
Si plec, urmat de hamalil incrca cu chlupuiile
de niasime.
Cea dintli grij a domnitei Budur, cind ajunse
la serai, fu s mearg. la iubita ci Haiat-Alnefus
i s-o vesteasc do cum$rarea mslinelor. lar
crnd duupurile, dup poruncile date, fur aduse
In harem, J ucl Lii i HaiatAlnefus, nemaiputInd
de nerhdare, poruncir s so aduc o tav mare
i puser roabele sI ridice bini.or IntIiul chiup
i s1 c1eertc pe tav, in aa fel Iflcit s se Intoc
measei o grmad frumos orinduit, In care s
so poata deosebi uor mis1inele Cu sImburi do cele
cc ar fi lost, poat.e, umplute.
Si care nu fu mirarea i Incintarea domnilei
Budur i a prietenei ci vizind c mIinile
fetelor scot din chiupuri msline amestecate cu
(hugi i cu nisip de aur ! Dar uimirea br a fost
IntrucItva Intunecat do prerea do ru la gIndul
c mis1ine1e ar putca fi vitmate din pricina aces
tui amestec: Aa ci l3udur porunci s fie aduse i
alto Uivi i s lie deertatc i toate celelalte chiupun,
until cite unul, pin. la ccl de al douzecilea.
Dar cInd roabele rI.sturnar i pe eel de al douzecilca
chiup. i cirid, pe funclul acestuia, so vizu

24
numele lui Kamaraizaman, i cInd talismanul
scInteie printre mslinele deertate, Buclur scoase
un strigt, ingilbeni de tot i czu leinat in bra
tele micutei Haiat-Alnefus. Recunoscuse cornalina
pe care-o purtase odinioar prins la baicrul
dc mtase al pantalonaului ei.
Cind, in urma Ingrijirilor date de I-Iaiat-Alnefu,
Se trezi din lein, lu cornalina talismanici i o
duse la buze, suspinind de fericire; apoi, ca nu
cumva s se dea In vileag fat de roabe, porunci
tuturora s piece i spuse prietenei sale:
Iat, dragoste a inimii mele, talismanul ce
mi-a pricinuit desprirea de sotul meu drag. Ci,
aa cum am gsit talismanul, tot Ia fel gindcsc c
am s-i gsesc i pe acela a crui sosire ne va urn-
pie PC amIndou de fericire.
i trimise s4 fie adus Ia ca cpitanu1 corbiei,
care se Infti numaidecit, srut pmIntul dma-.
inte-i i atept s fie Intrebat. i Budur ii gri:
Poti tu s-mi spui, o, cpitane, cc face in
tara iui stpInul chiupurilor de msiine?
El rspunse
Ete ajutor de grdinar i urma si se Im
barce pe vas, odat cu msiinele sale, pe care le
aducea ca s le vind aid; dar a pierdut plecarea
corbiei.
Budur zise
Ei bine, cpitane, afl c, gustInd mslineie,
dintre care ceie rnai frumoase sint, in adevir, ce].e
umplute, am mnteles ca acela care ic-a pregtit flu
poate fi decIt foskul meu bucatar; eci numai ci
se pricepea s fac o umpiutur atIta de picant
i de gustoas totodat, care-mi place nespus. si-.
acel blestemat de buctar, Intr-o bun zi a fugit,
de team s flu fie pedepsit, din pricina ca-I bete
jise pe un biat de a ci de la huc&trie, Incercind
244
Cu el nite irnpreunri Cu totul nepotrivite. Trebuie,
dar, ridici pinzele iar i s mi-i aduci aid
cIt mai degrab cu putin pe acel ajutor de grdinar
ce socot a nu fi aitul decIt fostul meu buctar,
fptuitorui tic1oiei. si-am s te rspitesc
cu drnicie, dac ai s imp1ineti cu mare sIrguin
porunca mea; de nu, n-am s-ti mai ingdui nicicInd
s calci prin Imprtia mea; jar de vel cuteza
s vii, voi porunci s fii ucis, dimpreun cu
toi oamenii tIi.

CInd povestea ajunse aici, $eherezada vzu zorii mljind


i, sfioi, tcu.

Ci intr-a dou sute dQuzeci i opta noapte

La urm:

...voi porunci sI fii ucis, dimpreun cu toti oamenu


ti.
La vorbele acestea, cpitanul flu putu s rLispund
decit c ascuit i Ca se supune, i, macar
ca neateptata Intoarcere II pgubea In negoui
pe care-i fcea, gIndi Ca, oricum, la Inapoiere, regeie
are s-i despagubeasca, aa ca desfur pIn
zeie numaidecIt i Allah ii ursi o plutire atit de
fericit, incIt, peste puine zile, ajunse ia cetatea
necredincioilor i coborl pe mal, la vreme de
noapte, Cu marinarii cei mai voinici pe care-i avea.
i numaidecIt se duse, cu ceata iui, Ia .grdina
lui Kamaralzaman i btu la poart.
Kamaraizaman tocmai Ii sfIrise munca zilnic
i, tare trist, cu lacrimi In ochi., sta ii spunea

24
VerSuri despre desprire. Dar, auzind bitii In
poart, so scul i Sc duse s Intrebc:
Cine-i acolo?
(pitanu1 Ii prefcu glasul i rspunsc:
Un srman dc-al lui Allah!
La accst rspuns p]Ingitor, rostit pe aribete,
Wamaraizarnan Ii simi inima zvIcmnd i deschise.
LIar numaidecit fu mnbutat i legat cobz;
iar grdina II fu npdit do marinarii care, vzind
cele douzeci dc chiupuri rinduite ca i mntuia
oar, so repezir i le luar. Apoi se-nturnari cu
tUtu la COral)ie i riclicarll pinzele-ndahi.
Atunci, cpitanu1, Inconjurat do oamenii lui, se
apropie do Karnaraizaman .i-i zise
Aba, tu eti rIvnitorul do f1ci care 1-a v
tmat PC biatu1 do la buctria regelui ! La sosi
rca coribiei, te-ateapt o leapii gata pregitit5
i-ti fac i ie Ia fel: de flu cumva vei fi rIvnind
ca inci de pe acum s fii tras in spang do ctre
f1Icii acetia stituti
Si-i art pe marinarii cesi ficeau cu ochiul
privindu-1, cci Ii so prca un chilipir minunat,
numai bun do Inhtat.
La aceste vorbe, Kamaraizaman, care, Cu toate
e fusese deziegat dupii urcarea pe corabie, nu rostise
nimic, liisIndu-se in voia soartei, flu rnai putu.
mndura asemenea Invinuire i strig:
Fereasc-rn Allah! Au nu ti-i ruine s vorbe
ti aa, cipitanc? Inchiri-tc Profetului!
Cpitanul rspunse:
BinecuvIntarea lul Allah i rugciunea fk
cu el i cu toti ai lui! Dar tu eti ccl ce-a vtrnat
biatul!
La aceste cuvinte, Kamaraizaman strig lar:
Paz mi-i Allah ,..
Cpitanul gri;
Allah aibnc Intru mila sa ! Stain CLI to
S Li)) paza lui
Karnaraizainan adug:
- Oh, ascuItaimi : jur pe viata Profetu
- cu ci fie rugciunea i pacea ! c nu pric
niflile din iflVinuirca voastr i c nam pus nici
odata piciorul in aecasta Insul de Abanos, undo
ini duc4i, i nici in palatul regelui deacolo
[uchinativi Profetulin, oameni buni
A Lu flCi tO1 mU im u ia ri
J.3inecuvinlat fie numnele Lui
l)ar cpitanul zisc jar
Atunci ii-ai fost n.ciodat buctar i n-ai
tmit nici un bajat, in viata ta ?
Kamaraizaman, foe de minie, scuip i strig:
1V1 pun sub ocrotirea lui Allah! Faceti en
mine cc veti vroi, ccilimba mea n-are a so mai
clinti ca s rspundI la asemeneajntrebrii
$i nu mai scoase o vorba.
Atunci cpitanul raspuse
- fri cc ma privcte, sarcina mea se va mcheta
odata cc to voi preda regeiui. Do eti nevinovat,
te-i descurca i tu cum vei putea!
Estimp, corabia ajunse cu bine la Insula do
Abanos i numaidecIt capitanul coborl PC frrn, U
duse pe Kamaraizaman la palat i ceru s intro
Ia rege. Si indata fu primit In sala tronuiui.
Cind Sctt Budur privi spre eel pe carei ad ii
cea capitanul, ii recunoscu dintr-o singur privire
pe jubitul ci Kamaraizaman. Pli deodat toat i
so fcu gaibena ca ofranuI. Si toti socotiri ca se
schimbase aa din pricina mIniei ceo avea fat
dc ccl cc betejise pc biat. Privi Indelung la Ka
maraizaman, fara-a putea spune ceva, in vreme
217
cc ci, in haina-i veche do grdinar, sta cu totul
nedurnerit i mnfric.oat. i nici gindea cii se afia
dinaintea ceici pentru care viirsase atitca lacrimi
i Indurase atItea necazuri, i supiiriri, i riutili.
Sett Budur, izbutind, in sfIrit, sii so stiipineascii,
se intoarse ciitre ciipitan si-i gnu
Piistreazii pentru tine, drept pre al credintei
tale, banii cc i i-am dat pentru miisline.
Ciipitanui sutii piimintul i vorbi:
Dar cu celelalte douiizeci de chiupuni cc ic
mai am In cali ce sii fac?
Budur gnu:
Dacii mai ai douiizeci do chiupuni, trimitemi-ic
numaidecIt. i vei ciipiita mcii o mb do di
nan de aur.
Si-i porunci sii piece.
Dupii care, se intoarse cibtre Kamaraizarnan, care
sta cu ochii plecati i porunci musaipilor:
Luati-I pe- acest tIniir...
Cind povcstea ajunse aid, $eherezada vuzu zorii mljind
i, sfioas, lcu.

Ci Intr-a dou sute .i treizecea noapte

Ea urm:

...Luati-1 pe-acest tIniir i duceti-i Ia hamam!


Imbricati-1 pe urmii in haine alese, iar mime dimineatii
sii-1 aducei dinaintea mea la deschiderea
divanuiui.
5i totul fu Indeplinit numaidecit.
248
La rIndu-i, Sett Budur se duse la iubita ei Haiat-.
Alnefus i-i gri
iMie1ueaua mea, iubitul nostru a sosit. Pc
Allah, am ticluit un plan minunat, aa ca, atunci
(md ne va recunoate, faptul sA flu fie ca o loviturn
cu urmri rele pentru cineva care se vede
ijuns, aa, deoclat, din grdinar rege. si-i un
plan atit de iscusit ca, dc-ar fi scris Cu acul In
4oltul dinluntru al ochiuiui, ar fi o bun InvtIi
r pentru cci ce vor s Invee!
Haiat-Alnefus fu aa de bucuroas, IncIt se
runca In bratele domnitei Budur; i amIndou,
ii acea noapte, steter cuminti, ca sa-l poat in-
1 impina in toata prospetimea pe iubitul inirnil br.
i a doua zi dimineat, Kamaraizaman, Imbr(at
Intr-o haina mreat, fu adus la divan.
Tar baja de la hamam Ii aduse iar pe fa intreaga-i
strlucire semeata, pe cind hainele uoare
i bine croite Ii scoteau In vileag talia subtire i
intreaga-i desvirire. Aa Incit toti emirii, toti
dregatorii i toU mai-marii n-avur de cc s se
mire cind auzir pe rege poruncind marelui vizir:
S dai acestui tI?ir o sut de robi s-l slujeasc
i s-i dai din vistieria Imprteasc banil
cuveniti rangului in care 11 malt acum!
i-l numi vizir peste viziri, i-i drui toate cele
de trebujnt, i cai, i catIri, i cmile, fara a mai
pomeni do lazile i de dulapurile pline. Dupa care
plec.
A doua zi, Sett Budur, tot sub numele de rege
aT Insulei de Abanos, porunci s vie dinaintea ci
vizirul ccl nou, i-l scoase din slujb pe marele
vizir; apoi Ii numi In bocul lui pe Kamaraizaman.
Tar Kamaraizaman intr pe data in divan i sfatul
Se desfur sub cIrmuirea lui.

249
Dar, la sfIritu1 acelul divan, Kamaraizaman SC
(ufunda in ginduri ii zise in Sifle ,,De bun
sarnLi cT hatirurile eu care ma coplecte acest
trnar rege i prietenia deplln cc rni-o arat fai
en tnata aeeast lume trebuie s aiba vrco pri
(ma anume. Dar care sa fie acea pric-in? Marliarii
rnau luat pe sus i rn-au adus inVinuindUm
cii a fi vtmat Un biat i ban uinci c a fi fost
cIridva buctar al acestui rege. lar regele, in oc s
ma pedepseasc, ma trimite Ia hamam, ma nu
mete In slujbe i toate celelalte. 0, Kamaral
zaman, care or fi pricinele adeviirate ale uflCi [iitirnplri
atit de ciudate ?
Mai cugeta aa o vrerne i, Ta sfIiit, strigil
,,Pc Allah ! Am ghicit prwma, dat blesternat fie
E1)liS ! E nemndoielnic cii acest tege, carei foarte
1.Iniir i foarte frumos, ma crede un pilcitos (k)ri
tor do biei i numai din aceastii pricinii aratil
atita hunvoin fatii de mine. Dar, pe Allah, flu
pot. prirni s indeplinesc asernonea S1UJIYd. Am sii
caut si rn lilmuresc cc planuri are, i, (laCii am
sil viid cii in adeviir asta vrea, am sii-i dan Indiirit
pe be tot ecea cc mia diiruit, piirisesc slujba de
mare vizir i mit intorc Ia grildina mea!
Si Kamaraizaman porni numaidecit sii-1 caute pe
reg( ii gnu
0, preafericitule rege, I-ai copleit, in adovim,
pe robul tin cu slujbe i cu hatiruri CC flU SC
dan, do obicci, decit unor preacinstii biitrIni, mu
bii in Intelepciune ; pe cind en flu sint decIt un
biiic1andru ca atiia ali biietandri. Or, clacii toate
astea n-ar avea o pricinii tainicii, atuncea ar fl cea
mai mare minuiw dintre toate minunile de pe
lurne.
La aceste cuvinte, Sett Budur zImbi, II privi po
Kamaraizaman on ochi ga1ei i.-i grii:
Dc buni scarnii, o, vizirul meu proafiumos,
esto o pricini ! i pricina-i plcerca pe care fitimusetea
ta a aprins-o deodat in inima men (thi
sInt, Cu adevrat, fermecat mntru totul do eiiipI
tu ginga i senin.
Si Kamaraizarnari rspunse:
Allah sli deic viat 1ung, mtirin Ia ! (
robul tthi are o sotie care ii dra i dnpui (alL
plinge in fiecare noapte, do (mci 0 intirnplal( laic
ciudaUi 1a deprtat de ca. I)e aceen, iniiia to,
robul ii core Invoire si (lea iI1(ii1iit mariel tale
slujbele iipiriiei Cu care ai binovoil sti1 (in
stoti, apoi sii-i Ingdui s-i vad do cab.
Dar Set Budur 11 lu pe tinr de mIn i-i
spuse
0, vizirul meu preafrumos, stai colea jos!
Do c-mi vorbeti, oare, despre drumuri i despre
plecare? RimIi aici, 1ingi ccl care arde do dorul
ochibor ti i-i gata oricinci, do vrci s-i imprte.5ti
dragostea, s impart cu tine scaunul lui Irn
prtesc. Cci, sb tii, eu n-am fost numit rege
decit pentru dragostea cc mi-a mIrturisit-o bitrinul
rege i pentru drgiienia pe (010 10 lin
dul meu iam ariitato. (Dautil, drn, i 1nva. l h
o, tinerelule, deprinderile do Jo not, In 000MI. your
in care se di Intiietate, pe drept., fipturL1or fin
nioase. Si flu uita vorbele cole alit (iLl fldeVilillt(
ale unuia dintre poeii notri cot mul (IL (umfl.

Cmnd povestea ajunse aid, e1ierczac1u vzti ioril niljind


i tcu sfioas.

2ri I
Ci ntra dou sute !rzeci i doua noapte

Ea urm;

..Si flu uita vorbele cele atjt de adevrate ak


unuia dintre poetii notri cei mai de seam:

Veacul nostru amintete vremurile-acelea, ah,


Cind tria mo Loth, vestitul, ruda celui care,-n.
via,
Fost-a Abraham, prieten. al miritului Allah!
i btrinul Loth, cu barba lui de sare, area fat
Dc fecior, ca trandafirii 1uininosi cInd dau In
floare.
In oraul lul fierbinte, unde Inger,. pasrnite,
Poposeau adesea, moui gIzduia pe fiecare
Dindu-si, spornic, tuturora, fetele-i neostoite.
Cerul descotorosise de-o soie-asupritoare,

Preschimbmnd-o-n stean de sare fr zbuciurn


aleari.
Drept zic: veacul nostru-i veacul duke-al celor
raid. dc ani

Cind Karnaraizaman auzi aceste v.erauri i le


pricepu tilcul, rmase cu totul nedumorit, obrajii
i se Inroir i gri:
0, rnria ta, robul tu Ii rnirturisete Ca
flu simte nici 0 ispita pentru asemenea lucruri cii
care nu s-a putut deprinde. i-apoi, slut i prea
mic ca s pot Indura msuri i greutai ce flu le-ar
putea duce nici spatele unui hamal!
252
La vorbele acestea, Sett Budur pufni Intrun
LIS nestpInit, dup care-i zise lui Kamaraizaman:
Eu, o, gingaule flcu, sti spun drept,
ineleg deloc sfiala ta. Ascult, dar, cc am s-ti
zic In aceast privin : fie Ca eti prea mic, fie
ca eti prea mare. Dc eti Inca mic i n-ai atins
vIrsta raspunderilor, flu poi ii Invinuit cu nimic;
ciici flu pot fi osIndite faptele fiiri de urmiiri ale
celor mid, i nici flu se cade a fi rivite cu ochi
crunt; do eti la virsta rispunderilor i eu
mai degrab aa socot, auzind cu cItii chibzuintii
vorbeti atunci cc tot ovi i te sfieti, devreme
cc eti slobod s faci cc vrei cu trupul tu i poi
sii to dedai cu ci la once-ti place, i devreme cc
nimic flu so poate IntImpla dac flu ti-i scris?
Gindete-tc cii mai cu seam eu ar trebui sil mii
sfiesc, ciici sInt mai mic decit tine...
Dupii cc Kamaraizaman mai auzi i accstc cuvinte,
i so fiieu negru dinaintea ochilor, lisii capu
-n piirnint i gnu ciitre Sett Budur:
0, rege pun de slavii, ai in palatul milo1 tnlL
destule fernei i roabe tinere, i destiilc ftcloure
tare frumoase, cum nici un rcge din vremile noa.tre
flu are. Dc cc sii le dai uitinii pe toato I N41
flu mii vrei decit pe mine? Au nu tii cii cti Sbbod
sii fad cu femeile once-ti place?
Ci Sett Budur zImbi, Inchizind ochii pe jumiitate,
apoi gnu:
Nimica flu este mai adeviirat decit cele cu
care ma Imbii tu, o, vizire al meu preafrumos
Dar ce-i de fiicut, cind gustul nostru-i pun de
toane, cind simtirile ni se subtiazii on ni se
schimbii, i cInd plicerile noastre capt alta fire?
253
Dar s lsm incolo o gilceav care nu poate s
cIuci Ia nirnic i s ascultIm Un pie cc spun, in
privinta aceasta, pociii notri cci mai buni

Ia uite-n suk ispite artoase:


Rscoapte fruete. Cob, stind pe frunzc
De palmier, smockinele ptrunse,
Cu funclul brun, ispititoare, grasc.

Ci ia te uit dincobo, pe tavd,


La rodul dulce-al sicomoribor:
Ce fructe, zugrdviie parc-n slav:
Cit de trandafiru e fwidul (or

Un at dojica a SU

Sd-ntrebi pe-o f etican : de cc, oarc,


Atunci dud sinii-ncep s-i dde-n pirg,
Rivne.te doar luniile-acrioare,
Jar la harbu4i on radii nu-i dd sirq?

Un altul a spus

Oh, tu iflieti sin qura iubiue,


Co pile.! Jrumuseea ta
/liean mi-i, mai presus de fine;
F singura creclint-a mea
Si singura mea mIntuire

Dc dragul tdu, am dat uitr


Toate femeile, pe rind.
VzInclumdnchinat rdbddrii,
Pnietenfl srnzani de gind I
Socot cas prada lepddrii
i sehimnic cd rnaoiii 1ac.ind
Un altul a spus:

Ia searna si ferete-te uruoduta


S fad nepotrivitaaemi1wre
Intre obrazul spilcuit (Ic JaUl
Si eel al capriorulul accta.
Dc-atari vecleri doar un m11. e- n stare
Deosebirea este foartc marc.

Cad pe femeie-o Id pe cIInuIiat


Jar ea la fel. Dar ccprioru1 i.-ar
CUIn faceaca Sc plcacfl f,icil,,tc,
51neovoinduse n fcluuctu,
Pminturztreq ii lai, f?7lbNi(furt
Deosebirea este foarte 71W ic.

Tin altT a spus:

Cirid ceri la /1 ilal zizclurare


On sfinta-i binecuvintare,
Spre slav braele ridici
$i strigi ceea ce vrei sa stnigi.

Femeile flU fac asa!


CInd vor s capete ceva
Dc la iubitul ion nu stnig,
Ci doar picioareie-i ridic!

Un altul, in sfIrit, a spus

:Ades femeia cade-n nerozie:


Pentru c are i ea fund, socoate
Ca, la nevoie, prin analogie,
Dc-I druiete, birui-va, poate.
2
Iam clovedit unei astfe de proaste
Cd in atare socoteli se-nald.
Venise Intr-o zi, sd ma aclaste,
Cu-o vulva, drept sd spun, fard greald.
Am ldmurit-o: ,,Eu jug ca de streche
De ceea ce vrei tu. Dar ca-mi rdspunse:
,,tiu, veacul nostru lasd moda veche.
Ci nu-i nimic! Cunosc cele ascunse 1

Se-ntoarse-apoi, idsind vederii mele


Un zgdu adinc, ca inarea cea bdtrind.
Ci eu rostii aturici, cu vorbe grele:
,,1i muljumesc din inimd, stpind I
Eti, vdd, destul cle largd-primitoare I
Ci teamd mi-i s flu ma pierd deodatd
Intr-o spdrturd e-i Cu mult mai mare
Ca-n zidul de cetate-asediat !

tJn altul a spus


Copile clulce, rob al meu,tii bine:
T-am .slobozit, ca aitfel sd-mi slujeti;
Cdci tu macar flu zdmisleti in tine
Niscaiva oud, ci nici nu cloceti.

Ak, spaimd mi-i de-un pintec de femeie


VIrtoasd-n coapse, care mi-ar plodi
Atiia mnci, c n-ar cti sd le deie
PdmIntul addpost la citi ar fi.

Un altul a spus
Atita Irni facu ochi dulci nevasta
i-atita-ci j-ucd coldurile greu,
Cd md ldsai tint sa-nfrunt ndpasta
Pe-un pat de care rnam fenit mercu.
Zadarnie meAL C(tci n-cttu norocul
Sscon1e brLefr1uL jwdut.
Atunai, apriaai Ia cbraz cci focul,
T4*: ,,De nu4 Lad npede-ntrit,,
i de flu mntraa-i fucc clcitoria,
S flu te mbS clnci, rniiize-n zori de zi,
Ai..4gsti od mi-a trccut rnlrna
in fruntefi nIt cournc tei gsi !

Dup Ce Kamaraizaman aseLLlti toate aceste vetsun,


Ine1ese prea bine c1 flu mat avea cum s se
amgeasc in privina teturilor frurnoasci Sett
Budur, pe care-o erotica rcge, i vizu c flu i-ar fi
slujit Ia nimic Sa I SC fl1i impotniveasca. i-apoi,
so simi ispitit s afle i ci, in sfIrit, CCI CU acea
mod nou despre care vorbea poetuL..
Cmnd povestea ajunsc aici, Schciezada vzu zorii mijind
i, sfioas, teu.

Ci Intr-a dou sute treizeci i patra noapte

En urm:

Rspunsc, aaclar:
0, rege al vcacului, clcvrerne cc tii atIt de
mult la o asemenea trcab, CU CC S mai zic ?...
Oricum, In. ce n prlvct, vroau s-mi fgidu
ieti limpede cA nu-mL vet mal cere nicIodat.1 sLi
siviresc o. fapt pentru care m rog dinainto do
icrtarea lui Allah cel atoitukrhtor.

21
5i Sett Budur glumi mai departe:
ti fdgdduiesc, negreit! Si vreau i eu s
cer Indurare lui Allah eel Indurtor, a crui buntate
este fdr de margini, s ne ajute a iei din
ncgurile greelii ctre lumina adevratei Intelep(
i Ufll.

Apoi adug zimbind cu viclenie:


Ci trebuie s dam dreptate poetulul care
spus:

Ne-nvinuiete lumea, prietene lubit,


Cd svIrim ce mcd noi nici n-am sdvIrit,
i pune-n seama noastrd multime de pdcate
i-atitea rele cite prin gind le trec, pe toate.

Prietene, hai dord, sd fim atit dc buni,


S-adeverim odatd aceste man minciuni,
Si, dacd ne vorbete aa, de rdu, tot ntul,
Hai sd gustdm, Inicalte, odatd doar, pdcatul.

Ne-om pocdi, pe urmd, sdtui de e-am fdcut.


Prietene, hai dard i sd trudim, tdcut,
Sd-i liberdm, pe-aceia cc stau i ne defaimd,
Dc vina-nvinuirii niedrepte, ca cle-o spaimd.

5i se ridic repede i-i tIn ctre salteele Intinse


pe covor, pe cind ci tot mai mncerca sA se Impotriveasca
i cltina din cap cu o Inftiare Indurerat
i suspinmnd: ,,Nu-i alt ajutor decIt Intru
Allah! Nimic flu se implinete fr de porunca
iui !
5i, cum Sett Budur, nerdbdtoare, ii tot Imbulzea,
se pomeni deodat rsturnat pe saltea. 5i regele
ii spuse:
Al sA vezi Ca ici Ingerii n-ar fl-n stare s-ti
druie o noapte asernntoare.

253
Atunci Kamaraizaman simti c oldurile regelul
erau mai moi Ia pipit decit untul i mai dulci dccit
mtasea. Ci in zadar cut el pretutindeni, i-ti
jur, imprejur, c tot flu putu gsi minaretuL Si
gindi in sine : ,,Ya Allah ascunse-s lucrurile tale
CL1m poate fi, oare, o bolt fr de minaret? Apoi
Ii zise: ,,Pesemne Ca regele acesta frumos nu-i
nici brbat, nici femeie, ci-i vreun eunuc aib. 5i-i
gri regelui
Maria ta, flu tiu cum, dar flu gsesc minaretul!

La vorbele acestea, Sett Budur fu cuprinsa de


un rIs atit de ncstvilit, c era maimai s leine...
CInd povestca ajunse aici, Seherezada vzu zorii mljind
i, sfioas ea-ntotdeauna, tcu.

Ci ntr-a dou sute treizeci i cincea noapte

Ea urm:

...Sett Budur fu cuprins de un ris atIt de tiestvilit,


ci era rnai-mai s leine. Apoi deodat se
opri i, cu dulcelei glas de totdeauna, spuse lui
Kamaraizaman:
0, sotul meu drag, cc repede al uitat tu noptile
noastre cele minunate!
Si se scul repede, arunc de pe ea departe halnele
de barbat i turbanul, i se art cum era,
cu paru-i despletit pe spate.
VazInd-o aa, Kamaraizaman o recunoscu pe sotia
sa Budur, fika regelui Ghaiur. $i el o Imbr259
tia i ca-i Imbrra, i ci o strIngea i cai- trIn
gea, apoi, amIndoi, plIngind de bucurie, se pierduri
In sruUi pe saltea. ii ca-i spunea acestc veisuri
Acesta n?-e iubitul I Privii-l : a sosit!
F-un dansator cu trupul zuelt i desvIrsit.
PririiI cum pIutete in mersui, ca vrcijit.

Acesta-i! S nu credeti eumva c s-ar maz phnge


De sarcina ce-acurna intre picioare-1 strincje,
Sub care ci-o cmil, de-atit frmint, s-ar frmnqe.
Priv!i-1, dar In calei aterne-voi, covor,
()hrajii mci in floare. Ak, dulcele meu dor,
Irina de pe talpe mii ochilor odor
Fecioare, vol, din tara A rabiei VZUI
Cum joac rsritul de soare-n ochii lui.
Cwn s-i mai uit dulceata cum alta-n lume
nw-i :?...

Dup care, regina Budur ii povesti lui Kamara]zarnan


tot cc i so intIrnplase, de Ia Inceput pini
Ia sflrit; i ci fcu Ia fyi; apoi ci o cert i-i gri
Este, In adevar, nornaipornenit coca cc mi-ai
fcut In noaptea asta!
Ea rispunse:
Pc Allah! Am ghimit doar!
Si so apucar jar do zbenguioiile br uoare, cu
hrao i picioare, pIn la rsrit de soaro.
Atunci, regina Budur so duse la regele Armanos,
tati1 tinerei Haiat-Alnefus, ii-i povesti-ntreaga-ntimpiare,
incredintIndu-1 c Haiat-Ainefus, fiica
]ui, era tot fecioar, Intocmai ca mai Inainte!
Cind regele Armanos, stpInul Insulci de Aba
ros, auzi cole povcstite do Sett Budur, fiica regeltii
Ghaiur, Se minunt cu mirare mare i porunci
ca povestea uluitoare s fie scris cu litere de aur
pe pergamenturile edo rnai rare.
Se Intoarse apoi ctre Kamaralzaman cd-i
puse-ntrebare:
0, fiu al regelui 5ahraman, vrei tu s te-nrude
ti cu mine, primind ca a doua sotie pe fiica
mea, Haiat-Alnef us, care-i fecioar desvIrit, aa
cum s-a spus?
Kaniaralzaman ii dote rspuns:
Mai inUi s ma sftuiesc cu sotia mea Sett
J3udur, creia Ii datorez cinstire i iubire!
Si Sc intoarse ctre regina Budur, ca s-o 1n-
trebo:
!ngdui tu ca Haiat-Alncf us sa-mi Lie a doua
soie?
l3udur ii rspunse:
Do bun scama! Cad doar cu ti-am pastrat-o,
ca s sarbatorese Intoarcerea ta! 5i-am s fiu
bucuroas a Li clijar i a doua In casa, cad datorez
mult recunotint lui 1-lalat-Alnef us pentru
thgAlenia i buntatea sa!
Atunci Karnaraizaman se mntoarse catre rcgele
Armanos i-i spuse:
Sotia mea, Sett Budur, Irni d Incuviintare,
fr murmur, mrturisind c ar fi bucuroas tare
sil Lie, la nevoie, chiar i roaba lui Haiat-Alnefus!
La vorbele acestea, regele Armanos lcd simti
inima plin do bucurie i se duse Indat s so
eze In scaunul do judecata, i porunci s vie toti
viziru cd emirii i rnusaipii i navabii din lmp-.
rdtie, i le povesti povestea lui Kamaraizaman cd
a domriltei Budur, frumoasa-i sotie, do la Inceput
pIn la sfIrit. Pc urm le aduse la cunotin
iotrIrc.a do-a i-o da lul Kamaraizaman pe HaiatAlnefus,
ca a doua sotie, i do a-I numi totodat
sultan al Insulci do Abanos, In locul sotiei sale,

261
regina Budur. Si toti srutar pmintul dinaintea
lui i-i rspunser fr-nconjur:
Dc vremc cc printul Karnaraizaman este so
tul domnitci Budur, care-a domnit mai inainte in
acest scaun, II primim, se-nclege, ca rege, i 151n-
tern bucuroi a-i fi robi credincioi!
La aceste cuvinte, regele Armanos chicoti i se
veseli cu nestvilit veselie i pornci pe data sa
vie cadiii, martorii i fruntaii toti din Impric
i puse s se scrie senetul de cstorie al lui Kamaraizaman
cu Haiat-Alnefus. Si nunta br fu
prilej de mare bucurie ci de petreceri dc-a mirare;
ci senjunghiar mu i mu de vite pentru
cei sraci i nenorociti, i s-au Impirtit daruri
multe la fiecare, Intregului norod i octilor toate.
Aca c nimeni din Impirlie n-a pregetat s
ureze viat lung i fericire regelui Kamaraiza
man cj celor dou sotii ale lui, Sett l3udur i
Haiat-.Alnefus.
La rmndul Iui, Kamaraizaman cIrmui regatul cu
tot atIta dreptate cu cIt Ii multurnea 1 pe cele
dou sotii, petrecindu-i cIte-o noapte cu fiecare,
pe rInd.
Jar Sett Bdur i Haiat-Alnefus triir-mpreun
in inelegere, druindui noptile sotului br, jar
ceasurile de peste zi petrecindu-le Intre dc.
Dup care, Kamaraizaman trimise olcari Ia
tatl su, regele 5ahraman, s-1 vesteasc despre
cIte-i fusese dat s peasc ci s-i spun c are
de gind s vin s-l vad cit mai curind, de in-
data ce va fi cucerit de la nicte necredincioi un
ora de dincobo de mare, unde musulmanil btinaci
fusesera mcelriti de acei ticloci.
Estimp, regina Budur ci regina Haiat-Alnefus
rmaser Insrcinate i druir soului br, fie

262
care, cite un bMetel, frurnos ca luna-n azur. $i
trir astfel in fericire pIn la sfiritu1 zilelor br.
Aceasta este minunata poveste a Iui Kamaralzaman
i a domniei Budur.
i, surIzinci, Seherezada tcu.

Jar rnicua Doniazada, cea cu abrajii de obicel albi,


se inroise cu total, mal ales ctre sfiritu1 povetii, i
sta cu ochii mrii de plcere i de ruine, jar pin a
urm Ii acoperi fata cu amindou miinhle, privind lns
printro degete.
i-n vreme Ce $eherezada, ca s-i dreag glasil, ii
rnuia buzele intr-o cup cu sirop do stafide, Doniazada
btu din palme i strig:
0, surioar, ce pcat c minunata poveste s-a sfirit
atit do rcpede. Este Intlia do acest fel pe care-0 aud
din gura ta. $1 flu tiu cc am de rosec aa.
Jar Seherezada, dup ce sorbi din butur, surIse cu
coada ochiului ctre surioara ci i spuse:
Dar ce-are s mai lie cind ai s auzi povestea lui
Alunit !... CI n-am s ti-o povestesc decIt dup povestea
Frumosului-Fericit i a Frumoasei-Fcricite.
Ja. vorbele acestea, Doniazada sari in sus. de bucurie
i do nevbdare, strigind:
0, surioar. to rog, povestete-ne mai intii povestea.
Frumosului-Fcricit i a Frumoasei-Fericite, ale cror name
rn-au i fermecat!
Atunci regcle Sahriar, a crui Intristare pierise iflC
de la cole dintil cuvinte ale povetii dornnitei Budur, pe
care-o ascultaso Cu malta luare-aminte, gri
0. Seherezada, povestea domriitci Budur, ma simt
dator s-i spun, rn-a incintat i rn-a bucurat; ba, rnai
mult: rn-a stIrnit s aflu i rnai multe despre acea modli
nou de care vorbea Sett Budur in proza i in vorsuri.
Aa cit, daca in poveti1e pe care nile fgduieti, rostu2

33
rile acestel mode sInt Irnurite i prin alte amnunte necunoscute
mie, poi s ineepi numaidecit [

Dar clad povostea ajunso aid, Seherezada vzu zorii


mijnd i, sfioas cuin era, tcu.

Jar regele Sahjiar gjridj In sine ,Pe Allah! n-am s-o


acid pin ce ru vol Ii auzit i alto amnunte espro
moda con nou care, pIn arum, Imi pare plin do intUHQ(1n
C 1 de Incurcaturi

Ci intr-a clou sute treizeci .si aptect noctpte

Doniazada spuse cu nerbdarei


0, eherezada, urioara mea, hal, incepe!
Jar Scherezada zimbi sorci sale .i, intorcindu-se ctre
regclo Sahiiar, povosti.
POVEST1A FRUMOSULUT-FERICIT
I A FRUMOASEI-FERICITE

Se povcstete dar Allah tie rnai bine


tiia In oraul Kufa un om care era socoUt pHn
tre locuitoril cci mai bogai i mai de vaz dini
cetate. Si numele lui era Primvar.
Tnc din intliul an al cstoriei sale, negustorul
Primvar vzu binecuvIntarea Celui Prealnalt
coborInd asupra easel lui, prin naterea unui biat
tare frumos, care veni pe lume cu surisul pe buze.
Fapt pentru care i se i dete acelui copil numele
de Frumosul-Fericit.
Tntra aptea zi dup. naterea copilului, negustorul
Primvart se duse in sukul de sciavi, ca s
cumpere a roab pentru soUa sa. Ajunginci In
mijiocul pieii celci man, arunc o pnivire asupra
femeilor i a bietilor adui spre vlnzare i zri,
In mijiocul unei cete, a roab en chipul tare drll
gu i care-i purta In spinare, legat cu 0 cingtoare
1arg, copila adormit.
Negustorul Primvar gindi atunci: ,,Allah e
mirinimos! i se duse dc-a dreptul la rnisit i-1
Intrebt

265
Cit cost roaba aceea Cu fetita ei?
Nisitul rspunse
Cinciwci de dinari, nici mai mult, nici mai
puin.
Primvar zise:
0 cumpr. Scrie Invoiala i ia banii.
Dupi ce hirtia fu scris pe bc, negustorul Primvar
grill blajin tinerei roabe:
Urmeaz-m, fiica mea!
i o duse acas la el.
CInd sotia Ii vzu pe Primvar venind Cu
sclava, ii zise
0, brbate drag, de cc aceast cheltuial de
prisos, devreme cc eu, milcar Ca abia rn-am ridicat
dup luzie, tot pot sn-ti tin casa ca i
Inainte?
Negutorul Primvar ii rspunse cu blindete:
0, nevast, am cumprat roaba numai pentru
copila pe care-o duce In spinare i pe care
a yam crete laolalt cu fiul nostru FrumosulFericit.
i s tii Ca, judecind dup cit am vzut
din trsturile ei, fetita, cInd va fi mare, n-are s
aib pereche ca frurnusete in toate trile Irakului,
Persiel i Arabiei.
Atunci sotia lui Primvar se-ntoarse ctre
roab i o intreb blind:
Curn te cheam?
Ea rspunse:
lVl cheam Tmbelugare, o, stpIna mea!
Sotia negustorului fu foarte multurnit de nu
mdc acesta i zise
Pc Allah, ti se potrivete! Dar pe fe*la ta
cum 0 cheam?
EEL rspunse:
0 cheaxn Noroc!

266
Atunci, sotia, lui Primvar, bucuroas cum flu
so mal poate, gri:
De-ar fi adevrat ce spuN i deie Allah Ca,
odat cu venirea ta, s sl1uiasc norocul i
Imbe1ugarea In casa celor care te-au cumprat,
o, chip lurninos cc eti!
Dup care, so Intoarse ctre sotul ci Primvar
i-l Intreb
ntrucIt datina cere ca stpInii s dea nume
roabelor pe care le cumpr, ce nume te gIndeti
sil dai fetitei?
Primvar rspunse:
Hotrte tu.
Ea rspunse
So numim Frumoasa-Fericit!
Primvari rspunse:
Foarte bine. Nu am nimic Impotriv.
i astf ci, copila fu numit Frumoasa-Fericit
i fu crescut Impreun cu Frumosul-Fericit,
fr nici o deosebire. i amIndoi se fceau din zi
In zi tot mai frumoi ; i Frumo&ul-Fericit ii spunea
fetiei do roab ,,sor, jar ea ii spunea lui
,,frate.
Cind Frumosul-Fericit ajunse la vIrsta cle cinci
ani, so hotrI s aibA bc ceremonia tierii, sale
Imprejur. Pentru aceasta prinii lui ateptar
praznicul naterii Profetului Cu el fie rugciunea
i mIntuirea! spre a se da acestei sfinte
rinduieli toat cinstirea i toat strlucirea cuvenite.
Aadar, tierea Imprejur a FrumosuluFFericit
se Indeplini In chip srbtoresc, iar el, In
bc s plIng, mai-mai c gsi lucrul plcut i, aa
cum de aitminteri fcea In once Imprejurri,
zImbea dulce. Atunci alaiul cel numeros al rubedeniilor,
al prietenilor i al tuturor cunoscutilor
lui Primvar i al soiiei sale, cu prapunii i Cu
267
clarinetele-n frunte, stribtu strzi1e Kufei, Frurnosul-Fericit
stInd sub un palanchin rou, aezat
po spinarea unui catir Invluit de sus pmn jos In
fotaze de atlaz lar 1ingt ci edea micuta Frurnoasa-Fericita,
care-i fcea vInt Cu 0 batisUi do
iitase. In urma palan.chinului veneau prietenele,
vOCinele i copiii care umpleau vzduhuI Cu ,,iiu-.
iiu-liu-liu-urile br vesele, in vreme ce preacinstitul
Primvar, mI.ndru nevoie mare, ducea do
cpstru catIrul filos i cuminte.
Cind ajunser acas, musafirii venir rind pe
rind si ureze negustorului Primvar cele do
cuviin i, Inainte dc-a pleca, ziser:
Binecuvintarea i fericirea fie cu tine!
Dcie-i Allah viat cit mai iung, Imbelugat i
pHni do bucurii!

Cind povestea junse aici, $eherezada vzu zoii mlad


i tcu sfioasL

Ci mntr-a doutI sute treizeci i opta noapte

J1.t uim:

Dole-ti Allah viat cit rnai lung, imbelugat


i plin dc bucurii
Apoi anii se scurseri in fericire, lar cci doi
copii ajunsei Ia virsta do doisprezece ani.
Atunci Primvar so duse Ia fiul su FrumosulFericit,
ce so juca Impreun cu Frumoasa-Fericiti,
11 lu deo parte ii zise
Copilul meu, iat c, din mila lui Allah, al
Implinit doisprezece ani! Aa c do azi Incolo
nu-i mai este Ingduit s-o numeti sor a ta pe
Frumoasa-Fericit, cci sint dator acuma s-ti
spun c ea est fata roabei noastre mbe1ugare,
macar Ca am crescut-o in ace1ai leagn cu tine
i ne-am purtat fata de ea ca i cum ar fi Lost
copila noastr. Jar ca, de astzi Inainte, trebuic
sA-i acopere fata cii iamacu1, cci, dup cum
mi-a spus mama ta, Frumoasa-Fericit a implinit
saptamina trecuta vIrsta mritiu1ui. i mama ta
urmeaza si caute un sot, care s fie pentru noi
rob credincios.
Auzind acestea, FrumosulForicit spuse taUilui
sau
Devrcme cc Frumoasa-Fericita nu este sara
rnea, vreau s-o iau eu Insumi de sotie
Primivar rspunse:
Trebuie sa con Invoire de la mama ta.
Atunci, Frumosul-Fenicit se duse la maic-sa, ii
srut mina, pe care apoi o duse la frunte, i
gri:
Vrcau s-n iau de sotie tainica pe Frumoasa
Fericita, fiica mabel noastre tmbe1ugare.
i mama Frumosului-Fcricit raspunse
Frumoasa-Fericit este a ta, fiul meu! Cad
tatLil tu pentru tine a cumprat-o.
Frumosul-Fenicit, Liii Iui Primvar, aierg in
data la cea care-i fusese ca o sora i o lua de nilna.
i ci o iubi, i 11 iubi i ea; i, in aceeai seara,
dormir lmpreun ca doi soti fericiti.
i, lucrunile urmInd tot aa, traira amIndoi cit
se poate do fericiti, Inca cinci ani binecuvlntat.i.
i in tot oraui Kufa flu era ait tInara mai fnu
moasLi, nici mai gingaa, decit tInra sotie a fiului
lui Primvar. i nici flu era aita la fel do
invatata ca ca. Cci, cu adevrat, Frurnoasa-Feni209
ciUi Ii Inchinase toate ceasurile ci de rgaz s
Invete Coranul, tiinte1e, frumoasa scriexe kufic,
precum i scricrea obinuit, literatura i poezia,
cintul din lute i din timbale. 5iatIta de iscu
sit ajunsese in aita eIntecului, melt tia s cInte
In rnai bine de cincisprezece feluri osebite, i-ar
fi putut, pornind de la un singur cuvInt din eel
dintIi stih al unui cintec, s izvodeasc ceasuri in
ir, ba chiar i o noapte intreag, nesfIrite alte
armonii cc vrjeau cu frumusetea ritmurilor i a
duioiei br.
Si de cite on Frumosul-Fericit i roaba lui,
Frumoasa-Fericit, nu veneau, la ceasunile de ans
se aeze in grIdina easci br pe rnarmura
lucitoare din jurul havuzului, unde rcoarea apei
i a pietrei ii umplea de desftare! Acolo mincau
harbuji zemoi, cu rniez ce se topea In gur, i
migdale, i alune, i seminte prjite i srate, i
multe alte lucruri plcute. $i se opreau s miroase
trandafirii i iasomiile sau ca s-i spun stihuri
fermectoare. i-atuni, Frumosul-Fericit o ruga
pe roaba lui s ineeap vreun cintec; jar Frumoasa-Fcricit
lua ghitara cea cu patru prechi
de strune, din care tia s scoat sunete fr de
asemuire. 5i amindoi Ii cIntau cIntec ca acesta,
dintre multe altele minunate

,,Frumoaso, flori i psri plou! Vintul,


Hai s ne dued, s umblm pmIntul,
Ctre Bagdadul pun de minarete.

,,O, nu, emire-al meu! Colea-n grclin,


Cu miiriile la ceaf, pe-ndelete,
Sub palmieri de aur i lumin,
Doar tihna unui vis s ne desfete.

270
,,Hai, preafrumoaso! Plou nestemczte
Prim frunze-albastre; crengite se-ncioaie,
Ca arul, in azur. Ah, minunat e
Ridic-te i scuturd uvoaie
De stropi, ce i se rtcesc prim viete.

,,Ah, flu, emire-al meu! Las s te-mbete


Inmiresmatu-mi sIn, ca floarea dulce!
Ah, las pe gertunchil-mi s se culce
Drag capul tu! i-ascult-n sear-aa,
Cum cInt vmntul tin: <<Ya leil-ta-la%..>

Aiteori, eel doi tineri Inginau stihuri ca aces


tea, acompaniindu-se numai cu dafful:
,,SInt fericita i u,soar,
Ca dansatoarea-n dams, cInd zboar!
Oprii-v suspinul pe flaut, buze moi!
Oprii-va sub deget, ghitare dulci, i voi!
Staj s-ascultati cum cIritd pletoii palmieri
Ca nite fete zvelte, cu pdru-n aclieri;
Se-ngina In surclin, iar .oapta frunzei br
Rspunde inseririi i vIntului uor.
Ah, ferieit-s i uoara,
Ca dansatoarea-n dams, cind zboar !

,,Sotia mea fri de patai,


Mireasm binecuvIntat,
La cintecul tdu dulce vim pietrele jucInd
Ei singure se-aaz in zid mret, pe rind.
Cel care ztimislit-a pe-acest pdrnmnt iubirea,
Ingaduie-ne pururi s soarbem fericirea,
Sotia mea fard de patti,
Mireasmti binecuvIntatti!

271
,,Eu doar pentru iubirea noastr
Imi dau cu zugrveal-albastrd,
trnpodobindu-mi chipul i pleoapeie cu khol,
De ciragul tu, lumino, fac degetelerni stol
i-n hinna purpurie mereu mi le vopesc:
S-ti par fructe ro,sii de gingifar domnesc,
On clulci curmale coapte ce ie le menesc
Cu-arome de tmuie i Suit, i fold mi scald,
Sd-ti pard i rnai proaspdt trupul meu, i mal cald,
Sub buza-ti dulce si mdiastrd.
Eu doar pentru iubirea noastrd !...

$i-astfcl feciorul lui Primvard i fiica Imbel


ugrii Ii petreceau serile i dimincile Intr-o
viat de aunt, la addpost de toate grijile...
CInd povestea ajunse aici, Seherezada vzu zOrii ridjind
i, sfioas, tcu.

Ci int-a dou sute treizeci ci noua noapte

1a urm

...Intr-o viat de aunt, Ia adpost do toate


grijile.
Dar, vai! ceea ce-i scris pe frunte omului de
degetele lui Allah, mIna omului flu poate terge;
i aripi dc-ar avea cineva, tot n-ar izbuti si scape
do ursita lui.
Aa i Frumosul-Fericit i Frumoasa-Fericit
avur de Indurat o bun bucatd de vreme neca2T2
zurile soartei. Pin Ia urmi Ins, binecuvIritarca
cereasc Cu care veniser pe pmInt avea si
scape de npasta cea fr de milL
In adevir, valiul oraului Kufa, pus acolo In
numele califului, auzi vorbindu-se despre frumu-
setea Frumoasei-Fericite, sotia fiului negustoru
lui PrimivarL Si ii zise In sine : ,,Trebuie nu
rnaidecIt s aflu un mijioc dca pune mba pe
aceast Frumoas-Fericit, despre ale crei de
sviriri i miestrie la cintare aud numai voi-be
do laud! 0 fatil ca ca ar fi un dar mret de fcut
stIpinu1ui n-iou emirul dreptcrcdincioilor,
Abd El-Malik Ben-Meruan!
Aadar, intr-o zi, valiul Kufei hotri s-i in
fIptuiasc gIndul; drept care, porunci s vini hi
el o bitrIn tare vicleani, care, dc obicei, avea
sarcina s fac rost de roabe tinere. $1 valiul ii
gun:
Ia s to duci Ia casa negutorului Prima
varii i s te bagi pc sub pielea roabci fiului lui,
tinra nurnit Frumoasa-Fericit, despre care se
spune ca-i atit de priceput In arta cIntrii
i-atita do frurnoa&i. Si trebuic, intr-un chip on
in altul, si mi-o aduci aici, cci vreau s-o trimit
in dar califului Abd El-Malik
i btrIna rspunse:
Ascult ci m supun!
5i plcc Indata s so prcgiteasc pentru cole
cc avea dc facut.
A doua zi, tie cu zori, so Imbrc in haine do
pnuri i Ii petrecu pe dup gIt un ditamai
irag do mtnii, cu mu do margele, cj ag la
cingatoare o tidv de ap, lu In mIn 0 cIrj
porni Cu pai tIrciiti ctre casa lui Primvar,

273:
oprindu-se din cInci In cInd ca s suspine cu p0-
cin: ,,Mrire lui Allah! Nu-i alt Dumnezeu
decIt unul Allah! Nu este mIntuire deelt Intru
Allah! Allah este mai presus de toti! $i aa se
purt necontenit pe tot drumul, drept pild aleas
tuturor trectorllor, pIn ce ajunse l poarta casei
lui Primivar. Bitu in poart i gri:
Allah e darnic! 0, Atoatedttorul! 0,
Atoatbinefctorul!
Veni atunci portarul, un preacinstit btrIn,
vechi slujit3r al lui Primvar, s deschid. 0 vzu
pe baba cea cuvioas i, dup ce o cercet, nu-i
afl pic de cucernicie pe chip, ba dimpotriv!
i, la rindu-i, nici el flu plcu btrInei, care-i
arunc o privire ponci. i portarul simti pIri-n
oase acea privire i, ca s abat de la el piaza rea,
rosti In gind descIntecul: ,,Cele cinci degete de
la mIna mea stIng fie in ochiul tu drept, jar
cele cinci degete de la dreapta mea fie in ochiul
tu sting ! Pe urm, 0 intreb cu glas tare:
Ce vrei, mtu?
Ea rspunse
Sint o biat btrIn care nu cunoate alti
grij, decIt sfInta rug. Ci, iat, vd Ca se apropie
ceasul rugCiunhi i-a vrea s intru in aceast
cas spre a-mi Indeplini cucernicile datorii In
aceast zi sfInt.
Vrednicul portar se burzului i-i gri repezit:
Cara-te jute! Mci flu-i nici moschee, nici
paraclis! Este casa negustorului Primvar i a
feciorului su Frurnosul-Fericit!
Btrina rspunse:
Asta tiu i eu! Ci poate fi moschee on pa-.
raclis mai vrednic de Inchinciune decit binecunoscuta
1ocuint a lui Primvar i a feciorului
sau, Frumosul-Fericit? i s mai tii, o, tu, por274
tar cu chip uscat, c eu sInt o femeie cunoscut
la Damasc, in palatul emirului dreptcredincioibr
! siam pornit Ia drum ctrc locurile sfinte
i ca s n rog in toate locurile vrednice de
eviavie.
Dar portarud rispunse
Sc pr(a poate s fii femeie cucernic, dar
asta no-i pricin1 ca s intri aici. Cati de cale
incotro ai pornit
Ci btrIna sc tinu tare i strui atita, pIn cc
larma vorbelor ci ajunse la urechile FrumosuluiFericit,
care iei s vad ce-i cu acea gIlceav i-o
auzi pe btrIn spunInd portarului:
Cum de Se poate s Impiedici pe o femeie ca
mine s intre in casa FrumosuluiFericit, fiul lui
Primvar, atunci cInd pIn i ui1e cele mai
strjuite ale emirilor i ale dregtorilor cebor marl
Imi sint totdeauna deschise?
Auzind aceste vorbe, Frumosul-Fericit zimbi,
cum ii era obiceiul, i o rug pe btrIn s intre.
Atunci btrIna Ii urm i intr Impreun cu ci
In iatacul Frumoasei-Fericite. BtrIna ii ur bun
pace cit se poate de fierbinte i, de la IntIia pri
vire, rmase inmrmurit de frumuseea ci.
Cind Frumoasa-Fericit o vzu pe sfInta btrIn
intrind, se grbi s se ridice In cmstea ci,
Ii rspuflse respectuos la salamalec si-i zise
Fie-ne venirea ta aid semn de noroc, rnaic
bunii! Binevoiete s stai!
Ci ea rspunse:
Ceasul rugciunii a fost vestit, copila mea.
Ingduiemi s ma rog!
5i se Intoarse Indat cu fata ctre Mecca i in
genunche pentru rugciune. Si rmase aa pIn
seara, i nimenea flu cutez s-o tulbure dintr-o
atIta de sfInt Indeletnicire. 5i, de aitminteri, ea

275
Insi era atit do cufundat In rugciune, c flu
Iua aminte la nirnic din ceic cc se petreccau in
juru-i.
PIn la urmi, Frumoasa-Fericit Ii u irilma
in dini, se apropie cu sfial de sfInt i-i spuse
cu glas Induioat
Maic, odihncte-i oIcac genunchil, mac
un coast
BlItrina rispunse:
Cine nui trudete trupul in lurnea accasta
n-are a ndjdui Ia odihna hrzit celor nepri
hinii.
Frumoasa-Fericiti, Incredinat pe dcplin dc
cucernicia ci, spuse iar
0, maici, binevoiete a ne cinsti maca
primetc a Impri cu flOl plinea i sarca!
Ea rspunse a
M-am legat s ajunez, fiica mea. Nu pot
s-rni caic legmIntul. Nu to rnai Ingrija, dar,
pentru mine, i du-te Ia sotul tu. Voi, cci care
sinteti tineri i frumoi, mIncati i bcli i fri
fericii...

Cind povestea ajunse aic, 1ierezada vzu zorii mjind


i, sfiois, tacu.

Ci Intr-a doua sute patruzecea noapte


Fa urm

...Voi, cci care smntcti tincri i frumoi, mincat.i


i bci i fii fericiti
Atunci, Frumoasa-Fcricit so duse Ia stipinul
ci i-i zise

276
0, stpIne, mi rog tie, hai i struie pe
lingi aceast sfint s rmIn pentru totdeauna
Ia noi, cad chipu-i istovit in cucernicie ne va
lumina casa.
Frumosul-Fericit raspunse:
Fii pe pace. Am i pus s i se pregteasc
o odaie cu o rogojina nou i cu o saltea, precum
i cu Ufl lighean i un ibric. nimeni n-are s-o
tulbure cu nimic.
tar btrIna ii petrecu noaptea intreagi ruginclu-se
1 citind cu glas tare din toram. Apoi, cInd
se lumin de ziu, se spl i se duse la Frumosul-Fericit
i la inbita lul i le spuse:
Vin sa-mi iau ramas bun de la vol. Allah
s v aib in paza lui!
Dar Frumoasa-Fericit ii zise:
0, micui, cum poi s ne prseti fart
de nici o parere de rau, cInd noi amindoi ne
bucuram vazindu-ne casa binecuvmntat pentru
totdeauna prin venirea ta i cind ti pregtisem
cea mai bun odaic, unde s-ti faci rugciunile
netulburata de nimeni?
iE3atrIna raspunse:
Allah s v ocroteasc pe amIndoi i reverse
pururea asupra-va binefacerile i indurarea lui!
Devreme ce milostenia musulman tine In inima
voastra un be de cinste aa de ales, sint fericit
si-mi aflu adpostirc In gazduirea voastr. A
vrea doar s va rog s spuneti portarului vostru,
care are o fat atIt de posac i-atit de puin binevoitoare,
s nu. ma mai Impiedice a intra aid la
ceasul cind voi vroi. Acuma ma due Incetior s
vad locurile sfinte din Kufa, unde am s inal
ruga lui Allah s va rasplateasca dupa faptele.
voastre cele bune; pe urma am s ma Intorc i
s mi Indulcsc cu omeni-a voastr.

277
i plec, dup ce ei ammndoi ii luar rniinile i
le duser la buze i la frunte.
Ah, biat Frumoas-Fericit, deai ti tu pridna
pentru care btrIna aceasta de pcur a intrat
In casa ta, i negrele ginduri pe care le nutrc
te Impotriva fericirii i a linitii tale ! Dar
care-i fptura In stare s ghiceasca cele ascunse
i s dezvluiasc cele ce flu se vd?
Aadar, btrIna cea afurisit plee i se duse
drept la palatul valiului i Indat i se i infi
acestuia. Atunci el o Intreb:
Ei, ce-ai. izbIndit, tu cea care deznozi i pInzele
de pianjen, viclean iscusit i desvIrit?
BtrIna zise
Orice-a face, stpIne, stau sub ocrotirea
privirilor tale. Iat: am vzuto pe tinra Frumoasa-Fcricit
, roaba fiului lui Primvar. Nu-i
pIntec PC lume care s mai fi zmislit asemenea
frumusete!
Valiul se minun:
Ya Allah!
BtrIna urm:
E plmidit din desftri. E o revrsare de
gingii i de farmece neprihnite!
Valiul strig
Of, lumin aochilor mei ! Of, btaic a inimil
mele!
Btrina urm: -
Dar ce-ai mai zice cInd i-ai auzi i glasul,
mai lirnpede ca opotul de izvor! 3i ce-ai face
cInd i-ai vedea ochii de antilop i privirile
sfioase!
El strig
N-a putea decit s-o privesc u toat ulmirea
de care sint in stare, cci Ii mai spun o data:
am menit-.o stpInului nostru califul. Grbete-te,
dar, s izbIndeti!
Eazise:
cer pentru aceasta rgaz de-o lun.
5i valiul rspunse:
Ai acest rgaz, dar sI fie cu izbInd! Si at
s cape de la mine o rsplat ce are s te multumeasca.
Pin una alta, ia colea o mie de dinari,
drept arvun a buniIvointei mdc!
Btrina puse mia de dinari la cingtoare i, din
acea zi, incepu s vin mereu acas la FrumosulFericit
i Frurnoasa-Fericit. lar acetia, la nfldu-le,
Ii artau zi de zi tot mai mult cinstire i
respect.
5i urmIncl tot aa zi de zi, btrIna ajunse sfetnica
nelipsit a casei. Ea spuse, aadar, intr-o zi,
FrumoaseiFericite:
Fiica mea, pintecele tu Inca n-a cunoscut
rodirea. Vrei s vii cu mine s ceri binecuvIntarea
sfintilor schimnici, a eici1or cci iubiti de
Allah, a pustnicilor i a ulimilor cc sInt in le-.
gtur cu Ccl Prealnalt! Schimnicii acetia,
copila mea, Imi sint pnietenoi, jar eu cunosc puterea
br nemarginita de a svIri minuni i de a
Infptui, In numele lui Allah, cele mai uimitoare
fapte. Lecuiese pe orbi i pe ciungi, mnvie month,
plutesc prin vazduh, umbl pe valuri. Jar In cc
privete rodnicia femeibor, aceasta-i harul ccl mai
neInsemnat Cu care i-a Invrednicit Allah! 5i-ai
s capei ceea cc doreti, numai atingind pulpana
rnantiei on sarutInd mrgelele mataniilor br.
La vorbele acestea ale btrInei, Frumoasa-Feri-cita
simti zvicnindu-i In suflet dorul dc-a fi mama
i zise

279
Trebuie si cer de la stipInu1 meu, Frurnosul-Fericit,
Ingduin s ies. S ateptm intoaicerca
lui.
Dar bttrIna rispunse
Spunc-i numai sotici socrului tiu, sii doajun&

Atunci tinira se duse la soacra ci, mama Frumosului-Fericit,


i-i zise
0, stpIn, ma rogie, in numele lui Allah,
Ing&luie-mi s ma due cu aceast sfInt btrin
Ia schimnicii prieteni Cu Allah, i s le ocr binecuvIntarea
la sfIntul br lca. i Ii fagaduicsc
c am s fiu acas Inainte de Intoarcerea stapmnului
meu, Frumosul-Fericit.
Atunci sotia lui PrimivarI rspunse:
Copila mea, gindetc-te la necazul sUipinuliii
tau, dac s-ar intoarce i flu te-ar gsi acasa!
Mi-ar spune: ,,Cum de-a putut Frurnoasa-Fcricit
s ias din cas fr de Ingaduina mea? Este
intlia oara cmnd se IntImpla accasta!
Atunci btrina sari nuniaidecit cu gura i spuse
mamei Frumosului-Fericit:
Pc Allah, facem numai o rait In fuga pe Ia
locurile sfinte i n-am s-o las nici macar s so
aeze o clipa pentru a so hodini, ca o i aduc indarat
frii zabava,
Atanci mama Frumosului-Fericit i dote bi
voirea, macar ca suspinind.
BatrIna Iua, dara, pe Fruinoasa-Fericit i o
duse de-a cireptul la un chioc raziet, din grdina
seraiului, o ls singur acolo pentru o clip i
aberga sa-l vesteasc do sosire pe valiu, care se
duse numaidecit la chioc...
CInd povestea ajunse 0jflj, Scherezada vzu zO1ii niijind
i, sfioas, tcu.
Ci Intr-a dou sute patruzeci i una noape
Ea urmi

...s-1 vesteasc pe valiu, care se duse nurnaidecIt


la chioc i rmase nuc In prag, atita 11
uimi frumusetea pe care-c zri.
Cind Frumoasa-Fericit vzu intrmnd un strain,
se grbi s-i acopere fata cu iamacuL S deodat
i izbucni In puns, cutInd zadarnic Cu privirca
o ieire pe unde s fug.
Atunci, cum btrIna flu so ivea de nicieri,
Frumoasa-Fericit pricepu c a fost Ine1ath do
tici1oas i Ii aduse aminte de nite vorbe Ce I le
spusese btrInu1 portar despre ochii cei punt de
vicienie at cuvioasei.
Tar valiul, odat Incredintat c Frumoasa-Fericit
era chiar accea pe care o vedea dinainte, iei,
inchizind ua In urma lui, i so duse s dea citeva
grabnice porunci. Sense o scrisoare califului Abd
El-Malik Ben-Meruan, dup care dote scrisoarca
i pe tInra faUi In seama cpeteniei strjilor lui,
poruncinclu-i ca nurnaideelt s Ia calea Damascului.

Atunci, cpetenia strji1or o iu pe sus pe Frumoasa-Fcricit,


o sui pe o cmil sprinten, 1nci-
1ec i ci dinainte, pe-aceeai cmil i, urmat do
cItiva robi, plec in graba mare ctre Damas Tar
Frumoasa-Fericit, pe tot drumul, ii ascunse
capul sub v1 i, suspinInd in tcere, nu 1ut
aminte nici 1 opriri, nici Ta zdruncinturI, nici
Ta popasuni, nici Ia plecri. Tar cpetenia strji1or
nu izbutis scoati de la ea o vorb on un semn
pIn is Damasc.
Aa ca trase de-a dreptul Ta seraiul emirului
dreptcredincioilor, dete scrisoarea i roaba in
28.1
seama cpeteniei cmrai1or, iu clovada do pri-.
mire i Se intoarse la Kuf a aa cum venise.
A doua zi, califul intri in harem i le IntiinI
pe sotia i pe sora iui de sosirea noli roabe, spu-.
nindu-le:
Valiul do la Kufa Imi trimite In dar o tinr
roab imi scrie Ca aceast roab, cumparaa
de ci, este o fiic de rege rpit din tara ci do
nite negustori de robi.
51 sotia Ii rspunse;
Allah s-ti sporeasca bucuria. i darurile
sale!
5i sora califulul Intreb:
Cern o cheam? Este neagr on alba?
Califul rspunse:
Tnc n-am vzut-o.
Atunci, sora califuiui, Sett Zahia, Intrebmnd In
care iatac se afla tInara, se duse Indat s-o vad.
5i-o gsi ghemuit, cu obrajii ari dc soare i
scldati In lacrimi, i aproape fr de cunotin.
VzInd-o aa, Sett Zahia4 care avea inima
duioas, fu cuprinsa de mii, se apropie de tInara
i o Intreb:
De cc plIngi, surioara? Ne tii tu c de-acum
inainte aici eti la adpost de once i c vei dccc
o viat uoar i fr de griji? Unde-ai putea s
nimereti mai bine decit In seraiul ernirului dreptcredincio.
i1or?
La aceste vorbe, fata roabei !rnbelugare ridica
ochii plini de uirnire i Intreb
Dar, o, stpIna rnea, In ce ora ma aflu
acurna, daca aici este seraiul emirului drepteredincio
ilor?
Sett Zahia raspunse:
In cetatea Damascuiui. Ce, tu flu tiai? 51
negustorul care te-a vindut flu ti-a spus e ai

282
fost cumprat pentru califul Abd El-Malik BenMeruan?
Da, surioar, tu eti de-acum Inainte in
stpinirea emirului dreptcredincioilor, care mi-e
frate. terge-i, dar, lacrimile i spune-mi care
si-i numele.
Auzind acestea, tinra nu-i mat putu stpIni
suspinele ce-o Inbueau i murmur:
- 0, stpin, in tara mea ma numeau Fru-.
moasa-Fericit!
Tocmai spunca acestea, cInd intra califul, se
apropie de Frumoasa-Fericit, Ii zImbi cu bundete,
se aeza linga ea i-i gri:
Ridic-ti vlul de pe fata, copil
Dar Frumoasa-Fericita, In bc s-i descopere
fata, se InspaimInta numai la gIndul acesta i, cu
o mIn tremurInd, Ii trase iamacul pn sub
barbie. Jar califul binevoi s flu se supere i spuse
ctre Sett Zahia:
Iti Incredintez aceast tInara i ndjduiesc
ca-n citeva zile at so deprinzi cu tine i at s-o
faci s flu mat fie aa de sfioas.
Pe urm mal arunc 0 privire ctre Frumoasa
Fericit, dar flu putu vedea, in afar de feregeaua
m care sta strins Infurat, decIt Incheieturile
gingae. ale mIinilor ei. GIndi ca asemenea incheieturi
minunate nu puteau fi decit ale unel
frumuseti desvirite. i plec.
Atunci Sett Zahia o lu pe Frumoasa-Fericit
i o duse la hamamul palatului i, dup ce o Imbie,
o Imbrc in haine frumoase i-i Infipse In
plete citeva iruri de perle i de nestemate; dup
care sttu alturi de Frumoasa-Fericit ziua intreaga,
straduindu-se s-o deprind cu ea. Dar
FrumoasaFericita, macar c era tare tulburat de
bunavointa ce-i arta sora califului, flu izbutea
sa-i stvileasc lacrimile, dar flu voia nici s

283
mirturiseasc pricina mthnirii sale, gndind c
mArturisirea tot flu i-ar schimba cu nimic soarta.
Pstr, dar, in suflet durerea ei ascutit i se
mistuia aa zi i noapte,. pIn Ce, nu peste mult
vreme, dIzu greu bo1nav. i nimeni flu mai trgea
ndejde s-a seape, dup ce-i incercaser asu.
pra ci tiinta toti doftorii cei mal de faim din
cetatea Darnascului.
Estimp, Frumosul-Fericit, fiul lul Prirnvar,
IntorcIndu-se seara acas i Intinzindu-se, curn
avea obiceiul, pe divan, strig:
Hei, Frumoas-Fericit!
Dar, pentru intlia oar, nimeni flu-i rispunse.
Atunci se ridic repede i strig Inci o data:
Hei, Frumoasi-Fricit!
Oar nimeni nu raspunse. 5i nici flu cuteza ni
meni sa intre la ci. Cci toate roabele se ascunsesera
i nici una nu indraznea s fac vreo mi
care. Atunci Frumosul-Fericit se duse la iatacul
mamei sale i intr val-vIrtej. 0 gsi pe maica-sa
stind tare tristh cu fata sprIjinit in mimi, pier.dut
In gIncluri. VzInd-o astfei, neiinitea lui
crescu i rnai rnult i Intreba cu spaim:
Unde este Frumoasa-Fericit ?...
Oar, cirept once raspuns, sotia iui Pnimvar
izbucni In lacrimi i-apoi suspin:
Allah s ne ocroteasc, fiul meu ! In lipsa
ta, Frurnoasa-Fericit a venit i mi-a cerut in-j
gduin s piece cu btrina, spunIndu-mi cI vrea
s se duc la un sfInt schimic ce fptuiete minuni.
Si mu s-a mai Intors. Ah, fiul meu, de cInd
btrina aceea a intrat in casa noastra, inima mea
n-a mat cunoscut tihna! Tot aa i portarul nos..
tru, slug btrIn i de credmnta care ne-a crescut
pe toti, n-a putut-o pnivi niciodat cu ochiul lini.tit.
Mereu mi se tot parea ca btnina aceea are
284
s no aduc vrco nenorocire, Cu atitea rugi i Cu
privirile-i viclone.
Dar Frumosul-Fericit ii tie maic-si vorba, intrebIndo

CInd anumc a plecat Frumoasa-Fericit?


Ea rspunsc:
Azi do diminea, dup ce tu ai plecat Ia suk.
5i Frumosul-Fericit strig
Iat, mami, Ia cc slujcte s no schimbrn
obicciurile j s dam ferneilor nitc liberti cu
care ole nu liu cc s fac! Ah, mam, dc ce i-ai
Ingduit Frumoasci-Fericite s ias din casi?
Cine tie pe undo s-o fi rifiicit, dac n-o fi cizut
In vreo ap, on de flu s-o fi pr.buit peste ca
vreun minaret? Alerg numaidecIt la valiu, s-i
cer s fac cercetni grabnice.
Si Frumosul-Fericit, tulburat peste fire, alerg
la palat, undo valiul 1 primi fr do zbav, din
respect fa do tat-su, negustorul Primvar,
(are trecca drcpt unul dintro cci mai de vazI
navabi ai oraului. $i Frumosul-Fericit, uitind
si mai rosteasc salamalecul do cuviint, spuse
valiului:
- Roaba mea a plecat de-acas Inca de azi
dimincata Impreun CU o btrIn pe care-o gz(luisem
la noi, i flu s-a mai Intors. Am venit s
to rog a ma ajuta s-o caut.
Valiul, prefcIndu-se plin de bunIvointa, rs
punse!
Do buna seama, fiul meu! SInt gata s fac
once, din preuire fa de preacinstitul tau paunto.
Du-te i-1 cautI din partea mea pe eicu1
caraulelor orau1ui i spune-i cum stau lucrurile.
E om tare iscusit, trecut prin matte i, fr nici
o Indoiala, In cIteva zile are s-i gaseasca roaha.
283
Atunci, Frumosul-Fericit alerg la cpetenia
caraulelor cd-i spuse
Vin s-ti spun din partea valiului s-mi gs
ti roaba care-a plecat de-acas cd flu s-a mai
Intors.
Cpctenia caraulelor, aezat pe covor, cu picioarele
Incruciate sub ci, fIrni de dou-trei on
i mntreb
5i cu cine-a plecat?
Frumosul-Fericit rspunse:
Cu o btrIn care arat aa cd aca. Si aceast
btrIn este Imbrcat cu o hain de pnur cd
poart la git un irag dc mtnii fcut dintr-o
sumedenie de mrge1e.
Cuipetenia caraulelor zise:
Pc Allah, spune-mi unde se af1 btrina 1
m duc pe data s caut roaba!
La aceste vorbe, Frumosul-Fericit rspunse
Pi de unde s tiu eu unde-i btrIna? A
mai fi venit aici, de-a fi tiut unde este?
Cpetenia Ii schimb poziia picioareior, In
cruciindu-ie sub ci myers cd zise:
Fiul meu, numai Allah eel atoatetiutor
poate sa vad cele nevazute.
Atunci Frumosul-Fenicit striga:
Pc numele Profetuluit numai pe tine te fac
rspunztor de toate! 5i clac va trebui, am s
ma due iari la vallu, ba i la emirul dreptcredinciocdlor,
ca sa le spun cine eti!
Celialt rspunse:
Poti s te duel unde socoti! Eu n-am mnvatat
vrjitoria, ca s pot vedea cele cc nu se vd.
Atuncj Frumosul-Fericit se Intoarse la valiu cd-i
spuse
Am fost Ia eicu1 caraulelor, i s-a petrecut
cutare i cutare lucru.
286
$i valiul zise:
Nu-i cu putin! Hei, strjeri, duceti-v
i-aduceti-mi pe feciorul ala de dine!
Si cmnd ft adus capetenia, valiul ii zise:
Tii poruncesc s cercetezi cu de-amnuntul
i s-o gseti pe roaba Frumosului-Fericit, fiul
lui Primavara! Trimite-ti clretii in toate par-
tile; aearga tu Insuti i caut pretutindeni; dar
trebuie s-o gaseti!
$i-i fcu totodat cu ochiul, s flu se osteneasc
deloc; apoi so Intoarse catre Frumosul-Fericit
i-i zise
Tu, fiule, de-acum inainte flu ai a-ti mal
cere roaba decIt de la barba mea. $1 dac, uric
tie cum cad totul este CU putin roaba
va fi gsit, am sa-ti daruiese In locu-i, zece fecioare
frumoase a huriile, cu sirni tan i Cu
o1dunile ca de piatra. 5i-am s-l silesc i pe eic
s-ti dde din harernul lui zece roabe tinere,
neprihnite ca ochiul meu. Numai linitete-ti sufletul,
cci s tii bine ca soarta are sa-ti deie totdeauna
ceea cc ti-i menit i c, pe de alt parte,
n-al s eapei mcicInd ceea ce flu ti-i hrzit...
CInd povestea ajunse aid, Seherezada vzu zorii mljirid
i, sfioas, tcu.

Ci mtr-a dou sute patruzeci i doua noapte


Ea urm:

...n-ai s capeti nicicInd ceea cc flu ti-i hrzit!


Atunci, Frumosul-Fericit ii lu rrnas bun de la
valiu i se Intoarse acas dezndjduit, dup cc
287
rItci toat noaptea in cutarea FrurnoaeI-Fericite.
lar dc-a doua zi fu suit si rmIn in pat,
prad unei man sfI.re1i i unor fniguri cc se lnrut
irLI zi de zi, pe msur ce i se spulbera i cea
dun urmi brumi de nidejde in legitur cu cercetrile
poruncite de valiu. 5i doftorii chemati s-1
vadi rispunseri:
Boala. lui n-axe alt leac decIt Intoarcerca sO
tiei.
Estimp, sosi in cetatea Kufel un vraci persan,
foarte priceput la boli i In meteugul droguribr,
In cititul in stele i in eel cu nisipuri de ghicit.
Si negutoru1 Primvar a1ergi s-l cheme la
fiul saw bar Invatul persan, dupa cc fu cinstit
do ctre PnimvarLi cu cea mai aleasA primire, se
apropie de Frumosul-Fericit i-i spuse:
D-mi mina!
Si-i lua mIna, ii cereeti batiile inimij o bun
bucat de vreme, Ii privi cu luare-aminte chipul,
surIse apoi i se Intoarse ctrc negutorul Primavar,
spunIndu-i:
Boala feciorului tu sa11uiete in inima lul.
Si Primvar raspunse:
Pc Allah, adevr grieti, o, cloftore!
fnvatatul adug:
Si boala are ca pricina pierderea unci fpturi
dragi. Ei bine, cu autorul puterilor celr tainice,
am sa v spun bocul undo se afl acum acea fptur.

5i, rostind aceste vorbe, persanul se lasa PC vine,


scoase dintr-un sculete o pung cu nisip, pe care-i
atcrnu dinainte-i. Pc urma aez In mijlocul nisipului
cinci pietre abbe i trei pietre negre, dou
vergi de fi1de i o unghie de tigru, be inirui PC
un rInd, apoi pe doua rInduri, apof PC trei rIn
dun, le privi tint rostind nito vorbe in limba
persan i zise:
0, voi cci care mi ascultati, si titi c fptura
aeeea so afl acum la Bassra!
Apoi se rzgindi i zise:
Nu! Cole trei nun pe care le vd colea
rn-au Inelat. Sc afl Ia Damasc, intr-un mare Serai
j zace do aece.ai boalii ca i feciorul tu, o,
preacinstitule negustor!
La aceste vorbo, PnimivarI stnig
- Si cc trcbuie s facern noi, o, preaslvitule
vraci! Tndur-te i no 1murete, i flu vci avea a
c plinge de drnicia milnilor lui Primvar. Cci,
po Allah, am s-ti dau atIta cit s-ti ajung a tri
In bogie trei vieti de om!
Linitii-v inimile amindoi! 5i pleoapele s
Vi se invioreze i s v acopere fr de grij ochil!
Cad ma insrcinez si adun iari laolalt pe cci
(IOj tineri, i lucrui rnai lesnicios dc Implinit docIt
ti-ai putea Incthipui.
Pc urmi, adug, grind ctre Pnimivar
Scoate do la cingtoaro patru mu do dinani!
Si Primvar Ii desfcu Indat bierile pungii
i puse dinaintea persanului patru mu do dinari
i inca o mie pe deasupra, iar persanul zise:
Acuma, c avem cu cc face fa Ia toate cheltubule,
vreau s p1cc numaidccIt cAtre Damasc,
dimpreuna cu feciorul tu. $i, de-o vrea Allah,
avem sa no Intoarcern cu aceea care i-i drag.
Apoi so intoarse catre flacaul cc zcea In pat
i-1 Intreb
0, fiu a]. preacinstitului Pnimivara, care ti
numele?
El rspunse:
Frumosul-Fenicit!
Persanul zise:

29
Ei bine, Frumosule-Ferjcjt, scoalte 1 a1
din sufletul tu once ne1inite, cci de-acum poi
socoti c roaba ti-a i fost Inapoiat.
$i Frumosul-Fericit, schimbat dintr-o data de
InrIurirea cea bun a doftorului, se scula din pat
i se aez pe un scaun. lar vraciul adug:
[ntrete-ti, aadar, ndejdea i inima. Alung
once griji. MnInc, bea i dormi! Si pestesptmIn,
odat Inzdrvenit, am s ma Intorc C
s te iau cu mine la drum.
5i ii lua rmas bun de Ia Primavara i de Ia
Frumosul-Fericit, i se duse s Se pregateasca i
el de plecare.
Atunci, Primavara Ii mai dete fiului su alte
cinci mu de dinari i-i cumpr cmile pe care
porunci sa se Incarce marfuri scumpe i viguri de
mtsuri de la Kufa, atit de frumos colorate! $i-i
drui cai pentru el i pentru Insotitori. 5i, cInd
trecu sptmIna, cum Frumosul-Fericit urmase
Intocmai spusele Invatatului i se Inzdrvenise de
minune, Primvar socotl c fecioru-su putea
porni fr de nici un neajuns pe drumul Damascului.
Frumosul-Fericit Ii lu, aadar, rmas bun
de la tatsu, de Ia mama-sa, de la Tmbelugare
i de. la portar i, Insotit de rugile pe care bratele
tuturor alor si Ic chemai asupra-i, plec din Kuf a
Impreun cu Invatatul persan.
Or, Frumosul-Fericit,. pe-atunci, ajunsese in
floarea tineretii, iar cei aptesprezece ani ai lui
ii copereau obrajii rumeni cu un puf ca mtasea
lucru ce-I fcea inca i mai frumos i ispititor, ie
flu put.ea nimenea s-I priveasc fr s flu se minuneze.
Aa IncIt Invtatul persan flu rmase nici
el prea multa vreme nesimtitor Ia farmecele flcului
i se Indrgosti de ci din tot sufletul i, cit
Unu cltoria, se lipsi pe sine, In folosul tinrL1iUi,
de once pliicere. $i, cind 11 vedea mu1umit, Sc
simtea bucuros peste miisur...
Cind povestea ajunse aici, eherezada vdzu zorii ml
jind i, slioas, tdcu.

Ci intr-a dou sute patruzeci i trela noapte

Ea urrr?a:

...cInd II vedea multumit, se simtea bucuros


peste msur.
In aceste Imprejurri, cltoria fu uoar i
plcut, i-aa ajunser la Damase.
NumaidecIt Invdatu1 persan se duse cu Fm..
mosul-Fericit In sukul eel mare i inchirie, pe bc,
o prdvdlie ardtoasA pe care puse s-o facd mndatd
ca noud. Apoi puse sd se rinduiascd nite rafturi
frumoase, aternute cu catifea, pe care aezd cu
pricepere preioascle-i sticlute, dictarnurile, bal
samunile, prafurile, borc.anele cu zernuri, leacurile
Impotriva otrdvurilor, pdstrate In aur curat,
gdvanele de portelan persienesc cu strdluciri aunii
in care se coccau alifii vechi fdcute din fierluni
scoase din trei sute de soiuni de buruieni rare; i,
Intre borcanele cele marl, intre retorte i alam-.
bicuri, asczd astrolahul de aur.
Dupd ce se Imbrdci In mantia-i de vraci i-i
infdurd in jurul capuiui turbanul cci mare, cu
apte rotocoale, apoi se apucd sd-i Imbrace i pe
Frumosul-Fericit, care trebuia sd-i slujeascd de
ajutor, pregdtind retetele, pisInd in piu1id, punind
291
n pungi i scriind leacurile aa cum ii Indrurna
ci. Pentru aceasta, Ii Imbrc el insui cu o cma
do mtase albastr, cu 0 vest de cmir, ii
atirn pe dup mijioc un ori de mtase rozalie
impodobit cu fire de aur ii spuse s4 stea mercu
Ia IndemIni. Apoi ii zise
Frumosule-Fericit, IncepInd de-acuma nai
sri-mi rnai spui deelt tat, jar eu am s-i spun
fiul meu, ca flu cumva locuitorli din Damasc si
cread c ar fi intre noi pricepi tu Ce.
i Frumosul-Fericit rspunse:
- Ascult i ma supun
Or, de cum deschisera prvlia, In Care persanul
avea s primeasca bolnavu vniti sii 1ecuiasci,
incepur s dea niva1 locuitorii din toate parile,
unii ca si spunui ce-i durea, altii nurnai ca s se
minuneze de frumusetea ficiu1ui. $1 toti erau
deopotriva iiimili i vrjii, auzindul pe Frumo
sul-Fericit vorbind cu doftorul In limba persicncasc,
pe care ci n-o cunotcau i care Ii se prea
tare (juice In gura frumosului ucenic. Dar coca ce-i
uluia Cu totul pe oaspei era felul In care vraciul
persan ghicea toate bolile.
in adevar, doftorul se uita cIteva clipe in albul
ochilor boln.avului venit la ci, pe urn ii da iii
mIna un ol mare de cletar i-i spunea:
- Pi-te!
i bolnavul se urina in ol, jar persanul riclica
olul la Inltimea ochilor i ii cerceta, apoi spunea
Ai cutare i cutare lucru!
i bolnavul totdeauna striga:
Pc Allah! Eadevrat!
Ceca cc facea ca toata lumea s ridice bratele,
spunind
- Ya Allah! Ce Invatat uluitor! N-am mal
auzit s se mai fi pomenit vrcodat despre ase
menea lucruri. Curn de poate cineva St cunoaseil
aa bolile, dup.ii ud?
Aa incit nu-i de mirare c, dup citeva zile.
doftorului persan I s-a dus vestea printre toti mai
rnarii i printre toti bogtanii din cetate, pcnlrLi
tiih.ta lui fr de searnn, i c zvonul despre
toate minunile mi rzbtuse i la urechile calif ulul
i ale surorii sale ElSett Zahia.
i iat c, intro zi, PC cInd vraciul sta in rnij
locul prvliei i dicta nite leacuri Frumosului-Fericit,
care sta lingI el cu calamul in nilnil, o femeic
de Vaz, c.l.are pe un milgar Inuat cu ea do
atlaz rou, Se pri la uL leg friul mgarului do
irielul de aram deasupra oblIncului, apoi fcu
semn Invtatului s vin i s-i ajute a descleca.
El se, ridic numaidecit i se repezi s-c ia de mIni,
ajutIndu-i s se dea jos de pe mgar, i-o aduse In
prvlie. $1 o pofti s Ia bc, dup ce FrurnosFe
ricit ii puse la IndemIn o pern, surizInd
ginga.
Atunci femela scoase de sub hainil o sticlut
plin Cu ud ci Inttebii pe persan:
Tu ecti, o, preacinstite ceic, doftorul venit
din Irak, pentru a svIri atItea minunate lecuiri
In Darnasc?
El. rspunse:
Eu Insurni, da, robul tu.
Ea zise:
imeni nu este rol5 decit lui Allah! Afli, dar,
o, maestre fr tie asemuirejntru ctiint, Ca in sticluta
aceasta este lucrul e- Vezi ci care-i al unei
cadIne, frcioar Inca, a stpinuiui nostru, emiru
dreptcredinciocior. Doftorli cfe aid n-au putut si
ghieeasc pricina bolii care-a doborIto la pat Inca
din intIla zi a veninil ci In serai. Aca ca El-Sett Za293
hia, sora stpInului nostru, rn-a trimis s-ti aduc
stic1ua aceasta ca s afli pricina cea necunoscut.
La aceste vorbe, doftorul zise
0, stpIn, trebuie s-mi spui numele bolnavei,
ca s-mi pot face anumite socoteli i si pot hotan
care ceas e eel mai prielnic cind s-i dau s
boa leacurile.
Ea rspunse:
Numele ci este Frumoasa-Fericit.
Atunci doftorul Incepu s inire pe o bucata de
hIrtie ce-o nea In mIna o multime de socotell,
uncle cu cerneal roie, altele cu cerneal verde.
Aduna apoi cifrele roii, pe urm pe edo verzi, le
adun pe urm laolalta i spuse:
0, stpin, am aflat boala! Este o tulburare
cunoscut sub numele do ,,zbaterca bierilor
inimii.
La aceste vorbe, femeia strig
Fe Allah,. este adevarat! Caci bierile inimii
ei se zbucium atit de tare, de le auzim!
Doftorul adauga.:
Ci, Inainte dc-a hotnI leacunile, trebuie s
tiu din cc .ar este bolnava. Lucru-i de mare In
semntate, cci nume aa pot cunoate, dup ce-mi
voi face toate socotelile, cit de tare on cit de uor
are sa apese greutatea aerului asupra baierilor frdmu
ci. Fi, ca s pot cIntri Intocmai In cc stare so
afl aceste bieri plpInde, rnai trebuie s tiu i do
cind se afl bolnava la Darnasc, precum i cc virst
anume are.

Ferneia raspunse:
A fost crescut, pe cit sc pare, In cetatea
Kufa, din Irak. Are aisprezece ani, cad, din cite
ne-a spus, s-a nascut In anul In care a ars ukul

294
din Kufa. Jar Ia Damasc so afl numai de cIteva
sptmIni.

Cind povestea ajunse aici, Seherezada T)J zorii mijind


i tcu sfioas.

Ci Intr-a dou sute patruzeci i patra noapte

Ea urm:

...la Damasc se afl numal de cIteva sptmIni.


Auzind acestea, invtatu1 persan spuse ctre Frumosul-Fericit,
a crui inim btea ca o piu:
Fiul meu, pregtete leacurile cutare 1 cutare,
dup formula lui Ibn-Siaa, punctul apte.
Atunci ferneia so Intoarse ctre f1cu i, dup ce
ii cerceth mai cu luare-aminte chipul, Ii spuse
Pe Allah! Copile, bolnava noastr ii seamn
tare mult, jar fata ci este la fel de frumoas
cai-ata!
Apoi zise ditre invtat:
Spune-mi, preacinstite persan, flcul acesta
este fiul on robul tu?
El rspunse
- Este fiu meu, o, preacinstit doamn, i robul
tu!
Si femeia, deosebit de mgulit de atIta cinstire,
rspunse
Tn adevr, nu tiu4de cc s ma minunez mci
mult aid : de tlinta ta, o, doftore fr seamin, on
de urmau1 thu!

295
Apoi Ii continua convcrsaia cu Invtatul, in
vreme ce Frumosul-Fericit termina de fcut pungu
ele Cu leacuri 1 le punea mntr-o cutic In care
strecur un bilet prin care, In citeva cuvinte, o yes-
tea pe Frumoasa-Fericita de sosirea iui la Damasc
Impreun cu doftorul persan. La urma, pecetiui
cutia i, pe capacul ei, sense numele sau i locul
unde se afla, cu litere kufice, pe care locuitorii din
Damasc flu tiau s le citeasc, dar pe care Frumoasa-Fericit
le cunotea, cci tia la fel de bine
i scrierca araba obinuit i pe cea kuficL lar
vrednica batrIna lu cutia, puse zece dinari de aur
pe masa doftorului, Ii 1ui rrnas bun de Ia amIndoi
i so duse dc-a dreptul la serai, unde intr flumaidecit
In iatacui bolnavei.
o gasi cu ochii pe jumatate inchii i cu lacrimi
In colturile plcoapelor, ca totdeauna. Se apropie de
ca i-i spuse:
Ah, fata mea, fie ca leacurile cei aduc s-
faca tot atita bine cIt plcere mi-a facut mie
chipul celui cc ic-a pregtit. Este un tInr frumos
ca un Ingcr, jar pravi1ia in care se afl ci este un
loc. de desfatari. lata cutia cc mi-a dat-o pentru
tine.
A.tunci Frumoasa-Fericita, ca s flu para uncioasa,
Intinse mina, lua cutia i-i privi capacul Intr-o
doar ; dar culoarea fetei I so schimb deodat,
cInd vzu scris pe capac In scriere kufic: ,,SInt
Frumosul-Fericit, feciorul lul Primvar din
Kufa. Avu ins destul trie In inima ei ca s flu
1e.ine on s se dea in vileag. i gri ctre batrina
surIzind
Spuneai ca-i un flcu frumos? Cum arata?
Ea rspunse
Este alcatuit din aUtea gingii c mi-i peste
putina s tii zugravesc. Aic nitc ochi ! i nFte
sprIncene! Ya Allah! Dar ceea cc vrjete sufletul
este o a1uni.t pc care o are l.a coltul din stInga
al buzei i o gropi cc i se adIncete,. cInd surIde,
pe obrazul cirept.
La aceste cuvinte, Frumoasa-Fericit flu mal avu
nici o indoiali Ca acela flu putea fi decIt stpInul
ci multiubit, i. spuse
Dc vreme ce-i aa, fie-i chipul vestitor de
hine! Da-mi leacurile!
i le lu i, surIzInd, le Inghii pe toate dintr-o
data. $i atunci vazu i biletelul, pe care-i deschise
i-l citi. 5i numaidecIt sari din pat i strig
Buna mea maic, ma simt vindecat. Lecurile
astea sint fctoare de minuni. Oh, cc zi binecuvIntat!

Si batrIna grai
Aa-i! Pc Allah! SInt o binecuvIntare a Cc-.
lui Prealnalt
i Frumoasa-Fericita adug:
F bine, te rog, i adu-mi drab ceva de
mincat i de but, cci simt ca mor e foame, dupa
cc de-aproape o 1uni flu rn-am atins de nimic!
Atunci, batrina, dupa cc porunci roabelor s
aduc Frumoasei-Fericite o mulime de tvi Incarcate
cu tot felul dc fripturi, de fructe i de buturi,
alerg s-l vcsteasc pe calif de lecuirea tinerei
roabe prin tiina nemaipomenit a doftoruiui persan.
$i califul zise
Du-te degrab i du-i din partea mea o mie
de dinari!
5i batrina alerg sa indeplineasc porunca, dupa
cc trecu mai Intli pe la Frumoasa-Fericita, care-i
dete i ea un dar pentru doftor, Intro cutie pecet2i

7
Cind btrmna ajunso Ia prvIic, inmin doftoruiLli
cci 0 mie do dinari din partea califului, jar cutia
o dote Frumosului-Fericit, care o deschise i
ceti cele cc cuprindea. Dar tuthurarea lui fu aa
do mare Incit izbucni in hohote de puns i so pr
bui 1einat : cici Frumoasa-Fericit, mntr-un bilet,
ii povostea pe scurt toat intImplara, i cum f usese
riipit, din porunca valiului, ci trimis In dar
califului Abd-E1-Malik, la Damasc.
Vizind acestea, btrina cea do treab II intreb
pe vraci:
Dar ce-i cu feciorul tu, de-a izbucnit In puns
i pe urm a lecinat?
El rspunse
- Ci cum vrei, cinstiti s.tpin, si fie aitfel, d
vreme cc Frumoasa-Fericit, pe care am lecuit-o,
este a aceluia pe care-i crezi fiul meu i care nu-i
altui decIt fiul vestitului negutor PrimIvar din
Kufa? lar venirea noastr la Damasc nici n-a avut
alt tint decit ca s-o cutm pe tmnra Frumoasa-.
Fericit, cares disprut Intr-o zi, rpit de-o biostematil
do bttrini cu ochi tridtori! Aca melt, noi,
acuma, 0, maic a noastr, ne punem ndejdea cea
inai mare in bunvoina ta ci flu ne indoim c avem
s te vedem ajutindu-ne s dobIndim Indirt cel
rnai sfmnt dintre bunuri
Pe urm adug:
i ca un zlog ai recunoctintei noastre, ia,
pini una alta, cei o mie de dinari al califului. Ai tti
sit-it! lar viitorui are s-ti arate Ca, pe deasupra,
recunoctinta pentru binele ce ni-i faci st la bc
de cinste In inima noastra...

Cmnd povestea ajunse aid, Seherezada vAzu zorii mlind


i, sfioasi, Uicu.

298
Ci ntr-a dou sute patruzeci i cincea noapte

Ea urm:

...recunot1nta pentru binele ce ni-i fad st la


bc de cinste in inima noastr.
Atunci, buna femeiese grbi mai Intli s-i ajute
pe doftor a-i aduce in simtire pe Frumosul-Fericit
1einat, ii spuse
Puteti s v bizuii pe bunvoinla i pe ajutorul
meu.

si-i prsi, ca s se Intoarc degrab Ia Frumoasa-Fericit,


pe care-o gsi striucind de bucune
i de sntate. Se apropie de ea zimbind i-i
zise
Copila mea, de ce n-ai avut de la Inceput in
credere in micuta ta? Dar i cit dreptate aveai
s veri lacrimile sufletului din cauza despririi
de stpInul tu, gingau1 Frumosul-Fericit, fiul lui
Primvar din Kufa.
i, vzInd uimirea de pe chipul fetei, se grbi st
adauge:
Copila mea, poi s te bizui pe tcerea i pe
bunvointa mea, ca de mama, fat de tine. Jur c
am s te ajut s fil jar cu ccl ce ti-i drag, de-ar fi
s-mi dau pentru asta i viata! Liniteteti, dar,
sufletul i las-o pe btrIn s facii, pentru binele
tu, aa cum tie ea!
o parasi apoi pa Frumoasa-Fericith, care-i saruta
mIinile plIngind de bucurie, i se duse s fac un
pachet In care puse nite haine femeieti, giuvaierun
i toate cele trebuitoare pentru o deghizare, i
se Intoarse la prIvalia doftorului, unde-i fcu serun
Frumosului-Fericit s VIfl cu ea mai de-o .partc.

299
Atunci Frumosul-Fericit o duse In fundul prvlici,
Indriitui unci perdelc, i btrmna Ii spuse cc
plnuise sA faci, jar ci socoti c totul era cit se

poate de binc i se 1s cluzit dup acel plan al et.


Btrina 11 Irnbric aadar pe Frumosul-Fericit
In hainele femeieti cc le aduse i-i alungi ochil Cu
khol i cu oleac de negru; Ii fcu mai mare aluni
a de pe obraz; ii petrecu apoi n-ite brri la
mimi i-i prinse giuvaieruri In pru1 acoperit cu
un vl subtire de Mossul; cind termin, mai
arunc o privire asupra Infirii Jul i gsi cii,
giitit aa, era tare ispititor i cu mult mai frumos
deelt toate femeile, din seraiul califului, la un bc.
i-4 spuse:
Binecuvintat fie Allah Intru creaturile lul!
Acuma, fiul meu, trebuie sii te deprinzi a umbla ca
o tiniiri fecioar, ciicInd numai cu pai miiruntei,
ducind olduI drept Inainte i dIndu-l indiiriit PC
eel stIng, fcInd totodatii ca fundul sii-ti tremure
nor. Ta inccarcii oleacii si fad aa, Inainte dc-a
pleca!
Atunci, FrumosuiFcricit incepu sii umble prin
priviuie micIndu-se cum I se spusese i izbInth
aa de bine, incIt buna btrmnii se minunii:
Maallah! Femeile ar putea de.-aci nainte Sii
flu se mai laude cu nimie! Of, cc mlciiri minunate
ci cc leginiiri ispititoare de cold un! Dar, pentru
ca lucrul s fie desiivIrit pe de-a-ntregul, trebuie
sii dai fetei tale o infiitiare mai galeii, inclinindu-ti
capul ceva rnai mult ci privind mai cu coada
ochiului. Aca! Dc minune! Acuma poti sii mii urrnezi.

i plecii Impreunii cu ella palat.


Cind aunseri la ua de intrare, In latura palatului
unde so afla haremul, cpetenia hadImbilor
le iei Inainte i le spuse
Nici o fptur strin flu are vole si intre
aid fr porunca emirului drcptcredincioilor. ma
poi, dar, cu aceast tInLir, or dac vrei, intri tu
singur!
Dar bitrIna spuso
Au undo ti-i Inelepcinnea, o, cunun a paznicilor?
Tu, ccl care do obicei pareat Intruchiparea
bunului-simt i a bunei-cuvirnte, grieti acuma,
aa, deodat, atit de nepotrivit cu Inftiarea ta
a1easi Au nu tii, 0, tu ccl druit cu purtri atit
(IC alese, ct aceasta-i roaha Sett Zahici, sora califului,
stpInul nostru, i c Sett Zahia, dc-ar afla
despre lipsa ta de cuviin fat de roaba ci cea mai
drag, i.e-ar alunga numaidecit din slujb, ba aporunci
s se taie i capul ? Si nurnai tu ai fi pridna
ntpastei tale! S
Apoi btrIna se intoaisc ctre Frumosul-Fericit
i-i spuse
Haide, roab! Nu lua arninte la lipsa aceasta
de cuviin a cpeteniei noastre i, mai cu seami,
s nu spui o vorb stpInei! Hai,vino!
Si ii lu de min i-l duse inliluntru, pe cInd ci
Indilna gaie capul i-n dreapta i-n stInga, invluind
intro privire zImbitoare pe eful eunucilor,
care cltina din cap.
Cind ajunscr in curtea harcmului, btrina spuse
Frumosului-Fericit:
Fiule, U-am pregitit o odaie chiar Inluntrul
haremului i acuma trebuic s te dud pIn acolo
singur. Ca s gseti odaia, intr pe ua aceasta,
strbatc coridorul In care al s dai, ia-o pe urm la
stinga, apoi la dreapta, i iari la dreapta, numr
cinci ui, jar pe cea dc-a asea deschide-o; acoio-i
odaia care ti-a fost pregttit i unde are si vinil I
Frumoasa-Fericit, pe care ma duc s-o vestesc. $i
mi Insrcinez sa v aut pe urm si ieiti amindoi
din serai, fr s bage de seami nici strjerii, nici
hadImbii.
Atunci Frumosul-Fericit intril in condor i, tulburat
cum era, grei i o apucii la dreapta, apol la
stinga pe un alt condor, i intr in cea dc-a asea
odaie.

CInd povestea ajunse aid, eherezada vzu zorli mljind


i tAcu sfioasd.

Ci mntr-a dou sute patruzeci i asea noapte

Ea urm:

..I intr In cea de-a asea odale.


Ajunse astfel Intr-o sal malta, Cu 0 bolt larg
cleasupra i cu pereii Impodobiti cu versete scrise
In litere de aur ce se Inirau In mu de linii desavIr
ite. Din bolt pIna jos, toat sala era Imbracata
In mtase, ferestrele erau acoperite cu nite per
dde subtiri i strvezii, jar pe jos erau aternute
covoare marl de Korasan i de Camir. Pc taburete
erau aezate cupe cu fructe, jar dc-a dreptul
pe covoare se Inirau tvile acoperite Cu trgare
sub care se ghiceau, dupil Inft.iare i dup miros,
acele vestite plcinte, desft al gustunilor celor mal
pretentioase, i pe care, dintre toate oraele, numal
cetatea Damascului tia sa le Inzetreze cu atitea
plcute Insuiri.
Or, Frumosul-Fericit era departe de a bnui ceea
ce ii meniser in aceast sal puterile necunoscute.
Tn mijiocul slii flu se afla decIt un jilt Imbrcat
In catifea, i aitceva nimic. Aa c, Frumosul-Fericit,
necutezInd s se Intoarc indrt, de team s
nu-l IntIlneasc cineva rtcind pe coridoare, se
aez in jilt ateptIndu-i soarta.
Nu stete aa deelt puin vreme, cInd deodath Ii
ajunse la ureche un fonet de mtsuri ce se rsfrIngea
pinii-n bolt. i vzu intrind, prin una dintre
uile lturalnice, q tInr cu Inftiare Imprteasc,
Imbrcat numai In hinele sale de cas,
fr iamac pe fat i fr nici un vl pe cap. In
urm-i venea o roab mruntiC i cu picioarele
goale, cu prul Impodobit cu flori i tinind In mIn
o lut din lemn de sicomor. Si acea crias flu era
alta decIt Insi Sett Zahia, sora emirului dreptcredincio
i1or.
CInd Sett Zahia ii vzu pe FrumosulFericit c
iamacul pe fat, stmnd in jiltul din sal, se apropie
binevoitoare i Intreb:
Cine eti hi, stririo! 5i de cc stai aa, cu
iamacul pe fat, aici, in harem, unde nici un ochi
strain flu te poate vedea?
Par Frumosul-Fericit, care se sculase numaiclecIt
In picioare, flu cutez s scoat o vorb i
gIndi s se prefac mut. 5i Sett Zahia 11 Intreba
0, tIrir cu ochii atIta de frumoi, de ce nu-rni
rspunzi? Dc eti, cumva vreo roab alurigat din
serai de ctre fratele meu, ernirul dreptcredincioilor,
spune-mi fr de sfiala i-am sa pun o votb
buf) pentru tine, cci califul Irni Implinete tot
deauna toate voile.
Dar Frumosul-Fericit nu Indrzni s rspund
nimic. lr Sett Zahia socoti Ca tInra tcea din

303
pricin c so afla de fat i roaba cea micut, care
privea cu ochi hoibati do mirare la fptura CU iamacui
pe fat i-atIt do sfiicioasi.
Ii spuse dcci:
Drgu, du-te In fata ull i s flu lai pe
nimeni s intre aici, oricine ar fi.
i, clup cc roaba iei, Sett Zahia veni lingi Frumosul-Fericit,
care, fr s vrea, so Infuri i mal
tare In vluri, i-i gri
Acuma, copilo. spune-mi cine eti, cum to
cheam i care-i pricina pentru care ai venit in sala
aceasta unde numai eu i emirul dreptcredincioibr
intr? Povestete-mi firii sfial tot cc ai pe
suflet, cad te gsesc tare frumoasa, jar ochui ti Imi
plac foarte mult. Da, cia! imi pan cu adcvrat for
mecatoare, copila mea.
i Sett Zahia o cuprinse pe tinarii pe dupa mijJoe,
o trase spre ca, dat deodat ramase Inmarmu
rita vazind ca pieptul fetei era noted ca al unui
biat, i se dote Indrit, nepricepind cum st
treaba.
Atunci Frumosul-Fericit socoti crn-i mai cuminte
s vorbease i, luInd mina Sett Zahiei, o duse Ia
buze i zise
0, stapIna mea, ma las cu totul in voia bunIt
ii tale i mi pun sub aripa ta, cerInduti ocro
tire!
Sett Zahia spuse:
Te iau sub ocrotirea mea. Vorbete!
El zise
0, stpin, flu sint fata; ma numesc Frumosul-Fericit,
fiul negustorului Pnimavara din Kuifa.
si-am venit aici, cu primejdia vietil, ca s-o vd pe
sc4ia mea, Frumoasa-Fericit, roaba pe care valiul
dc la Kufa mi-a rapit-o i i-a trimis-o In dar cmi-
rului dreptcredincioiIor. Pc viata Profctului, o,
stpin, Lie-ti mil de robul thu i cle sot.ia Iui!
i Frumosul-Fericit izbucm In lacrimi.
Dar Sett Zahia o i chemase pe roaba cea mhruntich
sii spusese
Micuta mea, aleargh degrab la iatacul Frurnoasei-Fericite
i spune-i aa ,,Stpina mea, Zaha,
te cheam.
Pc urm se Intoarse...

CInci povestea ajunse aici, eherczada vzu zorii mjind


i tcu, sfioas.

Ci ritr-a clou sute patruzeci i ap1ea noapte


1n urm

...Pc urrnhi se intoarse chtie Frumosul-Fericit i-i


zise
Tinere, Lii 1initit ! N-au sh ti se IntImple dc-
cit lucruri plcute.
Estimp, btrIna cea bun so dusese la FrumoasaFericit
i-i spusese:
Hai repede, fata rnea! StpInul thu drag se
afl In odaia pe care iam pregtit-o!
Si-o duse, galbenh Ia obraz de tulburare, in odaia
unde tia chi ateapth Frumosul-Fericit. Dar cc jale
Lu PC dc cInd mii gsirh acolo! BtrIna spuse
atunci
Pesemne ch s-o hi rhtcit prin coridoare! Intoarce-te,
copila mea, in iatacul thu. In vrcme cc eu
aierg sh-1 caut.
300
i tocmai atunci iatI i roaba cea mruntic veni
Ia Frumoasa-Fericit, pe care-o gsi tremurInd
toat i Inglbenit; i-i spuse:
0, Frumoas-Fericit, te cheam stpIna mea
Sett Zahia!
Atunci Frumoasa-Fericit flu se mai indol de
pieirea ei i a iubitului ei, i porni, cltinmndu-se,
pe urma drg1aei fetie cu picioare goale.
Dar, de CUrn intr In sa1, sora califului veni la
ea, CU zImbetul pe buze, o lu de mIn, o duse
lIng Frumosul-Fericit, care sta tot cu iamacu1
pe fat, i le spuse amindurora:
Iat fericirea
5i cci doi tineri se recunoscur pe data i cazura
1ejnatj unul In bratele celuilalt.
Atunci, sora califului, ajutat de roaba cea micut,,
ii stropi cu ap de trandafiri, pIn ee-i venir
In sirntiri, i-i 1s singuri. lar cInd se Intoarse,
dupa vreun ceas, Ii gsi strins Imbrtiati i cu
oehii plini de lacrimi de fericire i de recunotinta
pontru bunatatea ei. Atunci Sett Zahia Ic spuse:
Acuma trebuie s srbtorim Intilnirea voastr
i s bern Impreunt pentru venicia fericirii
voastre!
Si pe data, la un sernn, roaba cea mruntic urnplu
veselil cupele cu Un yin minunat i le Intinse.
Bur, i-apoi Sett Zahia le spuse
Tare v mai iubiti, copiii mci ! Aa c flu se
poate s flu titi i versuri minunate despre dra
goste ci despre eel cc se iuhesc. Mi-ar placea s-mi
Ihtai ceva! Luati luta asta. $i, cind unul, cInd
atu1, dati glas pe rind sufletului din lc-rnnul ci!
Atunci, FrumosulFericit si Frurno asaFei-icit
srutaiij mIiriile surorii califului c, dup cc stru
nir luta, cIntar, cind unul, cind altul, acest mi- nunate stihuri
,,Sub vlul meu de Kufa
Ti-aduc cununi de floare
i roade poleite
Cu pulbere de soare.

Cit aur pori in tine


Intrecj Sudanul n-are,
lubire fr pat
i fdr-asemnare!

Lumin-ti Impletete
in plete sfintul soare;
Ti-s ochii catifele
De la Damasc, uoare.

Privete! Vin la tine


Cu ceasul de-nserare,
Cind aerul fosnete
Prielrtic la visare,
Cinci stravezie cade
Mdtasea nopii-n zare,
Cind murmur un suspina
In frunze si-n izvoare.

Ak, te-am gsit, gazel


A. nopilor stelare!
De ochii ti i bezna
Sc-aprincle, orbitoare!

Ak, ochii ti, iubito,


Ak, ochii ti, in care
M-afund ca rincluneaua
in zboru-i peste mare!
307
Apropie-te gales
i-adun clulcea floare,
Ca trandafirul dulce,.
Pe buzami arztoare!

Ca floarea si ma scutur
si-n stins legnare
S ma dezvlui ie
Din cretet la picioare!

lubito scumpa !...


Iat:
SInt pIrj-aromitoare,
CurmaWt gata coapt,
i tain, i chemare.
Cule ge-ma! [si-ti fl-vol
Ca un Intins de mare,
Larg strbtut dc vinturi
i psdri in viltoare!

(ole din urm note ale cintecului dc.-abia so


stinsera pe buzele Frumoasci-Fericite, topit de fericiie,
c deodat perdelele se ti-ascr la o prte i
califul insui intr In sal.
VLizIndu1, tustrei so ridicari numaidecIt i siru
tar pmintul dinaintea lui. $i :califul le Imbi tuturor,
veni s so aeze Intro ci pe covor i porunci
mict4ei roabe s toarne yin In cupe. Apoi spuse:
S bern laolalt .i s srbtorim astfel mn.sini
itoirea FrumoaseiFericite !
$i, ridicInd cupa de aur, spuse
- I)c dragul ochilor ti Frumo.asI-FericiUi!
i bau Incetior. Puse apoi cupa de-o parte i,
zirind-o Cu iamacu1 pe fat PC sciava pe care nu
o cunota, o Intreb pe sora lui:
Cine-i oare tInra aceasta, al crei chi.p Imi
pare atIt do frumos sub iamacu1 subire?
Sett Zahia rspunse:.
Este o tovar de care Frumoasa-Fericit nu
so poate despri,, nevenindu-i nici s rnnInce, nici
s bea, dac n-o tie pe ea aitur.i
Atunci califul dote Ia o parte iarnaeul tinrului
i rirnase uimit do frumuse1ea lui. Frumosui-Fer.icit,
in adevIr, inci flu avea fir do pAr pe obraz1 ci
numai un Inceput do pufuor ce-i aternea o umbrA
formecAtoare pc albul fetei, ca s flu mai enim
i do stropul do mosc care-i surIdea in bAr ie.
Aa melt, califui cu totul vrAjit strigA:
Pc Allah, o, Zahia, d.esearA char, vreau s-o
am pe tInAra aceasta, si-am s-i clau, ca i FrurnoaseiFericite,
un iatac vrednic de frumuseea ei
i-am sA-i rinduiesc traiul ca al soiei mele legiuite!
i Sett Zahia rAspunse:
- De bunA seamI, frate, aceastA tinArA este
vrednicA do tine
Apoi adAugA:
latA cA tocmai imi vine in minte sA-i povestesc
0 intImplare pe care am citit-o lntr-o carte
de-a unui InvAtat do-al nostru.
i califul IntrebA:
Ce IntImpiare?
Sett Zahia spuse:
Af1A, o, emire al dreptcredincioiior, CA trAia
odatA In oraul Kufa un tInAr numit Frumosul-Fe-ricit,
fiul lui PrimAvarA..

Clad povestea ajunse aid, eherczada vzu zorli ml


ind i tcu sfioasl.

3O9
Ci Intr-a dou sute patruzeci i opta noapte

Ea urm:

un tinr nurit Frumosul-Fericit, fiul lui Pri


mvari. Si Frumosul-Fericit avea o roab tare frurnoas,
pe care-o iubea i care-I iubea i ea, cad
crescuser amIndoi In ace1ai 1eagn i-i apari
nuser unul altula Inca de la Inceputul tineretii br.
si-au trait ei fericiti ani In ir, pin ce mntr-o zi
vremea ii sa Intors impotriva, rapindu-I pe unul
de 1Ince11a1t. lar unealta npastebor ursitei fu o
btrin. Ea o rpi pe tinra roab i o dete pe mIna
valiului cettii. $i valiul o trimise degrab plocon
regelui de pe acele vremuri. Dar feciorul Jul Pri
mavara, aflInd tIe pierderea celei pe care-o iubea,
flu mai avu tihn pIn ce n-ajunse la iubita lui,
chiar In pal.atul regelui, In mijiocul haremului. Ci
tocmai cInd cei doi se bucurau c s-au gsit iar i
vrsau lacrimi de bucurie, regele intr pe neateptate
in sala unde se aflau ei i-i gsi stind Iaolalta.
MInia lui fu fr de margini i, nemaicutInd sa se
lumineze cum stau lucrurile, porunci s Ii se reteze
capul pe bc, Ia amIndoi. Dar, urma Sett Zahia,
IntrucIt Invaatu1 care a scris povestea nuli spune
i prerea lui despre pedeapsa data de rege, a
vrea, o, emire al dreptcredincioi1or, s te Intreb
cum judeci tu purtarea acelui rege i s aflu ce ai
fi fcut tu in locul lui, In atare Imprejurri.
Ernirul dreptcredincioi1or Abd El-Malik BenMeruan
raspunse fara a ovi: -
Regele acela ar fi trebuit sa se fereasca a
pedepsi atita de pripit; i ar fi fcut mai bine icrtindu-i
pe cci doi tineri, pentru trei temeiuri : Inthu-i
c cci doi tineri se iubeau de mult ; al doilea
ci aminhloi erau oaspei ai acelui rege, devreme
Ce SC aflau in seralul lui; i-a1 treilea-i c un rege
nu tiebuie sL svIr5easc nimica, decIt cu chibzuifl
i u luare-am4nte. Eu socotesc, aadar, c
acel rege a svIrit o fapt nevrednic de un rege
adcvIrat!
La aceste cuvinte, Sett Zahia se arunc in ge
nunchi dinaintea fratelui ci i gri:
0, emire al dreptcredincioflor, tu Irisuti, fr
s tii, ai judecat in privinta faptei cc vei avea S-C)
Indep1ineti. Ma rog tie, pe sfInta amintire a stramo
llor notri i a slvituiui nostru parinte neprihnit,
s fii drept In pricina pe care am s i-o infti
ez.
Si califul, cu uimire mare, spuse sora-si:
Poti srni vorbeti cu toat increderea.
ridic-te
$i sora caiifuiui se ridic, se Intoarse catre cci
doi tineri i le spuse:
Scuiati-v In picioare!
5i ci se scular in picioare, i Sett Zahia spuse
fratelui ci:
0, emire al dreptcredincioilor, aceasta tinr
atit de ginga i de sfioas, care st acoperit cu
iamaeu1, flu-i aitcineva decit tmnarul Frumosut-Fe
ricit, fiul liii Primvar. lar Frumoasa-Fericita este
fata cate a fost crescut laoialt cu ci i care mai
tirziu a ajuns sotia lui. 5i rapitorul ci flu este altul
dec:It valiul de la Kufa, al crui nume este Ben
Yussuf El-Thekafi. El a minit In scrisoarea In care
ii spunea c a cumprat roaba cu zece mu de dinan.
Iti cer sa1 pedepseti i s-i lerti pe aceti dci
tineri, care menit s fie iertati. Daruiete-mi icr-.
tare. br, amintindu-ti ca-ti sii.t aspeti i c se
af L sub ocrotirea umbrel tate

11
La aceste cuvinte ale surorii lui,, califul spuse:
D.e bun seami! N-am de obicei s-mi iau
vorba Indrt!
& Intoarse apol ctrc Frumoasa-Fericit i-o intreh:

Frumoasi-FericitI, recunoti c acesta U-i


sUipinul, FrumosulFcricit?
E rispunse:
Aa-i cum spui, o, emire al dreptcredincio
ilor !
5i califul hotrt:
V redau pe unul celuiilait!
Dup care se uit la Frumosul-Fericit i II in
treb:
Dar ai putea mcar simi spui cum d
izbutjt s pItrunzi aici i cum de ai aflat e Fmrnoasa-Fericit
se afl in seraiul mcu?
FrumosulFericit rspunse:
0, emire al dreptcredincioi1or, druie5tc-i
robulul tu cIteva clipe de luare aminte i are si
spun toat povestea lui.
Si-i spuse pe data caiifului toate cIte se petrecuser,
de Ia Inceput pIn la sfirit, fr a lsa nimica
Ia o parte.
Califul se rninun peste poate i vroi s-l vad i
ci pe vraciul persan a carui mijlocire fusese atIt
de mjnunatL Si-i numi doftor al seraiuiui de la
Damasc i-l acoperi cu daruri i cu cinstire. 5i
vreme de apte zile i apte nopi nili ls pe Fru
mosul-Fericit i pe Frumoasa-Fericit s piece din
seraiul lui. 5i dete in cinstea br ospee mrete i-i
trimise apoi Ia Kufa incrcai cu daruri i onol-uri.
5i-l mazili pe fostul valiu i numi In iocu-i pe Primavara,
tatal Frumosuiui-Fericit. $i-aa traira Cu
totii In mare fericire o via lung i tihnita, pb-I
Ia venirca cebci cc desprtete toate.
Clad c1icrczada c opri din povestit, regele ahriar
stiigLi;
0, eherczada, povestea aceasta rn-a IneIntat, i
vcrsurilc, rnai a]es, rn-au fermecat. Dar tare ma mir, In
adevr, c n-am aflat In ea nimica despre acea mod
dc-a iubi despre care pomeneai!
eherezada zimbi ginga. i spuse!
0, prcafericitule rege, tocmai asemenea lucrurT, pe
care Ic-am fagaduit, so afl in povestea lul Alunita, pe
care slat gata s i-o povestesc, dac tot mai suferi Inca
do nesomn!
i rcgcle Sahriar strig i
Ce tot spui tu, o, elicrezada? Pe AIhth, oarc flu
stii Ca, i dc-ar Li s mor de somn, tot a sta s ascult
povestca iui Alunit? Grbete-te, dar, i-nccpc!
insa In acca clip $eherezada vzu zorii mijind i
s accast povcste pe noaptea urmtoare.
JVIINUNATELE POVE5TI ALE ANIMALELOR 51
ALE PASARILOR & S
Povestea gItei, a pSunubi i a punitci 5
Ciolaanui ji fectoara 23
Povestea broastei-testoase i a pcscSruu1 ul , 27
Povestea lupului i a vulpii , 32
Povestca garcce1ui i a nevstuicii 45
Povestea corbWui i a zibetci 47
Povestea corbu]ui i a vulpolulul 4!)

POVESTEA LUT ALT BFDN-BEKAR 51 A FRUMOA-.


SET 5AMSENNAHAR GO
POVESTEA DOMNITEI J3UDUR 132
POVISTEA FRUMOSULUI-FERTCIT 51 A FRUMOASEI-FERICITE
20
Redactor: NICOLAR TEICA
Tehnoredactor: ELENA CALUGARU

Aprut 1970. J-{Irte ziar rot atii, ne


50 cjIrn2. Format 700X920/32. CoLt tipar 10.
A. nr. 7.7i6.

Tparu1 executat sub comanda


nr. 674 la Combinatul Poligrafic
,,Casa ScInteii, Piaa
ScInteii nr. 1, Bucureti
Republica Socialist Romnia