Sunteți pe pagina 1din 446

.

fl.ustrata coperteL Aiwa Vasilescu

r
cartea celor
-

mie ci una de nopti


(3)
NOPIILE 45145
TRADUCERE DE
II GRALIESCU $1 HLJRARA$U
TRADUCEREA VER$URIL.OR PE
GRAMESCU

It

1970

EDITURA. M3NERVA

BUCUREPTI
A

Le Uvre des MUte nulls et une nuit,


t!raduction iit.tOrale et complete dii tete arabe par
Pr. J. C0 Miardrus, tome III et tome IV, Paris,
Edition.s de Ia Revue Blanche, 1900.
POVESTEA REGELUI OMAR AL-NEMAN
SI
A MINUNATILOR SAT FECIORI,
5ARCAN 51 DAUL-MACAN

Atunci eherezac1 povesti ieelui ahriar

0, preafericit.ule rege, cic a domnit in cetatea


Bagdadului, dup un ir lung de califi, un rege
numit Omar Al-Nernan. Era de o putere nemaipomenit
i biruise pe toti urmaii neamului lui
Chosroes ci supusese pe toti Impraii de-atunci.
Era aca de aprig, c para focului pirea dc prisos pe
iIrig el, ci-atita de viteaz era, cii nimeni flu-i putea
fi pe po.triv in cimpurile dc Intreceri, ci-atita
de vajnic era Ia mInie, cii niirile liii viirsau jar i
flciiri. Cucerise olaturile toate i-i Intinsese stii
pInirea peste orace l peste ectiii. Cu ajutorul lui
Allah, Ingenunchease sub sceptrul lui PC toti oamenu
i trimisese otile I Lu biruitoare pinii pe
cele mai depiirtate tiirimuri. StiipInea Riisiiritul
i Apusul, ale lui crau India, Sindul, China, Yemenul,
Hedjazul, Abisinia, Sudanul, Sicilia, Grecia, paminturile
din Diarbekr, i toate insulele miirilor
i fluviile vestite ale lumii, Seihunul i Djihanul,
Nilul i Eufratul. Prin olicar.i trimisese veste pinii
Ia marginile piimIntuiui despre vitejille i despre
impiiria luj ; i olicar.ii sau intors s-i spunii
c lumea Intreag i Se supurie i c stpmnitorii toii
I se Inchini. lar ci i-a Intins peste toti binefacerile
drniciei sale i ia copleit cu mrinimia liii
si-a fcut s domneasc intro ci buna-Ine1egerca
ci tilma ; e era darnic, cu aclevrat, i suflet mare.
i din toate prii.le vcneau spre tronul lui pechecuri,
i haraciuri, i biruri do pentrcg pmIntuI,
cit c-n lung ci-n lat. Ci era, cu adevrat, tare
drept i tare iubit.
$i avea regele Omar Al-Neman un fiu cu numeic
$arcan. Acesta so numea aca, fiindci arta ca o
minune intro minunile vremii de-atunci, ct-i introcuse
In vitejie pe cci mai nemnfricati viteji,
biruinclu-i pe tot.i Ia luptele In care se-ntree(au,
i minuia de-a minunelea lancea, i pa1ou1, i
arcul. lar titIne-su II iubca cu o dragoste peste
misur cl-i menise s-i fie urmas in scaunul imp
irtiei.
$i-n adcvir, abia ajuns la virsta do brbat, acest
uimitor arcan, de numai clouazoci do ani, vzu,
Cu ajutorul lui Allah, toate capctole InclinIndu-se
Inaintea siavei lui, atita era do viteaz i do cuteziitor,
ci-atIta strilucea do mietia isprvllor inf
ptuite. Luase cu asalt multe redute i supusese
multe tinuturi, c a umplut, cu faima lui, pmIntul;
c1 sporea neIncetat In mretie c In putere.
Ci regele Ornar Al-Neman nu mal avea alt fecior,
decIt pe Sarcan. E drept c, dup legea Coranulul
ci dupi Sun ate, avea patru sotii legiulte, dar
numai una i-a fost rodnici. Pc lIng cele patru
sotli Iegiuite, care locuiau in palat, regele Omar
mai avea ci trei sute caizeci do cadine, dupil numrul
zilelor anului coft, ci fiecare dintre aceste
fcmei era do alt neam. Regele druise fiecroia
cite un iatac dosprit do al celorlaite; jar aceste
iatacuri erau acezate In dousprezece cldiri, dup
numrul de luni ale anului, toate zidite chiar In
grclina paiatului; i In fiecare dintre aceste dousprezece
cldiri erau treizeci de cadine, fiecare
cadin cu latacul ei; aa c erau trei sute aizeci
de feluri de iatacuri hrzite cadInelor.
rar regele Omar IrFehina, dupA dreptate, cIte o
noapte fiecrei cadIne, pe rind; i se culca astfel
o singur noapte pe an cu fiecare cadIn, pe care
nu o mai vedea decIt in anul urmtor. Si aa a
trait regele Omar mult vreme. 5i drept aceea a
i ajuns eel mai de faima i eel mai do frunte intre
regi, pentru minunata-i mntelepciUne i pentru
brbtia lui.
Cind, Intr-o zi, cu vola celui ce pe toate le
chivernisete, una dintre cadinele regelui Omar
ramase Insrcinat, iar tirea se tiu degraba In
tot palatul, i-ajunse vestea i la rege, care se
bucur peste poate i strig:
Deie Allah ca toti urmaii mei s fie numai
i numai bieti!
Pe urm Inscrise intr-o carte data sarcinhi, I
Incepu s-o copleeasc pe cadIn cu tot felul de
bunatai i do daruri.
In vremea asta, $arcan, fiul regelui...
CInd povestea ajunse ad, Seherezada vzu zorii
mijind i, sfioas, ls s-atepte noaptea urmtoare.

Ci cind fa a patruzeci si cincea noapte


En urm:

In vremea asta, $arcan, fiul regelui, aflInd i el


vestea despre cadIn, fu cuprins de-o amaraciune
grea.

7
CadIna era o tmnrA roab, grecaic, numit
Safia. Fusese trimis In clar regelui Ornar de ctre
regele grecilor de la Chezareea, impreun cu
niulte lucruri scumpe. Dintre toate roabele tinere
din palat, de bun searn ea era cea mai fru
moas, cu chipul eel mai artos, cu mijiocul ccl
mai subire. Si mai era inzestrat i cu minte cum
rar se mai vede 1 cu mnsuiri prea alese; i se
pricepea, in nopile cind regele venca la ea, sji-i
spun vorbe dulci care-i vreau i-1 bucurau.
Si tot Intrastfcl se purt cadlna pIn cind venI
iua s so sule in patul do natere i s riase.
Regeic Omar pusese un eunuc s-l vesteasc
numaidecit cc so va nate copilul, fie Nijat, fie
fat; ci i 5arcan pusese un eunuc s-1 vesteascA.
Dc cum niscu Safia, moae1e luar copilul, 11 cercetar
i, vilzInd c era fatI, grabnie vestir pe
toate femeile i pe toti eunucii de-acolo, graindule:

E fatI, i are cliipul mai striilucitor decIt


luna!
Atunci euueui regelui grabi dea do tire st
pInului su; Ia rindu-i eunucul Ni 5arcan fugi i
ci s duci vestea ; iar 5arcan se bucura foarte
Oar abia plccar eunucii, c Safia le spuse moaelor:

Oh, mai ateptai oleac! In pIntecele mole


mu se pare c mal este ceva!
$1 jar fu cuprins do durerile facerii ; i, eu
ajutorul Iui Allah, mai nscu un copil. lar moaele
se aplecari repede asupra lui i-1 cercetar;
vzur c era un biat, cu fruntea straludnd do
alb i cu obraji ca trandafirii Infloriti. $1 tare
mult Sc bucurar i roabe.le, i slujitoarele, i toate
femeile aflate de fat; i-ndat cc Safia isprv.i,
toate femeile, intrun glas, umplur palatul Cu
strigte de veselie mare, i-aa toate c.aclmnele au
zir i pricepur tot, .i se .Incrir.de pizmt.
Ci regele Qmar Al-Neman, dc .:cum a41. vestea,
niultumi ]ui Alah pen:tru bucuria .aceasta, se ridic
i a1erg la Safia, se-apropie dc ca, ii 1iu. capun
mImi i-o srut pe frunte. Pc urmt se-apieac
spre noul-nscut i--1 strut i pc el; i-atunci
roabele se pornir s bat dairaeie, eintree1e s
sune din strune i st cinte cntece potrivite cu
Imprejurarea.
Regele porunci ca biatul si fie nurnit DaulMacan,
jar fata Noz.hatu-Zaman. Si toi se Inciinar,
siasa fcur,i i se supuser.
Pc urmi regele alese doicile -i irigrijitoarele
pentru cci doi sugari, i roabe, i femei care s-i
slujeasc; i pe urrn date la oat lumea sorbeturi
i mirodenii minunate, i multe alte :bun
ti pc care limba nici n-ar fi In stare s Ic Inirc.
Cind locuitoril Bagdaduiui f1ar 4e naterea
gemenilor, Irnpodobir Intregul .ora -i .aprinser
pretutindeni 1urnini, artindu-i multumirea prin
strigte de voioie. $i venir apoi emirii i vizirii
i mai-marii regatului 5i SO Inchinar inaintea
regeiui Omar Al-Neman i-i aduser urrile br
pentru naterea fiulul su Daul-Macan i a gingaei
Nozhatu. lar :regele be muiumi -si-i cftni, ii
acoperi cu hatiruri i bunuri, i fcu daruri marl
tuturora, i .celor de vaz, i color din gloat. i
tot aa a fcut vreme de patru ani. i-n toat vremea
asta, o zi n-a lipsit s5. nu cear veti despre
Safia i .despre copii; si-i trimitea mereu Safiei
giuvaeruri, podoabe, i roehii, i mtsuri. 5i
se-ngriji :s-neredinteze creterea i paza coplilor
si c.e.lor naai credincioi i mai pricepui slujitori
ai lui.

9
Tar $arcan, care se rzboia alurea ca s cuce
rcasc orae i s dobIndease faiml in btili,
infruntIndu-i i biruindu-i pe vitejii cci mai vestii,
r.u aflase d la eunucul iui decit do naterea micutel
Nozhatu. Ci despre nateroa fratclui sac I)auiMacan,
IntImplat dup plecarca eutiucului, nimefli
flu so gIndise s-i dea tirc.
$i iat e-ntr-o zi, pe cind regeic Omar AlNeman
edea pe tronul S.u, intrar musaipii marici-saic,
srutar pmintul in faa luj si-i grira
0, miria-ta, iat ci no sosesc soil do la regele
Afridonios, sthplnul rumilor i al COnstantinici cclei
man. Si so roagi sa-i primeti ca s ti SC
Inchine. Dac vrei s dai lngaduinta, ii aducem
aid ; jar de nu, fac-se cum porunccte mar ia-ta.
$i regele dete lngduin.
Cind soul intrar, regele ii primi cu bunavoie,
Ic porunci s se apropie, Ii intreb de sanitate si-i
cerceta despre pricina venirii br. Tar ci srutar
pmIntul in fata lui i grir:
0, preaslvite i preacinstite rege cu suflet
mare i mult darnic, afl c eel ce ne-a trimis la
tine este regele Afridonio,s, clomnul tarii Greciei,
i al Ioniei, i al tuturor oti1or tnilor cretine,
i care ii are scaunul domnici In Constantinia.
El ne-a Invrcdnicit s-ti aducem tire Ca are s
porneasc rzboi cumplit Impotriva unui despot
sIngeros, regebe Hardobios, stpinul Chezareei.
Pricina razboiuiui e c un arab, cApetenie do trib,
a gasit o comoara din vremurile vechi, dc pe cInd
domnea E1-Iscandar-cel-cu-dou-coarne. Comoara
e aa de mare, c nici flu poatc fi socotita; pnin-
tre multele ci minuntii sInt i trci geme rotunjite,
marl cit oule de strut, albe i lucioase, fr
do nici un cusur, Intrecind in frumusete toate pietrele
scumpe de pe fata pmIntului. Gemele erau
gurfte la mijioc, ca s poati if inirate pe un fir
i s slujeasc de salb. Pc ole erau incrustate cu
slove necunoscute semne tainice. Ci so tia c in
ole cuprindeau man puteri, pnintre care i aceea
c aprau pe purttorul br do once boal, i mai
cu seam do fniguni i do ficrbin1eli. $i cInd capetenia
arab afl ce puteri minunate au, i cInd
Intelese cc insuini vrjite an mai putea tinui
ole, se gindi c acurn are ccl mai bun prilej s
cItige bunvoina regelui nostru i hotni si-i
trimit numaidecIt, in clan, cole trei geme scumpe
o mare parte din cornoara fermccata. Porunci
s so pregteasc doua corbii, ima incarcata u
bogiile cu gemebe harazite regclui Afridonios,
cealalt cu oameni insrcinai s insoteasca darul
i s-l apere do hoti i do vrjmai, macar c
acelci cipetenii arabe mci nu-i trecea prin gmnd
ci ar cuteza cincva sa-l atace pe ci on lucrurile
trimise de el puterniculul rege Afridonios, mai
ales c drumul corbiilor n-avea de strbtut do-
cit marea la trmul creia so malta Constantinia.
$i-aa, numai cc fur gata navile, ca i ridicara
pinzele i pornin do la trmul nostru. Ci Intr-o
zi, cind poposira la un trm, flu departe de tara
noastra, dcodat.a ostaii greci ai supusului nostru,
regele Hardobios din Chezareea, nvlir asupra
br i rapira toate boganle, comori grmad i
lucruri minunate, printre care i cele trei geme
nestemate. Apoi ii omorir pe nieri i puser
mIna pe navi. CInd regele nostru afla de fapta
aceea, tnimise degraba o oaste Impotriva regeiui
Hardobios. Ci oastea fu nimicit. Pe urm trimise
alt oaste. Ci i aceea pi la fei. Atunci regele
nostru Afridonios, cuprins do mare minie, jura s
porneasc ci Insui In fruntea otilor i. s flu se
Intoarc decIt dup cc va fi fcut una cu pmIntul

11
oraul Chezareea i va fi pustiit tot regatul lui
Hardobios, drImInd pIn-n ternelii toate orae1e
de sub stpInirea vrjmaului. i-acum, preasivitule
sultan, venim s cerem sprijinul i puternica
ta prietenie. i de ne ajui cu armiile I cu otcnii
ti,. faima ta are s sporeasc i are s straluceasca
i mai. tare prin faptelei dc vitejie. Tar regele
nostru nea Insircinat s-i aducem daruri multe
i alese,. ca s-ti multumeasc pentru bunvoint.
i te roagi struitor s le priveti cu ochi buni I
s le primeti cu ini.m voioasl
Dup aceste cuvinte, soul tcur, Ingenunchear
i srutar pmIntui In fata lui Omar Ai-Neman
Si iat cc daruri trimitea regele Afridonios,. st-
pinul ConstantinieL..

Cind povestirea ajunse aiCi, $eherezada vzu zorli


mijind i,.sfioas, 1Icu.

CInd se ls a patruzeci si sasea n:oapte


Ea urm:

$i iata Ce daruri trimisese regelc Afridonios4


stpinu.l Cons.tantiniei: Cincizeci do tinere, alese
dintre cele mal frumoase fete din crecia; i
cincizeci de bieti,. alei dintre cci rnai bine fcuti
din sara- rurnilor; i fiecare purta haino do zaram
fir cu mmcci largi, i CU flori de toate culorile,
c-u cingtoare de aur infiorit Cu argint, i. CU fustanele
din atlaze i catifea ; i fiecare avea Ta
ureche cite un mel de aur do care atIrna cIte o
perl. Tar fetele purtau i ole frumuseti Ia fel do
scumpe.
Acestea erau darurile cele mai de seam. Ci maI
erau i alto daruri de mare pre, cu nimic mai
prejos do cole Inirate.
Regele Ornar AlNeman le primi i porunci s
se arate faiji dc soli toat grija cuveniti. Pe urm
ii chemi vizirii, ca s cunoascLi i prerea br in
privina cererii de ajutor fcut do regele din
ConstanUnia. Atunci se ridic dintre viziri un
btrIn do scamt, cinstit i jubit de toti ; era marele
vizir, care so numea Dandan.
i marele vizir Dandan gi.-d:
Drept e, slvite sultane, cEi regele Afridonios,
stpInul Constantinei, e cretin, un necredincios
care nu so inchin legii lui Allah i a Profetului
Cu ci fie slava i pacea! jar neamul iui es
tot un neam de necredincioi. Ccl Impotriva clruia
ne core ajutor este i ci un neCredinc1os. Aa c
troburile br nui privesc decit pe ci, i nar ave
do cc s rio piiveasc i pe noi, dreptcredineioii.
Par eu tot te sftuiesc si dai ajutor regciui
Afridonios i sni trimiti o oaste mare, In fruntea
creia s1 pui pe fiul tu $arcan, care tocmai s-a
Intors din btiie Cu mult faim. Jar sfatul meu
are dout tcmeiuri : Intli, c regele rumilor si-a
trimis soil Incrcati cu daruri pe care ical primit,
i-ti core ajutor i ocrotire; apoi Ui, do vreme ce
n-avem a no teme do nimic din partea mruntului
rege al Chezareci, ajutIndu-1 pe regele Afridonios
sai Infring dumanu1, tu ai s tragi cole mai man
foloase do pe urma accstei viltori i VOl fi socotit
i drept adevr.atul biruitor. Fapta t.a va fi cunoscut
do toate neamunile si-i va merge vestea
pIn In trile Apusului. $i-atunci regii din Apus
vor cuta pnietenia ta i-i vor trimite soii cu
miiite pecheuri, daruri fr pereche, i i se vor
supune.

[3
Dup cc sultanul Omar Al-Neman ascult sfatul
marelui vizir Dandan, se arit tare multumit,
gIsind vrednic de urmat acel sfat, i-1 dIrui pe vizir
cu Ufl vemInt de mare pre, griinchu-i:
Tie ti se cuvine in adevir s fii sfetnicul i
Indrumtoru1 regilor! Tot tu trebuic s te afli i
In fnuntea otinii. tar fiul mcii $arcan si porunceasc
peste oastea de acoperire.
Tntr-aceea, regele Omar Al-Neman ii chem pe
fiul su $arcan, ii art dcspre cc e vorba, Ii povesti
cc spuseser soul i cc sfat ii dase marele
vizir Dandan, i-l Indmn s inccap prcglitirile
de plecare, fr s uite a le Impri ostailor tainurile
obinuite i darurile, dup cc i-i va fi ales,
unul cite unul, dintre cei mai buni, aa ca s-i
alctuiasc 0 oaste dc zece mu de cliirei de soi.
Tar $arcan se supuse numaidecIt vOrI)elOr tatLilui
su Omar Al-Nernan, se ridic Indat i-i alese
dintre ostai zece mu de clreti mindri, crora le
Impri cu drnicie aur i bogii, apoi le spuse:
Acum v las trei zile de tihn i de bucurie.
Cci zece mu de clrei snutar pmintul dma
tntea lui, In semn de supunere, i ieir incrcai de
daruri, ca s se odihneasc, s prind puteri ci si
se pregteasc de plecare.
arcan intr atunci In Inciperca unde se aflau
lzile vistieriei i 1zile Cu arme ci cu taclmuri,
i-i alese cele. mai frumoase armc i tot ce-i poftea
inima. Pc urm se duse la grajdurile paiatului,
pline cu. cci mai frumoci cai din Nedjed, ficcare
cu spia neamulul scris i atIrnaUl la git Intr-o
pungu1ii de piele impodobit cu mtase, cu aur
c cu peruzele. De-acolo Ii alese cai din soiurile
cele mai vestite, jar pentnu ci ii 1ul un cal murg,
cu pr lucios, cu ochi bu1bucai, cu copite tan, cu
coad deas i bine legat, i cu urcchi mici ca ale
gazeiclor. Acest cal era un dar fcut regelul .Omar
Al-Neman do ctrc eicuI uriui mare trib arab;
era cal din rasa seglaui-edran, cu toi strbunii
lui CUnoscUti do po vrcmQa lui Solomon, fiul lui
David cu ci fie mmntuirea i odihna!
Cind trectuI cole trci zile, otenii se strInser,
dup rinduiai, l.a marginea orau1ui. Acolo veni
i regele Omar Al-Neman ca s.-i ia rmas bun do
Ia fiul su arcan i cle la marele vizir Dandan.
So apropie do Saican, care sruti pmintul dinaintea
regelui. Si rogele ii dirui aptc lzi cu bani
il sftui si cear pururea povat. do la invIatul
vizir Dandan. $arcan ascu1ti cu supunere i figdui
tatlui siu Ca a.a va face. Atunci regele se Indrept
spre vizirul Dandan i-i spuse s aib grij do
5arcan i de ostaii acestuia. Vizirul srut pamin
tul dinaintea regelui si-i rispunsc
Ascult i ma supun.
Apoi, in faa regelui i a vizirului, $arcan incaleca
pe cal si porunci treaci pe dinainte-i maimarii
oti1or i cci zece mu de cUirei ai sal. Pc
i.rm se intoarse i sruti mIna regelul Omar
AlNeman, dup care, insoit de vizirul Dandan,
porni in galopul calului. 5i aa purcesera la drum,
i merser in sunet do tambure, de tilinci i de
triml)ite, pe cInd deasupra br so desfurau prapurl
i flamuri, i fluturau in vint steaguribe.
lar solli Xe erau Cluze.
Si merser a.a toata ziua, i inca o zi, i alte
zile, i tot aa douzeci de zile. Nu se opreau decIt
noaptea, ca s so odihneasc. Si au ajuns intr-o
vale larga, acoperit de pduri, p.lin de murmur
do izvoare. 5i, IntrucIt se lasa noaptea, 5arcan p0-
runci sa se fac tabr si-i vesti pe toi c atacul va
tine trei zile. Clretii desclecar i-j ridicar
15
corturi, risipindu-se pe dealuri, la stinga i la
dreapta. lar vizirul Dandan ii aez cortul chiar
in mijiocul ii. LIngI. ci erau corturile solilor
regelui Afrid.onios al Constantiriiei.
lar arcan atepti si se aeze tot.i otenii, apoi
porunci strIjeriIor lui s1 Iasc singur i S. Sc
duc la vizirul i)andan. Pc urm dete pinteni calului
i porni si cerceteze ci Insui toat valea,
urmind sfatul t.tInesiu, carei Indemnase s fie e
grij mare cind vn aunge In preajma rii rumilor,
Lie ci pricteni, fie vrijmai. Aa strabatu $arcan
toati preajma, pmni cc trecu o bun parte din
noapte. Atunci somnul ii coborl greu peste picoape
i flu mai putu merge Ia galop. i cum se deprinsese
s doarma in sea, Is calul la pas i atipi.
Calul merse aa, pIn cc, la miez do noapte, in
mijiocul unci singurtli Impdurite se opri c1eodati
i bitu en copita In pilmint. $arcan so dctcpt.iI i
se vzu Intro copacii pdurii lurninati do lung. Sc
simti strbatut do fiori, trezindu-se In acel bc
singuratic; dar rosti tare cuvinte de imbrhtare
Nu este putere i tirie decIt intru Allah
prealnaltul
Si numaidecIt Ii simi sufletul Intrit, pe cind
fermcctoarea lun scilida polana in argint. Poiana
se ficu aa dc frumoasii, cii piirea o poianii din rai.
Jar $arcan auzi in preajma lui cuvinte cum nu so
poate mai plicute, i un glas nespus de frumos, i
rIsete. Once munitor, auzindu-le, an fi Innebunit
de dorinta de a Ic sorhi chiar do pe buzele cc Ic
rosteau i pe irmii put.ca Sii moari.
Atunci $arcan siiri jos de pe cal i se afundii
printre copaci In ciiutarea giasunilor; i merse aa
pinii ajunse Ia malul unui izvor limpede, Cu ape
cptitoare. lar susurul apei era ingInat de ciripitul
blInd al psIrilor, de jeluirea surd a gazelelor
i de opteIe tuturor vieuitoareior pdurii. $1 tot
locul era smltuil. cu flori i cu ierhuri, Intocmai
turn spune poetul
Nu e frumos pmIntul, o, bucuria mea,
Dccit acoperit de-al florilor covr,
i ?UC2 izvorzd nui frurnos decit
CInd e imprejmuit cl.e flori.

Murire ceiui ce-a creat pdmintul,


i florile. i mindrele izvoare,
i care, draqostea mcci, to-a stdit
Intro izvoare i-n potop de floa.re.
arcan privi i vzu pe malul dimpotriv zidurile
luminate do iun ale unei rnInistiri albe, stri
juite do un turn Inalt. Piciorul rnIniisi.irii SQ sctilcla
in apele limpezi ale izvorului. Dinaintea ci se In
tindea o pajite PC care sttiteau zece fecioare
care-o Inconjurau pe a unsprezecea. Cele zece erau
ca nite lune i purtau veminte strvezii, Iritocmai
curn a spus cmndva poetul:
Neprihnite tru purl cle fecioare
Revars-r& toat paj4tea lumini,
Jar pajitea dc-un freamt lung tresare.

Cu mijioc zvelt, cu pai mtirunti i lid,


0, fete sfinte, treceti vlstoare.
Jar pajitea dc-un freamt lung tresare.

Cad peste umeri despletite plete,


Cum cad ciorchinii de pe vita bun.
Biaie fie, on cle tot brunete,
Ca man corchmz pe umeni se ailuna.

17
Voi, fermecate, vrcjitoare fete,
Cu ochi aclinci, ca de-o ispitti rea,
Ah, ochii voctri azvIrlincl C1L sete
Stigeile de foc pleirea meal
Tar cea pe care o Inconjurau cele zeCe tinere

albe, era insi luna plin. Cu sprincenele ei vrjit arcuite, cu frunteai ca Intlia lumin a zorilor, Cu
picoapele impodobite de gene ucigae Cu prul
inelat ginga. Ia timple era Intocmai cum spune
poetul:
i iat-o, vine; 0, voi ltincii crunte,
Ttirn.a-n cale-i srutai sfios,
Ctici bucki de pe nentinuta-i frunte
E-aripa nopii cc se lasti jos
Pc proasptitul obraz al diminetii!
Ea era aceca al cirei glas ii auzise Sarcan. Acum
Ic spunea, rizind, tinerelor roabe din jurul ci:
Pc Mesia! care dintre voi, fetelor, m poate
birui in lupt? Cele care vor s Incerce, grbeasc
-se pin n-apune luna i Inaintc de-a miji
?.orile!
Atunci una dintre fete se ridie i Incercl si
lupte cu stpina ci, dar fu repede pus Ia pmmnt
i tot aa se Intimpl cu a doua, i cu a treia, i cu
toate celelalte, cind dcodat iei din ptidure o
Witrin. Sc apropie de tinerele lupt.toare, se duse
Ia cea care biruise si-i zise:
Ce vrei tu s mai faci, Abriza, dup ce-ai
biruit? Dac tii cu adevrat s te lupi, iat-m-n
fata ta!
Tinira se Inclini, surise i-i zise btrInei
0, stpIna mea, Mum-a-Prpidurilor, vrci
In adevr s te lupti Cu mine, on numai glurneti?
Bitrina rspunse:
Pe Mesia, vreau s ma lupt!

CInd povestea ajunse aici, $chcrezada vzu zorli


rnijind i, sfioasi, tcu.

Cind se Uis a patruzeci ci saptea noa pie


Ea urmA:

0, binecuvIntatule rege, btiina, Muma-Prpdurilor,


Ii rispunse
Vrcau s rnI lupt!
Atunci frumoasa fati gri:
0, Muma-a-Prapadurilor, dacui ai In adevtit
tirie s Iupi, bratul meu i-o va dovedi
Spuse i se repezi Ia btrina al crei pr de PC
trup se zburli ca epii unui arid.
Btrina zise
Pe Mesia! Nu vom lupta decit cu totul
goale
i btrIna SC dezbrc degrab, Ii scoase i ndragii
pe care-i arunea de-o parte, ii leg mijlocul,
peste buric, CU 0 batist, i-aa, In toat hizenia
cirnii ci fIecite, era asemenea unui arpe trcat
Cu negru i Cu aib.
Se intoarse spre tInr sii strig
Ce mai atepti de flu faCi ca mine?
Abriza incepu s-i scoata pe indelete vemintele
i, Ia urm de tot, i a1varii de mtase, albi
ca zpada. Atunci, tiate ca In marmur, i se
ivira coapsele In toat strlucirea br, lar mai
sus, de1uoru1 ginga, pIntecul cu gropite roze,
19
mnmiresmat ca un strat de dediei, i pieptul feclorelnic,
Impodobit cu dou rodii gemene, Incununate
cu gurguiele br.
Deodat, Incordinduse, cole (1OUi lupttoare se
Infcar.
Iac-aa! Jar 5arcan priVi, C (10 o parte, hIzenia
btrinei, pe do aitt parte, formole desvIrite ale
tincrei cu mdulare fr cusur, dup care ridic
ochii spre cer, vImis1itorul tutuior frumusetilor.
Si iat c1, do la Intlia Inlintuire, tmnra iupt
toaro so trase uor Indrt, o apuc Cu stinga pe
bAtrIn do gIt i, virIndui dreapta In despictura
clintre coapsele ci, o ridic In aer i-o trinti apoi
la pmInt. Btrina so prbui greoaie pe spate i
Incepu s. se zvIrcoleasc la picioarele tinerei. $i
cum da aa din picioare, so vecleau, in toat un
ciunea, tainele improate ale pielii zbIrcite. In
tr-un rind, scoase dou rsufltuni cumplite, una
stIrnind un nor de praf, cealalt InImndu-se spre
cer ca o coboan de fum In strlucirea iunii.
$arcan Incepu s rId pe Infundate, pin Sc
prbui pe spate. $i-i spuse: ,,Cu-adevrat, b
tnina e vrednic do numele de MumaPrpdunibor!
Cum vd, este cretin i ea, ca i tinira biruitoare,
i ca i celelabte zece fete!
Dup asta, se apropie de locul luptei i o vzu pe
tinr cum arunc un mare vl do mtase subtire
peste goliciunea btnInei, pe care o ajut s se
Imbrace, grinclu-i
Maic, dac am luptat cu tine, iart-m; am
fcut-o numai ca s-ti cinstesc donina ; dar de
ceea cea urmat flu sInt eu de vin; dac ai czut,
o numai fiindc mi-al alunecat din mimi. Slav
cerului c n-al pt1it nici un ru!
BtnIna nu rspunse nimic i, buimcit, pbec
zoritil i intr In mInstire. lar pe pajite flu mai
rmaserA decIt cele zeee tinere, in jurul stpineI
br.
5arcan Ii zise. in. sine : Orice. Intimplare, pin la
urm, tot fo1osete la ceva! Mi-a fost scris s
adorm pe cal i s ma trezese tocmai aid, spre
norocui meu. Cad trag ndejde Ca lupttoarea

asta ispititoarvor
e, cu trufip for cusur , pr e cum i cel e zece t . o
bun hran a poftelor mdc. Inca1ec
var e al e ei , I n t r u ni m i e mai pui n I m bi e t o ar e ,
l iar pe bidiviul lui i se-ndrept s.pre pajite.
Trase sabia din teac i-o ridici deasupra capului:
Jar calul tIni ca o sgeat dintr-un arc Intins de
o rnin vinjoasa. Si clad $arcan ajunse PC pajite,
striga
Singur Allah este mare
VzIndu-l, tlnra se ridic in graba, fugi spre
rlul care era bat dc ase brate i, dintr-o sritur,
se i afla In picioare pe malul celalalt.
Cu glas tare, strig
Cine eti tu care Indrzneti s vii i s tul
bun tihna noastra singuratica i dai navala fra
team peste noi, ca un otean, cu sabia trasa?
Spune-mi numaidecit de unde vii .i unde te dud;
i sa flu minti, caci dac niinti ai sa ptimeti amarnic.
S tii Ca te afli intr-uri bc de unde este indolelnic
ca ai mai scpa teafr; mi-c de-ajuns s
strig o singur data, ca s alerge in ajutOrul nostru
patru mu de razboinici cretini, cu cpeteniile br
In frunte ! Spune, deci.-ce vrei? Jar dac te-ai
ratacit cumva pnin pdure, nol te-om ajuta s-ti
gaseti iarai calea. Vorbcte!
Dup cc 5arcart asculta vorbele frumoasei fete,
gri:
- SInt un strain musulman. Nu rn-am ratacit,
ci dimpotriva! Smnt in cautarea unei przi de came
tinara, ca s-mi potolesc jarul plAcenilor In aceast

21
noapte, sub luna aceasta! $i iat zece robe tirn?re
care, pe Allah! mi se par potrivite. Dac ele
vor Li multumite, le VOL lua cu mine.
Tinra ii rispunse atunci:
Osta obraznic! S1 tii ci hraria d.c care vor
boti flu e hirziti 1ie! Ci tu nici flu umbli dup
asta i, cu tot sfatul mcu, rnal rninit
El rspunse
1)omni, fericit e ccl cc so poate multumi
numai cii Allah i nu are alt c1orinli
Ea zise
Pc Mesia! Ar trebui s-mi chem rzboinicii
i si te dau pe mina br. Dar imi place s fiu
miIoas Cu strainu, mai ales cind slnt frumoi i
tmeri ca tine. Vorbeti de hrana dorintebor tale...
Ei bine, fie! dar numai c1ac descabeci i primeti
s to lupi in lupt clreapt cu mine. Dac m pui
a pmint, i eu i tinercie mdc tovare vom
Li ale tale, ba vei putea s ma i duci cu tine claic.
Dar dacil vei Li Infrint, vei rrnine rob, la
poruncile mdc.
Sarcan gindi in sine : ,,Oare fata asta nu vede
cit sint de puternic i c flu e potrivit s lupte cu
until ca mine ? Pc urm Ii spuse
ti fagLiduiesc, preafrumoaso, c n-am s mi
ating do arme i ca am s lupt cu tine numai aa
curn doroti. Dac voi fi infrint, am destui bani
ca sa-mi pltesc rscumprarca ; dar daca biruiesc,
Vii Li o prad vreclnic do un roge! Jur pe Profet
binecuvintarea i pacca lui Allah fie cu ci!
Dar tinra Ii gri
- Jur i pe ccl care a dat suflet trupulul!
Sarcan jur.
Apoi fata li lu din nou avint l, cu 0 sritur
sprintena, trecu peste rIu, Intorcindu-se pe paji22
tea de pe malul cestlait. $1, surizind Intr-una, ii
spuse lui Sarcan:
Zu c mi-ar piirea ru s pleci, viteazule!
Ci este spre binele tu ; pleac dar, cci dirninea
1a-i aproape i-n curind se vor ivi rzboinicii
notri i vei cdea In rniinile br. Oarc cum ai putea
hi si Infruni pe rzboinicii mci, cInd pin i o
fcmeie dc-a mea te-ar pune la piimint?
Si tlnra vol s piece spre mInstire, fr s
rnai lupte, cum fusese vorba.
Tar $arcan, cit so poate de uirnit, Incerc so
cprcase i-i gri
0, shlpini, nu te lupta cu mine, dac asta
Ii-c voia ! Ci, fie-i rnil, flu pleca i nu ma 1isa
srngir aici, strain Cu inima grea.
Ea zimbi si-I Intreb
5i cc vrei, oare, tincre striin 7 Spunc 1 t
se va Implini dorinta.
El Ii rspunsc
Cum oare a. mai putea, stapIna, dup cc am
clcat pe pmintul tau i rn-am indulcit de dulceata
drgliei tale, sii p1cc fr a fi aflat gustul
harurilor tale! $i iati, am ajuns ca un rob printre
robii ti!
Ea, Cu surisul pe buze, ii spuse:
Drept grieti tu, tinere strain! Numai 0
inim stearp nu d glizduirea cuvenitLj. F-mi
bucuria de a ne fi oaspe i te vom Ingriji ca pe
capul i ca pe lumina ochilor notri! Mergi lInga
mine, urmInd malul apei ! I)in accasta clip, eti
oaspetele meu!
$arcan, pun de bucuiie, porni impreuna Unra,
i-n urma br vencau celelalte fete, pin cc
ajunser la un pod din lemn de plop, care se ii

23
dlica ci cohora cii ajutonul .unor lanturl i unor
scripei, peste ap, in fata portii celci man de la
in.trarea in rninstire. Atunci Abriza chem pe
una din ferneile ci si-i porunci In grecete
Ia calul .i du-I la grajd i poruncete si flu-i
iipseasca nimic.
Jar arcan zisc:
0, domnit a frumusetli, mt nit la tine ca
Ja o sfmnt, de dou on sfinti o data pentru frumusetea
ta i o data pentru buuatatea ta. Nu vrci
s te opreti din cab i s te intorci cu mine In
tara musulmanilor, In orau1 rneu Bagclad, unde
vci vedea lucruri miriunate i rzboinici neIntrecu
i? $i-atunci vei afia i cine smnt cu. Vino, fru
moasi cretin, haide cu mine la Bagdad!
La vorbele lui $arcan, tinra rspunse:
Pc Mesia! Te credeam mai ine1ept, tincre!
Vrei, acadar, s ma rpeti? Vrei s ma duci la
Bagdad, In oraub unde-a cdea in mIlnhle cumplitului
rege Omar Al-Neman, ccl cu trei sute
aizeci de cadIne, care locuiese In dousprezece
palate, dup numrul zileior i lunilor dintr-un
an ca s-i multumesc o noapte poftele i pe
urmi s flu parasita? Ca voi asemenea naravuri
aveti, musulmanilor! Aa c nu-rni mai vorbi in
felul sta i flu ndjdui sa ma amgeti, dc-al
fi tu Insuti fiul regelui Omar Al-Neman, ale crui
oti, dup cite tiu, au intrat pe pmIntunile noastre.
Am aflat ca, in adevr, zece mu de .clreti
din Bagdad, avind In fruntea br pe Sarcan i pe
vizirul Dandan, ne-au Incalcat hotarele., ca s se
uneasca cu oastea regelui Afridonios din Constantinia.
De-a vrea, m-a duce singur-singuric in
tabra br i-a omorl cu mina mea i pe ercan, i

24
pe vizirul Dandan; cad pentru noi flu sInt decIt
nite dumani. $i-aeum, hai Cu mine, strinule!

Cind povestea ajunse aici, Sehetzada vzu zoril mijind


i, sfioas, tcu.

Ci cind se ls a patruzeci si opta noapte

Ea urm:

Aadar, fericitule rege, Abriza gri ctre $arcan,


far s tie ca-i avea chiar pe ci in fa.:
i-acum, hai cu mine, strinule!
lar $arcan, auzind aceste cuvinte, se mihni peste
msur de vrjmia pe care-o nutrea tInra fat
de ci, fat de vizirul Dandan i fa de toti ai lul.
i, de bun seam, dac s-ar fi luat dup Intliul
Indemn al inimii, ar fi artat numaidecit cine este
el; dar nici legea ospeiei nu-i ingduia asta i,
mal ales, nici vraja frumoasei fete, careia Ii recit
aceast strof:

Vei svIr?i toate pcatele


Pe care frumuseea ta,
0, preafrumoaso, le va preschimba
In bucurii cum flu sint altele.

AmIndoi mergeau Incetior spre mInstire. $arcan


venea in urma ci i o privea din spate si-i
vedea oiduriie pline, urcind i coborInd ca valul
marl. i se gindi Ia versurile poetuiui:
Privete-i mersu-n legnare. linI,
z-n ochi, aievea, o s ti se-arate,
Suind din. zare, atbci, tuna plin.

25
Privetei ioldurile leganate,
i4i va prea ca-n slava se Imbin,
Sus, dou semilune-aldturate.
Ajunser La un mare portal cu arcade din
muri sclipitoare. Trecur pe sub ci i intrar In
tr-o galerie 1ung, peste care so bolteau zece arcade
sprijinite pe stIlpi do alabastru. si-n mijiocul fie
crei arcade atIrna o lamp de cristal, striucitoare
ca oarele. In calea stpInei vcnir mai multe
tinere slujitoare, tinInd in mimi fclii apririse,
cc rspIndeau arome p1cute. Aveau frunUle Inemse
cu panglici do mtase Impodobite cu pietre
scumpe. Ele deschiser calea celor dol tineri si-i
Insotir pIn in sala cea mare a minstirii. Acoio,
$arcan vzu o sumedenie do perne nespus de frumoase,
orInduite jur-Imprejur, pc lIng perei;
iar Ia ui 1 pe pereti atIrnau perdele marl, Impodohite
cu coroane de aur; pe jos erau p1ci cobrate,
do marmur scump, ginga imbinate; jar in
rnijloc se gsea un havuz din care apa tInca
prin douzeci i patru de gun de aur, susurInd
moicom. In fundul slii se afla un pat acoperit cu
mtase, cum nu se poate vedea decIt in palatul
regilor.
Fata Se Intoarse spre 5arcan sii spuse
StpIne, urc-te cob in pat i flu te Impotrivi
la nimic.
Jar $arcan, hotrit so asculte, se urc in pat.
Atunci ea iei din sal i1 Is pe $arcan singur,
inconjurat de tinerele roabe, surIzind.
Si cum preafrumoasa flu se mai ivea, $arcan
Ic Intreba pe fete unde s-a dus.
Ele ii rspunser:
S-a dus s se culce! Nol stain aid ca s-ti
slujim, aa cum ne-a poruncit.
$arcan flu mai tia cc s cre:d. Fetele Ii
aduser PC tvi de argint marl i frumoase tot
felul do bucate gustoase. Dupi accea, ii aduscr
dinainte un ibric do aur i un lighena de aur Cu
incrustiri do argint, i-i turnari pe mimi api in
miresmaUi cu flori d trandafiri i do portocali.
Ci Incepu s-I prind grija de ostaii pe care-i
sase singuri in vale i se dojenea In sine c uitase
sfaturile taNllui siu ; jar nclinitea Ii rnai sporea
i fiindc flu tia nimic nici despre tInra care ii
glizduise In palat i nici (lespre locul undo 11
aduscse. I)ar, Intrucit slujitoarele piccaser, so ifl
tinse pe porno i nu so mai trezi clecIt dimineaa.
Nici nu so ridicase In picioare cInd vizu intrInd
In sal un alai do frumuscti, alcituit din douzeci
do tincre, strlucitoare ca nite lune, ce-o Inconjurau
pe stplna br. Tn mijiocul br, ea era imbrcatli
in veminte do mtase, Impodobite Cu chipuri
l Cu Inflorituri. Mijiocul ci prea i mai subtire,
iar o1durile i mai pline sub cingtoarea care be
inlmnuia. Prul ii era strins lntr-o plas de mrgritare
strvezii i do pietre scumpe. $i-aa, Incon
jurat do cole douzeci do tinere, dc-a dreapta i
dc-a stInga, ce-i purtau poala rochici, inainta leg
nInduse fermecAtor.
CInd o vu, Sarcan simti ci pierde mintiie;
uit i de ostai, i do vizir, i de sfaturile tatlui
su; se ridic In picioare, Infiorat do atIta farmcc,
i rosti aceste versuri
Cu oldurile-i pline, legnate,
i cu picoarele divin scuiptate,
Cu umerii tdi albi strtilucitori,
0, preafruinoaso, tu ascunzi prieirii
Minunea uneitainice comori.

27
Tinra veni aproape de ci i-i privi lung, lung. 5i
deodat Ii gri:
Tu eti 5arcan! Acurna nu ma mai indoiesc.
Si adugA:
0, $arcan, fiu al lui Omar Al-Neman, tu
luminezi acest lca i-l umpli de slav! Spune,
5arcan, ti-a fost noaptea linitit i bun? Vorbe
te-mi! $1, mai ales, flu te mai preface, lasa
minciuna pe seama color ce se pricep la minciuni;
Cad fliCi ineiciunea, nici minciuna flu siht pe
potriva regilor.
Auzind aa, 5arcan mntelese cLm flu i-ar sluji la
nimic s tagaduiasca, i rspunse:
Smnt, in adevar, $arcan Ibn-Omar Al-Neman
eel ce indur soarta de a fi fost aruncat fir
do aparare i .ros de chinuri in mIinile tale! F CU
mine cc vrei, o, necunoscuto Cu ochi negri!
tar ea Ii ls ochii in jos i se glndi o vreme;
apoi, privindu-l pe $arcan, ii spuse:
Linitete-ti sufletul i Indulcete-ti privirile
Uiti ca-mi eti oaspe i c ne-am legat Intre not
cu vorbe de prietenie? To afli sub ocrotirea mea
i te bucuri do eredinta mea. Fii fara de teama,
caci, pe Mesia! dac tot pmmntul s-ar napusti
asupra ta, nimic flu te-ar atinge, atita timp cit
sufletul flu mi-a parasit Inci trupul cc este ca un
scut al tau.
Dup cc gri astfel, so aez prietenoasa lIng ci,
ehem pe una dintre roabe i-i porunci ceva In
limba greceasc. Roaha iei i so Intoarse numai
decIt Insotita de slujitoare Ce purtau pe cap tvi
man Incrcate cu mmncaruri do tot felul. Alto
roabe aduceau nstrape i pocale man do aur, do
argint i de cristal, pline cu buturi. Ci $arcan
sttea in cumpimnii, netiind daca se cuvine s

28
ating de b.ueatc, ceea cc tInra big de seam
i-i spuse
Sovieti, $arcane, i te temi si nu fie vreo
viclenic. Au tu nu til ci Inci de len a fi putut
s-i ian viata?
Apoi intinse ea Intui mina, iu dintro tav i
gust. $arcan. se ruin de prepusurile lui i Incepu
s mnince Imprcun cu ea pin cc se sturar.
1)up cc se splar PC mImi, ii se aduser floni
i Fiuturi. Erau 1iuturj (IC toate culorile i de
ccl mai bun soi. Tinra lu o cup de aur, o
umplu i bn ea mai iritli. 0 umplu apoi jata,
io Intinse Iui Sarcan i bn i ci.
Atuinci ca gri
- 0, musulmane, iat cc frumoas i cc plin
do plccri e viaa

Cmnd povestea ajunse aid, $eherezada vzu zorij mijind


i, sfioas, ticu.

Ci cInd se ls a patruzeci i noua noapte

Ea urrn

Preafericitule rege, tInra ii gri lui arcan:


- 0, musulmane, iat cc frumoas i cc pIin de
plceri e viata!
Apoi baur amIndoi mai departe, pln cc vinul
Incepu s le tulbure mintile. Atunci tInra porunci
uneia dintre slujitoarele la care tinea ccl mai mult,
numit Boab-de-Mrgean:
0, Boah-de-Mrgen, adu degrab lutele!
Boah-de-Mrgean rspunse:
Ascult i ma supun.

29
Pieri pentru o clip i se Intoarse Insc4it de mai
multe fete care aduser o lut de Darnasc, o
harf persani, o titer titrasdI i o ghitar egiptian
. Jar tinra domni lu 1uta, o instrun cu
iscusina i, IngInat dc cole trei fete cc Sc aezaserii
pe covor, ciupi uurel strunele, apoi, cu glas
pun do vraj i rnai suav decit apa de izvor,
iricepu s cInte:
t1i tu cIi sint cei care poarti
in inimile-nsincjerate
Sdgeile privirii tale infipteadmnc
tii tu ciii sint?
0, fericite sint ucele
Rnite inimi fermecate,
Robite tie, priri iubirea prea mult!
tii tu cite 1t?
Sfirinduii cIntecul, ea tcu. Atunci, cu glas
i mai pierdut, una dintre tinere cInt In grecete
un cIntec ptima. Jar imnra ci stpmn rspundea,
din timp in timp, cu un glas la fel de stins. Dar cc
dulce era acest cintec pe dou glasuri, plIngtor,
de parc suspina insui pieptul lutei!
Tinra domnit Ii opti lui Sarcan:
0, musulmane, ai Inteles cIntecul nostru?
El rspunse:
- S spun drept, flu 1-am Inteles, dar numai
sunctele i melodia rn-au fermecat, jar dintii votri
suriztori i lunecarea uoar a degetelor voastre
pe strune rn-au vrjit cu totul!
Ea surIse i adug:
Dar daci ti-as cInta un cIntec arbesc, ce-ai
face tu, atunci, $arcanc?
El rspunse
Ncgreit c mi-a pierde. i putinul care mi-a
mai rmas din minte!
Ea schimb atunci tonul i cheia 1utei sale,
atinse struneic i cInt aceste versuri:
E gustul despiririi-amar!
Trel drumuri mi se clau s-aleg:
S-1 izgonesc, s-l uit, s p1cc
.i-s toate trei doar chin ci jar.

Cum s ale,q, cind ard, topit


Dc dorul celui cc m-a-nfrint,
Cind zac n lantul lui robiti,
i cind in flacri ni framint ?
Auzind acest cintec, $arcan se Imbiti dc-a
1)inelea i SC piurdu CU totul. Cind se desmetici,
tmnira flu mai era acolo; le mntreba pe roabe i dc
ii rtspunser
S-a dus in odile ci s sc culce, cci s-a fcut
miezul nopii
Jar Sarcan, cu toaic ca-i veni cam nelainclemin,
spuse
Allah s-o aib in paz
Ci a doua zi, dc indat cc se trezi, tInra roaba
J3oab-cle-Mrgean veni sa-l ia i s-l duc la
stpina ci! In prag, $arcan fu intimpinat cu sunete
de lauta i cIntece de bun-venit. Trecu pe o u
lucrat numai din filde incrustat cu mirgritare
cu pietre scumpe, i vzu 0 sal mare, cu peretii
acoperiti de sus pln ,jos cu mtase i covoare de
Korasan, lurninat prin nite ferestre inalte cc se
deschideau spre grdini umbroase i spre havuzuri
optitoare. Dc-a lungul pereilor se afla un ir
de statui imbr&cate ca oamenii vii, care-i micau
mIinile i picioarelc de te rninunai; atIt de miestnt
erau furite pe dinauritru, melt toate cintau
i vorbeau ca nit.e fii ai lui Adam.

31
Tar domnia, cir1d II vzu pe $arcan, so ridic&,
veni la ci, ii lu do 11 pofti sd so acze ling
ca, ii intrcI)a duioasd cum i-a petrecut noaptea
sii rnai puse d alto intrebri, Ia care el rspunse
(lUp cuiiin 5i stturd muitd vreme do vorba,
pIn cc ca ii i.ntreba
tii versuri dcale poetilor, deSpro dragoste
i despre cci robili dragostei 7
El rtspunse
Da, stipin, tiu elteva.
Ea urmi
A vrca s ic aud.
El atunci gri
Iatd corn g1suiete iscusitul i curnintele la
vorbd Kusair, despre frumoasa Izat, pe care 0
iubea

0, nicioclatd flu voi spune cc farmece are That,


Nici dracjostea cu care-U-neon jur eu niciodatd n-am
5-0 SpUn.
De-atitea on ea mi-a cerut-o, de-atitea on cu
i-am urat
Cd niciodatd flu voi spune ce-n sufletu-ini adun.
Ak, de-ai ti ce comoni ascuncle fermectoarea
mea Izat.

Sihastrul care plInge-n trnd, fugind de-al


dragostei simun,
De-ar auzi cum gungurete frumoasa ce rn-a
fermecat,
Ar prdsi pustietatea i-ar alerga ca un nebun.
Ak, dacd-ar ti el ce comoard ascunde dulcea mea
Izat.
i-ar frInge-n faa ei genunckii, uztind cle post
i rugdciuni.
Daca Izat at sta vreodata cu soarele la judecat,
In fafti unui drept i vrednic judector dc bun
seam
Ca ea ar fi, ca frumuseje si strluclre, preferatt!

Ci nite rdutti en fust iat c, fr plc de teama,


Au cutezat s-i pane greasc neintinata frumusee.
Aliah usuc-le tu limba, de rdutdti s se dezvete,
Si f un biet covor din ele
Sub tdiplle lubitci mele!
Tinira domniti spuse
Cc iubit a fost accast Izat! Printe
Sarcan, daci tii versurile pe care fruniosul I)jamu
le cinta in cinstea ci, te-a ruga sa mile amin
teti
$arcan rspunse
Drept sri-ti spun, din versurile lui Djam
nu-mi amintcsc decit strofa aceasta:

In.ei(itoareo, tu doar moartea-mi vrei,


Li, dintre toote fetele din trib,
Eu nU visez decit frumosu-ti chip
i numai dorui tu mi-i fac temel.
$arcan adiug:
i cu, domnia rnea, sint tocmai ca Djamii,
jar tu cti ca Izat fat de Djamil: vrei s ma vezi
mort sub privuile tale
La acesW vorbe, ca surIse, dar flu rspunse nimic,
ci so ridic d plcc.
lar ar(an trcbui sa-i petreac Inca o noapte
singur in pat.
Dimincaa, ca de obicei, slujitoarele venir s-1
ia, in zvon (10 lilute in ritm de dufuf, ii grir
dupi cc srutar pmIntui In fata lui:
3 Cartea c1or 1001 de nopi vol. III
F-ne plcerea sa vii Cu flOl la stpIna care
tc ateapt!
Sarcan so ridici i pi in urma roabelor care
cintau din 1ute i biteau in dufuf. Ajunse Intr-o
sal i mai minunat decit eca din ajun, CU statui
i zugrveli InfiiInd anirnak i psiri.
lar $arcan, fermecat do cc vedea, auzi rsunIn
(lui in ginduri accst.e stihuri
Ak, voi culege steaua ce strluce?te intre
Strlucztoare fructe do aur, man .i coapte
Aeolon slava undosi anat brae inindre
Sdgetitorul peste vrjite Stele apte.

Ea e mrgnitarul care vesteste-n spaii


Crarea argintie a zonilor pe cer;
si-i roua aunie ce frse-n con stelatii
0 plas do lumin suav i mister.

E ochiul pun de ap In care so topete


Vzduhul si e floanea apninsd in obraz,
Ca trandafiru-n care minunea poposete
E al desvIririi nem.aivzut topaz.

Ian ochii ci ak, ockil ci vineti, sint aserneni


Sf ioasei violee de pe-un tdnIm sihastru,
i inssi fericirii par a-i fi fratil gemeni,
Cu pleoape zugrvite frumos in khol albastru.
Domnita ii iei In cale, 11 lu pe $arcan de min,
11 pofti s so aeze lIng ea i-i spuse
Printe $arcan, do bun searn c tii siI joci
El rspunse:

34
Aai, stpIn, ci indur-te, i nu-mi if ca
aceca do care so plIngea poetul:
Vorbesc in van! lubirea ma rpuse.
Dc cc flu pot, cle pe vrjita-i gurd,
S-mi stimpr setea, i-ntr-o-Ingftituri
S sorb iar via cle pe-aceste buze?

0, cIa, pricep: ca s-rni fac pldcere,


M-mpresur mereu cu gingcie.
Ci de-astfel (IC placeri imi arde mie?
Un joc cie ak biet sufletul meu cere?

i eum sd-i stau potrivd eu, eel care,


Robit de jocul ockiior ci marl,
ii simt privirea pmnd-n mddulare?
Dar tindra, zImbind, aduse ahu1 i incepu
jocul. Jar $arcan, de cite on era rIndul lui, In bc
sd ia eama Ia joe, se uita numai la fat i juca
anapoda, punInd calul In locul elefantului i olefantul
in locul calului. Atunci fata pufni in ris
1-i spuse
Da priceput mai eti Ia joe!
El ii rspunse
0, aceasta-i riumai prima partidd, care, do
obicci, flu se ia In seamd!
Ea orIndui piesele din nou. i citigd i a doua
oar, i a treia, i a patra, i a cincea oar. La
urmii, ii spuse
Ei, iatii c te-am bdtut mereu.
El riIspunse:
0, stpin, so cuvine s fii hiruit de o tova
rd de joe ca tine!
Atunci ea porunci s so intindd masa. Dup ce
mIncard, se splard pe mimi. i iar bur din
toate soiuribe de yin.

35
La sfIrit, ea lu o harf i struni mal intU cI
teva sunete line i duioasc, apoi cInt:
Nu-i rnuritor dc soarta lul s scape.
Cit de ascuns, on fi i:
Suriztoare, on cu klcte pteoape,

Prietene, flu pune temelie


Pe ea ! Maj binen CZflStCU frumuetii
ia vie jii bea I Eu slut comoara me

Pe care, dac&n drum o vd, drurnii


Li uit drumul, fra s mai tie
Spre care zni porniscr-n zoni, bft2i.
Cind tcu, singur haifa mai r.suria sub dege
tele ci ca de cristal. Iai Sarcan, ripit, so sirnca
rtcind i doruri fr do rnargirii.
Atunci, dup alto cituva acorduri, ca cirit jar
Numai o pnietenie miccl poate
S-nclure-al desprinii chia amar.
Cind e desparte de pmint, pde
Pind ci soarele de jar!
Dar nici flu se sfirir bine cuvintele ei. Ca
ammndoi aLlzir. de-afar larm i strigte. Uitmndu-se
pe fcreastr, vzur o ceat de oteni cretini
cu paloele trase, nvlind spre palat i
rcnind:
Ai cLIzut In rnIinile noastre, $arcan! E ccasul
mortii tale
Sarcan, a.uzindu-i, socoti Ca a fost vindut de
tmnira dornnit ; dar cind so intoarse spre ca, o
vzu albfi la chip, repezindu-se in calca o,teni1or
i strigInd
Ce vreti voi?

36
Cpeterria oteniior Inaint i, dup cc srut
pmintul, gri:
0, regina slvit, o, domni Abriza, marg
ritarul eel mai ales dintre toate mrgritarele
apelor, au tu flu tii cine se afi aici in ministire?
Regina Abriza ii IntrebA:
De cine vorbeti?
El rspunse:
De ccl care e numit viteazul vitejilor,
darimatorul cetiIor, cumplitul arcan Ibn-Omar
Al-Neman, cel cc n-a uitat nedrImat nici un
turn, i n-a lsat nici un zki de aparare nesfri-
mat pIna-n temelie. i, regina Abriza, regele
Hardobios, tatl tu i stpinul nostru, a aflat la
Chezareca, oraul lui, chiar din gura btrInet
M.uma-Prapadurilor, c prinu1 $arcan e aid.
Muma-Prpdurilor i-a spus regehi c 1-a vzut
pe 5arcan In pdure, IndreptIndu-se spre minastire
0, regina, mare ti-este vrednicia c 1-ai
prins pe icu in la i c ne prllejuieti astf ci vi-
itoarea biruin as upra otirii musulmanilor I
Tinara regina Abriza, fiica regelui Hardobios,
stapinul Chezaroei, se uit cu minie la capetenia
ostai1or ii spuse
Da tu cinc eti?
El raspunse
Sint robul tau, patriciul Masura Ibn-Mosora
bn-Kaerda!
Ea Ii intreb:
- $i cum de ai cutezat, neruinatu1e Masura,
s intri In aceast.a minstire fara s ma intiinezi
i fr a. cere invoire?
El Ii rspunse
0, stpIna mea, nici un paznic flu mia stat
mpotriva; ba toti au alergat i ne-au calauzit
pmn is ua palatului tu. Acum, dupa porunca
37
regelui, tatl tu, ateptm s ni-I dai pe arcan,
ccl mai Infricotor rzboinic musulman!
Atunci regina Abriza ii spuse:
Ce tot Ing&imi tu? Nu tii c btrIna MurnaPrp
iduri1or e o mincinoas fr de pereche? Pe
Mesia! Se afl Intr-adevir la mine un brbat, dar
flu-i nicidecum $arcan despre care spui tu. E un
strain care ne-a cerut gzduire i pe care i-am
primit cu drag inim. $i chiar dac acest strum
ar fi $arcan, nu sc cuvine, oare, ca oaspe ce-mi e,
s-l ocrotesc pina i Impotriva intregii lumi ? Ni
meni flu va putea sa spun vreodat c Al.riza .i-a
vindut un oaspe, dup cc 1-a cinstit cu pline i cu
sare! Nu-ti rmIne, dar, rnrite Masura, decIt
s te Intorci Ia regele, tatl nieu. Srut prnintul
dinaintea lui i spune-i c btrIna MumaPr
ipaduriIor Ia mintit i 1-a ine1at
PatriciUl Masura spuse
Regina Abriza, flu pot s mu Intorc la regele
Hardohios, tatl tu, decIt Cu acela pe care
mi-a poruncit s-1 prind.
Ea strig, plin de minie:
Ce te amesteci tu In treburile astea, solda
tule? Datoria ta e s 1upi on de cite on poi,
fiindc i e p1tete ca s 1up1i! Ia searna i rzu te
amesteca In trehuri care nu te privcsc! Tar de-ai
cuteza su te atingi dc $arcan, socotind Ca acest
strain estee Sarcan, ai pluti cu viata ta I cu viaa
ruzboinicilor ti ! Acum chiar am s-l chem aici
cu palouI i cu scutul lui!
Masura ii rspunce:
\Tai mie! Daca scap de mInia ta, n-am u
scap de pedeapsa regelui. Aa ca dac Sarcan se
Infat-ieaza aici, pun razboinicii mci s1 Inhate
i s-1 cluca Ia Chczarca, in miinilc rcgelui, tatl
tu, ca PC un priris de rind.
Atunci Abriza spuse
Tu vorbeti mal mult decIt I se cuvine unul
rzboinic, Masura! lar vorbele tale smnt pline i
de Infumurare i de obrzriicie ! Uiti c sIntei o
sut de lupttori Impotriva unuia singur? Dac
patriciatul nu ii-a sleit de tot curajul, nal deelt
s lupti cu el, tu singur. Si de te-o infringe, un
altul s-ti ia locul i s lupte cu el, i aa mereu,
pin ce $arcan va cdea In mIinile voastre. Numai
astfel se va vedea care dintre vol este viteaz!

Cind povestea ajunse aici. eherezada vzu zorii mijind


i, tcu sfioas.

Ci cInd se 1sI a cincizecea noapte

En urm

0, fericitule rege, tlnra regina Abriza spuse:


Nurnai aa se va vedea care dintre vol este
viteaz!
Patriciul Masura Ii rspunse
Pc Mesia! grieti adevarul. Ma vol lnfiinta
eel dintli pe locul de lupt!
Ea ii grai:
- Ateapt s-l Intiintez i si aflu raspunsul
lui. Dac primete, bine; dac flu prirnete, va fi
i pe mai departe oaspetele meu cinstit i ocrotit.
Abriza se duse degrab la 5arcan i-l mntiina
cum stteau lucrurile, fr s-i destainuiasca cine
era ea. lar $arcan Intelese c judecase greit purtarea
fetei i se mustr din tot sufletul, pentru
dou greeli: ca o judecase ru pe fat i c se
39
afunclase cu atita nechibzuiri In tara rumilor.
Apoi gii:
0, stpmna mea, n-am obiceIu s m bat cu
un singur rvboinic, ci cu zece deodat tot aa
vieau s lupt i acum!
Spunind acestea, sun in picioare i se arunc
Inaintea oteniIor cretini, Cu pa1ou1 cu scutul
in mImi.
Cind II vzu pe Sarcan apropiind u-se, Masura
(lintrUfl pas ajunse 1ing5. ci i1 atac Inveruna
I)ar 5arcan ii ablitu lovittira, nuvt1i ca un leu
asupra-i i-i izbi atIt do npiasnie In umr, Incit
paioui, trccIndui prin mruntaie i prin pIntece,
ruzbi scinteind ling okL
La o asemenea privelite, vrednicia lui 5arcan
crescu i mai mult in ochii tinerci regine, care ii
opii ,,Ia in adovur viteazul CU care a ii putut
su ma hipt in pdure! Se Intoarse apoi cutrc lupt
itori i le spuse
Ce mai ateptati de flu iuptai? N-aveti de
gind s rzbunati moartea patriciuiui?
Atunci Inainta cu pai man un uria cu Infiare
InfnicoIitoare i cu ochi do fiar; era chiar
fratele patriciu1ui Masura. IJar $arcan flu-i 1
rgaz nici macar s deschida gura, ci-i dete i iui
o 1oviturI in umur, c pa1ou1, despicIndu-i maruntaicle
i pintecele, ii ietoz, scinteind, ph-ia la
oic1. Unul cite unul Inaintar i alti lupttori, dar
$arcan Ii supuse aceleiai sorti, palou1 Iui, ca
Intr-o joac, ie retez capetele. Aa ornori cincizeci
do iupttori. CInd ceila1i cincizeci, cIii mai
rmseser, vizur pLiania tovari1or ion, se
stninser buluc i navulira cu tOii asupia lui
5arcan. Dar fu vai i arnan de ci! Cci 5arcan Ii
Intimpin cu inim mai tare decIt piatra i-i htu
cum se bat snopii pe arie, si-i spu1ber, cu suflet
cu tot, pe vecie!
Atunci regina Abriza le strig slujitoarelor:
Mai slut i alU btrbati In mInstire?
I1e ii rispuriscri
Nu mai slut decIt paznicii pori1or.
Regina Abriza veni, dar, Inaintea lui Sarcan,
ii cuprinse In brae i-1 srut cu dragoste. Pe
urrn, numr mortii i gsi c sInt optzeci. Cei1a1
i douazeci de 1uptitori izhutiser, cu toatLi
starea br jainie, st scape Cu fuga. Nurnai atunci
il terse arcan lama InsIngerat a pa1ou1ui 1
SC intoarse In minastire, insotit de Abriza. In drum
rosti ac(ste v(rsuri rzboinice:

Intr-o zi, turba i , tilftarii rn-au mpresurat cu


zvoanI.
Murgii br cu coam lung i-am zvlrlit atunci
drept hrantt
Leibor pustiel, fratii mci, neInfricatii lei.

,,TJurai-ni de jreul hanebor, voi, fratii rnei !


Ci in ziua-acee-a numai rn-am plimbat aa, oleac,
Jar vitejii-aceia stra,snici au rmas pe jos sd
zacd
Tori, de-a lunjul i dc-a latul, doboriti priri praf,
polog,
In pustiul frd margini i sub soarele de foc.
Cnd ajunscr in marea sal a mmnstirii, tinra
Abiiza, surizind, 1ui mIna liii Sarcan i o duse Ia
huze. Apoi ii ridic poala rochiei, lsInd s se
vad o cirna de zale cu ochiuri foarte strInse
i o spad din otel subire de India. Uimit, Sarcan
o Intreba:
Dar ce-i cu veminte1e astea, stpIn?
41
Ea ii rspunse:
0, 5arcan, ml ic-am pus in graba, In tolul
luptei, ca s-ti pot veni In ajutor! Dar n-al avut
nevoie i de bralul meu.
Regina Abriza ii chemi apol la ea pe strjerii
minstirii ii intreb
- Cum se face c ati lsat s intre aici oamcnii
regelui, fr Invoirea mea?
Ei rspunser
PIn acum niciodat nu s-a ccrut ingduin1
de intrare pentru oamcnii regeiui i mal cu seam
pentru marele patriciu.
Ea zise
Eu socotesc c ati vicienit s ma pierdeii i
s ajutai Ia ucidcrea oaspetelui meu.
Si-i rug pe $arcan s le reteze capeteic; apoi
gri ctre ceilalti robi
Li s-ar fi cuvenit o pedeaps mai crunt!
Pc urm se Intoarse ctre $arcan i-i spuse
A venit vremea, $arcan, s-ti dezvlui ecca
cc pIn acum n-al avut de unde ti! Af l ca sint
singura fiic a regeiui grec Hardobios, stpinul
Chezareci, i c ma numesc Abriza. Jar dumanca
mea cea mai neImpcat este btrina Muma-Pr-pdurilor
care, pentru c a fost doica tatlui meu,
este ascultat i temut ia palat. Pricina dumniei
dintre mine i ea Ingduie-mi s. flu i-o po-.
vestesc, In aceast treab fund amestecate rnai
multe fete; ci fli Incredint.at c ai s af ii totul la
vreme. Muma-Prpclurilor are s Incerce once
ca s ma piard, mai ales acum, dup cc am pricinuit
moartea cpeteniei patriciilor i a rzboi-.
nicilor lui. Ea ii va spune tatlui meu c am tre
cut de partea musuimanilor. Dc aceea, atita timp
cit n prigonete Muma-Prpduriior, nu-mi r
mIne decIt s p1cc cit mai departe de tara mea i
42
de pirinii meL Te rog, dar, s ma ajuti sa plec
i s te pori cu mine aa cum rn-am purtat eu Cu
tine; cci i tu c.ti intrucItva pricina celor
intimplate.
Auzind aceste cuvinte, $arcan simi ci-i pierde
mintile de bucurie, pieptul sta s i se sparga, i
toat fptura lul Inflori. si-i gri Abrizci:
Pe Allah! Cine va cuteza s se apropic de
tine, cItA vreme mai am un suflct In mine? Ci vei
fi tu in stare s Induri viaa departe de tatl tu
i de toti al tat?
Ea rspunse:
Fr indoiaia!
$arcan o puse s jure; ea juri i PC urmi
adug:
Acum mic sufletul linitit. Dar a vrea s
mai cer Inca ceva!
El Intreb
Ce anurne?
Ea raspunse:
S te Intorci la Bagc1id, In tara ta, cu to
osta.ii ti
Atunci ci raspunse:
0, domni, tatl meu, Omar Al-Neman, in-a
trimis in iara rumilor ca sa lupt i s-1 InfrIng
pe tatl tu, Impotriva Cruia regele Afridonios
al Constantiniei ne-a cerut ajutor. Cci tatl tu
i-a rpit o nav Inercat cu bogii, cu tinere
roabe i cu trei geme preioase despre care se
spune c ar avea puteri minunate!
Abriza Ii rspunse:
Linitete-ti cugetul i Indulcete-ti privirile
Am s-ti povestesc adevrata pricina a dumniei
dintre noi i regele Afridonios. Afl c noi, grecii,
in fjecare an inem srbtoarea hrarnului acestei
rnnstiri. Si-n fiecare an so adun aici la hram

43
toti regil cretini, din toate trile, dimpreun Cu
toIi cci de neam mare i cu toi negustorii de
frunte. Si yin aici soi i fete de regi i de neamuri
alese. i sirbtoarea tine apte zile Intregi.
Intr-un an, am venit i eu printre oaspeti, i se
afla aici ci fiica regelut Afridonios al Constantiniei,
numiti Safia, .ea care acum este cadIna tatlui
tu, Omar Al-Neman. Pe-atunci era Inca feticcan.
CInd s-a sfIrcit sarbatoarea, in a aptea zi, soro
cita p1ecrii, Safia spuse: ,,Nu vreau s ma Intorc
Ia Constantinia pe drum uscat, ci PC mare! I sa
pregtit o corabie i ea a plecat Impreun cu tovar
ele ci i cu toate bunurile br. S-au ridicat
pmnzele i s-au dus. Ci abia s-a Indepartat corabia,
c s-a ridicat un vmnt nprasnic care a Indepartat-c)
do calea adevrat. Soarta a volt ca tocmai
atunci ci tocmai pe acobo s so afbc i o mare corabie
plina cu cinci sute do razboinici crcctini din
insui Kafur. Erau Inarmati pInn dinti ci leiti
in fier, ci nu ateptau decit un asemenca prilej
s prade. Dc indat cc au zrit corabia Safiei, s-au
apropiat, au azvIriit cangile, au agat-o i au tirIt-o
in urma br. S-a iscat InS o furtun cumplit care
i-a aruncatpe toti, ca vai do ci, pe trmurile noastre.
Atunci ai noctri au naviit asupra br, i-au omorIt
pe tuihari, au pus mina pe ode caizeci de tinere,
Intro care se afla c Safia, i pe toate bogiibe de
pe corabie. Pc urm au adIs in dar regelui din
Chezarcea, tati me ii, pe cole caizeci de tinere, jar
bogaii1e Icau pstrat pentru ci. Tat1 meu cl
ales pentru ci zece din cole mai frumoase fete, jar
pe celelalte ic-a imprit mai-mari[or din preajma
lui. Apoi dintre cole zece a ales cinci, care erau
mai frumoase, ci ic-a trimis in dar regelui Omar
Al-Neman, tatl tiu. Printre acebe cinci fete se
afla i Safla, fiica regclui Afri(.Ionios. Ci noi n-am
44
tiut nimic, cci nimeni, i nici ea, flu ne-au dat
pe fa rangul i numele ci. i-aa, o, arcan, Sa-.
fia a ajuns eadIna tatlui tu,, cruia, o data cu fata,
i s-au trimis i multe alte lucruri, tot felul de ma
tsuri, stofe de lIn i Impletituri greceti. Ci iat
Ca, pe la Inceputul acestui an, regele Harciobios,
tatal meu, a primit o scrisoare do Ia tatl Safiei,
regele Afridonios. In scrisoare so spuncau lucruri
PC care nu i 10 pot povesti, dar, printre altole,
erau i aceste vorbe: ,,Acum dol ani al luat de la
ni$e pirai aizeci de tinere, Intro care i pe fiica
mea Safia. i numal acum aflu, cci nu mi-al marturisit
nimic, rege Hardobios. Asta este cea mal
mare i cea mai grea ocar pentru mine .i pentru
cei (tin jurul meu. Dac flu vrei s ajurz gem vrjina
ci de moarte, e$i dator ca, de lndat ce prime.ti
scrisoarea mea, s mi-o trimiti inapol pe filca mea
Safia, tea fara i neprihnit. Jar de flu vrei, on
dac zboveti, ne vom purta cu tine a.a cum ti
se cuvine i te vom pedepsi cumplit dup minia
i dup ura mea. CInd a citit scrisoarca, tatl
meu s-a tulburat i s-a Inspimintat, IntrucIt Safia,
daruita tatalui tu, nu era cu putin s fi ramas
teafara i neprihnit; ha mai mult, se tia c
facise un copil cu tatal tu, regele Omar Al-Ne-
man, Inca de la Inceput i fr vreo Impotrivire din
partea ci. Am Inteles atunci ce nenorocire se aba
tuse asupra noastr. Tatl meu i-a scris regelui
Afridonios, lmurindu-i Imprejurarea i artindui
Ca n-a tiut nirnic de neamul i do rangul Safici.
a Intrit adevrul cu mu de jurminte. CInd
a primit scrisoarea tatlui meu, regele Afridonios
a fost cuprIns do o minie fara de margini. Se ridica,
so aeza, se frAmInta, spumega i striga: ,,E Cu pUtinta
oare ca fiica mea, cea rIvnit de atitia regi

45
cretini, si Ii ajuns roab Intre roabele unui musuiman,
s se supun poftelor lul i s aib cii ci
copii? Pc Mesia! am s ma razbun PC musulmanul
asta, de s se due vestea in tot Rsritul i
ApusuL Si-atunci regele Afridonios, o, Sarcan, se
gindi s trimit soil la tatl tu, cu daruri bogate,
ca s-1 fac s creacl ca se afl in rzboi cu noi
i s-i cear ajutorul. Dar in fapt nit voia, o, $arcan,
declt sa va fac s ctdeti In capcan, tu j
cci zece mu de calreti ai ti, ca s-i lmp1incasct
astfel rzbunarea pe care o pregtea de multa
vrerne. Cit despre cele trei geme druite, cu puteri
atIt de man, ele n.u sint cItui de puin pierclute.
Erau in stpInirea Safiei, i au ajuns In miinile
pirai1or, apoi in miinile tatiui meu, care ml ic-a
druit mie. SInt Ia mine i am s i le art. Ci acum
tu trebuie s te Intorci numaidecit Ia ostaii tai
i s apuci cu Cl calea I3agdadului, ca s nu cazi
in laurile regelui Constantinici, pinA nii v
sInt Inchise drumurile.
Auzind-o, $arcan Iua mIna Abrizei, o duse la
buze i gri:
Laud lui Allah In faptunile lui ! El te-a
scos In calea mea, ca s ma scapi pe mine i p
tovarii mci. Dar, prea scumpa i indatonitoare
regini, eu flu ma mai pot c1espari de tine, mai
ales acum, dup cele cite s-au lntImplat, i flu pot
Ingadui s ramli aici singur, caci flu tiu cc poate
s se mat Intimple. Haide, Abriza, s mergem la
Bagdad!
Dar Abriza, care avusese vremc s cugete, ii
spuse
0, Sarcan, zorete s pled tu mat Int.Ii, sa
pui mina pe trimiii regelui Afridonios, care se
fI In mijiocul cortunilor tale, i sfl-i si1eti a marturisi
adevarul. Astfel te vei incrcdina de spusele
46
mole. Jar eu, Inainte do-a so Implini trei zile, voi
veni s te IntIlnesc i vom intra impreun in
Bagdad.
Sc ridic, se apropie de ci, Ii 1u capul in mimi
i-l srut. Jar Sarcan fcu la fel cu ea. 5i ea incepu
s pling, iar $arcan, vzIndu-i ochii lcrmind,
se induio i el, i plinse, Intocmai cum
povestete poetul:
Imi tot tergeam Cu dreapta, mohorIt,
La ciesprire, ockii ; lar cu stinga
0 cuprinseseni strins pe ctup git.
Si ea-rni opti sfios, currnmndu-i tinga:
,,/1U flu te terni c ma sortecti bIrfirii
1cmezlor din trib ? ,,0, flu! Ce-i, oare,
Ii spun, de nu c cea rnai grea trdare,
Pentru iubire., clipa despririi ?
$arcan se despri do Abriza, iei din mInstire
i inclec pe calul lui, pe care 11 tineau de
frIu c1oui tincie fete. Plec, trecu peste podul Cu
1anuri do fier, se afund In umbra pomilor i
ajunse la poiana din inima pdurii. Si cum sosi
acolo, vzu trei clret,i strunindu-i deodat caii
in faa lui. Ii trase spada, gata s loveasc, dar
Ii reeunsc mndat, i-l recunoscur i ci. Nu erau
alii decIt viziru Dandan i cci doi emiri ai lui.
Tustrei c1retii srir din ea i se grbir s-i
ureze pace prinuIui $arcan i sri-i povesteasc
Ingrijorarea cc cuprinsese oastea din pricina in
delungatei lui lipse. lar 5arcan le povesti cu dcarnL
nuntul Intimplrile prin care trecuse de la
inceput i pIn la sfIrit, precum i apropiata yeniro
a reginei Abriza i tridarea pus la cale de
solii lid Afridonios. 51 le mai spuse
- Pesemne c s-au i folosit do lipsa voastr
i-au fugit din tabr, ca s-1 vesteasc pe regele

47
br c nc afilim pe pimInturi1e liii. Cine tie dac
flu cumva oastea br a i nimicit-o pc-a noastrt
S ne intoarcem cit mai lute la ostaii notri
i in galopul cailor, ajunser numaidecit In valea
undc ii aezaser corturile. Pretutindeni
domnea depirna rinduialu, dar cci trei soil pieri
se.r, Ridicara grabnic taWira i fka.iri calen
toars spre Bagdaci. l)up.i mai muite zile, p0
posui [a hotare (unoscute i flu rnai avur a se
teme dc priflWjdii. Toti iocuitorii tinutt1ui zorir
s aduc rncrindc pent.ru ci i nutret pentru cal.
RIrnasei acolo o vrcme i pe urm pornir mai
departe. arcan increclin vizirului Dandan co
manda mtregu oti i nu opri cu ci, Ia urniii, decit
o sut de clreti aiei PC sprinccan. grosul
oastei sa piece inainte cale (100 Zi, apoi purccse
i ci Ia drum, cu sut.a lui dc rizboinici.
StrJ)atuseri 0 hu.ni bucat din cab i ajunse
ser Ia o posada tare ingust. Intro cboi munti
foarte malti, cInd vazura ridicinduse, la celtlalt
capt al trectorii, un nor gros do praf cc So apropia
vaIvirte i e risipi in curind, Isind la ivealu
o sut dc c1ireti, acopcriti cu zabe i cu vizicre
do otel. Clod ajunser atIt dc aproape cit s ii so
poat auzi glasul, ciiliiretii strigar:
(oboriti dc pe cai, musulmanilor, i precla-.
iv cu arme i (ai, &tminterea, pe Maria i loan I
trupurile voastic au s rimIn pe datI fr do
suflet
Auzind asemenea vorbe, lui $arcan i se ficu
negru inaintea ochibor i, aruncind fulgere de
mInie i cu obrajii arztnd ca para foculul, strig&
0, clinilor, cutezati s no amenintati, dupi
cc ai Indrznit s no treceti hotarele i s Inclcat
i pimIntu1 nostru ? i ne mai i aruncati asemenea
vorbe? i socotii c vei scpa teferi
din milnile noastre i-o s Va mal veJei: vreodat
tara?
Rcni apoi citre rizboinicii lui
Pc ci, dreptcredincioi1or
$arcan xc nipusti ccl dintli asupra vrijmou1ui.
Jar eel o sut de cMreti ai liii SC npust;ir i ei,
In galopLil cailor, asupra celor o sut de clireti
ghiauri, cele clou oti Sc incletar in IuptLi. toti
cu irilmile mai tan decit stinca. Oelcle Sc izbeau
cii otcie, spadele cu spade, loviturile bubuiau ca
grinclina, trupurile xc inlntuiau cu trupuri, jar
caii so ridicau in dou picioai:e i ck1eau greoi
peste alIi eai, i nu xc rnai auzea decit zngnitul
airnelor i i/bitlIiilC naprasnice ale fleiului Cu
ficrul. Lupta lini.i aa pmnI la apropierca nopii
i numal atunci ccle dOua blllu(iri (Ic oti sc des
parira i Sc putu face numrtoarca. arcan flu
afl printre oamenu liii nici rn1car pe unul atins
dc vrco lovitur mn grca. Si spuse
Otcni, Vol tili (a toata vial.a mea am plutit
pc rnarca L)atuliilOr iii (1C SC (1OQflCSC valurile
de paloc i de lncii, am infruntat multi viteji,
dar inca n-am intuinit oameni atIt de cutcziitori,
razboinici atit do apilgi i viteji atit de brbati
ca acetia dc-acum.
Iai tovaraii. liii Spuscia
Prinle Saican, aclevar graieti ! Dar mai pre-.
SUS dc toti razI)oiflicii aeua s tii Ca ccl mai mi
nunat i mai viteaz cstc Insui eful br care, pe
deasupra, on de cIte on ii vine vreunul dintre noi
la indemInil, xc cia Ia o parte, ca s nu-l ucid i
ca s-1 faca scapat de la moarte. Lucru PC care
nu1 pricopem nicicurn.
Auzindui cc spun, Sarcan, nimit, grai

49
Mime, no vom orindui i vom niv1i toi
deodati, cici sIntem o suti impotriva o sut. Si
voni ceie biruinI do la stpInul cerurilor.
Cu accast hotIrIre so culear .i cIormir.
Cretinii, la rInclul br, so strinseri in jurul c
petenici i-i spuseri
Astizi n-am izbutit Si 10 venim do hac
Tar ctpctenia rspunse
Las ca mime o sii no orinduim i-o s-i do
borIm unul cite unul
Cu aeeasti hotarire, adormir i ci.
I)e Indat cc zorii zilei so 1uminar i soarele
r1sri deopotriv i peste cci panici i peste eel
af1ai in rzboaie, prinu1 $arcan, dup ce se Inchiri
I Iui Mahomed cununa desviririi incnlcca
i veni intro cole dou rinduri de c1uei
rninduit,i pentiu 1upt i gri
lalui, vrjmaii notii s-au aezat In rinduri
do bataie. Si poinim impotiiva br, dar s nu no
batern doa \alrna, ci mai intii unul dintre voi
iasI din iinduri i s chcme cu glas tare la 1upt
pe unul dintie rzboinicii crctini. 5i tot aia, fie
care s so Infrunte cu cite un du.man.
At.unci,. unul dintre cftIictii Iui 5arcan iei din
iruri, ii Inclemn calul spre duman i strii
- I-bei, so afl printie voi vieun lupttoi de
seami, vreun rzboinic atit do cuteztor incit si
Sc infrunte cu mine ?
Abia rosti aceste vorbe, Ca i iei dintre cretini
un ca1iret acopeiit din cretet pin-n taip numaj
ru arme i fier, cu mtase i aur; clrea un cal
sur i avea fata rurnona, Cu obraji feciorelnici,
fir un fir de par. Dote pinteni calului pin in
mijbocul cImpului do lupt i se npusti cu sabia
riclicata asu.pra lupttorului musulman, pe care,
repode, dintr-o lovitur Ii piv1i din a, ii sili
s se dea prins i-l lu cu sine, In strigtele de
biruin i do bucurie ale otenilor cretini. Si
numaidecIt alt cretin iei din iruri i Inaint
pin la mijioc, ca so Infrunte cu un alt musulman,
care se i afla acolo i care era chiar fratele
celui Infrint. Cci doi lupttori IncepurI s se
lupte. Si flu dup mult timp ]upta so Inchcie cu
biruinta cretinului, cci prilejindu-se de o grceal
a musulmanului, care nu tiuse s se fereasc do
o lovitur, 11 izl)1 odat cu mInerul Incii i-l p0
virni din a. 5i-l lu i pe acesta drept prins do
rzboi. 5i urmar s se msoare tot aa, i defiecare
data lupta se Incheia cu Infringerca musul
manuiui do ctre crctin ; pin la caderea nopn,
douzcci do rzboinici musulmani fur infrini
i iuai prini.
Vzmnd cole IntImplate, 5arcan so mlhni foarte,
Ii st.rInse laolait tovarii i le spuse
Au coca cc am pit nu v pare cu totul nomaipomenit
MIme, en insumi am s ies in fata
dumanuiui i am s chem la lupt pe cpetcnia
creftmilor. 5i am s aflu cc pricmna 1-a Impins sa
ne Incalce tam i s no atace. 5i dac n-arc s
vrea a no da lmuiiri, 11 vom ucicle ; jar do prime
te, vom face pace u ci.
Cu aceast hotrIre,dormir pIn a doua zi.
Dimineaa, 5arcan sari pe cal i se apropie do
iruri1e dumanilor. $i vzu venind dintre cincizeci
do ostai coboriti dc pe cai un calaret, care
era Insi cpetenia cretinilor. Purta, prins cu
agraf la umori, 0 hlarnid de atlaz albastru, fli
fund peste zaua do zale mrunte. In mIn-i
fulgera 0 sabie din otel incliencsc. Clrea pc-un
cal negru, Instelat In frunte cu stea alba, mare
cIt o drahm do argint. Si ac-est calaret avea fata
fraged ca do copil, cu obrajii rumeni i feciorel51
nici, fr fir de par. i era frumos ca luna plin
cind rsare pe cer.
Ajungmnd in mijiocul poienii, tmnarul c1re
strig lui arcan in arbete:
0, Sarcan, fiu al lui Omar Al-Neman ccl
care stiipinete tirguri, i orae, i cetilti, i tur
nun, pregtete-te de grea lupt! eti cpetenia
alor ti, jar eu cipetenia alor mci aa Ca
hai s ne IneIegern astfel : care dintre noi doi
va birui In aceast luptil, sa ia prini pe toi Os
taii I)irUitului i s fie stpinul br!
Ci $arcan, cu inima clocotind de mInie, Ii i
repezise calul, aserneni unui ku turbat. Se cioc
nir nprasnic unul cu altul i lovitunile cdeau
ca grindina. Prea c se bovese doi munti i c doua
miiri se amestect vuind, intlinindu-se pe neatep
take. 5i nu se oprir din lupta de diminca1 pmna
seara. Atunci se desparir, i fiecare se intoarse
laaisIi.
5arcan grii tovaribor lui:
in viata mea n-am Intlinit Un luptator ca
asta! Dar cc mi se pare cu totul de minune la ci
este c, on de cite on potrivnicul lui rtmIne des
coperit, nu-i rnete, ci numai 11 atinge uor Cu
virful lancii. Eu flu mai pricep nirnic din toat
Intimplarea asta. Tare mi-ar plcea s am cit mai
multi izboinici tot atit de nemnfricati.
A doua zi pornir s se bupte iar, dar tot fr s
biruie vreunul. A treia zi, Ins, se IntImpl c, in
toiul luptei, frumosul i tinrul iupttor cretin.
ii avInt deodat calul I.n galop, 11 opri scurt i
11 struni naprasnic; calul se ridic in dou pieioare,
iar tInrul se prbui din ea la pmInt. Atunci
5arcan sari 1 ci de pe cal, se repezi cu sal)ia ridicat
asupra potrivnicului i voi s-l strpung.
Dar frumosul cretin striga:
Aa so poart, oare, un viteaz? Aa core
buna-cuviin1 s to pori cu femeile?
Auzind asemenea vorbe, arcan, uimit, so uit
Cu luare aminte la tinr i cunoscu c e regina
Abriza.
arcan Ii zvIrli cit cob sabia, Ingenunche lIng
tInra fati, srut pmIntui i o Intreb:
Ci pentru ce toate astea, regmn?
Ea rispunse:
Am vrut s. to Infrunt eu Insmi pe cimpul
de luphI, ca si vd cIt trie i cit vrednicie ai!
S tii cii i cci o sutii do rzboinici care s-au luptat
cu ai tii sInt tot fecioare tinere ca mine, tar
cu, dacii nu s-ar fi riclicat calul in douii picioare,
ti-a fi ariitat mcii muite aitele, Sarcane!
arcan zimbi i-i spuse:
Mrire iui Allah care a fiicut sii no IntIlnim,
regina Abriza, domnita a vremurilor!
Regina dete tovaniielor ci poruncii de plecare
i-i Inapoie lui arcan pe cci douiizeci do prini
do rizboi. Si toi ciizuri in genunchi In fata el i
srutari piimIntui. tar 5arcan so Intoarse ciitre
frumoasele fete i spuso:
Oricare rege ar fi bucuros sii so bizuie pe
viteji ca voi
Apoi so progiitiri do piecare, i cci douii sute
do ciuireti iuari impreunii drumul Bagdadului.
5arcan Ii lisa po toti si piece Inainte, iar ci cu
Abriza veneau la urmi, Insotiti numai do un sclav,
voioi ca doi indriigostii. i dupii ase zile priviri
stralucrnd In zare slilvitele minarete ale Orauiui
Picii.

Cnd povestei ajunse aid, $ehcrezada vzu zorii mijind


i, sfioas, ticu.

53
Cind se lds a cincizeci ci una noapte

Ea urrn:

PrivirI stri1ucind in zare slvltele minarete


ale Oraului Picii.
Atunci 5arcan rug pe regina Abriza i pe tovar
e1c ci s-i scoati armurile de rzboi i s le
schimbe cu hainele br do grecoaice. Trimise apoi
cItiva soli Inainte, care s-l vesteasc PC regebc
Omar AlNeman ca sosete lmpreun Cu tinIra
icgini Abriza i s-i IntImpine cu alaiul cuvenit.
In seara aceea desclecar, ridicar corturi pentru
noapte i dormir pln dimineata.
I)e cum se fcu ziu, prinu1 5arcan i otenii
lui, regina Abriza i rzboinicele ci IflCale(Ua
iari pe cal i 1uar calea ctre Bagdad. Si iat
Ca le iei in IntImpinare lnsui marele vizir Dandan
Cu Ufl alai de o mie de clrei ; se apropie de
tinra regina i de 5arcan i srut parnintul
dinaintea br; pe urm intrar irnpreun in ora.
5arcan urca mai Intli in palat ca sb vada pe
tatl su, regele Omar AlNeman. Regele se ridh,
11 imbraia i-l lntreh cc veti ii aduce. Jar
$arc:an Ii povesti toat lntImplarea cu tinira
Abriza, fiica rcgelui Hardobios din Chezareea, i
viclenia regelui Constantinici, i ura acestuia din
pricina Saud, cadina care era chiar fiica. regelui
Afridonios. 5ii povesti i despre buna gzduire
i despre sfaturile cuminli pe care i le daduse
Abriza, precurn i clespre cea din urm fapt vito
jeasc a ci i despre toate insuirile-i de ferneie
frumoasa i de rz1.oinic.
Auzind aceste din ui-ma cuvinte, regele Omar
Ab-Ncman se aprinse do clorinta do a o vedea pe
54
acea tInr minunat. 51 se gndi In sine Ia place-
rca dca simi In Li1cuu1 lui trupul tare, zvclt i
binx legat, de fat 1it in lupt, de fecioari 1mpH-
nitlt, atita de iuhit de tovare1e ci rnbtacate In
hainc dc rzboi, cu obraji feciorelnici ca ai Uflol
baieti fr fir de par In barb. Cci regele Oniar
Al-Neman era un btrIn pun de-o putere nemaipomenit,
care nu se temca de luptele birbatiei
i Intotdeauna ieea biruitor din bratele femeilur.
51 cum lui $arcan mci prin gind flu-i trecea eLi
tatl su ar nzui ceva in legLiturLi cu tInra regina,
alerg s-o caute i s-o aduc In fata Iui. Rcgele
se aez in ji1u1 (lomncsc, porunci sfetnicilor i
robilor sL piece, sii opri numai pe eunuci. Domnita
Abriza veni in fata lui, sLiruti pmintul sii vorbi
Cu mult istetime i cu vorbe (lintre edo mai aiesc,
aa Ca regele Omar Al-Neman rmase cu totul
fermecat, ii mu1umi i o preaslvi de cite fcuse
pentru fiul su $arcan i o pofti s ac1a.
Abriza se aezLi i-i desfLieu vlul subt,.irc ce-i
acopcrea chipuL I)omnita era atIt (IC frumoas,
melt rcgele Omar AlNeman simi ci pier
mintile. Poruncj numaidocit sLi so dea Abrizci i
tovarLie1or ci cele mai bogate odi din palat, jar
domnitci sLi i se aduc tot cc se cuvine unei adevarate
reg:ine. 5i numai dup aceca o intreb despre
cele trei geme cu puteri vrLljite.
Abriza grai
0, rege fr do searnLin, cele trei genie albe
le am asupra mea, cLici nu le prscsc nieiodat.
am s i le art.
Aciuse Indat lLidja, o deschise, scoase din ea
0 cutie Cu capac, i din aceast cutie o alta mai
mica, toat din aur. Ii ridic repede cpce1u1 i
atunci aprur cele trei geme aibe, rotunde i
scinteletoare. Abriza le duse una cite una Ia buze
si apoi le InmIn regeiui, ca dar pentrel buna lui
gzduire. Dup aceea iei din sahi.
Regele Omar Al-Neman sirnti Ca inima lui
se duce cii ca. Dar cum gemele se aflau dinaintei,
scInteietoare, ii chem1 pe $arcan si-i drui na
dintre dc. arcan ii Intreb cc are de gind cu celelalte
dou. Regeie Ii rspunse:
Vreau s-i dau una surorii t.alc, micua
Nozhatu, jar pe cealalt frioru1ui tu DaulMacan!

arcan simti o fuigerare crunt in piept auzind


cuvintele din urm, in Iegtur cu Un frate mal
mic, despre care ci flu avea cunotint, cci tia
numai de na%terea fetiei Nozliatu. Se Intoarse
deci ctre rege il Intrcb
0, tat, aadar tu mai ai un flu in aar de
mine ?
Tati Ii rspunse:
Mai am, da, un fiu; are ase ani i e frate
gearnn al fetitei, amIndoi nscuti de roaba
Safia, fiica regeiui Constantiniei.
Atunci $arcan, tulburat, se frmInt de suprare
i de minie, gata s-i sfIie hainele de pe
ci. Dar so stpini i gri
- Fie arnindoi sub binecuvintarea lui Allah
prealnaltul!
Ci tati iui bgase de seam cit era de zbuciumat
i (Ic suprat, ii spuse
0, fiule, de cc te mmii i te frammnti ? Au
flu tii ca numai tu ma vei moteni la domnie, dup
moartea rnea? i nu tie ti-am dat mai Intii cei
mai frumoas dintre geme?
aican, netiind ce s raspunda i nevrind s-1
Infrunte sau sa-i rnIhneasc pe tatl su, CU
capul piecat din saia Imprteasc.
Sc duse dc-a dreptul Ia iatacul tinerci regine
Abriza, care Ii primi numaidecit, ii multumi duios
pentru ceca ce fcuse pentru ea i-1 rug s se
aeze a1ituri. Apoi, vzindu-1 Intunecat i mihnit,
ii Intreba cu gingie ce are. Jar Sarcan, mrtu
risindu-i pricina mihnirii iui, adug
Dar ceea cc ma Ingrijoreaz cu deosebire,
Abriza, este c am bagat de seam Ia tatl meu o
pornire ctre tine. I-am vzut ochii curn se aprind
de dorinta
Ea spuse:
Liniteteti sufletul, Sarcan, cici nu vo
a tatlui tu decit moarti. Oare CC1C trei sutc aizeci
de fcmei i altele Inca flui sint dc ajuns, de
rivnete la fecioria mea? Fii pe pace, arcan, i
alung -ti grij lie!
Aduse apoi mIncare i butur ; amindoi mIncara
i bur; pe urm arcan, mereu cu sufletul mihnit,
Se Intoarse la ci i se culc.
Ci regele Omar Al-Neman, (1Ua cc $arcan ieise
de Ia ci, se duse s-o vad pe cadina Safia in iatacul
ci, ducind cele dou geme preioase, atirnate de
cite un 1ntior de aur.
CInd 11 vizu, Safia se ridici i nu se acz decIt
dupi cc se aez mai Intii regele. Venir la ci i
cci doi copii, fetita Nozhatu i bieteiul DaulMacan.
Regele ii srut i le atirn la gIt fiecruia
cite o gema. Cci doi copii se bucurar, jar mama
ii ii ri regelui bun pace i fericirc. Atunci regcle
11 grai
Safia, tu eti fiica regeiui Afridorios din
Constantinia i nu rni-ai spus acest lucru niciodat.
Dc cc mi-ai ascuns adevrul, Impicdicnc1u-m
s am fata de tine 0 purtare vrednic do stirpca
ta i sa-ti dau cinstirca i slava cc ti sc cuvin?
Safia ii rspunse:

57
0, rege, preadarnicule, oare ce a mai putea
s-mi doresc? M-ai copleit cu darurile I cu buntatea
ta, i rn-al fcut mama a doi copii frumoi
ca luna.
Regele Omar Al-Neman fu nespus de incIntat
de acest raspuns, pe care ii gsi pun de rntelcpciune
i de gingie. si-i dirui Safiei tin palat Inca
i mai frumos decit ccl pe care-i avusese pIni
atunci, i-i rostui o viat i mat imbe1ugata. Pc
urm se Intoarse la palatul lui, ca s judece, s
caftineasca sau s mazileasci, dupi ObicCi.
Ci mintea i inima Ii erau tulburate necontemt
de chipul reginei Abriza. Ii petrecea la ea ceasun
In ir, tifsuind ba de una, ba de alta, tot
strecurIndu-i vorbe cu dedesubturi. Dar Abriza
ii rspuncIea do fiecare data
0, rege prearnrit, cu, In aclevar, nu doresc
nicidecum barbati.
Asta ii atita i-1 chinuia i mai mult pe rege
care, pIn la urm, se Imbolnvi de-a binelea.
Atunci Ii chem pe vizirul Dandan i-i dezvalui
dragostea ce-o nutrea pentru minunata Abniza,
i neizbinda Incercnilor sale, i deznadejdea c
niciodat n-are s lie a itit.
Dupa cc Ii ascult, vizirul ii gri:
Iat cc zic Cu. Dc Indat cc so Insereaza, Ia
Cu tine o bucatica de banj i clu-te la Abniza, boa
cu ea i strecoar-i la urm In pahar bucatica de
banj; nici n-are s ajung la pat, ca va ft in stpinirea
ta. Si vei putea s faci cu ca tot cc ti se
va parea potrivit, ca s-ti potoleti donintele. Eu
aa socotesc.
Regeic rspunse:
Aa-i, sfatul tu e bun i se poate Infaptui
uor.
l)cschise un dulap ci lui o buctic do banj atIt
do puternic, IncIt numai mirosul lui ar fi fost do
auns ca s adoarm pe un an Intreg chiar i un
elefant. Puse bucica do banj in buzunar i atept
si so faci scar, cind so duse Ia regina Abriza,
care so riclicLi sIl intImpine ci flu stttu jos decIt
dup cc se acez rcgclc i o pofti s stea i ea. E1
Incepu s.-i vorheasc1 i curind Ii art dorinta
dc-a bea ceva. Jnc1ati Abiiza aduse buturi i tot
felul de fructe : migdale, alune, fistic in cupe man
de aur i do cristal. Si so pornir s boa ci s se
Indemne urnil PC altul, pIn cc vinul incepu s i
se urce Abrizei la (ap. lndata cc bg do seam,
regele scoase bucatica do han i 0 tiflU ascunsa
in rnIni; umplu o cup, biu pe jumtate din ca
i, pe funic, strecur inkuntru banjul. ntinse apoi
cupa tinerci fete, spunIndu-i
Domnit, ia aceast cup i soarbe butura
dorului meu !
Regina Abriza, fr s bnuiasc nimic, lu
rIzInd cupa i o bu. 5i do Indat i se invIrti totul
inaintea ochilor c flu mai avu vreme dccit s se
tirasc pIn Ia pat, undo se prabui pe spate, cu
bratele Intinse c Cu picioarele deprtate. Dou
fclii marl luminau la cele dou capete ale
patului.
Atunci regele Omar Al-Neman so apropie de
Abriza ci Incepu si deziege ciretunile de mtase
ale largilor ci alvani. Dar cine ctie msura a tot
ce so petrecu?
Astfel se prpdi fecioria tinerei regine Abriza.
Cind totul se sfiri, regele Omar AlNeman se
nidic c se duse In odaia de alturi, tinde se afla
roaba cea mai iubit a Abnizei, credincloasa
Boab-de-Mrgean, creia-i spuse:
Du-te repede la stipina ta, c are nevoic
do tine.
i Boab-de-Mrgean a1erg la stpIna ci, pe
care o gsi mntins pe spate, InsIngerat i ofi1it
i Ineleso ci avea trebuinta do Ingrijiri grbnice.
o terse do sInge, o sp1, o stropi cu ap dc trandafiri
si-i umezi buzele cu ap de flori do
portocaL
Atunci regina Abriza deschise ocliii, se ridic
PC jurnitatc i zirind-o pe Boab-dc-Mrgean
o Intreb
Ce s-a intimplat cu mine, Boabli-de-Mrgean
? Spune-mi, c ma simt sfIrit.
Boaba-de-Margean ii povesti In cc stare o gasise,
i Abriza Intelese cc feuse regele Ornar Al-Neman
cu ca i c nimic flu se rnai putea indrepta. Durerca
i amarilciunea o copleirl Intr-atIt Incit ii
porunci roabei si nu. mai lase pe nirneni sa intro
in casi, jar regelui Omar Al-Neman, dac ar vcrL
s-i spun aa : ,,StpIna mea este bolnava i nu
poate prirni pe nimeni.
Regele Omar Al-Neman incepu s-i trimita
Abrizei in fiecare zi roahe Incrcate Cu tlvi marl
Cu tot felul do buntti i do buturi, cupe plinc
cu fructe i Cu (lulceturi, i glvane do porelan
CU sorbeturi i Cu siropurL Ci Abriza rarnase inchisain
iatacul ci, pIn cc intr-o zi bg do searnii
ca pInteceie incepuse s-i creasca i mijiocul sa
so Ingroae, i pricepu cii era insiircinatii.
Atunci, do durere, lumea Intreagii nu mai
Insemnii nirnic in ochii ci. Nu vru sii rnai asculte
nici cuvintele do mingliere ale Boabei-dc-Miirgean,
ciireia ii spuse:
Boab-de-Miirgeari, Cu sint do vina cii am
ajuns aa curn am ajuns, ciii flu rn-am purtat dupii
cuviin, prisindu-mi printii i tara. Jar acum
mi-c sil de mine i de viat, curajul ml s-a sflrit
i puterile mi s-au dus. Odat cu fecioria, mi-am
pierdut i viaga, i flu mai sInt in stare si Infrunt
nici micar un copil. N-a mat putea s Un nici
frIul cahului, eu, Abriza, tInra cea plin odinioar
de flicri i de trie! Acum ce s fac? Dae am
s nasc in acest palat, ajung de ocara tuturor
rnusulmanilor de-aici, care au s afie curn mi-am
pierdut fecioria. Jar c1aci mi intorc la tatl mcii,
cu ce ochi am sI indrznesc ai privi? 0, cIt de
adevirate sInt cuvintele poetului
Prieteiu, Ia pururi hirieairzinte,
Ci-n vremurite cle necaz, amare.
N-al s-i mal poi af Ia nici un printe,
Nici tar, i nici cas primitoare!
Boab-de-Mrgean ii spuse:
StpIn, sInt roaba ta i rmIn supus porun
cilor tale. Poruncete i te ascult!
Abriza rspunse:
Atunci, Boab-de-Mrgean, ascu1t-m!
Trebuic numaidecIt s fug din acest palat, fIr
sli simti cineva, i si ma intorc, oricum, la parintii
mci. Eu nu mai sint acum decit un trup fr
de viat. Implineasca-se, clar, voia lui Allah!
Boaba-de-Margean ii rspunse:
0, regn, ceea cc doreti tu este lucrul cel
mai bun cu putin!
Chiar din acea clipa, ea Incepu s pregateasca
in tain plecarea. Trebui sa atepte Insa Un prilej
prielnic, cInd regele pleca La vIntoare, iar
arcan se ducea la hotare s cerceteze cetatile
de paz. Ci. pe cind dc ateptau acea zi, sorocul
naterii se apropia. Aa eli Abriza ii spuse Boabei
deMrgean:
Trebuic s pleclIm chiar In noaptea asta! Ce
pot sIl fac Impotriv.a sortii care mi-a scris pe frunte
e trebuic sli nasc peste trei sau patru zile? S
pleclim numaidocIt, cici once nenorocire e mai
bunli decit. Sli nasc In acest palat. Cautli dar un
blirbat care sli ne Insoteasei pe (Irum ; Cu flu mai
am putere Sli tin in mIn nici cea mai uoar
armli.
Boabli-de-Mlirgcan rlispunse:
Pc Allah, stlipInli, nu cunose decIt un singur
om in stare s ne Insoteasc i s ne apere, i
anume pe uriaul Moroz, unul dintre arapii regelui
Omar Al-Nernan. L-am omenit de multe on
i 1-am rlispltit Cu dIrnicie. Mi-a povestit cli ma
into a fost tIlhar do drumul mare, clan acum este
paznicul por.ii palatului. Am slil caut, am s-i
dau bani i am sli-i fgduiesc Cli, atunci cInd o
s ajungem In tara noastra, o s-l Insurm cu cea
mai frumoasli grecoaic din Chczareea.
Abniza spuse
. Boabli-de-Mlirgoan, mi-i spune nimic, adu-1
numai aici i am Sli VOrbCSC CU CU ci!
Boa1i-cle-Mirgean so duse s-1 caute pe arap
i-i spuse:
Moroz, a venit ziua norocului tliu. Trebuic
Sli fad Insli ceea ce-ti va porunci stlipIna mea.
Vino cu mine
Ii luli do mmli i1 duse la regina Abriza. CInd
o vzu, arapul Moroz Inaint si-i srut mIna. Ea
sirnti o stnIngere in inim, ii fu sil de Inftia
rea arapului, dar gIndi : ,,La nevoie, faci once !
i, stpininc1ui scIrba, ii vorbi : -
Moroz, eti tu in stare s ne ajuti In nite
Imprejurri grele i nenorocite? Dac-ti voi imprt
i o tain, vei putea oare s n-o spui nimnui?
Arapul Moroz rspunse:
Stpin, am s fac tot ce-mi vei porunci!
Atunci Abriza urm:
Vreau s ne pregteti in grab doi catIri Pc
care s Incrcm buclucurile noastre, i doi cai
pentru noi, i s ne scoti de aici, pe mine i pe
roaba mea, Boab-de-Mrgean. si-ti fiigcIuiesc
c, de indat ce vom fi ajuns tustrei In tara mea,
am s te Insor cu cea mai frumoas grecoaic pe
care ti-o vei alege. i-o s te cop1eim cu aur i
Cu bogii, jar dac vei don si te Intorci in ara
ta, vei pleca de la noi, incrcat cu daruri nenumrate.

La aceste vorbe, arapul Moroz nu-i mai incipea


In piele de bucurie, i strig
0, stpln, vol avea grij de vol amIndou
ca de ochii mci din cap. Am s pregtesc de Indat
catIrii i tot ce trebuie i voi pleca negreit CU VOl
P1ect, fcu repede toate pregitiri1e de trebuin,
i pe urm, nebgai in seam de nimeni, cu toat
starea Abrizei, se strecurar afar din cetate.
Dar regina Abriza, pe care Incepuser s-o chinuie
durenile facerii, fu si1it s se oprease din drum
chiar in a patra zi. Nemaiputind s indure, Ii spuse
arapului:
Moroz, ajutLi-m s descalec, cad ma sfiresc
de durere.
Si-i porunci i Boabei-de-Mrgean:
Descaleca i tu i vino lIng mine, ca s ma
ajui.
Dar, dupii cc dscdecara, arapul Moroz, vzInd
farmecele reginci, fu cupnins de pofte, se apropie
63
de tinIra cc sta s 1eine de seirbLI i de minie,
i ii spuse:
Stpin, las-te mie!

Cnd povcstea ajunse aici, $thertzada vzu zorii


rnijiud .i, sfioas CILIn (Zu, amiii tentinuarea pe a
doua zi.

CInd se lasa a cincizeci i dotia noapt


Ea urm i

0, preafericitule rege, aadar hIdul arap Moron


i-a spus reginei Abriza:
Stpi&i, las-te mie!
AtUflei regina i-a rspuns
Arap, fin de arap, fecior dc rob! Cutezi S
vii astfel In fata mea? Ce neagr ocari pentru
mine, s ma aflu fara de nici un ajLltor in miinile
celui mai scIrnav clintre robi Ticdosule ! Dc mi-o
ajuta Allah s mai seap din nevolnicia in care ma
aflu, am sti pc(lepscsc neOI)rzarea Cu mflSai
mIna mea ! I)ecit si ma las atinsa de tine, mai hrne
ma omor i sfirese cu suferineIc i cu necazurile
vietli.
CInd 0 auzi arapul vorbind asifel, se infiirie
atit de cumplit, incIt Sc buthuca tot, faa I se
strImb de ur, narile i se umflar, jar )uzulc iui
groase i se fcur pung. Trcrnurmnd din tot
trupul, se arunc asupra reginci, Cu spada In min,
o apuca de par i-i ImplInti fierul in piept.
Aa muri Abriza, de mina acelui arap.
Pupa care, Moroz so repezi Ia (atirn inclircati
cu bunurile Abrizei i, zoririd u-i din urm, pieri
degrab in munti.
Tar regina Abriza. dindu uf1cir1, r.sc-u un
biat in J)1ae1o credi ncloasci I oabaac-Pdargean
care, in (lurerca ci, Ii punea trin pe cap, Ii
sfIia hainelo i se Ltca peste obiaji do tinea
singule. Si strig
0, biaia mea stipIn ! tu, rizboinica atita
do viteaz, to prapa(le.5t1 aa, ucis do un tici1os
rob arap
Ci nici flu isprvi si so ieloasca BoahcieMirgea
Ca i vzu tin nor tie puibere ridicmnduse
piflafi slavi i apropiindu-se ca vintul. i c1eodati
noriil se risipi i (un ci SC W1 0 oaste do luptatori
.i do ca1are1i, toti irn1)iacai ca otcnn din Choza
rcea. Era oastea regelui Hardobios, tatl Abrizei.
Razbatusera pIn la ci zvonuri c Abriza a fugit
din minstire, aa ca regele ii adun.ase grabnic
os1an, luase ci. InSUi conianda i pornise etre
]ag(Jad. $1 astfel so afla acum chiar in locul undo
I usese ucisI Abriza.
Wizinduii copila moart, regele sIri do pe cal
so pibui la pmint. Jar l3oah-deMrgean
SC pue si plinga In hohote .i Sa SO jcluiasca i
mai curnpiit. I)e Indat. cc regeic I.i veni In sirntiri,
ca ii povesti mtreaga intImplaic 1-i SDUSO
- Ccl cc tia ornorit eopila este un arap al
geiui Omar A1Ncman, desfrrnaltil care ia bat
bC tIC Ca.
Regele Hardohios, aflIncl acestea, vizti ncgru
iriaintea ochilor i 1iotIrI sa so razbune crunt. Mai
nti I ins porunci s so intocrneasc o ns1ie
pentru trupul fiicei lui i s so intoarc la Cheza-.
n ea, ca sa-mplineasca (latorintoic inmormIntarii.
A,j unginci I n (Thezareca, regcle Hardobios intr
in palat i chem do indat pe doica iui, Muma
Piapadurilot-, careia ii vorbi astfel

65
Dok-i, ia{1 ceau fk-ut nmsulrnanii cu fa
mea ! Rcge]e ia ipit fec.ioria, jar robul lui a VOi
S() pmgareas(-a .i a t1(SO. IVIU1ifl(1, ea a nasc
Un iiat, po (an II ingrit.c l.3oabde1V[Irgea
Am uiat po .f\Tcsa (-ami VOl r buna copila
ca voi ptJa iuinca do canS am .fost ac-operit. Alt
flintri, ini u(-ld c-u mina mea
Si 1fl(cU si p1ingi arnarnic. At.um-i I\iurnaPri
pduriIor ii spuse
l)e icizbtinare s nu te ingrijeti, mariata.
Am si1 fac cu pe musulmanul asia s-i ispa
easca toate firc1e1egi1e. Am sa1 omor i pe ci
i pe totii copiii lui, In aa chip, incit s aungi
lucru Ic poveste i s SO pomeneasc veac do veac,
in toate coluri1c pmintului. Ci trebuie sa (lai
asc-ultare vorbolor mole i sa Ic urmezi intoemai.
Ponncete sa fie a(lusc ai(-i Ia palat clflCi fecioare,
ccli rnai frumoase (un (hezai-cea, (u sInii Cci mai
frumo5i. Si f aa ca s vin aki i cci mai maui
invati i cci rnai hal-aziti poei din toate iriIe
musulmane vecine cii regail tu. Porunce.te po
urrnhi acestor invtati musulmani s le creasc
pe cele c-mci fete dup tiinta br, sa ic Invete crc
clinta miisulmanilor, istoria arabil.or, cronicile cali
filor i toate faptele regilor musulmani ; tot aa,
s Ic invete i cum si so poarte, curn s vorbeasca
in fa1a regilor, cum s petrcaca Irnpreuni cu ci,
cum s Jo (lea sa boa; s Ic deprind cum si spuna
versurile cebe mai frumoase i cum s alctuiasc
i (IC stihuri, i CUfli SL rosteasca Voibe (IC lauda,
i indeminarea cintecului. Si e dc trebuint ca mnva
tura br s fie clesvIrit, m.ear dc-ar tine i
zece ani. Sc c-ado sa fim cu mult. rabdare, aa c-urn
spun arabii pustiei : ,,Rzbnnarea se poate implini
i dup patruzeci de ani. Jar razbunarea la care
cuget cu core ca fetele acestea s fie desvIrite

66
in totuL $i ca s tii i tu cc gInd am, af1 c
regele musulman are slbiciunea fomoilor i,
drept acoea, ia fkut un harem cu trei sute i
aizeci do cadine, in afar do cole o sui d tinere
plecate cu regina m)astr Abriza, i in afar de
toate fomoile (arei mai yin ca haraci din toate
prtilo. Aa ci en am si-1 fac si piari prin sl
biciunea Iui.
Auzind acestea, rogek flardobios so lurnin la
chip, 0 Irnbii pe MumaPrpiduriIor i trimise
de indat s se caute invitaii rwsulmani i copi
ide neprihanite (IL Sini feciotelnici.

Cind pOVeSlH .1j tLflS( iici, $ehrezuclu vdi.i zorli


inijind i tau. sIoas.

Cmnd s.e ls a cincizeci i treia noa pie

Ea urn:

0, preaferxitule rege, aadai rogek 1-Jardobios


trimise do Indatli s se (aute Invitat,ii rnusilmani
i copilelo neprihinite, en sIni feciorolnici. Pe Invi
tati Ii primi cii toat cinstea ii coplei Cu (larurl
Cu avu1ii ; Ic incredin apoi copilele cele fru
moase i le ceru si le dea cole mai alose mnvitt.uri
musuimane. Si invtatii ii ascultar i fcur in
tocmai cum le porunci regele Hardobios.
Ci regele Ornar Al-Neman, cInd se Intoarse de
la vIntoare i afIi de fuga Abrizei, so minie amarnic
i strig
Cum so poate ca o Iemeie s piece din pala
tul meu fthi ca nimeni s tio? Dac i regatul
67
mcii este tot aa do bine pzit ca palatu), pieirea
noastrjI cste ncindie1niea.
Pc cifl(1 vorhea astfei, iati ci so Intoarse i
.Sarcan do la rizboi j so Infi tatlui siii, do Ta
care a[i (lespre fua Ahrizei. Si din clipa accea,
arcan nu mai putti si sufere voclerea palat.uhii,
ineai t i toatu grija r(gehu mu xc rnai Intorcea
(1c(it eUre .Nozhatti i citie i)atil.IVlacan. 1)in zi
in vi arila ma abatut, pma cc regelo ii. Introbi
(c ui lii, fiulu, do ii fal1a tot mal ofi1itt
mai pierit ?
5aiean ii raspunse
- Tati, viata in palatul tilu mia ajuns (10 r
Indurat, din mai multe pricini. Tia cere, dari,
siimi fad un hatIr : nuniete-m cIrmuitor al uncia
dintre (ctuIi1e imparat;iei, undo s ma Ingrop
pentru cite zile mai am do trMt.
Dupi care rosti accste stihuri miiestie
ilcurn, cInd port in suflet
Nolan de vise rnoarte,
Mi-ar fi cu mult mai blue
S pot pleca th-parte
Ca othzu-m sd nu vada,
Ureckea s uaud
Nintic din ceairizntete
lubirea mea pierdutt.

T{egcle Ornar AlNeman intelese pricinile ciure


iii mi $arcan, cuti sii mi.ngI.ic i-i spuse
0, fiul nicu, facisc dupa vma ta ! Si mntru
ccl mai do scamt ora al irnpuiei mole cst.o
Darnascul, to cftnesc cirmuitor al Damasculni,
chiar din accasti ciipii.
Porunci si vie numaidecit (heCli palatului i toti
mai-marii Impiiriei; nurni In fata br pe Sarcari
cIrmuitor aT $rtilor Darnasculul i porunca fu
scris i pecetluita pe bc.
Sc fcurii degrab toato cole cuvenite pentru
plecare, jar Sarcan Ii 1u rtmas bun do la tatl
i de la mama sa, i do la vizirul Dandan. Si dupi
cc primi Incl)inarea ernirilor, a vizirilor ia tutu
ror cirmuitoiiioi Impriliei, porni In fruntea otenilor
lui i nu mai poposi pIn cc flu ajunso la
Damasc. Locuitorn ii primir in zarv do tillnci
i de timbth, do trImbite i do trompete, cu tot
orau1 impuduhit i luminat in cinstea iui. 5i toti
ii ieir in intimpmare eu mare alai, rInduiti in
dou iruri, unii do-a dreapta, aitil doa stinga.
Ci regele Omar AlNoman, dupi piocarea lui
Sarean, primi la ci pe Invtatii mnsrcinai cu croterea
copilei Nozh.atu i a fratehui ei Daul-Macan.
$i inv1aii gidr astfel regelui
Miria-ta, am venit s-ti dim do veste ci
odraslele mriei-talo au isprvit tot ce-aveau de
Invat i sint stpini acum pe toate tainele Ini?elepciunii
i ale cuvintului, cunose toate artelo i
toate bunclo deprinderi.
La aceast1 veste, rogele Omar .A1-Neman flu
mai putu do multumiro i do buourie, ii daru
pe Invati cii daruri bogato. Cereeti i V1ZU c
mai cu seam fiul su DaulMacan, acum do pals
prezece ani, so fieuse tare cIiipo i omic, i era
c.1ret fr peroche, plcindui cii cleosehire sil
stea do vorbi cu invitatii, on poetii i cii Intelep
til pricopui in tairicic logilor ci ale Coranului.
5i toti locuitorli Bagdadului, fie barbati, fie femei,
11 iubcau cli binecuvintau.
Ci veni ci-o zi eli-id prin Bagdacl trccur peicrinii
Ce so cIuecau de Ia Irak ctre Mecca, oracul
sfint, ca si-ci lmplineasc datoriiio hagialIcuiui,
69
i apoi Ia Medina, ca si vadi n-iormintul Profetului
Cii (1 fie mIngIiera i tihna lui Allah
Cind viizu sfIntul alai, I.)auli\lacan se aprinse
(le 1l(ini(ie, alerg Ia tatu1 sIu ii spuse
Vin Ia tine, tat, (-a srimi clai ingc1uiniI si
p]ec in sfintui hagialic.
Ci regele Oniar AlNenian Inccrei sIl a1
de la asemenea gind, nui inga(1ui s piece 5i
zise
- Eti prea tmnLr, copii Ui mcii 1)ar anul viit.or,
clac vica Allah, am s p1cc i cii in hagialle i,
negreut, te voi lita cu mine.
1)aul-Macan, ciruia anul viitor i so parea tare
departe, alerg la sora lui geaminii, Nozhatu, si-i
spuse
0, Nozhatu, mor do dorinta de a pleca In ha
gialic i (Ica vedea mormintul Profetului
ci fie mingiierea i tihna Iam (cl-ut ingiduin1
tatiui nostru, dar nii mia clato. Acurn mi g
dose s iau eeva barn cu mine i st p1cc pe ascuns,
fIr si1 Intiiniez pe tata
Nozhatu, plin i ea de inficrare, grIi:
Allah cu tine, frate! Ia-ma i PC mine, vreau
i. cu si vcl mormintul Profetului Cu ci fie m
giierea i tihna
El ii iispunse
fine ! La caderea nopii, si vii la mine !
at grij s nu vorbeti cu nimeni nimic despie
asta.
La miezul nopii, Nozhatu so scu1, so irnbrc
in hainele 1)arbateti date dc DaulMacan, care
era do potriva ci, 1ui bani de drum i plec dc-a
dreptul spre poarta palatuiui, unde 11 gsi pe Daul
Macan ateptind-o cu dou cmiie. Daul-Macan
o ajut po sor-sa s Incaicce pe una dmtre carnile,
tar ci Incaicca pe ceala1t. Animaleic pornir i,
ocrotii de Intunericul nopii, cci doi ajunseri iritre
pclc?rini i se strecurar in rInclurile br, fr ca
s-i fi bgat cineva in seami. i-aa, dui de caravana
(IC la Irak, apucar calea spre Mecca, ieind
din Bagdad.
Allah Ic purti do grijt i-ajunscri cu pace la
sfinta Mecca. Aici, Daul-Macan i Nozhatu nu mai
puteau de bucuiie cmnd sau vzut pe muntebe
Arafat i si-au indeplinit, dupi datinc, indatori
rile cole sfintc. Jar cind au fIcut mnconjurul Kaabei,
iau sjmit sufletele pline deo mare fericire.
Dar nu sau mu1tumit numai cu Mecca, ci s-au
dus, ininai do evlavw, pIriii la Medina, ca st se
inchine la mormintul Profetului cu el fie mm
giierea i tihna!
Atunci, cum hagiii tocmai se pregiteau s se
Intoarc in tara br, DaulMacan Ii gri surioarei
Nozhatu:
0, surioar, tare a vrea si vd i sfInta cc-
tate a lui Abraham, cel ocrotit de Allah, cetatea
pe care iudeii i cretinii o numesc lerusalim!
Nozhatu ii rspunse:
Si cu a vrea.
i)eei, dup cc se Intelescr aa Intre ci, se au
piri pe ling o caravan i plecar spre sfinta cc-
tate a lui Abraham.
])upmi o ci1torie tare grea ajunser la lerusalirn;
dar pe drum, Daub-Macan i Nozhatu se Imboln
vir do friguii. Nozhatu se lecui In elteva zile,
l)aul-Macari rmase ins suferind, i boala i se
tot inriutea. La lerusalim, Inchiriar la un han
o eimrn-uti, i I)aul-Macan, In prada bolii, se Intinse
intr-un coi. 5i boala se imiutti aa de tare, IncIt
biiatut Ii pierdu cunotinta i incepu s aiureze.
Nozhatu auI pIrsea nici o clipitI, ii purta de
giij i era tare nectjit i amrit c se aflau

71
singuri Intr-o tari striin, firI nirneni care s-i
mIngiie i s&i ajute.
Si cum zicea de Indelung vremo, Nozhatu
isprivi i cci mai do pe urmLi bnuti. Atunci se
rug do })hatul carei siujea pe c1torii adpos-.
tii la ban s se duca la pia cii o haini dc-a ci
so vindli. Biiatul o vIndu, ii aduse banii, jar Noz-.
hatii infli to aa, vinzInd in iiecare xi cite ccva,
pentru ai Ingriji fratole, pin cc nu inai avu dc
vInzarc inmw. Si nu mai avea decit hainclo do pe
ca i nrte zdronte pe care so cuicau ca i fratele
ci. Atunci, shmana Nozhatu Incepu sI piing in.
tcere.
Ci chiar In soaia aceea, prin voina 1u1 Allah,
DaLI1-Macan ii veni in fire, se simt,i rnai intremat
oleac i, IntorcIndu-se spre sora sa, spuse
0, Nozhatu, simt ci mi so inI;orc puterile
a avea pofta s mninc o frigiiuie do came
tie mid.
Nozhatu ii rispunse
Pc Allah, Corn s fac, frate, s-t.i curnpir
came? No-mi vine s ma due s cer de pomana
pe drOmuri. Dar fil ijnjtjt, de mIme am s intru
slujnic la vreun om bogat, ca st pot cpta cole
de trebuini. Numai dcun lucru lini pare rau.
ca va trebuLi s to las singur peste zi. Dar cc si
facem ? Nu este putere i tthie decit intru Allah
proalnaltul, i numai ci no poate ajuta si ne Intoar
cern In 1ara noastrLl
Si Nozhatu izbucni in hohote do puns.
A doua zi, so scul de cu zori, ii pose pe cap o
bocata vecho de sac din pir do camila, pe care ic-u
daruise vecinul br do la han, on cmi!ar cu inima
buna, ii s.ut fratele il Imbrti plIngInd,
apol iei din han, nct.iind nici ea incotro s
apuce.

72
Daul-Macan aqtep.tA ziua IntreagA Intoarcerea
sore! sale, des veni noaptea qi Nozhatu flu se Intoarse.
0 a.itoptA intreaga noapte, fArZl sA InchidA
ocIiii, ci NothatLi tot nu vent 51 la let fu 0 a doua
zi, ci in noaptea urtniltoare. Pc Daul-Macan ii cuprinse
Ingrijorarea pentm soril-sa inima 1 so
Infloril do teamil. Pc ilngil acestea, de douA zile
flu mincase nirnic. & tid aneyole ptnA la ua cilmilru
ei tncewtI s54 strige po biliatul do Ia ban
care, intr-un Urtin, it auzi. Daid-Macan 11 rugA
sA4 ajute sil mcarg ptn in suk. Biliatul 11 lisa
pe uincri i-l dose is pistil, 11 puse dinaintea unci
prilvlii, inchise Ia (tasLil acela, plecil.
Trectorii 41 negustorli din suk se strinseril In
jurul lui, viIzlndu-1 atit de slab de slIr, 0 Incepurl
sA-l cAlneze sit-i jelulasca. Daul-Macan,
neavlnd putere sil vorbeascil, ic tcea semite cA-I
e lone, lar negustorli puseit minA de Ia minA
1-i cumpArar de mincare. SI cum so strlnseserA
treizoci do drabme, so slAtuiril ce era mal bine de
Mt pentru boinav. Un can cumsecade din pIaA
grill:
Ccl mai bup lucru este sA incIthiem o cAmilA
pontru acest tinlr i sA-l trirnitem is Darnase, la
spitalul filcut din dArnicia calilutui. Aid in stradA,
tAsat aca, fiecuni, ar mud lAral does poate.
Toatil luntea lii de aceastA pAreto, dar, pentru cA
so Innoptaso, aminarA treaba pe a doua zi. AiAturi
de Daut-Macan, is ?ndnnlnil, ii puscrA in ulcior
cu apil l merinde.
Portilc sukutui se InchiserA, aca cil to4i plecarA
acasil, cAlnind amen soartA a tinArutul bolnav.
Daut-Macan 10 petrecu noaptea toatA fun sA dea
geanA in geanA, Ingnijorat de soarta sorli sale Nozhatu.
AMa putu sA mAnince ci sA bea oteacA, de
slab ci de istovit cc era.
73
A (Ioua /1, oamcnhi accia de treab din piaa
Ierusalimtil UI Inchiriar 0 camil i-i spuser cii
rniiarului
0, cimi1arc, suie bolnavul acesta pe cIrnIliI
i (lu-i la spitalul din Damasc, s. se vindece
Cimilarul le rispunse
Jw pe capul meu c aa voi face
Ci In sinca lui, ticiosu1 ii spuse : ,,Cc si rnai
diic do Ia Icrusalim la Damasc un om care trage
Sa moarl ?
Aduse apoi cImiIa, o indemn s se lase in go
nunchi, urea pe bolnav deasupra i, binecuvIntat
do t{)l cci cc se aflau In piat,, smuci de cpstru,
InclemnInd vita s se ridi.ce, i porni la drum. Dar
dupa cc strhtu cIteva uliti, se opri i, cum toemaj
ajunsese Inaintea uii unui hamam, Ii ma pe
Daul-Macan, care ieinase, Ii cu1c pe grmada de
lemne ce s1uea la incaizirea bail, i plec degraba.
tn zori, cInd slujitorul de la hamam veni sa
aprinda focul la cazane, gsi dilnaintea portii trupul
tInruiui Intins pe jos, prind fr de viata,
i-i spuse In sine : ,,Cine-o fi azvirlit aid hoitul
sta, In lee s-1 Ingroape ? $1 cInd tocmai se pregtea
s dea la 0 parte Ieu1 din I aa porii, DaulMacan
fcu 0 micare. Atunci 1iamamgiul striga
Nu :e mort, pesemne e vrcun bautor de hacare-a
cazut as-noapte pe grmada asta de
lemne. Hei, mai betivule ! htutoruIe do hai
i vru s so apiece i s-i strige toate astea In
obraz. Atunci vzu c era un tinerel clIruia nici
nui mijise barba i al ckui chip, tare frumos,
vadea 0 obIrie aieas, macar c arta aa de slab
i topit de boai. i slujitorul oft cuprins do mila:
Nu este trie i putere decIt Intru Allah ! Am
juclecat aspru un bict copil, strain i boinav, pe
cInd Profetul 11 ci lie minglierea i tihna
nca sftuit sil ne pzim a judeca pripit i s
fim mi1oi i primitori cu strinii, mai ales cInd
sint bolnavj.
i fiii si mai oviie o clip, slujitonul Il 1u1
pe urneni, so reIntoarse in cas, intr la sotia lui
i i-I ddu in seamEi ca sI ingnijeasc. Aceasta
Intinse pe jos un cover, puse 0 perna noua Curat
i i-1 culeil cu grij pe oaspeteie bolnav. Alerg
apoi s1 aprind focul la bucatarie, inelzi ap i
so intoarse si-i spQle miinilc, picioarele i obrajii.
Jar shujitonul alengli Ia piat i cumpr ap do
trandafiri i zalilir, so intoarse repede acas, II
stropi en api do trandafini i-i ddu s bea sor
bet cu zahir i en ap do trandafiri. Pc urm scoase
dintro 1atILi o cma curati i inmiresmat Cu
flori do iasornie i-1 imbrci pe tinr.
Abia isprvir ei aceste ingnijiri, Ca DaulMacan
simti o rcoare in tot trupul, 0 inviorare ca 0 pl
cutli adiere de vmnt.

Cmnd poestireu ajunse aki, $eherczada vzu zorii


tnijind .i tau, sIicasa.

Cind se ls a cincizeci i patra noapte

0, preafericitule rege, Daul-Macan simti o rcoare


fri tot trupul, o Inviorare ca o placuta adiere
do vInt i putu sli ridk-e incetior capul i sli
se sprijine in pci-ne. Cind ii vazu aa, hamamgiul
se bucura din toat inima i strig
Slav lui Allah i mulumire pentru Insnto
irea biatului acestuia Intru care rn-a Invrednicit!

75
Si timp de alte trei zile, hamamgiul so rug ne-
contenit pentru Insn1t:oirea tiniru1ui pe carei
Imbia tot CU soibetuii racoritoare .i CU zearna do
tiandafiri ii Ingrijea ca un puinte. Incetul cu
Incet:ul pu terile so intoarseri in truipul tInrului i
ci putLi sai &schida ochii i si rlsufie in voic.
Si in clipa cInci bajalul so sirnea rnai binc, intri
harnarngiul, ii sizu inviorat Ia fa ii intreb1
Cum Iti mal c, flute ?
Daul-Macan rspunsc
M simt rnai bitie i sniltos
AtLLnCi hamarngiul multumi iUi Allah, alcrgl
in suk i cumpr zece pul de gin, CCI rnai frumo
i pe care-i gilsi, so intoarse acas i-i didu
neveste-si giaindui
Nevast, iam adus zoce pui, sI tai in
care zi cite doi, unul diminoaa i altul seara, i
si ii gatcti.
Nevasta sluitorului taje pe ciati un pui, 11 giti
i-i aduse tinrului s minince sup i rasol. Duipi
to mInc, ii turnt ap cald ca s so SCiC pe mimi,
apoi 1] acoperi ca s nu-.i fie frig i-l 1lsLi s so
odihneasca, sprijinit in perfle. Si (1 dormi a5a pini

tirziu dup(i amiazi, cmnd sotia hamamgiului i mai gti tin pui, ii aduse tial in bucati mrunte i1
Indcrrina
Maninca, bawto, i fIte sintos
Po cid DaulMacan ininea, hamamgiul se in
toaise do la harnam i vzu c nevasti-sa ficca
mntoemal cum ii SpUSOSO e. Sc aezi Ia capul tI
.nlruitui 5il int.itha
(1urn to niai simt,i, 1)aietc ?
El ii IispLinse
-- - S1av liii Allah, sthtos i in putere. S to
rispl1teac Allah pentru toate binefacerfie tale
Slujitorul se bucura din suflet dc aceste vorbe.
Se cluse in pia, cumprlI iaii slrOp de violete
i sue de t.randafiri sii ddu s bea.
Ci slujitoii.ii nu citiga Ia harnam decIt cinci
di.ahme pe zi i numai peritru DaulMacan chel
tuja dona -- ca s-i cumpere pui, zahr, sue (ic
trandafiri i sirop de violete. i tot aa cheltui
timp dc o iun, pmnl cInd DaulMacan se inzdr-
veni bine i seipi dc hoa. Tare mult se mai hu-
.nlal- (c (11)1 vazm([u1 ijn(jccat (:u totul, iar ha
rnarnguil. ii Pue
Fiule, nu \lCi s rncIgi acum cu niine la ha-.
niani, st laci o hate, cI 1() piinde binc dup atIta
vrLrne.

DauliViacan rispunse
Merg, dc hun seam
Siujitorul alerg numaidecit la tIrg, lu en chi
ne un mgar, se Intoarse acas, ii urea pe Daul-.
Macan pe magar i-l duse pin Ia hamam, sprijininduJ.
mc:1eu cu mulUl gnij i en gingie. Pin
cc tInrul se dezbrea In hamam, SlLl1tOru1 trase
o rait prin suk, cumpai-a edo do ticbuinta pen-.
tru bate, so intoarse ii spuse
In. nurnce lui Allah, si Incepem
j sc poini s frrninte trupul ml l)auI_Macan,
inccprnd CLI picioarele. Pc cind ii spala aa, masa-giul
liarnarnuhii int- i imase nedumenit v
zindu-4 pe hamarngiu Indepilnind treburi care nu
ci-an ale ui. 1i ceru iertarc ca nu se aflase in
odaia de baic, clar preabunul hamanAgiu ii spuse
Prietonc, cu sint hucuros (a pot sli te ajut
facInci o ti-caha In locul tan i sluindu-1 totociat
i pe acest tmnar carei oaspe In easa mea.
Atunci rnasagiul chem brbierul i frizerul, jar
acctia so i apucar s-1 rad i s-l tund pe
DaulMacan, dup care ii spalara din nou en mult

77
api. Fochistul ii urcil apol PC o banc, Ii cUc1u o
cmai subtire i o hain dc-a iui, ii infiIurii
fruntea cii un turban all), Ii strInse mi1ocul CU
un hriu viirgat do lIni, i-l aduso acasli, c1are
pe migar.
Acolo nevasta slujitorului ii atepta cu toate
pregtirile gata : spiI.ase casa, scuturase i patu
rile, i preuri1e, i pernele. IIamamgiul Ii indemnil
pe 1)aulMacan si so cube in tihn ii dic1u s
bet cu zahr i cit sue do tranclafiri. ii aduse apoi
do mincare un pui, pe care i-I dumic mrurite1
Cu mina lul, iI puse s soarb i sup, pinii
vizu bine stul. lar DaulMacan multumi liii
Allah pentru insntoire sii grii slujitorului
Oh, cit trebuie s-ti multumesc pentru tot CC
ai f.cut pentru mine
Ci slujitorul Ii rispunse
Las fiule ! Dacil-mi ingiclui sli tc introl) ceva,
spune-mi do unde vii i cc flume porti. Dup chipul
pe care-i ai i din purtrile tale, cu m dau cu
gIndul c trebuie s fii fecior de neam mare i
de soi ales.
Daul-Macan rspunse:
Mai Intii s-mi arti cum i uncle m-ai glisit,
apoi am sri-ti povestesc i eu Intimp1rile mole.
Atunci slujitorul hamamului ii povesti lui DaulMacan

Pal eu te-am gasit zicind pe gramada cle


lemne dc la poarta hamamului, intr-o dimiiwaI
cInd ma duceam la slujba mea. Habar n-am cine
tc-o fi arunoat acolo; i te-am adus acasa la mine,
numa-aa, pentru milosirdia lui Allah.
Daul-Macan strigil:
Mrire celui cc d yia pin i oserriintelor
fir de suflare! i tu, taic, s tii c flu te-ai
milit de un nerecunosctor. Trag ndejde c flu
pcste mult timp am sii-ti dovedesc multumirea
nwa. Ci ia spune-mi, ma rog durnitale, in cc tar
mi aflu?
Slujitorul ii rispunse
Eti in sfinta cetate a Ierusalimului.
Atunci Daul-Macan se gincli cu amriciune la
(.lcsprirea de sora lui, Nozhatu. i flu se putu
opri dc-a plInge i a-i povesti hamamgiului toate
cite ptimise, dar fara a-i da In vileag obIria
i nearnul. Apoi rosti aceste stihuri
Pc umeri dUe o mult prea grea povar.
I nu nai pot s-o cluc, i ma sfirsesc.
Ma rog (le cea pe care, chin .i par,
0 port in piept si creia-i slujesc,
Ma rog cu glasul stiiis: ,,Stpmna, tu,
A.teaptri-o clip doar, flu da plecarea !
Ci ca-mi rspunde: ,,Sa astept? Vai, flu!
Eu nu cunosc ce-nseamn ateptarea.
Atu nci suj itorul grai
Nu mai plInge, copile! Dimpotriva, multu.me
tei lui Allah c ai scapat i to-al Insnatoit.
Daul-Macan ii intreb
Oare-i departe mult cetatea Damasculul?
Slujitorul raspunse
Pi do-aid i pIn la Damasc, s tot fie vreo
as zile do mers.
Daul-Macan adause:
Tare a vrea s merg acolo!
Dar slujitorul ii spuse
0, tinere doamne, curn s te las s pleci singur
la Damasc, pe tine, un copilandru? Ti-ai prime
dui viata. Dac strui s to duel, am s te
insoesc, i-am s-o iau l pe femeia mea Cu flOl.
Aa, ne-om duce s trim lrnpreun la Damasc,

79
In tara Sam, cca piini do izvoare i do pometuri
proslvite de toti calatoru.
Si intorcindusc spre ncvastsa, hamamiul
trebi
FiicI a unchiului rrwu, vrei s mergi cu noi
in preastrlucita cetate a Damascnlui, in 1ara 5am,
sau mai degraba ocoti srt ramii aici i si atepi
intoarcerca mca ? (ici musai troi)Uic sl mnso
tese pe oaspcle mou pini acolo. In numele lui
Allah, mic pcste poate si m despart do i j
sl las, cum vozi i lu, alIt do tinr, si bata sin
gur carari necunoscute, catre 0 cetate CU rnte JO
cuitori, dupi um so spunc, aa do tare pornii
spre clesfrIu i nravuri reic.
Nevasta hamamgiului gri pe dati
Do buna scami ci merg cu VOL
Hamamgiul fu multumit i grM
i\lrire liii Allah, cci care a(luce Ine1eger
Intro oamcni, o, fiici a unchiuhii meu
5i numai(.{c.(it strinse totul tIe prin casi pa
tunic, perneic, cratie1e, cazanelo, piu1ia, thvile,
saitciele plec in suit cu do, undo Ic vIndu
l.a mezat, pe cincizeci do clrahmo, din care ficu
rost do un cat ir treb ui newS ci1itonioi...

Cind povcstirca tjtinse tki, $chciczada vzu zorii


mijind i tcu, sfioiis(i.

Ci In(r-a cincizeci ,si cincea noapte

Ea urmi:

0, preafericitule rcgc, aadar, hamamgiul a f


cut rost do un mIigar, 1-a incdocat pe Daul-Macan
cleasupra, iau pdiisit orau1 sfInt, luInd drumul
i)amascului Daul-Macan clare, iar hamamgiui
i nevasta po jos, (lupa ci.
Si cjiatoijru a5a. fr opriro, pIn ce ajnser1
acolo. (um (ia pe Ia caderea nopii, trascrI Ia un
ban ; iai harnamgiul a1erg Ia pia?i ca sa Cumpere
pcntru tustici (IC mincare i bautura.
Sozuii asa Ia han vreo cinci zile, clod nevasta
hamamgiului, sfiritI do truda drumului, so Im
bolnivi i, (lupa o fierbiriteal grea, ii dete su
fictul, in rnila i indurarea lui Allah. Jo l)aul
Macan moalila ci 11 Intristii tare mull, caci SO do
prinseso cu fumcia ac-easta miioas carei SIUjISO
cii dragosto i Cr(din.
Cii sulloflil pun do jalc, so Intoarse spre bietul
slujitor, (Ufufldat intro ncagri durere, ii gr
Taie, aIinlti jalea, cci tuturor nii da
batem Ia acocai poart.
Slujitorul, privindul pe Daul-Macan, ii spusi
Allah si ic rispliiteasc pentru mila ta copile
Poate ei-ntro vi sondura s pun cap
ferine1ot noastre i s no izI)iveasci de mihnire.
$1 scris e ca dc niii on folos no pot fi suspincie
noastre. Si no ridicim, darl, i s no preumblam
o1eaci prin cetatca Damascului O (ale inca nam
avut vreme so ve:dem. Fiare a vrea s to tiu
rLisuflincl In VOiC I CU siiflotul linitit.
Daul-Macan rispunse
Vola ta mi-e porn nca.
Atunci, siujitorul se ridica, Ii. lou pe DaulMa
can de mina i plecar. St..rubatura c-u pas domoi
piceie i strazilo, pIni CC ajunserul Ia o cIIdjt-C
mare, unde sc aflau grajdurile valiului T)amascu
lui. La poart. vizuiii 0 multimo do cai i catIri,
precum i mai milIte cmiie stind in genunchi,
in vreme cc cirnilarii le Inxrcau cu tot felul do
saltele, de perne, do }zi i poveri. n jurul br roUI
iaii o grmadi de robi i de slujitori, tineri i b
trim, to.i strigind i fcInd o guri i-.o zarv cum
pliti
DaulMacan ii spiisc In sine ,,Ai cui or fi
robii, i cmilelo, i ]vile astea? Pin Ia urrn,
11 inticbi apoi pe uflUl clintre shiitori, carei rlis
punsc
E un (lar al valiuiii din 1)arnasc pcntru re
g(lc Omar Al-Neman. A1ari do asta, mai c i ha
raciul cotaix 1)amasoului clatorat regelul Ornar
Al-N oman. -
Lui Daul-Macan i se umplur ochii de lacrimi
i-i spuse incetior
Dac prietenii, departe,
Blesteam greu tcerea mea
Si rtcirile-mi dearte
Sct le r.pund, cum voi putea?

DacI plecar(-a mea ucise


Si ginclul Ca m-avurd drag,
Si dorurile-n lacrimi scrise
Ce pot eu, un srman prthcag?

lar dacu-ndur i chin, i ja?e,


Eu, care totul am pierdut,
Cum .sd mai aflu, oare, cale,
Spre anii dusuiuz trecut?
Tac-u 0 clipa, apoi alto stihuri incepur s-i ra
SUOC in mint.e

El I.d strmnse cortul i pieri in zare.


Ochii-mi jug pe urmd-i, intru adorare.

A piecat iubitul ! Viaa mea s-a clus!


Dorule, fii straja lui, i stai supus.
Te vei mal Intoarce, tu, oclorul rneu,
Sd te cert mntr-una, sd-ti zirnbesc mereu 2
CInd sfiri, DaulMacan incepu sti p1Ingi. Ci bunul
hamarngiu ii grd
Copile, poart--te inelept Am iZI)Lltit CU gre
cazn si to facem sntos, i-acum vrei s to imbo1nve
ti jar, de plingi aa do amar ? Linitetoto,
copile drag, nu mai plinge atIta, ca tare
mie teama sa nu i so Intoarca fierbintdlile.
DaulMacan insa flu putea si so potoieasd.i i,
tot pJIngind do dori.iI sorci sale Nozhatu i al tatalut
sIu, rosti ac:este versuli triste
Co pile, petrece i rlzi pe pdmint,
Cd, iatd, pdmintul ciureazd rnereu,
Ci viata se duce ca fulgul in vInt.

lube ste, dcci, vicita, cu bine, cu greu,


Si adu-i aminte, Co pile al meu,
Cd moartea ne-adund PC rind.

Te bucurd, dard, dc fiece cip !


0, vezi? fericirea Sc (luce uor,
Grdbitdi e foarte bcttaia (.learipa,
Nimic nu tie lasd din spornicu-i zbor.

Nimic nu ne lasd ! Din viau Intreagd,


Nu-i dat uirndnuia, aici, sd culecigd
Alt bun doar tristee i zdddrn.icie.
Dcci, lumea i viafa, copile, sd-ti fie

Ca hanul in care un biet cdldtor


Oprete o clipd la dulce popas.
Dcci fd ca pdmintui Cu soare i flori
Sd-ti fie-acldpostul la care ai tras.

33
T)upI Ce isplaVi (le spiN 1 acesh VCISU11, pe
care hamamgiui le asculUi cu mare uimire i se
Ui SU le flVe1C, repel in (1 1 e (IC Ifli1 niulte
on, 1)au IMacan rarnase i in limp pierd it in gindiiii.

1in ] a u ina, harnanginl, ci sfiaii ii spusc


(.), tuiiir.uI men stIipIn, pesernue en te gin
dcti in u na tot Ia 1aia i Ia ptin ii. iti
1)aui--i\Iacan riispunxe
I )a, taic-i Sirn I (-a nii fl)ai pat. S 1dfllIfl an-i
rii(i o sinii - ci ipi ! Am sLIIni ian i-amas bun. (IC
Ia tine iam s mi lipesc CU pe Iiiij aceasta
eai-avan, s.I rnI duc Ta Bagdacl, oraul irnu
I[ernanigmul ii suse
fvlcrg i en en tine ! i\iie peste putinti si
kis singt.ir, oil si. mi (lespart (IC tine i. corn te-arn
I oat sub ocrotnea mea, nam si mt uprise In ju
rniuiatea U runiul ui.
Dau]Macan ii gral
Allah si rasplateasea buntatna, en
ug de damn-i alcse
Si cc i)uCI1ri (ho sufict de to\ aiwua hamamgiuhui.
cal-c h i-ugi pe I)auiMacan sd incalece pc rngar
i-i iii
. C) Sd mergi calai-e pe magar Ut VC1 V1C,
i-dr CI 11(1 ai si ft sjmi ti-u(Iit de umbletni cEii are,
te dai jUS i-.i )llEli (l(7JflOiI(Cti picioalcTe.
i)auIlVlaean ii roulturni ciidumox ii spuse
ln adevai-, ceca ce fac-i ILl pentru mine nar
inc-c mci no flUte
Pc urnia, atcptari apusul, soarebji i racoarea
nopIii, ca si poi-neas(-a Ia druin irnpi-euna ((1 cat-a
-vana, -ci lace I)amascul i si ia (Irumul l3agdadu
lui.

84
Estimp, sora iui Daul-Macan, tinra Nozhatu,
1up cc ieie din han, Ia lerusalim, ca s se duc
s caute un bc de s1ujnic la vreun bogtan din cc-
tate i s poati astfel cItiga ceva bani pentru
a-si Ingriji fratele i pentru a-i cumpra frigiru
lb dc mid pe care le dorea, Ii acoperise capul
Cu pmnz veche do sac din pir do crnil i pornise
si strabata strzi1e la mntimplare, fi s tie
Incotio s mearg. So zbuciuma in mintea i In
inima ci din pricina boin fratelui i din pricin
di sc aflau departe do prinii i de ara lor. i
ridic gI.ndul etrc ccl prcamnduritor i-i venir
pe buze acoste stihLIri
hi )urul bietuluj meu suf let
De pretutinclenea se-adun
VIlvori de negurd nebund.
Un crincen foe se-aprincle-n mine,
Md mistuie i ma topete.
Jar cloru-mi negru zugrdvete
Pc chip icoana suferinii
Si a nefericiril mele
Cu toate chinurlle-i yrele.

A dcspdririi suferinjd
Prim sufletu-mi Ii taie vad.
Dc-a amintirilor cdind
Cct-ntr-um abis de bezne cad.
Nesomnu-i singurul tovard.
Mihriirii mdc noapte, zi.
i lacrirna cloar, iar i iard.i,
Mi-c data spre a ma hrdni.

Cum sd pot eu, pe mai departe,


Sd-mi tdinui deznddejdea grea,
Cind nit tiu :taina blIndei arte
De-a te preface a uita,

85
Cind toat(i inima mea arde
Ca de-un necoritenit po jar
In focul tristei mete soarte
Care m-ncearc-n valuri marl?

0, noapte, spune-i tu in oapte


Cit sufr i cit ma frammnt,
i c nu rn-ai vazut, o, noapte,
Dormind la pie ptul tu nicicind.
Pc cInd tmnra Nozhatu mergea in netire dc-a
lungul ulielor, Intilni o cpetenie beduini, irn
preun cu alti cinci tovari de-ai sM, care, dup
ce o privi lung, se lu cu Indrzneal pe urmele ci,
i, cinci ajunser intr-o uli:cioar singurati;c, SC
apropie do e i o Intreb:
Copil, eti liberi sau e.ti roab ?
Nozhatu flu-i i-ispunsc nimic i rlimasc nemi
cat.
Atunci el adug:
Fetio, dac te Intreb despre un asemenea lii
cru, te Intreb pentru c i eu am avut ase fete
si-am pierdut cinci dintre elc, rimInIndu-mi numai
cea dc-a asea, care triiete acasi singur i trist1.
vrea s-i gscsc fctitei mole o tovar cu
care s-i pctrcac timpul In chip mai plcut. Tare
m-a hucura s fii 1iber, s p.oi s vii Ia mine
acas, s te fac fiica mea adoptiv i s fii ca i
cum ai tine de neamul meu. Ling tine, ar uita
i fata mea de durerea care-o apas de cInd i-au
murit surorilo.
CInd II auzi aa, Nozhatu rmase Incurcat iabia
Ingiim:
0, eicule, sInt strin de-aceste locuri i am
un frate bolnav, cu care am venit din tara Hecijazului.
A primi bucuroas s intru In casa ta i
S in tovirie eopilei tale, dar numi dac so
poate s flu Ithera in fiecare sear, s ma Intorc
lIngI fratele meu.
Atunci, bed uinul ii spuse
-- Negreit, copil ! N-ai si stai Cu fata mea do
cit ziua. 1)aci vrei, fl aducem i pe fratele ttu la
mine, ca s flu rmin singur.
Beduinul vorbi aa de frumos, IncIt o hothrI pe
tinira Nozhatu s-l mnsotcascd. Ticlosul mns nu
Vroi-c decit .s-o ademencasca, pentru ci, aitminteri,
navea nici copu, nici casi, nici nimic.
Ajiinseii, in (unncl, toti eicu1, Nozhatu i
(el cinci bcdtzrni intrun bc din afara ora
tinde tottil eta pegitit pentru plecare : cmilele
(ran incarcate Cu cole trebuincioase, iar burdufurile
fuseser umplute cii ap. Cpetenia beduinilor
Inclec pe cmi1, o aez repede pe Nozhatu Indrtul
lui, ddu semnalul de plecare i Sc ater
nur la drum in mare graba.
Atunci biata Nozhatu Inteleso c beduinul o
amgise i o rpise. Incepu s boccasci i si plInga
amar dupa fratcie pr1sit far de ajutor. Dar beduinul,
fr s ia aminte la rugaminle ci, merse
toata noaptea pin In zori, fara nici tin popas, pina
Ce ajunse In locuri unde s flu-i flial CSC dc nimie,
departe do oameni, in inima pustiului. Acolo,
cum Nozhatu plingea Intr-una, beduinul opri caravana,
coborl de pe cmil, ddu fata jos i, riistindu-se
spre ea, racni
Oraeanca pacatoasa, cu inim do icpure, ai
do gInd sa taci, on vrei sa to bat cu biciul pIn-U
dai cluhul?
Auzindu-1 :aa pe ticalosul de beduin, sufletul I
so rzvrti i srmana Nozhatu Ii don moartea,
ca sil sfIreasc suferintele i strig
87
0, cIpctenie do ilihari ai pustiei, blestem al
pImInt:u1ui, fLipturia laduiLli, cum (1en(1razne
tu smi Ine1i astfel buna credmt:a i si tride
legmmntul, clcind in picioare fagaduielile
pe care mi 1e-ai ficut? Mie1u1e i vicleanule, ce
vrei si faci cu mine?
Tremurind do miflie, bC(1(liflhll SO apropie do ca
i, c.i biciul ridicat, ii strig
- 0rieanc pcitoasi, \a(l bine (a ,ii si sim
biciul C spin.are ! St tii ci dacfi mi incetczi pe
ciati Cu VU1CUV(.ii1e i CU ncuViinc1e O (iUO limba
ta obraznic Indriznete s mi le arunce in fal,
am si-i apuc limba cu degetele, am s i-o tai
i-am s i-o-nfig intro picioare! Jur pe fesul meu
Auvind groazniea amenintare, biata fat, node
priflsa cu vorbele unto, Incepu s trerr)ure do
teama, Mcu, i, ascunzmndui faa sub v1, opti
printie suspine
Vai, clue an putea s-alerge, oare,
Plnd la casa-n care ni-am ndscut,
S ducd vesti dc iacrimile-amare?

Ah, cum sa-ndur lung timp, cu glasul mut,


Durerea qrea i blestemata stare
In care soarta rua gnu rn-a pCrdut!

Au n-am trait atita desfatare


i-atlt aunt, in scurtul rneu trecut,
DecIt ca s ma-n grop in (lisper-are ?
Vai, cine an putca s-alerge, oare,
Pmnd la casa-n care rn-am nuscut,
Sd ducd vesti do lacrirnile-amare?

Cind Nozhatu ispriivi stiburile acestea jalnice,


beduinul, simti:tor la poezie, so Induio, se apropie
do ca, ii terse lacrimile sii dete 0 turt do orz,
pi.mmndui
A1t.1 data, cind ma vezi minios, s nu-mi mal
intorci vorba. Ma Intrebai ce-am do gind cu tine?
La1.i! Af1 c n-am s te fac nici cadIna, nici roaba
rflta, (1 am sil te due la Damas, sa te vind unui
egustor bogat care s se poarte blind cu tine i
a- i:ericeasca zilele, cum, cle aitfel, ti l.e-a Li
Scricit i eu.
Nozhatu iispunse
Facse eurn vrei tu I
El 0 sni lar pe cmil i aa luar calea Da
rnaseujui, Nozhatu stind indhatul beduinului. Si
o ra/A)ise foamea, ronti o buoat din turta
do orz pe (ale 10 (TaSe tilharul.

md poves(ea ajunse aid. Scherezada vzu zorii mi


) W:U, S1OaSa

Ci intr-a cincizeci si casea noaple

urnia

0, preafericitule rege, Nozhatu ronti o bucat


din turta de orz pc care i-o dase iliharul.
nu peste mult, ajunsera la Damasc i tra
ii Ia hanul Sultani, pc-aproape de Bab El-Ma.. j.c C..
i cum Nozhatu era mIhnit, galben de supa-.
arc i piIngca Intr-una, beduinul se rasti la ea:
-- Dac?i nu contcneti Cu boceala, 0 sa te un-.
iti ) si-tj pierzi din pre i no s te mai po
vinde deelt vreunui iudeu pocit. Ta aminte Ja
e-,i spun

89
Pe urmi, becluinul C) IQCUIC CU gria lii odaia
br de la han i so gribi s mearg ia sukul robilor,
ca s intilneasca negustorn do robi. i In
tIlnindui, le v.orbi (1csprefrurnoasa rapita, SJ)ii
nindube
Vrcau si vind o tIniri roal)a pe care am
aduso do la Tertisalirn, (lar fata arc tin fiate bol
nay, pe caream fost suit sai las aCX)iO, in gri
u nor rude tieak mdc. A.a c cine vr(a sv cu
peic, si ia seama sji spun, pentru a o Iiniti,
ra fratele ci bolnav aie s fie Ingrijit Ia lerusalirn
chiar In casa aceluia careo so (umpere. In feh
acesta, am s-o dau mai ieftin.
Atunci unul dintre nogustori se ridk iI in
treba
Citi ani are roaI)a?
l3edtnnul raspunse
E fati tinir1i de tot, fecioarlI Inc, clar buna
tie miritat. E tare de!teapt i ginga, fiurnoasi
i la trup i la mite, i cu mult:e alte 1nSLL51rI.
l)in nenoiocire, de cInd ii fratole holnav, suprarea
a slbit-.o, a istovit-o i-a fcut-o s-i mai
piard din plintatea trupeasci. l)ar totuI so poate
diego cu oleae do ingrijiie i Cu stracluin1a tica
o face s cute.
Atunci ncgustorul ii gii
Mcrg cii tine sEi vkI roaba, c pica mial im
puiat capul cu Insuiri1e ci ; dat s tii cii, dac
n-o smi placi, nu facem tirgul.. Dac este aa
curn spui tu, am sn iau cu prctul Ia care no vom
ine1ege. 13anii Insa nu tii dau decit dupa cc am
so vinci Si (11, (11(1 i1i marturiscsc desehis 0 mu
pcntiu i(gele Omar AlNcnian, st.lpInul Bagdadu
liii i al Korasanului, al cirui fiu, piinul arcan,
cst0 cirmuitorul Damascului. Am si mi clue Ia
printu1 arcan, care mi cunoate, am s-i spun
despre cc e vorba, jar ci irni va da o scrisoare
ca si pot ajunge Ia regele Ornar Al-Neman, care,
pitima curn c dupi fecioare frumoase, are s mi-o
cumpere cu pret bun. Si-atunci am sn-ti pltesc
i lie prclui la care ne-om Inelege.
Bed uinui r1spunse
Piimesc invoiala.
Plecar amindoi spre hanul Sultani, unde Sc
afla incuiat Nozhatu, i beduinul o strig cu
porcla care socotise ci c i se potrivete unei
roabe
Ei, Nahia ! Nahia
Auzindusc strigati Cu acest nume nou, sir-
mana fati incepu si pling i nu rispunse. Atunci
l)e(luinul ii larnuri pe negustorul de robi
E ad inuntru. Dute i cerceteaz-o Cu
de-amnuntul, dar caut s n-o sperii i vorbete-i
prietenos, aa cum obinuiesc i eu s fac.
Negustorul intr In odaia In care era Inchis
Nozhatu, se apropie do ca ii spuse
Pacea fie cu tine, copila
Nozhatu raspunso cu glas clulce ca zahrul i
Cu cea mai desvirit rostire In limba arab
Si c-u tine fie pacca i binecuvintarea iui
Allah!
Negustorul fu cIt so poate de Incintat. Sc uit
cu 1uarc aminte Ia roaba care avea fata acoperit
cu un iamac gros i-i spuse in sine : ,,Pe Allah
cc fptui ginga i cc vorbire aleas ! Nozhatu,
la rindui, Sc uiti la negustor i gindi : ,,Acest
btrin are chipul blajin i pare vrednic do cmstire.
Dc rn-ar aj uta Allah s aj wig roaha liii i
s scap de beduinul sta fioros. S rspund dec-i
Cu inc1epciune, cad negustorul a venit aid anurne
ca s ma cerceteze

91
Dcci, cind negustorul o Intreb : ,,Cum te simti,
copil ? ca privi CU sfiieiune In jos i rspunse
blind:
0, preacinstite batrine, niii Intrebi cum
simt i nit tii ci nici celui mai crunt dintrc
ciu.manii ciomnici tale nu iai don si so simt
ca mine ! Ci fiecare muritor Ii poart soarta bgatil
dc git.
Auzindu-i r1spunsul, negustorul ramase cu totul
tiluit do rnirare ii spuse : ,,Nu mai am nici 0
indoial e, dei nu iam viizut Incii ehipul, VOl
cipta pe fala asta tot cc vrcau do la regek
Omar Al-Neman ! Sc Intoarse ctre beduin i nu
so putu opri sn-i mrturiscasc
Roaba c o minune ! Cit con pe ea?
Beduinul rspunse minios
Gum de-ndrzneti s spul cui o minun
cInd c cea mai pucutasi fuptuniI tie pe pm.mnt?
Acum are s-i inchipuic c e chiar minune i
n-o s mai am nici o putere asupra ci. P1caci!
No mai vInci!
Negustorul pricepu cu beduinul era un tk-ulos
o fiar fura do pereche, i c-a nit va ajunge la
nici un cuipitIi cu ci pe calea inel.cpciunii. Aa
ci o intoarsc intr-aitfel i inccrciI s .treacui greuL
spunindui
0. eiculc do beduini, 0 iau Cu toate ci cste
o lepildaturu i o cutmpir cu toate cu are nepus
do multe lipsuni
Beduinu.l, mai 1initit, grill
Fie ! Cit Imi dai ?
Negustorul ruspunse:
Zicala gIusuietc : ,,TatM (lii numele fiului
Core, dar, cIt crezi cu pretuiotc.
Bed uinul flU I ua In searna voibele batrinului i
so mime jar
- Tn trebuic sa Spui cIt dai
NeiustoiuI socoti in Sine ,,i3eduinul ita c
(limplit de mncpIlinat. Ce pre srii spun acum,
itid fata mia citigat iriirna Cu c1ulceata graiulu
cu purtarile ei? Pc semne Ca tie i s scric
.i S citeasca. FIa mdoiala Ca a fost binecuvintatil
de insi.ii Allah Si cind te gmndeti ci be
duiniil habai nale do adevratul ci pre !
- Iti dan dmiui sute de clinari dc aiir, afar de
arvuna ia i de darile pentru vinzare, cc se cuvin
VlstiCij(j iL pc (WO ic VOi plati tot cu.
Thduintil x1rigi furi.os
Oh, negusioruic. p1eac ! Nn mai vinci Na
(la pe doria sute (IC dinari nici macar prapadita
(IC hucat do sac cu eare-i acoper capul Gata.
nu mai vinci 0 iau d:.U mi.n.e in pustiu, sm
pasca acolo camilele si snmi rineasca orzul
Apoi Sc intuaisc spre fati ii strig
Vinoncoacc, lep1c1t;uro ! Gata, plccrn.
Oar pentru ca negustorul nii so clintea din bc,
beduinul se apiopie dc ci i ricni
- Pc fcsul men fl9 mai Vin(1 ! Intoarce s
lob i cara-te, daca nu Vrci sauzi ce nu s
placa
Negustorul. gIn di : ,Nt.in cape nici o Indoiaii c
beduinul sta, care so iura pe tesul Iui, nu e in
loate mini1e. Am sii dan ccc pretinde, caci fa
preuiete cit o (omoara do nestcmate. Dea
avea banii la mine, ias pi?Iti pe be fiarei isteia
sias i-;pivi tiigu] ! J\poi cu glas dornol ii spuse
1)OduiflulUi, tininduJ stiins de burnuz
0, eicu1e do becluini. rogute mai IntIrzie
oleaca ! Bagsamit c nu prea cti dedat si vinzi
i s cumperi. Sc core multd rabdare i iScusinia

93
Ia socoteli cleastea. Linitctcte, i, credoma
SIti dau cii rei. Inainte do toate, trebuic sI vid
i ehipul fetci, aa corn so ohinuiete In axe
mc nea trC1)U1i.
13eduinul raspunse
13in.e ! Privctc.o cit iti place i, daca vro
Ufl(.-O Sa SO i (IeVI)t1C0 i C(((CtCaZ() peste tot.
1)ar neguslorul iidica miinilc la ((1 strigind
SI mi fercasci A1]ah so dczbrac Ca p
r()al e ! fTu vtcau (Iccit s1i \Ta(1 faa

(md pO\( stea in so ici So! ietevida vz zoii i in ij 1 nd


i, siioas, ta(u.

Ci in fr-a cincizeci si ap tea noa pie

Ea urm

0, preafericituie rege. riegustorul strig:


Vreau numai s-i vd fata!
So apropie dc Nozhatu, cerindu-i iertare pentru
indiizneal, se aez Incurcat lIng ca i 0. Intreha
CU l)lifldcte
Corn to cheami, stpina m.ea?
Suspinind, ca rspunse
Ma intrcbi do uLirnele pe care-i port acum,
san (10 eel do .altadata ?
El xc rninun
Ce, ai clou nume, unul nou i unul vechi ?
Ea iispuns:e
Da, bItrine ! Nurnelo meu eel vechi cste
BucuriaVictii, jar ccl non Asuprirea-Vremii.
Auzinci vorbele ci, rostite cu tristete amara,
l)atrinului neg.ustor i so umezir ochii. 5i ni.ci
tIniia Nozhatu nuli putu stipmni lacrimile i
rosti jalnic
Te port rnereu in suflet, o, citor prabit
Spre care ri strine crarea4i s-ahtu,
1a cc fel de popoare departe-ai p0 posit,
In tihna crei case triecti ucuma tu?

Din cc izvor bei, oare. hoinarule, acum?


Eu, (ca care te plincje i te ateapt, eu
Cu floriieainiutiriirni hrancsc al VWZZ SCiUrn
i beau fintmni de lacrimi dhi. ochilini tristi,
mereu.

In (Jifldurile mdc nimic nu c rriai crud


1)ect al despririi pica Indelung amar.
Pc l1nqt ci, oricare alt chin c-un vis pldcut
$i i-a purta cu zimbet pe fata, ca pc-un har.
Dar >ccluinului i se pru c vorba br prea U
nuse inult, veni la Nozhatu Cu biciul ridicat ii

- Ce tot plvigeti aci? Arati-ti faa i s


isprvim odat
Atunci Nozhatu privi spre negustor ii spuse
clezridjcIuit
Pieacinstitule I)atrin, ficti mi1I, seaprn
din inhinile tilharului acesta fii cIedinti i fir
tearni do Allah Altmint.eri, chiar in noaptca asta
am x-mi pun capit zilelor.
Negustorul sc intoarse atimci spre beduin
$CCUiO dc beduini, fr indoial c fata asta
U-c ca o povar. Vinde-mi-o Cu ce pre vrei
Beduinul rcni jar
Ili mai spun odat ci tu trebuie s-mi spui
cit dai, aitfel o iau numaidecit i-o duc s-mi
pascI in pustic cuimilele i s rIneasc b1egaru1
vitelor.
Atutici negustorul ii spusc
Ihnc ! l1i( (a sI mfl(h(.i(:fl1 tirgul, ii da:u
auzinii 1)iflc, (1flClZ(Cj do mu (IC dinari tIe aur.
Ticalos iii iispt.i n Se (.0 IiotirI re
No Allah mic martor ! CuatIt nu a
nici ceam chcltuit ( SC) luianesc i sni cum
torte do orz. .Afl, negustorul.c, ci an cheltuit,
numai pontiu tuite.ic ci do orz, nouzeci tie mu
dc dinari (IC aur.
Negustorul, uluit de sminteal.a tiiharului, sp:use
0, beduinule, pi to i printii ti i to.i cci
din :tribul tiu, in toat viaa voastr. nati mm
cat orz nici deo sut dc clinari. Ci hai Sati SL
Ultimul pre i cuvintul rneu ((1 din urrni i,
daci no prlm(ti, lYld dLl( la iaiul Sarc.an, valiul
T)amasuuiui, si-i art viaa ticaloasa la <arco
Stipi.ii pe tinara roaba, pc (LlIC (IC l)Ufla scam ci
ai i1pito, hot,ulc i tilharulc
Cind Ii auzi aa, beduinul rspunse
Binc Spuno cIt clai.
Negustoru] grii:
0 suti do mu do clinari.
Beduinul rispunse
ti las roaba la acest pret, CCi sint nevo
s ml clue la pia si eumpr sarc.
Negustorul zimi.n i II pofli la ci acas pe
beduin iinpreuni cu tinra roabi ; acoloi pUiti
toatI suma Ia care s mvoisera, dinar cu dinar,
inaintea zaraful iii legluit al SLIkU1U1.
Pc urma, be(lUifluI incaleca pe camula i Iu1
calea Terusalimului, spunindui : ,,Dac PC fatil
am cpitat o suti (IC mu do dinari, pe fratcsu
am sa capat (Ci puf,in tot atIt. Mi due s1 caut,
Aa c, ajungInd Ia Icrusalim, Ineepu Sai caute
pc T)atilMacan priri toate hariurile. Dar cum
I)atziMacan plecase cu slujitorul dc Ia harnarn
1uIpavu[ heduin nui rnai gsi.
Estinip, twuira Noihatu...

(md poveslcti iLjunse fli(i. $ehcrezada zii zOlii nijind


i, sfloas, 1eu.

Ci ii1ra cincizeci opia noapte

uiin

Estimp, iat ca tInra Nohzatu ajunse acasa la


bitrinu1 :negustor, care ii dote cole rnai frurnoase
i mai scumpe haine pe care Ic avea, pe urma
SO (IUS( (11 (a in suk, ia ginvacrgii i la argintari,
1o puse sii aloag giuvaerurile ii podoabe
cIte ior pthea, Ic inf.uiIi intiun fiiu do ala
So intoarsedi acasi iatunci nogustoiul do roabc-,
(Iriii.ndui tinerci Nov.hatu tonic (lie cumprase,
gra i
N ut;i ocr, -drept rec: nntin(i, do(-It si n
ai spurn- prinului Saroan, (-in(I am s -to due lu
palatu I liii, picul Intoemni 0 (-al-c toam cum
prat, pontru ca ci, Ia rindul mi. si1 pomeneasc
in SCr1SOaiia JX i-arc an-i SU iC) ((1 c-a sa fl1 cluc
Cu ca Ia rogole Omar Al-Nernan Ia Bagdad.
Sias rriai roa ca ptinti1 5a.tcan sirni -dea u
ria do (hum i un Inseris si nu mai pltesc
riici 0 vam pentru rnEirfu rile po care am do gind
si ic ian cu mine, ca s Jo vind la Bag:dad.
(inc1 Ii au-il cc SpUno, No-ihatu suspin i ochij
i SO ClfllpIUl (10 laciimi.

97
Negustorul 0 intieba
Pc:ntiu cc, copi1, 0)] dc cite on auzi nu
mdc cctatii Bagdadului, suspini i 1i se urnplu
ochii dc lacrirni ? Ai acolu pc (ineva drag, au vrco
iU(IU, au VIdufl negustor ? Spurn fir de sfia1,
((1 (iIflOS( pe toIi fldgUStOIii i 3d niuii altn do
la 1.3agdad.
No,hatii IUspUflSc
- JUL pc Allah (-U cm cunose e ninwni alt
eiiwva acolo, (lecit pc regele Omar AlNcrnan,
stipinu1 Bagdadului.
CInd ncgustorul din Damasc auzi acest lLclu
cu totu.1 neobinuit, oft de fericire i do mi1
Iurriiic, isi spuse In Slfld ,Mam procopsit
Apoi o intieba pc tinii
I--ai mai fo.st (lus spre vInzare vreodaI de
vie U fl ( 1.15 tor dc co abe ?
Ea zcspunse
Nu, dar am fast crcscuii in palatul lui, Im
prcun cu fiicisa. 5i e rni indragise, 1 011CC
dorin1 a mea era sfint pentru ci. Aa c, daui
vrei s capei un hatIr de la ci, spune-mi nurnai,
aclu-mi un kalam i hIrtie, si-am s scriu i.in
rva pc care s-1 pui in mina regelui Onar
Al-Neman i si spui ,,Miriata. preasupusa
roab Nozhatu a Indurat btaia .soartei i-a vren2u
1ilar, i muite suferinie, zi i noapte ; a fost
vIndutji ca roab i a schimbat multi stpIni i
case ; iacuma se af. chiar in casa celui cc
ocirmuicte cetatca Darnascului. Si-ti trimite prin
mine nehinarea ci i urri do pace.
Auzind asemenea vorbe uluitoare, dar pline do
Inteles, negustorul nu rnai tia cc s fac de
bucuric i tie uimiie ; jar inima i se umplu do
i rnai mu1tI dragoste pentru Nozhatu, pe care o
intri cu tot rc-spectil cuvenit
Copil minunatii, pesemne cii ai fost ripitii
(un palat i Vin(lUtii? Negreit cii eti priceput
i-n arta poeziei i in citirea Coranului?
Nozhatu rspunse
Aa e, preacinstite eic. Cunosc Coranul i
mnvturi1e intelepciunii ; pe lIngii acestea, rnai
cunosc i tiinte1e doftoriceti, tainele alchimiei,
scrierile lui Hipocrate, ca i PC cele ale ine1ep-
tului Galien, la care cu insmi am adiiugat Inscmn
hi am citit ciir1ile de filozofie i de 1ogic
t iii ins uiri1 e tutu ror bu ruienilor i limuririle
date de IbnBitar am studiat en invtatii Canonul
liii IbnSina am cerectat sirnholurile tai
nice i icam dezlegat mn(l.esuril.c.! tiu s miso.r
toatc figurile (un ge()mCt1ie ; cunosc legile arhi
tecturn am mv at cii (leamanuntul igiena i
Safiutele, precum i sintaxa, gramatica i istoria
voibirii ; si-am stat laolaltii cu inv.ati de toate
fclurile iam seris i cu rnult.e ciirti despre
legile i d.espre arta vorbiru, despre aritmetieI i
deSpre silogisrnul pm cu nose tiint,cle suflctului
i pe cele divine ; i nam kntat nimic din toate
cite icam invtat. Siacum, daca vrei, di
hirtia i kalamul, siti scrin rivaul. Am sI
SCIJU in VeisUri, pentru ca, pe (Inimul dc Ia
1)amasc la Bagdad, sal (it.Cti rncieu CU placere
i s nu rnai trcbiiiasci si iei en tine aite euiti
Cu care si petreci vremca. Stihuiil.e mdc an
siii fie desftaie in ceasurile do singuritatc i
prieten Ia popasuti.
Bi.etul ncgustor, cu tot.ul aiurit, abia Ingim
- Ya Allah Ya Allah ! Fericit li-va casa care
to va adposti ! i mai fericit ccl cc va iocui CU
tine
Pc urmii, Ii acluse toato cole trebuitoar sctisului.
lar Nozhatu luii kalamul, ii Inmuic In per

99
ita cu cernea1, II ccrc mai mntli pe unghi.e i
scrise aceste stihuri

Aceste rInd,uri au fost scrise


Dc mina celei cc, prin gincluri,
E sor cu frmintul mrii
Plingind sub biciuri de vinturi;
Creia pleoapele-i sint arse
Dc lung nesomnu-i in durere,
Jar frumusefra-i e uscat
Dc ateptare i veghere;
i care-n multa-i suferint
1i face zi din neagra noapte,
3i-n aspru pat se chinuiete,
Gemmndui clorurile-n oapte.
E jalea ci aici, strun.it
In stihuri i-n cac1ene grele,
Pc care ic-au tesut, cu gindul
La tine, degeteie mdc.
Dc toat bucuria vieii
In sufletul meu nici o coard
N-a mai sunat, de cind, sivite,
Ma smuise nemiloasa soart.
far tineretca mea-i pustie
Dc zimbete ci de cintare,
i nu mci tiu, in viata-mi trist,
Ce-nseamnd-o zi dc sdrbtoare.
Cad, fara tine, desprtirea
Deprinse ochii mci cu veghea,
i somnul mi-i rpi, i numai
Cu bocete-mi umplu urechea.
Mi-am spus durerile la vinturi,
Dar vinturile niciodat
Nu ic-au dus celui pentru care
Le-am tot optit, nemngiiat.
i nici flu mai cutez st stirui.
Ndciejdea.mi toat fum 0 serum e
Vreau numal s semncz aceast
Jelanie en tristumi nume:
Cea rupt do pdrinti 0 tard,
Cea pururea fdrd alean,
Ajunsa roab-n tan strine,
Srmana NOZHATU-ZAMAN.

Dup cc Nozhatu sfiri do sods, prcsr nisip


pe foaia do hIrtie, o Impituri cu grij ci o inrnIna
negustortilul, care 0 1u cu sfial, o dose Ia
buze i la frunte, o in.veli intro pinz do atlaz ci
grai:
Slav celul care toa zmislit, o, minune
.minuniior

Cinci povcstca ajunse nic), $ehcrezada vazu zonii mijind


cl siloasti, tcu

CiIntr-a cmncizeci i noua noaple

Ea urmL

0, preafericituft: age, nogustorul grid


SiaiZ ct.lui care toa zmislit, minunc a
ttiinunilr
flu rnai tia curn s-ci arate cinstirea fal,d do
grngaa fNozhatu. Ii vorbea respeetuos ci umilit,
41 soceti c s-at cuvoni s-a indemno a face a bale,
do care pesemne cit va fi avInd mare nevoic, coca
CC, intr-adevr, fata primi nurnaidecit. BtrInul o
Insc4i plea Ta hamarn, nzorgIncl Inaintea ci i do
to
cmndu-i, intr-o legitur de catifea, hainele cu care
avea s se imbrace dupt baie. 0 chern pe cea
rnai icusit diritre hamamgite, i-o dete in searn
peNozhatu ii spuse
1)e Indat cc va fi isprvit baja, s vi
ni cherni.
i in vreme cc Nozhatu, siujit de hamamgi,
Ii fcea baia, bitrinu1 negustor se duse in suk
i curnpar tot soiul de fructe i de sorbeturi, pe
cae le puse apoi pe-o mas, aproap.e de locul
unde Nozhatu avea s se Imbrace.
Dup cc isprvir baja, hamarngia o aduse PC
Nozhatu la masa aceea, o inveli in cearafuri i
tergare inmiresmate, incepur amindou s manInce
fructe i s bea sorbeturi pIn se sturar;
iar cc rnai ramase druir paznicei de la harnarn.
Atunci se ivi i negustorul, aducind un cufar
do santal PC care ii aceza aI.turi, ii desehise, lvind
numele lui Allah, i porunci hamamgiei .s-o
Imbrace pe Nozhatu, spre a putea s-o InfLeze
prinu1ui $arcan.
Negustorul Ii dete rnai Intli o camaa subtire
de mtase aib i o nafrarna esuti cu aur, care
prcuia o mie de dinari. Dup aceea, o imbraca
cu o rochie turceasc, brodat cu fire de aur, iar
in picioare ii puse pantofiori roii, scldai in
parf urn de rnosc i Impodobiti cu margaritare i
nestemate. La urechi ii puse nite cercei do perle,
care costau fiecare cIte o mb de dinari de aur
Ii atirn apoi, pe dup gIt, o saib de aur f iiigranat,
jar sinii i-i incercui cu o tesatura do
pietre scumpe; Ii Ineinse mijiocul cu un hrIu din
zece iruri de boabe de chihlirnbar i de semi-
June de aur; i pe ficcare boab de chihlirnbar
era Incrustat un rubrn, iar PC fiecare semiluna erau
prinse nou mrguitare i zece diamant.e. Aa o
imbiaca pe Nozhatu, Cu giuvacruri i podoabe
care cost.aseia mai bine de-o sut dc rmi de
(Ilnari.
Negustorul 0 rug apoi s1 urmezc. Je.iii din
harnarn i ci o lu inainte cu pas mindru i respectuos,
inclepartind din cale pe trcctori. $i toi
erau uiuii dc frumuseea fetei i se minunau
- Ya Allah ! Maaliah ! Slav lui, intru ftptu
rile sale ! Fcrict muritorul cruia-i aparine fata
asIa!
Si rncrscri a.a, pmni cc ajunseri la palatul printu
ii i Saican, cirmuitorul cetii Darnascului.
(md fu In fata printului $arcan, negustorul
siiuti pimintul dinaintea lui ii gri
Ti-aduc un dar fri dc seaman, cci mai fru
mos i mai minunat lucru al vremii noastre, 0
fptun plinil de toate farmecele i de toate da
rurilc, tie toale frumusei1e i dc toate bucuriile.
Piinlul Sarcan spuse
GiIctetc Sti mic) aiali.
Negustorul iei din sala, se Intoarse apoi.
nIndo pe Nozhatu de min, i o (IUSO dinaintea
prinuIui. Si prinlu1 5arcan habar n-avea cii acca
minune cia chiar soia sa Nozhatu, PC careo
uiisasc copilil rnicii la Bagciacl, i mci mi voise vrc
odata so vadii, din pi-icina CiU(iCi cci cuprinSeS
Ia natcrca ci i a fiatclui ci ])aui-Macan. 5i
acum fu Cu totul niipit (IC farmecele ci, mai ales
cmd fl(giislorul acliiugii
Sa tii, n nata, C pe lingii frumuscea
dare a (hULLit0 urea, fata asta se pricepe i In
toate tiinelc rcigioasc. politico i matomatice.

o3
si-i gaita s rispund la toate intrebiile celor
mai de scam Invati din Darnasc i din Intreaga
impiirie.
Atunci, priniu1 $arcan nu m.ai stete o clip pe
gIncluri ii spuse negustorului
Dute Ia visticrni( i p1Litease p
ias-mi fata aici, i picac iii pace.
Negustorul rspunse
0, mirite stpIne, accastt fatCi, In socotelile
mele, era hrzit tati1ui mriei tale, regele
Omar Al-Neman. i veneam s t.e rog a-mi da o
scrisoare ca s pot ajunge la el. Dar, daca-U place, rmIie aici. Dorinta ta c porunc pentru
mine. Te-a rnai ruga, doar, s-rni dai Ingduina ca, de-acum nainte, s-mi vInd mrfurile oriunde-oi
putea, fr a plti vami nimnuia.
arcan zise :
Aa s fic Ci vrcau sri-mi spui cit tc-a
costat fata, ca sti pltesc prciui.
Negustorul rspunse
M-a costat o sut do mu do dinari de aur;
i are pe ea lucruri de inca o sutI do mu.
arcan chem pe vistiernic i-i porunci
P1tete numaidecit acestul preacinstit eie
du sute de mu do dinari de aur i, PC deasupra,
Inca o sut douzeci de mu, pentru osIrdia
lui. $1 da-i din dulapurile mdc cea mai frumoas
$i mai scump haina. i s so tie c, de azi Inainte,
se afl sub ocrotirea mea i c n-are a plti nimnuia
nici un fel do bir, nicaierea,
Pe urmi, prinu1 arcan dote porunc sa vie Ia
el cci patru maii cadii ai Damascului i le spuse...

Cind povestea ajunse aid, 5edcrczada vzu zorii mijind


i, siioas, taco.

104
Ci inr-a a aizecea noapte

Ea urrn

V dau d.c tire Ca, din aceast clipa, aid,


de fat cu voi, o slobozesc pe aceast tInr roaba,
pe care-am cumprat-o acum, i pe care vreau
s-o iau d.c sotie.
Cei patru cadii se grabira s scrie hatierifui
de slobozenie, apoi i legamintul de cstorie, pe
care-i pecet1uirt Cu pecetea br. lar prinu1 arcan,
ca sa-i arate bucuria, Impri CU drnicie 0
mu1ime de aur tuturor celor do fa i zvirii
pumni Intregi de bani slujitorilor i robilor.
Pc urma, porunci tuturora s piece, oprindu-i
In saia numai pe cci patru man cadii i pe negustor.
Apoi, IntorcIndu-se catre cadii, gri:
Vreau acum s ascultati cuvintele pe care le
va rosti aceast tIntr, ca s ne dovedeasca priceperca
ci in arta vorbirii alese, precum i toat
Invttura pe care o are, spre a ne adeveri spusele
btrInului negustor, care a aduso.
Cadiii rspunser:
Ascultm i no supunem.
Prinu1 Sarcan porunci s se ridice o perdea in
mijlocui slii, jar Indaratul perdelei o aez pe
tInra Nozhatu, aa ca ca sa poat vorbi nestingherit,
in tihn deplina, ferita do mice privire
strin.
D mndata cc perdeaua fu nidicata, mai muite
slujitoare o mnconjurara pe noua bar stpIna i-
ajutara s scoat de pe ea a parte din verninte
i s se simt mai Ia iargul ci. i toate a fericeau
i so minunau de desvIrsirea ei i Ij srutau
O5
muinile i picioarele, bucurInclu-sc foarte. Jar
sotiile emirilor i ae vizirilor, aflInd vestea, yenir
in mare grab i cerur Ingiduirea s-i
arate rospectul fa do Nozhatu i si audi cuvintele
pe care Ic va spune prinu1ui 5arcan i man
br cadii ai Damascului.
CInd vizu intrInd la ea soii1c do vizini i do
cmiii, Nozhatu SC nidica Sa le Intimpinc, Ic imbru
ti i 10 pofti s1 ia bc lIng ea, indir1itu1 perdelei
; i le zimbea prietenos i be spunea ctivinte
do bun venit, rspunzind la urrile i la cuvintele
br respectuoase. Era atIt de ginga melt
toate so minunau de buna cretere, de frumusetea,
de purtarea aleas i do Intelepciunea ei, i-i
spuneau una alteia: ,,Am auzit cii e roabii slobo
zitii, dar zilu cii flu poate fi decit vreo regina san
vreo fii.ciI do rege.
i ii griiri
0, stiipinii a noastr, nc-ai luminat cetatea
venind aici I ne-ai umplut do slavii ara i impilriltia.
Toatii impiiniiia aceasta este a ta, i palatul
acesta este palatul tiiu, jar noi toate sintem
roabe ale tale
Jar ca be multumi din suflet cu eel mai clulee
i mai fermeciitor glas.
Atunci, $arc-an, do dincolo de perdea, glilsul
0, nepreuitii fecioari, giuvaer al piirniintu
liii, iatii, stiim gata sii ascult.iim cole cc ai sii no
spui, tu, cea care te pricepI In toate tiintele i
care cunoti pinii i Incilcitele roguli ale sintaxci
limbii noastre.
La rIndul ci, tinlra Nozhatu rispunse, do din
diritul pei-delei, cii glas dulco ca zahimul
I)oninta ta mu e poruneii, i ma supun ci! ii
voi cuvInta, siipine, despre cole trei p01-ti ale
vieii.
Parabolele celor trel porU

Am s-ti pov.estesc, maria-ta, dintru Inceput,


despre Intlia poart, Arta de a tri:
Afla, dar, c viata are un tel i c acest tel al
vietii cste desvirirea. Jar cea mai de seama
dcsivirire este numai cea Intru credini.
Ci nimenea flu ajunge Ia desvirire decIt printr-o
viat plin de foe i de clruire. lar o asememenea
viat poate fi trit i implinit prin oricare
chntrc edo patru marl Indeletniciri ale omeniril
cea a cIrmuirii, cea a conertu1ui, cea a agriculturii
i cea a meteugurilor.
Tn cc privcte CIrmuirea: este nevoie ca accia,
oameni ran, cc sint chemati a cirmul lumea, s
fie mnzestrai Cu 0 mare tiint politic, Cu o desavIr
ita agerime de minte i u o dibcie fara
do margini. Ei flu trebuie s se lase niciodat
concIui de toanele firii br, i do alese. nzuinte
intru Allah preaslvitul. Dac i-ar orIndui purtarea
intru asemenea niazuinte, dreptatea ar domni
Intro oameni i ar Inceta once neInelegere pe
fata pimmntu1ui. Ci mai adesea ci se las calauziti
de slbiciunile finii br i lunec in rataciri
fr do leac. Cad un cirmuitor nu este de fobs
decit in msura in care so arat drept i neprtinitor
i In stare s Impiedice pe cci puternici do-a
asupri P.C cci slabi : aitminteri, el flu e do nici o
trcbuin.
Marele Ardeir, al treilea rege al periIor, unul
dintre urmaii lui Sasan, spunea: ,,OcIrmuirea lu
measc i credinta sInt dou surori gemene: crcdinta
e o comoar, jar ocirmuirea este straja ci.
Mahomed, Profetul nostru cu el fie pacea i
rugaciunea! a spus: ,,Dou lucruri stpinesc
lumea: ocIrmuirea i tiina. CInd ole sint drepte

107
i curate, lumea merge pe calea cea dreapth; cmnd
slot tuiburi i strimbe, lumea cade in tic1oie.
Tot aa eum i u.n ine1ept de demuit a spus
,,Rcgele trebuic s fic paznicuI credintei, a tot cc
este sfint i a] cirepturilor supu5ilor iui. Dar, mai
presus de Once, (1 trebuic si vegheze a tiLe
cumpana dreapta Iritre cci cc mlnuiesc concleiul
si cci cc minuics.c spada. (iei ccl cc rmine ne
pJsHl.)r fai (IC Ccl CC minuiete condeiul are si
dea n prpastie i are si rup gitul !
lar regele Ardeir, care a lost un nare cuccri
ton, i-a lmprit impria In patru vilacte; i
i-a fcut patru mdc, cu palm pecei, i ic-a pus
pe degete, i fiecare pecete era pentru cIte unul
din vilacte. intiia pecete era pe inelul menit vilac
tuiui (tin ctre mare. 5i tot aa ic-a menit i pe
celelalte I rei, cite unui vilaut din Impiric, ariume
ca si instipincasci temeinic peste tot buna rIn
dui!i. Si nIndujala Jul a fost ULniata pin Ia vre
murile islamice.
Mareic Kesra, regele pcrior, i-a sons iutro
zi fiului su, cruia ii Incredinasc una dintre cole
inai do scarn oti ale lui ,,O, fiul men...

Cuid pOVeSt(H ajuflS( fli(1 Selicrezada \aZu ZOfli miiud


i, sfiois, SC Op;..i.

Ci intr-a caizeci i itiui nocipte

F rrn

Macok Tcsia, rugele pcri1or, i-a sons intro


7 fiuliii s1iu, ctuia ii ln-re(lintase una dintre cole
mai do seami o5ti aic lui ,,O, fiul meu, sil flu
te 1ai clLiuzit de mii, pentru ci ca va ubrezi
supunerea cc ti-o datoreaz ai ti; dar nici flu te
purta cu prea mare asprime, pentru Ca aceasta
face s dospeasc razvratirea in sufletul ostailor.
i mai tim una de la cei vechi:
iJn arab a venit odat Ia ealiful Abu-GiafarAbdalah
Al-Mansur i i-a spus:
Tine-ti cIjnelc flamInd, dac vrei s to urmcze.
Califul s-a mIniat atunci pe arab. Arabul ins
a adugat:
Dar Ia aminte ca flu cumva vreun treciltor
s-i arunce vreo bucat do piine ciinclui, pentru
c atunci ciinele to va pirisi i so va duce dupi
acel trecator.
Al-Mansur Intelese pilda i io puso Ia inim,
Si-i (larm pe arab cu 0 bun rasplata.
Se mai povestete ca Abd El-Malec ben Meriian,
califul, scrisese urmatoarele fratelui su Abd
E1-Aziz ben Meruan, pe care-i trimisese In fruntea
oastei in Egipt : ,,Poi s to lipseti do sfetnicii
i do diecii ti, cici nau saii spuna decit lucr
pe care le tii i tu ; dar s ici aminte Ia
duman, cci numai dc la ci ai s poi afla clIrzia
ostalor tii.
Sc spuno ci minunatul calif Omar ibn AlKha
tab nu primea pe nimeni in slujba clecit daca
acela Indeplinea patru cerrnte : s flu se urec niciodata
pe 0 vita Impovarata, sa nu-i insueasca
niciodat prad luat de Ia duman, s nu so Imbrace
niciodata en haine bogate i niciodata s flu
intirzie la ceasul de rugciune. 51 iat Invatatu rile
pe care-i placea sa le spun mercu : ,,Nici 0 bog
ie flu este mai de pre decit inelepciunea, nici
piatr de Incercare mai temeinica decit des-.

P09
virirea spirituiui, nici mai mare faim clecIt cu
noaterea tiinte1or.
Tot Omar pe care Allah s-1 aib In Indurare,!
a spus : ,,Femeilc sInt do trei feluri : musuimana
eca cinstit, care no poartl alt grij decIt de
soiui ci i care nu are ochi decIt pentru ci;
mtisulmana care no vede In mriti decit Un mij
be do a nate ; i tIrfa care s1ujete dc sa1bI
ficcui. lar 1)arbaji slot i ci tot do trei fehui
brbai.ul mnelcpt care cuget i care so cl1Iu
zete clup cugetul lui ; brbatu1 Inca i mai mnclept
care cuget, dar care ascult i parerca oamenilor
luminai; i smintitul care nici nu cugeta,
nici flu cere sfatul color lntelepii.
Jar desiviritu1 All ben AbuTaleb - All
sa-l aiba intro Indurare a spus ,,Fiti cu b
gare do scarn Ia prefacatoriile femeilor ; no Ic
cereti nieiodatii sfatul, dar nici no le asuprii, daca
vrei si no Ic facei s-i sporcasca iictenia i
inoIatoriilc.
i cind Nozhatu tocmai voia s mai spuni i
altele despre aceste lucruri, auzi cadiii do dinda
rtul perdeiei corn so minunau
MaaHah ! N-am mai auzit pIna acorn VO1l)C
ai It de frumoaso. Si ascu1tirn cite ceva i clespre
celelalte dou pori.
Atunci Nozhatu, schimbind vorba Cu mare dibado,
grai
In alt zi, am sa va vorbesc despre l)000rule
siifletuiui. Acorn, insa, am sa v povcstesc dospre
A cloua poart, anume a Bunelor purtri si a dosvIr,sirii
minui.
Aceasta poart, o, stapinc fara do asernuire, este
cea mai lunga dintre toate, este poarta (IesvIr.
irii. No pot s-o strabata in toata intinderea ei
decit cci care au asupra capului br o binecuvIn-.
tare din natere.
Am s v Impirtesc nurnai cIteva pilde alese.

(iiid povslca ajunse aki, Scherezada vzu zorii mijind


i, S1iOa$a, Lcu.

I tiEr-a caizeci i doua nba pie

Ea urm:

Am si vi Imprthesc numai cIteva pilde alese.


lntr-o zi, unul dintre s1ujbaii califului Moaviah
veni si-1 vestca.sc pe calif c Aba-Bahr ben
Kais, ccl ont de-un picior, era la intrare i a
tepta s tie primit. Calif ul spuse:
Ada-i Indat inluntru.
Aba-}3ahr, chiopul, intr, jar califul Moaviah
ii gral
Apropie-te, Aba-L3ahr, ca s mu pot desfta
cu vorbele tale.
Sii intreb
Spune-mi, Aba-Bahr, cc crezi tu despre mine?
chiopu1 rspunse
Eu? PM meseria mea, o, emire al dreptcredincio
i1or, este s rad oameni pe cap, s retez
mustati, s cur i s. tai unghii, s smuig prul
de la subsuoar, s brbieresc vintre, s Ingrijesc
1ini i, la nevoie, s iau singe din gingii. Dar
nieiodat nu le fac in ziua de vineri, pentru Ca
a sviri pcat.
Atunci califul Intreb
T)ar despre tine, cc crezi?
i Aba-Bahr eel chiop ii rspuns:

114
Pun un piclor Inaintea celuilalt il fac
namtezc incct, urmrindu-4 cu privirile.
Calif ul ii mai intreb
I)ai despe maimarii tii cc crezi ?
El rispu rise
Intrt rid, ii salut cumin.te i atept ca ci snm
rspunthl
Calif ul II intrcbi mai departe
i)ar despre nevast-ta cc crezi?
Atunci A baBahr strig
Izbiivcte-mi do acost rspuns, o, emire al
dreptcr.edinc.ioil.or
Dar califul nu-l lsI:
Ti ce s-rni rspunzi, Aba-Bahr.
tar acela raspunsc
- Ncvast-mca, ca toate femeile, a fost fieut
din Cea din urmi coastu, carc-i do soi prost i
strimbi.
Califul ii puse o noui Intrebare
- Si cum faci, cind vrei s to culci Cu ea?
$i .primi rspunsul
Ii vorbesc plcut, ca smi fie cu voic bunl,
apoi o aunt i-o giugiulese, cum tii i tu, 0, emire
al drCptc1e(hnci.oior, i cum Stie tot omul. $1 pe
urfliI zic i (It aa ,,F, Doamne, ca aceast sri-.
niinti &i fie binc-uvintata i nui da o form
rca, ci m]ildiaz-o fi-urnos l)up asta ni scoL dau
fuga S ma spul, iWi apa (U arnifl(lOua mIrnile
irni torn pc trup. $i, Ia sfIrit, prcamrcsc pe
Allah pc.ntru binefacerfie lui
Atunci califul grli
In adevar, rispunsuri1e talc miau plcut.
Curemi C( VfCi.
i Aba1rthr ii i:ispunsc
Vreau ca (heptatea si lie acceai pentru toti.
Si piecL Tar califul Moaviah Ii SpUSO ,,Dac
ri Intreaga ar a Irakului nu s-ar afla decIt
acest In(1ept, tot ar fi do auns !
Tot aa, sub domnia califului Omar ibn A1-Kha-
tab, era vistiernic btrInul Moaicab...

(1nd pocstea ajunse aici, $eherezada vzu iorii mijkid


i tcu sfioas.

Ci 2nlr-a saizeci i treia noa pie

Ft

0, preafericitule rege, Nozhatu a grit:


Tot aa, sub domnia .califului Omar ibn Al
Khatab, era vistiernic btrInul Moaicab.
Intr-o zi, copilLil mai mic al lui Ornar, Insotit
(IC maica lui, VOnI sI-l vad pe Moaicab, i Vis
tiernicul ii dote copil ului o drahmI d.c aigint.
Dar flu mult timp dupi accea, califul Ii ehoma
i gri:
0, sfcterisitLoruie, ce-ai fcu-t ?
5i Moaicab, care era om cinst.it, strig I
l)ar ce-am fCcut, o, eniire al credincioi1or?
Omar ii hmuri : S
Moawab, drahrna do argint pe care ai dat-o
copilului meu csW un fiirt do la toat natia
rnusulman
Si Moaicab intolese ca greisc i, cIt a lYlai
trMt., spunca mntcun.a
- -- Undo so rnai aflii pe pimInt. un om atit do
rninunat ca Ornar ?

13
Sc mai povestetc ci Ornar, oalifui, a ieit.
intr-o noapte si se plimbe insoit dc btrinul
Aslam AbuZeid. Si iarind in departare lumina
unui focoi, sa apropiat (IC acel bc sia Vi
0 femeic sirrnan caic incalzua o crati, jar alaturi
dc ca doi copii p1ipinzi plingeau jalnic. Si
Omar spuse
Pacea lui Allah 1w cii tine, femeic ! Ce fad
tu aid, singurici, In noapte in frig ?
Ea rspuns.e
1)oamne, IncMzc,sc oleaca de ap ca s-o dau
s boa copiii mci, care mor dc foame i dc frig.
Da-ntr--o zi Allah are s-i cear socoteal calif ului
Omar pentru s?Ircia In care ne zbatem.
Tar califul, care era Imbracat ca negustor, fu
nespus do micat i o intrebli
Crezi tu, ferneie, c Omar Ii cunoate sr
cia i totui flu 11i-o uureaz ?
Ea iiIspunsc
Dar (le cc mai este calif Omar, dac nu cu
noate necazurile fiecruia dintre supuii lui?
Atunci califul tcu, se Intoarse spre Aslam
Abu-Zeid sii opt.i
Si pleclim, repede!
se duse degrabt Ia magazia lui cu merinde,
intr In magazic, lull un sac do fllin i un chiup
pun cu grllsime de oaie i-i porunci lui Abu-Zeid
Ajutll-mll sll le aburc In spinare, Abu-Zeid.
Abu-Zcid se irnp-otrivi
Lasll-mli sll 10 due cu, emire al drepteredin
cioilor!
Emirul ii rllspunse cu glas adinc
Ci tot tu ai sll (luci, Abu-Zeid, ci povara
plicatelor mdc la ziua Invierii ?
i-1 sill PC Abu-Zeid s-i aburce In spinare
sacul cu fin i chiupul cu grsime.
Impovarat aa, califul se grbi s ajung la
femcia cea srman. Lii fin i grsim.e i le
puse In cratita de la foe i gti mIncarea cu munile
lui. Se apleca el Insui asupra focului ca s
sufle in el i, cum avea o barba mare, furnul I se
strecura printre smocurilc dc par. lar cind mmcarea
fu gata, o dete femeii i eopi1ailor, care
mIncara pIn Se saturara, in timp oe ci sufla ca
s-o rceasc. Le ls acolo sacul de faina i chiupul
dc grsime, i pIeci.
Pc drum ii spuse lui AbuZeid
0, Abu-Zeid. acurna, dupa cc am vzut focul
acesta, lumiria lui rn-a luminat.

Cind povestea ajunse aici. $eherezada vzu zorii rnijind


i sfioas, tcu.

Ci Intr-a caizeci i pa Ira noaple

Ea urrn:

0, preafericitule rege, tiniira Nozhatu a cuvintat


mai departe:
Tot califul Omar, Intilnind Intro zi un rob care
du.ce.a la paseut turma stapinului, 11 opri ca sa
cumnpere de la ci o capr.
Dar pastorul ii rspunse
Nu e turma mea!
Atunci calif ul ii spuse
Robule cinstit, am si to cumpr i am s te
liberez.

115
Si Omar 11 cumpr pe rob de la stpin i-i
drui slobozerne, cugeind In sine ,,Nu intI1neti
In fiecare zi un. om cinstit !
Altdat, Hafsa, o rud a lui Omar, a venit sl-I
vad i ia spus
0, umire ai ercthncioi1or, am aflat c in
ultimele luptc pe care ieai purtat Impotriva dii
mamlor al pus mina pc multi barn. n numele
rudenici noatne, srni dai i mie.
Omar ia rispuns
0, Hafsa, Allah rn-a pus paznic peste bunuriie
musulmanilor i toii banu skit pentru bi
nob obtesc. N-am s ma at.ing de ci numai ca
sa-ti fac pl.cerc i fiindc sInt rud cu tatl tim
n-am sim aduc tocmai cu pagubim supui1or mci.
Atunci Nozhatu auzi dindimriitul perdeiei cuvinrtele
dincIntare ale color CO_O ascultau, toti in
culmea rnultumirii. Sc opri o clipim, dupim care
Incepu iar
Am sim vim cuvintez acum dospre A treia
poart, adcim despre Poarta vrtulor!
Pildele cc ic vol arimta sInt scoase din viata
tovarimi1or Profetului pacea i rugimciunca fie
cu ci! -- i din viaa odor niai diepti dintro
rnusulmani.
Sc povestete cii Hassan Al-Basri spunea : ,,Nu
exte nirneni care, inainte de ai cia sufletul, sim
nu sirntim pimrerca de nimu dupim trei lucruri : c
flu s-a bucurat din pun de ceea ce-a adunat in
timpul yietii, cii nu a atin.s coca cea niidiijduit
cu statornicie i cii flu a Infimptuit ceea cc i-a
frimIntat mndelung mintea.
Un pricten 1-a intrebat o datim pe Safian:
Un om bogat poate fi virtuos?
Safian i-a riispuns:
Poate si fie, dac se dovcdete rbc1Ator In
restritiIe soartei i daci-i mullumet,e totdeauna
celui cruia ii druiete cev.a, spunindui :
frate, tie-ti datorez c am feut in fata lui Allah
o fapt inmiresmat!
Tot aa, se povestete c preacucernicul Omar
ben Abcl El-Aziz, ajungind al optulea calif omiad,
i-a adunat PC toti cci din neamul Omiazilor, o.ameni
foarte bogai, i i-a suit sfl-i dea toate bog
iile i toate bunurile lor, pe care ie trecu de
indati in vistieria obtcasci. Atunci ci alergari
la Fatima, fiica lui Meruan, mtua califulul, fati
dc care Omar avea mult respect, i o rugari sn-i
scape do acel nccaz. Tar Fatima Veni la calif Intr-o
sc:ar i so acz tcuti pe covor.
Califul o Intrcbi
Spune, mtut, cc to aduce Ia mine?
Fatima ii rispunse:
Emire al dreptcredincioi1or, tu eti stpInul
i n-as putea si Incep cu mai Intui vorba. $i-apoi,
nimica flu-ti (Ste ascuns, fliCi chiar pricina yenirii
mole awi.
Atunci .Omar ben Abd El-A viz grui:
A1la1i prealnaltul a trimis pe Profetul SIi
Mahomed - pacca i rugaciunea fie cu ci! drept
balsam i mingIicre pentru toate fiinele. Tar
Profetul -- pacea i rugieiunea tie cii ci!
strInso i .IuI tot CC socoti de trebuinti, lisInd
Ins oamu.nilor un fluviu In care s-i potoleasc
setea pIni la sfIritul veacurilor. Mie, caiifului,
mia czut sarcina dca nu luisa acest fluviu
schimbe c&ea on si so piarc1 In pustie.

Cind pocstei junse aiti. $eherezada vzu zorii rnijinc1


: tcu, sfioasa.

117
Ci Intr-a aizeci i cincea noapte

Ea urm:

0, prcafericitule icge, tirira Nozhatu, de din


drtul peidelci, in vreiie cc printul arcan, cci
patru cadli .i negustorul o ascultau, cuvint rnai
departe
Mie, califului, mi-a c1zut sarcina dc-a nit
lisa acest fluviu s-i schimbe calea on s so
piard in putie.
Atunci mtua lui, Fatima, rspunse:
0, emire al credincioiior, ti-am Inte1s vorbele,
aa c ale niele sInt de prisos.
3i se duse la omiazil care-o ateptau i le
SUSC
0, VOl urmai ai lui Orniah, voi nici flu titi
cc mare noroc aveti Ca vi-i calif Ornar ibn Abd
El-Aziz!
Tot neprihnitul Omar ibn Abd El-Aziz, simtind
apropiindu-i-se moartea, a strIns Imprejuru-i
toti eopiii i le-a grit
Mircasma srciei este plcut Domnului.
Atunci, unul dintre cci de fat, Moslim ben Abd
El-Malec, i-a spus:
0, emire al dreptcrcdincioi1or, cum dc poti
s-i lai copiii In srcie, tu, carele eti tatl br
i pstorul poporului i care ai putea s-i Imhog
eti luind din vistierie? N-ar fi mai bine aa,
decit s lai inlocuitorului tu toate bogii1e ?
Atunci cal.iful, Intins pe patul lui de moarte,
se minie i gri cu mare uimire:
0, Moslim, cum a putea s le dau o pilda
do stricciune ca asta, In ode din urm dlipe
ale mele, cind toata via1a mea i-am indemnat sa
urmeze calea cea dreapti? Moslime, ott atp fost
do f.at la inmormIntarea unuia clintre inaintaii
mci, ui-i fiu al liii Meruan, i am vzut cu ochui
mci multe lucruri i icam iiie1cs. $i rnam jur
s flu fac cum a fcut ci, daca a ajunge vreodat
calif.
Acest Moslim ben Abcl E1-.M.aiec no povestcte
i ci urmitoarck : ,,tntro zi, spune ci, m In
torsesem tie la Inmormmntarea unui eic, un schiv
flue, i tocmai rni culcasem, cInd avui un vis In
care miapru acol neprihanit cic, Imbricat In
haine ca florile do iasomle. Sc preumbla printr-un
icc do desftri, prmtre ape optitoare i sub o
reveneal de vmnt Imbtitor, la umbra 1Lmli1or
Infloriti. $imi spuse eicul : <O, Moslim, cc n
face in timpul vietii pentru un astfel do sfIrit
Mi s-a mai povestit cii, tot sub domnia Iui Omar
urn Abd E1Aziz, un orn a ciirui meseiie eta do
mulg:e oile, mergind Ia un piistor pricten a viizut
in milocu1 turmei doi lupi, pe care ia luat diept
ciini i, InspiimIntat de Infiltiarca br salbaticil,
1-a Intrebat pe pastor
Ce faci cu ciinii iItia cumpIii ?
Piistorul i-a rispuns
Prietene, riu sint clini, ci lupi imblInziti. Dar
flu fac nici un rim turmoi, cici eu sInt capul care
conduce. Tat cind capui sinitos, i trupui sinito

Intro zi, califul Omar ibn Abd E1Aziz, stin


peo ridicituri fiicuti (un noroi uscat, a inut po
porului adunat in jurul lui o preclici in care na
spus decit atit
Abel El-Malec a murit i, ca si ci, au mu
i mnaintaii i urmaii lul toi. Tot aa am si
mor i cu, Omar, la rinclul meu
Atunci iVioslirn a grliit

19
0, emire al dreptcrodincioilor, aceastI ridic
tiiri dc pmi.nt flu e vrednic de un calif. Nu
S.C af1t ad nici macar un lant despritor.
Califul ii rspunse cu glas dc Intelept
0, Moslime, nu eumva ai vrea ca Omar, la
ziua judecii, s poarte do git o bucata din acel
lant?

Cind pOVCSLCa ijunse aici, $cherezada vzu zOrii mijind


i t3(U, sfioas.

Ci Itztr-a aizeci ci asea tzoapte

Ea urm:

0, preaforicitule rege, tinira Nozhatu a cuvintat


mai departe:
Khaled ben Safuan s-a dus Intr-o zi Ia califul
Heam, care se afla In cortul su, Inconjurat de
dieci i de slujitori. Ajungind In fata lui, Khaled
ben Safuan grii:
Allah si te Incarce cu binefacerile iui, 0,
emire al drcptcredincioilor, i s flu toarne in
fericirea ta nici o picturi dc amreiune. Iat
Ca am sa-ti spun cIteva vorbe care flu sint no,
ci grele de preul lucrurilor vechi.
Califul Heam ii porunci:
Spunc tot cc at de spus, Ibn-Safuan.
i acela grai
0, emire al dreptcredincioilor, Intrun a
cIndva, aid pe pmint, a fost un rege dintre cci
mul1i de clinainte de tine, i regele acesta Ic-a
spus mntr-o zi celor cc se aflau In jurul lui:
Printre vol toti, este vreunul care s fi cu
noscut un rege ca mine do bogat i do darnic?
So afla acolo un om sfiutit prin hagialic i Inzestract
cu adevrata Inelepciune; i acesa ii
rspunse:
Miria-ta, ne-ai pus o Intrebare dc mare insemntate,
la care Iti cer ingduina s rspund.
Califul incuviin i ornul gri
Slava In care to afli i belugul tAu sInt
trainice on sIn.t trectoare ca toate lu.crurile pamIntului?

I so rspunse
Trectoare ca toate.
$1 omul urm:
Atunci cum de poti s pul o Intrebare aa
de grea pentru un lucru atit do trector i do
care vei fi chemat s dai socoteal intr-o zi?
Regele 1USUflSC
Adcvr gri.ieti, preacinstitule. Ce trcbu
s fac?
Omul ii sftui
S te sfinteti.
Regele puse atunci coroana dc-o paite, se imbr
ic In haine do hagiu i plec spre Orau1
sfInt.
IbnSafuan urrni:
Si tu, o, calife al lui Allah, cc ai do gind
sil fad?
Jar califul Heam fu micat cum flu se mai
poate, i plmnse, ii curser mult timp lacrimile In
barbi. 5i so Intoarse In palatul liii, so Inchise
acolo i Incepu sa cugete adinc.
Dincolo do perdea, cadiii i negustorul stnigar
Ya Allah! asta-i de minune!
Atunci N.ozhatu so opri i spuse:
Mriile-voastre, Povara virtutilor cupriride
Inca multe alte lucruri i mai minunate, pe care
!121
nu vi [e pot arta dintr-o singuri datt Ci Allah
ne va mai da multe zile i voi putea s v 1-
murese intru totuL
Dupi care Nozhatu nu mai spuse nimic.

Cud povestea ajiins iici, (1](rezada vzu zorii mijind


i lasa Urfl1LFL pe noiptea ViitOdfl..

Ci Intr-a aizeci sa plea noapte

En urm

0, preafericitule rege, aadar Nozhatu flu mai


SL1SO nirnic.
Atunci luaiI cuvintul cci patru cadii
0, doarnne al veacului, aceasta tmn1rI este

icineva
ntradevji mmii nici
i nea vrnam
emurilor noastauzit
ic $iasIi tfiurofost
i vrernurcineva
ilor. In vial(aduopotriv
noastr nam vzu
Cu ea.

Si, dupi cc voibir astM, Sc ridicari in Uiccre,


sarutar pimIntu1 in fata prinu1ui $arcan i
pkcara.
Atunci 5arcan ii chum slujitormi .i le porunci
Trebuic si Va g1aI)ifm cii pregitirilc de nun
i S gtii tot soiul d( flmCaiuri i (1C i)Uflata.i
pentru osp.
Slujitorii a1cigari sri-i implmneasca poruncile i
gtir iridat de toate. Printul $arcan opri Ia ser
.brile nuntii pe toate sotiie emirilor .i Vizirfl)r,
care veniserli s asculte vorbele tinerci Nozhatu,
i Ic pofti si fada paite din aaiul mirusci.
Cind se li1i scara, ospiul iricepu, mesele fLrii
intinse i se survi do t.oate cite puteau s mul

a22
tumeasc gusturile i s hucure ochil. Si toii cei
pofti1i mIncar i bur pe siturate.
Atun.ci 5arcan porunci s vin cIntrete1e ce!e
mai vestite din Damasc i toate (iansatoar(le
almee din palat. 5i ospul fcu s rIsurie sala
de cintece i toate inimile se umplur de bucurie.
Intregul palat, odat cu noaptea, fu luminat de Ia
forklreat pIn la porile din afar, i la fel toate
aleile grdinii, i la dreapta i la stInga. Dup
cc 5arcan iei din hamam, emirii i vizirii v(nira
s i se Inchine i s-i ureze bc1ug.
$i cInd 5arcan se urea pe nite trepte Uwute
anume pentru noii casatoriti, iat Ca, deodata, femeile
din palat intrar incetior, Iniruite pe
dou rinduri, CU mireasa Nozhatu sprijinit dc
cele dou nae ale sale. 5i dup curn e datina,
o (1HSCr p0 Nozhatu In odaia de nunt, d dc,.
hIa(ara i vmra s-o scalde i so Impodobcac
fiumos i so dea cu tot felul dc farduri i ic
hoieli; dar vzur c era de prisos, pentru acel
trup ca o oglind fr de pat i pentru pielea-i
Inmiresmat. Nae1e ii deter tinerei Nozhatu sfatunic
obinuite imprejurarii si-i urar bucurie,
o Imbracara cu o cmuta sub.ire i o lsar
singur in pat.
Atunei 5arcan intr In iatacul de nunta. El
hahar n-avea c tInra aceea minunata era Insai
sora lui Nozhatu ; jar ca, la fel, flu tia Ca valiul
Damascului era fratele ci.
In acea noapte, Nozhatu a fost a lui $arcan, i
totul s-a petrecut aa c Nozhatu a rimas do Ia
Inceput grea.
lar 5arcan, pun de bucurie, emnd se facu ziua,
porunci doftonilor si Insemneze ziua fericit, apoi
merse i so aeza in jeu1 domnesc ca s prinieasca
Lrrile emirilor, ale vizirilor i ale maimriIor
din Intreaga Impric.
Dtip care arcan Ii chem diacul i-i porunci
si atearnI pe hirtie ceca cc Ii spunea el. si-i
sense astfel tatu1ui sIu, regele Omar Al-Neman,
ci s-a Insurat cu o tinr cumprat de la un
neguistor, inzestrat CU frumusec, Cu Intelepciune
cu toate c1esviriri1o tiinelor i artelor ; ci
o siobozise i c o fcuse sotia Iui legiuIti; ci
din Intlia noapte pninsese rod i ci avea de ginci
s-o trimitI In curInd la Bagdad, ca si1 vadLi pe
rege, po sora Nozhatu i pe fratele Daul-Macan.
Dupi cc scrisoarea a fost intocmit, $arcan a pecetluito
i a dat-.o unui olcar sprinten, care i
plec, de indat, la Bagdad, jar dup douizcci
do zile se Intoarse aducInd rspunsul regeiui Oman
Al-Neman. i rspunsu1 suna aa...

Cmnd povcstca ij UflSQ tjCi, Schcrezncla vzu zorii rnijind


d, sfioas, tcu,

Cj in.tra aizeci t Of)ta noapte

Ea urm i

Rspunsul suna aa
,,Scrisoarea aceasta este trimis tie n.emIngiiatul,
ndpdstuitul i cop1etui de jale .d tie durere,
cel care .yi-a pierdzit comoara sufletului i copii,
nefericitul rege Oman ./Ll-Nenwn, ctitre fiul sdu
preaiubit arcam.
Afld, fiul meu, rienorocirile mdc i s $11
dupa plecarea ta la Dczmasc, mi se prea atIt de
strImtd casa de ma Inbuceam ,si, nemaiputinci
de mIhnire, am piecat la vfritoare, cci sti rtisu flu
oieac si s incere a-mi risipi Intrucitva jalea.
Jim rdmas la vintoare o lun, dup care rn-am
intors in pal atul meu i am aflat c fratele tu
Daul-Macan i sora ta Nozhatu plecaser la Hecijaz
cu hagili cc se cluceau la sfInta Mecca. S-au
prilejit dc lipsa mea, ca s fuga; cci nu-i dasem
invoire lui Daul-Macan s piece in hagialic anul
acesta, din pricina virstei lui fragede. Ii fg.
duisern cti vom pleca amIncloi in anul urmtor.
Ci ci n-a voit s mai atepte i-a fugit impreunci
Cu sor-sa, neluind cu ci decIt cele dc trebuint
pentru drum. i nu mai stiu nimic despre ci;
hagiui s-au intors fr fratele si fdr sora ta, i
nimeni flu mi-a putut spune cc s-a facut cu ci.
i iati Cd acum mi-am mbrdcat pentru ei haine
ceritc i md inec in lacrimi i in clurere.
Nu intirzia, fiuie, sd-mi dai veti. Ii trimit
urtiri dc pace, ie i tuturor celor ai tdi !
La cIteva luni dc la primirea scrisorii, $arcan
se hotrIse s povesteasc i sotiei sale nenorocirca
tatlui. Nu vroise s-o tuthure pln atunci,
din pricina sarcinei. Acum ins, dup cc ea nscuse
o feti, $arcan intrd la Nozhatu i Incepu
s-o srute pe feti1.
Atunci Nozhatu Ii SUSC
Fetia a Implinit ase zile i, dupt datin,
trebuie sd-i dai un nume.
$arcan lud fetita in brate i, cum o privi, zdri
la gItul ci, atirnind de un 1an de aur, una dintre
cele trci geme fermecate ale Abrizei, nefericita
princsd din Chezareea.
Vdzind aceasta, $arcan strigd In mare tulburare

Dc unde ai tu, roabo, aceastd gemd?

25
Nozhatu, la cuvIntul de roabi, SC Inbui de
minie i strigi
SInt stipina ta si-a tut.uror celor din acest
pa1at ! (urn de indrtizneti si ma nurneti roaNi.
cind sint regina ta? Ah, nam s mai pst.rez
niei o clip taina mea I)a, sInt regina ta, sint
fiiei de rege ! Sint. Nozhatu Zarnan, fiiea regelui
Omar Al-Neman!
arean, a uvm(1 aceste vorbe...

Cind povcstca ajunSc aCt, c1ierezada v.zu zorii mijInci


i. siioasi, ticu.

Ci iii ir-a ,saizeci si notta foci pie

I.t urni

Sarcan, auzind aceste vorbe, so cutremura din


tot trupul, Ii plec do groaza capul, pali SC
prabui la pmInt. Cmnd ii veni in fire, tot Inca
flu-i venea s cread i o intreba PC Nozhatu
0, st.pIna mea, eti In adevai fiica icgelui
Ornar Al--Nernan?
Ea ii riispunse
Da, sInt fiica lui.
Atunci Clii grii
Nestemata pe care o ai este Un semn c
spui adevhu1 ; dar ciami i alto dovczi.
Nozhatu ii povesti lui $arcan toate prin cite
trecuse.
Atunci Sarcan rmase cu totul incredinat i so
gIndi in sine : ,,Cearn facut, cum do-am putut
s ma Insor Cu sora mea? Nu e alt miioc do
seapare decit sa-i caut alt sot. Am so clan do
soie unuia dintre sfetnicii mci, i, clac s-ar afla
cumva cc s-a IntImplat, am s rspInc1esc zvonul
ci rn-am dcsprit de ea inainte de a Se fi petrecut
ceea ce s-a petrecut. Apoi se intoarse
ctre sora lui i spuse
0, Nozhatu, afl ci eti sora mea, cci en
sint arcan, fiul lui Omar Al-Neman, i negreit
c de mine n-ai auzit vorbindu-se vreodat Ia
palatul tatlui nostru. Allah s ne lerte!
Cind auzi vorbele lui, Nozhatu scoase un tipt
i czu lein.at. Apoi, vcnindu-i In simtire, in
cepu s se batI peste obraji, s geam, s pling
i s se jeluie
Vai, in cc necaz am intrat! Ce sI facem?
Ce s facem? $i ce-am s rspund tat1ui i
marnei, cind ma vor intreba: ,,De la cine ai
accasta copila ?
5t1(afl glasui
- Socotesc ca mijiocul ccl mai bun de-a ifldrepta
totul este s te dau In cstorie marelui
mu sfetnic. In felul acesta, nimeni flu va binui
taina. Nurnai aa vom izbuti, o, Nozhatu, s rz1)im
cu cinste din aceast Imprejurare. Ma cluc
sa poruneesc sa vin la mine marele sfetnic, mai
Inainte dca se afla ceva despre taina noastr.
Apoi $arcan o minglie pe sora lui. i a siut
pe frunte.
Ea ii spuse:
A5a s facem, $arcan. Ci spune-mi, care e
numele pe care vrei s-l dai copilci, cci flu mai
avem vremc de picrdut.
Si $arcan hotarl
Sc va numi Putcrea-Ursitei!
Plec apoi zorit s-l cheme pe marele sfetnic,
Ii dete pe Nozhatu In cstorie fara mult voib,
cop1eindu-i cu daruri. Marele sfetnic o iua la ci

27
pe Nozhat1! i pc copila, i se purt1 cu mullui griji
faI de noua Iui soaW, jar pe copi1i o (lete in
seama doicilor i a SiLJiLOriior.

itirnp, 1)aulMacan, fratcic tinerel Nozhatu.


irnpreiini (ii )tinUl slii,jitot (Ic Ia harnarn se pre
atcau Si pl(.(e Spre Bagdad (11 0 caravanti din
Damase.
i)a lot atunci SOS1 un al clc)ilea oliiear de Ia
regeic ()rnar AlNemari, aducInd o DOU! scrisoa1c
pcntiu ptinu.1 Sarcan. I)up cc rnai Intii ntIt:i
sIavi (c1uidcsus, iati c(- cLlprin(Ica scriSOarea
,,Scriu, fiul meu prea iubit, ca s-i spun (
sIrt neIn.cetat prad ciurerii i c sorb rntLlt amur
dn przezna desparir dc copiii mci.
za.poi S(Lt1 cer Ca, indat Ce vei prirni scri
soarea, si mi trirHiti Itciraciul nuturiIor (IC Ia
5ani .i SO tC priIujc.tz cie (QrO?)(lflU Cd SITU trim/ti
aici si pa t??ra to .cOW, pe care doiesc ?flUIt 50
CUflOS s/ .oti cerccttz stun CL .5? eclelaIte nectt
turi. Cact trQI)UZe stiti spun CU nflau so.sit
jxziat, din ara. (/lii(lUriiOr. 0 preacinstit(i L>titrinfl
insoitj (IC enci tilzer( f(cbc1rc cu smn.ii fraqe:j si
ctt actste f(eu;ar( (UUOSC tot (C pccite s(t C?iflOQSCd
nuntea OTfl(fl(>OSC(l. 1mba nar rjzbi st arata in
(Iepczuu(a btrIiui d insu.iri1e acestor j(CiOare,
(iSUir.ite tiitru totul. Slut cuprins dc narc dra
goste pentru (11? s dorese u le n Ia pa/at. la
un(Iemin, CUC1 11 1CZ flit reqc de pa piuiri nu are
aseInanaa ))OdOCLbC. /1171 litt T(I)Ot() pc bltrui! care
pretul da cnntpuT(ua a! tinerclor fate, i (U mia
rttspuns : Na putaa .S le iiiuI (leCit CU prafu
haraeiutui pa careI prutzetz (Ito tziuuturzle de Ia
/am, xi de Ia l)arnasc. Jar CU, JIC lliak, nu soco
texe c pr(4md am fi prea mare, ba (hiar mi s pOre
ncriednie (I(- (IC C(1C? fiecarc dintre aceste fe
(ZOare preuiete fllAl? rnult. ]Iarn ?flVOit Ia aC(St
prep .n le-am poftit st 1ocuia.c la paint, a$ep
tiuI dnii trirnii cit mai ci(graba lwraeiul. Zore.,cte,
fiul n-wu, pentru c btrlna e nerbcitoaiv s se
ztztoarr in tara ci.
i mai aI(s, fiztlc, HZL uita ini triin4i totodat
pe tiithia ta sotic, a carci tiin,t n.e va fl (14
fobs ca s juthcain CUflOtZ?ltele ceior Ct17Ci fe
cloare. i-i fqiduiesc c, dac SOtia ta be In
trLCe In tii,ita i In boiutia mini, am s ti be
trzinit pe toate in Liar de Ia mine, mr pe deasupra
Il fq(iciuiese .i haruciul pe un cm at cettitil Raj
taduluf.
Pacea fie CU ti1l( S CU toti (i (lw cisa tLl,
flu/c !
Dup C( Saican (iti scrisoarea tatiui stt...
nil pov s (:i inS j. S 1) iczada vitu IOIfl fl)i jind
?I, Slio:LsH.

Ci intr-a aptezecea noa pie


Ia urrn

DUpLt ce aican (Iti scilsOarca Iat11ui siu, (1)rn


(:le inclata Ia el pe curnnatu sthi, maicle Sfetnic,
ii porunci
Tijinile ii maiclccit dup timlra iaba pc can
I,iam datn (Ic solic.
(mnd Nozhatu sosi, arcan ii spuse
- (.itcte, sora nica, aecasti sCrisQaic a taUdui
nostiu U spu})efl)i ((. SO(:Oi.
Nc;zhatu, dup cc citi scrisoarea, ispunse
Coca cc socotcti tu este totdeauna eel rnai
bifl sOCOt.it i 1iotiiIt. Dar, dac ni intrebi, iij
vm spine ci (iorina inea cea rnai arztoarc estc?
si-rni revid pirinti i tara, i te rog si mi ]ai
p1cc, irnprennI en soiui rneu, marele sfetnie,
ca SHi pot povestj tatci IntinElpiarea Cu beduin iii
-ate rna Vifl(1ut unni negitstor i cum negustorul
rna vindut. tie, lar tn rn-ai (lal in caFatOrie mare-
liii ti-rn sfetnie, clupa (0 nofliTi (1(spilit. f?ir s
t fi (ulcat cu mine.
)ar(-an spiiso
Aa sli fie
ii chorna apol P0 flaJ.0)( SfOtrL 1(, i:aie nit ti.a
ca e ciimnat cii printtiI, sii porunci
- Al si pieci la Bagdad in fruntea caravanei
care d.uce tathiui meu haraciul cle la Darnase iai
siI id cii tine i pe sotia ta, tmnra roaha pe ca:rt
11i-arn dato.
Maree sfel.riic rspunse
- -- As.uIt Fi ma suptin.
Tar Sarcan porunci s so pregateasca pentru
march sfetnic un palanchin aritos pe o crnihi
frurnoaxa. Porunci apoi s so pregiteasci i tm
al tlmiea palanchin de cltorie pentru Nozhatu,
ii (kt.e marelui sfetn.ie o scrisoarea citre regei(
Omar Al-Nernan i-i ma rimas bun do Ia ci, dupa
00-0 aduse la el In palat po micua PutereaUrsitei.
CureetIi daca Ia gIt ii mai atirna do un 1antior do
aui gema cea pre.ioasi a nefericitei Abriza i o
1.asa In searna doicilor ri a siujnic:elor din palat.
Tar Nozhatu, vazmd ca fiica ci rmmne pe mImi
mine, p1eci Impreuna (11 sou! ci, marele sfetnic,
u1) mindrele paianc.hinuri. aezat.e pe clmilele
(:010 mai sprinterie i frurnoase, trecinci in. fruntea
ca ravai 101.

(i tocmai in acea noapte, hamamgiui i DaulLVI.aean.,


prourn blInd use in j urul paiatului valiuiui
do l.a i)arnasc, vizuri cilmilele, catIrii i purtitorii
de fcIii. i .DauI1vi.auan ii. mtreb pe Until (Im
tre sLujitori
Ale cui sInt toate acestea?
Omul rspunse
Este haraciui cettii Damase.uI.ui datorat regelui
Omar Al-Neman.
Atunci Daul-Macam intrebi jar:
5i cine este conductorul caravanei?
Omul rspunse:
Este rnarel.e sfetnie, sotul unel tinere roabe
rnult pricoputEi In tiinte i foarte Inteleapt.
Dau i-Macan Incepu s pling1 amar, cad
i-aminti de sora sa Nozhatu, de casa i de tara lui.
Si spusc hamamgitilui
. Frate, cu p1cc en caravana asta.
Hamamgiu rspunse:
Merg i eu cu tine, cci nam s te las s
drumeteti singur pIn la Bagdad, dup ce te-am
insoiit de la lerusalim la Damase.
Atunci DauiMacan suspin:
Frate, to iubesc i te cinstese.
Hamamgiul pregIti repedo cele de trebuint,
puse pe rngar samarul i o traist cu merinde,
1i strInse mijiocul, Ii ridic poalele hainei i le
prinse do curea, ii ajut apoi p0 Daul-Macan s
inealece pe asin.
Daul-Macan ii spuse
Urcite Indrtul mei.i.
Dar hamarngiui. nu primi, spunInd u-i
Nii voi face aceasta, stpIne, cad vreau s te
slujese mntru totni.
DauiIViacan strui
- frebuje totui s to urel pe mgar Indrtu1
men, micar un ceas, ca s te odihn.eti.
CeIlalt rspunse
T)ae flI-Oj .sinfli cUfllVa triidit., am s m
o(1i1ieSc (in (C.1S Ia spatele tii pe mgrar.
.A.t u nci I )a u I Macan o.ftti
iraIe, aeiirn. nui pot 1Tigi(i1ii nirnic : dar
cin(1 .0 St ajungern Ia pIrintii mci, ndijdu.iesc
(i ai sa VC/A CUfli tiu sriti rspiitesc bunerec1in.
S1 (ala v.ana, prikjind ti-se tie revene.ala nopii,
SC US( In mers, iar sIujitorul pe )OS i DauiMacan
pe rngar o urmari, pe cinti rnarcle sfetnic i so
ia [iii, Novhatu, 1fl(OnUrati de aLaiul br, rnergeau
irunte Ur(flti, fiecare, pe cite 0 cirniU (le SOl.
Si drmclirCt toatEi noaptea pin la risarituiI
soarelui, cind, (tin pricina arsitci care so ietca
marebe sfetnie dete porunc pentru popas Ia umbra
(iflUl pile do palmicri. Dcsc1ocari acOlO CU tOtil,
cii si se o(Iihnea.sea i si adape camilele i viteic
(le povara. 1)upI care plecari i merscri inch cinci
nupi i ajunserh Ia tin ora, In care rhma&erii
trei i1e. Si iarhi pornirhi i chiltorir pmn cc ajun
sera lii a mich dephirtare do cetatea l3agdadului
ceca ce se (nnotca duphi adierea de vint care-i
intImpina i care nu putea fi decIt numai tie Ia
Bagdad...

(md poesI czi oust uici $ehr.rezudu Izi.i zoril mijind


.i, SiiOs, tacu.

Ci (fira UpieZeCi ( U/lU noaple

Ia uiin

Siinind aceasth adieic dinsprc ara dragh, liii


1)aulMaean i SC umplu sufictul do arnintirea surorli
sale Nov.hatu, a tathilui shu i a mamei sale,
i gn.du.1 ii era nuinai la lipsa suiori i J.a durera
pdrini1or, cmnd i-or vedea venind acasci f1IrL ca.
Iflcepu Sa plInga CU inima grea i Sa roteasca st)hun
(IC jab

Wtptur scump! Oare niciodat


Nu vorn mal fi alturi arnincioi?
A (1cspaririz noapte blestemat
Va Iirui dc-a puru.ri peste noi?

A/i, scurteau fost acele clipen care


We bucUralfl, cin(1La, ca doi copii.
.$t lUll!)? .d gr(les zilele anlAire
Ce iieau tnstruiiiczt J)C Cai pustii

Vino, odatd, .i ma ia de min!


Ca lumInarea, tru pu-mi s-a to pit
Sub nerniloasa flacard pagina
A. dorului de cares mistuit.

Vino, t fluhit corbi clespre uitarc.


]Vumz cere, pe ,l Ilak ! s( uit cea fost
Mi-ar fi unica V1Cj consolare:
La pie ptul meu sa4i af Ii ada post.
Atunci indatonitorul [iamamgiu ii vorbi
CopiJe, destUl en Plinsul ! Si baga dc searn
ti smntcn taie ap.roape dc cortu) rnarelui sfetni
i. at SOIel lui.
El rasp u.nse
Lasrn s pling i smi spun versunie
ear rni mai aim imi rnai potolesc pojarul inimii.
$i, fir a Ina arninte Ia sfaturiie hamamgiului,
se Intoarsc cu faa spre l3agdad. Si eum in acele
dipe Nozhatu, cuicat In cort, flu putea dormi,
13:1
cu gIndu.rile dus Ia cci dragi, cufundati in visuri
triste i lcrirnind Intrurta, auzi glasul care, ni.i
cleparte dc oor{.ul ci, cnta infiorat in noapte.
Si- atun ci, tInLira Nozhatu, soia mareui sfetnic,
se ri(lica tuihuratil i.I cheiri pe eunucul ce dor
na ia intrarea in cort i care veni numaidecIt
i c Intrebi
Ce doreti, stpInil ?
Ea ii spuse
Aieargi intIat i .cauti pe cel cea cInt
i ad timi--I aici
1unucul r1spunse
Eu dorrneam i nam auzit nimic. $1 n--as
putea s-1 gsesc in plin noapte, decIt dac ia
trezi PC tori cei care (lOrm.
ta ii porunci
- rUrebuje ! Acela pe care-i vei gsi treaz, va
fi firi Indoiai ccl pe care iam auzit cIntInd.
Eunueul nu Indrznj &i mal struiasci i iei
s-1 caute pe cintret.

Cind povest.ea njunse aid. $eherezadn vzu zorii mijind


si. siioas, t.cu,

Ci ntr-a saptezeci i doua noapte

[a urni

Atunci eunucul nu indrzni s mai struiasc


i iei s-] caute pe cIntLiret. Dar degeaba se uit
In toate prilc i cercct peste tot, flu gisi treaz
decit pe btrInui hamamgiu, cci Daul-Macan
zcea nemicat. Jar hamamgiuL vzindu-1 pe
euflucUl care, in itinuna IiUiii, IU Lare ;U
rat, so temu foarte Ca DaulMacan va fi tuihurat
somnul soiei sfetnicului, aa en tcu mIle. (i cu
flH(U] ii zari i-1 Intreb
rL1I ai cmntat cintecul pe care Ia auzit sta
pina mea ?
Atunci hamarngiul, cu Uotui Incredinat c soia
marelui sfetriic se suprase, striga
Nu, nu ! N-am cIritat eu
1nnucuI ur:rri
i)ai cine atunci? Arata-mi-1, cci flu se poate
si nui fi atizit i si mii fi vzut, de vrerne
flu dormi
Jar harnanigiul, tot Ingrijorat pentru DauiMa
can, spuse
- Ba nu, nu1 tiu i nam auzit nimic.
Pc Allah! minti Cu neruinare i n-ai s m
fad s cred e, treaz fund i stInd aici, n-ai auzit
flfl(

Atinci slu.jitorul ii vorbi


Am s-ti spurt adevrul. A cintat un nomad
carea trecut pcaid clare pe camila lui. $j ]
mine rn-a trezit Cu glasul lui blestemat, pedepsi-1-ar
Allah
Euniwui, dInd din cap a indoial i l)oinbnmd,
so in.toiarse ii spuse stpInei mi
A fost tin nomad care acum trebuie s fie
departe cu camila mi.
Nozhatu, mi1miti, ii privi lung pe eunuc i nu
mai spuse nimic.
In vrernea accasta, Dau [-Macan se trezi, i deasupra
eapuiui vIzu Inna sos In siava cerului. In
siiUt 1 se detept adierea duice a amintirilor tie
demult, jar In inim ii rsunau nenurnrate cmtece
(IC pasari Si oapte tainice de lute ale cugettilui.
i1 cuprinse un dor nestpinit do a
i35
ivLiisa in eiiitec avinturile luntrice carel feeau
pardi s p1uteasci in zbor.
Gri atunci slujitorului
- Aseult. !
Slujitorul It Inirel)a
- ( \T(j SL faci, (opile ?
I)au 1iViacan raspi nsc
- - Vrtai I S ([nt niI C (1 fltL(C (flre fillUi pot;ol
inima.
S.ftitoiii zisc
riU flu tii (C SU intimplat i (1( (lt( Vi(IC
iiguri a t.LCL)Uit s rni si ucsc faa (i.e (UfluC Ca
s scprn (IC primejdie!
DauL-Macan Intreba
- Ce tot spui ? Care cunuc ?
Harnamgiul ii povesti
0, stapi.nc, eun.ucu.I sotici rnarel ui sfutnir a
lost mci, tare mIniat, pe cIn(I tu vficeai picidut.
InvIrtea in rnIn un )a gros (IC migda i privea
Ia toi cci aclo.irnii, i cmii nu rna gsit deelt jc
mine treaz, rna Intrebat furios daci eu cuntasern.
Dar i-am rispuns : ,,A, nu, nicidecum ! A lost no
biet nomad (ilC trecea pe drum. Eunucul nu prea
sa aiitaI. ci rnar ercdc, cki, unainte dca pl
mi-a porn nut ,j)aeIi rnai auzi curnva jar, pUile
mina pe (1 i si miI clai s1 due Ia stLipina i-ric
Bag (IC scama ec tiam spus ! Iati, dar, stpine
(EL ancvow mia lost s scap (IC acci arap ban U
lCtfliC.
(md iij asernenea VOiI)C, DaulMacan xc mInie
.i strig
Si urnar indrazni Sfi ma impiedice si
clot versurile care Irni piac ? Am Sa cmt tOltC (Ifl
tecele caremi plac, fie Oil CCO fi ! $i, Ia urm
urmei, (IC (( rnas mai tenK, acum, (md sIntem
aproape de sara mea? De-acurn inainte nimie nit
ma mai poate Ingrijora!
Atunci bietul slujitor ii spuse
Vd ci vrei s te pierzi CU once prel
CoIlalt raspunse
[rebuic ncapirat si cint
Slujitorul adiug
- - Nu mu sill si ma despart de tine, cci mai
dograha p1cc, ckcit sa te vrtd e i se intimplii ceva
ru. Uiti, fiule, e eti cu mine de un an i jumI
tate i cu nit lc,-am supurat cu nimic 7 GIndetete
(a to.i cci deaici sInt topii dc oboseaiu i dorm
in tihnu. Mn rog ae, mi no tulbura cu stihunile
tale, care, allmintrtlea, COi cirept. e drept, tare
sint frumoase
Ci 1)aulMacan nu so putu stpini i, PC cind
deasupra vIntul susura un in frunzele de palmieni,
incepu s crnte Cu foc
), unde snt acele vrerni senine
Din umbra easei noastre pdrinte$i,
Cu zilelo (10 VOZO,S?C linc,
Cu nopftle (k? Z7flbc?t i pove.t ?

0, timpule !... Acuma toate-s ciuse:


Si-acete ziie. ca un joe uitt,
h-acei( nopi, en steleic apuse
Pe (erUi soarte i noastren.nonra.t.

Ak, undo sinteji zremi deociinioare,


Cind fericit era T)aulMacan,
Urndr Ui urnr cu sldvita floare
A lurnilor, cu Nozhatu-Zaman! ?

Daul-Macan strig do trel on i se prbui fr


simtre. Atunci bunul hamamgiu se ridicu il aco
pen cu mantaua lui
v. utt i, (ind auzi acel cIntec in care erau
pomenih uumeL( ci i al fratelui ci, i in care ii
reVedea nenorocirile, euiprinsi de plinset Cu SUE
pine, 11 (:hema grabnic pe eunuc ii strig
Neno:rocirc ie I Ornul carea cintat IntIia
dat a cmntat acuma iai i 1am auzit, aici, aproape.
Pc Allah! dac nu mi-i aduci numaideelt, alerg
Ia sotul meu In cort i-i cer si to ciomgease i
st te alunge. Ia (IC ici o suti do dinari, d-i-i cmtretuiui
ii hottrtel cu blIndee s vinh aid
jar dac flu vrea, nu niai stirui, mns afht itnde
st, ce face, din cc tar este i vino repede sit-mi
spui. Si s nu-mi zboveti o clip!

Cind povestea ajunse aici, Seherezada vzu zorli


znijind i, sfioas, tcu.

Ci ntr-a aptezeci t treia noapte

Ia urrn

...$i sit nti-mi zitboveti o clipil!


Eunucul iei din cortul stitpInei i plecit sit.l
caute pe cIntitrel. Incepu sit calee printre picioarele
color adormiti i sit se uite bine la fata fiecitruia,
dar flu gitsi pe nimeni treaz. .Atunci se duso
dc-a dreptul la hamamgiul care sta fitrit manta i
cu capul gol, ii apucit de brat i-i strigit:
Pu cti cIntitrelul
Hamamgiul ritspunsc cii mare spaimit:
- Nu! Ne! Pc Allah! flu sint cii, mrite
eunucule!
Eunucul ii spuse
Nu te las pln nu-mi arti cine a cIntat, Cci
flu Indriznesc St ma iriLorc iara de ci la stpin*
niea

La aceste cuvinte, hamarngiui, terriiriduse pentru


DaulMacan, Incepu s se jeIuiasc eu.nucui.ui
Pc Allah Iti spun ci eel care a cmntat fost
tin trector. Nu ma mai chinui zadarnic, cci ai
s?i dai seam la juclecata lui Allah. Nu sInt decit
un biet hagiu care vine din oraul lui Abraham,
1)PictcflUl. iLli Allah.
Iunucu1 nsa ii rspunse
Pie ! i)ar vmo cu mine, ca s spui chiar tu
acest lucru st.apinui mdc, cci pe mine nu ma

Atunci hamamgiui suspina.


0, mare i bun slujitor, erede-m Si intoarce--te
linitit la cortul tu ! i dac se mai aude
glasul, s vii smi ceri sama, cad numai eu vol fi
atunci vinovt.
Apoi, ca sa1 liniteasc pe eunuc i sII ho
rasc s piece, Ii Inirui potop do vorbe du].ci i de
laude, II Irnbri il saruta, pIna Ce (?1IflUCU1
so Induplec i SC indeprUi, dar, In Joe s Sc intoarca
la stapmna lui, In faa creia no indrznea
5(1 s arate, fcu un ocol ji se ghemui la p.nd, flu
departe de hamarngiu.
Estimp, l)au IMacan se trezi i slujitoru.l ii
spuse:
- - Scoala, s-ti povestese cc s-a intImplal din
pricina stiii.urilor tale.
Sii povesti totul ; dar DaulM.acan, carei asc
cu gIndul dus aiurea, gri
Oh, nu vrcau sa tiu de nimic i nam de cc
s-mi stapInesc simtirea, acum, cInd sIntern aproape
do tara mea.
Harnamgiul, inspimintat, adaug atunci:
139
Fiul moi, ajungc (t toai lasat minat
dorLil tiu. Cum poti fl atIt de fri griji, cinci cu
tremur tot de spairn pentru tine ? Mi rog lie, pe
Allah sii mi rnai crni mnainte dca fi ajuns uu
a(lcVrat in Iara Ia. 1u flu team erezu.t, miii copile,
ati.t (Ic incapaIinat. 1)i--ti i tu socoteala di sOia
marel.ui sfetnic aLt si te pc(1cpseasc, pentru di
fi() iau Sii (Joanna, cind ca e att d( trudiUi, .i de
sf?ritI, n dobonita (Ic drum. Pin acum a tnimis
de dou on eunucul ta si Ic caute.
i)aul-lVlacan insi, firi a I ua In seama iorheIe
hamamgiului, pentru a trcia oar li ln1 glasul
i cint din tot sufletul aceste stihuri
sint stttu.l deatitea
CUVn te ?nar?, de ainagire,
Ccnil ruscoisc furtuni in sufle
iini pun nesoinuui in privire
Mi-au spus: ,,Cum te-ai chirnbat ! Li nu tiu
1)e ce. Mi-au spus: ,,E din iubire
Ci Cu intreb : ,,Iubirea poate
S dudi astfel La pieire ?
Miau spus : ,,Iubirc e 1 Ci, 1at2,
Le spun : ,,Eu nu mai vrectu iubire,
Eu nu inai vrea aprinsa-i cupL,
Nici otrlvita ei ,niknfre.
Vreau cloar acele lucruri simple,
AcecL pierduta fericire,
Care si fie bietei mimi
Ca u-n balsam i-o izbvire !
i)ar abia sfIri 1)aul-Macan cintecul, di i apru
cunucul Inaintea 1w. Vzindu1, harnamgiul se spe
ne atit do tare, melt o rupse la fug cit putu do
inte i 1.-lu Sc opni decit Nit departe, do undo in.Cepu
sl pindoasdi cc are sii so Intimple.
Aturici eunucul inainti sfios i spue mi f)aum
Macan:
- Pacca lie C;U tine

(md povesLoi ajunse aici. $Iierznda mw zori mijinci


, slionsa, LiI(U.

Ci iiitr-u a)tezeci i /)UtrQ I1()ci/)ie

:a utrfl

Aac1ar, preafericitule rege, (uiflUCt1I Ii spuse lui


T)atil-Macan
- Pacca fie cu tine
lar Daul-Macan ii rspunse:
Si cu tine fie paeea, i mila, i binceuvintatea
liii Allah
[:)I)(11 gri
-- Mariata. iat (a stipiiia rnea nia porun
pentru a trcia oaru s to cant, cici vrea si to vadi
DaulMacan ii rEispunse
- Stpina ta ? Si cinei ca, dc are cutezana a
porunci sa ma cauti 0 mine ?
Si, neniu.1um.it nurnal en atit, incepu sI1 oci
rasci pe eunuc. Eunucu1 insi nui rspuns-c nirnic,
cici stLph-isa ii poruneise s-i Ia pe cintrc cu
biIndee sIl aduca [a ca numai dacui vrea ci,
aa ci fIcu tot cc putu ca s1 linitease i1 1
tot en vorbe mieroase. cam deac.estea
0, copile, nam vemt ca si to supr on s&ti
adw. vre() rnihnire, ci numal ca si to rog, (1act
binevoieti, si mndrepi paiii spre aoi i sI vor

141
1)eti en stipin.a rriea, care arde do dorinta dca te
vedea. 5i, nfli. griji, o srt t1e ea Si tie recun.o
catoare pentri i IJufliVOm a pe care tiO cee.
Nurnai aa 1)aulfvia(an so indnplecii i so
pcntiii aI i.nSOIl pe oimoc Ia cort, In vreme cc
1)i(tfli hamatngju, tromurmd tot imt tare (IC teamt
pentrut L)aiiJ.Macari, Isi iui inima in dint,i ii urrni
(i.e dcparte, gIndind n Sine ,,Ce p.rtpLtd pe eapul
lui ! Do buna seama e.i mnne, Ia rasaritul soarelui,
are s lie spinzurat ! Sii trecu prin cap on gInd
cumplit, carei timplu i mai muft do spaimi, eici
I.i spuse : ,,Cine tie dac Daul.Maean, ca sI scape.
no st arunce toat viiia asupra men i no s min
c en am cIntat !
Ci .Daui-Maean i eunucul so strecurar ane
VOlO piintre oamenn adorniiti i printre vito, pint
cc ajonsera Ia intrarea cortulni neribditoarei Noz
hatu. Eunucul 11 rug pu 1)aulMacan si atepic
afar i intri s-o vesteasc pe stipI.ni, ciirein ii
spuse
Iat, ti-aduc pe eel cutat. Este un tmnr en
inftiare tare rumoas, i Ia born, i La chip, pirind
do spii ina1ti i (IC soi.
CInd ii auzi aa, tinerci Nozhatu incepu si bati
inirna i gr?ii eunu.cului
Spume-i s vini cit mai ling cort i roag-i
si no mai cInte din cInteeele Iui, ca s icand do
aproape. $i po urm eaut s afli cum 11 cheam
i (un C( tarn este.
Atunci eunucul ici ii vorbi lid l)aullVIacan
Sttplna nwa te roagd si eInli din cinteceie
tale i arc si te asculte din cort. $i mai vrea si
tie own to c.heani, din cc tar i do cc neam eti.
El rspunse
Ma supun din toat inima i ca pentru o d.a
wric sfintri ! Liar In. ce privete nurnele rneu, eJ
(ste do mull ers, jar inima mii rnist.uita i trupul
frini.. lar povestea vieii mele e vicdrnca a fi scrisli
cu (Icamanuntul In coltul c)chilol.. 5iarn ajuns
.in herv care atIta a bu.t, melt toata viaa Jul
are s se clat.ine. 5i sint ca Un lunatic, saci ca imul
care se Ineac In valurile nebuniei.
CInd Nozhatu auzi din cort aceste cuvinte, incepu
s susprne, 11 strig pe eunuc ii zise
lrltreal)aI dma a pierdut pe cincva scump
mama, tatIlI on vreun frate.
]iiniicuI SC duse sii intreb pe DauiMaca
(lupa urn ii portincise stapIna. ian .aces1a rlispunse
I-am pierdut, da. Si am pierdut i-o sor care
ma iubea i de Ia care nu mai am nici 0 tire.
Nozhatu. auzind rspunsul pe care i-i aducea
C(LnUCU1, spuse
Faea Allah ca tInrul si gseasc mingI-
ierea nenorocjru lui sli so adune cu cci cei sInt
ciragi.
Apoi Ii gri eunucuiui...

(.nd povesea ujunse aid, $eherezacta vaz.u zorui mijind


.i. sfioas, ta.u.

Ci Intr-a ,captezeci i cincea noa pie

Ia urrn:

0, preafenicitule rege, aadar Nozhatu, sotia na


relui sfetnic, Ii grai eunucului
Dute i1 roag s n.e (.-mte un eintec desp
amarul (1espari1rii.
Si (Imilcul Sc duse i1. ruga dupi portina st
pnei. Attinci I)aul.PvIacan, stind. nu depai.-te (k coil.,
ii spniini obrazul in palmii i, sub Juna (are
ievrsn lurnina peste oarnenu a(1ormi.i .i peste vite,
glas I I ni strabali I tacerea. Tar cind s1ir.i de (-intat
mm cc nati 1 1 ui (ifl Let-, N ovhatu, careI. ascu].tase i-an
viaji, nu sc nai putu stapini i, Jidi(.-mfl(i mnfiorat.
puiza tic I a intiai-ea (0111 liii, S()1Se aiaii (apul,
prki pe cIt r- sill) I unlina I cmii i un. strigt ii
vbucni din piept, caei ii rcunoscu.1,.-atc.h-, Sc
ai-unui afarI en braeI.e I.ntinse i strigi
lral.e ! 0, l)aul-Macan
I)aul1\lacan () piiVl uirnit i I(CUfl0SCU }t SO
1sa Nozhatu. -c ar-un(-aIa ((11 ul in bjatelc- cci ni
lalt i Sc p.raI)uura amindoi (-op1eii ta pthnInt.
(intl VLIZU ac-(-asta, eriticul rimase (ii gm-a (.tS
(-ata de nlii-are. Sc grabi si ia o mare velinta i
o .ifltiflSe peste cci doi, in scrnn (ic respect, i W
tept1 eumink a ci s1 se d.ezrneticeasei
(ui-md, in adiir, Nozhatu -SC trevi (ca dU)1J)
i apoi i 1)aulMac-an. Si din act-a c1ipi, Nozhalu
uita (Ic tOite (In itiiie ticeicte i, in (-uImc-a bueu
i1(i cost i aceste si.jlnfl-j

1)estin. 1U1U.S( c (iurerecl mcci


Nu a area In veci de VeCi sfvrit.
i icit., ()Uflt ((ilnU Ca te-ain szljt
Sa caici ((?CU :ilLItt Cu VOIbU greu

Cdti Jerzcztu smnt acunz deplin. :


E liiuj zziie c-el. C(Lfl uic c1rai.
-Sumnetei poalci !iC1Zfl(i 7)rep(lCafj,
rue .1urje>ti. (iC.t?iiUic Iiain

44
Jar Dau]-1\lacan o strInse Ia piept pe sorsa
cu lacrimi do bucurie in picoape, spuse la rIndul
s1u

l)e miiita fericire pe care pot so string


1 PU lii, Pi(Pt acuma - (1k, ocklimi plin
pUns.
Vai, oeiiiior, cieprznsaz al lacrzrrui. n.rav
PiIngeain iC1? de durere, ctzz fericirii sclav.
Novliatu ii pofti apoi pe fiatele ci in cort ii
grth
1rate, povestetem acum cc ti sa int
plat, iU \O) spune, Ia rindul meu, prin cite an
tJ.eCut
Daui1\Jacan i.ns ii iispunse
Iovcstete tu rnai intii intImpThriio tale.
5i N:ozhatu ii povesti fratelui ci tot cc so petre
cuso, fIri si lase cleoparte nici un amnunt, i,
!a sfiiit, ac.Iug
Tar po souI rneu, maielo .sfetnic, ii vei en
noate indata. Si are S to pl.aca, pentru ca e un
om tare cumsecade. 1)ar mai intli, gibotete i
spunemi prin -ite ai trecut (IC Cifl(I toam las
bolnav in hanul din oraui sfint.
Dauiilacan ii ficu pe Voic iu Iflchci( pov
1.irea asifel
1)ar, mai ales, Nozhatu, nici na putca s
S)11fl intleajuns CO bun a fost cu mine un sluji
toi do Ia harnam, care a eheltuit, c-a st ni In
grijeasci, toii I)ann p0 carei avea, i rna s.Iu
ii i noaple, i sa purtat rnai binc ca tin tatI.
on c-a Un f rate, on ca un prieten crodincios, i
a (his aa do (kparte (lul.Uirea de sine, ci sa
lipsit (IC hran, ca s rnio dea flue, i do asinul
hii, (fl StL flU merg eLI }C JOS, mUitUrnlflClUSe
145
numal si--1 conclucil. Dac sInt In.d in viai. s
.tii cu asta4 numai (latOriUi liii.
/\titnci Nozhatu spuse
Cu voia I Ui Allah, vom ti noi sni ris-.
platim bunatatea, C cit He va sta In putere.
Nuzhatu cherna apui pe CUflUC, care vern In
graba, sIrut mmna Jul Daub-Macan i rrnasc in
pwioare diiiaintca lui. .Nozhatu ii grii
1unu1e s.tiijitor, VCStit()1 (IC 1)1 LIC, J iitiucIt tu
cel drntu miai adus .tirua cea bunii, pistreazu
pcntiu Line pmiga cu cci o rnie de dinari. A1earg
acurn i spunei stpinului ti c vicau sai vi
Eunucul, tare bucuros, alerg sl vestcasca
stpInul su, marele sfetnic, care i veni de indat
I in cortul sotiei. i fu In culmea uimirii vi
zincl Ja ca pe tInIrul strain, i Inca in puterea
nopii. 1)ar Nozhatu Sc grabi sn-i povesteasca IntImpllirile
br dc la inceput pmna Ia sfirit i
adauga
Astfel, preabunul mcii sot, in be sa ic enstore
ti cu o roaba, eum credeai, ai luat pc fiiea
rcgelui Omar Al_Neman, pe NozhatuZaman! lar
aeesta-i fratele meu 1)aulMacan.
Cind auzi nemaipomenita br poveste, marele
sfetnic fu In. cuimea iiimirii, aflind e este gi
nere[e chiar ab regelni Ornar A[Neman. i gincli
in sine: ,,Am sa ajiing pe puin valiu al vreuneia
din tre edo mai bogate vilaete ale imparei !
Sc plorconi dinaintea lui Daul-Macan, I se Inchina
cu vorbe alese i so bu.eura en a scpat din
toate icicle i ci sa intIlnit cu sora sa. Si dc
Indat voi s porunceasea s se fac urn cort
pcntru noul oaspe, dar Nozhatu ii spuse
Este de prisos, acum, cind sInt.cm atli do
aproape de tar. 5iapoi, curn nii neam vazut d
mult vreme, vom fi :fericiti arnIndoi sa stam In
acelafi cort i sa ne sturm privindune, inainie
(ic-a ajunge acas.
i\larele sfetnk rispunse
Fie totul dup dorinIele tale
i(i aPOl, ca si lase libori sii povestea
i le t.iiiflise ficIu, Sir()pUrl, fructe i tot soiui do
dulciuri din cole :U calO aVilsoSe grij sli Incarce
di catIri i o cmihi, Inainte do--a pirsi Darnasc
ii]., spie a le implri ca daruri color din Bagdad
j (i rs.pu.ns l.a urri1e br do l)un sosit. Sii
tiirnise Jul DwiIMacan trei rinduri do haine
(iintre cole mai (le pre1 ii pregti o cmil do
soi ales, cu tot liarnaanwntul i cu un cioltar cu
(lucurl do mu!te eiilori. Apoi Incepu s so plimbe
in ting in iat pe dinaintea cortului, cu pieptul
umfiat (10 vole buna i cu gIndul la Inl1area
care-i venea do la Allah, Ia Insemntatea lui do
acum i la miIririle viitoare.
0 data en dimineata, morse in grabi Ia cortul
soiei ca si salute cumnatul.
Nozhatu Ii spuse
- Nu trebuie s uitim de siujitorul do Ia
hamam. Eunucul si pregteasc un cal i s aiba
grij do masa iui de prmnz i do seara. 5i, mai
cu seam, s nu-l lase s se indeparteze do noi.
Mare) e sfet n ic dote atunci eunu Cu] ui poruricil e
treliuifl(IOaSe, iar acesta raspunse
As(u,[t i ma supun
Si lii numaidecit Cu el ci1iva oameni din straja
marelui sfetnic i piecEi In cutaroa hamamgiu]ui.
ti gsi tocmai in. coada caravanei, tremurInd do
spaim i gata sa pun eaua pe magar i s fuga
cIt mai jute din locul acela, unde tmniirul lui prie
ten DaulMacan fusese luat prins. La vederea cunucuiui
i-a robii.or care alergara indat i-I in
conjurar, intr parc moartea in ci, se Inglbeni.
47
(UU11(hii .1 SU h1itiu invinduse unut (Ic aittil, i
iremura din tot trupul. No rnai avea nici o In
doial c(i I )au[Macan. ca si xc (1ezvinov4casdi,
1a [Isat in ma razbiinarn SOiici marclui sfetrdc
lVIai ales ca (unucul ii i striga
-. Nineinosule !...

C i[ld pov(ste)1 11)51 11 CJ)4 ,(z;I(Il Vi/) 1 /00 i flflji1ltl


L Si01S, t)(I1.

Ci inlr-a aptezeci si usea noa pie

i. .irni

0, preal(9i(11 u1( rcgt., aadai euntcu ia srigat


lianiarnghului ingrozil.
- Mincinosule iYIiai spus no numai (.i n
cintat to. dat i Ca 01(1 no tiai cine a ciritat
i iat, am aflat c acel cInthre era chiar tova
rti1 tiu. Dc-aid pin Ia Bagclad, mi te mai
slabim 0 (Ilpa i ai Sa ai La SOS1IC a((eai soart
ca i tovara ii tao
La votIxie eunuetilui, hat amgiuL InspMmintat
IflC(pu Sfl SI eluiascLl, gindind in sine : ,lat?i a
am (lal. tocmai tic (c am viut atita s SC !
IUnLLCI1 1 poiufl(1 rol)lIor
I uaii asinul i dalii calul Ista
Robii, ftt(i a ma seama Ia suspin(lc hamaingiu
lui, ii luara nagaru1 i1 silirat sa incakc( pt on
caI flhifluflat (Iiflti( ((i ai naitItii Sf(tnl(. Apoi
(UflU(U ft spuse aparte
rrot tilfl])U1 cal.atoriei S stati CU ochii pe
a(eSl. hannlr.ngiu. Pentrii fiecaie fir de pii din rap
CCi va fi alms, v(4i pLIi cu viata cite unuia
dintre voi. Aa cC si v purtai fai de el plin
de grijI i si nui Jipseasc nirnie
iIamamgiul, vazin(luse pzit de rohi, nu se rnai
indot (U va fi dat morIii i spuse eunucului
0, eapitanc preamilos. Ii jur cI tinirul
acela flumi C flC frate, nici rud, ei sint
singur pe Fume is cloar un lilet Ingrijitor Ia un
harnam. Larn gisit pe moarte, Intins 1Ingi 0 gr
rna(UI do lemne dc Ia poarta harnarnul.ui i rn-am
milit do e!, in numele lui Allah, luIndul Ia mine
aeast. N-am Ricut nimic ca s merit VVCO pe(leapSa

Incepu apoi si so jelujasca i sI se gindcasci


la tot felul do lucriiri, (arc (IC (are rnai negro, in
vrcme cc caravana I.nainta, jar eunucul mergea
alturi do 1 i so desfta po socoteala lui, spu -
nInclui din cind In cInd
Ai tulburat somnul stpInei cu blestemate
talc do cintece, ca i tinrul accia ; i nu preai
deloc InspirnIntat pe atunci
1)ar la fiecare opriro, eunucul Ii poftea pe sin
jitor si mnince cu ci din aceeai farfurie i sI
bea yin cci ci din aeeeai can, (lupa cc l)ea ci
rnai intIi. Ci lacrimile nu so uscau in ochii sluji
torului, mai Ingiijorat ca oricInd, neavind t.iri
despre prietenul san DaulMacan, de care eunucul
m gind sli pomeneasca.
Estimp Nozhatu, DaulMacan i marele sfetnic
calatoreau lot in fruntea caravanci pe calea l3ag-
dadului d nu rnai ramasesc (belt o singura Zi
de mers pin ski. ajunga la tinta mult rIynit.
i tocrnai In dimineaa din urma, dupa popasul
de noapte, pe cin(1 so pregtteau s-i urmeze
calea, vizura dcodat ridicinduse inaintea br un
praf gros care Intuneca vIzdu1m1 i fcea noapte
Imprejur. Marcie sfctnic Incerc sIi 1initeasci

1149
l Jo spuso sA stea pe Rio, far ci lul clndzed de mameluci i InaintA spre now! do praf.
Du$ un sourt rstinip, praM so risipi iei vk.
zurli o mare oqtlrc cc flamurl c In vint, mergind In rlndurl de bAtaic, In sunvtul tobclor. Indati
se dasprlnsc din (mate o ceatA de ctlThret,i care
InaintarA spro ci In galop. Si flecare mameluc
dc-al marolul stotnic hi Impresurat dt cinci oq..
teni cldAri.
VAzind acestea, manic sfctnic IntrebA cu ui-
mire
Chic stntc%i 1 de cc ne Intimpinati astfel?
El rispunser:
Bar vol clne sinteji, de wide veni$i I unde
mergo4i?
Manic stetnic II Thrnurl:
- Skit marelo stetnic al cmirulul de la Barnasc,
al prh4ului 3arcan, fiul regolul Omar
AI-Neman,stAplnul Eagdadulul i al tin HoranuluL
1asui prh4ul arcan rn-a trimis la tatil
siu, Ia Bagdad, cii haraclul Darnasculul i cu
daruni
La aceste vorbe, otenll to4i lql scoaseni tergarele,
Il copenlrk ccliii l Incepunti sil plingi In
hohote. Manic stetnic privea la ci tot mal ulmit
Atunci cipetenia ctenllor Inainti spre el el-i
spusc:
Val, vat! wide este regeic Omar Al-Neman?
Regele Omar Al-Nernan a munit I Vat de not 1
do noI!
Apol adiugi:
Preacinstite stetnice, vine cu not la manic
vizir Dandan, care-I cob, In mijiocul otinIi, i
ci Itt va povesti cu de-aminuntul pripidul.
Marele stetnic Incepu 1 ci si plIngA i stnigit
0, cc cilitonte nenorociti I
Merse apoi la mareli vizir Daiidan, care 1)
primi numaidecit In. cortul sin i- i pofti s Ia IOC.
IViarele sfetnic Ii spuse atuiwi cu Cc iflsarciflare
venea i (C daruri aducea pentiu regeic Ornar
Al.Neman.
La aceste vorbe, carei aminteau de stipinui i
(IC regele su, marele vizir Dandan incepi.i s1
plIng ii spuse marelui sfetnic
Af]i ca regele Ornar AlN einan a murit
oti-avit i 1 Sa afli in eurInd toatc aiTlnuntele.
I)eocamdat sit.i ar1t eum staii la noi lucrurile 1
Tatit. Cind t-egele a murit in mila in indurarea
(CL fiiru d.c sfIrit a ml Allah, poporul sa ridicat
pcntrt a ti pe clue sii aleagit tuma Ia domnie.
Si oanlenhi ar fi ajuns s se rzboiasca Intre ei,
(IC no iar fi potolit fruritaii cetlil i de nu s
fi mnteles CU tOlii sl cear sfatul celor patru man
cadii ai Bagdadului i s se supuna hotrlrii
acestora. Cci patrii marl cadii ati hotrIt ca urrna
Ia domnie pc pninul arcan, cwmuitorul i)a
masculul. Ian en, de Indata cc ml s-a spus hotnirea,
am pornit in fruntea oastei ctre Damasc,
s-l vestesc pe prinul $arcan de moartea tatlui
su i de alegerea fcutt pentru domnie. Trebuie
s-i spun, o, preacinstite sfetnice, Ca la Bagdad
sint i unii care vor sl aleag pe tlnnul
Daul-Macan. Insi do mult vreme nimeni flu tie
cc s-a fcut Cu acesta i cu sora [ui, Nozhatu-Zaman.
Iat, so Implinese In curInd cinci ani de
cInd au plecat in tara Hedjazului i n-au mai
dat nici un semn do via1!
La aceste cuvinte ale marelui vizir Dandan,
marcie sfetnic, soul pninesei Nozhatu, cu toata
mIhnirea pricinuit dc moartea regelui Oman
Al-Neman, se hucur la gIndul cii I)aulMacan an

151
putca av(a noiocul sa fic :LCge at Bagdadu1u i
al Koiasanului. S inloarse citre marele vizir
Dandan kui spuse...

( ntI po sI.t.1 Ljlfl s ai, $I tzida .zu orli rnijind


i, sfios, ucu.

Ci intra aptezeci i >a/)tecz. iioapte

i-: urrn

0, preafericitule rege, a.adar niarele sfctnic Sc


ntoaisc cLtl-o nare1e vizir I)andan sii spuse
- Coca CL mial povestit este, in adcvti, tare
(-ludat i tare (IC mirare. I a rind timi, pentru (a
rniai aratat foata incredcrca, lasama safi
o veste (-arc--ti va uniple inirna de bucurie iii
lTEI (lescreti fruntca. Afl, mare vizir, ci Allah nea
:netezit cile, aducind unii pe printul DaulMa
i pe sora lui, Nozhatu-Zaman.
La aceastI tire. vizirul I)andan se u.rnpht de
l)UCuriC i striga
0, preacinstitc sfetiiice, grbet.etc sa
povcsteti tofu 1, caci vcstea pe care mio dai imi
ulTipic mima (I.e 0 I)LICLiflC mare
[Viarele sfctnic Ii povcst.i int.iinpliirile prin care
tr(-CUSCIa CC1 (101 .,i1 adtls(! Ia CUfl()tiflia LU No-z
hatu i era solie.
Ahinci, vizirul 1)andan se p1eci chnaintca mare.1
iii sfctnic, inchininduise i ni.irturisindu
crcdincio.s. (1wm apoi pe toi emiin i
pe toate cpeteniilc oastei i ale Impirtiei c-are
cl-all (IC fa1i, i Ic povesti i for corn stau lucru
rite. T(4i sthut.arli pimintu1 dmaintea rnaieiui
SICifliC, i XC Inclunara i-i aratLir bucu [ia pentni
flOUa ntorsatura a lucrurilor, laudlud puterea
[1 ixltCi ca ( 0iifl{I IIiSC toate (IC mi nune.
I)upa aceea, narele sfctnic i rnaiele vizir se
ezaia In ,ji1uri onncluite pc un Inc rnai malt.
i chernara acolo la sf at toate (apetenule impa
tlQi, C tOii Cnurii i pC toti ViZiIii. Sfatul nu
(i Ia V1CUfl ceas (IC V1Crfl( i SC I u hotari rca
()btCaSCa s fic nurnit I)aulMacan (a iitma Ia
cIcn)nie al .rcgelui Onar AlNurnan, i si nu se
inai nieaig Ia T)arnasc pentru aI adUC( JX piin
ul Sarcan. Vizirul Dandan SC ridi(H ndata din
Jil (i Xa51 arate cinstiiea pentru marele ftic
(arc ajungca ornul ccl mai de vaz din Impirtie.
Si, Ca Sa capete buna lui voint, ii fcu (larUri
l)ogate ii urii beIug i bucurii. La fel feur
i c(riIaIi viziri, i emirn, i toli frunt.aii trii.
lat viziitil Dandan gii astfel in numele tuturora
. - Preaskivite marc sfctnic, flada)(IlJirn (.I, pun
3flUItLi nui.Ia ta, ticcare clintre nm ii Va pistra ran
gal Sot) tlomflnia noului sultan, Jar noi, a rind une,
VOfli zori Inarntea voastrI spre l3agdad, ca si preg
itini o prirnire vrednic dc tinarul nostru sultan,
pc cind to ii vei vesti alegerea 1iotrit (IC noi.
TViaIc1( SfCtfli( Ic flIgdui tu1uro.r ocrotire i ps
trarca ranguiui pc care ii avean, sii prisi apoi,
(i SI SC Intoarca la corturile liii DaulMacan, jar
vizirul i)andan i toati oastca se Into arscri (atre
(etatca Bagdaduhii.
(alaiiicI spre coituI sO1ici sale Nozhatu i al hii
DauIMacan, marele sfetnic sirntea sporind in so
fl.ctuii (IragOStea fati de Nozhatu ii spunea
sine ,,Cc ci1torie binec uvintatli i n orocoasI !
Sosind, no vru s intre In cortul sotiei sale pini
ce nili (CPU Invoirea. Apoi. dupi ternenelile obi
nuite, povesti tot ce vilzuse qi ce auzise despre
moartea regclui Omar Al-Neman i despre alegetea
la domnie a lul 1)aul-Macan ql flu a printulul
t3arcan. La urinit aditugit:
$i-acum, milrite rege DaulMacan, nfl nit-
mine decit sit pnlmeti (Art ovMre domnla, cti flu
cumva, de to Iepezi de cia, sit pai vreun necaz din
parteacciul ce vs ft alesin locul thu I
Tar ])aul-Macan. oricit era de Indurerat din pridna
pierderli tatillui situ, regele Omar Al-Neman,
IcutoatecAqielINozhatuerauctochllpUni
de lacrimi, ritspunse:
Prlmesc porunca Ursitei, cAd n-am aim shl
lug ck a, tar cuvintele tale sint pline de intelepdune.
E3i aditugit de Indatil:
Dar, preaeint*ite cumnato, care trebute sit tie
purtarea mea 6411 de Instate meu $arcan i ce-mi
ritnilne sit ftc pentru cii?
Acola ritspunse:
Singura liothirlre dreaptit este sit impAflt4i
doinnia Intre vol, tu sit fit sultanul Bagdadului, tar
Iratele titu aaean sit tie sultanul Damasculut RAmit
din la aceastit hotitrire ;i urmarea va It pacea
t buna ln%elegere.
i Daul-Macan print statul cumnatulul situ.
Atunci marele stetnic kit caftanul lmptrAtcsc pe
care i-i Incredinase vizirul Dandan, ii Imbritcit pa

Daul - M acan I - t puse I n mi n i t mar e a spadi t de


apol sit caute in be mat rtdtcat unde sit tnafle contub
aur a domni e i , Mni t i t pi t m l n t u l di n ai n t e a t n t t pi e ei t
Impitrittusc adus de viztrul Dandan. Era tin con
mhire4, en o boltit maltA fitcutit din plnzit citptuuittti
cii miltase do toato culonl]c t Cu desene de porn! ti
dci fort. La porund rebion sit atearnit pa jos wvoare
do pM dupt ce mat intui bittucinit pitmintul
do jar 1mpnjuru1 cxrtuiut 11 chemA pe rege sA se
hodineascA ecolo noaptea aceca, tar regele dorint
qa, pInA dimineat.a.
Do cuni niijirA writ, se auzirA In deprtare bAtM
do tobe 0 c4nteee de surie. $1 curlnd se lvi dMtr-un
nor do pet oastea de Ia Bagdad, avlnd In fruntea
ci pa marele vizir Dandan, care venea sA4 Intimpine
pe rege, dupi cc orindulse totul la Bagdad.
Atunci, regele Daui4laoan...
and povesten ajunse dcl, Seberezada vkn zorll mijind
4 stlossl, tict.

Ci tntr-a Qaptezeci $ opta n.oapte


F4eurml:

Atunci, regele Daul-Macan, tnbrAcat In straide


lmprAtcqtl, se aezA pa jil4ui ridkat In mulocul
cortulul, Il puse pe genunchi marea spadA a
domniel, peste care-qi sprijini mIlnile, l atept
nemlqcat. Imprejurui lul se rlnduiri numaldecit
manriucli do Ia Damasc ql strAjeril anarelul stetnic,
toll cu lataganeic In mImi, pe cind Insul marele
stetnic sta In picloaro dc-a dreapta tronulul, cii
milnile Impreunato a supunere.
SI de Indat, dupil porunclie date de cAtre manic
stetnic, IncepurA sA vinA l sA I se tnchine tojl
si se pioconeascA. Ciclnd sties peste covoarele
qternute pe jos care duceu Is cortui ImpArAtesc,
IntrarA mat intIl cipetenifie oastel, zece cite zece,
dupA rangurl, Incepind cii edo mat mid, ci zece
cite zece tAcuril jurknlntui de credinti ta%A de re155
geic Daul-Macan i sirutar in tieere pimmntul.
Veni i riridul ceior patru marl cadil i al vizirului
Dandan. (ci patru (aWl intrar i urara crecIin1
i siirutaNi pmIntu1 in faa iegelui. D.ar cInd intrii
rnar(le vizir, tegele Daui1\l.acan se scul dc pe
ji1 in (instea lui, ii iei in IntImpinare iii

Binevenit fii, puiintre al nostru al tiituror,


prear.institule i preavrednicule, ale clrui fapte
sint mnrniresrnate en malta inelepciune, ale (U].UJ
orindtnri sint fcute cu miinie cole mai pricepuit.e.
Atul_lci niarele vizir 1)anclan juri eclini pe
Coran i pe Allah i srut pmI.ntul in faa regl ui
Si in vrcme cc marele sfotnic ici ca s dea porunci].e
do trebuint, si so pregitcascii osptui, si
se ir!tifl(1a nieselo, SU SC gateasca bUCatelO cele mai
thse i si so o.rinduiasca paliarnicii, regele spuse
rnarelui vizir
Inainte ([C Once, pentiu a so sarbatoni urcarea
mea In dornnie, sli so fac daruni tuturor ostai1or
i tutu ror capetennloi. Poruncete, clara, si Ii se
Irnpart intregul haraci pe care-i aducern cu nol do
Ia cetatea l)amascului, fthi nici o opreIite. $i sfi.
Ii se dea s manince i si bea cit VOn VOl. Si numai
(lupi accea, o, mare vizir al fl1CU, ViflO sami p0-
ve.stc5ti cu deamanuntLil cnn-i a munit tatal flCu
i (un (ale pricinI
Vizirul l)andan, urmmnd poruncile regelui, sb
bozi to1 ostaii pe t.rei zile, ca s so veseleasc, 51
intnna (apetonnie ca regele flu vOia Sil pni
nieasci pe nimeni In acest rastimp. A.tunci toati
otiniea izbucni in urale, menind viaii lung no
geini i mu]t Imbelugare domnici [ui, jar vizirni
so intoarse Ifl cort.
Estimp, regele so clusose Ia sora sa Nozhatu sii
spuseso
Ai aflat de moartea tatiHui nostru, rcg(1e
Omar, clar Inca flu cunoti pricina rnori1 liii. Vjno.
dar, ca so auzirn chiar din gura rnare.lui vivir
Dandan.
Si o aduseSe pe Nozhatu sub b.ofta cortU.1ui, i
tiascsc o perdea Intre ea i cci (ic .fafU. I1 xc aez
in jet, in timp cc Nozhatu singuri sla Indaratul
p(hrdeIei de mtase.
Dup aceea, grii vizirului I)andan
Acurn, vizire al tatlui nostru, povestetene
eu deamnuntul moartea celtii mai stri1ucii din
t:re regi.
Si VizirU 1 Dandan rispu nse
.Ascult i rnI sipun
Si povusti dupli cum urmeaza

POVFS1i MOR.rH RFx:ILt.Ii OMAR AL-NEV1AN i


MiNt1NA(1iI ((iryNT( )I t.)INA[NTI 0F iOeRUL.
I Uf

Iritr-una din zile, regele Omar Al-Neman, sirnindu


i sufletul apsat do durerca lipsei voastre,
fle ChCfl1S(: PC toti In jurul 1ui ca sncercrn sLi
insemnrn, (md vazuram intrmcl In sala a batrIna
al carci chip purt:a intipiritc semnel c sfinteniei.
Era Insoita dc CinCi :fccioare (lco frumusete atIt
do clesavirita. ca mCi o limba nar putca mntrade-v
sa 7ugraveasca. Pc IIng ca crau atita do fiit
moase, ole mai staprueau i toate versetete Cornnulul
i ale cartilor de .tiinta, precum i vorbele
iostite (IC toti Iiiteleptii musulmani. BtrIna veni
dinaintea regelui, sirut umil pamIntul i gri
iVIarite rege, ti--aduc. iata, (mci giuvacruri
cum nu arc nici un rege pe pmmnt. Prive.tele,
rnriata, i c c.a--ie f.ruin.useea d inintea, cu
multa bagare de seama ; dici frumusetea nu Sc
aratEi decit celui care o caut cu ciragoste
Regele Omar A]-Nernan fu cIt se poate de incmntat,
i de Inf1iarea cinstitei btrine, pentru
care se simti cuprins (Ic cinstire, i de a celor cinc
fecioare, care-i plcur peste rnisur. Aa IncH
grLli ctre tinerele acelea...

Cnd povestea ajunse aid, Seherezada vzu zorii mijind


i, s1ioas, lcu.

Ci Intr-a apfezeci i nouct noa pie

Ea urm

0, preafericitule rege, aadar regele Ornar AlNeman


gri ctre tinerele acelea:
Preafrumoaselor, dac-i adevrat c sInteti
aa de pricepute in cunoaterea atitor alese lueruri
de odinioar, spuneti-mi rind pe rInd, fiecare.
cI.teva cugetri adinci cu care s-mi Inseninez sufletuL

Atunci, una dintre fete, cu o privire sfiicioas


i blinda, inaint, sirut pmintul dinaintea re
gelui i grM

CuvIntul primel fete

0, rege preaslvit, vol arta mai Intli cLi via 1a


firti de instinctul vietii nu se poate. Acest instinct
a lost sidit in om, pentru ca omul s poat, cit
ajutoruJ Jul Allah, sI lie stpIn pe el Insui i st
se apropic (IC Allah eel atoatefetorul. lar viaa a
lost data ornul.ui pentru ca ci s so desavIreasc,
terinciuse (IC rtciri. Regit. care sint cci dintl
dintre oameni, trebuie s fie cci dintIi i in pri
vtnla virtutlior 1CSC 1 lfl cea a hunatatil. Ornul
Ifll{:I(pt i CU min.tea luminata flu t.rebuie si so
poart(, in nici o Imprejurare, i mat ales fat do
prietoni, decIt Cu b1Indee i s ;judece cu hunaVOifl.
El trebuie s se pzeasc do dumani i
srii alcag prieten.ii cu bgare do seam i, o data
(0 l i-a ales, s flu lase .s so amestece Intro ci ci
ci nici Un judector, ci s orInduiasc totul cu
bunatate. Pentru eLi, on ct-a ales prietenil pnintre
oamerni despnini do cole J.umecti i dIruiii vieii
intru sfinenie, ci.atunci e clator sni asculte f
gmnclui.i asciinse i s tin seama do judecata ion
on i i-a ales printre eel legal do buriurile pmlntulni
i atunc.i e clator s vegheze ca s nu-i pagnboasc
in bunurile br, nici s flu-i stInjeneascLi
in ohiceiurile br, nici s flu le tgduiasc spusele.
Pentru c asemenea lucru.ri to Instrineaz pIn i
(k dragostea fati tie tat i de mama, i mai sint
i zadarnice. lar un prieten esto un lucru de mare
prc. CLici priotenul flu e ca o femeie de care poi
s te despari i s-n inbocuiecti cu alta, jar rana
fcut unui prieten flu so mai vindec nieiodatLi,
mi oemit corn spune poetul
Inirna do prieten (-Ufi lucru gin ga. foarte
cere grija toat i veghile Intregi.
Rnit, n-n mci vindeci eum ni.te ciouri sparte,
OricIt trudti-ai pune. flu po(i si le nw.i dregi.
Maria-ta, ingduie-ml acum sa-ti spun citeva
eugetLiri de-ale Inteleptilor.
Un cadlu, ca s judece Intr-adevLlr dup dreptate,
trebuie s cerceteze cinstit toate marturiile. i s
so poarte cu ceie doug prti Intru totul la fel, frLi
si arat( fl)UI niUlta (iCdifltLl rnpricinat.u!ui de neani
nmrt.- decit impricin.atulni srac ; (lal niai ci.i searn
C (lator Sa SC Straduias(a ai irnpaca C HnprICi
nati, en Sn ajute hi intaiiiea UCii i a bunanvoitii
mire musuirnani. Si, mal ales, cind li este ceva in-(h)i(
]fl1(, tJ(ht]i( Sd (hib-/uias(-a mfldClUflL i Sn
kirnpnt.ase mr si jar 1ioUirire.a ce are a ma, i s
flu, in hl(i ma, daeL st:jruie in Indoial. (uici drep
tatea este milAn d.intre datoiii, jar a b Intoaice l.a
(Ireptate, dain ai lost ne(hept, este lucru inca si
mai (Ii lauda, (1e(it a ii Lost totdeauna drept, i
este (CI niai pun do vrednicie in faa eiiii prea
iiial.t. 1111 trebuje s uiU niciodata ct Allah prea
hialtiii a pus ,judectori pe pmInt pefltrn a judeca
nunini lucruiite vdite, dar sia pistrat pentru sine
U(hCEt 1 U(IU rilor tainice. 5i este do datoria ca
(liUhil SU 011 i!1CC1C niCiO(JatU ui srnulga niirtui.1i
(10 Ia itti inviflIlit siipunindu1 la cane oil In iii
(1(1 fl U SUit aC(StUa Vi.U(lfl ICC (IC musiii
rnani. A1-Zahii a spus : ,,Trei 1UCIUYj seoboari pe
on. (a(liu : l)1!navointa i ploconhea iat do on vi
no\al Susp(tS, (.l1agOst(a do laude i teama do a
plido iangu.1 in care so afhi. Califul Ornar, Sco
ind din s1ubi intto Zi X Un (adiU, icesta fa
trebat : ,,De Co nini scOs din si ujbi ? i. i-a ris
puns ,,Lentiu a vorbele tale depesc faptelo
lab I 11] )fltllClC i\1TSCifl(I1r Ce] cu doui loarn
a thrnat )ntr() il. la el po cadiu, pe buei.ai i pe
IntU.ul dine i a spas (adlulul ,,Tiarn mneiedin
eka niaj malta 51 (On rnai grea (liii imputerm
(wile rneue irnprteti. Si ai, aadai. un suflet
)rnpma1esc 5i a spus bucataruhii ,Jiani in
(r(dinat giija d( trupul rneu, ca-re deacum ma-
into aLl rni (10 bi.c-ataria ta. S to pori, aadar, fai.
do el cu o dibeie ginga ! Si a spus djacului
[ie, frate a) kalamuiui, iarn 1i ic inaI. cci j-]d
niin1ii fli(I(.. 1(. 3UtIUCSC S.L fl3d ztigiaveti ithienai
aa (urn sint, pentru nearnurile (le irnai de
eJup n:iii-n.
Tinara, (lUpa (.(a spus ac(.stea, ia fl1S iae
pest fa i sa intors intve tovareJe
Atunci a inaintat a doua fati, care...

C nd O( St(i) tJ lifl S( LI (1, e1 1(rezad vzu von nuj .1


? SfiO1S1. IzHu.

Ci ii1tf-(i O/)tzecea !u)c21)/e

ic nnni

Vizii.ui 1)an.dan. a grit rnai departe


Atunci a inaintat a doua fati, care avea prviiea
seinteictoare i o barbie du].ce i 1urninat d
irnbct. Ea siruti prnintu] d apte on n
raposat.tJui tiiu taIi, regele Oman AlNeman, .i
puse

(uvmntul fetti a loua

- Preahni(] hue rege, Locman Ccl nefrpt


spus oilata feciorului su ,,Fiule, sint tre In
nun cane nu p0t fi dovedite decIt In trei irnpr
jurini : nu poi ti c un orn este cu adevrat bun.,
(lecit daci 11 V(Z) ifl &easuriie Jui de rnnie ; nn
1X)11i ti ca (.St( iteaz, (1((1t )fl b:ttaIie i mi p4i
ti (i ii este ca Ufl frat c, (ICCIt la flCVOW IJom
inul n(] Crunt, precu.urn i .1ceflJa.ii (IC tot Oiu1
nite nhi.nuii ii--i von ispai nedneptui1.e, cu Loat
iing u.i rile cu renilo Ion ; pe emd asnpnituii,
oala in1ieptata siifritu, nu va cunoat( flIci tir
(hin. Dar riui ri.isuta. 0i1fl(flhi dtipa (:Oea (C SUU,
(1 (lUpa ((eU (( ia(. i totiii faptcIe tnsi pr(U
liS( citipa glilciul (Hfl ka ivvodit fieear om va
ft ucI(cat. Ci tipa (C(.a (( U na/lilt, nIt dupa (:((fl CC U
iaptt i.it. Ta aminl , rn; tin to. t;i I niuJ. eel mai nfl
no not din 001 (ste in i.rn a, ini.ro zi, Un ineiept fi
md I nt.reI)at. ,,Carci. (0) .mai IU I (I ifl tl( 0Ufl0fli ?
a ;.tspu ns : ,,.\e.ia (UI Itea en o dorinfa tutta s
CUf.)Iifl(lii :i ninia, (uiin spii.ttc .i poctu
I bo,uw flUIHIU (00 (t h.ii iii pwpt.
I)az yreu s iif ii (arcz (irumul (17(7)1
Ir [rofetut nostru nu e fe pacea i ttigIciu
non - a spus ,,.A.devrat I eleot este ed
s(natc 1uciurjpc n2Inu.lltoare Trial r(U do cci.c
1( III (lore. So pUVeSt/k on pusi;iiictd Sat )ct p11 n-
SCSI. au), (i molt (11. nthi i SI lithOiflaviseta a
(Ilernal: atunci an (tUfter, carei spi tsc ,,N ii to pot
k (Ii, (l0Cit daerni fiigduietti i tn I nero Pustn
it riSpLlnS(! ,,Care ? i tioftoru.l urrnil :
otezi a plinge ! [)ar pustnicul ii dote raspunsul
,,(a (:( flUtiC rriai sluji atunci oehii, (lacil nas m
:)iirIg(. ?
( rflariatUl, Ia anuinit do asernenca ta fapta
((a mal hunrI 05W ateca CUlt. fill tirmarete [0.k)ase,
Sd povestetc ed 1riau odata in Israel del :Crai. i
(ii on ul. (litltl( i a spus iflti-o /L ecluilalt
fapta ((.0 mat U.ti1U Y ((1CC Ui SnVIr5it0 Vreedat
? T so .iuspilnso ,,Tat.d um trucoam lntic
,i P .1 riga U poata (IC ,ttifll 0tH intinS biatit I i am
apu.eat 0 gaifla, X carc, dilpil CC Oat gtujto, am
arlIfiC0O in toe in poiatL E cc! rnai urit [oem cliii
viata rnea, i)ai to. fiate. care e lucrul eel rnai tuit
p caio 1.al snvIrit ? i i so raspunse :
II,LHiufl(a X (Cti( CtflI hl(lIt() (atre Allah eciln
Implinirea until balk. CAd rugAclunea nu-i fru
moasil decit atunci cind e cs o simpli InAitare
a suflotuLul spn cerurl. Si aceiw4 lucru...

(!lnd povestea ujunse ale!, $cberemda vzu zoril mijiud


4 stioaiA. ticu.

Ci Intra optzeci l ww noapie

IDa urmA:

Aqaclar, preaferleltule rege, coo dc a doua fat


aspus:
Aeeiaql iucru Ii aratil qi poetul, cIt so poole
do frunios, cind zice:
Pdcate clou&s a 14 teme-n
Vic4a nocntM pc $snint:
A face Mu vreunui semen
si-a face idol din ccl 41 nIl
DupA ce a rostit acestea, fats a doua s-a Intors
tnt.re tovarliqele ci.
Atunol, a trela fatA, caro era mel desAvlrqlt
deelt amlndouA ceieiaite Ia tin lee, InaintA In faW
regelul Ornar Al.Neman ql grAl:

Cuvintul fact a (rib

Eu, preaferleltule rege, nu41 vol .spune deck


elteva cuvinte, cAd sInt cani suferindil salAd ql, de
aitminterl, h4elepW no InvatA sA fim scurU In
cuvtntrlie noastre.

103
PVi{aia, Safian a spus ,,l)aeit su[htti1 ai loctii
iii irna omit [ui, ornul ar avca atipi i at zhiira tiO.[
)t paradis !
Si tot. Salian a niai spits : ,,Tn adevar. si stiti ta
nimni U pli Vi (hipul citiva atins d.c 11rienic insdfli
flU a S VI11 ((I mai mate pi(at impotriv.a SJi
tiLiiiiii
( rosti acdst( tloiia minLtnaI( (Lig(tHii,
i tUtU SI intoarse Inhe tovaras(Ie (j. Aft ini
a patra fat, CUJC ava tin flu 101 (II ((a
otal mate irtirniisee i gri

Ctivintul fetci a Patra

ISa, picafericituic rege, am sii spun pildele


CUI( Ic t.iu (tin povestuth despic victile oa
ni nitot (I iepi.i. Sd povcstitc CU Iaiace1T)es
itti a spits : ,,Pizitivi di ccl rnai osnic thntre
iwIuri ! Jar ((1 (cI ascii Itau Il intr(1)aia
caici cci irtal osnie (lintr( luert.iii ? El h ris
ptinsc ,,.Este acela dea sta muit timp in g(
utinehi numai ca sel te grozaveti Cu cvbavia ta
i4( d( sert(iciunea Sfl1(1Cfl1Ci. Al.ii a nuT ii
,,Peirintc al nostru, Invatelrn sa eunose
adevaruti k ascii fls i taina lucrurilor 51 Hara
-Dcscull ii dk1 a rlsptinsul. astfel : ,,Fiulc. ase
mcnia luciuri nu slut Cileule pentru tutmi i on
putem pune Ia ifld(iTiifla gloatci. Cici dint iu
sua d.c drep1i al)ia (Ia(a Sc aila cinci caic si lie
irai ca aiginlul ccl carat.
lai cicul Ihiahin-i povestctt : ,Anu Tnt ii iii.
01110 7i iii I OITI sarac care pierdcise iLfl I)Ufllit (l(:
aima Mam (Ins atunci Ia ci i iam julius
LI i-alima d.c argint, (tar ci na piimit o, spit n
a (V mi-at shiji tot argiutul d.c pt pi
mint, nm care nu caut decit fericirile nepier;-
toare ?
Tot aa se povestete c sora iui I3ara,.e1--Dcs-
cui sa dus Intro zi...

(.;ind I)ovcstca a,j unse aic, Sd ir zad . vzu , or i u.j


I, sfioasI, teu.

Ci intr-a optzeci i doua flOUf)te

ia urui

...Tot aa se ovetcte (U SOYfl lui 13arac


Descui sa dus intro zi Ia imarnui Abm
hen--1ia.n1)a i ia spus : ,,O, sfinte imam ntru
ndin.la, yin sEi ni iumrnez. Lurnincavi- i.mi Eu
llfll obicciul s vcghez i.ioaptea pe terasa caci,
toi.cind Iin ]a lumina f1c1iilor (Clor (e P
drum, CUti in asa flu am iumini. Tar ziua mtin(CSC
]. pi.-egutcsc hrana pcntiii cci ni
Spunc-ni dacii ese mntIciuit s folosese d. ,)
hinunii care n u este a rnea. imamul o I.n.tiehi
,,(in Cti tu, fenieie ? la rspunse ,,Sinl, .ora
ui I ai-aeci 1)esciii. Atunci sfmnt 1 i rnan se rit
i saiuttt punintuI iii faa tin.crci fenici 1-
gi.ai : ,,O, sorii a celui mai. ImbiiIs1imat dintrc
sfiili, (ic C( flu pot toatu \1iaa mea sa so;.b din
coiia inin3ii tale ?
Xe mai pov(stete (U Un inetcpt a spits acstn
vorhc : ,,UInd Allah vrea bincie vreunuia di.:ntr
sluitorn liii, ii desehide portile duhuluN.
]V1.i s-a nia povestit c atunci Ci.fld Mafrk
benDinar trecea prin piei1e i vedea lucruri (:fl1 C
ii phlceau, so dojenea spun.inclui .,Suflite at
mou, astea.s lucruri nofolositoare! Nv te vol
asculta!
Tar Mansur bon-Omar me povesteqte urmAtoa
ma Intlmplare: ,,Porniscm odatA In haglalle Ia
Mecca ei am trcxut il pdn. cetatea Ku& Era
intro noapte lutunecoasti, elnd auzll din beznit,
aproape do mlix., fM sA pricep do undo venea,
irn glas cc rustea tare aceastil rugiIciune: .0,
I)oamnc Dumriezeulo proamArit, en nu skit dintre
WI cc so rlizvrAtesc finpotriva lgilor tale, nIol
cliritro ccl cc nu vor sA qtlo de binefacerlie talon.
Apol am auzit con cAztnd greu la plimint 3l nil
tiam cc putea 11 acel glas In acea beznA l In acea adincA tcere, dud ochil mel nu puteau vedea
nici macar pe ccl cc rostea rugAciunea. $1 nu
puteam In$ege ce era lucrul acela care ctizuse
greol Ia pmlnt. Atunci am strigat la rindul men:
cSint Mansur ben-Omar, haglu is Mecca I Cine are
nevok de ajutorul men ?* Nimeni mi-.ini rAs.
punse, aa cA plecal. flat a cloua zi vAzul tieclnd
vu elM de Inmormintare 1 ma amestecal 1 cu
printre eel eel urmau; Inaintea mea merges o
I)AtrinA sflrqWl de durere. 0 Intrebal: cClne e
rApqsatul ?w Es Imi rspunse: 4eri, fin] men,
spunlndu-ql rugaclimea, rosti versetelo cm Cartea Jul Allah care Incepc en vorbele: Vol, ccl care
crecletl cuvlntulul, Intibi$l-vA sufletele voastre...
let cind I ml men sflrl de spus versetele, omul
acesta, care taco scum in slcrlu, dm11 un junghl
prim mruntale M cilzu mofl. Asta4 tot cc pot
sA4 spun.*
$1 cea de-a pats tat, dupa cc gri acestea, as,
Inwarse Intre tovarele el
Atunci Inaintul a cincea fata, care era, Intr-adevilr,
ca o Incununaru a tuturor cc,Iorlalte, l
spuse:
Cuvintul fete) a emcee

Eu, o, preatericitule rege, Iti vol povesti cees


cc am aflat tim tneiepciunea vreanilor de odinioarA.

Ir4oleptul MosUma b(!fl-I)lfl& a spus: ,,Oricv


pilccre care flu niinui uf1etuI thu mat aproape de
Allah este 0 flOflOYOcllt! I
S povostcc cli Musa pacea lie cii cli so
atlu Ia fintina din Modain, dud venira atom doufi
Lincn pAstorite ax turn tatglui Lor $oaib. $1
Musci pacea tie ax ci! dildu de blut color
kuli Unere, care ernu surori, 1 le lAsh sAil adapt
turma din jgleeabul filcut dintr-un trunckt do
curmal. Tar cek clou tinore. cind so lnapoiarli
acasul, povestlrli tatAlul lot Soaib totul, lair aensta
grill unela dintre dc: ,,lutoarce4e Ia tinilr qI
pune4 sil vinil Ia noi. Fain so Intoarse La flnUnit
i, chici tu aproapc do Musa, ii acoperl fau
cii lamacuL i4 vorbi: ,,Tata mA trlmite s4i
spun sA mA insoteisti acasti, l sA Imparti cu fbi
prlnral, ca rilsplatil pontru cc at filcut. Dot Muss.
tare xniqcat, In inceput xiii voi s-a urmeze. Pinal
Jo sflriit lush so hotlirl i portal In urma fetel.
Tinlira pAstoritA ayes tin spate foarte fruxno&.
Cind povestcu ajunse aid, Sohcrezada vlzu evil mtJli,et
1 ticu, aflousi.

Ci Zntra opizeci $ trela noapte


La urmb:

Avjadar, preafericitule rege, ceo de a cincea lath


a povestit ast(el mat depane:
167
Ti mi ru puxiottia nvta on spat( foartu ftu
) kit 4 mtul ha ii I) tl( ci O( it usou is t in
t S Ip(fl (ft trttpui f(t{i, ha iO ridi(J lHSifl(
S \ada )itip(h g)a(. lar .l\iitsa, th (lit or
s Intlinpia an, inthutea ochu s1 on rriai vadl
1011K. Si, d larn1 si n ui zcasci ispi a.
sptts t.luc.r(i : ,,.I asimi pe rnnc sf.i m(rg inaink.
Lit_i.. (I( sit i tii. tiin.nta, tr(cll n( (i al t ut lvi usa.
--aa aunsrrt arninlk)i Ia Sonib, mr Somh, tinti
IL Va/li pc lvi t1S1 pa((a i 1uigu(ku ma lit (Ii (1
i:0ii1H(IOi S ridica in CiflSl(a liii i, (lifli inusa
Ii gtii : ,,O, Musa, fii bincvcnit n 1)11(11
rnk dc pr.irnir(a iaigi i piietenoas CU caic I
intimpirt. puntru felul cum leai purtat cu feWle
tuck ! TVIusa riispunso : ,,Taici, flu vind ai(i. pe
pdrnLnt, ptti tin aur 5i argirit (( cc lac, lac
nufliai in V((hi{a JU(k(aI,.ii (c](i iiiiii ! 5()Ul)
11ttili ,,(), tin(r(, ii oasp(t(l.c 1:11(11 i cii slut
i(prins a fi p.rinitor i daini( (ii ()SptU. I 0 (kp
LtId(rc inotdnit:a dc Ia stiafl1OS11 rnl. I{drnii,
dar1, 51 nurnInen (ii flOib Si Musa ranias( 51 rnhn(
cu ci. Ta sflritu1 fflCS(i, Soaib grli ,,Tincrc, vei
ximma cu noi i vei duce turrna Ia pasciit. Tar
clod sor lmpHni opt am. ca plain p(ntru sluijhn
ha t( VOi nsuia (U fain (lll a V(flit sl te caLito
ta :lntioil Mtoa prhtd ii spuse in sine ,,Acurn
I u(ru Cu Imnata Imi &sk ingdduit, voi putea
s1 nl huciti dc I.)inv(uvlntata (i fruniusete !
Taitro I, ll)n-Adhanl iLi [fltl(h)at nfl pri(1
Ott cart St Htoicca (h la Mecca ,,(uni trnahi ?
Acc[a r1spuns. ,,( ind ani cc rriinca, mininr ; jar
dt1 mic foamne 5i nam flirnic, rahd Ih
Pidtiam inmi : ,,In adevir, fad inlocmai ca 5i ciinii
iia alkhi ! Noi, insLi, cinch Allah ne di pilneci, ii
iar md flu avcrn nirnic do minent. noi
ii irniinrin i atunci ! Atunci ccluiait shigEi :
stt pine ! Si nu mal rosti o vorbi.
i fata a cincea, dupa CC S1ISC aeetea, S( Inioarse
intr( tovaraeIe ci. .Aiunei nuinai, ci1cind
rar, inaint d bat tmna. irtit de nomi on pa
rnhntul dinaintea rposat.u [iii tiu tat, regek
()rnur A Nrnan, i giai

(iiint iii 1)iI1i11Ci

lYlatiata, ai aseult.at pikhl( pe C81C IC tiu


;(rste iet.( (1Cspre sila fa11 (IC luciunile picritoarc
k p parnmnt i in. cc fel trebuiese (ic a fi date
silei. }ii am si VorbesC (lespre fapt.(1e i IiTtilTl)h1ti1
e (cli)] fliCti marl dintre Inainia.ii nostri.
Sc povcs1ctc (t marek imam Aa1i aibi
Atnh intru mndurarca sa Ii impthl(ea noap
t(a in ti(i : intiia paite cia rneniti invaiturii, a
(k)1w SOtYtflU I ui a I icia iugaciunii. Ci catre sfir
i 1 1 vieii (1 vcghca ii oaptea toati, iiaiJImuind
H 1(1 rnear 0 (lipa SOninLIIUI.
AeeIafi inani - - Allah ahI)e1 ntru mnclurarea
- (I Spi1 ,Timp (Ic ZOC( Etfll nam voit s
macinc din plinca m( (IC orZ pc stturate1e. (tic
JInncaiCa mu I hi este primcjdioasi ingreuiazI sriIht,
1 1 ivhtocaza i.nina, s1ei(tc rnin,tea, trage
Si( somu [i I(ne, [i SCCatUiCfte viaga toatI.
TinijruI IbnIuad ne povestcte : ,,Eram int.r
:i a I3agclad, pc (-End traia acoio irnanui Al afi.
1\1 duscsern l.a Iirniu1 apci ca s mni eui1, c1upi
sfm-it.a datiria. Pc ind stani apiecat i mi spilani,
Un olni, urmat (Ic 0 fliultime tacithi, trecu pe la
spatct racu imi spuse <4incre, gr1jete de te
ctr1i 1)ine, i Allah Sc va griji .i ci de tine.
M-arn irrtors i am vziit ci era un em cu barba
mare i Cu fal,,a iuminati de o bunitatc cerease.
Atunci. rn-am grithit sf1-mi sfIresc spiliirile, rn-am
ridicat i 1am urmat. El mu vzu, so Intoarse
(atre mine inhi spuso : Vrei sii rnii Intrubi
CeVa ?>> i-am rzlsptms : <<.Da, prQacinstite piirinte 1
J)oresu -a mu mflvcj ceea ce tu, (Ic buna Seamfl.
ai In (lar d Ia Allah eel preaInaitu1.> El grill
4flVa SH t ctinoti ! i numai (lupil aceea lap
li.ijeste ! Si a umni dupii acuca fiiptuie1e tot cc te
ifl(kanln intina, (Jar iutoi arnmtu sii nu piigu
I)Ct1 vecinni ui tiiu !>> $ii viizu (Ic drum. Atunci
1.am intrebat; pe unul dintre cci ccI Insoteau
Cine cstc ?> i nita raspuns J.sto lmamn
Mahorned 1)enEdris AlSafi !>>

(.in! j) Vesl.;1 ajnnse aici, eheruzada vu orll rnijin)


;i, sfioasii a d obiei, Lcu

Cl Iiitru opizeci i patra iioa pie

a uriri

Aad,ar, preafuiicitu1 rege, sfinta batrinu a cu


\Intat mai depaite astfcl
Sc povestut.e cii marele calif AbuGiafar Al
Mansir vain si numcascii pu AbiHanifa cadiii,
h()tiirmndui ecu niii do drahrne pe an. Ci A1.)i-T-1a
nifa, cind affli de hotiirIrea caflfului, Ii fiicu ru
giiciunua d\ dimnineatii, Sc Inviiui in rnantia Ini
albii i so fleZa apoi, fii-ii a spunc 0 vorba. inI.ri
atunci. ti}nisu1 califului ca siii InmIneze cole zecu
IflU (Ic (Itahrnc i siiI lntiinte:( de nurnire. lia
In sJ)nSelu triniisuiiii, Ahi1-{anifa mi rosti nici an
(L.IVflJt d( luSpuns. Uriinisui ii. rii atunci ,,lii
totu Incredintat cA banli pe ,oare l-t ethic slut
1VU leglult 1 Incuvilniat de Sf1 rita Carte. Atiq
Abi-Hanife II rspunse: ,Banli stnt, In adovir,
tcglul%l, dar Abi-Hanifa nu ye ft nkiodatil tiluga
x,lormerl.
Dupi weste c.uvinte, bAtrtna aduLlLg:
A ft volt, maria ta, sul4 mel spun i cUte
faptu minunate din viata ffiflepWor noti1 cit dc
rniI dar laM ci vine noaptea l, Ia iirma urmel,
tilulc Liii Allah slut enulto pentru shujilorli JuL
Si sflnta bitrlni lqi trase mane ni meramA
pcstc umerl i it Intoarse i en Ilngfl role
tlflCj fete.
Aid vizirul Dandan so opri o elipA din povesUrea
pe care-c, povestea regolul 1)aul-Macan i
%umrll acostula Nozhatu, care ocloa aseuuisli dupi
perches. flar Indat Incepu si istoriseaseA tar:
I)upA cc riposatul Mu taM, regclc Omar
Al-Neman, asculti totul, lr4clese cit stole frmel
iztu mel desitvlrlte decit toate din vnmoa noestnt
qi totodati l cole mat frumoaso ha trup I
echo mel luminato ha minto. 51 nu sUe turn si he
;srate o griji mel vrednicll do ole, qt cm cu totul
situ fannevuI frnmusetli br $ he dews cu aprincicre,
fund totodati pUn do cinstiro fa do
I,uhtrlna icr.
Pinti una sIts, he dote ca iocuinjA iatacurlle en
C etseserit aitikiatA 5k! domul4et Abriza, regina (U
Ia Chezareea. Vn!me tic zooc zlie In qlr mez* ci
(nsLwi s1 title vcsjti despro ole $ a vadi clarA ins
Ic lipsea ceva. Do fiecare data dud so duccn scala,
gAsoa pe bitrmnit in rugiciune, each bit.rtna Ii p.
trecxea zilele In post l noplie In vegheri. tar rr.
gel. era atlt do Incrochlntat do stintenia ci. eit.nti
spuse lntr-.o zi:

171
0, vivire, cc bmecuvintare e s am in pa-.
latul flWU o s inti aa do minun:ati ! Mare cm
stire sim.s:c pentru ea, iar dragostea pentru
acest fete tinere rni este nernrginiti. Vino dar
CU fl)iflO, C1 so Intrebini pe bitrIn, pentru ca an
trociLt ((10 ZoeC iil.u (10 ospitalitate i putem
vorbi acum i do afaceri, cc pre vroa pentru
((1( Clfl(i tinoi.c 1ecioare cu snii abia Innmgurii.
rsei.ini, clai; Ia iatacw.i1e br i tatil tiu 0
fltreI)a )C batrIna, care ii rispunse
0, rniria--ta, afiii cI pre1u1 accstor tinerv nu
oste ccl obinuit Ia vInzri i Ia ciirnpiriri do
toaUi ziua. Cad preiuI br nu se pl.ate.te nici in
aur, nici in. argint, nici in pietre de cole scumpe.
Aiizindo aa, tatal tau, cu totul uimit, o In
treba
Preasfint fenmie, do ce fel osLo prcul pen
mi vnzarea accst.)r tincre ?
Fa rispunse
N u i.e pot vindo decit daca implineti ann
mite cerir4e : s posteti vrcme de o Iuni in
treag, petrecIndu-i zilele in cugetare i nopIe
in rugciuni. La capatul acostei luni do post do-s
ivirit, prin care trupul tau so va eurii1i .i Va
ajunge VJedflic 5 SO U1)CaSCa CU triipul tinerelor,
vci putea si to bucuri dup plac do du1ceaa br
Atunci taiM Uiu fu cu totul Incrodintat, jar ciii
stirca CC() nutrea pentru 1)atrlfla flu mai cun0sc I
niargini. Sc grabi sI primeascil cee ce I so ceroai.i
i batrma Ii spuse
Eu, la rindul meu, am si to ajut prin rugI
itinile i eghile mole, ca sa mnduri postul. Acum,
ad umi o cupa do arama.
Tatal tau ii aduse 0 cupa do arama, pe care ca
o umplu cu apa curata i-i 1s ochii deasupra
cupoi i vrcrne do un ceas mormai :rugaciuni
intiu liniba necunoscuta. Ap{n acoperi cupa cu o
pina subtire, o peeetlui (p11 pecele i iO inrnIni
tatii iii tiu, spunInd ui
Ditpi CCIC (hfl{li /C(( LLIC (le post. si ties
p((Ct111.LC.ti pinza i si Ii (tin u((aSta ap sfiithl,
(are te va intiri i i.e va sp1Ia de toai( mtirdi
rule din trecu. Sia(um, en plee ta srn v
ia ii, ()ImCflhi (CI Ui rlCVa/ (I t, (aCi tk ia ec mult
vr(m( nam mai trectil pe Ia ei. Jar in dimineata
ziIi a unsprezccea, am s yin si tu vki
I)up aceste vorbe I a tiIna pleca, nwnin(I tii
buria pace tati1ui matwitalc. Tat tu iui (upa
SC l1(liCa, SQ ChiSe mntro O(iaia ([Ifl palat., (ii totul
iazleat,a. avind Cu ci nurnal cupa de aiami, xc
inehise aCOli) ( sa posteasca, St cugete i s se
Ia(a ViC(Ini( a xc apropia de trupul tinercior fe
(jU te fuel use usia pe din1iuntru en cheia, ii
puuS( (h(ia in huiunar...

(jc1 poveska aj ns aii. (wt(/adi .V1i.I Y,(H


.;1 SuOaSj (ii (h (.)i.)i((i, li.i(l .

C/ mita. opizeci s cilicea ion/i/c

i:u

Tnehise usia J.X (lifliaui ntiu CII (I (iii, I1 )IiSC


(hem in buzunar i inccpu t1i ndata postul.
lay in (1irmneaa telei dea unspreveeea zile, tat.
flThli(italc. regek, hun ipa, 0 (lCSp(Cetlui 1 t
sorhu. clirutro iuughi(iiui1. Xe simi,i flufliai(tC(ut cu
iin (Ic vigoare i parci o mare clulceat, i se
r;ispIndi. In rnfiruntaie. i iati ci s auzira I)ittJ
.n ui .i, intf descbis:, I trina intr inInd iii
IIIIL)H 0 JgItni mnvc]itn in frunz proaspetc (J(
ban an.
Attinci JC1.(.., tatal ma rei--ta.ic, Sk rjhc in
sL.a ci i.-i SUs(
jlIj l)Jfl.t nitti, rnaicnia !
Ia Ii ra;pllns(
1\I.i a ta. oarn(.nu ((I11L DCVUZLJ t lti lrllfllt
prin flLin( sa1ar1tIiccn1il( br. L.an voibit dcs
I( tin(, 1 (1 tIll fost taic iflulttIlflii,i (IC j)ri(&nia
noastia. siti trimit, ca semn al bunavoi.ei Io., icItu.ra
asta earc euprinde, sub frunvve dc banan,
flhiflflflUt( (iUlttLi1, feute de feeioare cu oem negii
ca din iai. Cind va fi dimineata ceiei dea doua
vni .i irna zi, si dat Ia o parte fri.inzeie i si
iflHfli]]Ci dU1C(iUliic.
I a aCSt( c:iivinte, tatal maiiejtak SC blLC(1I1
.i. spusc
iViarire liii Allah care mia dat frai printre
oanienij CC1UI flcvazut
A.poi Iuiniturni batrIrici, i-i sirutII rnhinhle,
insoi ei niu.ltti (i.nste l.a ua (.)ditei.
aa (.1.U1 ii SUS(SC, 1.0. (Iifliifl(:ata eclei cie
dol.az((9. i IiI)fl Vii.C I)Itt.iflU SC IritoarSC i.--i ,gr;li
taIalnj niarjcj1ai(
Ivli.iata, alili. (l Ic-am SI)IIS fratlloi mni.
Intru (ci nevavut. (a am dc gInd sti ic di.ruiesu
pe ((k cinci .fecioaie. Si ia 1)ucLIrat mui.t a(asta,
pentiu prielenia pe careo an acurn fali dt tine.
Dc aecea, Inainte dc a ic lsa in rniini.k tale, vican
S Ic due la oamenn (.:e]Ui nevazut, rn si puni
dc duiiul. I.oi. i s raspndeasea in elc mireasrnt
P1i(Lt care t# vu .fermeca. Si i te or intoarce
eu o cornoara (Im sl.nuJ. pni.intu1ui pe ca]:e Je
vor da fra,ji mci Intru eel nevzut
(.Incl aiizi ac(Stc VOrbC tatal rnariei.ta.!.e ii niui
1 UTTIi pent vu toat(: anevoeJiie sii Sf)USC
Ese :i()art( mult, n adevr ! lar in cc priv(,te
cornoara din sintil pImintului, mi tern ca e
rnai mult decit SC cuvine
Dar ea ii r spunse (tim se cerea, jar tatll rnricitale
0 Intrebi
i cind sofoti Ca flj mi ic aduci 7
.la raspu rise
Iii ilimnineala (01(9 (lcfl (.iei?CCcfl zile, dupa
eC vei :fi ineheiat postul. .i-4i wi. fi sfinlit irupul.
iar cIe VOL UV(II (1 L[tI]EL lasoirnel i VOr ii ale tale,
bate aceste .fecioare, care preuiesc. ficcare. mal
mult decIt Int.reaga l.a I.mptrtie!
El rspunse
Adeviir adevtratu-i!
Eu adug:
.Acum, c1act ai rea si-mi iricredinezi pe fenwia
pe (are() iuiieti ccl mai mult, a luao c
mine i u tin.cre.ie, pentru (a indurarea sfmJx)r
mci. fra.i I.ntru eel nevzui SL so reverse i asu
pra ci.
J\tunl. tatal n.arieitale Ii spuse
Cuni a putea sa-4i mLtli,.urncSc ? Am In pakit,
in adevar, o greeoaiei pe car() tul.xse. Safia,
fiica icgei.ui Afridonios at Constaritinici. Allah
mia ckiruit cloi (opu. en ea pe cart, ai i-am
pierclut de multi at_li. Iao en tine, maici, s so reverse
i asupra ci indurarea oamern.lor cehu no
vaziit, i (Ct sa poata, prin put.crua br, sii g
SCaS(a lal (opt ii ale er(;r urrne icam pierdnt Cu
t()t.Ui

I
A.tuni sfin.ta 1)Ettrina Ii spuse
L)a, fii I.nd.oia!L. Pot ettc s vinii i.nai
diCit regina Salia.

H1(1 J)OVtSl(H 1I.P11S J9(1 \Zk iorii flijhH.t


i, sioas, l.a ii.

Ci iizlr-a ()/)tZeCi i use(L !tO(J)fL?

1JTflLt

A.tun(i batrina spuSe


- -- .Poruncete .uniaiclee;t si vinci regina Safia.
i regele, tat niarieta]e, o c]nI indaUl pe
regina Safia, mama maricilale, i 0 ifl(iedif
bUtlifl(i, carco (i(ISC degraba iiitn (cle (iflCi t
nerc fete. Apo btnna mcr.se pentru cteva ckipe
in odaia ci i Sc intoarse Cu 0 cup pccetiuit, pe
care o clete rcgelui Omar AiNeman, spunIndu
In dinuneaa zi].ei a treizecea, odata sfirit
postul, sit te dud a fad baic Ia hamam, (Inp
tare i.e V(.L intoarce Ni 0(IUilfl, SU t( Odthfl.(ti i
sil bci aceasla cup1, impiin.ind astfel curatia ta
i ajungind Vic(IfllC SU Ic t,n in bratele talc pe
tkS1( fete impara1.eti. 5iacuni, fit cu tine pacea,
iriijosirdia i bate )ifleCl tvintarilc 1i A]Jah
Si 1)fltrifl Iua Iti ca ccle CiflCj tine.re Si P cc
gina Salia, mama marieitale, i so (.lusc.
Jar i.egele Ii urni.ii postirea pini l.a a treizecca
zi. i In area djinineata Sc scula, rnerse Ia hamain,
i 1H(U baia i se intoarse in xliiIit, oprind pe
Orieme dca VOfli sal tUll)Urc. Si odat.a inti.at in
Iau nI.i.u, I n&Iiist a CU Cht, I UI CUJ.1, dispiinse
.peccka, ci itsu cuPa Ia buze i soiin euprinsu)
ei, apoi se intinse sti so odihnease.
:Noi, care tiam. e era ziua din. urma a postulni,
atoptaiim pinzl seara, i apoi noaptea in.treaga,
i a doua xi pinui Ia amiazi. Si gIndeani in nm
,,R(gJ(. SO diiThOtO, iwgreit, dup atitea %IC
glieri I)ar cum icgoJ.e tot nu desehiclea, neam
apropiat tie ui i 1ani chemat, dar niineni n
rEispuns. Neam inspMmintat do aceastt tcere i
am Iiotirit s spargem ua i s intrm. sian-i
intrat.
i)ar .r(gek nil fllUi era Ur()1O ! Nani mai gIsit.
In Iocui decit flit( oaso (kscarnate i iflfl(iit(
No pribuirani atuflel ct toii, piorcluU, Ia p1rnint.
(.mnd ritani venit in fite, am luat cilpa, am Ccl-(etat
iani aflat in eapacul ei o bIrtie pe care
(Ian SC11SE acesto (iJVifltC CU Jitere greceti
,,Nici Un. OflL 01110 face Mu nare s capote mila
ninuLnuia ! Czne V(i ti acea.stct lii rti Set afle (?i
cia pe(t()sesc C(i (0 a(le7nenesc co73zIelc de re9t.
mr oinui cc zace aiCZ a trim is j30 fiui sun arcan
ct Sn TtIpeaSc(i din tara iwasti pc flica regelni
nostru, pc iicfcrwta A biiia, 7)1 care a luato s
a facut din jccioria ci coca ce a vrut. Pc uim a
dato rol)ulUt ala p, caro a ini.>eluito sia oino
l.i.uni, pcntru tuci1o.za 1)0 (ar( a savir.dto, reg
Omar UNcmaii .na 1)ri1nt pcdcapsa. Cea ca
ia U(lS (ste ncznjrwata i 7)edopSitOurca Muina-a
Prp?tduriior. itt) VOl, 1l,O(lOdtfl0iO.RiO7, COl
eztitz sCrisOar(a 7110(1, afltq:i c VU nurnai 1cnn
oinoiit 1)0 r(-(j0lO iostrii, (!Cfl cam rpto i pe
jiiia Sajia, flea iejelUi AflidouWs tim (OllStcL)lt?
nia, pe (are (Ufl S() due in tatul cl. /lpoi lU corn tn
tuaree CU tOUtO ostil c iioa_tre s Va I m piesuru 111.
su ru spulberuin (((Sole, s 1N1 stirplnl Zii Ia cc?.
dtn urm t sd ma mat rminem pa pdmb4 cledt
not, cn$tntt, ad care tie mnclitn4m (.3ructt !
Dupit cc mu citit i am pnccput toat nenorocirca
noastril, no ixblrm 1t4a Cu mimic qi punxcrIIm
indcitrng. 1)ar Ia cc mai putvau shiji lacrimile,
do rcmo cc se siivhisc ecea Ct flu so
mid putca intourco?
Atunci, milrla-ta, Incopu dozbinaroa aastci 51 0
norodului In privinta urniauiui rcgciui Omar AlNoman
Ia clomnic. l dczbinarea tinu o lunil in
trcagui, dup care, curn nu aveaxn nici o vestct dcspro
mAfia-ta, ne hotrisem sA-i alegem po prinul
Sarean din Damasc. Ci Allah ni te acoase In cab,
I sa Intlniplat coca cc tiL
Asta a lost, mAria-ta, pricina mo4li tatAlul mArki-taLo,
rogelo Omar-Al-Noman! -

Dupi cc manic vizir Danclan sllrl povestea


mo4il rogelul Omar Ai-Noman, Il scoase nAframa.
iqi coped ochil l so pose pe puns. lar regele DaulMacan
i regina Nozhatu, de dindArAtul perdelel,
IncopurA ci ci a plIngA, iaoialtA cu marele sletnic
i cu to(i eel de fatA.
Ci marcie stetnic 11 conteni Iacfimilo cci dinUI
si grAt cAtro Daul-Macan:
MAria-ta, laaimile noastre nu pot sluji cru
aclc!vArat 10 niinic Nu4i rAminc alta, declt sii lii
tare i sll-ti inibilrbAtezi inima, spre a vegbca he
treble hhpfirI4lcl. Dc aitmintorl, tatl mArlni-talc
tr51otc mat cioparto In mAria-ta, cAd pal
rb4il trAlesc In coplil vrednlci dc ci.
Atunci Daul-Macan conteni din pUns ji so pro
gAll pentru eel dintil divan al domnici lul.
Ponbu aecasta, so aezA pe jetul din cortul tinrAtose,
lar marole slotnic sta In pidoaro JIngA ci,
vi4rut Dandan sta In faia liii, ostal In spatok
tronuhii, pe rind ernirli qi ceIlal4i mat-marl aiimpAril4kd
so aezarA, dup rangul flecAruia, 1mpre
jut.
Rcgck! DaulMacan grill ctre vizlrut Dandan;
Spune-mi pe rind tot ce cuprlnd Thzile Ui
tillui meu I
Vizirul Dandan rilapunse:
Ascu1tlmAsupunI
Sii anitA pe rind cc bogA$ll de bani, do lucruri
stump i do gluvaerurl cuprlndeau Ittdle. $1.4
Ict HOcOtcatZl amAnun%ltA.
Atuuci rogcJc ])aulMacan II spuse:
0, vlvire at tatillul meu, vel 11 mat departe
mm-ole vixir ql at clomnielmele I
tar vizirul Dandan silrutA pilmintul dinaintea
regelul 1l urA vIa lungil. Apol regele spuse ma
toNi afetnie:
Ilogliiilo pe care la-am a4us cii not de la
Damasc Ic vom impAr Ia ostaql.
Clad povustea z4una aM, $oherezada vllzu writ mijind
1, sflonsil, Lieu.

Ci Intr-a optzeci cl aptea noapte

Xaurmi:

Atunci march sfetnic clescule lAzile plinc en


scumpeturl. al cii banli adul de Ia Damasc s3, flu-U
a pAstra nhnlc, Impil4l totul la ostaql, lucnirlk
Em
mai :fimnoasv (iwl ondi ic ipcknn1oi ot:iru.
Si tOii Si [0 Lain paflil ni LII fl II lala VIUI .1 tmga i
g(1 LII, SptInhndLIi ml ie (I ,,Ni(iO(la.la nam ro
pon(nhI. 11 a (lain iCi(
i)tip eal(, itgk i)aniflauan (1(t( scnnalu
ple(IL.1i, tiI )a L.L Iii Ji( i(fl1.L I il(I at a i oStiiea, in
I 11Th icgel iii, pwi (at ie I a(I ad ( (1 :IIea in I reag
(fl gatila (1 ( s 1I.)HI oaie, (ii toi;i I 0(L 110 lU ,LLHflUl
dili pe tIas .i a haleo1Inv ftnuil(, la 1. Ie(n a
I:g(i.L.U. S(0t(1LL ZIS(L1 .il.( si Ligat( d( L)U(ILI1(.
ui(a in palattil. 5110 5i ((i (linIli I 11(10
p (are .faeu in SLL (h(flIC fX (iiiC i sni po
iunecase a S(LIC 0 sciisoaie (atle piint,til ai
can Ia T)amasc, in care povestea cu dcamintin
tut t.oate cII( Sc intimplascrn. Si 1ii slirii adIuig
,,Ie Yit(U 711(1(7711, fiute ai iivStiU, la primil(a .(ri
SOllL. NU fU(i prequtiriie (Ic tr(4)U1i1(U, N0(1 (l((Ufl I
oaNte(L .-ii s Ill SU (1(I(tUfl putci lie tale La. (tie 1? OIlS
tIc, Ca Na porU17fl razboi flThpOt1L(l glizauritor
((l1( 7j( (t77j(ll.jlltU cl Ca sti. rzl)urltz.m ifloCtitea ta
tIiiui nostru i s splii.rn oeara pe care ne-au
aduso vr(]lna.n.
Apoi [)aiilPvlacan irnpi1 1.1 Ii scrisoalca, o mel usc
-(1 J)(CCtiLli (LI mma lii, ii (hCfl111 pe i,nu1 I )an
dan Si io inmmn spun nd ui
Numai to, maic vivir, eti in stare si Inckplinc
ti (I xarclna alit ik gica pe ]ingn itatele mcii.
Ntimai to 5tii Sai VO1t)(5ti CII duilCala (LIV(nitt
i s1ii spul din parha mea ci sint gala sni la
tutniul Bagcladtilui 5i Sa tree in 10(01 Iuii vrihu a
I)anascuIui.
Viviru I I )andan fncu piegatniic tici )iIiflQioaSe i
(lual fl 1C(U 5C111H liiii (liLIITW1 l)UflThs(Ill (IL
Ci pe cInd ci era dus, l.a palatul Impirtese so
petrecurlt doua lucruri tie cea mai mare IflSefl3
nitate : mai Intii, DaulMacan chem pe priete
nul siu, l)atrinul hamamgiu, ii dEirui Un palat
intreg, pe care ii Imbraci.1 numai in COVOC do
Pei.sia i do Korasan. Ci in depinarea povestirii,
avem s mal pomenim despre bunul hamamgiu. Al
doilea lucru Lu ci sosi pentru regeic Dau].Macan
un dar do zece roabe aibe din partea unuia din-
tie supu.ii 1 iii. Una dintre roabe, a crei frumu
see Intrecea once ]auda, ii pleu tare mult rege
liii I)auiMaean, care, (.10 Indat eeo cunoscu, s
c lea cu ca i o Juisi Inshcin.at. Ci i despre in
tlrnplarea aceasta Vom fl1 pomeni in urmanea
povcstuu.
E-tirnp, vizirul 1)andan so Int;oarse degraba i
aduse veste regelui ca arcan, frateic m1riei. sale,
ascultase cererea mhiei sale i ca pornise in frun
tea otirii, ca s rspund Ja chernari. i vizirul
adauga
-. Acuna, th MiflLL S0arnL, ( (1(iC Sai J(fl
Intru mtimpinare.
Ian regelo raspunse
- 1)a, negreit
Asia ca ieir din flagdad i abia ii aezari ta
bira l.a o zi de mcis, ci prinul $arcafl i apni.
cii oastca iui, tnimimnd ccrcetaii Inainte.
Atunci l)auiMacan nu. mai stete si atcpte, ci
THCYSO ci insui in intimpinarca fiatelui lui. l)e
C1.Ifll ii VaZU, VOl si (Oboale (10 pe cal, dan Sarcal),
do depante, ii ruga s1 nu fac aceasta i ci cci
dintli sini din a i aierg in braele Jul DaulMa
can, care totui d seiieci i ci. Se Imhrtiar in
delung plIngInd i, dupa ccsi spuscr cuvin.tele
de mI.nglierG :LJcntiLI moartea t.ati.uii lot, seiittoar
xrIt iaola[tti in cctatea Iiagdadt ti ui.
iri a nai pie.r(1e 0 clipa, porunc1ri sfl se
stt.ng :IaZI)OIfllCii din toate par(i1(. impirIiiei,
(aL( flU iipsji.a Sn Viii, (aci Ii SC .fngaduiati privi
rIisplt,.i .ognte. Vrerne (Lf 0 luau. sau tot strins
rzhoiiiicii. limp in care aican ia povstit iui
Uau 1- Macan tuate n.tunplaui[e pu ii (Ule tre(uSe,
iar 1 )a iI Macau [(a pov(siit pe ak sale, w[incl
(l(flfl.1.LiUflti.ii (.redIria Si hufllktatea siujitoru I UI dc
[a hainaun. arca.rt spuse Ia nrmi
l)c hnni seamI cu. lai. i rsp1tit cun:i SC
cuvnie pe accst orn pentru purtarea liii mnnunata
i n( tat orI:.oa.rc !
I)atiI-Maca:nrtispunse...

(.nd po stea flIlIflS( tilti. Se (le/adfl UZtI :Orii fllijmfl(l


i. stiois. ta(-u.

Ci iii.ra optzeci i optct Iloaf)te

1a U1Iflt -

i\ada r, I)aii.1i\4 acan. .iiSpnnS


Ni lutrti totul. .I)ar am so fa- de indat CC
mu. Oi uitoarce (IC hi LaZLU)i, clacu. vrea Allah
Atun(i Sarcan patti su. se inciedrnt,eze ([C spiisele
siitoiii sale Nozhatu, care fusese femeia lui pe
(Ifl(l WI tii CH ii (.1 SOJU i cu. care avea pe CO
fMia Pu :ercaUrsitei. A1fliflt1ndui de Nozhat
$aican (((LI veti (lCSp.ti (.I --i iugt pe n.iarck
afetnic s114 duck salamalecul Jul. Marelo sfetnlc
Mon munaideclt aqa i Muse Jul s5arcan sahunalecurilo
de la Nozhatu, care Ii cerea cUrl i despre
fetflhl. Satan Ii trimise vorbA sil tie lln$titk, Puterca-Ursitol
aflindu-se in deplink snAtate Is
1)aznasc. lar Nozhatu Inltk slavA lul Allah i mul$umlre.

Qnd toate otile turk adunate, lar arabli din


triburi 11 aduserk 0 ci luptAtorli br, cci dol trai
trecaini In fruntea Intregil otlri. Daub-Macan lqI
luase bun rilinas de bit tlnra roabk pe care-o lsaw
Insuircdnatil cards Ii rostulse o viata viednick
dc cm, apoi, Impreunil cu fratele ska $atan,
loiji din Bagdad so Indreptark cktre tars ghlaurilor.
Fruntea oqtliii o neau rzbolnicll turd condu
do cApetenla. Bahraman; iar spateic! era apkrat de
rilzboinicli din Deilam, de sub porunca Jul Rustem.
Mijbocul era sub porunca lul DaubMacan, Intuit
dreaptul sub a printuiui $atan, iar cea stlngtt sub
cca a marcbni sfctnic. Marele vizir Dndan primise
ponrnck sit stea do-a dreapta ceiui cc clnnuia Intreaga
otire.
Inaintaril aqa vrenie do o lunit, ndihnlndu-se
cite trel zile dupA fiocaro sliptitmink de umblet
pink cc ajunserk In tars rumibor. La aproplerea
br, bocultorli Inspklmlnta4i tugiril sal-ql canto adA-
post Is Constantinla, ducind veste regelui AMdonlos-despro
nAprasnica nAvMir a niusuhnanilor.
La aceast tire, regele Afridonios cheniA hi el
pe Muma-PrApdurilor, care-i aduses lndrAt pe
regina Bath ci care-b hotArlse ci po regebe Hardobias
din Chczarcea sit vinul ott lntreaga4 cqtlre
ci sit so alitturo regelui Constantinlei. 51 regele
Chcrzareei, neinuflumit numal cu moartea regelui
Omar Al-Noinan ci dorind s-o rAzbune cj mal crunt
183
1k Iiicusa A hiiza, Vin Ia Con.stantinia
(t loata oaslea liii.
(mfl(1 1UL(h A fri(kin lOX 0 (lWflIa ( hIrma,
ca veni d I ndatI I flH [(a iui i et erru ni
nun le despie moartea :regeI ui ()mar .A -N.man
1a .i povesti lou 1. (ii ipa (are 1(ge! e o Intrebi
Siairri, <aid {L tenianu I SC prtpie, cei d
:liut, L\hinia1iIpiIdu.riki ?
!a ii.spuns(
(), pr(arnu.it.t IC 1(g(, I 1iflhiS al It 1 ( luistos
IN I)tflutI, 11tI Sil,j atat (C tr<bitic SU fact. Si aid
:() ILL vol til Scitan insui, Cut toate vicieuguri1e ICC!,
IL-alt S )OflI1l (ICScLllCa it(lC ifl (1C am s Jtfl
X Vlajmflaii flOStfl.

(ijid O\ (sI(fl Lj(LflX ai(i. S(11(l(/Ldi \izt1 ZILCH mUind


,. SC o;isn, 1 nti.

C/ i1l/r-7 opizeci i 1/011(1 1lo(1/)!C

: urniit

rfic Seitan jtiSLti, (Ci tOW C Vid1(..Llg1i1i[e liii,


nart sa poata deseut(a it,tI in care am si pr
p< :rijrnai lahi tc tn.huie ficutca sii ninicin
4,(j IflCHl(tt (iflCi/d(i (IC mu (ic ostasi pe cortbn
ii vel tEirnIte peste mare Ia MCmtcle.[umnega-
1O:r, Ia poaleic attiiui flU tabara d.UfllLiflii noI.ri.
Tar din cc.&alta parte, pe uscat, vei trimite Intreaga
ta ().ctStC, (fl SUi ja pe ncatcpt ate pe necrcdin
(iOFi, irnpresunndui (un bate p1rilu i na
sa stape flue! itnul (lint ( (i ck Ia prIpad. Aa Ire-
bull s faci.
Reele Afrilonios spuse b1ttrni
In a(L(.v1r, ginclul ttu este bun, o, reginli a
tutu ior butrmelor i invtitoare a celor neIepi
Si nurnaickcit porunci si Sc faeI aa cum spusc
Mi. niaP tapad U rilor.
Ni vii c Ln(l1cate cu I upttori ridkar pinze!e
i UJ1IF1SUIa Ia MUflt(1e Furnegator, uncle oamenrt
<oho.riri i si. ghemuiri pc tacute Inclaratiil stin
ilor, In vi Inc cc (llnspre uscat grosui otiiii orca
sa ika fai (U (lumanui.
Tar numuuL olilOr era aa : oastca miisuIrnan
(un 1agdud i (ho Isorasan cuprindea 0 suti dou
7(cl. d( lTm (Ic ca!aie1i Sill) p.oruncile lui $:arc.an,
pc el n d oasl ca n (cli(hnciOSilOr cretin I sc ridica
a () 1011 (l( ff111 i I?1(U ase sute do mu de 1upt
tori. Tar Ia (aderea nopii peste muni i pcste
timpii, pmIntu1 tot p1rea o viivalaic, Iin pricina
mi ill or focu ri cei 1 urnin an.
.Atimci rcgei e Afridonios i regeic I-Ia rc!obios
S1.IInSCreI pc toti ernirli i pc toate cupctenni( oas
hi a no mine sfat i hotIrir s clea lupta cu
nitisu lmanii (hiar a dona iL izbind toti deoclati
(Tin (nUil parih. 1 )ar hitrina M umaPrpiduri
br, cai ascii 1 (a en spri n(-(n(Ic I net-notate, so ridic.
i SpUSe iegeiui Afridonios i rgchii Hardobios
i tuhiro.r (([Or dc fa1l
(), Vit(]ik)l, (ita Vl(mc suf.Iu1c.lc nu sInt sfin
lit(, l)ataIiiic nar pu-ha aa deed. urmIri role.
( ics1iniIor, nainte du I rtpti tr(buw sa va apropiat
dc (.1hiist.os i s wi iimp(zit..i de plcatc cu timiia
sfmnt a pat tiarhilor
(ci doi regi, (l(IaolaItjl (U toti vjtt1ji riispun
Seri
Maien. VOlL.)Ck Ink slut adevarate

C 11(1 PO\ (SI (51 ;Ij Iii S( 1 ( j eh(r(-fada vaiii OIiL rniji tid
shoasCt, ti-n.
Ci iii.tr-a touzecea noapte

i.ini1

11a JoV(1at do ziu1, cgeh Af.ricIoni.os, d.up


sfati ii J\ i IiflCIPrap;t(I urilor, port [101 si so acli
eapotonijie 0010 marl alo OaSt.Oi S1 toIi SChifllhal1
br sii piisc Sa sritte 0 (11100 maro (10 [ernn i
afunii cu t(iiniia J)a1.iiar1uor.
Ci iVliinm.Prapnthiriior SC ildWa i gri
Mariicvoasl.re, Inaint( dca da I ipta cu
C1CCIlflciOii, Ca sa flC fie biinina flCifldOiClfl1(1
trohuje sfi SCpitn do prinui arcan, carei insii
(h.avoiui $eit.an i conduce ntroaga oaste. El
InsufIcteto )C ostai i--i Imhar1)atCa7, in iupth.
i)ac Sc;ipaIYl do ci, castea liii o in Iflimile noastre
Si triiflitcni, dtr, pe \1toazUl noStru (0 1TIU (tO
se.anii ca siiJ infruntu i srii orrioare luptIn.d n.urn
(i (1Oi intro Ci.
NurnaidecIt regele Afridonios ciienii la el p
vestitul 1uptftor Lucas, fiul In i. (.am.I utos, i1 ta-mIie
Cu .Insi nilna mi.
Biesternatu I Lucas cia iz oin iou I ccl m al
inspaimintntor din ktate i,iiri.le rLiifliWr. Nimon
clintro Cr{tfli 11(1 tii (a l sa arunce suiita, sa SO
bala cu pal.ou. on s41 stiipitng cu iancea. Ci po
cIt era tie Vituaz. tot po--atila oi.a do Ingreoa.u.
AVon on chip slut, ca do magar, oi rnai degialri
ca do maimuti, do 1noseoi san ca dcar rinnia dinho
cci mai v(minni orpi. i eta poreeJit PabuiId
Cliristos
1)upi cc vcgelc Afrhloni.os 11. tniiio pe blestc-
matul (It I4UeaS, acesta 1.1 s(u9Jti puio.areio i steW
apoi drpt dinainca 1111. Atunci rcge Ic ii spus
\reau s1 Infrunii I si Ic iupI,i dca rn
.11 ticlt[osul de Sarcan i s no seapi d pacos
ide iui
T4unas rispuiise
Ascuit d d SUpUn
[)upi cc sLrut crucea, Lucas pleca, mnclec
pe u.n cal murg acoperit cu cioltar rou i in.eLiat
cu o ea de atlaz btut-n pietre soumpo. Se Inarrni
eu o suli lung Cu trci vIrfuri, de parea mnsui
diavolul Seitan. Pe urmii, cu pristavi i tin erai
nw narntea lui, purcese spre tabra drepteredin
cjoi1or rnusulinani.
A.tunci eraiiiicu.1, cu blestematul. d.0 Lucas in
ri-na i.ui, strigi en gins tare in arbete
Hei, mu suirnanilor, iat pe viteazul vitejilor,
carob a pus pe fug oti intregi de turci, do ci irzi
i do cleilamiti ! Este vestitul. Lucas, fiul mi Cam
lutos. Sa iaS clifl rifldUfliC vostre i Vitcazul vostru
Sarcan, stpinul Damascului, din tara lul Sum, .i,
(iaei are euraj, s vie so Infrunte cu uriau1
m)stru
Nici flu isprvi ci bino do mstit aceste vorbe,
cu SC auzi rasunin(1 un v.uiet prin aer i pmin
tul so cutremur do un galop de cal cei ImplInta
paima in adincul inimli bkstematuLiui de necre
clincios, i.-i f1eu pe toti s Intoarc privirile Intr
acolo. 5i se IVI 5arcan, ci Insud, fiul regeiui Omar
Al-N-oman, venind (kept asupra necredincioiior
en nfl leu in mIme, ealare j)C uiri cal. mai sprinten
decIt gazelele. Tinea in mIna lancea i cinta
Mic Tnuru1 sprinten ca zefirul
Ce trece prin. vtIzcluk i cint.
ziJi, murg cuminte
Jar lancea-mi indicuuio fiutur
Ca pe nn fulger Ce se-avmntfl
Prin vint, nainte

187
))ar ticioiu) (It Lucas, ghiatu necloplit de pe
(ifl( .ti( (e rneleaguri uitate, flU 1)1.i((Pet1 flici 0
voi.ba ai.abi i navca curn sli tie frn.musetea
(IesLLvu.iiea acstoi. stih ui.i. 1i. .iunai ii atinse
frunta, i (arei ra sci.i.sin. came 0 cruce, jj.
LIUS( apoi nilna la huv, in smn dc inchinare fa1,i
tI( CJ.LiC(.
?i deodata, xl Lit i flflitUJ)UIOS, C Vep(/.1 (U eali.,)
spi.c S.arcan. S( OJi.1 apOi scuit tim gaiop m anincu
in. vizduh arnia pt (areo Unca in ITJIfl, atit de sus
a se pierdu din priviri. Diii cuiind Si 1V1 uiir,
&az5nd ; ci, miii inaintu ca si atinga pammtui, bles
ternatul, ca un vrjitor, 0 prinse din ZhOr. Pu urmi,
tn toati puterea, ziIrli asupra mi Sarcan sulia
tea cu trei virfuri, care fulgerli prin vizc1uh en
t.ris.nctul. Sc piiea Ci S Sf1I1St en 5arcan
(4 5arcan, ifl (.lia ejc1 uii1ii zbtiia iiiermnd
i ema gata sIi sti.(ipu.ng, Intinsu bra1,t.ii i
prrnsc (hn zbor. S]avi liii 5arcan ! El apuei sulimt
en o iriini i o arun.c in. \azduh atIta do sus ei so
picrciu din. priviri ! Apoi o prinse Cu mina stIngI,
cit ai dpi din ochi, i strigi ,,Pc eel cca izvodit
cole &pte caturi ale eerului ! am si dan accstui
blesternat o invaaturi pe Vecic ! i repezi sulita.
Alunci ticalosul dc Lucas vOi s fac i ci ca
arcan i intins braui. si opreasca arma (hn zhoi.
l)ai. 5arcan, folosind ]ipa in care cretinul era
descoperit, zv1i eatre (1 0 a doua su1ii carei
iz1)i iii frunte, drept in loctil tinde avea semnul
ert.icii. Si sufletul necredincios iii. crc.tinuiui se
d.use s sc afi.inde in fitcIiri1.c uiidul ui..

(in d povsLta (jU.llS( an., tiicrzada iU /0191 miii ud


i, sliouS a k 0I)iCti, tjti1.
Ci iii.ir-a nouzeci i utia iwapte

Si si I flit.uI neciedinciox al cictinu1tij sc duse


sa sc alunde in fIciri1c iadului.
(ind ostaii crctini aflar dc la tovaraii liii
I ut-aS (leSpre moartea vite.azului lor incepur s
St (IiIiasca i si s bata cu pumnii peste ochi, apoi
S( rcpc-/.iin (II 10th Ia arme, urlind a noarte i a
It/bU1 nart. Tiimbiaii su nari chemarca, ostaii
Xe avai-a In mw (IC halalie 5i, la semnul dat de
(-L:i doi r(gi, se napustna (I(a vairna asupra o5tiTii
malm.nwdane. I upta Incopu, singele eurgca pe
tim ptiii k cii ho] (IC, strigte1e ris ii nan de pretu
hiidem, tnupurik oamenilor so spargeau sf1) copi
tch cailor. Cci vii se Imbtar dc aburii singelui,
tm (IC ai vinului, catininduse ca bctivii, PC cind
.moiIii SC grmidcau p(sto morti, i rnitii peste
rniii. I 4upta .inu aa pini Ia c(lC1ea nopii, carei
d( spui p.c Iuptit u.n.
.Altinei I)aulI\Ianan, dupi ( Sc toelina (liflaintea
hatel iii sun Sarcan ptninu .fapta de vitelie ceavea
sii urnple (IC strul uclic nuimle pt-in Veaeuii, sc
inloarse i gri cuitre viiii-ul Dandan i citrc ma
i-tic sfetnic0,
n;.irit.e .vivire, 5i lu. PIeaciflstitC mate
sfc-tnic. I iiati douuzeci de nIH dc iazboinici
ducctivi si i acczati Ia dcp1it.aic de aptc pis
t1e1( do la mar( Stati acolo as(11ni jfl valea
iViui-it(lui Furnegutor, iar atunci elm] V(Yi Ve(lCa (a
fl utui in imnt Skagu eel verde, niva1iti CU tOlil
k.odalfi a .luptu hotur1i)arc. .Noi. aici, ne vom
preface c o lufirn Ia fug, aa ca necredincio&ii
d so Ia dupil noi. To1, atunel, s porniti pe urmck
br, Jar iwl, lntordndu-no, Ii vom ataca, cM vom

Ietnd
mpresuravom
astfci dirllenL
n toate pulr,,A11.ali
tila, i nici in i o. nrakbar!
e(Iincios n-art sil mel scape tie paloul nostru
VWruJ Dandan i merck stetnic rAspunserk eli
aa vor fan ti Incapuril mimaidecit s Indepli.noase
ul ceca a Ii se porundse. Purceseril la (I1Um
ci merseril toatti noaptea, pInil Cta ajunscrh hi
value Munt.oJui Pumagiltor, chiar p.. locul und.
mel Inalntc so ascunsuserfi ajtcnil cre$lnl vcnI%I
pa mare.
La revrsat de zorl, to4i luptiltoril erau In piClOSfl3,
gata de luptA. Pe corturl fluturau fiamuilit
I prututindenea strrfluceau crudie. Luptiltorli din
.imlndouil taberek Iii fIlcurA mel Intli rugAciunik.
Droptc,rcdiiwloc1l rostiril Intliul verset din Coran
surata tea clunrnrzciascil numitli a Vacli, Jar ne
credindoqil cruril ajutoruL Jul Mesla, flul Marlel.
Apoi Ia un semn, bAtilhia Incepu farAd, mol
crinconfi. Caputeic zburau ca minglie, trupuriLe
stlrtacate acopereau peste tot pAmintul, singe!..
curgea nun, pInA ce ajunse in pieptul cation.
Qnd dcadatA, ca prinqi de inure spalmil, musulmenu,
care pInil ad luptasorA vltcjctc, deterA dos-
iii l o luarA ha fugA cii toll. VAzind castea musulmenu
fuglnd, regele Afnldonios din Constantinia
trimiso un olilcar Ia regale Hurdobios, at eArn!
ostai pinil atunel nu IntraserA In luptil, ca sul-4
spunA:
Musulmanil tug! Acum lmpllnl%l vol hIm..
ln$a, lua-vA pa urmele br ci nimIcl4l-l pInil Ia
unuh!

flnd povestea ajunee aid. .3eherezuda vlzu zorll niijlad


si tAcu. sfloasA.
Ci intr-a noudzeci i doua wxtpte

Pa rm r

Atunci regele Hardoblos, care n-aqtepta docit


prilejul d rAzbune moartoa tetel lid, preafrumoasa
Mniza,strigkcAtreostalisAi:
0, rAzbolniclior, skl4l asupra ecestor mu-
suimani care tug Ca mulerile!
EL flu ajt.ia cA era rnimai o viclenle a prlo4ulul
$arcan, viteazul vitejilor, $ a fratelul sAu, Daul
Macan. In adcvtlr, In clips clad crolnhi hit Herclobios,
urmiirtndu4, ajtmsorA aprape de ci, musulmunli
sc oprir din fuga prefilcutil i, is glasul
Iui Daul-Macan, so aruncaril asupra urn11ritor1lor,
strigind ,,Aflabu akbar I lar Daut-Macan, ca sill
tndlrjoascil is luptil, II Inclemna:
Musulmani, laM slava credh4ei I latA zlua
in care ve clqtiga ralul! Clot ralul so clqtlgl
numai Ia umbra spadelor!
Atunolto4tseropozlrilcalell,iaraceazlnu
Cu pentru creqtinl slays bltxlneilor lot, clot pie-
tnt secera fAra a ft avut timp eiii-1 vedi pletele
aibind.
VitojIlle slvklte de $arcan, In aceastil bAtillie,
skit mel presus do cuvinte. li In vreme cc floes
bucA4i din tot co4 leea Jn cale, Daul-Macan ridicil
steagul eel verdcq semnul do lnelegere cu eel din
vale, qi vru sltdoai elcivall In Incillerare. and
$arcan vilzu cc so pregiltea d fad, se aprople do
ci el-i spuse:
Frate, nut bine sil te del In seams norocilul
tuptel, dcl tu eti trebukndos Ta cirmubea Impil.
ratlol. Do-scum tnalrte, en n-am .1 ml mat bide.

In
piitev (11 tine, ;i ifl s1 ni )at in preaji.ia ta,
apuindi I- I.e ID] potriva urieaivi piiniedii.
Ist.iiflp, ostaii musuirnani do sub pOltlflCilC vii
nil ul. ])andan i ale maieJui sf.etnic, viivmnd semnul
dat, so desiuiurani Intro jumiitatc de core i tiari
astlel oastei cre.tnw once putinit do scipare spro
xasie trase Ia irm. .Lupta pornit on mai putea
ii ri1.oie1nica. (iotinii ftlnIL zd:r01)ii i naceia.ri.i
411 4)Staii n)1)sulrnani, (j (U1Z, u pei.sani, i twci,
i al.aI)i. Pu1ini nai seipai.i cu zile. Mai bine do
dolla/Aci d(. fliii Ii gasii1L L100J() noartta, i n.uniai
(it.iva izbutra si .fug spre (.onstan.t.inia. i\a pi-
ii grceii rogel ui Hardobios. 1)ar color ai regel.ui
At.iidomos, care so trseser po Initimi in pi.eajma
negelu ion, siguni do mai n.ainte do ni.miciioa mu
s imani Ioi, mare Jon fi lost. durerea pnivind fuga
aor br
tn area xi, pe ii.ngii biiuint, di(j)t(iCdil)CiO$ii
1uw. i niulte pra/i. Mal intli toate nvile, aar.i
(lo (bouaY.Ccj, cart Inca nu descircaseri oteni:i d.t.
pe ole i care putur razbate spre Constantinia
ca s vesteasci pripdu1. Apoi toate J)ogiflhil.e i
toate lu.crunile do prei grilrniidit.e pc aceste nave
- rineixeci do mu do Cal CU tacImu.1 ion, precum i
coittuiilo CU tot ce (UpLifl(kal.L do, arrn i pro
vizii. Si muitt alto noniinuirate lucruni pe care un
bar pittea (upnindo nid a cifri. Aa ci mare Jo
lost. bucunia i mu]te rnulurniri au adus ei I ni
Allah pdfl tin biruinti 1 pentru plean.
IsIinp, fuganii aunsera Ia Constantinia, cu su
fletul bintuit do COJ1)ii prtipdului. ToatI (etatoa
St cu:iunda in rn.Ihniro, cIidiriIe i I)isericiie funil
invdtite in. pii.ize (.CnI)ite, jar J.ocuitoru Sc adi.inaia
flUflU)i, SC.()l.ifld strigute do razvratii.e. J)uieiea
ttitu.t.ot xpo.ri. i rriai. rnult nIH] vizui ct din taote
(.01 d)1l 1)13 51 TDi intoi It ]U tit ( j4 (101) 1/( t 1 1 (illi
toat1 arrnaia nuniai (IOiluiZCCj de mu de oamen.j.
}.4oeuitoiii in(cpur sij InVinuiasci 1)C iegi d
iar I ulburarca i spairna regelui Afrithnios

alIt fu (IC mare melt nasul I se hingi pIn Ia pi mini, iur burduhan i i i SC mtoarse pc dos..
(md povestea ajunsc aici. $ehcrezad(1 \ U/U torn rriijind
.i, sfioasi (a de O1)icej. titcu.

Ci Intr-a ,iouzeci i treta n.oapte


}:;i nrni I

Nasul i se lungi pini la pmint, jar burduhanul


I se Iritoarse pe dos.
Attrnei chem Ia ci pe btrmna 1\Iuma-Prpduri.-
br ca sIli ecar sfat cc Ic rnai rtminea de fcut.
J)ar batrina lI umaPrpLidurilor, pricina adev
rat a tuturor nenorocirilor, era o hidoenie vi
(lean, prefcutCi i rca, cu gura duhnind, cu pleoapele
roii i firi de gene, CU obrajii pmmntii i
prifuiIi, cu faa neagril ca noaptea, cu ochii urduro
i, trupul ruios, pirul murdar, spinarea cocIrjat,
pielea f1ecit 0 .plag a pigilor, 0 npIrc a
nitpircibor.
cmnd btrina Muma-Prlptduri1or intr Ia regele
Afridonios, acesta so ridiC in cinstea ci. Regele
Harciobios fcu i ci la feL
I trina le gri
- - Mriiie-voastre, acum s ism Ia o parte
loata tuiniiIia .i toate bin ecuvIntlrile patriarhuIu,
did nau fcut decIt si aduic nen(Wociri asupra
capetelor noastre. S ne mndirn a lucra Ia lurnina
adevira1.ei Ine1epciuni. latfi : d.c vrcnw cc musul
manii sapiopie In maic g.rabn ca si impresoare
otaut., rtoi s Irimit.ern cranic in toat irnpuiia
si strmni mu1t.imic Ia (ons1an.tinia, ca si faccm
fa delaoialta flU Valel impresu tUtOiiIOl. Si tolj
ostaii, dc oriunde sat giisi, si alcige Inl.ic zidurile
noastie, (H(1 piirnjJia e maic. In c mi piiv(.te,
1s.a.i pc mm ., ni Iii Ic voasl.l(., i In ( u tind va
Ia/i)at.c pinX Ia utcehik voast ic fairna vickniil.or
a rclck)r mdc Irnpotrivm rnusu mamlor. Eu, din
(lipita ast.a, p1cc din (onstantinia. Christos, fiu[
IVIaiiei, aibi-v in paz
Regele A fridonios se grhi Sa LTTTflC7.e n umaidecit:
sfatuii.lc IV! iirnciPripid urilor care, ci i.ipi corn spu
sese, plccu din (onstantinia.
Si iata cc iictenic iiizi but.iini.
Icind din ora, dupi cc I uas {U (a (1fl(i/d(l dc
iuphitori dc scami, c.unoschtoii al hrnbii arauc,
Intlia grij i-a fost sti Imbrace pe to ca pe niLe
negustori musulmani din Damase. Mai base cut
ea i o sut de catiri incueati cu stofc do toate
soitirile, matisaiie do Antiohia i (10 1)arnasc,
satiriuri cu scintoicri rrict.alicc i atlazuri scumpc,
vase pcrsicncti, cupc de Chitai, i multe alto
lucruri rcgcti. Si so ingrijise si ia do la regeic
Afridonios i 0 scilsoale do Iiberi treccrc, care
cuprinclea cam acestea
,iVegustoru Cittare .d (utare slut musulrnani do
lu Darnase, strdini do jara noastr cl (le leqecz
uoastr cretineasea. Ei au jdeut negutdtorie In
tara noastrd, si cum negoul inseamn prop? rca
i imboq4irea unei (thi. iar el nu sInt rzboinici
cruni, ci oameni paiiei, le darn acst 7iatierif
de liber trecere, aca ca nirneni s?i nu Ic duneze
intru nimic, .i nimeni s flu le ccaru iiici dajdw,
nici vam de intrare on (IC zeire pentru mrfu
nZiC br.

Apoi, de indatl cc cci ciflC]ZOC1 dc iuptiiiori Sc


imbracara ca negustori musulmani, batrina vi.
c1can1 se Imbric In straie de pustnic musulman,
Sc acoperi en o iiingii hain dc iin albii, se frec
apol pe fiunte cu o alifie carei da stri1ucire i
iispindea Imprejur raze (IC sfin.enie, puse Pc
iirmi sil i sc Icgc pici.oarcle, aa ca sforile s Sc
infiga in came pini Ia singe i si lase urme cc
nu se nmi piiteau tcrge. Si numai atirnci grid
asi [ci WvaraiIor ci:
Acuma s ma batei Cu biciul i s faceti
sami sIngereze carnea, ca sLi-mi rmln urrne cc
nit se mai tcrg. Loviti fiira de crutare, cci nevoia
are supuncrile ci. Apol, lneuiatima Intro lad
fel (ii iaviI( voastie dc maifuii i aezai lacla pc
fin catir. Pornit.i la drum i mergci la tabra
rnusuli-nanilor de sub poruncile iui $.arcan. Celor
kC vii vor sta in cale sii vii opiease, aritati1e
sciisoarca rcgelui Afridonios, care spunc cii sIrei
negustori dc la 1)amasc, i cerci saI vedeti pe
printul 5arcan. 5i cind vii vcli afla (hnamtea liii
.i vii va intreba d starea voastrii i de citiguriie
scoase in ara rumilor necreclincioi sii-i spu
Ileti : ,,O, rege norocit, cltigu1 eel mai curat i eel
mai vrcdnic din toatil ciuitoria noastri de negu
tiitori prin tara ghiaurilor a fost sciiparea unui
sfint pustaic, pc care 1-am scos din miinile asupri
torilor iui, carei schingiuiau de cincisprezece ani
intro temnitii dc sub pirnlnt, ca sii1 facii sii

95
lase de cLe(UnIa In profetul nostru Mahorncd
pacea i lugaclu flea fie cii ci l
Dup CC-I invUi pe tovarii ci acestea, bitrina
Mtirna-Prpidtirilor...

Cind povesI.ei linse aki. $herezacla vizti zorii mijinc!


i, IU(il, SflOSu.

Ci inir-a nouzeci P(a IUa pie


Ea urni i

I)upi cei mnv pe tovaruii ci acestea, bitrina


MumaPrip1duri1or, imbracati In straic de pust
iic, athkigi
i atLinci cu Imi iau sarcina sri-i flirflicesc C
toti acci rnusulmani,
Tovarii ci rspunser c au Inteles i cI aa
vor face.
1ncepur s-o hiciuiasci pInii la singe i apoi o
inchiser Intr-o ladi goal, pc care-c) aezar pe
Un catir, i porniri la drum, ca s duc ia Inde
ph nire plan Un Ic vjc1enj

Estimp, oastea biruitoare a dreptcredincioiior,


d upi spargerea cretinllor, Ii ImpiIri prada i-l
preamilri PC Allah pentru binefacerile lui. DaulMacan
i arcan se Imbriar i se bucurari
impreun, jar arcan, pun de multumite, Ii spuse
lui Daul-Macart:
Frate, tare a vrea ca Allah sn-ti dea prin
tinira ta sotie QIfl biiat pe care sI-1 Insor en fata
inca, PutereaUrsitci
nu contc.nir1 s1 so veselcasca laolallui, pmni cc
viziru I J)andan le gri
- Miriiicvoastre, ine1ept i potrivit ar 11 c
fri a mai pierde vrernea, si .pornirn po urmele cc-
lot invini i, fir a Ic cia rlig.az s Se intreasc,
si irnprcsurlim Constantinia i s-i nimicim Cu.
totul de pe fat.a pirnfntu1ui. Cci bine spune poetul
Cea mai aleas bucurie-i
S tai CZL palou-n duinan,
Zburind. ca pajera pustiei,
In a, cdlare pe-un soiman.

.lieasa l)u(Uric (tC


erainic galopmnd pe drum
Ca sd-ri aducd dulcea veste
Ca multiubita vine-acum.

Dar bucuria-i i rnai mare


CIUCI Se ivete ins(i ea,
Nairtea craiiiicuiui care
NU112OZ sosii(a 10 vestea.

Ci mci aleasa bUcurw-z


Sd tai cu paio.u-n dusnwn,
ZburInd en pa:iera pustwi,
in a, cttlare pe-uii oiman.
Auzind stiburilo vizirului Dand.an, cci doi regi
furi do prcrea lui i deterd senmul do plecare
eitre Constantinia. toatli oastea purcese Ia
drum, cu cdpcteniile in frunte.
i merseii fdrti do rigaz .i t.rocuid prin mntinsc
cimpli arse, pe urie nu cretca decit iarb gal
bonn, c:lrnpii pustii locuite niimai de duhul lu
Allah.
Dup ase zile dc umblet marnic prin acele
pustii fiiri do ap, ajunser Intro tarn binecuvintat
do Zmisiitorui a toate. Tn fata br so In
tindeau pajiti ricoroase, impodobite cii arbori
roditori i strabatute do ape optitoare. i acest
inut, In care so zbcnguiaLl gazolele i cintau pIsI
rile, parea un iai, cii pornii lui rnaii imbatati do
iou i cu floiile cc sItL-ikau adicri1o.i, aa cum
puno i pool ul
Copilo draq, sub fiorlleadorrnite,
)1u.schiu1 qrclinii fericit tntznde
Covoru-i do smarcilcie risipite
In boabele Lie TOU strdlucinde.
In chicle ochii i ascultd-ncalte
Cum cint apa-neet prin trestii-nalte.
Iztoru.i princle stropii rrtici in saibe,
Lein(luie Li( florile subiri.
/1 h. clopoei clearynzt la glezne cube,
5i V()i, frumoase flori, ftlceti-i saibe
Si dulci cununi iubirii-ntre iubiri

I)upi cc so sturar de privit acele frurnuseti,


cci doi frati so gindiri s poposeasc acobo un
timp.
1)aullVJacan Ii spuse liii Sarcan
1ii-ate, nii ct-cd cai vizut Ia Darnasc gidini
atIt do fritmoase. Si poposim aici i s ne hodi
nim douItioi zilo, ca s lo dm ostaiIor vremc
si rnai iisufle o1Cac do aer cmiat i sa boa din
accast ap?i dulee, pentru ca apoi si lupte i rnai
duiji cu ghi.aurii.
Jar ai-can gsi o gindul liii I)aulMacan era
tare bun.
Dupii douI zilo do popas, tocrnai so pregteau
si ridice corturile cmn(l auziri nite glasuri iii
departare. Ciutind s afle cc era, ii so rIspunse c
o caravari dc negustori de la 1)amasc Sc intorcea
In iari, dup cc vInduser i cumpiascri In 1ara
g]ilaurilor, i cI ostaii i-au oprit din cale, ca sri-i
pC(lCpSCaSCU, fiindc ficuser ncgo CU nciedin
CiO11.
Si iat c, taman in clipa aceca, negustorii,
i.noonjurati dc soldati, ajunserI acolo, strigInd i
zbatinduse. Se aruncar la picioarele lui Daul
Macan i grirli
Am umblat toat tara ghiauiilor i-am fost
0iOt.it:i i on sa alms nnicnea nici (le urn, nici de
1)IInIni]c noasttc. Si iati cI acorn fratii notri
(1Icptc!c(1inciou ne piada i ne prigonesc in tara
noastili rntisii1rnani
Apoi scoaser sciisoarea dc slobod trecere a
regelui dc la Constantinia i o intinser lui Daul
Macan, care o citi i o trecu rnai departe mi
arcan.
Tar $arcan le spuse
- (cea CC vi s-a bat, Vi SC va inapoia numai
decit. Dar dc cc, vol, musnimani, vati this s faceti
neg(4 CU ghi.aurii ?
Negustorii raspunscra
0, sttpIne al nostru, Allah nea bndreptat Ia
accti creitini, ca s fiptuim o 1)iruinI mai mare
decit toate biruintele otilor i decIt toate cele
pe care Ic-al citigat chiar maria-ta!
$arcan ii intreba
Si carei acea biruinta, negustorilor 1
El raspunsera
-- -- Na puteni vorbi decit Intrun Joe tinuit, Ia
adapost de urechi striinc, cci dac lucrul s-ar
afla, nici un musulman n-ar mai putea, nici macar
Ia vrcme dc pace, s puna piciorul In tara cretinilor.

99
La aceste cuvinte, Daul-Macan i $arcan 1uar
pc negustori sii cluser Intr un cort Lent, cu t.ot
Ia adapost do urechile aitora.
Atunci fl4t storn,..

(I.nd povc(.ca unse aici, $eli(rezada V1ZU zOrli rnijinct


[LI( L S[)St.

Ci iizlr-a tiouzeci i cincea noapie

111flIU

Aa, preaferieltule rege, iogus1orii au povestit


atunci color doi frati istoria tic1uiti do btrina
MumaPrIpidunilor. Jar cci doi frati au fost tare
rnicaU, auzind pnin Ce suferine a trecut sfIntui
pustrnc i eum a Lost scpat din hruba de sub
minstire.
i intrcbar pe negustoni
Dar acum undo-i sfintul pu:st.nic? Doar flLL
1ati liisat la minstire ?
El rispunscr1l
I)upi co-am ucis pe ciiugru1 strijer al ml
nistiril, ne-am gribit s punem pc sflnt intro
Iad, pe care am urcat-o pe un catIr, i am fugit
cit mai repede. Acum 1-am adus aici s vi-1 dim
voui. 1)ar inainte dc-a fugi do la minstire, am
bagat do seami ci so af1t acolo sumedenie do aur,
do argint, dc pictre scumpe i do tot felul do
giuvaeruni, despre care pustnicul are s t.ie a v
spune mai multe.
Ncgustorii so grabira si descarce sarcina do po
catir, descuiari lada i aduseri pe sfintul pustnic
naintea color doi frat.i. Era negru ca a coaciz,
slabise i so chireise, i-avea tot trupul invIrstat
do semnc.lo lovit.urilor do bid i de ale ianturii.or
intcate in (arne.
(li-id o vizur pe hab, cci doi frati, Incre
diniati ca aveau In fat pe eel mal sfInt dintre
schivnici, mal ales zrindu-i fruntea care, daUI
cii urisoarea vrajitoreasci, &Inteia ca soarelo, Inaintar
i i-i siiutar cucernic mIinile i picioarele,
oeilndui cu cclii Inlicrimati binecuvIntarea. Atunci
oa le fcu semn sl se ridico i gri
Contenii cu plInsul i iuai aminte la vor
bole mdc! Af1ati.c cu ma supun vointei StpInu
I ui prealnalt binecuvin tat i slavit fie ci! c
(red c relele pe care ml le trimite sint numal ca
s-mi .puna la mncercare rabdarea i umilinta. $i
dae acurna sIrit bucuros c ma aflu siobcd, flu
oste fiindc ml sau sflrit suferintele, ci pentru
ca am ajuns in mijiocul fratlior mel musulmani
si pot trage nadejde sa mor sub paii cailor, i.uptInd
pentru Islam
Atunci cci dci frati Ii Iuari inca 0 data miinhlo i
i Ic sarutara i voiri sa dea porunc sa I se
aduci do mIncare, clar ca nu primi, spunInd
Sint in post de cmcisprczeee ani i flu pot,
acuma cind Allah mi-a aratat atIta milosirdie, s
m1 port cii atita neeviavie i s pactuiesc; poate
mai Incolo, la apusul soarelui, oi gusta ceva.
Atunci ci nu mai struira, dar eli-id so is
seara, pregtiri bucate pe care i i.e duscr chiar
ci. Ci vicleana Ic indeparti jar, spunInd
- Nu-i tinipul dc-a mmnoa, ci dc-a ne ruga ccliii
preaInalt!
Si Indata se acza pentru rugaciune, in mijiocul
mihradului, en fata Intoarsa ctre Mecca. Ramase
aa, rugmndu-se toata noptea, fara do odihna, i
201
tot aa i 1n (dc (loua nopi urmatoare. lar cci (101
frai fur cuprini de o admnci cinstire pentru ca,
crezind-o mereu un sfInt schivnic. 5i-i (letera Un
cort mare, numai pentru ca, i slujitori apartc i
bucatati. La sfIritu1 celci tica treia zile, curn ca
tot stiruia s riu mmnmnce nici un fri de hrani,
cci doi frali voniri so siujeasci ci inii i
aciuseri In cort tot cc ochiul i stifktul puteaii
(Ion nlai plciit. Ci ca flu VOl Sd SC atmga de ni
fl.IIC, i rnmca nurnai o bucata de p1mb cu sar
I ucru care spori si mai rnult cinstirea cel.or doi fiai,
jar 5arcan ii spuse lui Daul-Macara
in adevr, omul acesta s-a lepadat de toale
bucuriile iurneti ! Dc n-ar fi rzboiul care mi
siIcte S lupt CU necredincioii, m-a drui numal
crcclmtci in ci i 1-a urma toata viafa, ca si am
asupra mea binecuvintarea liii ! Acum Insi hal
sn-i rugm a sta do V01bn CU fbi, Caci mIme p01mm
asupra Constantinici i flu vom avea alt pnilej
mal bun sn no folosim de Invturi1e liii.
Atunci marele vizir Dandan spuse
Si eu a vrca s-l vnd pe-acest pustnic
cer s so roage pentru mine, snmi aflu moartea in
rzhoiul sfInt ci &i rnl Infiticcz Stnpinului eel
prealnalt. Cnci rn-am snturat de viatn.
Tustrei porniri ctre cortul In care cedea vicleana
Muma-Prnpndunilor i o gsiri cufundatn
In rugnciune.
Ateptarn sii sfirceasen rugiciunea, dar cum,
dup trei ceasuni, cu toate lacrimile dc cinstire din
ochii br i cu toate suspinele po care le scoteau,
rmInea mercu in genunchi, fnra a-i iua in seam,
se duser IIng ca i .snrutarn pnmIntul. Atunci
ea se ridicn, ic ur pace ci bun venit i IC spuse
Ce eutati aici, Ia ceasul acesta?
Ei rnspunserLi

202
0, sfirite pustnic, sIntem ic1 de mai multe
ceasuri. Nti ne-ai auzit plInsetele ?
Eagri:
Ce[ cc se afl in fata lui Allah nu rnai aude,
nici nu. mai vede ceea cc se petrece in lumea
iceasta
El ii spuseri:
Am venit., sfinte pustnice, ca s-i cerem
binecuvintarea Inainte de lupt ci ca s auzirn din
gura ta povestea robiei tale la necredinciocii pe care
milne, cu ajutorul mi Allah, ii vom ucide pin
Ia UnLI1.
Afurisita butrn.I rosti
In niimcle liii Allah, daca nai fi cpeteni
rlreptcredincioi1.or, n-ai fi aflat vreodat do la
mine ceea ce am s v povestesc. Cici pentru voi
are s fie lucru de mare fobs. Ascultati, dar!

POVFSTEA MtNASTIR[I

Aflai, rniiiievoastre, eLi am locuit muitLi vreme


In Locurile Sf inte, in tovLirLiFia unor oamem alesi
i cuvioi. Duceam, laolaltLi, o via1Li umi]itLi, deopo-.
trivLi cu ci, Allah prealnaltul dLirLlindu-rnLi cu hanil
umilintci i al renuntLirii. Chibzuiam srni
petrec ci restul zilelor tot in linite, Implininchi-mi
datornie schirnnice i ferindu-m de once Ic-ar
fi putut tuibura. Dar socotelile mdc nu luau aminte
Ia ur.sitLi.
Intr-o noapte, umblind pe tarmul rniiii, pe care
n-o mai vzuscm niciodat pin atunci, o putere
cLircia flu.-1 puteam sta irnpotrivLi rna Impins SLi
merg pe ap. Am cLilcat hotLirIt pe treapta valurilor

203
i, sprc minunarea mea, rn-am trozit c-alcmnd pe
ape, fIiri sI mi cufund, frCi rniiear sirni 11(1
picioarele desculte. i rnan-i preumblaL aa o
vreme pe valuri, dupi care inam intors la trrn.
(u mintca mdl minunatl do harul mai presus do
fire pe care] avearn, firI si fi tiut, ma frimin
lam in mine i gindeam: ,,Cine poate si mearga ca
mine pe ape ? Nici n-apucasem siI rostcsc bine in
gmnci aceasta, (U Allah mi i pedepsi p(ntru trufia
mea, sadind in inimami (1OrinIa dca calato
Piruisij Locurile Sfintc i deatunci ralacese in
tiu na pe pamint
tntro zi, pe cind umblam prin ri1e rumilor,
mndeplinindumi, dup datina, datoriiie fat do
sfInta noastri credmnta, am ajuns la un munte malt
i Intunecat In virful ciruia era o mInastire cre
ha sub straja unui calugar. ii CUUOSCUSOm othnioar
pe accst dllugtir, la JX)Curlle Sf inte. NurneL
id era Matruna. 1)c Indata cc ma vIzu, alerga dupa
cuviint,i in intimpinarea inca i mi pofti a intra
sa ma hodinesc Ia mInast.irc. Ci fatarnicul ghiaur
pusese la c-ale picirea mea, cci, do mndata cc intrai
In mInastire, irni spuse sa1 urmez printro hrub
lung, care Sc ispravea Ia 0 U in l)CZna. Si
deodat ni unpin-se in Intuncric, trase ua i 0
von. a\ Ths acolo puirisit vreme de patruzeci do
zile, fara s-mi dea nimic do baut i de mIncat,
socotind pusemne, din iii fata de eredinta mea,
(ami voi sfir-i aa zilele.
Intr-o zi, vuni Ia mmnastire intro ceicetar nea
teptata capetenia cea mai mare a calugarilor, insotita,
dupa datinele 10], do un alai do zece cJugari
tineri tare frumoi i do o tInr fata tot atIt do
Irumoasa ca i tincnii. Fata era Imbracata In strale
ca1ugare.ti, Iegatul Ia mijioc i stninsa pe o1duri
204
i Ia sini. Numai Allah tie c-c blestemUi svirea
cpetenia clugrilor cu fata aecea, numit Tarna
(ii, I cu momahii cci tinori.
(i1ugiru1 Matruna Ii povestise mai-marelui 1w,
inci do curn sosise acolo, despre inchiderea mea i
despre eazna Infomethrii mele de patruzeci de zile.
lar cpetenia clugrilor, pe numele lui Dechianos,
ii porunci s deschid ua hrubei din adinc i s
scoat deacolo oasele mdc en s le arunee, spu
nind
TV! usulmaruil acela trebuje s fie demult nu
rnai nitc OaSe (Ic care aid pasarile de pradi mi
sar mai apropia
Atunc.-i Matruna i moriahn cci tirieri dCSc-hiSefi
ua beznel.or i ma aflari in genunchi rugindu-m.
Vazind aceasta, Matruna strig
Ah, blestemat vrjitor! S-i zdrobim oascle!
$i so napustira cu toii asupra mea, lovinclu-m
cu ciomegeic i cu biciul in aa chip e ma crcdeam
pierdut. Si inelesei c Allah ma isa sa in-
diii- asemenea Incercari pentru a-mi pedepsi trufia
do odinioar, cInd ma umfiasem in piept do
mIndria c pot merge pe mare, eu, care nu sint
docIt o unealta in mimic ccliii preainalt.
Dcci calugarul MatrLlna .i ceilalti feciori dc caca
ma aduscra in acea stare do puns, ma puser
in lanturi i ma aruncar mnclarat in hruba Intunocoas.
A ii pierit acolo de foarne, clac Allah
n-ar fi voit sa mnduio,eze inima tirierei Tamacil,
care In flece zi venea la mine, In tain, cu o pline
do orz i CLI Ufl ulcior do ap, cIt timp mai-marele
ealugarilor a stat la mInastire. Jar ci a stat muit
Vreme la rninstire, ii plieea acolo, unae Ii fcuse
chiar locuinta obinuita. Si dud era nevoit

20a
si piece, ?ia in minjgtir.e pe tin.ra Tamacil, sub
paza ]ui l\latiuna.
asa Incliis in temnit1 timp de cincisprezcce
ani. In vremea aceasta, tInira Tamacil eretea i
se fIcea dc-o frumusee Ce putea Infrunta i pe
edo mai mindre fete do pe pmint. Cici v pot
Ineredinta, marulevoastre, e nici In tara noastr
i nici in tara iumilor nu so poale glsi vreuna si-i
semene. Dar aceast tinir mi-i singuiul giuvacL
pe care-I cuprinde mInstirea. SInt grmdite aook
nenumrato comori do aur, de argint, de nestemate
i de tot felul de hogii cc nici flu se pot socoti.
Dati sirg s Impresurai minstirea i s pune.i
mina pe fatl t PC avert. Eu am s Va slujesc do
cluz, ca sa v deschid uile tainitelor i ale
dulapurilor pe care Ic cunosc, i mat ales dulapul
eel mare a] Iui Dechiano.s, maimarele ciIugari1or,
undo sInt incuiate cole mai frumoase vase dc aur
inflorat. Si tot cu am si incrcdintez miinilor man
ilor voastre acea minune vrednic do regi, PC tInana
Tamacil care, afar de frumusete, mai are i daru]
do a cInta, i care tie toate cIntecele arabcti,
atIt ale locuitorilor din orac, cit i cole ale bcduinilor.
Ea arc sa v fac si petrecei ziie luminoas
i nopi do miere i do binecuvintare. Ci despr
scaparea mea din temnita v-au voitit negustorii
acetia care i-au pus viata in pri.ejdie ca sa ma
scoata din miinile ghiaurilor batu-i-ar bleste
mul lui Allah, pe ci i pe urmaii br, pina Ja ziua
JLlclectii

Dupa cc ascultara aceast povestire, cci doi frai


so bucurar mult gIndindu-se la averile ce le vor
dobindi i mat ales Ia tinra Tamadil, pe care
batrina o socotea foarte priceput, CU toata tinere
Iea ei, in aita desftrilar. Dar viziru.I 1)andan
ascu1ti povest.iiea Cu mu1ti neIncred.ere i, clac nu
sa ridicat i n-a plecat, a fast nttmai din CUVnnt
p( ntru cci doi regi Vorbele ci u dat u 1 ui sch ivn ic
nili intiau nicicum in cap. Ci el ii tirni pentru
ifl pai-crea i flu spuse nimic, de teami ei sar
putea ine1a.
1)aulMacan voi s porneasci n umaidecit asupra
mInstjrii CLI toat oastea lui, dai- bitrina MumaPr
pduri1oi- 11 api-i spunIndui
Sar putca ca Dechianos, la vederea atitor
ostai, s SC Infiicoeze i s fugi (tin minstire,
luind en ci i pe tinuia fat.
Atiinei I)aiilMaean eheini pe marele sfetnic i
Pc eniirii Rustem i Bahiaman i le gri
- Mime, In zorii zilei, veti porni asupra Con
stantiniei, unde flu vol-n Int.Irzia s venim i nci.
Tu, mare sfetnic, vei trece in fruntea intregii
otui, in locul meu tu, Rustem, vei tine locul
fratelui mcii arcan; jar tu, Bahraman, vei tine
o(ul vizirului 1)andan. i, mai Cu seam, grijii
nit afle oastea ci rioi lipsim. Aitminterelea, lipsa
noastr nici nu va fi decIt do trci zile.
Apoi Daul-Macan, Sarcan i vizirul Dandan ale
sci o sut do oteni dintre cci mai viteji i a sut
(IC catiri incircati cu Ifizi goale, in care urmau s
lie pu.se c-omorile de Ia mInstire. Luar cu ci i
pe ticloasa de Murna Prpduri1or pe care Inca 0
ciedeau tat schimnic oci-otit do Allah. Si, dup ar
tarea ci, pui-c.eser cu totii cMrc minastire.
Estimp, marele sfetnic i oti1e musulmane...

Cind povst(a iijunsc ani, eherezada vizu zorii miji.rid


i se opri. sfious.

207
Ci Intr-a floucizeci c1 asea nba file

Ja tiin

Est;irnp, niaiole sfetnic i oti1e nixuimane, c1up


poi.unca regolui i)aul}\iacan, ridiaiI (orturile
polnirct spre Constantinia a (IOU a Zi in ZO1i.
Pc (Ic a1t parte, batrina 1urnaPrptduri]or
nui pierdu d.e be vrernea. Do cum Ii ViZu pe tolj
p1eeai, scoase dintr-o 1ad pe care-o avea pe ca
tirul ei doi porumbei creseuti de ea i le legil dc
git, la fiecare, cite-n scrisoare pentru regele Afri-(lOnlOs
din ()onstantinia, prin care-I Intiina dos
pro tot coca cc izbutise s fac, mncheind aa
,,1)rept aceea, mariata, trirnite deyrab la mnstire
zece mu do rZb(fl7iZCi di ntro rumli cci mai
IflCCrcati in lupte CO ma V?tC). Ciud vor ajunue
Ia poolele inuntelul, s nu so m?.te mnazute (IC SOsi-rca
inca. Atunci am sti lii dau In min pe cci
doi regi, pe marele vizir i pe cci o sut de osta.i
musutmani.
Ci trebuie s-ti rnai spun, maria-ta c viclecugu
meu flu poate izbindi fara de uciderea paznzcului
minastirii, cdlugrut Matruna. E (Ic mare trehuin
Ii s piaril, pentru binele ob$esc at otiIor
cretvie, cci viaa U?1 cdlugr nu inseamn nimic
fa de nimntuirea cre$inuittii.
Siavb lui Christos, Domnul nostru, acum .i-n
veczz veedor !

(ci doi porumbei ajunser cu scrisorile la twoul


eel malt din Constantinia. Acolo, un paznic buik
scrisorile atIrnate do gitul porumbeilor i abcrgi
sil ic inmIneze regclui Afridonios. Tndat cc Ic citi,
regele adiini Z000 mu do ostai, dote ficciruia cite
Nfl cal, a cmi1 i un eatir pentru prada ce urma
so Ia de Ia duman, i Ic porunci si zorcasc spre
mInistire.

Estimp, regele Daul-Macan, dimpreuna cu 3ar-


can, en vizirul Dandan i cu cci a sut do otcni,
ajungInd la poalele muntelui, tre1)uirI s urce
singuri pini Ia minstire, eici Murna-Prip1duri1or,
sfirit do oboseala drumului, le spuse
- Urcai vol mai Intli, jar cu am st yin de
ndat cc veti pune stpInire pe miriistire, s v
arit cofliii1e aseunse.
lJrcari dcci Ia minstire, unul in urma celuilalt,
ferindu-so sd nu fie vdzuU, jar cinci ajunser sub
ziduri, so cirar pe ole cu muit IndernInare i
.sirird toti deodat In gridini. Auzind zarv, camg
iru1 paznic Matruna veni in grab, dar so sfiri
repede en ci, cad Sarcan strig ostai1.or:
Navaliti pe clinele blestemat!
Si dintr-o data ii strabatura o sut de lncij
iai suIlel.uI 1w necredincios II prsi i se duse s
so afundo In fiicdrfle iadului. Apoi pornira s
prade mlridstirea en socotea1. ai Intli intrar In
altarul undo cretinii Ii grmdesc prinoasele i
gasira acolo, atirnate pe zicluri, de sus pInI jos, o
maie multime de giuvaeruri i dc lucruri do pre,
mai multe Inca deelt povestise batrInul sehinnic.
Ti umplur lazile i sacii i inearcara apai totul
pe catIri l pa camile.
Ci nici 0 urm nu era nicieri de tmnra Tamacil,
pe care le-o zugrvise schimnicul, nici de cci zece
flacai tot atIt de frumoi ca ,i ea, i nici de malmarele
ei1ugri1or, tidllosul Dechianos. Socotira
atunci c tIndra fie Ca ieise s se plimbe, fie c
se ascunsese in vreo chilie. Scotocira toata mIns209
tirea i r1maser acolo in ateptare, vreme dc dou
zile, clai tinra Tarnacil tot nu se ivi.
Sarcan, pierzinc1u-i ribdarea, grii
In nurnele lui Allah, frate al mcii, inim
gindul irni sint l.a rzbornicu Islamuiui, pe care i-am
Isat s mearg singuri la Gonstantinia i de la
care nil avcrn nici o veste
Dau l\larari iispu nsc
(I[ SOc:(.)tCSC CLL tlel)UiC Sa flO luam gindul
ck Ia frumoasa Tarnadil i do la tincrii ci soI:i,
CaCI riui mci o iirm do ci. Acum, dup cc i-am
atcptat in zadar, s ne multumim cu ce-am incrcat
pe catiri i pe cmile din bogiile minstirii,
s preamirim pe A]lah pentru ceca cc ne-a dat i
s zorirn a n.e uni cu otile ca s-i zdrobim pe
necredmciosi i, cu mare mila lui Allah, s pune.m
mina pe cetatca br, Constantinia.
(oborIr5. dar do la mInistire spre poalcie muii
telui, ca s-l ia pe bitrinul schirnnic i s porncasci
in uima oastei. Nici flu intraser Ins bine in vale,
c din toate pri1e se ivir pe iniltimi ostai dc-al
rumilor, scotInd strigte de rzboi i cu totii odat
nv1ir asupra br ca s-i Impresoare.
Vzind aa, Daul-Macan rcni
Cine-o fi dat veste crctinilor c sIntem Ia
.-nmnstire ?
Ci Sarcan nu-l ls s rnai spun nimic si-i gri:
- Frate, navcm vreme do pierdut cu prepusu
Sa tragem spada hotiriti, si-i ateptm dIrji pc
toi cuinii tia afurisii i s?i-i mcelrini in aa
chip ca nici unul dintrc el s flu mai scape i si
nu mai ajung ai aprinde vreodat focul In Vatr

Daul-Macan rispunse:
Mkar (Ic-am fi bat cu flOl mat multi lupt
tori, ca s ne rzboim mai cu Incredere In biruinlii!
Marel.e vizir Dandan spuse:
Dc-am avea noi i zece mu de oameni, tot nu
iie-ar folosi Ia nimic, aici, in strimtoare. Ci Allah
nC-o ajuta s Invingem primejdia i s sciprn
de la nccaz. Pe vremea cInd purtam rzboah
pe-aici Cu rposatul rege Omar A1-Ncman, am
cunoscut toate iciri1e (Im vile acestea i toate
apele care curg pe-aici. Urmati-ml, dari, mai
nainte ca ieirile s fie prinse de ghiuri
Cind tocmai zoreau si so pun la adtpost, iat
c se ivi Inaintea br sfintul schimnic i le strig
Undo alergai, dreptcredincioilor ? Fu Ti,
darn, din fata dumanu1ui ? Au flu tii ci vii viaa
in mIinile unuia singur, Allah, i ci numai ci poat
s v-o pstreze on s v-o ia, ori.ice s-ar intimpla?
Au uitata-ti Ca eu, inchis fr de hrana mntr-o
hruba, am rmas in viata numai pentru ca a5a a
voit ci? Inainte, clara, .musulmanilor bar dac
aici este moartea, raiurile lui Allah vi atcapta
Tmbarbitati do vorbele sfIntului schimnic, toti
so simiir mai plini do dIrzie i ateptari nccltinai
i dumanii care so repczir inverunai asupra
br. Dteptcreclincioii nu erau decit o suta i trei
Ia numr, ci flu preuiete, oare, un dreptcredincios
rnai mult decit o mie de necredincioi? bn
adevir, do Indat ce cret.inii venira la Indemmna
liinciilor si-a iataganelor, capetele gIiiaurilor parnir
s zboare ca-ntr-o joac sub bratul dreptcredincio
ilor. Daul-Macan i arcan, la fiecare invirtire
de spada, faceau s so rostogolasc deodat
cite cinci capete. Atunci necredincioii se aruncar
cite zece dc-a vaima asupra cebor doi frati;.
ci, cit ai clipi din ochi, zece capote retezate zburar
dc-a rostogobul printre ciinii care-i impresu2fl
rau, i lupta tinu aa pIni la cticlerea nopii, eu-id
negura ii c1espuri pe 1uptitori.
1)rcptcredincioii i cole trei clpetenhi ale lor se
traser Intr-o petcri din coasta muntelul, ca s se
adiposteaseI la vremea riopii. Atunci Incepur sI
so Intrebe clespre soarta sfintului schimnic, dar ii
eiutar in zaciar. Sc nurnnarI i gIsir c nu mai
erau In viati clecit patruzeci i citici.
Daul-Macan grii
Cine tie dacu nu curnva sfintul om s-a fi
pripidit In vilmeaia luptei, ca un mucenic al
dreptei credine!
Dar marele vizir Dandan strig:
Maria-ta, In tolul lncierrii 1-am zarit pe
pustnic i ml s-a parut ca-i Imbrbta PC ghiauri
In btI1ie. Imi prea ca un negru efrit, dintre cci
mai cumplii.
Ci iat Ca, tocmai cInd vizirul Dandan ii cia PC
fat gindul, se lvi i pustnicul In gura peterii,
tinind do par un cap retezat, en ochii beliti. Era
chiar capul mai-marelui oastei cretineti, un razboinic
infricotor.
VzInd aceasta, cci doi frati se ridicara In picloare
i strigar1
Marire lui Allah care te-a scpat, sfinte
schimnice, intorcindu-te ochilor notri
Atunci, afurisita farnica rispunse
Preascumpli mel fli, am volt s mor In
v1meai i de multe 01-i rn-am aruncat In mijlocul
luptatorilor. Dar pIna i necredincioii se
sfiau de mine i-i fercau palou1 de pieptul meu.
M-am prilejit dc asemenea spaim, rn-am apropiat
de cpetenia lor i, cu milosirdia mi Allah, i-am
zburat capul clintr-o fulgerare dc paio. i, iat,
212
vi 1-am adius, ca si v Imbrbtez duceti batlia
pin la izbInda cea de pe urm Impotriva oastei
br 1ipsit dc cpetenie ! Tar eu, acuma..

Urnd povostea ajunse ani, Seherezada tu oHi rnijin4


i, sfioasi, tcu.

Ci intr-a ,ioudzeci i aptea nocz pie

ia urrn i

Aadar, 0, pteafericiti.iJe ige, iM.uma-Pripiduri-.


Jor gri:
Jar eu, acuma, am s alerg Ia oastea voastr,
sub 2idurile Constantiniei i am s v aduc ajutoar
, ca s scipai din mimic ghiaurilor. tntriti-v
i inirnile i, In ateptare.a sosIrii frail.or musulmani,
Incilziiv pa1oe1e in singele necicdmcio
.iior, ca s fiti aa eum vi vrea maimarcle tutu ror
otiior de pe pImInt!
Atunci cci doi frai srutar miinile cuviosulul
schimnic, ii multumir pentru eredina .fui ii
graira:
Oar eim ai s faci, sfinte pustnicc, ca s
sc.api din strimtoarea aceasta, cu toate ieiri1e
inchise de cre.tini cu toate culmile mntesate de
razbojnicji vrjmai care te vor coperi sub un
potop dc stinci?
Farnica rspu.nsc
Allah are si ma ascundi privirilor br i vol
trece nebgat in seamL Si do n-ar vedea, tot
n-ar putea smi fac ru, cud voi fi in mIinile liii

213
Allah care tie s ocroteasci pe c1reptcredincioi1
lii i s nimiceasc pe necredincioi.
arcanspuse
Cuvintoic talc sIrit pline dc adevir, o, slinte
schimn ice ! (Ici toam vizut in toiul Iuptei pu
nndu-ii neinfricat viata in primcjclic, i nici unul
dinttc uiinii accia nau cutevat si so apropie do tine
iii micai. si to privcasc. Actima nui rnai rimine
decIt sE no scapi din niiinilc br. i CU cIt Vol
plo:a mal degrabI si no aduci ajutpare, cuatita
li-va rnai binc. iati, VlflQ noaptea ; dute, dar,
ocrotit (IC lntLrnccime, sub scutul lui Allah pica
inaltu.L
Atunci afurisita Inccrci s ia cu ea pe DaulMacan,
ca si-i dea pe mina dumani1or. Dar ma
rele vizh Dancian, care In sufletul mi nu se Incre
dea doloc in purtarile ciudate ale anahoretultii,
stiiuI pc iIngi DaulMacan si nu so cliic. Aa ca
bustemata, do vmo, do nevoic, plec singur,
at-unbind VIZIL-Ulul I)andan o privire chiorI.
Aitmintroica, In cc privcte capul tiat al mai
marclui otirii cretineti, btrina mintise spunInd
ca ii omorisc ea pe temutul razboinic. Ea numai
ii tias&- capul cind ci era mort, UCiS ill toini luptci
d unit ,cititre cci o sut do rzboin.ici musulmani.
i acest razJ)oinic- platise en viaa marea lui fapt,
cci dc inda1t cc cpetcnia ci-ctin ii dote sufletul
in rnhni[e fipturilor negro ale iaduiui, ostaii ere
tini, vazind cum czuse capetenia br sill) lancea
musu[manului, nivii1iri grImada as upra-i i-1 sfIrtccar
i cu iat agancic. i suflotul crcdinciosului
se sui indat Ia rai, In rniinile Rspltitorului.
Estirnp. cci doi regi, dirnpreun cu vizirul Dandan
i cu Ci patruzeci i cmci tie rzboinici, ii pe
trecur noaptea In peter, jar- In zori Se detcpt
-ar ii :facuri rrigiciuni1e dc dimineaI, (hipA
sfintele splri Indtinate. Apoi, invioraIi, Se pr&gtir
de lupti. i la giasul lui Daul-Macan s
repeziri ca leii asupra unei turme de porci i fcur
in aoea zi un macel naprasnic printre rnultii 1oi
vrijmai. Pa1.oele se loveau dc paloe, lncile de
lincii, jar sulie1e scaparau in armuri, eici rzhonicii
se aruncau la lupta ca lupii Insetati de shw.
Sarcan i Daul-Macan fcur s curg atitea aluri
de singe incft rIul din vale trecu peste maLui
i valea Insi pieri sub grmezile de euri. La
cderea nopii...

Chd ))OV(stCa aji.in.se ai(i, S(hCICZada vizu 70T 7)Y


i, slioas, 1.cu.

Ci litEr-a nouzeci si op/a noa pie


1a urr&i I

La caderea noplii, 1upt1torii &sptrr


care se Intoarse la tabra Iui tabra musulmariior
fund tot ascunzatoarea din peterL Ajungmnd
acolo, se numarara i vzur Ca in acea zi t.r1zc.ci
i cinci dintre ci cizuser pe cimpul de btaie, aa
cei flu mai ramisesera In totul decIt zece uptato1,
afar de cci doi regi i de vizir. De-aci nainte n
mai aveau a se bizui decit numai i numai p: itejia
spadei br i pe ajutorul celui preaInalt.
Ci vizind accasta, 5arcan Ii simti inima gr&a
i flu se putu opri de-a suspina adinc 0 dc-a
spune:
- Ce-avem sa facem acum?
Oar to(.i rzboinicii dreptcredincioi ii rspun.ser
delaolalt:

215
Nirnic nu sc poate mntImpla fr de voin1a
lui Allah
arcan Ii trccu toati noaptc.a fr s dea gcanii
In gcani, jar dimineala so ridic, Ii trezi tovartii
dc lupti i le giii:
Fraiior, nu mai sititem decIt treisprezeec,
intro acet.ia I rcgclc Daul-Macan i vizirul Dandan.
Eu soootcsc ci n-ar fi potrivit s ecren
a ici dc aid InfruntInd pc vrjmai, cici oricitc.
minuni de vitejie am svirt fbi, riot n-am putca
s incm piept mult timp haitci firiI dc numlr
a dumanilor i nici unul dintre nol n-ar rnai scilpa
cu zile. S no atinem, darn, cu spada In mini in
intrarea peterli, aIt.indu-i pe neprieteni s vin.i
incoace. 5i pe toIi citi or cuteza s intro i s nc
atace avem sri-i tiem in bucti unul dup altul, aici
In petcri, undo sintem mai tan decit ci. Si a.a,
tocindu-.1 Incet-Incet pe duman, vom putea sn
ateptim ajutorul fgiduit do cuviosul schimnic
Toti rispunser
GIndul miriei-ta1e este cum flu se poatc mai
Inelcpt i trebuie sfl-i schimbm numaidecit in
faptL
Atunci, cinci iupttori ieiri din peteri i sc
indrcptari citro tabira dumarillor, ca sri-i stirneasc
ia lupt cu mare strigare. Vzind apoici o
ceatLi Sc avint pre ci, so Intoarser la peteri,
unde dreptcredincioii ii ateptau a intrare, orInduiti
in doui iruri.
Lucrurile so petrecur :Intocmai cum socotise
Sarcan. Dc cite on Inceroau cretinii s intro in
peteri, crau Inhati i despicai numaiclecit In
doui i nici unul flu mal putea iei afart ca s-i
vesteasc pe ceilalti despre priniejcha care-i pate.
In acea zi, cspirea ghiaurilor a fost mi cumpIit
clecit in cekialte zilo i ri-a conterut pIni Ia caderea
Intunericuiui. Aa a vroit Allah si o.rI)easca pe
iecredincioi, ca sI sporeasc viteia din inimile
slujitorilor lid.
A cfoua zi, cretinii inur1i sfat ii spuserI
- Lupta cu musulmanli ni-are s aib ca$t
decIt dac-i nimicim pe toi pmn la unul. Si Incer
cIm, dar, ca in bc s cucerim petera CLI spada,
mai bine s-o ImpresurIrn din toate prile Cu
ostai, apoi s-o acoperim cu bemne uscate i s be
dm foe, ca sn-i ardem pe vrIjmai do vii. $i-atunei,
do vor vrea a primi, in be s ardi, si ni so prodea
cu totub, ii vom iua prini .ii vom tin la
Constantinia, inaintea regelui nostru Afr.idonios.
Dac flu, Ii vom lsa s se fae din ci jergai spre
a hrni focunile iadului - arde-i-ar i btu-i-ar
Christos, i pe ci, i pe rnoii, i pe copiii icr, i
fcear-ar din ci covor sub tlpile cretinttii
DupLi cc hotirIri aa, zoriri cu tofii s grintdcasc
I butuci In juiul peteru...

Cind pOvestea ajimse aici, $elierezada viizu zorit rnijind


.i, sfioa, liis urmarea pentru a douu zi. -

Ci in Er-a nouazeci i noua noap7e

En urrni i

Zorir Cu toii si grrndeasc butuci irt jurul


peterii, eldind u-i cit putur pin sus, dup
care le puser foe.

217
CInd musulmanii simUr in petcr .c1:duia care-i
dogoia i care, crescmnd mntr-una, Ii silea s iasi
aari se strmnser Iaolalt i nvlir toU deodata,
dcsel2izmnduli drum prin f1cri. Dar fu
vai do ci, cu-n cealalt parte, cum erau orbiti do
flcthi i do fum, .soarta ii dote vii in mIiniie no
prietLnh1Or care se repeziru sui i ucidu pc icc.
(ipetcnia br Ins ii opri, spuninduic
In nurneic lui Christos, hai si zabovim Cu
ucidcrea br pini cc vom fi Ia (onstantinia, dma
intea rogelui Afridonios, care taic so va mai bucura
sn-i vad prini. Legai-ie lanturi de gIt i su-i
tirirn aa pmn la Constantinia Indurutul caibor.
Ii legaru, a.adar, cu frIrighii si-i puser sub paza
unor luptatori. Apoi, ca s cinsteascu prinderea
vitejilor, oastea cretini so puse pe rnincat i po
baut. $i-atita buuru pIn1 cc, pe la miezul noplii,
cazuru jos ca morti.
Atunci, $.arcan privi in jiirul lui, Vzu toato
acele trupuri Intinse pe jos i-i opti fratelni SL
Dad-Macan:
- Mai e vreun mijioc pentru noi su ieim (lifl
in.curctur?
Daub-Macan rspunse :
Frate, cu adevrat nu mai tiu, cci iatii-ne
ca pasurile in colivie.
Pc $arcan ii cuprmnse o mInie atIta de cumplitu,
cu scoase un suspin adInc, de pIesnir toate funiilo
care-i iegau. Sun apoi in picioare, alergu la fratcbo
lui i la vizirul Dandan, se grbi su-i sboboadu din
legtuni i pe urm se repezi Ia mai-marele strujibr,
Ii smulse cheile de la ctuele cu care erau
begai cci zece musulmani i-i slobozi pe ei nu
maidecIt. Fr pie de zbav, se mnarmaru apoi
Cu armele cretini1or beti, suniru pe caii br ci, pc
tcutele, deteri pinteni i pierir, mulurnind 1w.
Allah pentru scpare.
Gonind de zor, ajunserli In virful. muntelui.
Atunci Sarc.an Ii opri o clipitil i Ic spuse
Actirna, ci sinten2 scpai, cu ajutorul
Allah, am s v spun care este ginclul rncu.
El Intrebari
Care-i gindul tiu?
5arcan gri:
Ne vom risipi ici j cob pe culmea muntelul
i ne vom ingroa glasub i vom striga din toat
puterea : ,,Allahu akbar ! Atunci rnuntii toti i
vile i stineile vor Incepe si rsune, jar ghiaurii,
inca beti, vor crede c oastea musulmani cade
asupra lor, 51 cum sInt ametiti, se vor ucide Intie
ci pe Irituneric i se vor mcelri pin la ziuii.
To1i rspunser c e bine i cI se supun, ci fcur
aca cum ii sftuise $arcan. Cinci :auzir glasurile
care vuiau din :munti, sporite dc mu de on In
Intuneric, necredinciocli se ridicar cu spaima, i
puser In graba armurile i strigar
- Pc Christos, toat oastea rnusulman este
asupra noastri!
5i se aruncara turbati unii asupra altora i se
macelanira, i nu se mai oprir decit dimineata,
pe cmnd ceata de rnusulmani zorea la drum ctre
Constantinia.
$1-n vreme ce Daul-Macan i $arcan, dimpreun
cu vizirul Dandan si CU ceilaiti ostaci, drumeteau
aca In zorii diminetii, vazura ridicindu-se in calea
lor o pulbere mare...

CInd povestea aunS( aid, $eherezada vzu zorii mijind


i tcu, sfioasA.

219
Ci Iiztra suta noap/e

Ea urrn

/izui:i ndielridusu in (alea br o pi.ilbere marC


i auzir glasuri care strigau : ,,AlIahu akbar !
Nu peste mull zarira t) o.aste musiiimana, CU stea
guiiLe clesfaurate, inaintinci grabnic spre ei. Sub
marile steaguri, pe c-are stan sense (-uvintele (IC
(lintel ,,Nu este alt Dumnezeu decit Allah, i Ma
homed este tnimisul lui ! se ivir, clare, in frm
tea rizboinicilor, erninii Rustem i Bahraman Tat
mndrtul ion, ca nite valuri fir do numir, main.tau
otcnii musuimani.
Cmnd eminil Hnstem i l3ahraman vzuri pe
n.gcle I)aulMac-an i pe tovaridi iui, siiiri nu
nlai(lo(-lt din a i venira Sa ii SC iflC]Un.
DaulI\lacan ii intiebI
Cum le merge fratilor notni intru Mahomed
sub zidunile Constantiniej ?
Ei rispunser
SInt in depIinI siintatc i Ic merge binc.
Marele sfetnic nea tnimis Ia voi, en dOtlZCCi de
mu (le lpttoni, ca si vi stim in ajutor.
Atunci Daul-Macan Ii intreb:
(i cum de at,i aflat c sintem In pnimejclic ?
Ei rspunserii
Cucernicul schimnic nea dat tire, dupi ce
trudit o zi i-o noapte de umblet, rzbind pIni
Ia noi, ca s no Indernne s zonim incoace. El
acurna so afli In afari de once primejdie, 1ingb
marek sfetrdc, imbIrbatIndui pe (1reptcredincio)
220
in lupta Cu ghiaurii Inc1iii intre ziclutile Constantinici.

Cci cloi frai, bucuroi de vestea cea buna, ni1


tar multumire lui Allah c sfIntul schimnic scipase
de primejdie, apoi povestir celor doi emiri
toate cite se petrecuser la minstire, i adugari
Acuma nccredincio.ii, care s-au micclrit
toat noaptea, trebule s fie tulburati i buimaci
i vzIndu-i greeala. Dc aceca, fr a le lsa
rgaz s-i vie In fire, si cIdem asupra br de
sus, din munte, sni nimicim i si Ic luam in
treaga prad i bogifiile pe Care h-am rklicat
noi de la minastir(.
NumaidecIt oastea intrcagEI a dreptcredincioilor,
trecInd sub porunca lui Daub-Macan i a lui
Sarcan, se arunc din vIrful muntelui ca un trisnet
asupra taberci neeredincioibor, sfIrtceIndiii
cu paIoeIe I cu hlnciibe. Tar la sfiritu1 zjlei
nu mai rmsese din toti necredincio.ii nici unul
In stare s se duc i s be povesteasc marele
prpcI blestematibor inchii Intre zidurile Constantiniei.

Dupi cc ostaii crctini fur nimicii, musulma


nh luar bogaiile i itoat prada i-i petrecuii
noaptea In tihn, multum.ii de i7bindj i dind
slav iui Allah pentru binefacerile lui.
A doua zi, In zori, Daul-Macan hotthi plecarea
otiril i spuse cpeteniilor
Acuina trebuic sI zorim spornic ctrc Constantinia
i s ne unim cu oastea marelui sfetnic
care inpresoar oraul i care mi mai are cu el
multi lupttori. Dac Imprcsurai.i ar afla c voi
sInteti aici, ar Inelege ci musulmanli do sub zidun
sInt in numr mic i an rzbi o ieire, de
mare pnimejdie pentru ai notri
221
Atunci tabaia fu ridicata i pornir cu toti
degraNi spre Constar.tin.ia, pe cind I)aulMacan,
:a Sai imburbateze p( ostai, alcatui i C]fl1 pe
ot drumul imnul aesta do sav

Tie (iial, inrite i)oa?nne, siar,


I!e, ee slava i n&tarea Ct?,
Care inal dus (IC rniu?i spro izbar
5intre przineidu 7ruai aprzns 1lu(!()cI

iiai druit desftul bog(t/Cz


Si tronu-rnprtesc do I.(.t prinF,
vJi-ai pus in suflet duhuI viteiei
sin min pa1o gretz, de biruinti.

rJu rn-al fcut st pin pe-o ard sfInt(i,


La slizul tu ma pori .i-rni of ii rost.
iuraina ta do our rnnveiniizt(t
i numai tu mi-eti scut si ada post.

Tu rn-al hranit i-ai injrijit de lflZfl(.


Tu miai fost sprijin i alean po CHid,
1?Uicitor prin ionic stra?no,
Iram o biatO umbra pe pmInt.

Mrire tie! Tu mi-al pus pe frunte


Cununa slavet tale. Bratul tu
Zdrobi ghiaunii-n tolul luptel crunte
i ca pe-o turm-i prdvOii in kOu.

Mrire tie! Glasul tu nOprasnic


I-a spulberat de-a valma i i-a-iwins.
Mu-s beti de vii ci slut de-al mortli praznic
La care i-al chemat i i-al Impins.

222
far clac diutre cei cc cred in tine
Multi au cdzut in btlia jrea,
Li-i sufletut acuma in senine
Grdiiii de tilin., sus, in preajma ta,

Acolo-n ara unde moartea piere,


Priii cruizguri verzi, sub cerul larg descliis,
Pc trrnurii izvoarelor de miere,
In raiu-nmircsmat en flori de vis.
Daul-Macan Locrnai sfirca dc cintat stihurile
acestea, cind se i vzu ridicIndu-se in zare un
praf negru, care, dupi cc se risipi...

(md povestea ajunS aici, $eherezada vzu zorii rnijinr


twu. sfioas.

Ci in fr-a o stil i una noapte

1a urrn I

S. vizu ridicindu-se in zare un praf negru care,


dupa ce se risipi, ls s se iveasc afurisita de
batrna, Muma-PripIduri1or, sub infLitiarea cu-iosu1ui
pust.nic. Toti se repezir sn-i srute mina
in vrcme cc, cu lacrimi In ochi i Cu glas prefcut,
calegri
Afiai nenorocirca, popoi de drcptcredincioi
i mai cu seama, grbiIi-v paii! Peste fratil
votri musulmani, care avcau tabra sub zidurile
Constantiniei, au nvlit pe neateptate cetele fr
(ic numr ale Irnpresura1or, iau Imprtiat din
corturi i i-au pus pe fuga. A1ergai degrab in

22
ajutorul br, aitfel nici urm flu VOi rnai afla din.
marele sfetnic i din otenii lui
Cind Daul-Macan i 5arean auzir aOstea, inirna
incepu si Ic bat do si ic sparg pieptul i, in
culmea nemingiieIii. ingcminc1uar dinaintea 1Jiist
flicului ii sarutari piCiOa]OIe. $i toti iuptatori
ineepura s suspine i sI hohoteascil do durore.
Dar nu tot aa ficu i mawle vizir 1.)andan. 1I
singur nu cobori dc pe cal i nu sirut muinllo i
picioarelc pustmeuluicobe, ci, in faa ttituior
cpetcniilor, grill cu glas tare
In numelo lui Allah, musulman]lol, inima
inea incearca o mare seirbil do acest pust.nio .i simi:
ca-i un suf let blestemat, unul dintre ahmgaii do hi
ua milosirdei cercti Credetimil, musulmani,
1epdaiva (IC vrjitorul sta afurisit ! Dati crezare
btrinului tovaril al rilposatului rege Ornar
AlNemari i, frii a mai line seama (IC vorbele
blestematului, sil no grilbim spre Constantinia
La aceste cuvinte, Sarcan spuse yizirului
Dandan:
Alung-i din suflet banuielnicele prepusuri,
Cci tu nu ai vzut ca mine pe-acest sfint schimnil
cum imhrbta in vlmilagul btilhiei inimile mahomedanilor
i cum infrunta fr dc teamil paloele
i bnciile. Caut, dar, a mu mai vorbi de rb
PC acest sfint, clici defaimarea este lucru (IC vetejit,
jar vrjmbia Impotriva celui bun este do
osIndit. Si mai ia aminte eb de nu 1-ar fi iubit
Allah, nu i-ar fi dat atita putere i-atl.ta fleiflCOvoiere,
i mu 1ar fi izbbvit din. Chintlrile temflitei.
Pupa cc spuse acestea, Sarean porunci sit i so
deje anahoretului o catircb sprintenii, mIndru irn
podobitb cu un cioltar de pre, i-i gri:
Suie-te pe eatIrcit i flu mai merge pe jos,
pitrinte al nostru, preacuvioase schimnico

224
1)ar fiarnica btrInLi strigii
- Cum s ma pot eu odihni, maria-ta, ci
v rcme trupurile drcptcredincioi1or zac neIngropate
sub zidurile (onstantiniei?
flu 7Oi s se uree nici cum pe catirci, ci se
amesteca printre luptitori i incepu S SC foiasc
printre pedestrai i printre clrei(i ca 0 vulpe In
cautarea przii. Si tot umblind aa, nu Inceta s
spuna cu gias tare versete din Coran i s nalte
mgi celui preaindurato.r, pina cc se artar venind
In mare neorinduiala iamie1e otirii de sub
porunca marelu i sfetnic.
Atunci Daul-}VIacaii cbem pe marele sfctnic i
ceru si povesteasca in de-amtinuntui prpclul sufe
nt. lar marele sfetnic, cu obrazul topit i cu su
fietul sfnImat, povesti tot cc se Intimpiase.
(i Uotu1 fusese ticluit de blestemata de Muma
Prapadurilur. De turn pkcasera emiru Rustem i
Ilabiarnan, rapeteniile lurcilor i curzilor, Sa ic
dea ajutor J Daul-Macan i lui Sarcan, oastea
tabailta sub zidurile Constantinei rmase muit
siahita in numar. Dc tearna s nu afle i cretinii,
march stctnic n-a .spus nimic osta.i1or, gindind
poate ar fi printre ci vreun vinztor. Oar
I)atrina, care de indelung vremc flu atcpta cleelt
ceasul acesta pnielnic, pentru care Iucrase cu-atita
eazna i migala, alcrg numaidecit la cci Impresurati,
strig la una dintre capeteniile do pe ziduri
.ii ceru si artince 0 sfoara. I se arun.c, i
[eg do sfoara o scnisoare, in care spunea regeui
Afridonios

,,Aceast scr-isoare este din part(?a iscu3itei, viclenei


i cumplitci Murna-Prpdurilor, cea rna
.sptiimnttoare urgie de la Mtsrit .i do la Apus,
etitre reqele Afridonios, pe crc Christos s4 &bt
ntru mare mila sa !.

225
Afl, miria-ta, eel de-acum nainte linitea va
douini in inima ta, cci am pus Ia cale o viclenie ce
due la pieirea vranazIor musulmani. Dupti
ceam twit priiz.i i iam legat in lanturi pe rege
br Daul-Macari, pe fratcie acestua Sarcan si pe
vizi rut Daizdan, siam nimfrit oastea cu care ez
prtidaser rnin tistirea clttgruiui Matruna, am
izbutzt Sa i Sl(ti)(SC PC ?mprexztra tori, ifld(?lfl?1? ndui
sti trirnit dou trerni din oaSt(a br ii vale, undc
VOr fi nilniciti de oti1e b?ruitOare ale lupt(ttorilor
lui Christos.
Nu-i rtirnne decit sti dai o utivalti cu toti Ostasii
deodcitti impotriva impresurtitorilor, s-i ataci
in tabra br, sti pui foe Ia corturibor br i sti-i
nceltireti pin la unul: lucru ce-ri va fi u.or,
en ajutorul Domnului nostru Christos i al sfintei
leezoare, care rn-or rspltiti odata i-odat pentru
tot binele ce-I fac intrefii cretintit(qi !
Cetind serisoarea, regeic Afridonios fu cuprins
de o bucurie mare i chem numaidecit pc regle
i-Iar:dobios, care venise i se inchisese In Constantinia
cu trupele lui din Chezareca. i ii ecU i iui
scrisoarea do la Muma-Prpduri1or...

( LI1CI pO\cSt (LI ajLlflS( ai(i, S(IIere/1da vLizu zorli rnijiud


i. sIiois. tcu.

Ci utdr-a o sut doua noa pie

ta urm I

Ti citi i Iui scrisoarea de Ia Muma-Prpduri1r.


.Atunci regole Hardobios, strigi in culmea bucuriei:
226
lati, maria-ta, nemaipomenitele vicleugur
ale doicii mole, Muma-Prpdurilor! Iata Ca ca
ne-a fost mai de fobs deelt toate armiile de ostai.
Numal privirea ci aruncati asupra vrjmailor
pricinuiete mai multa spaim decit vederea tutuior
fapturilor iadului l.a zhia cea cump]it a Jude
iltii
Regele Afrkloni.os rispunse
Si dea Domnul si nil fim niciodata lipsiti do
vederea acestei femei do ncpreuit ! i ajute-i s
rodeasca intru ist:eii i vic1euguri
i dote numaidecIt porunci capetcniilor otun s
vesteascI ostailor ceasul do pornire a bataheL
Atunci se strmnsera otenii din toate pir1ile i-i
ascutir sbiile, chemar in ajutor crucca, hound
i blestemind, i trudind, i urlInd. $i toU do-a
valma se repezira prin poarta cea mare a Constanti
nici.
I 4a vedeica irctinilor care Inaintau In iruri do
bataie, cu pa1oelo in mImi, marele sfetnic mntelese
primejdia. Porunci indat s pun toi oamenii
biatele pe arme, zorindu-i
Lupt1itori musulmani, fiti cu temei in credinta
voastrui ! Ostai, daca dati inapoi, sInte1i pierduti
(lal, dac v tineti dIrji, vei birui ! Vol titi ca
vitejia flu-i decit rabdarea do a tine o clipit rnai
mult. i nu-i pe pamInt lueru at.It do strImt mdul
Allah s nu-i mai poat largi Mu rog celui preamalt
s v binecuvinteze i sa va aiba sub ochiul
Jul Indurtor
(ind rnusulmanii auziru acestu cuvinte, curajul
or nu mai avu margini i strigai cii totii : ,Nu e
alt Dumnezeu decit numai Allah !
Cretinii, Ia rindul br, Inclemnati do pre.oti i de
clugri naltara rugi lui Christos, crucii i Maicil
Fccioare. Pc urm, Inva1mumndu-i larma. ceI&

227
dou oti Sc Incrmncenar In btlie, do curse
sIngclc piriuri i capeteic zburar dca valma. Ci
Ingorli cci brni furi do partea drcptcredincioi1or,
iar Ingcrii cci ri Imbriar pricina necrcclincio
i1or. Si so vzu atunci undo erau mieii i undo
cci fr d0 team. Sc rcpczeau cci viteji in vIrniag,
i unii omorau, jar altii erau retezati din sea.
Fu c) bit1ie eumplit do singeroasi, 1euri1c acopeiir
poste tot prnintul i stratul lor so ridic pmnI
la pieptul cailor. Dr cc putea vitejia dieptcrcdin
(ioilor faI do numrul fr do siirit al bleste
mailor do rumi ? La cIdere.a nopii. mahomedanli
fur impini Indrt, corturile br nirnicite, jar
tabra ezu in puterea color din Constantinia.
Atunci, In plin fug i neorInduial, el Intuinir
c)astea biruitoaic a regelui Daul-Macan, care sc
Intorcea din valea uncle cretinii do Ia minstirc Ii
gsiscr(t pieirca.
5arcan chemi la ci pc marelo sfotnic i, cu glas
tare, In fata cpeteniilo, Ii Imbrti i-l ludi
pentru dIrzia lui In btulie, Intelepciunea In retra
gere i stpinirea do sine in Infringere. Apol, toU
rzboinicii musulmani, acuna strIni Intr-o oaste
mare, nu mai rIvneau docIt Intru rizbunare, mainfind
nezibavnici ctre Constantinia, cu steagurilo
desfIurate.
Cind vzuri cretinii aropiindu-se oastea aceasta
indirjit deasupra creia fluturau steaguribe pur
tInd sense pe ole Tilcunile Credintei, so fcur gal
berii ca ofranul i-ncepur s se jeluiasc i si
cheme In ajutor i pe Christos, i pe Maria, i po
Ana, i crucea, i rugau pe patriarhii i preoii cei
mici s mijIoccasci pentru ci po lIng. sfintii br.
Cind oastea mahomedan ajunse sub . zicluribe
Constantinici i so gti de lupt, arcan inaint
cItre fratele siu Daul-Macan i-i spuse:

228
0, mIrite rege al vremii, cietinii, iatii, C
limpede eLi vor primi lupta, Int:ocmai ecea cc rIvnim
noi ei.i aprindere. A vrea sLi-ti spun gIndul men,
caci cugetul este insuirca cea mai dc xeam a
)1i(rej bune orinduieli.
Regee grLui
(arei, (lar, gindul thi, o, iscusitule Intru gin
(lull minunate ?
arcan rspunse:
- Iat cea mai bunLi iinduialLI In Iupt cere ca
cu s tin piept la mijioc, ehiar in fata rindurilor
vrjmae; marele vizir T)andan si stea dc-a
dreapta oteni1or mci, ernirul Turea dc-a stinga,
emirul Rustem SLi se iniruie pe latura dieaptLi, jar
emirul Bahraman pe cea stIng. Tu, maria-ta, vei
rurnine sul) umbra steagului eel mare, ca s ai
privirta asupra ii tiegii I neLiicrLIri, cud tu eti
rayemi 11 m)st.rL i i singu ia niidcjde, dupLi Allah
laiii uni toI,i VOfl) fi jr-i ju rul tiu, (U sLii SI u,jim (IC
pavLizui!
])aulMacan rnultumi frateiui su pentru gmndul
ccl bun i pentru eredinta lui, i porunci s se
treac de indat la indeplinirea Color cuvenite
pentru btlie.
Estimp, iat ca din rIndurile Iuptatoi.ibor rumi
iej un eLilLiret inaintind gr.abnic ctre rnusulmani
i, cmnd fu aproape, so vzu c era ealare pe 0
eatirc cc Indemna spornw i mrunt, Ineuat en
o a de mtase alb i acoperit en o testurLi de
Camir. Tar cLi1retul era un btrin frumos, en
barb aibLi i cu infatiare eucernica, Invluit in.
tr-o mantie do lin aTh. Se apropie de locul
nude era Daul-Macan i gri
Am fost trimis la voi s v aduc solie. Sint
numai un mijiocit?or, jar mijiocitorul se cade a
so bucura de ocrotire. Dati-mi, darn, putinta sLi

229
vothesc, fr s1 fiu tulburat, i v spun solia
trica.

Atunci arcan rspunse


Eti ocrotit
Solul desclcc de pe eatircEi, scoase crucea care-i
atirna a git 1 o intinse ctre rege spunInd:
-. - Vin Ia vol ca triniis al regelui Atridonios, care
a binevoit .s. urmeze sfatu.rilc pe care i Icam dat
dc a pune eapt rzboiuiui accstiiia ruintor, cea
nimicit atitea fiinte fcute clupa chipul iui I)umnezeu.
Vin s stirui in nurnele liii s incheiem
.rzboiuI printr-o Iupt numai Intre ci, regele
Afridonios, Si cpetenia rzboinicilor musulmani,
prinu1 Sarcan.
[a aceste vorbe, arcan gri:
Btrlne, Intoarce-te Ia regeic ghiaurilor i
spurLe-i c rLizboinicul musulman $arcan primete
lupta, Mli.ne dimineat, dup cc ne vom fi hodinit
d drumul trudnic, avem s-ncrucim ammndoi
armele.
Btrinul se Intoarse la regele Constantinici si-i
duci rspunsuL Jar cind se lurnin de ziu, regele
Afridonios lnaint in rnijlocul meidanului. CIrea
pe un cal voinie de btlie i purta o za din ochiuri
de aur In pieptulcreia selipea 0 oglind Impodohit
cit nestemate. Tinea In min o sabie Inco
votat, iar peste umr ii trecuse Un arc fIcut
dup moda Inzorzonat a oamenilot din Apus. Si,
cind fu aproape de iruri1e musulmane, ridict
viziera i strig
Iat-mii Ccl cc tie cine sint trebuie si tie
Ia cc s se atepte! Jar eel cc nu tie, va afla
mndat. SInt regele Afridonios, peste a crui frunte
str1ucete binecuvintarea!
Dar nici flu sfirise dc vorbit, i in fata lui Sc
i infi prinul Sarcan, clare pe un murg
Ineuat Cu o a de atlaz. inea in mind un pa1e
indian Cu 0 lam In stare s despice capetele, i
Jueruri mncI i mai tan. trnpingIndu-i calul caine
eel al regel.ui Afridcrnios, strig
Apri-te, ticalosule ! Ma ici drept un tinercJ
cu pielca do fat mare, care ar sta mai degrab in.
patul tirfelor decit pe cImpul do btaie ? iat
nurnelo meu, nevrednicule!
$i, zicind aceasta, Sarcan roti palou1 i-i dte
vrjmaului o 1ovitur atit de cumplita, c acesta
abia putu si scape teafr fcIndu-i calul s sar
intr-o parte. Pe urm, amIndoi, avIntind u-se rnu]
asupra altuia, preau doi munti Ce SC izbesc: on
(lou man care navalesc una in alta. Se indcpntau
.i iar se apropiau, ca s se despart iar, i ian s Sc
apropie. i SC repezcau sa.i dea lovituri PC care
flWiCLI h al)atCaLi, Sill) 0(hii (elor (lOtla o1ini ee
strigau Im ejj 1 ini.in, a c a I ui Sarean, ba a
regelul ghianrilor, .iaa pini Ia aptisiil %oal(]iU,
icia si sefi aju_ns la un capt.
i chiar In ceasul cInd soarele cIa in seapt,
deodat Afridonios strig lui $arcan:
In numele lui Chnistos, pnivete Indrtul
taLl, lupttorprpdit, voinic al fugii Tata ca i
aduce alt cal ca sa lupi mai cu folos cu mine
care-mi pstrez i de-acum Inainte tot calul u
(are-am Inceput. Ceea cc faci tu e fapt de rob,
ni.i de lupttor viteaz ! $arcane, eti mai preos
JecIt robii
Auzind acestea, Sarcan, turbat do minie, se intoarse
s vad dc ce cal vorbea cretinu], dar
flu vzu nimic. Era numai un iretlic al blestematului
care, prilejindu-se de Intoareerea care
Jsa pe arcan la Indemina, Ii Invirti sulita i i-
arunc in spate.
$arcan scoase un uriet niprasnic i so pri1bui
pe oblIncul eii. lar blestomatul de Afridonios,
lasIn(iu-i ca mort, dote strigit miel do biruin i
p1eci In galop ctre iruri1e cretini1or.
Musulmanii, vizIndu-I pe arcan prbuit en fata
pe oblinc, a1ergari In ajutorul liii. (ci cHntIi care
aunseri Ia ci fur..

(ind pov(stoa ajunso aici, $cLioreada viv.u zorii mu rid


i. S Iioas Clifli (ra. so opri.

Ci 2ntr-a o sut treia noapte

Ia U

Cci diritli care ajunser?i la ci ftir vizirul I)andan


i ernirii Rustem i Bahraman. Ii ridicar pe brate
i zorir s-l duck In cortul fratelul su, regole
Dad-Macan, care turba do mInie, dc durere ri do
dor de rzbunare. arcan fu Incredintat doftorilor
chemati In grab i apoi Cci (10 fatii izbucnirt In
suspine i-i petrecur noaptea Imprejurul patului
pe care zcea viteazul.
Mai dinspre zi.u, sosi i sfIntul pustnic care
intr la rinit, Ii ceti citeva versete din Coran i-1i
puse pe capul lui amIndou mIinile. Atunci $arcan
scoase un suspin adinc, desehise ochii, i primoic
lui vorbe furi o mu1urnire pentru ccl multmilostiv
care-i Ingduisc s se rnai afie In viat. Se-ntoarse
apoi ctre fratele su Daul-Macan i-i gri:
Blestematul acela rn-a rinit printr-o mi.5elie.
Dar, slavi lui Allah, lovitura n-a fost de moarte.
Unde cste sfIntul pustnic?
232
Daul-Macan ii rspunse
IaUi-l la ciptuiu1 tu
Atunci arcan 1u miinile pustnicuiui i le sirut.
lar pustnicl.Tl se rug pentru insntoirc i-1 im-
barbata
Fiule, Indur-ti durerile r.bthiVor i vei avea
rsplata ta do la Rispltitor!
Estimp, DaulMacan, care icise pentru 0 c1ipit,
so mntoarse in cort, sruth pe arcan i mIinile
pustnicului, spunInd:
0, frate, Allah s to ocroteasc! Iat, voi
alerga s to rzbun, ornorIndu-l pe blestematul, pe
rnielul, pe clinele acela do Africlonios, regele
ghiaurilor I
$arcan Incerc s.-l opreasc, clar flu izbuti. $j
vizirul 1)andan i 001 (101 emiri i marcia sfetnic so
uriitari gata si mcLwgi ci i sZil ornoate pa bias
temat, dar I )a 1Macan i suri.sc pt cal, strigind
Pa izvo.rul Zamzam ! (u mmna inca am si1
pedepsese pe ciinc
$1 dete pinteni calulul spre mijiocul meidanului.
Cirie 1-ar fi vzut, ar Li zis c e insui viteazul
Antar in toiul v1magului, clare pe calul lui
ccl negru, mai jute decit vIntul i decit fulgcrul.
La rindul su, i blestematul do Afridonios dedese
pinteni calului spre meidan. Lupttorii se
izbir i, on unul, or-i altul, trebuia s dea vrjma
ului lovitura din urm, cci, do data aceasta, era o
lupt care nu se mai putea sfIri decIt cu moartea
unuia dintre ci. Jar moartea, In ac1evr, lovi pe
biestematul eel mie1, cci Daul-Macan, cu puterca
Inmiit dc dorul dc rzbunare, clu$ cIteva
incercri neizhutite, rlizbi si-1 ating pe vrijma la
gIt i, dintr-o fulgerare, Ii despic viziera ci gitul
233
pinil a grumaz, spulberIndu-i cpIna de pe
umeri.

Atunci, musulmanii nivi1ir ca trisnetu1 asupra


iruri1or cretine i filcur printre ci un macel
fara (10 seaman. i omorIr aa cincizeci de mu,
puna Ia caderea .nopii. Atunci, Ia adpostuI Int:une
cimii, necicdincjoii fugirt In Constantinia i se
Inchiseia In dosul porti1or ca s-i zigazuiasca po
mahomeclanii biruitori s scape in cetate. Aa dete
Allah izbrnda luptatorilor intru credinI.
Pe urm, musulmanii se intoarsera Ia corturi,
cu prizile luate de la rumi. Cpeteniile inaintarI
i so Inchinara dinaintea regelui Daul-Macan, care
nI1 rug do multumire celui prealnalt pentru
biruint, dup care reg.ele intr Ia fratele sau
arcan i-i duse vestea cea bun. Atunci Sarcan Ii
simi mm-ia Inviorat i trupul parca mai insanato
it, i gri cItre fratele siu
S tii, frate al meu, e biruina se datoreaz
riumai rugaciunilor preacucernicului schimnic,
care, in tot rstimpul luptei, s-a rugat Cerului i a
chemat binecuvIntarea lui Allah asupra lupttoribr
dreptcredincioi.
Ci ticaloasa batrIna, aflind vestea mortii regelni
Afridonios i InfrIngerea otirn iui, so schimh Ia
fa, culoarea Ci gaII)efla so prefcu in verde i
lacrimile o Inabuira. Izbuti Ins, pina la urma, s
so stpmneasc i Iisi s se cread Ca lacrimile so
datorau bucuriei ce-o simea Ia tirea biruinci
muu1mani1or. Ci In sinea ci punea Ia caie eca ma3
rca dintre uneltiri, ca s ard de durere inima liii
Daul-Macan. 3i, in acea zi, ca do ohicei, unse cu
leacuri I cu alifii ranule lui Sarcan, i-l obloji c
cea mai mare grij, i porunci tuturora sa iasa ca
s-1 las . doarm in tihn. Atunci toti ieir din

234
coit sii isari pe arcan :smgur, cii pustniculpiaz
de nenorocire.
I)upi cc $arean czu intrun somn adinc...

(nd poV(Si(a ij UflS( ai(i. S([1Ct(Hda vzu zorui rnIjtnd


L SitOaSu. tU(U.

Ci intr-a o sul paira noaple

1w utma

Dup cc Sarcan czu Intr-un somn adine, zavist


nwa I)atrina, care-I pmndea ca o lupoaici mnseiat
(1 stngc OIL (a o npirc blestemata, se ridic,
se ptvpie (k ccpitii i sise din hain un
purnnal invvninat. (u o otiava alIt dc npiasnic
inch ar ri fcut si se topcasci i piatra. Luind
jungherul Cu mIna ei uciga i Infiglndul in
gitul ILli 5arcan, desprti capul de trunchi. Aa
muri, prin puterea ursitei i prin uneltirile dia
voicti ale blestematci aeeleia, vitcazul vitejilor
musuirnani, neirifricatul eel fhi de seamiri, $aican,
fii1 regclui Omat AlNernan.
1)up cei implini neagra rizbunaie, bitrina
puse alatu:ri dc capul ietezat al lui $arcan o hirtie
pe care Scrisese cu mina ci
,,.4ceast?I scrioare este din partea marei Saualii,
numit i iViuma-Prapriduritor, ctre musulmanli
aflati cdci, in tara crestinilor.
4flai c eu sinqur am avut bucuria dc a omocI
altdat pe reqele vostru Omar Al-Neman, chiar
acolo, in palatul lui; cu am fost pricina Infrin-.
erii .i a mceiririi voastre in valea minst irli ; tot

23
CU, Cu InSi mna mea .i muitumit vwleniilor cle
mine orIncluite, am retezat astzi capul printulul
$arcan, cpetenia voastr. i trag ndejde s tai,
CU ajutorul Ceruiui, capul regelui Vostru Daul]1Iucan
i pe al viziruiui Dandan ! Gind4iva,
acuma, claca Va e de folo a inai rminea in ara
noastr on s va intoarcei intr-a voastr. Orice-a(i
face, aftati de Ia mine c niciodat n-avei sd izbut4i
in cc v-api PUS de gind. iave sa pier4i cu
totii, pina Ia unul, sub zidurile Con stantiniei, prin
bratul iricu .,i prin viclennie mdc, .i niuitumit lui
Christos, stpinul nostru !
Punind scrisoarea ling ccl ucis, batrina Se furii
afari din tort i se Intoarse la Constantinia, ca
sni vesteasci pe C](tini despre iuttti1e Ci. Pc
urmi intra in biserica i xc rui i plInse moartea
icgeiui Afridon iOS i rnu1l U flu diavolllor ei pen tru
noartca prlfltLihu aican.
Estimp, dup Licidelca prinu1ui arcan, iat c
Ia ceasul chiar cind se fptuia mie1ia, marele vizir
Dandan flu putea inchkle ochii i era tare ingrijorat
i parci simea pieptul apsat do greutatea
intregii lumi. Pini Ia urm e hotri sa so scoate
i iei din cort s rsufle. Si, cum so preumbla
aa, vizu pe schimnic mncleprtinc1use grabnic de
tabir. Li SUSC atunci : ,,Printul $arcan trebuic
si fie acuma singur. Ma duc s veghez Hng ci,
on si stm de vorba, dac-o fi trcaz.
Cmnd intra in coitul lui 5arcan, vazu nurnaidceit
o balt do sInge pe jos, apoi vu pe pat i trupul,
i capul lui $arcan ccl descpinat.
VazInd acestea, vizirul Dandan scoase un unlet
atit do naprasnic Ca trezi pe toti cci adoimiti i
236
ridic in picioare Intreaga tabir i toat otirea,
ca i pe regele Daul-Macan, care alerg la cort,
unde 11 gisi pe vizirul Danclan plIngind ling trupul
fAllah
.i de via!tccat fragrozvic
telui su, prinul 1$arcan.i czu
In fata cumpl i t e i
Ia pmInt...
pr i v el i t i , Daul - M acan st r i g : , Y a
C.ind povestct ajunse nici. Seherezada vzu zorii ndjind
i. .S1iOflS (Ufl (?, SC

Ci tntra 0 sut Cincea !lOa/)tC

Ea urm

In fat,a ciimplitci privcliti, DaulMacan strlg


,Va Allah (( groiIvie ! .i (U/U la pimint. Atunci
vizirul i (mini se strinscii In jurul liii i-i fcur
vint cu pulpanele hainelor. Daul-Macan Ii veni
in simire i strigi
0, frate 5arcane, tu, eel mai viteaz dintre
vitei, cc demon te-a ad us-In eceashi stare?
5ii curgeau lacrimile iroaie i suspina, i la fel
$i vizirul Dandan, i emirii Rustem i Bahraman,
i mai cu seamt marele sfetnic.
Si, deodati, vizirul Dandan zri scrisoarea, o lu
i o ceti regelui Daul-Macan, de fat cu ceilalti,
i-apoi spuse:
Vezi acurna, mIria-ta, de cc ehipul mielu1ul
acela de pustnic Imi fcea atIta scIrb!
lar regele Daul-Macan, tot plIngind, rcni:
Pc Allah! am si pun mIna pe aceast bab
i-am si-i torn cu insumi in gaur plumb topit,
237
am s-o-nfig in eap, dup care am s-o spinzur tie
pr i-am s-o bat tie vie in cuie deasupra porii
cclei man de la Constantinia!
Pc urm, Dauj-Macan fiicu .0 Inmormintare marea
frateiui su, i plInse cu lacrimi amare dup
eL Ii ingropa Ia poalele unei coline, sub o bolt
mare (i.e alabastru i de aur, i zile in ir nu mai
coriteni s .pling i s suspine, pInt cc ajurise ca 0
umbri. Atunci vizirul Dan dan, stapinind usi dii
rerea, vent la ci sii spuse
Mariata, pune balsam durerii tale i tcrge
ochii ! Au nu tii c acuma fratele tau so afi
Intre mIinile preadreptului Rspltitor? i la ce-4i
s1ujete jalea pentru ocea ce flu Sc mai poate Indropta,
cInd totul este scris s se IntImple la
vrcmoa sa? Ridica-te, dana, miria-ta, pune mina
pe arme, i s cugetm cuin s Impresurim mai
virtos cetatea necredincioilor: asta-i cea mai potrivit
cale tie a no rzbuna pe deplin.
Pe cInd vizirul Dandan ii Imbarbata astfel pe
regele DaulMacan, un oloar veni tie la Bagdad
aducInd o scrisoare de la Nozhatu ctre fratele ci.
$i In serisoare se spunea
,,ItI trimit, frate al meu, o bunti vestire!
Sotia ta, tintira roabti pe care ai ltisat-o insUrcinatti,
a ntiscut en bine un btiiat luminos ca luna la
vremea Ramadanului. i am socotit sd-i clau nu
mdc Kanmacan, intrucit e1 este ceea ce trebuie s
fie>>. Toti Invda1ii noctri i tori cetitorii in stele
prorocese cii biiatul va ftiptui lucruri vrednice tie
pomenire, ciici nasterea lui a fost irisotitd tie minuni
i tie semne ftiri tie seaman.
i mai afla cti rn-am prilejit tie na$erea mi, ca
sti nal rugdciuni d juruinte in toate rnoscheile
238
pentru tine, pentru biatul tu i pentru biruinta
ta asupra neprietenilor.
Te mcti V stese CU sntern toti iii depliiiu SUn(ttate
lflcLZ ales prietenul tau hamamgiul, care se simte
cit se poate dc bine .i dorete clduros, ca i fbi,
5(1 (apQte VESt1 de Ia tine.
41c1, anul acesta, au cdzut pioi imbeiugate .;ci
roadele se vestese a urn pie hambarele.
Pacea i oerotrea ltd Allah f Ic en tine si cu
al ti !

Dupa (e 1)aulMacan ceLl scilsoarca, rsuf l o


data din adinc i strig
Acuma, vizire, cind Allah rn-a miluit cu baja
tul rneu Kanmacan, jalea mi s-a mai potolit i
inirna mea Iricepe jar s se intoarca la via ! S
(ugetam, data, eurn s cinstirn mai potrivit sfiiitu1
jalci dup rposatul meu frate, aa COIn CCI 01)1CC-
ionic noastre.
Vizirul raspunSe
Gindul mriei-tale este bun.
Si puse S se ridice corturi mati lIng mormIn-.
tul lui $arcan, i de jur Imprejur se aezar cetitoru
din Coran si irnamil. Multe oi i cmilo fur
rncelnite, ian carnea se Impri ostai1or. Si toat
noaptea czur acolo cetind din Coran surata
cea maie.

1)imineata, i)aul-Macan verti 11 ngii mormintul


Imbrcat in sto:fe scumpe de Persia i de Camir
in care se odihnea $arcan, i, dinaintea Intregli
otiii...

Cind povesten ajunse aid, Eeherezada vzu zoril mijind


r SiloaSa, tacu.

239
Ci lntr-a 0 sut asea noa pie

Ia nirn

1)irnineata, DaulMacan Ven I 1IngI mormintul


imbrcat In to1e scumpe dc Persia i de Carnir
In care se odihnea arcan 0, din am tea Intregii
otiri, virsmnd lacrimi iroaie, a]ctui aeeste stihuri
In amintirea eelui dus

Oh, scumpe-al meu arcane, frate,


Obrazu-n lacrime mi-i scria,
Ca irele-rjtr-un stih sapate
De-un suf let suspirdnd pustiu.
(1eteasc-n ele fiecare
NemincjIiata rrzean tristare.

Ca iat-n jurul raclei tale,


0, frate-al meu iubit, se strIng
- Otenii-ncovoiati de jale
i-aldturea cle mIme pling,
Mal arI cle-amar i frini de doi
Ca Musa lInga Jabai-T(.

Piivirn rnihniti la trista groap,


Ci alt mormInt purtm in nol
Pe care-n inim i-l sap1
Tovardi ti de rdzboi,
iicd negru ca acel pmvnt
In care zaci tu, frate sfint.

Cum as putca, Sarcane, spunc,


S schimb eu viaa mea cu ci ta,
Pe mine-n groap- a mu pne,
A.ltminteri nam cum a uita

240
S zac sub vtilul tu cernit,
Pc umerii cc rn-au iubit.

A I, unclei steaua ta, arcanc,


Cea care,-atunci cinci striucea,
Stingea pea slviior tavan e
Pc rncL oricare ctlt stea,
i nurnai ca, 0, frate-al meu,
Sta-n. slava slvilor, rnereu.

Prin noaptea neagr din mormin tu


In care zaci tu, qiuvaler,
Ti-inpr.tii razete dc-a rindul
i nejurzlc toate pier.
0, f rate-al ineu, tot zboru- curmi
La sinul rnumei cel din urm.

Cind sfiri, Daul-Macan izbucni iari In plinset,


I, irnpreun u el, oastea toat Incepu s suspine.
Atunci vizirul Dandan Inaint i se arunc pe
mormintul Iui arcan i-l srut, I cu vocea sugrurnat
i de puns, spue i ci stihurile urmtoare
0, infrieptule, tu ai schimbat
Pc cele pieritoarc CU cele fr moarte,
Cum au facut tori care din lurne au plecat
Pe clru7nul fr-ntoarceri, uitind cele dearte.

i jiai luat un zborul spre e(rurzle unite,


Pc uncle tranctafirii atern un nib covor
Sub tlpi dc huril sf jute. Acolo, prin mnvoalte
Grdini, clesfata-ji ze.nic al .suflctului dor.

Pdstreze- eel cc ade pe tronul de iumin


Dumbrava cea rnai verde din inverzitu-i mi,
i deie-i &uzei tale s(t ben din cupa plin
Pstratti pentru drepii pImintuIui, svai
241
Aa se Inoheie jalea pentru moartea lui $arcan.
Dar, fiI do fratele I cii, Daul-Macan rmI flea
tot mai trist, cu atit mai mult CLI cIt imprest.irarea
Constantinici so vestea indciungat. Ii cleschise
ifltr() zi suficlul faii do vizirul Dandan, spunIn-du-i:

(c s lao, Vizire, ca sa tilt jalca care m


cloboara i sa along aleanul comi apasi inima ?
Vizitul Ii JaSpUnSe
- Mariata, flu (UnOSO dec11 un leac pcntiu
durerea ta, aecla do a-Ii povesti 0 istotie din alto
vremi, despre vestitil regi pe carei pomenesc croni
dc Lucru cc mii uor, cci sub domnia riposatuIui
tu tat, rogele Omar Al-Neman, grija mea do
ciipetenie era s-1 insenincz In fiecare noapte, povestindui
ViCO istoric frumoa:si oil cetindui sti
bun doale pocIor arabi sau intoemite chiar do
mine Noaptea aecasta, dar, cInd tabra va fi
(ufundata in somn, am sU povcstosc, cu mila lui
Allah, 0 istoric care to va minuna ii va uura
inima i to va face s crezi e timpul Impresurnii
este cIt so poate de scurt. Si pot si-ti spun do pe
acum ct am s-i istorisosc povestea eeOr doi
lndrgostiti Aziz i Aziza i a prcafrtimosului prinl
Diadem.
Auzinci SpUScc viziruhui sIit Dandan, regeie
I)aui-Macan simti inima bitmndu-i do neribdare i
nu mai avu altl gria (belt si vada Veflind noaptea.
ca sa asculte istonisirea fgdui;t.I, a cirei 1itlu
numai Ii ficea sii freamete dc plcere
Si do cum incepu si so lase intunericul, Daub--
Macan porunci s se apnind toate ftc1ii1e In coittil
lui i toate luminile, s so adue tvi marl pline (u
buntti pentru mIncat i biut, i cui cu tmIie,
cu ehihlimbar i cu tot soiul do mirodenii p1cut
aromitoare. Apoi chemI pe emiru Bahraman,
242
Rustem i Turca, i pe marele sfetnic, sotul frumoasci
Nozhatu. $1 cind fur cu totii dc fat,
chem i pe vizirul Dand.an. Dup cc acesta veni,
eJ Ii spuse
0, vizire al meu, iat Ca noaptea atcrne
deasupra capetelor noastre mantia larg i pletele
ei. Jar noi flu mal ateptm decIt s ne Inseninm,
cu istoria ce ne-al fgduit-o..
Cind povestea ajunse aid, Seherezada vzu zorii mijind
i, sfioas um era, 1s istorisirea pe noaptea cealalta.

Ci Intra o sut aptea noapte

Fa urm s

Regele Daul-Macan spuse, aadar, viziiului


Dandan:
- 0, vizire al meu, iat Ca noaptea aterne
deasupra capetelor noastre mantia larg i pletele
ci. lar noi flu mai ateptm declt s ne Inseninrn
Cu istoria ce ne-al fagaduit-.o.
Vizirul Dandan rspunse:
Din toat inima i ca o Inchinare cuvenita
Cad s tii, o, preafericitule regc, c povestea
ce-am s-o istorisese, despre Aziz i Aziza i despre
tot cc Ii s-a IntImplat, este in stare s risipeasca
once mlhnire i s aduc minglicre jalel tale,
de-arfi ea mai mare decit a lui Jacob!
Si Incepu:
POVJ:STEA CELOR 1)01 1NDRAG()ST1TI AZIZ $1 AZIZA
ERUMOSULUI PRINT DIADEM

0, cunun a fruntilor noastre, a fost odat, in


vremile tie demult apuse, un ora dintre cele mai
43
si1vite orae ale Persici, la umbra rnunilor
Ispahan. 5i numele lui era Oraui Verde. Regeic
care stpinea peste ci se numea Soiiman-$ah i
era Inzestrat Cu multe haruri : cu ciragoste de
dreptate, cu suflet darnic, cu minte aleasa i lit
minath. Drept aceca, din toate olatutrile curgeau
cthitOrii eitre oraui liii., Intr-atIt Sc rispIncIisc
huna faim i tntratI didea Incredere negustori
br i earavancbor.
SoiimanSah a domnit in acest [ci Indehingi
vreme, cii fobs pentru toti i Inconurat. dc dra
ostea mntregului norod. Dar fericirea liii (Ta be
teagt, lipsindui o sotie i copii, cici m1riasa
era insurat.
Si avea Soliman-$ah un vizir care-i semna i ca
ciarnicie i ca bunrtate. Intro zi, eind singurKitatca
ii apisa mai greu decit de obicei, regeic ii chemi
PC Vizir si-i grii
Vizire, miC pieptul apisat ca deo po
Imi simt sufletul pustiit i puterile mi se due.
Daci mai line aa, am s ajung numai piele
i os. Vcl acum i pricep Ca viata de hoitci nu
este pok.rivit. Cu firea, mai ales pentru regii care
au un scaun do lasat urmaibor. Cum i binecuvin
tatul nostrit Profet rugiciunca i pacca fic cii
ci! a SpitS ,,Uniiv i Inmultitiva. c
numru1 vostru m vol mindri Inaintea tuturor
nearnurilor, la ziua Tnvierii ! Sfatuietemi, v
zire, i spune-mi : tu cc soco1i.
Atunci vizirul ii rspunse
In adevar, maria-ta, este .0 treaba tare gre
tare Intortocheata. Am sa ma sibesc a te muitumi
rmInIncl in caile legiuite. Afla, dara, mariata, ct
n-ag vedea cu placerc ca vreo roaha de cine tie
uncle .sa ajunga soata stapInului nostru. Cei cum
at putea ci cunoate obIria unci roabe i spia
244
in.aintailor ci, i cc fel de singe are, i temelurile
neamului ci, i cuth ar putca ci atunci si pstreze
neprihinit singele strbunilor lui? Au flu tii,
rnria-ta, c un urma care s-ar nate din unirea
Cu o roabi ar fi tot un copil din floii, pctitos,
mincinos, crud i biestemat de Allah? 0 tuIpin
ca acec.a seamn cu o buruian cc crete din
hahne Cu apa slcie i smirdit, i care cade in
putrejune mai inainte de-a ajunge la creterea
dep1in. Aa c, maria-ta, s n-atepi de la vizirul
tau sn-U cumpere o roah, chiar dc-ar fi cea mai
frumoasi feeioara do pe fata pmintului, CiCi flu
vroi a fi Cu pricina unor nenorociri de-acestea i
s port in circa povara pacatelor pe care 1e-a
pri1ci. Ci do te-ai pleca s asculti de barba mea,
cu a zice s cauti printre fecioareie do crai o
nevasta careia si-i tii toat spita i a direl frumusete
s fie data de pildt tuturor muierilor!
La aceste cuvinte, Soliman-$ah raspunse:
0, vizire, daca tu izbIndeti si-mi afli
fapturi de-aceasta, gata sint s-o iau do sotie
legiuita, aa ca s captt asupra ncamului meu
binecuvIntarile ceiui prealnalt!
Vizirul grai
Multumit lui Allah, treaba este ca i facut
Regele intrcb, pun dc uirnire:
Cum aa?
Tar celalalt raspunse
Afla, mliria-ta, dl sotia mea mi-a povestit
despre regele Zahr-ah, stapinul 0rau1ui Aib, ca are o fat de-o frumusete fara do seaman a carei
zugravire este Intr-atIta mai presus do vorbe, melt
mai degraba ar crete pr pe limba mea, deelt sa-ti pot arta cit do cit cum arat fata In adevar!
Regele so minuna:
Ya Allah!

245
i vizirul urm:
- -- (ki, mthia-ta, cum a putea s-ti vorbese
(urn Sc (UVific despre ochii i despre pleoapelc e
rji-iclii, dcspre prul ci i despre mijlocelui atIt tie
subtire ca aploape nu-I vezi, despre oldurile 4
VO1fl1CC i fiurnos aicuite ? Pc Allah I nimeni flu se
poate apropia tie ca fr a rmine iiimit, i nirneni
nu se poate iiita Ia ca fi s sirnlii ca rnoare
Despre ca a sptis poctul
Fecioar, tu, cu pintec jer gal,
Cu mijioc ca un ram de s1cioard
Mai zvelt decIt plopii zveli din rai,
Esti ca un cintec care m-nfdioar.

In gura ta ai miere dc pdclure


Ia cupa, zndulcete vinu-amar
i (la-mi SU SOrb licoarea lui, uure,
IJU?i( din tr-ai ralurilor har!

Sfios irni p1cc genunchiu-a rugmin.te i


intredeschide-ti buzele cumini,
S rcoreti privirea mea fierbinte
Cu grindina frumoiior ti ciini I
Auzind aceste stihuri, regele se umplu de pIceic
i strig din adincul gitlejului : ,,Ya Allah !
Vizirul urmi
- Eu, miriata, zic sI tiimiti cIt mai degrabi C
putinti la regele Zahr-$ah pe unul dintre emirii
ti, ccl mai de ciedin1i i druit Cu iSCuSifitL i
Inelepciune, care s-i cunoascI rost iii vorhelor
mai Inainte de a le rosti i a crui istctie s-i fi
lost de mult dovedit. Pc unul ca acela s-1 triniii
pentru ca, slujindu-se tie toat iscusinta lui, s
capete do la tatil fetci figduia1a ca-ti va da
copila. i si to- nsori cu oa, spre a urma cuvintul

246
Profetului pacea i rugciunea fie cu el care
a spus: ,j3rbatii care se laud c sIn.ncprihniti
trehuic si fie surghiunii din Islam! Sint nite
strictori ! La islarnici nare cc cuta burlcia!
Jar domnita aceasta este cu adevrat singura
vrcdnic de tine, fund cea mai frumoas nestemat
de pe toat fata pmIntului in lung i-n lat!
Soliman$ah Ii simti inima ca desctuat, suspin
i de multumire i spuse vizirulut:
Si cine altul ar putea mai bine decit tine
s duc la bun sfIrit o mnsrcinare atIt de ginga
? Vizire, numai tu ai putea orIndui lucrurile
aa cum so cuvine, tu care eti i Intelept, i pun
d c1ibIcio ! Du-te, dar, acas, ia-ti rmas bun de
Ia ai Iii, rostuiete cele de trebuint i pleac
apoi ctre Oraul Aib ca s ceri in cstorie pen
tiu mine pe fata lui Zahr-$ah. Ci, iat, i inima,
i mintea imi sint chinuite i frfimIntate niimai
(IC acest lucru.
Vizirul rspunse:
Ascult i ma supun
Si zori sa rostuiasc degrab tot ce era de
rostuit, imbrti pe cci ai lui i fu gata do plecaic.
Lu cu ci tot soiul dc daruri cuvenite aegilor
giuvacruri, aurarii i argintirii, covoare do mlase,
stofe scurnpe, arfumuri, esente de trandafir,
lucruri uoare ca greutate, clar grele Ca pret.
Nu preget sa ia i zece cai din cele mai alese
soiuri din Arabia. Lu i sumedenie de arme inerustate
cu aur i cu minere do jad batute in
rubine, i armuri uoare do otel, i zale cu ochiuri
do aur; ca .s flu mai socotim i lzile edo maai,
incircate cu tot felul do lucruri rare; ca i
bunatatile de mincat, sorheturile de trandafiri,
caisele tiate in felioare. subtiri, dulceturi Inmi
247
resmat,e, zernuri do migdate aromate CU smirn din insulele eaRle ; i mu do dulciuri menite s p1ac
unor fete do mritat, i s le bucure. TncLirc toate
iziie pe spinarea catIrilor i a cmllelor, lult o
suU1 do marneluci tineri i o suti cle .arapi tincri
i o sut do fete tinere, anume ca si alcatuiasca
alaiul rniresei la mntoarcert. Si cind vizirul, in
I ni ntea (aravanel, cii steagurile desfurate, so
pregitea sii dea semnalul do piceare, Soiiman$ah
ii Opli i1 SpUSO
Ta seama si nu to Intorci fr do tInra faUi.
nu zIbovi, cci parc ma prajese pe foe.
Viiru1 riispunse Ca a auzit i ciI so supune Intil
totul. 5i porni cu caravana lui i calatori spornic,
zi i noapte, prin muni i vi, peste nun line i
ape niva1nice, pnin cimpuri pustii i printre lanuni
ioditoare, pmna cc ajurise la dcpartare do numai
o zi do mers pina la Orau1 Aib.
AtLinci vizirul opni i poposi pe malLil unci ape
curgiltoare i trimise un olilcar spninten Inaintu,
ca si duca veste dc sosirca lui regelui Zahr-Sah.
Sc nimeri cii tocmai cind olicarul biitea la pori1e
cetiitii i se giitea sii intro, regele Zahr-$ah,
care ieise sit se ricoreasciI intr-o gniidiniI dc-acoo,
II viizu i ghici cii trebuic sii lie un strain. TI chemit
Ia e.l si-I mntiebii cine este. Olicarul ii rispunse
Sint trirnisul vizirului Cutare, carea aezat
tabiiri pe malul rIului Cutare i care vine Ia
minia-ta din partea lui Soliman-$ah, stiipInul
Orau1ui Verde i al muni1or Ispahanului.
Auzind tirea adusit, Zahr-$ah fu cum flu so
poate mai bucuros sii dote tnimisului vizirului
1)auturi raconitoare, ian emirilor sii le porunci sit
iasii In intImpinarea vizirului lui Soliman-$ah, a
(arui stipInire era tiutit i cinstitil pInit i.fl iflU

24i
tLlrile ecie mai mndcprtate si pin1 pe trfmurile
Oraului Aib. Olcarui siruti pimIntu1 in fata lul
Zalir-Sali si-i spuse
iViuine va sosi i vizirui. Siacum, Allah si
t.e aibil Intru venica lul ocrotire i sii ie pe
i-posat1i tai printi intru mare mila I ui.
Istimp, vizirul regclui SolimanSah ezu .i se
o(lihnl pe malul apei pIn Ia miezul noptii, CIfl(1
porni ian la drum citre Oraul Aib, i la ris
riltil soaieliii SC afla la porflc cettii.
Acolo, se opri 0 clipiti ca si implineasc o
mici neVoie grabnici. Ian cirid sfiri, vlzu venin
clui in intimpinare marcie vizir al Wi Zahrah C
toli maimanii Impth-liei, emirii i ecielalte cape
tenii. Dote lute unuia dintre robii liii ibnicul dc
c-are so slujise ca s so spele, i sari numaideelt pe
c-al. Apol. clupa salamalecunile do bun-gsit i de
bunvemt obinuite, caravana i Intregul alai in
trari in Oraul Aib.
Cind ajunscrl In faa palatului regal, vizirul
cobori din a i, calauzit do march- sfetnic, intr
in sala tronului.
Acolo vzu jilul domnesc Inalt, de marmor
albl strivezie, Incrustat cu mirgiritare i cu nostemato,
i spnijinit pe patru coloane Inalte, luc-rate
din coli de elefant. Pc jilt se afla o pern
(to artlaz verde moarat i de serasir cu aur rou,
Impodobitk cu ciucuri i cu ghinde de aur, jar
deasupra jilului se Intindea un polog scinteincl de
incrustrile de aur, dc pietre scumpe i de filde.
Jar in jilt edea regele Zahr-ah...

CincL povestea ajunse Ui(i. Sehcrczacla vzu zoril mijind


i. sfioas ca do obicci, ticu.

249
Ci Intra -o sut opla noapte

1a urrn I

In ji1 edva regele Zahr-ah, Inconjurat (IC


fruntaii cci rnai man ai impL1riei i de strajile
inlemnite, stInd l.a poruncile lui.
Atunci, vizirul lui So1iman-1ah, simtind ct harul
poeziei ii 1umineazi mintea, Ca limba i se dezJeaga
imboklin!du_1 la vorbe pline de duh, se Inclin
frumos clinaintea regelui Zahr-ah i aicitui pe
Joe stihurile acestea in cinstea rnniei-sale:

0, sufletu-mi, de cum te vede


Spre tine wizuie i zhoard;
Somnia mi se rzszpLte
i-n pleoapa mecz nu mai coboar,
Ldsindu-md cu totul prad
Uimirii Ce ma Irnpresoar.

0, suflete, de eti acoio


in preajma lui, rtimii aa!
Al lui s fii, oricit iri strInqe
i ma apas lipsa ta,
Oricit de drag imi eti i-oricit-i
Neroia dc-a te atepta!

Niinica nu-d mai vrea urechea-mi


Mai mutt ca glasut celor care
Mriei-sale Zahr-ah re,qe
malta slavd i cintare,
Lui, domnului fra de seamm
Al inimilor vistoare!
De nu mi-ar fi, In viata toat,
Decit acum s-l fi vzut,
Atit doar, s-i privesc o data
Lumina chipului, i mut
S plec, eu si-atunci a rmine
Pc veci de veci un om avut.

0, voi, cei ce tr4i In preafrna


ACcStUZ fdr seaman rege,
Dc-ar fi sd vin-aici vreunul
si-ar spune, juruinci pe lege,
C tie un alt crai in lume
Mm vrcdn.ic aI iubi ialege,

Mai ddruit clecit Zahr-kctku1,


Au La simire, au La minte,
Aflati cu totii de La mine
Si pururea s nei minte:
Cel cc rosteste-ctse.men basne
Nu-i un. dreptcreclincios, si mirite
1)upit cc cInt acest imri, vizirul tcu d nit mal
adug nirnic. Atunci regee Zahr-Sah 11 pofti s
se apiopie do jiltul Imptrtesc i s so aeze alaturi
do el, ii zimbi cu blindeW, stete do vorba Cu
el pun do multumire 0 bun bucat de vreme ii
art semnolo cole mai vdi:te de prietenie i do
lngduinli. La urrni, regele porunci s se Intind
masa in cinstea vizirului i cu toii so aezari i
rnIncar, i biur pin se sturarii. Numai dup
accea regele Ii art dorina do a ramine singur
cu vizirul, i icir toti, afar do sfctnicii cci de
frunte i dc marele vizir al im$rtiei.
Atunci vizirul lui Soliman-Sah se ridica lit
picloare, multumi, Se Inchin i grii:
25
0, miiite i mult datnicule ruge, yin la mI
iia--ta In.trt) t]Cal)i ale crei urmri vor fi pent.ri.i
noi toi pline de binecuvmntare, de fericire t de
rodnicie. Solia rnea estu s cur m1rieitale pe mulL
slivita i gingaa, prcaaleasa i preasfioasa fiic
a maiieitale pentru stpInu1 i podoaba capului
meu, regek Soli.rnanSah. svitui sultan a Ora
tthii Verde i al muritilor Jspahanului ! Drept
aceca, yin la miriata, ac1ucindui (Jaruri scump
i iu(ruri de inare pr4, ca si doveclesu cit (k?
ap.rinsi uste dorir4a stipmnuhui mcii de a-i. fi m1
mia-ta socru. Mgi rog, dar, miieitale, a-mi Spine
cu gura mriei-tale dac Impi1rteti clorint.a noastr
i i dac vrei s i-o dai regelui meu pe accea po
carD io clorete.
(md regele ZahrSah auzi spusele vizirului, se
iidici i se incluii pifl la pamInt. Si toli sfctnieii
i vizirii Iui se minunari peste poate vzindul
13e rege ar.itind atita cinstire unui simplu vizir.
Ci legele rmasc in picioare dinaintea vizirulni
ii spuse
0, vizire druit Cu atita isteie, i cu inie1ep
chine, i Cu har la vorb, i cu mliretie, ascult
cc am s-ti griesc. MLI socot un supus prcaplecat
al rcgelui Soliman-5ah i e cea mai aleasi cinste
pentru mine si mi numr prmtre cei cc iin de
neamul i de casa lui. Drept care i fiica mea nu
este dc aci inamte decit o roab mire roabele Iui
i chiar din clipa de-acum ea este a liii! Acesta
este rspunsul meu la cererea regelui So]irnan5ah,
clomnul nostru al tuturor, sUipIn ul Oraul Lii
Verde i al muntilor Ispahanului.
5i numaidecit porunci s Vie cadil .i dwcn, care
Intocmir senetul de nuntire a]. filed regelui Zahi
ah Cu mria-sa regele Soliman-$ah. Apoi regele,
mulumit, duse senetui ]a buzele sale i primi Irtchi-.
nrile i sorocirile de noroc ale cdiiior i ale die-.
cilor po care Ii aooperi cu daruri. Porunci pe urml
zaifeturi marl in cinstea vizirului i petreceri
pontru inima i ochii tuturor locuitorilor. Si
impri zaharele 1 claruri, atIt color sIraci, cIt
i odor avuli. La urm porunci sl so fadi. pregtirile
do piccare i alese roabe pentru fiica sa:
grecoaice i turcoaice, arpoaice i albe. $1 puse si
so fac pentru fiica lui un mare palanchin de aur,
btut cu mrgAritare i Cu nestemate, purtat PC
spinarea a zece catIri rinduii cum se cere.
Cind alaiuI porni, palanchinul prea, In lumina
diminetii, ca un palat din poveti, jar tInra fat,
stind sub mIndrele ci zaimfuri, prea eca mai fm
moas hurie dintre toate huriile raiului.
Regele Zahr-5ah Insoti ci insui alaiul, eale de
trei pistrele, apoi 1i lu rmas bun de la fiic-sa,
(IC la vizir i de Ia ceilalti insotitori, i se Intoarse
in cetate plln de bucurie ci de ndejde in viitor.
lar vizirul i alaiul...

Cind povcst(a ajuns ai(i. Selireznc1a vizu iorii rnijind


I, sfioas curn era, ls istorisir(a pe noapica ccalalt.

Ci Inir-a o sut noua noapte


Ii tttm i

lar vizirul i alaiul cltorir fri do primejdie


i, ajungmnd la trel zile dc moms do Oracul Verde,
trimiseri un olicar sprinten ca sn-i vesteasc pe
regele Soliman-$ah.
Cind regole afl de sosirea soiei, Sc Infior do
pleere ci-l drui pc olilcarul vestitor cu o mantie

233
de mare pret. Portrnci apoi oastei s ias in intimpinarea
miresei, cu .steagurile desfurate, jar pristavii
chemar Intreg orauJ la alai, aa ca s nu
rmmni acas nici 0 temeje, nici o fat, riiei macar
VrCO batrIna, orict de girbovita i de neputincioas
ar Li Lost. Si mmcnea flu preget s iasi in intImpinarea
miresci.

Jar eind tot noradul SC strmnse in JUIUl paan


dun uiui miresci, se hotrI ea intrarea In ora s
se faci la vrerne dc noapte, cu mare strMucire.
Odata cu noaptea, mairnarii cetaii aprinsci1,
pe cheltuiala br, toate felinarele do pe toate strazile
pin la palatul imprtiei. i se aezar pt
dou rInduri dc-a lungul drumuiui, jar ostaii
erau Iniruiti ca un gard de-a dreapta i dc-a
stinga. Pas cu pas, pretutindeni strluceau luminile
in noaptea senini, tobde cele man rsunau
gros, t1Iml2i lE?le tnirnbitau subiic, steagurile fil --
Luau deasupr :aoetebor, mirotlenjile arcleau in
cIui1c InuLute PC strazi i In pice, calaretii SC
Intrceau in lancii i in sulie. Jar In mijiocul tutu
rora, dup 0 oaste de arapi i de mameluci, i
urmat dc roabele i de femeile sale, tinara mireas.
mntr-o rochie fara de seaman, pe care i-o daruise
tatl ci, Inainta catre palatul sotului, regele
Soliman-5ah al cetaii Ispahariuilui.
Atunci, In la]:ma stnigatelor de bucuro ale intreguhii
noroci, palanchinub Lu coborIt do pe catir,
iar tinere roabe ii dusera PC umeni, pIna la i.ia
cea (10 taina. Acolo, nevestele cele tinero i lflSO
titoarele domnitci, luar locdl roabelor i o du
ser pe mireasa In odile pregtite anume, i din
tro data totul stialuci (10 limpozimea ochilor (lorn
nitci, jar lurninile pabira do frumuseea obraji
br ci. Acolo, intre acole femei, dornnia era en
luna printre stele, ca un margaritar fr do pore-
254
(ho iflh1() sa1bi. Pe urm, tinerele neveste i mnsoi
oare1e ieiri i se iniruirl pe dou rinduri, dc
la w pini la capitu1 coridorului, dup Ce mal
intii o (ulcara PC domnitt in patul Impodobit cii
maigaritaic i cii pietro scumpe.
Ntimai dupi aceca regele SolimanSah, trecInd
piintic a(este dou iruri dc stole vii, intri In odaia
domnitci i so apropie cle patul de fi1de pe care
sta culcat. tnia mfreas, frumoas i inmires
ma. Allah stIrni atunci o mare fIacr In inima
iogolui si-i fIcu si so indrgosteasc de gingaa
focioaiI. Si regele o iubi, se umplu cle fericire i,
in acel cul(u, 1lng trupul i intro brae1e mol,
tiit chinurik ce i Ic pricinuisera nerIbdarea i
atcptarile diagostei.
Regele petrecu in iataeul tinerei lui sotii vreme
do o lun de zile, fr s 0 prseasc o clip, .ati
do strIns era unirea dintre ei i atIt tie potriviU
etau ca fire. Jar ca rmase insrcinat din prima
noapte.
T)up care rogele ici i se aez in jeu1 drep
tii i se Ingriji do treburile Impriei, spre binele
supuiIor lui. Jar cmnd venea seaia, so ducea In
odaia sotki sale i aa, Z1 Cu ZI, pin la a rioua
1 LI flu.
In (ca din urmi noapte a lunii a noua, regina
fit cuprinsi do durciile facerii i se aez In pat
ca s nasc. Spre ioii, Allah ii uur facerea i
(a ad use po lume un biiat, Insemnat cu .steaua
noiocului.
Do indatt cc rogele aflI vestea, fu cuprins de
mare bucurie i-l clrui cu daruri alese pe vesti-.
tior. Aierg .apoi la patul sotici i, luind copilul
in brate, Ii srut Intre ochi, se rninun de frurnu253
seiea 1i .i VaZU cit (le bine i Se potriveati stihu
rile pGeu1ui
(kiar de Ia uatere, Cu slaea
ciorui zborulu. spre stele
L-a (iTUit 1411ak, sd fie
liii flOU lucea fur p(ste ele.

Voi, (loicilor, deqeabai strzn,(ti


La sInii vo.tri preagiiigai
El cidri-va lei udprasnici
i call C(i rnai iittrdvai.

0, doicilor cu lapte dulce,


Luai-i sIuul de la gur
Lul sin qete de duman. i-e.ste
Cea mai aleas bttutur(t.

Atunci s1uitoare1e i dowile Iuar in grija br


pe noulnscut, jar m.oac]e ii tiar buricul i
zugrvir ochii Cu khol negru. i, fund nscut
dintrun rege, fiu cle regi, i dintro regini, ft
de regine, i era frumos i stribucit, ii puseri
numele Diadem.

CInd povest(a ijunsc aici, i(h(Iezada VIZU zoni mijiHd


,i, sfiSa, tt(flL

Ci Intr-a o sut zecea noapte

i:a urm

Ii puser numeic Diadem i-l crescur nurnal


in alinturi la sinul color mai frumoase femej.
Zilele treceau, i ani dup?i ani so scursej, pin
cc copilul ajunse la virsta de apte ani.
Atunci tati1 su, regele So1iman-ah, chem
Ia ci pe .dascilii cci mai invilai i le porunci s-1
iflVQC pe bajat scrierea frumoas, arta stihurilor
i pe accea de a se purta In via, precum i regulie
sintaxci i legile dreptii, toate in temeini
(art(Ii COICi sfinte.
Dasciilii II Invar, pIn cc Implini paisprezece
ani, cInd, Intrucit tia acum tot CC dorise tatl lul
ca ci s. tie, fu socotit vrednic s poarte haina
cea do cinste. Regele 11 1u dcci din miiniie InvitoriIor
de pIn. aci i-1 mncredin unui dascM
(IC clrie, care-I deprinse s. cu1reasc, s se
lupte cu lancea i en su1ia i s vIfleze cerbii en
oimu1. Jar prinu1 Diadem ajunse In curirid un
ca1hei dcsivIrit i era aa de frumos melt atunci
(md icea, fie pe jos, fie cdare, toi care-i vedeau
1flCCDOE.U S1 SC tInguie do uimire.
(ind implini cincisprezece ani, farmecele mi
crau atIt de marl c poeiii Ii inchina.u irnnurile
dc s1av cele mai plinc de dragoste, i pmn i cci
rnai ncprihni1i ,i mai senini clintre inelepi sim
I.aii ci Ii Sc topete inima i Ii Sc sfarm sufletul
In faa vriji1or Iui. Iat unul dintre cmnteecle pe
care un poet lnclrgostit i-a alctuit de dragul
ochior mi

Imbrtiarea lui betie-i


Dc duliul lui, ca de-un aliri
Dc rnosc! Jar duleect arneeal?l
In brae-i e un fir de cnn,
Scdldat in adieni i-n rou!
E o hcic far yin!

CInd, iat, ins.i Frumusetea,


Pnivinclusen oglinzi in zoni,
StpIn al ci ii recunoaste

17 Ctrtea cclor 1001 de nopi vol. 111 257


st supus sub picior .
0, dor flQl)Ufl, curn poate oare
S scape bietul muritor

Aliak, Aitak I r.)coi fi in stare


S mai triesc, cind ma sfiie
/Imarui dor, Intreaqami via(6
Va a.rdc ca o ra?z Vie.
Dar ia muri dc dorui in
]lli CCU mGi mare bucuric.

c3ate stea se petreceau cind ci avea clear cincisprezece


ani. Dar cinci a ajuns la optsprezece, atunci
a lost cu totul aitceva Un pufuor moale i-a cati
blat rumenul obrailor, iar chililimbarul cci smcad
1-a pus Inca un strop do frumusete albul bar
biei. Atunci, do buna seami, frumuseca lui a rpit
ininile i ochil tuturora, aa curn a spus Un
)C)et

Ah, ocliii lui ? A pune mina


in flcri .ci a nu te arde,
Nu e minunc-atIt de mare
Ca. ochii iui. Mi-c dat de soart
S ard a.a mereu, SUb ochii
Acetia, care-au s. ma piard,

Obrajii lui ? Dc-i sint cu-o umbra


Do par acoperii, nu-i par
Ca pe once obraz, Ci- numai
Vdi de matase-ntr-adevar,
(In auniu vti care pare
Doar umbra unci fumegdni
Dar gura lui ? Venird unli
S mIi intrebe dc nu tiu
Pc undc curje apa OW
i sfInt izvoru-i arqintiu.
Venird muIi i ma ruqura
S spun dc-I ?tiu d s-i doscruL.

i eu le StU1 : Stiu cpa vie


Pc unde curge cc un dor,
tiu locul unde se gsete
Nemuritorul ci izvor,
Ak, Ic CUnOSC pe amindou,
Le .tiu eu sfinta taina br

E-o gurd dc flacau in floare,


Un cerb en gitul arcuit,
Un tInr cu mijloc subtire,
Mlcliu, ginga, neprihnit
Sint buzeie cc dou rod.ii
Ale flcului iubit.
Si toate astea SC petreceau cind avea optsprczec
ant I Pentru c atunci cind ajunse Ia virsta de br
bat, prinul Diadem so facu atit de minunat do
frumos e era dat ca pildd in toate iri1e musuimane,
in lung i In lat, iar numrul prietenilor i
al color cIruii lui nici flu so mat putea socoti. i
toi cci cei Inconjurau clorcau cu aprindere st
vad domnind peste Imparie, aa cum domnea
peste inimile tuturor.
La acea vreme, prinu1 Diadem cptase patima
vintorii i toatiI ziua bLttea codrii .i coclaurii, c
toate ca plecrile 1ui neincetate aduceau numai
spaim in inima tatalul i a mamei sale. Aa,
intr-o /1, porunci robilor s ia merinde pentrn
eCe zile i porni en ci Ia vIntoare. Si .mersor
ei cale do patru zile, i ajunscr In nite locuri
bogate in vInat, acoperite do pduri pline cu tot
oiu1 tie jivine si1batice i uciate do multime do
ape i tic izvoare.
PiinluI Diadem dote semnalul vintorii i numal
doolt, so intinseri plasele cole marl do jur Impreju
nil unor desiuri foarte intinse. Hitaii porniri
do Ia maigine eitre mijioc, gonind inaintea br
aiuniabele Lnnel)Unite i aL)UtIfl(1Ule astfel Sple
vintori. Atunci slobozira pantcrele, dum11 i joi
mu pe urmele fiarelor greu do doborit. i izbutiri
in ziua aceca o vintoare Cu gonaci in care C1Ol)ifl
dir o pradl bogat de gazele i tot soiul do vInat,
iar pontru pantere, pentru clini i pentru oimii
tie vInitoarc fu o mare srbtoare. La sfIrit, prin
tu 1)iackm so aczi pe main] unci ape ca si so
odi1ineasci i Impir.i vInatul hi vintori, pistrInd
partea cea mai aleasI pentru tatil san, regele
SoIiman-$ah. Pc urma, dormi In noaptea aecea
acolo.
Cind so trezira, vzur nu departe do ci o mare
caravana care sosise i poposise acolo in timpul
nopii. Si indaUI vizurt ieind din corturi i mer
gInd Ia rlu,ca s so spele, dupi sfinta loge, o multime
de oameni, robi arapi i negust.ori. Printul
Diadem trimise pe careva sa afle do undo veneau
I cine eraii aceia. Trimisul so Intoarse numaidecIt
i grai prinuIui
Chervanarii mi-au spus aa: ,,Smntern nogustori
care neam oprit aici, ispitii do pajitea
aceasta verde i do apa cea rece a pIriului. 5tim
c n-avcm a no teme do nimic. dc vrcmo cc no
aflam pe paminturile bine strjuite ale rcgelui
Soliman-5ah, despre a cruia Ine1cpciunc s-a dus
pretutindeni faima i aaz tihna in inima tutu
ror cliitorilor. Dc aitmintrelea, ii i aducem In
dar multe lucruri frumoase i do pre, pentru ci i,
rnai ales, pentru fiul lui, minunatul print Dia
dem !
La aceste vorbe, fiul regelui, frumosul Diadem,
rspunsD
In numele lui Allah! dac negustorii acetia
aduc lucruri aa do frumoaso pentru mine, dc cc
nu nc-am duce noi Inino s ic vedem? In felul
accsta vom i petrece Ifl vesehe dimineata
mn1reagL
Si prinu1 Diadem, urmat de vIntori, se Indrept
grabnic ctre tabra chervanaici.
Cind negustorii vzur apropiindu-se tinrul
flu do rege i Ineleser cine era, aiergar cu totii
in intimpinarea lui, II poftir s intre in corturi
i mni1tari degrab in cinstea 1ui un cort din zarafir
cIrmiziu, impodobit cu Inchipuiri in muite
culori, do pasri i do animale, i aternut cu mt
sun dc la India i cu preuri de Camir. 51 aduser
pentru ci 0 pern fr de pereche, pc care o puser
pe tin str.lucitor covor de atlaz cu marginile impodobito
cu iraguri do smaragde scumpe. Printul
Diadem so aez pe covor i se sprijini in pcrn,
poruncind negustorilor s scoatri mrfuri1e dmaintea
lui. Dup ce negustoril le Intinser acolo, ci
Ii aiese din grmad C cole ce-i p1cur mai mult
i, cu toate Ca ci nu vroiau s primeasca, sm
Ia preu1 pe care li-I plati cu d.rnicie.
Apoi, dup cc porunci robilor s ridice lucrurile
pe care le cumprase, cInd s incalece iar pe cal

261
ca s e Intoare la vin1toriie sale) deodat zri
printre negustori un ficu...

Cmnd povestea ajunse aid, $eherczada vizu ori mIjind


i, sfoasi ewn era, is istorisirea p. cea1aitt noapte

CI Intr-a o sut unsprezecea izoapte

La urm

Doodat, prinui Diadem zri printre negustori


un flcikt do o frumusce uluitoare. Dar pe obra
zu-i vetod i frumos era aternut zbranicu1 unci
grele tristei, do parc i-ar fi picrdut printii
on vreun pnieten tare drag.
Printul Diadem flu mai voi s se indeprteze0
fr a-i cunoate pe acest tInr spre care ii Indcinna
inima. Se apropie de el, ii ur bun pace i-i mntreb
Cu 1)iIfldete cine este i do ce-i atIt do trist. Dar
frumosului flcu, la aceast Intrebare, i so um-
plur ochii de lacrimi i ci flu mai putu spune
deIt dou cuvinte ,,SInt .Aziz ! i izbucni In
sUspme.
Cind so mai dornoli, prinuI Diadem ii gri:
-- 0, Aziz, s tii c.-i sint prieten. Spune-mi
pnicina durerilor tale.
i)ar tinrul Aziz, drept rspuns, rosti acesto
versuni :

Fer4i-v d.c uciqa.ii-i ochi


Nu-z inimd de vraja br s scape
Api, ochii-i neg, ca Un ru deochi,
Cind galei te cutrind ca n4te ape !
mal cu seam, flu gustai vreodat
Al glasulul ei VTh dulce amar
E Un Viii ca o fiacra, ce-mbat
Chiar i pe injelepii cci nwi man!

De iati cunoate limpedea pnivvre!


Ah, trupu-i de mtase an putecz
S pard moale, Ca o amgire,
Pe lunga cea mai moale catifea.

Ca o lumlnti.-i, rsnind din hezue,


CInd se apro pie cu pus domol.
Cu aurul inelelor la glezue,
Cu ochii-i ngri zugrviti in kiwi.

Ak, unde e mireasma-mbttoare


A rochiilor ei Ce amintini
Mai poartd, vie, calda-i rasuf1an.
Ca Ufi parfum suav de trandafini ?
Cind prinul Diadem auzi acest cIntec, nti ma;
trui, clar,ca s loge vorba CU Aziz, Intreb:
Dc ce, Aziz, nu mi-ai artat i t.u mrfuriltale,
ca negustorii ceilal;i?
El rspunse:
0, Doamne, mrfuriie mole nu euprind nimk
pe potriva unut fecior cle rege.
Dar frumosul Diadem ii spuse frumosu1u
Aziz
Pe Allah I vreau t,otui s mile arati!
i-l sili pe tInrul Aziz s se aeze lIng el pe covorul
do mtase i sn-i arate, bueat cu bucat
ttoat marfa. lar prinul Diadem, fr ca macar sd
cerceteze mai de-aproape frumoasele stofe, le oum
parii pe toate i spuse:
Acum, Aziz, dac miai povestit prietna dure-
rilor tale... To vd cu ochii Inlcrimati i cu inima
mihniti Dac te asuprete cineva, voi pedepsi pe
asupritori; dac ai datorii, i le vol plti cu drag
tnim, cci ma simt atras spre tine i tot sufletul
mcii arcic vizIndu-te.
Dai tlnIru1 Aziz, Ia aceste vorbe, so simti iari
sugiiimat do piInsctc i flU putu decIt sa (Into
acesto stthuri

Au, c1ztiosia ochilor ci negri,


Dealungii In khoi albastru - ak
i-nmlddierea trupului subtire,
Cu oldurile-i ca un castru ah
Ak, vinul buzei ci, i mierea guru,
Si slnuj ej in sfInt incastru ak
Ndd.ejcte-a mea, ca de trimis la moarte,
Al nopii mele taii-iic astru
Dupi cc auzi i acest cintec, ca sI-i abatd gIndurile
in altd parte, Diadem Incepu sd cerceteze,
una elte una, stofele cele frumoase i mlitsurile.
Dar dcodat, dintre stofe, Ii czu in mIn o bucata
ptrat de mdtase brodat, pe care tmnarul Aziz
0 1u reped.e, o impturi i i-o USC sub genunchi,
strigind
Ak, scumpa mea Aziza ! Pl.eiadele din cer
Imi sint mult mai aproape ca tine, i-am sd pier.
(Jude sd-n grop tristetea-mi, in care tan strdine,
Curn sd mai sufar chinul c flu e.ti lIngd mine,
Cum sd rnaI port povara amarei mdc tame,
Clad abia due pe umeri aceste biete haine ?

Prinul Diadem, vzInd graba cu care so rope.zise


frumosul Aziz i auzind i ultimele versuri,
(pUn de mult uimire i Inciudat cu totul 11.
Intreb1. -.

264
Cinci povestirca ajunse aici, Scherozada, I lica viziru-.
lui, vzu zorii mijind i, sfioas cum era, flu vol s incalce
ngduina cc I so dase. -
Atunci sora ci, mica Doniazada, care ascultase intreaga
povestirc Cu rsuflarea tiat, strigi din locul unde st-.
tea glwmuiti:
0, surioar $eherezada, cc dulci sInt cuvintele talc,
cc gingae .i curate i cit do plcut i de aromitoare e
frgozimea loi! Si cc minunat este povestea, i cc frumoase
versurile!

Seherezada ii zImbi i spuse


i)a, surioar! Ci nici nu so poate asemul acoasta
cu uceen cc am s-o povestesc noaptea care vine, dac vol
mai Ii in via, prin mila lui Allah i bunvoia rcgelui
nostru

Regele Sahriar Ii Z1SC In sine ,,Pe Allah ! n-am s-o


ucid inainte dc-a auzi i urmarca povestirii acestcia,
in adevir tare minunat !
Apol o lu pe Scherezada In brae i petrccur amIndot.
toat noaptea, pln la ziui, inlnuii.
i)up care, regele Sahriar so duse in sala do judecatL
ivanu1 so urnplu cu viziri, en cmiii, en stetnici, cu str-.
jeri i Cu slujitori imprteti. Marele vizir veni i ci,
aducmnd sub brat giulgiul sortit fiicci sale eherezada, pe
eare-O credea do mult moart. Rogeic mns flu pomeni
nimic despre asemenca lucru, ci judec mai departc, cattni
pe unii, desctftni pe aIii, dote porunci, i isprvl
toate treburile, pIn la asfintitul zilol. Pc urm Divanul so
ridic, regele se intoarse in palatul liii, mr vizirul rmase
in mare nedumerire .i uimire.
Dar Indat cc so ls noaptea, regole alwiar morse s-o
caute pe eherczada in latacul ci, i pctrecu Impreun cu
en, ca do obicei.

265
i atunci, in cea de a o sut douspreze
cea noapte

Mica flomazada se ridic1 de pe covor i gri ehereza-.

0, surioarii, te rog s spui pIn Ia capt rninunata


pOVtSte en irumosul print Diadem 1 en Aziz s1 Aziza,
v c-art vizirut Dandan 1a povestea regelui DaulMacan
,4ubtiduriIe Constantinici.
ehurezada zimbi surorii sale ii gral
On, de bun eam! din toat inima 1 ca pe e
uvcnit Inchinare! Dar numai dup cc mi-o va lngduj
regele nostru eel vrednic i druit cu atIt de alese
purtari!
Atunci regele ahriar, care flu put.ea s doarm, atcp-
tind cu mare nerbdare urmarea povctii, spuse
Poi si incepi
Atunci eIicrezada urmit I

Aadar, o, preafericitule rege, prinui Diadem.


a intrehat:
Aziz, cc tain ascunzi .tu?
Si Aziz rispunse:
0, doanine, t:ocmai pentru accea nici n-am
vrut s Intind dintru Ineeput mrfurile dinaintea
ta. Ce-i acuma de ficut?
i suspin (ho adIncul sufLetului. Ci prinui
Diadem stlrui CU vorbe atit de blinde, Iricit tIniml
Aziz sfIri prin agrii:
- Af1i, stipIne, e povestea acest-ci buci de
zarafir, pe care int zugrvitcn aur i argint doui
gazek, este tare ciudat, jar pentru mine e piin
de mihnirea amintirilor. Cci frumusetlie de vraj
ale celor care mi-au druit-o nu se mai pot terg
din ochii mci. Accea care a lucrat prima gazel
se nurnete Aziza. CIt privcte numele celei1a1tc,
mi-i amar s-l spun acum, pentru c ea, en mIna
ci, rn-a fcut coca cc sint. Da.r dac ani pornit
s-i vorbesc despre aceste lucruri, i ic vol povesti
Cu de-amnuntul, i do bun scani Iti vor
plcea i vor fi ca o nvtur pentru cci cc L
vor asculta cu luare aminte.
:p urmi, tinirul Aziz scoaso bueat.a de 7arafn
de sub genunehi, o despturi i o a.ternu pe covorul
pe care erau aezaU, Atunci prinui Diadem
vzu c era alet.uit in adevr din dou pitrate:
pc unul din ptrato era cusuti o gaze1i din fire
do aur rou i din fire do mtase de toate cubrile.
lar PC cellalt ptrat. era cusut tot 0 gazel,
dar din fire do argint i avind la git o salba de
aur rou do care atirnau trei pietre do topaz dc
Yonien.
VzInd gazelele cole atit do minunat inchipuite,
Diadem strig:
Slav celui care Inzestreaz eu atita rnies
trio mintea fpturilor sale
Apol spuse frurnosulul tinr:
0, Aziz. grbete, rogu-te, s povestet.i intimplrile
Cu Aziza i cu cea care a Wsut ceaialt
gazel.
$i tinrui Aziz ii spuse printului Diadem

Povestea fruniosutuj Az1x

Afl, dar, tinere doamne, cl tatil meu care


era uriul dintre cci rnai man negustori, nu mai
avea alt fiu afar do mine. Avearn Insi o yen-

267
oari, care fusese erescut Impreun Cu mine In
casa prini1or mci, deoarcce tatl ci murise.
Inainto do moarte, unchiul meu cptase de Ia
prinii mci fIgduina Ca mi va Insura cu vonoara
mea, atunci cInd vom crete man. Aa c no
lsau s stam toat vremca Impreuni, jar noi ne
simteam tare 1egai unul de aitiil, pmn i noaptea
(lormind In. ace1ai pat, ca s nu fim (1eSparii.
Trecincl anii i nol ajungmnd la vIrsta potrivita,
tata Ii spuse marnei
Trebuic sl insuram numaideelt anul aces
pe fiul nostru Aziz cu var-sa Aziza.
si-au hotarIt amIndoi ziua In care s scnie SCflCtul
do csuitorie i Incepur s faca pregatinile
pentru osp i ceremonie. Taicmeu vesti toate
rudele i toi prietenii, spunindule
Vineni, dup rugIciune, vom serb sene
unirii lui Aziz cu Aziza.
Tar maica-mea, la rIndu-i, IntiinI PC toate icci-nele
i pe toate neamurile sale. Si, ca s prirneasca
oaspcii aa cum so cuvine, mama i slujnicele din
cas spalara sala do oaspei pIn cc dalele de marmora
de pe jos sciipeau do curate, apoi aternura
preuri1o i Impodobir pcreii Cu covoare frumoase
i cu zarafiruri i zarpale do aur, pastrate in cuferele
edo maii. Tata, do alta parte, iu asupra-i
gnija cumpararil plcintelor i a zaharelelon, pregatirea
i orInduirca tvilor Cu butuni. Tar cu, pina
la ceasul sosirii musafirilor, plecai sa fa o baic
la 1amam, trimis do maic-mea, care avu grija
s puna un rob sa aduc in urma mea o frumoasbi
hain noui, cea mai buna cc so putca gsi, ca s-o
imbrac indat dup bale.
Mersei, dar, la hamam i, dup cc ma Imbaiai,
Imbrcai haina cea scump, care era atit do Inmi
resmat IncIt, pe unde treceam, trectorii se opreau
din drum anume ca sI adulmece aerul Imblsmat.
M1 Indreptai ctre moschee pentru rugciunca
care, in acea zi dc vineri, trebuja s aib icc maintea
nuntii, cmnd Imi amintil do un prieten PC
care uitascm s1 poftesc la zaiafot. Gribii pasul,
ca s flu intirzii, dar flu tiu corn rni riUIcii peo
iulicioar necunoscut. Atunci, fund Ieoarc do
sudoare din pricina bii fierbinti i a hainei celei
:flO fcut dintr-o stof cam groas, vrusei s mi
bucur do umbra rcoroas do pc acea ulicioar i
ma aezai pc-c banc do linga un zid. Dar, Inaintc
do a ma acza, am scos o batistt Impodobit d.c
zarafir i am intins-o sub mine. Ci atit era dc mare
aria. melt s-udoarca mi se prelingea do pe frunte
dea lungul obrajilor. Cum n-aveam nimic cu cc
s ma terg, batista aflIndu-sc sub mine, eram
tare necjit, iar suprarea ma fcea s asud i mai
mult. CInd, pin 1a urm, ca s scap din neplacuta
incurctur, cram gata sa-mi ridic pulpana
hainci ceici noi i s-mi terg cu ca broboanele
ce-mi iroiau pc obraji, deodat viizui ciizInd dmaintea
mea, uoar ca suflarea unci adicri, o batist
alb de mtase, a crei vedere numai Itni i ricori
sufletul i a erei mireasm 1-ar fi lecuit i pe un
beteag. Ma repezii s-c iau de jos i s privcsc In
sos ca sa vad de undo venise. i ochii mci Intlinir
atunci ochii unei tinere; aceca, stpIne, care,
In cele cc vor urma, Imi va darui IntIia gazela
cusut pe stofa do zarafir. Sta plecat i zImbea...

Cind povestea ajunse aid, $eherczada vzu zorii mijind


i tc:u. s1ioas.

269
C ntr-c o sut treisprezecea noapte

1a urm

Sta p]ccat1 i zImbea, Ia fereastra de Ia eatul


tic sus. Nici nu eutez a incerca si arLt cit era de
frumoas, cici Iirnba mea n-ar II In stare s-o zugrveasc
Intr-adev?ir.
Voi spune numai ci tIn1ra, tic indati cc vizu
Ca 0 privcam 1inta, Imi fcu urmtoarele semne
ii puse degetul aratitor Intre buze, apoi aplec
degetul eel mijlociu cl-I lipi de clegetul aratator
4ie Ia mmna sting, pentru ca, PC urma, s le aeze
pc amindou Intre sini. Dup care, ii trase rndar
it capul i, InchizInd fereastra, pieri.
Atunci, ztipacit cu totu], ulmit i aprins dintro
data (IC (IOrin, rmsei privind la fereastr, cu
nidejdea di tInIra care-mi rapise sufletni se va
ivi iari. Fereastra flu se mai desehise deloc. i
nu mi-am pierdut ndcjdea decit dup Ce, tot a.teptind
acolo pe banc pIn la apusul soarelui, uitInd
i de cstorie .i tie logodnie, mi-am dat scam-a
ca, fr nici o indoial. ateptarea mca era zadarnic.

Ma ridicai atunci, cu inima inciudata, i mu


indreptai spre cas. Pc drum, incepul si clespaturese
batista en pricina. al card parfum ni fermcc
atit de tare melt ma credeam In rai. Cmnd
o despturii en totul, vzui Ca pe un colt avea
sense en slove impIette frumos urmatoareic ver
sun

Vroincl a-i spUn( ct dc trist i mart?


E donut sufletului meu, ii scriu,
Cad scrisui a si?niru reztirsare,
Ci e( :,,De e ti-c scrisul belallu
i cijinuit, dc, iat-l, sub privire
Sc spuiber Ca fumul strveziu ?

Rspund : ,,Pentru c-mtreaja mea simtire


E numal dor i chin ; au eti zbanghiu
I)e flu cunoti nici semnul. de iubire?

Pc alt colt al batistei, erau scrise cu slove .nari


1 bine orinduite alte versuri

i periele-ncrustate-n chihlimbare,
fl merele cu-obrazul nrImziu,
Pc lingd chipul lui, par o-ntinare,

Cel ce-i vrea moartea o gse$e. tiu


In ochii-i ucigai, ce-atita moarte
Imprtie i-atIta dor pustlu.

Ccl care vrea betiile sd-i poarte


Ar cduta zadarn.ic alt paharnic,
Cind chipul lui bctii amare-mparte.

Jar frdgezimii lul, ca scrisd-n yar.


Doar mirtul d.c-i cunoate gustu-amarnic;
Tnrnlddierea? ramuriie doar

Aa melt, stpIne, am ajuns pmnd la urmd acas,


ca ie.it din minti, pe la edderea noptii. Gsii pe
copila unchiului rneu scdldat.i in lacrimi. Dar,
cind ma vzu, ii terse degrabd oehii, voni la mine,
ma ajut s ma dezbrac i ma lntrebd blind de ce
am intlrzi.at si-mi spuse cd tot.i musafirii emirii,
negustorii cci rri.ari i toi ceilalti, ca i cadiul i
diecii dup ce ateptaserd indelunatd vreme

271
sosirea mea, vLizInd eLi nu mal yin, au mincat, au
bLut i pe urmLi au plecat acas. Apoi adugi:
Tar tat1 tu s-a miniat foartc tare Si s-a jur
s amIne csLitoria noastrLi pInLi la anul. Ci tu, o, flu
al unchiului meu, de cc teai Purtat aa ?
Atunci i-am spus
Sa petrecut cut are i euture lucru.
51 iam povestit amnuni?t tutu]. Ea a p1it Ia
faLi, a Juat numaideclt batista PC care iam Int.ins
i, dup a citit cc era seris, sa pornit. po pun
5i mi-a zis apoi
5i nu tia spus nimic ?
I-am rLpuns
Nu Mi-a fcut numai nite semne, din care
insi eu n-am priceput nim.ic i tare a vrea s mi
le 1Limurcti hi.
51 i-am aritat cc fel do semne imi Ricuse fata
accea. Ea irni SpUSC
0, vLirule drag, do miai cere i OCh]i din cap,
n-as pregeta si mi-i smuig numaiciocit pentru
tine. Afl cii, pentru ati Intoarec In suflet 1initea,
slut gata sii to slujesc Cu toatii credinla i siii
inlesncsc o lnti!nire Cu femcia acasta care-.i
umple gIndurilo. Tar semnele cc i b-a fiicut nau
nici 0 tainii pentiu mine, (10 aratii limpcde cii to
dorete cu patirnii i ciiti cia intilnire peste douii
zile : degcte]e aduse intro sini aiatii nurniirul doi,
jar degetul pus intre buze Iti spune cii eti pentru
ca ca sufletul. Fii dcci incredintat cii dragostea rnca
pentru tine ma face siii yin in ajutor. WI iau
sub aripa mea pe amIndoi, ca sii vii ocrotese.
Iam multumit pentru credina i pentru bunele
ci cuvinte, care mii urnpleau do niidejdi, i vreme
do douii zibe atcptai acasii ceasul IntIlnirii: Eram
tare trist imi odihncam capul. pe gcnunchii von
oarei mdc, care flu inceta ii-mi dea curaj i sii

272
ma Imbirbateze. lar cInd se apropie clipa Intilniril,
so grbi a-mi ajuta s ma Imbrac i mi parfum
cu miinile ci...

(md pOVeStea aunsc aid, Seherezada vLizu zOrii niijind


.i, sfioas, tu.

Ci Intr-a 0 sut paisprezecea noapte


la .trni

Frurnosul Aziz povesti mai departe povestea ml


tmnirtihii print J)iadcm
MI parfurnui cu mIlnile ci, Imi Imba1samI
haina Cu fum de smirn, ma imbrLit.ii dubs .i-mi
spuse:
0, scump fiu al unchiului meu, iat ceasul
care ii va aduce 1initea. Ai curaj i Intoarec-te
apoi Ia mine potolit i muitumit. Du-te fara teama
i intoarcefe potolit i Inseninat. tti urez eu insami
s1-ti 1initeti sufictul i nam sI fiu fericit decI
tiindu-te fericit. Dar flu zabovi mult, ci Intoarcete
degraba, i vom tri iari amIndoi zile fm
moase d nopi bin ecuvintate.
Stracluindu-ma s-mi potolesc bataile inimii
i snmi stpInesc fiorii, Imi luai rmas bun do Ia
verioar i ieii. Cind ajunsei in straduta umbrita,
ma Indreptai, pun de zbucium, spre banca tiut.
Nici flu ajunsesem bine acolo, cind vazui fereastra
deschizInduse i ni cuprinse ca un fel de ame-teala.
Imbarbatindu-ma singur, privii etre fereasti
, icI dadui chii cu fata copilci. Atunci sirnlii
c incep sa mi claim i apol ma prbu.ii pe banca.
Tar tmnra sta ncmicat la fercastra i ma privea
CU oehii J.uminoi,. tinInd In mImi, anume ca s Ic

273
vid, o oglind i 0 batist1 roie. Dar nuniaidecIt,
fr si spuni 0 vorb, Ii - suf1cc1 mInecile, desco
perindu-i bratele pmn Ia umeri; deschise apol
mina i, rsfirInd cole cinci degete, ii atinse sinii,
pe urmi scoase mina ccalalt pe fereastri, tinind
oglinda i batista cea roie; fiuturLi batista do tici
on, ridicindo i coborind-o, dup care pru a 0
risuci i a 0 Impturi ; la sfirit, du.p cc ezu mdc-
lung cu capul plecat spre mine, so retrase dcodatj,
inchise fereastra i pieri. Toate acestea, fr a
scoate o vorb! Si ma ls aa intr-o noclumerire
drnard, netiind nici dac s niai stau, nici dac
s p1cc. NeInstare s mi hotrsc in vreun id,
am pnivit fereastra ceasuri intregi, pmn Ia miezul
no4ii, cind, bolnav de ginduri, ma mntorsei acas,
unde-o gisii PC hiata mea verioar ateptindu-ma,
cu ochii inroiti do puns i cu fata plina de triste
e i dc supunere. Eu, istovit do nclejde, stam
s m prbuesc pe jos, intr-o stare jalnic. Verioara
inca so repezi atunci in au.torul meu, ma cuprinse
In brate, ma saruta pe ochi, ml terse lacri
mile cu coltul mineeii i ca s ma 1inLtesc, Imi
dete s beau un pahar de erbet mnmiresmat cu
sirop do lion. Dup care, plina do duioie, ma
intreba do c-c-am zabovit atita i de cc mi-i fata
aa do mihnita.
Atunci, cu toate cL ma simteam sfirit, iam
povestit totul, aratIndui i semnele pe care Ic
fcuse frumoasa. 5i vara mea Aziza ml gri:
0, Aziz al inimii mole, Intelesul semnelor,
rnai ales al COlor cinci degete i al oglinzii, este c
tInra Ii va trimite 0 scrisoare peste cinci zile la
boiangiul din coltul strzii.
Atunci strigai
0, copila a inimil mdc, do sar adeveri cuvintele
tale! Do aitminteni, am bagat do seam
Ca la coltul acelei ulicioare este, in adevr, prvlia
unui boiangiu iudcu.
Dup care, nemaiputind s Infrunt furl una amin-.
tirilor, Inccpui s suspin la pieptul verioare
Aziza care, pentru a ma mInglia, n-a precupeit
nici cele mai duioase cuvinte, nici imbririJ
cele mal fierbinti. Si-mi spunea:
Gindete-te, Aziz, c, de obicei, mndragostiii
infrunt ani i ani ateptInd, i rmIn neclatinati
n nadediIe br; pe cind tu, nurnai de-o sptmIn
cunoti chinurile inimii i iat-te copleit
de o tristete fara de seaman. Nu te lasa frint, o,
fiu al unchiului rneu ! Scoala-te i rnnInci din
cc ti-am adus aid i bea din vinul pe care ti-I
torn.
Ci eu, tinere stpine, n-am izbutit s inghit nici
o Imbuctur i nici o Inghiitura. Ba mi-am pierdut
i somnul, de rn-am fcut galben Ia chip i
mi s-a schimbat Inftiarea cu totul. Cad pcntru
intlia data ma cuprinsese atunci arita sinitirii i
gustarn din iubirca cea amar i dulce.
i astfel, in cele cinci zile de atcptare, s]bii
cumplit, jar var-mea, Intristatil din pricina inca
nu ma prsi 0 clip i-si petrecu zilele i noptile
la capatiiul meu, povestindu-mi, ca s ma
lnsenmeze, istorii de dragoste. 5i in bc s doarm,

veghea ling mine i o vedeam uneori tergindu- i In grab lacrimile furie. bn cea (IC a cincea
zi Inclzi ap la harnamul din cas, ma sili sa
ma scol i s ma imbiez, apoi ma Imbraca i-mi
spuse
- Dute repde Ia intilnire ! $i fac Alab s
Implineti doru]. i vindeceti sufletul cu balsarnu-.
rile lui
A.tunci cu ieii repede i alergai Ia prvIi
boiangiului.
Din nenorocirc, era Intr-o sirnbt, jar iudeul
nu-i desehisese prlvlia. Eu ins ma aezai In
faa uii pravalici i ateptai pin cc incepur s
rsune glasuriW (10 chemare Ia rugiciune ale mue-
zinilor din minarete, la apusul soarelui. 5i cum so
lisa noptea, fdri do nici un fobs, rn-a cuprins
teama do Intunecime i rn-am h.otirIt sa ma Intorc
spre casa, undo am ajuns ca un om beat, fara sa
tiu cc fac on cc spun. Pc biata vari-mea Aziza o
gasii in picioare in odaic, Cu fata clitr.e zid, Cu un
brat sprijinit p0 un scaun i Cu o mina pe inirni.
$i suspina trist versuri plingatoarc despre dra
gostea nenorocit.
Dc Indat cc vzu Ca rn-am Intors, Ii terse
ohn cu coltul mmccii, veni inaintea mea, sumdu-se
sI zimbeasci, pentru a-i ascunde durerea,
i-rni spusc
0, yore scump, Allah faca sa tina cit mai
mutt fericirea ta! Dc cc, In be sa vii singur,
noaptea, pe ulite pustii, flu ti-ai petrecut restut
nopii cu tinra care ti-c clrag?
Atunci, pierzindu-mi cumpatul i socotind
clip ca voia s-i bata joc do mine, o impinsei
mInios i aa do repezit, c ca czu lovindu-se do
coltul divanului i-i fcu la frunte o rana mare
din care singeic tInca iroaie. Ea, sarmana, in
lOC S se supere do rautatea mea, fara sa-mi
spun o vorb grea, se scula mncctior, aprinse
bucata do lasca a carei ccnua o puse pe ran i
se leg la cap cu o batista. Sterse apoi sIngebe
care patase bespezibe do marmura do pe jos i, ca
i cum nu s-ar fi Intimplat nimic, veni zImbind
lInga mine i-mi spuse cu multa blindete...
Cmnd povestea ajunse aici, $cherczada vzu zorli mijind
i, sfioas, nu mal spuse o vorb pestc role ingduite.

276
Ci Intr-a o sut cincisprezecea noapte

Ea urm:

Si, ca i cum nu s-ar fi IntImplat nimic, veni


zImbind lIng mine i-mi gri cu mult blmndete:
0, fiu al unchiului meu, sInt tare mIhnit c
te-am necjit CU vorbele mole nepotrivite. Iart-m,
te rog, i povestcte-mi cc s-a IntImplat, spre a
vedea do flU pot gsi vreun leac!
Atunci i-am povestit cum totul imi fusose Impot
ivi i ca flu ciip1tascm nici o tire do la necunoscut
i. Aziza Imi spuse
0, Aziz al ochilor mci, pot s to Incrcdinez,
fr ovire, Ca VOl jzbihdj in coca cc dorcti.
Este numai o incercare a rabdarii tale, la care
to supune tInra, pentru a vedea cit do tare este
iubirea ta i cit do statornic eti fa do ca.
MIme, aadar, grabete i mergi do te aaz pe
banca do sub fercastra ci, i do bun searn ai s
afli Un mijloc potrivit clorintelor tale.
Pc urm, vara-mea Imi aduse o tavi incarcati
cu bucate, dar eu am zvirlit tot.ul la o parte, jar
farfuriile zburara i se rostogo1iri in toate partile
pe covoare. $1-i artai astfcl Ca nu voiam
nici sii mnInc, nici sui beau. Atunci, biata var1-
mea aduni cu grij i in tcero ciohurile do pe
jos, terse covoarele i veni s se aeze lingi salteaua
pe care ma Intinsesem. Si nti conteni tot
timpul nopii s-mi facli vInt cu evantaiul, spunindu-mi
cu nespus blIndete cuvinte gingae .i mmglietoare.
lar cu gIndeam: ,,Ce nebunie c s fii
Indragostit! Cum so lumin de ziua, ma sculai in
graba i ma dusei In ulicioara, sub fereastra fetei.

277
Dar abia ma aeztsem pe banca i vzui Icreastra
dcschizIndu-se, jar Inaintea ochilor mci
fermecati se ivi frurnosul chip al cclei cc era tot.
sufletul meu. mi surIdea Cu t.oi dintil Intrun
:f ci tare placut. Pieri o clip?i Sc intoarse tinind
In mImi un sacu1e, o oglind, un ghiveci de flori
i un felinar. Apoi iat cc facu : mai intli baga
oglinda in sac, leg sacul si-i arunc in odaie; pe
urm, cu o micare de nespus, jj dcsfcu prul
ce-i cizu grcoi, acopcrind-o toat i ascunzIndu-i
o clip fata: clupa care aez felinarul Intre florile
din ghiveci ; la urm, lu totul i picri, jar
:fereastra se inchise. i inima-mi pleca odat cii
tinra, pc cind eu rmsei Intr-o stare vrednidi
do puns.
$tiind din cele intimplate pmn atunci di zadarnic
a mal ii ateptat acolo, rn-am indreptal
aemIngiiat i chinuit catre cas, undo-am gsit-o
p biat var-mea pllngInd i cu capul Infurat.
cu dou fIii, una peste fruntea rnit, alta. peste
Chii bolnavi do lacrimile pe care le varsase I
vremea lipsci mole i In celcialte zilc do amaradune.
Nu ma vazuse, i sta apiecat, cu capul
sprijinit intr-o mIna, icgnindu-se in armonia infiorata
a unor stihuri pe care le murmura incetior
Ma tot gindesc La tine, Aziz! Spre cc trim
Departe-acum de mine bati rzegrul cald.athn?
.Aziz, rdspunde-mi! Linde te dud, La care pra.g
i cauti aUnare, pribea.gui meu eel drag?

G-indete-te, La rindu4i, iiziz, cicum, tu:


3d tii Ca oriiunde te-ar duce - vrei on nu
Ea, Soarta cc rIvnete La fericirea mea,
/iziz, 0, niedierea, nieicind nu vel putea
S mai gdsefli caiclura cluiosuiui cmin
Pe care-Aziza-n sufiet fl-i riclica senin.

Ru mid n-asculfi, Azize, ce-fl spun, 0 peci grdbit


Pe drumul Mu, departe de mine, razie fit.
Jar ochil mel, in urma-fi, pornese aa, deoctat,
Jzvorul br de lacririvi, fierbinte, nesecat.

Ak, inima mea trist, plingi, inimU, mereul


Cel drag e dus departe, s-a dus iubitul men.

Md tot gindesc Ia tine, Aziz: spre cc tdrim


Departe-acum de mine ba negrul caidarim?
Aziz, rdspundemi! Uncle te duel, 1(1 care prag
41 caufi alinare, pribeagul meu cci drag?
Cind sfiri, se intoarse deodat i ma vzu.
NumaidecIt se opri mnaintea mea, fr sa poat
rosti o vorb, fr o oapt, cu pleoapele ldsate,
palid i trist. Tntr-un tirziu, grai:
0, vere drag, asaz-te i povestet-mi cc i.
s-a IntImplat i de data aceasta.
Sii povestii totul amnuritit, artindui scm
nele de tain pe care ml le fcuse tInra. Aziza
Imi spusc
Bucura-te, cci dorintele tale s-au Implinit,
Af1LI, dar, c oglincla virit in sac vrea sa zic
soarele care apurie: aceasta Insemneaz cd te
eheam mime sear Ia ca acas; prul negru desfcut
i acoperindu-l chipul insemneazii noaptea
care acoper pmintul cu intunecimea ci: ceea cc
Intdre5te semnul ccl dintli ; ghiveciul cu fIori Insemneaz
ca trebuic s intri in grAdina casei, din
ciosul ulicioarei; cit privete felmarul pus in ghiveci,
insemneaz c5, odatd intrat in grdiri, tre
bule s te indrepi spre partea unde vel zdri ian

279
frilnar aprins t si atept,i acolo venirea lubitel
tale.
Ci cu, in culmea dezamIgirii, Ii strigal:
Cite nidejdi Inchipuite flu mi-al dat cu liirnuririle
tale Ineitoare! Oh, tare sint nenorocit!
Atunci Aziza f ii i mai drgstoas cu mine
decIt do obicci i-mi spuse vorbe dulci i 1initi
toare, dar nu Indrzni s so mite de la locul ci
i nici sn-mi aduc s beau on s mnInc, tornIndusc
do rabufnirile mdc do minic i de ciud.
A doua zi ctre sear, ma liotarli s Incerc
pasul i, Incurajat do Aziza, care-mi da atItea dovezi
de daruire i de uitare do sine dcsvlrite,
pcind In taina plIngea amarnic, ma Imbiai i,
ajutat do ca, Ifla imbrcai cu cea mai frumoasa
haina a mea. Dar Inainte dc-a mi lasa s p1cc,
Aziza Imi arunca o privire deznadajcluita i-mi
spuse cu lacrimi in ochi
- 0, fiu al unchiului meu, Ia acest bob do
mosc curat i inmiresmeaz-ti buzele. Tar dup
ce-ti Wi fi vzut iubita i te vei bucura de ea In
toata voia, fagaduiete-mi ca-i vei recita versul
pe care ti-i vol spunc.
Imi arunch brate1c In jurul gItului i suspin
adInc. Atunci Ii jurai ch-i voi spunc tinerci versul.
Si Aziza, 1initit, ma sili sa-i rcpet Inainte do
piccare, dci nu pricepeam nici cc voia, nici cc
ar putea s urmeze dc ad:
Oh, pe Allah! voi, toti aceia care
Iubi, spunei-mi: dac dragostea
N-ar fi s stea clecIt in inima
Victimei sale, unde-ar fi scpare ?...
Plecai cu pai grbii i ajunsci la grdin,
uncle portita era deschisa i unde, in fund de tot,
ardea un felinar ctre care mi indreptai prin in
tuneric.
CInd ajunsei Ia locul undo so afla lumina, cc
minune m atepta! Gisii, Intr-adevr, o salii minunatLi,
cu bolta arcuit i cu 0 cupoli acoperiti
pe dinuntru cu filde i CU ahanos, i hinnnat
cu uriae sfenice do aur i cu lilmpi man do enstal
atIrnate cu lanturi do aur do tavanul malt.
In mijiocul slii, dintrun havuz, sm1tuit Cu po
doabe de toate culorile i cit Impletituni (10 clesenc
desvIrite, murmura opotuI unei ape ale cirei
oapte numai i to i rIcoreau. Ling havuz, pe
o msut do sidef, so afia o tavLi do argint acoperit
cu en tergar (IC rntase, jar pe covor era
un vas de Damasc, pe al crui git rsucit atirna
o cup tot de Damasc.
Atunci, o, tinere stipine, eel dintli lucru pe
care-i fcui fu s dau la o parte tergarul do
mtase cc acoperea tava cea mare do argint. Bunttiie
pe care ic vzui acolo, le mai vd parc
i acum in fata ochiior. In adevitr, erau acolo...

Cind povcst(a ajunse aiei, $eherezada vtzu zorii niijind


nu mal spuse o vorh peste edo ingdduite.

Ci Intr-a o sut saisprezecea noapte

Ea urms

Vjzjrul Dandan continua astfci, pentru regele


Daul-Macan, istoria pe care frumosul Aziz o po-
vestea mnaru1ui print Diadem:
281
In adevr, erau acolo patru pui fripi, aurii 1
rimiresmai, gtiti cu toate aromele trebuitoare.
Mal ciau i patru oluri de portelan, mult inciptoare,
unul cu mahalabia aromat cu suc de por
tocale i presrati cu fistic smicurat i cu scortioar
i pisat ; un altul cu stafide stropite i aro
mate cu sirop de trandafiri; al treilea, oh! al
treilea! cu baclavale din foi subiri, mestru mpturitc
i Impirtite in romburi gingae; al patrulea,
cu cataifuri in sirop bine legat i parc stind
gata si plosneasc de umplute cc erau. Si acstea
toate se afiau numal pe o jumtate de tavi. Pc cealalt,
so gseau tocmai fructele care Imi plac eel
mai mult: smochine zbIrcite do coapte i alintIn
du-se parch, tilndu-se dorite; apoi chitre, lmii,
struguri proaspei i hanane, jar printre ele erau
presrate Lion de toate culorile, trandafini, iasomie,
lalele, crini, zarnacadele.
Atunci, pun de IncIntare, am spus necazunilor
mdc s picce i bucurici s-i fac-n mine cuibul.
Eram Ins olcac Ingriorat, nevzind pe acolo
nici o fptur vie dc-a lui Allah. $i eum nu zream
nici vreo slujnic, nici vreo roab care s
ma slujeasc, flu inclrazneam s ma ating de nimica.
Ateptai cuminte s vin iubita inimii mele,
tiar trecu un ceas de vreme, j nimic; mai trecu
unul, i Inca unul, i tot nimic ! Incepui s ma
simt chinuit de foame, cci flu mai mincasem de
mult, amrit cum lusesem din pricina doruriior
mdc farI de zare. Acum Insa, intrezarind Un in
ceput de izbind, mi se Intorsese pofta de mm
care, prin mila lui Allah, i ma simeam recunos
ctor sarmanei Aziza care Imi tot spusese c vol
izblndi i-mi tlmAcise bine Inelesuriie semneIor
I)esert pe baz de fin, lapte .i orez piSat.

282
.Aa Ca, nemaiputind s mndur foamea nprasnic
ce ma chinuia, m1 npustii mai intui asupra
minunatelor cataifuri, caremi placeau mai mult
ca once, i aruncal pe gIt flu mai tiu cite bucL
Parc fusescr framiritate cu miresmele duhurilor
sfinte de miinile luninoase ale huriilor! Pc urm,
ma repeii asupia ispititoarelor baclavale scldate
in sirop i ma ghiftuii spornic cu tot ce-mi irn
bia darnic soarta. J)adui apoi pe gIt intreaga cup
de alb mahalabie cu fistic pisat, care parc imi
rcorea inima. Trecui .i la pui, mIncai unul, mmcai
pe-al doilea, pcal treilea, pc-al patrulea, atit
era do maiestrita umplutura din ci, drcas cu
seminte acrioare do rodie. Dupa care ma intorsei
spre fructe, ca sa ma indulcesc, i-mi desft.ai
cerul guru aleglnd i cumpnind pe indelete. i
incheiai masa gustind vreo patru lingurie de ro-
die i inltind slav lui Allah pentru darurile lui.
i pusei capt Ia toate, potolindu-mi setea din
marele ol do Damasc, fr a ma folosi de cupa
cc mi se pru do prisos.
Pc urrn, dup ce-mi umplusem bine pintecul,
sirnii Ca ma cuprinde o moleca1a grea i parc
tot trupifi mi so topea. Abia mai gsii puterea s
ma spal pe mimi i sLi ma Intind pe pernele de
pe covoare, cufundindu-m intrun somn adinc.
Ce s-a mai petrecut in noaptea aeeea? Tot cc
tiu e Ca dimineata, trezindu-m sub razele arzabare
ale soarelui, zccam Intins, nu pe covoarele
cele moi, ci chiar po marmura goal, i aveam pe
pielea pintecului un plc de sare i un pumn de
cenu. Atunci am srit ca ars, rn-am scuturat i
am privit Ia dreapta i la stInga, dan n-am vzut
in jurul meu nici urm de fiint vie, nicieri,

283
Marc Imi era nedumerirca i spaima. Mm ins foarte
po mine insumi i ruinat pestc msuri dc sI1)i
ciuni1c? crnii mdc i dc puinaIatea tiriei mdc
la veghe i Ia oboseala, pornii mihnit cItrc casi,
uncle o gisii pe biata Aziza jelinduse mcctior
i spunind stihuri amestecate cii lacrimi
In iin iegnare sc nal-o adiere
Si vine peste cimpuri spre mine lunecind.
Ii recunosc mireasma de iarb i de mieve,
Presi7nt cun puneri pletemi dcgtcle ci, blind

0, vino, adilere cluioasd I Pdsdri cIntcL


E h?irzit de soart al inimii fior.
Au, d.e-a putea, iubire, s te cuprinci, plpin.cl,
La piept, ca-ndMgostitul iubita lui, cu dor!

Oh, Inclulceste-o clip cu dulcea-i rsu flare


i spulber in vmnturi al cliinului temei
i-ainarul unei mimi inclrdgostite care
Se-neac in durerea nefericirii ci!

Tu pleci, Aziz, clar mie ce-mi mai rminen urmi,


Din toat bucuria pmmntuiui Intreg?
Cind lacrimile-amare rtisufietul mi-i curm,
Ce gust mai are viata, Ce drum s mcii aleg?

Ak, cine-mi poate spune Ca sintem ca doi gemeni


La suflete? Ca ducem la fel povara.grea?
Ca inima ta geme i suf era asemeni,
In flacara iubirii arzmncl cum arde-a mea?
Vzindu-m, se ridict repede, ii tcrse lacrimile,
ma intImpin cu vorbeic cele mai blinde i rni
ajutii s-mi scot hainele, pe care le mirosi do
inai muite on si-mi spuse

284
Pe Allah ! o, fiu al uriehiului, meu, flus m
resmele pe care le las In haini atingerea unei
femei Indrlgostite! Poveste.cte_mi cc s-a Intimplat.
Eu rn-am grbit s-i implinese dorina, in vreme
cc fata ci so fcea tot rnai ingindurata, pin cc imi
spuse Cu spaim
Pc Allah o, Aziz, nil mai sint 1inititi In
piivina ta i tare rni tern ca necunoscuta s flu
to fe s treci prin man necazuni. Afl, dan, Ca
sarea pusa pe piele iimcmneazi ci ca to gsete
tare searbd, pe tine, mndrigostit.ul atit (10 ptima,
din pnicini Ca te-ai lsat invins do sornn i do
oboseal. Tar cenua inseamn : ,,Aliah s-ii Inturicce
chipul, Ie, eel cu dragoste amtgitoare! Ast:fcl,
Aziz al meu, aecast femeie, in be s fie
duioasa Ott oaspelc ci i sri-I trezeasca blind, 1a
pnivit cu greai i i-a dat a inielcge c nu e bun
decit sa mnince, s boa i s doarrn. Ah ! dc
to-ar scpa Allah dc dragostea aces tei femei lipsite
do rnjl j do inirni
[u, atunci, auzind aceste vorbe, am inceput s
m.bat cu umnii In piept i s stnig
Eu sInt vinovat, cad, pe Allah! aceastli fem
dc are dreptate ; mndrgostiii nh trebuie s
doarmi. Ah! Cu prin greeala mea mi-am pricinuit
nenoroeirca. Acuma cc s fac, fiic a unchiu
Iui meu ? Ah fie-li mill i spune-mi
Biata Aziza, verioara mea, care ma iubca atIt
de mult, era topit do diLirere vzindu-mi aa de
mIhnit...

Cind povestea ajunse aid, $cherezada vzu zorii mijind


i, sfioas, Uieu.

285
Ci intr-a o sut aptesprezecea4zoape

)a povesti rege] ul ahriar i

Aadar, preafericitule rege, vizirul Dandan a


urmat astfel, pentru regele Daul-Macan, istoria
PC care frumosul Aziz o povestea prinu1ui Dia-
dem:
I3iat?i verioara mea Aziza, care mI iubea atit
de mult, era topit de durere vzind u-rnc aa de
mihnit, i-mi rspunse:
Pc capul i pe ochii mci, 0, Aziz, cc uor
mi-ar Ii si te ajut, dac 1)unaCuvjjn1 mi-ar ing
iclui s ies, si ma due i s yin cind vreau i
iinde vreau. Acum ins, Inainte do a ma mirit.a,
datinile Imi poruncese s stau numai in cas. (j
ascult cc trebuie si faci, ca s pot veghea de
departe la izblnda ta, do vreme cc nu pot s Liii
cu insimi legtura dintre tine i fata aceea. Iat
cc zic cu, 0, Aziz! Intoarce-te ast-sear in aceIa
i be .i pzete-tc mai ales de ispita somnQhu.
Pentru aceasta, nu minca nimie, deoarece mInca
rca ingreuiaz simturile i le moleete. Feretet.e
sli adormi i o vci vedea venind la tine spre miezul
noptii. Allah s to aibi in paza lui i s tc
apere do role!
Atunci eu nu mai dorii decit si vin cIt mai
curlnd noaptea. and cram gata s plee, Aziza nu
opri o clipa ca si ma sftuiascii:
Ta aminte ca, dup cc tInra iti a fi im
plinit dorin1e1c, s flu uiii cumva sai spui sti
huribe cc te-am InvLitat.
Si-i rtspunsei
- Ascult i ma supun!
Apol ieii din casa.
CInd ajunsei in grdin, gisii, ca si-n ajun, sala
luminata bogat i masa plin cu tivi man, mncrcute
cu bunatati, Cu dulciuri, Cu iiucte i Cu f.[oni,
De indat ce mirosul flonilor i al tuturor acelor
I)unkta1i mia atins nri1e, sufletui meu nu s
rnai putut stpmni, rnam supus dorintelor i am
mincat din plin din fiecare fel i m but din
(ana cca mare. Si cum imi placea nespus, am haul
pin ml s-a umplut hurta. Eram cum flu so poate
.rnai multumit. Dar cleodat picoapele Incepura sa
ml se lnchid, iar Cu, ca sa lupt Impotriva sorniiului,
Incercam s Ic tin deschise cu degete1e
Zadarnie Insil. Atunci mi-am zis: ,,N-am sa adorm,
dar am s-mi pun capul pe-o perna oleac, atIta
tot! Dan n-am s adorm, flu! Luai o pern .i-mi
pusci capul pe ea. $i flu ma mai trczii decit a
doua zi In plin lumin. Eram intins, nu in sala
ca minunat, ci Intr-o odaic ticaloasa care slujea
pesemne nmndai1or. Pc burt aveani un os de
picior do oaie, o baica urnflat i cIiva simburi
do curmale i do rocove, Ian linga mine, dou
drahrne i un cutit, Atunci. buirnac cu totu ma
sculai, aruncai do pe mine toate aceste lucruni
i, minios do cc ml so Intimplase, nu Iuai deelt
cutitul i ma Intorsei acas, undo o gsii pe Aziza
murmurind cu jale stthunile urmatoare:

Ak, acrirnl ale ockilor mel, grele,


Vol sufletul intreg ml 1-ati topit
i-ai mistuit lumina fiinei mele!

2a7
Jar eel ce m ucicle, eel lubit,
E tot mal nemilos .i mcii posac.
Ci oare flu-i un vis nemrginit

S suferi pentru eel cc ti-este drag,


Cind e frumos ca soarele scum?
0, scump Azize, nu mai pot s tac!.

Tot sufletul Imi e de tine pUn,


Tu inima mi-al Invscut-o-n dor
i mi-al spat in ea genuni de chin!
Eu, Inc negru de ciud, ca s-.i dea searna ei
sosisem, Ii aruncai citeva vorbe de ocari. Ea insi,
stipinitl i cu o duioie ncspus, ii terse ochii,
veni la mine, Li puse bratele in jurul gltidui meu,
mi strinse cu drag la piept, c cind cu incercam
so indeprtez, i-mi spuse
- Oh, bietul mcu Aziz, vd ci i in noaptea asia
teai hisat biruit de somn.
lar cu, ncmaiputIn(1 Indura, ma prbuii pe covoare,
inbiiit de nccaz, i zvIrlli cit cob cutitul
pe care-i luasem. Atunci Aziza se aez lingi mine
i Incepu s-mi fac vInt cu cvantaiul, indemnIndu-ma
s am curaj, cci totul avea s se Pindrepte,
pIn la sfIrit. Apoi, la rugmintilc ci, ii
spusci ce gsisem pe mine cind ma trezisem, i
adugai:
Pu Allah ! grbcte-te s.-mi tlmiceti in
telesurile
Ea Imi rspunse
Ah, Aziz, oare nu to-am sftuit s nu to lai
ispitit de mIncare, (a s poi sX to fere.ti (ic-a
adormi ?
Dar cu ii strigai
Ah, grlibetc-te smi ta1maceti Intelesurlie
Ea gri
- AfI eLi liica umfiatiL.

Cind povestea aj un so aioi, e)ierezada zu zorii rnijind


?, sfioas (:uni ora, nii rnai spii.se 0 VOrl)a ))Ste cole
iiigaduite.

Ci Intr-a o sut opts prezecea noapte

rm

-. AfIli eli ba.ica umflat InscmneazLi (a inirna


I a, cu toate cli to aflai In casa iubitei, rlitLicea prin
J1/.(IlIIliHi i flu dovo(lea mult InflcLirare. Sim
null (10 ciiimalc vor s spun Ca, la fel cu ci,
c1I lipsitde gust, cLici dragostea, carei mduv
inimii, Ii 1ipsete cu totul. SemineIe dc rocove,
aici copacul lui Ayub , printele rbdrii, au
lost pose ca s-i aminteascii do acoastLi virtute
do mare prc pentru indrgostiIi. Despre osul de
picior do oaie, mi-c greu sLI spun cc poatc sa inSCIHflCZC.

Eu strigai atunci
0, Aziza, clar ai uitat. do cutitu1 ccl cu larna
lun i sublire, i do edo dou drahme
Aziza, tremurInd din tot trupul, Imi rspunse
Az, mi-e teama pentru tine ! Cole dou
(lrahmc insemneaza ochii ci. Ea vrea s-i spuna
,,Jur pe ochii mci c, dac mai vii odatli i adormi
iar, am s to injungini cu cuitul, flirli de mi1 !
0, fiu al unchiului mcii, muit mic team, dar, ca
Joy din I3iblie, personaj 1oiirte stimat do arahi.
nu t( supr, ascund mcreu in mine tulburarea
phng In taccr(, smgura In casa goaUl. $1 nu am
i1t. mlngiiel(clccit suspincle mdc
t.rni sin.ii atunci inima pIinI do rnil porit.ru
(i(1VO[(a ci ui spisci
Pc viaa mea, fiici a i.inchiului ineii, Cu leac
(ste pentru toate astea ? Ah, jutirnI s its din
aceasta n(nOrO(ire fitII tie cap!it,
:a yj st.rig(i
(ii toat.a dragost.ta i cu bucurie ! Trebuie
nu.thai s dai ascult.are color cesi spun i si :f.aci
nLocmai, aitfel nu so poate izbIndi nimk.
1Lspunsei
-- Ascult i ma supun. I jur pe capul tatalu
Uht:U

Atunci Aziza, increzaloaro In fag(iduina mea, Se


sur4i lericita, ma irnbratiu imi SUSC
- El bine, iata ! Acum trebuje sii dormi intreaga
il, aa ca Ia noapte sa flU rnai simti ispita
ta somu. (md Ic vci trezi, am sti dati eu Insimi
s mninci i s bei, i astfel nu to vol mai teme
do nimic.
Si Aziza ma sili sa ml culc i mt freca uure1
PC spate. Sub mingiierca ci clulce, repedo am
adormit. (nc1 rn-am trezit spre seari, ea edea
tot linga mine irni facea int cu evantaiui. $1
im .bgat tie seama ca plinseSe niereu, Cci pe
haineic ci erau urme do lacrimi. Aziza so grabi
atunci srni aduc mincare simi (lose cu muini
el ia gur Imbueturilo, jar cu flu faceam decit
:s Ic Inghit, pln ce ma sturai deplin. Pc urma
irni dete s beau o ceac do sirop do gingifar
amestecat Cu ap do trandafiri, (arc ma inviora
tofu. Imi spaa apoi mIinile, mi Ic .terse cu
uo. fae.rgar :inmi.resmat cu rnosc i in stropi cii
apli d: flori. Dup care mi aduse o hain nn
nat, ma Imbrc i-mi spusc:.
1)ac vrea Allah, noaptea acuast va li noa
ta Implinirii (lorlnielor talc
.Tnsotindumi pin1 Ia u, adiug Ia s1irit
- i)ar rnai aics s nii uii ruguminlca na
) mntrebai
(are rugaminte ?
?a rusptinsc
0, Aziz, versurile cc icam mv at
/\junsci aadar In grk1in i, ca i in hihc
nopi, intrai in sala cu bol.ta arcuit i rn a
(ovoareb3 edo scurnpe. Si rum cram foari c
liii, ma uitai Ia tvi CU nepsarc i riImisci dc
thr pIn citie rniezul noptii. I\Ju se vedea nincn.
nti xc auvoa fill cm zgornot fi mi xc parca noa.
Ica lung cit tin an, dar ateptarn rabdator 3.na
inle. ( cud I iccuscia trci .sferturi din noapie s
,O(,Oil 1fl(VJ1.1S(iH Xii vesteasca zoru, ma sirntn
m(ctul en inectul tot mai flmind .i tot rnai -
p]1it sit gust din cole hunatati. pIn (c nu rnam
nnti putut impotrivi, niam sculat numaidecIt in p
am dezvelit. tavile i am rnmcat pina .-c
rnam sturat. Pc urm am bunt un pahar, pe urmu
aflul, i aa pin Ia al zeculca. Niam simtit c:apu3
gr(u, dar rnam stpIriit cu tIrie, ma intindeam
i ma suceam intr-o parte si-n alta, i chiar rc
clipa rind cram gata s flu ma mai pot birni,
auzii (a un zvon de risete i do :fonete de miIasi.
Abia avui vreme su sar in picioarc, simi spa).
rniini)c i s-mi cltesc gura, ca i vzui perdeana
ca mare din fund dinduse Ia o pane. SurIzutome,
nconurata do zece fete frumoase ca nite side,
ca intr... Prea insi luna. Purta o haina (IC atIaz
verde esutu cu fir do aur rou. Parc anufl3e
pentru ca, tinere stpInc, fuseseril a1cituite stihu
rile poetului
Deci, iat-o ! Cu privirea-i ml udra,
Cu chipu-i ca vrjit se-czrat.
Prin verdeai rochle subtire
Vcl sinil izbucnznd deodata.
Jar prui, despletit pe umeri,
Ca o minune i, revdrsat.

5i claca-ntreb cc nunu poart,


Rspunde ,,Eu sint zina care
Aduce cu privirea-i mindr
A -ndrgostij;ilor pierzare
i irtirnile br le arde
In flacdra fr erujare.

Dci spun dc clthiurik grele


Ale zubrii. lmi rspuiule
,Smnt st?nca rece .i vzduhul
Ccl far de eCOU ; CI ?tfldc
S-a puns vreu om cd stinca tace
Sau cd vzdukul nare unde ?

Ci eu ii spun aa: ,.Fecioar,


Dac ti-c inima o stincO.,
Atunci, cu de9etele mele,
Ca Musa, i cu, astazi inc?i,
iac Ca din stinc s tisneasCd
Un. clar izvor dc apd-adiiz.cd.

Si, in adevar, tinere doamne, do indata cc iam


spus aceste stihuri, mia suns si mia g
Foarte binc I 1.)ar cum cleai izbInclit do da
asta s no to ]ai biruit do omn ?
I-am rspuns:
Adierea venirii tale mi-a Inviorat sufletuL
So intoarse atunci etre roabe i Ic fcu un
semn din ochi. i dc numaideelt ieirii i ne I
sarii singuri in sal. Veni i se aez Iing mine,
mu luu la piept i-i incolci bratcle in juru] gI
tti]ui moo. Jar cu, npustindu-m1 asupra buzelor
i, ii mucam buza do sus, in vrcmc cc ca Imi
mioea buza de jos. Fe urmu am Iuat-o do mijioc,
am Indoit-o i ne-am rostogolit amIndoi pe covor.
Si am Inceput s ne zbenguim, sirutjndu-ne, im
1)raisiindu-ne, ciupindu-ne, muci ndu- n e, prinzmn -
du-ne (le coapse i de picioare, zbMIndunc ca
petii po uscat, pIn Ce se prbui. sleit i.n braWie
mole, moarta do dorini. Noaptea accea a fost
0 noapto do sarbatoare pentru inima mca, intocmai
corn spune pootu]
ilk, veseld-mi fu noaptea ?i u,soard,
i mal plcut decit once noapte
Din cite sortii rn.i le-ncununar.
Jar, plin, cupa n-a ldsam s rabd.

i somnului grtiii: ,,Socoi tu, oare,


i-lcum, Cd te-ar don aceste pleoupe ?
Dan coapsele i zveltele picloare
Le imbiam pe rInd : ,,Hai,mai aproape !
Oar cind se fcu diminea i mu preguteam su
p1cc, ea ma rnai opri 0 clip ca su-mi spun:
Ateapta oleac! Vreau s-i mai dezvlui
ccva...

Cind povestea ajunse aici, Sherezada vizu zorii Tmjind


i, sfioas, tcu.

293
C mu-a o sut notiasprezecea n.oap(e
tirrna

Jiz povcsii niaI depart

Ea mu mai opri o clipu ca s-mi spunu:


.Ateaptu oleac! Vreau sa-i rnai dezvhu
ceva i s-i dau un sfat.
Cu oarecare mirare, ma aezai iari iing ca.
Atunci desfcu o batist i scoase o bucata ptrat
de zarafir, pe care este cusut Intlia ga>ei,
tat-o aici, in faa mriei tale, tinere stpIne. Mi-o
(iacUi, grindumi:
- Pstreaz-o Cu grij Este lucrat do o tInr
prieten a mea, domnia Insulelor Camforului i
;Le Cristalului. I)arul acesta are s-ti fie do mare
insemnitate In viat i, pe deasupra, arc s-i aduc
mereu aminte do aceca care ti Ia dat.
Eu atunci. in culmea uimirii, iam muitumit on
muita bucuric. Dar, luindumi rmas bun do la
ca, cum cram uluit do tot cc mi so Intimplase, am
uItat s-.i spun strofa cc ma invase Aziza.
Cind am ajuns acas, am gsit-o pe biata mea
var Intins In pat. Chipu-i arta semne do un
inceput de boal, dar, vzIndu-m, fcu o sfortare
ca s so scoalo i, cu ochii In lacrimi, so tin pin
Ia mine, mu imbratia, mu stnInse Ia piept i ma
iutreb
- - iai spus stiofa?
Tncurcat, abia ingimai:
.Ah, am uitat i nurnai din pricina gazelci
acesLeia, cusuta pe zarafirul pe care 1am pnimi
L)3 dat.
De.spIturii zarafirul i-i artai gazela. Azra
AtLIn(1 nu se mai putu stpni i, izbucnirid n.
puns, imi rosti prrntre acrimi acest vCrsuri
lnvt., iniiia, cuniplitul
(.1nd : once prietenie nzoare,
Far cIesp(lrjtr(a e 4ir.ztuI
()ricrei dragoste .sul.? soar.

flup care adauga


- 0, vere, le rog (un tot sufietul a at.a v
toare s nu ui.i ai spune strolii.
Ftspunsei
Mai. SpUflCrfli() 0 (kt1, (.I aproap
uitat-o.

Ea mio mai spuse o data, jar en o kw


bine. Apoi. cmnd se fcu iari sear, ca irni
Iata, e vremea Allah s to Indrume i s 1
iereasca do prirnedii.
Trecinc.1 prin grdina, intrai in sal, undc n
PC jubita ma ateptindurni. M mbra indal
fi ma culca CU capul in poala Ci. PC u.rm., dup
ee mincarm i burilm, no lisaram (U tote] Jn
voia dragostei... Nu mai povestesc toate zbcngow
Jile noastre care tinur pini in zori. Do data ata
nu mai uitai si spun strofa .Azizci

Oh, pe Allah ! voi, tori aceia care


1ubi, spunejirni : dac dragostea
N-ar ft s stea decit in inima
Victirnei sale, uncle-ar fi scpare ?...

N-as putea s-ti lmure.sc, stpIne, cc tuiburar


au stIrnit versurile acestea asupra iubitei mie.,
Atita do tare so art Infioratii, melt inima i,

25
despre care spunea c flu tie ce-i duioia, Incepu
si se zbat in piept Cu amar, i suspin:
1I-nchiri rivalei mete scumpe
$i inimii-i cum alta nu-i.
Ea toate tainele-mi cunoaste,
Dar nu le spune nimdriui.

Greu sufer-mparind cu alta


Ceea ce i-i mal drag dar tuce.
La tze preul suferintii,
1nduri, sInger dar tace.
Eu ascultai cu toat luareaaminte stthurile, ca
s Ic pot spune apoi Azizei. CInci ajunsci acas,
o gsii pe Aziza Intins pe-o saltea, jar maic-mea
o ltigrijea, stind a1ituri. S1rmana .Aziza avea faa
Ingalbenita i era atit do s1abi, incit prea 1ei
nat. Ii ridici ochu inclurerati catre mine, fiir
sI poat face o micare. Mama atunci m privi
Cu asprime, (lind din cap, simi spuse
Ce ruine, Aziz!
Dar Aziza 1ui mina mamei, o sruti i-mi spusc
cii o voce abia optiti
0, fiu al unchiului meu, ai uitat oare i acurn
sfatul rneu?
Ii rispunsei
- Fil 1inititi, Aziza! I-am spus strofa, care a
mi5cat-o atIt de mult, melt i ea mi-a spus nite
versuri.
Ti repetai stihurile, jar Aziza, auzindule, plinse
in ticere i nmrmuri
Cine flu stie sti ptistreze-o tahiti
Si nici sti-ndure rtibcltitor la qrcu,
Diii haina neagrti-a rnortii facti-ci hainti.
Jar dac vata mea n-a fost, mereu,
i)ecIt o lurigd, trist renuntare,
Acum, lipsit cie iubitul meu

i de cuvintul lul, flu 1nt in stare


Sd mai trdiesc. Ak, cmnd voi fi-ntre stele,
Dd-i tu cea mai fierbinte sdrutare

Acelui ce-a fost chinul vieji mdc!


Apoi addug:
- 0, fiu ai unchiului meu, to iog, cInd te vet
mntuini iari Cu iubita ta, si spui aceste doud
strofe. i fic-i viaa dulce i uoar, scumpe Aziz!
Jar cu, do Indat cc veni noaptea, m mntorsei
Ia grdin, ca de obicci, i o gsii pe iubita mea
ateptmndu-md In salii. Ne aezarm alturi, mmcardm,
burbm i ne veselirm In toate chipurile,
PC urmd no culcarm inlahtuiti pin dimineata.
Atunci mi-ad usel aminte de fgduiala datd Azizei
i-i spusei iubitei cele dout strofe.
Dc indatd cc le auzi, scoase un tipt, se trase
Inapoi speriatd i strigd
Pe Allah! fiina care-a spus asemenea versun
trebuie s fie moart in aceast clip!
Apoi adugd:
Trag nddejde cd nu-i,i este vreo rud, nici
sor, nici yard ! Cdci, iti mat spun odatd, nemn
doios Cd acuma este In rindul celor morti.
Atunci Ii spusei:
Este logodnica mea, fiica unchiului rneu
Ea Imi strigd
Ce spui? De cc rod rninti aa? Dacd ar fi
logodnica ta, ai iubi-o aitfel.
Ii spusci jar

297
- - Este .Iogodnica mea, Aziza, flica unchhilu.i
nwu.

na-mi rspunse
I)e cc nii miai spus pIni acuma ? Pe \11ah
Nkiodat nu mi-a fi ing1duit s-i rpesc ogodni(Ui,
(la(a a fi t lut. 1egitura voastri. (1c flefloro
tiic ! I)ar SpUfl(fl1I, La U 1ULt (1( intlniri]c noas
ire ?
l?.axpunsei
Dc iuiut scarna I Ia nsai mia t1lrni(it. scm
nvl( pt care mi Ic fccai. Fir ea, niciodata n-as
fi ajuns pini Ia tine. Nurnai multumit sfaturilor
i iifleleptelor ci Inclemnuri am putut izbindi,
Ahinci ca striga
Ah, 1 ii (ti pricina morii ci Fie ca Allah
n uti pip(i(lcasc t-inercile aa (urn lcai
padit I U )C ale hietci talc logodnice I 1)ute (I
graba i \cZi cc S intimplat.
Plccai in fug.i, en rrnntca tulhurat de rpra
flea veste. (ind ajunsci In coltul strdulci pe
cale cia (asa noastra, auzu strigatele le jalc alt
femeilor care bo(au mniuntrul easci... lntrebai pt
vecinelu care intrau i iecau grabitc. iar una imi
rspunso
Am gaslt() moart, prbuit indrtul ui1
d( I odaja ci.
Mam npustit atunci inluntru i ca dint can
m vv.u fet mama, care-mi staig
Eti iaspunzator in fata lui Allah (Ic moar
ca ci! Povara sIngelui ci atirnI de gitul tiu.
.Ah, (opile, blesternat .Iogoclnic ai rnai fost i lu I.

( nd povustct JjuhIs ulti, ehciezada vzu zoru rnijin&)


i, sfiots, (1eii.
Cf Intr-a o sat doudzecea noapte
J;u urni I

Au ! copile, blesternal 1.ogodnic ai mai lost i

Si in V1(h.tflC (C (a mi cople.ea CU IflViflUili mai


cleparte, intr tata, i atunci (a tcu, o e1ipi, ifl
f4a .Iui. Apoi tatu mncepu pregatirile pentru iflrnormintare,
jar cind toti cunoseuii i rudeic se
strinsera i totul Eu gata, mnUtarrn rugciunilc
obinuite pentru rnitee pminteti ale Azizei
i Implinirrn datinele cuvnite la ingropciune.
rmInind trci ZilC SUT) cort.uri, la mormintUl Ci,
cetind din Cartea Sfint.
:[-am Intors apoi acas llngi mama i-mi era
inirna p1ini de jale pentru chinuita care pierise.
Atunci mama a venit IIng mine i mi-a spus:
- Copile, vreau s-mi mrturiseti cu cc te-ai
fcut atit de vinovat fats de Aiza, melt i s-a
stins inima de mihnire. (tci pe (a zadarnic am
tot lntrebato de pricina bolii, na vrut snmi
nimic pe fat i mai ales n-a scos o vorbi amart
despre tine, ba dimpotriv, pln Ia sfirit, a rostit
riumai cuvinte de binecuvintare. (i spunemi,
Aziz, pentru numele lui Allah, mlrturiseterni Ce
iai fiicut de ai imprns-() Ia moarte!
Iam rspuns;
- Eu ? Nimic!
Dar ea a struit:
Cind si-a dat sufietul, stam la captuu1 ct
Atunci sa Intors ctre mine, a deschis o clipita
ochii i mia optit : ,,O, sotie a unchiulni mcii,
mn rog celui atoatesUipIn s nu cear nimnnui so.
colcal de preuI slngelui meu i S i(rtc pe (ci
cc mi-au chinuit inima. Iat c prsesc o lume
treetoare, pentru o alta fr de moarte. Eu
iam spus: ,,O, fata mea, nu vorbi do moarte. Ajuto
Allah st to vindeci cIt mai curind ! Ci ea,
zimbind trist, mia rspuns : ,,O, fomeic a unchiu
liii men, Ic rog sni Irnprt.eti iui Aziz, fiul
tu, sfatul meu ccl rnai de pe urmi, rugindii-i I
flui nile. Cind va merge la 1ocu undo se duce
dc obicci, s spun, Inainte de a pleca de-acolo
Mai clulce-i moartea i rnai cu priind,
Decit amara necredind 1
Dup care a adugat: ,,Tn felul acesta, ii VOl rmine
Indatorat i VOl veghea asupra liii dup
moarte, aa cum am vegheat i In viai fund!
Apoi a ridicat perna i a seos do ddesubt un dar
pentru tine, dar rna pus sti jur Cu nu tii v
da decit dacu to voi vedea induioat, plingInd
moartea ci i parindu-ti Cu adevrat ru dup
Ca. Eu, copile, pstrez en griju darul ci i n-am
su ti-i inmInez clecit cInd am s vd cu Indeplinc
ti dorinta Azizel.
I-am spus mamei:
Bine, fie! ci poti su-mi ariti i-acum darul
acela.
Mama ins n-a vroit cu met un pret 5i rn-a
puirusit.
Poti vedea, stpIne, cit cram de nechibzuit peatunci,
(0 putinu minte cumpunita aveam 5i CO
inim nruntI. In bc s plIng dup biata Aziza
i si port mIhriirea in sufletul men, nu mu gin
dearn clecit la petrecere i la desfutare. Nimic flu
mi so pitrea mai plucut deelt si mu due la juNta
mea. Dc curn veni noaptea, mu grubui su p1cc Ia
ca. 0 gsii nerubdutoare s ma vadI, stInd ca pe
j1ratic. $1 cum intrai, alerg la mine, ma cuprinse
pe dupa git i-mi ceru vetI despre varamea
Aziza. Dup cc ii povestli amnuntcle mortii 5i
ale InmormIntrii, o napadira parerile do rau
i-rni spuse
Ah, cum do n-am tiut pin s rnora ce
credincioas ti-a fost 1 cu cita uitare do sine
toa slujit ! Cum ia mai fi multumit 5i cum
rnai fi rispltit-o!
Atunci adugai:
Mai cu scami a staruit pe lingi mama s-mi
spuni, pentru ca i cu st i le spun apoi, aceste
cole din urma vorbe pe care ica rostit
Mai dulce-i moartea i ma cu priinjd,
Decit amara necrec1ini!
Dup cc le ascult, tinara strig
Aliah s-o aib Intru mare mila lui! Iatii c
si dupa moarte ea tot ti-i do ajutor, cci prin
stthurilo acestea simple to scapa do pieirea pe care
o urzisem impotriva ta.
Cind auzIi cc spunc, ramasel buirnac Cu totul
i strigai
Ce tot spui ? Corn ? SIntern kgai prin dragostc,
i tu Imi hotarati picirea? in cc capcan
voiai si ma prinzi?
Ea Irni rasp unse
0, nepriceputule! vad c habar n-ai de vie.[cniile
do care sInt in stare ferneile. Ci flu vreau
s mai struiesc. Afla doar Ca datorezi verci tale
scaparca din mIinile mole. N-am sa-mi uit ins
hotarirea, decit daca ai sa-mi. fagaduieti c n-ai
si rnai darui o vorb sau o privire altei femei
afara do mine, fle ca tInr, fie virstnica. Alt-

301
min4eii, va fl vai de tine Ab, intocmaI aa, vai
d1 tine ! (ki nu vei mai avca pe nimeni i 1
scape din milnik mdc, accea care te ocrotea prin
1aturi( di (Ste moarta. la dcci seama 5i flu inta
vi spun iacnm, am 0 rugaminte $Ui

( wid pO\(St( jUflS 11&1. S4)1(9t/U1a V-IYU lOJLJ Jill 1H


-1. SIH);lSa, [;iu.

(_i iiitr-a U Sit/LI (1oUUZ?Ci SI ((11(1 iioapte

.Sia(tlflI, am o ugini.nc sai [ac


!u int.rebai
e rugirnint( ?
Ea rspunse
SI mu duci Ia rnorrnIntul- shrnanei Ai,iza,
ca s1 vd .m S scriu pe piatra cei aopc
ul Wv a cuv inte de j ale.
1-am uspuns
IViline chiar, cu ingduin1a ui Allah
Pc uiina neam eulcat, ca s ne petrecem now>
Wa imprenn ca nwreu mu tot intreba ch cpn.Aziza
simi ticca
de cc nu miai spus e tra fika nc-hi u
liii tu ?
Aturici, Ia rindumi, am zis
- A, am uitat s to intreb carei tilcul orh
lorci: -
;dai dulci moartea i nUt? CU prZZIIJ.
I)eeit arnara -necredind!

302
Ci ca na voit s-mi spuni riimic clespre aceasta,
Dimineata, se scul devreme, Iu 0 purig mare
;plin cu dinari, si-mi porunci:
ilaide, scoa1te i dum Ia mormmntul
(Ci ireau si ridic i o boita
Iam riispuns:
- Ascult i Ifl Supun.
.A.m ieit I mergeam inaintea ei. Ea rnt urma,
imprtind pe cab sracilor clinarii din pung i
spunInd met-eu
- Si tic pentru octihna sufletului Azizei
Si ajunscrim Ia mormint. Acolo so ls -ibs pe
rnarmur si, vrsind iroaie de lacrimi, scoase din-tr-un
sculet do mtase nite foarfeci de otel i
tin ciocna do aur, i sp in marmura .Iucie, cii
un set-is desvIrit, urmtoarele stihuri
Trecind pe-aici o data, am stat la Un morrnIrzt
Cc-si ridica din iarb .i-i legna, pldpind,
Ore-pt, apte fire albe de deditei in vint.

Si intrebai: ,,/lu cine-i aici, sUb trista cript?


Pdmintul Imi rdspunse: ,,lnch,in.d-te-o clipita
/iei, in pace, doa-rme 0 fata-ndragostt.

0, tU: cea din iubire pieritd, care stai


JIci, Allah ajute-i sa uiti dc-al lumil vai
i hrzeasc-i locul cci mai slvit din rai?
Pc urm so ridici, at-inca o privire do rmas
bun mormintului Azizei i pornirm Impreuna
mnapoi ctre palatul ci. 5i se facu deodat foarte
duioasi imi spuse do mai multe on
Pc Allah, sa nu mu paraseti niciodat!

3O
Jar eu ma grbii s raspund c am inc1cs i ci
ma supun.
Am urmat s ma duc Ia ea in fiecare noapte
i ca mi primca totdeauna cu calciura CU mu]t
dragoste, necruind nimic ca sa-mi faca plcere.
$1 am tot duso aa, mIncinci i bind, alintInduma
i dragostindumu, imbrcInd In fiecare /i
haine tot mai frumoaso uncle decit altele i ca
mi tot mai noi uncle (lecIt alteic, pina cc mi
Ingriai i ma umflai peste poate. Traiam fara de
nici o grija i fr dc nici un necax, i uitai cii to
tul pin i amintirea fiicei unchiului mcii. Petrecui
astfel numai in plilceri, un an intreg.
Jntro il, pe la Inceputul noi.dui an, plcc:ai Ia
hamam, imbracat CU haina mea cca mai de p1
ICifl(I (un bau, baui 0 cupa (Ic sorbet, desfatIndurn
cu arornele dulci care se raspindeau din
haina mea. Mi simeam i mai fericit decIt de
obicci i toate dimpreurul mcu le vedeani rove.
Gustul vietii flu so parca flCSUS de placut i ma
aflam Intr-o stare ca de vraja, cc parcLi ma :fcea
uor ca o pasrc. Si dmtr-o data ma sirnUi Imholdit
do dorinta do a-mi bucuia inima ling ininia
lubitci mole.
Pbrnii, dara, cU11( cas Cifld, PC strduta numita
Fundatura Flautului, vzui venind spre mine
cc inea mntr-o tnin un felinar CU carci
lumina ciiumul, i in cealalta o scrisoare fcut
sul. Ma oprii, jar ca, dup cc imi uri bun pace,
ma mtrcba...

Ciil POVOSICa tlj UflSC Citi, hcrevacki vzu zorii mijincl


I flU ma! SPUSC C) VOri)a poste CC)C ngaduiie.

304
Ci Intr-a o sutd douzeci ci doua iioa pie

Fa urm

...Iar ea, dup cc mia urat J)un pace, rn


intrebat
$tii Sa citC!ti, trnei-e ?
Eu iam rspuns
Da,mtu.
Dupi care ca grii:
Ia, atunci, scrisoalea asta i (itctemi, ro
gii--te, cuprinsul (1.
Imi Intinse sciisoalca, o luai, o deschisei si
(itu cuprinsul. Sc spunea acolo ci cine o scrisose
era In sntate deplin i c trimitca urri de
bine i salutri surorii i prin1or sii. Auzind
acestea, btrina ridic brao1e catrc cci, imi ui
viat Imbelugat mie, care ii vcstearn lucruri atit
tic I)une, imi spusc
Allah ti uuiczc inima de toate mihnirilc,
aa cum i tu miai linitit inima.
Lu scrisoarea i5i urmil drumul. Eu, sirntindu
mi impins do o nevoic mare, ma opril Iing un
zid i ma ciucii acolo. Cind ma ridi.cai, dupti ce-mi
scuturai irni potrivii haina, dInd s1 plec, o v
zui pc batrina intorcInduse, Imi 1m1 mina, rni-o
saiuta i pe ui-ma imi gri
0, stapln(, iartami c yin jj to mai rog Sa
faci un binc i. c1acmi Irnplineti rugirnintea, al
s1i Implineti Intru totul binefacerea, jar eel niult
indtirItor n-are sii to uite. Tc-a ruga si ma in
sOc.ti fla (olea aproape, Ia ua casei mole, si
si mai citeti odata scrisoarea, dc dindaratul uii,
5i pentru fcmcile din casii. C1, de buna sc-ama,
nau sa so mncreadi in ce-am si Ic spun c-u, mai

305
ales fata mea, care tine tare mult Ia :fratele ci,
e cc sernncava sc.iisoarea, i care ne-a prsit
pl.ecInd intro calatorm de nego mnc cicacu
zcce ani, iai aceast.a este intlia vest.e pe careo
primm (ie-ahta vrenw de cind II plIngern ca pe
Wi mort. Mn tog tie, nu mn lsa ! Nai a te
obosi mci rnicar si intri in cas, poi s eiteti
scrisOarca din prag. Aitmintrelca, tii si cuvintele
Pt(yfetuiui rugciunea i pacea fic cu ci!
despre cci ccsi aut aproapele : ,Ce1ui care scap
pc un musulman de un necaz al Iumii acesteia,
Allah ii va tine socoteal si-i va terge aptczeci
i dou cie necazuri pe cealalt lume!
Atunci cu ma indernnai s-i implinesc rugmintca
.ii spusci
Mergi mnaintea mea, ca sn-mi .luminezi i
s-mi ari.i calea.
iitrmna o Iu Inainte .i, dup ciiva pai, ajunscram
Ia poarta unui palat. Era o poarta mareata,
facuta din bronz dltuit i din aram ro.ic. Eu
n oprii la pc>art, iar btrIna scoase un strigt
de chernare in limba persieneasc. Tndat, fr a
mai avea vreme s-mi dau searna, atit dc repede
s-a petrecut totul, se ivi dinaintea mea, In ua
intredcschis, o feti.cana sprintcn, durdulic
zImbitoare, clcind descul pe marmura spalata.
Be teamil sa nu-.i ude pulpancle ,calvarilr, le tinea
surnese cu miinile pin mai sus de jumatatea coap
scion. Ian minecile, tot aa, ii erau surnese pin
La stibsuorile cc se zreau ca o umbra sub bratele
ilix. Nici flu tiam cc s privesc mal mult, coap
ek ca niste coloane dc alabastru, oii bratele curn
cnistalul. La glezncle ca de gazela purta citeo
SaIi)a dc elopoei dc aur irnpodobit cu nesternate,
iar la miiniie mmdli purt.a la fc1 doun perechi (IC
bratari grele scinteind ca jarul. La urechi ii atir
naii nit.e cercci do perie scumpe, jar Ia git em
sa1bi din trei ire do nestemate. Pc cap aea u
basma scumpt in care scIntciau diamante. Dar
bagai do seam ceva cc m fcu s socotese c.
inainte do-a no clesehide, tocmai se gtea pescrnno
SU SO apucu do (ifle !E$tie CO hicru, pentru ca
zui c1rnaa ci frtimoasi ievrsat din aIvari i
ne1egati peste mijioc. Oricum, frumusetea ci si
mai (11 seami coapseic IWa do pereche imi rs
coliia toat.c gindurile i, iiit do voia nica,
cnjr in mintt VOrl)c1C X)CtUIdII

TIn.r fccioarti,
(a 1Y)t prWl
Ta1iu(ai COflU)O Ca,
Ia apue
Sait, cant,*_O doar?i,
Peste coapse goaic,
Poalele matale
Iritorcmnd. spre 1711110
Cu pa, mohorita,
Coo (LSCUflZ atita
Si asi rio b11?.0.

(Ind mi vIi, .tot.icana ma privi uimit.t ou uhi


el man 51 nevinovati 51apoi, Cli Ufl glas dulce, mai
duios ciccit toate glasurile pe can learri auzit
in viata mea, intreb
0, mamii, acesta este ccl care no va citi ScTi
oarea?
.I3tnIna ii rspunso
I)a!
Atunci tinra Intinsc mIna ca smi dea sen.soarca
pe care-o hiase de Ia maica-sa. Tn elipa cind
tocrnai mi Inclinam ctre ca ca s iau scrisoarea.
deodatI, cum ciam ca la vreo cioua picioare dc
parte de poarti, mu simtii ImbrIncit Inainte printr-o
307
izbiturt cu capul datui In spate i mi zvirli astfeI
iriliuntru, pe eli-id btrIna cc mi izbise Sc repezi
pe urma mea mal jute ca fulgerul i inchisc ua
dinspre drum. Mi trezii aa, prins Intro cole dou
fcmei, fr1 a mai avea vrcme s cuget cc voiaii
si--mi faeCt. I)ar e:irl rid pricepul cc urmrcau. li-i
adevir...

Cmnd pov(st(a iljtIflSe aid, S(1idLeZaclil v>u zorH mijind


i, siioasL ta(U.

Ci intr-a o sut douzeci si treia noapte

1a urrni :

Tn adcvr, nd nit ajunsesem binc In mijlocuI


coridorului, cind tinra Imi puse cu mare clibicie
o piedic cc ma cu1ci PC 305, jar ea se mtinse
cit era do 1ungi peste mine, strlnglndum in brat1e.
Gindeam ci-mi sosise ceasul morii, dar nici
vorbi ! Dupa cIteva rsuceli, t.mnara se ridici o1eac
i, aezmndu-se peste mine, Ineepu sa ma frece cii
mina aa de furios, dc Indelung int.run chip a
de neatQptat, melt toate simturiie mi se tulburar.
Atunci tmnara se ridic i ma ajuta i pe mine si rni
ridic, ma IU do mini i, urmat de maiesa, dup
cc trecuram printr-un ir de apte coridoare i de
apte galerii, ma duse acolo undo, dup toate scmnele,
era iatacul ci. lar eu mergeam in urmi-i
ca un om beat, din pricina felului In care mi
frecase cu degetele ci iscusite. Acolo so opri, Irni
porunci si iau bc si-mi gri:
Desehide ochii!
Desehisci ochii i ma vzui Intr-o sali mirea,
luminat de patru man arcade cu vitralii i atit
de mn.tinsa ci ar ft putut si slujeasci cirept meclean
La Intrecerile dc lupt ale rzboinieilor. Era in intregime
pardosit cu marmur, iar pereii I.i erau
smi1tuii cu bucati de faianta de toate culorile,
impodobite cu desene miestre; i era. Impoclobita
cu lucruri nespus de frumoase, Irnbrcate in atlazuri
i catifclc, la fel ca divanurile i ca perneic.
Tar in fundul salii se afla un alcov cu un mare
pat, cu totul i cu totul de aur, Incru stat cu marg
iritare i cu pietre scumpe, un pat vrednic intr-adevar
de un rege ca tine, principe 1)iadem!
TInara, spre marea mea minunare, mt chem pe
nume si-mi spuse:
0, Aziz, cc alegi : moartea on viata?
Ti rtspunsei
Viata.
Ea urm.:
Do vrcme cc lucrurile stau aa, nu al clecit
s ma jet de sotie.
Eu strigai
Nu, pe Allah! DecIt s. ma Insor cu o desfrinat
ca tine, mat bine mor!
Ea-mi spuse:
0, Aziz, credo-ma! Tnsoara-te cu mine i ye1
scapa astfel de fata Dal.llei-Vicleana.
o intrebai
Dan cine-i fata Dalilei-Vicleana? Nu cunose
3@ nimeni cu asemenea mime.
Ea lncepu s rIda i-mi gri:
Cum aa, Aziz? N-o cunoti pe fata DalileiVicleana,
cind do un an i patru luni ea este iu
bita ta? Biete Aziz, temete, da, tome-to do vicle
nub acestei netrebnice, trsnioar Allah. ! Nu s
afi pe pamInt sufict mai stricat deelt al ci. Cite

309
tica1oii n-a svIrit. ca asupra mult.ilor ci iubiti!
1u tare rni mir ca rte rnai vid teafr i in via;
cind deatita vreme te afli in mImile ci!
Auzinci cc spune tIrdira aceca, am rLlmas in culmt
a iiluiiii sj iam spus
0, stipini, ai putea si mn Iirnurcti urn tie
at ajuns so (unoti i si tiidespre (a atitea incrwi
d( care (U habar nam ?
Kami raspunse
O (UflOSC tot aa de biflC (tIifl Ii CUflOat(*
ursita hotaririle i nenorocirile pe care le pregn
teW In tairdi. Dar mai Inainte de ati lmuri toate,
vreau sn aflu din gura ta cum sa intimplat de
cti cu ca. (ici, ii mai Spun odatn. tare ma minunez
cum de ai scapat V1LI din mIinile ci.
i povestu. dar, tmcrei tot cc Sc petrecuse intre
mine 3i iubita (iifl grathna, precm i pwrderea
bjetei Aziza, fiica unchiului men. lar ca, auzind
de Aziza, Ineepu s se tinguw i s piIng pentru
chimirile pe care Ic indurase i i.i izbi mIinile a
dezndejde, spunIndu-mi
Allah so rsplteasc pun mare mila
Aziz! Van acum limpede ei n-al scpat din munile
fetci DaH1ciViceana decit multumit s.rmartei
Aziza. Acum, cinci ai pierdut-o, ferete-te de
capeanele tic1oasei. Mie nu mi-i Ingduit s-ti
descopr mai multe : ma leag o taina!
Rspunsci
- Da, tie buna searni, numai rnultumit Azizci
-a intimplat aa.
Fa adaugn
Ah, In adevr, astazi on se mai giscsc femei
alit de alese ca .Aziza.
Eu urmai
Mai afl c, inainte (Ic-a muii, rna sflit
spun iubitej mdc, pe care Lu o numeti fata
J)aliieiViclcana. aceste stihuri simple
.VIat (lUlCe-Z moartea SZ maz (U priina
l)ect amara icredi(.

flu isprvii hint d( rostit s1.ihurile ca


st.rig
0, Aziz, asteas cuvintele (arc teau scp
de Ia picizare ! Vie on mnarta, Aziza veghea;
asupia ta (i I(ism moitli, tart sint: In paza mi
Allah. S ne Ingrijim mai hine (lu celu (Ic fati
afia, dar, Aviv. (U (Ic niii1I (lOIuS( sa fii at men i
i nunai aslazi am putut p1 inc rnIna pe tine. Si
nile earri iZI)Ht.it
Ii rispunsei
- -- Da, pe Allah!
Ea urm
Tn et.i tinu. Aziz, i nici prin gind nu
tree tciate vkieniile (lu carei n stare o bat ru-k
ca mama.

ii Sp11Sui
Nu, pe Allah
Ea uim:
Supunele, t(ai, soarici tale si las lucrurile
in vola br : mi vci avea decit sLi to mindceti C-u
sotia ta (ci, inca o dati ii spun. nu vreau sa
ma unese en tine decit pe calea legiuita, inaintea
mi Allah i a Profetului - rugaciunea i pacca
fie cu ci! i toate dorincle ili vor fi implinite cii
asupra de nffisuii : hogau, stofe frurnoase peritru
hainc turbane uoarc i frfl de pata, toate Ic
ci avea fr (Ic fil(1 0 tIu(Ia din partei. N t).
-voi Ingdui nicioclata sti (leziegi punga. C1Ci Ia
mine totdeaun.a punca este proaspata i cupa plins.
lar In schimb nui voi cere dccIt un lucru, o,
Aziz!
lntrebai
Care?
Ea imi rIspunse
Si faci cu mine mntocmai cc face cocoul
Eu intrebai CU uirni.re
-- - Dar ceti face cocou1 ?
Auzind cc intreb, tIrt:ra izhuCrn intrun hohot
de iIs alit de nestavtht meit Sc privli pe spate.
Pc iirrni incepu si opiiic i s bat din palme.
(tmnd se potoli, Intreb
Ce, hi nu cunoti meseria cocoului 7
Ti rspunsei
- -- Nu, pe Allah, n-o cunosc Care-i?
Ea spuse
IV[esoia eocoultti, o, Aziz, este s mnince,
sa bea i si faci dragoste.
Hamasci, in adevar, buimac, auzindo vorbind
aa, si-i mirturisii
-. -. Pc Allah. nu tiam c aceasta ar fi o mescrie
pentru fiii Itu Adam ! -.
Ea-mi rspunse:
- Ba-i chiar cea mai bun, Aziz! Haide, darn
Sc.lt-tc, stringei mijiocul, Intircte-ti alclc i
fii zdravan, eaptmn i neostoit!
.Apoi st.rigi catic mamil-sa:
Mama, vino degrab!
Si numaidecIt vizui pe bitrIn Ca Intri urmat
de patru dieci, fiecare cu cIte-o faclie aprinsi in
mIn. Sc ploconiri i, dup temenelile de cuviinta,
se aezara roati Iriaintea noastri.
Tinira se grabi atunci, dup datina, sa-i traga
iamacul paste fata i s se Inviiluie In izar . Diecii
1 Viul mare.
se apucar s. scrie senetul do cstorie. Fata strui
a se Insemna cI priise de la mine o zestre do
zece mu do dinari, drept dcspgubire pentru toate
datoriile trecute on viitoare, i so mrturisi da
tornici a mea pentru aceast sumi, jurind pe Allah
i pe sufletul ei. La sfirit, pliti, cum se obinuiete,
pc diecii care plecar pe undo veniseri, tomeninduse
Intruna. Tar btrIna so duse i Ca la
trel)urie ci. Rrnserim noi cloi, singuri, in sala
cea mare, luminatl do cole patru arcade cu vitralii.

CInd poveStea ujUnSe iiCi, (1wrcvadu vizu zorii mijin


L sCioas, tcu.

Ci In fr-a o sut douzeci ci pafra noapte


ia urm

Rniiserim noi doi, singuri, in sala cea mare,


luminat do ode patru arcade cu vitralii.
Atunci tinra se ridici, so dezbrc i veni lIng
mine, pistrmndui pe ea numai o cma strvezie.
Ah, cc cima, cu cc Inflorit.uri ! Nuii dezbrcase
inci nici pantalonaii cci strvezii, dar se grbi s-i
dea numaidecit jos i, luindu-m de min, ma
tliise In fundul alcovului undo se pravali lmpreun
cu mine pe patul ccl mare de aur i, gifiind, Imi
spuse:
cum putem face tOt cc dorim, caci nim
nu este do ruine In ceca cc este legiuit.
Si so Intinse mlidioasa ca o pantera. Gemu apoi
lung, cutremurindu-se Infiorat i alintinduso
dulce, dup care ii trase cmaa pIn deasupra ol313
durilor. Atunci, nemaiputInd si mndur, mucindu-i
buzele, in vreme ce ea se zvIrcolea i se zbucIuma
batrnd tot niai stins din picoape, rn Infruptai din
comoara i. Si mi se adeveri atunci ceca cc spurn
un poet:
(opi1a ro(kia. Si() scoase,
>IatUn(i I)UtU prun (U ((ra)
Str(z Iucitoareht t(>r(l ,P
.Si (11 qr(L(lii?i!Or (f prag.

Inflo rat, ZUZU iii tm rca,


La fet (Ic inic(i .i (Ic !Jrea
(uin iirzi sinlfra?fl in piept ribdarco,
(.urn ,??su.n data irni pdrea.

(.U napma.tnca taric,


() priiul. Si iulnatat(-onJnny.
I:a, pit pnn(.I ca 0 faclb,
Of tcaz s sUspzn ?ladIn C.

0atreb atituci ,,Vrei sami. .cpUz, poat.


I)up Ce plinji ? Ea-nii (Ia rtIS pUns
.,I)up C(UiU ita jZi iiIAlt ate,
Lumin. care inui ptru.n.s

Apoi. dupi eca dintIia oari, cami spue


Fi cu mine tot ceti place, sint roaba Ia
supu.s. Hai, ViflO ! la-ma, cii tu eti viaa mcii
Darni tot, ca srni satur i sami ostoiesc sufic
5i flu mai contenea cu suspincle i cu gemetek.
pnntie shutri i alinturi, printre zbateri, i zbu
ciume, i impreunri, de rsuna casa de zarvi, iar
r strad oam(nH SC minunau de nebunia noastr.
Dupil care dormirm pIn dimineaa.
Atunci, IncepInd s ma pregatesc do piecare, ea
se apropie de mine cu un suns iret imi spLise
- Undo vrei s picci? Crezi, oare, c u.a de
1eirc c tot atit de 1argi ca ua do irttrare ? .Aziz,
batete, vinoi in fire ! $1 mai ales flu ma itia drept
:fat.a t)alilei-Vicleana! A.a, leapcla-te cit. mai
degrab do asemenea ginduni urIte, Aziz! Uiti ci
sintem unii prin cstorie scrisfi i sfint,it c1upt
legile (rtii celci sfinte i ale Sunei? Dac e,ti
l.eat, .Aziz, trezete-te i vino-ti in minti ! Bag
do seam cl ua casei In care no at lim nit so des-
chide deelt odat pe an. tncearca sa vezi dc-i
spun adevrul.
Ma mndreptai, buimac, catre us i, cercetind-o,
vzui ca era zvorIt, batuta in cub, bme Intepenit
i osindit ca pe vecie. Mb Intorsei ctrc
tinara, mrtunisind c era intocrnai a.a cum spitsese.
Ea rise i adug:
Aziz. afl c-a avem aici din be1ug fiina, Seminte,
poame, i proaspete i uscate, rodii coapte,
tint, zahr, dulceturi, oi, pui ,i allele deacestea,
Indestule pentru multi ani. lar en II spun do pe
acum ca ai s stai aici cu mine macan un an do
zile i tiu asta tot atIt de fr nici o indoial.
pe cit tiu Ca cole cite ti icam inirat mai sus
so gsesc Intocmai. Supune-te, dar, i las mohorala
asia Ia o parte.
Eu suspinai
Nu este ajutor i putere decit intru Allah
Ea aduga:
$i CC te tot plingi, prostalaule ? Si ce tot
suspini, do vreme cc mi-ai dat dovada cii to pricepi
In meseria do cocos?
$1 so p0mb pe rIs. RIsei i en, neavInd aitccva
do fiicut decIt 5-0 ascult i sii mii supun dorinelor
CL.
Rmsei, dar, acolo, s Indeplinesc meseria de
coco, adici s beau, s mmnmnc i s fac dragoste,
virto, mercu i neositoit, vrcme de un an Intreg.
Tar clup un an, feLLcana aduse pe lume un biat.
5iabia atunci, pentru intlia oari, auzii sciriitu1
poi.tii in IIni, jar cii, In sufictul mcii, scosci un
adine ,,Ya Allah ! de uurare.
CInd se desciuse poarta, vIzui intrInd o sume
(lenie de slujitori i de ham1i incrcati cu hran
proasputI pentru anul urmtor : povcri mntrtgi de
dukiuri, do fini, de zahir i do altele ca acestea.
MI avintai atunci ctre poarti, voind s ics cit
mai iepede In u1iti, i la slobozie. Ci ea nl apuci
do puipana hainei si-mi spuse:
- Aziz, riu1e Aziz, ateapt mcar pin diseari,
Ia ecasul cInd ai venit la mine acum Un an
Eu, rbthltor, ma intorsei s atept; dar, do indata
cc vcni seara, mu ridicai i mI preglitii do
ducui. Ea ma insoi pIn In prag i flu mi ls
sI p1cc decit dup cei facui jurmInt c ma vol
Intoarce Ia ea nainte ca poarta sa so incl1idu iari
in zorii ziiei. Si rtrcbma s fac aa, pentru c ii
jurasem po palou1 Profctului pacea i rug
ciunea fie cu ci! pe sfinta Carte i pe Legile
T)esprIirii.
Ieii, dar, i mi mndrcptai degrab citrc casa
piirintcascI, trccInd ins prin gradinui, pe Ia iubita
pe care sotia mea o numea fata Dalilei-Vicloana,
undc vizui cu mirare c grdina era desehisa
ca do ohicei, jar lumina ardca intro boschete.
Irni simii atunci inima grea, ba chiar plina do
mime. Si-mi 71SC1 In mine...

Cind povestea ajunse aici, Seherezada zu zorii mijind


i, sfionsi, lcu.
Ci In fr-ct o sut douzeci i cincea noapte

Ea urnit

Imi simtii inima grea, ba chiar p1in tie minie.


Simi zisci In sinea mea : ,,Iat, a i trecut un an
(le cinci lipsesc do aici i, intorcindu-mi PC nca
teptate, gisesc toate la fel ca-n trecut ! Eh, Aziz,
mal Inainte do ati vedea mama, care de. buna
seamL c to plinge ca pe un moit, tiebuio s afli
CC face jiibita ta (lCOCiifliO.ala. Cino tie cc so va
fi petrecut do atunci ! Grtbii pasu[ i, ajungincl la
sam cu tavan boltit, clesc1nci wa i intrai. 0
gisii pe iubita mea stInd Intiun jilt, cu capul
plecat pe goriunchi i sprijinindui obra2ul in
pa1mi. Avea chipul schimbat, ochii ii crau plini
do lacrirni i arMa nespus de trist. DeodatL vuzinc1um
i clinaintea ci, trcsuri, Incerca su so ridice,
clar SO praI)ui indaiit. Chul izbuti, Intro siIrit,
s vorixasca, imi spuse cu glas Infiorat
Slavu lui Allah ca tcai intors, Aziz
Eu, fai do bucuria ci nc1iutoare do necredinta
mea. iuimusei incurcat i plecai capul. Ci numai(belt
mi repezii ctre iubita mea, o imbri-,zai sii
spiiSci
(urn do ai ghicit ci mntorc astasea
Ea iispunse
Pc Allah, flu tiain nbic (leSpre vnnea ia
1)ai do un an, in fiecare noaptu teatept, p1mg
singuiil, i ma rnistui. Iat eurn rn-am sciiimbat
do voghere I do nesomn. Aa teatept din ziua
crd tiam dat haina (ca noua dc mtasc i mi-.ai
fg1duit cu to vci intoarce. Ah. spuncmI. Aziz,
cc toa fcut s Intirzii atita vrerne cleparte do
mine?

317
Atunci CU, princIpo Diadem, ii povestii CU flCV
nOVUiC tot coca cc mi SC IntImplasc, ca i insurtloarea
mea CU feticana cea cu eoapso frumoase,
precurn i osirdia inca do un an in meseria d
OCO. La urma, adthigai
Do altmint(ri, t.itbuie. SU tO picvesttse ti ni
nIUi fl( (ilSt H noapt( 0 pot p(tj((c (1.1 tiw fl tro-eit
iflUjfltC (IC a so lumina do zii.ia slot (LUtOi
flid intorc Ia sotia ri-wa, are rna pus si jitr p
I iCi I U(i1i ii S unto.
( .ind afZiI (U (1i-fl insuiiit, t lira SC [aou palhI
i lafliase (:L1 nnpi.etrit do fl1i111(. lntiu shiii,
iZI)Ut.i Sit singe
- - (.), pui do etta (U irnfle ai petiecut in
tiia oaii, iacurn nici o noapte intreagi no
Iai Xi nioi (0 mama ta. Ia fel, no stai. Soco.
posernne, (H I eu a avea rbdarea pe iare a
avut.o ininunata A>iza Allah aibo intro ma
mila liii! i (1(Z) poate ca i cu am st atcpt a
pieri do duiere din pricina necredinci tale ? A,
ticlosule, acuma nimeni n-are s te mai scapt
(fin mIimle mdc I Si mci no mai am reun temei
si te crut, acuma emd nu mai eti bun (IC nimit,
(IC vrcme CO cti insurat i ai i Un topil. ((i
mi-c mi-i sifli do btrbaIi insurairi i flU ma (leslal
en (Icaide ei. Pc Allah, numi mai poi sluji
nimic, nu mai Insemnezi nimic pentru mine, dar
nici no vrcau si to las alteia. Ai s VCZ1 tu mndatI
l)up cc spuse acestea, cu minie cumplifli, iii
vrcme cc ma sfredelca en privirile, Incepui SLI pri(O
Intrucitva cc are si urme7e. Cici deodata,
inainte dc-a avea ragaz sa cumpanesc (eva, ZCCO
zdrahoane dc fete, mai vaniCe decIt nite arapi,
se aruncara asupra mea, ma doborir Ia pamint
A ma iinur aa. Ea se riclic atunci, Iii un ciiiloi
simi spuse
0 sI te Injunghiem ca pcun herbec putu
ros. Aa am s ma rzbun, .iam 5-0 razbun i
p hiata Aziza, care sa prIpadit do mIhn ire din
pricina ta. Fti mrturia dc creclinta, Aziz
Spunind accst(a, ii puse un genunchi pe fruntea
mea, In vreme cc roabele ci numi Ingduiau nici
mai rsufiu N u mai aveam nici o indoial c
ioi pieri, mai ales...

Cnd poveS(a ij UHS( J1(i. $eh(i zdi viu zorii mijitid


:*, Sfi(.)ASU. tC1L

Ci intr-a o sut doneIzeci i .asea noupte

lila urrn

Nu mai aveam flidi 0 indoiala ci VOi pieri, rnai


ales cinci vzui coca cc inccpeau sa faca roabele
cu mine. n adevr, clou mi so aezar pe burta,
dou n tineau do picioare, jar altele dou Imi egar
genunchii. Apoi iubita mea Insi, ajutat do
ute doui roabe, incepu s ma bata peste tlpi
u un b1, pIni cc 1einai do clurere. Pesemne e
t1 unci a contcnjt sa ma mai loveasc, iar cu mi-am
s:enit in simire i am strigat
Mai bine sa mor do 0 mie do or decit si rna
indur asemenea chinuri
Ea, ca pentru ami face placere, ba jar cutitul,
U ascuti do pantof i SUSC roabeor
. Intin(iCtii pielea gituiLli,
Chiar in acea clip, Allah Imi aduse in minte
ciivmtele din urm ale Azizei i strigai
Mai clulce-i moartea i mai Cu priin4,
l)ecIt amara necreclint!
La aceste vorbe, ea scoase un ipiit de spaim
i strigi
- Allah aib mil de sufietul tiu, o, !\ziza
Lai izbavit de o moarte fr dc scpare pe fi.ul
UflChitliUi t.iu
Dup care mi privi si-mi spuso
Dar tu, careti datorezi mIntuirca stihuril
A.zizei, sI flu te crezi pltit fati do mine Fr(l)IIic
neaparat s ma razbun, i impotriva ta, i impotriva
dezmatatei care to-a tinut departe de flhlflC.
Am s fac ccl mai potrivit lucru peniru accasta.
TIci, roabelor ! strigi ca i porunci : Prindeil
stranic, nu1 lasai sil so mitte mcicurn i Jega
ti-i zclravn picioarele
Roabele imp1iniri numaidecIt porunca.
Atunci ca se duse i puse pe foe o tigaic de
ararn In care turni untdelemn i brInzi fIrmitat;
atept pIn cc brInza so topi in unt(]elemnul
elocotitor i so Intoarse catre mine, care cram tot
mntins pe os, tinut do vajnicele roahe. Sc apropie,
so apleca asupril-mi i ma clcscheie la alvari. La
accasta atingere, fiori do spaim i de rusine mi
cutremurara, i pricepui cc arc s so pctreaci. Dezgolinclumi
burta, Imi apuc ouale i Ifli Ic 1egi
ehiar la i.dacinu cu 0 sfoari eeruit. Didu apoi
eapetele sforii la doua dintre roabe i Jo porunci U
trag cu putoro, jar ea, Cu Ufl brici do hal1)icr, imi
secer, din tr-o scparare, brbia.
Socoate, principe Diadem, daca durcrca i clczndejdoa
nu rnau fcut salein. Tot cc tiu dupa
aeeea esto c, atunci cInd mi-am venit in fire,
pIntecele Imi era noted ca la o femeie, iar roabele
Imi turnau peste ran untdelemnul fiert cu brInza
moalc, oprind scurgerea sIngcIui. TInra imi intinse
atunci un pahar de sorbet ca sImi potoleasc
setea i-mi spuse Cu sil:
Acuma Intoarcete cl( undo ai venit. Nu m
eti nimic pentru mine i nu-rni mai poi sluji
la nimic, cad singurul lucru do care aveam tre
buinta ml 1am luat, i dorinta mii Implinit
Mi alunga apoi Cu 0 lovitur do picior i m
azvIrli din cas, strigindumi
Fii rnuitumit c Inca Ii m.ai poi simti cap
pe umeri
Ma furiai tirIgrpi, chinuindum amarn
pIwi Ia casa sotiei mole, gsii poarta deschis, intrai
pe mutcte i m prbuii pe pernele din sala
cea mare. Sotia alerg Ia mine numaidecit i,
vazindu-ma galben Ia chip, ma cerceta cu bgare
do seamil i mu sill st-i povestosc lnrLimplarea i
s-i aruit cum fusesem boteit. Ci flu mai putui
s indur a ma vedea cc schilodit cram i czui
iari fr de simtire.
CInd ma trezii, zceam intins in ulit, ling ua
cea mare, cuci sotia, vzInd c art ca o femeie,
mu zvIrliso in drum.
Atunci, In stare jalnica, ma mndreptai ctre casa
purinteascu i mi aruncai In bratele maica-mi,
care do muit ma plIngea i nu mai tia pe undo
pierisem. Ea ma lntimpin suspinInd i, dac baga
do seam cit do gaiben i do zaif eram...

(md povestea ajUflSe a1:i, $chereada vzu zorii mijind


i, sIioas, tcu.

321
Ci infr-a 0 SU1(t douazeci aptca noa.pte

: turu

.E\iaici-fli(a nia intImpin siispmind 51, (laca 1)aa


d searnI (it. c1( ga.lhun d (IC intl Cram, SC point
un puns Ci arnai. Tar mic Irni veni in flhiflt(
tana ii hiioasa Atiza, inoartn de mIhnire, fuii
)r1..ffl IL SU.S 0 V0[ha nini gica. Siatunei, pentiti
nluia daUt, Imi pfiiu mu dupa en i vi.sai lacrirni
(1C/flad(9C1C i (IC caiflt,t. .Apoi, cind inn mai
polo.Iw mania imi spuse cu lacrimi in ochi
Siumane copil, nenorocirile siWi tiuCut sdas
n nasa flc)ast.ma. Sint datoaie cati spun CeLl rnai
na di.ntre V(.ti tatat tan a 1flLilit.
Aflind aeeasti tire, suspincle irni npdiin In
pupt in nea (until c1ipi rnsni inIemnit pe u riThI
zui Ia p1mmnt i ezUt aa noaptea toatu.
Dimineaa, mama mu siti suI inn treccsc s.i s
azn iIugn mine.Eu insu rmIsei ca tintuit ben
hij. privind in coltul uncle avea 0J)1CC1 s stea
\vuva, jar iaerimiiemi curgcau in tnccrc DO obmai.
Mama irni gmul
Nh, fiule. iati., de vent. vile am rmas singurn.
n casa aceasta pftrnsitn (IC stupmnul Ci: de zece
viW, iatl tnu s-a diis Intru mila lui Allah.
(u rispunsei
0, rnamii, en acuni sint en giridul numai [a
nrmana Aziv.a i numi pot inehina durerea toatu
chctt amintirii ei. Ali ! biat Azizii, tu, cea ptra
ijin h mine. lu, singura care mai iubit. CU adevniat,
iart-l pe eel cc tea ehinuit, acum, cinci n
edcpsit Cu asupma de msur, pentru greeti1e
i pvn ItU necredina Iii
Maicirnea, vazind cIt do mare i do neprtiicu
i imi era durerea, nu mai spuse nimic, ci Imi
obloji tcut rnile imi aduse cole do rtrel)uina
ca sft ma vindee. Dupil care urma sa so poarte fa
do niine cu nespus duioc i, stInd do veghe ]ing
niinc, irni spunea
\]iah fic yinecuvintat, eopi.Ie, c flu tc
Jovit cea Iflai maic dint.i.e ncriorociri ,i ca fl(1
t flai .afli In viaI
SI tot aa purt maicilmea en mine, pinI
ec mu Insanatoii. I)ar in sufietul i in amintirilc.
fl1Ll{ !an Isci mai ckpartc hcclnav.
fntro zi, tiupii . nn(ararn, rnaJ.(itnua
aeza aht[.iiii (10 rflifl( i]iJi spu.sc ifldui.o1 1
Fink, SOCOt (a a VOflul vrcinca sati m(i( -
dintez amintirea din urnia pe care mia i..sa -
pentru tine srmana Aziza. Nainte dca muri. rm-a
cerut s nuti dan acest. 1:ueru. deeit atunci cin
oi fl vilzut la tine sernn.ele do neprefcutIi jab
.i cind ma VOi fi In.credintat. : toal lepadat p
totcicauna do srmntelile cc to bmtuiau.
))escliis un ctifui. i scoase (iOa(.0I() 0 legal
rica. 0 desfucu imi intInse stofa (le zarafir ccii
impodobit cu cea do a doua gazelil i pe car.,
principe Diadem, o ai dinainWa ochulor. Poti ccii,
mariata, stihurile insilate pe marginea ci:
(Ju-arnarnic dor dc tine cu inima-mi umplui.
Ci tu, cu nepsare, ma f ringi 0 ma strizeti.
Veghindute, dc tine mis ocidi nestui,
Dar tu, dormind., prin. vise spre alte zri
Ofl csti

A ii, iflzfliainz ncearcci ureehii talc rec?


.Saz reaciucaaminte C(> (hiflUri ma invinq.
Ci tu, pe ci strine d.c dragostea inca, p1cc?,
(.ut7d sufl.eturni 5? ()C1Z?i (i(> (fr)TU1 tu s
Va rog, surori, pe lava i mila eelui sfint!
Clod n-oi ma fi, s- ml scriei pe piatra de
mormInt:
,,(), (ilitOT JJC) drumul ceresculul Printe,
Oprete-te o clipt tfleut i ia aminte:
Aci sub lut, in tihna a.cestei cr1 pte sf lute,
Sc odi1inete-o roabd a clragostei, cuminte !

Atunci, stIpInc drag, la citirea accstor stihuri,


viirsai uroaie de lacrimi i-mi sfIiai obrajii de
durere. Despturind apoi Intreg zarafirul, cizu din
ci o foaie pe care erau urmtoare1e iruri, sense
de Aziza Cu mina ci...

Cind povcstca ajunse aici, Sehcrezada vzu zoril mijind


i, sfioas, ticu.

Ci Intr-a o suid douzeci i opta iioa pie

En urm 3

Despturincl apoi Intreg zarafirul, cizu din ci


o bate pe care erau urmtoareie iruni, sense do
Aziza cu mmna ci:
,,]Vfultiubitul meu var, afla cd mi-al fost mai
drag si mai scurnp decit Insui sIngele meu si
decIt viata mea. Eu si dup ce vol muri am s ma
rog lui Allah pentru a te ajuta sd izbIndeti In
toate pe deplim si sd ti se mniplineasca toate cite
le vei don. tiu Cd te asteaptd multe necazuri dc
la fata Dalilei-Vicleana! Slujeascd-ti de Invdtdturd
si Inlesneascd-ti a lepdda din sufletul tdu
patima dupd ferneile ticdloase i a te desf ace din
legdturile cu dc! Binecuvintat fie Allah cd rn-a
luat Ia sine i nu rn-a suit s flu martor Ia p&
timirile tale.
Pdstreaz, ma rog e, n nurnele lul Allah,
amintirea aceasta dirt urm de la mine, zarafirzzi
impodobit cu gazela, pe care ti-i las. El imi tinea
tovdrie in lipsa ta si-mi fusese trimis de fiica
unul rege, de Sett-Donia, clornn4a Insulelor Cam
forului ? ale Cristalului.
Cmnd vei fi potopit de necazuri, mergi de-o
cautd pe domnia Donia, in regatul tatlwi ci din
Insulele Cam forulul ci Cristalulul. Dar, o, Aziz,
sa stil Cd frumusetea i farmecele fdrd de seaman
ale domnitei flu-ti sIrit hdrdzite tie. Sd nu te
aprinzi, dar, de dragoste, pentru ed ea flu va face
decit sd te izbdveascd din chinuri i sd pund capat
amdrdciunilor sufletului tdu.
Uczsalam, o, Aziz !
Cetind scrisoarea Azizei, a, principe Diadem, ma
cuprinse o mIhnire i o duioie i mai mare, i
plInsci cu amar, jar maict-mea plinse i ea laoIalt
cu mine, pIn la cderea nopii. i aa rmsei,
In starea aceasta de jale, vreme de un
an, fr a md putea lecui de alen.
5i-abia atunci incepui s ma gIndesc a porni
in cutarea domniIei Donia din insulele Camforului
i ale Cristalului. Jar maic-mea ma indemna
i ca mercu s p1cc, spunIndumi:
Calatoria, copile, are sa te Insenineze i sd-I
spulbere mihnirile. Iat, tocmai s-a nimerit In
oraul nostru 0 caravan de negustori gata tie
plecare. Aldturd-te ci, cumpr ceva mrfuri
de-aici i du-te. Peste trei ani, te vei Intoarce cu
aceeai caravan. Si estimp vei fi uitat i tu de
jalea ce-ti apasa sufletul; iar eu voi fi fericita
vzIndu-te iardi cu inima plina de voioie.
325
flout, dar, curn mA Indenina makIWnea qi,
crtimpArlnd citeva muuluri de pret, mU atiltural
chervanalel qI cAliltoril pretutlndeni vu va, dar
ThrA a avea curaj a-mi Intinde mArfurile, asemeneat
tovarAior met, ci In fiec.e zi mA aezam duo
pafte, luam zarafirul wninUtor clv Aziza. 11 ap
Lerncam dinaintea inca, II privcam Inck1ung i
plingeam. Arja am dus-o, pinii ce, clupA in an de
dnimArfr, am ajins La hoinrele regatulul peste
care stpinea latl domnitel Donta, In Cole Sapte
InSUIC ale Camforulul ql ale CristahiluL
Regele acelor pAminturl, prinelpe Diadem, se
nurnete Sabraman. El este Intr-adevtlr tatill
clomnitei Sett-Donla, cea care e 4 coase aa de
milkstrlt gazele pi zarafirele cc le trhnlte prie.
tenelor eL
Eu InsU, ajungind In ace] regat, gindeam: ,,O,
Aziz, stirmane beteag, la ce-ti mat pot sluji
de-acum nainte domnflele focloare 1 fetlcaneln
pAmiritulut, a Ate cal Cu vintre net.cde ca de
feniele 1

Ctnd poveslea ajunse ale), $eherezada vizu writ mijind


l nu mat spusa, o vorbi pesWcele tngIdulte.

Ci intr-a o sut douoaci ,ci noua noapte


Eta iarmA a

La ce4I mal pot skiji de.acum nainte clomni..


Vie fecioare ci tet.lcanele pAmlhtului, o, AzIz eel
Cu vintre netede vs de feniele!
Ba; amlatindu-mi cele scrise de Mba, mA hoUrli
4 oercetez 1 eli aflu cam q putea rlizbate
s-o vAd p fllca regeluL Strldanlile male tofle
rmineau insi zadarnice i nimeni nu-mi da nici
o 1imurire d.c folos. In.ce.p.usem Sri picid OflCC n1
dejde, cind, intr-o zi, cum mri pli.rnbam prin grridinile
din jurul oraului i toemai ieuam din I ma
ca sri intru In aita, iatri cri, privind ver(kaa p0-
milor i Incercind srimi mai uit astiel grijile, m
trezii Ia poarta unci grridini cc arbori atita tic
incIntritori cri numai privindui i sar fi simti
ndihnit chiar i sufletul ccl rnai mndureraL Acolo,
pe banca tie la intrare, sta paznicul griIdinii, tin
britrIn i preacinstit eic, din tre cci cc poariri intipririta
pe chip bmccuvIntarea I ui Allah, maint;ai
critre el i, dupri temenelile cuvemte, Ii spusci
0, eicti1.e, a ciii .este grridina aceasta ?
1i imi rspunse
A fiicei regelui, Sett-Donia. Poi chiar. tinere,
sri intri Ca sli te rricoreti oleaca i sri tt
hucuri de mireasma florilor i a ierhurilor.
Ii spusei
Nici nc am curn sriri rnultume.sc, btrmn.c. (
n-ai put ca srimi ingridui, eicuie, sri a.tept asuns
pe dupri vreun bosehet sosirca fiicei regelui,
a srimi bucur I eu ochii rnricar CU. 0 privire
strecuratri pe sub picoape?
El sc impotrivi
Pc Allah, asta nu Sc poate
Suspinai din adincul sufletuiui, jar ei ma privi
cu duioie. Mri uri pt urmri de mmii i ma dust
in gridinii.
l\Iergeam aa, unul lInga aitul, tinindunc d
mmii, prin locuri fermeeritoare, adumbrite dc
.frunze reavine. i3iitrinul culose citeva fructe, ceh
mai coapto i mai piicute, i mi le diirui
cpunIndu-mi:
Riicorete-te! N umai domnita Donia Ic ccnoa
tc gustul.

327
Apoi Imi gri:
Stai aici. Ma intore indat
Ma lasa singur o clipita i se mntoarse jar cu
o bucat de came dc mid fripta, poftindu-ma s
mninc cu ci. Tia pentru mine buci1e cele mai
fragede i mi le intindca cu multumire vadita. Ma
sim)cNam stInjenit de atita bunatate i flu m pricepeam
cum si-i .multumesc.
Pc cmnd stam acolo mIncInd i taifasuind prietene
te, auziram deschizInclu-sc poarta gr3.dinii,
Cu un clinchet. Atunci paznicul-eic imi spuse mepede:

lute! scoal-te j ascunde-te In bosclietul (IC


cola ! S nu fad o micare!
Mi grabii sa-l ascult, i-abia intrasem In ascunzi
ci i vazui ivindu-se in poarta grdinii capul
unui arap hadimb care Intreba cu gias tare:
$eice-paznic, este cineva pe aid? Vine dom
nita Donia!
El rispunse:
0, slujitor al palatuiui, nu am pe nimeni in
grdin.
i alerg degrab s deschid In laturi poarta.
Atunci, stpine, vzui intrmnd pe poart pe domni
a Donia, dc-mi prea ca insi luna se pogo
rIse pe prnint. Era atIta de frumoas, ca rmisei
tintuit iooului, nuc, neclintit ca un mort. 0
urmam cu privirea, neinstare nici s mai rsuflu.
Am stat aa, inlemnit, cit s-a plimbat domnia,
Intocmai ca Insetatul din pustie care cade sleit
dc puteri pa malul 1acului, fara a se poat tIn
pin la apa rcoroas.
Tntelesei atunci, stpIne, c nici domnil1a Donia,
nici oricare ait femeie n-aveau a se mai teme
de nimic naintea fatalaulul ce acuma cram.
Ateptai pIn cc Sett-Donia p1eci, Imi lual r
mas bun de la eicu1-paznic i grbii s ma in-.
tore iari la negustoril din caravani, spunindu-mi:
,,O, Aziz, ce-al ajuns tu, Aziz? 0 vIntre
clespodobit care nu mai poate bucura PC nici o
Indrigostita! Hai, Intoarcete 1Ingi nedIjita ta
mama i mon 1initit In casa rlimas fr de
stpIn! Cci cle-acum Inainte, pentru tine nici Un
rost flu mai are viata.
l, cu toat truda pe care o irosisem ca sa
ajung in acel regat, atIt de amar mi-era dezndejdea,
IncIt n-am volt a da ascultare sfaturilor
Azizei, cc ma Incredintase ca domnita Donia avea
s-mi fie izvor de alean.
P1.ecai, dara, cu caravana, ca sa ma Intorc In
tara mea. i astfel am ajuns pe aceste pamInturi
peste care domnete regele Soliman, tatal
mariei-tale, principe Diadem. Aceasta este istoria
vieii mdc.
Dupli ce pnintul Diadem auzi cc patimisera
Aziz i...

Cmnd povestea ajunse aid, Seherezada vizu zorii mijind


i tcu, sfioas.

Ci Intr-a o sut treizecea noapte

Ea urn:

Aadar, 0, preafericitule rege, vizirul Dandan, istonisind


regelul Daul-Macan aceste intimplni, in
vremea Impresurhnii Constantiniei, urm a po-.
329
vesti mai departe isprvile in care tinrii1 Azi
flu Inceteazi a rrnIne amestecat de aproape in
toate cite avem a Ic mai auzL

iovestea doiunitei T)onia i a printulul Diadem

Dupii ce printul Diadem auzi cc ptimiseri


Aziz i Aziza, i afl cit de vrednici a fi dorit
era, cIte mnsuiri frumoase i cit isteie avea dom
nita Donia, cea Invi1uiti In atitea tame, fu cuprins
(Ic o patimil nprasnic ce-i frinimnta inima i1
hotirI s fac once spre a rLtzbate pin Ia Ca.
Luii, dar, cu ci pe tiniruI Aziz, (IC care nu mal
vola s Sc despart, inciec pe cal i fcu degrabil
cab Intoars ctre cetatea tat1ui su, regele
Solirnan-Sah, stplnui Oraului Verde i al muntilor
Jspahanuiui.
Cea dintli gnij a lui fu au dea In foiosinta pnie
tenului suu Aziz o casA frumoas In care sii nii-i
lipseascu nimic. Dup cc se Incredint c Aziz arc
tot ce-i trebuie, se Intoarse la palatul Imprtese
i se Incuie in cmrile but, nevoind s vadu pe
nimeni i plIngind cu amar. Invitase acum i ci
(a luerurile pe care Jo auzim ne induioeazu tot
atit ca i edo pe care 1e vedem on Ic truim noi
1fliflC.
Cind regeic Soliman, tatill su, Ii vzu atIt do
schimbat l.a fat, Inteleso Ca Diadem avea suflertul
pUn do suprare i do griji. Ii Intrebii, clar:
Ce ai tu, copibe al meu, (IC teai sc.himbat
aa Ia fa i eti atIta do mIhnit?
Atunci printul Diadem ii murturisi ci e Indragostit
do Sett-Donia, cu tot sufletul Jut, macar ci
n-o vuzuse niciodat, ci auzindu-l numal pe Aziz
povestmcl despre mersul ginga, despre ochii i
despre miiest.ria desvirit cu care ea tia sa
coase flori i animale.
Regele So1iman-ah. dupa cc 11 ascult, rmase
in culmea nedumeririi i spuse fecioiului siu
Copilul meu, Insuleic Camforului i ale
Cristalului sint tare departe do tara noastr i,
oricit ar fi do minunat domnita Donia, nu ducern
Iips nici aici, in cetatea noastr1 i-n palatul ma-
mci tale, de fete nespus do gingae on do roabe
frumoase, aduse de pe-ntreg pmIntul. Du-te,
dari, fiul meu, Ia iatacurile femeilor i a1egei
pe toate cite ti-or p1c!ea dintre cele cinci sute do
roabe frumoase ca luna. Jar de nu-ti va plcea
nici una dintre ele, am sd-ti aduc ca sotie pe cea
mai frumoasd fatd do crai din trile megiee. Si-ti
fdgdduiesc cd are ad fie mai frumoasd i mat
mdiastrd chiar i decit Sett-Donia!
El. rdspunse:
- Tatd, nu doresc sd am ca sotie decit pe
domnita cea care tie Sd coase nespus do frumos
gazele pe zarafire. Ea i nurnai ca imi trebuie, altmintrelea
md due din tara asta, las i prioteni i
casd, i-mi pun capdt zilelor din pricina ci.
Tatdl sdu vdzu c era primejdios s i so Impotriveascd
si-i spuse:
Atunci, flub, at oleacd do rdbdare b (la
rdgaz sd miii o solie la regele Insuleloi Camforu.Iui
i ale Cristaluiui, ca sdi ocr dupd cuviintd i
dupd datini, cum am fdcut i cu cInd rn-am insurat
cu mama ta, sd-ti dea In cdsdtorie pe flica lui. Si
do n-are s vrea, voi zgudui temeliile pdmIntului
do sub ci i prdvdiesc in tdnddri peste capul lui
ntregui regat. dupd cc ioi pust.ii pdminturi
cu un sodom de oaste atIt de mare, c-a desfdurIndu-se
va atinge insulele Camforului cu fruntea ci,

331
In vreme cc rIndurile din urm inc s-ar mai
afla mndritul muntilor Ispahanului, la hotarele
Impthiei niele!
I)upI cc gri astfel, regele porunci s vie la ci
prictonul prinului Diadem, tinrul negucitor
Aziz, si-i Intrebii
Ciinoti cirumul Ia Insuiele Camforului i ale
Cristalulni ?
El rispunse
II cunose.
Regele zise
A don s Insoeti acolo pe marele vizir po
care-i voi trimite la regele acelor pmInturi.
Aziz rispunse
Ascuft i ma supun, o, rege fr de asemuirc
Regele Soliman-Sah chem apoi po march) vizir
ii porunci
OnInduiete hi trebunile fiului mcu, aa curn
vei socoti ccl rnai potrivit. Ci s tii c va trebui
s mergi la Insulele Camforului i ale Cristalului,
ca sa ccii de sotie pentru Diadem pe fiica regelui.
Vizirul rispunse ci ascult i c se supune, pe
cind pnintul Diadem, zbuciumat, so Inchise in cmanic
1ui,rostind stihuri clespre necazunile dna
gostci
iili, Intrebati, cZar, noaptea I s Va SUfl
Ea chinul meu i-al sufletulul clor,
i elegia murmurnd pe strun
Tristeea care p1Inge-ncetior.

Ah, Intrebai, cZar, noaptea! va va spune


Ca sInt pstoru-ai cirui ochi, cu greu,
Vor s deziege stelele nebune,
Cinci pe obrajzi-i lacrimi cUrg mereu.
Slut sinur pe pmiut, dci-i fierbinte,
A1, irdrna-mi, i plin de dorin4i!
Ca o ferncie-s, ce mu poate prinde
Lumina unel rocinice seminti.

$1 stete cufundat in ginduri noaptea toat, ne


voind nici sl mlnince, fl:1C1 s doarmi.
A doua zi, disdedimineat, taUil siu veni s-l
vad i-l gisi i mal ofihit decit in ajun, i mal
schimbat la Infiare. Atunci, ca sLi-I aline i sfl-i
liniteasc sufletul, grbi pregtirile de plecare
ale lul Aziz i ale vizirului, i flu uit srii Incarce
cu daruri bogate pentru regele Insulelor Camforu-
lui i ale Cristalului.
$1 merser el, merser, zile i nopi In ir, pIn
ce ajunser In fata Insulelor Camforului i ale
Cristalului. Acolo aezar corturile pe malul unei
ape, jar vizirul trimise Un olcar s vesteasc regclui
sosirea br. Nici flu pornise s dea ziua In
scpat, c i vzur venindu-le In IntImpinare
sfetnicii eel marl i emirii rcgelui, care, numaidecit,
dup temeneille i urrile de buni sosire,
Ii insotir pIn la palatul regese.
Acolo, Aziz i vizirul intrar in palat, se Inf
tiar i srutar pimmntul dinaintea regelui,
ciruia-i mnmInari darurile din partea stpinului
br, Soliman-$ah. Regele le multmi i gri:
Le primesc Cu inim de prieten, i-mi sIn
scumpe ca ochii din cap!
Si Indat, Aziz i vizirul, clup datin, se retra
ser i rmaser cinci zile in palat, ca s se odihneasc
i de truda drumului.
in dimineata celei de a cincea zile, vizirul Ii
puse mantia cea dc srbtoarc i merse, Impreun
333
u Aziz, si se rifieze dinamntea scaunului cri
iese. TYkirturisi regelui (1orina stipInu1ui sh.i i
tieu apoi CUVJ1fl(IOS, a.teptInd rmispunsul.
Auzind VOrbele vizirului, regele CaZu deodatu p
gincluri, plect Iruntea p, Ifleureat i rnohorit.
stete aa o vrerne, netiind eum si (lea rispuns
trirnisul ui putcrnieului rege at Oradui Verde
al muntilor Ispahanului. Cei tia, do nile dii, er
sili 1 era filed sae do gindul c1sniciei i cu ct
mInie arc s Intimpine cererea regeltil, aa ctim
fcuse de-atItea On en alte Cereri asemnitOar(
ale altor cmi do prin tii megiee mi rnai d
departe.
Intrun tirziu, regele, ridicinclu-i fruntea, Men
semn cipeteniei eunucilor s se apropie i porunci:
Mergi numaidecit Ia stpIna ta, SettDonia,
(ini Inehinarea vizirulul i darurile cc nile aduce
i spune-i vorb cu vorb tot; re ai auzit din
gura lui.
Eunucul srut pmintui dinaintea regelui i
pieri.
Peste un ceas, se intoarse en nasul alungit
plnl-n podele, i spuse regelul:
0, rege fr do seamlin at tuturor vremurilor.
am mers in fata stpInei mole Sett-Donia, dam, (IC
indata cc i-am artat cererea mritului vizir, ochii
ci s-au aprins de minie, s-a ridicat in picioare
a apucat Un buzdugan i s-a ntpustit Ia mine
s-mi crape capul. Eu am dat sil fug cit am putul
mai repede, clar ca rn-a urmiirit din u in u
strigInd umi
Dae tata, impotriva you mele, vrea s m?i
rnrite, af Ic c sou1 men mu va avea vreme nici
s-mi vad chipul, cci am st.l mid u mILla mea
i pe urrnI am snmi iau i iu v.iata
Auzind spusele capeLenwi eunuCi br..

CInd povestea a3unse 1C1 SI1(I(7Lda vi,.u zorH rnfj:ind


.i, sfioas dUn (Ta. flu Oh ICiCUIU SU iI11f*LlS(tk ]fl
Oapte istoria.

Ci Intr-a o su.ta treizeci i unu noapie

Ea urink e

.Aadar, o, preafericitule rege, auzind spusele


c:apeteniei eunucilor, regele, tati Sett-Doniei,
ri ctre vizir i ctre Aziz
Auzitati. si voi cu urechile voastre. Duceti,
dai, regelui Soliman-$ah inchinciunea i supunerea
noastri, i artati-i cc uri poarti fiica mea
impotriva cstoriei. Fac Allah si ajungei en
bine in tara voastr!
Vizirul i Aziz, vazind c solia br a rtmas fr
de izbind, zoriri a Sc Intoa.tce In Oraul-Verde i
sEi arat:c regelui So]iman-Sal ceea cc Ii sa
rspuns.
Aflind vestea, regele. cuprins de rnInie niprasnic
t. vroi s (lea numaidccIt porune emirilor i
capeternilor cic oaste sI adune neIntirziat otile
i s niv1easci peste [risuielc Camforiilui i ale
Cristalului.
Vizirul Ins cern ingiduint, a grU i.spuse
Mriata, nu e en drept s fad aa, ccj vina
nui a tatIui. ci a fiicei Iui, i piedica nu vim
(l.edIt de Ia ca Tar iatd ci e tot aa dc mihnit. ca
i noi. Eu ti-am Impiirtit cc vorbe grele a spus
ca cpoteniei hadImbilor!
CInd ii auzi pe vizir vorbind astfe, regele
Soliman-Sah Ii dote dreptate i so temu do rizbunarea
prinesci Impotriva fiului siu. Ii spuse
atunci in sine : ,,Dea nvtli peste tara br .i a
bua-o in robie pe fata, tot nar folosi Ia nimic, pentru
c ca a jurat s so omoare I
Poiunci si vie printul 1)iadem i, mlhnit dinainte
do necazul pe care avea s ii pricinuiase, Ii dczv
1ui adevru1. Ci prinul Diadem, departe do a fi
dezniidiijduit, grill hotilrlt ciltre tatill su:
0, tatil, flu socoti c am s las lucrurile aa!
Jui Inaintea lui Allah c on Sett-Donia va fi
soia mea, on eu nu mai sint Diadem, fiul tiu
Cu preul vieii, vol rilzbate piriii la ca!
Regele Intreb:
- Cum ai si faci ?
El riispunse:
Vol merge ca negustor. $i ce-o mai fi, oi
vedea I
Regele adug:
Atunci, ia cu tine pe vizir i pe Aziz.
Si cumpilr numaidocit milrfuni do o sutil do dinan,
le dilrui liii Diadem i, pe deasupra, Ii dote
i toate comonile pe care Ic mai avea pnin cuferele
lui, precum i o sut (10 mu de dinari do aur, i cai,
i cmile, i catIri, i corturi hogate, cptuite cu
mhtase do toate culonile.
Atunci Diadem silrutil mIinile tatilui silu, Ii
puse hainele do drum i morse la maicilsa s-i
srute i ci mlinile. Jar maicil-sa ii dete i ea o
sutil do mu do dinani, i plinse, i chem binecuvIntarea
lul Allah asupra lui, i so rugh pentru
dobindirea dorului su i pentru Intoarcerea cu
bine pnintre ai lui pe cInd cele cinci sute do fe
mel din palat plingeau in hohote, InconjurInd-o
pe mama lui Diadem i privindu-1 pe print sfioase,
ticute i pline de dor. Ci Diadem ici Indat din
iatacul mamei sale i, luind cu ci pe Aziz i pe btrInul
vizir, dete porunca de piccare. i, cum Aziz
plIngea, 11 Intreb:
Do ce plIngi, f rate Aziz?
Acela rspunse:
Stpine al meu, Diadem, inima mea imi
spune c nu ma mai pot despari do tine; clar s-a
sours atita amar do vremc do clod am prsit-o
pe srmana-mi mam1! i-acum, cInd caravana va
ajunge in ara mea, cc va face, sarmana do ea,
cInd n-arc s. ma vada printre negustori?
Diadem raspunse:
Nu to tulbura, Aziz! To vei Intoarce in tara
ta de indat cc Allah va voi a ne Inlesni s izbIndim
Intru cole cc nzuim.
Si pornir la drum.
5i merser fr do popas, in tovria Ineleptului
vizir care, ca s-i desfatcze i ca sa aline dorul
lui Diadem, le povestea tot istorii de cole fara de
pereche. Tar Aziz, la rind u-i, spunea i ci lui Diadem
poeme minunate i ticluia stthuri pline do
farmec despre chinurile iubirn i clespre cci in
dragostii.
Dup o 1un do mers, ajunser la cetatea
Insuielor Camforului i ale Cristalului. Tar cInd
intrara In sukul ccl mare al negustorilor, Diadem
simi c i so i uurase povara grijilor i c inima
Incepuse s-i bati sprinten i Inviorat. Dup
Indemnul iui Aziz, desclecar la hanul ccl mare,
mnchiriar numai pentru ci toate prvliiie do jos
i toate odile do sus, pIna cInd vizirul avea s
gaseasca vreo cas In ora. OrInduir marfurile
in magazii i, dup cc so hodinir la han vreme
337
(ic patru zile, te dusera S cunoisca p cej1aIli nc
gustori (liii SlIktLl dc nitsuri.
1-k druni. vizirul spus iui Diadem i liii Aziz
Soeol. ct. tnainte (k? tOat.(., avein dc fvut. un
.hieri.i fri de (are nflT) iZl)Ut.i fli(lCLfld Sa JZhLfldlifl.
ii i.asnmseii
Stni gata a i.e aseiil.ta, cki btimni.i sint rod-nI(1
in gln(]uri I)IIH(, mai (II seama em(.1 nu trccut
JJtifl (1.te ai 1.1(1(04 t U.
Ill gi-i
Cmn.c.I.u1 fll(u (Ste a.a in Inc (ic 1 l(sa
mirfuri1e rtoastre Inchise Ia han. uncle (0 rnpCt i-i
toii nil au corn t i( Ved(-a, mai I)inei Sn desehi-(l(.ni,
pentru Line. iint,uic i)iadern. c-a pentru un
ill.gtltator ((. k afli, 0 prnvi1h mare chiar in SI.I
kuil (IC matasui.i. To Vet ramifle la int..rarea ii prayoke
ca s vinzi si ca sa arali maria, pe cind Aziz
itI va aduce St.OfClC din .iunclui priivai.ei le Va
(Iesfaura. Si--astici, to fUnd fr pe.reche (IC fri.imoS,
i nici Aziz nefiind mai puin, in scurt
vrcme prv1ia noastr va fi cea mai cercetata de
mu.terii, din toat piata.
Diadem rspunse:
Gid1 tait c strani(
Si, imbrilcat corn era m rnrnoasai haina ck
ncgustor i)ogat, intra in sukul ccl mare dc mata-sun,
urmat de Aziz, do vizir i do toii slujitorii iui.
(md negustorn din piati ii vzurI pe Diadem
trccmd rImaser niuuci do frumuseWa lot i mci
no so mat gindir la muteriii mi-. Cei ce tocrnai
1uiaui stofele rmaser cu foarfeccie in sus ! Ian
(el care curnprati nil mai aveau gria Ia cc cum
prau ! Si se intrebau (ii t(4ii dca valma.: ,,Aii
no euniva. portarul Raduan. chelarul griiclinilo.r
raitlilli, ii Ilitlit portile dosehise, dca eoboi-it PC
pmin1 acest f1cu din ceruri ? lar aitii, la tre
(erca 1.ui, strigau : ,,Ya Allali ! mindri niaj sjnt
ingerii!
AjungInd in mijlocul sukului, Intrebar unde Sc
af1 eicul eel mare I ncguatorilor i se Indrep
tari catre prvlia pe care toi Sc repezWi si ic-o
arate. CInd ajunser acolo, cci ce se gseau de fa
se ri(Iicara In picioare in cinstea br, gindmd
,j ut.rimfl acesta preacinstit trebuic s lie taii1
(elor thu fliIcIi atita de fruirioi. Tar vizirul, dup
t.rmrn(.lile cuvenite, Ii ifltrebi
0, neguttori1or, care dintre voi este marele
ei.c al sukulul ?
Ii raspunser:
Acesta-i.
Vizirul privi catre negustorul artat, i VaZU Ca
via un hatrin malt, cu barba alb i cu fata sunziltoare.
care sari numaidecIt sni IntImpine i
sI-i pofteasca in prvlia lui, urindu-le din inima
biina Veflire. ii Imbie sa se aeze pe covoare lIng
ci i IC spuse:
Stau gata s v slujese intru once veti don!
Atunci vizirul gri
0, mult preaindatonitorule eic, iat c de
ani de zile ciilatoresc cu aceti doi haieti ai mel
prin ceti i tinuturi, ca s le art tot I elul de
popoare, spre a le plini Invatatura, a-i deprinde
a vinde, a cumpara i a-i scoate cItigul din
(unoaterea ohicciurilor i a datmelor tuturor
neamunibor. Intru asemenea rosturi, am vrea s
ne aezam aici o bucatil do vreme, aa ca flacaii
mel sa-i bucure PriVirile Cu toate frumusetile
acestei ceti i s depnind de la bocuitorli de aici
gingia in purtare i bunacuviinta. Te-am ruga,
dara, si ne ajuU a Inchiria o prv.lie Iarg i bine

339
aczat, pentru a no Intinde acolo mrfurile aduse
din ara nostri cea indepIrtat.
La aceste vorbe, starostele picii rspunse:
- l-lotirit! Mi-c bucurie s v slujesc
capul i pe ochii mci
Si SO Intoarse catre tineri, ca sn-i priveasci maI
binc. Ci, do Ia intita ochire, so tuthur ftrri do mar
gini, atita ii minun frurnuscea br. Cci eicu1
pieii acelcia flu so sfia s xc Indrgosteasct pIni
la nebunie do ochii frumoi ai tuturor f11ciibor,
jar patima liii cea mai mare Inclina mai cu scam
ditre bieti decit etre fetele cole tinere, i ccl
rnai mult Ii placea gustul acriu al 1ncilor.
Gindi, dar, In sinci ,,Slav i inchinare ceIui
care ia izvodit i ia Inchipuit i, (IintrO pul
fir do suflare, a intocmit asemenca frumuseti !
Si so ridici sni slucasca, aa cum nici un rob
nu sar Ci priceput mai bino si1 slu3casc pc s
pIriul su, i xc mrturisi cu totul la poruncile br.
Sc gribi sli-i duci pe tustrel i s le arate prvibile
hbcre, 1 le alese ci InSui una, chiar In rnijlocul
sukului. Era prvlia cea mai frumoas, cea
mal luminoasi, cea mai larg i cea ma.i bine
aezati dintre toate, clc1iti cu gust ales, Impodobit
cu galantare din bemn frumos ji1uit i eu tot
felul do rafturi do fi1de, do abanos i do cristal,
puse uncle pcste altele. Ulita din fata ci era bine
mIturahl i stropit, iar la vreme de noapte paznkui
sukului sttca do bicci chiar acolo, dinaintea
uii. 5eicul, odat IflVOit.i In cc privete preu1,
inmInI vizirului cheile ii spuse
Allah fac din ca o prviic aductoare do
spor i do binecuvIntare, In rniinile fiilor tii, sub
semnele bune ale acestei lurninoase zibe
Dup care vizirul porunci s so adue i si se
orinduiasci in privi1ie mirfuribe de pre, sto
feb cele frumoase, atlazurile i toate cornorile do
nestemate cc fuseser scoase din dulapurile regelui
So1iman-ali. lar cInd toat1 treaba so sfiri,
ii duse pe cci doi tineri s ac o baic bun, la
hamamul aflat la cIiva pai, 1Ing. poarta cea mare
a sukului, hamam vestit pentru curtcnia i pent
ru marmura lui strilucitoare, undo so ajunge
urcInd cinci trepte pe care so aflau aezati papucii
do lemn, perechiperechi.
Cci doi prieteni, isprvind repede baja, nu-1 mai
ateptar po vizir st sfIreasc, do grbii cc
erau s-i Ia locul In prviie. Pornir, dar, yeseli,
i eel dintli ins pe care-I vzur fu btrinul
eic al sukului care atepta zbuciumat pe trepte
icirea br de la hamam. Curn baja dase Inca i
mai mult strlucire i fragezime frumuseii i
chipului br, btrInul...
O

Cind povesL:ea ajunse aid, cherezada vzu zorii mijind


.i, sfioas, tcu.

Ci intr-a o sutci treizeci si doua noapte

Fa urrn

Cum baja dase Inct i mai mult strlucjre i


frgezime frumusetii i chipului br, batrmnul il
asemui, In sinea lui, cu doi pui de cprioara zvelti
i neastImparaii. Vazu cit de trandafirii ii se fcuser
obrajii, cIt de adInci erau ochii br negri,
cit de Iuminoas be era fata. Erau fruinoi ca doua

341
ramuri Impodobite (IC seiipuiI roulelor lot, saii
ca doua luni pline i albe. ii venir in minte
st:ihurile poetului
Ciiui, dour dei at in .j mIna in treaccit, sirn.t
deociat
Jii1l(Z ?WU UZ?flzt CU1n jernenfiorat,
lay simurz(enu toate ii pierd senina pace,
Dour 1(1 aceaxt scurtd atznqere cea face
Dc i-a vcdea-ntreg trupul in care se irnbin
Marl. Umpezimi dc ape Cu aur de iurnin. :

1ei, dar, In IntImpinarea br i le spuse


TiIcibor, fie-vI baja ca un desft. i fac
Allah s nu vt lipseasch nicicInd pliicerile, ci
pururca Improspteascvi-Ie!
Rspunse Diadem, cu cea maI fermectoare
(1uioie a lui i en cea rnai dubee mIdicre do grai:
Ne-ar fl i)ueurats irnprtim cu tine pI
cerea aceasta I
Si amIndol 11 inconurara cuviineios i, drept
cinstire pentru virsta i pentru rangul Iui (IC CiC
a] sukului, mergeau Inaintea lui, deschizIndu-i
ealea ci IndreptIndu-se citre priivlia br.
Cum mergeau aca inaintei, bjtrInu1 eic putu
vedea cc mindru Ic era mersui i cum Ii se iegna
trupul sub hain Ia :fiecare pas. Abia rnai sttpInin
duci infiorarea, ochil i SC aprinser, risuflarea
i so schimb, nrile I se umflar, i Incepu si opt
teasc versuri cu ineiesuri ocolite
T.Tici 0 niirare flu-i Ca, din tre foirne,
Cele cc ne vrjesc in primu rind
Oricit dc grele-ar fi, dc-ar fi enorrne
Cele rotunde, clear acelea sint!
Cci cle priveti, SUS, veniccLe sjere
Ce sevzrtesc I sltvi, tren?.urtoare,
Si tot ce e rotund : ntimaz mzstere
i freanzt sizt, Z farinec, inzrure..
Cei doi tinori, auzind.u.e, habar navcau ( v
dc si spuna, ci, dimpotriva, SoCC)ttr a ghiei in
dc o laud gingai fcut br, fur tare mici.
ii muiumiri eicu1ui i l?nura cu tot dinadinsul
s mearg cu ci [a harnam, pentru a-i face plicere.
lar starostele pieii, ivmenind use a so inpotrivi
oarccum, primi, scaprind do dorinta in
smea lui, i Iu laolalta en ci drumul mndrt ctrc
hamam,
CInd intrar, ii vzu vizirul, cc toernai Se zvinta
Intruna dintre sli. Zrindul i pe eic, veni
intimpinarea br pIn la havuzul din mijioc, uncle
so opriser, i-l pofti ckluros pe eic s intro in
sala in care se afla ci. Ci btrInu1 spuse ct mi
voia s treac msura, fo1osindu-se de atIta buntate,
rnai ales ca Diadem i Aziz II tineau fiecare
de-o mini, indrumIndui (;atre sala pe care i-o
opriser pentru ci. Atunci vizirul nit mai strui
i se Intoarse s so zvInteze.
Riimmnind singuri, Aziz i Diadem ii. (ieZbicarr
pc btrinul eic, apoi so dezbracara i ci i so
apucart s-i. frece pe spate, en toat strnicia.
in vreme cc ci, pe sub sprIncene, strecura ctrc
ci priviri furie. Pc urm Diadem ii lu sarcina
do cinste de a-i spuni, jar lui Aziz ii rmInea plcerea
de a turn a ap peste ci en un ciubra do
aram. Stind aa, intro ci doi, .eicuI se credea
in raj.
Si-i tot spuniri astfel, ii frecar i-1 spiar,
pin cc, spre marea ciud a eicu1ui, vizirul veni
343
intro ei. Atunci ii terser cu tergare1e calde,
apoi cu prosoapele ode rcoroase d Inmiresmate,
ii Imbricari i-l duser pe-o banca, undo-i acluscr
fel do fel do sorbeturi cu mosc i cu suc do
trandafiri.
eicu]. so preftcea a lua aminte la cole cc vorboa
vizirul, ci sufletul i ochii liii nu mai erau do
cit pentru cci doi tinerci cc alergau, strlucitori,
do cob pIni cob, ca s-l slujeasc. Jar cmncl vizi
rul Ii grii urriie cole obinuite Ia hamam c1upi
scald1, ci rspunse:
Ce bmecuvintare a intrat o data cii voi in
oraul riostru, i cc fericire este sosirea voastr!
Du.pi care rosti aceste stihuri
Colinele, czn(l iau vzut veninci,
Au inverzit. lar veteda cImpie
/1 tresrit .i-a Inflorit zimbind.
i oarneni, i pmInt, cu bucurie,
Strigard-ntImpinmndu-i: ,,Bun venit!
Si bun pace! 5i prietenie !

Tustrei Ii multumir pentru bunavoina fr do


seaman pe care be-o arata, jar ci rspunse:
Allah sa v doic la toi viata cea mai placuta
i s-i apere (IC (teochi, stralucite negutor, pe
frumoii tii flacai
Vizirul spuse :
Jar lie; prin marea mila lui Allah, fieti ba
o inviorare do putere i de sanatate! Cci, preacinstitule
eic, au nu-i aa c-a apa cste adevratui
bun al vietii In accast lume i hamamul un bc
al desfatarilor?
Starostebe sukului rspunse
344
Aa-i, pe Allah! CIte minuni de versuri n-a
zvodi:t hamamul prin pana multor man poeti!
Nu care cumva cunoateti asemenca stihuri?
Diadem, ccl dintli, Incepu
0, hamam, tu, vic4d dulce,
Vi vrdjit i dor
0, hamarn, prim tine curge
Timpu-m jute zbor.
Ak, cd mu pot, in mdreatd
Vrajd sd rdrnIn,
0, haina,n, intreaga viad
Sd ma ii la siii
Raiui tot, pe linjtt tine,
Pare-un biet ungker.
lad de-ai fi, mi-ar fi mai bine-n
ladul tdu s pier.
Dup ce Diadem spuse aceast poezie, Aziz
urmi:

Ldcasu-acesta care-a prins pe pietre


A pietrei floare prin cdldura ltd
Pdrea-i-ar gurCi-a iadului, cu vetre
De fldcdri man, cu abuni alb-verzui,
Dc n-ai gusta inclatd-n dulcea-i scald
Pldceni care te-nvdluie-n fioni,
Dc n-ai vedea-n mijlocu-i laolaltd
Atitea lune .i atitia son.
Cinci termitdI, Aziz se aez ling Diadem, lar
starostele pieei, vrijit de gingia i de harurile
br, strig
Pc Allah! voi legai lao1alti. harul cuvlntu.iui
cu frumusetea cea mai desvIrit! Lsati-m
acurn i pe mine sa vd cInt elteva stihuni, caci itecul
face i mai frumoas o poezie.

345
Ti prijini (L)raaI1 in. paini. in:his ochii p
jun)ntat( i, 1ginincI ui (apul, 1r)cpu sa (inte

loc (IQ it(tlflU7fl, Ii?? ziaaa t( (c.z1c1u,ra I


0, f tl, 1,1. tIlt7) 1W torn tr
lar till? .Z1 liO(lSt1V WTiTfllU(IZI
.)l 1( (111111 (1.. tOCLt( eZt(ndU1U

lIaraain ! n, zcr raid, havuzr-,i outi,


IaUctfldr inarnulri, .sZISUr (h tzvor,
Sli adurnbrite, mose aromitor,
Ininirsirzatc trupui intinchn vozl( I

I]anzain, tu (trzt (jeun f( ( niz balsam


(Jestlux rrzereu, strluctor nLeru,
5i adurn.irit inereu deun (ibur qreu,
(ti fliTflU i (LOTUT. 7flCU, hCLmU?Th

1:riVi apoi pe cci doi tineri i ii i.s sufietul


sI hoinareasca in voic prin g:rclina frumusetii br.
Iai (i, ascuit.I.nd (lflteCtLi, inaseiI CU (()U
fcrnwati i uirnii (1 nnIicstria cicuiuI. U muI
tumir1 din sufkt i, curn se isa noaptea, ii Iriso
.iii pinI in poarta hamarnuiui. Dar, oricit strui
poftindu-i s1 in rnasa in seara aceca Ia ci acas,
ci nu ptimiiI, (.crin(1ui ierta.rc, ii luara ramas
bun i piecarJi, In vrcrnc cc btrmnul pironit
]ocuiui, Ii urrnllrca cu privirea.
Sc ntoarsciu, dai, acasi. rniriea.ra, burI i s
cuica.ta cu toii fcricil,i, dornind pin dirninea1a.
Atuiwi sc s(1tla1i, e spt1ai (lupu sfmnta (iatrna.
ii ficurii i gIciunea Apoi, (intl poriIe sukului
fur date in Ituri, so ndieptaii ctrc prvlia
101, pe care o desehisera pentru intIia oarL
Si ujitoin orinduiseri prlVli.ia cu mare dichis,
o imbricaser in perciele do matase i aternuseri
I locu 1 pot FiV it dou (ovoare imparateti, Ce
putean prei ia o mic de dinari fiecare, i dou
perirn Impodobite CLI ciucuri i Cu flori de aui, cc
puteau preui 0 sut do dinari fiecare, Jar po
iaft,uiile do fi1de, do abanos si do cristal stitcau
:fIumos rinduito mirfuri1e Cole scun.ipe i comorile
do nestematu.
Diadem so aezi p0 unul din coJoare, Aziz pe
(elalalt, jar vizirul intro ci, ehiar In mijiocul prvljoi,
CU sluitorii imprejur. intrccindu.-sc care
mai de care s I.e Implineasc porundile.
Si indati toi locuitorii aflar dc aceast minunc
(Jo priviIie, jar muteriii lneepur s curg din
ioate piiril(?, fiecare primind cumprturi1e din
mina tInruiui numft Diadem, a crui frumusee
do faim mntorcea toate capetele i ducea Ia pIerderea
mintilor. Vizirul, V.zind ( ircaba merge
de minune, sftui Inca odat pe Diadem i pe
Aziz si fie Cu ochii In patru, i plec 1ini.tit s so
odthneasca acas.
Aa niersera lucrurile o vreme, pinA cc Diadem,
vzind ci nimic flu se vestea din partea domniei
Donia, Incepu s-li piardi ribdarea i somnul.
fntro zi Ins, cum sta do vorb despre necazurile
iui cu prietenul sAu Aziz, iat Ca zarira trecInd
po dinaintea prvliei br.

(md povestea ajuiise aici, oIierezada V1ZLI zoril rnijind


. SI1OaSi. tarn.

47
Ci intr-a o sut treizeci i treia noapte

ia urrn I

Intro zi mns, cum sta dc vorba despre neca


zuiile lui cu prietenul su Aziz, iaUi c zrir trecind
pe dinain tea prvliei br, prin pia, o bittr
mni mnviluiti Intrun izar lung do atlaz negru.
(1Ind dote cu ochii do prvlia cea minunat i (10
frumosul negustora aezat pe covor, so indrepUi
zorit Intr-acolo, 11 salut pe flcul care, (IUpi
ce-i rspunse cuviincios la semnele cc i le fcea
Aziz din fundul prvliei, se ridic in cinstea ci
ii surIsc cit mai duke. 0 pofti apoi s ia bc pe
covor, so aez lIng ca i Incepu si faci vInt
cii evantajul, pIni cc o vzu hodinit i ricorituI.
Atunci btrina ii Intreb pe Diadem:
F1cule, o, tu care Inchipuieti toate desvir
irilo i toate frumusetile, eti oare cle-aici, din
ara noastr?
l)iadem, cu glasu-i dulce i pun do farmec, ii
raSpunse
- Pc Allah, stpIn, pentru Intiia oar pun
piciorul in aceste locuri, unde am venit numai
spre a ma desfata privindu-le. Jar ca smi fac
do lucru o pate din timp, vind i cumpr.
l3trIna gri:
Fii bine venit, frumosule oaspe al oraului
nostnu! Si cc mrfuri aduci tu din rilc cole
depirtate? Da-mi sa vad i cu cc ai mai frumos,
cad frurnosul la frumos trage.
I)iadem, micat do vorbele acestea alese, ii
zImbi a multumire sii spuse
Tn prMilia mca nu am deelt lucruri cc flu so
poate s nu-i plac, vrednice de fiice de regi i
dc fpturi prea alese ca tine.
BItrina riispunsc:
Tocmai voiam s cumpr o stofi cit mai
frumoasa pentru o rochie hrIziti domnitei Donia,
fiica regeiui nostru $ahraman.
Auzind riumele celci de care-i era plin inima,
Diadem nu-i mai putu infrIna sufletul i strigi
lui Aziz
.Aziz, ada-mi repede tot ce-i mai frumos i
inai scump Intre marfurile noastre
Atunci Aziz dcschise un dLtiap cIidit In zid i in
care flU so afla decIt un val (10 stofa, dar cc stofli
Partea din afar, impodobit cu ciucuri de aur, era
din urinic de Damasc, PC care strluceau suave
tot felul de inchipuiri de flori i de psri, In
mijiocul crora horea un elefant nauc. Si se rev
Irsa din ca un belug de miresme cc ptrundeau
pina in suflet. Aziz aduse vigul acela lui Diadem,
care-i desfura, dind la iveala frumusetile fara
do seamn ale stofei acelcia, mcnit parc anume
pentru rochia vreunei hurii din rai on a vreunei
domnite fermecate. A o zugravi si-a Inira toate
nestematele cu care era Impodobit on toate
alesituri1e sub care i se Invlui.a urzeala, numai
petii cu harul lui Allah ar putea izbuti, In stihuri.
Diadem (1esfura Incet stofa dinaintea hatrind,
care nu tia la cc s se uite mai muit la
frumusetea stofei, on la chipul vrjit al flacaului
cu ochi negri. Privind aa farmecele fragede ale
negustorauiui, batrIna Ii simtea trupul cuprins
ca de flacari.
Cind putu gri, spuse lui Diadem, pnivindu-l cu
ochii apnini de patim:
Imi place stofa. Cit am a-ti plti?
349
El so ploconi i rispunse
Sint pltit peste rnsur prin fericirea do a
te Li cunoscut!
Atunci l)atrma strig
0, Lliicule fri do seaman, fericit. femeia
care poate sa se cube Ia picptiil tu! Ci uncles
tecioarcie Vre(lflico do tine ? Din partemi, nu tin
(frCIt una singuv pe Intregul pimmnt. ! Spunemi.
tinere ce,rb, care Ui numele ?
El raspunse
- Mu hearna Diadem.
Atunci bati:na opti
Dar acestai un nume ce nu so d decit fiiloi
do regi! Cum de poato un negustor s poarte nurnele
do ,,Cunun-de-rege?
Atunci Aziz, care toatu vrcmca n u spusese 0
vorba, so apropie ca s-i seoat prietenul din inurc
itura i rispunse btrInei
Este singurul flu al prinibor si, careI
hesc atIta, melt aa voit srii dea on nume curn so
(Ia flilor do regi.
Ea spuse:
Aa-i : dac Frumuseea ar trebul sa-i aleaga
un rege, numai pe Diadem i iar aloge ! .Afla,
Diadem, ci I)atrlna do mine nu rnai sInt de-acum
inainLe ciceit roaba ta, i martor mii Allah pen
tru credina :fa do tine! Ai sa vezI nezbavnic
ce am sa fac Intru folosul tu. Allah s to ocroteascu
I s to pazeasca dc deochiul lumii
Lu apoi vigul ccl scump do mtase i plee.
Cu sufletu.l Inca tremurind do bucurie, ajunse
la domnita i)onia, pe care ea o al.pt.ase cind era
mica i ereia ii inea bc do mami. Intr, dara,
UnInci cu mindrie sub brat stofa eca scumpa. Do
nia Intreb
(), doica, cemi mal aduci ? Aratami
Fa risp1nse
St.npmna rn(a. ( ntii )Oflia a t 131v(1..e
Si (1CsiaCl.1 stoia. !tun(:j )jLt ti ii fjj
irC i CU )U(U1iU in OChi, ,tji
0. cc mini nc Asia iui stoin din (ante
noustre.
l3trina ispunsc
Aai. C tan irinnoasa. Dar cc--ai rna.i spune
:jntl 1-.aj vC(Wa C tina.u1 nei.ustor (Lifl. mia (ia
ru.it-o pentru tine ! I )t rift arnE ca elielanimi ec-III
Ti h H, RaCI umin, t TU hUhc S1 ti lii tat a include pom
i.k [taiu] iii, h a I.sat sit (oboale un asemenca
rgCi care sa hmu re sufhtu). muritonilor ! 0, sta
pinii. inult LC flIUI vrca Siti vad fliicliuI acesta
shalt icitor doirnind Ia sin ul tao..
Dat l)onia st.nig
C), Ci-Ifli dc (UtCZi tu, doic, sami Oit)c!iiti
(i() barbai, Ti (5 p.cla ia intunecat. a.a, deodata,
mintea ? Taci, i cia-mi stofa ceea so cercetez mal
1ieaproapc!
Ltii stofa i ifl(CpU S--O rfliflgiic fi sII 1() p0-
t niveascit p(. t rup, in torcinduse ciitre doicsa, car
ii spt.tse
Staph-ia, cti frumoas, dan doiia Frumuseii
sint rnai rnult (lecit tiria singura
(i Set.t.Donia stnig jar
Ah ! mancii afurisit, s no mai scoli o vorba
!)i1-te doar Ia ac-el negustor i Intreab1 dac are
vrco (lorinti k spus on vreun hatir de cerut, i
tt.gek, tatiil nwu, numaideelt are s i Ic 1mph-
ncasc.
BatrIna Inc-cpu sil rid i. clipind d]n ochi, spuse
C) doninti ? Pc Allah ! Cute nare nici o dorinl
?
$1 se ridica in graba i alerg la pravalia Iui
Diadem
Cind vzu vciiind, Diadem Ii simi iriima
prinzInd aripi do bucurie, o 1u do min, o aezi
1IngI ci io osp1ti cu sorbeturi i Cu dulceuri.
A.tunci btrIna gri:
Iti aduc o veste buni. StpIna mea, I)onia,
to salut iti spune ,,Prin venirea ta, ncai c
stit i ne.ai luminat ora.ul. Dc ai vreo (lOrinta,
m1rturiseteo !
Diadem ascuith npidit do bucurie, pieptul I so
umplu do senin i voioie, i gIndi in sine ,,Treaha
merge bine ! Rspunso apoi btrInci
- N-am decIt o dorint: sd izbutesc a trimito
domnitci Donia o scrisoare pe care vreau si i-o
scrin i si capit rspuns.
Doica grill
Ascuit i ma supun
A.tunci I)iadem strig ku Aziz
- DiI-mi ciilimara do a:ramil, hIrtie i kalamul
Dupil ce Aziz i Ic aduse, Diadem sense in sti
hurl urmiltoarele

Hirtia ce-ji triinit, preanalto>


Ti-acluce daruri i comori
Pdstrate-n tatnele din suflet
i adunate dor cu clor:
Intli e focul din iduntru-mi,
Care neincetat md arde;
Al doilea este iubirea,
Cu chinul de a-ri fi departe;
ill treilea mi-c viata Insdi,
Ca i statornicia ei;
Al patrulea este aleanul,
Din care mi-am fdcut temel,
Al cincelea este ntkiejdea
Cd ochii-mi se vor veseli;
Al aselea C ruqdmintea:
Sd ma astepi, sau tu sd vii!
A.poi, la sfIritu1 scrisorii, ca semnituril, adiugi:
Aceste rincluri au fost sense
De robul unui dor-blestem,
De Ufl ocnas lejat in vise,
Dc eel bolnav dc-un chin suprem,
Dc eel ce-n ochii tdi se-nchise,
Dc negustorul Diadem.

Pc urm reciti scrisoarea, o presr cu nisip, o


scutur, 0 pecetlui, 0 Impaturi i o dete In mfna
btrInei, strecurInd i o pung cu 0 mie de dinarL
lar 1)trIna, dup cc se rug lui Allah pentru izbmda,
se intoarse grabnic Ia stpIna ci, care o
intreb
Acum, doic, spune-rni care-i dorinia negustorului,
ca s ma due indat Ia tata, sa-l rog s
i-o Implincasca!
BtrIna rspunse:
StpIni, flu tiu cu adevthat care i-i dorinta,
cci iati scrisoarea al carei cuprins nu-l cunosc.
Si ii dote serisoarca.
Dup ce o ceti, domnita Donia strig:
A, negustor neobrzat! Cum de cuteaz ci
s-i ridice ochii pin la mine?
5i, de mInie, incepu s se bat cu palmele peste
obra)i, zicInd
Ar trebui si pun s-1 spinzure pe miel chiar
dinaintea pravalici lui!
BtrIna atunci intreb, fcInd pe nevinovata:
Au ce-o fl scriind atIta de cumplit in scri
soarea ceea? Nu cumva va fi cerind cine tie cc
prc anapoda pentru vigul lui do rnatase?
Ea raspunse:

353
- Ma rii nui vorba CleCit de dragoste i de
phflLi
kitrIna int,oarse
Illezanta. zu asa ! Sar cdea, stdpH
-ia, s1--i dai on iispiins din (are s priceapl i
(I poat( si. 1 pasea de va mai inth-izrii uria
dSttL.
a zise
Asai (i rn Win c at.unci sar face .i tr
itezto
Batrina o mdQrnna
Ba no i-ar face si caut do tieabi
Atuci Setti)onia zise
1Jirnj calirnara i kalamul.
i sense In stihurI

Esti orb. i-i faei nluci ! Vrei pin Ia steI


S-ajungt. iIO parea-ar ft pntut vroodata
(in 7riUrjtOr S SUUfl eel (a ele
.i przrztrc astrii nopii sO strabata!

Ci, (U 5(L- (lesehid oclrii, iat, :iur


Pc eel re tea fcut un vzermeal firii
.ia izvvdit .z astreleu azur
.Ncintiil.atc-l! .sIava nemuririi :,

lie vei mal euteza s-mi scrii ctudva.,


Voi cia poruncd s te rastigneasccz
Peun arbor blesternat, jar moarteci ta
Drept pildO. ticdlo.ilor sIueascO!
Pc urm, pecetluind scrisoarea, o dote 1)atrin(n,
are alerg degrabi Ia Diadem eel ars do rierbdare,
Printul ii mullurni, deschise scrisoaiea, o ecU
i, cuprtns do mihnire adinc, spuse trist batninet
Ma amcnint cu moartea, d eu no mi I:rn
de moarte, cci viaa mi-i chin i rnai marc S
de-ar fi si mor, eu tot. am s-i rspiind
J3atrina gri:
Scump mii viaa ta Si am si k ajut dIn
toate puterile i am s impart u tinc toale p
mejdiile. Scrie-i, dar, i dncoaee scrisoarea
Diadem strig lui Aziz
Ia o inic de (Imari i druhi aestei mi
(u1c. Si s-avem ciedint in A]Iah atotputerfiB

Sense apoi pe hirtie stihunile )rmRI.oare I


Dcci izsul meu (liii. O7W? searu
Ea mii arnenint cu nwarte.
]Vu stie tmnra fecioara
Ca numal moartea face parte
De-a pcii firI moarte ar,
i nici ca tot cc se-n fioar
Stan mina necintitei SOCLrtQ

Au villa ci nar fi cu caic


Sncline mai ales spre Cci
Al cror dor znuiat In )alc
F ctre astfel de femei
Ce nu se-ntin-n neagra vale,
Jar cci de rind flu dau ocoale
Spre itentinatul br tiiibci ?

0, biete (iO?UT7 cite mdc,


Sct flu mai fi(LZUZt? FUflI.1C I
L .satinii mIm.an zbreie
S se sfirseasca pie en plc.
Nciejdea-mi s-i ateurnU yreZ
Zdbranicele peste etc
i peste visul m.eu cauic!
Dar tu, cu inima-ti cle piatr,
Sd flu erezi cd-am sd tac infrint!
Decit sd sufdr o rnaratr
Durere, fdrd tel i frint,
Alai bluen alearni idolatr
lJintrun iwrniint mioi face vatrd,
Sd flu mai flu asa eurn slut
Si en lacrimi In ochi, dete btrinci scrisoarea
sii SpUSC
Te nccdjim, vai, zadarnic ! Sufictul men Imi
spune cd numi mai rdmine decit s moi.
Ea Ii rdspunse
Las Inchipuirile cele negre i amgitoare,
mIndrule fledu, i privetete ! Au nu eti tu
soarele Insui ? Si flu-i ca luna ? Cum dc socoi cd
cu, care miam trccut viaa numai In uneltiri dc
dragoste, nam sd tiu a Impreuna frumusctile voastre?
Linitetc-ti sufletul i a1in-i grijile care
te mIhnesc. Am sil-ti aduc fr de zbav vcti
de bucurie.
Cu asemenea vorbe II prsi pe prinul Diadem,
dup cc...

Cind povesten njUnSc aiei. eherczadn vzu zorii mijind


i, sfioas, tacu.

Ci mntr-a o sut treizeci si patra noa pie

Eaurm:

Cu asemenea vorbc, II prdsi pe prinul Diadem,


c1upi cc ascunse bine scrisoarea in piir, i sc cluse
Ia stpmna ei. Intr Ia ea, H srut dreapta i se
aez Mri a spune o vorb. Dar, dup un rstimp,
grai:
Copilil multiubiti, prul meu bitrin s-a despletit
i flu mai am putere s-l pun In rInduial.
Poruncete, rogu-te, vreunei roabe s vini si ma
pieptene.
Dar Sett-Donia strig:
Doica scumpa, eu Insmi am s te pieptn,
aa cum i tu ai feut de-atitea on cu mine!
i domnia Donia Incepu sa desfac pletele albe
ale doicii i se pregtea s I le pieptene, cind, deodata,
rvaul lui Diadem aluneca pe covor.
Sett-Donia, uimita, voi s-l ridice, dar batrIna
strig
Copila mea, d-mi hIrtia! Pesemne c s-a
prins in prul rneu cind ma aflam Ia tInarul negustor.
Alerg sa i-o inapoiez!
tns Donia se grabi s-o deschid i s-i citeasc
cuprinsul. Ii Incrunta sprincenele i strig
Ab, doic blestcmat, asta-i vreunul din vi-.
cleugurile tale! Au cine mi I-a trimis pe negustora
ul asta, pacostea i ncobrzatul? Dc prin cc
tar cuteaza ci s vina pIn Ia mine ? Jar eu, Donia,
cum m-a ticloi pIn-ntr-atita melt s ma uit
Ia un om care nu-i nici dc rangul i nici de neamul
meu? Ab, nemernico, flu ti-am spus oare Ca
miclul acesta are s se f.ac i mai cutezitor?
BtrIna spuse
Aa-i, domnita, e un adevarat $eitan! Cutezanta
lui e curat diavoleasc! Dar, copil i stpIn
a mea, scrie-i pentru cea din urm oar, si-ti
dan Incredintare ca se va supune voinei tale!

357
PJtteJ. 61 pul .61 tie ristignit, tar pe mine ladlalti
a, ci!
ALunci domni%a Donia lull kalamul ;i lnI Ut.mMeareic
stthui4:
Smintituic, au tit nu $11
Cd-u aer,4 din juru-fi Joacil
Primcjdla dc-a au mW $7

Ma $11 cd-s ape care-neadd,


De-ncercl ad ntrl-n vadul br?
$1 slut unphere-n care, ded

Ar vrea sit calce-un muritor,


P2 se is $ topi, pe daM?
fit cugef I UI te noW in zbor

La attic-n cer, elM tumea toatit,


Dc-or puncr minil lingd mind,
Tot n-ar ttzbate-n sidvi vteedatd7

Cutest, cit lnt.na-$I pdglnd,


.8d-mbrl44ezl, ftc $-n vis,
Vreo hint - ad-ft fact cadind?

Ia bine-a,ntnte cc ft-am sic!


Altmlnterl, croncitnind a moarte.
Asupr-$, to dintr-un aids,

Cu nc,qre aripi, dc departr


Venjqor corbit-il stol, lnereu;
Paste inormintul tciu Ut poarte

Al spaimet duk, roUnd din grcu


Dup care Inipturi i pecetlui scrisoarea, o dei:c
btrmnei care, a doua zi, disdedimineat, alerg s-c
inmineze lui Diadem. Ctindo, Diadem. Intelese
ca mci o ndejde nu mai trebuia s-i InciIzeasc
inima i, IntorcIndu-se ctre Aziz, ii mntreb:
Frate Aziz, Invai-m cei de fcut? Nu m.
mal simt In stare si dan un rspuns cumpnt
Aziz rspunse
Am Sa IOCCI( (U in. Jocul i.n numele tan,
Diadem gri:
Bine, Aziz, scriei tu, siundute de toa
miestria ta.
Atunci Aziz ]ui o hirtie pe care aternu. acestc
strofe:

Doamne, pe cci einci Drepi! d-mi (Z)tttOr ,1


Un chin ma seacd, zac to pit de vlaq..
/lh, izbdvetemi iriima de dor,
Din zqura suferinfri md d.ezleagti.

Tu taina rnz cuno.ti, al .cdrei foc


Lduntruri?e-mi arde. tii prea blue
Cruzirnea celei Ce, oricit ma rog,
Oriclt o chem, m-alungd d.c Ia sineS

Vreau fruntea sdmi ridic, in ochiu-iichL.


1.)ar nu mel scap din vdlul cc ma soarbe,
in care ma sen fund ca-ntrun abis
in sInul (ieznacle;da inele oarbe.

Cu rajul men. Pdrinte, sa sfirit,


Rivuese rrz.ereu iubirea ci zadarnic.
0, nemzioaso, tn, Cu par cernit,
Crezi tu Cd i-este ceru-atit de darnic

39
Intru-al Ursitei oamenilor crug
i-ntru-nfruntarea crIncenei Ndpaste,
De-i place sd-i tot ch,inui ca pe ruj
Pc eel cc pururi va sd te aclaste?

Pricepe, dar e-un suflet neinfrint,


Ce numai peritru tine IntIia oard
A pdrdsit tatd, i pdmnt,
i casd, i prieteni dragi, si tard.
La urm, Aziz intinse lui Diadem hirtia pe care
o serisese, jar Diadem, cetind versurile, ca si le
vad cum sunau, se anita multumit de dc i spuse
lui Aziz:
Sint minunate!
Si (lete scnisoarea batrInci doice, care alergd s-U
duciI Doniei.
CInd domnia vazu cele scrise In scrisoare, docotind
de mInie Impotriva batrmnci, strig
Manc afurisit, numai tu eti pricina umilintelor
pe care le Indur! Ah, izvod de piaze rele,
s flu te mal vd in ochii mel I Iei numaidecIt,
on pun robii s te vnIsteze cu lovituri de bice
i-i sfrim oasele sub clcIiele mele
Fr a mai zbovi, btrIna se repezi afar, Cad
Donia se pregtea s strige robii. Cu sufletul la
guri, alerg s-i povesteasc nenorocirea celor
doi prieteni i s se pun sub ocrotirea br.
La aceast veste, Diadem fu nespus de mIhnit
i grii btrinei, mIngiind-o trist:
Jur pe Allah, maicuta : ma simt acum de doua
on mai mihnit vazmndu-te cd Induni urmrile grecclii
mdc

Dar ea ii raspunse:
Nu te necji, tinere drag, flu ma las eu biruit
cu una, cu dou! Nimeni n-are s poatd
spune vreodat c n-am fost In stare s Impreun
doi Indrgosti. Jar piedicile de-acum ma ali i
mai mult s ma slujesc de toat iretnia 1
te fac si rizbai Ia inta dorintelor tale.
Atunci Diadem intreb:
Ci Ia spune-mi, micu, din cc pricina este
Sett-Donia atit do Invrajbita pe toti brbatii?
Batrina rspunse:
Din pricina trnui vis pe care 1-a avut.
El se minun
AtIta doar, un vis?
Ea zise:
Atita. Sa-ti povestesc.
Si Incepu
Intr-o noapte, domnia Donia adormise i
vzu In vis un vintor do pasri careli Intindea
laturile Intr-o poian i care, dup ce presarase
boabe do gnu pe jos, so clete mai la o parte, stInd la
pind i ateptindu-i norocul. Nu peste mult, yenir
pasari din toate coltunilo pdunii i se aba
tur pe locul uncle se aflau latunile. Printre psrilo
care ciuguieau boabele, erau i un porumbel
cu porumhia lui. Porumbelul, tot ciugulind
aa, se rotea din cind In cInd umflIndu-se in pene
pe lingi tovara lui, fara a lua seama de primojdia
ce-i ptea. PIn la urm, tot rotindu-se
aa, so pririse cu un picior in ochiurile iau1ui,
care Ii i Inht. Celelalto psri, speniate de btile
liii din aripi, zburara cu zarva, fIlfiind In
zbor. Dan porumhia lsi hrana Impratiata pe JOS
i. cnraioax. nu avu alta grija clecIt s-i scape
soul. Cu ciocul cu capul facu aa c destrama
Iw,ui i-i slobozi tovaraul necugetat, mai mainte
ca prinztorul de pasari S vin i s puna
mina pe ci. Ea zbur Impreun cu sotul, so rotira
o data amindoi prin vazduh i so Intoarser apoi

361
ca s ciuguleasc jar in jurul IaurilGr i porurnbeltil
tar Incepu s se mnvlrteasc In jurul p0-
rumbiei, tar aceasta, dind inapol ca s se fe
rcasc de Inghesuielile mi, vent din nebgare dc
seami Iingi ochiuri i fu prins la rlndut eL Atunci
porumbelul, fri a se mat gindi Ia snaa Iui, zbur
pocnind din aripi, dimpreun Cu celelaite psri,
jar pisIraru1 puse atfe1 mina pe ea si-i suci gIml
pe bc. Visul acesta o tuihurt (umplit pe dom
nia Donia, care so trezi in suspine, ma chern
ca s mi-i povesteasc i-rni spuse inciudat ,,Toti
I)rbatli sint asemenea, tar oamenii trebuie s ftc
i mat ri clecit toate celelaite fpturi ale pmIntuhii.
Jur In fata lui Allah c nam s Ingadut
in veci sila apropierii br!
Dup cc printul Diadem auzi acest vis, ii spuse
btrinei.:
Dar, miicut, tu flu i-at artat, oare, ca nu
tot.i oamenii sInt ca acest porumbel ticlos i c
nu toate femeile sint ca srmana i credi.ncioasa
iui soat ?
Ea rispunse:
- Nimic n-a mat putut s-o indupIece, i triw
tc dc-atunci singur, Inchis cu frumuseea ci.
Diadem adug
0, maicuta, musal vreau s-o vd, de-ar ft t
si mor, S-O vd harem odat i s-rni patrund in
sufbet o singur privire dea. ci ! 0, htrin binecuvintata,
M aceasta pentru mine, gsete vrcun
mi1oc, cu intelepciunea ta
Atunci bttrIna gri
Aflt, lumin1 a ochilor met, e In spatele palatului
in care Iocuiete domnita Donia este o grd
ni Ufl(IC vine i se preurnbl odata PC iun, in
so(11u (Ic slujniceie ci, intrIncl acolo PC o portita
tainic, spre a se feri de privi.riIe trectorilor, Pesto
o sptrnin esLc toctnai ziua ci de plimbare. Am
s yin sti fin ciuz i s te pun In fata celei
iubite. i ma incumet a crede, cc toate prcjudeie1e
ei, ci odati ce te va fi vizut, domnia va fi bi
ruit dc fr.umusctea ta : cei dragostea este cc dar
de Ia Allah i vine cind ii place lui
Atunci Diadem rsufl mai din targ. mu.1lumi
btrinei i o pofti sa primeasc a-i fi oaspe, de
vrerne cc nu se mai putea infIItia stpInei. Inchise
apoi prvlia i t.ustrei luar calca cat.re casi.
Pc drum, Diadem se Intoarse cit.re Aziz i grIi:
Frate .Aziz, curn nc voi mai avea igaz si
rncrg Ia prvlie, o las in seama ta, FLi cc ca cuni
VU1 socoti mai bine
.Aziz rispunse Ca ascult j C Sc. supune.
Estimp, aj unser acasa i-i povestir toate dc-a
fir a par vizirului, i despre visul domnitei, i
despre grdina undo avea s incerce a o vedea,
Sii cerur i lui sfatuL
Vizirul cugetlI un rstinip, ridic apoi eapul i
gri:
Am gsft cei de fcut ! S mergem rnai In-til
Ia grdin i sa cercetm locurile.
o lsar pe btrin acasa i plecara impreuna
vizirul, Diadem i Aziz la graclina domnitei.
(mnd ajunser acolo, vzur stind In poarta pe biitrinul
paznic. ii salutara, jar paznicul le rspunse.
Atunci vizirul, strecurIndu-i in palmi 0 sut (Ic
dinari, Ii spus
rpj(. am don s intram i s1 cc rcorim
oleaca sufletul in grdina aceasta frumoas i s
gustam cIte ceva aici, lIng flori i apil. Sintern
straini i. oniunde afliXm vrenn bc frumos, ni
drag a iw bucura dc picerea verdetci i a tih
nd.

Btrinui i-ca banil .i zise


Intrai, oaspei buni, i aezati-v unde vi-i
voia, ateptind si vi cumpr in grab de mInce.
Si-i duse In grdin, apoi morse la suk, ca s
Ic cumpere dc-ale guru. Sc Intoarse curind Cu 0
oaie fripti CU plcinte. Se aezar roat pe malul
unui pIriia, mincar pifl Ce se Indestu1ar,
dupi care vizirul spuse paznicului
0, eicii1e, palatul de cob, dinaintea noastr,
nil prea e in stare burnt. Do CC nu-1 Ingrijii?
Paznicul oft
Pc Allah! Acesta-i palatul domnitei Donia,
care mai degrab 1-ar 1sa s so prbueasc decIt
s se Ingrijeasc de eL Domnita triete ca 0 S1-
hastrI i nu ia aminte la asemenea lucruri.
Vizirul zise
Ce picat, o, eicu1c Barem catul do jos sar
cidea viruit o1caci, micar pentru ochii ti. Dac
vrei, a lua asuprI-mi cheltuiala aceasta.
Paznicul riispunse:
Allah s te aud I
Vizirul adiug:
Ta de colea 0 sut de clinari pentru osteneala
ia i Caut nite zidari i Un zugrav cIt mai iscusit
in potriveala Cuborilor.
Atunci paznicul se gribi s caute zidarii i un
zugrav, cirora vizirul le dete indrumrile de trebuin
i. Tar dup cc zidarii isprvir treaba i vruir
i sala cea mare de jos, zugravul ii Incepu lucrul,
dupi poruncile vizirului. Zugrvi mai Intli
o pdure i, in mijbocul acesteia, nite laturi in
tinse, in care era prins un porumbel cc se zbtea
din aripi. CInd sfirj, vizirul Ii spusc
- Zugrivete acuma, de cea1alti parte, tot o
icoanli ca aceasta, dar Inchipuind un porumbel care,
crcind s-i scape soaa din 1a, e prins de pasarar
i cade ucis, jertf credin4ei liii.
Zugravul zugravi icoana poruncita i, primind
o plata bogata, pleca.
Dupi care, vizirul, impreun cu cci doi tineri
i cu paznicul, privir i cercetar zugrvcala dac
era cum SC CUVrne. Ci Diadem, la toate acestea, edea
trist i privea in jurui mohorIt. $i Ij gri lui
Aziz ast.fel
Frate, mai spurie-mi niscaiva stihuri, sm
alunge chinul gIndurilor.
i Aziz Incepu
ibn-S?1a tn serzri grele
Des pre boli i despre leacuri
Spuize cd-ntre multe cele,
Incercat dc mu de veacuri,

!eac iubirii, cincl suspin,


F cloar cintul de laute
Pc sub poale de grk1in
intre cupele bdute.

Eu urmai ce scrie-n carte.


Vai, nimica nu s-alese.
i-ncercai, s scap dc rnoarte,
Alte ciragoste, mai dese.

Nu-i bun leacu-ti, nit se pare,


lbnSiizct, o pacostei
1eacul clraqostei ainare
Dear o nou clragoste-i.
Dupa care, Diadem spuse lui Aziz
Poetul are, poate, cheptate ; dar greu c, cInd
flu mai ai voint!

363
Sc ridicari apoi, Ii luara rirnas bun (le Ia btrinul
paznic i se intoarseri aeas, unde ii atepta
doica domnitci Donia.
i dupi cc trecu o sptimin, Sett-Donia vol
si-i facI preumblarea obinuit prin grdin
Atunci simi ca cit. ii lipsea btrina doic i,
p1ini de mihnire, se gIndi la purtarea ci i ii
dete seama ca fusese tare lipsit de omenie I a
(IC c:ca carei tinusc be de mama. Si Indat tnmisc
un rob la suk i altul pe Ia pnietcn.ele doicil.
ca s-o caute i s-o aduc Indrt. Or, tocma
atunci, dup ce-i dduse lui Diadem indrumrile
trcburncioase pentru acea zi, cind urma s aib
be Intilnirea din grdin, (Iowa trecea sirkguru
prin preajma palatului. Un rob aIerg in calea ci
0 rug, in numele stpinei care plingea (1up
ca, si sc Intoaic acasi pcntru. impcare. Si aa
i urm, ClUpa CC SC prefacu o1cac a nu voi.
Dornnia Donia o sruUl pe obraji, lar doica ii
sirutl iniinile i amindou, uimate Lie roabe, (loschiser
I portia cea tainic i intrar in grdin.
La .iinduJ.e, vizirul i Aziz, dup pleearea b
trInci, urmindui sfatunile, Ii imbracar po i)ia
(.1cm (1.1 cea miii st.i.i ucitoarc haini Impirteasc.
ii incinseri cii 0 cingatoaie btuta in fir (IC aur.
Incrusiata cu picti.e scumpe i cu o agrafi de
srnaiald, ii. puscri in jurul fruntii un turban de
matasc albCt uinpodobit cu flori (IC aur subtini l
cu surguci dc diamante. Chemar apoi asupra liii
binecuvIntarca liii Allah i, dupa cei mnsoiri
pinil aproapc (Ic gr?idin, so Inioarseri, pentru ca
ci si poa1.1 intia mai cu uurintl.
Jar i)iadem, ajungInd la poarl, gsl acobo pc
btrinul paznic care, cInd ii vzu, se nidic in
pwioarc se pioconi dinaintca lui Intro temenea
adinc i cuvlincioasa. Si, netnnd ci estimp
domnita Donia intrase in grdini pe portit.a ce
tainicI, ii spuse liii Diadem
GrAdina aceast.a este grdina ta, jar cu slnt
r()1)U1. tau !
ii desehise poarta, rugindu1 s intre, (lupa
care o inchise i se aeza Ia locul obinuit, s1.i
vindul pe Allah pentru fpturile liii.
i)iadem so grbi a tirma ceic ceI sftuic barina
: SC ascunse PC dupa o magura, pe care i-o
aratase bitrIna i atept acoI() trecerea domrntei.
Asta fcu el
Estiinp, Sett-L)onia iat cc lacu : pe (md so
preumblau, I)at.lmna Ii SpUSC
0, st1pinI, a avea a-ti spune ceva care are
sI te fac a privi mai In tihni aceti frumoi
arbori irnpovrai de roadi i aceste flori.
Donia ii rspunse:
---SInt gata s to ascuit,
Ea grii
Bineai face deai trimite indrt la pa].atba
s1uniceIe astea cc nuli dau rgaz a te
bticura cUm tii voia do SCfliflU z1ei i (IC re
veneala clipei. Cad nuti sint decit 0 stInJeneala.
Donia zise
Drept. ai grit, doic
cu Un semn, trimise acas toate femeilt in-
sotitoare. Acurna, ramrnnd singur. numai cu
hatrrna donmita Donia porni incetior -catre magura
pc dup care Diadem sta fl(?VaZUt.
Si cind o zri pe domnita I)onia, dintr-o ful-gerare
Diadem Ii dete seama de fnumusetea el
ji-atIta de tulburat fu, C Sc prabui Ia pamint,
acolo pe bc. Ian Donia ii urm preumblarca,
inaintind catre sa[a in care vizirul pusesc s Sc
zugrveasc untimplarea cii psiraru1.. 1ndemnat
de doic, pii inbuntru, Intiia oara in viafa ci,

367
cud niciodatu mai Inainte nu se simtise ispititu
a intra In acel bc menit siujitorilor de Ia palat.
CInd vzu zugriveaia, Sctt-Donia rmase cii
totul nedumerit i strig:
Doicu, ia privete ! acesta-i chiar visul meu
dc odinioari, numai c altmintrelea! Doamne,
ya rabi, cum Imi bate imma!
Si, apsIndu-i pieptul, se aez pe covor i
zise:.
Doici, oare s mi fi Inelat? Oare Eblis-cel
Ruu si fi btut joe, numal aa, tie creclinta mea
In vise?
Doica ruspunse:
Copilu bun, dupu Invminte1e vietii mdc,
eu ti-am artat dintru bun inceput Ca eti In
greeal. Ci hai s ieim s ne mai preumblm
oleacu, acuma cInd soarele cia in asfintit i cind
reveneala e mai dulce.
$i ieir amIndou In gradinui.
Acolo, Diadem, trezit din uimire, urmInd sfatu
rile doicii Incepuse s se preumble 1 ci alene,
neluind aminte parc decIt numai la frumusetile
privelitii.
Cmnd, iat c la o cotitur de curare Sett-Donia
11 zri i strig
0, doic, ia uite cc tInr frumos! Ce chip
mIndru i cc umbiet! Nu cumva-i tii cine-i?
Doica riispunse:
Nu-i tiu, ci, cIupanfutiare, flu poa
decIt vreun fiu de iege. Ah, stpIn, mIndru mai
e! Ah, sufletul rneu!
$i Sett-Donia adaugu:
E neasemuit tic frumoS!
ButrIna Intri:
Neasemuit! Fence de iubita 1u $i, pe furi,
fcu semn lui Diadem sil ias din grdin i
s se Intoarc acas. Diadem Inelese i-i urm
drumul ctre ieire, fr a privi indirt, In vreme
ce domnita Donia Ii urmrea cu privirea i spuse
doicii
- Bagi de seami, c1oici a mea, cc schimbare
so petrece In mine? Este oare cu putintI ca Cu,
Donia, s am asemenea tulburare la vederea unui
brbat? Ah, doic, simt ci i cu sint Indrgostit
i ci acum d eu am s-i cer snmi fii In ajutor.
Btrina gri:
Trsni-l-ar Allah PC amgitorul de E1.)liS-cei-
Blestemat! Cum te mai prinsese ci, stpIn, in
laturile luit Dar i cc frumos e brbatul care arc
s to slobozeasc din dc!
Donia se rug:
0, doici buni, cat s mii aduci numaide
pe-acest tInir frumos! Nu.-I vreau decit din mu
nile tale, doic scump I Fugi cit mai lute, ma
rog tie, i caut-mi-1! Iati, Ii diruiesc o mie de
dinari i o rochie de o mie de dinari. Dac flu
ma ajuti, cu mor!
13itrIna zise:
Intoarce-te, dar, in palat, las-m s fac cum
tiu eu, i-ti fagaduiesc Implinirea acestei minu.
nate Imperecheri.
Dup care, fLlra de zbav, p1ec de lIng
SettDonia i alerg sl caute pe frumosul D
dem, careo primi cu inima plin de bucurie si-i
darui numaidecIt o mie de dinari de aur. BtrIna
Ii spusc:
Iat curn i iatti cum.
Diadem Intreb: -
- Ci pe cInd Intilnirea noastri?
Ea raspunse
- MIme, negreit!

369
.r)upi earo, ci ii inai drui o rochic .i alto da
niri do o mic do dinari, jar ca Jo prim.i, spunind
Am si yin s to iau Ia vreme prienic
Si SC intoarse grabnic [a stpmna 1)onia, care()
at epta norabdatoaro i-o intreba
(c veti miaduci do [a ccl drag ?
Ea rispunse
Am izbutii siii dau do urm I sI-i vor
t)k.sC. ]V[iinc, i4 adtie do min.
Sctt-IJonia, in ulrnea fcricirii, ii diiui doicii
nci o rnie do dinari do aur i claruii clo aiti o
ink. Si, in acea noapte, tustrei dormir cu suficlul
doidora (Ic nadejde i (IC multumire.
?\ tloua zi, eum so [iimin do ziu, btrina so
i afta acasa Ia 1)iadom, carc-() atcpta. i3trina
(IeSfCiI 0 kgl uiric po careo aduscse cii ca ci
scoase nitc haine tic femeie cu care ii iIT1braCi
po 1)iadem, jar la urmi II Inviiui (IC SitS pIni jos
Intrun marc izar ii acoperi faa Cu un iama
dos. Dnp care ii SUSO
Acutna, ia mergi ca o femeje, IeganIndu-i
.o[dmiIe cind Ia dreapta, cind la stInga, i flu pai
muirunti ca fecioareie. Si, rflai Cu searn, si mi
Lai pc mine s rspund la intrebri, i no care
umva s ti so aucII glasul
1.)iadem rspunse ci ascult i c so supune
\tunci ieiri amjndoi i merseri pin ce ajun
seri Ia ua palatului, al crui paznic era mnsui
apetenia cun ucilor. CInd o vzu pe noua venit.,
P care no c:iinotea, cpetenia Intreb pe brin
i

Cinei aoeas1i tInr pe care nam vizu


ni(iodatt? Zi-i s vinci mai aproape, ca s-o cercetez
poruncile smnt aspre, jar cu am datoria s
Ic cereetez pe toate ci, dacii dc trebuint, sli i.e
i dezbrac PC noile roabe, do care sint rAspunztor
Pc aceasta n-o cunoec: lasA4nil, dad, so cercetez
cii xnlinile mele i so vU cu ochil mei
Dar bAtrina se Impotrivi, strigind:
Ce tot Indrugi tu, cApetenie a palatulul? Au
flu sitU...

CInd povestea ajunso aid, Scherezada vizu r11 mijind


4 sflons cum tnt, flu mat roeti o vorbi In aces noapte.

Ci Intr-a o suM tnlzeci ci czcea noapte

PaurmAi

Ce tot Indrugi hi, cipetenie a palatulul? Au


nu tlI ci, pe aceasti roabi, Insisil domnl%a Donia
o trinift ca sA-4 aduci cele de trebulr4i pentnu
cusiturile pe care le zugnAvete ca? Au flu qtlI
cA-I una cllntre cele ce lucreazi p. inAtase zugni
velfie cole fbi de seamAn ale domnltei?
Dan eunucul se Incrunti 14 dspunse:
- Lad hi povestea cci zugnivelile. Eu sint
dator s-o pipil pe noua venit& .i s-o cercetez i
din fa%A, i din spate, ;l din lituri, iji din cretet
pInA-n ciiclic!
La asernenea vorbe, bitrina dolci so minie de-a
binelca, se propti In fata eunucului 14 strigi:
A, qi vu care t&am socotit totdeauna a
plidi de bunA-cuvilntA i de buni crcene I Ce ti-a
venit aqa deodatA? Vrci a mA sill si pun a to
alungadelapalat?
Apoi se-ntoarse citne Diadem 0-i stnigi:
Copila, flu lua aniinte Ia ce spune cipetenia
noastnil 3ugulete 1 el. Intni, dar, fin teami!
:Att Diadem pi pragul, legnIn(1ui oldu
rile i aruncInd O Sub iamac un suns eunucului
impictnit in faa frumuseii cc so Intrevedea prin
testura do mtaso. Si, ci1uzit do btrinii, trecu
pnintrun condor, printro sai, apoi prin al
conidoanc i prin alto sail, pin cc ajunse, Ia ca
pitu1 cclui ito al apteiea condor, Intro sal cc da
ctrc o mare curte launtrica, prin ase ui CU
per(klclC lisatc. BitrIna ii spuse
- - Numiri uile la rind i iritr in cea dc
aptca iai si gseti acolo, o, tinerc negustor,
coca ce-i mai presus de toate bogiile pmIntului,
floarea-fecioara i dulceaia cu nurncle de
Scttl)onia
Atunci pnintul Diadem, imbracat ca femeie, flu
mr ui1e i intra PC cea doa aptea. Acolo,
lasind s cada perdelcic, ii ridic iamacul cci
aseundea fata. 5iatunci o vzu pe ScttDon
care tocmai dormea pe divan, neacopenit cii
nirnic alteeva afara do pielea ci do iasomie i de
frumusetea ci goal. Dintr-o singur micare,
Diadem zvirli do pe ci hainele care-i incurcau,
sari zvelt pe divan i o lu In brate pe domnia
adormit. Ian strigtul de spaima al fetel, trezit
deodat, fu inbuit de buzele care o sorbeau.
lata aa so petrecu IntIia Intlinire a frumosului
print Diadem cu .domnia Donia, i aa tirni trci
zile i trci nopi, fara ca vrcunul dintie Ci S SC
sature do sarutarile cc preamreau pe oninduitorul
tuturor liicrunilor. i asta-i totul desprc ci!
Ci vizirul i Aziz ateptara nelinititi pIna
noaptea Intoarcerea Iui Diadem. 5i cmii vzur
cii nu mai venca, Incepuri sil intro la grijii. 5i
cind nici a doua zi dimincata nu pnimiri o veste
dc Ia cuteziitorul br stiipin, nu sc mai Indoiri
deloc do sfir.ituI lui i-i pierduril Cu totul curn
ptul. tn durerea i in nedumerirea br, flu mai
tiau cc hotIrIre si ia. Atunci Aziz spuse, cu
glas sugrumat
Ui1e palatului nu se vor mai deschide niciodat
i pentru stpinul nostru! Ce s facem acum?
Vizirul zise : 4
S ateptm aid neclintiti!
Si steter astfel vreme dc trei zile, nemaimincin
i, nemaidormind i jelindu-se pentru
nenorocirea de neindreptat. bar dup trei zile,
neprimind nici un semn de viat de la Diaden,.
i necutezind a face nici un fel de cercetare, de
teami s nui vatme liii Diadem, (Icar ma
fost viu, vizirul gri
Copile, am intrat la grea i jalnic incurctur.
Socot c hotrIrea cea mai bun este de-a
ne Intoarce In tar i de a da de tire regelui
nenorocirea, aitmintrelea amarnic are s ne certe.
i nezbavnic se tir de c1torie i p1ecar
citrc Oraul Verde, cetatea ree1ui Soliman-Sah.
Dc cum ajunser, zorir s urce la palat i povestir
regelui toalui IntImplarea i sfiritui ci
Inchipuit. Tcur apoi, izbucnind in plinsete.
La vestea cumplit, regele SolimanSah simti Ca
se scufund lumea intreag cu ci i se prabu.i
la pamInt. Dar la cc mai puteau shiji lacrimile
i plInsctele i prerile de riu ? Aa c regele
Soliman-Sah, stIpInindu-i jalea ce-i rnistuia i-i
Intuneca sufletul i-ntreg pmIntul inai ntea ochi
br, jur c are s rtzbune pierderea fiuiui su
Diadem Intr-un chip cum nu s-a mai pomenit
vreodat. Si Indati puse pristavii sa cheme pe toti
cci In stare a tine o lance on o spada In mIn, precum
i Intreaga oaste cu toate cpeteniile ci. i
porunci s fie scoase toate cele ale rzboiu1ui, s,i
corturile, i e1ef.anii. i urmat astfel de Intreg
373
nrcdt1., care-4 iuhea din tot sufietul .pentru dreptaj,ea
.i lrnicia iui, lu calea citre Insuiele Cam -
.oruiui .i ale Cristalului.
Estimp, In palatul Juminat do Iericirea br, cci
do! Indrgostii, T)iadern i Donia. nu mai conteneau
s so iLil)easca din cc in cc mai spornie i
mi so mai ridicau do pe divane deelt ca si boa
.i s Cinte, ntr-o zi, vrjit Cu totul (to dragostea
.ftil.)itCi it, Diadem spuse Doniel
), iu.niln a sufletului meu, un singur tucru
oc 1ipsete, pentrt.i ca dragostea noastrEi si fie ca
r niinune I
Ea ii Intreb U imit
0, Diadem, lumin a ochilor mel, cc ma! poi
don ? Nu ai oare buzele, i smii, i tot trupul
mcii, f1 braO1O mole care to inlanuiesc, 51 SU
fitu1 meu care to dorete ? Dac rlvneti in cii i
alto feluri de dragoste, pc care nu Ic CUflOSC, do
cc i.e sfietI ami spunc?
Diadem rispunsc
Ciiprioara mea, nu de asta e vorba! Lasii-mii,
doara, sii-ti spun cine snt ! Af[ii, priniesii, cii i
u slut fiu do rege .i flU negustor in suk. Jar
tatil mou esto rcgeie Soliman-Sah, stpinul Orajuiui
Verde i al muntilor Ispahanului. El este eel
care, nu demult, a trimis pe vizirul sin Ia regeic
ahraman, tatil tiu, ca si te reari do sotie pontru
mine. Tiaduci amin:te cum ai mndepirtat do la
tine acea solie i cum ai amenintat cu buzduganu:t
:O cipetenia eunucilor, cind tia vorbit despre
mine? Haidern, dari., sii implinirn acum coca cc
nu sa putut face odinioari, 51 Sii plecim apoi
impreund spre verdele ispahan
ha aceste cuvinte, dwnnita Donia so inianui i
mai duke de gItul frurnosului Diadem .i. prin
semne gniiitoarc Intru totul. nispunse ci asculti
i ca se supune. Dupa care, arnIndoi, in. aced
noapte, se Isar pentru ntiia data cuprini (Ic
somn, caCi vrcme de dou him: albul zorilor i
gsea tot stringinduse in brate i srutI;ndu-sc L
fcmnd attele, tot de-acestea.
Or, pe cind cei doi indragostii dormeau astftl,
iar soarele era. demult sus i intregul palat e:
trezise, regele ahrarnan, tatl domnitci, aezat pc
pernele ji1u1ui imparatese i, Inconjurat de emiri
i de maimarii regatului sau, prirnea, jfl acea z..,
PC giuvaergiii cetatu cu starostele bresici br in
frunte. Tar starostele darui regelui, In semn de
alcasa cinstire, o cutie mInunat plina Cu diamante,
rubine i smaralde de mai mult de o sut
do mu do dinari. Regele Sahraman, tare bucuros
do darul capatat, chema cpetenia eunudilor i
porunci:
Uite, Cafur, du sipetul acesia stapinei tale
Sett-Donia i Intoarce-te degraba sA-mi spui dac.i
darul i-a plcut.
Indatil eunucul Cafur pleca spre arnanle unde
iocuia singur domnita Donia.
Aj ungind acoJo, eunucu]: Cafur vzu, intinsa pe
Ufl COVOr i pzir.d ua staprnei, Je doica. Jar u.iic
erau toate Inchise i perdelele cohorite, Atunc.
cunucul gindi in sine ,,Cum so face c ole dorm,
Ia o vreme atit (IC tIrzie, lucru cc nui in obicciul
1:or? Apoi, eum flu voia s so intoarc Ia rege
fhi de rspuns, trecu peste trupul doicu intinse
dc-a (urmeziul iuii, impinse ua i intra In sala.
Si care nui fu uluirea i Incremenirea cind c
,Itri pe Sett-l)onia dormind goal?i in bratebe I
ciiului, toate semnele neindoielnice dind pe laW
un zamparlic fr do pereche!
VizInd aa, eunucu1 Cafur i-aminti cum 11
amenintase i-1 pedepsise Sett-Donia mai nainte,
ji gindi cu mintea lui do eunuc
Va s zic aa urte ca pe barbai! A venit
actima i vremea mea, dac-mi ajut Allah, s ma
rzbun dc umilirca PC care-am Indurato!
Si iei, inchizind Incetior ua, so Inftit re
gelui $ahraman i srut pmintul. Regele ii.
Intreba
- - Ce-a SpLIS stipina ta?
Eunucul rispunse
Iat cutia
Regele, mirat, intreb iari
- -- Ce, fiica mea flu vrea nici nestemate, aa
cum flu vrea nici 1)arbai ?
Arapul zise
iVUiria-ta, flu pot rspunde de fa cii acetia
toti.
Atunci regele, stIrnit de vicknia eunucului,
porunci s ias toti din sala tronului, oprind
lInga ci numai pe marele vizir. Dup care, cunucul
gri
- Mai nainte dc-a gri ceva, mi rog mrieitale
s nu to mmii i s nu mu pedepset.i pentru
vorbele pe care am a Ic spune.
Regele riSpUflSe
Poi grui fura teami!
At ii nei e un iicul incepu
StlpIna mea 1)onia, iae aa i iacu aa.
Cind auzi vestea, regele plesni din palme, csc
ochii man i strig
. E un lucru do necrezut 1
Apoi adaugu
I-ai vuzut tu, Cafur ?
Eunucul ruspunse
- Cu ochii acetia ai mci!

376
Rcgelc so minuni iari
Asta-i ceva nemaipomenit!
Si porunci eunucului s-i ac1uci dinaintea tronului
PC cci doi vinovai, iar eunucul implini
porunca numaidecIt.
Cind cci doi Indrigostii se af1ar In fata regciui
i dup cc srutarI pmintui, regele gri
Aa dar-i adevirat!
Nu putu rosti o vorb mai mult, apuc spada
Cu amindoui miinile i voi s so repead asupra
lui 1)iadem. Dar Sett-Donia cuprinse pe iubitul ci
in brate, ii lipi buzele do ale lui i strigi tati1ui
- Daczl-i aa, ucide-ne pe amitidoi!
Regele se Intoarse la locul lui pe tron i porurici
eunucului s duc pe Sett-Donia Indrt Ia
iatacul ci. Dup care intreb pe Diadem
- Mi.olule i amgitoru1e, cine eti tu ? Cine
ti-i tati? i cum de-ai cutezat s to ridici la
fiica mea?
Diadem rspunse
Afl, maria-ta, ca, dac-mi doreti moartea,
nezbavnic va urma i moartea ta, iar regatul tiu
va fi nimicit.
Regele so holb la ci:
Cum? Cum?
Cellalt adug:
SInt fiul regelui Soliman-$ah, stpInul Oraului
Verde i al muntilor Ispahanului ! 5i am luat
singur, dup cum era hirzit, ceca cc ml se
Indrptase ! Aadari, prive5te bine, maria-ta,
Inainte dc-a porunci picirca mea!
Auzind aa, regele fu in mare Incurctur i
Intreb pe vizir cc le rmInea do fcut. Dar vizirul
zise
Nu crede, maria-ta, vorbele acestui amagitor
I Numal cu moartea se poate pedepsi nele377
gluirea silviritA do tan asemenea feelor it ttrt
ci cia cites, bAtu4-ar i trisnl4.ar Allah 1
Atunci regelo porunei gkIeiui:
Tale-I capul!

Cind povawe ajLmse aid, Sehcrezada vizu nil aijind


qi, sflaas& cairn era ticu.

Ci Intr-a o said treizeci .yi casea noapte

Es tarmif

Atunci regele porurici gidelul:


Tale-i capui!
as-arflsfirkcuDIademctaei,pecInci
gideic se pregitea si impilneascil porunca, ma i
s-ar Ii vestit regelul sosirea a dol sdLi din partea
regelul Solima-f3ah care cereau s Intre. Erau
soUl ce aduceau ;*ea. venirli regelul Soliman5ah
fnsuqi cu Intreaga Jul oaste. tar eel del soil
nu erau aWl deck vlzirul j tinirul Aziz. $l chin
Ii se IngAciui sil loire ijl recunoscuri pe flail Fegelul
br, pa prinul l)iadern, parcA-l pierdurfi
mintlie tie bucurle, se anmcarA Ia pidoareie liii
l incepuri si I Ic sirute. Ci Diackm 11 $11 si
se scoabe ql-i ImbrAtlqA ql le spuse pa data turn
stAteav Jucrurlle. tar ciii InqtilnWraI ciospre bate
vita se petrccuser 0 vestirA regabtu ahrarnan
venirca apropiat a regebul Sollrnan-Sah cu toaw
uqtibc sale.
Cinci regele Sahrarnan in;elcse pun cc pd
rnejclle trecuse poruncind uciderea prli4ului T)ia
dean, dovedlt acum vine era, ridici ochli citre tcr
.i muiumi liii Allah c oprise mina geaiatukii.
Apoi Ii spuse ku Diadem:
Fiule, iart pe un moneag ca mine, care ni
Lia ce face ! Dar vina-i a vizirul.ui nenorocirilor
rn(le, pacostea PC care am s poruneesc Indat
s-.1 t.ragi in eap
Atunci prin1 l)iadern Ii srut dreapta i4

Maria-ta, mieti ca en tata, i eu, mai de


glaI)a, smnt (latornic a-4i cere iertare pentru
ipthiriie PC care i Icam pricinuit!
I{e.4e1e spuse itunci
Vinai a afurisitului acesta de eunuc al
eprasneloi, pe care am s poruncesc s1 rast.igneasc
pe-o scIndur putred cc nu pretuiete
mci dou drahme!
Prinlul Diadem adug
Cit privete pe eunuc, aa 1 se euvine! i)ar
vizirul rmiie pentru aLtdat cad 11 vd mu-indu--
i mIinile
Atunci Aziz i vizirul regelui Soliman-Sah se
puser pe iIng rege ca s fie iertat i eunueu,
care de spaim se udase pe ci. Tar regile, Intru
cinstirea vizirului Iui SolimanSah, ii iertii i pe
eunucul Cafur. Dup care Diadem gri
Lucrul ccl mai de seam acum este sa risipirn
cit rnai degrab tearna in care trebuie s se
afte domnia Donia, fiica mCriei--ta[e i sufletul
meu

Regele zise:
Chiar acum ma due la ca, eu insumi !
Dar mai intii porunci vizirului su, emirilor i
sfetnicilor sI Insoteasc pe printul Diadem pina
Ia hamam, ca sal ajute sa 1 aca o baie buna care
saI invioreze .i s-I Insenine. Apoi alerg la
dMIe domnitei Donia, pe care-o gsi gat.a sii-i

379
Infig in inim vIrful unui pa1o al crui miner
era sprijinit In pmInt. VzInd aceasta, cuprins de
spaim, regele strigi fiicei lui
Este tcafr, fata mea, ai mil de tatl tIu.!
Auzind aa, Sett-Donia arunc departe do ca
paloul, sIruti. mIna tatilui ci, jar acesta ii p0-
vesti cole petrecute. Atunci ea spuse
- - Nu voi avea tihni pinI cc nu-l voi vedea
PC iubituil mcu
Regele porunci ca Diadem, intors do la harnam,
si fie dus numaidecit la domnia Donia, care so
arunci Ia pieptul liii.
Si pe cind cci doi Indrigostii se Imbriau,
regele Inchise binior ua In urma lui. Dup care
so Intoarse in palat ca sil dea poruncile de trebuint
i pentru primirea rcgelui Soliman5ah, Ia
care trimise solie grabnic prin vizir i Aziz spre
a-i vesti fericita Intorstur a lucrurilor. Totodati
avu grij si-i trimitil i un dar do 0 sutil do
sirepi do soiul ccl mai ales, o sut do cmile
bune do ci1rie, o sut de bietandri, o sut do
fete, 0 sut. de arapi 0 sut de arpoaice.
51 numai dupi accea regele 5ahraman porni ci
nsui in intimpinarea regelui Soliman-5ati, grijinci
a fi Insotit de prinul Diadem i urmat do
mare alai. Astfel ieiri cci doi din ora. 5i,
vzIndu-i apropiindu-se, regele Soliman Ic veni in
cab i strigLi
Slav lul Allah, care-a fcut ca fiul meu
s1i izbincleasca dorul.
Apoi cci doi rcgi so Imbriar cu drag, jar
Diadem so arunci la gItul tatlui San, plIngind
do bucurw, i la fel plInse i miria-sa, tatal Iui.
Pc urm so aezar la mas i Incepura sl manInce,
s boa i s so veseleasca plini do voic
bun. La sfirit, poruncira s vie cadin i diecii
i-i puscr s serie acolo pe bc seretu1 de csitone
Intrc Diadem i Sett-Donia. Dup care,
cumui datina la astfel de pnilejuri, fcurI darun
ostailor i norodului i, vreme de patruzeci
de zile i de patruzeci de nopi, oraul stete tot
luminat i Impodobit. Si-n toiul bucuriei i al petreenli
tuturora, Diadem i Donia putur s se
iube.asci in VOiC, CLI toat tiria dragostei br.
Ci I)iadem nu uitl credinta cu care-i slujise
priotenul siu Aziz, i, dup cc trimise un alal
Intreg, cii Aziz in frunte, ca s-o aduc la ci i pe
mama acostuia, care do mult jelea neIntoarcerca
iui, nu mai voi s so desparta do ci. Ian dup
moartea regelui Soliman-$ah, cInd Diadem ajunse
la rlndu-i rege ab Orau1ui Verde i al muntilor
Ispahanubui, lb mimi pe Aziz mare vizir. Numi
apoi PC btrlnul paznic al grdinii vistiernic al
regatului i pe eicu1 pieii staroste peste toate
bresbcie. Si trir fericiti aa pln la moarte,
singurub prpd fr do izbivirc.
Dup cc sfiri do povestit povestea IntImpI.riion
lui Aziz cu Aziza i ale lui Diadem cu domnita
Donia, vizirul Dandan ceru Ingduin regelui
Daul-Macan s boa ui-i pahar cu sorbet. i
regele spuse
0, vizire, mai poato fi undeva pe pimInt
cineva vrednic ca tine s tin tovrie priniIor
i regibor? Cci cu adevrat aoeast istorie rn-a
vrijit, atita-i de frumoas i-atita-i dc plcut
s-o asculti
Si regele Daub-Macan drui vizirului su cea
mai scump hain din cuferele Imprteti.
Estimp, impresurarea Constantiniei...

CInd povestea ajunse aici, Seherezada vzu zoril mijind


i, Sioas. tcu.

381
Ci Infra o sui treizeci i saptea ,ioapte

urrn

Estimp, irnpr?Surarea (ionstaMiniei so trgna


de patru ani in ir, fr tie vreo izbind hotrItoare.
Otenii i eupeteniile br in.cepeau a lVtI
mai putea SU mndwo viata departe (1(. ai br, d
rude ji do prieteni.
T)rept care, regele Daub-Macan i.u grabnici
hotrire i chemi Ia sine pe cci trei man cpi-
tani, pe Bahrarnan, pe Rustern i PC Turca i.
de ia fund i vizirul Dandan, i.e SUSO
Ai fost martori Ia tot ce sa petrecut
Ia tot necazul cc s-a abt.ut asupra noastri n
irma acesI;ei blestemate impresurni i a npastebr
pe care 1trIna Muma-Prpdurilor ic-a tibnt
asupra capetebor noastre. Cugetai, dar, cc
avem a face de-aci nainte i sftuiti-m aa cum
so cade s ma sftuiti!
Atun.i cele trei cpetenii ale oastei ii plecar
fruntile i euget.ara indelungat vreme. Dup carc
grui.ra
Miria-ta, vizirul I)andan a trait mai mult.
decit noi, a vzut muite i a Imbitrinit in IntcJepciunc

Regele I)aulMacan se intoarse catre vizirul


Dandan i zise
Toti delaolalt ateptm vorbel.e talc!
Atunci, vizirul Dandan veni dinaintea regelni
i gri
Afl, o, rege fr do asemnare, c intr-ade-var
nu no mai este cu priina a mai ramInea sub
iidurile Constantinici. Mai intli, insuti maria--ta
trebuie s I ii cupnins do dorul tie a-ti vedea 11W.
pe Kanmacan, i pe nepoata miriei-taFe. filca rposatului
principe $arcan, rninunata Puterea-Ur-sitei,
care tricte la Damasc, Ia palatul imprtese,
in grija ferneilor. Tot aa i noi, tori, Induram
milinirea tie a Ii depart.e tie tar i de casele
noastre. Socotina ma este S ne inclaraptam la
fiagdad, jar aici s ne Intoareem mai Incolo,
dup o bucala tie vreme, cInd s nu mai lsrn
din ectatca iwcredincioiIor decIt atita cit s
tac cuihuri corbu i pajerele
TIegeic iispt.inse
Drept ai grit, vizire, i pe potriva ginduri)t
fl1c10
Si hurnaidecit porunci pristavilor s dea veste
tabici, c peste trei zile aveau a Sc UFfl de

tar a treia zi, cu praporii-n vint i cu zarvi


dc surle, oastea ridic tabara i lu cal.ea Bagda(lUlul.
$i dup ziie i nopti tie umbiet, ajunse in
Oraul Pcii. untie fu primit cu hueurie nemasurat
do toti Iocuitorii.
Ci lucrul ccl dintli pe care-I fcu regele DaulMacan
fu s alerge si vad i si Im1)r
ieze oclorul, pe Kanmacan, care Implinise
apte ani. Tar al doilea, fit s cheme Ia ci pe
vechmul prieten, btrInu1 hamamgiu. Si cind II
se ridic clinaintea lui i1 imhrti, i
aez.-Iirig ci, i-1 preacinsti, tie fat cu toti emirii
i Cu toati lumea. Or, in estimp, hamamgiui atita
tnhncase, huse i se hodinise, Ca se schimbase
de nu-1 rnai cunoteai. Sc IngrLiase peste msur,
gitul i se fcuse ca tie elefant, pIntecele ca de
halen, jar fata buciIat ii era lucitoare ca o
pline rotunda cInd o scoti din cuptor.
Irtcepu, dar, prin a nu cuteza s se aeze
t.ng rege i spuse
0, stpIne, s ma feieasdi Allah a face una
ca asta! Dc mult s-au dus vrcmurile cInd mi-era
Ingduit s ma aez dinaintea mriei-talc!
Ci regele Daul-Macan Ii rLispunsc:
Accic zile pot Incepe acuma iara pentru
tine, tat! Cici tu mi-ai scapat viata.
Si-i sill pe hamamgiu s so acze lngt ci pe
pernele jiltului Imparatesc.
Dupi care regele gnu catre hamamgiu:
Vreau sa-mi con ceva, cici pot acum a-ti
Implini indatui once dorirLta, fie i a.-i darui jum
.tate din Imprie! Vorhete, i Allah to va
asculta
Atunci btrinul hamamgiu zise:
Ti-a core, miria-ta, un lucru la care rivnesc
do multi vremo, dar rn-am sfiit s nu para nocuviinta.

Regele, zadthIt, strigii:


Spune-mi numaidecit!
Hamamgiul raspunse:
Porundile tale Imi sint sfinte! Iat: rivne
sa capat de la mIna .mriei-tale un senet care s
ma dovedeasca drept starostele focarilor de la
toate hamarnuxile din cetatea Ierusaiimului, oraul
meu de batin!
La aceste vorbe, regele ci toti cei do fat izbucnir
i In hohote do veselie, pe cmnd hamamgiul,
gIndind Ca ceruse un hatir nemaipomenit, ramase
tare mIhnit. Dar regele ii spuse
Pc Allah! core-mi aitceva!
Tar vizirul Dandan so apropie do ci, II pica de
picior, ii fcu scmn cu ochiul i-i SpLise
Core-i aitceva!
Harnamgiul ofta:
0, rege fr de seaman, ni-a destuli, atancl,
sil fiu eicul breslelor mturitorior de ulie din
sfinta cetate a Iurusallmului, orau1 men
La aceste vorbe, regele i cci de fat incepur
si rda atita de tare Ca se rasturnara cu picioa
relc in sus. La uima, regele spuse liarnamgiului
Haide, frate, gindcte-te s-mi curi Un lucru
vrednic de tine 1 are st merite truda
Hamamgiul raspunse
Mi-i tuama ca n-al sa mi-I Imp1ineti!
Hegelu grii
- La Allah nimic mii CLI neputinta
5i hamarngiul spUse
- Numetu-rn, dara, sultan la Damasc, In
locul riposatului print Sarcan
.Atunci regele Daul-Macan raspunse:
Aa va fi Jur pe ochii mel
i pe bc sc:rise .hatierifu1 de cftnire a ha-.
mamgiuiui ca sultan al Damaseului ii dete, cum
se Cuvine regilor, numele de Zablacan El-Mujahed.
Apoi ii insthcin pe vziiul Dandan s Insoteasca
pe flOUI sultan, CL1 un alai imparatesc, pin la
T)arnasc, si s se Intoarc aducInd de acolo pe
flica prinu1ui $arcan, PutercaUrsitci. Nainte dc
desprire, ii lu rmas bun (IC Ia hamamgiu, 11
tmurtia il sfatiii s fie bLin i drept CU flOll
lui supii. Apoi gili tuturor celor (Ic fata
r[11 cci cc au dragoste i osirdie pentru
mine, s-i dovedeasca prin damn l)ucunia fat do
suUanul El-Zablacan
i numaidecit incepu s. curga sodom de daruni
pentiu noul rege, caruia Daul-Macan insui ii
puse pu umeri cahanita Imparateasca. Tar cInd
toate pregtirile se obirira, regele Daul-Macan
Ii drui pentru straja lui cinci mu dc tineri ma
rncluci i de musaipi care s poarte palanchinul
385
Implrtesc, Impodobit n rou i aur. Intr-accst
chip hamamgiul de la lerusalim, ajuns sultanul ElMujahed
ElZablacan, urmat do Intregul lui alai,
do vizirul Dandan, de cmirii Rustem, Turca i
Bahraman, plec din Bagdad i desclec la Damasc,
cetatea lui do scaun.
Tntlia grijA a .noului loge fu s porunceasc numaidecit
Intoemirca unui falnic alai care s-o insoteasca
la Bagdad pe copila cea do opt ani, domnita
Puterea- IJrsitei, fiica riposatu1ui prin aican.
Puse s-o slujcasci ZCCC fete tinere i zece
tineri arapi, i-i fcu daruri multe, mai cu sarn
suc do trandafiri i dulcea. do caise, Inchise bine
In cutii marl, forite do umezeal, fr a uita nici
cataifurile cole dulci i gingae; i-i mai drui
i douzeci do gavanoase pline do curmale Cu
zahr, legate cu sirop aromat cu praf do cuioare,
precum i douzeci do cutii cu plcinte alese, i
alto douiizeci do borcane cu dulce1uri do tot soiui,
poruncite anume Ia cci mai burn negustori do zaharicale
din cetatea Damascului. Totul fu Incrcat
pc patruzeci do cmile, fr s mal socotim i
sacii cci man plini cu mttsuri i cu stofe tesuten
fir do zarafir do cci mai dibaci meteri din
tara lui Sam, i armele cole scumpe, i olurile do
arami i do aur bitut, i zvunele ca spuma.
Odat sfIrite pregtirile, sultanul El-Zablacan
voi s facun dar bogat In bani vizirului Dandan,
dar vizirul flu vol s primeasc, spunIndu-i:
Mariata, to afli la inceputul domniei i v
avea trebuint do banii acetia, spre a fptui lucruni
mai bune decIt a mi-i dnui mie!
Apoi alaiul porrii i, in conace dose, dup o luna
do eale, cu mila lui Allah, ajuriser toti sntoi
Ia Bagdad. Atunci regele Daul-Macan o IntImpin
pe micuta Puterca-Ursitci cu mult bucurie i o
386
Incr&lint mamei sale Nozhatu i sotului acestela,
marele sfetnic. i I se deter aceiai dascli ca
i lui Kanmacan. $i erau cei doi copii pururi neclesprtiti
i so mndrgir unul pe altul, iar dragostea
br so fcu tot mal mare, pe msur cc
creteau. Aa so scurser opt ani de vreme, jar
estimp .regele Daul-Macan nu mai pregeta cu in
temeierile i cu glitirile de rzboi impotriva rumilor
cei necredincioi.
Ci, de trudele i de nevoile Indurate odinioar,
Ia vremile tinereii mriei-sale, regele Daub-Macan
ii simea din zi In zi puterile tot mai ofilite i
sntatea tot mai sulnic. Sfirlogindu-se tot rnai
tare i mai tare, Intr-o zi chern Ia el pe vizirul
Dandan i-i grii:
0, vizire, te-am chemat ca s-ti spun o hot
irIre pe care a don s-o due la bun sfIrit.
Rispunde-mi, dar, dup cugetul tu eel drept I
Vizirul Intreb
Ce hotinire, rege fr de seaman?
Regele rspunse:
M-am hotnit a lsa scaunul Imprtiei i a
pune in loc pe fiul meu Kanmacan, ca s ma
bucur vzindu-l domnind cu slav Inca Inaint
de moartea mea! Tu cum socoli? Spune-mi, vi
zire cu mintea plin dc Inelepciunie
La aceste cuvinte, vizirul Dandan saruta pimmntul
i, cu glas tulburat, grii:
HotnIrea pe care mi-a spui, o, preamaritule
rege, o, multplinule de socotint i de dreptate,
flu e mci cu putin, nici priincioas la ceasul
de-acum i anume din doua pricini IntIia-i
Ca fiul tau, prinul Kanmacan, este Inca prea tinerel;
a doua-i, fr de Indoial, Ca un rege care,
Inca din viat, pune In scaunul de domnie pc fiul
sau, din acea clip Ii are zilele numarate!

387
Regele Insi Ii rispunse
tn ce privete viata mea, vizirule, simt ca-i
sfIriti ; cit despre Kanrnacan, daca Inch-i prea
tInr, am s-i dau ca pavzh po marele sfetnic,
soul sorci mdc Nozhatu.
Duph aceasta, regcl.e porunc.i sh se adun.e toti
emirii, toti vizirii i toi dregiitorii cci maxi din
Impriie, i Volnici pe marele sfetnic ajutor al
fiulul shu Kanmacan ii spuse cIorina cea do pu
shi insoare, cInd Vor ajunge la virsta p0
trivith, pe Puterea-Ursitei cu Kanrnacan. lYlarele
sfetnic rspunse
Sint Impovrat de binefacerile tale i mi
simt cufundat in nemarginirea bunatatii tale
Atunci regele Daul-Macan sc Intoarse chtre
fiul shu Kanmacan i-i grhi cu ochii plini de
lacrimi
0, fiul meu, sil tii ch, duphi .moartea mea,
marele sfetnic va fi daschlul i ocrotitorul thu,
iar marele vizir Dandan Iti va fi tath In locul meu.
Cci, iat, simt Ca ma voi duce din lumea aceasta
trectoare la 1caul eel de veci. Mai IntIl, Insh,
vreau s tii, fiule, c mai am un singur dor pe
pmInt Inainte dc-a muri: rzbunarea Impotriva
ccleia care-a pricinuit moartea bunicului tu, regele
Omar Al-Neman, i a unchiului tu, prin-.
tul Sarcan, btrina cea afurisith i pacostcka flu-.
mith Muma-Prhlphidurilor I
Tmnhrul Kanmacan rspunse:
Tath, linitete-ti inima 1 Allah are s
rzbune pe toti prin mine!
lar regele Daul-Macan simti o inseninare mere
InviorIndui sufletul i se intinse 1initit In patul
din care flu avea sli so mai scoale.
flu peste mult, regele DauI-Maoan, ca toath
fptura aflath sub mIna celui ce-a zmislit-o, se
Intoarse Ia coca cc fusose, in lumea de dincolo
de neptruns : i fu ca i curn n-ar fi fost fliClO
data. Cad vrcmca ceii tt)at& i iui mai aduce
aminte de nimic.

Cmnd povestea ajunsc uIci. $c1icrczad Vdz.U Orii rnijind


i, SfiOaSL curn cia, flu mai spusc nirni in noaptea accea.

Ci mnir-a o sut treizeci si opia noapte


Eu urm

fu ca i cum n-ar fi fost niciodat. Cad


vremea secer toate i riL1-i rnai acluce aminte de
nimic.
Aoeasta-i povestea rcgciui Daul-Macan, fiul regelul
Ornar Al-Nernan i fratek printului Sarcan
Allah aib-i pe toi in mila mi cea fr de
margini!
Dar din aeca zi, ca st nu so dezminta zicala:
,,Cel ce las urmai, ru rnoarc incepur isprd
vile tInarului Karirnacan, fiul lui Daul-Macan.

ISPRAVIJE TINAULTLU} KANMACAN, FIUL LU!


DAUL-MACAN

In adevar, 0, preafericitule rege, urmi $eherezada,


In ce-i piivetc pe tiniui Kanmacan i
pe vara-sa Puterca-Ursitei, ya Allah, ce frumoi
se mai facura ! CrescInd, frumusetea chipurilot
br se arata tot mai desivirita, jar Implinirea br
so vdea in toati puterca ci. i nu-i puteai
asemui decIt cu doui ramuri Irigemnate i incrcate
do roade, on cu doui luni Ia vrernea Ra

389
madaniilui. Mai Intui, se cere si spunem c PutereaUrsitci
avea tot ecea cc poate sn-i rpcasc
unui orn mini1e : in criiasca ci singurtate, do
parte de once pnivirc, abcaa fcei sale se ficuse
fir1 seaman de suavi, rni1ocu-i ginga era ca
tras printrun me] i drept ca litera alef. Pulpe
]C-i VOifliCe erau dsav1i.ito. In cc privete gura
ci -o, lapte ! o, vinuri ! o, dulcciuni ! cc sinteti
VCU ? Jar clespre 1)uzcloj de culoarea rodici, nu
mai voi, fructe eoapt.c, i voi, boboci ai tranda
firi]or, ai putea spune cite ceva ! Obrajii Ci, pin
i trandafirii ii socoteau inai prcsus de once.
adevar rostise un poet despre ea:
Pleoapele-i flu poate kholui
Sd le facd mcii cdrbune.
tar privirecz-i e pirjolul
Care inima rdpune,
On uiz palo de cmii
RetezIncl ghiaurii-n ir.

Iatd, falnici palmieri,


Frufizele dud vi se-ndoaie,
Fremdtincl in adieri,
Strinse foaie linjd foaie,
Sint ca pdrul ci bogat
Peste umeri revdrsat.

Aa era tInra domnit Puterea-Ursitci, fiica


frumoasei Nozhatu. Dar vrul ci, tIndrul Kanma
can, era cu totul aitceva. Trinta i vIntoarea, c]
nitul i luptele Cu lancea on cu sulita, trage
rca cu arcul i a1ergri1e de oai ii m1adiaser
trupul i-i oteliser sufletul. Era eel mai frumos
eiret din tnile musulmane i eel mai curajos
dintre rzboinicii tuturor cettilor i triburilor.
Ci piclea ii rmsese frageda ca a unei fecioare,
iar faa mal ginga decIt trandafirii i decIt narci
ii. Despre el un poet spunea:
E-abia un flcias, cu-un puf subtire,
Ca o mtase, pe obraji si-n barb.
Dar celor cc li-i dat, cu o privire,
Ca pe un vis de slavd-n ochi s-l soarb,
Le pare-un sprinten pui de cprior
ZburcIInd voios in jurul mamel sale,
i sufletele par rdpite-n zbor
i parc-s bete cind le iese-n cole
Cu fragezii-i obcraji ca cloi bujori
In care-nflcratu-i singe arde,
Cu buzele-i ca Un tihnit izvor
Dc miere dulce i Jra de moarte.

pe mine, cel cc viaa. mi-am legat


Dc frumuseea lui care ma. pierde,
Pe mine-n veci de veci rn-au fermecat
alvarii-i de culoare neagr-verde.
Ci marele sfetnic, tutorele lui Kanmacan, de-o
bucata do vreme, cu toate d.oc1ie.li1e soiei sale
Nozhatu i cu toate binefacerile cc le clatora
tatlui lui K;anmacan, pusese min.a pe Intreaga
putere i se ficuse numit urma, do ctre o parte
a norodului i a oastei, in scaunul de domnie al
lui Daul-Macan. Cealalt parte a norodului i a
oastei rmsese ins credincioasi urmau1ui ]ui
Omar Al-Neman, sub cirma cea dreapt a btrInului
vizir Dandan. Dar vizirul Dandan, din
pricina prigoanei marelui sfetnic, se surghiLntse
din cetatea Bagdadului i so aciLliase Intrun ora
megie, ateptind ca soarta sii intoarci faa
ctre orfanul jef nit do drepturile lui.
Aa, marele sfetnic, nemaiavInd a se tome do
nimeni, silise pe Kanmacan i pe mama lui s so

391
Inchidti in odilo loi i oprie pe filca sa Puterea-.
Ursitci a xc rnai ve&a cu fiul iui DaulMacan.
Si astiel mama i fiul triau In rs.tritc, atep-.
find ta A1]ali sI fac drcptate cc1ui in drept.
(i, en toafi oprolitea marelui sfetnic, Kanma
an izbttca din dud in rind So vadt pe vars
PtitcrcaUrsitei i sI-i vorbcasc, dar numal po
ascuns. Tntro vi ins, ci.i inin].a chinuit de un
(br mai nivalnic c1eit alto dIi, ncputIndo yedea,
1ui 0 foaie do hirtie i sense dragei sale
aceste stihuri pline do alean
Treceai, iubito, - neon jurat
De toate siujnicele tale,
Sc1dat-n multa- frumusee.
Jar trandafiril, ciintr-o data,
Zrindu-te cum treci pe cale,
Pizmasi, schimbar fee-fee,
Privind aprinii trandafiri
De pe obrajil ttl subiri.

Sf ioii crini bateau din pleoape


VdzIndu-ti albul chip pe cdi,
i roman4ele pe-aproape
ZImbeau mercu, ca dinii ti.

Ccl sfmnt ajute-mi s-ndur chinul,


Ca fierul rou un bolnav,
S&mi vndec, cie-a putea, suspinul,
53i clorul dc-al tu chip suav.
Du$ ce pecetlui scrisoarea, o InmIn eunuculul
do s1uba, care n-avu alt grija decIt s-o duc num.aidecIt marelni sfetnic. Cetind stihurile de
dragoste ale lui Kanmacan, marele sfetnic spumeg
i clocoti de turbare 0 jur c are s-1
pedepseasc pe tInrul rege. Dar socoti eLi era mat
392
bine, dcocarndat, spre a nu e rIspIndi zvonul
IntImplrii, s vorbcasca rnai Intui nurnai Cu soia
sa Nozliatu. So duse s-o caute pe Nozhatu la ocllie
ei i (lupa Ce o trimise pc tinra PuterealJr
sitei s se preumble prin aerul proaspt din gridma,
gri soiei sale...

CInd povestea ajunse aic4, eherezada vzu zorii rnij. 1


i, ShOasa, taul.

Ci Intr-a 0 SUI treizeci i noua Jioape

Fa iirm

Aadar, marele sfetnic gri sotiei sale Nozha.


Tu tii, do bun seam, c tInrul Kanmacan.
a atins de mult vIrsta brbiei i c se simte piLi
de patim fa do fiica ta Puterea-Ursitei, Tbuic
si despiirim numaidecIt, fr si le lism
ndejdea do-a se niai intlini, cci este primejdios
s apropii lemnul do flacara. De-aci nainte fiica
ta nu mai are ingaduina do a ici din .odtdle femeilor,
nici do a-i mai dezveli obrazul caci nu rnai
CkStC Ia anii cInd o fat poate iei fara iamac. i,
mai cu seam, ia bine aminte s nu k ingidui a
vorhi unul cu altul, caci sInt hotrit ca, Ja (ca
dintli lnclcare a poruncii mdc, sa currn penfru
totdcauna pornirea spre role a ace:stui. baiat!
Auzind aa, sarmana Nozhatu nu-i putu stpIni
lacrimile i, dup cc sotul el plec, merse
la nepotul ci Kanmacan ii duse 5tire despre ml-nia
marelui sfetnic. Dup care ii spu.se
Ci sl tii, flu al fratelui rneu, Ca cu a putea
sl-i mai Inlesnesc uneori vreo intilnire In tain
cu vara ta Puterca-Ursitci ! Fii (lar rbdtor pIri1
cc Allah se va inclura de tine
Dar Kanmacan ii simi sufletud razvratincluse
la aceasta tire i gemu
- Nu VOl mai ramine nici macar o clipa ff1
acest palat, In care numai cu s-ar CUVCnI s p0
UflCCSC ! i nu voi mai suferi ca pietrele acestel
case s-mi adaposteasca umiline1e
fi scoase hainele, Ii acoperi capul cu un turban
de saaluk, ii puse pe umeri un burnuz vechi
do pribeag i, fr a mai zbovi macar ca s-:i
ia rmas bun dc la mama i de la mtua lui,
se Indrepta dc sirg spre por1e orau1ui, neavInd
In sacui, cirept merincle la drum, decit o pline
veche de trei zile. Jar cind poiii1e orauIui so des
chiscra, el eel dintii le trecu i se Indepartu cu
pai grbii, rostind aceste stihuri de desprIirc
pentru tot cc parasea in urma:
Nu te mai iau In seam, inirna mea, o, nu!
Poti s bati mai departe sau s te frIngi in
piept
In ochii mei tristetea n-am s-o mai chem de-acu
i-n sufletul meu mil ii dor flu mai atept.

De-a plinge pentru tine, o, inim copil,


Ce-ac face din puterea i tirieretea mea?
Cel ce privete-n ochii gazelelor cu mild
Sd flu se plingti dacd, rdnit, va-ngenurtchea.

Voi colinda pdmIntul i pulberea strdintt,


PdmIntul fdrd margini celui plecat pribeag
Sd-mi mIntui tot ce-mi arcie In suflet i SUSpind,
Tot ceea ce PC lume mi-a fost vreodatd drag.
394
Voi mnfrunta vitejii i trthurile toate,
Voi stringe przi bogate de la Invinsii mel.
i pun de fairna, iari ma voi intoarce, poate,
Sa-ngenunchez dum.anii, sd naif un nou temez.

0, inim?I, invata legea mare:


Ca niciodatd fiara nu ddruic oricul
Boqatele ci coarne, decit cmnd eti in stare
On s-o-ngenunchi, on s-o rdpui!
Si in vremc cc Kanrnacan fugea astfel do oraul
i d.c prinii lui, maicsa, nevzIndu1
trcaga zi, 11 cuti zadarnic piotutindenea. Izl)uCni
In hohote do puns i atept Intoarcerca lui,
prad gmnduiilor color rnai pline do chin. Dar
trecu i a doua zi, i a treia, i a patra, fr ca
si aduc cineva vreo veste despre Kanmacan.
Atunci so Inchise In iatacul ci, plIngInd i sus
pinind i oftind din achncul duroril : ,,O, copito,
do undo s to chem ? In cc ar s te caut ? 5i
Ce mai pot izbindi cu, acurna, cu lacrimile pe care
Ic vans clupa tine, baatu1 rncu ? Undo eti, unde
eti, Kanmacan?
Dup care biata mama nu mai voi nici s boa,
nki s manince, jar jalea ci se afla in toata cctatea
i toi iocuitorii, carei iubeau pe tInarul
roge i pe rposatul lui tata, se umplur tie mIhfire
i so vicroau : ,,Unde eti tu, srmane DaulMacan,
rege care ai fost aa do bun i tie drept
cu norodul tu ? Iat c fiul thu s-a pierdut i
nimenea dintre cci po care i-ai coperit cu binefaconic
tale nu-i tie afla urmele! Ah! unde eti
tu, urma al lui Oman Al-Neman, i ce s-a facut
cu tine ?
Kanmacan ins a mers ziua Intreag i flu s-a
oprit decIt la cderea negurilor nopiL Tot aa

395
flu-u &i a duua zi, i in zilele care urmari, cM
I cimd fthi de odihna, hrninciuse i-u cc putea
JUi:L!t iC1--COt) pe druni i bInd ap din izvoare
dic iiri. Tar dup patru zile, ajunse Intro
. a1 rHLi di- pduri, str1)atuta dc ape reci
si plinit Uc (:1)11 (Ic turturele. Acolo Si- Opri, SC
pit ciupa s{inta datinil ii iicu rugiciunea. i
vdiai noaptea. SC intinse SUI) Un QOJC mare i
ad. i-in. Si dormi ci aa pini l.a niiezul nopIii,
in diii-u I taceiii accici VUi, rasuna puterme
un 1a cai., icind ([in stincile dimpicjur, II
at intec

Via2 cue om, la cc eti bunt


IdT( lurnina celci dragi
Si far de surisul ei?
Iubii ciraci,
CInct voiabunti
La umbra unul crIng v-aclun1
i dorul scapr scIntei
Goliti pahar dup pahar,
i umplei-le iar!

Prietcne, cincl sorbi licoarea


Ainar-Inmiresmat, eli-id.
Prive,ti intins in departarz
Un sflnt pmlnt,
Si-I vezi in floare,
Numai livezi, nurnai izvoare,
Sc nm din zarc-n alt zare,
lii fericit dc-al vieii liar:
IVu-I totul in zadar

.Auzlnd cmneeu1 accIa fermector Ci- riisuna In


rioapte, Kanmacan, rpit, se ildica i mci-rca a
ptrunde ncti-i1c din partea do unde venea gla
sul. Ci flu izbuti a zxi (li-cit trunchiurile terse

396
ale copacilor .leasupra .riului care gIigiia Ill vaclul
adInc. At.unci xc mndrept binior citre acea piarte
i coboii pini pe malurile apei. i glasul xc auzi
mai iimpcde i rnai duios, cintind a.ceste versuri
in noapte
Am jurat Ca, pe vecze,
Neclintit, sd ne iubim,
si-am ldsat-o In pustie
Curitreg tiibul lui Taim.

Fete cu ochi negni, chipuri


}ICIi frumocise ca La noi,
N-al sd cifli-n alte tnibuni.
Nici Cal sprinteni, mal de sol.

Imi aclucen suflet vinttil,


Peste-al zdnilor chilim,
Fumul, boarea, clorul, cIntul
Tribuui Bani-Taim.

Roab Saab, hal i-mi spune


Cea cu gingai clopofri
La plclor, cu ochi-cdrbuz e,
N-a ultat cle ockli mel ?

Oare isi mal aminteste


LegdmIntul nostru sfInt?
Oare ma mai pomenete,
Cit de cit, din cind in dud?

Ak, o scorpie-otrdvit
Mi-a muscat rdu mime.
Nurnai Lu, pe veci iubitd,
S ma vindeci ai putea.

397
Leac mi-i jarul luzei tale,
Gura ta ca un izvor
Ele doar, de neagra jale,
Vindeca-m-ar, i de dor!
Dupl cc Kanmacan auzi i acest cIntec din
nevtzut,. se sill iari a ptrunde negurile. Dar,
ncizbutind iari nimica, se sui pe virful unci
stInci ci strigi cu toat tria glasului sIu...

Cind povcstctt ajunse ahi. SeE trzuda vizu zorii rnijincl


i tuu, slioas.

Ci Intr-ct o sut?i pcztruzecea noapte

Ea urm 3

...se sui pe vIrful unci stinci i strig Cu toat


tria glasului stu
0, trecttoru1e din intunecimile nopii, apro-.
pie-te, ml rog tie, ca sil-ti auc1 Intlmpllirile viotii,
cc trcbuie s se asemeno C u-a mea.
Apoi taCu.
Dup un rstimp, glasul care cintase rspunse:
Cine ecti tu, ccl care ma chemi? Ecti pamintean
on duh al strfundurilor? Dc ecti duh,
cat-ti de cale. Dar de ecti fiint omeneasca, flu
do Adam, ateapta aci ivirea zorilor. Cci noaptea
e plina de capcane i de vic1euguri.
Auzind acestea, Kanmacan Ii zise In sine:
Fr de Indoiala, necazunile celul ce clnt
trebuie s fie nemaipomenit de asemuitoane Cu
ale mdc.
i stcte acolo, neclintit pin la ivirea zorilor.
Vzu atunci inaintmnd cLitre ci, printre copacii padurii,
un om imbracat ca beduinii din pustic,
malt la trup i Inarmat cu hanger i cu pavaza.
Sc ridica i1 salut temcninduse, jar beduin
ii intoarse temene.aua i, dup indtin.atele vorbe
do bun intilni, intreb, uimit do tineretea lui
Kanmacan
0, tinere necunoscut, cine eti tu ? De nearnul
ciirui trib tii i Ce sInt parinii tam printre
arabi? Caci la virsta ta flu se cade a drumeti
singur noaptea prin olaturi pe undo flu so vd
decit cete Inarmate j tjlharj do (IrUmul mare. Po
vesLcte-mi, dari, povestea ta I
Kanmacan raspunse:
Bunicul meu a fost regele Omar AlNema
tatl meu a fost regele Daul-Macan, iar eu sint
Kanrnacan, Ccl mistuit de dragoste pentru domnita
Puterea-Ursitei, vara lui!
Atunci bed uinul ii introb
Dar cum so face ca, fund rege i fiu do reg
umbli Imbrcat ca un saaluk i drumetcti fr
do straja cuvenit stcpenei tale?
Kanmacan ii rspunse:
Imi voi Intocmi de-acum nainte singur stiaja,
iar tu vei fi eel dintli care face parte din ca!
Auzindu-1 aa, heduinul Incepu s rId i-i
spuse:
Vorbeti, copile, dc parca ai fi un razboinic
desvirit on un viteaz acoperit de fala a douzeci
de batalii. Ci ca s-ti dovedesc cit eti do
zrghit, iat, din elipita aceasta te i iau amina
mea, ca s ma slujeti ca un rob. i dac prinii
ti sint cu adevrat regi, or avea ci dstui bani
ca sa-mi plateasca slobozia tat

399
Kanmacan simti furia fulgerInd u-i in pleoape
i spuse beduinulul
Pc Allah, rnmcnea altul nu va piil.i sloboze
nia mea, a[ar de mine Pune, dar, mmna pe spacl,
beduinuk Cind iarn auzil. (.Intecu1. toam
cotit om de oinefli...
i Lsanrnaean S( neipust I asupia I )(I ninul ui care,
gindind c.i pentru 1 va fi ca Un or I upla cu
acest. copil, 11 atep1a zirnl)incl on n(psare. Bar
stilmi) giiclisv (iri, poinind I upla dca mmnt
CU I)C(llii fl Li I, I<ann)acan S( piopti Viitx in pami ut,
p0 picioareiei mal tan i1eit stmnca i mai ne
clatinate (lecit tin minaret. IntepenincIsc, dara,
bine in cilciie, ii rsuci odat i1 strInse in bra
PC becluin dci trosniii oasc.le i i so go]bi mgi
runtaicie. Ti lui pe sits i, aa, purtiiidul prin
viizduh, aietc(t on pai rnaii (utrc apa riului.
Atunci bedciintil, care nici naviisose rigaz au
veni in fire din spaima (10 aI vedea PC biiat
dovedind atIta puteic, strigiI
Ce ai (IC gind s faci, de mi dud spre apa
rIului ?
i Kanmacan ii rspunse:
Am sil t zvirl in vaiuri, ca sii to duci pIn
l.a apa Tigiuiui, i Tigiul set Ic (iUC pIni in
NahrIssa, iar Nahr-Issa pini In Eufiat, i Eufratiil
pin la tri but tihi 5iatunci, cci din itibul
Mu vor jucleca despre puterea i dospre vitejia
ta, bed uin.uie
fleduirtul, fat(i de nliprasna nezibavnicti, pe cInd
Kann9acan tocmai ii iidica in vazduh uzmindu-se
s-1 priivleasc in riu, strigi
0, tinere vitcaz, fieti mi1i, pe oehii iubitei
tale, PutereaUrsitci lasmi viaa. i-am s
de-acj nainte eel mai supus dintre robi I
Kanmacan atunci se trase Indrit i-1 aez
uure1. pe pmirit, spununciui
Cu uramintu1 acesta rn-al Induplecat.
Dupi care c a.ezar amIndoi alturi pe malul
apel, jar beduinul scoase d4n traist 0 puine de
01! pe care o rupse i clete jumtate mi Kanma
can, dimpreuni cu un pie (IC sare. Aa se lcg
prietenia br. Kanrnacan lntreb:
Actirn, fIrtate, cInd tii cine smnt, flu vrei
sib-mi spul i tu care-i nurnele tau i al priniIor
ti ?
Becluinul gr?ii
- -- Sint Sabab ben-Remah ben-1-Iemam din tn1)ul
Taim, (un pustia Samuiui. i iati carei p0-
vestea Vietii mdc : Dram Inca un c.opil cind tatl
men a murit. Am fost luat i crescut de unchiul
meu, acas Ia ci, dimpreun cu fiic-sa Nejma. lar
Cu am lndrgit-o pe Nejma, i Nejma tot aa pe
mine. Cind am ajuns la anil insurtorii, am volt
s-o ian de soie. Dar tatl ci, vzindu-m srac
i fr k mijloacc, na volt s mio deie. Atunce
toi eieii cdi man ai tribuiui ii dojenir pln
difl(1 unchiul sb indupleca a mio fgdui pe
Nejma ca sotie, clar numai dac i-a agonisi o
zestre de cincizeci de cai, cincizeci de cmiie de
sni, zeec noabe, cincizeci de sarcini de gnu i
diruiZedi de sareini dc orz si nimica mai mult
Atunci cugetai ca alt cale flu-i de-a agonisi
Nej.mei o zestne ca asta, fr doar s las tribul
i s ics la rscrucea drumurilor ca s 1ovesc pe
negustoni i s jcuiesc earavanele. Asta-i pricina
(IC ma aflam in puterea noptii acolo unde m-ai
auzit cIntind. Dar, frate, ce-i cintecul mcii pe
Iing frumusetea Ncjmei? Cine-o vede o data in
viata 1U1 pe Nejma Ii simte sufletul pun de binecuv
iri tare pentru tot restul zilelor lui!

401
Dup cc cuvInt aa, bedulnul tcu.
Atunci Kanmacan zise
Obl.icisem, frate, di nccazul tu trebufe s so
asemuic cu al meu ! Aadar, de-aci nainte, avern
a lupta cot la cot 1 a no dobindi iubitele, drept
roacic ale i sprvilor noastre.
Abia isprvi a spune vorba asta, c se i ridic
In zare un nbr dc praf ce so apropia dcgrabI.
$i, cInd pulberca se risipi, Inaintea lor Se 1V1 un
calarot cu ehipul galI.)en ca do mort, Cu hainele
cruntate do singe i care strig
0, dreptcredincioilor, olcac. dc apI, s
spM rana! $i sprijinii-m, cci am s-mi dan
sufletul! Ajutaim i, dac mor, calul meu s
fie al vostru.
i, In adevir, cal.ul pc care ci]iirise acel cliiret
n-avea seamin printre caii triburilor, cici 1mph-
rica toate desviriri1e cite se cer unui cal al
pustiei. lar boduinul, care so pricepea la cai, ca
toti cci din nc.amul lui, strig:
In adevr, clreule, ai un cal cum flu so
mai vd In vrernea noastr.
Kanmacan gri:
Haide, clrcule, Intinde-mi braul, ca s to
ajut s descaleci.
i-l prinse in brate pe cUIret, care simtea Ca
se duce, ii aez incctior pe iarb i Ii Intreb
Dar ce ai, frate, i unde eti ranit?
Beduinul Ii desfcu haina i-i art spinarea,
toata numai o ran din care iroia sIngele. Atunci
Kanmacan se plec asupra celu rnit, ii spl
rnile cu .mult bigare dc seam i le acoperi
ginga. cu iarb fraged. Dup care ii dete celui
cc se sfirea un pic de apa i Intreh jar:
Dar cine tea adus in starea aceasta, fra
al nenorocirii?

402
Omul rspunse:
Afl tu, eel care mI ajui cu mIna ta, c
acest Cal pe care-I vezi in toat frumusetca lui
este pricina de am ajuns in starea de-acuma.
Acest cal era calul regeiui Afridonios, stpInul
Constantiniei, jar faima lui ne era cunoscuta nou
tuturor arabilor pustiei. Or, un Cal de-aista nu.
xc cade s rmIie in grajdurile unui rege ghiaur.
Aadari, eel din tribul meu rn-au ales pe mine
s-1 rpesc dintre paznicii ce-i ingrijcau i-1 pzeau
zi i noapte. Piecai, dar, pe minecate i
ajunsei la vreme de noapte a cortul unde era
inift calul i ma dclui Ia prieteug Cu paznicii.
Pc urmi, prilejindu-m de clipa clad imi ccrcmt
prerea despre Insuiri1e lui i ma Imbiau s-l
Incerc, Inclecai pe el dintr-o saritura l, cu o
iovitur de bid, ii detei pinteni i-1 zvIrlii In
galop. Atunci strjerii, trezindu-se din buimceal,
srir pe cai i pornir pe urmele mdc, aruncIrid
sigei i suiite, din care multe, aa cum vezi, mi
se Infipser In spinare. Ci ealul luneca mai jute
decit o stea cazatoare i ma scoase numaidecIt
dincolo de pistreala sagci1or br. i iat, dc trei
zile elresc aa, pe spinarea lui, fara cle popas
Singele mi s-a scurs tot, jar puterile mi sau dus
i simt moartea ca-mi Inchide pleoapele. Acuma,
Ca rn-al ajutat, al tu s fie acest cal, dupa moartea
mea. Este cuno.scut sub nurnele dc El-Katul
El-Majun i-i ccl mai frumos cal din soiul E1-Aj LIZ.
Dar, mal Inainte, tincre cu straicle atit de sarace
cu fata atit dc aleas, ia-ma Indaratul tu alare
i du-m la tribul meu, ca sa mor sub cortul
in care rn-am nscut.
La aceste vorbe, Kanmacan rspunse:

403
0, frate din pustiu, i en fac parte dintr
stirpe in care mindria i bnntatea sInt Insuiri
Innscute. Si iatms gata, (hiar de nu am
capat ciiil, sati dau aitoiul PC care mii e
Sc apropie (IC arab ca sn-I. iidice, dar acosta
scoase Un suspin i opti
Mai ateaptn oleaca. Poate (a sufletul me
va zbur.a pe dati. Vicau simi fac mrturia de
erediiia.
Inchise ochii pc umatate, Intinse rnina en
palma int.oars catre cer i rosti
Mrturisesc c nu este alt 1)umnezeii, fi
altul decIt Allah. 51 mrturisesc c domnul nostru
Mahomed este trimisul lui Allah.
Dup care, .pregtit astfel de moarte, murmur
cintecul care fu cuvintul 1LI1 ccl (IC pe urm
Am raticit prin lume pe oimul meu ca vintul!
i, moartea Imptetind-o Cu spaimele la brin,
Trecui prim mui4i i ape si colindai pmmntul,
In jafuri, i-n omoruri cumplite, 0-n desfriu.

Mor cum trii! La margini de drum sdpai-mi


groap!
Ucisu-m-au rnLeii pe care i-am bdtut.
Jar rodul truclei mete ii las pc-un mat de ap,
Departe, hat, de cerul sub care rn-am nscut.

Ci a muri In tihn fericit, streine,


Ce moteneti comoar de beduin, cum nu-i
o alta-n lumea-ntreag, de-a ti c af la-n tine
Katul stpmnul vrednic de frumuseea lui!
Abia-i sfiri cIntecui i arabul mai deschise
o data gura, scoase un horcait adInc i Inchise
ochii pentru totdeauna.

404
Atunci, Kanmacan i tovarul lui, dup ce
spar o groap ii care astrucart pe CCI mort,
fcuri rugciunile indtinate i purcesor impreun
i Incotroi mIna ursita loi, pe calie lui Allah.

Cnd povesica junse ahi. $Iwrezacla vzii zorii mijind,


i ls s[iritul pcntt-u noaptca viitoarc.

Ci ntr-a o sut patruzeci ci i-ma noapte

1i urrn i

...purceseri impreun Incotro-i mina rsita br,


pe cile lui Allah. Kanmacan inc1r pe calub
Katul, jar beduinul Sabah so mulumi a-i urma
pe jos cu credint, cad ii jurase prieteug i SU
puncre, i-l recunoscuse de stpin al lui pe veci,
jurInd pe sfintul altar al Kaabei din 1caul do
Ia Mecca al Lii Allah.
$i 1flcCU pentru ci o viata plina do fapte viteje.
ti i do isprvi frl do percehe -- lupte Cu
fel do fel do jivine, i tIlNirii nemaipomenite,
vintori i drumetii, nopti pctrecute pIndind fiarole
s1batico i zilo do cruntari Cu trthurile i do
dobindi do pleanuri man. 5i aa agonisira, ifruntind,
cu preul multor primejclii, turme fth-a
do numir, vito cu paznicii ].or, cai i robi, cortuni
i covoare. i Kanmacan ii Insrcin pe Sabah,
tovariiul lui, cu paza tuturor aecior bunuri pe
care lo minau naintea Jon, pradincl fr do ho
dma. Tar cind aezau vreodat otac, Ii povesteau
unul altuia durorile i ndejdile ion do dragoste,
unul VOrhiflCl clcsorc var-sa Puterea-Ursitei, Ce-

405
llalt despre var-sa Nejma. Si aa trecu viaa
lor, vreme do doi ani.
tntr-o zi, Kanmacan ealarea la IntImplare pe
calul su Katul, avind naintc-i pe credinciosuf
Sabah, care-i deschdea cab cu iataganul In mInt
i riguind curnplit din cind in cInd, holbind ochi
mail ca nit.e gemini i urlind, miear cI peste
pustic (lomnea (ca mai dep1in singurtate
Ehci ferii din cale ! La dreapta ! La stInga
Iocmaj sfiiiseii amIncloi prinzul, dup cc infuhcaser
o gazela push Ia frigare i so adIpaseri
cu api dintr-un limpede izvor, cIncl, la o vreme,
ajunser sub o mgur, Ia poalele crcia se ivea
o pune irnpistrat.Li do cmile, de oi, do vaci i
dc cai. lVlai incolo, sub un cort, nitc robi inarmai
edeau 1initii polog. Wizindui, Kanmacan spuse
liii Sabah
Himii ad, vrcau s pun mIna singur pe intrcaga
turmi i pe iobi.
Si so prtvli in gabopul calului, din virful mn
guru, ca un trsnet nprasnic dintr-un nor cc so
despic, asupra oarnenilor i a vitelor, rcnind cit
ii inea gura un cintec rzboinic:
Sin tern urma lui Omar Al-Nenian,
Viteazul care nu $ia ce-i teama,
i-ai sfinte-nzztintelor otean!
Cind triburile-n vIlvoar dau iarna,
Setoase dc rrulceluri i dc plean,
Noi le supunem in rin coama.
Noi stm cetate ornulul srmari,
Cinci cci puternici se asmut s-l roac1i.
Din frasta de rniel 0 de vicleam
Facern in vir Jul lncilor podoab.
Eerete-ti cpIna, biet dusman!
Smutem vitejii cc nu cunosc teama,
Din stepena lui Omar Al-Neman!
VilzmnduT, robii spLimIntai Incepur s uric,
cerInci, fr de ndejdc, ajutor, prIndu-Ii-se Ca
toti arabii pustiei nilvMiscr peste ci. Atunci builiCHa
din cortLiri trei rzboinici care erau stipInii
tuimelor, srir pe cal i goriir In IntImpinarea
liii Kanmacan, strigind
- Accsta-i ccl cc ni i-a furat pe Katul ! Am
pus mina pe ci! Nul slabiti pe hot
Auzinclu-i aa, Kanmacan le strig la rlndu-i
Aa-i, Cu adcvarat acesta-i Katul, dar hoti
StfltCi VOi, COrnaci fr de ruine!
Si se pleca la urechea lui Katul, vorhindu-i
Si rnclemnui-tdu1. Jar Katul tIni ca un duh al
iiului asupra przii lui, In vrcme cc Kanmacan,
cu lancea-i iung, prea Ca so joac. La Intlia
ciocnire, Infipse futca drept In pIntecele celui ce-i
stetese ccl mai aproape, scotInd-o pe partea ceaIalt,
cu un rrunchi in virf. Tot aa ptir i cci
ialli doi calareti, iai clupa cc le ieea prin spinare,
ancea so ivea tie partea cealalt, cu cIte un rarunchi
In vhf. Sc Intoarse apoi citre robi. Dar
acctia, dup cc vIzusera soarta stpInilor br, se
aiuncar cu fata la pamint, rugIridu-se si ii so
crute viata. Kanmacan le spuse
Haide, dar, i, fara do zabava, mInati turmelc
i duceti-le in cutare bc, unde-mi am cortul i
robii
Si Impingind Inainte-i vitele i robii, Ii vazu
do drum, plna cc ajunse la firtatele Sabah, care,
dup porunca primita, nu se clintise din locul
lui, cit tinuse lupta.
51, cum mergeau aa, cu turmele i robii naintca
br, vazura deodata ridicIndu-se o pulbere care,
cInd se risipi, lasa s se Infieze vederibor
sutil de calreti Inarmati dupa moda rumilor tie

407
la Constantinia. Atunci Kanmacan spuse mi Sa-.
bah:
Vegheaz asupra turmelor i a robilor, i
las-m pe mine singur s lupt Cu ghiaurii
Beduinul nurnaidecit so trase mai la o parte,
la umbra unci colinc, avInd numai grija strajei
cc i so porunciso. lar Kanmacan singur s avInt
inaintca c1irctiJor ghiauri, care IndatI ii impre
surari. Atunci cipctenia br, apropiiriduse, Ii
mntrcbi
- Cinc eti tu, preafrumoaso copiI, care tii
si struneti aa do bine friiele calului do bitaie,
pe cInd ochii Iti sInt atit do dui.oi i obrajii atIt
do gingai i do rumeni? Apropie-te, ca s-ti
srut buzele, i vom vedea mai pe urm. Hai,
vino!
La aceste vorbe, Kanmacan simi o ruino cumplit
npdindui obrajil i strig
Dar cui crezi tu c vorbeti, javr1 i plod
de tIrfi? Dac ohrajii-mi sint do c.opil, bratul
meu are s-ti dovedeasc nu.maidecIt greea1a bd
riniei tale, ghiaur orb, Ce flu tii osehi un rzboinic
cle-o fat!
Atunci cpetenia color o sut veni mai aproapo
do Kanmacan i so incrcdin C, CU toate Ca
avea obrajii gingai ca do urinic i fr fir do
pr, do judecai dup. flacra ochilor arta a fi un
rzboinic flu prea la Indcmin de supus.
i cpctenia color 0 sut strig lui Kanmacan
A cui esto aceast turm? i undo mergi tu,
atIta do pun do obrznicie i do fruntare?
Predi-te, on cti mort!
Si poruncI unul c1ret s so apropie I st-l
Ia prins. Ci nici flu ajunse binc clthetul lIng
Kanmacan, c acesta, dintro singur 1ovitur do
pa1o, Ii despic In dou i capul, i trupul, i
408
aua, i calul, peste mijioc. Dup care i ccl de
al doilea clret, i eel de al treilea, i eel do al
patrulea ptir Ia fel.
VzInd aa, cpeteni.a celor o sut porunci c1Ilre
i1or s Sc dea mai lndrit i ci Insui inaint
pln Ia Kanmacan, strigmndu-i:
Tineretea ta este mlndr, rizboinicule, iar
vitejia. ti-i pe potriva ci. Iat, eu, Kahruda, al
crui curaj este vestit in toate trile rurnii.or,
vreau sn-ti las viata, tocrnai fiindc eti atIt de
viteaz. Pleac, dar, in pace, cci, pentru frumusetea
ta, te iert de uciderca oameniior mci
Fii Kahruda, on altul, nu m privetc!
Ccea cc mi privete, este s 1ai la o parte vonbeie
goaie i s vii s Infrunti ascutiul 1ncii
mele. i mai afi Ca, dac tu eti Kahruda, eu
sInt Kanmacan ben Daul-Macan ben-Omar AlNeman!

Atunci cretinul ii spuse:


0, flu al lui Daul-Macan, am cunoscut in
batalii vitejia tatlui tu! Tu Ingemanezi puterea
tatlui tu cu cea mai desvIriti iscusinta a trupului!
Ia-ti, dara, prada ta i du-te! Hal, f-.mi
pe voie!
Ci Kanmacan Ii striga:
Nu mi-c in nrav, cretinuIe, s lntorc frIide
calului ! Apr-te!
Aa r.cni, i-i mInglie calul Katul, care intelese
pe data dorinta stapInului i, ciu1indu-i
urechile i flutunInd coada, nvli. i cci doi viteji
lncepur sa se lupte, jar call se izbeau ca
doi berbeci on ca doi tauri care se spinteca Intre
ci. Clteva ciocniri nprasnice ramasera zadarnice.
Apol, deodata, Kahruda Impinse lancea cu
409
to.at puterea ctre pieptul lul Kanmacan, dat
acesta, rotind repede calul, feri la timp lovitura
i, IntorcIndu-se cit at dpi, astnuc bra1u1 cii
lancea Inainte. i lovitura strpunse pIntecele cretinului,
jar fierul hucitor iei prin spinare. Aa
incet Kahruda pe veci a se mai numIra printre
rzboinicii ghiaurilor.
VizInd aa, ciliireii lui Kahruda se deter In
seama sprintenelii cailor br, pierind In pulberea
care-i Invlui. Ci Kanmacan, tergIndu-i lancea
de 1euri1e pologite pe jos; Ii urm drumul, dind
semn lui Sabah si mIie nainte turmele i robii.
Tndat cc sviri aceast isprav, Kanmacan intIlni
pe arpoaica cea rtcitoare a pustiei, care
povestea din trib In trib poveti, la umbra corturilor
i sub lumina stelelor. i Kanmacan, care
deatItea on auzise vorbindu-se despre ea, o rug
s mile i s se hodineasc sub cortul liii i s-i
povesteasc vreo istorie, care s-i rnai treac
vremea I si bucure mintea i inima. BtrIna ii
rspunse:
Cu dragoste i ca o datorie cuvenitt!
DupL care se aezi lIng ci, .jos, pc-o rogojin,
i-i povesti Povestea minctorului de hais:
AfI, tinere stpir, c aceast poveste, cea mat
p1cuti pe care au auzit-o urechile mete, o tiu
de Ia un mInctor de hai.
A fost odati un om cruja-i plcea tare muib
carnea de fccioar...

CInd povestea. ajunse aici, $eherczada vzu zorii mlnd


i, sfioas, ta(U.
Ci Intr-a o sutii pairuzeci i doua noa pie

Ea urm;

A fost odat On om carula ii placea tare mult


carnea de feeioar i care numai de acest lucru se
Ingrijea. Ci cum earnea do fecioar este foarte
scmp, mai cu scami cind o vrei mai aleas, i
cum nici o avere nu poate fi indestul atunci
cind gustuiile celui cc o are sint atita de risipitoare,
omil nostru, care nuli mai gsea stare
din pricina dorintelor lui neinfrInate cci in
toate numai neinfrinarea este pacostea! srieI
de tot, de tot.
intr-o zi, pe cind rtcea prin suk, Imbrcat In
zdrente murclare i descull, cerind o coaj de
p1mb, iat Ca Un CU1 Ii intr In talpA i sIngele incepu
s curg iroaie. Se aez atunci jos i se
strdui s opreasc singele, 1egIndu-i picioru
CU 0 cIrpa. Dar cum sIngele tot mai curgea, Ii
spuse: ,,Trebuie s ma due Ia hamam, s-mi spal
piciorul i srii bag In ap. Are s-mi fac bine.
Se duse, dar, la hamam i intr in sala do obte
undo yin cci sraci, dar care sal oricum era destul
de aleas i sclipea do curtie. Omul se ghcmui
acolo, In havuzul din mijioc, i Incepu s-i spele
piciorul.
LIng ci, so afla un om care tocmai sfIrise Imbiatui
i dumica ceva in dinU; Rnitului, stIr-
nit de mestecatul celuilalt, ii veni poft s mestece
i el, i-1 Intreb PC acela:
Ce mesteci, vecine?
Omul ii rspunse incctior, ca s flu aud nimeni:
Taci! mestec nite hai! Dac vrei i tu, Iti
dau o buctic.

411
El rspunse:
Ah, tare a mal vrea s gust! Dc cind Ii tot
due dorul
Atunci vucinul scoase o bucatic din guri i i-o
(1 ete, spunind
I1ie_ti grii1e cIt rnai u.5oare
Omul nostru luLl bucLlica, o mesteeLl i-o in
ghii numaidecIt. i, cum nu mai era deprins cu
haiul, Indat cc licoarea Incepu s i so invIr
toasca prin creier, fu cuprins mal intli de o yeselic
ncstapirnta cc umplea sala cu hohote de ris.
DLtp care so prbui pe marmura goal, pradLl nLllucirilor.

Dintru-ntIi 1 se pLru cii, golgolut, so afii in


mIinile unul zdrahon do rnasagiu i a dol arapi
voinici cei apucasei- i-l invirteau ca pe o jucrie.
I so piIrea c acetia II Intorc ii rLisucesc In toate
piirile, infigIndui In came degetele br nodu
roase i dibace. Jar ci scIncea sub greutatca genunchilor
br, cind 11 apLlsau pe vintre ca sLl-1 frmirtte
cii miiestrie. Dupii care Il splari, turnInd peste
1 ap rnultii din iighcne de aram i frecIndu-I
cii mnunchiuri do ierburi. La urmil, masagiul voi
sii1 spele i prin prile mai gingae, dar cum
mInciitorul do hai so gidila curnplit, spuse
,,Las eLi mLi spLil singer. Cind sfiqi scalda, capote
nia masagiiior Ii InfLiuri capul, umerii i ale1e
Cu trci tergare albe ca iasomia i-i opti
Acuma, stiipine, este vremea s intri la sotia
care to atcaptii Cu neribdar@.
El strigii
Care sotic, biieu1c ? Eu is bu-lac! Nu cumva
al mIncat hai, do trLmncineti aa?
Dam masagiul Ii rispunse
Nu face glume deaicstea! Haidem la so
care to atcaptii neribdiitoare!

412
si-i puse pe umeri o pInz mare do mtase neagr
, ii deschisc ealea, pe cind cci doi arapi 11 sprijineau
de umeri, gidiiindu-i din cmnd In cind pe
la spate, jar ci rIde fr contenire.
Ajunser aa Intr-o saUl PC jumtate Intunecat,
cald i mirosind a tmiie. Acolo, la mijioc, se
afla o tav mare, incrcat cu poame, cu plcinte,
cu sorbeturi i cu vase de flori. Dup ce-i aezar
pe un scuna de abanos, bieui i cci doi arapi
Ii cerur Invoire si piece, i picrir.
Atunci intr un bieta care stete drepi naintea
lui, at.eptInd porunci, sii spuse
0, rege fr do seaman, sInt robul tu
Omul insmi, fara a Iua aminte la buncuviinta
biietau1ui, izbucnind In hohote de rIs de rsuna
sala, ii raspunse:
Pc Allah! ma aflu Intr-un bc unde toti au
mIncat hai! Iat c acum imi spun rege fr de
seammIn!
Dup care striga ctre bieta:
Vino incoace i taic-mi o bucata de lubenit
roie i cit mai zemoasa. Asta-mi place eel mai
mult. Nimic flu rcorete inima mai bine ca o
lubenit coapt.
Biatui Ii aduse pe data pepenele tiat in fe-.
iloare potrivite.
Atunci clii porunci:
Poti s pleci! N-am treab cu tine! Aiearg
i adumi eeea ce-mi place mai mult, i Inca o lubenit
cit mai coapt i cit mai rece.
Baiatul pieri.
Si numaidecit intra In saUl o feticana ca de
vreo patrusprezece ani, care Inaint ctre ei be
gnIndu-i o1durile cc abia se obliceau, atIta erau
de copile. lar el, vzInd-o, Incepu s gIflie de plcere.
0 lu pc fetican In brate, o aez pe ge4
3
nunchi, o imbrti cu cMdur i, deodat, ca sub
o gileat de ap rece de tot, se trezi din vis.
Se vzu inconjurat de toi cci ce SC scldau la
hamam i care-i priveau rIzmnd de se prpdeau,
cscind gurile cit uri1e i artind cu degetul spre
zebul lui gol, cc tremura InvIrtoat i mare cIt ai
unui migar on al unui elefant. $i toU vrsau peste
el cidri de api rece, chicotind i glumind PC
seama liii.
Atunci ci, Iricurcat i buimac, Ii trase un tergar
peste picioare i suspin ctre cci cc rIdeau
Dc ce mi-ati luat fetita, oameni buni, tocmai
cInd mi-era mai bine?
La aceste vorbe, toti Incepur s opie de yeselie
i s bata din palme, strigIndu-i:
Nu ti-i ruine, pctosu1e, s. vorbcti aa,
dup Ce cii huruiana pe care-ai dat-o pe git i-ai
petrecut aa de stranic?

CInd aripoaica isprvi povestea, Kanmacan flu


se rnai putu stpini i izbucni intr-un hohot de rIs
ce-i zguduia din cretet pIn-n ta1p. Dup cc se
potoli, spuse arpoaicei:
Grozav poveste! Haide, rogu-te, spune-mi
i urmarca, care trebuie s fie nemaipomenit Ia
auz i rpitoare pentru minte.
Arpoaica rspunse:
Aa-i, stpmne, urmarea este atIta de minunati
c ai s uiti dc-a binelea tot ce-ai mai auzit pIn
acum. $i-i atita de curat i de aieas i de nemaipomenit,
c pIn i surzii ar clocoti de plcere.
Kanmacan o Indemn:
Ah! spune-o mai jute! M simt ca sub o
vraj.
Dar, tocmai cind arpoaica se pregitea si povesteasc
urmarea, Kanrnacan vzu sosind cdare
i oprind dinaintea cortului un olcar care, des
clecInd, ii ur bun pace, temenindu-se. Kanmacan
ii rspunse la temenea, dup care olcarul
grai:
Sttpine, sint unul clintre cci o sut do o1-
can trimii de marele vizir Dandan spre toate
zrile ca s Incerce a da de urma tInrului print
Kanmacan, care do trei ani a plecat de la Bagdad.
Cci marele vizir Danclan a izbutit s ridice intreag
oastca i Intrcg norodul Impotriva celui
ce rizbise la scaunul regelui Omar Al-Neman, 1-a
prins i 1a Inchis Intr-o tcmni sub pmint. Iar
pin ac poate ci foamea i setea i ocara Ii
vor fi rpit sufletufl Au mi-i ti a-mi spune,
stpine, de nu 1ai intilnit cumva, din vreo Intimplare,
pe printul nostru Kanmacan, cruia Ii vine
do drept ji1u1 imprtesc al ttIne-su?
Pnintul Kanmacan, auzind...

Cind povestea ajunse aici, Seherezada vzu zorii mi5nd


i, sfioiisi, tacU.

Ci Intr-a o sut patruzeci 5ci treia noapte

En urm

Printul Kanmacan, auzind vestea fr de


ndejde, so Intoarse ctre ciracul lui, Sabah, i, cu
glas domol, ii spuse:
1act, Sabah, totul vine Ia vremea hotrIt
. Scoal, dar, i haidem la Bagdad!
Auzind aa, olcarul pricepu c se afla dinaintea
noului rege i Indat se arunc jos i srut pa-
415
mIntul, i tot aa fcur i Sabab i arIpoaica.
lar lanmacan spuse a]apoaicci
vii i tti cu mine la 13agdad, ca srim
Spill sfiritui. f)oVctii tale de plin pustie.
Sal)ah grui
Ing(ltIieflii, ni.riata, sil aierg inaint.e
vestese viziru 1.ui I)andan i locuitorilor Bagdaduiui
sosirea nirieita1e
Si Kanracan ingdui. Apoi, c1rept rsp1ati pentru
vestea (ca buni, cliiui oUicarului toate corturile,
t()ate vitele i toi rol)ii cc ClObIfldlSO in lupte (Ic
trei ani. La sfIrit, cu arpoaica dup ci, Incu1c
cat pe o cmiliEi, iCCi la cetatea Bagdadului,
pe urmele pailor beduinului Sabah,In trapul spor
nic al calului Katul.
Curn printul Kanmacan facuse aa IncIt sj lase
ca Sabah s io ia inaintci cale de() zi, acest
in cIteva ceasuri, vIlvorase toat cetatea Bagda
dului. Toti locuitorii i toatEi gloata ostaiIor, in
cap cu vizirul Dandan i cc cele trei cipetenii,
Rustem, Turca i Bahraman, ieiser Inaintea portilor,
ateptind sosirea printului br Kanmacan, p(
care flu mai trgeau niclejde si-1 vacl. Si ni1-
tau rugi pentru Imbelugarea i slava ncarnului
iui Omar Al-Neman.
$indat ce prinlul Kanmacan se ivi In galopul
calului su Katul, uialelc i zarva do bucurie a
gloatelor de brbati i do fcmei ump1ur1 vizduhui.
lar vizirul Dandan, Cu toat bitrInetea lul, dcscilec
sprinten i aIcrgi s ureze bun venit i s1
jure credint urmau1ui atitor regi. Dup(i care,
cu totii dea valma intrar in Bagdacl, in vrcmc
ce arpoaica, de pe cimila ci, inconurati do norodul
fr numr, b rnai ni1t.a cite-o urare, ba
mai povestea vreo nazdravanie.
intliul lucru pe care-i sviri Kanmacan ajungind
la palat, fu s Imbrtieze pe marele vizir
Dandan, credinciosui slavel regilor lui, apoi pe
Rustem, pe Turca, i pe Babraman. lar al doilea
pe care-i svIri, fu s alerge i s srute mIinile
mamei sale. care plIngea (Ic L)ucurie. S al treilea
lucru fit si intrebe pe mam-sa
0, mami, binevoiete i spirne-mi ce face
jubita men vari, Puterea-Ursitci?
Maici-sa ii rispunse
Copilul meti, fluti pot rspunde nirnica In
privina aceasta, cci, do cind to-am pierdut, eu
nu rnam gindit clecit la durerea lipsei tale;
Atunci Kanmacan o rug:
Mama, binevoiete, clara, a te duce s afli
veti despre ea i despre mtua mea Nozhatu.
Mama regeiui Kanmacan iei, se duse la iatacurile
In care triau Nozhatu i Puterea-Ursitci. i
so Intoarse cu ele In sala unde atepta Kanmacan.
Atunci mncepu adevrata bucurie!
Eu o feiicire fara de margini en mare mila lui
Allah, asta-i tot ce se poate spune, i nimic mai
mult! Dc altrnintrelea, din acel ceas, toate necazurile
so iezira cleparte de casa urmai1or liii Omar
Al-Neman, ca s se abaUi asupra neprictenilor.
$i intr-() zi, dup ce regek Kanmacan pctrecuse
luni In ir de fericire In bratele tinere.i Puterca
Ursitel, pe care sia luato do sotie, aclunil t
emiril, toate cipetenii1e oastci i toi dregatorii
din tari i, de fai cu marele vizir Dandan, grai
Singele parintilor mci Inca n-a fost razbunat
i, iat, a venit vremea! Am aflat tire ci
Afridonios a murit, i tot aa a murit i Hardohios
(IC la Chezarcea. Dar bitrina Muma-Prapadurilor
tot mai traiete i, dup cum ne spun olacarli,

417
ea-i cea care chivernisete i poruncete peste
toate trile rumilor. Tar la Chezareea este un rege
pe nume Rumzan, i nimenea flu tie nici cine-i e
tat, nici cine-i e mama. Drept urmare, o, vitejilor,
de mime chiar pornim jar lupta Impo
triva ghiauriior. i jur pe slava lui Mohamed
pacea i rugAciunea fie cu ci! sa flu ma mai
Intorc in cetatea Bagdaduiui pIn cc nam s
meserni1esc pe batrIna pacoste i pIn cc nam
s-i rzbun pe toti fratii notri mucenici pierii
in batalii!
$i toi cci de fata rspunser ca aa Se cuvine,
iar a doua zi pe minecate oti1e erau in drum ctre
Chezareea.
CInd ajunsera sub zidurile vrajmae i se pregteau
de navala, ca s treac prin foe i singe
cetatea necredincioilor, vzur venind ctre cortul
regelui Kanmacan un tinr celebiu cum numai
un fiu de rege ar fi putut s fie, i o femeie cu fata
descoperit i cu Inftiare aleas, mergind In
urma tInrului. Tocmai atunci, sub cort, regeic
Kanmacan sttea de vorb cu prinesa Nozhatu,
mtua lui, care voise s Insoteasc oastea drept
credincioilor.
Tinrul j femeia cerur primire Ia mria-sa
i numaidecIt fur 1sai s intre. Dar abia paira
ci pragul, Ca Nozhatu scoase un strigt i czu leinata,
asemenea noiivenite care, i ea, scoase
un strigt i se prbui fr sine. Cind ii venira
in simtiri, se aruncar una In bratele celeilalt.e,
cci femeia flu era alta decit fosta roab a printesei
Abriza, credincloasa Boab-de-Mrgan.
Apoi Boab-cle-Mrgean se intoarse ctre regele
Kanmacan i-i gri:

418
Maria-ta, vd c porti la gIt o gem alb i
rotunda. Printesa Nozhatu poarta i ea una asemenea
la gIt. Jar maria-ta tii c regina Abriza
o avea pe-a treia. Iat-o!
Si credincioasa Boab-cle-Mrgean, Intorcmndu-se
ctre ctinrul care o Insotea, art la gItul lui cea
de a treia gem. Dup care, cu ochii scinteind de
bucurie, spuse:
Maria-ta, i tu, stapIna mea Nozhatu, acest
flacau este fiul sarmanei mdc stpIne Abriza. Eu
1-am crescut, de cind s-a nascut. Ascultati-m i
luati aminte: ci este acum Rumzan, fiul iui Omar
Al-Neman. 5i-i fratele tu, stpin Nozhatu, i
mou1 tu, rege Kanmacan!
Le cele spuse de Boab-de-Mrgean, regele Kanmacan
i Nozhatu se ridicara i Imbratiara pe
tInarul rege Rumzan, vrsInd lacrimi de bucurie.
Jar btrInui vizir Dandan Imbrti i ci pe fiul
stpInului su, regele Omar Al-Neman Allah
aiba-1 Intru Indurarea iui cea fr de irmure!
La urm, regele Kanmacan Intreba pe regele Rumzan,
stpinui Chezareei
Spune-mi, frate al tatlui meu, eti rege al
unei tan cretine i iLrieti Intre ghiauni: flu
cumva eti nazareean?
Ci regele Rumzan Intinse bratul i, ridicmnd ar-
ttorul, stnig
La flak ii Allah, na Mohamed rasul Allah
Atunci bucuria lui Kanmacan, a prinesei Nozhatu
i a vizirului Dandan se viidi deplin, i ci
graira:
Slav lui Allah care apara pe ai si i-i
adun!
Apoi Nozhatu Intreb:

419
Oar cum de-ai putut Li pstrat pe calea cea
dreapt, Irate, in mijiocul necredincioilor care
tigduiesc pe Allah i pe Profet?
El rspunse:
NeIntinata Boab-de-Mrgean, ca rn-a deprins
dreapta credint i Invturile cele sfinte.
Cad i ca s-a facut musulman, ca i mama mea,
Abriza, pe cind au locuit la Bagdad, In palatul
tatlui meu, regele Omar Al-Neman. i aa, Boab-.
de-Mrgean flu doar c rn-a luat de la natere i
rn-a crescut tinmndumi be de mama, ci tot ea a
fcut din mine un dreptcredineios a crui soarta
este In milnile lui Allah, regele regilor!
La aceste vorbe, Nozhatu o pofti pe Boaba-de-.
Mrgean linga ea pe covor i o socoti de ad
nainte ca sor a ei.
lar Kanmacan spuse moului su Rumzan:
Unchiule, tie, ca mat mare, i se cuvine, dup
pravil, scaunul Impariei musulmane. i chiar
din ceasul de-acum, eu ma socot drept preasupusul
tu slujitor!
Dar regele Chezareei rspunse
Nepoate, ce-a fcut Allah rmIne bun fcut!
Cum a cuteza eu s tulbur ceea ce a chivernisit
AtoateorInduitorul?
Atunci dete glas marele vizir Daridan, care be
spuse
Mariile-voastre, cea mai dreapt hotrire at
Li s domnii pe rInd, fiecare cIte-o zi, rmmnind
regi amIndoi!
Si ci raspunsera:
Sfatul tu e ca o lumina, preacinstite VIZIP
al parintelui nostru!

Cind povestea ajunse aid, $eherezada vzu zoril rni


jind i, sfioas, tcu.

420
ct Intra o sui patruzeci ci patra noapte

Ea urm a

Si ci rspunserI:
Sfatul tu c ca o 1umini, preacinstite vizir al
printe1ui nostru!
Atuncea, dup ce se Invoir Intr-astfel, ca s
cinsteasci, dup datini, fericita brodcalii, regele
Rumzan so Intoarse la cetatca lui, clesehise pori1e
dinaintea otii musulmane i porunci piistavilor
s vesteasc norodul ci de-aci nainte Is1amu
avea s fie credinta cettii, dar c1 toti cretinii
erau volnici a rrnine intru ghiauria br. Ins nici
unul dintre ci flu voi a rrnIne aa, ci, intr-o
singur zi, fcur mrturic de.credint ase sute
do mu de noi dreptcredincioi. Slav celui care-a
trimis pe Profetul ca semn al pcii intre toate
Thpturile celor c1oui Rsrituri i celor dou Apusun.

Prilejind use (le-acea zi, cci doi regi fcur


daruri rriulte tutuiora, petrecura i Sc VeSeIir,
rInduind apoi a domni ficcare cite o zi. Si ste
ter aa Ia cetatea Chezareei vrernc Iung, tot
intrun zamparlie i-un ziafet.
Dc la 0 vreme, incepurI insi a eugeta cum so
pedepseaserl pe 1)atrina M urna-Prapaduribor. mntru
aceca, ingic1uind u-se cu miria-sa rcge1e Kanmacan,
regele Rumzan trimise un o1icar la Constantinia,
s duci 0 scrisoare ctre Muma-Prpdurilor,
care flC Cu gIndul flu gmndea cum se
rsturnaseri lucrurile i prepunca c regele
Chezareci era crctin ca i bunicu-su despre
rnam-sa, rposatul rcge Hardobios, tatI Abrizei.
$i iati cum era t.icthiiti scrisoarea
421
,,Mriei-sale preaslvitei i preacinstitei Sauahi
Om El-Daualzi, temuta, infricotoarea, pacostea
acluctoare de prpduri asupra capetelor vrjmae,
ochiul care st dc straj asupra cetatu cretin.e,
znmiresmata Cu cinste i cu inelepciune, aromata
Cu sfInta tmie preacuratd i adevrat1 a marelui
patriark, stilpul lui Christos in mijiocul Constantiniei.

Din partea stpInului Chezareei, Rumzan, urma?ul


lui Har(1,ohios ccl Mare, a cruia faim SC
Intinde peste Intreg pmintul.
Afl, mama a noastrd a tuturora, Ca stpinul
cerului i al pmintului a fdcut Sd izbindeascd urmele
noastre asupra musulmanilor i am nimicit
oastea br i am luat prins in Chezareea pe regCle
br i-am ferecat in singer i pe vizirul Dandan,
i pe prinesa Nozhatu, filca lui Omar JIl-Neman
i- al reginei Safia, fiica rdposatului rege L1jri-
donios dc la Constantinia.
te ateptdm sd sosesti intre noi ca sd cinstim
laolaltd biruinta noastrd asupra neprietenibor, Si
dinaintea ta sd retezdm cdpdInele regelui Kanmacan,
vizirului Dandan i tuturor ddpeteniibor
musulmane.
i sd vii La Ckezareea fdrd a griji strdji multe,
cd de-acuma toate cdile sint ocrotite i toate
bocurile aezate, de la Irak pInd La Sudan, i de la
Mossul .i Damasc pind La capetele cele mai de be
margine ale Rdsdritului i ale Apusului.
flu pregeta a ne-o aduce La Constantinia i
pe regina Safia, mama printesei Nozhatu, ca s
se bucure vdzIndu-i fiica, pe care-o pdstrdm en
cinste ca pe o oaspe, aid, in palatele noastre.
1i Christos, fiul Mariei, apere-te i ocroteascd-te
ca pe-o mireasmd preacuratd pdstratd in aur neajuns
de stricdciune !

422
La urmi, Rumzan semn scrisoarea cu numele
su, o pecetlui cu pecetea Imprteasc i 0 inmIn
unui olilcar cc plec numaidecIt ctre Constan
tinia.
Estimp, pIn la venirea btrinei-pacoste Ia pie
ireai cea fr do scpare, trecur un ir de zile
In care cei doi regi se hucurar de rgaz pentru
a pune rindujala (IC istov In toate edo ale obtei.
Or, iat CC Sc mai petrecu:
ntr-o zi, pe cind coi doi regi, dimpreun Cu vizirul
Dandan .i cu blajina Nozhatu, care nuli
punea niciodati iamacul dinaintea vizirului Dandan,
socotindu-l ca PC un printe al ci, tifsuiau
despre nczbavnica vonire a btrinei aductoare de
nenorociri i despre soarta cc i se cuvenea, intr
peste ei un musaip s vesteasci pe regi Ca ateptau
afar un btrIn negustor, pe care-i loviser tIlharii,
dimpreun cu acei tilhari, fereCali In Ianuri.
Si. musaipul adauga:
Mriile-voastre, neguatoru1 cere Ingiduin
a so Inchina la picioaiele voastre i are dou scri
son a v Inrnina.

Regli raspLinscra Ingaduie-i s intro


Atunci pi pragul, plingInci, un blitrin cu fata
I)ineCuvlntata, sirut pmIntul dinaintea amInduror
regilor i grii
0, regi fara (10 scamin, oste CL1 putini ca
un musulman sa fie cinstit Ia necredrncioi, i
despuiat i ob1oit Ia cIreptcredincioi, intro ar
In care dornncsc pacca i dreptatea?
5i regli introbai-a dclaolait
Dar cc i s-a Intimplat, preacinstitule neguttor?

El rspunse

423
0, stpInii mci, aflati Ca am asupr-mi dou
scrisori cu care am rzbtut cinstit i ocrotit prin
toate trile musulmane. Cci scrisorile acelea Imi
slujcsc de trecere s1obodI peste tot i ma volnicesc
de plata dijmeior i a tuturor angaralelor
pentru mrfurile mdc. Tar una dintre aceste scrison,
stpInii mei, pe lIng aceast volnicie proioas,
imi mai s1ujete i de mingliere la ceasuni
do singuratate .i-mi tine tovrie la cltoniile
meic, cici este scrisi in versuri tare alese i-atita do frumoase c mai bine smi pierd sufletul decIt
s ma despart do ea!
Cci doi regi Intrebar:
Ci nai putea, neguttorule, s no arati ace
scrisoare, on barem sa no ceteti cupninsul ci?
BtrInul negutor atunci, tremurind tot, To
Intinse cole dou senisoni, pe care ci Ic deter s
To citeasc Nozhatu, spunindu-i:
Tu tii s deslueti i scrisul ccl mai Incurcat,
i tii a da i gl.asul potrivit stihurilor. l3inevo-
iete, d.ar, a ne bucura i pe noi!
Ci, cum desfcu sulul i arunc privirea asupra
celor dou scrisori, Nozhatu dete un strigat, se
fcu galbena ca ofranul i so prabui fara do simtire.
0 stropira degrab cu apa do trandafiri, jar
cind so detept din lein, so ridic i, cu ochii In
lacnimi, alerga la neguator, ii iu mIna i io srut
cu o dragoste fr de margini. Toti cIti erau do
fat priveau cu nespus uimire, vazInd un lucru
atIta de nepotrivit cu obiceiunile regilor i ale
musulmanilor. Btrinul ricgutor, de mirare, so
cltin i lunec pe spate. Dar regina Nozhatu ii
sprijini i, ducIndu-l cu grij de mlna, ii pofti sa
ia be pe covorul pe care i ea se aeza, i-i gri:
Au flu ma mai cunoti do bc, taic al meu?
Au am ImbatrInit atIta de tare?

424
Auzind-o aa, btrinul negustor gindi c trie
tc un vis i strig
Cunosc giasul ! Dar, stpIn, ochii mci sint
btrIni i nu mai osebesc nimica!
Atunci regina gri:
0, tat, cu sint aceea care ti-a scris scrisoarca
aceasta in stihuri, sint insi NozhatuZaman

Dc data aceasta, l)atrinul lein chiar dc-a binelea.


Apoi, in vreme cc vizirul Dandan stropea Cu
ap de trandafiri faa btrInului negutor,
Nozhatu, Intorcindu-se ctre fratele ci Rumzan
i ctre nepotul ei Kanmacan, le spuse:
El este negustorul eel de tre.ab care rn-a
slobozit cind cram roaba rnielului de beduin Ce
ma rpise pe una din ulitele Cettii Sfinte.
Atunci, cind negutorul Ii veni in simtiri, amIndoi
regii se ridicar In cinstea lui i-l ImbriarI.
Tar el la rIndu-i sruta rnIinile reginei Nozhatu
i-aie btrinului vizir Dandan. Si to1i Se bucurar
i so veselir, dind slav lui Allah care-i stringea
laolalt. Negutorul, ridicInd bratele, strig
BinecuvIntat i slvit s f Ic acela care izvode
te inimile aductoare-aminte i Ic Inmiresmeaz
cu tmIia cea binecuvmntata a reeunotinei
Dup care, cci dol regi numir pe btrinul negutator
eic peste toate hanurile i peste toate sukurile
din Chezareea i din Bagdad i-i deter sbbod
intrare in palatul Irnparatesc, fie la ceas de
ziui, fic noaptea. La urm, II Intrebar:
Dar cum do to-au calcat tilharii, pe tine i
caravana ta?
El rspunse
Nite hoti de arabi din stirpea cea mai rnieI,
de aceia care despoaie pe negustorii nelnarmati,
s-au npustit asupr-mi pe negindite, in mijiocul
425
pustiei. Erau mai bine de 0 sut, cu trei cpetenii
In frunte : unul e un arap Infriootor, altu-i un
curd spimos, al treilea-i un beduin nemaipomenit
do vinjos. M-au legat pe-o cmil i ma tIrau
clup ci, pIna cinci, intr-o zi, a vrut Allah ca ei s
ftc impresurati dc-un pile de ostai ce-i lua prini,
jar pe mine 1aola1ti cu ci.
Auzind acestea, regii poruncir unui musaip:
S1 fie adus mai intli arapul
Aduser pe arap. Era mai urit ca un fund de
maimu btrmn, jar ochil ii erau mat crunti decit
cci de tigru. Vizirul Dandan 11 Intreb:
Cum te cheama i de ce tIlhreti?
Ci chiar cind arapul da si deschid gura ca sa
rIspund, Boabi-de-Muigean, slujnica cle odini
oari a reginci Abiiza, intr s-o cheme pe sUipin-sa
Nozhatu. Ochii ci Intilnira din lntImplare
ochii arapului i c1eodati dete un strigt napras
nic, se npusti ca o leoaic asupra arapului, ii infipse
dogetele in ochi si-i smulse dintr-o sclipire,
strigInd
Acesta-i ticlosul Moroz, ccl care-a ucis pe
srmana mea stpin Abriza!
Apoi, zvIrlind jos cci doi ochi cruntati pe care-i
smulsese ca pe doi simburi din orbitele arapului,
adug
Liudat fie ccl drept i atotputernic carob
ni-a ingtduit a-mi. rzbuna stpina cu Insi
mIna mea
Atunci regele Rumzan dete un semn i numaidecit
gealatul mnaint i dintr-.o lovitur facu doi
arapi dintr-unul singur. Dup care cunucii tirIr
leul de picioare i-l zvIrlira ciinilor pe gunoaiebe
de dincolo de mejdiile cetitii.
Regii poruncir iari:
426
Sifie adus curdul!
Fu adLis curdul. Era gaiben la chip cumu-i ofranul
i rIios ca mgarul unui morar i de bun
searn ei mai pduchios dccit un bivol stat vrcme
dc-un an fu s se fi seldat in gIna. Vizirul
Dandan ii intreba
Cum te chcami ? i de ce eti tIlhar?
El iaspunsc
Eu (IC meseria mea cram cmflar in Cetatc
Sfint. Intr-o zi, mi se dete s due la spitalul de
Ia J)amasc tin flicaianc1ru boinav...
La aceste vorbe, regele Kanmacan, Nozhatu i
vizirul I)andan, fr a-i mai da ragaz s urmeze,
strigar
- Acesta-i cmi1aru1 eel mie1 care 1a pr
pe regele Daul-Macan pe-o grmad de blegar
la poarta hamamului!
i Indata regele Kanmacan se ridic i porunci:
RuI se pltete cu alt ru, i Indoit ! Aitmin
trelea, numrul rufetori1.or i al celor fr de
lege ar crete peste msur! Tar pentru pedepsirea
ticloi1or flu Incape mila, cad mila pe care 0 s1-
vesc cretinii este virtutea hadimbilor i a neputincio
i1or
cu mnsai mina lui, regele Kanmacan, dintr-o
singur lovitur de palo, feu dintr-un cmilar
doi.
Dupa care porunci robilor s ingroape 1eu1
cumu-s datinile.
Apoi cci doi regi grir ctre un musaip:
S fie adus acuma i beduinul!

Cind povestea ajunse aici, eherezada vzu zorii mijind


tcu, sfioas.

427
Ci Intr-a o sut patruzeci i cincea noapie

Ea urni;

Apoi, cei doi regi griri ciitre un musaip;


S fie adus aurna i beduinul
Fu ad us i bed uinul. Dar abia se ivi in pragul
uii capu-i de tilhar, c regina Nozhatu strig
Acestai beduinul care rna vindut prea
titului negutor!
La aceste vorbe, beduinul ingirni
Eu sInt Hamad. $i nu te cunose.
Nozhatu ncepu a rIde i grth
El este, cu adevrat ! Cei nicindaUi mi se
va mai vedea un nebun care sii-i sernene. la te
uit la mine, be(luine Hamad 1u sit accea pe
care ai rpito de pe ulitelc Cct?itii Sfintc i pe
care ai schingiuit-o atita.
Cind beduinul auzi aceste vorbe, stiig
Pe Allah ! Ea este -Capul rncu, de bunl
seam, are s-rni zboare de pe grumaz, fr cle
zbav!
Nozhatu se Intoarse etre neguutorul cc sta
jos, pe covor, i-I intreba
11 mai cunoti, preacinstite taiei al rrxcu ?
Negustorul rspunse
Chiar ci este, blestcmatul (ci mai smint
dintre toi smintiii pirnmntului
Nozhatu adiug:
Ci beduinul acesta, cu toati riutat.ca 1 ii, avca
o insuire a[easIi : ii phiceau stihurilc i poveti1e
frumoase.
Atunci beduinul strig
Aa este, stpmni a mea, pe Allah ! Si, de alt
mintreli, cunose o istone firi uc asemanare cc mi

428
s-a mntimplat chiar mie. Dac a povesti-o i v-ar
plcea tuturora celor ce stati aci de fat, maria-ta
mai ierta i mi-ai cruta viata!
PreablInda Nozhatu rIse i. gri:
Fie ! spune-ne povestea ta, beduinule!
51 beduinul Hamad Incepu:
Aa este, rnriile voastre, sInt un mare til-.
har, ccl mai mare tIlhar intre tIlhari ! Ci fapta
cea mai de necrezut din toat viata mea prin Cetti
i pustiuri este urmtoarea:
Intr-o noapte, stam singur, culcat pe fliSip ling
calul meu. Imi simtii deodat sufletul giflind sub
greutatea vrjilor cele rele ale vrjitoarelor, dumancele
mdc. A fost noaptea aceea pentru mine
cea mai de spaim noapte pe care am trit-o. Ba
ltram ca un acal, ba rcneam ca un icu, ba pUngeam
pe Infundate, fcind bale la gur, ca 0 crnii.
Ce noapte fr de .sfIrit ! Cutremurat, ateptam
captu1 ci i ivirea zorilor. 5i iat c cerul se iumin
intr-un sfIrit, iar sufletul meu se ostoi. Atunci,
ca si alung i cei de pe urm aburi .ai visurilor ce
ma apsau, ma sculai degraba, Incinsei spada,
apucai lancea i srii pe calul meu, pe care-i pornii
In galop, mai repede ca 0 gazel.
51 pe cind goneam aa, vzui deodata, dinaintea
mea, un strut cc ma privea. Sta impietrit, chiar
in calea mea, i prea a nu ma vedea. Eu mergeam
tinta, s dau peste ci. Ci, cind sa-l izbesc cu lancea
nprasnic, fIlfIi, Imi Intoarse dosul, Intinse largile-i
aripi stufoase i fuiger ca 0 sgeat ctre
pustie, ipInd dezndjduit. Atunci eu ma luai pe
urmele lui i-1 alungal aa, fr de rgaz, pmn ce
ma tin Intr-o pustietate de spaime, unde flu se
aflau decit Allah i pietrrii goale, i nuse auzeau
429
dccit uierele npircilor, chemri1e ascutite ale
duhurilor de prin vzduhuri i de pe pmInturi,
i urletele ghulelor gemIrid dup prad. Tar struti
il pierise din ochii mci, de parc ar fi intrat in
vreo gaur on in vreo adIncitur In care privirea
mea flu .putea rzbate I Tremura carnea pe mine,
jar calul srea in dou picloare i da Indrt
sfoiuind
Mi prinse deodat o buirncire i-o Infricoare
firi de pereche, i detei s mIi calul i s fac cale
ntoars. Ci Incotro s-apuci, cInd acuma sudoarea
curgea val dc pe coastele calului i aria nmkzii
era fr de indurare? Si ml se fcuse i-o sete
chinuitoare ce-mi sugruma rsuf1etul, jar pintecele
calului se zhtea, umflIndu-se i dezumflIndu-se
ca foalee dintr-o fiernie. Mu gIndii atunci
in sine-mi ,,O, Hamad ! aicca ti-i moartea, jar
carnea ta are su hruneascu puii de ghule i fiarele
spaimei Aici ti-i pieirea, beduinule !
Ci tocmai cInd ma pregt.eam s-mi fac martunia
de cre(linta i s mor, vzui in deprtri, dc-a
lungul zrii, zugrvindu-se 0 fIie de oaza racoroasu,
cu nite palmi desp1etii. Calul nechez
deodat, Ii scutur coama i, mucInd frIul, Ii
lua zborul. Nu dupu mult, gonind aa, ma pomcnhi
scpat din goluttatea cea infricoitoare i arztoare
a pustiei de piatr. Dinaintea mea, lInga un
izvor cc curgea pe la poalele palmierilor, era ridicat
un cort falnic, i-n preajm doua iepe cum
n-am mai vazut, cii picioarele Impiedicate, pteau
iarba jilav i deasu.
Ma grbii atunci s descalec, s adp ealul cc
vursa foe PC nan, i s beau i eu din apa acelui
izvor limpede i rece, scumpu ca viata. Dupa care
trsei un juv lung din traist i priponhi calul,
ca s poat s se rooreasc In vole pe pajitea
cea verde. La urm, ma Impinse ispita s ma
Indrept ctre cort, ca s vad ce putea Li nuntru.
i iat ce vazul.
Pe un pre sta tolnit pe--o rIn un tInr cu obraji
de fecioar i frumos ca un crai-nou. Dc-a
dreapta lui lenevea o tInr suav, ginga., mldioas
i subtire ca o cre.ang de salcie, culcaUi-n
toat strlucirea frurnusetilor ei.
Atunci eu pe data, Intr-o clipita, ma simtii cuprins
de-o patim netarmurit; ci mci flu tiam
bine dac pentru fecior on pentru fat! Cci, pe
Allah! cine-i mai fr de seaman : luna cea plina,
on crai-noul rasarind?
Detei dar glas guru mele i le strigai:
Pace vou!
NumaidecIt tInra i-acoperi fata, iar tInrul
se Intoarse ctre mine, se ridic i raspunse:
Si cu tine s fie pacea!
Spusei
Eu sint Hamad ben El-Fezari din eel mai
mare trib de pe Eufrat! Sint vestitul i falnicul
rzboinic, calaretul fr de seaman, acela care,
printre arabi, pentru curajul i pentru indrzneala
lui, preuiete cIt cinci sute de calareti laolalt!
Urmream un strut, dar ursita rna adus pIn
aid. Vin s v cer un git de ap!
TInrul se Intoarse ctre fat i-i spuse
D-i s bea i s mnInce!
Fata se ridic atunci i fiecare pas al ei era Inso
tit de clinchetul moale al zurglilor de aur de la
glezne. Tar prui revrsat pe spate o Invlea din
cretet plna-n talp, unduindu-se. Eu, cu toate Ca
tInarul ma urmrea mereu cu ochi crunti, Until

431
privirile pe fat fr a mile mai desprinde de la
ea. Veni la mine si-mi aduse pe palma dreapt un
vas cu ap proaspIti, iar pe cea stIng 0 tav Cu
nite eurmale, o ceac de lapte prins i nite
came do gaze1.
Ci pe mine atIt do tare ma orbise patima, c
ultind de mine, nu cram in stare nici sa-ntind mIna,
nici s ma ating do ceva din cIte adusese fata. Nii
mai putui decit s ma tot ult la ea i s rostese
stihuri pe care Ic-aletui.arn In prip
Zdpada pielii tale, ah, fecioara,
Sub haina-ntunecat strlucind,
i deqetele tale ma-nfioard,
i palme1e-i ce-n gindul meu le prind.

i-mi pare cii uimitii-mi ochi, cleoclat,


Viid mina-ti albii cum, ca-ntro minune,
lnchipuie prin aer, legiiriatii,
0 pasre cu pene dc ciirbune.
CInd flcul auzi aceste stihuri i bg de seami
pojarul din privirile mele, se porni pe un hohot
de rIs de-ai fi zis c lein. La urma-mi spuse:
Cu-adeviirat, eti viteaz fr de pereche i
calaret cum nu s-a mai vzut!
Rspunsei:
Aa sint socotit! Dar tu, cine eti tu7
Imi Ingroasem glasul, ca s-1 sperii i s-l fac
s mi se supun.
lar tinrul rspunse:
Sint Ebad ben Tamini ben Thalaba din tnbul
Bani-Thalaba. Si fataaeeasta mi-i sor!
Atunci strigai:
D-mi-o numaidecit pe sora ta sotie, eiici
rn-am Indrgostit nebunete do ea j-s dintr-o
stirpe curn nu-s multe !

42
Ci ci rspunse:
Afl c nici sora mea i nici eu n-avem s
ne cstorim niciodat. Ne-am ales pmIntu1 acesta
mnos din dricul pustiului, ca s ne trim viaa-n
tihn, departe de grijile toate.
Spusei:
Imi trebuie sora ta de sotie, on intr-o clipit
vel trece In rIndurile celor mori, prin tiu1 acestui
hanger
La aceste vorbe, tInrul sari tocmai la captul
cellalt al cortulul i-mi strig:
Iridarat, nelegiuitule care flu cinsteti legile
ospeiei! S ne luptm, jar cel care va birui s
fac ce va vrea cu ccl InfrInt!
i smuLe-ndat de pe-un stIlp iataganul i
pavza, in vreme cc cu, alergind ctre locul unde-mi
:ptea calul, sarii In a i ma gtii de apirare.
TInrul, InarmInduse, iei din cort i el, Incaleca,
i era gata si se-avinte, cind fata, sora-sa, se-agI
de genunchii lui i-i imbrti, rostind aceste
stihuri

0, frate dracj at meu, sc-i aperi


Pkipmncta ROTC dt ocaru,
Tunfrun!i acum n crunt lupt
Vrjmau-acestci ca 0 fiara,
Venit asupr-ne nprasnic
Din cine tie care tar..

Cu ce-as putea s-ti fiu de sprijin,


Decit rugIndu-m fierbinte
Celui ce-mparte biruii4a
In ttzmi, cerescului Printe,
Si -i rmIn PC veci aceeai,
Neprihnit :i cuminte!

43
Dar soarta rea de te va smulge lnimi mele, tu s tij
Cd nw-i pe lumea asta tard
In care-a mai putea tri,
De-ar fi i cea mai mindrd tar,
Scdldatd-n mdri de bogdii

Sd tU ca n-a putea In urmd4i


Sd mai trdiesc o clipd doar.
Aceeai groapd ne-ar cuprinde,
Acelai lut ne-ar fi talar,
Cum am trait intreaqa viai
Un4i la fel ci-n moarte jar.
CInd tInarul auzi stihurile de dezndede ale
suror-si, ochii i se umplur de lacrimi, se aplec
spre ea, ii ridic uor iamacu1 ce-i acoperea fata
i o srut Intre ochi. Aa putui zri Intlia oara
trsdturile tinerei : era tot atit de strdlucitoare
ca soarele cInd iese dintr-o data din umbra unui
nor I Atunci flcul Intoarse-ncet calul su ctro
tinara fatd i spuse stihurile acestea:
Stal, sord dragd, i privete
Ce va sd faca bratul meu
Cad dacd nu lupt pentru tine
i md-nspdimint de once greu,
La ce mai am un cal pe lume
i-atitea arme port mereu?
De nu-nfrunt lumea sd te apdr,
Ce rost mal am pe lume eu?

Dc dau napoi, cinci tinta luptei


E mndi frumusetea ta,
Nu-i ca i cum din toatd zarea
La gras ospti a Imbia

434
Fiece pasre dc pracla
Si se repeacJ-asupra mea,
Ca la un stirv lsat pustiei
Dirt care sufletu-ar zbura ?

Cit despre-acest struin, ce spune


Ca e viteaz curn altul nit-i,
Ce se tot umf la-n piept i-i Pi)
Curajul i puterea lui
Sub ochii ti, cu-o lovitur,
Am s-l despic pe cscui,
i de la cretet pmn-n talpa
Ca pc-un dovleac am s-l clescuil
Dup care sc-ntoarse ctre mine i strig
Jar tu eel cc rIvneti, in l.upt,
Dc tine biruit s mor
i dup moarte-mi s te bucuri
Dc-al bucuriilor odor
Pc seama ta se va-mplini-va
Un lucru Inspiminttor,
Dc care pomeni-vor cronici
Pinti departe-n viitor!

Cdci dac-i cint aceste stiliuri


In ritm dc btdlie-acum,
Eu sit ccl care, nezbavnic,
Am s te spulber ca pc-un fum,
i-am s4i ridic spurcatul suflet
Zvirlinclu-l iadului de serum,
e nici n-ai s pricepi prea bine
Cc s-a fost petrecut i cum !
3i dete pinteni calului impotriva celui aT meu
i, dintro lovitur, im.i zbur spada cit cole i,
fir s-mi lase rgaz s mai dau pinteni calului

435
i s fug in pustic, ma apuc-ntr-o mIn, ma ridic
din a ca pe un sac deert, n zvirli in vzduh
ca peo minge, ma prinse iar in mina sting i ma
tinu aa, cu bratul Intins, de parc ar fi tinut pe un
deget o pasire cuminte. lar eu flu mai tiam dac
totul nu era curnva decit un vis mntunecat, on dac
tiniiu1 (U obrai mtsGi i rumeni flu era vrcun
gcniu cc tria In cortu-acela cu vreo hurie ! Ci
dup cele cc so Intimplara, pmn la urm ma facu
s cred cii, numaidecit, .aa trebuie sii fi fost.
Ciici tmniira, cInd viizu biruinta frate-siiu, se-avIntii
ciitre el, II siirutii pe frunte i se atirnii veseli
de gItul calulul, pe care tot ea ii i duse pin la
cort. Acolo tIniirul descilecii, tinIndu-mii sub brat ca
pc-un nimica, ma puse jos, ma siltii pe picioare,
i-apoi, luIndu-mii de mInii, ma biigii-n cort, i-n
bc siimi sfarme teasta sub cilciie, spuse suronii
sale
De-acuma-i lana oaspele aflat sub ocrotirea
noastri. Sii-i aritiim cinstire i buniivointa I
Si ma pofti sA stau jos pe covor, jar tIniira Imi
aezii Ia spate o pernii, ca s hodinesc mai bine;
dupii care puse la locul br armele frate-siiu, aduse
apii miresmatii i-i spiui obrazul i mIinile. La
urmii, ii Imbrcii-ntr-o hain albii i-i gnu:
Frate iubit, facii Allah sii-ti meargii faima
pinii la marginea epnihinirii i fac-te sii fii ca
un semn do mmmii pe obrazul ccl strilucit al tnburlier
noastre toate!
Ian llniirul ii rispunse in stihuni
0, sor draga, tu, din neamul
Lui Bani-Thalaba, curat
La sInge, al viizut in lupt
Cum brau-mi ctie s se batai,
Cum pentru ochii Mi Irtfrunt
Prime jdia 0 moartea toat!
51 ca Ia rmndul ei rispunse
Cuiuna pletelor pe frunte-ti
Prea ca-i soare-n rsrit,
Si strluceai ca o lumin,
0, frate-al meu nebiruit!
EIadug:
DacCt leji din pustie,
Vor asupr-ne s vie,
Spne-le, tu, spr clrag,
Ca flu-i treab ca-ntr-o sagl.

Sa se duc mndrt,
Ca s scape de prpd:
Ca n-a vrea, cinci yin Ia mine,
Sti mai pat vreo rune,
5i flu cumva s rmin
FrInti cu botul in tarIn,
Tot gemind de suferinti,
Cliiind nisipun dinti,
Ea ii rspunse iari
Afi/4i, vOi, toti cei din pustiuri,
Dc jratele men, de Ebad
Voi, cci ce r?itdc4i de-a pururi,
Luati aminte: E rsad
Al unui neam a?es si mi?zdru
Cu Vitcjicit taic vaci
51, numai auzindu-i fairna,
Vrain.anz dinziiitei cad.

Sd rinane bedtii n, Iiarrtade,


rcai tu braIni sdi infrunti,
te f(l.cu viteazu-udata
Sd te prescliiinbi ntrun prdun,

41
Vznd cum moartea ctre tine
Intinde negrele ci puni
i so strecoar ca Un arpe
Spre prada lui, Cu ochi crunti
lar eu, privind acestea toate i ascultind sti
hurile, rimsei uluit dca binelea. Ma judecai in
sine-mi i vazui cc mic ma fcusem pIna i-n ochii
mci, i cit do hidos artam asemuindu-m cu ft-umuse
ea color doi. i-apoi vazui fata cum aduc-va
fratelui ci o tav cu bucate i poame, frii a--mi
arunca 0 privire, fie ea i do scirb, do parui a
fi fost un dine Ia care nimeni nu Ia seama. Ci tot
o gaseam i mai minunata, mai ales cind Incepu
s intind do mincare fratelui ci slujinduI i
uitinduse pe sine ca s aiba do toate el. Tinrui
insa Se Intoarso catre mine i ma pofti sa impart
cu el prlnzuL Scosei atunci un suspin i-o oftare,
cad pricopui ca am s seap teafr. Mi-ntinse ci insu
i o ceac de lapte prins i o farfurioar de corn-
pot do curmale cu sirop aromat. Mincal i bui, cu
capul plecat, i-i fcui mil de jurminte c am sa-i
flu eel mai credincios i eel mai bun supus dintre
robi. El numai zImbi i fcu un semn surorsi,
care se ridic Indat, deschise un cufr i scoase,
una cite una, zece haine, care de care mai fru
moas, fcu 0 legtur cu nou dintre acele haine
i ma siH sa le primesc. Apoi Imi porunci s ma
Imbrac Cu cea do-a zecea. E chiar cea cu care
ma vedeti Imbrcat aeuma.
Dup care, tInrul fcu un alt semn, fata iei
mntr-o clipita, dar so Intoarse jar, eurInd, i-atunci
amIndoi ma poftira s iau In primire 0 cmila
Incrcat greu cu merinde i cu daruri de toate
solurile, pe care Ic-am pstrat cu grij, pIn-n
ziua do azi.

438
Si dup ce m cop1ei cu-atita cinste i cu-atItea
1aruri, fri ca eu s fi ficut ceva prin care s m
simt vrednic de dc, ha dimpotriv! ma poftir
jar sa le flu oaspe, cit mi-o fi voia. Ci nevoind
s-ntrec misura, Imi luai rmas bun i sarutai
pmintu-n fata br de apte on, i-nca1ecIndu--mi
roibul, luai camila de cpstru i apucai de sing
calea-n pustia din care ma ivisem acobo.
Aa, cum ajunsesem ccl mai bogat din tribul
meu, ma facui cpetenie peste o ceat de tilhari
de drumul mare. 51 se-ntImpl cc sentimpl!
Aceasta e istoria cc v-am fagaduit-o, care, farandoial,
e vrednici s aducli iertarca tuturor fr-.
delegilor mdc, ce-i drept flu de prea mica
greutate
CInd beduinul Hamad isprvi, Nozhatu spuse
cre cci doi regi i ctre vizirul Dandan
Sc cade a-i crua pe smintiti. Ci s be luam
putina dc-a vtIma. Beduinul acesta, cum vedeti,
este scrIntit fari de leac. S-i iertam, dar, riutatile,
fiinclca-i simtitor Ia stihuri frumoase i fiindc
ne-a spus aceasta istorie a lui
La aceste vorbe, beduinul se simti atIta de uurat,
ca se pnbui acolo pe covor. Venir eunuch
i-1 traser afar.
Ci abia ii scoaser pe beduin, c i intr In
sal un ollicar giflind, care srut pmIntul dinaintea
regelui i spuse
Muma-PriIpIduniIor este la porile orauIui
i flu mai are pIna sa ajung aici decit doua-trei
zvirlituri de sgcat.
La vestea cea mult ateptata, cci doi regi i vi
zirul so lnviorar do bucurie i ascultar pe olcar,
care be povesti
CInd Muma-Prpclurilor a desehis scrisoarea
regelul nostru i a vzut semntura din josul foii,
439
s-a bucurat tare mult .i do Inclat a ficut pregtiri
do plecare i a poftit-o i pe regina Safia s vin
cu ea, dimpreun cu o suta dintre cci mai do seam
oteni ghiauri de la Constantinia. Dup care mi-a
poruncit s p1cc Inainte i s Va vestesc ventrea
ci.
Vizirul Dandan so ridici atunci i gri regilor:
Ca s-i zdrnicim vicleniile i meteugurile
do care s-ar mai putca sluji pacatoasa do
batrina, este cuminte a ici Intru intimpinarea
ci, Imhrcai Cu toii In straic do crctini do prin
prile apusului, luInd Cu flOl i o mic do oteni
do frunte, imbrcati i ei dupa moda cea veche,
do Ia Chezareca.
Cci doi regi rspunser c ascult i c se supun,
i fcur dup sfatul vizirului. lar Nozhatu, cind
ii vzu Impopoonai aa, ic spuse:
Cu adevarat ca, dac flu v-a cunoatc, v-a
socoti nite ghiauri.
ieira din palat 1, punindu-se In fruntea color
o mie de oteni, pornir In IntImpinarea MumeiPrapadurilor.

Nu peste mult se ivi i aceea. Atunci Rumzan


i Kanmacan spusera vizirului Dandan sa desfaoare
oastea mntr-o roata larga i si so stringa
ctinel, aa ca s flu scape nici unul dintre rzboi
nicii do la Constantinia. Dupa care regele Rumzan
spuse lui Kanmacan:
Lasa-ma s-o Intimpin er ccl dintli pe afurisita
de batrIna, Cci ma cunoate i n-are s prepuic
nimica.
Dote dar pinteni calului i-ntr-o clipit ajunse
lIng Muma-Prapadurilor.
Atunci Rumzan desclec, jar batrina, cunoscIndu-l,
cobori i ea i so arunc Ia gItul lui. Si
regele Rumzan o cuprinse in brae, o privi tint
In othi i-o strInse odat atIta do tare i-atIta de
Indelung, pin Ce hoaca bubui din afunduri, de
toti caii se ridicar In dou picioare, iar pietrele
do pe drum srir pin peste capetelc c1rei1or.
Totodat i eel o mie do oteni, venind In goana
mare a cailor, strInser roata i strigar color o
sut s deie armele. i-ntr-o clipit ii priponir
pIn la unul, in vreme Ce vizirul Dandan alerg
ctre regina Safia i, srutlnd pmIntul dinaintea
ci, ii povesti In dou vorbe carei povestea, pe
Ind Muma-Prlpdurilor, legat fedele, pricepea
i ea cai venise pieirea.
Dup care toat gloata so mntoarse Ia Chezareca,
jar de-acolo porni lndaUi catre Bagdad, undo ajunse
cu pace i fr de zbav.
Atunci regii puser s so lumineze i s so Impodobeasca
tot oraul i poruncir pristavilor s pofteasc
pe toti iocuitorii a se aduna dinaintea palatului
Imparatesc. i cInd toata piata i toate ulitele
so umplura de multimea de norod barbati,
femei i copii un mgar riios so ivi pe poarta
cea mare, jar in spinarea lui sta legat, cu fata
mntoarsa ctre coada, Muma-Prptduri1or, purtInd
pe cap o tichie roie i o cununi de baleg do
catir. Jar inainte-i pea un pristav care povestea
cu glas mare toate rauttile edo fr de seaman
ale hoatei celei blestemate, pi-icina atItora necazuri,
de Ia Soare-Rsare pIna Ia SoareApune.
Si dupa cc o scuipar In ochi toate femeile i
toti copiii, fu spInzurat do pieioare deasupra porUi
celei man a Bagdadului.
i, dIndu-i sufletui puturos mi Eblis-cel--Rau,
aa pieri Impuita pacoste, hoaea cea de pomin,
vicleana, isteata, ticloasa i desfrInata cea plin
do pcate, auahi 0mm El-Dauahi. Ursita a viclenit-o
aa cum i ea viclenise, i pentru ca moartea

441
ei s slueasci do scmn al ciderii Constantiniei
in stipInirea dreptcredincioi1or i a biruintei celei
depline care avea s vie, a I1arnu1ui asupra Rsnt
ul ul, peste pmInturile lui Allah, binceuvIntate
i chivernisite cu tihni, pretutindeni
lar cci o sut do o.leni creStini flu mal vmra a
Sc intoarce in tara br i socotiri ci-i rnai brne s
iml)rai(zc do bunavoic credina cea clteapta a
m usul manilor.
Pe cIncl cci (loi regi i vizirul I)andan poruncir
pisarilor color rnai iseusii s Insemne pe indelete
in hronice toate implinirile acestea i toate cIte
au-iser, ca s sin 3easc do pikhl izbvitoare
din neam In neam.
Acoasta-i, o, prea:fericitube rege, adiig $ehe
rezada catre rogele Sahriar, povestea cea dc flCilitat
a regelui Omar AlNeman i a Vilejilor lul fii,
Sarcan i ])aulMacan, a reginci Abriza i a regi
fbi PutereaUrsitci, a printesci Nozhatu, a marehui
vizir Dandan i a regibor Rumzan i Kanmacan!
Dupi care ehcrezada tcu.
Atunc-i, pentru Intlia oar, rcgcle $ahriar privi cu
duioie ctrn istea1a Selierezada ii grLii
0, $ehcrezada, pe Allah, malta drept ate are sora
ta. miti I lea ceagl a care si it i ascul I . cm d spunc eit
vorbele tale sint dulci Ia gust i fragede dc se topese in
gurit ! Tn mit I ad cu-adevitrat sitnceup a-mi pare rita
cit am descitpitmna1 atitea fete. i poate plait la urmit ai
sit izbuteti a mit face sitmi uit Cu total i jtiritmintul
de odinioarit
lar micuta Doniazada se ridicit de pe covorul pc care
ezuse ghcmuitit i strigit
0, surioarit, cc minunatit poveste ! Ce l)nem1 par
cit MumaPritpitclurilor a murit Ce frumoaso an fost
toate

442
Alunci Soherezadu o privi pc sorsa i zimbi, apoi gri
Dar coai mai spunc dae ii auzi pildele animalc
i aft psrilor?
1)oniazada strig
- 0, suriourI. to iog din sufict, spunene citeva d
tre aceR puck. (fici ticbuie s fie tare dulci povostite de
gum ta
$elwrcvadn rspunsc
1)in toat inima i cu toat dragostea ! Ci flu ma
nainte do a-mi da ingduint sipInul nostru, regele,
dac mai poate s sufere asomenca nesomnuri.
Ned urnerit. regelo Sahriar intreI):
Dar cc pot gri animalele i psrile? Si In cc
iirnh?
5cherczada rspunse:
In vorbe de toat ziua i In stihuri.
Atunci regele 5ahriar strig:
Iat, 5eherezada, flu vreau cu adevrat s hotrsc
Inca nimicc In privina soartei tale, nainte do a-mi poxesti
accste lucruri, do care nu tiu nimic. PIn acuma n-am
auzit decit vorbe omcneti, si nu mi-ar prea ru s
ailu cc gindcsc viotile al cror grai flu e inWies do
cci mai mulfi dintre fiji ui Adam!
Atunci, vzInd c noaptea e pe sfIrsite, Seherezada se
rug regelui s atepte pIn a doua zi. Jar 5ahriar, cu
toat nerbdarea ce-I cuprinsese, mncuviin1. Lu in
brate pe Seherezada i stcter inlnuiti aa. pina cc so
fcu dimineat.
CUP RI N S U L

POVESTEA REGELUI OMAR ALNEMAN $1 A


MINUNAT1LOR SAt FECIORI, ARCAN I
IJAUL-MACAN 5

Parabolele celor trei porti 107


Povestea mortii regelui Omar Al-Neman i
minunatele cuvinte de dinainte de moartea
fetei lui 157
Cuvmntul primei fete 158
Cuvintul fetei a doua 161
CuvIntul fetei a treia 163
Cuvintul fetei a patra 164
Cuvintul fetei a cincea 167
CuvIntul btrInei 169
Povestea MInstirii 203
Povestea celor doi mndrgostii Aziz i Aziza i a
frumosului print Diadem 243
Povestea frumosului Aziz . . . . . . 267
Povestea domnitei Donia i a prinu1ui Diadem 330
Jsprvile tInrului Kanmacan, fiul lui Daul-Macan 389
Redactor: NCOLAE TE1CA
Telinoredactor: TRATAN ARGETOJANU

Apdrut 1970. Ijirtie ziar tIe 50 glm. Format


700X020/32. Coli ccl. 18,95. Colt par 14. A.
nr. 1466/1970. C.Z. pentru btbliotectle mart
8934=59. -
Tiparul executat sub comanda nr. 172
Ia Combinatul Poligrafic ,,Casa
SeInteii, Piata Scinteii nr. I,
Eucureti
Republica Sccialist Rom&nia